Friday, April 05, 2019

PERMASAALAHAN TAUHID TIGA SERANGKAI

PEMBUKAAN;


Dalam isu ini sebenarnya telah diterbitkan oleh Utusan Malaysia 2009 oleh panel Penyelidikan Yayasan SOFA, Negeri Sembilan  dulu lagi kemudian banyak lagi atikal diterbitkan selepas itu supaya umat islam di Malaysia membuka minda mereka untuk menkaji berkenaan Tauhid 3 serangkai dibandingkan dengan Tauhid sifat 20 yang telah diamalkan sekian lama di Malaysia sejak dahulu lagi. Kemudian panel Penyelidikan Yayasan SOFA, Negeri Sembilan mengeluarkan kenyataan mereka hasil dari penyelidikan yg telah mereka lakukan. Sebelum pembaca memulakan membaca rancana ini, sebelum itu kamu mestilah berfikiran positif dan membuka minda kamu dari semua arah supaya kamu jangan memihak dan condong pada satu arah saja. Kamu teliti dahulu fakta-fakta yg ada sebelum kamu membuat rumusan disebabkan yg mengeluarkan pandangan berkenaan Tauhid 3 serangkai ini ialah dari kitab-kitab tulisan Ibnu Taimiyyah yang semamangnya kontroiversi di Malaysia ini. Sebab itulah kena buka minda dan berfikiran resional semasa membaca atikal atok ini hingga akhir. Mari kita tengok contoh-contoh yang ada didalam blog-blog dan portal-portal itu berkenaan dgn permasaalahan ini. Kemudian barulah kita boleh merumuskan pendapat kita bagaimana kedudukan sebenar masaalah Tauhid tiga serangkai ini didalam ajaran Islam di Negara kita. Kenalah mengikut ijmak seluruh Mufti, Ulama-ulama dan cerdek pandai yang membuat kalian mereka sebelum mereka mengeluarkan pendapat untuk dijadikan pedoman kepada kita.

TAUHID TIGA SERANGKAI...?:
YAYASAN SOFA, INSTITUT AL-QAYYIM DAN USTAZ KAMIL HALIM
Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN.

Syarat sah syahadat kita adalah mengucap dengan lisan, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota.

Menyorot ruangan Relung Cahaya minggu lepas, kita telah pun mempersoalkan dan membincangkan secara ringkas tentang sumber tauhid tiga serangkai ini.

Setelah kita mengetahui dengan jelas bahawa pembahagian tauhid kepada tiga ini tidak mempunyai sumber yang sahih di sisi syarak, maka pada minggu ini kami ingin mengajak pembaca menghalusi lagi penelitian tentang permasalahan ini agar kebenaran akan terserlah dan kebatilan akan terpadam.

Memandangkan pereka tauhid bidaah ini mengklasifikasikan tauhid kepada tiga, maka kami ingin mengemukakan persoalan, apakah terdapat perbezaan di antara tauhid uluhiah dan rububiah?

Sebelum persoalan ini dijawab, kami ingin berkongsi dengan pembaca tentang jawapan ringkas melalui e-mel yang kami terima daripada seorang pembaca yang pro-tauhid tiga serangkai ini.

Namun, jawapan yang mewakili penghantar tidak menjawab persoalan yang diutarakan pada minggu lepas.

Beliau hanya mengemukakan hujah hasil dari pemikiran Ibnu Taimiyyah seperti yang dapat dilihat di dalam kitab-kitabnya, sedangkan hujah Ibnu Taimiyyah ini telah lama disangkal oleh ulama ahli sunnah.

Perlu kita fahami, tidak semua ilmu yang diformulasikan atau semua hasil istiqra' (telaah) atau pemikiran seseorang itu boleh diterima jika tidak sejajar dengan al-Quran dan sunnah.

Apatah lagi, ilmu yang berkaitan dengan akidah yang mesti dirujuk dengan rapi dan betul kepada sumber yang sahih lagi mutawatir. Jika wujud kepincangan, maka ia tertolak sama sekali.

Kepincangan itu telah pun dibincangkan oleh ulama dan telah pun kami paparkan dan akan kami sebutkan, insya-Allah.

Menurut penghantar e-mel itu lagi, mengingkari tauhid tiga ini bererti tidak bertafaqquh terhadap kitab Allah, tidak mengetahui kedudukan Allah, mengetahui sebahagian dan tidak mengetahui sebahagian yang lainnya.

Dengan spontan benak hati kami bertanya, inikah jawapan yang sepatutnya kami peroleh daripada seseorang yang merasa telah bertafaqquh dengan kitab Allah?

Kami juga agak terkejut dengan kenyataan ini. Jika mereka yang mengingkari tauhid tiga ini dianggap tidak bertafaqquh dengan kitab Allah, bagaimanakah kedudukan ulama dan para sarjana yang telah saya sebutkan pada siri pertama yang mengingkari pembahagian tauhid ini?

Apakah al-Azhar, sebuah universiti yang diiktiraf oleh dunia Islam, mempunyai ulama dan tokoh-tokoh yang lemah kefahamannya tentang kitab Allah? Bagaimana pula dengan Mufti Mesir yang telah menafikan dengan lantang perkara ini di dalam fatwanya?

Apa pun jawapan yang dikemukakan oleh pro tauhid tiga serangkai ini, ia telah kami rujuk di dalam kitab asalnya yang sememangnya tersimpan kemas di perpustakaan kami.

Ramai ulama yang telah menjawabnya, cuma pada keluaran kali ini kami tidak berkesempatan untuk menyertakannya.

Sebaiknya kita tinggalkan dahulu tajuk ini dan kembali kepada persoalan hari ini.

Kenapa soalan ini dikemukakan dan sebelum persoalan ini dijawab, kami ingin nyatakan di sini bahawa melalui tauhid tiga serangkai ini didapati perekanya, Ibnu Taimiyyah dan pengikut-pengikutnya telah menyatakan bahawa:

1. Orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah adalah ahli tauhid (orang yang mengesakan Allah) dengan tauhid rububiah.

2. Tauhid orang musyrik ini samalah dengan tauhid sebahagian orang Islam yang bertawassul, beristighathah dan bertabarruk dengan para nabi dan orang-orang soleh.

Ini bermaksud orang Islam yang bertawassul (memohon kepada Allah melalui perantaraan), beristighathah (menyeru minta tolong) dan bertabarruk (ambil berkat) samalah dengan orang musyrik kerana tidak memiliki tauhid uluhiah kerana dianggap menyembah apa yang ditawassulkan.

Kenyataannya berbunyi: "Tauhid rububiah sahaja tidak menafikan kekufuran seseorang dan tidak mencukupi bagi keimanan/keislaman seseorang". (Risalah Ahli al Suffah H: 34.)

"Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah ahli tauhid dengan tauhid rububiah. Mereka tidak termasuk dari kalangan ahli tauhid uluhiah kerana telah mengambil sembahan-sembahan yang lain untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT".

Mereka juga menyatakan: "Sesungguhnya orang-orang Islam yang bertawassul dan beristighathah dengan para Nabi dan orang-orang soleh serta bertabarruk dengan mereka (para nabi dan orang-orang soleh), adalah kufur. Bahkan, kekufuran mereka lebih dahsyat daripada kekufuran Abu Lahab, Firaun, Haman dan lain-lain". (Fatawa Ibni Taimiyyah 14/380).

Ini adalah antara kenyataan yang tidak ditulis dan tidak ditemui di dalam kebanyakan kitab-kitab berkaitan pembahagian tauhid ini di Malaysia.

Di negara kita, tauhid ini masih berada dalam peringkat pengenalan. Tetapi jika kita merujuk kepada kitab Ibnu Taimiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab dan pemuka-pemukanya, kenyataan ini banyak ditulis di dalam kitab-kitab mereka. Inilah natijah sebenar yang akan kita dapati dari pembahagian tauhid ini.

Oleh kerana itu, kita dapati di kebanyakan negara timur tengah yang telah lama memakai tauhid ini berlaku pergolakan, perpecahan dan pembunuhan akibat gejala sembarangan mengkafirkan dan menghalalkan darah umat Islam yang dianggap menyanggahi tauhid ini.

Malah, dengan tauhid inilah menyebabkan berlakunya keruntuhan kepada Empayar Uthmaniyyah yang merupakan empayar terbesar Islam suatu ketika dahulu. Insya-Allah, perinciannya akan kami susuli pada keluaran akan datang.

Apa yang pasti, kenyataan Ibnu Taimiyyah ini jelas bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan telah diketahui secara dharuri di sisi ulama.

Bagi menjelaskan tentang kesalahan dan kebatilan pendapat mereka ini, maka soalan ini dijawab: Sesungguhnya tidak ada perbezaan di antara tauhid uluhiah dan tauhid rububiah.

Kedua-duanya adalah perkara yang sama dan tidak boleh dipisahkan serta tidak menerima sebarang pembahagian. Allah tidak menerima daripada hamba-hamba-Nya, melainkan akidah tauhid yang tulus dan suci kepada-Nya, Tuhan sekelian alam, yang dilafazkan dengan lidah, diiktikad dengan hati, diamalkan dengan anggota jasad dan dimanifestasikan dengan kalimah (Laa Ilaaha Illallah).

Dengan perkara inilah, semua Nabi dan Rasul diutuskan.

Adakah orang kafir ahli tauhid?

Terhadap pendapat yang menyatakan bahawa orang kafir dan musyrik sejak zaman berzaman adalah ahli tauhid dengan tauhid rububiah dan para Rasul a.s tidak diutuskan melainkan dengan tauhid uluhiah.

Jawabnya: Hakikatnya, pendapat ini merupakan suatu perkara yang telah menutup pintu kebenaran dan hakikat, menyalahi akal dan syarak dan mendustai penjelasan daripada nas-nas al-Quran dan sunnah.

Perkara ini juga merupakan perkara bidaah yang sesat dan tidak terdapat pada umat salaf yang terawal. Tauhid seperti ini meruntuhkan akidah dan bersifat saling bercanggah.

Dalam satu masa, mereka telah menjadikan sekelompok orang Islam sebagai ahli tauhid dan bukan ahli tauhid. Ini suatu perkara yang pelik.

Sedangkan, realitinya ialah seseorang itu mesti berada di salah satu kedudukan, iaitu sama ada berada dalam kedudukan ahli tauhid atau pun musyrik. Tidak boleh seseorang itu berada di antara dua keadaan (tauhid dan kufur).

Kepercayaan mereka juga tentang ketauhidan orang musyrik dengan tauhid rububiah tidaklah benar. Bahkan dakwaan ini adalah suatu penipuan yang ditolak sama sekali oleh akal dan naqal.

Insya-Allah, kami akan mengemukakan dalil-dalil dari akal dan naqal pada minggu hadapan.

Sesungguhnya perkara yang paling pelik ialah menganggap orang kafir sebagai ahli tauhid dan menganggap orang Islam yang telah mengucapkan kalimah tauhid sebagai bukan ahli tauhid.

Renungilah! Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadat 70 tahun. Ibadah Abu Darda' r.a yang paling utama selepas melaksanakan kefarduan ialah bertafakur kerana dengannya dia sampai kepada hakikat suatu perkara dan membezakan di antara yang hak dan batil.

Bahkan, dengannya juga dia dapat menilik kerosakan dan helah nafsu yang halus, tipu daya dunia, dan mengenali helah-helah untuk lebih berwaspada dengannya.

Dalil sanggah beza tauhid uluhiah dan rububiah
Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN
Utusan Malaysia – 14 Disember 2009

MENYAMBUNG persoalan minggu lepas tentang tauhid uluhiah dan rububiah yang dibezakan oleh pereka tauhid ini, adakah terdapat perbezaan di antara kedua-duanya? Maka minggu ini kami memaparkan pula dalil aqal dan naqal yang menafikan sama sekali perbezaan ini.

Kami tegaskan sekali lagi, bahawa dengan membezakan di antara kedua-dua tauhid ini, mereka menganggap orang musyrik sebagai ahli tauhid dengan tauhid rububiah.

Dalam erti kata lain, melalui konsep tauhid rekaan Ibnu Taimiyyah ini, orang musyrik atau orang yang tidak mengucapkan kalimah syahadah dianggap sebagai ahli tauhid atau orang yang mengesakan Allah.

Ini kerana, kononnya mereka percaya dan mengakui bahawa Allah yang mencipta segala sesuatu dan mentadbir segala urusan alam ini, tetapi mereka tidak bertauhid dengan tauhid uluhiah kerana menyekutukan Allah dalam sembahannya.

Maknanya juga, dalam satu masa seseorang itu boleh dikira sebagai ahli tauhid dan musyrik. Inilah salah satu kepincangan tauhid ini yang mendapat sanggahan yang hebat daripada ulama Ahli Sunnah.

Sebagai menjelaskan lagi kepincangan dan kebatilan tauhid ini, marilah sama-sama kita merujuk kepada dalil-dalil ulama dari sudut akal dan naqal.

Dari sudut aqal

Sekiranya orang-orang musyrik termasuk di dalam golongan ahli tauhid rububiah (sebagaimana yang mereka percayai), bermakna mereka ini beriktikad dengan iktikad yang jazam (teguh dan tidak berbelah bahagi).

Dengan iktikad ini, sudah pasti mereka tidak akan meragui bahawa Allah itu Esa pada ciptaan, kekuasaan, pentadbiran, takdir dan perbuatan-Nya serta dalam mendatangkan suatu kesan sama ada manfaat atau pun mudarat, yang kesemuanya ini adalah komponen bagi tauhid rububiah.

Jika inilah keadaannya, bolehkah diterima akal, dengan iktikad sedemikian mereka boleh pula mengambil tuhan selain Allah untuk disembah, sedangkan tuhan yang lain itu tidak berkuasa mendatangkan sebarang manfaat atau mudarat kepada mereka?

Orang-orang musyrik pada setiap zaman dan tempat menyembah pelbagai sembahan selain Allah. Mereka mempercayai bahawa sembahan-sembahan mereka itu boleh melakukan sesuatu perbuatan, mendatangkan kesan, manfaat dan mudarat.

Boleh mendekatkan mereka kepada Allah, boleh mendatangkan sesuatu kebaikan bagi setiap orang yang datang meminta pertolongan kepada tuhan-tuhan mereka dan boleh mendatangkan mudarat kepada setiap orang yang berpaling daripadanya.

Semua kepercayaan ini menafikan tauhid rububiah.

Dari sudut naqal

Nas-nas syariat telah menetapkan secara jelas, terang dan qatie (pasti) bahawa orang-orang musyrik pada setiap masa dan tempat tidak akan mampu bertauhid dengan tauhid rububiah semata-mata dan menafikan uluhiah, tetapi mereka semua adalah orang-orang musyrik pada uluhiah dan rububiah sekali gus kerana kedua-duanya adalah perkara yang satu.

Sebagai contoh, kami sebutkan di sini dalil-dalilnya:

1. Firman Allah SWT dalam menceritakan tentang orang-orang musyrik ketika ditanya tentang rahsia sebenar mereka menyembah berhala selain Allah: Tidaklah kami (orang musyrik) menyembah atau memuja mereka (sembahan-sembahan mereka), melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah dengan sedamping-dampingnya. (al-Zumar: 3)

Ayat ini jelas menunjukkan, orang-orang kafir beriktikad bahawa patung-patung mereka mempunyai kekuasaan untuk memberikan hidayah kepada mereka dan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maksudnya sembahan mereka itu mampu memberi kesan dengan sendirinya.

Maka di manakah letaknya tauhid mereka bagi tauhid rububiah?!.

2. Nabi Hud a.s ketika berdialog dengan orang musyrikin tentang patung-patung sembahan mereka dan ketika diterangkan kepada mereka bahawa sembahan mereka itu tidak berkuasa untuk mendatangkan sesuatu kepada mereka melainkan Allah, mereka berkata: Kami hanya boleh berkata bahawa setengah daripada tuhan-tuhan kami telah mengenakanmu sesuatu penyakit gila (disebabkan engkau selalu mencaci penyembahan kami itu). (Hud: 54)

Kepercayaan bahawa sembahan-sembahan mereka boleh mendatangkan kesan yang buruk, jelas menunjukkan bahawa orang musyrik mempercayai pada sembahan-sembahan mereka ada kekuasaan yang boleh melakukan sesuatu perbuatan dan mendatangkan kesan mudarat atau manfaat.

Ini menunjukkan bahawa orang musyrikin tidakpun mengesakan Allah pada rububiah tetapi menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain pada tauhid uluhiah. Iktikad mereka ini ternyata berbeza dengan apa yang dipercayai oleh pendokong bidaah pembahagian tauhid.

3. Allah SWT berfirman: Tidakkah engkau pelik memikirkan (wahai Muhammad) tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim (dengan sombongnya) mengenai tuhannya (Rabb) kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan? Ketika Nabi Ibrahim berkata: Tuhanku (Rabbi) ialah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Ia (Namrud) menjawab: Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. (al-Baqarah: 258)

Berdasarkan ayat di atas jelas dapat dilihat, Namrud telah mendakwa dirinya dengan perkara yang berkaitan tentang rububiah seperti mempunyai kerajaan, kekuasaan dan pemerintahan.

Dia juga mempercayai mempunyai keistimewaan rububiah yang boleh menghidupkan dan mematikan. Kemudian selepas itu, dia berdebat dengan Nabi Ibrahim a.s tentang Rabbnya (tuhan yang menjadikan) dan bukan tentang Ilahnya (tuhan yang disembah) sebagaimana penggunaan istilah dalam ayat tersebut.

Adakah selepas penjelasan ini, masih ada yang mendakwa: Sesungguhnya Namrud adalah ahli tauhid dengan tauhid rububiah dan Nabi Ibrahim a.s telah datang kepadanya untuk mengajak kepada tauhid uluhiah sahaja?

4. Allah SWT telah berfirman dalam menceritakan tentang Nabi Yusuf a.s yang mengajak sahabat-sahabat sepenjaranya kepada akidah tauhid yang suci:

Wahai sahabat sepenjaraku berdua! Memuja dan menyembah berbilang-bilang tuhan (Arbaab – jama’ kepada Rabb) yang bercerai-berai itukah yang lebih baik atau menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa? (Yusuf: 39)

Marilah bersama saya memerhatikan perkataan Nabi Yusof a.s ketika mempersoalkan tentang Tuhan yang lebih baik disembah: “Adakah Tuhan-tuhan (Arbab) yang bercerai-berai. Beliau tidak berkata: “Tuhan-tuhan (Aalihah – jamak kepada Ilah).”

Adalah jelas bahawa penghuni penjara menyembah lebih daripada satu Rabb dan lebih daripada satu Ilah.

Adakah masih boleh diterima oleh akal yang sejahtera, jika dikatakan: Orang-orang musyrikin bertauhid dengan tauhid rububiah dan Nabi Yusuf datang kepada mereka dengan membawa tauhid uluhiah sahaja? Maha Suci Allah, ini adalah suatu pembohongan yang besar!.

5. Allah SWT berfirman menceritakan tentang Firaun yang berkata ketika menakut-nakutkan kaumnya agar mereka mentaatinya. Firaun berkata: Akulah tuhan kamu (Rabbukum) yang tertinggi. (al-Naazi’aat: 24)

Demikianlah dakwaan rububiah Firaun bagi dirinya dan dia cuba mengagamakan kaumnya dengan rububiah ini. Maka dari sini, tidakkah ada langsung sebesar zarah perasaan salah bagi mereka yang mendakwa bahawa Firaun dan kaumnya bertauhid dengan tauhid rububiah dan telah datang kepada mereka Musa Kalimullah a.s dengan tauhid uluhiah sahaja?

Di ketika yang lain, Firaun juga mendakwa uluhiah bagi dirinya ketika dia berkata: Wahai orang-orangku, aku tidak mengetahui adanya bagi kamu sebarang tuhan (ilah) selain daripadaku. (al-Qasas: 38)

Ini menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan di antara rububiah dan uluhiah. Oleh kerana itu, sesiapa yang mendakwa dirinya dengan rububiah, maka dia telah menjadikan dirinya Ilah (sebagai tuhan yang patut disembah).

Sesiapa yang mendakwa dirinya dengan uluhiah pula, maka dia telah menjadikan dirinya sebagai Rabb (tuhan yang menciptakan, mentadbir dan sebagainya) bagi orang lain.

6. Mayat-mayat yang berada di dalam kubur, masing-masing tidak ditanya tentang uluhiah dan tauhidnya, tetapi malaikat akan bertanya kepadanya: Man Rabbuka? (Siapakah rab (tuhan) kamu?”

Sekiranya tauhid itu seperti yang dipercayai oleh Ibnu Taimiyyah, yang mana semua manusia di sisinya beriktikad dengan tauhid rububiah, kenapakah soalan malaikat ini masih diperlukan dan bermanfaat?

Ini menunjukkan bahawa dakwaan Ibnu Taimiyyah adalah tidak benar dan palsu semata-mata.

Kesimpulannya, orang yang syirik pada uluhiahnya dikira sebagai syirik pada rububiahnya juga. Sesiapa yang syirik pada rububiah maka dia juga adalah syirik pada uluhiah.

Minggu hadapan kami akan mengemukakan dalil-dalil mereka dan jawapan ulama tentang kesamaran dakwaan mereka. Benarlah perumpamaan Quraniy bahawa, sesungguhnya rumah yang paling rapuh ialah rumah labah-labah. (al-Ankabut: 41). Wallahu a’lam.

Tulisan: Mohd. Shah Che Ahmad
13 Disember 2017 4:00 PM Utusan Malaysia

“PEMBAHAGIAN tauhid kepada Uluhiyyah, Rububiyyah serta Asma dan Sifat adalah pembahagian yang tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun sebelum Ibn Taimiyah. Begitu juga tidak pernah didengari mana-mana ulama salaf. Ertinya, ini adalah bidaah yang sesat.”

Begitulah antara hujah yang sering menjadi perdebatan segelintir golongan tertentu bagi membantah umat Islam daripada mempelajari dan beriman dengan pembahagian tauhid tersebut atau dikenali sebagai tauhid tiga serangkai.

Selain dikaitkan dengan ulama pemikiran kontroversi, Ibn Taimiyah, pembahagian tauhid tiga serangkai itu juga sering kali didakwa sebagai doktrin yang mencetus kepada keganasan dan melahirkan golongan yang gemar menyesat serta mengkafirkan umat Islam lain.

Sehingga terdapat usaha agar pendidikan tauhid tiga serangkai yang sekian lama diajar dimansuhkan daripada kurikulum pelajaran di sekolah dan institusi pengajian tinggi.

Menjelaskan isu tersebut, Pembantu Profesor Kuliah Pendidikan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Dr. Nik Md. Saiful Azizi Nik Abdullah berkata, hakikatnya sebelum Ibn Taimiyah, tauhid tiga serangkai telah dahulu diperkenal oleh ulama salaf lain termasuk Ibn Mandah, Ibn Bathah dan Ibn Jarir Al-Tabari.

“Bagaimanapun, tindakan mengaitkan Ibn Taimiyah dengan keganasan merupakan satu konspirasi terhadap karya-karya beliau. Tidak hairanlah, sedangkan nas al-Quran dan hadis juga boleh dieksploitasi oleh golongan ajaran sesat apatah lagi perkataan ulama.

“Saya yakin dan percaya, dengan membaca karya Ibn Taimiyah akan menyebabkan seseorang lebih jelas dan kagum dengan ketokohannya dalam bidang ilmu serta kerohanian. Ketidakmampuan sebahagian individu membaca karya tokoh tersebut menyebabkan beliau menjadi ‘mangsa’ eksploitasi.

“Kesannya, masyarakat awam dan mereka yang tidak mampu menilai dengan baik terpaksa menerima sahaja apa yang diperkata kepada tokoh ini,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika membentangkan kertas kerja ‘Pelaksanaan Wasatiyah di Universiti: Kajian Kes di UIAM’ dalam Konvensyen Khayr Ummah 2017 di ibu negara, baru-baru ini.

Nik Md. Saiful berkata, tidak terkecuali, UIAM turut terkena tempias dakwaan negatif sebagai pusat penyebaran ajaran Wahabi.

Menurutnya, terdapat dakwaan secara rambang menyatakan keadaan ini berpunca daripada pengajaran konsep tauhid tiga serangkai yang diajarkan pada peringkat universiti boleh membawa kepada fahaman ekstrim.

Sebagai pengkaji, Nik Md. Saiful berpandangan seperti berikut:

1. Tauhid tiga serangkai tidak boleh dengan mudah dikaitkan dengan elemen keganasan. Berdasarkan konsep dan contoh yang diberikan, tiada langsung kaitannya dengan ekstremisme serta keganasan. Tauhid diajarkan supaya pelajar memahami konsep keesaan Allah.

2. Antara buku teks yang digunakan yang menyebut tauhid tiga serangkai ini adalah buku Iman: Rukun, Hakikat dan Pembatalannya karangan Dr. Muhamad Naim Yasin. Sebenarnya buku-buku tersebut tidak langsung menyandarkan konsep ini kepada mana-mana tokoh tertentu.

3. Penulis mengakui pembahagian tauhid kepada tiga bahagian memang tidak berlaku di zaman Rasulullah. Ia disusun kemudian untuk memahamkan pecahan kandungannya agar mudah difahami. Ia tidak langsung bercanggah dengan nas-nas yang ada. Begitu juga disiplin ilmu lain.

“Perlu ditegaskan, yang menjadikan golongan muda sekarang ini ganas bukan disebabkan membaca buku ilmiah, tetapi terlebih menonton video ganas di pawagam dan televisyen.

“Begitu juga, yang menjadikan generasi muda kita ini layu dan lesu pula bukan hanya disebabkan tidak membaca, tetapi leka dengan budaya hedonisme dan hiburan melampau,” ujarnya.

ISNIN, NOVEMBER 30, 2009 Utusan Online.
Tauhid tiga serangkai disyariat dalam Islam?

MINGGU ini kita menyambung kembali persoalan tauhid tiga serangkai yang telah pun diberikan lontaran awal pada dua minggu lepas. Sebelum soalan pertama dilontarkan mengenai tauhid tiga serangkai atau tauhid tiga bahagian yang diformulasikan atau direka oleh Ibnu Taimiyyah ini, sebaiknya kita melihat dahulu secara ringkas definisi yang diberikan kepada ketiga-tiga tauhid ini.

Tauhid rububiah didefinisikan dengan makna mengesakan Allah pada ciptaan, pemerintahan, takdir, pentadbiran dan perbuatan-Nya serta dalam memberikan suatu kesan.

Manakala tauhid uluhiah didefinisikan dengan makna mengesakan Allah dalam hal peribadatan tanpa mengambil seorang manusia pun bersama Allah sebagai sembahan.

Tauhid Asma' dan Sifat pula didefinisikan dengan makna mengesakan Allah pada apa yang dinamakan dan disifatkan dengan diri-Nya, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-Nya atau yang didapati daripada lidah nabi-Nya yang telah menetapkan dengan apa yang telah ditetapkan bagi diri-Nya.

Dalam membincangkan pembahagian ini, maka perkara utama yang perlu dipersoalkan dan bincangkan ialah adakah pembahagian ini telah dinaskan oleh syarak dan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan ke atasnya? Adakah pembahagian ini merupakan perkara yang disyariatkan ataupun perkara baru yang dicipta (bidaah)?

Persoalan ini, mengandungi beberapa jawapan:

Jawapan Pertama

Ibnu Taimiyyah yang merupakan pereka pembahagian tauhid ini mendakwa dirinya bermazhab Hanbali.

Namun Imam Ahmad ibnu Hanbal r.a. sendiri, yang dikatakan menjadi tempat sandaran bagi orang-orang yang melakukan pembahagian tauhid bidaah ini, tidak pernah menyatakan bahawa tauhid itu mempunyai beberapa bahagian; tauhid rububiah, tauhid uluhiah dan tauhid asma' dan sifat.

Beliau juga tidak pernah menyatakan bahawa sesiapa yang tidak mengetahui tauhid uluhiah, tidak dikira makrifatnya tentang tauhid rububiah kerana tauhid rububiah ini telah diketahui oleh orang musyrikin.

Sesungguhnya akidah Imam Ahmad ibn Hanbal r.a telah disusun di dalam kitab-kitab karangan pengikutnya. Misalnya, di dalam kitab biografinya yang ditulis oleh Ibnu Jauzi dan lain-lainnya, tidak terdapat langsung pembahagian tauhid rekaan ini. Maka dari manakah Ibnu Taimiyyah mengambil tauhid ini?

Jawapan Kedua

Tidak berkata walau seorang daripada Sahabat-sahabat Nabi r.a: "Sesungguhnya tauhid itu ialah tauhid rububiah dan tauhid uluhiah, dan sekiranya seseorang tidak mengetahui tentang tauhid uluhiah, maka tidak dikira makrifahnya tentang tauhid rububiyyah kerana tauhid rububiah ini telah diketahui oleh orang musyrikin".

Justeru, saya mencabar kepada setiap orang yang mempunyai ilmu yang mendalam, supaya menaqalkan kepada kami pembahagian yang diada-adakan ini daripada sahabat-sahabat Nabi r.a, sekalipun dengan mengemukakan satu riwayat yang lemah.

Jawapan Ketiga

Tidak terdapat dalam sunnah Nabi SAW yang luas dan menjadi penjelas kepada kitab Allah, sama ada dalam kitab-kitab hadis sahih, sunan-sunan, musnad-musnad dan mu'jam-mu'jam yang menyebut bahawa Nabi SAW pernah bersabda dan mengajar sahabat-sahabatnya, bahawa tauhid itu terbahagi kepada tauhid uluhiah dan juga rububiah yang telah diketahui oleh orang musyrik.

Sekiranya berkumpul jin dan manusia bersama-sama mereka untuk menetapkan bahawa pembahagian ini adalah datang daripada Nabi SAW dengan isnadnya, sekalipun dengan isnad yang lemah, nescaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya walaupun dengan satu jalan.

Jawapan Keempat

Telah tercatat dalam sunnah yang banyak, bahawa dalam dakwah Rasulullah SAW mengajak manusia kepada Allah, Baginda SAW menyeru mereka ke arah penyaksian kalimah syahadah: Tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Baginda SAW juga mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala.

Di antara hadis yang paling masyhur menyebut tentang perkara ini ialah hadis Muaz ibnu Jabal r.a. Ketika beliau diutuskan oleh Nabi SAW ke Yaman, Baginda SAW bersabda kepadanya: Serulah mereka kepada penyaksian "Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah". Sekiranya mereka mentaatinya, maka hendaklah kamu khabarkan kepada mereka bahawa diwajibkan ke atas mereka solat lima waktu sehari semalam. (riwayat al-Bukhari dalam Sahihnya)

Diriwayatkan oleh pengarang kitab Sunan dan Ibnu Hibban, bahawa seorang Arab Badawi memberitahu Rasulullah SAW bahawa dia telah melihat anak bulan. Lantas Rasulullah SAW memerintahkan supaya berpuasa dan Baginda SAW tidak menyoalnya melainkan tentang pengakuannya terhadap kalimah syahadah. (diriwayatkan oleh Abu Daud, al Nasaei, al Tirmizi dan lain-lain)

Sekiranya tauhid itu terbahagi kepada tiga bahagian sebagaimana yang mereka perkatakan, maka sudah tentulah Nabi SAW menyeru sekelian manusia kepada tauhid uluhiah yang tidak mereka ketahui dan bukannya tauhid rububiah kerana mereka telah mengetahuinya.

Demikian juga, perlulah Baginda SAW bersabda kepada Muaz r.a, "Serulah mereka kepada tauhid uluhiah," dan Baginda SAW bertanya terlebih dahulu kepada orang Arab Badawi yang melihat anak bulan Ramadan, "Adakah kamu mengetahui tentang tauhid uluhiah dan perbezaan di antara tauhid ini dengan tauhid rububiah, dan adakah kamu mengetahui tauhid asma' dan sifat?"

Jawapan Kelima

Di dalam kitab Allah yang ternyata tidak dicemari dengan kebatilan, tidak membezakan di antara tauhid uluhiah dan tauhid rububiah.

Begitu juga tidak dikatakan kepada mereka: Sesiapa yang tidak mengetahui tauhid uluhiah tidak dikira imannya, bahkan dia adalah lebih kafir daripada Firaun dan Haman. Tetapi Allah SWT memerintahkan dengan kalimah tauhid secara mutlak sebagaimana firman Allah SWT kepada Nabi-Nya dalam surah Muhammad ayat 19: Ketahuilah, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Begitu jugalah dengan keseluruhan ayat tauhid yang disebut di dalam al-Quran.

Sekiranya kamu kehendaki, maka bacalah surah al-Ikhlas yang menyamai sepertiga al-Quran. Adakah kamu mendapati di dalamnya ayat yang membezakan di antara uluhiah dan rububiah sebagaimana yang mereka sangkakan?

Jawapan Keenam

Melalui pembahagian yang direka ini, memberi kefahaman kepada kita, seolah-olah Allah masih belum lagi menyempurnakan agama-Nya. Kemudian, datang seseorang yang kononnya untuk menyempurnakan agama Allah yang masih lagi mempunyai kekurangan dan menjelaskan tentang tauhid dan pembahagiannya kepada manusia pada kurun ke-7 Hijrah.

Pada kurun ini, lahirnya pembahagian tauhid uluhiah, rububiah, asma' dan sifat yang dicetuskan oleh Ibnu Taimiyyah (661- 724 H). Seolah-olah semua umat tidak mengetahui tentang apa yang diperkenalkan oleh pemuka-pemuka pembahagian tauhid rekaan ini.

Selepas kita mengetahui jawapan daripada soalan pertama ini, yakinlah kita dengan sempurna bahawa tauhid ini tidak mempunyai sumber yang sah daripada al-Quran dan hadis.

Ia menunjukkan bahawa pembahagian ini hanyalah rekaan semata-mata. Persoalan kedua akan dikemukakan pada minggu hadapan, insya-Allah.

Panel Penyelidikan Yayasan Sofa
Utusan Online
Dicatat oleh Abu Muhammad di 11:08 PG

Pertubuhan Ahli Sunnah Wal Jamaah Malaysia - Aswaja
1 Julai 2015

Tauhid 3 serangkai ialah:

Tauhid uluhiah
Tauhid rububiah
Tauhid asma was sifat

DICIPTA oleh Ibnu Taimiyah yg BUKAN hidup di zaman salaf. Tapi sering mendakwa INILAH PEGANGAN SALAF.

Tujuan tauhid 3
1. Mengkafirkan org Islam
2. Mensyirikkan para sahabat dan ulama Islam
3. Membidaahkan amalan umat Islam yg sahih

KESANnya..
Menyebabkan umat Islam berpecah
Mengembangkan budaya mengkafirkan org lain
Sering menipu masyarakat dgn perkataan 'ini hadis sahih'
Menyebabkan masyarakat menjadi biadap dgn ulama
Mudah mengkafirkan dan bidaahkan sahabat Nabi, seperti Saidina Uthman, Bilal bin Harith al Muzani, Saidatina Aisyah, Abdullah bin Amr dll.

STRATEGI
Mereka perkenalkan secara perlahan lahan dlm kurikulum pengajian.
Tujuannya supaya muncul generasi yg 'selesa' dgn tauhid 3.
Kesannya adalah selepas 15 tahun, terhasillah generasi yg syirikkan dan.kafirkan org.

IMPLIKASI tauhid 3 :
Mengkafirkan >>> tuduh org sembah kubur, padahal org cuma ziarah >>> org kafir >>> halal darah >>> perlu dibunuh >>> lebih utama dibunuh berbanding Yahudi >>> tindakan fizikal >>> bom makam Nabi Nabi, org soleh >>> perang, dengki, ganas, keras, bakar manusia, sembelih, bom masjid, ISIS, semuanya dgn slogan bohong "KAMI AHLI TAUHID". Sebenarnya Tauhid 3. Bukan tauhid akidah Islam.

PUNCA berlaku
Penyebaran akidah Wahhabi/Salafi
Penyelewenga isi kandungan kitab muktabar
Meluluskan seminar di kalangan pembentang atas nama 'akademik'
Toleransi yg tidak bijak
Pelantikan Wahhabi ke jawatan pembuat keputusan
Tiada keseriusan utk melihat kesan dan implikasi jauh
Rakus habuan dunia, tamakkan kemasyhuran dan hanyut dengan nafsu

USAHA yg patut dibuat:
Penerangan berterusan
Jihad ilmu
Sabar dan berkorban utk agama
Cekal dgn fitnah
Kuat smngat atas label jahat yg diberikan oleh Wahhabi
Tabah utk hadapi ugutan bunuh oleh Wahhabi

MATLAMAT tertinggi :
Mempertahankan akidah para Nabi dan sahabat serta majoriti ulama Asyairah dan Maturidiyah
Syahid di jalan Allah
Mendapatkan redha Allah
Merasai nikmat kepayahan para Nabi menyebarkan akidah yg sahih.

HARAPAN
Semoga Malaysia dan rakyatnya, semuanya sedar lebih awal akan kesan langsung betapa tauhid 3 telah menyebabkan kesan buruk kpd kehidupan dunia (berbunuhan dan kehancuran) dan kesan buruk kpd kehidupan akhirat (akidahnya kufur dan tidak diterima Allah) sehingga semua amalannya tertolak.

PESANAN
Perjuangan ini akan ada sampai kiamat, kita hanya mata rantai yg menyambungkan kesinambungannya...
Dari Blog Karim’s:
Mengapa Tauhid Tiga Serangkai ?
Tulisan: A Karim Omar

Sepertimana yang disiarkan oleh Utusan Malaysia 16 Nov 2009
SEJAK kemasukan Islam ke Tanah Melayu, umat Islam di negara ini kuat berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) yang disusun atau diformulasikan oleh dua tokoh terbesar dalam bidang ilmu tauhid iaitu Imam Abu al Hasan al Asy’ari r.a dan Imam Abu Mansur al Maturidi r.a. Perkara ini telah ditegaskan oleh ulama ulung Tanah Melayu, al Allamah Sheikh Abdullah Fahim.

Beliau juga menyatakan bahawa ia telah menjadi ijmak ulama di Tanah Melayu.

Antara kenyataannya berbunyi: “Tuan-tuan sedia maklum beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa Melayu seMelaya ini dari peringkat ke bawah hingga peringkat ke atas; awam-awam, kadi-kadi, ulama-ulama, menteri-menteri, hingga Raja-raja sekalian mereka itu bermazhab dengan mazhab al Imam al Syafi’e r.a ijma’an (ijmak), tiada seorang pun yang bermazhab lain daripada mazhab Syafi’e. Usuluddin atas perjalanan Abi al Hasan al Asy’ari r.a. Diambilkan dari Syuruh dan Hawasyi Ummu al Barahin dan Jauharah dan sebagainya daripada kitab-kitab Melayu”.

Di dalam kitab ini, pendekatan Sifat 20 digunakan bagi memahami permasalahan ketuhanan. Pendekatan ini juga diguna pakai di kebanyakan negara-negara Islam yang berpegang dengan akidah ASWJ seperti di Mesir, Syria dan Morocco.

Ia juga menjadi silibus di kebanyakan universiti di dunia Islam termasuklah universiti Islam terulung di dunia, Universiti al Azhar al Syarif.

Sejak doktrin ini diguna pakai di negara kita, kita berupaya mengecapi nikmat keamanan beragama dan ketamadunan negara. Tidak seperti negara-negara Islam lain yang memakai acuan yang bercanggah dengannya seperti aliran fahaman Syiah, Muktazilah, Musyabbihah dan sebagainya.

Tidak timbul di dalam doktrin Sifat 20 ini soal-soal kepincangan dan percanggahannya dengan akidah ASWJ yang tulen.

Namun, setelah ratusan tahun pendekatan ini digunakan tanpa sebarang masalah dalam menjaga kemurnian tauhid dan akidah umat Islam, timbul desas-desus yang mengatakan bahawa ia diambil dari Falsafah Greek.

Malah, tidak lagi sesuai dijadikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran ilmu Tauhid. Sementelahan itu juga, pendekatan tauhid tiga serangkai yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyyah menjadi pengganti Doktrin Sifat 20.

Usaha-usaha untuk menukar pendekatan tauhid tiga serangkai ini dalam kurikulum pendidikan negara juga nampaknya begitu pantas dilakukan.

Persoalannya, kenapakah tiba-tiba pendekatan ini pula yang perlu dipilih sebagai pengajaran ilmu tauhid di negara kita? Adakah pendekatan Sifat 20 mengandungi unsur-unsur yang mengelirukan atau terseleweng dari iktikad ASWJ?

Adakah pembahagian tauhid tiga serangkai ini telah dinaskan oleh syarak dan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan ke atasnya? Apakah kita pasrah sahaja dengan pendapat yang mengatakan doktrin Sifat 20 yang kita pegang dan pakai selama ini bukan tauhid yang benar tetapi diambil dari fahaman falsafah Greek.

Jika begitu, semua orang yang berpegang dengan Tauhid 20 mengikut ajaran yang salah dan sesat. Apakah boleh kita terima penyesatan ini yang melibatkan nenek moyang kita, para ulama kita dan majoriti umat Islam di seluruh dunia?

Dibawa Rasullulah SAW

Kita telah sedia maklum, bahawa akidah ASWJ yang diketahui secara umum ialah akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh sahabat-sahabat baginda.

Tidak kedapatan langsung, perkataan yang terkeluar daripada Rasulullah SAW dan sahabat baginda yang menyebut tentang tauhid yang digembar-gemburkan oleh pengikut Ibnu Taimiyyah dan Wahhabi ini.

Begitu juga dalam metodologi ASWJ yang telah disusun oleh pelopornya, Imam Abu al Hasan al Asy’ari r.a dan Imam Abu Mansur al Maturidi r.a, tidak pernah menggariskan tauhid ini dalam ruang lingkup akidah ASWJ.

Apa yang kita dapati tauhid ini telah ditimbulkan dan direka oleh Ibnu Taimiyyah dan dikembang biakkan pula oleh anak-anak muridnya sehingga ke generasi Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dalam erti kata lain, tauhid inilah yang menjadi pegangan golongan Wahhabi secara khusus.

Sejak dahulu lagi hinggalah ke hari ini, telah terdapat banyak penentangan dan penolakan yang diutarakan oleh ulama terhadap Tauhid 3 Serangkai ini.

Oleh yang demikian, kita melihat di dalam kitab-kitab penulisan ulama ASWJ, terdapat banyak butiran lanjut mengenai penolakan mereka terhadap tauhid yang direka cipta ini.

Jika kita menyoroti dari perspektif ulama tersebut, kita mendapati ulama al Azhar telah bersetuju mengeluarkan kenyataan tentang kesalahan tauhid ini yang sebenarnya telah direka dan dicipta oleh orang-orang yang terkeliru dengan maksud sebenar ayat al-Quran dan hadis.

Justeru, kenapa pula kita perlu memakai pendekatan Tauhid 3 Serangkai yang mengandungi kepincangan dan telah ditolak oleh ulama kecuali Ibnu Taimiyyah dan pengikut-pengikutnya?

Untuk lebih jelas lagi, di bawah ini disenaraikan beberapa cendekiawan dan sarjana Islam dan kitab penulisan mereka yang mengandungi penolakan terhadap ajaran tauhid rekaan ini:

Al ‘Allamah al Mufassir al Muhaddith Sheikh Yusof al Dijwi RA, Ahli Lembaga Majlis Ulama Besar al Azhar.
Beliau mengeluarkan fatwa penolakan al Azhar terhadap tauhid rububiah dan uluhiah. Kenyataannya ini dipaparkan dalam Majalah Nur al Islam edisi tahun 1933 yang merupakan lidah rasmi al Azhar pada masa itu.

Fatwa yang dikeluarkannya ini, turut dipersetujui oleh ulama al Azhar yang lain tanpa adanya sebarang bangkangan. Sehingga hari ini, fatwa tersebut masih lagi segar. Ini dapat dilihat dalam beberapa majalah yang diiktiraf oleh al Azhar. Antaranya, di dalam majalah al Muslim. Al Muhaddith al ‘Allamah Sheikh Muhammad Zaki Ibrahim r.a telah mengeluarkan kembali fatwa ini dalam majalah tersebut.

Al Muhaddith al ‘Allamah Sheikh Salamah al Qudha’i al ‘Azzami al Syafi’i r.a dalam kitabnya al Barahin al Sati’ah fi Raddi b’ad al bida’ al Syai’ah.
Kitab ini telah mendapat pengiktirafan dan pujian daripada muhaddith pada zaman tersebut iaitu al ‘Allamah Sheikh Muhammad Zahid al Kauthari r.a.

Al Allamah al Muhaddith Prof. Dr. Sayyid Muhammad ibn Alawi al Maliki al Hasani, ulama besar di Mekah al Mukarramah dan bekas tenaga pengajar Masjid al Haram yang diakui ilmunya oleh ulama pada zaman ini.
Beliau telah menulis penolakannya terhadap tauhid ini dalam kitabnya Huwallah. Bahkan beliau menyarankan kerajaan Arab Saudi supaya mengkaji semula pengajaran tauhid ini di institusi pengajian rendah, menengah dan Tinggi di dalam Muktamar Hiwar al Watoni di Mekah yang diadakan pada 5/11/1424 hingga 9/11/1424. Ia disebut di dalam kertas kerja beliau yang bertajuk al Ghuluw.

Mufti Besar Mesir, Prof. Dr. Ali Jumu’ah.
Beliau turut menyentuh masalah ini di dalam laman web beliau ketika menjawab soalan yang dikemukakan kepadanya. Iaitu, tentang seorang pemuda yang mengkafirkan seluruh penduduk kampung kerana bertawassul dengan mendakwa orang yang bertawassul tergolong dalam golongan musyrikin yang beriman dengan tauhid rububiah tetapi tidak beriman dengan tauhid uluhiah.

Beliau menolak sekeras-kerasnya pembahagian tauhid ini dengan mengatakan bahawa pembahagian tauhid ini adalah perkara rekaan yang tidak pernah datang dari Salafussoleh tetapi orang pertama yang menciptanya ialah Sheikh Ibnu Taimiyyah.

Beliau juga menyatakan bahawa pendapat yang menyatakan bahawa tauhid rububiah sahaja tidak mencukupi bagi keimanan seseorang adalah pendapat yang diadakan-diadakan dan bercanggah dengan ijmak kaum Muslimin sebelum Ibnu Taimiyyah.

Prof. Dr. Muhammad Sa’id al Ramadhan Bouti, Ulama Kontemporari Dunia Islam dari Syria.
Beliau menyatakan dengan tegas bahawa pembahagian tauhid ini adalah bidaah dalam Seminar Pengurusan Fatwa Negara-negara Asean anjuran Universiti Sains Islam Malaysia pada pada 16 hingga 17 April 2005 di Hotel Nikko Kuala Lumpur.

Prof. Dr. Isa ibn Abdullah Mani’ al Himyari – Mantan Pengarah Jabatan Waqaf dan Hal Ehwal Islam Dubai.
Beliau telah menulis mengenai kepincangan pembahagian tauhid ini di dalam kitabnya yang bertajuk ‘al Fath al Mubin fi Bara’at al Muwahhidin min ‘Aqaid al Musyabbihin.

Al ‘Allamah Abu Abdullah ‘Alawi al Yamani dalam kitabnya Intabih Dinuka fi Khatorin.
Kitab ini telah mendapat pujian dari lima ulama besar Yaman.

Al ‘Allamah Abu al Hasanain Abdullah ibn Abdur Rahman al Makki al Syafi’i, ulama besar Mekah.
Beliau juga telah membahaskan masalah ini di dalam kitabnya al Qaul al Wajih fi Tanzih Allah Taala ‘an al Tasybih.

Dr. Sheikh Yusof al Bakhur al Hasani salah seorang ahli fatwa di Kanada juga telah menulis risalah mengenainya.
Sheikh Sirajuddin Abbas seorang ulama unggul Indonesia, juga menghuraikan masalah ini yang ditulis dalam versi Melayu dalam kitabnya Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah.
Beliau dengan tegas menyatakan bahawa tauhid ini merupakan iktikad rekaan puak Wahhabi dan bukannya iktikad ASWJ.

Dalam satu petikan, beliau menyatakan: Kaum Wahhabi mencipta pengajian baru ini bertujuan untuk menggolongkan orang-orang yang datang menziarahi Makam Nabi SAW di Madinah, orang-orang yang berdoa dengan bertawassul dan orang yang meminta syafaat Nabi SAW serupa dengan orang kafir yang dikatakan bertauhid rububiah itu.

Al ‘Allamah Muhammad al ‘Arabi ibn al Tabbani al Hasani, Tenaga Pengajar di Masjid al Haram.
Beliau juga turut menulis kepincangan tauhid ini di dalam kitabnya Bara’ah al Asy’ariyyin min ‘Aqaid al Mukhalifin.

Dr. Umar Abdullah Kamil, sarjana dan pakar ekonomi Arab Saudi serta ahli eksekutif Universiti al Azhar.
Beliau pernah membentangkan kebatilan konsep Tauhid 3 Serangkai ini di dalam Seminar Perpaduan Ummah dan Pemurniaan Akidah anjuran Kerajaan Negeri Pahang pada 25-26 Ogos 2006 dan di Multaqa 3 Ulama Mekah al Mukarramah yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Johor pada 20 Februari 2008.

Kertas kerja tersebut telah diterbitkan oleh Sekretariat Penjelasan Hukum Berkenaan Isu-isu Aqidah dan Syariah Majlis Agama Islam Johor.

Beliau turut membahaskan kepincangan pembahagian tauhid ini di dalam kitabnya yang bertajuk Kalimah Hadi’ah fi Bayan Khata’ al Taqsim al Thulasi li al Tauhid (Perkataan yang tenang dalam menjelaskan kesalahan pembahagian yang tiga bagi ilmu Tauhid).

Al Allamah Abdur Rahman Hasan Habannakah al Maidani.
Beliau juga telah menulis masalah ini secara khusus di dalam kitabnya yang bertajuk Tauhid al Rububiah wa Tauhid al Ilahiyyah wa Mazahib al nas bi al Nisbah Ilaihima.

Ulama-ulama ini telah lama melakukan pengkajian dan penelitian rapi terhadap tauhid tiga serangkai ini.

Kepada pembaca yang prihatin dan bijaksana sebaik-baiknya mendapatkan keterangan lanjut dari kitab-kitab ini terlebih dahulu sebelum berani membuat kesimpulan dan melontarkan pendapat di khalayak ramai.

Asas sahih

Perkara agama apatah lagi berkaitan dengan akidah tidak boleh dibuat kesimpulan sebarangan tetapi perlu merujuk kepada asas yang sahih.

Untuk mempertahankan agama tidak cukup bermodalkan semangat juang dan sijil menjela-jela semata-mata sehingga kita terpekik dan terlolong tidak kena pada tempatnya tetapi memerlukan kemantapan ilmu, kecemburuan terhadap penodaan yang dilakukan ke atas agama dan umatnya, keikhlasan kepada Allah dan hati yang disinari cahaya oleh Allah.

Ibnu Taimiyyah dan pengikut-pengikutnya didapati telah menjadikan konsep pembahagian tauhid ini sebagai batu loncatan untuk mengkafirkan umat Islam.

Mereka telah mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dengan Rasulullah SAW dan wali-wali, orang-orang yang menziarahi kubur dan sebagainya dengan dakwaan orang yang melakukan pekerjaan tersebut bertauhid dengan tauhid rububiah sahaja tetapi tidak tidak bertauhid dengan tauhid uluhiah.

Mereka menyamakan tauhid yang dimiliki oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan ini sama dengan orang musyrikin yang menjadikan berhala sebagai sampingan mereka dengan Allah.

Apakah pernah ketika Rasulullah SAW berdakwah, Baginda SAW mengatakan kepada orang yang memeluk Islam kamu telah mempunyai tauhid rububiah tetapi masih belum memiliki tauhid uluhiah?

Apakah boleh kita katakan orang bukan Islam juga mempunyai tauhid seperti orang Islam atau ahli tauhid?

Objektif tauhid Asma’ dan Sifat digembar-gemburkan untuk menyandarkan kepada Allah SAW makna perkataan tangan, mata, bersemayam, ketawa, turun dan sifat penyerupaan yang lain kepada makna yang hakiki yang dikenali di sisi makhluk.

Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan kerana yang demikian itu menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya.

Sehubungan dengan ini, umat Islam diseru agar sama-sama berfikir dan meneliti dengan hati yang lapang dan dada yang terbuka rasional perkara ini.

Kita seharusnya berbangga dengan ramainya bilangan umat Islam dan berusaha menambah bilangan umat Islam tetapi sebaliknya kita sendiri yang mengecilkan lagi kuantiti umat Islam yang semakin hilang kualitinya hanya kerana permasalahan uluhiah dan rububiah yang sengaja ditimbulkan.

Tidak ada suatu perkara yang lebih buruk daripada mengkafirkan orang Islam yang menyebut kalimah tauhid Laa ilaaha illallah dan mentasdiqkannya di dalam hati.

Banyak kemusnahan yang berlaku di negara-negara Islam disebabkan oleh perkara ini. Kita sendiri telah menyaksikan dengan mata kepala kita bagaimana persengketaan umat Islam telah mencetuskan kelemahan dan kemusnahan terhadap negara-negara Islam seperti di Afghanistan, Yaman, Lebanon, Syria, Mesir dan sebagainya.

Semoga persengketaan dan kehancuran ini tidak terjadi di negara kita Malaysia yang tercinta ini. Justeru, sewajarnya pembahagian ini dibentangkan di atas meja perbincangan secara ilmiah dan profesional serta berlandaskan kepada usul kitab dan sunnah.

Ini hanyalah lontaran awal dari hasil penelitian kami yang dirujuk kepada sumber-sumber yang sahih dan tokoh-tokoh ulama yang berkeahlian. Insya-Allah, penerangan lanjut mengenai tauhid ini akan dikeluarkan pada keluaran akan datang.

Bahan-bahan yang bakal dipersembahkan banyak merujuk kepada kitab penulisan Imam al Haramain al ‘Allamah Ibnu al ‘Arabi al Tabbani bertajuk Bara’ah al Asy’ariyyin. Ia telah diringkaskan oleh al Allamah Prof. Dr. Isa ibn Abdullah Mani’ al Himyari, Mantan Pengarah Jabatan Waqaf dan Hal Ehwal Islam Dubai di dalam kitabnya yang bertajuk ‘al Fath al Mubin fi Bara’at al Muwahhidin min ‘Aqaid al Musyabbihin.

Tauhid tiga serangkai disyariat dalam Islam?
Dari Blog Karim’s

Sepertimana yang disiarkan oleh Utusan Malaysia 30 Nov 2009

MINGGU ini kita menyambung kembali persoalan tauhid tiga serangkai yang telah diberikan lontaran awal pada dua minggu lepas. Sebelum soalan pertama dilontarkan mengenai tauhid tiga serangkai atau tauhid tiga bahagian yang diformulasikan atau direka oleh Ibnu Taimiyyah ini,

sebaiknya kita melihat terlebih dahulu definisi yang diberikan kepada ketiga-tiga tauhid ini.

Tauhid rububiah didefinisikan DENGAN MAKNA mengesakan Allah-komen pada ciptaan, Pemerintahan, takdir, pentadbiran dan perbuatan-Nya Sumatera Dalam Memberikan Suatu Kesan.

Manakala tauhid uluhiah didefinisikan dengan makna mengesakan Allah dalam hal peribadatan tanpa mengambil seorang manusia pun bersama Allah sebagai sembahan.

Tauhid Asma 'dan Sifat pula didefinisikan dengan makna mengesakan Allah pada apa yang dinamakan dan disifatkan dengan diri-Nya, seperti yang terdapat dalam kitab-Nya atau yang diperoleh dari lidah nabi-Nya yang telah menetapkan dengan apa yang ditetapkan untuk diri-Nya .

Dalam membincangkan pembagian ini, maka perkara utama yang perlu dipersoalkan dan bincangkan adalah apakah pembahagian ini telah dinasaskan oleh syarak dan ada dalil-dalil yang menunjukkan ke atasnya? Adakah pembahagian ini adalah perkara yang disyariatkan atau perkara baru yang dicipta ( bidaah )?

Persoalan ini, mengandungi beberapa jawapan:

Jawapan pertama

Ibnu Taimiyyah yang pereka pembahagian tauhid ini mendakwa dirinya bermazhab Hanbali.

Namun Imam Ahmad ibn Hanbal ra sendiri, yang dikatakan menjadi tempat cadangan bagi orang yang melakukan pembahagian tauhid bidaah ini, tidak pernah menyatakan bahwa tauhid itu mempunyai beberapa bahagian; tauhid rububiah , tauhid uluhiah dan tauhid asma 'dan sifat.

Beliau Juga TIDAK Pernah menyatakan Bahawa sesiapa yang Tidak mengetahui tauhid uluhiah , Tidak Dikira makrifatnya tentang tauhid r ububiah kerana tauhid rububiah ini kepada Telah diketahui Oleh orang Musyrikin.

Sesungguhnya akidah Imam Ahmad ibn Hanbal ra telah disusun dalam kitab-kitab karangan pengikutnya. Contohnya, di dalam kitab biografinya yang ditulis oleh Ibnu Jauzi dan lain-lain, tidak ada pembagian secara langsung pembagian tauhid ini. Maka dari manakah Ibnu Taimiyyah mengambil tauhid ini?

Jawapan kedua

TIDAK Berkata Walau Seorang daripada Sahabat-sahabat Nabi ra: "Sesungguhnya tauhid ITU ialah tauhid rububiah dan tauhid uluhiah , dan sekiranya Seseorang TIDAK mengetahui tentang tauhid uluhiah , Maka TIDAK Dikira makrifahnya tentang tauhid Rububiyyah kerana tauhid rububiah ini kepada Telah diketahui Oleh orang Musyrikin".

Justeru, saya mencabar setiap orang yang mempunyai ilmu yang mendalam, agar menaqalkan kepada kami pembagian yang diada-adakan ini dari sahabat-sahabat Nabi ra, sekalipun dengan mengemukakan satu riwayat yang lemah.

Jawapan ketiga

Tidak terdapat dalam sunnah Nabi SAW yang luas dan menjadi jelas kepada kitab Allah, sama ada dalam kitab hadis sahih, sunan-sunan, musnad-musnad dan mu'jam-mu'jam yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda dan mengajar sahabat- sahabatnya, Bahawa tauhid ITU terbahagi Kepada tauhid uluhiah dan also rububiah Yang Telah diketahui Oleh musyrik orang.

Sekiranya berkumpul jin dan manusia bersama mereka untuk menetapkan bahawa pembahagian ini datang dari Nabi SAW dengan isnadnya, walaupun dengan isnad yang lemah, nescaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya walaupun dengan satu jalan.

Jawapan Empat

Telah tercatat dalam sunnah yang banyak, bahawa dalam dakwah Rasulullah SAW mengajak manusia kepada Allah, Baginda SAW menyeru mereka ke arah penyaksian kalimah syahadah: Tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Baginda SAW juga mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala.

Di antara hadis yang paling masyhur menyebut tentang perkara ini ialah hadis Muaz ibnu Jabal ra Ketika dia diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, Baginda SAW bersabda kepada beliau : Serulah mereka kepada penaksian "Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah". Sekiranya mereka mentaatinya, maka hendaklah kamu khabarkan kepada mereka bahawa wajib atas mereka solat lima waktu sehari semalam. (riwayat al-Bukhari dalam Sahihnya)

Diriwayatkan oleh pengarang kitab Sunan dan Ibnu Hibban, bahawa seorang Arab Badawi memberitahu Rasulullah SAW bahawa dia telah melihat anak bulan. Lantas Rasulullah SAW memerintahkan agar berpuasa dan Baginda SAW tidak menyoalnya melainkan mengenai pengakuannya terhadap kalimah syahadah. (diriwayatkan oleh Abu Daud, al Nasaei, al Tirmizi dan lain-lain)

Sekiranya tauhid ITU terbahagi Kepada Tiga Bahagian Sebagaimana Yang Acha perkatakan, Maka sudah tentulah Nabi SAW menyeru sekelian Manusia Kepada tauhid uluhiah yang Tidak Acha anda ketahui dan Bukannya tauhid rububiah kerana Acha Telah mengetahuinya.

Demikian pula, wajiblah Baginda SAW bersabda kepada Muaz ra, "Serulah mereka kepada tauhid uluhiah ," dan Baginda SAW bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang Arab Badawi yang melihat anak bulan Ramadhan, " Apakah kamu mengetahui tauhid uluhiah dan perbedaan antara tauhid dengan tauhid rububiah , dan adakah kamu mengetahui tauhid asma 'dan sifat ? "

Jawapan Kelima

Di dalam kitab Allah Yang ternyata TIDAK dicemari DENGAN kebatilan, Tidak membezakan di Antara tauhid uluhiah dan tauhid rububiah .

Begitu juga tidak dikatakan kepada mereka: Sesiapa yang tidak mengetahui tauhid uluhiah tidak dikira imannya, bahkan dia adalah lebih kafir dari Firaun dan Haman. Tetapi Allah SWT memerintahkan dengan kalimah tauhid secara mutlak seperti firman Allah SWT kepada Nabi-Nya dalam surah Muhammad ayat 19: Ketahuilah, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Begitu jugalah dengan keseluruhan ayat tauhid yang disebut di dalam al-Quran.

Sekiranya kamu kehendak, maka bacalah surah al-Ikhlas yang menyamai satu al-Quran. Adakah Kamu mendapati di Dalamnya ayat Yang membezakan di Antara uluhiah dan rububiah Sebagaimana Yang Acha sangkakan?

Jawapan Keenam

Melalui pembagian yang direka ini, memberikan kefahaman kepada kita, seolah-olah Allah belum lagi menyempurnakan agama-Nya. Kemudian, datanglah seseorang yang kononnya untuk menyempurnakan agama Allah yang masih lagi kekurangan dan menjelaskan tentang tauhid dan pembagiannya kepada manusia pada kurun ke-7 Hijrah.

Pada Kurun Ini, lahirnya pembahagian tauhid uluhiah , rububiah , asma 'dan sifat Yang Oleh dicetuskan Ibnu Taimiyyah (661- 724 H). Seolah-olah semua umat tidak mengetahui tentang apa yang diperkenalkan oleh pemuka-pemuka pembagian tauhid ini.

Selepas kita mengetahui jawapan dari soalan ini, kita yakin dengan sempurna bahawa tauhid ini tidak mempunyai sahih sumber dari al-Quran dan hadis.

Ia menunjukkan bahawa pembahagian ini hanyalah rekaan semata-mata. Persoalan kedua akan dikemukakan pada minggu depan, insya-Allah.

Tauhid uluhiyyah dan rububiyyah
Dari blog Karim’s

sepertimana yang disiarkan oleh Utusan Malaysia 7 Dis 2009

Menyorot ruangan Relung Cahaya minggu lepas, kita telah pun mempersoalkan dan membincangkan secara ringkas tentang sumber tauhid tiga serangkai ini.

Setelah kita mengetahui dengan jelas bahawa pembahagian tauhid kepada tiga ini tidak mempunyai sumber yang sahih di sisi syarak, maka pada minggu ini kami ingin mengajak pembaca menghalusi lagi penelitian tentang permasalahan ini agar kebenaran akan terserlah dan kebatilan akan terpadam.

Memandangkan pereka tauhid bidaah ini mengklasifikasikan tauhid kepada tiga, maka kami ingin mengemukakan persoalan, apakah terdapat perbezaan di antara tauhid uluhiah dan rububiah?

Sebelum persoalan ini dijawab, kami ingin berkongsi dengan pembaca tentang jawapan ringkas melalui e-mel yang kami terima daripada seorang pembaca yang pro-tauhid tiga serangkai ini.

Namun, jawapan yang mewakili penghantar tidak menjawab persoalan yang diutarakan pada minggu lepas.

Beliau hanya mengemukakan hujah hasil dari pemikiran Ibnu Taimiyyah seperti yang dapat dilihat di dalam kitab-kitabnya, sedangkan hujah Ibnu Taimiyyah ini telah lama disangkal oleh ulama ahli sunnah.

Perlu kita fahami, tidak semua ilmu yang diformulasikan atau semua hasil istiqra’ (telaah) atau pemikiran seseorang itu boleh diterima jika tidak sejajar dengan al-Quran dan sunnah.

Apatah lagi, ilmu yang berkaitan dengan akidah yang mesti dirujuk dengan rapi dan betul kepada sumber yang sahih lagi mutawatir. Jika wujud kepincangan, maka ia tertolak sama sekali.

Kepincangan itu telah pun dibincangkan oleh ulama dan telah pun kami paparkan dan akan kami sebutkan, insya-Allah.

Menurut penghantar e-mel itu lagi, mengingkari tauhid tiga ini bererti tidak bertafaqquh terhadap kitab Allah, tidak mengetahui kedudukan Allah, mengetahui sebahagian dan tidak mengetahui sebahagian yang lainnya.

Dengan spontan benak hati kami bertanya, inikah jawapan yang sepatutnya kami peroleh daripada seseorang yang merasa telah bertafaqquh dengan kitab Allah?

Kami juga agak terkejut dengan kenyataan ini. Jika mereka yang mengingkari tauhid tiga ini dianggap tidak bertafaqquh dengan kitab Allah, bagaimanakah kedudukan ulama dan para sarjana yang telah saya sebutkan pada siri pertama yang mengingkari pembahagian tauhid ini?

Apakah al-Azhar, sebuah universiti yang diiktiraf oleh dunia Islam, mempunyai ulama dan tokoh-tokoh yang lemah kefahamannya tentang kitab Allah? Bagaimana pula dengan Mufti Mesir yang telah menafikan dengan lantang perkara ini di dalam fatwanya?

Apa pun jawapan yang dikemukakan oleh pro tauhid tiga serangkai ini, ia telah kami rujuk di dalam kitab asalnya yang sememangnya tersimpan kemas di perpustakaan kami.

Ramai ulama yang telah menjawabnya, cuma pada keluaran kali ini kami tidak berkesempatan untuk menyertakannya.

Sebaiknya kita tinggalkan dahulu tajuk ini dan kembali kepada persoalan hari ini.

Kenapa soalan ini dikemukakan dan sebelum persoalan ini dijawab, kami ingin nyatakan di sini bahawa melalui tauhid tiga serangkai ini didapati perekanya, Ibnu Taimiyyah dan pengikut-pengikutnya telah menyatakan bahawa:

1. Orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah adalah ahli tauhid (orang yang mengesakan Allah) dengan tauhid rububiah.

2. Tauhid orang musyrik ini samalah dengan tauhid sebahagian orang Islam yang bertawassul, beristighathah dan bertabarruk dengan para nabi dan orang-orang soleh.

Ini bermaksud orang Islam yang bertawassul (memohon kepada Allah melalui perantaraan), beristighathah (menyeru minta tolong) dan bertabarruk (ambil berkat) samalah dengan orang musyrik kerana tidak memiliki tauhid uluhiah kerana dianggap menyembah apa yang ditawassulkan.

Kenyataannya berbunyi: “Tauhid rububiah sahaja tidak menafikan kekufuran seseorang dan tidak mencukupi bagi keimanan/keislaman seseorang”. (Risalah Ahli al Suffah H: 34.)

“Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah ahli tauhid dengan tauhid rububiah. Mereka tidak termasuk dari kalangan ahli tauhid uluhiah kerana telah mengambil sembahan-sembahan yang lain untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT”.

Mereka juga menyatakan: “Sesungguhnya orang-orang Islam yang bertawassul dan beristighathah dengan para Nabi dan orang-orang soleh serta bertabarruk dengan mereka (para nabi dan orang-orang soleh), adalah kufur. Bahkan, kekufuran mereka lebih dahsyat daripada kekufuran Abu Lahab, Firaun, Haman dan lain-lain”. (Fatawa Ibni Taimiyyah 14/380).

Ini adalah antara kenyataan yang tidak ditulis dan tidak ditemui di dalam kebanyakan kitab-kitab berkaitan pembahagian tauhid ini di Malaysia.

Di negara kita, tauhid ini masih berada dalam peringkat pengenalan. Tetapi jika kita merujuk kepada kitab Ibnu Taimiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab dan pemuka-pemukanya, kenyataan ini banyak ditulis di dalam kitab-kitab mereka. Inilah natijah sebenar yang akan kita dapati dari pembahagian tauhid ini.

Oleh kerana itu, kita dapati di kebanyakan negara timur tengah yang telah lama memakai tauhid ini berlaku pergolakan, perpecahan dan pembunuhan akibat gejala sembarangan mengkafirkan dan menghalalkan darah umat Islam yang dianggap menyanggahi tauhid ini.

Malah, dengan tauhid inilah menyebabkan berlakunya keruntuhan kepada Empayar Uthmaniyyah yang merupakan empayar terbesar Islam suatu ketika dahulu. Insya-Allah, perinciannya akan kami susuli pada keluaran akan datang.

Apa yang pasti, kenyataan Ibnu Taimiyyah ini jelas bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan telah diketahui secara dharuri di sisi ulama.

Bagi menjelaskan tentang kesalahan dan kebatilan pendapat mereka ini, maka soalan ini dijawab: Sesungguhnya tidak ada perbezaan di antara tauhid uluhiah dan tauhid rububiah.

Kedua-duanya adalah perkara yang sama dan tidak boleh dipisahkan serta tidak menerima sebarang pembahagian. Allah tidak menerima daripada hamba-hamba-Nya, melainkan akidah tauhid yang tulus dan suci kepada-Nya, Tuhan sekelian alam, yang dilafazkan dengan lidah, diiktikad dengan hati, diamalkan dengan anggota jasad dan dimanifestasikan dengan kalimah (Laa Ilaaha Illallah).

Dengan perkara inilah, semua Nabi dan Rasul diutuskan.

Adakah orang kafir ahli tauhid?

Terhadap pendapat yang menyatakan bahawa orang kafir dan musyrik sejak zaman berzaman adalah ahli tauhid dengan tauhid rububiah dan para Rasul a.s tidak diutuskan melainkan dengan tauhid uluhiah.

Jawabnya: Hakikatnya, pendapat ini merupakan suatu perkara yang telah menutup pintu kebenaran dan hakikat, menyalahi akal dan syarak dan mendustai penjelasan daripada nas-nas al-Quran dan sunnah.

Perkara ini juga merupakan perkara bidaah yang sesat dan tidak terdapat pada umat salaf yang terawal. Tauhid seperti ini meruntuhkan akidah dan bersifat saling bercanggah.

Dalam satu masa, mereka telah menjadikan sekelompok orang Islam sebagai ahli tauhid dan bukan ahli tauhid. Ini suatu perkara yang pelik.

Sedangkan, realitinya ialah seseorang itu mesti berada di salah satu kedudukan, iaitu sama ada berada dalam kedudukan ahli tauhid atau pun musyrik. Tidak boleh seseorang itu berada di antara dua keadaan (tauhid dan kufur).

Kepercayaan mereka juga tentang ketauhidan orang musyrik dengan tauhid rububiah tidaklah benar. Bahkan dakwaan ini adalah suatu penipuan yang ditolak sama sekali oleh akal dan naqal.

Insya-Allah, kami akan mengemukakan dalil-dalil dari akal dan naqal pada minggu hadapan.

Sesungguhnya perkara yang paling pelik ialah menganggap orang kafir sebagai ahli tauhid dan menganggap orang Islam yang telah mengucapkan kalimah tauhid sebagai bukan ahli tauhid.

Renungilah! Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadat 70 tahun. Ibadah Abu Darda’ r.a yang paling utama selepas melaksanakan kefarduan ialah bertafakur kerana dengannya dia sampai kepada hakikat suatu perkara dan membezakan di antara yang hak dan batil.

Bahkan, dengannya juga dia dapat menilik kerosakan dan helah nafsu yang halus, tipu daya dunia, dan mengenali helah-helah untuk lebih berwaspada dengannya.

Tauhid Tiga Serangkai
November 30, 2009 Tulisan: Abdullah Zaik

Mega Isnin 30 Nov. 2009 menyiarkan satu tulisan oleh Panel Penyelidik Yayasan Sofa bertajuk Tauhid tiga serangkai disyariatkan dalam Islam? Tauhid tiga serangkai yang dimaksudkan ialah tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah, dan tauhid asma’ dan sifat yang disebut sebagai rekaan Ibnu Taimiyyah.

Barangkali ini ada kaitan dengan isu berbangkit susulan kepada penangkapan Dr Asri. Walaubagaimanapun saya tidak ingin mengulas isu ini dalam konteks polemik tersebut kerana tidak mahu menambah kusutkan masalah. Bagi saya isu-isu furu’ itu tidak sepatutnya menyebabkan perpecahan umat. Saya juga menganggap kemungkinan bahawa ada maksud tersirat di sebalik isu tersebut di mana komen semberono tidak mungkin akan membantu menghurai kekusutan.

Cuma bila saya terbaca artikel seperti yang tersiar dalam Mega tersebut, saya terpanggil untuk mengulas bukan dalam konteks menyokong atau menolak mana-mana mazhab tetapi dari segi metodologi penghujahan semata-mata.

Dalam artikel itu penulis berhujjah bahawa pembahagian tauhid tiga serangkai (ikut istilah penulis) sebagai tidak syarie, rekaan dan bid’ah kerana perkara itu tidak disebut begitu dalam kitab Ahmad yang merupakan Imam kepada Ibnu Taimiyyah, tidak disebut oleh sahabat, tidak disebut oleh Nabi s.a.w, tidak tercatat dalam kitab-kitab sunnah bahawa nabi menyeru kepada tiga jenis tauhid tersebut, Al quran tidak membezakan antara tauhid rububiyyah dan uluhiyyah. Dan mengikut penulis lagi dengan pembahagian tersebut seolah-olah agama belum sempurna.

Hujah-hujah tersebut amat tidak munasabah. Niat penulis untuk membersihkan Islam dari bid’ah tetapi adalah suatu yang baik tetapi tanpa disedari boleh mencalar kesucian dan kebesaran agama Islam sebagai penyudah segala agama. Islam bukanlah satu agama yang rigid dan kaku sebaliknya ugama yang dinamik mampu menjawab permasalahan manusia sepanjang zaman hingga hari akhirat. Saya kira satu perkara yang sangat asas dalam akidah bahawa Islam adalah agama terakhir yang sesuai sehingga ke akhir zaman. Persoalannya bagaimana Islam boleh menjadi agama sepanjang zaman jika kita mengambilnya sebagai satu yang kaku? Maha suci Allah yang maha mengetahui akan tabiat hidup manusia yang berubah dan berkembang yang telah menurunkan wahyu yang sentiasa bersifat kontemporari.

Terlalu banyak perkembangan berlaku ilmu Islam yang istilahnya tidak wujud zaman Raslulullah s.a.w.. Hatta ilmu tauhid itu sendiri, ilmu fiqah, usul feqah, tasawuf dan sebagainya kalau kita tanya Rasulullah s.a.w sebut ke tak sebut, jawabnya tidak. Maka dengan itu ia dianggap bid’ah dan sesat, apa yang saya boleh ucapkan ialah innalillah wainna ilahi rajiun.

Kehidupan manusia yang berubah, berkembang dan sentiasa berhadapan dengan persoalan-persoalan baru memerlukan keanjalan manhaj penyampaian Islam bukan sahaja berkaitan fikah bahkan juga dari aspek akidah. Oleh itu bagi saya wujud khalaf dan salaf, kaum muda kaum tua, wujud mazhab-mazhab dalam masalah fikah adalah satu tuntutan semasa yang perlu dilihat secara positif. Ia tidak harus menjadi asas kepada pergaduhan dan perbalahan. Pada saya mazhab-mazhab dalam akidah dan fikah lahir untuk menjawap cabaran semasa yang dihadapi oleh umat Islam pada satu-satu masa.

Sebagai contoh izinkan saya menggunakan istilah “tauhid sifat 20” lahir pada zaman umat Islam diserang oleh pengaruh falsafah Greek. Pengaruh Aristotle yang mula bercakap tentang isu ketuhanan atau apa yang diistilahkan sebagai persoalan di sebalik alam semuala jadi yang membahagikan wujud ini kepada dua samada jauhar atau arad (sifat). Ulamak Islam pada masa itu berhadapan dengan cabaran ini lalu mengemukakan tauhid melalui sifat 20. Kalau anda mengkaji tauhid sifat 20, anda akan dapati ia sarat dengan istilah falsafah. Dan kalau anda bertanya adakah tauhid ini disebut dalam al quran dan berhujjah dengan hujjah yang sama nescaya anda akan berjumpa dengan jawapan yang sama iaitu tidak dan adalah juga merupakan satu yang bid’ah.

Berbalik kepada akidah tiga serangkai begitu juga. Cabaran yang dihadapi oleh Ibnu taimiyyah pada waktu itu ialah suasana umat Islam yang tenggelam dengan tasawuf / tarikat sehingga tidak peduli walaupun negara sedang diserang musuh. Tasawuf yang berpegang kepada hakikat dan mengabaikan syariat. Apa yang Ibnu Taimayyah ingin jelaskan ialah bahawa apa yang diasyikkan oleh golongan tasawuf dengan khawatnya (dan apa yang dia istilahkan sebagai hakikat) ialah semata-mata menyemarakkan tauhid dari segi rububiyyah sahaja, sedangkan di sana ada lagi bahagian tauhid yang perlu dipenuhi iaitu tauhid uluhiyyah. Kita tidak boleh asyik dengan zauq semata-mata sedang pada masa yang sama kita meninggalkan syariat Allah, seperti solat jamaah dan jihad fisabilillah untuk mempertahankan agama dan tanah air.

Begitu juga dengan umat Islam hari ini, mereka berhadapan dengan cabaran sekularisma yang menolak peranan agama dalam kehidupan dan sekali gus menjadikan ketuhanan sebagai satu mitos. Ulama Islam perlu berijtihad dan mengemukakan akidah yang sesuai dengan persoalan semasa. Dengan itu muncul istilah hakimiyyah dalam penulisan-akidah akidah moden seperti tulisan Syeikh Naim Yasin dalam kitab “al- Iman, rukun dan perkara-perkara yang membatalkannya”. Maududi tulis buku empat Istilah mengupas maksud ilah, rab, din, dan ibadah. Jika tidak umat Islam boleh terjebak dalam bahaya syirik dan kufur dalam keadaan ia tidak menyedarinya.

Dari aspek yang lain sesiapa yang faham bahasa Arab boleh faham dengan mudah dari mana asal usul kalimah uluhiyyah dan rububiyyah, dan tidak mungkin menolak asal kewujudannya di dalam al Quran.

Wallahu aklam

Implikasi pengajian konsep Tauhid Tiga Serangkai.
Oleh: Muhammad Rashidi Wahab
Berita Harian, Khamis, 6 Oktober 2016 | 6:32am

Kesungguhan kerajaan melalui Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam menangani ancaman ekstremis agama perlu disokong oleh semua pihak tanpa mengira perbezaan fahaman politik. Ini kerana, ancaman ekstremis agama khususnya daripada Daesh adalah isu global dan nasional, membabitkan keselamatan negara.

Perdana Menteri dalam ucapannya pada 22 Julai lalu menyatakan mengenai perlunya mengkaji semula kurikulum atau sukatan pendidikan Islam dalam mendepani ancaman ekstremis agama dengan memberi tafsiran tepat terhadap al-Quran dan hadis. Saranan ini mendapat reaksi positif pelbagai pihak terutama kementerian yang terbabit dengan pendidikan peringkat sekolah rendah, menengah serta institut pengajian tinggi (IPT).

Seorang ulama besar Ahli Sunnah Wal Jama'ah (ASWJ) kontemporari dari Arab Saudi, Syeikh al-Muhaddith Dr al-Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki, menegaskan antara faktor menyebabkan munculnya budaya ekstremis dalam Islam adalah metode pengajian Tauhid Tiga yang ada dalam kurikulum Pendidikan Islam.

Pembahagian tauhid kepada tiga bahagian iaitu Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma' wa al-Sifat dalam membahaskan persoalan ketuhanan belum pernah dikemukakan oleh mana-mana ulama generasi Salaf sebelum Ibn Taymiyyah pada kurun ketujuh Hijrah. Setelah hampir empat kurun kematian Ibn Taymiyyah, muncul Muhammad Abd al-Wahab untuk menghidupkan kembali pemikiran Ibn Taymiyyah termasuk berkaitan Tauhid Tiga dalam bentuk lebih keras sehingga terbina aliran Wahabiyyah (Salafiyyah) pada kurun ke-12 Hijrah.

Konsep undang kritikan

Di Malaysia, aliran atau gerakan ini lebih sinonim dengan nama Wahabi (Salafi) atau juga dikenali sebagai Kaum Muda serta Ittiba' Sunnah. Bagaimanapun, konsep Tauhid Tiga ini mengundang kritikan dan penolakan ulama ASWJ berasaskan hujah berikut:

Imam Ahmad bin Hanbal selaku ulama besar ASWJ yang dikatakan menjadi tempat sandaran bagi golongan Wahabi melakukan pembahagian tauhid kepada tiga, hakikatnya beliau tidak pernah menyatakan tauhid terbahagi kepada Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma' wa al-Sifat. Imam Ahmad juga tidak pernah menyebut huraian tauhid sepertimana yang diperkatakan oleh Ibn Taymiyyah dan Muhammad 'Abd al-Wahab.

Tidak pernah ditemui dalam sunnah Rasulullah SAW sama ada melalui kitab hadis sahih atau tidak mengenai Tauhid Tiga. Sekalipun Tauhid Tiga dikatakan ijtihadi oleh sebilangan pendukung Wahabi, namun ia tetap memerlukan sokongan dalil dalam pembahagian dan huraiannya apatah lagi jika berkaitan dengan persoalan akidah. Malah tercatat dalam hadis dakwah Rasulullah SAW adalah untuk mengajak kepada 'Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah' bukan sebagaimana huraian Tauhid Tiga.

Dalam al-Quran, Allah SWT tidak membezakan antara Rububiyyah dan Uluhiyyah. Jika benar tauhid Rububiyyah dan Uluhiyyah mempunyai perbezaan, sudah tentu Allah SWT akan menggunakan perkataan tauhid itu dengan pengertian berbeza.

Wahabi tolak takwil

Tujuan Wahabi membahagikan tauhid kepada Asma' wa al-Sifat pula sebagai menetapkan nama dan sifat yang tidak layak bagi Allah SWT secara makza zahir. Mereka menolak takwil dengan nas mutashabihat kerana beranggapan takwil itu bertentangan dengan Salaf yang didakwa menetapkan nas sifat mutashabihat itu seperti lafaz asalnya. Maka nas mutashabihat difahami dengan pengertian literal sehingga boleh membawa kepada fahaman Mujassimah atau Mushabbihah tanpa disedari.

Mereka turut mendakwa bahawa sesiapa yang melakukan perbuatan khilafiyyah adalah sama seperti perbuatan orang kafir yang menyembah berhala, malah ia lebih teruk daripada Abu Jahal dan Abu Lahab.

Halal darah untuk dibunuh

Implikasi besar konsep Tauhid Tiga yang dibawa oleh Wahabi ini ialah membawa kepada pemikiran ekstremis dalam agama dengan bermudah-mudahan menghukum orang Islam lain yang tidak sependapat dengan mereka sebagai bidaah, sesat, syirik, kafir (bahkan lebih teruk daripada orang kafir) dan sebagainya lagi.

Selain itu, sebahagian Wahabi menambah satu lagi tauhid iaitu Hakimiyyah. Pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Islam adalah tidak bertauhid dengan Hakimiyyah dan mereka atau penyokong mereka dihukum sebagai kafir dan boleh diperangi atas nama jihad.

 Walaupun begitu, pengajian Tauhid Tiga sudah berada dalam sukatan pengajian Islam pada peringkat sekolah dan IPT negara. Perkara ini perlu diberikan perhatian serius supaya pengajian Tauhid Tiga dapat dimansuhkan daripada kurikulum Pendidikan Islam.

Pengajian Sifat 20 berdasarkan pendekatan ASWJ aliran Asha'irah dan Maturidiyyah perlu dikukuhkan terutama dalam menolak pemikiran ekstremis agama. Pengajian Sifat 20 ini terbukti berkesan menjadi pendekatan yang dominan dalam memperkukuhkan akidah ASWJ sepanjang zaman sehingga hari ini. Selain itu, pendedahan kepada topik seperti jihad dan negara Islam turut diharapkan dapat meningkatkan kesedaran mengenai ajaran Islam sebenar, sekali gus menolak pemikiran ekstremis agama.

Penulis adalah Felo Institut Kajian Strategik Islam Malaysia (IKSIM)


Mufti Pahang Gesa Henti Ajar Konsep Tauhid Tiga Serangkai di Sekolah.
January 5, 2017 Dari portal berita IKIM

PUTRAJAYA, 4 Januari – Mufti Pahang menggesa Kementerian Pendidikan menguatkuasakan larangan ajaran konsep tauhid tiga serangkai di semua sekolah di seluruh negara.

Datuk Seri Dr Abdul Rahman Osman berkata, pihaknya mengesan pelaksanaan ajaran konsep itu di sekolah menengah di negara ini yang bercanggah dengan fahaman konsep sifat 20 Allah SWT dalam empat mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Katanya, konsep tauhid tiga serangkai adalah ajaran Salafi Wahabi yang memupuk fahaman ekstremisme dalam kalangan pelajar Islam di negara ini.

“Kita minta Kementerian Pendidikan tengok (tauhid tiga serangkai) dan kalau boleh buang amalan ini dari sekolah menengah.

“Kita minta amalan daripada kitab Ibnu Taimiyyah ini dikaji dan dilihat… terutama yang bercanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah,” katanya lapor The Malaysian Mirror.

Beliau berkata demikian pada sidang media anjuran pertubuhan bukan kerajaan (NGO) Islam yang diadakan di sini, Sabtu lalu.
Yang turut hadir, bekas Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Wan Zahidi Wan Teh.

Tauhid tiga serangkai ialah tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah, dan tauhid asma’, yang dirumuskan oleh tokoh Islam abad ke 13, Ibu Taimiyyah sebagai pengganti kepada sifat 20 untuk umat Islam mengenal Allah SWT.

Bagaimanapun, pendekatan tauhid tiga serangkai itu didapati bercanggah dengan ijmak ulama yang berpegang kepada mazhab Syafie dan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) sudah mengharamkan ajaran konsep tauhid tiga serangkai di negeri berkenaan sejak beberapa tahun yang lalu.

Comment oleh Ustaz Kamil Halim

Untuk beberapa minggu , pihak akhbar Utusan Malaysia melalui ruangan Relung Cahaya pada setiap hari Isnin menyiarkan perbahasan tauhid tiga serangkai yang dihasilkan oleh pihak Panel Penyelidikan Yayasan Sofa ( atau singkatannya PPYS), Negeri Sembilan. Setelah mengikuti tulisan-tulisan berkenaan, saya tertarik untuk memberi sedikit pandangan. Diharap pandangan yang bakal saya tampilkan akan diberi perhatian , dibuat kajian lanjutan oleh pihak PPYS . Jika tidak , maka tidak berbaloilah saya menghabiskan masa menulis artikel ini.

Pihak PPYS cuba menafikan sekeras-sekerasnya kewujudan tauhid rububiyyah, uluhiyyah dan asma’ wa sifat atas kaedah pembahagian kepada tiga bahagian dengan alasan tiada dalil syarak dari Al Quran , hadis nabi dan athar para sahabat yang menyebut begitu. Benarkah begitu? Jika mahu dicari dalil secara khusus ( spesifik) sudah tidak dijumpai dalilnya. Begitu juga jika mahu dicari dalil bahawa sifat Allah Taala hanya 20 sifat sahaja maka tidak akan dijumpai dalilnya. Jika mahu dicari dalil bahawa hadis Nabi dibahagikan kepada tiga bahagian ( hadis sohih, hasan dan dhaif ) maka tidak dijumpai dalilnya. Dari mana datang nama-nama dalam hukum-hukum tajwid? Dari mana datangnya ilmu usul feqh ? Dari mana datangnya ilmu usul hadis, ilmu usul tafsir dan sebagainya.

Sebagai contoh lebih jelas, Rassulullah sa.w. tidak pernah mengajar para sahabat hukum tajwid seperti hukum idgham , hukum mad, hukum ikhfa’ dan sebagainya. Namun ianya bukanlah satu perkara baru yang dilarang kerana hanya bersifat sebagai perantaraan ( wasilah) dalam memahami ilmu dalam rangka membawa kita memahmi maksudnya (maqasid). Banyak lagi contoh-contoh lain dalam pelbagai pembahagian bidang ilmu yang tidak akan dijumpai dalil secara khusus .


Apa yang perlu kita sama-sama fahami, pembahagian- pembahagian ini berlaku dari sudut BAHASA sahaja sebagai satu bentuk penjenamaan yang memudahkan pemahaman terhadap apa yang dipelajari hasil dari perkembangan ilmu akibat peralihan zaman.

Kembali kepada persoalan tauhid tiga serangkai . Walaupun secara spesifik penjenamaan itu tidak wujud zaman generasi terawal iaitu di zaman Rasululllah s.a.w. dan para sahabat, tetapi sesiapa yang mengkaji secara mendalam dari sudut bahasa antara Rab ( رب ) dan perkataan Ilah ( إله ) berdasarkan kamus Arab atau mu’jam , maka perbezaan dapat dilihat dengan jelas. Kenapakah ayat pertama Al-Fatihah ia berbunyi ( Alhamdulillah Rabbil Alamiin) didatangkan perkataan Rab, tetapi dalam kalimah tauhid ( syahadah) kita diajar menyebut ( La Ilah Ilallah ) dengan didatangkan perkataan Ilah.

Di zaman generasi terawal, pembahagian seperti ini tidak perlu, kerana pemahaman terhadap perkara ini berlaku secara mudah dan para sahabat memahami berdasarkan penggunaan bahasa Arab. Oleh kerana tidak ada keperluan yang mendorong kepada pembahagian itu pada zaman berkenaan maka pembahagian itu tidak wujud secara formal atau tersurat, sekalipun ianya memang wujud secara tersirat. Pembahagian ini hanya sekadar memenuhi kemaslahatan dari sudut pemahaman ilmu. Jika mahu dikatakan pembahagian ini ( secara penjenamaan khusus) sebagai satu bid’ah , maka ia dianggap bid’ah dari sudut lughah sahaja ( bahasa). Apa yang penting bukan soal nama, tetapi maksud dan pengertian yang tersirat disebaliknya. Jika mahu dibuang penjenamaan tauhid rububiyyah , tauhid uluhiyyah dan tauhid asma wasifat bermakna kita juga perlu membuang penjenamaan lain yang tiada dalil khusus seperti hukum nun mati dan tanwin dalam subek tajwid, pembahagian sifat-sifat Allah kepada sifat ma’ani, maknawiyah, nafsi dan salbiyah ( berdasarkan manhaj Asya’irah) dan pelbagi lagi contoh lain.
Kaedah ini disusun berdasarkan keperluan dari sudut masolih mursalah dari subjek usul fekh.

Agak menghairankan apabila pihak PPYS mengemukakan soalan apakah terdapat perbezaan antara tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah ? Diminta buat penyelidikan terhadap tafsiran ayat berikut :

1 ) Untuk tauhid Rububiyyah sila lihat contoh ayat-ayat berikut : Surah Al-Mukminun ayat 84-89, Surah Ar Ra’du ayat 16, Surah Luqman ayat 25, Surah Al Ankabut 61-65.

2) Untuk Tauhid Uluhiyyah sila lihat ayat ayat berikut : Surah Al-Baqarah ayat 21, Surah Al Zumar ayat 14 -15 ,Surah Al Bayyinah ayat 5 ) .

Ayat-ayat di atas hanya sekadar contoh sahaja. Banyak lagi ayat-ayat lain yang boleh dijadikan rujukan dan kajian.

Benarkah Ibn Taimiyyah pencipta kaedah tauhid 3 serangkai ?

Dakwaan pihak PPYS bahawa Ibn Taimiyyah ( w. 728H) adalah pereka kepada bid’ah tauhid tiga serangkai tidak benar. Pihak PPYS disyorkan meluaskan lagi penyelidikan terhadap banyak lagi kitab-kitab turath lain yang mudah diperolehi di zaman IT ini. Jika tidak dijumpai dikedai-kedai buku, carilah dalam internet atau kitab secara e-book.

Antara tokoh terdahulu yang telah memperkatakannya ialah :

1 ) Al-Imam Abi Abdillah Ubaidillah bin Muhammad bin Battah Al-Akbariy , meninggal tahun 387 H di dalam kitab Al-Ibanah ‘An Syariah Al Firqah An Najiah Wa Mujanabah Al Firaq Al Mazmumah . Dalam teks kata-kata belaiu , antara lain ..

“ …. Bahawa Asal Iman kepada Allah yang wajib atas sekelian makhluk beri’tikad dengannya dalam mengisbatkan iman adalah tiga perkara :

Pertama : Bahawa seorang hamba beri’tiqad akan sifat ketuhanannya ( rububiyyah) agar jadilah perkara itu satu perbezaan dari mazhab ahl at ta’til yang tidak mengisbatkan adanya pencipta.

Kedua : Bahawa seorang hamba beri’tiad akan keesaanNya ( uluhiyyah) agar jadilah ia satu perbezaan dari golongan ahli syirik yang mengakui kewujudan pencipta ( Allah ) tetapi melakukan syirik dalam amalan ibadah mereka.

Ketiga : Bahawa seorang hamba beri’tiqad bahawa Allah Taala bersifat dengan sifat-sifat yang tidak haruslah Dia melainkan bersifat dengan sifat seperi ilmu, qudrat, hikmah dan semua sifat yang Dia sifatkan didalam kitabNya.”
Seterusnya beliau menyebut sebagai sambungan : “ Kerana kita dapati Allah Taala telah memerintahkan hambaNya kepada I’tiqad dengan setiap satu dari tiga perkara ini dan beriman dengannya.” Tiga perkara yang dimaksudkan oleh Ibn Battah di sini ialah tauhid rububiyyah , uluhiyyah dan asma wa sifat.

2 ) Al Imam Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Yahya Bin Mandah , meninggal tahun 395 H . Di dalam kitab beliau “ Kitab At Tauhid Wa Makrifatu Asma Allah Azzawajalla Wasifati ‘Alal ittifaq Wal iftiraq “ > . Di dalam kitab beliau menjelaskan beberapa tajuk yang berkaitan dengan tauhid rabubiyyah, beberapa tajuk yang berkaitan dengan tauhid uluhiyyah dan beberapa tajuk lain berkaitan tauhid asma’ wa sifat. Apa yang lebih menarik, di dalam muqaddimah kitab ini Ibn Mandah menyebut bahwa Al-Imam Abu Yusof ( w. 182H) yang merupakan tokoh besar dalam mazhab Abu Hanifah ( w. 150) turut memperkatakan pembahagian tauhid ini semasa kurun kedua lagi .

Sangat menarik sekali bahawa Al-Imam As Syafie secara lisan yang tersirat mengakui kewujudan tauhid uluhiyyah melalui kata-kata beliau “… inilah hakikat tauhid “ dalam satu riwayat dari Imam Al Muzani yang dikemukakan oleh Al-Imam Az Zahabi didalam Siyar I’lam An Nubala’ jilid 10 m.s. 26, terbitan Muassasah Ar Risalah Beirut, Lubnan. Harap pihak PPYS memiliki kitab setebal 23 jilid ini dan membuat rujukan kepadanya.

Tindakan pihak PPYS membesar-besarkan nama Ibn Taimiyyah Rahimahullah sebagai pereka kepada tauhid tiga serangkai sekadar meneruskan agenda pihak yang sudah lama memusuhi Ibn Taimiyyah . Adalah tidak adil sekiranya kita menilai sesuatu permasalahan berdasarkan pandangan pihak yang kita cenderung kepadanya, tanpa melihat hujah-hujjah pihak lain yang kita tidak bersetuju dengannya. Di dalam dunia Islam masa kini, golongan generasi muda yang prihatin dengan perkembangan ilmu Islam, mengambil sikap menilai secara adil dan saksama segala kemelut yang berlaku. Tokoh seperti Muhammad Zahid Al Kauthari dari Negara Turki bermazhab Hanafi dan Hasan Ali As Saqaf dari Jordan antara tokoh yang kuat mengkritik Ibn Taimiyyah dan menentang keras pembahagian tauhid 3 serangkai. Apa yang memusykilkan saya ialah kenapa kaedah mengenali Allah melalui sifat 20 tidak pula diperbesarkan oleh pihak PPYS. Pada hal Rasulullah s.a.w. tidak pernah mengajar para sahabat dan kita semua , bahawa Allah hanya memiliki 20 sifat sahaja.

Perkara yang lebih utama untuk diberi perhatian oleh pihak PPYS ialah ancaman ilmu kalam terhadap kemurniaan sistem pembelajaran ilmu tauhid. Sejarah membuktikan bahawa Al Imam As Syafie tokoh yang paling kuat menentang ilmu kalam dan penggunaannya dalam subjek akidah.

Dakwaan bahawa tauhid 3 serangkai menjadi sebab berlaku pergolakan di Negara timur tengah memerlukan kepada bukti yang jelas dan tepat. Benarkah berlaku tindakan mengkafirkan ke atas pihak yang mengengkari tauhid 3 serangkai ini?? Atau ia andaian yang dibuat kerana salah faham .

Benarkah dakwaan tauhid 3 serangkai penyebab keruntuhan kerajaan Turki Uthmaniyyah? Semua persoalan di atas perlu dibuktikan dengan dinyatakan bahan rujukannya secara adil dan telus. Tanpa rujukan dari sumber yang boleh dipercayai, ia hanya tinggal satu dakwaan kosong . Ini kerana banyak dakwaan pihak PPYS tidak disertakan bersama bahan rujukannya, nama penulis dan penerbitnya.

Adakah pihak PPYS telah membuat kajian secara adil dan seimbang ?/ Atau sekadar menceduk hujah dan fakta dari tukang-tukang fitnah yang sudah sekelian lama memusuhi Ibn Taimiyyah dan Muhammad Abdul Wahab ( Wahabi) ? Saya lebih suka mengambil sikap tidak menyebelahi mana-mana pihak. Saya suka melihat, memerhati, mengkaji kesemua pandangan. Kemudian minta petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan yang sebenarnya.

Benarkah semua tokoh ulamak Al Azhar menolak konsep tauhid tauhid 3 serangkai ? Jika benar Mufti Mesir menolaknya, nilailah secara adil hujjah dan alasan-alasan beliau. Lihatlah hujjah dan dalil yang dikemukakan berdasarkan prinsip ilmu, manhaj yang tepat bukannya kapasiti seseorang individu dengan jawatan yang dipegangnya. Mungkin beliau ada alasan tersendiri yang boleh diterima . Bukanlah saya bermaksud mengatakan pandangan ulama’ yang menolak pembahagian tauhid 3 serangkai tidak berdasarkan prinsip ilmu atau terkeluar dari manhaj yang betul, mungkin perbezaan berlaku dari sudut kaedah istidlal dan arah pandangan yang berbeza skopnya. Perlu juga disemak dan dikaji pandangan ulamak lain kerana dunia Islam ini sangat luas . Umat Islam dan para ulama’nya ada di mana-mana.

As Syaikh Al Allamah Bakar Abu Zaid Hafizahullah berkata : { Pembahagian ini secara istiqra’ ( kajian pemerhatian) di sisi generasi salaf telah diisyaratkan oleh Ibn Mandah, Ibn Jarir At Tobari, diakui oleh Ibn Taimiyyah , Ibn Al Qayyim , diakui oleh Az Zabidi didalam Tajul Arus, guru kita Syaikh Al Amin As Syanqiti di dalam kitab tafsirnya Adwa’ Al-Bayan , Ia merupakan satu istiqra’ yang lengkap terhadap nas-nas syarak , diguna pakai di sisi ahli setiap cabang ilmu sebagaimana istiqra’ ulama’ nahu terhadap bahasa Arab , membahagikannya kepada isim (kata nama), fiil( kata kerja) dan haraf ( kata penghubung). Tiada seorang pun mencela ulama’ nahu atas pembahagian ini ( isim , fiil dan haraf) . demikianlah semua jenis istiqra’ } . Dipetik dari At Tahzir Min Mukhtasar As Sobuni Fi Tafsir .

Saya mengajak diri saya dan pihak PPYS agar perbahasan masalah ilmu dibahaskan secara penuh keinsafan , adil, berbaik sangka kepada semua pihak . Janganlah rasa kebencian kepada pihak tertentu mendorong kita berlaku tidak adil kepada mereka. Allah mengingatkan hal ini dalam ayat : “ Janganlah kebencian kepada sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, kerana ia menghampirkan kepada taqwa….” Surah Al Maidah ayat 8 .

Kaedah Tauhid 3 serangkai bukan sesuatu yang baru di negara kita sebagaimana yang disangka pihak PPYS. Mungkin bagi pihak yang tidak terdedah kepada pendekatan pengajian sebegini merasakan ianya sesuatu yang ganjil dan baru. Semasa menuntut di sebuah sekolah berasrama penuh sekitar awal 80-an , saya pernah mengikut program usrah yang mengguna pakai buku Risalah Usrah susunan Abu Urwah. Di dalamnya disebut pembahagian tauhid 3 serangkai dan penjelasan maksud setiap satunya dengan jelas. Tiada masalah untuk memahaminya. Buku berkenaan masih ada dalam simpanan saya.

Persoalan adakah orang beriman juga akan terlibat dengan syirik ? Berdasarkan dalil dari Qur’an dan hadis Nabi , jawapannya ya . Lihat tafsiran ayat 106 surah Yusuf . Syirik yang dimaksudkan di sini ialah syirik yang tidak membawa kepada rosaknya agama seseorang ( syirkun duna syirkin ). Termasuklah di dalamnya beramal secara riya’ ( menunjuk-nunjuk). Contoh dari hadis ialah “ Sesungguhnya jampi mentera, tangkal azimat dan ilmu guna-gunaan perbuatan syirik “ Sunan Ibn Majah no : 3530.

Orang-orang beriman yang sempurna tauhidnya kepada Allah , berusaha menjauhi segala unsur-unsur syirik dengan sejauh-jauhnya. Inilah yang disebut oleh Allah dalam ayat 82 Surah Al An’aam. “ Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan syirik, merekalah yang mendapat keamanan dan merekalah yang mendapat petunjuk. ”

Rasulullah s.a.w. mengajar sebuah doa yang berbunyi : “ Ya Allah ! Aku berlindung denganMu dari perbuatan menyengutukanMu dengan sesuatu pada hal aku mengetahuinya, dan aku mohon keampunan terhadap perbuatan syirik yang aku tidak ketahuinya” Hadis Riwayat Imam Ahmad .

Pihak PPYS mempersoalkan kenyataan yang disebut datang dari Ibn Taimiyyah dan pengikut-pengikutnya berbunyi :

1 ) Orang musyrik yang menyengutukan Allah adalah ahli tauhid secara tauhid rububiyyah .

Jawapan ; Orang musyrik zaman jahiliah mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, namun mereka menyenkutukan Allah dalam ibadah dengan menjadikan berhala sebagai perantaraan. Dalilnya boleh dilihat pada ayat : 61 Surah Al Ankabut. Juga Surah Az Zumar ayat 2 .

Dalam keadaan terdesak dan tertekan , golongan musyrik akan berdoa kepada Allah bukan kepada berhala yang mereka sembah . Namun apabila hilangnya kesusahan mereka kembali kepada keadaan asal ( syirik). Dalilnya dalam ayat 40-41 Surah Al-An’aam. Lihat juga Surah Yunus ayat 22-23.

2 ) Persoalan tawassul , istighasah dan tabbaruk mempunyai perincian tersendiri. Tawassul ada yang dibenarkan , ada yang tidak dibenarkan berdasarkan pendekatan yang digunakan. Istighasah sememangnya menyalahi nas Al – Quran termasuk konsep tauhid dalam ayat 4 surah Al-Fatihah “ Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami minta pertolongan “.

Kehairanan PPYS bahawa kenyataan sebegini tidak ditemui dalam kebanyakan kitab-kitab berkaitan pembahagian tauhid ini Di Malaysia, menggambarkan pengajian ilmu tauhid di Malaysia ketinggalan zaman dan masih berada ditakuk lama. Perbahasan tauhid hanya terhad kepada menghafal sifat dua puluh dan beberapa perkara yang dibahaskan dalam mazhab Asya’irah , Maturidiyyah. Namun, di peringkat antarabangsa, terutama peringkat universiti di dunia Islam pengajian ilmu tauhid termasuk juga pengajian ilmu feqh dibuat secara muqaranah (perbandingan). Perbandingan ini mencakupi mazhab –mazhab lain seperti jahmiyyah, muktazilah, syi’ah, qadariyyah, jabariah , khawarij dan lain-lain.

Rujukan bukan setakat kepada kitab-kitab tauhid sahaja bahkan terus kepada meneroka khazanah ilmu tauhid dari sumber asal iaitu Al Qur’an dan As Sunnah. Di dalam sahih Bukhari terdapat bahagian khusus hadis-hadis yang dihimpunkan dalam bab kitab at tauhid .

Kitab-kitab tauhid yang ditulis di zaman awal Islam turut dikaji seperti Al Fiqh Al Akbar oleh Imam Abu Hanifah, Kitab At Tauhid dan Sifat Ar Rab oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Yang paling muktamad dalam menerangkan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah kitab Syarah Usul I’tikad Ahli Sunnah Wal Jamaah Min Kitab Wa Sunnah oleh Al Hafiz Abi Qasim Hibbatullah bin Al Hasan bin Mansur Al Lalakai wafat tahun 418H.

Berdasarkan kajian dan analisa oleh Ustaz dr. Ismail Lutfi Al Fatoni di dalam buku beliau Hakikat Ahli Sunnah Wal Jamaah dan peranan ulamanya yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan , terdapat 72 buah kitab tauhid bermanhaj as salaf yang ditulis dari pertengahan kurun kedua hijrah hingga pertengahan kurun ketujuh iaitu sebelum zaman wujudnya Ibn Taimiyyah dan Muhammad Abdul Wahab. Jika pihak PPYS mengkaji kitab-kitab berkenaan, akan terjawablah persoalan bahawa kenyataan yang didakwa kononnya dari rekaan dan ciptaan Ibn Taimiyyah sebenarnya adalah andaian pihak PPYS sendiri.

Sukalah saya mengingatkan pihak PPYS , dalam dunia era globalisasi masa kini , perkembangan ilmu dan maklumat berlaku dengan begitu cepat sekali. Justeru itu, berhati-hatilah dalam membuat telahan terhadap sesuatu permasalahan. Pihak lain juga membuat kajian dan penyelidikan . Seandainya fakta dan maklumat yang disampaikan ada kelemahan dan kecacatan, pihak lain yang mengkajinya akan mengesan dengan cepat.

Kepada Allah Jua dipohon petunjukNya. Maaf dipohon sekiranya ada terkasar bahasa. Saya menulis dengan rasa tenang tanpa dipengaruhi emosi.

Walaupun kita tidak sependapat dalam persoalan tauhid tiga serangkai, namun saya mengasihi pihak PPYS atas sifat kita saudara seagama. Ya semua kita bersaudara. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Salam kasih sayang dan salam ukhuwwah.

Ahmad Kamil Abdul Halim
Kota Bharu Kelantan.

KENALI DUA TOKOH AHLI SUNAH WAL JEMAAH:

1.     IMAM ABU MANSUR AL-MATURIDI

Nama sebenar beliau ialah Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al Maturidi . Al Maturidi dinisbahkan ke tempat kelahirannya yang bertempat di Sungai Jihun, kampung Maturid Samarqandi di Basrah.

Berkenaan tanggal kelahiran beliau, tidak adA satu rujukanpun yang mengungkapkan hal ini. Dr. Ayub Ali dalam kitab Al-Bayadhi menyebutkan, bahwa Al-Maturidi Lahir sekitar tahun 238 H / 852 M. karena salah satu gurunya yaitu Muhammad bin Muqotil Arrozi pada tahun 348 H / 862 M. dan para sejarawan sepakat bahwa ia meninggal pada tahun 333 H / 944 M dan dikebumikan di Samarqand. Sepuluh tahun setelah meninggalnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari.

Sejarawan tidak menyebut secara jelas mengenai silsilah keluarga namun ada yang menyebutkan, bahwa Al-Maturidi dinisbatkan kepada Abi Ayub Kholid bin Zaid bin sayaib Al-Anshory , salah seorang sahabat yang menyambut Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah. Dengan penisbatan ini Al-Imam Bayadhi menyandangkan nama Al-Anshori di namanya.

Imam Abu Mansur al-Maturidi radiyallahu 'anhu juga dianggap sebagai pengasas usulud-din di kalangan ahli -sunnah wal-jama'ah , dan namanya biasa disebut-sebut bersama dengan nama Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Beliau membawa aliran tauhid akidah dalam fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah untuk menghadapi beberapa penyelewengan pada zamannya. Beliau adalah sarjana Islam dalam mazhab Hanafi .

Beliau mempertahankan pegangan Ahli-Sunnah dalam menghadapi pelbagai fahaman yang batil pada zamannya seperti juga keadaannya dengan Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Oleh kerana jasanya dalam mengemukakan pendapat Ahli-Sunnah wal Jama'ah seperti yang disebut dalam Syarah Ihya 'oleh Murtada az-Zabidi ,

bila dikatakan Ahli-Sunnah wal Jama'ah, maka yang dimaksudkan adalah aliran yan yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al Maturidi

Abu Mansur mempunyai kedudukan tinggi di kalangan pengikut Maturidiyah sehingga mereka menjulukinya dengan "Imam al-Huda dan Imam al-Mutakallimin".

Abu Mansur hidup sezaman dengan Abu Hasan al-Asy'ari walaupun tidak ada keterangan sejarah yang keduanya pernah bertemu atau saling membaca buku yang lain, hanya dalam beberapa hasil pemikiran kedua orang ini bertemu, tentu dengan pemikiran Abu Musa yang lama sebelum dia menceritakan pemikiran salaf shalih.

Beliau muncul di Asia Tengah ketika masyarakat Islam dilanda aliran ideologi yang menyeleweng daripada real akidah. Antaranya mazhab Muktazilah, Mujasimah , Muhammad bin Karam Sajassatani iaitu pemimpin fahaman Karamiah , Qaramitah yang diketuai oleh Hamdan As 'ad, Jaham bin Safuan iaitu pemimpin fahaman Jahamiah , dan ahli tasauf Husin bin Mansur al-Halaj . Imam Abu Mansur Maturidi membawa peranan yang besar untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh mereka.

PENDIDIKAN

Beliau mula menuntut ilmu dari Abu Nasr al Iadhi , dan pernah berguru dengan silsilah ulama 'yang bertepatan sehingga Imam Abu Hanifah ra . Selain itu beliau pernah belajar dengan Muhammad bin Maqatil ar Razi dan Abu Bakr Ahmad al-Jawzajani . Bapanya juga seorang ulama yang pernah berguru dengan Abu Ahmad al Iadhi, dan Abu Bakar al Iadhi.

Dalam kitab Miftah Assa`adah Wa Mishbah Assiyadah , Syeikh Tasy Kauthari Zadah berkata:

“Ketahuiilah bahawa ketua Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam bidang Ilmu Kalam adalah dua orang: Seorang dari mereka adalah bermazhab Hanafi , dan seorang lagi bermazhab Syafie. Orang yang bermazhab Hanafi itu ialah Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al Maturidi , penguasa untuk petunjuk. Manakala seorang lagi yang bermazhab Syafie adalah Syeikh as Sunnah, dan ketua al Jamaah, Imam bagi ulama Ilmu Kalam, para pendukung sunnah Penghulu bagi rasul-rasul (Nabi Muhammad SAW), pengukuh Agama, dan penjelajur di dunia memelihara Akidah Muslim, dia adalah Abu Hassan al Asy'ari”.

Karya

Dia meninggalkan beberapa karya tulis diantarnya, Ta'wilat Ahlus Sunnah atau Ta'wilat al-Qur`an , dalam bukunya ini Abu Mansur mengangkat ayat-ayat al-Qur`an khususnya ayat-ayat sifat dan mentakwilkannya dengan takwil Jahmiyah.

Di antara bukunya yang lain adalah Kitab Tauhid , kitab ini tentang ilmu kalam, di dalamnya dia menetapkan pendapatnya yang berkaitan dengan masalah i'tiqadiyah , dan yang dimaksudkan dengan tauhid dalam kitabnya ini adalah tauhid Khaliqiyah dan Rububiyah ditambah dengan sedikit tauhid Asma 'wa Sifat akan tetapi dengan manhaj Jahmiyah dengan mengingkari banyak sifat Allah dengan alasan mensucikan dan meniadakan tasybih dari Allah, ini tidak sejalan dengan manhaj yang shahih yaitu manhaj salaf shalih.

Abu Mansur Maturidi juga mengarang kitab Jadal dan Ma 'akhiz Syarai'. Kedua-dua buku ini membincangkan Usul Fikah. Buku-buku dalam ilmu ketuhanan antaranya, Tauhid, Muqalaat, Ra'du Ala Qawashat, Bayan Wahm Muktazilah, Ra 'du Amamah Libaddu Rawafaz dan banyak lagi. Apa yang mendukacitakan, buku-buku itu hilang begitu saja. Buku yang masih tersimpan adalah buku Tauhid dan Maqalaat Selain itu ada buku-buku beliau dalam ilmu lain.
 1.         Kitab Al Tawhid
 2. .       Kitab Radd Awa'il al-Adilla , tegahan terhadap Mu'tazilah
 3. .       Radd al-Tahdhib fi al-Jadal , tegahan terhadap Mu'tazilah
 4. .       Kitab Bayan Awham al-Mu'tazila ('Kitab Pemaparan Kesalahan Mu'tazilah
 5. .       Kitab Ta'wilat al-Qur'an .
 6. .       Kitab al-Maqalat
 7. .      Ma'akhidh al-Shara'i` dalam Usul al-Fiqh
 8. .      Al-Jadal fi Usul al- Fiqh
 9. .  Radd al-Usul al-Khamsa , membantah terhadap pemaparan Abu Muhammad al-Bahili 'mengenai    lima prinsip Mu'tazilah
 10. 10.  Radd al-Imama , teguran terhadap konsepsi keimaman syiah
 11. 11.  Al-Radd `ala Usul al-Qaramita
 12. 12.  Radd Wa`id al-Fussaq


2.     Imam Abu Hasan al-Ashari

SEBAGAI tokoh terkemuka Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ), Imam Abu Hasan al-Ashari atau nama sebenarnya Ali ibnu Isma’il ibnu Ishaq yang dilahirkan di Basrah pada 873, meninggalkan banyak sumbangan dalam konteks pengukuhan akidah umat Islam.

Meskipun begitu, masih ramai dalam kalangan umat Islam di seluruh dunia yang sebahagian besarnya ialah memegang ASWJ daripada aliran Asyairah yang diasaskannya, tidak memperoleh gambaran tepat mengenai kerangka pemikiran Imam al-Ashari.

Antara yang paling banyak diperkatakan ialah mengenai kaedah pendalilan digunakan ulama besar itu yang kononnya dikatakan menolak dalil aqli (bersumberkan akal) terutamanya ketika beliau mengarang kitab al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah.

Pensyarah Pusat Pengajian Usuluddin, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Muhammad Rashidi Wahab, berkata terdapat pandangan Imam al-Ashari menolak dalil aqli pada penghujung usianya, iaitu pada peringkat ketiga kematangan pemikiran beliau.

Kematangan pemikiran

Muhammad Rashidi berkata, peringkat ketiga kematangan pemikiran al-Ashari itu dikatakan berlangsung ketika beliau meninggalkan pegangan Ibn Kullab untuk kembali kepada ASWJ seperti dakwaan ditimbulkan Ibnu Taimiyah.

“Mengikut dakwaan Ibnu Taimiyah itu, keadaan ini menyebabkan pengikut Asyairah sekarang ialah pengikut Ibn Kullab, iaitu guru kepada ulama berkenaan dan bukan al-Ashari, sekali gus ASWJ.

“Bagi Ibnu Taimiyah, pegangan Imam al-Ashari pada peringkat ketiga adalah sama dengan pegangan kumpulan mereka terutamanya apabila beliau menolak dalil aqli dan tidak melakukan takwilan terhadap nas sifat mutashabihat,” katanya dalam Seminar Kebangsaan Asyairah Ahli Sunnah Wal Jamaah 2.0, di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di sini.

Acara anjuran Pusat Akidah dan Keamanan Global (PAKeG), Fakulti Pengajian Islam (FPI), UKM itu sebahagian usaha menjernihkan pemikiran masyarakat, selain wadah bagi membina jaringan akademik dan hubungan strategik.

Dengan tema Mengukuhkan Pemikiran Masyarakat Melalui Khazanah Ilmuan Umat, seminar itu memberi fokus kepada perbincangan berkaitan tokoh dan khazanah yang ditinggalkannya sebagai panduan dalam menghadapi pelbagai isu melingkari umat Islam hari ini.

Menolak dakwaan Ibnu Taimiyah itu, Muhammad Rashidi berkata, tidak terdapat fakta ilmiah yang menunjukkan Imam al-Ashari melalui tiga peringkat pemikiran, sebaliknya menurut sejarawan dan tokoh Asyairah, tokoh penting berkenaan melalui dua peringkat pemikiran sahaja.

Peringkat pertama pemikiran al-Ashari katanya, berlangsung ketika beliau berada dalam Muktazilah sehingga usianya 40 tahun, manakala peringkat kedua pula berlaku apabila Imam al-Ashari kembali kepada ASWJ sehingga penghujung usianya

Bahas persoalan akidah

“Malah mengikut kajian, al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah ialah karya terawal Imam al-Ashari selepas beliau meninggalkan Muktazilah, manakala al-Luma’ fi al-Rad ‘ala Ahl al-Zaygh wa al-Bid’a pula menjadi karya terakhirnya.

“Semua fakta ini membuktikan Ibnu Taimiyah tidak mempunyai asas kukuh untuk menolak kaedah ulama Asyairah yang menerima dalil aqli sebagai antara pendalilan dalam akidah.

“Tambahan lagi, sama ada al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah atau al-Luma’ fi alRad ‘ala Ahl al-Zaygh wa al-Bid’a, kedua-duanya turut menggunakan hujah mantik dalam membahaskan persoalan akidah, sekali gus menunjukkan dakwaan Ibnu Taimiyah tidak sepatutnya timbul,” katanya.

Menurut Muhammad Rashidi, ketokohan Imam al-Ashari sebagai tokoh terkemuka sudah diakui umat Islam terutamanya dalam mempertahankan ASWJ daripada serangan aliran dan ideologi menyeleweng terutamanya Muktazilah.

Hasil 300 karya

“Imam Al-Ashari membentuk kaedah pendalilan tersendiri dalam perbahasan akidah berdasarkan dalil naqli (bersumberkan al-Quran, sunnah dan ijmak) dengan mengemukakan dalil dan tafsiran tepat terhadap persoalan akidah serta menggunakan hujah mantik yang benar dari aspek al-surah dan al-maddah sebagai hujah balas dalam dalil aqli,” katanya.

Menurut Muhammad Rashidi, Imam al-Ashari sepanjang hayatnya menghasilkan sekitar 300 karya tetapi hanya lima daripadanya termasuk al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah yang terkenal dan sampai kepada umat Islam hari ini.

“Empat lagi kitab ialah Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin, Risalah ila Ahl alThaghr, Risalah fi al-Istihsan al-Khawd fi ‘Ilm al-Kalam dan al-Luma’ fi al-Rad ‘ala Ahl al-Zaygh wa al-Bid’a.

“Imam al-Ashari meninggalkan murid yang ramai untuk meneruskan usaha dan legasi keilmuannya dalam menyebarkan ASWJ aliran Asyairah ke seluruh dunia.

“Usaha berterusan beliau ini menyebabkan pengaruh Muktazilah dan aliran bidaah lain-lain menjadi

Asyairah semakin lemah serta ASWJ kembali menguasai pemikiran umat Islam,” katanya.

INFO BERKENAAN: Imam Abu Hasan al-Ashari

Dilahirkan pada tahun 260 Hijrah dan meninggal dunia di Baghdad pada 330 Hijrah (ada sesetengah pendapat menyebut beliau meninggal pada 320 Hijrah atau 324 Hijrah)
Ketika kecil, mempelajari ilmu agama daripada bapanya sendiri serta beberapa tokoh ulama ASWJ seperti Imam Zakariya ibnu Yahya al-Saji tetapi selepas bapa Imam al-Ashari meninggal dunia pada usia 10 tahun, ibunya berkahwin dengan seorang tokoh Muktazilah, al-Jubba’i.
Al-Jubba’i bertanggungjawab mengajar dan mempengaruhi pemikirannya untuk berpegang dengan aliran Muktazilah sebelum meninggalkannya sekitar usia 40 tahun untuk kembali kepada ASWJ.
Selepas meninggalkan Muktazilah, Imam al-Ashari mempergiatkan aktiviti dakwah akidah ASWJ dengan mengajar di masjid dan menghadiri majlis perdebatan Muktazilah.
Imam Al-Ashari diangkat dan diiktiraf sebagai mujaddid kurun ketiga Hijrah, malah diiktiraf sebagai tokoh dalam bidang hadis dan diberi pelbagai gelaran seperti Imam Ahl al-Sunnah, Imam Mutakallimin, penolong sunnah dan penegak agama.


RUMUSAN:

Setelah membaca kesemua pendapat yg diutarakan didalam blog-blog dan atikal-atikal diatas tadi, bagaimana??? Ada pro dan contra berkenaan dgn masaalah Tauhid 3 serangkai ini bukan ??? Jadi bagaimana nak kita merumuskan semua pendapat ini??? Itulah sebabnya mengapa atok kata kena buka minda, jangan berpihak terlalu awal. Kena baca sampai habis barulah membuat rumusan. Mengikut pendapat atok mudah saja, kami ikut apa yang Arwah Tuan Guru Syeikh Ahmad Junaidin iaitu guru kami di Pertubuhan ABJAD Malaysia yang pernah mengulas berkenaan dgn pekara ini sewaktu atok bertanya kepadanya berkenaan Tauhid Tiga Serangkai ini. Dia menjawab dengan mudah, “Apa-apa yang telah kami terima dari guru-guru awal kami adalah menurut pendapat dan ijma ulamak yang muktabar iaitu berpegang sebagai Ahli Sunah Wal Jemaah (ASWJ) yang mengikut kepada ulama-ulama Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah ini dipelopori oleh dua orang imam terkenal iaitu Imam Abu Hassan Al-Asy’ari (Asy’ariah) dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi (Maturidiyah). Begitulah dari mula menarimanya Syeikh Ahmad Muhammed Zain alFatani kemudian kepada Syeikh Muhammed Yusuf Kenali kepada Syeikh Mahmud Nasari Othmani dan kepada dirinya sendiri kemudian kepada seluruh anak murid yang duduk sekalian didalam Jemaah ini”. Maka tidak ujud Tauhid Tiga Serangkai dalam Jemaah ini kerana kami mempelajari semua yang disebutkan itu dan tidak memecah-mecahkannya menjadi 3 jurusan berasingan. Kami mempelajari bab Tauhid dengan permulaannya adalah mengambil talqin dua kalimah shadatai dengan isnadnya dan segala yang terangkum didalamnya berserta wasilah dan rabitahnya seklian. Kemudian mendalami sifat 20 serta semua sifat-sifat yang berlawanan bagi Allah disambung pula sengan semua Asma al Husna, jalan Tauhid, Tariqat dan Hakikat hingga mencapai Marifat kepada Allah Taala tampa syak, zon dan waham.

Jadi mengapa harus kami toleh kebelakang lagi kepada pekara-pekara yang boleh menyebabkan kami jatuh semula kepada sesat hanya kerana pertelagahan umah berkenaan pekara-pekara remeh yang sebenarnya tak perlu pun kami campuri. Jadi biarkan saja mereka dengan masaalah itu dan kami terus maju kehadapan dengan keyakinan kami sendiri. Tiada gunanya berbalah semata-mata untuk menegakkan pendirian masing-masing sedangkan mereka tidak sedar bahawa mereka tidak bergerak walau seinci sekali pun untuk maju dalam pencarian menuju kepada Allah SWT. Jadi sampai bila mereka hanya tinggal ditangga itu saja ?. Sedangkan perjalanan menuju Allah itu masih saja amat jauh untuk digapai. Adakah dgn bertelagah itu akan membawa kepada Allah ? Atok tak fikir ia akan membawa kamu kemana-mana, malahan boleh atok katakana bahawa kamu akan lebih jauh daripada tujuan pencarian kamu hingga kamu akan lara dan hampa dalam pencarian kamu itu nanti, hingga terlupa bahawa maut sentiasa mananti kamu. Ingatlah… jangan membuang masa dengan pekara-pekara remeh seperti itu, sebaliknya kamu terus saja maju dalam pencarian kamu dgn ketekunan dan amalan yang berguna untuk kamu. Inilah nasihat atok kepada pencita damai dan redha kepada ketentuan Allah selama-lamanya supaya redha Allah akan sampai kepada kamu tampa ragu. Waallaua’lam.


ATOK ZAMANY

114 comments:

 1. Assalamualaikum Atok

  Dalam sidang media Hari ini , Tun maklumkan kerajaan akan menarik balik statue of Rome kerana rakyat tidak faham dgn permainan politik yg cuba ditimbulkan Dan ada pihak yg cuba mendapatkan sokongan pihak majlis Raja2 utk menjatuhkan pentadbiran Tun... Boleh Atok berikan pandangan yg lebih terperinci berkenaan perkara tersebut?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam.. itu sebab atok marah hari itu bila orang samakan isu Ratify icerd dan status Rome berbeza. Tapi semua ingat oa pekara yg sama... ini semua dakyah org2 UMNO yg membuat berbagai tuduhan dan nak menjatuhkan PH... Kalau tak faham,, bertanya.. kan dag sesat jalan ? Jadi utk itu Tun ambil jalan tengah supaya kedua2nya pun tidak akan mendapat sokongan Msia. Sedangkan Msia sebenarnya akan rugi dlm banyak pekara dgn perjanjian tersebut. Dari pada rugi sedikit... lebih baik buang je semua. SUHAKAM pun tak boleh cakap apa lepas ni. Mereka hanya hantar bantahan kepada Majlis Raja2. Belum ada apa2nya pun. Tapi Tun dah bertindak lebih awal dari itu lagi. Dah tarek lebih awal.. baru bagi sidang media. Sekarang UMNO nak kata apa ??? Kerajaan PH menang pilihan raya dgn bergaya menubuhkan negara ini dan menguasai kerusi di Parlimen... UMNO nak guna majlis raja2 utk jatuhkan kerajaan ??? Masuk akal ke ??? Klu nak jatuhkan kerajaan kena buat pilihan raya... Raja tak ada kuasa nak bubar kerajaan melalui musyuarat mereka. Mereka tak boleh ganggu pentadbiran kerajaan sebelum sampai masa pilihan raya. Perjalanan pentadbiran bukan semudah itu utk dibubarkan, Kena ikut undang2.. bukan main pecat2 je. Parlimen adalah milik rakyat Msia, Dapatkan kepercayaan 14 juta pengundi baru boleh bubar...ok

   atok zamany

   Delete
 2. Salam atok..
  Bru sy tya sudah dijelaskan knp tauhid 3 serangkai ni bercanggah dgn sifat 20,..
  dlm tauhid 3 serangkai ni ibnu timiyah menyatakan bhw Abu lahab Dan musyrik yg lain pn bertauhid dgn tauhid rububiyah kn atok..
  Tetapi Dari ASWJ Pula menyatakan puak2 musyrik lgsg tidak bertauhid krn dlm aqidah hya Ada dua keadaan Sama Ada seseorang berada dlm tauhid @ kufur shj kn atok...
  Maksudnya tauhid 3 serangkai ni blh membahagikan mnusia blh berada dlm 3 daerah, iaitu tauhid rububiyah shj, tauhid rububiyah Dan uluhiyah, kufur...mcm tu ke atok...

  ReplyDelete
 3. Waalaikumsalam...

  Ya.. benar !! utk mengelakkan umat islam berpecah belah terutama dikalangan ASWJ itu sendiri adalah lebih baik Tauhid 3 serangkai ini tidak diamalkan di negara ini. Ini adalah keputusan seluruh umat islam di Msia. Jadi semua kena ikut ijma ulamak ini sebagai salah satu sumber bagi pegangan akidah yg benar.

  Pual2 Musrik tu sejak dulu lagi mahu memecah belahkan umat islam terutama ASWJ. Ini adalah satu agenda mereka dgn menjadikan Ibn Taimiyah sebagai kambing hitam dagi memporak perandakan ajaran ASWJ. Semua yg ditulis oleh Ibn Taimiyah dipusing2 supaya mengelirukan islam, jadi seolah2 ini adalah kesalahan beliau. Sebenarnya Beliau tak pernah pun buat mcm tu.. propaganda puak Musrik semata2. ok

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Apa pendapat atok ttg ibnu taimiyah itu sendiri...
   Sama Ada dia membawa fahaman salah @ mcm na atok..
   Sb golongan wahabi mengambil ibnu taimiyah sbg rujukan mereka dlm Bab aqidah Dan adakah ibnu taimiyah ni terkeluar Dari fahaman ASWJ

   Delete
  2. Berkenaan Ibn Taimiyah.. pada pendapat atok dia masih lagi sebagai umat Muhammad yg berfahaman ASWJ, sebab memang dia pernah keluar tetapi kemudian telah menyatakan taubatnya di Masjid pada suatu hari Jumaat di Mesir. Jadi dia tetap bersama jemaah ASWJ walaupun banyak ulama dan orang cerdik pandai di Mesir yg tak suka beliau. Inilah kesempatan yg diambil oleh puak2 Musrikin dan Yahudi utk gunakan nama beliau bagi memporak-perandakan ASWJ. Waallaua'lam

   atok zamany

   Delete
 4. Salam atok.
  Apa pandangan atok org yg main saham di bursa Malaysia?? Adakah ianya sah mengikut syarak ataupun tidak..

  ReplyDelete
 5. Waalaikumsalam cu...

  Soalan ini dah banyak kali atok jawab al???... tapi bagi menjelaskan lagi, pendapat atok sama iaitu ia adalah haram. Kalau dah haram.. mana adanya patuh syariah. Pendapat ini sama dgn arwah Tuan Guru Kami. Kok mana yg boleh menghalalkan pasaran saham... semua main teka dan agak2 je... klu masuk..dapat !!! samalah macam tikam no ekor.. cuma ini guna maknisem canggeh sikit.. tapi dasar yg sama je. Itulah sebabnya.

  atok zamany

  ReplyDelete
 6. Assalamualaikum atok..
  Bila atok and the gang nk guna Dana yg atok ckp ari tu utk disalurkan kepada badan2 kewangan utk meningkatkan ekonomi Masyarakat atok?
  Dana tu xdisalurkan lgi ke atok utk membantu org2 yg nk memulakan pernigaan ke, membantu fresh graduate ke?

  Lagi Satu atok betul ke tabung Norway xmhu lagi melabur di Malaysia yg dikatakan jumlah keseluruhan 55bilon. Byk tu atok.
  Betul ke atok? Sy xtahu kewujudan tabung norway utk apa atok??

  ReplyDelete
 7. Waalaikumsalam cu..

  Kamu ni tak habis2 soal pekara yg sama saban waktu... berkali2 atok cakap Dana kami bukan milik kerajaan Msia... ia milik individu2 yg bersama kami, Oleh itu kami tak boleh nenberi duit kami pada kerajaan kerana itu dianggap "easuah". Kami hanya akan melabur kepada GLC atau Skt milik kerajaan juka kamu dipanggil oleh kerajaan utk berbuat demikian. Bukannya bagi saja sesuka hati. Apa juga perancangan yg kerajaan PH buat, kami tak boleh masuk campur, kecuali kami diminta berbuat demikian. Faham tak ?? Memang banyak yg kami boleh tolong... tapi tiada lagi jemputan atau "Invitation" bagi kami berbuat sesuatu walaupun kerajaan mengalami deficit dimana2 bahagian kewangan. Jadi kami tunggu dan lihat saja sekarang...

  Berkenaan dgn Tabung Norway tu... kamu percaya sangat cakap bekas PM kiloptokrasi putar alam tu ya ??? Termakan juga cakap2 dia rupa2nya pd kebanyakan masyarakat Msia ni rupa2nya. Bila masa Tabung tu nak lari ??? Dia pandai2 buat statement begitu supaya rakyat jadi kelang kabut. Tabung Norway nak tambah pelaburan lagi ada... bukan nak lari?? Org mcm ni patut duduk dalam penjara supaya diam. Bila bersuara akan merosakkan otak orang ramai yg tak tahu apa2. Satu lagi yg dia cuba "pusing" cakap berkenaan kerugian TH. Dia pandai2 cakap semua salah kerajaan PH.. sedangkan PH mengambil kerajaan ni pada may 2018. Pekara berlaku Okt 2017 ?? Jadi macam mana PH boleh sorok data kewangan sedangkan waktu itu dia yg takbir kerajaan. Semua dia suruh tutup mulut samaada Ketua Odit Negara atau badan PWC yg bertangguing jawab mengira kerugian itu. Mengapa mereka semua diam??? Sebab Najib yg paksa mereka diam.. itu jawabnya. Najib ni pakar ekonomi (konon) tapi sebenarnya dia adalah pakar cilok, tipu, curi, rompak, ugut sana sini, salah guna kuasa. Yang ini rakyat akan nampak sikit masa lagi.. Tunggu habis bicara di Makamah kelak.. semua akan tahu cerita sebenar perompak moden pakar ekonomi ni buat kerja ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 8. MKsd sy badan glc tu la atok.
  Bkn apa sy ni lepasan siswazah..nk berniaga pn modal xdak.
  Keje kilang je la atok..

  Berkenaan tabung norway tu maksudnya rekaan semata2 la atok..
  Tok jib teringin nk jd PM BLK la tu kot atok. Klu dia jd PM balik Dana tu pn dia nk sapu habis. Klu org xtau dorg mesti pcaya bulat2 ckp Tok Jib ni atok .

  ReplyDelete
 9. Ya... kena tunggu kerajaan panggil baru boleh masuk.. kalau tak panggil kami tak akan masuk. Jgn salah faham.. bukan kami tak nak tolong.. tapi kerajaan ada peraturannya. Jadi kena ikut peraturan itu.

  Tabung tu ujud... cuma Najib cakap tak betul. Tu je. Ia dia nak menipu semua orang supaya berpihak pada dia.. sedangkan satu dunia dah tahu dia tu pencuri, perompak besar pun masih tak sedar diri dan tak tahu malu.

  atok zamany

  ReplyDelete
 10. Salam atok..
  Knp TMJ skrg menyerang Tun M...
  Atas isu apa dia menyerang Tun M..
  Adakah disebabkan oleh isu statute Rom..
  Kdangkala sy lihat TMJ ni seolah2 memihak kpd Pembangkang..tidak neutral dlm menyatakan pendapat..

  ReplyDelete
 11. Waalaikumsalam cu..

  Ya,, memang kritikan kpd Tun adalah disebabkan Statute Rom yg disalah tafsir olehnya kerana ada pihak yg mengambarkan bahawa Kerajaan PH akan menghancurkan institusi Raja di Msia. Maka dia mengeluarkan kritikan yg sama seperti Ayahandanya dahulu yg pernah mengkritik Tun yg dianggap sudah tua dan nyanyok masih hendak bertanding Pilihanraya ke14, menunjukkan sokongan baginda kepada UMNO dan BN. Dikala itu baginda berharap agar rakyat Johor akan mendengar kata2nya, malang sekali rakyat Johor bukan saja tidak mendengar "perintahnya", malahan telah berpihak kepada PH hingga mengvuasai hampir kesemua kerusi di don negari Johor. Maka Ph telah mentadbir negeri Johor dgn meletakkan Osman Sapian sebagai MB. Dek kerana Isu sungai Kim Kim tercemar, baginda mahu Osman meletakkan jawatan, Maka Osman Sapian pun akur dan meletakkan jawatan. Kenyataan ini ada tertulis didalam NST Khamis 11 April 2019, 1:16 Pagi.

  Ya.. mereka sejak dari awal berpihak kepada pembangkang, sebab itu ada saja kritikan kepada pentadbiran PH akan mereka keluarkan dari masa ke semasa terutama apabila ada saja isu melibatkan raja-raja. Pada atok elok jjuga baginda mengluarkan kritikan supaya Kerajaan mengatahui adakah tindakan mereka disukai oleh semua atau pun tidak ? Dari situ kerajaan akan dapat memperbetulkan keadaan semula. Itu saja... Jadi isu baginda mengkritik itu adalah lumrah manusia dan harus dipandang positif dan mohon semua tidak memperbesarkan isu ini..ok

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Btl la atok...
   Tp dlm Satu audit Kita tgk media sosial ni ckup bhya klu xkawal..
   Serangan2 smuanya datang Dari media sosial. Tidak ditanya secara berdepan utk selesai mslh..klu guna media sosial utk mengkritik yg tu yg Susah. Bkn kritik direct pada individu..klu direct pada individu dpt terus info dpdnya..xpayah nk timbulkn isu..
   Mcm najib la atok..
   Timbulkn isu dlm fb je. Tp dlm parlimen xbrani bersuara..terutama dgn Tun M..
   Bagaimana Pula yg dituliskan oleh Dari Tamrin tu atok berkenaan salasilah Sultan Johor??

   Delete
 12. Kadang2 ini semua permainan media dan masyarakat kena pilih sendiri mana yg betul dan mana yg salah.Jangan termakan sangat dgn 'cocok" media dan masyarakat terus melompat melatah cakap yg bukan2. Seperti dula sentimen yg diprovokasi oleh TV3 membuat semua natizen mengutuk dan memarahi stesen TV itu dengan segala kata2 kesat hingga penerbitnya meminta maaf secara terbuka.Sama juga dgn beberapa penulis blog yg mengejar popularity dgn isu2 panas contoh macam Papa Gomo dll. Semua seolah2 benci sangat dgn Tun dan cuba menidakkan pendapat rakyat ramai yg memberi kemenangan kepada Tun malah bukan itu saja, rakyat telah melakukan "big swap" dan sesetengah org memanggilnya "Giant Killer" sbb Tun lah satu2nya PM yg boleh pusing kepala rakyat memihak kepadanya dalam beberapa peristiwa besar dulu, kini dan selamanya. Tiada tandingannya setakat hari ini. Cakap surtan pun rakyat tak peduli... inikan lagi Najib yg macam ikan bilis je tu. Skg dah kena keluar dewan dan 3 bulan tak boleh masuk dewan gara2 menyebarkan berita "kertas putih" sebelum ia dibantangkan di Parlimen. Itu salah besar dan dek kerana terlalu gairah sangat mulut nak cakap dlm FB..tak pasal2 kean buang. Maklumat dlm kertas putijh itu juga membolehkan dia diambil tindakan undang2 kerana penyalahgunaan kuasa bersama2 dgn Isa Samad tu utk menyembunyikan data sebenar kewangan felda dan mencuri duit felda, Lepas ini kita akan dengar pula pembentangan kertas putih Tabung Haji... masaklah Najib dan Azeis sekali lagi kena hentam bepan belakang dan juga juga akan didakwa diMakamah... Apa takut Bossku ??? Yg ni semua berita benar dan nyata dan jelas sekali... tak payah nak tunggu disensasikan oleh TV atau Blog dan media2 lain. Memang depan Tun sesiapa pun akan tunduk sbb tahu kewabawaan Tun dlm manjawab semua soalan secara sepontan. Otak dia cepat bertindak balas dlm apa juga isu... tanyalah dalam apa juga bahasa.. dia pasti menjawabnya dgn sinis. Tu pun dah agak kurang sikit.. klu dulu sewaktu dia masih muda, silap tanya kamu yg malu nanti. Beratus wartawan2 seluruh dunia tahu fakta ini. Itu sebab Najib kendur depan Tun.. takut nak soal jawab.. nanti malu sendiri.

  Berkenaan dgn msg Tamrin Tun Gafar yg disebarkankan dan menjadi tular sekarang ini... lebih baik kita jangan campur. Biar Istana Johor jawab persoalan itu sendiri dan mangambik tindakan menyaman Tamrin sendiri. Inilah rakyat nak tengok bagaimana cerita lama ini akan terbongkar semuala setelah hampir 300 tahun berlalu. Bagaimana "kaduk naik junjung" yg lupa asal usul mereka?? dan sekarang medabik dada tunjuk hero sangat... Kalau dia kritik orang tak apa ??? kalau kena kritik bagaimana pula ?? Kita sama2 tengoklah... setahu atok Tamrin bukan kosong atau tembak peluru kapor. Dia semistinya telah sarat dgn bukti sebelum bercakap, bagaimana tmj... ada bran ??? Ini bukan nak provokasi, sekadar nak tengok kematangan tmj menjawab tomahan2 dan keritikan org lain pula ??

  atok zamany

  ReplyDelete
 13. Salam atok.
  Dulu TunM Ada mencadangkan penggunaan mata wang dinar Emas. Knp hasrat tersebut x diteruskan.

  ReplyDelete
 14. Waalaikumsalam cu...

  ya.. waktu itu Tun inginkan matawang Msia akan dapat mengimbangi matawang seluruh dunia terutama USD. Dinar emas Msia itu pula hendak digunakan untuk matawang rantau asia tenggara ini kerana Tun hendak memulakan rundingan diwilayah ini supaya menjadi satu blog kesatuan seperti EU yang akan berpuasat di KL dan bukannya Spore. Idea ini kemudian ditentang oleh Spore dan Thailand yg menganggap merekalah yg lebih layak menjadi pusat asian (kesatuan asia tenggara). Kertas kerja berkenaannya masih tersimpan dan mungkin tidak akan digunakan selama2nya. Maka hasrat itu terpaksa dilupakan kerana masing2 beranggap mereka mahu menjaga dan menjadi pusat bagi blog pasaran niaga ini. Terutama Thailand yg terlalu berharap dipilih kerana simpanan emas mereka yg sangat banyak, manakala Spore yg disokong oleh US dan yahudi2 mahukan sebaliknya. Idea kesatuan asia tenggara ini sangat bagus jika diteliti dari kesan ekonominya. Kesemua negara memiliki hak yg sama dalam urusniaga dan barangan keluaran negara2 angota akan dinikmati dahulu dirantau ini sebelum ianya dieksport keluar. Kemudian dari segi pelancungan akan dapat masang2 akan dapat impac yg hampir sama. Cuma hanya satu masaalah besar akan terjadi iaitu kebebasan imegran asing akan melambak2 datang ke mari tampa dapat disekat. Sedangkan Spore yg akan paling terkesan akibat dari pemindahan pendatang asing masuk kedalaam negaranya. Inilah yg menyebabkan idea kesatuan asian tidaK dapat dilaksanakan, Idea ini sememingnya meniru 100% model seperti keujudan kesatuan Europh (EU) dahulu dan akan menggunakan dinar emas sebagai matawang mereka seluruhnya. Jadi matawang negara ini akan kembali semula kepada di sandarkan kepada emas. Kemudian idea ini dihalang oleh US yg mengancam untuk mengunakan kuasa vito mereka di PBB jika Msia dan asian masih ingin meneruskan hasrat ini. Mereka menganggap bahawa keujudan sebuah lagi kesatuan ini akan mengancam perniagaan mereka yg sememangnya berpuluh2 tahun telah menindas negara2 asian ini. Selepas dari itulah US sentiasa mahu terbabit didalam semua perbincangan musyuarat asian disini. Jika kita bergabung akan membuat rakyat kawasan asian ini menjadi hampir 500 juta jiwa.. ini dilihat sangat besar utk penggunaan barangan US disebelah sini. Sebab itu mereka mahu menyebok juga. Kemudian datang pula China, Russia dan Jepun yg juga mahu turut serta didalam musyuarat asian sedangkan mereka bukan angota asian?. Semua negara2 ini bimbang kita akan menjadi sebuah kesatuan yg sangat berkuasa satu hari nanti.

  atok zamany

  ReplyDelete
 15. Assalamualaikum Atok

  Apa persediaan yg sebaiknya boleh dilakukan utk menyambut Ramadhan tak lama lagi...?

  ReplyDelete
 16. Waalaikumsalam cu

  Kena beli bahan makanan banyak2, kena beli beras satu guni, kena beli air gas 10 krek, kena beli barang2 basah dipasar selori, kena beli bahan2 buat kuih 10 kotak, kena beli bahan sejukbeku penuhkan peti ais.. klu tak cukup peti ais kena beli peti ais baru 2 buah, last but not list.. kena beli telakong bini dan anak2 yg baru, kalu anak lelaki kena beli baju melayu dan kain pelikat berserta songkok sekali, ada satu laig..kena beli bunga api dan mercun banyak2 utk anak2 buat bising depan surau kelak semasa solat terawih. bila dah beli semua tu semua, tunggu masuk ramadhan.. kena tanya google utk resipi2 masakan setiap hari.. buat sekudual hari2 masak apa.. tukar2 resipi.. baru betul tunggu bulan ramadhan nama nya... betul2 bersedia utk lapar dahaga dan utk menunjuk2 pada jiran tetangga dan sahabat handai betapa bersedianya kita menghadapai ramadhan... habis duit pun tak mengapa, membazir sebulan pun tak mengapa..asalkan bergaya semasa ramadhan. Ini belum cerita pasal membeli belah utk menyambut Hari Raya pulak.. Misti lebih grand dari persediaan menunggu ramadhan???

  Adakah ini yg kamu maksudkan ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 17. Assalamualaikum Atok

  Soalan saya , sampai manakah had belajar ilmu tauhid , ilmu feqah dan ilmu tasawuf yang difardhukan ke atas Kita ?

  ReplyDelete
 18. Waalaikumsalam cu...

  Sebenarnya semua ilmu disyariatkan kita untuk belajar.. tetapi tiada had yg misti kita sampai atau penutup pada sesuatu ilmu itu. Ia terbuka kepada semua, samaada nak belajar sikit saja atau nak belajar sampai khatam. Contoh seperti orang belajar membaca al Quran, ada orang yg dapat belajar setakat surah2 pendek saja. Ada orang pulak bukan setakat surah pendek malahan beberapa surah panjang dan penting dapat dihafalnya, Ada orang hafal 10 juz, 20 juz dan 30 juz. Ada orang belajar tajuid dan lagu..dan ada orang yang dapat belajar semua dan dapat menguasai seluruhnya dan dapat mengajar orang lain. Jadi tiada dihadkan setakat mana nak belajar mengikut kebolehan masing2 dan ini pun dikira rezeki yg telah ditetapkan Allah utk dirinya. Ada orang yg dikurniakan Allah terang hatinya utk belajar, ada pula yg kurang terang, dan ada pula yg susah nak belajar. Jadi bagaimana nak kata ??? Tetapi pada atok... paling kurang kita tahu asas utk semua ilmu sebagai panduan hidup seharian, kalau rajin duduk dimajlis2 ilmu lagi baik sekurang2nya menambah ilmu atau mengasah semula ingatan kita. Rasanya memadai atas faktur rezeki diri dan kekurangan kebolehan diri kita. Tiada orang yg akan dikurniakan Allah lengkap serba serbi... tapi kurang serba serbi tu lah yg paling banyak Allah kurnia. Jadi redha saja apa yg telah ditentukan Allah pd diri kita..itu lebih baik..ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 19. Salam atok.
  Kerjaan Ada cadangkan kmungkinan MAS akan dijual. Btl ke atok??
  Atok & group atok dh Ada perancangan ke nk beli saham2 syarikat yg berpotensi menjana ekonomi Malaysia ni atok?
  Skrg dh dekat nk msuk bulan puasa ni atok. Tahun ni atok tunai umrah lg ke bulan puasa ni..??

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam cu..

   Skt MAS bukan dijual, cuma pegangan sahamnya yg dijual. Mungkin juga kepada pembeli yg baru mahukan pegangan mejority saham MAS dan dia akan menukar bahagian pengurusan yg baru dan pentadbiran yg bertukar wajah lebih berpihak kepadanya. Walau bagaimana pun kawalan kerajaan masih saja ada disitu sbb itu kan jenama penerbagan Negara, jadi kerajaan pastinya meletakkan beberapa syarat pegangan baru pelabur yg membeli saham MAS.

   Mungkin juga kawan2 atok ada yg berminat utk melabur disana, tapi atok tak pasti siapa mereka. Masih berteka teki utk memasuki bidang itu kerana mungkin mereka tidak memahami bidang penerbangan itu, itu sebab masih tergantung lagi. Mungkin juga kerajaan tidak memerlukan orang2 luar utk memiliki mejority saham mAS dan mahu mengekalkan rakyat Msia sendiri yg melabur supaya kekayaan yg diraih tidak mengalir keluar.

   Ya... tahun ini atok akan ke Mekah menunaikan umrah dalam bulan Ramadhan diperingkat akhir maksudnya 2 minggu sebelum Raya. Atok akan bersama jemaah baru dari Indonesia, sedikit dari Msia dan sedikit dari Austrilia. Ini telah lama mereka rancangkan dan atok tumpang naik je.. free katakan. Biasalah atok dan nenek kamu akan bersama2 kesana saban tahun, mudah2an dipermudahkan Allah kelak..insyaallah.

   atok zamany

   Delete
 20. Assalamualaikum atok..
  PRK Rantau menampakkan Tok Mat Hassan mencatatkan kemenangan dgn majoriti yg agak tggi. Tp pada pengamatan sy di Rantau ni mmg Susah org nk menggugat kedudukan Tok Mat Hassan. Sb beliau Blum terpalit dgn mna2 skandal Dan beliau merupakan seorang wakil Rakyat yg slalu turun padang jika nk dibandingkan dgn Dr stereram ni yg org baru knal..
  Tp kemenangan ni jgk mgkn disebabkan oleh provokasi2 yg dibangkitkan oleh pihak pembangkang utk menjatuhkan kerajaan melalui pemviral2 yg xberfakta.

  ReplyDelete
 21. Waalaikumsalam cu..

  Ya.. memang benar. Awal lagi atok dah bisik pada Tun, PG akan kalah kalau keling tu dicalunkan juga sebab mejority di Rantau adalah pengundi Melayu. Seharusnya Anwar meletakkan anak jati Rantau yg berketurunan Melayu.. baru padan nak lawan BN tu. Lagi pun Hasan guna tektik tridisionalnya iaitu pergi dari rumah kerumah org2 melayu dan berkimpin diwaktu malam disetiap Kg yg ada di Rantau... macam mana nak jadi wakil rakyat yg mejority Melayu kalau kamu cakap melayu pun tongang langang, macam lidah pendek nak bercakap ?? Susahlah org Melayu nak bagi undi. Utk menjadi wakil bagi sesatu Masyarakat yg mejoritynya adalah Melayu, secara logiknya mestilah dari kalangan Melayu jugak. Degil kalau orang cakap tak mahu dengar.. tu sebab Tun langsung tak turun padang berkempin sebab dah diberitahu dan tak mahu dengar,,, jadi kamu buatlah sendiri..??

  Tok Mat banyak duit, boleh gerak jenteranya dgn ramai sekali siang dan malam. Keling tu tak ada apa2.. semua nak harap parti keluarkan peruntukan. PKR tak banyak duit utk bagi dia buat kempin besar2an. Lebih kurang saja sebab tahu kalah. Anuar terpaksa bagi laluan keling ini sebab dulu pun dia diletakkan disitu, dan kalah. Kemudian dia jugalah yg lawan kes penipuan dulu di Makamah sampai menang kes. Oleh itu terpaksa memberi laluan pada dia.. kalau tak merajuk pulak nanti.. biasalah keling, auta kuat sangat ??

  Provokasi dan isu kontravasi tak berapa kuat, masih boleh ditangkis, cuma melayu risau kalau lidah pendek nak jadi wakil mereka..Bimbang dia tak tahu nak sampaikan hasrat rakyatnya di Sidang Dun nanti dan satu lagi bagaimana lidah pendek nak berhujah dalam dewan??. itu yg lebih utama. Isu inilah yg menjadi sebab utama keling tu kalah !!!

  atok zamany

  ReplyDelete
 22. Assalamualaikum Atok

  Apakah yang dimaksudkan mengesakan zat Allah Taala , sifatNya dan afaalNya ?

  ReplyDelete
 23. Waalaikumsalam cu..

  Mengesakan zat Allah SWT bermaksud: Hendaklah kita mejadikan dir kita, pada akal, pada hati, pada rasa dan pada semua pancaindra kita berkayakinan bahawa tiada yang maujud (ada) diseluruh alam ini melainkan Allah yang Zat Wazibal Ujud atau zat segala yang ujud. Ujud yang selain dari Allah itu hanyalah bayangan yg tak ujud pada hakikatnya.

  Manakala mengesakan Sifat Allah SWT bermaksud: Hendaklah kita mejadikan dir kita, pada akal, pada hati, pada rasa dan pada semua pancaindra kita berkayakinan bahawa Tiada sesiapa yang hidup, Tiada siapa yang mengatahui dan Tiada siapa yang berkehendak, Tiada siapa yang mendengar, Tiada siapa yang melihat, Tiada siapa yang berkata-kata duduk pada hakikatnya kecuali Allah SWT. Semua sifat yang ada pada makhluk ini hanyalah merupakan bayangan bagi sifat Allah semata-mata. Contohnya keujudan kita merupakan bayangan kepada keujudan Allah SWT. Adalah mustahil manusia boleh ujud sendiri tampa penciptanya. Atau mustahil ada bayang tampa ada objek asal bayang. Maka objek itulah pemilik hakiki kepada bayangan. Tetapi Mahasuci Allah SWT dari semua contoh yg diberikan tadi kerana contoh itu hanya utk kefahaman saja.

  Manakala mengesakan Afaal (perbuatan) Allah SWT bermaksud: Hendaklah kita mejadikan dir kita, pada akal, pada hati, pada rasa dan pada semua pancaindra kita berkayakinan bahawa tiada sesiapa yang memiliki segala bentuk perbuatan dialam ini melainkan semuanya adalah perbuatan Allah SWT. Pada hakikatnya tiada langsung perbuatan itu dihasilkan oleh makhluk itu sendiri walaupau ada yang mengatakan bahawa ada “IKHTIAR” yang manusia lakukan. Sebenarnya ikhtiar manusia itu pun bukan datang darinya kecuali datang dari Allah jua.

  Rasanya atok dah jawab sehabis ringkas yang boleh atas ketiga2 persoalan kamu itu, diharap kamu faham, waallauaklam.

  Atok zamany

  ReplyDelete
 24. Salam atok..
  Pada pendapat atok dlm pentadbiran kerajaan yg Ada skrg..Ada x golongan wahabi yg boleh mengancam aswaja. Pada pemerintahan BN dhulu pn sy rasa Dr. Fathul Bhari yg berfahaman wahabi.
  Lagi Satu atok, Asiah abd. Jalil, Siti kassim, Dan beberapa orang ni terang2 berani mengeluarkan beberapa kenyataan yg bercanggah dgn ajaran Islam.
  Apa pendapat atok??

  ReplyDelete
 25. Assalamualaikum Atok

  Atok ada beritahu bahawa Dana yang berjumlah quadtrillion itu milik individu2 tertentu , sekiranya berjaya dicairkan nanti adakah individu2 tersebut akan diisytiharkan sebagai org yg terkaya di dunia seperti yg dibuat oleh majalah Forbes setiap tahun?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu...

   Nak buat apa tunjuk kekayaan pd org ?? Saja nak kena jerat leher sendiri nanti, klu memang ada yg dapat duit ini dan buat mcm tu... memang sah dia bodoh. Langsung tak faham sistem kewangan. Ada duit diam2 saja la. Esok wartawan berkampung depan rumah... baru padan muka. Tak pun longgokkan semua orang2 miskin depan rumah dia mintak duit zakat... barulah mengelabah. Sah jadi kedekut la pulak...

   Apa pasal nak suruh masuk majalah ??? sbb kau org nak tahu siapa org2 itu ke ?? Jangan harap la... kita orang tak peduli dgn majalah ke?... TV ke?.. Surat Khabar ke?. Kita org diamkan diri je semuanya dan kau org tak akan tahu pun... ha...ha...ha.

   atok zamany

   Delete
 26. Salam atok zamany.
  Mcm na projek ECRL ni Tok..
  Puak2 Pembangkang ckp hanya 7 station..
  Tp yg sbenarnya 20 station.
  Pembangkang hanya Tau nk kelirukan fakta shj atok..
  Byk sgt perbezaan daripada fakta sbenar..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu..

   Apa pun yh PH buat akan sentiasa diburuk2kan oleh penjilat Najib dan UMNO. Mereka tak akan puas dan akan terus cuba menkucar-kacirkan keadaan aman dlm negara ini supaya mereka boleh ugut kerajaan PH utk mengundur diri atau dibuang oleh rakyat. Ini adalah tindakan yg menyalahi undang2 kerana utk menjatuhkan PH hanyalah dalam pilihanraya bukan nya dgn sorak, caci maki dan marah2 ditengah jalan raya. Atau jolok raja2 utk gulingkan PH... ini tindakan bodoh penjilat Najib dan UMNO. Tak bertemadun langgsung. Rakyat yg tentukan.. klu penyokong Najib dan UMNO ada dalam 10,000 org sekalipun... tetap kena masuk dlm pilihan raya umum baru sah. Jadi kena hormat pendapat mejority 14 juta pengundi... bukan menority 10,000 tu je.

   Apa pun Tun and his teams dah berjaya buat negara gergasi dunia dgn penduduknya hampir 5 billion dan anggota tentera berjumlah 10 juta itu tunduk dgn sang kancil ini. Terpaksa terima jugak semua terms dan conditions kita... terutama utk membeli minyak kelapa sawit kita. Kita mungkin ditekan oleh EU dan US... tapi Allah buka pintu lain... malah pintu ini 20 kali ganda besar dari mereka tu... bersyukur sesangat org2 kampung yg tanam kelapa sawit.. Semalam Tun umum... hari ini kelapa sawit naik harga 20% dah. Bulan depan bila dah sign agreements... sawit akan cecah harga tertinggi yg tak pernah rakyat impikan selama ini. Inilah kejayaan terbesar PH bagi tahun ini sampai seluruh dunia buka mata dan hairan, bagaimana Tun yg dah tua pun mampu buat demikian...??? Atok tahu caranya... tapi tak boleh buka rahsia kerajaan kerana atok pun terlibat sebulan sebelum Tun Zainudin datang China.. kamu dah buat kerja. Tun Zainudin cuma bagi selesai diperingkat kerajaan saja... dia pun tak tahu sebenarnya.

   atok zamany

   Delete
 27. Salam Atok

  Ceritalah sket Atok progress Dana yg Atok bgtau sebelum ni. Bagaimana perkembangannya?

  ReplyDelete
 28. Waalaikumsalam cu..

  Eeehh.. mana boleh cerita pd semua orang.. hanya yg masuk email atok dan manjadi ahli saja yg boleh diberitahu. Ini exclusive bukan utk pasar malam. Nak jadi ahli kenalah ada syarat2nya... barulah information yg lengkap akan diberi. Nak tulis disini... sorry la bro??? Kan dah banyak kali atok pelawa kpd yg berminat, sila email pada atok. Ini nak dengar cerita je... mana ada jalan bro ??? ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 29. Dana yg smpai quadrillion. Nk Kira mcm na quadrillion ni. Utang Malaysia 1 trillion org dh terkejut. Bila nk kluar Dana ni.
  Wow..byknya atok. Meh sy nk ckit nk buat bniaga.

  ReplyDelete
 30. Eeeeh.. nak mintak2 sikit pulak... banyak cantik muka kamu!!! mana boleh mcm tu je. Ahli2 saja boleh diberi... org lain mana boleh. Mana ada jalan nak bagi mcm tu je. Klu bagi pun bukan boleh guna... buta je masuk penjara bawah akta AMLA. Suka2 kamu je ya.. ada undang2 la, bukan barang mainan benda ni. Faham tak ???

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oo..mcm tu plak ka atok..
   AMLA yg mcm najib kena tu ke atok. Dah tu Dana byk2 tu nk buat apa atok klu xblh guna...
   Atok nk tolong2 kmi yg xberduit ni mcm na atok. Group2 atok buat la Satu solution nk kluarkn rakyat2 ni Dari kemiskinan atok. Bukan orang Malaysia ni malas sgt atok. Tp ilmu Dan pengetahuan utk tmbahkan duit je kurang. Atok buat la Satu kertas kerja utk tolong org pendapatan rendah ni atok.

   Delete
  2. Dah buat pun tapi PM tak luluskan..dia kata nanti org Melayu jadi bertambah malas kerja... kemudian kami nak tolong bagi modal dlm bank agro pun dia tak bagi. Dia kata kamu buat projek besar2, buka kilang besar2, buka skt besar2 bagi mmereka kerja... itu saja yg dia bagi. Jadi tunggulah nanti org2 kaya ini akan buka skt besar2, kilang besar2 danprojek beasr2 yg mmenawarkan pekerjaan pada graduan dan rakyat kebanyakan.

   atok zamany

   Delete
 31. Salam atok..

  Pada pendapat atok dlm pentadbiran kerajaan yg Ada skrg..Ada x golongan wahabi yg boleh mengancam aswaja. Pada pemerintahan BN dhulu pn sy rasa Dr. Fathul Bhari yg berfahaman wahabi.
  Lagi Satu atok, Asiah abd. Jalil, Siti kassim, Dan beberapa orang ni terang2 berani mengeluarkan beberapa kenyataan yg bercanggah dgn ajaran Islam.
  Apa pendapat atok??

  Atok xjawab pn soalan ni td??

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu

   Op... sorry tertinggal pulak. Berkenaan dgn pegangan wahabi ini amat susah utk dihidu selagi mereka tidak mengeluarkan kenyataan secara jujur dan ikhlas. Mereka juga mengamalkan ajaran "taqiah" atau menipu apabila mereka ditanya dan diminta berterus terang. Sama je dengan Syiah. Jadi pihak JPM bahagian agama lah yg harus memantau pekara ini. Jika memang ada yg berfahaman wahabi, lapurkan kepada Mujahid Yusuf Rawa terus kerana dia selalu bersifat terbuka.

   Dlm isu aisah dan siti kasim ni... amat sukar nak mengawal kalau perampuan ada penyakit meroyan ni. Kira dah separuh gila.. nak buat macam mana. Yg lagi susah sebab mereka berlata belakangkan seorang pengamal undang2... jadi cakap ikut logik akal. Belum ada lagi seorang lawyer lelaki yg meroyan utk lawan mereka ni.. kalau ada, barulah buku bertemu ruas. Kita tunggu sikit masa lagi jika Allah izin akan ada org yg akan menangkis segala tomahan mereka dan fitnah kepada Islam yg mereka lontarkan. Kalau nak saman pun... mereka ni dah tak makan saman...payah ???

   atok zamany

   Delete
 32. Lagi Satu atok.
  Pertubuhan kebajikan Al qayyim ni. Ajk Dan pengerusinya dilistkan sbg org2 berfahaman wahabi. Smua yg Ada dlm tu berkelulusan bidang hadis.
  Tp ramai anak2 muda dihantar ke sni mengikuti pengajian sperti smart IQ.

  Pengajian hadis ni pegi mengaji hadis di Jordan, atau negara Asia barat yg lain Dan dpt PhD dh boleh mengajar hadis ke atok?? Tetapi kekadang bercanggah dgn Tok guru pondok di Malaysia ni..Dan sampai yg mengatakan sifat 20 ni Dari org yunani?? Musykil2??

  ReplyDelete
 33. Ok..berkenaan dgn pertubuhan ini, KDN sedang memantau mereka. Kamu jangan bimbang sebab semua badan kebajikan dan pengajian islam akan selalu diteliti pergerakan mereka hinggalah satu ketika jika mereka mengancam umat islam dan begara, kerajaan akan bertindak. Jika kamu banyak maklumat berkenaan pusat pengajian itu, terus buat laporan kepusat Islam atau Majlis agama atau terus pergi mambuat aduan kepada Mufti agar tindakan boleh dibuat, Kalau kamu buat laporan pada atok... apa yg atok boleh buat selain bagitahu majlis agama islam saja. Itu pun atok biasanya calal mereka saja... tetapi tindakan tak akan dibuat selagi laporan dari orang awam tidak dilakukan. Ancaman kepada org awam inilah senjata kamu sebagai mewakili orang2 awam. Org kerajaan tak laku kalau buat aduan.

  atok zamany

  ReplyDelete
 34. Assalamualaikum atok.
  Dana apa yg diceritakan ni?
  Mcm mnarik je atok zamany!
  Wujud ke Dana sebanyak tu?
  Maaf sy dh lma xmelawat blog kubra@zamany ni.
  Tak Tau cerita sebenar..tgk Komen byk sgt psal dana2 ni!

  ReplyDelete
 35. Waalaikumsalam cu..

  Ha... ha.. dah ketinggalan zaman kamu ni... kenalah rajin tengok ms yg lama2 tu, Nak tahu kena lah rajin sikit... takkan atok nak ulang banyak kali ??

  atok zamany

  ReplyDelete
 36. Salam atok

  Sistem cukai negara akan diubah!!
  Sistem cukai apa yg akan diubah?
  Atok Tau x psal ni. Cerita sikit sistem apa yg akan diubah oleh Tun M.

  ReplyDelete
 37. Waalaikumsalam cu..

  Sistem cukai barangan import dan barangan dalam negara. Sekarang tak balance, cukai import kurang cukai... barang buatan Msia, cukai tinggi. Nak tukar supaya cukai import dinaikkan dan cukai barangan buatan Msia dikurangkan, jadi ini akan mengalakkan orang Msia membeli barangan buatan Msia lebih banyak dari barang2 import. Barang2 import dah melambak2 di Msia sebab dasar Najib yg mengurangkan cukai barangan import. Contoh... kereta buatan luar... melambak2 di Msia, walaupun cukai tinggi yg sebenarnya tak cukup tinggi, nak dinaikkan sampai kelangit agaknya. Kemudian kereta buatan Msia juga cukai tinggi... mungkin nak diturunkan sampai sama dgn tanah kot. Itulah contohnya.

  atok zamany

  ReplyDelete
 38. Salam Atok

  Boleh tanya soalan off topic... apakah 'ain' yg dimaksud hadis dibawah ni tok ?

  “‘Ain itu benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, tentu akan didahului oleh ‘ain. Apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah.” (Shahih, HR. Muslim no. 2188, Fatawa Al-Mar’ah Al-Muslimah, 1/164-165)

  ReplyDelete
 39. Waalaikumsalam cu..

  Ain adalah pandangan mata kasar. Pandangan mata yg menimbulkan perasaan cemburu, sakit hati dan dengki hianat, itulah yg dimaksudkan hadis itu, Kenapa Rasulullah suruh mandi jika kamu terkena penyakit pandangan mata ini, sebab mata dan hati kamu telah dikuasai syaitan itu sebabnya kena mandi supaya penyakit itu hilang. Penyakit ini sangat bahaya kerana boleh merebak kepada dendam kesumat, dengki hianat dan boleh membawa kepada pergaduhan sesama sendiri atau jiran tetangga hingga membawa kepada berbunuhan. Hanya dagnag pandangan mata saja manusia boleh hilang pertimbangan dan sanggup melakukan kerosakan. Ok..faham dah ??

  atok zamany

  ReplyDelete
 40. Bolehkah orang yang terkena pandangan hasad orang lain jatuh sakit hanya disebabkan ain itu tok ?

  ReplyDelete
 41. Kamu ni tak faham maksud "sakit" tu rupanya. Sakit yg Baginda maksudkan bukan sakit jasad.. tapi penyakit hohani yg menyebabkan perasaan terlalu cemburu.. terlalu marah.. terlalu hasad dengki dengan melihat kejayaan org lain.. dgn melihat kemewahan org lain dll yg sama mcm tu. Bila perasaan iri hari, cemburum dan hasad ini terpendam lama... ia akan meletup satu hari nanti dan membuat org itu hilang pertimbangan lalu membunuh atau bergaduh dll.

  Bukannya sakit yg terlantar kat hospital tu... ini macam xakit mentel atau psyco dari mata jatuh kehati kemudian keotak dibahagian dalaman...faham ?? Yidak nampak diluaran tapi didalam ia membera macam api dalam sekam. Nak padam api kenalah siram dgn air,,, tu yg kena mandi tu ....

  atok zamany

  ReplyDelete
 42. Assalamualaikum tok..
  Lpas ni driver grabcar kena buat psv,medical & puspakom.. makin susah dan rumit.. mcm mana dgn harga tambang? Grab amek dari kami 20-25 persen.. kos petrol lagi..adakah kami akan dapat kemudahan seperti driver teksi? Cth seperti tayar,kemudahan tol, tempat khas menunggu dan sbgnya.. makin susah nak cari sesuap nasi sekarang..kesian budak2 muda nak cari mkn sara hidup..dah la keje susah nak dapat.. nak beniaga pun modal takde,kena bersaing lagi..hurmmm entahla.. duit duit duit.. dunya dunya dunya.. yg kaya bertambah kaya..yg miskin makin miskin.. nak kata malas, 2 3 keje dah buat ni.. laahawlawalaaquwwataillabillah..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam cu...

   Syarikat Grab ni yg cekek darah rskyst sebensrnys.. yg ini ksmu tsk nsmpsk ?? semua nak salahkan JPJ dan Kerajaan. Cuba fikir baik2... apa yg grab bagi kpd kamu selain app yg dia ada ??? Dia langsung tak peduli pasal matinen kereta kamu, minyak kamu, keselamatan penumpang dan kamu... yg dia tahu ambil keuntungan atas angin drp semua pemandu2. Memang pada asalnya ia seolah2 baik pada semua orang, tapi bila diteliti secara detail.. maka nampaklah ketidak telusan perniagaan grab yg mencekek darah terutama mereka tak peduli pasal cukai kpd kerajaan dan pekara2 yg atok sebut diatas tadi... sedangkan pemandu2 teksi kena bayar semua itu dan skt mereka diwajibkan membayar cukai kepada kerajaan. Jadi bagaimana nak membuat jalan penyelasaian atas pekara ini ??? cuba jawab ??

   Apa yg kamu nampak hanyalah kesalahan kerajaan... salah kerajaan sana... salah kerajaan sini.. tapi bila kami soal balek kenyataan sebenar atas isu ini... kamu tak boleh jawab pun ??? Jgn berfikir mahu cari jalam mudah nak berniaga saja.. kena fikir hak2 rakyat atas rezeki yg kamu raih saban hari ??? Jangan ingat rakyat tak punya hak atas rezeki kamu itu...cukai itulah hak rakyat. Samalah dgn kereta2 sapu yg berkeliaran di KLIA tu.. semua nak berniaga dan nak lari dari cukai...

   atok zamany

   Delete
  2. Assalamualaikum tok.. saya setuju dengan kenyataan atok mengenai syarikat grab mengambil untung yg mudah dan sgt byk..hanya dengan menggunakan application saja,grab telah mengaut keuntungan yg byk dari driver2.. saya harap kerajaan dapat membuat sesuatu mengenai hal ini tok..20-25 persen yg diambil syarikat grab sgt besar tok.. kami berhempas pulas cari makan,kena isi petrol,maintenance dan sbgnya.. harap atok dan kerajaan dapat membantu dalam perkara ini.. terima kasih tok..

   Delete
 43. Salam atok.
  Boleh terangkan ckit ilmu syatar yg diturunkan kpd nabi Dan pewaris2 nabi..

  ReplyDelete
 44. Waalaaikumsalam cu..

  Ilmu Syatar samalah dgn ilmu Makrifatuallah. Ilmu ini memang wajib ada pada semua Rasul2, Nabi2 dan Waliallah2 semua. Cuma tahab atau maqam ketinggannya tidak sama. Pada Rasul2 Ululazmi mempunyai maqam yg tertinggi, kemudian Rasul2, dibawah sedikit adalah para Nabi2 dan dibawah lagi ialah para Waliallah. Tetapi kedukukan Nabi Allah Haidir as berlainan kerana ia dikurniakan mertabat Ilham Laduni yg tertinggi... Sedangkan ilham ini juga diberi kepada para Rasul2 Ululazmi. Lilmu Makrifatullah adalah juga anugrah Allah SWT kepada insan2 terpilih itu. Hanya mereka yg mengikuti perjalanan Rasul2 itu boleh juga menerima ilmu ini dengan syarat "dengar dan taat" serta mengikuti semua ajarannya, beramal dengannya dan duduk kemas beristaqmah. Tak lupa juga supaya dia menjadi insan yg selalu redha dan ikhlas kepada Allah SWT. Jadi peluang dibuka sama rata kepada semua manusia yg suka Utk belajar dan mempelajari "Jalan Rasul" itu.

  Kenalah bermula dari bawah ditangga yg pertama hinggalah berpuluh2 rihu anak tangga utk sampai kpd Makrifatullah iaitu tangga terakhir sekali. Dengan hati yg cekal dan istiqmah saja membolehkan manusia dapt sampai kesana. Lain dari itu akan sesat ditengah jalan, Gila isim dan berbagai lagi kemusnahan kepada manusia kerana memilih jalan singkat dan mengikut jalan yg salah dari jalan2 mereka yg mengaku Rasul, Nabi dan Wali.. sedangkan mereka semua itu adalah didalam hayal yg terus sesat didalam syak, zon dan waham yg jauh. Jahil murakab yg bertimpa2 hingga menyebabkan orang laibn juga menjadi sesat seperti dia. Semua kerana merasakan diri telah "hebat" dan menjadaikan dirinya sebagai "Guru Mursyid". Walhal tidak sedar dia telah jauh sesat dan membawa orang lain bersama2nya. Jadi jauhi diri dari mereka yg sentiasa mendakwa diri mereka guru mursyid atau pun guru2 lain itu. Mereka tidak layak pun dipanggil guru hanya kerana mendakwa dirinya guru. Waallauaklam..

  atok zamany

  ReplyDelete
 45. Assalamualaikum Atok

  Apakah perbezaan antara tiga macam ikhlas iaitu :

  1.Ikhlas orang mubtadi- Org yg baru belajar
  2.Ikhlas orang mutawasid - Org yg sedang belajar
  3.Ikhlas orang muntaha - Org yg arif

  ReplyDelete
 46. Waalaikumsalam cu..

  Perbizaan antara Ikhlas Mubtadi, Mutawasid dan Muntaha ialah:

  Ikhlas orang mubtadi ialah:
  Suci daripada riya' dan suma'ah. Sentiasa berharap dgn amalan2nya akan mendapat pahala dan masuk syurga. Beramal kerana takut azab neraka.

  Ikhlas orang mutawasid ialah:
  Suci daripada riya' dan suma'ah, hanya melakukanna semata-mata kerana Allah. Dia hanya melaksanakannya apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Serta beramal bukan kerana hendak pahala dan syurga dan bukan pula kerana takut akan azab api neraka.

  Ikhlas orang muntaha ialah:
  Tidak melihat dirinya yang melakukan amalan, hanya yang dipandang ialah perbuatan dan kelakuan Allah Taala yang melakukan terhadap dirinya.

  Adalah sukar orang2 awam untuk duduk salah satu dari ketiga2 kedudukan hati yg Ikhlas diatas tadi. Kerana kebanyakan manusia tiada pun mengamalkan sifat2 itu kerana terpengaruh dgn kehidupan dunia dan tak pernah pun untuk memahami erti ikhlas itu sebenar2nya. Pelajaran tentang ini pun amat kurang dimana2 tempat, Kadang kala Ustaz yg mengajar pun tak faham erti ikhlas dan mengikhlaskan kerjabuatnya kehadrat Allah SWT. Mereka hanya pandai bercakap tetapi tidak pernah mengamalkan perbuatan itu hingga semua masyarakat juga menjadi sepertinya. Sukar disebabkan keadaan kehidupannya dan kemiskinan yg mencengkam kehidupan hingga leka mengejar kebendaan duniawi. Jiwa mereka kosong dan mati dalam keadaan tidak redha dan ikhlas atas khada dan khadar ketetapan Allah SWT keatas dirinya. Mati yg sia2 hingga ia benar2 dihidupkan semula dan mereka akan diperlihatkan siapakah dirinya yg tidak taat atas apa yg diperintahkah Allah atas dirinya dan diberi azab atas kelalaiannya sendiri. Waallauaklam..

  atok zamany

  ReplyDelete
 47. Salam atok...
  Btl ke Ada perbalahan antara Tun M dgn TMY..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam cu..

   Eaah... mana ada mcm tu.. TMY nak lawan sifu dia??? Dah hilang akal.. TMY tu sangat2 hormat pada Tun M. Kalau tak pasal Tun M.. TMY dah lama terkubur jadi sejarah saja. Sejak dulu lagi Tun M lah tempat dia berlindung dan tempat mengadu,,, tiba2 nak pijak kepala pulak ??? ahak2 lah... jgn dengar pengacau2 puak jahat UMNO ni... terutama dari Johor yg tak habis2 nak laga2kan orang. Dah tak ada modal nak cakap.

   Yg paling tak puas hati ialah "Bagaimana org tua tu boleh buat China yg merupakan satu kuasa besar dunia,, duduk semula betulkan agreement ECRL yg pada mulanya merekalah yg tak mahu bincang langsung dan keras kepala berkenaan perjanjian itu... tiba2 saja boleh kendur dan bagi 50 - 50 hak selama 20 tahun dan serah semua selepas itu "??? inilah yg dok korek2 kata yg bukan2... bagi tanah free la... bagi galian free la ??? Tolong jawab siapa ygb paling bijak dilaman ini ???

   atok zamany

   Delete
 48. Assalamualaikum atok zamany.

  Pertanyaan sy berkisar tentang permasalahan aqidah yang mengatakan Allah di atas arasy Dan merujuk kpd hadis2 sahih..tp penafsiran yg berbeza dgn aswj..
  Cthnya hadis yg mengatakan nabi Naik ke langit bertemu Allah..

  ReplyDelete
 49. Waalaikumsalam cu

  Memang banyak ulama cuba merungkai permasaalah firman Allah yg menyebut bahawa "Dia duduk diatas Arasy di Sidratulmuntaha" atau pun cerita Israk Miraj Nabi saw yg naik kelangit bertemu dgn Allah di Sidratulmuntaha... Dua firman Allah yg menyebut berkenaan fakta ini menjadi perbahasan yg tak pernah padam sampai hari kiamat dikalangan umat Islam dan ulama2nya pun. Kenapa jadi macam ni ??? sebab semua cuba mentafsir ayat2 tersebut mengguna otak kecil mereka yg tak mungkin akan terungkai sampai mati. Sidratulmuntaha pun mereka tak tahu dimana??? Langit pun tak tahu dimana ??? Tapi mereka cuba juga nak fikir ??? Jadi sampai bila nak selesai masaalah ?? Baik ulama dari ASWJ ke... dari puak2 sesat yg lain spt Puak Syiah ke... puak Kwarij ke.. Puak Mutakalimun ke dll semua sekali pun akan bertambah pening dgn masaalah ini. Tambah2 yg sesat akidah tu... lagi teruk sampai cuba manyamakan diri mereka dagn Allah Yaala. Terus bertambah syirik la jawabnya???

  Apa yg nak susah sangat faham berkenaan dgn tafsir dua pekara ini ??? Ambil jalan senang dan selamat iaitu berpegang teguh kepada "Allah mampu berbuat apa saja tampa susah payah dah hanya menyebut Jadi.. maka jadilah akan ia".. Susah sangat ke nak kata mcm tu ??? senangkan... tak payah fikir akan Kehebatan Afaal Nya... atau Sifat2 Nya... Dia Maha Besar dan Maha Mengatahui. Dah tutup cerita.. sebab kalau masih nak bincang jugak... takut2 terkeluar jadi syirik pulak ??? Waallauaklam...

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Btl la tu atok.
   Tp mslhnya benda yg nk dipermasalahkan menggunakan firman2 Allah Dan hadis Rasul SAW. Dan ianya akan mengelirukan orang awam spt kmi ni atok..
   Tu yg mslhnya..
   Dan org nk fikir keberadaan Allah Dan nk fikir zat Allah yg tidak boleh difikir dgn fikiran manusia...
   Sb tu dlm kafiat adab Tok guru suruh pandang Dan perhilangkan ...btl ke atok?

   Delete
  2. Salam cu...

   Itu sebab atok cakap jangan peduli dgn apa juga yg mereka pertelingkahkan... lantak dema la ! Yg penting kamu pegang kuat akidah kamu dan istiqmah didalam lingkaran yg sama seperti apa yg tok2 Guru ajarkan. Jangan pergi gatal tangan dok baca apa yg ada dlm internet ini yg kamu tak boleh nak fikir. Org ramai pun satu... yg pergi dok fikir permasaalahan yg jauh dari akal fikiran manusia tu nak buat apa ?? sendiri yg terperangkap nanti. Memang perbezaan pendapat itu ada baiknya... tapi ia juga ada buruknya ??? Jadi kena hati2.

   Memang benar kafiat adab dalam abjad tu nak bagi training kepada semua penuntut baru dan lama untuk sentiasa "pandang dgn mata hati" dan bertawasul kepada guru2 yg sentiasa ingat Allah setiap saat dan masa sehari semalam. Duduk pejap dan istiqmah didalam pandangan itu sentiasa... Hingga disatu masa dan ketika nanti pandangan mata hati itu bereleh terus kepada Allah SWT dengan IzinNya. Inilah yg menjadi matlamat.. kenapa belajar dalam abjad ??? apa yg ada dalam abjad ??? Nampak macam tak ada apa2nya... tetapi terselit berbagai rahsia Allah SWT yg terangkum didalam amalan2 dan rutin2 ajaran Tok Ayah dan guru2 diatasnya. Jadi tetap saja kamu beramal dengan tekun dan rajin setiap hari... mengharap dan berharap agar hajat ini akan bertemu titik kesampaiaannya kehadrat Allah Zatwazibal Ujud itu. waallauaklam

   atok zamany

   Delete
 50. Salam atok.
  Sy nt tya knp Ada byk jnis selawat..
  Dan tiap2 satunya Ada farhilat tertentu...
  Tafrijiah la, Fateh, syifa, dll lagi..
  Atok bleh terangkan ckit berkaitan selawat ni...mcm na wujudnya pelbagai selawat??
  Dan Ada yg mendakwa Ada yg bidaah..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam cu..

   Utk menjawab soalan kamu ni perlukan satu post sebab jawapannya sangat panjang. Jika kita menyebut berkenaan Selawat Nabi saw... ia memerlukan huraian yang panjang dan terpaksa mengenegahkan beberapa tokoh yg telah menkaji berkenaan permasaalahan bidaah dgn berselawat. Malah bukannya berselawat saja, juga terkait dgn berbagai amalan2 kebiasaan yg dilakukan oleh pegangan ASWJ di Msia ini, Jadi Insyaallah akan atok muatkan satu slot post nanti berkenaan dgn nya..sabar ya

   atok zamany

   Delete
  2. Oo..nt atok kluarkan artikel berkaitan dgnnya ok...sb rmai org awam akn keliru Bab ni..

   Delete
  3. salam atok..menarik ni..harap atok boleh tambah kelebihan-kelebihan yang ada pada selawat Nabi saw,perlukah ambil sanad untuk beramal selawat-selawat ini atau boleh beramal terus tanpa mengambil sanad dengan guru atau mursyid murabbi dalam post berkaitan selawat ini..

   Delete
  4. Waalaikumsalam cu...

   Tak perlu ambik sanad utk mengamalkan selawat Nabi... sbb dlm Quran dah suruh berselawat. TGiap2 hari Jumaat imam akan ucapkan ayat surah al Ahzab ayat 56 tu. Jadi cukup bertawasul kepada Nabi saw saja. Selawatlah satu2nya yg Allah syaraatkan suruh beramal dgnnya dan memberi FirmanNya khas utk itu saja. Jadi jgn ragu dan bimbang.. beramallah sebanyak2 yg kamu mampu...ok

   atok zamany

   Delete
 51. Salam Tok...

  Kenapa bnyak special task force dlm pdrm dimansuhkan? Adakah akan diganti dgn yg lain atau mengunakan anggota sedia ada.

  Minta pencerahan dari Atok.

  ReplyDelete
 52. Waalaikumsalam cu..

  Dulu masa pemerintahan BN dan Najib Kiloptokrasi dunia itu memang terlalu banyak task force didalam pdrm, kastam, kdn, mkn, Immegresen, kpdnkk, jpj, sprm dll, yg semua itu sebenarnya membuat kerja yg sama saja.. pasal nak larikan barget kerajaan setiap tahu masuk dlm kocek kawan2nya, maka dicipta task force yg bukan2 itu. So... rakyat Msia akan kabur dan rabun ayam lah disiang hari, tak nampak duit kena curi ditengah2 hari itu. Cukup licik pasal menipu dan mencuri depa2 ni. Sebab itu semua task force itu kena bubar dan semua anggota2 itu diserap semula kedalam kerja mereka yg seperti yang lazimnya. Barulah duit tak kena curi dan kena tipu oleh boss2 task force itu. Faham...

  atok zamany

  ReplyDelete
 53. Ok Tok... faham.

  Kenape tak de penerangan sprti yg Atok terangkan ni kepada rakyat oleh kerajaan di media massa milik kerajaan samada di berita tv atau akhbar arus perdana. Dgn ini jika sesiapa ada niat utk memanipulasi keadaan ini tidak dpt berbuat apa2.

  ReplyDelete
 54. Saya tidak faham, cara bagaimana kerajaan terdahulu mencuri duit dgn cara menubuhkan task force didalam pdrm, kastam, kdn, mkn, Immegresen, kpdnkk, jpj, sprm? Boleh Atuk tolong jelaskan?

  ReplyDelete
 55. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157163394943050&id=821928049

  ReplyDelete
 56. Waalaikumsalam cucu anony dan paktua...

  Macam mana mereka nak bagaitahu dia telah merompak duit kerajaan ??? Mati hidup balek pun mereka tak akan mengaku. Masaalahnya bagaimana pula LGE nak buktikan mereka sebenarnya telah mencuri duit budjet bagi task force tu ?? Kan susah punya kerja.. jalan mudah ialah buang semua task force tu dan kerajaan dapat selamatkan wang kerajaan.

  Tak faham bagaimana mereka mencuri duit ?? Benda senang macam tu pun tak boleh fikir ke ?? Setiap unit task force ni perlukan duit... semua barang kelengkapan dan peralatan canggeh mereka semua kena duit.. buka free. Ia diasingkan dari budget tg sedia ada utk PDRM yg dipanggil budget tambahan, Nampak cantik diluar, tapi tidak didalam.. malahan mereka beli kelengkapan yg lama dan senjata lama.. jadi budget tambahan yg diminta dari kerajaan BN pergi kemana??? Maka mereka gelapkan dlm perakaunan yg mengelirukan dan ordit yg dibeli mereka pun tutup sebelah mata..dibuat selaras dgn akaun ciptaan. Kemudian Zahid pun umum dah guna semua budget dgn baik dan telus.. maka rakyat pun dibutakan tengah2 hari... faham tak sekarang ??? Ini tektik yg sama macam "bossku" ajar mereka semua. Tahu makan... tahulah simpan ??? Pekara macam ni boleh kami nampak dibanyak unit dan jabatan serta kementerian BN dulu... tetapi amat sukar nak dibuktikan dlm makamah dan jika ada saksi2nya pun... mereka tak akan mengaku. Macam mana ?? Contoh nya yg lepas pasal tertangkap "taukey" judi besar dan mereka yg jadi dalang dibelakangnya. Semua top rangking.. Kes tutup begitu saja dgn alasan "masih dlm siasiatan dan tak cukup bukti"... jadi nak buat apa task force buat kerja mati2an utk dapatkan semua bukti dan org2 tu sekali...tapi tak boleh ambil tindakan makamah ??? Boleh jawab ??? Kalau betul2 nak benteras... rasanya 1/2 jabatan itu kena buang kerja dan intgrity mereka terus terkubur, semua rakyat tak percaya lagi dgn jebatan itu... kerajaan PH terpaksa ikut.. kalau tak ikut mereka akan jahanamkan kerajaan PH. Ini yg rakyat tak tahu sebeb semua buat belakang tabir.. mereka bersatu hati utk buat kerja kotor. Rakyat tuding jari pd kerajaan PH tak buat kerja... padahal dah seperuh mati mereka buat kerja,, tapi rakyat tetap juga dgn tuduhan bodo mereka kerana hasutan kuncu2 UMNO yg dungu...

  atok zamany

  ReplyDelete
 57. Salam atok.
  Pg ini Kita dgr kisah pemergian seorang tokoh dakwah Almarhum Ust Hassan Din. Al fatihah.

  Sblum sy terus kepada pertanyaan yg lain sy nk tya sma ada apakah hukum membaca fatihah kepada simati...Dan membuat kenduri Dan tahlil utk arwah??

  Yg kedua sy igin bertanyakan perkara berkaitan wang Fiat yg Kita gunakan skrg ni bersandarkan kepada dolar Amerika Dan tidak kepada emas.. Brp rizab Emas di BNM???

  Yg ketiga adakah Dana yg atok katakan tu Emas yg akan dibawa Masuk ke Malaysia Dan menjadi rizab bg negara Malaysia..@ sekadar wang shj yg msuk.??
  Mohon pencerahan...

  Tanpa Nama.

  ReplyDelete
 58. Waalaikumsalam cu..

  Inalillahiwainnailaihirajiun... Hilang seorang lagi sahabat atok yg telah banyak berjasa kepada masyarakat Islam Msia. Begitulah kehendak Allah keatas semua hambanya yg wajib menempuh ajal maut dan berpindah kealam yg baru pulak. Mudah2an Allah tempatkan dia dikalangan orang2 soleh yg lain menjadi jemaah mereka hingga sampai waktunya kealam akhirat pulak..amin.

  Hukum membaca fatihah, tahlil dan kenduri dan kemudian semua pahalanya disedakahkan kepada simati adalah harus dan boleh diamalkan kerana simati adalah saudara seagama kita dan mungkin juga dia adalah saudara mara kita. Mudah2 pahala yg disedekahkan kepadanya boleh meringankan bebannya dialam kubur. Keutamaan apabila ada anak2 simati didalam majlis tersebut. kerana berpandukan kepada hadis Baginda Rasulullah saw yg maksudnya "Bila meningganya seorang manusia (muslim) maka terputus semua amalannya didunia kecuali tiga pekara iaitu, sedekah jariahnya, Ilmu yg diajarkannya yg diamalkan oleh umat islam dan doa anak2 yg soleh". Maka anak2 soleh inilah alasan yg kuat mengapa kita dibolehkan membuat majlis kenduri tahlil dan mensedekahkan pahala bacaan fatihah dan surah2 kepada simati. Jika mengikut jumhur ulama seluruh dunia, maksud anak2 yg soleh bukan sahaja anak kandung simati... tetapi semua manusia juga tergolong sebagai "anak2"..cuma amalannya saja berbeza2.. ada yang wara dan ada yg kurang wara. Maka2 ambillah beberapa orang2 wara atau anak2 tahfiz alQuran bersama dalam majlis tersebut supaya semua pahala dari doa2 dan amalan2 tadi sampai kepada simati..insyaallah. Beranggapan baik saja.. tak payah pening kepala nak persoalkan sampai ke tak sampai..kerana kita bertawakal kepada Allah saja..amin.

  Rizab emas kita didalam BNM hanya sekitar 25 MT saja.. dan rezab ringit sekitar 103 billion saja. Kenapa tanya ni... nak rompak BNM ke ???

  Dana tu pada asalnya saja berbentuk emas yg dikeluarkan dari Bank FEB dan dokumen emas itu kemudiannya diniagakan untuk ditukar kepada wang. Emas itu setelah dicuci dan dibuat dokumen baru akan disimpan semula kedalam Bank FEB. Wang yg telah dicipta dari urusan niaga tulah yg menjadi milik individu2 Msia yg kemudian diarah utk dimasukkan kedalam Msia melalui Bank antarabangsa yg telah ada disini. Jumlah yg boleh dibawa masuk pula telah ditetapkan oleh WBG dan BNM. Selebihnya diparking dibank2 luar negara. Negara ini tidak boleh memegang terlalu banyak wang kerana ia misti menilai perstasi dagangan luar negara dan dalam negara saja. Berapa jumlahnya ?? atok kena rahsiakan pekara ini..ok. Kalau berminat utk menjadi salah seorang individu yg boleh mewarisi harta ini... sila email kpd atok. Masa rasanya masa ada utk berbuat demikian.. kerana proses pencairan dana ini memakan sedikit lagi masa. Waktu ini kita gunakan sebaik mungkin utk memanggil seberapa ramai individu yg punya modal sedikit utk menjadi pewaris dana... Faham tak ni ??

  atok zamany

  ReplyDelete
 59. Salam tok. saya ingin tahu lebih lanjut mengenai perkara ini (DANA). Harap atok tak keberatan. Sebelum ini kami ada juga mendengar akan hal ini, tetapi kami kurang yakin kebenarannya. Apabila atok sendiri yang ceritakan, tergerak untuk bertanya lebih lanjut. Bukan apa bimbang jadi macam dulu2. Skim apa2 akhirnya "angin". Boleh atok berikan laluan emailnya? Terima kasih.

  2. Boleh atok buat artikel berkaitan keterangan apa itu Zat Wajibul Wujud dan bezanya dengan Wahdatul Wujud. Bagaimana jalan terdekat untuk capai makam tersebut?

  3. Nafsu manusia mempunyai tingkat2 dari sejahat2 nafsu hinggalah sebaik2 nafsu. Mazmumah hingga Kamaliah. Sudilah kiranya atok buat artikel khas mengenainya supaya dapat kita kesan sejauh mana tahap nafsu kita. Apakah amalan yang di anjurkan?

  4. Apa kelebihan Surah Al Ikhlas dan kenapa Rasulullah saw amat menganjurkan kita mengamalnya. Betulkah Qulhu ini juga ada penjaganya? Jika ya bolehkah atok bantu terangkan?

  Terima kasih atok

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam cu..

   Tk kerana bertanya.. insyaallah atok jawab..

   1) Kalau kamu nak tahu lebih lanjut berkenaan dana warisan itu kamu dikehendaki email kepada atok sama macam add yg telah diberi oleh kawan kamu dibawah. Jangan bimbang sebab ia bergerak seiring dgn akta BNM.. itulah sebabnya semua maklumat tidak boleh didedahkan secara terbuka (sikit2 je boleh dlm blog ni). Selebihnya kena email pada atok. Nak tahu maklumat berkenaan dana ni kena jadi ahli dulu barulah maklumat akan diberi..ok

   2) Atikal berkenaan keterangan detail berkenaan zat dan membahaskan antara kedua itu tidak boleh didedahkan. Ia cuma diajar oleh tok2 guru kepada murid2 tertentu saja. Bukan semua murid sama kekuatan rohani mereka utk menerima dan faham segala pelajaran berkenaan pekara itu.. Malah Rasulullah saw pun melarang utk kita mengkaji terlalu jauh berkenaan Zat Allah. Sesetengah murid boleh gila isim kerana dok mengkaji berkenaan zat. Jadi minta maaf ya.

   3. Kalau berkenaan nafsu tu..insyallah akan diusahakan. Tetapi sekarang dok buat atikal berkenaan selawat Nabi dulu sbb soalan ini ditanya dahulu dari kamu.. satu persatu ya..

   4. Jika mengikut banyak hadis baginda Nabi.. surah al Ikhlas memang banyak kelebihannya. Malah banyak guru2 dok amal surah ini contohnya Tok Kenali yg tek pernah lepas dari mambaca surah al Ikhlas dari mulutnya. Bab khadam Jin ayat ini memang ada.. tapi tak perlu kamu belajar sebab tujuan khadam Jin ini adalah untuk menghambakan manusia supaya beramal ayat ini. Jadi jangan terjebak dgn mereka, sebaliknya beramal ikhlas kerana Allah saja. Tampa minta apa2. Ini lebih baik..ok

   atok zamany

   Delete
 60. Salam tuan dzuki.
  Utk maklumat Dana sila emel atok di
  zaman5619@gmail.com
  Atok akan ceritakan smua dlm emel..
  Sy yakin pn sebab atok yg cerita..

  ReplyDelete
 61. Salam atok.
  Knp Tun M bercadang nk bg elaun kpd siswazah yg belum mendapt perkerjaan ni..bgus la klu Ada cadangan mcm tu..
  Ekonomi dh kukuh ke atok..
  Lepasan siswazah yg Blum bekerja ni mmg byk atok.. wang yg diperlukan mmg byk utk laksana cadangan tu...apa pendapat atok?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu..

   Ahh.. nampak dah penyeluran dana tu kan... Kalau Pm buat saja boleh lulus.. kalau kita bagi proposal macam mana punya cantik pun dia tak mahu luluskan. Skg dia dah buka lorong kami masuk. Kami pasti kena panggil nanti..seorang demi seorang kena buat pelaburan utk negara. Rakyat tunggu saja masanya akan sampai jugak utyk kami laburkan dana warisan ini nanti..insyaallah

   atok zamany

   Delete
 62. https://cinemahook.com/he-has-big-plans-to-help-all-malaysians-with-latest-project/?utm_campaign=MYHhBpThAmWlP24

  Blh atok terangkan apa yg ditulis dlm link tersebut?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tang ni lagi satu kerja yg PM beri kepada kami yg mendapat dana warisan... kena hapuskan hutang negara 1 trillion tu. Ini sap sap soi saja kami boleh buat. Tapi dia nak dgn cara dia... bukan bayar lumsum terus... berperingkat2 hingga hutang terbayar, servisnya juga terlaksana dan ekonomi tak terganggu. Jika kita bayar lumsum dan mengejut... akan efek ekonomi negara yg mungkin akan terus merudum. Jadi kena smart utk lunas hutang pun. Dunia nak tengok macam mana kita urus dana besar ini. Kalau tak bijak... mereka akan ketawakan. Dana ni kalau negara2 G20 tu bergabung pun tak akan sampai jumlah dana warisan kita ni... punyalah besar mengunung sampai tertimbus seluruh rakyat Msia semua... lemas dlm duit ???

   atok zamany

   Delete
 63. Assalamualaikum atok.

  Sy nk Tanya pendapat atok. Skrg ni manusia tidak dapat lari dpd riba..kebanyakkan dpd Rakyat Malaysia terpaksa berhutang dgn bank utk beli rumah, beli kereta, mtor, yg melibatkan riba..
  Apakah solusi kepada mslh ni Dan apakah hukumnya bg Rakyat yg terlibat dgn hutang berlandaskan riba..

  ReplyDelete
  Replies
  1. sekarang dah ada bank tanpa riba..hutang 50k..byr balik 50k..bank tu bankwaqf international..

   Delete
  2. Salam... ya benar.. baru saja ditubuhkan kerana wang waqaf dah terlalu banyak dlm negara ni. Bagi membantu org2 islam utk memulakan perniagaan. Sesiapa yg nak berniaga boleh pergi pinjam, ini lagi satu cara kerajaan PH tolong masyarakat di Msia..

   atok zamany

   Delete
 64. Waalaikumsalam cu...

  Soalan ni dah banyak kali atok jawab.. tapi tak apa..atok jawab lagi sekali. Kamu kena ingatlah jawapan atok ni ? ok

  Kalau dalam keadaan kita terpaksa, spt contoh beli motor hutang bank..kena riba kan?? Jadi kamu kosat niat terpaksa beli dan bayar riba..dimana dosa riba tu ditanggung oleh orang2 yg meluluskan sestem riba tu la. Sedang kamu berlepas diri dari dosa2 tersebut kerana terpaksa. Satu lagi contoh riba ialah pembelian Road-tax dan insuran keretamotor ia juga merupakan riba.. pun kamu koset niat yg sama macam tadi. Kalau kamu tak beli road-tax dan insuran... bagaimana kamu nak pandu kereta atau motor dijalanraya...dah kena saman pulak ??? Jadi "terpaksa" itu jadikan sandaran pada koset niat tadi.. faham tak ?? Dosa2 tu merekalah kena tanggung... siapa suruh rebut2 nak jadi pemimpin... kan dah kena tanggung dosa besar...

  atok zamany

  ReplyDelete
 65. Salam atok..
  Smpai 20 negara G20 pn xblh sma jumlah Dana tu..
  Bsr sgt tu atok..
  Tp knp kump atok yg kna settlekn hutang negara..
  Ptut Tun M blh umum projek bsr2..
  Org kata Dana negara xdak.
  Thun dpn dh Ada pelaburan dpd group atok ke?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu...

   Ya.. ia sangat besar dan tak pernah dalam sejarah dunia ada dana sebesar ini. Kenapa kita yg diberi mandat... disebabkan kita yg berjaya pecahkan ruyongnya.. ada rahsia2 dan masaalah2 yg kami berjaya pecahkan dan dokumen2 itu ada pada kita. Maka semua badan dunia itu "terpaksa" melepaskan dana ini. Dgn kebijaksanaan dan pertolongan beberapa orang2 penting didunia saja mampu mengatasi masaalah ini dan semua itu berpihak kepada kita. Kalau org2 lain.. badan dunia tak akan bagi. Selain itu kita tak tamak.. nak bolot sorang dana itu... kita bagi2 kepada negara2 G20 tu rasa sikit seorang. Jadi mereka juga akhirnya sokong kita.. itulah caranya.

   Ialah sebab kami mampu bayar... org lain boleh bayar ke ?? nak bebankan rakyat.. matilah rakyat Msia kena perah habis2an keringat mereka dgn segala cukai baru (GST).. yg kita pernah rasa kejap dulu kan ??? Jadi kenapa nak susahkan rakyat yg tak bersalah.. yg tak tahu menahu pun berkenaan hutang besar itu..klu tak kerana PH menang... seorang pun rakyat Msia tak akan tahu cara penipuan Najib and the gang buat kerja jahat mereka. Bila dah tahu... bagaimana nak selesai masaalah ??? Terpaksa kami hulur tengkuk la..

   Mana boleh tak ada... ingat dahulu apabila Zety ditanya wartawan di Hong Kong apa dia jawab ??? Dia kata Msia tak akan bengkrap kerana Msia ada dana besar diluar yg bakal dicairkan sikit masa akan datang..?? Masa tu orang semua terpinga2 dengar kata2nya.. Menteri Kewangan Msia (Najib la) pun tak berani cakap mcm tu. Tahu kenapa Zety boleh cakap mcm tu... sbb waktu sebelum dia pergi ke HK tu, dialah yg bagi sokongan pada kami utk buat kerja pencairan dana warisan ni. Surat sokongan dia dgn jelas dan menyokong 100% usha kami dan BNM sentiasa akan beri kerjasama. Dia tahu sangat pasal dana ni. Ok..faham

   Insyaallah kamu akan lihat kawan2 atok akan bergerak dgn misi masing2 utk mengunakan dana ini dgn sebaik mungkin bagi memajukan negara ini supaya kita bangkit semula selepas "dihancurkan oleh Najib and the gang" Jika izin Allah berpehak kepada kami.. banyak projek besar2an akan ujud..amin.

   atok zamany

   Delete
 66. Assalamualaikum atok.
  Betul ke Tun M Dan TMY Ada mslh...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam cu..

   Eh... soalan ini atok dah jawab..kenapa keluar lagi ?? Pergi check dan semak jawapan atok dulu..ok

   atok zamany

   Delete
 67. Terima kasih atok..
  Harapkan org melayu sedar dan maju ckit Masa lagi dgn projek2 Dan pelaburan yg atok buat dari Dana tu...
  Tp klu sup ke mulut terus Dana ni xkemana jugak atok...
  Atok rancang la utk pemerkasaan org melayu Dan siswazah yg Susah nk dpt keja.
  Buat Satu pusat sekreteriat membantu golongan miskin Dan pesakit kanak2 yg xmampu utk jalani proses rawatan.
  Kesian sy tgk kanak2 sakit tp ibubapa xmmpu utk menanggung Kos rawatan mereka. Boleh ke atok?

  ReplyDelete
 68. Sama2..

  Sekreterat dah ada la ?? Kak Wan (TPM) yg buat dgn Hanna Yoh. Kami ikut belakang dia saja. Tak perlu buat baru. Dia ada tubuh 4 NGO utk bantu semua golongan yg tak bernasib baik. Hari itu pun dia panggil atok bincang.. dah kira baiklah, PM suruh dia jumpa atok utk dana. Dia tahu atok...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 69. Salam atok.

  Sy nk tya...
  Apa perbezaan Abjad dgn perguruan tarikat, hakikat dll ni..
  Knp atok blh msuk Abjad Dan apa kelebihan Abjad ni..
  Sy Ada tgk video silat Abjad tp Bab tarikat Abjad ni mcm na.
  Syeikh Ahmad Junaidin Tok guru silat ke @ Guru agama???
  Maulana Fakhrulrazi dia kata dia pernah msuk tarikat Abjad tp dia ckp sesat.
  Tp sy xpercaya ckp Maulana tu dia berfahaman wahabi. Atok tgk link ni.
  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DlBMhI3QfX6w&ved=2ahUKEwicyKHFuoHiAhUJqY8KHQP-CFIQwqsBMAp6BAgIEAU&usg=AOvVaw1MyKLZrvdpUUfcVchBPxsU

  ReplyDelete
 70. Waalaikumsalam cu..

  ABJAD tu bukan tarikat.. ia adalah sebuah pertubuhan. Sejak bila pulak abjad jadi tarikat ?? Atok masuk dulu dgn Syeikh Mahmud Othmani lama sebelum Syeikh Ahmad Junaidin jadi tok guru pun... kita hampir2 sama waktunya.. tapi dia lebih senior sikit dari atok. Lepas Syeikh Mahmud Meninggal dunia.. digantikan dgn Ust Mat Jangut atau Syeikh Ahmad Junaidin. Atok belajar banyak tarikat di Indonesia bila belaku 15 Mei 1969 tu atok ada belajar dgn Kiyai Panglima Saleh di BP. Tapi atok rasa tak begitu padat dan menyampai mana2. Jadi atok cari tok guru di Msia dan jumpa dgn Syeikh Mahmud. Tujuannya untuk mengatahui perbezaan antara pekara Keromah dgn Syakazah. Jadi lepas dah tahu terus saja belajar dan mendalami apa yg Syeikh Mahmud ajar. Tarikat hanyalah jalan menuju Allah. Apa2 Tarikat pun tak mengapa..asalkan menyampai kepada Allah. Tok2 guru hanya mengajar, tapi kamulah yg kena buat dan amal. Bukannya guru. Kalau kamu tak sampai bertemu Allah... maknanya kamu lah yg salah.. bukan guru.

  Maulana Fakhrylrazi tu masuk abjad cuma nak menjehanamkan abjad.. itu tujuan dia. Bukannya nak belajar pun. Dia juga mengumpul bukti dari pesatuan utk digunakan menghentam semula abjad. Sekarang terbukti memang dia talam dua muka. Jadi sampai bila nak belajar utk sampai kepada Allah kalau asek cari salah orang. Dia sendiri pun tak tentu arah tujuan pelajarannya, akidahnya, ilmunya tapi kondem orang lain sesat... bagaimana dgn dirinya sendiri ??? Dah sampai mana ???

  Tarikat yg atok masuk dulu banyak mengajar bab kerohanian mengikut perjalanan wali 9... tetapi malangnya tak menyampai2 kepada matlamatnya iaitu kehadrat Allah SWT. Atau mengenal Allah. Hinggalah atok belajar semula kepada Syeikh Mahmud dan kemudian Syeikh Ahmad Junaidin... akhirnya atok mencapai matalamat atok disini. Jadi bagaimana orang lain boleh kata ia sesat ??? Walhal atok sendiri telah mendapat tujuan perjalanan atok. Pedulilah apa org lain nak kata... janji atok sampai. Dia nak kata sampai pecah mulut pun..atok peduli apa ???

  Syeikh Ahmad Junaidin juga bukannya guru silat.. dia langsung tak tahu silat... tapi jangan dicabar... pasti kamu akan tahu silatnya itu. Atok sendiri pernah berentap dgn dia seorang lawan seorang.. atok tahulah bagaimana handalnya dia. Apa yg diajar dalam silat abjad tu sebenarnya adalah untuk membuang semua ilmu2 silat yg menggunakan jin sebagai pengentara. Contok selepang merah dan pedang yg dianugrah oleh Panglima Saleh pada atok dulu. Ia mengandungi wafaq dan jampi mentera jawa kuno yg menghadirkan jin bila bertempur. Itulah yg atok nak buang. Jadi silat abjad ni adalah salah satu cara utk membuang semua unsur syirik yg terkandung didalam silat. Jadi Syeikh cipta silat memandangkan anak2 muda melayu suka bersilat.. tapi bersih dari anasir2 puak jin didalamnya. Nak kembalikan manusia kefitrah semula jadinya.. dan tidak bergantung kepada makhluk Jin... tetapi hanya kepada Allah. Faham tak kenapa ada silat abjad skg ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 71. Terima kasih atok atas penjelasan yg bermakna ni. Mgkn dia msuk Abjad dgn niat jahat. Tp mgkn dia langsung xpaham kot pasal Abjad ni.
  Tp mcm na yg dikatakan smpai ke hadrat Allah x atok. Benda ni boleh cerita @ rasa atok??

  ReplyDelete
 72. AAAaah... ini lah rahsia Allah pada semua manusia. Bukankah Allah telah berfirman didalam alQuran yg maksudnya lebih kurang macam ni "Aku ciptakan semua makhluk dialam ini supaya mengenali Ku" Ini lag dalil yg paling kuat "kenapa kita kena kenal Allah"??? Jadi kalau kita tak kenal Allah... maka kita tak buat perintah Dia. Jadi bila kita mati... kemana kita pergi ??? Kata kembali kerahmatullah ??? tapi bila kita tak kenal Allah... macam mana nak kembali kepada Nya ???

  Ya... kalau belajar "Jalam mengenal Allah" ini mesti sampai, Kalau tak sampai.. lebih baik jangan jadi manusia. Dia dah bagi semuanya.. tapi kamu saja yg tak jumpa punca. Al Quran pun dah banyak sebuat ayat2 berkenaan "mengenal Allah" tetapi secara kiasan. Sebab itulah rahsia Nya. Kalau dai dah tunjuk dan buka kesemuanya... tak adalah rahsia lagi ??

  Sampai kehadrat Allah tu... bukannya kita yg jalan menuju kepada Dia... sebaliknya kita cuma jalan sampai Rasulullah saw kata "berhenti disini dan kamu tunggu sampai dia hadir kepada kamu" Setakat itu saja perjalanan kita... sama macam cerita isra mikraj Nabi. Tapi bezanya kali ini Nabi bawa kamu berjalan dijalannya. Itu sebab shadat tu penting.. selawat Nabi tu penting.. pandang adab itu penting.. salam syeikh tu penting..Habis kalau malas nak buat.. sampai bila nak sampai. Itulah gunanya ada guru2...Wali2...Nabi2 dan Rasulullah. Tampa mereka, mana boleh sampai. Dan bila dah sampai akan diberi TANDANYA DAN RASANYA. Inilah kemuncak kepada perjalanan seorang murid kehadrat Zat segala yang Ujud.. Allah Hu Raabi. Tiada yg lain selain dari Dia. Hilang semua yg ada dan hanya akan nampak Dia sahaja. Itulah tandanya yg mampu atok cerita...sebab sebenarnya tiada ayat dan perkataan yg mampu utk diucapkan atas keberadaan DIA saja itu ..waallauaklam

  atok zamany

  ReplyDelete
 73. Salam atok..
  Atok boleh terangkan ckit Tak berkaitan criptocurrency yg diungkapkan oleh Tun M..xpaham istilah ni???

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu..

   Bagus soalan kamu ni... sebab yg lain semua dah pandai,, itu sebab mereka tak mahu tanya. Jadi atok jelaskan apa maksud Kilptokrasi (melayu) dan criptocurrency (English) perhati betul2 ya...

   MAKSUD:

   Kleptokrasi (dari Greek bermaksud "pencuri", kata kunci , "saya mencuri", dan "kratia " dari kerajaan kritik , "kuasa, pemerintahan") adalah kerajaan dengan pemimpin korup (kleptokrat) yang menggunakan kuasa mereka untuk mengeksploitasi orang dan sumber semula jadi di wilayah mereka sendiri untuk memperluaskan kekayaan peribadi mereka dan kuasa politik. Biasanya, sistem ini melibatkan penggelapan dana dengan mengorbankan populasi yang lebih luas.

   Kleptokrasi adalah berbeza daripada plutokrasi ; Kleptokrasi adalah kerajaan yang diperintah oleh ahli politik yang korup yang menggunakan kuasa politik mereka untuk menerima sogokan , rasuah , dan nikmat istimewa dengan mengorbankan kepentingan rakyat atau penduduk. Kleptokrat boleh menggunakan leverage politik untuk meluluskan undang-undang yang melindungi dan memperkayakan mereka atau kuncu2 mereka dan mereka biasanya memintas peraturan undang-undang dan hal2 rakyat.

   Kleptocracies secara amnya dikaitkan dengan pemerintahan diktator , oligarki , juntas ketenteraan , atau bentuk kerajaan autokratik dan nepotisme lain yang mana pengawasan luaran adalah mustahil atau tidak wujud. Kekurangan pengawasan ini boleh disebabkan atau diburukkan lagi oleh keupayaan pegawai kleptokratik untuk mengendalikan kedua-dua pembiayaan dana awam dan cara penyewaan untuk dana tersebut. Raja-raja kleptokrat kerap merawat perbendaharaan negara sebagai sumber kekayaan peribadi, membelanjakan dana untuk barang - barang mewah dan pemborosan yang mereka lihat patut. Banyak pemimpin kleptokrat secara rahsia memindahkan dana awam ke dalam akaun bank bernombor peribadi tersembunyidi negara asing untuk menyediakan diri mereka jika dikeluarkan dari kuasa.

   Kleptokrasi adalah yang paling biasa di negara-negara membangun yang ekonominya didasarkan pada eksport sumber semula jadi . Pendapatan eksport sedemikian merupakan bentuk sewa ekonomi dan lebih mudah disingkirkan tanpa menyebabkan pendapatan menurun.

   Satu kes khusus kleptokrasi ialah Raubwirtschaft , Jerman untuk "perampasan ekonomi" atau "perekonomian rapine", di mana seluruh ekonomi negara didasarkan pada rompakan, penjarahan dan merampas wilayah yang ditakluki. Negeri-negeri sedemikian sama ada dalam peperangan berterusan dengan jiran mereka atau mereka hanya susu subjek mereka selagi mereka mempunyai aset yang boleh dikenakan cukai. Arnold Toynbee mendakwa bahawa Empayar Rom adalah Raubwirtschaft.

   SISTEM KEWANGAN

   Kajian Contemporari telah mengenal pasti kleptokrasi abad ke-21 sebagai sistem kewangan global berdasarkan pengubahan wang haram (yang mana Tabung Kewangan Antarabangsa menganggarkan terdiri daripada 2-5 peratus daripada ekonomi global). Kleptokrat terlibat dalam pengubahan wang haram untuk mengaburi asal-usul rasuah kekayaan mereka dan menyelamatkannya dari ancaman domestik seperti ketidakstabilan ekonomi dan saingan kleptokratik. Mereka kemudian dapat memperoleh kekayaan ini dalam aset dan pelaburan dalam bidang kuasa yang lebih stabil , di mana ia kemudiannya boleh disimpan untuk kegunaan peribadi, kembali ke negara asal untuk menyokong aktiviti domestik kleptokrat atau disebarkan di tempat lain untuk melindungi dan memproyeksikan kepentingan rejim di luar negara.

   Dana haram biasanya dipindahkan daripada kleptokrasi ke bidang kuasa Barat untuk pengubahan wang haram dan keselamatan aset. Sejak 2011, lebih daripada $ 1 trilion telah meninggalkan negara-negara membangun setiap tahun dalam aliran keluar wang haram. Satu kajian pada tahun 2016 mendapati bahawa $ 12 trilion telah disedut keluar dari Rusia , China , dan negara-negara membangun.

   ATOK ZAMANY

   Delete
  2. panjang lagi penjelasannya.. kena buka ms baru ni... mcm mana nak sambung ke tak. Tak cerita lagi pasal Msia.. Najib...???

   Delete
  3. Sambung la lg atok..
   Tambah pgetahuan...

   Delete
  4. Boleh sambung tapi kena ikut giliran sbb ada yg tunggu persoalan yg pernah mereka atok jelaskan dahulu

   1. Pasal Brexit - ni pun ramai yg tak tahu ???
   2. Pasal Selawat - apa dan untuk apa ???
   3. Pasal keliptokrasi - maksud, contoh dan kesannya ???

   Inilah 3 pekara atok sedang atur... dah tilis..cuma belum post je, ada silit saja lagi...ok

   atok zamany

   Delete
 74. Assalamualaikum atok.

  Sy nk tya berkenaan is forex yg dikaitkan dgn Tun M. Adakah Tun M terlibat dalam isu tersebut @ hanya propaganda BN.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam cu...

   Hantu2 BN dan Umno tu tak puas hati... ada saja isu yg bukan2 dibawanya dlm laman web ni.. Tak puas sebab tak tahu macam mana PM buat sampai China boleh ikut cakap.. apa gula2nya.. apa resipinya ?? Ini yg dok korek..kata macam2 supaya Tun Marah dan jawab..Itu je isu nya ???

   Sekarang keluar pulak kenyataan berkenaan isu Is Forex dan menyamakan dia sebagai Crony Capitalist.. kononnya tukang penyangak mata wang macam Gorge Sooros tu. Depa ni dah gila agaknya ?? Otak dah banyak sangat makan duit haram Najib... itu yg dah jadi tak karuan...nak korek juga,,nak korek jugak... Come on bro.. kita ni org islam bukan kafir boleh buat sesuka hati. Ada hukum syatak atas kepala masing2. Lagi pun semua tu kan haram... dah tak tahu hukum ke ??

   atok zamany

   Delete
 75. Salam tok.

  Saya fikir soal politik ni takyah tekan sangat. Nama pun politik banyak wayang dan pusing2. Tengok kes terbaru macam2 benda pelik PM ketengahkan, tanam padi malam lah, statut rom lah, macam2. Hanya nak bagi riuh rendah. Saya ingat ini semua sandiwara nak alihkan perhatian saja. Ada agenda yang besar yang sedang di susun. Sebelum tu biarlah hingar bingar, kan? Macam atok katalah, Bila dana ini cair, segala2nya akan berubah. Betul kan tok?

  Dalam pada tu nak juga tanya menteri2 bukan Melayu takkan taktau, LGE misalnya jaga BNM, tentu dah heboh lani kan? Depa tak terlor ka dengar desas desus. Maafla nanti depa tudh rasis pulak.

  ReplyDelete
 76. Waalaikumsalam cu..

  Memang politik adalah berkenaan emosi dan sentimen. Bakar semangat kaum atau rakyat supaya meletup. Maka kerajaan berubah itulah harapan mereka. Takkan rakyat bodoh sangat nai ikut je cakap dema tu ??? Rakyat juga boleh menilai baik buruk. Kerajaan PH terlalu tegas menangkap kaki2 rasuah dan penyelah gunaan kuasa. Itu sebab sekarang menjadi kurang popular sebab semua geng UMNO dan BN yg kaki makan rasuah satu demi satu masuk Makamah. Jadi kuncu2 mereka sebagai penyerang urat saraf otak rakyat dan cerita macam2 isu memburukkan PH terutama Tun.. siap buat bancian popularity. Mereka tanya tu sesama mereka. Itulah jadi gtaff menurun saja... jauh pulak tu. Boleh percaya ke ???

  Memang mereka cemburu gila skg ni... tapi takut nak tanya.. silap2 masuk dalam. Sebab akata Keselamatan Negara dan BNM memang boleh tangkap sesiapa menghebokkan pekara ni. Kamu semua pun kena hati2 bila bercakap dikedai kopi. Silap2 hilang macam tu je... Polis tangkap. Ingat ada satu lagi undang2 yg membolehkan mereka bertindak tampa bicara iaitu SOSMA. Ini lagi jahat.. Rejim Najib suka guna keadah ini dulu. Nasib baik Tun tak suka. Kita ada sestem jaga duit ni jangan jatuh pada kapfirun..tapi rahsia lah kan..???

  Terlanjur cerita pasal dana warisan ni eloklah kamu semua mengambil peluang melabur menjadi ahli... tapi kenalah jadi ahli dulu ?? Kata nak duit... kalau tak nak bertanya rugilah kamu.. ni dah nak masuk kona yg terakhir sebelum Finish Line. Dekat saja tu... cepat email atok..ok

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Btl3..
   Sy dah join..dah last stage...
   Atok dh buka lubang dah dlm blog ni suruh join...
   Ayuh orang melayu Islam, Islam melayu..
   Tggu apa lagi!!!

   Delete
  2. Salam Atok dan sdr semua, betul sangat2 tu. Harap semua ahli ABJAD dan cucu2 atok disini ambil peluang perbaiki diri zahir bathin. Perkara ini bukan main2 dah tu pula bersih dan halal... Bangunkan Pasaraya Islam jika mampu, buka rangkaian perniagaan seluruh negara. Saya suka jika kita take over ekonomi negara. Terima kasih atok.

   Jangan nanti terkulat2 sesal... kan? Just email

   Delete
 77. Semoga dipermudahkan semua urusan, dan melayu bangkit menjadi kuasa ekonomi no 1 negara dari semua bidang....

  ReplyDelete
 78. Masuk ke entry baru tu..ya.. Tukar angin sikit

  atpk zamany

  ReplyDelete