Tuesday, August 31, 2010

SIRAH - KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 6

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM..FASAL A : KEMATIAN;(KANDUNGAN MUKASURAT 6)


BAB 21 - MEMOHON TEMPAT MATIMU.


Diriwayatkan oleh Abu Daud, ath Tarmidzi dan Sawar bin Maimun @ Abu Jarah al Adbi dari salah seorang keluarga Saidina Umar al Khathab ra bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda "Barangsiapa yang pernah menziarahi kekuburku, nescaya aku akan menjadi saksinya dan akan memberikan syafaat. Dan barangsiapa meninggal dunia disalah satu tanah haram, Allah akan membangkitkannya didalam golongan orang-orang yang selamat pada hari kiamat." Didalam hadis yang sama perkataannya yang telah diriwayatkan oleh Ad Daraquthni dari Hathib bahawa Rasulullah bersabda "Barangsiapa yang menziarihi kuburan ku setelah wafatku nanti, seolah-olah ia mengunjungi ku sewaktu aku hidup. Dan barangsiapa meninggal dunia disalah satu tanah haram, ia akan dibangkitkan dalam rombongan orang-orang yang selamat pada hari kiamat nanti".

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda "Allah telah mengutuskan Malikat Maut untuk mencabut nyawa Nabi Allah Musa as. Nabi Musa as menampar muka Malaikat Maut hingga menyebabkan ia buta kedua matanya. Malaikat Maut kemudian kembali semula bertemu Tuhannya dan berkata "Engkau telah mengutusku kepada seorang yang tidak mahu mati ". Setelah mengembalikan semula penglihatannya hingga ia boleh melihat semula, Allah berfirman kepada Malaikat Maut "Pergilah kau bertemu kepada Musa, suruh ia letakkan tapak tanggannya pada belakang seekor unta." Malaikat Maut bertanya "Wahai Tuhanku, selepas itu apa ?" Allah berfirman "Lalu ia akan hidup sejumlah bulu unta itu dengan hitungan setiap bulu adalah tambahan umur satu tahun " Malaikat Maut bertanya lagi "Selepas itu apa wahai Tuhanku ". Allah berfirman "Lalu ia akan mati, maka pergilah kamu sekarang". Malaikat Maut memohon kepada Allah supaya meletakkan Musa di Tanah Suci dengan sekali limparan sahaja". Seandainya kita disana, kamu akan aku tunjukkan kubur Nabi Musa as yang berada ditepi jalan dibawah sebuah bukit berwarna merah ". Diriwayatkan disebuah hadis yang lain mengatakan "Apabila berhadapan dengan Musa, Malaikat Maut terus berkata "Wahai Musa, penuhi panggilan Tuhanmu. Lalu Musa menamparnya sehingga sepasang matanya menjadi buta".

Diriwayatkan oleh ath Tarmidzi dari Ibnu Umar bahawa Nabi saw bersabda " Barangsiapa boleh meninggal dunia ditanah haram, hendaklah ia berusaha meninggal dunia disana kerana aku akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal dunia disana". Hadis ini dianggap sahih oleh Abu Muhammad @ Abdul Haq. Didalam kitab bertajuk "al Muwatha" bahawa pernah berdoa "Ya Allah, kurniakan aku kematian syahid dijalan Mu dan kematian dinegeri Nabi Mu". Demikian atsar sahih riwayat Imam Malik ra. (1021). Telah diriwayatkan, Saad bin Abu Waqqash dan Said bin Zaid pernah berpesan agar jenazah mereka hendaklah diusung dari Kaabah menuuju ke permakaman Baqi' untuk dimakamkan disana. Ini adalah kerana mereka mengatahui akan kelebihan tanah Madinah yang tiada rahsia lagi. Tetapi jika keinginan meninggal dunia diMadinah itu tidak kesampaian, maka cukuplah dikuburkan disebelah kubur para syuhada dan orang-orang soleh.


CATITAN PENULIS:

Saad Ibnu Waqqash tidak mati dan dikebumikan ditanah arab pun, kerana beliau telah meninggal dunia dan dimakamkan di Guanzau China setelah beliau dihantar kenegeri Cina oleh Saidina Umar al Khathab bagi mengembangkan ajaran Islam dan berniaga. Makam beliau sehingga sekarang masih disana dan dijaga dengan rapi oleh umat Islam Guanzau yang kini jumlahnya lebih dari 25 juta orang didearah ini saja.

Diriwayatkan bahawa Ka'ab ibnu Ahbar pernah berkata kepada seorang penduduk Mesir yang hendak meninggal dunia "Adakah kamu punya keinginan terakhir ". Orang itu menjawab "Ya". Ka'ab pun bertanya lagi "Apakah permintaan mu itu". Ia menjawab "Aku ingin diambilkan tanah merah yang terletak disebuah gunung di Mesir". Ka'ab berkata " Semoga Allah mengasehi mu dan apakah maksud mu ". Ia menjawab " Tolong dimasukkan tanah itu kedalam kubur ku ". Ka'ab berkata " Mengapa kamu berkata seperti itu, kan sekarang kamu berada di Madinah dan kamu tentu mengetahui keutamaan permakaman Baki' yang menurut keterangan kitab-kitab Allah terdahulu merupakan sebuah tempat yang paling suci diatas muka bumi ini ".


KETERANGAN 1 :


Menurut para Ulama, tidak ada suatu tempat pun yang boleh menyucikan seseorang dari dosa kecuali melakukan taubat nasuha (taubat yang murni) disertai amal-amal soleh semasa hayatnya. Adapun kaitan dengan tempat yang dianggap suci ialah suatu pengertian apabila seseorang melakukan suatu amal soleh ditempat tersebut maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah swt daripada ditempat-tempat lain kerana berkah yang ada disitu.

Suatu pendapat yang berbeza tentang permakaman ini ialah seperti sebuah riwayat oleh Malik dari Hisyam bin Urwah dari Ayahnya bahawa ia berkata "Saya lebih suka dimakamkan ditempat lain daripada dimakamkan di permakaman Baqi' kerana saya khwatir akan terpaksa mengenapikan atau menyingkirkan tulang-tulang orang soleh dan para syuhada yang telah berada disana terlebih dahulu atau kubur saya berhampiran dengan kubur orang-orang yang zalim". Dari keterangan ini bahawa masaalah keutamaan mengebumikan mayat ditempat-tempat yang dianggap suci itu masih bersifat kontrovesi, bahkan masih ada orang yang lebih gemar mayatnya dikebumikan dekat dengan ahli keluarganya atau jiran ataupun rakan mereka.


KETERANGAN 2 :


Berkenaan dengan permasaalah Nabi Allah Musa as menampar muka Malaikat Maut, ada beberapa pendapat berkenaan pekara itu.

Pertama: Mereka berpendapat bahawa pekara itu bersifat fiction atau hanya sebuah cerita dongeng orang tua-tua. Tetapi bagi Tarikat aliran Salimiah menganggapnya sebagai fakta yang mengelirukan.

Kedua: Peristiwa itu dianggapkan sebuah pengalaman rohaniah (spiritual) dan ia hanya "Majaz" atau bukan hakikat yang sebenarnya.

Ketiga: Mungkin juga Nabi Musa as tidak tahu bahawa yang bertemu dengannya itu ialah Malaikat Maut yang diutus Allah untuk mencabut nyawanya. Baginda menyangka ia manusia biasa yang menceroboh rumanya tampa izin untuk membunuhnya. Oleh kerana itu baginda bertindak mempertahankan dirinya dengan menampar orang itu hingga ia buta. Pekara seumpama itu mungkin saja terjadi. Tetapi menurut pendapat Imam Abu Bakar bin Khuzaimah, pendapat diatas tadi adalah bertentangan dengan maksud hadis tadi yang menyatakan bahawa Malikat Maut telah kembali kepada Tuhannya dan bertanya "Ya Tuhanku, Engkau telah utuskan aku kepada seorang hamba Mu yang tidak mahu mati". Persoalannya, seandainya Nabi Musa tidak mengenal Malikat Maut, tentulah Malaikat Maut tidak pergi bertemu semula kepada Tuhannya untuk melaporkan kejadian itu.

Keempat: Nabi Musa as berperasaan sangat marah kepada Malaikat Maut yang bertindak kasar padanya. Ini pendapat Ibnu Arabi didalam kitabnya yang bertajuk "Al Ahkam". Tetapi pendapat ini mengelirukan kerana Para Nabi tidak mungkin melakukan perbuatan tidak terpuji seperti itu.

Kelima: Menurut pendapat Ibnu Mahdi, pada waktu Nabi Musa as menampar itu, Malikat Maut telah menjelma kepada rupa bentuk yang lain kerana ia termasuk makhluk yang boleh menjelma kepada apa saja rupa yang disukainya.

Keenam: Insyaallah ini adalah pendapat yang paling sahih yang boleh diterima. Nabi Musa memang mengatahui sebelum Allah mencabut nyawanya, ia akan diberikan kabar gembira terlebih dahulu. Oleh sebab Malaikat Maut hanya datang begitu saja secara tiba-tiba ingin mencabut nyawanya, maka tindakan balas Nabi Musa ialah menamparnya hingga buta. Pekara itu sebagai pengajaran kepada Malaikat Maut supaya lebih bersopan dengan memberikan dulu khabar gembira itu sebelum mencabut nyawa para Nabi. Salah satu bukti kebenaran pendapat ini ialah, ketika Malaikat Maut kembali semula bertemu Nabi Musa as dan menawarkan samaada ia ingin terus kekal hidup (seperti kiraan umur itu) atau bertemu dengan Allah pada saat itu juga. Maka Nabi Musa as telah tunduk dan memilih untuk bertemu Allah disaat itu juga. Sesungguhnya Allah yang Mahamengatahui segala pekara yang ghaib.

Telah diriwayatkan oleh ath Tarmidzi al Hakim @ Abu Abdullah didalam kitabnya bertajuk "Nawadir al Ushul" dari sebuah hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda " Semula Malaikat Maut datang kepada manusia untuk mencabut nyawanya secara terang-terangan, sehingga ia mendatangi Nabi Musa as lalu ia ditampar yang mengakibatkan kedua-dua matanya menjadi buta.....". dan diakhir hadis ini menyebut "Semenjak peristiwa itu, Malaikat Maut mendatangi manusia secara senyap-senyap."BAB 22 - ANJURAN PERKUBURAN DIKELILINGI MAKAM ORANG SOLEH.


Diriwayatkan oleh Abu Said al Malayini didalam kitabnya bertajuk "Al Mu'talaf wal Mukhtalaf" dan oleh Abu Bakar al Kharaithi dalam kitabnya bertajuk "Al Qubur", hadis riwayatkan oleh ath Tarmidzi dari Sufian ats Tsauri dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Muhammad ibnu Hanafiyah dari Ali bin Abi Talib kwh berkata "Rasulullah menyuruh kami untuk menguburkan orang-orang mati kami ditengah-tengah kaum yang soleh. Kerana orang-orang yang telah meninggal dunia itu merasa terganggu oleh tetangga yang buruk sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang masih hidup ". Didalam riwayat Ibnu Abbas Rasulullah saw bersabda "Apabila salah seorang dari kamu meninggal dunia, bungkuslah dengan kain kafan yang baik, segeralah melaksanakan wasiatnya, dalamkanlah liang lahadnya dan jauhkan dari tetangga yang buruk". Seorang sahabat bertanya, "Rasulullah , apakah tetangga yang baik itu bermanafaat diakhirat ?". Rasulullah bertanya pula "Apakah tetangga yang baik bermanafaat didunia ?". Mereka menjawab "Ya". Rasulullah bersabda "Demikianlah pula ia bermanafaat diakhirat ". Demikianlah yang telah dikatakan oleh az Zamakhsyari dalam kitabnya bertajuk "Rabi' al Abrar".

Diriwayatkan oleh al Hafizh Abu Nu'aim dari hadis Malik bin Anas berikut sanadnya dari pakciknya Nafai" bin Malik dari ayahnya dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda "Kuburkanlah orang-orang yang telah meninggal kalian ditengah kaum yang soleh kerana mayat itu merasa terganggu oleh jiran yang jahat".


KETERANGAN :


Menurut para Ulama ASWJ dikalangan kami, Umat Islam semua digalakkan untuk mengebumikan mayat dikalangan kamu ditengah-tengah orang-orang yang soleh. Ini adalah kerana untuk mendapatkan keberkahtan mereka dan juga bagi kekuatan daya tawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya juga kamu dianjurkan supaya menjauhkan menanam mayat dari lingkungan kubur orang-orang jahat kerana mayat itu akan terganggu dan juga merasa sakit berada ditengah-tengah mereka. Ini adalah mengikut kefahaman yang ditegaskan didalam hadis-hadis tadi.

Diriwayatkan oleh Abu Muhammad @ abdul Haq dalam kitabnya bertajuk "Al Aqibat" menulis "Seorang wanita dikuburkan disebuah permakaman di Kota Cardoba Sepanyol. Pada suatu malam ia mendatangi ahli keluarganya didalam mimpi dan mengeluh kerana dikuburkan disebelah tempat pembakaran kapur sehingga ia merasakan sangat terseksa. Keesokannya mereka pergi ke permakaman itu dan mereka tidak mendapati keadaan seperti itu. Dari keterangan penjaga makam, mereka diberitahu bahawa kubur disebelah makam wanita itu adalah kubur seorang algojo (gengster) yang semasa hidupnya terkenal zalim dan kejam. Akhirnya mereka membongkar kubur wanita itu dan memindahkannya ketempat lain. Suatu cerita yang lain, seorang dusun pada satu malam telah bermimpi bertemu dengan anaknya yang telah meninggal dunia. Ia bertanya kepada anaknya "Apakah yang telah dilakukan Allah terhadap dirimu ?". Anaknya menjawab "Tiada apa-apa, aku baik saja, tetapi aku merasa sangat terganggu kerana dikuburkan disebelah kubur seorang yang fasiq. Aku juga turutb merasa terseksa sewaktu dia diseksa dengan berbagai azab ".

Pengalaman tersebut juga dialami oleh Thawus bin Dzakwan al Yamani, yang telah dipetik oleh Abu Qasim @ Ishak bin Ibrahim bin Muhammad al Khatali dalam kitabnya seperti yang telah dipetik oleh Abu Qasim @ Ishak bin Ibrahim bin Muhammad al Khatali dalam kitabnya bertajuk "Al Dibaj" dari Abu Walid @ Rabbah ibnu Walid al Mushili dan dari Abdul Malik bin Abdul Aziz "Pengalaman ini aku alami ketika aku sedang mengerjakan fardu haji. Ketika tengah malam sedang aki mengerjakan solat dekat sebuah kubur. Diwaktu itu aku memakai sehelai syal yang aku beli dari Yaman berharga 70 dinar. Waktu aku sedang solat tiba-tiba aku melihat satu cahaya lilin yang berjalan sendiri sedang mengiringi usungan jenazah . Kemudian dari liang lahad yang sudah digali itu pula aku mendengar suara orang berdoa "Ya Allah, aku berlindung kepada Mu dari jiran yang jahat".

Selesai solat aku pun pergi, ditengah jalan aku bertembung semula denga pengiring-pengiring jenazah tadi lalu aku hampiri mereka dan melarang mereka dari menanam mayat itu di permakaman tersebut. Mereka menolak saranan ku. Lalu aku temui anak lelaki orang yang meninggal itu lalu aku tawarkan untuk menukar pakaiannya dengan syal milik ku yang aku beli dari Yaman berharga 70 dinar dan jika ia menjualkannya tentunya ia akan mendapat wang yang lebih banyak yang boleh membayar hutang ayahnya yang telah meninggal dunia itu. Jika ayahnya pula tidak berhutang dengan sesiapa, maka ia boleh dimanafaatkan kepada ahli keluarganya atau warisnya. Tetapi tawaran ku juga ditolak.

Akhirnya aku membuat keputusan untuk pergi saja, tetapi sebelum itu aku memperkenalkan diri ku kepada mereka. Mendengar saja nama ku, mereka jadi terpegun dan anak lelaki orang yang meninggal dunia itu tiba-tiba bersetuju menerima tawaran ku tadi yang sangat berminat untuk memiliki syal yang cukup mahal itu. Setelah itu mereka semua pun pergi dengan membawa mayat itu ketempat lain. Kemudian aku pergi semula kekubur yang aku dengar orang berdoa tadi dan aku katakan "Sekarang kamu tidak akan mempunyai jiran yang jahat itu kerana aku telah berjaya menghalang mereka itu tadi". Lalu aku meneruskan kerja solat ku dengan tenang."


CATITAN PENULIS :


Adalah sangat perlu kita juga merasakan kesusahan mayat didalam kubur yang mempunyai jiran-jiran dari kalangan mereka yang tidak beriman. Mereka juga akan merasakan tempias atau mendengar segala seksaan yang dikenakan kepada jiran-jirannya itu saban hari dan waktu. Separti saranan dari hadis Nabi saw diatas itu tadi. Cuba anda fikirkan, jika anda tinggal dikawasan perumahan dimana jiran anda saban waktu asek mengetuk dinding rumahnya dengan hemmer atau hecker yang sangat bising. Tentunya kamu akan merasa terganggu akan keadaan itu. Tetapi didunia sekurang-kurangnya kamu boleh pergi kepada jiran kamu untuk meminta jasa baiknya supaya tidak berbuat begitu sewaktu kita ada dirumah dan tentunya dia juga akan merasa malu bila sudah diberi teguran seumpama itu. Masaalah dikubur, mayat tidak mampu untuk berbuat begitu kerana bukan dia yang menanam mayat nya sendiri, ia perlukan orang yang masih hidup juga untuk memindahkannya kekuburan lain yang lebih selesa. Jadi seharusnyalah saranan Nabi saw itu turut dipatuhi atas alasan yang telah saya nyatakan tadi.BAB 23 - MAYAT SELALU BERTANDANG KEMAKAMNYA.


Diriwayatkan oleh ath Tarmidzi dari Abu Said bin Hatim al Watsili as Sajastani didalam kitabnya yang bertajuk "Al Ibanat", dari Hibatullah bin Ibrahim bin Umar dari Ali ibnu Husain dari Mu'awiyah dari Zuhair bin Mu'awiyah dari Abu Zubair bin Jabir bahawa Rasulullah bersaabda "Pilihlah kain yang terbaik untuk orang-orang meninggal dunia dari kalian kerana sesungguhnya mereka saling bangga dan saling mengunjungi dikubur mereka".


CATITAN PENULIS :

Apa yang disarankan didalam hadis diatas tadi ialah berkenaan pertama untuk kita memilih dari kain yang baik, kuat dan tahan bagi tujuan mengkafan mayat. Pada zahirnya kain ini akan hancur juga dimamah bumi kerana itu telah menjadi resamnya, begitu juga tubuh badan manusia juga akan turut hancur dimamah bumi. Tetapi apa yang dimaksud oleh hadis berkenaan ialah secara hakikatnya roh itu akan tetap memakai kain itu dialam barzah dan akan juga tetap menziarahi kuburnya untuk melihat keadaan zahir badannya yang hari demi hari hancur ditelan bumi. Alam Kubur atau juga disebut Alam Barzah adalah satu alam disebalik alam dunia ini. Ia amatlah berbeza dengan segala yang ada diatas muka bumi ini kerana ia adalah sebahagian daripada alam akhirat. Pintu alam ini adalah kematian. Hanya dengan kematian saja seseorang akan dapat memasuki alam barzah. Tentang pendapat yang menyatakan simati akan pulang kerumah itu, belum lagi bertemu dengan nas yang sahih bagi masaalah itu untuk dipegang sebagai pendapat yang benar dalam masaalah itu. Tetapi setakat ini, simati datang semula kealam dunia menziarahi kubunya adalah benar dan boleh diterima berdasarkan hadis sahih diatas tadi.BAB 24 - TANAH BERKATA-KATA DENGAN MAYAT.


Telah diriwayatkan oleh ath Tarmidzi dari Abu Said al Khudri bahawa Rasulullah masuk ke mushalla (ruang solat) dan Baginda melihat beberapa orang sedang heboh dan bising berbual dengan masaalah-masaalah dunia, lalu Baginda bersabda "Kalau kamu semua terus sebuk dengan masaalah dunia seperti ini, kamu akan lalai dari mengingati mati, selalu-selalulah kamu mengingati mati kerana kubur itu berkata-kata sendiri 'Aku rumah asing, aku rumah sunyi, aku rumah tanah dan aku adalah rumah cacing".

Ketika seorang mukmin (solihin) dikebumikan, kubur menyambutnya dgn berkata " Selamat datang kepadaku. Dahulu aku suka orang sepertimu berjalan diatas ku dengan sopan. Pada hari ini waktu aku menguasimu dan kamu pun kembali lagi kepadaku, akan kamu lihat apa yang aku akan lakulan kepadamu ". Lalu diluaskannya kuburan itu saujana mata memandang, dan dibukakan sebuah pintu menuju kesyurga. Apabila seorang yang zalim atau kafir dikebumikan, kubur itu lalu berkata " Tiada selamat datang untuk kamu. Dahulu lagi aku tidak suka orang sepertimu berjalan diatas ku dengan sombong. Sekarang akan ku kuasi kamu setelah kamu kembali semula kepadaku. Kamu akan lihat apa yang akan aku lakukan terhadapmu ". Kubur lalu menyempit dan menyepitnya hingga tulan belulangmu hancur remuk".

Sambil menunjukkan jari jemari, Rasulullah bersabda "Lalu Allah mendatangkan 99 ekor naga, padahal jika seekor sahaja naga yang menghembuskan nafas api kepada tanah, maka selama-lamanya tanah itu tidak ditumbuhi apa-apa. Kemudian ia mengigit dan dibawanya naik keawan". Rasulullah bersabda lagi "Sesungguhnya kubur itu bisa menjadi sebuah taman-taman syurga atau menjadi sebuah jurang diantara jurang-jurang neraka ". Menurut Abu Isa, ini sebuah hadis gharib.

Diriwayat oleh Hannad ibnu Sari dari Hasan al Jufri dari Malik bin Mughaffal dari Abdullah bin Ubaid bin Umar bahawa ia berkata " Sesungguhnya Allah menjadikan kubur mempunyai lidah untuk berbicara. Ia mengatakan "Wahai anak Adam, kenapa kamu lupa padaku ?. Asalnya kamu mengatahui bahawa aku adalah rumah cacing, rumah yang terpencil dan rumah yang ganas ". Ini merupakan sebuah pengkhabaran yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (XIII/442) dan Abu Nu'aim (III/271). Diriwayatkan olehWaki' dari Malik bin Mughaffal dari Abdullah bin Ubaid dari Umar al Khathab ra, bahawa ia berkata "Sesungguhnya kubur itu menangis lalu berkata 'Aku adalah rumah yang mengerikan. Aku adalah yang terpencil dan aku adalah rumah cacing ".

Telah diperkatakan oleh Umar bin Abdul Bar didalam kitabnya yang bertajuk "At Tamhid" sebuah riwayat dari Yahya bin Jabir ath Thai' dari Ibnu A'id al Azdi dari Ghadlif ibnu Harits bahawa ia bercerita "Aku dan Abdullah bin Ubaid bin Umar al Khatab ra pergi ke Palestain. Ketika singgah dirumah Abdullah bin Amr ibnu 'Ash kami mendengar dia mengatakan ' Sesungguhnya kubur itu terus berbicara kepada seseorang yang baru sahaja diletakkan padanya, 'hai manusia, kenapa kau mahu menipu ku?, adakah kamu tidak tahu aku ini rumah yang terpencil ? Apakah kamu tidak tahu aku ini rumah yang sangat gelap ?. Dan adakah kamu tidak tahu aku ini rumah kebenaran ? . Wahai manusia kenapa kamu mahu menipu aku ? Begitu sombongnya kamu berjalan disekitar ku ". Lalu temanku Abdullah bin Ubaid bin Umar al Khatab ra, yang lebih tua dari ku pun bertanya "Jika sekiranya ia orang mukmin, apa yang akan terjadi ". Maka Abdullah bin Amr ibnu 'Ash pun menjawab "Kuburnya akan dilapangkan, tempat tinggalnya akan merasa nyaman dan rohnya akan dibawa naik kelangit".

Telah diriwayatkan oleh Abu Muhammad @ Abdul Haq didalam kitabnya bertajuk "Al Aqibat" dari Abu Hajjaj ats Tsimali bahawa Rasulullah telah bersabda " Kubur terus berkata kepada mayat yang baru sahaja diletakkan didalamnya ' Celaka kamu, hai manusia... kenapa kau menipu aku ? Tidakkah kamu tahu bahawa aku ini rumah fitnah, rumah yang sangat gelap dan rumah cacing ?. Apa yang menyebabkan kamu begitu sombong berjalan diatas ku ?. Apabila ia (mayat itu) merupakan seorang soleh, akan ada (mayat lain) yang akan pula memberikan jawapan kepada pertanyaan kubur itu "Adakah kamu tidak tahu bahawa dia adalah termasuk orang yang suka melakukan amal ma'aruf dan nahi mungkar ? ". Kubur itu berkata "Baiklah, aku akan menolongnya agar jasadnya berchaya dan rohnya terbang kehadrat Allah seru seklian alam ". Hadis ini juga diperkatakan oleh Abu Ahmad al Hakim didalam kitabnya yang bertajuk "Al Kina" dan juga oleh Qasim bin Ashbagh.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Daud bin Nafidz dari Abdullah bin Ubaid bin Umar al Khathab ra, bahawa ia berkata "Aku mendengar satu riwayat mengatakan bahawa bila sahaja mayat itu dimasukkan kedalam kubur, ia akan terduduk bingung dan membisu. Dia boleh mendengar langkah orang yang menghantarkannya melangkah untuk meninggalkannya. Lalu kubur pun berkata "Celaka kamu hai anak Adam, bukankah kamu telah diingatkan tentang aku yang begini sempit, gelap dan menakutkan?. Inilah yang aki siapkan untuk mu, apa pula yang kau siapkan untuk ku ?".
Sufian ats Tsauri mengatakan "Barangsiapa yang selalu mengingati kubur, ia akan merasakan seperti sebuah taman disyurga dan barangsiapa yang lupa dari mengingatinya, maka ia akan menjadi sebagai sebuah jurang neraka".

Ahmad bin Harb mengatakan "Bumi merasa hairan terhadap manusia yang sedang mengemaskan katilnya yang nyaman dan empuk untuk tidur, kemudian ia berkata 'Hai anak adam, apakah kamu tidak ingat bahawa nanti kamu akan tidur panjang diperutku tampa menggunakan alas apa pun ?". Seorang Ulama yang terkenal zuhud pernah ditanya "Apakah pelajaran yang paling berkesan ?'. Ia menjawab "Iaitu memandang kearah kubur".

Seorang penyair berdendang ;
"Kuburan yang diam membisu itu, sebenarnya sedang memberikan pengajaran kepadamu.
Waktu-waktu yang terus berlalu telah mengabarkan berita kematian mu,
tetapi kamu terus asyik dengan kesenangan- kesenangan dunia,
nafsu mu berbisik kepada mu, bahawa kamu masih hidup dan belum mati ".

Diriwayatkan oleh Hasan al Basri (seorang waliallah) sebagai berkata " Suatu hari aku mengikut usungan jenazah. Apabila saja sampai kekubur yang telah disiapkan, tiba-tiba aku mendengar suara seorang wanita "Hai penghuni kubur semua, seandainya kamu tahu orang yang sebentar lagi akan bergabung dengan kamu, nescaya kamu tidak akan menerimanya ". Lalu aku mendengar suara jawapan dari dalam kubur itu " Ya, ia akan dimasukkan kedalamku dengan membawa dosa-dosa sebesar gunung, dan aku telah diberi izin oleh Tuhanku untuk memakannya sehingga hancur lebur ". Aku melihat mayat yang masih ada didalam keranda sedang tergoncang-goncang begitu kuat sekali lalu aku jatuh pengsan ".BAB 25 - KUBUR MENGHIMPIT SETIAP JASAD :


Diriwayatkan oleh an Nasa'i dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah bersabda "Inilah manusia yang membuat Arasy Tuhan Yang Maha Pemurah bergerak yang dibukakan untuknya pintu-pintu langit dan disaksikan oleh tujuh puluh ribu para malaikat. Sesungguhnya ia dihempit bumi sekali lalu direngangkannya ". Menurut Abu Adbulrahman an Nasa'i, orang yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah Saad bin Mu'adz. Telah diriwayatkan oleh Syu'bah ibnu Hajaj berikut sanadnya menyampai kepada Saidatina Aisyah Ummul Mukminin, bahawa Rasulullah saw bersabda "Sesungguhnya dikubur itu ada himpitan. Jika ada orang yang terlepas darinya, tentunya Saad bin Mu'adz lah yang boleh selamat darinya ". Ini merupakan hadis sahih riwayat Ahmad dan Baihaqi. Diriwayatkan oleh Hannad ibnu Sari dari Muhammad bin Fudhail dari ayahnya dari Ibnu Abu Malikah bahawa ia berkata "Tidak ada seorang pun yang akan terselamat dari himpitan kubur termasuklah Saad bin Mu'adz, pemilik sapu tangan yang nilainya lebih baik daripada seisi dunia". Hannad ibnu Sari juga mendengar riwayat yang lain dari Abdat dari Ubaidillah bin Umar dari Nafa'i bahawa ia berkata "Aku mendengar bahawa jenazah Saad ibnu Mu'adz itu disaksikan oleh 70 ribu para malaikat. Tetapi mereka tidak turun kebumi sama sekali. Aku juga pernah mendengar Rasulullah bersabda "Sesungguhnya rakan mu itu dihempit sekali dikubur ".

Diriwayatkan oleh Ali bin Ma'bad dalam kitabnya bertajuk "Ath Tha'at waal Ma'shiyat" dari Nafa'i bahawa ia berkata "Sufyah binti Ubaid yang juga isteri Abdullah bin Umar datang kepada kami dalam ketakutan. Aku bertanya kepadanya "Kenapa dengan kamu ?". Ia menjawab "Aku baru saja bertemu salah seorang isteri Nabi saw, yang bercerita pada ku bahawa Rasulullah bersabda "Seandainya aku pernah lihat seseorang yang terselamat dari seksaan azab kubur, tentu Saad bin Mu'adz lah orangnya. Tetapi ternyata dia juga dihimpit sekali didalam kubur". Hadis ini diriwayatkan oleh ath Thabrani dalam kitabnya bertajuk "Al Ausath" secara mursal. Telah diriwayatkan juga oleh Ali bin Ma'bad dari Zadzan dari Abu Umar bahawa ia berkata "Setelah memakamkan puterinya, Zainab, Rasulullah duduk dekat kubur itu dengan wajah yang sangat sedih, dengan tiba-tiba hilang kesedihan itu. Lalu para sahabat pun bertanya " Tadi wajahmu nampak sungguh sedih dan tiba-tiba hilang, kenapa ya Rasulullah ?". Baginda menjawab "Aku ingat puteri ku yang sangat lemah itu bagamanakah ia menghadapi hempitan Kubur, lalu aku berdoa kehadrat Allah dan Dia telah berkenan menolongnya. Demi Allah, waktu dia dihempit kubur sekali saja, suara jeritannya kedengaran hingga kehujung timur dan barat alam ini ". Ini merupakan hadis daaif yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi. Telah diriwayatkan lagi oleh Ali bin Ma'bad dari Ibrahim al Ghanawi dari seorang lelaki yang berkata "Ketika aku sedang berada berhampiran Aisyah ra, tiba-tiba muncul orang mengusung jenazah kanak-kanak kecil. Aisyah tiba-tiba menangis. Aku bertanya kepadanya "Kenapa Ummul Mukminin menangis ?". Dia menjawab " Aku menangis kerana kesihan kepada anak kecil itu, bagaimanakah nanti ia dapat menghadapi hempitan kubur ?". Menurut saya (Imam al Qurthubi penulis asal kitab ini), sekalipun hadis Aisyah ini mauquf, tetapi hadis yang serupa tidak boleh dianggap pendapat peribadi.

Diriwayatkan oleh Umar bin Syabah didalam kitabnya yang bertajuk "Al Madinat" tentang cerita kewafatan Fatimah binti Asad, ibu kepada Amirul Mukminin Saidina Ali bin Abi Talib kwh yang berkata "Ketika Rasulullah sedang bersama beberapa orang sahabatnya, tiba-tiba muncul seorang yang membawa berita kematian ibu Ali yang juga ibu Jaafar dan Aqil". Baginda bersabda "Ayuh kita cepat kesana ". Kami pun segera berangkat kesana dengan perasaan yang sangat sedih hingga tidak berkata sepatah pun. Tiba saja dimuka pintu, Baginda membuka baju luarnya (kot pendik) lalu bersabda "Letakkan baju ini dibawah kain kafannya". Ketika jenazah ibu itu diusung, Baginda mengikut berjalan kaki bersama kami, bahkan sekali sekala Baginda juga ikut memikul keranda. Ada kalanya Baginda dihadapan dan ada kalanya Baginda ketinggalan. Setibanya dikuburan, Baginda masuk kedalam liang lahad dan kemudian keluar dan bersabda "Masukkan ia dengan menyebut nama Allah". Selesai liang lahad itu ditimbus lalu Baginda bangun berdiri dan bersabda "Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada seorang Ibu pengasuh ini ".

Kemudian kami bertanya kenapa Baginda membuka baju luarnya (kot pendek) dan kenapa Baginda masuk kedalam liang lahad tersebut. Baginda menjawab "Aku ingin ia selamanya tidak disentuh api neraka jika Allah menghendaki. Aku berharap semoga Allah melapangkan kuburnya. Tiada siapa yang terselamat dari hempitan kubur kecuali Fatimah binti Asad ". Seorang dari kami bertanya "Termasuk al Qasim (putra Nabi sendiri) ?". Baginda menjawab "Dan termasuk Ibrahim (juga putra Rasulullah)". Dilain riwayat sanad yang dikatakan oleh al Hafizh Abu Nu"aim dari Ashim al Ahwal dari Anas. Tetapi tidak menyebut kenapa Baginda membuka baju luarnya (kot pendek) dan masuk kedalam liang lahad itu.

Didalam hadis riwayat Abu Hatim dan Abu Nu'aim, Anas berkata "Ketika Fatimah binti Asad binti Hasyim ibuanda Ali bin Abi Talib kwh itu wafat. Rasulullah duduk dengan khusuk dekat di kepalanya sambil bersabda "Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku. Kau adalah pengganti ibuku. Kau rela lapar asalkan aku kenyang, kau rela telanjang asalkan aku berpakaian, kau rela tidak makan makanan yang sedap demi kerana ku. Semua itu kau lakukan untuk mendapat redha Allah dan keuntungan dinegeri akhirat ". Sesudah itu Baginda menyuruh untuk dimandikan jenazah itu sebanyak tiga kali. Bagi yang terakhir, Baginda sendiri turut menyiramkan air. Kemudian Baginda membuka baju luarnya (kot pendek) dan dimasukkannya dibahagian bawah jenazah yang sudah dikafan. Setelah itu Baginda memanggil Usamah bin Zaid, Abu Ayub al Anshari, Umar al Khathab ra dan seorang budak berkulit hitam untuk mengali kubur. Ketika jenazah sampai dikuburan, Baginda masuk kedalam lubang lahad itu dan ikut serta mengeluarkan sisa tanah yang masih ada disitu dengan tangannya sendiri. Lalu Baginda memasukkan jenazah kedalam kubur itu dalam keadaan mering kekanan". Kemudian Baginda berdoa ;

"Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Mahahidup dan tidak akan mati. Ya Allah...ampunkanlah ibuku Fatimah binti Asad ini. Ajarkanlah padanya hujjahnya, dan lapangkanlah tempat masuknya dengan kebenaran Nabi Mu ini dan para nabi-nabi sebelum ku. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang diantara para penyayang". Setelah melaungkan takbir tiga kali, Baginda lalu memasukkannya keliang lahad dibantu oleh Abbas dan Abu Bakar ash Siddiq. Semoga Allah mereadai mereka semua.


CATITAN PENULIS ;

Daripada permarhatian kami keatas kesemua hadis-hadis diatas tadi, dapatlah dirumuskan bahawa seksaan dan azab kubur seperti dihempitkan mayat didalam kubur itu adalah tidak dapat ditolak dan dihindari oleh setiap manusia samada ia seorang yang alim dan waraq, tambahan kepada mereka yang fasiq, zalim dan kafir. Namun begitu atas sifat Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani dan atas redha Rasul Nya keatas umat kesayangannya yang menjadikan Redha Allah Mendahului redha Rasul Nya, maka seksaan kubur itu tidak dikenakan kepada mereka yang beruntung mendapat Syafaat Rasul Nya itu. Maka kita seharusnya berusaha untuk mendapatkan kedudukan itu supaya kita juga terselamat dari azab yang amat mengerikan itu. Justru kita mestilah mencari jalan itu dengan mendapatkan kedudukan yang mantap untuk berserta bersama-sama mereka-mereka ynag telah mendapat tempat dan kedudukan itu dengan cara menjadikan diri kita "murid" bagi mereka zahir dan batin, didunia dan akhirat. Hanya itu saja satu-satunya jalan yang ada untuk kita menyelamatkan diri kita sebelum maut menjemput. Oleh itu, Ingatlah dan berwaspadalah kamu semua bagi menempuh kehidupan dunia yang fana ini. Tiada masa lagi untuk dibazirkan bagi tujuan itu kerana maut hadir tidak mengira waktu.BAB 26 - TANGISAN MENYEKSA MAYAT:


Diriwayatkan oleh Abu Hadiyah @ Ibrahim bin Hadiyah (seorang perawi hadis yang sanadnya ditinggalkan) dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda "Sesungguhnya ketika seorang hamba yang sudah menjadi mayat diletakkan dikuburnya, ia duduk mendengarkan ucapan keluarganya yang meratapinya "Wahai celakanya nasibku !, wahai malangnya aku !, wahai sialnya aku !. Malaikat berkata kepadanya "Dengar apa yang mereka katakan itu, benarkah kau orang yang celaka, orang yang malang dan orang yang sial ?". Simati lalu berkata " Aduh... kenapa mereka tidak mahu diam ?". Kemudian ia dihempit bumi sekali sahaja sehingga tulang-tulangnya patah dan hancur lebur ".


KETERANGAN:

Menurut sebahagian besar Ulama, sesungguhnya mayat itu akan diseksa kerana tangisan keluarganya yang hidup, dengan syarat jika pekara itu telah menjadi wasiat dan kehendaknya seperti yang dikatakan oleh seorang penyair ini ;

"Jika aku mati nanti, tangisilah aku sambil mengoyak-goyak saku baju mu, wahai puteri Ma'bad".

Terdapat riwayat yang menunjukkan bahawa mayat itu diazab akibat dari tangisan ahli keluarganya yang masih hidup, sekalipun itu bukan termasuk wasiat yang disampaikannya. Mereka berpandukan hadis oleh Anas bin Malik diatas tadi dan juga sebuah riwayat hadis oleh Qailah binti Makharamah. Wanita ini telah menemui Nabi saw dan menceritakan kisah anak yang baru saja meninggal dunia lalu menangis. Baginda berusaha menenangkannya kemudian berdoa "Ya Allah, berikanlah balasan pahala padaku atas apa yang telah Engkau lenyapkan (dariku iaitu kematian) dan bantulah aku untuk memelihara nikmat yang masih Engkau sisakan (umur yang masih ada). Demi Allah yang jiwa Muhammad berada didalam gengaman Nya, sesungguhnya orang yang tidak mengerti diantara kamu akan menangisi keluargamu yang telah meninggal. Wahai hamba Allah, janganlah kamu menyeksa orang-orang yang telah meninggal diantara kamu." Hadis ini turut dikatakan oleh Ibnu Abu Khaitsamad, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan yang lainnya lagi. Sanad hadis ini cukup terkenal, menyebabkannya tiada masaalah. Hadis ini menunjukkan bahawa tangisan wanita itu adalah kerana kehendaknya sendiri bukan atas sebab wasiat dari mendiang anaknya yang termasuk sebagai salah seorang sahabat Rasulullah, seperti yang selalu berlaku kepada orang-orang zaman jahiliah.

Diriwayatkan oleh Abu Umar bin Abdul Bar didalam kitabnya yang bertajuk "Al Isti'ab" dari hadis Abu Musa al Asy'ari bahawa Nabi saw telah bersabda "Mayat itu diseksa kerana tangisan orang yang masih hidup. Ketika mendengar tangisan wanitanya "Aduh celakanya aku ! Aduh malangnya aku ! Aduh sialnya aku ! Mayat itu ditarek dan ditanya "Benarkah kamu orang yang celaka ? Benarkah kamu orang yang malang ? Benarkah kamu orang yang sial ?". Ini adalah sebuah hadis hasan riwayat Ahmad, Ibnu Maajah dan ath Tarmidzi.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Nu'man bin Basyir bahawa ia berkata "Abdullah bin Rawahah jatuh pengsan, sehingga adek perampuannya bernama Umrah menangis dan berkali- kali berkata 'Aduh celakanya aku !... Setelah ia sedar dari pengsan, ia berkata kepada adeknya itu "setiap kali kamu mengucapkan kalimah itu, aku selalu ditanya 'Benarkah kamu celaka ?". Maka setelah dia meninggal dunia, ia tidak lagi ditangisi oleh adek perampuannya itu. Tambahan pula ia bukan termasuk kebiasaan Abdullah bin Rawahah sebagai pilihan atau wasiatnya. Pengatahuan agamanya yang mendalam tidak mungkin mendorongnya berbuat begitu".

Diriwayatkan oleh al Hafizh Ahmad Abdul Ghani bin Sa'id dar
i Manshur bin Zadzan dari al Hasan dari Imran bin Hushain bahawa Rasulullah bersabda "Sesungguhnya Allah akan menyeksa mayat kerana ratapan keluarganya keatas dirinya ". Seorang bertanya "Bagaimana jika orang mati di Kharasan tetepi diratapi disini ". Imran lalu berkata "Rasulullah benar dan kamu dusta". Didalam keadaan yang lain, al Hasan mengatakan "Orang yang paling jahat kepada arwah simati ialah ahli keluarganya yang menangisinya tetapi tidak mahu menjelaskan hutang puatang simati".


CATIATAN PENULIS :


Daripada keterangan-keterangan hadis Rasulullah saw diatas tadi, maka ketahuilah bahawa meratap dan menangis keatas mayat itu adalah perbuatan yang ditegah oleh Baginda dan dihukumkan haram dalam syarak. Sebagai orang Islam, kita tidaklah seharusnya berbuat seperti perbuatan yang dilakukan oleh manusia-manusi jahiliah arab yang jika dilihat hingga sekarang pun perbuatan meratapi dan menangasi simati mereka lakukan hingga menghempas- hempas tubuh ditanah, mengoyak-goyak baju, meraung, mencakar-cakat tanah, mengambil pasir dan mencurahnya pada kepala mereka dan sebagainya lagi. Perbuatan lupa diri inilah yang dilarang dalam Islam hingga menyebabkan penyeksaan kepada simati menjadi bertambah teruk menerima azab kubur. Jika pun kerana kasih dan sayang kepada ahli keluarganya yang telah meninggal dunia begitu menyedihkan mereka, tidaklah seharusnya perbuaran lupa diri itu dilakukan. Sebaliknya mereka menahan kesedihan itu dengan sentiasa ingat pada Allah dan memohon agar Allah juga mengasihi simati seperti kasihnya kamu pada simati. Malahan sentiasa menghadiahkan bacaan ayat-ayat suci al Quran kepada simati adalah amalan yang terbaik untuk dilakukan diwaktu itu, supaya ia memberi manafaat kepadanya untuk berhadapan persoalan- persoalan dialam kubur itu nanti. Maka hendaklah kita mamberi perhatian akan pekara ini pada setiap waktu apabila ada dikalangan kita yang meninggal dunia.BAB 27 - PENYELAMAT DIRI DARI AZAB KUBUR :


Dirawayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abu A'la @ Yazid bin Abdullah ibnu Syakhir dari ayahnya bahawa Rasulullah bersabda "Barang siapa yang membaca surah al Ikhlas diwaktu sakitnya hingga membawa kematiannya, nescaya ia terlepas dari fitnah kubur, terselamat dari hempitan kubur dan pada hari kiamat nanti ia akan dibawa oleh para Malaikat dengan tapak tangan mereka hingga ia berhasil melintasi titian Neraka menuju ke Syurga". Menurut Abu Nu'aim, hadis ini merupakan sebuah hadis gharib, berasal dari hadis Uzaid yang hanya diriwayatkan secara sendirian oleh Nashr bin Hammad al Bajali.BAB 28 - BERDOA WAKTU MEMASUKKAN MAYAT KEDALAM KUBUR:


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata "Ketika para sahabat bermaksud mengalikan kubur untuk jenazah Rasulullah saw, mereka menyuruh dua orang penghantar berita pergi menemui Abu Ubaidah yang biasa mengali kubur untuk penduduk Mekah dan Abu Talha yang biasa mengali kubur untuk penduduk Madinah, supaya diminta tolong mengalikan liang lahad untuk jenazah Rasulullah saw. Tetapi mereka hanya dapat memanggil Abu Talha saja, hingga Baginda dibuatkan kubur seperti penduduk Madinah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah bersabda "Untuk kita (umat Islam)adalah liang lahad dan untuk selain kita adalah liang landak atau cempuri ". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ath Tarmidzi yang menganggapnya sebagai hadis gharib.

Diriwayatkan oleh Abu Abdullah ath Tarmidzi didalam kitabnya yang bertajuk "Nawadir al Usul" dari Sa'id ibnu Musayyib bahawa ia bercerita " Ibnu Umar menghantar jenazah kekubur. Ketika jenazah diletakkan keliang lahad ia berdoa ' Dengan nama Allah dan semoga ia mati dijalan Allah', Ketika liang lahad ia timbus dengan tanah, ia berdoa 'Ya Allah, lindungilah ia dari syaitan dan azab kubur'. Ketika meratakan pasir dikubur itu ia berdoa 'Ya Allah, bukakanlah tanah dibahagian kepalanya, naikkan rohnya dan kurniakanlah redha Mu'. Selesai pengkebumian itu aku bertanya kepadanya 'Adakah doa yang aku dengar itu dari Rasulullah atau dari kau sendiri ?'. Ia menjawab 'Mungkin aku boleh berdoa begitu, tetapi sungguh aku pernah mendengarnya dari Rasulullah ". hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah didalam kitabnya bertajuk "Sunan Ibnu Majah ".

Diriwayatkan juga oleh Abu Abdullah ath Tarmidzi dari ayahnya dari al Fudhali bin Dzakin dari Sufian dari A'masy dari Amr bin Murad bahawa ia berkata "Ketika mayat diletakkan kedalam liang lahad dianjurkan kita membaca doa 'Ya Allah, selamatkan ia dari syaitan yang dikutuk ". Diriwayatkan oleh Sufyan ats Tsauri ia berkata "Ketika mayat disoal, Siapakah Tuhan Kamu ?. Maka syaitan pun menjelma seperti manusia sambil menunjuk kepada dirinya dan berkata 'Akulah Tuhan mu". Menurut Abu Abdullah ath Tarmidzi, itu merupakan fitnah kubur yang sangat besar, maka sebab itulah Rasulullah berdoa agar diberikan lidah yang fasih "Ya Allah, fasihkanlah lidahnya dengan soalan kubur dan bukakanlah untuk rohnya pintu-pintu langit ". Seandainya syaitan tiada disana dan punya kesempatan untuk selamat darinya, nescaya Rasulullah tidak berdoa seperti itu.


CATITAN PENULIS:

Adalah dianjurkan kita berdoa semasa meletakkan mayat kedalam kubur dalam 3 peringkat.

Pertama : Waktu mamasukkan mayat keliang lahad dibaca doa "Dengan nama Allah, semoga ia mati dijalanMu". Takbir 3 kali dan masukkan dengan pelahan.

Kedua : Waktu tanah ditimbus dalam liang lahad dibaca doa "Ya Allah, lindungi ia dari gangguan syaitan dan azab kubur".

Ketiga : Waktu meratakan tanah diperingkat akhir bacalah doa "Ya Allah, bukakanlah tanah dibahagian kepalanya dan naikkanlah rohnya kehadrat Mu yang dilimpahi dengan redha Mu".

Selepas itu barulah imam akan membacakan talqin seperti yang kebiasaannya dibuat. Biasanya yang akan menguruskan mayat ayah atau Ibu sendiri ialah anaknya sendiri atau keluarganya yang terdekat. pekara ini haruslah dititikberatkan oleh anak itu sendiri disebabkan bukan semua orang tahu bacaan doa seperti ini yang digalakkan oleh Baginda Rasulullah saw. Kita tidak seharusnya mengharap kepada orang lain sahaja berdoa untuk keluarga kita, malahan kitalah yang sepatutnya tahu apa yang perlu dibuat pada waktu itu. Ini adalah kerana doa anak yang solahlah yang lebih utama dari doa orang-orang Islam yang lain.BAB 29 - BERDOA DITEGUHAN LISAN KETIKA SOALAN KUBUR:


Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Syamsiah al Mahri bahawa ia berkata " Aku menyaksikan Amr ibnu 'Ash sewaktu sedang dalam keadaan nazak, ia sempat berpesan 'Jika nanti kamu mengebumikan aku, timbuslah dengan pasir secara merata kemudian berdirilah sekejap dikeliling kuburku, sehingga aku merasa senang dengan kamu semua dan melihat apa yang akan diperiksa oleh para Malaikat utusan Tuhanku Yang Mahaperkasa dan Mahaagung. Hadis yang serupa juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Yazid bin Abu Habib dari Abdulrahman bin Syamasah dari bahawa ia berkata "Amr ibnu 'Ash berpesan, 'Jika aku mati, ketatkan ikatan kafanku kerana aku akan bertengkar. Timbunkan kuburku dengan diratakan saja pasir, tapi disebelah kanan lebih tebal dari yang kiri. Jangan memasang nisan terlalu baik daripada kayu atau batu pada kuburku dan jika kamu melihat kuburku, duduklah sebentar supaya aku merasa senang melihat kamu".

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Uthman ibnu Affan ra bahawa ia berkata "Apabila selesai mengubur mayat, Rasulullah saw berdiri didepan sambil bersabda "Mohonkanlah keampunan dan keteguhan (hujah) buat saudara kamu kerana sekarang ini ia sedang ditanya oleh Malaikat". Telah diriwayatkan oleh Abu Abdullah ath Tarmidzi al Hakim didalam kitabnya bertajuk "Nawarid al Ushul" dari Uthman al Affan ra bahawa ia berkata "Setiap kali selesai mengebumikan mayat, Rasulullah berdiri sejenak lalu memohon ketuguhan buatnya. Baginda bersabda "Huruhara yang paling mengerikan untuk orang-orang mukmin ialah kubur".

Diriwayatkan oleh al Hafizh Abu Nu'aim dari Atha' bin Maisarah al Kharasani dari Anas bin Malik bahawa ia berkata "Sesungguhnya Rasulullah berdiri dedepan kubur seorang sahabatnya yang baru saja dimakamkan dan bersabda "Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Nya. Ya Allah, ia beristirehat kepada Mu dan Engkau adalah sebaik-baik tempat beristirehat. Rengangkanlah bumi dari sepasang matanya, bukakanlah pintu- pintu langit untuk rohnya. Terimalah ia disisi Mu dengan penerimaan yang baik dan teguhkanlah lidahnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Malaikat".


KETERANGAN 1:


Menurut al Ajurri @ Abu Bakar Muhammad Ibnu Hussin didalam kitabnya bertajuk "An Nasihat" setelah mengebumikan mayat dianjurkan untuk berdiri sekejap dikepala kubur untuk berdoa, memohon agar dikurniakan kekuatan dan keteguhan lisan bagi menjawab pertanyaan para Malaikat Mungkar dan Nangkir itu "Ya Allah...ini hambaMu, Engkau lebih mengatahui dari kami semua. Tetapi setahu kami, ia adalah orang yang baik. Engkau telah mendudukkannya untuk Kau soal. Ya Allah, teguhkan ia dengan ucapan yang mantap diakhirat, sebagaimana telah Engkau teguhkannya semasa kehidupan dunia. Ya Allah, kesihanilah dia dan gabungkan ia bersama-sama Nabi Muhammad saw. Sepeningalan kami, janganlah Kau sesatkan kami dan jangan kau halangi kami dari menambah pahalanya". Menurut Abu Abdullah ath Tarmidzi, berdiri sebentar dihadapan kubur kemudian memohon keteguhan lisan untuk mayat yang baru saja dikebumikan akan dapat menolong mayat selain dari solat berjemaah (solat jenazah) adalah seperti sepasukan yang sedang berkumpul dihadapan pintu Malaikat untuk memohon syafaat, begitu juga halnya berdiri sebentar dihadapan kubur disertai dengan doa memohon keampunan dan keteguhan lisan. Kedua-dua pekara ini sangat berguna bagi mayat untuk menghadapi huruhara kubur.


KETERANGAN 2 :


Amr Ibnu A'sh ketika sedang nazak masih sempat berpesan "Jika aku mati, jangan iringi jenazahku dengan ratapan tangis dan api. Jauhkan kedua pekara itu termasuk tradisi jahiliah yang dilarang Nabi ".

Maka menurut para Ulama (terutama Mazhab Hambali) pekara yang termasuk bidaah dan tradisi orang-orang jahiliah (kafir Arab dahulu kala) ialah:

a) Berzikir kepada Allah beramai-ramai di sebelah kuburan.

b) Berkumpul dimasjid, dimakam atau dirumah bagi tujuan membaca al Quran dan lainnya dimana pahla bacaan itu ditujukan kepada simati.

c) Mengumpulkan ahli keluarga simati dengan mengadakan kenduri oleh sahabatnya.

d) Menamani keluarga simati dengan tidur dirumah mereka beberapa hari sehingga hilang kesedihan mereka. Ia bermaksud menghiburkan keluarga simati.

e) Mengadakan makanan atau kenduri oleh keluarga simati pada hari ketiga, ketujuh, 40 hari, 100 hari dengan menjemput tetamu, jiran tetangga dan sanak saudara didalam satu majlis bagi mendoakan simati.

f) Majlis kenduri yang menghimpunkan kaum lelaki dan wanita bukan muhrim didalam satu tempat untuk makan makanan yang dihidangkan oleh ahli keluarga simati yang sedang berduka. Ini amat bertentang dengan Hukum Syarak dan sungguh tidak berakhlak.

g) Meraung, menangis meratapi, memukul-mukul tubuh badan, menampar-nampar muka sendiri, mengkelar-kelar badan dengan pisau, melukakan diri sendiri, menarek-narek rambut, mengoyak-goyak baju, berguling-guling ditanah, mengambil pasir ditanah dan menyiram pada kepalanya, mengusung jenazah dengan obor api, mengadakan makanan untuk simati, memukul- mukul gendang, menangis berpelukan beramai-ramai dan sebagainya yang dilakukan oleh orang- orang kafir jahiliah yang sangat jauh dari saranan Nabi saw dan ia dilarang oleh Baginda.

h) Berdoa dengan memaki hamun, memekik-mekik, menyumpah-nyumpah, melatah, merepek meraban, melatah menyebut perkatan lucah sambil menagis meraung-raung, melatah memenggil-manggil simati dengan segala nama yang disukainya, meronta-ronta minta Tuhan pulangkan semula simati pada mereka serta meminta laknat atau musibah-musibah dilaksanakan terus pada mereka seolah-olah mereka sudah tidak mahu hidup lagi tampa simati, seolah-olah simati itu saja tempat pergantungan mereka, seolah-olah dunia sudah tiada erti lagi pada mereka. Inilah perbuatan orang-orang jahiliah yang sangat lupakan diri mereka, lupakan anak-anak, keluarga yang masih ada dan yang paling utama ialah mereka lupa pada Allah. Perbuatan berdoa ala jahiliah ini amat dilarang dalam agama.

Menurut Ulama terutama didalam Mazhab Hambali, semua pekara ini adalah yang diada-adakan, bidaah dan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi saw. Masyarakat Islam wajib melarang ahli keluarganya untuk menghadiri majlis seperti itu, terutama pekara-pekara yang melangar Hukum. Semua pekara diatas tadi adalah dikira tradisi masyarakat jahiliah menurut Imam Ahmad bin Hambal ra.

Ketika ditanya tentang hadis Nabi saw yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim iaitu "Buatlah makanan buat keluarga Ja'far ?". Maka Imam Ahmad bin Hambal ra menjawab "Makanan itu dibuat oleh orang lain dan diberikan kepada keluarga Ja'far bagi tujuan menolong mereka, bukannya bertujuan menhiburkan hati mereka. Itulah yang dilarang didalam agama". Imam Ahmad menambah, barang siapa yang membenarkan dirinya atau ahli keluarganya melakukan hal-hal yang demikian, bererti mereka telah durhaka terhadap Allah dengan membantu dan mengalakkan mereka berbuat dosa serta permusuhan pada Allah. Allah swt telah berfirman, didalam surah at Tahrim ayat 6 yang mafhumnya;

"...Peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka ".

Menurut para ulama, memelihara diri dan ahli keluarga dari api neraka adalah dengan cara mendidik dan mengajar mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya bertajuk "Sunan Ibnu Majah" dari Jarir bin Abdullah al Bajali bahawa ia berkata "Kami menganggap berkumpul dengan keluarga yang berduka dan membuat makanan termasuk dari meratap ". Menurut Hilal bin Khabbab seperti yang dipetik oleh al Kharauthi, membuat makanan untuk simati adalah termasuk tradisi jahiliah. Diriwayatkan oleh al Ajurri dari Abu Musa al Asy'ari bahawa ia berkata, "Adek wanita Abdullah bin Umar meninggal dunia. Kerana masih ada hubungan keluarga, aku menyuruh isteriku menginap dirumahnya untuk menemani keluarganya yang sedang berduka untuk menghibur mereka. Tidak berapa lama isteriku pulang kerumah. Ketika aku bertanya, isteriku menjawab bahawa ia telah dilarang oleh Ibnu Umar dari menginap kerana pekara itu akan mendatangkan seksaan pada mendiang adeknya". Abul Bakhtiar juga mempunyai pendapat yang sama bahawa menginap dirumah orang yang berduka untuk menghibur mereka adalah termasuk warisan tradisi jahiliah.

Menurut Syeikh al Qurthubi (penulis asal kitab ini), hal-hal seperti itu sekarang ini dianggap pekara lazim dan meninggalkannya pula dianggap bidaah (jadi terbalik). Ini jelas memutarbelit kenyataan. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas "Setiap tahun baru yang disambut oleh manusia, selalu ada saja kematian sebuah sunnah dan kemunculan sebuah bidaah. Akibatnya, as Sunnah menjadi semakin tenggelam dan bidaah semakin subur dan marak dimana-mana. Sekarang ini orang yang mengamal al Sunnah dan membuang bidaah akan mudah dibenci masyarakat kerana dianggap melangar tradisi. Tetapi sesiapa yang kekal secara berterusan mengamalkan sunah dan meninggalkan hal-hal bidaah pastinya akan berjaya, ini adalah kerana pada apa yang kamu tinggalkan itu pasti akan diganti oleh Allah dengan pekara-pekara yang lebih baik lagi. Rasulullah telah bersabda "Apa pun yang kamu tinggalkan, Allah pasti akan memberimu ganti yang lebih baik darinya ". Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. dan Baihaqi. Kemudian didalam sebuah hadis yang sama nadanya yang telah diriwayatkan oleh ath Thabrani Rasulullah bersabda " Didalam umat ini selalu ada segolongan orang yang gigih membela urusan Allah. Mereka tidak merasa terkena mudarat sikap acuh orang yang tidak peduli kepada mereka dan permusuhan orang yang memusuhi mereka ".


KETERANGAN 3 :


Hadis yang disebut didalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Abdullah bahawa Rasulullah bersabda "Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menampar pipi, mengoyak saku baju dan berdoa dengan doa ala jahiliah ". Juga didalam kedua-dua Shahih ini ada menyebut riwayat hadis yang bersumber dari Abu Burdah bin Abu Musa bahawa ia berkata "Abu Musa menderita satu penyakit. Ia jatuh pengsan dengan posisi kepalanya betul-betul diatas ribaan seorang wanita yang masih sebahagian keluarganya juga. Wanita itu menjerit (melatah disebabkan terkejut), tetapi Abu Musa tidak dapat berbuat apa-apa dikala itu. Apabila ia sedar dari pingsannya, dia pun berkata "Aku tidak bertanggungjawab keatas orang yang Rasulullah juga tidak bertanggungjawab keatas orang seperti itu, iaitu wanita yang berteriak-teriak ketika ditimpa bincana, Wanita yang mencukur rambutnya dan wanita yang mengoyak-ngoyak saku bajunya".

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Umamah bahawa Rasulullah melaknati wanita yang melukakan wajahnya sendiri, yang mengoyak-goyak saku bajunya dan mendoakan kecelakaan serta kebinasaan. Kata Hatim al Asham "Jika kamu melihat seseorang yang ditimpa musibah dia merobek-robek pakaiannya dan memperlihatkan kesedihan, lalu kamu ikut bertakziah dan berkabung bersamanya. Itu bererti kamu juga mengambil bahagian berbuat dosa. Mereka sebenarnya sedang berbuat kemungkaran dan seharusnya kamu memberi peringatan". Seorang penyair menyebutkan;

"Aku hairan terhadap orang yang mengeluh dan menangisi musibah,
yang menimpa keluarga atau sahabat terdekat,
ia merobek-robek saku bajunya dan mendoakan kecelakaan.
Sepertilah kematian itu sesuatu yang menghairnkan.
Selain Allah... semua makhluk termasuklah Nabi pasti akan
mendengar suara Malaikat yang menyeru setiap hari ;
"Hai...berwaspadalah kepada kematian dan dirikan
bangunan untuk dirobohkan...".BAB 30 - TALKIN MAYAT DIKUBURAN:


Telah diperkatakan oleh Abu Muhammad @ Abdul Haq dari sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Umamah al Bahili bahawa Rasulullah bersabda yang maksudnya ;

"Apabila salah seorang dari kamu meninggal dunia, Setelah ia dikebumikan, hendaklah salah seorang dari kamu berdiri dekat bahagian kepala kuburan simati seraya mengatakan ' Wahai sipulan bin sipulan'. Kerana sesungguhnya simati mendengar mistipun ia tidak boleh menjawab. Kemudian katakan untuk kali kedua 'Wahai sipulah bin sipulan'. Kerana sesungguhnya mayat itu pun duduk tegak. Kemudian serulah untuk kali ketiga 'Wahai sipulan bin sipulan'. Kerana sesungguhnya simati itu menjawab 'Ia telah menunjukkan kami, semoga Allah merahmati mu'. Tetapi kamu semua tidak boleh mendengar. Lalu kamu katakan 'Ingatlah apa yang telah kamu bawa keluarkan dari dunia, iaitu kesaksian bahawa, Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Sesungguhnya kamu redha Allah sebagai Tuhan mu, Islam sebagai agama mu, Muhammad sebagai Nabi mu dan Al Quran sebagai Imam mu ". Kerana Malaikat Mungkar dan Nangkir engan mendekatinya dan mengatakan 'Buat apa kita menunggui orang seperti ini yang sudah tahu hujjahnya'. Allah lah yang menjadi hujjah Malaikat Mungkar dan Nangkir atas orang itu. Seorang sahabat bertanya "Wahai Rasulullah, bagaimana jika tidak diketahui nama ibu simati ?". Baginda menjawab "Sebut sahaja Siti Hawa ". Hadis ini telah diriwayatkan oleh ath Thabrani yang diletak sebagai hadis daaif.

Diriwaraytan oleh ats Tsaqafi didalam kitabnya bertajuk "Al Arba'in, dari Muhammad Abduk Wahab bin Dlafir bin Ali bin Furuh bin Abu Hasan al Qatsyi yang lebih dikenali dengan nama Ibnu Rawwah dan Abu Hasan Ali bin Hibatullah asy Syafi'i, dari al Hafizh Imam Abu Zhahir Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad as Salafi al Ashbahani, dari Abu Abdullah al Qasim bin Fadhei bin Ahmad bin Mahmud ats Tsaqafi, dari Abu Ali @ Husain bin Abdulrahman bin Muhammad bin Abdan at Tajiri, dari Abu Abbas @ Muhammad bin Ya'qub al Asham, dari Abu Darda' Hasyim bin Ya'la al Anshari, dari Utbah bin Sakan al Fazari al Khamshi, dari Abu Zakaria, dari Hammad bin Zaid dan dari Sa'id al Azdi bahawa ia berkata "Ketika Abu Umamah sedang didalam keadaan nazak, aku telah menjenguknya. Ia berkata kepada ku 'Hai Sa'id, apabila aku nanti telah meninggal dunia, hendaklah kamu perlakukan aku seperti Rasulullah menyuruh kita melakukan pada orang-orang mati kita. Baginda telah bersabda ;

"Apabila seseorang dari kamu meninggal dunia dan telah kamu kebumikan, hendaklah salah seorang dari kamu berdiri dekat kepalanya dan mengatakan 'Hai sipulan bin sipulan ', kerana sebenarnya ia mendengar. Katakan lagi 'Hai sipulah bin sipulan', kerana ia akan duduk tegak. Katakan sekali lagi 'Hai sipulan bin sipulan'. Ia akam menjawab ' Ia telah menunjuki kepada kami, semoga Allah merahamati mu'. Kemudian katakanlah 'Ingatlah akan sesuatu yang kamu bawa keluar dari dunia, iaini kesaksian bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, bahawa hari kiamat itu pasti datang dan bahawa Allah akan membangkitkan hidup kembali orang-orang yang ada didalam kubur". Kerana pada waktu itu Malaikat Mungkar dan Nangkir akan saling berpegangan tangan lalu berkata 'Apa yang perlu kita buat kepada orang yang telah diajarkan hujahnya ' ?. Sehingga Allah lah satu-satunya yang menjadi hujah mereka terhadap orang itu ".

Syabab bin Syaibah, seperti yang diambil oleh Abu Nuhammad @ Abdul Haq mengatakan "Waktu ibuku hendak meninggal dunia, ia berpesan kepada ku ' Hai anakku, setelah mayatku kamu kubur, berdirilah dihadapan kuburku dan katakan ' Wahai Ummu Syaibah, katakanlah tiada Tuhan selain Allah'. Lalu pergilah. Pesan ibuku telah aku penuhi. Pada satu malam aku bermimpi bertemu mendiang Ibuku itu dan Ia berkata kepada ku 'Wahai anakku, hampir sahaja aku diseksa seandainya tidak ditolong oleh kalimah syahadat yang kamu ajarkan kepadaku itu. Nasib baik hendak kamu ikuti pesanan ku itu, anakku ".

Kata Syeikh al Qurthubi (penulis asal kitab ini) "Menurut guru kami Abu Abbas @ Ahmad bin Umar al Qurthubi, sebaiknya mayat itu diajar menjawab 'Allah tuhanku, Islam agamaku dan Muhammad itu rasulku ', kerana ia akan ditanya mengenai hal itu didalam kuburnya seperti yang telah diterangkan didalam beberapa hadis Nabi. Insyallah akan dijelaskan lagi ditajuk-tajuk yang akan datang. Pekara inilah yang juga berlaku dikalangan kami di Cordoba. Hal ini tidak bertentengan dengan firman Allah didalam surah Fathir ayat 22 yang mafhumnya ;

"...dan kaum sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar".

Dan firman Allah didalam surah al Ruum ayat 52 yang mafhumnya;

"...sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar ".

Persoalan lain, Nabi saw pernah menyeru kepada arwah-arwah Sahabatnya yang wafat dan dikuburkan bersama-sama didalam sebuah kolam. Kemudian ( sebagaimana terdapat didalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim) Baginda bersabda "Kamu tidak lebih mendengar daripada mereka, hanya sahaja disebabkan mereka tidak sanggup menjawab". Baginda juga pernah bersabda dihadapan mayat " Sebenarnya ia mendengar bunyi dekat alas kaki mereka , tetapi tidak sanggup berkata apa-apa ". Perbahasan ini akan dilanjutkan semula didalam bab yang menjelaskan tentang persoalan mayat mendengar apa yang diperkatakan kepada mereka.


Maka sekian dahulu untuk keluaran kali ini, seperti biasa perbahasan selanjutnya akan kita kemukakan didalam bab-bab yang lain pula. Semoga kalian semua mendapat manaafaat dari pembacaan ini, insyaallah...


SELAMAT MENYAMBUT HARI MERDIKA KE 53.


Wassalam,

Atok zamany.

Monday, August 23, 2010

SIRAH - KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 5

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM...FASAL A - KEMATIAN :BAB 15 - KEHADIRAN SYAITAN DISAAT SHAKARATULMAUT;NABI MUHAMMAD saw telah bersabda "Sesungguhnya ketika seorang hamba itu akan meningal dunia, ada dua ekor syaitan yang akan duduk dekat dengannya, satu disebelah kanan dan satu lagi disebelah kiri. Syaitan yang disebelah kanan menjelma seperti ayahmu dan berkata kepadamu 'Wahai anakku... aku sangat sayang dan cinta kepadamu, kerana itu matilah kamu dengan memeluk agama Nasrani yang merupakan agama yang terbaik diantara semua agama yang ada'. Kemudian syaitan disebelah kirimu menjelma menjadi ibumu dan berkata kepadamu ' wahai putraku...akulah yang telah mengandungkan kamu, menyusukan kamu dan membesarkan kamu, kerana itu matilah kamu dengan memeluk agama Yahudi yang merupakan agama yang terbaik dari semua agama yang ada. Riwayat ini telah diucapkan oleh Abu Hasan al Qasi dalam Ulasan Risalah Ibni Abi Zaid.

Dari sanad riwayat yang diperkatakan oleh Abu Hamid dalam kitabnya bertajuk "Kasyfu Ulum al Akhirat" katanya "Ketika nyawa sesorang akan dicabut datang berbagai fitnah kepadanya. Iblis memerintahkan kepada anak buahnya (syaitan) untuk mengoda. Mereka mendatangkannya dengan menjelma sebagai wajah orang-orang tercinta yang sangat dihormati seperti ayah, ibu, kakak, adik, sahabat dan sebagainya. Mereka mengatakan 'Sebentar lagi kamu akan mati, hai sipulan dan kami telah mendahuluimu. Matilah kamu sebagai orang yang beragama Yahudi kerana ia adalah satu-satunya agama yang diterima disisi Allah'. Jika kamu berpaling dan menolak ajakan itu, datang lagi anak buah Iblis yang lain dan berkata 'matilah kamu dengan memeluk agama Nasrani kerana ia adalah agama Isa al Masihi yang menghapuskan agama Musa'. Kemudian mereka akan menceritakan akidah seluruh agama. Disaat itulah Allah akan memalingkan orang-orang yang dikehendakiNya (untuk disesatkan) sesuai dengan maksud surah Ali Imran ayat 8 yang mafhumnya ;

"Ya Yuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan kurniakan kepada kami rahmat dari sisi Engkau".

Dengan lain perkataan, "Janganlah Engkau goyangkan iman dihati kami disaat menghadapi kematian, setelah sebelum itu Engkau kurniakan kepada kami petunjuk ".

Jika Allah menghendaki hambanya mendapat petunjuk serta kemantapan, ia akan didatangkan rahmat. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan rahmat itu ialah hadirnya Malaikat Jibril as, sehingga syaitan itu semua lari dengan wajah pucat lesi dan ia pun tersenyum. Tidak banyak orang yang dilihat tersenyum ketika akan meninggal dunia kerana ia rasa gembira atas kedatangan Malaikat Jibril as yang diutus Allah. Malaikat Jibril pun bertanya "Wahai sipulan, kamu kenal aku ? Aku ialah Jibril dan mereka itu tadi adalah syaitan yang menjadi musuh-musuh mu. Matilah kamu dengan tetap setia dengan agama Islam yang hanif (suci murni) dan syariatnya yang agung. Disaat itu tiada yang lebih mengembirakan seseorang mukmin selain dengan kehadiran bantuan Malaikat Jibril as. Inilah yang dimaksudkan didalam firman Allah "..dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau kerana Engkaulah Maha Pemberi kurnia".


CATITAN PENULIS :

Disini, izinkan saya mencelah. Sebenarnya tidak semua mukmin yang akan dapat pertolongan kehadiran Malaikat Jibril as kecuali orang-orang pilihan Allah sahaja seperti golongan Rasul-rasul, Nabi-nabi, Wali-wali dan sedikit dari golongan pilihanNya sahaja. Bukan semua orang akan didatangkan pertolongan Allah seumpama itu. Itulah sebabnya mengapa didalam Pengajian Tarikat dan Sufiah dititikberatkan pengambilan Ijazah atau Mubaiah atau dengan nama yang lebih tepat disebut Talqin. Talqin adalah ucapan 2 kalimah shadatai yang biasa didengar, cuma bezanya didalam Pengajian Sufi, Talqin itu mempunyai rantaian kesanambungan ilmu dari Rasulullah saw kepada sahabatnya, kepada walinya, kepada imamnya dan kepada guru-gurunya hingga ketangan kamu. Ia juga dikenali dengan nama rantaian Wasilah dan Rabitah. Dengan adanya kekuatan rantaian inilah tiada mana-mana jin, syaitan dan Iblis yang akan hadir mengganggu kamu kerana yang akan hadir membantu kamu dikala shakaratulmaut ialah wali-wali dan guru-guru penjaga kamu itu. Begitulah pentingnya talqin yang berwisilah dan berabitah didalam pengajian sufi ini. Ini hanya salah satu bentuk bantuan, sedangkan banyak lagi bentuk bantuan ghaib yang kamu perlukan semasa kamu hidup , disaat akan mati, sesudah mati, dihari kiamat, dihari kebangkitan dan diakhirat nanti. Disemua peringkat itu kamu perlukan kekuatan dan bantuan terutama dari Rasulullah saw itu sendiri. Tidak akan mungkin kamu mampu menghadapinya berseorangan tampa keistemawaan yang Allah kurnia dan keistimewaan itu ada pada mereka-mereka yang telah terpilih itu. Cantuman kekuatan itulah yang kamu perlukan bagi berhadapan dengan musuh-musuh kamu yang paling nyata itu. Inilah peperangan yang sebanarnya. Itulah sebabnya saya membebel, bising dan asek cakap pasal talqin, baiaah, ijazah, wasilah, rabitah kepada kamu semua, tak lain tak bukan untuk selamatkan diri kamu sendiri sekarang ini, bukannya tunggu masa nak mati esok. INILAH ANTARA RAHSIA TERBESAR SUFIAH YANG TERSEMBUNYI, IAITU KEKUATAN BATIN DAN ROHINIAH KAMU SENDIRI YANG BERCANTUM-CANTUM DENGAN KEKUATAN YANG TELAH DIBERI KEKUATAN DARI ALLAH SWT. Fikirkan mana lebih baik pergi beperang seorang diri atau beramai-ramai itu lebih baik ? Ada ke orang berperang seorang diri ? Siapa yang akan menang, berseorangan atau berkumpulan ? Diharap ini akan memberi kefahaman kepada anda semua.

Seterusnya didalam Manaqib al Imam Ibnu Hambal mukasurat 407 karya Ibnu Jauzi. Maka Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata "Ketika menjelang wafatnya ayahku, aku menyapu peluh dijanggutnya dengan kain. Tiba-tiba ia sedar dari pingsan, sambil dia mengerak-gerakkan tangannya ia berkata 'Jangan, aku tak mahu. Jangan, aku tak mahu'. Setelah dia tenang, aku pun bertanya 'Ayah kenapa ?, Apa yang ayah nampak ? ' Ia menjawab 'Tadi aku melihat syaitan berdiri tepat didepan ku, sambil menggigit jariku, ia berkata 'hai Ahmad, ayuh ikut aku.' lalu aku jawab 'Jangan, aku tidak mahu. Jangan, aku tidak mahu'. Sampai aku hampir mati ". Imam Abu Abbas @ Ahmad bin Umar al Qurthubi menceritakan pengalamannya sewaktu ia berada diperbatasan (sempadan) Kota Iskandariah, ia berkata "Suatu hari aku menjenguk guruku Abu Jaafar @ Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al Qurthubi yang sedang dalam keadaan nazak. Ketika seseorang menalqinkannya dengan kalimah Laillahaillallah, ia terus manjawab "Tidak...tidak ". Setelah ia sedar aku menghampirinya dan menceritakan keadaan itu padanya, lalu ia berkata " Tadi ada dua ekor syaitan menghampiri ku dari sebelah kanan dan kiri. Seekor berkata "marilah memeluk agama Yahudi kerana ia adalah agama baik. dan seekor lagi mengajak untuk memeluk agama Nasrani kerana ia adalah agama terbaik, lantas aku menolak dengan mengatakan Tidak..tidak ".

Didalam sebuah kitab karya at Tarmidzi dan an Nasai' yang aku simpan, terdapat riwayat dari Nabi saw yang menyatakan "Sesungguhnya syaitan akan menghampiri salah seorang dari kamu yang sedang nazak dan berkata 'Matilah kamu sebagai orang Nasrani'. Oleh kerana itu jawablah 'tidak...pergi jahanam (neraka jahanam) kamu'. pengalaman seperti ini selalu terjadi kepada orang-orang soleh. Jadi jika mereka berkata 'tidak' ketika ditalqin, ia bukannya merujuk kepada sesiapa melainkan kepada syaitan (dengan pandangan ghaib) yang sedang memujuknya kejalan sesat. Oleh itu jangan salah sangka. Telah di riwayatkan oleh Ibnu Mubarak dan Sufyan dari Laits dari Mujahid bahawa ia berkata "Setiap orang yang hendak meninggal dunia, ia sedang diperhatikan oleh orang-orang yang duduk menungguinya. Jika mereka itu orang fasiq, maka ia akan mati sebagai seorang fasiq dan jika mereka orang-orang yang ahli zikir, ia akan mati dalam keadaan baik". Ini adalah riwayat daaif. Seorang dari penduduk Basrah yang terkenal rajin beribadah bernama Rabi' bin Marrat bin Ma'bad al Juhani menceritakan pengalamannya, "Aku mendapati beberapa orang sedang menalqin seorang lelaki yang sedang dalam keadaan nazak, "Hai fulan.. katakanlah Laillahailallah. Tetapi orang itu malahan meminta air minum. Mereka mencuba lagi dan kali ini ia menjawab dengan kata "Sepuluh, sebelas dan duabelas..". Kebelakangan aku diberitahu bahawa beliau itu seorang peniaga yang suka berbuat curang"

Abu Muhammad @ Abdul Haq bercerita tentang sebuah hikayat didalam kitabnya bertajuk "al Aqibat" yang berbunyi seperti berikut ;

"Ada seorang lelaki yang sedang berdiri dihalaman rumah barunya yang mirip sebuah bangunan tempat menyimpan permaidani, tiba-tiba ia melihat seorang gadis cantik datang menghampirinya dan bertanya "Manakah jalan menuju ke tempat permaidani yang terbaik sekali didearah ini ?". Lelaki itu menunjuk arah kerumah barunya dan berkata "Itu tempat permaidani yang terbaik sekali ". Gadis itu pun masuklah kerumahnya sambil diikuti dari belakang. Bila saja dia masuk kerumah itu dilihatnya tempat itu bukannya tempat menyimpan permaidani lalu dia merasa telah tertipu, pun begitu sigadis merasa senang dapat berduaan dengan lelaki itu didalam rumah barunya itu. Sigadis menjadikan alasan tertipu itu sebagai ruang untuk meminta disediakan makanan yang sedap-sedap, maka lelaki itu pun bersetuju malah akan menyediakan apa saja permintaan gadis yang cantik itu. "Tentu !... aku akan menurut apa saja permintaan mu itu ". Ia pun keluar dengan mengunci pintu rumah itu bertujuan supaya gadis itu tidak lari. Kemudian ia kembali semula dengan membawa makanan yang sangat enak untuk gadis itu dengan perasaan yang sangat gembira. Tetapi apabila dia masuk keruang rumah itu didapatinya gadis itu telah tiada. Dia berusha mencari diseluruh ruang rumahnya namun tidak bertemu. Dia merasa bingung dan berjalan kesana dan kemari sambil berfikir terus-terusan, apabila merasa penat dia pun pulang kerumah lamanya. Tidak henti-henti ia memikirkan tentang gadis cantik itu. Ia sentiasa bertanya kepada dirinya sendiri kemana perginya gadis itu ??? hari demi hari di memikirkan hal itu saja. Da pun pergi kerumah barunya dan mencari gadis itu lagi namun tak juga bertemu. Tidak ia berhenti mencari sambil bertanya kepada dirinya "wahai gadis yang bertanyakan arah ke tempat permaidani, dimana kamu berada sekarang ??? Gadis yang ternyata masih bersembunyi diatas bumbung rumah itu pun menjawab "Bukankah kamu telah berjaya memerangkapnya didalam rumah kamu ???". Mendengar jawapan itu ia menjadi bertambah bingung kerana hanya boleh mendengar gema suaranya tetapi tidak juga bertemu dengan orangnya ". Saban harinya ia begitu hingga berlaku tekanan perasaan (stras) lalu dia jatuh sakit yang sangat lama. Kemudian sakitnya bertambah tenat ia pun hampir menemui ajal, lalu datang seorang sahabatnya meningatkannya untuk memgucapkan talqin Laillahaillallah, dikala itu ia masih lagi menjawab "Wahai gadis yang bertanya arah tempat permaidani, dimanakah kamu berada sekarang ???". Itu sajalah ucapan yang keluar dari bibirnya hinggalah nafasnya yang terakhir. Kita berlindung dengan Allah supaya pekara sebegini tidak berlaku kepada kita ".


CATITAN PENULIS ;

Memang terdapat banyak cerita sebegini didalam dunia pada hari ini dan dizaman ini kerana terlampau mengejarkan kebendaan, kemewahan dunia, kekayaan dunia, gelomar, pangkat darjat, wanita kebanggaan, bangunan, rumah agam dan lain-lain lagi hinggkan mereka lalai, lupa, maksiat, durhaka, zalim, fasiq, munafiq, zindik, sesat lagi menyesatkan kerana fitnah dunia. Allah datangkan dugaan pada saat akhir nyawanya yang menyebabkan ia terus mati dalam kedaan yang sangat buruk. Allah pekakkan telinganya disaat itu hingga ia tidak dapat mendengar talqin lagi. Allah kelukan lidahnya supaya tidak dapat mengucap kalimah shadatai lagi. Allah lupakan ia akan kalimah tauhid itu supaya ia mati sesat. Allah tarik ingatannya menjadikan ia hanya ingat harta, wanita dan kebendaan dunia saja sampai tak boleh mengucap lagi. Allah butakan matanya supaya ia tidak nampak kawan yang menalqinkannya lagi. Dan yang paling utama sekali, kamu kena mengatahui (didalam cerita itu tadi) bahawa gadis itu adalah syaitan yang menjelma untuk memgadakan fitnah kepada lelaki itu supaya mati dalam lupa shadatai, lupa talqin, lupa ucapan Laillahaillallah. Mati dalam kedaan sesat mengikut syaitan itu kealam Iblis. Bukannya mati masuk kealam barzah yang Allah ciptakan bersama-sama para solehin, arifin dan mutaqin. Begitulah kedaannya Allah swt yang Mahaperkasa dan Mahaagung memberi hukumnya untuk menyesatkan sesiapa yang mahu disesatkanNya atas sebab angkuhnya mereka, kufur nikmatNya, zalimnya mereka itu waktu didunia. Maka ambillah iktibar akan hikayat cerita ini, supaya ia menjadi sempadan untuk kita. Mulakan mendapatkan sahdatai itu sekarang!!!, dapatkan talqin itu sekarang!!!, mengucap 2 kalimah shadatai itu sekarang !!!. Bukan tunggu nyawa sampai dikerongkong atau dihalkum baru nak mengucap???. Bukan tunggu orang ajarkan talqin baru nak mengucap??? Itu semuanya sudah terlambat saudara !!! waktu sudah terlalu hampir dipenghujungnya. Belum tentu kamu dapat mengucap pada waktu itu ??? JADI, SEKARANG MASANYA, MASA MUDA MU !!! Mantapkan diri, kuatkan sanubari, kuatkan rohani jasmani utk berhadapan dengan MAUT. Inilah peperangan sebenar... antara kebenaran atau kesesatan. Pilihan hanya satu ??? Buat pilihanmu sekarang, bukan tunggu keadaan mendesak nanti baru nak pilih jalan ???

Selanjutnya, Ibnu Dhafar dalam kitabnya "an Nasha'ih" telah bercerita "Yunus binUbaid adalah seorang penjual rempah-rempah yang terkenal sangat jujur. Ia tidak mahu ada orang yang tertipu membeli barangannya, apa tah lagi berbuat curang dalam perniagaan. Itulah sebabnya dia tidak membuka kedainya pada waktu terlalu pagi dan tidak menutup kedai pada waktu terlampau senja kerana dikuawtiri akan menyebabkan pelanggannya tersalah pilih barang hingga menyebabkan keciwa. Satu ketika dia telah memukul timbangannya yang sudah tidak betul timbangannya sebab sudah uzur. Bimbang akan membuat timbangan yang salah dia lantas menrosakkan terus timbangan itu dengan memukulnya dengan batu. Sebenarnya dia boleh saja memperbaiki timbangan itu tetapi tidak dilakukannya. Apabila ditanya dia menjawab "Aku tidak mahu menyimpan barangan yang boleh membawa bincana kepadaku". Ditanya kenapa timbangan itu yang jadi mangsa pukulannya, dia lantas bercerita kisahnya "Suatu hari aku melawat seorang kawan yang sedang nazak, lalu aku cuba mengingatkannya untuk mengucap talqin Laillahaillallah, namun kawan itu hanya tergagap-gagap tak boleh bercakap dengan matanya terjojol besar, susah sungguh dia nak berkata-kata seperti ada sesuatu yang terlekat didalam mulutnya. Dicubanya sekali lagi, pekara yang sama berlaku. Kemudian bila dia sudah tenang, lantas dia memberitahuku "Tolong kamu saja yang berdoa kepada Allah untukku, lidahku seperti terlekat pada timbangan yang aku guna untuk menipu pelanggan. Itulah sebabnya aku tidak mampu mengucap. Setiap kali aku cuba mengucap, pekara yang sama akan terjadi. Tolonglah aku". Maka semenjak dari saat itulah, Yunus bin Ubaid membuat syarat untuk membeli barang dikedainya. Oleh kerana tiada timbangan lagi, maka pelanggan kena mambawa timbangan sendiri dan meninbangkan sendiri barang-barang yang mereka beli dengan tangan mereka sendiri. Kepada yang tidak mengikut syaratnya umpamanya tiada timbangan, dia lebih rela tidak melayan mereka. Mereka akan disuruh pergi saja ketempat lain.


KETERANGAN:

Sebenarnya didalam setuasi yang tenat semasa menghadapi maut itu, terlampau banyak gangguan akan berlaku. Gangguan itu disebabkan perbuatan kita sendiri, tak kutang juga gangguan dari syaitan. Semua yang anda lakukan akan dihimpunkan semua dikala itu hingga kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Semua angota tubuh kamu juga tidak berfungsi dengan betul lagi pada waktu itu kerana dosa-dosa kamu sendiri. Terlalu banyak kejadian aneh yang berlaku dari cerita-cerita orang ramai, orang-orang alim, ulama-ulama berkenaan dengan dugaan semasa shakaratulmaut itu semuanya benar dan ia memeng berlaku. Ia bukannya cerita hayalan atau cerita dongeng. Kejadian itu merupakan balasan kepada manusia-manusia yang lupa perintah Allah, langar perintah Allah, tidak taat pada suruhan Allah,melangar hukum Allah, terlampau banyak melakukan maksiat, dosa besar juga dosa kecil, dosa kering dengan manusia lain dan sebagainya. Ambillah aktibar dari semua cerita ini.BAB 16 - PAHALA YANG SAMPAI KEPADA MAYAT.


Telah diriwayatkan oleh Abu Hamid al Ghazali didalam kitabnya bertajuk "Al Ihya" dan juga oleh Abu Muhammad @ Abdul Haq didalam kitabnya bertajuk "Al Aqibat" menyatakan bahawa Ahmad bin Hambal berkata "Apabila kamu memasuki kawasan kuburan, bacalah surah al Fatihah, al Falaq, An Naas dan surah al Ikhlas. Peruntukkan pahalanya untuk ahli kubur disitu semua kerana pahala itu akan sampai kepada mereka ". Daripada Ali bin Musa al Haddad bercerita "Aku sedang bersama Ahmad bin Hambal dalam satu majlis pengkebumian. Saat itu Muhammad bin Qudamah al Jauhari sedang membaca al Quran. Selesai mayat ditanam, muncul seorang lelaki tuna netra lalu menbaca al Quran didepan sebuah kubur. Ahmad bin Hambal menghampirinya dan berkata " Hai fulan... sesungguhnya membaca al Quran dikuburan itu bid'ah." Setelah itu kami pun keluar didalam perjalanan Muhammad bin Qudamah bertanya kepada Ahmad bin Hambal, "Hai Abdullah.. apa pendapat kamu tentang Mubasyir bin Ismail ?" Ia menjawab "Dia adalah seorang perawi yang boleh dipercayai". Muhammad bin Qudamah bertanya lagi "Kamu pernah menulis riwayat hadis darinya". Ia menjawab "Ya..pernah !" Muhammad bin Qudamah berkata "Mubasyir pernah bercerita kepadaku, dari Abdurrahman ibnu Alla' ibnu Hajjaj, dari ayahnya bahawa sesungguhnya ia berpesan "Apa bila selesai permakaman mayat, bacalah bahagian pertama dan bahagian akhir surah al Baqarah pada bahagian kepala kuburan". Katanya, ia juga pernah mendengar Saidina Umar ra berpesan seperti itu. Maka Ahmad bin Hambal berkata kepada ku "Temui kembali pemuda tuna netra itu tadi dan katakan kepadanya supaya terus membaca al Quran". Maka perbuatan membaca ayat-ayat suci al Quran itu bukanlah perbuatan bidaah, seperti yang dikatakannya diawal tadi.

Sebahagian Ulama yang membenarkan pembacaan al Quran di kuburan itu adalah mengikut panduan dari sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menerangkan bahawa Nabi saw pernah membelah dua sebuah pelepah kurma. Kemudian Baginda menanam pelepah kurma itu satu di satu kuburan dan yang satu lagi dikuburan yang lain seraya bersabda "Semoga ia dapat meringankan siksaan kubur kepada keduanya selagi (pelepah kurma) belum kering ". Juga disebut didalam 'Musnad Abi Daud at Thayalisi' iaitu Rasulullah meletakkan dua pelapah kurma itu kemudian bersabda "Sebelum kedua pelapah ini kering, ia dapat meringankan siksaannya". Maka berdasarkan hadis ini mereka berpendapat bahawa dihukumkan sunat menanam pokok dan membaca ayat al Quran di kuburan. Jika batang pokok saja boleh meringankan seksa kubur, apatah lagi dengan bacaan ayat suci al Quran.

Telah diriwayatkan sebuah hadis daaif oleh as Salafi dari Saidina Ali bin Abi Thalib bahawa Rasulullah bersabda " Seseorang yang melalui kawasan kuburan dan berhenti untuk membaca surah al Ikhlas sebanyak 11 kali kemudian diberikan pahlanya kepada orang-orang yang telah mati, maka dia akan diberi pahala sebanyak jumlah yang mati itu". Dari riwayat Anas (pelayan Nabi), Rasulullah bersabda "Apabila seseorang mukmin membacakan Ayatul Kursi dan kemudiannya menghadiahkan pahala bacaan itu kepada para penghuni kubur, maka Allah akan memasukkan empat puluh cahaya kesetiap kubur orang mukmin mulai dari ujung dunia sebelah timur sampai barat. Allah akan lapangkan liang kubur mereka. Allah akan memberi pahala 40 orang Nabi kepada pembaca ayat itu, mengangkat satu darjat bagi setiap mayat."

Berkata al Hasan "Barangsiapa memasuki sebuah kuburan lalu mrmbaca doa 'Ya Allah, Tuhan jasad-jasad yang telah sudah rosak dan tulang-tulang yang telah hancur lebur, Engkau keluarkanlah mereka dari dunia dalam keadaan beriman kepada Engkau, maka berikanlah rahmat dan keselamatan Engkau padanya". Nescaya akan mendapat ganjaran pahala sebanyak jumlah mereka itu. Sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, bahawa Rasulullah bersabda " Sebaik-baik manusia yang berjalan diatas muka bumi yang baru adalah orang-orang yang mengajar kebaikan. Ketika agama telah rosak mereka memperbaharui lagi. Berikan mereka sesuatu tetapi jangan dianggap upah, kerana mereka tentu merasa tidak sedap hati. Sesungguhnya apabila seseorang mengajarkan kalimah Bismillahirahmanirahim kepada anak kecil, Allah mencatitkannya sebagai kebebasan bagi anak itu, kebebasan kepada pengajar dan kebebasan kepada kedua orang tuanya dari neraka ". Demikian yang telah dikatakan oleh ats Tsa'labi. Syeikh al Qurthubi (penulis asal kitab ini) dalam catitannya mengatakan "Hadis tadi berkaitan dengan masaalah sedekah. Jika pahala sedekah boleh sampai kepada si mati, demikianlah pula halnya dengan pahala membaca al Quran, berdoa, istighfar dan lainnya. Itu semua adalah sebahagian daripada sedekah kerana sedekah itu tidak semestinya didalam bentuk harta dan wang sahaja. Apabila ditanya tentang kemudahan mengqasar, menjamak dan menyingkatkan solat sewaktu perang dan musafir, Nabi saw bersabda " Itu adalah merupakan sedekah (hadiah) yang diberikan oleh Allah swt kepada kamu semua, maka terimalah sedekah Nya itu ". Hadis ini telah diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad.

Dan lagi sebuah hadis yang telah diriwyatkan oleh mereka (Muslim dan Ahmad) mengatakan seperti berikut, Rasulullah saw telah bersabda " Setiap persendian amal yang kamu miliki itu mengandungi sedekah. Sesungguhnya pada setiap bacaan tasbih adalah sedekah, pada setiap bacaan tahlil adalah sedekah, pada setiap bacaan takbir itu adalah sedekah, perintah kepada melakukan makruf adalah sedekah, melarang kepada yang mungkar adalah sedekah. Itu semua boleh dicukupi dengan solat sunat Dhuha dua rakaat". Oleh sebab itulah para Ulama menganjurkan ziarah kubur kerana bacaan al Quran disitu merupakan khoda bagi mayat yang ia ziarahi ". Telah diriwayatkan oleh Baihaqi didalam sebuah hadis batil bahawa Nabi saw bersabda " Setiap mayat dikuburan itu seperti orang yang sedang tenggelam. Ia menunggu doa yang dikirimkan oleh ayahnya, saudaranya atau sahabat karibnya. Jika sudah dikirimkan, pekara itu adalah pekara yang lebih disukainya daripada dunia dan semua isinya. Sesungguhnya hadiah orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia ialah bacaan doa dan istighfar".

Diriwayatkan bahawa ada seorang wanita datang menemui Hasan al Basri. Ia bertanya "Putriku telah meninggal dunia, aku teringin sangat untuk melihatnya semula. Tolonglah ajarkan aku suatu doa yang jika aku baca akan membolehkan aku melihatnya ". Setelah bebarapa ketika mengamalkan ajaran Hasan al Basri, dia bermimpi didalam tidurnya melihat anaknya memakai kain diperbuat dari tar dengan lehernya dibelenggu dan kedua kakinya dirantai. Ia lantas tersentak bangun dan sungguh terkejut. Kemudian dia bertemu semula Hasan al Basri dan menceritakan hal itu, maka timbullah rasa simpati dihatinya kepada ibu itu. Beberapa waktu kemudian, Hasan al Basri pula bermimpi melihat putri wanita itu sedang baring bersantai di syurga dengan memakai mahkota dikepalanya, ia bertanya " Wahai guru, kamu kenal aku ?". "Tidak" jawab Hasan al Basri. "Aku adalah putri wanita yang pernah datang menemui mu itu" jawabnya. Hasan al Basri pula bertanya "Apa masaalahmu dan bagaimana kau boleh ada disyurga ?". Dia memberitahu "Suatu hari ada seorang soleh lalu dikuburan ku yang disekeliling ada 560 mayat yang sedang diseksa. Mendengar dia berselawat kepada Nabi, tiba-tiba ada seruan..."Hentikan seksaan kamu kerana berkah dari satu kali saja bacaan selawat Nabi yang diucapkan orang soleh itu ".

Diceritakan oleh Sahibul Hikayat. " Suatu malam aku bermimpi melihat kakak ku yang telah meninggal dunia. Maka aku bertanya kepadanya "Bagaimana keadaan mu ketika kamu dimasukkan kedalam kubur dahulu ?". Ia menjawab " Waktu itu ada malaikat yang datang kepadaku membawa bola api yang sangat mengerikan. Seandainya tiada orang yang cepat mendokan aku, nescaya ia telah menyeksaku dengan bole api itu ". Memang banyak sirah, hikayat dan cerita orang-orang soleh seperti diatas tadi. Salah satu contoh yang lain ialah yang dikatakan oleh Abu Muhammad @ Abdul Haq didalam kitabnya Al Akibat. Kemudian Abu muhamad @ Abdullah bin Muslim bin Qutaibah menceritakan satu hakayat yang hampir serupa didalam kitabnya bertajuk "Uyun al Akhbar" dengan sebuah yang cukup panjang. Aku perlu menceritakannya semula atas sebab ia penuh debgan pelajaran, peringatan dan nasihat berkenaan keperluan mendoakan mayat dengan khusuk.

Telah diriwayatkan oleh al Harits bin Nabhan, "Suatu hari aku menuju kesebuah kuburan. Setelah berdoa, aku duduk termenong memikirkan para penghuni kubur yang ada disitu. Aku lihat mereka juga diam tak bersuara seperti ku. Mereka berjiran tetangga tetapi tidak berkunjung sesama mereja. Mereka tinggal diperut bumi. Aku berkata "Hai penghuni kubur, jejak peninggalan mu didunia telah hilang. Tetapi dosa-dosa kamu tetap ada. Kamu tinggal dinegeri bincana yang membuatkan kaki-kakimu membengkak". Setelah itu aku menangis, lalu aku menuju kesebuah wakaf (pondok) dan tertidur disitu. Semasa tidur itu aku bermimpi melihat seorang penghuni kubur sedang dipukul dengan cemeti. Ia dirantai dilehernya, sepasang matanya berwarna biru dan berwajah hitam. Ia berkata "Celaka nasib ku, kenapa semua ini harus terjadi kepada ku ?. Seandainya orang-orang yang masih hidup dapat melihat keadaan ku ini, pasti mereka tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Sekarang aku dituntut untuk dipertanggungjawabkan diatas semua kenikmatan-nikmatan yang pernah aku salah gunakan. Kalau ada sesiapa yang boleh menyampaikan berita ini kepada keluargaku, tentu aku tidak merasa kepayahan ini lagi."

Lantsa aku tersentak bangun kerana teperanjat. Jantung ku hampir tercabut kerana ketakutan akan mimpi itu. Aku bergegas pulang kerumah. Diwaktu malam aku tidak boleh tidur kerana mengenangkan akan mimpiku itu. Sepanjang hari aku memikirkannya terus-terusan. Keesokannya aku ketempat kuburan itu lagi. Aku berharap dapat bertemu dengan seseorang yang mungkin datang kesitu kemudian mahu mendengar akan mimpiku itu. Tetapi ternyata ia sunyi sepi, tiada sesiapa. Aku lalu tertidur lagi disitu dan bermimpi melihat lelaki yang sama sedang diseret mukanya ditanah lalu ia meraung "Aduh celaka nasibku..apa yang sedang menimpaku ini ? Umurku cukup panjang tetapi buruk sungguh amal perbuatanku sewaktu didunia, sehinggakan Allah amat murka. Sungguh malang nasibku jika Dia tidak mahu mengisahani ku". Aku terbangun... aku hampir hilang ingatan kerana mimpi itu tadi. Dengan bingung aku pulang kerumah. Keesokannya aku kepusara itu lagi dan masih berharap dapat bertemu sesiapa disana. Ia tetap juga menghampakan, tiada sesiapa yang menziarahi kuburan itu. Aku tidur lagi disitu dan tetap mendapat mimpi melihat lelaki yang sama yang sedang merangkak kesakitan dan merintih "Orang-orang didunia benar-benar telah melupakan aku. Tiada siapa yang peduli lagi pada ku yang sedang diazab sepedih ini dari Tuhan yang telah murka kepada ku. Malang sungguh nasib ku jika Dia Yang Maha Pengasih tetap tidak berkenan menolong ku.

Terkejut dan lantas bangun. Ia sungguh mengerikan dan aku mahu saja lari pulang kerumah. Tiba-tiba muncul tiga budak perampuan kearah ku. Aku bersembunyi supaya dapat mendengar apa yang mereka katakan. Budak yang terkecil sekali dari mereka pertama sekali kehadapan kuburan itu lantas berkata "Assalamualaikum Ayah ! Bagaimana tidur ayah disini ? Bagaimana keadaan ayah ? Sepeninggalan ayah hidup kami menderita, kemudian ia meraung menangis. Kemudian giliran budak yang tengah pula kemuka, Ia mengucapkan salam dan berkata "Inilah kuburan ayah yang sangat sayangkan kami. Kami berdoa semoga Allah berkenan mengasihinya dan menghentikan azab kepadanya. Wahai ayah.. sungguh malang nasib kami, jika kau dapat melihatinya sudah tentu kau juga merasa sedih. Kami diperbuat pekara yang kurang ajar oleh kaum-kaum lelaki tampa mendapat belas kesihan mereka. Tiada siapa mahu melindungi kami. Mendengar rintihan mereka itu, aku juga turut sedih dan menangis lalu aku keluar dan pergi dekat mereka. Setelah memberi salam aku katakan pada mereka "Wahai anak-anak, amalan itu kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak dan dipulangkan kepada yang bersangkutan dengannya. Seperti amalan ayah kamu yang telah meninggal dunin ini, yang aku dengar ia tidak membuatku sedih tetapi ia membuatku merasa ngeri dan takut.

Mendengar kata-kataku, lantas mereka membuka mata mereka dan bertanya kepadaku "Hai Atok yang soleh, apa sebanarnya maksud kata-katamu ?". Ku katakan kepada mereka " Telah 3 hari berturut-turut aku berada disini dan mendengar suara jeritan dan rintihan ayah kamu yang diseksa malikat" Mereka berkata "Kami tahu ayah kami dibakar dineraka, itulah yang membuat kami bimbang dan hidup kami tidak tenang. Kami akan sentiasa memohon kepada Allah supaya mudah-mudahan dia akan dilepaskan dari seksaan itu" kemudian mereka terus pergi meninggalkanku sambil berlari. Aku pulang kerumah, keesokannya aku kembali semula kekuburan itu. Aku duduk bersendirian dan kemudian tidur disitu, kemudian aku bermimpi melihat penghuni kubur itu berwajah tampan dan memakai kasut dari emas serta diapit oleh seorang gadis dan seorang pemuda. Aku menghampirinya kemudian memberi salam dan bertanya "Semoga Allah merahamatimu, siapakah kamu sebenarnya ?. Dia menjawab "Aku adalah ayah kepada anak-anak perampuan yang telah kamu temui disini, sejak dahulu lagi telah akau ketahui apa yang telah kamu lakukan disini. "Lalu apa yang telah terjadi" tanya ku. Da berkata "Setelah kau sampaikan beritaku kepada anak-anakku. Mereka pulang dengan merasa sangat sedih dan menjadi sangat rajin berabadah sambil menangis hiba memohon dengan khusuk kehadrat Allah swt. Mereka menangis tidak henti-henti hingga Allah perkenan permintaan mereka. Allah berkenan mengampun semua dosa-dosaku dan membebaskanku dari seksa kubur itu. Bahkan sekarang aku ditempatkan bersebelahan dengan tempat Nabi Muhammad saw. Kalaulah aku dapat bertemu dengan anak-anak ku semua, akan aku beritahu mereka akan kebagiaanku sekarang ini yang telah hidup didalam syurga yang penuh dengan nikmat Allah. Ini semua berkat pengampunanNya padaku". jawabnya.

Aku lantas bangun dan merasa gembira lalu aku pulang kerumah. Setelah tidur semalaman, keesokannya aku pergi semula kekuburan itu. Dari jauh aku lihat ketiga-tiga budak perampuan itu telah berada disitu tampa memakai kasut, lalu aku pergi menghampiri mereka. Setelah mengucapkan salam aku menyampaikan berita ayah mereka yang kini telah berada disyurga yang penuh dengan nikmat kepada mereka semua. "Rupa-rupanya Allah mendengar doa kamu semua, bersyukurlah kamu kepada Allah atas nikmat yang telah diberikanNya kepada kamu semua". Kataku. Mendengar kata-kataku itu, anak yang paling kecil itu terus berdoa " Ya Allah, Tuhan Yang Mengibur Hati, Tuhan Yang Maha Menutup Aib, Tuhan Yang Maha Menyingkap Kesedihan, Tuhan Yang Maha Mengampuni Dosa, Tuhan Yang Maha Mengatahui Sesuatu Yang Ghaib, Tuhan Yang Maha Mengabulkan Harapan yang diminta, Engkau tahu permohonanku, keinginanku dan alasanku menyendiri dengan Mu, Ya Allah, Engkau tahu kebingunganku, Engkau melihat niat tulusku, Engkau mengerti taubatku, Engkaulah yang menguasi leherku, Engkaulah yang memegang ubun-ubunku, Engkaulah harapanku dikala susah, Engkaulah yang membimbingku, Engkaulah yang menuntunku dan Engkaulah yang mengabulkan doaku. Jika aku lalai dari perintahmu dan melanggar laranganmu, Engkau maafkanlah aku dan Engkau tutupilah aibku. Inginku selalu menyebut NamaMu dan inginku syukuri nikmat-nikmatMu, namun tak berdaya kerana terlalu banyaknya. Engkaulah Tuhan Yang Mahamulia, tempat permohonan terakhir. Engkaulah yang Merajai Hari Pembalasan, Engkaulah yang mengatahui apa yang tersimpan dihatiku, yang mengatur seluruh mahluk Mu. Jika Engkau kabulkan hajatku adalah semata-mata berkat kebaikkan Mu, Telah Engkau memenuhi permohonanku menolong hamba Mu. Peluklah daku kepada Mu dan Engkau Mahakuasa atas setiap sesuatu". Selesai sahaja dia berdoa, dia lantas meraung menangis lalu jatuh dan terus meninggal dunia disitu juga.

Kemudian kakaknya yang ditengah pula bangkit, dengan suara lantang lalu menyeru dan berdoa "Wahai Tuhan, berilah jalan keluar bagi kesusahanku dan bebaskanku dari kebimbangan hatiku. Wahai Tuhan yang menolongku sewaktu aku jatuh tersungkur, yang menunjukkan ku ketika aku bingung dan menolong ku ketika aku sedih. Jika Engkaun terima taubatku, Engkau penuhi hajatku dan Engkau luluskanlah permohonanku ini, aku mohon menyusul adekku tadi". Setelah itu dia juga jatuh dan meninggal dunia. Kemudian tibalah giliran kakak mereka yang tua, ia bangun dan berdoa " Wahai Tuhan Yang Maha Memaksa lagi Maha Agung, Yang Mahakuasa dan Mahamulia. Yang Mahamengatahui orang yang diam dan orang yang berdicara. Milik Engkau sahajalah segala anugrah dan kebesaran. Engkaulah Yang Maha Dahulu dan Maha Dermawan. Engkaulah yang membuat mulia kepada orang yang Engkau mahukan ia mulia, yang membuat hina kepada orang yang Engkau mahukan ia hina, yang membuat bahagia kepada orang yang bahagia, yang membuat dekat kepada orang yang Engkau dekatkan, yang membuat jauh kepada orang yang Kau jauhkan, yang membuat miskin orang yang Kau miskinkan, yang membuat untung kepada orang yang Kau kurnia, yang Engkau membuat rugi kepada orang yang Engkau seksa...Aku pohon pertolongan Mu dengan Nama Mu Yang Mahaagung, Zat Mu Yang Mahamulia, Ilmu Mu Yang Mahaluas, yang membuat malam menjadi gelap, yang membuat siang menjadi terang, yang membuat gunung menjadi gempa, yang menjadikan angin bertiup, yang menjadikan langit tinggi menjulang, yang membuat suara-suara tunduk Khusyu' dan yang menjadikan para malaikat tunduk sujud... Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pertolongan dari Mu. Jika Engkau perkenan memenuhi hajatku dan meluluskan permohonanku...tolong aku menyusuli kedua adek-adekku tadi ". Selesai saja berdoa dia kemudian meraung menangis dan jatuh ketanah terus meninggal dunia.


CATITAN PENULIS:

Saudara-saudara sekalian, lihatlah betapa luhur dan tulusnya hati anak-anak itu dengan Khusyu' dan Tuwadoq' mendoakan orang tua mereka hingga Allah berkenan mengangkatnya kemertabat paling tinggi dari kalangan manusia awam yang tidak mungkin dicapai secara bersendirian. Begitulah peranan anak-anak yang soleh yang tiada berdosa dan teraniaya hidup mereka, Allah angkat untuk berserta keluarga mereka kerana keangkuhan dunia. Allah amat Readha pada mereka semua hingga peranan mereka didunia tidak diperlukan lagi. Allah amat kasih kepada mereka yang ikhlas dan khusyu' dalam ibadah mereka, didalam doa mereka yang amat jelas dapat anda lihat tadi. Rangkuman bait doa yang sungguh menyayat hati dan boleh dijadikan contoh bagi mereka yang sudi mengambilnya sebagai panduan dan pedoman. Tiada kata-kata lagi yang dapat diungkap doa setinggi itu yang sungguh mustajab mengapai kehadrat Allah Yang Mahatinggi hingga luluh segenap hati yang angkuh. Kunci bagi segalanya itu adalah Ikhlas, Tulus, Luhur, Khusyu' dan Tuwadoq' juga beramal soleh. Semoga Allah melimpahkan rahmatNya kepada kita, kepada mereka semua dan kepada seluruh umat Islam, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat didunia yang masih hidup mahupun yang telah meninggal dunia semenjak dari dahulu lagi hinggalah kehari ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru seklian Alam....amin.

Dari hadis yang telah diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah telah bersabda "Barang siapa yang memasuki (kawasan) kuburan dan membaca surah Yaa Siin, Allah akan meringankan seksa para penghuninya dan ia akan mendapat kebijikan sebanyak jumlah mereka semua ". Kemudian dari hadis yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Ibnu Khathab ra, "Ia berpesan kepada ku untuk membaca surah al Baqarah dipusaranya". Abu Muhammad @ Abdul Haq mengambil dari ucapan Abul Walid @ Ismail bin Ahmad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Afrand seorang Ulama ASWJ yang sangat wara' dan soleh, katanya " Ayahku telah meninggal dunia, Sahabat karibku kemudian bercerita kepadaku ' Satu hari aku telah menziarahi pusara Ayahmu, aku telah membaca beberapa ayat al Quran kemudian aku berkata 'Wahai sifulan, bacaan ini.. tiba-tiba angin bertiup kencang serta menghembuskan bauan yang sangat harum. Terlalu kencangnya angin itu hingga aku hampir jatuh. Kemudian aku pulang... dan tiba-tiba saja aku sudah berjalan sangat jauh".

Berkata Abu Muhammad "Aku pernah mendengar seorang sahabat karibku bercerita 'Isteriku telah meninggal dunia, satu malam aku membaca beberapa ayat al Quran kemudian pahlanya aku berikan kepadanya, selain itu aku juga berdoa memohon keampunan untuknya. Pada malam berikutnya seorang wanita kenalan rapat kami bercerita kepada ku bahawa semalam dia telah bermimpi melihat isteriku tidur disebuah rumah yang sangat cantik. Ia mengeluarkan daki dari bawah tempat tidurnya yang berisi botol-botol yang penuh dengan cahaya seraya berkata "Ini adalah persembahan dari suamiku untukku', setelah itu aku tidak pernah memberitahukannya kepada sesiapapun".

Syeikh al Qurthubi (penulis asal kitab ini) berkata "Ada sebuah hadis matfu dari Anas yang menyatakan bahawa pahala bacaan ayat al Quran untuk orang-orang yang membacanya, manakala pahala mendengar bacaan itu adalah untuk simati. Kedua-duanya sama-sama mendapat rahmat. Allah swt telah berfirman didalam surah al A'raaf ayat 204 yang mafhumnya

"...dan apabila dibacakan al Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat".

Berkat kemurahan Allah swt, mungkin masing-masing boleh mendapatkan pahala bacaan al Quran itu sekaligus pahala mendengarkannya, sekalipun simayat tidak boleh mendengarnya. Ia sama seperti sedekah, doa dan istighafar, seperti yang telah saya kemukakan diatas tadi. Kerana pada hakikatnya, al Quran itu adalah doa, istighfar dan kekhusu'kan. Apa saja yang boleh mendekatkan diri seseorang kepada Allah swt itu adalah sama seperti al Quran ul Karim". Nabi saw telah bersabda "Allah Yang Maha Memberkati dan Mahatinggi telah berfirman 'Barang siapa yang sibok membaca al Quran sehingga lupa memohon kepada Ku, Aku akan menberikannya keutamaan daripada orang-orang yang bermohon". Diriwayatkan oleh at Tarmidzi yang menurutnya hadis ini hasan dan sekaligus gharib. Daripada hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Ahmad, Nabi saw bersabda "Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga pekara, iaitu sedekah jariah, Ilmu yang dimanafaatkan dan anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya". Membaca alQuran adalah termasuk doa dan boleh diberi oleh anak-anak, rakan taulan, sahabat handai, saudara mara, sanak saudara terdekat, suami isteri, ibu bapa dan juga saudara seislam.

Ada yang tidak bersetuju dengan pekara ini dan menganggap ia bertentangan dengan sebuah Firman Allah didalam surah an Najam ayat 39 yang mafhumnya ;

"...seseorang manusia tiada memperolehi selain apa yang telah diushakannya".

Maksydnya, amalan seseorang itu tidak boleh memberi manafaat kepada orang lain. Para Ulama ASWJ telah berbehas berkenaan dengan pendapat ini. Menurut Ibnu Abbas, ayat tersebut hukumnya mansukh (dihapuskan) berdasarkan firman Allah yang lain didalam surah ath Thuur ayat 21 yang mafhumnya ;

"..dan orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka".

Oleh kerana itu dihari kiamat nanti, anak kecil dimasukkan didalam timbangan amalan ayahnya, sehingga Allah memberikan syafaat kepada kaum ayah kerana anak-anaknya dan begitu pula sebaliknya. Pekara ini berdasarkan firman Allah swt didalam surah an Nisaa ayat 11 yang mafhumnya;

"..(tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengatahui siapa diantara mereka yang lebih bekat (banyak) manafaatnya bagumu ".

Bahkan jika menurut ar Rabi' yang dimaksudkan oleh Allah swt dalam firmannya "seseorang maanusia tiada memperolehi selain apa yang diusahakannya " bermaksud ditujukan kepada orang-orang kafir sahaja dan bukan untuk orang islam. Orang mukmin selain mendapat dari apa yang telah diushakannya, juga akan memperolehi apa yang diusahakan oleh orang lain.

Menurut saya ( Syeikh al Qurthubi, penulis asal kitab ini), banyak sungguh hadis yang menunjukan pekara ini, Iaitu seorang mukmin itu boleh mendapat pahala dari amalan orang lain. Sebagai contoh, didalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Nabi saw bersabda " Barangsiapa yang telah meninggal dunia dengan masih punya hutang berpuasa, maka walinyalah (waris) yang membayarkan puasanya". Didalam hadis riwayat Abu Daud dan Muslim Nabi saw telah besabda kepada seorang yang pergi haji atas nama orang lain sedankan dia sendiri belum pernah mengerjakan haji "Pergilah haji untuk dirimu sendiri, barulah atas nama keluargamu ". Telah diriwayatkan bahawa Aisyah ra. pernah beriktikaf atas nama adeknya bernama Abdulrrahman bin Abu Bakar as Sidiq ra yang telah meninggal dunia, bahkan Aisyah ra. juga telah memerdekakan seorang hamba atas namanya.

Sa'ad pernah bertanya kepada Nabi saw, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah aku boleh bersedakah atas namanya ?. Baginda bersabda " Ya". Sa'ad bertanya lagi " Sedakah apa yang terbaik ?. Baginda bersabda "Memberi air minuman untuk orang lain". Ini merupakan hadis daaif yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dan Hakim. Telah disebutkan didalam kitab "al Muwath'a" sebuah riwayat dari Abdullah bin Abu Bakar, dari bibirnya sendiri, dari neneknya bahawa ia pernah bernazar akan berjalan ke Masjid Quba'. Tetapi belum pun dapat melaksanakan nazarnya itu dia dengan secara mengejut telah meninggal dunia. Maka Abdullah bin Abbas menyarankan supaya anak perampuannya yang perlu melaksanakan nazar itu.

Menurut Syeikh al Qurthubi (penulis asal kitab ini), Firman Allah berkenaan "Seseorang tiada memperolehi selain apa yang diusahakannya", itu adalah khusus dalam keburukan berdasarkan sebuah hadis sahih didalam Sahin Muslim dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda "Allah Azza Wa Jalla berfirman "Apabila hamba Ku telah berniat melakukan suatu kebajikan kemudian tidak jadi melakukannya, nescaya Aku mencatit untuknya satu kebijikan. Apabila ia melakukannya, nescaya Aku mencatit untuknya sepuluh hingga tujuh ratus kali ganda. Apabila dia berniat melakukan suatu kejahatan lalu tidak jadi melakukan, maka Aku tidak menulisnya atas tanggungannya dan jika ia melakukannya, nescaya Aku mencatat untuknya satu kejahatan".

Kemudian didalam banyak dalil didalam al Quran yang menunjukkan pekara itu. Antaranya ialah, Firman Allah didalam surah al An'aam ayat 160 yang mafhumnya;

"Barangsiapa datang dengan (membawa) satu kebaikkan, maka baginya (pahala) sepuluh kali ganda..."

Firman Allah didalam surah al Baqarah ayat 261 yang mafhumnya ;

"Misalnya, orang-orang yang menafkahkan hartanya (sedakah) pada jallan Allah, seperti satu biji benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji..."

Firman Allah didalam surah al Baqarah ayat 265 yang mafhumnya ;

"...Seperti sebidang kebun yang terletak didataran tinggi yang disirami air hujan yang lebat..."

Firman Allah didalan surah al Baqarah ayat 245 yang mafhumnya ;

"Sesiapa yang memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, (menafkahkan hartanya kejalan Allah) maka Allah akan melipatgandakan pahalanya beberapa kali ganda yang banyak..."

Semua itu adalah sebahagian dari anugerah Allah dan Keadilan Nya. Memang benar apa yang telah difirmankan Allah "Seseorang tiada memperolehi selain apa yang diusahakannya", tetapi Allah juga boleh memberi anugerahnya menurut kehendak Nya jua. Contohnya adalah seperti balasan yang dilipatgandakan, satu kebijikan akan dibalas dengan sepuluh hingga tujuh ratus kali ganda, malahan hingga satu juta kebijikan juga boleh diberi oleh Nya. Didalam riwayat Ahmad dan Ibnu Adud Dunya disebutkan bahawa Abu Hurairah pernah ditanya "Apakah anda pernah mendengar Rasulullah bersabda "Sesungguhnya Allah boleh sahaja membalas satu kebijikan dengan sejuta kebajikan? ". Dia menjawab "Ya, aku pernah mendengar Baginda bersabda " Sesungguhnya Allah boleh sahaja membalas satu kebajikan saja dengan sejuta kebijikan".

Itu merupakan kurniaan Allah. Jika Allah juga memberi kurniaan kepada anak-anak kecil dengan memasukkan mereka kedalam syurga tampa mereka berbuat amal, bagaimana pula keadaannya dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang mukmin atas namanya sendiri atau atas nama orang lain ?. Al Kharaithi didalam kitabnya "Al Qubur" mengatakan, "suatu kebiasaan yang berlaku kepada orang-orang Ansar ialah setiap kali membawa mayat kekuburan, mereka akan membaca kepadanya surah al Baqarah". Sungguh indah syair yang didikalamasi oleh seorang penyair ;

"Ziarahilah kedua orang tuamu,
berdirilah dekat dengan kubur mereka,
maka seolah-olah aku melihat,
seperti kamu mengusung mereka".

Didalam baris syair yang lain mengatakan;

"Bacalah ayat al Quran apa saja yang kamu mampu,
lalu pahalanya kamu kirimkan kepada kedua orang tuamu",

Adalah amat perlu saya (Syeikh al Qurtubi, penulis asal kitab ini) membahaskan dengan panjang lebar masaalah ini sebagai bantahan atas fatwa yang pernah disampaikan oleh Syeikh al Qadhi al Imam Mufti anak Adbul Aziz bin Abdussalam, bahawa pahala bacaan al Quran itu tidak boleh sampai kepada simati. Ini berdasarkan sebuah firman Allah didalam surah an Najm ayat 39 yang mafhumnya;

"Seseorang itu tidak memperolehi selain apa yang diusahakannya".

Ketika beliau akan meninggal dunia, seorang sahabat karibnya yang biasanya diajak berbincang dan bertukar-tukar fikiran, bertanya semula masaalah tersebut padanya "Adakah anda tetap berpendapat bahawa pahala bacaan al Quran itu tidak boleh dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia ?". Ia menjawab " Pendapat itu aku sampaikan waktu dulu, sekarang aku menarik kembali kerana aku melihat ada unsur kemurahan Allah, Jadi hal itu boleh sampai kepada simati".


KETERANGAN :

Dengan hujahan itu maka ketahuilah bahawa semua bentuk amalan yang pahalanya dihadiahkan kepada simati akan menyampai mengikut kuait syarak dan ijma' para ulama. Dapatlah anda lihat selama bertahun-tahun semua para Ulama tafsir ini mengambil bahagian untuk membahaskan sesuatu masaalah bagi menetapkan penderian masing-masing didalam sesuatu permasalahan bagi memasukkan fatwa yang benar didalam kuait hukum syarak. Ia bukanlah semudah yang disangka seperti sesetengah orang yang menganggap mudah soal penafsiran dan penetapan hukum mengikut ijma ulama itu. Inilah sebabnya mengapa semua umat islam perlu tahu dan mengikut hukum yang telah ditetapkan oleh semua Ulama-ulama ASWJ ini sebagai peraturan hidup mereka dan bagi menetapkan sesuatu undang-undang disesebuah Negara itu. Dari sini kita dapat tahu dengan begitu jelas sekali akan prosesnya.BAB 17 - HAMBA DIKEBALIKAN KEPADA TANAH WALAU DIMANA JUGA.


Diriwayatkan oleh Abu Isa @ ath Tarmidzi dari Muthar bin Akamis bahawa Rasulullah bersabda "Apabila Allah memutuskan seseorang hamba akan meninggal dunia disuatu bumi, Allah membuat ia punya keperluan datang kesana atau ia punya kepentingan padanya". Kata ath Tarmidzi lagi, menurut Abu Izzah hadis ini gharib kerana Muthar bin Akamis tidak meriwayatkan hadis dari Nabi saw selain dari hadis ini sahaja. Diriwayatkan pula oleh Abu Izzah bahawa Rasulullah saw bersabda "Apabila Allah memutuskan seseorang hamba akan meninggal dunia disatu negeri, Allah menjadikan ia punya hajat pergi kesana atau ia punya kepentingan padanya ". Hadis ini hasan sekaligus sahih. Untuk pengatahuan, bahawa Abu Izzah ini adalah merupakan sahabat Nabi yang nama sebenarnya ialah Yassar bin Ubaid.

Dalam sebuah syair mengatakan "jika seekor burung dara milik seorang berada disuatu negeri, pasti ada keperluan kenapa ia terbang kesini".

Telah diriwayatkan oleh ath Tarmidzi al Hakim @ Abu Abdullah didalam kitabnaya bertajuk "Nawadir al Ushul" bahawa Abu Hurairah berkata "Rasulullah mengajak kami mengelilingi segenap sudut kota Madinah. Melihat sebuah kubur digali, Baginda mendakatinya dan berdiri didepannya lalu Baginda bersabda "Untuk siapa kuburan ini ?". Dijawab "Untuk seorang penduduk Ethopiah". Baginda bersabda "Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Ia memeng dicipta dari bumi dan langitnya sehingga ia dikebumikan dibumi dimana ia diciptakan daripadanya ".

Diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dan Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda " Apabila ajal seseorang hamba itu berada disesuatu negeri, ia akan terdorong oleh sesuatu hajat keperluan pergi kesana dan ketika ia sampai kebatas terakhir langkahnya, Allah mencabut nyawanya. Pada hari kiamat kelak bumi iyu akan berkata "Ya Tuhanku, inilah yang pernah Engkau kirimkan kepadaku".


KETERANGAN:

Menurut para Ulama, hadis-hadis diatas tadi adalah merupakan peringatan kepada hamba manusia supaya sentiasa mengingati mati. Juga supaya mereka bersiap sedia dengan cara mentaatai perintah Allah dengan sebaik mungkin, berhenti berbuat zalim, cepat membayar hutang piutang dan membuat wasiat yang pernah dinyatakan terutama apabila ia mahu keluar negara, kerana tidak diketahui ajal mautnya itu. Seorang penyair berlagu ;

"Langkah kakimu telah ditentukan, kemana rezekimu, bertebaran berada dimana- mana, telah ditentukan kematian mu disuatu negeri, maka kamu tidak akan mati dinegeri yang lain "

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Nu'aim bahawa sebuah cerita pada zaman dahulu ada seorang umat Nabi Allah Sulaiman as berkata "Wahai Nabi Allah, aku ada keperluan di negeri India. Tolong perintahkan angin untuk membawaku kesana sekarang juga ". Nabi Allah Sulaiman as memandang kearah malaikat maut yang telah berada disisi orang itu sambil sedang tersenyum. Nabi Allah Sulaiman as pun bertanya kepada malaikat maut itu "Kenapa kamu tersenyum ?". Malaikat maut pun menjawab "Aku memang telah diperintah Allah untuk mencabut nyawa orang ini di negeri India dan aku melihat dia berada disisimu". Kemudian angin segera membawa orang itu ke negeri India, manakala sampai sahaja ia disana, nyawanya pun dicabut saat itu juga.BAB 18 - DARI TANAH CIPTAAN, REZEKI DAN AJAL :


Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Abu Hurairah bahawa Rasulullah saw telah bersabda "Setiap yang dilahirkan itu akan ditaburi tanah dari yang digali untuknya".
Daripada Abu an Nabil menyatakan "keutamaan yang paling besar yang aku lihat pada diri Saidina Abu Bakar as Sidiq ra dan Saidina Umar al Khathab ra, ialah bahawa bahan tanah penciptaan mereka berdua adalah sama seperti bahan tanah penciptaan Baginda Rasulullah saw ". Begitulah menurut sebuah riwayat dari Abu Hurairah ra.

Diriwayatkan oleh Murrah dari Ibnu Mas'ud bahawa ia berkata " Sesungguhnya malikat yang diberi tugas oleh Allah mengurus masalah penciptaan mengambil air mani dari rahim dan diletakkan ditapak tangan kemudian ia bertanya "Wahai Tuhanku, apakah ini diciptakan atau tidak diciptakan ?". Jika Allah swt berfirman "Diciptakan" maka malaikat itu bertanya "Bagaimana rezekinya, bagaimana bahan tanahnya dan bagaimana ajalnya ?". Allah berfirman "Lihatlah Lauh Mahfuzh". Setelah dilihat, ternyata disana telah ada ketentuan tentang rezekinya, bahan tanah nya, ajalnya dan amalnya. Maka Malaikat itu pun mengambil tanah untuk bahan penciptaannya dan sekaligus untuk menguburkannya nanti ketika ia meninggal dunia ". Inilah maksud firman Allah didalam surah Taa Haa ayat 55 yang mafhumnya ;

"...dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanyalah Kami akan mengembalikan kamu ".

Demikianlah diriwayatkan oleh ath Tarmidzi al Hakim dan Abu Abdullah didalam kitabnya bertajuk "Nawadir al Ushul".

Diriwayatkan dari Al Qamah dari Abdullah bahawa ia berkata " Ketika air mani sudah berada didalam rahim, ia diambil oleh malaikat dan diletakkan ditapak tangannya. Malaikat bertanya "Ya Allah, Apakah ini jadi diciptakan atau tidak jadi diciptakan ?". Jika Allah berfirman "Tidak jadi diciptakan" maka air mani itu bertukar menjadi darah. Jika Allah berfirman memerintah untuk diciptakan, Malaikat akan bertanya "Apakah jantinanya, lelaki atau perampuan ?, Adakah ia mendapat bahgia atau celaka ?, Bagaimana ajalnya ?, Bagaimana bahan tanahnya ?. Bagaimana rezekinya ?. Dimanakah ia akan meninggal dunia ?". Allah berfirman " Pergilah lihat diLauh Mahfuzh, disana kamu akan dapati mani itu ", lalu mani pun ditanya "Siapa Tuhanmu?", ia menjawab " Allah Tuhanku. Ditanya lagi "Siapa yang memberimu rezeki?". Ia menjawab "Allah". Lalu ia diciptakan dan dihidupkan mengikut dari apa yang telah ditentukan bersangkutan dengan masalah rezeki, ajal dan dimana nanti ia akan meninggal dunia ".

Muhammad bin Sirin mengatakan " Jika kamu berkawan baik pilihlah orang yang baik dan jujur. Bukan sebaliknya. Sesungguhnya Allah itu menciptakan Nabi Nya Muhammad, Abu Bakar dan Umar dari bahan tanah yang sama dan akan mengembalikan mereka pada bahan tanah yang sama juga".

KETERANGAN:

Menurut saya (penulis asal), adalah termasuk yang diciptakan dari bahan tanah tersebut ialah Nabi Allah Isa bin Maryam yang akan dibincang lanjut dibab-bab yang akan datang. Didalam bab ini adalah untuk menjelaskan maksud sebenar firman Allah swt didalam surah al Hajj ayat 5 yang mafhumnya;

"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang hari kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari Tanah ".

Dan firman Allah didalam surah al An'aam ayat 2 yang mafhumnya ;

"...Dialah yang telah menciptakan kamu dari tanah".

Dan firman Allah didalam surah as Sajadah ayat 8 yang mafhumnya;

"...Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari setitis air yang hina (air mani)".

Ayat-ayat tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan penjelasan saya didalam kitab bertajuk "Al jami Li Ahkam Al Quran" termasuklah keterangan hadisnya yang berkaitan dimana ia semuanya sama.BAB 19 - AMALAN YANG BERTERUSAN SETELAH MENINGGAL :


Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik ra bahawa Rasulullah saw telah bersabda " Ada tida pekara yang mengikut mayat, antaranya dua pulang dan satunya tidak. Yang mengikutinya ialah harta dan keluarganya, kemudian kedua-duanya pulang dan yang hanya tinggal tetap adalah amalannya." Telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari hadis Qatadah dari Anas bin Malik ra bahawa Rasulullah bersabda "Ada tujuh pekara yang pahalanya tetap berlaku bagi seorang hamba setelah ia meninggal dan ketika ia berada di kuburan. Iaitu orang yang pernah mengajar ilmu, yang mengalirkan sungai, yang mengali kolam air, yang menanam pokok korma, yang mendirikan masjid, yang mewarisi Mushaf atau yang meninggalkan anak soleh yang mahu mendoakan keampunan untuknya setelah ia meninggal dunia ". Hadis Qatadah ini gharib kerana hanya diriwayatkan secara tunggal oleh Abu Nu'aim dari Al Azrami Muhammad bin Abdullah dari Qatadah. Tetapi hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah bin Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazuwaini dalam sunan nya dari hadis al Zuhri.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Abdullah al Aghar dari Abu Hurairah ra bahawa Rasulullah bersabda "Sesungguhnya termasuk amal dan kebajikan yang menyusul seorang mukmin setelah kematiannya ialah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebar luaskan, anak soleh yang ditinggalkan, mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia dirikan, rumah yang ia bangunkan untuk Ibnus Sabil, sungai yang ia alirkan atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya sewaktu ia masih sehat yang menyusul setelah ia meninggal dunia".

Diriwayatkan oleh Abu Hadiyah @ Ibrahim bin Hadiyah bahawa ia mendengar Anas bin Malik mengatakan bahawa Rasulullah bersabda " Sedekah yang kamu keluarkan atas nama mayatmu akan dibawa oleh malaikat dan diletakkan diatas dulang dibuat dari cahaya. Kemudian ia berdiri diatas bahagian kepala mayat yang ada didalam kubur lalu menyeru "Wahai penghuni kubur yang asing, keluargamu mengirimkan hadiah ini kepada mu maka terimalah ". Kemudian malaikat itu masuk kedalam kuburnya hingga kuburnya diperluas dan diberi cahaya didalamnya. Penghuni kuburan itu berkata "Semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada keluargaku". Berkata penghuni kuburan disebelahnya "Sayang sekali aku tidak meninggalkan seorang anak atau sesiapa pun yang mahu menginggatiku dengan mengirimkan sesuatu". Ia berasa sedih manakala yang lain merasa gembira berkat sedekah." Hadis ini adalah sebuah hadis daaif yang terdapat dalam kitabnya bertajuk "as Silsilat adh Dhaifat" (486).

Basyar bin Ghalib bercerita " Aku bermimpi bertemu dengan Rabi'ah al Adawiyah, seorang wanita yang soleh dan sangat tekun beribadah. Aku selalu mendoakannya, ia berkata " Hai Basyar, hadiahmu telah aku terima dalam sebuag dulang yang diperbuat dari cahaya ditutupi sehalai sapu tangan dari sutera. Begitulah, hai Basyar, doa orang-orang mukmin yang masih hidup kepada saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia. Doa mereka diterima dengan berkata "Ini hadian sipulan untuk mu ".


CATITAN PENULIS :

Telah kita semua ketahui bahawa apa juga bentuk amalan, doa, sedakah, harta wakaf, bacaan-bacaan ayat al Quran, tahlil, kenduri arwah, aqikah, qurban, umrah, haji, im'faq, taubat, wirid, tahmid, takbir dan sebagainya lagi boleh dihadiahkan pahalanya kepada simati, tambah-tambah jika simati itu ialah ayah dan ibu kita sendiri yang meninggalkan begitu banyak harta dan wang ringgit. Adalah menjadi tugas warisnya untuk melakukan semua pekara yang melibatkan amalan-amalan yang berterusan limpahan pahalanya untuk simati bagi membantunya dialam kubur, Paling utama ialah untuk membayar semua bentuk hutang piutangnya kepada manusia yang masih hidup, kemudian memfaraidkan harta pusaka peninggalannya, membuatkan upah haji atau umarah, kemudian membuat derma dan sedakah kejalan Allah, dilakukan juga imfaq kepada hartanya kejalan Allah serta menguruskan pusaka yang lain yang bukan berbentuk harta dan wang ringgit umpamanya kitab-kitab peninggalannya, kajian ilmiah berbentuk manuskrip berharga, pengajian ilmiah yang dibukukan, pelajaran dan penbelajaran berbentuk teks bacaan, kajian-kajian ilmiah, penyelidikan- penyelidikan ilmiah dan sejarah, tulisan-tulisan kitabnya yang boleh diterjemah dan banyak lagi jenis Mushaf-mushaf yang berguna untuk pembangunan Umat Islam dan Negara amnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Hadis-hadis yang telah dibentangkan didalam bab ini diatas tadi. Semua ini adalah amal jariah yang berjalan keberkatan pahala amalannya sampai kehari kiamat kepada simati dan mereka yang masih hidup yang mempunyai hubung kait dengannya.

Cuma satu saja masaalah yang timbul dari semua masaalah ini yang amat sukar diterima oleh mereka-mereka yang tidak didalam pengkajian Hakikat atau rohiah iaitu bagaimanakah caranya untuk menyampaikan semua itu kepada simati sedangkan semua yang disebutkan itu adalah berbentuk hakikat atau rohiah yang tidak nampak dengan mata kasar dan tak boleh dipegang dengan tangan ??? Apakah hanya dengan menganggap pahala amalan itu telah menyampai kepada mereka yang ditujukan untuk mendapat keberkatannya ia sudah memedai ??? Atau hanya menyerahkan saja kepada Allah untuk menguruskannya, seperti budak suruhan kamu melakukan kerja untuk kamu ??? Atau hanya membiarkan sahaja ia tampa kita peduli sampai atau tidak ??? Atau bagaimana yang seharusnya kamu buat untuk menyampaikan hadiah kamu melalui Malaikat Zabaniah kepada arwah ayah dan Ibu kamu ??? Semua persoalan ini tidak mungkin dapat dirungkai jika kamu tidak memahami pengajian keilmuan Alam Rohaniah, Hakikat dan Makrifah dengan memulakannya dari peringkat awal Tarikatnya atau jalannya. Hanya mereka yang telah faham dan duduk disini bergelar "Khalifah" yang mampu menyerahkan "Dulang Cahaya" itu kepada Malaikat Zabaniah bagi menyampaikannya pula kepada simati iaitu ayah dan Ibu mereka dialam Barzah.

Malang sekali didalam kitab ini tiada perbahasan seumpama itu dibuka kerana pengajian dan keilmuan yang ada disini hanya mencakupi hal ehwal ilmu syariat dan pengkajian hadis Rasulullah saw sahaja. Ia tidak menjurus masuk kedalam ilmu yang lebih jauh, itulah sebabnya tiada perbahasan seumpama itu disini. Padahal jika direnung dalam-dalam akan hadis-hadis tersebut juga terkandung ilmu kerohanian dan alam hakikat. Waallahua'lam.BAB 20 - UJIAN PERTAMA ALAM AKHIRAT :


Diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dari Hani bin Othman ibnu Affan ra, bahawa ia berkata " Setiap kali berdiri dihadapan pusara Othman ibnu Affan ra akan menangis hingga janggutnya basah kuyup. Seseorang sahabat bertanya "Ketika diingatkan syurga dan neraka tuan tidak menangis. Tetapi kenapa sekarang tuan menangis ?". Ia menjawab " Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda "Sungguh kubur adalah tempat ujian akhirat yang pertama. Jika seseorang selamat darinya, selanjutnya akan lebih mudah daripadanya. Dan jika ia tidak selamat darinya, yang berikutnya akan menjadi lebih sukar lagi". Rasulullah juga bersabda " Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur". Kedua-dua hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dan ath Tarmidzi. Kemudian penambahan dibuat oleh Razin iaitu "Aku pernah mendengar Saidina Othman Affan ra mendindangkan syair tentang kubur ;

"Jika kamu selamat darinya, kamu selamat dari bahaya yang lebih besar.
Dan jika tidak, aku yakin kamu pasti celaka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dari al Barra' bahawa ia berkata "Kami pernah bersama Rasulullah mengantar jenazah. Baginda duduk ditepi pusara lalu menangis dan aku pun ikut menangis sampai air mataku jatuh kebumi. Kemudian Baginda bersabda ' Seperti inilah kamu akan dikembalikan".

Para Ulama mempunyai pendapat yang berbeza berkenaan siapakah yang mula-mula sekali membina kubur atau mengali liang lahad untuk menanam mayat. Ada yang berpendapat iaitu seekor burung gagak ketika terjadinya peristiwa pembunuhan anak Nabi Adam as, Habil yang dibunuh oleh abangnya Qabil. Ada pula yang berpendapat orang-orang bani Israel. Konon diceritakan bahawa Qabil tahu bagaimana hendak menanam mayat, cuma ia sengaja membiarkan mayat adeknya dipadang pasir itu, lalu Allah mengutus seekor burung gagak mencakar-cakar pasir meninbus mayat Habil. Maka Qabil pun berkata seperti yang telah difirmankan Allah didalam surah al Maaidah ayat 31 yang mafhumnya ;

"Aduhai celakanya aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu, lalu aku menguburkan mayat saudaraku ini", Kerana itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal".

Qabil merasa menyesal sedang Allah memuliakan Habil dengan menghantar seekor burung gagak untuk menguburkannya. Tatapi penyesalan Qabil itu bukannya berbentuk taubat. Ada pendapat mengatakan bahawa penyesalan itu disebabkan kehilangan saudara, bukannya menyesal disebabkan telah membunuhnya. Kata Ibnu Abbas "Seandainya Qabil menyesali pembunuhan tersebut, itulah ertinya penyesalan taubat". Diceritakan lagi, kononnya setelah membunuh adeknya itu, Qabil duduk menangis dekat kepala Habil adeknya yang telah menjadi mayat. Tiba-tiba matanya tertumpu kepada dua ekor burung gagak sedang berkelahi dan kemudian membunuh. Burung gagak yang menang telah mengali tanah untuk menguburkan burung yang mati itu. Pekara itu kemudiannya diikuti oleh Qabil terhadap mayat adeknya itu. Inilah yang telah menjadi sunnah yang terus menerus diikuti hingga kehari ini diseluruh dunia. Allah berfirman didalam surah Abasa ayat 21 yang mafhumnya ;

"...kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya kedalam kubur".

Allah menjadikan kubur untuknya sebagai penghormatan bukannya dilimparkan saja diatas tanah sehingga dimakan oleh binatang buas atau burung pemakan bangkai. Demikianlah penjelasan al Farra. Kemudian kata Abu Ubaidah "Ketika Umar bin Hubairah membunuh Shalih bin Abdulrahman, orang-orang dari keluarga besar Bani Tamim segera membuat kubur dan memasukkan kedalamnya setelah itu mereka berkata "kita baru sahaja mengebumikan Shalih". Bentuk kubur sebaliknya dibuat rata saja iaitu membongol sedikit dari permukaan tanah dan tidak dibentuk bangunan baik dari tanah mahupun batu atau dicat kerana hal itu dilarang oleh syarak. Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bahawa ia berkata "Rasulullah melarang mengecat kubur atau duduk diatasnya atau mendirikan bangunan padanya ". Dari riwayat ath Tarmidzi dari Jabir bahawa ia berkata "Rasulullah melarang mengecat kubur, menulisnya, mendirikan bangunan diatasnya dan menginjak-injaknya". kata Abu Isa hadis ini merupakan hadis sahih.

Menurut para Ulama, Imam Malik tidak suka kubur dicat kerana hal itu termasuk dari membanggakan dan menonjolkan perhiasan kehidupan dunia, sedangkan kubur adalah tempat ujian alam akhirat, sehinggakan ia tidak layak untuk dijadikan kebanggaan. Yang boleh menghiasi kubur ialah amalannya. Seorang penyair berkata dengan berdendang ;

"Jika kamu menguasi pekara suatu kaum semalam saja,
Ketahuilah, sesudah itu kamu akan diminta pertangungjawabkan,
Dan apabila kamu mengusung jenazah kekubur,
Sedarlah bahawa setelah dia, kamu pasti yang akan diusung,
Wahai penghuni kubur, bahagian atas kuburmu bolehlah diukir,
Sedangkan kamu yang didalam mungkin sedang dibelangu."

Disebut didalam Sahih Muslim sebuah riwayat dari Abu al Hayyaj al Asadi yang mengatakan bahawa Saidina Ali bin Abi Talib kwh. berkata "Mahukah kamu aku wasiatkan sesuatu seperti yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah kepadaku ?. Setiap kali melihat patung kamu harus rosakkannya dan setiap kali melihat kubur yang tinggi kamu ratakannya". Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al Marasil dari Ashim bin Abu Shalih bahawa ia berkata " Aku melihat kubur Nabi setinggi hanya sejengkal sahaja". Menurut para Ulama, maksima ketinggian pusara hanyalah setinggi bongolan belakang unta sekadar untuk tanda pengenalan. Ia tidak boleh terlalu tinggi seperti yang biasa dibena oleh orang-orang jahiliah dahulu kala. Mereka berbuat begitu bagi tujuan membangga diri kerana menunjukkan darjat.

"Orang-orang kaya itu jika ada yang mati mereka membangun istana diatas kuburnya untuk dibanggakan kepada orang-orang yang miskin...Demi Allah, padahal jika kamu buka kubur-kubur itu, kamu tidak dapat mengenali mana yang kaya dan mana yang miskin, mana yang kulitnya ditutup dengan kain biasa atau yang mana ditutup dengan kain sutera. Semuanya dimakan tanah. Itulah bukti bahawa tiada keutamaan bagi yang kaya atas yang miskin".

Wahai orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran, mana perginya harta yang selama ini kamu kumpulkan dan kamu persiapkan untuk menghadapi huru hara kematian ? Setelah kamu mati, kamu tidak punya apa-apa. Kamu yang dulu dihormati sekarang menjadi hina sekali. Keluarga dan rumah-rumah mewah kamu tinggal begitu saja. Mengapa dahulu kamu tidak mahu menempuh jalan yang benar? Mengapa kamu tidak pentingkan bekalan kenegeri Akhirat ? Sekarang kamu didalam kedaan yang sangat sukar dan berat.

Wahai orang-orang yang tertipu, betapapun kamu harus berangkat menjemput hari yang penuh huru hara dan ketakutan yang mencengkam. Tidak ada yang lebih bermanafaat dihadapan Allah Yang Mahakuasa. Tanganmu tidak lagi keras, langkah kakimu lumpuh, mulutmu tidak boleh berkata-kata lagi dan seluruh anggota tubuhmu yang lain juga tidak boleh bergerak. Jika Allah mengasihani kamu dan mengasihi kamu, beruntunglah kamu kerana dapat masuk syurga. Jika tidak, musnahlah kamu dihumban kedalam neraka.

Wahai orang yang lalai, berapa kali telah diingatkan kepadamu, namun kamu masih juga dengan sikap lalai dan lupa. Kamu ingat ini adalah masaalah kecil ? Kamu anggap ini masaalah lekeh ?. Kamu ingat ini main-main ?. Semua sudah tidak bererti lagi jika sudah tiba masanya kamu berangkat kealam akhirat. Kamu fikir harta benda dapat menyelamatkanmu ketika kamu diporakperandakan oleh amal perbuatan kamu sendiri ?. Kamu ingat penyesalan kamu berguna lagi dikala itu ? Kamu kira keluargamu dapat menolongmu ketika kamu dipadang Mahsyar kelak ? Tidak... Demi Allah, fikiranmu menjadi buntu. Dahulu kamu tidak pernah merasa cukup. Kamu tidak pernah kenyang dengan duit-duit haram. Kamu tidak mahu dengar segala nasihat. Kamu juga tidak takut ancaman Allah. Kamu biarkann dirimu tenggelam dengan nafsu, berjalan dengan bongkak, silau dengan kesenangan dan kemewahan dunia. Kamu tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi kepada dirimu akan datang.. setelah matimu.

Wahai orang-orang yang tidur dan berlengah-lengah, berapa lama masa yang kau ambil untuk dilengahi ? Kamu fikir kamu akan terlepas begitu saja tampa dapat dihitung ?. Kamu ingat malaikat maut boleh kamu rasuah ? Tidak... Demi Allah, Tiada harta atau anak-anak atau siapa juga yang boleh melepaskanmu dari maut. Yang berguna hanyalah amal kebajikan. Sungguh beruntung orang yang mendengar nasihat, yang mampu sedar, yang mampu mengawal nafsunya. Firman Allah didalan surah an Najm ayat 39-40 yang mafhumnya ;

"Seseorang manusia tiada memperoleh selain dari apa yang diusahakannya. Dan bahawa ushanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)".

Bangunlah dari tidurmu yang panjang, Kumpul amal soleh sebanyak mana yang boleh sebagai bekalan. Jangan mengharap dapat tinggal bersama-sama orang-orang berbakti disyurga, jika kamu masih terus melakukan perbuatan zalim. Takutlah kamu kepada Allah, Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Janganlah kamu khayal dengan angan-angan yang panjang hingga malas beramal, Cubalah kamu dengar baik-baik pesanan Nabi saw sewaktu Baginda berada dihadapan kubur "Wahai saudara-saudara ku, seperti inilah kamu akan dikembalikan". Sila simak semula dengan teliti firman Allah didalam surah al Baqarah ayat 197 yang mafhumnya ;

"...berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa".

Seorang penyair berkata ;

"Carilah bekal dari hidupmu untuk pulang ketempat kembalimu nanti. Berusahalah mengumpul bekal terbaik untuk bertemu Allah. Jangan kamu terlalu mengumpul kekayaan dunia kerana harta itu pasti akan musnah. Adakah kau suka bersama kaum yang banyak bekal sedangkan kamu pulang dengan tangan kosong ?".

Seorang penyair lain berkata ;

"Jika kau pergi tampa berbekal takwa dan setelah kau mati, kau bertemu dengan rakan-rakanmu yang banyak bekal, pasti kau akan menyesal kerana kau tak seperti mereka. Kau tak akan larat menunggu seperti mereka tunggu..."

Penyair lain juga berkata;

"Kematian adalah samudra yang bergelora, ombaknya menghanyut segala. Wahai jiwa, aku ingin mengatakan sesuatu, maka dengarkanlah ucapan dari orang yang sayang dan ingin memberimu nasihat yang tulus...tiada yang berguna bagimu dialam kubur selain takwa dan amal soleh !".

Penyair lain pula menyebut ;

"Setelah membaringkan aku diatas tanah yang sepi dan gelap, mereka pun pulang meninggalkan aku sendiri dan merana. Hari ini yang ada hanyalah tangisan pilu semua yang pernah ada seperti tiada sama sekali. Semua yang kamu ingatkan dahulu, kini benar-benar terjadi. Disini tiada aku temui kawan untuk menghibur dan jika kau dapat lihat keadaan ku kini pastinya kau akan menangis sedih".

Penyair ini pula bermadah;

"Ketika kau dilahirkan ibumu, kamu menangis sedangkan orang-orang disekelilingmu tertawa gembira. Maka buatlah dihari kematian mu mereka semua menangis sedangkan kamu tersenyum gembira."

Telah diriwayatkan oleh Muhammad al Qarsyi bahawa ia pernah mendengar gurunya mengatakan "Wahai Manusia, aku adalah orang yang sayang dan ingin memberikan nasihat yang tulus pada kamu semua. Solatlah dikegelapan malam untuk kegelapan kubur, berpuasalah sebelum datangnya hari kebangkitan, pergilah haji dengan bersusah payah dan bersedakahlah ".

Yazid ar Raqasyi pernah mengatakan "Wahai orang yang berada didalam kubur sendirian, aku yakin dengan amal-amal baikmu kau gembira". Kemudian ia menangis hingga air matanya membasahi sarban yang dipakainya. Dan setiap kali memandang kubur, ia akan menjerit menangis.

Begitulah sedikit perbahasan yang dapat dimuatkan didalam bab-bab dikeluaran kali ini. Banyak lagi bab yang sedang menunggu untuk keluaran akan datang. Semua bab ini adalah penting bagi mereka yang memahami akan tajuk-tajuk perbincangan, perbahasan dan kupasan hadis yang cukup jitu dan berilmu yang seharusnya diambil iktibar dan contoh tauladan bagi kita semua. Sekian dahulu untuk kali ini dan pastinya perlu dinanti akan keluaran akan datang...wassalam.

sekian,

Atok Zamany.