Friday, April 05, 2019

PERMASAALAHAN TAUHID TIGA SERANGKAI

PEMBUKAAN;


Dalam isu ini sebenarnya telah diterbitkan oleh Utusan Malaysia 2009 oleh panel Penyelidikan Yayasan SOFA, Negeri Sembilan  dulu lagi kemudian banyak lagi atikal diterbitkan selepas itu supaya umat islam di Malaysia membuka minda mereka untuk menkaji berkenaan Tauhid 3 serangkai dibandingkan dengan Tauhid sifat 20 yang telah diamalkan sekian lama di Malaysia sejak dahulu lagi. Kemudian panel Penyelidikan Yayasan SOFA, Negeri Sembilan mengeluarkan kenyataan mereka hasil dari penyelidikan yg telah mereka lakukan. Sebelum pembaca memulakan membaca rancana ini, sebelum itu kamu mestilah berfikiran positif dan membuka minda kamu dari semua arah supaya kamu jangan memihak dan condong pada satu arah saja. Kamu teliti dahulu fakta-fakta yg ada sebelum kamu membuat rumusan disebabkan yg mengeluarkan pandangan berkenaan Tauhid 3 serangkai ini ialah dari kitab-kitab tulisan Ibnu Taimiyyah yang semamangnya kontroiversi di Malaysia ini. Sebab itulah kena buka minda dan berfikiran resional semasa membaca atikal atok ini hingga akhir. Mari kita tengok contoh-contoh yang ada didalam blog-blog dan portal-portal itu berkenaan dgn permasaalahan ini. Kemudian barulah kita boleh merumuskan pendapat kita bagaimana kedudukan sebenar masaalah Tauhid tiga serangkai ini didalam ajaran Islam di Negara kita. Kenalah mengikut ijmak seluruh Mufti, Ulama-ulama dan cerdek pandai yang membuat kalian mereka sebelum mereka mengeluarkan pendapat untuk dijadikan pedoman kepada kita.

TAUHID TIGA SERANGKAI...?:
YAYASAN SOFA, INSTITUT AL-QAYYIM DAN USTAZ KAMIL HALIM
Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN.

Syarat sah syahadat kita adalah mengucap dengan lisan, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota.

Menyorot ruangan Relung Cahaya minggu lepas, kita telah pun mempersoalkan dan membincangkan secara ringkas tentang sumber tauhid tiga serangkai ini.

Setelah kita mengetahui dengan jelas bahawa pembahagian tauhid kepada tiga ini tidak mempunyai sumber yang sahih di sisi syarak, maka pada minggu ini kami ingin mengajak pembaca menghalusi lagi penelitian tentang permasalahan ini agar kebenaran akan terserlah dan kebatilan akan terpadam.

Memandangkan pereka tauhid bidaah ini mengklasifikasikan tauhid kepada tiga, maka kami ingin mengemukakan persoalan, apakah terdapat perbezaan di antara tauhid uluhiah dan rububiah?

Sebelum persoalan ini dijawab, kami ingin berkongsi dengan pembaca tentang jawapan ringkas melalui e-mel yang kami terima daripada seorang pembaca yang pro-tauhid tiga serangkai ini.

Namun, jawapan yang mewakili penghantar tidak menjawab persoalan yang diutarakan pada minggu lepas.

Beliau hanya mengemukakan hujah hasil dari pemikiran Ibnu Taimiyyah seperti yang dapat dilihat di dalam kitab-kitabnya, sedangkan hujah Ibnu Taimiyyah ini telah lama disangkal oleh ulama ahli sunnah.

Perlu kita fahami, tidak semua ilmu yang diformulasikan atau semua hasil istiqra' (telaah) atau pemikiran seseorang itu boleh diterima jika tidak sejajar dengan al-Quran dan sunnah.

Apatah lagi, ilmu yang berkaitan dengan akidah yang mesti dirujuk dengan rapi dan betul kepada sumber yang sahih lagi mutawatir. Jika wujud kepincangan, maka ia tertolak sama sekali.

Kepincangan itu telah pun dibincangkan oleh ulama dan telah pun kami paparkan dan akan kami sebutkan, insya-Allah.

Menurut penghantar e-mel itu lagi, mengingkari tauhid tiga ini bererti tidak bertafaqquh terhadap kitab Allah, tidak mengetahui kedudukan Allah, mengetahui sebahagian dan tidak mengetahui sebahagian yang lainnya.

Dengan spontan benak hati kami bertanya, inikah jawapan yang sepatutnya kami peroleh daripada seseorang yang merasa telah bertafaqquh dengan kitab Allah?

Kami juga agak terkejut dengan kenyataan ini. Jika mereka yang mengingkari tauhid tiga ini dianggap tidak bertafaqquh dengan kitab Allah, bagaimanakah kedudukan ulama dan para sarjana yang telah saya sebutkan pada siri pertama yang mengingkari pembahagian tauhid ini?

Apakah al-Azhar, sebuah universiti yang diiktiraf oleh dunia Islam, mempunyai ulama dan tokoh-tokoh yang lemah kefahamannya tentang kitab Allah? Bagaimana pula dengan Mufti Mesir yang telah menafikan dengan lantang perkara ini di dalam fatwanya?

Apa pun jawapan yang dikemukakan oleh pro tauhid tiga serangkai ini, ia telah kami rujuk di dalam kitab asalnya yang sememangnya tersimpan kemas di perpustakaan kami.

Ramai ulama yang telah menjawabnya, cuma pada keluaran kali ini kami tidak berkesempatan untuk menyertakannya.

Sebaiknya kita tinggalkan dahulu tajuk ini dan kembali kepada persoalan hari ini.

Kenapa soalan ini dikemukakan dan sebelum persoalan ini dijawab, kami ingin nyatakan di sini bahawa melalui tauhid tiga serangkai ini didapati perekanya, Ibnu Taimiyyah dan pengikut-pengikutnya telah menyatakan bahawa:

1. Orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah adalah ahli tauhid (orang yang mengesakan Allah) dengan tauhid rububiah.

2. Tauhid orang musyrik ini samalah dengan tauhid sebahagian orang Islam yang bertawassul, beristighathah dan bertabarruk dengan para nabi dan orang-orang soleh.

Ini bermaksud orang Islam yang bertawassul (memohon kepada Allah melalui perantaraan), beristighathah (menyeru minta tolong) dan bertabarruk (ambil berkat) samalah dengan orang musyrik kerana tidak memiliki tauhid uluhiah kerana dianggap menyembah apa yang ditawassulkan.

Kenyataannya berbunyi: "Tauhid rububiah sahaja tidak menafikan kekufuran seseorang dan tidak mencukupi bagi keimanan/keislaman seseorang". (Risalah Ahli al Suffah H: 34.)

"Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah ahli tauhid dengan tauhid rububiah. Mereka tidak termasuk dari kalangan ahli tauhid uluhiah kerana telah mengambil sembahan-sembahan yang lain untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT".

Mereka juga menyatakan: "Sesungguhnya orang-orang Islam yang bertawassul dan beristighathah dengan para Nabi dan orang-orang soleh serta bertabarruk dengan mereka (para nabi dan orang-orang soleh), adalah kufur. Bahkan, kekufuran mereka lebih dahsyat daripada kekufuran Abu Lahab, Firaun, Haman dan lain-lain". (Fatawa Ibni Taimiyyah 14/380).

Ini adalah antara kenyataan yang tidak ditulis dan tidak ditemui di dalam kebanyakan kitab-kitab berkaitan pembahagian tauhid ini di Malaysia.

Di negara kita, tauhid ini masih berada dalam peringkat pengenalan. Tetapi jika kita merujuk kepada kitab Ibnu Taimiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab dan pemuka-pemukanya, kenyataan ini banyak ditulis di dalam kitab-kitab mereka. Inilah natijah sebenar yang akan kita dapati dari pembahagian tauhid ini.

Oleh kerana itu, kita dapati di kebanyakan negara timur tengah yang telah lama memakai tauhid ini berlaku pergolakan, perpecahan dan pembunuhan akibat gejala sembarangan mengkafirkan dan menghalalkan darah umat Islam yang dianggap menyanggahi tauhid ini.

Malah, dengan tauhid inilah menyebabkan berlakunya keruntuhan kepada Empayar Uthmaniyyah yang merupakan empayar terbesar Islam suatu ketika dahulu. Insya-Allah, perinciannya akan kami susuli pada keluaran akan datang.

Apa yang pasti, kenyataan Ibnu Taimiyyah ini jelas bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan telah diketahui secara dharuri di sisi ulama.

Bagi menjelaskan tentang kesalahan dan kebatilan pendapat mereka ini, maka soalan ini dijawab: Sesungguhnya tidak ada perbezaan di antara tauhid uluhiah dan tauhid rububiah.

Kedua-duanya adalah perkara yang sama dan tidak boleh dipisahkan serta tidak menerima sebarang pembahagian. Allah tidak menerima daripada hamba-hamba-Nya, melainkan akidah tauhid yang tulus dan suci kepada-Nya, Tuhan sekelian alam, yang dilafazkan dengan lidah, diiktikad dengan hati, diamalkan dengan anggota jasad dan dimanifestasikan dengan kalimah (Laa Ilaaha Illallah).

Dengan perkara inilah, semua Nabi dan Rasul diutuskan.

Adakah orang kafir ahli tauhid?

Terhadap pendapat yang menyatakan bahawa orang kafir dan musyrik sejak zaman berzaman adalah ahli tauhid dengan tauhid rububiah dan para Rasul a.s tidak diutuskan melainkan dengan tauhid uluhiah.

Jawabnya: Hakikatnya, pendapat ini merupakan suatu perkara yang telah menutup pintu kebenaran dan hakikat, menyalahi akal dan syarak dan mendustai penjelasan daripada nas-nas al-Quran dan sunnah.

Perkara ini juga merupakan perkara bidaah yang sesat dan tidak terdapat pada umat salaf yang terawal. Tauhid seperti ini meruntuhkan akidah dan bersifat saling bercanggah.

Dalam satu masa, mereka telah menjadikan sekelompok orang Islam sebagai ahli tauhid dan bukan ahli tauhid. Ini suatu perkara yang pelik.

Sedangkan, realitinya ialah seseorang itu mesti berada di salah satu kedudukan, iaitu sama ada berada dalam kedudukan ahli tauhid atau pun musyrik. Tidak boleh seseorang itu berada di antara dua keadaan (tauhid dan kufur).

Kepercayaan mereka juga tentang ketauhidan orang musyrik dengan tauhid rububiah tidaklah benar. Bahkan dakwaan ini adalah suatu penipuan yang ditolak sama sekali oleh akal dan naqal.

Insya-Allah, kami akan mengemukakan dalil-dalil dari akal dan naqal pada minggu hadapan.

Sesungguhnya perkara yang paling pelik ialah menganggap orang kafir sebagai ahli tauhid dan menganggap orang Islam yang telah mengucapkan kalimah tauhid sebagai bukan ahli tauhid.

Renungilah! Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadat 70 tahun. Ibadah Abu Darda' r.a yang paling utama selepas melaksanakan kefarduan ialah bertafakur kerana dengannya dia sampai kepada hakikat suatu perkara dan membezakan di antara yang hak dan batil.

Bahkan, dengannya juga dia dapat menilik kerosakan dan helah nafsu yang halus, tipu daya dunia, dan mengenali helah-helah untuk lebih berwaspada dengannya.

Dalil sanggah beza tauhid uluhiah dan rububiah
Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN
Utusan Malaysia – 14 Disember 2009

MENYAMBUNG persoalan minggu lepas tentang tauhid uluhiah dan rububiah yang dibezakan oleh pereka tauhid ini, adakah terdapat perbezaan di antara kedua-duanya? Maka minggu ini kami memaparkan pula dalil aqal dan naqal yang menafikan sama sekali perbezaan ini.

Kami tegaskan sekali lagi, bahawa dengan membezakan di antara kedua-dua tauhid ini, mereka menganggap orang musyrik sebagai ahli tauhid dengan tauhid rububiah.

Dalam erti kata lain, melalui konsep tauhid rekaan Ibnu Taimiyyah ini, orang musyrik atau orang yang tidak mengucapkan kalimah syahadah dianggap sebagai ahli tauhid atau orang yang mengesakan Allah.

Ini kerana, kononnya mereka percaya dan mengakui bahawa Allah yang mencipta segala sesuatu dan mentadbir segala urusan alam ini, tetapi mereka tidak bertauhid dengan tauhid uluhiah kerana menyekutukan Allah dalam sembahannya.

Maknanya juga, dalam satu masa seseorang itu boleh dikira sebagai ahli tauhid dan musyrik. Inilah salah satu kepincangan tauhid ini yang mendapat sanggahan yang hebat daripada ulama Ahli Sunnah.

Sebagai menjelaskan lagi kepincangan dan kebatilan tauhid ini, marilah sama-sama kita merujuk kepada dalil-dalil ulama dari sudut akal dan naqal.

Dari sudut aqal

Sekiranya orang-orang musyrik termasuk di dalam golongan ahli tauhid rububiah (sebagaimana yang mereka percayai), bermakna mereka ini beriktikad dengan iktikad yang jazam (teguh dan tidak berbelah bahagi).

Dengan iktikad ini, sudah pasti mereka tidak akan meragui bahawa Allah itu Esa pada ciptaan, kekuasaan, pentadbiran, takdir dan perbuatan-Nya serta dalam mendatangkan suatu kesan sama ada manfaat atau pun mudarat, yang kesemuanya ini adalah komponen bagi tauhid rububiah.

Jika inilah keadaannya, bolehkah diterima akal, dengan iktikad sedemikian mereka boleh pula mengambil tuhan selain Allah untuk disembah, sedangkan tuhan yang lain itu tidak berkuasa mendatangkan sebarang manfaat atau mudarat kepada mereka?

Orang-orang musyrik pada setiap zaman dan tempat menyembah pelbagai sembahan selain Allah. Mereka mempercayai bahawa sembahan-sembahan mereka itu boleh melakukan sesuatu perbuatan, mendatangkan kesan, manfaat dan mudarat.

Boleh mendekatkan mereka kepada Allah, boleh mendatangkan sesuatu kebaikan bagi setiap orang yang datang meminta pertolongan kepada tuhan-tuhan mereka dan boleh mendatangkan mudarat kepada setiap orang yang berpaling daripadanya.

Semua kepercayaan ini menafikan tauhid rububiah.

Dari sudut naqal

Nas-nas syariat telah menetapkan secara jelas, terang dan qatie (pasti) bahawa orang-orang musyrik pada setiap masa dan tempat tidak akan mampu bertauhid dengan tauhid rububiah semata-mata dan menafikan uluhiah, tetapi mereka semua adalah orang-orang musyrik pada uluhiah dan rububiah sekali gus kerana kedua-duanya adalah perkara yang satu.

Sebagai contoh, kami sebutkan di sini dalil-dalilnya:

1. Firman Allah SWT dalam menceritakan tentang orang-orang musyrik ketika ditanya tentang rahsia sebenar mereka menyembah berhala selain Allah: Tidaklah kami (orang musyrik) menyembah atau memuja mereka (sembahan-sembahan mereka), melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah dengan sedamping-dampingnya. (al-Zumar: 3)

Ayat ini jelas menunjukkan, orang-orang kafir beriktikad bahawa patung-patung mereka mempunyai kekuasaan untuk memberikan hidayah kepada mereka dan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maksudnya sembahan mereka itu mampu memberi kesan dengan sendirinya.

Maka di manakah letaknya tauhid mereka bagi tauhid rububiah?!.

2. Nabi Hud a.s ketika berdialog dengan orang musyrikin tentang patung-patung sembahan mereka dan ketika diterangkan kepada mereka bahawa sembahan mereka itu tidak berkuasa untuk mendatangkan sesuatu kepada mereka melainkan Allah, mereka berkata: Kami hanya boleh berkata bahawa setengah daripada tuhan-tuhan kami telah mengenakanmu sesuatu penyakit gila (disebabkan engkau selalu mencaci penyembahan kami itu). (Hud: 54)

Kepercayaan bahawa sembahan-sembahan mereka boleh mendatangkan kesan yang buruk, jelas menunjukkan bahawa orang musyrik mempercayai pada sembahan-sembahan mereka ada kekuasaan yang boleh melakukan sesuatu perbuatan dan mendatangkan kesan mudarat atau manfaat.

Ini menunjukkan bahawa orang musyrikin tidakpun mengesakan Allah pada rububiah tetapi menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain pada tauhid uluhiah. Iktikad mereka ini ternyata berbeza dengan apa yang dipercayai oleh pendokong bidaah pembahagian tauhid.

3. Allah SWT berfirman: Tidakkah engkau pelik memikirkan (wahai Muhammad) tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim (dengan sombongnya) mengenai tuhannya (Rabb) kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan? Ketika Nabi Ibrahim berkata: Tuhanku (Rabbi) ialah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Ia (Namrud) menjawab: Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. (al-Baqarah: 258)

Berdasarkan ayat di atas jelas dapat dilihat, Namrud telah mendakwa dirinya dengan perkara yang berkaitan tentang rububiah seperti mempunyai kerajaan, kekuasaan dan pemerintahan.

Dia juga mempercayai mempunyai keistimewaan rububiah yang boleh menghidupkan dan mematikan. Kemudian selepas itu, dia berdebat dengan Nabi Ibrahim a.s tentang Rabbnya (tuhan yang menjadikan) dan bukan tentang Ilahnya (tuhan yang disembah) sebagaimana penggunaan istilah dalam ayat tersebut.

Adakah selepas penjelasan ini, masih ada yang mendakwa: Sesungguhnya Namrud adalah ahli tauhid dengan tauhid rububiah dan Nabi Ibrahim a.s telah datang kepadanya untuk mengajak kepada tauhid uluhiah sahaja?

4. Allah SWT telah berfirman dalam menceritakan tentang Nabi Yusuf a.s yang mengajak sahabat-sahabat sepenjaranya kepada akidah tauhid yang suci:

Wahai sahabat sepenjaraku berdua! Memuja dan menyembah berbilang-bilang tuhan (Arbaab – jama’ kepada Rabb) yang bercerai-berai itukah yang lebih baik atau menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa? (Yusuf: 39)

Marilah bersama saya memerhatikan perkataan Nabi Yusof a.s ketika mempersoalkan tentang Tuhan yang lebih baik disembah: “Adakah Tuhan-tuhan (Arbab) yang bercerai-berai. Beliau tidak berkata: “Tuhan-tuhan (Aalihah – jamak kepada Ilah).”

Adalah jelas bahawa penghuni penjara menyembah lebih daripada satu Rabb dan lebih daripada satu Ilah.

Adakah masih boleh diterima oleh akal yang sejahtera, jika dikatakan: Orang-orang musyrikin bertauhid dengan tauhid rububiah dan Nabi Yusuf datang kepada mereka dengan membawa tauhid uluhiah sahaja? Maha Suci Allah, ini adalah suatu pembohongan yang besar!.

5. Allah SWT berfirman menceritakan tentang Firaun yang berkata ketika menakut-nakutkan kaumnya agar mereka mentaatinya. Firaun berkata: Akulah tuhan kamu (Rabbukum) yang tertinggi. (al-Naazi’aat: 24)

Demikianlah dakwaan rububiah Firaun bagi dirinya dan dia cuba mengagamakan kaumnya dengan rububiah ini. Maka dari sini, tidakkah ada langsung sebesar zarah perasaan salah bagi mereka yang mendakwa bahawa Firaun dan kaumnya bertauhid dengan tauhid rububiah dan telah datang kepada mereka Musa Kalimullah a.s dengan tauhid uluhiah sahaja?

Di ketika yang lain, Firaun juga mendakwa uluhiah bagi dirinya ketika dia berkata: Wahai orang-orangku, aku tidak mengetahui adanya bagi kamu sebarang tuhan (ilah) selain daripadaku. (al-Qasas: 38)

Ini menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan di antara rububiah dan uluhiah. Oleh kerana itu, sesiapa yang mendakwa dirinya dengan rububiah, maka dia telah menjadikan dirinya Ilah (sebagai tuhan yang patut disembah).

Sesiapa yang mendakwa dirinya dengan uluhiah pula, maka dia telah menjadikan dirinya sebagai Rabb (tuhan yang menciptakan, mentadbir dan sebagainya) bagi orang lain.

6. Mayat-mayat yang berada di dalam kubur, masing-masing tidak ditanya tentang uluhiah dan tauhidnya, tetapi malaikat akan bertanya kepadanya: Man Rabbuka? (Siapakah rab (tuhan) kamu?”

Sekiranya tauhid itu seperti yang dipercayai oleh Ibnu Taimiyyah, yang mana semua manusia di sisinya beriktikad dengan tauhid rububiah, kenapakah soalan malaikat ini masih diperlukan dan bermanfaat?

Ini menunjukkan bahawa dakwaan Ibnu Taimiyyah adalah tidak benar dan palsu semata-mata.

Kesimpulannya, orang yang syirik pada uluhiahnya dikira sebagai syirik pada rububiahnya juga. Sesiapa yang syirik pada rububiah maka dia juga adalah syirik pada uluhiah.

Minggu hadapan kami akan mengemukakan dalil-dalil mereka dan jawapan ulama tentang kesamaran dakwaan mereka. Benarlah perumpamaan Quraniy bahawa, sesungguhnya rumah yang paling rapuh ialah rumah labah-labah. (al-Ankabut: 41). Wallahu a’lam.

Tulisan: Mohd. Shah Che Ahmad
13 Disember 2017 4:00 PM Utusan Malaysia

“PEMBAHAGIAN tauhid kepada Uluhiyyah, Rububiyyah serta Asma dan Sifat adalah pembahagian yang tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun sebelum Ibn Taimiyah. Begitu juga tidak pernah didengari mana-mana ulama salaf. Ertinya, ini adalah bidaah yang sesat.”

Begitulah antara hujah yang sering menjadi perdebatan segelintir golongan tertentu bagi membantah umat Islam daripada mempelajari dan beriman dengan pembahagian tauhid tersebut atau dikenali sebagai tauhid tiga serangkai.

Selain dikaitkan dengan ulama pemikiran kontroversi, Ibn Taimiyah, pembahagian tauhid tiga serangkai itu juga sering kali didakwa sebagai doktrin yang mencetus kepada keganasan dan melahirkan golongan yang gemar menyesat serta mengkafirkan umat Islam lain.

Sehingga terdapat usaha agar pendidikan tauhid tiga serangkai yang sekian lama diajar dimansuhkan daripada kurikulum pelajaran di sekolah dan institusi pengajian tinggi.

Menjelaskan isu tersebut, Pembantu Profesor Kuliah Pendidikan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Dr. Nik Md. Saiful Azizi Nik Abdullah berkata, hakikatnya sebelum Ibn Taimiyah, tauhid tiga serangkai telah dahulu diperkenal oleh ulama salaf lain termasuk Ibn Mandah, Ibn Bathah dan Ibn Jarir Al-Tabari.

“Bagaimanapun, tindakan mengaitkan Ibn Taimiyah dengan keganasan merupakan satu konspirasi terhadap karya-karya beliau. Tidak hairanlah, sedangkan nas al-Quran dan hadis juga boleh dieksploitasi oleh golongan ajaran sesat apatah lagi perkataan ulama.

“Saya yakin dan percaya, dengan membaca karya Ibn Taimiyah akan menyebabkan seseorang lebih jelas dan kagum dengan ketokohannya dalam bidang ilmu serta kerohanian. Ketidakmampuan sebahagian individu membaca karya tokoh tersebut menyebabkan beliau menjadi ‘mangsa’ eksploitasi.

“Kesannya, masyarakat awam dan mereka yang tidak mampu menilai dengan baik terpaksa menerima sahaja apa yang diperkata kepada tokoh ini,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika membentangkan kertas kerja ‘Pelaksanaan Wasatiyah di Universiti: Kajian Kes di UIAM’ dalam Konvensyen Khayr Ummah 2017 di ibu negara, baru-baru ini.

Nik Md. Saiful berkata, tidak terkecuali, UIAM turut terkena tempias dakwaan negatif sebagai pusat penyebaran ajaran Wahabi.

Menurutnya, terdapat dakwaan secara rambang menyatakan keadaan ini berpunca daripada pengajaran konsep tauhid tiga serangkai yang diajarkan pada peringkat universiti boleh membawa kepada fahaman ekstrim.

Sebagai pengkaji, Nik Md. Saiful berpandangan seperti berikut:

1. Tauhid tiga serangkai tidak boleh dengan mudah dikaitkan dengan elemen keganasan. Berdasarkan konsep dan contoh yang diberikan, tiada langsung kaitannya dengan ekstremisme serta keganasan. Tauhid diajarkan supaya pelajar memahami konsep keesaan Allah.

2. Antara buku teks yang digunakan yang menyebut tauhid tiga serangkai ini adalah buku Iman: Rukun, Hakikat dan Pembatalannya karangan Dr. Muhamad Naim Yasin. Sebenarnya buku-buku tersebut tidak langsung menyandarkan konsep ini kepada mana-mana tokoh tertentu.

3. Penulis mengakui pembahagian tauhid kepada tiga bahagian memang tidak berlaku di zaman Rasulullah. Ia disusun kemudian untuk memahamkan pecahan kandungannya agar mudah difahami. Ia tidak langsung bercanggah dengan nas-nas yang ada. Begitu juga disiplin ilmu lain.

“Perlu ditegaskan, yang menjadikan golongan muda sekarang ini ganas bukan disebabkan membaca buku ilmiah, tetapi terlebih menonton video ganas di pawagam dan televisyen.

“Begitu juga, yang menjadikan generasi muda kita ini layu dan lesu pula bukan hanya disebabkan tidak membaca, tetapi leka dengan budaya hedonisme dan hiburan melampau,” ujarnya.

ISNIN, NOVEMBER 30, 2009 Utusan Online.
Tauhid tiga serangkai disyariat dalam Islam?

MINGGU ini kita menyambung kembali persoalan tauhid tiga serangkai yang telah pun diberikan lontaran awal pada dua minggu lepas. Sebelum soalan pertama dilontarkan mengenai tauhid tiga serangkai atau tauhid tiga bahagian yang diformulasikan atau direka oleh Ibnu Taimiyyah ini, sebaiknya kita melihat dahulu secara ringkas definisi yang diberikan kepada ketiga-tiga tauhid ini.

Tauhid rububiah didefinisikan dengan makna mengesakan Allah pada ciptaan, pemerintahan, takdir, pentadbiran dan perbuatan-Nya serta dalam memberikan suatu kesan.

Manakala tauhid uluhiah didefinisikan dengan makna mengesakan Allah dalam hal peribadatan tanpa mengambil seorang manusia pun bersama Allah sebagai sembahan.

Tauhid Asma' dan Sifat pula didefinisikan dengan makna mengesakan Allah pada apa yang dinamakan dan disifatkan dengan diri-Nya, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-Nya atau yang didapati daripada lidah nabi-Nya yang telah menetapkan dengan apa yang telah ditetapkan bagi diri-Nya.

Dalam membincangkan pembahagian ini, maka perkara utama yang perlu dipersoalkan dan bincangkan ialah adakah pembahagian ini telah dinaskan oleh syarak dan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan ke atasnya? Adakah pembahagian ini merupakan perkara yang disyariatkan ataupun perkara baru yang dicipta (bidaah)?

Persoalan ini, mengandungi beberapa jawapan:

Jawapan Pertama

Ibnu Taimiyyah yang merupakan pereka pembahagian tauhid ini mendakwa dirinya bermazhab Hanbali.

Namun Imam Ahmad ibnu Hanbal r.a. sendiri, yang dikatakan menjadi tempat sandaran bagi orang-orang yang melakukan pembahagian tauhid bidaah ini, tidak pernah menyatakan bahawa tauhid itu mempunyai beberapa bahagian; tauhid rububiah, tauhid uluhiah dan tauhid asma' dan sifat.

Beliau juga tidak pernah menyatakan bahawa sesiapa yang tidak mengetahui tauhid uluhiah, tidak dikira makrifatnya tentang tauhid rububiah kerana tauhid rububiah ini telah diketahui oleh orang musyrikin.

Sesungguhnya akidah Imam Ahmad ibn Hanbal r.a telah disusun di dalam kitab-kitab karangan pengikutnya. Misalnya, di dalam kitab biografinya yang ditulis oleh Ibnu Jauzi dan lain-lainnya, tidak terdapat langsung pembahagian tauhid rekaan ini. Maka dari manakah Ibnu Taimiyyah mengambil tauhid ini?

Jawapan Kedua

Tidak berkata walau seorang daripada Sahabat-sahabat Nabi r.a: "Sesungguhnya tauhid itu ialah tauhid rububiah dan tauhid uluhiah, dan sekiranya seseorang tidak mengetahui tentang tauhid uluhiah, maka tidak dikira makrifahnya tentang tauhid rububiyyah kerana tauhid rububiah ini telah diketahui oleh orang musyrikin".

Justeru, saya mencabar kepada setiap orang yang mempunyai ilmu yang mendalam, supaya menaqalkan kepada kami pembahagian yang diada-adakan ini daripada sahabat-sahabat Nabi r.a, sekalipun dengan mengemukakan satu riwayat yang lemah.

Jawapan Ketiga

Tidak terdapat dalam sunnah Nabi SAW yang luas dan menjadi penjelas kepada kitab Allah, sama ada dalam kitab-kitab hadis sahih, sunan-sunan, musnad-musnad dan mu'jam-mu'jam yang menyebut bahawa Nabi SAW pernah bersabda dan mengajar sahabat-sahabatnya, bahawa tauhid itu terbahagi kepada tauhid uluhiah dan juga rububiah yang telah diketahui oleh orang musyrik.

Sekiranya berkumpul jin dan manusia bersama-sama mereka untuk menetapkan bahawa pembahagian ini adalah datang daripada Nabi SAW dengan isnadnya, sekalipun dengan isnad yang lemah, nescaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya walaupun dengan satu jalan.

Jawapan Keempat

Telah tercatat dalam sunnah yang banyak, bahawa dalam dakwah Rasulullah SAW mengajak manusia kepada Allah, Baginda SAW menyeru mereka ke arah penyaksian kalimah syahadah: Tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Baginda SAW juga mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala.

Di antara hadis yang paling masyhur menyebut tentang perkara ini ialah hadis Muaz ibnu Jabal r.a. Ketika beliau diutuskan oleh Nabi SAW ke Yaman, Baginda SAW bersabda kepadanya: Serulah mereka kepada penyaksian "Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah". Sekiranya mereka mentaatinya, maka hendaklah kamu khabarkan kepada mereka bahawa diwajibkan ke atas mereka solat lima waktu sehari semalam. (riwayat al-Bukhari dalam Sahihnya)

Diriwayatkan oleh pengarang kitab Sunan dan Ibnu Hibban, bahawa seorang Arab Badawi memberitahu Rasulullah SAW bahawa dia telah melihat anak bulan. Lantas Rasulullah SAW memerintahkan supaya berpuasa dan Baginda SAW tidak menyoalnya melainkan tentang pengakuannya terhadap kalimah syahadah. (diriwayatkan oleh Abu Daud, al Nasaei, al Tirmizi dan lain-lain)

Sekiranya tauhid itu terbahagi kepada tiga bahagian sebagaimana yang mereka perkatakan, maka sudah tentulah Nabi SAW menyeru sekelian manusia kepada tauhid uluhiah yang tidak mereka ketahui dan bukannya tauhid rububiah kerana mereka telah mengetahuinya.

Demikian juga, perlulah Baginda SAW bersabda kepada Muaz r.a, "Serulah mereka kepada tauhid uluhiah," dan Baginda SAW bertanya terlebih dahulu kepada orang Arab Badawi yang melihat anak bulan Ramadan, "Adakah kamu mengetahui tentang tauhid uluhiah dan perbezaan di antara tauhid ini dengan tauhid rububiah, dan adakah kamu mengetahui tauhid asma' dan sifat?"

Jawapan Kelima

Di dalam kitab Allah yang ternyata tidak dicemari dengan kebatilan, tidak membezakan di antara tauhid uluhiah dan tauhid rububiah.

Begitu juga tidak dikatakan kepada mereka: Sesiapa yang tidak mengetahui tauhid uluhiah tidak dikira imannya, bahkan dia adalah lebih kafir daripada Firaun dan Haman. Tetapi Allah SWT memerintahkan dengan kalimah tauhid secara mutlak sebagaimana firman Allah SWT kepada Nabi-Nya dalam surah Muhammad ayat 19: Ketahuilah, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Begitu jugalah dengan keseluruhan ayat tauhid yang disebut di dalam al-Quran.

Sekiranya kamu kehendaki, maka bacalah surah al-Ikhlas yang menyamai sepertiga al-Quran. Adakah kamu mendapati di dalamnya ayat yang membezakan di antara uluhiah dan rububiah sebagaimana yang mereka sangkakan?

Jawapan Keenam

Melalui pembahagian yang direka ini, memberi kefahaman kepada kita, seolah-olah Allah masih belum lagi menyempurnakan agama-Nya. Kemudian, datang seseorang yang kononnya untuk menyempurnakan agama Allah yang masih lagi mempunyai kekurangan dan menjelaskan tentang tauhid dan pembahagiannya kepada manusia pada kurun ke-7 Hijrah.

Pada kurun ini, lahirnya pembahagian tauhid uluhiah, rububiah, asma' dan sifat yang dicetuskan oleh Ibnu Taimiyyah (661- 724 H). Seolah-olah semua umat tidak mengetahui tentang apa yang diperkenalkan oleh pemuka-pemuka pembahagian tauhid rekaan ini.

Selepas kita mengetahui jawapan daripada soalan pertama ini, yakinlah kita dengan sempurna bahawa tauhid ini tidak mempunyai sumber yang sah daripada al-Quran dan hadis.

Ia menunjukkan bahawa pembahagian ini hanyalah rekaan semata-mata. Persoalan kedua akan dikemukakan pada minggu hadapan, insya-Allah.

Panel Penyelidikan Yayasan Sofa
Utusan Online
Dicatat oleh Abu Muhammad di 11:08 PG

Pertubuhan Ahli Sunnah Wal Jamaah Malaysia - Aswaja
1 Julai 2015

Tauhid 3 serangkai ialah:

Tauhid uluhiah
Tauhid rububiah
Tauhid asma was sifat

DICIPTA oleh Ibnu Taimiyah yg BUKAN hidup di zaman salaf. Tapi sering mendakwa INILAH PEGANGAN SALAF.

Tujuan tauhid 3
1. Mengkafirkan org Islam
2. Mensyirikkan para sahabat dan ulama Islam
3. Membidaahkan amalan umat Islam yg sahih

KESANnya..
Menyebabkan umat Islam berpecah
Mengembangkan budaya mengkafirkan org lain
Sering menipu masyarakat dgn perkataan 'ini hadis sahih'
Menyebabkan masyarakat menjadi biadap dgn ulama
Mudah mengkafirkan dan bidaahkan sahabat Nabi, seperti Saidina Uthman, Bilal bin Harith al Muzani, Saidatina Aisyah, Abdullah bin Amr dll.

STRATEGI
Mereka perkenalkan secara perlahan lahan dlm kurikulum pengajian.
Tujuannya supaya muncul generasi yg 'selesa' dgn tauhid 3.
Kesannya adalah selepas 15 tahun, terhasillah generasi yg syirikkan dan.kafirkan org.

IMPLIKASI tauhid 3 :
Mengkafirkan >>> tuduh org sembah kubur, padahal org cuma ziarah >>> org kafir >>> halal darah >>> perlu dibunuh >>> lebih utama dibunuh berbanding Yahudi >>> tindakan fizikal >>> bom makam Nabi Nabi, org soleh >>> perang, dengki, ganas, keras, bakar manusia, sembelih, bom masjid, ISIS, semuanya dgn slogan bohong "KAMI AHLI TAUHID". Sebenarnya Tauhid 3. Bukan tauhid akidah Islam.

PUNCA berlaku
Penyebaran akidah Wahhabi/Salafi
Penyelewenga isi kandungan kitab muktabar
Meluluskan seminar di kalangan pembentang atas nama 'akademik'
Toleransi yg tidak bijak
Pelantikan Wahhabi ke jawatan pembuat keputusan
Tiada keseriusan utk melihat kesan dan implikasi jauh
Rakus habuan dunia, tamakkan kemasyhuran dan hanyut dengan nafsu

USAHA yg patut dibuat:
Penerangan berterusan
Jihad ilmu
Sabar dan berkorban utk agama
Cekal dgn fitnah
Kuat smngat atas label jahat yg diberikan oleh Wahhabi
Tabah utk hadapi ugutan bunuh oleh Wahhabi

MATLAMAT tertinggi :
Mempertahankan akidah para Nabi dan sahabat serta majoriti ulama Asyairah dan Maturidiyah
Syahid di jalan Allah
Mendapatkan redha Allah
Merasai nikmat kepayahan para Nabi menyebarkan akidah yg sahih.

HARAPAN
Semoga Malaysia dan rakyatnya, semuanya sedar lebih awal akan kesan langsung betapa tauhid 3 telah menyebabkan kesan buruk kpd kehidupan dunia (berbunuhan dan kehancuran) dan kesan buruk kpd kehidupan akhirat (akidahnya kufur dan tidak diterima Allah) sehingga semua amalannya tertolak.

PESANAN
Perjuangan ini akan ada sampai kiamat, kita hanya mata rantai yg menyambungkan kesinambungannya...
Dari Blog Karim’s:
Mengapa Tauhid Tiga Serangkai ?
Tulisan: A Karim Omar

Sepertimana yang disiarkan oleh Utusan Malaysia 16 Nov 2009
SEJAK kemasukan Islam ke Tanah Melayu, umat Islam di negara ini kuat berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) yang disusun atau diformulasikan oleh dua tokoh terbesar dalam bidang ilmu tauhid iaitu Imam Abu al Hasan al Asy’ari r.a dan Imam Abu Mansur al Maturidi r.a. Perkara ini telah ditegaskan oleh ulama ulung Tanah Melayu, al Allamah Sheikh Abdullah Fahim.

Beliau juga menyatakan bahawa ia telah menjadi ijmak ulama di Tanah Melayu.

Antara kenyataannya berbunyi: “Tuan-tuan sedia maklum beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa Melayu seMelaya ini dari peringkat ke bawah hingga peringkat ke atas; awam-awam, kadi-kadi, ulama-ulama, menteri-menteri, hingga Raja-raja sekalian mereka itu bermazhab dengan mazhab al Imam al Syafi’e r.a ijma’an (ijmak), tiada seorang pun yang bermazhab lain daripada mazhab Syafi’e. Usuluddin atas perjalanan Abi al Hasan al Asy’ari r.a. Diambilkan dari Syuruh dan Hawasyi Ummu al Barahin dan Jauharah dan sebagainya daripada kitab-kitab Melayu”.

Di dalam kitab ini, pendekatan Sifat 20 digunakan bagi memahami permasalahan ketuhanan. Pendekatan ini juga diguna pakai di kebanyakan negara-negara Islam yang berpegang dengan akidah ASWJ seperti di Mesir, Syria dan Morocco.

Ia juga menjadi silibus di kebanyakan universiti di dunia Islam termasuklah universiti Islam terulung di dunia, Universiti al Azhar al Syarif.

Sejak doktrin ini diguna pakai di negara kita, kita berupaya mengecapi nikmat keamanan beragama dan ketamadunan negara. Tidak seperti negara-negara Islam lain yang memakai acuan yang bercanggah dengannya seperti aliran fahaman Syiah, Muktazilah, Musyabbihah dan sebagainya.

Tidak timbul di dalam doktrin Sifat 20 ini soal-soal kepincangan dan percanggahannya dengan akidah ASWJ yang tulen.

Namun, setelah ratusan tahun pendekatan ini digunakan tanpa sebarang masalah dalam menjaga kemurnian tauhid dan akidah umat Islam, timbul desas-desus yang mengatakan bahawa ia diambil dari Falsafah Greek.

Malah, tidak lagi sesuai dijadikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran ilmu Tauhid. Sementelahan itu juga, pendekatan tauhid tiga serangkai yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyyah menjadi pengganti Doktrin Sifat 20.

Usaha-usaha untuk menukar pendekatan tauhid tiga serangkai ini dalam kurikulum pendidikan negara juga nampaknya begitu pantas dilakukan.

Persoalannya, kenapakah tiba-tiba pendekatan ini pula yang perlu dipilih sebagai pengajaran ilmu tauhid di negara kita? Adakah pendekatan Sifat 20 mengandungi unsur-unsur yang mengelirukan atau terseleweng dari iktikad ASWJ?

Adakah pembahagian tauhid tiga serangkai ini telah dinaskan oleh syarak dan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan ke atasnya? Apakah kita pasrah sahaja dengan pendapat yang mengatakan doktrin Sifat 20 yang kita pegang dan pakai selama ini bukan tauhid yang benar tetapi diambil dari fahaman falsafah Greek.

Jika begitu, semua orang yang berpegang dengan Tauhid 20 mengikut ajaran yang salah dan sesat. Apakah boleh kita terima penyesatan ini yang melibatkan nenek moyang kita, para ulama kita dan majoriti umat Islam di seluruh dunia?

Dibawa Rasullulah SAW

Kita telah sedia maklum, bahawa akidah ASWJ yang diketahui secara umum ialah akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh sahabat-sahabat baginda.

Tidak kedapatan langsung, perkataan yang terkeluar daripada Rasulullah SAW dan sahabat baginda yang menyebut tentang tauhid yang digembar-gemburkan oleh pengikut Ibnu Taimiyyah dan Wahhabi ini.

Begitu juga dalam metodologi ASWJ yang telah disusun oleh pelopornya, Imam Abu al Hasan al Asy’ari r.a dan Imam Abu Mansur al Maturidi r.a, tidak pernah menggariskan tauhid ini dalam ruang lingkup akidah ASWJ.

Apa yang kita dapati tauhid ini telah ditimbulkan dan direka oleh Ibnu Taimiyyah dan dikembang biakkan pula oleh anak-anak muridnya sehingga ke generasi Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dalam erti kata lain, tauhid inilah yang menjadi pegangan golongan Wahhabi secara khusus.

Sejak dahulu lagi hinggalah ke hari ini, telah terdapat banyak penentangan dan penolakan yang diutarakan oleh ulama terhadap Tauhid 3 Serangkai ini.

Oleh yang demikian, kita melihat di dalam kitab-kitab penulisan ulama ASWJ, terdapat banyak butiran lanjut mengenai penolakan mereka terhadap tauhid yang direka cipta ini.

Jika kita menyoroti dari perspektif ulama tersebut, kita mendapati ulama al Azhar telah bersetuju mengeluarkan kenyataan tentang kesalahan tauhid ini yang sebenarnya telah direka dan dicipta oleh orang-orang yang terkeliru dengan maksud sebenar ayat al-Quran dan hadis.

Justeru, kenapa pula kita perlu memakai pendekatan Tauhid 3 Serangkai yang mengandungi kepincangan dan telah ditolak oleh ulama kecuali Ibnu Taimiyyah dan pengikut-pengikutnya?

Untuk lebih jelas lagi, di bawah ini disenaraikan beberapa cendekiawan dan sarjana Islam dan kitab penulisan mereka yang mengandungi penolakan terhadap ajaran tauhid rekaan ini:

Al ‘Allamah al Mufassir al Muhaddith Sheikh Yusof al Dijwi RA, Ahli Lembaga Majlis Ulama Besar al Azhar.
Beliau mengeluarkan fatwa penolakan al Azhar terhadap tauhid rububiah dan uluhiah. Kenyataannya ini dipaparkan dalam Majalah Nur al Islam edisi tahun 1933 yang merupakan lidah rasmi al Azhar pada masa itu.

Fatwa yang dikeluarkannya ini, turut dipersetujui oleh ulama al Azhar yang lain tanpa adanya sebarang bangkangan. Sehingga hari ini, fatwa tersebut masih lagi segar. Ini dapat dilihat dalam beberapa majalah yang diiktiraf oleh al Azhar. Antaranya, di dalam majalah al Muslim. Al Muhaddith al ‘Allamah Sheikh Muhammad Zaki Ibrahim r.a telah mengeluarkan kembali fatwa ini dalam majalah tersebut.

Al Muhaddith al ‘Allamah Sheikh Salamah al Qudha’i al ‘Azzami al Syafi’i r.a dalam kitabnya al Barahin al Sati’ah fi Raddi b’ad al bida’ al Syai’ah.
Kitab ini telah mendapat pengiktirafan dan pujian daripada muhaddith pada zaman tersebut iaitu al ‘Allamah Sheikh Muhammad Zahid al Kauthari r.a.

Al Allamah al Muhaddith Prof. Dr. Sayyid Muhammad ibn Alawi al Maliki al Hasani, ulama besar di Mekah al Mukarramah dan bekas tenaga pengajar Masjid al Haram yang diakui ilmunya oleh ulama pada zaman ini.
Beliau telah menulis penolakannya terhadap tauhid ini dalam kitabnya Huwallah. Bahkan beliau menyarankan kerajaan Arab Saudi supaya mengkaji semula pengajaran tauhid ini di institusi pengajian rendah, menengah dan Tinggi di dalam Muktamar Hiwar al Watoni di Mekah yang diadakan pada 5/11/1424 hingga 9/11/1424. Ia disebut di dalam kertas kerja beliau yang bertajuk al Ghuluw.

Mufti Besar Mesir, Prof. Dr. Ali Jumu’ah.
Beliau turut menyentuh masalah ini di dalam laman web beliau ketika menjawab soalan yang dikemukakan kepadanya. Iaitu, tentang seorang pemuda yang mengkafirkan seluruh penduduk kampung kerana bertawassul dengan mendakwa orang yang bertawassul tergolong dalam golongan musyrikin yang beriman dengan tauhid rububiah tetapi tidak beriman dengan tauhid uluhiah.

Beliau menolak sekeras-kerasnya pembahagian tauhid ini dengan mengatakan bahawa pembahagian tauhid ini adalah perkara rekaan yang tidak pernah datang dari Salafussoleh tetapi orang pertama yang menciptanya ialah Sheikh Ibnu Taimiyyah.

Beliau juga menyatakan bahawa pendapat yang menyatakan bahawa tauhid rububiah sahaja tidak mencukupi bagi keimanan seseorang adalah pendapat yang diadakan-diadakan dan bercanggah dengan ijmak kaum Muslimin sebelum Ibnu Taimiyyah.

Prof. Dr. Muhammad Sa’id al Ramadhan Bouti, Ulama Kontemporari Dunia Islam dari Syria.
Beliau menyatakan dengan tegas bahawa pembahagian tauhid ini adalah bidaah dalam Seminar Pengurusan Fatwa Negara-negara Asean anjuran Universiti Sains Islam Malaysia pada pada 16 hingga 17 April 2005 di Hotel Nikko Kuala Lumpur.

Prof. Dr. Isa ibn Abdullah Mani’ al Himyari – Mantan Pengarah Jabatan Waqaf dan Hal Ehwal Islam Dubai.
Beliau telah menulis mengenai kepincangan pembahagian tauhid ini di dalam kitabnya yang bertajuk ‘al Fath al Mubin fi Bara’at al Muwahhidin min ‘Aqaid al Musyabbihin.

Al ‘Allamah Abu Abdullah ‘Alawi al Yamani dalam kitabnya Intabih Dinuka fi Khatorin.
Kitab ini telah mendapat pujian dari lima ulama besar Yaman.

Al ‘Allamah Abu al Hasanain Abdullah ibn Abdur Rahman al Makki al Syafi’i, ulama besar Mekah.
Beliau juga telah membahaskan masalah ini di dalam kitabnya al Qaul al Wajih fi Tanzih Allah Taala ‘an al Tasybih.

Dr. Sheikh Yusof al Bakhur al Hasani salah seorang ahli fatwa di Kanada juga telah menulis risalah mengenainya.
Sheikh Sirajuddin Abbas seorang ulama unggul Indonesia, juga menghuraikan masalah ini yang ditulis dalam versi Melayu dalam kitabnya Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah.
Beliau dengan tegas menyatakan bahawa tauhid ini merupakan iktikad rekaan puak Wahhabi dan bukannya iktikad ASWJ.

Dalam satu petikan, beliau menyatakan: Kaum Wahhabi mencipta pengajian baru ini bertujuan untuk menggolongkan orang-orang yang datang menziarahi Makam Nabi SAW di Madinah, orang-orang yang berdoa dengan bertawassul dan orang yang meminta syafaat Nabi SAW serupa dengan orang kafir yang dikatakan bertauhid rububiah itu.

Al ‘Allamah Muhammad al ‘Arabi ibn al Tabbani al Hasani, Tenaga Pengajar di Masjid al Haram.
Beliau juga turut menulis kepincangan tauhid ini di dalam kitabnya Bara’ah al Asy’ariyyin min ‘Aqaid al Mukhalifin.

Dr. Umar Abdullah Kamil, sarjana dan pakar ekonomi Arab Saudi serta ahli eksekutif Universiti al Azhar.
Beliau pernah membentangkan kebatilan konsep Tauhid 3 Serangkai ini di dalam Seminar Perpaduan Ummah dan Pemurniaan Akidah anjuran Kerajaan Negeri Pahang pada 25-26 Ogos 2006 dan di Multaqa 3 Ulama Mekah al Mukarramah yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Johor pada 20 Februari 2008.

Kertas kerja tersebut telah diterbitkan oleh Sekretariat Penjelasan Hukum Berkenaan Isu-isu Aqidah dan Syariah Majlis Agama Islam Johor.

Beliau turut membahaskan kepincangan pembahagian tauhid ini di dalam kitabnya yang bertajuk Kalimah Hadi’ah fi Bayan Khata’ al Taqsim al Thulasi li al Tauhid (Perkataan yang tenang dalam menjelaskan kesalahan pembahagian yang tiga bagi ilmu Tauhid).

Al Allamah Abdur Rahman Hasan Habannakah al Maidani.
Beliau juga telah menulis masalah ini secara khusus di dalam kitabnya yang bertajuk Tauhid al Rububiah wa Tauhid al Ilahiyyah wa Mazahib al nas bi al Nisbah Ilaihima.

Ulama-ulama ini telah lama melakukan pengkajian dan penelitian rapi terhadap tauhid tiga serangkai ini.

Kepada pembaca yang prihatin dan bijaksana sebaik-baiknya mendapatkan keterangan lanjut dari kitab-kitab ini terlebih dahulu sebelum berani membuat kesimpulan dan melontarkan pendapat di khalayak ramai.

Asas sahih

Perkara agama apatah lagi berkaitan dengan akidah tidak boleh dibuat kesimpulan sebarangan tetapi perlu merujuk kepada asas yang sahih.

Untuk mempertahankan agama tidak cukup bermodalkan semangat juang dan sijil menjela-jela semata-mata sehingga kita terpekik dan terlolong tidak kena pada tempatnya tetapi memerlukan kemantapan ilmu, kecemburuan terhadap penodaan yang dilakukan ke atas agama dan umatnya, keikhlasan kepada Allah dan hati yang disinari cahaya oleh Allah.

Ibnu Taimiyyah dan pengikut-pengikutnya didapati telah menjadikan konsep pembahagian tauhid ini sebagai batu loncatan untuk mengkafirkan umat Islam.

Mereka telah mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dengan Rasulullah SAW dan wali-wali, orang-orang yang menziarahi kubur dan sebagainya dengan dakwaan orang yang melakukan pekerjaan tersebut bertauhid dengan tauhid rububiah sahaja tetapi tidak tidak bertauhid dengan tauhid uluhiah.

Mereka menyamakan tauhid yang dimiliki oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan ini sama dengan orang musyrikin yang menjadikan berhala sebagai sampingan mereka dengan Allah.

Apakah pernah ketika Rasulullah SAW berdakwah, Baginda SAW mengatakan kepada orang yang memeluk Islam kamu telah mempunyai tauhid rububiah tetapi masih belum memiliki tauhid uluhiah?

Apakah boleh kita katakan orang bukan Islam juga mempunyai tauhid seperti orang Islam atau ahli tauhid?

Objektif tauhid Asma’ dan Sifat digembar-gemburkan untuk menyandarkan kepada Allah SAW makna perkataan tangan, mata, bersemayam, ketawa, turun dan sifat penyerupaan yang lain kepada makna yang hakiki yang dikenali di sisi makhluk.

Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan kerana yang demikian itu menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya.

Sehubungan dengan ini, umat Islam diseru agar sama-sama berfikir dan meneliti dengan hati yang lapang dan dada yang terbuka rasional perkara ini.

Kita seharusnya berbangga dengan ramainya bilangan umat Islam dan berusaha menambah bilangan umat Islam tetapi sebaliknya kita sendiri yang mengecilkan lagi kuantiti umat Islam yang semakin hilang kualitinya hanya kerana permasalahan uluhiah dan rububiah yang sengaja ditimbulkan.

Tidak ada suatu perkara yang lebih buruk daripada mengkafirkan orang Islam yang menyebut kalimah tauhid Laa ilaaha illallah dan mentasdiqkannya di dalam hati.

Banyak kemusnahan yang berlaku di negara-negara Islam disebabkan oleh perkara ini. Kita sendiri telah menyaksikan dengan mata kepala kita bagaimana persengketaan umat Islam telah mencetuskan kelemahan dan kemusnahan terhadap negara-negara Islam seperti di Afghanistan, Yaman, Lebanon, Syria, Mesir dan sebagainya.

Semoga persengketaan dan kehancuran ini tidak terjadi di negara kita Malaysia yang tercinta ini. Justeru, sewajarnya pembahagian ini dibentangkan di atas meja perbincangan secara ilmiah dan profesional serta berlandaskan kepada usul kitab dan sunnah.

Ini hanyalah lontaran awal dari hasil penelitian kami yang dirujuk kepada sumber-sumber yang sahih dan tokoh-tokoh ulama yang berkeahlian. Insya-Allah, penerangan lanjut mengenai tauhid ini akan dikeluarkan pada keluaran akan datang.

Bahan-bahan yang bakal dipersembahkan banyak merujuk kepada kitab penulisan Imam al Haramain al ‘Allamah Ibnu al ‘Arabi al Tabbani bertajuk Bara’ah al Asy’ariyyin. Ia telah diringkaskan oleh al Allamah Prof. Dr. Isa ibn Abdullah Mani’ al Himyari, Mantan Pengarah Jabatan Waqaf dan Hal Ehwal Islam Dubai di dalam kitabnya yang bertajuk ‘al Fath al Mubin fi Bara’at al Muwahhidin min ‘Aqaid al Musyabbihin.

Tauhid tiga serangkai disyariat dalam Islam?
Dari Blog Karim’s

Sepertimana yang disiarkan oleh Utusan Malaysia 30 Nov 2009

MINGGU ini kita menyambung kembali persoalan tauhid tiga serangkai yang telah diberikan lontaran awal pada dua minggu lepas. Sebelum soalan pertama dilontarkan mengenai tauhid tiga serangkai atau tauhid tiga bahagian yang diformulasikan atau direka oleh Ibnu Taimiyyah ini,

sebaiknya kita melihat terlebih dahulu definisi yang diberikan kepada ketiga-tiga tauhid ini.

Tauhid rububiah didefinisikan DENGAN MAKNA mengesakan Allah-komen pada ciptaan, Pemerintahan, takdir, pentadbiran dan perbuatan-Nya Sumatera Dalam Memberikan Suatu Kesan.

Manakala tauhid uluhiah didefinisikan dengan makna mengesakan Allah dalam hal peribadatan tanpa mengambil seorang manusia pun bersama Allah sebagai sembahan.

Tauhid Asma 'dan Sifat pula didefinisikan dengan makna mengesakan Allah pada apa yang dinamakan dan disifatkan dengan diri-Nya, seperti yang terdapat dalam kitab-Nya atau yang diperoleh dari lidah nabi-Nya yang telah menetapkan dengan apa yang ditetapkan untuk diri-Nya .

Dalam membincangkan pembagian ini, maka perkara utama yang perlu dipersoalkan dan bincangkan adalah apakah pembahagian ini telah dinasaskan oleh syarak dan ada dalil-dalil yang menunjukkan ke atasnya? Adakah pembahagian ini adalah perkara yang disyariatkan atau perkara baru yang dicipta ( bidaah )?

Persoalan ini, mengandungi beberapa jawapan:

Jawapan pertama

Ibnu Taimiyyah yang pereka pembahagian tauhid ini mendakwa dirinya bermazhab Hanbali.

Namun Imam Ahmad ibn Hanbal ra sendiri, yang dikatakan menjadi tempat cadangan bagi orang yang melakukan pembahagian tauhid bidaah ini, tidak pernah menyatakan bahwa tauhid itu mempunyai beberapa bahagian; tauhid rububiah , tauhid uluhiah dan tauhid asma 'dan sifat.

Beliau Juga TIDAK Pernah menyatakan Bahawa sesiapa yang Tidak mengetahui tauhid uluhiah , Tidak Dikira makrifatnya tentang tauhid r ububiah kerana tauhid rububiah ini kepada Telah diketahui Oleh orang Musyrikin.

Sesungguhnya akidah Imam Ahmad ibn Hanbal ra telah disusun dalam kitab-kitab karangan pengikutnya. Contohnya, di dalam kitab biografinya yang ditulis oleh Ibnu Jauzi dan lain-lain, tidak ada pembagian secara langsung pembagian tauhid ini. Maka dari manakah Ibnu Taimiyyah mengambil tauhid ini?

Jawapan kedua

TIDAK Berkata Walau Seorang daripada Sahabat-sahabat Nabi ra: "Sesungguhnya tauhid ITU ialah tauhid rububiah dan tauhid uluhiah , dan sekiranya Seseorang TIDAK mengetahui tentang tauhid uluhiah , Maka TIDAK Dikira makrifahnya tentang tauhid Rububiyyah kerana tauhid rububiah ini kepada Telah diketahui Oleh orang Musyrikin".

Justeru, saya mencabar setiap orang yang mempunyai ilmu yang mendalam, agar menaqalkan kepada kami pembagian yang diada-adakan ini dari sahabat-sahabat Nabi ra, sekalipun dengan mengemukakan satu riwayat yang lemah.

Jawapan ketiga

Tidak terdapat dalam sunnah Nabi SAW yang luas dan menjadi jelas kepada kitab Allah, sama ada dalam kitab hadis sahih, sunan-sunan, musnad-musnad dan mu'jam-mu'jam yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda dan mengajar sahabat- sahabatnya, Bahawa tauhid ITU terbahagi Kepada tauhid uluhiah dan also rububiah Yang Telah diketahui Oleh musyrik orang.

Sekiranya berkumpul jin dan manusia bersama mereka untuk menetapkan bahawa pembahagian ini datang dari Nabi SAW dengan isnadnya, walaupun dengan isnad yang lemah, nescaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya walaupun dengan satu jalan.

Jawapan Empat

Telah tercatat dalam sunnah yang banyak, bahawa dalam dakwah Rasulullah SAW mengajak manusia kepada Allah, Baginda SAW menyeru mereka ke arah penyaksian kalimah syahadah: Tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Baginda SAW juga mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala.

Di antara hadis yang paling masyhur menyebut tentang perkara ini ialah hadis Muaz ibnu Jabal ra Ketika dia diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, Baginda SAW bersabda kepada beliau : Serulah mereka kepada penaksian "Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah". Sekiranya mereka mentaatinya, maka hendaklah kamu khabarkan kepada mereka bahawa wajib atas mereka solat lima waktu sehari semalam. (riwayat al-Bukhari dalam Sahihnya)

Diriwayatkan oleh pengarang kitab Sunan dan Ibnu Hibban, bahawa seorang Arab Badawi memberitahu Rasulullah SAW bahawa dia telah melihat anak bulan. Lantas Rasulullah SAW memerintahkan agar berpuasa dan Baginda SAW tidak menyoalnya melainkan mengenai pengakuannya terhadap kalimah syahadah. (diriwayatkan oleh Abu Daud, al Nasaei, al Tirmizi dan lain-lain)

Sekiranya tauhid ITU terbahagi Kepada Tiga Bahagian Sebagaimana Yang Acha perkatakan, Maka sudah tentulah Nabi SAW menyeru sekelian Manusia Kepada tauhid uluhiah yang Tidak Acha anda ketahui dan Bukannya tauhid rububiah kerana Acha Telah mengetahuinya.

Demikian pula, wajiblah Baginda SAW bersabda kepada Muaz ra, "Serulah mereka kepada tauhid uluhiah ," dan Baginda SAW bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang Arab Badawi yang melihat anak bulan Ramadhan, " Apakah kamu mengetahui tauhid uluhiah dan perbedaan antara tauhid dengan tauhid rububiah , dan adakah kamu mengetahui tauhid asma 'dan sifat ? "

Jawapan Kelima

Di dalam kitab Allah Yang ternyata TIDAK dicemari DENGAN kebatilan, Tidak membezakan di Antara tauhid uluhiah dan tauhid rububiah .

Begitu juga tidak dikatakan kepada mereka: Sesiapa yang tidak mengetahui tauhid uluhiah tidak dikira imannya, bahkan dia adalah lebih kafir dari Firaun dan Haman. Tetapi Allah SWT memerintahkan dengan kalimah tauhid secara mutlak seperti firman Allah SWT kepada Nabi-Nya dalam surah Muhammad ayat 19: Ketahuilah, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Begitu jugalah dengan keseluruhan ayat tauhid yang disebut di dalam al-Quran.

Sekiranya kamu kehendak, maka bacalah surah al-Ikhlas yang menyamai satu al-Quran. Adakah Kamu mendapati di Dalamnya ayat Yang membezakan di Antara uluhiah dan rububiah Sebagaimana Yang Acha sangkakan?

Jawapan Keenam

Melalui pembagian yang direka ini, memberikan kefahaman kepada kita, seolah-olah Allah belum lagi menyempurnakan agama-Nya. Kemudian, datanglah seseorang yang kononnya untuk menyempurnakan agama Allah yang masih lagi kekurangan dan menjelaskan tentang tauhid dan pembagiannya kepada manusia pada kurun ke-7 Hijrah.

Pada Kurun Ini, lahirnya pembahagian tauhid uluhiah , rububiah , asma 'dan sifat Yang Oleh dicetuskan Ibnu Taimiyyah (661- 724 H). Seolah-olah semua umat tidak mengetahui tentang apa yang diperkenalkan oleh pemuka-pemuka pembagian tauhid ini.

Selepas kita mengetahui jawapan dari soalan ini, kita yakin dengan sempurna bahawa tauhid ini tidak mempunyai sahih sumber dari al-Quran dan hadis.

Ia menunjukkan bahawa pembahagian ini hanyalah rekaan semata-mata. Persoalan kedua akan dikemukakan pada minggu depan, insya-Allah.

Tauhid uluhiyyah dan rububiyyah
Dari blog Karim’s

sepertimana yang disiarkan oleh Utusan Malaysia 7 Dis 2009

Menyorot ruangan Relung Cahaya minggu lepas, kita telah pun mempersoalkan dan membincangkan secara ringkas tentang sumber tauhid tiga serangkai ini.

Setelah kita mengetahui dengan jelas bahawa pembahagian tauhid kepada tiga ini tidak mempunyai sumber yang sahih di sisi syarak, maka pada minggu ini kami ingin mengajak pembaca menghalusi lagi penelitian tentang permasalahan ini agar kebenaran akan terserlah dan kebatilan akan terpadam.

Memandangkan pereka tauhid bidaah ini mengklasifikasikan tauhid kepada tiga, maka kami ingin mengemukakan persoalan, apakah terdapat perbezaan di antara tauhid uluhiah dan rububiah?

Sebelum persoalan ini dijawab, kami ingin berkongsi dengan pembaca tentang jawapan ringkas melalui e-mel yang kami terima daripada seorang pembaca yang pro-tauhid tiga serangkai ini.

Namun, jawapan yang mewakili penghantar tidak menjawab persoalan yang diutarakan pada minggu lepas.

Beliau hanya mengemukakan hujah hasil dari pemikiran Ibnu Taimiyyah seperti yang dapat dilihat di dalam kitab-kitabnya, sedangkan hujah Ibnu Taimiyyah ini telah lama disangkal oleh ulama ahli sunnah.

Perlu kita fahami, tidak semua ilmu yang diformulasikan atau semua hasil istiqra’ (telaah) atau pemikiran seseorang itu boleh diterima jika tidak sejajar dengan al-Quran dan sunnah.

Apatah lagi, ilmu yang berkaitan dengan akidah yang mesti dirujuk dengan rapi dan betul kepada sumber yang sahih lagi mutawatir. Jika wujud kepincangan, maka ia tertolak sama sekali.

Kepincangan itu telah pun dibincangkan oleh ulama dan telah pun kami paparkan dan akan kami sebutkan, insya-Allah.

Menurut penghantar e-mel itu lagi, mengingkari tauhid tiga ini bererti tidak bertafaqquh terhadap kitab Allah, tidak mengetahui kedudukan Allah, mengetahui sebahagian dan tidak mengetahui sebahagian yang lainnya.

Dengan spontan benak hati kami bertanya, inikah jawapan yang sepatutnya kami peroleh daripada seseorang yang merasa telah bertafaqquh dengan kitab Allah?

Kami juga agak terkejut dengan kenyataan ini. Jika mereka yang mengingkari tauhid tiga ini dianggap tidak bertafaqquh dengan kitab Allah, bagaimanakah kedudukan ulama dan para sarjana yang telah saya sebutkan pada siri pertama yang mengingkari pembahagian tauhid ini?

Apakah al-Azhar, sebuah universiti yang diiktiraf oleh dunia Islam, mempunyai ulama dan tokoh-tokoh yang lemah kefahamannya tentang kitab Allah? Bagaimana pula dengan Mufti Mesir yang telah menafikan dengan lantang perkara ini di dalam fatwanya?

Apa pun jawapan yang dikemukakan oleh pro tauhid tiga serangkai ini, ia telah kami rujuk di dalam kitab asalnya yang sememangnya tersimpan kemas di perpustakaan kami.

Ramai ulama yang telah menjawabnya, cuma pada keluaran kali ini kami tidak berkesempatan untuk menyertakannya.

Sebaiknya kita tinggalkan dahulu tajuk ini dan kembali kepada persoalan hari ini.

Kenapa soalan ini dikemukakan dan sebelum persoalan ini dijawab, kami ingin nyatakan di sini bahawa melalui tauhid tiga serangkai ini didapati perekanya, Ibnu Taimiyyah dan pengikut-pengikutnya telah menyatakan bahawa:

1. Orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah adalah ahli tauhid (orang yang mengesakan Allah) dengan tauhid rububiah.

2. Tauhid orang musyrik ini samalah dengan tauhid sebahagian orang Islam yang bertawassul, beristighathah dan bertabarruk dengan para nabi dan orang-orang soleh.

Ini bermaksud orang Islam yang bertawassul (memohon kepada Allah melalui perantaraan), beristighathah (menyeru minta tolong) dan bertabarruk (ambil berkat) samalah dengan orang musyrik kerana tidak memiliki tauhid uluhiah kerana dianggap menyembah apa yang ditawassulkan.

Kenyataannya berbunyi: “Tauhid rububiah sahaja tidak menafikan kekufuran seseorang dan tidak mencukupi bagi keimanan/keislaman seseorang”. (Risalah Ahli al Suffah H: 34.)

“Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah ahli tauhid dengan tauhid rububiah. Mereka tidak termasuk dari kalangan ahli tauhid uluhiah kerana telah mengambil sembahan-sembahan yang lain untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT”.

Mereka juga menyatakan: “Sesungguhnya orang-orang Islam yang bertawassul dan beristighathah dengan para Nabi dan orang-orang soleh serta bertabarruk dengan mereka (para nabi dan orang-orang soleh), adalah kufur. Bahkan, kekufuran mereka lebih dahsyat daripada kekufuran Abu Lahab, Firaun, Haman dan lain-lain”. (Fatawa Ibni Taimiyyah 14/380).

Ini adalah antara kenyataan yang tidak ditulis dan tidak ditemui di dalam kebanyakan kitab-kitab berkaitan pembahagian tauhid ini di Malaysia.

Di negara kita, tauhid ini masih berada dalam peringkat pengenalan. Tetapi jika kita merujuk kepada kitab Ibnu Taimiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab dan pemuka-pemukanya, kenyataan ini banyak ditulis di dalam kitab-kitab mereka. Inilah natijah sebenar yang akan kita dapati dari pembahagian tauhid ini.

Oleh kerana itu, kita dapati di kebanyakan negara timur tengah yang telah lama memakai tauhid ini berlaku pergolakan, perpecahan dan pembunuhan akibat gejala sembarangan mengkafirkan dan menghalalkan darah umat Islam yang dianggap menyanggahi tauhid ini.

Malah, dengan tauhid inilah menyebabkan berlakunya keruntuhan kepada Empayar Uthmaniyyah yang merupakan empayar terbesar Islam suatu ketika dahulu. Insya-Allah, perinciannya akan kami susuli pada keluaran akan datang.

Apa yang pasti, kenyataan Ibnu Taimiyyah ini jelas bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan telah diketahui secara dharuri di sisi ulama.

Bagi menjelaskan tentang kesalahan dan kebatilan pendapat mereka ini, maka soalan ini dijawab: Sesungguhnya tidak ada perbezaan di antara tauhid uluhiah dan tauhid rububiah.

Kedua-duanya adalah perkara yang sama dan tidak boleh dipisahkan serta tidak menerima sebarang pembahagian. Allah tidak menerima daripada hamba-hamba-Nya, melainkan akidah tauhid yang tulus dan suci kepada-Nya, Tuhan sekelian alam, yang dilafazkan dengan lidah, diiktikad dengan hati, diamalkan dengan anggota jasad dan dimanifestasikan dengan kalimah (Laa Ilaaha Illallah).

Dengan perkara inilah, semua Nabi dan Rasul diutuskan.

Adakah orang kafir ahli tauhid?

Terhadap pendapat yang menyatakan bahawa orang kafir dan musyrik sejak zaman berzaman adalah ahli tauhid dengan tauhid rububiah dan para Rasul a.s tidak diutuskan melainkan dengan tauhid uluhiah.

Jawabnya: Hakikatnya, pendapat ini merupakan suatu perkara yang telah menutup pintu kebenaran dan hakikat, menyalahi akal dan syarak dan mendustai penjelasan daripada nas-nas al-Quran dan sunnah.

Perkara ini juga merupakan perkara bidaah yang sesat dan tidak terdapat pada umat salaf yang terawal. Tauhid seperti ini meruntuhkan akidah dan bersifat saling bercanggah.

Dalam satu masa, mereka telah menjadikan sekelompok orang Islam sebagai ahli tauhid dan bukan ahli tauhid. Ini suatu perkara yang pelik.

Sedangkan, realitinya ialah seseorang itu mesti berada di salah satu kedudukan, iaitu sama ada berada dalam kedudukan ahli tauhid atau pun musyrik. Tidak boleh seseorang itu berada di antara dua keadaan (tauhid dan kufur).

Kepercayaan mereka juga tentang ketauhidan orang musyrik dengan tauhid rububiah tidaklah benar. Bahkan dakwaan ini adalah suatu penipuan yang ditolak sama sekali oleh akal dan naqal.

Insya-Allah, kami akan mengemukakan dalil-dalil dari akal dan naqal pada minggu hadapan.

Sesungguhnya perkara yang paling pelik ialah menganggap orang kafir sebagai ahli tauhid dan menganggap orang Islam yang telah mengucapkan kalimah tauhid sebagai bukan ahli tauhid.

Renungilah! Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadat 70 tahun. Ibadah Abu Darda’ r.a yang paling utama selepas melaksanakan kefarduan ialah bertafakur kerana dengannya dia sampai kepada hakikat suatu perkara dan membezakan di antara yang hak dan batil.

Bahkan, dengannya juga dia dapat menilik kerosakan dan helah nafsu yang halus, tipu daya dunia, dan mengenali helah-helah untuk lebih berwaspada dengannya.

Tauhid Tiga Serangkai
November 30, 2009 Tulisan: Abdullah Zaik

Mega Isnin 30 Nov. 2009 menyiarkan satu tulisan oleh Panel Penyelidik Yayasan Sofa bertajuk Tauhid tiga serangkai disyariatkan dalam Islam? Tauhid tiga serangkai yang dimaksudkan ialah tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah, dan tauhid asma’ dan sifat yang disebut sebagai rekaan Ibnu Taimiyyah.

Barangkali ini ada kaitan dengan isu berbangkit susulan kepada penangkapan Dr Asri. Walaubagaimanapun saya tidak ingin mengulas isu ini dalam konteks polemik tersebut kerana tidak mahu menambah kusutkan masalah. Bagi saya isu-isu furu’ itu tidak sepatutnya menyebabkan perpecahan umat. Saya juga menganggap kemungkinan bahawa ada maksud tersirat di sebalik isu tersebut di mana komen semberono tidak mungkin akan membantu menghurai kekusutan.

Cuma bila saya terbaca artikel seperti yang tersiar dalam Mega tersebut, saya terpanggil untuk mengulas bukan dalam konteks menyokong atau menolak mana-mana mazhab tetapi dari segi metodologi penghujahan semata-mata.

Dalam artikel itu penulis berhujjah bahawa pembahagian tauhid tiga serangkai (ikut istilah penulis) sebagai tidak syarie, rekaan dan bid’ah kerana perkara itu tidak disebut begitu dalam kitab Ahmad yang merupakan Imam kepada Ibnu Taimiyyah, tidak disebut oleh sahabat, tidak disebut oleh Nabi s.a.w, tidak tercatat dalam kitab-kitab sunnah bahawa nabi menyeru kepada tiga jenis tauhid tersebut, Al quran tidak membezakan antara tauhid rububiyyah dan uluhiyyah. Dan mengikut penulis lagi dengan pembahagian tersebut seolah-olah agama belum sempurna.

Hujah-hujah tersebut amat tidak munasabah. Niat penulis untuk membersihkan Islam dari bid’ah tetapi adalah suatu yang baik tetapi tanpa disedari boleh mencalar kesucian dan kebesaran agama Islam sebagai penyudah segala agama. Islam bukanlah satu agama yang rigid dan kaku sebaliknya ugama yang dinamik mampu menjawab permasalahan manusia sepanjang zaman hingga hari akhirat. Saya kira satu perkara yang sangat asas dalam akidah bahawa Islam adalah agama terakhir yang sesuai sehingga ke akhir zaman. Persoalannya bagaimana Islam boleh menjadi agama sepanjang zaman jika kita mengambilnya sebagai satu yang kaku? Maha suci Allah yang maha mengetahui akan tabiat hidup manusia yang berubah dan berkembang yang telah menurunkan wahyu yang sentiasa bersifat kontemporari.

Terlalu banyak perkembangan berlaku ilmu Islam yang istilahnya tidak wujud zaman Raslulullah s.a.w.. Hatta ilmu tauhid itu sendiri, ilmu fiqah, usul feqah, tasawuf dan sebagainya kalau kita tanya Rasulullah s.a.w sebut ke tak sebut, jawabnya tidak. Maka dengan itu ia dianggap bid’ah dan sesat, apa yang saya boleh ucapkan ialah innalillah wainna ilahi rajiun.

Kehidupan manusia yang berubah, berkembang dan sentiasa berhadapan dengan persoalan-persoalan baru memerlukan keanjalan manhaj penyampaian Islam bukan sahaja berkaitan fikah bahkan juga dari aspek akidah. Oleh itu bagi saya wujud khalaf dan salaf, kaum muda kaum tua, wujud mazhab-mazhab dalam masalah fikah adalah satu tuntutan semasa yang perlu dilihat secara positif. Ia tidak harus menjadi asas kepada pergaduhan dan perbalahan. Pada saya mazhab-mazhab dalam akidah dan fikah lahir untuk menjawap cabaran semasa yang dihadapi oleh umat Islam pada satu-satu masa.

Sebagai contoh izinkan saya menggunakan istilah “tauhid sifat 20” lahir pada zaman umat Islam diserang oleh pengaruh falsafah Greek. Pengaruh Aristotle yang mula bercakap tentang isu ketuhanan atau apa yang diistilahkan sebagai persoalan di sebalik alam semuala jadi yang membahagikan wujud ini kepada dua samada jauhar atau arad (sifat). Ulamak Islam pada masa itu berhadapan dengan cabaran ini lalu mengemukakan tauhid melalui sifat 20. Kalau anda mengkaji tauhid sifat 20, anda akan dapati ia sarat dengan istilah falsafah. Dan kalau anda bertanya adakah tauhid ini disebut dalam al quran dan berhujjah dengan hujjah yang sama nescaya anda akan berjumpa dengan jawapan yang sama iaitu tidak dan adalah juga merupakan satu yang bid’ah.

Berbalik kepada akidah tiga serangkai begitu juga. Cabaran yang dihadapi oleh Ibnu taimiyyah pada waktu itu ialah suasana umat Islam yang tenggelam dengan tasawuf / tarikat sehingga tidak peduli walaupun negara sedang diserang musuh. Tasawuf yang berpegang kepada hakikat dan mengabaikan syariat. Apa yang Ibnu Taimayyah ingin jelaskan ialah bahawa apa yang diasyikkan oleh golongan tasawuf dengan khawatnya (dan apa yang dia istilahkan sebagai hakikat) ialah semata-mata menyemarakkan tauhid dari segi rububiyyah sahaja, sedangkan di sana ada lagi bahagian tauhid yang perlu dipenuhi iaitu tauhid uluhiyyah. Kita tidak boleh asyik dengan zauq semata-mata sedang pada masa yang sama kita meninggalkan syariat Allah, seperti solat jamaah dan jihad fisabilillah untuk mempertahankan agama dan tanah air.

Begitu juga dengan umat Islam hari ini, mereka berhadapan dengan cabaran sekularisma yang menolak peranan agama dalam kehidupan dan sekali gus menjadikan ketuhanan sebagai satu mitos. Ulama Islam perlu berijtihad dan mengemukakan akidah yang sesuai dengan persoalan semasa. Dengan itu muncul istilah hakimiyyah dalam penulisan-akidah akidah moden seperti tulisan Syeikh Naim Yasin dalam kitab “al- Iman, rukun dan perkara-perkara yang membatalkannya”. Maududi tulis buku empat Istilah mengupas maksud ilah, rab, din, dan ibadah. Jika tidak umat Islam boleh terjebak dalam bahaya syirik dan kufur dalam keadaan ia tidak menyedarinya.

Dari aspek yang lain sesiapa yang faham bahasa Arab boleh faham dengan mudah dari mana asal usul kalimah uluhiyyah dan rububiyyah, dan tidak mungkin menolak asal kewujudannya di dalam al Quran.

Wallahu aklam

Implikasi pengajian konsep Tauhid Tiga Serangkai.
Oleh: Muhammad Rashidi Wahab
Berita Harian, Khamis, 6 Oktober 2016 | 6:32am

Kesungguhan kerajaan melalui Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam menangani ancaman ekstremis agama perlu disokong oleh semua pihak tanpa mengira perbezaan fahaman politik. Ini kerana, ancaman ekstremis agama khususnya daripada Daesh adalah isu global dan nasional, membabitkan keselamatan negara.

Perdana Menteri dalam ucapannya pada 22 Julai lalu menyatakan mengenai perlunya mengkaji semula kurikulum atau sukatan pendidikan Islam dalam mendepani ancaman ekstremis agama dengan memberi tafsiran tepat terhadap al-Quran dan hadis. Saranan ini mendapat reaksi positif pelbagai pihak terutama kementerian yang terbabit dengan pendidikan peringkat sekolah rendah, menengah serta institut pengajian tinggi (IPT).

Seorang ulama besar Ahli Sunnah Wal Jama'ah (ASWJ) kontemporari dari Arab Saudi, Syeikh al-Muhaddith Dr al-Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki, menegaskan antara faktor menyebabkan munculnya budaya ekstremis dalam Islam adalah metode pengajian Tauhid Tiga yang ada dalam kurikulum Pendidikan Islam.

Pembahagian tauhid kepada tiga bahagian iaitu Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma' wa al-Sifat dalam membahaskan persoalan ketuhanan belum pernah dikemukakan oleh mana-mana ulama generasi Salaf sebelum Ibn Taymiyyah pada kurun ketujuh Hijrah. Setelah hampir empat kurun kematian Ibn Taymiyyah, muncul Muhammad Abd al-Wahab untuk menghidupkan kembali pemikiran Ibn Taymiyyah termasuk berkaitan Tauhid Tiga dalam bentuk lebih keras sehingga terbina aliran Wahabiyyah (Salafiyyah) pada kurun ke-12 Hijrah.

Konsep undang kritikan

Di Malaysia, aliran atau gerakan ini lebih sinonim dengan nama Wahabi (Salafi) atau juga dikenali sebagai Kaum Muda serta Ittiba' Sunnah. Bagaimanapun, konsep Tauhid Tiga ini mengundang kritikan dan penolakan ulama ASWJ berasaskan hujah berikut:

Imam Ahmad bin Hanbal selaku ulama besar ASWJ yang dikatakan menjadi tempat sandaran bagi golongan Wahabi melakukan pembahagian tauhid kepada tiga, hakikatnya beliau tidak pernah menyatakan tauhid terbahagi kepada Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma' wa al-Sifat. Imam Ahmad juga tidak pernah menyebut huraian tauhid sepertimana yang diperkatakan oleh Ibn Taymiyyah dan Muhammad 'Abd al-Wahab.

Tidak pernah ditemui dalam sunnah Rasulullah SAW sama ada melalui kitab hadis sahih atau tidak mengenai Tauhid Tiga. Sekalipun Tauhid Tiga dikatakan ijtihadi oleh sebilangan pendukung Wahabi, namun ia tetap memerlukan sokongan dalil dalam pembahagian dan huraiannya apatah lagi jika berkaitan dengan persoalan akidah. Malah tercatat dalam hadis dakwah Rasulullah SAW adalah untuk mengajak kepada 'Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah' bukan sebagaimana huraian Tauhid Tiga.

Dalam al-Quran, Allah SWT tidak membezakan antara Rububiyyah dan Uluhiyyah. Jika benar tauhid Rububiyyah dan Uluhiyyah mempunyai perbezaan, sudah tentu Allah SWT akan menggunakan perkataan tauhid itu dengan pengertian berbeza.

Wahabi tolak takwil

Tujuan Wahabi membahagikan tauhid kepada Asma' wa al-Sifat pula sebagai menetapkan nama dan sifat yang tidak layak bagi Allah SWT secara makza zahir. Mereka menolak takwil dengan nas mutashabihat kerana beranggapan takwil itu bertentangan dengan Salaf yang didakwa menetapkan nas sifat mutashabihat itu seperti lafaz asalnya. Maka nas mutashabihat difahami dengan pengertian literal sehingga boleh membawa kepada fahaman Mujassimah atau Mushabbihah tanpa disedari.

Mereka turut mendakwa bahawa sesiapa yang melakukan perbuatan khilafiyyah adalah sama seperti perbuatan orang kafir yang menyembah berhala, malah ia lebih teruk daripada Abu Jahal dan Abu Lahab.

Halal darah untuk dibunuh

Implikasi besar konsep Tauhid Tiga yang dibawa oleh Wahabi ini ialah membawa kepada pemikiran ekstremis dalam agama dengan bermudah-mudahan menghukum orang Islam lain yang tidak sependapat dengan mereka sebagai bidaah, sesat, syirik, kafir (bahkan lebih teruk daripada orang kafir) dan sebagainya lagi.

Selain itu, sebahagian Wahabi menambah satu lagi tauhid iaitu Hakimiyyah. Pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Islam adalah tidak bertauhid dengan Hakimiyyah dan mereka atau penyokong mereka dihukum sebagai kafir dan boleh diperangi atas nama jihad.

 Walaupun begitu, pengajian Tauhid Tiga sudah berada dalam sukatan pengajian Islam pada peringkat sekolah dan IPT negara. Perkara ini perlu diberikan perhatian serius supaya pengajian Tauhid Tiga dapat dimansuhkan daripada kurikulum Pendidikan Islam.

Pengajian Sifat 20 berdasarkan pendekatan ASWJ aliran Asha'irah dan Maturidiyyah perlu dikukuhkan terutama dalam menolak pemikiran ekstremis agama. Pengajian Sifat 20 ini terbukti berkesan menjadi pendekatan yang dominan dalam memperkukuhkan akidah ASWJ sepanjang zaman sehingga hari ini. Selain itu, pendedahan kepada topik seperti jihad dan negara Islam turut diharapkan dapat meningkatkan kesedaran mengenai ajaran Islam sebenar, sekali gus menolak pemikiran ekstremis agama.

Penulis adalah Felo Institut Kajian Strategik Islam Malaysia (IKSIM)


Mufti Pahang Gesa Henti Ajar Konsep Tauhid Tiga Serangkai di Sekolah.
January 5, 2017 Dari portal berita IKIM

PUTRAJAYA, 4 Januari – Mufti Pahang menggesa Kementerian Pendidikan menguatkuasakan larangan ajaran konsep tauhid tiga serangkai di semua sekolah di seluruh negara.

Datuk Seri Dr Abdul Rahman Osman berkata, pihaknya mengesan pelaksanaan ajaran konsep itu di sekolah menengah di negara ini yang bercanggah dengan fahaman konsep sifat 20 Allah SWT dalam empat mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Katanya, konsep tauhid tiga serangkai adalah ajaran Salafi Wahabi yang memupuk fahaman ekstremisme dalam kalangan pelajar Islam di negara ini.

“Kita minta Kementerian Pendidikan tengok (tauhid tiga serangkai) dan kalau boleh buang amalan ini dari sekolah menengah.

“Kita minta amalan daripada kitab Ibnu Taimiyyah ini dikaji dan dilihat… terutama yang bercanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah,” katanya lapor The Malaysian Mirror.

Beliau berkata demikian pada sidang media anjuran pertubuhan bukan kerajaan (NGO) Islam yang diadakan di sini, Sabtu lalu.
Yang turut hadir, bekas Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Wan Zahidi Wan Teh.

Tauhid tiga serangkai ialah tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah, dan tauhid asma’, yang dirumuskan oleh tokoh Islam abad ke 13, Ibu Taimiyyah sebagai pengganti kepada sifat 20 untuk umat Islam mengenal Allah SWT.

Bagaimanapun, pendekatan tauhid tiga serangkai itu didapati bercanggah dengan ijmak ulama yang berpegang kepada mazhab Syafie dan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) sudah mengharamkan ajaran konsep tauhid tiga serangkai di negeri berkenaan sejak beberapa tahun yang lalu.

Comment oleh Ustaz Kamil Halim

Untuk beberapa minggu , pihak akhbar Utusan Malaysia melalui ruangan Relung Cahaya pada setiap hari Isnin menyiarkan perbahasan tauhid tiga serangkai yang dihasilkan oleh pihak Panel Penyelidikan Yayasan Sofa ( atau singkatannya PPYS), Negeri Sembilan. Setelah mengikuti tulisan-tulisan berkenaan, saya tertarik untuk memberi sedikit pandangan. Diharap pandangan yang bakal saya tampilkan akan diberi perhatian , dibuat kajian lanjutan oleh pihak PPYS . Jika tidak , maka tidak berbaloilah saya menghabiskan masa menulis artikel ini.

Pihak PPYS cuba menafikan sekeras-sekerasnya kewujudan tauhid rububiyyah, uluhiyyah dan asma’ wa sifat atas kaedah pembahagian kepada tiga bahagian dengan alasan tiada dalil syarak dari Al Quran , hadis nabi dan athar para sahabat yang menyebut begitu. Benarkah begitu? Jika mahu dicari dalil secara khusus ( spesifik) sudah tidak dijumpai dalilnya. Begitu juga jika mahu dicari dalil bahawa sifat Allah Taala hanya 20 sifat sahaja maka tidak akan dijumpai dalilnya. Jika mahu dicari dalil bahawa hadis Nabi dibahagikan kepada tiga bahagian ( hadis sohih, hasan dan dhaif ) maka tidak dijumpai dalilnya. Dari mana datang nama-nama dalam hukum-hukum tajwid? Dari mana datangnya ilmu usul feqh ? Dari mana datangnya ilmu usul hadis, ilmu usul tafsir dan sebagainya.

Sebagai contoh lebih jelas, Rassulullah sa.w. tidak pernah mengajar para sahabat hukum tajwid seperti hukum idgham , hukum mad, hukum ikhfa’ dan sebagainya. Namun ianya bukanlah satu perkara baru yang dilarang kerana hanya bersifat sebagai perantaraan ( wasilah) dalam memahami ilmu dalam rangka membawa kita memahmi maksudnya (maqasid). Banyak lagi contoh-contoh lain dalam pelbagai pembahagian bidang ilmu yang tidak akan dijumpai dalil secara khusus .


Apa yang perlu kita sama-sama fahami, pembahagian- pembahagian ini berlaku dari sudut BAHASA sahaja sebagai satu bentuk penjenamaan yang memudahkan pemahaman terhadap apa yang dipelajari hasil dari perkembangan ilmu akibat peralihan zaman.

Kembali kepada persoalan tauhid tiga serangkai . Walaupun secara spesifik penjenamaan itu tidak wujud zaman generasi terawal iaitu di zaman Rasululllah s.a.w. dan para sahabat, tetapi sesiapa yang mengkaji secara mendalam dari sudut bahasa antara Rab ( رب ) dan perkataan Ilah ( إله ) berdasarkan kamus Arab atau mu’jam , maka perbezaan dapat dilihat dengan jelas. Kenapakah ayat pertama Al-Fatihah ia berbunyi ( Alhamdulillah Rabbil Alamiin) didatangkan perkataan Rab, tetapi dalam kalimah tauhid ( syahadah) kita diajar menyebut ( La Ilah Ilallah ) dengan didatangkan perkataan Ilah.

Di zaman generasi terawal, pembahagian seperti ini tidak perlu, kerana pemahaman terhadap perkara ini berlaku secara mudah dan para sahabat memahami berdasarkan penggunaan bahasa Arab. Oleh kerana tidak ada keperluan yang mendorong kepada pembahagian itu pada zaman berkenaan maka pembahagian itu tidak wujud secara formal atau tersurat, sekalipun ianya memang wujud secara tersirat. Pembahagian ini hanya sekadar memenuhi kemaslahatan dari sudut pemahaman ilmu. Jika mahu dikatakan pembahagian ini ( secara penjenamaan khusus) sebagai satu bid’ah , maka ia dianggap bid’ah dari sudut lughah sahaja ( bahasa). Apa yang penting bukan soal nama, tetapi maksud dan pengertian yang tersirat disebaliknya. Jika mahu dibuang penjenamaan tauhid rububiyyah , tauhid uluhiyyah dan tauhid asma wasifat bermakna kita juga perlu membuang penjenamaan lain yang tiada dalil khusus seperti hukum nun mati dan tanwin dalam subek tajwid, pembahagian sifat-sifat Allah kepada sifat ma’ani, maknawiyah, nafsi dan salbiyah ( berdasarkan manhaj Asya’irah) dan pelbagi lagi contoh lain.
Kaedah ini disusun berdasarkan keperluan dari sudut masolih mursalah dari subjek usul fekh.

Agak menghairankan apabila pihak PPYS mengemukakan soalan apakah terdapat perbezaan antara tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah ? Diminta buat penyelidikan terhadap tafsiran ayat berikut :

1 ) Untuk tauhid Rububiyyah sila lihat contoh ayat-ayat berikut : Surah Al-Mukminun ayat 84-89, Surah Ar Ra’du ayat 16, Surah Luqman ayat 25, Surah Al Ankabut 61-65.

2) Untuk Tauhid Uluhiyyah sila lihat ayat ayat berikut : Surah Al-Baqarah ayat 21, Surah Al Zumar ayat 14 -15 ,Surah Al Bayyinah ayat 5 ) .

Ayat-ayat di atas hanya sekadar contoh sahaja. Banyak lagi ayat-ayat lain yang boleh dijadikan rujukan dan kajian.

Benarkah Ibn Taimiyyah pencipta kaedah tauhid 3 serangkai ?

Dakwaan pihak PPYS bahawa Ibn Taimiyyah ( w. 728H) adalah pereka kepada bid’ah tauhid tiga serangkai tidak benar. Pihak PPYS disyorkan meluaskan lagi penyelidikan terhadap banyak lagi kitab-kitab turath lain yang mudah diperolehi di zaman IT ini. Jika tidak dijumpai dikedai-kedai buku, carilah dalam internet atau kitab secara e-book.

Antara tokoh terdahulu yang telah memperkatakannya ialah :

1 ) Al-Imam Abi Abdillah Ubaidillah bin Muhammad bin Battah Al-Akbariy , meninggal tahun 387 H di dalam kitab Al-Ibanah ‘An Syariah Al Firqah An Najiah Wa Mujanabah Al Firaq Al Mazmumah . Dalam teks kata-kata belaiu , antara lain ..

“ …. Bahawa Asal Iman kepada Allah yang wajib atas sekelian makhluk beri’tikad dengannya dalam mengisbatkan iman adalah tiga perkara :

Pertama : Bahawa seorang hamba beri’tiqad akan sifat ketuhanannya ( rububiyyah) agar jadilah perkara itu satu perbezaan dari mazhab ahl at ta’til yang tidak mengisbatkan adanya pencipta.

Kedua : Bahawa seorang hamba beri’tiad akan keesaanNya ( uluhiyyah) agar jadilah ia satu perbezaan dari golongan ahli syirik yang mengakui kewujudan pencipta ( Allah ) tetapi melakukan syirik dalam amalan ibadah mereka.

Ketiga : Bahawa seorang hamba beri’tiqad bahawa Allah Taala bersifat dengan sifat-sifat yang tidak haruslah Dia melainkan bersifat dengan sifat seperi ilmu, qudrat, hikmah dan semua sifat yang Dia sifatkan didalam kitabNya.”
Seterusnya beliau menyebut sebagai sambungan : “ Kerana kita dapati Allah Taala telah memerintahkan hambaNya kepada I’tiqad dengan setiap satu dari tiga perkara ini dan beriman dengannya.” Tiga perkara yang dimaksudkan oleh Ibn Battah di sini ialah tauhid rububiyyah , uluhiyyah dan asma wa sifat.

2 ) Al Imam Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Yahya Bin Mandah , meninggal tahun 395 H . Di dalam kitab beliau “ Kitab At Tauhid Wa Makrifatu Asma Allah Azzawajalla Wasifati ‘Alal ittifaq Wal iftiraq “ > . Di dalam kitab beliau menjelaskan beberapa tajuk yang berkaitan dengan tauhid rabubiyyah, beberapa tajuk yang berkaitan dengan tauhid uluhiyyah dan beberapa tajuk lain berkaitan tauhid asma’ wa sifat. Apa yang lebih menarik, di dalam muqaddimah kitab ini Ibn Mandah menyebut bahwa Al-Imam Abu Yusof ( w. 182H) yang merupakan tokoh besar dalam mazhab Abu Hanifah ( w. 150) turut memperkatakan pembahagian tauhid ini semasa kurun kedua lagi .

Sangat menarik sekali bahawa Al-Imam As Syafie secara lisan yang tersirat mengakui kewujudan tauhid uluhiyyah melalui kata-kata beliau “… inilah hakikat tauhid “ dalam satu riwayat dari Imam Al Muzani yang dikemukakan oleh Al-Imam Az Zahabi didalam Siyar I’lam An Nubala’ jilid 10 m.s. 26, terbitan Muassasah Ar Risalah Beirut, Lubnan. Harap pihak PPYS memiliki kitab setebal 23 jilid ini dan membuat rujukan kepadanya.

Tindakan pihak PPYS membesar-besarkan nama Ibn Taimiyyah Rahimahullah sebagai pereka kepada tauhid tiga serangkai sekadar meneruskan agenda pihak yang sudah lama memusuhi Ibn Taimiyyah . Adalah tidak adil sekiranya kita menilai sesuatu permasalahan berdasarkan pandangan pihak yang kita cenderung kepadanya, tanpa melihat hujah-hujjah pihak lain yang kita tidak bersetuju dengannya. Di dalam dunia Islam masa kini, golongan generasi muda yang prihatin dengan perkembangan ilmu Islam, mengambil sikap menilai secara adil dan saksama segala kemelut yang berlaku. Tokoh seperti Muhammad Zahid Al Kauthari dari Negara Turki bermazhab Hanafi dan Hasan Ali As Saqaf dari Jordan antara tokoh yang kuat mengkritik Ibn Taimiyyah dan menentang keras pembahagian tauhid 3 serangkai. Apa yang memusykilkan saya ialah kenapa kaedah mengenali Allah melalui sifat 20 tidak pula diperbesarkan oleh pihak PPYS. Pada hal Rasulullah s.a.w. tidak pernah mengajar para sahabat dan kita semua , bahawa Allah hanya memiliki 20 sifat sahaja.

Perkara yang lebih utama untuk diberi perhatian oleh pihak PPYS ialah ancaman ilmu kalam terhadap kemurniaan sistem pembelajaran ilmu tauhid. Sejarah membuktikan bahawa Al Imam As Syafie tokoh yang paling kuat menentang ilmu kalam dan penggunaannya dalam subjek akidah.

Dakwaan bahawa tauhid 3 serangkai menjadi sebab berlaku pergolakan di Negara timur tengah memerlukan kepada bukti yang jelas dan tepat. Benarkah berlaku tindakan mengkafirkan ke atas pihak yang mengengkari tauhid 3 serangkai ini?? Atau ia andaian yang dibuat kerana salah faham .

Benarkah dakwaan tauhid 3 serangkai penyebab keruntuhan kerajaan Turki Uthmaniyyah? Semua persoalan di atas perlu dibuktikan dengan dinyatakan bahan rujukannya secara adil dan telus. Tanpa rujukan dari sumber yang boleh dipercayai, ia hanya tinggal satu dakwaan kosong . Ini kerana banyak dakwaan pihak PPYS tidak disertakan bersama bahan rujukannya, nama penulis dan penerbitnya.

Adakah pihak PPYS telah membuat kajian secara adil dan seimbang ?/ Atau sekadar menceduk hujah dan fakta dari tukang-tukang fitnah yang sudah sekelian lama memusuhi Ibn Taimiyyah dan Muhammad Abdul Wahab ( Wahabi) ? Saya lebih suka mengambil sikap tidak menyebelahi mana-mana pihak. Saya suka melihat, memerhati, mengkaji kesemua pandangan. Kemudian minta petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan yang sebenarnya.

Benarkah semua tokoh ulamak Al Azhar menolak konsep tauhid tauhid 3 serangkai ? Jika benar Mufti Mesir menolaknya, nilailah secara adil hujjah dan alasan-alasan beliau. Lihatlah hujjah dan dalil yang dikemukakan berdasarkan prinsip ilmu, manhaj yang tepat bukannya kapasiti seseorang individu dengan jawatan yang dipegangnya. Mungkin beliau ada alasan tersendiri yang boleh diterima . Bukanlah saya bermaksud mengatakan pandangan ulama’ yang menolak pembahagian tauhid 3 serangkai tidak berdasarkan prinsip ilmu atau terkeluar dari manhaj yang betul, mungkin perbezaan berlaku dari sudut kaedah istidlal dan arah pandangan yang berbeza skopnya. Perlu juga disemak dan dikaji pandangan ulamak lain kerana dunia Islam ini sangat luas . Umat Islam dan para ulama’nya ada di mana-mana.

As Syaikh Al Allamah Bakar Abu Zaid Hafizahullah berkata : { Pembahagian ini secara istiqra’ ( kajian pemerhatian) di sisi generasi salaf telah diisyaratkan oleh Ibn Mandah, Ibn Jarir At Tobari, diakui oleh Ibn Taimiyyah , Ibn Al Qayyim , diakui oleh Az Zabidi didalam Tajul Arus, guru kita Syaikh Al Amin As Syanqiti di dalam kitab tafsirnya Adwa’ Al-Bayan , Ia merupakan satu istiqra’ yang lengkap terhadap nas-nas syarak , diguna pakai di sisi ahli setiap cabang ilmu sebagaimana istiqra’ ulama’ nahu terhadap bahasa Arab , membahagikannya kepada isim (kata nama), fiil( kata kerja) dan haraf ( kata penghubung). Tiada seorang pun mencela ulama’ nahu atas pembahagian ini ( isim , fiil dan haraf) . demikianlah semua jenis istiqra’ } . Dipetik dari At Tahzir Min Mukhtasar As Sobuni Fi Tafsir .

Saya mengajak diri saya dan pihak PPYS agar perbahasan masalah ilmu dibahaskan secara penuh keinsafan , adil, berbaik sangka kepada semua pihak . Janganlah rasa kebencian kepada pihak tertentu mendorong kita berlaku tidak adil kepada mereka. Allah mengingatkan hal ini dalam ayat : “ Janganlah kebencian kepada sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, kerana ia menghampirkan kepada taqwa….” Surah Al Maidah ayat 8 .

Kaedah Tauhid 3 serangkai bukan sesuatu yang baru di negara kita sebagaimana yang disangka pihak PPYS. Mungkin bagi pihak yang tidak terdedah kepada pendekatan pengajian sebegini merasakan ianya sesuatu yang ganjil dan baru. Semasa menuntut di sebuah sekolah berasrama penuh sekitar awal 80-an , saya pernah mengikut program usrah yang mengguna pakai buku Risalah Usrah susunan Abu Urwah. Di dalamnya disebut pembahagian tauhid 3 serangkai dan penjelasan maksud setiap satunya dengan jelas. Tiada masalah untuk memahaminya. Buku berkenaan masih ada dalam simpanan saya.

Persoalan adakah orang beriman juga akan terlibat dengan syirik ? Berdasarkan dalil dari Qur’an dan hadis Nabi , jawapannya ya . Lihat tafsiran ayat 106 surah Yusuf . Syirik yang dimaksudkan di sini ialah syirik yang tidak membawa kepada rosaknya agama seseorang ( syirkun duna syirkin ). Termasuklah di dalamnya beramal secara riya’ ( menunjuk-nunjuk). Contoh dari hadis ialah “ Sesungguhnya jampi mentera, tangkal azimat dan ilmu guna-gunaan perbuatan syirik “ Sunan Ibn Majah no : 3530.

Orang-orang beriman yang sempurna tauhidnya kepada Allah , berusaha menjauhi segala unsur-unsur syirik dengan sejauh-jauhnya. Inilah yang disebut oleh Allah dalam ayat 82 Surah Al An’aam. “ Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan syirik, merekalah yang mendapat keamanan dan merekalah yang mendapat petunjuk. ”

Rasulullah s.a.w. mengajar sebuah doa yang berbunyi : “ Ya Allah ! Aku berlindung denganMu dari perbuatan menyengutukanMu dengan sesuatu pada hal aku mengetahuinya, dan aku mohon keampunan terhadap perbuatan syirik yang aku tidak ketahuinya” Hadis Riwayat Imam Ahmad .

Pihak PPYS mempersoalkan kenyataan yang disebut datang dari Ibn Taimiyyah dan pengikut-pengikutnya berbunyi :

1 ) Orang musyrik yang menyengutukan Allah adalah ahli tauhid secara tauhid rububiyyah .

Jawapan ; Orang musyrik zaman jahiliah mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, namun mereka menyenkutukan Allah dalam ibadah dengan menjadikan berhala sebagai perantaraan. Dalilnya boleh dilihat pada ayat : 61 Surah Al Ankabut. Juga Surah Az Zumar ayat 2 .

Dalam keadaan terdesak dan tertekan , golongan musyrik akan berdoa kepada Allah bukan kepada berhala yang mereka sembah . Namun apabila hilangnya kesusahan mereka kembali kepada keadaan asal ( syirik). Dalilnya dalam ayat 40-41 Surah Al-An’aam. Lihat juga Surah Yunus ayat 22-23.

2 ) Persoalan tawassul , istighasah dan tabbaruk mempunyai perincian tersendiri. Tawassul ada yang dibenarkan , ada yang tidak dibenarkan berdasarkan pendekatan yang digunakan. Istighasah sememangnya menyalahi nas Al – Quran termasuk konsep tauhid dalam ayat 4 surah Al-Fatihah “ Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami minta pertolongan “.

Kehairanan PPYS bahawa kenyataan sebegini tidak ditemui dalam kebanyakan kitab-kitab berkaitan pembahagian tauhid ini Di Malaysia, menggambarkan pengajian ilmu tauhid di Malaysia ketinggalan zaman dan masih berada ditakuk lama. Perbahasan tauhid hanya terhad kepada menghafal sifat dua puluh dan beberapa perkara yang dibahaskan dalam mazhab Asya’irah , Maturidiyyah. Namun, di peringkat antarabangsa, terutama peringkat universiti di dunia Islam pengajian ilmu tauhid termasuk juga pengajian ilmu feqh dibuat secara muqaranah (perbandingan). Perbandingan ini mencakupi mazhab –mazhab lain seperti jahmiyyah, muktazilah, syi’ah, qadariyyah, jabariah , khawarij dan lain-lain.

Rujukan bukan setakat kepada kitab-kitab tauhid sahaja bahkan terus kepada meneroka khazanah ilmu tauhid dari sumber asal iaitu Al Qur’an dan As Sunnah. Di dalam sahih Bukhari terdapat bahagian khusus hadis-hadis yang dihimpunkan dalam bab kitab at tauhid .

Kitab-kitab tauhid yang ditulis di zaman awal Islam turut dikaji seperti Al Fiqh Al Akbar oleh Imam Abu Hanifah, Kitab At Tauhid dan Sifat Ar Rab oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Yang paling muktamad dalam menerangkan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah kitab Syarah Usul I’tikad Ahli Sunnah Wal Jamaah Min Kitab Wa Sunnah oleh Al Hafiz Abi Qasim Hibbatullah bin Al Hasan bin Mansur Al Lalakai wafat tahun 418H.

Berdasarkan kajian dan analisa oleh Ustaz dr. Ismail Lutfi Al Fatoni di dalam buku beliau Hakikat Ahli Sunnah Wal Jamaah dan peranan ulamanya yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan , terdapat 72 buah kitab tauhid bermanhaj as salaf yang ditulis dari pertengahan kurun kedua hijrah hingga pertengahan kurun ketujuh iaitu sebelum zaman wujudnya Ibn Taimiyyah dan Muhammad Abdul Wahab. Jika pihak PPYS mengkaji kitab-kitab berkenaan, akan terjawablah persoalan bahawa kenyataan yang didakwa kononnya dari rekaan dan ciptaan Ibn Taimiyyah sebenarnya adalah andaian pihak PPYS sendiri.

Sukalah saya mengingatkan pihak PPYS , dalam dunia era globalisasi masa kini , perkembangan ilmu dan maklumat berlaku dengan begitu cepat sekali. Justeru itu, berhati-hatilah dalam membuat telahan terhadap sesuatu permasalahan. Pihak lain juga membuat kajian dan penyelidikan . Seandainya fakta dan maklumat yang disampaikan ada kelemahan dan kecacatan, pihak lain yang mengkajinya akan mengesan dengan cepat.

Kepada Allah Jua dipohon petunjukNya. Maaf dipohon sekiranya ada terkasar bahasa. Saya menulis dengan rasa tenang tanpa dipengaruhi emosi.

Walaupun kita tidak sependapat dalam persoalan tauhid tiga serangkai, namun saya mengasihi pihak PPYS atas sifat kita saudara seagama. Ya semua kita bersaudara. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Salam kasih sayang dan salam ukhuwwah.

Ahmad Kamil Abdul Halim
Kota Bharu Kelantan.

KENALI DUA TOKOH AHLI SUNAH WAL JEMAAH:

1.     IMAM ABU MANSUR AL-MATURIDI

Nama sebenar beliau ialah Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al Maturidi . Al Maturidi dinisbahkan ke tempat kelahirannya yang bertempat di Sungai Jihun, kampung Maturid Samarqandi di Basrah.

Berkenaan tanggal kelahiran beliau, tidak adA satu rujukanpun yang mengungkapkan hal ini. Dr. Ayub Ali dalam kitab Al-Bayadhi menyebutkan, bahwa Al-Maturidi Lahir sekitar tahun 238 H / 852 M. karena salah satu gurunya yaitu Muhammad bin Muqotil Arrozi pada tahun 348 H / 862 M. dan para sejarawan sepakat bahwa ia meninggal pada tahun 333 H / 944 M dan dikebumikan di Samarqand. Sepuluh tahun setelah meninggalnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari.

Sejarawan tidak menyebut secara jelas mengenai silsilah keluarga namun ada yang menyebutkan, bahwa Al-Maturidi dinisbatkan kepada Abi Ayub Kholid bin Zaid bin sayaib Al-Anshory , salah seorang sahabat yang menyambut Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah. Dengan penisbatan ini Al-Imam Bayadhi menyandangkan nama Al-Anshori di namanya.

Imam Abu Mansur al-Maturidi radiyallahu 'anhu juga dianggap sebagai pengasas usulud-din di kalangan ahli -sunnah wal-jama'ah , dan namanya biasa disebut-sebut bersama dengan nama Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Beliau membawa aliran tauhid akidah dalam fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah untuk menghadapi beberapa penyelewengan pada zamannya. Beliau adalah sarjana Islam dalam mazhab Hanafi .

Beliau mempertahankan pegangan Ahli-Sunnah dalam menghadapi pelbagai fahaman yang batil pada zamannya seperti juga keadaannya dengan Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Oleh kerana jasanya dalam mengemukakan pendapat Ahli-Sunnah wal Jama'ah seperti yang disebut dalam Syarah Ihya 'oleh Murtada az-Zabidi ,

bila dikatakan Ahli-Sunnah wal Jama'ah, maka yang dimaksudkan adalah aliran yan yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al Maturidi

Abu Mansur mempunyai kedudukan tinggi di kalangan pengikut Maturidiyah sehingga mereka menjulukinya dengan "Imam al-Huda dan Imam al-Mutakallimin".

Abu Mansur hidup sezaman dengan Abu Hasan al-Asy'ari walaupun tidak ada keterangan sejarah yang keduanya pernah bertemu atau saling membaca buku yang lain, hanya dalam beberapa hasil pemikiran kedua orang ini bertemu, tentu dengan pemikiran Abu Musa yang lama sebelum dia menceritakan pemikiran salaf shalih.

Beliau muncul di Asia Tengah ketika masyarakat Islam dilanda aliran ideologi yang menyeleweng daripada real akidah. Antaranya mazhab Muktazilah, Mujasimah , Muhammad bin Karam Sajassatani iaitu pemimpin fahaman Karamiah , Qaramitah yang diketuai oleh Hamdan As 'ad, Jaham bin Safuan iaitu pemimpin fahaman Jahamiah , dan ahli tasauf Husin bin Mansur al-Halaj . Imam Abu Mansur Maturidi membawa peranan yang besar untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh mereka.

PENDIDIKAN

Beliau mula menuntut ilmu dari Abu Nasr al Iadhi , dan pernah berguru dengan silsilah ulama 'yang bertepatan sehingga Imam Abu Hanifah ra . Selain itu beliau pernah belajar dengan Muhammad bin Maqatil ar Razi dan Abu Bakr Ahmad al-Jawzajani . Bapanya juga seorang ulama yang pernah berguru dengan Abu Ahmad al Iadhi, dan Abu Bakar al Iadhi.

Dalam kitab Miftah Assa`adah Wa Mishbah Assiyadah , Syeikh Tasy Kauthari Zadah berkata:

“Ketahuiilah bahawa ketua Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam bidang Ilmu Kalam adalah dua orang: Seorang dari mereka adalah bermazhab Hanafi , dan seorang lagi bermazhab Syafie. Orang yang bermazhab Hanafi itu ialah Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al Maturidi , penguasa untuk petunjuk. Manakala seorang lagi yang bermazhab Syafie adalah Syeikh as Sunnah, dan ketua al Jamaah, Imam bagi ulama Ilmu Kalam, para pendukung sunnah Penghulu bagi rasul-rasul (Nabi Muhammad SAW), pengukuh Agama, dan penjelajur di dunia memelihara Akidah Muslim, dia adalah Abu Hassan al Asy'ari”.

Karya

Dia meninggalkan beberapa karya tulis diantarnya, Ta'wilat Ahlus Sunnah atau Ta'wilat al-Qur`an , dalam bukunya ini Abu Mansur mengangkat ayat-ayat al-Qur`an khususnya ayat-ayat sifat dan mentakwilkannya dengan takwil Jahmiyah.

Di antara bukunya yang lain adalah Kitab Tauhid , kitab ini tentang ilmu kalam, di dalamnya dia menetapkan pendapatnya yang berkaitan dengan masalah i'tiqadiyah , dan yang dimaksudkan dengan tauhid dalam kitabnya ini adalah tauhid Khaliqiyah dan Rububiyah ditambah dengan sedikit tauhid Asma 'wa Sifat akan tetapi dengan manhaj Jahmiyah dengan mengingkari banyak sifat Allah dengan alasan mensucikan dan meniadakan tasybih dari Allah, ini tidak sejalan dengan manhaj yang shahih yaitu manhaj salaf shalih.

Abu Mansur Maturidi juga mengarang kitab Jadal dan Ma 'akhiz Syarai'. Kedua-dua buku ini membincangkan Usul Fikah. Buku-buku dalam ilmu ketuhanan antaranya, Tauhid, Muqalaat, Ra'du Ala Qawashat, Bayan Wahm Muktazilah, Ra 'du Amamah Libaddu Rawafaz dan banyak lagi. Apa yang mendukacitakan, buku-buku itu hilang begitu saja. Buku yang masih tersimpan adalah buku Tauhid dan Maqalaat Selain itu ada buku-buku beliau dalam ilmu lain.
 1.         Kitab Al Tawhid
 2. .       Kitab Radd Awa'il al-Adilla , tegahan terhadap Mu'tazilah
 3. .       Radd al-Tahdhib fi al-Jadal , tegahan terhadap Mu'tazilah
 4. .       Kitab Bayan Awham al-Mu'tazila ('Kitab Pemaparan Kesalahan Mu'tazilah
 5. .       Kitab Ta'wilat al-Qur'an .
 6. .       Kitab al-Maqalat
 7. .      Ma'akhidh al-Shara'i` dalam Usul al-Fiqh
 8. .      Al-Jadal fi Usul al- Fiqh
 9. .  Radd al-Usul al-Khamsa , membantah terhadap pemaparan Abu Muhammad al-Bahili 'mengenai    lima prinsip Mu'tazilah
 10. 10.  Radd al-Imama , teguran terhadap konsepsi keimaman syiah
 11. 11.  Al-Radd `ala Usul al-Qaramita
 12. 12.  Radd Wa`id al-Fussaq


2.     Imam Abu Hasan al-Ashari

SEBAGAI tokoh terkemuka Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ), Imam Abu Hasan al-Ashari atau nama sebenarnya Ali ibnu Isma’il ibnu Ishaq yang dilahirkan di Basrah pada 873, meninggalkan banyak sumbangan dalam konteks pengukuhan akidah umat Islam.

Meskipun begitu, masih ramai dalam kalangan umat Islam di seluruh dunia yang sebahagian besarnya ialah memegang ASWJ daripada aliran Asyairah yang diasaskannya, tidak memperoleh gambaran tepat mengenai kerangka pemikiran Imam al-Ashari.

Antara yang paling banyak diperkatakan ialah mengenai kaedah pendalilan digunakan ulama besar itu yang kononnya dikatakan menolak dalil aqli (bersumberkan akal) terutamanya ketika beliau mengarang kitab al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah.

Pensyarah Pusat Pengajian Usuluddin, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Muhammad Rashidi Wahab, berkata terdapat pandangan Imam al-Ashari menolak dalil aqli pada penghujung usianya, iaitu pada peringkat ketiga kematangan pemikiran beliau.

Kematangan pemikiran

Muhammad Rashidi berkata, peringkat ketiga kematangan pemikiran al-Ashari itu dikatakan berlangsung ketika beliau meninggalkan pegangan Ibn Kullab untuk kembali kepada ASWJ seperti dakwaan ditimbulkan Ibnu Taimiyah.

“Mengikut dakwaan Ibnu Taimiyah itu, keadaan ini menyebabkan pengikut Asyairah sekarang ialah pengikut Ibn Kullab, iaitu guru kepada ulama berkenaan dan bukan al-Ashari, sekali gus ASWJ.

“Bagi Ibnu Taimiyah, pegangan Imam al-Ashari pada peringkat ketiga adalah sama dengan pegangan kumpulan mereka terutamanya apabila beliau menolak dalil aqli dan tidak melakukan takwilan terhadap nas sifat mutashabihat,” katanya dalam Seminar Kebangsaan Asyairah Ahli Sunnah Wal Jamaah 2.0, di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di sini.

Acara anjuran Pusat Akidah dan Keamanan Global (PAKeG), Fakulti Pengajian Islam (FPI), UKM itu sebahagian usaha menjernihkan pemikiran masyarakat, selain wadah bagi membina jaringan akademik dan hubungan strategik.

Dengan tema Mengukuhkan Pemikiran Masyarakat Melalui Khazanah Ilmuan Umat, seminar itu memberi fokus kepada perbincangan berkaitan tokoh dan khazanah yang ditinggalkannya sebagai panduan dalam menghadapi pelbagai isu melingkari umat Islam hari ini.

Menolak dakwaan Ibnu Taimiyah itu, Muhammad Rashidi berkata, tidak terdapat fakta ilmiah yang menunjukkan Imam al-Ashari melalui tiga peringkat pemikiran, sebaliknya menurut sejarawan dan tokoh Asyairah, tokoh penting berkenaan melalui dua peringkat pemikiran sahaja.

Peringkat pertama pemikiran al-Ashari katanya, berlangsung ketika beliau berada dalam Muktazilah sehingga usianya 40 tahun, manakala peringkat kedua pula berlaku apabila Imam al-Ashari kembali kepada ASWJ sehingga penghujung usianya

Bahas persoalan akidah

“Malah mengikut kajian, al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah ialah karya terawal Imam al-Ashari selepas beliau meninggalkan Muktazilah, manakala al-Luma’ fi al-Rad ‘ala Ahl al-Zaygh wa al-Bid’a pula menjadi karya terakhirnya.

“Semua fakta ini membuktikan Ibnu Taimiyah tidak mempunyai asas kukuh untuk menolak kaedah ulama Asyairah yang menerima dalil aqli sebagai antara pendalilan dalam akidah.

“Tambahan lagi, sama ada al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah atau al-Luma’ fi alRad ‘ala Ahl al-Zaygh wa al-Bid’a, kedua-duanya turut menggunakan hujah mantik dalam membahaskan persoalan akidah, sekali gus menunjukkan dakwaan Ibnu Taimiyah tidak sepatutnya timbul,” katanya.

Menurut Muhammad Rashidi, ketokohan Imam al-Ashari sebagai tokoh terkemuka sudah diakui umat Islam terutamanya dalam mempertahankan ASWJ daripada serangan aliran dan ideologi menyeleweng terutamanya Muktazilah.

Hasil 300 karya

“Imam Al-Ashari membentuk kaedah pendalilan tersendiri dalam perbahasan akidah berdasarkan dalil naqli (bersumberkan al-Quran, sunnah dan ijmak) dengan mengemukakan dalil dan tafsiran tepat terhadap persoalan akidah serta menggunakan hujah mantik yang benar dari aspek al-surah dan al-maddah sebagai hujah balas dalam dalil aqli,” katanya.

Menurut Muhammad Rashidi, Imam al-Ashari sepanjang hayatnya menghasilkan sekitar 300 karya tetapi hanya lima daripadanya termasuk al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah yang terkenal dan sampai kepada umat Islam hari ini.

“Empat lagi kitab ialah Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin, Risalah ila Ahl alThaghr, Risalah fi al-Istihsan al-Khawd fi ‘Ilm al-Kalam dan al-Luma’ fi al-Rad ‘ala Ahl al-Zaygh wa al-Bid’a.

“Imam al-Ashari meninggalkan murid yang ramai untuk meneruskan usaha dan legasi keilmuannya dalam menyebarkan ASWJ aliran Asyairah ke seluruh dunia.

“Usaha berterusan beliau ini menyebabkan pengaruh Muktazilah dan aliran bidaah lain-lain menjadi

Asyairah semakin lemah serta ASWJ kembali menguasai pemikiran umat Islam,” katanya.

INFO BERKENAAN: Imam Abu Hasan al-Ashari

Dilahirkan pada tahun 260 Hijrah dan meninggal dunia di Baghdad pada 330 Hijrah (ada sesetengah pendapat menyebut beliau meninggal pada 320 Hijrah atau 324 Hijrah)
Ketika kecil, mempelajari ilmu agama daripada bapanya sendiri serta beberapa tokoh ulama ASWJ seperti Imam Zakariya ibnu Yahya al-Saji tetapi selepas bapa Imam al-Ashari meninggal dunia pada usia 10 tahun, ibunya berkahwin dengan seorang tokoh Muktazilah, al-Jubba’i.
Al-Jubba’i bertanggungjawab mengajar dan mempengaruhi pemikirannya untuk berpegang dengan aliran Muktazilah sebelum meninggalkannya sekitar usia 40 tahun untuk kembali kepada ASWJ.
Selepas meninggalkan Muktazilah, Imam al-Ashari mempergiatkan aktiviti dakwah akidah ASWJ dengan mengajar di masjid dan menghadiri majlis perdebatan Muktazilah.
Imam Al-Ashari diangkat dan diiktiraf sebagai mujaddid kurun ketiga Hijrah, malah diiktiraf sebagai tokoh dalam bidang hadis dan diberi pelbagai gelaran seperti Imam Ahl al-Sunnah, Imam Mutakallimin, penolong sunnah dan penegak agama.


RUMUSAN:

Setelah membaca kesemua pendapat yg diutarakan didalam blog-blog dan atikal-atikal diatas tadi, bagaimana??? Ada pro dan contra berkenaan dgn masaalah Tauhid 3 serangkai ini bukan ??? Jadi bagaimana nak kita merumuskan semua pendapat ini??? Itulah sebabnya mengapa atok kata kena buka minda, jangan berpihak terlalu awal. Kena baca sampai habis barulah membuat rumusan. Mengikut pendapat atok mudah saja, kami ikut apa yang Arwah Tuan Guru Syeikh Ahmad Junaidin iaitu guru kami di Pertubuhan ABJAD Malaysia yang pernah mengulas berkenaan dgn pekara ini sewaktu atok bertanya kepadanya berkenaan Tauhid Tiga Serangkai ini. Dia menjawab dengan mudah, “Apa-apa yang telah kami terima dari guru-guru awal kami adalah menurut pendapat dan ijma ulamak yang muktabar iaitu berpegang sebagai Ahli Sunah Wal Jemaah (ASWJ) yang mengikut kepada ulama-ulama Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah ini dipelopori oleh dua orang imam terkenal iaitu Imam Abu Hassan Al-Asy’ari (Asy’ariah) dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi (Maturidiyah). Begitulah dari mula menarimanya Syeikh Ahmad Muhammed Zain alFatani kemudian kepada Syeikh Muhammed Yusuf Kenali kepada Syeikh Mahmud Nasari Othmani dan kepada dirinya sendiri kemudian kepada seluruh anak murid yang duduk sekalian didalam Jemaah ini”. Maka tidak ujud Tauhid Tiga Serangkai dalam Jemaah ini kerana kami mempelajari semua yang disebutkan itu dan tidak memecah-mecahkannya menjadi 3 jurusan berasingan. Kami mempelajari bab Tauhid dengan permulaannya adalah mengambil talqin dua kalimah shadatai dengan isnadnya dan segala yang terangkum didalamnya berserta wasilah dan rabitahnya seklian. Kemudian mendalami sifat 20 serta semua sifat-sifat yang berlawanan bagi Allah disambung pula sengan semua Asma al Husna, jalan Tauhid, Tariqat dan Hakikat hingga mencapai Marifat kepada Allah Taala tampa syak, zon dan waham.

Jadi mengapa harus kami toleh kebelakang lagi kepada pekara-pekara yang boleh menyebabkan kami jatuh semula kepada sesat hanya kerana pertelagahan umah berkenaan pekara-pekara remeh yang sebenarnya tak perlu pun kami campuri. Jadi biarkan saja mereka dengan masaalah itu dan kami terus maju kehadapan dengan keyakinan kami sendiri. Tiada gunanya berbalah semata-mata untuk menegakkan pendirian masing-masing sedangkan mereka tidak sedar bahawa mereka tidak bergerak walau seinci sekali pun untuk maju dalam pencarian menuju kepada Allah SWT. Jadi sampai bila mereka hanya tinggal ditangga itu saja ?. Sedangkan perjalanan menuju Allah itu masih saja amat jauh untuk digapai. Adakah dgn bertelagah itu akan membawa kepada Allah ? Atok tak fikir ia akan membawa kamu kemana-mana, malahan boleh atok katakana bahawa kamu akan lebih jauh daripada tujuan pencarian kamu hingga kamu akan lara dan hampa dalam pencarian kamu itu nanti, hingga terlupa bahawa maut sentiasa mananti kamu. Ingatlah… jangan membuang masa dengan pekara-pekara remeh seperti itu, sebaliknya kamu terus saja maju dalam pencarian kamu dgn ketekunan dan amalan yang berguna untuk kamu. Inilah nasihat atok kepada pencita damai dan redha kepada ketentuan Allah selama-lamanya supaya redha Allah akan sampai kepada kamu tampa ragu. Waallaua’lam.


ATOK ZAMANY