Thursday, May 08, 2014

SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 24Post39
FASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT.BAB 92: SIFAT-SIFAT JAHANAM, SEKSAANNYA DAN KEPANASANNYA YANG PEDIH.

Diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw. bersabda, “Neraka dinyalakan selama seribu tahun hingga berwarna merah, Kemudian dinyalakan lagi selama seribu tahun hingga berwarna putih. Kemudian dinyalakan lagi selama seribu tahun hingga berwarna hitam, sehingga keakhirnyalah ia akan berwarna hitam pekat”. Menurut Tirmidzi, hadis ini mauquf. Hanya Yahya bin Abu Bakar sahaja yang menganggap hadis ini sebagai hadis marfu.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Sesungguhnya Neraka dinylakan selama seribu tahun sehingga memutih. Lalu dinyalakan seribu tahun lagi hingga merah. Kemudian dinyalakan selama seribu tahun lagi hingga sampai menghitam. Sehingga, akhirnya Neraka menjadi hitam pekat seperti pekatnya malam”.

Diriwayatkan oleh Malik, dari bapa saudaranya Abu Sahl bin Malik, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Kamu kira ia seperti api kamu (didapur) ?. Sesungguhnya ia lebih hitam daripada tar”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufian, dari Sulaiman bahawa ia berkata, “Api Neraka itu sangat hitam. Nyalaannya dan baranya tidak bersinar”. Kemudian ia membaca firman Allah didalam surah al-Haji ayat 22, mafhumnya ;

“Tiap-tiap mereka hendak keluar dari dalamnya, kerana kedukaan, lalu dikembalikan kedalamnya, dan (dikatakan kepadanya): Rasailah oleh mu azab yang membakar”.

Diriwayatkan oleh Malik, dari Abu az-Zannad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Api yang biasa kamu nyalakan itu adalah satu bahagian dari tujuh puluh bahagian Neraka Jahanam”. Para sahabat berkata, “Itupun sudah cukup (panas) wahai Rasulullah”, Baginda bersabda, “Pada hal panasnya api Jahanam itu masih enam puluh sembilan kali ganda lagi”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan tambahan dihujungnya, “Semua itu panasnya sama”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah besabda, “Api kamu ini adalah satu bahagian dari tujuh puluh bahagian api Jahanam. Seandainya ia tidak dipadamkan dengan air sebanyak dua kali, nescaya ia tidak ada gunanya bagi sesiapa pun”.

Diriwayatkan oleh Abu Umar, dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata, “Api ini sesudah disiram dengan air laut sebanyak tujuh kali. Seandainya tidak demikian, tentu ia tiada gunanya”. Ini astar sahih riwayat Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya bertajuk ‘at-Tamhid’.

Abdullah ibnu Mas’ud berkata, “Api kamu itu adalah satu bahagian dari tujuh puluh bahagian api Jahanam. Hanya ia sudah dipadamkan dengan air sebanyak tujuh puluh kali. Seamdainya tidak begitu, nescaya tidak ada sesiapa mendekatinya kerana ia dari api Jahanam”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat nanti, salah seorang dari penghuni Neraka yang paling selesa hidupnya sewaktu didunia dahulu akan dihadirkan (kehadrat Allah). Setelah ia dibenamkan sekali kedalam Neraka dan kemudian ia ditanya (oleh Allah), ‘Apakah kamu melihat ada satu saja kebajikan ?, apakah kamu mendapati kenikmatan sekali saja’. Ia menjawab, ‘Sungguh tidak, Ya Tuhanku’. Kemudian salah seorang penghuni Syurga yang paling sengsara hidupnya sewaktu  didunia dahulu juga dihadirkan (kehadrat Allah). Setelah ia dibenamkan sekali saja kedalam Syurga kemudian ia ditanya, ‘Adakah kamu melihat kesengsaraan barang satu pun?, apakah kamu mengalami kesusahan sekali jua pun?’. Ia menjawab, ‘Sungguh tidak, wahai Tuhanku. Aku tidak melihat ada kesengsaraan sama sekali dan aku pun tidak pernah mengalami kesusahan sama sekali”. Maksudnya, mereka menjadi lupa seluruh pengalaman hidup dunia sama sekali apabila dibenamkan kedalam Syurga atau pun Neraka, samaada susah atau pun senang.

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebuah hadis dari Muhammad bin Ishak, dari Humaid ath-Thawil, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “ Dihari kiamat nanti seorang kafir yang paling selesa hidupnya sewaktu didunia didatangkan. Allah berfirman, ‘Tenggelamkan ia sekali saja kedalam Neraka’. Maka ia ditenggelamkan dan setelah ia dikeluarkan maka ia disoal, ‘Hai sifulan, adakah kamu kenikmatan hidup walau sekali pun?’. Ia menjawab, ‘Tidak, aku tidak merasakan ada kenikmatan hidup walau hanya sekali jua pun’. Kemudian didatang pula seorang mukmin yang sangat menderita hidupnya sewaktu didunia. Allah berfirman, ‘Tenggelamkan ia sekali saja kedalam Syurga. Ia lalu ditenggelamkan dan setelah ia dikeluarkan maka ia disoal, ‘Hai sifulan, adakah kamu mengalami penderitaan hidup walau sekali pun?’. Ia menjawab, ‘Aku tidak pernah mengalami penderitaan sama sekali’”.

Diriwayatkan oleh Abu Hadiyah alias Ibrahim bin Hadiyah, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Seandainya seorang penghuni Jahanam mengeluarkan tapak tangannya kepada penghuni dunia sehingga mereka melihatnya, nescaya dunia akan terbakar oleh panasnya. Dan seandainya salah satu Malaikat penjaga Jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni dunia dan mereka melihatnya, nescaya saat itu juga mereka semua akan mati kerana murka Allah”.

Ka’ab al-Ahbar berkata, “Demi Allah yang jiwa Ka’ab berada didalam genggaman Nya, seandainya kamu berada didunia sebelah timur dan Neraka berada disebelah barat dalam keadaan terbuka, nescaya otak mu akan keluar melalui lubang hidungmu (cair) akibat pengaruh panasnya. Wahai manusia !, adakah kamu punya kekuatan dan kesabaran menghadapi seksaan ini ?. Wahai manusia !, taat kepada Allah adalah lebih ringan daripada menanggung azab tersebut. Oleh kerana itu, taatlah kamu kepada Nya”.

Diriwayatkan oleh al-Bazzari didalam kitabnya bertajuk ‘Musnad al-Bazzari’, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, ‘Seandainya ada seratus ribu atau lebih manusia yang sedang duduk didalam sebuah masjid, kemudian salah seorang penghuni Neraka bernafas (disitu), nescaya mereka semua akan terbakar”.

FAKTA:

Maksud hadis Nabi saw, “Api yang kamu nyalakan ini adalah satu bahagian dari tujuh puluh bahagian api Jahanam”, ialah sekalipun seluruh api yang berada didalm dunia ini dinyalakan, ia hanya satu bahagian dari tujuh puluh bahagian api Jahanam. Keterangannya telah dikemukaan diatas tadi. Begitu juga sekiranya seluruh kayu api yang berada didunia ini dikumpulkan dan dibakar serentak, ia hanya merupakan satu bahagian dari tujuh puluh bahagian-bahagian api Jahanam yang panasnya adalah tujuh puluh kali ganda daripada api yang berada didunia ini. Pekara ini juga telah juga dijelaskan dibahagian akhir tadi.

Adapun ucapan para sahabat, “Itu saja sudah cukup, wahai Rasulullah”, bermaksud api yang ada didapur rumah itu pun sudah cukup kepanasannya. Kemudian Nabi saw menjelaskan bahawa kadar kepanasan api Jahanam adalah berbaki enam puluh sembilan kali ganda lagi.BAB 93: KELUHAN NERAKA, JURANG YANG CURAM, HURU HARA DAN BATU YANG DILIMPAR KEDALAM NERAKA.


Diriwayatkan oleh sejumlah Imam tafsir, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Neraka mengeluh kepada Tuhannya,katanya, ‘Wahai Tuhanku, sebahagianku memakan sebahagian yang lain’. Allah kemudian membahagi Neraka kepada dua nafas. Satu berada didalam musim sejuk dengan semua udaranya tersangat sejuk terlampau yang kamu rasakan, dan satu bahagian lagi berada didalam musim panas (kemarau) melampau dengan segala udaranya panas menyengat yang kamu rasakan”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Kami sedang berada bersama Rasulullah, tiba-tiba terdengar bunyi seperti sesuatu yang sangat berat jatuh. Rasulullah bersabda, “Kamu semua tahu, bunyi apa kah itu ?”. Kami menjawab, “Allah dan Rasulnya saja yang mengatahui”. Baginda bersabda, “Itu adalah bunyi selongok batu yang dilemparkan kedalam Neraka semenjak tujuh puluh tahun yang lalu dan sehingga sekarang ia masih berjatuhan untuk menyampai kedasarnya”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari al-Hasan bahawa ia bercerita, “Utbah bin Ghazawan pernah berdiri diatas membar di Basrah seraya memetik sabda Nabi saw, katanya, ‘Sesungguhnya seketul batu besar yang dilemparkan dari tebing jurang Jahanam, ia akan meluncur selama tujuh puluh tahun dan belum juga sampai kedasarnya’”. Kemudian Abdullah bin Umar menyambung, “Oleh kerana itu, selalu-selalulah kamu mengingati Neraka, kerana pansanya sangat luar biasa, jurangnya yang curam dan penukul-penukulnya diperbuat dari besi berapi”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Yunus bin Yazid, dari Zuhri, dari Mu’adz bin Jabal bahaw Rasulullah bersabda, “Demi Allah yang jiwa Muhammad berada didalam genggaman Nya, sesungguhnya, jarak diantara tebing jurang Neraka hingga kedasarnya ialah sejauh selonggok batu seberat tujuh ekor lembu betina bunting yang sangat gemuk yang dilemparkan kedalamnya selama tujuh puluh tahun namun ia tidak juga menyampai”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Hasyim bin Basyir, dari Zafar, dari Ibnu Abu Maryam bahawa ia pernah mendengar Abu Umamah berkata, “Sesungguhnya jarak diantara tebing juram jahanam hingga kedasarnya ialah sejauh perjalanan selonggok batu yang meluncur kedalamnya selama tujuh puluh tahun. Sedangkan baru itu adalah sebesar seekor lembu betina yang sangat besar dan sedang bunting. Seorang budak suruhan milik Abdullah bin Khalid  bertanya, ‘Apakah dibawahnya terdapat sesuatu, wahai Abu Umamah?’. Aku menjawab, ‘Ya ada !, iaitu yang disebut gahyyu dan aysam’”.

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Khalid bin Umair al-Adawi bahawa ia bercerita, “Semasa menjawat jawatan Gebenur Basrah, Utbah bin Ghazawan pernah memberi syarahan dihadapan kami. Setelah memanjatkan puji-pujian kehadrat Allah SWT, ia berkata, ‘Amma ba’du, sesungguhnya dunia memberitahu bahawa ia akan musnah. Tidak ada yang akan tertinggal dan berbekas. Ia hanya seperti sisa air didalam sebuah mangkuk milik tuannya. Mahu atau tidak mahu kamu semua terpaksa berpindah darinya kealam yang kekal abadi. Oleh kerana itu berpindahlah dengan membawa yang terbaik dihadapan kamu. Sesungguhnya diingatkan kepada kita semua bahawa sebuah batu yang dilemparkan dari tebing jurang Jahanam akan meluncur kedalamnya selama tujuh puluh tahun tetapi belum juga sampai kedasarnya. Demi Allah, Neraka itu akan penuh....”
Riwayat ini seterusnya akan disambung didalam bab berkenaan Syurga yang akan datang.

Berkata Ka’ab bin al-Ahbar, “Seandainya Neraka Jahanam yang berada disebelah timur dan dibuka lubang sebesar lubang hidung seekor lembu sahaja, maka otak seseorang yang berada disebelah barat akan mendidih cair dan meleleh terkena bahang kepanasannya. Dengan hanya mendengar satu letupan suara Jahanam, Malaikat yang berada hampir dengan A’rasy mahupun seorang Nabi yang diutus Allah sekalipun akan melutut lalu berkata, ‘Diriku...diriku...’”.

FAKTA:

Sabda Nabi saw, “Neraka mengeluh kepada Tuhannya...” ini adalah didalam keadaan sebenarnya bukan didalam keadaan majaz. Sebab, pekara itu bukannya mustahil. Menurut para ulama ahli sunnah, syarat berkata-kata itu tidak semestinya diucapkan melalui jisim (mulut jasad) dan lisan. Melainkan hanya cukup dengan kehidupan saja, dan Neraka adalah makhluk yang merupakan satu benda hidup. Berbeza dengan satu pertengkaran atau perdebatan yang mesti melelui kefahaman atau megatahui akan hujah ( menggunakan mulut fizikal dengan berkata-kata). Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahawa pekara ini merupakan sebuah mijaz (menggunakan mulut fizikal), waallaua’lam.

Yang sahih adalah pendapat yang pertama tadi, kerana adalah tidak mustahil Neraka boleh mengeluh (berkata-kata). Firman Allah didalam surah al-An’aam ayat 57 yang mafhumnya;

“Katakanlah: Sesungguhnya aku diatas keterangan dari Tuhanku dan kamu mendustakannya. Tidak ada disisiku (seksaan) yang kamu minta disegerakan itu. Tidak ada suatu keputusan, melainkan bagi Allah (hak mutlakNya). Dia mengesahkan kebenaran dan Dialah sebaik-baik yang memutuskan (segala pekara)”,

Tidak ada tuhan melaikan Allah. Demi kemuliaan dan keagungan Mu.... Allah juga berfirman didalam surah al-Ma’arij ayat 15 hingga 18 yang mafhumnya;

“Sekali-kali tidak (yang demikian). Sesungguhnya ia api Neraka. Yang membongkar kulit kepala. Yang menyeru (menarik) orang yang membelakang dan berpaling (dari agama islam). Dan menghimpunkan (harta) dan menyimpannya (tidak mengeluarkan zakat)”.

Berkata Ibnu Abbas, “Neraka itu memanggil orang-orang kafir dan orang-orang munafiq dengan lisan yang fasih, kemudian mematuk mereka seperti seekor burung mematuk biji-bijian”.

Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan mengadu dan berbantah-bantahan adalahh didalam keadaan sebenarnya, bukannya dalam erti majaz.

Didalam riwayat Razin bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang sengaja mendustakan aku, maka dia siapkanlah punggungnya pada sepasang mata Jahanam”. Seorang sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, adakah Jahanam itu memiliki sepasang mata?”. Baginda bersabda, “Apakah kamu semua tidak pernah mendengar firman Allah, ‘Apabila Neraka melihat mereka dari tempat yang jauh...”. Kelak bahagian hadapan Neraka akan keluar dengan memiliki sepasang mata dan lisan. Ia berkata, ‘Aku diserahkan (kuasa) untuk mengurus orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain’. Ia lebih tahu terhadap mereka daripada seekor burung terhadap biji-bijian yang ingin dipatuknya”. Didalam riwayat yang lain disebutkan, “...Bahagian depan Neraka muncul untuk mematuk orang-orang kafir seperti seekor burung yang ingin mematuk biji-bijian”.

Didalam riwayat ath-Thabrani yang diketengahkan oleh Muhammad Ibnu Arabi disebutkan, “Bahagian depan Neraka itu sangat pandai membezakan antara orang-orang kafir dan yang mana makhluk beriman, seperti seekor burung yang pandai membezakan diantara biji-bijian dan pasir debu”.

Diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat kelak, bahagian hadapan Neraka akan muncul bersama sepasang mata yang boleh melihat, sepasang telinga yang boleh mendengar dan lidah yang boleh berkata-kata. Ia akan mengatakan, ‘Aku ditugaskan untuk memilih tiga jenis manusia, iaitu setiap orang yang sombong dan keras kepala. Orang yang menyeru tuhan yang lain berserta Allah dan para pelukis (pengukir patong)’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari al Aththaf bin Khalid, berkenaan firman Allah, “Dan pada hari itu diperlihatkan Neraka Jahanam”. Lalu ia berkata, “Pada hari kiamat nanti Neraka Jahanam akan diperlihatkan dalam keadaan sebahagian memakan sebahagian yang lain. Ia ditambat oleh tujuh puluh ribu Malaikat. Ia dapat melihat manusia, sebagaimana firman Allah, ‘Apabila Neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh...’. Dan apabila  melihat saja manusia, ia terus mengeluarkan bunyi letupan, sehingga para Nabi dan orang-orang jujur akan melutut lalu berkata... ‘Ya Tuhanku, diriku...diriku’. Tetapi Rasulullah bersabda, ‘Ya Tuhanku, umatku...umatku’”.

Seorang ulama sufi memberi nasihat, “Wahai orang yang berani menentang Neraka !, adakah kamu mempunyai kekuatan untuk menghadapi kekerasan Allah ?. Jika Allah murka dan membentak Neraka sekali saja, nescaya sebahagiannya akan memakan sebahagian yang lain”.


BAB 94: PEMUKUL CEMETI, RANTAI DAN BELENGGU (PASONG) PARA PENGHUNI NERAKA.


Allah berfirman didalam surah al-Haji ayat 21, mafhumnya;

“Untuk mereka (disediakan) cemeti (penukul) dari besi”.

Dan firman Allah lagi didalam surah al-Mukmin ayat 71 dan 72 yang mafhumnya;

“(Iaitu) ketika belenggu (diikatkan) pada leher mereka serta rantai- rantai, sedang mereka diseret”.

Kemudian firman Allah didalam surah al-Haaqah ayat 32 yang mafhumnya;

“Kemudian masukkanlah (belitkan) dia kedalam rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta”.

Dan firman Allah didalam surah al-Muzammil ayat 12 mafhumnya;

“Sesungguhnya disisi Kami ada belenggu dan Neraka”.

Diriwayatkan oleh al-Hasan bahawa ia berkata, “Setiap jurang, gua, belenggu, rantai dan tali yang ada di Jahanam telah tertulis nama-nama pemiliknya”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Amr Ibnu ‘Ash bahawa Rasulullah bersabda, “Seandainya peluru sebesar ini (sambil menunjukkan sebuah mangkok kecil) ditembakkan dari langit kebumi mengambil masa selama lima ratus tahun, ia akan sampai sebelum waktu malam. Dan seandainya ia ditembak dari hujung rantai, maka akan mengambil masa selama empat puluh tahun siang dan malam sebelum ia sampai kedasarnya”.

Disebut juga didalam sebuah riwayat iaitu, “InsyAllah kelak, Allah akan memperlihatkan sebuah awan kepada penghuni Neraka. Apabila saja mereka melihat awan tersebut, maka mereka teringat akan awan didunia dahulu. Awan itu berkata dan bertanya, ‘Apakah yang kamu semua mahukan?’. Mereka menjawab, ‘Kami inginkan hujan dengan air yang sejuk’. Lalu awan itu menghujankan belenggu dan rantai-rantai yang lebih banyak daripada rantai dan belenggu yang sedang membelit tubuh mereka’”.

Didalam astar hasan riwayat Abu Nu’aim, Muhammad Ibnu Munkadir mengatakan, “Seandainya seluruh besi yang ada didunia dikumpukan, ia tidak boleh menandingi satu saja hujung rantai seperti yag disebutkan didalam firman Allah didalam alQuran,

Kemudian masukkanlah (belitkan) dia kedalam rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta”. Surah al-Haaqah ayat 32.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan, dari Nusair bin Dza’luq bahawa ia pernah mendengar Nauf menafsir firman Allah, “Kemudian masukkanlah (belitkan) dia kedalam rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta”... “Setiap hasta terdiri dari tujuh puluh depa dan setiap depa panjangnya sejauh antara tempatmu yang sekarang ini hungga ke Mekah”. Ketika itu mereka berada di Masjid Kuffah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Bakkar bin Abdullah, dari Ibnu Abu Malikah, dari Ubai bin Ka’ab bahawa ia berkata, “Sesungguhnya satu hujung mata rantai saja dari rantai didalam firman Allah iaitu ‘...masukkanlah (belitkan) dia kedalam rantai...’, sama seperti seluruh besi yang ada didunia ini”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak bahawa ia mendengar Sufyan  menafsir ayat ‘...masukkanlah (belitkan) dia kedalam rantai...’ “Rantai itu akan dimasukkan melalui lubang anus (dubur) dan ditarek keluar melalui mulut”.

Berkata Ibnu Zaid, “Pada hari kiamat nanti, ada sebahagian penghuni Neraka yang selalu melihat rahmat Allah sehingga kerananya sebahagian  penghuni dikeluarkan. Dan seandainya satu saja belenggu (pasong) yang mengikat tubuh penghuni Jahanam dilemparkan kesebuah gunung yang sangat besar (didunia ini), pasti ia akan hancur”.

Diriwayatkan oleh al Qatbi didalam kitabnya bertajuk ‘Uyun Al- Akhbar’ dari Thawus, “Sesungguhnya Allah menciptakan Malaikat yang memiliki jari-jari sebanyak jari-jari penghuni Neraka. Mereka semua diseksa dengan jari-jarinya. Dan seandainya satu saja jari Malaikat itu diletakkan pada langit dunia, nescaya ia akan hancur berkeping-keping”.


BAB 95: CARA PENGHUNI NERAKA, MEMASUKI NERAKA.


Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Abdulrahman bin Zaid bahawa ia berkata, “Pada hari kiamat nanti, Jahanam akan menjemput mereka dengan bola api seperti bintang. Mereka lalu menoleh kebelakang dan berlari. Allah yang Mahamenang, Mahaberkati dan Mahatinggi berfirman, ‘Kembalikan mereka ke Jahanam’. Dan itulah maksud firman Allah dalam surah al Mukmin ayat 33 yang mafhumnya;

“(Iaitu) pada hari kamu berpaling membelakang (dari Mahsyar kedalam Neraka), tidak ada untukmu orang yang memeliharakan dari (seksa) Allah. Barang siapa yang diseksakan Allah, maka tidak adalah baginya orang yang menunjuki”.

Sebelum memasuki Neraka, mereka terlebih dahulu sudah dikepong oleh nyalaannya yang sangat panas dan menyerang mata mereka. Akibatnya mereka menjadi buta memasuki Neraka. Semantara tangan, kaki dan leher mereka dibelit belenggu yang amat kuat. Rasulullah bersabda, ‘Jarak diantara bahu-bahu salah satu Malaikat penjaga Jahanam itu seperti jarak diantara timur dan barat’”.

Berkata Ibnu Zaid, “Para Malaikat penjaga Jahanam itu memegang cemeti dari besi yang digunakan untuk mengazab mereka. Mereka sentiasa bersiap sedia menunggu  perintah Allah dan jumlah mereka mencapai ribuan. Badan seorang penghuni Neraka hanya dipegangnya sekali saja, nescaya daging dan tulang mereka akan remuk. Setelah tangan, kaki dan leher mereka diikat menjadi satu dan ditambat pada belenggu, mereka akan dilempar kedalam Neraka dalam keadaan tidak berdaya. Tidak ada yang mampu terhindar dari azab selain bahagian muka yang pndangan matanya juga telah menjadi buta. Itulah maksud firman Allah, ‘Maka, apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat...’”.

Ketika mereka dilemparkan kedalam Neraka dan sudah hampir jatuh didasarnya, mereka diangkat semula keatas oleh Malaikat penjaga Neraka yang luarbiasa kekuatannya, dan apabila mereka hampir terkeluat dimulut jurang Neraka, mereka dipukul lagi dengan cemeti besi kebawah. Begitulah keadaannya berulang-ulang kali sebelum akhirnya mereka terdampar didasar kawah Neraka yang paling bawah. Itulah maksud firman Allah didalam surah as-Sajdah ayat 20, ‘...Tiap-tiap  mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan kedalamnya...’. Mereka adalah seperti apa yang digambarkan oleh firman Allah didalam surah al-Ghasiyiah ayat 3 dan 4 mahumnya, ‘Yang berkerja lagi payah (sukar). Dia akan memasuki Neraka yang panas’”. Sila lihat didalam ‘Tafsir ath- Thabari’.


BAB 96: LIDAH API NERAKA.


Kekuatan lidah api Neraka yang menjulang-julang itu hingga mampu menerbangkan penghuni Neraka. Pada saat itulah mereka boleh melihat penghuni Syurga mesti pun mereka dihalangi dengan dinding tembok yang tebal. Penghuni Syurga berseru seperti petikkan ayat didalam al-Quran surah al-A’raaf ayat 44, mafhumnya;

“Orang-orang Syurga menyeru orang-orang Neraka, ‘Kami telah memperolehi apa-apa yang dijanjikan Tuhan kami dengan sebenarnya. Adakah kamu memperoleh apa yang dijanjikan tuhan kamu dengan sebenarnya?. Mereka menyahut, ‘Ya..’ Lalu menyeru yang menyeru (Malaikat) diantara keduanya, ‘Sesungguhnya kutukan Allah diatas orang-orang yang aniaya”.

Kemudian ketika penghuni Neraka itu melihat sungai-sungai didalam Syurga, mereka menyeru kepada penghuni Syurga, “Limpahkanlah kepada kami sedikit air”. Tetapi mereka diusir oleh Malaikat azab dengan pukulan cemeti besi hingga mereka terjatuh semula kedasar Neraka.

Menurut sebahagian ulama tafsir, itulah maksud dari firman Allah, “Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan (lagi) kedalamnya”. Sebagaimana yang telah diperkatakan oleh Abu Muhammad alias Abdul Haq didalam kitabnya ‘Al-Aqibat’. Mungkin kamu semua tertanya-tanya, bagaimana mungkin penduduk Syurga boleh melihat penduduk Neraka dan sebaliknya penduduk Neraka boleh melihat penduduk Syurga pula ?. Bagaimana pula mereka boleh berkata-kata ?. Sedangkan mereka itu dipisahkan oleh sebuah dinding yang sangat tebal ?.  Jawapan kepada persoalan ini ada pada Allah kerana Dia Mahaberkuasa. Dia boleh menambah daya pendengara  dan penglihatan mereka-mereka itu sehingga mereka boleh melihat dan mendengar sesama mereka. Semua ini adalah berkat kekuasaan Allah.


BAB 97: JAHANAM SEBAGAI ANCAMAN KEPADA PEMINUM ARAK.


Diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, “Sha’ud adalah gunung dari api yang dinaiki oleh orang-orang kafir selama tujuh puluh tahun dan dituruni mereka juga selama tujuh puluh tahun untuk selamanya”. Kata Abu Isa Tirmidzi, hadis ini gharib, Ia hanya mengenalinya dari hadis Ibnu Luha’iah.

Sebelum ini telah dikemukakan sebuah riwayat hadis dari Anas iaitu, “Sesungguhnya barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan mabuk, nescaya pada hari kiamat nanti ia juga akan dibangkitkan dalam keadaan mabuk menuju kedalam sebuah parit bernama sakaran yang berada ditengah-tengah Jahanam”.

Para ulama tafsir berbeza pedapat mengenai takrif dari firman Allah berkenaan dengan “Wail”(neraka wail).

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Rasydin bin Sa’ad, dari Umar bin Harits, dari Abu Samah, dari Abu Hiitsam, dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Nabi saw bersabda, “Wail adalah sebuah jurang didalam Neraka Jahanam, tempat orang kafir terjun kedalamnya selama empat puluh tahun namun belum juga sampai kedasarnya”.

Sha’ud adalah sebuah gunung api yang didaki oleh orang kafir selama empat puluh tahun dan dituruninya selama empat puluh tahun juga.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sa’id bin Ayub, dari Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Atha’ bin Yassar bahawa ia berkata, “Wail adalah sebuah jurang Jahanam tempat terjun orang kafir. Seandainya gunung lalu diatasnya, ia akan cair kerana terkena panasnya”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan, dari Ziyad bin Fayyadh, dari Abu Iyadh bahawa ia berkata, “Wail adalah sebuah lubang yang terdapat didasar Jahanam”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitabnya ‘Tafsir Ibnu Athiyah’ bahawa ia berkata, “Wail adalah sebuah kolam nanah bercampur darah dari penghuni Neraka yang terdapat di Jahanam”.

Menurut pendapat ulama-ulama lain seperti yang telah diambil oleh az-Zuhri, wail ialah nama salah sebuah pintu Jahanam.

Menurut Abu Sa’id al-Khudri seperti yang elah dikatakan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, Wail adalah sebuah jurang yang diapit oleh dua gunung. Orang yang terjun kedalamnya perlu masa selama empat puluh tahun.

Diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi secara marfu dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Nabi saw bersabda, “Wail adalah sebuah jurang ditengah-tengah Jahanam. Orang kafir yang terjun kedalamnya selama empat puluh tahun untuk sampai kedasarnya”.

Berkenaan dengan firman Allah didalam surah al-Waqi’ah ayat 43, “Didalam naungan asap yang hitam”, Ibnu Zaid mengatakan, “Yang dimaksudkan dengan asap yang hitam ialah sebuah gunung didalam Jahanam tempat para penghuni Neraka memohon kepada Allah agar diperkenankan bernaung dibawahnya. Tidak sejuk, melainkan sangat panas kerana ia berasal dari asap yang berada ditepi jurang Jahanam. Dan tidak menyenangkan sama sekali”.

Berkenaan dengan firman Allah yang menyebut perkataan, “Maubiqan”, Mujahid mengatakan yang telah diambil oleh Ibnu Wahab, “Iaitu nama sebuah jurang di Jahanam”.

Menurut Ikrimah, Maubiqan adalah sebuah sungai di Jahanam yang mengalirkan api. Ditepi sungai itu terdapat banyak ular seperti bigal berwarna hitam legam. Setiap kali sungai itu meluap unuk menyeksa mereka, mereka akan menjerit meminta tolong. Tetapi akhirnya mereka terjatuh juga.

Menurut Anas bin Malik, Maubiqan ialah sebuah jurang nanah bercampur darah di Jahanam.

Berkenaan firman Allah didalam surah al-Kahfi ayat 52, “Dan Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan”, Nauf al-Bakkali berkata, “Yang dimaksudkan dengan tempat kebinasaan itu ialah sebuah jurang di Jahanam yang memisahkan diantara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman (tetapi durhaka)”.

Ketika ditanya berkenaan firman Allah didalam surah Maryam ayat 59, “Maka mereka kelak akan menemui kesesatan”, Aisyah ra iaitu isteri Nabi saw berkata, “ Itu adalah sebuah sungai di Jahanam”.

Para ulama juga berbeza pendapat mengenai firman Allah dalam surah al-Falaq (subuh)  mafhumnya;

“Katakanlah. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasi subuh”

Menurut Ibnu Abbas, al-Falaq (subuh) merupakan sebuah penjara di Neraka Jahanam.

Sedangkan menurut Ka’ab seperti yang juga diperkatakan oleh Abu Nu’iam iaitu “al Falaq adalah sebuah rumah di Jahanam. Apabila rumah itu dibuka, seluruh penghuni Neraka akan menjerit kerana tersangat panasnya”.

Diriwayatkan oleh Abu Nu’iam dari Humaid bin Hilal ia berkata, “Sesungguhnya didalam Jahanam itu terdapat dapur-dapur api yang sangat sempit. Ia akan menghempit manusia menurut amal-amal mereka”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Ismail bin Iyasy, dari Tsa’labah bin Muslim, dari Ayub bin Basyir, dari Syafi al-Ashbahi bahawa ia berkata, “Sesungguhnya didalam Jahanam terdapat sebuah gunung bernama Sha’ud. Untuk sampai diatas, orang-orang kafir harus mendakinya selama empat puluh tahun. Sesungguhnya didalam Jahanam itu juga terdapat sebuah istana bernama Hawa’. Orang-orang kafir dilontar dari atas dan terjun meluncur selama empat puluh tahun sebelum ia sampai kedasarnya”.

Sesungguhnya didalam Jahanam itu terdapat sebuah lembah bernama Atsam yang banyak ular dan kala jengking. Tulang belakang seekor ular itu mengandungi racun sebanyak tujuh puluh tempayan dan untuk kala jengking ujud sebesar seekor keldai peliharaan. Jika ia mengigit seseorang, ia tidak akan melepaskannya sedangkan ia sendiri tahan akan kepanasan Jahanam.

Sesungguhnya juga didalam Jahanam terdapat tujuh puluh jenis ubat untuk penghuninya dan masing-masing penyakit adalah seperti bahagian dari bahagian-bahagian Jahanam. Dan sesungguhnya didalam Jahanam itu terdapat sebuah lembah bernama ‘Ghayyi’  yang mengalirkan nanah dan darah. Ia tergantung untuk apa diciptakan. Allah berfirman, mafhumnya; 

“Maka mereka kelak akan menemui kesesatan”      

Diriwayatkan oleh Abu Hadiyah alias Ibrahim bin Hadiyah, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya didalam Jahanam terdapat sebuah lautan yang airnya berwarna hitam pekat dan baunya sangat busuk menyengat. Allah menengelamkan kedalamnya mereka-mereka yang memakan rezeki Nya tetapi menyembah selain dari Nya”.    

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, dari Muhammad bin Wasi’ bahawa ia bercerita, “Pada suatu hari aku menemui Bilal bin Abu Burdah. Aku berkata kepadanya, ‘Wahai Bilal, sesungguhnya ayahmu menceritakan kepadaku sebuah hadis dari atokmu dari Rasulullah bahawa baginda bersabda, ‘Sesungguhnya didalam Jahanam terdapat sebuah jurang bernama ‘Lamlam’. Dijurang ini pula terdapat sebuah kolam bernama ‘Habhab’ dimana Allah memasukkan kedalam kolam tersebut orang-orang yang sombong. Oleh kerana itu berwaspadalah kamu supaya tidak termasuk didalam golongan tersebut”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Yahya bin Ubaidillah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya didalam Jahanam terdapat sebuah jurang bernama ‘Lamlam’. Jurang-jurang lain diNeraka Jahanam dilindungi oleh Allah akan kepanasan jurang Lamlam itu”.

Diriwayatkan oleh Malik, dari Anas, dari Ali bin Husain, dari Husain bin Ali, dari ayahnya bahawa Rasulullah bersabda, “Setiap yang memabukkan itu adalah khamar (arak). Ada tiga jenis manusia yang Allah amat murka kepada mereka hingga tidak sudi memandang mereka mahupun berkata-kata kepada mereka dimana mereka berada di Mansa, iaitu sebuah kolam di Jahanam. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan takdir, orang-orang yang mengada-adakan pekara didalam agama dan orang-orang yang peminum khamar”. Hadis ini juga diketengahkan oleh al-Khatib Abu Bakar dari hadis Ahmad bin Sulaiman al-Khaffani al-Qarsyi al-Asadi, dari Malik.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari datuknya bahawa Rasulullah bersabda, “Padahari kiamat nanti orang-orang takabur akan dikumpulkan dalam bentuk manusia sekecil atom. Tidak ada suatu pun sekecil mereka. Mereka diiring untuk masuk kesebuah penjara didalam Jahanam bernama ‘Bulis’. Mereka diberi minum dari air peluh beracun penghuni Neraka”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Muhammad bin Ajlan, dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari atoknya bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan dalam bentuk manusia sekecil biji sawi. Mereka diliputi dengan kehinaan dari semua tempat. Mereka diiring kedalam sebuah penjara didalam Jahanam bernama Bulas. Mereka berada diatas Neraka api segala api dan diberi minum dari lumpur nanah yang mengalir dari penghuni Neraka”.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, dari Jabir bahawa seseorang datang dari Jaisyan iaitu termasuk wilayah Yaman dan menemui Nabi saw. Dia bertanya kepada baginda berkenaan serbuk minuman bernama ‘al-mazar’ yang biasa diminum oleh penduduk tempatan. Nabi saw bertanya, “Adakah minuman itu memabukkan?”. Dia menjawab, “Ya”. Lalu baginda bersabda, “Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada orang yang meminum sesuatu yang memabukkan, bahawa Dia akan memberinya minum dari perahan keringat beracun penghuni Neraka”.

Diriwayatkan oleh al-Haitsami dan ath-Thabrani dari Zaid bin Tsabit bahawa Rasulullah bersabda, “Madinah adalah tempat hijrahku. Disana tempat ku berbaring dan dari sana kelak tempat keluarku (dibangkitkan semula). Adalah kewajiban umat-umatku menjaga tetangga-tetanggaku disana. Barangsiapa yang menjaga pesanku, nescaya pada hari kiamat nanti aku akan menjadi saksinya. Dan barangsiapa yang mengsia-siakan pesanku, Allah akan mengiringnya ke telaga ‘khubal’”. Seorang sahabat bertanya, ‘Apakah itu telaga khubal?’. Baginda menjawab, “Iaitu telaga nanah bercampur darah penghuni Neraka”.

Diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi dan Asad bin Musa, dari Ali bin Abu Talib bahawa Nabi saw bersabda, “Berlindunglah kepada Allah dari telaga al-hazni”. Seorang sahabat bertanya, “Apakah itu telaga al-hazni?”. Baginda menjawab, “Sebuah jurang didalam Jahanam, sedangkan Jahanam sendiri setiap hari memohon perlindungan daripadanya sebanyak tujuh puluh kali. Allah menyediakan telaga tersebut untuk para ahli pembaca al-Quran yang suka menunjuk-nunjuk (bermegah-megah dengan bacaannya)”. Didalam satu riwayat yang lain disebuat, “...Allah menyediakannya untuk orang-orang yang beramal kerana suka menunjuk-nunjuk kepada orang-orang lain”.

Hadis serupa diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw. bersabda, “... sebanyak seratus kali”. Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah yang memasukinya?”. Baginda menjawab, “Para ahli pembaca al-Quran yang beramal untuk menunjuk-nunjuk (berbangga)”.

Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Mohonlah perlindungan bagi kamu dari telaga al-hazni”. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa itu telaga al-hazni ?”. Baginda menjawab, “Sebuah jurang didalam Jahanam dimana Jahanam sendiri mohon berlindung darinya sebanyak empat ratus kali setiap hari”. Seorang sahabat bertanya, “Siapa yang memasukinya, wahai Rasulullah?”. Baginda menjawab, “Telaga itu disediakan untuk ahli pembaca al-Quran yang beramal kerana menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Para ahli pembaca al-Quran yang paling dibenci Allah ialah yang suka mengunjungi para penguasa”. Ditambah oleh al-Muharabi, “Iaitu penguasa yang zalim”.

Didalam hadis yang lain pula, diriwayatkan oleh Baihaqi dari Asad bin Musa disebutkan bahawa Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya didalam Jahanam itu terdapat sebuah jurang, dan Jahanam sendiri memohon perlindungan dari kejahatan jurang itu sebanyak tujuh kali setiap hari. Didalam jurang itu tersebut terdapat sebuah telaga. Sesungguhnya Jahanam dan jurang tersebut memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan telaga itu. Dan didalam telaga itu terdapat ular. Sesungguhnya Jahanam, jurang dan telaga memohon perlindungan Allah dari kejahatan ular tersebut. Ia disediakan oleh Allah untuk para penghafal al-Quran (al-hafiz) yang durjana (berbanga diri dengan gelaran al-hafiz dan suka menunjuk-nunjukm kehebatannya)”.

Berkata Abu Hurairah ra, “Sesungguhnya didalam jahanam kelak para ulama yang jahat akan dicari. Orang yang pernah mengenal mereka sewaktu didunia akan mendekati mereka dan bertanya, ‘Kenapa kamu menjadi seperti ini, bukankah kamu dahulu yang mengajar kami?’. Dia menjawab, “Dahulu aku hanya menyuruh kamu semua mengerjakan kebajikan, sedangkan aku sendiri melanggar perintah”.

Hadis marfu seperti itu terdapat didalam kitab ‘Sahih Muslim’ dari Usman bin Zaid. Insyaallah nanti akan dijelaskan lebih lanjut didalam tajuk Orang yang memerintah pada kebajikan tetapi tidak mahu melakukannya.

Kata Abu Mutsana al-Amluki, “Sesungguhnya didalam Neraka terdapat kaum yang diikat pada sebuah jentera api lalu diputar terus menerus tampa henti”.

Berkata Muhammad bin Ka’ab al-Qardhi, “Malaikat Malik punya sebuah tempat duduk ditengah-tengah Jahanam dan dibawahnya terdapat sebuah jembatan yang dilalui oleh para Malaikat Penyeksa. Dari tempat duduknya itu ia boleh melihat keseluruh penjuru Jahanam...”.BAB 98: ANCAMAN BAGI ORANG YANG MENYAKITI ORANG-ORANG MUKMIN DAN KETERANGAN BERKENAAN PANTAI JAHANAM.


Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari seorang lelaki, dari Mansur, dari Mujahid, dari Yazid bin Syajarah bahawa ia bercerita, “Mu’awiyah mengirimku membawa pasukan perang. Ketika bertemu musuh dan melihat sahabat-sahabatku seperti kehilangan semangat, aku segera mengumpul mereka. Setelah memanjatkan puji pujian kepada Allah, lalu aku berkata, ‘Amma ba’du, ingatlah kamu semua kepada nikmat Allah yang telah dianugrahkan kepada kamu. Sesungguhnya nama-nama kamu telah ditulis disisi Allah. Pada hari kiamat kelak Allah berfirman, ‘Wahai sifulan, ambillah cahayamu!!’. Allah juga berfirman, ‘Wahai sifulan, kamu tidak punya bahagian pada cahaya sama sekali!!’.

‘Sesungguhnya Jahanam itu memiliki sebuah pantai seperti dilautan. Disana ada singa, ada ular sebesar unta dan ada kala jengking sebesar keladai hitam. Ketika penghuni Neraka meminta tolong, mereka berteriak, ‘Pindahkanlah kami ketepi pantai!!’. Dan mereka dilemparkan kesana, mereka dikuasi oleh singa tersebut yag terus menerkam kelopak mata dan bibir mereka serta bahagian mana saja dari mereka yang dikehandaki Allah. Singa itu pun membantai mereka. Kemudian mereka berteriak, ‘Pindahkanlah kami ke Neraka saja!!’.

‘Ketika mereka dilimparkan semula kedalam Neraka, Allah menguasai mereka diserang dengan penyakit kudis yang meragut salah seorang dari mereka sehingga kelihatan tulang-tulang mereka. Sedangkan tebal kulitnya adalah empat puluh hasta. Allah berfirman, ‘Inilah balasan dari perbuatanmu yang suka menyakiti orang-orang beriman’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ammar ad-Dahmani, dari Athiyah al-Aufi, dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa ia berkata, “Sha’ud adalah sebuah batu besar didalam Jahanam. Ketika tangan para penghuni Neraka diletakkan diatas batu itu, ia akan cari meleleh dan ketika ia diangkat, ia kembali seperti semula. Untuk lepas darinya adalah dengan membebaskan budak suruhan dari penghambaan, atau memberi makan pada hari kelaparan (dibulan puasa)”.

Menurut Ibnu Amr dan Ibnu Abbas, al-Aqabah adalah sebuah gunung didalam Jahanam. Menurut Ka’ab Ibnu Ahbar sebagaimana yang dipetik oleh Muhammad bin Ka’ab, al-Aqabah ialah tujuh puluh darjat/tingkat didalam Jahanam. Sedangkan menurut al-Hasan dan Qatadah, al-Aqabah ialah sebuah jalan mendaki yang sukar yang terdapat didalam Neraka, dekat dengan Jembatan Sirat. Oleh kerana itu tempuhilah jalan itu dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung.

Menurut Mujahid, adh-Dhahhak dan al Kalbi, maksud al-Aqabah ialah merupakan nama jembatan sirat. Ada juga ulama mengatakan bahawa al-Aqabah ialah Neraka itu sendiri. Menurut al-Kalbli, al-Aqabah ialah sebuah gunung yang terletak diantara Syurga dan Neraka. Gunung ini amat mudah dilalui oleh orang-orang soleh dan tidak kepada orang kafir.

Berkenaan dengan firman Allah didalam surah al-Balad ayat 11 hingga 13 mafhumnya :

“Tetapi manusia tidak mahu menempuh kesulitan (mengerjakan yang berat). Tahukah engkau apakah kesulitan itu?. (ialah) Memerdekakan budak (hamba)”.

Menurut Zaid dan sejumlah ulama ahli tafsir lainnya, secara kongkrik memberi maksud ayat ini ialah, kenapa kamu tidak membelanjakan hartamu untuk memerdekakan budak atau hamba dan memberi makan orang-orang miskin yang kelaparan, supaya kamu dapat melepasi pendakian jalan-jalan yang sukar itu?. Bukankah itu lebih baik daripada kamu mengembar- gemburkan wang kamu didalam hal-hal kemaksiatan dan pembaziran ?.

Al-Aqabah atau jalan pendakian yang sukar tersebut disamakan dengan besar dan beratnya dosa. Oleh itu, jika seseorang mahu memerdekakan budak hamba dan beramal soleh lainnya, ia samalah dengan halnya bahawa dia telah berhasil mendaki jalan yang susah itu berupa dosa-dosa yang merbahayakan, menyakiti dan membebaninya. Apabila dia sanggup melepasi dengan mengerjakan amalan-amalan soleh dan dengan taubat yang suci murni, maka ia sama dengan orang yang berhasil melepasi jalan mendaki yang sukar itu dengan mudah dan berjaya.

Menurut al-Hasan, al-Aqabah adalah usha susah payah seseorang dalam melawan dirinya, nafsunya dan bisikan Syaitan yang menjadi musuhnya.

Seorang penyair berdendang;

“Aku diduga oleh empat pekara. Yang selalu menelekku dengan tepat, iaitu Iblis, dunia, diriku dan nafsuku dan aku tidak tahu bagaimana aku mahu melepaskan diriku dari mereka... wahai Tuhan, tolonglah bantu aku dengan keampunan Mu... kerana hanya Engkau yang aku harapkan untuk menghadapi mereka semua”.

Seorang lagi penyair berkata;

“Sungguh aku diduga oleh empat pekara yang selalu mengejarku dengan bidikan panahnya, iaitu Iblis, dunia, diriku dan nafsuku... Ya Tuhanku, Engkau Mahakuasa untuk menyelamatkanku”.

Seorang penyair lagi berkata;

“Aku dicuba dengan empat pekara yang selalu ingin menguasiku agar aku celaka... iaitu Iblis, dunia, diriku dan nafsuku. Bagaimana kah caranya untuk aku melepaskan diriku??... Aku sedar mereka semua adalah musuh-musuhku yang paling nyata”.

Menurut pendapat ku (Syeikh al-Qurthubi iaitu penulis kitab ini), Barang siapa yang taat kepada Allah, berjuang memerangi nafsunya sendiri dan menentang pujukan Syaitan dan dunia, nescaya Syurgalah tempat tinggalnya. Sebaliknya, barang siapa yang keras kepala didalam kesesatannya dan kezalimannya, membiarkan dunia memegang kendali kemaksiatannya, menurut hawa nafsunya dan tunduk kepada pujukan Syaitan yang menjanjikan kesenangan-kesenangan semantara. Nescaya Nerakalah yang paling tepat untuknya. Allah berfirman didalam surah an-Nazi’aat ayat 37 hingga 41 yang mafhumnya;

“Maka barang siapa yang durhaka. Dan mengutamakan kehidupan didunia. Maka sesungguhnya Nerakalah tempat diamnya. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya daripada hawa nafsunya. Maka sesungguhnya Syurgalah tempat diamnya”.

Berkenaan dengan firman Allah didalam surah al-Balad ayat 11 hingga 13 mafhumnya :

“Tetapi manusia tidak mahu menempuh kesulitan (mengerjakan yang berat). Tahukah engkau apakah kesulitan itu?. (ialah) Memerdekakan budak (hamba)”.

Firman Allah, “Tetapi manusia tidak mahu menempuh kesulitan”, merupakan kalimah berbentuk berita, bukannya kalimah penyataan.

Kemudian firman Allah, “Tahukah engkau apakah kesulitan itu?”. Firman Allah ini ditujukan kepada Nabi saw. Dengan lain perkataan bahawa kalimahnya seperti, “Sesungguhnya kamu tidak akan mengatahuinya, wahai Muhammad, sebelum Aku memberitahukan kepadamu apa itu jalan yang mendaki lagi susah itu”. Jalan yang mendaki lagi susah itu ialah memerdekakan budak dari penghambaan, atau memberi makan hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan saudara denganmu, atau orang-orang miskin yang sangat fakir”.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani alias Abu Qasim Salman bin Ahmad didalam kitabnya yang bertajuk ‘Makarim al-Akhlak’, dari Ali bin Abu Thalib bahawa ia berkata, “Daripada aku mengumpulkan sejumlah sahabatku untuk kenduri makanan, aku lebih suka keluar kepasar untuk membeli seorang budak perampuan lalu aku merdekakan ia”.


BAB 99: MENERANGKAN FIRMAN ALLAH BERKENAAN “BAHAN BAKARNYA MANUSIA DAN BATU”.


Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Musa bin Ubaid, dari Muhammad bin Ibrahim ibnu Harits at-Taimi, dari Ibnu Hadi, dari al-Abbas bin Abu Muthalib bahawa Rasulullah bersabda, “Agama (islam) ini akan terus jaya hingga ia melintasi lautan dan hingga lautan itu diharungi oleh kuda pada jalan Allah Yang Maha Memberkati lagi Mahatinggi. Kemudian datanglah beberpa kaum yang rajin membaca al-Quran, dengan sombong mereka bertanya, ‘Siapakah yang lebih pandai membaca al-Quran daripada kita ?’”. Kemudian baginda berpaling kepada para sahabat dan bertanya, “Apakah kamu semua melihat kebajikan pada mereka?”. Para sahabat menjawab, “Tidak!”. Baginda bersabda, “Mereka itu adalah sebahagian dari kamu (keturunan sahabat). Mereka adalah dari umat ini (umat Muhammad). Mereka itulah yang akan menjadi bahan bakar Neraka”. 

Batu yang menjadi bahan bakar Neraka itu ialah ‘belerang’. Allah menciptakannya disisiNya menurut yang dikehendaki Nya, sebab jika dibandingkan dengan batu-batu yang ada, batu belerang ini memiliki lima kelebihan untuk menyeksa. Iaitu, ia cepat menyala, bmanerbau busuk, banyak asapnya, punya daya lekat yang kuat pada tubuh dan daya panasnya sangat luar biasa.

Ada pula ahli tafsir yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan batu itu adalah patung-patung atau berhala-berhala orang-orang kafir yang disembah selain dari Allah SWT. Maka batu-batu ini menjadi makanan (bahan bakar) Jahanam. Firman Allah didalam surah al-Ambiya ayat 98, mafhumnya;

“Sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah, selain Allah, menjadi kayu api Neraka Jahanam. Kamu mesti masuk kedalamnya”.

Maksud ayat diatas tadi adalah menjadi bahan bakar Jahanam. Berdasarkan pekara ini, maka takwil atau tafsir yang pertama ialah manusia dan batu adalah bahan bakar Neraka. Kemudian didalam tafsir yang kedua pula ialah manusia itu akan diseksa di Neraka bersama batu-batu. Telah disebut didalam sebuah hadis, Nabi saw bersabda, “Semua yang menganggu itu ada didalam Neraka”.

Tetapi tafsir itu mengandungi dua kemungkinan, pertama, segala sesuatu yang menggangu manusia didunia akan diseksa Allah diakhirat nanti dengan azab api Neraka. Kedua, semua yag menggangu manusia didunia seperti binatang buas, serigala atau setangga dan lain-lain, baginya akan berada di Neraka. Mereka disediakan untuk menghukum penghuni Neraka.

Ada sesetengah ulama tafsir yang berpendapat bahawa Neraka yang khusus bagi batu itu adalah Neraka yang khusus bagi orang-orang kafir saja... waalahua’lam.


BAB 100: BADAN ORANG KAFIR MEMBESAR SESUAI DENGAN TINGKAT KEKEFIRAN MEREKA DAN BAHAGIAN SEKSAAN KEPADA ORANG MUKMIN YANG DURHAKA.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Gusi atau taring orang kafir itu seperti gunung Uhud besarnya dan tebal kulitnya adalah seperti perjalanan selama tiga hari dengan kenderaan yang cepat”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya tebal kulit orang-orang kafir itu empat puluh dua hasta. Sesungguhnya gusinya seperti gunung Uhud besarnya. Dan tempat duduknya dari Jahanam sejauh antara Mekah dan Madinah”.

Berkata Tirmidzi bahawa hadis ini hasan, sahih dan gharib dari al-A’masy. Dalam sebuah riwayat disebut, “... pehanya seperti gunung Baidla’, dan tempat duduknya di Neraka adalah sejauh perjalanan selama tiga hari seperti (jarak antara) desa Rabdzah (hingga ke Madinah)”. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Shalih budak Tau’amah, dari Abu Hurairah, katanya hadis ini gharib, iaitu yang dimaksudkan dengan kalimah Rabdzah ialah seperti jarak diantara Mekah dan Madinah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Yunus, dari Sa’id Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Pada hari kiamat nanti, gusi orang kafir itu lebih besar daripada gunung Uhud. Mereka dibesarkan supaya Jahanam terisi penuh oleh mereka dan supaya mereka merasakan azabnya”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Laits bin Sa’ad, dari Khalid bin Yazid, dari Sa’id bin Abu Hilal, dari Sa’id al-Muqbari, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Gusi orang kafir itu seperti gunung Uhud. Pehanya seperti gunung Baidla’. Pinggangnya seperti gunung Warqan dan tempat duduknya dari Neraka seperti tempat dudukku sekarang ini, hingga ke Mekah. Tebal kulitnya adalah tujuh puluh hasta. Perutnya seperti gunung Izham”.

Warqan adalah nama sebuah gunung di Madinah, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, dari Anas bin Malik bahawa Nabi saw bersabda, “Ketika Tuhannya menaiki gunung, maka terciptalah enam gunung. Tiga gunung terletak di Mekah, iaitu gunung Tsaur, gunung Tsabir dan gunung Hara’. Manakala tiga gunung lagi terletak di Madinah iaitu gunung Uhud, gunung Warqan dan gunung Radhwa”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ubaid bin Umair bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya orang-orang kafir itu menyerit lidahnya sejauh satu hingga dua farsakh (batu) dan dipijak-pijak oleh manusia”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Samurah bin Jundub bahawa Nabi saw bersabda, “Diantara mereka ada yang dibakar api setinggi mata kakinya. Diantara mereka hingga kelututnya. Diantara mereka dibakar setinggi pinggangnya dan diantara mereka ada yang dibakar setinggi tulang selangkanya”.


FAKTA:

Didalam bab ini memberikan petunjuk kepada kamu semua bahawa kekufuran orang yang hanya kufur sahaja berbeza dengan kekufuran orang yang juga zalim dan kekufuran orang yang keras kepala dan durhaka. Sesungguhnya orang-orang kafir yang diazab di Jahanam itu berbeza-beza, sebagaimana yang kita tahu dari keterangan al-Quran dan as-sunnah. Kita diberitahu azab bagi orang-orang yang membunuh para nabi, membunuh kaum muslimin dan membuat kerosakan diatas muka bumi ini sangat berbeza dengan azab bagi orang-orang kafir yang berbuat baik kepada para nabi dan kaum muslimin. Contohnya seperti Abu Talib ninda Nabi sendiri. Ia dikeluarkan oleh Nabi saw dari tingkat Neraka yang paling bawah, kerana sewaktu didunia dia sangat gigih membela dan melindungi baginda dari ancaman orang-orang kafir musyrik Mekah.

Hadis Samurah yang diriwayatkan oleh Muslim itu tadi berlaku bagi orang-orang kafir berdasarkan cerita Abu Thalib. Tetapi juga boleh berlaku bagi orang-orang mukmin yang diseksa. Allah hanya mematikan mereka seperti yang telah dikemukakan diatas.

Disebut didalam sebuah hadis dari Ka’ab al-Ahbar, “Allah berfirman kepada Melaikat penjaga Neraka, ‘Wahai Malik, tahanlah Neraka. Jangan sampai ia membakar lidah mereka yang telah mereka gunakan untuk membaca al-Quran. Wahai Malik, katakan kepada mereka supaya mereka menyeksa sesuai dengan amal-amal mereka’. Neraka lebih tahu apa yang harus ia lakukan terhadap mereka daripada seorang ibu terhadap anaknya. Maka diantara mereka ada yang ia seksa hanya separas mata kaki. Diantara mereka ada yang dibakar separas lutut sahaja. Diantara mereka ada yang dibakar separas pinggang saja. Dan ada pula yang ia bakar separas dada saja”. Seterusnya hadis ini akan dibincangkan lagi nanti.

Al-Qatbi didalam kitabnya bertajuk ‘Uyun al-Akhbar’ menurunkan sebuah hadis marfu dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya ketika Allah selesai memutuskan diantara makhluk Nya dan kebajikan-kebajikan seorang hamba itu lebih banyak maka ia masuk Syurga. Jika kebajikan sama banyak dengan keburukan, maka ia ditahan diatas sirat selama empat puluh tahun, kemudian setelah itu baru ia masuk Syurga. Dan jika keburukan lebih banyak dari kebajikan, maka ia termasuk golongan orang yang beriman yang harus masuk Neraka. Mereka diseksa didalam Neraka menurut kadar amal-amal mereka. Diantara mereka ada yang dibakar api Neraka separas mata kaki. Diantara mereka ada yang dibakar separas lutut dan diantara mereka ada yang dibakar oleh api Neraka separas dadanya....”.

Membahaskan hadis riwayat Muslim tentang maksud firman Allah, 

“Dan bagi mereka darjat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) kerja-kerja mereka sedang mereka tiada dirugikan”.  

Al-Faqih Abu Bakar bin Barajan mengatakan, “Menurut saya, orang-orang yang dimaksudkan oleh al-Quran dan hadis ini adalah mereka yang mengesakan Allah. Sebab, orang kafir itu sama sekali tidak akan dimaafkan oleh Neraka, kerana mereka telah berbuat kafir diatas dunia, maka diakhirat dia akan diseksa oleh Neraka. Allah berfirman didalam surah az-Zumar ayat 16 yang mafhumnya;

“Untuk mereka, dari atas mereka ada beberapa tingkat dari api dan dibawah mereka ada beberapa tingkat (api pula). Dengan (seksa) itulah Allah menakutkan hamba-hamba Nya. Hai hamba-hamba Ku, takutlah kepada Ku “.

DNGiriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari al-Harits bin Aqisy bahawa Rasulullah bersanda, “Sesungguhnya diantara umatku ada orang yang masuk Syurga lebih banyak dari suku Mudhar dan diantara umatku ada orang yang diperbesarkan tubuh badannya sehingga ia memenuhi salah satu sudutnya”.


BAB 101: BERATNYA SIKSAAN BAGI ORANG-ORANG YANG SUKA BERBUAT MAKSIAT DIDUNIA.

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya manusia yang paling keras diseksa adalah para pembuat patung”. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Qasim bn Ashbagh dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya manusia yang paling keras diseksa pada hari kiamat nanti adalah orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi atau petukang yang membuat patung”. (HR Ahmad dan Thabrani).

Diriwayatkan oleh Abu Umar Abdul Barr, Ibnu Majah dan Ibnu Wahab sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya manusia yang paling keras diseksa pada hari kiamat kelak ialah seorang ulama yang ilmunya tidak diberi kemanafaatan oleh Allah”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid bahawa ia berkata, “Pada hari kiamat nanti sesungguhnya para penghuni Neraka merasa amat terganggu oleh bau busuk kemaluan orang-orang yang pernah melakukan zina”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Musa bin Ali bin Rabbah, dari ayahnya bahawa ia berkata, “Ada tiga jenis manusia yang sangat menganggu dan menyakiti penghuni Neraka. Pertama, orang-orang yang dikunci oleh tabut (peti) dari Neraka. Mereka berasak-asak didasar Neraka Jahim. Suara hiruk-pikuk mereka yang kuat terdengar oleh para penghuni Neraka yang lain sehingga sangat menganggu dan menyakitkan. Para penghuni Neraka yang lain pun bertanya, ‘Mengapa kamu semua boleh bersama kami disini?’ Mereka menjawab, ‘Kami adalah orang-orang yang sombong’”.

Kedua, orang-orang yang perutnya terbelah dan usus mereka diseret kedalam Neraka. Mereka ditanya oleh penghuni Neraka yang lain, “Mengapa kamu boleh berada bersama kami disini?”. Mereka menjawab, “Kami dahulu suka merampas hak-hak manusia dengan sumpah palsu kami dan kuasa serta kepercayaan yang ada pada kami”.

Ketiga, Orang-orang yang berjalan kehulu kehilir diantara Neraka Jahim dan Neraka Hamim. Mereka tidak boleh tenang. Lalu mereka ditanya oleh penghuni Neraka yang lain, ‘Mengapa kamu boleh berada bersama kami disini?’. Mereka menjawab, “Kami dahulu suka mengadu domba diantara manusia”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari ismail bin Iyasy, dari Taghlab bin Muslim, dari Ayub bin Basyir al-Ajali, dari Syafi bin Mati’ al-Ashbahi bahawa Rasulullah bersabda, “Ada empat jenis manusia yang sangat menganggu dan menyakati penghuni Neraka lain yang sudah dalam keadaan terseksa. Sambil berjalan kehulu kehilir diantara Jahim dan Hamim, mereka keluh kesah. Para penghuni Neraka yang lain saling bertanya ‘Apa halnya kepada mereka itu?’. Kenapa mereka menganggu dan menyakiti kita yang sedang dalam keadaan derita seperti ini?’. Mereka adalah orang yang dikunci dalam tabut dari bara, orang yang ditarek ususnya, orang yang mengalir nanah dan barah dari mulutnya dan orang-orang yang memakan daging mereka sendiri”.

Mereka bertanya kepada orang yang dikunci didalam tabut bara, “Kenapa kamu sanggup menganggu dan menyakiti kami yang sudah didalam keadaan yang sangat menderita begini?” Mereka menjawab, “Ketika meninggal dunia dahulu aku masih punya hutang yang masih belum dibayar”. Mereka bertanya kepada orang yang menarik ususnya, “Kenapa kamu sanggup menganggu dan menyakiti kami yang sudah dalam keadaan yang sangat derita ini?”. Dia menjawab, “Ketika didunia dahulu aku selalu mengabaikan najis air kencingku”. Mereka juga bertanya kepada orang yang mulutnya mengalir nanah bercampur darah. “Kenapa kamu sanggup menganggu dan menyakiti kami yang sedang dalam keadaan menderita ini?”. Dia menjawab, “Dahulu aku suka mendengar kalimah-kalimah kotor dan keji lalu aku sebarkan kemana-mana dan aku juga suka menikmati cerita-cerita gosip yang liar lalu aku sampai-sampaikan”. Mereka juga bertanya kepada orang yang memakan dagingnya sendiri, “Mengapa kamu suka menganggu dan menyakati kami yang memang sedang didalam derita seperti ini?”. Dia menjawab, “Dahulu aku suka mengumpat dan mengadu domba kepada orang lain”.

Maksud yang sama seperti yang dikemukakan dalam riwayat tadi, juga telah dikemukakan dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Samurah bin Jundub, oleh hadis Ibnu Abbas, Abu Hurairah dab Ibnu Mas’ud dalam bab yang membasahkan tentang seksa kubur. Juga oleh hadis Abu Hurairah tentang orang-orang yang dibakar oleh Jahanam dan beberapa riwayat yang lain.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas tadi, jika seseorang berhutang kepada orang lain untuk kegunaan membayar kepada keperluan yang sangat penting, dan bukannya untuk dihambur kepada pembaziran atau kepada hal-hal yang tidak berguna, namun sebelum sempat dia membayar hutang itu dia tiba-tiba meninggal dunia, maka Allah tidak akan menahannya memasuki Syurga dan juga tidak menyeksanya. Bahkan, Allah akan meminta kerelaan kepada mereka yang memberi hutang itu kepadanya. Sehingga diharapkan mereka semua berada didalam rahmat dan kurniaNya. Ia berbeza kepada mereka yang berhutang kerana maksiat, kemudian dia meninggal dunia tampa sempat membayar hutangnya itu. Mereka ini Allah akan seksa secukupnya.


BAB 102: SEKSAAN BAGI ORANG YANG MENYEKSA ORANG LAIN SEWAKTU DIDUNIA.


Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abu Najih, dari Khalid in Hakim, dari Khalid Ibnu Walid bahawa Rasulullah bersabda, “Manusia yang paling keras diseksa dihari kiamat nanti adalah yang paling keras menyeksa orang lain semasa didunia ini”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya bertajuk ‘At-Tarikh’, dari Ali, dari Sufyan bin Amr bin Dinar, dari Ibnu Abu Najih, dari Khalid bin Hakim bin Hizam bahawa ia berkata, “Sesungguhnya Abu Ubaidah berhasil menawan seorang askar pasukan musuh dari penduduk Armenia. Khalid Ibnu Walid berbicara dengannya agar askar itu dibebaskan saja. Para sahabat yang lain bertanya, ‘Kamu akan menimbulkan kemarahan Amir, Wahai Khalid?’. Khalid menjawab, ‘Aku tidak menginginkan kemarahannya. Tetapi aku mendengar Nabi saw pernah bersabda, ‘Orang yang akan diseksa paling hebat pada hari kiamat kelak ialah yang paling keras menyeksa orang sewaktu didunia’”.

Hadis serupa diriwayatkan oleh Muslim, dari Hisyam bin Hakim bin Hizam bahawa pada suatu hari dia melihat beberapa orang rakyat jelata sedang dijemur ditengah terik panas matahari. Dia bertanya kepada orang-orang sekeliling, “Kenapa dengan mereka itu?”. Mereka menjawab, “Orang-orang itu tidak mahu membayar cukai tanah”.  Lalu dia berkata, “Perhatikanlah baik-baik, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ‘Sesungguhnya Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung akan menyeksa orang-orang yang pernah menyeksa manusia semasa didunia”.


BAB 103: SEKSAAN BAGI ORANG YANG MENYURUH MENINGGALKAN KEMUNGKARAN, TETAPI DIA SENDIRI MELAKUKANNYA, JUGA BAGI ORANG MUKMIN DERHAKA SERTA PENYOKONG KEZALIMAN YANG AKAN BERTUKAR MENJADI ANJING DIAKHIRAT KELAK.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Usamah bin Zaid bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Seseorang didatangkan, lalu dilemparkan kedalam Neraka. Disana ia digiling seperti keladai yang menarek pengiling. Ia kemudian dikelilingi penghuni Neraka lalu ditanya, “Wahai sifulan, bukankah kamu dahulu menyuruh kami melakukan kebajikan dan mencegah dari kemungkaran?”. Dia menjawab, “Ya... dahulu aku suka menyuruh pada yang makruf tetapi aku sendiri tidak mahu melakukannya, dan dahulu juga aku suka mencegah kepada kemungkaran tetapi aku sendiri melakukannya”.

Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Muslim, juga dari Usamah bin Zaid bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat kelak seseorang didatangkan lalu dilempar kedalam Neraka. Usus perutnya terburai diNeraka. Lalu dia berpusing-pusing seperti keladai yang memutar penggiling. Para penghuni Neraka mengerumuninya. Meraka bertanya, ‘Wahai sifulan bin sifulan, kenapa dengan kamu?. Bukankah dahulu kamu suka menyuruh kepada amal makruf dan mencegah kepada kemungkaran?’. Ia menjawab, ‘Benar !, dahulu memang aku suka menyuruh kepada amal makruf tetapi aku sendiri tidak melakukannya, dan aku memang suka mencegah kemungkaran tetapi aku sendiri melanggarnya’”.

Diriwayatkan oleh al-Hafiz  Abu Nu’aim sebuah hadis dari Malik bin Dinar, dari Tsumamah, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Pada malam Isra, aku  melihat satu kaum yang mengunting bibir mereka dengan alat penggunting dari api. Setelah tergunting, bibir mereka kembali lagi seperti semula. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, siapakah mereka itu?’. Jibril menjawab, ‘Mereka itu adalah para mubaligh (ulama) dari umatmu. Mereka suka memberi nasihat tetapi tidak mahu melakukannya. Mereka suka membaca al-Quran tetapi tidak mahu mengamalkan isi kandungnya’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Hammad bin Maslamah, dari Ali bin Zaid, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Pada malam Isra aku melihat satu kaum yang mengunting bibir mereka dengan alat penggunting dari api. Lalu aku bertanya, ‘Siapa kah mereka, wahai Jibril ?’. Jibril menjawab, ‘Mereka ialah para ahli pidato (bersyarah) yang tergolong diantara orang-orang suka menyuruh manusia melakukan kebajikan, tetapi mereka melupakan diri sendiri, padahal mereka rajin membaca al-Quran’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan, dari Ismail, dari asy-Syu’bi bahawa ia berkata, “Sekumpulan penghuni Syurga mengawasi sekumpulan penghuni Neraka. Mereka bertanya, ‘Apa yang membuat kamu masuk Neraka?. Sedangkan kami dimasukkan kedalam Syurga atas didikkan yang telah kamu beri dahulu?’. Penghuni Neraka itu menjawab, ‘Kami dahulu hanya boleh menyuruh kamu berbuat kebajikan, tetapi kami sendiri tidak mahu melakukannya’”.

Diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu Nu’aim, dari Muhammad bin Ahmad bin Hambal, dari Sayyar bin Hatim, dari Ja’far bin Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya pada hari kiamat kelak Allah memaafkan orang-orang yang buta huruf, tidak seperti Dia memaafkan para ulama”. Hadis ini gharib yang hanya diriwayatkan oleh Sayyar, dari Ja’far sendirian. Saya (Imam al-Qurthubi) hanya menulisnya dari hadis Ahmad bin Hambal.

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, dari Ahmad bin Ishak bin Hamzah, dari Muhammad bin Alusy Ibnu Husain al-Jurjani, dari Ali Ibnu Mutsanna, dari Ya’qub bin Khalifah alias Abu Yusuf al-A’sya, dari Muhammad bin Muslim ath-Tha’ifi, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, dari Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah bersabda, “Polis atau Penguatkuasa yang membantu kezaliman kelak akan menjadi anjing Neraka”. Hadis ini gharib kerana hanya diriwayatkan sendiri oleh Muhammad bin Salim ath-Tha’ifi, dari Ibrahim bin Maisarah dan Thawus.


FAKTA I:

Menurut sebahagian ulama. Orang yang paling rugi pada hari kiamat ada tiga jenis;

Pertama, seorang tuan yang memiliki budak hamba. Ia mengajarkan budak itu dengan ilmu-ilmu syariat Islam sehingga ia menjadi seorang budak yang taat dan berakhlak mulia, tetapi tuannya itu tetap durhaka. Pada hari kiamat nanti, budak hamba itu disuruh masuk Syurga, semantara tuannya diiringi ke Neraka. Saat itu dia sangat menyesal dan berkata, “Aduhai, ruginya aku dan senangnya dia. Kenapa budakku yang bahagia dan aku pula derita”. Malaikat pengiring berkata, “Ia adalah kerana dia berakhlak mulia, tetapi kamu tidak. Dia menjadi budak yang baik, tetapi kamu menjadi manusia yang jahat”.

Kedua, seseorang yang berkerja keras mengumpul harta dunia, tetapi dia tetap durhaka kepada Allah. Setelah dia meninggal dunia, hartanya itu jatuh ketangan waris-warisnya yang kemudian membelanjakan untuk kebajikan dan ketaatan. Pada hari kiamat kelak, ahli waris-warisnya disuruh masuk Syurga sedangkan ia diiringi masuk kedalam Neraka. Disaat itulah timbul rasa yang amat menyesal dan berkata, ‘Aduhai !, ruginya aku dan senangnya mereka !, mengapakah harta-hartaku tidak dapat menolongku diwaktu ini?’. Malaikat yang mengurus keadaan pula menjawab, ‘Itu adalh kerana mereka mahu taat kepada Allah, sedangkan kamu lalai dengan dunia. Mereka menggunakan harta-harta yang mereka warisi darimu untuk mendapat redha Allah, sedangkan kamu lalai dengan hartamu kepada maksiat. Akibatnya, merekalah yang mendapat bahagia sedangkan kamu menderita’”.

Ketiga, seseorang yang mengajar dan memberi nasihat kepada ugikaumnya. Mereka semua mengerjakan dan mengamalkan apa yang disuruh olehnya. Semantara dia sendiri tidak melakukannya. Pada hari kiamat nanti, mereka semua disuruh masuk Syurga sedangkan dia diiringi masuk kedalam Neraka. Dia sangat menyesal dan berkata, “Aduhai !, ruginya aku dan senangnya mereka, bukankah kerana ilmuku mereka beroleh kesenangan. Kenapa aku yang beroleh azab?”. Malaikat yang mengurus keadaannya menjawab, “ Ini adalah kerana mereka mengamalkan apa yang kamu ajarkan, sedangkan kamu tidak mengamalkan apa yang kamu ajarkan. Itulah sebabnya mereka beroleh kesenangan, sedangkan kamu beroleh penderitaan”. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Abu Far’ Ibnu Jauzi.


FAKTA II:

Ibrahim an-Nakh’i mengatakan, “Terus terang bahawa aku tidak berapa menyukai pada kisah didalam tiga ayat ini. Iaitu firman Allah didalam surah al-Bakarah ayat 44, mafhumnya;

“Adakah patut kamu menyuruh manusia berbuat kebaikkan dan kamu melupakan dirimu sendiri, sedangkan kamu membaca Kitab (al-Quran). Tidakkah kamu memikirkan?”.

Kemudian firman Allah didalam surah ash-Shaaf ayat 2 dan 3, yang mafhumnya;

“Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?. Amat besar kebencian disisi Allah, kerana kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat”.

Dan firman Allah didalam surah Hud ayat 88, mafhumnya;

“Berkata Syu’ib: Hai kaumku! Apakah kamu fikirkan, jika aku diatas keterangan dari Tuhanku, dan Dia memberiku rezeki yang baik. Aku tidak hendak menyalahi kamu tentang apa yang aku larang kamu daripadanya. Aku tidak menghendaki, selain perbaikkan, sekadar tenagaku dan tiadalah taufikku, melainkan dengan Allah. Kepada Nya aku bertawakal dan kepada Nya aku kembali”.

Pada pendapat saya (Imam al-Qurthubi), lafas firman dari ayat-ayat diatas tadi, disamping hadis-hadis yang telah saya kemukakan sebelumnya adalah merupakan petunjuk bahawa hukuman bagi orang-orang yang melanggar ‘amal makruf nahi mungkar’ padahal dia sendiri mengatahuinya. Orang-orang seperti ini sama halnya memperlekeh kehormatan-kehormatan Allah dan mengabaikan hukum-hukum Nya. Ia samalah seperti orang yang berilmu tetapi ilmunya tidak bermanafaat.

Padahal Rasulullah telah bersabda, “Pada hari kiamat nanti, manusia yang diseksa paling pedih ialah orang yang berilmu tetapi ilmunya tidak memberi manafaat oleh Allah”.

Diriwayatkan oleh Abu Umamah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang menyuruh mengerjakan kebajikan tetapi melupakan diri mereka sendiri, kelak usus mereka akan ditarek keNeraka Jahanam. Lalu mereka bertanya, ‘Siapa kamu?’. Mereka menjawab. ‘Kami adalah orang-orang yang menyuruh manusia mengerjakan kebajikan tetapi melupakan diri kami sendiri”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah bersabda, “Aku melihat Amr bin Luhay (kafir musrikin Mekah) sedang ditarek usus perutnya di Neraka, dan ia adalah orang pertama yang membuat peraturan membebaskan unta dari pemiliknya untuk berhala sha’ib (merampas unta untuk dibuat korban kepada berhala)”.

Sebagaimana yang telah disebutkan didalam riwayat hadis Abu Sa’id al-Khudri bahawa diantara penghuni Neraka ada yang dimasukkan kedalam Neraka dan terus saja diazab tampa pernah mati lagi. Hadis ini ternayata bercanggah dengan hadis yang menerangkan tentang orang-orang muknin yang derhaka. Lalu bagaimanakah hendak kita berkompromi atau mengambil jalan tengah dalam permasaalahan ini?.

Menurut saya (Imam al-Qurthubi), kedua-dua hadis itu boleh saja kita kompromikan atau kita ambil jalan tengah baginya. Penghuni Neraka yang asli seperti yang disebut didalam firman Allah didalam surah an-Nisa ayat 56, mafhumnya;

“...Setiap masak (hangus terbakar) kulit mereka, Kami tukar dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab...”

Menurut al-Hasan, dalam sehari kulit mereka yang kafir dibakar sampai hangus sebanyak tujuh puluh kali oleh api Neraka. Berbeza dengan orang-orang mukmin yang durhaka. Mereka sememangnya diseksa, tetapi setelah itu mereka akan mati.

Dan berkenaan berapa lama masa mereka diseksa adalah tergantung kepada tingkat kedurhakaan dan dosa yang mereka lakukan. Ada yang mengatakan bahawa orang-orang mukmin yang derhaka, ketika mereka diseksa akan juga merasa kesakitannya. Hanya kadar rasa sakit itu adalah lebih kurang sedikit jika hendak dibandingkan dengan kesakitan yang dialami oleh orang-orang kafir yang diseksa hidup-hidup. Dalil bagi pekara ini adalah firman Allah didalam surah al-Mu’min ayat 45 dan 46, mahfumnya;

“...sedang keluarga Firaun ditimpa oleh sejahat-jahat seksa. Neraka didatangkan kepada mereka pagi-pagi dan petang-petang (didalam mati mereka), dan pada hari kiamat dikatakan: Masukkanlah keluarga Firaun kedalam seksa yang sekeras-kerasnya”.

Allah memberitahu bahawa seksa yang mereka alami ketika dibangkitkan kembali dihari kiamat kelak adalah lebih hebat dan keras jika dibandingkan dengan seksa yang mereka alami sewaktu dialam berzah atau alam kematian.

Dalil yang lain adalah dari sebuah hadis riwayat al-Barra’ bin Azib yang menceritakan tenang ucapan orang-orang kafir kepada Allah, “Ya Tuhan, jangan terjadi kiamat dahulu... jangan terjadi kiamat dahulu... jangan terjadi kiamat dahulu”. Mereka berkata seumpama itu kerana mereka tahu bahawa azab hari kiamat itu adalah sangat pedih dan dahsyat sekali. Mungkin seksa yang dialami oleh ahli pidato dikala itu adalah seksa sewaktu didalam kuburan. Tetapi, sabda Nabi saw yang telah diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid tidak pula menjelaskan perkara itu... atau mungkin juga mereka diseksa dengan keras kerana ucapan-ucapan mereka yang berbeza dengan perbuatan mereka. Kita berlindung kepada Allah dari semua pekara itu...amin.

Sekian dahulu buat waktu ini, kelak akan disambung lagi berkenaan azab-azab Neraka yang lain dibab-bab yang akan datang, Insyallah.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sekian,
Atok zamany.