Sunday, August 08, 2021

SYEIKH MUGHYIDEEN ABDUL QHADIR JAILANI BHG 3

 BAHAGIAN 3

 

SYEIKH MUGHYDEEN ABDUL QHADIR JAILANI

 


(PERHATIAN: HANYA UNTUK MURID2 SYEIKH MUGHYIDEEN ABDUL QHADIR JAILANI SAHAJA. KEPADA YG BELUM MENGAMBIL TALQIN SHADAT BERWASILAH DRP GURU MASING2 YANG BERHUBUNG TANGAN KE TANGAN HINGGA MENYAMPAI KEPADA SYEIKH DILARANG MEMBACA WARKAH INI)

INI ADALAH KAJIAN TESIS DIPLOMA USULUDDIN OLEH SALSABILA HISHAM YG SAYA ULANGSIAR DISINI.

 

BAB SATU KONSEP KARAMAH

PENDAHULUAN

Karamah adalah setiap kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang soleh tanpa disertai dengan adanya pengakuan kenabian. Sedangkan mukjizat adalah setiap kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada NabiNya bagi mengukuhkan lagi kenabiannya. Selain itu, disebut juga sebagai istidraj jika yang ianya bersumber dari syaitan. Dengan erti kata lain, setiap karamah yang ada pada diri seorang wali adalah mukjizat pada seorang Nabi.

 

Karamah ditetapkan di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Allah berfirman tentang Saidatina Maryam binti Imran mafhumnya: “Maka ia (Maryam yang dinazarkan oleh ibunya) diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik, dan dibesarkannya dengan didikan yang baik, serta diserahkannya untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di Mihrab, ia dapati rezeki (buah-buahanan yang luar biasa) di sisinya. Nabi Zakaria bertanya:" Wahai Maryam dari mana engkau dapati (buah-buahan) ini?" Maryam menjawab; "Ialah dari Allah, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakiNya dengan tidak dikira" (Surah Ali Imran 3: 37). Firman Allah SWT lagi: “Dan gegarlah ke arahmu batang pohon Tamar itu supaya gugur kepadamu buah Tamar yang masak.” (Surah Maryam 19: 25)

 

Kedua-dua ayat ini menyebutkan karamah Maryam, kerana beliau bukanlah seorang nabi. Demikian pula kisah seorang salih yang memiliki ilmu dari kitab suci pada zaman Nabi Sulaiman yang mampu memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum beliau mengedibkan mata merupakan suatu karamah. Begitu pula kisah Ashabul Kahfi dan anjingnya, kisah 12 orang soleh bersama Nabi Isa. Kesemua itu merupakan karamah yang ada diceritakan di dalam kitab al-Quran al-Karim.

 


DEFINISI WALIALLAH

 

Perkataan wali merupakan kalimah yang berasal daripada perkataan Arab, al-waliy, yang mengikuti wazan isim faa‘ il (kata nama pelaku atau subjek), yang membawa erti ketaatan yang berkesinambungan tanpa diiringi perbuatan maksiat.Kadang kala, perkataan tersebut semakna dengan isim maf‘ul (objek), yang bermaksud Allah mengurniakan kebaikan dan kemuliaan. Al-waliy juga membawa maksud pendekatan yang menuntut kepada adanya rasa cinta dan sayang.

 

Justeru, dasar kewalian adalah cinta dan pendekatan, lawan baginya ialah permusuhan yang cenderung kepada membenci dan menjauh. Wali adalah orang yang mencintai dan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh ketaatan dan menjalankan perintah Allah SWT serta menjauhi segala laranganNya. FirmanAllah SWT mafhumnya: “Ketahuilah! Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. (Wali-wali Allah itu ialah) orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertaqwa. Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat, tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah yang demikian itulah kejayaan yang besar”. (Surah Yunus 10: 62-64).

 

Menurut kitab Tafsir al-Quran al-Azim karangan Imam Ibnu Kathir , Allah Taala menerangkan bahawa para wali Allah itu ialah mereka yang beriman dan bertaqwa dan setiap yang bertaqwa itu adalah wali Allah.

 

DEFINISI KARAMAH

 

Perkataan karamah diambil dari kalimah bahasa Arab ‘karama’ yang bererti tidak lebih dan tidak kurang daripada pengertian mulia, murah dan tinggi budi. Manakala dalam pengertian sufi, karamah bermaksud keistimewaan yang dikurniakan kepada orang-orang sufi yang mana kelihatan pada diri mereka sesuatu yang aneh dan luar biasa. Di dalam kitab-kitab tasawwuf, karamah diertikan sebagai pekerjaan yang luar biasa dan keadaan di luar akal manusia.

 

Karamah atau dalam Bahasa Malaysia disebut “keramat” adalah sesuatu yang timbul dari seseorang yang diangkat sebagai kekasih Allah SWT atau secara lazim disebut wali Allah dan merupakan tanda bahawa Allah SWT memuliakannya. Tidak menjadi syarat bahawa karamah itu harus sesuatu yang luar biasa atau yang keluar dari adat kebiasaan yang lazimnya dimiliki sesama manusia. Adapun kejadian di luar kebiasaan tabiat manusia pada umumnya yang Allah anugerahkan kepada seseorang hamba yang dimuliakan-Nya tanpa disertai pengakuan (pemiliknya) sebagai seorang Nabi. Tidak harus untuk memiliki amalan pendahuluan tertentu berupa doa, bacaan, ataupun zikir khusus bagi memperoleh karamah. Karamah terjadi kepada seseorang hamba yang taat kepada Allah SWT dan soleh, sama ada dia mengetahui terjadinya karamah tersebut ataupun dia tidak mengetahui. Karamah ini bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan hamba tersebut serta agamanya. Sheikhul Islam Ibn Tamiyah mengatakan, ‘Dan termasuk dari prinsip Ahli Sunnah wal-Jamaah adalah meyakini adanya karamah para wali dan apa-apa yang Allah jadikan dari keluarbiasaan melalui tangan-tangan mereka baik yang berkaitan dengan ilmu, mukasyafah yakni mengetahui hal-hal yang tersembunyi, dan pelbagai kemampuan yang luar biasa atau pengaruh.

 

Karamah ini tetap ada sampai akhir zaman dan terjadi kepada umat ini lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Karamah ini menunjukkan keredhaan Allah SWT terhadap hambaNya dan sebagai pertolongan baginya dalam urusan dunia atau agamanya. Namun begitu, tidak bererti Allah membenci orang-orang yang tidak memiliki karamah. Perkara karamah ini telah ditetapkan secara nas, baik dalam al-Quran mahupun al-Sunnah, bahkan juga secara kenyataan.

 

Karamah boleh sahaja terjadi pada seorang hamba Allah yang biasa atau soleh, yang mana sentiasa mengikut syariat nabi, bersih iktikadnya dan sentiasa mengerjakan segala ibadat dan amal soleh. Perbezaannya dengan nabi, orang yang mendapat karamah ini tidak maksum, iaitu terpelihara daripada segala pekerjaan jahat kerana sifat ini hanya dikhususkan kepada para nabi sahaja. Tetapi apabila kita perhatikan cara orang sufi menerangkan maksud perkataan ini, agak sukar untuk menarik suatu garis yang tegas antara maksum, bagi nabi dan mahfuz bagi wali-wali. Dalam hal ini, terdapat kitab sufi yang menambahkan keterangan bahawa mahfuz itu apabila mengerjakan perbuatan maksiat, maka wali-wali itu segera menyesal dan bertaubat dengan sebenarnya. Ada pun orang yang tetap mengerjakan maksiat secara berulang kali, tidaklah termasuk golongan wali dan orang dikurniakan karamah.

 


CONTOH-CONTOH KARAMAH:

 

1. Menghidupkan Orang Mati

 

Imam Tajus Subki memberi contoh karamahnya Abu Ubaid al-Busri beliau pernah berdoa kepada Allah agar kudanya yang mati di tengah medan perang dihidupkan kembali. Doa beliau terkabul dan kuda Abi Ubaid akhirnya hidup kembali. Pernah Mafraj ad-Damamini berkata kepada anak burung yang telah dipanggang, “Terbanglah hai burung dengan izin Allah.” Ucapan beliau terkabul dan burung itu hidup kemudian terbang. Syeikh Ahdal pernah memanggil kucing yang telah mati. Kucing itu akhirnya hidup dan datang kepada Syeikh Ahdal. Syeikh Abdul Qadir al-Jailani pernah berkata kepada seekor ayam yang baru dimakan dagingnya, “Hai ayam, hiduplah kau dengan izin zat yang dapat menghidupkan tulang belulang.” Dengan izin Allah tulang belulang ayam tersebut berubah menjadi ayam kembali. Pernah Abi Yusuf Dahmani berkata kepada satu mayat, “Hai fulan hiduplah dengan izin Allah.” Ucapan beliau terkabul sehingga mayat itu hidupkembali selama beberapa waktu yang lama.

 

Imam Subki pernah bercerita, “Aku pernah dengar kisah Syeikh Zainudin al-Faruqy As Syafi’i seorang ulama’ di Syam dari puteranya Syeikh Fathuddin bahawa pada suatu hari seorang anak kecil yang jatuh dari atap rumahnya sampai mati. Ketika Syeikh Zainuddin melihat kejadian tersebut beliau berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah, anak kecil yang telah mati itu hidup kembali. Selanjutnya Imam Subki berkata, “Sesungguhnya kejadian seperti itu tidak terhitung banyaknya. Dan aku yakin benar adanya karamah sejenis itu. Hanya saja yang belum kudengar ada seorang wali dapat menghidupkan orang mati yang telah lama atau yang sudah menjadi tulang belulang. Yang kami dengar hanyalah pada diri sebahagian Nabi pada zaman dulu. Dan itu pun merupakan suatu mukjizat baginya. Bukan termasuk jenis karamah. Yang mungkin terjadi pada diri nabi terdahulu menghidupkan suatu kaum yang telah mati beberapa abad kemudian dihidupkan dengan izin Allah kaum itu hidup beberapa waktu yang lama. Yang tidak mungkin terjadi sekarang ini jika ada seorang wali yang menghidupkan Imam Syafi’i atau Abu Hanifah kemudian hidup lagi seperti asal dan hidup sebagaimana biasa dalam waktu yang lama.

 

2. Laut Terbelah Menjadi Daratan

 

Jenis karamah seperti ini banyak terjadi dan diakui oleh Syeikh Taqiuddin bin Daqiqu’ld sendiri. Walaupun ia menyamai Mujizat Nabi Allah Musa, tapi ia juga berlaku kepada wali Allah yang biasa.

 

3. Berubahnya Sesuatu

 

Jenis karamah ini pernah terjadi pada diri Syeikh Isa al-Hataar al-Yamani sewaktu ada seorang yang ingin menghinanya. Orang tersebut mengutus pelayannya dengan membawa dua bekas yang penuh dengan minuman keras untuk diberikan kepada Syeikh Isa al-Hataar al-Yamani. Ketika utusan itu menyampaikan dua bekas tersebut kepada Syeikh Isa beliau berkata sambil menuangkan salah satu bekas itu kepada bekas yang lain, “Makanlah olehmu sekalian.” Isi bekas itu berubah menjadi minyak samin (keju) yang tidak pernah ada jenis samin (keju) yang sebaik itu baik rasanya mahupun warnanya. Kisah karamah jenis ini banyak terjadi.

 

 4. Jarak Jauh Menjadi Dekat

 

 Jenis karamah ini pernah terjadi pada seorang wali yang berada di masjid Kota Tursus (Turkey). Wali tersebut tergerak dalam hatinya ingin pergi ke Masjidil Haram, Makkah kemudian beliau memasukkan kepalanya ke dalam jubahnya dan mengeluarkan kembali, tiba-tiba dengan izin Allah wali itu telah berada di Masjidil Haram, Makkah. Kisah-kisah seperti ini pada umumnya dikisahkan secara berurutan dari orang-orang yang dapat dipercayai kepada yang lain dengan mutawatir. Tidak seorang pun yang memungkiri kisah ini kecuali orang yang sesat. Perkara ini pernah dialami oleh beberapa wali di alam Melayu seperti Tok Kenali, Tuan Hj Said Linggi dan lain-lain.

 

5. Berbicara Dengan Binatang Dan Benda Mati

 

Jenis karamah ini tidak dapat diragukan adanya dan banyaknya. Misalnya yang pernah terjadi pada diri seorang ahli tasawwuf yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau pernah mendengar suara dari pohon delima yang minta dimakan. Ketika pohon itu dimakan buahnya oleh Ibrahim bin Adham, tiba-tiba ia bertambah lebih tinggi dan buahnya yang masam itu menjadi manis serta dapat menghasilkan dua kali setiap tahun.

 


6. Dapat Menyembuhkan Penyakit

 

Karamah ini pernah terjadi pada Syeikh as-Sirri yang pernah ditemui oleh seorang di atas gunung ketika beliau sedang menyembuhkan orang yang kena sakit lama dan buta. Demikian pula Syeikh Abdul Qadir al-Jailani pernah berkata kepada seorang anak yang sakit lumpuh, buta dan kusta, “Berdirilah dengan izin Allah.” Anak tersebut segera bangun dengan izin Allah tanpa suatu cacat pun dan semua penyakitnya sembuh sertamerta.

 

7. Ditakuti Binatang Dan Dipatuhi Benda

 

Karamah ini pernah terjadi pada diri Abi Said bin Abil Khair al-Mahyini. Beliau sangat ditakuti oleh singa. Ada pula sebahagian wali yang dipatuhi oleh segala benda. Seperti yang terjadi pada diri Syaikhul Islam Izzudin bin Abdis Salam beliau pernah berkata kepada angin pada waktu terjadi peperangan antara kaum Muslimin dan umat Nasrani, “Hai angin, terbangkan mereka sekalian.” Dengan izinAllah, kaum Nasrani dapat dikalahkan.

 

8. Waktu Lebih Panjang

Karamah jenis ini sukar diterangkan kepada orang awam, hanya saja orang terdahulu semuanya percaya akan terjadinya perpanjangan dan tersingkatnya masa. Karamah jenis ini banyak terjadi. Ini berlaku kepada Imam Ghazali dan juga Imam Suyuti hingga dapat menghasilkan ratusan kitab-kitab pelbagai ilmu. Serta pernah juga terjadi pada Saidi Syeikh Mughyideen Abdul Qhadir Jailani.

 

9. Diberitahu Setiap Sesuatu Yang Akan Terjadi Dan Dapat Mengetahui Segala Yang Tersembunyi (Kasyaf).

 

Karamah seperti ini banyak dialami oleh para wali, seperti Saidi Syeikh Mughyideen Abdul Qadir Jailani yang pernah saya tuliskan (samaada diawal bab atau dibab-bab yang lain). Contohnya Tuan Guru Syeikh pernah mengatahui bahawa sekumpulan Karbilah dagangan yang sedang dirompak oleh penyamun ditengah jalan sedangkan dia baru saja selesai mengambil wuduk dan tiba-tiba dia membalingkan terompahnya kelangit kemudian satu lagi terompahnya juga dibalingkannya kelangit.  Beberapa waktu selepas itu datanglah Karbilah dagangan tersebut untuk membayar Nazar kepada Tuan Guru Syeikh sambil membawa kedua-dua terompah itu. Mereka menceritakan bagai mana terompah itu telah menolong mereka dari kena rompak. Mereka tidak tahu darimana datangnya terompah itu. Anak murid Syeikh yang ada disitu menjelaskan bahawa terompah itu milik Tuan Guru Syeikh kerana mereka memang amat mengenali terompah itu, malahan mereka lihat kejadian Tuan Guru Syeikh membaling terompah-terompah itu kelangit. Pada hari itu barulah mereka faham apa sebenarnya terjadi.

 

 10. Menjalankan Sesuatu Sesukanya

 

Karamah jenis ini banyak dialami oleh para wali. Sehubungan karamah jenis ini, diriwayatkan bahawa sebahagian wali ada yang diikuti oleh hujan. Salah seorang daripada mereka adalah seorang wali yang bernama Syeikh Abul Abbas as-Syatir yang sering menjual air hujan dengan harga beberapa dirham. Hikayat seperti ini banyak terjadi sehingga sukar untuk dimungkiri adanya oleh akal.

 

11. Dipelihara Daripada Makanan Haram, disihir atau beracun

 

Jenis karamah ini pernah terjadi pada diri seorang wali yang bernama al-Harisul Muhasibi ketika beliau mendengar suara makanan yang hendak dimakannya. Setelah beliau mengerti bahawa makanan itu adalah makanan haram segera beliau tinggalkan begitu saja. Kejadian ini juga berlaku kepada beberapa wali Allah dialam Melayu yang cuba diracun atau disihir pada air minumannya dimana gelas itu meletup sewaktu ia diangkat ke mulut mereka.

 

12. Melihat Jarak Jauh Dari Belakang Hijab

 Jenis karamah seperti ini pernah terjadi pada seorang wali yang bernama Abu Ishak Sirazi beliau dapat melihat Kaabah sedangkan beliau berada di kota Baghdad. Pernah juga difilemkan dan ditayangkan oleh TV3 dahulu keramah Syeikh Ahmad Badawi yang berwirid diatas bumbung rumahnya di Baghdad dapat melihat tentera salib Kristian sedang berjalan menuju Palastain membawa senjata dalam pedati-pedati lembu mereka sedangkan mereka menyamar menjadi petani kampong ingin membawa hasil tuaian gandum mereka. Dia pun memekek kepada tentera-tentera Islam disana supaya mengejar dan menangkap semua pedati-pedati tersebut supaya semua senjata-senjata mereka dapat dirampas. Tentera Islam dapat mendengar suara itu dan mereka segera mengejar dan menengkap kesemua Pedati-pedati itu sedangkan semua tentera Kristian yang menyamar itu terhumban kedalam gaung dan mati. Memang telah menjadi kelebihan kepada Syeikh Ahmad Badawi dapat melihat semua pekara diseluruh dunia dengan izin Allah sedangkan dia sendiri menutup mata dan mukanya dengan kain serban. Tiada seorang pun murid-muridnya pernah melihat rupa dan mukanya sehinggalah dia wafat.

 

13. Kehebatan Peribadi Yang Dapat Menyebabkan Kematian Seorang Tertentu Ketika Ia Melihat Diri Wali Tersebut

 

Seperti yang telah terjadi pada seorang pembesar yang mati ketika berhadapan dengan seorang wali yang bernama Abu Yazid al-Busthami. Ada juga seseorang apabila berhadapan dengan seorang wali seperti ini, ia akan tunduk bahkan mengakui apa yang tersembunyi dalam hatinya. Kejadian seperti ini memang banyak terjadi. Seperti juga apa yang terjadi kepada Syeikh Ahmad Badawi. Diatas saya tuliskan bahawa di menutup mata dan mukanya sehingga seorang pun tidak dapat melihat wajahnya. Tetapi dalam banyak-banyak murid yang datang belajar dengannya, ada seorang murid yang diberi Allah rasa rindu teramat sangat untuk melihat wajah gurunya itu hingga saban hari dia sentiasa menangis dan meratap dihadapan gurunya untuk diberi melihat wajah gurunya walau hanya sekejap. Akhirnya Syeikh bersetuju tetapi dengan memberi satu syarat iaitu “Apa-apa berlaku nanti kamu mesti sanggup tanggung sendiri walaupun nyawa menjadi taruhannya” Setelah sekian lama berfikir, maka muridnya itu sanggup menerim apa saja yang akan berlaku asalkan dia dapat melihat wajah Tuan Gurunya itu.

 

Setelah tiba hari yang telah dijanjikan, anak muridnya itu dipanggil naik keatas bumbung dan menunggu hingga Syeikh habis ibadahnya. Sangat lama hingga mahu masuk subuh barulah Syeikh selesai dan bertemu dengan murid itu. Sekali lagi Steikh bertanya kesanggupan murid menerima apa saja musibah yang akan berlaku nanti. Setelah dia benar-benar berpuashati maka Tuan Guru Syeikh pun membuka serban yang melilit mukanya dan matanya. Alangkah terkejut anak murudnya itu kerana sebenarnya Tuan Gurunya itu tidak mempunyai wajah, hanya lilitan cahaya NurulAllah yang menerangi seluruh gelap malam memancar hingga kekaki langit. Serentak dengan pancaran cahara itu juga, melayanglah nyawa muridnya itu. Maka matilah muridnya itu kerana rindu teramat sangat untuk melihat wajah Tuan Gurunya, Syeikh Ahmad Badawi.

 

 14. Dapat Berpindah Bentuk

Karamah jenis ini dikenali oleh kaum ahli tasawwuf dengan Alamul Misal iaitu pertengahan antara alam Badaniah (kasar) dan Alamul Arwah. Orang yang mendapat karamah seperti ini dapat berubah bentuk dan tempat dengan bebas. Karamah jenis ini pernah dialami oleh seorang wali yang bernama Qadhibul Bani. Orang yang tidak mengenalinya akan menyangka beliau tidak pernah bersolat dan akan membencinya. Pada suatu hari ketika dihina oleh seseorang yang menyangka beliau tidak pernah bersolat, di saat itu Allah memperlihatkan karamahnya sehingga beliau dapat berubah dalam beberapa bentuk yang menunjukkan beliau sedang bersolat. Beliau sambil berkata, “Dalam gambaran atau bentuk manakah yang kamu lihat aku tidak bersolat?”

 

Hal serupa juga terjadi pada seorang wali yang pernah dilihat oleh seseorang ketika sedang berwudu’ di Masjid Sayufiah di Cairo. Orang itu menegurnya, “Hai orang tua, ku lihat cara kamu berwudu’ itu tidak tertib.” Jawab wali itu, “Aku tidak pernah berwudu’ dengan cara yang tidak tertib. Hanya anda tidak dapat melihatku, kalau anda dapat melihat pasti kamu akan melihat ini.” Beliau berkata begitu sambil memegang tangan orang itu sehingga kelihatan bentuk Kaabah kemudian beliau juga membawanya ke Makkah ketika itu juga dan menetap di sana selama beberapa tahun.

 


15. Dibukakan Oleh Allah Sumber Kekayaan Di Bumi

 

Jenis karamah seperti ini pernah dialami oleh Abu Turab ketika beliau sedang memukulkan kakinya ke bumi maka Allah pancarkan air di bawahnya. Kata Imam as-Subki, “Yang termasuk jenis karamah ini ialah memancarnya sumber mata air di musim kemarau dan bumi tunduk pada seorang yang memukulkan kakinya kebumi.” Ini mirip dengan Mujizat Nabi Allah Ismail as, tetapi hanya ia berlaku kepada manusia biasa. Maka tidak bolehlah kita menyamakan kejadian itu sebagai Mujizat.

 

 16. Kemampuan Yang Diberikan Pada Beberapa Ulama’ Untuk Mengarang Berpuluh-Puluh Karangan Dalam Waktu Singkat

 

Biasanya pekerjaan seberat itu tidak mungkin dikerjakan oleh seorang yang banyak disibukkan dalam pembahasan pelbagai jenis ilmu pengetahuan. Ada kalanya untuk menulis sebuah karangan sahaja seseorang akan menghidupkan seluruh umurnya, apa lagi akan menulis berpuluh-puluh buah karangan dalam waktu yang sangat singkat sahaja. Karamah seperti ini termasuk jenis karamah waktu dapat memanjangkan dirinya seperti yang kami terangkan sebelum ini. Jenis karamah ini pernah dialami oleh Imam Syafi’i. Beliau mampu untuk mengarang berpuluh-puluh kitab yang sebenarnya beliau tidak akan cukup waktunya untuk melakukan hal tersebut disebabkan kesibukan beliau sehari-harian untuk mengkhatamkan al-Quran. Setiap hari dengan bacaan yang penuh dipenuhi oleh tadabbur dan pada bulan Ramadhan, beliau mengkhatamkan dua kali setiap harinya. Di samping itu, beliau juga disibukkan oleh banyaknya memperdalam ilmu pengetahuan, memberikan pelajaran, berzikir dan banyaknya penyakit yang dialaminya, yang mana dalam suatu riwayat dikatakan bahawa beliau menderita 30 macam penyakit.

 

17. Tidak Terpengaruh Oleh Segala Macam Racun

 

Jenis karamah seperti ini pernah terjadi pada seorang wali yang diancamoleh seorang raja zalim. Raja zalim itu berkata, “Tunjukkan kepadaku bukti kebenaranmu, jika tidak aku akan menghukum kamu.”Pada waktu itu, wali melihat berhampiran dengannya terdapat tahi unta. Maka beliau berkata, “Lihatlah itu.” Tiba-tiba, tahi unta tersebut menjadi setongkol emas. Kemudian beliau melihat sebuah bekas air yang tidak ada airnya. Si wali itu melemparkan bekas air yang kosong itu ke atas udara. Ketika bekas air itu jatuh, tiba-tiba telah berisi air penuh dan bekas air itu terjungkir. Namun air yang ada di dalamnya tidak tertumpah setitis pun. Melihat kejadian tersebut, si raja berkata, “Ini hanyalah perbuatan sihir belaka.”

 

Kemudian si raja memerintahkan untuk melemparkan si wali ke dalam api yang bernyala-nyala. Tidak lama kemudian si wali tersebut segera keluar dan menarik putera si raja yang masih kecil ke tengah api yang sedang menyala. Melihat kejadian ini, si raja hampir gila kerana satu-satunya puteranya itu diseret ke tengah api. Setelah beberapa waktu, si wali itu keluar bersama putera raja dari api sambil di tangan kanan putera raja itu memegang buah epal dan di tangan kirinya memegang buah delima. Siraja bertanya kepada puteranya, “Hai puteraku, dari manakah kamu tadi?” Jawab si putera, “Aku dari sebuah kebun.” Mendengar jawapan si putera raja itu, para pembesar raja berkat, “Itu hanyalah suatu sihir belaka.” Kemudian si raja berkata kepada wali itu, “Jika kamu dapat minum segelas racun ini, aku akan percaya kepadamu.” Setelah itu, si wali minum racun yang adadi dalam gelas. Namun beliau tidak mati, tetapi hanya bajunya sahaja yang koyak rabak. Kemudian ditambah lagi minuman racun. Setiap kali beliau minum racun, beliau tetap hidup tetapi hanya bajunya sahaja yang koyak rabak. Pada kali terakhir, ketika beliau diberi minuman racun lagi, beliau tetap selamat dan bajunya tetap tidak koyak.

 

Inilah beberapa jenis karamah yang diberikan oleh Allah kepada wali Allah untuk membuktikan kekuasaanNya serta untuk meyakinkan hamba-hambaNya tentang orang-orang kesayanganNya.

 

HUBUNGAN KARAMAH DENGAN ANGGOTA BADAN

 

Karamah sebenarnya ada hubung kait dengan anggota badan manusia. Syeikh Muhyiddin Ibnu Arabi menerangkan bahawa hubungan antara karamah dengan lapan anggota tubuh sangat erat sekali. Hal ini kerana kelapan-lapan anggota badan itu dibebani tugas-tugas untuk melaksanakan tugas taat kepada Allah. Kelapan-lapan anggota badan tersebut ialah mata, telinga, lisan, tangan, perut, anggota kelamin, kaki dan hati. Setiap bahagian anggota badan itu mempunyai tugas masing-masing. Jika anggota badan itu melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik, maka Allah akan memberikan karamah pada setiap anggota dari kelapan-lapan anggota badan itu. Di bawah ini, diringkaskan keterangan Syeikh Muhyiddin Ibnu Arabi mengenai karamah kelapan-lapan anggota tubuh itu masing-masing iaitu:

 

 1. Mata

 

Jika mata dipergunakan untuk taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya serta dijauhkan daripada segala pandangan yang dilarang oleh Allah, maka ia akan dikurniakan oleh Allah karamah dapat melihat seorang yang akan berkunjung sebelum ia datang walaupun dari jarak yang masih jauh dan mata tersebut akan dapat melihat sesuatu yang ada di sebalik tabir (hijab) ataupun dapat melihat Kaabah setiap kali ia menghadapkan muka ke arah kiblat untuk bersolat. Bahkan lebih daripada itu, ia dapat melihat alam ghaib, baik dari golongan ruhani seperti malaikat, jin dan penduduk langit mahupun yang ada di bumi seperti bunian dll.

 

 2. Telinga

Jika telinga dipergunakan untuk taat kepada Allah dengan sebaiknya deria dijauhkan daripada segala pendengaran yang tidak diredhai oleh Allah maka Allah akan memberinya anugerah karamah yang besar sekali. Pertamanya, ia akan mendapatkan suatu anugerah dari Allah seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surah az-Zumar Maksudnya: “Dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja Taghut serta mereka rujuk kembali taat bulat-bulat kepada Allah, mereka akan beroleh berita yang menggembirakan (sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia). Oleh itu gembirakanlah hamba-hambaKu. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya (pada segi hukum agama, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allahdan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna”. (Surah Az-Zumar 39:17-18).

 

Anugerah yang diberikan oleh Allah di sini adalah pengakuan Allah kepada mereka bahawa mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Keduanya, mereka juga diakui sebagai orang-orang yang mempunyai pengertian (berfikiran). 

Adakah anugerah yang lebih besar daripada pengakuan dan penetapan Allah kepada mereka bahawa mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk dan mempunyai fikiran?

 

Selain itu bagi telinga yang dipergunakan untuk taat kepada Allah dan menjauhi laranganNya, ia akan diberi kemampuan untuk mendengar tasbih (suara pujian) makhluk-makhluk Allah selain manusia kepada Allah. Dan ia akan mendengar suara tumbuh-tumbuhan, binatang, batu-batuan dan apa saja yang ada dimuka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah seperti yang diterangkan oleh Allah di dalam al-Quran al-Karim, Maksudnya: “Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah, dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya, akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun”. (Surah Al-Israa’ 17:44).

 

3. Lisan (Lidah)

 

Jika lisan dipergunakan untuk taat kepada Allah dengan sebaiknya dan dijauhkan daripada segala yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan memberikan kefahaman kepadanya. Lisan itu dapat bercakap-cakap dengan alam ghaib. Bahkan segala apa yang diucapkannya akan mujarab. Ia akan dapat cakap-cakap dengan benda-benda mati. Segala yang akan terjadi akan diberitahu sebelum terjadi.

 

4. Tangan

 

Jika tangan dipergunakan untuk taat kepada Allah dan menjauhi laranganAllah dengan sebaiknya, maka Allah akan memberi berbagai-bagai macam karamah. Antaranya ia akan diberi kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit dengan mengusapkan tangannya. Ia akan mampu memegang suatu benda untuk jadi emas dan perak. Bahkan tangan itu akan memancarkan darinya air seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW. Ia akan dapat menjadi terang jika dimasukkan ke dalam poket baju kemudian dikeluarkan kembali seperti yang terjadi pada diri NabiMusa a.s. Malah salah seorang walisongo (Sunan Paku) juga mempunyai jari yang bercahaya seperti lampu suluh untuk menerangi jalan pada waktu malam semasa beliau belajar agama.

 

5. Perut

 

Jika perut digunakan untuk menjalankan taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Allah akan memeliharanya daripada segala macam yang haram. Jika ada suatu makanan atau minuman yang terdiri daripada yang haram, maka Allah memberitahukan pada orang tersebut untuk menghindarinya. Karamah seperti ini pernah dialami oleh seorang wali yang bernama al-Harith al-Muhasibi. Setiap kali jika dihidangkan makanan yang mengandungi haram atau syubahat maka jari- jarinya akan mengeluarkan keringat. 

 

Kemudian dia pun menghindari makanan tersebut. Karamah tersebut berlaku juga kepada ibu Abu Yazid al-Bustami sewaktu dia sedang menghamilkan Abu Yazid, ia tidak sampai terjamah suatu makanan dan minuman yang mengandungi haram atau pun syubahat. Bahkan ada sebahagian wali jika ia sedang menghadapi hidangan yang ada sesuatu yang haram ataupun syubhat, maka wali itu akan melihat makanan itu akan berubah menjadi darah atau berubah warnanya menjadi hitam. Karamah seperti ini akan disesuaikan dengan kedudukan para wali itu masing-masing. Sebahagian daripada karamahnya perut ialah ia mendapatkan maqam (kedudukan) seperti itu jika ia menghidangkan makanan satu jenis makanan, hidangan tersebut akan berubah menjadi beraneka jenis makanan jika orang-orang yang hadir dalam jamuan itu menginginkan suatu jenis makanan yang diinginkan.

 

6. Anggota kelamin

 

Jika anggota kelamin seseorang digunakan untuk tetap taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Allah akan memberikan karamah baginya dapat menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, buta, tuli, serta dijauhkan oleh Allah daripada segala macam perbuatan yang tidak diredhai oleh Allah. Hal ini seperti yang diceritakan oleh Allah tentang Siti Maryam, ibu nabi Isa a.s. yang dikenal sebagai seorang wanita yang tetap menjaga kesucian dirinya.

 

7. Kaki

Jika kaki seseorang selalu digunakan untuk taat kepada Allah dan menjauhi laranganNya, maka Allah akan memberinya karamah yang besar sekali. Orang yang mendapatkan karamah tersebut, dia akan dapat berjalan di atas air dan di atas udara. Bahkan dapat menempuh suatu jarak jauh dengan kecepatan luar biasa. Karamah jenis ini banyak terjadi pada diri wali-wali Allah.

 


8. Hati

 

Jika hati seseorang hanya diperuntukkan taat kepada Allah serta menjauhi segala macam laranganNya, maka Allah akan memberinya berbagai-bagai macam karamah yang besar-besar. Allah akan membukakan segala macam rahsia yang terselubung di alam ghaib. Maklumlah daripada kelapan-lapan anggota tubuh yang diberi tugas taat kepada Allah, yang terpenting sekali adalah hati. Semua anggota tubuh tidak akan berbuat sesuatu kecuali harus mendapat restu daripada hati. Seseorang akan berlaku baik jika hatinya merestuinya berbuat baik. Sebaliknya seseorang akan berlaku jahat jika hatinya merestuinya berbuat jahat.

 

Untuk taat kepada Allah diperlukan suatu keikhlasan yang timbul daripada hati yang suci. Sedangkan anggota tubuh yang lain hanya menjalankan perintah daripada hati saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat saksikan ada sebahagian orang yang berbuat baik. Tapi adakah perbuatan akan dinilai baik oleh Allah Taala jika hati seorang yang berbuat kebaikan itu tidak ikhlas sepenuhnya kepada Allah? Sehubungan dengan hal ini, Allah dengan tegas menerangkan pada kita bahawa ibadat dan amal kebajikan itu hanya diterima jika hati seorang itu ikhlas semata-mata kerana Allah. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Bayyinah 98: 5: Mafhumnya “Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar”.

 

Setiap amalan baik akan diberi pahala jika disertai dengan kemahuan hati yang ikhlas kepada Allah. Demikian pula suatu amalan buruk yang dikerjakan oleh seorang tidak akan dianggap berdosa jika perbuatan itu tidak disengaja atau tidak disertai kemahuan dalam hati. Misalnya, seorang yang tiba-tiba melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk melihatnya. Pandangan pertama yang tidak tersengaja tidaklah dianggap suatu dosa. Namun pandangan yang berikutnya ia akan dianggap suatu dosa. Dari sini, dapatlah kita simpulkan bahawa peranan hati bagi seseorang merupakan peranan paling penting sekali kerana itulah jika seorang dapat mengendalikan hatinya hanya semata-mata untuk beribadat kepada Allah saja dan menjauhi segala larangan-Nya, maka hati itu akan dibukakan oleh Allah segala macam hijab yang menghalanginya untuk menembusi rahsia alam.

 

1.3 PERKARA LUAR BIASA YANG BERLAKU KEPADA ORANG BERIMAN

 

1.3.1 MUKJIZAT

 

Dari segi bahasa, mukjizat berasal dari kalimah Arab ‘ajaza yang bermaksud melemahkan. Dari segi istilah, mukjizat ditakrifkan sebagai perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada seorang Nabi dan Rasul sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh mereka kepada umat manusia.

 

Mukjizat yang dimiliki oleh para Rasul dan Nabi merupakan dalil atau bukti bagi kerasulan dan kenabian mereka. Mukjizat itu memang ditunjukkan kepada umat manusia dan mukjizat merupakan cara untuk menuju kepercayaan umat manusia terhadap risalah-risalah Allah yang mereka sampaikan. Oleh sebab itu, para Rasul dan Nabi memiliki mukjizat. Mukjizat lebih tinggi dan lebih dalam serta lebih agung daripada karamah dan barakah. Namun demikian, para Rasul dan Nabi juga memiliki karamah dan barakah kerana darjat mereka yang berada di tingkatan paling tinggi dalam hal ketakwaan. Adapun para wali, mereka hanya memiliki karamah dan barakah. Seseorang yang beristiqamah untuk mengabdikan diri kepada Tuhannya, baik secara zahir mahu pun batin termasuk dalam golongan karamah. Karamah seperti ini banyak diharapkan oleh para wali Allah. Kata mereka, “Istiqamah lebih baik daripada seribu karamah”.

 

1.3.2 IRHAS

 

Irhas ialah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para Rasul dan Nabi sebelum mereka diutuskan menjadi Rasul dan Nabi. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW masih muda, awan sentiasa memayungi baginda ke mana sahaja baginda pergi.

 

1.3.3 I‘ANAH

 

I‘anah adalah perkara luar biasa yang Allah SWT zahirkan kepada hamba yang memohon pertolongan dalam keadaan tersembunyi daripada Allah SWT kepadanya.

 

1.3.4 MA‘UNAH (KERAMAH)

 

Ma‘unah ialah pertolongan daripada Allah kepada manusia biasa untuk menyelamatkan mereka daripada malapetaka atau bencana. Misalnya, seseorang yang terselamat daripada kemalangan yang dahsyat, seperti nahas kapal terbang, kapal karam dan rumah terbakar.

 

1.3.5 ILHAM (LADUNI)

 

Ilham ialah apabila seseorang memperoleh sesuatu idea sama ada secara spontan melalui mimpi atau proses pemikiran. Contohnya seperti ijtihad seorang mujtahid dalam menentukan sesuatu hukum.

 


1.4 PERKARA LUAR BIASA YANG BERLAKU KEPADA ORANG KUFUR DAN KAFIR

 

1.4.1 ISTIDRAJ

 

Istidraj ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat dan derhaka kepada Allah SWT untuk menyesatkannya lagi. Sebagai contoh, kita dapat lihat istidraj yang telah berlaku kepada Namrud, Firaun dan Qarun yang mendapat kekayaan yang luar biasa berubah menjadi sombong dan kufur.

 

Allah SWT menzahirkan istidraj (magik) kepada hamba yang fasik dan menzahirkan perkara bohong, menipu sebagai wakil Allah SWT, istidraj baginya, ujian bagi menguji keimanan manusia, sebagaimana firman Allah SWT Maksudnya:

Biarkanlah Aku sahaja (Wahai Muhammad) dengan orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini, Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit (ke jurang kebinasaan), dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Dan Aku akan melanjutkan tempoh untuk mereka, sesungguhnya rancangan sulitKu (terhadap golongan kufur ingkar itu), amatlah kuat kukuh”. (Surah Al-Qalam 68: 44-45)

Selain itu, Allah menzahirkan istidraj kepada orang yang mengaku sebagai Tuhan seperti Al-Masih Ad-Dajjal. Dakwaannya sebagai Tuhan membawa kepada bukti penipuan secara zat. Apa yang dizahirkan ke atas kejadian luar biasa adalah benar. Ini adalah daripada bab istidraj.

 

1.4.2 IHANAH

Ihanah ialah perkara luar biasa yang dizahirkan oleh Allah SWT kepada orang yang mendakwa sebagai nabi. Dia berdusta dalam dakwahnya seperti seorang yang meludah pada mata seorang yang buta sebelah matanya supaya ia sembuh, akan tetapi pada hakikatnya mata itu masih lagi buta.

 

1.4.3 SIHIR

 

Sihir merupakan perkara luar biasa yang boleh dipelajari oleh seseorang dengan bantuan kuasa jahat seperti jin dan iblis. Contohnya, seseorang yang mempunyai ilmu kebal atau tidak kalis senjata dan tongkat ahli sihir Firaun pada zaman Nabi Musa yang bertukar menjadi ular.

 

1.4.4 SILAP MATA

 

Silap mata ialah sesuatu tipu muslihat yang dilakukan oleh seseorang melalui kepantasan tangan dan taktikal. Misalnya seperti seseorang yang melakukan silap mata dengan mengeluarkan bunga atau burung dari dalam saputangan.

 

1.5 KESIMPULAN

 

Di dalam bab ini, dapat disimpulakan bahawa karamah itu ialah kurniaan khusus daripada Allah SWT yang diberikan kepada para kekasihNya atau waliAllah sebagai penghormatan kepada dirinya yang bersih suci itu. Ia merupakan suatu perihal yang batin dan tersembunyi. Para wali Allah mempunyai keadaan kerohanian ini dan mempunyai tingkatan masing-masing mengikut darjat kerohanian yang sempurna pada diri mereka.

 

Perlu diketahui bahawa para wali Allah pun terkadang melakukan maksiat, tetapi maksiat tersebut tidak menghilangkan sifat kewalian Allah dalam dirinya walaupun sebenarnya maksiat itu merupakan suatu bentuk permusuhan terhadap Allah. Mereka juga terkadang dihinggapi pelbagai syubhat dalam agama. Justeru, maka kriteria kewalian itu terletak pada pelaksanaan syariat Allah SWT, bukanlah pada apa yang dilaksanakan oleh wali-wali Allah itu. Hanya Allah yang berhak menghakimi dan memerintah, firmanNya bermaksud: “Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah” (Surah Ar-Ra’du 13: 31)

 DALIL MENGENAI KEWUJUDAN KARAMAH

 

2.1 PENDAHULUAN

 

Akhir-akhir ini banyak orang yang mempertanyakan tentang karamah, apakah ia memang ada dalam syariat? Apakah ia mempunyai dalil dari al-Quran al-Karim dan dalil dari Sunnah? Seterusnya, lebih teruk lagi gelombang kekafiran dan materialis serta aliran-aliran keraguan dan kesesatan yang begitu banyak sekarang ini, mempengaruhi pemikiran anak-anak muda kita, menyesatkan banyak orang serta mendorong mereka mengingkari dan meragui adanya karamah.

 

Bagi mengukuhkan kedudukan karamah dalam Islam, maka di sini penulisakan mendatangkan dalil dari al-Quran al-Karim, dalil dari as-Sunnah dan dalil yang menerangkan keutamaan para sahabat. Dengan kehadiran kesemua dalil ini, diharapkan tiada lagi keraguan atau kenyataan yang menolak kebenaran kewujudan karamah ini.

 

2.2 DALIL AL-QURAN AL-KARIM

 

Di dalam al-Quran al-Karim sendiri telah dijelaskan oleh Allah dengan terang bahawa para wali Allah itu akan dijamin oleh Allah segala kehidupannya baik di dunia mahupun di akhirat. Sehingga mereka tidak akan takut ataupun bersusah hati. Firman Allah SWT maksudnya:

“Ketahuilah! Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. (Wali-wali Allah itu ialah) orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertaqwa. Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat, tidak ada (sebarang perubahan pada janji-janji Allah yang demikian itulah kejayaan yang besar”. (Surah Yunus 10: 62-64)

 

Dari ayat yang disebutkan di atas, dapat kita ambil sebahagian ciri daripada hamba Allah yang dijadikan sebagai wali Allah yakni beriman dan bertaqwa. Hamba Allah yang dijadikan sebagai wali Allah pasti akan diberikan keistimewaan-keistimewaan yang tersendiri. Keistimewaan-keistimewaan itulah yang kitaistilahkan karamah.

 

Sekiranya di atas telah kita terangkan bahawa jika keistimewaan-keistimewaan itu diberikan kepada seorang Nabi maka itu merupakan mukjizat. Namun begitu, keistimewaan-keistimewaan itu diberikan kepada wali Allah maka itu merupakan karamah. Sedangkan kalau keistimewaan-keistimewaan itu diberikan kepada seseorang mukmin biasa yang soleh maka hal itu disebut ma‘unah.

Persoalannya, adakah di dalam Al-Quran terdapat kisah keistimewaan-keistimewaan khusus yang diberikan kepada selain para Nabi? Oleh itu, marilah kita ikuti beberapa kisah dalam Al-Quran tentang keistimewaan khusus yang diberikan kepada para hamba Allah yang bukan termasuk golongan Nabi. Di dalam al-Quran, Allah mengisahkan kepada kita tentang karamah yang diberikan kapada Saidatina Maryam iaitu ibu Nabi Isa a.s. sejak beliau masih kecilketika diasuh oleh Nabi Zakaria A.S. Siti Maryam bernazar sekiranya dia diberi seorang anak dia akan menyerahkan bayinya ke rumah ibadat bayinya agar anaknya kelak menjadi seorang yang berbakti kepada Allah sebagai tanda syukurnya kepada Allah. Kebetulan bayinya itu diserahkan kepada Nabi Zakaria sendiri. Oleh sebab itu, dia menjaganya dengan baik. Saidatina Maryam dimasukkan ke dalam mihrab Nabi Zakaria agar tidak disentuh oleh sesiapa pun.

 

Namun yang anehnya, setiap kali Nabi Zakaria membuka pintu mihrabnya untuk menjenguk Saidatina Maryam, beliau selalu mendapatkan ada makanan yang terhidang di sisi beliau. Beliau tidak pernah menyediakan hidangan sejenis itu dan mihrabnya pula selalu dikunci dari luar. Beliau sangat terkejut ketika melihat hidangan makanan yang tersedia itu lalu beliau bertanya kepada Saidatina Maryam yang masih kecil: “Dari manakah kamu dapatkan makanan ini?” Pertanyaan tersebut dijawab oleh Saidatina Maryam dengan tegas:

Makanan ini datang dari sisi Allah dan Allah memberikan rezeki kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki.” (Surah Ali Imran 3: 37)

 

Kisah ini ada diceritakan di dalam al-Quran, firman Allah Mafhumnya:

Maka ia (Maryam yang dinazarkan oleh ibunya) diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik, dan dibesarkannya dengan didikan yang baik, serta diserahkannya untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk 

untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati rezeki (buah-buahanan yang luar biasa) di sisinya. Nabi Zakaria bertanya:" Wahai Maryam dari mana Engkaudapati (buah-buahan) ini?" Maryam menjawab; "Ia dari Allah, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakiNya dengan tidak dikira". (Surah Ali Imran 3: 37)

Seterusnya, kisah kedua ketika Saidatina Maryam hendak melahirkan Nabi Isa a.s. Dalam surah Maryam ayat 23 hingga 26 mafhumnya: “(Ketika ia hendak bersalin) maka sakit beranak itu memaksanya (pergi bersandar) ke pangkal sebatang pohon tamar (kurma), ia berkata alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang! Lalu ia diseru dari sebelah bawahnya: “Janganlah engkau berdukacita (wahai Maryam), sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Dan gegarlah kearahmu batang pohon tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. Maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merunsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seseorang manusia, maka katakanlah, Sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana (Allah) Ar-Rahman, (setelah aku menyatakan yang demikian) maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini". (Surah Maryam 19: 23-26).

Dalil seterusnya yang terdapat di dalam al-Quran al-Karim adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini menunjukkan suatu kejadian istimewa yang luar biasa sekali. Ashabul Kahfi adalah sejumlah pemuda yang mempertahankan imannya dengan gigih sekali. Ketika mereka melihat kaumnya menyembah berhala, maka ketujuh-tujuh pemuda itu mengasingkan diri dan melarikan diri untuk bersembunyi didalam gua. Mereka tinggalkan anjingnya di luar gua untuk berjaga-jaga. Kisah ini berlaku semasa pemerintahan Raja Dikyanus, seorang raja yang sangat zalim dan penyembah berhala. Raja ini berusaha untuk mengejar ketujuh-tujuh pemuda Ashabul Kahfi yang tidak mahu tunduk kepada berhala yang disembah itu.

 

Setelah itu, ketujuh-tujuh pemuda masuk ke dalam gua yang mana mereka berniat untuk tidur sementara sebelum melanjutkan perjalanan mereka untuk melarikan diri daripada kekejaman Raja Dikyanus. Namun begitu, mereka telah ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Allah telah memelihara mereka dengan tidak membinasakan tubuh badan mereka.

 

Setelah mereka dibangunkan oleh Allah, mereka berasa lapar lalu mereka mengutus salah seorang daripada mereka untuk membeli makanan di kota. Ketika orang kota melihat mata wang yang mereka gunakan, mereka dapati bahawa matawang itu adalah mata wang semasa pemerintahan Raja Dikyanus yang memerintah tiga ratus tahun lalu. Maka orang kota terperanjat. Setelah diselidiki, ternyata ketujuh-tujuh pemuda itu merupakan kaum Raja Dikyanus yang hidup tiga ratus tahun lalu.

 

Akhirnya, pemuda yang disuruh untuk membeli makanan itu kembali kedalam gua dengan diiringi oleh penduduk kota yang telah beriman kepada Allah seperti ketujuh-tujuh pemuda Ashabul Kahfi. Setelah itu, dengan izin Allah mereka dimatikan oleh Allah. Penduduk kota yang menyaksikan peristiwa itu, mereka segera mendirikan sebuah tempat ibadat di atas gua Ashabul Kahfi tersebut untuk mengenang sejarah pemuda Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Yang MahaEsa. Bagi mengambil pengajaran mengenai kisah ini, Allah telah berfirman didalam Al-Quran mafhumnya:

Dan kalau Kami kehendaki nescaya Kami tinggikan pangkatnya dengan (sebab mengamalkan) ayat-ayat itu. tetapi ia bermati-mati cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya, maka bandingannya adalah seperti anjing, jika Engkau menghalaunya, ia menghulurkan lidahnya termengah-mengah, dan jika Engkau membiarkannya, ia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir”. (Surah Al-A’raaf 7: 176)

Dan ayat lain dari alQuran Mafhumnya:

“Demi sesungguhnya, kisah nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. (Kisah nabi-nabi yang terkandung di dalam al-Quran) bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman”. (Surah Yusuf 12: 111)

 

Kisah Ashabul Kahfi ini bukanlah kisah yang direka-reka. Namun, Allah ingin menunjukkan bahawa Dia mampu untuk membuat kejadian luar biasa yang mana mustahil pada adat kebiasaan. Allah menunjukkan kepada kita bahawa para hamba Allah yang benar-benar cinta kepadaNya, pasti diberikan karamah atau keistimewaan khusus untuk menjadi tanda bahawa mereka adalah kekasih Allah.Cerita mereka ada dinukilkan di dalam surah al-Kahfi dari ayat 9 hingga 26 mafhumnya:

“Adakah engkau menyangka (Wahai Muhammad), bahawa kisah "Ashaabul Kahfi" dan "Ar-Raqiim" itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Kami? (Ingatkanlah peristiwa) ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami! Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada Kami untuk keselamatan agama kami". Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu, bertahun-tahun, yang banyak bilangannya. Kemudian Kami bangkitkan mereka (dari tidurnya), untuk Kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya, tentang lamanya mereka hidup (dalam gua itu). Kami ceritakan kepadamu (Wahai Muhammad) perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Dan Kami kuatkan hati mereka (dengan kesabaran dan keberanian), semasa mereka bangun (menegaskan tauhid) lalu berkata: "Tuhan Kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi, Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadaNya, jika Kami menyembah yang lain bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu Yang jauh dari kebenaran." (Mereka berkata pula sesama sendiri): "Kaum kita itu, menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah, sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu? (Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian), maka tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta terhadap Allah. Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dariapa yang mereka sembah yang lain dari Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatNya kepada kamu, dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk (menjayakan) urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna". Dan Engkau akan melihat matahari ketika terbit, cenderung ke kanan dari gua mereka, dan apabila ia terbenam, meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada dalam satu lapangan gua itu. Yang demikian ialah dari tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan) Allah. sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah,maka Dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Dan sesiapa yang disesatkannya maka Engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan (jalan yang benar) kepadaNya. Dan engkau sangka mereka sedar, padahal mereka tidur. Dan Kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya kesebelah kanan dan kesebelah kiri, sedang anjing mereka menghulurkan dua kaki depannya dekat pintu gua, jika engkau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah engkau akan merasa sepenuh-penuh gerun takut kepada mereka. Dan demikianlah pula Kami bangkitkan mereka (dari tidurnya), supaya mereka bertanya-tanyaan sesama sendiri. Salah seorang di antaranya bertanya: "Berapa lama kamu tidur?" (Sebahagian dari) mereka menjawab: "Kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari sehari". (Sebahagian lagi dari) mereka berkata: "Tuhan kamu lebih menengetahui tentang lamanya kamu tidur, sekarang utuslah salah seorang dari kamu, membawa wang perak kamu ini ke bandar, kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal (yang dijual di situ), kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya, dan hendaklah ia berlemah-lembut dengan bersungguh-sungguh (semasa di bandar, dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapapun menyedari akan hal kamu. “Sesungguhnya, kalaulah mereka mengetahui hal kamu, tentulah mereka akan merejam dengan membunuh kamu, atau mereka akan mengembalikan kamu kepada agama mereka (secara paksa), dan jika berlaku demikian, kamu tidak sekali-kali akan berjaya selama-lamanya” Dan demikianlah Kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar, dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya, pendedahan itu berlaku semasa orang-orang itu berbantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Setelah itu maka (sebahagian dari) mereka berkata,"Dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka, Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka". Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka (pihak raja) pula berkata: "Sebenarnya Kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka". (Sebahagian dari) mereka akan berkata, "Bilangan Ashaabul Kahfi itu tiga orang, yang keempatnya ialah anjing mereka ". Dan setengahnya pula berkata:"Bilangan mereka lima orang, yang keenamnya ialah anjingmereka" - secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui, dan setengahnya yang lain berkata, "Bilangan mereka tujuh orang, dan yang lapannya ialah anjing mereka". Katakanlah (Wahai Muhammad), "Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka, tiada yang mengetahui bilangannya melainkan sedikit". Oleh itu, janganlah engkau berbahas dengan sesiapapun mengenai mereka melainkan dengan bahasan (secara sederhana) yang nyata (keterangannya didalam al-Quran), dan janganlah Engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang pun dari golongan (yang membincangkannya). Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu (yang hendak dikerjakan), "Bahawa Aku akan lakukan yang demikian itu, kemudian nanti". Melainkan (hendaklah disertakan dengan berkata): "Insya Allah". Dan ingatlah serta sebutlah akanTuhanmu jika engkau lupa, dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini". Dan mereka telah tinggal tidur di dalam gua mereka 300 tahun (dengan kiraan ahli Kitab), dan sembilan lagi (dengan kiraan kamu). Katakanlah (wahai Muhammad), "Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur, baginyalah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi, terang sungguh penglihatannya (terhadap segala-galanya)! Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadanya dan ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumNya”. (Surah Al-Kahfi 18: 9-26)

Fakhrur Razi mentafsir bahawa ayat-ayat yang berkait dengan Ashabul Kahfi ini, dapat dijadikan dalil tentang adanya karamah yang diberikan kepada waliAllah.

 

 2.3 DALIL AS-SUNNAH (HADIS SABDA RASULULLAH SAW)

 

Sebenarnya menurut as-Sunnah, sebahagian hamba Allah itu ada yang dijadikan sebagai wali Allah (hamba yang dikasihi Allah). Sedangkan sebahagian lain ada pula yang dijadikan sebagai Walius Syaitan (hamba yang dikasihi Syaitan).Orang termasuk dalam golongan wali Allah adalah mereka yang bertaqwa dan soleh. Mereka yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Para wali Allah telah mengorbankan segala hidupnya hanya untuk mengabdi dan taat kepada Allah. Pada umumnya, tujuan mereka hanya untuk mencapai keredhaan Allah semata-mata. Mereka rela hidup sebagaimana keadaan pun, asalkan dapat menuju pada keredhaan Allah. Mereka pun seperti hamba Allah yang lain. Para wali itu makan, minum, kahwin, beribadat dan berjuang. Asasnya, segala amalan mereka hanya ditujukan untuk mendapatkan keredhaan Allah semata-mata.

 

Keikhlasan hati dan kemurniaan iman yang mereka miliki itulah yang mendapatkan penghargaan sebesar-besarnya daripada Allah. Untuk itu tidaklah hairan jika Allah pun memberi kasih sayangNya kepada mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi baginda, sabdanya Maksudnya: Dari Abu Hurairah R.A katanya: “Nabi bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Sesiapa yang memusuhi waliKu Aku isytiharkan perang kepadanya. Tidak seorang pun yang mendekat kepadaKu dengan suatu amalan wajib yang Aku senangi dan tidak seorang pun daripada hambaKu menghampiri kepadaKu dengan amalan sunat sampai Aku mencintainya. Jika Aku mencintainya, maka Aku akan menjadi pendengarnya untuk mendengar, dan Aku akan menjadi tangannya yang dipakai untuk memegang dan Aku pun akan menjadi kakinya untuk berjalan. Jika dia minta kepadaKu akan Aku perkenankan permintaannya dan jika dia meminta perlindungan dariKu maka Aku akan melindunginya.” (Hadis Riwayat Bukhari)

Kandungan hadis di atas sangat dalam sekali di mana Allah menerangkan kepada kita bahawa zatNya diibaratkan menjadi pandangan, pendengaran bahkan menjadi tangan dan kaki bagi seorang hamba yang mendekatkan dirinya dengan amalan wajib dan sunat. Tentunya hamba yang demikian itu bukanlah sebarangan orang. Betapa agungnya hamba yang telah diakui kecintaannya oleh Allah, zat yang disembahnya setiap pagi dan petang. Kalau seorang hamba telah diakui kecintaannya oleh Allah, bahkan Allah sendiri telah menyatakan cintaNya kepada hamba tersebut maka tidaklah sukar bagi Allah untuk memberi karamah baginya yang menunjukkan tanda kecintaanNya kepada hamba tersebut.

 


2.4 DALIL YANG MENERANGKAN KEUTAMAAN PARA SAHABAT

 

Sebenarnya kuatnya iman dan besarnya perjuangan mereka untukmenegakkan agama Islam adalah suatu amalan yang paling disenangi oleh Allah Taala. Justeru itu tidaklah hairan jika Allah selalu memuji para sahabat dalam al -Quran yang kesemuanya itu untuk menunjukkan betapa besarnya kecintaan Allah kepada para sahabat Nabi s.a.w. Untuk itu marilah kita ikuti ayat-ayat yang menerangkan besarnya kecintaan Allah kepada para sahabat seperti yang dicantumkan dalam ayat di bawah ini, Maksudnya:

“Demi sesungguhnya! Allah redha akan orang-orang yang beriman, ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah); maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahuiNya tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati mereka, lalu ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka, dan membalas mereka Dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Dan juga dengan banyak harta rampasan perang, yang mereka akan dapat mengambilnya. Dan (ingatlah), Allah adalah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana”.

Di lain kesempatan, Allah juga memuji betapa besarnya pengorbanan para sahabat untuk mencari keredhaan Allah seperti terdapat dalam ayat di bawah ini Maksudnya:

“(Pemberian itu hendaklah diuntukkan) kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari kampong halamannya dan harta bendanya (kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam), untuk mencari limpah kurnia dari Allah dan keredhaanNya, serta menolong (agama) Allah dan RasulNya, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya dan amalnya). Dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajat kanapa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya”. (Surah Al Hasyr 59: 8-9).

 

Memang pengorbanan para Sahabat itu patut untuk dihargai kerana mereka adalah orang-orang awal yang membela menegakkan agama ini. Pada saat Rasulullah SAW sedang memerlukan bantuan dan pengorbanan demi kelancaran penyiaran agama ini, tidak ada orang yang mahu membela Rasulullah SAW selain orang-orang yang benar-benar telah merelakan dirinya untuk berkorban. Hanya pengorbananlah yang benar-benar diperlukan untuk membela agama ini. Dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya benar-benar tahu betapa besarnya peranan para sahabat untuk menegakkan agama Islam. Kerana itu tidak hairanlah jika Allah memuji pengorbanan para sahabat itu dan mengabadikannya melalui firmanNya agar dapat diketahui  oleh setiap orang yang membaca Al Quran. Kita ikuti pengakuan Allah tentang pengorbanan para sahabat seperti yang terdapat dalam ayat berikut Maksudnya:

 “Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam), maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid), dan diantaranya ada yang menunggu gilira, dan mereka pula tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun”. (Surah Al-Ahzab 33: 23)

Maksud ayat di atas itu tidak lain adalah para Sahabat Rasulullah SAW yang benar-benar telah bertekad untuk membela Rasulullah SAW walaupun dengan mengorbankan jiwanya. Ayat-ayat di atas telah jelas menerangkan kepada kita betapa tingginya kedudukan para Sahabat di sisi Allah. Pengorbanan mereka adalah bukti yang paling jelas bagi kecintaan mereka kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi yang disampaikan daripada Allah bahawa Allah berseru yang bermaksud:

Dari Abu Hurairah R.A katanya: “Nabi bersabda,“Sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Sesiapa yang memusuhi waliKu, Aku isytiharkan perang kepadanya. Tidak seorang pun yang mendekat kepadaKu dengan suatu amalan wajib yang Aku senangi dan tidak seorang pun daripada hambaKu menghampiri kepadaKu dengan amalan sunat sampai Aku mencintainya. Jika Aku mencintainya, maka Aku akan menjadi pendengarnya untuk mendengar, dan Aku akan menjadi tangannya yang dipakai untuk memegang dan Aku pun akan menjadi kakinya untuk berjalan. Jika dia minta kepadaKu akan Aku perkenankan permintaannya dan jika dia meminta perlindungan dariKu maka Aku akan melindunginya.” (Hadis Riwayat Bukhari)

 

Dari hadis qudsi di atas dapat kita bertanya, adakah suatu kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang yang Allah sendiri mengumumkan bahawa Allah akan menjadi pembantunya baik di kala ia melihat, mendengar mahupun berbicara. Bahkan Allah sendiri telah mengumumkan akan menjadi musuh kepada setiap orang yang memusuhi orang yang dikasihinya.

 

Jika dalam ayat yang kami sebutkan di atas itu Allah telah mengakui dan membanggakan pengorbanan para sahabat, mahu tidak mahu dengan mudah akan dapat kita simpulkan bahawa seluruh para sahabat Nabi itu adalah termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah. Jika mereka termasuk orang-orang yang disayang Allah, adakah suatu kemustahilan bagi Allah untuk memberikan karamah kepada orang-orang seperti itu. Jika dalam hadis qudsi di atas telah diterangkan bahawa Allah akan menjadi pendengaran, penglihatan, lisan dan tangan seseorang hamba, apakah berat bagi Allah untuk memberikan karamah yang hanya berupa suatu keluarbiasaan yang ringan sahaja, misalnya seperti memberi seorang itu keberkatan, kesembuhan dan sebagainya.

 


2.5 KESIMPULAN

 

Ini hanyalah sebahagian kecil dari banyak kejadian tentang karamah parawali Allah, para sahabat Rasulullah SAW dan mereka yang dicintaiNya. Kemudian, karamah juga banyak terjadi pada para wali di masa tabiin dan para pengikut tabiin. Sampai saat sekarang ini, sangat sulit untuk dihitung jumlahnya. Para ulama telah mengarang berjilid-jilid buku yang membuktikan adanya karamah bagi para wali. Di antara mereka adalah Fakhruddin ar-Razi, Abu Bakar al-Baiqalani, Imam Haramain, Abu Bakar ibn Faurak, al-Ghazali, Nasiruddin al-Baidhawi, Hafiduddinan-Nasafi, Tajuddin as-Subki, Abu Bakar al-Asy’ari, Abu Qasim al-Qusyairi, Nawawi, Abdullah al-Yafii, Yusuf an-Nabhani dan ulama lainnya yang tidak terhitung jumlahlahnya. Maka jadikanlah hal tersebut ilmu yang kuat, meyakinkan dan tetap supaya tidak ada lagi keraguan atau syubhat di dalamnya.

 

KISAH KARAMAH PARA WALI ALLAH

 

3.1 PENDAHULUAN

 

Sesungguhnya Allah SWT telah memuliakan hambaNya yang dekat denganNya dengan memberikan pelbagai keistimewaan kepadanya yakni melalui kurniaan karamah. Keistimewaan tersebut diberikan kepada para hambaNya yang terpilih sehingga mereka layak untuk digelar dan diberi pangkat sebagai wali Allah. Mereka adalah golongan orang-orang yang tidak merasa takut dan dukacita, malah sentiasa sukacita dengan kehidupan mereka, di dunia mahupun di akhirat. Di dalam bab ini, penulis akan menengahkan beberapa kisah para wali Allah yang terdiri daripada para Sahabat Rasulullah SAW, para ahli sufi dan para imam mazhab yang masyhur serta berpengaruh untuk diteladani dan diambil pengajaran agar kita semua dapat meyakini lagi tentang kewujudan karamah.

 

3.2 KARAMAH PARA SAHABAT

 

3.2.1 SAIDINA ABU BAKAR AS-SIDDIQ

 

Saidina Abu Bakar As-Siddiq lahir dua tahun beberapa bulan setelah kelahiran Rasulullah SAW di Kota Makkah iaitu pada tahun 51 sebelum Hijrah (751M). Nama penuhnya setelah Islam ialah Abdullah Bin Uthman Bin Amir Bin Ka’ab ay-Taimy al-Quraisy. Nama asal beliau ialah Abdul Ka’bah, kemudian Rasulullah SAW menggantinya dengan nama ‘Abdullah. Gelarannya as-Siddiq yang bermaksud orang yang percaya. Ketika terjadi peristiwa Isra’ dan Mi’raj Nabi SAW, beliau termasuk orang yang pertama yang mempercayai peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, beliau digelar as-Siddiq. Manakala nama panggilannya adalah Abu Bakar. Pada zaman jahiliah, Saidina Abu Bakar as-Siddiq dikenali dengan nama al-Atiq dalam kalangan kaumnya.

 

Kisah karamah Saidina Abu Bakar as-Siddiq telah diceritakan oleh Abdul Rahman bin Abu Bakar bahawa ayahnya datang bersama tiga orag tetamu hendak pergi makan malam dengan Nabi SAW. Mereka datang setelah lewat malam. Isteri Abu Bakat bertanya, “Apa yang boleh kamu jamukan untuk tetamumu?” Abu Bakar bertanya semula, “Apa yang kau miliki untuk menjamu makan malam mereka?” Sang isteri menjawab, “Aku telah bersiap-siap menunggu kamu datang.” Abu Bakar berkata,”Demi Allah, setiap suapan yang kamu ambil dari makanan itu, makanan itu menjadi bertambah banyak. Kami merasa kenyang, tapi makanan itu malah menjadi lebih banyak dari sebelumnya.” Saidina Abu Bakar melihat makanan itu tetap seperti semula, bahkan menjadi lebih banyak, lalu dia bertanya kepada isterinya, “Hai Ukhti Bani Firas, apa yang terjadi?” Si isteri menjawab, “mataku tidak salah melihat, makanan ini menjadi tiga kali lebih banyak dari sebelumnya.”Saidina Abu Bakar menyantap makanan itu, lalu berkata, “ini pasti perbuatan syaitan.” Akhirnya Saidina Abu Bakar membawa makanan itu kepada Rasulullah SAW dan meletakkannya di hadapan Baginda. Pada waktu itu, sedang ada pertemuan antara kaum muslimin dengan satu kaum. Mereka dibahagi menjadi 12 kelompok hanya Allah SWT yang Maha Tahu berapa jumlah keseluruhan hadirin. Baginda menyuruh mereka menikmati makanan itu dan mereka semua menikmati makanan yang dibawa oleh Saidina Abu Bakar.

 

3.2.2 SAIDINA UMAR BIN AL-KHATTAB

 

Saidina Umar bin al-Khattab ra. adalah khalifah kedua daripada semua khalifah Islam. Usianya lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW, dan seperti Baginda SAW, beliau dilahirkan di Makkah. Saidina Umar bin al-Khattab ra, nama besar yang harum di bumi dan di langit, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang diberi khabar gembira dengan janji syurga oleh Rasulullah SAW. Banyak kisah menyebut tentang ketakwaan Saidina Umar bin al-Khattab, tentang ketegasannya membela agama Allah, tentang kepimpinannya dan tentang sifat zuhud serta waraknya. Salah satu karamah Saidina Umar ialah beliau mampu menggambarkan dan berkomunikasi yang sangat canggih, ‘The Power of Taqwa’. Diceritakan bahawa Saidina Umar bin al-Khattab r.a mengangkat Sariyah bin Zanim al-Khalji r.a sebagai pemimpin salah satu angkatan perang kaum muslimin untuk menyerang Parsi. Di gerbang Nihawan, Sariah bin Zanim al-Khalji dan pasukannya berputusasa kerana jumlah pasukan musuh yang sangat ramai sehingga pasukan muslimin hampir kalah. Sementara di Madinah, Saidina Umar naik ke atas mimbar untuk khutbah Jumaat. Di tengah-tengah khutbahnya, Saidina Umar menyeru dengan suara lantang, “Hai Sariah, berlindunglah ke gunung. Barangsiapa menyuruh serigala untuk menggembalakan kambing, maka ia telah berlaku zalim!” Allah SWT menjadikan Sariah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Saidina Umar di Madinah. Maka, pasukan muslimin berlindung kegunung dan berkata “itu adalah suara Khalifah Umar al-Khataab. Maka mereka pun naik keatas gunung untuk berlindung.” Akhirnya mereka selamat dan memperoleh kemenangan.


 

 3.3 KARAMAH PARA AHLI SUFI

3.3.1 SYEIKH ABDUL QADIR AL-JAILANI

 

Beliau adalah seorang wali besar yang termasyhur namanya di seluruh duniaIslam. Beliau juga dikenali sebagai salah seorang tokoh Tarekat al-Qadiriyyah.  Disamping dikenali sebagai seorang wali, beliau termasuk salah seorang ulama’ yang kenamaan pada masanya. Bagi mengetahui sampai dimanakah keluasan ilmu beliau, dapat kita ikuti kisah berikut. Diriwayatkan bahawasanya ketika nama beliau mulai masyhur di KotaBaghdad, dijangkakan ada 100 orang ulama’ besar yang ingin menguji keluasan ilmu beliau. Setiap orang dari mereka telah menyiapkan pelbagai macam persoalan yang akan ditanyakan. Kesemuanya bersepakat untuk berkumpul dalam satu majlis. Kemudian Syeikh Abdul Qadir al-Jailani datang kepada mereka. Di tengah majlis ilmu itu, sedikit pun beliau tidak menunjukkan keluasan ilmunya. Beliau hanya duduk tafakkur sambil menunjukkan kepala menantikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh seratus ulama’ tersebut. Dada beliau memancarkan cahaya kehebatan sehingga segala persoalan yang ada di dalam hati 100 ulama’ itu hilang lenyap. Seakan-akan tidak berbekas sedikitpun. Mereka jadi bingung tidak tahu apa yang harus ditanyakan.

 

Di saat itulah mereka sedar akan kelemahan mereka menghadapi Syeikh Abdul Qadir al-Jailani. Mereka sama-sama meminta maaf atas keraguan diri mereka terhadap beliau. Setelah dimaafkan, Syeikh Abdul Qadir duduk di atas kerusi. Beliau menjawab segala pertanyaan yang ada pada diri masing-masing ulama’ tesebut. Syeikh Abdul Fatah al-Harawi berkata, “Selama 40 tahun aku menjadi pelayan beliau, selama itu beliau selalu solat Subuh dengan wuduknya solat Isyak. Setiap kali batal, beliau selalu mengganti wuduknya dengan wuduk yang baru kemudian solat sunat dua rakaat setiap kali selesai berwuduk. Setelah selesai solat Isyak, beliau masuk ke tempat munajatnya, tidak seorang pun yang berani menemui beliau walaupun seorang khalifah.”

 

Pada suatu malam, ketika beliau telah masuk kedalam tempat munajatnya, tiba-tiba datanglah khalifah untuk menemui beliau pada malam hari itu. Namun permintaannya ditolak mentah-mentah. Terpaksalah khalifah menunggunya sampai tiba wakti solat subuh. Syeikh al-Harawi telah mengisahkan cerita Syeikh Abdul Qadir al-Jailani. Pada suatu malam ketika dia bermalam di tempat Syeikh Abdul Qadir al-Jailani, pada mulanya dilihatnya Syeikh Abdul Qadir al-Jailani solat dua rakaat yang ringan. Kemudian diteruskan dengan berzikir kepada Allah sehingga kepada sepertiga malam yang pertama. Selama dalam zikirnya itu, dilihatnya badan beliau dikelilingi oleh nur (cahaya) sehingga tidak terlihat olehnya. Kemudian Syeikh Abdul Qadir al-Jailani mulai solat dengan berdiri sambil memanjangkan bacaan al-Qurannya sampai sepertiga malam yang kedua. Dalam solat itu, biasanya beliau memanjangkan sujudnya. Setelah itu, beliau duduk berzikir sambil menumpukan pandangannya ke arah kiblat seolah-olah sedang mengamati terbitnya fajar. Pada saat itulah beliau menghabiskan waktunya untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah. Hampir sekujur tubuhnya dikelilingi oleh nur rabbani sehingga tidak dapat dilihat bentuk tubuhnya. Pada saat itu, Syeikh al-Harawi terdengar satu suara ditempat beliau, “Assalamualaikum, assalamulaikum, assalamualaikum.” Tatkala beliau menjawabnya, satu demi satu salam yang diberikan sehingga Syeikh Abdul Qadir al-Jailani keluar dari tempat solatnya untuk solat subuh.

 

Syeikh Abdul Qadir al-Jailani pernah menceritakan pengalamannya, “Pernah aku bertemu dengan Nabi Khidir a.s. sewaktu aku pertama kali masuk di Iraq. Sewaktu itu beliau memberi syarat kepadaku untuk tidak melanggar perintahya sedikitpun.” Beliau berkata, “Duduklah di tempat ini sehingga aku tiba.” Di tempat itu aku duduk selama tiga tahun. Setiap tahunnya beliau datang menemuiku dan berkata, “Teruskan tinggal di sini sampai aku kembali.” Demikianlah seterusnya aku tinggal di tempat itu selama tiga tahun. Pada tahun pertama, aku tinggal di Kota Madain dengan menahan hawa nafsuku. Selama itu aku hanya makan rumput sahaja tanpa minum air seteguk pun. Kemudian pada tahun kedua, aku tinggalkan makan rumput, aku hanya minum air sahaja selama setahun penuh. Pada tahun ketiga, aku tempuhi dengan meninggalkan makan, minum dan tidur. Sampai pada suatu malam yang amat dingin, pernahku cuba untuk aku tidur didalam bangunan lama raja Parsi di kota itu. Pada saat itu, aku ihtilam (mimpi bersetubuh) sampai mengeluarkan mani. Aku bangun dan segera mandi di tepi sungai yang terdekat. Kemudian aku lanjutkan tidurku. Anehnya aku ihtilam sekali lagi. Aku bangun dan mandi junub di sungai terdekat. Semasa aku lanjutkan tidur, aku berihtilam sekali lagi. Demikianlah seterusnya pada malam itu, aku berihtilam sebanyak 40 kali (ada rewayat menceritakan sebanyak 7 kali). Dan setiap kali ihtilam, aku ulangi mandi wajib. Kemudian, aku bangun untuk beribadat agar tidak tertidur.

 

Tentang karamahnya, pernah diceritakan bahawasanya ada seorang wanita datang kepada Syeikh Abdul Qadir al-Jailani bersama puteranya. Wanita itu berkata, “Wahai Syeikh, puteraku ini sangat cinta kepada Tuan, kini aku datang untuk menyerahkan puteraku ini kepada Tuan.” Anak itu segera diterima oleh beliau dan disuruh untuk selalu menahan hawa nafsu dan banyak beribadat kepada Allah. Setelah beberapa lama waktu, wanita itu datang menjenguk puteranya dan didapati puteranya sangat lesu dan kurus. Dapat dilihat pada wajah puteranya itu kurang makan dan kurang tidur dan hanya diberi makan roti gandum yang kasar sahaja. Melihat keadaan puteranya yang sengsara itu, wanita tersebut pergi menemui Syeikh Abdul Qadir di tempatnya. Pada saat itu kebetulan dia melihat Syeikh Abdul Qadir sedang makan daging ayam. Dengan spontan, dia memarahi Syeikh Abdul Qadir, “Wahai Syeikh, layakkah tuan makan daging ayam, sedangkan puteraku diberi makan roti gandum kasar sahaja?” Mendengar teguran wanita tersebut, beliau segera meletakkan kedua-dua tangan ke atas tulang-tulang ayam sambil berkata, “Bangkitlah wahai ayam dengan izin Allah.” Dengan izin Allah, tulang-tulang itu segera berubah menjadi seekor ayam kembali. Kemudian Syeikh Abdul Qadir berkata kepada wanita itu. “Jika puteramu telah menjadi seperti aku, baru dia boleh makan sepuasnya.”

 

Diriwayatkan pula bahawa pada suatu kali Syeikh Abdul Qadir al-Jailani melihat tiga ekor kuda yang mengangkut minuman keras milik khalifah dengan dikawal oleh sekumpulan tentera. Beliau memerintahkan rombongan itu untuk berhenti, namun mereka menolak. Beliau kemudian berkata kepada tiga ekor kuda yang mengangkut minuman keras itu, “Wahai kuda, berhentilah dengan izin Allah.” Ketiga-tiga ekor kuda itu segera berhenti dengan sendiri. Dengan segera beliau merampas beberapa botol dan memecahkannya hingga tentera khalifah itu ketakutan. Semua orang yang mengawal minuman keras itu menyatakan taubat dihadapan beliau. Beliau berkata, “Minuman keras ini telah berubah menjadi cuka.” Waktu aku lihat ternyata minuman keras itu benar-benar telah menjadi cuka seperti yang dikatakan oleh Syeikh Abdul Qadir al-Jailani.

(Mungkin kisah2 ini telah saya tuliskan berulang-ulang kali, tetapi ia tidak menunjukkan perbezaan dalam penceritaan, mungkin penulis ini telah mengambil rujukan pada kitab-kitab yang sama)

Wallahu a’alam.


 

 

3.3.2 SYEIKH JUNAID AL-BAGHDADI

 

Syeikh Junaid al-Baghdadi ialah seorang ulama sufi dan wali Allah yang menonjol namanya di kalangan ahli-ahli sufi. Tahun kelahiran beliau tidak dapat dipastikan tetapi beliau merupakan orang yang terawal menyusun dan memperbahaskan tentang ilmu tasawuf. Marilah kita ikuti kisah karamah beliau. Ketika lidah Syeikh Junaid telah fasih mengucapkan kata-kata mulia, Syeikh as-Sirri as-Saqathi yakni bapa saudaranya mendesak beliau supaya berkhutbah di depan khalayak ramai. Beliau enggan dan berdalih, “Apabila guru masih ada, maka tidak layaklah murid untuk berkhutbah”. Kemudian pada suatu malam, Syeikh Junaid bermimpi dan dalam mimpi tersebut dia bertemu dengan Nabi SAW. Nabi berkata kepadanya, “Berkhutbahlah!” Keesokan paginya, dia hendak pergi mengkhabarkan hal itu kepada Syeikh as-Sirri tetapi ternyata Syeikh as-Sirri sudah berdiri didepan pintu rumahnya. “Sebelum ini, engkau selalu enggan, dan engkau menantikan agar orang-orang mendesakmu untuk berkhutbah, tetapi mulai saat ini engkau harus berkhutbah kerana kata-katamu boleh dijadikan alat bagi keselamatan seluruh dunia. Engkau tidak mahu berkhutbah ketika dimohon murid-muridmu, engkau tidak mahu berkhutbah ketika ku desak tetapi kini Nabi SAW sendiri yang memberi perintah kepadamu. Oleh sebab itu, engkau harus berkhutbah”, kata Syeikh as-Sirri kepadanya.

 

“Semoga Allah mengampuni diriku, tetapi bagaimanakah engkau boleh mengetahui bahawa aku telah berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpiku?” Jawab Syeikh as-Sirri, “Aku bertemu dengan Allah dalam mimpi, dan Dia berkata kepadaku bahawa Telah diutuskan Rasullah SAW untuk menyuruh Junaid berkhutbah di atas mimbar.” Syeikh Junaid menyerah dan berkata, “Aku mahu berkhutbah, tetapi dengan satu syarat bahawa yang mendengar khutbah-khutbahku tidak lebih dari 40 orang.”

Pada suatu hari, Syeikh Junaid berkhutbah. Jumlah pendengar hanya 40 orang. 18 orang di antaranya menemui ajal mereka manakala lebihannya yang berjumlah 22 orang jatuh pengsan dan dihantar ke rumah masing-masing. Pada masa yang lain pula, Syeikh Junaid berkhutbah di dalam Masjid Besar.Di antara jemaahnya ada seorang pemuda Kristian tetapi tidak seorang pun yang mengetahui bahawa dia beragama Kristian. Pemuda itu menghampiri Junaid dan berkata, “Nabi pernah berkata, ‘Berhati-hatilah dengan firasat orang beriman kerana dia dapat melihat dengan nur Allah.’ Apakah maksudnya?” Syeikh Junaid menjawab, “Yang dimaksudkannya adalah bahawa engkau harus menjadi seorang Muslim dan melepaskan ikatan Kristian mu itu kerana ini adalah zaman Islam. Pemuda itu kemudiannya segera memeluk Islam setelah mendengar jawapan Syeikh Junaid tersebut.

 

Pada suatu ketika, mata Syeikh Junaid sakit dan seorang tabib datang kepadanya dan menasihatinya, “Jika matamu terasa pedih, jangan biarkan air masuk ke dalam matamu”. Ketika tabib itu pergi, Syeikh Junaid bersuci, solat dan setelah itu tidur. Ketika terbangun ternyata matanya telah sembuh dan terdengar satu seruan, “Junaid telah mengorbankan matanya demi kami, seandainya untuk tujuan yang sama dia telah memohon keampuan kami untuk semua penghuni neraka nescaya permohonannya itu akan kami kabulkan.” Ketika itu tabib itu datang dan menyaksikan bahawa matanya telah sembuh. Apakah yang telah kau lakukan?” tabib bertanya. “Aku telah bersuci untuk solat”, jawab Syeikh Junaid.  Mendengar jawapan ini, tabib yang beragama Kristian itu segera memeluk agama Islam. “Inilah kesembuhan daripada Sang Pencipta, bukan dari makhluk-makhluk ciptaanNya. Mataku yang selama ini sakit, bukan matamu. Engkaulah yang sebenarnya seorang tabib, bukan aku katanya kepada Syeikh Junaid.”

 

3.3.3 RABI‘ATUL ‘ADAWIYAH

 

Rabi‘atul ‘Adawiyah berasal dari keluarga yang miskin. Dari kecil lagi beliau tinggal di Basrah. Di Kota ini namanya sangat terkenal sebagai seorang wanita solehah dan seorang penceramah. Beliau sangat dihormati oleh orang-orang soleh semasanya. Tarikh kematiannya terdapat pelbagai pendapat, ada yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 135H (752M) dan pendapat lain ada mengatakan beliau meninggal pada tahun 185H (801M).

Rabi‘atul ‘Adawiyah yang seumur hidupnya tidak pernah berkahwin dianggap mendapat pahala yang besar dalam memperkenalkan cinta Allah kepada umat Islam. Dikatakan bahawa beliau dikuburkan berhampiran Kota Jurusalem. Dalam suatu riwayat, diceritakan bahawa pada suatu hari Rabi‘atul‘Adawiyah berkata seorang wali yang bernama Syaiban ar-Ra’iy, “Aku akan pergi menunaikan haji”. Mendengar ucapannya itu, Syeikh Syaiban mengeluarkan sejumlah wang emas dari poketnya dan memberikannya kepada Rabi‘atul‘Adawiyah agar digunakan sebagai bekal dalam perjalanan. Melihat hal itu, Rabi‘atul ‘Adawiyah segera menghulurkan tangannya ke udara. Dengan izin Allah, tangan beliau itu dipenuhi dengan wang emas. Beliau kemudiannya berkata, “Engkau hanya dapat mengeluarkan emas dari poketmu, tapi aku dapat mengeluarkannya dari alam ghaib”. Kemudiannya, kedua orang tersebut pergi menunaikan haji tanpa membawa bekal sedikit pun. Mereka pergi dengan penuh rasa tawakkal kepada Allah SWT.

 

Al-manawi pernah meriwayatkan bahawasanya ada seorang pencuri masuk kedalam bilik Rabi‘atul ‘Adawiyah yang sedang tidur nyenyak. Pencuri itu mengambil semua pakaian beliau. Anehnya, sewaktu pencuri ingin keluar, dia tidak menemui pintu keluar rumah. Setelah itu, dia pun mengembalikan semula pakaian tersebut, kemudian barulah menemui pintu keluar. Selepas itu, dia mengangkat kembali pakaian itu dari tempatnya. Apabila dia mengangkat kembali, perkara aneh berlaku, pintu keluar yang dilihatnya tadi hilang dari pandangannya. Setelah itu, diletakkan kembali pakaian tersebut dan terus mendapatkan pintu keluar di hadapannya. Kemudian, dia mendengar suara ghaib yang berkata, “Letakkan pakaian itu ditempatnya, kami akan menjaganya walaupun dia sedang tidur”.

 

Diriwayatkan bahawa beliau pernah pergi haji dengan berkenderaan unta. Ditengah perjalanan pulangnya, untanya mati terkapar sedangkan beliau tidak mempunyai bekal yang mencukupi untuk menggantikannya. Beliau berdoa kepada Allah agar dihidupkan kembali untanya yang mati. Doanya dikabulkan oleh Allah. Untanya kembali hidup dengan izin Allah dan dapat menghantarnya pulang dengan selamat hingga pintu hadapan rumahnya. Setelah sampai di hadapan pintu rumahnya, unta tersebut mati kembali.

 


3.4 KARAMAH PARA IMAM MAZHAB.

 

3.4.1 IMAM AHMAD BIN HANBAL

 

Seterusnya, kisah karamah imam mazhab yang masyhur iaitu Imam Ahmadbin Hanbal. Beliau adalah salah seorang dari kempat-empat imam mazhab yangterkenal. Imam Tabrani pernah meriwayatkan tentang karamah Imam Ahmad bin Hanbal. Terdapat seorang yang mempunya seorang ibu yang lumpuh selama 20tahun. Pada suatu ketika, ibunya menyuruh anaknya, “Pergilah ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal mintakan doa daripadanya bagiku”. Orang itu segera pergi keruamah Imam Ahmad bin Hambal dan mengetuk pintunya. Namun pintunya tidak dibukakan dan beliau bertanya dari dalam: “Siapakah di luar?” Jawab orang itu “Ibuku lumpuh, dia menyuruhku ke mari agar engkau mendoakannya”. Jawab Imam Ahmad dari dalam: “Kami lebih perlu didoakan”. Orang itu segera kembali kerumah ibunya. Apabila sampai di rumah, dia dapati ibunya telah dapat berjalan kembali seperti semula.

 

Diceritakan pula bahawa ada seorang lelaki datang ke majlis Imam Ahmad bin Hanbal yang sedang duduk dengan para pencintanya. Setelah orang tersebut masuk dia bertanya, “Siapakah diantara kalian Imam Ahmad bin Hanbal?” Jawab Imam Ahmad bin Hanbal, “Akulah orangnya, adakah anda memerlukan sesuatu?” jawab orang itu, “Aku datang dari jauh dengan menempuh darat dan laut sekadar untuk menyampaikan salam seorang lelaki yang berkata padaku, “Tahukah kamu Imam Ahmad bin Hambal?” Jawabku, “Tidak”. Kata lelaki itu, “Kalau demikian pergilah ke Baghdad, jika kamu kamu berjumpa katakan, “Al-Khidir kirimkan salam buatmu, sesungguhnya zat yang memiliki Arasy (Allah) redha padamu dan para malaikat pun semuanya senang dengan kesabaranmu kerana Allah”.

 

Ibnu Abil Ward juga pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW. Dalam mimpiku itu aku bertanya, “Bagaimanakah keadaan Ahmad” Jawab Rasulullah, “Nanti Musa akan memberitahukan padamu tentang keadaannya”. Waktu kulihat Nabi Musa A.S aku bertanya: “Wahai Nabi Allah. Bagaimanakah keadaan Imam Ahmad bin Hambal?” Jawab Nabi Musa: Ia telah diuji, baik dalam keadaan senang mahupun dalam keadaan susah, namun ia tetap bersabar dan Allah selalu bersama orang yang sabar”.

 

3.4.2 IMAM MALIK BIN DINAR

 

Imam Malik bin Dinar adalah putera seorang hamba berbangsa Parsi dari Sijistan (Kabul) dan menjadi murid Hasan al-Basri. Beliau tergolong sebagai ahli hadis sahih dan merawikan hadis dari tokoh-tokoh yang dipercayai pada masa lampau seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Imam Malik bin Dinar adalah seorang penulis khat al-Quran yang terkenal. Beliau meninggal dunia sekitar tahun 130H/ 748M.

 

Pada suatu hari, ketika dia berada dalam sebuah kapal, dia dituduh mencuri sebuah permata. Dalam keadaan yang cemas itu, dia pun mengangkat pandangannya ke langit. Dengan serta-merta, semua ikan di laut muncul kepermukaan dan setiap ikan membawa sebuah batu permata di mulutnya. Imam Malik pun mengambil salah satu dari batu-batu permata itu dan diberikannya kepada orang yang kehilangan batu permata, kemudian dia menapakkan kakinya diatas permukaan laut dan berjalan hingga mencapai pantai.

 

Kisah karamah yang lain pula, terdapat seorang pemuda iaitu jiran Imam Malik, tingkah lakunya sangat keji dan mengganggu ketenteraman. Imam Malik sering terganggu oleh tingkah laku pemuda keji ini, namun dengan sabar dia menunggu agar ada orang lain dapat menegur pemuda tersebut. Tetapi ramai yang datang menemui Imam Malik dengan keluhan-keluhan mereka terhadap pemuda jahat itu. Maka Imam Malik pergi menemui pemuda itu dan meminta agar dia mengubah tingkah lakunya. Dengan perasaan angkuh pemuda itu menjawab, “Aku adalah kesayangan Sultan dan tidak seorang pun dapat melarang atau mencegahku untuk berbuat ikut kehendak hatiku.” “Aku akan mengadu kepada Sultan,”Imam Malik mengancam. Sultan tidak akan memarahiku. Apa pun yang aku lakukan, Sultan akan menyukainya”, jawab pemuda itu. “Baiklah, jika Sultan tidak dapat berbuat apa-apa, aku akan mengadu kepada Yang Maha Pengasih”. Malik meneruskan ancamannya sambil menunjuk ke atas. “Allah? Ia terlampau Pengasih untuk menghukum diriku ini,” jawab pemuda itu. Jawapan ini membuatkan Imam Malik terdiam. Pemuda itu ditinggalkannya. Beberapa hari berlalu dan tingkah laku pemuda itu benar-benar telah melampaui batas. Sekali lagi Imam Malik pergi untuk menegur pemuda itu, tetapi di dalam perjalanan, Imam Malik mendengar satu suara yang ditujukan kepadanya, “Jangan engkau sentuh sahabatku itu!” Dalam keadaan terkejut dan gementar, Imam Malik menjumpai pemuda itu.

 

Melihat kedatangan Imam Malik, pemuda itu tersentak, “Apa pulakah yang telah terjadi sehingga engkau datang ke sini untuk kedua kalinya?” Imam Malik menjawab, “Kali ini aku datang bukan untuk mencela tingkah lakumu. Aku kini datang semata-mata untuk menyampaikan kepadamu bahawa aku telah mendengar satu suara yang mengatakan….” Pemuda itu berkata, “Wahai Malik, kalau begitu halnya, maka bangunanku ini akan kujadikan sebagai tempat untuk beribadah kepadaNya. Aku tidak peduli lagi pada semua harta kekayaanku ini.” Setelah berkata demikian, dia pun pergi dan meninggalkan segala-gala yang dimilikinya dan memulakan pengembaraan. Imam Malik mengisahkan bahawa beberapa lama kemudian di Kota Makkah, dia berjumpa dengan pemuda tersebut dalam keadaan terkapai-kapai menjelang akhir hayatnya. “Dia adalah sahabatku. Aku akan menemui sahabatku”. Pemuda itu berkata dengan termengah-mengah. Setelah berkata demikian, dia lalu menghembuskan nafasnya yang terakhir.

 

3.5 KESIMPULAN

 

Begitulah kisah-kisah para wali Allah yang seharusnya kita semua mengambil iktibar daripadanya. Kisah karamah ini sememangnya wujud dan ia merupakan rahsia antara Allah dan hambaNya. Kita dapat melihat dengan jelas karamah yang telah berlaku ini. Hal ini membuktikan bahawa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah SWT. Segalanya berlaku dengan kehendak, ketentuan serta kekuasaanNya. Harus diketahui bahawa kewalian dan karamah itu bukanlah terletak pada serban besar, pada jubah yang bersulam benang emas, bukan juga pada janggut yang panjang lagi lebat ataupun pada mereka yang lantang dalam majlis-majlis zikir, akan tetapi kewalian dan karamah ini merupakan suatu ihsan Allah kepada hambaNya yang benar, tetap istiqamah bertaqwa serta ikhlas dalam pengabdian diri kepadaNya.

 

BAB EMPAT

ISU KESALAH FAHAMAN TERHADAP KONSEP KARAMAH

 

4.1 PENDAHULUAN

 

Karamah merupakan pemberian daripada Allah SWT kepada para waliNya yang dikasihiNya, di mana Allah SWT memperkenalkan kuasaNya dan kebesaranNya kepada kita. Kuasa Allah SWT tidak terikat dengan apa-apa dan tidak terhenti kerana sesuatu sebab dan sesuatu. Sebagai contoh, terbang di udara tanpa pesawat atau bersayap, perjalanan di laut tanpa kapal dan sebagainya lagi. Sesungguhnya segala sebab itu adalah sekadar perantaraan yang dijadikan Allah SWT sebagai sunnahNya pada umum kebiasaan. Justeru, kita tidak boleh berpegang kepada segala sebab musabab itu, tetapi harus berpegang kepada Allah yang Maha Berkuasa menjadikan dan mencipta segala sesuatu, sama ada dengan melalui peraturan sunnahNya atau tanpa melauinya.

 

Di sini, penulis akan menjelaskan segala kesalah fahaman di dalam konsep karamah yang telah ditimbulkan oleh pelbagai golongan dan pihak yang mana mereka tidak meyakini konsep ini dan masih meragui bahawa karamah ini adalah sesuatu yang tidak wujud.

 

4.2 KARAMAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AKAL

 

Karamah sebenarnya tidak bertentangan dengan akal. Karamah disebut sebagai Khawariq iaitu kejadian-kejadian yang menyalahi hukum kebiasaan. Persoalannya, apakah Khawariq itu menyalahi hukum akal, ataukah menyalah hukum kebiasaan? Bagaimanakah hubungan antara kudrat (kekuasaan) Ilahi dengan Khawariq? Mungkinkah orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya menolak kepercayaan tentang adanya Khawariq? Apakah cerita yang berlebih-lebihan dan penipuan tentang suatu masalah dapat dijadikan pembuktian tentang tidak adanya masalah itu sendiri? Masih banyak pertanyaan lainnya lagi yang dapat kita ketengahkan mengenai soal Khawariq. Orang yang menolak adanya Khawariq memutar-mutar dalih dan alasan sekadar untuk dapat mengingkari adanya Khawariq dengan tidak mahu menjawab persoalan-persoalan tersebut, iaitu pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong orang berfikir secara logik. Mengenai Khawariq, baik mukjizat ataupun karamah, ia adalah kenyataan yang dapat difahami dengan baik oleh setiap orang yang telah memperoleh pendidikan Islam secara menyeluruh. Oleh itu, di bawah adalah penjelasan mengenai Khawariq:

1. Khawariq tidak bertentangan dengan akal dan tidak menyalahi kaedah-kaedah ilmu pengetahuan. Ia hanya menyalahi kebiasaan yang lazim diketahui oleh manusia di dalam kehidupannya. Sesuatu yang menyimpang dari hukum kebiasaan, tidak bererti ia bertentangan dengan akal fikiran. Apa yang tidak biasa berlaku di dalam kehidupan tidak dapat dipastikan sebagaihal yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Bahkan gejala paling menonjol mengenai keterbasan fikiran manusia ialah jika manusia itu sendiri mengurung fikiran dan keyakinannya dalam lingkaran kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang. Ilmu pengetahuan tidak pernah mengingkari bahawa kebiasaan yang lazim terjadi dapat terpisah dari sebab musabab. Bukanlah penelitian ilmiah jika orang membahas sesuatu yang belum terjadi. Sebab jika demikian, orang akan dipaksa percaya bahawa api selamanya pasti membakar, dan racun selamanya pasti mematikan. Padahal, ada sahaja sesuatu yang tidak terbakar disebabkan api dan ada sahaja racun yang tidak mematikan.

 

 

Tugas penelitian ilmiah hanya terbatas pada menilai kejadian yang sudah terjadi, menganalisa dan mencari sebab musababnya kemudian menarik kesimpulan hukum dari kejadian itu. Oleh itu, para sarjana berpendapat bahawa pengetahuan tidak berwenang menilai sesuatu yang belum terjadi, dan tidak dapat mengingkari kemungkinan terjadinya sesuatu yang menyimpang dari hukum kebiasaan. Ilmu pengetahuan dan tugas kaum ilmuwan hanya terbatas pada memperkukuh apa yang telah berlaku di alam kehidupan dan mencari sebab musababnya serta merumuskan hukum-hukumnya. Jika terjadi sesuatu yang dianggap menyimpang dari hukum kebiasaan, para ilmuwan bertanggungjawab untuk mengadakan penelitian yang segera, melakukan analisa dan pembahasan untuk mengetahui sebab musababnya sebatas kemampuan mereka.

 

 2. Bagi Allah SWT yang Maha Besar dan Maha Kuasa, tidak ada sesuatu yang disebut Khawariq, dan tidak ada pula perkara-perkara yang aneh mustahil, dengan kata lain, perkara yang dikatakan manusia bahawa tidak masuk akal. Hal ini kerana Allah SWT sendirilah yang menciptakan alam semesta dan membuatkannya mengikut peraturan yang telah ditetapkanNya. Allah jugalah yang menetapkan berlakunya hukum sebab musabab bagi alam semesta. Sebagai Pencipta, Allah mempunyai kuasa mutlak atas segala yang terjadi kepada manusia dan makhluk seluruhnya. Justeru, hal tersebut tidak dapat diingkari dan tidak menghairankan kecuali manusia-manusia yang tidak mempercayai adanya Allah dengan segala sifat ketuhananNya dan sifat kesempurnaanNya.

 

 3. Agama Islam tidak mungkin dapat diyakini kebenarannya oleh siapa pun tanpa meyakini adanya perkara-perkara yang berlaku di luar hukum kebiasaan. Hal ini demikian kerana rukun Islam yang pertama ialah keyakinan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah SWT. Sebagai orang Islam, kita wajib yakin dan percaya bahawa Allah yang mencipta alam semesta, segala aturanNya serta hukumNya. Ketetapan dan perubahan segala hukumNya itu sepenuhnya berada pada kekuasaan Allah kerana setiap daripadanya berlaku dengan ketentuanNya.

 

Iman kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya akan membuatkan kita yakin bahawa terjadinya karamah kepada para wali Allah merupakan suatu perkara yang tidak menyalahi akal fikiran dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Seorang Muslim tidak akan kukuh keislamannya jika tidak didasarkan pada keimanan kepada al-Quran al-Karim dan Sunah Nabi. Sedangkan kita tahu sungguh bahawa didalam al-Quran itu, banyak menceritakan kisah-kisah dan perkara-perkara luarbiasa, baik yang berkaitan dengan zaman lampau mahupun yang akan datang. Betapa banyak cerita tentang bangsa-bangsa, golongan dan kelompok manusia yang dihancurkan oleh Allah SWT kerana kezaliman diri mereka sendiri.

 

Dengan membaca segala sirah tersebut, kita akan menemukan pelbagai perkara aneh dan luar biasa yang terjadi di luar hukum kebiasaan. Seterusnya, apabila kita perhatikan lagi segala kisah mengenai ketibaan hari kiamat, hari kebangkitan semua manusia dari kubur, dan mengenai segala sesuatu yang akan disaksikan oleh manusia pada hari tersebut. Semua kisah ini, dapat atau tidak dapat, sebagai seorang Muslim, kita wajib percaya dan meyakininya.

 


4.3 KESAMARAN KARAMAH YANG PERLU DIINGKARI

 

Terdapat segelintir manusia yang masih meragukan kebenaran karamah. Mereka ini menggunakan akal fikiran semata-mata dan mempercayai sesuatu dengan adanya logik akal. Mereka ini seperti pengikut penganut fahaman Muktazilah. Mereka menolak kewujudan karamah dan berlakunya karamah kepada para wali Allah yang soleh. Mereka mengatakan, ucapan mengenai karamah adalah kenaifan orang yang beragama dan membenarkan perkara-perkara yang salah bagi mereka yang khurafat. Hal ini kerana mereka adalah golongan yang melampau sesat dalam mengutamakan akal. Golongan-golongan sesat akidah, syirik dan sesat kerohanian mereka seperti Muktazilah, Khawarij, Syiah, Wahabi, Kadiyani, Murjiah, Kadariah, Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi, Anamisma, Dinamiseam, Kominisme, Sosialisme, Materialisme, Liberalisme, Kapitalisme, Sintisme dan Metalisme. Kemudian dari ajaran sesat agama kebatinan (kebanyakan di Indonesia dan banyak pengikutnya juga dari Malaysia) seperti 1) Ajaran Syekh Siti Jenar (telah diceritakan dibab ajaran sesat yg lalu). 2) Ajaran Sabdo Palon dan Ratu Lorogidul (telah diceritakan juga) 3) Ajaran Aliran Sapta Dharma (tujuh kewijipan suci) - aliran kebatinan. 4) Ajaran Aliran Darmo Gandul - aliran kebatinan. 5) Ajaran Paguyubian Sumarah - aliran kebatinan. 6) Ajaran Prikemanusiaan sejati - aliran kebatinan. 7) Ajaran al Hallj ("ana al haq") - aliran kebatinan. 8) Aliran Kabulani 9) Aliran Mufaridiah 10) Ajaran Mokthar Baginda Sumatra. 11) Ajaran Imam Bronjol tarikat Sumariah. 12) Ajaran Syiah. 13) Ajaran Ahmadiah Qadiani. 14) Ajaran Kebatinan Sakti Jawa. 15) Ajaran Sakti Roso. 16) Ajaran Wahdatul Wjud. 17) Ajaran Wahabi. 18) Ajaran Kebatinan Walisongo. 19) Ajaran Anti Hadis. 20) Ajaran Bahai. 21) Aliran Silat Kebatinan Nurani 22) Aliran silat budi suci atau wali suci 23) Semua jenis persilatan yang mengandungi unsur puja jin 24) Minta tolong pada bomoh, pawang dll untuk perniagaan, politik, menjatuhkan lawan, keuntungan dunia, perubatan dan apa juga keinginan dunia yang sentiasa berkembang dan murid-murid mereka sentiasa ada di belakang mewarisi ilmu2 tersebut. Selain itu, mereka sentiasa bersuara dan menimbulkan keraguan kepada ahli agama. Di sini, disebut mengenai kesamaran golongan Muktazilah serta semua yg telah disebutkan diatas dan golongan yang bersama dengan mereka tentang kewujudan karamah para wali.

 

 Al-Allamah As-Syafi’I Tajuddin As-Subki mengambil berat tentang masalah ini di dalam bukunya, Thabaqat Al-Syafi’iyyah Al -Kubra. Beliau menterjemah kepada faqih sufi yang masyhur dengan banyak karamah dan perkara luar biasa iaitu Abu Turab an-Nakhasyabi. Buku itu turut menyatakan dengan kata-kata Abu Turab perihal karamah. Sesiapa yang meringankan perkara karamah, maka imannya adalah kurang dan menjadi fitnah kepada sesiapa yang mengambil ringan tentang hal karamah ini. Syeikh Abu Turab juga menegaskan kata-kata yang tegas kepada sesiapa yang mengingkari karamah ini. Beliau mengatakan, “Sesiapa yang tidak beriman dengan karamah, sesungguhnya dia kufur.” Kalimah kufur dalam kata-kataSyeikh Abu Turab ditakwilkan dan tidak merujuk kepada kufur yang hakiki, bukanlah kufur yang membawa kepada keluar daripada agama.

 

Kata al-Allamah as-Syafi’I Tajuddin as-Subki, “Setiap perkara yang harus akan ketetapannya dengan Mukjizat Nabi, tidak harus dinyatakan. Contohnya seperti karamah para wali.” Beliau berkata lagi, “Semua perkara yang harus kita sandarkan sebagai Mukjizat kepada Nabi tidak harus adanya perkara itu sebagai karamah untuk wali. Karamah itu adalah menjawab seruan, adanya air di padang pasir, atau pun sebagainya yang tidak berlawanan dengan adat.” Maka, Imam Al-Haramain dan ulama-ulama bersamanya mengatakan, “Ini adalah mazhab yang ditolak.” Penulis berkata, “Ini tidak menunjukkan keburukan kepada orang yang mengingkari karamah secara mutlak. Hal ini kerana, mereka hanya mahu memisahkan antara karamah dan mukjizat.

 

Ustaz al-Kabir Abu Qasim al-Qusyairi mengatakan bahawa kebanyakan sesuatu yang terjadi sekarang diketahui secara jelas bahawa tidak harus menzahirkan karamah yang ada pada para wali, sama ada secara darurat atau pun tidak. Contohnya, kewujudan anak tanpa ada ayah ataupun ibunya, menukarkan benda yang tidak hidup kepada binatang. Contoh-contoh ini banyak terjadi. Tajuddin as-Subki mengatakan, “Ia adalah benar dan tiada keraguan padanya. Dengan itu, jelas kata-kata yang berbunyi, apa yang harus menjadi Mukjizat untuk Nabi, maka harus berlaku Karamah pada wali. Namun, ia bukanlah secara umum. Percakapan mereka yang mengatakan, tiada perbezaan antara Mukjizat dengan Karamah, kecuali cabaran yang dilaluinya.”

 

4.4 PENGULANGAN KARAMAH KEPADA PARA WALI MEMBERI KESAN KEPADA KEBENARAN MUKJIZAT PARA NABI DAN RASUL.

 

Kesamaran mereka seperti yang disebut oleh As-Subki, iaitu terkeluar daripada ibarat ini. Mereka mengatakan. “Pengulangan perkara luar biasa kepada para wali membawa kepada sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan. Sekiranya muncul Nabi pada zaman mereka, kebolehan mereka dalam sesuatu hal yang berlawanan adat menyebabkan kebenaran yang ada pada Mukjizat terhalang. Kemudian mereka mengatakan syubhat lain yang akan berlaku, iaitu sekiranya boleh dizahirkan untuk kebaikan, boleh dizahirkan untuk kebaikan yang lain sebagai menghormati untuknya. Hal ini menyebabkan berlaku banyak karamah kerana tiada pengkhususan jumlah karamah yang lebih utama untuk wali. Maka, keadaan ini akan membawa kepada kebiasaan dan mukjizat tidak kekal menjadi dalil kenabian dan menghilangkan tanda kenabian. Kebanyakan perkara yang mereka sebut perihal syubhat, mengelirukan dan tiada hasil. Tetapi, ulama kami mendatangkan dua kaedah bagi menolak dakwaan mereka:

 

1. Terdapat ulama yang menghalang bagi menguasai karamah. Keadaan ini berterusan sehingga membawa faedah kepada sesuatu hukum. Lebih-lebih lagi kepada sesiapa yang melazimi karamah. Bahkan sebahagian daripada ulama menegah menguasai Mukjizat Rasul-rasul kerana keadaan ini menjadikan mukjizat sebagai suatu kebiasaan. Hasilnya, sesungguhnya karamah diharuskan untuk dizahirkan dalam keadaan yang tidak menjadi kebiasaan. Justeru, Karamah adalah perkara yang khusus daripada syubhat mereka. Ia tidak mencemarkan keaslian Karamah, tetapi menunjukkan halangan yang boleh membiasakannya.

 

2. Ulama mengharuskan penggunaan karamah dalam keadaan tersembunyi supaya tidak terzahir, tidak meluas dan tidak menjadi kebiasaan dalam kalangan orang awam. Kemudian ulama mengatakan, sekiranya karamah dikuasai oleh wali sehingga ia tidak mampu digunakan dan menjadi kebiasaan, keadaan itu tetap tidak mengeluarkan wali daripada jalan petunjuk dan menjadi bantuan bagi melihat kebenaran, sekiranya didatangkan Mukjizat dan menepati petunjuk. Justeru, sekiranya karamah itu berlawanan dengan petunjuk, maka seseorang itu akan tersalah jalan menuju Allah SWT dan tidak semestinya wali tetap dalam kebenaran.

 

 

4.5 KESIMPULAN

 

Oleh itu, dapat kita fahami bahawa makna keseluruhan kata-kata ini adalah sesungguhnya ulama bersetuju bahawa karamah tidak akan dikurniakan kepada orang yang fasik, tetapi dikurniakan kepada orang yang istiqamah mentaati Allah SWT. Dengan ini, tiada halangan bagi mengenal pasti para nabi. Wali mendapat taufiq dan kemuliaan daripada Allah SWT kerana mengikut Nabi yang boleh menzahirkan Mukjizat yang ada padanya. Allah SWT menjauhkan persamaan antara Nabi dengan wali daripada berulangnya karamah. Bahkan, Allah pasti mendatangkan kepada Nabi apa yang tidak didatangkan kepada para wali. Walaupun kemungkinan terjadi, tetapi bukan semua perkara boleh diterima akan terjadi. Hal ini kerana kedudukan Nabi lebih tinggi daripada kedudukan para wali, maka wali terhalang daripada sesuatu yang dikurniakan kepada para nabi daripada segi mukjizat dan melemahkan musuh.

 

BAB LIMA

5.1 RUMUSAN

 

Karamah ialah suatu perkara yang wajib diyakini, di mana suatu perkara yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada para hambaNya yang dikasihi dan dicintaiNya. Hukumnya harus menurut akal dan benar-benar terjadi menurut syarak. Karamah adalah perkara yang di luar kebiasaan, muncul dari seorang hamba Allah yang terlihat berbuat baik, konsisten mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW disertai dengan akidah yang benar dan amal soleh. Harus menurut akal, kerana ia tidak mustahil pada kekuasaan Allah SWT, akan tetapi hal ini merupakan hal-hal yang mungkin, seperti munculnya Mukjizat-mukjizat para Nabi. Inilah pendapat ahli Sunnah dari kalangan syeikh-syeikh yang arif, serta golongan Usuluddin, Fuqaha’ dan Muhaddis. Karya-karya tulisan mereka mengatakan bahawa setiap Mukjizat yang harus bagi para Nabi, maka harus juga Karamah bagi para Wali.

 

Karamah ini tidak ada hubungannya dengan Mukjizat-mukjizat kerana Mukjizat-mukjizat disertai dengan penentangan dan wajib diperlihatkan oleh Nabi, sementara Karamah wajib disembunyikan oleh Wali kecuali jika diperlukan atau mendapat izin dari Allah SWT, atau untuk memperkuat keyakinan sebahagian orang yang memerlukan. Adapun dalilnya Karamah itu terjadi menurut syarak dan dalil-dalil tersebut telah pun disebutkan di dalam bab-bab sebelum ini. Demikian pula, dalil keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Nabi Khaidir a.s.bersama Nabi Musa a.s., kisah Ashabul Kahfi, kisah Ashif bin Burkhiya bersama Nabi Allah Sulaiman tentang singgahsana Ratu Balqis pada firman Allah SWT dalam surah an-Naml:

 Maksudnya: “Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari Kitab Allah: "Aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata!" Setelah Nabi Sulaiman melihat singgahsana itu terletak di sisiNya, berkatalah dia: "Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku, untuk mengujiku Adakah Aku bersyukur atau Aku tidak mengenangkan nikmat pemberianNya”. (Surah an-Naml 27: 40).

 

Dengan secara falsafah yang mendalam, Imam al-Ghazali menegakkan pendirian tentang ‘Mustahil pada adat, tetapi tidak mustahil pada akal’. Kata beliau lagi, karamah ialah ‘Sesuatu yang terupa pada zihin (khayal jiwa), meskipun tidak pada kharij (di luar atau di dalam kenyataan) adalah mungkin adanya’. Oleh sebab itu, meskipun sebuah gunung biasanya pada adat adalah dari batu belaka, mungkin juga ada sebuah gunung yang terdiri daripada emas belaka. Ini dikatakan dapatdikhayalkan oleh zihin (otak). Sebagai contoh, Nabi Isa a.s. berjalan di atas air, Nabi Musa a.s. membelah laut dengan tongkat, Nabi Ibrahim a.s. tidak hangus oleh api dan pelbagai perkara luar biasa lain lagi, semuanya itu adalah  jaiz (boleh terjadi) menurut akal sebab dapat dikhayalkan oleh zihin. Hal ini lebih dalam daripada hokum ‘sebab dan akibat’.

 

Pendirian Imam al-Ghazali ini ditegakkan oleh beliau untuk mempertahankan adanya Mukjizat. Apatah lagi Mukjizat ini diterangkan dengan jelas di dalam al-Quran al-Karim dan semuanya disaksikan oleh umat Nabi-nabi yang didatangi dengan risalah itu. Yakni, Nabi Ibrahim dibakar adalah di hadapan orang ramai serta unta yang keluar dari dalam batu sebagai mukjizat Nabi Saleh a.s., disaksikan oleh beribu-ribu kaum Thamud. Kemudiannya, Mukjizat-mukjizat ini telah ditumpangi atau digunakan oleh penganut tasawwuf untuk membenarkan Karamahnya para Wali. Lalu ia dimasukkan pula ke dalam Ilmu Kalam sebagai tambahan daripada soal Mukjizat itu, sehingga harus diterima pula sebagai dasar kepercayaan. Sehingga kini, ulama’ tasawuf membenarkan kewujudan karamah dan menganggap karamah suatu perkara yang harus berlaku.

 


5.2 SARANAN

5.2.1 SARANAN KEPADA INDIVIDU

 

Individu Muslim merupakan satu perkara pokok yang harus dicari di dalam kehidupan orang Islam hari ini. Kesedaran perlunya pemahaman kepada Islam bagi individu itu hendaklah ditenung sendiri kerana yang mengendali kemudi individuitu adalah hati mereka sendiri. Justeru, perlulah kita mengorak langkah yang lebih sempurna untuk diri sendiri dari terjerumus dalam lembah kesesatan dan kejahilan yang tidak ada kebahagiaannya di akhirat kelak. Kembalilah kepada Allah SWT dengan bertaubat kepadaNya dengan sebenar-benarnya jika ingin menjadi orang yang berjaya. Allah berfirman didalam al Quran, mafhumnya:

“Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya.”  (Surah An-Nur 24: 31)

Setiap individu menginginkan nikmat kehidupan di dunia. Kemuliaan atau karamah itu sebolehnya semua orang ingin merasai dan menikmatinya. Namun begitu, kemuliaan ini hanya diberikan kepada hamba yang dikehendakiNya sahaja. Ia laksana bintang darjah kebesaran hidayah atau upahan Allah SWT di atas penat-lelah bermujahadah mereka. Adakah kita yakin bahawa kita berhak mendapatkan karamah-karamah ini?

 

Oleh hal yang demikian, sebagai insan biasa, berusahalah kita menjadi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh kerana Allah telah menjanjikan nikmat terbesar yakni syurga kepada hambaNya yang beriman dan beramal soleh. FirmanNya:

Maksudnya: “Dan bukanlah harta benda kamu dan tidak juga anak pinak kamu yang mendampingkan kamu di sisi Kami walau sedikit pun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan beroleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Dan mereka pula ditempatkan dalam mahligai-mahligai (di syurga) dengan aman sentosa”. (Surah Saba’ 34: 37)

 

Oleh yang hal demikian, pilihlah kehidupan yang hakiki dengan mengejar akhirat kerana dunia ini hanyalah tempat berteduh yang sementara sahaja untuk mengumpulkan bekalan akhirat. Jadilah hambaNya yang bertaqwa dan beramal soleh.

 

5.2.2 SARANAN KEPADA MASYARAKAT

 

Islam mengajar kepada umatnya bahawa bersatu padu dalam perjalanan hidup yang berpandukan kepada ajaran Islam adalah satu perkara yang sangat perlu dititik beratkan. Penerimaan masyarakat terhadap konsep karamah pada zaman ini sudah semakin luput, sehingga ada segolongan dalam kalangan mereka yang mengatakan bahawa para ahli sufi dan wali Allah yang dikurniakan karamah itu sesat. Dakwaan mereka itu ternyata salah kerana telah ada banyak dalil kisah karamah yang berlaku sepanjang zaman, dari zaman Nabi-nabi terdahulu sehinggalah zaman serba moden kini. Justeru, masyarakat haruslah berusaha menimba ilmu mengenal Wali Allah, sifat-sifat mereka serta kemuliaan yang dikurniakan kepada mereka. Mendampingi orang soleh adalah sangat penting kerana mereka merupakan ubat agama kepada masyarakat. Kata Syeikh Abdul Qadir al-Jailani, “Jika orang yang kamu benci itu ahli fuqaha’, ulama’ dan wali yang merupakan susuk pengajar serta pendidik, maka tentu sahaja kamu tidak akan mendapatkan ubat. Lalu, apakah manfaat ilmu dan kedoktoran bagimu jika kedudukan yang aku bangunkan setiap hari untukmu kamu robohkan”.

 

Oleh yang hal demikian, sebagai orang awam kita seharusnya sentiasa berbaik sangka dengan para wali Allah dan bersikap santun di hadapan mereka kerana mereka merupakan kekasih Allah. Perkara karamah yang berlaku ke atas mereka itu perlulah kita teladani dan menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah ‘Azza wajalla, bukanlah kita semakin berpecah belah sesama sendiri.

 

5.2.3 SARANAN KEPADA NEGARA

 

Negara Islam merupakan sebuah negara yang sangat sempurna perundangannya berbanding dengan perundangan ciptaan Jahiliyyah sendiri. Perundangan yang sempurna akan memberi satu impak yang baik kepada Negara sekiranya perundangan tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan kepada agama Islam yang hakiki. Perkara yang menjadi masalah dapat diatasi dengan sendirinya apabila sesebuah negara itu dibangunkan dengan dasar Islam yang haq. Di sini, dapat kita lihat bahawa pemerintahan yang berlandaskan Islam dapat memberi satu lambang kesejahteraan dan keharmonian kepada negara dan masyarakatnya. Penulis mengharapkan bahawa segala masalah dan kekeliruan terhadap konsep karamah ini dapat diselesaikan dengan berkesan dan sempurna oleh pemerintah negara bagi mengorak langkah masyarakat yang berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Alangkah bertuah dan besarnya ganjaran pahala kepada para pemimpin negara sekiranya kebijaksanaan pemimpin digunakan bagi tujuan membawa keseluruhan rakyat agar mengenal Allah dan mengambil agama sebagai pegangan hidup. Pastinya harum dan mulia namanya di sisi Allah dan masyarakat jika adanya rancangan pemerintahan dalam memahamkan rakyat yang pelbaga kaum kepada kesatuan penganutan fahaman Islam yang tulen sebagai suatu konsep hidup yang sebenar. Justeru, dengan adanya sikap pemimpin dan polisi negara seumpama ini, sudah tentu segala kekeruhan dan kerumitan politik negara dapat dijernihkan danselesai dalam erti kata yang sebenar. Sekiranya segala kemajuan dan pembangunan yang lain dapat dibuat dengan pesat dan jayanya, maka tiada sebab untuk melaksanakan projek dakwah Islam. Sepatutnya, dakwah ini dilancarkan secara besar-besaran kerana ia adalah tuntutan agama yang diredhai Allah SWT. Sejujurnya, usaha ini sebenarnya terlebih baik jika ingin dibandingkan dengan upacara-upacara seperti pertandingan tilawah al-Quran setiap tahun yang hanya bertujuan untuk membesarkan Syiar Islam. Tiada guna kemajuan dan kemakmuran yang dicapai oleh negara jika hanya sekadar untuk memperbanyak rakyat Negara dengan keturunan yang tidak beriman dan tidak mengenal Allah SWT dalam kehidupan mereka. Hal ini sudah pasti akan merosakkan kedudukan perpaduan agama Islam pada suatu saat. Hakikatnya, Islam menginginkan kemajuan yang diusahakan pada waktu siang dan malam tersebut bertujuan untuk membiakkan zuriat keturunan Islam yang beriman dan beramal soleh, barulah kemajuan tersebut mempunyai erti serta diredhai oleh Allah SWT. Inilah perpaduan agama yang hakiki yang bakal mendapat ganjaran yang besar daripada Allah SWT. SEKIAN.

 


KOMEN SAYA BERKENAAN TESIS INI:

 

1. Penggunaan contoh-contoh Keromah dan Mukjizat yang boleh mengelirukan pembaca sedangkan ia sebenarnya membahaskan soal Keromah. Kenapa dia memasukkan Mukjizat Nabi dan Rasul standing dengan Keromah. Keistimewaan Mukjizat Nabi-nabi dan Rasul-rasul sangat jauh maqamnya yang takkan mampu dicapai oleh manusia biasa, tetapi keistimewaan maqam Keromah boleh dicapai oleh manusia biasa dengan syarat mereka mengenali Allah, taat akan semua perantah Allah dan Rasul saw hingga Allah redha kepada dirinya.

 

2. Penggunaan bahasa yang santai dan mudah difaham oleh pembaca, tetapi semasa dia menaip banyak perkataan yang tersambung-sembung. Didalam ruangan blog saya ini semuanya telah saya betulkan mungkin juga ada yang terlepas pandang.

 

3. Ada juga beberapa pembetulan dari struktur ayat, ada juga yang saya tukar perkataan disana sini supaya ia lebih sesuai dengan maksud ayat-ayat tersebut, serta beberapa penambahan contoh-contoh yang saya fikirkan perlu diketengahan bersesuaian dengan konsep blog saya ini. Saya minta maaf kerana pertukaran itu kerana didalam blog saya ini saya lebih menekankan maksud keromah para waliAllah agar ia memberi semangat kepada pembaca untuk mencontohi usaha-usaha wali-wali Allah tersebut supaya mereka juga insyaallah akan menjadi seperti wali-wali Allah itu.

 

4. Pada keseluruhannya, saya memuji isikandung tesis ini kerana dapat menengahkan perbahasan yang boleh dianggap menyeluruh dan lengkap dalam bab Keromah ini dan rasanya tulisannya ini banyak membantu dan wajar diberi tempat dan ruangan didalam blog saya ini bagi tatapan pembaca semua. Semoga Allah merahamati kamu kelak dan saya hanya ulangsiar kerja kamu itu. Terima kasih.

 

LAGI KEROMAH-KEROMAH SYEDI SYEIKH MOUGHYDEEN ABDUL QHADIR JAILANI

 

Sheikh Abdul Qadir Jailani terkenal sebagai salah seorang ulama besar pada masanya. Malah beliau juga dikenal mempunyai banyak keramah dan tokoh Tariqat Al Qadiriyah. Diriwayatkan bahawa, untuk mencapai ilmu hakikat kurniaan Allah itu beliau pernah mengasingkan diri selama berpuluh tahun untuk beribadat, berpuasa, berzikir, dan membaca al-quran khatam setiap malam.  Diriwayatkan bahawa pada suatu hari ada sekumpulan ulama hendak menguji ilmu beliau lalu mereka mengundang beliau hadir ke majlis itu, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bercakap. Mulut mereka seolah-olah terkunci dan ingatan mereka hilang sekaligus. Akhirnya sheikh Abdul Qadir mengangkat kepalanya dan meminta mereka mula berbicara. Tetapi orang yang mula berbicara terus meminta maaf kepadanya kerana berniat buruk terhadapnya. 


Kemudian beliau pun menjawab semua soalan yang ditujukan kepadanya hingga semuannya berpuas hati.  Sheikh Abdul Qadir adalah seorang hamba Allah yang sentiasa beribadat siang dan malam, sentiasa berwuduk dan solat sunat dua rakaat. Syeikh Abdul Fattah Al Harawi, khadamnya yang berkhidmat selama 40 tahun berkata: “Pada suatu malam aku melihat beliau solat sunat 2 rakaat, kemudian berzikir sampai tiga perempat malam yang pertama. “Selama berzikir itu aku lihat tubuhnya diselimuti oleh semacam nur hingga tubuhnya tidak kelihatan. Kemudian beliau berdiri dan solat sunat dengan memanjangkan bacaan al-quran dan sujudnya. 
Sesudah itu beliau berzikir lagi hingga terbit fajar. Pada saat-saat akhir aku dengar suara orang memberi salam dan beliau menjawab salam itu satu persatu sampai tiba solat subuh.”

Sheikh Abdul Qadir pernah menceritakan pengalaman dirinya sendiri waktu dia masuk ke negeri Iraq dan dapat berjumpa dengan Nabi Allah Khidir as seperti pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa dahulu (baca kisah pertemuan ini dalam 
surah al-Kahfi). Nabi Allah Khidir as menyuruh beliau duduk di suatu tempat hingga dia datang lagi.”Aku duduk di situ selama setahun hingga Nabi Allah Khidir as datang lagi. Pada mulanya Sheikh Abdul Qadir makan daun kayu dan rumput untuk hidup dan minum air.

 
Selama setahun, beliau berpuasa dan tidak tidur. Akhirnya pada suatu malam yang dingin dia merasa mengantuk dan tertidur. Dalam tidurnya itu dia ihtilam (mimpi jimak) hingga keluar mani. Lalu dia mandi wajib di dalam sungai. Sesudah itu dia tertidur lagi dan ihtilam lagi berkali sebanyak 40 kali (ada riwayat mengatakan hanya 7 kali saja). Akhirnya beliau berjaya melawan tabiat tidurnya dan beribadat tanpa tidur lagi.

 

Diriwayatkan bahawa seorang ibu pernah membawa puteranya kepada Syeikh Abdul Qadir Jailani untuk diajar semoga anak itu akan menjadi seperti beliau. Anak itu, pun disuruhnya beribadat siang dan malam serta mengurangkan tidur dan makan. Pada suatu hari ibunya datang dan melihat tubuh anaknya kurus dan lemah lalu dia pergi menemui Syeikh Abdul Qadir. Dilihatnya Syeikh makan ayam di atas meja. Wanita itu pun menyatakan kesalnya kerana anaknta sendiri kelihatan kurus dan lemah. Syeikh Abdul Qadir pun meletakkan tangannya di atas tulang-tulang ayam di dalam pinggan itu dan berkata:”bangkitlah wahai ayam dengan izin Allah.” Si ibu itu kehairanan melihat tulang-tulang ayam tadi bertukar menjadi ayam yang hidup. “Kalau puan mahu anak puan makan makanan yang baik-baik bersabarlah sampai dia menjadi seperti saua.”

 

Syeikh Al Harawi (pembantu Syeikh) melaporkan bahawa pada suatu hari beliau melihat 3 ekor kuda menarik kereta yang berisi khamar (arak). Perjalanan kereta itu dikawal beberapa askar menunjukkan khamar itu kepunyaan kerajaan. Syeikh Abdul Qadir menyuruh para pengawal itu berhenti, namun tiada seorang pun yang sanggup mengikut perintahnya. Kemudian Sayid Abdul Qadir berkata kepada kuda-kuda itu:”Wahai kuda berhentilah kamu dengan izin Allah.” Mala kuda-kuda itu pun berhenti. Syeikh Abdul Qadir mengambil botol-botol khamar itu dan memecahkannya dengan katanya:“Khamar ini telah menjadi cuka dan tidak boleh diminum lagi.” Syeikh Al Harawi berkata: ”Aku menjamah isi botol yang pecah itu dan bila aku rasa memang isinya telah bertukar menjadi cuka.” (dua cerita ini telah ditulis sebelum ini, tapi saya ulang siar juga)

 

Diriwayatkan pada suatu hari Syedi Syeikh Abdul Qadir berada dalam sebuah majlis muridnya, tiba-tiba ada seekor burung helang berlegar-legar sambil membuat bising di atas kepala mereka. Syeikh Abdul Qadir berkata: “Wahai angin, putuskanlah kepala burung itu.” Dengan izin Allah burung itu jatuh dan kepalanya telah putus. Kemudian beliau pun mengambil badan burung itu, dan kepalanya sambil berkata: “Bismillahir Rahmanir Rahim” hiduplah wahai burung.” Maka burung yang mati itu hidup kembali. Hal ini disaksikan oleh orang ramai di majlis itu.

 

Pada suatu masa sungai Tigris di Iraq naik sampai ke tebingnya akibat hujan lebat. Penduduk Baghdad jadi ketakutan kerana arus sungai yang deras boleh merosakkan harta benda dan tanaman mereka. Mereka pergi menemui Abdul Qadir Jailani meminta pertolongannya. Beliau pun pergi ke tebing sungai itu. Sambil menyentuhkan hujung tongkat itu ke tebing sungai dan berkata:”Hai Tigris, tetaplah kau pada had ini sahaja dengan izin Allah.”  Air sungai Tigris itu pun surut pada garis yang ditandakan oleh beliau dengan tongkatnya dan penduduk Baghdad pun terselamat dari banjir.

 

Diriwayatkan pada suatu masa Khalifah yang berpusat di Kota Baghdad telah datang orang membawa wang emas untuk dihadiahkan kepada Syeikh Abdul Qadir. Ketika kantung wang emas itu diletakkan dihadapannya beliau menekankan tangannya pada kantung itu lalu mencurahlah darah keluar daripada dalam karungnya. Syeikh berkata: “Tuan hamba telah mengambil wang ini secara paksa dari orang ramai. Wang ini sebenarnya adalah darah mereka yang tuan peras.” Mendengar kenyataan itu, khalifah itu rebah pengsan kerana rasa teramat malu kerana Syeikh telah mengatakan pekara yang betul dan berterusterang tampa menutup keaiban langsung. Tidak seperti kebanyakan ulama-ulama zaman sekarang yang mengampu pemerintah dan orang-orang kaya hanya kerana wang yang sedikit, sanggup mereka menjual agama, harga diri dan kebenaran.

 

Hubungan Guru dan Murid

 

Guru dan teladan kita Syeikh Abdul Qadir berkata, “Seorang Syeikh tidak dapat dikatakan mencapai puncak spiritual kecuali apabila 12 karakter berikut ini telah mendarah daging dalam dirinya”. 12 karakter tersebut ialah:


1. Dua karakter dari Allah iaitu dia menjadi seorang yang Sattar (menutup aib) dan Ghaffar (pemaaf).
2. Dua karakter dari Rasulullah SAW iaitu penyayang dan lembut.

3. Dua karakter dari Abu Bakar iaitu jujur dan dapat dipercayai.

4. Dua karakter dari Umar iaitu amar ma’ruf nahi munkar.

5. Dua karakter dari Utsman yaitu dermawan dan bangun (tahajjud) pada waktu orang lain sedang tidur.

6. Dua karakter dari Ali iaitu alim (cerdas/intelek) dan pemberani.

 

Masih berkenaan dengan pembicaraan di atas dalam bait syair yang dinisbatkan kepada beliau dikatakan (Dibawah ini ada lagi 6 ciri-ciri yang dimaksudkan itu):

Bila lima perkara tidak terdapat dalam diri seorang syeikh maka ia adalah Dajjal yang mengajak kepada kesesatan. Dia harus sangat mengetahui hukum-hukum syariat zahir, mencari ilmu hakikah dari sumbernya, hormat dan ramah kepada tamu, lemah lembut kepada si miskin, mengawasi para muridnya sedang ia selalu merasa diawasi oleh Allah. Syeikh Abdul Qadir juga menyatakan bahwa Syeikh al Junaid mengajarkan Standert al Quran dan Sunnah kepada kita untuk menilai seorang syeikh. Apabila ia tidak hafal al Quran, tidak menulis dan menghafal Hadits, dia tidak pantas untuk diikuti.

Menurut saya (penulis buku) yang harus dimiliki seorang syeikh ketika mendidik seseorang adalah dia menerima si murid untuk Allah, bukan untuk dirinya atau alasan lainnya. Selalu menasihati muridnya, mengawasi muridnya dengan pandangan kasih. Lemah lembut kepada muridnya saat sang murid tidak mampu menyelesaikan riyadhah. Dia juga harus mendidik si murid bagaikan anak sendiri dan orang tua penuh dengan kasih dan kelemahlembutan dalam mendidik anaknya. Oleh karena itu, dia selalu memberikan yang paling mudah kepada si murid dan tidak membebaninya dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya. Dan setelah sang murid bersumpah untuk bertobat dan selalu taat kepada Allah baru sang syaikh memberikan yang lebih berat kepadanya. Sesungguhnya bai’at bersumber dari hadits Rasulullah SAW ketika beliau mengambil bai’at para sahabatnya.

 


Kemudian dia harus Mentalqin si murid dengan Shadatai serta zikir lengkap dengan Silsilahnya (YANG DIA MAKSUDKAN DISINI IALAH TALQIN SHADATAI YANG BERSALASILAH DARI TANGAN KE TANGAN HINGGA MENYAMPAI KEPADA TUAN GURU SYEIKH MUGHYIDEEN ABDUL QADIR  JAILANI ITU SENDIRI DENGAN PERANTARAAN TANGAN KE TANGAN DARIPADA GURU-GURU YANG TELAH DIBERI TAULIAH ATAU MANDAT OLEHNYA SENDIRI ATAU BADAL KEPADA BADAL YANG BERTERUSAN SELAGI MEREKA TIDAK MENGAKU GURU ATAU PENGGANTI GURU TAMPA TAULIAH DARI SYEIKH SENDIRI. JIKA INI BERLAKU, MAKA GUGURLAH TALQIN SHADATAINYA ITU DENGAN SENDIRINYA TAMPA IA SEDARI). Sesungguhnya Ali ra. Bertanya kepada Rasulallah SAW, “Wahai Rasulallah, jalan manakah yang terdekat untuk sampai kepada Allah, paling mudah bagi hambanya dan paling afdhal di sisi-Nya. Rasulallah berkata, “Ali, hendaknya jangan putus berzikir (mengingat) kepada Allah dalam khalwat (bernyendiri dan fokus)”. Kemudian, Ali ra. kembali berkata, “Hanya demikiankah fadhilah zikir, sedangkan semua orang berzikir”. Rasulullah berkata, “Tidak hanya itu wahai Ali, kiamat tidak akan terjadi di muka bumi ini selama masih ada orang yang mengucapkan ‘Allah’, ‘Allah’. “Bagaimana aku berzikir?” Tanya Ali. Rasulallah bersabda, “Dengarkan apa yang aku ucapkan. Aku akan mengucapkannya sebanyak tiga kali dan aku akan mendengarkan engkau mengulanginya sebanyak tiga kali pula”. Lalu, Rasulallah berkata, “Laa Ilaaha Illallah” sebanyak tiga kali dengan mata terpejam dan suara keras. Ucapan tersebut di ulang oleh Ali dengan cara yang sama seperti yang Rasulullah lakukan. Inilah asal talqin shadatai kalimat Laa Ilaaha Illallah. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita dengan kalimat tersebut.

Syeikh Abdul Qadir berkata, “Kalimat tauhid akan sulit hadir pada seorang individu yang belum di talqin dengan zikir bersilsilah kepada Rasullullah oleh mursyidnya saat menghadapi sakaratul maut”. Karena itulah Syeikh Abdul Qadir selalu mengulang-ulang syair yang berbunyi: “Wahai yang enak diulang dan diucapkan (kalimat tauhid) jangan engkau lupakan aku saat perpisahan (maut)”.

 

KESIMPULAN

 

Kesimpulannya beliau adalah seorang ‘ulama besar. Apabila sekarang ini banyak kaum muslimin menyanjung-nyanjungnya dan mencintainya, maka itu adalah suatu kewajaran. Bahkan suatu keharusan. Akan tetapi kalau meninggi-ninggikan derajat beliau di atas Rasulullah shollallahu’alaihi wasalam, maka hal ini merupakan kekeliruan yang fatal atau salah. Karena Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasalam adalah rasul yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Derajatnya tidak akan terkalahkan di sisi Allah oleh manusia manapun. Adapun sebagian kaum muslimin yang menjadikan Syeikh Abdul Qadir sebagai wasilah (perantara) dalam do’a mereka, berkeyakinan bahwa do’a seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah, kecuali dengan perantaranya. Ini juga merupakan kesalahan menurut sesetengah ulama. Menjadikan orang yang meninggal sebagai perantara, maka tidak ada syari’atnya. Apalagi kalau ada orang yang berdo’a kepada beliau. Ini adalah sebuah kesyirikan besar. Sebab do’a merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak diberikan kepada selain Allah. Allah melarang mahluknya berdo’a kepada selain Allah. “Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah. (QS. Al-Jin: 18)”

Jadi sudah menjadi keharusan bagi setiap Muslim untuk memperlakukan para ‘ulama dengan sebaik mungkin, namun tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan syari’ah. Akhirnya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga tidak tersesat dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah ini.

 

Pada tahun 521 H/1127 M, dia mengajar dan berfatwa dalam semua madzhab pada masyarakat sampai dikenal masyarakat luas. Selama 25 tahun Syeikh Abdul Qadir menghabiskan waktunya sebagai pengembara Sufi di Padang Pasir Iraq dan akhirnya dikenali seantero dunia sebagai tokoh Sufi besar dunia Islam. Selain itu dia memimpin Madrasah dan Ribath di Baghdad yang didirikan sejak 521 H sampai wafatnya di tahun 561 H. Madrasah itu tetap bertahan dengan dipimpin anaknya Abdul Wahab (552-593 H/1151-1196 M), diteruskan anaknya Abdul Salam (611 H/1214 M). Juga dipimpin anak kedua Syeikh Abdul Qadir, Abdul Razaq (528-603 H/1134-1206 M), sampai hancurnya Baghdad pada tahun 656 H/1258 M akibat perang.

 

HIZIB (DO'A) SYEKH ABDUL QODIR AL JILANI RA.

 

Keutamaan Sholawat, dzikir, dan do'a-do'a yang mustajab, dikenal sebagai Hizib Syekh atau amalan yang telah disusun oleh Beliau lalu bisa di amalkan bagi para murid, dan kita semua. Berkah dari hizib Syekh Abdur Qadir Jaelani begitu banyak, khususnya untuk kerezekian dan mendatangkan kesuksesan. Hizib wirid dan do'a yang beliau ajarkan dikenal sebagai Hizib Syekh Abdul Qodir Jailani. Banyak kalangan pakar ilmu Spiritual yang mengamalkan hizib ini, yang mana ke afdholannya telah di buktikan oleh para Ulama, dan diajarkan pula pada murid-muridnya. 

“Robbi innii maghluubun fantasir, wajbur qolbil munkatsir Wajm√† syamlil mundatsir, innaka antar rohmanul muqtadirIkfinii yaa kaafi wa anal'abdul muftakir, wa kafaa billaahi waliyya, wa kafaa billaahi nashiiroInnasy syirka la zhulmun 'azhiim, wa mallaahu yuriidu zulman lil 'ibaadz Fa quthi'a daabirul qoumil ladziina zholamuu, wal hamdu lillaahi rabbil `aalamin”

Artinya:

“Wahai Allah aku sudah kalah (kalah oleh tubuh dan nafsuku hingga tak mampu terus-menerus berdzikir dan mendekat kepada-Mu) maka berilah pertolongan, maka hiburlah hati yang telah hancur ini (Maka padukanlah kemuliaan dan kesempurnaan yang telah
terselubung, sungguh Engkau Yang Maha Pengasih dan Maha Menentukan)
Cukupkanlah bagiku (cukupilah segala keperluanku) dan aku adalah Hamba yg sangat memerlukan uluran bantuan-Mu dan cukuplah sudah Allah sebagai yang dipeserahkan, dan cukuplah sudah Allah sebagai Penolong (Sungguh menduakan Allah adalah kejahatan yang besar, dan tiadalah menginginkan kejahatan dan kegelapan bagi hamba hamba-Nya) (Maka terputuslah segala tipu daya dan usaha mereka mereka yang berbuat kejahatan, dan segala puji bagi Tuhan sekalian alam)”

 

Cara mengamalkan Hizib Syekh Abdul Qhadir Jailani


Amalkan hizib atau doa ini bisa di dawwamkan (istiqomah) dibaca sehabis Sholat fardhu 5 waktu dibaca 1 kali, atau lebih 72 kali, diutamakan sebelumnya kirim fatihah kepada semua guru- guru wasilah kamu atau disebut Fatihah Hadiah, juga kepada kedua Ibubapa kamu dan mertua-mertua kamu, keluarga kamu dan tak lupa kepada semua saudara-saudara seperguruan kamu serta semua musimin musimat. Agar mendapatkan Ridho dan Karomahnya serta atas Izin Allah semoga kita mendapat khasiat dan keinginan hajat kita.

Mungkin juga dalam keadan terdesak waktu pendamik covid19 ini kita dapat amalkan doa yang diajarkan oeh Syeikh ini supaya kita semua TERSELAMAT DAN TERLINDUNG dengan izin Allah dari serangan ghaib penyakit yang membawa maut ini. Berkah dan khasiat selanjutnya yang dapat kita ambil jika mau mengamalkan hizib ajaran Waliyullah ini ialah:  1. Menghilangkan semua gelisah, kegundahan kalbu dan semua kesulitan kehidupan kita. Seberat apapun beban dirasakan akan merasa ringan kalau rutin membaca hizib Syekh Abdul Qodir Jailani.
  2. Membuka pintu rezeqi, melimpahkan rezeqi serta melipat gandakan rezeqi anda, serta menjadikannya rezeqi yang berkah di kehidupan.
  3. Memberikan keselamatan diri anda, baik niat jahat manusia maupun makhluk ghaib. Serta menghindarkan dari segala marabahaya.
  4. Menjaga hati anda dari perbuatan mungkar yang dilaknat ALLAH SWT.
  5. Menghindarkan anda dari musibah dan kecelakaan atas izin Allah Yang Maha Kuasa.
  6. Menjauhkan anda dari sihir, tenung, teluh, dan sebangsanya. Apapun sihirnya, Insya Allah tidak akan bisa membahayakannya. Sebab ini do'a untuk mengalahkan para dukun yang beramal menggunakan amalan setan membuat musuh-musuh anda tunduk dan takluk pada anda.

Serta banyak lagi hikmah lainya...wallahu'alam

 

Demikian dulu warkah yang saya tulis di bhg 3 ini, semoga ini membawa barakah, manfa,at, dan Ridho Allah swt, Syafa‘at Rasulullah saw serta Karomah AuliyAllah khushushon Saidi Syeikh Mughydeen Abdul Qhadir Jailani ra selalu terlimpahkan kepada kita, keluarga dan anak-anak keturunan kita semua dari Dunia hingga ke Akhirat. Dan semoga kita terpelihara dari semua bentuk kezaliman dunia dan akhirat yang didatangkan kepada kita dari manusia, Jin, Syaitan dan Iblis. Semoga dengan berkat Syeikh kita mendapat ilmu yang mengalir darinya dan mendapat Syafaat Guru dan pertolngan Allah diakhir hayat kita nanti dan dialam akhirat. Amien ya rabbal alamin…

 

 

BERSAMBUNG DIBAHAGIAN 4..

 

ZAMAN