Wednesday, March 22, 2017

SIRAH - KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 33

Post 49BISMILLAHIRAHMANIRAHIM.


FASAL C: FITNAH AKHIR ZAMAN &TANDA KIAMAT.BAB 201: DIANGKATNYA AMANAT DAN IMAN DARI
                 DALAM HATI MANUSIA

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan yang lain, serta lafasnya oleh Muslim dari Hudzaifah bahawa ia berkata, “Rasulullah menceritakan kepada kami dua hadis dimana salah satunya telah saya lihat manakala yang satu lagi masih saya tunggu. Baginda menceritakan kepada kami (hadis yang pertama), ‘Sesungguhnya amanat turun pada hati orang-orang. Kemudian al-Quran diturunkan lalu mereka mengerti hukum dari al-Quran dan mengerti hukum dari as-Sunah’.

Kemudian Muslim menceritakan hadis yang kedua kepada kami berkenaan diangkatnya (hilangnya) amanat. Baginda bersabda “Seseorang tidur sejenak dan amanat diambil dari hatinya, lalu jadilah amanat seperti bekas titik. Kemudian ia tidur lagi sejenak lalu amanat diambil dari hatinya, lalu jadilah bekas amanat seperti bekas dalam tapak tangan seumpama bara api yang kamu timang atas kaki mu lalu luka. Kemudian kamu melihatnya bengkak dan tidak ada didalamnya sesuatu yang berguna”.

Kemudian Baginda mengambil satu batu kecil lalu menimangnya diatas kakinya lalu Baginda bersabda, “Kemudian manusia pagi-pagi melakukan jualbeli hampir saja tidak ada seorang pun yang menyampaikan amanat. Sehingga, dikatakan sesungguhnya dalam keturunan si fulan ada orang yang dipercayai dan sehingga dikatakan kepada seseorang, ‘Betapa kuatnya, betapa cerdiknya dan betapa pintarnya’. Tetapi didalam hatinya tidak terdapat iman seberat biji sawi pun’”.

Hudzaifah berkata, “Benar-benar zaman (waktu seperti hadis Nabi itu) telah datang kepada ku dan aku tidak peduli kepada sesiapa diantara kamu aku berjualbeli. Kalau dia orang Muslim, nescaya agamanya pasti melarangnya berkhianat kepadaku. Jika dia orang Yahudi atau Nasrani, nescaya pemimpinnya pasti mencegahnya untuk menghianatiku. Ada pun hari ini aku tidak melakukan jualbeli selain kepada sifulan dan sifulan sahaja”.

  
BAB 202: DIANGKATNYA DAN HILANGNYA ILMU
  
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Waki’, dari al-A’masy, dari Salim bin Abu Ju’du, dari Ziyad bin Labid bahawa Nabi saw memyebutkan sesuatu lalu bersabda, “Yang demikian itu terjadi pada waktu hilangnya ilmu”. Ziyad bertanya, “Bagaimana ilmu boleh hilang sedangkan kami selalu membacanya kepada anak-anak kami dan anak-anak kami pula membacakannya kepada anak-anak mereka, sampai pada hari kiamat?”. Baginda bersabda, “Ibumu kehilangan kamu (maksudnya, adakah kamu lupa?), wahai Ziyad, sesungguhnya aku tahu kamu adalah seorang lelaki yang paling pintar di Madinah. Adakah orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mambaca Taurat dan Injil yang mereka tidak mengerti isinya sama sekali?”.

Hadis diatas ini juga diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi dari Jubair bin Nafir, dari Abu Darda’ bahawa ia berkata, “Kami sedang bersama Rasulullah. Setelah baginda melayangkan pandangannya ke langit, Baginda bersabda, “Inilah saatnya ilmu diambil dari manusia sehingga mereka tidak sanggup mendapatkannya kembali sedikit pun”. Kemudian Ziyad bin Labid al Ansari bertanya, ‘Bagaimana ilmu boleh diambil dari kami, padahal kami selalu membaca al-Quran. Demi Allah, kami juga membacakannya kepada isteri-isteri dan anak-anak kami?’. Baginda bersabda, ‘Ibumu kehilangan kamu, Wahai Ziyad. Jika aku menganggap kamu termasuk ahli Fiqih (bijak pandai) Madinah, lihat itu Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu apa manafaatnya ilmu itu pada mereka?’”.

Berkata Jubair, “Setelah aku mendengar hadis itu aku pergi bertemu dengan Ubadah bin Shamit dan bertanya, ‘Adakah engkau telah mendengar apa yang telah diucapkan oleh saudaramu Abu Darda’?’. Dia menjawab, ‘Belum’. Setelah aku ceritakan apa yang telah diucapkan oleh Abu Darda’ kepadanya, ia lalu berkata, ‘Abu Darda’ benar. Kalau kau mahu, aku mahu menceritakan kepadamu tentang ilmu yang pertama sekali akan diangkat oleh Allah dari tengah-tengah (dada-dada) manusia iaitu Khusyuk. Hampir-hampir seseorang yang memasuki Masjid Jami, namun ia tidak melihat seorang pun yang khusyuk dalam solatnya’”,

Menurut Imam al Qurthubi (penulis kitab ini), dengan sanad berikut ini hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani, dari Abdullah bin Ja’far ibnu Warad, dari Yahya bin Ayub, dari Yahya bin Bakri, dari al-Laits, dari Ibrahim bin Abu Ablag, dari al Walid bin Abdulrahman, dari Jubair bin Nafir, dari Auf bin Malik al Asyja’I bahawa ia berkata, “Pada suatu hari, Rasulullah memandang kelangit lalu bersabda, ‘Ini sudah waktunya ilmu diangkat’. Seorang sahabat Ansar bernama Ziyad bin Labid bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu boleh diangkat?. Bukankah ilmu itu sudah ditulis didalam kitab (al Quran) dan diletak didalam dada?. Baginda bersabda, ‘Jika aku menganggap kamu termasuk orang yang ahli agama di Madinah, lihat itu orang-orang Yahudi dan Nasrani berikut kesesatan mereka terhadap kitab-kitab Allah yang ada pada mereka’”.

Ketika pekara itu aku ceritakan kepada Syaddad bin Aus, ia berkata, “Auf bin Malik benar, Mahukah kamu aku beritahu mengenai ilmu pertama yang akan hilang?. Iaitu Khusyuk, sehingga kamu tidak akan melihat seorang pun yang akan khusyuk dalam solat mereka”.

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan Ibnu Majah sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Pelajarilah ilmu Fara’id dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia, kerana ia adalah separuh ilmu. Ilmu itu akan dilupakan dan sekaligus merupakan ilmu pertama yang akan diambil dari umatku”.

Syukur alhamdullillah, riwayat-riwayat itu tadi tidak saling bertentangan. Sebab “Khusyuk” adalah ilmu bersangkutan dengan hati, sedangkan ilmu Fara’id adalah ilmu lahiriah, Jadi kedua-duanya berbeza.


PENDAPAT ATOK: 

Pangajaran daripada hadis ini menurut atok sendiri ialah, jika seseorang itu benar-benar berilmu dan berpelajaran tinggi, walau didalam ilmu apa sekalipun, yang paling utama mestilah ia ‘Khusuk’ dalam solatnya. Seseorang itu tidak boleh beranggapan bahawa dia telah berilmu atau berpelajaran atau alim selagi dia tidak mampu khusyuk dalam solatnya. Kemudian selagi dia tidak berlaku atau tidak beramal dengan apa yang dipelajarinya untuk dia mengamalkan didalam kehidupannya maka dia masih saja bodoh dan dungu sama seperti kesesatan yang telah berlaku kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti yang telah diucapkan oleh Baginda Nabi saw. Oleh itu “Ilmu yang diamalkan” itu lebih penting dari kitab-kitab yang menimbun didalam rumah atau perpustakaan.

Walau bagaimana sekali pun bijaknya seseorang manusia itu atau begitu tinggi darjat kedudukannya didalam masyarakat banyak, apa yang lebih utama dari semua itu semasa dia mendapatkan khusyuk didalam solatnya serta dia beramal dengan ilmu yang dipelajarinya ialah untuk duduk didalam dua kalimah shadat yang mempunyai Wasilah dan Rabitah kepada Baginda Rasulullah saw. Inilah ibu segala ilmu dan amal dalam semua kerjabuat manusia Muslim samaada kerjabuat itu berbentuk rohaniah mahupun jasmaniah atau disebut juga dengan nama ilmu Fara’id seperti yang telah disebutkan diatas tadi. Wahai kalian semua, kamu pergilah keseluruh pelusuk dunia atau kamu redahlah seluruh perpustakaan dunia ini sekali pun, atau kamu bertemulah jutaan guru-guru rohani atau fara’id sekalipun, habiskan usia mu mencari ilmu didunia ini sedang penghujung kepada pencerian kamu itu hanyalah ada dua kalimah shadat itu saja. Tiada ada apa lagi akan kamu ketemu akannya kecuali dua kalimah shadat itu saja kerana telah Allah tetapkan ianya begitu. Tiada siapa yang akan mampu mengatasi ilmu Allah SWT kerana hanya Dia yang Mahamengatahui rahsia sebenar yang tersembunyai didalam patah perkataan dua kalimah shadat itu. Maka kepada mereka yang telah mendapatkannya, kamu peganglah ia dengan erat atau kamu gigitlah ia dengan gigi garhammu sekuat yang mungkin sebab dunia pun sudah hampir melabuhkan tirainya. Tetapi jika kamu masih saja mencari, dapatkanlah dua kalimah shadat ini supaya kamu juga terselamat dari fitnah akhir zaman itu.BAB 203: TERHAPUSNYA ISLAM DAN HILANGNYA AL-
                 QUR’AN


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Ali bin Muhammad, dari Abu Mu’awiyah, dari Abu Malik al-Asyja’I, dari Rabi’I bin Harrasy, dari Huzaifah bahawa Rasulullah bersabda, “Islam akan dihapus, seperti terhapusnya lukisan kain. Sehingga tidak dapat diketahui sama sekali puasanya, solatnya, hajinya dan sedekahnya. Sungguh akan dilenyapkan Kitab Allah diwaktu malam, sehingga dimuka bumi tidak tersisa satu pun ayatnya. Lalu yang tinggal hanya beberapa kelompok manusia. Iaini, atok-atok, nenek-nenek yang mengatakan, ‘Kami mendapati nenek moyang kami setia pada ucapan La Illaha Illallah Muhamad Darasulullah, maka kami pun mengucapkannya’”.

Shilah berkata kepada Hudzaifah, “Kalimah La Illaha Illallah Muhamad Darasulullah tersebut tidak memberikan manafaat kepada mereka dan mereka pun tidak mengerti apa itu solat, puasa, ibadah Haji dan juga sedekah”. Hudzaifah berpaling daripadanya. Shilah mengulangkan ucapannya itu sebanyak tiga kali. Huzaifah tetap juga berpaling. Setelah itu baru ia mengadapnya dan berkata, “Wahai Shilah, kalimah itu akan menyelamtkan mereka dari api neraka”.

Menurut Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), peristiwa diangkatNya kalimah al-Quran ini hanya akan berlaku setelah kewafatan Nabi Allah Isa as. Bukannya ketika munculnya Yakjut dan Makjut. Ini berdasarkan riwayat hadis Muqatil seperti yang telah dikemukakan terdahulu. Menurut Abu Hamid al-Ghazali, misi Nabi Isa as diturunkan kembali kedunia ialah untuk memperbaharui syariat Islam yang telah terhapus. Penjelasannya, insya Allah akan diterangkan nanti.

  
BAB 204: SEPULUH TANDA AKAN TERJADI 
                 MENJELANGNYA KIAMAT.


Diriwayatkan oleh Hudzaifah bahawa ia bercerita, “Kami sedang duduk-duduk dibawah naungan sebuah tembok di Madinah. Semantara Rasulullah berada didalam bilik. Kemudian Baginda menjengok kami dan bertanya, ‘Sedang apa kamu duduk-duduk disitu?’. Kami menjawab, ‘Kami sedang berbual-bual’. Baginda bertanya lagi, ‘Berkenaan apa?’. Kami menjawab, ‘Berkenaan kiamat’. Baginda kemudian bersabda, ‘Kiamat tidak akan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh tanda-tandanya. Pertama, Matahari terbit dari barat, Kabus tebal, Keluarnya Dajjal, Binatang melata, Tiga peristiwa gerhana bulan (iaitu gerhana bulan yang terjadi disebelah timur, kemudian disebelah barat dan gerhana yang terjadi disemananjung Arab). Kemudian keluartnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya’jut dan Ma’jut dan yang terakhir ialah munculnya api dari Yaman disebuah jurang Aden. Sesiapa yang berada dibelakangnya, ia akan diiring ke Padang Mahsyar’. Demikian yang ditulis oleh al-Qarbi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Uyun al-Akhbar’.

Hadis serupa diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah bahawa ia berkata, “Ketika kami sedang berbincang-bincang berkenaan kiamat, tiba-tiba Rasulullah muncul kepada kami dari sebuah bilik dan bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi sebelum munculnya sepuluh tanda-tandanya. Iaitu, terbitnya matahari dari sebelah barat, Dajjal, asap, sejenis binatang melata, Ya’jut dan Ma’jut, keluarnya Isa bin Maryam, tiga gerhana bulan (gerhana disebelah timur, gerhana disebelah barat dan gerhana disemenanjung Arab) dan api yang keluar dari jurang Aden yang sangat jelas dan akan mengiringi manusia ke Padang Mahsyar. Api tersebut akan bersama mereka malam dan siang”.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Dalam riwayat lain menyebutkan, “…Kabus, Dajjal, Binatang melata, Matahari terbit dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, tiga peristiwa gerhana bulan, dan yang terakhir ialah keluarnya api dari Yaman yang akan mengiring (menghalau) manusia ke Padang Mahsyar”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, “Tanda-tanda kiamat yang pertama ialah munculnya api yang mengiringi manusia dari timur ke barat”. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr bahawa ia ingat Rasulullah pernah bersabda, “Sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama akan muncul ialah terbitnya matahari dari sebelah barat dan keluarnya sejenis binatang melata pada manusia pada waktu Dulha. Mana diantara keduanya yang muncul lebih dahulu, maka yang lainnya akan menyusul dalam masa terdekat”.

Disebutkan didalam hadis marfu Hudzaifah bahawa Rasulullah bersabda, “Seolah-olah aku melihat seorang berbangsa Ethopia berbetis kecil, bermata biru, berhidung pesek dan berperut buncit. Ia dan beberapa orang kawannya berderet berdekatan Ka’bah sedang merobohkannya sedikit demi sedikit. Mereka berganti-ganti dari tangan ke tangan hingga mereka berjaya membuangnya (batu-batu dinding Ka’bah) kedalam laut. Maka pada saat itulah munculnya tanda-tanda kiamat yang kejam. Iaitu, terbitnya matahari dari sebelah barat, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya’jut dan Ma’jut dan sejenis binatang melata”.


FAKTA:

Tanda-tanda kiamat yang telah diterangkan didalam hadis-hadis diatas tadi tidak mengikut turutan, sebab turutan yang betul ialah seperti yang diterangkan didalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah, “…Rasulullah berada dibilik atas dan kami berada dibawahnya. Baginda memandang kearah kami dan bertanya, ‘Apa yang sedang kamu bincangkan’. Kami menjawab, ‘Kiamat’. Baginda bersabda, ‘Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kalian melihat sepuluh tanda-tandanya. Iaitu, Gerhana bulan disebelah timur, gerhana bulan disebelah barat dan gerhana bulan di Jazirah Arab, Kabus, Dajjal, Binatang melata, Ya’jut dan Ma’jut, Terbitnya matahari disebalah barat, munculnya api dari jurang Aden yang mengiringi (menghalau) manusia’”.

Menurut seorang perawi, tanda kiamat yang kesepuluh ialah turunya Nabi Isa as. Semantara menurut perawi yang lainnya ialah angin yang melemparkan manusia ke laut.

Oleh itu berdasarkan riwayat tersebut, tanda-tanda kiamat yang pertama ialah berlakunya gerhana bulan. Salah satunya sudah berlaku pada zaman Nabi saw, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Wahab sebelum ini. Menurut Abu Faraj Ibnu Jauzi, di Iraq al Ajam pernah terjadi gempa bumi dan beberapa kali gerhana bulan yang hebat menyababkan ramai yang terkorban. Menurut keterangan beberapa orang guru saya (guru Imam al-Qurthubi), gempa bumi yang bersekala besar berserta dengan garhana bulan juga pernah terjadi di bahagian timur Andalusia. Tempatnya disebuah perkampungan bernama Qatra Thandat. Begitu hebatnya bencana tersebut hingga sanggup memusnahkan sebuah gunung disana. Menurut keterangan beberapa orang rakan saya (Imam al-Qurthubi). Bincana yang sama hebatnya juga pernah terjadi disebuah desa bernama Tarsah. Sehingga mengorbankan hampir seluruh penduduknya. Hanya beberapa orang saja yang masih hidup.

Dalam riwayat hadis diatas tadi menyebut bahawa binatang melata keluar terlebih dahulu sebelum Ya’jut dan Ma’jut. Kenyataan ini tidak benar. Tanda-tanda kiamat yang pertama ialah munculnya Dajjal, lalu turunlah Nabi Isa as dan kemudian munculnya Ya’jut dan Ma’jut. Ketika Allah telah membunuh mereka semua (Dajjal kemudian Ya’jut dan Ma’jut) seperti yang akan diterangkan nanti, lalu berlakunya peristiwa kewafatan Nabi Isa as, sehingga bumi menjadi sunyi untuk beberapa waktu yang lama dan sebahagian syariat Islam pun juga menghilang. Maka pada waktu itulah manusia kembali semula menjadi kafir dan fasiq.                              

Seterusnya Allah mengeluarkan binatang melata kepada mereka. Sehinggakan orang-orang Mukmin boleh dibezakan dari orang-orang kafir yang terus didalam kekufuran mereka. Sekalipun demikian, mereka masih diberi kesempatan bertaubat. Seterusnya binatang melata itu pun lenyap, dan ketika manusia masih didalam kekufuran mereka maka terbitlah matahari dari barat. Pada saat terjadi peristiwa ini, maka seluruh manusia tidak lagi diberi kesempatan bertaubat mahupun juga kepada orang-orang fasik. Mereka sudah tidak lagi dibebankan untuk menjalankan syariat Islam. Semua hukum agama islam tidak lagi dibebankan keatas manusia.

Tidak lama selepas itu terjadilah kiamat, kerana Allah telah berfirman didalam surah adz-Dzaariyat ayat 56 mafhumnya: “Dan Aku tidak menjadi jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku”. Oleh itu jika mereka sudah tidak dibebankan untuk menyembah Allah, sudah tentu umur dunia ini sudah sampai kepenghujungnya dan pastinya ia akan berakhir.

Mengenai masaalah kabus, telah disebutkan didalam hadis riwayat Ibnu Jarir dari Hudzaifah bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat ialah kabus yang meliputi antara timur dan barat. Ia berada dibumi selama empat puluh hari. Bagi orang mukmin yang terkena kabus tersebut akan mengalami penyakit misteri. Tetapi bagi orang-orang kafir akan mengalami mabuk (terseksa ronga-ronga mereka). Kabus (asap) ini keluar dari lubang hidung, kerongkong, mata, telinga dan dubur mereka”. Ada yang berpendapat bahawa kabus ini berasal dari pengaruh neraka jahanam pada hari kiamat. Demikianlah yang telah diriwayatkan oleh Ali Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abas, Ibnu Malikah dan al-Hasan. Itulah juga maksud firman Allah didalam surah adh-Dhukhaan ayat 10, mafhumnya: “Maka tunggulah ketika langit membawa kabus yang nyata”.


PENDAPAT ATOK: 

Tetapi menurut atok, secara logiknya ia mungkin berasal dari letupan bom-bom nuklear dan loji-loji nuklear yang dicipta manusia-manusia kafir itu sendiri kerana jumlah bom-bom nuklear ini mencecah jutaan jumlahnya, maka ia akan meletup dengan sendirinya apabila peningkatan suhu bumi naik mendadak kemudian asap ini akan menyulubungi muka bumi dengan bawaan angin keseluruh pelusuk dunia. Sekarang (2017) terdapat 430 loji nuklear beroperasi di 31 buah negara seluruh dunia. Manakala jumlah bom-bom nuklear disembunyikan yang mengikut anggarannya mungkin telah memcecah jutaan unit kesemuanya. Asap nuklear inilah yang dimaksudkan didalam hadis Nabi saw tersebut kerana dikala itu pengatahuan berkenaan bom nuklear tiada. Tetapi Allah SWT member wahyu kepada Nabi saw dengan gambaran seumpama kabus atau asap kuning yang akan membawa kematian manusia dengan jumlah yang sangat ramai. Jika benar asap kuning nuklear yang dimaksudkan itu, bererti hampir seluruh manusia yang berballion jumlah didunia ini yang akan binasa. Lihat saja apa yang pernah terjadi di Hiroshima dan Nagasaki Jepun (1943), kemudian bincana di Three Mile Island Pennsylvania USA (1979) juga kesan letupan loji nuclear Chernobyl Ukraine (1986) kemudian bincana nuklear di Fukushima Jepun (2011). Bagaimana kesannya kepada manusia? Yang sedang kecoh satu dunia sekarang ialah Korea Utara.  Malaysia pula menjadi kambing hitamnya yang cuba dipalit atas agenda mereka. Kabus atau asap nuklear ini hanya akan hilang dengan datangnya hujan lebat beberapa bulan atau dilakukan kerja-kerja pembersehan beberapa tahun lamanya, iaitu setelah asap nuklear ini berterbangan selama empat puluh hari keseluruh dunia. Waallahua’lam.

Dalam menyatakan pendapat berkenaan surah adh-Dhukhaan ayat 10 diatas tadi, Ibnu Mas’ud mengatakan, “Musim Keperitan dan kesusahan kaum Quraisy dahulu hingga boleh menyebabkan seseorang itu melihat udara seumpama telah dipenuhi kabus tebal, sehingga mereka terpaksa memakan tulang. Telah pun terjadi bincana turunnya kabus tebal berserta azab”. Hadis yang menceritakan peristiwa tersebut tercatit didalam kitab-kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan kitab-kitab lainnya. Ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ‘Kekerasan’ adalah peristiwa perang Badar.

Menurut Ibnu Khaththab bin Dahyat, peristiwa timbulnya kabus tersebut terjadi sebanyak dua kali. Yang pertama telah pun terjadi, manakala yang kedua bakal akan terjadi nanti. Apa yang telah terjadi ialah kabus yang mereka lihat seperti kabus-kabus biasa. Bukannya kabus yang menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat. Untuk kabus yang kedua ini, apa yang boleh dilakukan oleh umat islam semua hanyalah berdoa seperti yang telah dinyatakan pada firman Allah didalam surah ad-Dukhaan ayat 12 yang mafhumnya: “Ya Tuhan kami, lenyapkanlah seksaan ini dari kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang beriman”. Setelah azab itu dilenyapkan, waktu menghampiri hari kiamat mereka kembali kufur kepada Allah. Sedangkan apa yang diperkatakan oleh Ibnu Mas’ud tadi bukannya datang dari Nabi saw melainkan penafsirannya sendiri sahaja dan ternyata bertentangan dengan nas yang bersumber dari Rasulullah. Maka perlulah ia diabaikan saja.

Menurut Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), ada riwayat dari Ibnu Mas’ud seperti yang dikutip oleh Mujahid yang mengatakan bahawa peristiwa munculnya kabus terjadi dua kali. Pertama telah pun terjadi, dan yang kedua kabus yang meliputi langit dan bumi bakal akan terjadi kelak. Kabus ini akan membuat seseorang yang beriman diserang penyakit misteri, tetapi akan membuat orang-orang kafir menderita dan terseksa. Setelah itu datanglah angin selatan dari Yaman yang akan mencabut nyawa orang-orang beriman, baik lelaki manupun perampuan. Sehingga, setelah itu yang hanya tinggal ialah orang-orang kafir yang jahat sahaja. Para ulama berselisih pendapat mengenai maksud perkataan “al-bathsyah” serta perkataan “lizam” didalam riwayat hadis diatas tadi. Menurut Ubai, yang dimaksudkan dengan perkataan al-bathsyah ialah pembunuhan didalam Perang Badar. Pendapat ini disokong oleh Ibnu Mas’ud dan sebahagian besar ulama. Berdasarkan pendapat ini, al-bathsyah dan lizam mempunyai maksud yang sama. Menurut Ibnu Mas’ud, al-bathsyah al-kubra adalah pertempuran Badar. Tetapi, ada juga yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan ialah hari kiamat.

Pendapat yang lainnya pula berkenaan perkataan lizam seperti firman Allah dalam surah al-Furqaan ayat 77, mafhumnya: “Katakanlah, Tuhanku tiada peduli terhadapmu (wahai orang-orang kafir semua), jika tiada ibadatmu. Sungguh kamu telah mendustakan (Islam agamaNya), sebab itu siksaan mesti akan menimpamu”. Iaitu satu azab yang amat pedih. Mengenai Dajjal, kemudian akan dijelaskan didalam bab yang lain. Mengenai jenis binatang yang melata dari bumi adalah seperti yang telah difirmankan didalam surah an-Naml ayat 82, mafhumnya: “Apabila telah tiba perkataan (janji) siksaan kepada mereka, Kami keluarkan kepada mereka binatang-binatang (yang melata) dari bumi yang mengatakan kepada mereka, bahawa manusia tidak yakin kepada ayat-ayat Kami”.

Menurut para ulama ahli tafsir, sejenis binatang melata dari bumi tersebut ialah satu makhluk besar (seperti ulat bulu besar yang merayap diatas bumi) yang akan keluar dari batu besar yang terbelah. Melihat binatang itu wajah orang-orang beriman kelihatan berseri-seri dan pada sepasang mata mereka tertulis perkataan “orang mukmin”. Sebaliknya wajah orang-orang kafir menjadi hitam muram dan pada sepasang mata mereka tertulis perkataan “orang kafir”. Menurut keterangan riwayat Abdullah bin Umar, jenis binatang melata dari bumi itu ialah al-Jasysyasah atau mata-mata, seperti yang akan dijelaskan dalam hadis berkenaan Dajjal nanti. Menurut keterangan riwayat Ibnu Abbas, makhluk itu adalah seekor ulat yang sekarang masih berada ditelaga dibawah Ka’bah. Penjelasan berkenaan pekara ini juga akan diperjelaskan nanti.

Sabda Nabi saw, “Yang terakhir ialah munculnya api dari Yaman”. Didalam riwayat yang lain disebut bahawa api itu muncul dari jurang Aden. Pada riwayat yang lain lagi disebut api itu muncul dari Hijaz. Menurut al-Qadhi bin Iyadh, mungkin ia bermaksud ada dua api yang sama-sama mengiringi manusia atau mula-mula kedua api itu keluar dari Yaman, lalu terlihat juga diHijaz.

Menurut saya (Syeikh al-Qurthubi penulis asal kitab ini), mengenai api yang muncul di Hijaz telah pun dijelaskan terdahulu, manakala yang belum diperjelaskan lagi ialah berkenaan api yang mengiringi manusia ke Padang Mahsyar, iaitu api yang menucul dari Yaman. Perbicaraan mengenai peristiwa pengiringan ke Padang Mahsyar telah pun diperkatakan sebelum ini. Manakala peristiwa terbitnya Matahari dari sebelah barat pula akan dijelaskan kemudian. Berkenaan firman Allah: “Telah dekat (datangnya) saat itu, dan telah terbelah bulan”.  Disebutkan dalam sebuah riwayat didalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan kitab-kitab hadis lainnya bahawa pada suatu ketika orang-orang Mekah bertanya kepada Rasulullah saw tentang tanda-tanda kiamat. Baginda memperlihatkan kepada mereka bulan yang terbelah dua dan ditengah-tengahnya ada gunung, seraya Baginda bersabda, “Lihat itu”. Ini adalah juga merupakan Mujizat Nabi Muhammad saw yang diperlihatkan kepada mereka supaya mereka bertambah keyakinan kepada Islam.
BAB 205: TANDA-TANDA KIAMAT TERJADI SETELAH 200
                 TAHUN.


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Qatadah bahawa Rasulullah bersabda, “Tanda-tanda kiamat itu terjadi setelah dua ratus tahun”. Ibnu Majah meriwayatkan dari Yazid ar-Raqasyi, dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, “Umatku itu berada pada lima kurun, Dimasa empat puluh tahun adalah orang-orang yang berbuat baik dan bertaqwa. Selanjutnya setelah mereka sampai seratus dua puluh tahun adalah orang-orang yang saling mengasihi dan saling menyambung tali persaudaraan. Selanjutnya setelah mereka sampai seratus enam puluh tahun adalah orang-orang yang saling bermusuhan dan orang-orang yang saling memutuskan tali persaudaraan. Selanjutnya ialah pembunuhan demi pembunuhan. Maka carilah oleh mu keselamatan dan keselamatan”.
Dalam riwayat yang lain dari Abu Ma’an, dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, “Umatku itu berada pada lima kurun, setiap kurunnya adalah empat puluh tahun. Pada kurunku dan kurun sahabat-sahabatku adalah orang-orang yang berilmu dan beramal. Adapun pada kurun kedua iaitu antara empat puluh tahun hingga kelapan puluh adalah orang-orang yang berbakti dan bertaqwa…”BAB 206: ORANG YANG DIBENAM DAN YANG DIUBAH 
                 MUKANYA.


Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Wahai Anas, sesungguhnya manusia membangun banyak kota. Di antara kota-kota itu bernama Bahrah atau Busyarah. Apabila kamu melawatinya atau mengunjunginya maka waspadalah terhadap tanahnya yang masin, pelabuhannya, pasarnya dan pintu-pintu para pejabatnya. Kamu harus tinggal didearah dataran tingginya, kerana ditempat itu terdapat kekurangan, sedikit air, kegoncangan hebat (gempabumi) dan satu kaum yang malamnya tidur dan diwaktu paginya berubah menjadi kera dan babi”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nafi’ bahawa sesungguhnya seseorang menemui Ibnu Umar lalu berkata, “Sifulan berkirim salam kepada kau”. Ibnu Umar menjawab, “Sesungguhnya aku mendengar dia suka melakukan perbuatan bid’ah. Jika memang benar, jangan sampaikan balasan salamku kepadanya. Kerana aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Akan terjadi diantara umatku atau manusia dibumi ini yang ditenggelamkan, bentuk mukanya diubah dan runtuhnya batu-batuan yang kuat…” Demikian hadis riwayat Ibnu Majah.

Sebelum ini telah dinyatakan hadis dari Sahal bin Sa’ad dan beberapa hadis serupa yang menceritakan tentang pasukan yang ditenggelamkan kebumi ketika mereka menuju keMekah untuk memerangi Khalifah al-Mahdi (bakal akan terjadi). Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainya dalam bab “Apabila umatku melakukan limabelas pekara, maka mereka berhak ditimpa bincana”. Maksudnya, termasuklah semua pekara yang disebutkan diatas tadi.
Juga diriwayatkan ole hats-Tirmidzi dalam kitabnya bertajuk ‘Tafsir ats-Tsa’labi’ sebuah hadis dari Jarir bin Abdullah al-Bajili bahawa ia pernah mendengar Nabi saw bersabda, “Akan dibangun sebuah kota yang terletak antara sungai Tigris dengan Eufrat dan sebuah jembatan tempat berkumpulnya para dictator dunia yang menumpukan himpunan dan simpanan-simpanan harta dikota ini dan kerana itu mereka semua dibenamkan kebumi”. Dalam satu lagi hadis disebut, “…yang para penghuninya dibenam kebumi. Sesungguhnya harta simpanan itu begitu cepat lenyap ditelan bumi, sepantas bukit yang bagus terbenam ditelan bumi yang gembur”. Kota yang dimaksudkan itu ialah Baghdad.


PENDAPAT ATOK:

Memang benarlah apa yang telah disabdakan itu kerana apa yang dapat kita lihat di Baghdad sekarang adalah kemusnahan bertaburan dimuka buminya. Semenjak dahulu lagi Bandar ini telah dikuasi oleh penguasa dictator kuku besi hinggalah yang terakhir Sadam Hussin yang telah menghancurkan terus kota ini atas kemasukan tentera Amerika berserta kuncu-kuncunya. Sebenarnya apa yang mereka mahukan bukan sahaja untuk menghancurkan pemerintahan kejam Sadam, tetapi mereka juga ingin menguasi “emas hitam” yang berada disana. Setelah mereka berjaya, apa pula yang terjadi selepas itu? Kemasukan dajjal terbesar dunia pula cuba menguasinya, iaitu Syiah Iran. Tak cukup dengan itu, datang pula satu lagi dajjal dunia iaitu kumpulan Daesh (al dakwah al islamiah) atau ISIS dari puak al-Qaida Iraq. Sekarang apa yang kita lihat kehancuran bumi Baghdad dan kematian berjuta rakyatnya akibat tiga kumpulan dajjal dunia bertelagah untuk berkuasa atas “emas hitam” itu. Kehancuran keatas muka bumi Baghdad ini tiada penghujungnya. Ia akan berterusan hinggalah hari kiamat nanti.  Semua itu telah digambarkan oleh Rasulullah saw didalam hadis-hadis riwayat ramai imam-imam perawi hadis. Satu persatu fakta lagi bakal akan ternyata dengan jelas sekali segala apa yang Baginda katakan 1400 tahun yang lalu. BAB 207: BERKENAAN DAJJAL LAKNATULLAH.


Menurut para ulama tafsir seperti yang telah dikupas oleh al Hafiz Abu Khaththab alias Ibnu Dahyiat didalam kitabnya bertajuk ‘Maraj al-Bahrain Fi Fawa’id al-Musyriqin wal Maghribin”, kalimah perkataan Dajjal itu memiliki sepuluh maksud:

1. Menurut al-Khalil dan lainnya, dajjal adalah pendusta. Ia disebut pendusta kerana ia memasukkan kebatillan didalam kebenaran.

2. Menurut al-Ashmu’I, dajjal itu diambil dari perkataan dajjala yang bermaksud ‘mengecat dengan sadur tar’. Atau kepura-puraan.

3. Ia mampu melintasi seluruh pelusuk dunia dengan pantas atau al dajjala.

4. Dajjal bermaksud menutup. Dia mampu menutup seluruh pelusuk dunia.

5. Dia mampu menutup dan memijak-mijak seluruh muka manusia diseluruh pelusuk dunia kecuali Mekah dan Madinah sahaja.

6.Disebut dajjal kerana ia suka menipu manusia dengan kejahatannya.

7. Perkataan dajjal sinonim dengan perkataan ‘mukhariq’ yang bererti manpu merobek-robek atau mengoyak-goyak keimanan manusia.

8. Menurut Tsa’labah, kata dajjal sinonim dengan perkataan ‘al-mumawwih’ yang bermaksud orang yang melapis. Contohnya seperti perkataan ‘saifun mudajjalun’ yang bererti ‘pedang yang dilapis dengan sadur emas’.

9. Perkataan dajjal bererti cat emas yang disapukan kepada permukaan besi karat sehinggakan ia kelihatan cantik diluar tetapi berkarat dan buruk disebelah dalamnya.

10.Perkataan dajjal sama erti dengan perkataan ‘farnad as-saif’ yang bermaksud karat-karat pada mata pedang atau pisau.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Darda’ bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menghafal sepuluh ayat dibahagian awal surah al-Kahfi akan terpelahara daripada fitnah Dajjal”. Kemudian menurut riwayat yang lain menyebut sepuluh ayat terakhir surah itu. Oleh itu umat islam disaran menghafalkan sepuluh ayat diawal surah dan pengakhiran surah al Kahfi itu supaya terlepas dari fitnah Dajjal.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Faltan bin Ashim bahawa Nabi saw bersabda, “Adapun almasih (dajjal) yang sesat itu berkepala botak, sebelah mata kirinya buta dan berleher lebar yang ada lekokkannya”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Dajjal itu buta matanya yang sebelah kiri dan lebat rambutnya. Ia membawa syurga dan beraka. Nerakanya itu adalah Syurga manakala syurganya itulah Neraka”. Bersumber dari Hudzaifah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya aku tahu apa yang dibawa oleh Dajjal. Ia membawa dua sungai yang mengalir. Salah satunya (dapat dilihat dengan jelas) berupa air yang putih, dan yang satu lagi (dapat dilihat dengan jelas) berupa air yang menyala-nyala. Jika salah seorang dari kamu mendapatkan (sampai waktu itu), hendaklah kamu mendatangkan sungai yang kamu lihat seperti api kemudian menutupinya. Setelah itu kamu tundukkan kepala kamu dan minumlah dari air sungai itu. Kerana, sesungguhnya air itu sejuk. Mata milik Dajjal itu tidak bercahaya, tertutup dengan sekeping daging yang tebal. Diantara sepasang matanya tertulis ‘kaf far ra’ (kafir) . Seseorang mukmin yang dapat menulis mahupun yang tidak mampu menulis pasti boleh membacanya”.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahawa pada suatu hari Rasulullah berkata tentang al masih Dajjal ditengah-tengah sahabatnya. Baginda bersabda, “Sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah. Ingat ! Dajjal itu buta matanya, sebelah kanan seperti buah anggur yang tersembul”. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah bersabda, “Semalam aku bermimpi tidur dekat Ka’bah. Tiba-tiba aku melihat seorang lelaki sangat tampan yang belum pernah aku lihat sebelum ini. Rambutnya lurus sampai kebahu, kepalanya menitiskan api. Sambil mengelilingi Ka’bah, ia meletakkan tangannya kebahu dua orang. Aku bertanya, ‘Siapakah dia itu?’. Orang-orang itu menjawab, ‘Dia adalah almasih Isa anak Maryam’. Kemudian aku melihat kebelakang. Tiba-tiba ada seorang lelaki berambut keriting. Buta matanya sebelah kanan. Sejauh diantara manusia yang pernah aku lihat ia mirip putra Qathan. Ia mengelilingi Ka’bah sambil meletakkan tangannya kebahu dua orang. Aku bertanya, ‘Siapakan orang itu?’. Mereka menjawab, ‘Dia adalah almasih Dajjal’”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Bakar ash- Shidiq bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Dajjal itu akan muncul dari tanah bahagian timur yang dipanggil Kharasan. Ia diikuti oleh gelombang manusia yang wajah mereka seakan-akan topi baja”. Isnad hadis ini sahih. Sekarang 2017 ini Kharasan adalah sebuah negeri terletak ditimur Iran, ibu negerinya bernama Masyhad. Iran dikuasi oleh kaum Syaih yang suka mengenakan jubah berwarna hijau manakala mereka juga sering dilihat mengibarkan bendera berwarna hitam. Jadi, fikirkanlah sendiri siapakah mereka ini?  Diriwayatkan oleh Abdulrazaq, dari Mu’ammar, dari Abu Harun al-Abdi, dari Abu Sa’id al Khudri bahawa Rasulullah bersabda, “Dajjal akan diikuti oleh tujuh puluh ribu orang dari umatku yang mengenakan jubah berwarna hijau”.

Diriwayatkan oleh ath-Thabarani, dari Qatadah, dari Syahr bin Hausyab, dari Asma’ binti Yazid bahawa ketika disentuh berkenaan Dajjal disisi Nabi saw, Baginda bersabda, “Sesungguhnya sebelum Dajjal itu keluar, adalah jarak waktu tiga tahun. Pada tahun pertama, langit menahan sepertiga hujannya dan bumi juga menahan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, langit menahan dua pertiga hujannya dan bumi juga menahan dua pertiga tumbuhannya. Pada tahun ketiga, langit pasti menahan seluruh hujannya dan bumi juga pasti menahan seluruh tumbuhannya. Sehingga semua binatang bertaring dan berkuku (mencakar) akan mati…”

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah bersumber dari Abu Umamah dalam sebuah hadis disebutkan, “…Pada tahun ketiga Allah menahan hujan dan semua tumbuhan. Langit tidak menurunkan hujan walau setitis jua pun manakala bumi juga tidak mangeluarkan hijau-hijauan manupun tumbuh-tumbuhan apa pun. Sehingga bumi seperti perak dan langit bagaikan kaca. Lalu manusia yang tinggal dibumi akan mati kelaparan dan kesusahan. Berbagai kekacauan dan pembunuhan terjadi dimana-mana. Sebahagian manusia membunuh sebahagian yang lain. Mereka keluar dengan mempertaruhkan nyawa dan bincana menguasi penduduk bumi”.

“Maka, pada saat itulah munculnya Dajjal kerkutuk dari arah Aspahan (kini dikenali dengan nama Isfahan atau Esfahan, sebuah negeri ditengah Iran). Iaitu dari sebuah desa bernama Yahudiyah (desa ini telah pun tiada tetapi mungkin yang dimaksudkan ialah bersama penduduk Yahudi Iran). Ia menunggang seekor keldai yang dipotong ekornya sehingga menyerupai baghal dan jarak antara kedua telinganya adalah selebar empat puluh hasta. Diantara cirri-ciri Dajjal ialah besar, tinggi, keriting, mata sebelah kanan buta dan mata sebelah kiri bercampur darah. Diantara sepasang matanya tertulis ‘Kafir’ yang boleh dibaca oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Ketika keluar, ia berteriak tiga kali yang boleh didengar oleh seluruh makhluk yang ada dibumi sebelah timur dan barat”.

Diriwayatkan oleh beberapa orang ulama bahawa kelak pada akhir zaman, keluar seorang wanita yang sangat cantik. Ia akan mengajak (memaksa) manusia bergabung dengannya lalu membuat banyak kerosakan dibanyak Negara. Siapa saja yang memenuhi pemintaannya bererti ia telah kufur kepada Allah. Dikala itulah Allah melepaskan Dajjal kepada manusia dan diantara tanda-tanda keluarnya Dajjal itu ialah, Tertakluknya kota Konstantinopel (sekarang dikenali dengan nama Istambul Turky) kerana ada riwayat yang mengatakan bahawa jarak waktu antara keluarnya Dajjal dengan tertawannya kota Konstantinopel (Istambul) ialah tujuh bulan seperti yang telah disentuh diatas tadi.


PENDAPAT ATOK: 

Nah… sekarang betul tak apa yang atok katakan berkenaan keluarnya Ratu Laut Selatan atau Nyai Lorogidul itu? Pekara ini bukannya baru diketahui malah telah lebih 1400 tahun dahulu lagi. Nabi saw telah pun menyatakan kepada sahabat-sahabatnya pekara ini akan berlaku dan kebanyakan ulama-ulama di Indonesia juga percaya bahawa kata-kata Nabi saw itu benar dan tempat yang dimaksudkan itu adalah di Laut Selatan Indonesia. Kerana menyusuri rintetan sejarah Nayi Lorogidul itu sendiri bersama ayahandanya iaitu Sabdo Polon kemudian keponakannya iaitu Nyai Lampir yang kesemuanya “tidak mati” malah telah menghilangkan diri ke laut setelah kalah berhadapan dengan Wali Sembilan. Tetapi ajaran dan ajakan kepada ilmu sesat mereka berterusan hingga kehari ini, malah boleh dikatakan kesemua ilmu puja syaitan dan iblis yang mereka warisi sekian lamanya itu kian mendapat sambutan luar jangkaan waktu ini akibat desakan hidup manusia sebelah sini. Boleh kita katakana kesemua orang-orang pengamal ilmu sesat dan sehir itu akan menjadi balatentera mereka yang setelah itu akan bergabung pula dengan Dajjal kerana punca ilmu sesat dan sehir yang mereka pelajari itu berasal dari Dajjal. Kini disebelah selatan Indonesia telah ramai komplot pengajian Syieh, kumpulan agama-agama Yahudi berserta beberapa pengajian kerohanian sesat berkumpul untuk menyambut kehadiran Ratu Laut Selatan, Nyai Lampir dan Sabdo Polon yang bakal menjadi ketua mereka disebelah sini. Sedangkan ulama-ulama, imam-imam, ustaz-ustaz dan umat islam ASWJ masih saja hayal diawangan memikirkan kewangan, keindahan dunia dan glamer popularity serta kemegahan tampa memikirkan bahaya yang bakal mereka dan umat islam semua tempuhi sedikit masa saja lagi. AWAS….WASPADALAH KAMU SEMUA !

Bukankah Rasulullah telah bersabda agar kita mencari keselamatan. Maka wajiblah kita bertindak untuk menyelamatkan diri dari serangan puak-puak Dajjal berserta semua kuncu-kuncunya tersebut. Disebelah sini pastinya ketiga-tiga manusia Dajjal itu pasti menyerang sebab mereka pernah bersumpah akan kembali semula dan manghancurkan Islam dan pengikutnya (dendam mereka kepada Wali Sembilan dahulu). Jadi apa yang pertama harus ada pada umat Islam semua sebagai pertahanan asas juga merupakan perlindungan iman diperingkat akhir kehidupan. Ia adalah “Ucapan Kalimah Shadatai yang berwasilah dan berebitah” yang diambil rantai berantai antara tangan ke tangan dari tangan Baginda Rasulullah kepada Sahabat kepada sahabat-sahabat kepada ulama-ulama pewaris kepada guru-guru pewaris hingga ketangan kamu. Inilah pertahanan yang wajib ada pada setiap umat islam. Apa yang sekarang ada pada umat islam sebalah sini amat nipis dan mudah roboh kerana kalimah shadatai yang ada pada kamu hanyalah kalimat yg kamu belajar disekolah, melalui buku-buku agama atau mungkin kamu pernah berguru dan mengucap dihadapannya. Pernah tak kamu fikir adakah dua kalimah shadat yang kamu ada itu diwarisi dari Baginda nabi?. Jika dua kalimah yang kamu ada itu tidak manyampai ketangan Nabi saw, bererti ia batal dan tidak sah dari segi hukum. Sebab dua kalimah shadat sebenarnya bersyarat, iaitu ia mesti punya saksi dan walinya. Siapakah wali dan saksi kamu didalam ucapan dua kalimah shadat kamu itu? Jadi seharusnya kamu kembali mengambil semula dua kalimah shadatai yang berantai tangan ke tangan ini melalui Pertubuhan ABJAD Malaysia yang berada diseluruh negeri di Malaysia ini. Kerana isanad dan wasilahnya adalah benar serta ia punya saksi dan wali yang dikira sah. Bergerak sekarang sebelum kamu terlambat !.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berkenaan dengan penaklukan Konstantinapole atau Istambul, mungkin Turkey diambang peperangan sekarang dengan begitu ramainya puak pemberontak yang berkeliaran. Percubaan pertama mereka untuk menjatuhkan Presiden Recep Tayyip Erdogan gagal akibat rakyat masih bersatu hati. Tetapi ia tak akan kekal lama sebab semua pejuang yang menentannya tidak duduk diam malah telah juga bergabung dengan Deais atau ISIS dan Syiah. Turkey memang menjadi salah satu Negara idaman mereka. Jadi tidak mustahil Istambul bakal juga akan hancur seumpama Iraq dan Syria. Kalau pembaca semua punya budget kewangan, silalah ke Turkey sebab sebentar saja lagi kota yang indah itu akan hancur menyembah bumi seluruhnya. Yang akan tinggal hanyalah debu, batu batuan bertaburan, bangunan-bangunan yang berlubang-lubang dan separuhnya telah hancur. Tiada lagi yang indah setelah peperangan. Maka jika mengikut hadis Nabi saw, tujuh bulah setelah kota ini jatuh ketangan kafir, Dajjal Laknatullah pun keluar di Iran.

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari al-Hasyraj bin Nabatat, dari Sa’id bin Jamhan, dari Safinah bahawa Rasulullah bersabda, “Setiap Nabi pasti telah mengingatkan umat-umat mereka bekenaan Dajjal. Ingatlah, sesungguhnya mata Dajjal disebelah kiri itu buta dan mata yang disebalah kanan terdapat lapisan daging yang tebal. Diantara kedua matanya itu tertulis perkataan ‘Kafir’. Dajjal akan datang dengan membawa dua jurang, yang satu adalah syurga dan yang lainnya adalah neraka. Tetapi, sebaliknya yang syurga itulah sebenarnya Neraka manakala yang neraka itu adalah Syurga. Ia berkata kepada manusia, ‘bukankah aku tuhan kamu yang boleh mematika dan menghidupkan?’”.

“Ia juga dikawal oleh dua Malaikat yang menyerupai dua orang Nabi diantara Nabi-nabi Allah dan aku tahu nama-nama mereka serta nama bapa mereka. Jika kamu mahu, aku boleh sebutkannya. Yang satu berada disebelah kanan, dan satunya lagi disebelah kiri. Dajjal berkata, ‘bukankah aku tuhan kamu yang dapat menghidupkan dan mematikan. Salah seorang Malaikat itu menjawab, ‘Kamu dusta!’. Tetapi tiada seorang pun manusia mendengarkannya kecuali temannya itu. Semantara temannya pula menjawab, ‘kamu benar’ tetapi sebenarnya ia adalah fitnah. Kemuldian Dajja meneruskan perjalanannya. Ketika sampai diMadinah ia berkata, ‘Inilah desa orang itu’. Ia tidak dibenarkan masuk. Kemudian ia meneruskan perjalanan menuju Syria. Disana Allah membinasakannya dipuncak sebuah bukit”.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Qasim alias Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz al Baghawi, dari Muhammad bin Abdul Wahab, dari Hasyrij, dari Sa’id bin Jamhan, dari Safinah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun sebelum ku kecuali ia pasti telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang Dajjal. Mata kiri Dajal itu buta, pada mata kanannya terdapat selaput daging tebal dan diantara sepasang matanya itu ada tertulus ‘Kafir’ yang boleh dibaca oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Dajjal membawa dua jurang yang satunya adalah syurga dan yang satunya lagi neraka”.

“Bersama Dajjal ada dua Malaikat yang menyerupai Nabi diantara para Nabi. Kalau kamu mahu aku akan sebutkan nama keduanya dan juga nama bapanya. Salah satu berada disebelah kanan dan yang satunya lagi disebalah kiri. Dajal berkata, ‘Bukankah aku tuhan kamu yang boleh menghidup dan mematikan?’ Salah satu Malaikat itu menjawab, ‘Kamu bohong’. Maka, tiada seorang pun manusia boleh mendengarnya kecuali temannya. Kemudian Malaikat yang satunya lagi menjawab, ‘Kamu benar’. Maka semua manusia mendengar jawapan itu, lalu mereka mengira bahawa ia membenarkan Dajjal. Seterusnya Dajjal berjalan hingga sampai di Madinah dan ia tidak diizinkan masuk. Ia berkata, ‘Ini adalah desa orang itu’. Kemudian ia meneruskan perjalannannya. Sesampainya di Syria, ia dibanasakan Allah diatas sebuah bukit”.

Menurut Ibnu Barjan didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Irsyad’ mengatakan, “Saya yakin bahawa kedua Nabi yang diserupakan oleh Malaikat tersebut yang pertama adalah al-Masih Isa bin Maryam dan yang kedua adalah Nabi Muhammad saw”.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abi Daud dari Ubadah bin Shamit bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya aku katakana kepada kamu tentang Dajjal. Sehingga aku khawatirkan kamu tidak mengerti apa yang aku katakana kepada kamu. Sepasang kaki Dajjal itu pendek. Kalau ia berjalan sepasang kakinya itu akan direngangkan, berambut keriting, matanya buta sebelah, tidak melihat, tidak cembung dan tidak cengkung. Jika kamu merasa dibuatnya kabur, ketahuilah bahawa Tuhanmu yang Mahamulia lahi Mahaagung tidak buta sebelah”.


Fakta 1:

Itulah cirri-ciri zahiriah Dajjal yang telah diterangkan oleh Nabi saw dengan sangat jelas. Setiap manusia yang berakal sehat pasti boleh memahaminya. Semuanya itu adalah sifat-sifat tercelanya. Orang-orang yang ditetapkan menerima nasib malang oleh Allah, ia akan percaya dan mengikut kata-kata Dajjal yang menjerumuskannya. Sebaliknya mereka tidak mahu mengikut cahaya kebenaran. Sabda Nabi saw bahawa mata Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Allah tidak begitu. Sebenarnya juga member penjelasan kepada orang-orang yang berakal sempit dan lalai bahawa Dajjal itu sangat lemah dan kekurangan. Jangan kata hendak mengatasi kelemahan dan kekurangan yang ada pada orang lain, kekurangan dirinya sendirinya sendiri pun dia tidak mampu. Oleh kerana itu adalah tidak layak dia mengaku sebagai tuhan.
Didalam hadis riwayat Hudzaifah disebutkan bahawa mata Dajjal yang buta disebalah kiri. Semantara dalam hadis riwayat Ibnu Umar disebutkan bahawa mata Dajjal buta disebalah kanan. Ramai ulama merasa sukar untuk menerima dan keliru atas kedua riwayat itu. Hinggakan secara terus terang Abu Umar bin Abdul Bar menyatakan berkenaan kekeliruan ini didalam kitabnya bertajuk ‘At-Tamhid’.

Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Samurah bin Jundub bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya Dajjal akan keluar dengan mata sebelah kirinya buta dan terdapat kepingan daging yang sangat tebal. Ia boleh menyembuhkan orang buta, orang yang menderita sakit kusta dan menghidupkan orang yang telah mati. Ia berkata kepada manusia, ‘Aku adalah tuhan kamu’. Barangsiapa menjawab ‘Benar, kamu adalah tuhanku’, maka ia akan sesat, dan barangsiapa menjawab, ‘Tuhanku adalah Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung’ kemudian ia tetap setia dengan jawapannya itu maka dia akan dilindungi dari fitnahnya itu, sehingga ia terselamat dari azab. Dajjal berada dibumi sesuai dengan kadar waktu yang ditentukan Allah, hingga datangnya Nabi Isa as dari arah barat yang membenarkan Nabi Muhammad saw dan agamanya (Islam). Setelah Nabi Isa as membunuh Dajjal, maka yang akan terjadi selepas itu ialah kiamat”.

Berkata Abu Umar bin Abdul Barr, “Menurut keterangan hadis tersebut, mata Dajjal buta disebelah kiri, sedangkan menurut keterangan hadis Malik sebelumnya pula matanya buta disebelah kanan. Dari sudut isnad, hadis riwayat Maliklah yang lebih sahih. Tetapi ia dibantah oleh Abu Khathathab bin Dahyat. Menurut Abu Khathathab, kedua-dua hadis itu sahih isnadnya. Ahmad bin Umar didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Mufham’ juga mengaku kesukaran untuk menerima atau menolak dan menentukan kedua-dua riwayat itu tadi. Namun al-Qadhi Iyady cuba untuk mengimbangkan kedua riwayat hadis itu. Menurutnya, kedua-dua mata Dajjal itu buta. Yang satu itu buta disebabkan oleh bencana yang menimpanya sehingga ia tidak boleh digunakan untuk melihat kebenaran, manakala yang satu lagi buta asli semenjak lahir lagi”.

Sekalipun penafsiran seumpama itu dilihat lemah, tetapi menurut saya (Imam al-Qurthubi penulis kitab ini) pekara seperti ini boleh diterima. Berdasarkan keterangan riwayat-riwayat diatas, kebutaan yang menimpa sepasang mata Dajjal itu tidak sama. Yang sebelah kelihatan biasa saja tetapi tiada cahayanya, tidak terbonjol keluar (Cembong keluar) dan tidak juga termasuk kedalam (Cengkong kedalam) dan yang satunya Nampak berdarah. Tetapi ini menunjukkan cacat besar, apa lagi ada selaput (kepingan) daging tebal yang menutupi pandangan mata sehingga ia tidak boleh digunakan untuk melihat sesuatu.

Berdasarkan fakta ini, maka Dajjal itu buta atau hampir buta. Menurut keterangan hadis Safinah, mata yang buta adalah disebalah kanan. Namun, menurut keterangan hadis Samurah bin Jundub, mata yang buta adalah disebelah kiri. Atau, mungkin juga kedua-dua mata Dajjal itu buta disebabkan adanya kepingan daging yang tebal menutup kedua-duanya. Disebut dalam hadis Hudzaifah bahawa mata Dajjal itu tidak bersinar dan ada selaput daging tebal padanya. Jika sebelah matanya tidak bersinar dan ada selaput dagingnya seperti yang disebutkan itu, apatah lagi yang tidak bersifat demikian. Maka riwayat-riwayat tadi sudah boleh diterima dan difahami. Oleh itu kedua-dua fakta itu benar.Fakta 2:

Percaya kepada keluarnya Dajjal hukumnya harus. Ini adalah pendapat para ulama Ahli Sunnah Wal Jemaah dan sebahagian besar ulama-ulama fiqah dan ahli hadis. Semantara itu ulama puak Khawarijn dan sebahagian ulama puak Mutazilah  tidak mempercayainya. Sekali pun sebahagian besar Ulama aliran Jahmiyah dan yang lainya percaya, tetapi mereka masih melihat ada kejanggalan dan kemuskilan berkenaan Dajjal ini. Menurut mereka, sekali pun kemuskilan-kemuskilan itu boleh dibenarkan, namun masih terdapat kelemahan dan kejanggalan antara yang menidakkan dan membenarkan faktanya. Sehingga masaalah sama seperti antara seorang Nabi dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi.

Tetapi semua alasan mereka itu lemah, sebab Dajjal bukannya mengaku sebagai nabi tetapi ia mengaku sebagai tuhan. Oleh sebab itulah Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah”, sebagai peringatan bagi akal kita yang sihat bahawa Dajjal itu bersifat lemah. Sekalipun tubuhnya yang besar. Seterusnya Nabi saw bersabda, “Pada sepasang matanya tertulis perkataan ‘Kafir’ yang boleh dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik lelaki atau pun perampuan, yang boleh menulis mahupun yang tidak boleh menulis’. Pekara ini boleh disaksikan dengan pancaindera penglihatan (mata) yang membuktikan pembohongan dan kekafiran Dajjal.

Semantara yang lainnya berpendapat bahawa tulisan ‘Kafir’ yang berada didahi Dajjal itu selain ia boleh dibaca oleh orang-orang mukmin, ia juga boleh dilihat oleh orang-orang kafir. Pendapat ini sebenarnya diada-adakan dan keliru kerana ia terkeluar dari sumber riwayat hadis-hadis itu sendiri, serta tidak mempunyai asas dan alasannya langsung. Sebenarnya, Allah SWT sengaja membuat mata orang-orang kafir tidak boleh membaca tulisan itu supaya mereka semua tertipu dengan pernampilan (sehir dan silap mata) yang dibawa oleh Dajjal, susuk tubuh Dajjal yang besar dan tinggi. Sehingga, dek kerana pekara-pekara inilah mereka akan diusung kedalam Neraka Jahim semuanya.

Pada hakikatnya, susuk badan Dajjal yang tinggi dan besar itu sendiri adalah merupakan ujian. Ia dating kepada manusia dan berkata, “Aku adalah tuhan kamu”. Orang-orang yang beriman akan berkata, ‘Kami berlindung kepada Allah daripada kamu’. Manusia beriman menjawab seumpama itu adalah kerana yang mengaku tuhan itu adalah Dajjal. Apatah lagi dizaman ini telah ramai yang membuat pengakuan seumpama itu serta terlalu banyak kejadian yang pelik-pelik terjadi diseluruh dunia yang tidak boleh diterima akal. Manusia yang tidak boleh membaca tulisan ‘Kafir’ pada dahi Dajjal itu sudah tentu kelihatan aneh atau pelik serta diluar kebiasaan manusia biasa yang waras. Tetapi jika orang-orang kafir yang ada ini tidak boleh melihat perkataan ‘kafir’ pada dahi Dajjal itu, sudah tentulah mata mereka telah disiher Dajjal ataupun mereka tidak tahu disebabkan oleh kelalaian dan keingkaran mereka sendiri pada kebenaran. Samalah seperti mata sebelah yang ada pada Dajjal sebagai bukti kelemahannya dan keingkarannya kepada Allah SWT.

Contoh yang lain ialah seumpama manusia-manusia yang mengaku sebagai Nabi, kerana mereka sebenarnya tidak memiliki Mukjizat. Jadi jika pekara itu dibenarkan, maka ia menjadi terbalik kepada fakta dan dalil-dalil kebenaran Nabi. Atau bermaksud pembohong atau pendusta kepada fakta sebenar. Maka ia jelas mustahil bagi mereka yang memiliki akal yang sehat. Sebaliknya jika masih saja ada yang mempercayainya, maka ia telah sesat lagi menyesatkan dari kebenaran sebenar.

Kemudian kepada pendapat yang mengatakan Dajjal itu hanya satu rekaan semata atau sesuatu fakta yang aneh, juga merupakan satu pendapat yang keliru. Sebab penjelasan hadis-hadis Nabi saw mengenai hal-hal tersebut merupakan kebenaran. Jika kalian lihat semua hadis-hadis Nabi saw berkenaan akhirat dan kiamat sejak dari awal kitab ini ditulis lagi, kesemuanya telah berlaku dan pastinya akan terjadi kelak. Fakta-fakta didalam hadis Nabi bukanlah reka-rekaan Nabi saw, tetapi ia merupakan satu Mukjizat dari Allah SWT yang telah ditunjukkan atau dihadayahkan (gambaran yang akan berlaku) kepada Baginda dan kemudian Baginda lafaskan dalam bentuk Sunnah Hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat-sahabat baginda yang mendengarkan kata-kata Nabi itu, supaya menjadi tauladan dan petunjuk kepada umat manusia sesudahnya. Maka bersumberkan hadis-hadis Baginda inilah manusia akhir zaman dapat mengenal dan mengatahui kebenaran dan bukannya satu rekaan sama sekali. Oleh itu kebenaran inilah yang harus diikuti dan dijaga oleh umat manusia semuanya. Pekara ini akan diulas lagi nanti.BAB 208: NEGERI YANG TIDAK BOLEH DIMASUKI
                DAJJAL

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Seluruh Negara akan dipijak-pijak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah…”.                

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Fatimah binti Qais bahawa Nabi saw bersabda, “Tidak ada satu pun negeri yang tidak dipijak-pijak oleh Dajjal selama empat puluh malam, kecuali Mekah dan Madinah. Masing-masing dari keduanya adalah tanah haram…”

Hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Abu Ja’far ath-Thabari menyebutkan bahawa kedua tempat yang tidak akan dipijak oleh Dajjal ialah Ka’bah dan Baitul Maqdis. Didalam satu lagi hadis riwayat Abu Ja’far ath-Thabari dari Janadah bin Abu Umayyah, dari salah seorang sahabat Nabi dari Nabi saw, ada tambahan, “…dan Gunung Thur”.

Didalam sebuah hadis riwayat Abu Syaibah disebutkan bahawa saw bersabda, “Tidak ada satu pun tempat yang tidak dipijak oleh Dajjal kecuali Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan Gunung Thur, kerana Malaikat akan mengusirnya dari tempat-tempat tersebut”.BAB 209: DAJJAL MENGAKU SEBAGAI TUHAN DAN 
                 MENGEPUNG KAUM MUSLIMIN DI BAITUL
                 MAQDIS.                                                                     


Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Samurah bin Jundub bahawa Nabi saw bersabda, “Apabila ia keluar saja, Dajjal pun mengaku sebagai tuhan. Barangsiapa percaya, mengikutinya dan membenarkannya, maka amal soleh yang dahulu pernah ia lakukan tidak ada manafaat baginya lagi. Barangsiapa mengingkarinya dan mendustakannya, maka ia tidak akan diseksa sedikit pun kerana amalannya yang telah lalu menolongnya. Sesungguhnya Dajjal akan muncul diseluruh bumi, kecuali tanah haram dan Baitul Maqdis. Dan sesungguhnya dia akan mengepung orang-orang yang beriman di Baitul Maqdis”.

Tetapi Allah (melalui Malaikaynya) telah memukul gendang-gendang perang hingga membuat Dajjal dan pengikutnya ketakutan lari lintang pukang. Pagar rumah dan dahan pohon yang digunakan untuk mereka bersembunyi berteriak memanggil, ‘Wahai orang mukmin, disini ada orang kafir (Yahudi) sedang bersembunyi disebalikku ini, ayuh kemari dan bunuhlah mereka’. Tetapi hal itu tidak akan terjadi kerana orang mukmin ragu-ragu dan sebok dengan hal untuk menyalamatkan diri sendiri.
BAB 210: PERBUATAN HURUHARA DAJJAL DAN 
                 KEMATIANNYA DITANGAN NABI ISA AS.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Imran bin Hashin bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, “Semenjak Adam diciptakan hingga hari kiamat nanti tiada satu makhluk pun yang lebih besar daripada Dajjal”. Didalam riwayat yang lain disebutkan pula kalimah, “seorang pun” sebagai ganti kalimah “satu makhluk pun”.

Disebutkan dalam hadis riwayat Tamim ad-Dari, “Kami lalu bergegas keluar. Apabila masuk sahaja kesebuah perkampungan, tiba-tiba ada seseorang yang sangat besar sepanjang yang pernah aku lihat bagi seorang makhluk. Dan ia sedang diikat dengan kuat…” Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa ia bertemu Ibnu Shayyad disatu jalan menuju kekota Madinah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan sesuatu yang membuat Ibnu Shayyad merasa marah sehingga tubuhnya mengelembong (seperti belon ditiup) memenuhi jalan itu. Seterusnya Ibnu Umar kerumah Hafshah yang ternyata telah mendengar kejadian itu. Hafshah berkata kepada Ibnu Umar, “Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat keatasmu. Apa yang kamu mahu dari Ibnu Shayyad?. Bukankah kamu telah tahu bahawa Rasulullah pernah bersabda (didalam hadis riwayat Muslim), ‘Ia hanya akan keluar oleh kemarahan yang menimpanya”. Insya Allah nanti akan diterangkan cerita-cerita berkenaan Ibnu Shayyad yang menunjukkan bahawa dia adalah Dajjal yang dimaksudkan itu.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya bertajuk ‘Musnad Ahmad’, dari Muhammad bin Sabiq, dari Ibrahim bin Thahman, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah bersabda, “Dajjal akan keluar ketika pemeluk Islam sudah sangat sedikit dan ilmu telah pun diangkat. Selama empat puluh malam Dajjal mengelilingi bumi (mencari mangsa). Sehari daripadanya bersamaan setahun, yang sehari lagi bersamaan sebulan, yang sehari lagi bersamaan seminggu. Selanjutnya sama dengan hari-hari kamu itu (bererti ia tinggal dibumi 1 tahun 2 bulan dan 14 hari). Ia menaiki seekor keledai yang ditunggangi sendiri. Jarak diantara sepasang telinganya sejauh empat puluh hasta. Ia berkata kepada manusia, ‘Aku adalah tuhan kamu’. Matanya yang sebelah buta, sedangkan Allah tidak buta. Pada sepasang matanya ada tertulis ‘Kafir’ yang boleh dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik yang boleh menulis ataupun yang tidak dapat menulis”.

“Ia memasuki semua wilayah dan kota-kota kecuali Mekah dan Madinah yang diharamkan Allah kepadanya dan pintunya dijaga oleh Malaikat. Ia membawa gunung dari roti. Semua manusia hidup didalam kepayahan kecuali pengikut-pengikutnya. Ia juga membawa dua buah sungai dan aku tahu itu. Yang satu adalah sungai yang dikatakannya syurga dan yang satu lainnya disebutnya nereka. Barangsiapa yang memasuki sungai yang dikatakannya syurga, nescaya ia telah berada didalam Neraka Allah.  Barangsiapa yang memasuki sungai yang dikatakannya neraka bererti ia adalah golongan selamat dan berada di Syurga”.

“Akan dibangkitkan bersama Dajjal yang bercakap kepada manusia dan membawa fitnah besar masaalah langit. Ia memperlihatkan kepada manusia seakan-akan dia boleh menurunkan hujan. Ia juga membunuh seseorang lalu memperlihatkan kepada mereka seakan-akan ia boleh menghidupkannya kembali. Kemudian dia berkata kepada mereka, ‘Wahai manusia, bukankah yang boleh melakukan pekara-pekara itu tadi adalah tuhan?’ Manusia lari ke Gunung Dukhan yang terletak di Syria. Dajjal lalu mengejar dan mengepong mereka”.

“Setelah merasa terseksa dengan kepongan Dajjal itu, maka turunlah Nabi Isa as. Pada larut malam itu Nabi Isa as datang dan berkata, ‘Wahai manusia, kenapa kamu tidak berani keluar menghadap si pendusta (Dajjal) yang jahat itu? Mereka melihat bahawa yang berkata-kata kepada mereka itu adalah manusia. Mereka pun keluar dan bertemu Nabi Isa bin Maryam. Ketika terdengar kamat solat Subuh dan Nabi Isa as pun dijemput kehadapan untuk menjadi imam solat itu tetapi Ia menolak kemudian dia mempersilakan kepada al Mahdi untuk menjadi imam solat Subuh berkenaan. Selesai solat Subuh, mereka keluar menemui Nabi Isa as, ketika Dajjal melihat Isa dihadapannya, dia terus hancur cair seperti garam yang hancur didalam air. Nabi Isa as telah membunuhnya, hingga batu dan pokok berkata, ‘Wahai RuhuAllah, itu orang Yahudi (yang telah memfitnahmu dulu)’. Akhirnya semua pengikut Dajjal dibunuhnya tampa ada seorang pun yang tinggal”.

Disebutkan juga didalam satu riwayat, konon keldai yang ditunggangi Dajjal, satu langkahnya saja mempu sampai satu batu (jarak langkahannya) dan semua tempat dipijaknya kecuali Mekah dan Madinah.

Diriwayatkan oleh Abdurazak dari Mu’ammar, dari Ibnu Khaitsam, dari Syahr bin Hausyab, dari Asma’ binti Yazid al-Anshariyah bahawa Rasulullah bersabda, “Dajjal tinggal dibumi selama empat puluh tahun. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti satu jam, dan sejam seperti membakar daun kering pelepah korma didalam api”.

Menurut pendapat yang sahih, Dajjal berada dibumi selama empat puluh malam, seperti riwayat Jabir yang telah dikemukan diatas tadi. Demikian juga yang terdapat didalam kitab kerangan Muslim bertajuk ‘Shahih Muslim’, yang akan diterangkan sebentar saja lagi.


****************************************************


Sekian dahulu untuk kali ini, insyaAllah dilain lapangan atok akan menyambung lagi bahagian-bahagian terakhir Fasal C ini dan merupakan juga penutup didalam tajuk "Fitnah akhir zaman & tanda kiamat". Diharap kalian dapat bersabar membacanya dan menafaatkan tulisan ini serta menyabarluaskannya selepas itu. Kepada pembaca budiman maaf jika ada tersilap dan terkasar bahasa didalam penulisan atok ini.


Wabillahi-Taufiq-Walhidayah-Wassalam-Mualaikum-Warahmatu-Allahi-Wabarakatuh. Ammin… 

Sekian,

ATOK ZAMANY.