Tuesday, December 13, 2016

SIRAH - KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 32


Post 48BISMILLAHIRAHMANIRAHIM.


FASAL C - FITNAH AKHIR ZAMAN & TANDA KIAMAT.
BAB 187: IMAM MAHDI KHALIFAH ISLAM AKHIR ZAMAN DAN TANDA-TANDA KEDATANGANNYA.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Nadhrah bahawa ia berkata, “Kami sedang duduk bersama Jabir bin Abdullah. Ia bercerita, ‘Hampir-hampir penduduk Iraq tidak didatangi qafiz (sejenis takar) dan dirham (wang)’. Kami beratnya, ‘Dari mana datangnya?’. Jabir menjawab, ‘Dari bangsa Parsi. Mereka menolaknya’. Seterusnya Jabir bercerita, ‘Hampir-hampir penduduk Syria tidak didatangi dinar dan mud (sejenis takar)’. Kami beratnya, ‘Dari mana datangnya?’. Jabir menjawab, ‘Dari bangsa Romawi’. Setelah diam beberapa ketika, dia membaca hadis Rasulullah saw bahawa Baginda bersabda, ‘Pada akhir zaman nanti akan muncul seorang Khalifah yang membahagi-bahagikan hartanya tampa menghitungnya terlebih dahulu’. Abu Nadhrah dan Abu A’la pula ditanya, ‘Apakah menurut pendapat kalian khalifah itu adalah Umar bin Abd Aziz?’. Mereka menjawab,’Bukan”. 

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ummu Salamah (isteri Nabi) bahawa Nabi saw bersabda, “Akan terjadi suatu perselisihan faham waktu kematian seorang Khalifah. Lalu seorang penduduk Madinah (al Mahadi) lari ke Mekah. Ia didatangi oleh beberapa orang penduduk Mekah memerintahnya untuk keluar rumah (tempat sembunyainya) dan ia sendiri merasa terpaksa. Mereka kemudian membaiah kepadanya antara Hajaral Aswad dan Maqam Ibrahim. Kemudian satu pasukan dari Syria dikirim kepadanya (untuk membunuhnya). Tetapi pasukan ini telah dibinasakan Allah di Baida’ (tanahnya menjadi lembut dan jerlon) iaitu sebuah daerah yang terletak diantara Mekah dan Madinah. Ketika ramai orang mendengar berita itu, sehingga para bangsawan Syria dan orang-orang pilihan penduduk Iraq (yahudi Isfahan sai’e) juga (berlumba-lumba) berdatangan untuk membunuhnya (sebab upahnya tinggi)”… 

..“Seterusnya muncul seorang lelaki dari suku Quraisy dari keturunan Bani Kaib (Sufiyani). Ia mengirim pasukan tentera untuk menakluk pasukan yang dipimpin seorang penduduk Madinah tersebut (Imam Mahdi yg baru saja dibentuk dan tersangat kecil jumlahnya). Namun pasukan Bani Kaib dari suku Quraisy itu telah berjaya dikalahkan. Itulah nasib pasukan Bani Kaib (yang mendapat malu dan kerugian yang besar). Sungguh kecewa bagi orang-orang yang tidak dapat menyaksikan harta ghanimah (rampasan perang) Bani Kaib. Setelah membahagi-bahagikan harta ghanimah, Ia mengamalkan sunnah Nabi (Hukum Syariat Islam) ditengah-tengah mereka dan membuat Islam berjaya dimuka bumi ini. Ia sempat hidup selama tujuh tahun (Nabi Isa as pembantu Imam Mahdi) dan sesudah itu ia meninggal dunia. Jenazahnya disolatkan oleh kamu Muslimin”. 

Diceritakan oleh Ibnu Syabat, dari Musa bin Ismail, dari Hammad bin Maslamah, dari Abdul Mahzam, dari Abu Hurairah bahawa ia bercerita, “Ada rombongan pasukan perang datang dari Syria sedang menuju Madinah. Begitu masuk saja kekota ini mereka terus membunuh semua penduduknya. Bahkan dengan sidis mereka membelah perut kaum wanita yang sedang mengandung dan berkata kepada jeninnya, ‘Bunuh semua orang-orang jahat itu’. Namun ketika naik ke Baida’ (tanah kosong dan licin yang terletak diantara Mekah dan Madinah) berdekatan Dzul Hulaifah, mereka dibenamkan oleh Allah sehingga binasa semuanya”. 

Diceritakan oleh Ibnu Syabai, dari Muhammad bin Yahya, dari Abu Zhamarah al-Laistsi, dari Abdulrahman ibnu Harb bin Ubaid, dari Hilal bin Thalhah al-Fahri bahawa ia bercerita, “Kami berpergian bersama-sama Ka’ab Ibnu Ahbar. Ketika sampai didaerah al-Aqiq, kami melalui sebatang pohon. Ka’ab berkata, ‘Wahai Hilal, sesungguhnya aku mendapati ciri-ciri pohon ini dalam Kitab Allah’. Kami lalu berhenti. Setelah melakukan solat dibawah pohon itu, kami meneruskan perjalanan. Apabila memasuki Baida’. Ka’ab berkata, ‘Wahai Hilal, sesungguhnya aku mendapati ciri-ciri daerah ini pada Kitab Allah. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman Nya, didalam Kitab Allah disebutkan tentang serombongan pasukan perang yang sedang menuju ke Baitullah al Haram. Tiada mereka tiba kerumah Allah itu dengan niat kehancuran, maka Allah segera membenam mereka kedalam perut bumi bersama-sama harta serta anak cucu mereka sampai hari kiamat kelak’. Seterusnya kami melakukan perjalanan. Ketika menuruni lembah Rauha’, Ka’ab berkata, ‘Wahai Hilal, sesungguhnya aku tahu ciri-ciri lembah Rauha’. Aku berkata, ‘Sekarang ini kita sedang memasuki Rauha’”. 

Diceritakan oleh Ibnu Syabat lagi, dari Ahmad bin Isa, dari Ibnu Isa, dari Abdullah bin Wahab. Dari Ibnu Luhai’ah, dari Bisyri bin Muhammad al-Ma’afiri, dari Abu Farras, dari Abdullah bin Umar bahawa ia mengatakan, “Jika ada pasukan tentera yang dibenamkan Allah di Baida’ (tanah kosong terletak diantara Mekah dan Madinah), itu adalah tanda munculnya Imam Mahdi”. Tanda-tanda munculnya Imam Mahdi itu ada dua. Akan diperjelaskan lagi dimuka hadapan, insyaallah..BAB 188: AL-MAHDI DAN KELUARNYA SUFYANI YANG BERUSAHA MEMBUNUHNYA.


Diriwayatkan oleh al-Khatib didalam kitabnya bertajuk ‘Tarikh al-Baghdadi’ dari Hudzaifah Ibnu Yaman bahawa Rasulullah bersabda, “Tersebut suatu fitnah yang terjadi antara penduduk dunia sebelah timur dan belah barat (banjir besar). Ketika sedang menghadapi fitnah itu, tiba-tiba muncul Sufyani dari sebuah lembah yang gersang. Mereka lalu tinggal di Damaskus. Darisana ia mengutus dua pasukan (tentera) satu ketimur dan satu lagi ke Madinah. Pasukan pertama yang menuju ketimur dan berhenti di Baghdad. Setelah membunuh lebih dari tiga ribu penduduk, memperkosa lebih dari seratus wanita dan membantai lebih dari tiga ratus keturunan al-Abbas, mereka lalu bergerak menuju ke Syria. Tetapi mereka segera dihalang oleh pasukan dari Kuffah. Mereka berjaya dikalahkan oleh pasukan dari Kuffah itu dan mereka merampas semua harta ghanimah dan orang-orang tawanan yang mereka bawa. 

Pasukan kedua Sufyani yang mara ke Madinah telah sampai dikota itu mereka terus saja membunuh dan merampas harta-harta penduduk Madinah selama tiga hari tiga malam. Setelah itu mereka bergerak ke Mekah. Ketika melalui Baida’, Allah mengutus Malaikat Jibril dengan firmanNya, “Wahai Jibril, pergilah dan binasakanlah mereka”. Dengan sekali bantaian saja, Allah membuat mereka tenggelam dimakan bumi. Itulah maksud firman Allah didalam surah as Saba’ ayat 51, mafhumnya; “Dan (alangkah hebatnya) jika kamu melihat ketika mereka (orang-orang kafir itu) terperanjat ketakutan (pada hari kiamat); maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat (untuk dibenamkan dalam neraka)”. Tidak ada yang terselamat kecuali dua orang pengambala, satu bernama Basyir, seorang lagi bernama Nadzir. Kedua-duanya berasal dari suku kaum Juhainah”. Kerana Itulah ada juga riwayat yang menyatakan,… “Pada suku Juhainah ada Berita yang meyakinkan”. 

Itu tadi adalah petikan hadis riwayat Hudzaifah yang sebenarnya tersangat panjang. Demikian juga dengan hadis Ibnu Mas’ud, “…Sesungguhnya Urwah bin Muhammad as-Sufyani mengirim limabelas ribu anggota pasukan berkuda ke Kuffah dan juga mengirim limsbelas ribu anggota tentera berjalan kaki ke Mekah dan Madinah untuk memerangi al-Mahdi dan para pengikutnya. Pasukan pertama berjaya menguasai Kuffah. Setelah membunuh penduduk Kuffah yang lelaki, menawan ramai wanita dan kanak-kanak serta merampas harta yang cukup banyak, mereka lalu pulang. Tetapi didalam perjalanan pulang itu, mereka dikejar oleh seorang Amir dari keturunan Bani Tamim bernama Syu’aib bin Shalih. Setelah berjaya menyakat pasukan Sufyani, mereka diminta memulangkan semula semua harta dan tawanan itu. Setelah itu mereka pulang semula ke Kuffah. 

Adapun pasukan kedua mereka ketika telah sampai di Madinah terus saja menyerbu. Setelah bertempur selama tiga hari, mereka berjaya masuk kedalam kota dengan menggunakan kekerasan. Setelah menawan kaum wanita dan kanak-kanak, mereka pun bergerak menuju kearah Mekah untuk memerangi al Mahdi dan para pengikutnya. Namun apabila mereka sampai di Baida’, Allah telah membinasakan mereka semua. Itulah maksud firman Allah dalam surah Saba’ ayat 51”. 

Cerita berkenaan al Sufyani ini secara detail dikemukakan oleh Abu Hasan alias Ahmad bin Ja’far ibnu Munadi dalam kitabnya bertajuk ‘Al-Malahim’. Ia bercerita, “Nama asal as-Sufyani yang Allah benamkan kedalam bumi bersama pasukannya itu ialah Utbah bin Hannad. Suatu hari dia berduri ditengah-tengah penduduk Damaskus seraya berkata, ‘Wahai penduduk Damaskus, aku ini adalah sebahagian dari kamu, dan dimataku kamu semua amatlah istimewa. Datuk ku, Mu’awiyah bin Abu Sufyan dahulu adalah pemimpin kalian. Oleh kerana itu kita harus baik’.

Seterusnya ia bercerita tentang pengalamannya menakluk al-Jurhumi alias Aqil bin Uqqal salah seorang penguasa yang tinggal disebuah wilayah di Syria, dan al-Barqi alias Hammam ibnu Warad, seorang penguasa di Moroco sehingga kedua-dua mereka berbaiah kepadanya. Lalu ia juga menceritakan kisah perjalanannya ke Mesir dimana setelah bertempur dengan pasukan setempat akhirnya ia berhasil membunuh lebih daripada tujuh puluh ribu anggota pasukan, termasuk rajanya sekali. Sehingga mereka menyatakan menyerah kalah dan bersedia berbaiah dengannya. Selepas Mesir, ia lalu meneruskan perjalanannya ke Syria. Kali ini ia mendapat tentangan yang sangat berat dari pemimpin-pemimpin Arab yang terdiri dari suku kaum Hadhramaut, suku Khaza’ah, suku Abbas dan suku kaum Tas’labah. Ketika melalui Baida’, tiba-tiba pasukannya ditelan bumi hingga keparas leher. Sehinggakan hanya bahagian kepala saja yang nampak dipermukaan tanah. Sementara kuda, senjata, harta dan barang-barang yangmereka bawa juga termasuk semua tawanan dalam keadaan selamat. 

Berita kejadian pelek itu segera sampai didengar oleh Muhammad bin Ali cucu Hasan bin Ali bin Abu Talib diMekah. Ketika itu juga ia segera menuju ke Baida’ dengan beberapa orang sahabatnya. Berita yang ia dengar memang benar. Ia dapat menyaksikan azab yang sedang ditimpakan kepada pasukan orang-orang kafir itu. Ia dan sahabat-sahabatnya pun menangis sambil berdoa memanjatkan rasa syukur mereka kehadrat Allah SWT sambil mengumandangkan kalimah-kalimah pujian kepada Allah atas kebaikan serta perlindungan yang dikurniakan kepada umat Islam di Mekah. Mereka terus berdoa agar sentiasa diberikan kenikmatan dan keselamatan. Selesai saja berdoa mereka menyaksikan kepala-kepala pasukan kafir itu telah lenyap dari pandangan, sedangkan semua tawanan perang mereka didalam keadaan selamat”. 

Hanya Allah saja yang tahu akan kebenaran cerita ini yang dikatakan dikutip dari kitab Nabi Daniel. Al-Hafizh Abu Khathab bin Dahyat mengatakan, “Daniel adalah seorang Nabi dari Bani Israel. Ia berbahasa Ibrani dan mengikut syarikat Nabi Musa bin Imran. Ia hidup sebelum kelahiran Nabi Isa ibnu Maryam”. Diriwayatkan oleh Bukhari sebuah hadis tentang maksud surah al-Baqarah, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Orang-orang Ahli Kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menjelaskan didalam bahasa Arab kepada orang-orang Islam. Rasulullah bersabda, ‘Kalian jangan percaya dan jangan pula menganggap dusta Ahli Kitab. Katakan saja, Kami beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada kami’”. 

Disebutkan didalam kitab Al-I’tisham bahawa Ibnu Abbas pernah mengatakan, “Bagaimana kamu boleh menanyakan tentang sesuatu kepada Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), padahal kitab al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya untuk umat Muhammad yang boleh kamu baca sudah amat jelas?. Aku telah menceritakan kepada kamu bahawa kaum Ahli Kitab itu telah mengganti dan mengubah Kalam Allah. Mereka menulis Kitab Allah dengan tangan mereka sendiri lalu berkata, ‘Ini adalah Kitab dari sisi Allah’, untuk mereka jual dengan harga yang murah. Bukankah ilmu yang datang kepada kamu melarang kamu bertanya kepada mereka?. Tidak! Demi Allah, kami tidak melihat seorang pun diantara mereka yang pernah bertanya kepada kamu semua tentang Kitab Al-Quran Karim yang diturunkan kepada kamu”. 

Kata Ibnu Dahyat, “Bagaimana kita harus percaya kepada orang yang khianat, berdusta, mengingkari dan sombong kepada Allah?. Cerita berkenaan munculnya makhluk yang melata (yang mereka katakana) juga disentuh didalam Al-Quran Karim dan ia wajib dipercayai oleh kamu muslimin. Allah berfirman didalam surah an-Nam ayat 83 yang mafhumnya, ‘Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka..’

Sewaktu di Andalusia, aku (Imam al Qurthubi) selalu membaca kitab-kitab tulisan yang mulia Abu Umar alias Utsman bin Said bin Utsman yang wafat pada tahun 441 Hijrah. Diantaranya ialah kitab bertajuk As-Sunan al-Waridar Bi al-Fitan Wa Ghawa’iliha, Wa al-Azminat Wa Fasadiha, Wa as-Sa’at Wa Asyrathiha. Kitab yang mempunyai satu jilid saja ini isinya mencampuradukkan antara hadis sahih dan hadis maudhu. Kitab ini juga menengahkan tentang pertempuran di Zaira’ dan pertempuran-pertempuran lainnya yang terkait, dengan bersandarkan pada sebuah riwayat dari Abdulrahman, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Qais bin Muslim, dari Rabi’I bin Kharrasy, dari Hudzaifah bahawa Rasulullah bersabda, “Akan terjadi peperangan di Zaira’”. Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa itu Zaira’?. Baginda bersabda, ‘Sebuah kota di timur yang diantara sungai-sungainya dihuni oleh makhluk Allah yang jahat dan orang-orang yang sombong dari umatku yang akan diseksa dengan empat jenis seksaan’”. 

Seterusnya ia mengenangahkan hadis tentang munculnya Sufyani dengan 340 pasukan berkuda yang mendatangi Damaskus. Ia menceritakan tentang munculnya al-Mahdi yang menurutnya bernama Ahmad bin Abdullah. Lalu ia menceritakan tentang munculnya makhluk yang seperti binatang melata yang Katanya menurut Rasulullah makhluk itu berbulu dengan ukuran badannya sepanjang 60 batu. Kemudian ia juga menceritakan berkenaan Ya’juj dan Ma’juj yang Katanya ada tiga jenis. Pertama jenis seperti beras yang panjang-panjang. Kedua jenis panjang dan lebarnya adalah seratus dua hasta kali seratus dua puluh hasta dan ketiga jenis satu telinganya dihamparkan dan satu Telinga lagi dilipat. Ini jelas hadis maudhu (palsu). Kemudian ia juga memperkatakan berkenaan adanya sebuah kota bernama al-Maqathi yang terletak diatas laut. Menurutnya, Hudzaifah pernah mengutip ucapan Abdullah bin Salam dihadapan Rasulullah, “Demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya salah satu ciri kota itu seperti yang telah diterangkan didalam kitab Taurat iaitu luasnya adalah seribu kali lima ratus batu”. Lalu Rasulullah bersabda, ‘Benar, Kota itu memiliki 360 pintu dan dari setiap pintu keluar seratus ribu orang angota pasukan’”.

Menurut al-Hafizh Abdul Khaththab, riwayat itu adalah maudhu (palsu). Abdulrahman alias Ibnu Hani’ alias Abu Nu’aim an-Nakh’I al-Khufi yang mengaku mendapat hadis itu dari Sufyan ats-Tsauri dimana menurut Yahya bin Mu’in ia adalah seorang perawi yang berdusta (suka berbohong). Penilaian yang sama juga dikemukakan oleh Imam Ahmad, Ibnu Adi dan al-Barqani. Hadis berkenaan kota Zaura’ (Baghdad) tersebut juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Zakaria al-Ghalabi yang menurutnya bersumber dari Ali dan dari Nabi saw. Tetapi menurut Abu Hasan ad-Daruquthni, Muhammad bin Zakaria adalah seorang perawi yang suka membuat hadis maudhu. Contohnya seperti mengambarkan makhluk Yajuj dan Majuj sebesar itu sangat jelas diada-adakan (direka). Sesiapa pun yang mempunyai akal yang waras pasti tidak akan mempercayai. Kota mana diatas muka bumi ini yang mempunyai jalan-jalan seluas itu untuk makhluk melata itu berjalan kerana menurutnya makhluk melata itu mempunyai keluasan dan ketinggian 60 batu. Juga kota mana didunia ini yang mempunyai jalan-jalannya mampu untuk menampungnya kerana dikatakan ia mempunyai badan setinggi dan selebar 240 hasta atau 360 kaki lebar? Ia langsung tak masuk akal manusia biasa untuk berfikir dan menerima fakta seumpama ini. Orang-orang fasik ini sebenarnya terlalu berani atas hukum Allah yang Mahamulia lagi Mahamemaksa kerana mendustakan kata-kata Nabi Muhammad saw yang sebenarnya telah memberi amaran keras melalui sabdanya, “Barangsiapa yang sengaja mendustakan aku, maka hendaklah ia siapkan tempat duduknya didalam Neraka”, Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah (isteri Nabi) bahawa ia pernah bertanya kepada Rasulullah berkenaan pasukan tentera yang dibenamkan Allah kedalam bumi pada masa Ibnu Zubair menjadi Khalifah. Kata Ummu Salamah, Rasulullah bersabda, “Ada orang yang berlindung di Baitulallah (Imam Mahdi yang lari dari Madinah setelah identitinya diketahui orang), kemudian sepasukan tentera diarah mengejar dan menangkapnya. Ketika mereka sampai disebuah tanah lapang, mereka dibenamkan”. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak senang (dengan pasukan itu)?’. Baginda bersabda, “Ikut juga dibenam bersama-sama mereka, tetapi mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak menurut niat mereka”. Abu Jaafar berkata, “Tanah lapang itu adalah tanah lapang Madinah”. Kata Abdul Aziz bin Rafi’, “Aku menemui Abu Jaafar bahawa Ummu Salamah hanya menyebut tanah lapang begitu saja. Tetapi Abu Jaafar membantah, ‘Bukan, demi Allah, itu adalah tanah lapang Madinah’”. 

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah, dari Abdullah bin Shafwan bahawa ia berkata, “Hafshah mengabarkan kepada ku bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, ‘Sesungguhnya rumah Allah ini akan didatangi pasukan tentera yang menyerbunya. Sehingga mereka sampai ditanah Baida’ (dearah yang sunyi dan licin terletak diantara Mekah dan Madinah), maka mereka yang berada ditengah dibenamkan, dan yang berada dibarisan hadapan akan memanggil yang berada dibarisan belakang, lalu mereka pun dibenamkan semuanya. Maka tidak ada yang tertinggal dari mereka kecuali yang lari mengkhabarkan tentang mereka. Seterusnya ketika datang pasukan al-Hijjaj, kami sangkakan bahawa mereka adalah pasukan tersebut. Lalu ada seseorang berkata, ‘Aku bersaksi bahawa kamu tidak mendustakan Hafshah, dan Hafshah pun tidak mendustakan Rasulullah’”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Shafwan. Dari Ummul Mukminin bahawa Rasulullah bersabda, “Akan berlindung dirumah ini (Ka’abah) satu kaum yang tidak memiliki kekuatan, Jemaah dan peralatan perang. Mereka diburu oleh sepasukan tentera, sehingga ketika mereka sampai di Baida’ (tanah yang sunyi dan licin yang terletak diantara Mekah dan Madinah), mereka dibenamkan ketanah”. Kata Yusuf bin Mahik, “Pada saat itu penduduk Syria sedang menuju ke Mekah”. Tetapi ia disangkal oleh Abdullah bin Shafwan, ‘Demi Allah, mereka bukanlah pasukan yang dibenamkan itu’”. BAB 189: BERKENAAN AL-MAHDI DAN ORANG YANG MEMBANTU KEKUASAANNYA.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Tsauban bahawa Rasulullah bersabda, “Ada tiga orang yang berperang dekat simpanan Ka’abah kamu (maksudnya iaitu 3 orang keluarga dari Raja Abdul Aziz bin Sa’ud yang terakhir yang bergaduh untuk menaiki tahta termasuklah Raja Salman yang ada sekarang, pekara itu telah dan sedang belaku hari ini). Tetapi diantara mereka hanya seorang sahaja yang menjadi Khalifah (Raja Salman saja yang menaiki tahta manakala kedua-dua adek tirinya iaitu Thalal dan Mukhrin dilucutkan menjadi putra mahkota kerana akhlak mereka yang keji). Lalu muncullah beberapa bendera hitam dari arah timur. Maka, mereka akan membunuh kalian (orang yang tidak punya kalimah shadatai yang berwasilah dan rabitah) dengan satu pembunuhan yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun. Oleh kerana itu jika kamu melihatnya, maka berbaiahlah kepadanya walaupun dengan cara merangkak diatas salji, kerana dia adalah Khalifah Allah al Mahdi”. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abdullah ibnu Harits bin Juz az Zabidi bahawa Rasulullah bersabda, “Akan muncul beberapa orang dari arah timur, lalu mereka mempersiapkan urusannya untuk al-Mahdi. Maksudnya ialah untuk kekuasaannya”. 

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bahawa Rasulullah bersabda, “Akan keluar seorang lelaki bernama al-Harits atau Hurrats dari belakang sungai, dan dihadapannya ada seorang lelaki bernama Manshur. Ia membantu dan mendukung keluarga Muhammad (al-Mahdi), sebagaimana kaum Quraisy mendukung Nabi. Setiap orang mukmin wajib membeli atau membantunya”.

Fakta:

Didalam hadis Baginda Nabi saw riwayat Ibnu Majah diatas, adalah tersangat jelas semua yang Baginda katakana sekarang ini telah menjadi kenyataan. Sememangnya ketiga-tiga putra Khalifah Abdul Azizi as-Saud yang terakhir iaitu Putra Mahkota Salman, Thalal dan Mukhrin berebut-rebut untuk menjadi Raja Arab Saudi. Mereka termasuk orang-orang yang por barat tidak menyukai Raja Salman menaiki tahta dan sanggup membuat pakatan dengan beberapa pembesar Arab bagi tujuan menyekat perlantikan Raja Salman. Tetapi Kudrat dan Iradat Allah menghalang semua rancangan jahat mereka dan Raja Salman dilantik dengan rasminya setelah Raja Abdullah meninggal dunia pada 2014 sebelum sempat menandatangani pengistiharan anaknya Raja Abdullah II menjadi Khalifah. Manakala Raja Thalal dan Raja Mukhrin telah dibuang daripada kerajaan kerana akhlak mereka yang keji serta berkomplot untuk menjatuhkan Raja Salman menaiki tahta tempoh hari. Seterusnya membuat kedua-dua putra Abdul Aziz itu tidak dapat mewarisi tahta lagi.

Tetapi mereka tidak akan berhenti disitu saja, mereka pastinya akan kembali semula satu hari nanti dengan sokongan barat dan Amerika. Inilah yang diramalkan akan terjadi atas Raja Salman kelak dimana akan berlaku perang di Arab Saudi. Maka Raja Salman pun membentuk kesatuan ketenteraan negara-negara Islam bersatu yang dianggotai 33 negara Islam dunia termasuk Malaysia bagi memerangi ISIS, Syria, Daeih, Syiah, Barat dan Russia. Manakala mengambil Ihwanul Muslimin sebagai rakan seperjuangan bagi menyekat Mesir. Semua itu adalah anggkara dua adek-adek tirinya yang telah keciwa itu yang sememangnya menjadi duri dalam daging bagi Arab Saudi. Pakatan negara-negara Islam ini amat digeruni semua negara-negara kafir terutama Israil. Walau bagaimana pun apabila isyarat pertama iaitu Metio-metio yang akan melanggar bumi bertubi-tubi sehingga semua teknologi hancur, maka saat itu semuanya kembali seperti zaman dahulu. Peperangan akhir Zaman kelak akan hanya menggunakan peralatan manual seperti zaman Nabi dahulu.

Raja Salman yang terkenal wara’, alhafiz, desiplin dan anti barat ini sedikit demi sedikit telah menjarakkan diri dari Amerika dan Barat. Kepimpinan inilah yang Rasulullah gambarkan didalam hadis-hadis Baginda berkenaan Khalifah Islam akhir zaman diJiza Arab seterusnya membawa munculnya Khalifah Imam al Mahdi. Jadi jika Khalifah yang telah Baginda gambarkan itu telah muncul, ini bererti masa untuk memasuki fasa terakhir bagi dunia ini telah sangat hampir menuju kiamat kubra. Maka kalian harus mempersiapkan diri dari semua arah untuk berhadapan dengan semua itu. Muali sekarang jika kamu membaca risalah ini hendaklah selalu memerhatikan kejadian-kejadian di Timur Tengah dan Barat, serta tak lupa juga selalu memerhati kelangit bumi agar kamu sedar bahawa bumi tempat kamu tinggal dengan segala kemewahan ini akan lenyap dengan sekelip mata saja. Waallahua’lam.BAB 190: CIRI-CIRI AL MAHDI.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Sa’id al Khudri bahawa Nabi saw bersabda, “Akan muncul ditengah-tengah umatku, al-Mahdi. Kalau diringkas, maka jumlahnya ada tujuh. Dan kalau tidak diringkas, maka jumlahnya ada Sembilan (jumlah pentadbirannya antara tujuh, lapan atau Sembilan tahun). Umatku memperolehi kenikmatan yang sama sekali belum pernah mereka dengar. Mereka diberikan makanannya, semantara kamu tidak menyimpan sesuatu pun dari mereka. Dan pada saat itu harta melimpah ruah. Seseorang berdiri dan berkata, ‘Wahai al-Mahdi, tolong berikan aku’. Ia menjawab, ‘Ambillah’”.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, “Al-Mahdi itu dari aku. Dia berdahi luas dan berhidung mancung. Dia memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana ia yang telah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Lalu ia berkuasa selama tujuh tahun”. Diriwayatkan oleh Abdulrazaq, dari Muhammar, dari Abu Harun al-Abdi, dari Muawiyah bin Qurrat, dari Abu Shiddiq an-Naji, dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa ia berkata, “Rasulullah bercakap berkenaan bencana-bencana yang menimpa umat ini. Sehingga seseorang tidak menemui tempat melindungnya dari kezaliman”. Baginda bersabda lagi. “Lalu Allah mengutus seseorang dari anggota keluargaku dan berkat jasanya, bumi penuh dengan keadilan. Sebagaiman sebelumnya bumi dipenuhi kejahatan dan kezaliman. 
Penghuni langin dan bumi redha kepadanya. Langit menumpahkan dengan deras semua titis air hujan yang ada kepadanya, dan bumi pun mengeluarkan semua tumbuhan yang ada didalamnya. Sehingga orang-orang yang hidup pada saat itu berharap sekali agar tidak ada kematian selama tujuh atau lapan atau Sembilan tahun”. 

Diriwayatkan oleg Tirmidzi dari Abdullah bahawa Nabi saw bersabda, “Seandainya umur bumi ini hanya tinggal satu hari saja, Allah akan memanjangkan waktu satu hari tersebut, sehingga Dia mengutus seorang dari umatku atau dari anggota keluargaku. Dia menyamakan namanya dengan namaku dan ayahnya dengan nama ayahku”. Disebutkan dalam hadis marfu Hudzaifah yang cukup panjang, “…Seandainya umur dunia ini hanya tinggal satu hari saja, nescaya Allah akan memanjangkan masa dalam satu tersebut, hingga sampai seorang dari anggota keluargaku. Malaikat berada dihadapannya dan Islam berjaya”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa ia berkata, “Kerana merasa khwatir sepeninggalan Nabi akan menjadi peristiwa, kami lalu bertanya kepada baginda, dan baginda bersabda, “Sesungguhnya ditengah-tengah umatku ada al-Mahdi. Ia akan keluar dan hidup selama lima atau tujuh atau Sembilan tahun’. Kami bertanya lagi, ‘Lalu apa yang akan terjadi?’. Baginda bersabda, “Seseorang akan datang kepada Mahadi dan berkata, ‘Wahai Mahdi, berikanlah aku harta’. Al-Mahdi lalu mengambil harta dan dimasukkan kebaju (orang itu) sebanyak yang ia sanggup membawanya’”.

Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Nu’aim sebuah hadis dari Muhammad ibnu Hanafiyah, dari ayahnya, dari Ali bahawa Rasulullah bersabda, “Al-Mahdi adalah dari golongan kita, wahai ahlul bait. Semoga Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung membangunkannya selama satu malam (atau selama dua hari)”. 


FAKTA:

Sebuah riwayat Ibnu Majah disebutkan dalam kitab bertajuk ‘Asy-Syihab’ iaitu, “Urusan agama itu cenderung dan bertambah sulit. Dunia itu cenderung tertinggal kebelakang dan manusia cenderung menjadi kikir (tidak berzakat). Kiamat tidak akan terjadi kecuali menimpa kepada makhluk manusia yang jahat dan tidak ada al-Mahdi kecuali Isa putra Maryam”. Kata Abu Hasan alias Muhammad ibnu Hasain bin Ibrahim bin Ashim al-Abari, “Terlalu banyak riwayat hadis Nabi yang menjelaskan bahawa al-Mahdi itu berasal dari anggota keluarga baginda sendiri. Ia akan berkuasa selama tujuh tahun dan dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Ia muncul bersama Nabi Isa yang akan membantunya membunuh Dajjal ditanah Palastin. Ketika menjadi imam solat bagi umat ini. Isa ikut solat dibelakangnya sebagai makmum”. 

Ada yang mengatakan berkenaan maksud sabda Nabi saw, “Tidak ada Mahdi kecuali Isa”, ialah tidak ada al-Mahdi yang sempurna (dengan keromah) kecuali Nabi Isa (yang mempunyai Mu’jizat). Penafsiran yang bercelaru boleh menyebabkan salah faham keatas hadis-hadis yang terkesan bertentangan satu dan lainnya. 


BAB 191: TEMPAT KELUARNYA DAN TANDA-TANDA KELUARNYA AL-MAHDI.Telah disentuh dihadapan tadi lagi berkenaan hadis dari Umum Salamah dan Abu Hurairah yang menyatakan bahawa al-Mahdi itu diba’iah sebanyak dua kali diantara Hajaral Aswad dan Makam Ibrahim (di Baitullah). Adalah tidak benar pendapat yang mengatakan bahawa tidak ada yang memba’iah al-Mahdi. Kemudian beberapa riwayat hadis dari Ibnu Mas’ud dan sahabat-sahabat lain ada menyebutkan bahawa pada akhir zaman nanti al-Mahdi akan muncul dari sebelah barat. Ia berjalan kaki sejauh 40 batu menyongsong kemenangan. Berbagai bendera berwarna putih dan kuning mengiringinya. Bendera-bendera yang bertulis nama-nama agung Allah SWT tersebut berasal dari pantai laut bernama Masinah kawasan barat. Bendera-bendera tersebut dibawa bersama kaum yang telah dijanjikan kemenangan serta keberuntungan oleh Allah. Firman Allah didalam surah al Mujaadilah ayat 22 mafhumnya;

“Mereka Itulah golongan Allah, ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan Allah Itulah golongan yang beruntung”.

Berikut ini adalah petikan dari sebuah hadis yang cukup panjang berkenaan al-Mahdi, “…Dari berbagai penjuru berduyun-duyun manusia mendatangi al-Mahdi untuk berbaiat dengannya. Pada waktu itu al-Mahdi berada di Mekah. Tempatnya diantara Hajaral Aswad dan Makam Ibrahim. Ia sebenarnya tidak suka dibaiat untuk yang kedua kalinya setelah manusia membaiatnya yang pertama. Seterusnya al-Mahdi berkata, “Wahai manusia, mari kita keluar untuk memerangi musuh Allah yang juga musuh kamu semua”. Mereka memenuhi permintaannya, malah tiada seorang pun yang menentangnya.

Bersama-sama kaum muslimin semua, al-Mahdi terus berangkat menuju Syria untuk memerangi  Urwah bin Muhammad as-Sufyani serta semua pengikutnya dari suku Kalb. Setelah berhasil menghancurkan mereka, al-Mahdi mencari Urwah. Al Mahdi mendapati Urwah as-Sufyani berada diatas bebatang pokok diatas bukut. Pada waktu itu Sungguh kecewa orang yang tidak ikut memerangi kaum kalb, Walaupun dengan hanya mengucapkan satu kalimah takbir atau memekik satu teriakkan semangat kemenangan”.  

Diriwayatkan dari Hudzaifah bahawa ia bertanya kepada Rasulullah, “Bagaimana dibolehkan memerangi suku kaum Kalb yang sama-sama islam dan beriman?, Baginda bersabda, “Sesungguhnya iman mereka bercampur murtad. Mereka adalah kaum Khawarij yang mengatakan (hokum syariat) berdasarkan pendapat mereka sendiri sahaja bahawa khamar itu hukumnya halal. Selain itu mereka juga memerangi Allah. Sedangkan Allah telah berfirman didalam surah al-Maaidah ayat 33 mafhumnya; “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerosakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balek, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) satu penghinaan untuk mereka didunia dan diakhirat mereka beroleh seksaan yang besar”. Hadis yang lengkap akan dikemukakan nanti, Insyaallah.

Cerita berkenaan al Sufyani ini juga keketengahkan oleh Amar bin Ubaid didalam kitabnya bertajuk ‘Musnad Amar bin Ubaid’. Disebutkan didalam sebuah hadis Mu’awiyah bin Abu Sufyan yang cukup panjang bahawa Nabi telah bersabda, “Sepeninggalanku nanti akan ditakluki sebuah semananjung bernama Andalusia. Tetapi mereka telah dikalahkan oleh orang-orang kafir yang kemudian merampas harta mereka dan beberapa wilayah kekuasaan mereka. Orang-orang kafir itu juga menawan kaum wanita dan anak-anak mereka, merobek-robek tadir kehormatan dan merobohkan rumah-rumah mereka. Sehingga sebahagian besar negara menjadi lengang dan miskin. Sebahagian besar manusia keluar meninggalkan kampung dan harta benda mereka. Maka, semananjung itu diambil aleh oleh orang-orang kafir dan yang tinggal hanyalah sedikit sahaja. Dinegara-negara sebelah barat terjadi kekacauan dan ketakutan. Penduduknya pula dilanda oleh bincana kelaparan dan kesusahan. Fitnah terjadi dimana-mana, sehingga sebahagian besar mereka memakan sebahagian yang lain. Maka, pada saat Itulah muncul seorang lelaki dari hujung barat. Ia berasal dari keturunan Fatimah puteri Rasulullah. Dialah al-Mahdi yang muncul diakhir zaman dan itu merupakan tanda-tanda kiamat yang pertama”. 

Jika menurut saya (Imam al-Qurthubi) peristiwa-peristiwa yang disebutkan didalam hadis Mu’awiyah itu, sebahagian daripadanya telah pun berlaku, Sebahagia besar secara nyata telah pun berlaku pada hari ini. Kita memang boleh melihat kejadian itu dimana-mana melalui Televisions dimana-mana negara. Hanya yang belum ialah munculnya al-Mahdi. Diriwayat kan dari Syarik bahawa dia mendengar, “Sebelum kedatangan al-Mahdi akan terjadi gerhana pada bulan Ramadhan sebanyak 2 kali”.

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dalam kitabnya ‘Sunan ad-Daruquthni’ dari Abu Sa’id al Ushtukhri, dari Muhammad bin Abdullah bin Naufal, dari Ubaid bin Ya’isy, dari Yunus bin Bakir, dari Umar bin Syamr, dari Jabir, dari Muhammad bin Ali bahawa ia berkata, “Sesungguhnya sebelum kemunculan al-Mahdi kita, ada dua tanda yang belum Allah ciptakan dilangit dan bumi. Iaitu terjadinya gerhana matahari pada malam pertama Ramadhan dan terjadi gerhana Matahari pada pertengahan bulan Ramadhan. Kedua peristiwa tersebut belum pernah terjadi semenjak Allah mencipta langit dan bumi”.BAB 192: AL-MAHDI MENGUASI GUNUNG DAILAM, KONSTANTINOPEL, ROMAWI, ANTOKIA DAN ADZ-DZAHAB.


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahawa Rausulullah bersabda, “Seandainya umur dunia ini tinggal satu hari, nescaya Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung akan memanjangkan waktu yang hanya satu hari itu, sehingga seseorang dari ahli keluargaku menguasai gunung Dahilam dan Konstantinopel”. Isnad Hadis ini sahih.

Diriwayatkan dari hadiths Hudzaifah bahawa setelah membaca firman Allah, “Yang demikian itu (sebagai) satu penghinaam untuk mereka di dunia dan diakhirat kelak mereka akan memperolehi siksaan yang besar”. Nabi saw bersabda, ‘…Kemudian al-Mahdi dan tentera kaum Muslimin semua mendatangi kota Antokia sebuah kota besar yang terletak ditepi laut. Dengar lafaz takbir tiga kali, dengan berkat kekuasaan 
Allah, dinding-dinding kota itu runtuh dan berjatuhan kelaut. Sehingga mereka berjaya membunuh penduduknya yang lelaki, manakala yang wanita dan kanak-kanak menjadi tawanan mereka manakala harta-harta mereka dirampas. Setelah  menawan Antokia  ditawan, al-Mahdi membina Masjid-masjid disana dimana kemudiannya dimakmurkan oleh penduduknya. Seterusnya tentera al-Mahdi menuju pula ke Romawi, Konstantinopel dan Kanisah adz- Dzahab. Mereka berhasil menawan Romawi dan Konstantinopel. Disini mereka telah membunuh seramai empat ratus ribu tentera musuh, membebaskan tujuh puluh ribu wanita perawan yang ditawan mereka. Menakluki beberapa kota (orang-orang kafir) dan meroboh benteng-benteng pertahanan mereka, merampas harta benda mereka (orang-orang kafir sahaja), membunuh orang-orang lelaki (kafir sahaja) dan menawan wanita-wanita dan kanak-kanak (kafir itu)’”.

“Kemudian mereka mara menuju ke wilayah Kanisah adz-Dzahab. Disana mereka mendapatkan harta yang pernah diambil oleh al-Mahdi pertama kali dulu. Harta inilah yang telah tinggalkan oleh Kaisar Khan ketika terjadinya penyerbuah ke Baitul Maqadis, dan al-Mahdi masih menemui harta itu semula di Baitul Maqadis. Begitu banyaknya harta itu, hingga harus diangkat dengan tujuh puluh ribu kereta kuda ke Kanisah adz-Dzahzb. Kemudian al-Mahdi harta itu diambilnya kemudaian dipulangkan semula kependuduk Baitul Maqadis”.     

Hudzaifah meneruskan ceritanya lagi, “Aku bertanya kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, mengapa dimata Allah, Baitul Maqadis itu rumah yang sangat mulia dan agung?. Baginda bersabda, ‘Benar… Allah membangun rumah itu untuk Sulaiman bin Daud. Bangunan rumah itui diperbuat dari emas, perak, mutiara, permata yaqud dan zamrud. Dalam proses pembangunannya Sulaiman dibantu oleh makhluk jin yang dicipta Allah tunduk kepadanya. Sehingga mereka siap melakukan semua perintah dab keinginan Sulaiman’.

Aku bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, Bagaimana ceritanya harta-harta itu boleh jatuh ketangan Baitul Maqadis,’. Baginda bersabda, ‘Ketika Bani Israel durhaka dan membunuh para-para Nabi. Allah lalu mengutuskan kepada mereka seorang penguasa Majusi yang zalim selama kurun waktu tujuh ratus tahun. Itulah maksud firman Allah didalam surah al-Israa ayat 5 yang mafhumnya; “Apabila datang janji (seksaan) untuk yang pertama dari yang keduanya. Kami bangkitkan kepadamu beberapa orang hamba Kami yang gagah perkasa, Lalu mereka itu kesana kemari (mencarimu) dalam negeri. Itulah janji yang mesti diperbuat”.   

Penguasa Majusi masuk ke Baitul Maqadis, Disana mereka membunuh kaum lelaki dan menawan kaum wanita dan anak-anak, dan merampas kesemua harta-harta yang terdapat ditempar suci itu. Kerana terlalu banyaknya harta-harta itu sehingga terpaksa menggunakan tujuh puluh ribu kereta kuda. Mereka membawa harta itu kekota Babylon. Seterusnya seratus tahun Bani Israel diperbuat seperti hamba-hamab sahaya. Mereka juga diseksa dengan berbagai seksaan. 

Rupa-rupanya Allah masih merasa kasian kepada Bani Israel. Kerana Itulah Allah mengerakkan seorang penguasa Parsia untuk menolong mereka dari cengkaman penguasa Majisi yang kejam dan zalim itu. Berkat bantuanNya, orang-orang Bani Israel berjaya dibebaskan dan semua harta itu berjaya disita dan dibawa balek semula ke Baitul Maqadis. Lalu Allah memberi peringatan kepada Bani Israel didalam surah Israa’ ayat 8 mafhumnya, ‘Mudah-mudahan Tuhanmu mengasihi kamu. Jika kamu kembali (durhaka dan berbuat dosa), nescaya Kami kembali pula (menyeksa kamu) Dan Kami adakan Neraka Jahanam sebagai penjara untuk orang-orang kafir’. 

Setelah mereka dibawa pulang dari Babylon bersama-sama harta itu, mereka ternyata mengingkari janji dan sumpah mereka (melalui doa-doa mereka) serta kambali menjadi durhaka dan berbuat dosa. Sehingga Allah mengutus pula penguasa Romawi untuk memerangi dan menguasi mereka. Inilah maksud dari firman Allah didalam surah Israa ayat 7 mafhumnya; “Jika kamu berbuat baik, nescaya kamu berbuat baik untuk dirimu, Jika kamu berbuat jahat (balasannya) untuk dirimu juga. Maka apabila sampai janji (seksaan) yang kemudian, (Kami bangkitkan musuhmu) sehingga mereka menghina muka-mukamu dan memasuki Masjid Baitul Maqadis, sebagaimana mereka itu telah memasukinya pertama kali, lalu mereka membinasakan apa yang mereka kuasai dengan kebnasaan (yang hebat)”. Akibatnya nasib Buruk meninpa lagi kepada kaum Bani Israel seperti yang telah diperingatkan Allah tetapi untuk kali ini melalui pemerintah Romawi yang terkenal kejam dan zalim itu. BAB 193: KEJATUHAN KONSTANTINOPEL ADALAH TANDA KELUARNYA DAJJAL DAN TURUNNYA NABI ISA as.                                                                                                                                                                                                                                           

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda; “Kiamat tidak akan terjadi sehingga sampainya pasukan tentera Romawi yang singgah di al-A’maq atau di Dabiq. Sepasukan tentera dari Madinah yang terdiri dari orang-orang pilihan waktu itu keluar untuk menghadapi mereka. Ketika mereka sudah sama-sama bersedia, ketua Pasukan Romawi pun berkata, “Biar kami mendapatkan orang-orang yang telah menawan kawan-kawan kami, kami akan bunuh mereka”. Maka pasukan Madinah pun menjawab,’Tidak..Demi Allah Kami tidak akan menyerahkan saudara-saudara kmi untuk dibunuh.” Setelah itu berlakulah perang”. Satu pertiga dari pasukan Madinah melarikan diri dan Allah tidak akan menerima taubat mereka. Sepertiga lagi terbunuh dan mereka adalah para Syuhada yang paling  utama disisi Allah. Sepertiga lagi memperolehi kemenangan. Mereka tidak terkena fitnah lagi untuk selamanya. Mereka inilah yang kemudiannya berhasil menakluki Konstantinopel”.

“Ketika mereka sedang membahagi-bahagikan harta rampasan perang sambil menggantungkan pedang-pedang mereka pada batang pohon Zaitun, tiba-tiba syaitan berteriak ditengah-tengah mereka, “Sesungguhnya Isa al-Masih telah mengantikan kalian dalam keluarga kalian”. Mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Padahal berita itu palsu. Ketika mereka menuju ke Syria, Syaitan keluar. Ketika mereka sedang mengatur barisan bersiap untuk berperang, mendadak terdengar seruan Iqamah untuj solat. Lalu turunlah Isa bin Maryam menjadi imam solat mereka. Ketika musuh-musuh Allah melihatnya saja, mereka cair seperti garam terkena air mutlaq. Padahal jika Allah membiarkan saja, tentulah mereka semua lebur. Tetapi, Allah mahukan Dajjal itu mati ditanggan Isa al-Masih. Lalu kepada mereka menjadi saksi bahawa Isa al-Masih telah membunuh Dajjal apabila Ia menunjukkan kesan darah Dajjal pada tombaknya”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Maimun ar-Raqi, dari Ya’qub al-Hanini, dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari ayahnya, dari dato’nya bahawa Rasulullah bersabda, “Kiamat tidak akan tiba sebelum tempat berlindung paling rendah bagi kaum Muslimin ada di Baula. Wahai Ali!..wahai Ali !... wahai Ali, wahai putraku, sesungguhnya kalian dan orang-orang sesudah kamu nanti akan memerangi Bani Ashfar, sampai orang-orang Islam pilihan akan keluar menghadapi mereka. Mereka Itulah penduduk Hijaz. Demi Allah, mereka tidak akan takut cercaan orang yang ingin mencerca. Kemudian mereka berhasil menakluki Kostantinopel dengan mengumandangkan bacaan tasbih dan kalimah takbir. Mereka memperolehi harta ghanimah yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Dan ketika mereka sedang membahagi-bahagikan harta ghanimah dengan perisai, tiba-tiba ada orang yang datang dan berkata, ‘Sesungguhnya Isa al-Masih telah pergi kenegeri kamu’. ‘Ingatlah bahawa itu semua dusta’. Orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya sama-sama menyesal’”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, “Apakah kamu pernah mendengar tentang sebuah kota yang satu tebingnya berada dilaut dan yang sebelah lagi didaratan ?. Para sahabat menjawab, ‘Pernah wahai Rasulullah’ Baginda bersabda, ‘Kiamat tidak akan tiba sampai kota tersebut diserang oleh tujuh puluh ribu orang dari keturunan Bani Ishak, Begitu tiba saja mereka terus menyerbunya, Mereka tidak menyerang mereka dengan menggunakan pedang atau anak panah sebaleknya mereka membaca kalimah LA ILLAHA ILLALLAHU WALLAHU AKBAR, maka jatuhlah salah satu tebingnya”. Berkata Tsaur, “Setahu saya baginda bersabda, ‘Salah satu tebingnya yang berada dilaut’.

Kemudian untuk kedua kalinya mereka membaca LA ILLAHA ILLALLAHU WALLAHU AKBAR, maka jatuhlah tebing yang satu lagi. Kemudian untuk kali ketiganya mereka membaca kalimah itu maka terbukalah pintu tembok kota tersebut dan dapatlah mereka memasukinya dan memperolehi harta ghanimah. Ketika sedang asek membahagi-bahagi harta itu, tiba-tiba datang kepada mereka seorang yang berteriak, “Dajjal telah keluar’. Maka mereka meninggalkan kesemuanya untuk kembali (ketanah air mereka)’”. 
Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bahawa ia berkata, “Penaklukan Konstantinopel terjadi hampir bersamaan dengan tibanya hari Kiamat”. Konstantinopel adalah sebuah kota di Romawi. Kota ini akan ditakluki sebelum kedatangan Dajjal. Pasa zaman sahabat Nabi saw, kota ini pernah juga ditawan.

FAKTA:

Setahu saya (Imam al-Qurthubi), berdasarkan keterangan yang dikemukankan oleh ath-Thabari didalam kitabnya bertajuk ‘Tarikh ath-Thabari’, yang dimaksudkan ialah pada zaman Khalifah Saidina Utsman bin Affan. Pada tahun dua puluh tujuh Hijrah, Afrika berhasil ditakluki oleh Abdullah bin Abu Sarah. Pada waktu Utsman bin Affan menjadi Khalifah, Jabatan Gabnur masih disandang oleh Amr Ibnu Ash, dan pada waktu Abdullah bin Abu Sarah adalah (anggota) angkatan perang kemudian diangkat menjadi komender oleh Khalifah Utsman kemudian dihantar ke Africa bersama Abdullah bin Abu Sarah ialah Abdullah bin Nafi bin Qais dan juga Abdullah bin Nafi al-Hashin al-Fihrayini. Setelah berhasil menakluk Africa, Abdullah bin Abu Sarah dan Abdullah bin Nafi melanjutkan perjalanan ke Andalusia. Mereka memasuki wilayah itu melalui jalan laut. Seterusnya Utsman mengurus surat kepada pasukan Islam yang berada di Andalusia yang isinya memerintahkan supaya terus menakluki kota Andalusia dan Konstantinopel.

Jadi berdasarkan keterangan tersebut kota Konstantinopel pernah ditakluki pada zaman itu. Kemudian ia akan ditakluki sekali lagi nanti oleh al-Mahdi, seperti yang duungkapkan dalam riwayat-rawayat hadis diatas tadi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah dipermulaan bab ini, bahawa konstantinopel ditakluki dengan peperangan. Sedangkan berdasarkan keterangan hadis Abu Hurairah diriwayat oleh Ibnu Majah yang baru dibaca itu menyebut bahawa kota Konstantinopel ditakluki hanya dengan membaca kalimah La Illaha Illallahu Wallahu Akbar.

Menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi), mungkin al-Mahdi menakluk Konstantinopel sebanyak dua kali. Yang pertama melalui peperangan dan pertempuran, Manakala yang kedua kalinya melalui kalimah yang membesarkan nama Allah tersebut. Sebagaimana ia menakluki daerah Kanisah adz-Dzahab juga sebanyak dua kali. Ketika al-Mahdi sampai ke Maroco, penduduk Andalusia mendatangi beliau untuk meminta pertolongan agar bersedia membantu mereka untuk menyelamatkan Andalusia dari cengkaman orang-orang kafir Romawi. Dengan dibantu oleh beberapa suku penduduk Maroco yang berperang dengan semangat membeli agama Allah dan syarikat Nabi Muhammad saw. Al-Mahdi berjaya merebut Andalusia dari tangan kafir Romawi tersebut.

Setelah berjaya, semua penduduknya tunduk kepada al-Mahdi. Bahkan mereka memberi berbagai gelaran dan pujian kepadanya. Tidak kurang dari lapan puluh ribu pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki berbaiah kepada Imam al-Mahdi. Allah redha kepada mereka seperti didalam firmanNya didalam surah al-Mujaadallah ayat 22 yang mafhumnya; “…Allah suka kepada mereka dan mereka suka pula kepadaNya. Mereka Itulah golongan (pengikut) Allah. Ingatlah bahawa sesungguhnya pengikut Allah itu orang yang menang”. Mereka rela menjual diri mereka (berjuang kejalan Allah) kepada Allah yang Mahadermawan lagi Mahaagung.

Seterusnya mereka (tentera Imam Mahdi) menyeberangi lautan itu (laut Mediterrean) dan singgah di Hams (Alhambra Spain). Di Masjid Jamik wilayah itu, al-Mahdi naik keatas mimbar lalu bagi menyampaikan Khutbah yang sangat memberi kesan mendalam dihati dan sanubari rakyat. Penduduk Andalusia (Spain dan Portugal) dan kaum muslimin yang ada disana datang beramai-ramai menemui Imam al-Mahdi untuk berbaiah {menggambil semula talqin shadatai dari tangannya, kerana dialah Walikuthubul Zaman dan Badal atau wakil Rasulullah dan Syeikh Mughyideen Abdul Khadir Jailani yang terakhir sebelum datangnya kiamat Kubra} penambahan:

INGATAN: 

Teringat atok akan Pesanan Tuan Guru Syeikh Ahmad Junaidin bahawa “Jika sekiranya ditakdirkan tiada pengganti badal selepas aku, maka kamu tunggulah kedatangan Imam al-Mahdi kerana dialah penutup segala zaman dan badal terakhir sebelum hari kiamat besar”. Maka sekarang ternyata sungguh kata-kata almarhum bahawa kita sebenarnya telah masuk kewilayah paling akhir untuk bertemu dengan Imam al-Mahdi ini apabila tanda-tanda besar kearah itu semuanya telah benar-benar jelas. Maka kepada semua saudara-saudara abjad ku seluruh Malaysia dan Indonesia, kuatkan azam dan tekad mu untuk bersama-samanya dalam kumpulan terakhir bagi mendapat sebaris dengan para syuhada dalam perang akhir zaman ini kerana Itulah janji Allah kepada umat islam semua. 

Kemudian Imam Mahdi mengerahkan kesemua umat islam dan balatenteranya (angkatan yang sangat besar) mara menuju Romawi (Rom Itali melalui Iceland England, France, Belgium, Belanda Netherland, Sweeden, Demark, Switzerland dan Germany, Lithuania, Moscow-Russia,  Porland, Ukrain, Maldova, Czach Republic, Romania, Bulgaria, Hungary kemudian turun ke Austria, Slovnia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montinegro, Albania dan Greece. Sebelum memasuki Geoger, Azerbaijan, Armenia, Iran, Iraq, Turkmenistan, Afganistan dan masuk  semula ke Iran, Kuwit, Bahrin, UAE, Oman, Yaman, Arab Saudi, Turki dan terus ke Syria, Lebanon (Damaskus), Jordan dan terakhir ke Palastain). Disana dia berjaya menaluki sebanyak lebih dari tujuh puluh buah kota dengan cara peperangan dan merampasnya (Seluruh Europa dan Timur Tengah) dengan kekerasan dari tangan-tangan Kafirun itu semua. Oleh kerana diwaktu itu Allah telah menengelamkan benua Asia seluruhnya disebelah Timur (termasuk Malaysia, Indonesia, China dan Russia) dan Benua America dan Kanada termasuk Greesland juga telah lenyap dari bumi ini disebelah barat. Yang tinggal hanyalah separuh benua Europa dan Timur Tengah sahaja. 

Kemudian ketika al-Mahdi memasuki kota Kanisah adz-Dzahab (Vetican City) mereka mendapat banyak harta-harta peninggalan islam yang disembunyikan dan harta-harta yang dikumpulkan oleh orang-orang Kristian dan Yahudi. Kemudian harta-harta rampasan itu dibahagi-bahagi sama rata dengan adil. Al-Mahdi juga berjaya menemui semula Tabut Sakinah peninggalan Nabi Allah Musa, Peti besi yang menyimpan baju besi Nabi Allah Isa as dan sebatang tongkat milik Nabi Allah Musa as. Mengikut ceritanya bahawa tongkat Itulah yang dibawa oleh Nabi Allah Adam sewaktu turun dari Syurga kebumi. Harta-harta itu telah diambil oleh Kaisar Romawi dari Baitul Maqadis, lalu dibawa ke Kanisah adz-Dzahab (Vetican City) yang hingga kehari ini masih tersimpan disitu dan bakal akan dirampas semula oleh Imam Mahdi. 

Mengikut ceritanya, oleh sebab kebodohan kaum Yahudi yang beriman dan pengikut Nabi Musa as dahulu kala mahu merebut untuk memegang tongkat Nabi Musa kerana beranggapan bahawa kaumnya saja yang layak memegang peninggalan tongkat Nabi Musa itu. Oleh kerana Itulah tongkat itu telah dipotong-potong menjadi empat bahagian kerana kaum Yahudi beriman itu mempunyai empat punca kaum yang besar. Oleh kerana perbuatan mereka itu, Allah telah menjadikan mereka seperti manusia yang tidak punya akal walaupun bijak bistari dalam lain-lain hal. Allah juga menjadikan mereka saling berselisih faham sehingga kehari ini.  Hinggalah mereka dikuasi semula oleh orang-orang Majusi (Firaun) yang tidak beriman (kepada Nabi Musa) dan kembali dikuasai oleh orang-orang kafir itu selama 400 tahun. Beruntung juga sebab Allah menghantar Malaikat Jibril menjelma menjadi sekor Unta. Melalui jasa Malaikat Jibril (unta penunjuk jalan) tadi maka mereka berjaya menyebarangi Laut Merah (Mesir Selatan) tampa disyaki oleh musuh mereka hingga tiba ke Mesir (Utara, seberang laut merah atau terusan Suez sekarang) dan menuju ke Jordan dan kemudian ke Jurusalam (Palastain) iaitu “tanah yang dijanjikan Allah” kepada Nabi Musa as. 


BAB 194: TANDA-TANDA KIAMAT.


Mengenai “Bila berlakunya kiamat”, hanya Allah saja yang tahu. Disebut didalam sebuah hadis riwayat Muslim yang menceritakan berkenaan Jibril bahawa Nabi Isa as bersabda tetakala baginda bertanya kepada Jibril, mala jawab Jibril, “Tidak selalu orang yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu daripada orang yang bertanya”. Maksudnya seharusnya Nabi Isa as lah yang lebih tahu.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh asy-Syu’bi bahawa ia berkata, “Jibril bertemu Isa, Isa bertanya, ‘Bula kiamat?’. Jibril mengerak-gerakkan sayapnya dan menjawab, ‘Tidak selalu orang yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Kiamat itu kelihatan dilangit dan dibumi. Tetapi, ia akan datang secara tiba-tiba’. Ini atsar dhaif riwayat Penulis kitab ‘Ad-Dur al-Mantsur’ (VI/150).

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim sebuah hadis dari Makhul, dari Hudzaifah bahawa Rasulullah bersabda, “Kiamat itu ada tanda-tandanya”. Seorang sahabat bertanya, “Apa tanda-tandanya?”. Baginda bersabda, ‘Jika orang-orang fasiq berlumba-lumba membengunkan masjid dan orang-orang jahat mengalahkan orang-orang baik”. Seorang dusun bertanya, “Lalu apa yang hendak diperintahkan kepada kami, wahai Rasulullah?”. Baginda bersabda, “Tinggalkan mereka, dan tetaplah berada di dalam rumahmu”. 


FAKTA:


Menurut para ulama Ahli Sunnah Wal Jemaah, hikmah kenapa kiamat harus didahulukan dengan tanda-tanda yang ditunjukkan kepada manusia, adalah agar mereka bangun dari tidur dan terus bertaubat, seterusnya sebagai anjuran supaya mereka berhati-hati terhadap diri sendiri untuk berbuat apa yang dianjurkan syarak seperti selain bertaubat nasuha, mereka berbuat amal dengan tekun dan yakin sekuat-kuatnya supaya selamat dari fitnah kiamat. Dengan cara ini, mereka tidak akan merasa terkejut dengan kedatangan tanda-tanda kiamat yang datang secara mengejut itu sebab mereka telah redha atas ketentuan Allah dan kada’ dan kadar Nya. 

Tanda-tanda kiamat itu merupakan petunjuk dan isyarat bahawa dunia ini akan segera berakhir. Diantara tanda-tanda besar kiamat ialah seperti keluarnya Dajjal, turunya Nabi Isa yang kemudiannya akan membunuh Dajjal. Keluarnya Yakjud dan Makjud, keluarnya makhluk melata diatas bumi dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Inilah tanda-tanda besar kiamat yang akan diperjelaskan kemudian, Insyaallah.

Berkenaan dengan peristiwa-peristiwa seperti: 
Diangkatnya ilmu, kebodohan yang bermaharajalela (nampak pandai saja) 
Hukum yang boleh dijual beli akibat rasuah. 
Riba menjadi amalan pemimpin untuk memajukan negara. 
Maraknya hiburan muzik, nyanyian, filem dan berlawak yang membuat orang ketawa dan lupa ibadah serta Tuhan.
Banyaknya kedai-kedai serta club-club minuman arak dan ramainya manusia yang menjadi ketagihan arak atau benda-benda yang menghayalkan (seperti dadah dll.).
Wanita menyukai wanita (lesbian) dan lelaki menyukai lelaki (homo)
Perlumbaan membina bangunan tertinggi didunia.
Masjid-masjid dihias indah tapi kosong.
Mengambil pemimpin dari kalangan wanita dan anak-anak
Umat Islam sekarang yang mengutuk umat islam dahulu serta mengutuk keturunan Nabi dan sahabat-sahabatnya.
Membuang hadis sebagai salah satu penentu hukum syarak. 
Belajar agama hanya menggunakan akal fikiran dan logic sahaja.
Banyaknya berlaku jenayah dan kekacauan (demostrasi) dimana-mana.
Mengaku menjadi Tuhan atau Nabi atau Imam Mahdi. 
Membuat agama baru atau aliran yang membawa kesesatan pada umat islam.
Terkejar-kejar untuk menjadi pemimpin serta berebut-rebut untuk memimpin, serta jatuh menjatuh satu antara lainnya dengan fitnah, mengadu domba dll.
Ramai pemimpin kurap, rasuah, menyembunyikan harta awam, curi harta awam, menipu orang ramai, berpura-pura baik, talam dua muka, gunting dalam lipatan, tidak ingat kepada pengikutnya dan pengundinya dan mungkir janji-janjinya.
Rakyat bertambah susah mencari makan sedangkan pemimpin mereka terbahak-bahak ketawa kerana gembira dengan harta-harta yang mereka rompak dari rakyat.
Amalan riba dan bunga dari hutang-hutang yang ditabur dan dipaksa oleh kerajaan kepada rakyatnya menjadi-jadi dimana-mana saja dan dalam apa saja bidang. Rakyat tempat pemimpin memerah dana kerajaannya. 
Kacau bilau disebabkan kemiskinan rakyat dan kesusahan rakyat tidak diambil peduli oleh kerajaan sebaliknya mereka membangga diri setiap hari.
Manusia semakin cenderung kepada kepercayaan kekuasaan selain Allah dan mengambil jin dan syaitan menjadi tuhan dan tempat meminta pertolongan dengan perbuatan syirik, santau, pukau, memperbodoh orang, memuja, menunduk, menyehir, membuat dan menjatuhkan musuhnya dengan menggunakan ilmu hitam, jampi serapah dan peralatan syirik. Mereka sanggup berlaku syirik menduakan Allah demi wang ringgit dan kekuasaan. 

Kesemua yang disebut diatas tadi dan beratus lagi gejala-gejala yang berlaku dihadapan mata anda sebenarnya memang anda ketahui dan alaminya. Tetapi anda tidak akan mampu berbuat apa-apa disebabkan anda adalah manusia kerdil yang tidak punya kuasa untuk membenteras semua kejadian itu. Maka Itulah sebabnya kenapa Kiamat itu wajib hadir dalam kehidupan dunia ini. Untuk menghentikan semua perbuatan-perbuatan manusia rakus, zalim, tidak berperikemanusiaan, tamak haloba, bermuka-muka, penipuan, kerosakan, perompakan harta awam dan tidak punya otak walaupun belajar tinggi melangit. 

Perbuatan terkutuk manusialah yang membawa kehancuran dunia ini. Perbuatan seumpama itu tidak akan ada kesidahannya jika Allah tidak menghancurkan saja dunia ini. Jadi manusialah punca sebenar atas kehancuran dan kiamatnya dunia ini. Justru apabila telah tiba kehancuran mutlakm semuanya itu dan kemudian manusia akan dihisab semua amal perbuatan mereka, barulah mereka faham akan kehendak Allah itu adalah lebih utama dari kehendak sendiri. Tetapi penyasalan itu telah amat jauh terlambat, yang cuma ada diwaktu itu hanyalah hukuman-hukuman berat yang menanti manusia-manusia terkutuk itu didalam neraka-neraka Allah saja. 

Menceritakan kesemua kecabulan dan perbuatan-perbuatan terkutuk manusia seperti yang telah disenaraikan diatas tadi terasa seperti satu perbuatan bodoh kerana jika pun tampa dituliskan kesemuanya itu manusia masih saja tetap tidak akan berubah selagi tidak berlakunya kiamat dihadapan mata mereka sendiri. Betapapun begitu ia perlu juga diceritakan kerana peringatan-peringatan kepada kejadian kiamat dan kepedihan seksa yang Allah sediakan itu adalah merupakan tanggungjawab kita sesama muslim, sama ada pekara itu dipandang sepi saja atau pun mereka-mereka turut insaf akan perilaku mereka. Tetapi yang pastinya disini supaya umat Islam sejagat tahu bahawa Mujizat Nabi Muhammad saw yang tidak menjangkau satu waktu saja benar-benar menampakkan kejadian-kejadian sebenar diwakti sekarang ini Walaupun baginda telah wafat lebih dari 1400 tahun yang lalu. Mujizat yang telah diberikan Allah kepada baginda itu adalah merupakan juga satu peringatan kepada hamba-hamba Nya dan khususnya umat Muhammad sendiri supaya sentiasa bersedia dan mempersiapkan diri kearah perlindungan diri dari seksa hari kiamat.BAB 195: MAKSUD HADIS “DIUTUSKAN AKU DAN KIAMAT SEPERTI DUA JADI INI”Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, “Diutuskan aku dan kiamat seperti dua jari ini”. Baginda menunjukkan (disatukan) antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur sanad oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sekaipun ianya berbeza-beza tetapi kesemuanya merujuk kepada maksud yang sama iaitu kiamat itu sangat dekat dan akan segera tiba, seperti juga firman-firman Allah didalam al-Quran dibeberapa surah seperti;

“Kerana sesungguhnya telah datang tanda-tandanya”. Surah Muhammad: 18

“Telah hampir kepada manusia (masa) perhitungannya, sedang mereka berpaling dalam kelalaian”. Surah Al-Ambiaak: 1

“Hampir datang perintah Allah (hari kiamat), sebab itu janganlah kamu minta disegerakannya. Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan”. Surah an-Nahl: 1

“Telah hampir (waktu) kiamat dan belah bulan (ketika itu)”. Surah alQamar: 1

Diriwayatkan, ketika turunya firman Allah (surah an-Nahl ayat 1) “Hampir datang perintah Allah (hari kiamat)..” Nabi saw melompat kerana terperanjat. Tetapi apabila disambung firman itu “..sebab itu janganlah kamu minta disegerakannya…”, barulah baginda kembali duduk dengan tenang. Menurut sebilangan ulama berpendapat bahawa yang membuat Rasulullah terkejut adalah disebabkan baginda merasa takut yang hari kiamat benar-benar terjadi seketika itu juga. Menurut adh-Dhahhak dan al-Hasan, tanda-tanda kiamat yang pertama ialah Nabi Muhammad itu sendiri.

Diriwayatkan oleh Musa bin Ja’far dari Ja’far bin Muhammad dari ayahnya dari datuknya dari Ali mengatakan, “Diantara tanda-tanda kiamat itu sudah dekat ialah berlakunya penyakit buasir dan kematian mendadak”. 


FAKTA:

Jika Nabi pernah bertanya Jibril berkenaan bila berlakunya kiamat, kemudian Jibril pula menjawab bahawa “Tidak yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya” menunjukkan bahawa Nabi sememangnya tidak tahu bila berlakunya kiamat. Semantara sabda baginda , “Diutuskan aku dengan kiamat seperti (jari-jari) ini”, menunjukkan bahawa baginda tahu bila berlakunya kiamat. Masaalahnya bagaimana kita boleh menerima kenyataan yang bertentangan itu. Jawabnya ialah menerusi Firman Allah didalam surah al-A’raf ayat 187, mafhumnya; “Mereka bertanya kepada engkau tentang bila datangnya kiamat. Katakan, Hanya pengatahuan itu disisi Tuhanku. Tuhanlah yang merangka waktunya, melainkan Dia sendiri berat hal ini dilangit dan dibumi. Ia tidak datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka itu bertanya (soalan ini) kepada engkau, seolah-oleh engkau mengatahuinya. Katakanlah: Hanya pengatahuan itu disisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tiada mengatahui”. Kemudian maksud sabda baginda dalam hadis “Diutusnya aku dan kiamat seperti dua jari ini”, dengan kata lain baginda bersabda, “Akulah nabi terakhir, tiada lagi nabi sesudah aku, yang ada sesudah aku hanyalah hari kiamat”. 

Nabi memberi contoh seumpama dirinya dan hari kiamat, seperti jari telunjuk dan jari tengah yang diletak sejajar tepat disebelahnya. Diantara jari-jari itu tiada lagi jari lain. Itu bukanlah bererti baginda dengan sendirinya mengatahui bila berlakunya kiamat. Sekalipun demikian, kiamat itu pasti akan tiba jua kerana semua tanda-tanda kehadirannya telah banyak diperlihatkan. Didalam Quran Allah berfirman berkenaan tanda-tanda kiamat, “Kerana sesungguhnya telah datang tanda-tandanya”. Maksudnya kiamat itu sudah sangat hampir.

Tanda kiamat yang pertama ialah kewafatan Nabi Muhammad saw itu sendiri, mengingatkan bahawa baginda merupakan Rasul yang terakhir dan Nabi yang hidup pada akhir zaman. Baginda diutus Allah tampa ada lagi pengantara baginda dan hari kiamat. Kemudian baginda menjelaskan tanda-tanda hari kiamat seperti Berikut, “Ketika seorang budak melahirkan tuannya”, dan lain sebagainya yang insyaallah akan dijelaskan lagi nanti. 


BAB 196: PEKARA-PEKARA YANG TERJADI MENJELANG KIAMAT.


Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Kiamat hanya akan terjadi setelah ada dua kelompok besar yang berperang, diantara mereka berlakunya peperangan yang sengit, padahal yang mereka dakwahkan adalah sama (Iaitu Islam) ; setelah dibangkitkan para Dajjal (orang yang mengaku Tuhan dan Nabi) pendusta yang jumlahnya mendekati tiga puluh orang dan semua yang mengaku sebagai rasul utusan Allah; setelah ilmu dicabut; setelah sering berlakunya gempabumi; setelah masa terasa terlalu sangat singkat; setelah fitnah berlaku dimana-mana; setelah banyak berlakunya pembunuhan; setelah harta datang melimpah ruah ditengah-tengah kamu; sehingga pemilik harta bingung siapa yang mahu menerima sedekahnya; setelah seorang menawarkan hartanya kepada orang lain, tetapi dijawab ia sudah tidak memerlukan harta sama sekali”. 

“Kemudian kiamat akan terjadi setelah manusia bersaing mendirikan bangunan-bangunan tinggi; setelah ada orang yang melalui tanah perkuburan dan berkata, ‘Andaikata aku berada ditempatnya’; dan setelah matahari terbit dari tempat terbenamnya, lalu ketika manusia melihat pekara-pekara ini mereka semua beriman dan pekara itu terjadi ketika ‘Tidak lagi bermanafaat lagi iman (ditolak taubatnya) seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau pun dia (belum sempat) mengusahakan amal kebaikan dalam masa imannya”.

“Kiamat akan terjadi ketika dua orang sedang asyik membentangkan pakaian mereka, tatapi kemudiannya mereka tidak jadi berjual-beli atau tidak sempat melipat kembali pakaian-pakaian mereka. Atau kiamat akan terjadi ketika seseorang sedang asyik memerah susu untanya, tetapi tidak sempat meminum susu perahannya itu. Atau kiamat akan terjadi ketika seseorang sedang asyik memperbaiki telaganya, namun tidak sempat meminum airnya. Atau kiamat akan terjadi ketika seseorang yang sedang mengangkat suapan makanannya, namun tidak sempat masuk kemulutnya”. 


FAKTA 1:  

Menurut para Ulama Ahli Sunah Wal Jemaah, hadis Abu Hurairah tadi menghimpunkan tiga belas tanda-tanda kiamat. Selebihnya tidak perlu lagi diperhatikan hurai-huraian salah dan hadis-hadis palsu tentang tanda-tanda hari kiamat yang diperingatkan oleh Nabi saw adalah sebagai merosakkan zaman, berubahnya nilai-nilai agama dan hilangnya kepercayaan kepada agama. Contohnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah dari Anas bin Malik dari Rasulullah yang menyatakan bahawa pada tahun dua ratus Hijrah akan terjadinya kejadian itu dan ini. Atau pada tahun dua ratus sepuluh Hijrah akan terjadi pekara ini. Atau pada tahun dua ratus tiga puluh Hijrah akan berlakunya peristiwa ini. Atau pada tahun dua ratus empat puluh Hijrah akan berlakunya peristiwa ini. Atau pada tahun dua ratus empat puluh Hijrah, matahari akan berhenti selama satu jam, sehingga separuh makhluk jin dan manusia akan binasa. 

Ternyata semua peristiwa yang disebutkan dalam hadis itu tidak berlaku pun, walhal tahun-tahun yang disebutkan itu telah lama berlalu masih saja tidak berlaku apa-apa. Jika yang dimaksudkan tahun dua ratus dihitung selepas kewafatan Nabi sekali pun, masa itu telah berlalu namun kiamat tidak juga muncul. Sejarah terus berlalu dan sehingga sekarang setelah 1400 tahun selepas kewafatan Nabi saw pun masih sahaja kiamat belum terjadi. 

Demikian juga hadis riwayat Abu Sa’id al Khudri dari Nabi saw yang menyatakan bahawa pada tahun lima ratus Sembilan puluh Sembilan Hijrah ditengah-tengah umat islam akan muncul Imam Mahdi yang membawa keadilan ke bumi setelah bumi ini dipenuhi dengan bermacam kezaliman-kezaliman dan juga akan membawa perubahan-perubahan yang sangat diperlukan umat manusia. Begitu juga dengan cerita-cerita yang diutarakan oleh Hudzaifah tadi. Semuanya tidak pernah terjadi. 

Begitu juga dengan penantuan sejarah (ramalan). Tahun lima ratus Sembilan puluh Sembilan Hijrah telah pun berlalu dan yang nyatanya satu pun dari ramalan sejarah itu tidak menjadi kenyataan. Malah di Andalusia terjadi Perang al-Ark yang telah menewaskan ramai anggota tentera Romawi. Kaum muslim tetap didalam keadaan baik-baik saja hinggalah pada tahun enam ratus Sembilan Hijrah. Barulah berlakunya peperangan Iqab yang membawa Korban yang besar pada kaum muslimin. Didalam peristiwa peperangan itu, umat islam di Andalusia telah menghadapi keadaan yang sangat sulit dan terkepong sehingga mereka telah tewas dan dikuasi oleh pasukan musuh kafir. Mereka juga menimbulkan berbagai fitnah ditengah-tengah umat islam yan terus membuat mereka lemah. 

Sepekara yang harus diperkatakan disini, apa juga pengkhabaran yang dibuat oleh Nabi saw itu pasti akan berlaku, Cuma kita tidak mengatahui bila kah waktunya akan berlaku secara pasti. Contohnya seperti bilakah berlakunya hari kiamat itu?. Tiada seorang pun yang tahu bilakah waktunya yang tepat belakunya hari kiamat. Juga menurut keterangan yang saya (Imam al-Qurthubi) dengar dari beberapa ulama, hitungan sejarah seperti yang disentuh oleh hadis riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri itu bermula dari seratus tahun yang telah berlalu seperti dalam sabda Nabi saw, “Seandainya anak muda itu diberi usia panjang, mungkin sebelum menyampai umurnya kiamat sudah tiba”. Berkata Anas bin Malik, “Pada waktu anak muda yang baginda maksudkan itu adalah sebaya dengan saya”. Kemudian didalam hadis yang lain riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari ini, setiap jiwa yang bernafas dimuka bumi ini tidak ada yang akan sampai berumur seratus tahun”. Tetapi ternyata pekara itu tidak juga berlaku. Jadi sebenarnya hari kiamat itu adalah rahsia mutlak milik Allah, tiada Siapa pun tahu akan rahsiaNya itu.

Kemudian didalam Hadis Abu Musa, Abu Sa’id al-Khudri Ibnu Umar dan Jabir, inilah yang dijadikan dalil oleh segelintir ulama mengatakan bahawa Nabi Allah Khidir telah meninggal dunia. Sedangkan, menurut ats-Tsa’labi seperti yang telah dikemukakan didalam kiatabnya bertajuk ‘Al-Ara’is’, bahawa Nabi Allah Khidir itu adalah seorang Nabi yang masih hidup namun tidak terjangkau oleh pandangan mata manusia. Menurut Amar bin Dinar, Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Ilyas itu masih hidup dimuka bumi ini. Mereka hanya akan meninggal dunia apabila Al-Quran diangkat Allah kelangit sebelum hari kiamat nanti. Menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi) yang bersetuju dengan pendapat itu, yang juga merupakan pendapat yang sahih seperti penjelasan tentang surah al-Khafi yang saya kemukakan didalam kitab bertajuk ‘Jami’ Ahkam Al-Quran’.


FAKTA 2:


Sebahagian besar dari tigabelas tanda-tanda kiamat yang diutarakan oleh hadis riwayat Abu Hurairah tadi adalah merupakan tanda yang sangat jelas dan telah pun berlaku sebahagiannya. Diantaranya ialah sabda Nabi saw, “Kiamat akan terjadi setelah ada dua kumpulan besar (kaum Islam) berperang (sesama sendiri), padahal dakwah mereka sama (islam)”. Yang baginda maksudkan telah pun berlaku dimana kumpulan Mu’awiyah bin Abu Sufyan dan kumpulan Ali bin Abu Talib dalam perang Shiffin. Sebagaimana yang telah dikemukakan didalam kitab ini dimukasurat hadapan. Menurut al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi, Itulah awal bincana yang sangat serius dalam Islam. 

Tetapi menurut saya (Imam al-Qurthubi), awal bincana Islam itu sudah bermula sejak kewafatan Nabi saw lagi, kemudian kewafatan Umar Ibnu Khaththab. Dengan kewafatan Nabi saw maka terputus sudah wahyu dan nurbuwaat Allah. Ini seterusnya membawa kemunculan kejahatan kerana pada waktu itu banyak orang-orang Arab menjadi murtad dan sebagainya. Akibatnya, kebajikan menjadi berkurangan. Setuasi inilah yang membuat beberapa orang Sahabat itu menjadi sangat terkesan. Mereka seolah-olah hilang pedoman, hilang keyakinan dan sukar untuk menerima kenyataan yang telah terjadi dengan cara tiba-tiba. Contohnya setelah kewafatan Saidina Umar Ibnu Al Khaththab, berbagai fitnah tercetus dan kemudian Saidina Uthman Affan pula dibunuh. Itu telah menjadi kada dan kadar Allah serta sememangnya takdir Allah telah ditetapkan terjadi pembunuhan itu.

Berkenaan sabda Nabi saw, “.. Setelah dibangkitkan Dajjal pendusta”. Menurut pengertian bahasa, perkataan Dajjal itu memiliki banyak maksudnya. Salah satu ialah pendusta seperti yang dikemukan dalam hadis tadi. Disebutkan didalam ‘Sahih Muslim’, “Pada akhir zaman nanti akan muncul Dajjal pendusta…”. Sabda Nabi saw lagi, “Jumlahnya mendekati tiga puluh”. Jumlah itu diperkuatkan lagi dengan riwayat hadis oleh Al-Hafiz Abu Nu’aim dari Hudzaifah bahawa Rasulullag bersabda, “Ditengah-tengah umatku akan muncul dua puluh tujuh Dajjal atau pendusta. Diantara mereka empat daripadanya adalah wanita. Aku adalah Nabi terakhir dan tiada lagi Nabi setelah aku”. Menurut al-Qadhi bin Iyadh, hadis tersebut sudah cukup jelas. Seandainya ada lagi manusia yang telah hidup sejak zaman Nabi saw. Sampai sekarang dan sanggup mengaku sebagai pengganti Nabi saw, itu bererti mereka memasukkan diri mereka kedalam golongan yang sesat. Akan kita perolehi jumlah mereka seramai dua puluh tujuh orang pendusta ditengah-tengah umat dari dahulu hinggalah sekarang. Bagi mereka-mereka yang mahu membaca kitab-kitab sejarah dan hadis-hadis, maka merekalah yang mengatahui kebenaran.

Sabda Nabi saw, “…Setelah ilmu dicabut..”. Maksudnya, setelah tiada lagi ilmu didada kerana telah dipadamkan kesemuanya oleh Allah. Manusia sudah tidak punya ilmu langsung dan sudah tidak tahu untuk beramal, sehinggalah yang tinggal hanyalah teori-teori kefahaman untuk mencari kebenaran mengikut logic akal. Pekara ini akan diperjelaskan lagi nanti, insyaallah. Kemudian Nabi saw bersabda, “…Setelah banyak terjadi gempa.” Menurut Abu Faraj Ibnu Jauzi, Pekara itu telah pun banyak terjadi disana sini. Antaranya seperti di Iraq, Andalisia (Spenyol) dan banyak lagi tempat-tempat lain.

Sabda Nabi saw, “Setelah zaman (masa) terasa singkat.” Ada ulama yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan itu ialah setelah seluruh manusia mengalami krisis agama. Sehingga ditengah-tengah mereka sudah tidak ada orang yang mahu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Seperti yang telah berlaku sekarang ini yang telah didomanasi oleh sifat kefasikan, kezaliman dan kemaksiatan. Sehingga pekara maksiat dihadapan mata pun tidak mahu dibenteras. Disebutkan didalam kitab bertajuk ‘Asy-Syu’bul Iman’ dari Hasan al-Basri berkata, “Manusia akan selalu didalam kebaikan sepanjang keadaan mereka masih beragama. Tetapi jika keadaan mereka sudah sama saja, mereka akan binasa”. Maksudnya, manusia dalam keadaan baik selama diantara mereka masih ada orang-orang soleh, yang menjadi tempat rujukan dan lindungan ketika belaku bincana dengan diharapkan daripada doa-doa mustajab mereka.

Sabda Nabi saw, “..Setelah ditengah-tengah kamu banyak harta melimpah, sehingga pemilik harta merasa bingung kerana tidak ada yang mahu menerima sedekahnya.” Satu hari nanti, pekara ini pasti akan berlaku. Kemungkinan juga semasa pemerintahan Imam Mahdi dan Nabi Isa as kelak. Kemudian sabda Nabi saw, “..Setelah manusia berlumba-lumba membangun bangunan-bangunan tertinggi.” Ini pasti umat Islam di Malaysia sangat tahu akan hal ini, sudah ada menara berkembar pun masih saja mahu membena lagi bangunan lebih tinggi semata-mata kerana untuk menunjukkan diri mereka lebih hebat.

Sabda Nabi saw, “…Setelah seorang yang lalu tanah perkuburan orang dan ia berkata, ‘Seandainya aku yang berada didalam kubur ini.” Jikalau hingga ketaraf sehingga mereka berkata demikian kerana sudah tidak tahan melihat kerosakan, banyaknya bincana, malapetaka yang terjadi disekelilingnya (telah hilang harapan sama sekali untuk hidup). Seperti seorang ulama yang sudah hilang daya upayanya. Seperti seorang yang bodoh disuruh menjaga sebuah Jabatan Kehakiman yang tidak tahu menegakkan hokum. Kezaliman yang berlaku dimerata tempat tampa dapat dibenteras. Maksiat yang berlaku disiang hari dan terus dibiarkan. Para pemimpin yang menindas rakyatnya dengan rakus, yang hanya mementingkan dirinya dan kawannya saja. Pembunuhan rakyat tampa belas kasihan oleh pemimpin dan tidak boleh dibenteras. Semua ini telah dapat disaksikan sekarang ini dihadapan mata tampa boleh diperbuat apa-apa oleh sesiapa juga. Disebut didalam sebuah hadis bersumber dari Abu Isa al-Ghiffari bahawa Nabi saw bersanda, “Lekaslah beramal sebelum timbunya enam pekara…”. Maksudnya enam pekara mungkar seperti yang telah disebutkan itu.

Diriwayatkan oleh Hakim dari al-A’masy bin Sulaiman bin Mahran, dari Amr bin Murrat, dari Abu Nadhrah, dari Abdullah bin Shamit bahawa ia mendengar Abu Dzar berkata, “Hampir tiba kepada manusia suatu zaman dimana orang miskin merasa senang seperti Abu Usyrah yang merasa senang terhadap zaman sekarang ini. Kemudian seseorang merasa senang dapat bersembunyi dari penguasa dan seperti manusia sekarang ini merasa senang kerana dikenali dan dihormati oleh pemimpin. Pada zamani itu jika ada orang yang mengusung mayat ditengah pasar, salah seorang dari mereka mengaru-garu kepala dan berkata, ‘Seandainya aku yang menjadi jenazah itu’. Abdullah bertanya, ‘Wahai Abu Dzar, adakah itu merupakan pekara yang sangat besar?’. Abu Dzar menjawab, ‘Benar, saudara keluargaku. Besar sekali…besar sekali’”.

Menurut saya (Imam al-Qruthubi), Itulah zaman dimana kebatilan menguasi kebenaran, dan anak-anak sudah menguasi tuannya. Zaman ketika orang sudah menjual hukum dan ia direstui oleh para penguasa. Sehingga hukum seperti barang jualan dan kebenaran menjadi barang mahal yang tidak dapat dibeli. Zaman ketika ajaran-ajaran agama menjadi tongang terbalik, hukum-hukum Allah diubah, pengdustaan-pengdustaan sangat jelas ditelinga dan makanan-makanan haram sudah sangat disukai. Kemudian pemimpin mengambil riba sebagai unsur untuk mentadbir negara.

Allah berfirman;

“…Barang Siapa yang tidak menghukum menurut yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang kafir.” Al-Maa’idah ayat 44

“…Barang Siapa yang tidak menghukum menurut yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang aniaya.” Al-Maa’idah ayat 45

“… Barang Siapa yang tidak menghukum menurut yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang fasiq” Al-Maa’idah ayat 47

Menyentuh berkenaan orang yang menggantikan hukum-hukum Allah atau yang seumpama dengannya, Nabi Muhammad saw bersabda didalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, “Sesungguhnya kamu akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kamu, sejengkal deni sejengkal dan sehasta demi sehasta. Bahkan sekalipun mereka masuk kedalam lubang biawak, kamu akan ikut memasukinya”. Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang Yahudi atau Nasrani’. Baginda bersabda, ‘Siapa lagi!’”.

Sabda Nabi saw, “…Setelah matahari terbit dari tempatnya terbenam.” Berkenaan pekara ini akan dijelaskan kemudian nanti, insyaallah.


TAMBAHAN 1:

Diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Nu’aim dari Tsabit bahawa Rasulullah bersabda, “Pada akhir zaman Nanti akan muncul orang-orang yang tekun berabadah tetapi bodoh dan orang-orang yang suka membaca al-Quran tetapi fasiq.” Hadis dari Tsabit ini gharib yang saya (Imam al-Qurthubi) tulis ialah hadis dari Yusuf bin Athiyah dari Tsabit seorang qadhi warga Basrah. Maksud Imam al-Qurthubi ialah maksud hadis ini sahih kerana ia sesuai dengan kenyataan dari Abu Nu’aim yang meriwayat bahawa Makhul berkata, “Akan datang kepada manusia suatu zaman dimana ulama mereka lebih busuk dari bangkai keldai”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi didalam kitabnya bertajuk 'Nawadir al-Usul' dari ayahnya, dari Hausyab bin Abdul Karim, dari Hammad bin Zaid, dari Aban, dari Anas bahawa Nabi saw bersabda, "Akan muncul pada akhir zaman para 'qurra' (orang yang suka membuat kelakar untuk membuat halayak ketawa terbahak-bahak) yang suka bersenda-gurau, Barang siapa yang mendapati diri mereka dizaman tersebut, hendaklah ia memohon perlindungan Allah dari syaitan yang terkutuk. Mereka itulah orang-orang yang busuk. Kemudian akan muncul orang kebal, sehingga pada waktu itu ia tidak merasa malu lagi berbuat zina. Orang yang tetap memegang agama mereka pada waktu itu seperti orang memegang bara api, dan orang yang tetap memegang agamanya dikala itu pahalanya seperti pahala lima puluh orang.' Para sahabat bertanya, 'Adakah ia dari golongan kita atau dari golongan mereka?.' Banginda bersabda, 'Ia dari golongan kamu.'".

Diriwayatkan oleh ad-Darimi alias Abu Muhammad, dari Muhammad ibnu Mubarak, dari Sharaqah bin Khalid, dari Ibnu Jabir, dari seorang guru dengan panggilan Abu Amr, dari Mu'adz bin Jabal bahawa ia berkata, "Al-Quran akan rosak dihati beberapa kaum seperti pakaian yang rosak. Mereka berlumba-lumba membacanya tampa mendapat manafaat dan kenikmatan daripadanya. Mereka adalah seperti orang memakai pakaian dari kulit mahal tetapi berhati serigala. Amal-amalan mereka didorong oleh untuk menunjuk-nunjuk dan mengikut hati yang riak, bukan takut kerana Allah. Jika menginginkan sesuatu mereka akan berkata, 'Kita pasti akan dapat'. Bila mereka melakukan kesalahan dan dosa, mereka akan berkata, 'Allah pasti akan ampunkan kita. Kita tidak menyekutukan Allah dengan suatu apa pun'". Sedangkan Allah sedikit pun tidak menerima apa-apa daripada manusia seumpama ini. 

Dalam bab yang menjelaskan berkenaan firman Allah, "Dan bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu". Telah dikemukan sebuah hadis dari Al-Abbas bin Abdul Mutalib yang petikkannya antara lain menyebut, ".. Kemudian akan muncul beberapa kaum yang rajin membaca al-Quran. Setelap kali selesai membacanya mereka akan berkata, 'Siapa yang lebih baik bacaannya daripada kami? Siapa yang lebih tahu membaca daripada kami? Seterusnya baginda menoleh kepada para sahabat-sahabatnya dan bersabda, 'Apakah menurut kamu semua mereka diantara umat ini dan mereka itulah yang akan menjadi bahan bakar Neraka'". Maksudnya itu adalah umat-umat akhir zaman.


TAMBAHAN 2:

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga pingul-pingul wanita suku Daus bergoyang-goyang sekitar dzul khalashah, iaitu patong berhala yang disembah oleh suku kaum Daus pada zaman jahiliah".

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Malam tidak akan berlalu sebelum ada seorang lelaki yang dipanggil Jahja' berkuasa".

Diriwayatkan oleh Muslim lagi dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga ada seorang lelaki dari Qahthan yang menghalau manusia dengab tongkatnya".

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga muncul api dari tanah Hijjaz yang menerangi batang-batang leher unta di Basrah".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, "Sebelum hari kiamat, akan keluar api dari Hadramaut." Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa perintahmu kepada kami semua?'. Baginda bersabda, 'Kamu semua harus tinggal di Syria'.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, "Tanda-tanda kiamat yang pertama ialah api yang mengiringi manusia dari timur ke barat."

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Hudzaifah al-Yaman bahawa Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman Nya, kiamat tidak akan terjadi sampai kamu membunuh imam-imam kamu sendiri, berkelahi dengan menggunakan pedang-pedang kamu dan orang-orang jahat menguasi dunia kamu". Hadis gharib ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Diriwayatkan oleh Abdulrazaq, dari Mu'ammar, dari Asy'ats bin Abdullah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Hurairah bahawa ia bercerita, "Seekor srigala mendatangi sekawan lembu yang sedang dipelihara oleh seorang pengambala, lalu srigala berjaya mengambil seekor. Tetapi pengambala berjaya mengejar dan merebut kembali lembu itu daripada srigala. Sambil duduk diatas sebuah bukit kecil srigala itu berkata, 'Aku sudah berusaha mendapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadaku, tetapi kamu merampasnya kembali dariku'. Seorang Yahudi yang melihat kejadian itu sungguh merasa hairan kerana ada srigala boleh berkata-kata. Kemudian srigala itu berkata kepada orang Yahudi itu, 'Seharusnya kamu lebih hairan kepada seorang lelaki yang tinggal disebuah kebun kurma yang terletak diantara dua tanah yang tidak berpasir. Dia boleh memberikan berita kepada kamu berkenaan masa lalu dan masa akan datang setelah peninggalan kamu nanti'. Orang Yahudi itu menemui Nabi saw. Setelah menceritakan peristiwa itu kepada baginda, orang Yahudi itu pun memelok agama Islam. Kemudian baginda bersabda, 'Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda yang terjadi sebelum hari kiamat. Hampir saja terjadi ada seorang yang pergi dan baru pulang setelah hujung cemetinya dan tali sepenuhnya berkata-kata memberitahu kepadanya apa yang terjadi pada keluarganya sepeninggalannya.'"

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda,"Kiamat tidak akan terjadi sebelum harta melimpah ruah, sebelum ada seseorang yang mengeluarkan zakat hartanya namun ia tidak bertemu seorang pun mahu menerima zakatnya, dan sebelum tanah Arab kembali menjadi tanah lapang yang bertumbuhan dan bersungai."


FAKTA 3:

Didalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslimterdapay sebuah riwayat yang menyatakan bahawa Rsulullah pernah mengutus Jarir bin Abdullah al-Bajili kenegeri kufur itu. Bersamanya ada seratus lima puluh orang dari suku Akhmas. Jarir menghancurkan Dzul Khalashah dan membunuh semua orang yang ada disitu. Menurut Ibnu Duraid, Dzul Khalashah atau Dzul Khulushah adalah rumah berhala milik suku Daus, suku Khtas'am, suku Jabilah dan orang-orang Arab jahiliah yang tinggal dinegeri mereka. Ada yang mengatakan bahawa Dzul Khalashah adalah milik Amr bin Luhayyi yang ia pasang didataran rendah Kota Mekah sebelum muncul berhala-berhala lain diberbagai tempat. Bagi para pengikut Amr bin Luhayyi, berhala mereka dihias dengan kalong dan balutan kain sutera halus berwarna putih. Mereka biasanya mengadakan upacara penyembelihan binatang dekat tempat berhala-berhala itu. Dzul Khalashah adalah Ka'bah Yamani.

Apa yang sebenarnya maksud hadis itu ialah mengatakan bahawa suku Daus itu akan kembali murtad dan menyembah berhala mereka semula diakhir zaman kelak. Kaum wanita mereka berpusu-pusu mengelilingi tempat itu untuk sembayang. Peristiwa itu terjadi ketika semua orang yang didalam hati mereka masih ada rasa iman sebesar sebiji zarah atau sebiji sawi sekalipun telah meninggal dunia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Muslim dari Aisyah bahawa Nabi saw bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum Lata dan Uza disembah kembali.."

Sabda Nabi saw, "..Yang menghalau manusia dengan tongkatnya." ini merupakan ungkapan betapa pada akhir zaman nanti orang-orang akan tunduk kepada seorang lelaki dari Qahthan tersebut. Jadi kata tongkat itu bukan dalam erti kata sebenar, tetapi bermaksud lambang kekuatan dan kekuasaan lelaki dari Qahthan itu terhadap manusia-manusia yang hanya menggunakan tongkatnya ia boleh menghalau mereka seperti seorang pengambala kambing yang mengawal ternakkannya dengan menggunakan tongkat. Barangkali orang dimaksudkan itu disebut sebagai al-Jahja'.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Aidz bin Amr, salah seorang sahabat yang ikut serta dalam peristiwa baiah dibawah pohon bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seburuk-buruk pengambala adalah pengambala yang kejam". Baginda menjadikan pengambala yang kejam sebagai pemimpin yang jahat.

Berkenaan sabda Nabi saw berkenaan, "Sampai muncul api ditanah Hijaz", sebenarnya peristiwa ini telah pun terjadi. Peristiwa kejadian gempa bumi yang luarbiasa dahsyatnya dan kemudian kemunculan api yang sangat besar, kejadian ini bermula pada malan hari Rabu 20 Jamadilawal tahun 554H hingga berakhir pada hari Jumaat pagi. Setelah gempa bumi berhenti sejenak, muncul api dari rekahan-rekahan tanah dilembah Tan'im diatas tanah tidak berpasir yang dikelilingi beberapa desa. Setiap rombongan karbilah yang melalui api itu akan ditelahnya. Kemudian muncullah sungai api berwarna merah dan hijau yang membentuk sebuah gelombang besar dengan bunyi gerun halilintar yang menerjah batu-batuan dan gunung-gunung dihadapannya. Gelombang api itu juga membentuk sebuah kawah dengan runtuhan tebing-tebing gunung besar. Berkat doa Nabi Muhammad saw terhadap Madinah, kota ini selamat ketika dilalui api ini kerana tiba-tiba berhembus angin sejuk yang mengepong dan menghalau api itu. Akhirnya gelombang api tersebut berhenti disalah satu desa diwilayah Yaman yang terus membakarnya.

Menurut cerita-cerita legendari, konon pernah berlaku kemunculan api yang lain lagi di Madinah sehingga boleh dilihat dari Mekah dan dari gunung-gunung di Basrah. Dikatakan bahawa api itu membakar dan menghancur-leburkan semua bangunan ditanah haram (Madinah) tersebut sehingga selepas kebakaran itu yang hanya kelihatan hanyalah puting-puting tembok dan tiang-tiang yang masih berdiri. Seterusnya api itu menyerang Baghdad yang sedang dikuasai oleh tentera Tartar dikala itu. Api ini memasuki kotanya dan menelan semua yang berada didalamnya. Kemudian manusia menjadi penik, ketakutan dan lintang-pukang yang mengila. Setelah kehancuran bangsa Tartar ini, manusia kemudian hidup tampa ada khalifah, Imam dan tampa ada hukum untuk mengawal mereka. Akibatnya bincana kehancuran peradaban, nilai hidup dan bermasyarakat semakin bertambah serta kekacauan menjadi-jadi, seandainya tiada pertolongan dari Allah dengan segera diwaktu itu (kelahiran Nabi Muhammad saw) hancur binasalah seluruh manusia itu.

Mungkin juga api yang dimaksudkan Nabi saw didalam sabdanya, "Sebelum kiamat akan muncul api dari Hadhramaut", adalah juga api yang dimaksudkan didalam hadis riwayat Hudzaifah bahawa Rasulullah bersabda, "Api yang memburu kamu pada hari ini, adalah api yang pada hari ini baru saja padam disebuah lembah bernama Barhuts. Dilembah itu manusia diliputi azab pedih yang menimpa jiwa dan harta-harta mereka, kemudian mengelilingi dunia dalam masa lapan hari dan yang terbang laksana angin dan awan. Panasnya dimalam hari lebih dahsyat daripada panas disiang hari. Suaranya mengegar antara langit dan bumi bagaikan halilintar yang menyambar. Ia berasal dari kepala-kepala makhluk yang dekat dengan Arasy". Hudzaifah bertanya, 'Wahai Rasulullah, Apakah pada waktu itu ia akan menimpa orang-orang beriman juga?'. Baginda bersabda, 'Pada hari itu tiada lagi orang yang beriman. Mereka itu lebih bodoh dari keldai. Mereka melakukan persetubuhan macam binatang (secara terbuka ditepi-tepi jalan) dan ditengah-tengah mereka sudah tidak ada yang mempedulikannya'". Hadis ini diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Nu'aim dalam bab Makhul alias Abu Abdullah Imam penduduk Syria dari Abu Salamah dari Hudzaifah.

Berkata Ibnu Dahyat, "Jika ada makhluk selain manusia yang boleh berkata-kata. Pekara itu tidak akan sama sekali berkaitan dengan kebodohan dan ketakutan. Tetapi semata-mata kerana kekuasaan Allah yang boleh berbuat apa saja, pada bila-bila masa dan dimana jua pun. Dia Mahaberkehendak kerana Dia sememangnya Mahaberkuasa, Maha Mencipta dan Mahapenyayang. Batu dan pokok pernah memberi salam kepada Nabi saw seperti layaknya manusia, yang telah diterangkan didalam beberapa buah riwayat hadis. Sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Nabi saw didalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahawa lembu dan serigala juga boleh berkata-kata.

Sabda Rasulullah saw, ".. Sebelum tanah Arab kembali menjadi tanah lapang yang bertumbuhan dan bersungai", merupakan satu berita akan muncul kebiasaan manusia disuatu masa akan datang dinegara Arab itu yang akan membina sistem pertanian dan perumahan serta sistem saliran. Membina ladang-ladang pertanian yang subur seperti apa yang telah berlaku sekarang ini. Pelahan-lahan ia akan meliputi seluruh negara Arab itu. Hadis Nabi saw adalah suatu Mukjizat kebenaran dan pasti akan terjadi.


TAMBAHAN 1:

Diriwayatkan oleh Ahmad, dari Abu Umar bin Abdul Barr, dari Abu Mas'ud bahawa Nabi saw bersabda, "Menjelang hari kiamat, salam hanya diucapkan kepada orang-orang tertentu sahaja, perdagangan marak sehingga seorang wanita harus membantu suaminya berdagang, siratulrahim diputuskan, buku-buku muncul dengan banyak, kesaksian dusta ramai diucapkan dan kesaksian jujur disembunyikan".

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Ibnu Fudhalah, dari al-Hasan, dari Amr bin Tas'labah bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat ialah kamu memerangi satu kaum yang alas kaki mereka diperbuat dari bulu. Sesungguhnya antara tanda-tanda kiamat ialah kamu memerangi kaum yang wajah mereka seperti topi. Dan sesungguhnya antara tanda-tanda kiamat ialah maraknya perdagangan dan banyaknya kemunculan buku-buku". Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak bin Fudhalah dari al-Hasan bahawa Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum ilmu diangkat, harta melimpah, buku-buku bermunculan dan perdagangan marak". 

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Abdullah bin Mas'ud bahawa ia berkata, "Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat ialah Masjid dijadikan jalan, orang hanya mahu mengucapkan salam kepada orang yang dikenali saja, seorang lelaki dan isterinya sama-sama berniaga, maskahwin wanita dan harga kuda yang cukup mahal menjadi murah dan akan kekal murah sehingga hari kiamat". 


TAMBAHAN 2:

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Mu'awiyah bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat itu ialah berkurangannya ilmu, munculnya kebodohan, maraknya perbuatan zina dan sedikitnya jumlah kaum lelaki hingga lima puluh wanita berbanding seorang lelaki". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Anas. 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Musa bahawa Nabi saw bersabda, "Akan datang kepada manusia satu zaman dimana seseorang berkeliling membawa sedekah berupa emas namun ia tidak menemukan sesiapa pun yang mahu menerimanya, dan seorang lelaki terlihat diikuti oleh empat puluh wanita yang meminta untuk menjadi suami mereka kerana jumlah lelaki yang sedikit dan jumlah wanita yang banyak".


FAKTA 4:


Dikatakan diantara faktor megapa kamu lelaki menjadi sedikit ialah kerana mereka kebanyakkannya mati didalam pertempuran-pertempuran akhir zaman maka isteri-isteri mereka menjadi janda. Mungkin juga jumlah kelahiran anak perampuan lebih ramai dari anak lelaki. Oleh sebab itu kaum wanita terpaksa mengejar dan merebut kaum lelaki untuk dijadikan suami bagi memenuhi keperluan keluarga dan untuk menjaga mereka. Pekara ini telah dijelaskan dalam beberapa hadis terdahulu.

Sahabat saya, Abu Qasim, adek guru saya (Imam al-Qurthubi) Abu Abbas alias Ahmad bin Umar bercerita kepada saya bahawa ia pernah menampung sekitar lima puluh wanita didalam suatu tempat kerana khawathir mereka akan diambil oleh musuh sebagai tawanan. Ia kemudian melepaskan mereka setelah musuh pergi. 

Adapun maraknya masaalah zina itu dikatakan berlaku dibeberapa perkampungan di Mesir. Demikian juga dengan masaalah krisis ilmu dan munculnya kebodohan yang melanda seluruh negara. Ia bermaksud krisis ilmu disebabkan pengamal ilmu, seperti yang diperkatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud dan dikutip oleh Ibnu Mubarak, "Hafal al-Quran itu bukan bererti hafal huruf-hurufnya. Tetapi menegakkan hukum-hukumnya."


BAB197: ILMU DIANGKAT.


Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara sekaligus setelah Dia memberikannya kepada kamu. Tetapi, Dia mencabutnya daripada mereka bersama dengan dicabutnya nyawa para ulama berserta ilmu mereka. Sehingga yang tinggal hanya orang-orang bodoh yang memberi fatwa berdasarkan pendapat mereka. Mereka sesat dan menyesatkan."

Dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, "..hingga ketika tidak ada seorang pun ulama yang masih hidup, manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka ditanya lalu memberikan fatwa yang tampa berdasarkan ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan."

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Salamah bin Hijr bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Diantara tanda-tanda kiamat ialah jikalau jemaah masjid berebut untuk menjadi imam kerana mereka tidak menemui imam yang boleh memimpin mereka solat."

Semua yang disebutkan didalam riwayat-riwayat berkenaan ilmu yang telah diangkat diatas tadi telah pun berlaku pelahan demi pelahan hingga umat islam tidak menyedari bahawa mereka telah kehilangan punca ilmu iaitu ulama-ulama yang jujur telah pergi meninggalkan mereka bersama-sama ilmu-ilmu mereka. Memang benar ada pula murid-murid yang telah menulis inti sari ilmu guru-guru mereka sebelum guru mereka meninggal dunia. Itulah dikatakan bahawa muncul banyak buku-buku hasil tulisan anak murid. Lepas itu anak murid kepada anak murid dan seterusnya yang semakin lama semakin jauh dari rahmat Allah sebab penulis-penulis baru tidak mengamal apa yang mereka tulis. Inilah diantara punca ia disebut sebagai salah satu daripada tanda-tanda kiamat kelak. BAB 198: BUMI MENGELUARKAN HARTANYA. 


Diriwayatkan oleh para-para imam (Bukhari dan Muslim) dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Sungai Eufrat sudah hampir kering dan memunculkan gunung emas. Maka siapa yang berada disitu, janganlah mengambil apa-apa darinya". Didalam riwayat lain disebutkan, "...gunung dari emas." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari.

Didalam riwayat yang lain, Muslim menambah, "Orang yang sering berbunuhan untuk mendapatkannya (emas-emas itu), maka dari setiap seratus orang ada sembilan puluh sembilan yang terbunuh dan orang yang berkata, 'Aku berharap, mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu." Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "..Lalu orang-orang terbunuh kerananya. Setiap sepuluh orang akan terbunuh sembilan orang."

Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Bumi akan memuntahkan potongan-potongan dari dalam perutnya seperti tiang dari emas dan perak. Lalu datang seorang pembunuh dan berkata, 'Kerana ini aku dibunuh.' Kemudian datang seorang yang memutuskan tali siratulrahim dan berkata, 'Kerana ini aku memutuskan hubungan kekeluargaanku'. Lalu datang pula seorang pencuri dan berkata, 'Kerana ini tanganku dipotong.' Kemudian mereka semua meninggalkannya (emas-emas itu) tampa mengambilnya sedikit pun daripadanya.'"FAKTA:


Menurut al-Halimi didalam kitabnya bertajuk 'Minhaj ad-Din', sabda Nabi saw, "Sungai Eufrat sudah hampir kering dan memunculkan sebuah gunung emas. Maka sesiapa yang berada disitu janganlah ia mengambil apa-apa daripadanya." Ini pekara yang sama keadaan yang akan terjadi diakhir zaman kelak yang telah diceritakan oleh Nabi, bahawa harta akan melimpah ruah sehingga tiada seorang pun yang mahu mengambilnya. Inilah zaman dimana Nabi Allah Isa as telah diturunkan kebumi. Barangkali harta yang melimpah itu adalah gunung emas disamping harta ghanimah yang berhasil diambil oleh kaum muslimin dari pada kaum musyrik."

Mungkin larangan untuk mengambil harta dari gunung emas tersebut kerana waktunya sudah terlalu hampir hendak berlakunya kiamat. Oleh itu jika seseorang masih mahu lagi mengumpul harta, maka ia berbuat pekara-pekara yang sangat bodoh. Jika mereka masih menginginkan gunung emas tersebut, sudah tentu mereka akan saling berebut dan berbunuh-bunuhan sesama mereka atau mungkin pekara seumpama itu hanyalah sia-sia sahaja, kerana sekalipun ia berjaya mengambil harta dari gunung emas itu tetapi sudah tiada sesiapa yang mahukan sedekahnya lagi atau pemberiaannya. Maka perbuatannya itu tiada lagi berkahnya disisi Allah, oleh sebab itu adalah lebih baik dihindarkan semua perbuatan itu. Penafsiran yang paling baik adalah seperti yang telah dipaparkan tadi. 


BAB 199: PENGUASA AKHIR ZAMAN.


Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, "Ketika kami sedang berada disisi Rasulullah dalam sebuah majlis dan baginda sedang berbicara dengan ramai orang, tiba-tiba muncul seorang dusun dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bila berlakunya kiamat?". Tetapi Rasulullah terus menerus berbicara dengan tetamu lain. Sebahagian orang yang hadir dimajlis itu merasa yakin bahawa baginda mendengar pertanyaan itu, tetapi mungkin merasa kurang berkenaan. Sebahagian yang lain merasakan bahawa baginda tidak mendengar akan soalan orang dusun itu. Apabila baginda selesai berbicara dengan hadirin, baginda pun bertanya, "Mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi?". Orang dusun itu pun menjawab, 'Ya...saya wahai Rasulullah'. Baginda bersabda, 'Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah kiamat'. Ia bertanya, 'Apa maksud amanat yang disis-siakan itu?' Baginda bersabda, ' Iaitu jika sesuatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya'".

Maksud hadis baginda, "Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya", ialah apabila sesuatu jabatan kerajaan diserah kepercayaan kepada orang yang bukan ahlinya atau orang yang tidak layak memimpin jabatan itu seperti yang berlaku sekarang ini, maka hancurlah amanah yang diberikan itu. Mereka menyalahgunakan kuasa, kurap, keputusan yang bercelaru dan tidak adil kepada rakyat. Sesungguhnya Allah memberi kekuasaan dan meletakkan kepercayaan kepadanya untuk memimpin hamba-hamba Nya. Mereka berkewajiban memberi nasihat kepada umat berdasarkan hadis Rasulullah seperti riwayat Bukhari dan Muslim, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya". Oleh kerana itu, urusan-urusan yang bersangkutan dengan rakyat haruslah diserahkan kepada orang yang beragama atau tahu akan hukum agama dan boleh dipercayai. Jika kepercayaan itu diberikan kepada orang yang tidak layak, pastinyalah kerja-kerja dijabatan itu akan porak peranda. 

Diriwayatkan oleh Muslim sebuah hadis berkenaan Jibril yang cukup panjang yang petikannya sebagai berikut, "...Rasulullah bertanya, 'Tolong ceritakan kepadaku tentang kiamat.' Jibril menjawab, 'Tidak selalu orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya'. Baginda bersabda, 'Tolong ceritakan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat'. Jibril menjawab, 'Iaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya dan ketika kau melihat para pengambala lembu yang tidak memakai alas kaki dan miskin, dan orang yang berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi'". 

Didalam riwayat yang lain disebut, "...ketika kamu melihat seorang wanita melahirkan tuannya, itulah salah satu tanda-tanda kiamat. Ketika kamu melihat seseorang yang tidak memakai alas kaki, terlanjang, pekak dan bisu menjadi penguasa bumi, itulah salah satu tanda-tanda kiamat". 

Diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi dari Hudzaifah Ibnu Yaman bahawa Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum manusia yang paling berbahagia adalah orang jahat putra orang jahat". Kata Tirmidzi, hadis ini gharib. Ia hanya mengenalinya dari hadis Amr bin Abu Amr.

Diriwayatkan oleh Ahmad, dari al-Ghailani alias Abu Thalib Muhammad, dari Abu Bakar asy-Syafi'i, dari Musa bin Sahal bin Katsir, dari Yazid bin Harun, dari Muhammad bin Abdul Malik bin Qudamah, dari al-Maqban, dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, "Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Pada waktu itu orang yang dusta dianggap jujur, tetapi orang yang jujur dianggap dusta. Orang yang berhianat dipercayai, tetapi orang boleh dipercayai dianggap hianat, dan pada waktu itu Rubaidhah boleh berbicara". Para sahabat bertanya, 'Apa itu Rubaidhah wahai Rasulullah?' . Baginda bersabda, 'Seorang bodoh tetapi membicarakan masaalah-masaalah bersangkutan orang ramai'". 

Pekara ini diperkuat dengan kehadiran hadis lain bahawa Nabi saw bersabda, "Diantara tanda-tanda kiamat ialah jika kamu melihat para pengambala kambing menjadi pemimpin manusia: jika kamu melihat orang-orang yang telanjang dan tidak memakai alas kaki saling berlumba-lumba mendirikan bangunan tinggi dan jika kamu melihat seorang budak wanita melahirkan tuannya". 

Abu Ubaid didalam kitabnya bertajuk 'Al-Gharib' menyebut hadis riwayat Tirmidzi bahawa Nabi saw bersabda,"Kiamat baru akan terjadi setelah kejahatan dan kekikiran muncul, orang yang boleh dipercayai dianggap hianat, penghianat dipercayai. Wa'ul binasa dan muncul tahut." Para sahabat bertanya, 'Apakah wa'ul dan tahut itu ya Rasulullah?'. Baginda bersabda, 'Wa'ul ialah pemimpin dan tahut ialah pengemis'". 

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Hudzaifah secara marfu bahawa Rasulullah bersabda, "Diantara tanda-tanda kiamat ialah orang-orang fasiq yang berlumba-lumba membina Masjid, dan orang-orang ahli kemungkaran mengalahkan orang-orang ahli krbajikan". Seorang dusun bertanya, 'Jadi apa perintahmu untuk aku lakukan, wahai Rasulullah?'. Baginda bersabda, 'Biarkan saja dan kamu tinggallah didalam rumahmu'".


FAKTA:


Menurut para ulama Ahli Sunah Wal Jemaah, apa yang diberitahu oleh Nabi saw tersebut sebahagian besarnya telah pun berlaku ditengah-tengah manusia. Banyak urusan telah diserahkan kepada orang-orang yang tidak layak dan bukanya ahli dalam bidang itu. Orang-orang bodoh diberi kepercayaan memimpin umat, mengurus negara dan memerintah rakyat, Akibatnya mereka hanya mudah untuk mengumpulkan harta dan mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi saja, seperti yang kita saksikan sekarang ini. Mereka tidak mahu mendengar nasihat dan tidak mahu berhenti berbuat maksiat seperti rasuah. Mereka inilah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Kata Qatadah, yang dimaksudkan ialah pekak untuk mendengar kebenaran. bisu untuk menyuarakan kebenaran dan buta untuk melihat kebenaran. Itulah ciri-ciri orang-orang yang dimaksukan oleh Nabi saw sebagai orang yang bodoh.

Maksud sabda Nabi saw, "Seorang budak wanita melahirkan tuannya", menurut Ibnu Majah didalam kitabnya 'Sunan Ibnu Majah' ialah wanita ajam (bukan Arab) melahirkan orang Arab. Menurut ulama Ahli Sunah Wal Jemaah, pekara ini terjadi akibat dari keberhasilan kaun muslimin menguasai negara-negara kafir. Sehingga berlakunya khawin campur yang menjadikan seorang budak (pelayan) bukan Arab dikahwini oleh orang Arab kafir (masuk islam) dan kemudian lahirlah anak yang berketurunan Arab. Berdasarkan pekara ini, maka salah satu tanda kiamat itu ialah apabila tentera islam berjaya menaluki dan menguasai banyak negara orang-orang kafir. Pekara ini telah pun berlaku sejak dahulu lagi.

Atau juga ada yang mengatakan bahawa pekara itu berlaku akibat isteri-isteri tuan menjual ummuld walad (hamba pelayan wanita mereka). Akibatnya terjadilah pertukaran para pemilik budak itu dan kemudian melahirkan anak-anak kepada tuan Arab mereka. Bahkan juga berlaku sehingga tampa disedari hamba yang dibelinya adalah juga anaknya sendiri, sehingga ia menjadi tuannya sendiri. Berdasarkan hal ini, maka ia merupakan satu tanda kiamat kerana ketidaktahuan akan zuriat, zuriat tonggang terbalek, sambang mahram dan menjual Ummuld walad itu adalah haram hukumnya. Juga ia bermaksud banyaknya berlaku penghasilan anak raham atau anak diluar hukum syarak semakin menjadi-jadi diakhir zaman. Pekara ini pun telah terjadi sekarang ini dan ia semakin menjadi-jadi walau berbagai usha dibuat ia tidak akan berhenti hinggalah bertemu kiamat.

Kemudian ada juga yang menyatakan bahawa diakhir zaman banyak anak yang berani kepada orang-orang tua mereka. Sehingga ia memperlakukan ibubapanya sendiri seperti seorang tuan yang memperlakukan budak wanitanya yang boleh dihina, dicaci maki sesuka hati. Pekara ini diperkuat dengan keterangan sebuah hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahawa seorang  wanita berkerja sebagai pelayan atau amah atau budak dan Nabi saw bersabda, "Sehingga anaknya menjadi marah". Penjelasannya akan dibuat nanti, insyaallah.

Menurut saya (Syeikh al-Qurthubi), pekara ini sudah tidak boleh dirungkai dengan mudah. Apa lagi jika ada yang mengatakan anaknya itu sendiri yang menjadi tuannya. Kerana anak itulah yang kemudiannya menjadi faktor penentu kemerdekaan ibunya. Sebagaimana sabda Nabi saw berkenaan seorang budak wanita bernama Mariyah yang seterusnya berubah merdeka, "Yang memerdekanya ialah anaknya sendiri".

Pendapat kelima yang ingin saya (Iman al-Qurthubi) ketengahkan ialah dari seorang ahli hadis, ahli nahu dan ahli al-Quran iaitu Ustaz Abu Jaafar Ahmad bin Muhammad Qaaisi yang lebih terkenal dengan panggilan nama Ibnu Hujjah. Berkenaan kes unik ini khusus kerana orang-orang kafir berjaya menguasi semula negara-negara tawanan islam dahulu. Negara-negara seperti Andalusia dan Khurasan serta yang lainnya. Seorang penduduk wanita yang sedang hamil dan seorang anaknya yang sedang kecil ditawan oleh musuh dan terpisah. Lalu ketika anaknya sudah besar, mungkin saja ia bernikah dengan ibunya sendiri. Kes seumpama ini banyak berlaku, dan kita hanya katakan, 'Inna Lillahi Wa Inna Ilailhi Raji'un'. Tetapi ia tepat dengan sabda Nabi saw, "Ketika seorang budak wanita melahirkan suaminya sendiri". Inilah tanda-tanda kiamat yang tepat dengan hadis riwayat Muslim, "Kiamat tidak akan berlaku sebelum tiba bangsa Romawi menjadi penghuni bumi yang paling banyak". 

PADA HEMAT ATOK:

Lihat sahaja zaman sekarang ini, dimerata dunia terlihat dan terdengaran begitu ramai sekali anak-anak haram, anak luar nikah, anak tidak sah taraf yang tidak tahu nasaf keturunannya, malah lintang pukang asal-asal usul mereka merata-rata dipelusuk dunia. Hampir saja meliputi keseluruhan penduduk dunia semuanya mempunyai masaalah yang sama. Ini ditambah dengan keruntuhan akhlak dan moral, perkahwinan tidak sah, sek bebas, perkahwinan sesama nasab keturunan diseluruh dunia yang tidak mampu sesiapa lagi didunia ini untuk memperbetulkannya lagi. Salah satu sebab kenapa Allah melahiran Rasulullah saw keatas muka bumi ini sebenarnya adalah untuk membentuk semula keturunan manusia yang berseh, meletakkan wanita sebagai penglahir zuriat yang baik nasab keturunannya, memberi wanita-wanita atas hak-hak yang wajib diberi kepada mereka supaya pemeliharaan nasab keturunan menjadi keutamaan umat, membebaskan wanita dari penghambaan sek selama-lamanya. Menjaga mereka dan menghormati mereka sebagai insan ciptaan Allah dengan meletakkan hukum-hukum syarak seiring dengan kemajuan. Maka hanya selepas Kerasulan Baginda semua itu berjaya dilakukan dinegara Islam pertama Madinah. Setelah itu ia diamalkan dan perkuatkan dengan hukum dan undang-undang (Piagam Madinah) bukan hanya di Madinah, malahan diseluruh negara-negara taklukan Islam. Itulah sebabnya sehingga sekarang kamu boleh lihat hukum-hukum perlindungan kepada hak asasi wanita ada dimuka bumi. Semuanya berasal dari Baginda Nabi saw di Madinah dahulu. Ia bukan ciptaan orang-orang kafir atau orang-orang Romawi (Europa) yang sememangnya "Son of the beach" atau "The Bastard" itu yang sekarang kebanyakan dari mereka adalah pemimpin-pemimpin negara, ketua-ketua masyarakat, pemimpin-pemimpin syarikat kongomerat dunia dan mereka-mereka yang berjaya dan kaya raya. Jadi, betullah semua apa yang telah diperkatakan oleh Baginda Rasulullah didalam rangkuman hadis-hadis riwayat yang telah dipaparkan diatas tadi. 

Tetapi manusia-manusia ini tidak pernah akan mengaku dan menerima akan apa juga kebaikkan yang telah dibawa oleh Baginda sebaliknya berbagi komen, berbagai kutukan, berbagai cemuhan dilontarkan kepada hinggalah kehari ini. Malah sebahagiannya dilontarkan sendiri oleh kaum wanita kepada baginda Nabi saw yang telah pun mengeluarkan mereka dari lubuk kemaksiatan dan perhambaan sek dunia hingga mereka boleh tegak berdiri sama dengan kaum lelaki sekarang ini. Malah ada yang mahukan kuasa-kuasa besar dunia jatuh ketangan kaum wanita. Ini jugalah apa yang telah baginda sabdakan dimana jika wanita telah diberi kuasa kepimpinan sebesar itu, maka ia merupakan salah satu tanda dunia menuju kiamatnya. Walaupun Nabi saw telah meletakkan hukum memelihara hak wanita, tidaklah bererti sehingga peringkat mereka memimpin umat. Ini bukan sunah Nabi saw, sebaliknya mereka misti taat hukum-hukum yang lain dimana ketaatsetiaan mereka kepada kaum lelaki atau suami mereka tetap utuh sehingga hari kiamat. Ia tidak akan berubah kerana itulah sunnah Nabi. BAB 200: LIMABELAS PEKARA MENYEBABKAN MEREKA BERHAK DIHUKUM DENGAN BINCANA.


Diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi dari Ali bin Abu Thalib ra bahawa Rasulullah bersabda, "Apabila umatku melakukan limabelas pekara, maka mereka berhak ditimpa bincana". Seorang sahabat bertanya, 'Apakah limabelas pekara itu ya Rasulullah?'. Baginda bersabda, "Apabila harta rampasan perang digilir diantara satu golongan kepada golongan yang lain, amanah dijadikan barang rampasan, zakat dianggap denda, seorang lelaki tunduk kepada isterinya, mendurhaki ibunya, berbakti kepada teman karibnya, kejam kepada ayahnya, suara-suara keras terdengar dimasjid-masjid, para pemimpin daripada orang yang rendah akhlak, seorang dihormati kerana kejahatanya, khamar-khamar (arak) diminum, kain-kain sutera dipakai, para penyanyi dan musiknya marak dimana-mana, umat sekarang mengutuk umat-umat terdahulu. Ketika itu hendaklah mereka menunggu angin ahmar (angin merah) atau mereka dibinasakan dengan diubah muka-muka mereka (sengit muka)". Kata Tirmidzi, hadis ini gharib kerana didalam sanadnya terdapat nama Faraj bin Fudhalah, iaitu seorang yang lemah hafalannya.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi lagi sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersanda, "Apabila harta fai' (harta rampasan perang) digilir dari satu golongan kepada golongan yang lain, amanat menjadi harta rampasan, zakat dianggap sebagai denda, selain ilmu agama didalami, seorang suami taat kepada isterinya, berani kepada ibunya, dekat dengan sahabat karibnya, jauh dengan ayahnya, muncul suara-suara pergaduhan dimasjid-masjid, satu kabilah dipimpin oleh orang yang fasiq, satu kaum dipimpin oleh orang-orang hina, seseorang dimuliakan kerana takut dengan kejahatannya, para biduan penyanyi dan pemusik bermunculan marak, arak-arak diminum dan umat terakhir mengutuk umat-umat terdahulu. Maka ketika itu hendaklah mereka menunggu datangnya angin hamra' atau gempa, tenggelamnya bumi, perubahan bentuk wajah muka, pelimparan batu-batu dari langit (metior) dan tanda-tanda lain yang datang bertubi-tubi laksana rantai mutiara yang rapuh dan terputus benangnya lalu lepas terurai". 


FAKTA 1:

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abu Hurairah bahawa rasulullah bersabda, "Pada akhir zaman nanti ada suatu kaum dari umatku yang mukanya diubah menjadi kera dan babi". Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah mereka juga bersahadat dan bersaksi bahawa tiada tuhan selaun Allah dan dikau adalah pesuruh Allah dan mereka juga berpuasa?" Baginda bersabda, 'Benar!'. Sahabat itu terus bertanya, 'Lalu apa salah mereka, wahai Rasulullah?' Baginda bersabda, 'Mereka suka memainkan musik atau alat-alat musik, menyanyi, memukul rebana dan meminum berbagai minuman keras (termasuk dadah). Semalaman mereka berhibur (tak tidur malam hayal dgn musik) sambil minum dan bersenang-senang. Lalu keesokan paginya tiba-tiba muka mereka diubah menjadi kera dan babi". 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Malik al-Asy'ari bahawa Rasulullah bersabda, "Sungguh akan ada orang dari umatku yang meminum khamar (arak). Mereka memberi berbagai nama lain (kepada arak itu supaya tidak dikenali). Kepala mereka dipenuhi musik dan para penyanyi. Maka Allah akan menungang-tebalikkan bumi ini bersama-sama dengan mereka menjadi kera dan babi". 

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Malik bin Abu Maryam bahawa ia berkata, "Sesungguhnya akan ada orang-orang dari umatku yang minum khamar. Mereka memberinya nama dengan nama lain. Kepala mereka dipenuhi musik dan para penyanyi. Maka Allah akan tongang-langgang bumi ini bersama mereka dan mengubah muka mereka menjadi kera dan babi". 

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Malik bin Abu Maryam bahawa ia berkata, "Kami bertemu Abdulrahman bin Ghanam lalu kami saling menyanjung-nyanjung nama Thalla' yang pernah mengutip cerita dari Abu Malik al-Asy'ari bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya ada beberapa orang dari umatku yang minum khamar yang mereka beri nama lain'. Ditambah oleh Ibnu Abu Syaibah. 'Kepala mereka dipenuhi nyanyian dengan alat-alat musik dan para penyanyi. Lalu Allah menongang-tebalekkan bumi ini bersama mereka'". 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Malik al-Asy'ari atau Abu Amir bahawa Nabi saw bersabda, "Akan ada beberapa orang diantara umatku yang menghalalkan penzinahan (sek bebas), sutera dan alat-alat musik. Dan akan ada beberapa kamu singgah kepada orang alim yang pergi kepada mereka dengan membawa ternak gembalaan mereka. Kerana ada sesuatu urusan, orang alim itu datang kepada mereka, tetapi mereka menolaknya dengan mengatakan (memperseda orang alim itu), 'Datanglah lagi kepada kami esok'. Allah lalu mengnyerakap mereka dan mencabut ilmu. Allah juga mengubah yang lainnya menjadi kera dan babi pada hari kiamat nanti". 


FAKTA 2:

Diriwayatkan oleh al-Khathaib alias Abu Bakar bin Ali, dari Abdurrahman bin Ibrahim ar-Rasibi, dari Malik bin Anas, dari Nafi' bin Umar bahawa ia bercerita, "Khalifah Umar ibnu al-Khaththab berkirim surat kepada Sa'ad bin Abu Waqqash di Qadisiah supaya ia memerintahkan Nadhlah untuk bergerak ke Iraq dan menyerang pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan al-Anshari. Dengan membawa tentera seramai tiga ratus orang, Nadhlah bergerak kekawasan tersebut. Tampa mengalami kesulitan, pasuklan kaum muslimin berhasil menaluki musuh. Maka mereka pun pulang dengan membawa harta ghanimah dan sejimlah tawanan. Ketika melihat matahari sudah hampir terbenam terbenam dan mereka belum solat Asar lagi, mereka pun berhenti dikaki sebuah gunung'.

Nadhlah pun mengumandangkan azan. Ketika berseru, 'Allah Akbar (Allah Mahabesar), tiba-tiba ia mendengar ada suara yang menyahut dari dekat, 'Kamu mengagungkan nama Allah wahai Nadhlah'. Nadhlah meneruskan, 'Asyhadu Anla Illah Illahllah (Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah)'. Terdengar suara menyahut, 'Itu kalimah ikhlas, wahai Nadhlah'. Nadhlah meneruskan lagi, 'Wa Ashadu Anna Muhammadar Rasulullah (dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah)'. Terdengar sahutan, 'Dia adalah pemberi peringatan yang pernah dikhabarkan oleh Isa. Kiamat akan tiba pada zaman umatnya yang terakhir'. Nadhlah melanjutkan, 'Hayya alal solah (Mari menunaikan solat)'. Terdengar sahutan menyebut, 'Sungguh beruntung orang yang berjalan untuk menunaikannya dengan tekun'. Nadhlah terus membaca, 'Hayya alal falah (mari lah menuju kejayaan). Terdengar sahutan, 'Sungguh beruntung orang yang mahu memenuhi ajakan Muhammad'. Nadhlah mengakhiri azannya, 'Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Illaha Illahallah (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Tiada tuhan selain Allah). Terdengar sahutan, 'Kamu telah sepenuhnya ikhlas, Allah melarang neraka menyentuh jasadmu'". 

Seleasi azan, Nadhlah bertanya kepada makhluk mestri tersebut, "Siapa kamu?, Adakah kamu makhluk Malaikat, Jin atau manusia yang menunggu tempat ini?, Kamu telah memperdengarkan suaramu kepada kami. Sekarang tunjukkanlah pula susuk tubuh kamu. Kami ini adalah wakil Allah, wakli Rasul Nya dan wakil Umar Ibnu al-Khaththab'. Tiba-tiba gunung itu terbelah dan muncul susuk tubuh manusia dengan rambut, kepala dan janggut berwarna putih. Ia memakai jubah dari bulu yang telah usang. Setelah ia menjawab salam yang diberikan kepadanya, Nadhlah bertanya, "Siapakah sebenarnya kamu ini?". Ia menjawab, 'Nama ku Zuraib bin Bartamala, Isa bin Maryam telah memerintahkan ku supaya tetap tinggal ditempat ini sampai ia kelak turun kembali dari langit untuk membenteras semua lambang-lambang kekufuran yang ada dimuka bumi ini. Kalau aku memang sudah tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad, tolong sampaikan salamku kepada Umar". 

Dia menyambung lagi, "Katakan kepadanya supaya tetap pada jalan yang lurus, kerana sebentar lagi berlakunya kiamat. Tetapi sebelum itu, tanda-tandanya akan keluar seperti kaum lelaki sudah tidak memerlukan kaum wanita lagi dan begitu juga sebaleknya, ketika orang mengaku-ngakukan nasab keturunan orang lain, ketika kaum tua tidak sayang kepada kaum muda dan kaum muda tidak menghargai kaum tua, ketika kebajikan dibiarkan tampa ada yang menyuruh supaya dilakukan, ketika kemungkaran dibiarkan tampa ada yang melarang, ketika orang belajar ilmu demi kepentingan meterial, ketika hujan jarang sekali turun, ketika anak marah kepada orang tua mereka, ketika orang bersaing membina menara-menara tinggi, ketika mushaf (Quran) dibiarkan, ketika bangunan-bangunan dibina menjulang tinggi dan megah, ketika orang telah menjadi budak nafsu, ketika agama telah dijual dengan dunia, ketika darah dianggap murah, ketika hubungan silaturahim banyak diputuskan, ketika hukum ramai dijual, ketika riba' menjadi budaya dan dimakan dengan marak, ketika orang kaya disanjung berlebih-lebihan kerana hartanya dan ketika wanita boleh pergi kemana saja bersendirian'". 

Setelah itu Nadhlah pulang dan melapurkan kejadian pelek itu kepada Umar al-Khaththab melalui Sa'ad bin Abu Waqqash. Umar lalu mengirin surat kepada Sa'ad yang isi surat itu antara lain menyebut, "Berangkatlah kamu dan para pengikutmu yang terdiri dari kamu Muhajirin dan kamu Anshar kekaki bukit itu. Jika kamu bertemu dengan orang mestri itu, sampaikan salamku kepadanya. Rasulullah pernah menceritakan kepada kami bahawa ia adalah salah seorang orang kepercayaan Nabi Isa bin Maryam. Sa'ad Ibnu Waqqash pun mengumpulkan orang-orang yang telah dimaksudkan sebanyak empat ribu termasuklah kaum Muhajirin dan kaum Anshar pergi ketempat itu. Mereka tinggal disitu selama empat puluh hari dan setiap kali mengumandangkan seruan azan mereka memerhatikan keadaan sekeliling dengan senyap tetapi tidak ada apa seruan pun dari tempat itu sama sekali'". 


FAKTA 3:


Diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu Nu'aim, dari Hudzaifah ibnu Yaman bahawa Rasulullah bersabda, "Diantara tanda-tanda bahawa kiamat sudah hampir itu ada tujuh puluh dua. Iaitu ketika kamu melihat manusia sudah tidak mahu solat, mengsia-siakan amanah, memakan harta riba', menghalalkan dusta, meremehkan darah, meninggikan bangunan, mejual agama dengan dunia, memutuskan ikatan siratulrahim, hukum sudah lemah, pembohongan dibenarkan, ramai memakai sutera, kezaliman bermaharajalela, penceraian perkahwinan dimana-mana, banyak kematian terjadi secara mendadak, penghianat dipercayai, orang jujur dianggap hianat, tuduhan zina marak, hujan sangat jarang turun, anak suka marah kepada orang tuanya, orang-orang bodoh muncul, orang alim sudah berkurangan, para penjahat banyak, para menteri (pemimpin) dusta, orang-orang jujur berubah menjadi zalim, para qurra' (pemimpin bodoh) fasiq dan orang suka memakai pakaian dari kulit lembu".

Baginda menyambung sabdanya, "Kemudian hati mereka lebih busuk daripada bangkai dan lebih pahit dari daun gambir, mereka diliputi fitnah oleh Allah, mereka bingung seperti orang-orang Yahudi yang zalim, dinar dan dirham muncul, kesalahan menjadi banyak, para pemimpin kurap, mushaf-mushaf dicantikkan, masjid-masjid dihias, membar-membar masjid ditinggikan, banyak hati menjadi rosak, arak-arak diminum, hukum-hukum tidak dilaksanakan, budak wanita melahirkan tuannya sendiri, orang-orang tidak beralas kaki dan bertelanjang dilihat menjadi penguasa, seorang wanita terlihat membantu suaminya berniaga, kaum lelaki menyerupai perampuan, kaum wanita menyerupai lelaki, bersumpah tidak menggunakan nama Allah, seseorang memberi kesaksian tampa diminta, seseorang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenali saja, orang mendalami ilmu yang bukan ilmu agama, dunia direbut dengan amalan akhirat, ghanimah (harta perang) digilirkan, amanat menjadi ghanimah, zakat dianggap denda, satu kaum dipimpin oleh orang yang paling hina diantara mereka, anak berani mendurhaka kepada bapanya, anak membenci ibunya dan orang berbuat baik kepada sahabat karibnya".

Tanda-tanda lain ialah, "suami yang takut kepada isterinya, terdengar suara orang-orang fasik berteriak dimasjid-masjid belaku pertengkaran, para penyanyi dan pemusik marak beraksi, khamar diminum disana sini, kezaliman dijadikan kemegahan, hukum dijualbeli, banyak syarat dalam apa juga pekara, bacaan Al-Quran diiringi musik dan seruling, kulit serigala sudah sangat tipis (menjadi pakaian), masjid dijadikan jalanraya (diroboh untuk jalan) dan umat terakhir mengutuk umat-umat terdahulu". Jika semua tanda-tanda itu sudah muncul, maka pada saat itu hendaklah mereka menunggu bertiupnya angin merah (angin ahmar), tenggelamnya bumi (banjir besar), pelimparan batu api dari langit (metior yang berguguran bertubi-tubi) dan tanda-tanda azab Allah yang lainnya".   

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, dari Amir asy-Syu'bi, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, "Diantara tanda-tanda kiamat telah dekat ialah jika seseorang melihat bulan sabit dengan mata kepalanya sendiri sehingga ia berkata, 'Itu untuk dua malam', jika masjid dijadikan jalan dan jika kematian secara mengejut berlaku dimana-mana.

FAKTA 4:


Diriwayatkan oleh Tirmidzi al-Hakim didalam kitabnya 'Nawadir al-Ushul', dari Umar bin Abu Umar, dari Hasyam bin Khalid ad-Dimsyiqi, dari Islami bin Iyasy, dari Laits, dari Ibnu Sabith, dari Abu Umamah bahawa Rasulullah bersabda, "Ditengah-tengah umatku akan muncul satu ketakutan sehingga orang-orang pergi mendekati kepada para ulama. Kemudian mereka berubah menjadi kera dan babi". Kata Abu Abdullah, "Mereka ditimpakan bincana seperti itu adalah kerana mereka berani mangubah kebenaran dari yang aslinya, menyelewengkan kalimah-kalimah (hukum) dari tempatnya yang benar dan menutup mata dan hati mereka sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Akibatnya, Allah mengubah bentuk muka mereka, sebagaimana mereka mengubah kebenaran menjadi kebatilan". 


AMANAT ATOK:

Wahai seluruh kaum muslimin dan muslimat, terutama kepada semua saudara-saudara kami didalam Pasatuan ABJAD Malaysia. Ketahuilah kamu bahawa dunia ini sudah sangat hampir menuju kiamat kerana mungkin selang beberapa tahun saja lagi, bumi ini akan dilanggar metior-metior (tahi bintang) yang sangat banyak (bertubi-tubi) hingga mengakibatkan tiada lagi kuasa letrik, tiada lagi besi, tiada lagi senjata-senjata berteknologi, tiada lagi komputer, tiada lagi internet, tiada lagi golombang radio dan tv, tiada lagi makanan lazat, tiada lagi kenderaan bermotor sebab ketiadaan minyak, bahkan boleh dikatakan semuanya kembali semula seperti kehidupan zaman Nabi Muhammad saw. tidak siapa mahukan wang ringgit yang kamu miliki bahkan emas juga sudah tiada nilainya, sedang yang berhagra dikala itu ialah kayu api dan makanan sahaja. Manusia hanya tinggal sedikit sebab kebanyakkannya mati terkena hentaman metior-metior itu. Bumi ini sedang bergerak masuk kedalam aliran metior itu dan sedang menuju kesatu arah yang bertentangan jika mengikut laporan dari NASA Amerika. Begitu juga dengan laporan dari Unit Angkasa Soius USSR memberi gambaran yang sama. Maka apa lagi yang manusia mampu lakukan, selain bertawakal dan berserah diri kepada Allah.

Hendaklah kalian semua bersiap sedia menyediakan makanan sendiri seperti bercucuk tanam ubi, jagung dll serta menternak ayam, ikan, kambing, lembu dan kuda. juga menyiapkan diri kamu dengan amalan-amalan yang kamu tahu. gikalau kamu sememangnya anak murid Syeikh Mughyideen, maka hendaklah kamu terus menerus beramal sekuat-kuat hati, kurangkan makan (berpuasa), banyakkan amalan malam serta jangan lupa buat amalan salam syeikh yang telah diajar kepadamu. pada waktu itu (selepas bumi dihentam oleh metior itu), Imam Mahdi telah dibaiah di Mekah dan kita bersiap untuk perang akhir zaman. siapkan senjata-senjata manual (spt. pedang, lembing dan anak panah) kamu dirumah. Ini saja yg kamu ada waktu itu. Ingat, kata-kata ini pernah dilafaskan juga oleh tuan guru Syeikh Ahmad Junaidin didalam ceramahnya satu masa dahulu dan atok juga ada bersama-samanya dikala itu.

Kemudian  setelah itu bumi sebelah timur ini akan Allah tenggelamkan maka matilah semua manusia yg berada disebelah timur (kecuali yang dikehendaki Allah saja untuk berserta dengan Imam Mahdi). kemudian Allah tenggelamkan pula bumi sebelah barat. maka yang tinggal hanyalah mereka-mereka yang berada di negara-negara semananjung arab sahaja yang juga bergolak dengan peperangan dikala itu (termasuklah pasukan Imam Mahdi). Nabi saw berpesan, jika mahu selamat, masuklah kamu ke Mekah dan Madinah. hanya dua tempat ini saja yang Allah selamatkan dari Dajjal dan malapetaka awal hari kiamat…

Waallaua’lam

****************************************************

Sekian dahulu untuk kali ini, insyaAllah dilain lapangan atok akan menyambung lagi bahagian-bahagian akhir Fasal C ini didalam tajuk "Fitnah akhir zaman & tanda kiamat". Diharap kalian dapat bersabar membacanya dan menafaatkan tulisan ini serta menyabarluaskannya selepas itu. Salam Maludulrasul 1438h kepada seluruh umat islam khususnya kepada pembaca budima. Maaf jika ada tersilap dan terkasar bahasa.

Wabillahi-Taufiq-Walhidayah-Wassalam-Mualaikum-Warahmatu-Allahi-Wabarakatuh. Ammin… 

Sekian,

ATOK ZAMANY.