Thursday, December 18, 2014

SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 26


Post42

 

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

 
 
FASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT.

 

 

 BAB 114: SYURGA- MUKADIMAH (SIFAT & NIKMATNYA).

 

Allah SWT. Menerangkan berkenaan Syurga dalam beberapa didalam al-Quran. Yang paling banyak adalah didalam surah al-Waaqi’ah, surah ar-Rahman, surah al-Ghaasyiyah dan surah al-Insaan. Nabi kita juga, Muhammad saw telah memberi penjelasan yang sangat jelas melalui hadis-hadis baginda yang sahih lagi hasan. Penjelasan yang sama juga diberikan oleh para Salafus Salehin. Semoga Allah meredhai mereka dan mengumpulkan kita semua bersama-sama mereka kelak....amin.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid bahawa Rasulullah membaca ayat 1 dari surah al-Insaan, mafhumnya; “Bukankah telah datang kepada suatu waktu dan masa”. Ayat ini diturunkan kepada Nabi saw ketika baginda didatangi seorang lelaki berkulit hitam yang terus menerus bertanya soalan kepada baginda. Lalu ia ditegur oleh Saidina Umar al-khatab, “Cukup... jangan kamu membebankan Nabi”. Tetapi baginda pula bersabda, “Biarkanlah dia, wahai putra al-Khatab”. Ketika baginda membacakan ayat al-Quran kepada tetamunya hingga sampai kepada ayat yang menyentuh hal Syurga, tiba-tiba tetamunya itu merentih sekali sahaja dan terus meninggal dunia.. Nabi saw bersabda, “Yang membuat jiwa tetamu ini melayang (meninggal dunia) adalah rasa kerinduannya teramat sangat kepada Syurga”.

 

 

BAB 115: CIRI-CIRI  PENGHUNI  SYURGA DAN NERAKA DAPAT DILIHAT SEMASA DIDUNIA LAGI.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab bahawa ia pernah mendengar Ibnu Zaid mengatakan, “Allah memberikan ciri-ciri penghuni Syurga didunia dengan rasa khawatir (bimbang), sedih, menangis dan takut. Lalu dengan semua perasaan itu, Allah menyusulnya (mendatangkan pula) kepada mereka kesenangan serta kegimbiraan diakhirat. Ia membaca firman Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung, ‘Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada ditengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan azab Neraka)’. Manakala Allah memberi ciri-ciri penghuni Neraka sewaktu didunia dengan kegembiraan, banyak tertawa dan kesenang-senangan. Allah berfirman, ‘Sesungguhnya dia dahulu (didunia) bergembira dikalangan kaumnya (sama-sama kafir). Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhan mereka)’”.

 

Mengenai ciri-ciri penghuni Neraka, secara jelasnya telah dikemukakan didalam keterangan bab-bab yang telah lalu. Segala puji bagi Allah semata-mata.

 

 

 

BAB 116: KELEBIHAN TINGKAT-TINGKAT SYURGA ANTARA SATU DENGAN  YANG LAINNYA.

 

Firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 46, mafhumnya;

 

“ Untuk orang yang takut akan berdiri (dihadapan) Tuhannya ada dua kebun (Syurga)”.

 

Kemudian Allah menjelaskan lagi berkenaan dua jenis kebun Syurga itu pula, Dia berfirman didalam ayat 62 surah yang sama, mafhumnya;

 

“ Selain daripada dua kebun itu ada lagi dua kebun yang lain”.

 

Bagi menafsir maksud firman Allah, “Untuk orang yang takut akan berdiri (dihadapan) Tuhannya ada dua kebun (Syurga)”.  Ibnu Abbas mengatakan, “Bagi orang-orang yang telah rajin mengerjakan amalan dan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh  Allah, ada dua syurga (untuknya)”. Ada yang berpendapat bahawa pekara ini bersifat khusus, maksudnya, bagi setiap orang yang takut waktu mengadap Tuhannya, mereka akan mendapat balasan dua kebun Syurga. Kemudian ada pula yang berpendapat bahawa dua kebun Syurga tersebut adalah untuk semua orang yang takut waktu mengadap Tuhannya. Yang lebih utama adalah pendapat yang pertama tadi.

 

Menurut atz-Tirmidzi, dua kebun Syurga tadi adalah sebagai balasan kerana ketakutannya kepada Allah waktu mengadap Nya dan yang satu lagi sebagai balasan kerana ia meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsunya sewaktu didunia. Ia merasa takut waktu mengadap Tuhannya kelak kerana takut dihisab (ditimbangan Mizan). Ia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ada pula yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan takut kepada Allah yang selalu mengawasi perbuatannya dimana-mana dan pada bila-bila masa saja.

Menurut Mujahid dan Ibrahim an-Nakh’i, itu adalah contoh seseorang yang telah berniat hendak melakukan maksiat, namun apabila teringat kepada Allah. Ia dengan tiba-tiba membatalkan niatnya itu kerana takut kepada Allah.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Nabi saw bersabda, “Yang dimaksudkan dengan dua Syurga adalah dua taman (kebun) yang berada di Syurga Luas setap taman itu sejauh seratus tahun perjalanan. Ditengah-tengah setiap taman itu terdapat sebuah rumah dari cahaya yang berdiri diatas cahaya. Segala yang berada didalamnya berupa kenikmatan. Disana ada pohon-pohon yang hijau. Akarnya cukup kuat dan ia tumbuh cukup subur”. Demikian yang telak dipetik oleh al-Harawi dan ats-Tas’labi dari hadis Abu Hurairah. Kemudian ada pula yang menyatakan, salah satu dari dua Syurga itu terletak diistana Syurga yang paling bawah dan yang satu lagi terletak diSyurga yang paling atas. Menurut Muqatil, dua Syurga itu adalah Syuga Aden dan yang satu lagi Syurga Na’im.

 

Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksudkan firman Allah, “Selain daripada dua kebun itu ada lagi dua kebun yang lain”, ialah bahawa bagi orang yang takut waktu mengadap Tuhannya, selain mendapat balasan dua Syurga itu, dia juga mendapat dua Syurga yang lainnya, ataupun boleh diertikan seumpama bertingkat-tingkat. Maksudnya, pada orang yang takut waktu ia mengadap Tuhannya, ia akan diberi balasan dengan mendapat empat Syurga sekali gus. Dua Syurga yang pertama berupa tanaman kurma dan buah-buahan, kemudian dua Syurga yang kedua berupa tanam-tanaman Syurga yang seumpama dengannya.

 

Berkata al-Mawardi, “Mungkin yang dimaksudkan dengan firman itu tadi adalah untuk pengikut-pengikutnya. Yang satunya diperuntukkan untuk bidadarinya dan yang satu lagi untuk anak-anak muda yang tetap muda (peria). Pekara ini adalah untuk membezakan tempat diantara lelaki dan wanita”.

 

Berkata Ibnu Juraij, “Semua ada empat Syurga. Dua untuk orang-orang terdahulu beriman dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Didalamnya terdapat berbagai jenis buah-buahan yang berpasangan kerana dua mata air yang sentiasa mengalir. Kemudian dua Syurga lagi adalah untuk golongan kanan. Didalamnya juga terdapat berbagai jenis buah-buahan terutama kurma dan delima, ditambah dengan dua mata air yang terus terpancar”.

 

Menurut Ibnu Zaid, dua Syurga pertama yag diperhias dengan emas adalah untuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Kemudian dua Syurga lagi diperhias dengan perak adalah untuk golongan kanan.

 

Menurut Syeikh al-Qurthubi (pengarang kitab ini) pula, inilah pendapat yang dipegang oleh al-Halimi alias Abu Abdullah al-Hasan bin Husain didalam kitabnya yang bertajuk ‘Minhaj ad-Din’. Ia berpandukan pada riwayat Sa’id nim Jubair dari Ibnu Abbas bahawa yang dimaksudkan pada firman Allah, “Dan bagi orang yang takut pada waktu mengadap Tuhannya ada dua Syurga”, hingga sampai pada ayat, “Kedua-dua Syurga itu (kelihatan) hijau tua warnanya”, membawa maksud, dua Syurga yang pertama untuk orang-orang yang dekat pada Allah. Manakala dua lagi adalah untuk golongan kanan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Musa al-Asy’ari.

 

Ketika memberi gambaran kedua-dua Syurga itu, Allah SWT. Juga memberikan isyarat adanya perbezaan antara keduanya. Menyentuh kepada dua isyarat itu, Allah berfirman didalam surah ar-Rahman ayat 50 yang mafhumnya;

 

“Dalam keduanya ada mata air yang mengalir”.

 

Kemudian disebutkan penjelasan bagi dua Syurga yang akhir didalam surah yang sama pada ayat 66, mafhumnya;

 

“Dalam keduanya ada dua buah mata air yang terpancar keduanya”.

 

Kedua-duanya memang memiliki sumber dari mata air, tetapi yang satu itu mengalir dan yang satu lagi memancar.  Bererti kedua-duanya tidak sama. Pada dua Syurga yang pertama, Allah berfrman didalam surah ar-Rahman ayat 52 mafhumnya;

 

“Dalam keduanya ada bermacam-macam buah-buahan yang berpasang-pasang”.

 

Baik nama-nama buah yang sudah dikenali mahupun buah-buah yang tidak diketahui atau samaada ianya basah mahupun kering semuanya ada disediakan disitu. Ini adalah kerana keterangan ayat ini adalah bersifat umum. Kemudian untuk dua Syurga yang terakhir itu Allah berfirman disurah yang sama ayat 68 mafhumnya;

 

“Dalam keduanya ada buah-buahan, pohon kurma dan delima”.

 

Didalam surah yang sama juga Allah telah berfirman pada ayat 54 yang menyatakan nikmat didalam Syurga kedua yang pertama, iaitu mafhumnya;

 

“Mereka bersandar diatas hamparan yang sebelah dalamnya dari sutera...”

 

Maksud ayat itu adalah dari sutera yang asli. Manakala didalam Syurga yang akhir, kedua-duanya mempunyai nikmat berbeza. Ini dijelaskan Allah didalam firman Nya didalam ayat 76 pada surah yang sama, mafhumnya;

 

“Mereka bersandar diatas bantal yang hijau warnanya dan permaidani yang cantik rupanya”.

 

Walau bagaimana pun, Sutera adalah lebih baik dan berkualiti tinggi dari permaidani yang seindah mana pun.

 

Mengenai ciri-ciri bidadari pada dua Syurga yang pertama telah dijelaskan dalam firman Nya didalam surah yang sama pada ayat 58 yang mafhumnya;

 

“Seolah-olah perampuan-perampuan (bidadari) itu permata yakut dan mutiara”

 

Manakala didalam Syurga yang akhir, kedua-duanya mempunyai bidadari yang dijelaskan didalam surah itu juga pada ayat 70 yang mafhumnya;

 

“Didalam semuanya ada perampuan-perampuan (bidadari) yang baik akhlaknya dan cantik parasnya”.

 

Biarpun secantik mana rupa paras bidadari di Syurga yang akhir itu, ia tidak dapat menandingi keindahan permata yakud (zamrud) dan marjan (mutiara).

 

Dalam surah yang sama juga Allah menjelaskan ciri-ciri dan perbezaan yang ada didalam dua Syurga yang pertama dan dua Syurga yang terakhir iaitu difirmankan Nya didalam ayat-ayat 46, 48, 52 dan 54 untuk dua Syurga ang pertama, yang mafhumnya;

“Untuk orang yang takut akan berdiri (dihadapan) Tuhannya, ada dua kebun (diSyurga ini). (Keduanya) mempunyai dahan-dahan. Dalam keduanya ada bermacam-macam buah-buahan yang berpasang-pasang...Dan buah kedua kebun itu rendah-rendah (mudah dipetik)”.

 

Kemudian untuk kedua-dua Syurga yang akhir itu pula disebutkan didalam firman Nya didalam ayat 62 dan 64, mafhumnya;

 

“Selain daripada kedua kebun itu, ada lagi dua kebun yang lain. (Keduanya) sangat hijau daun-daunnya”.

 

Diperkatakan bahawa dengan warna terlalu kehijauan pohon-pohon yang berada disitu hingga kelihtan seolah-olah kehitam-hitaman. Dari kedua-dua ciri diatas tadi, ia menampakkan perbezaan yang nyata bagi keduanya.

 

Mungkin juga ada pertanyaan yang akan timbul berkenaan, “Mengapakah Allah hanya menyebutkan berkenaan penghuni dua Syurga yang pertama sahaja dan tidak kepada penghuni dua syurga yang akhir ?”. Jawapannya ialah sesungguhnya keempat-empat Syurga itu adalah milik orang-orang yang takut dihari menghadap dihadapan Allah SWT. Mereka memiliki tingkat-tingkat yang berbeza-beza. Dua Syurga yang pertama itu adalah untuk hamba yang paling tinggi tingkat ketakutannya, manakala dua Syurga yang terakhir adalah untuk mereka-mereka yang tingkat ketakutannya lebih rendah dari yang diatas tadi.

 

Menurut Syeikh al-Qurthubi (penulis kitab ini), itu tadi adalah merupakan salah satu pendapat. Ada pendapat lain lagi, umpamanya dari adh-Dhahhak yang mengatakan bahawa dua Syurga yang terakhir adalah lebih utama daripada dua Syurga yang pertama. Ini adalah kerana, dua Syurga yang pertama itu dibuat dari emas dan perak sahaja, sedangkan dua Syurga yang akhir diperbuat dari permata zamrud dan mutiara atau yakut dan marjan.

 

Maksud firman Allah, “Selain daripada kedua kebun (syurga) itu, ada lagi dua kebun (syurga) yang lain” , ia adalah merupakan dua syurga yang terletak dihadapan dan belakang. Ini adalah pendapat dari Abu Abdullah Muhammad Tirmidzi al-Hakim yang ditulis didalam kitabnya yang bertajuk ‘Nawadir al-Usul’. Menurutnya yang dimaksudkan dengan kata: “Dan selain dari dua Syurga itu ada dua Syurga yng lain”, ialah bukan maksud dua Syurga yng terakhir ini yng lebih dekat dengan A’rasy. Menurut Muqatil, dua Syurga yang pertama ialah Syurga Aden dan Syurga Na’im, sedangkan dua Syurga yang terakhir ialah Syurga Firdaus dan Syurga al-Ma’wa.

 

Tambah dari Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Pekara itu adalah berdasarkan sabda Rasulullah saw, “Apabila kamu memohon (berdoa) kepada Allah, mohonlah kepada Nya akan Syurga Firdaus...”

 

Mengenai firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 66 yang mafhumnya, “Didalam kedua Syurga itu ada dua mata air yang memancar”, menurut Tirmidzi yang menafsirkan iaitu disediakan bermacam-macam buah-buahan, kenikmatan, perahu-perahu dengan hiasan indah, bintang-bintang yang menawan dan pakaian berwarna-warni. Ini menunjukkan bahawa “memancar” lebih banyak daripada “mengalir”.

 

Menurut Imam Qurthubi lagi, ini merujuk kepada pendapat-pendapat para ahli tafsir, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa perkataan “nadlakhataan” bererti dua pancuran air. Atau dengan lain perkataannya ia bermaksud memancar dengan kebaikkan dan keberkatan. Pendapat ini juga dikemukan oleh al-Hasan dan Mujahid.

 

Kemudian Ibnu Mas’ud menambah bahawa ia memancarkan kasturi, kamper dan minyak ambar kerumah-rumah penghuni Syurga itu seperti aliran hujan. Sa’id bin Jabir menafsirnya dengan beranika macam buah-buahan dan air.

 

Firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 68 mafhumnya, “Dalam keduanya ada buah-buahan, pohon kurma dan delima”. Menurut sebahagian ulama, kurma dan delima bukan termasuk sebagai buah-buahan. Ia hanyalah apa yang kita faham mengikut zahirnya saja atau dari apa yang tertulis sahaja. Tetapi mejoriti ulama berpandapat bahawa kedua-duanya termasuk takrif buah-buahan. Jika kurma dan delima disebut secara khusus, ia bererti kedua-dua buah itu adalah lebih utama dari yang lainnya. Contoh yang lain seperti firman Allah didalam surah a-Baqarah ayat 238, mafhumnya; “Peliharakanlah segala solat dan solat pilihan (‘wustha – Asar’), berdirilah kerana Allah, serta mentaati Nya”. Dan juga firman Nya didalam surah yang sama ayat 98 mafhumnya; ‘Barang siapa menjadi musuh bagi Allah, MalaikatNya, Rasul Nya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir itu”. 

 

Oleh kerana itu kurma dan delima disebut berulang kali kerana pada zaman itu buah-buah ini sangat bernilai dan dijadikan barang-barang tukaran (seperti wang) seperti garam, gandum dan barli. Mejoriti rakyatnya menjadikan kurma dan delima sebagai bahan makanan asasi dan bahan yang sangat diperlukan selain sebagai bahan pertukaran, sebelum emas dan perak digunakan sesudah itu. Maka pohon-pohonnya banyak ditanam disekitar Mekah dan Madinah serta kewilayah-wilayah sekelilingnya hinggalah kehari ini. 

 

Firman Allah didalam surah ar-Rahman lagi pada ayat 70, mafhumnya; “Didalam semuanya ada perampuan-perampuan (bidadari) yang baik akhlaknya dan cantik parasnya”. Bidadari –bidadari tersebut merupakan perampuan-perampuan yang dipilih sendiri oleh Allah SWT. Tiada siapa yang boleh menandangi pilihan Nya ? Bidadari-bidadari itu terlalu cantik. Jika Allah yang menciptakan sesuatu dan menyebutkannya cantik, maka tiada siapa didunia ini yang mampu untuk menterjemah kecantikkan yang dimaksudkan itu. Didalam Syurga yang pertama Allah memfirmankan bahawa disana ada bidadari-bidadari yang yang sopan dan sentiasa menundukkan pandangan mereka (bukan mata keranjang), seolah-olah mereka itu seperti permata yakut dan marjan. Cubalah anda bandingkan diantara bidadari-bidadari yang sopan dan cantik-cantik, dengan bidadari-bidadari yang sopan dan sentiasa menundukkan pendangan mereka ?

 

Seterusnya Allah berfirman didalam surah yang sama didalam ayat 72 yang mafhumnya; “(Iaitu) bidadari (perampuan yang putih) yang tertutup dalam kemah”. Kemudian kita sentuh pula firman Allah ayat 56 mafhumnya iaitu “Dalam Syurga itu perampuan-perampuan (didadari) yang pendek pandangannya (bukan mata keranjang), mereka belum disentuh manusia dan jin sebelum mereka”. Maksudnya, mereka menundukkan pandangannya dihadapan suami atau pasangan mereka. Allah tidak berfirman, “...bidadari-bidadari yang jelita dan putih bersih”. Itu menunjukkan bahawa bidadari-bidadari yang jelita dan putih bersih itu yang lebih baik.

 

Terdapat sebuah riwayat yang menyabut bahawa, pada hari kiamat nanti ada segumpal awan diatas A’rasy yang menurunkan hujan. Lalu terciptalah titik-titik rahmat. Kemudian pada setiap titik rahmat itu tercipta pula langsir atau tirai yang terletak ditebing sungai yang panjangnya empat puluk batu tampa ada satu pintu pun. Ketika seorang yang dikasihi Allah telah ditempatkan ditirai tersebut, maka terkoyaklah tirai itu menjadi satu lubang pintu. Dari lubang pintu itulah, ia menemukan ahli keluarganya dan penghuni-penghuni lainnya yang tidak boleh melihat satu sama lain.

 

 

FAKTA:

 

Allah berfirman didalam surah ar-Rahman ayat 46, mafhumnya; “Untuk orang yang takut akan berdiri (dihadapan) Tuhannya, ada dua kebun (diSyurga ini)”. Kemudian berfirman didalam ayat 62 surah yang sama, mafhumnya ; “Selain daripada kedua kebun (syurga) itu, ada lagi dua kebun (syurga) yang lain”. Ini menunjukkan bahawa jumlah Syurga hanya ada empat sahaja, bukannya tujuh seperti yang kita ingat. Pekara ini akan diperjelaskan lagi dibab yang akan datang, insyaallah.

 

 

BAB 117: SIFAT SYURGA-SYURGA , NIKMAT-NIKMATNYA DAN PEKARA YANG DISEDIAKAN UNTUK PENGHUNINYA.

 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah saw telah bersabda, “Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung berfirman, ‘Aku menyediakan untuk hamba-hamba Ku yang soleh nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas didalam hati manusia dan belum pernah diperlihatkan Allah kepada kamu semua”. Seterusnya Rasulullah membaca firman Allah didalam surah as-Sajdah ayat 17 mafhumnya, ‘Seseorang tidak megatahui apa yang disembunyikan untuknya diantar bermacam-macam kesenangan, sebagai balasan apa yang telah mereka amalkan’”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Usamah bin Zaid bahawa pada suatu hari Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Ketahuilah wahai pencari Syurga, sesungguhnya Syurga itu tiada tolok bandingnya sama sekali. Syurga adalah cahaya yang berkilau-kilauan, wangi-wangian yang semerbak, istana yang menjulang tinggi, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak dan ranum, Isteri-isteri yang cantik rupawan, pakaian kebesaran yang banyak, ditempat yang kekal abadi dalam kenikmatan dan rupa yang elok, dan rumah yang tinggi, aman dan sentosa”. Para sahabat berkata, “Kamilah pencari Syurga itu wahai Rasulullah”. Rasulullah bersabda lagi, “Katakanlah, Insyaallah”. Kemudian baginda mengaturkan jihad dan menganjurkannya.

 

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa ia pernah bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, makhluk diciptakan dari apa?’. Baginda menjawab, ‘Dari air’. Aku bertanya lagi, ‘Apakah bahan bangunan dari Syurga?’. Baginda menjawab, ‘Batu bata dari perak dan batu dari emas. Plasternya dari minyak kasturi yang sangat harum. Batu kelikirnya dari mutiara dan yakut dan tanahnya dari za’faran. Barangsiapa yang memasukinya, nescaya ia merasa nikmat dan tiada sangsara, ia abadi (kekal) dan tidak akan mati, pakaiannya tidak akan rosak dan keremajaannya tidak akan lenyap’”. Kata Tirmidzi hadis ini tidak kuat dan menurutnya tidak Muttasil. Tetapi hadis ini juga diriwayatkan dengan sanad yang lain dari Abu Hurairah dari Nabi saw.

 

Menurut Syeikh al-Qurthubi (penulis kitab ini), hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Ibrahim bin Mu’awiyah, dari Sa’id ath-Tha’i, dari Abdul Mudallih (budak suruhan Aisyah) bahawa ia pernah mendengar Abu Hurairah bercerita, “Kami pernah bertanya Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, kenapa jika kami bersamamu, hati kami menjadi lunak, kamu zuhud dan kami menjadi orang yang lebih mementingkan soal akhirat. Tetapi jika kami berpisah daripadamu, hati kami bersuka ria dengan keluarga, sebuk dengan urusan anak-anak dan keduniaan?”.

 

Rasulullah menjawab, “Seandainya ketika kamu semua berpisah dengan ku keadaannya sama seperti ketika kamu disampingku, nescaya Malaikat akan menyelami diri kamu dengan tangannya dan mereka sentiasa akan berkunjung kerumah kamu. Dan seandainya kamu tidak berdosa, Allah akan mengantikan kamu dengan makhluk lain yang baru  agar mereka berdosa (supaya mereka memohon ampun) kemudian mereka pun diampunkan”.

 

Kami bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang Syurga dan bahan bangunannya?. Baginda menjawab, “Sebuah batu bata dari emas dan sebuah batu bata dari perak. Pelasternya dari minyak kasturi yang sangat harum. Kelikirnya dari mutiara dan yakut dan tanahnya adalah minyak za’faran. Barangsiapa memasukinya ia akan abadi dan tidak akan kenal putusasa (bosan), ia akan kekal dan tidak akan mati, pakaiannya tidak akan rosak dan keremajaannya tidak akan lenyap”.

 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah pernah bertanya kepada Ibnu Shayyad, “Apa tanah Syurga?”. Ia menjawab, “Tepong putih beraroma kasturi”. Baginda bersabda, “Kamu benar”.

 

Berlainan versi. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah bertanya kepada Ibnu Shayyad tentang tanah Syurga dan dia menjawab, “Tepong putih beraroma kasturi asli”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Mu’ammar, dari Qatadah, dari al-Ala’ bin Yazid, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Dinding Syurga itu dari batu bata yang diperbuat dari perak dan batu bata dari emas. Tangganya adalah daripada mutiara dan permata. Dan kami juga mendapat cerita bahawa tangga Syurga itu dari mutiara dan tanahnya adalah dari za’faran”.

 

 

BAB 118: SUNGAI-SUNGAI, GUNUNG-GANANG, LAUTAN DAN JURANG DI  SYURGA SEUMPAMA DIDUNIA.

 

Allah berfirman didalam surah Muhammad ayat 15 mafhumnya;

 

“Umpama Syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa, didalamnya beberapa sungai dari air yang tiada berubah-ubah (rasanya), beberapa sungai dari susu yang tiada berubah rasanya, beberapa sungai dari khamar yang lazat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya dan beberapa sungai dari madu yang bersih. Dan untuk mereka didalamnya bermacam-macam buah-buahan dan keampunan daripada Tuhan mereka. (Adakah orang yang didalam kesenangan ini) sama dengan orang yang kekal didalam Neraka dan diberi minum dengan air yang sangat panas sehingga putus-putus usus perut mereka ?”.

 

Al-Iraqi didalam kitabnya bertajuk ‘Takrij al-Ihya’ meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, “Sungai-sungai di Syurga akan mengalir dari bawah anak bukit atau gunung beraroma kasturi”.

 

Diriwayatkan oleh al-Haitsami dan Thabrani, dari Ismail bin Ishak, dari Ismail bin Abu Idris, dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari ayahnya bahawa Rasulullah bersabda, “Ada empat gunung yang termasuk gunung Syurga dan ada empat sungai yang termasuk sungai Syurga dan empat tempat peperangan yang termasuk tempat peperangan di Syurga”. Seorang sahabat bertanya, “Gunung apa kah itu ya Rasulullah?”. Baginda bersabda lagi, “Gunung Uhud yang ia mencintai kita dan kita mencintainya, Gunung Thur, Gunung Libanon dan Gunung Jaudi. Sungai-sungai itu ialah Sungai Nil, Sungai Eufrat, Sungai Saihan dan Sungai Jaihan. Dan tempat-tempat peperangan itu ialah Badar, Uhud, Khandak dan Khaibar”.

 

Dengan sanad yang sama seperti diatas tadi, Auf berkata, “Kami ikut berperang bersama Nabi dan peperangan pertama yang baginda ikut ialah perang Abwa’. Ketika kami berada diwilayah Rauha’, baginda berhenti di Artaq azh-Zhabyat untuk solat berjemaah dengan para sahabat. Setelah selesai solat baginda bertanya, ‘Kamu semua tahu tak apa nama gunung itu ?’. Mereka menjawab, ‘Allah dan Rasul Nya saja yang mengatahui’. Lalu Nabi saw bersabda, ‘Itu adalah tanah subur sebuah gunung diantara gunung di Syurga. Ya Allah, berkatilah ia dan berkatilah penduduknya”. Kepada Rauha’ (nama tempat itu) baginda bersabda, “Ini adalah tanah yang tidak keras dan tidak gembur, sebuah jurang diantara jurang-jurang Syurga. Sesungguhnya pernah solat disini tujuh puluh orang Nabi sebelumku. Musa juga pernah melalui tempat ini dengan membawa dua kantung (berisi daging) burung diatas seekor unta. Ia mambawa rombongan seramai tujuh puluh ribu orang Bani Israil menuju ke Ka’abah....”. Demikianlah hadis riwayat ath-Thabrani. Hadis ini insyaallah akan disambung lagi nanti.

 

 Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Hakim bin Mu’awiyah, dari ayahnya bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya di Syurga terdapat lautan air, lautan susu, lautan madu dan lautan khamar. Kemudian sungai-sungai itu dialirkan setelah penghuni Syurga memasukinya”. Berkata Abu Isa Tirmidzi, hadis ini hasan dan sahih. Hakim bin Mu’awiyah adalah ayah kepada Bahaz bin Hakim.

 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Saihan, Jaihan, Nil dan Eufrat termasuk sungai-sungai Syurga”. Berkata Ka’ab, “Sungai Tigris adalah sungai di Syurga, Sungai Eufrat adalah sungai susu milik mereka, Sungai Mesir (Nil) adalah sungai khamar milik mereka, dan Sungai Saihan adalah sungai madu milik mereka. Keempat-empat sungai tersebut mengalir dari Sungai Kautsar”.

 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari barisan sanad Syarik, dari Anas tetang hadis perjalanan Isra’ Nabi saw, “.... Ketika Nabi berada dilangit dunia, baginda melihat sebuah sungai yang sedang mengalir, Baginda bertanya, ‘Sungai apakah itu, wahai Jibril?’. Jibril menjawab, ‘Sungai Nil dan Sungai Eufrat’. Kemudian ketika naik keatas langit berikutnya, baginda melihat sebuah sungai lain yang diatasnya terdapat sebuah istana dari mutiara dan zamrud. Dan ketika baginda memegang air sungai tersebut dengan tangan ternyata arinya adalah minyak kasturi yang sangat harum. Baginda bertanya, ‘Wahai Jibril, Sungai apakah itu ?’. Jibril menjawab, ‘Itu adalah al-Kautsar yang disimpan oleh Allah untukmu’”.

 

 

 BAB 119: PADA AKHIR ZAMAN SUNGAI-SUNGAI AKAN DIANGKAT, BEGITU JUGA ILMU DAN AL-QUR’AN.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Adi, dari Abu Ja’far an-Nuhasi, dari Abu Ya’qub alias Ishak bun Ibrahim bin Yunus, dari Jami’ bin Saudah, dari Sa’id bin Sabiq, dari Maslamah bin Ali, dari Muqatil bin Hayyan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah bersabda, “Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung menurunkan lima buah sungai dibumi. Pertama ialah Sajun sebuah sungai di India. Kedua ialah Jaihan sebuah sungai di Balkha. Ketiga dan keempat ialah Tigeris dan Eufrat iaitu dua sungai di Iraq. Dan kelima ialah Nil sebuah sungai di Mesir. Allah menurunkan sungai-sungai tersebut dari sumber mata air yang sama yang berada di Syurga pada lapisan yang paling bawah. Sumber mata air tersebut dilindungi oleh sepasang sayap Malaikat Jibril. Ia menitipkannya pada gunung yang kemudian mengalirkannya kebumi. Allah menjadikan padanya beberapa kemanafaatan bagi beberapa macam kehidupan manusia. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah yang Mahaagung lagi Mahaterpuji dalam surah al-Mu’minunun ayat 18 (mafhumnya): “Kami turunkan air dari langit menurut kadarnya, lalu Kami tempatkan air itu dibumi...”. Dan ketika Ya’jud dan Ma’jud muncul. Allah mengutus Malaikat Jibril untuk mengangkat Al-Qu’ran,  Ilmu dan kelima-lima sungai tersebut dari bumi. Maka Malaikat Jibril pun mengangkatnya kelangit.  Dan itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah dalam Surah al-Mu’minunun ayat 18 (sambungan diatas) mafhumnya; “....dan sesungguhnya Kami kuasa buat melenyapkannya”. Maka ketika semua itu diangkat dari bumi, semua para penghuninya kehilangan dunia dan agama”.

 

Jika menurut pendapat saya (Syeikh al-Qurthubi @ pengarang kitab ini), perkara yang menyebut bahawa Al-Quran diangkat ketika munculnya Ya’jud dan Ma’jud perlulah dikaji semula. Keterangan berkenaan pekara ini akan saya bincangkan diakhir kitab ini, insyaallah.

 

Diriwayatkan oleh al-Mas’udi bahawa ia berkata, “Pada zaman Ibnu Mas’ud, Sungai Eufrat telah mengalami banjir. Ketika mendengar orang ramai mengeluh dan tidak menyukai sungai tersebut, Ibnu Mas’ud berkata, ‘Jangan begitu, kerana nanti akan tiba saatnya disatu zaman dimana sungai ini akan mengelami kering sama sekali, iaitu ketika semua air kembali kepada sumber asalnya dan sisa air dan mata air itu hanya berada di Syam’”. Penjelasan akan pekara ini akan dijelaskan kemudian nanti, insyaallah.

 

 

 

BAB 120 : PUNCA  AIR SUNGAI-SUNGAI DI SYURGA.

 

 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah serta Rasul utusan Nya, menunaikan solat (lima waktu) dan melakukan puasa dibulan Ramadhan, nescaya Allah berkewajipan memasukkannya kedalam Syurga, samaada ia berhijrah pada jalan Allah ataupun mereka hanya tinggal sahaja ditanah kelahirannya”.

 

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, kabar apakah yang hendak kita sampaikan kepada manusia ?”. Baginda bersabda, “Sesungguhnya didalam Syurga terdapat seratus darjat yang disediakan Allah untuk orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, luas diantara dua darjat seluas langit dan bumi. Maka apabila kamu bermohon kepada Allah, pohonlah Syurga Firdaus kepada Nya. Sesungguhnya yang  paling tinggi adalah Syurga Firdaus. Sesungguhnya  yang paling tengah adalah Syurga Firdaus. Sesungguhnya A’rasy Allah yang Mahapemurah iu berada diatas Syurga Firdaus dan daripadanyalah dipancarkan sungai-sungai Syurga”.

 

Menurut Abu Hatim al-Basti dan Qatadah, Syurga Firdaus adalah Syurga yang paling tinggi dan paling utama. Tetapi menurut Wahab bin Munabbih, Syurga Firdaus adalah nama Syurga secara umum, sebab didalam permulaan surah al-Mu’minunun, setelah memuji sifat beberapa orang hamba Nya yang beriman, Allah SWT  kemudian berfirman pada ayat 10 dan 11 mafhumnya: “Mereka itulah orang-orang yang mempusakai. Yang mempusakai Syurga Firdaus, sedang mereka kekal didalamnya”. Seterusnya Allah berfirman dan menyebut mengulangi lagi tentang mereka-mereka ini didalam surah Ma’arij (pada ayat 32-34) kemudian pada ayat 35 Allah berfirman yang mafhumnya: “Mereka itulah dalam Syurga, mendapat kemuliaan”. Inilah yang memberi pengertian kepada kita bahawa sesungguhnya Firdaus itu merupakan nama umum Syurga, bukannya nama khusus sebuah Syurga. Waallaua’lam.

 

 

BAB 121: PAKAIAN, MINUMAN DAN PERALATANNYA DI SYURGA.

 

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, “Barangsiapa memakai sutera didunia, ia tidak akan memakainya diakhirat. Barangsiapa meminum khamar didunia, ia tidak akan meminumnya diakhirat. Dan barangsiapa minum dengn mengunakan bekas ( peralatan untuk minum) yang diperbuat dari  emas dan perak, ia tidak dapat menggunakannya diakhirat”. Seterusnya Rasulullah bersabda lagi, “Itulah pakaian penghuni Syurga, minuman penhuni Syurga dan alat untuk minum penghuni Syurga”.

 

Menurut pendapat saya (Syeikh al-Qurthubi), jika ada orang yang bertanya, “Kalau Nabi meletakkan taraf yang sama kepada ketiga-tiga pekara itu dan baginda mengharamkannya didunia, apakah baginda juga akan mengharamkannya bagi orang-orang yang telah masuk Syurga ?”. Saya akan menjawab, “Ya... selagi ia belum bertaubat daripadanya”. Pekara ini adalah merujuk kepada sabda baginda didalam sebuah hadis bermaksud, “Barangsiapa yang meminum khamar didunia kemudian belum sempat bertaubat daripadanya, maka Allah akan mengharamkannya diakhirat”.  Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. Begitu juga bagi orang-orang yang memakai sutera dan makan atau minum dengan menggunakan bekas atau alat yang diperbuat dari emas dan perak, kerena mereka keterlaluan dan melampaiui batas dengan menggunakan sesuatu yang ditengguhkan Allah diakhirat nanti dan melanggar apa yang telah diharamkan Allah kepadanya didunia.

 

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi yang ditulis didalam kitabnya bertajuk ‘Musanad Abu Daud ath-Thayalisi’, dari Hisyam, dari Qatadah, dari Daud as-Sirji, dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang sudah memakai sutera didunia, nescaya ia tidak memakainya diakhirat. Jika pun ia masuk Syurga kelak, ia akan melihat penghuni Syurga yang lain memakainya, semantara ia tidak boleh memakainya”.

 

 

 

BAB 122: POHON-POHON DAN BUAH- BUAHAN SYURGA YANG MENYERUPAI DIDUNIA.

 

 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung berfirman; ‘Aku menyediakan untuk hamba-hamba Ku yang soleh nikmat-nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dihati manusia’. Jika kamu mahu bacalah firman Allah surah as-Sajadah ayat 17; ‘Seseorang  tidak mengatahui apa yang disembunyaikan untuknya diantara bermacam-macam kesenangan sebagai balasan apa yang mereka amalkan’. Didalam Syurga terdapat pepohon dimana seseorang yang menaiki kenderaan yang lalu dibawah naungannya (tidak kena panas matahari) selama seratus tahun ia belum menempoh semuanya. Kalau kamu mahu bacalah firman Allah didalam surah al-Waqi’ah ayat 30; ‘Dan naungan yang terbentang’. Didalam Syurga juga terdapat sebuah rawa-rawa (naungan yang berwarna warni) yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau kamu mahu bacalah firman Allah didalam surah Ali Imran ayat 185; ‘...Barangsiapa dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan kedalam Syurga, sesungguhnya menanglah ia. Tiadalah hidup didunia ini, melainkan kesenangan yang memperdayakan’.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya di Syurga terdapat sebuah pohon yang luas naungannya, ditempuh oleh seorang pengambara selama waktu tujuh puluh atau seratus tahun, iaitu pohon keabadian”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Ibnu Abu Khalid, dari Ziyad budak Bani Maqzum bahawa ia pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan, “Didalam Syurga terdapat sebatang pohon yang luas naungannya, seorang pengambara perlu berjalan selama seratus tahun (untuk lepas keluar), kalau kamu mahu bacalah firman Allah, ‘Dan naungan yang terbentang’ (surah al-Waqiah 30).

 

Ketika Ka’ab mendengar pekara ini, ia berkata, “Ia benar. Demi Allah yang menurunkan Taurat melalui lisan Musa bin Imran dan yang menurunkan al-Qur’an kepada Nabi Muhammad. Seandainya seseorang menaiki unta Hiqqah atau unta Jadz’ah kemudian mengelilingi batang pohon tersebut, sampai lelah (penat) pun ia belum juga sampai (selesai mengelilinginya). Sesungguhnya Allah menanam pohon itu dengan ‘TanganNya’ sendiri dan meniupkan roh Nya pada pohon itu. Sesungguhnya buah-buah pohon itu adalah bagi seorang yang berada dibelakang pagar Syurga. Setiap sungai yang berada di Syurga mengalir dari akar pohon itu”.

 

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Asma’ binti Abu Bakar bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda mengenai pohon Sidratul Muntaha, “Seorang pengambara berjalan dalam naungan dahan pohon Sidratul Muntaha dan ia mampu menaungi seramai seratus orang pengambara. Disana terdapat hamparan-hamparan dari emas seolah-olah buahnya sebesar kendi (tempayan)”.

 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdulrazaq, dari Mu’ammar, dari Qatadah, dari Anas bahawa Nabi saw bersabda, “Ketika aku dibawa naik oleh Jibril ditingkat  kelangit ketujuh, aku melihat pohon Sidratul Muntaha. Buahnya sebesar kendi Hajar, daunnya selebar telinga gajah betina dan dari batangnya keluar dua sungai yang kelihatan dan dua sungai yang tidak kelihatan. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, apa itu?’. Ia menjawb, ‘Dua sungai yang tidak kelihatan itu berada didalam Syurga dan dua sungai yang kelihatan itu ialah Sungai Nil dan Sungai Eufrat”.

 

Diriwayatkan oleh Bukhari sebuah hadis berkenaan perjalanan Isra’ Nabi saw, dari Qatadah, dari Anas bin Malik bin Sha’sha’ah bahawa Rasulullah bersabda, “....Aku diperlihatkan pohon Sidratul Muntaha. Ternyata buahnya seolah-olah sebesar kendi Hajar, daunnya seolah-olah sebesar telinga gajah betina dan pada pangkal (batangnya) terdapat empat sungai, dua sungai yang nampak dan dua sungai yang tidak nampak...”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Shafwan, dari Sulaim bin Amr bahawa ia berkata, “Beberapa orang sahabat Nabi saw bertanya kepada orang-orang dusun berkenaan pertanyaan mereka kepada Rasulullah yang sangat berguna kepada mereka. Pada suatu hari seorang dusun menemui Rasulullah dan bertanya, ‘Wahai Rasulullah, didalam al-Qur’an Allah berfirman berkenaan sebuah pohon yang menyakitkan, dan menurut pendapat saya bahawa di Syurga juga memang ada pohon yang menyakitkan bagi orang yang berkenaan, apa benar begitu ?”. Baginda bertanya, ‘Pohon apakah itu?’. Ia menjawab, ‘Pohon Bidara, ia ada duri dan menyakitkan’. Rasulullah bersabda, “Bukankah Allah telah berfirman, ‘Berada dipohon Bidara yang tidak berduri’. Allah telah membuang durinya dan digantikan dengan buah. Sehingga yang tumbuh adalah buah, kemudian buahnya itu mempunyai tujuh puluh dua macam rasa yang setiap satunya berbeza-beza dengan yang lainnya”. Demikian yang telah diperkatakan oleh Abu Muhammad alias Abdul Haq.

 

Diriwayatkan oleh Ahmad, dari Abdulrazaq, dari Mu’ammar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Amr bin Yazid al-Bakkali, dari Utbah bin Ubaid as-Sulami bahawa ia berkata, “Seorang dusun datang kepada Nabi saw dan bertanya tentang Syurga. Ketika baginda menceritakan berkenaan telaga, orang dusun itu pun bertanya, ‘Apakah disana ada buah-buahan?’. Baginda menjawab, ‘Ya.. disana ada sebuah pohon bernama Thuba’. Ia bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah, pohon apakah yang menyerupainya dibumi ini?’. Baginda menjawab, ‘Tidak ada satu pun pohon yang menyerupainya’. Baginda lalu bersabda, ‘Kamu pernah pergi ke Syam?. Disana ada sebuah pohon yang disebut Juzah. Pohon ini menumbuhkan tangkai daun dan dibahagian atasnya  menjulang (pucuknya menjulang kelangit seperti pokok tunjuk langit)’. Orang dusun itu bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana besarnya batang pohon itu?’. Baginda menjawab, ‘Seandainya kamu menaiki seekor unta Judz’ah untuk mengelilinginya, sehingga batang pohon itu menjadi buruk dan tumbang pun kamu belum sampai satu pusingan”.Orang dusun itu bertanya lagi, ‘Apa disana ada buah Anggur?’. Baginda menjawab, ‘Tentu!’. Ia bertanya, ‘Bagaimana besar tandan buahnya?’. Baginda menjawab, ‘Sebesar perjalanan seekor burung gagak selama sebulan tampa henti’. Ia bertanya lagi, ‘Bagaimana pula besar setiap butir buahnya?’. Baginda menjawab, ‘Apakah kedua orang tuamu dan keluargamu pernah menjatuhkan seekor unta Judz’ah kemudian menyembelihnya dan menyamak kulitnya?, Bawakan untukku dagingnya satu timba saja’. Ia bertanya, ‘Wahai Rasulullah, adakah itu sudah cukup membuat aku dan anggota keluargaku kenyang?. Baginda menjawab, ‘Ya... bahkan termasuk seluruh keluargamu”.

 

Diriwayatkan oleh Muslim sebuah hadis dari Ibnu Abbas tentang gerhana matahari, “....Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, kami lihat Anta menerima sesuatu ditempat Anta ini, kemudian kami melihat Anta nampaknya ragu-ragu... ada apa ya Rasulullah ?’. Baginda menjawab, ‘Sesungguhnya Ana tadi melihat Syurga lalu Ana menerima setandan buahnya sahaja. Seandainya Ana mengambil semuanya, tentu cukup untuk kamu semua makan selama masih adanya dunia ini”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari al-Mas’udi, dari Amr bin Murrat, dari Abu Ubaid bahawa ia berkata, “Pokok kurma di Syurga itu kuat akarnya dan menjulang tinggi cabangnya. Buahnya sebesar kendi. Jika satu buahnya dipetik, maka akan tumbuh lagi buah yang lainnya. Sesungguhnya airnya terus mengalir tidak seperti parit (didunia). Tandannya (buahnya) sepanjang dua belas hasta”. Kemudian aku (Imam al-Qurthubi) menemui seorang guru yang meriwayatkan hadis ini dan bertanya, “Siapakah yang menceritakan hadis ini kepadamu?”. Dia menjawab, “Masruq”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab sebuah hadis dari Syahr bin Hausyab, dariAbu Umamah al-Bahili bahawa ia berkata, “Thuba adalah sebuah pohon di Syurga yang dahannya sangat lebat, terdapat banyak burung yang indah-indah (hinggap disitu) dan buahnya melimpah ruah”.

 

Diriwayatkan oleh al-Khathib alias Abu Bakar Ahmad, dari Ibrahim bin Nuh bahawa ia pernah mendengar Anas bin Malik mengatakan, “Didunia ini tiada buah yang menyerupai buah di Syurga selain pisang, kerana Allah berfirman: “Buahnya tidak henti-henti, sedang naungannya (demikian pula daunnya)”. Bukankah kita selalu menemukan buah pisang itu, walau dimusim hujan ataupun dimusim kemarau”.

 

Diriwayatkan oleh ats-Tsa’labi berikut sanadnya sebuah hadis dari al-Auza’i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Dzar bahawa ia berkata, “Suatu hari, Nabi dihadiahkan satu tangkai buah Tin. Setelah mengigit dan merasanya, baginda bersabda kepada sahabat-sahabatnya, “Makanlah, ini adalah buah yang diturunkan dari langit. Sesungguhnya buah Syurga itu tidak ada isinya. Makanlah, kerana buah ini boleh menghentikan penyakit buasir dan boleh mengubati penyakit tulang”.

 

Diriwayatkan oleh seorang ulama ahli hadis terkemuka iaitu Abu Hasan Ali bin Khalaf al-Khufi, dari Abu Qasim Abdullah, dari Abil Fajar Muhammad bin Abu Hatim Mahmud bin Husain al-Qazwaini, dari Abu Ja’fari, dari ayahku, dari Abu Ja’far Muhammad bin Zaid al-Ja’fari, dari ayahku, dari Yahya bin Husain, dari Aqil bin Sumurah, dari Ali bin Hammad al-Ghazi, dari Abbas bin Ahmad, dari Abu Bakar bin Iyasy, dari Abu Ishak, dari Ashim bin Dhamurah, dari Saidina Ali bahawa Rasulullah bersabda, “Wahai Ali, rajinlah memakan buah semangka (tembikai) kerana airnya dari Syurga dan rasa manisnya adalah rasa manis Syurga. Setiap hamba yang memakan sesuap sahaja buah ini, Allah memasukkan kedalam perutnya tujuh puluh jenis ubat dan mengeluarkan tujuh puluh jenis penyakit. Untuk satu suap itu Allah mencatit untuknya sepuluh kebajikan, menghapuskan darinya sepuluh kejahatan dan mengangkat sepuluh darjat”. Kemudian baginda membaca firman Allah dari surah ash-Saafat ayat 146, mafhumnya: “Dan Kami tumbuhkan diatasnya pohon labu”. Kemudian baginda bersabda lagi, “Labu dan semangka (tembikai) adalah buah dari Syurga”.

 

 

 

BAB123: PAKAIAN SYURGA DAN PAKAIAN PENGHUNINYA.

 

 

Allah berfirman didalam surah al-Kahfi ayat 31 mafhumnya ;

 

“... mereka dihias dengan gelang emas dan memakai baju hijau dari sutera yang tipis dan sutera yang tebal...”.

 

Kemudian firman Nya didalam surah al-Hajj ayat 23, mafhumnya ;

 

“...mereka diberi perhiasan dengan gelang dari emas dan (diberi) mutiara dan pakaian mereka (dari) sutera”.

 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Hannad as-Sari, dari Abu Ahwash, dari Abu Ishak, dari al-Barra’ Azib bahawa Rasulullah diberi hadiah pakaian dari sutera. Lalu para sahabat selaing berbisik-bisik, kemudian baginda bersabda, “Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sungguh sapu tangan Sa’ad bin Mu’adz yang berada di Syurga lebih baik dari ini”.

 

Diriwayatkan oleh Hannad Ibnu Sari, dari Qubaishah, dari Hammad bin Maslamah, dari Muhammad bin Abdulrahman bin Amr bin Sa’ad bin Mu’adz bahawa Atharadib bin Hijab menghadiahkan Rasulullah sepasang pakaian sutera tebal yag biasa dipakai oleh Kisra (raja). Para sahabat lalu mengerumuni pakaian itu. Mereka memegangnya dan tertarik akannya. Mereka bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, adakah pakaian ini diturunkan kepadamu dari langit?”. Baginda bersabda, “Kamu semua tertarik?. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sungguh sapu tangan Sa’ad bin Mu’adz di Syurga lebih baik daripada pakaian ini. Wahai pelayan, bawa pakaian ini kepada Abu Jaham, dan bawakam pada kami sutera-sutera kasarnya”.

 

 

BAB 124: KELUARNYA PAKAIAN, KUDA DAN UNTA DIDALAM SYURGA. SERTA BATANG EMAS POHON-POHON DISYURGA.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Mu’ammar, dari al-Asy’ats bin Abdullah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Sesungguhnya didalam Syurga itu terdapat pohon yang bernama Thuba. Allah berfirman : ‘Muncul untuk hamba Ku apa yang dia inginkan’. Maka muncullah seekor kuda siap dengan pelana dan tali pedatinya sekali, kemudian bentuknya menurut seperti yang diinginkan. Muncul pula seekor unta dengan pelana dan tali pedatinya sekali, kemudian bentuknya menurut seperti yang dia inginkan. Kemudian muncul pula perhiasan serta pakaiannya”.

 

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i, dari Abdullah bin Amar ibnu Ash bahawa ia berkata, “Ketika kami berada disisi Rasulullah saw, tiba-tiba muncul seeorang lelaki lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, ceritakan kepada ku tentang pakaian penghuni Syurga. Adakah ia pakaian yang usang atau pakaian yang ditenun?”. Apabila mendengar soalan seumpama itu, maka ramailah para sahabat yang tertawa. Lalu orang itu berkata lagi, “Kenapa kamu tertawa, adalah wajar seorang yang tidak tahu bertanya kepada orang yang lebih tahu”. Beberapa saat setelah ia duduk, Rasulullah pun bertanya, “Mana dia orang yang bertanya tadi ?”. Para sahabat berkata, “Itu dia wahai Rasulullah”. Lalu baginda bersabda, “Tidak seperti itu, bahkan, darinya (pohon Thuba itu) akan muncul buah-buah Syurga”. Baginda mengulangi ucapan ini sebanyak tiga kali.

 

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Tiada pohon-pohon diSyurga kecuali semua batangnya adalah dari emas”. Kata Tirmidzi, hadis ini hasan lagi gharib. Mengenai keterangan tambahan berkenaan pekara ini, insyaallah akan diterangkan lagi kelak.

 

 

 
BAB 125 : KURMA SYURGA DAN KEUTAMAANNYA.

 

 
Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan, dari Hammad bin Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata, “Pohon-pohon kurma di Syurga itu batangnya dari zamrud berwarna hijau, dahannya adalah emas merah, pelepahnya adalah pakaian penghuni Syurga. Ada yang dipotong-potong dan ada yang dijadikan perhiasan. Buahnya sebesar kendi, sedangkan warnanya seputih susu, rasanya semanis madu, halusnya sehalus keju dan didalam tiada biji”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid bahawa seorang lelaki bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah di Syurga ada pohon kurma, kerana aku menyukai pohon kurma?”. Baginda menjawab lalu bersabda, “Sudah tentu. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, batang pohon kurma Syurga adalah dari emas, tunggulnya juga dari emas, pelepahnya dari emas dan daunnya seperti perhiasan terindah yang tidak pernah dilihat oleh penduduk dunia. Lalu dahan, tangkai dan akar semuanya juga diri emas. Buahnya sebesar kendi, lebih halus daripada keju dan lebih manis daripada madu”.

 

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, dari Abdul Faraj ibnu Jauzi, dari Jarir bin Abdullah al-Bajali bahawa sambil memegang sebatang tongkat, Nabi saw bersabda, “Wahai Jarir, kalau di Syurga nanti kamu tidak akan menemui tongkat seumpama ini”. Lalu Jarir bertanya, “Bagaimana bentuk pohon kurma dan pohon yang lain disana nanti ?”. Baginda bersabda, “Batangnya dari emas dan mutiara. Bahagian atas adalah buahnya”.

 

 

BAB 126: TANAMAN SYURGA.

 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahawa pada suatu hari Rasulullah bercerita, sedang pada ketika itu seorang penduduk dusun juga berada disitu. Baginda bersabda, “Sesungguhnya seorang penduduk syurga memohon izin Tuhannya untuk bercucuk tanam (disyurga). Allah berfirman, ‘Bukankah kamu boleh dapatkan apa saja yang kamu mahukan?’. Ia menjawab, ‘Benar... tetapi aku mahu menanam tanaman (seperti waktu didunia)’. Setelah ia mendapat keizinan dan mendapat benih-benih tanaman, ia lalu segera bercucuk tanam. Dalam waktu yang sangat singkat tanamannya tumbuh merimbun lalu ia pun menuai buahnya dan hasilnya terlonggok seperti gunung banyaknya. Allah berfirman, ‘ Ambillah wahai cucu Adam ! Sesungguhnya ia tidak akan cukup memberi kenyang padamu’. Tiba-tiba orang dusun yang berada disamping Nabi itu pun berkata, ‘Wahai Rasulullah, pekara itu hanya dapat dilihat kepada orang-orang Quraisy dan Ansar sahaja. Sesungguhnya mereka sememangnya ahli bercucuk tanam, sedangkan kami bukan seperti mereka. Mendengar ucapan orang dusun yang agak celupar itu... Rasulullah hanya tersenyum saja”.

 

 

BAB 127: PINTU-PINTU SYURGA

 

Allah telah berfirman didalam surah az-Zumar ayat 73 yang mafhumnya;

 

“Orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhannya dihalau kedalam Syurga dengan berbondong-bondong sehingga mereka sampai kesana dan dibukakan pintu-pintunya dan berkata Malaikat-malaikat penjaganya kepada mereka: Selamat untukmu, kamu telah suci. Maka masuklah kamu kedalam Syurga serta kekal (didalamnya)”.

 

Menurut ulama-ulama tafsir, pintu-pintu Syurga itu ada lapan buah kesemuanya. Mereka berpegang kepada sebuah hadis riwayat Muslim dari Umar Ibnu Khathab ra bahawa Nabi saw bersabda, “Barang siapa diantara kamu yang telah berwuduk dengan sempurna lalu mengucapkan kalimah ASYHADU ALLA ILLAHA ILLALLAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULLUHU (aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu hamba dan pesuruh Allah), nescaya  dibukakan untuknya kelapan-lapan pintu Syurga. Ia boleh masuk melalui mana-mana pintu sahaja yang disukainya”.

 

Berkenaan dengan kelapan-lapan pintu Syurga itu juga ada disebutkan didalam kitab Sahih Bukhari bertajuk ‘Al-Muwatha’dan Sahih Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menafaatkan sebahagian hartanya kejalan Allah, nescaya ada Malaikat yang akan menyeru didalam Syurga, ‘Wahai hamba Allah, apa yang kamu lakukan itu sungguh baik sekali’. Maka barangsiapa yang tergolong sebagai orang yang rajin solat, ia akan diseru dari pintu solat. Barangsiapa yang tergolong didalam golongan orang yang rajin bersedakah, ia akan diseru dari pintu sedakah. Barangsiapa yang tergolong sebagai orang yuang rajin berpuasa, ia akan diseru dari pintu Rayyan”. Abu Bakar bertanya, ‘Wahai Rasulullah, adakah setiap orang akan diseru dari pintu-pintu itu?’. Baginda menjawab, ‘Benar, dan aku berharap kamu termasuk diantara mereka’”.

 

Kemudian berkata al-Qadhi Iyadh, “Didalam hadis tadi, yang disebutkan oleh Muslim hanya empat pintu sahaja. Selebihnya ialah pintu taubat, pintu bagi orang yang menahan amarah, pintu bagi orang yang redha dan pintu kanan bagi orang-orang yang masuk Syurga tampa hisab. Tirmidzi al-Hakim didalam kitabnya yang bertajuk ‘Nawadir al-Ushul’ menyebutkan berkenaan pintu Muhammad. Tetapi, ia juga terkenal dengan panggilan pintu-pintu rahmat atau pintu-pintu taubat. Sejak ia diciptakan Allah, pintu Syurga ini sentiasa saja terbuka dan tidak pernah ditutup atau dikunci. Kelak apabila matahari telah terbit dari barat, barulah pintu ini akan ditutup hingga berlangsungnya peristiwa hari kiamat.

 

Manakala pintu-pintu yang lain menurut amal kebajikan manusia  diantaranya adalah seperti pintu dari kebajikan solat, puasa, zakat, haji, sedakah, jihad, silaturahim dan umrah. Kemudian ditambah tiga yang awal tadi menjadikan kesemuanya sebelas pintu. Demikianlah yang dipetik dari astar riwayat Ibnu Jauzi.

 

Diriwayatkan oleh al-Ajiri alias Abu Hasan didalam kitabnya bertajuk ‘An-Nashihat’, bahawa Nabi saw telah bersabda, “Sesungguhnya diSyurga terdapat serbuah pintu bernama pintu Dhuha. Pada hari kiamat nanti ada Malaikat yang menyeru, ‘Mana orang-orang yang tekun menunaikan solat sunat Dhuha ?. Inilah pintu untuk kalian semua...maka masuklah”.

 

Diriwayatkan oleh Abu Isa Tirmidzi, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya bahawa Rasulullah bersabda, “Luas pintu Syurga tempat masuk umatku  adalah sejauh perjalanan menaiki kuda yang baik selama tiga hari. Kemudian mereka berasak-asak memasukinya sehingga hampir-hampir perut mereka pecah terburai”. Kata Tirmidzi, “Aku pernah bertanya kepada Muhammad alias Bukhari berkenaan hadis ini. Ternyata ia tidak mengenalinya (tidak tahu mengenainya). Menurutnya, Khalid bin Abu Bakar, salah seorang perawinya adalah perawi yang suka berbuat mungkar beberapa hadis yang ia riwayatkan (menokok tambah ayat) dari Salim bin Abdullah.

 

Berdasarkan kedua-dua riwayat diatas tadi, maka bererti jumlah pintu Syurga telah menjadi tigabelas kesemuanya. Oleh sebab itulah kenapa mereka berebut-rebut dan berasak-asak masuk kedalamnya seperti yang telah dikemukan sebelumnya, sebahagian besar penghuni Syurga itu adalah “balha” (lurus bendul).

 

Bukti lain yang menunjukkan bahawa pintu Syurga itu melebihi daripada lapan ialah juga dari hadis Umar Ibnu al-Khathab bahawa Rasulullah bersabda, “Barang siapa diantara kamu yang telah berwuduk dengan sempurna lalu mengucapkan kalimah ASYHADU ALLA ILLAHA ILLALLAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULLUHU (aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah tiada sekutu bagiNya dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu hamba dan pesuruh Allah), dengan jujur dan ikhlas dari dalam bathin dan hatinya, nescaya pada hari kiamat nanti akan dibukakan untuknya kelapan-lapan pintu diantara pintu-pintu Syurga. Ia boleh masuk melalui mana-mana pintu sahaja yang diingininya”.

 

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi dan yang lainnya juga. Contohnya seperti Abu Umar bin Abdul Barr didalam kitabnya bertajuk ‘At-Tamhid’ mengatakan, “.... nescaya dibukakan untuknya diantara pintu-pintu Syurga”. Semantara Abu Daud, an-Nasa’i dan Ibnu Sanjar mengatakan, “...nescaya dibukakan untuknya kelapan-lapan pintu Syurga”. Tampa kalimah ‘diantara’. Berdasarkan pekara ini, bererti jumlah pintu Syurga itu hanyalah lapan buah sahaja seperti pendapat dari kebanyakan ulama tafsir.

 

Jika menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi – pengarang kitab ini), pintu Syurga hanya ada lapan sahaja. Ini berdasarkan perkataan “dan” didalam firman Allah didalam surah az-Zumar ayat 73 diatas tadi, secara landasannya tidak mempunyai makna. Sebagai perbandingannya didalam al-Quran juga terdapat yang sama seperti itu, iaitu didalam surah al-Hasyr ayat 23 yang mafhumnya;

 

“Dialah Allah, yang tiada Tuhan kecuali Dia, Raja (yang memerintah seru seklian alam) Mahasuci, Maha Selamat (sejahtera dari ‘aib dan kekurangan), Memberi Keamanan, yang Mengawasi (segala hamba Nya), Maha Perkasa, Maha Pemaksa dan yang Maha Besar. Mahasuci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan”.

 

Kalimah kelapan iaitu ‘Al-Mutakabbir’ dijadikan satu dengan kalimah ‘Al-Jabbar’  kalimah yang sebelumnya, yang bererti ‘Yang Memiliki Segala Keagungan’. Perbahasan ini telah saya kemukkan didalam kitab saya bertajuk ‘Jami Ahkam Al-Quran’, tentang surah al-Bara’ah dan surah al-Kahfi.

 

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Khalid bin Umari bahawa ketika menjawat jawatan Gubenur Basrah, Utbah bin Ghazawan pernah memberi ucapan ditengah-tengah mereka. Szetelah memenjatkan puji-pujian kehadrat Allah SWT, ia mengatakan, “.... Rasulullah bersabda dan memberitahu kepada kita semua bahawa luas antara dua daun pintu diantara pintu-pintu Syurga adalah sejauh perjalanan empat puluh tahun, dan akan tiba harinya dimana orang-orang akan berasak-asak untuk memasukinya...”.

 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas sebuah hadis berkernaan syafaat, “...Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sesungguhnya jarak diantara dua daun pintu diantara pintu-pintu Syurga itu seperti jarak perjalanan diantara Mekah dan Hajar, atau diantara Mekah dan Basrah”.

 

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Sahal bin Sa’ad bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya tujuh puluh ribu atau tujuh ratus ribu dari umatku masuk Syurga. Sebahagiannya berpegang dengan sebagaian yang lain. Yang pertama diantara mereka tidak mahu masuk sebelum yang terakhir diantara mereka masuk. Wajah mereka seperti bentuk bulan purnama”.

 

Dari hadis-hadis sahih diatas itu tadi menunjukkan bahawa pintu Syurga itu melebihi dari lapan. Bahkan jika berdasarkan riwayat yang terakhir tadi, jumlah pintu Syurga telah menjadi enambelas kesemuanya.

 

Al- Imam Abu Qasim alias Abdul Karim al-Qusyairi didalam kitabnya yang bertajuk ‘At-Tahyir’ mengutip sabda Rasulullah, “Akhlak yang baik merupakan kalung redha Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung yang melingkari leher orang-orang yang bersangkutan. Kalung itu diikat pada rantaian rahmat, dan rahmat itu diikat pada salah satu bendul pintu Syurga. Sehingga, ketika akhlak yang baik tadi hendak terlucut, ia ditarek oleh rantai dan dibawa masuk kedalam Syurga melalui pintu tersebut. Sebaliknya, akhlak yang buruk adalah kalung murka Allah yang melingkiri pada orang-orang yang bersangkutan. Kalung itu diikat pada rantai seksa Allah, dan rantai diikatkan pada salah satu bendul pintu Neraka. Sehingga, ketika akhlak yang buruk tadi hendak terlucut, ia segera ditarek oleh rantai dan dibawa masuk kedalam Neraka melalui pintu tersebut”.

 

Penulis kitab bertajuk ‘Al-Arus’ mengutip sebuah hadis riwayat ad-Dailami dari Ibnu Abbas bahawa Nabi saw bersabda, “Syurga itu memeliki sebuah pintu yang bernama Al-Farah. Yang boleh memasuki pintu ini hanyalah orang-orang yang suka membuat kanak-kanak gembira”.

 

 
FAKTA:

 

Menurut Hasan al-Bashri, yang dimaksudkan dengan kalimah “sepasang harta” pada sabda Nabi saw. Iaitu “Barangsiapa yang menafaatkan sepasang hartanya pada jalan Allah....”, bermaksud apa juga harta yang jumlahnya dua. Contohnya seperti dua dirham atau dua dinar atau dua helai pakaian atau sepasang selipar atau alas kaki dan seterusnya. Ada juga ulama yang mengatakan bahawa ia bermaksud berkenaan dinar dan dirham, atau dirham dan pakaian, atau kasut dan talinya. Manakala menurut al-Baji, yang dimaksudkan dengan perkataan itu ialah bersangkutan dengan amal perbuatan baik. Contohnya seperti dua solat atau dua hari puasa dan seterusnya.

 

Menurut saya (Imam al-Qurthubi, penulis kitab ini), pendapat yang lebih tepat adalah yang pertama tadi, kerana ia bersesuaian dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh al-Ajiri dari Abu Dzar bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menafkahkan sepasang harta pad jalan Allah, nescaya kelak ia akan segera dijemput oleh pelayan Syurga...”. Seterusnya baginda bersabda, “... iaitu dua ekor lembu atau dua dirham atau dua buah busar (panah), atau sepasang selipar (sendal)”.

  

Berkenaan dengan riwayat yang menyebutkan tentang keluasan pintu-pintu Syurga, seperti ada riwayat menyebutkan bahawa keluasan pintu Syurga itu dari satu tempat kesuatu tempat, atau dari bahagian timur ke bahagian barat, dan lain-lain lagi. Sebenarnya semua hadis dan riwayat itu langsung tidak dianggap bercanggah diantara satu sama yang lain oleh semua jumhur ulama.

 

 
FAKTA-FAKTA TAMNAHAN:

 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa’ad bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya di Syurga terdapat sebuah pintu bernama Ar-Rayyan, tempat lalunya bagi orang-orang berpuasa. Mereka masuk melalui pintu ini. Apabila orang yang terakhir diantara mereka telah semuanya masuk, pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang boleh masuk melaluinya”.

 

Menurut saya (Imam al-Qurthubi), begitu juga dengan semua pintu-pintu Syurga yang lain iaitu yang dikhususkan bagi amal-amal kebijikan... wallahu’lam.

 
Telah disebutkan didalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, “Sesungguhnya diantara manusia ada orang yang diseru dari semua pintu Syurga”. Ada yang berpendapat bahawa seruan tersebut merupakan seruan penghormatan dan balasan bagi orang yang telah melakukan berbagai amal kebijikan yang masing-masing sememangnya mempunyai pintu-pintunya masing-masing.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bertanya, “Siapa diantara kamu yang berpuasa pada hari ini?”. Abu Bakar menjawab, “Saya”. Baginda bertanya lagi, “Siapa diantara kamu menghantar jenazah pada hari ini?. Abu Bakar menjawab, “Saya”. Kemudian baginda bertanya lagi, “Siapa diantara kalian yang memberi makan orang-orang miskin pada hari ini ?. Abu Bakar menjawab, “Saya”. Baginda bertanya lagi, “Siapa diantara kamu yang pergi melawat orang sakit?.  Abu Bakar menjawab, “Saya”. Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang melakukan semua itu, nescaya dia masuk Syurga”.

 
Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi didalam kitabnya bertajuk ‘Musnad Abi Daud ath-Thayalisi’, dari Ja’far bin Zubir al-Hanafi, dari al-Qasim budak suruhan Yazid bin Mu’awiyah, dari Abu Umamah bahawa Rasulullah bersabda, “Seorang lelaki dibawa kehadapan pintu Syurga. Ketika mengangkat kepalanya, ia melihat tulisan pada pintu Syurga itu, ‘Satu sedakah dibalas dengan sepuluh kali ganda dan satu hutang dibalas dengan lapanbelas kali ganda’. Persoalannya (mengapa?), seseorang yang datang kepada kamu untuk berhutang adalah kerana ia sangat memerlukannya, semantara sedekah kadang- kala kamu berikan kepada orang yang tidak memerlukannya”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya ‘Sunan Ibnu Majah’, dari Abdullah bin Abdul Karim, dari Hisyam bin Khalid, dari Khalid bin Yazid bin Abu Malik, dari ayahnya, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Pada malam aku di Isyrakan, aku melihat tulisan pada sebuah pintu Syurga, ‘Satu sedakah dibalas sepuluh kali ganda dan satu hutang dibalas lapanbelas kali ganda’. Aku bertanya kepada Jibril, ‘Kenapa memberi hutang itu lebih utama dari bersedekah?’. Jibril menjawab, ‘Kerana orang meminta (sedakah) itu boleh jadi telah mempunyainya. Tetapi orang yang mahukan hutang itu pasti kerana ia sangat memerlukannya’”.

 

*******************************************************

 

Sekian dahulu untuk kali ini, insyaallah dilain lapangan atok akan menyambung lagi berkenaan dengan Syurga ini. Diharap kalian bersabar membacanya dan menafaatkan tulisan ini dengan sepenuhnya.
 
Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sekian,
Atok zamany.