Sunday, September 27, 2015

SIRAH - KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 29


Post 45BISMILLAHIRAHMANIRAHIMFASAL C - FITNAH AKHIR ZAMAN & TANDA KIAMAT.


BAB 160 : KEUTAMAAN IBADAH DAN TURUNNYA FITNAH.

Allah berfirman didalam al-Quran surah al-Anfaal ayat 25, mafhumnya;

"Takutlah oleh mu akan fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang aniaya saja diantara kamu (juga kepada yang beriman) dan ketahuilah bahawa Allah amat keras seksaannya".

Dan firman Nya didalam surah al-Anbiyaa ayat 35, mafhumnya;

"Tiap-tiap diri (jiwa) mesti merasai mati, Kami akan uji kamu dengan kejahatan dan kebajikan sebagai satu ujian, kepada Kami kamu akan dikembalikan".

Daripada ayat ini dapat kita ketahui bahawa Allah SWT telah memberi amaran keras berkenaan kedatangan fitnah akhir zaman yang akan diturunkan Nya kepada seluruh manusia samaada mereka beriman atau pun tidak. Bukan sahaja akan menimpa orang-orang kafir malahan kepada orang-orang yang beriman juga akan terkena bala bincana tersebut. Peringatan ini menyuruh kepada orang-orang beriman supaya kekal utuh dengan itikad mereka supaya dan menambah kuat berabadah serta bersabar atas ujian yang bakal menimpa. Itulah yang dinamakan sebagai fitnah akhir zaman sebagai tanda kedatangan hari kiamat.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Zainab bin Jahsy iaitu isteri Nabi saw bahawa ia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah keluar dengan ketakutan dengan wajahnya kemerah-merahan. Baginda bersabda, "Tidak ada Tuhan selain Allah... celaka orang-orang Arab kerana bincana telah dekat. Hari ini terbuka dinding penutup Ya'jud dan Ma'jud selebar  ini (baginda membuat lingkaran antara jari telunjuk dengan ibu jarinya)". Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, Adakah kita semua akan binasa sedangkan ditengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh?". Baginda bersabda, "Ya...kalau kejahatan telah bermaharajalela dimana-mana"".

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Usamah bahawa Nabi saw naik kesebuah benteng diantara benteng-benteng yang terdapat dikota Madinah. Baginda bersabda, "Tahukah kamu semua apa yang aku lihat?. Sesungguhnya aku melihat fitnah (kekacauan) dicelah-celah rumah kalian separti ditimpa hujan (merata-rata)".

Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Karz bin Alqamah al-Khaza'i bahawa ia berkata, "Seseorang bertanya kepada Nabi, 'Apakah Islam itu ada batasnya?'. Rasulullah bersabda, 'Setiap anggota keluarga dari bangsa Arab mahupun yang bukan Arab yang dikehendaki baik oleh Allah, nescaya Allah akan memasukkan Islam kepada mereka'. Ia bertanya lagi, 'Kemudian apa?'. Baginda bersabda, 'Kemudian terjadilah fitnah-fitnah (kekacauan) seperti sebahagian malam yang sangat gelap'. Ia membantah, 'Sesungguhnya tidak akan berlaku seperti itu jikalau Allah menghendakinya'. Baginda bersabda, 'Benar.. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, Pada waktu itu akan muncul ular-ular berwarna hitam berbisa yang membuat kamu semua saling bertengkaran'".

Diriwayatkan oleh Muslim dari Umum Salamah iaitu Isteri Nabi saw. bahawa ia berkata, "Pada suatu malam Nabi saw terkejut lalu bangun dari tidurnya seraya bersabda, 'Mahasuci Allah, apakah yang diturunkan Allah dari gudang-gudang (kekayaan Parsi, Romawi dan lainnya)?. Apakah yang diturunkan dari fitnah-fitnah itu?. Siapakah yang membangunkan wanita-wanita penghuni bilik-bilik (isteri-isteri mereka) supaya mereka melakukan solat malam?. Sesungguhnya banyak wanita yang berpakaian didunia tetapi telanjang diakhirat'".

Diriwayatkan oleh al-Haitsami dan Thabrani dari Ubaid bin Umair bahawa Rasulullah bersabda, "Wahai kaum suami pemilik isteri-isteri yang akan dibakar Neraka, akan muncul fitnah-fitnah kekacauan laksana sebahagian malam yang sangat gelap gulita. Seandainya kamu dapat melihat apa yang aku lihat, nescaya kamu akan jarang ketawa tetapi (sebaliknya) akan selalu menangis".

Berkata Abu Hasan al-Qabisi, "Sekalipun mursal, namun hadis ini termasuk mursal yang baik, dan Ubaid bin Umair adalah termasuk imam penentu kaum Muslimin".

Diriwayatkan oleh Muslim dari Salim bin Ubaidillah bahawa ia berkata, "Wahai penduduk Iraq, aku tidak meminta kamu meninggalkan dosa-dosa kecil lalu menbuang dosa-dosa besar. Aku pernah mendengar Abdullah bin Umar berkata,'Sesungguhnya fitnah akan datang dari sini (sambil ia menunjukkan kearah timur tempat terbitnya matahari), semantara kamu semua saling bertengkaran. Sesungguhnya Musa as. pernah membunuh salah seorang pengikut Firaun hanya kerana tersilap sangka (khilaf) sahaja".

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ma'qal bin Yassar bahawa Nabi saw bersabda, "Beribadah ditengah-tengah terjadinya kekecauan adalah seperti berhijrah kepadaku".


FAKTA I:

Menurut Ibnu Arafah, yang dimaksudkan dengan perkataan dari sabda Nabi saw iaitu, "Celaka orang-orang Arab..." ialah sesunguhnya adalah sangat menyedihkan nasib yang bakal menimpa orang-orang Arab sepeninggalan Baginda. Mereka akan berhadapan dengan berbagai peperangan dan kekacauan. Tetapi pekara ini adalah disebabkan tangan-tangan mereka sendiri yang berpuak-puak dan perebutan kuasa atas sebab harta benda, kekuasaan dan kekayaan yang lebih bersifat duniawi.

kejayaan yang dimiliki oleh bangsa Turki dan bukan Arab lainnya musnah akibat penyatuan (bersatun padu) telah hancur berkecai. Padahal kejayaan dan kekuasaan pada asalnya adalah milik mereka yang dipelupuri oleh Baginda Rasulullah saw sendiri serta ajaran-ajaran Baginda berkenaan Islam yang dibawanya. Tetapi oleh kerana mereka tidak pernah mahu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, bahkan mereka saling mengkufurinya dengan cara berbunuhan dan merampas harta-benda musuh-musuh mereka. Maka Allah menarek semula nikmat-nikmat tersebut, kemudiannya diberikan kepada bangsa-bangsa lainnya, seperti yang telah diungkapkan didalam firman Nya didalam surah Muhammad ayat 38, mafhumnya;

"Kamu, hai orang-orang ini diseru supaya kamu menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka diantara kamu ada orang yang bakhil. Barang siapa yang bakhil. maka hanya bahaya kebakhilan itu atas dirinya. Dan Allah Mahakaya dan kamu orang-orang fakir (yang berkehendak kepada derma itu). Dan jika kamu berpaling (tidak mengikut perintah), maka Allah akan menukar kamu dengan kaum yang lain dari padamu, kemudian kaum itu tiada (durhaka) seperti kamu"

Oleh kerana itu apabila Zainab (isteri Nabi) bertanya, "Apakah kami semua akan dibinasakan, walaupun ditengah-tengah kami masih ada orang-orang yang soleh?". Nabi saw bersabda, "Ya... kalau kejahatan bermaharajalela dimana-mana".


FAKTA II:

Menurut para ulama tafsir berkenaan kenyataan didalam sabda Rasulullah diatas tadi, menunjukkan bahawa kehadiran orang-orang soleh ditengah-tengah seolah-olah menjadi sebagai pelindung dari berlakunya fitnah atau bincana yang diakibatkan dari gejala sosial.

Jika orang-orang yang melakukan maksiat diatas muka bumi ini lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah orang-orang soleh, maka mereka semua akan dibinasakan Allah. Itulah sebabnya ada diantara orang-orang soleh memilih hidup bersendirian dan jauh dari masyarakat. Mungkin juga Allah menurunkan bincana kepada semua disebabkan ulama-ulama dan orang-orang soleh ini tidak melakukan Amal Maakruf dan Nahi Mungkar iaitu berdakwah dan mengajak manusia mengerjakan amal-amal kebajikan dan menjauhi perbuatan mungkar. Oleh itu jika orang-orang soleh memilih untuk hidup didalam lingkungan masyarakat, maka kenalah dia berbuat seperti itu. Allah berfirman didalam surah al-Anfal ayat 25 yang mafhumnya;

"Dan peliharalah diri kamu daripada seksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu".

Sebagaimana yg disebutkan didalam ayat diatas tadi, seksaan akan menimpa kepada sesiapa saja termasuklah kepada orang-orang soleh dan orang-orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Ibarat seperti air hujan yang turun, ia tidak ditumpahkan hanyam kepada orang-orang soleh saja, malahan kepada seluruh makhluk samada ia baik atau jahat.

Tetapi ada sesetengah orang yang berpendapat bahawa pekara ini adalah tidak adil. Mereka merujuk kepada beberapa firman Allah contohnya seperti dibawah ini :

"Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang-orang lain" - al An'aam ayat 164.

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa-apa yang telah dilakukannya" - al Mudatstsir ayat 38.

"ia mendapat pahala (kebajikan) yang mereka usahakan dan ia mendapat dosa (seksaan) yang mereka kerjakan". - al Baqarah ayat 286

Jika diperhatikan maksud ayat-ayat diatas tadi, ini bererti bahawa seseorang itu tidak boleh diseksa atau dibinasakan atas dosa-dosa orang lain. Sepatutnya seksaan dan kebinasaan itu mistilah dijatuhkan hanya kepada mereka-mereka yang berdosa sahaja, dan orang-orang soleh dikecualikan dari terkena malapetaka Allah itu.

Menurut versi bacaan Zaid bin Tsabit, Ali ibnu Abu Talib dan Ibnu Ma'sud, maksud dari firman Allah tidak seperti diatas tadi yang menyebut bahawa bincana dan kemusnahan dikenakan kepada semua manusia. "Dan peliharalah diri kamu daripada seksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu". Menurut mereka maka yang akan ditimpa malapataka dan seksaan itu hanyalah orang-orang zalim yang bersangkutan sahaja.

Bagi menjawab persoalan ini, maka bolehlah kita katakan bahawa apabila berlakunya perbuatan-perbuatan mungkar dikalangan masyarakat secara terang-terangan, maka wajiblah penguasa menjalankan tanggungjawab mereka untuk membenterasnya dengan kuasa yang telah diberkan kepada mereka. Jika kita tidak mampu untuk membenteras kemungkaran itu dengan tangan kita, maka hendaklah kita melakukan dengan lidah atau melalui musyuarat dan perdebatan kemasyarakatan dengan kemuniti-kemuniti dan NGO yang terlibat. Jika tidak boleh juga, jalan yang terakhir ialah habis kurang kita sebutkan didalam hati kita saja. Maka dengan jalan ini kita telah melakukan perintah Allah yang menyuruh kepada Amal Makruf dan Nahi Mungkar. Ini menunjukkan bahawa kita telah menjalankan kewajipan dan tanggungjawab kita dan kita terlepas dari dosa-dosa itu.

Diriwayatkan oleh Muslim, atz-Tirmidzi dan Ahmad dari Abu Said al Khudri bahawa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa diantara kamu melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kuasa). Jika ia tidak mampu, maka lakukan dengan lisannya. Jika masih tidak mampu juga, maka lakukanlah dengan hati kamu, dan itu merupakan iman yang paling rendah".

Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi bahawa ia telah berkata, "Apabila seseorang menyaksikan sesuatu kemungkaran itu berlaku, tetapi dia tiada kuasa atau kewibawaan untuk berkata-kata maka hendaklah dia berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menyukai perbuatan mungkar itu'. Maka ucapkanlah ia sebanyak tiga kali. Dengan demikian dia telah terlepas dari kewajipan. Tetapi jika sebaliknya dia hanya mendiamkan diri, maka semua orang akan berdosa". Ada hikmah dan Kebijaksanaan Allah yang meletakkan orang yang berdiam diri itu sebagai bersubahat seperti juga orang telak melakukan kemungkaran itu. Firman Allah didalam surah an-Nisaa ayat 140 yang mafhumnya;

"Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu didalam Kitab (al-Quran), bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, diingkari orang akan dia dan memperolok-olokkannya, maka jangan kamu duduk bersama mereka, sehingga mereka masuk dalam perkataan yang lain (menukar cerita), nescaya kamu seumpama mereka. Sesungguhnya Allah menghimpunkan orang-orang munafiq dan orang-orang kafir sekliannya didalam Neraka Jahanam".

Tetapi jika orang-orang soleh itu beranggapan bahawa menyatakan (sesuatu kemungkaran itu) tidak bersetuju secara tulus ikhlas terhadap tindak tanduk kemungkaran orang-orang yang membuat kerusakkan, mereka sebenarnya telah terlepas dari bebanan kewajipan yang terpikul diatas bahu mereka. Dengan lain perkataan, orang-orang soleh itu tidak tergolong dengan orang-orang yang berbuat dosa dan melampaui batas. Mereka sebaliknya akan terselamat dari memurkaan Allah SWT. Allah berfirman didalam Quran:

"Mengapakah tidak ada diantara umat-umat sebelum kamu, orang-orang baik, yang melarang berbuat bincana dimuka bumi, kecuali sedikit dari orang-orang yang Kami selamatkan diantara mereka itu. Orang-orang yang aniaya mengikut nafsu (kesenangan) yang ada padanya dan adalah mereka itu orang berdosa" Surah Hud ayat 116.

"Tatkala mereka melupakan apa-apa yang diperiangatkan kepada mereka. Kami selamatkan orang-orang yang melarang kejahatan dan Kami seksa orang-orang yang aniaya dengan azab yang keras disebabkan mereka fasiq". Surah al-A'araf ayat 165.

Kemudian berkata Ibnu Abbas mengupas persoalan ini, "Allah memberitakan kepada kita berkenaan kedua-dua ayat itu (diatas). Tetapi Dia tidak memberitakan kepada kita tentang orang-orang yang mengatakan, seperti didalam firman Nya (surah al-A'araf ayat 164) ;

"Ketika segolongan diantara mereka itu berkata: Mengapa kamu mengajar mereka, sedang Allah (akan) membinasakan mereka itu atau menyeksa mereka dengan seksaan yang keras ?. Mereka menjawab: (Kami menasihatkan mereka) untuk meminta uzur (tangguh) kepada Tuhanmu  dan mudah-mudahan mereka itu bertaqwa".

Diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, dari Sufian bin Sa'id, dari Mus'ir bahawa ia berkata, "Aku mendengar sebuah riwayat yang mengatakan, bahawa suatu ketika Malaikat diperintahkan Allah untuk menengelamkan sebuah desa. Malaikat itu berkata: 'Tatapi ya Tuhanku... didesa itu masih ada orang yang tekun beribadah. Kemudian Allah berfirman: 'Jika begitu kamu mulakan dengan mereka itu dahulu, kerana mereka tidak mengindahkan terhadap kemungkaran yang terjadi disekeliling mereka'".

Wahab bin Munnabih bercerita (berkenaan Nabi Allah Daud as), "Ketika Daud melakukan sesuatu dosa, ia berkata, 'Ya Tuhanku, ampunkanlah aku', Allah berfirman, 'Aku telah mengampunimu dan seksaan Ku ditimpakan kepada kaum Bani Israil'. Daud bertanya, 'Ya Tuhanku, kenapakah boleh berlaku demikian, sedangkan Kau Tuhan yang Mahaadil lagi Mahabijaksana yang tidak akan berbuat zalim kepada seorang jua pun?. Aku yang melakukan dosa tersebut, kenapa pula orang-orang yang lain terpaksa menanggungnya?'. Allah mengwahyukan kepada Daud. 'Wahai Daud, ketika kamu berani berbuat durhaka kepada Ku, mereka tidak segera mengingkarinya (cuba menyekat dan menasihatimu)'".

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari al-'Arus bin Umairah al-Kindi bahawa Nabi saw bersabda, "Ketika ada suatu kesalahan dilakukan diatas muka bumi, orang yang menyaksikan dan mengangkarinya adalah seperti orang yang tidak menyaksikannya (berdiam diri). Sebaliknya orang yang tidak menyaksikannya tetapi menyetujuinya dan diam saja". Maksudnya mereka semua itu sama saja. Disatu masa yang lain ketika asy-Syu'bi bertemu dengan seseorang yang menganggap baik komplot pembantahan kepada Khalifah Umar Ibnu Affan, lalu ia berkata, "Kamu termasuk orang yang ikut berkomplot dalam pembantahan itu".

Disebutkan didalam Sahih atz-Tirmidzi, "Apabila sesuatu masyarakat melihat orang yang zalim namun mereka sama sekali tidak mahu bertindak, maka Allah akan menimpakan bincana akibat kezaliman mereka kepada semua secara merata".

Apabila fitnah, kemaksiatan, kezaliman, perbuatan durhaka dan kemungkaran itu berlaku tampa ada sesiapa yang mempedulikannya, tak dapat tidak semua orang akan terkena akibatnya. Pada waktu itu orang-orang muslimin yang hanya mampu menyebutkan dihati-hati mereka kerana tidak bersetuju, harus pindah ketempat lain. Itulah yang pernah berlaku kepada kaum-kaum lain sebelum kita, seperti didalam kisah tentang kaum yang melanggar kesucian hari Sabtu. Itulah yang ditiru oleh orang-orang Salaf sedikit masa dahulu.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Malik bahawa ia berkata, "Bumi yang telah dinodai oleh tindak tandok kemungkaran secara terang-terangan, sebaiknya ditinggalkan dan tidak perlu dihuni selama-lamanya. Inilah yang telah dilakukan oleh Abu Darda' sedikit masa dahulu. Dia harus mengambil keputusan keluar dari wilayah yang dikuasai oleh Khalifah Mu'awiyah yang dilihatnya sudah penuh dengan sifat bermegah-megah, kecurangan dan pelanggaran hukum Syariat Islam".

Dibahagian yang lain, Malik menegaskan, "Apabila kebatilan telah mengatasi kebenaran, maka pada akhirnya yang terjadi adalah kerosakan dimuka bumi. Orang-orang yang selamat adalah yang tetap setia didalam Jemaah. Betapapun kebatilan itu akan membawa kehancuran kepada dunia. Demi memelihara kehormatan dan hukum-hukum syariat Allah serta ajaran-ajaran yang dibawa oleh para-para Nabi dan para-para Rasul, manusia yang beriman dituntut untuk marah. Jika tidak, samalah juga dia melanggar hukum Allah".

Abu Hasan al-Qabisi mengatakan, "Orang-orang yang setia pada kebenaran dan marah didalam urusan Allah, ia jelas akan selamat. Rasulullah bersabda, 'Akan selalu ada segolongan orang dari umatku yang tetap setia membela kebenaran sampai datang hari kiamat'". Demikian itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan oleh Abu Amr, dari Asyhab bin Abdul Aziz, dari Malik bahawa ia berkata, "Tidak perlu lama-lama lagi tinggal didalam negeri yang dinodai kotoran dengan perbuatan-perbuatan melanggar kebenaran dan mencaci-maki ulama-ulama salaf".

Berkata Abu Umar, "Waktu ini, dimana pun kamu berada tiada suatu negeri pun yang bersih dari kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman. Semuanya penuh dengan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Maka hanya satu cara bagi kamu untuk menyelamatkan diri iaitu berdiam diri dan tinggal dirumah menikmati hidup apa adanya saja".

Menurut Sufyan ats-Tsauri, "Itulah zaman yang telah suntuk (akan berakhir). Sesiapa yang merasakan tidak lagi aman dari ancaman perbuatan maksiat. Akibatnya, ramailah orang-orang (soleh) yang berpindah randah dari sebuah negeri ke sebuah negeri dengan membawa agamanya untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah".

Al-Qadhi Abu Bakar ibnu Arabi memetik ucapan salah seorang gurunya dalam urusan ibadah, "Kamu pasti akan menghadapi satu zaman yang benar-benar telah rosak (fitnah berluas-luasa). Menurut ku, hanya ada dua cara saja yang paling berkesan untuk menyelamatkan diri. Pertama, kuncilah pintu rumahmu rapat-rapat. Kedua, pergilah kesatu tempat terpencil yang jauh dari masyarakat. Jika kamu terpaksa bergaul juga dengan masyarakat itu, dekatilah mereka secara fasik (berpura-pura) saja, sedangkan dihati dan lisan kamu tetap kamu menjaga jarak (manafikan fitnah) dari mereka. Tetapi, jika kamu tidak mampu untuk melakukan pekara itu, maka berdiam dirilah kamu".

Al-Fadhel al-Jauhari, seperti yang dipetik oleh Muhammad bin Abdul Malik ash-Shufi mengatakan, "Letak segala kebaikkan itu ada pada diam, cuba kamu perhatikan isi syair ku ini : 'Kalau seorang muslim sudah menikmati keselamatan, tinggal dirumah dengan bekalan hidup apa adanya, maka apalagi yang ia harapkan'".

Menurut saya (Syeikh al-Qurthubi, penulis kitab ini), "Abu Sulaiman al-Khatabi juga pernah menulis sebuah syair yang serupa: 'Aku senang dalam kesendirian dirumahku ini, menghabiskan waktu... Aku engan berpindah, mengunjungi dan dikunjungi oleh sesiapa pun. Aku tidak mahu meminta-minta sepanjang masih mampu bertahan hidup. Aku tidak peduli apa yang berlaku diluar'".

Banyak sekali syair yang memaparkan keindahan hidup bersendirian dari orang-orang soleh. InsyaAllah akan saya (imam al-Qurthubi) paparkan dikesempatan yang akan datang. Keterangan tambahan itu adalah untuk menunjukkan masaalah-masaalah yang mereka hadapi dan mengambil tindakan mengasingkan diri dari masyarakat apabila kejahatan dan gejala soaial telah bermahajarela dimana-mana didalam negara itu.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Wahab, dari Yakhnas (hamba Zubair) bahawa pada zaman Rasulullah, pernah terjadi peristiwa bumi yang tenggelam (tanah mendap) diarah timur. Beberapa orang sahabat bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, kenapa bumi itu tenggelam padahal penduduknya masih ada yang beragama Islam?". Baginda bersabda, "Ya... jikalau sebahagian besar  penduduknya telah bergelumang dengan kemaksiatan".  

Kata Ulama-ulama Ahli Sunah Wal Jemaah, "Semamangnya semua manusia akan dibinasakan disebabkan oleh meriahnya kemaksiatan, fitnah dan kezaliman pemerintah. Tetapi diakhirnya kelak diakhirat nanti orang-orang yang beriman itu tetap akan diselamatkan Allah. Manakala orang-orang yang berbuat maksiat, fitnah dan kezaliman itu (berbuat fasiq) akan diseksa. Pekara ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah, '...Kemudian mereka akan dibangkitkan dengan hidup kembali sesuai dengan niat-niat mereka'. Diriwayat yang lain menyebut, '... Sesuai dengan amalan-amalan dan perbuatan mereka'". Pekara ini telah dikemukkan sebelum ini.

Barangsiapa yang berniat dan beramal dengan perbuatan yang baik, sudah tentu ia akan dibalas dengan pehala yang besar dan kenikmatan. Disebutkan didalam al-Quran didalam surah ath-Thaariq ayat 9, mafhumnya; "Pada hari segala rahsia akan terbuka". Perhatikan dan fahamilah akan maksud firman Allah ini.


BAB 161: KEBANGKITAN KERAJAAN ISLAM AKHIR ZAMAN.      

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari al-Barra' bin Najiyah, dari Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi saw telah bersabda, "Roda pemerintahan Islam akan berputar (bangkit) pada tahun tiga puluh lima, atau tahun tiga puluh enam, atau tahun tiga puluh tujuh. Jika mereka binasa, memanglah itu jalan bagi orang-orang yang binasa. Tetapi jika agama mereka tegak, maka tegaklah agama (Islam) bagi mereka selama kurun waktu tujuh puluh tahun". Abdullah bertanya, "Tujuh puluh tahun sebelum atau sesudahnya?". Baginda bersabda, "Tujuh puluh tahun sesudahnya".


FAKTA:

Menurut al-Harbi, seperti yang dipetik dari kitabnya bertajuk "al-Harawi", yang dimaksudkan dengan kalimah berputar didalam hadis diatas tadi ialah bermaksud terlepas. Jika benar tahun yang disebut sebagai tahun tiga puluh lima, ia bermaksud atas peristiwa orang-orang Masir mengepong Saidina Othman. Jika disebut tahun tiga puluh enam pula ialah peristiwa dimana Thalha dan az-Zubair berangkat ke Perang Jamal. Dan kalau disebut tahun tiga puluh tujuh, ia merujuk kepada peristiwa Peperangan Shiffin. Semoga Allah mengampunkan mereka semua.

Berkata al-Khatthabi, "Maksud sabda Nabi saw itu, ketika batas waktu itu berakhir, didalam sejarah Islam telah terjadi satu peristiwa yang sangat besar yang dikhawatirkan boleh membawa kehancuran bagi penganut agama Islam seluruhnya. Peristiwa ini merupakan tanda-tanda berakhirnya pemerintahan Khalifah Islam. Ia bermula apabila Saidina Hasan bin Ali berbaiah kepada Pemerintah Mu'awiyah hinggalah berakhirnya Pemerintahan Dinasti Ummayah dari timur dalam kurun waktu selama tujuh puluh tahun, hinggalah kekuasaan berpindah ketangan Dinasti Bani Abasiyah. Allah telah berfirman didalam surah Yusuf ayat 76, mafhumnya, "...Demikianlah Kami ajarkan tipu musilahat (manusia) kepada Yusuf. Yusuf tidak hendak menarek saudaranya menurut agama (menghukum) raja, kecuali jika dikehendaki Allah..." Maksud ayat ini ialah Allah menegur perbuatan yusuf dimana sepatutnya Yusuf menghukum saudaranya itu menurut hukum agama, tetapi sebaliknya ia menghukum menurut hukum Raja, seperti juga apa yang telah terjadi kepada Saidina Hasan bin Ali itu. Maka sebab itulah Allah menurunkan bincana kepada mereka.


BAB 162 : PERISTIWA PEMBUNUHAN SAIDINA OTHMAN ra.

Peristiwa berdarah pembunuhan Khalifah Othman Ibnu Affan ra adalah merupakan tanda-tanda pertama fitnah akhir zaman selapas kewafatan Baginda Rasulullah saw seperti yang telah Baginda ramalkan didalam banyak hadis-hadis baginda. Maka dituliskan kisah pembunuhan yang amat trigis ini supaya dapat dihayati oleh kalian semua.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Salam bahawa ia berkata, "Menjelang peristiwa pembunuhan Othman, Abdullah bin Salam datang. Othman bertanya kepadanya, 'Mengapa kamu datang?'. Ia menjawab, 'Aku datang untuk membela kau'. Othman berkata, 'Kalau begitu, hadapi orang-orang itu, usir mereka dari sini. Bagiku kamu lebih baik keluar dari sini?'. Abdullah bin Salam pun keluar menemui orang-orang yang sedang mengepong Saidina Othman dan berkata, 'Wahai manusia, pada zaman jahiliah namaku ialah ini. Tetapi kemudian Rasulullah memberikan nama Abdullah kepada ku. Ada beberapa ayat didalam al-Quran yang menyebut-nyebut namaku, iaitu firman Allah didalam surah al-Ahqaf ayat 10:

"Sesungguhnya telah Kami tempatkan kamu dimuka bumi dan Kami adakan bagimu sebab-sebab (saksi) penghidupan diatasnya, tetapi sedikit diantara kamu yang berterima kasih".

Dan didalam surah ar-Ra'd ayat 43, mafhumnya;

"Berkata orang-orang kafir: Bukankah engkau (ya Muhammad) diutus (Tuhan). Katakanlah: Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan antara kamu dan orang yang mengatahui al-Kitab".

Ia menyambung lagi, " Sesungguhnya Allah memiliki pedang yang tetap tersimpan dalam sarungnya, dan Malaikat adalah tetangga kamu dinegeri peninggalan Nabi ini. Demi Allah, jangan kamu membunuh orang ini. Sebab jika kamu sanggup membunuhnya, para Malaikat itu akan lari dan pedang Allah akan terhunus yang tidak sepatutnya hanya akan terhunus apabila tiba hari kiamat nanti". Tetapi mereka tidak mengindahkan kata-kata mantan Pendita Yahudi yang telah masuk islam itu. Lalu mereka berkata, "Bunuh si Yahudi itu dan bunuh saja Othman". Menurut Trimidzi, hadis ini hasan gharib.

Menurut Imam al-Qruthubi, maksud al-kitab didalam ayat tersebut ialah Kitab Taurat, yang dihafal oleh Abdullah bin Salam. Selain dari itu dia juga menghafal al-Quran. Sebab itulah dia beranggapan bahawa kedua-dua ayat-ayat itu adalah berkenaan dirinya. Oleh kerana dia merupakan seorang Pendita Yahudi dizaman jahiliah dan kemudian memeluk agama Islam, maka dia tidak disukai oleh kaum Yahudi. Hanya sedikit kaum Yahudi yang menurut jejak langkahnya untuk memeluk Islam ditanggan Rasulullah. Keterangan berkenaan pekara ini akan saya jelaskan lagi Insyaallah, atau perkataan yang didengar dari Nabi saw. Juga akan dijelaskan berkenaan ucapan Huzaifah kepada Imran: "Sesungguhnya antara kau dan aku ada sebuah pintu yang terkunci dan hampir roboh".FAKTA I :

Para Ulama dan ahli sejarah mengatakan, "Dalam peristiwa tregedi berdarah pembunuhan Khalifah Othman itu, sekumpulan orang-orang jahat telah merempuh masuk kedalam bilik Khalifah Othman. Diantaranya ialah Kinnanah bin Bisyri at-Tajibi. Ia membunuh Khalifah Othman dengan kejam sehinggakan darah Khalifah Othman terpancut ke mushaf al-Quran dan tepat mengenai ayat 137 surah al-Baqarah yang mafhumnya: "Maka jika mereka beriman seperti keimanan kamu, sesungguhnya mereka mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling (tidak beriman seperti keimananmu), maka hanya mereka dalam perpecahan (terpisah dari kamu), maka engkau akan dipelaharakan Allah dari kejahatan mereka, maka Dia Mahamendengar lagi Mahamengatahui". 

Ada yang mengatakan bahawa yang membunuh Khalifah Othman ialah seorang warga Masir bernama Hammar. Ada pula yang mengatakan namanya ialah Rauman, atau siapa pun namanya. Pergelangan tangan Khalifah Othman dipancung dengan pedang hingga putus dan darahnya terkena di mushaf al-Quran. Menjelang waktu Khalifah meninggal dunia, dia masih sempat berkata, "Demi Allah, ini adalah tapak tangan yang pertama jatuh keatas mushaf". Begitulah cinta beliau pada al-Quran. Semoga Allah merahmatinya dan meletakkan dirinya ditempat terpuji.

Sebenarnya peristiwa itu telah diramal oleh baginda Nabi saw, seperti yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dalam sebuah hadis dari Abu Musa bahawa ia berkata, "Pada suatu hari Nabi telah masuk kesebuah kebun, Saya disuruh menjaga dipintu masuknya. Seorang lelaki tiba-tiba muncul dan minta diizinkan masuk. Baginda bersabda, "Biarkan dia masuk dan beri kabar gembira tentang Syurga". Ternyata orang itu adalah Abu Bakar. Lalu muncul pula seorang lelaki dan minta keizinan untuk masuk. Baginda bersabda, "Biarkanlah ia masuk dan beri kabar gembira tentang Syurga'. Ternyata orang itu adalah Umar Ibnu Khathab. Kemudian muncul pula seorang lelaki dan minta diizinkan masuk. Pada kali ini Baginda terdiam sebentar, kemudian baru Baginda bersabda, 'Biarkan ia masuk dan berikan kabar gembira tentang Syurga atas musibah yang akan menimpanya'. Ternyata beliau adalah Othman Ibnu Affan'".

Ada yang mengatakan bahawa menurut pendapat yang benar, adalah tidak diketahui siapa kah pembunuh sebenar Khalifah Othman. Khalifah dibunuh dengan cara dikerumuni beramai-ramai orang yang datang dari Masir dan dari negara-negara lain. Sebelum tregedi berdarah itu berlaku, beberapa orang sahabat sempat menemui Khalifah. Antaranya ialah Abdullah bin Umar yang bersiap sedia dengan pedangnya dan Zaid bin Tsabit. Zaid berkata kepada Khalifah, "Orang-orang Ansar telah berada dihadapan pintu. Jika tuan mahu, kami sedia membantu tuan. Kami adalah pembela-bela Allah". Setelah Zaid mengulang-ulang pertanyaan itu, Khalifah Othman lalu menjawab, "Tidak perlu, tahanlah mereka".

Didalam bilik Khalifah Othman, dia ditemani oleh Hasan bin Ali, Husin bin Ali, Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Zubair, Abu Hurairah, Abdullah bin Amir bin Rabi', dan Marwan Ibnu Hakam. Mereka semua lengkap bersenjata. Tetapi, Khalifah Othman menyuruh mereka meletakkan senjata dan keluar dari bilik itu, atau tetap disitu tampa senjata. Permintaan Khalifah itu amat dikesali oleh Abdullah Ibnu Zubair dan Marwan Ibnu Hakam. 

Khalifah Othman kesebukan akibat kepongan yang dilakukan terhadap dirinya. Mereka kehabisan simpanan makanan dan minuman. Bahkan mereka terpaksa meminum air laut yang sangat masin. Menurut Zubair bin Bakkar, Khalifah dikepong selama dua bulan dua puluh hari. Menurut Waqidi, Khalifah dikepong selama empat puluh sembilan hari. Apabila pintu dibuka sahaja, kumpulan yang mengepong telah menerjah masuk. Tetapi Khalifah Othman tidak membenarkan penentangan dilakukan kepada mereka. Akibatnya, Khalifah terus dibunuh oleh mereka. Inilah peristiwa yang amat menyedihkan pada zaman itu bagi umat Islam semua. Ini juga merupakan permulaan fitnah akhir zaman yang dimaksudkan didalam hadis-hadis Nabi saw. selepas kewafatan Baginda.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, dari Abu Umar bin Abdul Bar, dari Aisyah bahawa Rasulullah bersabda, "Panggilkan aku seorang sahabatku?". Aisyah bertanya, "Maksudmu Abu Bakar?". Baginda bersabda, "Bukan". Aisyah bertanya, "Umar?". Baginda bersabda, "Bukan". Aisyah bertanya lagi, "Saudara sepupumu, Ali?". Baginda bersabda, "Bukan". Aisyah bertanya lagi, "Othman?". Baginda bersabda, "Ya". Apabila Othman datang, baginda memberi isyarat kepada Aisyah dengan tangannya supaya Othman berdiri sebelah kiri Baginda. Aisyah melihat wajah Othman nampak pucat".

Diwaktu Khalifah Othman dikepong oleh musuh-musuhnya, seorang sahabat bertanya kepadanya, "Adakah perlu kami melindungimu?". Khalifah Oyhman menjawab, "Tidak perlu, kerana Rasulullah pernah berpesan kepadaku agar bersabar menghadapi ujian ini".

Disebutkan didalam kitab 'Sirah Tirmidzi' sebuah hadis dari Aisyah bahawa Nabi saw bersabda," Wahai Othman, barangkali Allah akan mengenakan pakaian kepadamu. Oleh kerana itu, jika mereka meinginkan kamu menanggalkannya, maka jangan kamu tanggalkannya untuk mereka".

Juga disebutkan didalam kitab yang sama sebuah riwayat hadis dari Ibnu Umar yang menyentuh berkenaan fitnah bahawa Nabi saw bersabda, "Pada saat itu Othman akan dibunuh secara aniaya".

Diriwayatkan bahawa diwaktu pengepongan itu, Abdullah bin Umar ibnu al-Khatab bahawa ia mendengar Khalifah Othman berkata, "Dengarlah apa yang dituntut oleh mereka semua. Mereka meminta aku melepaskan jawatanku atau aku akan dibunuh". Ia bertanya kepada Khalifah Oyhman, "Adakan tuan merasa akan hidup kekal diatas dunia ?". Ia menjawab, "Tidak".  Ia bertanya lagi, "Adakah mereka akan menuntut lebih dari sekadar membunuhmu?". Khalifah Othman menjawab, "Tidak".  Ia bertanya lagi, "Adakah mereka yang akan memasukkan tuan kedalam Syurga atau Neraka?". Khalifah Othman menjawab, "Tentunya bukan". Kemudian Ia berkata kepada Khalifah Othman, "Maka, jikalau begitu janganlah tuan menanggalkan pakaian Allah yang telah dikurniakan kepada tuan. Jika tidak, pekara ini akan menjadi ikutan tridisi dikemudian hari kelak. Apabila sesuatu kaum tidak menyukai seorang Khalifah, maka mereka akan menuntut agar ia turun dari jawatan itu dan akan membunuhnya".  

Para Ulama berselisih pendapat berkenaan umur Khalifah Othman sewaktu ia dibunuh oleh kaum yang jahat dari Masir itu.  Ada yang mengatakan beliau berumur lapan puluh lapan tahun. Ada pula yang mengatakan ia berumur sembilan puluh tahun. Menurut Qatadah, Khalifah dibunuh pada umur lapan puluh enam tahun. Kemudian ulama yang lainnya mengatakan umur Khalifah Othman adalah kurang atau lebih dari itu semua.

Walau bagaimana pun, ternyata bahawa Khalifah Othman telah dibunuh secara kejam seperti yang telah diilhamkan oleh Baginda Rasulullah sebelumnya dan oleh sejumlah tokoh ahli sunah wal jemaah. Mayatnya telah dibuang disebuah tempat pembuangan sampah yang kotor. Selama tiga hari mayat itu terbiar disitu tampa ada sesiapa pun yang berani pergi mengambil mayat tersebut. Tetapi akhirnya, pada satu malam ada beberapa orang muslim yang secara senyap-senyap pergi mengambil mayat Khalifah dan diletakkan disatu tempat untuk disolatkan, kemudian mereka membawa mayat Khalifah ke perkuburan Baqi' untuk dimakamkan disana. Sewaktu hayat Khalifah Othman, ia dikatakan selalu melawati makan Baqi' dan duduk lama disana. Beliau juga dikatakan selalu berdoa dan berkata, "Sebentar lagi ada seorang soleh akan dikuburkan disini". Ternyata orang soleh yang disebutkan itu adalah dirinya sendiri. Perkuburan itu sengaja diratakan supaya tiada sesiapa yang mengenainya hinggalah sekarang.

Menurut al-Waqidi, Khalifah terbunuh pada hari Jumaat tanggal lapan Dzulhijjah atau lazim disebut dengan hari Tarwiyah tahun tiga puluh lima hijrah. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Khalifah Othman dibunuh pada tanggal dua belas Dzulhijjah. Ia menduduki Jawatan Khalifah ketiga Pemerintahan Kerajaan Islam selama sebelah tahun lebih beberapa hari sahaja. Mengenaai orang-orang yang taat kepadanya, dikatakan ketika itu para pengikutnya berjumlah seramai lima ribu orang kesemuanya termasuklan yang berada di Madinah dan diMasir sendiri. Pekara ini akan diperjelaskan lagi insyaallah.

Para Ulama berselisih pendapat berkenaan persoalan adakah Khalifah hanya menyerahkan dirinya untuk dibunuh atau beliau ada melakukan pertahanan diri sebelum dibunuh. Sesetengah ulama berpendapat Khalifah Othman hanya menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Kemudian setengah yang lain berpendapat bahawa ia ada melakukan perlawanan bagi mempertahankan dirinya sebelum mereka dapat membunuhnya. Kedua-dua pendapat ini memiliki dalil-dalainya masing-masing. Pekara ini juga akan diperjelaskan nanti, Insyaallah.

Para Ulama Ahli Sunah Wal Jemaah sependapat mengatakan bahawa, jika sekiranya seluruh umat islam dari sebelah barat hingga ketimur dapat dikumpulkan diwaktu itu bagi membela Khalifah Othman dan menghalang pembunuhan itu dari berlaku, mereka semua akan tetap tidak akan mampu mempertahankannya kerana ia telah ditakdirkan Allah untuk syahid dalam keadaan itu tambahan lagi pekara ini telah pun diilhamkan oleh Baginda Rasullah sendiri. Pekara ini adalah juga diantara Mukjizat yang telah dikurniakan Allah kepada Baginda, maka setiap apa yang diilhamkan kepada Baginda pasti akan terjadi. 

Hasan bin Tasbit mendendangkan syairnya:

"Kamu bunuh kekasih Allah didalam rumahnya,
 Kamu datang membawa kezaliman dan keji,
 Sungguh celaka iman orang-orang itu,
 Yang ikut membantu pembunuhna Othman,
 Manusia yang cerdek dan lurus". 

Diriwayatkan oleh Muslim didalam kitabnya 'Sahih Muslim' sebuah hadis dari Muhammad ibnu Mutsanna dan Muhammad bin Hatim, dari Mu'adz. dari Ibnu Auf, dari Muhammad, dari Jundub bahawa ia berkata, "Pada hari menjelangnya tragedi berdarah tersebut, aku mengikut pergi kekediaman Khalifah Othman; Aku melihat seseorang sedang duduk. Tampa mengenali siapakah orang itu aku berkata kepadanya, 'Pada hari ini akan ada darah yang tertumpah disini'. Orang itu bangkit menafikannya, 'Demi Allah, pekara itu tidak akan terjadi'. Aku berkata, 'Ya, demi Allah'. Dia menjawab, 'Tidak, demi Allah'. Aku berkata, 'Ya, demi Allah'. Dia berkata, 'Tidak, demi Allah'. Lalu aku berkata, 'Ada hadis Rasulullah yangg disampaikan kepadaku iaitu: Seburuk-buruk teman berbincang sejak dari hari itu adalah kamu. Kamu tetap menyangkal perkataanku, padahal kamu juga mendengar hadis dari Rasulullah. Mengapa kamu tidak marah?'. Lalu aku hampari orang itu, ternyata dia adalah Hudzaifah'".

Pada tahun ketiga puluh empat hijrah, penduduk Kuffah yang fanatik kepada Khalifah Othman menuntut supaya Khalifah menarik jawatan Gabnur Kuffah yang disandang oleh Sa'id ibnu Ash bin Umayah bin Abu Syam kerana mereka sudah tidak menyukainya lagi. Dan mereka memberi usul digantikan dengan Musa al-Asy'ari. Tuntutan mereka itu dipenuhi dan jawatan itu diberikan kepada Musa al-Asy'ari hinggalah berlakunya peristiwa pembunuhan itu.

Mendengar berita pembunuhan Khalifah Othman itu, Ya'la bin Umayyah at-Tamimi al-Handhali alias Abu Shafwan atau juga dikenali dengan panggilan Abu Khalid yang masuk Islam pada peristiwa penaklukan kota Mekah dan mengikuti Rasulullah didalam 3 peperangan iaitu Hunain, Tha'if dan Tabuk. Dia bergegas ke Madinah untuk membela Khalifah Othman, tetapi ditengah perjalanan itu dia terjatuh dari atas untanya dan menyebabkan tulang pehanya patah.

Pada suatu ketika selepas musin haji, Abu Khalid datang ke Mekah. Ketika dia berada diatas pelantar diluar Misjid, orang ramai datang mengerumuninya. Dia berkata kepada hadirin itu semua bahawa dia bersedia menjadi penaja kepada sesiapa juga yang mahu menjadi pembela atas kematian Khalifah. Dia juga telah membantu Zubair dengan memberi dana sebanyak empat ratus ribu dirham dan pasokan tentera dari kaum Quraisy seramai tujuh puluh orang anggota. Dia jugalah yang telah menyediakan untuk Aisyah seekor unta yang sangat bagus (unta merah) yang sangat mahal harganya, dibeli dari Ibnu Umayyah iaitu berharga dua ratus ribu dinar. Unta ini diberi nama Askar.

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad didalam kitabnya bertajuk 'Ath-Thabaqat Ibn Sa'ad'. dari Muhammad bin Umar, dari Ismail bin Ibrahim, dari ayahnya bahawa ia bercerita, "Abdullah bin Abu Rabi'ah adalah seorang pembantu kepada Khalifah Othman yang bertugas di Shan'a. Apabila mendengar akan peristiwa pembunuhan Khalifah Othman, beliau segera bergegas menuju ke Madinah bagi membelanya dengan menaiki keledai. Dipertengahan jalan dia bertemu dengan Shafwan bin Umayyah yang menaiki unta. Ketika sedang berjalan bersama-sama, ia terjatuh dari Keledainya dan tulang pehanya retak".

"Setelah berlakunya kisah pembunuhan itu ia pun datang ke Mekah. Pada waktu itu kebetulan juga Aisyah telah berada disana.  Aisyah mengajak penduduk disitu untuk menuntut bela atas kematian Khalifah Othman. Sedang dia juga membuat pekara yang sama. Diatas pelantar Misjid dia mengatakan kepada sesiapa juga yang datang menemuinya bahawa dia akan membayai mereka=mereka yang sanggup untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Othman. Maka ramailah yang hadir kehadapan menyahut panggilan dan menerima tawarannya itu. Sedangkan dia sendiri tidak dapat turut serta kerana luka dipehanya belum lagi sembuh"

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. dari Muhammad ibnu Umar, dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid, dari Abu Malaikah, dari Abdullah bin Abu as-Sa'ib bahawa ia bercerita, "Aku melihat Abdullah bin Abu Rabi'ah berada di pelanta Masjidil Haram yang duduk diatas tilam kecil. Dia sedang memujuk orang ramai agar bersedia keluar untuk menuntut bela atas kematian Khalifah Othman..."

Sebelum peristiwa pembunuhan Khalifah Othman, Aisyah sedang berada di Mekah. Maka setelah kejadian itu berlaku, Talhah, Ya'la dan Zubair datang menemui Aisyah lalu memujuknya untuk menjadi pemimpin kaum Musilimin dengan harapan semua masyarakat akan bersatu kembali melalui kata-kata Ummul Mukminin itu. Tetapi Aisyah menolak cadangan itu. Tetapi mereka bertiga tidak berputus asa dan terus memujuknya. Terakhir mereka membaca sebuah dalil dari firman Allah didalam surah an-Nisaa ayat 114 yang mafhumnya;

"Bukanlah suatu kebaikkan dalam kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau dengan makruf atau memperdamaikan antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian, kerana menghendaki keredhaan Allah, maka nanti akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar".

Menurut mereka, terdapat ramai lagi orang-orang yang masih setia kepada Khalifah Othman yang tersebar dimerata tempat, terutama di Basrah. Oleh kerana pujukkan demi pujukan, maka akhirnya Aisyah menyatakan bersedia mengambil tugas itu. Seterusnya dihimpunkanlah sejumlah orang-orang pilihan bagi membentuk satu pasokan perang. Mereka lalu mara ke Basrah untuk menentang Ali. Mereka menghujani Ali dan pasokannya dengan anak-anak panah. Ali meminta agar mereka tidak menggunakan kekerasan senjata seperti panah, pedang dan tombak. Tetapi pasokannya tidak mahu mendengar kata-kata Ali. Mereka terus-terus saja menggunakan anak-anak panah. Sejauh ini Saidina Ali masih saja bersabar.

Apabila dia melihat pasokannya ramai yang gugur, Ali memanggil Zubair untuk berbincang. Setelah mendapat jaminan keamanan dari Ali, maka Zubair pergi menemui Saidina Ali. Mereka berdua pun bertemu dan berbincang empat mata. Saidina Ali berkata, "Aku ingin mengingatkan kepada kamu berkenaan sabda Nabi saw kepada kita berdua dahulu. Baginda pernah bersabda, 'Kalau kamu memerangi Ali, bererti kamu telah berlaku zalim kepadanya'. Pada waktu kita berdua hanya tersenyum kepada Baginda Rasulullah seolah-olah pekara itu tidak akan mungkin terjadi. Nah... kamu lihatlah apa yang terjadi sekarang?". Zubir pun berkata, "Sungguh aku terlupa akan pekara itu, sekarang barulah aku ingat".

Zubair pun terus keluar dan meninggalkan Ali. Kemudian ia ditegur oleh anaknya, "Ayah... mahu kemana?". Zubair menjawab, "Aku diingatkan oleh Ali berkenaan sabda Baginda Nabi saw". Lalu anaknya menyahut, "Aku ingat bukan kerana itu, tetapi kerana kau melihat pedang Bani Hisyam yang berkilat dan sangat tajam?". Zubair membantah, "Tidak, bukanlah aku seorang pengecut, tetapi kerana Sabda Nabi saw". Tetapi oleh kerana hasutan-hasutan dari pasokannya, Zubair membatalkan hasratnya untuk pulang ke Mekah.  Setelah itu perang tidak dapat dielakkan lagi.

Telah dikatakan begitu sengitnya peperangan itu hingga mengorbankan seramai tiga puluh ribu jiwa. Bahkan, ada yang mengatakan hingga tujuh puluh ribu jiwa dan ada pula yang mengatakan ia lebih daripada itu. Dari suku al-Azd seramai empat ribu orang terkorban, dari suku Dlabat seramai seratus ribu orang yang terkorban. Bakinya adalah dari suku-suku yang lain yang semuanya dari pasokan Aisyah. Semantara dari pasokan Saidina Ali, seramai kira-kira seratus ribu nyawa telah terkorban. Selain itu, seramai tujuh puluh orang dari suku Dalbat yang mengalami kecerderaan dan patah tangan. Ini semua tidak termasuk mereka-mereka yang mengalami luka-luka berat yang lain dan luka-luka ringan.

Dalam sejarah Islam, peperangan ini dikenali dengan nama Peperangan Jamal atau peperangan unta. Ini adalah kerana peperangan saudara ini berhenti hanya apabila unta tonggangan Aisyah telah dibunuh.  Peperangan ini berlaku di Basrah yang tidak pernah dirancangkan langsung oleh kedua-dua pihak. Ia terjadi secara mendadak dan secara tiba-tiba saja. Kedua-dua pihak merasakan merekalah dipihak yang benar. Sebenarnya mereka telah hendak berdamai dan berpisah secara baik, setelah Zubair bertemu dengan Ali. Tetapi timbul ketakutan kepada puak-puak yang telah membunuh Khalifah Othman. Jika perang itu tamat selepas itu mereka pula yang akan sentiasa dikejar dan disoal siasat oleh Saidina Ali. Pastinya mereka juga akan dipancung oleh Saidina Ali jika ketahuan.

Maka mereka pun berpakat dan membentuk dua bahagian. Satu bahagian menyulusup masuk ke pasokan Aisyah, Talhah dan Zubair. Manakala satu bahagian lagi kedalam pasokan Saidina Ali. Mereka menjalankan provokasi dengan membunuh beberapa angota-angota tentera kedua-dua pasokan itu. Setelah itu terjadilah tuduh menuduh diantara kedua-dua pihak. Ali menuduh Talhah dan Zubair telah menghianati perjanjian damai. Manakala Talhah dan Zubair pula menuduh Ali lah yang telah menghianati perjanjian damai itu. Akibatnya, terjadilah peperangan yang telah mengorbankan begitu ramai jiwa umat Islam sendiri. Peperangan itu berlaku pada waktu pagi hari Khamis hinggalah petang hari Sabtu minggu berikutnya, iaitu sepuluh hari didalam bulan Jamadil Akhir tahun tiga pukuh enam Hijrah.

Telah disebutkan didalam Sahih Muslim kitab Fitnah-fitnah sebuah hadis dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah keluar dari rumah Aisyah dan bersabda, "Punca kekafiran itu muncul dari sana, ditempat munculnya dua tanduk Syaitan". Maksudnya adalah dari arah Timur. Kerana hadis Baginda diriwayatkan dari beberapa sanad, ada yang mengatakan bahawa Baginda keluar dari rumah Hafshah. Riwayat yang lain mengatakan Baginda berdiri dihadapan pintu rumah Aisyah, lalu Baginda mununjuk dengan jarinya kearah timur dan bersabda, "Fitnah kekacauan yang terjadi disini muncul dari arah terbitnya dua tanduk Syaitan". Baginda menyebut-nyebutnya sebanyak dua tiga kali.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya bertajuk 'Musnad Ahmad bin Hambal' dibahagian lima dari 'Musnad Aisyah', dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'ban, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim bahawa ia berkata, "Ketika Aisyah tiba di Hauban, ia mendengar suara salakan anjing. Ia berkata, 'Saya risau, saya harus kembali'. Ini adalah disebabkan bahawa Rasulullah pernah berpesan kepada isteri-isteri Baginda, "Ada salah seorang dari kamu yang akan mendengar salakan anjing dan hendaklah kamu pulang kerumah". Maka Zubair berkata kepada Aisyah, "Puan kembali sahaja kerumah. Mudah-mudahan kerana Puan, Allah berkenan mendamaikan manusia semua".

Diriwayatkan oleh Abu Bakar alias Abdullah bin Abu Syaibah, dari Waki' Ibnu Jarrah, dari Isham bin Qadamah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah bersabda, "Ada seorang dari kamu yang akan menonggang unta bagus yang sekiranya ia berjatuhan, banyak akan mengorbankan jiwa dan hanya beberapa orang saja yang akan selamat".  Hadis ini dianggap sahih kerana telah diriwayatkan oleh Abu Bakar alias Abdullah bin Abu Syaibah seorang perawi yang adil dan riwayatnya boleh diterima. Kemudian dari Waki' Ibnu Jarrah seorang perawi yang adil dan hafalannya baik. Kemudian Isham juga merupakan seorang perawi yang jujur dan adil, seperti yang telah diperkatakan oleh Abu Umar bin Abdul Barr didalam kitabnya bertajuk 'Al-Isti'ab. Kemudian Ikrimah yang menurut majoriti ulama, ia merupakan seorang perawi yang jujur dan mendalam ilmunya. Hadis tersebut merupakan sebuah Ilham atau ramalan Baginda Rasulullah yang kemudiannya menjadi kenyataan.

Abu Ja'far ath-Thabari didalam kitabnya bertajuk 'Tarikh ath-Thabari' berkata, "Ketika Aisyah keluar dari Basrah menuju ke Madinah, setelah berakhirnya peperangan Jamal, Ali ibnu Abi Talib menyiapkan segala keperluan Aisyah dengan baik. Ia memerintahkan empat puluh orang pengiring wanita Basrah menemaninya. Selain itu, ia juga memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar untuk mengawalnya keluar meninggalkan Basrah. Peristiwa itu berlaku pada hari Sabtu dipertengahan bulan Rejab tahun tiga puluh enam Hijrah. Bahkan, Ali sendiri ikut menemaninya hingga beberapa batu perjalanan dan kemudian ia menyuruh anaknya untuk mengawal rombongan Aisyah selama sehari perjalanan.FAKTA II :

Anda mungkin tertanya-tanya, bahkan seluruh umat Islam mungkin juga ingin mengatahui, megapakah Saidina Ali tidak menjatuhkan hukum qisas kepada para pembunuh Khalifah Othman walaupun beliau telah mengatahui siapakah yang terlibat didalam kumpulan pembunuhan itu. Mereka sememangnya berada ditengah-tengah mereka dikala itu. Jawapan bagi persoalan itu adalah, 

Jawapan Pertama : Dia bukannya keluarga yang berhak memohon permintaan bagi hukuman itu. Yang berhak ialah ahli keluarga dan anak-anak Khalifah Othman sendiri. Ia adalah Amr bin Othman, ia adalah anak bungsu yang dikala itu masih saja kecil. Atau Aban bin Othman seorang ulama ahli hadis dan ahli Fiqah yang juga turut serta didalam peperangan Jamal yang berada disebelah pasokan Aisyah. Atau al-Walid bin Othman, yang menyimpan semua mushaf-mushaf Uthmani al-Quran didalam biliknya sewaktu ayahnya dibunuh. Menurut sebuah riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Abu Syaibah, putera Othman ini (al-Walid) terkenal seorang yang sangat dermawan dan memiliki jiwa keperwiraan yang sangat tinggi. Atau yang terakhir ialah Sa'id bin Othman yang pernah menjadi gabnur di Kurasan dalam pemerintahan Khalifah Mu'awiyah.

Mereka itulah kesemuanya anak-anak Saidina Othman yang berhak menuntut hukuman qisas, bukannya orang lain termasuklah Ali sendiri. Tetapi, ternyata tiada seorang pun dari mereka yang tampil membuat pengaduan dan permohonan itu kepada Saidina Ali. Seandainya mereka mengajukan permintaan itu, sudah pasti Ali akan bertindak seterusnya menghukum mereka-mereka itu kerana Saidina Ali memeng terkenal dengan sikap seorang hakim yang adil, terutama dalam mengamalkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Baginda Rasulullah.

Jawapan Kedua : Pada waktu pembunuhan Khalifah Othman itu berlaku, tiada terdapat dua orang saksi adil yang melihat dengan matanya sendiri pembunuhan itu berlaku. Oleh kerana itu Saidina Ali tidak dapat mengambil keputusan atas hukuman qisas itu kerana tidak disertai dengan bukti dan saksi. Apatah lagi keluarga Khalifah Othman sendiri berdiam diri atas pekara itu. Kejadian pembunuhan ini melarat menjadi api dalam sekam hinggalah terjadinya peristiwa pembunuhan kedua iaitu pembunuhan Saidina Ali sendiri. Khalifah Mu'awiyah sebagai penguasa Mesir dan lainnya juga tidak dapat menegakkan hukuman qisas kepada sebahagian besar pembunuh yang dicuragai pembunuh Khalifah Othman kemudian membunuh pula Khalifah Saidina Ali bin Abi Talib. Sebahagian besar dari pembunuh itu adalah penduduk Mesir, Kuffah dan Basrah yang berada didalam kekuasaan Khalifah Mu'awiyah dikala itu. Sedangkan sebelum Khalifah Mu'awiyah diberi kuasa, dia pernah berjanji tidak akan membaiat orang-orang yang membiarkan para pembunuh Khalifah Othman, atau tidak mahu menjatuhkan hukuman qisas kepada mereka. Akhirnya dia sendiri pun turut sama tidak mampu berbuat demikian, terutama untuk membela kematian Saidina Ali bin Abi Talib selepas itu.

Adalah wajib untuk mentaati Saidina Ali kerana dia dilantik dan dibaiat secara sah sebagai Khalifah Islam ke 4 di Masjidil Nabawi oleh seluruh kaum Muhajirin dan Ansar tampa ada tekanan mahupun paksaan. Jumlah mereka dikala itu sangat ramai dan mereka juga dikenali dengan panggilan "Ahlul Hilli Wal Aqdi", dengan itu ia dianggap sah. Mengikut islam jika sekiranya hanya segelintir "Ahlul Hilli Wal Aqdi"(majlis sura') yang mengundi memilih seorang Khalifah telah dianggap sah, inikan pula dengan mejoriti sebegitu ramai yang memilih sebulat suara bahawa Saidina Ali adalah Khalifah ke 4, maka seharusnyalah semua umat islam mentaatainya. 

Namun keadaan sebaliknya berlaku. Penduduk Syria dan pemimpin mereka tidak mahu mengiktiraf perlantikan Saidina Ali sebagai Khalifah Islam. Mereka mengenakan syarat jika mahukan pengiktirafan dari mereka. Syaratnya ialah, Saidina Ali mesti menangkap dan menghukum qisas pembunuh-pembunuh Khalifah Othman terlebih dahulu.  Maka Ali pun menggunakan kebijaksanaannya dengan berdeplomatik dan berkata, "Setelah kamu membuat pemilihan dan membaiat, maka setelah itu kamu carilah kebenaran, nescaya kamu akan mendapatkannya". Mereka menolak dan berkata, "Kamu tidak berhak dibaiat kerana kamu melihat para pembunuh Othman bersama-sama kamu setiap pagi dan petang".

Ali merupakan seorang yang cerdas dan pintar, sehingga didalam permasaalahan ini beliau tidak mahu terperangkap. Jika tuntutan mereka itu diikuti, tentulah akan ada pula suku yang akan melancarkan perang yang ketiga oleh kerana mempertahankan kaumnya yang dihukum tampa pertuduhan dan bukti yang jelas. Maka Ali menunggu sahaja proses membaiat berjalan dengan sempurna dan selesai dengan mejoriti "Ahlul Hilli Wal Aqdi" memilih dan membaiat dirinya. Didalam Islam, hukum hudud dan qisas hanya boleh dilaksanakan apabila terdapatnya pengaduan dan pertuduhan. Ianya juga semestinya menghadirkan dua orang saksi yang adil yang nampak dengan mata kepala mereka akan kejadian itu. Maka didalam permasaalahan pembunuhan Khalifah Othman, anak-anaknyalah yang semestinya hadir kehadapan membuat laporan dan tuntutan itu. Tetapi pekara sebaliknya pula berlaku. Mereka terus sahaja memaksa Khalifah Ali untuk melaksanakan perintah hukuman qisas kepada pembunuh Khalifah tampa mahu melalui proses kehakiman menurut Islam. Sepatutnya mereka semua harus terlebih dahulu pergi memujuk dan merayu kepada anak-anak Saidina Othman untuk tampil membuat laporan dan tuntutan itu supaya Khalifah Ali boleh melaksanakan penyasiatan dan setelah itu membuat pertuduhan kehakiman menurut keadah yang betul. Inilah masaalah yang sebenarnya berlaku hingga akhirnya mereka tidak berpuas hati dan marah kepada Khalifah Ali. Akhirnya mereka menyaksikan Khalifah Ali pula menjadi mangsa pembunuhan beramai-ramai oleh mereka yang juga disyaki membunuh Khalifah Othman.

Ibnu Arabi alias Abu Bakar mengatakan, "Seluruh Ulama sepakat menyatakan bahawa membolehkan seorang Imam itu menanguhkan hukuman qisas jika pekara itu dikuaitiri akan menyebabkan fitnah dan perpecahan diantara kaum. Begitulah apa yang dilakukan oleh Talha dan Zubair. Mereka tidak memecat Ali dari kekuasaan sebagai Khalifah dan tidak juga menangani permasaalahan itu dari sudut agama Islam. Bagi mereka, pembunuh Khalifah Othman itu memang harus juga dibunuh. Tetapi berbeza dengan Ali. Ali mahukan proses keadilan menurut Islam mesti dilaksanakan maka sebab itu beliau menangguhkan dahulu permasaalahan itu sehinggalah keluarga dan anak-anak Khalifah Othman tampil membuat aduan dan tuntutan. Namun penantian itu menjadi hambar kerana keluarga dan anak-anak Khalifah Othman hanya berdiam diri sahaja. Ini semua juga telah ditakdirkan oleh Allah SWT sekian adanya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Harmalah bin Imran, dari Yazid bin Habib, dari Muhammad bin Yazid bin Abu Ziyad ats-Tsaqafi bahawa ia bercerita, "Dalam peperangan Shaffin, Qias bin Kharasyah dan Ka'ab al-Kannani berjalan bersama-sama. Tiba di medan peperangan, kedua-duanya berhenti. Setelah memandang seketika, Ka'ab pun berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Satu masa nanti ditempat ini akan banyak lagi jiwa kaum Muslimin yang akan terkorban dari tempat-tempat yang lain". Mendengar kata-kata itu, Qias pun bertanya, "Apa maksud kamu, wahai Abu Ishak?. Apa yang kamu katakan itu adalah urusan ghaib yang hanya Allah saja yang mengatahuinya". Lalu Ka'ab pun berkata, "Apa yang terjadi pada setiap jengkal dari tanah ini hingga hari kiamat nanti telah tertulis didalam Kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa bin Imran".

Didalam Perperang Shaffin, ketika Mu'awiyah mendapat berita bahawa Amirul Mukminin Khalifah Ali bin Abi Talib telah memulakan keberangkatannya bersama-sama tentera Islam, dia pun segera berangkat bersama-sama angkatan perangnya dari Damaskus dan tiba awal dimedan peperangan pada bulan Muharram. Dengan kekuatan tenteranya ia berjaya mengambil tempat yang strategik ditebin sungai Eufrat. Kemudian Mu'awiayah sempat mendirikan bangunan bagi menempatkan semua harta-hartanya disitu. Shaffin adalah sebuah padang tandus yang tinggi berdekatan dengan Sungai Eufrat. Orang-orang Syria juga suka membina bangunan-bangunan tinggi untuk perumahan mereka ditebing Sungai tersebut. Pembinaan bangunan-bangunan itu telah menyebabkan halangan bagi orang-orang ramai yg lain dari mendapatkan bekalan air bagi tujuan minuman dan keperluan yang lain. Oleh kerana itu jugalah, angkatan Saidina Ali bin Abi Talib tidak dapat menghampiri Sungai Eufrat bagi tujuan yang sama. Maka beliau pun cuba membuat perundingan dan memujuk mereka supaya memberi laluan bagi pasokan perangnya untuk mendapatkan bekalan air dari Sungai tersebut. Beliau juga sempat membacakan sebuah hadis Rasulullah berkenaan "kewajipan manusia memberi minuman kepada manusia yang lain dikawasan gersang", tetapi mereka tidak menghiraukan malahan menyuruh Saidina Ali pulang semula ke Iraq. Setelah beberapa kali memujuk namun mereka tetap juga dengan perangai keras kepala dan memberi segala alasan yang tidak manusabah serta melimparkan kata-kata kesat, maka Saidina Ali telah melancarkan perang terhadap mereka.

Apabila Saidina Ali berjaya menewaskan mereka, maka kota itu telah jatuh semula ketanggan tentera Islam dari manusia-manusia munafiq dan sesat.  Ali pun dengan senang hati membuka tebing Sungai Eufrat kepada semua manusia dengan segala keperluan harian mereka disana, selama mereka berada disana. Mereka juga sempat membina sebuah Misjid untuk mendirikan solat berjemaah serta Solat Jumaat dan Ali sentiasa mengingatkan mereka pentingnya solat berjemaah serta kelebihannya daripada solat bersendirian dirumah. Maka ramailah orang-orang islam dibandar itu turut solat berjemaah bersama-sama Saidina Ali disetiap waktu. Turut serta diantaranya ialah vetran perang Badar yang masih tinggal lagi disana dan sahabat-sahabat beliau yang pernah bersama-sama mengambil "Baiah Ridhwan" dari tangan Rasulullah dibawah sebuah pohon sebelum memasuki Mekah dahulu. Pasokan Ali ini juga telah membawa dan mengebarkan beberapa buah bendera yang sama sewaktu berperang bersama-sama Rasulullah memerangi kaum Musrikin dahulu. Selepas Peperangan Shaffin ini, Khalifah Saidina Ali dan Mu'awiyah tinggal disana selama tujuh bulan. Ada juga yang menyatakan selama sembilan bulan, kemudian yang mengatakan selama tiga bulan sahaja. Dikatakan bahawa pasokan angkatan perang Khalifah Ali adalah seramai tujuh puluh barisan. Peperangan ini berlaku cukup sengit dan berlaku selama tiga hari iaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 haribulan Rabi'ulawal.  Mereka yang terkorban didalam peperangan ini adalah seramai tujuh puluh tiga ribu orang pada kedua-dua belah pihak.

Diceritakan oleh Abu Ishak dan Ibrahim Ibnu Hasan al-Kisa'i al-Hamdani atau lebih terkenal dengan nama Ibnu Daizil, "Cuaca pada malam itu sangat sejuk, sehinggakan kedua-dua pasokan sama-sama mengigil kesejukan. Permulaan peperangan mereka masing-masing menggunakan busar dan anak-anak panah hingga habis. Setelah itu mereka menggunakan tombak, menujah hingga terpotong-potong hampir seperuh dari mereka. Kemudian setelah itu mereka menggunakan pedang untuk bertempur hingga ramai yang terpotong dan patah-patah. Kemudian setelah tiada lagi pedang ditangan, mereka mengutip potong-potong besi untuk berlawan dan membunuh lawan masing-masing. Setelah besi itu juga terlepas, mereka mengutip batu-batu untuk dibaling kepada musuh hingga debu berterbangan menyeliputi medan peperangan itu laksana kepulan awan yang sangat tebal. Bendera dan panji-panji bersimpang siur tidak tentu arah ditengah-tengah kepulan debu itu. Mereka terpaksa meninggalkan Solat Zuhur, Asar, Magrib dan Isya, kerana peperangan bermula selepas Solat Subuh pagi itu dan tamat ditengah malam. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, peristiwa peperangan itu telah berlaku pada bulan Rabi'ulawal tahun tiga puluh sembilan Hijrah". 

Didalam peperangan Shaffin ini, tentera Syaria telah dikatakan seramai seratus tiga puluh lima ribu orang, manakala pasokan Saidina Ali (tentera Iraq) seramai seratus dua puluh ribu orang hingga seratus tiga puluh ribu orang. Diriwayatkan oleh Zubair bin Bakar alias Abu Abdullah al-Qadhi, dari Umar bin Abu Bakar al-Mushili, dari Zakaria bin Isa, dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Amr Ibnu 'Ash (salah seorang yang turut berjuang didalam peperangan Shaffin dan menderita luka parah) bahawa ia berkata, "Orang-orang Iraq bagaikan gelombang yang datang bergulung-gulung dilautan yang luas dan kami hanya menyambut mereka dengan berjalan kaki, seolah-oleh kami merupakan kepulan awan tebal yang bersiap sedia untuk menurunkan hujan tersangat lebat".

Diriwayatkan oleh Muslim didalam kitabnya yang bertajuk 'Sahih Muslim', dari Muhammad Ibnu Mutsanna dan Ibnu Basyar, dari Muhammad bin Jaafar, dari Syu'ibah, dari Abu Salamah, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari seorang yang lebih rapat dengan Rasulullah, bahawa Rasulullah pernah bersabda kepada Ammar sambil memegang kepalanya sewaktu ia sedang menggali parit, "Malang sungguh nasibmu putra Samuyah, kamu akan dibunuh oleh golongan pemberontak". 

Hadis yang sama turut diriwayatkan oleh Muslim, dari Ishak bin Ibrahim, dari Ishak bin Manshur, dari Muhammad bin Ghailan, dari Muhammad bin Qadamah, dari Nadher bin Syumail, dari Syu'bah, dari Abu Salamah dengan sanad seperti itu. Hanya dihujungnya Abu Sa'id al-Khudri tegas menyatakan, "...dari Abu Qatadah (seorang yang lebih rapat dengan Rasulullah)...". Juga didalam Sahih Muslim itu dimuatkan riwayat yang serupa dengan jalur sanad yang lain.

Abu Umar bin Abdul Barr didalam kitabnya yang bertajuk 'Al-Isti'ab' memperkatakan sebuah hadis mutawatir bahawa Nabi saw bersabda, "Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak". Ini adalah hadis yang paling sahih riwayat Muslim.

Para Ulama ahli Fiqih Islam, seperti yang dipetik oleh Imam Abdul Qahir didalam kitabnya yang bertajuk 'Al-Imamah', dan telah disepakati oleh para Ulama ahli Fiqah Hijaz dan Iraq seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam al-Auzai'i, juga turut sama ialah Imam Ulama Kalam, mereka semua bersepakat mengatakan bahawa didalam Peperangan Shaffin, Saidina Ali menghadapi ujian yang paling besar dari Mu'awiyah dan pasokannya, sedangkan didalam Peperangan Jamal, Saidina Ali menghadapi ujian dari Talha, Zubair dan Aisyah di Basrah. Menurut Ulama Fiqih itu lagi, mereka yang memerangi Saidina Ali adalah pemberontak, tetapi mereka tidak boleh diletakkan sebagai kafir kerana tindakan tersebut. Pekara ini juga telah diketengahkan oleh Imam Abu Manshyur at-Taimi al-Baghdadi didalam kitabnya yang bertajuk 'Al-Farqu Fi Bayan Aqidat Ahli as-Sunah'.

Imam Abul Ma'ali didalam kitabnya yang bertajuk 'Al-Irsyad' mengatakan, "Ali adalaj Imam yang sah dan orang-orang yang memusuhinya adalah pemberontak, misti pun diyakinni bahawa mereka melaukuan tujuan yang baik. Dalam pekara ini cubalah kita rujuk semula berkenaan hadis Rasulullah kepada Ammar, "Kamu akan dibunuh oleh pemberontak'. Dan ketika Mu'awiyah tidak sanggup mengingkari akan hadis Rasulullah ini, lalu ia menyatakan bahawa yang membunuh Ali adalah orang yang mengajaknya pergi berperang. Seandainya Mu'awiyah meragukan hadis Rasulullah itu, tentu dia akan menolaknya atau menyangkalnya. Atau setidak-tidaknya ia boleh mengatakan bahawa perawi hadis itu telah berdusta.

Kenyataan Mu'awiyah itu dinafikan oleh Saidina Ali dengan menyatakan, "Kalau begitu yang membunuh Hamzah dalam Peperangan Uhud adalah Rasulullah sendiri sebab dialah yang mengajak Hamzah pergi berperang?". Menurut Hafizh Abul Khaththab bin Dahyat, bahawa "Sanggahan Ali itu merupakan hujjah yang tidak mampu ditentang lagi",BAB 163 : ZAMAN BERGANTI YANG CENDERUNG KEPADA KEBURUKAN DAN MUNCUL BERBAGAI JENIS FITNAH.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Zubair bin Adi bahawa ia berkata, "Kami menemui Anas bin Malik untuk mengadukan hal kezaliman al-Hijjaz kepada kami. Ia berkata, 'Bersabarlah, kerana pada setiap zaman yang mendatang kepadamu itu lebih cenderung kepada keburukan daripada zaman sebelumnya hingglah kamu bertemu Tuhanmu. Aku mendengar pekara ini dari Rasulullah'". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi yang mengatakan bahawa hadis ini hasan lagi sahih.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw. bersabda, "Zaman semakin hampir, ilmu terus berkurangan, hilanglah  perasaan kedekut, kekacauan muncul dimana-mana dan kejahatan bermaharajalela' . Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa maksudnya?'. Rasulullah bersabda, 'Maksudnya berlaku pembunuhan demi pembunuhan'".


FAKTA:

Maksud "Zaman semakin hampir" iaitu umur semakin pendek dan keberkatan semakin berkurangan. Ada pula yang menyatakan bahawa maksudnya ialah semakin hampirnya hari kiamat. Kemudian ada pula yang menyatakan maksud hadis itu ialah terasa cepat nya waktu yang berlalu. Berdasarkan sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Sesungguhnya zaman itu terasa cepatnya masa berlalu, setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti baru seminggu, seminggu dirasakan seperti baru sehari, sehari dirasakan baru sejam dan sejam seperti dirasakan secepat membakar pelepah pohon kurma". Ada pula yang mentakrifkan dengan keadaan yang lain.

Hammad bin Salamah berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Sannan berkenaan sabda Nabi tentang 'Zaman terasa sangat cepat berlalu sehingga setahun dirasakan seperti sebulan'. Ia menjawab, 'Itu menandakan nikmat kehidupan'.Semantara menurut al-Khathabi, 'Itu adalah zaman keluarnya Imam al-Mahdi yang akan membawa keamanan dan keadilan'. Ini akan diperjelaskan lagi kemudian insyaallah. Pada waktu itu kehidupan terasa amat bahagia dan penuh dengan nikmat hingga masa berlalu terasa amat pantas. Begitulah lazimnya yang berlaku kepada semua manusia. Jika mereka hidup didalam kesenangan dan kemewahan, mereka akan merasakan waktu berjalan terlalu pantas. Tetapi jika mereka hidup penuh dengan penderitaan, masa yang dilalui mereka akan terasa amat lama dan perlahan'".

Adapun yang dimaksudkan didalam hadis Nabi berkenaan "hilangnya rasa lokek" atau dalam bahasa Indonesia disebut "Hilangnya kekikiran", ialah pada waktu itu juga semua orang kaya berubah menjadi seorang dermawan. Mereka merasa binggung dengan harta mereka yang melimpah ruah dan dikala itu tiada pula manusia yang mahu menerima derma, sedekah dan infaq. Pekara ini akan diperjelaskan lagi kenudian nanti, insyaallah.BAB 164 : MENGHINDARI FITNAH KEKACAUAN DAN HUKUM MEREKA YANG DIPAKSA MENYERTAINYA.


Diriwayatkan oleh Malik dan Abu Sa'id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Hampir-hampir harta benda terbaik milik seorang muslim adalah seekor kambing yang dibawanya kepuncak gunung dan ditempat-tempat yang banyak hujan. Ia berlari membawa agamanya menghindarkan diri dari fitnah dan kekacauan". 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakrah bahawa Rasulullah bersabda, "Nanti bakal terjadi banyak kekacauan (fitnah). Orang yang duduk ketika itu adalah lebih baik dari yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik dari yang berlari (maksudnya orang yang turut serta dengan kekacauan). Apabila kekacauan telah terjadi, maka sesiapa yang memiliki unta sebaik-baiknya ia mengembala untanya. Sesiapa yang mempunyai kambing sebaiknyalah ia mengembala kambingnya. Dan sesiapa yang memiliki tanah sebaiknyalah ia mengusahakan tanah miliknya itu". Seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pula kepada mereka-mereka yang tidak memiliki unta, kambing dan tanah?". Baginda bersabda, "Hendaknyalah dia mengambil pedangnya dan memukul mata pedangnya dengan batu. Sesudah itu sedapat mungkin ia menghindari diri mereka dari kekacauan (sambil memukul dan berkata), Ya Allah, telah aku sampaikan!... Ya Allah, telah aku sampaikan!... Ya Allah telah aku sampaikan!". Kemudian seorang lelaki lagi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kiranya aku dipaksa menyertai salah satu golongan yang membuat kekacauan lalu aku terbunuh dengan senjata?". Baginda bersabda, "Sipembunuh akan kembali diakhirat memikul dosanya dan dosamu, kemudian ia masuk Neraka".

Bersumber dari hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Kelak akan terjadi banyak fitnah (kekacauan), orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik dari yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Barang siapa yang cuba menghentikan kekacauan itu akan ditelannya dan barang siapa yang mendapat tempat berlindung, sebaik-baiknya ia berlindung".

ATOK MENCELAH: 

Inilah yang kamu lihat terjadi di kawasan Timur Tengah dan dimana-mana negara sekarang ini. Golongan-golongan yang kononnya berjuang demi agama, sebaliknay mempunyai agenda tersendiri membuat kekacauan dan fitnah disana sini. Golongan seperti ISIS dan banyak lagi kumpulan pejuang-pejuang ekstrimis islam yang memaksa sebahagian angotanya berjuang bersama mereka dengan paksaan dan memberi ancaman bunuh kepada sesiapa yang tidak turut serta. Inilah maksud dari hadis Nabi ini yang telah berlaku malah yang sedang berlaku dihadapan mata kamu sendiri semua sekarang ini. Maka adalah wajib bagi semua umat Islam menghindarkan diri dari golongan itu. Hukum wajib disini kerana kita wajib menurut perintah Nabi saw. bersumber dari hadis-hadis Baginda diatas tadi dan dibawah ini.BAB 165 : PERINTAH DUDUK DIAM DIRUMAH KETIKA KEKACAUAN.


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Burdah, dair Muhammad bin Maslamah bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya akan terjadi berbagai kekacauan, perpecahan dan perselisihan. Maka, jika itu terjadi datanglah dengan membawa pedang kamu keGunung Uhud lalu pukullah ia hingga patah. Kemudian duduklah dirumahmu sehingga kamu didatangi seorang pembunuh atau satu kematian yang telah dipastikan (menunggu ajalmu)". Kemudian semua ini benar-benar berlaku dan Muhammad bin Maslamah telah melakukan pesanan Nabi saw ini. Ia terbunuh dirumahnya kerana dipaksa turut serta membuat kekacauan sedangkan pedangnya sendiri telah ia patahkannya diGunung Uhud. Ia memegang erat pesanan dan perintah Nabi saw sehingga akhir hayatnya. Semoga Allah memberkhtinya dan memasukkannya sebaris dengan para syuhada perang Uhud.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Abu Musa bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dihadapan kamu terjadi fitnah-fitnah kekacauan, laksana sebahagian malam yang gelap. Pada waktu itu seseorang akan beriman dipagi hari dan menjadi kafir menjelang malam. Pada saat itu yang duduk adalah lebih baik dari yang berdiri, yang berdiri adalah lebih baik dari yang berjalan". Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perintahmu kepada kami?". Baginda bersabda, "Kamu jadilah orang-orang yang tetap tinggal dirumah-rumah kamu".


 FAKTA:

Menurut UIama-ulama Ahli Sunah Wal Jemaah, Muhammad bin Maslamah adalah salah seorang sahabat yang menghindarkan diri dari perselisihan dan peperangan diantara sahabat selepas terjadinya peristiwa pembunuhan Saidina Othman. Nabi saw pernah berpesan kepada beliau, jika sekiranya berlaku kekacauan dan fithan, dia diperintah membuat pedang dari kayu (disebabkan beliau bukanlah pahlawan perang dan tidak punya pedang besi). Maka perintah itu telah dilaksanakannya (membuat pedang dari kayu dan kemudian mematahkan pedang itu di Gunung Uhud) dan pergi tinggal dirumahnya didaerah Rabdzah menunggu ajalnya dan ia kemudiannya dibunuh disitu. Sahabat-sahabat yang lain yang memilih menghindarkan diri dari fitnah kekacauan ialah Abu Bakrah, Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, Abu Dzar, Hudzaifah, Imran bin Hashin, Abu Musa, Ahban bin Shaifi, Sa'ad bin Abu Waqqas dan lain-lainnya. Semantara dari kalangan genarasi Tabi'in ialah Syuriah, Ibrahim an-Nakh'i dan yang lain-lain. Semoga Allah selalu meredhai mereka semua...amin.

Menurut Syeikh Qurthubi (penulis kitab ini), jika fitnah kekacauan dan peperangan yang terjadi diantara mereka tersebut berdasarkan Ijtihad, maka pihak yang benar diantara mereka mendapat dua pahala dan pihak uang salah akan mendapat satu pahala. Jadi, peperangan itu bukanlah untuk merebut kepentingan duniawi seperti yang sesetengah orang fikirkan atau peperangan yang berlaku seperti sekarang ini. Mereka sanggup berperang dan berbunuh-bunuhan untuk merebut kekuasaan dan kekayaan, demi menurut hawa nafsu duniawi. Ketika berlakunya kekacauan, bincana peperangan, seharusnya seseorang islam itu menahan tangan dan lidahnya dari turut serta. Ini adalah perintah dari Nabi saw sendiri. Pohonlah perlindungan dan keselamatan dari Allah SWT serta memdapat keberuntungan diakhirat kelak melalui kebenaran Nabi saw, keluarganya, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sabda Nabi saw. "Kamu jadilah orang-orang yang tetap tinggal dirumah-rumah kamu". Ini adalah merupakan perintah kepada semua musilimin supaya duduk diam dirumah masing-masing ketika berlakunya fitnah kekacauan dan peperangan, supaya ia terselamat dan orang-orang lain juga turut terselamat dari tangan-tangannya.

Dsebutkan didalam kitab bertajuk 'Marasil al-Hasan' dan lainnya, ditulis sebuah riwayat bahawa Nabi saw bersabda, "Sebaik-baik tempat ibadah bagi orang-orang muslim ialah rumah mereka". Namun tempat mengasingkan diri itu bukalah dirumah. Melainkan ditempat-tempat sunyi seperti di dusun-dusun terpencil, di hutan atau digua-gua. Allah berfirman didalan surah al-Kahfi ayat 10 mafhumnya;

"(ingatlah) Ketika pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung kedalam gua"

Ketika Khalifah Othman terbunuh, Salmah ibnu Akwa' pergi mengasingkan diri kedusun di Rabdzah. Disana ia bernikah dengan seorang wanita dan mendapat beberapa orang anak. Ia harus tinggal menetap disana sehinggalah beberapa malam sebelum meninggal dunia. Satu hari ia telah pergi ke Madinah bertemu dengan al-Hijjaj. Lalu ia ditanya oleh al-Hijjaj,"Adakah kamu mahu kembali lagi (berpindah semula ke Madinah) ?". Salmah menjawab, "Tidak...kerana Rasulullah telah mengizinkan kami terus tinggal didusun (Rabdzah)". Demikianlah hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, bahawa Rasulullah bersabda, "Hampir-hampir harta benda terbaik milik seorang muslim adalah seekor kambing yang dibawanya kepuncak gunung dan ditempat-tempat yang banyak hujan. Ia berlari membawa agamanya menghindarkan diri dari fitnah dan kekacauan. Tetapi akan selalu ada orang-orang yang mengasingkan diri dan orang-orang yang tetap bergaul dengan orang lain. Masing-masing diantara mereka berdasarkan keyakinan diri mereka dan melakukan urusannya sendiri".

Al-Umuri mengasingkan diri di Madinah. Malik yang selalu hidup ditengah-tengah masyarakat, pada akhir usianya memilih untuk mengasingkan diri. Ia tetap tinggal dirumah bahkan tidak mahu keluar keMasjid selama lapan belas tahun. Ketika ia dianya tentang alasannya, tidak seorang pun mengatahuinya dengan pasti. Namun ada tiga pendapat berkenaan pekara ini. Pertama, mungkin ia tidak mahu melihat kemungkaran. Kedua, mungkin ia tidak mahu bertemu dengan penguasa. Ketiga, mungkin ia sudah bertemu tempat menggantikan Masjid. Demikianlah apa yang telah diperkatakan oleh al-Qadhi Abu Bakar ibnu Arabi didalam kitabnya bertajuk 'Siraj al-Muridin'.


********************************************************************************

Sekian dahulu untuk kali ini, insya Allah dilain lapangan atok akan menyambung lagi untuk bahagian ketiga Fasal C berkenaan tajuk "Fitnah akhir zaman & tanda kiamat". Diharap kalian bersabar membacanya dan menafaatkan tulisan ini dengan sepenuhnya.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sekian,

ATOK ZAMANY