Saturday, August 10, 2013

SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 20

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM.


FASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT.


BAB 51: GOLONGAN "ASHAB AL-A'RAAF".Di riwayatkan oleh Khaitsamah bin Sulaiman didalam kitabnya bertajuk Musnad Khaitsamah dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah saw. bersabda, "Pada hari kiamat nanti, setelah neraca timbangan dipasang lalu semua amalan kebaikan dan keburukan ditimbangkan. Barangsiapa yang piring timbangan amal kebaikan lebih berat walau hanya seberat sebutir telur nyamuk sekalipun, nescaya ia akan masuk syurga. Manakala jika piring neraca timbangan amal keburukanna lebih berat walau hanya seberat sebutir telur nyamuk sekalipun, nescaya dia akan masuk neraka". Lalu seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang sama berat antara kedua-dua piring neraca timbangannya ?. Baginda menjawab, "Mereka inilah yang digelar golongan 'Ashab al- A'raaf'. Mereka tidak dibenar masuk Syurga, sekalipun mereka sangat mengingginkannya ".

Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, dari Abu Bakar al-Hadzali, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Mas'ud bahawa ia berkata, "Pada hari kiamat nanti manusia akan dihisab. Barangsiapa yang amal kebajikannya terpaut pada satu saja lebih banyak daripada amal keburukkan maka dia akan masuk Syurga. Manakala barangsiapa yang amal keburukannya terpaut pada satu saja lebih banyak daripada amal kebaikkan, maka dia akan masuk Neraka. Kemudian dia membaca ayat 102 & 103 surah al-Mu'minuun yang mafhumnya ;

"Barangsiapa yang berat timbangannya (kebajikannya), mereka itulah orang yang menang ". (102)

"Barangsiapa yang ringan timbangannya, mereka itulah yang merugikan dirinya, dalam neraka kekal selama-lamanya". (103)  

Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya berat dan ringannya timbangan itu boleh ditentukan hanya dengan sebiji benih sahaja. Barangsiapa yang piring neraca timbanganan amal kebajikan sama dengan amal keburukan, maka ia termasuk kedalam golongan Ashab al- A'raaf ".

Ka'ab al-A'hbar bercerit, "Ada sepasang rakan karib semasa didunia. Ketika sama-sama telah meninggal dunia, salah seorang dari mereka melihat kawannya itu sedang diserit ke Neraka. Oleh kerana kahsian belas dia menghampirinya dan berkata, 'Demi Allah, sebenarnya aku hanya memiliki satu saja biji kebajikan yang boleh menyalamatkan ku. Tetapi demi kasih sayangku kepadamu, ambillah ia supaya dapat menyelamatkan mu dari api neraka dan kita boleh tinggal sebagai golongan Ashab al-A'raaf '. Kemudian akhirnya Allah memerintah Malaikat membawa mereka ke Syurga ".

Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya ‘Kasyfu Ulum al-Akhirat’ mengatakan “Pada hari kiamat kelak, ada seseorang yang dihadapkan kehadrat Allahmuntuk ditimbangkan segala amal-amalnya. Ternyata piring timbangannya menjadi sama, sehinggakan dia amat memerlukan satu kebajikan supaya timbangan amalan kebajikannya menjadi berat dan kemudian dimasukkan kedalam syurga. Setelah dia berulang alik berkali-kali mencari seseorang yang berbaik hati dapat memberinya satu saja kebajikan, namun tidak ditemui. Ini adalah kerana semua manusia-manusia itu amat memerlukan amal-amal kebajikan mereka sendiri bagi menyelamatkan diri mereka masing-masing disaat yang amat genting itu sewaktu mereka akan menghadapi timbangan itu nanti".

Ketika dia sedang berputusasa, ia bertemu seseorang yang bertanya kepadanya “Apa yang sedang kamu cari ?”. Ia menjawab “ aku mencari satu kebajikan. Telah aku pergi kesana kemari dan bertemu dengan ribuan manusia, namun mereka semua tidak mahu menolong aku”. Orang itu berkata lagi “Aku bertemu Allah dengan membawa satu kebajikan saja dan aku yakin ini tidak akan dapat untuk membantu diri ku. Oleh itu ambil saja kebajikan ku ini supaya dapat membantu diri mu”. Dengan rasa yang sungguh gembira dia mngambil kebajikan orang itu dan terus berlari menuju kehadrat Allah bagi mempersembahkan satu kebajikan itu untuk diletakkan diatas timbangan amalnya. Allah berfirman kepadanya “Bagaimana kamu kelihatan sungguh gembira sekali”. Dia pun menjawab “ Ya Tuhanku, sifulan itu telah berbaik hati untuk menolong ku dengan memberikan satu-satunya kebajikan miliknya kepada ku supaya aku selamat dari bincana timbangan itu”. Lalu Allah memerintah Malikat membawa orang itu kehadratNya. Setelah orang itu dihadapkan kehadrat Allah, kemudian Allah pun berfirman kepadanya “Walau bagaimana pun dermawannya kamu terhadap sifulan ini, sesungguhnya Akulah Yang Maha Dermawan dibandingkan dengan kamu. Sekarang peganglah tangan temanmu itu dan pergilah kamu kedalam SyurgaKu itu”.

Terdapat juga sebuah riwayat yang menceritakan nasib seseorang yang hampir sama seperti cerita diatas tadi. Diceritakan bahawa seseorang yang piring timbangannya menjadi sama berat diantara pahala dan dosanya. Allah berfirman, “Kamu ini bukanlah termasuk golongan penhuni syurga mahupun penghuni neraka”. Kemudian muncul Malaikat membawa lmbaran kemudian diletakkan dipiring neraca timbangan itu. Didalam lembaran itu tertulis satu perkataan “Ah”. Kemudian piring neraca amalan dosanya menjadi berat dibandingkan amalan pahlanya. Ini adalah kerana ucapan kalimah “Ah” itu adalah bantahannya kepada perintah kedua ibu dan bapanya sewaktu hidup didunia dahulu. Lalu Allah memerintahkan Malaikat mengheretnya ke neraka.

Setelah berada didalam neraka, ia bermohon kehadrat Allah SWT. supaya ia dibawa semula kehadrat Allah untuk bertanya. Lalu Allah pun memperkenankan permintaannya. Setelah dihadapkan, lalu dia memohon agar dia dikembalikan semula kedunia. Lalu Allah berfirman kepadanya “Mengapa kamu minta dikembalikan semula kedunia ?”. Ia menjawab “Ya Tuhanku, aku sememangnya hanya layak tinggal didalam neraka kerana kesalahan membantah kata-kata orang tua ku semasa didunia, jika dapat aku tebus semua kesalahan ku itu izinkanlah aku kembali kedunia lagi. Aku tidak dapat menahan untuk melihat mereka sekarang ini sedang terseksa didalam neraka yang sama dengan ku itu. Atau pun aku bermohon kepada Mu supaya Kau lipatgandakanlah seksaan atas diriku dan Kau lepaskanlah mereka dari azab neraka itu dan berikanlah mereka itu syurga Mu kerana telah membesarkan ku”. Maka Allah tersanyum mendengar rintihannya itu dan kemudian bertitah, “Wahai anak muda, kamu sememangnya anak yang berani kepada kedua orang tua mu dan tidak pernah berbakti kepada mereka semasa didunia. Tetapi kamu sangat berani juga untuk menanggung kesalahan-kesalahan mereka sedangkan kamu tahu kamu sememangnya tidak akan mampu menahannya. Maka kamu telah Kuampuni berserta kedua-dua orang tua mu itu diatas ketaatan kamu kepada mereka berdua. Pergilah kamu pimpin tanggan-tanggan mereka untuk masuk kedalam syurga Ku”. Ia kemudian bersujud syukur dan berlari mendapatkan kedua-dua orang tuanya.

FAKTA I; 

Dalam alQuran ulKarim, Allah SWT. berfirman berkenaan timbangan dengan menyebutkannya dengan kalimah ‘jamaq’ atau ‘plural’ (satu). Kemudian didalam Hadis Nabi saw.menyebutkannya dengan menggunakan kalimah ‘mufrad’ atau tunggal yang juga bersamaan dengan ‘jamaq’ atau ‘plural’. Ada ulama berpendapat bahawa kemungkinan juga setiap manusia itu memiliki setiap orang satu timbangan yang digunakan untuk menimbang semua amalan mereka masing-masing secara bersendirian. Manakala ada juga ulama yang berpendapat bahawasanya nerca timbangan itu hanya satu untuk menimbang amalan seluruh manusia satu persatu secara giliran, jika menurut kamliah ‘jamaq’ itu sendiri. Pekara seumpama ini memang sering terjadi didalam terjemahaan bahasa Arab. Sebagai contoh didalam firman Allah diadlam surah asy-Syu’ra ayat yang ke 123, mafhumnya;

“Kamu A’ad telah mendustakan para Rasul”.

Kemudian didalam surah yang sama pada ayat 105, mafhumnya;

“Kamu A’ad telah mendustakan para Rasul”.

Perkataan “para Rasul” didalam ayat diatas  itu seolah-olah menunjukkan kepada kita bahawa ramainya para Rasul yang telah didustakan oleh kaum A’ad, walhal hanya terdapat seorang sahaja Rasul yang telah diutuskan Allah kepada kamu A’ad. Kemudian daripada itu ada juga ulama yang memberi pandangan bahawa yang dimaksudkan “beberapa timbangan” didalam ayat-ayat al-Quran dan juga Hadis Nabi saw. itu bukanlah bermaksud jumlah atau bilangan neraca timbangan itu, sebenarnya ia merujuk kepada jumlah isi amalan yang dimuatkan diatas timbangan itu sendiri.

Diriwayatkan oleh al-Lalaka’I didalam kitabnya bertajuk ‘Sunan al-Lalaka’i’, dari Anas secara marfu, “Sesungguhnya malaikat yang ditugaskan mengurus timbangan dan mendatangkan seorang manusia untuk berdiri diantara dua piring neraca timbangan supaya dia dapat menyaksikan sendiri amal-amalannya ditimbang. Jika piring amalan kebajikannya lebih berat, malaikat itu akan berseru dangan suara lantang yang beoleh didengari oleh seluruh makhluk dengan seruan ‘Sesungguhnya sifulan bin sifulan ini telah menemukan sebuah kebahagian abadi dan selepas ini ia tidak akan menderita lagi selama-lamanya’. Tetapi, jika piring timbangan amal keburukannya yang lebih berat, malaikat itu akan berseru dengan lemah dan sedih dengan seruan ‘Sesungguhnya sifulan bin sifulan ini telah menemukan kecelakaan abadi dan selepas ini dia tidak akan bahangia untuk selama-lamanya’”. Menurut riwayat yang bersumber dari Hudzaifah, malaikat yang dimaksudkan itu ialah Malaikat Jibril alaihis salam.

FAKTA II;

Yang dimaksudkan dengan nama “Ashab al-A’raaf” adalah penghuni syurga yang miskin. Diriwayatkan oleh Hannad as-Sari, dari Waki’ dari Sufian dari Mujahid dan Habib dari Abdullah ibnul Harith bahawa ia berkata “Orang-orang yang tergolong didalam golongan Ashab al-A’raaf itu hanya sampai dan berhenti disebuah sungai bernama Hayat atau sungai kehidupan dimana dindingnya diperbuat dari emas tulin dengan hiasan mutiara. Padanya, dengan mandian sekali akan menzahirkan dengan jelas satu ‘tahi lalat putih’ pada lehernya. Kemudian dia akan mandi semula dan akan menyebabkan ‘tahi lalat putih’ itu akan bertambah. Begitulah seterusnya. Lalu dikatakan kepadanya, ‘katakanlah apa yang kamu inginkan’. Kemudian dia mengucapkan bermacam-macam keinginan mereka. Kemudian dikatakan kepadanya, ‘Kamu mendapat tujuh puluh kali ganda dari apa yang kamu inginkan itu’. Mereka itulah penghuni syurga yang miskin”.

Kemudian didalam riwayat ath-Thabari dan Ibnu Abu Syaibah mengatakan, “….Ketika memasuki syurga, pada leher merekaterdapat ‘tahi lalat putih’ sebagai tanda pengenalan (pernah mendiami Ashab al-A’raaf). Disyurga mereka disebut sebagai penghuni yang miskin”.

Terdapat 12 pendapat para-para ulama mengenai penghuni Ashab al-A’raaf iaitu;
1)      Pendapat daripada Ibnu Mas’ud dan Ka’ab al-Akhbar. Pendapat yang sama juga menurut Ibnu Wahab dari Ibnu Abbas iaitu mereka adalah penghuni syurga yang miskin.

2)  Menurut pendapat Mujahid bahawa mereka merupakan orang-orang saleh yang memiliki pengatahuan agama yang cukup mendalam.

3)  Pendapat al-Mahdawi bahawa mereka merupakan orang-orang yang mati syahid.

4)  Menurut Abu Nashr alias Abdulrahman bin Abdul Karim al-Qusyairi bahawa mereka adalah merupakan orang-orang islam yang utama dan mati syahid. Demi kerana kemuslihatan orang-orang awam lalu mereka telah berkorban menjadi penjamin.

5)      Mereka adalah orang-orang yang ingin mati syahid pada jalan Allah. Mereka pergi berperang dengan mendurhakai ayah mereka. Pendapat ini adalah dari Syarahbil bin Sa’ad. Didalam pekara ini ath-Thabri memperkatakan sebuah hadis Rasulullah iaitu, “Sesungguhnya dosa durhaka mereka itu seimbang dengan pahala yang mereka dapatkan dimedan peperangan”.

6)  Kemudian dari pendapat Ibnu Abbas, Hamzah, Ja’far yang bergelar ‘Dzul Janahaim’ ( dua sayap) dan juga Saidian Ali bin Abi Talib. Mereka boleh dikenali orang-orang yang mencintai mereka dari melihat wajah mereka yang bertanda putih dan juga boleh mengenal mereka yang tidak mencintai mereka dari wajah mereka yang bertanda hitam. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas yang dikutip oleh ats-Tsa’labi.

7)  Mereka adalah saksi-saksi yang adil pada hari kiamat. Mereka akan menjadi saksi atas perbuatan kepada semua manusia dari seluruh umat. Ini pula adalah pendapat az-Zahrawi yang disokong oleh an-Nuhas.

8)  Pendapat az-Zajaj pula ialah, mereka merupakan kamu dari beberapa orang Nabi.

9)      Pendapat dari al-Qadhi Ibnu Athiyah alias Abu Muhammd pula ialah, Mereka itu merupakan satu kaum yang mempunyai dosa- dosa kecil yang tidak sempat dihapuskan dengan berbagai cobaan penderitaan kehidupan dunia, tetapi mereka tidak mempunyai sebarang dosa besar. Mereka ditahan dari memasuki syurga dengan perasaan kebinggungan.
10)   Mereka adalah kaum yang telah disebutkan didalam al-Quran sebagai orang-orang Islam yang mempunyai dosa-dosa besar. Demikian menurut pebdapat Ibnu Abbas yang diambil oleh Ibnu Wahab. Ia juga diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dari Jubair al-Dahahhak dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ashab al-A’raaf adalah beberapa orang islam yang memiliki dosa- dosa besar dan menjadi persoalan besar kepada Allah SWT. Mereka berada disuatu tempat diantara syurga dan neraka (tempat nuterial). Setiap kali ia melihat kependuduk neraka, ia boleh mengenalinya dari wajah mereka yang hitam muram. Lalu mereka berdoa, ‘Ya Tuhanku, jauhkan daku dari dimasukkan sebagai kaum yang zalim’. Setiap kali ia melihat penduduk syurga, dia boleh mengenalinya dari wajah mereka yang putih berseri-seri ‘“.
Kata Ibnu Abbas, “Allah memasukkan kaum Ashab al-A’raaf ke syurga akhirnya”.
Kata Ibnul Athiyah, “Salim…, budak Abu Hudzaifah sangat berharap untuk masuk sebagai orang yang akan diletakkaan sebagai ahli Ashab al-A,raaf. Ini adalah kerana mengikutnya mereka adalah orang-orang yang berdosa”.

11)  Mereka adalah anak-anak zina hasil daripada perbuatan orang-orang tua mereka. Ini adalah pendapat Abu Nashr al-Qusyari yang diambil dari Ibnu Abbas.

12)  Mereka adalah merupakan golongan Malaikat yang dipercayaai menjadi kumpulan pemisah diantara orang-orang muslim dan orang-orang kafir sebelum masing-masing dari mereka akan dimasukkan kedalam syurga atau neraka. Ini adalah pendapat Abu Mujalliz alias Lahiq bin Humaid.

Al-A’raaf itu sendiri membawa maksud ‘sebuah dinding’ yang terletak memisahkan diantara syurga dan neraka. Kemudian ada orang berpendapat bahawa ia adalah gunung Uhud yang Allah pindahkan kealam akhirat.

Hikayat dan cerita orang dulu-dulu;

Ada seorang Salafus Saleh lagi alim bercerita “Suatu malam aku bermimpi seperti berada di hari kiamat dan aku melihat semua manusia sedang dihisab. Setelah itu ada yang dibawa ke syurga dan ada pula yang dibawa ke neraka. Lalu aku menuju kesyurga dan bertanya kepada penghuninya, ‘Bagaimana kamu boleh mendapat tempat tinggal yang penuh dengan keredhaan Allah ini ?’. Mereka menjawab, ‘Kami taat kepada perintah Allah Yang Maha Pemurah dan kami menentang syaitan serta kuncu-kuncunya’. Setelah itu aku pergi pula keneraka dan bertanya kepada penghuninya, ‘Bagaimana kamu boleh mendapat tempat tinggal yang penuh keseksaan ini ?’. Mereka menjawab, ‘Kerana kami taat kepada syaitan dan kuncu-kuncunya serta menentang Allah Yang Maha Pemurah’. Kemudian aku melihat ada terdapat satu golongan yang tinggal ditempat diantara syurga dan neraka itu. Lalu aku menghampiri mereka dan bertanya, ‘Bagaimanakah kamu boleh ditempatkan diantara syrurga dan neraka ini ?’. Mereka menjawab, ‘Kami berdosa besar dan amalan baik kami hanya sedikit. Dosa-dosa kami menghalang kami dari memasuki syurga, manakala amalan pahla kami tidak pula dapat menjamin kami memasuki syurga tetapi ia menghalang kami dari memasuki neraka’. Mereka kemudiannya bernyanyikan syair sedih;
“Kamilah kaum yang punya dosa-dosa besar yang melarang kami memasuki syurga, dan membuatkan kami hidup didalam kebinggungan dan kebimbanggan. Kaki kami tertahan daripada melangkah”.BAB 52: DIHARI KIAMAT, SETIAP UMAT AKAN MENGIKUTI APA-APA YANG MEREKA SEMBAH.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw. telah bersabda, “Pada hari kiamat kelak, Allah akan mengumpulkan manusia disebuah tanah lapang (Mahsyar). Setelah itu Allah akan menampakkan wajah Nya kepada mereka dan berfirman, ‘Ingat ! hendaklah setiap dari kamu mengikuti pada apa-apa yang telah kamu sembah dahulu’. Orang yang menyembah salib akan mengikuti salib. Orang yang menyembah patung (berhala) akan mengikuti patung itu. Orang yang menyembah api akan mengikuti api itu. Mereka semua akan mengikut apa yang pernah mereka sembah, dan yang hanya tinggal adalah kamu muslimin sahaja…..”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa beberapa orang sahabat telah bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasuullah, adakah dihari akhirat nanti kami boleh melihat wajah Allah SWT. ?”. Kemudian Rasulullah bertanya pula kepada mereka, “Adakah kamu sukar untuk melihat bulan purnama dimalam hari ?”. Mereka menjawab, “Tidak, ya Rasulullah”. Rasulullah bertanya lagi, “Adakah kamu sukar untuk melihat matahari yang tidak dilindungi awan ?”. Mereka menjawab, “Tidak, ya Rasulullah”. Baginda kemudian bersabda lagi, “Ketahuilah oleh kamu semua, sesungguhnya kamu semua akan dapat melihat wajah Nya seperti itu. Pada hari kiamat kelak, Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dan kemudian berfirman, “Barangsiapa yang telah menyembah sesuatu selain dari Ku, maka kamu ikutilah apa yang telka ah kamu sembah itu. Penyembah matahari, pergilah mengikut matahari. Penyembah bulan, pergilah kamu mengikut bulan. Penyembah thaghut (patung atau barhala) pergilah kamu mengikut thaghut itu..”.

“..Kemudian yang berbaki hanyalah orang-orang munafiq, lalu Allah menghampiri mereka dengan wajahpyang mereka tidak kenali dan berfirman, ‘Aku adalah Tuhan kamu ?’. Mereka menafikan, ‘Kami berlindung kepada Allah darimu ditempat kami ini hinggalah datang kepada kami Tuhan kami yang sebenarnya. Jika Tuhan kami datang kepada kami, nescaya kami mengenali Nya’. Kemudian Allah datang menghampiri mereka dengan wajah yang mereka kenal, lalu berfirman, ‘Aku adalah Tuhan kamu ?’. Mereka menjawab, ‘Ya, memang kamulah Tuhan kami semua’. Lalu mereka mengikuti Nya..”.

“… Kemudian diletakkan Jembatan Sirat diatas neraka jahanam. Aku dan umatku lah yang pertama dapat melintasinya. Pada waktu itu hanya para Rasul sahaja yang boleh berkata-kata. Doa mereka dikala itu hanyalah, ‘Ya Allah, selamatkanlah kami…selamatkanlah’. Didalam neraka jahanam terdapat mata-mata kail yang tajam seperti duri Sa’dan. Kamu semua tahu apa itu duri Sa’dan ?”. Mereka menjawab, ‘Tahu!, ya Rasulullah…’.

Baginda bersabda lagi, “Mata-mata kail itu sememangnya seperti duri Sa’dan (seperti duri pelapah daun kelapa sawit berbaris dan tajam). Tetapi tiada siapa yang mengatahui besarnya kecuali Allah SWT. sahaja. Mata-mata duri kail ini akan menarik orang-orang itu dan mencucuk tubuh mereka sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ada yang hancur binasa disebabkan amalan-amalan mereka masing-masing, dan ada pula yang berjaya lepas hingga terselamat…” 


FAKTA I;

  
Al-Faqih Abu Bakar bin Barajan mengupas didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Irsyad’ berbunyi, “Dialam padang Mahsyar kelak, semua pemimpin para penyikut Rasul-rasul berusaha memintakan syafaat bagi kaumnya agar mereka terlepas dari penderitaan yang sedang mereka tanggung disaat itu. Kemudian Allah memerintahkan Adam hadir dengan kumpulannya yang terdiri dari anak cucu cicitnya masuk kedalam neraka. Mereka ini terbahagi kepada tujuh golongan. Dua golongan yang pertama disambar lidah api neraka sepantas kilat. Mereka itu adalah golongan kafir yang sombong dan juga golongan kafir yang bodoh. Ditanyakan kepada mereka semua, “Dimana kah tuhan-tuhan yang dahulunya telah kamu sembah selain dari Allah ?. Setiap umat akan mengikut kepada apa yang mereka sembah selain Allah, dan mereka akan dilemparkan kedalam neraka jahanam bersama-samanya”.

 Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung telah berfirman didalam surah Yunus ayat 30, yang mafhumnya;

 
 “Disana (Padang Mahsyar), tiap-tiap manusia diuji (diperiksa) tentang apa-apa yang telah dikerjakannya dan mereka dikembalikan kepada Allah, wali (penjaga) mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa-apa yang mereka ada-adakan itu (sembahan berhala, salib dll.)”.

Allah juga telah berfirman didalam surah Asy-Syu’raa ayat 21 yang mafhumnya;

“Bahkan adakah bagi mereka sekutu-sekutu (berhala, salib dan tuhan-tuhan lain) yang mengsyariatkan agama bagi mereka sesuatu yang tiada diizinkan Allah. Kalau tidaklah kata keputusan (mengundurkan seksaan), nescaya dihukumlah antara mereka. Sungguh untuk orang-orang aniaya itu seksaan yang pedih”.

Rasulullah telah bersabda, “Pada hari kiamat nanti bumi akan diratakan seperti meratakan kulit yang disamak kerana keagungan Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung. Kemudian setiap manusia hanya terpaku ditempat berdirinya masing-masing. Selanjutnya aku dipanggil sebagai orang yang pertama. Aku menjatuhkan diriku bersujud. Setelah disuruh bangun, aku berkata, ‘Ya Tuhanku, Jibril inilah yang memberitahu aku (waktu itu Jibril sedang berada disebalah kanan ‘Arasy Allah, Tuhan yang Mahapemurah) bahawa Engkau telah mengirimkannya kepada ku’. Jibril hanya diam tidak berbicara, hingga akhirnya Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung berfirman, ‘Dia benar !’. Dan setelah Allah memberikan ku syafaat, lalu aku berkata, ‘Ya Tuhanku, hamba-hamba Mu itu telah mengabdikan kepada Mu disegenap penjuru bumi”. Dan itulah yang disebutkan sebagai tempat yang terpuji.

Kemudian bangkitlah golongan yang keempat. Mereka inilah orang-orang yang telah mengesakan Allah tetapi mendustakan para Rasul. Mereka tidak mengerti sifat-sifat Allah sehingga mereka menolak Kitab-kitab dan para Rasul Nya. Kemudian bangkitlah golongan kelima dan keenam. Mereka-mereka inilah kaum Ahli Kitab (kaum Taurat dan Injil yang sesat). Mereka sedang ditimpa kehausan yang luar biasa. Allah berfirman kepada mereka, ‘Apa yang sedang kamu semua inginkan ?’. Mereka menjawab, ‘Kami sangat kehausan, Ya Tuhan kami, tolong berikan kami minuman’. Allah berfirman, ‘Bukankah dahulu kamu menolaknya?’. Mereka lalu diperintah menuju keneraka Jahanam seperti sekawan burung yang saling menyerang antara mereka. Mereka terus diserit ke Jahanam dan ditolak jatuh kedalamnya.

Tiba pula giliran ujian bagi orang-orang munafiq dan orang-orang beriman untuk mengenali Tuhan mereka dan memisahkan sembahan-sembahan (perbuatan memohon pertolongan kepada selain dari Allah samaada disedari atau tidak) mereka selain Allah. Sudah barang tentu Allah membimbangi orang-orang munafiq dan akan menguatkan orang-orang yang beriman. Maka didirikan Jembatan Shirat diatas jurang neraka Jahanam. Shirat yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pisau cukur seperti yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw. Orang-orang munafiq, ahli bida’ah dan orang- orang yang suka melakukan dosa-dosa besar akan terus berjatuhan apabila saja meletakkan kaki-kaki mereka keatas jembatan Shirat itu kerana amalan mereka tidak mampu menolong mereka.

Orang-orang yang beriman dengan mudah untuk melepasi Jembatan Shirat itu dengan selamat. Sebahagian dari mereka melapasinya bagaikan kilat yang menyambar. Sebahagiannya pula melaluinya dengan susah payah, ia tergantung atas amalan masing-masing semasa didunia. Mereka tertahan diatas Jembatan yang menghubungkan diantara syurga dan neraka. Setelah selesai semua bentuk kezaliman yang telah mereka kerjakan dahulu semasa didunia, mereka kemudian berbaris untuk masuk kedalam syurga, dan ditempat inilah Ashab al-A’raaf terhenti.

Berkata Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Begitulah klonologi (rantitan cerita) yang sangat detail dan tepat yang baik untuk diketahui. Keterangan tambahan insyaallah akan dikemukan kemudian nanti”.


FAKTA II:

Sabda Nabi saw, “Apakah kamu merasa sulit ?”. Didalam riwayat ini mengandungi maksud bahawa kelak para penghuni syurga itu pasti akan mudah melihat Wajah Allah secara langsung dengan seluas-luasnya, tampa bersusah payah seperti sekarang ini jika kamu mahu melihat anak bulan Ramadhan atau Shawal. Mereka akan melihat Allah seperti mereka melihat matahari atau bulan penuh yang utuh. Keterangan ini akan diperhalusi lagi didalam keterangan akan datang dengan sebuah hadis marfu didalam bab mengenai syurga.

Sabda Nabi saw, “Sesungguhnya kamu akan melihat Nya seperti itu!”. Mengandungi maksud ‘tasybih’ atau penyamaan. Persoalannya, Allah itu mustahil boleh diketahui dengan sempurna kerana sememangnya tidak ada sesuatu pun yang serupa dan sama dengan Nya.

Sabda Nabi saw. lagi, “Lalu Allah menghampiri mereka dengan rupa bentuk selain rupa bentuk yang telah mereka kenali”. Maka disinilah letaknya ujian bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang munafiq. Persoalan ini adalah kerana dikala itu masih lagi terdapat bercampur-baur diantara mereka didalam satu kelompok iaitu diantara orang-orang munafiq, orang-orang mukmin yang suka dipuji-puji yang tidak ikhlas, orang-orang mukmin yang suka menunjuk-nunjuk amal ibadahnya dengan ria’, orang-orang mukmin yang penuh ikhlas dan abadi, serta orang-orang mukmin yang beramal soleh dan sejati. Masing-masing mengaku akan kerja amalan mereka adalah lebih baik atau seumpama mereka-mereka yang sejati dan abadi serta mengenal Allah. Maka Allah datangkan ujian ini kepada mereka semua. Allah lalu hadir kepada mereka dengan suatu rupa bentuk lalu berfirman kepada mereka semua, “Aku adalah Tuhan kamu?”. Orang-orang mukmin sejati dan abadi tidak akan mempercayainya lalu memohon perlindungan Allah dari difitnah. Kerana semasa didunia lagi telah mereka ketahui bahawa Allah itu tidak berbentuk dan berjisim seperti makhluk.

Inilah yang telah disebutkan didalam riwayat Abu Said al-Khudri, “…Mereka mengatakan hingga dua tiga kali, ‘Kami berindung kepada Allah daripada (fitnah) mu. Kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan suatu apa pun’. Dikala itu ada setenggah manusia yang hampir tergelincir hatinya dan ada yang telah tergelincir terus tampa ragu. Mereka termasuk golongan yang telah berputus asa dan munafiq.

Menurut Abu Abbas alias Ahmad bin Umar didalam kitabnya yang bertajuk ‘Al-Mufham Li Syarhi Ihtishar Kitab Muslim’ mengatakan, “Orang-orang yang hampir berbalik hatinya atau yang telah berputus asa itu ialah diantara mereka yang tidak memiliki ilmu atau tidak mewarisi keilmuan para ulama atau tidak mengambil dari orang-orang yang mewarisi ilmu kenabian. Maka mereka hilang punca dan keyakinan dengan mudah dikala ditanya dihadapan Allah diwaktu itu dan seterusnya terperangkap bersama-sama golongan munafiq dan juga kufur. Waallahua’lam..”.
 

************************************************** 
PENGAJARAN;

Menerusi keterangan ini juga merupakan dalil kepada “Mengapa perlunya kita mengambil dan mewarasiilmu-ilmu dan amalan dari tangan ketangan hingga menyampai ketangan baginda Rasulullah saw”. Hanya dengan Ilmu dan amal yang mempunyai wasilah dan rabitah ini sahaja yang mampu untuk menghindiri fitnah-fitnah dialam akhirat kelak. Berbagai-bagai jenis ujian dan fitnah yang akan didatangkan kehadapan kamu kelak. Bagaimanakah kamu mampu untuk melapasi dan berjaya jika kamu tidak memiliki ilmu dan amal seperti yang telah disebutkan diatas tadi?.

Maka disinilah dan disaat inilah (semasa didunia ini lagi) masa dan ketikanya untuk kamu bergerak dan bertindak mencari naungan ilmu dan amal yang mempunyai wasilah dan rabitahnya bagi kemenangan hidup didunia dan akhirat kelak. Tiada jalan lain, hanya inilah jalannya yang telah ditunjukkan oleh para-para Rasul, para-para Nabi, para-para Waliallah, para-para Ulama Muktabar dan para-para Guru (pewaris guru mursid). Tampa ilmu dan amal dibawah naungan ini, maka hampa dan kosonglah segala ilmu dan amal dihadrat Allah kelak. Dengan berbagai jenis ujian-ujian yang bakal didatangkan kepada kamu, dengan jelas dan mudah kamu akan tersingkir dan tergolongan didalam golongan yang berpura-pura, tidak mempunyai ilmu yang benar, tidak termasuk golongan yang ikhlas, tidak terpilih sebagai ahli ibadah yang benar dan asli serta amat jauh dari golongan yang beramal soleh dan abadi.

Dikala itulah baru kamu akan menyesal dengan sesalan yang teramat sangat kerana semasa didunia ini kamu gagal menemui jalan yang benar ini. Jika pun kamu telah diberitahu dan kamu bertangguh hingga dihari kamatian kamu, maka semua itu telah terlambat. Ada pula diantara kalian yang masih ragu malah memperolok-olok akan fakta ini, maka kami serahkan saja kehadrat Allah kerana tugas kami hanya menyampaikan pengatahuan ini saja. Tidak lebih dari itu, maka terserah kalian membuat keputusan kerana tiada paksaan dalam membuat pilihan.  Renung-renungkanlah…

Pesanan ikhlas dari Atok sendiri. 

************************************************** 

Menurut Imam Al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Boleh sahaja mereka digolongkan dengan golongan munafiq dan golongan manusia yang suka menunjuk-nunjuk ilmu dan amalnya. Sifat mereka adalah mirip seperti itu. Kerana pada ujian yang seterusnya, sifat-sifat itu akan terzahir dan terserlah. Sebabnya, didalam kalimah akhir dari hadis riwayat Abu Said al-Khudri menyebut, “…Malaikat bertanya, ‘Adakah kamu mempunyai tanda-tanda pada Allah yang boleh kamu kenali?”. Mereka menjawab, “Ya”. Lalu tersingkaplah betis (pembohongan). Hingga setiap orang-orang yang beriman dengan kesedaran sendiri diizinkan Allah untuk bersujud, lalu mereka semua bersujud. Sedangkan orang-orang munafiq, menunjuk-nunjuk amal ibadah serta golongan penipu ini tidak mampu untuk bersujud (angota tubuh mereka menjadi kaku kerana penipuan dalam beribadah). Ketika mereka mengangkat kepala (orang-orang yang beriman tadi), Allah telah mengubah bentuk, rupa paras Nya dengan rupa paras Nya yang asali yang mereka semua kenali. Oleh sebab itulah, ketika Allah berfirman, “Aku adalah Tuhan kamu !”. Mereka terus menjawab, ‘ Ya, Engkau adalah Tuhan kami’. Maka kemudiannya dipasangkan Jembatan Sirat diatas jurang Neraka Jahanam bersamaan dengan berlakunya pemberian Syafaat.

Lalu Allah menghampari mereka dengan wajah yang mereka kenali sebagai Tuhan yang Mahaagung, Maha Sempurna, Mahatinggi dan Mahaindah, setelah mata yang terhalang dan kabur itu diangkat. Mereka lalu mengikut perintah Nya, atau perintah para Malaikat, atau perintah para Rasul yang membawa mereka ke Syurga”. Penjelasan akan pekara ini akan diperjelaskan lagi diketerangan yang lebih jelas akan datang, insyaallah.

Sabda Nabi saw, “…Maka tersingkaplah betis”. Kalimah betis disini menunjukkan sesuatu rahsia yang besar atau pembohongan yang nyata. Ia seperti mengambarkan keterbukaan sesuatu yang sangat besar lagi rahsia.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Usamah bin Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah didalam surah al-Qalam ayat 42 yang mafhumnya;

“(Ingatlah) Pada hari yang amat susah (kiamat) dan mereka diseru supaya sujud (tunduk), tetapi mereka tidak sanggup”.

Berkata Ibnu Juraij dan Mujahid, ia merupakan hari yang sangat keras dan tegang. Kata ibnu Abbas pula, ia merupakan hari dan saat-saat yang sangat mencengkam.

Oleh kerana itu kalimah “betis” adalah kalimah yang membawa maksud perumpamaan kepada sesuatu yang sangat besar rahsianya atau bertapa seriusnya sesuatu persoalan itu. Ada pula ulama yang  mengatakan bahawa maksud betis itu ialah betis jahanam, kemudian ada pula yang mengatakan ia adalah betis A’rasy. Oleh itu didalam keadaan yang sangat mencengkam itu maka tersingkaplah rahsia betis jahanam dan betis A’rasy yang sangat tertutup pengatahuannya daripada manusia semua sebelun ini.

Kemudian didalam riwayat Sahih Bukhari pula mengatakan bahawa pada hari kiamat kelak, “betis Allah akan tersingkap” lalu setiap orang mukmin, lelaki mahupun wanita akan ber sujud kepada Nya. Pekara ini akan pula membawa kepada kontravasi bahawa “Allah yang memiliki betis atau anggota badan yang boleh tersingkap dan tertutup”, satu sifat yang bersamaan dengan makhluk. Pekara ini adalah sangat mustahil sekali. Lalu penjelasan akan permasalahaan ini adalah, ia membawa maksud tersingkapnya keagungan Allah pada hari yang begitu mencengkam sekali.

Al-Khatabi pula bersetuju menafsirkan kalimah “betis” ini. Menurutnya, yang dimaksudkan dalam hadis diatas tadi, ketika berlakunya keadaan huruhara kiamat yang sangat mencengkam, semua bentuk sekatan, hijab dan tabir-tabir rahsia akan tersingkap atau terbuka dengan jelas. Sehingga dikala itu orang-orang yang yakin dan ikhlas dapat dibezakan dengan jelas. Ketika mereka diizinkan Allah untuk bersujud, terbukalah semua pekong (rahsia yang mereka sembunyikan) yang selama ini menyelubungi orang-orang munafiq dan orang-orang yang suka menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah dengan ilmu dan amal mereka kerana mereka semua itu tidak akan mampu untuk bersujud (tubuh badan mereka menjadi kaku kerana taat kepada Allah).

Kemudian ada juga ulama yang mengeluarkan pendapat bahawa “Boleh jadi juga sememangnya Allah menyingkap “betisNya” kepada makhluk-makhluk Nya yang tertentu seperti Malaikat dan yang lain-lain. Pekara ini terjadi kerana sebagai  satu alasan untuk  menerangkan hikmah kebijaksanaan yang dikehendaki Nya untuk membezakan diantara orang-orang munafiq sejati dengan orang-orang mukmin yang munafiq”.

Berkata al-Khatabi, “Ada satu pendapat yang belum pernah aku dengar sebelum ini berkenaan maksud kalimah betis yang disebut didalam riwayat hadis Abu Saad al-Khudri, iaitu, pendapat daripada Abul Abbas Ahmad bin Yahya an-Nahwi seperti yang dipetik oleh Abu Umar, bahawa as-saq atau betis itu boleh diertikan sebagai an-nafs atau jiwa. Sebagai contoh ialah apa yang pernah dikatakan oleh Saidina Ali bin Abi Thalib ketika dia diminta untuk memerangi puak Khawarij (kaum yg sesat). Ali menjawab, “Demi Allah, akan aku perangi mereka sampai lenyap betisku”. Maksudnya ialah sampai habis jiwaku”.

Pendapat yang terakhir ialah dari Abu Sulaiman, “Mungkin yang dimaksudkan ialah tabir yang menutupi paakhirndangan mata orang-orang mukmin itu akhirnya tersingkap. Sehingga apabila melihat Allah, mereka terus bersujud kepada Nya”. Tetapi, semua pendapat itu belum tentu benarnya termasuklah pendapat saya sendiri.

Menurut Imam al-Qurthubi (pengerang kitab ini), “Pendapat yang terakhir inilah yang terbaik. Itulah keterangan didalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh (Ahmad Daruquthni) dan Abu Laits as-Samarqandi didalam menafsirkan surah Nun atau al-Qalam, dari al-Khalil bin Ahmad, dari Hadiyah, dari Ibnu Mani’, dari Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Ummarah al-Qarsyi, dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat kelak akan didatangkan kepada setiap kamu apa-apa yang mereka sembah sewaktu didunia. Seluruh kamu akan pergi kepada sembahan mereka masing-masing. Yang tinggal hanyalah mereka yang menyembah Allah. Malaikat bertanya kepada mereka, ‘Apa yang kamu tunggu lagi, semua manusia telah pergi?’. Mereka menjawab, ‘Sesungguhnya kami punya Tuhan yang kami sembah semasa didunia, tetapi kami belum pernah melihat Nya’. Malaikat bertanya, ‘Seandainya kamu melihat Nya, adakah kamu boleh mengenali Nya?’. Mereka menjawab, ‘Boleh!, kerana tiada yang serupa seperti Nya’. Malaikat lalu menyingkapkan tabir kepada mereka, begitu melihat Allah, mereka terus sujud kepada Nya. Yang tinggal (manusia yang tidak sujud) adalah satu kaum yang dipunggung mereka terdapat seperti tanduk lembu. Mereka tidak boleh untuk beran sujud (kerana beratnya tanduk itu) dan inilah maksud firman Allah didalan surah al-Qalam ayat 42 yang mafhumnya, ‘(Ingatlah) Pada hari yang amat susah (kiamat), dan mereka diseur supaya sujud (tunduk), tetapi mereka tidak sanggup’. Allah lalu berfirman, ‘Wahai hamba-hamba Ku! angkatlah kepala kamu. Sesungguhnya Aku telah mengantikan setiap orang dari kamu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani didalam Neraka’”.

Kata Abu Burdah, “Ketika hadis ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz, ia bertanya, ‘Allah adalah Tuhan yang Esa, Benarkah ayahmu yang menceritakan hadis ini kepada kamu?’. Mendengar aku bersumpah sampai tiga kali, maka ia pun berkata, ‘Kalau begitu, ini adalah satu-satunya hadis tentang orang-orang ahli Tauhid yang paling aku sukai sepanjang yang aku dengar’”.

Kata Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Hadis diatas tadi menceritakan kepada anda semua maksud tersingkapnya betis. Iaitu sebagai ungkapan terlihatnya Allah yang Mahasuci kepada orang-orang yang beriman, seperti yang telah dikemukakan didalam ‘Sahih Muslim’. Tidak ada masaalahnya jika hadis menfasir sesame hadis”. 

Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Rauh bin Jannah, dari budak suruhan Umar bin Abdul Aziz, dari Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya, bahawa berkenaan firman Allah, “Pada hari tersingkapnya betis”, Nabi saw bersabda, “Iaitu tersingkap dari sebuah cahaya yang agung, lalu mereka menjatuhkan diri bersujud kepada Nya”.

Berkata Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Hadis sebelumnya adalah lebih jelas isnadnya. Abu Hamid al-Ghazali tidak berani memberi komennya atau mentakwilkan hadis tadi. Sebaliknya berkata didalam kitabnya bertajuk ‘Kasyfu Ulum al-Akhirat’ iaitu, “…Allah yang Mahaagung menyingkapkan betis Nya, lalu semua manusia bersujud kepada Nya untuk mengagungkan Nya, kecuali orang-orang kafir yang pernah menyekutukan Allah sewaktu mereka hidup didunia dan juga para penyembah patung-patung berhala samaada diperbuat dari batu atau pun kayu. Tulang punggung mereka berubah menjadi besi sehinggakan mereka tidak mampu untuk sujud. Itulah maksud firman Allah, ‘Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak mampu’”.

Berkenaan komen kepada sabda Rasulullah, “Pada hari kiamat nanti, Allah menyingkapkan betis Nya, lalu semua orang-orang yang beriman baik lelaki mahupun wanita bersujud kepada Nya. Imam al-Bukhari mengatakan, “Saya tidak berani menakwil riwayat hadis tersebut. Saya harus bersifat menyokong pedapat mereka yang tidak menyetujuinya. Saya juga harus memberatkan atas sifat-sifat yang diberikan kepada timbangan amal dari sebahagian pendapat mereka. Bagi saya, persoalan ini telah bersangkutan dengan alam Malakut, kerana walau bagaimana pun semua amal kebajikan mahupun keburukan itu bukanlah bersifat benda. Sesuatu yang bukan bersifat benda itu hanya boleh ditimbang dialam Malakut”.

Kata Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Telah saya jelaskan mengenai masaalah timbangan, iaini berdasarkan hadis-hadis sahih dan juga dari hadis-hadis hasan bahawa yang ditimbang itu adalah amal. Begitu juga didalam permasaalahan betis yang tersingkap. Hingga diharapkan tidak ada seorang pun yang ragu-ragu atau cuba menentangnya. Segala puji bagi Allah atas segala kurniaan Nya”.
 


BAB 53 KEADAAN DI JEMBATAN SIRAT DAN KASIH SAYANG NABI KEPADA UMATNYA.

Diriwayatkan dari beberapa orang ulama bahawa seseorang itu tidak mungkin akan melepasi jembatan sirat sebelum ia ditanya ditujuh jembatan sebalumnya. Dijembatan yang pertama ia akan disoal tentang imannya kepada Allah. Iaitu berkenaan kesaksiaannya dengan dua kalimah shadatai “Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah”. Seseorang yang beriman itu mestilah hadir dengan kesaksian yang benar (shadatai yang berwasilah dari tangan ke tangan hingga menyampai kepada Rasulullah- inilah maksud kesaksian yang benar itu) dan ikhlas (tambatan hati atau rabitah kepada Rasulullah yang menyampai terus kepada Allah) didalam ucapannya dan amal perbuatannya, maka ia akan berhasil melepasi jembatan sirat pertama ini. Jika mereka gagal hadir dengan kesaksian yang benar dan ikhlas ini, mereka akan terus jatuh kedalam jurang Neraka Jahanam yang tersedia dibawah. Kerana semua amal perbuatannya tidak dikira dan kosong belaka tampa kalimah shadatai yang benar dan ikhlas ini.

Di jembatan kedua ia akan disoal berkenaan dengan solat lima waktu yang dikerjakan dengan sabar dan ikhlas semasa  didunia dahulu. Jika ia hadir dengan solat yang sempurna, maka pastinya ia akan berjaya melepasi jembatan kedua itu dengan mudah. Kemudian seterusnya dijembatan yang ketiga ia akan disoal berkenaan ibadah puasa dibulan Ramadhan yang dikerjakan dengan sabar dan ikhlas semasa didunia dahulu. Jika ia hadir dengan ibadah puasa yang sempurna, ia akan berhasil melepasinya. Kemudian dijembatan keempat ia akan disoal berkenaan ibadah zakatnya. Jika ia hadir dengan ibadah zakat yang sempurna, ia akan berjaya melepasi jembatan itu. Kemudan sesudah itu jembatan kelima ia akan ditanya berkenaan ibadah haji dan umrahnya. Jika ia datang dengan membawa kedua-dua ibadah ini dengan sempurna, ia dengan mudah melepasi jembatan itu. Dijembatan keenam ia akan disoal berkenaan mandi janabah atau mandi junubnya dan juga wuduknya. Jika ia hadir dengan membawa kedua-dua amal ini dengan sempurna, maka ia akan melepasi jembatan keenam ini dengan mudah. Dijembatan ketujuh ia akan disoal berkenaan dengan kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap sesama manusia semasa hidup didunia dahulu. Jika ia tidak pernah melakukan kezaliman, maka ia dengan mudah untuk melapasi jembatan ini.

Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya bertajuk ‘Kasyfu Ulum Al-Akhirat’ berkata, “Ketika yang hanya tinggal di Padang Mahsyar adalah orang-orang Mukmin, orangorang muslim yang jujur, orang-orang muslim yang berbuat baik, orang-orang mukmin yang ikhlas, orang-orang mukmin yang mengenal Allah, orang-orang mukmin yang mati syahid, orang-orang mukmin yang beramal soleh, para-para Nabi-nabi dan Rasul-rasul, sehingga tiada lagi diantara mereka dari orang-orang yang bimbang, orang-orang munafik, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, kemudian Allah berfirman kepada mereka, ‘Wahai manusia yang masih berada di Padang Mahsyar, siapakah Tuhan kamu ?’. Mereka pun menjawab, ‘Allah !’. Allah SWT. berfirman lagi, ‘Adakah kamu semua mengenali Nya ?’. Mereka menjawab, ‘Ya !’.

Lalu terlihatlah dengan jelas oleh mereka semua akan Malaikat yang berada berada disebalah kiri A’rasy bagaikan seandainya tujuh lautan diletakkan dihujung jarinya, nescaya tiada akan kelihatan lautan itu. Ia kemudian berkata, ‘Akulah Tuhan kamu?’. Maka mereka semua menjawab, ‘Kami berlindung kepada Allah dari (fitnah) kamu’. Kemudian terlihat pula kepada mereka Malaikat yang berada disebalah kanan A’rasy yang bagaikan seandainya enam belas lautan diletakkan dihujung jarinya, nescaya tiada akan kelihatan lautan itu. Ia pun berkata, ‘Akulah Tuhan kamu ?’. Mereka pun tetap menjawab, ‘Kami berlindung kepada Allah dari (fitnah) kamu’. 

Kemudian setelah itu terlihatlah kepada mereka semua wajah Tuhan Yang Mahasuci dalam rupa paras yang tidak pernah mereka kenali, mereka lihat, mahupun mereka dengari akan Dia. Tuhan Yang Mahasuci lalu tersenyum di atas A’rsay. Lalu mereka semua bersujud kepada Nya. Lalu Allah SWT pun berfirman, ‘Selamat datang kepada kamu semua !’. Lalu Allah SWT. membawa mereka semua memasuki Syurga Nya. Dialah yang membawa mereka semua melepasi Jembatan Sirat. Disaat itu semua manusia-manusia muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat itu berbaris didalam kumpulan mereka masing-masing. Daripada maqam teratas, iaitu kumpulan para Rasul-rasul, kumpulan Nabi-nabi, kumpulan mukminin dan mukminat yang jujur (maqam Waliallah), kumpulan mukminin dan mukminat yang ikhlas (maqam Waliallah), kumpulan mukminin dan mukminat yang mati syahid, kumpulan mukminin dan mukminin yang mengenal Allah, kumpulan muslimin dan muslimat yang beramal soleh dan seterusnya kumpulan muslimin dan musilamat yang lain-lainnya.

Diantara mereka ini juga ada yang berjalan dengan muka mereka terbalik kebelakang, ada yang tertahan ditempat perantaraan diantara syurga dan neraka iaitu Ashab Al-A’raaf, ada yang diantara mereka berjalan di Jembatan Sirat itu selama seratus tahun dan ada pula sehingga seribu tahun lamanya. Ini adalah mengikut tahap iman dan amal soleh masing-masing semasa didunia. Maka di Jembatan Sirat inilah penapisan terakhir akan dibuktikan. Sedangkan bagi mereka yang dapat melihat ‘wajah Allah’ dan mengenal Allah diantara mereka, dengan mudah dan sangat pantas melepasi Jembatan Sirat itu tampa mengelami sedikitpun rasa panas api Neraka dibawah mereka itu. Inilah perbezaan diantara mereka itu”.

Berkata Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Wahai saudara- saudara ku, bayangkanlah dirimu yang sedang meniti diatas Jembatan Sirat itu, sedang pandangan matamu tertumpu kepada jahanam yang berada dibawahmu yang begitu gelap dan hitam dimana api-apinya menjulang-julang ingin menangkap kamu. Diwaktu diantara kamu ada yang berjalan amat pelahan dan ada pula diantara kalian yang merangkak diatasnya. Memetik kata-kata seorang penyair, 

“Aku tidak tahu mengapakah jiwaku masih tidak mahu bertaubat. Lalu, bagaimana nanti ketika seluruh manusia dihadapan hadrat Allah Yang Mahaagung ?. Ketika mereka semua baru sahaja dibangkitkan dari dalam kubur didalam keadaan binggung, dengan membawa beban dosa-dosa sebesar gunung. Jembatan telahpun dipasangkan untuk dilalui. Sebahagian mereka ada yang terhumban kesebelah kiri dan sebahagian yang lain pula leluas berjalan menuju Syurga Aden yang harum semerbak mewangi. Disaat itu Allah Yang Mahamengawasi berfirman, ‘Wahai kekasihKu, Aku telah mengampuni dosa-dosamu. Janganlah kamu peduli’”.

Berkata pula seorang penyair yang lain, 

“Ketika Jembatan telah dibentangkan diatas Neraka Jahim, orang-orang durhaka melihatnya merasa gerun dan berputus asa untuk meniti diatasnya. Sebahagian kaum yang punya tempat tinggal sendiri didalam Neraka Jahim, dan sebahagian yang lain pula punya tempat berteduh didalam Syurga. Semuanya akan terungkap jelas dan terjadi dengan abadi selama-lamanya”.

Dirawayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “…Mereka lalu menemui Muhammad dan Allah memberi izin kepada baginda untuk memberikan syafaat kepada mereka. Pada saat itu amanat dan rahim diperintah untuk berdiri disebelah kiri dan kanan Jembatan Sirat. Kumpulan pertama melintasi jembatan itu laksana panahan petir yang menyambar. Aku bertanya kepada baginda, ‘Demi ayah dan ibuku, adakah yang berjalan laksana petir yang menyambar ?’. Baginda menjawab, ‘Kamu perhatikan petir, bukankah ia boleh melintas dan kembali semula dengan sekelip mata sahaja ?’. Kemudian ada yang melintasinya laksana angin, ada yang laksana burung da nada pula yang dibawa oleh amalan-amalan mereka dengan sangat pantas sekali. Pada saat itu Nabi-nabi kamu semua berdiri disebalah Jembatan Sirat dan berdoa, ‘Ya Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah’. Sehinggakan akhirnya ada hamba-hamba yang tidak mampu ditolong oleh amalan mereka, sedang mereka hanya mampu merangkak sahaja”.

Tersebut didalam sebuah riwayat lainnya bahawa, “Dikedua-dua tebing Jembatan Sirat itu terdapat mata-mata kali yang tajam bergantungan yang diperintah Allah untuk menyambar sesiapa sahaja yang dikehandaki Nya. Ada yang tergores lecet tetapi selamat, dan ada pula yang tersangkut lalu jatuh kedalam Neraka. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sesungguhnya kedalaman jurang Neraka Jahanam itu adalah sejauh tujuh puluh tahun perjalanan”.

Hadis yang sama daripada Muslim yang diriwayatkan oleh Huzaifah. Musim juga meriwayatkan hadis ini dari Abu Sa’id al-Khudri, “… Kemudian dipasangkan Jembatan diatas Neraka Jahanam dan Syafaat pun diberi. Mereka lalu berdoa, ‘Ya Allah, tolong selamatkan, tolong selamatkan…”. Seorang sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, Jembatan apakah itu ?’. Baginda menjawab, ‘Sebuah Jembatan yang membuat manusia mudah tergelincir. Ditebingnya terdaapat beberapa mata-mata kail yang tajamnya seperti duri Sa’dan. Orang-orang beriman melintasinya, ada yang seperti sekelip mata sahaja, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda-kuda pilihan, ada yang seperti kereta lembu dan seterusnya. Ada yang selamat dan ada yang luka tergores, kemudian ada juga yang tersangkut lalu jatuh kedalam jurang Neraka Jahanam…”. Insyaallah, kemudian nanti akan dituliskan selengkapnya hadis ini.

Didalam sebuah hadis yang diketengahkan oleh Muslim ada disebutkan, “…Abu Sa’id al-Khudri mengatakan, “Aku mendengar sesungguhnya Jembatan Sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebuah hadis dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, “Sirat akan dipasang ditengah-tengah yang melintasi Neraka Jahanam diatas duri-duri setajam duri Sa’dan. Kemudian manusia diperintah untuk melintasinya. Sebahagian terselamat, ada yang tergores, ada yang tertahan da nada yang terjatuh kedalamnya”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Hisyam bin Hasan, dari Musa bin Anas, dari Ubaid bin Umair, “… Sesungguhnya Sirat itu tajamnya seperti pedang dan disisi kanan dan kirinya terdapat kail dan duri. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggamanNya, satu kali saja mampu menarek dan mengait lebih dari jumlah suku (puak) Rabi’ah dan suku (puak) Mudhar”.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Mubarak, dari Rasyidin dan Sa’ad, dari Amr Ibnu Harits, dari Sa’id bin Abu Hilal bahawa ia berkata, “Saya mendengar bahawa dihari kiamat kelak, Sirat bagi sesetengah orang seperti sehelai rambut, dan bagi sesetengah orang yang lain seperti sebuah lembah yang luas”.

Diriwayatkan kembali oleh Ibnu Mubarak dari Auf, dari Abdullah bin Stafiq al-Uqaili bahawa ia berkata, “Pada hari kiamat kelak, manusia akan melintasi Sirat menurut kadar iman dan amal-amal mereka. Ada orang yang melintasinya sepantas sekelip mata sahaja, ada yang seperti kelajuan anak panah yang dilepaskan, ada yang seperti terbangnya seekor burung, ada yang seperti larian seekor kuda pilihan yang disimpan untuk pecutan, ada yang seperti pelari pecut, ada pula yang seperti berjalan biasa sahaja dan ada juga yang terselamat walau hanya dengan merangkak”.

Diriwayatkan oleh Hannad as-Sari, dari Abdullah bin Namir, dari Sufyan, dari Salamah bin Kahil, dari Abu Za’ra bahawa Abdullah mengatakan, “Allah telah memerintah supaya Sirat dipasangkan diatas Neraka Jahanam. Lalu manusia akan melintasinya menurut kadar amalan masing-masing. Kumpulan pertama melepasinya bagaikan kelajuan kilat menyambar. Kemudian ada yang seperti kelajuan angin. Ada yang seperti binatang ternakan. Begitulah seterusnya sehinggakan ada yang menitinya dengan berlari-lari kecil, ada pula yang berjalan biasa dan yang terakhir diantara mereka dengan menaiki perut. Ketika ia bertanya, ‘Ya Tuhanku, kenapakah Engkau lambatkan aku ?’. Allah berfirman, ‘Bukan Aku yang melambat-lambatkan engkau, tetapi amalan-amalan kamu sendiri’”.

Diriwayatkan kembali oleh Hannad as-Sari, dari Abu Mu’awiyah, dari Ismail bin Muslim, dari Qatadah, dari Abdullah bin Mas’ud bahawa ia berkata, “Kamu terselamat daripada titian Sirat itu adalah berkat pengampunan Allah, kamu masuk kedalam Syurga adalah berkat rahmat Allah dan kamu tinggal ditempat yang bahagia itu adalah berkat amal-amalan kamu sendiri”.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Mu’adz bin Anas al-Juhni bahawa Nabi saw. bersabda, “Barang siapa yang melindungi seorang mukmin dari orang munafiq, nescaya pada hari kiamat nanti aku melihat Allah akan mengutuskan satu Malikat untuk melindungi dagingnya dari api Neraka Jahanam. Kemudian barangsiapa yang pernah melimparkan tuduhan jahat kepada orang-orang mukmin, nescaya Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung akan menahannya diatas Jembatan Sirat sehinggalah ia mencabut kembali tuduhan-tuduhannya itu”.

Az-Zubaidi didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Ittihaf’ mengatakan bahawa Rasullah bersabda, “Orang-orang yang tergelincir dari Sirat itu sangat ramai, tetapi yang teramai sekali adalah dari golongan wanita”. Hadis ini juga diperkatakan oleh Abul Farj ibnul Jauzi.

Nabi saw. bersabda, “Ketika manusia telah berkumpul dihujung Sirat, ada Malaikat yang berseru dari bawah A’rasy katanya, ‘Wahai para penguasa yang melampaui batas (menyalah guna kuasa dan zalim)! Ayuh lintasi Jembatan itu !. Hendaklah diantara kamu orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang zalim diantara kamu berhenti saja dahulu’”.

Diwaktu itu (sewaktu manusia dikumpulkan dihadapan Jembatan Sirat itu) ketakutan sangat besar pada siapa saja dan didalam keadaan yang sangat panas sekali. Orang pertama yang kehadapan bagi memenuhi seruan (perintah untuk melintasi Jembatan Sirat) ialah orang-orang yang lemah dan terhina sewaktu didunia. Kumpulan yang terakhir sekali ialah orang-orang yang kuat dan berjaya sewaktu didunia.

Kemudian Allah memberi izin kepada mereka untuk meniti Jembatan Sirat menurut kadar amalan mereka masing-masing. Hinggakan ada didalam keadaan terang dan ada yang didalam keadaan gelap. Ketika tiba geliran umat-umatku yang lalu meniti dengan keadaan terhuyung-hayang, mereka memanggil nama ku, ‘Wahai Muhammad… wahai Muhammad…”. Kerana perasan belas kasihan, aku pun segera menolongnya dengan bantuan Jibril. Dengan suara yang kuat aku berseru, ‘Ya Tuhanku, tolonglah umatku…tolonglah umatku. Dihari itu, aku sendiri tidak memikirkan tentang diriku mahupun anakku sendiri Fatimah’. Para Malaikat yang berdiri dikiri kanan Sirat itu sama-sama berdoa, ‘Ya Allah, selamatkanlah… selamatkanlah’.

Begitulah dahsyatnya huru-hara dan malapetaka yang terjadi dikala itu. Semua orang-orang kafir dan durhaka berjatuhan dari sebelah kiri dan kanan Jembatan Sirat. Semantara Malaikat Zabaniyah telah pun bersiap sedia dibawah untuk menyambut mereka dengan rantai-rantai belenggu dan berkata kepada mereka dengan mencemuh, ‘Bukankah dahulu kamu telah dilarang dari berbuat dosa ?. Bukankah dahulu kamu telah diberi amaran berkenaan azab Neraka ?. Bukankah dahulu kamu telah diberi peringatan ?. Bukankah dahulu telah didatangkan kepada kamu Nabi-nabi pilihan ?’”. Riwayat ini juga diperkatakan oleh Abul Faraj ibnul Jauzi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Raudhat al-Musytaq wath Thariq Ila al-Muluk al-Khallaq’.

Oleh sebab itu, bermual dihari ini lagi, kalian fikirkanlah diatas diri kamu sendiri berkenaan ketakutan besar yang bakal kamu tempuh didalam hati kamu sendiri kelak. Bayangkanlah ketika kamu memandang Jembatan Sirat yang begitu halus, tajam dan sangat mengerikan itu. Kemudian kamu melihat kebawah jurang Jahaman yang geap sedangkan telingamu mendengar desir luapan api yang sedang mendidih. Betapapun begitu kamu pastinya akan dipaksa meniti Jembatan Sirat itu didalam keadaanmu yang sangat lemah, bimbang, telapak kakimu mengigil keras dan punggungmu terasa sangat berat menanggung dosa-dosamu. Bayangkanlah, didalam keadaan seperti itu, untuk berjalan diatas jalan yang luas dan lurus sahaja pun pastinya kamu akan jatuh, apatah lagi untuk meniti Jembatan Sirat yang sangat halus dan mengerikan itu.

Apa pun yang terjadi, kamu pasti juga terpaksa melangkah tapak kakimu keatas Jembatan itu, tentunya kamu akan merasakan betapa tajamnya bilah Jembatan Sirat yang kamu pijak, walaupun begitu kamu terpaksa juga mengangkat kakimu yang kedua untuk memijaknya. Diwaktu itu kamu melihat orang-orang dihadapanmu tergelincir jatuh kejurang Neraka Jahanam. Tubuh mereka disambut oleh Malaikat Zabaniyah dengan rantai-rantai dan belenggu yang dililitkan padanya. Mereka mengelami luka-luka perah akibat cangkukkan kail-kali yang tajam seperti duri-duri sedia berada ditebing kiri dan kanan Jembatan Sirat itu. Dihadapan mata kamu, kamu melihat mereka berjatuhan kejurang Neraka dengan kepala mereka kebawah dan kaki mereka diatas. Bukankah ini satu yang sangat mengerikan kamu ?. Kalian renung-renungkanlah.
 

FAKTA I:

Ada sestengah ulama yang berpendapat bahawa Jembatan Sirat yang digambarkan lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang, berlaku hanya kepada orang-orang yang durhaka sahaja. Sedangkan kepada mereka-mereka yang taat tidaklah demikian. Malahan gambarannya seperti mereka sedang berjalan dilembah yang sangat luas. Permasaalahan ini adalah tertakluk kepada amalan mereka masing-masing. Mengenai ukuran keluasan ataupun kehalusannya dan ketajamannya pula, hanya Allah saja yang Mahamengatahuinya kerana ia adalah masaalah yang sangat rahsia.

Oleh itu, ayat yang mengatakan bahawa Jembatan Sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang bolehlah dianggap sebagai satu perumpamaan. Bukanlah bermaksud dalam keadaan sebenar. Apatah lagi dengan penjelasan berkenaan Malaikat yang berdiri dikedua-dua hujung jembatan atau disebelah tepi kiri dan kanan jembatan sirat itu. Juga kenyataan yang menyatakan berkenaan mata-mata kail dan duri-duri runcing yang berada disebelah kanan dan kiri jembatan sirat itu sendiri. Kemudian kenyataan yang menyebut bahawa ada manusia yang melintasi jembatan sirat itu dengan menggunakan perut-perut mereka atau didalam keadaan merangkak. Ada yang tergelincir tetapi sempat bangun kembali, manakala ada diantara mereka yang telapak kaki mereka dipasangkan cahaya. Maka semua kenyataan-kenyataan diatas ini membuktikan bahawa jembatan sirat ini bukanlah sehalus rambut mahupun lebih tajam dari mata pedang.

Berkata Syeikh al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Tetapi penafisiran yang menggunakan logic akal seperti diatas tadi adalah tidak benar dan tak boleh dipegang kerana berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang telah dikemukakan didalam bab ini. Betapa pun begitu, kita harus tetap memperayai kesemua kenyataan didalam hadis-hadis yang telah dikemukakan akan  keberadaan kesemua perkara yang telah disebutkan didalamnya. Sesungguhnya Allah itu Mahaberkuasa, jika Dia boleh menahan burung yang sedang terbang diudara, tidak mustahil bagiNya untuk membolehkan sesiapa saja untuk menyebarangi atau meniti titian atau Jembatan Sirat itu dalam keadaan apa pun jua. Oleh itu kita haruslah menerima dan memahami kebenarannya walau dalam apa juga keadaan kerana kita sebenarnya tidak punya alasan atau menari-cari alasan bagi menolak kenyataan. Ini termasklah dengan mendatangkan hujah-hujah atau dalil-dalil yang bertentangan dengan fakta hadis-hadis yant telah saya kemukakan, sedangkan semua riwayat- riwayat tersebut adalah berdasarkan riwayat yang dikutip dari para-para ulama hadis yang jujur da ikhlas. Allah telah berfirman didalam surah an-Nur ayat 40, mafhumnya;

“…Barang siapa yang tidak diberi Allah cahaya, maka tidak adalah cahaya untuknya”.

Yahya ibnu Yaman telah bercerita, “Aku mempunyai seorang kenalan yang mempunyai rambut dan janggutnya yang berwarna hitam kesemuanya. Pada satu malam ia telah bermimpi melihat manusia yang sedang dikumpulkan di Padang Mahsyar. Dia juga ada melihat sebuah sungai didalam Neraka yang diatasnya terbentang sebuah jembatan. Mereka melintasi jembatan. Kerana perasaan ingin tahu, dia pun mendekati jembatan itu dan ternyata tajamnya seperti mata pedang. Ketika dia dipaksa meniti jembatan itu, dia pun tersentak dan terbangun. Didapati semua rambut dan janggutnya yang dahulunya hitam telah bertukar menjadi putih kesemuanya”.


FAKTA II:

Hadis-hadis yang telah dikemukakan telah menjelaskan kepada kita bahawa maksud kamimah “mendatangi Neraka” seperti juga yang telah Allah firmankan didalam surah Maryam ayat 71 yang mafhumnya;

“Tidak ada seorang pun diantara kamu, melainkan mendatangi Neraka, demikian itu suatu kewajiban yang diputuskan oleh Tuhanmu”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud dan Ka’ab Ibnu Ahbar didalam Tafsir ath Thabari bahawa mereka menyatakan, “Yang dimaksudkan mendatangi Neraka itu ialah meniti Jembatan Sirat”.  Hadis serupa diriwayatkan oleh Abdulrahman as Suda dari Ibnu Mas’ud, dari Nabi saw.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar an-Najad, dari Sulaiman, dari Abul Hasan alias Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim bin Abdah as-Salithi, dari Abu Abdullah alias Muhammad bin Ibrahim bin Sa’id al-Busyanji, dari Sulaim bin Manshur bin Ammar, dari Abu Manshur bin al-Ammar, dari Basyri Talhah al-Khazami, dari Khalid Ibnul Darik, dari Ya’la Munabbih dari Rasulullah saw, sabda baginda, “Pada hari kiamat nanti, Neraka itu akan berkata kepada orang-orang yang beriman, ‘Lalulah (lintasilah jembatan itu) wahai orang yang berman, kerana cahayamu mampu memadamkan jilatan apiku’”.

Ada pula diantara ulama yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan ungkapan “mendatangi” itu bermaksud memasuki. Demikian menurut riwayat oleh Ibnu Mas’ud, dari Ibnu Abbas, dari Khalid ibnu Ma’dan, dari Ibnu Juraij dan yang lain. Riwayat tersebut juga disokong oleh hadis Sa’id al-Khudri. Oleh itu orang-orang durhaka akan masuk Neraka kerana dosa-dosa mereka dan orang-orang yang dikasihi Allah akan masuk Syurga dengan syafaat.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim dari Jabir bin Abdullah bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, “Mendatangi adalah memasuki, Setiap orang yang berbakti dan orang yang zalim pasti memasuki Neraka. Tetapi bagi orang-orang mukmin, mereka itu boleh menjadi sejuk dan penyalamat seperti apa yang telah terjadi kepada Ibrahim (Nabi)”.

Firman Allah didalam surah Maryam ayat 72, mafhumnya;

“Kemudian Kami selamatkan orang-orang takwa dan Kami biarkan orang-orang aniaya dalam neraka dengan berlutut”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan, dari seorang perawi, dari Khalid ibnu Ma’dan bahawa ia berkata, “Mereka bertanya, ‘Adakah Tuhan kami akan mengambalikan kami setelah kami masuk Neraka ?”. Beliau menjawab, ‘Sesungguhnya kamu akan memasukinya dalam keadaan api Neraka itu padam”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sa’id al-Jariri, dari Abu as-Salil, dari Ghaitsam, dari Abu Awwam, dari Ka’ab bahawa ia berkata setelah ia membaca ayat ini, “Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi Neraka itu”. Ia bertanya, ‘Tahukah kamu apa yang dimaksudkan mendatangi Neraka itu?’. Mereka menjawab, ‘Allah sahaja yang mengatahuinya’. Ia berkata, ‘Yang dimaksudkan ialah, kelak Neraka Jahanam akan didatangi dan memegang manusia dengan sangat kuat sekali. Ketika tapak kaki semua manusia baik yang taat mahupun yang jahat, telah kukuh mantap berada diatasnya (Sirat) ada Malaikat yang menyeru, ‘Pegangilah sahabat-sahabatmu dan biarkanlah sahabat-sahabatku’. Ia kemudian kembali semula bersama-sama penghuninya. Sesungguhnya ia lebih tahu keadaan mereka daripada seorang ayah terhadap anak-anaknya, selamatkanlah orang-orang yang beriman’”.

Berkata Mujahid, “Masuknya orang-orang mukmin ke Neraka ibarat demam yang menimpa dirinya sewaktu didunia. Itu adalah sebahagian dari apinya diakhirat nanti, sehingga ia tdak akan memasukinya lagi”.

Untuk menguatkan lagi hujah ini, Abu Umar bin Abdul Barr meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa satu hari Rasulullah melawat seorang yang sedang sakit demam. Baginda bersabda, “Bergembiralah kamu kerana sesungguhnya Allah berfirman, ‘Itu adalah api Ku yang Aku kuasakan kepada hamba Ku yang mukmin supaya ia menjadi sebahagian dari apinya diakhirat nanti’”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim.

Orang yang telah ditentukan Allah untuk masuk Neraka itu boleh keluar daripadanya berkat dari syafaat atau rahmat Allah. Mereka berpandukan hadis riwayat Ibnu Umar, “Sesungguhnya apabila salah seorang kamu telah meninggal dunia, ia akan diperlihatkan tempatnya pagi dan petang…”.

Pendapat lain berkenaan “mendatangi Neraka” ialah mengawasi dan melihat Neraka Jahanam dari dekat. Persoalannya ialah, tempat dimana mereka akan dihisab itu adalah dekat dengan Jahanam. Sehinggakan ketika sedang dihisab, mereka boleh melihat dan memandang kearahnya. Kemudian Allah akan menyalamatkan orang-orang yang bertakwa dari api yang mereka lihat, kemudian mereka dibawa kedalam Syurga. Sebaliknya, Allah SWT akan membiarkan sahaja orang-orang yang zalim, durhaka dan kafir, lalu mereka dibawa kedalam Neraka. Allah telah berfirman didalam surah al-Qishash ayat 23, yang mafhumnya;

“Dan ketika ia sampai disumber air Madyan…”

Maksudnya, ia dalam kedudukan sedang melihat atau mengawasi, bukan memasukinya.

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Hafshah bahawa Rasulullah bersada, “Tidaklah masuk Neraka seorang pun dari bekas pasukan balatentera Badar dan juga Hudaibiyah”. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, lalu bagaimanakah yang dimaksudkan dengan firman Allah, ‘Dan tidak ada seorang pun darpada kamu melainkan dia mendatanginya ?’. Rasulullah menjawab, ‘Tetapi kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa’”.

Ada pendapat berkenaan dengan khitab atau ucapan, “Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan dia mendatangi” ini ditujukan kepada orang-orang kafir, zalim dan durhaka  sahaja.

Diriwayatkan oleh Waki’, dari Syubah, dari Abdullah Ibnu Sa’ib, dari seseorang perawi, dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata berkenaan firman Allah, “Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan dia mendatangi”. “Ayat itu ditujukan kepada orang-orang kafir”.


Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa ia membaca ayat, “Dan tidak ada seorang pun daripada kamu….”. Untuk menjawab ayat-ayat sebelumnya, iaitu firman Allah, “Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama-sama Syitan (yang mereka sembah), kemudian akan Kami datangkan mereka...”, dan ayat “Siapa diantara mereka yang sangat durhaka?”. Kemdian ayat, “Kemudian Kami sungguh lebih mengatahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan kedalam Neraka. Dan tidak ada seorang pun daripada mereka”. Ikramah dan beberapa ulama lain juga membacanya seperti itu.

Ada diantara ulama yang berpendapat bahawa khithab atau ungkapan kata-kata itu ditujukan kepada orang-orang kafir sahaja. Seperti firman Allah, “Katakan kepada mereka wahai Muhammad, ‘Tidak ada seorang pun daripadamu…’”.Sedangkan menurut mejoriti ulama mengatakan bahawa ungkapan itu ditujukan kepada seluruh umat manusia kerena mereka semua pastinya akan mendatanginya. Miskipun terdapat perselisihan pendapat mengenai maksud “mendatangi”. Tetapi menurut pendapat yang sahih yang dimaksudkan mendatangi disitu adalah juga bermaksud memasuki. Pendapat ini adalah menurut hadis riwayat Abu Sa’id al-Khudri, yang telah saya kemukakan diatas tadi.

Diriwayatkan oleh ad-Darimi alias Abu Muhammad didalam kitabnya yang bertajuk ‘Musnad ad-Darimi’. Dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Rasulullah bersabda, “Manusia akan mendatangi Neraka, kemudian mereka akan keluar daripadanya berkat amal-amalan mereka. Yang pertama diantara mereka akan melintasi Jembatan Sirat Neraka seumpama (kelajuan) panahan petir, kemudian seperti (kelajuan) tiupan angin, kemudian seperti kelajuan larian kuda, kemudian seperti kelajuan orang menaiki kenderaan, kemudian seperti kelajuan orang yang berjalan kaki dengan pantas”. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim.

Didalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, “Seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya (3 orang anaknya meninggal dunia waktu lahir, kegugguran atau mati syahid dalam perang kejalan Allah) Maka ketika disentuh oleh api Neraka, ia tidak akan merasa panasnya”. Hadis ini juga diketengahkan oleh sebilangan ulama hadis. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abu Daud ath-Thayalisi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Musnad Abu Daud ath-Thayalisi’, dari az-Zuhri bahawa ia berkata, “Itulah yang dimaksudkan dengan ayat, ‘Dan tidak ada seorang pun daripada kamu, melainkan ia akan mendatanginya’. Riwayat ini memberikan penjelasan kepada apa yang saya sampaikan diatas tadi. Api Neraka akan menyentuh sesiapa juga, tetapi bagi orang-orang yang beriman, api Neraka akan terasa sejuk dan dingin sehinggalah mereka terselamat daripadanya.padam

Khalid Ibnul Ma’dan berkata, “Ketika penghuni Syurga telah masuk kedalam Syurga, mereka pun bertanya, “Bukankah Allah telah berfirman bahawa kita akan mendatangi Neraka?”. Malaikat menjawab, “Kamu semua sebenarnya telah pun mendatanginya, tetapi kamu semua mendapatinya dalam keadaan terpadam”.

Menurut saya (Imam al-Qurthubi), untuk kita berkompromi dengan semua riwayat dan berbagai pendapat seperti diatas tadi, adalah lebih baik jika dengan bahasa yang lebih baik kita katakana bahawa sanya semua manusia akan mendatangi Neraka itu. Teapi jika dia tidak merasakan kesakitan dan kepanasannya, itu bererti bahawa dia telah dijauhkan daripadanya sehinggakan ia terselamat. Mudah-mudahan Allah berkenan menyelamatkan kita semua darinya berkat kebaikan dan keperhatinan menderma yang kita lakukan. Semoga Allah juga berkenan menjadikan kita termasuk diantara orang-orang yang akan melaluinya kemudian berhasil keluar daripadanya dalam keadaan selamat.Diriwayatkan ole ath-Thabari, dari Ibnu Jurij, dari Atha’ bahawa Abu Rasyid al-Haruri berkata kepada Ibnu Abbas dengan memetik firman Allah didalam surah al-Ambiya’ ayat 102 yang mafhumnya;“Mereka tidak mendengar bunyinya (api Neraka)…”. Ibnu Abbas lalu berkata, “Adakah kamu sudah gila?. Bagaimana pula dengan firman Allah didalam surah Maryam ayat 71 (mafhumnya) “Dan tidak seorang pun daripada kamu melainkan ia mendatanginya”. Dan surah Huud ayat 98 (mafhumnya), “Lalu masukkan mereka kedalam Neraka”. Kemudian ayat didalam surah Maryam ayat 86 (mafhumnya), “…KeNeraka Jahanam dalam keadaan dahaga”?. Diantara doa orang-orang yang telah lalu ialah, “Ya Allah, Keluarkanlah aku dari Neraka dalam keadaan selamat dan masukkanlah aku kedalan Syurga didalam keadaan beruntung”.

Banyak ulama yang merasa sedih mendengar Nas-nas yang menyatakan bahawa setiap orang akan mendatangi Neraka, sedangkan tiada penjelasan yang lebih lanjut samaada mereka akan keluar semula atau pun tidak. Oleh kerana itulah sebabnya seorang ulama bernama Abu Maisarah setiap kali masuk kekamar tidurnya lalu berkata, “Aduhai, seandainya Ibu ku tidak melahirkan ku”. Mendengar kata-kata seumpama itu, isterinya merasa hairan dan bertanya, “Wahai Abu Maisarah, bukankah selama ini Allah telah berbuat baik kepadamu dan memberi petunjuk didalam agama Islam ?”. Ia menjawab, “Ya, benar. Allah hanya menjelaskan kepada kita bahawa kita pasti akan mendatangi Neraka, tampa menjelaskan sama ada kita akan keluar atau pun tidak”. Demikianlah yang tertulis didalam atsar sahih riwayat Ibnu Mubarak dan Abu Nu’aim.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak ath-Thabari, dari  al-Hasan bahawa suatu hari ia bertanya kepada saudaranya, “Wahai saudaraku, apakah kamu telah mendengar bahawa kamu pasti akan mendatangi Neraka ?”. Ia menjawab, “Ya”. Al-Hasan bertanya, “Dan adakah kamu juga mendengar bahawa kamu akan keluar daripadanya ?”. Ia menjawab, “Tidak”. Al-Hasan bertanya lagi, “Jadi, mengapakah kamu masih boleh tertawa gembira ?”. Semenjak dari peristiwa itu saudaranya itu tidak lagi terlihat tertawa sampailah ia meninggal dunia.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa dalam masaalah ia berkata kepada Nafi’ Ibnu Azraq seorang anggota puak Khawarij (puak yang sesat akidahnya), “Saya dan kamu pasti akan mendatangi Neraka, tetapi bezanya Allah akan meyelamatkan aku daripadanya, sedangkan kamu, aku tidak yakin Allah akan berkenan menyelamatkan kamu darinya”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Ashim bahawa ia berkata, “Satu hari Ibnu Majah menangis dan isterinya juga turut menangis. Ibnu Majah bertanya kepada isterinya, “Mengapa kamu menangis ?”. Isterinya menjawab, “Aku menagais kerana melihat kamu menangis”. Ibnu Majah berkata, “Aku menangis kerana tahu aku akan mendatangi Neraka, namun aku tidak tahu apakah aku akan selamat daripadanya ataupun tidak”.


BAB 54: DOA ORANG-ORANG MUKMIN KETIKA MENITI JEMBATAN SIRAT.

Diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi, dari al-Mughirah bin Syu’bah bahawa Rasulullah bersabda, “Doa orang-orang beriman ketika meniti Jembatan Sirat ialah, ‘Ya Allah, selamatkanlah… tolong selamatkan…”. Kemudian disebutkan juga didalam sirah Sahih Muslim, “… sementara Nabi kamu berdiri dekat sirat dan berdoa, ‘Ya Allah, selamatkanlah… selamatkanlah…’”.


BAB 55: ORANG YANG TIDAK BERHENTI DI JEMBATAN SIRAT WALAU SEKELIP MATA PUN.

Diriwayatkan oleh al-Wa’ili Abu Nashr dalam kitabnya bertajuk ‘Al-Ibanah’, dari Muhammad Ibnu Hujjaj, dari Muhammad bin Abdulrahman ar-Rab’i, dari Ali bin Husain alias Abi Ubaid, dari Zakaria bin Yahya alias Abi Sikin, dari Abdullah bin Salih al-Yamani, dari Abu Hammam al-Qarsyi, dari Sulaiman ibnu Mughirah, dari Qais bin Muslim, dari Thawus, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah berpesan kepadanya, “Ajarkanlah sunahku kepada manusia, walaupun mereka tidak menyukainya, jika kamu ingin tidak terhenti dititian Jembatan Sirat walau sekelip mata pun sebelum kamu masuk kedalam Syurga. Maka janganlah kamu mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama Allah berdasarkan pendapatmu”.

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, dari Sulaiman bin Ahmad, dari Hasan bin Arafah, dari Hani Ibnu Mutawakil, dari Abu Rabi’ah alias  Sulaiman bin Rabi’ah, dari Musa din Ubaidah, dari Muhammad bin Ka’ab al-Qardhi, dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw. beradbda, “Barangsiapa yang suka bersedakah dengan baik, nescaya ia akan dapat memnyabarangi sirat, dan barangsiapa yang memenuhi hajat seorang janda, nesaya Allah akan memberi ganti pada harta peninggalannya”.

Diriwayatkan oleh al-Khattali alias Abdul Qasim, dari Utsman bin Sa’id alias Abu Amr al-Anthaki, dari Ali Ibnu Haitsam, dari Ibrahim bin Basyar, dari guru yang biasa dipanggil Abu Ja’far bahawa ia bercerta, “Aku tidur lalu bermimpi seakan-akan aku aku sedang berhenti diatas sebuah jembatan Neraka Jahanam. Aku menyaksikan keadaan huru-hara yang sangat besar. Saat itu aku terfikir akan nasib diriku, bagaimanakah carannya nanti aku melintasi jembatan itu?. Tiba-tiba satu suara menyeru dari arah belakangku, “Wahai hamba Allah, letakkan dahulu beban yang kamu bawa dan menyeberanglah!”. Aku bertanya, “Beban apakah yang aku bawa?”. Ia menjawab, “Tinggalkan dunia dan menyeberanglah”.

Diriwayatkan oleh al-Khatali alias Abu Qasim kembali, dari Abu Bakar alias Khalifah bin Khayyath, dari Amar bin Jarir, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim bahawa ia pernah mendengar Abu Darda’ berpesan kepada puteranya, “Wahai putraku, jadikanlah Masjid sebagai rumahmu, kerana Masjid adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Barangsiapa  yang menjadikan Masjid sebagai rumahnya, nascaya Allah akan menjamin rohnya, memberikan rahmat keatas dirinya dan menolongnya meniti Jembatan Sirat”. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Ibnu Jauzi.

Hadis ini merupakan dalil bagi kebenaran pengalaman mimpi seorang guru bernama Abu Ja’far, seperti yang telah dikemukakan diatas tadi. Sebab, orang yang menjadikan Masjid sebagai rumahnya, akan merasa tenang dan berpaling dari pekara-pekara yang bersifat keduniaan, sedangkan ia sentiasa menumpukan pandangannya kearah kepentingan akhirat.


****************************************************

Sekian dahulu untuk Ms 20 kali ini, insyaallah akan disambung dimuka surat yang akan datang dengan fakta dan dalil dari hadis-hadis riwayat yang lebih menarek lagi. Jangan lupa membaca ruangan ini berkali-kali, kerana dengan pembacaan seumpama itu, insyaallah akan terbuka hijab ilmu dan rahsia yang tersirat didalamnya. Segala kesilapan harap dimaafkan, salam aidilfitri maaf zahir batin, ikhlas dari atok.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sekian dari; 
Atok Zamany.