Thursday, December 18, 2014

SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 26


Post42

 

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

 
 
FASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT.

 

 

 BAB 114: SYURGA- MUKADIMAH (SIFAT & NIKMATNYA).

 

Allah SWT. Menerangkan berkenaan Syurga dalam beberapa didalam al-Quran. Yang paling banyak adalah didalam surah al-Waaqi’ah, surah ar-Rahman, surah al-Ghaasyiyah dan surah al-Insaan. Nabi kita juga, Muhammad saw telah memberi penjelasan yang sangat jelas melalui hadis-hadis baginda yang sahih lagi hasan. Penjelasan yang sama juga diberikan oleh para Salafus Salehin. Semoga Allah meredhai mereka dan mengumpulkan kita semua bersama-sama mereka kelak....amin.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid bahawa Rasulullah membaca ayat 1 dari surah al-Insaan, mafhumnya; “Bukankah telah datang kepada suatu waktu dan masa”. Ayat ini diturunkan kepada Nabi saw ketika baginda didatangi seorang lelaki berkulit hitam yang terus menerus bertanya soalan kepada baginda. Lalu ia ditegur oleh Saidina Umar al-khatab, “Cukup... jangan kamu membebankan Nabi”. Tetapi baginda pula bersabda, “Biarkanlah dia, wahai putra al-Khatab”. Ketika baginda membacakan ayat al-Quran kepada tetamunya hingga sampai kepada ayat yang menyentuh hal Syurga, tiba-tiba tetamunya itu merentih sekali sahaja dan terus meninggal dunia.. Nabi saw bersabda, “Yang membuat jiwa tetamu ini melayang (meninggal dunia) adalah rasa kerinduannya teramat sangat kepada Syurga”.

 

 

BAB 115: CIRI-CIRI  PENGHUNI  SYURGA DAN NERAKA DAPAT DILIHAT SEMASA DIDUNIA LAGI.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab bahawa ia pernah mendengar Ibnu Zaid mengatakan, “Allah memberikan ciri-ciri penghuni Syurga didunia dengan rasa khawatir (bimbang), sedih, menangis dan takut. Lalu dengan semua perasaan itu, Allah menyusulnya (mendatangkan pula) kepada mereka kesenangan serta kegimbiraan diakhirat. Ia membaca firman Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung, ‘Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada ditengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan azab Neraka)’. Manakala Allah memberi ciri-ciri penghuni Neraka sewaktu didunia dengan kegembiraan, banyak tertawa dan kesenang-senangan. Allah berfirman, ‘Sesungguhnya dia dahulu (didunia) bergembira dikalangan kaumnya (sama-sama kafir). Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhan mereka)’”.

 

Mengenai ciri-ciri penghuni Neraka, secara jelasnya telah dikemukakan didalam keterangan bab-bab yang telah lalu. Segala puji bagi Allah semata-mata.

 

 

 

BAB 116: KELEBIHAN TINGKAT-TINGKAT SYURGA ANTARA SATU DENGAN  YANG LAINNYA.

 

Firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 46, mafhumnya;

 

“ Untuk orang yang takut akan berdiri (dihadapan) Tuhannya ada dua kebun (Syurga)”.

 

Kemudian Allah menjelaskan lagi berkenaan dua jenis kebun Syurga itu pula, Dia berfirman didalam ayat 62 surah yang sama, mafhumnya;

 

“ Selain daripada dua kebun itu ada lagi dua kebun yang lain”.

 

Bagi menafsir maksud firman Allah, “Untuk orang yang takut akan berdiri (dihadapan) Tuhannya ada dua kebun (Syurga)”.  Ibnu Abbas mengatakan, “Bagi orang-orang yang telah rajin mengerjakan amalan dan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh  Allah, ada dua syurga (untuknya)”. Ada yang berpendapat bahawa pekara ini bersifat khusus, maksudnya, bagi setiap orang yang takut waktu mengadap Tuhannya, mereka akan mendapat balasan dua kebun Syurga. Kemudian ada pula yang berpendapat bahawa dua kebun Syurga tersebut adalah untuk semua orang yang takut waktu mengadap Tuhannya. Yang lebih utama adalah pendapat yang pertama tadi.

 

Menurut atz-Tirmidzi, dua kebun Syurga tadi adalah sebagai balasan kerana ketakutannya kepada Allah waktu mengadap Nya dan yang satu lagi sebagai balasan kerana ia meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsunya sewaktu didunia. Ia merasa takut waktu mengadap Tuhannya kelak kerana takut dihisab (ditimbangan Mizan). Ia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ada pula yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan takut kepada Allah yang selalu mengawasi perbuatannya dimana-mana dan pada bila-bila masa saja.

Menurut Mujahid dan Ibrahim an-Nakh’i, itu adalah contoh seseorang yang telah berniat hendak melakukan maksiat, namun apabila teringat kepada Allah. Ia dengan tiba-tiba membatalkan niatnya itu kerana takut kepada Allah.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Nabi saw bersabda, “Yang dimaksudkan dengan dua Syurga adalah dua taman (kebun) yang berada di Syurga Luas setap taman itu sejauh seratus tahun perjalanan. Ditengah-tengah setiap taman itu terdapat sebuah rumah dari cahaya yang berdiri diatas cahaya. Segala yang berada didalamnya berupa kenikmatan. Disana ada pohon-pohon yang hijau. Akarnya cukup kuat dan ia tumbuh cukup subur”. Demikian yang telak dipetik oleh al-Harawi dan ats-Tas’labi dari hadis Abu Hurairah. Kemudian ada pula yang menyatakan, salah satu dari dua Syurga itu terletak diistana Syurga yang paling bawah dan yang satu lagi terletak diSyurga yang paling atas. Menurut Muqatil, dua Syurga itu adalah Syuga Aden dan yang satu lagi Syurga Na’im.

 

Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksudkan firman Allah, “Selain daripada dua kebun itu ada lagi dua kebun yang lain”, ialah bahawa bagi orang yang takut waktu mengadap Tuhannya, selain mendapat balasan dua Syurga itu, dia juga mendapat dua Syurga yang lainnya, ataupun boleh diertikan seumpama bertingkat-tingkat. Maksudnya, pada orang yang takut waktu ia mengadap Tuhannya, ia akan diberi balasan dengan mendapat empat Syurga sekali gus. Dua Syurga yang pertama berupa tanaman kurma dan buah-buahan, kemudian dua Syurga yang kedua berupa tanam-tanaman Syurga yang seumpama dengannya.

 

Berkata al-Mawardi, “Mungkin yang dimaksudkan dengan firman itu tadi adalah untuk pengikut-pengikutnya. Yang satunya diperuntukkan untuk bidadarinya dan yang satu lagi untuk anak-anak muda yang tetap muda (peria). Pekara ini adalah untuk membezakan tempat diantara lelaki dan wanita”.

 

Berkata Ibnu Juraij, “Semua ada empat Syurga. Dua untuk orang-orang terdahulu beriman dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Didalamnya terdapat berbagai jenis buah-buahan yang berpasangan kerana dua mata air yang sentiasa mengalir. Kemudian dua Syurga lagi adalah untuk golongan kanan. Didalamnya juga terdapat berbagai jenis buah-buahan terutama kurma dan delima, ditambah dengan dua mata air yang terus terpancar”.

 

Menurut Ibnu Zaid, dua Syurga pertama yag diperhias dengan emas adalah untuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Kemudian dua Syurga lagi diperhias dengan perak adalah untuk golongan kanan.

 

Menurut Syeikh al-Qurthubi (pengarang kitab ini) pula, inilah pendapat yang dipegang oleh al-Halimi alias Abu Abdullah al-Hasan bin Husain didalam kitabnya yang bertajuk ‘Minhaj ad-Din’. Ia berpandukan pada riwayat Sa’id nim Jubair dari Ibnu Abbas bahawa yang dimaksudkan pada firman Allah, “Dan bagi orang yang takut pada waktu mengadap Tuhannya ada dua Syurga”, hingga sampai pada ayat, “Kedua-dua Syurga itu (kelihatan) hijau tua warnanya”, membawa maksud, dua Syurga yang pertama untuk orang-orang yang dekat pada Allah. Manakala dua lagi adalah untuk golongan kanan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Musa al-Asy’ari.

 

Ketika memberi gambaran kedua-dua Syurga itu, Allah SWT. Juga memberikan isyarat adanya perbezaan antara keduanya. Menyentuh kepada dua isyarat itu, Allah berfirman didalam surah ar-Rahman ayat 50 yang mafhumnya;

 

“Dalam keduanya ada mata air yang mengalir”.

 

Kemudian disebutkan penjelasan bagi dua Syurga yang akhir didalam surah yang sama pada ayat 66, mafhumnya;

 

“Dalam keduanya ada dua buah mata air yang terpancar keduanya”.

 

Kedua-duanya memang memiliki sumber dari mata air, tetapi yang satu itu mengalir dan yang satu lagi memancar.  Bererti kedua-duanya tidak sama. Pada dua Syurga yang pertama, Allah berfrman didalam surah ar-Rahman ayat 52 mafhumnya;

 

“Dalam keduanya ada bermacam-macam buah-buahan yang berpasang-pasang”.

 

Baik nama-nama buah yang sudah dikenali mahupun buah-buah yang tidak diketahui atau samaada ianya basah mahupun kering semuanya ada disediakan disitu. Ini adalah kerana keterangan ayat ini adalah bersifat umum. Kemudian untuk dua Syurga yang terakhir itu Allah berfirman disurah yang sama ayat 68 mafhumnya;

 

“Dalam keduanya ada buah-buahan, pohon kurma dan delima”.

 

Didalam surah yang sama juga Allah telah berfirman pada ayat 54 yang menyatakan nikmat didalam Syurga kedua yang pertama, iaitu mafhumnya;

 

“Mereka bersandar diatas hamparan yang sebelah dalamnya dari sutera...”

 

Maksud ayat itu adalah dari sutera yang asli. Manakala didalam Syurga yang akhir, kedua-duanya mempunyai nikmat berbeza. Ini dijelaskan Allah didalam firman Nya didalam ayat 76 pada surah yang sama, mafhumnya;

 

“Mereka bersandar diatas bantal yang hijau warnanya dan permaidani yang cantik rupanya”.

 

Walau bagaimana pun, Sutera adalah lebih baik dan berkualiti tinggi dari permaidani yang seindah mana pun.

 

Mengenai ciri-ciri bidadari pada dua Syurga yang pertama telah dijelaskan dalam firman Nya didalam surah yang sama pada ayat 58 yang mafhumnya;

 

“Seolah-olah perampuan-perampuan (bidadari) itu permata yakut dan mutiara”

 

Manakala didalam Syurga yang akhir, kedua-duanya mempunyai bidadari yang dijelaskan didalam surah itu juga pada ayat 70 yang mafhumnya;

 

“Didalam semuanya ada perampuan-perampuan (bidadari) yang baik akhlaknya dan cantik parasnya”.

 

Biarpun secantik mana rupa paras bidadari di Syurga yang akhir itu, ia tidak dapat menandingi keindahan permata yakud (zamrud) dan marjan (mutiara).

 

Dalam surah yang sama juga Allah menjelaskan ciri-ciri dan perbezaan yang ada didalam dua Syurga yang pertama dan dua Syurga yang terakhir iaitu difirmankan Nya didalam ayat-ayat 46, 48, 52 dan 54 untuk dua Syurga ang pertama, yang mafhumnya;

“Untuk orang yang takut akan berdiri (dihadapan) Tuhannya, ada dua kebun (diSyurga ini). (Keduanya) mempunyai dahan-dahan. Dalam keduanya ada bermacam-macam buah-buahan yang berpasang-pasang...Dan buah kedua kebun itu rendah-rendah (mudah dipetik)”.

 

Kemudian untuk kedua-dua Syurga yang akhir itu pula disebutkan didalam firman Nya didalam ayat 62 dan 64, mafhumnya;

 

“Selain daripada kedua kebun itu, ada lagi dua kebun yang lain. (Keduanya) sangat hijau daun-daunnya”.

 

Diperkatakan bahawa dengan warna terlalu kehijauan pohon-pohon yang berada disitu hingga kelihtan seolah-olah kehitam-hitaman. Dari kedua-dua ciri diatas tadi, ia menampakkan perbezaan yang nyata bagi keduanya.

 

Mungkin juga ada pertanyaan yang akan timbul berkenaan, “Mengapakah Allah hanya menyebutkan berkenaan penghuni dua Syurga yang pertama sahaja dan tidak kepada penghuni dua syurga yang akhir ?”. Jawapannya ialah sesungguhnya keempat-empat Syurga itu adalah milik orang-orang yang takut dihari menghadap dihadapan Allah SWT. Mereka memiliki tingkat-tingkat yang berbeza-beza. Dua Syurga yang pertama itu adalah untuk hamba yang paling tinggi tingkat ketakutannya, manakala dua Syurga yang terakhir adalah untuk mereka-mereka yang tingkat ketakutannya lebih rendah dari yang diatas tadi.

 

Menurut Syeikh al-Qurthubi (penulis kitab ini), itu tadi adalah merupakan salah satu pendapat. Ada pendapat lain lagi, umpamanya dari adh-Dhahhak yang mengatakan bahawa dua Syurga yang terakhir adalah lebih utama daripada dua Syurga yang pertama. Ini adalah kerana, dua Syurga yang pertama itu dibuat dari emas dan perak sahaja, sedangkan dua Syurga yang akhir diperbuat dari permata zamrud dan mutiara atau yakut dan marjan.

 

Maksud firman Allah, “Selain daripada kedua kebun (syurga) itu, ada lagi dua kebun (syurga) yang lain” , ia adalah merupakan dua syurga yang terletak dihadapan dan belakang. Ini adalah pendapat dari Abu Abdullah Muhammad Tirmidzi al-Hakim yang ditulis didalam kitabnya yang bertajuk ‘Nawadir al-Usul’. Menurutnya yang dimaksudkan dengan kata: “Dan selain dari dua Syurga itu ada dua Syurga yng lain”, ialah bukan maksud dua Syurga yng terakhir ini yng lebih dekat dengan A’rasy. Menurut Muqatil, dua Syurga yang pertama ialah Syurga Aden dan Syurga Na’im, sedangkan dua Syurga yang terakhir ialah Syurga Firdaus dan Syurga al-Ma’wa.

 

Tambah dari Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Pekara itu adalah berdasarkan sabda Rasulullah saw, “Apabila kamu memohon (berdoa) kepada Allah, mohonlah kepada Nya akan Syurga Firdaus...”

 

Mengenai firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 66 yang mafhumnya, “Didalam kedua Syurga itu ada dua mata air yang memancar”, menurut Tirmidzi yang menafsirkan iaitu disediakan bermacam-macam buah-buahan, kenikmatan, perahu-perahu dengan hiasan indah, bintang-bintang yang menawan dan pakaian berwarna-warni. Ini menunjukkan bahawa “memancar” lebih banyak daripada “mengalir”.

 

Menurut Imam Qurthubi lagi, ini merujuk kepada pendapat-pendapat para ahli tafsir, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa perkataan “nadlakhataan” bererti dua pancuran air. Atau dengan lain perkataannya ia bermaksud memancar dengan kebaikkan dan keberkatan. Pendapat ini juga dikemukan oleh al-Hasan dan Mujahid.

 

Kemudian Ibnu Mas’ud menambah bahawa ia memancarkan kasturi, kamper dan minyak ambar kerumah-rumah penghuni Syurga itu seperti aliran hujan. Sa’id bin Jabir menafsirnya dengan beranika macam buah-buahan dan air.

 

Firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 68 mafhumnya, “Dalam keduanya ada buah-buahan, pohon kurma dan delima”. Menurut sebahagian ulama, kurma dan delima bukan termasuk sebagai buah-buahan. Ia hanyalah apa yang kita faham mengikut zahirnya saja atau dari apa yang tertulis sahaja. Tetapi mejoriti ulama berpandapat bahawa kedua-duanya termasuk takrif buah-buahan. Jika kurma dan delima disebut secara khusus, ia bererti kedua-dua buah itu adalah lebih utama dari yang lainnya. Contoh yang lain seperti firman Allah didalam surah a-Baqarah ayat 238, mafhumnya; “Peliharakanlah segala solat dan solat pilihan (‘wustha – Asar’), berdirilah kerana Allah, serta mentaati Nya”. Dan juga firman Nya didalam surah yang sama ayat 98 mafhumnya; ‘Barang siapa menjadi musuh bagi Allah, MalaikatNya, Rasul Nya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir itu”. 

 

Oleh kerana itu kurma dan delima disebut berulang kali kerana pada zaman itu buah-buah ini sangat bernilai dan dijadikan barang-barang tukaran (seperti wang) seperti garam, gandum dan barli. Mejoriti rakyatnya menjadikan kurma dan delima sebagai bahan makanan asasi dan bahan yang sangat diperlukan selain sebagai bahan pertukaran, sebelum emas dan perak digunakan sesudah itu. Maka pohon-pohonnya banyak ditanam disekitar Mekah dan Madinah serta kewilayah-wilayah sekelilingnya hinggalah kehari ini. 

 

Firman Allah didalam surah ar-Rahman lagi pada ayat 70, mafhumnya; “Didalam semuanya ada perampuan-perampuan (bidadari) yang baik akhlaknya dan cantik parasnya”. Bidadari –bidadari tersebut merupakan perampuan-perampuan yang dipilih sendiri oleh Allah SWT. Tiada siapa yang boleh menandangi pilihan Nya ? Bidadari-bidadari itu terlalu cantik. Jika Allah yang menciptakan sesuatu dan menyebutkannya cantik, maka tiada siapa didunia ini yang mampu untuk menterjemah kecantikkan yang dimaksudkan itu. Didalam Syurga yang pertama Allah memfirmankan bahawa disana ada bidadari-bidadari yang yang sopan dan sentiasa menundukkan pandangan mereka (bukan mata keranjang), seolah-olah mereka itu seperti permata yakut dan marjan. Cubalah anda bandingkan diantara bidadari-bidadari yang sopan dan cantik-cantik, dengan bidadari-bidadari yang sopan dan sentiasa menundukkan pendangan mereka ?

 

Seterusnya Allah berfirman didalam surah yang sama didalam ayat 72 yang mafhumnya; “(Iaitu) bidadari (perampuan yang putih) yang tertutup dalam kemah”. Kemudian kita sentuh pula firman Allah ayat 56 mafhumnya iaitu “Dalam Syurga itu perampuan-perampuan (didadari) yang pendek pandangannya (bukan mata keranjang), mereka belum disentuh manusia dan jin sebelum mereka”. Maksudnya, mereka menundukkan pandangannya dihadapan suami atau pasangan mereka. Allah tidak berfirman, “...bidadari-bidadari yang jelita dan putih bersih”. Itu menunjukkan bahawa bidadari-bidadari yang jelita dan putih bersih itu yang lebih baik.

 

Terdapat sebuah riwayat yang menyabut bahawa, pada hari kiamat nanti ada segumpal awan diatas A’rasy yang menurunkan hujan. Lalu terciptalah titik-titik rahmat. Kemudian pada setiap titik rahmat itu tercipta pula langsir atau tirai yang terletak ditebing sungai yang panjangnya empat puluk batu tampa ada satu pintu pun. Ketika seorang yang dikasihi Allah telah ditempatkan ditirai tersebut, maka terkoyaklah tirai itu menjadi satu lubang pintu. Dari lubang pintu itulah, ia menemukan ahli keluarganya dan penghuni-penghuni lainnya yang tidak boleh melihat satu sama lain.

 

 

FAKTA:

 

Allah berfirman didalam surah ar-Rahman ayat 46, mafhumnya; “Untuk orang yang takut akan berdiri (dihadapan) Tuhannya, ada dua kebun (diSyurga ini)”. Kemudian berfirman didalam ayat 62 surah yang sama, mafhumnya ; “Selain daripada kedua kebun (syurga) itu, ada lagi dua kebun (syurga) yang lain”. Ini menunjukkan bahawa jumlah Syurga hanya ada empat sahaja, bukannya tujuh seperti yang kita ingat. Pekara ini akan diperjelaskan lagi dibab yang akan datang, insyaallah.

 

 

BAB 117: SIFAT SYURGA-SYURGA , NIKMAT-NIKMATNYA DAN PEKARA YANG DISEDIAKAN UNTUK PENGHUNINYA.

 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah saw telah bersabda, “Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung berfirman, ‘Aku menyediakan untuk hamba-hamba Ku yang soleh nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas didalam hati manusia dan belum pernah diperlihatkan Allah kepada kamu semua”. Seterusnya Rasulullah membaca firman Allah didalam surah as-Sajdah ayat 17 mafhumnya, ‘Seseorang tidak megatahui apa yang disembunyikan untuknya diantar bermacam-macam kesenangan, sebagai balasan apa yang telah mereka amalkan’”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Usamah bin Zaid bahawa pada suatu hari Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Ketahuilah wahai pencari Syurga, sesungguhnya Syurga itu tiada tolok bandingnya sama sekali. Syurga adalah cahaya yang berkilau-kilauan, wangi-wangian yang semerbak, istana yang menjulang tinggi, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak dan ranum, Isteri-isteri yang cantik rupawan, pakaian kebesaran yang banyak, ditempat yang kekal abadi dalam kenikmatan dan rupa yang elok, dan rumah yang tinggi, aman dan sentosa”. Para sahabat berkata, “Kamilah pencari Syurga itu wahai Rasulullah”. Rasulullah bersabda lagi, “Katakanlah, Insyaallah”. Kemudian baginda mengaturkan jihad dan menganjurkannya.

 

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa ia pernah bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, makhluk diciptakan dari apa?’. Baginda menjawab, ‘Dari air’. Aku bertanya lagi, ‘Apakah bahan bangunan dari Syurga?’. Baginda menjawab, ‘Batu bata dari perak dan batu dari emas. Plasternya dari minyak kasturi yang sangat harum. Batu kelikirnya dari mutiara dan yakut dan tanahnya dari za’faran. Barangsiapa yang memasukinya, nescaya ia merasa nikmat dan tiada sangsara, ia abadi (kekal) dan tidak akan mati, pakaiannya tidak akan rosak dan keremajaannya tidak akan lenyap’”. Kata Tirmidzi hadis ini tidak kuat dan menurutnya tidak Muttasil. Tetapi hadis ini juga diriwayatkan dengan sanad yang lain dari Abu Hurairah dari Nabi saw.

 

Menurut Syeikh al-Qurthubi (penulis kitab ini), hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Ibrahim bin Mu’awiyah, dari Sa’id ath-Tha’i, dari Abdul Mudallih (budak suruhan Aisyah) bahawa ia pernah mendengar Abu Hurairah bercerita, “Kami pernah bertanya Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, kenapa jika kami bersamamu, hati kami menjadi lunak, kamu zuhud dan kami menjadi orang yang lebih mementingkan soal akhirat. Tetapi jika kami berpisah daripadamu, hati kami bersuka ria dengan keluarga, sebuk dengan urusan anak-anak dan keduniaan?”.

 

Rasulullah menjawab, “Seandainya ketika kamu semua berpisah dengan ku keadaannya sama seperti ketika kamu disampingku, nescaya Malaikat akan menyelami diri kamu dengan tangannya dan mereka sentiasa akan berkunjung kerumah kamu. Dan seandainya kamu tidak berdosa, Allah akan mengantikan kamu dengan makhluk lain yang baru  agar mereka berdosa (supaya mereka memohon ampun) kemudian mereka pun diampunkan”.

 

Kami bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang Syurga dan bahan bangunannya?. Baginda menjawab, “Sebuah batu bata dari emas dan sebuah batu bata dari perak. Pelasternya dari minyak kasturi yang sangat harum. Kelikirnya dari mutiara dan yakut dan tanahnya adalah minyak za’faran. Barangsiapa memasukinya ia akan abadi dan tidak akan kenal putusasa (bosan), ia akan kekal dan tidak akan mati, pakaiannya tidak akan rosak dan keremajaannya tidak akan lenyap”.

 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah pernah bertanya kepada Ibnu Shayyad, “Apa tanah Syurga?”. Ia menjawab, “Tepong putih beraroma kasturi”. Baginda bersabda, “Kamu benar”.

 

Berlainan versi. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah bertanya kepada Ibnu Shayyad tentang tanah Syurga dan dia menjawab, “Tepong putih beraroma kasturi asli”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Mu’ammar, dari Qatadah, dari al-Ala’ bin Yazid, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Dinding Syurga itu dari batu bata yang diperbuat dari perak dan batu bata dari emas. Tangganya adalah daripada mutiara dan permata. Dan kami juga mendapat cerita bahawa tangga Syurga itu dari mutiara dan tanahnya adalah dari za’faran”.

 

 

BAB 118: SUNGAI-SUNGAI, GUNUNG-GANANG, LAUTAN DAN JURANG DI  SYURGA SEUMPAMA DIDUNIA.

 

Allah berfirman didalam surah Muhammad ayat 15 mafhumnya;

 

“Umpama Syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa, didalamnya beberapa sungai dari air yang tiada berubah-ubah (rasanya), beberapa sungai dari susu yang tiada berubah rasanya, beberapa sungai dari khamar yang lazat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya dan beberapa sungai dari madu yang bersih. Dan untuk mereka didalamnya bermacam-macam buah-buahan dan keampunan daripada Tuhan mereka. (Adakah orang yang didalam kesenangan ini) sama dengan orang yang kekal didalam Neraka dan diberi minum dengan air yang sangat panas sehingga putus-putus usus perut mereka ?”.

 

Al-Iraqi didalam kitabnya bertajuk ‘Takrij al-Ihya’ meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, “Sungai-sungai di Syurga akan mengalir dari bawah anak bukit atau gunung beraroma kasturi”.

 

Diriwayatkan oleh al-Haitsami dan Thabrani, dari Ismail bin Ishak, dari Ismail bin Abu Idris, dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari ayahnya bahawa Rasulullah bersabda, “Ada empat gunung yang termasuk gunung Syurga dan ada empat sungai yang termasuk sungai Syurga dan empat tempat peperangan yang termasuk tempat peperangan di Syurga”. Seorang sahabat bertanya, “Gunung apa kah itu ya Rasulullah?”. Baginda bersabda lagi, “Gunung Uhud yang ia mencintai kita dan kita mencintainya, Gunung Thur, Gunung Libanon dan Gunung Jaudi. Sungai-sungai itu ialah Sungai Nil, Sungai Eufrat, Sungai Saihan dan Sungai Jaihan. Dan tempat-tempat peperangan itu ialah Badar, Uhud, Khandak dan Khaibar”.

 

Dengan sanad yang sama seperti diatas tadi, Auf berkata, “Kami ikut berperang bersama Nabi dan peperangan pertama yang baginda ikut ialah perang Abwa’. Ketika kami berada diwilayah Rauha’, baginda berhenti di Artaq azh-Zhabyat untuk solat berjemaah dengan para sahabat. Setelah selesai solat baginda bertanya, ‘Kamu semua tahu tak apa nama gunung itu ?’. Mereka menjawab, ‘Allah dan Rasul Nya saja yang mengatahui’. Lalu Nabi saw bersabda, ‘Itu adalah tanah subur sebuah gunung diantara gunung di Syurga. Ya Allah, berkatilah ia dan berkatilah penduduknya”. Kepada Rauha’ (nama tempat itu) baginda bersabda, “Ini adalah tanah yang tidak keras dan tidak gembur, sebuah jurang diantara jurang-jurang Syurga. Sesungguhnya pernah solat disini tujuh puluh orang Nabi sebelumku. Musa juga pernah melalui tempat ini dengan membawa dua kantung (berisi daging) burung diatas seekor unta. Ia mambawa rombongan seramai tujuh puluh ribu orang Bani Israil menuju ke Ka’abah....”. Demikianlah hadis riwayat ath-Thabrani. Hadis ini insyaallah akan disambung lagi nanti.

 

 Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Hakim bin Mu’awiyah, dari ayahnya bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya di Syurga terdapat lautan air, lautan susu, lautan madu dan lautan khamar. Kemudian sungai-sungai itu dialirkan setelah penghuni Syurga memasukinya”. Berkata Abu Isa Tirmidzi, hadis ini hasan dan sahih. Hakim bin Mu’awiyah adalah ayah kepada Bahaz bin Hakim.

 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Saihan, Jaihan, Nil dan Eufrat termasuk sungai-sungai Syurga”. Berkata Ka’ab, “Sungai Tigris adalah sungai di Syurga, Sungai Eufrat adalah sungai susu milik mereka, Sungai Mesir (Nil) adalah sungai khamar milik mereka, dan Sungai Saihan adalah sungai madu milik mereka. Keempat-empat sungai tersebut mengalir dari Sungai Kautsar”.

 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari barisan sanad Syarik, dari Anas tetang hadis perjalanan Isra’ Nabi saw, “.... Ketika Nabi berada dilangit dunia, baginda melihat sebuah sungai yang sedang mengalir, Baginda bertanya, ‘Sungai apakah itu, wahai Jibril?’. Jibril menjawab, ‘Sungai Nil dan Sungai Eufrat’. Kemudian ketika naik keatas langit berikutnya, baginda melihat sebuah sungai lain yang diatasnya terdapat sebuah istana dari mutiara dan zamrud. Dan ketika baginda memegang air sungai tersebut dengan tangan ternyata arinya adalah minyak kasturi yang sangat harum. Baginda bertanya, ‘Wahai Jibril, Sungai apakah itu ?’. Jibril menjawab, ‘Itu adalah al-Kautsar yang disimpan oleh Allah untukmu’”.

 

 

 BAB 119: PADA AKHIR ZAMAN SUNGAI-SUNGAI AKAN DIANGKAT, BEGITU JUGA ILMU DAN AL-QUR’AN.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Adi, dari Abu Ja’far an-Nuhasi, dari Abu Ya’qub alias Ishak bun Ibrahim bin Yunus, dari Jami’ bin Saudah, dari Sa’id bin Sabiq, dari Maslamah bin Ali, dari Muqatil bin Hayyan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah bersabda, “Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung menurunkan lima buah sungai dibumi. Pertama ialah Sajun sebuah sungai di India. Kedua ialah Jaihan sebuah sungai di Balkha. Ketiga dan keempat ialah Tigeris dan Eufrat iaitu dua sungai di Iraq. Dan kelima ialah Nil sebuah sungai di Mesir. Allah menurunkan sungai-sungai tersebut dari sumber mata air yang sama yang berada di Syurga pada lapisan yang paling bawah. Sumber mata air tersebut dilindungi oleh sepasang sayap Malaikat Jibril. Ia menitipkannya pada gunung yang kemudian mengalirkannya kebumi. Allah menjadikan padanya beberapa kemanafaatan bagi beberapa macam kehidupan manusia. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah yang Mahaagung lagi Mahaterpuji dalam surah al-Mu’minunun ayat 18 (mafhumnya): “Kami turunkan air dari langit menurut kadarnya, lalu Kami tempatkan air itu dibumi...”. Dan ketika Ya’jud dan Ma’jud muncul. Allah mengutus Malaikat Jibril untuk mengangkat Al-Qu’ran,  Ilmu dan kelima-lima sungai tersebut dari bumi. Maka Malaikat Jibril pun mengangkatnya kelangit.  Dan itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah dalam Surah al-Mu’minunun ayat 18 (sambungan diatas) mafhumnya; “....dan sesungguhnya Kami kuasa buat melenyapkannya”. Maka ketika semua itu diangkat dari bumi, semua para penghuninya kehilangan dunia dan agama”.

 

Jika menurut pendapat saya (Syeikh al-Qurthubi @ pengarang kitab ini), perkara yang menyebut bahawa Al-Quran diangkat ketika munculnya Ya’jud dan Ma’jud perlulah dikaji semula. Keterangan berkenaan pekara ini akan saya bincangkan diakhir kitab ini, insyaallah.

 

Diriwayatkan oleh al-Mas’udi bahawa ia berkata, “Pada zaman Ibnu Mas’ud, Sungai Eufrat telah mengalami banjir. Ketika mendengar orang ramai mengeluh dan tidak menyukai sungai tersebut, Ibnu Mas’ud berkata, ‘Jangan begitu, kerana nanti akan tiba saatnya disatu zaman dimana sungai ini akan mengelami kering sama sekali, iaitu ketika semua air kembali kepada sumber asalnya dan sisa air dan mata air itu hanya berada di Syam’”. Penjelasan akan pekara ini akan dijelaskan kemudian nanti, insyaallah.

 

 

 

BAB 120 : PUNCA  AIR SUNGAI-SUNGAI DI SYURGA.

 

 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah serta Rasul utusan Nya, menunaikan solat (lima waktu) dan melakukan puasa dibulan Ramadhan, nescaya Allah berkewajipan memasukkannya kedalam Syurga, samaada ia berhijrah pada jalan Allah ataupun mereka hanya tinggal sahaja ditanah kelahirannya”.

 

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, kabar apakah yang hendak kita sampaikan kepada manusia ?”. Baginda bersabda, “Sesungguhnya didalam Syurga terdapat seratus darjat yang disediakan Allah untuk orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, luas diantara dua darjat seluas langit dan bumi. Maka apabila kamu bermohon kepada Allah, pohonlah Syurga Firdaus kepada Nya. Sesungguhnya yang  paling tinggi adalah Syurga Firdaus. Sesungguhnya  yang paling tengah adalah Syurga Firdaus. Sesungguhnya A’rasy Allah yang Mahapemurah iu berada diatas Syurga Firdaus dan daripadanyalah dipancarkan sungai-sungai Syurga”.

 

Menurut Abu Hatim al-Basti dan Qatadah, Syurga Firdaus adalah Syurga yang paling tinggi dan paling utama. Tetapi menurut Wahab bin Munabbih, Syurga Firdaus adalah nama Syurga secara umum, sebab didalam permulaan surah al-Mu’minunun, setelah memuji sifat beberapa orang hamba Nya yang beriman, Allah SWT  kemudian berfirman pada ayat 10 dan 11 mafhumnya: “Mereka itulah orang-orang yang mempusakai. Yang mempusakai Syurga Firdaus, sedang mereka kekal didalamnya”. Seterusnya Allah berfirman dan menyebut mengulangi lagi tentang mereka-mereka ini didalam surah Ma’arij (pada ayat 32-34) kemudian pada ayat 35 Allah berfirman yang mafhumnya: “Mereka itulah dalam Syurga, mendapat kemuliaan”. Inilah yang memberi pengertian kepada kita bahawa sesungguhnya Firdaus itu merupakan nama umum Syurga, bukannya nama khusus sebuah Syurga. Waallaua’lam.

 

 

BAB 121: PAKAIAN, MINUMAN DAN PERALATANNYA DI SYURGA.

 

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, “Barangsiapa memakai sutera didunia, ia tidak akan memakainya diakhirat. Barangsiapa meminum khamar didunia, ia tidak akan meminumnya diakhirat. Dan barangsiapa minum dengn mengunakan bekas ( peralatan untuk minum) yang diperbuat dari  emas dan perak, ia tidak dapat menggunakannya diakhirat”. Seterusnya Rasulullah bersabda lagi, “Itulah pakaian penghuni Syurga, minuman penhuni Syurga dan alat untuk minum penghuni Syurga”.

 

Menurut pendapat saya (Syeikh al-Qurthubi), jika ada orang yang bertanya, “Kalau Nabi meletakkan taraf yang sama kepada ketiga-tiga pekara itu dan baginda mengharamkannya didunia, apakah baginda juga akan mengharamkannya bagi orang-orang yang telah masuk Syurga ?”. Saya akan menjawab, “Ya... selagi ia belum bertaubat daripadanya”. Pekara ini adalah merujuk kepada sabda baginda didalam sebuah hadis bermaksud, “Barangsiapa yang meminum khamar didunia kemudian belum sempat bertaubat daripadanya, maka Allah akan mengharamkannya diakhirat”.  Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. Begitu juga bagi orang-orang yang memakai sutera dan makan atau minum dengan menggunakan bekas atau alat yang diperbuat dari emas dan perak, kerena mereka keterlaluan dan melampaiui batas dengan menggunakan sesuatu yang ditengguhkan Allah diakhirat nanti dan melanggar apa yang telah diharamkan Allah kepadanya didunia.

 

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi yang ditulis didalam kitabnya bertajuk ‘Musanad Abu Daud ath-Thayalisi’, dari Hisyam, dari Qatadah, dari Daud as-Sirji, dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang sudah memakai sutera didunia, nescaya ia tidak memakainya diakhirat. Jika pun ia masuk Syurga kelak, ia akan melihat penghuni Syurga yang lain memakainya, semantara ia tidak boleh memakainya”.

 

 

 

BAB 122: POHON-POHON DAN BUAH- BUAHAN SYURGA YANG MENYERUPAI DIDUNIA.

 

 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung berfirman; ‘Aku menyediakan untuk hamba-hamba Ku yang soleh nikmat-nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dihati manusia’. Jika kamu mahu bacalah firman Allah surah as-Sajadah ayat 17; ‘Seseorang  tidak mengatahui apa yang disembunyaikan untuknya diantara bermacam-macam kesenangan sebagai balasan apa yang mereka amalkan’. Didalam Syurga terdapat pepohon dimana seseorang yang menaiki kenderaan yang lalu dibawah naungannya (tidak kena panas matahari) selama seratus tahun ia belum menempoh semuanya. Kalau kamu mahu bacalah firman Allah didalam surah al-Waqi’ah ayat 30; ‘Dan naungan yang terbentang’. Didalam Syurga juga terdapat sebuah rawa-rawa (naungan yang berwarna warni) yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau kamu mahu bacalah firman Allah didalam surah Ali Imran ayat 185; ‘...Barangsiapa dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan kedalam Syurga, sesungguhnya menanglah ia. Tiadalah hidup didunia ini, melainkan kesenangan yang memperdayakan’.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya di Syurga terdapat sebuah pohon yang luas naungannya, ditempuh oleh seorang pengambara selama waktu tujuh puluh atau seratus tahun, iaitu pohon keabadian”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Ibnu Abu Khalid, dari Ziyad budak Bani Maqzum bahawa ia pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan, “Didalam Syurga terdapat sebatang pohon yang luas naungannya, seorang pengambara perlu berjalan selama seratus tahun (untuk lepas keluar), kalau kamu mahu bacalah firman Allah, ‘Dan naungan yang terbentang’ (surah al-Waqiah 30).

 

Ketika Ka’ab mendengar pekara ini, ia berkata, “Ia benar. Demi Allah yang menurunkan Taurat melalui lisan Musa bin Imran dan yang menurunkan al-Qur’an kepada Nabi Muhammad. Seandainya seseorang menaiki unta Hiqqah atau unta Jadz’ah kemudian mengelilingi batang pohon tersebut, sampai lelah (penat) pun ia belum juga sampai (selesai mengelilinginya). Sesungguhnya Allah menanam pohon itu dengan ‘TanganNya’ sendiri dan meniupkan roh Nya pada pohon itu. Sesungguhnya buah-buah pohon itu adalah bagi seorang yang berada dibelakang pagar Syurga. Setiap sungai yang berada di Syurga mengalir dari akar pohon itu”.

 

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Asma’ binti Abu Bakar bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda mengenai pohon Sidratul Muntaha, “Seorang pengambara berjalan dalam naungan dahan pohon Sidratul Muntaha dan ia mampu menaungi seramai seratus orang pengambara. Disana terdapat hamparan-hamparan dari emas seolah-olah buahnya sebesar kendi (tempayan)”.

 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdulrazaq, dari Mu’ammar, dari Qatadah, dari Anas bahawa Nabi saw bersabda, “Ketika aku dibawa naik oleh Jibril ditingkat  kelangit ketujuh, aku melihat pohon Sidratul Muntaha. Buahnya sebesar kendi Hajar, daunnya selebar telinga gajah betina dan dari batangnya keluar dua sungai yang kelihatan dan dua sungai yang tidak kelihatan. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, apa itu?’. Ia menjawb, ‘Dua sungai yang tidak kelihatan itu berada didalam Syurga dan dua sungai yang kelihatan itu ialah Sungai Nil dan Sungai Eufrat”.

 

Diriwayatkan oleh Bukhari sebuah hadis berkenaan perjalanan Isra’ Nabi saw, dari Qatadah, dari Anas bin Malik bin Sha’sha’ah bahawa Rasulullah bersabda, “....Aku diperlihatkan pohon Sidratul Muntaha. Ternyata buahnya seolah-olah sebesar kendi Hajar, daunnya seolah-olah sebesar telinga gajah betina dan pada pangkal (batangnya) terdapat empat sungai, dua sungai yang nampak dan dua sungai yang tidak nampak...”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Shafwan, dari Sulaim bin Amr bahawa ia berkata, “Beberapa orang sahabat Nabi saw bertanya kepada orang-orang dusun berkenaan pertanyaan mereka kepada Rasulullah yang sangat berguna kepada mereka. Pada suatu hari seorang dusun menemui Rasulullah dan bertanya, ‘Wahai Rasulullah, didalam al-Qur’an Allah berfirman berkenaan sebuah pohon yang menyakitkan, dan menurut pendapat saya bahawa di Syurga juga memang ada pohon yang menyakitkan bagi orang yang berkenaan, apa benar begitu ?”. Baginda bertanya, ‘Pohon apakah itu?’. Ia menjawab, ‘Pohon Bidara, ia ada duri dan menyakitkan’. Rasulullah bersabda, “Bukankah Allah telah berfirman, ‘Berada dipohon Bidara yang tidak berduri’. Allah telah membuang durinya dan digantikan dengan buah. Sehingga yang tumbuh adalah buah, kemudian buahnya itu mempunyai tujuh puluh dua macam rasa yang setiap satunya berbeza-beza dengan yang lainnya”. Demikian yang telah diperkatakan oleh Abu Muhammad alias Abdul Haq.

 

Diriwayatkan oleh Ahmad, dari Abdulrazaq, dari Mu’ammar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Amr bin Yazid al-Bakkali, dari Utbah bin Ubaid as-Sulami bahawa ia berkata, “Seorang dusun datang kepada Nabi saw dan bertanya tentang Syurga. Ketika baginda menceritakan berkenaan telaga, orang dusun itu pun bertanya, ‘Apakah disana ada buah-buahan?’. Baginda menjawab, ‘Ya.. disana ada sebuah pohon bernama Thuba’. Ia bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah, pohon apakah yang menyerupainya dibumi ini?’. Baginda menjawab, ‘Tidak ada satu pun pohon yang menyerupainya’. Baginda lalu bersabda, ‘Kamu pernah pergi ke Syam?. Disana ada sebuah pohon yang disebut Juzah. Pohon ini menumbuhkan tangkai daun dan dibahagian atasnya  menjulang (pucuknya menjulang kelangit seperti pokok tunjuk langit)’. Orang dusun itu bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana besarnya batang pohon itu?’. Baginda menjawab, ‘Seandainya kamu menaiki seekor unta Judz’ah untuk mengelilinginya, sehingga batang pohon itu menjadi buruk dan tumbang pun kamu belum sampai satu pusingan”.Orang dusun itu bertanya lagi, ‘Apa disana ada buah Anggur?’. Baginda menjawab, ‘Tentu!’. Ia bertanya, ‘Bagaimana besar tandan buahnya?’. Baginda menjawab, ‘Sebesar perjalanan seekor burung gagak selama sebulan tampa henti’. Ia bertanya lagi, ‘Bagaimana pula besar setiap butir buahnya?’. Baginda menjawab, ‘Apakah kedua orang tuamu dan keluargamu pernah menjatuhkan seekor unta Judz’ah kemudian menyembelihnya dan menyamak kulitnya?, Bawakan untukku dagingnya satu timba saja’. Ia bertanya, ‘Wahai Rasulullah, adakah itu sudah cukup membuat aku dan anggota keluargaku kenyang?. Baginda menjawab, ‘Ya... bahkan termasuk seluruh keluargamu”.

 

Diriwayatkan oleh Muslim sebuah hadis dari Ibnu Abbas tentang gerhana matahari, “....Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, kami lihat Anta menerima sesuatu ditempat Anta ini, kemudian kami melihat Anta nampaknya ragu-ragu... ada apa ya Rasulullah ?’. Baginda menjawab, ‘Sesungguhnya Ana tadi melihat Syurga lalu Ana menerima setandan buahnya sahaja. Seandainya Ana mengambil semuanya, tentu cukup untuk kamu semua makan selama masih adanya dunia ini”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari al-Mas’udi, dari Amr bin Murrat, dari Abu Ubaid bahawa ia berkata, “Pokok kurma di Syurga itu kuat akarnya dan menjulang tinggi cabangnya. Buahnya sebesar kendi. Jika satu buahnya dipetik, maka akan tumbuh lagi buah yang lainnya. Sesungguhnya airnya terus mengalir tidak seperti parit (didunia). Tandannya (buahnya) sepanjang dua belas hasta”. Kemudian aku (Imam al-Qurthubi) menemui seorang guru yang meriwayatkan hadis ini dan bertanya, “Siapakah yang menceritakan hadis ini kepadamu?”. Dia menjawab, “Masruq”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab sebuah hadis dari Syahr bin Hausyab, dariAbu Umamah al-Bahili bahawa ia berkata, “Thuba adalah sebuah pohon di Syurga yang dahannya sangat lebat, terdapat banyak burung yang indah-indah (hinggap disitu) dan buahnya melimpah ruah”.

 

Diriwayatkan oleh al-Khathib alias Abu Bakar Ahmad, dari Ibrahim bin Nuh bahawa ia pernah mendengar Anas bin Malik mengatakan, “Didunia ini tiada buah yang menyerupai buah di Syurga selain pisang, kerana Allah berfirman: “Buahnya tidak henti-henti, sedang naungannya (demikian pula daunnya)”. Bukankah kita selalu menemukan buah pisang itu, walau dimusim hujan ataupun dimusim kemarau”.

 

Diriwayatkan oleh ats-Tsa’labi berikut sanadnya sebuah hadis dari al-Auza’i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Dzar bahawa ia berkata, “Suatu hari, Nabi dihadiahkan satu tangkai buah Tin. Setelah mengigit dan merasanya, baginda bersabda kepada sahabat-sahabatnya, “Makanlah, ini adalah buah yang diturunkan dari langit. Sesungguhnya buah Syurga itu tidak ada isinya. Makanlah, kerana buah ini boleh menghentikan penyakit buasir dan boleh mengubati penyakit tulang”.

 

Diriwayatkan oleh seorang ulama ahli hadis terkemuka iaitu Abu Hasan Ali bin Khalaf al-Khufi, dari Abu Qasim Abdullah, dari Abil Fajar Muhammad bin Abu Hatim Mahmud bin Husain al-Qazwaini, dari Abu Ja’fari, dari ayahku, dari Abu Ja’far Muhammad bin Zaid al-Ja’fari, dari ayahku, dari Yahya bin Husain, dari Aqil bin Sumurah, dari Ali bin Hammad al-Ghazi, dari Abbas bin Ahmad, dari Abu Bakar bin Iyasy, dari Abu Ishak, dari Ashim bin Dhamurah, dari Saidina Ali bahawa Rasulullah bersabda, “Wahai Ali, rajinlah memakan buah semangka (tembikai) kerana airnya dari Syurga dan rasa manisnya adalah rasa manis Syurga. Setiap hamba yang memakan sesuap sahaja buah ini, Allah memasukkan kedalam perutnya tujuh puluh jenis ubat dan mengeluarkan tujuh puluh jenis penyakit. Untuk satu suap itu Allah mencatit untuknya sepuluh kebajikan, menghapuskan darinya sepuluh kejahatan dan mengangkat sepuluh darjat”. Kemudian baginda membaca firman Allah dari surah ash-Saafat ayat 146, mafhumnya: “Dan Kami tumbuhkan diatasnya pohon labu”. Kemudian baginda bersabda lagi, “Labu dan semangka (tembikai) adalah buah dari Syurga”.

 

 

 

BAB123: PAKAIAN SYURGA DAN PAKAIAN PENGHUNINYA.

 

 

Allah berfirman didalam surah al-Kahfi ayat 31 mafhumnya ;

 

“... mereka dihias dengan gelang emas dan memakai baju hijau dari sutera yang tipis dan sutera yang tebal...”.

 

Kemudian firman Nya didalam surah al-Hajj ayat 23, mafhumnya ;

 

“...mereka diberi perhiasan dengan gelang dari emas dan (diberi) mutiara dan pakaian mereka (dari) sutera”.

 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Hannad as-Sari, dari Abu Ahwash, dari Abu Ishak, dari al-Barra’ Azib bahawa Rasulullah diberi hadiah pakaian dari sutera. Lalu para sahabat selaing berbisik-bisik, kemudian baginda bersabda, “Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sungguh sapu tangan Sa’ad bin Mu’adz yang berada di Syurga lebih baik dari ini”.

 

Diriwayatkan oleh Hannad Ibnu Sari, dari Qubaishah, dari Hammad bin Maslamah, dari Muhammad bin Abdulrahman bin Amr bin Sa’ad bin Mu’adz bahawa Atharadib bin Hijab menghadiahkan Rasulullah sepasang pakaian sutera tebal yag biasa dipakai oleh Kisra (raja). Para sahabat lalu mengerumuni pakaian itu. Mereka memegangnya dan tertarik akannya. Mereka bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, adakah pakaian ini diturunkan kepadamu dari langit?”. Baginda bersabda, “Kamu semua tertarik?. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sungguh sapu tangan Sa’ad bin Mu’adz di Syurga lebih baik daripada pakaian ini. Wahai pelayan, bawa pakaian ini kepada Abu Jaham, dan bawakam pada kami sutera-sutera kasarnya”.

 

 

BAB 124: KELUARNYA PAKAIAN, KUDA DAN UNTA DIDALAM SYURGA. SERTA BATANG EMAS POHON-POHON DISYURGA.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Mu’ammar, dari al-Asy’ats bin Abdullah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Sesungguhnya didalam Syurga itu terdapat pohon yang bernama Thuba. Allah berfirman : ‘Muncul untuk hamba Ku apa yang dia inginkan’. Maka muncullah seekor kuda siap dengan pelana dan tali pedatinya sekali, kemudian bentuknya menurut seperti yang diinginkan. Muncul pula seekor unta dengan pelana dan tali pedatinya sekali, kemudian bentuknya menurut seperti yang dia inginkan. Kemudian muncul pula perhiasan serta pakaiannya”.

 

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i, dari Abdullah bin Amar ibnu Ash bahawa ia berkata, “Ketika kami berada disisi Rasulullah saw, tiba-tiba muncul seeorang lelaki lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, ceritakan kepada ku tentang pakaian penghuni Syurga. Adakah ia pakaian yang usang atau pakaian yang ditenun?”. Apabila mendengar soalan seumpama itu, maka ramailah para sahabat yang tertawa. Lalu orang itu berkata lagi, “Kenapa kamu tertawa, adalah wajar seorang yang tidak tahu bertanya kepada orang yang lebih tahu”. Beberapa saat setelah ia duduk, Rasulullah pun bertanya, “Mana dia orang yang bertanya tadi ?”. Para sahabat berkata, “Itu dia wahai Rasulullah”. Lalu baginda bersabda, “Tidak seperti itu, bahkan, darinya (pohon Thuba itu) akan muncul buah-buah Syurga”. Baginda mengulangi ucapan ini sebanyak tiga kali.

 

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Tiada pohon-pohon diSyurga kecuali semua batangnya adalah dari emas”. Kata Tirmidzi, hadis ini hasan lagi gharib. Mengenai keterangan tambahan berkenaan pekara ini, insyaallah akan diterangkan lagi kelak.

 

 

 
BAB 125 : KURMA SYURGA DAN KEUTAMAANNYA.

 

 
Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan, dari Hammad bin Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata, “Pohon-pohon kurma di Syurga itu batangnya dari zamrud berwarna hijau, dahannya adalah emas merah, pelepahnya adalah pakaian penghuni Syurga. Ada yang dipotong-potong dan ada yang dijadikan perhiasan. Buahnya sebesar kendi, sedangkan warnanya seputih susu, rasanya semanis madu, halusnya sehalus keju dan didalam tiada biji”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid bahawa seorang lelaki bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah di Syurga ada pohon kurma, kerana aku menyukai pohon kurma?”. Baginda menjawab lalu bersabda, “Sudah tentu. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, batang pohon kurma Syurga adalah dari emas, tunggulnya juga dari emas, pelepahnya dari emas dan daunnya seperti perhiasan terindah yang tidak pernah dilihat oleh penduduk dunia. Lalu dahan, tangkai dan akar semuanya juga diri emas. Buahnya sebesar kendi, lebih halus daripada keju dan lebih manis daripada madu”.

 

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, dari Abdul Faraj ibnu Jauzi, dari Jarir bin Abdullah al-Bajali bahawa sambil memegang sebatang tongkat, Nabi saw bersabda, “Wahai Jarir, kalau di Syurga nanti kamu tidak akan menemui tongkat seumpama ini”. Lalu Jarir bertanya, “Bagaimana bentuk pohon kurma dan pohon yang lain disana nanti ?”. Baginda bersabda, “Batangnya dari emas dan mutiara. Bahagian atas adalah buahnya”.

 

 

BAB 126: TANAMAN SYURGA.

 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahawa pada suatu hari Rasulullah bercerita, sedang pada ketika itu seorang penduduk dusun juga berada disitu. Baginda bersabda, “Sesungguhnya seorang penduduk syurga memohon izin Tuhannya untuk bercucuk tanam (disyurga). Allah berfirman, ‘Bukankah kamu boleh dapatkan apa saja yang kamu mahukan?’. Ia menjawab, ‘Benar... tetapi aku mahu menanam tanaman (seperti waktu didunia)’. Setelah ia mendapat keizinan dan mendapat benih-benih tanaman, ia lalu segera bercucuk tanam. Dalam waktu yang sangat singkat tanamannya tumbuh merimbun lalu ia pun menuai buahnya dan hasilnya terlonggok seperti gunung banyaknya. Allah berfirman, ‘ Ambillah wahai cucu Adam ! Sesungguhnya ia tidak akan cukup memberi kenyang padamu’. Tiba-tiba orang dusun yang berada disamping Nabi itu pun berkata, ‘Wahai Rasulullah, pekara itu hanya dapat dilihat kepada orang-orang Quraisy dan Ansar sahaja. Sesungguhnya mereka sememangnya ahli bercucuk tanam, sedangkan kami bukan seperti mereka. Mendengar ucapan orang dusun yang agak celupar itu... Rasulullah hanya tersenyum saja”.

 

 

BAB 127: PINTU-PINTU SYURGA

 

Allah telah berfirman didalam surah az-Zumar ayat 73 yang mafhumnya;

 

“Orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhannya dihalau kedalam Syurga dengan berbondong-bondong sehingga mereka sampai kesana dan dibukakan pintu-pintunya dan berkata Malaikat-malaikat penjaganya kepada mereka: Selamat untukmu, kamu telah suci. Maka masuklah kamu kedalam Syurga serta kekal (didalamnya)”.

 

Menurut ulama-ulama tafsir, pintu-pintu Syurga itu ada lapan buah kesemuanya. Mereka berpegang kepada sebuah hadis riwayat Muslim dari Umar Ibnu Khathab ra bahawa Nabi saw bersabda, “Barang siapa diantara kamu yang telah berwuduk dengan sempurna lalu mengucapkan kalimah ASYHADU ALLA ILLAHA ILLALLAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULLUHU (aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu hamba dan pesuruh Allah), nescaya  dibukakan untuknya kelapan-lapan pintu Syurga. Ia boleh masuk melalui mana-mana pintu sahaja yang disukainya”.

 

Berkenaan dengan kelapan-lapan pintu Syurga itu juga ada disebutkan didalam kitab Sahih Bukhari bertajuk ‘Al-Muwatha’dan Sahih Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menafaatkan sebahagian hartanya kejalan Allah, nescaya ada Malaikat yang akan menyeru didalam Syurga, ‘Wahai hamba Allah, apa yang kamu lakukan itu sungguh baik sekali’. Maka barangsiapa yang tergolong sebagai orang yang rajin solat, ia akan diseru dari pintu solat. Barangsiapa yang tergolong didalam golongan orang yang rajin bersedakah, ia akan diseru dari pintu sedakah. Barangsiapa yang tergolong sebagai orang yuang rajin berpuasa, ia akan diseru dari pintu Rayyan”. Abu Bakar bertanya, ‘Wahai Rasulullah, adakah setiap orang akan diseru dari pintu-pintu itu?’. Baginda menjawab, ‘Benar, dan aku berharap kamu termasuk diantara mereka’”.

 

Kemudian berkata al-Qadhi Iyadh, “Didalam hadis tadi, yang disebutkan oleh Muslim hanya empat pintu sahaja. Selebihnya ialah pintu taubat, pintu bagi orang yang menahan amarah, pintu bagi orang yang redha dan pintu kanan bagi orang-orang yang masuk Syurga tampa hisab. Tirmidzi al-Hakim didalam kitabnya yang bertajuk ‘Nawadir al-Ushul’ menyebutkan berkenaan pintu Muhammad. Tetapi, ia juga terkenal dengan panggilan pintu-pintu rahmat atau pintu-pintu taubat. Sejak ia diciptakan Allah, pintu Syurga ini sentiasa saja terbuka dan tidak pernah ditutup atau dikunci. Kelak apabila matahari telah terbit dari barat, barulah pintu ini akan ditutup hingga berlangsungnya peristiwa hari kiamat.

 

Manakala pintu-pintu yang lain menurut amal kebajikan manusia  diantaranya adalah seperti pintu dari kebajikan solat, puasa, zakat, haji, sedakah, jihad, silaturahim dan umrah. Kemudian ditambah tiga yang awal tadi menjadikan kesemuanya sebelas pintu. Demikianlah yang dipetik dari astar riwayat Ibnu Jauzi.

 

Diriwayatkan oleh al-Ajiri alias Abu Hasan didalam kitabnya bertajuk ‘An-Nashihat’, bahawa Nabi saw telah bersabda, “Sesungguhnya diSyurga terdapat serbuah pintu bernama pintu Dhuha. Pada hari kiamat nanti ada Malaikat yang menyeru, ‘Mana orang-orang yang tekun menunaikan solat sunat Dhuha ?. Inilah pintu untuk kalian semua...maka masuklah”.

 

Diriwayatkan oleh Abu Isa Tirmidzi, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya bahawa Rasulullah bersabda, “Luas pintu Syurga tempat masuk umatku  adalah sejauh perjalanan menaiki kuda yang baik selama tiga hari. Kemudian mereka berasak-asak memasukinya sehingga hampir-hampir perut mereka pecah terburai”. Kata Tirmidzi, “Aku pernah bertanya kepada Muhammad alias Bukhari berkenaan hadis ini. Ternyata ia tidak mengenalinya (tidak tahu mengenainya). Menurutnya, Khalid bin Abu Bakar, salah seorang perawinya adalah perawi yang suka berbuat mungkar beberapa hadis yang ia riwayatkan (menokok tambah ayat) dari Salim bin Abdullah.

 

Berdasarkan kedua-dua riwayat diatas tadi, maka bererti jumlah pintu Syurga telah menjadi tigabelas kesemuanya. Oleh sebab itulah kenapa mereka berebut-rebut dan berasak-asak masuk kedalamnya seperti yang telah dikemukan sebelumnya, sebahagian besar penghuni Syurga itu adalah “balha” (lurus bendul).

 

Bukti lain yang menunjukkan bahawa pintu Syurga itu melebihi daripada lapan ialah juga dari hadis Umar Ibnu al-Khathab bahawa Rasulullah bersabda, “Barang siapa diantara kamu yang telah berwuduk dengan sempurna lalu mengucapkan kalimah ASYHADU ALLA ILLAHA ILLALLAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULLUHU (aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah tiada sekutu bagiNya dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu hamba dan pesuruh Allah), dengan jujur dan ikhlas dari dalam bathin dan hatinya, nescaya pada hari kiamat nanti akan dibukakan untuknya kelapan-lapan pintu diantara pintu-pintu Syurga. Ia boleh masuk melalui mana-mana pintu sahaja yang diingininya”.

 

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi dan yang lainnya juga. Contohnya seperti Abu Umar bin Abdul Barr didalam kitabnya bertajuk ‘At-Tamhid’ mengatakan, “.... nescaya dibukakan untuknya diantara pintu-pintu Syurga”. Semantara Abu Daud, an-Nasa’i dan Ibnu Sanjar mengatakan, “...nescaya dibukakan untuknya kelapan-lapan pintu Syurga”. Tampa kalimah ‘diantara’. Berdasarkan pekara ini, bererti jumlah pintu Syurga itu hanyalah lapan buah sahaja seperti pendapat dari kebanyakan ulama tafsir.

 

Jika menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi – pengarang kitab ini), pintu Syurga hanya ada lapan sahaja. Ini berdasarkan perkataan “dan” didalam firman Allah didalam surah az-Zumar ayat 73 diatas tadi, secara landasannya tidak mempunyai makna. Sebagai perbandingannya didalam al-Quran juga terdapat yang sama seperti itu, iaitu didalam surah al-Hasyr ayat 23 yang mafhumnya;

 

“Dialah Allah, yang tiada Tuhan kecuali Dia, Raja (yang memerintah seru seklian alam) Mahasuci, Maha Selamat (sejahtera dari ‘aib dan kekurangan), Memberi Keamanan, yang Mengawasi (segala hamba Nya), Maha Perkasa, Maha Pemaksa dan yang Maha Besar. Mahasuci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan”.

 

Kalimah kelapan iaitu ‘Al-Mutakabbir’ dijadikan satu dengan kalimah ‘Al-Jabbar’  kalimah yang sebelumnya, yang bererti ‘Yang Memiliki Segala Keagungan’. Perbahasan ini telah saya kemukkan didalam kitab saya bertajuk ‘Jami Ahkam Al-Quran’, tentang surah al-Bara’ah dan surah al-Kahfi.

 

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Khalid bin Umari bahawa ketika menjawat jawatan Gubenur Basrah, Utbah bin Ghazawan pernah memberi ucapan ditengah-tengah mereka. Szetelah memenjatkan puji-pujian kehadrat Allah SWT, ia mengatakan, “.... Rasulullah bersabda dan memberitahu kepada kita semua bahawa luas antara dua daun pintu diantara pintu-pintu Syurga adalah sejauh perjalanan empat puluh tahun, dan akan tiba harinya dimana orang-orang akan berasak-asak untuk memasukinya...”.

 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas sebuah hadis berkernaan syafaat, “...Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sesungguhnya jarak diantara dua daun pintu diantara pintu-pintu Syurga itu seperti jarak perjalanan diantara Mekah dan Hajar, atau diantara Mekah dan Basrah”.

 

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Sahal bin Sa’ad bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya tujuh puluh ribu atau tujuh ratus ribu dari umatku masuk Syurga. Sebahagiannya berpegang dengan sebagaian yang lain. Yang pertama diantara mereka tidak mahu masuk sebelum yang terakhir diantara mereka masuk. Wajah mereka seperti bentuk bulan purnama”.

 

Dari hadis-hadis sahih diatas itu tadi menunjukkan bahawa pintu Syurga itu melebihi dari lapan. Bahkan jika berdasarkan riwayat yang terakhir tadi, jumlah pintu Syurga telah menjadi enambelas kesemuanya.

 

Al- Imam Abu Qasim alias Abdul Karim al-Qusyairi didalam kitabnya yang bertajuk ‘At-Tahyir’ mengutip sabda Rasulullah, “Akhlak yang baik merupakan kalung redha Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung yang melingkari leher orang-orang yang bersangkutan. Kalung itu diikat pada rantaian rahmat, dan rahmat itu diikat pada salah satu bendul pintu Syurga. Sehingga, ketika akhlak yang baik tadi hendak terlucut, ia ditarek oleh rantai dan dibawa masuk kedalam Syurga melalui pintu tersebut. Sebaliknya, akhlak yang buruk adalah kalung murka Allah yang melingkiri pada orang-orang yang bersangkutan. Kalung itu diikat pada rantai seksa Allah, dan rantai diikatkan pada salah satu bendul pintu Neraka. Sehingga, ketika akhlak yang buruk tadi hendak terlucut, ia segera ditarek oleh rantai dan dibawa masuk kedalam Neraka melalui pintu tersebut”.

 

Penulis kitab bertajuk ‘Al-Arus’ mengutip sebuah hadis riwayat ad-Dailami dari Ibnu Abbas bahawa Nabi saw bersabda, “Syurga itu memeliki sebuah pintu yang bernama Al-Farah. Yang boleh memasuki pintu ini hanyalah orang-orang yang suka membuat kanak-kanak gembira”.

 

 
FAKTA:

 

Menurut Hasan al-Bashri, yang dimaksudkan dengan kalimah “sepasang harta” pada sabda Nabi saw. Iaitu “Barangsiapa yang menafaatkan sepasang hartanya pada jalan Allah....”, bermaksud apa juga harta yang jumlahnya dua. Contohnya seperti dua dirham atau dua dinar atau dua helai pakaian atau sepasang selipar atau alas kaki dan seterusnya. Ada juga ulama yang mengatakan bahawa ia bermaksud berkenaan dinar dan dirham, atau dirham dan pakaian, atau kasut dan talinya. Manakala menurut al-Baji, yang dimaksudkan dengan perkataan itu ialah bersangkutan dengan amal perbuatan baik. Contohnya seperti dua solat atau dua hari puasa dan seterusnya.

 

Menurut saya (Imam al-Qurthubi, penulis kitab ini), pendapat yang lebih tepat adalah yang pertama tadi, kerana ia bersesuaian dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh al-Ajiri dari Abu Dzar bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menafkahkan sepasang harta pad jalan Allah, nescaya kelak ia akan segera dijemput oleh pelayan Syurga...”. Seterusnya baginda bersabda, “... iaitu dua ekor lembu atau dua dirham atau dua buah busar (panah), atau sepasang selipar (sendal)”.

  

Berkenaan dengan riwayat yang menyebutkan tentang keluasan pintu-pintu Syurga, seperti ada riwayat menyebutkan bahawa keluasan pintu Syurga itu dari satu tempat kesuatu tempat, atau dari bahagian timur ke bahagian barat, dan lain-lain lagi. Sebenarnya semua hadis dan riwayat itu langsung tidak dianggap bercanggah diantara satu sama yang lain oleh semua jumhur ulama.

 

 
FAKTA-FAKTA TAMNAHAN:

 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa’ad bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya di Syurga terdapat sebuah pintu bernama Ar-Rayyan, tempat lalunya bagi orang-orang berpuasa. Mereka masuk melalui pintu ini. Apabila orang yang terakhir diantara mereka telah semuanya masuk, pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang boleh masuk melaluinya”.

 

Menurut saya (Imam al-Qurthubi), begitu juga dengan semua pintu-pintu Syurga yang lain iaitu yang dikhususkan bagi amal-amal kebijikan... wallahu’lam.

 
Telah disebutkan didalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, “Sesungguhnya diantara manusia ada orang yang diseru dari semua pintu Syurga”. Ada yang berpendapat bahawa seruan tersebut merupakan seruan penghormatan dan balasan bagi orang yang telah melakukan berbagai amal kebijikan yang masing-masing sememangnya mempunyai pintu-pintunya masing-masing.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bertanya, “Siapa diantara kamu yang berpuasa pada hari ini?”. Abu Bakar menjawab, “Saya”. Baginda bertanya lagi, “Siapa diantara kamu menghantar jenazah pada hari ini?. Abu Bakar menjawab, “Saya”. Kemudian baginda bertanya lagi, “Siapa diantara kalian yang memberi makan orang-orang miskin pada hari ini ?. Abu Bakar menjawab, “Saya”. Baginda bertanya lagi, “Siapa diantara kamu yang pergi melawat orang sakit?.  Abu Bakar menjawab, “Saya”. Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang melakukan semua itu, nescaya dia masuk Syurga”.

 
Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi didalam kitabnya bertajuk ‘Musnad Abi Daud ath-Thayalisi’, dari Ja’far bin Zubir al-Hanafi, dari al-Qasim budak suruhan Yazid bin Mu’awiyah, dari Abu Umamah bahawa Rasulullah bersabda, “Seorang lelaki dibawa kehadapan pintu Syurga. Ketika mengangkat kepalanya, ia melihat tulisan pada pintu Syurga itu, ‘Satu sedakah dibalas dengan sepuluh kali ganda dan satu hutang dibalas dengan lapanbelas kali ganda’. Persoalannya (mengapa?), seseorang yang datang kepada kamu untuk berhutang adalah kerana ia sangat memerlukannya, semantara sedekah kadang- kala kamu berikan kepada orang yang tidak memerlukannya”.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya ‘Sunan Ibnu Majah’, dari Abdullah bin Abdul Karim, dari Hisyam bin Khalid, dari Khalid bin Yazid bin Abu Malik, dari ayahnya, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Pada malam aku di Isyrakan, aku melihat tulisan pada sebuah pintu Syurga, ‘Satu sedakah dibalas sepuluh kali ganda dan satu hutang dibalas lapanbelas kali ganda’. Aku bertanya kepada Jibril, ‘Kenapa memberi hutang itu lebih utama dari bersedekah?’. Jibril menjawab, ‘Kerana orang meminta (sedakah) itu boleh jadi telah mempunyainya. Tetapi orang yang mahukan hutang itu pasti kerana ia sangat memerlukannya’”.

 

*******************************************************

 

Sekian dahulu untuk kali ini, insyaallah dilain lapangan atok akan menyambung lagi berkenaan dengan Syurga ini. Diharap kalian bersabar membacanya dan menafaatkan tulisan ini dengan sepenuhnya.
 
Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sekian,
Atok zamany.
 
 

86 comments:

 1. Assalamualaikum atok.. Terima Kasih untuk artikel ni. Alhamdulillah dah habis baca..
  Cu nk tanya ni.. Adakah golongan jin juga memasuki syurga daripada pintu2 ni ( 8 pintu syurga)? Ada terbaca golongan jin hanya berada di halaman syurga sahaja??

  Satu lg, boleh kah kita beramal kerana mahukan balasan syurga Allah? Bunyi mcm tidak ikhlas plak. Mungkin untuk mencapai ikhlas tu ada tingkat nya..
  Sekian Terima Kasih.

  Al - hafiz

  ReplyDelete
 2. Wallaikumsalam cucu al hafiz...

  Ya... ada juga golongan jin yg masuk Syurga melalui pintu yg sama dgn manusia. Kamu jangan silap sangka, bukan semua jin itu jahat dan kufur pada Allah. Ada juga jin yg Islam dan sesetengahnya ada juga yg menjadi hingga keperingkat waliallah spt manusia. Mereka sememangnya layak menikmati Syurga spt yg telah dijanjikan Allah. Kalau tak Allah tak perintah Jin dan Manusia supaya menyembah Nya (solat). ok

  Berdoa dan beramal kerana hendkkan Syurga Allah adalah digalakkan didalam syarak. Bunyinya spt tak ikhlas 100% tapi kalau tak mengharap dan meminta Syurga itu pulak dikatakan sombong, sedangkan Nabi suruh kita berdoa mengharapkan Syurga Naim atau Syurga Firdaus lagi.... Jadi macam mana ??? Lainlah jika kamu dah sampai makam waliallah, dimana hati mereka tak pernah gusar dan takut apa2, semuanya di serahkan atas kehendak Allah 100%. Mereka redha sekali pun Alla campak mereka dlm neraka kerana memandang bahawa itu juga nikmat yg Allah sediakan. Jadi mereka tak pernah bimbang dan tidak juga mengharap apa2 selain wajah Allah. Bagi mereka kalau masuk neraka pun tak apa janji dapat tatap wajah Allah setiap masa. Oleh itu semamangnya Allah jadikan redha dan khlas ini mempunyai darjat masing2... wallahua'lam

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Atok saya suka jawapan Atok yg ini.

   Delete
 3. Salam atok. Sya slalu mengikuti blog atuk. Baru2 ni saya ada bermimpi. Dalam mimpi tu ada suara yg mengatakan sesuatu tp sua tk ingt smua cme yg sya ingt dia berkata "surah fussilat 29". Cuma tu je yg sya ingat lpas tersedar. Harap atok spt bg pndapat.
  -hamba yg lemah-

  ReplyDelete
 4. Wallaikumsalam cucu anony 132 am...

  Surah Fusilat tu juga dikenali dgn surah as-sajadah, ayat 29 mafhumnya :

  "Berkata org2 kafir: Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua bangsa yang menyestkan kami (iaitu diantara puak) Jin dan Manusia, nescaya kami jadikan keduanya dibawah telapak kaki kami, supaya keduanya terkebawah (terhina) sekali".

  Kemudian kita lihat sambungan ayat ini lagi - ayat 30 dan 31:

  "Sesungguhnya orang2 yang berkata: Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka berlaku lurus (dalam amalannya), nescaya turunlah kepada mereka Malaikat (berkata): Janganlah kamu takut dan janganlah berdukacita dan bergembiralah kamu dengan Syurga yang telah dijanjikan kepadamu".

  "Kamilah wali-wali kamu pada hidup kamu didunia dan diakhirat, dan untukmu disana (diSyurga) apa2 yang diingini oleh nafsumu dan untukmu disana (diSyurga) apa2 yang kamu minta".

  Kamu tahu tak bahawa ayat2 inilah yang menjadi dalil bahawa ABJAD itu benar dan menjadi peganggan para pengikutnya sejak dari kedudukan Syeikh Mughyideen Abdul Khadir al- Jailani diangkat menjadi Sultan pada seluruh Waliallah dimuka bumi ini hinggalah diakhirat kelak. Kerana sewaktu itu dia pernah berkata " Bahawa seluruh kedudukan orang2 kafir, syirik dan kufur, serta semua jin2 kafir iaitu semua golongan2 yg menyesatkan manusia dari Islam tempat mereka adalah dibawah telapak kakinya sebelah kiri dan tidak akan meninggi hingga hari kiamat kelak". Hanya dialah satu2nya Waliallah yg mampu dan boleh berkata demikian (bertetapatan dgn ayat2 tadi) selainnya tidak pernah kita dengar atau tidak pernah tahu ada mana2 manusia biasa atau waliallah sekalipun yg boleh berkata demikian. Bersandar ayat2 inilah Syekh Mughyideen meletakkan seluruh Tarikat dan mana2 juga manusia yang memegang teguh janji (akad talqin) bersama Syeikh Mughyideen ini akan dijaganya setiap saat dan masa dari gangguan puak2 jahat itu walau nyawanya sendiri menjadi galang gantinya. Sebab itu dia dianggkat Allah menjadi Surtan Wali iaitu merupakan darjat dan mertabat manusia biasa yg paling tinggi disisi Allah. Dia jugalah yg menjadi rujukan jika seseorang manusia biasa mahu dilantik menjadi wali dan mentadbir seluruh alam wali.

  Jadi kepada peminat blog atok ni semua... kamu kena faham kenapa atok sembunyikan diri ??? sebab atok tak mahu dilihat sebagai "org yg berilmu dan yg menberi ilmu". sedangkan sebenarnya atok ini hanya anak murid saja. Syeikh Mughyideen dan seluruh guru2 abjadlah yg harus dilihat kepada pemilik sebenar akan apa juga ilmu dan ayat yg atok tulis ini. Anggaplah atok tak ujud.... jadi tak perlulah kamu cari atok????

  Waallauhu'lam....

  atok zamany

  ReplyDelete
 5. Alhamdulillah. Terima ksih di ats jwpn atok. Sya bkn apa. Tkot mimpi tu gangguan jin ke. Semoga atok sntiasa sehat agar dpt mnruskn usha2 yg mulia ni.
  -hamba yg lemah-
  -

  ReplyDelete
 6. Assalamualaikum aTok...
  Diharap atok Dan keluarga sihat2 selalu...
  Bagaimana dengan perkembangan banjir yang sedang berlaku di semenanjung ni aTok? Boleh aTok kisahkan sikit pasal keadaan masa Nabi saw melihat awan yang gelap hitam? macamana kita nak contohi Baginda saw? terimasih atok...

  - 0

  ReplyDelete
 7. Wallaikumsalam cucu O...

  Saban tahun kita akan mengalami keadaan yg sama... Masih lagi sama saja, tak pernah nak ambil aktibar. Baik Kerajaan Negeri tambah2 lagi Kerajaan Pusat??? Nah kali ini lebih hebat sebab fenomena bulan yg berkedudukan sangat hampir dgn bumi, Inilah yg menyebabkan air naik tak henti2. Dah beratus ribu terjejas, ada yg hilang rumah, ada yg hilang anak bini, malah dah tentu mereka akan juga kehilangan harta benda, ternakan dan tanaman. Hujan tak juga mahu berhenti, air masih juga naik dan tak surut2. ???

  Kemudian, keluarlah peruntukan 50 juta nak bagi pd org yg terjejas banjir. Betul mereka susah sekarang. Betu kita kena bantu depa. Tapi... kenapa tak pernah nak fikir bagaimana nak keluar dari masaalah ini ??? Bagaimana nak bendung dari terkena bincana banjir ??? Kamu tahu tak kenapa kerajaan lebih sanggup bagi duit 50 juta dari nak buat projek tambatan banjir ??? Sebab projek seumpama itu tak mendatangkan hasil pada kerajaan dan kosnya sangat tinggi... bebellion ringgit. Apa sangat kalau nak dibandingkan dgn 50 juta.... sangat jauh ??? Projek tambatan banjir ni kalau dibuat betul2 dan merangkumi seluruh semanjung M'sia ni... mahu cecah 500 billion hingga ke 600 billion, Tapi hasilnya akan menyelamatkan harta benda rakyat, ternakan, tanaman serta nyawa rakyat. Mustahil kita tak boleh buat... Kalau negara Belanda tu boleh... kenapa kita tak boleh ??? Belanda dah beratus tahun duduk dibawah paras laut... tak ada masaalah banjir langsung. Jadi kita guna teknologi yg sama spt dia, demi keselamatan dan kerugian besar rakyat. Kalau rakyat rugi... kerajaan juga turut rugi, jadi kenapa tak dibuat projek ini ????

  Bersambung....


  ReplyDelete
 8. Sambungan...

  Berbalek kepada peristiwa apabila Nabi saw melihat angin ribut dan awan yg gelap. Telah diriwayat oleh Bukhari dari Abu Hurairah dari Aisyah ra, bahawa dia bertanya Rasulullah "Wahai Rasulullah, apabila melihat awan, semua orang akan gembira kerana awan ialah tanda akan turun hujan, sebaliknya tuan kelihatan gelisah, kenapa ?". Baginda bersabda, "Wahai Aishah, adakah aku boleh berasa yakin bahawa tidak ada azab bersama-sama angin itu? Kaum ‘Aad telah diazab dengan perantaraan angin. Apabila mereka melihat awan, mereka bergembira lalu berkata, "Awan itu akan membawa hujan untuk kami." Sedangkan dalam angin itu ada azab."

  Allah berfirman didalam surah al-Ahqaaf ayat 24 dan 25, mafhumnya:

  "Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: `Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami`.(Mendengarkan kata-kata yang sedemikian Nabi Hud a.s berkata, 'Bukan!) bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera (iaitu) angin yang mengandung azab yang pedih.'

  Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa."

  Walaupun Nabi saw merupakan seorang penghulu semua Rasul lagi seorang Nabiallah. CDia juga dianggkat Allah kepada darjat tertinggi diantara seluruh manusia yg ujud dari semenjak dari Nabi Adam lagi dan Allah juga telah berjanji tidak akan menghapuskan umatnya selagi tidak berlaku hari kiamat... namun Nabi tetap merasa cemas dan bimbang akan berlakunya kejadian serupa yg menimpa Kaum Ad kepada kaumnya juga. Dan apabila berlakunya kejadian ini Nabi akan berdoa:

  "Ya Allah, aku mohon daripadaMu kebaikannya dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang Engkau kirim dengannya, dan aku berlindung denganMu daripada keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang Engkau kirim dengannya."

  Jadi yg kita ni masih tak mahu ambil aktibar sedangkan saban tahun kena banjir ni kenapa ??? Sedangkan Rasulullah dah bagi contoh seperti dalam hadis diatas... masa tu mana ada teknologi... tapi keadaan sekarang kan kita ada ramai pakar dlm bab air ni, dalam bab teknologi tambatan banjir ni... habis kenapa tak mahu guna ??? Inilah dia kalau hanya pentingkan laba dan untung rugi saja.... rakyat yg merana dan hancur ??? kamu pergi bercuti, lepak sakan ???

  Waallauhaa'lam....

  atok zamany

  ReplyDelete
 9. Assalamualaikum atok....semoga atok sihat serta sentiasa dalam peliharaan Allah selalu..cucu hendak bertanya pendapat atok....kelantan merupakan negeri yg mahu menghidupkn hukum hudud...juga negeri yg paling ramai mangsa terjejas hingga mencecah ratusan ribu mangsa...sejak akhir2 ini cucu perasan byk rupanye filem2 barat yg berkisar tentang perang cuaca...dn byk maklumat mengenai senjata cuaca boleh diperoleh dlm internet sekarang ni....seolahnya negara kita menjadi lapang sasar sekarang ini...ditambah dengan kehilangan pesawat air asia qz8501 yg mahu mengelak cuaca buruk semasa penerbangan...namun cucu yakin semua ni berlaku dgn izin Allah jua....cucu fhm dasar pandang ke timur mereka untuk membinasakan sebarang peluang untuk kebangkitan panji2 Allah....menurut atok...adakah benar2 berlaku apa yg cucu nyatakan td...dan mengenai buku jaber bolushi yg meramalkn kedatangan imam mahdi tahun hadapan....sepertinya seakan2 benar....harapn dan impian yg sungguh memberi kekuatan untuk lebih bersedia zahir dan batin untuk turut serta sekalipn cuma si pengangkat air...pencerahan atok bagaimana?

  cucu permata

  ReplyDelete
 10. Walaikumsalam cucu permata...

  Pada pendapat atok, berkenaan buku itu tak perlu diambil berat sangat. Ia hanya merupakan satu pendapat sahaja walaupun ia menggunakan keadah kiraan yg melibatkan al Quran Karim. Walhal semua umat islam tahu bahawa hanya Allah saja yg Mahamengatahui tarikh2 berlakunya peristiwa2 yg membawa kepada hari kiamat. Apa yg atok tahu melalui beberapa orang guru2 atok juga amat jauh dan sangat tidak bertepatan dgn buku tulisan Jaber Bolushi itu. Malah beliau sendiri pun tidak mahu berhujah dgn beberapa cendiakawan Indonesia apabila diajak berbahas berkenaan kenyataan kontravasinya itu. Buku ini dicitak di Indonesia dan ditulis didalam bahasa Indonesia juga. Kalau kalian pergi keblog itu juga akan dapat mengatahui bahawa bertapa longarnya fakta yg beliau kemukakan dan seetengahnya juga tidak pernah terjadi. Ia boleh diibaratkan hanya sebagai sebuah ramalan "nujum pak belalang" bagi sesetengah serjana.

  Persoalan yg atok fikirkan ialah... kenapakah kalian amat suka akan terjadinya "perang akhir zaman" atau "Imam Mahadi" atau "Hari Kiamat" atau pekara2 yang bersangkutan dgn pekara2 ini ??? Kalau dizaman Rasulullah saw masih hidup dahulu... baru saj berlaku ribut dan awan hitam sahaja semua sahabat akan berlari mendapatkan Rasulullah didalam Misjid kerana ketakutan dan bimbang akan berlakunya goncangan hari kiamat itu atau akan berlakunya sesuatu musibah yg mungkin akan turun. Adakah kalian sangat suka melihat Allah menghancurkan sesuatu kamu itu dihadapan mata kamu sendiri ??? Atau adakah kalian mahu Allah menghukum semua orang yg tidak sefahaman dgn kamu dan kamu menyangka bahawa kamu akan terselamat dari bincana itu ???

  Kalau itulah yg kamu fikirkan.... atok kira kamu terhilaf tafsir ??? tahu tak kenapa ??? Sebab mungkin Allah turunkan balak kerana kamulah orangnya yg "berdoa" memanggil musibah ini ??? Kamulah orangnya yg selalu menyangka bahawa kaum lain itu tidak perlu hidup dan hanya kamu saja yg mahu hidup diatas bumi ini ??? Kamulah puncanya yang menyebabkan Allah menunjukkan Kekuasaan Nya dan Kebesaran Nya supaya kamu segera insaf dan bertaubat, jangan lagi asyek menyalahkan orang lain atau buruk sangka kepada kaum lain sendangkan kamu sendiri tidak pernah mensyukuri nikmat2 yg Allah kurniakan kepada kamu. Jangan hanya suka "menunjuki" orang lain sedangkan 3 jari yg lain menunjuki diri kamu sendiri ??? Inilah persoalan sebenar yg sepatutnya kamu fikirkan ??? faham tak ???

  Kalau berlaku gempa bumi, banjir, ledakkan gunung berapi, tanah runtuh, banjir lumpur atau apa juga bincana dan malapataka... bukannya disebabkan Amerika atau Israil atau mana2 kamu saja.... malahan lihat diri kita sendiri. Lihat diri kamu sendiri apa yg dah kamu buat ??? Lihat apa yg PAS dah buat pada Kelantan ??? Lihat apa yg Nik Azizi dah buat ??? Apa yg Mat Sabu dah buat ??? Apa yg Najib dah buat ??? Apa yg BN dah buat ??? Apa yg PR dah buat ??? Apa yg Anwar dah buat ??? Apa yg umat Islam M'sia dah buat ??? Dimana maksiat paling banyak berlaku ??? Dimana perbuatan syrik paling banyak diamalkan secara senyap ??? Dimana umat Islam yg hanya mengejar dunia dan menindas umat islam yg lain banyak berlaku ??? Dimana Umat Islam yg tinggal solat, puasa dan zakat paling hebat berlaku ??? Dimana pemimpin yg hanya pandai berjanji dan kemudian mungkir pd janji2nya paling banyak berlaku ??? dan... terlalu banyak persoalan yg perlu ditanya kepada setiap indiviidu yg mengaku Islam... tetapi.... haprak ???

  Bersambung...

  ReplyDelete
 11. Sambungan...

  Jadi... tidak mustahil semua ini akan berlaku atas Kehendak Allah yg Mahaberkuasa lagi Mahaaggung. Tetapi berkenaan dgn Kapalterbag Airasia Qz 8501 tu bukan pasal apa.... kan atok dah kata dulu lagi..."selagi kamu tak pulangkan duit yg kamu curi itu, selagi itu kamu akan lihat satu demi satu kapalterbang akan hilang "... atok kira setiap 100 hari atau hampir2 lebih kurang itu... akan berlaku pekara ini ??? kalau tak percaya kira sendiri ??? Jangan nak buat muka sedih la... jangan nak tunjuk 'menangis' la... atau apa juga 'derama' yg kamu nak lakunkan.... pulangkan saja 'duit curi' itu... habis cerita... kan ???

  Jadi... semua yg berlaku ada sebabnya. Bukan pasal org lain.... tapi sebab diri sendiri. Maka marilak kita telek diri kita sendiri dan memperbaiki iman, akhlak dan amalan kita kehadrat Allah dan berlindung dibawah naungan Nya, naungan Nabi saw dan para Waliallah seluruhnya agar kita sentiasa dilindungi Allah dari semua bentuk musibah itu. Tak lupa juga kepada pemimpin baik di bahangian mana pun kamu... tolong buat projek tambatan banjir dan tolonglah bersehkan semua sungai2 dan saliran2 air itu dgn segera supaya semua rakyat terselamat... Jangan tebang hutan yg dah memang tak berapa nak ada itu. Selalulah pergi jenguk kampung2 dan kawasan2 kamu supaya sentiasa didalam keadaan selamat.

  Waallahua'lam...

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. terima kasih pada atok kerana membuka mata dan akal cucu yg cetek ini....harapnya apa yg cucu fahami melalui pencerahan atok di atas sama seperti yg atok maksudkn.....(mh370,mh17 dan qz8501=8888)...

   Delete
 12. Assalamualaikum... Tok.

  Semenanjung Malaysia di jangka dilanda Ribut Tropika Jangmi pada 3hb Januari 2015. Ribut ini bergerak dari Filipina.

  http://www.jma.go.jp/en/typh/14235l.html

  http://www.pdc.org/weather/index.php/2014/12/29/tropical-cyclone-activity-report-pacific-indian-oceans-651/

  http://www.nasa.gov/content/goddard/jangmi-south-china-sea/#.VKJAYsAM

  http://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp2314.gif

  ReplyDelete
 13. Waalaikumsaam cu...

  Tk sebab kongsi link...

  Semoga Allah lindungi M'sia drp musibah yg dahsyat itu, terutama disebelah pantai timur yg baru saja ditimpa malapataka banjir besar. Kalau kena lagi dgn ribut taufan tu.... Allah saja yg tahu akibatnya. Minta dijauhkan dan kita hanya dapat berdoa dan berlindung bibawah naungan rahmat dan belaskashian dari Nya.

  atok zamany

  ReplyDelete
 14. Assalamualaikum atok...

  sekarang heboh kat media sosial tntang pendedahan kesudahan pesawat mh370..mh370 berada di kem bawah tanah tenter ukrein..betol ke tok..atok ada dpt maklumat tak hehe

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam anony 243pm

   Itu tak betul... Ukrein tak ada kena mengena dlm hal MH370. Dia cuma terbabit dlm hal MH17. Kalau nak sediakan kem bawah tanah sekali pun akan dapat dilihat dari setelite diatas. Mereka yg terlibat dlm hal2 menculik pesawat ni terlibat dgn teknologi yg sangat cangeh yg pastinya tak dapat dikesan oleh mana2 setelite. Jadi tak manusabah Ukrein terlibat. Mereka saja nak bagi cerita sangsasi dan nak jadikan negara itu kambing hitam, sedangkan mereka sedang berperang saudara sesama sendiri. Masing2 nak tegakkan idealogi sendiri. Inilah dia akibat kalau tak bersatu... negara dikucar-kacirkan org luar. Siapa sang susah.... rakyat jugalah mangsanya.

   atok zamany

   Delete
 15. Alhamdulilah.. Ribut tropika jangmi dah hilang tok.. Itu keberkatan malam tahun baru buat majlis selawat kan tok. Manusia hanya mampu meramal, hanya Allah yg menentukannya..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu...

   Ya.... alhamdullillah. Ia mungkin juga sebab buat majlis selawat nabi tu, disamping utk menyembut bulan maulud yg akan datang ni. Atau mungkin berkat dari doa2 seluruh umat islam di M'sia terutama dgn bantuan waliallah dan orang2 yg hanpir dgn Allah itu. Mujur di M'sia ni masih ada lagi mereka2 ni..ya ???

   atok zamany

   Delete
 16. Assalamualaikum atok..

  1) Di tanah melayu ni, memang terdapat ramai waliallah ke atok?
  @ termasuk dalam rumpun nusantara ini?

  2) Wali-wali disini memang antara yg menjadi rujukan dari negara2 luar juga ke atok?

  terima kaseh atok..

  ibnu ahmad

  ReplyDelete
 17. Walaikumsalam cu ibnu ahmad...

  1. Ya... masih ada hingga skg ni. Cuma tak nampak dimata umum.

  2. Ya... mereka juga sbg tongak pertahanan dan keselamatan manusia disebelah sini..Tapi semuanya atas kehendak Allah belaka.

  atok zamany

  ReplyDelete
 18. Assalamualaikum atok...
  ibu saya adalah anak pada si polan,dan kemudian saya adalah cucu pada si polan tersebut..adakah nasab keturunan saya pada datuk saya sebelah ibu td dh terlucut...
  dan menurut pencerahan atok yg lepas2 ada sultan2 di tanah melayu ini yg merupakan ahli bait baginda Rasulullah s.a.w...bagaimana pula dengan kesultanan sulu yg telah di"padam" tu atok?ad hubung kait dgn Rasulullah juga ke?adakah ada para wali yg asalnya dr sebelah sana?menurut atok bagaimana....
  terima kasih

  cucu jauhari..

  ReplyDelete
 19. Walaikumsalam cucu jauhari...

  "Hanya Jauhari Mengenal Manikam"... ingat pepatah ini ?? Kalau nak ikutkan sepatutnya atoklah kena tanya jauhari ??? tapi dia pulak tanya atok ??? Jadi apa maksud jauhari dan apa maksud manikam ???

  Kita beraleh kpd soalannya pula... Berkenaan dgn nasab keluarga, jika mengikut beberapa orang ahli dlm bidang genatik, nasab keluarga sepatutnya atau lebih tepat lagi adalah dikira dari gen sebelah ayah bukan sebelah ibu. Tetapi dlm soal genatik keluarga Baginda Rasulullah saw pula adalah dikira dari sebelah anakandanya Siti Fatimah azaharah kerana telah Allah tetapkan nasab keluarganya begitu rupa. Jadi tak payah kita persoalkannya mengikut ilmu kedoktoran. Keluarga Baginda spt yg semua orang tahu adalah dipeliahara Allah walau dari sebelah mana pun. Buktinya ialah kebanyakan dari nasab inilah lahirnya pemerintah2 dunia zahir dan pemerintah2 dunia bathin. Dunia zahir bermaksud menjadi sultan2 dan raja2 pemerintah kerajaan dunia Islam diseluruh pelusuk dunia ini. Kemudian dialam bathin pula adalah bermula dari Sultan Wali Saidi Syeikh Mughyideen Abdul Khadir al Jailani ra yang juga merupakan darah keturunan baginda. Dialah pemerintah kerajaan bagi waliallah seluruhnya. Kemudian jatuh kepada kebanyakan wali2 Allah yg lain.

  Dalam nasab keluarga kesultanan sulu sebenar2 telah terputus kerana Sultan Kiram II tidak mempunyai anak dari bakanya sendiri. Semua yg ada adalah drp anak2 angkatnya sahaja. Begitulah kedudukan sebenarnya mengapa kesurtanan sulu itu telah "terpadam". Bukan manusia yg padamkan tetepi ia telah ditentukan Allah swt sendiri, maka ia terjadi sedemikian rupa.

  Berkenaan keluarga kesultanan sulu yg menjadi waliallah, atok sendiri kurang maklum kerana tiada satu waliallah yg akan mengaku apa2 berkenaan pekara ini dan kalau kita tanya pun dia akan mendiamkan diri saja. Mereka amat merahsiakan akan pekara ini sebanarnya...

  waallahua'lam

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. owh mcm tu......baru la cucu faham sekarang...jauhari br nk blaja tok...blm dpt knal lg....
   lepas sy bc bkenaan s.p. dan anak perempuannya puteri laut selatan tempoh hr sy pn cerita la kat isteri sy,lpas tu selalu dlm ht ad yg berbisik pilih antara Rasulullah atau s.p...slalu masa nk ambil wudhu,mandi dan kat tandas...ht berkeras berselawat atas nabi namun bisikan tu tetap x mahu mengalah...smp mcm tu skali ye tok s.p tu,sebut name je dh mcm panggil dia pula...alhamdulillah sekarang dh kurang...roh2 yg dipenjara iblis tu atok boleh tak diselamatkan?sy jd risau memikirkn ahli keluarga yg dh meninggal...entah mcm mane la roh2 mereka....juga roh2 muslim yg lain...bagaimana kita mendoakn mereka ini...slalunya sy mendoakan semoga Allah mengampunkn dosa2 mereka dan melepaskn mereka dr seksa kubur,api neraka...ad tambahan yg perlu ke atok?

   Delete
 20. Walaikum'salam cucu jauhari...

  Itu adalah perjalanan hidup mereka yg telah Allah tetapkan. Jadi kita kena redha atas apa yg telah ditetapkan Nya itu. Dahulu semasa mereka hidup, mereka langsung tak peduli bab agama, bab amalan dll. Mereka langsung tak faham akan tujuan "kenapa mereka dihidupkan". Mereka hanya hidup mengikut tujuan akal, keseronokan dunia dan nafsu sahaja. Tak peduli hukum halal haram. Sesetengahnya hingga syirik kepada Allah kerana menggunakan ilmu2 syaitan, khadam2 jin dll. Mereka hidup seolah2 mereka tak akan mati utk bertemu Penciptanya. Kumpul harta semahu2nya, kumpul bini seberapa banyak yg mampu, anak2 berpuluh2 beratus2 sampai tak kenal mana satu. Mereka kejar kuasa dan tanah, hingga sanggup jadikan manusia hamba2 abdi mereka atau ada juga yg dibunuh kerana tak ikut perintah. Mereka itu nama saja islam... tapi tak langsung hidup ikut cara islam, Jadi kepada cucu cicit mereka yg ada sekarang... apa yg dapat kamu buat ??? sedangkan kamu sendiri punya tanggungjawab kamu kepada Allah, tanggungjawab kamu kpd keluarga, tanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara.... yg rasanya belum pun sempat kamu buat ???

  Apa yg mampu dibuat hanyalah berdoa dan hadiahkan al-fatihah kpd mereka agar dosa2 mereka diampunkan Allah. Hanya ini saja yg mampu kamu buat... sebaleknya kamu kena utamakan diri kamu sendiri dahulu. Adakah kamu dah cukup kuat ??? adakah kamu dah kenal Tuhan ??? adakah sudah cukup amalan2 kamu utk bertemu Tuhan nanti ??? Tanggungjawab inilah yg wajib kamu fikirkan dahulu drp keluarga atau orang2 lain yg tak perlu kamu fikirkan itu. Faham tak ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 21. Assalamualaikum... Atok yang amat saya hormati.. Saya telah sekian lama memgikuti blog atok.. Sehinggalah saya mengambil talkin dengan badal ustaz yunus.. Seterusnya dengan tuan guru mad pada bulan ramadhan baru2 ini.. Saya melihat kembali perjalanan saya turun naik.. Bermula dengan budi suci sejati dengan pak cik jafri di perak.. Sehinggalah abjad... Saya amat menghargai apa yang saya alami.. Perjalanan saya.. Rasanya perjalanan mengenali allah nie mmg berliku.. Dan saya juga meminta agar allah membawa saya keperjalanan yang sepatutnya saya lalui.. Dan ia membawa akan erti kata kita berserah kepada allah.. Mmg mudah melafaz tapi sangat sukar untuk melakukannya.. Kerana akan hadir dia kepada kita.. Kekadang saya merasakan betapa kerdil dan takutnya bila dia ada.. Persoalan saya jika begitu.. Maka yang hadir itu siapa.. Jika dia hadir dapatkah kita membezakan yg mana benar dan yang salah... Saya helmi ibrahim atok... Saya amat berterima kasih sekiranya atok dapat menjawap dengan lebih terpeinci.. Inn sha allah.. Saya masih baru di dlam abjad.. Ingin juga meminta nasihat atok yang boleh jadi panduan dalam perjalanan saya..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam cucu helmi...

   Atok minta cucu tolong beri alamat email cucu kerana soalan cucu ini menjurus kepada penghususan secara peribadi. Sebaiknya pekara ini tidak boloeh dibincangkan dihadapan halayak ramai. Harap cucu faham maksud atok... ok

   atok zamany

   Delete
  2. pendita_bss@yahoo.com
   Nie email saya atuk

   Delete
  3. Salam cucu helmi...

   Atok dah email jawapan atok di add kamu itu... ada tak kamu dapat ???

   atok zamany

   Delete
 22. Budak baru masuk pondokJanuary 17, 2015 at 4:28 AM

  Assalamualaikum Atokku Zamany..

  Atok, firstly I'm thanking you personally for the elaborated explanations on "Penipuan Dan Penghambaan Wang Kepada Rakyat". My right brain was in joy as the result of getting overwhelmingly satisfied! I am a small boy with a big jigsaw puzzle, and you've hinted such a beautiful trick :))

  Hehehe...Lama benor rasanya saya tidak singgah ke mari. Apa kabar Atok Zamany? semoga selalu diberkati-Nya..

  Syukur hasil perkongsian melalui tulisan2 atuk dan para pembaca budiman, terubat jugak sedikit sebanyak persoalan yang semakin kuat timbul dalam diri saya. Entahlah mungkin timbul dek kerana air bah kot :))

  Alhamdulillah, mujur semuanya selamat walaupun pada satu ketika kawasan sekeliling berhampiran tempat saya sudah menjadi seperti pulau, anehnya di kawasan kecil sini air banjir tidak seteruk tahun2 yang lepas walaupun di kebanyakan tempat2 lain di negeri Cik Siti Wan Kembang, kejadian kali ini adalah merupakan antara yang terburuk pernah dicatatkan..wallahua'lam.

  Atok Zamany, sedikit pertanyaan daripada saya berkenaan perihal syurga.

  Baru2 ini semasa berziarah sekitar Sik, Kedah. Pertama kali saya dengar daripada seorang guru di sana bahawa kata beliau;

  "Dahulu saya kurang jelas berkenaan dengan syurga yang diduduki oleh nabi Allah Adam as bersama dengan siti Hawa yakni sebelum baginda dihasut oleh Iblis. Adakah syurga itu sama dengan syurga yang diceritakan di dalam al-Quran yang mempunyai 7 lapis itu?"

  "Setelah mentelaah kitab2 tafsir, ada riwayat yang mengatakan bahawa syurga yang didiami oleh nabi Adam itu sebenarnya terletak di atas sebuah gunung yang letaknya di antara langit dan bumi, bukannya sama seperti 'syurga kubra' yang dijanjikan kepada mereka2 yang beroleh rahmat dari Tuhan pada hari akhirat nanti".

  Begitulah lebih kurang seperti yang saya ingat kata2 beliau kerana saya tidak berkesempatan meminta pencerahan yang lebih jelas tempoh hari.. Jadi, minta Atok kita yang baik hati hurai dengan panjang lebar..terima kasih:))


  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cucu budak baru masuk pondok...

   Itu adalah beberapa pendapat2 lain dari beberapa ahli tafsir dan tak semistinya menjadi pegangan kerana keadaan sebenarnya hanya Allah dan Rasul saja yg tahu. Jadi apa yg perlu kita ikut hanyalah pegangan bahawa Nabi Adam as dan Isterinya berasal dari Syurga tempat Allah menciptakan mereka berdua. Didalam kedudukan kita kaum muslimin dan muslimat juga sebanarnya berasal dari tempat yg sama dialam Roh. Cuma kita telah lupa tempat asal kita itu.

   Waallahua'lam

   atok zamany

   Delete
 23. Budak baru masuk pondokJanuary 17, 2015 at 4:45 AM

  Salam Atok, tambah 1 lagi soalan boleh ye..tapi yg ini dah masuk bab laen kot..

  Macam mana keadaan seorang salik jika dibuat perbandingan dengan golongan majzub..

  Apakah salik dengan jalannya yang menjadi keutamaan atau majzub dengan jazbahnya?

  terima kasih :))

  ReplyDelete
 24. Walaikumsalam cu..

  Istilah2 yg kamu gunakan ini adalah digunakan didalam Tarikat Nasabandiah, ttetapi kami didalam abjad tidak menggunakan istilah2 itu.

  Tak apa atok jelaskan dari sudut kacamata Tarikat tersebut. Muirid yg baru masuk suluk didalam tarikat ini dipanggil salik. Mereka akan duduk bersuluk didalam perhatian ketat guru2 meraka dikala itu. Ini amat perlu kerana mereka belum betul2 kenal dan tahu selok belok perjalanan kerohanian. Manakala mereka yg telah mahir dan mempunyai makam dipanggil majsub dan jazbah itulah makamnya. Jadi kedua2 mereka itu hanya berbeza dari sebab makam masing2 tetapi mereka tetap murid bukan ??? jadi kenapa perlu dibeza2kan ???

  Didalam abjad ini tidak berlaku. Sedang semua murid samaada lama atau baru itu adalah sama. Yang membezakan mereka hanyalah atas kerajinan dan ketekunan serta ikhlas dan redha atas setiap amalan mereka kepada Allah. Rasanya ini lebih adil kan ???

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Budak baru masuk pondokJanuary 19, 2015 at 3:19 AM

   Salam Atok Zamany,

   Oh begitu.. Jadi benar seperti yang atok katakan itu. Fahamlah saya bahawa kalau dipandang dari segi hakikat, maka tiada perlu untuk kita membezakan antara keduanya yakni si salik dengan si majzub..kerana seorang salik yang berjalan pada jalanan suluknya dan andai kata diizinkan Allah maka akan berpeluang menjadi seorang salik yang majzub tatkala hatinya mengalami hal suasana jazbah yang jikalau menjadi tetap maka akan menjadi makam..Betulkan jikalau saya salah..

   Cumanya, mungkin berlaku sedikit kekeliruan apabila dipandang daripada segi bahasa dan penggunaan istilah2 tersebut. Salik daripada segi bahasa diterjemah sebagai "orang yang berjalan" manakala majzub pula diterjemah sebagai "orang yang ditarik"..

   Saya tertarik apabila terbaca perkongsian sorang sahabat mengenai kisah seperti yang dinukilkan oleh Imam Syeikh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab beliau “kasyful-hijab war-ron ‘an wajhi as’ilatil-jaani” ..

   Diriwayatkan sekelompok muslim daripada bangsa jin telah mendatangi beliau dan menanyakan sebanyak 80 soalan kesufian. satu daripadanya ialah:

   “yang manakah lebih sempurna diantara seorang salik yang berjalan menuju ALLAH SWT dengan melakukan amalan-amalan soleh melalui pimpinan tarbiyyah daripada syeikh murobbinya sedikit demi sedikit atau seorang majzub yang ditarik oleh ALLAH SWT menjadi AHLI HADHRAH NYA”?

   Memang kalau dilihat secara kasar berdasarkan soalan tersebut, seolah ada percanggahan antara 'salik' dengan 'majzub'. Tapi yang sebenarnya keduanya saling berkait rapat..

   kalau ada perbezaan pun cuma daripada segi istilah bahasa dan apabila diperincikan perkataan 'majzub' mengikut huraian para ulama tasauf dalam kitab2 mereka iaitu dengan memecahkan golongan majzub kepada 4 bahagi, dan setiap satunya berbeza daripada yang lain..

   sekadar ringkas apa yang telah diberi faham..betul kata atok kedua2 mereka itu hanya berbeza dari sebab makam masing2 tetapi mereka tetap sahaja murid..


   saya tertarik dengan kenyataan ini juga-

   Didalam abjad ini tidak berlaku. Sedang semua murid samaada lama atau baru itu adalah sama. Yang membezakan mereka hanyalah atas kerajinan dan ketekunan serta ikhlas dan redha atas setiap amalan mereka kepada Allah. Rasanya ini lebih adil kan ???

   Bagus kalau begitu..cuma saya belum lagi berpeluang untuk mengenali abjad dengan lebih dekat..Insyaallah nanti.

   Bagaimana pendapat Atok Zamany jikalau saya mengatakan bahawa kecenderungan saya sekarang adalah lebih kepada memondok dahulu? Atok masa zaman kecil2 dahulu pun sama jugak kan :)) cuma saya terlewat sedikit, umur 20-an baru terasa nak pergi..


   Apapun terima kasih Atok atas jawapan yang diberikan...

   Delete
  2. Atok dah mula sejak dari umur 9 tahun lagi sbb atok selalu dok dengar ceramah Datok atok yg juga sebagai kiyai Tarikat Nasabandiyah di kala itu. Tetapi atok tak pernah diberi belajar dgn nya atau dia tak pernah benarkan atok menjadi muridnya. Dia suruh atok cari sendiri ditempat lain hinggalah atok merantau seluruh nusantara mencari guru kemudian berakhir di abjad ini. Jika kamu baca atical atok ini dari mula terutama di bahagian komen2 ni... kamu akan jumpa sejarah atok.

   atok zamany

   Delete
 25. Assalamualaikum atok...

  Dengar khabar tuan guru syeikh Ahmad junaidin che din masuk hospital di perlis...sama2 kita berdoa semoga beliau cepat sembuh dan sihat,,beliau berada di Blok A,,,tingkat 4,,,katil 516.....SEMOGA BELIAU DI SEMBUHKAN SEPERTI SEDIA KALA...INSYA ALLAH Taala..

  org kabong....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Budak baru masuk pondokJanuary 19, 2015 at 3:26 AM

   amin...semoa beliau cepat sembuh..

   Delete
 26. Walaikumsalam org kabong...

  Tak sempat atok nak tulis dah ada yg tlg update news... ya memang benar. Tapi keadaannya dah stabil, insyaallah akan sihat dan keluar wad esok luas... amin

  atok zamany

  ReplyDelete
 27. Assalamualaikum atok...sy doakn Tuk Guru Ahmad cepat sembuh dan dapat meneruskn perjuangan....alhamdulillah sy dh bersyahadatai dgn ustaz azahan dan telah diberi penerangan serta sedang melatih dr dgn adab...in syaa Allah sy teruskn...terima kasih sebab menjodohkn sy dgn abjad...moga2 dipermudahkn semua...amin..

  ReplyDelete
 28. Salam Atok..

  Saya mahu tanya, jika kita tidak dapat bayar hutang duit, di akhirat nanti adakah kita perlu cari orang yg kita hutang dengan membayar amalan kita sebagai ganti?

  ReplyDelete
 29. Walaikumsalam cu anony 845pm..

  Ya... memang benar. Kamu akan diminta bayar dgn amalan kamu dan sekiranya amalan kamu habis, kamu akan dibebankan pula dgn dosa diri pemuatang itu hingga semuanya terbayar dgn jelas. Kan atok dah ceritakan bab ini dims2 yg telah lalu ?

  atok zamany

  ReplyDelete
 30. Terima kasih Atok..

  Saya mahu tanya lagi Atok, Apa sebab ramai Nabi diutuskan kepada bangsa yahudi Atok? Jika Atok tahu lah. Kalau tak tahu tak mengapa.. Bagi saya banyak lagi bangsa hebat seperti bangsa Rom. Mungkin Bangsa yahudi adalah yakjuk makjuk.

  -Anon 845pm-

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ya memang Allah telah memilih kaum yaudi sebagai sebaik2 kaum dan darinyalah lahir mejoriti Nabi2 dan Rasul2 seperti yg telah dinyatakan Nya didalam alQuran. Sebab sebenar mengapa Allah memilih mereka itu hanya Allah lah yg Mahamangatahui. Tetapi jika kita lihat kaum ini sememangnya pandai2 dan rajin2. Kebanyakan ahli bijak pandai lahir dari kaum ini. Dan oleh kerana mereka mengatahui bahawa Allah telah menaikkan darjat mereka itu lalu mereka juga dikenali diantara manusia yang sangat degil, kejam dan bongkak. Kaum inilah yg selalu "mencabar" akan keujudan, kekuasaan, dan kebesaran Allah. Jika kita baca sejarah seluruh Nabi2 dan Rasul2 itu, tiada yg tidak pernah dicabar oleh kaum ini untuk membuktikan mukjizat2 mereka sekaligus mencabar keujudan dan kekuasaan Allah. Setelah mereka berpuas hati lalu mereka (setengah darinya) beriman kepada Allah... tetapi ada (setengah darinya) pula yang membunuh Nabi2 dan Rasul2 itu. Namun tidak semua yg berjaya mereka bunuh contohnya Nabi Ibrahim as dan Nabi Musa as. walaupun berbagai helah dan komplot cuba membunuh mereka. Tetapi mereka ini bukannya yakjud dan makjud kerana bangsa yakjud dan makjud adalah kaum ciptaan Allah diakhir zaman nanti. Hanya kerana mungkin ada persamaan dari segi perangaI mereka yg kejam dan jahat agaknya... jadi sesetengah mengelar mereka sebagai yakjud dan makjud. Waallahua'lam...

   atok zamany

   Delete
 31. Assalam Atok..

  Atok pernah baca tak kisah seorang lelaki warak yg mempunyai pengikut tersendiri mungkin berlaku pada zaman khalifah.. Saya sudah lupa namanya. Kisah lelaki ini yg saya ingat dia akhirnya dihukum rejam sampai meninggal disebabkan menyebarkan ajaran salah. Lelaki ini ketika direjam, mengatakan kepada pengikutnya yg sedang menangis melihatnya begitu, "mereka yg merejam aku ini tidak bersalah kerana mereka tidak tahu apa2. Kamu yg bersalah kerana kamu sudah tahu aku lah al haq dan kamu patut rejam aku sampai mati". Jasad lelaki ini ketika mati mengeluarkan suara "Al- haq" sehingga orang ramai dan penguasa yg menghukum nya membakar jasadnya menjadi abu dan dibuang ke laut.. Tetapi bunyi suara Al haq masih tetap di dengar oleh mereka.

  Saya baca kisah ini dalam buku himpunan kisah2 islam. Saya tak tahu asal usul kisah ni.. Ada Atok pernah dengar kisah ini?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu...

   Mungkin yg kamu maksudkan itu adalah cerita berkenaan seorang sufi yg bernama Mansyur al Halaj atau nama sebenarnya Husyn Ibnu Mansur al Hallj kot ?. Kerana yg dihukum mati dengan kata2 "Ana al haq" hanyalah dia seorang. Kemudian selepas itu Syeikh Siti Jenar di Indonesia dengan kata2 "Akulah Tuhan seru seklian alam" yg juga mati dihukum pancung. Tetapi mereka bukan dihukum rejam sampai mati spt yg kamu ceritakan itu ???

   Yang mana satu yg kamu mahu atok ceritakan ??? Kalau kisah Syeikh Siti Jenar Indonesia pernah atok tulis kisahnya didalam komen2 atok di bab2 yg lalu. Kamu kena lihatlah di bab2 yg lalu itu ??? ok

   atok zamany

   Delete
 32. http://abjadmalaysia.blogspot.com/ ada pengumuman terbaru :(

  ReplyDelete
 33. Al fatihah buat Tuan Guru kami yg disayangi.Ustaz Hj Syeikh Ahmad Junaidin telah pergi mengadap Illahi pd 5.45pagi tadi.Jenazahnya dikebumikan selepas solat Jumaat.Segala ilmu yg diperturunkan, segala kata nasihat akan kami semat dihati dan sanubari.Kehilangan yg amat2 dirasai.Antara petikan tazkirah arwahyarham Guru hari Jumaat16hb Januari 2015 di Alor Merah, Sg Dua, Butterworth yg lepas ; Kematian itu adalah proses perpindahan alam.Alam barzakh menuju alam akhirat.Sehari di akhirat bersamaan 1000tahun di dunia. Pesan terakhir yg kami dengar drp guru; 1) Sentiasa berada dalam iman dan taat. 2) Sentiasa mengucap 2 kalimah syahadah tidak kira di mana jua kita berada dan apa jua kerja buat yg kita lakukan. 3) Ikut Al Quran, Hadis, sunnah Rasul dan kiyai dan 4)Carilah guru dalam menuntut ilmu.Tiada guru,azazil akan jadi guru kita. Semoga rohnya tenang, damai dan bahagia di taman syurga sana.Buat yg mengenali guru kami, sudilah kiranya menghadiah Al fatihah buat guru.Semoga bertemu kembali di Padang Masyhar sbg anak muridmu nanti.Insya Allah.Aamiin. -petikan fb Anna fazana(anak murid ABJAD)

  ReplyDelete
 34. ASALAMUALAIKUM KPD SEMUA ANAK2 MURID ABJAD DAN SELURUH PEMINAT BLOG ATOK SEMUA,,

  YA... SEPERTI YG TELAH DIUMUMKAN TADI BAHAWA TUAN GURU KAMI SAIDI SYEIKH AHMAD JUNAIDI BIN HJ CHE DIN TELAH KEMBALI KESISI ALLAH RABULALAMIN AKIBAT PENYAKIT YANG TELAH LAMA DIHADAPINYA. PADA SUATU KETIKA SELANG BEBERAPA HARI SETELAH BELIAU DIMASUKKAN KEHOSPITAL, DIA KELIHATAN SIHAT , TETAPI SUBUH PAGI INI KEADAANNYA KEMBALI SEMULA TIDAK STABIL DAN KEMUDIANNYA NAZAK, SETELAH ITU DIA MENGHEMBUSKAN NAFASNYA YG TERAKHIR PADA JAM 5.45 PAGI DIHOSPITAL TUANGKU FAUZIAH KANGAR PERLIS.

  ATOK TERASA TERSANGAT SEDIH KERANA TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN DIRI KERANA TUGAS2 ATOK YG SEDANG ATOK PIKUL SEKARANG. ATOK CUMA DIBERITAHU PAGI TADI OLEH RAKAN2 ABJAD YG MENALIPON ATOK. DARI KEJAUHAN ATOK PANJATKAN DOA DAN BELAS KASIHAN DARI ALLAH SWT AGAR ROHNYA DITEMPATKAN BERSAMA2 DGN SELURUH PARA MUTAQIN DAN MUQARABIN SERTA BERKUMPUL BERSAMA2 PARA WALIALLAH DIMAQAMNYA BERSERTA SYEIKH MUGHYIDEEN ABDUL KHADIR AL JAILANI DAN SELURUH PARA2 HAQKULMUBBIN DAN MAQDUDDIN....AMIN...AMIN YA RABALALAMIN... ALFATIHAH.

  ATOK ZAMANY

  ReplyDelete
 35. Assalamualaikum atok....setelah pemergian Tuk Guru Saidi Syeikh Ahmad Junaidin,apakah gantinya ada di dalam malaysia ni juga?adakah dalam kalangan ahli abjad juga?atau sesiapa yg berada di luar malaysia...cucu tahu terlalu awal untuk bertanya....cuma cucu sedih sgt x sempat bertemu tuk guru walaupun dh merancang untuk menerima talkin syahadah dengannya...dan risau x berpeluang lg untuk berjumpa sesiapa seumpama Tuk Guru Ahmad....(martabatnya di sisi Allah), untuk cucu berpaut dlm mencari Allah...

  cucu sedih

  ReplyDelete
 36. Salam cucu sedih...

  Saya pon sedih juga sebab baru saje ambil Talkin dari Badal tidak sempat dari Abuya...

  ReplyDelete
 37. Walaikumsalam cucu2 yg sedih...

  Tak mengapa, kpd yg belum ambil talqin shadatai pergilah jumpa dgn badal2 (wakil guru) yg telah dilantik yg berada di seluruh M'sia. Kpd yg dah ambil dhn badal2 abjad, nampaknya setakat itu saja rezeki kamu. Ini adalah kerana kamu tangguh2 kerja. Sepatutnya kamu kena bergerak pantas hari tu utk mencari peluang bertemu tuan guru dan mengambil talqin shadatai dari tangannya sendiri. Tapi walau bagaimana pun apa yg sedia ada itu kamu tetap amalkan dan terus menurus duduk tetap dijalan ini. Ibarat kata tuan guru dahulu "Kalau kita tak dapat masuk baris pertama pun tak mengapa asalkan kita berada didalam lingkungan dan kawasan masjid itu pun dah dikira juga". Jadi jangan bimbang.

  Berkenaan dgn pengganti tuan guru itu nampaknya rata2 mengatakan tak tahu kerana tiada siapa yg tuan guru pesan atau wasiat sbg penggantinya. Jadi kita semua masing2 pakat tunggulah. Tak tahu bila, mungkin 3 bulan atau 6 bulan atau setahun atau langsung tak ada sampai bangkitnya Imam Mahadi kelak. Waalahua'lam .. semua itu didalam ilmu Rasul Nya, Nabi Nya dan Sultan Wali sahaja sedangkan kita hanya anak murid yg patuh dan taat. Begitulah keadaan setakat ini...

  atok zamany

  ReplyDelete
 38. salam atok.....xde artikel baru ke lg?hehehe....skadar nk tahu....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cucu ady..

   Nampaknya belum sempat lagi nak bagi habis bab 27 ni... sabar ya

   Delete
 39. salam atok yg dikasihi....salam selepas selesai solat tu sebenarnya diberi pd siapa?

  ReplyDelete
  Replies

  1. kpd cucu yg nak tahu...

   Kita bagi salam pada malaikat Raqid dan Atid juga malaikat Kiraman dan Katibin. Mereka ni lah saksi kita solat waktu lima waktu sehari semalam dan apa juga bentuk amalan dan kerjabuat kamu semuanya disaksikan mereka... ok

   Delete
 40. Assalamualaikum atok..cucu ada 2 soalan yg tengah pikir sekrang..soalan cucu
  1-cucu sekarang ada beramal al quran dan amal istighfar..sebelum ni takde lagi ni baru buat setelah lama tinggal.jadi nyenyeh bila cucu beramal ni badan jadi letih lemah dan goyang dan ada jugak jadi berani.kalau sebab bacaan quran mungkin ada salah sikit tapi rasa tak banyak sebab cucu tahu jugak hukum2 dalam Quran walau tak banyak..kenapa ye tok?

  2-cucu seringkali mimpi yang mengganggu..tetapi yang pelik nya cucu seringkali mimpi main air banjir dan melawan arus banjir atau mengharungi banjir..banjir tu ada yang besar dan ada yang kecik paras lutut..kenapa ye tok?
  Terima kasih tok,Allah swt saja yang membalas jasa tok
  Hafizul

  ReplyDelete
 41. Walaikumsalam cucu hafizul...

  Soalan pertama tu disebabkan ada gangguan dari puak jin, samada ia disebabkan oleh jin saka keluarga atau disebabkan kamu tak berguru. Semua bentuk amalan kalau tak berguru akan diganggu oleh puak jin ini.

  Soalan kedua - Kalau mimpi air ni kira2 nak dapat rezeki, tapi kalau mengharung air pulak dah jadi lain. Ia mungkin kamu menongkah arah dlm muntut ilmu atau kamu dah langar arahan guru kamu, atau mungkin juga kamu belajar ilmu yg lain dari bidang kamu. Tapi kamu akan berjaya juga akhirnya walaupun agak sukar pada awalnya. Insyaallah.

  atok zamany

  ReplyDelete
 42. Salam Atok ,

  Bolehkah saya tahu tentang rasa ngilu di hujung jantung semasa solat ?

  ReplyDelete
 43. Walaikumsalam cu...

  Cucu mengalami gangguan semasa solat. Gangguan ini mungkin disebabkan saka keluarga atau pun gangguan semantara drp puak syaitan itu. Cucu kena jumpa pakar dlm bab ini untuk keluarkannya.

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. saya di kedah , boleh atok cadangkan sesiapa

   Delete
 44. Salam cu...

  Kalau dikedah boleh tel no ni KEDAH ( SG. PETANI )  013-4491183 dan tanya badal abjad disana. Inasyaallah mereka akan cuba tolong cucu... asalkan cucu nak berubah.

  atok zamany

  ReplyDelete
 45. Salam Atok ,

  Nak tanya Atok , apakah makna sebenar selawat , Allah "berselawat" ke atas muhammad ..

  ReplyDelete
 46. Walaikumsalam cu...

  Maksud sebenar selawat ialah diambil dari perkataan solat yang bermaksud doa atau pujian. Kemudian nas yg bersangkutan dgn perkataan "Allah berselawat kepada nabi Muhammad" itu bermaksud Allah memuji-muji akan nabi Muhammad dihadapan para Malaikat. Kemudian disambut pula dgn puji-pujian para malaikat semua kepada Nabi Muhammad saw. Itulah maksud dari surah al-Ahzab ayat 56 itu.
  Waallahua'lam...

  atok zamany

  ReplyDelete
 47. Salam Atok ,

  Maaf tanya pekara ni, Atok boleh ke komen hal Altantunya ..

  ReplyDelete
 48. Walaikumsalam cu..

  Berkenaan dgn kes budak mongolia ni... atok kira kita kena percaya apa yg dah diputuskan dimakamah, sebab pekara sebenar akan pekara itu telah diperkatakan dgn panjang lebar dan terperinci sekali didalam makamah. Masaalahnya masyarakat diluar masih lagi tidak mahu percaya akan siasiatan pihak polis. Masyarakat tetap percaya cerita yg bukan2 dan diada2 kan oleh orang2 yg tak ada kena mengena dgn kes ataupun yg telah "dibayar" oleh pihak tertentu utk memburuk2kan org tertentu. Tiada fakta dah hujah ini dibentangkan didalam makamah (apa yg mereka dakwa itu). Kenapa terjadi demikian ???

  Sebab hasutan dan dengki hianat manusia2 ini terhadap org2 tertentu yg sentiasa tidak berpuas hati akan fakta sebenar kes. Mereka tetap cuba memutar belit fakta dan dakwaan diluar makamah sedangkan makamah telah menjatuhkan hukuman yg benar2 mengikut hukum. Jadi apa gunanya jika atok nak memberi seberang komen dlm kes ini ??? Masyarakat sendiri yg tidak boleh menerima dan membuka hati mereka utk mempercayai kebenaran. Jadi lebih baik atok memisahkan diri dari "dosa2' kering itu.

  atok zamany

  ReplyDelete
 49. Salam Atok Zamany,

  Saya ada terdengar yang seeloknya makan hanya 2 kali sehari , daging seminggu hanya 2 kali . Boleh Atok bagi pandangan tentang hal ini ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu...

   Ya... memang benar. Ia spt amalan sunah Nabi. Tapi kalau tak larat sbb kerja buruh yg berat dan dibawah terek matahari, kena makan banyak termasuk sarapan pagi yg baik. Kalau anak muda apa nak risau... makanlah kerana kamu nak membesar. Saranan kurangkan makanan ni pada kebiasaannya kpd org tua, tambah2 yg dah banyak penyakit spt 3 serangkai, atau 2 serangkai tu. Kenalah kurangkan makan terutama nasi dan daging lembu (merah). Jaga kesihatan kerana nak beribadah banyak, ia sunah Nabi.

   atok zamany

   Delete
 50. Salam Atok,

  Saya agak tertarik hal jantung , qalbu , bashirah. Boleh Atok beri penerangan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu...

   Jantung tu adalah organ jasmani yg terlekat pd badan kita. Manakala kalbu pula adalah bentuk rohani didalam jantung tu. Didalam kalbu pula terletaknya 'sir' yg tersangat rahsia kepada tubuh badan, sebab ia tersorok dan tak nampak dgn mata kasa walaupun menggunakan kanta pembesar beribu kali ganda. Pasa 'sir' inilah terletaknya 'pandangan bashirah'. Ia adalah pandangan paling tepat dan jitu dgn dihadirkan sekali "hakulyakin" berserta dgnnya (tampa ragu). Yang inilah yg menyampai kehadrat Allah dikala solat lima waktu dan semua bentuk amalan kepadanya dgn ikhlas dar redha. Jangan silap... ini bukannya Allah... kerana ia juga bersifat baharu dan juga 'dijadikan oleh Nya" (makhluk). Allah sangat jauh dari ini. Ramai yg tersilap langkah apabila telah "menyampai" ketempat pandangan bashirah itu dia dah mengaku tuhan, dan mulalah merapu cakap yg bukan2. Dimakam ini juga ada ujian yg Allah jadikan. Maka hati2 kalian, sebab musuh kamu yg paling nyata sangat cemburu dan akan memperdaya kamu juga ditahap ini. Maka kamu kenalah selalu berlindung dgn Allah, berserta Allah dan bersama Allah setiap masa... barulah kamu selamat. Ini sebabnya kena ada guru zahir yg faham hal ehwal bathin kamu spt dalam abjad, yg sentiasa membimbing kamu setiap saat dan waktu. ok..

   atok zamany

   Delete
 51. Salam tok,
  Camne nak dapatkan pandangan bashirah tu..dengan ilmu atau ada amalan tertentu?

  ReplyDelete
 52. Walaikumsalam cu...

  Ya... kamu semistinya mempunyai ilmu2 khusus dlm bidang ini dan benar2 faham akan semua bentuk ilmu itu dgn tajam. Kemudian ianya diamalkan pula dan istiqamah disitu dgn sabar dan redha. Pandangan bashirah ini adalah anugrah dari Allah bukannya kamu yg dapatkannya. Maka terpulang kepada Nya lah bila dan bagaimana kamu mendapatkannya. Kemudian disini juga ada redha dan ikhlas dari guru2 yg mengajar kamu. Merekalah yg menjadi "Introducer" dan juga yg beri "recomendation" bagi kamu utk "mencapai" maqam ini. Tampa ini agak sukar kamu utk "diterima" oleh Nya. Terutama tampa campurtangan Rasulullah saw. Maka itulah sebabnya kenapa atok selalu kata bahawa "belajar kena ada wasilah dan rabitah" kpd baginda, nabi2, wali2 dan guru2. Kerana ini saja jalan yg ada utk menuju kepada Allah. Selainnya tu entah kemana2lah menyempang siur jalan mereka tampa ada panduan yg pasti dan tepat.

  atok zamany

  ReplyDelete
 53. Salam Atok .. Saya ingin bertanya . Apakah yang dimaksudkan dengan Zat Allah?

  ReplyDelete
 54. Walaikumsalam cu..

  Maksud Zat ialah Jisim dan Jirim. Kita langsung tidak dapat mengkaji hingga keperingkat Zat Allah kerana otak kita yg kecil ini tidak akan mampu menyampai kefahaman rahsia Allah yg sangat besar itu. Jika didalam keilmuan Tauhid, kita boleh mempelajari bab Asma' Allah, A'faal Allah dan Sifat Allah. Tetapi tidak sampai kepada Zat Wazibal Ujud itu... mingkin hanya mengatahui nama ilmu Allah itu tetapi tidak dapat kita kajinya. Kepada mereka yg mengatakan bahawa "Zat Allah menyatu dgn Nur Muhammad dan Nur Muhammad bersatu dgn rohnya" dengan kata lain bahawa dia telah menyamakan Zat Tuhan dgn dirinya atau berada didalam dirinya.... maka kenyataan ini sangat2 menyesatkan kerana "Allah tidak pernah malah tidak mungkin bersatu dan bersekutu dgn makhluk". Bahkan Dia tetap mutlaq dan hakiki berbanding didalam semua bentuk benda yg berjisim. Mahasuci Allah dari perasangka yang buruk daripada hambanya yang tidak pernah akan faham sepenuhnya walau ditambah air lautan kepada 7 bahagian lagi untuk dijadikan tinta bagi menulis ilmuNya yg sangat luas dan tak terhingga itu.

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih Atok atas jawapan yang diberikan..

   Delete
 55. Salam Atok,
  Mohon panduan/pandangan Atok.
  Sebagai ahli baru dlm abjad,nk mula dr mn tok?

  ReplyDelete
 56. Sakam cu Azmadi,

  Jawapan telah atok beri dlm email cucu. Sila semak...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 57. Assalam Atok..

  Saya masih belum membuat talqin lagi..
  adakah amalan saya selama ini tidak di ambil kira..mohon pencerahan atok..

  Cu Manjoi..

  ReplyDelete
 58. Walaikumsalam cu manjoi..

  Ya... memang benar !. Jika kita tidak mengambil talqin shadatai dari pewaris keilmuan atau guru-guru yang mempunyai pertalian ilmu yang menyampai kepada Rasulullah, maka semua amalan kita dikira batal. Dan apabila diakhirat kelak sewaktu Allah membuat perhitungan hisab pada amalan, maka ternyata ianya hanya kosong dan hampa. Atok pernah tanya soalan ini kepada Tuan Guru Syeikh, dia kata "Jika sekiranya amalan kita seberat bumi atau ditambah 3 kali ganda sekalipun... ia tetap kosong dan hampa". Maka kita wajib mencari dan mengambil talqin shadatai ini sewaktu didunia lagi kerana ianya juga merupakan rukun dalam islam. Islam tidak diwarisi dengan keturunan atau belajar dari guru yang tiada wasilah dan rabitah, dari tangan ke tangan yang menyampai ketangan Rasulullah saw sendiri. Jika terputus saja sanad keilmuan dan perguruan itu... maka terputus jugalah shadat yg kita ada. Maka kamu segera pergi mengambil talqin shadatai dari badal guru abjad yg berada diseluruh M'sia, walaupun Tuan Guru Syeikh Ahmad Junaidi telah tiada. Dan jika ditakdirkan ada penganti Tuan Guru Syeikh... maka kita ramai2 kena mengambil talqin shadatai darinya pula. Insyaallah..

  atok zamany

  ReplyDelete
 59. Salam Atok...Bolehkah orang kafir menggunakan atau menyebut kalimah seperti Allah,Astaqfirullah, Alhamdulillah dan sebagaiinya...kadang-kadang kawan saya ketika berbual dan bercakap dia sebut kalimah-kalimah tersebut..macamana hukumnya pula?

  ReplyDelete
 60. Walaikumsalam cu...

  Kalimah2 suci orang2 islam kalau disebut oleh org2 kafir tak mendatangkan apa2 feadah. Tapi kalau kita yg sebut ia diberi ganjaran pahala.... Itu bezanya. Itulah sebabnya mengapa kita disarankan berzikir, bertahmid, tahlil dan berdoa, kerana ia akan membawa jiwa dan raga kita dekat pada Allah.

  Didalam isu penggunaan kalimah Allah yg kecoh sedikit masa lalu... ia berbeza. Apa yg pihak majlis agama islam negeri2 dan persekutuan berserta kerajaan bimbangkan ialah orang2 kristian ni telah cuba mengalih pandangan umat islam di M'sia seolah2 Tuhan mereka sama seperti Tuhan umat Islam. Pada hakikatnya umat Islam di sini pula amat kurang pengatahuan dan mudah dipisongkan akidah mereka. Oleh itu, kesempatan inilah mereka cuba gunakan untuk memurtadkan seberapa ramai umat islam yg boleh dan masuk agama mereka. Ini dipandang kerajaan adalah satu ancaman yg besar pada agana dan negara. itulah sebabnya kerajaan bertindak campur tangan dalam isu kalimah Allah. Isu ini telah dianggap selesai tetapi mereka tetap juga tidak menghiraukan amaran kerajaan itu dan masih lagi sebuk dok mengedarkan baibel bahasa melayu yg menggunakan kalimah Allah itu. Inilah fitnah akhir zaman yg perlu umat islam hadapi dan kita misti kuat iman mengatasi masaalah ini.

  Bagi hukum syariat... orang kafir tidak boleh dihukumkan dibawah hukum syariat kerana mereka bukan Islam. Dalam isu hukum syariat atau hudud... orang islam saja yg akan dihukum dibawah eknekment ini. Orang islam juga tidak boleh menolak hukum hudud kerana ia adalah hukum Allah. Menolak hukum hudud adalah berdosa besar kerana dianggap telah melanggar hukum al-Quran yg disuruh Allah melaksanakannya. Jadi umat islam jangan sembarang2 mengolok-olokkan hukum hudud... silap2 tercabut shadat kamu dan tak semena2 kamu jadi kafir kerananya. Jangan main2 dgn hukum Allah.. Kerajaan Kelantan boleh saja melaksanakannya dan menghukum sesiapa juga dari rakyatnya yg melanggar undang2 syariat. Ini pernah dilakukan oleh kerajaan Rasulullah di Madinah dahulu, tetapi mereka tidak melakukannya utk orang kafir di Kelantan. Hanya orang islam saja... kata mereka.

  Jadi dalam kontek kawan kamu itu... dia tidak berdosa kerana dia kafir. Hukum kafir itu sendiri lebih besar dari hukum2 yg lain yang dilakukannya. Jadi Allah akan menghukum dia kerana dia kafir bukan kerana menyebut kalimah2 suci dalam islam itu. Kamu faham tak ??? apa yg disebutnya hanya perkataan biasa macam dia menyebut lain2 perkataan juga. Jadi... kamu biarkan saja, cuma kita berharap satu hari nanti Allah buka hatinya menerima Islam sebagai pegangan hidupnya...amin.

  atok zamany

  ReplyDelete
 61. Alhamdulillah, Saya baca jawapan berulang-ulang kali baru faham Tok...Terima Kasih Tok..

  ReplyDelete
 62. Assalamualaikum Atok...

  Semoga atok dan seluruh keluarga atok sentiasa di dalam rahmat dan redha Allah. Sudah sekian lama saya mengikuti blog atok dan banyak manfaat yang telah saya perolehi. Terima kasih atok kerana sudi meluangkan masa menulis dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan. Seminggu sebelum Tuan Guru Syeikh Ahmad Junaidi meninggal dunia , saya bersama isteri dan ibu mertua berpeluang berjumpa dgn Tuan Guru dan mengambil talqin shadatai drpd Tuan Guru. Tuan Guru ada berpesan supaya kami membaca Surah Al-Ikhlas sebanyak 100 000 kali. Saya ingin meminta nasihat Atok utk istiqomah dgn amalan tersebut kerana saya begitu banyak alasan yang diri saya sendiri berikan. Mohon Atok email kepada saya ... faiezumar@gmail.com . Terima kasih Atok...

  ReplyDelete
 63. Walaikumsalam cucu faiez umar...

  Walaikumsalam... Atok dah jawab soalan kamu dlm email itu, Sila tengok

  atok zamany

  ReplyDelete