Friday, June 30, 2017

SIRAH - KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 34

Post 50


FASAL C - FITNAH AKHIR ZAMAN & TANDA KIAMAT.
                                   
BAB 211: DAJJAL, YA’JUD, MA’JUD DAN NABI ISA
                 IBNU MARYAM as.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Imran bin Hashim bahawa Rasulullah bersabda, “Barang siapa mendengar Dajjal sebaliknya ia menjauhinya, Demi Allah, seseorang yang mendatanginya akan mengira bahawa ia adalah orang mukmin, lalu ia akan mengikut keraguan-keraguan yang dibawanya, atau mengikuti kegelapan-kegelapan yang kerannya ia dibangkitkan”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Said Al Khudri bahawa Rasulullah saw bersabda, “Waktu Dajjal keluar, ada orang mukmin menuju kearahnya. Ia disambut oleh pegawai-pegawai Dajjal yang bersenjatakan pedang. Mereka bertanya, ‘Kamu mahu kemana?’. Ia menjawab, ‘Aku mahu menemui orang yang keluar itu’. Mereka bertanya, ‘Adakah kamu beriman dengan tuhan kami? Ia menjawab, ‘Tidak ada persamaan sedikit jua pun dengan Tuhan kami’. Mereka berkata, ‘Bunuh saja dia?’. Sebahagian dari mereka berkata, ‘Bukankah tuhan kamu telah melarang kamu membunuh sesiapa juga pun dalam membelanya?’. Maka mereka mambawanya kepada Dajjal.

Ketika orang mukmin itu melihatnya, ia berkata, ‘Wahai manusia, inilah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah !. Maka Dajjal memerintahkan agar lelaki itu dibelenggu. Katanya, ‘Tangkap dan pecahkan kepalanya !’. Akhirnya, punggung dan perutnya dipukul. Setelah itu Dajjal bertanya, ‘Adakah kamu beriman kepadaku?’. Lelaki itu menjawab, ‘Kamu adalah almasih yang pendusta’. Maka diperintahkan agar dia digergaji ditengah-tengah kepalanya (dibelah) hingga kedua kakinya terpisah. Lalu Dajjal berjalan diantara kedua bahagian tubuh itu seraya berkata, ‘Berdirilah !’. Setelah lelaki itu berdiri tegak, Dajjal bertanya lagi, ‘Adakah kamu beriman kepadaku’. Lelaki itu menjawab, ‘Aku jadi semakin mengenal siapa dirimu’. Kemudian ia berkata lagi, ‘Wahai manusia, sesungguhnya ia tidak akan membuat pekara ini terhadap seorang pun sesudah aku’. Dajjal lalu menangkapnya untuk disembelih. Ia meletakkan tembaga dibatang tengkorok lelaki itu, tetapi tidak sanggup menyembelihnya. Dajjal memegang kedua tangan dan kakinya lalu melemparkannya. Mereka gembira melihat Dajjal melemparkannya kedalam neraka. Padahal ia dilemparkan ke Syurga. Ini adalah manusia yang paling hebat kesaksiannya disisi Tuhan seru seklian alam”.

Berkata Abu Ishak as Sabi’i, “Ada yang mengatakan bahawa lelaki tersebut adalah Nabi Allah Khidir as”. Waallahua’lam…
Disebutkan didalam sebuah riwayat, “Dajjal datang, tetapi ia diharamkan memasuki jalan bukit di Madinah. Maka ia hanya sampai disebidang tanah tidak terurus dekat Madinah. Kemudian pada hari itu ada seorang lelaki iaitu sebaik-baik manusia atau termasuk manusia terbaik, keluar menemuinya lalu berkata, ‘Aku bersaksi bahawa engkau adalah Dajjal yang telah diberitakan Rasulullah kepada kami’. Dajjjal berkata,’Bagaimana pendapat kamu jika aku membunuh orang ini dan menghidupkannya kembali?’. Mereka menjawab, ‘Tidak’. Dajjal pun membunuhnya lalu menghidupkannya lagi. Pada waktu dihidupkan lelaki itu berkata, ‘Demi Allah, aku sekarang jadi semakin mengenal siapa dirimu sebenarnya’. Dajjal berusaha membunuhnya lagi namun tidak mampu”.

Diriwayatkan oleh Bukhari bersumber dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, “Setiap negeri pasti akan diinjak (dipijak) oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Dan setiap jalan yang ada dikaki gunung Madinah dijaga oleh Malaikat yang berbaris. Dajjal turun ditanah berair yang menyebabkan terjadinya gempa sebanyak tiga kali dan setiap orang kafir dan orang munafik keluar menyambutnya”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Nawwas bin Sam’an bahawa ia berkata, “Satu pagi Rasulullah bercerita tentang Dajjal. Kadang kala Baginda memperlahankan suaranya dan terkadang Baginda meningikan suaranya, sehingga kami menyangka Dajjal ada dikebun kurma. Ketika kami mendatangkannya, Baginda mengatahui keadaan kami lalu Baginda bertanya, “Kenapa kamu ni?”. Kami menjawab, “Wahai Rasulullah, dikau bercerita berkenaan Dajjal dengan suara sekejap rendah dan sekejap tinggi, sehingga kami menyangka Dajjal berada dikebun Kurma,’. Baginda bersabda, ‘Bukan kepada Dajjal yang aku kuatirkan, kamu semua yang aku kuatirkan. Kalau dia keluar dan aku masih berada ditengah-tengah kamu, akulah yang akan berdebat dengannya untuk melindungi kamu semua. Tetapi jika ia keluar dan aku sudah tidak lagi bersama kamu semua, maka setiap orang berdebat untuk menolong dirinya sendiri. Allah adalah penggantiku untuk setiap orang mukmin. Dajjal adalah seorang pemuda berambut kriting, matanya tersembul keluar, menurutku seperti Abdul Uzza bin Qathan. Oleh itu siapa pun diantara kamu yang bertemu dengannya, hendaklah membacakan permulaan surah al-Kahfi (10 ayat diawal surah). Sesungguhnya dia keluar dari jalan Syria dan Iraq, kemudian merosak kanan dan kirinya. Wahai hamba-hamba Allah, tetaplah setia berpegang pada agama Allah”.

Kami berkata, “Wahai Rasulullah, berapa lama dia akan tinggal dibumi?”. Baginda bersabda, “Empat puluh hari. Yang pertama seperti setahun, sehari lagi seperti sebulan, sehari lagi seperti seminggu dan sisa-sisa harinya seperti hari-harimu ”. Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, adakah satu yang seperti setahun tadi cukup bagi kami untuk menunaikan solat sehari?.” Baginda bersabda, “Tidak, buatlah kiraan untuk waktu solat”. Kami bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah kepantasan masa dibumi”. Baginda bersabda, “Seperti hujan yang ditiup angin. Setiap kali ia mendatangi sesuatu kamu untuk mengajak mereka, mereka beriman kepadanya dan mahu memenuhi ajakkannya. Setelah itu dia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, langit pun menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Pada waktu petang, ternakkan mereka pulang dengan kantong susu yang panjang, susu yang berisi dan perut yang menggelayut”.

“Kemudian Dajjal mendatangi kamu lain dan mengajak mereka sesat, mereka menolak ajakkannya, maka ia pun meninggalkan mereka. Pada keesokkan harinya mereka mengalami kelaparan. Tiada suatu harta pun yang ada pada mereka. Ketika melalui satu bangunan runtuh, Dajjal berkata kepada runtuhan itu, ‘Keluarkan harta simpananmu’. Maka simpanan tadi mengikut bagaikan kawanan lebah”.

“Setelah itu ia memanggil seorang pemuda (Imam Mahdi) lalu dipukulnya dengan pedang dan dipotongnya menjadi dua bahagian yang jarak (terpisah) diantara keduanya kira-kira satu lemparan, lantas dipanggilnya. Pemuda itu (hidup kembali) mengadap sambil tertawa dan wajahnya bersinar. Ketika ia didalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah utuskan Nabi Isa al Masih putra Maryam. Ia turun dimenara putih, sebelah timur Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup za’faran dan meletakkan tangannya pada sayap dua Malaikat. Setiap kali ia menundukkan kepalanya, air akan menitis. Setiap kali mengangkatkan kepalanya, meluncurlah air tadi bagaikan mutiara. Orang kafir yang tercium bau nafas Nabi Isa as pasti mati. Sedangkan nafasnya dapat mencapai sejauh pandangan matanya”.

“Kemudian Nabi Isa as mencari Dajjal dan menemukannya di Bab Luth (satu daerah dekat Baitul Maqadis) lalu membunuhnya. Setelah itu Nabi Isa as didatangi kaum yang telah dipelihara Allah dari kejahatan Dajjal. Nabi Isa as mengusap (menyentuh) wajah mereka lalu menceritakan kedudukan mereka di Syurga. Ketika Nabi Isa as didalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah menurunkan Wahyu (Kepada Nabi Isa as): “Sesungguhnya Aku telah mengeluarkan hamba-hamba Ku. Tidak ada seorang pun yang dapat membunuhnya. Kerana itu jaga dan kumpulkan hamba-hamba Ku digunung Thur Sinar”.

“Kemudian Allah melepaskan Ya’jud dan Ma’jud yang dengan pantas turun dari gunung. Ketika yang dihadapan diantara mereka sampai ke Tasek Thabariyah, mereka meminum apa yang ada disitu. Manakala yang terakir diantara mereka berkata, ‘Sesungguhnya ditempat ini pernah ada air”. Nabi Isa as dan sahabat-sahabatnya (termasuklah al Mahdi) dikepong sehingga kepala seekor lembu salah seorang dari mereka lebih baik dari seratus dinar (lebih bernilai) bagi kamu pada hari itu. Kemudian Nabi Isa as dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah perkenankan doa mereka dan mengirim ulat ketengkuk-tengkuk mereka (Ya’jud dan Ma’jud) sehingga mereka mati semuanya”. 

“Setelah itu Nabi Isa as dan sahabat-sahabat turun kebumi (dari gunung Thur Sinar). Mereka tidak menemukan sejengkal pun tanah dimuka bumi kecuali telah dipenuhi lemak-lemak Ya’jud dan Ma’jud yang berbau busuk. Seterusnya Nabi Isa as dan sahabat-sahabatnya berdoa kehadrat Allah SWT, maka Allah hantarkan burung seperti unta (ibarat burung Hiring pemakan bangkai) yang membawa (bangkai) Ya’jud dan Ma’jud dan melemparkannya ditempat yang diperintah Allah. Kemudian Allah menghantar hujan (sangat lebat) yang tidak dapat dihalang oleh rumah dari tanah mahu pun dari bulu. Hujan ini mencuci bumi sehingga menjadi bersih seperti kaca, lalu difirmankan kepada Bumi, ‘Tumbuhkanlah buah-buahmu dan kembalikan berkahmu’”.

“Maka pada hari itu serombongan manusia memakan buah delima dan berteduh dengan kelopaknya. Air susu pun diberikan sehingga susu seekor unta yang hampir beranak cukup untuk sekumpulan manusia, susu seekor lembu cukup untuk untuk satu kabilah, susu seekor kambing cukup untuk satu keluarga. Ketika kamu didalam demikian, Allah menghantar udara beraroma sangat harum yang berhembus melalui bawah ketiak mereka dan mencabut nyawa setiap orang Mukminin dan Mukminat. Sehingga yang tinggal dimuka bumi ini hanyalah orang-orang kafir yang suka melakukan persetubuhan beramai-ramai dan secara terbuka (bersetubuh dihalayak atau sex party tampa rasa malu), maka pada masa mereka inilah kiamat terjadi”.

Didalam riwayat yang lain ditambahkan, “…kemudian mereka berjalan, Setibanya digunung Khamar, iaitu gunung Baitul Maqadis mereka berkata, ‘Sungguh kami telah membunuh semua yang berada dibumi. Mari kita bunuh semua yang berada dilangit’. Lalu mereka membidikkan anak panah mereka kearah langit, tetapi anak panah itu segera dikembalikan oleh Allah dengan berlumuran darah”.

Hadis itu juga diriwayatkan oleh atz Tirmidzi dengan penambahan, “…Lalu mereka berjalan. Sehingga ketika sampai digunung Baitul Maqadis, mereka berkata, ‘Sungguh kami telah membunuh semua makhluk dibumi, seterusnya mari kita bunuh makhluk yang berada dilangit. Lalu mereka lemparkan anak panah kelangit. Kemudian Allah mengambalikan anak-anak panah mereka dengan lumuran darah. Nabi Isa as dan Sahabat-sahabatnya dikepong… dan seterusnya. {kata-kata, ‘dan melemparkan -bangkai Ya’jud dan Ma’juj- ketempat yang dikehendaki Allah’}, didalam riwayat ini menjadi, ‘lalu membawa mereka dan melemparkan mereka ketebing’. ‘Orang-orang muslim menyalakan api dengan anak panah dan busarnya selama tujuh tahun, dan Allah menurunkan hujan kepada mereka…’”.

------------------------------------------------------------------------------
BERHENTI SEBENTAR UNTUK MENGATAHUI BERKENAAN YA’JUD DAN MA’JUD

Ulang siar dari blog: http://dede432.blogspot.my. (edit)

 

Sejarah dan Asal Usul Kaum Ya'jud dan Ma'jud:


Diantara alamat atau tanda besar akan ciri-ciri datangnya hari kiamat adalah keluarnya suatu kaum yang bernama Ya'jud dan Ma'jud berdasarkan Al-Quran mereka adalah kaum penghancur dan perosak muka bumi, kaum ini terkenal sejak dari dahulu menurut para sejarawan serta peneliti tengah menemukan bukti akan tempat tembok bahwa kaum itu memang telah ada sejak zaman dahulu kala dan akan dikeluarkan oleh Allah SWT pada akhir zaman kelak. Berikut ini adalah artikel singkat mengenai kaum Ya'jud dan Ma'jud tersebut:


Kaum Ya'jud dan Ma'jud dalam sebuah hadist dari Saiditina Zainab Binti Jash isteri Baginda  Rasulullah Saw, berkata, "Nabi Muhammad Saw, bangun dari tidurnya dengan wajah kemerahan, kemudian bersabda : "Tiada Tuhan selain Allah, celakalah bag kaum Arab dari kejahatan yang telah dekat pada hari Kiamat (iaitu) telah terbukanya penutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini!" Baginda melingkarkan (isyarat) jarinya.  (Dalam riwayat lain tangannya membentuk isyarat 70 atau 90), Aku bertanya : Ya Rasulalloh, apakah kita akan dihancurkan walaupun ada orang-orang yang solih? Baginda menjawab : "Ya, Jika banyak kekufuran." (HR.Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim).

Allah SWT berfirman : "Mereka berkata:"Wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud membuat bincana di muka bumi, sebab itu mahukah engkau kami beri upah, supaya engkau perbuat dinding antara kami dengan mereka? (QS.Al-Kahfi ayat 94).
Firman Allah lagi didalam surah al Ambiya ayat 96 dan 97;
 "Sehingga, apabila dibukakan (dinding) Ya'jud dan Ma'jud, sedang mereka bersegera (turun) dari seluruh tempat yang tinggi”.
“Dan telah hampir janji yang benar (kiamat), tiba-tiba pemandangan orang-orang kafir, terbeliak. (Mereka berkata) : Ya.. celakalah kami, sungguh kami kelalaian tentang ini, bahkan kami orang aniaya”.

Asal Usul Ya'jud dan Ma'jud
Berdasarkan pendapat yang paling rojah (kuat), kata Ya'jud dan Ma'jud menurut bahasa arab adalah merupakan isim 'ajam dan laqab (julukan). Para ulama sepakat, bahwa Ya’jud dan Ma'jud termasuk spesies manusia. Hanya, para ulama berbeza pendapat dalam menentukan siapa dan asal-usul nenek moyangnya. Ada yang menyebutkan dari tulang sulbi Adam as dan Hawa atau dari Adam as saja. Ada pula yang menyebut dari sulbi Nabi Nuh As, dari keturunan Syis’ at-Turk menurut hadist Ibnu Katsir, Sebagaimana dijelaskan didalam Tarikh, Nabi Nuh as mempunyai tiga orang anak, iaitu Syam, Ham dan Syis’ at-Turk.
Ada lagi yang menyebut keturunan dari Yafist bin Nuh. Menurut al-Maraghi, Yajud dan Majud berasal dari satu ayah iaitu Turk. Ya'jud adalah At-Tatar dan Ma’jud adalah Al-Maghul (Mongol), namun keterangan ini tidak kuat.

Mereka tinggal di Asia Timur dan menguasai dari Tibet, China sampai Turkkistan Barat dan Tamujin. Mereka dikenal sebagai Gengis Khan (Berarti Raja Dunia) pada abad ke-7H di Asia Tengah dan menakluk, China timur, Ditakluk oleh Quthbuddin bin Armilan dari Raja Khuwarizmi yang diteruskan oleh anaknya Aqthay. "Batu" anak saudaranya menukar namanya dengan negara Rusia tahun 723M, dan menghancurkan Babilon dan Hongaria. Kemudian digantikan Jaluk dan dijajah oleh Romawi dengan menggantikan anak saudaranya Manju, diganti saudara-saudaranya Kilay yang menaklukkan China. Saudaranya Hulako menundukan negara Islam dan menjatuhkan Baghdad pada masa Daulah Abbasiyyah ketika dipimpin Khalifah al-Mu'thasim Billah pertengahan abad ke-7H (656 M).
Ya'jud dan Ma'jud adalah kaum yang ramai keturunannya:
Menurut mitos yang tersebar, kaum Ya'jud dan Ma'jud ini adalah kaum dimana mereka tidak akan mati sebelum melihat seribu anak lelakinya membawa senjata. Mereka taat kepada peraturan masyarakat, adab dan pemimpinnya. Ada yang menyebutkan bahwa fizikal mereka sangat tinggi sehingga beberapa meter dan ada yang sangat pendek sampai beberapa centimeter. Telinga mereka itu panjang tetapi hal ini tiada fakta. Didalam surah  Al-Kahfi ayat 94, Ya'jud dan Ma'jud adalah kaum yang kasar dan biadab. Jika mereka melalui sesebuah kampung, mereka memusnakkan semua yang menghalang dan merosak atau bila perlu membunuh penduduk. Oleh sebab itu, ketika Dzulkarnain datang, mereka minta dibuatkan benteng (tembok) agar mereka tidak dapat menembus dan mengusik ketenangan rakyatnya..

Siapa Raja Dzulkarnain:
Menurut versi Barat, Dzulkarnain adalah Iskandar bin Philips Al-Maqduny Al-Yunany (orang Mecedonia, Yunani). Ia berkuasa selama 330 tahun. Membangun Iskandariyah dan murid Aristoteles. Memerangi Persia dan menikahi puterinya atau mereka memanggilnya dengan panggilan “Alexzender the Grate”. Mengadakan ekspansi menakluk dari India hingga ke Mesir.
Menurut Asy-Syaukani, pendapat ini sukar untuk diterima, karena pekara itu mengisyaratkan bahwa Ia seorang kafir dan ahli Pholosufi. Sedangkan Allah berfirman didalam al-Quran surah al Kahfi ayat 83 dan 84, mafhumnya;
“Mereka bertanya kepada engkau (Muhammad) dari hal Zul’karnain. Katakanlah, nanti aku bacakan kepadamu riwayatnya” (Al Kahfi 83)
"Sesungguhnya telah Kami berikan kekuasaan kepadanya dimuka bumi dan telah Kami berikan kepadanya sebab-sebab tiap-tiap sesuatu (yang dapat menyampaikan maksudnya)" (Al-Kahfi 84)
Menurut Sejarawan muslim, Dzulkarnain adalah julukan nama bagi Abu Karb Al-Himyari atau Abu Bakar bin Ifraiqisy dari Daulah Al-Jumairiyahh (115 SM-552 SM).
Kerajaannya disebut At' Tababi'ah. Julukkan nama Dzulkarnain (Pemilik dua tanduk), karena kekuasaannya yang sangat luas, bermula dari hujung tanduk matahari disebelah  barat hingga ke timur. Menurut Ibnu Abbas, “Ia adalah seorang Raja yang soleh” dan juga yang menyebutnya sebagai seorang Nabi Allah. Dzulqarnain seorang pengembara dan ketika sampai diantara dua gunung antara Armenia dan Azzarbaijan, diatas permintaan penduduk negeri itu, Dzulkarnain membuat sebuah benteng (tembok tembaga). Para Arkeolog menemukan benteng tersebut pada awal abad ke -15 M, di belakang Jeihun dalam ekspedisi Balkhan dan disebut sebagai "Babul Hadid" (Pintu besi) di dekat Tarmidz. Timurleng pernah melewatinya, juga Syah Rukh dan ilmuwan German Slade Verger. Arkeolog Spanyol Klapigeo pada Tahun 1403M, pernah diutus Raja Qisytalah di Andalus ke sana dan bertamu dengan Timurleng. "Babul Hadid" adalah jalan penghubung antara Samarqindi dan India. Wallahu a'lam.

SAMBUNGAN RENCANA HADIS SETERUSNYA;

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Ali bin Muhammad, dari Abdulrahman al Muharabi, dari Ismail bin Rafi’, dari Abu Umar asy Syaibani Zar’ah, dari Abu Umamah al Bahili bahawa ia berkata, “Rasulullah bersabda (berucap) ditengah-tengah kami. Sebahagian besar isi kandungannya adalah cerita berkenaan Dajjal yang kami ceritakan dan kami peringatkan. Antara lain Baginda bersabda, “Semenjak Allah menciptakan Adam, tidak ada fitnah diatas muka bumi ini lebih besar daripada finah Dajjal. Sesungguhnya setiap Nabi yang diutus Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung pasti memperingatkan umat mereka tentang bahaya Dajjal. Aku adalah Nabi terakhir dan kamu semua adalah umat terakhir. Nanti pasti Dajjal akan keluar. Jika ia keluar dan aku berada ditengah-tengah kamu semua, maka aku akan membela setiap kamu Muslimin dan jika ia keluar sepeninggalan ku nanti, maka masing-masing diantara kamu harus membela dirinya sendiri. Tetapi Allah adalah penggantiku yang akan membela setiap umat muslim”.

“Dajjal akan keluar dari jalan antara Syria dan Iraq dan ia akan membuat kerosakan dikiri kanan jalan yang dilaluinya. Wahai hamba-hamba Allah, wahai manusia, tetaplah kamu setia pada Islam. Sesungguhnya aku akan menyebutkan kepada kamu cirri-ciri Dajjal yang belum pernah disebutkan oleh seorang Nabi pun sebelum ku. Dajjal akan muncul dan berkata, ‘Aku adalah nabi Allah’. Pada hal tidak ada seorang nabi pun sesudah ku. Setelah memuji-muji diri sendiri ia berkata, ‘Aku adalah tuhan kamu’. Pada hal sampai mati pun kamu tidak akan dapat melihat Tuhan kamu. Mata sebelah Dajjal buta, sedangkan Tuhan kamu tidak buta. Pada sepasang mata Dajjal ada tertulis perkataan ‘kafir’ yang boleh dibaca oleh orang kafir mahupun orang Muslim, yang boleh menulis mahupun yang tidak pandai menulis”.

“Diantara fitnah Dajjal ialah ia membawa syurga dan neraka. Siapa yang diuji dengan nerakanya hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dan membaca permulaan ayat dari surah al Kahfi (10 ayat awal), nescaya ia akan merasakan nerakanya Dajjal itu sejuk sehingga ia selamat, separti yang dialami oleh Nabi Ibrahin as. Diantara fitnah Dajjal yang lain ialah, ia bertanya kepada seorang kampong, ‘Bagaimana pendapatmu jika aku hidupkan kembali arwah ayah dan ibumu, adakah kamu mahu bersaksi bahawa aku ini tuhan kamu’?. Orang kampong menjawab, ‘Mahu!’. Syaitan (pengikut Dajjal) lalu menampakkan diri menjelma menjadi arwah Ibu dan ayahnya lalu berkata, ‘Wahai anakku, ikutilah dia kerana dia adalah tuhanmu’.

“Antara fitnah Dajjal yang lain ialah, ia menguasai seseorang untuk dibunuhnya. Setalah mengergaji tubuh orang itu menjadi dua bahagian, lalu ia berkata, ‘Lihat salah satu hambaku yang telah mati ini. Sekarang setelah aku hidupkan ia kembali, ia mengaku mempunyai Tuhan yang lain selain aku’. Setelah dihidupkan kembali oleh Allah, ia disoal oleh Dajjal yang jahat, ‘Siapa tuhanmu?’. Orang itu menjawab, ‘Tuhanku ialah Allah dan kamu adalah musuh Allah. Kamu itu Dajjal. Demi Allah, sekarang ini aku semakin mengenal siapa dirimu’”.

Diriwayatkan oleh Abu Hasan ath Thanafasi, dari al Muharabi, dari Abdullah ibnu Walid al Washafi, dari Athiyah, dari Abu Said al Khudri bahawa Rasulullah bersabda, “Orang itu adalah salah seorang umatku yang memiliki darjat yang paling tinggi di Syurga”. Berkata Abu Said, “Setahu aku orang itu ialah Umar Ibnu Khathab”. Lalu ia pun pergi.

Kata al Muharabi, ‘Kemudian mari kita kembali pada kisah selanjutnya hadis Abu Rafi’. Ia berkata, ‘Diantara fitnah Dajjal, ia menyuruh hujan dan hujan pun turun. Ia juga memerintah bumi dan bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Diantara fitnah Dajjal ialah,  ketika melalui sebuah kampong maka pendudunya yang membenarkannya. Ia memerintah langit untuk hujan, lalu langit pun menurunkan hujan. Ia memerintah bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bumi pun menurutkannya, sehingga binatang-binatang ternakkan mereka yang pulang kekandangnya pada hari itu dalam keadaan gemuk, besar, perutnya kenyang dan air susunya banyak’.

‘Seluruh penjuru bumi ini dipijak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Ia tidak boleh memasuki kedua negeri ini kerana setiap jalannya dijaga oleh Malaikat yang membawa pedang terhunus. Dajjal lalu singgah disebuah bukit kecil bertanah merah, tandus dan berpasir. Terjadi tiga kali gempabumi di Madinah yang mengoncang penduduknya. Orang-orang munafik baik lelaki mahupun wanita semua keluar menuju kebukit itu. Akibatnya, Madinah bebas dari orang-orang jahat, ibarat tempat bara api yang bersih dari kotoran atau karat besi. Hari itu dipanggil sebagai hari Pembersihan’.   

‘Ummul Syarik binti Abu Askar bertanya, ‘Wahai Rasulullah, dimana orang-orang Arab pada waktu itu?’. Baginda bersabda, ‘Mereka hanya sedikit. Sebahagian besar mereka berada di Baitul Maqadis, mengikut pemimpin mereka seorang lelaki yang soleh (Imam Mahadi). Ketika ia diminta untuk menjadi Imam solat Subuh, tiba-tiba Isa bin Maryam turun. Imam itu mundur kebelakang dan mempersilakan agar Isa untuk menjadi Imam solat itu. Tetapi, Isa menolak dan mempersilakan dia untuk maju kehadapan untuk menjadi Imam’.

‘Selesai solat, Isa meminta dibukakan pintu. Ketika pintu dibuka, dihadapan ada Dajjal bersama-sama tujuh puluh ribu orang Yahudi yang semuanya membawa pedang dan memakai jubah berwarna hujau. Apabila terlihat saja Isa, Dajjal mulai hancur (cair) seperti garam terkena air mutlak. Ia sempat lari tongang langang. Isa berkata, ‘Sesungguhnya aku punya satu pukulan yang tidak dapat kamu hindarinya’. Isa berjaya menangkap (mengepong) Dajjal dipintu Ludd sebelah timur. Setelah terkena pukulan dari Isa itu, Dajjal pun mati’.

‘Allah mengusir orang-orang Yahudi (dari bumi Palestain) hingga porak peranda. Batu, pokok, dinding dan binatang ternak yang dijadikan mereka tempat persembunyaian orang-orang Yahudi, dijadikan Allah semuanya boleh berkata-kata dan menunjukkan dimana mereka berada, kecuali al Ghardad (pohon Cheri) kerana ia adalah pohon Yahudi. Mereka berkata, ‘Wahai hamba Allah yang muslim, ada orang Yahudi disini, bunuh saja mereka!’.

‘Sesungguhnya waktunya ada empat puluh tahun, setahun pertama seperti enam bulan, setahun kedua seperti sebulan, yang sebulan lagi seperti seminggu dan hari-hari seterusnya seperti bunga api (terlalu pantas). Pada pagi hari salah seorang dari kamu yang berada dipintu Madinah, namun belum sempat memasuknya hari sudah pun petang (ibarat satu jam saja)’. Seorang Sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami mengerjakan solat pada hari-hari yang sesingkat itu?’. Baginda bersabda, ‘Kamu kira-kira sendiri saja, seperti kamu mengira pada hari yang panjang’.

Rasulullah bersabda, “Ditengah-tengah umatku, Isa akan menjadi seorang hakim dan Imam yang adil. Ia menghancurkan lambang salib (yang disembah oleh semua kaum kristian), membunuh babi (menghilangkan semua babi atas muka bumi yang diharamkan Allah serta membunuh orang yang memakannya), tidak mengenakan pajak (tebus kepala) kepada orang kafir dan tidak membebankan (mewajibkan) sedekah atau zakat (cukai) kerana banyaknya harta. Pada waktu itu tidak ada kambing atau unta yang dijalankan (ditongangi atau mengangkat bebanan). Tidak ada rasa permusuhan, iri hati dan dengki hianat. Tidak ada racun. Seorang kanak-kanak lelaki yang memasukkan tangannya kedalam sarang ular sama sekali tidak merbahaya. Seorang kanak-kanak perampuan yang mendokong seekor singa tidak akan digigit. Seekor serigala yang berada ditengah sekumpulan kambing, seperti seekor anjing yang menjaganya”.

“Bumi benar-benar dipenuhi oleh kedamaian, seperti bekas yang dipenuhi air. Semua orang bersama-sama menyembah Allah. Perang berhenti. Kerajaan orang Quraisy dirampas. Bumi seperti sebuah piring besar yang diperbuat dari perak dan sangat subur. Satu tandan anggur boleh mengayangkan satu kumpulan manusia. Sebutir delima cukup dimakan oleh beberapa orang sehingga kenyang. Harga seekor lembu sangat murah sekali dan harga seekor kuda hanya beberapa dirham saja”.

Seorang Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, kenapa harga kuda sangat murah?”. Baginda bersabda, “Kerana binatang itu tidak lagi digunakan untuk berperang”. Ia bertanya lagi, “Kenapa harga seekor lembu juga sangat murah?”. Rasulullah bersabda, “Kerana binatang itu tidak lagi digunakan untuk membajak ladang. Sebelum Dajjal keluar, selama tiga tahun manusia menjalani masa-masa yang sukar (sangat perit). Mereka dilanda bincana kemarau dan kebuluran. Pada tahun pertama, Allah memerintahkan langit agar menahan sepertiga hujannya dan memerintahkan bumi agar menahan sepertiga tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit agar menahan duspertiga hujannya dan memerintahkan bumi agar menahan duspertiga tumbuh-tumbuhannya. Dan pada tahun ketiga Allah hujan langsung tidak turun walau setitis pun dan juga tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh. Semua binatang yang berkuku dan bertaring mati, kecuali yang dikehendaki Allah”. Lalu Baginda ditanya, “Bagaimana manusia boleh hidup didalam keadaan seperti itu?”. Baginda bersabda, “Dengan membaca tahlil, takbir, tasbih dan tahmid dan yang demikian itu berjalan pada mereka seperti jalannya makanan”.                                   

Berkata Ibnu Majah, “Aku pernah mendengar Abdulrahman al Muharabi mengatakan, “Sebaik saja hadis ini disampaikan kepada seorang guru untuk diajarkan kepada anak-anak muridnya dalam majlis-majlis pembelajaran”.

Disebutkan didalam riwayat Ahmad dari Asma’ bint Yazid al Anshariyah bahawa ia berkata “… para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, dikau bercerita berkenaan Dajjal, demi Allah salah seorang dari kami sedang membuat adonan. Namun sebelum ia menjadi roti tiba-tiba ia merasa takut kalau terkena fitnah (Dajjal). Dikau juga mengatakan berkenaan makanan-makanan yang dikau sungguhkan kepadanya”. Rasulullah bersabda, “Pada waktu itu seorang mukmin akan merasa cukup seperti halnya Malaikat”. Mereka semua berkata, “Itu kerana sememangnya Malaikat tidak perlu makan dan minum serta hanya menyucikan Allah”. Rasulullah bersabda, “Pada waktu itu makanan orang mukmin adalah bacaan tasbih”.

Diriwayatkan oleh Abdulrahman, dari Mu’ammar, dari Qatadah, dari Syaht bin Hausyab, dari Asma’ binti Yazid al Anshariyah bahawa ia berkata, “Rasulullah berada dirumahku. Baginda bercerita menyentuh berkenaan Dajjal, Baginda bersabda, ‘Sesungguhnya sebelum kiamat ada terdapat waktu kritikal selama tiga tahun. Pada tahun pertama langit menahan sepertiga hujannya dan bumi juga menahan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, langit menahan hujannya dua pertiga dan bumi juga menahan tumbuhannya dua pertiga. Pada tahun ketiga, pasti langit menahan seluruh hujannya dan bumi juga menahan seluruh tumbuhannya, sehingga semua binatang berkuku dan binatang yang bertaring binasa”.

“Sesungguhnya fitnah paling dahsyat yang terjadi ialah ketika Dajjal mendatangi seorang kampong dan bertanya, “Bagaimana pendapatmu jika aku hidupkan kembali unta mu, adakah kamu mahu percaya bahawa aku ini tuhan mu?”. Orang kampong itu menjawab, “Ya.. Syaitan selalu menjelma menjadi unta yang sangat bagus dan gemuk”. Seterusnya Dajjal menemui seseorang yang telah kematian kakak dan ayahnya lalu bertanya, ‘Bagaimana menurutmu seandainya aku hidupkan semula kakak dan ayahmu, apakah kamu mahu percaya bahawa aku ini tuhan mu?’. Orang itu menjawab, ‘Ya… Syaitan selalu menjelma menjadi kakak dan ayahnya’. Kemudian Rasulullah keluar beberapa ketika untuk suatu keperluan (meninggalkan mereka semua sekejap). Semantara semua para Sahabat merasa gelisah dan bingung mendengar apa yang telah diceritakan Nabi itu. Aku (Asma’) mengambil tempat didepan pintu. Kemudian Baginda datang semula dan bertanya kepadaku, ‘Apa kamu juga sedang bingung wahai Asma’?’. Aku menjawab, ‘Cerita tentang Dajjal itu benar-benar hampir membuat jantung kami gugur’. Baginda bersabda, ‘Ketika nanti Dajjal keluar dan aku masih ada bersama ditengah-tengah kamu semua, maka akulah yang akan berhadapan dengannya. Tetapi andai kata aku telah tiada, maka Allah sajalah sebagai penggantiku menolong setiap orang-orang yang beriman’. Kemudian aku (Asma’) pula bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sedang membuat adonan, namun sebelum menjadi roti tiba-tiba kami merasa takut. Bagaimanalah nasib orang-orang mukmin pada waktu itu?’. Baginda bersabda, ‘Seperti halnya para Malaikat yang ada dilangit, mereka pun merasa cukup dengan membaca kalimah yang mengagungkan dan mensucikan Allah’”.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Isa bin Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Ia akan menghapuskan semua lambang salib (fitnah orang kafir terbesar keatas Nabi Isa as), membunuh babi (binatang yang diharamkan Allah memakannya dan membunuh orang-orang yang memakannya), tidak mengenakan pajak (cukai kepala) kepada orang-orang kafir, membiarkan pemerah susu unta dan tidak membebankan mereka, melenyapkan rasa marah sesame manusia, juga rasa iri hati dan hasad dengki. Harta benda datang melimpah ruah Kepada manusia sehingga tiada siapa pun yang hendak menerima sedekah”.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Bagaimanakah nanti nasib kamu semua ketika Isa bin Maryam turun ditengah-tengah kamu semua?”. Didalam riwayat yang lain menyebut, “…ia lalu menunjuk seorang Imam dari kalangan kamu (Imam Mahdi)”. Ibnu Abu Dzi’bu bertanya, “Kamu tahu apa yang diperintahkan Nab Isa kepada kamu?”. Abu Hurairah sebaleknya bertanya, “Kamu mahu memberitahu kepada ku?”. Ia berkata, “Ia menyuruh kamu untuk menjadikan al Quran dan as Sunah (hadis) sebagai pedoman”. Ini menunjukkan bahawa Nabi Isa juga membawa syariat yang sama iaitu syariat Ahlus Sunah Wal Jemaah (sebagai umat Nabi Muhammad saw, umat akhir zaman).

Diriwayatkan oleh Abdulrahman dan Ibnu Haibban, dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, “Demi Allah yang jiwaku berada didalam gengamanNya, sesungguhnya Isa bin Maryam akan muncul dari Rauha’ untuk menunaikan ibadah haji atau umrah atau kedua-duanya sekali”. Diriwayatkan oleh al Hakim atz Tirmidzi bahawa Rasulullah bersabda, “Al masih putra Maryam akan mendapatkan beberapa orang dari umatku seperti kamu atau mungkin yang lebih baik daripada kamu (wara’)”. Baginda mengulangi sabda ini sebanyak tiga kali. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Barjan didalam kitabnya bertajuk ‘al irsyad’.

Diriwayatkan oleh ad Dailami dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Isa Ibnu Maryam akan turun kepada lapan ratus orang lelaki (mukmini) dan empat ratus wanita (mukminat) yang pada masa itu merupakan orang-orang pilihan (waliallah) dimuka bumi dan mereka seperti orang-orang soleh masa lalu”. Diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dari al Mayanisyi alias Abu Hafsh, dari Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah bersabda, “Isa ibnu Maryam akan turun, lalu menikah dan dikurniakan seorang anak, (maksudnya ia benar-benar menurut sunah Nabi Muhammad saw) setelah tinggal dibumi selama empat puluh lima tahun, ia wafat dan dimakamkan bersamaku. Aku dan Isa akan bangkit dari kuburan yang sama diantara Abu Bakar dan Umar”.

Diceritakan, setelah membunuh Dajjal, Isa Ibnu Maryam as menikahi seorang wanita Arab, Ia dikurniakan seorang puteri dan kemudian baginda wafat. Setelah hidup selama dua tahun baginda pun wafat. Demikian yang diperkatakan oleh Abu Laits as Samarqandi. Tetapi fakta ini ditentang oleh Ka’ab kerana menurutnya Isa al Masih dikurniakan dua orang putera, sebagaimana yang akan diperjelaskan nanti, insyaallah.

Disebutkan didalam hadis riwayat Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, “Setelah turun kebumi selama empat puluh tahun, Isa ibnu Maryam meninggal dunia dan jenazahnya disolatkan serta dikebumikan oleh kaum Muslimin”. Demikian yang dikemukakan oleh Abu Daud ath Thayalisi didalam kitabnya bertajuk ‘Musnad Abi Daud ath Thayalisi’ yang mendapat riwayat dari Hisyam, dari Qatadah, dari Abdulrahman bin Adam dan dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Para Nabi adalah saudara dalam keluarga. Ibu mereka berlainan, tetapi bapa mereka sama (darah keturunan yg sama). Dan aku adalah manusia yang paling berhak keatas Isa Ibnu Maryam, kerana diantara aku dan dia, tidak ada seorang Nabi pun. Jika kamu melihat Isa, maka kenalilah bahawa ia adalah seorang lelaki yang tingginya sederhana, berkulit putih kemerahan, berpakaian kuning muda, rambutnya seakan-akan bertitisan air walaupun belum pernah basah dan berwajah ceria”.

“Sesungguhnya ia akan membunuh babi dan menghancurkan tanda salib. Harta akan datang melimpah sehingga pada zaman itu semua agama lenyap kecuali Islam, dan pada waktu itu Allah membinasakan al masih Dajjal yang buta sebelah matanya dan pendusta. Pada waktu itu bumi aman sehingga singa digembala bersama unta, harimau bersama lembu, serigala bersama kambing dan anak-anak pula bebas bermain-main dengan ular. Sebahagian mereka tidak merbahayakan sebahagian yang lain. Isa tinggal dibumi selama empat puluh tahun. Kemudian ia meninggal dunia dan jenazahnya disoaltkan serta dikebumikan oleh kaum Muslimin”. Dalam satu riwayat menyebut Isa ibnu Maryam tinggal dibumi selama dua puluh empat tahun.

Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, “…kemudian setelah manusia hidup selama tujuh tahun tampa ada permusuhan diantara dua orang sekalipun, Allah lalu mengirim angin yang sangat dingin dari arah Syria…”. Hadis riwayat Muslim ini selengkapnya telah pun diketengahkan sebelum ini. Ini menunjukkan bahawa Isa ibnu Maryam tinggal dibumi selama tujuh tahun.

Tetapi Ka’ab al Ahbar mengatakan, “Sesungguhnya Isa Ibnu Maryam tinggal dibumi selama empat puluh tahun. Selama itu ia membawa banyak kebajikan. Rezeki yang diberkahti, sebutir anggur boleh memberi kenyang sekumpulan manusia. Setangkai anggur boleh dimakan oleh banyak orang. Buah epal juga melimpah ruah hingga tidak kuat dibawa oleh seekor unta yang mengangkatnya. Bahkan, seseorang yang masih hidup (yang lalu ditepi kubur) ia berkata kepada orang yang telah meninggal dunia, “Hiduplah semula, Kamu lihat berkah yang dikurniakan Allah”.

“Isa ibnu Maryam bernikah dengan seorang wanita keluarga  si fulan (tidak dinyatakan). Ia dianugrahkan dua orang putera. Seorang diberi nama Muhammad dan seorang lagi diberi nama Musa. Bersama Isa ibnu Maryam, manusia yang hidup pada zaman itu benar-benar sejahtera dan pekara ini berlaku selama empat puluh tahun. Seterusnya Allah mencabut Roh Nabi Isa, kemudian jenazahnya dimakamkan disebelah makam Nabi Muhammad saw. Tidak lama kemudian orang-orang terbaik umat ini menyusul (seorang demi seorang meninggal dunia). Sehingga baki yang tinggal hanyalah orang-orang kafir yang kemudiannya bermerajalela ditengah-tengah kaum mukminin yang jumlahnya hanya tinggal sedikit”.

“Dan inilah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah (dalam hadis riwayat Muslim), “Islam itu bermula dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing juga”. Ada yang mengatakan bahawa jenazah Isa ibnu Maryam dimakamkan di Palestine tempat permakaman nabi-nabi”.


FAKTA 1:

Semantara, ada juga yang mengatakan bahwa dengan turunnya Nabi Isa ibnu Maryam, seperti tidak ada lagi beban kewajiban syariat. Ia adalah seorang rasul kepada manusia diwaktu itu. Namun dia tidak lagi membawa misi ‘amal makruf nahi mungkar’. Pendapat ini sebenarnya keliru kerana berdasarkan sebuah hadis riwayat Abu Hurairah yang telah dinyatakan diatas tadi, dan juga berdasarkan firman Allah didalam surah al Ahzab ayat 40, mafhumnya: “Dia adalah Rasul dan penutup Nabi-nabi” dan berdasarkan sabda Nabi saw, “Tidak ada seorang nabi pun sesudah aku”, dan “Aku adalah yang terakhir”, maksudnya yang mengakhiri para Nabi semua.

Maka, tidak bolehlah beranggapan bahawa Isa ibnu Maryam yang turun dikala itu sebagai seorang Nabi atau Rasul yang membawa syariat baru yang bukannya syariat Nabi Muhammad saw. Tambah lagi Isa Ibnu Maryam yang turun diwaktu itu adalah menjadi umat Nabi Muhammad saw, seperti yang pernah Baginda katakana kepada Umar (dalam hadis riwayat Ahmad), “Seandainya Musa dihidupkan kembali, ia tidak punya pilihan lain selain menjadi salah seorang umatku”.

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Jabir bin Abdullah bahawa ia pernah mendengar Nabi saw bersabda, “Akan ada diantara umatku segolongan orang yang berperang membela kebenaran sampai kiamat kelak. Lalu turunlah Isa bin Maryam. Ketika pemimpinan mereka (Imam Mahdi) berkata kepada Isa, ‘Silalah menjadi Imam solat kami’. Isa menjawab, ‘Tidak, sesungguhnya sebahagian dari kamu adalah Imam atau pemimpin untuk sebahagian yang lain kerana kemuliaan yang diberi Allah kepada umat ini”.

Isa ibnu Maryam turun untuk mengukuhkan dakwaan bahawa syariat Nabi Muhammad saw ini merupakan penutup yang sempurna (peripurna), dan Nabi Muhammad saw adalah seorang Rasul terakhir. Isa turun sebagai hakim yang adil. Selaku seorang hakim pada waktu itu ia dalah juga penguasa bagi kamu Muslimin. Tidak ada lagi Imam, hakim dan Mufti ketika Allah telah mengangkat ilmu dari bumi dan ditengah-tengah manusia. Sebab itulah Isa diturunkan.

Sebelum ia diturunkan oleh Allah dari langit, ia sudah diberi pengatahuan berkenaan syariat ini yang diperlukannya untuk menghukum diantara manusia disamping yang akan diamalkannya sendiri. Pada waktu itu orang-orang beriman bergabung dengannya dan menjadikannya sebagai seorang hakim bagi mereka. Kerana tiada seorang pun yang layak memikul tanggungjawab yang mulia itu. Walau bagaimana sekalipun tanggungjawab itu mesti dipikul dan tidak boleh dibiarkan kosong. Lagi pun keutuhan dunia ini tergantung kepada dengan adanya beban syariat sampai disuatu waktu apabila tiada lagi yang menyebut-nyebut Allah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, Insyaallah.


FAKTA 2:

Apakah hikmah disebalik turunnya Isa Ibnu Maryam pada waktu itu dan bukannya pada waktu yang lain?. Jawapannya ada tiga sebab:

Pertama:

Kemungkinan besar kerana keinginan orang-orang Yahudi yang hendak membunuhnya (sejak dahulu lagi). Cerita berkenaan mereka dan Nabi Isa as telah pun dijelaskan Allah secara jelas didalam al Quran. Mereka (orang –orang Yahudi) selalu cuba meyakinkan manusia bahawa mereka telah pun membunuh Nabi Isa diatas salib. Mereka menuduhnya sebagai ahli sihir dan tuduhan-tuduhan yang keji lainnya (terutama kepada Ibunya), sedangkan disisi Allah dia adalah makhluk Nya yang suci berseh. Atas tuduhan-tuduhan itulah Allah timpakan kekejian didalam kehidupan mereka, dahulu, sekarang dan hinggalah hari kiamat kelak.  Ini berlarutan sehingga Allah memuliakan Islam dan mengibarkan bendera kemenangan Nya. Dimana pun diatas muka bumi ini mereka tidak berhak memiliki kekuasaan mahupun kekuatan sama sekali. Negara yang mereka tegakkan dengan paksaan dan merampas tanah kaum lain itu juga pasti akan musnah juga akhirnya. Kemudian mereka akan kembali semula menjadi satu bangsa yang keji dan merempat menjadi pelarian dimana-mana.
Ketika Dajjal iaitu ahli sihir paling hebat sekali didunia itu muncul, mereka lalu berbaiah dengannya dan mengaku bahawa mereka menjadi ahli pasukan tenteranya. Mereka sentiasa berharap untuk membalas dendam pada kaum muslimin (kerana Allah memuliakan Islam dan Yahudi tidak lagi menjadi kamu yang mulia). Ketika pekara itu terjadi (fitnah kepada Isa), Allah memperlihatkan kepada orang-orang munafik itu (Yahudi dan Kristian) seolah-olah Isa masih hidup. Allah lalu menolong Isa Ibnu Maryam (dengan mengangkatnya kelangit) dari mereka semua yang mengakui bahwa Isa anak tuhan (orang-orang Kristian yang disesatkan oleh Yahudi). Dan pada hari ini (waktu Isa diturunkan semula), orang-orang Yahudi dan Kristian (orang yang percaya Isa itu tuhan) dibuat lari lintang pukang kerana Isa ibnu Maryam sebaliknya berpihak kepada orang-orang Islam mukmin yang memburu mereka dan membunuh mereka.  Oleh itu semua fitnah Yahudi dan keyakinan Kristian hancur musnah semuanya. Mereka adalah golongan yang kalah dan rugi didunia dan akhirat.

Pada waktu itu mereka tiada tempat untuk bersembunyai atau untuk menyelamatkan diri. Ketika salah seorang dari mereka cuba bersembunyi disebalek sebatang pokok besar atau sebalek batu atau sebalek dinding, mereka berkata-kata, “Wahai RohulAllah, disini ada orang Yahudi bersembunyi disebalekku”. Sebahagian terselamat dan sebahagian berjaya dibunuhnya. Demikianlah pula yang berlaku kepada orang-orang kafir dan orang-orang Kristian penyembah salib-salib, mereka semua habis dibunuhnya hingga tiada seorang pun yang dibiar hidup termasuklah babi dan orang-orang yang memakannya. Yang tinggal hanyalah orang-orang Islam. Maksud ‘memusnahkan salib-salib’ juga bermaksud membunuh orang-orang penyembah salib-salib iaitu kaum Kristian. Begiyu juga maksud membunuh semua babi bermaksud membunuh semua manusia yang memakannya dan babi-babi itu semuanya,

Kedua:

Alasan yang kedua mungkin kerana ajalnya sudah dekat maka Allah turunkan dia kebumi. Bukan untuk membunuh Dajjal saja tetapi Isa Ibnu Maryam adalah juga manusia biasa yang tercipta dari tanah (seumpama kita juga) tidak boleh wafat dilangit. Tetapi ia juga wajib menurut fitrah dan SunnahtulAllah untuk wafat dibumi seperti firman Allah didalam surah Tahaa ayat 55 mafhumnya;

“Kami ciptakan kamu dari bumi (tanah) dan Kami kembalikan (kuburkan) kamu kedalamnya dan akan Kami keluarkan kamu dari dalamnya (dari tanah itu) sekali lagi (pada hari kebangkitan)”.

Oleh kerana itu Allah menurunkan Isa Ibnu Maryam kebumi dan akan dikuburkan disini. Orang yang dekat dengannya akan menyaksikan (melihat) manakala yang jauh darinya hanya akan mendengarnya. Setelah dicabut nyawanya oleh Malaikat Isrrael dengan perintah Allah, orang-orang Mukminin menguruskan jenazahnya (memandikan dan mengkafankannya) kemudian mensolatkannya dan mengabumikannya dipermakaman nabi-nabi dimana asal usul ibunya berada iaitu bumi Palestine.

Fitnah paling keji yang disebarluaskan oleh Dajjal ialah mengaku sebagai tuhan. Tidak ada seorang Mukmin pun yang mampu untuk membunuh Dajjal, kecuali Isa ibnu Maryam. Ini adalah kerana dia adalah manusia pilihan Allah (untuk tugas itu) dan juga untuk menyampaikan risalah Nya. Allah juga mengurniakan kepadanya Kitab Injil dan menjadikan Ibunya Maryam wanita pilihan untuk melahirkannya tampa seorang bapa sebagai bukti kekuasaan Allah. Jadi, itulah diantara sebabnya mengapa ia diturunkan kembali kebumi ini, bukan semata-mata untuk membunuh Dajjal sahaja.

Ketiga:

Telah disebutkan didalam Kitab Injil akan keutamaan Nabi Muhammad saw, seperti halnya yang telah difirmankan Allah didalam surah al Fath ayat 29, mafhumnya;

“Muhammad itu adalah Rasul (utusan) Allah. Orang-orang yang bersama dengannya (Mukmin) sangat keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka, engkau lihat mereka rukuk, sujud serta mengharapkan kurnia daripada Allah dan keredhaanNya. Tanda mereka itu adalah dimuka mereka, kerana bekas (kesan) sujud. Itulah contoh (sifat) mereka didalam Taurat dan contoh mereka didalam Injil, ialah seperti tanaman yang mengeluarkan anaknya (yang kecil lagi lemah) lalu bertambah kuat dan bertambah besar, lalu tegak lurus dengan batangnya, sehingga ia menakjubkan orang yang menanamnya (begitulah orang-orang islam pada mulanya sedikit dan lemah kemudian bertambah ramai dan kuat), supaya Allah memarahi orang-orang kafir disebabkan mereka (Allah memuliakan orang-orang Islam kerana ketaatan mereka). Allah telah menjanjikan keempunan dan pahla yang besar untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh (Mukmin) diantara mereka”.

Isa Ibnu Maryam berdoa kehadrat Allah SWT agar ia dimasukkan juga sebagai salah seorang umat Muhammad akhir zaman seperti juga halnya Nabi Allah Khidir as. Allah juga mengkhabulkan doanya dan mengangkatnya kelangit. Begitu juga halnya Nabi Allah Khidir as yang dihidupkan Allah hingga hari kiamat semata-mata untuk berlawan hujah dengan Dajjal bagi membantu Umat Islam akhir zaman yang sudah tentu tidak setanding dengan kekuatan Dajjal. Dialah orang pertama yang berhadapan dengan Dajjal yang kemudiannya cuba dibunuh oleh Dajjal tetapi dengan izin Allah dia tidak juga mati-mati hingga Dajjah mengalah lalu meninggalkannya saja. Pekara ini telah diutarakah didalam beberapa hadis diatas. Manakala ‘tugas’ Isa Ibnu Maryam sebagai RohulAllah (Ibu segala Roh) untuk membunuh Dajjal. Sebab kekuatan Roh yang ada padanya menyebabkan Dajjal cair ibarat garam terkena air mutlak. Oleh itu kedua-dua orang Nabi ini (yang diperkenan doa mereka menjadi umat Muhammad) hadir dengan misi mereka masing-masing. Jadi diwaktu itulah mereka menjalankan misi-misi mereka itu.

Isa Ibnu Maryam juga adalah mempunyi misi yang lain iaitu untuk memurnikan semula Islam yang kian terhakis akibat arus masa iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Itulah sebabnya mengapa ia diletak sebagai hakim atau Mufti ditengah-tengah kaum Muslimin diwaktu itu. Boleh jadi juga peristiwa pembunuhan Dajjal oleh Isa Ibnu Maryam disebabkan telah terjadi kekacauan dikalangan manusia yang sangat parah, sehingga mereka terpanggil untuk berjihad fi Sabilillah, begitu juga Isa Ibnu Maryam yang telah berada bersama-sama umat Islam dikala itu yang juga terpanggil untuk melaksanakan kewajipan itu.

Para Ulama berselisih pendapat berkenaan dimanakah sebenarnya Isa Ibnu Maryam dimakamkan setelah ia wafat. Menurut al Halimi, ia dimakamkan ditanah Palestine, dan ada juga yang mengatakan ia dimakamkan disebelah makam Nabi Muhammad saw, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelum ini. Waallaua’lam.


FAKTA 3:

Terdapat 23 pendapat (maksudnya) berkenaan lafas perkataan al Masih seperti yang telah diperkatakan oleh Abu Khatab bin Dahyat didalam kitabnya bertajuk ‘Mujma’ al Bahrain’. Pendapat-pendapat itu adalah seperti berikut:

Pertama: Bermaksud yang benar disebut al Masyih bukannya al Masih mengikut lafas ‘wazan maf’ii’.

Kedua: Menurut Ibnu Abbas, al Masih bermaksud mengusap. Ertinya jika seseorang menderita sakit dan apabila diusap oleh Isa maka penyakit itu sembuh. Begitu juga orang yang telah mati, apabila diusapnya saja, ia hidup semula. Itulah Mukjizat yang dikurnakan Allah kepadanya.

Ketiga: Menurut Ibrahim an Nakh’I, al Masih sama maksud dengan as Shidiq iaitu ‘membenarkan’ dan suka percaya. Pendapat ini disokong oleh Ashmu’I dan al A’rabi.

Keempat: Menurut Abu Ubaidah, asal perkataan ini ialah ‘Hama Syaiha’ kemudian berubah menjadi Masiya, seperti yang disebut oleh orang-orang Yahudi.

Kelima: Menurut Ibnu Abbas seperti yang dipetik oleh Atha’, Al Masih bererti yang bengkak. Disebut demikian. Dikatakan begitu kerana pada telapak kaki Isa Ibnu Maryam tidak terdapat lekukkan seperti tapak kaki kita. Ia lurus dan sama rata saja.

Keenam: Al Masih bermaksud yang digosok, kerana sewaktu ia dilahirkan, tubuhnya bersih berkilat seakan-akan baru digosok dengan minyak zaitun atau minyak wangi zafarun.

Ketujuh: Al Masih bererti dilumur minyak. Sejurus dilahirkan ia terus dilumur dengan minyak zaitun.

Kelapan: Menurut pendapat Abu Ishak al Jawani yang dinyatakan didalam kitabnya yang bertajuk ‘Al Kabir’ ialah, ia merupakan nama khusus yang diberikan Allah kepadanya.

Kesembilan: Al Masih bererti tampan kerana ia sememangnya berwajah tampan.

Kesepuluh: Al Masih bererti sepotong perak. Ia merujuk kepada kulit badan Isa Ibnu Maryam yang putih kemerahan-merahan laksana perak, dadanya bidang dan berambut keriting.

Kesebelas: Menurut para ulama ahli bahas, al Masih bererti ‘keringat’ atau peluh. Ia merujuk kepada sebuah hadis riwayat Muslim yang disebutkan didalam kitabnya bertajuk ‘Sahih Muslim’ sebuah hadis dari Ubay bin Ka’ab bahawa ia berkata, “Ketika Rasulullah melihat aku pengsan, baginda memukul dadaku hingga keluar peluh, dan aku seakan-akan melihat Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung begitu jelas”.

Keduabelas: Al Masih bererti bersetubuh, demikian yang diperkatakan oleh Ibnu Faris dalam kitabnya bertajuk ‘Al Mujmal’.

Ketigabelas: Al Masih bermaksud pedang, demikian yang dikatakan oleh Abu Amir dan al Mutharraz

Keempatbelas: Al Masih bererti orang yang menyewakan.

Kelimabelas: Al Masih bererti orang yang balek melancong atau musafir. Begitulah pendapat seorang ulama bahas yang sangat dipercayai iaitu Abu Abbas alias Ahmad bin Yahya Isa’lab. Ini adalah kerana al Masih Isa bin Maryam sekejap berasa di Syria, diwaktu yang lain berada di Mesir, kadang-kala berada di tepi Pantai Laut, kadang berada dipadang pasir tandus dan kadang kala berada ditempat yang sunyi. Al Masih Dajjal juga demikian. Ia suka menjelajah bumi.

Keenambelas: Ketika ditanya oleh al Hafiz Abu Amr ad Dani berkenaan al Masih Isa Ibnu Maryam dan juga almasih Dajjal, Abu Hasan al Qubis mengatakan bahawa kedua-duanya memang al Masih yang bermaksud diusap. Isa Ibnu Maryam diusap dengan keberkatan Allah, manakala Dajjal diusap dengan kemurkaan Allah hingga membuat matanya buta.

Menurut Abu Hasan lagi, ada orang yang menyebut al Misih, ada pula yang menyebut al Masikh. Tetapi, menurut para ulama, kedua-dua sebutan itu salah kerana Rasulullah memanggilnya al Masih dan juga yang diterima oleh para Sahabat baginda juga al Masih.

Menurut az Zajir yang diambil dari kitab ‘Syrah Alfazh al Gharib min ash Shahih’ jilid pertama oleh Muhammad bin Ismail atau lebih dikenali dengan panggilan al Qadi al Mufti Abdul Ashbagh bin Sahal, mengatakan maksud al Masih itu ialah Isa Ibnu Maryam itu sendiri, manakala al masiha adalah untuk Dajjal.

Ketujuhbelas: Dajjal digelar al masiha kerana ia bererti orang yang tidak punya mata dan kening sama sekali. Menurut al Faris, almasiha itu bererti orang yang separuh mukanya tidak mempunyai mata dan kening, maka ia sangat berpadanan dengan sifat Dajjal. Disebut didalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bersumber dari Hudzaifah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Dajjal matanya tidak bercahaya dan ada selaput daging tebal”.

Kelapanbelas: Al masiha bererti pendusta, sifat khusus Dajjal yang suka berdusta. Buktinya apabila dia mengatakan “Aku adalah tuhan kamu”. Dajjal adalah seorang manusia yang sangat pendusta.

Kesembilanbelas: Al Masiha bermaksud yang durhaka dan sangat jahat.

Keduapuluh: Dajjal disebut al masiha kerana dia suka berjalan-jalan. Jika tadi disebut bahawa Isa al Masih yang suka mengambara atau melancung, begitu juga halnya dengan Dajjal. Ia suka menjelajah sesebuah negara selama empat puluh malam, kecuali Mekah dan Madinah.

Keduapuluh satu: Al masiha bererti wang (coin) yang tidak berukir. Demikian kata Ibnu Faris. Pekara ini sepadan dengan Dajjal yang mempunyai wajah yang sangat hodoh.

Keduapuluh dua: Menurut al Hafiz Abu Nu’aim didalam kitabnya yang bertajuk ‘Dala’il an Nubuwat’, Isa Ibnu Maryam digelar al Masih yang bererti orang yang terhapus kerana Allah SWT menghapuskan dosa darinya.

Keduapuluh tiga: Menurut al Hafiz Abu Nu’aim lagi, Isa Ibnu Maryam dipanggil al Masih sebagai manusia yang selalu diusap oleh Malaikat Jibril dengan berkah. Inilah maksud dari surah Maryam ayat 31, mafhumnya;

“Dan dijadikan aku seorang yang diberkahi (berguna untuk manusia) dimana aku berada dan diwasiatkan Nya kepadaku (mengerjakan) solat dan (membayar) zakat selagi aku masih hidup”.


FAKTA 4:

Diriwayatkan oleh Abdulrazaq, dari Ismail bin Ishak, dari Ibnu Abu Uwais, dari Katsir bun Abdullah bin Auf, dari Ayahnya, dari Datoknya bahawa ia berkata, “Kami berperang bersama Nabi… “. Hadis ini telah diutarakan terdahulu dengan kupasannya sekali, dihujungnya disebut “… Kiamat tidak akan terjadi sebelum Isa Ibnu Maryam turun sebagai hamba yang dirahmati Allah dan menunaikan ibadah haji dan Umrah atau Allah menghimpunkan dua pekara ini menjadi satu untuknya”.

Kata Katsir bin Abdullah bin Auf, “Ketika hadis ini aku ceritakan kepada Ka’ab al Qarzhi, rupa-rupanya dia sudah mendengarkannya. Dia memberitahu kepadaku berkenaan cerita disebalek keluarnya hadis tersebut. Katanya, ‘Setelah membaca Taurat dan Injil dengan sepenuhnya, seseorang menyatakan masuk Islam.  Semakin lama ia semakin mantab didalam Islam. Ketika dia mendengarkan hadis ini dibaca dari suatu kaum ia bertanya, ‘Mahukah kamu aku berikan kabar gembira berkenaan hadis itu?’. Mereka menjawab, ‘Mahu!’. Ia berkata, ‘Aku bersaksi bahawa hadis itu tertulis didalam Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa dan juga ia tertulis didalam Injil yang diturunkan Allah kepada Isa, iaitu seorang hamba Allah dan seterusnya juga sebagai Rasul utusan Nya. Sesungguhnya ia melalui (pintu) Rauha’ untuk menunaikan ibadah Haji atau Umrah atau Allah menghimpunkan (ibadah Haji dan Umrah itu) pekara itu untuknya. Allah menjadikan sekelompok pemuda ashabul kahfi bersama-sama anjing mereka sebagai para pengikut setianya. Mereka sama-sama mengerjakan Haji. Sememangnya mereka semua belum pernah mengerjakan haji dan ada yang belum pernah meninggal dunia.BAB 212: PENGIKUT ISA IBNU MARYAM ADALAH UMAT MUHAMMAD KETIKA IA TURUN KEDUNIA KELAK.


Diriwayatkan oleh al Hakim atz Tirmidzi alias Abu Abdullah didalam kitabnya yang bertajuk ‘Nawadir al Ushul’ dasar keseratus duapuluhtiga, dari al Fadhel bin Muhammad al Wasithi, dari Ibrahim Ibnu Walid ad Damisyqi, dari ayahnya, dari Abdul Malik bin Uqbah al Afriqi, dari Abu Yunus budak Abu Hurairah, dari Abdulrahman bin Samurah bahawa ia bercerita, “Khalid ibnu Walid mengutus aku untuk menyampaikan berita gembira kepada Rasulullah menjelang kewafatan Baginda. Hingga bertemu Baginda, aku terus berkata, “Wahai Rasulullah… namun tiba-tiba Baginda memotong kata-kataku dan bersabda, ‘Sebentar wahai Abdulrahman, bendera itu dibawa oleh Zaid bin Haritsah. Zaid bertempur dan gugur. Semoga Allah merahmati Zaid. Seterusnya bendera dipegang oleh Ja’far. Ja’far bertempur hingga dia gugur. Semoga Allah merahmati Ja’far. Kemudian bendera itu diambil aleh oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bertempur dan gugur. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Rawahah. Kemudian bendera diambil oleh Khalid yang berhasil meraih kemenangan berkat pertolongan Allah. Sesungguhnya Khalid al Walid adalah salah satu pedang dari pedang-pedang Allah’”.

Beberapa orang Sahabat yang berada disitu terus menangis. Baginda bersabda, “Mengapa kamu menangis?”. Mereka menjawab, “Bagaimana kami tidak menangis jika orang-orang pilihan kami yang mulia dan terbaik, semuanya gugur”. Baginda bersabda, “Jangan menangis, sesungguhnya seperti satu perumpamaan, bahawa umatku diibartkan sebagai sebuah taman yang semua yang diperlukan akan diurus Allah SWT, sehingga ia akan menjadi taman yang baik dan bermanafaat. Demi Allah yang jiwaku berada dalam gengamanNya, Putera Maryam itu akan mendapati segolongan dari umatku sebagai para pengikutnya”.

Diriwayatkan oleh al Hakim atz Tirmidzi, dari Ali bin Sa’id bin Marzuq al Kindi, dari Isa bin Yunus, dari Shafwan bin bin Amr as Saksaki, dari Abdulrahman bin Husain, dari Jubair bin Nafir bahawa ia berkata, “Ketika para Sahabat Rasulullah merasa sangat sedih dengan gugurnya Zaid bin Haritsah didalam Perangan Mu’tah, Rasulullah bersabda, “Al Masih Putera Maryam akan mendapati dari umat ini segolongan orang yang seperti kamu atau mungkin tiga kaliganda lebih baik daripada kamu. Allah tidak akan memhina (umat Nabi / umat akhir zaman ini) dimana aku adalah yang pertama (pendirinya) dan al Masih Putera Maryam adalah yang terakhir mereka (penutupnya)”.

BAB 213: SEBENARNYA DAJJAL TIDAK DAPAT MEMUDARATKAN SEMUA UMAT MUHAMMAD (UMAT ISLAM).


Diriwayatkan oleh al Bazzari dari Huzaifah bahawa ia berkata, “Kami berada disisi Rasulullah yang sedang berkata-kata berkenaan Dajjal, Baginda lalu bersabda, “Fitnah yang muncul dari sebahagian dari kamu itu sendiri lebih aku takuti daripada fitnah Dajjal, meskipun semua fitnah baik yang kecil mahupun yang besar akan terhapus akibat fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Barangsiapa yang pada mulanya terselamat dari fitnah Dajjal, maka ia akan terselamat darinya. Demi Allah, Dajjal tidak mendatangkan kemudratan kepada umatku (kaum Muslimin) dan diantara matanya (dahinya) tertulis perkataan ‘Kafir’”.

FAKTA:

Ada yang mempersoalkan kalimah dari hadis diatas tadi iaitu “Dajjal tidak mendatangkan mudarat kepada kaum Muslimin” sebab dari hadis-hadis yang lain diceritakan bahawa Dajjal membunuh seorang muslim yang datang dihadapannya di Madinah dengan cara mengergaji kepalanya. Bukankah itu merupakan kemudaratan yang sangat besar?.

Menurut saya (Imam al Qurthubi penulis kitab ini) hadis itu bermaksud, kepada seorang Islam yang sejati, ia tidak akan tertekan hingga sanggup menjadi Murtad melihat fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Malahan mereka akan dapat melihat dengan jelas watak sebenar Dajjal yang kafir dan kejam itu. Dengan penilaian itu akan membuat mereka akan lebih kuat beriman didalam Islam dan tidak akan goyah. Tetapi kepada orang islam yang lemah, pastinya ia akan mengambil jalan mudah dan menjadi murtad dan kafir oleh tekanan fitnah Dajjal itu, kerana mereka hanya melihat keduniaan dan takut untuk mempertahankan agamanya. Oleh itu mereka terkeluar dan terpisah dari umat yang dimaksudkan Nabi saw didalam hadis itu tadi. Mereka bukannya umat yang berpegang teguh dengan janji (baiah bersahadah) dan tanggungjawab beragama seperti keterangan dari beberapa riwayat sebelumnya.


PENDAPAT ATOK:

Umat Islam yang teguh imannya tidak akan terkena fitnah bermaksud walaupun jasadnya hancur dipukul Dajjal, ia tidak akan berganjak memegang kalimah shadati. Pada mereka, lebih baik mati dari menurut kehendak Dajjal. Ia ibarat orang islam yang keluar berperang pada jalan Allah atau fisabillilah yang mengharapkan Mati Syahid. Jadi setuasi itu juga sama seperti mempertahankan agama Allah, cuma ini adalah untuk mempertahankan iman dan agama diri sendiri bukan untuk Negara. Jika kita lihat konsep perjuangan didalam Islam adalah untuk mempertahankan Agama Allah iaitu agama Islam, Negara yang beragama Islam (meletakkan agama islam sebagai asas pemerintahannya), Bangsa yang beragama Islam (rakyat dan masyarakat didalam negara itu yang beragama Islam), Keluarga yang beragama Islam dan Diri yang beragama Islam. Konsep inilah yang diperintahkan Allah SWT melalui firman-firman Nya didalam al Quran dan Baginda Rasulullah saw melalui riwayat hadis-hadis Baginda. Maka wajiblah bagi semua umat Islam mengikut perintah-perintah itu. Jadi adalah juga sealiran dengan konsep perjuangan diri yang beragama yang dimaksudkan didalam hadis Baginda itu tadi. Mereka yang mati akibat dari pembantaian Dajjal sedangkan ia tetap berpegang teguh beragama dan bershadatai pastinya juga dikurnia Allah dengan darjat Mati Syahid yang terlepas dari seksa dialam akhirat. Waallaua’lam.


BAB 214: BERKENAAN KENYATAAN BAHAWA IBNU SHAYYAD ADALAH DAJJAL.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad ibnu Munkadir bahawa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah bersumpah dengan menyebut nama Allah bahawa Ibnu Shayyad itu adalah Dajjal. Muhammad ibnu Munkadir lalu bertanya kepadanya, “Awak sungguh berani bersumpah seperti itu, kenapa?”. Ia menjawab, “Kerana aku mendengar Umar juga pernah bersumpah seperti itu dihadapan Nabi saw dan Baginda tidak menolaknya”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud didalam kitabnya bertajuk ‘Sunan Abu Daud”.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari isnad yang sahih dari Nabi saw bahawa Ibnu Umar pernah mengatakan, “Demi Allah, aku yakin bahawa al masih Dajjal itu ialah Ibnu Shayyad”.

 Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa’id al Khudri bahawa ia berkata, “Kami keluar untuk menunaikan ibadah Haji atau Umrah dan Ibnu Shayyad bersama kami. Ketika kami berhenti disuatu tempat, orang-orang semua berpecah (membuat kemah masing-masing) dan tinggallah aku dan dia. Maka aku merasa sangat jijik kepadanya oleh sebab cerita-cerita orang berkenaan dirinya. Dia mengangkat barang-barangnya dan diletakkan disebelah barang-barangku. Kemudian aku berkata, “Hari ini panas sekali. Kalau boleh kamu letakkan barang-barangmu dibawah pohon itu”. Dia pun melakukannya.

Kemudian kami diberi seekor kambing. Setelah beberapa ketika dia pergi dan kembali semula dengan membawa segelas susu panas dan berkata kepadaku, “Minumlah wahai Abu Sa’id”. Aku menjawab, “Hari ini panas sekali begitu juga susu ini”. Aku sebenarnya sengaja mengada-adakan alasan kerana aku tidak suka meminum susu dari tangannya.

Ibnu Shayyad berkata, “Wahai Abu Sa’id, ingin sekali aku mengambil tali untuk mengantung didiku dipohon lantaran kata-kata orang ramai terhadapku. Wahai Abu Sa’id, hadis Rasulullah yang kepada orang ramai masih kabur tetapi tidak pada kamu. Wahai orang Ansar! Bukankah kamu orang yang paling tahu tentang hadis Rasulullah?. Bukankah Baginda pernah bersabda, “Dia itu mandul dan tidak mempunyai anak”. Padahal aku meninggalkan anak-anakku di Madinah. Bukankah Baginda pernah bersabda, “Dia tidak boleh memasuki Mekah dan Madinah”. Padahal aku datang dari Madinah dan sekarang menuju ke Mekah”.

“Kata-katanya hampir membuatkan aku percaya alasannya. Kemudian dia berkata lagi, ‘Demi Allah, sesungguhnya aku mengenalinya, tahu tempat kelahirannya dan dimana ia sekarang’. Aku berkata kepadanya, ‘Celakalah kamu selamanya’”. Disebutkan didalam satu riwayat yang lain, ‘Ketika Abu Sa’id ditanya, Adakah anda suka kalau orang yang dimaksudkan itu adalah Dajjal (maksudnya, kamu suka ke kalau kamu dikatakan Dajjal?), Ia menjawab, ‘Kalau ia dimaksudkan kepada diriku, maka pastinya aku tidak suka’”.

Ibnu Umar berkata, “Aku pernah bertemu dengan Ibnu Shayyad sebanyak dua kali. Semasa pertemuan pertama aku bertanya kepada sebahagian Sahabat, ‘Apakah yang kalian boleh ceritakan berkenaan Ibnu Shayyad dan Dajjal?’. Mereka menjawab, ‘Demi Allah, tidak!’. Aku berkata, ‘Demi Allah, kamu semua berbohong kepadaku (cuba menyembunyikan sesuatu). Kerana sebahagian dari kamu pernah bercerita bahawa ia baru akan meninggal dunia setelah ia menjadi orang yang paling banyak meninggalkan harta dan anak berbanding kalian. Demikian juga halnya pada hari ini’. Setelah berkata-kata seumpama itulah aku meninggalkan mereka (tidak mahu lagi terlibat memfitnah Ibnu Shayyad)’”.

“Didalam kesempatan yang lain, aku bertemu lagi dengan Ibnu Shayyad. Kali ini aku nampak matanya merah dan bengkak. Aku bertanya, ‘Sejak bila mata kamu menjadi bengkak seperti yang aku lihat sekarang ini?’. Dia menjawab, ‘Aku tak tahu’. Aku berkata, ‘Mustahil kamu tak tahu sebab ia berada dikepala kamu?’. Ia menjawab, ‘Jika Allah berkehendak, Dia boleh menciptakannya diatas tongkat kamu itu’. Kemudian dia mendengus sangat keras (marah dengan soalan itu) seperti dengusan seekor keldai yang pernah aku dengar. Sehingga sebahagian Sahabat ingat aku telah memukulnya dengan tongkatku hingga patah. Demi Allah, aku tidak terasa hati akan tindakannya itu’”.

Selanjutnya Ibnu Umar pergi bertemu dengan seorang Ummul Mukminin (Isteri Nabi) untuk bercerita kepadanya. Ummul Mukminin bertanya kepada Ibnu Umar, “Apa yang kamu hendak darinya? Bukankah kamu tahu bahawa Rasulullah pernah bersabda, “Sesungguhnya sesuatu yang pertama bangkit dikalangan manusia ialah kemarahan yang melandanya?”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahawa ia bercerita, “Disuatu ketika Rasulullah dan Ubay bin ka’ab al Ansari menuju kesebuah kebun kurma yang ada disitu ialah Ibnu Shayyad. Setelah memasuki kebun, Rasulullah berselindung disebalik pohon kurma dengan tujuan untuk mencuri dengar apa-apa yang diperkatakan oleh Ibnu Shayyad sebelum ia dapat melihat Baginda. Rasulullah dapat melihat Ibnu Shayyad sedang berteleku (duduk dengan lutut kedua-duanya kehadapan) diatas tikar sambil mengeluarkan suara yang tidak boleh difahami. Tiba-tiba Ibnu Shayyad dapat melihat Rasulullah yang sedang mengintipnya disebalik pohon kurma. Baginda berkata kepada Ibnu Shayyad, “Wahai Shaf (nama panggilan Ibnu Shayyad), disini ada Muhammad”. Ibnu Shayyad segara bangun (menyambut Rasulullah). Maka Rasulullah bersabda, “Seandainya Ibumu membiarkanmu, sudah tentu akan jelaslah keadaanmu”.

Didalam riwayat yang lain menyebut, “Seterusnya Rasulullah bersabda, ‘Aku menyembunyikan sesuatu untukmu’. Ibnu Shayyad berkata, ‘Itu adalah dukh (bohong)’. Rasulullah bersabda, ‘Cukup!, kamu tetap dalam tingkatan mu (sebenarnya Ibnu Shayyad tak berapa betul pemikirannya)’. Umar Ibnu al Khathab berkata, ‘Wahai Rasulullah, biar aku pancung saja kepalanya (kerana tak menghormati Nabi saw)’. Rasulullah bersabda, ‘ Jangan, jika ia sebenarnya Dajjal, pastinya kamu tidak akan dapat mengalahkannya. Tetapi jika ia bukannya Dajjal, percuma saja kamu membunuhnya (tidak mendatangkan manafaat)’”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Jabir bin Abdullah bahawa ia berkata, “Kami kehilangan Ibnu Shayyad di Harrat (pada zaman Khalifah Yazid bin Mu’awiyah).   

Diriwayatkan oleh atz Tirmidzi, dari Abu Bakrah bahawa Rasulullah bersabda, “Ayah dan Ibu Dajjal tinggal selama tiga puluh tahun tampa dikurniakan anak. Lalu mereka dikurniakan anak lelaki yang buta matanya sebelah, sesuatu yang paling merbahaya dan sedikit manafaatnya. Kedua matanya tidur tetapi hatinya tidak tidur”. Rasulullah pernah menjelaskan cirri-ciri kedua-dua orang tuanya. Baginda bersabda, “Ayahnya sangat tinggi, sangat kurus seperti tiada daging, hidungnya seolah-olah paruh burung dan Ibnunya adalah wanita gemuk serta panjang tangannya”.
                                                                             
Abu Bakrah berkata, “Aku mendengar seorang bayi lahir dari pasangan Yahudi di Madinah kemudian aku bersama Zubair Ibnu Awwam, sehingga kami bertemu kedua orang tuanya. Ternyata apa yang diterangkan (ciri-ciri Dajjal) oleh Nabi saw ada pada kedua orang tuanya. Kami bertanya, ‘Apakah kamu mempunyai anak?’. Mereka menjawab, ‘Kami tinggal selama tiga puluh tiga tahun tampa dikurniakan anak. Kemudian kami dikurniakan seorang anak lelaki yang buta sebelah matanya, sesuatu yang banyak bahayanya dan sedikit manafaatnya. Kedua matanya tidur tetapi hatinya tidak tidur’”.

Lalu kami keluar dari rumah mereka. Tiba-tiba budak itu menerjah keluar diterik matahari dengan berselimut sambil bersungut. Lalu membuka matanya dan berkata, ‘`Apa yang kamu mahu tanyakan?’. Kami menjawab, ‘Apakah kamu mendengar apa yang kami katakana kepada orang tuamu?’. Dia berkata, ‘Ya…kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur’. Hadis ini ialah hadis gharib, kami tidak mengatahuinya selain dari Hammad bin Salamah”.

Setahu saya (Imam al Qurthubi, penulis kitab ini) hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud ath Thayalisi, dari Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Abdulrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya (Abu Bakrah sendiri).

Diriwayatkan oleh Abu Daud sebuah hadis yang cukup panjang dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Sesungguhnya seorang Yahudi menemui Nabi…” dibahagian akhirnya disebut “…tolong kabarkan kepada ku berkenaan Dajjal, adakah ia berasal dari keturunan manusia atau keturunan Iblis?”. Rasulullah bersabda, “Dia dari keturunan manusia bukan keturunan Iblis dan dia menganut agama kamu, wahai orang-orang Yahudi”.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Dajjal itu belum dilahirkan lagi dan dia hanya akan lahir diakhir zaman kelak. Tetapi dirasakan pendapat itu keliru dan yang benar adalah pendapat pertama seperti yang telah diutarakan seperti diatas tadi. Penjelasan berkenaan dengan Dajjal putera Ibnu Shayyad akan diterangkan lagi nanti, insyaallah.

FAKTA:

Berkata Abu Sulaiman al Khaththabi, “Orang-orang yang berselisih pendapat berkenaan Ibnu Shayyad sehingga sesetengahnya sanggup mengatakan bahawa Nabi saw bersahabat dengan Ibnu Shayyad. Manakan munggkin Rasulullah saw bersahabat dengan seorang yang suka mengaku-ngaku sebagai nabi palsu dan dianggap kurang siuaman serta dibiarkan tinggal di Madinah menjadi sebahagian tetangga Nabi.  Dimana letaknya ujian Baginda kepada Ibnu Sahyyad dengan tanda-tanda kabur yang disembunyaikan untuknya serta ucapan Baginda iaitu, “Cukup, kamu tetap dalam tingkatan mu”.

Menurut Imam al Qurthubi, peristiwa ini terjadi ketika masih berlakunya gencatan senjata diantara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi dan para menyokongnya. Apabila sampai saja ke Madinah (peristiwa Hijrah), maka telah dipersetujui untuk membuat satu perjanjian damai untuk mereka berpindah meninggalkan urusan mereka dan salah seorang daripada mereka ialah Ibnu Shayyad.

Apabila mendengar berita berkenaan Ibnu Shayyad yang mengaku sebagai orang hebat (nabi) yang boleh mengatahui pekara-pekara ghaib, maka Rasulullah pun pergi bertemunya bertujuan untuk mengujinya. Ketika Baginda bercakap terus dengan Ibnu Shayyad, Baginda telah tahu bahawa ternyata dia adalah seorang yang tidak percaya tuhan (atheis) dan tukang sihir, atau orang yang tidak percaya syurga dan neraka atau orang yang bersahabat dengan Syaitan, sehingga ia dipercayai menjadi jurucakap bagi syaitan.

Maka, ketika mendengar Ibnu Shayyad berkata “Dukh” (inilah perkataan Syaitan yang suka membantah), Baginda terus membentaknya dan bersabda, “Cukup, kamu tetap dalam tingkatan mu”. Baginda yakin bahawa itu adalah perkataan Syaitan yang disebut melalui mulut Ibnu Shayyad. Pekara itu bukannya sama sekali berasal dari Wahyu seperti yang diterima sebagai seorang berkedudukan darjat Nabi yang menjelaskan akan pekara-pekara ghaib. Juga bukanlah seorang yang berdarjat waliallah yang diberikan ilham pengatahuan ilmu serta kebenaran berkat cahaya yang ada dihati mereka. Tetapi ia hanyalah ucapan sepikulasi sama ada benar atau pun tidak dan itulah yang dimaksudkan dengan ucapan Ibnu Shayyad “Aku diziarahi oleh orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta”. Lalu Rasulullah bersabda, “Pekara ini telah menjadi kabur oleh perbuatanmu sendiri”.

Masaalah Ibnu Shayyad ini adalah merupakan fitnah yang diuji oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman supaya boleh diketahui mana yang benar dan mana yang salah. Sebelum zaman Nabi saw ini, Allah juga pernah menguji Nabi Musa as dengan kehadiran watak Shamiri bersama ciptaan tuhan anak lembu emasnya yang membuat mereka termakan dengan fitnah itu dan dibinasakan Allah. Dalam pada itu Allah masih saja menyelamatkan orang-orang beriman dikalangan mereka.

Terdapat berbagai riwayat mengenai masa tua dan kematian Ibnu Shayyad. Ada riwayat yang mengatakan dalam beberapa waktu sebelum meninggal dunia dia sempat bertaubat dari ucapannya itu dan meninggal di Madinah. Ketika orang-orang hendak mensolatkan jenazahnya, wajahnya sengaja dibuka supaya mereka boleh menyaksikannya dengan jelas, lalu dikatakan Kepada mereka, “Lihatlah Ibnu Shayyad itu (bahawa sa-nya dia adalah manusia biasa yang mengalami kematian sama seperti kita yang juga akan mati seumpama itu). Dalam beberapa pendapat itu, pendapat Jabir dan Ibnu Umar dilihat sebagai pendapat yang paling tepat pertama mereka mengatakan Ibnu Shayyad adalah Dajjal. Kedua berkenaan kematiannya di Harrat dizaman Khalifah Yazid bin Muawiyah dan pendapat mereka ini telah menyanggah riwayat yang mengatakan ia meninggal dunia di Madinah.. Wallahua’lam.

Penjelasan tambahan mengenai Ibnu Shayyad adalah Dajjal, Insyaallah akan dikemukakan lagi nanti dalam riwayat hadis berkenaan Jassasah atau ‘mata-mata’.

Berikut adalah perbandingan riwayat berkenaan Shamiri sebagai Dajjal dizaman Nabi Musa as yang pernah atok kemukakan didalam tajuk “Iblis dan Alamnya, Musuh Kamu yang Paling Nyata” diterbitkan pada 10 hb March 2010. Sila ikuti semula jurnal ini supaya kamu faham kedudukan Dajal yang lahir pada zaman Nabi Musa as dengan riwayat hadis-hadis berkenaan Ibnu Shayyad atau dikatakan sebagai Dajjal di zaman Nabi Muhammad saw.

DAJJAL.


Inilah "Manusia Iblis" pertama ciptaan Izazil laknatullah. Dajjal adalah manusia yang berhati Iblis. Bapanya dan ibunya adalah berketurunan Turki dan Mesir iaitu berbangsa Yahudi Jahiliah. Mereka berasal dari sebuah kampung kecil bernama Rablah. kedua-dua ibubapanya itu adalah merupakan adek beradik seibu sebapa. Mereka bersekududukan tampah nikah dan apabila orang kampung mengatahuinya, mereka berpakat menghalau mereka dari kampung tersebut. Mereka berpindah kekampung pendalaman bernama Shamiri dinegeri Mesir. Pekerjaan bapanya mengambil upah menjaga ternakan dan membersehkan kandang ternakan juga membelah kayu api. Setelah beberapa ketika tinggal didalam rumah tumpangan melik seorang peladang, maka teringinlah mereka untuk mendapatkan anak. Setelah berusaha sedaya upaya (selama 33 tahun) isterinya itu tidak juga mengandung maka isterinya telah bermunajat memohon supaya diberi petunjuk. Maka satu ketika bermimpilah si isteri akan bertemu dengan seorang abadi kaum mereka (Izazil telah menyerupai dan menjelma sebagai orang abadi itu). Ia disuruh memohon pertolongan disebuah kuil usang jauh dihujung kampung itu. Sang Isteri telah menceritakan akan mimpinya itu dan keesokannya juga mereka berdua mencari akan kuil itu. Akhirnya mereka telah bertemu dengan kuil tinggal yang kecil dihujung kanpung itu sama seperti mimpi isterinya yang didalamnya terdapat sebuah patong anak lembu disitu. Mereka berdua pun membersehkan kuil itu dan memulakan upucara memuja dan memohon pertolongan dewa patong anak lembu itu. Setelah beberapa kali memohon tetapi tetap begitu juga. Maka mereka pun berhenti dari memohon. Tidak berapa lama isterinya bermimpi lagi supaya melakukan persetubuhan sewaktu dia datang bulan (didalam haid) didalam kuil dan dihadapan patong anak lembu itu. Lihat, berapa jauh Raja Iblis ini menyesatkan manusia dungu. Itulah sebabnya pelajaran itu sangat penting supaya kamu tidak mudah ditipu oleh Jin, Syaitan, Iblis dan manusia-manusia berhati Iblis yang zalim dan sesat.

Maka ia pun menceritakan mimpinya itu kepada suaminya dan apabila sampai waktunya mereka pun melakukan seperti ydng disuruh didalam mimpi isterinya itu (Izazil yang perintah). Tidak berapa lama maka mengandunglah si isteri, tetapi kandungannya itu sangat besar dan lama iaitu 13 bulan lebih. Semasa isterinya sarat mengandung bapanya meninggal dunia. Tinggallah si isteri seorang diri. Dalam masa yang sama berita berkenaan mereka ini sampai pula ketelinga tuan punya ladang itu. Ia terpaksa menghalau keluar ibu yang sarat mengandung itu kerana takutkan orang kampung yang sedang mencari mereka. Mereka dicari untuk dibunuh kerana mengikut kata sami puak mereka yang keluarga ini akan mendatangkan musibah besar didunia ini. Itulah sebabnya orang-orang kampung sentiasa mencari keluarga ini. Ibunya pun pergi kekuil kecil untuk melahirlan anaknya disitu. Setelah melahirkan anaknya, dia pun meninggal dunia dengan keadaan tumpah darah yang banyak dan kandungannya yang sangat besar pula, itulah sebabnya wanita itu meninggal dunia sejurus melahirkan. Bayi ini sangat pelik, ia cacat sebahagian angotanya, bersisek kulitnya seperti ular, berkepala besar, matanya terkena jangkitan dan buta sebelah kiri. Ia hanya tidur sahaja selama 55 tahun dan dimasa itu ia telah dipelihara oleh Malikat Jibril dengan diberi susu lembu sahaja atas perintah Allah swt. Sewaktu dialam tidurnya, Malikat Jibril as telah pula mengajarkan ilmu-ilmu hikmah kepadanya tampa mengatahui bahawa budak itu juga dipelihara oleh Izazil. Ini adalah permintaan Izazil kehadrat Allah yang juga dimakbulkanNya. Satu kelebihan yang Allah kurnia kepadanya ialah walaupun matanya tidur tetapi hatinya tetap ingat dan tidak tidur, itulah sebabnya dia mampu belajar waktu ia tidur.

Setelah seberapa tahun maka tempat persembunyaian Dajjal telah diketahui oleh orang kampung. Mereka berpakat untuk membakar saja kuil itu. Dajjal telah diselamatkan oleh Malikat Jibril as dan diletakkan dibenua Antartik didalam sebuah gua dan ditambat dengan rantai kaki dan tangannya kerana takut ia melarikan diri pula jika sedar dari tidurnya (tetapi hatinya tidak tidur). Dikala ini Izazil pula telah menjelma menjadi ular besar dan memberinya makanan dan air minuman yang dimasukkan terus kedalam mulutnya. Apabila umurnya telah sampai 55 tahun dia pun sedar seperti manusia biasa. Pekara ini telah diceritakan oleh Jibril as kepada Nabi Musa as. Nabi Musa as telah menerimanya bekerja menjaga kuda dan membersehkan kandang kuda Nabi. Tetapi Dajjal bukan bekerja sahaja, dia selalu mengintip perbualan Nabi Musa as dengan Nabi Harun as juga perbualan Nabi bersama Jibril as. Ia selalu mengikut dari belakang akan kuda Nabi dan apabila disatu ketika Jibril as mendatangkan Nabi Musa sedang berkuda, kesempatan itulah yang diambilnya untuk mengutip pasir tempat tijak kaki kuda Malikat Jibril as dan disimpannya. Ia juga selalu memerhatikan tingkah laku pengikut-pengikut dan bantahan-bantahan yang mereka limparkan kepada Nabi Musa as.

Apabila Nabi Musa as pergi bermunajat selama 40 hari dibukit Thur Sinar, peluang ini diambil oleh Dajjal alias Shamiri menunjukkan belangnya. Dia telah berucap dihalayak kaum Nabi Musa as iaitu bani Israil supaya mengumpulkan semua emas yang mereka ada untuk menunjukkan kepada mereka "tuhan" Nabi Musa as. Setelah mereka kumpulkan emas itu maka diberikan kepada Dajjal. Emas itu telah ditempa menjadi patung anak lembu yang dimasukkan pasir bekas tempat tijak kaki kuda Jibril as yang disimpannya dulu. Patong itu diletakkan dihadapan kaum Nabi Musa as dan kemudian dengan mentera yang diajar oleh Izazil. Tiba-tiba patung anak lembu itu berkata-kata mengaku dialah "tuhan" Nabi Musa as (fitnah keatas Nabi Musa as). Kaum bani Israil yang selama itu mencari-cari tuhan Nabi Musa as  telah berpaling dan menyembah patong anak lembu emas itu. Sekembalinya Nabi Musa dari Munajatnya untuk menerima risalah kitab Taurat dikala itu, baginda dikatakan sungguh marah akan perbuatan as Samiri, baginda juga memarahi Nabi Harun yang tidak dapat mengawal keadaan itu. Maka Nabi Musa as memohon berkata-kata dengan Allah. Diadukan semua peristiwa itu kepada Allah swt. Perbuatan Nabi Musa meninggalkan kaumnya kepada jagaan Nabi Harun telah ditemplak. Seharusnya Nabi Musa meninggalkan kaumnya dibawah jagaan Allah swt kerana Dia adalah tempat sebaik-baik yang Memelihara dan Menjaga. Kenapa Nabi Musa beri kuasa penjagaan itu ditangan manusia yang lemah yang tidak berdaya menjaganya ?

Nabi Musa as telah memohon ampun kehadrat Allah swt serta memohon agar Dajjal alias Shamiri ini dipisahkan dari kaumnya dan seluruh manusia selama-lamanya hingga hari kiamat. Kemudian permintaan Nabi Musa as telah diperkenankan oleh Allah swt. Maka Nabi Musa as dan Malikat Jibrai as telah menangkap Dajjal alias Shamiri dan di sumbat didalam penjara Nabi Musa as iaitu di Lautan Qauzum bersama-sama Hamman dan Firaun. Sesetengah riwayat ahli tafsir menyatakan bahawa lautan Qauzum itu terletak ditengah-tengah laut Merah di Mesir iaitu dibahagian yang paling dalam. Tetapi ia dirasakan kurang tepat. Riwayat yang lain pula mengatakan ia terletak di Lautan Atlantik. Rasanya ini lebih tepat kerana disitu juga telah Izazil memohon kepada Allah ciptakan sebuah pintu Alam Jin iaitu di Bermuda Triangle (yang sangat terkenal itu) yang boleh menyedut apa saja yang lalu dan cuba untuk melintas dipermukaannya. Pintu Alam Jin ini merupakan sebuah Kerajaan Jin tempat untuk memenjara roh-roh manusia yang berjaya mereka tangkap dan mereka-mereka yang kafir, sesat dan Islam yang mengikut telunjuk mereka sewaktu hidupnya serta yang menjadi jin sebagai sahabat dan khadam mereka. Manusia-manusia ini apabila mereka mati semua roh-roh mereka akan disumbat disini dan tidak boleh keluar, menjadi hamba abdi mereka membuat senjata-senjata canggeh untuk perang akhir zaman nanti. Telah juga diriwayatkan bahawa Allah swt telah memberi pelepasan kepada Dajjal sehari dalam setahun kepermukaan bumi. Maka peluang itu dimanafaatkan secukupnya dengan membuat huruhara dan kerosakan besar dimuka bumi seperti berlakunya gempa bumi, letupan gunung berapi, tsunami, ribut taufan, ribut salji, puting beliong hingga menyebabkan kematian manusia beratus ribu, berpuluh ribu jiwa yang melayang dan ditanggkap oleh balatenteranya, diheret dan disumbatkan didalam penjara mereka itu. Kerosakan yang berlaku dikepulauan Hyaiti beberapa bulan lalu adalah salah satu dari tindakan Dajjal untuk mengambil roh-roh kafir untuk menjadi hambanya di penjara alam Jin itu.

Dajjal alias Shamiri telah juga diriwayatkan pernah hadir dihadapan Nabi Isa as sewaktu zaman Nabi Isa as masih hidup didunia dahulu. Ia hadir untuk membuat pertarungan dengan Nabi Isa as tetapi telah ditolak dan disuruh bersabar menunggu masa dan ketika yang telah ditetapkan Allah swt kelak. Begitu juga semasa zaman Nabi Muhammad saw. Diriwayatkan pada satu ketika semasa Nabi bersama-sama sahabatnya sedang duduk berbincang, tiba-tiba dia muncul dan memperkenalkan dirinya dan mengajak Rasulallah saw untuk bertarung. Syadina Omar al Khathab yang merupakan seorang Sahabat yang sangat garang telah menghunuskan pedangnya dan lantas hendak dipancung kepala Dajjal disitu juga. Beliau telah ditahan oleh Nabi saw sendiri dan menerangkan hanya Nabi Isa as saja yang boleh membunuh Dajjal, Dajjal tidak akan mati ditangan sesiapa kecuali Nabi Isa sahaja. Nabi saw telah menyuruhnya bersabar menunggu masa yang telah dijanjikan Allah swt untuk mereka bertarung kelak, maka berundurlah Dajjal. Jika pun Syadina Omar al Khathab berjaya membunuhnya disitu, Nabi saw bersabda, “Hukuman Qisas akan dikenakan kepada Sahabatnya itu kerana membunuh tampa sebab yang membolehkan ia dibunuh mengikut Hukum Syarak”. Jadi tiada gunanya untuk dia dibunuh Dajjal dikala itu. Dari riwayat yang telah dibentangkan diatas, nyatalah bukannya Dajjal alias as Shamiri zaman Nabi Musa as yg dimaksudkan pada riwayat hadis diatas tadi. Yang dimaksudkan Dajjal yang merujuk kepada Ibnu Shayyab yang hendak dipancung oleh Saidina Umar al Khathab. Jadi jangan keliru akan banyaknya versi cerita berkenaan Dajjal.

KESIMPULAN PENDAPAT ATOK:
Bagaimana, sama tak cerita ini dengan riwayat hadis-hadis Nabi saw diatas tadi?. Jadi pendapat atok berkenaan Dajjal tetap Dajjal atau Shamiri yang lahir sewaktu zaman Nabi Musa as dahulu dan menolak dajjal yang mereka katakana lahir dizaman Nabi Muhammad saw. Nabi saw juga tidak pernah kata bahawa Ibnu Shayyab atau bayi yang lahir di Madinah yang diceritakan oleh Abu Bakrah merupakan Dajjal yang dimaksudkan dalam firman Allah yang bakal akan dilepaskan diwaktu zaman Imam Mahadi dan Isa Ibnu Maryam kelak. Berbeza dengan as Shamiri dizaman Nabi Musa as dahulu, yang sememangnya mempunyai banyak kelebihan Ilmu Sihir yang diajar oleh Izazil atau pun Ilmu Hikmah yang diajar dari Jibril as atas perintah Allah, serta kebolehannya mengolah ilmu-ilmu itu untuk tujuan jahat tertentu. Tetapi semua itu kita serahkan semula semuanya kepada Allah SWT kerana hanya Dia yang Mahamengatahui dan Mahaagung serta semua cerita dari awal hingga akhirnya dunia ini terletak didalam Genggaman Nya dan Ilmu Nya belaka. Waallaua’lam.

****************************************************

Sekian dahulu untuk kali ini, insyaAllah dilain lapangan atok akan menyambung lagi bahagian-bahagian terakhir Fasal C ini dan merupakan juga penutup didalam tajuk "Fitnah akhir zaman & tanda kiamat". Oleh kerana bahagian terakhir ini terlalu panjang maka ia dibuat dua terbitan iaitu bahagian 34 dan 35. Ini adalah bahagian 34 manakala menyusul sesudah ini ialah bahagian terakhirnya iaitu 35. Diharap kalian dapat bersabar membacanya dan menafaatkan tulisan ini serta menyabarluaskannya selepas itu. Kepada pembaca budima. Maaf jika ada tersilap menaip dan terkasar bahasa.

Wabillahi-Taufiq-Walhidayah-Wassalam-Mualaikum-Warahmatu-Allahi-Wabarakatuh. Ammin… 

Sekian,


ATOK ZAMANY.

36 comments:

 1. Salam tok, sy ada beberapa perkara nak di tanya berkenaan ilmu tasawwuf.

  Skrg ni sy sedang baca dan fahami buku Syarah Al Hikam, tapi bab 1 sy dah goyang.

  Apa yg sy faham dlm bab 1 ni, segala amalan yg kita lakukan, sama ada zahir atau batin, mestilah mengharapkan hanya redha, ehsan & rahmat Allah sahaja, bukan balasan batin (mahligai di syurga, pahala menggunung) atau zahir (murah rezeki, sihat tubuh badan).

  betul ke fahaman sy tu tok?

  kalau betul, mmg sy rasa mcm sia2 apa yg sy lakukan selama ni.

  tp kalau bukan ganjaran yg di cari, kenapa ganjaran2 tu di sebut2? (contohnya, istighfar - murah rezeki, memudahkan yang susah)

  konfius sy ni tok

  ada lg yg lain, mintak bantuan penjelasan dr tok utk yg di atas dulu

  ReplyDelete
 2. Waalaikumsalam cu..

  Kitab tu membincangkan hal2 didalam ilmu Hakikat. Itu sebab kamu tak jumpa amalan yg berganjaran. sebab didalam hakikat pada setiap amalan itu telah kamu serahkan semuanya pada Allah, mana ada tinggal utk kamu?? Bukankah kamu dah sebut 'Lillahitaala' jadi.. jgn jadi buruk siku... kamu dah bagi kemudian mintak balek??? Kamu tak boleh samakan dialam Syariat (biasa) ni. Ia jauh berbeza... jadi kamu sebelum masuk alam Hakikat kamu kena belajar dulu... yg disebut Tarikat (kena ada jalan). Utk bertarikat pula kena ada guru hidup depan mata. Jgn baca buku saja.. bahaya. Kalau skg kamu dah bingung... lama kelamaan jadi mereng pulak sebab tak faham2. Tapi cuba juga nak fikir benda yg tak faham.

  Kebanyakan orang2 yg baca kitab Hikam ni ialah yg ahli dlm bab Hakikat, atau tok2 guru tarikat, atau orang yg telah menyampai Makrifah... kemudian mereka baca kitab itu bagi memperhalusi lagi "Jalan" mereka. Atok mengaji kitab itu saja makan masa 12 tahun baru habis. Takkan kamu nak katam dgn cepat... kena sabar dari satu tangga ke satu tangga. Pelahan2 sebab kena bagi masa pada Diri kamu dan Roh kamu (Jasad dan Roh) utk 'menerima' jalan itu. Semuanya dgn proses tertentu...dan kena ada sistem belajar khusus. Setiap murid berbeza perjalanan mereka, dan method yg diajarkan menurut 'penerimaan' murid tadi. Itu sebab atok cakap ia kena ada guru hidup tunjuk jalan atau tarikatnya. Kamu kena faham dulu perbezaan keempat2 maqam itu. Iaitu syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Kemudian kena fasih bab2nya. ok faham tak ni ?

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih sbb sudi menjawap tok. Maknanya bukan masa sy lagi la utk baca kitab tu ye tok? Or belum takdir sy utk keluar dari ahli asbab menjadi ahli tajdid? Bab takdir ada mengatakan setiap yg berlaku tu adalah takdir, takdir adalah pasti dan tidak boleh di ubah, jika Allah dah takdir seseorg itu kekal sbgi ahli asbab, walau apa jua dia buat, dia tetap xkan jd ahli tajdid, betul tok? tp sy di ajar yg takdir boleh diubah melalui doa & sedekah (pjg umur)

   apa sy perlu buat utk sy dptkan hidayah supaya hati sy terbuka utk mendalami ilmu2 mengenal allah tu semua tok? atau sy hanya perlu tunggu dan tunggu sehingga Allah sendiri berkehendak utk sy mendalami ilmu tersebut?

   di mana sy boleh cari guru2 utk sy rujuk & belajar sekitar area selangor/kuala lumpur?

   bukan niat sy utk merendahkan kitab syarah al hikam ni tok, tp isi kandungannya yg lain dari yg lain membuatkan sy teruja & berminat utk memahaminya.

   Delete
 3. Salam cu..

  Sama-sama cu. Ya memang benar belum masanya kamu mengkaji kitab itu. Mengkaji dan membaca adalah dua pekara yg sangat berbeza. Kamu boleh saja baca, tetapi belum masanya utk mengkaji dan mendalami maksud terpendam disebalik Hikam. Dan jangan pulak nak samakan kitab ini dengan kitab2 biasa asbab lainnya. Kamu tak akan bertemu titik pertemuan dua pekara ini (syariat dan hakikat) selagi kamu tak duduk didalam tarikat (jalan). Inilah rahsia Allah dalam ilmu mencari Nya.

  Memang benar semuanya telah tertulis diLuhmahfuz...sedang apa yg kamu buat didumia ini adalah 'lakonan yg mengikut skrip'. Jadi apa nak bimbang, semua dah ada dan telah diatur.. kamu buat je..sedangkan perbuatan kamu membaca kitab Hikam itu pun dah ditulis, perbuatan kamu menulis kpd atok pun dah termaktub, perbuatan danhati kamu yg bak mengenal Jalan menuju Allah itu pun dah ternyata sejak dulu lagi. Jadi teruskanlah apa pulak nak bimbang... cari saja guru tarikat, ada ramai di Selangor tu, Di gombak ada, di Kundang ada.. dirawang ada.. di kelang ada.. dipucung ada... dikajang ada.. di semenyeh ada... kan banyak tu. Tapi kena selidik dulu lah..benar atau tidak tu,kenalah kamu tentukan sendiri. Sebab ini adalah 'perjalanan' yg kamu kena tempuh. Kamu kena cekal dan sabar..walau kena tipu sekali pun. Kalau ada 10 pondok... mungkin satu saja yg boleh diharap. Sedang atok sendiri masuk pondok dan berguru seramai 37 orang... akhirnya yg ke 38 baru lepas...game over. Sampai kenal Allah betul2... hidup2 ni.

  Jadi jangan takut berjuang... mencari dan mencari... dan cari sampai mati pun tak mengapa. Sebab Allah tahu semuanya.. niat dan kesungguhan serta ikhlas itulah yg Allah lihat. kamu kena usha dulu... kemudian biar Dia tentukan. Dia tak akan hadir kepada kamu didalam keadaan kamu tak faham. Itulah sebabnya kamu kena faham dulu dan cari ilmu dulu. Lepas tu barulah kamu berserah diri kpd Nya... insyaallah kamu juga akan berjaya.

  atok zamany

  ReplyDelete
 4. Tok, bagaimanakah cara bertawassul?
  Betul ke tak boleh bertawasul dengan nama Guru, Syeikh?

  ReplyDelete
 5. Tok bagaimanakah untuk memilih calon yang sesuai untuk dijadikan isteri?
  Apakah kriteria yang tok sarankan selain daripada memilih agamanya dahulu?
  Apa pandangan tok mengenai budaya couple anak muda yang membawa anak dara orang ke hulu ke hilir tanpa apa-apa ikatan

  ReplyDelete
 6. Walaikumsalam cu...

  Berkali2 soalan ini ditanya... masih saja ada yg tak faham2. Apa sebenarnya yg terjadi dgn hampa semua ni ??? Berkali2 juga atok terpaksa manjawab, jawapan yang sama.. yg sama... yg sama ??? Tlg bagi tahu atok kenapa???

  Jika ikut ajaran Nabi saw dan amalan ASWJ, bertawasul adalah dibenarkan atau dibolehkan. Ia berlandaskan banyak hadis Nabi saw serta ijma ulama2. Sedangkan apa yg kita amalkan seharian juga kita bertawasul dikala berdoa. Dalam pembukaan doa kita, kita mulakan dengan selawat dan manyebut nama Nabi Muhammad saw... betul tak?. Itu lah tawasul namanya. Diceritakan dari beberapa riwayat mengatakan bahawa Nabi Adam as juga menyebut nama Nabi Muhammad saw ketika memohon ampun keherdat Allah atas dosanya memakan buah larangan itu hingga dicampak ke bumi. Si Hawa as tu pun satu, dok suruh Adam makan tu buat apa (hasutan Iblis). Akhirnya semua kena campak ke bumi.

  Jika tidak menyebut nama kekaseh Allah itu... Allah tidak akan ampun dosa Adam hingga kehari ini... termasuklah kita2 ni pun kena dosa tu. Nasib baik Allah dah ampun dosa Moyang kita tu. Jadi sekarang ni kita ikutlah cara Nabi Adam as to berdoa. Ia telah pun menjadi syariat Nabi saw. Kita ikut je. Lagi pun siapa kita disisi Allah kalau nak bandingkan dengan Nabi. Ini nabi yg sangat jauh dgn kita. Turun kebawah sikit... iaitu Nama Guru2 kita dan Nama2 Syeikh Tarikat kita. Ia juga dibolehkan dalam syarak dan adab berdoa didalam ajaran ASWJ. Maka kita pun buat sebab, guru2 tu dan Syeikh2 tu adalah orang2 yang dikasihi Allah juga sebab mereka sentiasa Ingat Allah. Kalau kita susah nak ingat Allah, kita bertawasul kepada orang yg sentiasa illah, walaupun mereka dan meninggal dunia. Roh2 mereka sentiasa ingat Allah. Itulah sebabnya tok2 guru atau Syeikh2 kita selalu ingatkan supaya murid2nya menjaga adab. Inilah yg mereka maksudkan.

  Jangan jadi wahabi yg mengharamkan terus bertawasul, termasuk kepada Nabi saw juga. Punya lah sangat nak 'memurnikan agama' hingga nabi pun mereka nak buang, sahabat2 pun mereka buang dan kutuk, keluarga nabi pun mereka hina dan keji, kalau boleh berdoa terus je kepada Allah, tak payah sebut selawat, tak payah bertawasul, sendiri pun boleh mengadap Allah... LU SIAPA??? mereka2 ni tak sedar diri dan nak menghilngkan kekuatan ikatan rohani umat islam kepada Nabi saw. Itu sebenarnya tujuan mereka... jadi jangan tertipu dengan dakyah mereka, walau sarban mereka sebesar bakul pun ... walau mereka ada pHd sejaki pun. Ikut ijmak ulama ASWJ yg telah termaktub 1400 tahun dulu. wahabi ini agama baru dan mazhab baru, Tak payah nak risau la...

  Nanti atok akan tulis berkenaan wahabi dan didalamnya akan menyebut persoalan Tawasul tu... insyaallah

  atok zamany

  ReplyDelete
 7. Walaikumsalam cu...

  Kamu kalau nak pilih calun isteri... pertama sekali kamu pergi kedai buku dan beli buku "Cara2 memilih bakal isteri". Kedua kamu tanya emak kamu, macam mana calun isteri kamu yg dia setuju. Kalau boleh bawak bakal2 isteri kamu depan dia... supaya dia tengok kan. Ketiga kamu pulak kena jumpa emak dia. Sebab apa atok cakap pasal emak ? sebab mereka2 itu 'tahu' pekara2 yg kamu tak tahu pasal perampuan. Kadang2 mereka ada deria ketujuh utk 'rasa' dlm hati mereka berkenaan wanita2 ni. Itulah yg sangat penting sbg panduan kamu dulu. Yg kamu pulak, kenalah buat solat istakarah banyak2...itu kalau seorang . Kalau ramai kenalah kamu buat solat sunat istikarak tu banyak kali juga. Lepas tu kamu jadi pening jugak... tak tahu nak pilih yg mana.

  Sebenarnya... ia atas kamu sendiri... bukankah yg nak kawin tu kamu. Maka kamu lah yg pilih sendiri. Lepas kawin baeu kamu tahu perangai dia ??? dan bila dah tahu perangai tak eloj dia... kamulah kena ajar dia, ikut cara yg kamu nak. Apa yg susah sangat... jgn takut dan jgn terlalu nak memilih hingga kamu jadi pening dan bingung. Kamu yg kena tawakal dan redha atas ketentuan dan jodoh yg Allah ciptakan utk kamu. Kamu Yakinlah pada Allah dan serah urusan itu kepada Nya. Allah tak akan anyiya kamu...

  Dah terang lagi bersuluh... kamu ni kalau belum nikah jangan suka2 bawak anak dara org kesana kemari. Nanti kamu terlanjur melakukan maksiat dan memalukan org tuanya dan dirinya juga. Kamu ni tak tahu malu ke dan tak takut hukum Allah. Esok bila kamu dah tua dan ada anak dara, macam mana rasa kalau pekara tak elok berlaku pada anak kamu. Ingat selalu... pekara tak baik akan sentiasa berulang, Hari ini kita buat kat orang... esok Allah akan balas pd kamu pulak. Dan ia terus berulang dan berulang... Atok dah banyak lihat pekara ini berlaku pada kawan2 dan saudara mara. Memang masa kamu buat kerja, org tak tahu...tapi Allah tetap tahu dan Dia tunjuk dikemudian hari, Jadi cuba ikut perintah Allah dan hukum syarak. Ramai saja yg kawin ikut cara 'Kuno' tu berjaya... tak ada masaalah... anak2 mereka juga elok2 semuanya, Kerana apa ?? kerana keberkatan yg Allah beri dlm keluarga itu. Jadi tolong jadi "Gentelmen" sikit... jgn jadi 'pencuri'. Faham tak ni ??

  atok zamany

  ReplyDelete
 8. Bukan apa tok tengok trend sekarang banyak nak kahwin yang belum Islam dengan harapan dapat bimbing diaorang.

  Isteri Muawiyyah pun orang masuk Islam kan tok?

  Faham tok, takkan la nak merampas tunangan orang.

  ReplyDelete
 9. Bukan apa tok, duk tengok yg pakar hadith kata tak boleh. Terima kasih penerangan tok.

  Bukan apa tok, dah dia kata Nabi tak buat takkan kita ni lebih baik. Lepas saya mengaji sikit baru tau tak semestinya Nabi tak buat, kita tak boleh buat.

  ReplyDelete
 10. As salam atok. Semoga sentiasa di dalam rahmat Allah.

  Boleh atok ceritakan mengenai Surah Al-Ma'idah (Hidangan) yang memuat kisah para pengikut setia nabi Isa meminta kepada nabi Isa agar Allah menurunkan untuk mereka Al-Ma'idah(hidangan makanan) dari langit (ayat 112). Adakah ini sama dengan cerita bible 'The last supper' yang menceritakan pengikut2 serta nabi Isa menghadapi makanan terakhir sebelum pemberontakan terjadi dengan 'pembunuhan' nabi isa (kepercayaaan mereka) oleh pengikutnya yang belot. Boleh atok cerita lanjut mengenai cerita ini dan sekiranya adakah kaitan antara cerita al maidah dan the last supper ini. Siapakah pengikutnya yang belot itu dan apa terjadi pada para harawiyun yang lain2.

  Azmah

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu..

   Ada perbezaan diantara cerita berkenaan dengan 'Hidangan dari langit dengan cerita pengikut Nabi Isa as al Hawariun tu. nanti akan atok ceritakan tetapi bukan dalam ruangan comment ni. atok kena buat satu laman atikal kerana ceritanya panjang. Kalau dipendekkan nanti orang tak faham pulak, Tunggulah.. insyaallah.

   atok zamany

   Delete
 11. Assalam tok yg dikasihi....artikel ini saya baru terima....cuma nak share dan minta atok betulkan kalau ada apa yg salah....

  ReplyDelete
 12. Maaf atok....xdapat nak post la pulak....Allah x izin....mungkin lain kali...heee

  ReplyDelete
 13. Tok boleh ceritakan dengan lebih lanjut apa yang berlaku dalam perang Siffin?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Peperangan siffin adalah kesanambungan perang jamal. Merupakan perang saudara sesama islam antara Saidina Ali ra dangan Muawiyah disebabkan pembunuhan Saidina Othman ra. Perang ini berpanjangan sehingga ke anak cucu mereka. Kalau nak cerita pasal perang ini pun atok kena buat satu atikal khas. Nantilah kalau ada kelapangan insyaallah atok akan buat..ok

   ayok zamany

   Delete
 14. Walaikumsalam cucu semua..

  Nampaknya kamu semua ni bagi soalan yg memerlukan jawapan yg sangat panjang. Tak apa, atok cuba adjust macam mana nak jawab. Tapi prlu sikit masa

  Harap maklum...

  atok zamany

  ReplyDelete
 15. Masih ada harapan?July 15, 2017 at 8:46 PM

  Apa pandangan tok mengenai HARAPAN?

  ReplyDelete
 16. atok. cerita sikit kisah Buluqya dari bani israil

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cerita berkenaan Buluqyah bani Israil tu adakah merupakan sebuah cerita dongeng orang tua-tua, macam juga cerita Hang Tuah zaman dulu2. Entahkan ujud atau pun tidak sebab susah juga nak diterima akal. Lihat faktanya kurang betul sebab mana ada orang Yahudi tinggalkan agama mereka pergi mencari Nabi Muhammad saw dan dalam perjalanan dia kononnya termasuk kebeberapa alam ghaib atau mendapat perkabaran dan cerita2 ghaib.. kalau kita nak percaya tu amat susah sebab cerita pelik macam tu hanya dialami oleh nabi-nabi atau rasul-rasul... dia tu siapa ??? Yahudi haprak mana pun kita tak kenal ?? Jadi tak [auah nak susah kan kepala nak fikir pasal Yahudi ni, ,ungkin kita baca cerita tu sebagai hiburan saja, tak boleh ambil faktanya sebagai pegangan sebab ia bersumberkan kepada orang yang bukan islam... waallaua'lam

   atok zamany

   Delete
 17. the earth is indeed flat the sun is just couple thousand of miles away

  ReplyDelete
 18. Nasa dan teori heliosentrisme Nicolaus copernicus membohongi buku teks sains

  ReplyDelete
 19. The modern atheist big bang Heliocentric globe-earth chance evolution paradigm spiritually CONTROLS humanity by removing GOD. or any sort of intelligent design. and replacing purposeful divine creation with haphazard random cosmic coincidence.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Berkenaan dengan kenyataan heliosentrisme Nicolaus Kopernicus, saintis darim Porland tu pada pendapat atok mereka ciplak dari hadis Nabi saw. Kononnya dia belajar dari beberapa org padri dan ahli2 falasafah yunani serta beberapa orang astronomer Roam dan Itali. Tetapi kenyataan mereka mirip seperti astronomer Islam dan Hadis2 Baginda Rasulullah saw. Org Putih tak habis2 nak menipu dunia terutama kalau pekara itu dibawa oleh Islam.

   Berkenaan dengan dunia tu rata mendatar seperti sekeping roti, kamu boleh semak hadis2 baginda dalam atikal atok ini (sirah kematian akhirat dan kiamat) di MS belakang. Memang Rasulullah pernah sebut bahawa permukaan bumi ini skan menjadi seperti kepingan roti berwarna putih. Jadi maksudnya, apabila di Padang Masyhar kelak, manusia semua akan dikumpulkan diatas bumi yang rata seperti kepingan roti dan waktu itu tiada waktu malam lagi... siang memanjang dan matahari dekat diatas kepala kamu. Kenyataan ni masuk akal kami juga... tapi kenyataan berkenaan bumi itu rata waktu ini... tak masuk akal kami. dan tak logik langsung. Sorry.. atok tak sokong kenyataan yg datangnya dari orang kafir ok.

   atok zamany

   Delete
  2. Salam sejahtera atok yang di kasihi,

   Maafkan cucu kerana mencelah dan menimbulkan isu ini. Bukanlah niat untuk membuktikan apa2 kerana tidak ada kepentingannya. Cuma hendak mengajak teman2 pembaca yang sudi untuk sama-sama berfikir menggunakan logika akal. Kesimpulannya terserah kepada diri anda sendiri.

   Perlu kita ingatkan dalam bahasan hukum akal bahawa 'Harus' atau 'Jaiz' bagi Allah s.w.t. dengan sifat Qudrat dan Sifat Iradat-Nya untuk menciptakan bumi samada dalam bentuk bulat atau rata atau dalam bentuk2 yang lain sekalipun. Semuanya tidak mustahil bagi Dzat yang maha Kuasa.

   Memang sejak dulu lagi isu bentuk bumi yang kita diami ini sudah dibahaskan oleh ramai orang. Para ulama ada yang berselisih pendapat. Begitu juga halnya ilmuwan2 barat mereka turut berbeda pandangan sesama sendiri.

   Secara umumnya majoriti orang hari ini menganggap bahawa bumi itu bulat.

   Dalam al Quran ada dinyatakan:

   "Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam (silih berganti), dan Ia memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya)? Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Dan (ingatlah) sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan."(Luqman 31:29)

   “Dia menutupkan/menggilirkan (takwrir) malam atas siang dan menutupkan/menggilirkan siang atas malam” (Az-Zumar 39:5)


   Ayat2 ini menjadi dalil utama bagi pendapat yang mengatakan bahawa bumi itu bulat. Penceramah bebas, Dr Zakir Naik ketika ditanya mengenai hal ini juga menggunakan ayat diatas dengan mengatakan bahawa mustahil terjadinya proses pertukaran siang dan malam jika bumi itu datar.

   Ini adalah suatu common sense yang sangat umum. Saya juga berpandangan demikian pada mulanya tapi jujurnya masih belum puas kerana timbul pula persoalan; Apakah golongan yang digelar "Flat Earth believers" ini begitu bingung dalam mengemukakan hujah mereka sehingga lansung tidak memandang dalil yang sebgini jelas?

   Delete
  3. So, why not? Jika kita sudah masak dengan ilmu sains moden seperti yang diajarkan di sekolah2 mengenai bumi dan model2 sistem suria sehinggakan kita menghafal nama dan urutan planet2 dari Utarid sampai Pluto. Why not at least we take a peek on their theory, model or anything they have to offer? Perhaps we can debunk their theory if it is really faulty? ~ And this what i did, exactly.

   Malah di luar jangkaan saya sebaliknya yang terjadi. Model bumi datar dengan pergerakan matahari dan bulan yang memungkinkan proses pertukaran siang dan malam dapat saya terima dengan logik akal. Untuk memahaminya perlu tahu apa itu Horizon dan apa itu Perspektif. Siang dan malam, perbezaan zon waktu, pertukaran empat musim, kejadian gerhana bulan dan matahari semuanya dijelaskan dengan tepat dan matematis oleh model bumi datar yang pada mulanya saya anggap sangat mengarut. Malah Nasa sendiri, yang dianggap paling berkredibiliti oleh para ahli akademik gagal membuat perkiraan yang tepat dalam kejadian gerhana melalui model solar system mereka kerana jika saiz dan jarak antara bumi, matahari dan bulan adalah seperti yang mereka dakwa, maka langka masa kejadian gerhana tidaklah seperti yang kita alami. Untuk memprediksi kejadian gerhana secara tepat mereka masih menggunakan Saros cycle yang dipopularkan oleh Ptolemy seorang astronomer Mesir yang hidup kira2 100 tahun selepas Nabi Isa a.s. Ajaibnya Ptolemy ialah salah seorang yang mengemukakan teori bumi datar.

   Saintis celebriti Nasa yang tersohor pada masa ini, Dr Neil deGrasse Tyson ketika menjawab suatu pertanyaan dalam sebuah rancangan TV secara mempersenda mengatakan kepada yang bertanya bahawa kamu terlalu kecil untuk melihat bentuk bumi yang sebenar sebab itulah kamu melihat bumi ini datar. Namun beliau mengelak untuk memberikan penjelasan secara perkiraan matematik.

   Kita semua tahu bahawa bumi sangat besar, namun bukanlah tersangat besar sehingga mencapai infiniti? Masih tetap ada ukurannya. Menurut Nasa sendiri ukurlilit bumi ialah 40 075 km di garisan khatulistiwa degan radius purata 6 371 km. Logiknya, untuk objek sebesar ini membentuk suatu sfera harus ada lengkungan sebanyak 0.08 m bagi setiap kilometer di permukaan bumi.

   Delete
  4. Satu fakta yang sangat menarik. Tahukah bahawa di barat-daya Bolivia terdapat sebuah tasik garam seluas 10 000 km persegi yang dikenal sebagai Salar de Uyuni. Jika benar bumi itu bulat seharusnya ada lengkungan sebanyak 784 meter dari satu hujung ke hujung yang lain pada tasik garam yang terbesar di dunia itu. Namun hakikatnya, "lengkungan' itu tidak pernah ada.

   Dahulu orang menganggap kapal yang jauh hilang dari pandangan kerana terlindung oleh lengkungan bumi. Namun sudah ramai orang membuktikan bahawa itu adalah pendapat yang keliru. Setlah di Zoom menggunakan kamera resolusi tinggi kapal yang telah hilang dari pandangan mata kembali muncul. Jika Benar ia hilang disebabkan lengkungan bumi maka tetap saja tidak akan ternampak walau di Zoom sekalipun. Yang sebenarnya ia hilang disebabkan had perspektif pandangan mata manusia bukannya disebabkan oleh lengkungan.

   Laluan trafik kapal terbang juga agak membinggungkan jika dirujuk pada peta bumi bebentuk bulat. Ramai orang tahu jika terbang melalui kutub utara atau longitud, jarak penerbangan seolah2 lebih dekat berbanding jika penerbangan dilakukan melalui latitud. Pernah terjadi kes sebuah pesawat dari Bali ke Los Angeles membuat pendaratan kecemasan untuk membenarkan seorang penumpang bersalin di Alaska. Jika di lihat pada peta bumi Globe jarak Bali ke Alaska malah lebih jauh dari jarak asal Bali ke LA. Aneh. Namun jika dilihat pada peta bumi datar. Bali - Alaska - LA ialah satu garis lurus di mana Alaska berada di antara keduanya.

   CUba lihat Logo PBB itulah peta bumi datar yang menurutnya Antartika ialah sebuah lingkaran bukannya kutub seperti yang diketahui umum. Peta itu seolah lenyap selepas dibuat peta Bumi globe yang popular selepas penubuhan Nasa 1958.

   Kuncinya adalah Antartika. Banyak kapal terbang yang terbang merentasi kutub utara,tapi tidak ada satu pun yang pernah terbang merentasi kutub selatan. lebih2 lagi dengan adanya kawalan ketat setelah Antartic Treaty 1959 oleh 12 buah negara. Jika kita terbang ke arah timur mengelilingi garisan khatulistiwa kita akan tiba di tempat yang sama setelah membuat satu pusingan. Tetapi mengapa tidak pernah ada yang membuat pusingan mengeilingi bumi dari utara ke selatan dan kembali ke utara. Aneh bukan?


   Imam al Qurthubi dalam tafsirnya, membantah bahawa bumi bulat, ketika menafsirkan ayat,

   وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ

   “Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran” (Al-Hijr: 19).

   Jadi persoalannya di sini bukan lah menolak kenyataan yang datang dari orang kafir kerana teori mengenai Sistem suria dan galaksi sepeti yang dipromosi oleh aliran sains moden itu sendiri sudah cukup jelas bagi kita dari mana asalnya.

   Persoalannya ialah yang mana lebih logik menurut akal kita?

   Rasanya sudah cukup meleret. Namun, tidak lebih dari hanya sebuah pandangan. Sekali lagi cucu mohon maaaf.

   Sekian.

   Delete
 20. Assalamu'alaikum atok yg dikasihi,semoga atok senantiasa sihat wal'afiat dan juga senantiasa dlm lindungan ALLAH SNW...Amiin yaa rabbal'aalamiin...
  Perkenalkan nama saya HAMDANI daripada lombok,skrg bekerja malaysia.
  Cucu ada 1 soalan yg cucu musykil terhadapnya tok,semenjak beberapa bulan ni,entah tu pagi,petang dan juga malam,cucu tak henti2 mendengar suara cicak...
  Macam ada sesuatu yang tak kena dgn cucu atok ni.:(
  harap atok bagi peneranga kepada cucu atok yg malang ni...
  Setakat ni je dulu soalan cucu...Wassalaamu'alaikum warahmatullah

  ReplyDelete
 21. Walaikumsalam cucu hamdani..

  Suara cicak adalah ganguan jin kepada cucu. Sebab itu Nabi suruh bunuh cicak yg berbuat besing waktu kita solat atau berdoa atau baca al Quran, terutama yg banyak di surau2 dan masjid2. Atok sendiri waktu atok kecil dulu disuruh pak imam untuk menghapuskan cicik yg terlalu banyak dimasjid ditempat atok dulu dan ia mengotorkan karpet masjid itu. Percaya tak, atok dapat bunuh lebih 600 ekor semalam, bayangkanlah betapa kotornya lantai masjid itu, kami kena basuh setiap hari baru boleh solat.

  Kamu kena cari dari mana suara cicak itu dan kena bunuh, sebab sebenarnya dia sedang atteck kamu. Ganguan ini tak akan berhenti selagi kamu tidak bertindak..ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 22. Terima kasih bebanyak tok,kini terjawab sudah apa yg cucu musykilkan tu,jadi benar juga lah apa yg cucu pikirkan berkenaan cicak tu...
  Ada tak apa2 amalan yg atok syorkan kepada cucu untuk mengusir jin2 tu Serta untuk mendekatkan diri kpd ALLAH SNW? atau cucu kena pergi berjumpa badal2 terdekat utk menerima kembali talqin syahadatain tu? Sebab dulu cucu pernah ambil talqin kpd saudara sepupu cucu wakil Alm Ust Mad kat lombok dan juga kpd Alm Ust Mad masa dahulu kat bangi...apa yg cucu rasa,cucu kena ambil talqin tu lagi kan tok? Sebab cucu dah banyak melakukan dosa2 yg dilarang agama...sekarang cucu ada kat JB tok,sebab gangguan jin tu lah cucu sampai kampung melayu majidee JB,niat jumpa ust Ibrahim,tapi ALLAH belum perkenankan lagi...
  Haraf atok sekiranya sudi bagi apa2 nasihat kpd cucu atok yg malang ni...
  Cucu anggap ujian ni sbgai Hidayah kpd cucu,do'akan cucu supaya istiqamah dalam menggapai ridhaNYA ye tok...
  Wassalam

  ReplyDelete
 23. Sama2 cu///

  Ya.. memang benar, kamu kena jumpa Ust Ibrahim di Majidee tu. No tel JOHOR 012-7756040.

  Kamu kena selalu ingat utk menjaga talqin shadatai tu baik2 sebab Ust Mat dah tak ada, yg mereka bagi hanya talqin semantara menunggu kehadiran guru yg ditabalkan oleh Syeikh Mughyideen. Kalau tak ada, kamu kena pegang yg ada itulah satu2nya tempat pergantungan pertalian guru yg tinggal. Kalau yg itu pun kamu tak jaga... masaklah kamu mamti.

  Jaga baik2, jangan buat pekara2 yg melanggar hukum terutama dosa2 besar yg boleh menyebabkan gugur talqin shadatai. Selagi kamu jaga ia dengan baik, selagi itulah kamu sentiasa berhubungan rohani dengan tok2 guru dan syeikh, walaupun mereka dah meninggal dunia... jangan risau. Mereka tetap ada dialam roh, dan sentiasa "mengawal" murid2 semua. Insyaallah... kita akan terpelahara selalu.

  Atok juga turut doakan kamu...amin

  atok zamany

  ReplyDelete
 24. Assalaamu'alaikum tok.
  Alhamdulillah semalam cucu dah call ust Ibrahim tapi beliau masih ada kat batam,Allah belum bagi izin kpd cucu untuk berjumpa dgn ust Ibrahim...peliknya handphone cucu tiga empat kali mati masa bercakap dgn ust Ibrahim,adakah ia gangguan jin tu ke,tok?
  Berkenaan jabat 14 dan amalan adab guru,adakah ia masih boleh cucu amalkan?
  Terima kasih tok
  wassalamu'alaikum

  ReplyDelete
 25. Waalaikumsalam cu...

  Ha..ha, ada ada saja kamu ni. Jangan peranod sangat dgn Syaitan tu. Ia cuma ganguan pancaran radio saja, bukannya makhluk halus tu.

  Insyaallah nanti kamu dapat jumpa dia. Berkenaan dengan amalan tu, kamu tangguh dulu sampai jumpa dengan dia. Kamu minta nasihat dia lepas tu...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 26. Assalaamu'alaikum tok.
  Hihi kelakar pula jadinya kan tok :D
  ye tok Insya Allah dalam masa terdekat,semoga cucu diperkenankan berjumpa dgn ust Ibrahim,cucu tengah tunggu masa yg sesuai je tok...
  Tok,nak tanya berkenaan dgn wali nikah,mana yg patut didahulukan antara saudara seibu sebapa dgn saudara sebapa (lebih dewasa)...

  ReplyDelete
 27. Walaikumsalam cu...

  Wali-wali dalam pernikahan atau perkahwinan mestilah mengikut hierarki atau susunan seperti berikut:
  1. Bapa
  2. Ayah kepada bapa (datuk)
  3. Adik-beradik lelaki seibu sebapa
  4. Adik-beradik lelaki sebapa
  5. Anak saudara (anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa)
  6. Anak saudara (anak kepada adik-beradik lelaki sebapa)
  7. Bapa saudara seibu sebapa (adik-beradik lelaki kepada bapa yang seibu sebapa)
  8. Bapa saudara sebapa (adik-beradik lelaki kepada bapa yang sebapa)
  9. Sepupu (anak lelaki kepada bapa saudara yang seibu sebapa)
  10. Sepupu (anak lelaki kepada bapa saudara yang sebapa)
  11. Jika semua wali di atas tidak ada maka yang menjadi wali ialah wali sultan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Sultan (Pemerintah atau Khadi) menjadi wali bagi sesiapa yang tidak ada wali.” (Riwayat Abu Daud).

  Bagi wali yang berada pada turutan yang ke-9 (juga yang ke-10), iaitu anak lelaki kepada bapa saudara, yang bapa saudara itu seibu sebapa dengan bapa perempuan (pengantin). Contohnya: Rohaya merupakan anak tunggal kepada pasangan Razali dan Halimah. Selepas kematian ayahnya, Rohaya tinggal bersama ibunya. Rohaya tidak mempunyai bapa saudara sebelah ayahnya, kecuali seorang sahaja iaitu adik kandung ayahnya yang bernama Khaidir.
  Khaidir mempunyai dua anak, Fuad dan Salwa. Fuad dan Salwa ialah sepupu Rohaya. Mereka juga senasib Rohaya kerana ayah mereka (Khaidir) sudah meninggal dunia. Apabila Rohaya hendak melangsungkan pernikahan kelak, Fuad ialah walinya kerana Fuad merupakan anak lelaki kepada bapa saudara yang seibu sebapa dengan bapa ‘pengantin’ perempuan.

  Semoga ini dapat membantu kita untuk sama-sama lebih memahami urutan wali nikah perempuan menurut Islam.

  atok zamany

  ReplyDelete
 28. Alhamdulillah
  Terima kasih bebanyak tok ke atas pencerahan memuaskan yang atok bagi kepada cucu2 atok...
  Bersyukur cucu dapat jumpa blog atok ni,dah 6 tahun cucu ikuti tapi baru2 ni tergerak hati untuk bertanya soalan kpd atok...
  Alhamdulillah banyak juga ilmu yang cucu dapat disini.
  Do'a cucu,semoga atok sentiasa sihat,sentiasa dalam lindungan Allah SNW..Amiin Yaa Rabbal'aalamiin

  ReplyDelete