Wednesday, March 22, 2017

SIRAH - KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 33

Post 49BISMILLAHIRAHMANIRAHIM.


FASAL C: FITNAH AKHIR ZAMAN &TANDA KIAMAT.BAB 201: DIANGKATNYA AMANAT DAN IMAN DARI
                 DALAM HATI MANUSIA

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan yang lain, serta lafasnya oleh Muslim dari Hudzaifah bahawa ia berkata, “Rasulullah menceritakan kepada kami dua hadis dimana salah satunya telah saya lihat manakala yang satu lagi masih saya tunggu. Baginda menceritakan kepada kami (hadis yang pertama), ‘Sesungguhnya amanat turun pada hati orang-orang. Kemudian al-Quran diturunkan lalu mereka mengerti hukum dari al-Quran dan mengerti hukum dari as-Sunah’.

Kemudian Muslim menceritakan hadis yang kedua kepada kami berkenaan diangkatnya (hilangnya) amanat. Baginda bersabda “Seseorang tidur sejenak dan amanat diambil dari hatinya, lalu jadilah amanat seperti bekas titik. Kemudian ia tidur lagi sejenak lalu amanat diambil dari hatinya, lalu jadilah bekas amanat seperti bekas dalam tapak tangan seumpama bara api yang kamu timang atas kaki mu lalu luka. Kemudian kamu melihatnya bengkak dan tidak ada didalamnya sesuatu yang berguna”.

Kemudian Baginda mengambil satu batu kecil lalu menimangnya diatas kakinya lalu Baginda bersabda, “Kemudian manusia pagi-pagi melakukan jualbeli hampir saja tidak ada seorang pun yang menyampaikan amanat. Sehingga, dikatakan sesungguhnya dalam keturunan si fulan ada orang yang dipercayai dan sehingga dikatakan kepada seseorang, ‘Betapa kuatnya, betapa cerdiknya dan betapa pintarnya’. Tetapi didalam hatinya tidak terdapat iman seberat biji sawi pun’”.

Hudzaifah berkata, “Benar-benar zaman (waktu seperti hadis Nabi itu) telah datang kepada ku dan aku tidak peduli kepada sesiapa diantara kamu aku berjualbeli. Kalau dia orang Muslim, nescaya agamanya pasti melarangnya berkhianat kepadaku. Jika dia orang Yahudi atau Nasrani, nescaya pemimpinnya pasti mencegahnya untuk menghianatiku. Ada pun hari ini aku tidak melakukan jualbeli selain kepada sifulan dan sifulan sahaja”.

  
BAB 202: DIANGKATNYA DAN HILANGNYA ILMU
  
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Waki’, dari al-A’masy, dari Salim bin Abu Ju’du, dari Ziyad bin Labid bahawa Nabi saw memyebutkan sesuatu lalu bersabda, “Yang demikian itu terjadi pada waktu hilangnya ilmu”. Ziyad bertanya, “Bagaimana ilmu boleh hilang sedangkan kami selalu membacanya kepada anak-anak kami dan anak-anak kami pula membacakannya kepada anak-anak mereka, sampai pada hari kiamat?”. Baginda bersabda, “Ibumu kehilangan kamu (maksudnya, adakah kamu lupa?), wahai Ziyad, sesungguhnya aku tahu kamu adalah seorang lelaki yang paling pintar di Madinah. Adakah orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mambaca Taurat dan Injil yang mereka tidak mengerti isinya sama sekali?”.

Hadis diatas ini juga diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi dari Jubair bin Nafir, dari Abu Darda’ bahawa ia berkata, “Kami sedang bersama Rasulullah. Setelah baginda melayangkan pandangannya ke langit, Baginda bersabda, “Inilah saatnya ilmu diambil dari manusia sehingga mereka tidak sanggup mendapatkannya kembali sedikit pun”. Kemudian Ziyad bin Labid al Ansari bertanya, ‘Bagaimana ilmu boleh diambil dari kami, padahal kami selalu membaca al-Quran. Demi Allah, kami juga membacakannya kepada isteri-isteri dan anak-anak kami?’. Baginda bersabda, ‘Ibumu kehilangan kamu, Wahai Ziyad. Jika aku menganggap kamu termasuk ahli Fiqih (bijak pandai) Madinah, lihat itu Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu apa manafaatnya ilmu itu pada mereka?’”.

Berkata Jubair, “Setelah aku mendengar hadis itu aku pergi bertemu dengan Ubadah bin Shamit dan bertanya, ‘Adakah engkau telah mendengar apa yang telah diucapkan oleh saudaramu Abu Darda’?’. Dia menjawab, ‘Belum’. Setelah aku ceritakan apa yang telah diucapkan oleh Abu Darda’ kepadanya, ia lalu berkata, ‘Abu Darda’ benar. Kalau kau mahu, aku mahu menceritakan kepadamu tentang ilmu yang pertama sekali akan diangkat oleh Allah dari tengah-tengah (dada-dada) manusia iaitu Khusyuk. Hampir-hampir seseorang yang memasuki Masjid Jami, namun ia tidak melihat seorang pun yang khusyuk dalam solatnya’”,

Menurut Imam al Qurthubi (penulis kitab ini), dengan sanad berikut ini hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani, dari Abdullah bin Ja’far ibnu Warad, dari Yahya bin Ayub, dari Yahya bin Bakri, dari al-Laits, dari Ibrahim bin Abu Ablag, dari al Walid bin Abdulrahman, dari Jubair bin Nafir, dari Auf bin Malik al Asyja’I bahawa ia berkata, “Pada suatu hari, Rasulullah memandang kelangit lalu bersabda, ‘Ini sudah waktunya ilmu diangkat’. Seorang sahabat Ansar bernama Ziyad bin Labid bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu boleh diangkat?. Bukankah ilmu itu sudah ditulis didalam kitab (al Quran) dan diletak didalam dada?. Baginda bersabda, ‘Jika aku menganggap kamu termasuk orang yang ahli agama di Madinah, lihat itu orang-orang Yahudi dan Nasrani berikut kesesatan mereka terhadap kitab-kitab Allah yang ada pada mereka’”.

Ketika pekara itu aku ceritakan kepada Syaddad bin Aus, ia berkata, “Auf bin Malik benar, Mahukah kamu aku beritahu mengenai ilmu pertama yang akan hilang?. Iaitu Khusyuk, sehingga kamu tidak akan melihat seorang pun yang akan khusyuk dalam solat mereka”.

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan Ibnu Majah sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Pelajarilah ilmu Fara’id dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia, kerana ia adalah separuh ilmu. Ilmu itu akan dilupakan dan sekaligus merupakan ilmu pertama yang akan diambil dari umatku”.

Syukur alhamdullillah, riwayat-riwayat itu tadi tidak saling bertentangan. Sebab “Khusyuk” adalah ilmu bersangkutan dengan hati, sedangkan ilmu Fara’id adalah ilmu lahiriah, Jadi kedua-duanya berbeza.


PENDAPAT ATOK: 

Pangajaran daripada hadis ini menurut atok sendiri ialah, jika seseorang itu benar-benar berilmu dan berpelajaran tinggi, walau didalam ilmu apa sekalipun, yang paling utama mestilah ia ‘Khusuk’ dalam solatnya. Seseorang itu tidak boleh beranggapan bahawa dia telah berilmu atau berpelajaran atau alim selagi dia tidak mampu khusyuk dalam solatnya. Kemudian selagi dia tidak berlaku atau tidak beramal dengan apa yang dipelajarinya untuk dia mengamalkan didalam kehidupannya maka dia masih saja bodoh dan dungu sama seperti kesesatan yang telah berlaku kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti yang telah diucapkan oleh Baginda Nabi saw. Oleh itu “Ilmu yang diamalkan” itu lebih penting dari kitab-kitab yang menimbun didalam rumah atau perpustakaan.

Walau bagaimana sekali pun bijaknya seseorang manusia itu atau begitu tinggi darjat kedudukannya didalam masyarakat banyak, apa yang lebih utama dari semua itu semasa dia mendapatkan khusyuk didalam solatnya serta dia beramal dengan ilmu yang dipelajarinya ialah untuk duduk didalam dua kalimah shadat yang mempunyai Wasilah dan Rabitah kepada Baginda Rasulullah saw. Inilah ibu segala ilmu dan amal dalam semua kerjabuat manusia Muslim samaada kerjabuat itu berbentuk rohaniah mahupun jasmaniah atau disebut juga dengan nama ilmu Fara’id seperti yang telah disebutkan diatas tadi. Wahai kalian semua, kamu pergilah keseluruh pelusuk dunia atau kamu redahlah seluruh perpustakaan dunia ini sekali pun, atau kamu bertemulah jutaan guru-guru rohani atau fara’id sekalipun, habiskan usia mu mencari ilmu didunia ini sedang penghujung kepada pencerian kamu itu hanyalah ada dua kalimah shadat itu saja. Tiada ada apa lagi akan kamu ketemu akannya kecuali dua kalimah shadat itu saja kerana telah Allah tetapkan ianya begitu. Tiada siapa yang akan mampu mengatasi ilmu Allah SWT kerana hanya Dia yang Mahamengatahui rahsia sebenar yang tersembunyai didalam patah perkataan dua kalimah shadat itu. Maka kepada mereka yang telah mendapatkannya, kamu peganglah ia dengan erat atau kamu gigitlah ia dengan gigi garhammu sekuat yang mungkin sebab dunia pun sudah hampir melabuhkan tirainya. Tetapi jika kamu masih saja mencari, dapatkanlah dua kalimah shadat ini supaya kamu juga terselamat dari fitnah akhir zaman itu.BAB 203: TERHAPUSNYA ISLAM DAN HILANGNYA AL-
                 QUR’AN


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Ali bin Muhammad, dari Abu Mu’awiyah, dari Abu Malik al-Asyja’I, dari Rabi’I bin Harrasy, dari Huzaifah bahawa Rasulullah bersabda, “Islam akan dihapus, seperti terhapusnya lukisan kain. Sehingga tidak dapat diketahui sama sekali puasanya, solatnya, hajinya dan sedekahnya. Sungguh akan dilenyapkan Kitab Allah diwaktu malam, sehingga dimuka bumi tidak tersisa satu pun ayatnya. Lalu yang tinggal hanya beberapa kelompok manusia. Iaini, atok-atok, nenek-nenek yang mengatakan, ‘Kami mendapati nenek moyang kami setia pada ucapan La Illaha Illallah Muhamad Darasulullah, maka kami pun mengucapkannya’”.

Shilah berkata kepada Hudzaifah, “Kalimah La Illaha Illallah Muhamad Darasulullah tersebut tidak memberikan manafaat kepada mereka dan mereka pun tidak mengerti apa itu solat, puasa, ibadah Haji dan juga sedekah”. Hudzaifah berpaling daripadanya. Shilah mengulangkan ucapannya itu sebanyak tiga kali. Huzaifah tetap juga berpaling. Setelah itu baru ia mengadapnya dan berkata, “Wahai Shilah, kalimah itu akan menyelamtkan mereka dari api neraka”.

Menurut Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), peristiwa diangkatNya kalimah al-Quran ini hanya akan berlaku setelah kewafatan Nabi Allah Isa as. Bukannya ketika munculnya Yakjut dan Makjut. Ini berdasarkan riwayat hadis Muqatil seperti yang telah dikemukakan terdahulu. Menurut Abu Hamid al-Ghazali, misi Nabi Isa as diturunkan kembali kedunia ialah untuk memperbaharui syariat Islam yang telah terhapus. Penjelasannya, insya Allah akan diterangkan nanti.

  
BAB 204: SEPULUH TANDA AKAN TERJADI 
                 MENJELANGNYA KIAMAT.


Diriwayatkan oleh Hudzaifah bahawa ia bercerita, “Kami sedang duduk-duduk dibawah naungan sebuah tembok di Madinah. Semantara Rasulullah berada didalam bilik. Kemudian Baginda menjengok kami dan bertanya, ‘Sedang apa kamu duduk-duduk disitu?’. Kami menjawab, ‘Kami sedang berbual-bual’. Baginda bertanya lagi, ‘Berkenaan apa?’. Kami menjawab, ‘Berkenaan kiamat’. Baginda kemudian bersabda, ‘Kiamat tidak akan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh tanda-tandanya. Pertama, Matahari terbit dari barat, Kabus tebal, Keluarnya Dajjal, Binatang melata, Tiga peristiwa gerhana bulan (iaitu gerhana bulan yang terjadi disebelah timur, kemudian disebelah barat dan gerhana yang terjadi disemananjung Arab). Kemudian keluartnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya’jut dan Ma’jut dan yang terakhir ialah munculnya api dari Yaman disebuah jurang Aden. Sesiapa yang berada dibelakangnya, ia akan diiring ke Padang Mahsyar’. Demikian yang ditulis oleh al-Qarbi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Uyun al-Akhbar’.

Hadis serupa diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah bahawa ia berkata, “Ketika kami sedang berbincang-bincang berkenaan kiamat, tiba-tiba Rasulullah muncul kepada kami dari sebuah bilik dan bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi sebelum munculnya sepuluh tanda-tandanya. Iaitu, terbitnya matahari dari sebelah barat, Dajjal, asap, sejenis binatang melata, Ya’jut dan Ma’jut, keluarnya Isa bin Maryam, tiga gerhana bulan (gerhana disebelah timur, gerhana disebelah barat dan gerhana disemenanjung Arab) dan api yang keluar dari jurang Aden yang sangat jelas dan akan mengiringi manusia ke Padang Mahsyar. Api tersebut akan bersama mereka malam dan siang”.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Dalam riwayat lain menyebutkan, “…Kabus, Dajjal, Binatang melata, Matahari terbit dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, tiga peristiwa gerhana bulan, dan yang terakhir ialah keluarnya api dari Yaman yang akan mengiring (menghalau) manusia ke Padang Mahsyar”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, “Tanda-tanda kiamat yang pertama ialah munculnya api yang mengiringi manusia dari timur ke barat”. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr bahawa ia ingat Rasulullah pernah bersabda, “Sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama akan muncul ialah terbitnya matahari dari sebelah barat dan keluarnya sejenis binatang melata pada manusia pada waktu Dulha. Mana diantara keduanya yang muncul lebih dahulu, maka yang lainnya akan menyusul dalam masa terdekat”.

Disebutkan didalam hadis marfu Hudzaifah bahawa Rasulullah bersabda, “Seolah-olah aku melihat seorang berbangsa Ethopia berbetis kecil, bermata biru, berhidung pesek dan berperut buncit. Ia dan beberapa orang kawannya berderet berdekatan Ka’bah sedang merobohkannya sedikit demi sedikit. Mereka berganti-ganti dari tangan ke tangan hingga mereka berjaya membuangnya (batu-batu dinding Ka’bah) kedalam laut. Maka pada saat itulah munculnya tanda-tanda kiamat yang kejam. Iaitu, terbitnya matahari dari sebelah barat, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya’jut dan Ma’jut dan sejenis binatang melata”.


FAKTA:

Tanda-tanda kiamat yang telah diterangkan didalam hadis-hadis diatas tadi tidak mengikut turutan, sebab turutan yang betul ialah seperti yang diterangkan didalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah, “…Rasulullah berada dibilik atas dan kami berada dibawahnya. Baginda memandang kearah kami dan bertanya, ‘Apa yang sedang kamu bincangkan’. Kami menjawab, ‘Kiamat’. Baginda bersabda, ‘Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kalian melihat sepuluh tanda-tandanya. Iaitu, Gerhana bulan disebelah timur, gerhana bulan disebelah barat dan gerhana bulan di Jazirah Arab, Kabus, Dajjal, Binatang melata, Ya’jut dan Ma’jut, Terbitnya matahari disebalah barat, munculnya api dari jurang Aden yang mengiringi (menghalau) manusia’”.

Menurut seorang perawi, tanda kiamat yang kesepuluh ialah turunya Nabi Isa as. Semantara menurut perawi yang lainnya ialah angin yang melemparkan manusia ke laut.

Oleh itu berdasarkan riwayat tersebut, tanda-tanda kiamat yang pertama ialah berlakunya gerhana bulan. Salah satunya sudah berlaku pada zaman Nabi saw, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Wahab sebelum ini. Menurut Abu Faraj Ibnu Jauzi, di Iraq al Ajam pernah terjadi gempa bumi dan beberapa kali gerhana bulan yang hebat menyababkan ramai yang terkorban. Menurut keterangan beberapa orang guru saya (guru Imam al-Qurthubi), gempa bumi yang bersekala besar berserta dengan garhana bulan juga pernah terjadi di bahagian timur Andalusia. Tempatnya disebuah perkampungan bernama Qatra Thandat. Begitu hebatnya bencana tersebut hingga sanggup memusnahkan sebuah gunung disana. Menurut keterangan beberapa orang rakan saya (Imam al-Qurthubi). Bincana yang sama hebatnya juga pernah terjadi disebuah desa bernama Tarsah. Sehingga mengorbankan hampir seluruh penduduknya. Hanya beberapa orang saja yang masih hidup.

Dalam riwayat hadis diatas tadi menyebut bahawa binatang melata keluar terlebih dahulu sebelum Ya’jut dan Ma’jut. Kenyataan ini tidak benar. Tanda-tanda kiamat yang pertama ialah munculnya Dajjal, lalu turunlah Nabi Isa as dan kemudian munculnya Ya’jut dan Ma’jut. Ketika Allah telah membunuh mereka semua (Dajjal kemudian Ya’jut dan Ma’jut) seperti yang akan diterangkan nanti, lalu berlakunya peristiwa kewafatan Nabi Isa as, sehingga bumi menjadi sunyi untuk beberapa waktu yang lama dan sebahagian syariat Islam pun juga menghilang. Maka pada waktu itulah manusia kembali semula menjadi kafir dan fasiq.                              

Seterusnya Allah mengeluarkan binatang melata kepada mereka. Sehinggakan orang-orang Mukmin boleh dibezakan dari orang-orang kafir yang terus didalam kekufuran mereka. Sekalipun demikian, mereka masih diberi kesempatan bertaubat. Seterusnya binatang melata itu pun lenyap, dan ketika manusia masih didalam kekufuran mereka maka terbitlah matahari dari barat. Pada saat terjadi peristiwa ini, maka seluruh manusia tidak lagi diberi kesempatan bertaubat mahupun juga kepada orang-orang fasik. Mereka sudah tidak lagi dibebankan untuk menjalankan syariat Islam. Semua hukum agama islam tidak lagi dibebankan keatas manusia.

Tidak lama selepas itu terjadilah kiamat, kerana Allah telah berfirman didalam surah adz-Dzaariyat ayat 56 mafhumnya: “Dan Aku tidak menjadi jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku”. Oleh itu jika mereka sudah tidak dibebankan untuk menyembah Allah, sudah tentu umur dunia ini sudah sampai kepenghujungnya dan pastinya ia akan berakhir.

Mengenai masaalah kabus, telah disebutkan didalam hadis riwayat Ibnu Jarir dari Hudzaifah bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat ialah kabus yang meliputi antara timur dan barat. Ia berada dibumi selama empat puluh hari. Bagi orang mukmin yang terkena kabus tersebut akan mengalami penyakit misteri. Tetapi bagi orang-orang kafir akan mengalami mabuk (terseksa ronga-ronga mereka). Kabus (asap) ini keluar dari lubang hidung, kerongkong, mata, telinga dan dubur mereka”. Ada yang berpendapat bahawa kabus ini berasal dari pengaruh neraka jahanam pada hari kiamat. Demikianlah yang telah diriwayatkan oleh Ali Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abas, Ibnu Malikah dan al-Hasan. Itulah juga maksud firman Allah didalam surah adh-Dhukhaan ayat 10, mafhumnya: “Maka tunggulah ketika langit membawa kabus yang nyata”.


PENDAPAT ATOK: 

Tetapi menurut atok, secara logiknya ia mungkin berasal dari letupan bom-bom nuklear dan loji-loji nuklear yang dicipta manusia-manusia kafir itu sendiri kerana jumlah bom-bom nuklear ini mencecah jutaan jumlahnya, maka ia akan meletup dengan sendirinya apabila peningkatan suhu bumi naik mendadak kemudian asap ini akan menyulubungi muka bumi dengan bawaan angin keseluruh pelusuk dunia. Sekarang (2017) terdapat 430 loji nuklear beroperasi di 31 buah negara seluruh dunia. Manakala jumlah bom-bom nuklear disembunyikan yang mengikut anggarannya mungkin telah memcecah jutaan unit kesemuanya. Asap nuklear inilah yang dimaksudkan didalam hadis Nabi saw tersebut kerana dikala itu pengatahuan berkenaan bom nuklear tiada. Tetapi Allah SWT member wahyu kepada Nabi saw dengan gambaran seumpama kabus atau asap kuning yang akan membawa kematian manusia dengan jumlah yang sangat ramai. Jika benar asap kuning nuklear yang dimaksudkan itu, bererti hampir seluruh manusia yang berballion jumlah didunia ini yang akan binasa. Lihat saja apa yang pernah terjadi di Hiroshima dan Nagasaki Jepun (1943), kemudian bincana di Three Mile Island Pennsylvania USA (1979) juga kesan letupan loji nuclear Chernobyl Ukraine (1986) kemudian bincana nuklear di Fukushima Jepun (2011). Bagaimana kesannya kepada manusia? Yang sedang kecoh satu dunia sekarang ialah Korea Utara.  Malaysia pula menjadi kambing hitamnya yang cuba dipalit atas agenda mereka. Kabus atau asap nuklear ini hanya akan hilang dengan datangnya hujan lebat beberapa bulan atau dilakukan kerja-kerja pembersehan beberapa tahun lamanya, iaitu setelah asap nuklear ini berterbangan selama empat puluh hari keseluruh dunia. Waallahua’lam.

Dalam menyatakan pendapat berkenaan surah adh-Dhukhaan ayat 10 diatas tadi, Ibnu Mas’ud mengatakan, “Musim Keperitan dan kesusahan kaum Quraisy dahulu hingga boleh menyebabkan seseorang itu melihat udara seumpama telah dipenuhi kabus tebal, sehingga mereka terpaksa memakan tulang. Telah pun terjadi bincana turunnya kabus tebal berserta azab”. Hadis yang menceritakan peristiwa tersebut tercatit didalam kitab-kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan kitab-kitab lainnya. Ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ‘Kekerasan’ adalah peristiwa perang Badar.

Menurut Ibnu Khaththab bin Dahyat, peristiwa timbulnya kabus tersebut terjadi sebanyak dua kali. Yang pertama telah pun terjadi, manakala yang kedua bakal akan terjadi nanti. Apa yang telah terjadi ialah kabus yang mereka lihat seperti kabus-kabus biasa. Bukannya kabus yang menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat. Untuk kabus yang kedua ini, apa yang boleh dilakukan oleh umat islam semua hanyalah berdoa seperti yang telah dinyatakan pada firman Allah didalam surah ad-Dukhaan ayat 12 yang mafhumnya: “Ya Tuhan kami, lenyapkanlah seksaan ini dari kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang beriman”. Setelah azab itu dilenyapkan, waktu menghampiri hari kiamat mereka kembali kufur kepada Allah. Sedangkan apa yang diperkatakan oleh Ibnu Mas’ud tadi bukannya datang dari Nabi saw melainkan penafsirannya sendiri sahaja dan ternyata bertentangan dengan nas yang bersumber dari Rasulullah. Maka perlulah ia diabaikan saja.

Menurut Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), ada riwayat dari Ibnu Mas’ud seperti yang dikutip oleh Mujahid yang mengatakan bahawa peristiwa munculnya kabus terjadi dua kali. Pertama telah pun terjadi, dan yang kedua kabus yang meliputi langit dan bumi bakal akan terjadi kelak. Kabus ini akan membuat seseorang yang beriman diserang penyakit misteri, tetapi akan membuat orang-orang kafir menderita dan terseksa. Setelah itu datanglah angin selatan dari Yaman yang akan mencabut nyawa orang-orang beriman, baik lelaki manupun perampuan. Sehingga, setelah itu yang hanya tinggal ialah orang-orang kafir yang jahat sahaja. Para ulama berselisih pendapat mengenai maksud perkataan “al-bathsyah” serta perkataan “lizam” didalam riwayat hadis diatas tadi. Menurut Ubai, yang dimaksudkan dengan perkataan al-bathsyah ialah pembunuhan didalam Perang Badar. Pendapat ini disokong oleh Ibnu Mas’ud dan sebahagian besar ulama. Berdasarkan pendapat ini, al-bathsyah dan lizam mempunyai maksud yang sama. Menurut Ibnu Mas’ud, al-bathsyah al-kubra adalah pertempuran Badar. Tetapi, ada juga yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan ialah hari kiamat.

Pendapat yang lainnya pula berkenaan perkataan lizam seperti firman Allah dalam surah al-Furqaan ayat 77, mafhumnya: “Katakanlah, Tuhanku tiada peduli terhadapmu (wahai orang-orang kafir semua), jika tiada ibadatmu. Sungguh kamu telah mendustakan (Islam agamaNya), sebab itu siksaan mesti akan menimpamu”. Iaitu satu azab yang amat pedih. Mengenai Dajjal, kemudian akan dijelaskan didalam bab yang lain. Mengenai jenis binatang yang melata dari bumi adalah seperti yang telah difirmankan didalam surah an-Naml ayat 82, mafhumnya: “Apabila telah tiba perkataan (janji) siksaan kepada mereka, Kami keluarkan kepada mereka binatang-binatang (yang melata) dari bumi yang mengatakan kepada mereka, bahawa manusia tidak yakin kepada ayat-ayat Kami”.

Menurut para ulama ahli tafsir, sejenis binatang melata dari bumi tersebut ialah satu makhluk besar (seperti ulat bulu besar yang merayap diatas bumi) yang akan keluar dari batu besar yang terbelah. Melihat binatang itu wajah orang-orang beriman kelihatan berseri-seri dan pada sepasang mata mereka tertulis perkataan “orang mukmin”. Sebaliknya wajah orang-orang kafir menjadi hitam muram dan pada sepasang mata mereka tertulis perkataan “orang kafir”. Menurut keterangan riwayat Abdullah bin Umar, jenis binatang melata dari bumi itu ialah al-Jasysyasah atau mata-mata, seperti yang akan dijelaskan dalam hadis berkenaan Dajjal nanti. Menurut keterangan riwayat Ibnu Abbas, makhluk itu adalah seekor ulat yang sekarang masih berada ditelaga dibawah Ka’bah. Penjelasan berkenaan pekara ini juga akan diperjelaskan nanti.

Sabda Nabi saw, “Yang terakhir ialah munculnya api dari Yaman”. Didalam riwayat yang lain disebut bahawa api itu muncul dari jurang Aden. Pada riwayat yang lain lagi disebut api itu muncul dari Hijaz. Menurut al-Qadhi bin Iyadh, mungkin ia bermaksud ada dua api yang sama-sama mengiringi manusia atau mula-mula kedua api itu keluar dari Yaman, lalu terlihat juga diHijaz.

Menurut saya (Syeikh al-Qurthubi penulis asal kitab ini), mengenai api yang muncul di Hijaz telah pun dijelaskan terdahulu, manakala yang belum diperjelaskan lagi ialah berkenaan api yang mengiringi manusia ke Padang Mahsyar, iaitu api yang menucul dari Yaman. Perbicaraan mengenai peristiwa pengiringan ke Padang Mahsyar telah pun diperkatakan sebelum ini. Manakala peristiwa terbitnya Matahari dari sebelah barat pula akan dijelaskan kemudian. Berkenaan firman Allah: “Telah dekat (datangnya) saat itu, dan telah terbelah bulan”.  Disebutkan dalam sebuah riwayat didalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan kitab-kitab hadis lainnya bahawa pada suatu ketika orang-orang Mekah bertanya kepada Rasulullah saw tentang tanda-tanda kiamat. Baginda memperlihatkan kepada mereka bulan yang terbelah dua dan ditengah-tengahnya ada gunung, seraya Baginda bersabda, “Lihat itu”. Ini adalah juga merupakan Mujizat Nabi Muhammad saw yang diperlihatkan kepada mereka supaya mereka bertambah keyakinan kepada Islam.
BAB 205: TANDA-TANDA KIAMAT TERJADI SETELAH 200
                 TAHUN.


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Qatadah bahawa Rasulullah bersabda, “Tanda-tanda kiamat itu terjadi setelah dua ratus tahun”. Ibnu Majah meriwayatkan dari Yazid ar-Raqasyi, dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, “Umatku itu berada pada lima kurun, Dimasa empat puluh tahun adalah orang-orang yang berbuat baik dan bertaqwa. Selanjutnya setelah mereka sampai seratus dua puluh tahun adalah orang-orang yang saling mengasihi dan saling menyambung tali persaudaraan. Selanjutnya setelah mereka sampai seratus enam puluh tahun adalah orang-orang yang saling bermusuhan dan orang-orang yang saling memutuskan tali persaudaraan. Selanjutnya ialah pembunuhan demi pembunuhan. Maka carilah oleh mu keselamatan dan keselamatan”.
Dalam riwayat yang lain dari Abu Ma’an, dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, “Umatku itu berada pada lima kurun, setiap kurunnya adalah empat puluh tahun. Pada kurunku dan kurun sahabat-sahabatku adalah orang-orang yang berilmu dan beramal. Adapun pada kurun kedua iaitu antara empat puluh tahun hingga kelapan puluh adalah orang-orang yang berbakti dan bertaqwa…”BAB 206: ORANG YANG DIBENAM DAN YANG DIUBAH 
                 MUKANYA.


Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Wahai Anas, sesungguhnya manusia membangun banyak kota. Di antara kota-kota itu bernama Bahrah atau Busyarah. Apabila kamu melawatinya atau mengunjunginya maka waspadalah terhadap tanahnya yang masin, pelabuhannya, pasarnya dan pintu-pintu para pejabatnya. Kamu harus tinggal didearah dataran tingginya, kerana ditempat itu terdapat kekurangan, sedikit air, kegoncangan hebat (gempabumi) dan satu kaum yang malamnya tidur dan diwaktu paginya berubah menjadi kera dan babi”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nafi’ bahawa sesungguhnya seseorang menemui Ibnu Umar lalu berkata, “Sifulan berkirim salam kepada kau”. Ibnu Umar menjawab, “Sesungguhnya aku mendengar dia suka melakukan perbuatan bid’ah. Jika memang benar, jangan sampaikan balasan salamku kepadanya. Kerana aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Akan terjadi diantara umatku atau manusia dibumi ini yang ditenggelamkan, bentuk mukanya diubah dan runtuhnya batu-batuan yang kuat…” Demikian hadis riwayat Ibnu Majah.

Sebelum ini telah dinyatakan hadis dari Sahal bin Sa’ad dan beberapa hadis serupa yang menceritakan tentang pasukan yang ditenggelamkan kebumi ketika mereka menuju keMekah untuk memerangi Khalifah al-Mahdi (bakal akan terjadi). Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainya dalam bab “Apabila umatku melakukan limabelas pekara, maka mereka berhak ditimpa bincana”. Maksudnya, termasuklah semua pekara yang disebutkan diatas tadi.
Juga diriwayatkan ole hats-Tirmidzi dalam kitabnya bertajuk ‘Tafsir ats-Tsa’labi’ sebuah hadis dari Jarir bin Abdullah al-Bajili bahawa ia pernah mendengar Nabi saw bersabda, “Akan dibangun sebuah kota yang terletak antara sungai Tigris dengan Eufrat dan sebuah jembatan tempat berkumpulnya para dictator dunia yang menumpukan himpunan dan simpanan-simpanan harta dikota ini dan kerana itu mereka semua dibenamkan kebumi”. Dalam satu lagi hadis disebut, “…yang para penghuninya dibenam kebumi. Sesungguhnya harta simpanan itu begitu cepat lenyap ditelan bumi, sepantas bukit yang bagus terbenam ditelan bumi yang gembur”. Kota yang dimaksudkan itu ialah Baghdad.


PENDAPAT ATOK:

Memang benarlah apa yang telah disabdakan itu kerana apa yang dapat kita lihat di Baghdad sekarang adalah kemusnahan bertaburan dimuka buminya. Semenjak dahulu lagi Bandar ini telah dikuasi oleh penguasa dictator kuku besi hinggalah yang terakhir Sadam Hussin yang telah menghancurkan terus kota ini atas kemasukan tentera Amerika berserta kuncu-kuncunya. Sebenarnya apa yang mereka mahukan bukan sahaja untuk menghancurkan pemerintahan kejam Sadam, tetapi mereka juga ingin menguasi “emas hitam” yang berada disana. Setelah mereka berjaya, apa pula yang terjadi selepas itu? Kemasukan dajjal terbesar dunia pula cuba menguasinya, iaitu Syiah Iran. Tak cukup dengan itu, datang pula satu lagi dajjal dunia iaitu kumpulan Daesh (al dakwah al islamiah) atau ISIS dari puak al-Qaida Iraq. Sekarang apa yang kita lihat kehancuran bumi Baghdad dan kematian berjuta rakyatnya akibat tiga kumpulan dajjal dunia bertelagah untuk berkuasa atas “emas hitam” itu. Kehancuran keatas muka bumi Baghdad ini tiada penghujungnya. Ia akan berterusan hinggalah hari kiamat nanti.  Semua itu telah digambarkan oleh Rasulullah saw didalam hadis-hadis riwayat ramai imam-imam perawi hadis. Satu persatu fakta lagi bakal akan ternyata dengan jelas sekali segala apa yang Baginda katakan 1400 tahun yang lalu. BAB 207: BERKENAAN DAJJAL LAKNATULLAH.


Menurut para ulama tafsir seperti yang telah dikupas oleh al Hafiz Abu Khaththab alias Ibnu Dahyiat didalam kitabnya bertajuk ‘Maraj al-Bahrain Fi Fawa’id al-Musyriqin wal Maghribin”, kalimah perkataan Dajjal itu memiliki sepuluh maksud:

1. Menurut al-Khalil dan lainnya, dajjal adalah pendusta. Ia disebut pendusta kerana ia memasukkan kebatillan didalam kebenaran.

2. Menurut al-Ashmu’I, dajjal itu diambil dari perkataan dajjala yang bermaksud ‘mengecat dengan sadur tar’. Atau kepura-puraan.

3. Ia mampu melintasi seluruh pelusuk dunia dengan pantas atau al dajjala.

4. Dajjal bermaksud menutup. Dia mampu menutup seluruh pelusuk dunia.

5. Dia mampu menutup dan memijak-mijak seluruh muka manusia diseluruh pelusuk dunia kecuali Mekah dan Madinah sahaja.

6.Disebut dajjal kerana ia suka menipu manusia dengan kejahatannya.

7. Perkataan dajjal sinonim dengan perkataan ‘mukhariq’ yang bererti manpu merobek-robek atau mengoyak-goyak keimanan manusia.

8. Menurut Tsa’labah, kata dajjal sinonim dengan perkataan ‘al-mumawwih’ yang bermaksud orang yang melapis. Contohnya seperti perkataan ‘saifun mudajjalun’ yang bererti ‘pedang yang dilapis dengan sadur emas’.

9. Perkataan dajjal bererti cat emas yang disapukan kepada permukaan besi karat sehinggakan ia kelihatan cantik diluar tetapi berkarat dan buruk disebelah dalamnya.

10.Perkataan dajjal sama erti dengan perkataan ‘farnad as-saif’ yang bermaksud karat-karat pada mata pedang atau pisau.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Darda’ bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menghafal sepuluh ayat dibahagian awal surah al-Kahfi akan terpelahara daripada fitnah Dajjal”. Kemudian menurut riwayat yang lain menyebut sepuluh ayat terakhir surah itu. Oleh itu umat islam disaran menghafalkan sepuluh ayat diawal surah dan pengakhiran surah al Kahfi itu supaya terlepas dari fitnah Dajjal.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Faltan bin Ashim bahawa Nabi saw bersabda, “Adapun almasih (dajjal) yang sesat itu berkepala botak, sebelah mata kirinya buta dan berleher lebar yang ada lekokkannya”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Dajjal itu buta matanya yang sebelah kiri dan lebat rambutnya. Ia membawa syurga dan beraka. Nerakanya itu adalah Syurga manakala syurganya itulah Neraka”. Bersumber dari Hudzaifah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya aku tahu apa yang dibawa oleh Dajjal. Ia membawa dua sungai yang mengalir. Salah satunya (dapat dilihat dengan jelas) berupa air yang putih, dan yang satu lagi (dapat dilihat dengan jelas) berupa air yang menyala-nyala. Jika salah seorang dari kamu mendapatkan (sampai waktu itu), hendaklah kamu mendatangkan sungai yang kamu lihat seperti api kemudian menutupinya. Setelah itu kamu tundukkan kepala kamu dan minumlah dari air sungai itu. Kerana, sesungguhnya air itu sejuk. Mata milik Dajjal itu tidak bercahaya, tertutup dengan sekeping daging yang tebal. Diantara sepasang matanya tertulis ‘kaf far ra’ (kafir) . Seseorang mukmin yang dapat menulis mahupun yang tidak mampu menulis pasti boleh membacanya”.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahawa pada suatu hari Rasulullah berkata tentang al masih Dajjal ditengah-tengah sahabatnya. Baginda bersabda, “Sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah. Ingat ! Dajjal itu buta matanya, sebelah kanan seperti buah anggur yang tersembul”. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah bersabda, “Semalam aku bermimpi tidur dekat Ka’bah. Tiba-tiba aku melihat seorang lelaki sangat tampan yang belum pernah aku lihat sebelum ini. Rambutnya lurus sampai kebahu, kepalanya menitiskan api. Sambil mengelilingi Ka’bah, ia meletakkan tangannya kebahu dua orang. Aku bertanya, ‘Siapakah dia itu?’. Orang-orang itu menjawab, ‘Dia adalah almasih Isa anak Maryam’. Kemudian aku melihat kebelakang. Tiba-tiba ada seorang lelaki berambut keriting. Buta matanya sebelah kanan. Sejauh diantara manusia yang pernah aku lihat ia mirip putra Qathan. Ia mengelilingi Ka’bah sambil meletakkan tangannya kebahu dua orang. Aku bertanya, ‘Siapakan orang itu?’. Mereka menjawab, ‘Dia adalah almasih Dajjal’”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Bakar ash- Shidiq bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Dajjal itu akan muncul dari tanah bahagian timur yang dipanggil Kharasan. Ia diikuti oleh gelombang manusia yang wajah mereka seakan-akan topi baja”. Isnad hadis ini sahih. Sekarang 2017 ini Kharasan adalah sebuah negeri terletak ditimur Iran, ibu negerinya bernama Masyhad. Iran dikuasi oleh kaum Syaih yang suka mengenakan jubah berwarna hijau manakala mereka juga sering dilihat mengibarkan bendera berwarna hitam. Jadi, fikirkanlah sendiri siapakah mereka ini?  Diriwayatkan oleh Abdulrazaq, dari Mu’ammar, dari Abu Harun al-Abdi, dari Abu Sa’id al Khudri bahawa Rasulullah bersabda, “Dajjal akan diikuti oleh tujuh puluh ribu orang dari umatku yang mengenakan jubah berwarna hijau”.

Diriwayatkan oleh ath-Thabarani, dari Qatadah, dari Syahr bin Hausyab, dari Asma’ binti Yazid bahawa ketika disentuh berkenaan Dajjal disisi Nabi saw, Baginda bersabda, “Sesungguhnya sebelum Dajjal itu keluar, adalah jarak waktu tiga tahun. Pada tahun pertama, langit menahan sepertiga hujannya dan bumi juga menahan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, langit menahan dua pertiga hujannya dan bumi juga menahan dua pertiga tumbuhannya. Pada tahun ketiga, langit pasti menahan seluruh hujannya dan bumi juga pasti menahan seluruh tumbuhannya. Sehingga semua binatang bertaring dan berkuku (mencakar) akan mati…”

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah bersumber dari Abu Umamah dalam sebuah hadis disebutkan, “…Pada tahun ketiga Allah menahan hujan dan semua tumbuhan. Langit tidak menurunkan hujan walau setitis jua pun manakala bumi juga tidak mangeluarkan hijau-hijauan manupun tumbuh-tumbuhan apa pun. Sehingga bumi seperti perak dan langit bagaikan kaca. Lalu manusia yang tinggal dibumi akan mati kelaparan dan kesusahan. Berbagai kekacauan dan pembunuhan terjadi dimana-mana. Sebahagian manusia membunuh sebahagian yang lain. Mereka keluar dengan mempertaruhkan nyawa dan bincana menguasi penduduk bumi”.

“Maka, pada saat itulah munculnya Dajjal kerkutuk dari arah Aspahan (kini dikenali dengan nama Isfahan atau Esfahan, sebuah negeri ditengah Iran). Iaitu dari sebuah desa bernama Yahudiyah (desa ini telah pun tiada tetapi mungkin yang dimaksudkan ialah bersama penduduk Yahudi Iran). Ia menunggang seekor keldai yang dipotong ekornya sehingga menyerupai baghal dan jarak antara kedua telinganya adalah selebar empat puluh hasta. Diantara cirri-ciri Dajjal ialah besar, tinggi, keriting, mata sebelah kanan buta dan mata sebelah kiri bercampur darah. Diantara sepasang matanya tertulis ‘Kafir’ yang boleh dibaca oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Ketika keluar, ia berteriak tiga kali yang boleh didengar oleh seluruh makhluk yang ada dibumi sebelah timur dan barat”.

Diriwayatkan oleh beberapa orang ulama bahawa kelak pada akhir zaman, keluar seorang wanita yang sangat cantik. Ia akan mengajak (memaksa) manusia bergabung dengannya lalu membuat banyak kerosakan dibanyak Negara. Siapa saja yang memenuhi pemintaannya bererti ia telah kufur kepada Allah. Dikala itulah Allah melepaskan Dajjal kepada manusia dan diantara tanda-tanda keluarnya Dajjal itu ialah, Tertakluknya kota Konstantinopel (sekarang dikenali dengan nama Istambul Turky) kerana ada riwayat yang mengatakan bahawa jarak waktu antara keluarnya Dajjal dengan tertawannya kota Konstantinopel (Istambul) ialah tujuh bulan seperti yang telah disentuh diatas tadi.


PENDAPAT ATOK: 

Nah… sekarang betul tak apa yang atok katakan berkenaan keluarnya Ratu Laut Selatan atau Nyai Lorogidul itu? Pekara ini bukannya baru diketahui malah telah lebih 1400 tahun dahulu lagi. Nabi saw telah pun menyatakan kepada sahabat-sahabatnya pekara ini akan berlaku dan kebanyakan ulama-ulama di Indonesia juga percaya bahawa kata-kata Nabi saw itu benar dan tempat yang dimaksudkan itu adalah di Laut Selatan Indonesia. Kerana menyusuri rintetan sejarah Nayi Lorogidul itu sendiri bersama ayahandanya iaitu Sabdo Polon kemudian keponakannya iaitu Nyai Lampir yang kesemuanya “tidak mati” malah telah menghilangkan diri ke laut setelah kalah berhadapan dengan Wali Sembilan. Tetapi ajaran dan ajakan kepada ilmu sesat mereka berterusan hingga kehari ini, malah boleh dikatakan kesemua ilmu puja syaitan dan iblis yang mereka warisi sekian lamanya itu kian mendapat sambutan luar jangkaan waktu ini akibat desakan hidup manusia sebelah sini. Boleh kita katakana kesemua orang-orang pengamal ilmu sesat dan sehir itu akan menjadi balatentera mereka yang setelah itu akan bergabung pula dengan Dajjal kerana punca ilmu sesat dan sehir yang mereka pelajari itu berasal dari Dajjal. Kini disebelah selatan Indonesia telah ramai komplot pengajian Syieh, kumpulan agama-agama Yahudi berserta beberapa pengajian kerohanian sesat berkumpul untuk menyambut kehadiran Ratu Laut Selatan, Nyai Lampir dan Sabdo Polon yang bakal menjadi ketua mereka disebelah sini. Sedangkan ulama-ulama, imam-imam, ustaz-ustaz dan umat islam ASWJ masih saja hayal diawangan memikirkan kewangan, keindahan dunia dan glamer popularity serta kemegahan tampa memikirkan bahaya yang bakal mereka dan umat islam semua tempuhi sedikit masa saja lagi. AWAS….WASPADALAH KAMU SEMUA !

Bukankah Rasulullah telah bersabda agar kita mencari keselamatan. Maka wajiblah kita bertindak untuk menyelamatkan diri dari serangan puak-puak Dajjal berserta semua kuncu-kuncunya tersebut. Disebelah sini pastinya ketiga-tiga manusia Dajjal itu pasti menyerang sebab mereka pernah bersumpah akan kembali semula dan manghancurkan Islam dan pengikutnya (dendam mereka kepada Wali Sembilan dahulu). Jadi apa yang pertama harus ada pada umat Islam semua sebagai pertahanan asas juga merupakan perlindungan iman diperingkat akhir kehidupan. Ia adalah “Ucapan Kalimah Shadatai yang berwasilah dan berebitah” yang diambil rantai berantai antara tangan ke tangan dari tangan Baginda Rasulullah kepada Sahabat kepada sahabat-sahabat kepada ulama-ulama pewaris kepada guru-guru pewaris hingga ketangan kamu. Inilah pertahanan yang wajib ada pada setiap umat islam. Apa yang sekarang ada pada umat islam sebalah sini amat nipis dan mudah roboh kerana kalimah shadatai yang ada pada kamu hanyalah kalimat yg kamu belajar disekolah, melalui buku-buku agama atau mungkin kamu pernah berguru dan mengucap dihadapannya. Pernah tak kamu fikir adakah dua kalimah shadat yang kamu ada itu diwarisi dari Baginda nabi?. Jika dua kalimah yang kamu ada itu tidak manyampai ketangan Nabi saw, bererti ia batal dan tidak sah dari segi hukum. Sebab dua kalimah shadat sebenarnya bersyarat, iaitu ia mesti punya saksi dan walinya. Siapakah wali dan saksi kamu didalam ucapan dua kalimah shadat kamu itu? Jadi seharusnya kamu kembali mengambil semula dua kalimah shadatai yang berantai tangan ke tangan ini melalui Pertubuhan ABJAD Malaysia yang berada diseluruh negeri di Malaysia ini. Kerana isanad dan wasilahnya adalah benar serta ia punya saksi dan wali yang dikira sah. Bergerak sekarang sebelum kamu terlambat !.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berkenaan dengan penaklukan Konstantinapole atau Istambul, mungkin Turkey diambang peperangan sekarang dengan begitu ramainya puak pemberontak yang berkeliaran. Percubaan pertama mereka untuk menjatuhkan Presiden Recep Tayyip Erdogan gagal akibat rakyat masih bersatu hati. Tetapi ia tak akan kekal lama sebab semua pejuang yang menentannya tidak duduk diam malah telah juga bergabung dengan Deais atau ISIS dan Syiah. Turkey memang menjadi salah satu Negara idaman mereka. Jadi tidak mustahil Istambul bakal juga akan hancur seumpama Iraq dan Syria. Kalau pembaca semua punya budget kewangan, silalah ke Turkey sebab sebentar saja lagi kota yang indah itu akan hancur menyembah bumi seluruhnya. Yang akan tinggal hanyalah debu, batu batuan bertaburan, bangunan-bangunan yang berlubang-lubang dan separuhnya telah hancur. Tiada lagi yang indah setelah peperangan. Maka jika mengikut hadis Nabi saw, tujuh bulah setelah kota ini jatuh ketangan kafir, Dajjal Laknatullah pun keluar di Iran.

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari al-Hasyraj bin Nabatat, dari Sa’id bin Jamhan, dari Safinah bahawa Rasulullah bersabda, “Setiap Nabi pasti telah mengingatkan umat-umat mereka bekenaan Dajjal. Ingatlah, sesungguhnya mata Dajjal disebelah kiri itu buta dan mata yang disebalah kanan terdapat lapisan daging yang tebal. Diantara kedua matanya itu tertulis perkataan ‘Kafir’. Dajjal akan datang dengan membawa dua jurang, yang satu adalah syurga dan yang lainnya adalah neraka. Tetapi, sebaliknya yang syurga itulah sebenarnya Neraka manakala yang neraka itu adalah Syurga. Ia berkata kepada manusia, ‘bukankah aku tuhan kamu yang boleh mematika dan menghidupkan?’”.

“Ia juga dikawal oleh dua Malaikat yang menyerupai dua orang Nabi diantara Nabi-nabi Allah dan aku tahu nama-nama mereka serta nama bapa mereka. Jika kamu mahu, aku boleh sebutkannya. Yang satu berada disebelah kanan, dan satunya lagi disebelah kiri. Dajjal berkata, ‘bukankah aku tuhan kamu yang dapat menghidupkan dan mematikan. Salah seorang Malaikat itu menjawab, ‘Kamu dusta!’. Tetapi tiada seorang pun manusia mendengarkannya kecuali temannya itu. Semantara temannya pula menjawab, ‘kamu benar’ tetapi sebenarnya ia adalah fitnah. Kemuldian Dajja meneruskan perjalanannya. Ketika sampai diMadinah ia berkata, ‘Inilah desa orang itu’. Ia tidak dibenarkan masuk. Kemudian ia meneruskan perjalanan menuju Syria. Disana Allah membinasakannya dipuncak sebuah bukit”.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Qasim alias Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz al Baghawi, dari Muhammad bin Abdul Wahab, dari Hasyrij, dari Sa’id bin Jamhan, dari Safinah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun sebelum ku kecuali ia pasti telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang Dajjal. Mata kiri Dajal itu buta, pada mata kanannya terdapat selaput daging tebal dan diantara sepasang matanya itu ada tertulus ‘Kafir’ yang boleh dibaca oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Dajjal membawa dua jurang yang satunya adalah syurga dan yang satunya lagi neraka”.

“Bersama Dajjal ada dua Malaikat yang menyerupai Nabi diantara para Nabi. Kalau kamu mahu aku akan sebutkan nama keduanya dan juga nama bapanya. Salah satu berada disebelah kanan dan yang satunya lagi disebalah kiri. Dajal berkata, ‘Bukankah aku tuhan kamu yang boleh menghidup dan mematikan?’ Salah satu Malaikat itu menjawab, ‘Kamu bohong’. Maka, tiada seorang pun manusia boleh mendengarnya kecuali temannya. Kemudian Malaikat yang satunya lagi menjawab, ‘Kamu benar’. Maka semua manusia mendengar jawapan itu, lalu mereka mengira bahawa ia membenarkan Dajjal. Seterusnya Dajjal berjalan hingga sampai di Madinah dan ia tidak diizinkan masuk. Ia berkata, ‘Ini adalah desa orang itu’. Kemudian ia meneruskan perjalannannya. Sesampainya di Syria, ia dibanasakan Allah diatas sebuah bukit”.

Menurut Ibnu Barjan didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Irsyad’ mengatakan, “Saya yakin bahawa kedua Nabi yang diserupakan oleh Malaikat tersebut yang pertama adalah al-Masih Isa bin Maryam dan yang kedua adalah Nabi Muhammad saw”.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abi Daud dari Ubadah bin Shamit bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya aku katakana kepada kamu tentang Dajjal. Sehingga aku khawatirkan kamu tidak mengerti apa yang aku katakana kepada kamu. Sepasang kaki Dajjal itu pendek. Kalau ia berjalan sepasang kakinya itu akan direngangkan, berambut keriting, matanya buta sebelah, tidak melihat, tidak cembung dan tidak cengkung. Jika kamu merasa dibuatnya kabur, ketahuilah bahawa Tuhanmu yang Mahamulia lahi Mahaagung tidak buta sebelah”.


Fakta 1:

Itulah cirri-ciri zahiriah Dajjal yang telah diterangkan oleh Nabi saw dengan sangat jelas. Setiap manusia yang berakal sehat pasti boleh memahaminya. Semuanya itu adalah sifat-sifat tercelanya. Orang-orang yang ditetapkan menerima nasib malang oleh Allah, ia akan percaya dan mengikut kata-kata Dajjal yang menjerumuskannya. Sebaliknya mereka tidak mahu mengikut cahaya kebenaran. Sabda Nabi saw bahawa mata Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Allah tidak begitu. Sebenarnya juga member penjelasan kepada orang-orang yang berakal sempit dan lalai bahawa Dajjal itu sangat lemah dan kekurangan. Jangan kata hendak mengatasi kelemahan dan kekurangan yang ada pada orang lain, kekurangan dirinya sendirinya sendiri pun dia tidak mampu. Oleh kerana itu adalah tidak layak dia mengaku sebagai tuhan.
Didalam hadis riwayat Hudzaifah disebutkan bahawa mata Dajjal yang buta disebalah kiri. Semantara dalam hadis riwayat Ibnu Umar disebutkan bahawa mata Dajjal buta disebalah kanan. Ramai ulama merasa sukar untuk menerima dan keliru atas kedua riwayat itu. Hinggakan secara terus terang Abu Umar bin Abdul Bar menyatakan berkenaan kekeliruan ini didalam kitabnya bertajuk ‘At-Tamhid’.

Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Samurah bin Jundub bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya Dajjal akan keluar dengan mata sebelah kirinya buta dan terdapat kepingan daging yang sangat tebal. Ia boleh menyembuhkan orang buta, orang yang menderita sakit kusta dan menghidupkan orang yang telah mati. Ia berkata kepada manusia, ‘Aku adalah tuhan kamu’. Barangsiapa menjawab ‘Benar, kamu adalah tuhanku’, maka ia akan sesat, dan barangsiapa menjawab, ‘Tuhanku adalah Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung’ kemudian ia tetap setia dengan jawapannya itu maka dia akan dilindungi dari fitnahnya itu, sehingga ia terselamat dari azab. Dajjal berada dibumi sesuai dengan kadar waktu yang ditentukan Allah, hingga datangnya Nabi Isa as dari arah barat yang membenarkan Nabi Muhammad saw dan agamanya (Islam). Setelah Nabi Isa as membunuh Dajjal, maka yang akan terjadi selepas itu ialah kiamat”.

Berkata Abu Umar bin Abdul Barr, “Menurut keterangan hadis tersebut, mata Dajjal buta disebelah kiri, sedangkan menurut keterangan hadis Malik sebelumnya pula matanya buta disebelah kanan. Dari sudut isnad, hadis riwayat Maliklah yang lebih sahih. Tetapi ia dibantah oleh Abu Khathathab bin Dahyat. Menurut Abu Khathathab, kedua-dua hadis itu sahih isnadnya. Ahmad bin Umar didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Mufham’ juga mengaku kesukaran untuk menerima atau menolak dan menentukan kedua-dua riwayat itu tadi. Namun al-Qadhi Iyady cuba untuk mengimbangkan kedua riwayat hadis itu. Menurutnya, kedua-dua mata Dajjal itu buta. Yang satu itu buta disebabkan oleh bencana yang menimpanya sehingga ia tidak boleh digunakan untuk melihat kebenaran, manakala yang satu lagi buta asli semenjak lahir lagi”.

Sekalipun penafsiran seumpama itu dilihat lemah, tetapi menurut saya (Imam al-Qurthubi penulis kitab ini) pekara seperti ini boleh diterima. Berdasarkan keterangan riwayat-riwayat diatas, kebutaan yang menimpa sepasang mata Dajjal itu tidak sama. Yang sebelah kelihatan biasa saja tetapi tiada cahayanya, tidak terbonjol keluar (Cembong keluar) dan tidak juga termasuk kedalam (Cengkong kedalam) dan yang satunya Nampak berdarah. Tetapi ini menunjukkan cacat besar, apa lagi ada selaput (kepingan) daging tebal yang menutupi pandangan mata sehingga ia tidak boleh digunakan untuk melihat sesuatu.

Berdasarkan fakta ini, maka Dajjal itu buta atau hampir buta. Menurut keterangan hadis Safinah, mata yang buta adalah disebalah kanan. Namun, menurut keterangan hadis Samurah bin Jundub, mata yang buta adalah disebelah kiri. Atau, mungkin juga kedua-dua mata Dajjal itu buta disebabkan adanya kepingan daging yang tebal menutup kedua-duanya. Disebut dalam hadis Hudzaifah bahawa mata Dajjal itu tidak bersinar dan ada selaput daging tebal padanya. Jika sebelah matanya tidak bersinar dan ada selaput dagingnya seperti yang disebutkan itu, apatah lagi yang tidak bersifat demikian. Maka riwayat-riwayat tadi sudah boleh diterima dan difahami. Oleh itu kedua-dua fakta itu benar.Fakta 2:

Percaya kepada keluarnya Dajjal hukumnya harus. Ini adalah pendapat para ulama Ahli Sunnah Wal Jemaah dan sebahagian besar ulama-ulama fiqah dan ahli hadis. Semantara itu ulama puak Khawarijn dan sebahagian ulama puak Mutazilah  tidak mempercayainya. Sekali pun sebahagian besar Ulama aliran Jahmiyah dan yang lainya percaya, tetapi mereka masih melihat ada kejanggalan dan kemuskilan berkenaan Dajjal ini. Menurut mereka, sekali pun kemuskilan-kemuskilan itu boleh dibenarkan, namun masih terdapat kelemahan dan kejanggalan antara yang menidakkan dan membenarkan faktanya. Sehingga masaalah sama seperti antara seorang Nabi dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi.

Tetapi semua alasan mereka itu lemah, sebab Dajjal bukannya mengaku sebagai nabi tetapi ia mengaku sebagai tuhan. Oleh sebab itulah Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah”, sebagai peringatan bagi akal kita yang sihat bahawa Dajjal itu bersifat lemah. Sekalipun tubuhnya yang besar. Seterusnya Nabi saw bersabda, “Pada sepasang matanya tertulis perkataan ‘Kafir’ yang boleh dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik lelaki atau pun perampuan, yang boleh menulis mahupun yang tidak boleh menulis’. Pekara ini boleh disaksikan dengan pancaindera penglihatan (mata) yang membuktikan pembohongan dan kekafiran Dajjal.

Semantara yang lainnya berpendapat bahawa tulisan ‘Kafir’ yang berada didahi Dajjal itu selain ia boleh dibaca oleh orang-orang mukmin, ia juga boleh dilihat oleh orang-orang kafir. Pendapat ini sebenarnya diada-adakan dan keliru kerana ia terkeluar dari sumber riwayat hadis-hadis itu sendiri, serta tidak mempunyai asas dan alasannya langsung. Sebenarnya, Allah SWT sengaja membuat mata orang-orang kafir tidak boleh membaca tulisan itu supaya mereka semua tertipu dengan pernampilan (sehir dan silap mata) yang dibawa oleh Dajjal, susuk tubuh Dajjal yang besar dan tinggi. Sehingga, dek kerana pekara-pekara inilah mereka akan diusung kedalam Neraka Jahim semuanya.

Pada hakikatnya, susuk badan Dajjal yang tinggi dan besar itu sendiri adalah merupakan ujian. Ia dating kepada manusia dan berkata, “Aku adalah tuhan kamu”. Orang-orang yang beriman akan berkata, ‘Kami berlindung kepada Allah daripada kamu’. Manusia beriman menjawab seumpama itu adalah kerana yang mengaku tuhan itu adalah Dajjal. Apatah lagi dizaman ini telah ramai yang membuat pengakuan seumpama itu serta terlalu banyak kejadian yang pelik-pelik terjadi diseluruh dunia yang tidak boleh diterima akal. Manusia yang tidak boleh membaca tulisan ‘Kafir’ pada dahi Dajjal itu sudah tentu kelihatan aneh atau pelik serta diluar kebiasaan manusia biasa yang waras. Tetapi jika orang-orang kafir yang ada ini tidak boleh melihat perkataan ‘kafir’ pada dahi Dajjal itu, sudah tentulah mata mereka telah disiher Dajjal ataupun mereka tidak tahu disebabkan oleh kelalaian dan keingkaran mereka sendiri pada kebenaran. Samalah seperti mata sebelah yang ada pada Dajjal sebagai bukti kelemahannya dan keingkarannya kepada Allah SWT.

Contoh yang lain ialah seumpama manusia-manusia yang mengaku sebagai Nabi, kerana mereka sebenarnya tidak memiliki Mukjizat. Jadi jika pekara itu dibenarkan, maka ia menjadi terbalik kepada fakta dan dalil-dalil kebenaran Nabi. Atau bermaksud pembohong atau pendusta kepada fakta sebenar. Maka ia jelas mustahil bagi mereka yang memiliki akal yang sehat. Sebaliknya jika masih saja ada yang mempercayainya, maka ia telah sesat lagi menyesatkan dari kebenaran sebenar.

Kemudian kepada pendapat yang mengatakan Dajjal itu hanya satu rekaan semata atau sesuatu fakta yang aneh, juga merupakan satu pendapat yang keliru. Sebab penjelasan hadis-hadis Nabi saw mengenai hal-hal tersebut merupakan kebenaran. Jika kalian lihat semua hadis-hadis Nabi saw berkenaan akhirat dan kiamat sejak dari awal kitab ini ditulis lagi, kesemuanya telah berlaku dan pastinya akan terjadi kelak. Fakta-fakta didalam hadis Nabi bukanlah reka-rekaan Nabi saw, tetapi ia merupakan satu Mukjizat dari Allah SWT yang telah ditunjukkan atau dihadayahkan (gambaran yang akan berlaku) kepada Baginda dan kemudian Baginda lafaskan dalam bentuk Sunnah Hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat-sahabat baginda yang mendengarkan kata-kata Nabi itu, supaya menjadi tauladan dan petunjuk kepada umat manusia sesudahnya. Maka bersumberkan hadis-hadis Baginda inilah manusia akhir zaman dapat mengenal dan mengatahui kebenaran dan bukannya satu rekaan sama sekali. Oleh itu kebenaran inilah yang harus diikuti dan dijaga oleh umat manusia semuanya. Pekara ini akan diulas lagi nanti.BAB 208: NEGERI YANG TIDAK BOLEH DIMASUKI
                DAJJAL

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Seluruh Negara akan dipijak-pijak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah…”.                

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Fatimah binti Qais bahawa Nabi saw bersabda, “Tidak ada satu pun negeri yang tidak dipijak-pijak oleh Dajjal selama empat puluh malam, kecuali Mekah dan Madinah. Masing-masing dari keduanya adalah tanah haram…”

Hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Abu Ja’far ath-Thabari menyebutkan bahawa kedua tempat yang tidak akan dipijak oleh Dajjal ialah Ka’bah dan Baitul Maqdis. Didalam satu lagi hadis riwayat Abu Ja’far ath-Thabari dari Janadah bin Abu Umayyah, dari salah seorang sahabat Nabi dari Nabi saw, ada tambahan, “…dan Gunung Thur”.

Didalam sebuah hadis riwayat Abu Syaibah disebutkan bahawa saw bersabda, “Tidak ada satu pun tempat yang tidak dipijak oleh Dajjal kecuali Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan Gunung Thur, kerana Malaikat akan mengusirnya dari tempat-tempat tersebut”.BAB 209: DAJJAL MENGAKU SEBAGAI TUHAN DAN 
                 MENGEPUNG KAUM MUSLIMIN DI BAITUL
                 MAQDIS.                                                                     


Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Samurah bin Jundub bahawa Nabi saw bersabda, “Apabila ia keluar saja, Dajjal pun mengaku sebagai tuhan. Barangsiapa percaya, mengikutinya dan membenarkannya, maka amal soleh yang dahulu pernah ia lakukan tidak ada manafaat baginya lagi. Barangsiapa mengingkarinya dan mendustakannya, maka ia tidak akan diseksa sedikit pun kerana amalannya yang telah lalu menolongnya. Sesungguhnya Dajjal akan muncul diseluruh bumi, kecuali tanah haram dan Baitul Maqdis. Dan sesungguhnya dia akan mengepung orang-orang yang beriman di Baitul Maqdis”.

Tetapi Allah (melalui Malaikaynya) telah memukul gendang-gendang perang hingga membuat Dajjal dan pengikutnya ketakutan lari lintang pukang. Pagar rumah dan dahan pohon yang digunakan untuk mereka bersembunyi berteriak memanggil, ‘Wahai orang mukmin, disini ada orang kafir (Yahudi) sedang bersembunyi disebalikku ini, ayuh kemari dan bunuhlah mereka’. Tetapi hal itu tidak akan terjadi kerana orang mukmin ragu-ragu dan sebok dengan hal untuk menyalamatkan diri sendiri.
BAB 210: PERBUATAN HURUHARA DAJJAL DAN 
                 KEMATIANNYA DITANGAN NABI ISA AS.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Imran bin Hashin bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, “Semenjak Adam diciptakan hingga hari kiamat nanti tiada satu makhluk pun yang lebih besar daripada Dajjal”. Didalam riwayat yang lain disebutkan pula kalimah, “seorang pun” sebagai ganti kalimah “satu makhluk pun”.

Disebutkan dalam hadis riwayat Tamim ad-Dari, “Kami lalu bergegas keluar. Apabila masuk sahaja kesebuah perkampungan, tiba-tiba ada seseorang yang sangat besar sepanjang yang pernah aku lihat bagi seorang makhluk. Dan ia sedang diikat dengan kuat…” Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa ia bertemu Ibnu Shayyad disatu jalan menuju kekota Madinah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan sesuatu yang membuat Ibnu Shayyad merasa marah sehingga tubuhnya mengelembong (seperti belon ditiup) memenuhi jalan itu. Seterusnya Ibnu Umar kerumah Hafshah yang ternyata telah mendengar kejadian itu. Hafshah berkata kepada Ibnu Umar, “Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat keatasmu. Apa yang kamu mahu dari Ibnu Shayyad?. Bukankah kamu telah tahu bahawa Rasulullah pernah bersabda (didalam hadis riwayat Muslim), ‘Ia hanya akan keluar oleh kemarahan yang menimpanya”. Insya Allah nanti akan diterangkan cerita-cerita berkenaan Ibnu Shayyad yang menunjukkan bahawa dia adalah Dajjal yang dimaksudkan itu.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya bertajuk ‘Musnad Ahmad’, dari Muhammad bin Sabiq, dari Ibrahim bin Thahman, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah bersabda, “Dajjal akan keluar ketika pemeluk Islam sudah sangat sedikit dan ilmu telah pun diangkat. Selama empat puluh malam Dajjal mengelilingi bumi (mencari mangsa). Sehari daripadanya bersamaan setahun, yang sehari lagi bersamaan sebulan, yang sehari lagi bersamaan seminggu. Selanjutnya sama dengan hari-hari kamu itu (bererti ia tinggal dibumi 1 tahun 2 bulan dan 14 hari). Ia menaiki seekor keledai yang ditunggangi sendiri. Jarak diantara sepasang telinganya sejauh empat puluh hasta. Ia berkata kepada manusia, ‘Aku adalah tuhan kamu’. Matanya yang sebelah buta, sedangkan Allah tidak buta. Pada sepasang matanya ada tertulis ‘Kafir’ yang boleh dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik yang boleh menulis ataupun yang tidak dapat menulis”.

“Ia memasuki semua wilayah dan kota-kota kecuali Mekah dan Madinah yang diharamkan Allah kepadanya dan pintunya dijaga oleh Malaikat. Ia membawa gunung dari roti. Semua manusia hidup didalam kepayahan kecuali pengikut-pengikutnya. Ia juga membawa dua buah sungai dan aku tahu itu. Yang satu adalah sungai yang dikatakannya syurga dan yang satu lainnya disebutnya nereka. Barangsiapa yang memasuki sungai yang dikatakannya syurga, nescaya ia telah berada didalam Neraka Allah.  Barangsiapa yang memasuki sungai yang dikatakannya neraka bererti ia adalah golongan selamat dan berada di Syurga”.

“Akan dibangkitkan bersama Dajjal yang bercakap kepada manusia dan membawa fitnah besar masaalah langit. Ia memperlihatkan kepada manusia seakan-akan dia boleh menurunkan hujan. Ia juga membunuh seseorang lalu memperlihatkan kepada mereka seakan-akan ia boleh menghidupkannya kembali. Kemudian dia berkata kepada mereka, ‘Wahai manusia, bukankah yang boleh melakukan pekara-pekara itu tadi adalah tuhan?’ Manusia lari ke Gunung Dukhan yang terletak di Syria. Dajjal lalu mengejar dan mengepong mereka”.

“Setelah merasa terseksa dengan kepongan Dajjal itu, maka turunlah Nabi Isa as. Pada larut malam itu Nabi Isa as datang dan berkata, ‘Wahai manusia, kenapa kamu tidak berani keluar menghadap si pendusta (Dajjal) yang jahat itu? Mereka melihat bahawa yang berkata-kata kepada mereka itu adalah manusia. Mereka pun keluar dan bertemu Nabi Isa bin Maryam. Ketika terdengar kamat solat Subuh dan Nabi Isa as pun dijemput kehadapan untuk menjadi imam solat itu tetapi Ia menolak kemudian dia mempersilakan kepada al Mahdi untuk menjadi imam solat Subuh berkenaan. Selesai solat Subuh, mereka keluar menemui Nabi Isa as, ketika Dajjal melihat Isa dihadapannya, dia terus hancur cair seperti garam yang hancur didalam air. Nabi Isa as telah membunuhnya, hingga batu dan pokok berkata, ‘Wahai RuhuAllah, itu orang Yahudi (yang telah memfitnahmu dulu)’. Akhirnya semua pengikut Dajjal dibunuhnya tampa ada seorang pun yang tinggal”.

Disebutkan juga didalam satu riwayat, konon keldai yang ditunggangi Dajjal, satu langkahnya saja mempu sampai satu batu (jarak langkahannya) dan semua tempat dipijaknya kecuali Mekah dan Madinah.

Diriwayatkan oleh Abdurazak dari Mu’ammar, dari Ibnu Khaitsam, dari Syahr bin Hausyab, dari Asma’ binti Yazid al-Anshariyah bahawa Rasulullah bersabda, “Dajjal tinggal dibumi selama empat puluh tahun. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti satu jam, dan sejam seperti membakar daun kering pelepah korma didalam api”.

Menurut pendapat yang sahih, Dajjal berada dibumi selama empat puluh malam, seperti riwayat Jabir yang telah dikemukan diatas tadi. Demikian juga yang terdapat didalam kitab kerangan Muslim bertajuk ‘Shahih Muslim’, yang akan diterangkan sebentar saja lagi.


****************************************************


Sekian dahulu untuk kali ini, insyaAllah dilain lapangan atok akan menyambung lagi bahagian-bahagian terakhir Fasal C ini dan merupakan juga penutup didalam tajuk "Fitnah akhir zaman & tanda kiamat". Diharap kalian dapat bersabar membacanya dan menafaatkan tulisan ini serta menyabarluaskannya selepas itu. Kepada pembaca budiman maaf jika ada tersilap dan terkasar bahasa didalam penulisan atok ini.


Wabillahi-Taufiq-Walhidayah-Wassalam-Mualaikum-Warahmatu-Allahi-Wabarakatuh. Ammin… 

Sekian,

ATOK ZAMANY.

43 comments:

 1. Salam atok, saya ada beberapa soalan nak tanya:

  1) Mengikut apa yang saya faham dalam tulisan di atas, saiz fizikal Dajjal dan keldainya sangat luar biasa. Sebelum ni saya ingat fizikal beliau cuma seperti manusia biasa. Boleh atok bagi pencerahan sikit tak mengikut pendapat atok.

  2) Dulu masa saya mengerjakan umrah, dalam perjalanan ke Mekah dari Madinah tu saya nampak banyak monyet2 di tepi jalan padahal kawasan tu cuma ada bukit2 batu dan tanah yang tandus saja. Macam mana depa boleh ada di situ tok? Macam misteri saja benda ni. Adakah mereka orang2 yang diubah jadi monyet macam hadis Nabi tu? sori kalau soalan saya ni agak lucu.
  Ok itu saja dulu nak tanya tok.

  Syah

  ReplyDelete
 2. Walaikumsalam cu...

  Atok cuba jawab...

  1. Size Dajjal memang lah besar... sebab itu dia "lanyak je" manusia mcm kita ni. Jika mengikut beberapa keterangan ulama2 tafsir (melalui kitab2 mereka) pendapat mereka masing2 berbeza. Tapi ikut mejoriti nya kira2 sama macam size Nabi Adam dulu. Tinggi lebihkurang 50 kaki iaitu bersamaan bangunan 7 tingkat. Itulah gambarannya yg atok tahu (melalui bacaan).

  2. Memang banyak monyet berkeliaran di tepi jalan sebab kebanyakan kenderaan singgah bagi makan itu sebab banyak. Ia berasal dari hutan2 jauh dari highway atau jalan raya tu. Tapi mereka sekarang ni dah jadikan jalan2 raya tu tempat cari makan. Mungkin juga ia berasal dari sumpahan Nabi kepada kaum Yahudi dulu2 tu atau pun mereka adalah 'jelmaan' kaum jin padang pasir.. Waallaua'lam.

  sekian

  ReplyDelete
 3. Salam tok, sy ada kemuskilan sikit berkenaan turutan kejadian kiamat.

  Adakah terbitnya matahari dari barat berlaku sebelum atau selepas kemarau besar - turki perang - dajjal keluar?

  Adakah benar sebelum terbit matahari dari barat, bumi akan bermalam tanpa siang selama 3 hari berturut2? adakah itu amaran/petunjuk utk org islam supaya bersedia/bertaubat?

  Bilakah yg berlakunya makhluk dabatul ardh cop dahi setiap manusia?

  Bilakah berlakunya tiupan angin lembut yang mencabut nyawa muslim (adakah muslim yg betul2 beriman saja? bagaimana yg berdosa dan munafik?)

  Bilakah berlakunya tiupan sangakakala pertama yg meruntuhkan seluruh alam semesta?

  turutan yg sy faham dr post atok (maaf kalau salah faham) + kefahaman sy sendiri:
  1. Bumi kemarau, hujan tahan air
  2. Turki runtuh, dan Dajjal keluar 7 bulan kemudian
  3. Dajjal berkuasa selama 40 hari
  4. Nabi Isa turun dah bunuh semua org yahudi dan dajjal & babi & anjing - maknanya SEMUA org yahudi mati?
  5. Bumi makmur selama 40 tahun di bawah pemerintahan Nabi Isa & Al Mahdi
  6. Yakjuj Makjuj keluar merosakkan bumi & membunuh umat manusia sehingga yg tinggal hanya beberapa kumpulan manusia yg berlindung di sebuah bukit. Kemudian yakjuj makjuj di hapuskan

  Mohon pencerahan dari atok
  Tq

  ReplyDelete
 4. Waalaikumsalam cu...

  Terlampau banyak pendapat berkenaan apa yang akan datang duluan dpa pula yang akan mengakhirinya. Tetapi rata2 ulama (dari pemerhatian atok melalui bacaan) berpandapat hampir sama, cuma jika kita terlalu memikirkannya juga tidak akan mendatangkan apa2 kebaikkan hanya jika kita berjaya menjadikan semua bentuk azab yg bakal menimpa manusia itu sebagai sempadan dan berwaspada akannya, itu yg diharapkan sepatutnya berlaku untuk seluruh umat Islam. Perubahan diri adalah lebih penting dari memikirkan turutan kejadian kiamat itu.

  Menurut pendapat atok, turutannya lebih kurang begini:

  1. Kemangkatan Raja Arab - kebanyaknya berkata Raja Salman dimana kedua keponakan yg bakal menjadi raja akan berkelahi merebut tahta.
  2. Gerhana bulah 3x dalam masa 3 hari berturut2. Timur, barat dan tengah.
  3. Bumi kemarau dan tiada tanaman hidup. Air kering langsung.
  4. Umat Islam dikepong di Baitullah semasa buat Haji terakhir atas bumi ini.
  5. Imam Mahdi ditabal di Baitullah. Islam bangkit melawan
  6. Perang diTurki,Istambul jatuh ketangan kafir Siyah
  7. Imam Mahadi dan Umat Islam maju ke Syria dan berperang.
  8. Keluarnya binatang melata, ulat besar bermata banyak dibadannya dan hilang.
  9. Dajjal ujud di Asfahan Iran dan 70,000 kafir menuju Madinah dan ke Syria
  10.Dajjal berkuasa selama 40 hari, Imam Mahadi dan umat Islam dikepong.
  11. Nabi Isa turun dah bunuh semua org kafir, Yahudi, Dajjal, babi, anjing, arak dan menghapuskan semua salib.. maknanya semua org yahudi, kristian, hindu, budha dan semua kafir akan mati kecuali yg bersembunyi.
  12. Bumi makmur selama 40 tahun di bawah pemerintahan Nabi Isa & Al Mahdi
  13. Nabi Isa wafat dan al Mahdi menggantikannya. Kemudian al Mahdi mangkat.
  14. Yakjuj Makjuj keluar merosakkan bumi, minum semua air, membunuh manusia sehingga yg tinggal hanya beberapa kumpulan manusia yg berlindung di bukit.
  15. Kemudian yakjuj makjuj di hapuskan
  16. Matahari terbit dari barat, pintu keampunan tertutup terus.
  17. Keluar asap mematikan semua umat Islam.
  18. Terjadinya gempabumi besar, tsunami, banjir besar, puting beliung & petir
  18. Keluar api mengepong semua manusia kafir ke Padang Mashyar
  19. Sangkakala ditiup. Bumi digulung, semua makhluk mati.
  20. Sangkakala ditiup lagi, semua manusia dihidupkan semula di Padang Mashyar.
  21. Dihadirkan Perigi Kausar, Titian Siratalmustaqim, Timbangan, Neraka, Syurga.
  22. Diturunkan A'rash Allah untuk pengadilan seluruh manusia.
  23. Tinggallah Neraka dan Syurga saja, abadi selamanya.

  Begitulah lebih kurang turutannya peristiwa hari kiamat kelak. Waallahua'lam

  sekian

  ReplyDelete
  Replies
  1. salam tok.. semoga kita tak tertipu oleh sihir dajjal yang mengaku dialah tuhan. seram bila dibayangkan.

   ya. . tak mungkin sama sekali tuhan yang cipta bumi dan angkasa raya 'berjalan' di dalam bumi yang Dia cipta kan sedang Dia Lebih Maha Besar dan Maha Mulia.

   Delete
  2. Ya... memang benar sekali kata2 kamu itu. Apa kelas punya tuhan kalau minta manusia respect dia. Lepas tu main paksa2 pulak kalau orang tak nak. Selagi tuhan itu berupa, berjasad, walau besar mana pun dia dan boleh mati macam kita2 ni, maknanya dia bukanlah tuhan. Allah jauh lebih sempurna dari semua itu, malah Dajjal tu juga Dia yang cipta. Jadi apa kes ??

   Allah jauh dari sifat manusia biasa yg boleh berjalan tu. Kebesaran dan keagungan Nya tiada boleh dibayang dalam ingatan dan otak kecil manusia. Itulah sebabnya kita kena patuh dan taat kepada Nya saja.

   Mudah2an kita tak jumpalah dgn Dajjal ni, sebab risau dengan segala macam tindakan gilanya yang sudah tentu akan melanyak kita macam roti canai. barang di jauhkan Allah darinya dan orang2 yang macam dia yg ada disekeliling kita sekarang ni...amin

   Delete
 5. Salam semua...

  Atok ada meletakkan bahawa Kemangkatan Raja Salman al Saud (umur 80 tahun lebih sekarang) akan menyebabkan dibaiah al Mahdi di Baitullah... kenapa ??? tak ada seorang pun bertanya ? Mungkin juga kamu semua telah tahu akan isyarat ini??? Sebenarnya ini berpandukan kepada sebuah hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, "Terbunuhnya Nafsun Zakiah di Arab akan menyebabkan semua Malaikat dilangit marah dan semua orang beriman dibumi marah, setelah itu al Mahdi akan dibaiah di Baitullah". Siapakah yg dimaksudkan Nabi saw sebagai "Nafsun Zakiah" (raja yang berjiwa berseh) itu ???

  Kamu lihat siapakah Raja Salman ini. Dia merupakan seorang yang sangat taat perintah Allah, tidak pernah meninggalkan solat berjemaah lima waktu sehari semalam, Hafiz 30 juz al Quran & sentiasa membacanya setiap hari, anti segala maksiat dan orang2 yg berbuat maksiat termasuklah memecat saudara maranya dari jawatan2 mereka dalam kerajaan, kemudian mempunyai track record kepimpinan di Riyad (sebagai gabnor Riyad) sangat cermerlang. Memecat dan membuang pemangku raja (selepas dia) iaitu Putra Tallal dan Putra Mukrin kerana maksiat mereka melampau2, menyanjung Amerika, menyokong Yahudi dan mengaut kekayaan berlebih2an. Tempat mereka telah digantikan oleh Putra Muhammad al Naaif (anak saudaranya yg juga hafiz Quran) dan juga putranya sendiri iaitu Muhammad bin Salman (juga al hafiz) arahan Raja Salman. Maka kemangkatan baginda Raja Salam kelak akan menyebabkan Arab bergolak dgn perang saudara hinggalah kedua2 mereka ini juga dibunuh oleh ahli keluarga mereka yg ‘terbuang’ dahulu itu. Pada waktu inilah al Mahdi akan dibaiah di hadapan Baitullah al Haram pada ketika salji menutupi bumi Mekah. Ini jugalah petanda Dajjal akan dilepaskan dan bermulalah “perang akhir zaman” yang kamu sebut2kan itu di Syria, Jordan, Palastin dan Yaman.

  Jadi, petanda yg menjadi sebutan para ulama seluruh dunia berkenaan keluarnya Imam Mahdi itu adalah dimulakan dengan kemangkatan Raja Salman al Saud itu. Mungkin juga sewaktu peperangan saudara di Semananjung Arab itu berlaku, dikatakan juga semua Metior2 dilangit akan menghentam bumi bertubi2 berserta semua bom2 nukler ciptaan manusia itu meletup semuanya hingga menyebabkan asap tebal berwarna kuning meliputi bumi selama 40 malam. Cuba kamu fikirkan, adakah manusia akan hidup lagi selepas itu ??? atau berapakah jumlah manusia yg mampu hidup selepas itu ??? Semua teknologi telah lenyap, semua makanan telah tiada, semua air tak boleh diminum.. jadi bagaimana keadaannya ??? Waallahuaklam…

  Atok zamany.

  ReplyDelete
  Replies
  1. salam atok...sy tgk skrg abjad mcm berpecah dua..dua mesyuarat dan dua ydp...
   mcm na skrg ni atok...yang mana satu saya nak ikut..

   Delete
 6. Waalaikumsalam cu..

  Ya... inilah yg susah. Bukannya senang nak tentukan mana yg betul sebab Syeikh Mughyideen tak muncul2 nak bagi tahu mana yg dia baiah. Apa pun murid macam kita ni tak usah fikir pasal politik. Jadi murid mudah saja, tak perlu nak ikut A ke atau B. Sebab mereka semua tu taraf yg sama "MURID". Jangan kalut sangat sebab "tuan yang punya jalan" pun tak cakap apa2... hang pa pulak yg kelang-kabut. ABJAD hanya sebuah pesatuan yang dengannya kita murid2 semua duduk bersama utk menjalankan ektiviti. Tapi malangnya "murid" lama ni dah tak faham insperasi Tuan Guru. Dah tak mahu bersatu padu dek sebab semua nak jadi ketua. Jadi pengerusi atau ajk pesatuan bukannya dapat apa2, cuma nampak gal lah sikit dari murid2 biasa kot. Tapi kalau faham betul2 jalan abjad, bukan gah yg kita kejar atau bukan nama yg kamu cari sebab "Maqam Wali" bukan duduk disitu, lagi2 kalau dah kalut. Lagi jauhlah Maqam tu lari. Ia atas "tuan yang empunya jalan" yg akan melantik badannya yg sah. Atok tahu pasokan A tu siapa dan pasokan B tu siapa, malah atok dah dapat pun gambar2 mereka dengan lengkap sekali. Sabar... bertenang... dan fikir dalam2. Inilah dugaan murid2 kalau tuan guru dah tak ada. Kita dah macam anak ayam hilang emak. Kalau dulu pernah jadi macam ni... dan lama kelamaan abjad bertaut kembali jnsyaallah. Sebab murid2 bukan senang nak menerima seseorang menjadi "Tok Guru Rohani" ni. TOK GURU ROHANI itu kena buktikan dia tu adalah penerima "jalan dari tangan tuan yang punya jalan", terbukti benar, sangat patuh arahan, jaga mulut dan perbuatan, ISTIQAMAH, faham akan insperasi tuan yang punya jalan. Sebab itulah yang arwah Ust Mat Janggut buat. Perhati baik2 cakap dia, tingkah laku dia, istiqamah dan ketaatan yg dia miliki. Macam tu baru boleh panggil Tok Guru. Dan yang paling susah ialah "dia boleh buktikan bahawa dia memang pewaris jalan ini". Jalan menuju Allah sebab Atok lah saksi utamanya, kalau ada orang mencabar kewabaan dia dulu. Dia pernah bawak atok, macam mana pulak atok tak tahu..kan??

  Ada kah diantara kamu yang mampu dan setara itu ??? kalau benar.. sila buktikan ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 7. buat masa ni..apa yg ptut sorang murid buat...sy perhatikn smpai ada yang buat fitnah, maki hamun, dan satu sama lain dlm kAlangan murid bawahan..sedangkan jln abjad ni utk berdakwah dan menyatupadukan masyarakat...tp klu org bukan ahli lihat mcm ni..apa paNdangan mereka pada abjad..

  buat masa skrg ni blum adA mna2 lantikan ke atok..

  ReplyDelete
 8. Sampai ke hari ini, belum ada apa2 lagi dari Syeikh Mughyideen atau pun Tuan Guru Syeikh Muhammad Kenali. Semua agaknya sedang perati murid2 ni, nak tengok siapa yg kalut dan siapa pula yg "tunggu arahan". Kalau maksud tunggu tu bererti tak kira berapa lama pun... tunggu je la sampai bila2 pun. Jangan goyang dan pegang amanah ini sampai mati. Depa badal2 tu dia orang punya pasal lah.. kita jangan terikut2. Cuma.. kan kita dah ada talqin, maka kita pegang dan gigit guna gigi garham kuat2 sampai pejap. Tak siapa boleh goyang. Itulah yg ada pun, hubungan kita dgn Syeikh Mughyideen pada jalannya. Letak diri pada jalan ini dan jangan dengar cakap org. Sbb kita yg punya diri, kita yang punya jalan dan kita jugalah yg memilih jalan ini. Bukan sesiapa diantara kawan2 yg boleh tentukan diri kita dengan Syeikh Mughyideen. Inilah yg kami buat dulu semasa pemergian Syeikh Mahmud. Kalut teruk semua murid2, terutama yg lama-lama tu. Semua dok angkat diri sendiri jadi pengganti, wal hal tak ada pun. Bila lama kelamaan barulah faham dan pergi jumpa dgn orang yg sebenar mendapat amanat dari Syeikh Mahmud, Tok Kenali dan Syeikh Mughyideen bagi memperbaharukan talqin shadatai, tak lain tak bukan Tok Mat Janggut.

  Jadi, sama je keadaannya dulu dan sekarang atau mana2 Tariqat pun.Mula2 tu kacau bilau semuanya. Sampai ada yg merajuk dan menjauhkan diri sendiri, Tak ada apa2 nya yang boleh mengugat kedudukan Talqin Shadatai tu. Ia tetap begitu sampai hari kiamat. Cuma org yg ada talqin shadatai tu lah yg harus pegang kuat2 amanat dan tidak goyang. Tak perlu dibincang diluar, sebab ia akan memburukkan lagi keadaan. ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 9. trima kasih atok atas pencerahan..

  moga jln kita lalui dipenuhi keberkati...
  tp klu sAPA2 nk ambik shahadatai..sapa kita nk rujuk...

  ReplyDelete
 10. Ooo.. masih tak faham lagi...

  Macam biasa... semuanya macam biasa, tak ada berubah apa2 pun. Badal2 yg ada semuanya tu kena bertanggungjawab atas amanah yg Tok Guru bagi pada mereka. Kan mereka dah sanggup pikul tanggungjawab semasa menerima mandat itu dari Tok Guru, jadi kenapa mereka hendak menolak untuk menjadi badal memberi talqin shadatai semantara tu kepada sesiap juga yg telah menerima hidayah dari Allah. Allah yg buka hati2 mereka, bukannya badal tu punya kerja. Badal wajib menjalankan kerja dan amanah yg Tok Guru beri tak kira mereka pasokan A ke, atau pasokan B ke. Kerana mandat menjadi badal tu tak termasuk untuk berpolitik dalam pasatuan. Politik dalam pasatuan itu biar badal2 itu yg selesaikan. Itu bukan masaalah anak2 murid semua. Lantak dia lah, nak macam mana ? Janji kita yg menjadi anak2 murid Syeikh Mughyideen ni tak terjejas dan tak terbatas. Cuba buka minda dan fikiran kamu dengan luas dan keluar dari kotak masaalah itu. Kamu tengok masaalah tu diluar kotak. Apa yg kamu nampak ??? Ini lah yg atok maksudkan, supaya masaalah dalam kotak tidak menguasai kita. Oleh itu kita tidak berpihak dimana-mana... Kita duduk diluar masaalah "dalaman" itu. Faham tak ni ??? Kan atok cakap, jadi anak murid tu lah yang paling senang kerana kita tidak terikat dengan apa-apa. Kita bebas... sebaleknya mereka yg buat kecoh tu lah yg kena selesaikan masaalah itu... siapa suruh berpecah belah ??? Sendiri lah tanggung ??? Macam mana nak jawab depan Syeikh esok ??? Depan Guru2 ??? Kamu ingat pekara ni kecil ke ??? Pekara memecah belahkan sahabat2 satu guru kamu ingat main2 ??? Macam mana nak jawab ??? Yg ada pun tak tertanggung, tambah lagi masaalah ??? Kamu tunggu saja lah nanti ???

  Atok bagi kamu semua satu contoh dizaman Rasulullah:
  Siapa itu Abu Sufian kepada Nabi ??? Musuh yg sangat jahat dan dengki hianat pada Nabi. Tetapi apabila kalah dan terancam, dia masuk islam dan mendapat jaminan, malah ia diangkat Nabi menjadi salah seorang sahabatnya. Apabila bertukar zaman, anaknya pula Muawiyah kemudian memusuhi Saidina Ali, dendam kesumat dan hasutan Abdullah bin Saba termakan oleh mereka hinggalah Saidina Ali dibunuh. Sambung selepas itu anaknya Yazid memusuhi pula Saidina Hasan dan Saidina Husin dan mereka juga dibunuh... kemudian lahirlah agama baru Syiah.

  Kamu hendak ke abjad jadi macam tu ??? atau kamu hendak ke jadi macam musang berbulu ayam seperti Abdullah itu ??? Kemudian yg hancur abjad itu sendiri ??? Apa kata Tok Guru jika dia tahu pekara macam ini berlaku ??? Tak 'mampus' kamu kena marah ??? Jadi jangan ingat ia pekara mudah... pekara kecil. Esok kita kena jawab depan dia ??? Masak kamu ??? Semasa Tok Guru suruh (banyak kali) atok ambil mandat jadi badal, atok tolak dengan bermacam2 alasan, tetapi sebenarnya inilah yg atok bimbangkan. Takut atok dipersalah sebab memecah belahkan anak2 muridnya dimasa akan datang. Jadi jawatan itu tak penting pada atok. Atok lihat kesatuan dan penyatuan itu lebih utama...jadi anak murid saja lah. Tak payah pening kepala. kan ???

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih atok..
   baru saya faham..kita terus dgn keja buat kita sbg murid...xyah berbalah kan atok..
   trima ksih atok..

   Delete
  2. Alhamdulillah, jelas duduk perkara yang atuk sampaikan, terima kasih atok..

   Delete
 11. Berikut adalah satu nukilan nasihat dari Imam Ghazali ra berkenaan wanita yang atok dapat dalam simpanan hadis-hadis riwayat Imam al Ghazali

  ENAM CIRI WANITA YANG TIDAK BOLEH DINIKAHI:

  1. Wanita yang suka mengeluh dan mengadu – Dia suka mengeluh kesah yg tidak berfiadaah. Keluhannya itu menyebabkan suami tertekan dan steree, sentiasa mengeluh akan bossnya ditempat kerja atau kawan2 sekerjanya setiap hari. Mengadu keburukan atas perangai mertua atau orang tua suaminya, sahabat2 suaminya, perkerjaan suaminya dan kekurangan suaminya kepada orang lain (ahli keluarga isterinya).

  2. Wanita yang suka mengungkit-ungkit jasanya dan kebaikkan yg dibuatnya. Ia bertujuan supaya suaminya menjadi lebih baik darinya atau lebih berwang dari apa yang ada. Mungkin dengan cara itu dia berfikir bahawa apa yg diperbuat itu baik, tetapi sebaliknya itu adalah perbuatan yang sangat besar dosanya kepada suaminya itu. Ia akan menghalangnya dari masuk syurga kerana semua pahala kebaikkan yg dia dapat telah ditukar menjadi dosa2 besar.

  3. Wanita yang suka memuji-muji dan membanga-bangakan kebaikkan, kekayaan, kesempurnaan Bapanya atau ahli keluarganya dihadapan suaminya. Tambahan jika yg dipuji itu adalah bekas boyfrend2 nya atau kenalannya atau orang2 lain. Ia akan membuat hati suaminya terguris dan hampa kerana membanding2kan itu dengan suaminya sendiri.

  4. Wanita yang suka bernafsu besar dalam berbelanja. Suka berlumba2 dgn kawan2nya atau jiran2nya dalam berbelanja, Bukan utk dirinya saja malahan untuk anak2nya, suaminya dan rumanya juga turut dihiasi dgn barang dan peralatan mahal bertujuan untuk menunjuk-nunjuk. Atau berbelanja kpd barang2 yg tidak berfeadah dan akan menjadi sampah yg dilonggok dirumah. Samaada dia meminta wang suami atau menggunakan wangnya sendiri, ia tetap menjadi amalan syaitan yg dibawa masuk kedalam rumah. Perbuatannya itu akan membawa kepada suaminya akan bertindak mengambil rasuah, berjudi dan makan riba untuk memuaskan isterinya.

  5. Wanita yang suka berhias diri sepanjang hari. Mengabiskan masa depan cermin utk berhias. Menghabiskan masa bershoping barang hiasan dirinya, Menghabiskan wangnya atau pemberian suaminya utk berhias, hingga keperingkat membuat pembedahan plastic untuk membetulkan rupa parasnya atau membuat rawatan2 mahal bagi tujuan kecantikan supaya ia dipuji2 disanjung2 oleh kawan2nya atau orang ramai. Ini adalah ahli neraka utama. Atau wanita yang menjadi murung dan mengurung diri dalam bilik atau rumah kerana tidak mahu bertemu dengan sesiapa.

  6. Wanita yang suka membebel dan banyak bercakap. Hampir semua pekara akan dibebelkannya terutama berkenaan suaminya dan anak2nya. Termasuklan kesalahan2 orang2 lain, kawan2 atau ahli keluarganya. Semuanya akan dikomen baik perangai yg baik atau yang buruk. Ia akan membuat semua orang menjadi bosan dgn nya dan akan lari darinya, maka rezeki juga akan lari dari masuk kerumahnya kerana Malaikat rahmat tidak akan memasuki rumahnya. Nasib baik Malaikat dia tak nampak, kalau tak Malaikat tu pun akan dibebelkannya sepanjang hari.
  Semoga Allah SWT menjauhkan kamu dari wanita-wanita seperti diatas itu. Malangnya semua perangai ini tidak dapat dilihat sewaktu kamu bercinta. Ia hanya akan terserlah apabila rumahtangga kamu menjangkau 3 tahun keatas… sampailah suami itu mati. Entah kenapa Allah jadikan wanita2 semua begini ??? Kepada sang suami, “sabo je la…dah nasib badan”.

  Waallahuaklam...

  Atok zamany.

  ReplyDelete
 12. Cucu Zulhelmy bertanya (dlm emailnya):

  Sy nk tye berkenaan dgn hizbut thahir ni atok..btol ke dma ni...ye jika btol adkah dia same..aliran seperti abjad nak menubuhkan keraajaan khalifah, maaf..jika saya salah..?

  Jawapan atok:

  Waalaikumsalam cu..

  Mana betulnya, itulah musang berbulu ayam namanya. Ia pati politik, bukan aliran tariqat. Mentang2 yg tubuh pesatuan tu seorang syeikh (Taqiyudin An-Nabhani 1953-1979) dah disamakan dgn ABJAD. abjad tak masuk pun bab politik tambah2 lagi nak cipta negara islam. Kamu ingat nak buat sebuah negara ni senang. Satu pesatuan pun tak terbuat, tak tahu nak bertahan, tak tahu nak cipta eknomi, tak tahu ektiviti dan macam2 lagi... ini kan lagi nak tubuh negara??? Cakap senanglah...

  Ini semua kerana terlampau terpengaruh dgn idea org Arab2. Org Melayu kalau dengar nama "Syeikh" saja... mula lah kalut. Kalau kamu nak tahu, org Arab nilah yg sangat teruk perangai depa. Suka berpuak-puak tak mahu bersatu. Tengok sajalah di Iran, Iraq, Syria, Jorden, Mesir, Yaman... apa jadi??? Hancur negara tu akibat berpuak2. Kemudian terlalu banyak pertubuhan baru naik. Semuanya mengaku sebagai pejuang islam, Tapi ketuanya pun separuh tiang juga. Itu sebab perjuangan mereka jadi kalut, jadi mengarut. Dah macam2 syarat baru, buat undang2 sendiri yg jauh terpesong dari Islam. Kamu cuba fikir betul ke kalau meletakkan piagam "Sesiapa yg tak ikut kami, sesiapa yg menentang perjuangan kami dan sesiapa yg tak mahu berbaiah dengan kami, darah mereka halal bagi kami"... ada tak dalam islam piagam begini ??? ada ???.

  Abjad berbeza, kami hanya sebuah pesatuan NGO yg bergerak atas nama agama islam saja. Kami tak mahu buat negara islam. Malaysia ni kan negara islam?? Itu dah cukup baik. Kalau pandang semua tak baik... itulah jadi kalut akhirnya. Pandang semua org tak betul... tak macam kita fikir...semua mesti ikut kita... nak ubah dunia.. nak ubah sistem politik... inilah punca jadi kalut. Manusia ni dainamik... ia boleh jadi apa saja... tambahan jika tak duduk dalam islam. Islam ajarkan bagaiman nak jadi manusia berguna pd Allah, pada Rasul, pada Agama, Negara, Bangsa dan kedua Ibubapa. Itu saja... tak payah nak fikir sampai nak ubah orang lain jadi macam kita ? Jadi macam apa yg kita fikir ? Tak semistinya apa yg kita fikir org lain boleh ikut, orang lain boleh terima.

  Jadi kita ni kena peka, kena luas fikiran, kena cekap, kena pantas bertindak. Jangan jadi lembab, cepat melatah, cepat terikut-ikut, pecaya membabi-buta. Nampak arab saja... dah percaya. Nampak guna islam saja dah melompat ??? Islam apa kamu ni ???. Guna akal fikiran kamu yg bijak tu untuk menilai dan mencari kebenaran. Sampai kamu letak diri kamu menjadi insan berguna, Insan KamilMukamil. "Kasihi diri kamu dulu baru kamu kasihi orang lain". Nampak macam selfish... tapi itulah nama perjuangan. Perjuangkan diri sendiri dulu baru kamu fikir untuk keluarga kamu. Kamu kena betul... baru kamu didik keluarga kamu..ok

  atok zaman

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jangan jadi Islam Baka atuk, huhuhu

   Delete
 13. salam tok.

  saya nak tanya pasal perang kat syria sekarang ni tok. mana satu pihak yang benar tok ? konpius saya.. saya tau atok pasti cakap toksah dok kalut pasai menda alah ni... tapi kalo atok tak keberatan.. boleh kan tok ?

  wassalam.

  ReplyDelete
 14. Walaikumsalam cu..

  Tak apa, atok cuba jawab utk hilangkan kekompiusan kamu tu....?????

  Memang banyak sangat cakap2 malahan risalah2 berita berkenaan Syria ini yang akan membuat kamu keliru berkenaan fakta sebenar berlaku disana. Dibawah ini atok tuliskan sedikit nukilan utk kamu semua supaya faham keadaan yg berlaku disana.

  Di Syria ni banyak sangat tangan yg masuk campur, Pertama digelar Rejim Asad, iaitu pemerintah Syria yg ada sekarang iaitu Basar al Asad anak kepada Hafiz al Asad. Apa yang membuat Rejim ini sukar dijatuhkan??? Kenapa pula rejim ini perlu dihancurkan terus dari muka bumi ini ??? Semuanya bermula dari pemerintahan kejam ayahnya dulu Hafiz al Asad seorang yang mengenut Mazhab Siyah Nusairiyah yang sangat kejam terutama terhadap ahli sunah wal jemaah atau Islam suni mejoriti rakyatnya. Merekalah yang melakukan kekejam pertama membunuh 46,000 pejuang Mujahidin suni Syria dan merobek semua ketahanan mental dan spiritual umat islam ASWJ disana. Ini bermula apabila rakyatnya memprotes cara dia memilih Presiden Negara itu bukan dengan cara demokrasi, sebaliknya melalui referendum.

  Tahu apa bezanya demokrasi dan referendum itu ???. Demokrasi sama macam diMalaysia tu la (walaupun tak seberseh mana) manakala Referendum pula adalah pemilihan suara rakyat cara mengundi juga, cuma bezanya orang yg diletak untuk diundi itu hanya dia seorang saja. Maka rakyat Syria memberontak untuk diubah pemilihan itu semula. Tapi nasi dah jadi bubur, apabila Hafiz dapat tahu kebanyakan rakyatnya tak suka, maka dia pun melancarkan perang kepada semua rakyatnya (puak suni) dengan apa cara sekali pun. Akibat kekalahan pejuang Mujahiddin suni maka dia menang dan memerintah Syria. Tapi apabila dia mati, maka kuncu2nya yg menjadi penyokong kuat nya yang tentunya dari ahli keluarganya sendiri yang telah dilantik memegang jawatan2 penting hingga jawatan didalam kebinet2 dan menteri2nya itu semuanya adalah keluarganya. Itu sebab mereka memanggil anaknya yang sedang belajar diEropah iaitu Basar (35 Tahun) utk pulang dan menggantikan ayahnya. Mereka terus saja mengangkat Basar menjadi President Syria dengan cara Referendum paksaan walaupun mejoriti rakyatnya tak mahu mengundi Basar. Atau yelah mengundinya dgn harapan Basar lebih baik drp ayahnya kerana telah belajar tinggi diluar Negara lagi. Harapan ini hancur apabila dia dihasut oleh ahli keluarganya itu untuk menjadi lebih kejam dari ayahnya.
  Referendum juga pernah dibuat di Malaysia dimana apabila Serawak dan Sabah dulu hendak masuk kedalam Malaysia sebagai Negara Merdeka maka pemilihan suara dibuat kepada semua penduduk untuk memilih samada bersetuju atau pun tidak. Setelah itu perjanjian Carbot telah dibuat untuk memetri keputusan itu. Maka sampai bila-bila Serawak dan Sabah akan duduk dalam Malaysia walau apa pun terjadi. Faham ???
  Bersambung..


  ReplyDelete
 15. Sambungan…

  Bila berlaku lagi kebangkitan rakyatnya dalam banyak siri demostrasi jalanan dan kemudian bertukar menjadi kebangkitan Mujahidin suni. Maka Basar mula bertukar wajah menjadi syaitan Syiah kejam dan mengarahkan semua kaum suni dibunuh saja. Mereka telah membunuh dengan kejam rakyatnya sendiri dengan berbagai penyeksaan, rogol, pembunuhan, menghancur dan membakar rumah2 mereka. Ini dilakukan oleh tentera Negara itu sendiri yg taat kepada Rejim Asad. Tetapi yang paling trajis dan kejam sekali apabila Anlipo menjadi kubur besar suni disana. Keberanian Basar ini sangat melampau kerana ia menyamakan dirinya dengan tuhan apabila menukar kalimah shadatai menjadi “LAILLAH HA BASAR” (Tiada Tuhan selain Basar) dan tiada kalimah keduanya kerana tidak mengiktiraf Muhammad sebagai Rasul Allah. Dia dan tenteranya memaksa semua rakyatnya menyebut kalimah ini terutama kaum suni. Sesiapa yg tidak mahu menyebutnya akan dikoyak mulut2 mereka dan mayat mereka akan dipotong2 dan dicampak dihalaman rumah mereka. Kamu bayangkanlah jika ia berlaku kepada anak2 atau ahli kuluarga kamu sendiri, bagaimana?? Ia berlaku di sana….

  Pekara yg sama telah dilakukan dahulu oleh ayahnya dimana boleh dikatakan diseluruh Pejabat Kerajaan, Sekolah2, Universiti2, terutama di Kem2 tentera dan polisnya dibuatkan satu bidang permaidani muka Hafiz dan memaksa sesiapa juga yg lalu dilobi itu untuk sujud dan mencium permaidani itu. Jadi sama tak tujuannya??? Walaupun tak nampak sangat pengakuan sebagai tuhan atau Firaun Syria. Tidak seperti anaknya ini yang terang2 telah menjadi Firaun zaman moden. Itulah sebab utama kenapa umat islam semua kena bangkit menentang “tuhan Syria” ini. Bukan saja rakyatnya yg seharusnya marah, malahan seluruh umat islam menjadi marah apabila tahu akan pekara sebenar ini. Maka dia telah meminta sokongan Iran dan Hasbullah yg tentunya berfahaman yg sama dengan mereka. Kemudian memanggil Russia dan China menyokongnya, malahan telah membekalkan senjata dan kekuatan ketenteraan kepada Basar. Majlis Keselamatan PBB waktu cuba membuat tuduhan kepada Syria kerana membunuh rakyatnya telah di VITO oleh Russia dan China. Manakala USA dan Eropha tidak mampu berbuat apa2 atas desakan itu.

  Bersambung..

  ReplyDelete
 16. Sambungan…

  US dan Eropha yang dilihat menyokong Mujahidin Suni sebenarnya juga talam dua muka. Tujuannya hanya untuk menyalamatkan Negara Yahudi Israel yg menjadi jiran Syria. Kemudian masuk pula ISIS atau al Keadah atau Desis yg juga menyokong Mujahidin Suni. Ini menambah kekecohan kerana US dan Eropha tak suka Desis. Itu sebab kurang tentangan dibuat sekitika tetapi pihak rejim asad dan Russia yang telah diberi sebuah lapangan terbang oleh Basar untuk melancar serangan mengebom bandar2 kaum suni. Tetapi apabila Basar dan Russia dah mula main senjata kimia, US pula “terpaksa” tunjuk keperhatinan melawan dan mengebom lapangan terbang itu pula secara sendiri tampa sokongan Eropha. Inilah yang sebenarnya terjadi di Syria. Iaitu perang antara Syiah dan Suni. Bukan orang lain2 itu. Jadi siapa yg mesti disokong ???

  Adakah pihak Mujahidin suni itu ??? Jawapannya TIDAK JUGA. Kenapa ??? sebab mereka dah jadi Daesis Syria. Kumpulan Daesis ini mesti juga dikeji dan dikeluarkan dari Islam (sesat) kerana mereka membuat fatwa dan doktrin sendiri dalam beragama yang menyempang jauh dari Syariat Islam sebenar. Perjuangan mereka menjadi “HARAM” apabila menghalalkan darah umat islam yg lain (yg tidak mahu berbaiah dengan mereka) sebagai musuhnya. Itu sebab umat islam seluruh dunia mesti menjauhi mereka dan melaknat perjuangan mereka. Bukan saja Basar al Asad yg mesti kamu benci malah boleh dikatakan semua yg berjuang disana itu sudah jauh dari sesat lagi menyesatkan.

  Bagaimana ??? Nah terserah kamu sekarang ??? Cuma atok nak ingatkan kamu semua, kalau berdoa untuk Syria maka berdoalah untuk kaum islam suni yg masih saja berpegang dengan akidah islam sebenar dan menjadikan Rasulullah sebagai pesuruh Allah. Atau dengan katalain iaitu kaum ASWJ yang memegang Dua Kalimah Shadatai asal. Itu saja yg mampu kita buat…waallahua’lam

  Atok zamany

  ReplyDelete
 17. PERSOALANNYA SEKARANG ???

  Bagaimana pula pasokan NGO Malaysia yg dok sebok nak tolong rakyat Syria tu ??? Siapa yg mereka jumpa ??? Kepada siapa yg mereka bantu sebenarnya ??? Ini mesti di “buka” kepada rakyat Malaysia. Jgn buat bodo je… seolah-olah tak tahu..???
  Jangan suka2 sokong TAK TENTU ARAH, silap2 akidah kamu dah menjadi sesat sebab dua kalimah shadat kamu dah tercabut tampa kamu sedar ??? Ini bukan pekara main2…

  Kalau nak baik hati pun biarlah bertempat, jangan semborono je (kalau orang jawa cakap ‘Ojo somborono Wayeh’). Kelak memakan diri kamu sendiri.

  Macam atok cakap la “Orang Melayu kalau dengar Arab” saja, mulalah nak melompat. Nak tolonglah… nak berjuang bersama la… nak bagi ubat dan makanan la… Padahal yg dia tolong tu adalah Syaitan bin Iblis. Esok mati barulah kamu tahu ??? sekarang memang tak nampak azab Allah tu… kejap nanti bila kamu mati… bila dah tak ada sesiapa tolong kamu… Allah buka rahsia apa yg kamu buat ??? Baru padan dgn muka kamu.

  Sama juga dengan mereka2 yg pergi berjuang bersama Daesai tu. Dua kali lima juga bodonya. Kan atok cakap “Tolong diri kamu dulu, kemudian tolong ahli keluarga kamu” jika semua tu dah duduk dgn betul.. baru kamu fikir orang lain. Kuman sebarang laut kamu Nampak, gajah dah nazak depan mata kamu… kamu tak Nampak ???? ini lah masaalahnya dgn org kita.

  Atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. dahsyatnya tok ... betul cakap atok. kita mesti kuat kan jiwa dan akidah sendiri dulu. terima kasih tok.

   Delete
 18. Manakah yang lebih baik?
  a) Orang yang mampu menjatuhkan sesebuah kerajaan.
  b) Orang yang mampu buat tetapi dia tidak melakukan.
  c) Orang yang menghalang orang lain daripada melakukan demikian.

  ReplyDelete
 19. Walaikumsalam cucu saad...

  Mana yg lebih baik ???

  Ketiga2nya tak baik, sebab tak ikut perintah Allah.

  Yang terbaik ialah seseorang yg mengikut perintah Allah dengan kebijaksanaan dia mengimbangkan dirinya dalam semua setuasi baik didunia dan akhirat. Sebab Allah tidak mencipta manusia untuk menjatuhkan kerajaan. Apa yg Allah perintah pada Manusia ??? Allah perintah sujud dan beribadah kepada Nya. Allah perintah buat amal makruf dan jangan buat kemungkaran diatas dunia. Allah perintah jangan menduakanNya dengan sesuatu yg lain. Allah perintah Taat kepada Rasul dan pemerintah (yg adil dan menurut perintah Allah) atau ketua dikalangan kamu. Allah printah berjihat kejalan Nya dan jangan lari dari perang. Betul kan ??? semua ini ada dlm Quran. Tapi ada tak firman Allah yg suruh kita umat islam jatuhkan pemerintah kejam ??? cuba cari dalam Quran ??? Kalau ada pun, Allah perintah Nabi atau Rasul buat kerja tu… bukan kamu ???

  Kalau pemimpin itu kejam ke.. atau pemimpin tu dah jadi Firaun ke.. atau pemimpin tu dah jadi kafir ke... Apa yg kamu kena buat ??? Kamu kena berjihat menentangnya... tapi bagaimana cara nya ??? Sedangkan tangan kamu tak sampai kebelakang kamu kalau kamu sakit urat belikat pun? ini kan pula kamu nak menentang kezaliman, kekufuran manusia lain ??? Jadi bagaimana ???

  Jangan tergopoh gapah dan kelang kabut. Cuba perhati sejak dahulu zaman Hang Tuah sampailah zaman Panglima Saleh, apa sebab Melayu kalah ??? Kamu jangan ingat Melayu "menang" kalau kampungnya tergadai ??? Selagi kampung Melayu ini tergadai baik ke tangan siapa pun bererti Melayu dah kalah ??? Kenapa sampai sekarang tak boleh bangkit ??? Kenapa... sebab sejak dulu lagi melayu mudah melatah dan menjadi kelang kabut, lintang pukang tak tentu arah bila terjadi satu pekara. Masa arwah Panglima Saleh masih hidup juga tak mampu kawal org melayu yg dah jadi "gila darah" atau "Mabuk Darah" ni. Kenapa melayu jadi macam ni ??? Sebab mereka menduakan Allah tampa mereka sedari. Mereka meletakkan sandaran dan harapan kepada "benda", bukan kepada Allah. Mereka menuntut ilmu jin dan syaitan utk berperang. Mengambil "barang" tangkal azimat, selepang merah, pedang bentara sakti untuk berjuang. Ini kah yg kita panggil pahlawan Fisabilillah ??? Jawab... jadi jangan cakap pasal perang kalau kamu tak tahu hujung pangkal ??? Bukan hanya keberanian yg diperlukan dlm sesebuah peperangan, tetapi yg paling penting dlm perjuangan ialah untuk mendapat “Shayid Fisabilillah”. Bagaimana nak mendapatkannya ??? ini persoalannya.. jangan mati katak, mati sesat…faham ???

  Bersambung…

  ReplyDelete
 20. Sambungan…

  Sama jugalah keadaannya dgn apa yg berlaku di luar sekarang. Cuma keadahnya berbeza. Jika kamu hendak turut serta sesuatu kumpulan.. pekara yg wajib dibuat ialah kamu diminta "berbaiah" terlebih dahulu kepada pemimpin mereka. Siapa mereka ni ?? Adakah mereka layak menerima baiah spt yg Rasulullah buat waktu perang Badar dulu ?? Satu pun diantara pemimpin2 perang itu tidak memiliki hak untuk membaiah manusia lain… sedangkan baiah dirinya sendiri tak tentu puncanya ?. Jadi layak ke dia ? Jadi bagaimana keadaan mereka yg berbaiah kpd pemimpin ini sedangkan dia tidak layak membaiah?? Dia buka badal Rasulullah atau badal kepada Syeikh Mughyideen untuk membaiah manusia. Jadi sesiapa yg mengambil baiah kepada orang ini dengan sendirinya dia menjadi “sesat” dengan tak disedarinya. Jadi jika ia mati dlm keadaan ini… bagaimana, adakah dia Syahid Fisabilillah?? Sudah tentu TIDAK ! Sia-sia saja dia mengorbankan jiwa dan raganya utk perjuangan itu. Jadi apa yg perlu umat islam buat, kalau dia bukan org yg layak ?? Jawabnya… Semua Umat Islam kena tunggu “PEMIMPIN YG ALLAH HANTAR KEPADA KAMU” siapa… AL MAHDI.

  Dengan al Mahdi kamu ‘wajib’ baiah sebab Rasulullah sebut begitu dalam hadis2nya. Dengannya kamu tak perlu ilmu kebal ke, selipang merah ke, pedang bentara sakti ke, besi kuning ke, atau apa2 juga barang kerana hanya perlu tawasulkan dirinya saja, terus kepada Allah. Kalau mati… mati lah.. selagi hidup terus berjuang.. yang lurus datang diredah, yang melintang datang disangah. Jika mati Alhamdulillah… Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar !!! Barulah benar duduk pekara…faham ???

  Jadi kenalah ukur baju dibadan sendiri. Jangan membabi buta, tampa usul pereksa. Orang suruh terjun lombong, kamu terus terjun sedangkan kamu tak pandai berenang pun. Akhirnya kamu mati “katak”, macam sampah je. Niat utk menegakkan siar islam itu baik dan suci. Tetapi perlaksanaannya yg membuat lamu tidak kesampaian. Niat utk mati syahid juga baik, tetapi bukan senang utk mendapatkannya sebab yg paling utama dari itu semua adalah dua kalimah shadatai. Ini yg dihalusi dahulu. Bukan ikut suka-suka kamu je… menyesal kemudian tidak berguna. Waallaua’lam

  Atok zamany.

  ReplyDelete
 21. Jadi kalau atok berada pada zaman konflik adakah atok hendak mengikut Muawiyah, Saiyyidina Ali ataupun atok nak berkecuali?

  ReplyDelete
 22. Salam cu...

  Atok pilih Saidina Ali, sebab Rasulullah suruh macam tu. Jangan ikut apa yg dilarang oleh Allah dan Rasul Nya. Siapa Muawiyah jika nak dibandingkan dgn Saidina Ali? Tak ada satu hadis pun merujuk kepada dia. Jauh.. macam langit dgn bumi. Samalah dgn apa yg berlaku di Syria skg. Tetapi malangnya semua yg terlibat dlm perang itu jauh dari pegangan agama. Sesetengahnya bersengkongkol dgn kafirun, bunuh islam sunni. Islam bukan macam yg mereka percaya tu. Malah mereka dah jauh terpisong dan sesat. Jadi nak buat apa nak ikut juga org2 sesat akidah. Kalau ikut juga kemudian mati dlm keadaan itu...apa jadi ??? Mati katak... mati sesat. Jauh sekali nak masuk dlm kalangan Syuhada. Kalau dah mati bukan boleh patah balek semula. Teruslah begitu sampai bila2. Sebaleknya sunni yang mati itu jauh lebih baik dari mereka yg berjuang, tapi sesat. Lihatlah gambar2 kaum sunni dan anak2 mereka yg mati itu. Mereka senyum tampa ada rasa bimbang pun.

  Jadi... kita kena sabar?? tunggu dan lihat baik2 dulu. Jgn cepat melatah dan tergopoh gapah. Melayu kalah dlm banyak peperangan dahulu sebab sesetengah angkatan perangnya yg tidak sabar dan tergopoh gapah serta melanggar arahan ketua. Tolong belajar dari kesilapan tok nenek kita dulu, supaya kita menang didunia dan menang diakhirat. Jangan mati sia-sia dan tak tentu jalan kembali. Pastikan langkah kamu, langkah yg tepat sesuai dgn firman2 Allah dan hadis2 Rasulullah. Yakinlah bahawa firman2 dan hadis2 itu sesuai untuk seluruh zaman hingga hari kiamat. Bukannya untuk zaman dulu
  saja.

  Telah termaktub bahawa hujung kepada peperangnag didunia ini adalah dibawah kepimpinan Mahdi. Kita TUNGGU... Kalau tak sampai nyawa kita tak mengapa. Kita Redha sebab mungkin bukan bahagian kita. Tapi yg penting... kita tunggu. Dapat tak dapat, belakang kira. Mudah2an kita terpilih juga untuk bersama. Kita bersangka baik dgn Allah. Insya Allah.. Dia Maha Mengatahui segala sesuatu.

  atok zamany

  ReplyDelete
 23. Assalamualaikum Atok,
  Mohon Atok cerita sedikit berkenaan Pemuda Bani Tamim? kaitan dengan Syuaib Bin Soleh?
  Barangkali ada asteroid sebesar 5 kilometer akan lintasi hampiri bumi 19 April ni.
  Kemudian YDP Agong baru akan ditabal pada 24 April ni, ada kaitan ke dengan kebangkitan Bani Tamim? Masa makin dekat ya Tok?
  Terima kasih.

  ReplyDelete
 24. Waalaikumsalam cu

  Terima kasih kerana bertanya masaalah yang amat mengelirukan umat islam akhir zaman ini diblog atok ini. Insyaallah atok cuba jawab ok...

  Dari Pemuda Bani Tamim (PBT) inilah yg disebut-sebut akan memulakan kebangkitan Islam dari sebelah Timur dan dialah yang akan membawa panji-panji perang umat Islam berfahaman ASWJ bersama-sama Imam Mahadi kelak. PBT ini jugalah yang akan berperang terlebih dahulu sebelum Imam Mahadi ditabal atau dibaiah di Baitullah al Haram kelak. Bahkan PBT inilah juga yang mendesak supaya ditabalkan Muhammad bin Abdullah sebagai Imam Mahadi. Kemudian disebalik nama Syuaib bin Soleh pula adalah sebagai “Kod Name” sahaja supaya manusia tercari-cari siapakah manusia bernama Syuaib bin Soleh itu. Banyak ulama berpandapat yg sama berkenaan nama itu dan ianya juga bertujuan mengelirukan pihak kafirun yg hendak menghapuskanya terutama dikalangan umat Yahudi dan Kristian. Atok sertakan beberapa maklumat penting berkenaan PBT dan berkenaan disebalik nama Syuaib bin Soleh seperti dibawah ini:

  > Pemuda Bani Tamim adalah seorang yang saleh. Saleh di sini ialah baik dan banyak amalan agamanya. Amalan agama itu sudah melekat dengan dirinya sejak dari kecil.

  > Baik pemikirannya yaitu seorang yang mempunyai ide yang baik untuk mengubah masyarakatnya untuk menghayati ajaran Islam sejati ketika mereka sedang hanyut bergelumang dengan arus jahiliyah.

  > Baik akhlaknya. Sebab inilah kenapa beliau disebut Syuaib bin Saleh dan tidak disebutkan nama sebenarnya. Dan Untuk mengelirukan musuh-musuh Islam. Dengan ini, beliau selamat dari diburu, dibunuh, dihalangi oleh musuh-musuh Islam yang memang mencoba menghalangi kebangkitan Islam kedua ini dengan segala daya upaya mereka.

  > Dari segi bahasa Arab, kalimah Syu'bun berarti Bani bangsa atau kelompok dari suatu bangsa. Sedangkan kalimah Syu'aibun berarti suatu Bani kecil dari sebuah kabilah.Dan perlu diketahui bhw Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam tidak pernah menyatakan bahwa Putra Bani Tamim itu benar-benar bernama Syuaib bin Saleh.

  > Kalimah Bin berasal dari Ibnun, artinya anak lelaki. Atau lebih tepat lagi, seorang lelaki. Maknanya pribadi Syuaib itu adalah:

  • seorang lelaki (benar-benar seorang lelaki, bukan perempuan).

  • Yang memiliki sifat-sifat seorang lelaki arab (berjanggut, berjambang dan berserban).

  • Seorang yang berwatak lelaki (berani, gigih, sabar, pejuang, berpikiran luas,
  senantiasa berhubungan dengan masyarakat dan jauh langkahnya).

  • Merupakan lelaki Wali Allah (Rijalullah) iakni beliau ulama sejati, ulama mujahid
  dan mujtahid. Sedangkan Kalimat Saleh pula bermaksud orang yang baik. Baik di sini
  bermaksud Baik namanya, iaitu bukan nama yang bercampur-campur dengan istilah dari
  segi bahasa
  Sanskrit, nama setempat atau dari bangsa yang bukan Islam.

  • Baik kepribadiannya iaitu dikenal sebagai seorang yang tetap teguh dengan
  pendiriannya.

  • Baik akidahnya iaitu seorang yang benar-benar mengikuti akidah Islam yang sejati.

  • Baik keturunannya iaitu keturunannya diketahui dari yang baik-baik, tidak tercemar
  dengan akhlak-akhlak yang rendah.

  • Baik agamanya, iaitu beliau dan keturunan sebelah atasnya adalah dari kalangan
  ahli-ahli agama atau orang yang cinta agama.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 25. Sambungan….

  Sabda Rasulullah saw tentang Bani Tamim:

  Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya Bani Tamim itu mempunyai kekuatan jiwa yang hebat, tetap pendirian dalam mempertahankan prinsip. Mereka juga adalah pembela kebenaran diakhir zaman"

  Sabda Nabi saw " Bani Tamim merupakan golongan dari umatku yang amat memusuhi Dajjal" HR Muslim.

  Imam Al-Qurthubi ketika menghuraikan hadith di atas mengatakan bahawa;

  " Berdasarkan hadith tersebut dapatlah diyakini bahawa Bani Tamim tidak akan terputus keturunan mereka sehinggalah kehari kiamat, bahkan Bani Tamim di akhir zaman nanti merupakan kelompok yang amat kuat berpegang dengan kebenaran serta memperjuangkannya".
  Nabi saw juga bersabda: "Bani Tamim merupakan suku bangsa arab yang paling fasih berbahasa arab berbanding suku arab yang lain ".

  lmam lbnu Hajar pula menjelaskan tentang ciri utama bagi Bani Tamim yaitu: "Adalah dimaklumi sejak dari zaman jahiliah hingga zaman Islam sentiasa berlaku penguasaan kelompok Bani Tamim dalam pemerintahan disamping mereka juga merupakan golongan atas dalam masyarakat dimana mereka dihormati dan dimuliakan"

  Rasulullah saw ketika menggambarkan tentang Bani Tamim berpesan: "Janganlah kamu mengatakan sesuatu (yg buruk) terhadap Bani Tamim melainkan sesuatu yang baik-baik saja".

  Sabda Nabi saw " Mereka itu (Bani Tamim) adalah dari kaum kami"

  lmam At-Tabrani menyatakan: "Bani Tamim terkenal tetap pendirian, berjiwa besar, jelas cita-cita, amat memusuhi Dajal di akhir zaman, cukup tahan menghadapi apa saja halangan. Bani Tamim tidak akan tergugat dengan sebarang halangan, ancaman dan penentangan dari mana-mana pihak yang mau memudharatkan perjuangan mereka".

  "Bani Tamim adalah dari pada keturunan Nabi Ismail dan Nabi lbrahim Alaihi salam"

  Hadith Rasulullah saw: "Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan langit lalu dipilihNya untuk diletakkan di bahagian yang tinggi. Di situlah Allah memilih pula sebahagian makhlukNya sebagai penghuni, Kemudian Allah menjadikan makhluk-makhluk (di atas muka bumi) lalu dipilihnya Bani Adam (manusia-sebagai khalifah), kemudian Allah memilih daripada Bangsa Arab itu Bani Mudhor sehingga akhirnya daripada Mudhor itulah Allah memilih suku Quraisy ".

  Asal mereka dari pada anak cucu Mudhor; Imam Bukhari ketika memperkatakan Nasab keturunan Rasulullah menyatakan: Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hasyim ibni Abdu Manaf ibni Qusoai ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'aie ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhir ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhor ibni Nizar ibnl Ma'add ibni Adnan.

  Suku Quraisy: Dari pada Bani Fihr ibni Malik ibni Nadhir ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhor.

  Suku Tamim: Dari pada Tamim ibni Mur ibni Udd ibni Thobikhah (Amru) ibni llyas ibni Mudhor.

  Berdasarkan hadith-hadith Nabi saw dan pandangan ulama-ulama Tabi’in berkaitan dengan keistimewaan Bani Tamim, bolehlah kita membuat kesimpulan seperti bahawa ini:

  Bersambung…

  ReplyDelete
 26. Sambungan…

  1. Rasullah amat memuliakan Bani Tamim
  2. Rasullah mengagumi Bani Tamim semasa hayat Baginda
  3. Rasullah melarang kita memburuk-burukan Bani Tamim
  4. Rasullah menyuruh mencintai Bani Tamim dan menunggu kemunculannya.
  5. Abu Hurairah tidak pernah sekali pun memarahi Bani Tamim
  6. Kelompok inilah yang paling ramai dimasukkan ke syurga melalui syafaat Nabi dan
  Syahid
  7. Bila dikatakan mereka adalah antara umat Rasulullah yang paling ramai memasuki
  syurga melalui jalan syafaat; bermakna kelompok Bani Tamim ini amat bersandar
  dengan Sunnah Rasulullah saw.
  8. Berjiwa besar sebagai pemimpin yang tegas dan berdidikasi.
  9. Boleh mentafsir mimpi dan mempunyai pengalaman rohaniah yang tinggi
  10. Tetap pendirian dan taat
  11. Keyakinan mereka tetap tidak mudah digoyang atau diganggu gugat
  12. Suku arab yang paling banyak percampurannya dengan bangsa yang lain dari bangsa
  arab (ajam).
  13. Paling fasih berbahasa Arab di kalangan bangsa arab.
  14. Qabilah yang nasabnya tidak lagi dapat dikenal pasti secara keseluruhan
  berbanding Ahli Bait Rasulullah.
  15. Jaminan nasab keturunan Bani Tamim tidak akan terputus hingga akhir zaman
  (berdasarkan hadith mereka amat memusuhi Dajjal).
  16. Suku bangsa arab yang disimpan untuk berperanan diakhir zaman seiring dengan suku
  Quraisy.
  17. Ketegasan dalam menentang Dajjal menunjukkan pemimpin akhir zaman akan muncul
  dari Bani Tamim.
  18. Tebaran ahli keluarga Bani Tamim telah merata ke seluruh dunia termasuklah di
  Nusantara ini.
  19. Pilihan Allah bagi suku ini yang akan memerangi Dajjal menandakan Bani Tamim akan
  berperanan penting di akhir zaman sebelum dan selepas kedatangan Imam Mahdi
  20. Munculnya Fata At-Tamimi dari kelompok mereka yang akan menjadi orang kanan Imam
  Mahdi.
  21. Bani Tamim yang dipilih Allah.
  22. Hadith-hadith yang diriwayatkan tentang Bani Tamim tidak dapat dipertikaikan lagi
  baik hadist shahih atau hasan.
  23. Bani Tamim merupakan kelompok yang mempunyai kecerdikan memimpin dan berkeupayaan
  mengatur strategi perperangan. Para ahli ilmu mengakui kecerdikan anak-anak dari
  keturunan Bani Tami mini.
  24. Pembela kebenaran diakhir zaman
  25. Jelas cita-cita.
  26. Mempunyal matlamat perjuangan yang jelas dan mampu mencapainya
  27. Qabilah yang menjadi tunggak bangsa arab
  28. Qabilah yang paling ramai dan tersohor.
  29. Terkenal sebagal kelompok yang menguasai pemerintahan negara di mana saja mereka
  berada.
  30. Mereka menjadi golongan atasan dan bangsawan di dalam masyarakat
  32. Mereka dihormati dan dimuliakan
  33. Amat gigih dalam perjuangan di medan jihad dan dilapangan dakwah
  34. Terkenal gagah berani di medan perang.

  Bersambung…

  ReplyDelete
 27. Sambungan…

  35. Banyak terlibat dalam peperangan dan penerokaan wilayah Islam. Panglima Islam yang membunuh Panglima Rustum (Parsi) dalam perang Al-Qadisiyah ialah Panglima Zuhrah lbni Hawiyyah As-Sa'adiey dari Bani Tamim
  36. Bani Tamim boleh dikenali diakhir zaman melalui penglibatan mereka dalam perjuangan kebenaran .
  37. Kelompok yang suka mengembara
  38. Kelompok yang banyak bergelanggang dl medan dakwah ke seluruh pelusuk dunia
  39. Kelompok yang paling menonjol berpegang dengan perjuangan kebenaran diakhir zaman
  40. Kelompok yang menguasai bidang ilmu dunia dan akhirat sepanjang zaman.

  Terdapat bukti di sepanjang sejarah, ramainya ulama besar dari Bani Tamim Kelompok Bani Tamim lebih ramai berpegang kepada fahaman Ahli Sunnah Waljamaah atau dipanggil kaum Sunni.

  Pemuda Bani Tamim adalah Perintis Jalan kepada pertabalan Imam Mahdi dari persembunyaiannya (tutupan) kerana pemuda2 itulah yang mendesak Imam Mahadi ditabalkan ketika dihadapan Baitullah sewaktu umat islam telah dikepong sewaktu mengerjakan haji.

  Kemimpinan Imam Mahdi dan ianya akan bermula dari Timur sebagaimana yang disebutkan dalam Rasulullah saw bersabda: "Dan telah diriwayatkan oleh Ibni Abi Syaibah dan Nu'aim bin Hammad dalam Al Fitan dan Ibnu Majah dan Abu Nu'aim dari Ibnu Mas'ud, ia katanya : “Ketika kami berada di sisi Rasulullah , tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Apabila terlihat akan mereka, maka kedua mata Rasulullah berlinang air mata dan wajah beliau berubah. Akupun bertanya : “Mengapakah kami melihat pada wajahmu, sesuatu yang kami tidak sukai?”. Beliau menjawab : “Kami Ahlul bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia, kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak, sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan , tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetapi mereka tidak menerimanya hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa diantara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka walaupun merangkak di atas salju. Sesungguhnya dialah Al Mahdi.”

  Perjuangan mereka tidak dapat dimudaratkan atau dihancurkan oleh musuh-musuh Islam sekalipun musuh-musuh itu sangat berusaha menghancurkannya. Rasulullah bersabda: “Senantiasa ada suatu thoifah (jamaah) yang sanggup menzahirkan kebenaran dan tidak akan dapat memudaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka hinggalah datang perintah Allah nanti (hari kiamat).”

  Apabila ia zahir di sebelah Timur, wajib setiap mukmin di seluruh dunia menerimanya sebagai pemimpin mereka dengan cara:-

  a. Membaiatnya ketika mengetahui bahwa beliau telah benar-benar akan muncul di Timur untuk memimpin umat Islam.

  b.Wajib pula membantunya menegakkan hukum Islam dengan cara mentaati segala suruhannya, meninggalkan segala larangannya, mentaati kepemimpinannya secara lahir dan batin, dan juga menolongnya mengalahkan musuh-musuh yang lahir dan yang batin.

  Bersambung….

  ReplyDelete
 28. Sambungan….

  c. Mendoakan kemenangannya dalam setiap urusan di dunia ini juga berdoa agar kamu terpilih bersama-samanya menegakkan kebenaran.

  d. Jika ada individu manapun yang dikatakan menepati ciri-ciri sebagai Pemuda Bani Tamim, orang itu akan dianggap musuh nombor satu dan sangat perlu dihapuskan. Sepatutnya kita meluangkan sedikit masa untuk mengkaji kebenaran 'hadis yang dikatakan dhaif' ttg pemuda bani tamim Jika ternyata benar maka sepatutnya mendukungnya dan bukan memusuhinya. Akhirnya, keadaan sudah jadi terbalik. Ketika umat Islam di seluruh dunia sudah tidak percaya lagi kepada hadis-hadis dan keterangan Para Tabiin mengenai diri Pemuda Bani Tamim, para alim ulama dan pendeta Yahudi dan Nasrani malah sebaliknya. Mereka sangat percaya setiap hadis yang berkaitan, walaupun taraf hadis itu sangat lemah.

  e. Mereka tidak habis-habis mengkaji dan meneliti kebenaran setiap hadis yang berhubungan, malah sanggup mengeluarkan belanja yang besar, semata-mata untuk memastikan isi hadis itu apakah sudah terjadi atau belum. Bagi pendeta Yahudi ini, tidak ada 'hadis dhaif' mengenai Putra Bani Tamim karena mereka sangat alim mengenai kepribadian kedua tokoh utama umat Islam akhir zaman.Bukan sekedar sangat alim, malah mereka juga sangat mempercayai semua keterangannya, melebihi keyakinan umat Islam terhadap kesahihan hadis-hadis tersebut.

  CIRI-CIRI KHUSUS:

  > Dia digelar al-Mansur, karena senantiasa dibantu oleh Allah dengan bantuan-Nya, yang juga merupakan karamah beliau.

  > Gelar al-Mansur itu bukan suatu yang lazim bagi semua umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Oleh karena itu, hanya beliau saja yang mendapat gelar yang sangat tinggi itu. Gelar ini akan diperolehnya ketika beliau membawa angkatan tentaranya menuju ke Khurasan, katika beliau menemui al-Haris Harras di negeri Ma Wara an-Nahar (hari ini disebut wilayah Khurasan). Ketika itulah beliau akan memakai gelar ini.

  > Gelar al-Mansur adalah gelar yang diberikan oleh Nabi melalui beberapa buah hadisnya ketika menceritakan mengenai Putra Bani Tamim ini dan juga kemunculan Imam Mahdi. Karena gelar ini sangat mulia, Nabi seterusnya menyebutkan ketika itu wajib bagi setiap umat Islam (yang masih belum berkesempatan membaiatnya sebagai khalifah mereka) untuk membaiatnya walaupun terpaksa merangkak di atas salju untuk mendatanginya (maksudnya terpaksa melalui/menempuh berbagai kesukaran untuk menjumpainya).

  > Dia dan anggota toifahnya sangat rajin bekerja, berjihad dan beribadah. Mereka berjihad dan bekerja pada waktu siang sedangkan pada waktu malamnya, mereka beribadah seperti seorang rahib. Keterangan ini adalah uraian dari kitab al-Jami'us Soghir oleh Imam as-Sayuti. Ketika menguraikan keterangan ini, beliau tidak menjelaskan lebih lanjut mengenainya. Dipercayai bahwa kata-kata ini diambil dan dipetik dari kata-kata ulama dahulu. Di samping itu, mereka ini memang bersifat sebagai seorang pejuang. Seorang pejuang Islam sejati mestilah bersikap seperti itu. Mereka keluar berjihad sepenuh tenaga pada waktu siang dan pada malamnya pula, mereka beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah. Karena sifat mereka yang demikian hebat itu, maka layaklah mereka ini digelar sebagai singa dan rahib sekaligus.

  > Dia dan toifahnya adalah seperti kepingan-kepingan besi waja yang tidak boleh ditembusi apa-apa senjata sekalipun. Iaitu sangat berani, sabar, tahan uji, kuat dan pemikiran mereka seperti diikat menjadi satu. Segala kepahaman mereka mengenai Islam adalah sama dan cara beramal mereka juga sama, tidak berbeda. Kepingan besi yang telah dipanaskan akan sama saja bentuknya, walau dilihat dari sudut manapun..

  Bersambung…

  ReplyDelete
 29. Sambungan…

  > Berhasil menegakkan negara Islam, sebelum negara Islam sebenarnya dapat ditegakkan. Maksudnya ialah berhasil menegakkan Daulah Islamiah di dalam negara besar. Dalam Daulah itu dapat dilihat dengan jelas secara praktek bentuk sebenarnya sebuah negara Islam nantinya. Setiap usaha mereka dalam segala aspek kehidupan senantiasa dibantu oleh Allah sehingga bentuk usaha mereka tidak mampu ditiru oleh toifah atau jemaah lain.

  > Kemampuan dan kejayaan mereka menegakkan Islam di dalam diri, masyarakat dan keseluruhan sistem hidup sangat mengagumkan setiap orang, baik kawan ataupun lawan. Karena itu tidak heran jika mereka akan didengki, dihasad dan dicoba dijatuhkan karena setiap usaha mereka dianggap mampu merobohkan pengaruh yang telah ada di kalangan orang-orang yang mau mencari pengaruh.

  > Kaum wanitanya memakai jubah tebal berwarna gelap atau hampir gelap. Warna hitam atau hampir gelap (kelabu, kehitam-hitaman, coklat, biru tua dsb.) adalah hampir sinonim dengan pakaian wanita Islam sejak zaman Nabi saw hingga berakhirnya sistem Khalifah di Turki pada tahun 1924 dahulu.

  > Beliau gigih menggalakkan anggota-anggota toifahnya untuk mengikuti sunnah Nabi saw yang telah ditinggalkan sejak hampir seratus tahun dahulu. Mereka gigih memperjuangkannya dan sanggup menentang arus jahiliyah yang sedang hebat melanda umat.

  > Dia dan toifahnya diterima juga di bumi Khurasan.Iaitu menjadikan beliau sebagai pemimpin mereka, dalam satu jemaah/toifah. Ini sangat pelik, karena orang-orang di Khurasan sejak zaman purba tidak pernah mau mengakui siapapun orang luar sebagai pemimpin mereka. Mereka cuma akan tunduk kepada suatu kaum yang menundukkan mereka secara paksa iaitu melalui ketentaraan. Ini sangat berbeza dengan Putra Bani Tamim yang datang secara aman tetapi langsung diterima oleh penduduk Khurasan sebagai ketua dan pemimpin mereka. Penduduk Khurasan itu menjadi anggota-anggota toifahnya yang juga terdapat dan berpusat di Timur.

  Mereka menerimanya secara aman, tanpa paksaan dan gigih pula memperjuangkan kepemimpinan beliau terhadap mereka. Ini sebenarnya merupakan suatu khawariqul adah yang cukup besar yang berlaku di Khurasan ketika itu. Hanya umat Islam yang prihatin dan telah menerima hidayah saja yang akan tahu dan mengakui hal ini.

  > Dia senantiasa bersemangat juang walaupun ujian yang diterimanya terlampau berat. Dan mereka benar-benar berjuang pada jalan Allah.. Terdapat juga latihan berbentuk lahir tetapi mereka akan senantiasa menganggapnya sebagai hal yang remeh dan ringan saja, berbanding latihan batin yang sedang mereka hadapi. Mereka akan dididik menjadi sangat tabah, sabar, istiqamah dan ikhlas. Mereka juga sangat kuat beribadah dan sangat menjaga syariat lahir dan batin.

  > Dia merupakan peletak dasar pertama pengembalian kekuasaan kepada Islam dan system khalifah. Sistem khalifah sudah tiada lagi di dunia Islam ketika itu. Maka beliau adalah orang yang akan mengembalikan sistem khalifah itu kepada umat Islam sehingga semua orang Islam di dunia akan tunduk di bawah sistem khalifah itu. Beliau akan memulai kembali sistem khalifah di Timur, yaitu di negara tempat beliau mula-mula dizahirkan. Seterusnya sistem khalifah itu akan menggemparkan seluruh dunia karena umat manusia yang sezaman sudah tidak biasa dengan sistem yang dibawa dan menganggapnya ganjil.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 30. Sambungan...

  >Maksud hadis yang mengambarkan bahawa kebangkitannya dari Timur adalah bermaksud arah timur Mekah. Bukanlah yang dimaksudkan Nabi saw adalah dunia sebelah Timur atau lenih tepat lagi dunia sebelah Nusantara ini. Kebanyakan dari bangsa Melayu sebelah Nusantara iaitu Malaysia dan Indonesia beranggapan bahawa perkataan timur itu merujuk kepada dunia sebelah matahari terbit ini. Itulah sebabnya terlalu ramai orang2 Melayu menjadi “perasan” bahawa merekalah sebagai Pemuda Bani Tamim itu dan ada juga yang mengaku sebagai Imam Mahadi. Semua itu adalah mengarut dan kerja gila belaka.

  > Dialah juga panglima perang Islam yang berjaya memusnahkan tentera kafirun yang diketuai oleh Syufian yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi saw.

  Setelah sistem khalifah itu berjaya didirikannya, banyak negara akan tnduk kepada pemerintahan beliau. Malah akan diperintah sepenuhnya oleh Pemuda Bani Tamim (PBT) ini berdasarkan sistem khalifah itu. Adakah pemimpin2 kita termasuk raja-raja yang bersaka di Malaysia ini layak dipanggil Pemuda Bani Tamim? Atau adakah mana-mana kepemimpinan yg sedang berperang di Syria, Iraq dan Afganistan boleh digelaran sebagai PBT? Atau adakah PBT itu dari mana2 bangsa Melayu yg mengaku sebagai PBT atau Imam Mahadi? Kamu fikirlah sendiri? Tugas atok Cuma memberikan gambaran sejelas2nya sahaja, bukan untuk menentukan siapa PBT itu, kerana ia sebenarnya adalah hak mutlak Allah SWT untuk menentukannya.

  Wallahu'alam Bish Showab...

  Atok zamany.

  ReplyDelete
 31. Berkenaan dgn asteroid yg bakal "lalu"... mintak2 tak singgah mana2 lah dulu. Memang dah sangat dekat dgn bumi dan sangat laju. Tapi lepas itu... sebesar mana pulak yg akan lalu disini ?? itulah masaalah kita hujung2 zaman ni..

  Walau bagaimana pun "always get ready bro" anything can happen this few years to come. ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 32. Salam tok....
  Mohon pandangan atok betkenaan kisah ini yang saya copy dari sebuah blog...

  "Kali Pertama bumi diciptakan, katanya bumi ini selalu bergoyang, bergoncang dan tidak berputar dengan stabil malah tidak berputar pada paksinya. Perkara ini merunsingkan para malaikat, lalu para malaikat menghadap Allah S.W.T

  "Wahai Rabb yang Maha Mengetahui, mengapa bumi ini bergoyang?" Tanya para malaikat.

  "Kerana belum dipaku" Jawab Allah ringkas

  "Lalu, bagaimana memaku bumi wahai Rabb" Tanya para malaikat.

  "Aku akan menciptakan gunung-ganang" Jawab Allah.

  Setelah itu Allah terus menciptakan gunung-ganang di berbagai belahan bumi. Apa yang terjadi adalah sememangnya benar setelah diciptakan gunung-ganang , bumi pun diam kemudian berputar sesuai paksinya. Maka kemudian gunung pun dikenali sebagai paku bumi yang diciptakan Allah.  Paku merupakan benda keras yang diperbuat dari besi. setelah Allah menciptakan paku bumi iaitu gunung-ganang, kemudian para malaikat bertanya lagi.

  "Ya Rabb, adakah yang lebih kuat dari paku?"

  "Ada!" Jawab Allah. "Iaitu api, yang dengan panasnya boleh melelehkan besi"

  "Adakah yang lebih kuat selain api, Ya Rabb?"

  "iAda! yakni air yang dapat memadamkan api" Jawab Allah Lagi
  "Jadi Ya Rabb, adakah yang lebih kuat lagi selain air?" Sambung malaikat.

  "Ada! Iaitu angin, yang kerasnya dapat membawa air kemana pun ia menghembus" Jawab Allah lagi

  "Tapi Ya Rabb, adakah yang lebih kuat dari semua itu (gunung, api, air, angin)?" Malaikat bertanya lagi.

  "Ada! Iaitu nafas Hamba-KU yang berdoa kepadaKU. kerana Sesungguhnya DOA itu mampu mengubah TakdirKU"

  Demikian Allah SWT menjelaskan

  [Hadith Qudsi]"

  Betul ke kisah tersebut atau rekaan semata...

  terima kasih atok...

  ReplyDelete
 33. Walaikumsalam cu…

  Atok tak pernah jumpa mana2 riwayat hadis atau firman2 Allah yang menyebut macam mana yg kamu jumpa tu? Mungkin penulis itu berimagenasi seolah-olah ada soal jawab antara para Malaikat dan Allah diatas persoalan itu. Apa yg ada didalam al Quran adalah seperti berikut:

  Didalam surah al Ambiak ayat 30, mafhum Nya “Tidakkah orang2 kafir mengatahui bahawa beberapa langit dan bumi adalah keduanya bertaut (asalnya satu) lalu Kami belahkan keduanya? (teori Big Bank) Kami jadikan tiap2 sesuatu yang hidup dari air. Tidakkah mereka percaya?”.

  Didalam surah al Ambiak ayat 31, mafhum Nya “Kami jadikan dimuka bumi (gunung2) yang tegak kukuh, supaya jangan ia bergerak2 (goyang) bersama mereka, dan Kami adakan jalan2 yang luas diatasnya, mudah2an mereka mendapat petunjuk”

  Surah An Naml ayat 88 mafhum Nya: “Engkau lihat gunung2, engkau kira ia tetap (diam), padahal ia lari seperti lari awan. (Begitulah) Perbuatan Allah (Afaal Allah) yang menjadikan tiap2 sesuatu dengan kukuh. Sesungguhnya Dia Maha mengatahui apa2 yang kamu perbuat”.

  Surah Al Ghasyiah ayat 18-20 Mafhum Nya : “ Dan (perhatikan) langit, bagaimana ia ditinggikan?”. “Dan (perhatikan) gunung2 bagaimana ia ditegakkan?”. “Dan (perhatikan) Bumi, bagaimana ia didatarkan”.

  Menurut Al Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surah Al Anbiya ayat 30. Telah dikatakan bahwa langit dan bumi dahulunya merupakan satu kesatuan yang padu dan beku Kemudian keluarlah teori yahudi yang mengatakan bahawa terjadinya letupan besar atau Teori Big Bank, walhal dulu lagi telah difirmankan perkataan itu didalam al Quran. Mereka sebenar nya mencedok ayat2 ini dan kemudiannya mengeluarkan teori itu. Mereka suruh Edwin Hubble sebut pekara ini kerana dia tu ahli fizik kemudian suruh seluruh manusia percaya bahawa dialah yg sangat pandai berfikir hingga keluarnya teori seumpama itu.

  “Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, “Datanglah kamu keduanya menuruti perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa”. Keduanya menjawab, “Kami datang dengan rela hati” (As Sajadah 11)

  “Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya” ( Fushshilat 11-12)

  Surah2 ini menerangkan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum ada bintang-bintang dan galaksi, adalah bumi, kemudian Allah swt siapkan makanan di bumi bagi subject utama penciptaan alam semesta ialah manusia. Baru setelah itu Allah ciptakan langit dan bintang-bintang dalam enam masa. Seperti diterangkan dalam Surat Al A’raf ayat 54, alam semesta ini diciptakan selama 6 masa.

  “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam” A’Araf 54

  Bumi sebelumnya adalah planet yang mati dan Allah menghidupkannya dengan menurunkan air dari langit.

  “ Dan Allah menurunkan dari langit air dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya.”. (An Nahl ; 65).

  Persoalannya darimana air ini berasal ? Padahal waktu itu belum ada awan yang bisa menghasilkan hujan, belum ada langit yang bisa menahan uap air. Maka satu-satunya kemungkinan asal air adalah dari Arasynya Allah.

  “ Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar kuasa menghilangkannya.”( Al- Mu’minun ; 18 )

  Perhatikan kalimat “lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi” , ini menerangkan bahwa air bukanlah pemukim asli bumi tetapi pendatang (alien).

  Bersambung…

  ReplyDelete
 34. Sambungan…

  “….Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup, Maka mengapakah mereka tiada juga beriman “ ( Al-Anbiya ;30 ).

  “ …. Maka Kami tumbuhkan dengan air itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam “ ( Tha Ha ; 53)

  “ Dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air … (An Nur ; 45).

  Ketiga ayat tersebut makin menjelaskan kepada kita bahwa setelah air diturunkan ke bumi, maka sebelum Allah ciptakan hewan , tentunya yang terlebih dahulu Allah cipakan adalah tumbuh-tumbuhan sebagai cadangan makanan hewan. Kemudian hewan-hewan ada juga yang menjadi cadangan makanan untuk hewan-hewan predator. Semua jenis hewan, baik burung maupun hewan darat, ternyata menurut ilmu pengetahuan memang asal-usulnya dari hewan air.

  Misteri berikutnya adalah dikatakan dalam Al Qur’an bahwa langit dan bumi dulunya adalah suatu yang padu. Jadi bukan bumi dan bintang-bintang yang dulunya sesuatu yang padu.

  “ ………bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya……. “ (Al-Anbiya ;30 ).

  Selanjutnya Allah swt katakan menciptakan langit dari asap (lihat kembali surat Al Fushilat ayat 11). Bumi, sebelum Allah swt hidupkan dengan menurunkan air dari langit, pada mulanya adalah sebuah bola api yang sangat panas. Ilmu pengetahuanpun mengakui hal tersebut. Tetapi tanpa perlu pembuktian, kita tahu bahwa perut bumi masih mengandung lumpur dan lahar yang sangat panas sampai saat ini. Sebuah benda yang panas, seperti sebatang besi yang membara misalnya, apabila disiram air akan menyebabkan munculnya asap dan uap air. Demikian juga dengan bola panas bumi pada waktu air diturunkan maka dia mengeluarkan asap dan uap air. Apa bedanya asap dengan uap air ? Asap bersifat adhesive (mengikat) sedangkan wap bersifat kohesip (tidak mengikat). Asap dari bumi inilah yang kemudian Allah swt ciptakan menjadi langit yang tujuh lapis. Kemudian dalam tempurung langit yang pertama Allah ciptakan bintang-bintang. Darimana Allah swt ciptakan bintang-bintang. Wallahu a’lam, tidak ada penjelasan dalam Al Qur’an. Allah swt. Kuasa menciptakan segala sesuatunya dari yang tiada menjadi ada.

  Tetapi hendaklah kamu ingat bahawa langit yang dimaksudkan itu bersifat abstrek yg tidak dapat dilihat dengan mata kasar mahupun dengan menggunakan alat apa pun jua. Ketinggian dan lapisan2nya juga tiada siapa yg dapat menafsirkannya.

  Mahasuci Allah yg mencipta seluruh itu dengan IlmuNya yang hanya Dia yang mengatahuinya. Inilah bukti KebesaranNya dan KebijaksanaanNya yang semua umat islam wajib yakini dan terima, sedangkan orang2 kafir masih juga tidak mahu percaya.

  Berkenaan dengan soal jawab berkenaan “Apa lebih kuat” itu, atok no commen sebab atok tak jumpa pun dalil2nya. Waallahualam…

  Atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih tok atas pencerahan... alhamdulillah... dah 5 tahun sy mengikuti blog tok ni... dari blog tok ni lah sy berkenalan dgn abjad... mohon tok doakan saya sekeluarga sentiasa ditetapkan allah berada di jalan ini sehingga ke akhir hayat kami... semoga segala urusan tok sekeluarga dipermudahkan allah... terima kasih tok...

   Delete
 35. Sama-sama kasih cu...

  Insyaallah atok memang sentiasa mendoakan semua peminat blog atok ini, terutama yg telah menjadi warga abjad dan ahli2 keluarga mereka semua akan sentiasa menerima lindungan Allah SWT dari segala macam ancaman baik dari musuh kita yg paling nyata dan juga musuh2 umat Islam seluruh dunia atau ancaman drp mangsa keadaan dunia sekarang. Semoga kamu semua akan ditempatkan bersama2 semua guru2 waraq, sahihin, arrifin, mutaqin dan meninggalkan dunia didalam ahli2 shafaat dialam akhirat kelak. Istiqamah didalam kedudukan shadatai itu dan insyaAllah seumpama Guru Syekh Mughyideen duduk, begitulah juga kamu semua akan duduk bersama2nya kelak...amin.

  atok zamany

  ReplyDelete