Wednesday, March 22, 2017

SIRAH - KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 33

Post 49BISMILLAHIRAHMANIRAHIM.


FASAL C: FITNAH AKHIR ZAMAN &TANDA KIAMAT.BAB 201: DIANGKATNYA AMANAT DAN IMAN DARI
                 DALAM HATI MANUSIA

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan yang lain, serta lafasnya oleh Muslim dari Hudzaifah bahawa ia berkata, “Rasulullah menceritakan kepada kami dua hadis dimana salah satunya telah saya lihat manakala yang satu lagi masih saya tunggu. Baginda menceritakan kepada kami (hadis yang pertama), ‘Sesungguhnya amanat turun pada hati orang-orang. Kemudian al-Quran diturunkan lalu mereka mengerti hukum dari al-Quran dan mengerti hukum dari as-Sunah’.

Kemudian Muslim menceritakan hadis yang kedua kepada kami berkenaan diangkatnya (hilangnya) amanat. Baginda bersabda “Seseorang tidur sejenak dan amanat diambil dari hatinya, lalu jadilah amanat seperti bekas titik. Kemudian ia tidur lagi sejenak lalu amanat diambil dari hatinya, lalu jadilah bekas amanat seperti bekas dalam tapak tangan seumpama bara api yang kamu timang atas kaki mu lalu luka. Kemudian kamu melihatnya bengkak dan tidak ada didalamnya sesuatu yang berguna”.

Kemudian Baginda mengambil satu batu kecil lalu menimangnya diatas kakinya lalu Baginda bersabda, “Kemudian manusia pagi-pagi melakukan jualbeli hampir saja tidak ada seorang pun yang menyampaikan amanat. Sehingga, dikatakan sesungguhnya dalam keturunan si fulan ada orang yang dipercayai dan sehingga dikatakan kepada seseorang, ‘Betapa kuatnya, betapa cerdiknya dan betapa pintarnya’. Tetapi didalam hatinya tidak terdapat iman seberat biji sawi pun’”.

Hudzaifah berkata, “Benar-benar zaman (waktu seperti hadis Nabi itu) telah datang kepada ku dan aku tidak peduli kepada sesiapa diantara kamu aku berjualbeli. Kalau dia orang Muslim, nescaya agamanya pasti melarangnya berkhianat kepadaku. Jika dia orang Yahudi atau Nasrani, nescaya pemimpinnya pasti mencegahnya untuk menghianatiku. Ada pun hari ini aku tidak melakukan jualbeli selain kepada sifulan dan sifulan sahaja”.

  
BAB 202: DIANGKATNYA DAN HILANGNYA ILMU
  
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Waki’, dari al-A’masy, dari Salim bin Abu Ju’du, dari Ziyad bin Labid bahawa Nabi saw memyebutkan sesuatu lalu bersabda, “Yang demikian itu terjadi pada waktu hilangnya ilmu”. Ziyad bertanya, “Bagaimana ilmu boleh hilang sedangkan kami selalu membacanya kepada anak-anak kami dan anak-anak kami pula membacakannya kepada anak-anak mereka, sampai pada hari kiamat?”. Baginda bersabda, “Ibumu kehilangan kamu (maksudnya, adakah kamu lupa?), wahai Ziyad, sesungguhnya aku tahu kamu adalah seorang lelaki yang paling pintar di Madinah. Adakah orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mambaca Taurat dan Injil yang mereka tidak mengerti isinya sama sekali?”.

Hadis diatas ini juga diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi dari Jubair bin Nafir, dari Abu Darda’ bahawa ia berkata, “Kami sedang bersama Rasulullah. Setelah baginda melayangkan pandangannya ke langit, Baginda bersabda, “Inilah saatnya ilmu diambil dari manusia sehingga mereka tidak sanggup mendapatkannya kembali sedikit pun”. Kemudian Ziyad bin Labid al Ansari bertanya, ‘Bagaimana ilmu boleh diambil dari kami, padahal kami selalu membaca al-Quran. Demi Allah, kami juga membacakannya kepada isteri-isteri dan anak-anak kami?’. Baginda bersabda, ‘Ibumu kehilangan kamu, Wahai Ziyad. Jika aku menganggap kamu termasuk ahli Fiqih (bijak pandai) Madinah, lihat itu Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu apa manafaatnya ilmu itu pada mereka?’”.

Berkata Jubair, “Setelah aku mendengar hadis itu aku pergi bertemu dengan Ubadah bin Shamit dan bertanya, ‘Adakah engkau telah mendengar apa yang telah diucapkan oleh saudaramu Abu Darda’?’. Dia menjawab, ‘Belum’. Setelah aku ceritakan apa yang telah diucapkan oleh Abu Darda’ kepadanya, ia lalu berkata, ‘Abu Darda’ benar. Kalau kau mahu, aku mahu menceritakan kepadamu tentang ilmu yang pertama sekali akan diangkat oleh Allah dari tengah-tengah (dada-dada) manusia iaitu Khusyuk. Hampir-hampir seseorang yang memasuki Masjid Jami, namun ia tidak melihat seorang pun yang khusyuk dalam solatnya’”,

Menurut Imam al Qurthubi (penulis kitab ini), dengan sanad berikut ini hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani, dari Abdullah bin Ja’far ibnu Warad, dari Yahya bin Ayub, dari Yahya bin Bakri, dari al-Laits, dari Ibrahim bin Abu Ablag, dari al Walid bin Abdulrahman, dari Jubair bin Nafir, dari Auf bin Malik al Asyja’I bahawa ia berkata, “Pada suatu hari, Rasulullah memandang kelangit lalu bersabda, ‘Ini sudah waktunya ilmu diangkat’. Seorang sahabat Ansar bernama Ziyad bin Labid bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu boleh diangkat?. Bukankah ilmu itu sudah ditulis didalam kitab (al Quran) dan diletak didalam dada?. Baginda bersabda, ‘Jika aku menganggap kamu termasuk orang yang ahli agama di Madinah, lihat itu orang-orang Yahudi dan Nasrani berikut kesesatan mereka terhadap kitab-kitab Allah yang ada pada mereka’”.

Ketika pekara itu aku ceritakan kepada Syaddad bin Aus, ia berkata, “Auf bin Malik benar, Mahukah kamu aku beritahu mengenai ilmu pertama yang akan hilang?. Iaitu Khusyuk, sehingga kamu tidak akan melihat seorang pun yang akan khusyuk dalam solat mereka”.

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan Ibnu Majah sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Pelajarilah ilmu Fara’id dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia, kerana ia adalah separuh ilmu. Ilmu itu akan dilupakan dan sekaligus merupakan ilmu pertama yang akan diambil dari umatku”.

Syukur alhamdullillah, riwayat-riwayat itu tadi tidak saling bertentangan. Sebab “Khusyuk” adalah ilmu bersangkutan dengan hati, sedangkan ilmu Fara’id adalah ilmu lahiriah, Jadi kedua-duanya berbeza.


PENDAPAT ATOK: 

Pangajaran daripada hadis ini menurut atok sendiri ialah, jika seseorang itu benar-benar berilmu dan berpelajaran tinggi, walau didalam ilmu apa sekalipun, yang paling utama mestilah ia ‘Khusuk’ dalam solatnya. Seseorang itu tidak boleh beranggapan bahawa dia telah berilmu atau berpelajaran atau alim selagi dia tidak mampu khusyuk dalam solatnya. Kemudian selagi dia tidak berlaku atau tidak beramal dengan apa yang dipelajarinya untuk dia mengamalkan didalam kehidupannya maka dia masih saja bodoh dan dungu sama seperti kesesatan yang telah berlaku kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti yang telah diucapkan oleh Baginda Nabi saw. Oleh itu “Ilmu yang diamalkan” itu lebih penting dari kitab-kitab yang menimbun didalam rumah atau perpustakaan.

Walau bagaimana sekali pun bijaknya seseorang manusia itu atau begitu tinggi darjat kedudukannya didalam masyarakat banyak, apa yang lebih utama dari semua itu semasa dia mendapatkan khusyuk didalam solatnya serta dia beramal dengan ilmu yang dipelajarinya ialah untuk duduk didalam dua kalimah shadat yang mempunyai Wasilah dan Rabitah kepada Baginda Rasulullah saw. Inilah ibu segala ilmu dan amal dalam semua kerjabuat manusia Muslim samaada kerjabuat itu berbentuk rohaniah mahupun jasmaniah atau disebut juga dengan nama ilmu Fara’id seperti yang telah disebutkan diatas tadi. Wahai kalian semua, kamu pergilah keseluruh pelusuk dunia atau kamu redahlah seluruh perpustakaan dunia ini sekali pun, atau kamu bertemulah jutaan guru-guru rohani atau fara’id sekalipun, habiskan usia mu mencari ilmu didunia ini sedang penghujung kepada pencerian kamu itu hanyalah ada dua kalimah shadat itu saja. Tiada ada apa lagi akan kamu ketemu akannya kecuali dua kalimah shadat itu saja kerana telah Allah tetapkan ianya begitu. Tiada siapa yang akan mampu mengatasi ilmu Allah SWT kerana hanya Dia yang Mahamengatahui rahsia sebenar yang tersembunyai didalam patah perkataan dua kalimah shadat itu. Maka kepada mereka yang telah mendapatkannya, kamu peganglah ia dengan erat atau kamu gigitlah ia dengan gigi garhammu sekuat yang mungkin sebab dunia pun sudah hampir melabuhkan tirainya. Tetapi jika kamu masih saja mencari, dapatkanlah dua kalimah shadat ini supaya kamu juga terselamat dari fitnah akhir zaman itu.BAB 203: TERHAPUSNYA ISLAM DAN HILANGNYA AL-
                 QUR’AN


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Ali bin Muhammad, dari Abu Mu’awiyah, dari Abu Malik al-Asyja’I, dari Rabi’I bin Harrasy, dari Huzaifah bahawa Rasulullah bersabda, “Islam akan dihapus, seperti terhapusnya lukisan kain. Sehingga tidak dapat diketahui sama sekali puasanya, solatnya, hajinya dan sedekahnya. Sungguh akan dilenyapkan Kitab Allah diwaktu malam, sehingga dimuka bumi tidak tersisa satu pun ayatnya. Lalu yang tinggal hanya beberapa kelompok manusia. Iaini, atok-atok, nenek-nenek yang mengatakan, ‘Kami mendapati nenek moyang kami setia pada ucapan La Illaha Illallah Muhamad Darasulullah, maka kami pun mengucapkannya’”.

Shilah berkata kepada Hudzaifah, “Kalimah La Illaha Illallah Muhamad Darasulullah tersebut tidak memberikan manafaat kepada mereka dan mereka pun tidak mengerti apa itu solat, puasa, ibadah Haji dan juga sedekah”. Hudzaifah berpaling daripadanya. Shilah mengulangkan ucapannya itu sebanyak tiga kali. Huzaifah tetap juga berpaling. Setelah itu baru ia mengadapnya dan berkata, “Wahai Shilah, kalimah itu akan menyelamtkan mereka dari api neraka”.

Menurut Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), peristiwa diangkatNya kalimah al-Quran ini hanya akan berlaku setelah kewafatan Nabi Allah Isa as. Bukannya ketika munculnya Yakjut dan Makjut. Ini berdasarkan riwayat hadis Muqatil seperti yang telah dikemukakan terdahulu. Menurut Abu Hamid al-Ghazali, misi Nabi Isa as diturunkan kembali kedunia ialah untuk memperbaharui syariat Islam yang telah terhapus. Penjelasannya, insya Allah akan diterangkan nanti.

  
BAB 204: SEPULUH TANDA AKAN TERJADI 
                 MENJELANGNYA KIAMAT.


Diriwayatkan oleh Hudzaifah bahawa ia bercerita, “Kami sedang duduk-duduk dibawah naungan sebuah tembok di Madinah. Semantara Rasulullah berada didalam bilik. Kemudian Baginda menjengok kami dan bertanya, ‘Sedang apa kamu duduk-duduk disitu?’. Kami menjawab, ‘Kami sedang berbual-bual’. Baginda bertanya lagi, ‘Berkenaan apa?’. Kami menjawab, ‘Berkenaan kiamat’. Baginda kemudian bersabda, ‘Kiamat tidak akan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh tanda-tandanya. Pertama, Matahari terbit dari barat, Kabus tebal, Keluarnya Dajjal, Binatang melata, Tiga peristiwa gerhana bulan (iaitu gerhana bulan yang terjadi disebelah timur, kemudian disebelah barat dan gerhana yang terjadi disemananjung Arab). Kemudian keluartnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya’jut dan Ma’jut dan yang terakhir ialah munculnya api dari Yaman disebuah jurang Aden. Sesiapa yang berada dibelakangnya, ia akan diiring ke Padang Mahsyar’. Demikian yang ditulis oleh al-Qarbi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Uyun al-Akhbar’.

Hadis serupa diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah bahawa ia berkata, “Ketika kami sedang berbincang-bincang berkenaan kiamat, tiba-tiba Rasulullah muncul kepada kami dari sebuah bilik dan bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi sebelum munculnya sepuluh tanda-tandanya. Iaitu, terbitnya matahari dari sebelah barat, Dajjal, asap, sejenis binatang melata, Ya’jut dan Ma’jut, keluarnya Isa bin Maryam, tiga gerhana bulan (gerhana disebelah timur, gerhana disebelah barat dan gerhana disemenanjung Arab) dan api yang keluar dari jurang Aden yang sangat jelas dan akan mengiringi manusia ke Padang Mahsyar. Api tersebut akan bersama mereka malam dan siang”.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Dalam riwayat lain menyebutkan, “…Kabus, Dajjal, Binatang melata, Matahari terbit dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, tiga peristiwa gerhana bulan, dan yang terakhir ialah keluarnya api dari Yaman yang akan mengiring (menghalau) manusia ke Padang Mahsyar”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, “Tanda-tanda kiamat yang pertama ialah munculnya api yang mengiringi manusia dari timur ke barat”. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr bahawa ia ingat Rasulullah pernah bersabda, “Sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama akan muncul ialah terbitnya matahari dari sebelah barat dan keluarnya sejenis binatang melata pada manusia pada waktu Dulha. Mana diantara keduanya yang muncul lebih dahulu, maka yang lainnya akan menyusul dalam masa terdekat”.

Disebutkan didalam hadis marfu Hudzaifah bahawa Rasulullah bersabda, “Seolah-olah aku melihat seorang berbangsa Ethopia berbetis kecil, bermata biru, berhidung pesek dan berperut buncit. Ia dan beberapa orang kawannya berderet berdekatan Ka’bah sedang merobohkannya sedikit demi sedikit. Mereka berganti-ganti dari tangan ke tangan hingga mereka berjaya membuangnya (batu-batu dinding Ka’bah) kedalam laut. Maka pada saat itulah munculnya tanda-tanda kiamat yang kejam. Iaitu, terbitnya matahari dari sebelah barat, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya’jut dan Ma’jut dan sejenis binatang melata”.


FAKTA:

Tanda-tanda kiamat yang telah diterangkan didalam hadis-hadis diatas tadi tidak mengikut turutan, sebab turutan yang betul ialah seperti yang diterangkan didalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah, “…Rasulullah berada dibilik atas dan kami berada dibawahnya. Baginda memandang kearah kami dan bertanya, ‘Apa yang sedang kamu bincangkan’. Kami menjawab, ‘Kiamat’. Baginda bersabda, ‘Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kalian melihat sepuluh tanda-tandanya. Iaitu, Gerhana bulan disebelah timur, gerhana bulan disebelah barat dan gerhana bulan di Jazirah Arab, Kabus, Dajjal, Binatang melata, Ya’jut dan Ma’jut, Terbitnya matahari disebalah barat, munculnya api dari jurang Aden yang mengiringi (menghalau) manusia’”.

Menurut seorang perawi, tanda kiamat yang kesepuluh ialah turunya Nabi Isa as. Semantara menurut perawi yang lainnya ialah angin yang melemparkan manusia ke laut.

Oleh itu berdasarkan riwayat tersebut, tanda-tanda kiamat yang pertama ialah berlakunya gerhana bulan. Salah satunya sudah berlaku pada zaman Nabi saw, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Wahab sebelum ini. Menurut Abu Faraj Ibnu Jauzi, di Iraq al Ajam pernah terjadi gempa bumi dan beberapa kali gerhana bulan yang hebat menyababkan ramai yang terkorban. Menurut keterangan beberapa orang guru saya (guru Imam al-Qurthubi), gempa bumi yang bersekala besar berserta dengan garhana bulan juga pernah terjadi di bahagian timur Andalusia. Tempatnya disebuah perkampungan bernama Qatra Thandat. Begitu hebatnya bencana tersebut hingga sanggup memusnahkan sebuah gunung disana. Menurut keterangan beberapa orang rakan saya (Imam al-Qurthubi). Bincana yang sama hebatnya juga pernah terjadi disebuah desa bernama Tarsah. Sehingga mengorbankan hampir seluruh penduduknya. Hanya beberapa orang saja yang masih hidup.

Dalam riwayat hadis diatas tadi menyebut bahawa binatang melata keluar terlebih dahulu sebelum Ya’jut dan Ma’jut. Kenyataan ini tidak benar. Tanda-tanda kiamat yang pertama ialah munculnya Dajjal, lalu turunlah Nabi Isa as dan kemudian munculnya Ya’jut dan Ma’jut. Ketika Allah telah membunuh mereka semua (Dajjal kemudian Ya’jut dan Ma’jut) seperti yang akan diterangkan nanti, lalu berlakunya peristiwa kewafatan Nabi Isa as, sehingga bumi menjadi sunyi untuk beberapa waktu yang lama dan sebahagian syariat Islam pun juga menghilang. Maka pada waktu itulah manusia kembali semula menjadi kafir dan fasiq.                              

Seterusnya Allah mengeluarkan binatang melata kepada mereka. Sehinggakan orang-orang Mukmin boleh dibezakan dari orang-orang kafir yang terus didalam kekufuran mereka. Sekalipun demikian, mereka masih diberi kesempatan bertaubat. Seterusnya binatang melata itu pun lenyap, dan ketika manusia masih didalam kekufuran mereka maka terbitlah matahari dari barat. Pada saat terjadi peristiwa ini, maka seluruh manusia tidak lagi diberi kesempatan bertaubat mahupun juga kepada orang-orang fasik. Mereka sudah tidak lagi dibebankan untuk menjalankan syariat Islam. Semua hukum agama islam tidak lagi dibebankan keatas manusia.

Tidak lama selepas itu terjadilah kiamat, kerana Allah telah berfirman didalam surah adz-Dzaariyat ayat 56 mafhumnya: “Dan Aku tidak menjadi jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku”. Oleh itu jika mereka sudah tidak dibebankan untuk menyembah Allah, sudah tentu umur dunia ini sudah sampai kepenghujungnya dan pastinya ia akan berakhir.

Mengenai masaalah kabus, telah disebutkan didalam hadis riwayat Ibnu Jarir dari Hudzaifah bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat ialah kabus yang meliputi antara timur dan barat. Ia berada dibumi selama empat puluh hari. Bagi orang mukmin yang terkena kabus tersebut akan mengalami penyakit misteri. Tetapi bagi orang-orang kafir akan mengalami mabuk (terseksa ronga-ronga mereka). Kabus (asap) ini keluar dari lubang hidung, kerongkong, mata, telinga dan dubur mereka”. Ada yang berpendapat bahawa kabus ini berasal dari pengaruh neraka jahanam pada hari kiamat. Demikianlah yang telah diriwayatkan oleh Ali Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abas, Ibnu Malikah dan al-Hasan. Itulah juga maksud firman Allah didalam surah adh-Dhukhaan ayat 10, mafhumnya: “Maka tunggulah ketika langit membawa kabus yang nyata”.


PENDAPAT ATOK: 

Tetapi menurut atok, secara logiknya ia mungkin berasal dari letupan bom-bom nuklear dan loji-loji nuklear yang dicipta manusia-manusia kafir itu sendiri kerana jumlah bom-bom nuklear ini mencecah jutaan jumlahnya, maka ia akan meletup dengan sendirinya apabila peningkatan suhu bumi naik mendadak kemudian asap ini akan menyulubungi muka bumi dengan bawaan angin keseluruh pelusuk dunia. Sekarang (2017) terdapat 430 loji nuklear beroperasi di 31 buah negara seluruh dunia. Manakala jumlah bom-bom nuklear disembunyikan yang mengikut anggarannya mungkin telah memcecah jutaan unit kesemuanya. Asap nuklear inilah yang dimaksudkan didalam hadis Nabi saw tersebut kerana dikala itu pengatahuan berkenaan bom nuklear tiada. Tetapi Allah SWT member wahyu kepada Nabi saw dengan gambaran seumpama kabus atau asap kuning yang akan membawa kematian manusia dengan jumlah yang sangat ramai. Jika benar asap kuning nuklear yang dimaksudkan itu, bererti hampir seluruh manusia yang berballion jumlah didunia ini yang akan binasa. Lihat saja apa yang pernah terjadi di Hiroshima dan Nagasaki Jepun (1943), kemudian bincana di Three Mile Island Pennsylvania USA (1979) juga kesan letupan loji nuclear Chernobyl Ukraine (1986) kemudian bincana nuklear di Fukushima Jepun (2011). Bagaimana kesannya kepada manusia? Yang sedang kecoh satu dunia sekarang ialah Korea Utara.  Malaysia pula menjadi kambing hitamnya yang cuba dipalit atas agenda mereka. Kabus atau asap nuklear ini hanya akan hilang dengan datangnya hujan lebat beberapa bulan atau dilakukan kerja-kerja pembersehan beberapa tahun lamanya, iaitu setelah asap nuklear ini berterbangan selama empat puluh hari keseluruh dunia. Waallahua’lam.

Dalam menyatakan pendapat berkenaan surah adh-Dhukhaan ayat 10 diatas tadi, Ibnu Mas’ud mengatakan, “Musim Keperitan dan kesusahan kaum Quraisy dahulu hingga boleh menyebabkan seseorang itu melihat udara seumpama telah dipenuhi kabus tebal, sehingga mereka terpaksa memakan tulang. Telah pun terjadi bincana turunnya kabus tebal berserta azab”. Hadis yang menceritakan peristiwa tersebut tercatit didalam kitab-kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan kitab-kitab lainnya. Ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ‘Kekerasan’ adalah peristiwa perang Badar.

Menurut Ibnu Khaththab bin Dahyat, peristiwa timbulnya kabus tersebut terjadi sebanyak dua kali. Yang pertama telah pun terjadi, manakala yang kedua bakal akan terjadi nanti. Apa yang telah terjadi ialah kabus yang mereka lihat seperti kabus-kabus biasa. Bukannya kabus yang menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat. Untuk kabus yang kedua ini, apa yang boleh dilakukan oleh umat islam semua hanyalah berdoa seperti yang telah dinyatakan pada firman Allah didalam surah ad-Dukhaan ayat 12 yang mafhumnya: “Ya Tuhan kami, lenyapkanlah seksaan ini dari kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang beriman”. Setelah azab itu dilenyapkan, waktu menghampiri hari kiamat mereka kembali kufur kepada Allah. Sedangkan apa yang diperkatakan oleh Ibnu Mas’ud tadi bukannya datang dari Nabi saw melainkan penafsirannya sendiri sahaja dan ternyata bertentangan dengan nas yang bersumber dari Rasulullah. Maka perlulah ia diabaikan saja.

Menurut Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), ada riwayat dari Ibnu Mas’ud seperti yang dikutip oleh Mujahid yang mengatakan bahawa peristiwa munculnya kabus terjadi dua kali. Pertama telah pun terjadi, dan yang kedua kabus yang meliputi langit dan bumi bakal akan terjadi kelak. Kabus ini akan membuat seseorang yang beriman diserang penyakit misteri, tetapi akan membuat orang-orang kafir menderita dan terseksa. Setelah itu datanglah angin selatan dari Yaman yang akan mencabut nyawa orang-orang beriman, baik lelaki manupun perampuan. Sehingga, setelah itu yang hanya tinggal ialah orang-orang kafir yang jahat sahaja. Para ulama berselisih pendapat mengenai maksud perkataan “al-bathsyah” serta perkataan “lizam” didalam riwayat hadis diatas tadi. Menurut Ubai, yang dimaksudkan dengan perkataan al-bathsyah ialah pembunuhan didalam Perang Badar. Pendapat ini disokong oleh Ibnu Mas’ud dan sebahagian besar ulama. Berdasarkan pendapat ini, al-bathsyah dan lizam mempunyai maksud yang sama. Menurut Ibnu Mas’ud, al-bathsyah al-kubra adalah pertempuran Badar. Tetapi, ada juga yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan ialah hari kiamat.

Pendapat yang lainnya pula berkenaan perkataan lizam seperti firman Allah dalam surah al-Furqaan ayat 77, mafhumnya: “Katakanlah, Tuhanku tiada peduli terhadapmu (wahai orang-orang kafir semua), jika tiada ibadatmu. Sungguh kamu telah mendustakan (Islam agamaNya), sebab itu siksaan mesti akan menimpamu”. Iaitu satu azab yang amat pedih. Mengenai Dajjal, kemudian akan dijelaskan didalam bab yang lain. Mengenai jenis binatang yang melata dari bumi adalah seperti yang telah difirmankan didalam surah an-Naml ayat 82, mafhumnya: “Apabila telah tiba perkataan (janji) siksaan kepada mereka, Kami keluarkan kepada mereka binatang-binatang (yang melata) dari bumi yang mengatakan kepada mereka, bahawa manusia tidak yakin kepada ayat-ayat Kami”.

Menurut para ulama ahli tafsir, sejenis binatang melata dari bumi tersebut ialah satu makhluk besar (seperti ulat bulu besar yang merayap diatas bumi) yang akan keluar dari batu besar yang terbelah. Melihat binatang itu wajah orang-orang beriman kelihatan berseri-seri dan pada sepasang mata mereka tertulis perkataan “orang mukmin”. Sebaliknya wajah orang-orang kafir menjadi hitam muram dan pada sepasang mata mereka tertulis perkataan “orang kafir”. Menurut keterangan riwayat Abdullah bin Umar, jenis binatang melata dari bumi itu ialah al-Jasysyasah atau mata-mata, seperti yang akan dijelaskan dalam hadis berkenaan Dajjal nanti. Menurut keterangan riwayat Ibnu Abbas, makhluk itu adalah seekor ulat yang sekarang masih berada ditelaga dibawah Ka’bah. Penjelasan berkenaan pekara ini juga akan diperjelaskan nanti.

Sabda Nabi saw, “Yang terakhir ialah munculnya api dari Yaman”. Didalam riwayat yang lain disebut bahawa api itu muncul dari jurang Aden. Pada riwayat yang lain lagi disebut api itu muncul dari Hijaz. Menurut al-Qadhi bin Iyadh, mungkin ia bermaksud ada dua api yang sama-sama mengiringi manusia atau mula-mula kedua api itu keluar dari Yaman, lalu terlihat juga diHijaz.

Menurut saya (Syeikh al-Qurthubi penulis asal kitab ini), mengenai api yang muncul di Hijaz telah pun dijelaskan terdahulu, manakala yang belum diperjelaskan lagi ialah berkenaan api yang mengiringi manusia ke Padang Mahsyar, iaitu api yang menucul dari Yaman. Perbicaraan mengenai peristiwa pengiringan ke Padang Mahsyar telah pun diperkatakan sebelum ini. Manakala peristiwa terbitnya Matahari dari sebelah barat pula akan dijelaskan kemudian. Berkenaan firman Allah: “Telah dekat (datangnya) saat itu, dan telah terbelah bulan”.  Disebutkan dalam sebuah riwayat didalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan kitab-kitab hadis lainnya bahawa pada suatu ketika orang-orang Mekah bertanya kepada Rasulullah saw tentang tanda-tanda kiamat. Baginda memperlihatkan kepada mereka bulan yang terbelah dua dan ditengah-tengahnya ada gunung, seraya Baginda bersabda, “Lihat itu”. Ini adalah juga merupakan Mujizat Nabi Muhammad saw yang diperlihatkan kepada mereka supaya mereka bertambah keyakinan kepada Islam.
BAB 205: TANDA-TANDA KIAMAT TERJADI SETELAH 200
                 TAHUN.


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Qatadah bahawa Rasulullah bersabda, “Tanda-tanda kiamat itu terjadi setelah dua ratus tahun”. Ibnu Majah meriwayatkan dari Yazid ar-Raqasyi, dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, “Umatku itu berada pada lima kurun, Dimasa empat puluh tahun adalah orang-orang yang berbuat baik dan bertaqwa. Selanjutnya setelah mereka sampai seratus dua puluh tahun adalah orang-orang yang saling mengasihi dan saling menyambung tali persaudaraan. Selanjutnya setelah mereka sampai seratus enam puluh tahun adalah orang-orang yang saling bermusuhan dan orang-orang yang saling memutuskan tali persaudaraan. Selanjutnya ialah pembunuhan demi pembunuhan. Maka carilah oleh mu keselamatan dan keselamatan”.
Dalam riwayat yang lain dari Abu Ma’an, dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, “Umatku itu berada pada lima kurun, setiap kurunnya adalah empat puluh tahun. Pada kurunku dan kurun sahabat-sahabatku adalah orang-orang yang berilmu dan beramal. Adapun pada kurun kedua iaitu antara empat puluh tahun hingga kelapan puluh adalah orang-orang yang berbakti dan bertaqwa…”BAB 206: ORANG YANG DIBENAM DAN YANG DIUBAH 
                 MUKANYA.


Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Wahai Anas, sesungguhnya manusia membangun banyak kota. Di antara kota-kota itu bernama Bahrah atau Busyarah. Apabila kamu melawatinya atau mengunjunginya maka waspadalah terhadap tanahnya yang masin, pelabuhannya, pasarnya dan pintu-pintu para pejabatnya. Kamu harus tinggal didearah dataran tingginya, kerana ditempat itu terdapat kekurangan, sedikit air, kegoncangan hebat (gempabumi) dan satu kaum yang malamnya tidur dan diwaktu paginya berubah menjadi kera dan babi”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nafi’ bahawa sesungguhnya seseorang menemui Ibnu Umar lalu berkata, “Sifulan berkirim salam kepada kau”. Ibnu Umar menjawab, “Sesungguhnya aku mendengar dia suka melakukan perbuatan bid’ah. Jika memang benar, jangan sampaikan balasan salamku kepadanya. Kerana aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Akan terjadi diantara umatku atau manusia dibumi ini yang ditenggelamkan, bentuk mukanya diubah dan runtuhnya batu-batuan yang kuat…” Demikian hadis riwayat Ibnu Majah.

Sebelum ini telah dinyatakan hadis dari Sahal bin Sa’ad dan beberapa hadis serupa yang menceritakan tentang pasukan yang ditenggelamkan kebumi ketika mereka menuju keMekah untuk memerangi Khalifah al-Mahdi (bakal akan terjadi). Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainya dalam bab “Apabila umatku melakukan limabelas pekara, maka mereka berhak ditimpa bincana”. Maksudnya, termasuklah semua pekara yang disebutkan diatas tadi.
Juga diriwayatkan ole hats-Tirmidzi dalam kitabnya bertajuk ‘Tafsir ats-Tsa’labi’ sebuah hadis dari Jarir bin Abdullah al-Bajili bahawa ia pernah mendengar Nabi saw bersabda, “Akan dibangun sebuah kota yang terletak antara sungai Tigris dengan Eufrat dan sebuah jembatan tempat berkumpulnya para dictator dunia yang menumpukan himpunan dan simpanan-simpanan harta dikota ini dan kerana itu mereka semua dibenamkan kebumi”. Dalam satu lagi hadis disebut, “…yang para penghuninya dibenam kebumi. Sesungguhnya harta simpanan itu begitu cepat lenyap ditelan bumi, sepantas bukit yang bagus terbenam ditelan bumi yang gembur”. Kota yang dimaksudkan itu ialah Baghdad.


PENDAPAT ATOK:

Memang benarlah apa yang telah disabdakan itu kerana apa yang dapat kita lihat di Baghdad sekarang adalah kemusnahan bertaburan dimuka buminya. Semenjak dahulu lagi Bandar ini telah dikuasi oleh penguasa dictator kuku besi hinggalah yang terakhir Sadam Hussin yang telah menghancurkan terus kota ini atas kemasukan tentera Amerika berserta kuncu-kuncunya. Sebenarnya apa yang mereka mahukan bukan sahaja untuk menghancurkan pemerintahan kejam Sadam, tetapi mereka juga ingin menguasi “emas hitam” yang berada disana. Setelah mereka berjaya, apa pula yang terjadi selepas itu? Kemasukan dajjal terbesar dunia pula cuba menguasinya, iaitu Syiah Iran. Tak cukup dengan itu, datang pula satu lagi dajjal dunia iaitu kumpulan Daesh (al dakwah al islamiah) atau ISIS dari puak al-Qaida Iraq. Sekarang apa yang kita lihat kehancuran bumi Baghdad dan kematian berjuta rakyatnya akibat tiga kumpulan dajjal dunia bertelagah untuk berkuasa atas “emas hitam” itu. Kehancuran keatas muka bumi Baghdad ini tiada penghujungnya. Ia akan berterusan hinggalah hari kiamat nanti.  Semua itu telah digambarkan oleh Rasulullah saw didalam hadis-hadis riwayat ramai imam-imam perawi hadis. Satu persatu fakta lagi bakal akan ternyata dengan jelas sekali segala apa yang Baginda katakan 1400 tahun yang lalu. BAB 207: BERKENAAN DAJJAL LAKNATULLAH.


Menurut para ulama tafsir seperti yang telah dikupas oleh al Hafiz Abu Khaththab alias Ibnu Dahyiat didalam kitabnya bertajuk ‘Maraj al-Bahrain Fi Fawa’id al-Musyriqin wal Maghribin”, kalimah perkataan Dajjal itu memiliki sepuluh maksud:

1. Menurut al-Khalil dan lainnya, dajjal adalah pendusta. Ia disebut pendusta kerana ia memasukkan kebatillan didalam kebenaran.

2. Menurut al-Ashmu’I, dajjal itu diambil dari perkataan dajjala yang bermaksud ‘mengecat dengan sadur tar’. Atau kepura-puraan.

3. Ia mampu melintasi seluruh pelusuk dunia dengan pantas atau al dajjala.

4. Dajjal bermaksud menutup. Dia mampu menutup seluruh pelusuk dunia.

5. Dia mampu menutup dan memijak-mijak seluruh muka manusia diseluruh pelusuk dunia kecuali Mekah dan Madinah sahaja.

6.Disebut dajjal kerana ia suka menipu manusia dengan kejahatannya.

7. Perkataan dajjal sinonim dengan perkataan ‘mukhariq’ yang bererti manpu merobek-robek atau mengoyak-goyak keimanan manusia.

8. Menurut Tsa’labah, kata dajjal sinonim dengan perkataan ‘al-mumawwih’ yang bermaksud orang yang melapis. Contohnya seperti perkataan ‘saifun mudajjalun’ yang bererti ‘pedang yang dilapis dengan sadur emas’.

9. Perkataan dajjal bererti cat emas yang disapukan kepada permukaan besi karat sehinggakan ia kelihatan cantik diluar tetapi berkarat dan buruk disebelah dalamnya.

10.Perkataan dajjal sama erti dengan perkataan ‘farnad as-saif’ yang bermaksud karat-karat pada mata pedang atau pisau.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Darda’ bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menghafal sepuluh ayat dibahagian awal surah al-Kahfi akan terpelahara daripada fitnah Dajjal”. Kemudian menurut riwayat yang lain menyebut sepuluh ayat terakhir surah itu. Oleh itu umat islam disaran menghafalkan sepuluh ayat diawal surah dan pengakhiran surah al Kahfi itu supaya terlepas dari fitnah Dajjal.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Faltan bin Ashim bahawa Nabi saw bersabda, “Adapun almasih (dajjal) yang sesat itu berkepala botak, sebelah mata kirinya buta dan berleher lebar yang ada lekokkannya”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Dajjal itu buta matanya yang sebelah kiri dan lebat rambutnya. Ia membawa syurga dan beraka. Nerakanya itu adalah Syurga manakala syurganya itulah Neraka”. Bersumber dari Hudzaifah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya aku tahu apa yang dibawa oleh Dajjal. Ia membawa dua sungai yang mengalir. Salah satunya (dapat dilihat dengan jelas) berupa air yang putih, dan yang satu lagi (dapat dilihat dengan jelas) berupa air yang menyala-nyala. Jika salah seorang dari kamu mendapatkan (sampai waktu itu), hendaklah kamu mendatangkan sungai yang kamu lihat seperti api kemudian menutupinya. Setelah itu kamu tundukkan kepala kamu dan minumlah dari air sungai itu. Kerana, sesungguhnya air itu sejuk. Mata milik Dajjal itu tidak bercahaya, tertutup dengan sekeping daging yang tebal. Diantara sepasang matanya tertulis ‘kaf far ra’ (kafir) . Seseorang mukmin yang dapat menulis mahupun yang tidak mampu menulis pasti boleh membacanya”.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahawa pada suatu hari Rasulullah berkata tentang al masih Dajjal ditengah-tengah sahabatnya. Baginda bersabda, “Sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah. Ingat ! Dajjal itu buta matanya, sebelah kanan seperti buah anggur yang tersembul”. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah bersabda, “Semalam aku bermimpi tidur dekat Ka’bah. Tiba-tiba aku melihat seorang lelaki sangat tampan yang belum pernah aku lihat sebelum ini. Rambutnya lurus sampai kebahu, kepalanya menitiskan api. Sambil mengelilingi Ka’bah, ia meletakkan tangannya kebahu dua orang. Aku bertanya, ‘Siapakah dia itu?’. Orang-orang itu menjawab, ‘Dia adalah almasih Isa anak Maryam’. Kemudian aku melihat kebelakang. Tiba-tiba ada seorang lelaki berambut keriting. Buta matanya sebelah kanan. Sejauh diantara manusia yang pernah aku lihat ia mirip putra Qathan. Ia mengelilingi Ka’bah sambil meletakkan tangannya kebahu dua orang. Aku bertanya, ‘Siapakan orang itu?’. Mereka menjawab, ‘Dia adalah almasih Dajjal’”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Bakar ash- Shidiq bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Dajjal itu akan muncul dari tanah bahagian timur yang dipanggil Kharasan. Ia diikuti oleh gelombang manusia yang wajah mereka seakan-akan topi baja”. Isnad hadis ini sahih. Sekarang 2017 ini Kharasan adalah sebuah negeri terletak ditimur Iran, ibu negerinya bernama Masyhad. Iran dikuasi oleh kaum Syaih yang suka mengenakan jubah berwarna hijau manakala mereka juga sering dilihat mengibarkan bendera berwarna hitam. Jadi, fikirkanlah sendiri siapakah mereka ini?  Diriwayatkan oleh Abdulrazaq, dari Mu’ammar, dari Abu Harun al-Abdi, dari Abu Sa’id al Khudri bahawa Rasulullah bersabda, “Dajjal akan diikuti oleh tujuh puluh ribu orang dari umatku yang mengenakan jubah berwarna hijau”.

Diriwayatkan oleh ath-Thabarani, dari Qatadah, dari Syahr bin Hausyab, dari Asma’ binti Yazid bahawa ketika disentuh berkenaan Dajjal disisi Nabi saw, Baginda bersabda, “Sesungguhnya sebelum Dajjal itu keluar, adalah jarak waktu tiga tahun. Pada tahun pertama, langit menahan sepertiga hujannya dan bumi juga menahan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, langit menahan dua pertiga hujannya dan bumi juga menahan dua pertiga tumbuhannya. Pada tahun ketiga, langit pasti menahan seluruh hujannya dan bumi juga pasti menahan seluruh tumbuhannya. Sehingga semua binatang bertaring dan berkuku (mencakar) akan mati…”

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah bersumber dari Abu Umamah dalam sebuah hadis disebutkan, “…Pada tahun ketiga Allah menahan hujan dan semua tumbuhan. Langit tidak menurunkan hujan walau setitis jua pun manakala bumi juga tidak mangeluarkan hijau-hijauan manupun tumbuh-tumbuhan apa pun. Sehingga bumi seperti perak dan langit bagaikan kaca. Lalu manusia yang tinggal dibumi akan mati kelaparan dan kesusahan. Berbagai kekacauan dan pembunuhan terjadi dimana-mana. Sebahagian manusia membunuh sebahagian yang lain. Mereka keluar dengan mempertaruhkan nyawa dan bincana menguasi penduduk bumi”.

“Maka, pada saat itulah munculnya Dajjal kerkutuk dari arah Aspahan (kini dikenali dengan nama Isfahan atau Esfahan, sebuah negeri ditengah Iran). Iaitu dari sebuah desa bernama Yahudiyah (desa ini telah pun tiada tetapi mungkin yang dimaksudkan ialah bersama penduduk Yahudi Iran). Ia menunggang seekor keldai yang dipotong ekornya sehingga menyerupai baghal dan jarak antara kedua telinganya adalah selebar empat puluh hasta. Diantara cirri-ciri Dajjal ialah besar, tinggi, keriting, mata sebelah kanan buta dan mata sebelah kiri bercampur darah. Diantara sepasang matanya tertulis ‘Kafir’ yang boleh dibaca oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Ketika keluar, ia berteriak tiga kali yang boleh didengar oleh seluruh makhluk yang ada dibumi sebelah timur dan barat”.

Diriwayatkan oleh beberapa orang ulama bahawa kelak pada akhir zaman, keluar seorang wanita yang sangat cantik. Ia akan mengajak (memaksa) manusia bergabung dengannya lalu membuat banyak kerosakan dibanyak Negara. Siapa saja yang memenuhi pemintaannya bererti ia telah kufur kepada Allah. Dikala itulah Allah melepaskan Dajjal kepada manusia dan diantara tanda-tanda keluarnya Dajjal itu ialah, Tertakluknya kota Konstantinopel (sekarang dikenali dengan nama Istambul Turky) kerana ada riwayat yang mengatakan bahawa jarak waktu antara keluarnya Dajjal dengan tertawannya kota Konstantinopel (Istambul) ialah tujuh bulan seperti yang telah disentuh diatas tadi.


PENDAPAT ATOK: 

Nah… sekarang betul tak apa yang atok katakan berkenaan keluarnya Ratu Laut Selatan atau Nyai Lorogidul itu? Pekara ini bukannya baru diketahui malah telah lebih 1400 tahun dahulu lagi. Nabi saw telah pun menyatakan kepada sahabat-sahabatnya pekara ini akan berlaku dan kebanyakan ulama-ulama di Indonesia juga percaya bahawa kata-kata Nabi saw itu benar dan tempat yang dimaksudkan itu adalah di Laut Selatan Indonesia. Kerana menyusuri rintetan sejarah Nayi Lorogidul itu sendiri bersama ayahandanya iaitu Sabdo Polon kemudian keponakannya iaitu Nyai Lampir yang kesemuanya “tidak mati” malah telah menghilangkan diri ke laut setelah kalah berhadapan dengan Wali Sembilan. Tetapi ajaran dan ajakan kepada ilmu sesat mereka berterusan hingga kehari ini, malah boleh dikatakan kesemua ilmu puja syaitan dan iblis yang mereka warisi sekian lamanya itu kian mendapat sambutan luar jangkaan waktu ini akibat desakan hidup manusia sebelah sini. Boleh kita katakana kesemua orang-orang pengamal ilmu sesat dan sehir itu akan menjadi balatentera mereka yang setelah itu akan bergabung pula dengan Dajjal kerana punca ilmu sesat dan sehir yang mereka pelajari itu berasal dari Dajjal. Kini disebelah selatan Indonesia telah ramai komplot pengajian Syieh, kumpulan agama-agama Yahudi berserta beberapa pengajian kerohanian sesat berkumpul untuk menyambut kehadiran Ratu Laut Selatan, Nyai Lampir dan Sabdo Polon yang bakal menjadi ketua mereka disebelah sini. Sedangkan ulama-ulama, imam-imam, ustaz-ustaz dan umat islam ASWJ masih saja hayal diawangan memikirkan kewangan, keindahan dunia dan glamer popularity serta kemegahan tampa memikirkan bahaya yang bakal mereka dan umat islam semua tempuhi sedikit masa saja lagi. AWAS….WASPADALAH KAMU SEMUA !

Bukankah Rasulullah telah bersabda agar kita mencari keselamatan. Maka wajiblah kita bertindak untuk menyelamatkan diri dari serangan puak-puak Dajjal berserta semua kuncu-kuncunya tersebut. Disebelah sini pastinya ketiga-tiga manusia Dajjal itu pasti menyerang sebab mereka pernah bersumpah akan kembali semula dan manghancurkan Islam dan pengikutnya (dendam mereka kepada Wali Sembilan dahulu). Jadi apa yang pertama harus ada pada umat Islam semua sebagai pertahanan asas juga merupakan perlindungan iman diperingkat akhir kehidupan. Ia adalah “Ucapan Kalimah Shadatai yang berwasilah dan berebitah” yang diambil rantai berantai antara tangan ke tangan dari tangan Baginda Rasulullah kepada Sahabat kepada sahabat-sahabat kepada ulama-ulama pewaris kepada guru-guru pewaris hingga ketangan kamu. Inilah pertahanan yang wajib ada pada setiap umat islam. Apa yang sekarang ada pada umat islam sebalah sini amat nipis dan mudah roboh kerana kalimah shadatai yang ada pada kamu hanyalah kalimat yg kamu belajar disekolah, melalui buku-buku agama atau mungkin kamu pernah berguru dan mengucap dihadapannya. Pernah tak kamu fikir adakah dua kalimah shadat yang kamu ada itu diwarisi dari Baginda nabi?. Jika dua kalimah yang kamu ada itu tidak manyampai ketangan Nabi saw, bererti ia batal dan tidak sah dari segi hukum. Sebab dua kalimah shadat sebenarnya bersyarat, iaitu ia mesti punya saksi dan walinya. Siapakah wali dan saksi kamu didalam ucapan dua kalimah shadat kamu itu? Jadi seharusnya kamu kembali mengambil semula dua kalimah shadatai yang berantai tangan ke tangan ini melalui Pertubuhan ABJAD Malaysia yang berada diseluruh negeri di Malaysia ini. Kerana isanad dan wasilahnya adalah benar serta ia punya saksi dan wali yang dikira sah. Bergerak sekarang sebelum kamu terlambat !.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berkenaan dengan penaklukan Konstantinapole atau Istambul, mungkin Turkey diambang peperangan sekarang dengan begitu ramainya puak pemberontak yang berkeliaran. Percubaan pertama mereka untuk menjatuhkan Presiden Recep Tayyip Erdogan gagal akibat rakyat masih bersatu hati. Tetapi ia tak akan kekal lama sebab semua pejuang yang menentannya tidak duduk diam malah telah juga bergabung dengan Deais atau ISIS dan Syiah. Turkey memang menjadi salah satu Negara idaman mereka. Jadi tidak mustahil Istambul bakal juga akan hancur seumpama Iraq dan Syria. Kalau pembaca semua punya budget kewangan, silalah ke Turkey sebab sebentar saja lagi kota yang indah itu akan hancur menyembah bumi seluruhnya. Yang akan tinggal hanyalah debu, batu batuan bertaburan, bangunan-bangunan yang berlubang-lubang dan separuhnya telah hancur. Tiada lagi yang indah setelah peperangan. Maka jika mengikut hadis Nabi saw, tujuh bulah setelah kota ini jatuh ketangan kafir, Dajjal Laknatullah pun keluar di Iran.

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari al-Hasyraj bin Nabatat, dari Sa’id bin Jamhan, dari Safinah bahawa Rasulullah bersabda, “Setiap Nabi pasti telah mengingatkan umat-umat mereka bekenaan Dajjal. Ingatlah, sesungguhnya mata Dajjal disebelah kiri itu buta dan mata yang disebalah kanan terdapat lapisan daging yang tebal. Diantara kedua matanya itu tertulis perkataan ‘Kafir’. Dajjal akan datang dengan membawa dua jurang, yang satu adalah syurga dan yang lainnya adalah neraka. Tetapi, sebaliknya yang syurga itulah sebenarnya Neraka manakala yang neraka itu adalah Syurga. Ia berkata kepada manusia, ‘bukankah aku tuhan kamu yang boleh mematika dan menghidupkan?’”.

“Ia juga dikawal oleh dua Malaikat yang menyerupai dua orang Nabi diantara Nabi-nabi Allah dan aku tahu nama-nama mereka serta nama bapa mereka. Jika kamu mahu, aku boleh sebutkannya. Yang satu berada disebelah kanan, dan satunya lagi disebelah kiri. Dajjal berkata, ‘bukankah aku tuhan kamu yang dapat menghidupkan dan mematikan. Salah seorang Malaikat itu menjawab, ‘Kamu dusta!’. Tetapi tiada seorang pun manusia mendengarkannya kecuali temannya itu. Semantara temannya pula menjawab, ‘kamu benar’ tetapi sebenarnya ia adalah fitnah. Kemuldian Dajja meneruskan perjalanannya. Ketika sampai diMadinah ia berkata, ‘Inilah desa orang itu’. Ia tidak dibenarkan masuk. Kemudian ia meneruskan perjalanan menuju Syria. Disana Allah membinasakannya dipuncak sebuah bukit”.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Qasim alias Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz al Baghawi, dari Muhammad bin Abdul Wahab, dari Hasyrij, dari Sa’id bin Jamhan, dari Safinah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun sebelum ku kecuali ia pasti telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang Dajjal. Mata kiri Dajal itu buta, pada mata kanannya terdapat selaput daging tebal dan diantara sepasang matanya itu ada tertulus ‘Kafir’ yang boleh dibaca oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Dajjal membawa dua jurang yang satunya adalah syurga dan yang satunya lagi neraka”.

“Bersama Dajjal ada dua Malaikat yang menyerupai Nabi diantara para Nabi. Kalau kamu mahu aku akan sebutkan nama keduanya dan juga nama bapanya. Salah satu berada disebelah kanan dan yang satunya lagi disebalah kiri. Dajal berkata, ‘Bukankah aku tuhan kamu yang boleh menghidup dan mematikan?’ Salah satu Malaikat itu menjawab, ‘Kamu bohong’. Maka, tiada seorang pun manusia boleh mendengarnya kecuali temannya. Kemudian Malaikat yang satunya lagi menjawab, ‘Kamu benar’. Maka semua manusia mendengar jawapan itu, lalu mereka mengira bahawa ia membenarkan Dajjal. Seterusnya Dajjal berjalan hingga sampai di Madinah dan ia tidak diizinkan masuk. Ia berkata, ‘Ini adalah desa orang itu’. Kemudian ia meneruskan perjalannannya. Sesampainya di Syria, ia dibanasakan Allah diatas sebuah bukit”.

Menurut Ibnu Barjan didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Irsyad’ mengatakan, “Saya yakin bahawa kedua Nabi yang diserupakan oleh Malaikat tersebut yang pertama adalah al-Masih Isa bin Maryam dan yang kedua adalah Nabi Muhammad saw”.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abi Daud dari Ubadah bin Shamit bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya aku katakana kepada kamu tentang Dajjal. Sehingga aku khawatirkan kamu tidak mengerti apa yang aku katakana kepada kamu. Sepasang kaki Dajjal itu pendek. Kalau ia berjalan sepasang kakinya itu akan direngangkan, berambut keriting, matanya buta sebelah, tidak melihat, tidak cembung dan tidak cengkung. Jika kamu merasa dibuatnya kabur, ketahuilah bahawa Tuhanmu yang Mahamulia lahi Mahaagung tidak buta sebelah”.


Fakta 1:

Itulah cirri-ciri zahiriah Dajjal yang telah diterangkan oleh Nabi saw dengan sangat jelas. Setiap manusia yang berakal sehat pasti boleh memahaminya. Semuanya itu adalah sifat-sifat tercelanya. Orang-orang yang ditetapkan menerima nasib malang oleh Allah, ia akan percaya dan mengikut kata-kata Dajjal yang menjerumuskannya. Sebaliknya mereka tidak mahu mengikut cahaya kebenaran. Sabda Nabi saw bahawa mata Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Allah tidak begitu. Sebenarnya juga member penjelasan kepada orang-orang yang berakal sempit dan lalai bahawa Dajjal itu sangat lemah dan kekurangan. Jangan kata hendak mengatasi kelemahan dan kekurangan yang ada pada orang lain, kekurangan dirinya sendirinya sendiri pun dia tidak mampu. Oleh kerana itu adalah tidak layak dia mengaku sebagai tuhan.
Didalam hadis riwayat Hudzaifah disebutkan bahawa mata Dajjal yang buta disebalah kiri. Semantara dalam hadis riwayat Ibnu Umar disebutkan bahawa mata Dajjal buta disebalah kanan. Ramai ulama merasa sukar untuk menerima dan keliru atas kedua riwayat itu. Hinggakan secara terus terang Abu Umar bin Abdul Bar menyatakan berkenaan kekeliruan ini didalam kitabnya bertajuk ‘At-Tamhid’.

Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Samurah bin Jundub bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya Dajjal akan keluar dengan mata sebelah kirinya buta dan terdapat kepingan daging yang sangat tebal. Ia boleh menyembuhkan orang buta, orang yang menderita sakit kusta dan menghidupkan orang yang telah mati. Ia berkata kepada manusia, ‘Aku adalah tuhan kamu’. Barangsiapa menjawab ‘Benar, kamu adalah tuhanku’, maka ia akan sesat, dan barangsiapa menjawab, ‘Tuhanku adalah Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung’ kemudian ia tetap setia dengan jawapannya itu maka dia akan dilindungi dari fitnahnya itu, sehingga ia terselamat dari azab. Dajjal berada dibumi sesuai dengan kadar waktu yang ditentukan Allah, hingga datangnya Nabi Isa as dari arah barat yang membenarkan Nabi Muhammad saw dan agamanya (Islam). Setelah Nabi Isa as membunuh Dajjal, maka yang akan terjadi selepas itu ialah kiamat”.

Berkata Abu Umar bin Abdul Barr, “Menurut keterangan hadis tersebut, mata Dajjal buta disebelah kiri, sedangkan menurut keterangan hadis Malik sebelumnya pula matanya buta disebelah kanan. Dari sudut isnad, hadis riwayat Maliklah yang lebih sahih. Tetapi ia dibantah oleh Abu Khathathab bin Dahyat. Menurut Abu Khathathab, kedua-dua hadis itu sahih isnadnya. Ahmad bin Umar didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Mufham’ juga mengaku kesukaran untuk menerima atau menolak dan menentukan kedua-dua riwayat itu tadi. Namun al-Qadhi Iyady cuba untuk mengimbangkan kedua riwayat hadis itu. Menurutnya, kedua-dua mata Dajjal itu buta. Yang satu itu buta disebabkan oleh bencana yang menimpanya sehingga ia tidak boleh digunakan untuk melihat kebenaran, manakala yang satu lagi buta asli semenjak lahir lagi”.

Sekalipun penafsiran seumpama itu dilihat lemah, tetapi menurut saya (Imam al-Qurthubi penulis kitab ini) pekara seperti ini boleh diterima. Berdasarkan keterangan riwayat-riwayat diatas, kebutaan yang menimpa sepasang mata Dajjal itu tidak sama. Yang sebelah kelihatan biasa saja tetapi tiada cahayanya, tidak terbonjol keluar (Cembong keluar) dan tidak juga termasuk kedalam (Cengkong kedalam) dan yang satunya Nampak berdarah. Tetapi ini menunjukkan cacat besar, apa lagi ada selaput (kepingan) daging tebal yang menutupi pandangan mata sehingga ia tidak boleh digunakan untuk melihat sesuatu.

Berdasarkan fakta ini, maka Dajjal itu buta atau hampir buta. Menurut keterangan hadis Safinah, mata yang buta adalah disebalah kanan. Namun, menurut keterangan hadis Samurah bin Jundub, mata yang buta adalah disebelah kiri. Atau, mungkin juga kedua-dua mata Dajjal itu buta disebabkan adanya kepingan daging yang tebal menutup kedua-duanya. Disebut dalam hadis Hudzaifah bahawa mata Dajjal itu tidak bersinar dan ada selaput daging tebal padanya. Jika sebelah matanya tidak bersinar dan ada selaput dagingnya seperti yang disebutkan itu, apatah lagi yang tidak bersifat demikian. Maka riwayat-riwayat tadi sudah boleh diterima dan difahami. Oleh itu kedua-dua fakta itu benar.Fakta 2:

Percaya kepada keluarnya Dajjal hukumnya harus. Ini adalah pendapat para ulama Ahli Sunnah Wal Jemaah dan sebahagian besar ulama-ulama fiqah dan ahli hadis. Semantara itu ulama puak Khawarijn dan sebahagian ulama puak Mutazilah  tidak mempercayainya. Sekali pun sebahagian besar Ulama aliran Jahmiyah dan yang lainya percaya, tetapi mereka masih melihat ada kejanggalan dan kemuskilan berkenaan Dajjal ini. Menurut mereka, sekali pun kemuskilan-kemuskilan itu boleh dibenarkan, namun masih terdapat kelemahan dan kejanggalan antara yang menidakkan dan membenarkan faktanya. Sehingga masaalah sama seperti antara seorang Nabi dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi.

Tetapi semua alasan mereka itu lemah, sebab Dajjal bukannya mengaku sebagai nabi tetapi ia mengaku sebagai tuhan. Oleh sebab itulah Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah”, sebagai peringatan bagi akal kita yang sihat bahawa Dajjal itu bersifat lemah. Sekalipun tubuhnya yang besar. Seterusnya Nabi saw bersabda, “Pada sepasang matanya tertulis perkataan ‘Kafir’ yang boleh dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik lelaki atau pun perampuan, yang boleh menulis mahupun yang tidak boleh menulis’. Pekara ini boleh disaksikan dengan pancaindera penglihatan (mata) yang membuktikan pembohongan dan kekafiran Dajjal.

Semantara yang lainnya berpendapat bahawa tulisan ‘Kafir’ yang berada didahi Dajjal itu selain ia boleh dibaca oleh orang-orang mukmin, ia juga boleh dilihat oleh orang-orang kafir. Pendapat ini sebenarnya diada-adakan dan keliru kerana ia terkeluar dari sumber riwayat hadis-hadis itu sendiri, serta tidak mempunyai asas dan alasannya langsung. Sebenarnya, Allah SWT sengaja membuat mata orang-orang kafir tidak boleh membaca tulisan itu supaya mereka semua tertipu dengan pernampilan (sehir dan silap mata) yang dibawa oleh Dajjal, susuk tubuh Dajjal yang besar dan tinggi. Sehingga, dek kerana pekara-pekara inilah mereka akan diusung kedalam Neraka Jahim semuanya.

Pada hakikatnya, susuk badan Dajjal yang tinggi dan besar itu sendiri adalah merupakan ujian. Ia dating kepada manusia dan berkata, “Aku adalah tuhan kamu”. Orang-orang yang beriman akan berkata, ‘Kami berlindung kepada Allah daripada kamu’. Manusia beriman menjawab seumpama itu adalah kerana yang mengaku tuhan itu adalah Dajjal. Apatah lagi dizaman ini telah ramai yang membuat pengakuan seumpama itu serta terlalu banyak kejadian yang pelik-pelik terjadi diseluruh dunia yang tidak boleh diterima akal. Manusia yang tidak boleh membaca tulisan ‘Kafir’ pada dahi Dajjal itu sudah tentu kelihatan aneh atau pelik serta diluar kebiasaan manusia biasa yang waras. Tetapi jika orang-orang kafir yang ada ini tidak boleh melihat perkataan ‘kafir’ pada dahi Dajjal itu, sudah tentulah mata mereka telah disiher Dajjal ataupun mereka tidak tahu disebabkan oleh kelalaian dan keingkaran mereka sendiri pada kebenaran. Samalah seperti mata sebelah yang ada pada Dajjal sebagai bukti kelemahannya dan keingkarannya kepada Allah SWT.

Contoh yang lain ialah seumpama manusia-manusia yang mengaku sebagai Nabi, kerana mereka sebenarnya tidak memiliki Mukjizat. Jadi jika pekara itu dibenarkan, maka ia menjadi terbalik kepada fakta dan dalil-dalil kebenaran Nabi. Atau bermaksud pembohong atau pendusta kepada fakta sebenar. Maka ia jelas mustahil bagi mereka yang memiliki akal yang sehat. Sebaliknya jika masih saja ada yang mempercayainya, maka ia telah sesat lagi menyesatkan dari kebenaran sebenar.

Kemudian kepada pendapat yang mengatakan Dajjal itu hanya satu rekaan semata atau sesuatu fakta yang aneh, juga merupakan satu pendapat yang keliru. Sebab penjelasan hadis-hadis Nabi saw mengenai hal-hal tersebut merupakan kebenaran. Jika kalian lihat semua hadis-hadis Nabi saw berkenaan akhirat dan kiamat sejak dari awal kitab ini ditulis lagi, kesemuanya telah berlaku dan pastinya akan terjadi kelak. Fakta-fakta didalam hadis Nabi bukanlah reka-rekaan Nabi saw, tetapi ia merupakan satu Mukjizat dari Allah SWT yang telah ditunjukkan atau dihadayahkan (gambaran yang akan berlaku) kepada Baginda dan kemudian Baginda lafaskan dalam bentuk Sunnah Hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat-sahabat baginda yang mendengarkan kata-kata Nabi itu, supaya menjadi tauladan dan petunjuk kepada umat manusia sesudahnya. Maka bersumberkan hadis-hadis Baginda inilah manusia akhir zaman dapat mengenal dan mengatahui kebenaran dan bukannya satu rekaan sama sekali. Oleh itu kebenaran inilah yang harus diikuti dan dijaga oleh umat manusia semuanya. Pekara ini akan diulas lagi nanti.BAB 208: NEGERI YANG TIDAK BOLEH DIMASUKI
                DAJJAL

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Seluruh Negara akan dipijak-pijak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah…”.                

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Fatimah binti Qais bahawa Nabi saw bersabda, “Tidak ada satu pun negeri yang tidak dipijak-pijak oleh Dajjal selama empat puluh malam, kecuali Mekah dan Madinah. Masing-masing dari keduanya adalah tanah haram…”

Hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Abu Ja’far ath-Thabari menyebutkan bahawa kedua tempat yang tidak akan dipijak oleh Dajjal ialah Ka’bah dan Baitul Maqdis. Didalam satu lagi hadis riwayat Abu Ja’far ath-Thabari dari Janadah bin Abu Umayyah, dari salah seorang sahabat Nabi dari Nabi saw, ada tambahan, “…dan Gunung Thur”.

Didalam sebuah hadis riwayat Abu Syaibah disebutkan bahawa saw bersabda, “Tidak ada satu pun tempat yang tidak dipijak oleh Dajjal kecuali Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan Gunung Thur, kerana Malaikat akan mengusirnya dari tempat-tempat tersebut”.BAB 209: DAJJAL MENGAKU SEBAGAI TUHAN DAN 
                 MENGEPUNG KAUM MUSLIMIN DI BAITUL
                 MAQDIS.                                                                     


Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Samurah bin Jundub bahawa Nabi saw bersabda, “Apabila ia keluar saja, Dajjal pun mengaku sebagai tuhan. Barangsiapa percaya, mengikutinya dan membenarkannya, maka amal soleh yang dahulu pernah ia lakukan tidak ada manafaat baginya lagi. Barangsiapa mengingkarinya dan mendustakannya, maka ia tidak akan diseksa sedikit pun kerana amalannya yang telah lalu menolongnya. Sesungguhnya Dajjal akan muncul diseluruh bumi, kecuali tanah haram dan Baitul Maqdis. Dan sesungguhnya dia akan mengepung orang-orang yang beriman di Baitul Maqdis”.

Tetapi Allah (melalui Malaikaynya) telah memukul gendang-gendang perang hingga membuat Dajjal dan pengikutnya ketakutan lari lintang pukang. Pagar rumah dan dahan pohon yang digunakan untuk mereka bersembunyi berteriak memanggil, ‘Wahai orang mukmin, disini ada orang kafir (Yahudi) sedang bersembunyi disebalikku ini, ayuh kemari dan bunuhlah mereka’. Tetapi hal itu tidak akan terjadi kerana orang mukmin ragu-ragu dan sebok dengan hal untuk menyalamatkan diri sendiri.
BAB 210: PERBUATAN HURUHARA DAJJAL DAN 
                 KEMATIANNYA DITANGAN NABI ISA AS.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Imran bin Hashin bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, “Semenjak Adam diciptakan hingga hari kiamat nanti tiada satu makhluk pun yang lebih besar daripada Dajjal”. Didalam riwayat yang lain disebutkan pula kalimah, “seorang pun” sebagai ganti kalimah “satu makhluk pun”.

Disebutkan dalam hadis riwayat Tamim ad-Dari, “Kami lalu bergegas keluar. Apabila masuk sahaja kesebuah perkampungan, tiba-tiba ada seseorang yang sangat besar sepanjang yang pernah aku lihat bagi seorang makhluk. Dan ia sedang diikat dengan kuat…” Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa ia bertemu Ibnu Shayyad disatu jalan menuju kekota Madinah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan sesuatu yang membuat Ibnu Shayyad merasa marah sehingga tubuhnya mengelembong (seperti belon ditiup) memenuhi jalan itu. Seterusnya Ibnu Umar kerumah Hafshah yang ternyata telah mendengar kejadian itu. Hafshah berkata kepada Ibnu Umar, “Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat keatasmu. Apa yang kamu mahu dari Ibnu Shayyad?. Bukankah kamu telah tahu bahawa Rasulullah pernah bersabda (didalam hadis riwayat Muslim), ‘Ia hanya akan keluar oleh kemarahan yang menimpanya”. Insya Allah nanti akan diterangkan cerita-cerita berkenaan Ibnu Shayyad yang menunjukkan bahawa dia adalah Dajjal yang dimaksudkan itu.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya bertajuk ‘Musnad Ahmad’, dari Muhammad bin Sabiq, dari Ibrahim bin Thahman, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah bersabda, “Dajjal akan keluar ketika pemeluk Islam sudah sangat sedikit dan ilmu telah pun diangkat. Selama empat puluh malam Dajjal mengelilingi bumi (mencari mangsa). Sehari daripadanya bersamaan setahun, yang sehari lagi bersamaan sebulan, yang sehari lagi bersamaan seminggu. Selanjutnya sama dengan hari-hari kamu itu (bererti ia tinggal dibumi 1 tahun 2 bulan dan 14 hari). Ia menaiki seekor keledai yang ditunggangi sendiri. Jarak diantara sepasang telinganya sejauh empat puluh hasta. Ia berkata kepada manusia, ‘Aku adalah tuhan kamu’. Matanya yang sebelah buta, sedangkan Allah tidak buta. Pada sepasang matanya ada tertulis ‘Kafir’ yang boleh dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik yang boleh menulis ataupun yang tidak dapat menulis”.

“Ia memasuki semua wilayah dan kota-kota kecuali Mekah dan Madinah yang diharamkan Allah kepadanya dan pintunya dijaga oleh Malaikat. Ia membawa gunung dari roti. Semua manusia hidup didalam kepayahan kecuali pengikut-pengikutnya. Ia juga membawa dua buah sungai dan aku tahu itu. Yang satu adalah sungai yang dikatakannya syurga dan yang satu lainnya disebutnya nereka. Barangsiapa yang memasuki sungai yang dikatakannya syurga, nescaya ia telah berada didalam Neraka Allah.  Barangsiapa yang memasuki sungai yang dikatakannya neraka bererti ia adalah golongan selamat dan berada di Syurga”.

“Akan dibangkitkan bersama Dajjal yang bercakap kepada manusia dan membawa fitnah besar masaalah langit. Ia memperlihatkan kepada manusia seakan-akan dia boleh menurunkan hujan. Ia juga membunuh seseorang lalu memperlihatkan kepada mereka seakan-akan ia boleh menghidupkannya kembali. Kemudian dia berkata kepada mereka, ‘Wahai manusia, bukankah yang boleh melakukan pekara-pekara itu tadi adalah tuhan?’ Manusia lari ke Gunung Dukhan yang terletak di Syria. Dajjal lalu mengejar dan mengepong mereka”.

“Setelah merasa terseksa dengan kepongan Dajjal itu, maka turunlah Nabi Isa as. Pada larut malam itu Nabi Isa as datang dan berkata, ‘Wahai manusia, kenapa kamu tidak berani keluar menghadap si pendusta (Dajjal) yang jahat itu? Mereka melihat bahawa yang berkata-kata kepada mereka itu adalah manusia. Mereka pun keluar dan bertemu Nabi Isa bin Maryam. Ketika terdengar kamat solat Subuh dan Nabi Isa as pun dijemput kehadapan untuk menjadi imam solat itu tetapi Ia menolak kemudian dia mempersilakan kepada al Mahdi untuk menjadi imam solat Subuh berkenaan. Selesai solat Subuh, mereka keluar menemui Nabi Isa as, ketika Dajjal melihat Isa dihadapannya, dia terus hancur cair seperti garam yang hancur didalam air. Nabi Isa as telah membunuhnya, hingga batu dan pokok berkata, ‘Wahai RuhuAllah, itu orang Yahudi (yang telah memfitnahmu dulu)’. Akhirnya semua pengikut Dajjal dibunuhnya tampa ada seorang pun yang tinggal”.

Disebutkan juga didalam satu riwayat, konon keldai yang ditunggangi Dajjal, satu langkahnya saja mempu sampai satu batu (jarak langkahannya) dan semua tempat dipijaknya kecuali Mekah dan Madinah.

Diriwayatkan oleh Abdurazak dari Mu’ammar, dari Ibnu Khaitsam, dari Syahr bin Hausyab, dari Asma’ binti Yazid al-Anshariyah bahawa Rasulullah bersabda, “Dajjal tinggal dibumi selama empat puluh tahun. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti satu jam, dan sejam seperti membakar daun kering pelepah korma didalam api”.

Menurut pendapat yang sahih, Dajjal berada dibumi selama empat puluh malam, seperti riwayat Jabir yang telah dikemukan diatas tadi. Demikian juga yang terdapat didalam kitab kerangan Muslim bertajuk ‘Shahih Muslim’, yang akan diterangkan sebentar saja lagi.


****************************************************


Sekian dahulu untuk kali ini, insyaAllah dilain lapangan atok akan menyambung lagi bahagian-bahagian terakhir Fasal C ini dan merupakan juga penutup didalam tajuk "Fitnah akhir zaman & tanda kiamat". Diharap kalian dapat bersabar membacanya dan menafaatkan tulisan ini serta menyabarluaskannya selepas itu. Kepada pembaca budiman maaf jika ada tersilap dan terkasar bahasa didalam penulisan atok ini.


Wabillahi-Taufiq-Walhidayah-Wassalam-Mualaikum-Warahmatu-Allahi-Wabarakatuh. Ammin… 

Sekian,

ATOK ZAMANY.

102 comments:

 1. Salam atok, saya ada beberapa soalan nak tanya:

  1) Mengikut apa yang saya faham dalam tulisan di atas, saiz fizikal Dajjal dan keldainya sangat luar biasa. Sebelum ni saya ingat fizikal beliau cuma seperti manusia biasa. Boleh atok bagi pencerahan sikit tak mengikut pendapat atok.

  2) Dulu masa saya mengerjakan umrah, dalam perjalanan ke Mekah dari Madinah tu saya nampak banyak monyet2 di tepi jalan padahal kawasan tu cuma ada bukit2 batu dan tanah yang tandus saja. Macam mana depa boleh ada di situ tok? Macam misteri saja benda ni. Adakah mereka orang2 yang diubah jadi monyet macam hadis Nabi tu? sori kalau soalan saya ni agak lucu.
  Ok itu saja dulu nak tanya tok.

  Syah

  ReplyDelete
 2. Walaikumsalam cu...

  Atok cuba jawab...

  1. Size Dajjal memang lah besar... sebab itu dia "lanyak je" manusia mcm kita ni. Jika mengikut beberapa keterangan ulama2 tafsir (melalui kitab2 mereka) pendapat mereka masing2 berbeza. Tapi ikut mejoriti nya kira2 sama macam size Nabi Adam dulu. Tinggi lebihkurang 50 kaki iaitu bersamaan bangunan 7 tingkat. Itulah gambarannya yg atok tahu (melalui bacaan).

  2. Memang banyak monyet berkeliaran di tepi jalan sebab kebanyakan kenderaan singgah bagi makan itu sebab banyak. Ia berasal dari hutan2 jauh dari highway atau jalan raya tu. Tapi mereka sekarang ni dah jadikan jalan2 raya tu tempat cari makan. Mungkin juga ia berasal dari sumpahan Nabi kepada kaum Yahudi dulu2 tu atau pun mereka adalah 'jelmaan' kaum jin padang pasir.. Waallaua'lam.

  sekian

  ReplyDelete
 3. Salam tok, sy ada kemuskilan sikit berkenaan turutan kejadian kiamat.

  Adakah terbitnya matahari dari barat berlaku sebelum atau selepas kemarau besar - turki perang - dajjal keluar?

  Adakah benar sebelum terbit matahari dari barat, bumi akan bermalam tanpa siang selama 3 hari berturut2? adakah itu amaran/petunjuk utk org islam supaya bersedia/bertaubat?

  Bilakah yg berlakunya makhluk dabatul ardh cop dahi setiap manusia?

  Bilakah berlakunya tiupan angin lembut yang mencabut nyawa muslim (adakah muslim yg betul2 beriman saja? bagaimana yg berdosa dan munafik?)

  Bilakah berlakunya tiupan sangakakala pertama yg meruntuhkan seluruh alam semesta?

  turutan yg sy faham dr post atok (maaf kalau salah faham) + kefahaman sy sendiri:
  1. Bumi kemarau, hujan tahan air
  2. Turki runtuh, dan Dajjal keluar 7 bulan kemudian
  3. Dajjal berkuasa selama 40 hari
  4. Nabi Isa turun dah bunuh semua org yahudi dan dajjal & babi & anjing - maknanya SEMUA org yahudi mati?
  5. Bumi makmur selama 40 tahun di bawah pemerintahan Nabi Isa & Al Mahdi
  6. Yakjuj Makjuj keluar merosakkan bumi & membunuh umat manusia sehingga yg tinggal hanya beberapa kumpulan manusia yg berlindung di sebuah bukit. Kemudian yakjuj makjuj di hapuskan

  Mohon pencerahan dari atok
  Tq

  ReplyDelete
 4. Waalaikumsalam cu...

  Terlampau banyak pendapat berkenaan apa yang akan datang duluan dpa pula yang akan mengakhirinya. Tetapi rata2 ulama (dari pemerhatian atok melalui bacaan) berpandapat hampir sama, cuma jika kita terlalu memikirkannya juga tidak akan mendatangkan apa2 kebaikkan hanya jika kita berjaya menjadikan semua bentuk azab yg bakal menimpa manusia itu sebagai sempadan dan berwaspada akannya, itu yg diharapkan sepatutnya berlaku untuk seluruh umat Islam. Perubahan diri adalah lebih penting dari memikirkan turutan kejadian kiamat itu.

  Menurut pendapat atok, turutannya lebih kurang begini:

  1. Kemangkatan Raja Arab - kebanyaknya berkata Raja Salman dimana kedua keponakan yg bakal menjadi raja akan berkelahi merebut tahta.
  2. Gerhana bulah 3x dalam masa 3 hari berturut2. Timur, barat dan tengah.
  3. Bumi kemarau dan tiada tanaman hidup. Air kering langsung.
  4. Umat Islam dikepong di Baitullah semasa buat Haji terakhir atas bumi ini.
  5. Imam Mahdi ditabal di Baitullah. Islam bangkit melawan
  6. Perang diTurki,Istambul jatuh ketangan kafir Siyah
  7. Imam Mahadi dan Umat Islam maju ke Syria dan berperang.
  8. Keluarnya binatang melata, ulat besar bermata banyak dibadannya dan hilang.
  9. Dajjal ujud di Asfahan Iran dan 70,000 kafir menuju Madinah dan ke Syria
  10.Dajjal berkuasa selama 40 hari, Imam Mahadi dan umat Islam dikepong.
  11. Nabi Isa turun dah bunuh semua org kafir, Yahudi, Dajjal, babi, anjing, arak dan menghapuskan semua salib.. maknanya semua org yahudi, kristian, hindu, budha dan semua kafir akan mati kecuali yg bersembunyi.
  12. Bumi makmur selama 40 tahun di bawah pemerintahan Nabi Isa & Al Mahdi
  13. Nabi Isa wafat dan al Mahdi menggantikannya. Kemudian al Mahdi mangkat.
  14. Yakjuj Makjuj keluar merosakkan bumi, minum semua air, membunuh manusia sehingga yg tinggal hanya beberapa kumpulan manusia yg berlindung di bukit.
  15. Kemudian yakjuj makjuj di hapuskan
  16. Matahari terbit dari barat, pintu keampunan tertutup terus.
  17. Keluar asap mematikan semua umat Islam.
  18. Terjadinya gempabumi besar, tsunami, banjir besar, puting beliung & petir
  18. Keluar api mengepong semua manusia kafir ke Padang Mashyar
  19. Sangkakala ditiup. Bumi digulung, semua makhluk mati.
  20. Sangkakala ditiup lagi, semua manusia dihidupkan semula di Padang Mashyar.
  21. Dihadirkan Perigi Kausar, Titian Siratalmustaqim, Timbangan, Neraka, Syurga.
  22. Diturunkan A'rash Allah untuk pengadilan seluruh manusia.
  23. Tinggallah Neraka dan Syurga saja, abadi selamanya.

  Begitulah lebih kurang turutannya peristiwa hari kiamat kelak. Waallahua'lam

  sekian

  ReplyDelete
  Replies
  1. salam tok.. semoga kita tak tertipu oleh sihir dajjal yang mengaku dialah tuhan. seram bila dibayangkan.

   ya. . tak mungkin sama sekali tuhan yang cipta bumi dan angkasa raya 'berjalan' di dalam bumi yang Dia cipta kan sedang Dia Lebih Maha Besar dan Maha Mulia.

   Delete
  2. Ya... memang benar sekali kata2 kamu itu. Apa kelas punya tuhan kalau minta manusia respect dia. Lepas tu main paksa2 pulak kalau orang tak nak. Selagi tuhan itu berupa, berjasad, walau besar mana pun dia dan boleh mati macam kita2 ni, maknanya dia bukanlah tuhan. Allah jauh lebih sempurna dari semua itu, malah Dajjal tu juga Dia yang cipta. Jadi apa kes ??

   Allah jauh dari sifat manusia biasa yg boleh berjalan tu. Kebesaran dan keagungan Nya tiada boleh dibayang dalam ingatan dan otak kecil manusia. Itulah sebabnya kita kena patuh dan taat kepada Nya saja.

   Mudah2an kita tak jumpalah dgn Dajjal ni, sebab risau dengan segala macam tindakan gilanya yang sudah tentu akan melanyak kita macam roti canai. barang di jauhkan Allah darinya dan orang2 yang macam dia yg ada disekeliling kita sekarang ni...amin

   Delete
 5. Salam semua...

  Atok ada meletakkan bahawa Kemangkatan Raja Salman al Saud (umur 80 tahun lebih sekarang) akan menyebabkan dibaiah al Mahdi di Baitullah... kenapa ??? tak ada seorang pun bertanya ? Mungkin juga kamu semua telah tahu akan isyarat ini??? Sebenarnya ini berpandukan kepada sebuah hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, "Terbunuhnya Nafsun Zakiah di Arab akan menyebabkan semua Malaikat dilangit marah dan semua orang beriman dibumi marah, setelah itu al Mahdi akan dibaiah di Baitullah". Siapakah yg dimaksudkan Nabi saw sebagai "Nafsun Zakiah" (raja yang berjiwa berseh) itu ???

  Kamu lihat siapakah Raja Salman ini. Dia merupakan seorang yang sangat taat perintah Allah, tidak pernah meninggalkan solat berjemaah lima waktu sehari semalam, Hafiz 30 juz al Quran & sentiasa membacanya setiap hari, anti segala maksiat dan orang2 yg berbuat maksiat termasuklah memecat saudara maranya dari jawatan2 mereka dalam kerajaan, kemudian mempunyai track record kepimpinan di Riyad (sebagai gabnor Riyad) sangat cermerlang. Memecat dan membuang pemangku raja (selepas dia) iaitu Putra Tallal dan Putra Mukrin kerana maksiat mereka melampau2, menyanjung Amerika, menyokong Yahudi dan mengaut kekayaan berlebih2an. Tempat mereka telah digantikan oleh Putra Muhammad al Naaif (anak saudaranya yg juga hafiz Quran) dan juga putranya sendiri iaitu Muhammad bin Salman (juga al hafiz) arahan Raja Salman. Maka kemangkatan baginda Raja Salam kelak akan menyebabkan Arab bergolak dgn perang saudara hinggalah kedua2 mereka ini juga dibunuh oleh ahli keluarga mereka yg ‘terbuang’ dahulu itu. Pada waktu inilah al Mahdi akan dibaiah di hadapan Baitullah al Haram pada ketika salji menutupi bumi Mekah. Ini jugalah petanda Dajjal akan dilepaskan dan bermulalah “perang akhir zaman” yang kamu sebut2kan itu di Syria, Jordan, Palastin dan Yaman.

  Jadi, petanda yg menjadi sebutan para ulama seluruh dunia berkenaan keluarnya Imam Mahdi itu adalah dimulakan dengan kemangkatan Raja Salman al Saud itu. Mungkin juga sewaktu peperangan saudara di Semananjung Arab itu berlaku, dikatakan juga semua Metior2 dilangit akan menghentam bumi bertubi2 berserta semua bom2 nukler ciptaan manusia itu meletup semuanya hingga menyebabkan asap tebal berwarna kuning meliputi bumi selama 40 malam. Cuba kamu fikirkan, adakah manusia akan hidup lagi selepas itu ??? atau berapakah jumlah manusia yg mampu hidup selepas itu ??? Semua teknologi telah lenyap, semua makanan telah tiada, semua air tak boleh diminum.. jadi bagaimana keadaannya ??? Waallahuaklam…

  Atok zamany.

  ReplyDelete
  Replies
  1. salam atok...sy tgk skrg abjad mcm berpecah dua..dua mesyuarat dan dua ydp...
   mcm na skrg ni atok...yang mana satu saya nak ikut..

   Delete
 6. Waalaikumsalam cu..

  Ya... inilah yg susah. Bukannya senang nak tentukan mana yg betul sebab Syeikh Mughyideen tak muncul2 nak bagi tahu mana yg dia baiah. Apa pun murid macam kita ni tak usah fikir pasal politik. Jadi murid mudah saja, tak perlu nak ikut A ke atau B. Sebab mereka semua tu taraf yg sama "MURID". Jangan kalut sangat sebab "tuan yang punya jalan" pun tak cakap apa2... hang pa pulak yg kelang-kabut. ABJAD hanya sebuah pesatuan yang dengannya kita murid2 semua duduk bersama utk menjalankan ektiviti. Tapi malangnya "murid" lama ni dah tak faham insperasi Tuan Guru. Dah tak mahu bersatu padu dek sebab semua nak jadi ketua. Jadi pengerusi atau ajk pesatuan bukannya dapat apa2, cuma nampak gal lah sikit dari murid2 biasa kot. Tapi kalau faham betul2 jalan abjad, bukan gah yg kita kejar atau bukan nama yg kamu cari sebab "Maqam Wali" bukan duduk disitu, lagi2 kalau dah kalut. Lagi jauhlah Maqam tu lari. Ia atas "tuan yang empunya jalan" yg akan melantik badannya yg sah. Atok tahu pasokan A tu siapa dan pasokan B tu siapa, malah atok dah dapat pun gambar2 mereka dengan lengkap sekali. Sabar... bertenang... dan fikir dalam2. Inilah dugaan murid2 kalau tuan guru dah tak ada. Kita dah macam anak ayam hilang emak. Kalau dulu pernah jadi macam ni... dan lama kelamaan abjad bertaut kembali jnsyaallah. Sebab murid2 bukan senang nak menerima seseorang menjadi "Tok Guru Rohani" ni. TOK GURU ROHANI itu kena buktikan dia tu adalah penerima "jalan dari tangan tuan yang punya jalan", terbukti benar, sangat patuh arahan, jaga mulut dan perbuatan, ISTIQAMAH, faham akan insperasi tuan yang punya jalan. Sebab itulah yang arwah Ust Mat Janggut buat. Perhati baik2 cakap dia, tingkah laku dia, istiqamah dan ketaatan yg dia miliki. Macam tu baru boleh panggil Tok Guru. Dan yang paling susah ialah "dia boleh buktikan bahawa dia memang pewaris jalan ini". Jalan menuju Allah sebab Atok lah saksi utamanya, kalau ada orang mencabar kewabaan dia dulu. Dia pernah bawak atok, macam mana pulak atok tak tahu..kan??

  Ada kah diantara kamu yang mampu dan setara itu ??? kalau benar.. sila buktikan ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 7. buat masa ni..apa yg ptut sorang murid buat...sy perhatikn smpai ada yang buat fitnah, maki hamun, dan satu sama lain dlm kAlangan murid bawahan..sedangkan jln abjad ni utk berdakwah dan menyatupadukan masyarakat...tp klu org bukan ahli lihat mcm ni..apa paNdangan mereka pada abjad..

  buat masa skrg ni blum adA mna2 lantikan ke atok..

  ReplyDelete
 8. Sampai ke hari ini, belum ada apa2 lagi dari Syeikh Mughyideen atau pun Tuan Guru Syeikh Muhammad Kenali. Semua agaknya sedang perati murid2 ni, nak tengok siapa yg kalut dan siapa pula yg "tunggu arahan". Kalau maksud tunggu tu bererti tak kira berapa lama pun... tunggu je la sampai bila2 pun. Jangan goyang dan pegang amanah ini sampai mati. Depa badal2 tu dia orang punya pasal lah.. kita jangan terikut2. Cuma.. kan kita dah ada talqin, maka kita pegang dan gigit guna gigi garham kuat2 sampai pejap. Tak siapa boleh goyang. Itulah yg ada pun, hubungan kita dgn Syeikh Mughyideen pada jalannya. Letak diri pada jalan ini dan jangan dengar cakap org. Sbb kita yg punya diri, kita yang punya jalan dan kita jugalah yg memilih jalan ini. Bukan sesiapa diantara kawan2 yg boleh tentukan diri kita dengan Syeikh Mughyideen. Inilah yg kami buat dulu semasa pemergian Syeikh Mahmud. Kalut teruk semua murid2, terutama yg lama-lama tu. Semua dok angkat diri sendiri jadi pengganti, wal hal tak ada pun. Bila lama kelamaan barulah faham dan pergi jumpa dgn orang yg sebenar mendapat amanat dari Syeikh Mahmud, Tok Kenali dan Syeikh Mughyideen bagi memperbaharukan talqin shadatai, tak lain tak bukan Tok Mat Janggut.

  Jadi, sama je keadaannya dulu dan sekarang atau mana2 Tariqat pun.Mula2 tu kacau bilau semuanya. Sampai ada yg merajuk dan menjauhkan diri sendiri, Tak ada apa2 nya yang boleh mengugat kedudukan Talqin Shadatai tu. Ia tetap begitu sampai hari kiamat. Cuma org yg ada talqin shadatai tu lah yg harus pegang kuat2 amanat dan tidak goyang. Tak perlu dibincang diluar, sebab ia akan memburukkan lagi keadaan. ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 9. trima kasih atok atas pencerahan..

  moga jln kita lalui dipenuhi keberkati...
  tp klu sAPA2 nk ambik shahadatai..sapa kita nk rujuk...

  ReplyDelete
 10. Ooo.. masih tak faham lagi...

  Macam biasa... semuanya macam biasa, tak ada berubah apa2 pun. Badal2 yg ada semuanya tu kena bertanggungjawab atas amanah yg Tok Guru bagi pada mereka. Kan mereka dah sanggup pikul tanggungjawab semasa menerima mandat itu dari Tok Guru, jadi kenapa mereka hendak menolak untuk menjadi badal memberi talqin shadatai semantara tu kepada sesiap juga yg telah menerima hidayah dari Allah. Allah yg buka hati2 mereka, bukannya badal tu punya kerja. Badal wajib menjalankan kerja dan amanah yg Tok Guru beri tak kira mereka pasokan A ke, atau pasokan B ke. Kerana mandat menjadi badal tu tak termasuk untuk berpolitik dalam pasatuan. Politik dalam pasatuan itu biar badal2 itu yg selesaikan. Itu bukan masaalah anak2 murid semua. Lantak dia lah, nak macam mana ? Janji kita yg menjadi anak2 murid Syeikh Mughyideen ni tak terjejas dan tak terbatas. Cuba buka minda dan fikiran kamu dengan luas dan keluar dari kotak masaalah itu. Kamu tengok masaalah tu diluar kotak. Apa yg kamu nampak ??? Ini lah yg atok maksudkan, supaya masaalah dalam kotak tidak menguasai kita. Oleh itu kita tidak berpihak dimana-mana... Kita duduk diluar masaalah "dalaman" itu. Faham tak ni ??? Kan atok cakap, jadi anak murid tu lah yang paling senang kerana kita tidak terikat dengan apa-apa. Kita bebas... sebaleknya mereka yg buat kecoh tu lah yg kena selesaikan masaalah itu... siapa suruh berpecah belah ??? Sendiri lah tanggung ??? Macam mana nak jawab depan Syeikh esok ??? Depan Guru2 ??? Kamu ingat pekara ni kecil ke ??? Pekara memecah belahkan sahabat2 satu guru kamu ingat main2 ??? Macam mana nak jawab ??? Yg ada pun tak tertanggung, tambah lagi masaalah ??? Kamu tunggu saja lah nanti ???

  Atok bagi kamu semua satu contoh dizaman Rasulullah:
  Siapa itu Abu Sufian kepada Nabi ??? Musuh yg sangat jahat dan dengki hianat pada Nabi. Tetapi apabila kalah dan terancam, dia masuk islam dan mendapat jaminan, malah ia diangkat Nabi menjadi salah seorang sahabatnya. Apabila bertukar zaman, anaknya pula Muawiyah kemudian memusuhi Saidina Ali, dendam kesumat dan hasutan Abdullah bin Saba termakan oleh mereka hinggalah Saidina Ali dibunuh. Sambung selepas itu anaknya Yazid memusuhi pula Saidina Hasan dan Saidina Husin dan mereka juga dibunuh... kemudian lahirlah agama baru Syiah.

  Kamu hendak ke abjad jadi macam tu ??? atau kamu hendak ke jadi macam musang berbulu ayam seperti Abdullah itu ??? Kemudian yg hancur abjad itu sendiri ??? Apa kata Tok Guru jika dia tahu pekara macam ini berlaku ??? Tak 'mampus' kamu kena marah ??? Jadi jangan ingat ia pekara mudah... pekara kecil. Esok kita kena jawab depan dia ??? Masak kamu ??? Semasa Tok Guru suruh (banyak kali) atok ambil mandat jadi badal, atok tolak dengan bermacam2 alasan, tetapi sebenarnya inilah yg atok bimbangkan. Takut atok dipersalah sebab memecah belahkan anak2 muridnya dimasa akan datang. Jadi jawatan itu tak penting pada atok. Atok lihat kesatuan dan penyatuan itu lebih utama...jadi anak murid saja lah. Tak payah pening kepala. kan ???

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih atok..
   baru saya faham..kita terus dgn keja buat kita sbg murid...xyah berbalah kan atok..
   trima ksih atok..

   Delete
  2. Alhamdulillah, jelas duduk perkara yang atuk sampaikan, terima kasih atok..

   Delete
 11. Berikut adalah satu nukilan nasihat dari Imam Ghazali ra berkenaan wanita yang atok dapat dalam simpanan hadis-hadis riwayat Imam al Ghazali

  ENAM CIRI WANITA YANG TIDAK BOLEH DINIKAHI:

  1. Wanita yang suka mengeluh dan mengadu – Dia suka mengeluh kesah yg tidak berfiadaah. Keluhannya itu menyebabkan suami tertekan dan steree, sentiasa mengeluh akan bossnya ditempat kerja atau kawan2 sekerjanya setiap hari. Mengadu keburukan atas perangai mertua atau orang tua suaminya, sahabat2 suaminya, perkerjaan suaminya dan kekurangan suaminya kepada orang lain (ahli keluarga isterinya).

  2. Wanita yang suka mengungkit-ungkit jasanya dan kebaikkan yg dibuatnya. Ia bertujuan supaya suaminya menjadi lebih baik darinya atau lebih berwang dari apa yang ada. Mungkin dengan cara itu dia berfikir bahawa apa yg diperbuat itu baik, tetapi sebaliknya itu adalah perbuatan yang sangat besar dosanya kepada suaminya itu. Ia akan menghalangnya dari masuk syurga kerana semua pahala kebaikkan yg dia dapat telah ditukar menjadi dosa2 besar.

  3. Wanita yang suka memuji-muji dan membanga-bangakan kebaikkan, kekayaan, kesempurnaan Bapanya atau ahli keluarganya dihadapan suaminya. Tambahan jika yg dipuji itu adalah bekas boyfrend2 nya atau kenalannya atau orang2 lain. Ia akan membuat hati suaminya terguris dan hampa kerana membanding2kan itu dengan suaminya sendiri.

  4. Wanita yang suka bernafsu besar dalam berbelanja. Suka berlumba2 dgn kawan2nya atau jiran2nya dalam berbelanja, Bukan utk dirinya saja malahan untuk anak2nya, suaminya dan rumanya juga turut dihiasi dgn barang dan peralatan mahal bertujuan untuk menunjuk-nunjuk. Atau berbelanja kpd barang2 yg tidak berfeadah dan akan menjadi sampah yg dilonggok dirumah. Samaada dia meminta wang suami atau menggunakan wangnya sendiri, ia tetap menjadi amalan syaitan yg dibawa masuk kedalam rumah. Perbuatannya itu akan membawa kepada suaminya akan bertindak mengambil rasuah, berjudi dan makan riba untuk memuaskan isterinya.

  5. Wanita yang suka berhias diri sepanjang hari. Mengabiskan masa depan cermin utk berhias. Menghabiskan masa bershoping barang hiasan dirinya, Menghabiskan wangnya atau pemberian suaminya utk berhias, hingga keperingkat membuat pembedahan plastic untuk membetulkan rupa parasnya atau membuat rawatan2 mahal bagi tujuan kecantikan supaya ia dipuji2 disanjung2 oleh kawan2nya atau orang ramai. Ini adalah ahli neraka utama. Atau wanita yang menjadi murung dan mengurung diri dalam bilik atau rumah kerana tidak mahu bertemu dengan sesiapa.

  6. Wanita yang suka membebel dan banyak bercakap. Hampir semua pekara akan dibebelkannya terutama berkenaan suaminya dan anak2nya. Termasuklan kesalahan2 orang2 lain, kawan2 atau ahli keluarganya. Semuanya akan dikomen baik perangai yg baik atau yang buruk. Ia akan membuat semua orang menjadi bosan dgn nya dan akan lari darinya, maka rezeki juga akan lari dari masuk kerumahnya kerana Malaikat rahmat tidak akan memasuki rumahnya. Nasib baik Malaikat dia tak nampak, kalau tak Malaikat tu pun akan dibebelkannya sepanjang hari.
  Semoga Allah SWT menjauhkan kamu dari wanita-wanita seperti diatas itu. Malangnya semua perangai ini tidak dapat dilihat sewaktu kamu bercinta. Ia hanya akan terserlah apabila rumahtangga kamu menjangkau 3 tahun keatas… sampailah suami itu mati. Entah kenapa Allah jadikan wanita2 semua begini ??? Kepada sang suami, “sabo je la…dah nasib badan”.

  Waallahuaklam...

  Atok zamany.

  ReplyDelete
 12. Cucu Zulhelmy bertanya (dlm emailnya):

  Sy nk tye berkenaan dgn hizbut thahir ni atok..btol ke dma ni...ye jika btol adkah dia same..aliran seperti abjad nak menubuhkan keraajaan khalifah, maaf..jika saya salah..?

  Jawapan atok:

  Waalaikumsalam cu..

  Mana betulnya, itulah musang berbulu ayam namanya. Ia pati politik, bukan aliran tariqat. Mentang2 yg tubuh pesatuan tu seorang syeikh (Taqiyudin An-Nabhani 1953-1979) dah disamakan dgn ABJAD. abjad tak masuk pun bab politik tambah2 lagi nak cipta negara islam. Kamu ingat nak buat sebuah negara ni senang. Satu pesatuan pun tak terbuat, tak tahu nak bertahan, tak tahu nak cipta eknomi, tak tahu ektiviti dan macam2 lagi... ini kan lagi nak tubuh negara??? Cakap senanglah...

  Ini semua kerana terlampau terpengaruh dgn idea org Arab2. Org Melayu kalau dengar nama "Syeikh" saja... mula lah kalut. Kalau kamu nak tahu, org Arab nilah yg sangat teruk perangai depa. Suka berpuak-puak tak mahu bersatu. Tengok sajalah di Iran, Iraq, Syria, Jorden, Mesir, Yaman... apa jadi??? Hancur negara tu akibat berpuak2. Kemudian terlalu banyak pertubuhan baru naik. Semuanya mengaku sebagai pejuang islam, Tapi ketuanya pun separuh tiang juga. Itu sebab perjuangan mereka jadi kalut, jadi mengarut. Dah macam2 syarat baru, buat undang2 sendiri yg jauh terpesong dari Islam. Kamu cuba fikir betul ke kalau meletakkan piagam "Sesiapa yg tak ikut kami, sesiapa yg menentang perjuangan kami dan sesiapa yg tak mahu berbaiah dengan kami, darah mereka halal bagi kami"... ada tak dalam islam piagam begini ??? ada ???.

  Abjad berbeza, kami hanya sebuah pesatuan NGO yg bergerak atas nama agama islam saja. Kami tak mahu buat negara islam. Malaysia ni kan negara islam?? Itu dah cukup baik. Kalau pandang semua tak baik... itulah jadi kalut akhirnya. Pandang semua org tak betul... tak macam kita fikir...semua mesti ikut kita... nak ubah dunia.. nak ubah sistem politik... inilah punca jadi kalut. Manusia ni dainamik... ia boleh jadi apa saja... tambahan jika tak duduk dalam islam. Islam ajarkan bagaiman nak jadi manusia berguna pd Allah, pada Rasul, pada Agama, Negara, Bangsa dan kedua Ibubapa. Itu saja... tak payah nak fikir sampai nak ubah orang lain jadi macam kita ? Jadi macam apa yg kita fikir ? Tak semistinya apa yg kita fikir org lain boleh ikut, orang lain boleh terima.

  Jadi kita ni kena peka, kena luas fikiran, kena cekap, kena pantas bertindak. Jangan jadi lembab, cepat melatah, cepat terikut-ikut, pecaya membabi-buta. Nampak arab saja... dah percaya. Nampak guna islam saja dah melompat ??? Islam apa kamu ni ???. Guna akal fikiran kamu yg bijak tu untuk menilai dan mencari kebenaran. Sampai kamu letak diri kamu menjadi insan berguna, Insan KamilMukamil. "Kasihi diri kamu dulu baru kamu kasihi orang lain". Nampak macam selfish... tapi itulah nama perjuangan. Perjuangkan diri sendiri dulu baru kamu fikir untuk keluarga kamu. Kamu kena betul... baru kamu didik keluarga kamu..ok

  atok zaman

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jangan jadi Islam Baka atuk, huhuhu

   Delete
 13. salam tok.

  saya nak tanya pasal perang kat syria sekarang ni tok. mana satu pihak yang benar tok ? konpius saya.. saya tau atok pasti cakap toksah dok kalut pasai menda alah ni... tapi kalo atok tak keberatan.. boleh kan tok ?

  wassalam.

  ReplyDelete
 14. Walaikumsalam cu..

  Tak apa, atok cuba jawab utk hilangkan kekompiusan kamu tu....?????

  Memang banyak sangat cakap2 malahan risalah2 berita berkenaan Syria ini yang akan membuat kamu keliru berkenaan fakta sebenar berlaku disana. Dibawah ini atok tuliskan sedikit nukilan utk kamu semua supaya faham keadaan yg berlaku disana.

  Di Syria ni banyak sangat tangan yg masuk campur, Pertama digelar Rejim Asad, iaitu pemerintah Syria yg ada sekarang iaitu Basar al Asad anak kepada Hafiz al Asad. Apa yang membuat Rejim ini sukar dijatuhkan??? Kenapa pula rejim ini perlu dihancurkan terus dari muka bumi ini ??? Semuanya bermula dari pemerintahan kejam ayahnya dulu Hafiz al Asad seorang yang mengenut Mazhab Siyah Nusairiyah yang sangat kejam terutama terhadap ahli sunah wal jemaah atau Islam suni mejoriti rakyatnya. Merekalah yang melakukan kekejam pertama membunuh 46,000 pejuang Mujahidin suni Syria dan merobek semua ketahanan mental dan spiritual umat islam ASWJ disana. Ini bermula apabila rakyatnya memprotes cara dia memilih Presiden Negara itu bukan dengan cara demokrasi, sebaliknya melalui referendum.

  Tahu apa bezanya demokrasi dan referendum itu ???. Demokrasi sama macam diMalaysia tu la (walaupun tak seberseh mana) manakala Referendum pula adalah pemilihan suara rakyat cara mengundi juga, cuma bezanya orang yg diletak untuk diundi itu hanya dia seorang saja. Maka rakyat Syria memberontak untuk diubah pemilihan itu semula. Tapi nasi dah jadi bubur, apabila Hafiz dapat tahu kebanyakan rakyatnya tak suka, maka dia pun melancarkan perang kepada semua rakyatnya (puak suni) dengan apa cara sekali pun. Akibat kekalahan pejuang Mujahiddin suni maka dia menang dan memerintah Syria. Tapi apabila dia mati, maka kuncu2nya yg menjadi penyokong kuat nya yang tentunya dari ahli keluarganya sendiri yang telah dilantik memegang jawatan2 penting hingga jawatan didalam kebinet2 dan menteri2nya itu semuanya adalah keluarganya. Itu sebab mereka memanggil anaknya yang sedang belajar diEropah iaitu Basar (35 Tahun) utk pulang dan menggantikan ayahnya. Mereka terus saja mengangkat Basar menjadi President Syria dengan cara Referendum paksaan walaupun mejoriti rakyatnya tak mahu mengundi Basar. Atau yelah mengundinya dgn harapan Basar lebih baik drp ayahnya kerana telah belajar tinggi diluar Negara lagi. Harapan ini hancur apabila dia dihasut oleh ahli keluarganya itu untuk menjadi lebih kejam dari ayahnya.
  Referendum juga pernah dibuat di Malaysia dimana apabila Serawak dan Sabah dulu hendak masuk kedalam Malaysia sebagai Negara Merdeka maka pemilihan suara dibuat kepada semua penduduk untuk memilih samada bersetuju atau pun tidak. Setelah itu perjanjian Carbot telah dibuat untuk memetri keputusan itu. Maka sampai bila-bila Serawak dan Sabah akan duduk dalam Malaysia walau apa pun terjadi. Faham ???
  Bersambung..


  ReplyDelete
 15. Sambungan…

  Bila berlaku lagi kebangkitan rakyatnya dalam banyak siri demostrasi jalanan dan kemudian bertukar menjadi kebangkitan Mujahidin suni. Maka Basar mula bertukar wajah menjadi syaitan Syiah kejam dan mengarahkan semua kaum suni dibunuh saja. Mereka telah membunuh dengan kejam rakyatnya sendiri dengan berbagai penyeksaan, rogol, pembunuhan, menghancur dan membakar rumah2 mereka. Ini dilakukan oleh tentera Negara itu sendiri yg taat kepada Rejim Asad. Tetapi yang paling trajis dan kejam sekali apabila Anlipo menjadi kubur besar suni disana. Keberanian Basar ini sangat melampau kerana ia menyamakan dirinya dengan tuhan apabila menukar kalimah shadatai menjadi “LAILLAH HA BASAR” (Tiada Tuhan selain Basar) dan tiada kalimah keduanya kerana tidak mengiktiraf Muhammad sebagai Rasul Allah. Dia dan tenteranya memaksa semua rakyatnya menyebut kalimah ini terutama kaum suni. Sesiapa yg tidak mahu menyebutnya akan dikoyak mulut2 mereka dan mayat mereka akan dipotong2 dan dicampak dihalaman rumah mereka. Kamu bayangkanlah jika ia berlaku kepada anak2 atau ahli kuluarga kamu sendiri, bagaimana?? Ia berlaku di sana….

  Pekara yg sama telah dilakukan dahulu oleh ayahnya dimana boleh dikatakan diseluruh Pejabat Kerajaan, Sekolah2, Universiti2, terutama di Kem2 tentera dan polisnya dibuatkan satu bidang permaidani muka Hafiz dan memaksa sesiapa juga yg lalu dilobi itu untuk sujud dan mencium permaidani itu. Jadi sama tak tujuannya??? Walaupun tak nampak sangat pengakuan sebagai tuhan atau Firaun Syria. Tidak seperti anaknya ini yang terang2 telah menjadi Firaun zaman moden. Itulah sebab utama kenapa umat islam semua kena bangkit menentang “tuhan Syria” ini. Bukan saja rakyatnya yg seharusnya marah, malahan seluruh umat islam menjadi marah apabila tahu akan pekara sebenar ini. Maka dia telah meminta sokongan Iran dan Hasbullah yg tentunya berfahaman yg sama dengan mereka. Kemudian memanggil Russia dan China menyokongnya, malahan telah membekalkan senjata dan kekuatan ketenteraan kepada Basar. Majlis Keselamatan PBB waktu cuba membuat tuduhan kepada Syria kerana membunuh rakyatnya telah di VITO oleh Russia dan China. Manakala USA dan Eropha tidak mampu berbuat apa2 atas desakan itu.

  Bersambung..

  ReplyDelete
 16. Sambungan…

  US dan Eropha yang dilihat menyokong Mujahidin Suni sebenarnya juga talam dua muka. Tujuannya hanya untuk menyalamatkan Negara Yahudi Israel yg menjadi jiran Syria. Kemudian masuk pula ISIS atau al Keadah atau Desis yg juga menyokong Mujahidin Suni. Ini menambah kekecohan kerana US dan Eropha tak suka Desis. Itu sebab kurang tentangan dibuat sekitika tetapi pihak rejim asad dan Russia yang telah diberi sebuah lapangan terbang oleh Basar untuk melancar serangan mengebom bandar2 kaum suni. Tetapi apabila Basar dan Russia dah mula main senjata kimia, US pula “terpaksa” tunjuk keperhatinan melawan dan mengebom lapangan terbang itu pula secara sendiri tampa sokongan Eropha. Inilah yang sebenarnya terjadi di Syria. Iaitu perang antara Syiah dan Suni. Bukan orang lain2 itu. Jadi siapa yg mesti disokong ???

  Adakah pihak Mujahidin suni itu ??? Jawapannya TIDAK JUGA. Kenapa ??? sebab mereka dah jadi Daesis Syria. Kumpulan Daesis ini mesti juga dikeji dan dikeluarkan dari Islam (sesat) kerana mereka membuat fatwa dan doktrin sendiri dalam beragama yang menyempang jauh dari Syariat Islam sebenar. Perjuangan mereka menjadi “HARAM” apabila menghalalkan darah umat islam yg lain (yg tidak mahu berbaiah dengan mereka) sebagai musuhnya. Itu sebab umat islam seluruh dunia mesti menjauhi mereka dan melaknat perjuangan mereka. Bukan saja Basar al Asad yg mesti kamu benci malah boleh dikatakan semua yg berjuang disana itu sudah jauh dari sesat lagi menyesatkan.

  Bagaimana ??? Nah terserah kamu sekarang ??? Cuma atok nak ingatkan kamu semua, kalau berdoa untuk Syria maka berdoalah untuk kaum islam suni yg masih saja berpegang dengan akidah islam sebenar dan menjadikan Rasulullah sebagai pesuruh Allah. Atau dengan katalain iaitu kaum ASWJ yang memegang Dua Kalimah Shadatai asal. Itu saja yg mampu kita buat…waallahua’lam

  Atok zamany

  ReplyDelete
 17. PERSOALANNYA SEKARANG ???

  Bagaimana pula pasokan NGO Malaysia yg dok sebok nak tolong rakyat Syria tu ??? Siapa yg mereka jumpa ??? Kepada siapa yg mereka bantu sebenarnya ??? Ini mesti di “buka” kepada rakyat Malaysia. Jgn buat bodo je… seolah-olah tak tahu..???
  Jangan suka2 sokong TAK TENTU ARAH, silap2 akidah kamu dah menjadi sesat sebab dua kalimah shadat kamu dah tercabut tampa kamu sedar ??? Ini bukan pekara main2…

  Kalau nak baik hati pun biarlah bertempat, jangan semborono je (kalau orang jawa cakap ‘Ojo somborono Wayeh’). Kelak memakan diri kamu sendiri.

  Macam atok cakap la “Orang Melayu kalau dengar Arab” saja, mulalah nak melompat. Nak tolonglah… nak berjuang bersama la… nak bagi ubat dan makanan la… Padahal yg dia tolong tu adalah Syaitan bin Iblis. Esok mati barulah kamu tahu ??? sekarang memang tak nampak azab Allah tu… kejap nanti bila kamu mati… bila dah tak ada sesiapa tolong kamu… Allah buka rahsia apa yg kamu buat ??? Baru padan dgn muka kamu.

  Sama juga dengan mereka2 yg pergi berjuang bersama Daesai tu. Dua kali lima juga bodonya. Kan atok cakap “Tolong diri kamu dulu, kemudian tolong ahli keluarga kamu” jika semua tu dah duduk dgn betul.. baru kamu fikir orang lain. Kuman sebarang laut kamu Nampak, gajah dah nazak depan mata kamu… kamu tak Nampak ???? ini lah masaalahnya dgn org kita.

  Atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. dahsyatnya tok ... betul cakap atok. kita mesti kuat kan jiwa dan akidah sendiri dulu. terima kasih tok.

   Delete
 18. Manakah yang lebih baik?
  a) Orang yang mampu menjatuhkan sesebuah kerajaan.
  b) Orang yang mampu buat tetapi dia tidak melakukan.
  c) Orang yang menghalang orang lain daripada melakukan demikian.

  ReplyDelete
 19. Walaikumsalam cucu saad...

  Mana yg lebih baik ???

  Ketiga2nya tak baik, sebab tak ikut perintah Allah.

  Yang terbaik ialah seseorang yg mengikut perintah Allah dengan kebijaksanaan dia mengimbangkan dirinya dalam semua setuasi baik didunia dan akhirat. Sebab Allah tidak mencipta manusia untuk menjatuhkan kerajaan. Apa yg Allah perintah pada Manusia ??? Allah perintah sujud dan beribadah kepada Nya. Allah perintah buat amal makruf dan jangan buat kemungkaran diatas dunia. Allah perintah jangan menduakanNya dengan sesuatu yg lain. Allah perintah Taat kepada Rasul dan pemerintah (yg adil dan menurut perintah Allah) atau ketua dikalangan kamu. Allah printah berjihat kejalan Nya dan jangan lari dari perang. Betul kan ??? semua ini ada dlm Quran. Tapi ada tak firman Allah yg suruh kita umat islam jatuhkan pemerintah kejam ??? cuba cari dalam Quran ??? Kalau ada pun, Allah perintah Nabi atau Rasul buat kerja tu… bukan kamu ???

  Kalau pemimpin itu kejam ke.. atau pemimpin tu dah jadi Firaun ke.. atau pemimpin tu dah jadi kafir ke... Apa yg kamu kena buat ??? Kamu kena berjihat menentangnya... tapi bagaimana cara nya ??? Sedangkan tangan kamu tak sampai kebelakang kamu kalau kamu sakit urat belikat pun? ini kan pula kamu nak menentang kezaliman, kekufuran manusia lain ??? Jadi bagaimana ???

  Jangan tergopoh gapah dan kelang kabut. Cuba perhati sejak dahulu zaman Hang Tuah sampailah zaman Panglima Saleh, apa sebab Melayu kalah ??? Kamu jangan ingat Melayu "menang" kalau kampungnya tergadai ??? Selagi kampung Melayu ini tergadai baik ke tangan siapa pun bererti Melayu dah kalah ??? Kenapa sampai sekarang tak boleh bangkit ??? Kenapa... sebab sejak dulu lagi melayu mudah melatah dan menjadi kelang kabut, lintang pukang tak tentu arah bila terjadi satu pekara. Masa arwah Panglima Saleh masih hidup juga tak mampu kawal org melayu yg dah jadi "gila darah" atau "Mabuk Darah" ni. Kenapa melayu jadi macam ni ??? Sebab mereka menduakan Allah tampa mereka sedari. Mereka meletakkan sandaran dan harapan kepada "benda", bukan kepada Allah. Mereka menuntut ilmu jin dan syaitan utk berperang. Mengambil "barang" tangkal azimat, selepang merah, pedang bentara sakti untuk berjuang. Ini kah yg kita panggil pahlawan Fisabilillah ??? Jawab... jadi jangan cakap pasal perang kalau kamu tak tahu hujung pangkal ??? Bukan hanya keberanian yg diperlukan dlm sesebuah peperangan, tetapi yg paling penting dlm perjuangan ialah untuk mendapat “Shayid Fisabilillah”. Bagaimana nak mendapatkannya ??? ini persoalannya.. jangan mati katak, mati sesat…faham ???

  Bersambung…

  ReplyDelete
 20. Sambungan…

  Sama jugalah keadaannya dgn apa yg berlaku di luar sekarang. Cuma keadahnya berbeza. Jika kamu hendak turut serta sesuatu kumpulan.. pekara yg wajib dibuat ialah kamu diminta "berbaiah" terlebih dahulu kepada pemimpin mereka. Siapa mereka ni ?? Adakah mereka layak menerima baiah spt yg Rasulullah buat waktu perang Badar dulu ?? Satu pun diantara pemimpin2 perang itu tidak memiliki hak untuk membaiah manusia lain… sedangkan baiah dirinya sendiri tak tentu puncanya ?. Jadi layak ke dia ? Jadi bagaimana keadaan mereka yg berbaiah kpd pemimpin ini sedangkan dia tidak layak membaiah?? Dia buka badal Rasulullah atau badal kepada Syeikh Mughyideen untuk membaiah manusia. Jadi sesiapa yg mengambil baiah kepada orang ini dengan sendirinya dia menjadi “sesat” dengan tak disedarinya. Jadi jika ia mati dlm keadaan ini… bagaimana, adakah dia Syahid Fisabilillah?? Sudah tentu TIDAK ! Sia-sia saja dia mengorbankan jiwa dan raganya utk perjuangan itu. Jadi apa yg perlu umat islam buat, kalau dia bukan org yg layak ?? Jawabnya… Semua Umat Islam kena tunggu “PEMIMPIN YG ALLAH HANTAR KEPADA KAMU” siapa… AL MAHDI.

  Dengan al Mahdi kamu ‘wajib’ baiah sebab Rasulullah sebut begitu dalam hadis2nya. Dengannya kamu tak perlu ilmu kebal ke, selipang merah ke, pedang bentara sakti ke, besi kuning ke, atau apa2 juga barang kerana hanya perlu tawasulkan dirinya saja, terus kepada Allah. Kalau mati… mati lah.. selagi hidup terus berjuang.. yang lurus datang diredah, yang melintang datang disangah. Jika mati Alhamdulillah… Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar !!! Barulah benar duduk pekara…faham ???

  Jadi kenalah ukur baju dibadan sendiri. Jangan membabi buta, tampa usul pereksa. Orang suruh terjun lombong, kamu terus terjun sedangkan kamu tak pandai berenang pun. Akhirnya kamu mati “katak”, macam sampah je. Niat utk menegakkan siar islam itu baik dan suci. Tetapi perlaksanaannya yg membuat lamu tidak kesampaian. Niat utk mati syahid juga baik, tetapi bukan senang utk mendapatkannya sebab yg paling utama dari itu semua adalah dua kalimah shadatai. Ini yg dihalusi dahulu. Bukan ikut suka-suka kamu je… menyesal kemudian tidak berguna. Waallaua’lam

  Atok zamany.

  ReplyDelete
 21. Jadi kalau atok berada pada zaman konflik adakah atok hendak mengikut Muawiyah, Saiyyidina Ali ataupun atok nak berkecuali?

  ReplyDelete
 22. Salam cu...

  Atok pilih Saidina Ali, sebab Rasulullah suruh macam tu. Jangan ikut apa yg dilarang oleh Allah dan Rasul Nya. Siapa Muawiyah jika nak dibandingkan dgn Saidina Ali? Tak ada satu hadis pun merujuk kepada dia. Jauh.. macam langit dgn bumi. Samalah dgn apa yg berlaku di Syria skg. Tetapi malangnya semua yg terlibat dlm perang itu jauh dari pegangan agama. Sesetengahnya bersengkongkol dgn kafirun, bunuh islam sunni. Islam bukan macam yg mereka percaya tu. Malah mereka dah jauh terpisong dan sesat. Jadi nak buat apa nak ikut juga org2 sesat akidah. Kalau ikut juga kemudian mati dlm keadaan itu...apa jadi ??? Mati katak... mati sesat. Jauh sekali nak masuk dlm kalangan Syuhada. Kalau dah mati bukan boleh patah balek semula. Teruslah begitu sampai bila2. Sebaleknya sunni yang mati itu jauh lebih baik dari mereka yg berjuang, tapi sesat. Lihatlah gambar2 kaum sunni dan anak2 mereka yg mati itu. Mereka senyum tampa ada rasa bimbang pun.

  Jadi... kita kena sabar?? tunggu dan lihat baik2 dulu. Jgn cepat melatah dan tergopoh gapah. Melayu kalah dlm banyak peperangan dahulu sebab sesetengah angkatan perangnya yg tidak sabar dan tergopoh gapah serta melanggar arahan ketua. Tolong belajar dari kesilapan tok nenek kita dulu, supaya kita menang didunia dan menang diakhirat. Jangan mati sia-sia dan tak tentu jalan kembali. Pastikan langkah kamu, langkah yg tepat sesuai dgn firman2 Allah dan hadis2 Rasulullah. Yakinlah bahawa firman2 dan hadis2 itu sesuai untuk seluruh zaman hingga hari kiamat. Bukannya untuk zaman dulu
  saja.

  Telah termaktub bahawa hujung kepada peperangnag didunia ini adalah dibawah kepimpinan Mahdi. Kita TUNGGU... Kalau tak sampai nyawa kita tak mengapa. Kita Redha sebab mungkin bukan bahagian kita. Tapi yg penting... kita tunggu. Dapat tak dapat, belakang kira. Mudah2an kita terpilih juga untuk bersama. Kita bersangka baik dgn Allah. Insya Allah.. Dia Maha Mengatahui segala sesuatu.

  atok zamany

  ReplyDelete
 23. Assalamualaikum Atok,
  Mohon Atok cerita sedikit berkenaan Pemuda Bani Tamim? kaitan dengan Syuaib Bin Soleh?
  Barangkali ada asteroid sebesar 5 kilometer akan lintasi hampiri bumi 19 April ni.
  Kemudian YDP Agong baru akan ditabal pada 24 April ni, ada kaitan ke dengan kebangkitan Bani Tamim? Masa makin dekat ya Tok?
  Terima kasih.

  ReplyDelete
 24. Waalaikumsalam cu

  Terima kasih kerana bertanya masaalah yang amat mengelirukan umat islam akhir zaman ini diblog atok ini. Insyaallah atok cuba jawab ok...

  Dari Pemuda Bani Tamim (PBT) inilah yg disebut-sebut akan memulakan kebangkitan Islam dari sebelah Timur dan dialah yang akan membawa panji-panji perang umat Islam berfahaman ASWJ bersama-sama Imam Mahadi kelak. PBT ini jugalah yang akan berperang terlebih dahulu sebelum Imam Mahadi ditabal atau dibaiah di Baitullah al Haram kelak. Bahkan PBT inilah juga yang mendesak supaya ditabalkan Muhammad bin Abdullah sebagai Imam Mahadi. Kemudian disebalik nama Syuaib bin Soleh pula adalah sebagai “Kod Name” sahaja supaya manusia tercari-cari siapakah manusia bernama Syuaib bin Soleh itu. Banyak ulama berpandapat yg sama berkenaan nama itu dan ianya juga bertujuan mengelirukan pihak kafirun yg hendak menghapuskanya terutama dikalangan umat Yahudi dan Kristian. Atok sertakan beberapa maklumat penting berkenaan PBT dan berkenaan disebalik nama Syuaib bin Soleh seperti dibawah ini:

  > Pemuda Bani Tamim adalah seorang yang saleh. Saleh di sini ialah baik dan banyak amalan agamanya. Amalan agama itu sudah melekat dengan dirinya sejak dari kecil.

  > Baik pemikirannya yaitu seorang yang mempunyai ide yang baik untuk mengubah masyarakatnya untuk menghayati ajaran Islam sejati ketika mereka sedang hanyut bergelumang dengan arus jahiliyah.

  > Baik akhlaknya. Sebab inilah kenapa beliau disebut Syuaib bin Saleh dan tidak disebutkan nama sebenarnya. Dan Untuk mengelirukan musuh-musuh Islam. Dengan ini, beliau selamat dari diburu, dibunuh, dihalangi oleh musuh-musuh Islam yang memang mencoba menghalangi kebangkitan Islam kedua ini dengan segala daya upaya mereka.

  > Dari segi bahasa Arab, kalimah Syu'bun berarti Bani bangsa atau kelompok dari suatu bangsa. Sedangkan kalimah Syu'aibun berarti suatu Bani kecil dari sebuah kabilah.Dan perlu diketahui bhw Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam tidak pernah menyatakan bahwa Putra Bani Tamim itu benar-benar bernama Syuaib bin Saleh.

  > Kalimah Bin berasal dari Ibnun, artinya anak lelaki. Atau lebih tepat lagi, seorang lelaki. Maknanya pribadi Syuaib itu adalah:

  • seorang lelaki (benar-benar seorang lelaki, bukan perempuan).

  • Yang memiliki sifat-sifat seorang lelaki arab (berjanggut, berjambang dan berserban).

  • Seorang yang berwatak lelaki (berani, gigih, sabar, pejuang, berpikiran luas,
  senantiasa berhubungan dengan masyarakat dan jauh langkahnya).

  • Merupakan lelaki Wali Allah (Rijalullah) iakni beliau ulama sejati, ulama mujahid
  dan mujtahid. Sedangkan Kalimat Saleh pula bermaksud orang yang baik. Baik di sini
  bermaksud Baik namanya, iaitu bukan nama yang bercampur-campur dengan istilah dari
  segi bahasa
  Sanskrit, nama setempat atau dari bangsa yang bukan Islam.

  • Baik kepribadiannya iaitu dikenal sebagai seorang yang tetap teguh dengan
  pendiriannya.

  • Baik akidahnya iaitu seorang yang benar-benar mengikuti akidah Islam yang sejati.

  • Baik keturunannya iaitu keturunannya diketahui dari yang baik-baik, tidak tercemar
  dengan akhlak-akhlak yang rendah.

  • Baik agamanya, iaitu beliau dan keturunan sebelah atasnya adalah dari kalangan
  ahli-ahli agama atau orang yang cinta agama.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 25. Sambungan….

  Sabda Rasulullah saw tentang Bani Tamim:

  Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya Bani Tamim itu mempunyai kekuatan jiwa yang hebat, tetap pendirian dalam mempertahankan prinsip. Mereka juga adalah pembela kebenaran diakhir zaman"

  Sabda Nabi saw " Bani Tamim merupakan golongan dari umatku yang amat memusuhi Dajjal" HR Muslim.

  Imam Al-Qurthubi ketika menghuraikan hadith di atas mengatakan bahawa;

  " Berdasarkan hadith tersebut dapatlah diyakini bahawa Bani Tamim tidak akan terputus keturunan mereka sehinggalah kehari kiamat, bahkan Bani Tamim di akhir zaman nanti merupakan kelompok yang amat kuat berpegang dengan kebenaran serta memperjuangkannya".
  Nabi saw juga bersabda: "Bani Tamim merupakan suku bangsa arab yang paling fasih berbahasa arab berbanding suku arab yang lain ".

  lmam lbnu Hajar pula menjelaskan tentang ciri utama bagi Bani Tamim yaitu: "Adalah dimaklumi sejak dari zaman jahiliah hingga zaman Islam sentiasa berlaku penguasaan kelompok Bani Tamim dalam pemerintahan disamping mereka juga merupakan golongan atas dalam masyarakat dimana mereka dihormati dan dimuliakan"

  Rasulullah saw ketika menggambarkan tentang Bani Tamim berpesan: "Janganlah kamu mengatakan sesuatu (yg buruk) terhadap Bani Tamim melainkan sesuatu yang baik-baik saja".

  Sabda Nabi saw " Mereka itu (Bani Tamim) adalah dari kaum kami"

  lmam At-Tabrani menyatakan: "Bani Tamim terkenal tetap pendirian, berjiwa besar, jelas cita-cita, amat memusuhi Dajal di akhir zaman, cukup tahan menghadapi apa saja halangan. Bani Tamim tidak akan tergugat dengan sebarang halangan, ancaman dan penentangan dari mana-mana pihak yang mau memudharatkan perjuangan mereka".

  "Bani Tamim adalah dari pada keturunan Nabi Ismail dan Nabi lbrahim Alaihi salam"

  Hadith Rasulullah saw: "Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan langit lalu dipilihNya untuk diletakkan di bahagian yang tinggi. Di situlah Allah memilih pula sebahagian makhlukNya sebagai penghuni, Kemudian Allah menjadikan makhluk-makhluk (di atas muka bumi) lalu dipilihnya Bani Adam (manusia-sebagai khalifah), kemudian Allah memilih daripada Bangsa Arab itu Bani Mudhor sehingga akhirnya daripada Mudhor itulah Allah memilih suku Quraisy ".

  Asal mereka dari pada anak cucu Mudhor; Imam Bukhari ketika memperkatakan Nasab keturunan Rasulullah menyatakan: Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hasyim ibni Abdu Manaf ibni Qusoai ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'aie ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhir ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhor ibni Nizar ibnl Ma'add ibni Adnan.

  Suku Quraisy: Dari pada Bani Fihr ibni Malik ibni Nadhir ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhor.

  Suku Tamim: Dari pada Tamim ibni Mur ibni Udd ibni Thobikhah (Amru) ibni llyas ibni Mudhor.

  Berdasarkan hadith-hadith Nabi saw dan pandangan ulama-ulama Tabi’in berkaitan dengan keistimewaan Bani Tamim, bolehlah kita membuat kesimpulan seperti bahawa ini:

  Bersambung…

  ReplyDelete
 26. Sambungan…

  1. Rasullah amat memuliakan Bani Tamim
  2. Rasullah mengagumi Bani Tamim semasa hayat Baginda
  3. Rasullah melarang kita memburuk-burukan Bani Tamim
  4. Rasullah menyuruh mencintai Bani Tamim dan menunggu kemunculannya.
  5. Abu Hurairah tidak pernah sekali pun memarahi Bani Tamim
  6. Kelompok inilah yang paling ramai dimasukkan ke syurga melalui syafaat Nabi dan
  Syahid
  7. Bila dikatakan mereka adalah antara umat Rasulullah yang paling ramai memasuki
  syurga melalui jalan syafaat; bermakna kelompok Bani Tamim ini amat bersandar
  dengan Sunnah Rasulullah saw.
  8. Berjiwa besar sebagai pemimpin yang tegas dan berdidikasi.
  9. Boleh mentafsir mimpi dan mempunyai pengalaman rohaniah yang tinggi
  10. Tetap pendirian dan taat
  11. Keyakinan mereka tetap tidak mudah digoyang atau diganggu gugat
  12. Suku arab yang paling banyak percampurannya dengan bangsa yang lain dari bangsa
  arab (ajam).
  13. Paling fasih berbahasa Arab di kalangan bangsa arab.
  14. Qabilah yang nasabnya tidak lagi dapat dikenal pasti secara keseluruhan
  berbanding Ahli Bait Rasulullah.
  15. Jaminan nasab keturunan Bani Tamim tidak akan terputus hingga akhir zaman
  (berdasarkan hadith mereka amat memusuhi Dajjal).
  16. Suku bangsa arab yang disimpan untuk berperanan diakhir zaman seiring dengan suku
  Quraisy.
  17. Ketegasan dalam menentang Dajjal menunjukkan pemimpin akhir zaman akan muncul
  dari Bani Tamim.
  18. Tebaran ahli keluarga Bani Tamim telah merata ke seluruh dunia termasuklah di
  Nusantara ini.
  19. Pilihan Allah bagi suku ini yang akan memerangi Dajjal menandakan Bani Tamim akan
  berperanan penting di akhir zaman sebelum dan selepas kedatangan Imam Mahdi
  20. Munculnya Fata At-Tamimi dari kelompok mereka yang akan menjadi orang kanan Imam
  Mahdi.
  21. Bani Tamim yang dipilih Allah.
  22. Hadith-hadith yang diriwayatkan tentang Bani Tamim tidak dapat dipertikaikan lagi
  baik hadist shahih atau hasan.
  23. Bani Tamim merupakan kelompok yang mempunyai kecerdikan memimpin dan berkeupayaan
  mengatur strategi perperangan. Para ahli ilmu mengakui kecerdikan anak-anak dari
  keturunan Bani Tami mini.
  24. Pembela kebenaran diakhir zaman
  25. Jelas cita-cita.
  26. Mempunyal matlamat perjuangan yang jelas dan mampu mencapainya
  27. Qabilah yang menjadi tunggak bangsa arab
  28. Qabilah yang paling ramai dan tersohor.
  29. Terkenal sebagal kelompok yang menguasai pemerintahan negara di mana saja mereka
  berada.
  30. Mereka menjadi golongan atasan dan bangsawan di dalam masyarakat
  32. Mereka dihormati dan dimuliakan
  33. Amat gigih dalam perjuangan di medan jihad dan dilapangan dakwah
  34. Terkenal gagah berani di medan perang.

  Bersambung…

  ReplyDelete
 27. Sambungan…

  35. Banyak terlibat dalam peperangan dan penerokaan wilayah Islam. Panglima Islam yang membunuh Panglima Rustum (Parsi) dalam perang Al-Qadisiyah ialah Panglima Zuhrah lbni Hawiyyah As-Sa'adiey dari Bani Tamim
  36. Bani Tamim boleh dikenali diakhir zaman melalui penglibatan mereka dalam perjuangan kebenaran .
  37. Kelompok yang suka mengembara
  38. Kelompok yang banyak bergelanggang dl medan dakwah ke seluruh pelusuk dunia
  39. Kelompok yang paling menonjol berpegang dengan perjuangan kebenaran diakhir zaman
  40. Kelompok yang menguasai bidang ilmu dunia dan akhirat sepanjang zaman.

  Terdapat bukti di sepanjang sejarah, ramainya ulama besar dari Bani Tamim Kelompok Bani Tamim lebih ramai berpegang kepada fahaman Ahli Sunnah Waljamaah atau dipanggil kaum Sunni.

  Pemuda Bani Tamim adalah Perintis Jalan kepada pertabalan Imam Mahdi dari persembunyaiannya (tutupan) kerana pemuda2 itulah yang mendesak Imam Mahadi ditabalkan ketika dihadapan Baitullah sewaktu umat islam telah dikepong sewaktu mengerjakan haji.

  Kemimpinan Imam Mahdi dan ianya akan bermula dari Timur sebagaimana yang disebutkan dalam Rasulullah saw bersabda: "Dan telah diriwayatkan oleh Ibni Abi Syaibah dan Nu'aim bin Hammad dalam Al Fitan dan Ibnu Majah dan Abu Nu'aim dari Ibnu Mas'ud, ia katanya : “Ketika kami berada di sisi Rasulullah , tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Apabila terlihat akan mereka, maka kedua mata Rasulullah berlinang air mata dan wajah beliau berubah. Akupun bertanya : “Mengapakah kami melihat pada wajahmu, sesuatu yang kami tidak sukai?”. Beliau menjawab : “Kami Ahlul bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia, kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak, sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan , tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetapi mereka tidak menerimanya hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa diantara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka walaupun merangkak di atas salju. Sesungguhnya dialah Al Mahdi.”

  Perjuangan mereka tidak dapat dimudaratkan atau dihancurkan oleh musuh-musuh Islam sekalipun musuh-musuh itu sangat berusaha menghancurkannya. Rasulullah bersabda: “Senantiasa ada suatu thoifah (jamaah) yang sanggup menzahirkan kebenaran dan tidak akan dapat memudaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka hinggalah datang perintah Allah nanti (hari kiamat).”

  Apabila ia zahir di sebelah Timur, wajib setiap mukmin di seluruh dunia menerimanya sebagai pemimpin mereka dengan cara:-

  a. Membaiatnya ketika mengetahui bahwa beliau telah benar-benar akan muncul di Timur untuk memimpin umat Islam.

  b.Wajib pula membantunya menegakkan hukum Islam dengan cara mentaati segala suruhannya, meninggalkan segala larangannya, mentaati kepemimpinannya secara lahir dan batin, dan juga menolongnya mengalahkan musuh-musuh yang lahir dan yang batin.

  Bersambung….

  ReplyDelete
 28. Sambungan….

  c. Mendoakan kemenangannya dalam setiap urusan di dunia ini juga berdoa agar kamu terpilih bersama-samanya menegakkan kebenaran.

  d. Jika ada individu manapun yang dikatakan menepati ciri-ciri sebagai Pemuda Bani Tamim, orang itu akan dianggap musuh nombor satu dan sangat perlu dihapuskan. Sepatutnya kita meluangkan sedikit masa untuk mengkaji kebenaran 'hadis yang dikatakan dhaif' ttg pemuda bani tamim Jika ternyata benar maka sepatutnya mendukungnya dan bukan memusuhinya. Akhirnya, keadaan sudah jadi terbalik. Ketika umat Islam di seluruh dunia sudah tidak percaya lagi kepada hadis-hadis dan keterangan Para Tabiin mengenai diri Pemuda Bani Tamim, para alim ulama dan pendeta Yahudi dan Nasrani malah sebaliknya. Mereka sangat percaya setiap hadis yang berkaitan, walaupun taraf hadis itu sangat lemah.

  e. Mereka tidak habis-habis mengkaji dan meneliti kebenaran setiap hadis yang berhubungan, malah sanggup mengeluarkan belanja yang besar, semata-mata untuk memastikan isi hadis itu apakah sudah terjadi atau belum. Bagi pendeta Yahudi ini, tidak ada 'hadis dhaif' mengenai Putra Bani Tamim karena mereka sangat alim mengenai kepribadian kedua tokoh utama umat Islam akhir zaman.Bukan sekedar sangat alim, malah mereka juga sangat mempercayai semua keterangannya, melebihi keyakinan umat Islam terhadap kesahihan hadis-hadis tersebut.

  CIRI-CIRI KHUSUS:

  > Dia digelar al-Mansur, karena senantiasa dibantu oleh Allah dengan bantuan-Nya, yang juga merupakan karamah beliau.

  > Gelar al-Mansur itu bukan suatu yang lazim bagi semua umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Oleh karena itu, hanya beliau saja yang mendapat gelar yang sangat tinggi itu. Gelar ini akan diperolehnya ketika beliau membawa angkatan tentaranya menuju ke Khurasan, katika beliau menemui al-Haris Harras di negeri Ma Wara an-Nahar (hari ini disebut wilayah Khurasan). Ketika itulah beliau akan memakai gelar ini.

  > Gelar al-Mansur adalah gelar yang diberikan oleh Nabi melalui beberapa buah hadisnya ketika menceritakan mengenai Putra Bani Tamim ini dan juga kemunculan Imam Mahdi. Karena gelar ini sangat mulia, Nabi seterusnya menyebutkan ketika itu wajib bagi setiap umat Islam (yang masih belum berkesempatan membaiatnya sebagai khalifah mereka) untuk membaiatnya walaupun terpaksa merangkak di atas salju untuk mendatanginya (maksudnya terpaksa melalui/menempuh berbagai kesukaran untuk menjumpainya).

  > Dia dan anggota toifahnya sangat rajin bekerja, berjihad dan beribadah. Mereka berjihad dan bekerja pada waktu siang sedangkan pada waktu malamnya, mereka beribadah seperti seorang rahib. Keterangan ini adalah uraian dari kitab al-Jami'us Soghir oleh Imam as-Sayuti. Ketika menguraikan keterangan ini, beliau tidak menjelaskan lebih lanjut mengenainya. Dipercayai bahwa kata-kata ini diambil dan dipetik dari kata-kata ulama dahulu. Di samping itu, mereka ini memang bersifat sebagai seorang pejuang. Seorang pejuang Islam sejati mestilah bersikap seperti itu. Mereka keluar berjihad sepenuh tenaga pada waktu siang dan pada malamnya pula, mereka beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah. Karena sifat mereka yang demikian hebat itu, maka layaklah mereka ini digelar sebagai singa dan rahib sekaligus.

  > Dia dan toifahnya adalah seperti kepingan-kepingan besi waja yang tidak boleh ditembusi apa-apa senjata sekalipun. Iaitu sangat berani, sabar, tahan uji, kuat dan pemikiran mereka seperti diikat menjadi satu. Segala kepahaman mereka mengenai Islam adalah sama dan cara beramal mereka juga sama, tidak berbeda. Kepingan besi yang telah dipanaskan akan sama saja bentuknya, walau dilihat dari sudut manapun..

  Bersambung…

  ReplyDelete
 29. Sambungan…

  > Berhasil menegakkan negara Islam, sebelum negara Islam sebenarnya dapat ditegakkan. Maksudnya ialah berhasil menegakkan Daulah Islamiah di dalam negara besar. Dalam Daulah itu dapat dilihat dengan jelas secara praktek bentuk sebenarnya sebuah negara Islam nantinya. Setiap usaha mereka dalam segala aspek kehidupan senantiasa dibantu oleh Allah sehingga bentuk usaha mereka tidak mampu ditiru oleh toifah atau jemaah lain.

  > Kemampuan dan kejayaan mereka menegakkan Islam di dalam diri, masyarakat dan keseluruhan sistem hidup sangat mengagumkan setiap orang, baik kawan ataupun lawan. Karena itu tidak heran jika mereka akan didengki, dihasad dan dicoba dijatuhkan karena setiap usaha mereka dianggap mampu merobohkan pengaruh yang telah ada di kalangan orang-orang yang mau mencari pengaruh.

  > Kaum wanitanya memakai jubah tebal berwarna gelap atau hampir gelap. Warna hitam atau hampir gelap (kelabu, kehitam-hitaman, coklat, biru tua dsb.) adalah hampir sinonim dengan pakaian wanita Islam sejak zaman Nabi saw hingga berakhirnya sistem Khalifah di Turki pada tahun 1924 dahulu.

  > Beliau gigih menggalakkan anggota-anggota toifahnya untuk mengikuti sunnah Nabi saw yang telah ditinggalkan sejak hampir seratus tahun dahulu. Mereka gigih memperjuangkannya dan sanggup menentang arus jahiliyah yang sedang hebat melanda umat.

  > Dia dan toifahnya diterima juga di bumi Khurasan.Iaitu menjadikan beliau sebagai pemimpin mereka, dalam satu jemaah/toifah. Ini sangat pelik, karena orang-orang di Khurasan sejak zaman purba tidak pernah mau mengakui siapapun orang luar sebagai pemimpin mereka. Mereka cuma akan tunduk kepada suatu kaum yang menundukkan mereka secara paksa iaitu melalui ketentaraan. Ini sangat berbeza dengan Putra Bani Tamim yang datang secara aman tetapi langsung diterima oleh penduduk Khurasan sebagai ketua dan pemimpin mereka. Penduduk Khurasan itu menjadi anggota-anggota toifahnya yang juga terdapat dan berpusat di Timur.

  Mereka menerimanya secara aman, tanpa paksaan dan gigih pula memperjuangkan kepemimpinan beliau terhadap mereka. Ini sebenarnya merupakan suatu khawariqul adah yang cukup besar yang berlaku di Khurasan ketika itu. Hanya umat Islam yang prihatin dan telah menerima hidayah saja yang akan tahu dan mengakui hal ini.

  > Dia senantiasa bersemangat juang walaupun ujian yang diterimanya terlampau berat. Dan mereka benar-benar berjuang pada jalan Allah.. Terdapat juga latihan berbentuk lahir tetapi mereka akan senantiasa menganggapnya sebagai hal yang remeh dan ringan saja, berbanding latihan batin yang sedang mereka hadapi. Mereka akan dididik menjadi sangat tabah, sabar, istiqamah dan ikhlas. Mereka juga sangat kuat beribadah dan sangat menjaga syariat lahir dan batin.

  > Dia merupakan peletak dasar pertama pengembalian kekuasaan kepada Islam dan system khalifah. Sistem khalifah sudah tiada lagi di dunia Islam ketika itu. Maka beliau adalah orang yang akan mengembalikan sistem khalifah itu kepada umat Islam sehingga semua orang Islam di dunia akan tunduk di bawah sistem khalifah itu. Beliau akan memulai kembali sistem khalifah di Timur, yaitu di negara tempat beliau mula-mula dizahirkan. Seterusnya sistem khalifah itu akan menggemparkan seluruh dunia karena umat manusia yang sezaman sudah tidak biasa dengan sistem yang dibawa dan menganggapnya ganjil.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 30. Sambungan...

  >Maksud hadis yang mengambarkan bahawa kebangkitannya dari Timur adalah bermaksud arah timur Mekah. Bukanlah yang dimaksudkan Nabi saw adalah dunia sebelah Timur atau lenih tepat lagi dunia sebelah Nusantara ini. Kebanyakan dari bangsa Melayu sebelah Nusantara iaitu Malaysia dan Indonesia beranggapan bahawa perkataan timur itu merujuk kepada dunia sebelah matahari terbit ini. Itulah sebabnya terlalu ramai orang2 Melayu menjadi “perasan” bahawa merekalah sebagai Pemuda Bani Tamim itu dan ada juga yang mengaku sebagai Imam Mahadi. Semua itu adalah mengarut dan kerja gila belaka.

  > Dialah juga panglima perang Islam yang berjaya memusnahkan tentera kafirun yang diketuai oleh Syufian yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi saw.

  Setelah sistem khalifah itu berjaya didirikannya, banyak negara akan tnduk kepada pemerintahan beliau. Malah akan diperintah sepenuhnya oleh Pemuda Bani Tamim (PBT) ini berdasarkan sistem khalifah itu. Adakah pemimpin2 kita termasuk raja-raja yang bersaka di Malaysia ini layak dipanggil Pemuda Bani Tamim? Atau adakah mana-mana kepemimpinan yg sedang berperang di Syria, Iraq dan Afganistan boleh digelaran sebagai PBT? Atau adakah PBT itu dari mana2 bangsa Melayu yg mengaku sebagai PBT atau Imam Mahadi? Kamu fikirlah sendiri? Tugas atok Cuma memberikan gambaran sejelas2nya sahaja, bukan untuk menentukan siapa PBT itu, kerana ia sebenarnya adalah hak mutlak Allah SWT untuk menentukannya.

  Wallahu'alam Bish Showab...

  Atok zamany.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salam Ramadhan Atok, semoga dalam kesihatan yg baik, tq tok atas coretannya..maaf jika buat pandai2.. sy hanya duk tengok2 gak, dengar kata YDP kali ni mcm pernah ada buat peralih saka , tambahan mcm atok catat dlm komen sebelum ni, tu yg nak tahu tu, adakah hok lain dri yg lain..

   Delete
 31. Berkenaan dgn asteroid yg bakal "lalu"... mintak2 tak singgah mana2 lah dulu. Memang dah sangat dekat dgn bumi dan sangat laju. Tapi lepas itu... sebesar mana pulak yg akan lalu disini ?? itulah masaalah kita hujung2 zaman ni..

  Walau bagaimana pun "always get ready bro" anything can happen this few years to come. ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 32. Salam tok....
  Mohon pandangan atok betkenaan kisah ini yang saya copy dari sebuah blog...

  "Kali Pertama bumi diciptakan, katanya bumi ini selalu bergoyang, bergoncang dan tidak berputar dengan stabil malah tidak berputar pada paksinya. Perkara ini merunsingkan para malaikat, lalu para malaikat menghadap Allah S.W.T

  "Wahai Rabb yang Maha Mengetahui, mengapa bumi ini bergoyang?" Tanya para malaikat.

  "Kerana belum dipaku" Jawab Allah ringkas

  "Lalu, bagaimana memaku bumi wahai Rabb" Tanya para malaikat.

  "Aku akan menciptakan gunung-ganang" Jawab Allah.

  Setelah itu Allah terus menciptakan gunung-ganang di berbagai belahan bumi. Apa yang terjadi adalah sememangnya benar setelah diciptakan gunung-ganang , bumi pun diam kemudian berputar sesuai paksinya. Maka kemudian gunung pun dikenali sebagai paku bumi yang diciptakan Allah.  Paku merupakan benda keras yang diperbuat dari besi. setelah Allah menciptakan paku bumi iaitu gunung-ganang, kemudian para malaikat bertanya lagi.

  "Ya Rabb, adakah yang lebih kuat dari paku?"

  "Ada!" Jawab Allah. "Iaitu api, yang dengan panasnya boleh melelehkan besi"

  "Adakah yang lebih kuat selain api, Ya Rabb?"

  "iAda! yakni air yang dapat memadamkan api" Jawab Allah Lagi
  "Jadi Ya Rabb, adakah yang lebih kuat lagi selain air?" Sambung malaikat.

  "Ada! Iaitu angin, yang kerasnya dapat membawa air kemana pun ia menghembus" Jawab Allah lagi

  "Tapi Ya Rabb, adakah yang lebih kuat dari semua itu (gunung, api, air, angin)?" Malaikat bertanya lagi.

  "Ada! Iaitu nafas Hamba-KU yang berdoa kepadaKU. kerana Sesungguhnya DOA itu mampu mengubah TakdirKU"

  Demikian Allah SWT menjelaskan

  [Hadith Qudsi]"

  Betul ke kisah tersebut atau rekaan semata...

  terima kasih atok...

  ReplyDelete
 33. Walaikumsalam cu…

  Atok tak pernah jumpa mana2 riwayat hadis atau firman2 Allah yang menyebut macam mana yg kamu jumpa tu? Mungkin penulis itu berimagenasi seolah-olah ada soal jawab antara para Malaikat dan Allah diatas persoalan itu. Apa yg ada didalam al Quran adalah seperti berikut:

  Didalam surah al Ambiak ayat 30, mafhum Nya “Tidakkah orang2 kafir mengatahui bahawa beberapa langit dan bumi adalah keduanya bertaut (asalnya satu) lalu Kami belahkan keduanya? (teori Big Bank) Kami jadikan tiap2 sesuatu yang hidup dari air. Tidakkah mereka percaya?”.

  Didalam surah al Ambiak ayat 31, mafhum Nya “Kami jadikan dimuka bumi (gunung2) yang tegak kukuh, supaya jangan ia bergerak2 (goyang) bersama mereka, dan Kami adakan jalan2 yang luas diatasnya, mudah2an mereka mendapat petunjuk”

  Surah An Naml ayat 88 mafhum Nya: “Engkau lihat gunung2, engkau kira ia tetap (diam), padahal ia lari seperti lari awan. (Begitulah) Perbuatan Allah (Afaal Allah) yang menjadikan tiap2 sesuatu dengan kukuh. Sesungguhnya Dia Maha mengatahui apa2 yang kamu perbuat”.

  Surah Al Ghasyiah ayat 18-20 Mafhum Nya : “ Dan (perhatikan) langit, bagaimana ia ditinggikan?”. “Dan (perhatikan) gunung2 bagaimana ia ditegakkan?”. “Dan (perhatikan) Bumi, bagaimana ia didatarkan”.

  Menurut Al Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surah Al Anbiya ayat 30. Telah dikatakan bahwa langit dan bumi dahulunya merupakan satu kesatuan yang padu dan beku Kemudian keluarlah teori yahudi yang mengatakan bahawa terjadinya letupan besar atau Teori Big Bank, walhal dulu lagi telah difirmankan perkataan itu didalam al Quran. Mereka sebenar nya mencedok ayat2 ini dan kemudiannya mengeluarkan teori itu. Mereka suruh Edwin Hubble sebut pekara ini kerana dia tu ahli fizik kemudian suruh seluruh manusia percaya bahawa dialah yg sangat pandai berfikir hingga keluarnya teori seumpama itu.

  “Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, “Datanglah kamu keduanya menuruti perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa”. Keduanya menjawab, “Kami datang dengan rela hati” (As Sajadah 11)

  “Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya” ( Fushshilat 11-12)

  Surah2 ini menerangkan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum ada bintang-bintang dan galaksi, adalah bumi, kemudian Allah swt siapkan makanan di bumi bagi subject utama penciptaan alam semesta ialah manusia. Baru setelah itu Allah ciptakan langit dan bintang-bintang dalam enam masa. Seperti diterangkan dalam Surat Al A’raf ayat 54, alam semesta ini diciptakan selama 6 masa.

  “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam” A’Araf 54

  Bumi sebelumnya adalah planet yang mati dan Allah menghidupkannya dengan menurunkan air dari langit.

  “ Dan Allah menurunkan dari langit air dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya.”. (An Nahl ; 65).

  Persoalannya darimana air ini berasal ? Padahal waktu itu belum ada awan yang bisa menghasilkan hujan, belum ada langit yang bisa menahan uap air. Maka satu-satunya kemungkinan asal air adalah dari Arasynya Allah.

  “ Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar kuasa menghilangkannya.”( Al- Mu’minun ; 18 )

  Perhatikan kalimat “lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi” , ini menerangkan bahwa air bukanlah pemukim asli bumi tetapi pendatang (alien).

  Bersambung…

  ReplyDelete
 34. Sambungan…

  “….Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup, Maka mengapakah mereka tiada juga beriman “ ( Al-Anbiya ;30 ).

  “ …. Maka Kami tumbuhkan dengan air itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam “ ( Tha Ha ; 53)

  “ Dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air … (An Nur ; 45).

  Ketiga ayat tersebut makin menjelaskan kepada kita bahwa setelah air diturunkan ke bumi, maka sebelum Allah ciptakan hewan , tentunya yang terlebih dahulu Allah cipakan adalah tumbuh-tumbuhan sebagai cadangan makanan hewan. Kemudian hewan-hewan ada juga yang menjadi cadangan makanan untuk hewan-hewan predator. Semua jenis hewan, baik burung maupun hewan darat, ternyata menurut ilmu pengetahuan memang asal-usulnya dari hewan air.

  Misteri berikutnya adalah dikatakan dalam Al Qur’an bahwa langit dan bumi dulunya adalah suatu yang padu. Jadi bukan bumi dan bintang-bintang yang dulunya sesuatu yang padu.

  “ ………bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya……. “ (Al-Anbiya ;30 ).

  Selanjutnya Allah swt katakan menciptakan langit dari asap (lihat kembali surat Al Fushilat ayat 11). Bumi, sebelum Allah swt hidupkan dengan menurunkan air dari langit, pada mulanya adalah sebuah bola api yang sangat panas. Ilmu pengetahuanpun mengakui hal tersebut. Tetapi tanpa perlu pembuktian, kita tahu bahwa perut bumi masih mengandung lumpur dan lahar yang sangat panas sampai saat ini. Sebuah benda yang panas, seperti sebatang besi yang membara misalnya, apabila disiram air akan menyebabkan munculnya asap dan uap air. Demikian juga dengan bola panas bumi pada waktu air diturunkan maka dia mengeluarkan asap dan uap air. Apa bedanya asap dengan uap air ? Asap bersifat adhesive (mengikat) sedangkan wap bersifat kohesip (tidak mengikat). Asap dari bumi inilah yang kemudian Allah swt ciptakan menjadi langit yang tujuh lapis. Kemudian dalam tempurung langit yang pertama Allah ciptakan bintang-bintang. Darimana Allah swt ciptakan bintang-bintang. Wallahu a’lam, tidak ada penjelasan dalam Al Qur’an. Allah swt. Kuasa menciptakan segala sesuatunya dari yang tiada menjadi ada.

  Tetapi hendaklah kamu ingat bahawa langit yang dimaksudkan itu bersifat abstrek yg tidak dapat dilihat dengan mata kasar mahupun dengan menggunakan alat apa pun jua. Ketinggian dan lapisan2nya juga tiada siapa yg dapat menafsirkannya.

  Mahasuci Allah yg mencipta seluruh itu dengan IlmuNya yang hanya Dia yang mengatahuinya. Inilah bukti KebesaranNya dan KebijaksanaanNya yang semua umat islam wajib yakini dan terima, sedangkan orang2 kafir masih juga tidak mahu percaya.

  Berkenaan dengan soal jawab berkenaan “Apa lebih kuat” itu, atok no commen sebab atok tak jumpa pun dalil2nya. Waallahualam…

  Atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih tok atas pencerahan... alhamdulillah... dah 5 tahun sy mengikuti blog tok ni... dari blog tok ni lah sy berkenalan dgn abjad... mohon tok doakan saya sekeluarga sentiasa ditetapkan allah berada di jalan ini sehingga ke akhir hayat kami... semoga segala urusan tok sekeluarga dipermudahkan allah... terima kasih tok...

   Delete
 35. Sama-sama kasih cu...

  Insyaallah atok memang sentiasa mendoakan semua peminat blog atok ini, terutama yg telah menjadi warga abjad dan ahli2 keluarga mereka semua akan sentiasa menerima lindungan Allah SWT dari segala macam ancaman baik dari musuh kita yg paling nyata dan juga musuh2 umat Islam seluruh dunia atau ancaman drp mangsa keadaan dunia sekarang. Semoga kamu semua akan ditempatkan bersama2 semua guru2 waraq, sahihin, arrifin, mutaqin dan meninggalkan dunia didalam ahli2 shafaat dialam akhirat kelak. Istiqamah didalam kedudukan shadatai itu dan insyaAllah seumpama Guru Syekh Mughyideen duduk, begitulah juga kamu semua akan duduk bersama2nya kelak...amin.

  atok zamany

  ReplyDelete
 36. salam atok yang dikasihi,
  ade news terbaru ke tok ?
  takutnye tok! soo creepy - from megazt sti buana

  ReplyDelete
 37. Walaikumsalam sti buana...

  Tak perlu takut.. kan semua ini milik Allah, jadi apa saja ketetapan Nya kita redha saja. Walaupun hancur tubuh kita terkena "amukkan alam" kita tetap utuh istiqamah dlm shadat yg ada. Itu saja yg mampu kita buat sebab "Lahaulawala Kuatailla Billahilill Azim" (tiada daya upaya ku atas kehendak Allah tuhan yang Mahaagung). Hanya mampu berserah saja. Kamu ingat kata2 ini dan duduk dalam shadat jika berlaku apa juga masaalah atau emergency. Ini lah no Hp Allah. Bukan panggil 999 atau 919 atau 911... faham tak ni !

  Waallahua'lam

  atok zamany

  ReplyDelete
 38. assalamualaikum tok.. maaf mencelah.. benda apa yang akan terjadi tok? berita terbaru apa tok yang sti buana tu kata kan?? amukkan alam? maaf la tok cuma nak tahu je.. takot plak saya..
  assalamulaikum
  ~ingin tahu~

  ReplyDelete
 39. Walaikumsalam cucu ingin tahu..

  Hang ni mesti tak baca commen2 diatas, sebab tu tak faham ?

  Yang dia orang maksudkan ialah berkenaan amaran yang dikeluarkan oleh NASA berkenaan sebuah asteroid yang akan lalu pada 19/4/2017 yg lalu. Asteroid tu sebesar 5 km lalu sebelah bumi. Nasib baik lalu saja... buatnya jatuh tepat kat bumi apa jadi? ranap bumi... itulah sebabnya sit buana tu sebut yang kita ni sangat rapuh, bila2 je boleh hancur. Kan kita ni dah masuk ke fasa untuk bertemu kehancuran dunia. Jadi atok bagilah satu etizam dan semangat untuk terus hidup dengan keazaman yang atok tulis tu. Amukkan alam boleh saja merujuk kepada jatuhnya asteroid tu, atau gempa bumi yang kuat, puting beliung yg kuat, Tsunami seperti dulu tu atau apa saja bencana alam yg biasa kedengaran... mungkin kamu disitu dikala terjadinya malapetaka yang disebutkan diatas tadi, Jadi apa yg mampu kamu lakukan ?? hanyalah berdoa... itu saja... faham tak ni ??? itu pun nak takut ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 40. salam atok..apa pendapat atok terhadap bangsa cina dan india yang mana saya perhatikan makin ramai yang kurang hormat terhadap orang islam di malaysia..terbaru jumaat 5/5/2017 kecoh orang cina kena pukul di satu masjid dekat johor sebab hon tanpa henti ketika solat jumaat dilakukan..sedangkn ada signboard bgtau jalan tu tutup waktu solat jumaat..yang paling saya sedih ade sesetengah orang melayu islam acah2 alim komen dalam video tu seperti kesalahan tu datang dri jemaah masjid sedangkn punca sebab bangsa cina tu tak hormat langsung org sedang solat.lagi satu golongan hindraf..mempertikaikn sejarah orang melayu..saya berpendapat org mcm ini la acah2 alim dan berlembut x kena tempat gara2 nk jaga sensitiviti smpaikan ada sesetengah bangsa cina dan india serta non muslim di malaysia kurang hormat terhadap islam di malaysia..orang dh hina islam pon masih nk tnjuk alim...dah bnyak kali sy perhatikan..kena pijak pon masih nk berlembut lagi..rasanya terlalu ramai islam liberal kat malaysia ni..patut la mcm2 bala datang tanpa segan silu kat tanah melayu ni...

  ReplyDelete
 41. Walaikumsalam cu...

  Melayu kan mudah lupa ??? Lupa yg nenek moyang pernah dipaksa jadi hamba cina ? Lupa cina tu kominis ? Lupa kominis tu pernah bunuh nenek dia. pernah siat kulit kepala atok dia simbah air garam. Pernah rogol sampai mati ibu saudara dia. Pernah gantung pak saudara dia dihujung kampung. Pernah bakar rumah dan kebun pak cik dia. Pernah rompak samun mak saudara dia....???

  Dan sekarang org Melayu yg tak pernah berjuang, tak pernah mandi darah mencurah keringat ni naik memimpin. Masa jadi rusuhan dok sembunyi bawah kolong rumah, sembunyi bawah katil nenek dia. Mengelatar sampai terkencing-kencing dalam seluar... kemudian bila dah belajar luar negara pakai duit org Melayu.. jadi pulak pemimpin yg dinaikkan oleh orang Melayu... nak tunjuk diri tu hebat sangat?? nak tunjuk konon perfikiran terbuka sangat?? Nak tunjuk harmoni sangat?? dan banyak sangat cekadak sangat ni?? yang buat cina india tu naik kepala... naik tocang !!! Sebab apa??? sebab undi!!! sebab apa?? sebab undi!!! sebab apa??? sebab Undi!!!>>>>>>>> sampai mati.

  Dia ingat org cina dan india tu boleh tolong dia dalam kubur ??? boleh tolong kafan kan dia ??? boleh tolong mandikan dia ??? boleh tolong sembahyangkan dia ??? boleh tolong tanamkan dia ??? boleh buat tahlil untuk dia ??? boleh bacakan yasin dan doa kan dia ??? Boleh ke ??? kalau boleh, esok dia mati kita campak depan tokong cina atau campak depan Batu Cave... supaya boleh mintak tolong dgn kawan2 baik dia urus jenazah dia... tulis wasiat siap2... biar org melayu islam se Malaya ni semua tahu bahawa kau berani mati cara tu ??? dan biar dunia tahu bahawa kau ter sangat.. sangat liberal.. sangat ter buka ??? sampai terkoyak kulit kepala kau kena seksa !!! baru kamu ingat org melayu islam kampung ni sangat sangat berkah doa mereka... sangat sangat berjasa..

  Diceritakan oleh Imam Muslim dari hadis baginda Rasulullah. Pada suatu ketika seorang sahabat sedang menghadiri satu keramaian bersama Baginda. Kemudian Baginda pergi mengambil segelas air untuk di minum. Baginda terus saja mengambil gelas yang dihunakan oleh org ramai. Maka sahabat itu menegur, "Yang mulia Nabi jangan gunakan gelas itu sebab ia telah digunakan ramai orang, sila gunakan gelas yang baru ini : Baginda bersabda, "Tak mengapa.. aku mahu gunakan gelas yang ini sebab ingin mengambil berkah umat islam semua di sini !!" H.W Muslim.

  Kamu semua lihat... sedangkan Nabi yg tersangat wara', tersangat alim lagi tersangat hampir dengan Allah, masih saja mahu keberkatan umat islam... Inikan kita yang haru biru dengan dosa saban waktu nak menolak umat islam setempat.. sewilayah...senegari dan senegara, kemudian bersengkokol dengan org kafir harbi tu... ogn luar tu?? >>> Cuba fikir... ??

  Kalau mereka nak mempertikai semua hak org melayu... baik kita pun boleh pertikai mereka ??? Kita nak tanya mereka dalam makamah, siapa pendatang ??? mereka ke kita ?? Kami ni rumpun melayu... pusing kok mana pun tetap melayu??? kamu tu pusing kok mana pun tetap keling !!! tetap cina !!!. Hindraf... berani kalau ramai.. dok bising sana sini, makan pun mintak cina bagi ??? ada hati nak jadi genster sangat ??? Ya... belum kena... kalau esok dah kena, baru dia tahu ??? Kami tunggu, pasti sampai satu masa kelak pekara ni jadi semula ?? Buat masa ni kami Melayu islam ni banyak bersabar... tunggu dan sabar... sebab kemenangan tu Allah beri kepada org2 sabar. Sampai tua pun kami tunggu...sampai mati pun kami tunggu. Kami ta tak lali ma, sini ala tunggu sama lu ??? lu lai...

  atok zamany

  ReplyDelete
 42. Tok, kenapa orang kita ni takut dengan orang bukan Islam?
  takut menjadi fitnah sampai bila ada sesuatu tindakan sanggup menyalahkan orang Islam sendiri walaupun pihak lain pun turut salah juga.

  ReplyDelete
  Replies
  1. sebab iman kita lemah..terlalu cintakn dunia...betul x atok??hehehe

   Delete
  2. Cintakan dunia? Bagaimana mungkin mereka beralasan tak hendak tengok ramai manusia masuk ke neraka. Jadikan takut tindakan umat Islam itu mendatangkan fitnah, jadi yang bukan Islam ini turut menjauh kerana persepsi yang tidak betul ditunjukkan oleh umat Islam sendiri

   Delete
  3. Salam cu...

   Masaalah utama bukan cinta dunia saja, tetapi kepada mereka yg malas ikut campur urusan org lain. Kerana didalam sunia sekarang ini, masing2 lebih utamakan diri sendiri dan keluaraga mereka duluan. Kemudian baru bertanya masaalah tetangga mereka. Masuk neraka atau masuk surga bukan lagi penting bagi mereka sebab org kafir bukan peduli dgn nasib org Islam pun. Malahan mereka gembira melihat negara2 hancur di Timur tengah. Mereka suka kalau Islam gagal didunia. Jadi umat islam buat baik bagaimana pun sekarang ini tidak lagi dilihat baik, malahan mereka memandang serong kerna mereka kuatir akan keiklasan org islam. Lihat saja di Palestine ? Dulunya memberi terlampau sempati kepada orang2 Yahudi menjadi pelarian didalam negara mereka. Setelah propoganda British dan Amerika keatas negara mereka menjadi kenyataan iaitu "Pendudukan tetap bangsa Yahudi" di Palestine... kaum ini mula mengambil tempat di negara itu dimulakan dengan peperangan kemudian pendudukan secara haram, tetapi mereka berjaya juga mendirikan kerajaan dibumi org lain atas bantuan kuasa2 besar itu. Setelah itu apa jadi dengan rakyat Palestine skg??? Mereka sebaliknya yg menjadi pelarian didalam negera sendiri. Bertolak dari pekara seumpama ini terjadi keatas umat islam, maka umat islam sudah tidak menaruh kepercayaan apa pun kepada bangsa kafirun. tak kira apa pun bangsa, sebut saja pasal kafir...org islam akan meninggalkan mereka. Biar pun satu dunia mengutuk mereka. Mereka terus saja berjalan tampa pandang kebelakang lagi. Kamu faham tak kedudukan umat islam yg tertindas seumpama itu??? Mungkin saja kamu tidak mengerti kerana kamu tidak pernah duduk didalam keadaan seumpama itu.

   Biarlah kafir semua masuk nereka atau islam sekular yg bakal masuk neraka juga.. biar saja kerana umat islam sudah tidak peduli lagi sama mereka. Mereka sendirilah kena fikir samaada mahu masuk neraka atau syurga. Apa yg penting umat islam harus menjaga diri sendiri dan keluarga mereka saja duluan. Sudah "jereh" menegih sempati, sudah bosan dgn segala tuduhan buruk kaum kafirun kepada umat islam. Maka itulah sebab utama megapa mereka tidak peduli... bukannya takut kpd mereka... tetapi sudah tidak mahu melayan mereka, Buat apa kita saja yg sembok2 utk menerangkan kebaikkan kpd mereka sedangkan dipihak yg lain kafirun sentiasa berbuat jahat dan kejam kepada umat islam ??? Buat apa... kan ada lebih baik kita sebuk2 dgn ibadah dan muaamalat sesama umat islam saja. Tak perlu report2 mahu selamatkan org... kita sendiri pun belum tentu selamat ???

   atok zamany

   Delete
 43. salam atok..apa pendapat atok tentang hal ini..apakah benar pendapt dia? ada seorg perawat muda mengatakan bahawa yg boleh nampak jin ada 3 je iaitu
  1 Nabi dan Rasul
  2 org yg berdamping dgn jin
  3 org yg trkena gangguan..
  Yang lain tu pendusta dan penipu
  dan dia menggunakan hujah seperti di bawah
  Surah Al-Araf, Verse 27:
  يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

  Wahai anak-anak Adam! Janganlah kamu diperdayakan oleh Syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari Syurga, sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka: aurat mereka (yang sebelum itu tertutup). Sesungguhnya Syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan Syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman.

  *Surah al jin ayat 26 dan 27 bermaksud :*

  26.
  _(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu._

  27.
  _Kecuali kepada rasul yang diredhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya._

  SIAPAKAH MEREKA YG BOLEH MELIHAT JIN???

  Al Hafiz Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya "Manaqibusy Syafi'e" Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Rabu' dia berkata bahawa beliau mendengar imam Syafi'e mengatakan

  "barangsiapa mengaku boleh melihat jin maka kami anggap persaksiannya tidak diterima lagi kecuali jika dia seorang nabi"

  Imam Syafie juga menulis di dalam kitab Al Umm "barangsiapa mengaku boleh melihat jin maka tertolak hujahnya"

  Tambahan dari Ibnu Hajar lagi, perkara ini tidak berlaku bagi mereka yg melihat jin berubah dalam bentuk wujud makhluk nyata iaitu haiwan. (Fathul Bari 4/489)
  ========================================
  Berikut beberapa kisah penglibatan jin dalam kehidupan manusia.

  1/ rancangan untuk membunuh nabi(ringkasan)
  👉 pernah terjadi satu mesyuarat dari kaum Quraisy diadakan bagi membincangkan cara untuk menyingkirkan rasulullah. Maka iblis datang menyerupai seorang syeikh terhormat dari negeri Najd. Beberapa cadangan dikemukan semuanya ditolak kecuali cadangan Abu Jahal untuk bunuh Rasulullah.

  2/Penjelmaan iblis sebagai Suraqah b. Malik
  👉 Dalam Perang Badar iblis berubah bentuk menjadi seorang pemuka bani mudlij(rujuk nama d atas) & mengatakan dirinya adalah pelindung bagi orang2 musyrikin.

  Semasa bertempur, iblis yg berubah menjadi Suraqah tadi melihat Malaikat Jibril lalu merancang melarikan diri. Melihat keadaan itu iblis ditanya mengapa dia lari sedangkan dia adalah pelindung musyrikin? Lalu iblis menjawap

  "sungguh aku melihat sesuatu yg kalian tidak dapat lihat(Malaikat Jibril), saya takut kepada Allah. Seksa Allah amatlah pedih"

  *terdapat dalam tafsir ibnu kathir (2:317)

  Berkata ibnu taimiyyah "bangsa jin dapat mengubah diri mereka menjadi manusia dan binatang seperti ular, kala jengking atau yg lainnya termasuk unta, lembu, kambing, kuda, bighal, kedai, burung termasuk manusia" kitab risalatul jin:hal. 32

  ReplyDelete
 44. smbungan:
  bagaimana pula dengan hmba Allah yg dikurniakan ilham makrifat atau ilham laduni yg sudah tentu kasyaf dgn izin-Nya..adakah wajar dituduh pendusta?

  ReplyDelete
 45. Walaikum salam cu..

  Memang banyak pertikaian berkenaan kebolehan seseorang yg boleh melihat jin. Bukan saja makhluk jin malahan mereka boleh melihat roh2 manusia gentaian atau gelandangan berserakan diatas muka bumi ini. Ada juga sampai boleh melihat alam Malaikat, roh2 para waliallah dll. Semua ini pernah kamu dengar mungkinnya. Dakwaan ini ada dua keadaan, didalam jalan kebenaran yg haq. Pertama kerana anugrah Allah kepadanya dan kedua sebab dia belajar dan dapat mertabat ini dengan izin Allah. Kemudian ada dua juga golongan yang mendakwa Khasaf padahalnya dia dijalan yg sesat. Pertama ialah golongan manusia yang bersahabat dengan puak jin dan syaitan. Yang kedua ialah manusia yg belajar ilmu hitam untuk mendapatkan pandangan bathin ini.

  Kita manusia adalah semuanya makhluk Allah dan wajib percaya akan apa juga yg anih bias berlaku atas kehendak Nya tampa batas. Satu pun manusia tidak berhak menafikan atas kekuasaan Allah yg Mahaagung itu. Baik dia ulama atau Khadi atau Imam besar mana sekali pun tidak boleh mendahului ketetapan Allah. Semua nas yg kamu berikan itu sebenarnya berkisar kepada maksud yg lain. Bukannya menyebut 100% berkenaan Makrifat atau khasaf, dan apa juga fatwa atau nasihat yg diberikan oleh orang2 ternama itu juga tidak boleh dibuat sebagai alas an “menidak” kebolihan yg dikurniakan Allah itu sebab mereka tidak “masuk” kealam itu pun. Bagaimana mereka tahu mendahului Allah ??? Sebenarnya merekalah yg berbohong dan tidak mempercayai ujudnya alam2 ghaib tempat tinggalnya makhluk2 halus tersebut. Maka kalau mereka yakin dan masih saj berpegang dgn fahaman mereka itu, dengan sendirinya mereka telah tidak percaya bahawa Allah itu Mahakaya, Mahabesar dan Mahaagung. Terkeluarlah akidah mereka ???

  bersambung...

  ReplyDelete
 46. Sambungan...

  Jadi nasihat atok kepada yg tidak memahami atau tidak percaya kepada manusia-manusia biasa yg dikurniakan Allah kelebihan supaya jangan membuat sebarang tuduhan atau fitnah kepada mereka. Silap2 kamu pula yg dipersalahkan Allah kelak??? Jika kamu cemburu sangat kepada manusia2 ini, kamu mintaklah kelebihan yg boleh Allah kurnia kepada kamu pula ??? Bukan menuduh mereka, tetapi dalam masa yg sama cuba pula meminta nasihat dan pandangan “Ghaib” mereka bila sesuatu masalah ghaib terkena kebatang hidung sendiri ??? Inilah masalah ust2 ulama Fiq yg sentiasa mencari permusuhan dengan manusia yg belajar ilmu Haqikat. Ada saja yg tak kena dan mereka ada2kan untuk menuduh manusia sufi atau mereka yg mendapat Makrifatuallah. Seolah2 Allah hanya lihat mereka saja. Sedangkan kami ini Allah tak mahu lihat ???. Telek diri kamu rata-rata… baru kamu kenal yg Nyata ???

  Bawalah beribu hujah sekalipun… Allah yg Berkehandak, maka Dialah penentu semua pekara didunia ini. Termasuklah berkenaan dengan “membuka pandangan basrah” ini atau dipanggil Kasaf. Jika sesiapa juga hendak merungkai permasaalahan ertikata “Nampak” saja pun memakan bertahun2 mempelajarinya, itupun jika kamu telah mendapat jalan (tarikat) yang betul. Apatah lagi untuk kamu untuk masuk “kealam Rohani”. Kerana mereka duduk disitu. Kamu tidak akan dapat merungkai masaalah ini dengan akal atau hujah sebab ia tidak hadir dengan cara itu. Sebab itu hadis dan al-Quran tidak membuka masaalah ilmu “Roh”. Ilmu ini berada disisi Allah saja, tiada diatas dunia ini. Mana mungkin kamu mampu untuk mencabar Hukum Allah itu. Jadi buang masa saja untuk berhujah dan mencari hujah bagi merungkai masaalah ini. Allah saja lah yg berhak menganugrah ilmu ini kepada sesiapa yg dipilih Nya. Bukan saja kepada Nabi atau Rasul dan Waliallah saja, tetapi tidak mustahil jika Dia mahu memberikannya kepada sesiapa juga. Masaalah orang ramai mahu terima atau tidak bukan masaalah kami. Itu masaalah kamu, kamu sendirilah selesaikan.

  Memang tak dinafikan ada diantara mereka yg berbohong kononnya mereka sudah menerima ilmu khasaf atau laduni. Tetapi lama kelaman mereka itu sendiri akan menerima padahnya dari Allah. Kenapa pula kamu mahu menghukum mereka??? Sedangkan kamu sendiri pun tak tahu berkenaan Ilmu alam Roh ini??? Jadi biar mereka dengan ilmu mereka dan kamu dengan ilmu kamu. Betul atau salah hanya Allah yg berhak menghukum… bukannya kamu ??? Jadi tak payah berpanjang mencari salah siapa atau siapa yang betul. Kamu sendiri tentukan Ilmu dan amal kamu… itu lebih baik kan???

  Sekian
  Atok zamany.

  ReplyDelete
 47. Satu persoalan kiriman cucu nemi yg diemailkan kpd atok. Soalannya berbunyi:

  Assalamualaikum atok,

  Maafkan cucu jika mengganggu masa Atok sekarang. nama cucu mohd Sharimi b. Juriaman.berasal dari Perak tetapi sekarang menetap bersama keluarga di Sabah.saya salah seorang 'silent reader' blog Atok dari 2013/14 lagi.dan cukup berminat dan teruja dgan tulisan2 Atok di blog. Syukur alhamdulillah kepada Allah moga Atok dan keluarga diberkati dan dirahmati di dalam perjuangan dakwah atok.

  Di sini Tok saya nak mengajukan soalan kepada Atok,,kalau tidak keberatan untuk atok jawabkan.

  1.Tok bole terangkan tentang Kitab Al-Hikam?
  2.Tok bole ceritakan tentang kitab Tajul Muluk?
  3.Saya ad mendengar ceramah di youtube.penceramah berkenaan bernama ust.Auni B Mohamad(kalau x silap).Beliau ad menceritakan tentang ilmu abjad(jawi) di dalam tubuh.boleh Atok jelaskan ilmu ini?

  Mnta maaf jika saya terus email kepada Atok.Saya malu nk komen di blog atok..segan disana ramai ilmuan dan agamawan yg hebat dan lebih pandai dari saya..dan depa lebih ramah dan rapat dengan Atok.ape2 tok saya ucapkan terima kasih dan salam berkenalan tok.

  Assalamualaikum.

  ReplyDelete
 48. Waalaikumsalam cu...

  Atok cuba jawab soalan kamu, insyaallah... walaupun atok kurang mahir bab yg kamu tanya ini.

  KITAB AL-HIKAM:

  Kitab Al-Hikam, maka kita akan teringat pada sosok ulama besar pengarang kitab tersebut, Ibnu Atha'illah atau Syeikh Ahmad Ibnu Athaillah . Begitu juga sebaliknya, ketika nama Beliau disebut, kita akan langsung teringat dengan sebuah kitab tasawuf popular sepanjang zaman, Kitab Al-Hikam.

  Ibnu Atha'illah dikenal sebagai Ulama dua mazhab, yakni syariat dan Ma'rifat. Beliau merupakan Mufti Mazhab maliki yang sangat terkenal pada zamannya dan menjadi Master Syeikh ke-3 dalam Tharekah Al-Syadzili yang sangat disegani.

  Ibnu Atha'illah as-Sakandari hidup di Mesir pada zaman Dinasti Mameluk. Sakandaridiambil dari kota kelahiran beliau yakni Alexandria (Iskandariah).

  Kitab Al Hikam merupakan karya emas Al-Arif billah, Syeikh Ahmad Ibnu Athaillah. Hadir sebagai penyejuk bagi siapa saja yang membacanya. Karya besar ini memberikan petunjuk ilmu untuk mengawasi diri, membimbing kepada kehalusan budi pekerti dan pensucian hati nurani.

  Buku ini memberikan penjelasan dalam berbagai macam hal yang berkaitan dengan kehidupan, diantaranya: menjelaskan tentang penundaan terkabulnya doa, penjelasan tentang beramal agar termasyhur, penjelasan tentang berkawan dengan orang bodoh dari orang alim, dan masih banyak lagi pemahaman tentang ilmu tauhid dan akhlak yang berkaitan dengan tasawuf Islam.

  Buku ini insya Allah bisa menjadi rujukan yang sangat bermanfaat bagi pembaca dalam menghadapi segala persoalan hidup dengan arif dan bijaksana sesuai dengan judul kitab ini “Al Hikam” yang artinya kumpulan nasehat yang bijak.

  Di Malaysia terdapat juga ulama yang mengajar Ilmi Hikam antaranya ialah Tok Pulau Manis atau Syeikh Abdul Malik bin Abdullah lahir di Kg Pauh Kuala Berang Terangganu 1650 – 1736. Dia mengarang kitab terjemahan bertajuk “Syarah Hikam Tok Pulau Manis” membongkar rahsia perjalanan Sufi yg disusun semula oleh Amdan bin Hamid. Penerbit: Perniagaan Jahabersa Johor Darul Takzim.

  KITAB TAHUL MULUK

  Kitab Tahul Muluk merupakan gabungan beberapa nuah kitab yang disusun oleh Hj Islami Aceh. Kitab peryamanya mengandungi isikandung kitab Sirajuz Zalam yang khusus membicarakan Ukmu Nujum.

  Tajul Muluk sebuah kitab yang mengandungi 134 sohifah atau bab yang merangkumi segala perkara, sama ada daripada gerak pada tubuh, mendirikan rumah, membuka tanah, mimpi, perubatan lelaki, peredaran air mani wanita, mengalahkan musuh dan sebagainya. Kitab ini sebenarnya dikatakan diadaptasi daripada sebuah kitab lain yang berasal dari Parsi dan telah di'Islam'kan dengan kemasukan elemen-elemen Islam. Kitab ini ditulis (semula) pada zaman sultan Aceh yang bernama Sultan Mansur Billah Shah ibni Al-Sultan Jauhar Al-Alam Shah. Pada bahagian akhir kitab tersebut, dinyatakan bahawa kitab ini telah selesai diterjemahkan oleh Faqir Tuan Haji Wan Hassan ibn Sheikh Tuan Ishak Fatani pada hari Jumaat pada waktu Dhuha enam likur haribulan Muharram pada hijrah Nabi 1249 di Makkah.

  Ia juga merupakan sebuah kitab yang digunapakai oleh orang melayu zaman silam. Antara kandungan kitab ini ialah menyatakan ubat-ubatan tradisional bagi mengubati berbagai-bagai penyakit, suratan azimat dan rajah dan juga bacaan doa, jampi serapah dan hal-hal berkaitan nujum, jin dan sebagainya.

  Bersambung…

  ReplyDelete
 49. Sambungan…

  Sebenarnya kitab ini sudah lama dipinggirkan dan layak dianggap sebagai klasik. Kefahaman dalam beragama dan kesedaran tentang pentingnya akidah mengakibatkan kitab Tajul Muluk semakin pupus. Tapi, harapan para pencinta agama agar kitab Tajul Muluk yang mengarut ini menjadi pupus seperti dinosaur, rupa-rupanya tidak kesampaian. Entah dari mana datangnya sekumpulan manusia yang begitu gigih mempromosikan kesesatan kitab Tajul Muluk.Perkembangan teknologi maklumat dieksploitasi dengan begitu hebat untuk mengikis dan menghakis akidah.

  Antara ilmu2 yg dihimpunkan didalam kitab ini adalah ramalan mimpi, ramalan hari lahir, Ilmu Nujum yg dikenali sebagai Ilmu Tanjim, Ilmu Hikmah, Ilmu Talasim, Ilmu Ruhaniyyat, Ilmu Mujarabat dll. Ilmu Nujum ialah ilmu yang menkaji hubungan antara jirim langit dan jirim bumi atau alam rohani dan alam jasmani. Ia juga mengkaji bagaimana hubungan tersebut yang boleh dimanipullasikan untuk kegunaan manusia.

  Kita boleh mempelajari Kitab Tajul Muluk, tetapi kita tidak boleh mempercayainya kerana ia boleh membawa kita kepada syirik kepada Allah S.W.T. Ini selaras dengan firman Allah S.W.T.
  dalam surah al -Maidah ayat 90 yang bermaksud:


  "Wahai orang yang beriman bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan bertenung nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor (keji) dari perbuatan syaitan, oleh itu hendaklah kamu menjauhinya semoga kamu berjaya".


  Oleh itu , hendaklah mempelajari ilmu dari guru-guru yang diiktiraf oleh pihak berkuasa agama dan kitab-kitab yang muktabar supaya ilmu-ilmu tersebut memberi manfaat kepada diri di dunia dan di akhirat. Sila HUBUNGI JAKIM untuk info ini. Jangdalam bab ini dan belajar seorang diri kerana boleh mengikabatkan kerasukan makhluk halus dan Syaitan bagi sesetengan orang yang lemah semangat. Itulah sebabnya kena berguru zahir bagi murid yg ingin belajar dan kenalah rujuk kepada pakar dahulu.


  Berkenaan Ilmu abjad (huruf) atau Huruf Hilijah dan tubuh manusia:

  Memang jika menurut cabang berjuta-juta ilmu terdapat juga ulama yg mengaitkan huruf2 abjad dengan tubuh badan manusia. Jika menurut atok memanglah semua benda yang berada didalam tubuh badan manusia ini ada hubungannya dengan huruf2 abjad ciptaan Allah SWT. Tapi atok tak menkaji dan belajar dalam bab ini kerana ia sangat menyusahkan kepala. Atok belajar terus saja kepada bab pokok iaitu rohani dan meninggalkan saja bab furu’ seperti ini.

  Kebanyakan pengemar ilmu ini adalah menjurus kepada perubatan islam kerana dengan huruf2 itulah mereka bias mengenal sakit yg dideritai oleh pesakit mereka. Dari situ juga mereka bakal mendapatkan ubat bagi penyakit tersebut. Kemudian ada pula yang mengamalkannya bagi tujuan ilmu pertahanan diri atau persilatan. Juga tidak ketinggalan kepad pengamal ilmu perbomohan sentik atau santau. Inilah salah satu jalan bagi “tuju” yg dihantar kepada mengsa. Banyak blog yg menulis berkenaan ilmu ini dan kamu boleh saja melihatnya.

  Tetapi jangan pulak kamu belajar seorang diri kerana ilmu2 seumpama itu mempunyai “isim” yg boleh menyerap masuk kedalam tubuh badan tampa kamu ketahui. Isim bermaksud syaitan.

  Sekian drp:

  Atok zamany

  ReplyDelete
 50. Assalammualaikum atok dan sahabat blog atok zamany.

  Atok cucu hendak bertanya mengenai akhir zaman ilmu yang ada betul ke? Ianya tidak lagi di sampai atau di perolehi dari tv,buku2,internet atau seumpama dengannya. Dan ilmu disampai melalui padangan mata dengan mata terus ke rohani kita?

  Dan satu lagi mengenai ilmu martabat tujuh adakah ianya benar.? Sebab saya ada terbaca mengenai kedua dua persoalan yg saya tanya di internet. Di sini cu ada paste artikel mengenai ilmu tersebut.
  BALASAN KEMURKAAN ALLAH KEPADA HARIMAU SAKTI
  Petikan tulisan pada Sabtu Jun 19, 2010

  PERGURUAN HARIMAU SAKTI LUMPUH DISERANG HENDAP NUR MALAIKAT.

  Saya mendapat perkhabaran ghaib baru baru ini bahawa salah sebuah perguruan besar Harmas di Indonesia diserang hendap oleh sekumpulan rijalul ghaib nusantara melayu. Apa yang saya dapat lihat dua orang manusia ghaib bersama beberapa orang pegawai rendahnya telah melewati angkasa raya lautan selat Melaka tetapi apa yang mereka perbuat tidak saya fahami. Jarang benar angkatan rijalul ghaib itu saya temui dalam masa terdekat bergerak ke arah tanah jawa kepulauan Indonesia. Bergerak saja angkatan itu maka tentu ada sesuatu di arah yang dituju.

  Saya menantikan khabar berita berhari hari berminggu minggu dari waktu kejadian. Baru baru ini saya baru dapat beritanya bahawa ada sebuah perguruan besar di Indonesia telah dihujani peluru atom bergelombang merah yang berarti gelombang rendah bukan tinggi. Peluru bersifat cahaya berwarna merah kekuningan adalah suatu tenaga gelombang merbahaya yang tidak menyakiti dan melukai bangunan atau diri manusia tetapi akan membakar segala jenis jin syaitan jahat yang berlindung atau bersembunyi di sebalik rumah, bangunan atau tanah sekalipun. Termasuklah lubang tanah atau lubang di dalam pergunungan. Cahaya atau nur ini dihasilkan dari sifat malaikat muqarrabiin kelas tenaga bawahan.

  Jadi, pada perkiraan saya jika warnanya merah kekuningan mampu menghancurkan sekelompok besar jin jin sakti besar bagaimana kalau enam warna menggerunkan itu dilepaskan. Apa yang akan terjadi..Maka jawab saya , jika setingkat tenaga atasannya dilepaskan maka akan mampu membakar bangunan. Kalau setingkat lagi..maka bukan sahaja terbakar malah jungkar walik jadinya. Jungker walik itu ya roboh seperti WTC. Jika setingkat lagi apa yang terjadi..wallahu a'alam bissawab barangkali itu adalah tenaga yang menggerakkan tsunami pada pandangan saya. Jika setingkat lagi..bagaimana pak..mungkin itu tenaga gelombang sebesar gambaran 2012 movie. Apa akan berlaku jika tenaga seterusnya dilepaskan dengan sengaja..maka mungkin kiamat agaknya.

  RAHSIA GELOMBANG TUJUH LEBIH BERTENAGA DARI PUKULAN NUKLEAR.


  Bersambung

  ReplyDelete
  Replies
  1. RAHSIA GELOMBANG TUJUH LEBIH BERTENAGA DARI PUKULAN NUKLEAR.

   Saya pernah bertanyakan dari arwah almarhum Gusti Sang Prabu walaupun baginda itu bukan ahli yang melaksanakan perkaranya tetapi baginda adalah pemilik rahsia ilmu pengetahuannya. Sebab itulah beberapa kumpulan yahudi secara terang terangan memang sengaja ingin berjumpa dengan baginda bertempat di Pulau Pinang beberapa tahun lalu semata mata ingin mempelajari kata dasar ilmu ini. Mereka juga tahu rahsia keberadaan dan kehebatan ilmu martabat tujuh tetapi mereka ketandusan pengetahuannya. Jika benar apa yang saya ceritakan ini maka umat islam adalah pemilik rahsia tenaga gelombang besar yang boleh menghasilkan tsunami beratus kali ganda besarnya. Lalu dijawab pertanyaan saya yang berbunyi " Ampun paduka ayahanda, di dunia ini tenaga nuklear adalah satu tenaga yang tiada tolok bandingnya jika diperkirakan kekuatan dan keampuhannya untuk membinasakan.. Adakah ada lagi suatu tenaga yang lebih besar dari itu selayaknya paduka ayahanda yang mengetahui ilmu dan sifatnya.." Lalu dijawab oleh paduka ayahanda.." Memang ada, itulah yang disebut tenaga segala tenaga iaitu tenaga gelombang yang dihasilkan dari unsur sebatian gelombang berbeza beza dari tubuh ini, mengikut kemampuan diri roh dan keizinan tuhanku.." Tenaga gelombang martabat tujuh mampu mengawal gelombang nuklear dengan pengepungan dari seluruh arah sehingga mampu dikumpulkan lalu diarahkan ke langit atau dikembalikan sekalian gelombang atom nuklear itu kepada pengirimnya.

   MARTABAT TUJUH DAN KEANGKUHAN KETUHANANNYA YG MENYESATKAN FIKIRAN MANUSIA AWAMI.

   Ilmu martabat tujuh adalah ilmu warisan rahsia dari Saiyidina Khidir a.s yang ambilannya juga dari jalan rahsia ketuhanan lalu pengetahuannya adalah disisi baginda rasul saw amat hampir sekali terutama para sahabat baginda saw. Keilmuan ini harus diiringai dengan pengusaan ilmu jirim dua belas dan disudahi dengan penjernihan oleh keilmuan penjernihan hati tarikat naqsyabandi yang berbai'at dan berwasilah perguruannya. Saya bukan menggalakkan ilmu perguruan besar lagi terahsia ini dicari, tiada ada gunanya..kerana ilmu ini hanyalah tinggal kenangan sahaja dizaman ini.

   Apa yang ada di dalam internet atau buku buku baru atau di dalam blog yang tersebar meluas sekarang hanyalah ilmu dibibir penulis semata mata!!! Juga ilmu kedai kopi yang diperbualkan bukan pada tempatnya. Pada keseluruhannya hanyalah bualan kosong seolah olah diri itu menguasai perkaranya tetapi hampa kosong seperti ruangan hampagas di dalam tong vakum yang tidak bererti apa sekalipun. Kepada yang baru mengenal ilmu martabat tujuh, hafal hafalkanlah jika ada terbaca di internet atau di mana sahaja. Saya mendapat khabar beritanya bahawa ilmu ini tertutup dan mula diangkat kelangit semenjak 1400Hijrah dulu. Jika ada lagi yang memilikinya itu hanya bacaan sahaja, kerohaniannya sudah diangkatkan kelangit tujuh. Maksud kerohaniannya ialah tenaga besarnya seperti yang dimaksudkan di atas tadi. Pemiliknya sekarang hanya para rijalulghaib tersembunyi yang pernah saya temui secara nyata lewat beberapa waktu dahulu.
   Bersambung.

   Delete
  2. KENAPA HARMAS DIPUKUL RIBUT GELOMBANG.

   Saya tidak mengenali siapa dan apakah itu perguruan Harmas, tetapi setelah saya teliti baru saya teringat Harmas adalah singkatan Harimau Sakti yang berasal dari sekumpulan jin jin ifrit sakti yang membantu para murid perguruan itu termasuk guru guru besarnya. Saya tidak pasti ilmu sakti apakah yang diajarkan oleh perguruan itu. Saya juga kurang pasti atas sebab apa Harmas dikerjain begitu sekali, entah benar entah tidak. Kalau ada sesiapa yang tahu perkaranya tolonglah khabarkan kepada saya peristiwa sebenar yang telah berlaku di sana.

   Ternyata para rijalul ghaib yang jumlahnya hanya tujuh orang itu mampu menguasai sebesar perguruan Harmas. Begitu tangguh keilmuan para auliya' sehingga mampu menguasai perkara yang besar dalam sekelip mata. Terfikir oleh diriku bahawa agaknya begitulah bantuan dari Allah jika benar ada tentera islam beriman dan bertaqwa jika turun dalam suatu peperangan akan mendapat bantuan dari tuhan sekalian alam. Berbeza pula tentera yang lengkap bersenjata, tetapi munaiq bahkan ada yang kafir, bagaimana harus Allah mengirim para pembantu rijaalul ghaibnya. Benar atau tidak, saya kurang pasti beritanya yang sebenar. Cubalah tanyakan dengan rekan rekan saudara semuslim di seberang sana yang merupakan tanah asal kelahiran saya sendiri.

   Adalah dikhabarkan , kesan kerosakan hanya melibatkan diri jin syaitan termasuk jin islam munafik semata mata dan dalam masa yang sama meninggalkan sedikit kecederaan dalaman kepada lebih lima puluh orang manusia termasuk guru besarnya dengan panggilan Z********* dengan kesan kesakitan paling teruk , kalau tidak salah saya. Orang kedua yang terselamat bernama M***** dan orang ketiga bernama M****** terkena tempiasnya sudah mulai sembuh dari demam gigilnya. Yang pasti kesan kesakitan itu akan berpanjangan sampai mati kerana turut melibatkan kecederaan dalaman yang tidak terlalu parah tapi tidak akan dapat sembuh ila yaumil qiyamah. Kesakitan tubuh roh seseorang yang fasiq hanya akan didapati kesembuhannya hanya dengan pengampunan dari diri tubuh wali Allah yang dihinakan saja.

   Berdasarkan khabar itu baru saya memahami bahawa telah berlaku suatu peristiwa sudi menyudi diantara Harmas dengan salah seorang wali Allah besar di suatu tanah berbahagia beberapa waktu dahulu. Sebagai akibat dari perbuatan terkutuknya turunlah kemurkaan Allah ke atas bumi itu lewat semalam sahaja dihampiri oleh sepasukan tentera ghaib yang mengerikan pandangan mereka yang memandang. Khabarnya tiada berkuda tetapi diiringi pasukan berkuda. Yang lain hanya memerhatikan saja yang berbuat hanya salah seorang daripadanya. Alangkah celakanya kalau seluruhnya berbuat demikian
   Bersambung..

   Delete
  3. AWASI PARA WALI ALLAH YANG MENYAMAR DAN BERSEMBUNYI..

   Ini adalah zaman bermulanya tenaga ritual ganjil mula berlaku dikalangan tentera berkuda dari langit tujuh, langit keenam, langit kelima, langit keempat dan seterusnya langit pertama yang sentiasa mengiringi pergerakan para auliya'nya. Terutama dalam waktu waktu terdekat ini , saya peringatkan kepada para pemilik ilmu dunia yang tidak seberapa seperti apa yg saya turut lakukan ini supaya berwaspada jangan sampai tersalah langkah. Amatlah buruk padahnya kerana jika benar imam mahdi atau ketua pemimpin rakyat jelata yang telah mendapat petunjuk dari tuhan mula muncul di mana mana , harus diingat janganlah hendaknya dihina hinakan. Balasannya amatlah buruk dan menghinakan sama sekali, tidak akan pernah terjumpa sebelumnya dan pada masa akan datang kesan dari pembalasan tuhan yang telah dan akan terjadi. Mungkin ini hanya pandangan saja.

   Ingatlah bahawa janji tuhan akan berlaku jika para pemimpin berkerohanian tinggi muncul di awal permulaan akhir zaman ini dengan misinya menyelamatkan daulah islam akan diiringi dengan kekuatan karamah yang tidak terhitung besarnya. Sesungguhnya mereka hanya membawa senjata lama yang sering menjadi igauan ngeri para syaitan dan manusia. Tiada senjata automatik akan dipakai oleh mereka, untuk apa itu semua..walaupun pedang atau pelepah tamar tetap pukulannya membunuh seramai manusia sekali hayunan. Manusia biasa tetap dengan senjatanya. Satu hayunan satu peluru satu musuh , itu pun jika mengenai tepat ke sasarannya.Sungguh tidak akan terduga kekuatan mereka yang disertai oleh rijalul ghaib dan para malaikat terpilih di dalam peperangan. Pada pandangan saya umat islam akan dapat menguasai dunia dalam sedikit masa sahaja, tidak akan sampai bertahun tahun malah berpuluh tahun pada sangkanya. Itulah peperangan yang ditakuti oleh syaitan jin dan syaitan manusia yang pernah mendengarkan perkhabarannya melalui bible asli, injil asli dan melalui perkhabaran yang dicuri oleh sang bapa kepada Michael de Nostradamus Perancis yang gila.

   Habis artikel berkaitan ilmu tu. Maaf atok panjang ceritanya.. Jika tidak keberatan minta atok komen .

   Delete
 51. Walaikumsalam cu...

  Sekilas pandang.. membaca penjelasan kamu ini bagai membaca hikayat lama. Pelik sungguh bunyinya. Yg menjadi kemuskilan atok ialah bagaimana kamu "nampak" alam ghaib itu ??? Jika dalam pengamatan atok ia tak ubah seperti cerita alam Jin Syaitan yang berperang dengan Malaikat. Tetapi peperangan mereka sebenarnya tidak melibatkan manusia. Kemudian kamu kaitkan pula dengan Perguruan Harimau Sakti di Jawa yg dikatakan terkena tempias peperangan tersebut hingga lumpuh. Sebenarnya mereka bukanlah sebuah puast pengajian Tarikat Islam. Mereka adalah pengamal Ilmu Kebatinan yg langsung jauh dari ilamu agama Islam. Oleh itu apa juga yg terjadi kepada mereka tiada kaitan dengan org2 ilmu Hakikat atau Sufi.

  Begitu juga dengan Perguruan Ilmu Mertabat Tujuh yg kamu ceritakan itu, Ia juga menyampang dari ajaran Islam. Baik dari segi Syariatnya mahupun dari bab Ilmu Hakikat yang mereka pegang. Oleh itu apa kaitan kami dengan cerita kamu itu??? Tak ada apa2 yg boleh atok jelaskan kerana semua cerita yang kamu bawa adalah berkisar dialam kerohanian kamu sendiri dan bukannya dialam zahir mahupun didalam keilmuan Hakikat kerohanian. Sebab ilmu hakikat yang diajar oleh mana2 Trikat dalah berkisar antara kamu dengan Allah saja. Bukan untuk menguasai alam atau beradu kekuatan serta kesaktian seperti apa yg kamu ceritakan itu. Kalau didalam hakikat cerita kamu ini boleh diketagorikan sebagai "didalam Syak dan Waham" peringkat tinggi, luar dari kotak pemikiran biasa mahupun didalam kerohanian. Memang sesetengah manusia diberi "penglihatan" rohani, tetapi kenalah tahu dari mana kamu belajar atau perolehi "penglihatan" itu. Supaya kamu tidak mudah dipermainkan oleh "musliah alam Jin" yg tentunya menpunyai beribu2 cabang dan pecahannya. Justru kamu perlu melihat semula punca dan asal usul perguruan kamu.

  Berkenaan dengan akhir zaman ni, kamu tak perlu risau, sebab semua ini didalam ilmu Allah. He Know best! kerana perancangan Nya lebih mendahului segala2nya. Kita semua ni kena akur dan taat saja atas ketentuanNya. Baik dialam Malaikat, alam Jin Syaitan, alam waliallah, Nabi2 dan Rasul2 Nya waima sebesar zaharah yg bergerak dialam ini sekalipun adalah menurut perintah Allah. Tiada seorang manusia pun yg mampu "mengambil aleh" Kekuasaan Nya itu. Jadi kamu atok nasihatkan banyak2 bersabar dan relex bertenang. jangan filirkan sangat hal2 yg jauh itu. Fikir berkenaan diri kamu dengan Allah... itu adalah lebih baik..ok

  sekian
  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih atok.. Itu bukan cerita cucu itu cu ada terbaca di group watsapp..

   Delete
  2. Salam, cerita yang tuan baca tu dari blog alamjin tuan kelarias. Blog tu pun dah lama tiada, dan cerita2 mcm tu kembali tersebar dalam group whatsapp seperti yang tuan katakan. Atok pun dah pernah ulas pasal blog tu, tuan boleh selak komen2 lama di muka surat belakang. Sekian.

   Syah

   Delete
  3. "He Know best!" kikiki sempoi je atok

   Delete
  4. Muka surat belakang tu halaman yang mana ye syah?

   Delete
 52. Maaf... atok ingat cucu zul yg punya cerita. Tersilap anggap.

  Ya... atok pun ingat2 lupa pasal komen atok yg lalu. Kena baca balek...

  Maaf ya.. sekali lagi !

  atok zamany

  ReplyDelete
 53. Dana haji Jasman ni apa tok?
  Betulkah dana yg rahsia tu sudah ada dekat negara China sekarang dan ada usaha untuk bawa balik?

  ReplyDelete
 54. Salam cu...

  Hj Jasman ??? Siapa dia ni??

  Konon dikatakan bahawa dia memiliki harta yang diamanahkan kepadanya. Entah dari mana dana tersebut..waallauaklam.

  Jadi apa dakyah dan tujuan mereka (org yg mempromosi) ini? Mereka nak kumpulkan dana untuk proses membawa pulang dana ini. Jadi mereka akan menjanjikan pulangan yg berlipat kali ganda kepada 'pelabur'. Segala janji manis pun ditaburkan termasuklah menunjukkan beberapa dokumen perbankkan Hj Jasman. Walhal abok pun tak ada... cerita tak serupa nyata dan memang sah nak menipu org ramai. Tak ujud pun dana sebanyak bertrailion2 tu. Langsung tak masuk akal pun sebab siapa dia manusia yg ada dana sebanyak itu. Kalau pun ada bagaimana dia nak bawa masuk duit sebanyak itu. Mana dia nak letak "kuasa" tangan2 ghaib tu ?? Belum lagi bawa masuk, mereka2 tu akan masuk penjara. Banyak aktar undang2 yg boleh dikenakan kepadanya. Jadi said digesa jangan percaya promoter2 Hj tu. Dah ramai yg terkena dgn skim seumpama ini. Cuba kamu fikir... Dia dikatakan banyak duit, mengapa masih saja nak mengutip duit orang ramai? Kalau nak menipu pun biarlah logik sikit...

  atok zamany

  ReplyDelete
 55. Tok kenapa bahaya fahaman Wahabi?
  Sama negara Wahabi pun boleh gaduh, Qatar, Arab Saudi

  ReplyDelete
 56. Apa pandangan atok mengenai pakatan baru tu?

  ReplyDelete
 57. Salam Tok.... Tahun ni mlam LailatulQadar djangkakan jatuh mlam berapa ya Tok?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu..

   Belum ada gambaran lagi... awal sangat kot. Mungkin bila dah dekat baru dapat gambaran tu, insyaallah.

   atok zamany

   Delete
  2. Ok Tok... Nanti update ya bila dah dekat nanti. Tapi klau atok dah smpi Mekah nanti.. Mcmana Atok nak update kat kami.

   Delete
  3. Atok bawaklah leptop ni atau atok suruh anak atok buka dan update kamu. Dia boleh buat di M'sia. Esok pagi atok ke sana. Insyaallah

   atok zamany

   Delete
  4. Selamat Jalan Tok..... moga dipermudahkan segala urusan amal ibadat dan mndapat umrah yg mabrur.

   Delete
 58. Walaikumsalam cu...

  Memang Wahabi sebenarnya yg mempromosi segala kejahatan di Timur Tengah termasuklah sekarang di Asia Tenggara. Semua dari dana Arab Saudi. Bila tak ikut arahan... itulah nasibnya. Qatar cuba buat sesuatu yg berbeza dari apa yg diarah. Nampak macam nak lawan Taukey, Itulah sebabnya negara-negara yg bersekongkol dgn Arab Saudi membuat tindakan drastik dengan segala macam sekatan. Memang Arab Saudi ni powerful sebab ia disokong agen-agen risik Mosad dan CIA. Jadi secara tiba2 je pekara mengejutkan dunia ni dibuat. Tak tahu dari mana Arab tahu tindakkan senyap Qatar itu. Itulah rahsianya iaitu negara yg sentiasa menyokong dia sejak dulu lagi (1805) USA & London (yahudi zionis). Kalau nak cerita bab Wahabiesm ni kena buat satu atau dua rencana lengkap baru boleh faham apa sebenarnya disebalik wahabi. Memang pun atok sedang buat rencana itu. Ia ada dalam simpanan atok pun, cuma atikal sirah kematian akhirat dan kiamat ini belum habis lagi. Episod akhir akan atok siarkan tidak berapa lama lagi mungkin sebelum atok ke Mekah sikit masa lagi ni. Tapi kalau siap la... kalau tak lepas Raya la jawabnya. Sebab ia panjang sikit. Selepas episod akhir Sirah Kematian ini atok akan siar episod Wahabi pulak...insyaallah. kalian akan dapat tahu secara lengkap dan total berkenaan Wahabi ini. insyaallah...

  atok zamany

  ReplyDelete
 59. Assalamualaikum atok, apa khabar semoga atok sihat selalu.
  Saya ada email persoalan saya di email atok di zaman5619@gmail.com.
  Saya tunggu jawabannya ya atok.
  Terima kasih.

  ReplyDelete
 60. Soalan dihantar oleh cucu Adam Azmi (Anonymous June 13, 11:12 PM)

  Bertanya berkenaan derma kepada mereka yg datang dari luar Negara minta derma untuk anak2 yatim ditempat mereka. Soalnya adakah derma itu menyampai kepada maksudnya dan adakah kita mendapat keberkatan dan keikhlasan dari Allah?? (lebih kurang begitulah soalannya) Jawapan atok seperti dibawah:

  Walaikumsalam cu,

  Sebenarnya kamu ni lurus sangat... kamu tak nampak tektik yg mereka gunakan utk mengaburi mata bagi tujuan mengaut keuntungan diri. Apa yg kamu buat tu betul, tak salah kita bagi derma utk sek anak2 tahfis atau anak2 yatim. Cuma cara mereka tu saja yg salah. Mereka yg dari luar ni memang sudah "masak" akan kelemahan org M'sia. Mereka 'study' kelemahan2 ini sejak dulu lagi. Cendicetion atau cara penipuan ini memang ada diseluruh dunia. Ia diamalkan oleh org2 dari banyak negara. Tumpuan mereka adalah M'sia sebab org2 M'sia suka bagi derma. Masuk dengan mengunakan pas lawatan biasa dan boleh tinggal disini selama 2 bulan 21 hari sudah cukup bagi mereka utk mengumpul dana. Inilah perkerjaan mereka. Mereka sememangnya bergerak secara berkumpulan yang menyewa sebuah rumah dipinggir kota (sbb sewa murah) dan tinggal beramai2 dlm rumah itu antara 20 ke 30 orang. Rutin memasak secara bergilir2 dan yg lain keluar mencari 'mangsa'. Memang mereka dah mahir seluruh kawasan di M'sia terutama kawasan tempat tumpuan spt Masjid, kaw perniagaan yg menjadi tumpuan umat islam.

  Kumpulan mereka sangat ramai sbb dinegara mereka sudah 'tepu', tak ada tempat nak berkerja atau susah sangat nak cari kerja tetap. Jadi mereka belajar daripada 'orang lama' yg dah biasa kemari. Dari situlah mereka bergerak secara berkumpulan. Pihak kerajaan sebenarnya memantau tetapi amat sukar utk membendung aktiviti ini. Kalau pun tindakan yg diambil hanyalah mengusir mereka keluar. Selang beberapa bulan, mereka akan datang balek kemari. Jadi sangat sukar utk menghalang mereka.

  Apa yg sepatutnya dilatih ialah tabiat rakyat kita sendiri yg harus dididik utk menderma pada tabung2 amanah atau NGO yg diiktiraf sahaja. Tak perlu layan mereka sebab kalau dilayan... itu lah jadinya. "Ala bisa tegal biasa". Mereka menjadikan rakyat M'sia sebagai sasaran dengan menagih simpati.

  Dlm kes kamu..apa yg telah kamu beri hendaklah kamu ikhlaskan sja kerana Allah. Kalau duit itu tak sampai kepada anak yatin yg dimaksudkan pun tak mengapa.. kamu serahkan saja kepada Allah. Persoalan dia nak menipu ke apa ke... itu antara dia dengan Allah. Dia lah yang kena fikir sendiri besarnya dosa memakan harta anak yatim ?? Samalah halnya org2 selatan Thai atau Kemboja, Sri Langka, India, Syria, Jorden, Libya, Yaman, China termasuk negara2 Afrika yg datang kemari meminta derma Madrasah, utk membina Masjid, membina rumah anak yatim dan segala macam lagi pekara yg dikaitkan dengan Islam tampa tauliah dan kebenaran dari pihak Majlis Agama Islam. Jangan kata dari luar negara...yg dalam negara ni pun satu ketika amat menjadi2 hingga sangup memperguna anak2 utk meminta2 dimerata tempat. Memang mereka 'untung besar' ! tapi hasil dari apa ??? berkat ke ??? selain ia melanggar undang2. Harta sebegini datangnya...pasti tidak berkat, berdosa dan menekan hati dan sanubari.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 61. Sambungan...

  Tak perlu nak fikir pekara yg dah jadi... terima dgn hati terbuka, paling tidak pun duit yg kamu beri akan memberi kelegaan atas tekanan kehidupan mereka2 iaitu pemuda itu, mungkin keluarganya, anak2nya, kawan2nya atau ibubapanya. Sama saja matlamat derma biasa atau derma khusus. Sedang kamu mendapat pahala dan ganjaran yg Allah sediakan kelak diakhirat. Cuma lain kali kamu menderamalah ketempat yg telah disediakan kerajaan, contohnya PERKIM, YAPIM, Tagung2 Amanah Ishtiar, Pesatuan Ibu Tunggal, dan banyak lagi NGO dimerata tempat. Kerana mereka yg berkerja utk tabung2 ini selalunya amanah dan bertanggungjawab. Buktinya, mereka sendiri datang ketempat atok bagi menghulurkan derma2 sifulan, atau rakyat M'sia. Keadah ini adalah lebih baik..

  Semoga kamu tenang2 saja. Tak perlulah dirisaukan akan pekara itu lagi. Kamu halalkan dan berlepas diri dari fitnah dunia. Waallahu'alam..

  atok zamany..
  di mekah al mukaramah.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salam Atok Zamany,

   Saya nak berterima kasih pada saudara Adam Azmi yang bertanya soalan ni dan atok yang jawab soalan ni, sebab saya pun ada terniat nak tanya soalan yang sama. Saya selalu juga dihampiri oleh golongan peminta derma tempatan dan luar negara ni di kedai-kedai makan, kedai dobi, depan bank (orang Islam atau Arab) bahkan di stesen minyak ketika tengah pam angin tayar atau di shopping complex dan stesen bas (bukan Islam). Wajarkah saya menderma kepada persatuan orang bukan Islam sedangkan ramai lagi muslim Malaysia yang asnaf. Saya kadang-kadang jadi takut sebab cara mereka macam memaksa dan ketika mereka datang tu saya biasanya berseorangan. Kadang-kadang nak bagi pun serba salah, tak bagi pun serba salah. Lepas ni saya akan cakap yang saya akan bagi derma kat saluran yang diiktiraf sahaja, dan bila saya sendiri ikhlas pergi nak bagi derma. Pernah lama dulu dah diberi segenggam syiling yang ada diminta lagi duit kertas katanya tak cukup. Saya takut jadi bagi lagi, rasa macam kena peras pulak. Lepas ni kalau diorang nak paksa-paksa saya cabut je. Terima kasih atok.

   -Pathfinder

   Delete
 62. ASSALAMUALAIKUM wbt. KEPADA PEMBACA BLOG INI...

  RASANYA PADA TAHUN INI MALAM LAILATULKHADAR yang dirahmati Allah akan hadir pada 22hb ini iaitu bersamaan malam ke 27 Ramadhan.. ini yg atok rasakan. Waallaua'lam...

  Sekian

  atok zamany.

  ReplyDelete
  Replies
  1. wslm...apa yg atok rasakan sama yg sy rasakan..mudah-mudahan dapat berjumpa dengan lailatul qadar

   Delete
  2. Salam semua...

   Rencana Allah mendahului segalanya, kita ingat malam 27... sebaliknya dia muncul malam 28. Tak mengapa, asalkan kita ada pada malam tu dah cukup bersyukur.

   Sempurna kerja dan atok nak balik dah

   Delete
 63. Salam Atok Zamany,

  Harap atok dapat terangkan apa maksud fitnah itu dan apakah maksud fitnah hidup dan mati. Terima kasih atok.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu..

   Fitnah adalah satu perbuatan atau niat yang membawa kemudaratan dan bincana dosa kepada diri terutama atas perbuatan kamu sendiri. Seperti didalam kes ini, kamu akan merasa megah dengan derma, rasa takut menderma, rasa dah terlampau tawaduk kerana menderma, rasa tertipu kerana derma, terasa di kelingtong kerana derma, terasa terpaksa menderma, terasa dipaksa menderma, terasa tidak ikhlas menderma, terasa diancam kerana menderma, rasa takut org lain kata kedekut kerana tak menderma, berlebih-lebihan menderma, mengabaikan keluarga sbb menderma, nak tahu adakah sampai duit yg didermakan kpd sasaran, adakah org itu boleh amanah dgn dermanya, perasaan was-was menderma, rasa dah tak ikhlas dll. Inilah antara fitnah dunia sewaktu kamu hidup dlm bab derma.

   Kemudian fitnah yg hadir sewaktu kamu mati akibat dari derma yg tak diikhlaskan kerana Allah ialah sewaktu kamu dipadang mashyar kelak. Kedua2 pihak ini akan dipaksa dihadapan Allah utk diadili, sedangkan ia menyekat perjalanan kamu masuk ke Syurga, Walaupun kamu telah berada didalam Syurga, kamu tetap dikeluarkan semula utk diadili. Jadi inilah fitnah mati yg sangat ditakuti oleh org2 alim. Kalau boleh mereka tak mahu lagi apa2 kaitan dgn sesiapa diakhirat kelak. Semuanya diserahkan kepada Allah utk membuat keputusan. Sedangkan ia telah berlepas diri dari semua fitnah2 itu.

   Jadi begitulah keadaan fitnah yg misti kita hindari supaya kita bebas dari terdakwa dihadapan Allah kelak, baik fitnah waktu hidup mahupun fitnah setelah mati. Waallaua'lam...

   atok zamany

   Delete
 64. Terima kasih tok, saya sangat menunggu ulasan atok mengenai Wahabi tu

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ya... ia telah ada pun, cuam masanya belum sampai selagi atical sirah kematian akhirat dan kiamat tidak selesai lagi... tunggu

   atok zamany

   Delete
 65. Tok siapakah Serikandi, saya ada dengar dia itu penulis dekat Mistisfiles dan dia ada kelebihan untuk memahami hal sejarah, apa pandangan atok?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dia pensyarah dan ahli kaji sejarah yg sangat berpengaruh dan kanan dalam urusan sejarah ni. Kira pakar sejarah la. Memang dia bersama dgn Misticfile dah lama juga. Atok minat mereka semua...

   Delete
 66. Terima kasih atok atas penerangan atok. Semoga atok diberikan kesihatan dan di permudahlan segala urusan.

  Terima kasih pathfinder.

  Terima kasih sekali lagi atom sebab memberi hint malam lailatu kadar.

  ReplyDelete
 67. salam atok..saya nk tnya..betulkah puteri nur tu adalah Raja segala raja-raja Bunian seluruh dunia??dia pnh masuk tv9 n rancangan seekers..nama sebenar bunian tu puteri Gudipati Ratnasuri Singgara dan apa yang saya musykil sy tengok video puteri tu merawat pesakit dan sy ternmpak sayap d belakang tubuh puteri tu wrna hitam seperti sayap kelawar dan tubuh d saluti aura wrna keperangan dan di sahkn beberapa org yg khsyaf penglihatan..menurut pengikutknya mengatakan puteri tu mengawal segala kerajaan jin d dunia sedangkan dalam post dlu atok ada bagitau bahawa malaikat qutubul jalalah la yang pantau dan kawal seluruh kerajaan jin dan pengikutnya lagi mengatakn bahawa bunian mempnyai unsur seperti malaikat dan pengakuan dari puteri tu bahawa dia pernah beberapa kali bermuzakarrah dengan orang-orang tertinggi, ulama-ulama dan ustaz-ustaz Darussyifa' serta dato' harun din sekali...yang saya pelik kalau betul la dia tu bunian dan raja2 bunian kenapa tak jumpa je dengan tok mat janggut semasa tok mat masih hidup?adakah dia takot terkantoi??
  https://bentaratujuh.blogspot.my/2012/06/kebenaran-tentang-puteri-nur.html

  ReplyDelete
 68. alaikumsalam cu..

  Atok dah baca blog tu. Dari apa yg atok perhatikan dia tu cuba nak jelaskan keturunannya dan dia amat 'taksub' akan kedudukan itu. Tak ada apa2 yg hebat berkenaan bunian. Ia juga makhluk Allah...malahan kedudukan manusia adalah lebih tinggi berbandingkan mereka. Manusia adalah kejadian sempurna yang diciptakan dan tidak ada sesiapa yg boleh gugat kedudukan itu. Biarlah dia bersakti setinggi mana pun. taoi jika itulah yg dimegah2kan... semuanya kosong tak bermakna.

  Berkenaan dakwaannya itu, mana lebih kanan... Ratu Balqis isteri Nabi Allah Sulaiman as tu atau Puteri Nur ni? Ingat ya... itu isteri Nabi ya. Kamu manusia + jin taraf biasa cuma diberi kelibihan sakti. Apa pula bukti dia memerintah seluruh alam jin bunian? Nama dia pun tak ada dalam semua fakta dan hadis, bagaimana kita nak faham ??

  Jadi trpulanglah, samaada nak terima atau tidak. Pada atok tiada yg lebih besar dari kekuasaan Allah.

  Ikutkan dulu, Arwah Ust pernah cerita yang dia didatangi oleh raja jin dari Gunung Himalaya. Tapi tak ada apa2 yg ust buat dan dia tak pernah pulak cerita pasal puyeri nur tu.

  atok zamany

  ReplyDelete
 69. Asalamualaikum wbk. semua pembaca,

  SELAMAT HARI RAYA AIDULFITRI 1438H DAN SEMOGA ANDA SEMUA GEMBIRA DENGAN KEJAYAAN INI DAN DIBERKAHTI BERSAMA KELUARGA, JIRANTETANGGA, SAHABAT TAULAN DAN ANAK ISTERI KALIAN DIMANA JUGA KALIAN BERADA. SEMOGA ALLAH MERSESTUI DAN KITA DAPAT LAGI BERTEMU RAMADHAN DAN HARI RAYA DITAHUN AKAN DATANG. MAAF ZAHIR BATIN.

  ATOK ZAMANY

  ReplyDelete
 70. Tok apakah maksud baiah?
  Apakah pertalian Guru dan anak murid diakhirat kelak?

  ReplyDelete
 71. Baiah jika diterjemah ialah manyatakan ikrar atau janji. Mengikut sejarah islam, Baiah ini bermula dizaman Rasulullah saw sedangkan sebelum itu ialah dizaman Nabi-nabi sebelumnya juga ada janji setia kaum mereka yang diminta oleh Nabi-nabi mereka. Dizaman Nabi Musa as kaumnya diminta taat setia menurutnya untuk lari dari Firaun dan keluar keTanah Yang Dijanjikan (Palestein). Tetapi oleh kerana kaumnya yg sentiasa bertelagah dan tidak mahu berperang dengan kaum Romawi yang menguasi tanah itu, maka Nabi Musa as tidak dapat memasuki tanah yang dijanjikan Allah kepada kaumnya itu sehinggalah baginda wafat. Tetapi ia sempat diberi Allah untuk melihat tanah itu dari atas sebuah bukit yang jauh. Begitu juga akur janji yang diminta Nabi Isa as daripada 12 sahabat2nya (Hawariyun) dan dek kerana seorang yang belot maka Nabi Isa as diarah untuk disalib dan dibunuh oleh puak-puak Yahudi. Tetapi Allah menyelamatkannya sebaleknya meletakkan orang yg belot mengantikan tempat Nabi Isa as untuk menerima seksa itu. Semua perjanjian atau Ikrar dengan Nabi-nabi dan Rasul-rasul Allah dipanggil Baiah. Begitu juga dizaman Rasulullah saw.dan didalam Islam. Terdapat 4 peristiwa besar Baiah dizaman Baginda.
  1. Baiah Aqabah
  2. Baiah Aqabah al akbar
  3. Baiah Fisabililah perang Badar.
  4. Baiah ketika masuk Islam atau mengucap dua kalimah shadat utk memeluk Islam- Baiah ini Wajib dan
  ia kekal sehingga mati.

  Inilah jenis2 baiah yg berlaku dalam sejarah islam. Tetapi terdapat juga pecahan didalam baiah yang juga berlaku semasa zaman R dasulullah saw. Dari sinilah punca mengapa seorang islam itu “wajib” berbaiah samaada semasa mereka ingin memeluk Islam dengan ucapan dua kalimah shadatai yang disyariatkan untuk menurut wasilah dan rabitahnya melalui tangan ke tangan hingga menyampai ketangan Baginda Nabi saw. Maka jika seseorang yang mengaku Islam tetapi tidak memiliki shadatai seumpama ini, maka islamnya masih belun dikira sah dan tergantung. Insyaallah atok akan menulis satu rencana khas berkenaan Baiah kelak secara total dan kamu semua akan mengatahui apa disebalik Baiah itu sebenarnya. Bukannya baiah yang dibesar2kan dan menjadi propaganda Daesh, ISIS, al Qaidah dan Wahabi itu yang menyempang dari syarak dan ajaran Rasulullah saw. Nantikannya.

  Jika menurut ramai guru2 tarikat yang menghukumkan baiah seumpama wajib dan hubungannya dengan guru kamu itu sangat akrab sehingga mereka akan "menanggung dan mengantikan tempat kamu" supaya lamu tidak dijamah api neraka. Mereka akan memastikan kamu lepas kesemua ujian alam akhirat utk bersama mereka dialam syurga. Ia diibaratkan kamu bertawasul kepada orang yang sentiasa ingat Allah sedangkan kamu amat sukar utk mengingat Allah. "Jika kamu tidak mampu ingat pada Allah setiap saat maka baiahlah kepada orang yang sentiasa ingat lpd Allah setiap saat" tentunya kamu akan dipelihara dunia akhirat. Waallahu'alam

  Atok zamany

  ReplyDelete