zamany news

Loading...

Wednesday, March 26, 2014

SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 23 Post38
FASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT.

BAB 76 : LEBIH DARIPADA SEPARUH PENGHUNI SYURGA ITU ADALAH UMAT MUHAMMAD.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah saw. bersabda, “Allah yang Maha Memberkati lagi Mahatinggi, berfirman, “Wahai Adam !”. Lalu Adam pun menjawab, ‘Ya, Tuhanku aku datang memenuhi panggilan Mu. Segala kebaikkan ada di tangan Mu’. Allah berfirman, ‘Bangkitkanlah rombongan dari kalangan anak cucuu’. Ada bertanya, ‘Berapa jumlahnya?’. Allah berfirman, ‘Dari setiap seribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang’. Disaat itu juga kanak-kanak kecil tiba-tiba berubah menjadi tua beruban, ketika setiap wanita yang mengandung, tiba-tiba melahirkan kandungannya dan ketika kamu lihat manusia sedang mabuk (kegoncangan dihari kiamat) padahal mereka tidak mabuk. Tetapi seksaan Allah itu amat keras bagai mereka’”.

Para sahabat bertanya, ‘”Bagaimanakah kelakuan kita terhadap mereka?’. Baginda menjawab, ‘Berembiralah !, kerana seribu dari golongan Yak’jud dan Mak’jud, seorang dari golongan kalian. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sesungguhnya aku ingin sekali jika kamu semua menjadi satu perempat dari penghuni Syurga’. Mendengar kata-kata baginda itu, kami segera bertahmid, bertakbir dan berdoa. Lalu baginda bersabda, ‘Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sesungguhnya aku ingin sekali jika kamu semua menjadi satu pertiga dari penghuni Syurga’”.
Mendengar kata-kata baginda itu kami semakin kuat bertahmid, bertakbir dan berdoa. Lalu sekali lagi baginda bersabda, ‘Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sesungguhnya aku ingin sekali jika kamu semua menjadi satu perdua dari penghuni Syurga. Sesungguhnya kamu jika diibaratkan dengan kaum-kaum lain seperti sehelai bulu berwarna putih pada kulit seekor lembu yang berwarna hitam, atau seperti segaris belang pada kaki seekor keldai’”.

Nabi saw. bersabda, “Pada hari kiamat nanti seluruh makhluk terbahagi menjadi seratus dua puluh baris. Panjang setip baris adalah sejauh empat puluh tahun perjalanan, makala lebar setiap baris pula ialah dua puluh tahun perjalanan”. Ditanyakan kepada baginda, “Wahai Rasulullah, berapakah jumlah barisan orang-orang mukmin?”.  Baginda menjawab, “Tiga baris”. Ditanya lagi kepada baginda, “Orang-orang musyrik?”. Baginda menjawab, “Seratus tujuh belas baris’. Ditanyakan lagi kepada baginda, “Apakah ciri-ciri yang  membezakan diantara orang-orang mukmin dan orang-orang musyrik?”. Baginda menjawab, “Orang-orang mukmin bagaikan sehelai bulu berwarna putih pada kulit seekor lembu yang berwarna hitam”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Qatbi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Uyun al-Akhbar’. Hadis ini gharib atau asing kerana hadis-hadis lain menjelaskan jumlah barisan orang-orang mukmin tidak seperti itu.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Ibnu Namir, dari Musa al-Juhani, dari asy-Syu’bi bahawa Nabi saw bersabda, “Adakah kamu suka jika kamu adalah sepertiga dari penghuni Syurga ?”. Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul Nya sahaja yang mengatahui”. Baginda bertanya, “Adakah kamu suka jika kamu adalah separuh dari penghuni Syurga ?”. Para sahabat menjawab, “Hanya Allah dan Rasul Nya saja yang mengarahuinya”. Baginda bersabda, “Pada hari kiamat nanti sesungguhnya umatku adalag sepertiga penghuni Syurga. Pada hari itu manusia terdiri dari seratus dua puluh barisan, dan umatku terdiri dari lapan puluh barisan”.

Dalam sebuah hadis marfu diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat nanti penghuni Syurga sebanyak seratus dua puluh barisan dan lapan puluh baris diantaranya adalah kalian”. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Buraidah bin Hashib bahawa Rasulullah bersabda, “Penghuni Syurga itu seratus dua puluh barisan. Lapan puluh barisan darinya terdiri dari umat ini dan bakinya yang empat puluh baris lagi dari umat-umat lain”.


FAKTA:

Telah disentuh didalam hadis riwayat Abdullah bin Amr sebelum ini iaitu, “...Kemudian Allah berfirman, ‘Berangkatlah rombongan Neraka’. Ia merupakan perintah Allah kepada Nabi Adam. Ada yang mengatakan, ketika Allah memerintah kepada Nabi Adam, didalam waktu yang sama juga Allah memerintahkan para Malaikat untuk mengasing-asingkan penghuni Syurga dan Neraka. Wallahua’lam...

Bagi maksud pertanyaan para sahabat, “Siapakah dia diantara kami?”. Ia bermaksud pertanyaan, siapakah salah seorang dari mereka yang tidak masuk Neraka ?. Pekara ini disebabkan mereka merasa ragu siapakah yang dimaksudkan diantara mereka. Sebab itulah Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya dari golongan Yak’jud dan Mak’jud ada sembilah ratus sembilan puluh sembilan, manakala yang satu itu adalah dari kamu”. Ia bererti bahawa dari seribu orang yang masuk Neraka, seluruhnya terdiri dari umat yang lain dari umat Muhammad, sedangkan yang satu dari umat Muhammad saw masuk Syurga. Jika demikian, ini bermaksud seluruh umat Muhammad saw atau sebahagian besar dari mereka berada di Syurga, kerana diantara Yak’jud dan Mak’jud tidak ada seorang pun yang mati... keterangan ini akan dilanjutkan lagi perbincangannya diakhir kitab ini, insyaallah.


BAB 77: HURUHARA JAHANAM, NAMA-NAMA NERAKA DAN KETERANGANNYA.

Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung telah berfirman didalam al Quran berkenaan dengan Neraka seperti didalam surah al-Maa’arij ayat 15 dan 16 yang mafhumnya;
“Sekali-kali tidak (demikian itu). Sesungguhnya ia api Neraka. Yang membongkar kulit kepala”

Kemudian didalam surah al-Muddatstsir ayat 27 hingga 29 mafhumnya;

“Tahukah engkau apakah Neraka (Saqar) itu?. Ia tidak meninggalkan (daging) dan tidak membiarkan (tulang), (melainkan mesti dibakarnya). (Ia) membakar kulit (manusia)”.

Didalam surah al-Qaa’riah ayat 10 dan 11, yang mafhumnya;

“Tahukah engkau apakah itu (Neraka Hawiyah)?. Ialah api yang sangat panas”

Dan didalam surah al-Humazah ayat 4 hingga ayat 9, yang mafhumnya;

“Tidak, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia akan dilemparkan kedalam Neraka (Hutamah). Tahukah engkau apakah Neraka Hutamah itu?. (Iaitu) Api Allah yang bernyala-nyala. Yang membakar sampai kehati (manusia). Sesungguhnya api itu ditutupkan diatas mereka. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang yang panjang”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Khalid bin Abu Imran berikut sanadnya kepada Nabi saw, bahawa baginda bersabda, “Sesungguhnya Neraka itu memakan penghuninya. Ketika telah naik kehati mereka, ia baru berhenti. Kemudian ia kembali lagi seperti semula, lalu memakan penghuninya lagi sampai kehatinya. Begitulah yang terjadi untuk selamanya”.

Berikut adalah firman-firman Allah didalam beberapa surah dalam al-Quran berkenaan Neraka. Didalam surah al-Humazah ayat 6 dan 7 mafhumnya;

“(Iaitu) Api Allah yang menyala-nyala. Yang membakar sampai kehati (manusia)”.

Didalam surah at-Takwir ayat 12 yang mafhumnya;

“Dan apabila (Neraka) Jahim telah dinyalakan”.

Kemudian didalam surah an-Nisaa’ ayat 10 yang mafhumnya;

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, hanya mereka memakan api masuk perutnya dan nanti mereka akan dimasukkan kedalam Neraka”.

Firman Allah didalam surah al-Mulk ayat 5 yang mafhumnya;

“...dan Kami sediakan untuk mereka seksa Neraka”.

Didalam surah al-Fathir ayat 36 mafhumnya;

“Orang-orang yang kafir, untuk mereka itu Neraka Jahanam, mereka tidak dihukum mati (jika mati, tentu) mereka musnah dan tidak pula diringankan seksa daripada mereka. Demikianlah Kami membalas tiap-tiap orang kafir”.

Dan didalam surah an-Nisaa’ ayat 145 mafhumnya;

“Sesungguhnya orang-orang munafiq ditingkat yang paling bawah dalam Neraka...”

Keterangan selanjutnya akan dijelaskan kemudian nanti. Dengan Neraka, Allah mengancam orang-orang kafir, menakut-nakutkan orang-orang zalim dan keras kepala, juga kepad orang-orang islam yang durhaka, supaya mereka berhenti dari melakukan perbuatan yang dilarang pada mereka Sebagai contoh, Allah telah berfirman didalam surah al-Baqarah ayat 24, mafhumnya;

“Kalau tidak kamu perbuat, tidaklah dapat kamu memperbuatnya, maka takutlah akan api Neraka yang menyalakannya (bahan bakarnya adalah) manusia dan batu-batu disediakan untuk orang-orang kafir”.

Dan firman Allah didalam surah an-Nisaa’ ayat 10 yang mafhumnya;

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, hanya mereka menakan api masuk keperutnya dan nanti mereka akan dimasukkan kedalam Neraka”.

Kemudian didalam surah az-Zumar ayat 16, mafhumnya;

“Untuk mereka, dari atas mereka ada beberapa tingkat api dan dari bawah mereka ada beberapa tingkat (api juga). Dengan (seksaan) itulah Allah menakutkan hamba-hamba Nya. Hai hamba-hamba Ku, takutlah kepada Ku”.

Masih terlalu banyak firman-firman Allah didalam al-Quran yang boleh dijadikan rujukan, waallahua’lam.BAB 78 : KETIKA DICIPTAKAN NERAKA, MALAIKAT TERKEJUT BAGAIKAN TERBANG JANTUNG-JANTUNG MEREKA.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Mu’amar, dari Muhammad Ibnu Munkadir bahawa ia berkata, “Ketika Neraka diciptakan, para Malaikat terkejut bagaikan mahu tercabut terbang jantung-jantung mereka. Namun setelah Allah menciptakan Adam, membuatkan mereka merasa tenang kembali dan hilanglah rasa ketakutan itu”. Maimun bin Mahran mengatakan, “Ketika Allah selesai mencipta Jahanam, ia terus menyala dan mengeluarkan bunyi yang mengerunkan. Sehingga membuatkan seluruh Malaikat yang berada dilangit terus sujud kehadrat Allah. Allah yang Maha Memaksa lagi Mahaagung berfirman, ‘Angkatlah kepala kamu. Ketahuilah bahawa Aku ciptakan kamu untuk taat dan mengabadikan dirimu kepada Ku. Manakala Aku ciptakan Jahanam untuk orang-orang yang durhaka kepada Ku dari kalangan makhluk-makhluk Ku’. Mereka lalu bertanya, “Wahai Tuhan kami, kami belum merasa aman selagi kami tidak melihat penghuni-penghuninya?”.

Inilah maksud dari firman Allah didalam surah al-Mu’minuun ayat 57 yang mafhumnya;

“Sesungguhnya orang-orang yang takut, kerana takutkan (akan azab) Tuhannya”

Api (Neraka) adalah azab Allah. Oleh itu tidak sesiapa pun dibenarkan menyiksa serangga, binatang atau apa juga makhluk Allah dengan api, air panas dan apa-apa juga unsur dari api. Dalam beberapa sabda Nabi saw juga melarang kita menggunakan unsur-unsur api tersebut untuk menyeksa binatang lemah seperti semut, labah-labah, katak, lebah dan lalat. Pekara ini akan disebut didalam keterangan yang lain dimasa akan datang, insyallah. Didalam sebuah riwayat, ada yang mengatakan iaitu, “Jangan kamu menyiksa dengan menggunakan siksaan Allah”. Maksudnya jangan kamu mengambil seksaan dari jenis api atau dari unsur api untuk menyiksa binatang, serangga atau manusia kerana perbuataan itu menyemaai seksaan dari Allah atau boleh dianggap cuba menghukum seumpama hukuman Allah terhadap hamba-hamba Nya, dimana perbuataan itu amat-amat ditegah oleh Nabi saw. Waallahua’lam.BAB 79: TAKUT DAN MENANGIS KETIKA MENGINGATI SEKSAAN NERAKA JAHANAM.


Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Zaid bin Aslam bahawa ia berkata, “Jibril telah hadir kehadapan Nabi saw bersama-sama Israfil. Setelah mereka mengucapkan salam kepada Nabi, tiba-tiba Israfil menjadi longlai dan pucat lesi. Nabi saw bertanya kepada Jibril, ‘Wahai Jibril, kenapa dengan tiba-tiba Israfil kelihatan pucat lesi tak bermaya ?’. Jibril menjawab, ‘Tadi dia terpandang kilauan api Neraka Jahanam, itulah sebabnya dia menjadi begitu’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Muhammad bin Mutharrif, dari seorang perawi yang boleh dipercayaai, bahawa ia berkata, “Seorang pemuda dari golongan Ansar merasa ketakutan ketika dia mengingati Neraka. Kerana terlalu takut, dia langsung tidak keluar rumah. Ketika peristiwa itu diceritakan kepada Nabi, lalu baginda pun pergi kerumah pemuda itu. Apabila saja dia melihat Nabi, dia terus menerpa dan memelok Nabi kemudian ia jatuh dan meninggal dunia. Nabi saw bersabda, “Uruslah jenazah teman mu ini kerana golongan-golongan Neraka itu adalah orang-orang yang hatinya sudah terpotong-potong”.

Diceritakan bahawa pada suatu hari, Nabi Isa as. Sedang berjalan dan bertemu dengan kumpulan empat ribu kaum wanita yang nampaknya pucat lesi ketakutan. Mereka mengenakan dustur (penutup atau tudung kepala yang besar) yang diperbuat dari rambut dan bludru (sejenis kulit). Nabi Isa as. bertanya, “Apa yang membuat wajah kamu nampak pucat lesi, wahai kamu wanita semua ?”. Mereka menjawab, “Setiap kali mengingati Neraka, wajah kami akan jadi begini. Wahai putra Maryam !, sesungguhnya orang yang masuk Neraka tidak akan mendapat kedinginan dan minuman”. Demikian yang telah diperkatakan oleh al-Kharaithi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Al-Qubur’.

Diceritakan oleh ats-Tsa’labi dan yang lain-lainnya, “Ketika Salman al-Farsi mendengar firman Allah, ‘Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat ancaman bagi mereka (pengikut-pengikut Syaitan) semuanya’, dia lari ketakutan seperti orang gila selama tiga hari. Kemudian dia mengadap kepada Nabi saw dan ditanya apakah sebabnya. Ia menjawab, ‘Wahai Rasulullah, ketika turun firman Allah, ‘Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat ancaman bagi mereka (pengikut-pengikut Syaitan) semuanya’, demi Allah yang telah mengutuskan mu dengan membawa kebenaran, hatiku terasa dihiris-hiris. Kemudian Allah menurunkan ayat, ‘Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada didalam Syurga (taman-taman) dan (didekatkan) mata air- mata air (yang mengalir)’”. BAB 80: POHONLAH SYURGA DARI ALLAH DAN POHONLAH PERLINDUNGAN NYA DARI API NERAKA.


Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Barang siapa memohon Syurga kepada Allah sebanyak tiga kali, nescaya Syurga akan juga turut berdoa, “Ya Allah, masukkanlah ia kedalam Syurga”, dan barang siapa memohon perlindungan kepada Allah dari api Neraka sebanyak tiga kali, nescaya ia (neraka) akan berdoa, “Ya Allah, lindungilah dia dari Neraka”.

Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Said al-Khudri atau dari Hajirah al-Akbar, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari yang sangat panas, Allah memasang pendengaran dan penglihatan Nya kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Apabila ada seseorang hamba yang berkata, ‘Tiada Tuhan Selain Allah, alangkah panasnya hari ini, Ya Allah, lindungilah aku dari panasnya Neraka Jahanam’. Nescaya Allah akan berfirman kepada Neraka Jahanam, ‘Sesungguhnya seorang dari hamba-hamba Ku memohon perlindungan kepada Ku darimu. Oleh itu Aku mahu kamu menjadi saksi sesungguhnya Aku melindunginya’. Dan pada hari yang sangat sejuk, Allah memasang pendengaran dan penglihatan Nya kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Apabila ada seorang hamba yang berkata, ‘Tiada Tuhan Selain Allah, alangkah sejuknya hari ini, Ya Allah, lindungilah aku dari sejuknya Neraka Jahanam’. Nescaya Allah akan berfirman kepada Neraka Jahanam, ‘Sesungguhnya seorang dari hamba-hamba Ku memohon perlindungan kepada Ku darimu. Oleh itu Aku mahu kamu menjadi saksi sesungguhnya Aku melindunginya’”. Para sahabat bertanya, “Apakah yang dimaksudkan dengan hawa sejuk Neraka Jahanam itu ya Rasulullah ?”. Baginda menjawab, “Sebuah telaga untuk melempar orang-orang kafir, dan hawa yang sangat sejuknya (sejuk berbisa) sebahagian bisa dibezakan dari sebahagian yang lain”.


BAB 81: YANG DITETAPKAN OLEH AL-QURAN DAN AL-SUNAH.


Telah dinyatakan dalam beberapa ayat-ayat alQuran dan keterangan-keterangan Hadis-hadis bahawa amal-amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas bersertakan keimanan yang kukuh dapat menghantar orang yang melakukannya kedalam Syurga dan menjauhkannya dari api Neraka. Terlalu banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menyebutkan pekara ini. Contohnya sebuah hadis yang telah dinyatakan didalam ‘Sahih Muslim’ dari Abu Said al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, “Setiap hamba yang berpuasa sehari pada jalan Allah, nescaya dengan puasanya itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari Neraka sejauh tujuh puluh tahun perjalanan”.

Diriwayatkan oleh Nasa’i dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah besabda, “Barangsiapa berpuasa sehari pada jalan Allah, nescaya Allah akan jauhkan wajahnya dari Neraka sejauh tujuh puluh tahun perjalanan”. Diriwayatkan oleh Abu Isa Tirmidzi dari Abu Umamah bahawa Nabi saw bersabda, “Barangsiapa berpuasa sehari pada jalan Allah, nescaya Allah akan membuat sebuah jurang antara dia dan Neraka sejauh antara timur dan barat”. Didalam riwayat yang lain disebut, “sejauh antara langit dan bumi”. Ini adalah hadis gharib Abu Umamah.

Diriwayatkan oleh ath-Thabarani alias Sulaiman bin Ahmad, dari Ummarah bin Watsimah al-Mishri, dari Abu Watsimah bin Musa ibnu Farat, dari Idris bin Yahya al-Khaulani, dari Raja’ bin Abu Atha’, dari Wahab bin Abdullah al-Ma’afiri, dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa memberi makan saudaranya sampai kenyang dan memberi minuman sampai segar, nescaya Allah akan menjauhkannya dari Neraka sejauh jurang dan jarak jurang-jurang tersebut adalah sejauh seratus tahun perjalanan”. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa berwuduk dengan sempurna dan menziarahi saudaranya sesama muslim, nescaya ia akan dijauhkan dari Neraka Jahanam sejauh tujuh puluh tahun perjalanan”.

Telah disebutkan didalam ‘Sahih Bukhari’ dan juga ‘Sahih Muslim’ , sebuah riwayat dari ‘Adi bin Hatim bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Barangsiapa diantara kamu yang sanggup membentengkan dirinya dari Neraka walaupun dengan hanya sepotong kurma, maka hendaklah ia lakukan”. Lafaz ini adalah dari versi riwayat Muslim.


BAB 82: UNTUK SIAPAKAH JAHANAM ITU ?. JAHANAM ADALAH LAPIS NERAKA YANG PALING BAWAH.


Firman Allah didalam surah an-Nisaa ayat 145 yang mafhumnya;

“Sesungguhnya orang-orang munafik ditingkat yang paling bawah dalam Neraka, sedang engkau tiada memperoleh pertolongan untuk mereka itu”.

Difahamkan bahawa Neraka itu memiliki tujuh tingkat kebawah manakala Syurga pula memiliki tujuh tingkat keatas. Orang-orang kafir berada ditingkat yang paling bawah, yang disebut dengan nama Neraka Hawiyah. Ini adalah kerana mereka telah durhaka, yang merupakan dosa yang paling berat terhadap Allah. Mereka dianggap paling sesat dan sangat suka menyakiti orang-orang Islam yang beriman kepada Allah. Itulah sebabnya mereka menerima balasan yang sangat berat dihari kiamat nanti, malahan telah pun menanti Neraka Hawiyah ini untuk mereka.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Ibnu Yazid, dari Kaab Ibnu Ahbar bahawa ia berkata, “Sesungguhnya didalam Neraka terdapat sebuah telaga yang tidak pernah dibuka pintu-pintunya, atau sentiasa tertutup dari mula ia diciptakan oleh Allah. Jahanam selalu bermohon perlindungan Allah dari kejahatan telaga itu. Jika satu masa nanti pintunya dibuka Allah, nescaya akan hadir azab Allah yang tiada taranya keluar dari telaga itu. Telaga ini terletak diNeraka paling bawah dari semua lapisan Neraka itu”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Ibrahim alias Abu Harun al-Ghanawi, dari Hathan bin Abdullah ar-Raqasyi bahawa ia berkata, “Saidina Ali kwh.  pernah bertanya kepada kami, ‘Tahukah kamu semua bagaimana bentuk pintu-pintu Jahanam itu?’. Aku menjawab, ‘Bukankah sama seperti pintu-pintu kita’. Ia menjawab, ‘Tidak ! tetapi ia tebal dan berlapis-lapis’”.

Menurut sepakatan ulama tafsir bahawa tingkat Neraka yang paling atas sekali ialah Jahanam. Neraka ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad saw. yang durhaka. Ketika didalam keadaan yang kosong tampa penghuni, pintu-pintunya boleh dibuka dengan hanya tiupan angin. Kemudian mengikut turutan lapisan Neraka kebawah ialah dengan nama-nama, Lazha. Kebawah lagi ialah Huthamah. Kebawah lagi ialah Sa’ir. Kebawah lagi dengan nama Saqar. Kebawah lagi ialah Jahim. Dan yang terakhir sekali dengan nama Hawiyah. Kemudian tingkatan-tingkatan Neraka juga disebuat sebagai ‘darjat’ seperti firman Allah didalam surah al-Ahqaaf ayat 19, mafhumnya;

“Untuk masing-masing mereka ada beberapa darjat (tingkat) menurut amalan yang mereka amalkan, dan supaya Allah menyempurnakan (balasan) amalan mereka, sedang mereka itu tiada teraniaya”.

Didalam kitab bertajuk ‘Az-Zuhdu War Raqa’iq’ karangan adh-Dhahhak, telah disebutkan nama tingkat-tingkat Neraka dan nama penghuni-penghuni dari berbagai jenis agama. Namun pekara ini tidak pernah disentuh oleh mana-mana riwayat hadis dari Nabi saw. Berkata adh-Dhahhak, “Yang berada ditingkat paling atas ialah umat Muhammad saw (yang durhaka). Ditingkat kedua adalah  orang-orang Nasrani. Ditingkat ketiga ialah orang-orang Yahudi. Ditingkat keempat ialah orang-orang Shabi’i. Ditingkat kelima adalah orang-orang Majusi. Ditingkat keenam ialah orang-orang Musyrik Arab dan yang ketujuh dan terakhir ialah orang-orang Munafik”.

Berkata Muadz bin Jabal, “Ulama Suu’ atau juga disebut Ulama yang jahat akhlaknya terbahagi kepada beberapa peringkat pula. Diantaranya ialah ulama yang memberi nasihat dengan cara yang sangat kasar, kesat dan sombong. Mereka ini Allah tempatkan di Neraka tingkat pertama. Terdapat pula ulama yang menafaatkan ilmunya untuk mengampu (atau ‘pembodek’) pemerintah yang zalim bagi mendapat kekayaan, pangkat dan habuan dunia. Mereka ini Allah letakkan di Neraka tingkat kedua. Terdapat juga ulama yang menggunakan ilmunya untuk membuat umat merasa sedih. Meraka ini ditingkat ketiga. Manakala ada pula ulama yang mengunakan ilmu dan kebolehannya berpidato menaikkan semangat umah dan membuat mereka mengorbankan  nyawa mereka (seperti mambunuh diri, pengebom berani mati dll). Mereka Allah tempatkan di Neraka keempat. Ulama-ulama yang suka memetik kata-kata dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ulama ini Allah letakkan ditingkat kelima. Ada juga ulama yang suka membuat kesusahan kepada umat, dan Allah letakkan mereka kedalam Neraka ditingkat yang ke enam. Yang terakhir ialah ulama-ulama yang menggunakan ilmu dan kedudukannya untuk berbohong kepada umat. Mereka ini ditingkat Neraka yang ketujuh”.

Diantara nama-nama Neraka itu, terdapat nama-nama yang sudah menjadi nama umum atau keseluruhan bagi Neraka. Contohnya seperti Jahanam, Saqar, Lazha dan Samum. Ini adalah seperti firman Allah didalam surah ath-Thuur ayat 27 yang mafhumnya;

“Lalu Allah memberi kurnia kepada kita dan memelihara kita daripada seksa Neraka (Samum)”.

Yang dimaksudkan dengan perkataan ‘Samum’ disitu ialah merujuk kepada Neraka secara keseluruhannya. Semoga Allah lindungkan kita dari azab Neraka...amin.BAB 83: NERAKA MEMBAKAR SETIAP HARI DAN PINTU-PINTUNYA TERBUKA KECUALI HARI JUMAAT.


Diriwayatkan oleh Abu Nua’im, dari Sulaiman bin Ahmad, dari al-Husain bin Ishak at-Tastari, dari Ali bin Bahr, dari Sawar bin Abdul Aziz, dari Nu’man Ibnu Mundzir, dari Makhul, dari Adullah bin Umar bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya Neraka Jahanam itu membakar setiap hari dan pintu-pintunya sentiasa terbuka kecuali hari Jumaat, ia tidak membakar dan pintu-pintunya pun tidak terbuka”.

Berkata Syeikh al-Qurthubi (pengarang kitab ini), “Oleh kerana itulah dibolehkan kita melakukan solat sunat ditengah hari Jumaat (solat sunat sebelum Jumaat), tetapi tidak dihari-hari yang lain”.


BAB 84: KETERANGAN BERKENAAN PINTU-PINTU NERAKA.


Firman Allah didalam surah al-Hijr ayat 44, mafhumnya;

“Bagi Neraka itu ada tujuh pintu. Bagi tiap-tiap pintu itu ada bahagian yang dibahagikan (untuk orang-orang yang berdosa)”.

Dan didalam surah az-Zumar ayat 71 yang mafhumnya;

“Orang-orang kafir dihalau kedalam Neraka dengan berduyun-duyun, sehingga bila mereka sampai disana dibukakan pintu-pintunya dan berkata kepada mereka Malaikat-malaikat yang menjaganya : Tidakkah datang kepadamu Rasul-rasul diantaramu yang membacakan ayat-ayat Tuhammu kepadamu dan memberi peringatan kepadamu buat menemui harimu ini ? Sahut mereka:  Ya !, tetapi tetaplah perkataan seksa terhadap orang-orang yang kafir”.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, “Jahanam memiliki tujuh pintu, satu pintu diantaranya untuk orang-orang yang menghunuskan pedang terhadap umatku atau terhadap umat Muhammad (manusia yang melancarkan perang dengan umat Islam)”. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Abdullah Tirmidzi. Kata Abu Isa Tirmidzi, “Aku hanya mengenalnya dari Hadis Malik bin Maghul sahaja”.

Menurut saya (Syeikh ai-Qurthubi), Malik bin Maghul alias Abdullah al-Bajali al-Kufi adalah merupakan seorang Imam yang boleh dipercayai. Bukhari, Muslim dan Imam-imam hadis yang lain juga selalu meriwayatkan daripadanya”.

Berkata Ubai bin Ka’ab, “Jahanam itu mempunyai tujuh jenis pintu. Salah satu pintu yang paling sempit, paling panas dan paling busuk baunya adalah untuk orang-orang berzina yang sudah mengatahui hukumannya”.

Diriwayatkan oleh Salam ath-Thawil, dari Abu Sufyan, dari Anas bin Malek, dari Nabi saw berkenaan firman Allah, “Jahanam itu mempunyai tujuh pintu”, Baginda bersabda, “Ada pintu untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ada pintu untuk orang-orang yang meragukan Allah. Ada pintu untuk orang-orang yang lalai dari Allah. Ada pintu untuk orang-orang yang lebih mengutamakan menuruti kesenangan hawa nafsunya dari Allah. Ada pintu untuk orang-orang yang melepaskan kemarahan mereka dengan murka Allah. Ada pintu untuk orang-orang yang lebih mengutamakan haknya dari hak Allah. Dan ada pintu untuk orang-orang yang sombong kepada Allah”.

Riwayat itu dikemukakan oleh al-Halimi alias Abdullah al-Hasan Ibnu Husain dalam kitabnya yang bertajuk ‘Al-Minhaj’. Kemudian dia memberi komen iaitu, “Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah ialah orang-orang musyrik (kafir). Yang dimaksudkan orang-orang yang meragukan Allah ialah mereka yang tidak tahu adakah sebenarnya mereka memiliki satu Tuhan atau tidak punya Tuhan sama sekali. Atau mereka-mereka yang meragui adakah syariat Islam itu memang sebenar-benarnya datang dari Allah atau tidak. Yang dimaksudkan orang-orang yang lalai dari Allah ialah orang-orang yang sangat keras kepala, mereka adalah golongan ‘Ad-Dahriyah’. Yang dimaksudkan orang-orang yang lebih mengutamakan menuruti kesenangan hawa nafsunya dari Allah itu ialah orang-orang yang sangat bersemangat melakukan perbuatan maksiat kepada Allah kerana mereka mendustakan para Rasul utusan Allah dan menentang perintah dan larangan Allah.

Adapun yang dimaksudkan dengan orang-orang yang melepaskan kemarahan mereka dengan kemurkaan Alladapah ialah orang-orang yang mengatakan bahawa Nabi-nabi pesuruh Allah yang menyeru kepada jalan Allah telah mengazab mereka-mereka yang tidak mahu mengikut seruan mereka (berbohong). Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang lebih mengutamakan haknya dari hak Allah itu ialah orang-orang yang mengingkari peristiwa kebangkitan semula dan perhitungan semula (hari kiamat). Mereka menyembah apa saja yang mereka sukai, berbuat apa saja yang mereka sukai dan bermegah dengan semua rezeki yang mereka perolehi dengan rakus, sedangkan semua nikmat itu datangnya dari Allah. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang sombong terhadap Allah itu ialah orang-orang yang tidak memperdulikan perbuatan mereka itu benar atau salah. Mereka tidak mahu berfikir, mengambil pengajaran dan mencari petunjuk. Jika riwayat ini boleh ditetapkan, Allah sahajalah yang Maha Mengatahui apa yang dimaksudkan oleh Rasul utusan Allah itu”.

Bilal bin Rabah bercerita, “Pada satu hari Nabi sedang solat sendirian di Misjid Madinah. Tidak lama kemudian datang seorang wanita desa lalu mengikut baginda solat sebagai makmum tampa disedari oleh baginda. Apabila baginda mula membaca ayat, ‘Jahanam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan tertentu dari mereka’, wanita desa itu tiba-tiba jatuh pengsan. Mendengar suaranya lalu baginda menoleh kebelakang. Baginda meminta diambilkan air lalu disiramkan dimuka wanita desa itu sehingga ia sedar semula dan boleh duduk. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, ‘Kenapa kamu ?’. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan Nabi, sebaliknya bertanya kepada Nabi, ‘Adakah ayat yang baginda baca itu adalah dari Kitab Allah atau ayat yang baginda cipta sendiri ?’. Baginda menjawab, ‘Wahai wanita desa, apa yang aku baca tadi adalah sebahagian dari ayat Kitab Allah yang diturunkan kepadaku’. Dia bertanya lagi, ‘Apakah setiap angota tubuhku akan diseksa dihadapan sebuah pintu Jahanam ?’. Baginda menjawab, ‘Wahai wanita desa, bahkan setiap pintu Jahanam itu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka dan penghuni setiap pintu akan diseksa menurut amalan mereka’. Ia berkata, ‘Sesungguhnya aku hanya seorang wanita desa yang miskin yang tidak punya harta sama sekali, aku hanya mempunyai tujuh budak suruhan. Sekarang aku bermohon kau menjadi saksi keatas ku...Wahai Rasulullah, aku memerdekakan budak-budakku semua untuk menjauhkan aku dari pintu-pintu Jahanam itu demi mengharap keredhaan Allah keatas ku’”.

Setelah beberapa waktu kemudian, Nabi saw telah didatangi oleh Malaikat Jibril as yang menyampaikan berita, “Wahai Rasulullah, sampaikan khabar gembira kepada wanita desa itu bahawa Allah telah mengampuninya dan mengharamkan pintu-pintu Jahanam kepadanya. Malahan Allah telah membukakan sebuah pintu Syurga untuknya”. Waallahua’lam.


BAB 85: JARAK SETIAP PINTU NERAKA DAN SEKSAAN YANG DISEDIAKAN DISANA.


Menurut sebahagian ulama tafsir berpendapat bahawa, kalimah dari firman Allah, “Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan tertentu dari mereka”, itu adalah ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-oang yang syirik, juga untuk para-para Jin, Syaitan dan Iblis. Jarak diantara satu pintu Neraka dengan pintu Neraka yang lain ialah sejauh lima ratus tahun perjalanan.

Pintu pertama; ialah Jahanam. Perkataan Jahanam bererti menjumpai, kerana Neraka Jahanam pasti akan menjumpai manusia lelaki dan wanita lalu memakan daging mereka. Ini merupakan seksaan yang paling ringan dibandingkan dengan semua seksaan Neraka yang Allah ciptakan.

Pintu kedua; namanya ialah Lazha. Perkataan Lazha bererti api yang bergolak kerana api ini mampu mengupas kulit kepala manusia.  Lazha disediakan Allah untuk orang-orang yang tidak mahu bertauhid dan mengesakan Allah, selain mempersenda dan berpaling dari ajaran Nabi Muhammad saw.

Pintu ketiga bernama Saqar. Perkataan Saqar bererti burung helang. Seperti perangai burung ini yang memakan bangkai dan mengsiat-siat daging serta menghempas-hempas tulang belulang, begitulah gambaran akan keadaan manusia yang menjadi penghuninya kelak. Api Neraka Saqar mampu mengsiat-siat daging, memakannya dan menghempas tulang belulang orang-orang yang dimasukkan kedalamnya.

Pintu keempat bernama Huthamah. Firman Allah didalam surah al-Humazah ayat 5 dan 6, mafhumnya;

“Tahukah engkau apakah Neraka Hutamah itu ?. (iaitu) Api Allah yang bernyala-nyala”.

Api Hutamah boleh menghancurkan daging, tulang belulang dan membakar hingga kehati manusia. Seperti firman Allah didalam surah yang sama seperti diatas (sambungan) pada ayat ke 7 mafhumnya;

“Yang membakar hingga kehati (manusia)”.

Api Hutamah membakar dari telapak kaki naik keatas hinggalah kehati manusia. Ia juga melontarkan bunga bebola api sebesar dan setinggi istana seperti firman Allah didalam surah al-Mursalat ayat 32 dan 33, mafhumnya;

“Sesungguhnya Neraka (Hutamah) melimparkan bunga api seperti istana (tingginya). Seolah-olah unta-unta kuning tua (kelihatannya)”.

Maksudnya Neraka yang hitam (Hutamah), lalu bunga api itu naik menjulang kelangit dan menghempas serta membakar kulit, tangan dan anggota badan mereka yang lain. Mereka menangis mengeluarkan air mata hingga kering, kemudian mengeluarkan darah juga hingga kering dan kemudian keluar pula nanah hingga semuanya kering. Begitu banyaknya air mata bercampur darah dan nanah oleh penghuni-penghuni Neraka Hutamah ini hingga menjadi sebuah sungai yang boleh dilalui oleh sebuah perahu.

Pintu kelima bernama Jahim. Perkataan Jahim bermaksud yang selalu menyala-nyala kerana longokan-longokan baranya yang sangat besar, sama besarnya dengan dunia ini. Diatas longokan bara inilah Jahim memenggang manusia durhaka yang membakar setiap anggota yang terguling-guling diatasnya. Setiap gulingan menyebabkan maraknya api Jahim menyala-nyala membakar tampa henti.

Pintu keenam bernama Sa’ir yang bermaksud yang membakar. Neraka Sa’ir dikatakan sentiasa marak apinya membakar tampa henti penghuni-penghuninya. Semenjak  diciptakan ia sentiasa marak apinya yang tidak pernah padam. Didalamnya terdapat tiga ratus buah rumah, dan disetiap rumah disediakan pula tiga ratus jenis seksaan seperti ular berapi, kala jengking bisa berapi, belenggu-belenggu rantai berapi dan sebagainya. Didalam Neraka Sa’ir ini terdapatnya sebuah telaga bernama ‘al-huzni’ iaitu telaga kesedihan dengan seksaan yang paing dahsyat dan trajis sekali. Dikatakan apabila dibuka saja penutupnya , semua penghuni-penghuni Neraka Sa’ir ini merasakan kesedihan dalam kepedihan yang bukan kepalang.

Pintu ketujuh dan terakhir bernama Hawiyah. Perkataan Hawiyah bererti jurang yang dalam. Barang siapa yang terjatuh kedalam jurang ini pasti tidak akan dapat keluar lagi untuk selama-lamanya. Didalam jurang ini terdapat pula sebuah telaga bernama ‘hub-hab’ iaitu telaga api yang menyala-nyala dengan cepat. Inilah maksud firman Allah didalam surah al-Israq ayat 97 yang mafhumnya;

“...Tiap-tiap kurang nyalaan apinya, lalu Kami tambah, sampai bernyala-nyala”.

Dikatakan apabila pintu telaga ini dibuka, akan keluar api meluap-luap kepanasannya hingga semua pintu-pintu Neraka juga akan memohon perlindungan Allah akibat terlalu amat panas tidak terhingga. Penghuni-penghuni Neraka Hawiyah ini digambarkan Allah didalam firman Nya didalam surah al-Mudaatstsir ayat 17 yang mafhumnya;

“Nanti akan Ku berati dia dengan kesusahan (seksaan pendakian)”.

Maksud kesusahan pendakian ialah dimana didalam Neraka ini juga terdapat sebuah gunung dari api. Musuh-musuh Allah itu akan diseret kesana dengan tangan-tangan mereka dibelenggu dibelakang leher dan diikat menjadi satu dengan kaki-kaki mereka. Para Malaikat Zabaniah berdiri dihadapan kepala-kepala mereka sambil memegang godam atau penukul besi neraka yang sangat besar. Jika sesiapa yang dipukul dengan tukul besi neraka itu pasti akan mejerit melolong-lolong yang boleh didengari oleh semua manusia dan jin.

Pintu-pintu Neraka itu diperbuat dari besi, dilapis duri, beralaskan tanah dari perak, timah dan kaca. Warnanya sangat gelap menyeramkan. Diatasnya api, dibawahnya api, disebelah kanan dan kirinya juga api. Diseluruh arah semuanya api. Semasa kejadiannya, Neraka dinyalakan seribu tahun pertama apinya berwarna merah, kemudian seribu tahun kedua apinya dinyalakan hingga ia berwarna putih dan diperingkat ketiga ia dinyalakan lagi hingga apinya berwarna hitam. Seterusnya api ini akan terus dinyalakan hingga warnanya menjadi hitam pekat kerana bercampur dengan kemurkaan Allah. Begitulah apa yang telah diceriakan oleh al-Qatbi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Uyun al-Akhbar’.

Ibnu Abbas mengatakan, “Sesungguhnya keadaan Jahanam itu hitam pekat dan gelap gulita tampa ada sedikit pun cahaya. Atau ia separti yang digambarkan didalam firman Allah didalam surah al-Hijr ayat 44 iaitu;

“Bagi Neraka itu ada tujuh pintu. Bagi tiap-tiap pintu itu ada bahagian yang dibahagikan (untuk orang-orang berdosa)”.

Disetiap pintu itu terdapat tujuh puluh ribu gunung api, dan disetiap gunung itu terdapat tujuh puluh ribu bukit api, pada setiap bukit itu terdapat tujuh puluh ribu anak bukit dari api. Disetiap anak bukit itu pula terdapat tujuh puluh ribu lembah api, dan disetiap lembah itu terdapat tujuh puluh ribu istana api dan pada setiap istana itu terdapat tujuh puluh ribu rumah dari api dan pada setiap rumah itu terdapat tujuh puluh ribu telaga racun. Pada hari kiamat nanti, apabila saja pintunya dibuka terdengarlah suara gelora apinya yang sangat ngeri daripada semua arah. Sehingga setiap manusia dan jin yang mendengarnya akan terus melutut longlai dan berkata, ‘Ya Tuhanku, selamatkanlah aku... Ya Tuhanku, selamatkanlah aku’”.

Wahab bin Wanabbih bercerita didalam kitabnya yang bertajuk ‘Al-Ahwal’, katanya, “Jarak diantara pintu Neraka itu adalah sejauh tujuh puluh tahun perjalanan. Kepanasan pada pintu kedua adalah tujuh puluh kali ganda dari pada kepanasan dipintu pertama. Begitu seterusnya pada pintu ketiga, keempat dan seterusnya. Jahanam (Neraka pertama) itu mempunyai tujuh pintu. Setiap pintu mempunyai tujuh puluh jurang dengan kedalaman jurang tersebut ialah tujuh puluh tahun perjalanan. Pada setiap jurang terdapat tujuh puluh ribu bukit api. Setiap bukit terdapat tujuh puluh ribu gua api. Disetiap gua terdapat tujuh puluh ribu terowong. Setiap terowong terdapat tujuh puluh ribu ular-ular api berbisa. Pada mulut setiap ular-ular itu terdapat tujuh puluh ribu kalajengking berbisa. Pada setiap ekor kalajengking itu terdapat tujuh puluh ribu telaga racun berbisa. Seluruh orang-orang kafir dan orang munafiq akan jatuh kedalamnya”.

Cerita-cerita diatas tadi merupakan kenyataan peribadi yang tidak boleh dipegang sebagai dalil mutlak. Sebaiknya kita tangguhkan atau digantungkan saja kenyataan-kenyataan itu dahulu kerana ia dianggap satu pengkhabaran ghaib. Mungkin penceritanya diberi Allah pandangan basrah yang “diperlihatkan” keadaan didalam Neraka itu oleh Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Waallahua’lam.


BAB 86: PENJELASAN BERKENAAN PENGENDALI JAHANAM, KEADAANNYA DAN KEISTIMEWAAN NABI SAW.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Rasulullah saw telah bersabda, “Pada hari kiamat nanti, Jahanam (neraka) akan didatangkan dengan mempunyai tujuh puluh ribu kendali (pedati seperti kereta kuda) dan setiap kendali itu dipegang oleh tujuh puluh ribu Malaikat”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Zaid bin Aslam bahawa ia berkata, “Satu waktu, Jibril as telah datang kepada Nabi saw. Setelah berbincang secara empat mata, Nabi bangkit keluar dengan pandangan matanya tunduk kebawah. Para sahabat meminta Saidina Ali kwh untuk menemui baginda kerana kelihatannya Nabi sedang bersedih setelah pertemuaan dengan Malaikat itu. Lalu Saidina Ali kwh pun pergi mendekati Nabi dan Nabi memeluknya dari belakang . Lalu Saidina Ali kwh pun bertanya, ‘Kenapakah baginda nampak sedih ?’. Baginda menjawab, ‘Wahai Abdul Hassan, tadi Malaikat Jibril telah datang menemuiku. Ia bercerita kepadaku, ‘Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut.... Lalu Jahanam didatangkan dan diiringi dengan kendali sebanyak tujuh puluh ribu kendali yang dipegang pula oleh tujuh puluh ribu Malaikat. Pada waktu itu. Secara tiba-tiba datang menyambar satu angin panas yang membuat kendali-kendali itu terlepas dari tangan-tangan mereka. Seandainya mereka tidak berjaya mendapatkannya kembali. nescaya angin panas itu akan membakar semua makhluk yang berada dipadang Mahsyar itu. Nasib baik mereka telah dapat memegangnya kembali”.

Abu Hamid al-Ghazali (Imam Ghazali) didalam kitabnya bertajuk ‘Kasyfu Ulum al-Akhbar’ mengatakan, “Mereka akan datang membawa Jahanam berjalan dengan empat kaki dan diseret dengan tujuh puluh ribu tali kendali oleh tujuh puluh ribu para Malaikat. Tangan-tangan mereka memegang tiap-tiap mata rantai (kendali) itu yang mengandungi sengat yang mampu menghancurkan gunung sebesar mana pun. Ketika rantai kendali terlepas, mereka tidak berjaya menahannya dan semua makhluk berlutut, termasuklah semua para Rasul. Sementara Ibrahim, Musa dan Isa bergantungan di A’rasy. Begitu mencengkam suasana dikala itu sehingga Ibrahim sendiri melupakan putranya Ismail, Musa melupakan saudaranya Harun dan Isa melupakan ibunya Maryam. Masing-masing memikirkan diri mereka sendiri. Tetapi Muhammad tidak pernah melupakan umatnya, Dia tetap memikirkan nasib umat-umatnya. Baginda lantas memohon kehadrat Allah seraya bersabda, ‘Ya Tuhanku, selamatkanlah umat-umatku’. Semua yang berada dipadang Masyar dikala itu tidak mampu untuk berdiri. Mereka semuanya berlutut, maka itulah maksud dari firman Allah didalam surah al-Jatsiyah ayat 28 yang mafhumnya;

“Engkau lihat tiap-tiap umat berlutut (tunduk)....”

Ketika Jahanam itu lepas, mereka akan jatuh terlingkup akibat kemarahan dan dendamnya. Inilah maksud firman Allah didalam surah al-Furqan ayat 12 dan juga surah al-Mulk ayat 8 yang mafhumnya;

“Apabila ia (neraka) melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya seperti suara orang marah dan seperti bunyi nafas (yang keluar dari dalamnya)”. Al-Furqan 12.

“Neraka itu hampir pecah belah kerana kemarahannya...”. al-Mulk 8.

Maksudnya, ia terbelah dua kerana sangat marah. Atas perintah Allah, maka Rasulullah saw berdiri dan memegang kendalinya dan bersabda, “Kembali ketempatmu ! nanti akan datang kepadamu para penghunimu berduyun-duyun’. Neraka menjawab, ‘Lepaskan aku Muhammad !. Aku tidak berani kepadamu’. Lalu kedengaran seruan Allah daripada ‘Arasy kepada Neraka, ‘Dengarlah kata-katanya dan taatilah perintahnya !’. lalu Neraka ditarik kesebelah kiri ‘Arasy. Menjadi redalah keadaan dan mereka berkata-kata sesama mereka. Rasa takut mereka pun berkurangan. Inilah diantara maksud dari firman Allah didalam surah an-Anbiyaa ayat 107 yang mafhumnya;

“Kami tidak mengutus engkau (ya Muhammad), melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam”.

Setelah itu barulah neraca timbangan mula dipasangkan’”.


FAKTA 1:

Itulah penjelasan saya (Syeikh al-Qurthubi) bahawa Jahanam adalah nama umum untuk Neraka. Ada pun yang dimaksudkan ‘didatangkan’ pula ialah Jahanam itu didatangkan dari tempat yang telah Allah ciptakan untuknya. Kemudian Neraka berpusing-pusing di Padang Mahsyar, sehingga tiada jalan menuju ke Syurga kecuali melalui Jembatan Sirat saja. Rantai yang mengikat dan mengandali Neraka adalah daripada rantai yang sangat kuat sehingga Neraka tidak dapat terlepas dan tersembur keluar ke Padang Mahsyar membinasakan makhluk. Dengan kuasa dan kehendak Allah, hanya Nabi Muhammad saw sahaja yang mampu memegang kendali rantai Neraka itu. Ia dibantu oleh beberapa Malaikat yang keras dan kasar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman Nya yang dinyatakan dibawah nanti.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Abdulrahman bin Zaid bahawa Rasulullah bersabda berkenaan Malaikat para penjaga Jahanam, “Lebar bahu salah seorang dari mereka seluas antara timur dan barat”. Kemudian berkata Ibnu Abbas, “Lebar bahu Malaikat penjaga Jahanam masing-masing adalah sejauh setahun perjalanan. Dengan sekali pukulan godam (tukul besi), boleh melemparkan tujuh puluh ribu manusia kedasar Neraka jahanam”.

Maksud firman Allah didalam surah al-Muddatstsir ayat 30, mafhumnya;

“Diatasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga)”.

Ayat ini merujuk kepada ketua penjaganya sahaja. Selanjutnya akan diterangkan kemudian. Manakala jumlah mereka sebenarnya dijelaskan pula didalam firman Allah dalam surah al-Muddatstsir ini pada ayat 31 yang mafhumnya;

“.... Tiadalah mengatahui (jumlah) tentera Tuhanmu, kecuali Dia sendiri...”

FAKTA II:

Menurut para ulama tafsir, jika Nabi sahaja yang mampu mengendali Neraka daripada menyerang semua makhluk yang berada di Padang Mahsyar adalah kerana baginda pernah melihatnya sewaktu peristiwa Isra’ dan Mikraj’ ketika baginda sedang solat, seperti yang telah dijelaskan didalam sebuah riwayat hadis sahih. Keistimewaan diperlihatkan Neraka yang telah diberikan Allah kepada baginda mengandungi lapan feadah ;

Pertama: Ketika baginda disakiti, mengejek-gejek baginda, mendustakan dakwah baginda oleh sebilangan orang-orang kafir. Lalu Allah memperlihatkan kepada baginda, Neraka yang bakal mereka terima sebagai balasan dari Allah. Ini adalah untuk mengembirakan hati dan menguatkan lagi semangat baginda.

Kedua: Pekara ini merupakan isyarat bahawa hati baginda langsung tidak sedih atas setiap penghinaan dan kebencian dari orang-orang yang memusuhi baginda. Hati baginda sebaliknya merasa sangat senang kerana orang-orang yang mencintai baginda akan mendapat syafaat, kemuliaan dan penghormataan dari Allah.

Ketiga: Nabi diperlihatkan Neraka kepadanya adalah sebagai satu kurniaan Allah ketika baginda menyelamatkan orang-orang mukmin daripada Neraka tersebut kerana berkah dan syafaat baginda.

Keempat: Nabi diperlihatkan Neraka supaya pada hari kiamat kelak ketika semua para nabi hanya memikirkan dirinya sendiri, baginda pula asek memikirkan umat-umatnya. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah didalam surah at-Tahrim ayat 8 yang mafhumnya;

“...pada hari Allah tiada akan menghinakan (memberi malu) Nabi..”

Berkata al-Hafiz Abu Khathab, “Hikmah disebalik itu ialah supaya baginda memberi tumpuan memberikan syafaat kepada umatnya. Seandainya tiada jaminan (syafaat) tersebut, nescaya baginda juga akan sebuk kepada dirinya sendiri sahaja seperti juga dengan nabi-nabi yang lain”.

Kelima: Sebelum hari kiamat, semua nabi-nabi tidak diperlihatkan Neraka kepada mereka kecuali Nabi Muhammad saw seorang sahaja sewaktu isr’a dam mikr’a. Apabila diperlihatkan saja Neraka kepada Nabi-nabi itu, mereka sangat terkejut, terpegun dan lidah mereka tidak boleh berkata-kata selain mengakui saja semua kesalahan mereka yang telah lalu. Mereka tidak mampu memberikan syafaat. Mereka hanya sebok dengan hal-hal mereka sendiri sehingga tidak mampu menguruskan umat mereka masing-masing. Berbeza dengan Nabi Muhammad saw yang pernah melihat Neraka. Baginda langsung tidak terkejut, bahkan masih boleh berucap dengan lancar selaki. Pekara inilah yang disebut sebagai ‘Tempat yang terpuji’ yang telah difirmankan Allah didalam alQuran karim dan didalam beberapa riwayat hadis sahih.

Keenam: Pekara ini menjadi dalil fikah bahawa sesungguhnya Allah telah menciptakan Syurga dan Neraka. Ia dengan sendirinya menolak kepercayaan orang-orang kafir dan beberapa golongan sesat akidah seperti golongan Mutazilah yang mengingkari keujudan Syurga dan Neraka. Menyentuh persoalan Syurga ini, Allah telah berfirman didalam surah Ali Imran ayat 133 yang mafhumnya;

“Bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan ke Syurg,  lebarnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang bertakwa”.

Kemudian berkenaan Neraka pula, firman Allah didalam surah al-Baqarah ayat 39, mafhumnya ;

“Orang-orang kafir an yang mendustakan ayat-ayat Kami,mereka itulah penghuni Neraka, sedang mereka kekal didalamnya”.

Dari kedua-dua ayat diatas tadi, Allah telah memberi isyarat dan petunjuk kepada semua manusia akan kedudukan mereka yg bakal ditempatkan adalah berbeza diantara orang-orang bertakwa yang akan dibalas dengan Syurga dan orang-orang yang kafir pula akan dibalas dengan Neraka. Ini juga menunjukkan bahawa Syurga dan Neraka itu telah pun ujud.

Ketujuh : Nabi diperlihatkan Neraka adalah untuk menunjukkan bahawa dunia ini adalah tempat yang rendah dan hina. Maka itulah sebabnya Nabi bersikap zuhud kepada dunia dan sangat sabar menempuh segala macam cubaan, demi mendapatkan Syurga Allah. Ada sebuah kata-kata orang bijak pandai, “Bagus sungguh cubaan yang dihantarkan kepada seseorang dengan kesenangan dan buruk sekali nikmat yang dihantarkan untuk bincana”.

Kelapan : Mungkin juga Allah bermaksud, segala apa juga penghormatan yang diberikan kepada hamba-hamba yang dicintainya, pasti akan juga diberi kepada Nabi Muhammad saw. Contohnya, Nabi Idris yang diberi Allah penghormatan untuk masuk Syurga sebalum hari kiamat. Penghormatan yang sama juga telah dikurniakan Nya kepada Nabi Muhammad sewaktu peristiwa Isra dan Mikraj’.
Semua ini telah diceritakan oleh al-Hafizh bin Dahyat didalam kitabnya yang bertajuk ‘Al-Ibtihaj’ ketika membahaskan hadis-hadis yang menerangkan tentang peristiwa Isra dan Mikraj Nabi saw.


BAB 87: NERAKA BOLEH BERKATA-KATA DAN HANYA BOLEH DILINTASI OLEH ORANG YANG MENDAPAT IZIN  SAHAJA.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Abu Hadiyah alias Ibrahim bin Hadiyah, dari Anas bin Malik bahawa ia bercerita, “Jibril turun kepada Nabi saw sambil membaca ayat ‘(Iaitu) pada hari (ketika) bumi digantikan dengan bumi yang lain’. Nabi bertanya, ‘Dimanakah kedudukan manusia pada hari kiamat kelak,wahai Jibril ?’. Jibril menjawab, ‘Wahai Muhammad, mereka berada diatas bumi yang berwarna putih yang belum pernah digunakan untuk melakukan satu kesalahan jua pun. Gunung ganangnya adalah seperti bulu yang dihamparkan. Gunung ganang itu pun akan cair kerana takut kepada Neraka. Wahai Muhammad, pada hari kiamat nanti, Neraka akan didatangkan dengan ditarek tujuh puluh ribu kendalinya oleh tujuh puluh ribu para Malaikat sehingga berada dihadapan Allah. Lalu Allah berfirman kepadanya, ‘Wahai Neraka, berbicaralah kamu?’. Neraka pun berkata, ‘Tidak ada tuhan selain Allah. Demi kemuliaan Mu dan keaggungan Mu, sesungguhnya hari ini akan aku seksa orang yang memakan rezeki dari Mu, tetapi menyembah selain dari Mu. Tidak ada sesiapa yang boleh melintasi ku selain mereka-mereka yang mendapat izin’.

Nabi bertanya lagi, ‘Wahai Jibril, apakah izin untuk melepasi Neraka itu ?’. Jibril menjawab, ‘Bergembiralah, sesungguhnya orang-orang yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah, nescaya mereka akan dapat melepasi jembatan Neraka’. Kemudian Nabi saw bersabda, “Segala puji bagi Allah yang berkenan menjadikan umatku sebagai umat yang bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah’”.

Diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Muhammad alias Abdul Ghani sebuah hadis dari Sulaiman bin Amr anak yatim Abu Said al-Khudri, dari Abu Said al-Khudri bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Ketika pada hari kiamat nanti Allah mengumpul manusia disebuah tanah lapang, Neraka muncul dalam keadaan saling menindih dan ingin lepas. Para Malaikat penjaganya berusaha memegang kendalinya. Neraka berkata, ‘Demi Tuhanku, lepaskanlah aku mencari pasangan-pasangan ku. Atau aku akan menutup (menimbus) seluruh manusia hingga hanya menjadi satu kumpulan sahaja’. Para Malaikat itu bertanya, ‘Siapakah pasangan-pasangan kamu itu ?’. Neraka menjawab, ‘Setiap orang yang sombong dan melakukan sewenang-wenangnya dimuka bumi’”.


PENGAJARAN DARI HADIS:

Daripada hadis riwayat Anas bin Malik inilah diambil dalil yang terkuat atas kewajiban mengucap dua kalimah shadatai dan juga mengambilnya dari wasilah dari tangan ketangan yang menyampai ketangan baginda Rasulullah saw, dimana disaksikan oleh Malaikat Jibril as ketika itu. Itulah sebabnya mengapa setiap umat islam lelaki dan perampuan mesti memiliki dua kalimah shadat ini dan sentiasa mengamalkannya sewaktu hidup diatas dunia ini. Maka ia juga dihukumkan fardu dalam hukum syara’ pada agama Islam. Sesiapa sahaja yang tidak memiliki dan mengucapkan dua kalimah shadat ini akan disambar oleh api Neraka ketika melintasi Jembatan sirat diakhirat kelak. Maka bersyukurlah kepada sesiapa saja yang telah mendapakannya, manakala sesiapa yang belum mengambilnya hendaklah berbuat demikian secepat mungkin kerana ditakuti mereka tidak berkesempatan melakukannya nanti.BAB 88 : JUMLAH MALAIKAT PENJAGA NERAKA ADALAH SEMBILAN BELAS.


Firman Allah didalam surah al-Mudatstsir ayat 30, mafhumnya;

“Diatasnya ada sembilan belas (penjaga neraka)”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Hammad bin Maslamah,dari al-Arraq bin Qais ia bercerita, “Kami berada dekat dengan Abu Awwam ketika seorang lelaki dari bani Tamim sedang membaca ayat, ‘Tahukah kamu apa itu Neraka (Saqar)?’ dan ayat, ‘Diatasnya ada sembilan belas (Malaikat penjaga Neraka)’. Selesai membaca ayat-ayat itu dia pun bertanya kepada Abu Awwam, ‘Apa yang dimaksudkan sembilan belas?’. Abu Awwam menjawab, ‘Yang dimaksudkan ialah sembilan belas ribu Malaikat’. Dia bertanya lagi, ‘Bagaimana tuan mengatahuinya?’. Abu Awwam menjawab, ‘Berdasarkan firman Allah,’Dan tidaklah Kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk menjadi cubaan bagi orang-orang kafir’. Ia berkata, ‘Kamu benar. Mereka adalah sembilan belas Malaikat dengan setiap mereka memegang tukul besi yang besar dan bercabang dua. Dengan sekali hentaman tukul besi itu boleh membuat yang terkena hentamannya akan terjatuh kedalam Neraka selama tujuh puluh ribu tahun’”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Jabir bin Abdullah bahawa ia berkata, “Beberapa orang yahudi bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi, ‘Adakah Nabi kamu mengatahui jumlah Malaikat penjaga Neraka’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak tahu sebelum kami bertanya kepada baginda ?’. Seseorang pergi bertemu dengan Nabi dan berkata, ‘Wahai Muhammad, hari ini sahabat-sahabatmu telah kalah !’. Baginda bertanya, ‘Kenapa mereka kalah?’. Ia menjawab, ‘Mereka telah ditanya oleh orang-orang Yahudi, apakah Nabi kamu tahu jumlah Malaikat penjaga Jahanam’. Baginda bertanya, ‘Lalu apa yang mereka katakan?’. Ia menjawab, ‘Mereka kata tidak tahu, sebelum bertanya kepadamu’. Baginda bersabda, ‘Adakah mereka boleh dikatakan kalah, hanya kerana mereka tidak menjawab persoalan yang mereka sendiri tidak tahu jawapannya sebelum mereka bertanya dahulu kepadaku ?. Baiklah, musuh-musuh Allah itu akan aku tanya berkenaan debu Syurga?’.

Kemudian orang-orang Yahudi itu menemui nabi dan berkata, ‘Wahai Abu Qasim, berapakah jumlah Malaikat penjaga Jahanam?’. Baginda menjawab, ‘Sembilan belas’. Mereka berkata, ‘Kamu benar’. Kemudian giliran Nabi bertanya  pula, ‘Apa itu debu Syurga?’. Mereka terdiam agak lama, kemudian seorang dari mereka berkata, ‘Itu adalah sepotong roti... Abu Qasim!’. Baginda bersabda, ‘Roti itu termasuk debu yang lembut’”.

Berkata Tirmidzi, “Hadis ini hanya aku kenal dengan sanad seumpama itu saja, dari riwayat Khalid, dari asy-Sya’bi, dari Jabir”.


BAB 89: PERIHAL LUAS DAN DINDING JAHANAM SERTA BERKENAAN FIRMAN ALLAH BERKENAAN NERAKA YANG SEMPIT.

Allah berfirman didalam surah al-Kahfi ayat 29, mafhumnya;

“... Kami sediakan untuk orang-orang aniaya Neraka, sedang  mereka itu dilingkari oleh dindingnya...”

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Anbasah bin Sa’id, dari Habib bin Abu Umarah, dari Mujahid bahawa ia berkata, “Ibnu Abbas bertanya kepada ku, ‘Kamu tahu berapa luas Jahanam?’. Aku menjawab, ‘Tidak!’. Dia berkata, ‘Baiklah jika kamu tidak tahu, jarak antara hujung telinga salah seorang mereka hingga keperutnya adalah sejauh tujuh puluh tahun perjalanan. Ada jurang yang dialiri nanah dan darah’. Aku bertanya, ‘Ada sungainya?’. Ia menjawab, ‘Tidak, hanya jurang’. Kemudian dia bertanya lagi, ‘Kamu tahu berapa luas jembatan Jahanam ?’. Aku menjawab, ‘Tidak tahu’.  Dia beekata, ‘Baiklah...Aisyah bercerita kepada ku bahawa ia pernah bertanya kepada Rasulullah berkenaan firman Allah, ‘Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Nya pada hari kiamat’. Aku bertanya, ‘Dimanakah kedudukan manusia ketika itu?’. Ia menjawab, ‘Diatas jembatan Jahanam’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Ibnu Sa’id al-Khudri bahawa Nabi saw bersabda, “Yang mengelilingi mereka itu ialah empat dinding yang sangat tebal dan jarak setiap dinding ialah sejauh empat puluh tahun perjalanan”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Muhammad bin Basyar, dari Qatadah berkenaan ayat, “Apabila mereka dilimparkan ditempat yang sempit di Neraka dalam keadaan dibelenggu”. Dia berkata, “Abdullah pernah berkata kepada kami, ‘Sesungguhnya Neraka itu terasa sangat sempit bagi orang kafir sesempit selak pada tombak’”. Riwayat ini juga diketengahkan oleh ats-Tsa’labi dan al-Qusyairi dari Ibnu Abbas.


BAB 90 : SESUNGGUHNYA JAHANAM ITU BERADA DIBUMI DAN DITUTUPI OLEH LAUT.

Diriwayatkan oleh Abu Umar, dari Abdullah bin Amr bahawa Nabi saw bersabda, “Tidak ada yang dapat mengurangkan lautan itu keculi orang yang berperang (pada jalan Allah) atau orang-orang menunaikan ibadah haji atau orang-orang yang menunaikan ibadah umrah, kerana dibawahnya itu ada api”.

Dikatakan bahawa Abdullah bin Umar tudak mahu mengambil wuduk dengan air laut kerana ia menutupi Jahanam.

Diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih bahawa ia bercerita, “Pada suatu hari, Raja Zulkarnain naik keatas gunung Qaf. Ibawah gunung itu dia meihat beberapa gunung-gunung kecil. Zulkarnain bertanya, ‘Siapa namamu?’. Gunung itu menjawab, ‘Namaku Qaf’. Zulkarnain bertanya lagi, ‘Bagaimana dengan gunung-gunung kecil yang berada disekelilingmu itu?’. Qaf menjawab, ‘Itu adalah laharku. Bahkan disetiap kota pasti ada laharku. Setiap kali Allah mahukan berlakunya gempa bumi disebuah bukit, Dia akan memerintahkan ku untuk mengerakkan laharku. Maka terjadilah gempa bumi ditempat itu’. Zulkarnain berkata, “Wahai gunung Qaf, ceritakan kepada ku sedikit berkenaan keagungan Allah”. Qaf menjawab, “Sesungguhnya urusan Tuhan kami itu sangat agung, tidak mampu dijangkau oleh sesiapa jua pun”. Zulkarnain berkata, “Tolonglah ceritakan kepada ku yang sangat sederhana sahaja’. Qaf berkata, ‘Dibelakangku ada sebuah tanah yang luasnya lima ratus tahun perjalanan. Disana terdapat sebuah gunung Salju yang saling menghancurkan diantara satu sama lain.  Seandainya tiada gunung Salju tersebut, nescaya semuanya akan terbakar akibat panasnya Jahanam’”.

Berkata Syeikh al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Riwayat itu tadi menunjukkan bahawa Jahanam itu berada dibumi. Tetapi, hanya Allah saja yang Mahamengatahui dimanakah tempatnya”.


BAB 91: MEMPERJELASKAN FIRMAN ALLAH BERKENAAN LAUTAN YANG MELUAP SERTA BULAN DAN MATAHARI YANG DILEMPARKAN KEDALAM NERAKA.

Menafsirkan firman Allah, “Apabila lautan dijadikan meluap”, Ibnu Abbas berkata, “Setelah menyala maka lautan pun menjadi api”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Atha’ bin Yassar, setelah membaca ayat, “Dan Matahari dan Bulan dikumpulkan”. Dia berkata, “Pada hari kiamat nanti, setelah Matahari dan Bulan dikumpulkan, lalu keduanya dilimparkan kedalam Neraka sehingga muncullah api Allah yang sangat besar”.

Diriwayatkan oleh Ka’ab Ibnu Ahbar bahawa ia berkata, “Pada hari kiamat kelak, Matahari dan Bulan akan muncul seperti dua ekor lembu betina yang mandul lalu mereka dibuang kedalam Neraka”.


FAKTA :

Menurut pendapat saya (Iman al-Qurthubi), Jika Matahari dan Bulan dikumpulkan didalam Neraka, ini adalah disebabkan mereka pernah dijadikan ‘tuhan yang disembah’ oleh manusia. Sedangkan kepada mereka bedua (Matahari dan Bulan) itu bukanlah seksaan bagi mereka kerana keadaan diri mereka yang padat (tumpat dan keras). Pekara ini adalah untuk menambah beban / berat penderitaan kepada orang-orang kafir. Pendapat yang serupa juga diajukan oleh beberapa orang ulama tafsir yang lain.

Ibnu Qasi mengatakan “Ketahuilah sesungguhnya Matahari dan Bulan akan menjadi dua ekor lembu betina yang akan dikumpulkan dan diikat didalam Neraka Jahanam. Akibatnya, udara diwaktu siang hari akan menjadi terlalu panas dan dimalam hari akan menjadi sejuk melampau. Malam dan siang masih tetap ada, tetapi sudah tidak mengandungi Rahmat Allah. Pada kedua-duanya itu hanya ujud Kemurkaan Allah yang sangat dahsyat dan in jugai terkena kepada kaum muslimin yang durhaka dan yang fasiq. Sesiapa juga memerlukan cahaya bulan dan matahari bagi mengenal sesuatu. Sekali pun cahaya bagi kedua-dua makhluk Allah itu telah dihapuskan, tetapi sisa-sisa cahayanya masih tetap terpancar diatas muka bumi ini dengan kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah ini mencapai kepada kemuncaknya apabila Dia mencabut seluruh rahmat dan kasih sayangNya dari segala sesuatu yang ada didalam kehidupan dunia”.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Hakim bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah memiliki seratus peratus rahmat dan hanya satu peratus sahaja yang Dia turunkan diatas muka bumi ini. Dengan rahmat satu peratus inilah seluruh binatang saling menyayangi, semua makhluk saling mengasihi dan mengiratkan tali silarutulrahim sesama mereka dan sentiasa memelihara hubungan itu. Pada hari kiamat nanti, Allah akan mengenggam rahmat satu peratus itu semula dan akan mencantumkannya dengan rahmat yang sembilan puluh sembilan peratus itu untuk menjadikannya semula seratus peratus seperti asalnya. Kemudian seratus peratus rahmat itu diserahkan Nya kepada orang-orang yang beriman”.

Akibat dari itu, semua penghuni Neraka termasuklah orang-orang mukmin yang durhaka dan fasik tidak beroleh kebahagian barang sedikit jua pun dari rahmat Allah Seru Seklian Alam. Dengan hilangnya rahmat Allah itu, maka hilanglah juga kelembutan cahaya yang ada pada Bulan hingga hanya meninggalkan sisa kegelapan dan udara yang tersangat sejuk. Dengan hilangnya rahmat Allah itu, maka hilanglah juga pancaran cahaya Matahari hingga hanya meninggalkan sisa kegelapan dan pansa terek yang terlampau.

Sifat rahmanlah yang ada pada Matahari dan Bulan, sebelum ini ditangguhkan kepada orang-orang mukmin yang durhaka dan fasik kerana mereka masih boleh merasakan kenikmatan rahmat dikala itu kerana masih ada lagi pengekang kepada kehancuran. Pekara ini merupakan sunnah Allah dan ketetapan Nya sehinggalah batas waktu tertentu, kecuali jika Allah berkehendak pada sesuatu pekara yang lain. Jika itu yang terjadi, maka tidak ada siapa yang mampu menghalang keputusan Nya, kecuali diri Nya sendiri Yang Mahasuci yang tiada Tuhan selain Dia... Allah SWT.

Kemudian berkata Imam Syeikh al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Kata Ibnu Abbas seperti yang telah diulas oleh Ikrimah, apa yang telah disampaikan oleh Ka’ab al-Ahbar itu tidak benar.Menurutnya itu adalah cara pemikiran Yahudi yang ingin dimasukkan kedalam Islam. Persoalannya, Allah tidak mungkin akan mengazab Matahari dan Bulan kerana mereka merupakan makhluk Allah yang sangat taat perintah Nya. Cuba lihat firman Allah didalam surah Ibrahim ayat 33 yang mafhumnya;

“DitundukkanNya untukmu matahari dan bulan yang beredar keduanya, serta ditundukkanNya pula untukmu malam dan siang”

Kedua-dua makhluk Allah ini beredar pada paksinya adalah disebabkan mentaati perintah Allah. Bagaimana pula Allah hendak mengazab kedua-dua hambaNya yang sangat taat itu?.

Disebutkan didalm sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh yang ditulis didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Azhumat’mulkasurat 647, bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya ketika Allah telah menetapkan makhluk Nya, dan yang tinggal hanyalah Adam, Dia lalu menciptakan Matahari dan Bulan dari cahaya ‘Arasy Nya.....”. Pada bahagian akhir hadis itu disebutkan, “Pada hari kiamat nanti ketika Allah telah memutuskan dan telah memisahkan semua ahli Syurga dan ahliNeraka, sedangkan mereka belum dibenarkan untuk memasuki tempat mereka masing-masing selagi Allah tidak memanggil Matahari dan Bulan. Kemudian mereka didatangkan kehadrat Allah dengan wajah hitam. Mereka berdiri terpaku dalam kegoncangan kerana seluruh sendi mereka mengigil kuat oleh sebab keadaan yang huru hara dihari itu kerana takutkan Allah yang Maha Pemurah.

Ketika mereka berada dekat dengan’Arasy, mereka jatuh bersujud kepada Allah seraya mengucapkan, ‘Ya Tuhan kami, Engkau telah mengatahui ketaatan kami kepadaMu. Kami terus sahaja beredar diatas obit kami demi menurut perintah Mu. Kami terus berlalu dengan cepat dihari-hari dunia juga demi mentaati Mu. Oleh kerana itu, tolonglah kami dan janganlah kami diazab disebabkan perbuatan orang-orang musyrik yang menyembah kami’. Allah berfirman,’Kamu berdua adalah benar!, Sesungguhnya Aku telah memutuskan terhadap diri Ku sendiri, bahawa Aku akan memuliakan dan mengembalikan. Aku mengambalikan kamu berdua menjadi seperti asal kejadian kamu. Oleh kerana itu, kembalilah kamu pada asal penciptaan kamu dahulu’. Matahari dan Bulan bertanya, ‘Ya Tuhan kami, dari apakah kami ini diciptakan ?’. Allah berfirman, ‘ Kamu dijadikan dari cahaya ‘Arasy Ku. Kembalilah kamu padanya’. Kedua-dua mereka pun kembali bercantum semula dengan cahaya ‘Arasy, lalu memancarkan kilauan cahaya yang hampir menyambar pandangan mata. Itulah maksud firman Allah didalam surah al-Buruuj ayat 13, mafhumnya;

“Sesungguhnya Dia memulakan (mencipta makhluk) dan mengulanginya (menghidupkan semula)’”.

Riwayat ini juga telah diketengahkan juga oleh ats-Tsa’labi didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Ara’is’.


SEKIANLAH DAHULU MUKASURAT KE23 BAB INI, SELAMAT MEMBACA DAN DIHARAPKAN TULISAN INI DAPAT MENDATANGKAN MANAFAAT. HARAP MAAF JIKA TERDAPAT KESILAPAN .

 

Wabillahitaufiq Walhidayah Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
SEKIAN,
Atok zamany.