Wednesday, March 26, 2014

SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 23 Post38
FASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT.

BAB 76 : LEBIH DARIPADA SEPARUH PENGHUNI SYURGA ITU ADALAH UMAT MUHAMMAD.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah saw. bersabda, “Allah yang Maha Memberkati lagi Mahatinggi, berfirman, “Wahai Adam !”. Lalu Adam pun menjawab, ‘Ya, Tuhanku aku datang memenuhi panggilan Mu. Segala kebaikkan ada di tangan Mu’. Allah berfirman, ‘Bangkitkanlah rombongan dari kalangan anak cucuu’. Ada bertanya, ‘Berapa jumlahnya?’. Allah berfirman, ‘Dari setiap seribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang’. Disaat itu juga kanak-kanak kecil tiba-tiba berubah menjadi tua beruban, ketika setiap wanita yang mengandung, tiba-tiba melahirkan kandungannya dan ketika kamu lihat manusia sedang mabuk (kegoncangan dihari kiamat) padahal mereka tidak mabuk. Tetapi seksaan Allah itu amat keras bagai mereka’”.

Para sahabat bertanya, ‘”Bagaimanakah kelakuan kita terhadap mereka?’. Baginda menjawab, ‘Berembiralah !, kerana seribu dari golongan Yak’jud dan Mak’jud, seorang dari golongan kalian. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sesungguhnya aku ingin sekali jika kamu semua menjadi satu perempat dari penghuni Syurga’. Mendengar kata-kata baginda itu, kami segera bertahmid, bertakbir dan berdoa. Lalu baginda bersabda, ‘Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sesungguhnya aku ingin sekali jika kamu semua menjadi satu pertiga dari penghuni Syurga’”.
Mendengar kata-kata baginda itu kami semakin kuat bertahmid, bertakbir dan berdoa. Lalu sekali lagi baginda bersabda, ‘Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sesungguhnya aku ingin sekali jika kamu semua menjadi satu perdua dari penghuni Syurga. Sesungguhnya kamu jika diibaratkan dengan kaum-kaum lain seperti sehelai bulu berwarna putih pada kulit seekor lembu yang berwarna hitam, atau seperti segaris belang pada kaki seekor keldai’”.

Nabi saw. bersabda, “Pada hari kiamat nanti seluruh makhluk terbahagi menjadi seratus dua puluh baris. Panjang setip baris adalah sejauh empat puluh tahun perjalanan, makala lebar setiap baris pula ialah dua puluh tahun perjalanan”. Ditanyakan kepada baginda, “Wahai Rasulullah, berapakah jumlah barisan orang-orang mukmin?”.  Baginda menjawab, “Tiga baris”. Ditanya lagi kepada baginda, “Orang-orang musyrik?”. Baginda menjawab, “Seratus tujuh belas baris’. Ditanyakan lagi kepada baginda, “Apakah ciri-ciri yang  membezakan diantara orang-orang mukmin dan orang-orang musyrik?”. Baginda menjawab, “Orang-orang mukmin bagaikan sehelai bulu berwarna putih pada kulit seekor lembu yang berwarna hitam”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Qatbi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Uyun al-Akhbar’. Hadis ini gharib atau asing kerana hadis-hadis lain menjelaskan jumlah barisan orang-orang mukmin tidak seperti itu.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Ibnu Namir, dari Musa al-Juhani, dari asy-Syu’bi bahawa Nabi saw bersabda, “Adakah kamu suka jika kamu adalah sepertiga dari penghuni Syurga ?”. Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul Nya sahaja yang mengatahui”. Baginda bertanya, “Adakah kamu suka jika kamu adalah separuh dari penghuni Syurga ?”. Para sahabat menjawab, “Hanya Allah dan Rasul Nya saja yang mengarahuinya”. Baginda bersabda, “Pada hari kiamat nanti sesungguhnya umatku adalag sepertiga penghuni Syurga. Pada hari itu manusia terdiri dari seratus dua puluh barisan, dan umatku terdiri dari lapan puluh barisan”.

Dalam sebuah hadis marfu diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat nanti penghuni Syurga sebanyak seratus dua puluh barisan dan lapan puluh baris diantaranya adalah kalian”. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Buraidah bin Hashib bahawa Rasulullah bersabda, “Penghuni Syurga itu seratus dua puluh barisan. Lapan puluh barisan darinya terdiri dari umat ini dan bakinya yang empat puluh baris lagi dari umat-umat lain”.


FAKTA:

Telah disentuh didalam hadis riwayat Abdullah bin Amr sebelum ini iaitu, “...Kemudian Allah berfirman, ‘Berangkatlah rombongan Neraka’. Ia merupakan perintah Allah kepada Nabi Adam. Ada yang mengatakan, ketika Allah memerintah kepada Nabi Adam, didalam waktu yang sama juga Allah memerintahkan para Malaikat untuk mengasing-asingkan penghuni Syurga dan Neraka. Wallahua’lam...

Bagi maksud pertanyaan para sahabat, “Siapakah dia diantara kami?”. Ia bermaksud pertanyaan, siapakah salah seorang dari mereka yang tidak masuk Neraka ?. Pekara ini disebabkan mereka merasa ragu siapakah yang dimaksudkan diantara mereka. Sebab itulah Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya dari golongan Yak’jud dan Mak’jud ada sembilah ratus sembilan puluh sembilan, manakala yang satu itu adalah dari kamu”. Ia bererti bahawa dari seribu orang yang masuk Neraka, seluruhnya terdiri dari umat yang lain dari umat Muhammad, sedangkan yang satu dari umat Muhammad saw masuk Syurga. Jika demikian, ini bermaksud seluruh umat Muhammad saw atau sebahagian besar dari mereka berada di Syurga, kerana diantara Yak’jud dan Mak’jud tidak ada seorang pun yang mati... keterangan ini akan dilanjutkan lagi perbincangannya diakhir kitab ini, insyaallah.


BAB 77: HURUHARA JAHANAM, NAMA-NAMA NERAKA DAN KETERANGANNYA.

Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung telah berfirman didalam al Quran berkenaan dengan Neraka seperti didalam surah al-Maa’arij ayat 15 dan 16 yang mafhumnya;
“Sekali-kali tidak (demikian itu). Sesungguhnya ia api Neraka. Yang membongkar kulit kepala”

Kemudian didalam surah al-Muddatstsir ayat 27 hingga 29 mafhumnya;

“Tahukah engkau apakah Neraka (Saqar) itu?. Ia tidak meninggalkan (daging) dan tidak membiarkan (tulang), (melainkan mesti dibakarnya). (Ia) membakar kulit (manusia)”.

Didalam surah al-Qaa’riah ayat 10 dan 11, yang mafhumnya;

“Tahukah engkau apakah itu (Neraka Hawiyah)?. Ialah api yang sangat panas”

Dan didalam surah al-Humazah ayat 4 hingga ayat 9, yang mafhumnya;

“Tidak, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia akan dilemparkan kedalam Neraka (Hutamah). Tahukah engkau apakah Neraka Hutamah itu?. (Iaitu) Api Allah yang bernyala-nyala. Yang membakar sampai kehati (manusia). Sesungguhnya api itu ditutupkan diatas mereka. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang yang panjang”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Khalid bin Abu Imran berikut sanadnya kepada Nabi saw, bahawa baginda bersabda, “Sesungguhnya Neraka itu memakan penghuninya. Ketika telah naik kehati mereka, ia baru berhenti. Kemudian ia kembali lagi seperti semula, lalu memakan penghuninya lagi sampai kehatinya. Begitulah yang terjadi untuk selamanya”.

Berikut adalah firman-firman Allah didalam beberapa surah dalam al-Quran berkenaan Neraka. Didalam surah al-Humazah ayat 6 dan 7 mafhumnya;

“(Iaitu) Api Allah yang menyala-nyala. Yang membakar sampai kehati (manusia)”.

Didalam surah at-Takwir ayat 12 yang mafhumnya;

“Dan apabila (Neraka) Jahim telah dinyalakan”.

Kemudian didalam surah an-Nisaa’ ayat 10 yang mafhumnya;

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, hanya mereka memakan api masuk perutnya dan nanti mereka akan dimasukkan kedalam Neraka”.

Firman Allah didalam surah al-Mulk ayat 5 yang mafhumnya;

“...dan Kami sediakan untuk mereka seksa Neraka”.

Didalam surah al-Fathir ayat 36 mafhumnya;

“Orang-orang yang kafir, untuk mereka itu Neraka Jahanam, mereka tidak dihukum mati (jika mati, tentu) mereka musnah dan tidak pula diringankan seksa daripada mereka. Demikianlah Kami membalas tiap-tiap orang kafir”.

Dan didalam surah an-Nisaa’ ayat 145 mafhumnya;

“Sesungguhnya orang-orang munafiq ditingkat yang paling bawah dalam Neraka...”

Keterangan selanjutnya akan dijelaskan kemudian nanti. Dengan Neraka, Allah mengancam orang-orang kafir, menakut-nakutkan orang-orang zalim dan keras kepala, juga kepad orang-orang islam yang durhaka, supaya mereka berhenti dari melakukan perbuatan yang dilarang pada mereka Sebagai contoh, Allah telah berfirman didalam surah al-Baqarah ayat 24, mafhumnya;

“Kalau tidak kamu perbuat, tidaklah dapat kamu memperbuatnya, maka takutlah akan api Neraka yang menyalakannya (bahan bakarnya adalah) manusia dan batu-batu disediakan untuk orang-orang kafir”.

Dan firman Allah didalam surah an-Nisaa’ ayat 10 yang mafhumnya;

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, hanya mereka menakan api masuk keperutnya dan nanti mereka akan dimasukkan kedalam Neraka”.

Kemudian didalam surah az-Zumar ayat 16, mafhumnya;

“Untuk mereka, dari atas mereka ada beberapa tingkat api dan dari bawah mereka ada beberapa tingkat (api juga). Dengan (seksaan) itulah Allah menakutkan hamba-hamba Nya. Hai hamba-hamba Ku, takutlah kepada Ku”.

Masih terlalu banyak firman-firman Allah didalam al-Quran yang boleh dijadikan rujukan, waallahua’lam.BAB 78 : KETIKA DICIPTAKAN NERAKA, MALAIKAT TERKEJUT BAGAIKAN TERBANG JANTUNG-JANTUNG MEREKA.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Mu’amar, dari Muhammad Ibnu Munkadir bahawa ia berkata, “Ketika Neraka diciptakan, para Malaikat terkejut bagaikan mahu tercabut terbang jantung-jantung mereka. Namun setelah Allah menciptakan Adam, membuatkan mereka merasa tenang kembali dan hilanglah rasa ketakutan itu”. Maimun bin Mahran mengatakan, “Ketika Allah selesai mencipta Jahanam, ia terus menyala dan mengeluarkan bunyi yang mengerunkan. Sehingga membuatkan seluruh Malaikat yang berada dilangit terus sujud kehadrat Allah. Allah yang Maha Memaksa lagi Mahaagung berfirman, ‘Angkatlah kepala kamu. Ketahuilah bahawa Aku ciptakan kamu untuk taat dan mengabadikan dirimu kepada Ku. Manakala Aku ciptakan Jahanam untuk orang-orang yang durhaka kepada Ku dari kalangan makhluk-makhluk Ku’. Mereka lalu bertanya, “Wahai Tuhan kami, kami belum merasa aman selagi kami tidak melihat penghuni-penghuninya?”.

Inilah maksud dari firman Allah didalam surah al-Mu’minuun ayat 57 yang mafhumnya;

“Sesungguhnya orang-orang yang takut, kerana takutkan (akan azab) Tuhannya”

Api (Neraka) adalah azab Allah. Oleh itu tidak sesiapa pun dibenarkan menyiksa serangga, binatang atau apa juga makhluk Allah dengan api, air panas dan apa-apa juga unsur dari api. Dalam beberapa sabda Nabi saw juga melarang kita menggunakan unsur-unsur api tersebut untuk menyeksa binatang lemah seperti semut, labah-labah, katak, lebah dan lalat. Pekara ini akan disebut didalam keterangan yang lain dimasa akan datang, insyallah. Didalam sebuah riwayat, ada yang mengatakan iaitu, “Jangan kamu menyiksa dengan menggunakan siksaan Allah”. Maksudnya jangan kamu mengambil seksaan dari jenis api atau dari unsur api untuk menyiksa binatang, serangga atau manusia kerana perbuataan itu menyemaai seksaan dari Allah atau boleh dianggap cuba menghukum seumpama hukuman Allah terhadap hamba-hamba Nya, dimana perbuataan itu amat-amat ditegah oleh Nabi saw. Waallahua’lam.BAB 79: TAKUT DAN MENANGIS KETIKA MENGINGATI SEKSAAN NERAKA JAHANAM.


Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Zaid bin Aslam bahawa ia berkata, “Jibril telah hadir kehadapan Nabi saw bersama-sama Israfil. Setelah mereka mengucapkan salam kepada Nabi, tiba-tiba Israfil menjadi longlai dan pucat lesi. Nabi saw bertanya kepada Jibril, ‘Wahai Jibril, kenapa dengan tiba-tiba Israfil kelihatan pucat lesi tak bermaya ?’. Jibril menjawab, ‘Tadi dia terpandang kilauan api Neraka Jahanam, itulah sebabnya dia menjadi begitu’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Muhammad bin Mutharrif, dari seorang perawi yang boleh dipercayaai, bahawa ia berkata, “Seorang pemuda dari golongan Ansar merasa ketakutan ketika dia mengingati Neraka. Kerana terlalu takut, dia langsung tidak keluar rumah. Ketika peristiwa itu diceritakan kepada Nabi, lalu baginda pun pergi kerumah pemuda itu. Apabila saja dia melihat Nabi, dia terus menerpa dan memelok Nabi kemudian ia jatuh dan meninggal dunia. Nabi saw bersabda, “Uruslah jenazah teman mu ini kerana golongan-golongan Neraka itu adalah orang-orang yang hatinya sudah terpotong-potong”.

Diceritakan bahawa pada suatu hari, Nabi Isa as. Sedang berjalan dan bertemu dengan kumpulan empat ribu kaum wanita yang nampaknya pucat lesi ketakutan. Mereka mengenakan dustur (penutup atau tudung kepala yang besar) yang diperbuat dari rambut dan bludru (sejenis kulit). Nabi Isa as. bertanya, “Apa yang membuat wajah kamu nampak pucat lesi, wahai kamu wanita semua ?”. Mereka menjawab, “Setiap kali mengingati Neraka, wajah kami akan jadi begini. Wahai putra Maryam !, sesungguhnya orang yang masuk Neraka tidak akan mendapat kedinginan dan minuman”. Demikian yang telah diperkatakan oleh al-Kharaithi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Al-Qubur’.

Diceritakan oleh ats-Tsa’labi dan yang lain-lainnya, “Ketika Salman al-Farsi mendengar firman Allah, ‘Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat ancaman bagi mereka (pengikut-pengikut Syaitan) semuanya’, dia lari ketakutan seperti orang gila selama tiga hari. Kemudian dia mengadap kepada Nabi saw dan ditanya apakah sebabnya. Ia menjawab, ‘Wahai Rasulullah, ketika turun firman Allah, ‘Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat ancaman bagi mereka (pengikut-pengikut Syaitan) semuanya’, demi Allah yang telah mengutuskan mu dengan membawa kebenaran, hatiku terasa dihiris-hiris. Kemudian Allah menurunkan ayat, ‘Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada didalam Syurga (taman-taman) dan (didekatkan) mata air- mata air (yang mengalir)’”. BAB 80: POHONLAH SYURGA DARI ALLAH DAN POHONLAH PERLINDUNGAN NYA DARI API NERAKA.


Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Barang siapa memohon Syurga kepada Allah sebanyak tiga kali, nescaya Syurga akan juga turut berdoa, “Ya Allah, masukkanlah ia kedalam Syurga”, dan barang siapa memohon perlindungan kepada Allah dari api Neraka sebanyak tiga kali, nescaya ia (neraka) akan berdoa, “Ya Allah, lindungilah dia dari Neraka”.

Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Said al-Khudri atau dari Hajirah al-Akbar, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari yang sangat panas, Allah memasang pendengaran dan penglihatan Nya kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Apabila ada seseorang hamba yang berkata, ‘Tiada Tuhan Selain Allah, alangkah panasnya hari ini, Ya Allah, lindungilah aku dari panasnya Neraka Jahanam’. Nescaya Allah akan berfirman kepada Neraka Jahanam, ‘Sesungguhnya seorang dari hamba-hamba Ku memohon perlindungan kepada Ku darimu. Oleh itu Aku mahu kamu menjadi saksi sesungguhnya Aku melindunginya’. Dan pada hari yang sangat sejuk, Allah memasang pendengaran dan penglihatan Nya kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Apabila ada seorang hamba yang berkata, ‘Tiada Tuhan Selain Allah, alangkah sejuknya hari ini, Ya Allah, lindungilah aku dari sejuknya Neraka Jahanam’. Nescaya Allah akan berfirman kepada Neraka Jahanam, ‘Sesungguhnya seorang dari hamba-hamba Ku memohon perlindungan kepada Ku darimu. Oleh itu Aku mahu kamu menjadi saksi sesungguhnya Aku melindunginya’”. Para sahabat bertanya, “Apakah yang dimaksudkan dengan hawa sejuk Neraka Jahanam itu ya Rasulullah ?”. Baginda menjawab, “Sebuah telaga untuk melempar orang-orang kafir, dan hawa yang sangat sejuknya (sejuk berbisa) sebahagian bisa dibezakan dari sebahagian yang lain”.


BAB 81: YANG DITETAPKAN OLEH AL-QURAN DAN AL-SUNAH.


Telah dinyatakan dalam beberapa ayat-ayat alQuran dan keterangan-keterangan Hadis-hadis bahawa amal-amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas bersertakan keimanan yang kukuh dapat menghantar orang yang melakukannya kedalam Syurga dan menjauhkannya dari api Neraka. Terlalu banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menyebutkan pekara ini. Contohnya sebuah hadis yang telah dinyatakan didalam ‘Sahih Muslim’ dari Abu Said al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, “Setiap hamba yang berpuasa sehari pada jalan Allah, nescaya dengan puasanya itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari Neraka sejauh tujuh puluh tahun perjalanan”.

Diriwayatkan oleh Nasa’i dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah besabda, “Barangsiapa berpuasa sehari pada jalan Allah, nescaya Allah akan jauhkan wajahnya dari Neraka sejauh tujuh puluh tahun perjalanan”. Diriwayatkan oleh Abu Isa Tirmidzi dari Abu Umamah bahawa Nabi saw bersabda, “Barangsiapa berpuasa sehari pada jalan Allah, nescaya Allah akan membuat sebuah jurang antara dia dan Neraka sejauh antara timur dan barat”. Didalam riwayat yang lain disebut, “sejauh antara langit dan bumi”. Ini adalah hadis gharib Abu Umamah.

Diriwayatkan oleh ath-Thabarani alias Sulaiman bin Ahmad, dari Ummarah bin Watsimah al-Mishri, dari Abu Watsimah bin Musa ibnu Farat, dari Idris bin Yahya al-Khaulani, dari Raja’ bin Abu Atha’, dari Wahab bin Abdullah al-Ma’afiri, dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa memberi makan saudaranya sampai kenyang dan memberi minuman sampai segar, nescaya Allah akan menjauhkannya dari Neraka sejauh jurang dan jarak jurang-jurang tersebut adalah sejauh seratus tahun perjalanan”. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa berwuduk dengan sempurna dan menziarahi saudaranya sesama muslim, nescaya ia akan dijauhkan dari Neraka Jahanam sejauh tujuh puluh tahun perjalanan”.

Telah disebutkan didalam ‘Sahih Bukhari’ dan juga ‘Sahih Muslim’ , sebuah riwayat dari ‘Adi bin Hatim bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Barangsiapa diantara kamu yang sanggup membentengkan dirinya dari Neraka walaupun dengan hanya sepotong kurma, maka hendaklah ia lakukan”. Lafaz ini adalah dari versi riwayat Muslim.


BAB 82: UNTUK SIAPAKAH JAHANAM ITU ?. JAHANAM ADALAH LAPIS NERAKA YANG PALING BAWAH.


Firman Allah didalam surah an-Nisaa ayat 145 yang mafhumnya;

“Sesungguhnya orang-orang munafik ditingkat yang paling bawah dalam Neraka, sedang engkau tiada memperoleh pertolongan untuk mereka itu”.

Difahamkan bahawa Neraka itu memiliki tujuh tingkat kebawah manakala Syurga pula memiliki tujuh tingkat keatas. Orang-orang kafir berada ditingkat yang paling bawah, yang disebut dengan nama Neraka Hawiyah. Ini adalah kerana mereka telah durhaka, yang merupakan dosa yang paling berat terhadap Allah. Mereka dianggap paling sesat dan sangat suka menyakiti orang-orang Islam yang beriman kepada Allah. Itulah sebabnya mereka menerima balasan yang sangat berat dihari kiamat nanti, malahan telah pun menanti Neraka Hawiyah ini untuk mereka.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Ibnu Yazid, dari Kaab Ibnu Ahbar bahawa ia berkata, “Sesungguhnya didalam Neraka terdapat sebuah telaga yang tidak pernah dibuka pintu-pintunya, atau sentiasa tertutup dari mula ia diciptakan oleh Allah. Jahanam selalu bermohon perlindungan Allah dari kejahatan telaga itu. Jika satu masa nanti pintunya dibuka Allah, nescaya akan hadir azab Allah yang tiada taranya keluar dari telaga itu. Telaga ini terletak diNeraka paling bawah dari semua lapisan Neraka itu”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Ibrahim alias Abu Harun al-Ghanawi, dari Hathan bin Abdullah ar-Raqasyi bahawa ia berkata, “Saidina Ali kwh.  pernah bertanya kepada kami, ‘Tahukah kamu semua bagaimana bentuk pintu-pintu Jahanam itu?’. Aku menjawab, ‘Bukankah sama seperti pintu-pintu kita’. Ia menjawab, ‘Tidak ! tetapi ia tebal dan berlapis-lapis’”.

Menurut sepakatan ulama tafsir bahawa tingkat Neraka yang paling atas sekali ialah Jahanam. Neraka ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad saw. yang durhaka. Ketika didalam keadaan yang kosong tampa penghuni, pintu-pintunya boleh dibuka dengan hanya tiupan angin. Kemudian mengikut turutan lapisan Neraka kebawah ialah dengan nama-nama, Lazha. Kebawah lagi ialah Huthamah. Kebawah lagi ialah Sa’ir. Kebawah lagi dengan nama Saqar. Kebawah lagi ialah Jahim. Dan yang terakhir sekali dengan nama Hawiyah. Kemudian tingkatan-tingkatan Neraka juga disebuat sebagai ‘darjat’ seperti firman Allah didalam surah al-Ahqaaf ayat 19, mafhumnya;

“Untuk masing-masing mereka ada beberapa darjat (tingkat) menurut amalan yang mereka amalkan, dan supaya Allah menyempurnakan (balasan) amalan mereka, sedang mereka itu tiada teraniaya”.

Didalam kitab bertajuk ‘Az-Zuhdu War Raqa’iq’ karangan adh-Dhahhak, telah disebutkan nama tingkat-tingkat Neraka dan nama penghuni-penghuni dari berbagai jenis agama. Namun pekara ini tidak pernah disentuh oleh mana-mana riwayat hadis dari Nabi saw. Berkata adh-Dhahhak, “Yang berada ditingkat paling atas ialah umat Muhammad saw (yang durhaka). Ditingkat kedua adalah  orang-orang Nasrani. Ditingkat ketiga ialah orang-orang Yahudi. Ditingkat keempat ialah orang-orang Shabi’i. Ditingkat kelima adalah orang-orang Majusi. Ditingkat keenam ialah orang-orang Musyrik Arab dan yang ketujuh dan terakhir ialah orang-orang Munafik”.

Berkata Muadz bin Jabal, “Ulama Suu’ atau juga disebut Ulama yang jahat akhlaknya terbahagi kepada beberapa peringkat pula. Diantaranya ialah ulama yang memberi nasihat dengan cara yang sangat kasar, kesat dan sombong. Mereka ini Allah tempatkan di Neraka tingkat pertama. Terdapat pula ulama yang menafaatkan ilmunya untuk mengampu (atau ‘pembodek’) pemerintah yang zalim bagi mendapat kekayaan, pangkat dan habuan dunia. Mereka ini Allah letakkan di Neraka tingkat kedua. Terdapat juga ulama yang menggunakan ilmunya untuk membuat umat merasa sedih. Meraka ini ditingkat ketiga. Manakala ada pula ulama yang mengunakan ilmu dan kebolehannya berpidato menaikkan semangat umah dan membuat mereka mengorbankan  nyawa mereka (seperti mambunuh diri, pengebom berani mati dll). Mereka Allah tempatkan di Neraka keempat. Ulama-ulama yang suka memetik kata-kata dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ulama ini Allah letakkan ditingkat kelima. Ada juga ulama yang suka membuat kesusahan kepada umat, dan Allah letakkan mereka kedalam Neraka ditingkat yang ke enam. Yang terakhir ialah ulama-ulama yang menggunakan ilmu dan kedudukannya untuk berbohong kepada umat. Mereka ini ditingkat Neraka yang ketujuh”.

Diantara nama-nama Neraka itu, terdapat nama-nama yang sudah menjadi nama umum atau keseluruhan bagi Neraka. Contohnya seperti Jahanam, Saqar, Lazha dan Samum. Ini adalah seperti firman Allah didalam surah ath-Thuur ayat 27 yang mafhumnya;

“Lalu Allah memberi kurnia kepada kita dan memelihara kita daripada seksa Neraka (Samum)”.

Yang dimaksudkan dengan perkataan ‘Samum’ disitu ialah merujuk kepada Neraka secara keseluruhannya. Semoga Allah lindungkan kita dari azab Neraka...amin.BAB 83: NERAKA MEMBAKAR SETIAP HARI DAN PINTU-PINTUNYA TERBUKA KECUALI HARI JUMAAT.


Diriwayatkan oleh Abu Nua’im, dari Sulaiman bin Ahmad, dari al-Husain bin Ishak at-Tastari, dari Ali bin Bahr, dari Sawar bin Abdul Aziz, dari Nu’man Ibnu Mundzir, dari Makhul, dari Adullah bin Umar bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya Neraka Jahanam itu membakar setiap hari dan pintu-pintunya sentiasa terbuka kecuali hari Jumaat, ia tidak membakar dan pintu-pintunya pun tidak terbuka”.

Berkata Syeikh al-Qurthubi (pengarang kitab ini), “Oleh kerana itulah dibolehkan kita melakukan solat sunat ditengah hari Jumaat (solat sunat sebelum Jumaat), tetapi tidak dihari-hari yang lain”.


BAB 84: KETERANGAN BERKENAAN PINTU-PINTU NERAKA.


Firman Allah didalam surah al-Hijr ayat 44, mafhumnya;

“Bagi Neraka itu ada tujuh pintu. Bagi tiap-tiap pintu itu ada bahagian yang dibahagikan (untuk orang-orang yang berdosa)”.

Dan didalam surah az-Zumar ayat 71 yang mafhumnya;

“Orang-orang kafir dihalau kedalam Neraka dengan berduyun-duyun, sehingga bila mereka sampai disana dibukakan pintu-pintunya dan berkata kepada mereka Malaikat-malaikat yang menjaganya : Tidakkah datang kepadamu Rasul-rasul diantaramu yang membacakan ayat-ayat Tuhammu kepadamu dan memberi peringatan kepadamu buat menemui harimu ini ? Sahut mereka:  Ya !, tetapi tetaplah perkataan seksa terhadap orang-orang yang kafir”.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, “Jahanam memiliki tujuh pintu, satu pintu diantaranya untuk orang-orang yang menghunuskan pedang terhadap umatku atau terhadap umat Muhammad (manusia yang melancarkan perang dengan umat Islam)”. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Abdullah Tirmidzi. Kata Abu Isa Tirmidzi, “Aku hanya mengenalnya dari Hadis Malik bin Maghul sahaja”.

Menurut saya (Syeikh ai-Qurthubi), Malik bin Maghul alias Abdullah al-Bajali al-Kufi adalah merupakan seorang Imam yang boleh dipercayai. Bukhari, Muslim dan Imam-imam hadis yang lain juga selalu meriwayatkan daripadanya”.

Berkata Ubai bin Ka’ab, “Jahanam itu mempunyai tujuh jenis pintu. Salah satu pintu yang paling sempit, paling panas dan paling busuk baunya adalah untuk orang-orang berzina yang sudah mengatahui hukumannya”.

Diriwayatkan oleh Salam ath-Thawil, dari Abu Sufyan, dari Anas bin Malek, dari Nabi saw berkenaan firman Allah, “Jahanam itu mempunyai tujuh pintu”, Baginda bersabda, “Ada pintu untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ada pintu untuk orang-orang yang meragukan Allah. Ada pintu untuk orang-orang yang lalai dari Allah. Ada pintu untuk orang-orang yang lebih mengutamakan menuruti kesenangan hawa nafsunya dari Allah. Ada pintu untuk orang-orang yang melepaskan kemarahan mereka dengan murka Allah. Ada pintu untuk orang-orang yang lebih mengutamakan haknya dari hak Allah. Dan ada pintu untuk orang-orang yang sombong kepada Allah”.

Riwayat itu dikemukakan oleh al-Halimi alias Abdullah al-Hasan Ibnu Husain dalam kitabnya yang bertajuk ‘Al-Minhaj’. Kemudian dia memberi komen iaitu, “Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah ialah orang-orang musyrik (kafir). Yang dimaksudkan orang-orang yang meragukan Allah ialah mereka yang tidak tahu adakah sebenarnya mereka memiliki satu Tuhan atau tidak punya Tuhan sama sekali. Atau mereka-mereka yang meragui adakah syariat Islam itu memang sebenar-benarnya datang dari Allah atau tidak. Yang dimaksudkan orang-orang yang lalai dari Allah ialah orang-orang yang sangat keras kepala, mereka adalah golongan ‘Ad-Dahriyah’. Yang dimaksudkan orang-orang yang lebih mengutamakan menuruti kesenangan hawa nafsunya dari Allah itu ialah orang-orang yang sangat bersemangat melakukan perbuatan maksiat kepada Allah kerana mereka mendustakan para Rasul utusan Allah dan menentang perintah dan larangan Allah.

Adapun yang dimaksudkan dengan orang-orang yang melepaskan kemarahan mereka dengan kemurkaan Alladapah ialah orang-orang yang mengatakan bahawa Nabi-nabi pesuruh Allah yang menyeru kepada jalan Allah telah mengazab mereka-mereka yang tidak mahu mengikut seruan mereka (berbohong). Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang lebih mengutamakan haknya dari hak Allah itu ialah orang-orang yang mengingkari peristiwa kebangkitan semula dan perhitungan semula (hari kiamat). Mereka menyembah apa saja yang mereka sukai, berbuat apa saja yang mereka sukai dan bermegah dengan semua rezeki yang mereka perolehi dengan rakus, sedangkan semua nikmat itu datangnya dari Allah. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang sombong terhadap Allah itu ialah orang-orang yang tidak memperdulikan perbuatan mereka itu benar atau salah. Mereka tidak mahu berfikir, mengambil pengajaran dan mencari petunjuk. Jika riwayat ini boleh ditetapkan, Allah sahajalah yang Maha Mengatahui apa yang dimaksudkan oleh Rasul utusan Allah itu”.

Bilal bin Rabah bercerita, “Pada satu hari Nabi sedang solat sendirian di Misjid Madinah. Tidak lama kemudian datang seorang wanita desa lalu mengikut baginda solat sebagai makmum tampa disedari oleh baginda. Apabila baginda mula membaca ayat, ‘Jahanam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan tertentu dari mereka’, wanita desa itu tiba-tiba jatuh pengsan. Mendengar suaranya lalu baginda menoleh kebelakang. Baginda meminta diambilkan air lalu disiramkan dimuka wanita desa itu sehingga ia sedar semula dan boleh duduk. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, ‘Kenapa kamu ?’. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan Nabi, sebaliknya bertanya kepada Nabi, ‘Adakah ayat yang baginda baca itu adalah dari Kitab Allah atau ayat yang baginda cipta sendiri ?’. Baginda menjawab, ‘Wahai wanita desa, apa yang aku baca tadi adalah sebahagian dari ayat Kitab Allah yang diturunkan kepadaku’. Dia bertanya lagi, ‘Apakah setiap angota tubuhku akan diseksa dihadapan sebuah pintu Jahanam ?’. Baginda menjawab, ‘Wahai wanita desa, bahkan setiap pintu Jahanam itu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka dan penghuni setiap pintu akan diseksa menurut amalan mereka’. Ia berkata, ‘Sesungguhnya aku hanya seorang wanita desa yang miskin yang tidak punya harta sama sekali, aku hanya mempunyai tujuh budak suruhan. Sekarang aku bermohon kau menjadi saksi keatas ku...Wahai Rasulullah, aku memerdekakan budak-budakku semua untuk menjauhkan aku dari pintu-pintu Jahanam itu demi mengharap keredhaan Allah keatas ku’”.

Setelah beberapa waktu kemudian, Nabi saw telah didatangi oleh Malaikat Jibril as yang menyampaikan berita, “Wahai Rasulullah, sampaikan khabar gembira kepada wanita desa itu bahawa Allah telah mengampuninya dan mengharamkan pintu-pintu Jahanam kepadanya. Malahan Allah telah membukakan sebuah pintu Syurga untuknya”. Waallahua’lam.


BAB 85: JARAK SETIAP PINTU NERAKA DAN SEKSAAN YANG DISEDIAKAN DISANA.


Menurut sebahagian ulama tafsir berpendapat bahawa, kalimah dari firman Allah, “Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan tertentu dari mereka”, itu adalah ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-oang yang syirik, juga untuk para-para Jin, Syaitan dan Iblis. Jarak diantara satu pintu Neraka dengan pintu Neraka yang lain ialah sejauh lima ratus tahun perjalanan.

Pintu pertama; ialah Jahanam. Perkataan Jahanam bererti menjumpai, kerana Neraka Jahanam pasti akan menjumpai manusia lelaki dan wanita lalu memakan daging mereka. Ini merupakan seksaan yang paling ringan dibandingkan dengan semua seksaan Neraka yang Allah ciptakan.

Pintu kedua; namanya ialah Lazha. Perkataan Lazha bererti api yang bergolak kerana api ini mampu mengupas kulit kepala manusia.  Lazha disediakan Allah untuk orang-orang yang tidak mahu bertauhid dan mengesakan Allah, selain mempersenda dan berpaling dari ajaran Nabi Muhammad saw.

Pintu ketiga bernama Saqar. Perkataan Saqar bererti burung helang. Seperti perangai burung ini yang memakan bangkai dan mengsiat-siat daging serta menghempas-hempas tulang belulang, begitulah gambaran akan keadaan manusia yang menjadi penghuninya kelak. Api Neraka Saqar mampu mengsiat-siat daging, memakannya dan menghempas tulang belulang orang-orang yang dimasukkan kedalamnya.

Pintu keempat bernama Huthamah. Firman Allah didalam surah al-Humazah ayat 5 dan 6, mafhumnya;

“Tahukah engkau apakah Neraka Hutamah itu ?. (iaitu) Api Allah yang bernyala-nyala”.

Api Hutamah boleh menghancurkan daging, tulang belulang dan membakar hingga kehati manusia. Seperti firman Allah didalam surah yang sama seperti diatas (sambungan) pada ayat ke 7 mafhumnya;

“Yang membakar hingga kehati (manusia)”.

Api Hutamah membakar dari telapak kaki naik keatas hinggalah kehati manusia. Ia juga melontarkan bunga bebola api sebesar dan setinggi istana seperti firman Allah didalam surah al-Mursalat ayat 32 dan 33, mafhumnya;

“Sesungguhnya Neraka (Hutamah) melimparkan bunga api seperti istana (tingginya). Seolah-olah unta-unta kuning tua (kelihatannya)”.

Maksudnya Neraka yang hitam (Hutamah), lalu bunga api itu naik menjulang kelangit dan menghempas serta membakar kulit, tangan dan anggota badan mereka yang lain. Mereka menangis mengeluarkan air mata hingga kering, kemudian mengeluarkan darah juga hingga kering dan kemudian keluar pula nanah hingga semuanya kering. Begitu banyaknya air mata bercampur darah dan nanah oleh penghuni-penghuni Neraka Hutamah ini hingga menjadi sebuah sungai yang boleh dilalui oleh sebuah perahu.

Pintu kelima bernama Jahim. Perkataan Jahim bermaksud yang selalu menyala-nyala kerana longokan-longokan baranya yang sangat besar, sama besarnya dengan dunia ini. Diatas longokan bara inilah Jahim memenggang manusia durhaka yang membakar setiap anggota yang terguling-guling diatasnya. Setiap gulingan menyebabkan maraknya api Jahim menyala-nyala membakar tampa henti.

Pintu keenam bernama Sa’ir yang bermaksud yang membakar. Neraka Sa’ir dikatakan sentiasa marak apinya membakar tampa henti penghuni-penghuninya. Semenjak  diciptakan ia sentiasa marak apinya yang tidak pernah padam. Didalamnya terdapat tiga ratus buah rumah, dan disetiap rumah disediakan pula tiga ratus jenis seksaan seperti ular berapi, kala jengking bisa berapi, belenggu-belenggu rantai berapi dan sebagainya. Didalam Neraka Sa’ir ini terdapatnya sebuah telaga bernama ‘al-huzni’ iaitu telaga kesedihan dengan seksaan yang paing dahsyat dan trajis sekali. Dikatakan apabila dibuka saja penutupnya , semua penghuni-penghuni Neraka Sa’ir ini merasakan kesedihan dalam kepedihan yang bukan kepalang.

Pintu ketujuh dan terakhir bernama Hawiyah. Perkataan Hawiyah bererti jurang yang dalam. Barang siapa yang terjatuh kedalam jurang ini pasti tidak akan dapat keluar lagi untuk selama-lamanya. Didalam jurang ini terdapat pula sebuah telaga bernama ‘hub-hab’ iaitu telaga api yang menyala-nyala dengan cepat. Inilah maksud firman Allah didalam surah al-Israq ayat 97 yang mafhumnya;

“...Tiap-tiap kurang nyalaan apinya, lalu Kami tambah, sampai bernyala-nyala”.

Dikatakan apabila pintu telaga ini dibuka, akan keluar api meluap-luap kepanasannya hingga semua pintu-pintu Neraka juga akan memohon perlindungan Allah akibat terlalu amat panas tidak terhingga. Penghuni-penghuni Neraka Hawiyah ini digambarkan Allah didalam firman Nya didalam surah al-Mudaatstsir ayat 17 yang mafhumnya;

“Nanti akan Ku berati dia dengan kesusahan (seksaan pendakian)”.

Maksud kesusahan pendakian ialah dimana didalam Neraka ini juga terdapat sebuah gunung dari api. Musuh-musuh Allah itu akan diseret kesana dengan tangan-tangan mereka dibelenggu dibelakang leher dan diikat menjadi satu dengan kaki-kaki mereka. Para Malaikat Zabaniah berdiri dihadapan kepala-kepala mereka sambil memegang godam atau penukul besi neraka yang sangat besar. Jika sesiapa yang dipukul dengan tukul besi neraka itu pasti akan mejerit melolong-lolong yang boleh didengari oleh semua manusia dan jin.

Pintu-pintu Neraka itu diperbuat dari besi, dilapis duri, beralaskan tanah dari perak, timah dan kaca. Warnanya sangat gelap menyeramkan. Diatasnya api, dibawahnya api, disebelah kanan dan kirinya juga api. Diseluruh arah semuanya api. Semasa kejadiannya, Neraka dinyalakan seribu tahun pertama apinya berwarna merah, kemudian seribu tahun kedua apinya dinyalakan hingga ia berwarna putih dan diperingkat ketiga ia dinyalakan lagi hingga apinya berwarna hitam. Seterusnya api ini akan terus dinyalakan hingga warnanya menjadi hitam pekat kerana bercampur dengan kemurkaan Allah. Begitulah apa yang telah diceriakan oleh al-Qatbi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Uyun al-Akhbar’.

Ibnu Abbas mengatakan, “Sesungguhnya keadaan Jahanam itu hitam pekat dan gelap gulita tampa ada sedikit pun cahaya. Atau ia separti yang digambarkan didalam firman Allah didalam surah al-Hijr ayat 44 iaitu;

“Bagi Neraka itu ada tujuh pintu. Bagi tiap-tiap pintu itu ada bahagian yang dibahagikan (untuk orang-orang berdosa)”.

Disetiap pintu itu terdapat tujuh puluh ribu gunung api, dan disetiap gunung itu terdapat tujuh puluh ribu bukit api, pada setiap bukit itu terdapat tujuh puluh ribu anak bukit dari api. Disetiap anak bukit itu pula terdapat tujuh puluh ribu lembah api, dan disetiap lembah itu terdapat tujuh puluh ribu istana api dan pada setiap istana itu terdapat tujuh puluh ribu rumah dari api dan pada setiap rumah itu terdapat tujuh puluh ribu telaga racun. Pada hari kiamat nanti, apabila saja pintunya dibuka terdengarlah suara gelora apinya yang sangat ngeri daripada semua arah. Sehingga setiap manusia dan jin yang mendengarnya akan terus melutut longlai dan berkata, ‘Ya Tuhanku, selamatkanlah aku... Ya Tuhanku, selamatkanlah aku’”.

Wahab bin Wanabbih bercerita didalam kitabnya yang bertajuk ‘Al-Ahwal’, katanya, “Jarak diantara pintu Neraka itu adalah sejauh tujuh puluh tahun perjalanan. Kepanasan pada pintu kedua adalah tujuh puluh kali ganda dari pada kepanasan dipintu pertama. Begitu seterusnya pada pintu ketiga, keempat dan seterusnya. Jahanam (Neraka pertama) itu mempunyai tujuh pintu. Setiap pintu mempunyai tujuh puluh jurang dengan kedalaman jurang tersebut ialah tujuh puluh tahun perjalanan. Pada setiap jurang terdapat tujuh puluh ribu bukit api. Setiap bukit terdapat tujuh puluh ribu gua api. Disetiap gua terdapat tujuh puluh ribu terowong. Setiap terowong terdapat tujuh puluh ribu ular-ular api berbisa. Pada mulut setiap ular-ular itu terdapat tujuh puluh ribu kalajengking berbisa. Pada setiap ekor kalajengking itu terdapat tujuh puluh ribu telaga racun berbisa. Seluruh orang-orang kafir dan orang munafiq akan jatuh kedalamnya”.

Cerita-cerita diatas tadi merupakan kenyataan peribadi yang tidak boleh dipegang sebagai dalil mutlak. Sebaiknya kita tangguhkan atau digantungkan saja kenyataan-kenyataan itu dahulu kerana ia dianggap satu pengkhabaran ghaib. Mungkin penceritanya diberi Allah pandangan basrah yang “diperlihatkan” keadaan didalam Neraka itu oleh Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Waallahua’lam.


BAB 86: PENJELASAN BERKENAAN PENGENDALI JAHANAM, KEADAANNYA DAN KEISTIMEWAAN NABI SAW.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Rasulullah saw telah bersabda, “Pada hari kiamat nanti, Jahanam (neraka) akan didatangkan dengan mempunyai tujuh puluh ribu kendali (pedati seperti kereta kuda) dan setiap kendali itu dipegang oleh tujuh puluh ribu Malaikat”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Zaid bin Aslam bahawa ia berkata, “Satu waktu, Jibril as telah datang kepada Nabi saw. Setelah berbincang secara empat mata, Nabi bangkit keluar dengan pandangan matanya tunduk kebawah. Para sahabat meminta Saidina Ali kwh untuk menemui baginda kerana kelihatannya Nabi sedang bersedih setelah pertemuaan dengan Malaikat itu. Lalu Saidina Ali kwh pun pergi mendekati Nabi dan Nabi memeluknya dari belakang . Lalu Saidina Ali kwh pun bertanya, ‘Kenapakah baginda nampak sedih ?’. Baginda menjawab, ‘Wahai Abdul Hassan, tadi Malaikat Jibril telah datang menemuiku. Ia bercerita kepadaku, ‘Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut.... Lalu Jahanam didatangkan dan diiringi dengan kendali sebanyak tujuh puluh ribu kendali yang dipegang pula oleh tujuh puluh ribu Malaikat. Pada waktu itu. Secara tiba-tiba datang menyambar satu angin panas yang membuat kendali-kendali itu terlepas dari tangan-tangan mereka. Seandainya mereka tidak berjaya mendapatkannya kembali. nescaya angin panas itu akan membakar semua makhluk yang berada dipadang Mahsyar itu. Nasib baik mereka telah dapat memegangnya kembali”.

Abu Hamid al-Ghazali (Imam Ghazali) didalam kitabnya bertajuk ‘Kasyfu Ulum al-Akhbar’ mengatakan, “Mereka akan datang membawa Jahanam berjalan dengan empat kaki dan diseret dengan tujuh puluh ribu tali kendali oleh tujuh puluh ribu para Malaikat. Tangan-tangan mereka memegang tiap-tiap mata rantai (kendali) itu yang mengandungi sengat yang mampu menghancurkan gunung sebesar mana pun. Ketika rantai kendali terlepas, mereka tidak berjaya menahannya dan semua makhluk berlutut, termasuklah semua para Rasul. Sementara Ibrahim, Musa dan Isa bergantungan di A’rasy. Begitu mencengkam suasana dikala itu sehingga Ibrahim sendiri melupakan putranya Ismail, Musa melupakan saudaranya Harun dan Isa melupakan ibunya Maryam. Masing-masing memikirkan diri mereka sendiri. Tetapi Muhammad tidak pernah melupakan umatnya, Dia tetap memikirkan nasib umat-umatnya. Baginda lantas memohon kehadrat Allah seraya bersabda, ‘Ya Tuhanku, selamatkanlah umat-umatku’. Semua yang berada dipadang Masyar dikala itu tidak mampu untuk berdiri. Mereka semuanya berlutut, maka itulah maksud dari firman Allah didalam surah al-Jatsiyah ayat 28 yang mafhumnya;

“Engkau lihat tiap-tiap umat berlutut (tunduk)....”

Ketika Jahanam itu lepas, mereka akan jatuh terlingkup akibat kemarahan dan dendamnya. Inilah maksud firman Allah didalam surah al-Furqan ayat 12 dan juga surah al-Mulk ayat 8 yang mafhumnya;

“Apabila ia (neraka) melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya seperti suara orang marah dan seperti bunyi nafas (yang keluar dari dalamnya)”. Al-Furqan 12.

“Neraka itu hampir pecah belah kerana kemarahannya...”. al-Mulk 8.

Maksudnya, ia terbelah dua kerana sangat marah. Atas perintah Allah, maka Rasulullah saw berdiri dan memegang kendalinya dan bersabda, “Kembali ketempatmu ! nanti akan datang kepadamu para penghunimu berduyun-duyun’. Neraka menjawab, ‘Lepaskan aku Muhammad !. Aku tidak berani kepadamu’. Lalu kedengaran seruan Allah daripada ‘Arasy kepada Neraka, ‘Dengarlah kata-katanya dan taatilah perintahnya !’. lalu Neraka ditarik kesebelah kiri ‘Arasy. Menjadi redalah keadaan dan mereka berkata-kata sesama mereka. Rasa takut mereka pun berkurangan. Inilah diantara maksud dari firman Allah didalam surah an-Anbiyaa ayat 107 yang mafhumnya;

“Kami tidak mengutus engkau (ya Muhammad), melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam”.

Setelah itu barulah neraca timbangan mula dipasangkan’”.


FAKTA 1:

Itulah penjelasan saya (Syeikh al-Qurthubi) bahawa Jahanam adalah nama umum untuk Neraka. Ada pun yang dimaksudkan ‘didatangkan’ pula ialah Jahanam itu didatangkan dari tempat yang telah Allah ciptakan untuknya. Kemudian Neraka berpusing-pusing di Padang Mahsyar, sehingga tiada jalan menuju ke Syurga kecuali melalui Jembatan Sirat saja. Rantai yang mengikat dan mengandali Neraka adalah daripada rantai yang sangat kuat sehingga Neraka tidak dapat terlepas dan tersembur keluar ke Padang Mahsyar membinasakan makhluk. Dengan kuasa dan kehendak Allah, hanya Nabi Muhammad saw sahaja yang mampu memegang kendali rantai Neraka itu. Ia dibantu oleh beberapa Malaikat yang keras dan kasar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman Nya yang dinyatakan dibawah nanti.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Abdulrahman bin Zaid bahawa Rasulullah bersabda berkenaan Malaikat para penjaga Jahanam, “Lebar bahu salah seorang dari mereka seluas antara timur dan barat”. Kemudian berkata Ibnu Abbas, “Lebar bahu Malaikat penjaga Jahanam masing-masing adalah sejauh setahun perjalanan. Dengan sekali pukulan godam (tukul besi), boleh melemparkan tujuh puluh ribu manusia kedasar Neraka jahanam”.

Maksud firman Allah didalam surah al-Muddatstsir ayat 30, mafhumnya;

“Diatasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga)”.

Ayat ini merujuk kepada ketua penjaganya sahaja. Selanjutnya akan diterangkan kemudian. Manakala jumlah mereka sebenarnya dijelaskan pula didalam firman Allah dalam surah al-Muddatstsir ini pada ayat 31 yang mafhumnya;

“.... Tiadalah mengatahui (jumlah) tentera Tuhanmu, kecuali Dia sendiri...”

FAKTA II:

Menurut para ulama tafsir, jika Nabi sahaja yang mampu mengendali Neraka daripada menyerang semua makhluk yang berada di Padang Mahsyar adalah kerana baginda pernah melihatnya sewaktu peristiwa Isra’ dan Mikraj’ ketika baginda sedang solat, seperti yang telah dijelaskan didalam sebuah riwayat hadis sahih. Keistimewaan diperlihatkan Neraka yang telah diberikan Allah kepada baginda mengandungi lapan feadah ;

Pertama: Ketika baginda disakiti, mengejek-gejek baginda, mendustakan dakwah baginda oleh sebilangan orang-orang kafir. Lalu Allah memperlihatkan kepada baginda, Neraka yang bakal mereka terima sebagai balasan dari Allah. Ini adalah untuk mengembirakan hati dan menguatkan lagi semangat baginda.

Kedua: Pekara ini merupakan isyarat bahawa hati baginda langsung tidak sedih atas setiap penghinaan dan kebencian dari orang-orang yang memusuhi baginda. Hati baginda sebaliknya merasa sangat senang kerana orang-orang yang mencintai baginda akan mendapat syafaat, kemuliaan dan penghormataan dari Allah.

Ketiga: Nabi diperlihatkan Neraka kepadanya adalah sebagai satu kurniaan Allah ketika baginda menyelamatkan orang-orang mukmin daripada Neraka tersebut kerana berkah dan syafaat baginda.

Keempat: Nabi diperlihatkan Neraka supaya pada hari kiamat kelak ketika semua para nabi hanya memikirkan dirinya sendiri, baginda pula asek memikirkan umat-umatnya. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah didalam surah at-Tahrim ayat 8 yang mafhumnya;

“...pada hari Allah tiada akan menghinakan (memberi malu) Nabi..”

Berkata al-Hafiz Abu Khathab, “Hikmah disebalik itu ialah supaya baginda memberi tumpuan memberikan syafaat kepada umatnya. Seandainya tiada jaminan (syafaat) tersebut, nescaya baginda juga akan sebuk kepada dirinya sendiri sahaja seperti juga dengan nabi-nabi yang lain”.

Kelima: Sebelum hari kiamat, semua nabi-nabi tidak diperlihatkan Neraka kepada mereka kecuali Nabi Muhammad saw seorang sahaja sewaktu isr’a dam mikr’a. Apabila diperlihatkan saja Neraka kepada Nabi-nabi itu, mereka sangat terkejut, terpegun dan lidah mereka tidak boleh berkata-kata selain mengakui saja semua kesalahan mereka yang telah lalu. Mereka tidak mampu memberikan syafaat. Mereka hanya sebok dengan hal-hal mereka sendiri sehingga tidak mampu menguruskan umat mereka masing-masing. Berbeza dengan Nabi Muhammad saw yang pernah melihat Neraka. Baginda langsung tidak terkejut, bahkan masih boleh berucap dengan lancar selaki. Pekara inilah yang disebut sebagai ‘Tempat yang terpuji’ yang telah difirmankan Allah didalam alQuran karim dan didalam beberapa riwayat hadis sahih.

Keenam: Pekara ini menjadi dalil fikah bahawa sesungguhnya Allah telah menciptakan Syurga dan Neraka. Ia dengan sendirinya menolak kepercayaan orang-orang kafir dan beberapa golongan sesat akidah seperti golongan Mutazilah yang mengingkari keujudan Syurga dan Neraka. Menyentuh persoalan Syurga ini, Allah telah berfirman didalam surah Ali Imran ayat 133 yang mafhumnya;

“Bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan ke Syurg,  lebarnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang bertakwa”.

Kemudian berkenaan Neraka pula, firman Allah didalam surah al-Baqarah ayat 39, mafhumnya ;

“Orang-orang kafir an yang mendustakan ayat-ayat Kami,mereka itulah penghuni Neraka, sedang mereka kekal didalamnya”.

Dari kedua-dua ayat diatas tadi, Allah telah memberi isyarat dan petunjuk kepada semua manusia akan kedudukan mereka yg bakal ditempatkan adalah berbeza diantara orang-orang bertakwa yang akan dibalas dengan Syurga dan orang-orang yang kafir pula akan dibalas dengan Neraka. Ini juga menunjukkan bahawa Syurga dan Neraka itu telah pun ujud.

Ketujuh : Nabi diperlihatkan Neraka adalah untuk menunjukkan bahawa dunia ini adalah tempat yang rendah dan hina. Maka itulah sebabnya Nabi bersikap zuhud kepada dunia dan sangat sabar menempuh segala macam cubaan, demi mendapatkan Syurga Allah. Ada sebuah kata-kata orang bijak pandai, “Bagus sungguh cubaan yang dihantarkan kepada seseorang dengan kesenangan dan buruk sekali nikmat yang dihantarkan untuk bincana”.

Kelapan : Mungkin juga Allah bermaksud, segala apa juga penghormatan yang diberikan kepada hamba-hamba yang dicintainya, pasti akan juga diberi kepada Nabi Muhammad saw. Contohnya, Nabi Idris yang diberi Allah penghormatan untuk masuk Syurga sebalum hari kiamat. Penghormatan yang sama juga telah dikurniakan Nya kepada Nabi Muhammad sewaktu peristiwa Isra dan Mikraj’.
Semua ini telah diceritakan oleh al-Hafizh bin Dahyat didalam kitabnya yang bertajuk ‘Al-Ibtihaj’ ketika membahaskan hadis-hadis yang menerangkan tentang peristiwa Isra dan Mikraj Nabi saw.


BAB 87: NERAKA BOLEH BERKATA-KATA DAN HANYA BOLEH DILINTASI OLEH ORANG YANG MENDAPAT IZIN  SAHAJA.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Abu Hadiyah alias Ibrahim bin Hadiyah, dari Anas bin Malik bahawa ia bercerita, “Jibril turun kepada Nabi saw sambil membaca ayat ‘(Iaitu) pada hari (ketika) bumi digantikan dengan bumi yang lain’. Nabi bertanya, ‘Dimanakah kedudukan manusia pada hari kiamat kelak,wahai Jibril ?’. Jibril menjawab, ‘Wahai Muhammad, mereka berada diatas bumi yang berwarna putih yang belum pernah digunakan untuk melakukan satu kesalahan jua pun. Gunung ganangnya adalah seperti bulu yang dihamparkan. Gunung ganang itu pun akan cair kerana takut kepada Neraka. Wahai Muhammad, pada hari kiamat nanti, Neraka akan didatangkan dengan ditarek tujuh puluh ribu kendalinya oleh tujuh puluh ribu para Malaikat sehingga berada dihadapan Allah. Lalu Allah berfirman kepadanya, ‘Wahai Neraka, berbicaralah kamu?’. Neraka pun berkata, ‘Tidak ada tuhan selain Allah. Demi kemuliaan Mu dan keaggungan Mu, sesungguhnya hari ini akan aku seksa orang yang memakan rezeki dari Mu, tetapi menyembah selain dari Mu. Tidak ada sesiapa yang boleh melintasi ku selain mereka-mereka yang mendapat izin’.

Nabi bertanya lagi, ‘Wahai Jibril, apakah izin untuk melepasi Neraka itu ?’. Jibril menjawab, ‘Bergembiralah, sesungguhnya orang-orang yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah, nescaya mereka akan dapat melepasi jembatan Neraka’. Kemudian Nabi saw bersabda, “Segala puji bagi Allah yang berkenan menjadikan umatku sebagai umat yang bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah’”.

Diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Muhammad alias Abdul Ghani sebuah hadis dari Sulaiman bin Amr anak yatim Abu Said al-Khudri, dari Abu Said al-Khudri bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Ketika pada hari kiamat nanti Allah mengumpul manusia disebuah tanah lapang, Neraka muncul dalam keadaan saling menindih dan ingin lepas. Para Malaikat penjaganya berusaha memegang kendalinya. Neraka berkata, ‘Demi Tuhanku, lepaskanlah aku mencari pasangan-pasangan ku. Atau aku akan menutup (menimbus) seluruh manusia hingga hanya menjadi satu kumpulan sahaja’. Para Malaikat itu bertanya, ‘Siapakah pasangan-pasangan kamu itu ?’. Neraka menjawab, ‘Setiap orang yang sombong dan melakukan sewenang-wenangnya dimuka bumi’”.


PENGAJARAN DARI HADIS:

Daripada hadis riwayat Anas bin Malik inilah diambil dalil yang terkuat atas kewajiban mengucap dua kalimah shadatai dan juga mengambilnya dari wasilah dari tangan ketangan yang menyampai ketangan baginda Rasulullah saw, dimana disaksikan oleh Malaikat Jibril as ketika itu. Itulah sebabnya mengapa setiap umat islam lelaki dan perampuan mesti memiliki dua kalimah shadat ini dan sentiasa mengamalkannya sewaktu hidup diatas dunia ini. Maka ia juga dihukumkan fardu dalam hukum syara’ pada agama Islam. Sesiapa sahaja yang tidak memiliki dan mengucapkan dua kalimah shadat ini akan disambar oleh api Neraka ketika melintasi Jembatan sirat diakhirat kelak. Maka bersyukurlah kepada sesiapa saja yang telah mendapakannya, manakala sesiapa yang belum mengambilnya hendaklah berbuat demikian secepat mungkin kerana ditakuti mereka tidak berkesempatan melakukannya nanti.BAB 88 : JUMLAH MALAIKAT PENJAGA NERAKA ADALAH SEMBILAN BELAS.


Firman Allah didalam surah al-Mudatstsir ayat 30, mafhumnya;

“Diatasnya ada sembilan belas (penjaga neraka)”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Hammad bin Maslamah,dari al-Arraq bin Qais ia bercerita, “Kami berada dekat dengan Abu Awwam ketika seorang lelaki dari bani Tamim sedang membaca ayat, ‘Tahukah kamu apa itu Neraka (Saqar)?’ dan ayat, ‘Diatasnya ada sembilan belas (Malaikat penjaga Neraka)’. Selesai membaca ayat-ayat itu dia pun bertanya kepada Abu Awwam, ‘Apa yang dimaksudkan sembilan belas?’. Abu Awwam menjawab, ‘Yang dimaksudkan ialah sembilan belas ribu Malaikat’. Dia bertanya lagi, ‘Bagaimana tuan mengatahuinya?’. Abu Awwam menjawab, ‘Berdasarkan firman Allah,’Dan tidaklah Kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk menjadi cubaan bagi orang-orang kafir’. Ia berkata, ‘Kamu benar. Mereka adalah sembilan belas Malaikat dengan setiap mereka memegang tukul besi yang besar dan bercabang dua. Dengan sekali hentaman tukul besi itu boleh membuat yang terkena hentamannya akan terjatuh kedalam Neraka selama tujuh puluh ribu tahun’”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Jabir bin Abdullah bahawa ia berkata, “Beberapa orang yahudi bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi, ‘Adakah Nabi kamu mengatahui jumlah Malaikat penjaga Neraka’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak tahu sebelum kami bertanya kepada baginda ?’. Seseorang pergi bertemu dengan Nabi dan berkata, ‘Wahai Muhammad, hari ini sahabat-sahabatmu telah kalah !’. Baginda bertanya, ‘Kenapa mereka kalah?’. Ia menjawab, ‘Mereka telah ditanya oleh orang-orang Yahudi, apakah Nabi kamu tahu jumlah Malaikat penjaga Jahanam’. Baginda bertanya, ‘Lalu apa yang mereka katakan?’. Ia menjawab, ‘Mereka kata tidak tahu, sebelum bertanya kepadamu’. Baginda bersabda, ‘Adakah mereka boleh dikatakan kalah, hanya kerana mereka tidak menjawab persoalan yang mereka sendiri tidak tahu jawapannya sebelum mereka bertanya dahulu kepadaku ?. Baiklah, musuh-musuh Allah itu akan aku tanya berkenaan debu Syurga?’.

Kemudian orang-orang Yahudi itu menemui nabi dan berkata, ‘Wahai Abu Qasim, berapakah jumlah Malaikat penjaga Jahanam?’. Baginda menjawab, ‘Sembilan belas’. Mereka berkata, ‘Kamu benar’. Kemudian giliran Nabi bertanya  pula, ‘Apa itu debu Syurga?’. Mereka terdiam agak lama, kemudian seorang dari mereka berkata, ‘Itu adalah sepotong roti... Abu Qasim!’. Baginda bersabda, ‘Roti itu termasuk debu yang lembut’”.

Berkata Tirmidzi, “Hadis ini hanya aku kenal dengan sanad seumpama itu saja, dari riwayat Khalid, dari asy-Sya’bi, dari Jabir”.


BAB 89: PERIHAL LUAS DAN DINDING JAHANAM SERTA BERKENAAN FIRMAN ALLAH BERKENAAN NERAKA YANG SEMPIT.

Allah berfirman didalam surah al-Kahfi ayat 29, mafhumnya;

“... Kami sediakan untuk orang-orang aniaya Neraka, sedang  mereka itu dilingkari oleh dindingnya...”

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Anbasah bin Sa’id, dari Habib bin Abu Umarah, dari Mujahid bahawa ia berkata, “Ibnu Abbas bertanya kepada ku, ‘Kamu tahu berapa luas Jahanam?’. Aku menjawab, ‘Tidak!’. Dia berkata, ‘Baiklah jika kamu tidak tahu, jarak antara hujung telinga salah seorang mereka hingga keperutnya adalah sejauh tujuh puluh tahun perjalanan. Ada jurang yang dialiri nanah dan darah’. Aku bertanya, ‘Ada sungainya?’. Ia menjawab, ‘Tidak, hanya jurang’. Kemudian dia bertanya lagi, ‘Kamu tahu berapa luas jembatan Jahanam ?’. Aku menjawab, ‘Tidak tahu’.  Dia beekata, ‘Baiklah...Aisyah bercerita kepada ku bahawa ia pernah bertanya kepada Rasulullah berkenaan firman Allah, ‘Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Nya pada hari kiamat’. Aku bertanya, ‘Dimanakah kedudukan manusia ketika itu?’. Ia menjawab, ‘Diatas jembatan Jahanam’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Ibnu Sa’id al-Khudri bahawa Nabi saw bersabda, “Yang mengelilingi mereka itu ialah empat dinding yang sangat tebal dan jarak setiap dinding ialah sejauh empat puluh tahun perjalanan”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Muhammad bin Basyar, dari Qatadah berkenaan ayat, “Apabila mereka dilimparkan ditempat yang sempit di Neraka dalam keadaan dibelenggu”. Dia berkata, “Abdullah pernah berkata kepada kami, ‘Sesungguhnya Neraka itu terasa sangat sempit bagi orang kafir sesempit selak pada tombak’”. Riwayat ini juga diketengahkan oleh ats-Tsa’labi dan al-Qusyairi dari Ibnu Abbas.


BAB 90 : SESUNGGUHNYA JAHANAM ITU BERADA DIBUMI DAN DITUTUPI OLEH LAUT.

Diriwayatkan oleh Abu Umar, dari Abdullah bin Amr bahawa Nabi saw bersabda, “Tidak ada yang dapat mengurangkan lautan itu keculi orang yang berperang (pada jalan Allah) atau orang-orang menunaikan ibadah haji atau orang-orang yang menunaikan ibadah umrah, kerana dibawahnya itu ada api”.

Dikatakan bahawa Abdullah bin Umar tudak mahu mengambil wuduk dengan air laut kerana ia menutupi Jahanam.

Diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih bahawa ia bercerita, “Pada suatu hari, Raja Zulkarnain naik keatas gunung Qaf. Ibawah gunung itu dia meihat beberapa gunung-gunung kecil. Zulkarnain bertanya, ‘Siapa namamu?’. Gunung itu menjawab, ‘Namaku Qaf’. Zulkarnain bertanya lagi, ‘Bagaimana dengan gunung-gunung kecil yang berada disekelilingmu itu?’. Qaf menjawab, ‘Itu adalah laharku. Bahkan disetiap kota pasti ada laharku. Setiap kali Allah mahukan berlakunya gempa bumi disebuah bukit, Dia akan memerintahkan ku untuk mengerakkan laharku. Maka terjadilah gempa bumi ditempat itu’. Zulkarnain berkata, “Wahai gunung Qaf, ceritakan kepada ku sedikit berkenaan keagungan Allah”. Qaf menjawab, “Sesungguhnya urusan Tuhan kami itu sangat agung, tidak mampu dijangkau oleh sesiapa jua pun”. Zulkarnain berkata, “Tolonglah ceritakan kepada ku yang sangat sederhana sahaja’. Qaf berkata, ‘Dibelakangku ada sebuah tanah yang luasnya lima ratus tahun perjalanan. Disana terdapat sebuah gunung Salju yang saling menghancurkan diantara satu sama lain.  Seandainya tiada gunung Salju tersebut, nescaya semuanya akan terbakar akibat panasnya Jahanam’”.

Berkata Syeikh al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Riwayat itu tadi menunjukkan bahawa Jahanam itu berada dibumi. Tetapi, hanya Allah saja yang Mahamengatahui dimanakah tempatnya”.


BAB 91: MEMPERJELASKAN FIRMAN ALLAH BERKENAAN LAUTAN YANG MELUAP SERTA BULAN DAN MATAHARI YANG DILEMPARKAN KEDALAM NERAKA.

Menafsirkan firman Allah, “Apabila lautan dijadikan meluap”, Ibnu Abbas berkata, “Setelah menyala maka lautan pun menjadi api”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Atha’ bin Yassar, setelah membaca ayat, “Dan Matahari dan Bulan dikumpulkan”. Dia berkata, “Pada hari kiamat nanti, setelah Matahari dan Bulan dikumpulkan, lalu keduanya dilimparkan kedalam Neraka sehingga muncullah api Allah yang sangat besar”.

Diriwayatkan oleh Ka’ab Ibnu Ahbar bahawa ia berkata, “Pada hari kiamat kelak, Matahari dan Bulan akan muncul seperti dua ekor lembu betina yang mandul lalu mereka dibuang kedalam Neraka”.


FAKTA :

Menurut pendapat saya (Iman al-Qurthubi), Jika Matahari dan Bulan dikumpulkan didalam Neraka, ini adalah disebabkan mereka pernah dijadikan ‘tuhan yang disembah’ oleh manusia. Sedangkan kepada mereka bedua (Matahari dan Bulan) itu bukanlah seksaan bagi mereka kerana keadaan diri mereka yang padat (tumpat dan keras). Pekara ini adalah untuk menambah beban / berat penderitaan kepada orang-orang kafir. Pendapat yang serupa juga diajukan oleh beberapa orang ulama tafsir yang lain.

Ibnu Qasi mengatakan “Ketahuilah sesungguhnya Matahari dan Bulan akan menjadi dua ekor lembu betina yang akan dikumpulkan dan diikat didalam Neraka Jahanam. Akibatnya, udara diwaktu siang hari akan menjadi terlalu panas dan dimalam hari akan menjadi sejuk melampau. Malam dan siang masih tetap ada, tetapi sudah tidak mengandungi Rahmat Allah. Pada kedua-duanya itu hanya ujud Kemurkaan Allah yang sangat dahsyat dan in jugai terkena kepada kaum muslimin yang durhaka dan yang fasiq. Sesiapa juga memerlukan cahaya bulan dan matahari bagi mengenal sesuatu. Sekali pun cahaya bagi kedua-dua makhluk Allah itu telah dihapuskan, tetapi sisa-sisa cahayanya masih tetap terpancar diatas muka bumi ini dengan kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah ini mencapai kepada kemuncaknya apabila Dia mencabut seluruh rahmat dan kasih sayangNya dari segala sesuatu yang ada didalam kehidupan dunia”.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Hakim bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah memiliki seratus peratus rahmat dan hanya satu peratus sahaja yang Dia turunkan diatas muka bumi ini. Dengan rahmat satu peratus inilah seluruh binatang saling menyayangi, semua makhluk saling mengasihi dan mengiratkan tali silarutulrahim sesama mereka dan sentiasa memelihara hubungan itu. Pada hari kiamat nanti, Allah akan mengenggam rahmat satu peratus itu semula dan akan mencantumkannya dengan rahmat yang sembilan puluh sembilan peratus itu untuk menjadikannya semula seratus peratus seperti asalnya. Kemudian seratus peratus rahmat itu diserahkan Nya kepada orang-orang yang beriman”.

Akibat dari itu, semua penghuni Neraka termasuklah orang-orang mukmin yang durhaka dan fasik tidak beroleh kebahagian barang sedikit jua pun dari rahmat Allah Seru Seklian Alam. Dengan hilangnya rahmat Allah itu, maka hilanglah juga kelembutan cahaya yang ada pada Bulan hingga hanya meninggalkan sisa kegelapan dan udara yang tersangat sejuk. Dengan hilangnya rahmat Allah itu, maka hilanglah juga pancaran cahaya Matahari hingga hanya meninggalkan sisa kegelapan dan pansa terek yang terlampau.

Sifat rahmanlah yang ada pada Matahari dan Bulan, sebelum ini ditangguhkan kepada orang-orang mukmin yang durhaka dan fasik kerana mereka masih boleh merasakan kenikmatan rahmat dikala itu kerana masih ada lagi pengekang kepada kehancuran. Pekara ini merupakan sunnah Allah dan ketetapan Nya sehinggalah batas waktu tertentu, kecuali jika Allah berkehendak pada sesuatu pekara yang lain. Jika itu yang terjadi, maka tidak ada siapa yang mampu menghalang keputusan Nya, kecuali diri Nya sendiri Yang Mahasuci yang tiada Tuhan selain Dia... Allah SWT.

Kemudian berkata Imam Syeikh al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Kata Ibnu Abbas seperti yang telah diulas oleh Ikrimah, apa yang telah disampaikan oleh Ka’ab al-Ahbar itu tidak benar.Menurutnya itu adalah cara pemikiran Yahudi yang ingin dimasukkan kedalam Islam. Persoalannya, Allah tidak mungkin akan mengazab Matahari dan Bulan kerana mereka merupakan makhluk Allah yang sangat taat perintah Nya. Cuba lihat firman Allah didalam surah Ibrahim ayat 33 yang mafhumnya;

“DitundukkanNya untukmu matahari dan bulan yang beredar keduanya, serta ditundukkanNya pula untukmu malam dan siang”

Kedua-dua makhluk Allah ini beredar pada paksinya adalah disebabkan mentaati perintah Allah. Bagaimana pula Allah hendak mengazab kedua-dua hambaNya yang sangat taat itu?.

Disebutkan didalm sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh yang ditulis didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Azhumat’mulkasurat 647, bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya ketika Allah telah menetapkan makhluk Nya, dan yang tinggal hanyalah Adam, Dia lalu menciptakan Matahari dan Bulan dari cahaya ‘Arasy Nya.....”. Pada bahagian akhir hadis itu disebutkan, “Pada hari kiamat nanti ketika Allah telah memutuskan dan telah memisahkan semua ahli Syurga dan ahliNeraka, sedangkan mereka belum dibenarkan untuk memasuki tempat mereka masing-masing selagi Allah tidak memanggil Matahari dan Bulan. Kemudian mereka didatangkan kehadrat Allah dengan wajah hitam. Mereka berdiri terpaku dalam kegoncangan kerana seluruh sendi mereka mengigil kuat oleh sebab keadaan yang huru hara dihari itu kerana takutkan Allah yang Maha Pemurah.

Ketika mereka berada dekat dengan’Arasy, mereka jatuh bersujud kepada Allah seraya mengucapkan, ‘Ya Tuhan kami, Engkau telah mengatahui ketaatan kami kepadaMu. Kami terus sahaja beredar diatas obit kami demi menurut perintah Mu. Kami terus berlalu dengan cepat dihari-hari dunia juga demi mentaati Mu. Oleh kerana itu, tolonglah kami dan janganlah kami diazab disebabkan perbuatan orang-orang musyrik yang menyembah kami’. Allah berfirman,’Kamu berdua adalah benar!, Sesungguhnya Aku telah memutuskan terhadap diri Ku sendiri, bahawa Aku akan memuliakan dan mengembalikan. Aku mengambalikan kamu berdua menjadi seperti asal kejadian kamu. Oleh kerana itu, kembalilah kamu pada asal penciptaan kamu dahulu’. Matahari dan Bulan bertanya, ‘Ya Tuhan kami, dari apakah kami ini diciptakan ?’. Allah berfirman, ‘ Kamu dijadikan dari cahaya ‘Arasy Ku. Kembalilah kamu padanya’. Kedua-dua mereka pun kembali bercantum semula dengan cahaya ‘Arasy, lalu memancarkan kilauan cahaya yang hampir menyambar pandangan mata. Itulah maksud firman Allah didalam surah al-Buruuj ayat 13, mafhumnya;

“Sesungguhnya Dia memulakan (mencipta makhluk) dan mengulanginya (menghidupkan semula)’”.

Riwayat ini juga telah diketengahkan juga oleh ats-Tsa’labi didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Ara’is’.


SEKIANLAH DAHULU MUKASURAT KE23 BAB INI, SELAMAT MEMBACA DAN DIHARAPKAN TULISAN INI DAPAT MENDATANGKAN MANAFAAT. HARAP MAAF JIKA TERDAPAT KESILAPAN .

 

Wabillahitaufiq Walhidayah Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
SEKIAN,
Atok zamany.417 comments:

 1. Salam Atok yg dikasihi dan Pembaca semua..

  Sedih dgn pengakhiran cerita ini tok..apa nk buat tok,sesungguhnya Allah Maha Perancang..pasti ada hikmah dan pengajaran di sebalik perkara yg terjadi ini...

  Bila cu flashback balik,teringat pula pasal kes Lahad Datu tok..seolah olah mcm ada kaitan antara satu sama lain..
  Ke mmg ada terkait dgn puak2 syaitan2 ni tok? Mohon pencerahan Atok..

  ReplyDelete
 2. Salam aduka...

  Tak sama... di Lahad Datu tu problemnya lain... yg ini masaalah lain. Jauh sangat beza jalan ceritanya tu.


  Jawapan dari ms 22 di bawa kemari....

  Salam cucu tobeng,

  Benar kata2 kamu tu... Tetapi no2 tu ingat dia nak bagi ceita ni tamat cepat dgn cara umumkan malam tu juga... sebab org2 di china dah mengamuk hari2 press duta kita ka sana...kamu tahu lah,org2 disana tu main terjah semacam je... bila kita ikutkan kehendak depa...pun marah juga... jadi tak kemana juga usha no2 tu. Itu lah yg dipersoalkan oleh ramai org sekarang ni... kenapa tak dari dulu cakap ?... kenapa nak tunggu sampai 18 hari baru nak cakap... itu pun ikut London pulak tu.

  Malam tu pun atok dok tanya... dah dapat bukti ke ni ??? misti kena cari bukti ia tengelam kat situ juga??? Dia tak kata apa2, hanya angok2 kepala je... tapi nampak bersungguh2 dan yakin no2 dok cakap tu... maknanya dia benar2 dah confirmed dgn no1 akan pekara ni. No 1 dok tunggu org di Tebet tak muncul2 sebab mereka dah bagi tempoh dua minggu..dan dah pun berlalu... jadi depa buat betul2 apa yg depa kata ??? Jadi nak bincang apa lagi ??? Skg kita perati je lah apa yg no2 nak buat lepas ni. Kalau kita tengok dari luar kotak... “semua org kena buli depa2 ni”... baik individu, baik pesatuan, baik skt2 luar, baik negara2 luar... semua bagai nak rak,bertungkus lumus berkerja siang malam dok tolong. Sedangkan... cerita sebanarnya dah pun dia tahu sejak dari awal lagi... semua terletak pada dia org la. Kalau nak happy ending... hari itu lagi dia boleh buat... lain pulak jadinya.???  Kpd anon 1051pm...

  Kita org budak2 abjad ni lain sikit.. bro. Kita ambil amalan dari tok guru kita je... bukan orang2 sembarangan boleh peturun ayat itu ini walaupun ayat2 Quran... sebab setiap amalan yg tiada wasilah itu batal dan setiap individu yg tiada kalimah... tak boleh suka2 nak suruh kita org amal itu ini sebab bimbang “saka” dok ikut sekali... harap maklum.


  Salam cu anon 1222am,

  Nak kesian apa??? Dia pun tak ada belas kasian... lagi hang nak kesian kat dia ??? Sebenarnya dia yg jerat diri dia sendiri. Siapa suruh ambik duit org ???Org tu dah mintak banyak kali, dia buat tak reti je...nah ambik kau ???

  Atok zamany

  ReplyDelete
 3. Salam atok,

  Maknanya selagi apek tue xdpt lg hak dia,selagi tue la dia akan tuntut kn..jd,kedepan ni akan Ada lg ujian besar yg rakyat terpaksa hadap kn..sumenye gara2 si no1..Mintak atok kalau jumpa si no1,nasihat la dia supaya jgn ketegha' sgt bak kata org kedah..pulangkn la semula hak pd yg sepatutnya..xguna berwawasan 6thun lg tp dlm masa yg sama rakyat yg xbersalah jd mangsa..satu je nk comfirmkn tok.betol ke kes Mac tahun lps di lahad datu takde kene mengena dgn no1 atau no2?psl teringat lagi si zahid ade cakap dalangnya peminpin tempatan..kata nk dedahkan sampai kesudah tak dedahkan sapa pemimpin tersebut macam Nak sorokkn sesuatu/cover pemimpin tersebut..sulu yg kena hukum tue pon senyap dh skrg ni..atau kes tersebut adlh kebetulan yg di rancang sebenarnya bila tau sulu nk mengamuk..huhu

  - hayat -

  ReplyDelete
 4. tok ada kaitan dengan benda ni ke?
  http://worldtruth.tv/rothschild-inherits-a-semiconductor-patent-for-freescale-semiconductors/

  ReplyDelete
 5. Apa pndgn tuan terhdp solat ghaib yg mungkin akann d lksnakan.

  ReplyDelete
 6. Assalamualaikum Atuk...

  ReplyDelete
 7. betul ke mh370 disorok di golden triangle tok sebab satelit uk tu kesan signal dari enjin mh370 tu di lautan hindi. hacker melayu tu bole tiru signal enjin mh370 ke tok?

  ReplyDelete
 8. Assalamualaikum Atok..

  Atok ada kata "Susah atok nak ramal pekara akan datang...tapi atok sedang tunggu no1 balek ni..." maksudnya no1 masih kat luar negara.. persoalannya mungkinkah masih nego pasal duit tu atau next ancaman dari apek tu? atau sebenarnya kapal je yang di tenggelamkan tapi penumpang masih selamat untuk dijadikan next ancaman...? apa pandangan Atok?

  terima kasih Atok..

  ReplyDelete
 9. Salam Atok.....pasal aper depa tak auto pilot no1 nyer flight gi balik Nepal nanti. Cam citer James Bond la pulak.

  Ohh mungkin no1 nyer budak genius pon ader ikot skali. Jadi dorang x boleh nak buat aper aper kot.

  Krik Krik

  ReplyDelete
 10. Sepatutnya kalau No 1 hendak bayar, kenalah bayar seblm k'terbang itu dilarikan. Bila telah dilarikan, baru hendak bayar, aliran wang yg besar itu sendiri akan membuka lubang cerita bila aliran dikesan. Tu yg tak berani bayar. Kalau dah tahap mcm ni baru nak bayar, kapal dah hilang dan lubang cerita tetap terbongkar bila aliran wang dikesan. Mmg no turning back senario dan rakyat juga akan terkena.
  Atok minta No 2 hantar spy ke duta cina tgk apa reaksi mereka jika kita beranggap ni mmg kerja amrika nak halang 1)jurutera freescale dr pindah teknologi ke cina atau 2)2 iran tu mmg pakar yg landingkan drone amrika yg cuba jual kepakaran ke cina. Ke duta amrika pula, hantar spy utk tgk reaksi mrk jika kita beranggap ini kerja cina yg mmg sengaja 'hilang'kan jurutera freescale warga mrk sendiri utk dptkan teknologi walau tanpa royalti.
  No 1 jgn di bg tau, sbb nnt dia ketawa snang hati bila tgk ada org cuci mangkuk dia. Suruh no 2 pindahkan No 1 dgn harta cina taiwan tu ke bank bank No 1.5 di afrika tu. Biar apa nk jd, biar jd di sana. Media pula canang ttg berita Roshchild menjadi pemegang penuh royalti teknolgi akibat hilangnya 4 pemegang saham warga cina tu.

  ReplyDelete
 11. Assalamualikum semua
  Kalau ikut akal,takkan Ada company besar atau kecil yg akan benarkan pemegang saham besar atau pemilik paten naik kapal terbang yg sama sementelah kapal terbang komersial.
  Pada dasarnya setiap pemberi pinjam Dan penerima pinjaman mestilah Ada term Dan condition..x kan lah cina Taiwan tu suka suka bagi pinjam Wang.
  Dan kenapa x terus bincang kalau nak amik balik duit Dan kenapa perlu hijack plane nie.
  Banyak persoalan yg bermain di Minda Ana..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salam saudara

   Agak ketinggalan saudara ni. Kenalah baca balik semua komen dalam post yang lalu untuk faham cerita. Ini bukan soal pinjam macam yang kita faham. Ini kes yang pelik. Janganlah keliru saudara. Baca kembali semuanya, insyaAllah saudara akan faham.

   Delete
 12. Tok saya nk tanya pendapat tok tentang 529 penyokong ikhwanul muslimin yg dihukum mati tu. Apa tindakan yg sesuai terhadap keputusan hukuman tu tok?

  ReplyDelete
 13. Kpd anon 316am.

  Cerita sebanar LD tu adalah diadjust oleh no3... nak kasi gempak dan goyangkan BN. Dia taja dgn dana dari Yahudi US... sebab tu, tiba2 je dah ada kapal us sangkut di lautan mindano tu... apa hal dia buat kat situ ??? Tapi pihak zahid tak boleh nak buktikan kenyataan dia tu sebab kurang bukti nak sabitkan dgn no3, tapi semua pun tahu dia baik dgn pihak milf tu dan masa dia diatas dulu..dok ulur bantuan segala macam... Maka, masa itu dia mintak balek pertolongan pihak penyamun tu la pulak...nasib tak baik pihak kita bijak tangani masaalah ni dgn guna polis saja kedepan... seolah2 penghapus penceroboh.. kalau kita guna tentera sepenuhnya masa tu... masak kita.. sebab US dok tunggu je di lautan pacifik... kapal yg sangkut tu adalah kapal peninjau us dok tinjau perkembangan.Oleh kerana kaptennya bodo... tu yg tersangkut diterumbu karang disitu. Kita tahu sangat...tapi kena cool jam tu. Kan org melayu ni suka “tolak ansur”... kena tolak... beransur...kena tolak... beransur.ok Langsung tak ada kena mengena dgn no1 dan no2... bodo lah dia nak buat macam tu???


  Kpd razin,

  Tu lagi satu org putih bodo... tak habis2 dok pikir pasal rothchild hebat??? ngat dia saja bijak nak buat conspiracy theories ??? pulak pasal nak kuasai teknology semi conductors... hello... M’sia pun handal cipta benda tu la...kita dah sama taraf sama macam depa juga malah dari satu sudut kita lebih kedepan dua tiga langkah... Cuma imegresin kita ni je kadang2 tido waktu kerja...pasal pecaya sangat dgn teknology... tu yg boleh kena tipu tu.

  Jadi.. kenal juga pikir pasal ni... sebab atas sebab tertentu dan secara kebetulan kena pulak dgn kes no1 dan no2... jadi dunia akan keliru... mana satu permainan??? atau depa semua percayakan teory org putih tu je... jadi no1 dan no2 terselamat ???


  Kpd anon 609am...

  Masih tak boleh dibuat lagi... selagi tidak ditemui sebarang bukti kata mereka dah mati. Nilah silapnya si no2 tu... cepat sangat cakap... diam2 je la sampai dapat bukti... baru cakap.

  Kpd anon 939am...
  Ini yg tok pertikaikan dgn no2 mlm tu... macam mana dia terus pecaya yg itu signal dari pesawat kita tu... terus je nak buat pengumuman... Melayu tu tak perlu buat itu semua...dia cuma pelari pesawat tu je... yg lain kena lah cari dia.. macm org main sembunyi ibu...itulah cara mereka ‘bertanding’... faham?
  Kpd cucu yusputra putra
  Pandai cucu atok ni....boleh juga pikir luar kotak... Ha macam ni la kena pikir. Jangan terus je pecaya cakap atok ni... kamu ni sama macam tobeng... boleh pikir “tektical”... sebanarnya atok tak boleh buka lagi sambungan dari “pendapat atok yg atok cakap pada no2 malam tu”... kan atok “GANTUNG” cakap atok tak bagi habis... dlm perbualan dgn no2 tu ada part 2 nya... belum habis ayat lagi.. bro ?? ada atok cakap mereka dah mati ??? ada atok cakap kapal dah pecah hancur dilaut tu ??? ada atok cakap kapal dah jumpa ???... tak ada kan...kan...kan...jadi tunnnnggggguuuuu...
  Selagi atok tak jumpa no1,selagi itu atok “gantung” dulu cakap atok.ni ...ok

  Bersambung...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salam Atok...saya keliru sikit nie....sebelum nie atok bagitau yang kapal tu hari 16 dah di bubuh dalam laut...

   OK, dia tarek atok ke satu coner and say... dipendekkan cerita. Memang benar no1 tak peduli... dia tak nak pulangkan pun ! Bila dia cakap je mcm tu... hijeker2 tu pun bertindak. Depa isi minyak penuh2, naikkan semula penumpang dan semua org... dan suruh capten takeof.... sampai je diatas... jadi semula mcm hari tu “capten loose control” dan it flew by it self to.... the end of the world... ke bahagian laut yg paling dalam. Supaya org tak jumpa... ok. Ini telah belaku pd hari ke 16 ia hilang... bererti sehari sebelum no1 ke nepal. Dia terpernjat dan tak sangka... mereka tu nekad juga.... dia pegi nak settale... tapi nasi dah jadi bubur... ‘no body turn up’ ??? over the phone he said... NBTU.... so.... i have to do something(no2)... this is what u see.... terpaksalah ikut London puny siasatan...yg sepadan dgn cakap bos. Pd tok je saya blh cakap benda ni... org lain tak tahu tok.... atok cuma angok kepala saja... so apa pekiran u tok...."

   skang nie atok bagitau yang kemungkinan semua tu salah.....pening nie..?

   Delete
 14. Sambungan....

  Kpd krik krik...

  Ni seorang lagi cucu atok yg pandi... kamu kena pikir macam2 cabang, jadi ia lebih mencabar otak kamu. Jgn ambil bulat2 apa saja org cakap... kena pikir disebalek... disebalek... disebalek nya... kemudian baru dibuat rumusan.

  Kalau depa terus saja serang boss.... habislah cerita... taklah gempak ??? org pandai pikir banyak cabang... pertama dia nak “cabar” kepandaian org lain???... kedua nak suruh cari tempat sembunyi.???.. ketiga perah otak orang cari sebab???.... keempat paksa org bayar???...kelima,tak bayar... habis!??? Lepas tu pikir, apayg dia akan buat pulak nanti ????. teory..”catch me if you can”...CMIYC...la

  Kpd anon 1023am...
  Ha...ini lagi seorang cucu atok yg pandai.... dia boleh nampak belakang tabir. Ya skg masing2 dok belaga nak tahu siapa punya angkara... sebab itu kenyataan drp China dan US sama je rentak nya... masing2 syak sesuatu disembunyikan... termasuklah syak pd M’sia juga terlibat sama... dgn sendirinya no1 dan no2 punya cerita pasal duit tu dah tak dicari lagi oleh us dan china. Kemudian rusia pun hari itu dok sebok nak joint sar... tapi ditolak sebab ia nak lindungi iran punya cerita dan nak korek rahsia us dan china... apa yg menyebabkan mereka beria-ia bebenor nak masuk bhg risik M’sia. No1 tak kasi sebab nak sorok cerita pasal duit tu.... berpusing-pusing macam gasing la pulak...
  Yg...lain boleh ikut ke ni ??? nanti keluarlah soalan katun kamu... Kena baca pelan2 dan cuba cerna baik2... lihat dari luar kotak...
  By now... no1 dah tahu dah bro... lama dah dia tahu peranan China dok asek tekan no2... Cuma dia tak cakap pada no2 takut dia mengelabah... tengok je malam sudah...tiba2 je dok buat PC pasal nak kasi cerita “stop” disini... dia tak selesa kena soal... sebab dia tak macam kamu semua... yg boleh pikir luar kotak... Dia bagi kita tekejut... ingatkan dah jumpa pesawat tu.... rupanya nak bagi “stop” je.... makin panjang cerita ada... ingatkan mengaji tinggi2 tu pandailah sangat... rupa2nya bodo juga....????

  Kpd. Anon 1034am...
  Hang ni katun jugak ke ??? betuk kata anon 1118am...cuba baca balek... atok yg pening tengok hang ?

  Kpd anon 1124am

  Pasal tu... bepa pak arab ni pakai nak bunuh kaum2 lain kerja depa... sejak dari dulu sampai sekarang. Ni kira macam”penghapusan atnik” la punya cerita. Apa pun kena tengok balek apa IM dah buat pada puak lain sebalum kita nak jatuh hukum pada puak yg ada skh ni...? susah nak paham arab....apa yg kita nak buat ??? ini soal dlm negeri depa....kamu ni penyokong IM ke ?

  Jadi atok dah ada 4 cucu2 pandai disini... tobeng, yusputra, krik krik, anon 1023am (siapa tah nama kamu ?). Sebab depa boleh pikir macam atok pikir... masa org belum buka apa2 lagi dia boleh pikir....diluar kotak....

  Sekian
  Atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalam atok dan semua,
   Saya pun rasa penumpang masih hidup, samada yg dicari di lautan hindi di kapal sebenar atau tidak tu untuk kaburkan dunia, kalau dah tahap dewa2 punye perancangan gini, takkan mudah sangat penyelesaian/pengakhirannya kan.Ini memang mind game la kan.Saya rasa no2 disuruh oleh no1 utk cakap seolah2 kapal terhempas untuk bagitau lawan sebelah sana 'memang aku taknak bagi pun' atau ..cemana nak tau no1 bercakap benar dgn no2 pasal NBTU tu?mana tau kalau no1 pun main drama juga?

   Delete
 15. Sy ni penyokong IM bukan penentang IM pun bukan sbb sy pun bukan arif psl IM. Cuma bila org sebar di fb psl nasib buruk depa & mohon org islam bantah sy jd tringin nk tau pendapat tok yg arif psl dunia islam psl reaksi yg sepatutnya menurut islam dlm hal ni.

  ReplyDelete
 16. Maknanya atok Masih ada harapan la yek utk kite dgr berita gembira ttg mh370??pd awal no 2 umum sy xpercaya dan bila atok ckp jumpa no 2 dlm keadaan nangis2,tmbh lg dgn knyataan no 1,mcm nk percaya sket dh..tp dlm ati still berkata2 maybe hal di laut Hindi hnya gertakan pihak sana.hnya dummy flight yg di gunakan.teknikal data,teknologi diorg punya,bila2 mse deme bleh kelentong kita..mgkin ini plan diorg timbulkn kontroversi disana dgn hrpn "pihak" yg btol2 sorokkn akan timbulkn di kwsn laen utk buktikn yg kontroversi diorg cipta salah.sbnrnye dlm mse yg sme si pencipta kontiversi akan cuba take over pesawat yg sbnr psl nk dptkn ape yg terlampau berharga dlm tue..maaf tok klu ape sy ckp ni lbh cm pengaruh filem.tp itu la yg sy rasa..huhu.moga atok cpt2 jmpe dan dptkn jwpn dr no1..

  ReplyDelete
 17. Salam atok..
  Nampak licik sungguh permainan mereka ye tok...mereka bukan saja sasar pada no 1tapi dalam masa yg sama mereka jg turut libatkan china dan amarika untuk turut sama2 bermain dgn mereka...CMIYC makin ramai makin seronok...
  Dalam ramai2 penumpang pesawat takkan mereka tak blh guna untuk kepentingan mereka pula..

  ReplyDelete
 18. Skrng ni keluarga mngsa d cina sdng mengamuk d kedutaan m'sia d china.. MAS pulak d tekan dgn kerugian yg amt besar.. kepimpinan no.2 tu nmpk mcm goyah sejak kes pesawat ni..bknkah itu akn menampkkan yg msia semakin goyah d depan ngra2 lain.. mksdnya, amerika mmng mahu msia jd kmbing htm ke dlm kes ni... spya msia dan china bergdh dan amerika ambik ksmptn.. begitu..

  ReplyDelete
 19. Takkan semudah itu nak end game,
  ye atok, saya dah tak percaya konspirasi .... yang cuba untuk menutup isu sebenar.

  Selalu kalau orang nak target orang penting dia akan target keluarga sebab keluarga adalah yang terbaik untuk jadi bahan ugutan.
  Adakah no 1 pergi ke India dengan isteri dia?

  untuk dapatkan hak balik saya rasa mereka akan sanggup untuk melakukan apa sahaja.
  sudah menjadi kebiasaan untuk bersaing siapa lagi genius,
  macam mana no 1 pergi India? .... kalau menggunakan pesawat kenapa orang genius yang lain tak dapat detect?

  dan persoalan yang lagi utama, kenapa atok tak di ancam oleh no 1 dan no2 sekiranya dia tahu atok mengetahui semua perancangan ini?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kan ke atok dah cakap, kunci untuk bukak 'perbendaharaan' ni ada pada no.1. Kalau dia diapa-apakan, macam mana dia nak bagi bukak?
   lagi satu utk jawapan no dua, atok ni 'kamceng' dgn no 1 dan no 2. Pasal atok tak diapa-apakan sebab 'buah pikiran' atok amat-amat diperlukan sementelaah atok adalah 'org lama' dlm politik sblm umeno wujud lagi. Dan apa gunanya bagi no1 dan no2 nak meng'apa-apa'kan atok. Buat masalah je.

   Delete
 20. salam tok,
  seandainya budak genius tu yg create permainan ni tok, pastilah no. 1 tu kenal akan orangnya tuk. Kenapa tak tangkap je budak tu tok? Atau make treat to him back?? Yang kedua tok, tak kan lah budak genius yang berpihak pada kita ni tak boleh buat counter back tok??

  ReplyDelete
 21. Kpd anon 152pm..
  Ya... memang ada kebenarannya... tak semudah itu nak bagi selesai masaalah ?? ia lebih rumit dari itu,tinggal lagi kena “buat macam betul2 jadi”. Bila org semua boleh terima... cerita sebanar akan melancong ke bahangan yg satu lagi... inilah yg dipanggil Teori Konpirasi. Ia permainan minda, yang tak cekap akan ketinggalan dan tak akan faham keadaan.
  Itu kod percakapan yg ada dua maksud... pertama seperti yg tertulis.. no body turn up...kedua, juga bermaksud “tak boleh jumpa body”... cuba fikir apa maksud kata2 ini ??? dah dapat clue nya ???

  Salam anon 224pm
  Atok kod semula...dan bagi faham....

  “... dipendekkan cerita. Memang benar no1 tak peduli... dia tak nak pulangkan pun ! Bila dia cakap je mcm tu... hijeker2 tu pun bertindak. Depa isi minyak penuh2, naikkan semula penumpang dan semua org... dan suruh capten takeof.... sampai je diatas... jadi semula mcm hari tu “capten loose control” dan it flew by it self to.... the end of the world... ke bahagian laut yg paling dalam. Supaya org tak jumpa..”
  Ini adalah teori pertama atok bagaimana ia dilakukan... sebab no2 ada tanya soalan... Macam mana dia buat ??? (tapi atok tak tulis ayat ini pada komen yg lalu... sebab kan atok kata digantung dulu)
  “. ok. Ini telah belaku pd hari ke 16 (23hb) ia hilang...”
  Mcm mana atok tahu tarikh itu ??? sebab no2 yg cakap, bila atok tanya... tapi dlm PC dia tak sebut bila rada tu kesan isyatar “pink ” tu...no2 tahu sebab London bagi tahu macam tu... ia bercangah dgn tarikh asal pesawat hilang dan kalau dia bagi tahu hari ke 16 (23hb) tu pd umum.... masak dia nak kena jawab ??? Faham...
  “...‘no body turn up’ ??? over the phone he said... NBTU.... so.... i have to do something(no2)... this is what u see.... terpaksalah ikut London puny siasatan...yg sepadan dgn cakap boss”
  Jangan dok pikir terjemahan pertama tu... kena pikir terjemahan kedua iaitu “u tak boleh jumpa body”.Maksudnya kena cakap pd umum yg pesawat dah “tamat disitu”... bukan terhempas disitu.... dengar baik2 kata2 dia.... “...was end here”...yg juga ada dua maksud...aitu pesawat terjun situ... atau “stop all your (Us dan China) theories”.... PM Austaliar juga terkejut...sebab dia pun tak tahu hal itu??? Macam mana kita yg jauh boleh buat kesimpulan muktamad ???...faham...
  Atok tak kata semua salah... ini ialah “permainan berteori”... jadi kita kena buat berbagai teori yg logik supaya kita nampak permainan mereka....
  Kpd anon 152pm
  Mula2 kamu kena fikir apa yg no2 cakap...”was end here”. Bukan semestinya ia dah habis... maka semua dah mati. Dia pun bijak guna kata2 dan jangan cepat membuat andaian mereka dah mati. Masaalahnya...tiba2 suatu hari nanti, orang2 itu dijumpai hidup dan pesawat pun mendarat elok je... macam mana ??? tak gempar lagi satu dunia ??? Apa pulak no2 akan kata...”sorry hari itu I silap baca” ...boleh ke dia cakap macam tu??? Nampak sangatlah dia dah tipu org satu dunia.... Tak apa kita tunggu apa akan jadi seterusnya....

  Kpd anon 135pm..
  Jgn mudah dengar cakap org,sedangkan kamu sendiri pun tak tahu siapa IM. Org sana pun berbelah bagi dgn IM sebab ia bermuka2 dan menyokong juga syaih... jadi konon nak jadi parti yg menyatukan arab... sedangkan arab tak mungkin bersatu walaupun memperjuangkan negara merdeka sendiri. Masing2 nak pegang kuasa... sampai bila2 pun tak akan selesai....ok

  Kpd anon 151pm
  Ya.. masih ada harapan... tapi macam mana nak direka cerita,...org hilang tiba2 hidup balek??? Ini yg tak dapat lagi ni ??? tolong pikir kan.....
  Tapi teori kamu tu ada juga logiknya... dan mungkin juga dilakukan begitu.... Tapi bab nak ambik kargo tu je tak betul... takkan nak makan manggis sampai 4 tan... bro... agak2 la ???


  Kpd anon 228pm...

  Seronok tu memang la seronok... sebab kita cuba pintas akal mereka. Tapi dlm hal negara... ia serius, bukan main2 sebab ia melibatkan macam2 pekara berkenaan Negara. Terutama bab keselamatan. Ini yg kita kena “mendahului” mereka...dan caras ditengah2 ia sedang bergerak... Ok.


  Atok zamany...

  ReplyDelete
 22. Kpd anon 231pm.

  No2 ni memang mengalabah... nampak je macam tenang... tapi teruk dia kena kali ni ??? Dari dulu lagi us geram dgn kita kerana kita selalu dapat “lepas” dari perangkap depa. Kenalah ramai tlg pikir kan cara nya... bukan atok seorang saja. Ramai lagi... Ini small matter je ni.... Jangan risau.. kita akan lepas juga task ini !


  Kpd fezirul...

  Tak percaya... tapi hang buat juga teori sendiri ??? Dia pun bijak... takkan nak bawak bini yg dah tak kuat bejalan tu...dia pegi seorang dan naik “tikar terbang”... zam...zam alaka zam... saja atok melawak. Kamu jangan lah serius sangat... cool bro... Brtenang baru boleh fikir...

  Kamu baca apa yg anon 342pm diatas tu cakap... bererti dia betul2 faham apa atok cakap dari awal, ini adalah juga menguji kekuatan ingatan kita... atok dah tulis berjela2... takkan hang tak boleh “tangkap” apa yg atok kata....


  Kpd anon 342pm..

  Tq... nak tambah sikit...atok ni org tua... nak buat apa dgn org tua macam atok ni ???


  Kpd anon 330pm..

  2 budak yg no1 ada kat sini tu pakar bhg lain... yg disana tu pakar bhg lain. Jadi mcm mana nak cantas ?? Dia memang kenal depa2 tu tapi nak buat apa tangkap... dan “bunuh” depa. Inilah yg no1 tak faham... “kenapa angsa patuk tuan”... sebab tuan tak bagi makan sedap2... dia sorang je nak makan sedap.... mana depa tahan... Ini kena cakap pd dia...

  atok zamany


  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalam atok dan pembaca semua,
   maknanya no2 ni samada memang tiada kebolehan dalam menjangka sesuatu yg out of the box ( saya rasa perkara ni yg org kata gerak hati atau instinct adalah kurniaan Allah untuk insan2 terpilih) ataupun tiada sesiapa yang boleh dipercayainya utk memimpinnya dlm membuat keputusan manakala yg no1 ni selalu tidak pandai dalam menilai peribadi orang di sekelilingnya atau memang dia sengaja pilih kriteria tersebut untuk dimanupulasinya tetapi akhirnya memakan diri sendiri,ingatlah sebijak mana manusia, penciptanya lagi maha bijaksana

   anon152

   Delete
 23. Salam atok...saya quote ckp atok ye...
  “. ok. Ini telah belaku pd hari ke 16 (23hb) ia hilang...”
  Mcm mana atok tahu tarikh itu ??? sebab no2 yg cakap, bila atok tanya... tapi dlm PC dia tak sebut bila rada tu kesan isyatar “pink ” tu...no2 tahu sebab London bagi tahu macam tu... ia bercangah dgn tarikh asal pesawat hilang dan kalau dia bagi tahu hari ke 16 (23hb) tu pd umum.... masak dia nak kena jawab ??? Faham...
  Inilah yg dok saya pikirkan lps no 2 wat pc aritu. So maknanya London taulah psl tarikh yg bercanggah tu kan tok. Takkan depa dok diam je...apa deal yg dia wat ngan no 2 psl takde citer pun London pertikai ape2...Wahhh...masaklah no2 tok psl China kan dah mintak data dari London tuhh...Tolong jelaskan tokkk...

  ReplyDelete
 24. Salam,
  Lama jugak baca blog atok ni.Makin seronok baca sebab susah nak paham.Makin x paham makin mencarik.

  Antara info yg boleh dipercayai,No 1 pergi ke Nepal bersama 11 delegasi lain untuk menghadiri Nepal Business Conclave 2014.Atas jemputan kerajaan Nepal untuk mendapatkan sedikit nasihat dan ilmu dalam menggiatkan ekonomi mereka.

  Diorang sampai sabtu(22/3/14) dan balik semalam selasa(25/3/14).

  Persoalanya sekarang,sapa 11 delegasi lain yg teman no 1 pergi Nepal tu?Ada lagi ke yg terlibat atau tau dengan konspirasi selain kita?
  Ke memang niat no 1 mulia pergi sana untuk ajar org Nepal pasal ekonomi?

  'Mystery may never be solved'. Hanya Allah sahaja yg tahu.Susah nak terbitkan rumusan buat masa sekarang ni.Sama sama kita doa ok..

  Anon1154

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalam anon1154,
   kalau tuan dah boleh dapat nama event dengan tepat, mestilah dah tau itinerarynya kan- dari situ dah boleh dapat clue :)

   anon152

   Delete
  2. Salam anon152..
   Susah nak tau.Nak cakap macam2 nanti kene tuduh plak.Sumber ada menyatakan yg ikut dia pg sana adalah pelabur2 besar.Kita positif je lah yg mereka betul2 nak melabur.hehehe..

   Anon1154.

   Delete
  3. Salam anon1154,

   Bole tau sapa 11 org tu ikut info tuan? Klau tulis biar secara tak penuh, spt D**m Z*******n.

   Delete
  4. Salam Anon 817,
   Kalau tulis mcm tu nampak sangat.huhuhu..Kita panggil dia 'Godfather' je lah.Sbb dia ni mmg Godfather of corporate Malaysia.Terus terang,saya betul betul xtau sapa yg ikut no 1 pergi Nepal.

   Kalau nak berunding,godfather ni memang power jugak.Saya ada baca buku yg no1 tulis.Dalam buku tu ada diceritakan kebijaksanaan godfather ni buat rundingan dengan pihak asing.

   Tapi,rasa dia x ikut lah.Sbb dia sebok sekarang ni dengan projek baru dia kat Jalan Binjai tu.Nak siap dah projek tu.

   Anon1154..

   Delete
 25. Assalam tok..

  Saya rasa saya tau atok ni siapa. Salah seorang yang lantang menyuarakan pandangan sampai ramai orang tak senang, mengetuai banyak bidang dan cabang. Atok takyah cakap apa2 tok. Saya diam2 je.

  Thanks for the article tok. Saya memang nak kenal sangat manusia terpuji bernama Muhammad SAW ini. Sebab setengah masyarakat meremehkan akan talqin shadatai kerana beranggapan cukuplah Allah menjadi saksi atas penyaksian mereka. Kata mereka ini boleh membawa kepada syirik dengan merendahkan martabat Allah. Macamana tu tok?

  ReplyDelete
 26. Assalam atok dan rakan-rakan pemikir,
  keyword yang perlu diperhalusi - 'SAR has moved to the next level ie from diplomatic to technical' atau sebenarnya 'tactical'?kenapa masih kekal di status SAR jika yang dimaksudkan dengan 'the flight ends here' ialah kapal terhempas dan tiada penumpang yang selamat?seharusnya ia menjadi ke fasa seterusnya iaitu 'recovery' ie mencari mayat.Ada pelbagai kemungkinan kepada debris di lautan hindi-saya mengandaikan jika memang kapal mh370 yang 'dihempaskan ' kotak hitam telah dicabut sebelum 'dihempaskan' atau telah dirosakkan sebelum 'dihempaskan' atau ianya memang tiada kena mengena dengan mh370.Musykil juga kenapa tiada theorist yang kata dah sampai ke antartika ye?Mission impossible?

  anon 152

  ReplyDelete
 27. maknanya isi dalam kargo xde kene mngena dgn konspirasi rampasan ni ye tok..nk reka cerita mcm mana org ilang timbul blk,slh satu caranye no 1 kene pulgkn smula apa yg di minta,dptkn blk mangsa yg terlibat,suntik sume dgn ubat bg ilang ingtn dr mula hingga tamat kejadian,then hanyutkn diorg tgh laut pakai bot penyelamat dlm flight tue..org SAR g jemput,bwk blk tmpt masing2..rakyat tgk sume mangsa dh ilang ingtan,xble nk jd saksi cite ape berlaku,pemimpin kuarkn kenyataan kata diorg kene sorok bunian ke,alien ke lps tue alien sedut ingtn dlm otak diorg..kes ttup jd X FILE..nk siasat diorg kene siasat alien lps tue.mne nk cr alien...slmt no 2..hahahahaha.maaf tok,cara cmtu je yg sy nmpk ble pakai..nmpk cm kuat sgt pengaruh movie dlm dr sy kn tok..huhu.ubat tue diorg boleh seludup dr mne2 penjenyah2 bsr kt luar negara sana..penjenayah mesti ade link dgn penjenayah laen..bru senang buat keje tutup bukti.

  ReplyDelete
 28. Salam atok yg dikasihi dan pembaca semua..

  Makna nye tok, permainan dorg ni blum berakhir la ye.. Atau, The game is just beginning??

  ReplyDelete
 29. Salam semua...

  Kpd anon 152...walaikumsalam...

  Dalam mengenal pekara berkenaan instinct atau gerak hati atau juga disebut Firasat, kemudian dibandingkan dengan pandangan basrah atau kasyaf adalah dua pekara yg sangat bebeza. Firasat ialah gerak hati kerana roh telah berhubung dgn alam (keadaan yg dimaksudkan) dengan iringan ilham yg Allah kurnia. Tetapi ini juga masih boleh ditipu oleh iblis apabila manusia itu tidak mengenal firasat itu hadir dengan ilham yg diberi oleh Iblis kepada dirinya. Manakala kasyaf atau pandangan basrah (hati luhur) akan sentiasa dikawal Allah didalam ilham Nya. Maka ia lebih tepat dan luhur. Inilah yang Allah kurnia kepada sesiapa yg kehendaki Nya. Pemberian ini lebih bersifat khusus tampa ragu.

  Memang bukan semua pemimpin ada keistimewaan itu...kalau ada.. taklah jadi macam ini??? No2 jauh dari ini semua... dia banyak main akal saja... sebab itu nampak “tertekan” dari raut wajahnya. Manakala no1 memang selalu saja salah memilih dan kalau dah pilih... dia pecaya habis, walau kita cakap apa pun. Tengoklah semasa dia pilih no3 dulu jadi timbalan... semua org suka..tapi atok tak ...sebab atok “ kenal” dia ni... atok cakap macam2 tak seorang pun nak dengar terutama no1. Ok...offhand... I nak tengok kalau u lebih betul dari tok ??? bila dah benar2 jadi trijedi 1997.... baru padan muka hang ???.  Hy dhiy...walaikumsalam apa kabar,

  Bukan masak lagi... rentung kalau dia tahu ?? no2 sebok buat keja tadi call London... dok adjust la tu ? Buat masa ni... london tak percaya cakap us dan china lagi, jadi dia buat kerja profisional... nasiblah kau no2... atok dh cakap,,, ia akan bertambah rumit lagi..???  Salam anon 1154...walaikumsalam

  Itu yang hairan tu...budak2 yg ikut tu bukan pakar ekonomi pun...pakar rundingan. Tapi kalau org dah tak datang... nak runding apa??? “Cakap sama pokok... apa sebab goyang”....la jawabnya. Atok tengah atur dgn dia ni... nak dengar sendiri, apa dia nak cakap... balek je terus ke hospital pakar... peraksa jantung atau kena cerit beret... sebab minum air nepal yg kurang berseh kot ?? bagi dia rehat dulu...

  Ya... kargo tu ada manggis dan bateri kereta je


  Kpd anon152,...walaikumsalam
  Jangan2 dia ni spy kot... dok husyah semacam je...entah2 org no1 jugak..kot. Sebabsemua dia tahu pasal nepal tu??? Manalah tahu... beb

  Bersambung...

  ReplyDelete
 30. Sambungan...

  Kpd puan suria,... walakumsalam...

  Wah...dia ni dah teropong atok dari kejauhan ??? Betul nampak ke???

  Itu kata2 mereka yg “kurang”ilmu tu... perbuatan menduakan Allah tu lah yg syirik...sedangkan kalimat shadatai adalah meletakkan Allah diatas junjung kepala dengan rasa ‘takbuud’ tampa ragu mengesakan Nya... jadi macam mana dikatakan syirik pulak ??? Jadi jangan dengar kata2 mereka yg merasakan dirinya telah terlalu pandai membuat fatwa ... silap2 mereka la yg syirik kerana takur akan ilmu.???.

  Sengaja atok tuliskan tafsir hadis2 dari kitab ini... kerana di M’sia ni terlalu ramai ust yg mengaku pandai bab hadis... tapi bila dia tafsir... jadi ikut suka dia je. Kamu lihat bagaimana sesuatu permasaalahan dibahas dan dirujuk kepada beberapa riwayat hadis dan ayat2 la-Quran sebelum ianya dirumuskan menjadi ketetapan peganggan umat islam. Ini juga menagkis fahaman anti hadis atau kepada mereka2 yg menolak hadis sebagai rujukan supaya kaliam semua tahu kedudukan sebenar..ok

  Atok tahu... selama ini tiada siap pun yg cuba merungkai pekara ini kepada umum. Seolah2 masyarakat tak perlu tahu...ikut je. Ini pikiran zaman kuno... zaman sekarang ni ilmu kena buka pada umum supaya mereka tahu dan belajar. Ilmu tafsir Hadis dan al-Quran ni sangat luas... sampai habis umur pun tak dapat diluahkan kesemuanya....Jadi setakat mana yg dapat diberi... kita berilah. Ya tak!


  Kpd.anon 152...walaikumsalam...
  Benar sekali tafsiran kamu tu... Tak kan dia nak biar maklumat dia bocor...mistilah dia akan buat sesuatu supaya”hilang jejak”...jadi bagai nak rak lah dok cari “kotak oren” tu ??? yang dok tunggu kat darat ni pun... berjangutlah jawabnya.... Tapi yang mengelatar lutut hari-hari ni lagi teruk... siapa lagi no2 la ???dok pandai2 cakap “end here” tu pasal apa ??? mesti ada sebab lain ni ???

  Kpd anon 708pm...

  Dalam banyak2 cucu atok diblog ni...kamu ni sungguh teruk daya imeginasi kamu ??? jauh sungguh hingga sampai ke bulan....lahaulawalakuat’illabila...memang kamu ni terlampau banyak tengok film... hingga semua teory dlm film tu hang bawak masuk sini...tak munasabah betul hang ni !

  Kamu ingat no1 akan buat macam tu... jangan harap... dia biarlan org tu kering...mati pelan2 tu adalah ? Lepas tu masuk pulak cerita UFO kamu... adoi..mak ?...sambung lagi pasal ubat pulak ??? aduh... aduh atok nak kena makan penadol ni...sakit kepala atok...! inilah baru betul2 mission imposible melayu...namanya???


  Sekian
  Atok zamany

  ReplyDelete
 31. Tok,Nak tanya la nape bila org lbh berilmu tegur kita,kita terus rasa down cm kita ni hina sgt di bandingkan dgn dia..normal ke rasa camtu tok..lg2 bila org kata kita teruk la ape la..patut tak kita terasa ati dgn org yg tegur ttg peribadi dr kita??ada org kata xpatut sbb setiap teguran tue dtgnya dr Allah cuma melalui org tersebut utk sampai pd kita..maaf tok,jujur kata mula2 terasa jgk dgn atok bila atok kata sy sguh teruk berimaginasi..tp bila pikir2 balik,silap sy jgk sempat nk maen2 Dan xseyes dlm perbincangan am ni..huhu.maafkn sy ye tok..

  - anon 708pm-

  ReplyDelete
  Replies
  1. Atok pakai bahasa kampong la.. Jangan la kecik ati. Anggap dia macam atok sendiri. Kita kan sedara (islam). Usik acah senda gurau ..

   Delete
  2. Salam anon 708..
   Semua benda hebat bermula dengan imiginasi.Kalau apa yg awak imagine kan tu betol,melopong semua org bro.

   Yg penting awak kene stay positif ok..

   Anon1154..

   Delete
 32. Assalam anon 708pm,

  Alahai janganlah sensitip pulak, sekurang2nya awak berani memberi pendapat yg kreatif.Kena buang perasaan rendah diri tak bertempat ni kalau nak jadi pejuang, itu asam garam kehidupan, kena kuatkan semangat, atok gurau2 je tuh, chill bro :)

  anon152

  ReplyDelete
  Replies
  1. W'salam,

   Terima kasih Tuan..betul jge tue.kdg xsedar berdegar2 smgt nk jd pejuang tp kalah dgn dr sendiri..huhu.terima kasih Tuan atas nasihat tersebut..

   -anon 708pm-

   Delete
 33. Salam,

  Mcm rasa rugi pulak bila tgk atok tak jadi pengganti bila no 1 turun dulu. Kalau atok bersama no 3 dulu sama sama demo dpn lincoln thn 73, dgn semangat anti amerika/cia/yahudi. Apakah penyebab yg buat no 3 berubah sebaliknya?

  ReplyDelete
 34. Salam,

  Kalau ditakdir kita dpt semula kapal dan 239 org isinya, mungkin kita terpaksa sorok kapal tu dan isinya dijadi tawanan mewah (sebagai imbalan ajar kita teknologi mrk dgn propaganda kita menyelamatkan mrk dr diculik amrika/cina yg blm tentu membebas mrk ) yg dikeluarkan 35 thn kemudian dr vortex mcm cerita dongeng ini
  http://www.youtube.com/watch?v=V9gq2tR72eo

  ReplyDelete
 35. Salam..
  Hati kuat menyatakan mereka semua dah xde..'maaf kalau ada waris dekat sini'..

  Untuk memastikan kelansungan teori dan konspirasi,hanya org mati sahaja yg boleh simpan rahsia.

  Anon1154...

  ReplyDelete
 36. kira atok ni think tank juga lah yea....

  "You Can`t Con A Conman, But You Can Make Their Job Blown Out"

  si gincu gelabah cepat sangat nak mula part baru...

  apa pa pun mohon pembaca semua fahamkan apa yang tok postingkan, tambah2 bab akhirat yang jarang2 sekali diajar atau diceritakan oleh orang2 biasa ni

  ReplyDelete
 37. Salam tuan..
  Mcm mana nk kenal org itu adalah syiah??

  ReplyDelete
 38. Salam semua,

  Kpd cucu anon 708pm...

  Maaf jika atok dah singgung perasaan cucu... tak sangka... kamu ni pandai bergurau... tapi tak mampu terima gurauan ??? Atok gurau je tu... jangan ambil hati... manalah atok ni bukannya banyak sangat ilmu...atok biasa je...sama macam kamu juga.
  Kalaulah dapat dibuat macam apa yg kamu cerita tu...kan mudah kerja kita ??? Ya tak ???

  Kpd anon 1206am...

  Kamu nak suruh atok ganti no1 ??? Mana ada org setuju dgn atok (jam tu), semua dok pandang serong pd atok sebab atok sentiasa berjubah dan serban... org ingat pati bulan punya org. Lama mereka perhati atok....lama2 dah biasa baru mereka faham perjuangan atok dlm party ni... atok pegang ‘prinsip asal’ walau apa pun terjadi... bukan senang org nak faham... tambah2 genarasi skg...dok ingat, atok ni kolot, tapi dalam hati mereka... ini lah yg mereka mahukan. Sekali imbas mereka ingat bulan... tapi bukan ??? itulah yg depa dari pantai timur segan... tak boleh angkat muka sebab depa tahu atok rapat dgn arwa perisiden mereka dulu... Cuma kami lain prinsip. No3 pernah satu ketika merasa sangat tergugat kedudukannya sebab atok ada disitu... dia sangat segan pd atok dan tabik sebab atok masih boleh berdiri sendiri....Atok stay bukan kerana dia atau sebab dia... sebab yg orang tak boleh fikir dan dimasa yg sama tak boleh buang... Susah berjuang sendiri kerana kurang popular sebab org tak mampu ikut...disudut yg lain org suka kita sebab kita ada prinsip dan tak goyang.


  Salam cucu anon 1218am,

  Teori ini jugalah yg menjadi teori pertama atok... (semak di ms 22 blog ini...atas sekali).Iaitu pesawat rempoh masuk kawasan twilightzon (alam jin) dan kemudian timbul semula landing di bajing selepas 10 tahun... sama apa yg terjadi dgn penerbangan British Airways dari London ke Atlanta US yg melalui diatas Bermuda Trangel kemudian hilang didlm rada sama sekali... kemudian selapas 10 tahun pesawat itu landing dgn selamatnya... tiada apa2 yg rosak... semua elok. Kapten tu kata,dia hanya lambat 10 minit sedangkan semua org dah ingat mereka sudah mati... duit insuran dan pampasan pun dah habis pakai (keluarga)... tetapi teori ini kurang popular sebab susah nak dibahaskan. Lagi pun atok sorang saja yg faham ttg nya.....
  Cuma berbeza dgn video yg kamu kongsikan ini... dia bercerita dongeng, dan membuat andaiannya sendiri.Walau bagaimana pun terima kaseh sebab sudi berkongsi maklumat.


  Kpd Anon1154..

  Kamu berhak membuat kesimpulan kamu sendiri... malah ianya tak boleh juga kami sangkal sebab dgn masa yg begitu lama, diatas laut atau didalam hutan atau diatas ais... ia berkemungkinan. Tapi atok masih pegang teori atok... selagi kesan atau mayat atau sebarang bukti nistilah diberikan bagi menjatuhkan hukum pada pesawat itu. Selagi ianya tak ditemui... selagi itulah mereka masih ada peluang, walau dalam bentuk apa jua pun.
  Kemudian jika mengikut apa yg mereka perlu jaga dan tak nak bocor... itlah kesudahannya. Malang sungguh kerana menjadi mangsa...

  Atok zamany.

  ReplyDelete
 39. Assalamualaikum..

  Atok, saya memohon supaya diberi keizinan untuk mengambil mutiara ilmu di blog ini ya tok. Sangat bermanfaat dan rare. Nak kongsi dengan kawan2.

  Terima kasih tok syed..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam puan suria,

   Dipersilakan...puan. Ilmu dipanjang-panjangkan kepada sesama islam,ibarat sedakah yg dopanjang2 kan juga...pun juga akan mendapat berkahnya,...insyaallah..

   atok zamany

   Delete
 40. Kpd orgorg...

  Ya... memang benar.Hadis2 ini memang payah nak jumpa pun sebab kitabnya dah jadi limited didunia ini. Tak ada usha nak dicitak semula... edisi asalnya. Kalau di Indon...banyak kitab ini dialeh bahasa dgn terjemahan yg baik, Tapi di M’sia ni sangat kurang... tak tahu kenapa ???
  Dulu ada beberpa org peminat blog ini yg nak bukukan isi blog ni... tak tahu apa kesudahannya... senyap je..tak ada bunyi pun...waallahua’lam...


  Kpd anon 245am..

  Susah kita nak kenal melalui pandangan mata saja... Kena dengar apa yg dia cakap..kemidian perhati gerak geri dia waktu solat... atau selongkar beg dia...kadang kala depa ni suka bawak kitab imam2 mereka. Walau bagaimanapun sukar nak tahu sebab ini adalah berkenaan pegangan akidah seseorang yg jauh dilubuk hatinya. Hanya dia yg tahu...

  Atok zamany

  ReplyDelete
 41. Salam tok,

  Sy nk Tanya bab kematian..mohon pencerahan ye tok..seksa kubur tue boleh di rasai Oleh org yg mati Tak berkubur jgk ke tok?ke org yg mati xberkubur tue terkecuali dr seksa kubur..contoh mati ilang tgh laut ke,ilang dlm utan ke,senang cite xbertanam cm org2 kg mati kena tanam kt tanah perkuburan tue.adakah mereka yg mati tp jasad xbertanam dlm kubur tue tok terkecuali dr seksa kubur sperti diceritakan kene himpit dlm kubur shingga rusuk kiri bertemu rusuk kanan,di belit ular besar(terlupa namanya apa)..

  - anon 708pm -

  ReplyDelete
 42. Salam anon 708pm,

  Seksa kubur tu tetap akan berlaku kepada setiap manusia tak kira dia islam atau kafir. Yang dimaksudkan 'kubur' disini bukannya tanah perkuburan dia atas bumi ini. Kubur yg dimaksudkan disini ialah alam barzah... satu alam yg lain dari alam dunia ni. Hanya jasad saja dibumi... sedangkan roh dialam barzah. Jadi mengikut pendapat atok yg juga bersamaan sesetengah ulama, bahawa yg diseksa adaah rohnya... sedangkan jasad itu masih saja didalam kuburan... tetapi dialam akhirat kelak... barulah jasad dan roh disatukan semula dan akan menerima azab api neraka bersama2.

  Oleh itu... soal dimana juga ia mati...samaada dilaut,dihutan atau dimana2 juga, samaada ada jasadnya atau pun tidak...manusia itu tetap akan menerima azab kubur atau juga disebut azab dialam barzah. Hanya bezanya ialah samaada mereka beramal soleh dan yg tidak beramal atau langsung kafir dan fasiq. Masing2 akan didatangi malaikat mungkar dan nangkir untuk disoal dan jika mereka beramal soleh... amalannyalah yg akan menjawab semua soalan itu dgn tepat. Tetapi jika mereka tidak beramal... tiada amalan yg akan dapat menjawab soalan malaikat, maka dikala itulah azab kubur akan dilaksanakan tampa lewat sesaat pun. Manalaka org2 kair juga akan disoal dan terus saja diazab tampa henti hingga hari kebangkitan semula...

  Peristiwa ini telah atok tuliskan didalam blog ini di mukasurat2 yg telah lalu... sila semak...

  atok zamany

  ReplyDelete
 43. Salam atok,

  Dalam kehidupan kita ni tok, semuanya dah tertulis dalam kitab lauh mahfuz. Adakah sesuatu keputusan yg kita buat tu pon sudah tertulis di situ? Contohnya di depan kita ada dua jalan, jalan A dan B. jika kita pilih jalan A, kehidupan kita akan mengikut jalan A dan mungkin terus hanyut dengan dunia. sekarang kita pilih jalan B, dan jalan B ni bawak kita ke arah kebaikan. Adakah setiap jalan (jalan A dan B atau mungkin berjuta2 jalan) ni juga telah tertulis di sana dan kita yg perlu buat keputusan untuk pilih jalan mana?
  Atau adakah sebenarnya kita tidak ada kudrat untuk membuat keputusan pun, sekadar mengikut apa yang tertulis di lauh mahfuz? paham tak tok?

  Mohon pencerahan.

  Syah

  ReplyDelete
 44. Salam anon March 27,

  Setahu saya, luh mahfuz tercatat qada' dan qadar. Tak ingat mana satu, satu ketetapan xboleh ubah, satu boleh.

  Yang tak boleh ubah antaranya maut. Yang boleh ubah umpamanya rezki. Klu dilahirkan miskin, klu berusaha dengan cara betol boleh jadi kaya. Siapa yang kata xboleh ubah. Yg tetap spt tarikh mati tu yg xboleh ubah.

  Begitulah.

  ReplyDelete
 45. Salam cucu syah,

  Memang Allah dah perintah Lauh Mahfuz menulis semua kada dan kadar bagi setiap makhluk Nya. Maka kehidupan makhluk itu adalah mengikut sperti apa yg tertulis. Jika dikatakan terdapat 2 simmpang, samada kamu pilih jalan A atau jalan B atau pun tak pilih langsung, berhenti disitu. Ia tetap telah tertulis. Sampai disini... terdapat puak2 yg sesat akidah akan berkata..."jadi kalau kita pilih yg baik pun dari Allah... atau kita pilih yg jahat pun dari Allag juga... jadi kita pilih yg jahat sebab kita juga ikut perintah Allah... jadi buat apa nak susahkan diri, beramal, solat dan puasa. Kita enjoy je atsa dunia ini..." Jadi dia ikut jalan yg telah dipilih oleh Iblis dahulu...

  Ok... ia begini,...kamu telah diberi akal fikiran. Kamu wajib mentaati perntah Allah (ini semua pun tahu)... kuasa berfikir utk memilih pekara baik dan buruk adalah datangnya dari kehendak kamu sendiri atau pun dipanggil Nafsu. Maka Allah telah tulis kada dan kadar kamu pada jalan A sampai kehujungnya... juga jalan B hingga kehujungnya... atau jalan C, D, E... atau tak jalan langsung pun Dia telah tulis semuanya sampai hujung juga. Jadi kuasa nafsu dan akal kamu utk memilih dan meletakkan dimanakah jalan yg kamu pilih tadi... sebab itu kamu tak boleh salahkan Allah walau apapun pilihan kamu. Tetapi Allah kan Mahapengasih dan Mahapenyayang...jadi jika jalan yg kamu pilih itu didalam limpah kurnia yg baik dari Nya kemudian kamu mati pada jalan itu...Maka Allah janji Syurga pada kamu... dan begitu pula sebaleknya. Kemudian a long the way...kamu menerima cobaan dari Nya...atas sebab Dia uji kamu... "adakah benar kamu mengasihi Nya atau sayang pada Nya atau redha atas ketentuan Nya" Ketiga2 pekara ini menunjukkan "tahap Makam" diri kamu dan dengan makam inilah Dia membalas kemuliaan dan keikhlasan hati kamu, samaada Dia bagi didunia atau diakhirat kelak.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 46. Sambungan...

  Begitu pula jika kamu pilih jalan B yg sesat... juga kamu akan berjalan atas Rahmat Allah juga.. sebab dia yg buat semua itu. A long the way kamu juga dikurnia nikmat dan cubaan lainnya yang menunjukkan bahawa Dia Maha Pengasih dan Penyayang... walupun kamu sesat dari Kehdndak Nya. Ada juga mereka yg diberi petunjuk setelah dia pilih jalan sesat... maka dia berpatah semula ke pangkal jalan (dipersimpangan itu tadi) dan mulakan pula perjalanan di jalan A semula... kemudian Allah uji dia untuk tahu tahap kesabaran, keredhaan, pasrah atau tidak tahan, atau lari semula jadi sesat sebab marahkan Allah kerana ujian itu... berbagai2 jenis manusia atas kehendak masing2 yg bagaimana sekalipun adalah juga didalam pengatahuan Allah Rabuljalil.... Atas sebab itu mereka akan dihukum dengan Neraka kerana "ingkar" atas ujian itu (kehendak Allah)... faham tak ???

  Oleh itu jangan ragu... tetapkan hati dan pilihlah jalan yg benar.. semua itu milik Allah. dan bersabarlah atas apa juga kurniaan Nya. Kita dilahirkan kedunia ini adalah bertujuan “membuat pilihan”... baik atau buruk... syurga atau neraka... itu saja. Sebab itu Allah turunkan Nabi2 dan Rasul2... supaya mudah utk kita memelih. Kalau tiada petunjuk itu... makin merapulah, semakin sesatlah hidup manusia. Dia suruh ikut Nabi, sebab padanya ada petunjuk jalan menuju Allah... sebagai pilihan terbaik untuk kehidupan didunia dan akhirat...

  Waallahua'lam...

  atok zamany

  ReplyDelete
 47. Salam..
  Saya nk tanya pasal jodoh.. betul ke kalau takde jodoh d dunia, mungkin jodoh dh d tetapkn d dlm syurga nanti... and saya prnh terbaca bhwa jodoh d syurga itu hanya utk mereka yg betul2 beriman semasa d dunia shja?
  mohon penjelasan.

  ReplyDelete
 48. Assalam atok,
  Nak tanya, atok dah berkesempatan 'interview' no1 ker?Nak tau jugak hujah2 no1 tu, huhu.Kenapa no1 takde kat malacanyang petang tadi, kan dia pioneer projek ni?
  anon152

  ReplyDelete
 49. Salam Atok n kengkawan,

  Nak tanya skit tok kalau tgk seseorang th mmg tade luck dlm hidup dia tu maksudnya dia sedang diuji ke tok? Sebab ada kawan tu saya tgk baru dpt kerja setahun dua tuptup company bt hal..pastu dpt keje lain plak keje bape tahun pastu dia kena benti keje...dlm masa sama dtg pula masalah2 lain..adakah dia sedang diuji tok? Atau ade ke yg tak kena pada diri dia yg di perlu lihat tentang perkara2 yg lepas2..? Adakah ini balasan yg perlu dia terima sebab kesalahan lalu?

  ReplyDelete
 50. Terima kasih atas penjelasan tok yg terperinci mengenai soalan saya tu. Sekarang saya sudah paham memang Allah tidak pernah menzalimi hambaNya dan rahmat dan kasih sayangNya cukup hebat dan tak ternilai besarnya..
  Tok, adakah syurga tu matlamat kita di akhirat nanti atau ada lagi matlamat utama kita selain dari tu? seperti pernah orang katakan jikalau tiada syurga dan neraka diciptakan, adakah kita masih mahu menyembah Allah. Maaf kalau soalan saya agak melulu.

  Syah

  ReplyDelete
 51. MasyaAllah

  Terima kasih atok atas penerangan lauh mahfuz.

  A dan B...

  ReplyDelete
 52. Salam Tok.....Kalau mengikut penerangan Atok..ahlulbait dah xde lagi skrg. Bagaimana mrk yg berketurunan Syed, Habib etc tu yang umum maklum adalah darah keturunan Rasullulah saw iaitu Ahlul bait???

  Krik Krik

  ReplyDelete
 53. Salam Atok dan semua pembaca sekalian hendaknya.

  Masih lagi dalam topik mh370. Saya mengikuti perkembangan hal ini sampai lah sekarang menerusi blog atok ni. Apa yang saya perhatikan dari keadaan semasa, (pendapat saya) penumpang masih lagi selamat dan mungkin kapal masih ada. Kerena sebelum no.1 ke nepal, dia ada mengatakan yang malaysia akan menghadapi masalah kewangan yang besar. Di situ saya berpendapat yang no.1 setuju nak pulangkan semula.

  no.1 ke nepal untuk sidang ekonomi. di situ saya berpendapat yg no.1 nak buat rundingan lagi sambil2 pergi persidangan. Tetapi dengan tidak semena2 no.2 buat pc mengatakan ping dari enjin kapal berakhir di situ dan tiada landasan yg terdekat yg memungkinkan kapal mendarat. Hanya berdasarkan dari imej satelit, dia terus mengkompomkan imej tesebut. Sedangkan selama ini HSMDN hari2 buat pc bercerita pasal imej dari satelit yg mana bila cari tak jumpa.

  Sedangkan satelit boleh di manipulasi dari bawah, inikan pula imejnya. Di situ saya nampak samada pihat apek tu atau pihat no.1 sedang membeli masa atau mengalihkan pandangan dengan memanipulasi imej palsu terus ke satelit dimana akhirnya imej tersebut di donlod oleh pihat berwajib dan mengatakan mereka menjumpai sesuatu.

  Selepas no.1 balik dari nepal, keluar satu lagi kenyataan dari no.1 bahawasanya malaysia tidak akan mencapai wawasan 2020. dari situ saya nampak sesuatu.

  kesimpulan saya, no.1 mungkin mahu berunding lagi tetapi tempoh telah tamat dan akhirnya pihak apek tu memberikan satu amaran dengat membuat dummy di mana, mungkin, kapal itu adalah kapal lain atau memang kapal mas tetapi kosong, atau imej dimanipulasi dan pihak australia terperangkap dengan perangkap mereka.

  Jadi apek tadi beri tempoh lagi atau kapal akan benar2 ke dalam laut hindi. Kerana sehingga sekarang, tidak ada lagi siapa2 menjumpai apa2 bila ke lokasi imej yg di tangkap dari satelit.

  Itu hanya sekadar pemerhatian saya sahaja. Kalau ada salah dan silap, silalah tegur


  UncleSnow

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalam Uncle Snow,
   Ada logiknya pendapat uncle berkenaan data satelit yg dimanupulasi tu, sebab tulah bila pergi kat tempatnya takde debris tu.Tapi uncle no1 tu ada bagi statement yg Msia akan jadi negara berpendapatan tinggi by 2020 masa di Nepal tu, mungkin maksud dia tak capai semua kriteria W2020 tu,sebenarnya dia dah cakap lagi awal yg tak boleh capai tu, sblm kes mh370 ni lagi kalau tak silap.

   anon152

   Delete
  2. Salam anon152

   Mungkin berita yg sy baca tu terlupa nak tgk tarikh. Terima kasih kerana menegur


   UncleSnow

   Delete
  3. Assalam UncleSnow,
   Saya tersilap fakta, yg no1 kata tak dapat capai W2020 tu sebelum dia pergi Nepal, bukan sebelum kes mh370 ni, maaf ye uncle :)pastu balik Nepal duk ulang lagi ..ala broken tape....No1 ni memang dah cakap sekitar tahun lepas, betapa keciwanya dia sebab kedua2 penggantinya tak mo meneruskan W2020...frust menonggeng la kunun...tapi no1 ni pandai reverse psychology kan...huhu

   anon152

   Delete
 54. Salam tok,
  Kawan nak tanya la tok siapakah dia individu yang bernama mazlan binti othman ni? Boleh tok berikan sedikit pencerahan?

  ngoleng-ngoleng

  ReplyDelete
 55. Salam semua...

  Kpd anon 508pm...

  Biasa dengar org tua2 cakap... “Jodoh Pertemuan, Rezeki dan Ajal Maut ditangan Tuhan”. Apa sebanarnya maksud kata2 ini ?. Sebenarnya perkataan ini ada dalam Quran dan riwayat Hadis. Apa yg dimaksudkan Nya adalah...bahawa jodoh utk seseorang itu Allah telah tetapkan... kamu buatlah macam mana sekali pun... ia telah tertulis di Luth Mahfuz. Malah yang tak ada jodoh pun telah Allah tetapkan juga. Maka mereka ini pula Allah akan jodohkan dia dengan bidadari disyurga nanti. Tetapi org ini kenalah masuk surga dulu... nak masuk syurga kenalah beramal soleh dan berbuat apa yg disuruh dan jangan buat apa yg ditegah. Samalah keadaannya kepada mereka yg diazab dahulu didalam neraka kerana durhaka... kemudian Allah keluarkan ia dari situ dan dimasukkan pula didalam syurga.Mereka yg tiada jodoh semasa didunia, Allah tetap akan ganti semasa di syurga. Ini nikmat syurga Allah telah janjikan kepada semua manusia umat Nabi Muhammad saw sahaja. Tidak diberi kepada umat2 lain.

  kpd anon 152..

  Atok bukannya wartawan nak interview dia. Atok cuma kwn yg nak bagi nasihat dia... itu pun kalau dia nak dengar. Kalau tak nak dengar... telah habis tugas atok didunia. Tapi dia belum ada masa kerana banyak hal katanya... katanya. “Saya pun memang nak jumpa tok, tapi bila tok dah call saya ni... elok sangat lah.!”. kata masuk hospital....ya ke ?.. Dak eh...saya buat checkup di Hospital pakar tu..saja nak tahu status kesehatan bila balek dari luak negri... tak ada apa la tok... usah dok risau la..I’am ok.. Tak pa kau lagu tu... kalau u dah senang nanti call la kawan ? ok.. nanti saya akan bagitahu tok !”.

  Memang usaha pertama dahulu ditangan dia... tapi bila dah tua ni bagi kat orang muda la pulak. Mana larat dia baru saja balek dari Nepal dah nak pergi ke filipina pulak..Dia pun bukan sehat sangat... tapi kalau pasal duit... terus sehat...atok ingat dia tak mahu pergi tu sebab dok sebok kira duit dgn bini kat dapo rumah...nak sorok tang tu la kot...


  Kpd anon 831pm...

  Kalau ikut kata tok guru atok... dia ni kena kifarah diri kerana masaalah diri dan rezeki susah masuk. Kalau kami dalam ABJAD... bentuk kifarah biasanya kena sembelih seekor kambing dan bagi kat org makan... maksudnya buat kenduri doa selamat dgn sembelih seekor kambing.. Kamu boleh saja pergi kemana2 madrasah atau pondok agama atau tempat tahfis Quran dan beri kambing dan beras serta rempah ratusnya supaya dibuatkan kenduri doa selamat kerana kifarah diri kamu. Mudah-mudahan Allah angkat kifarah diri kamu dan beri rezeki dari mana2 sumber. Insyaallah berkat pahala sedakah itu akan melegakan semula hidup kamu dan Allah ampunkan dosa2 kamu yang telah lalu.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 56. Sambungan...

  Salam Syah...

  Berkenaan org yang beramal memang banyak peringkat... ada yg beramal kerana takut akan azab Allah, ada pula yang beramal kerana nakkan syurga Allah... ada pula yg beramal kerana nakkan bidadari syurga Allah... Ada yang beramal kerana mahukan menjadi jiran Rasulullah saw didalam syurga nanti.... ada juga yang beramal kerana nakkan wajah Allah.... dan ada pula yang beramal kerana nak jadi jiran Allah dan sentiasa dapat melihat Allah. Ini semua Allah sediakan didalam negeri yg bernama syurga.

  Jadi berbagai ketogeri manusia beramal bagi mendapatkan apa yg Allah hidangkan.Ini juga menunjukkan’makam’ atau kedudukan iman manusia itu sendiri. Semua bentuk makam tadi semuanya ada dalam syurga saja... tak ada yg diluar syurga. Jika Allah tidak memcipta syurga... bererti Dia juga tidak akan mencipta manusia kerana Adam dicipta didalam syurga... Jadi adalah tidak menasabah jika manusia tidak berkehendakkan syurga atau tidak mahu beramal kerana tak ada syurga... kerana kehidupan sesudah alam mati atau barzah dan kemudian sesudah alam akhirat ialah alam syurga yg abadi. Kamu tidak akan tinggal diluar syurga... atau hanya manusia memilih untuk tinggal dialam neraka yg abadi.... maka hanya ada dua pilihan sesudah akhirat... iaitu syurga atau neraka. Oleh iti manusia yg tidak mahu syurga... atau menolak syurga... atau beramal bukan kerana syurga diketogerikan sebagai manusia yang angkuh dan sombong..dan akan dicampak kedalam neraka... kerana menolak pemberiaan Allah sedangkan syurga itulah tempat asal semua manusia dan sebaik-baik tempat kembali.

  Jadi perkataan yg mengatakan bahawa jika Allah tidak mencipta syurga... manusia tidak akan beramal itu tidak boleh diterima kerana semua manusia datang dari sini. Syurga dicipta dahulu dari Adam... maka Allah perintahkan kita beramal untuk kembali semula kesitu. Jadi jangan ingat Allah hairan sangat dgn amalan kamu... amalan kamu adalah untuk selamatkan diri kamu... bukan nak selamatkan Allah. Itulah sebabnya dia suka kamu beramal kerana itu menunjukkan kamu bersyukur akan limpah kurnia yg disediakanNya untuk kamu.... faham tak...jangan keliru disitu !

  Bersambung...

  ReplyDelete
 57. sambunagan...

  Kpd krik krik,

  Pada pendapat atok dan sesetengah pandangan ulama tafsir mengketigorikan bahawa ahlul bait hanya apa yg telah Rasulullah saw beri sewaktu dia masih hidup...iaitu kepada 14 para sahabatnya saja... tidak termasuk kepada keturunan2 mereka. Manakala keturunan Rasulullah pula sesetengah ulama menganggapnya juga termasuk sebagai ahlul bait.... tetapi tiada nas yg khusus akan pekara ini. Cuma Allah berfirman bahawa Dia akan pelihara keturunan baginda... Jika menurut sesetengah ulama tafsir mengatakan “memelihara keturunan” bukannya ahlul bait... tetapi “TIDAK MEMENJANGKAN KETURUNANNYA DARI SEBELAH LELAKI”... jadi itu sebabnya yg cuma ada diatas muka bumi ini hanyalah keturunan dari sebelah perampuan iaitu Saidatinah Fatimah sahaja... adakah ini mutlak keturunan Nabi ??? sedangkan nasab keluarga adalah dikira dari pihak lelaki..bagaimana ?? Pernahkah kamu bahaskan ini kepada sesiapa atau pernahkah kamu dengar mana2 ust bahaskan akan pekara ini dimana2 foram...jadi jangan pakai ikut saja... kena faham... mungkin ini pertama kali kamu dengar ada orang yg berani berkata2 spt ini ???
  Jadi tak semestinyalah seseorang yang meletakkan panggilan syed atau habib adalah ahlul bait... Ini sangat mirip dgn ajaran syiah yg mengaggungkan keturunan Saidina Ali yg kebetulan pula adalah juga merupakan menantu Nabi. Merekalah yg meletakkan ‘ahlul bait pada semua keturunan Saidina Ali. Hingga semua umat islam jadi keliru... Tolong bawa nas nya kalau ada ??? Kalau begitu atok juga layak guna syed atau habib kerana atok juga dari nasab keturunan ini... tetapi kenapa tok nenek moyang atok tak pernah guna nama ini....sebab kami tahu apa yg kamu tak tahu berkenaan nasab... kami keturunan arab bukan sebarangan nak guna syed atau habib. Tetapi keturunan kami guna Syeikh kerana Raja Arab bagi... itu ada.

  Kpd uncle snow...

  Wah...kita ada seorang vetran disini... ini analisa dia, memang memerhati rapat hal No1. Bagus uncle... tetapi atok tak mahu ulas apa2 lagi selagi atok tak jumpa no1 kerana dari situ baru kita akan tahu cerita sebenar... tunggu uncle.... atok pergi korek no1 ok...
  Uncle ni misti minat cerita 007 ni ?? kwn pun sama...

  Kpd ngoleng-ngoleng...

  Alamak dia ni nak suruh atok telek pulak ??? atok tak pandai telek ... Siapa yg kamu maksudkan mazlan binti othman.??.. dia ni perampuan ke lelaki ?? atok pun tak kenal dia ni.

  Sekian
  Atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dia ni perempuan tok..mohon bantu tok


   Ngoleng-ngoleng

   Delete
 58. Salam cucu ngoleng2,

  Kamu kena cerita kenapa nak tahu pasal dia ni ??? apa tujuan? apa yg dia dah buat pd kamu?

  ReplyDelete
 59. terima kasih tok....
  mungkin yg nak bukukan tulisan dlm ni bz.... saya memang copypaste tulisan atok, kemudian dalamkan lagi pemahaman dengan pertanyaan minda, betul tok kita tidak dibudayakan ilmu2 agama... hanya pada dunia je, tgklah orang lagi suka baca ebook camne nak kayalah, pandai itu ini lah

  tok, bilamana saya berkata setiap manusia diberi pilihan diatas setiap ketetapan dan atas rahmat NYA semua itu bole diubah kecuali mati.... ada kawan2 menafikan kata kata tersebut, hmmm rase kecewa lak, seolah2 pekara yg buruk itu hanya tindakan kita tidak terkait dgn Allah, wal hal Allah telah beri kita pilihan untuk mengikutinya atau tidak.... apa yang sy faham tentang perjalanan idup adalah spt bergini. Allah telah tetapkan jalan yang lurus, dan diatas jalan yang lurus itu kita diberi pelbagai pilihan, lalu diatas sangkaan kita, kita pun pilihlah maka terjadilah spt mana dikatakan jalan yang bersimpang berliku onak ranjau berduri sama ada sampai kembali jalan yang lurus atas rahmatNYA ataupun terus hanyut kerana jauh dari NYA atas kesilapan akal fikiran nafsu kita dlm memilih pilihan diatas setiap ketetapan yang diberikan...

  hmm perkiraan unclesnow mcm sama yg saya fikirkan cuma jalan cite lain sikit.... codename snow mcm kwn si no1 je

  tok... si DZ xmasuk list sekali ke dlm plan no1, andailah no1 setuju bagi balik, kemudian muncul semua dorg, mmg tak lama la si gincu haha

  ReplyDelete
 60. Salam dan selamat pagi atuk,

  Best dengar atuk berborak, dari kes MH370 ke masalah dunia, semua atuk boleh bagi advise. Nak tanya atuk, macam mana cara nak murah rezeki? Selain sedekah, ada cara lagi ke tuk? saya ni pening la tuk, selalu down sebab rasa susah nak masuk rezeki. Mungkin ini kifarah saya dahulu.. harap atuk boleh membantu. Terima Kasih :)

  ZFY

  ReplyDelete
 61. Salam sore atok,

  Kawan nak mohon pencerahan siket.. Siapakah sheikh ahmad nafiq ni sebenarnya atok? Itu jek buat masa ini.

  Rondi rondi

  ReplyDelete
 62. Atok, kalau jalan yg Allah cipta untuk kita berbagai2, mungkin wujud mcm saintis duk kaji pasal parallel universe. Setiap orang, bahkan segalanya ada dimensi dia sendiri bergerak seiring bercabang2. Contohnya jika si A di dunia ni sedang makan, mungkin di dimensi lain dia sedang duduk ka, berdiri, cangkung, berlari dan sebagainya tetapi masa dan keadaan bergerak seiring dengan dimensi si A. Betul ka mcm tu tok? atau saya dah banyak melalut. huhu.
  Saya pernah baca pasal cerita syeikh abdul qadir jailani yg "mengubah" seorang raja lelaki menjadi seorang perempuan, sampai dia beranak pinak kemudian di akhir sekali beliau menjadi raja kembali, masih di atas takhta di depan syeikh sedangkan masa yang raja tu lalui masa dia jadi perempuan sudah bertahun2 dan membuatkan raja tu sendiri kebingungan.

  Syah

  ReplyDelete
 63. Salam orgorg

  Saya setuju dan tidak setuju dgn anda..

  Saya setuju apa yg anda fikirkan tetapi sy tidak setuju dgn apa yg anda lampirkan kerana sy bukan siapa2 dan sy tidak punyai apa2 di dunia ini. Cuma, mungkin, yg sy ada hanyalah amalan yg tidak seberapa utk di bawa kesana.

  Saya cuma pemerhati yg memerhati dan skrg diperhati oleh pemerhati. So jadi round the table lah.

  Biarlah atok saje yg bertanya akan perihan codename snow ni pada no.1 kerna sy adalah UncleSnow. :)


  UncleSnow

  ReplyDelete
 64. Assalamualaikum w.b.t tok

  atok apakah maksud mimpi berwuduk, melaugkan azan dan bersolat, bila bangun tidur rupa2nya baru pukul 4 pg, subuh pun x masuk lg, blh dikatakan kerap gak la sy mimpi macam ni. apa maksudnya tok ataupun sekadar mainan tidur.

  ingin tahu

  ReplyDelete
 65. Salam Atok

  Wasap my nangka

  Atok kenal tak pada Syed Naquib Al Attas? Bole komen sikit tentang dia?

  Ngoder

  ReplyDelete
 66. Salam Atok n semua,

  Saya tak faham kenapa ramai yang tanya soalan atok kenal org itukah, org inikah?? apa yg u all expect dr atok pny jawapan sebenarya?? pada pendapat sy lah kan.. google jer dh boleh dpt mcm2 maklumat ttg org2 itu.. Ataupun sbnrnya u all nk tny kat atok samada atok kenal in-person dgn org2 itu ke?? atau pun atok related ngan org2 itu ke?? mcm yg atok dh ada comment kat atas tu, atleast elaborate la sket soalan tu...hmm.. mcm2 persoalan yer atok.. :)

  Alis

  ReplyDelete

 67. salam semua...

  Kpd Ngoleng-ngoleng...

  Kita tanya balek kamu diam pulak? Adakah yg kamu maksudkan itu berkenaan Dr Mazlan btr Othman??? Ya ke yg ini ???

  Kalau yg ini... dia ni pengarah pusat kajian angkasalepas malaysia salah satunya org M’sia pertama yg jadi pakar dlm bidang sain fizik angkasa atau astropsysicist. Dia adalah faunder of the United National Office of Outer Space Affairs for the World Space... macam mana nak cakap dlm bahasa melayu ni ???

  Klau dr ni atok tahu la... yg lain tak tahu???


  Kpd orgorg...

  Dlm dunia tampa sempadan ni susah nak nilai manusia yg ada dlmnya. Masing2 cuba cari peluang utk buat duit... jadi blog yg cerita agama ni kurang peminat sebab cerita benda2 yg jauh dari minat mereka. Tapi... org spt atok ni berfikiran... klau tak dibuat... macam mana nak tahu, ada org kisah ke.. atau org tak kisah ??? atok tak peduli itu semua... yg penting atok tulis je mana yg patut... sukahati org ramai, sama ada nak baca ke atau tak... terserah la kan.
  Ya... boleh difahamkan bahawa..” mereka (kekasihNya) yg mendapat restu dan rahmat Allah dalam mengubah ketentuan itu bukanlah duduk diatas kehendak dan nafsunya sendiri...melainkan dia menjadikan dirinya kosong, kemudian diberi nampak akan ketentuanNya itu dan kemudian Dia mengubah bersesuaian dgn permintaan kekasih Nya itu dalam semua pekara termasuklah mati..”... Boleh faham ni tak??...lagi jauh dari apa yg kamu fikirkan.....
  Jadi...Dikala kedudukan menjadi “kekasihNya” itu.. tak timbul soal tak boleh diubah... boleh ! dengan syarat kenalah jadi “kekaseh Nya” dulu. Tak boleh dgn akal saja... tak boleh dgn angan2 saja... kena duduk dlm reality sebenar..??? bukan cakap kosong .. ia benar2 terjadi... dah ramai pun manusia yg duduk tara ini... spt Rasul2... Nabi2... Wali2 dan Org2 biasa pun ada... jadi tak mustahil kamu juga boleh..???

  Atok kod kata2 kamu...” seolah2 pekara yg buruk itu hanya tindakan kita tidak terkait dgn Allah, wal hal Allah telah beri kita pilihan untuk mengikutinya atau tidak.... apa yang sy faham tentang perjalanan idup adalah spt bergini. Allah telah tetapkan jalan yang lurus, dan diatas jalan yang lurus itu kita diberi pelbagai pilihan, lalu diatas sangkaan kita, kita pun pilihlah maka terjadilah spt mana dikatakan jalan yang bersimpang berliku onak ranjau berduri sama ada sampai kembali jalan yang lurus atas rahmatNYA ataupun terus hanyut kerana jauh dari NYA atas kesilapan akal fikiran nafsu kita dlm memilih pilihan diatas setiap ketetapan yang diberikan...”

  Bersambung...

  ReplyDelete
 68. Sambungan...

  Jadi kata2 "yg baik datang dari Allah dan buruk datang dari saya sendiri" kalau dikaji boleh membawa kepada kufur ?? macam mana kalau dia mati dalam keadaan itu ??? Kata2 ini amat bahaya dam boleh menbawa kita sesat akidah.Jadi berhenti dari berkata2 seumpama ini , sebaleknya katakan "Yang baik datang dari Allah dan yang buruk juga datang dari Nya... sedabgkan saya ini insan biasa yang lemah"...ini lebih tepat...

  Kpd rondi2...

  Ini sorang lagi cucu yg suruh atok telek org ??? Kenapa dgn syeikh ni... ada masaalah ke dgn dia ???
  Atok tak tahu kenapa... tapi kalau syeikh ahmas nafiq budak lulusan sains mulimedia universiti tu agaknya ??? syekh yg ini ke??? Dia ni tuan punya syarikat bernama Intelligence Pc Centre. Adalah buat 4 ..5 konterk kerajaan dlm bidang multimedia dan penyelidikan yg belum selesai... kenapa dgn dia ni... awak ingat dia ni ke budak genius tu ??? dukan budak ni ??? dia ni belum sampai level genius yg atok maksudkan dlm kes mh370 ni... jaug sangat lagi...  Kpd Syah...

  Kamu jangan ikut sains kaji roh... tak kan sampai akal saintis tu. Kalau manusia itu telah menyampai kepad makam Insan kamilmukamil... Jasad yg kamu nampak dihadapan mata kamu itu sebanarnya “duduk” juga didalam alam dimensi roh ... dalam keadaan sedar. Alam damensi Roh pula duduk didalam ruang “multi damensi” yg tiada sempadan... itulah sebabnya dia boleh ‘nampak’semua kejadian atau beberapa pekara dalam satu masa. Kesedaran ini tidak terbuka pada manusia biasa atau manusia yang duduk dimakam yg rendah dari makam ini. Pandangan inilah yg dipanggil kasyaf atau pandangan basrah..Kemudian orang biasa fikir bahawa manusia istimewa itu boleh berada dimana2... boleh berpecah jadi tujuh... boleh terbang dan sebagainya. Ini hanya andaian mereka saja..walhal wali itu tak payah susah payah pun... semua maklumat datang padanya... maksudnya dia tak kejar dunia... dunia yg kejar dia... faham tak ini... Makam ini dipanggil juga dgn nama Wali Kutub. Orang yang memiliki keupayaan seumpama ini contohnya seperti Syeikh Ahmed Badawi... Tok Kenali... dan beberapa lagi Waliallah.

  Sekian
  Atok zamany

  ReplyDelete
 69. Kpd cucu yang ingin tahu...

  Itu bukan mimpi... itu adalah kejutan dari malaikat yang menjaga kamu.. suruh kamu bangun solat sunat tengah malam (1/3)... apa pasal kamu tidur semula ???  Kpd Ngoder,

  Adakah yg kamu maksudkan ialah Syed Syeikh Muhammad Naquib al-Attas... bogor Indonesia itu???
  Kalau yg itu... sial pergi ke link dibawah ini :
  http://en.wikipedia.org/wiki/Syed_Muhammad_Naquib_al-Attas

  Ha...ha...ha...

  Kpd cucu Alis...

  Kamu ni macam tak tahu pulak... kan atok tengah sembunyi ni... depa tanya tu sebab nak tyr “checkmate” atok la ni ??? jangan tak tahu...

  atok zamany

  ReplyDelete
 70. Ralat

  Maaf kerana kesilapan menaip... nak laju sangat la punya pasal...

  atok zamany

  ReplyDelete
 71. Salam atok zamany,
  Saya nak tanya pendapat atok, andai diberikan emas permata...atok pilih apa?

  -chenta sakti-

  ReplyDelete
 72. Adakah atok ni org yg saya sebutkan tu? hehehehe
  dan adakah datuk mazlan tu salah seorang genius yang atok dok sebut2?

  Ngoder

  ReplyDelete
 73. Betul atau cubaan alih fokus?
  http://www.kaskus.co.id/thread/5332ee7318cb175f068b48dc/misteri-pesan-philip-wood-penumpang-mh370-posting-minta-tolong-dari-diego-garcia/

  Salam Jumaat.

  ReplyDelete
 74. Salam...
  Saya nk tanya, sebenarnya bila waktu solat fardhu zohor utk hari jumaat? Adakah tunggu selepas org balik solat jumaat atau waktu zohor mcm biasa? khusus utk kaum wanita yg tidak solat jumaat d masjid..
  harap blh perjelaskan.. keliru ckit.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kalau tak silap saya, orang lelaki yg tak pergi solat jumaat boleh solat zohor kat rumah selepas orang balik solat jumaat. Orang pompuan boleh solat zohor bila masuk aje waktu zohor. Betul tak atok?

   Delete
 75. Salam atok dan anon1154

  Betul ke no.1 g nepal dgn 11 rombongan? Setahu saya dia pergi dgn menggunakan jet peribadi jenis challenger berkapasiti 6 penumpang.


  UncleSnow

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salam UncleSnow,

   Kalau ada apa2, bolehlah kongsi secara kias. Manalah tahu kat Msia ni pun kita ada Snowden kita.

   Delete
 76. Salam atok,

  Atok, ada tak kemungkinan apek tu berpakat ngan uncle sam dan simpan penumpang mas ni di diego-garcia? Maklumlah.. dari sumber atok yg lepas kata pelaburan ni di invest oleh 3 negara eropah selama lebih 100 tahun klau tak silap saya. Jadi, ada kemungkinan tak tok??

  ReplyDelete
 77. Ngoder....salah orang tu. Tembakan x tepat. Kalau kau nak tau kau mintak kat Allah.....hari hari lepas sembahyang kau sampaikan fatihah pada Atok Zamany.....InsyaAllah pengenalan akan datang.

  Krik Krik

  ReplyDelete
 78. Salam semua.....

  Kpd chenta sakti...

  Kalau org dah bagi emas permata... nak pilih apa lagi ??? mana ada pilihan ??? ambik je la ???

  Takkan nak pilih senyuman saja kot... nak makan apa..bro ??? tak main la nak senyum je ???
  ...dalam berjuta bintang berkelipan... kau bagaikan kejora... (rock la sikit bro..kata org johor ?)

  Tak patut betul la chenta sakti ni... ada ke atok pun disuruh rock !


  Kpd Ngoder...

  Ha...ha...ha.. kan dah betul.. kamu ni nak tembak pun agak2 la... jauh sangat tu cu oi... Dia skg dah berumur 82 th... atok tak sampai lagi 80...??? Dia belajar di London... atok belajar di Madinah ??? Dia lahir di Indon kemdian dtg sini... atok lahir disini,belajar di Indon kemudian ke Madinah dan balek semula sini ??? kan jauh tu..

  Tak kan la dr tu yg jadi budak genius tu.... mana mungkin dia nak jadi penghianat cyber plk ??dia tu sebok cari alian, teropong sana... teropong sini. Patut nak suruh dia teropong kat Bintang Kejora... jangan2 pesawat tu dah lepas kesana tak ???


  Kpd Salam Jumaat...

  Bukan nak alih fokus... tapi nak cuba dapat fokus la tu ????.


  Kpd cik anon 115pm...

  Selepas sahaja kami habis solat jumaat... kamu solat zuhur la... Ini sunah nya dalam syarak...Dah jangan ragu lagi..ok.  Salam UncleSnow...

  Memang dia pergi naik jet dia tu... dia betiga saja naik jet... yg 8 lagi naik pesawat biasa la...cuba uncle teropong betul2...

  Atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalam atok,

   salah sorang yg dlm jet tu bini no1 kan?

   anon152

   Delete
  2. Ya... dan anak perampuan dia lah...

   yg lain kenalah naik kapal lain... Perangai dia tak suka ramai2 menyebok dgn dia dimasa itu... dia suruh org dok jauh kalau dia dgn keluarga dia.

   atok zamany

   Delete
 79. Kpd anon 312pm

  Salah... mana pulak macam tu ?..Org lelaki wajib solat Jumaat, sama mcm solat zohor (hukumnya) tetapi tak boleh solat zohor kerana diwajibkan pergi misjid solat jumaat.. tetapi jika dia pergi kerja ke luar dari kawasan kariahnya yg melebihi 95km (kes musafir la ni)... baru gugur hukum wajib jumaat tetapi dia kena solat zohor dan asar... dijamak selepas orang habis solat jumaat... jadi hukum wajib zuhor pulak digunakan (mcm solat fardu yg biasa la)... faham

  Kpd anon 253pm

  Ada kemungkinan jugak... tapi atok tak fikir jadi begitu ? kalau pakat pun... hanya budak2 genius tu saja yg pakat dgn uncle sam tu je... at the same time ambil upah dari apek jugak... jadi depa buat 2 kerja dlm satu masa... masssuuukkk.. bro ??? Fakta ini yg atok nk korek dari no1 tu... dok tengah comfirmkan la ni.... hang tak sabar la...

  Hello ...Krik Krik,

  Pegi cari pesawat la... nak buat apa cari atok ni...
  Daripada bazir waktu cari aok... kan lebih baik cari pesawat hilang tu... ada jugak feadahnya .apa la hang pa ni ???

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Atok,

   Kalau orang lelaki darurat tak boleh nak gi solat Jumaat kat Masjid (contohnya hujan yang teramat lebat), boleh ke dia solat zohor kat rumah? Kalau boleh time mana dia boleh mula solat? Minta pencerahan ya atok, pasal pernah terjadi kat saya dan kawan-kawan pejabat, tak boleh nak keluar hujan tersangat lebat, bukan sengaja nak pergi lewat, tapi sejak awal lagi hujan dah lebat tok.

   Delete
  2. Salam anon 725pm...

   Maaf sebab lambat jawab... ketinggalan pulak...

   Kalau dah daruat macam tu sekali, memanglah dibolehkan syarak (uzur syarai) solat zohor berjemaah disurau pejabat kamu... takada masaalah... dan solat kamu sah didalam syarak. Tak usah ragu lagi...ok

   atok zamany

   Delete
 80. Saje nak kenal tok....dah kenal nanti dok diam diam. Pesawat cari jugak....ummmm.

  Krik Krik

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak abis2 nak teka org tua tuh. Haha.. kalau nak kenal sangat, join jer ABJAD dulu. Nanti Allah tunjukkan siapa org tua nih. Betul tak atok?

   Delete
 81. terima kasih atas pencerahan ttg mmpi tu tok, mungkin iman saya tak kuat lg tok, dlm kepala fikir awal lg ni,tu pasal sy smbung tidur balik.

  ReplyDelete
 82. Salam...Atok

  Berkaitan dengan imam mahdi..boleh atok ceritakan ciri ciri pengikut IM dan ada tak pengikut wanita?

  ReplyDelete
 83. Atok, Wawasan 2020 tu idea siapa sebenarnya, saya tahu ia bukan idea dari no 1

  ReplyDelete
 84. Salam Atok,

  Berkenaan dengan kifarah diri tu..semua orang boleh buat ke tok? tanpa perlu jumpa sape2 badal ke tok guru ke minta nasihat. Pastu kalau boleh buat sendiri niat dia cam mana tok?
  Tok btul ke dajjal dah keluar? pastu btul ke berkenaan ayat 10 surah al kahfi dan ayat 20 terakhir tu perlu diamalkan utk elakkan kan fitnah?

  ReplyDelete
 85. Atok, mengikut perkiraan biasa dari sekarang hingga zaman nabi Adam a.s lebih kurang 7000 tahun. kalau dicampur semua kita ambil anggaran kasar dalam 10,000 tahun. Soalan saya, banyak terdapat bukti berkaitan penempatan awal melalui fosil2 dan tengkorak seakan manusia berusia jutaan tahun. juga terdapat teknologi2 lama berusia jutaan tahun juga. So, adakah terdapat khalifah lain di bumi ni sebelum adam? mungkin bangsa2 yang dihapuskan atau tinggal saki baki yg ghaib x dapat kita lihat. Atau adakah kita satu2nya khalifah yg ada di bumi ni dari dulu hingga sekarang?
  Tq tok tak jemu2 jawab soalan kami yg merapu ni hehehe.

  Syah

  ReplyDelete
 86. Walaikumsalam semua...

  Kpd anon 800pm..

  Betul sangat tu... paling hampir nak dapat atok kalau hang semua joint ABJAD. Lepas tu kena buat kerja kuat sikit... malam hari...mungkin dapat kot ???

  Kpd anon 449pm...

  Bukan kejut solat subuh... tapi solat 1/3 malam..solat sunat 3 serangkai... pas tu terus subuh la...


  Kpd cucu yang tahu...

  Kan hang dah tahu... tak payah la atok cakap lagi ??? ke.. nak kena cakap jugak !.. Ok kalau hang tahu, tolong cakap dulu apa yg dah tahu itu...atok nak dengar ni...


  Kpd anon 748 pm...

  Yg paling terbaik apabila hang duduk dulu dalam ABJAD... lepas tu baru buat kifarah diri sebab kalau sekarang hang buat (masih tak masuk abjad).. Tak jadi apa pun kerana amalan ini adalah perturunan dari tok2 guru abjad sejak dulu lagi. Masuk abjad tu bukan susah sangat... pergi jumpa badal2 abjad diseluruh M’sia... kemudian minta nasihat badal atau tok guru sendiri, macam mana nak buat kifarah diri dengan keadah yg lebih tepat.nanti mereka akan ajarlah cara2nya, niatnya dan amalan2 nya yg perlu dibuat ketika itu...ok

  Dajal memang dah keluar beberapa kali iaitu depan Nabi Allah Isa as dan depan Nabi Muhammad saw. Tapi dia diarah tunggu seningga sampai masanya seperti yg Allah kehendaki... baru Nabi Isa as akan lawan dia sampai dia mati. Selain itu juga dikatakan juga bahawa setiap tahun..dia akan keluar keatas muka bumi dan buat kerosakan yang mengakibatkan kematian beratus ribu atau berpuluh ribu manusia contohnya seperti sunami. gempa bumi, banjir, dll.

  Bersambung..

  ReplyDelete
 87. Sambungan...

  Memang benar ayat itu diamal untuk menghinndari fitnah dajal... ini cakap org awam. Kami budak2 abjad cakap pulak.. ayat tidak mendatangkan bekas, Allah lah yang mendatangkan bekas atau membuat perubahan itu... jadi amalan ayat2 itu adalah sebagai doa memohon supaya Allah datangkan pertolongan memberi perlindungan kepada kita dari fitnah dajal... apa macam... berbezakan??? Kemudian sebagai mengambil berkah guru... kami biasanya memohon supaya semua ayat, semua amalan adalah hak milik kepada Saidi Syeikh Mughyeden Abdul Khaidir Jailani, Sebagai sultan wali dan kami ini adalah anak muridnya hingga hari kiamat... jadi dengan sendiri amalan ayat it tadi mempunyai wasilah dan rabitahnya yang menyampai kepadanya dan menyampai juga kepada baginda Rasulullah, supaya Allah angkat doa dan harapan mutlak meminta pertolongan itu terus dari Nya. Barulah berakah amalan ayat2 itu tadi... sebab itu kami tak ambil ayat sembarangan dari sesiapa juga pun kerana tampa wasilah dab rabitah yg betul... semua amalan itu menjadi hampa sahaja. Faham tak...

  Oleh itu nak beramal pun kena tahu protokol nya... jangan pakai bantai je. Kalau nak lebih kefahaman akan pekara ini... kenalah joint ABJAD macam atok ni.. barulah faham kedudukannya..ok


  Kpd Syah..

  Kamu selalu percaya saintis kafir punya kerja ya... depa tu kaki kelintong tahu tak... mana adanya manusia sampai bejuta tahun... ratusan ribu pun tak ada. Tak ada khalifah lain selain dari manusia sejak dari Adam sampai kita skg ni ? Sila tngok kajian yg dibuat oleh Harun Yahya baru betul ...

  Saintis kafir punya kajia tu dibuat sebegitu rupa supaya boleh mengubah “mind set” manusia yang percaya ujudnya Nabi Adam as. Mereka mahukan masyarakat dunia mempercayai teory2 mereka atas keujudan manusia ini berasal dari beruk... sebab itu begitu berbeza kajian mereka dan melampau2 dalam memberi fakta akan teory mereka itu. Atok langsung tak percaya mereka ni kerana mereka ada agenda yg buruk untuk ditujukan kepada Islam.


  Kpd anon 508pm...

  Atok malas nak cerita pasal IM ni, sebab dah beratus kali agaknya atok dok explain pekara ini. Jadi kalau nak tahu tolong kamu tengoklah link dibawah ini...ok

  http://www.central-mosque.com/signs/ImamMahdi.htm

  http://islamicweb.com/history/mahdi.htm

  Berkenaan dgn pengikut wanita tu atok tak pasti... hang cari disana ok..

  Atok zamany

  ReplyDelete
 88. Salam semua,

  Dalam tempoh terdekat sebelum MH370 hilang, telah ada crisis us/cina di spratly dimana askar filipina diatas spratly dikepong navy cina. Semenjak MH370 hingga kini sebuah kapal us iaitu uss pinckney di teluk siam dan 4 dr 5 coast guard cina di spratly tidak berganjak ketara dari posisi masing2 dan tidak terlibat dlm pencarian.

  "Throughout the search for MH370, at least five China Coast Guard ships were blockading features in the Spratly Islands"
  http://thediplomat.com/2014/03/chinas-national-priorities-in-hunt-for-mh370/

  A second American destroyer, the USS Pinckney, remains in the Gulf of Thailand, and it was unclear if it would remain in the international search effort after this week, officials said.
  http://newsinfo.inquirer.net/585473/us-ship-ordered-to-indian-ocean-in-search-for-airliner

  Saya sendiri yakin MH370 telah dipaksa landing atas air oleh dalang samada us atau cina yang berkepentingan diperairan vietnam. Smooth landing atas air telah menyebabkan kapal rosak minima dan terapung sementara serta tidak trigger blackbox. Orang dan aset penting dikeluarkan dan selebihnya yg tiada kepentingan serta kapal dibiar tenggelam. Posisi tenggelam tersebut kemudian diduduki atasnya oleh kapal laut samada us atau cina bergantung siapa dalangnya tanpa bergerak/statik. Itulah pada telahan saya kenapa lokasi tenggelam itu tersorok. Apa pun ini mungkin dongeng saya dan hanya Dia Yg Maha Tahu.

  ReplyDelete
 89. cuma hint je atok asal dia wawasan kejayaan

  ReplyDelete
 90. Assalamualaikum

  Tok nak tanya. Badal ada menerangkan supaya ayat alquran jangan dibaca untuk meminta atau mengharapkan sesuatu. Cth seperti membacakan yaasin ke air untuk diminum, bacaan surah sebagai pendinding spt surah alkahfi, albaqarah, ayat qursi, bacaan surah yusuf utk anak hensem dan banyak lagi. Ataupun puasa sebab anak nak periksa atau nak dia berjaya atas sesuatu usaha. Kalau nak meminta, baca je doa2 yg biasa atau cakaplah bahasa apapun asalkan jangan guna ayat alquran utk meminta. Macamana tu tok? Tolong terangkan dengan detail tok supaya jelas pada saya dan cucu2 tok kat sini yg mungkin ingjn tahu.

  Sebenarnya boleh diguna atau tidak ayat2 alquran itu untuk kita mengharap kepadaNya tok? Kalau boleh, bagaimana kaedah yang sebetulnya?

  Terima kasih tok..

  ReplyDelete
 91. Salam,

  Apa tu tok solat sunat 3 serangkai? Tahajud, tasbih dan witir ke? Atau ada yang lain, harap dapat terangkan tok

  ReplyDelete
 92. terima kasih atok....
  cu faham akan pekara tersebut....nmpknya kena join atok lah yea barulah dpt mempertingkatkan kebolehan yg terpendam ni, tok bila kita beritahu yg betul terus kena label "ah mcm ustaz la ko" hmm saya diamkan ajalah. baiklah sy pegang kata2 tok, yang baik datang dari Allah dan yg buruk dtg dariNYA sesungguhnya kita ini insan biasa yang lemah

  komen sy berkenaan surah2 - pasal surah2 tu memang itulah fenomena yg berlaku dimalaysia, ramai diantara kita meminta pada ayat bkn berserah pd Allah spt mana juga menggantungkan ayat2 suci dirumah......

  unclesnow
  terima kasih, sy mohon maaf atas kesilapan, klau xmaaf nnti kat akhirat kena berjumpa pula kita

  moga2 si no1 lembut hati... klau dia berkeras maka 2 kemungkinan berlaku, 1. akan dibenamkan ke laut china selatan 2. akan dibenamkan kelautan hindi bagi mengikuti skrip yg ada skrg... klau dia berlembut, akan dipaksa mereka buat cerita mengatakan termasuk dlm "twalight zone" and land di bejing spt biasa. dipihak gov + negara sekutu mengatakan serpihan di lautan hindi tu hasil dari serpihan kapal + tsunami +sampah sarap hehe

  pandai juga apex tu, ape rahsia kejayaan dia, apakah dgn hati yg lurus jujur kuat beribadah membantu dia berjaya.. pernah ade sorg cina masuk islam dia kata, bersyukur kenal islam tuhan ada satu saja.. masa dia budha dulu, mau sembah tuhan langit dewa2 moyang2 latuk2 dan dia beri klue bahawa kita kena kuat sembayang, so si apex ni memang kuat ke geraja ke tok

  sekian

  ReplyDelete
 93. Walaikumsalam semua...

  Kpd anon 1044pm..

  Nampaknya semakin rumi hal MH370 ni jika teori kamu ini juga diambil kira... maka makin hilanglah hal no1 dan no2 ni ditutupi dgn isu2 lain..yg mereka lebih nampak kerana ia melibatkan isu politik dunia pula. Dgn sendirinya mereka semua beraleh pandangan lebih jauh lagi... sedangkan isu itu hanya santimen bersifat semantara. Ini semua adalah diseabkan pengaruh media.. medialah yg menjadikan sesuatu isu itu bertambah besar apatah lagi mereka memberi bukti atau mereka bukti yg merujuk kepada hal ini. Ia bukan saja ditujukan kepada pembaca, malah taget mereka adalah “pengaruhi kerajaan” supaya percaya cakap mereka. Ini langsung tidak membantu utk menyelasaikan masaalah, tapi jika diikutkan akan membawa kepada masaalah yg lebih besar contohnya perang dilaut cina selatan pula akan meletus... dan jika ini berlaku, skt media yg pertama membuat teori akan meraih untung besar kerana seluruh dunia akan mintak beli berita...inilah jahatnya skt media yg besar2 ni.???

  Oleh kerana sudah timbul berbagai teori... maka dgn mudah pula no2 “membuat cadangan” bahawa pesawat hilang di Lautan Hindi... maka semua negara tertumpu kesana... kemudian Austrila yg kemaruk sangat nak publisiti “diberi kuasa penuh” mengapalai SAR... pucuk dicipta,ulam mendatang.. dgn lajunya dan bangganya, Tony pun buat pc... sehari 4 kali... tiap hari kerana nak kan tumpuan dunia pd dirinya... Dia tak ada menteri lain ke ??? Jadi org mcm ini mudah “dibuli” sedangkan dia tak tahu isu sebenarnya... maklumlah kermaruk katakan....
  Dari mula lagi medan SAR ni dah menjadi “medan perang” kuasa besar, kemudian India pulak yg dah mula tahu akan hal ini dgn serta merta membuat larangan tertentu dikawasan perairannya kerana bimbang akan terjadi pekara yg tak diingini. Tetapi semua ini adalah isu yg membuat org lupa hal nak cari pesawat dan penumpang...kemudian setiap kali pc, M’sia terpaksa sentiasa nak beri ingatan ini sedangkan soalan2 pemberita terutama wartawan luar negara suka sangat membangkit soalan yg merujuk kepada teori2 mereka dan senteman global. Sebab itu solan seumpama itu “ditolak mentah2”... kerana tak boleh diikutkan.. ia akan menjadi besar nanti. Mereka cuba “menanguk di air yg keruh” dgn soalan serampang dua mata, tetapi taget mereka ialah nak buat business atas pelbagai cerita dari sini.

  Semua ini telah “berjaya” bagi pihak no1 dan no2,,, nak sorok hal duit itu. Ia seperti juga “pucuk dicipta ulam mendatang”kpd mereka berdua, terutama no2 yg sangat goyang dan lemah pada awalnya.. tetapi sekarang dah mula boleh gelak... dah mula berani naik pesawat... dah mula boleh jumpa sesiapa pun yg nak jumpa dia di “istana” nya diputrajaya... tapi satu pekara yg dia tak berani nak buat ialah “nak berdepan dgn waris penumpang” yg nak sangat2 jumpa dia... kenapa dia tolak atau membuat belbagai alasan ??? Sebab dia tak tahu apa nak dicakapkan kepada mereka... sedangkan mereka menuntut bukti pesawat dah jatuh... Tak ada bukti..ma, No prove..ma! itu saja yg keluar dari mulut mereka skg ini...No2 telah menang dgn “buli” semua org di lautan hindi... tetapi dia kalah disini ??? Apa akan jadi jika tiba2 saja pesawat mendarat semula dgn selamat bersama dgn semua penumpang dan krew ??? Oleh sebab itu pesawat ini tak akan dijumpai lagi sampai bila2 ??? sebab wayang nak kena betul dan cantik... baru “happening”... “real”...”gempak”...dan dapat boxoffice dan menang oscar. Apa macam... kamu nampak tak semua ini telah diancang.... juga datang dgn tiba2 menyelamat keadaan ??? wah... panjang betul ni... banyak lagi kalau nak cakap....kita gantung dulu ya ???
  Manakala teori yg kamu cakap tu amat susah nak dibuat sebab ramai saksi yg dibiarkan hidup dan tak mungkin ia jadi seperti itu ??? adalain cara kot ???

  Bersmbung..

  ReplyDelete
 94. Sambungan...

  Kpd anon 1059pm..

  Ok... tak kisah la,... kamu semua ingat tak apa yg dibangkitkan oleh anon 1059 ni...Dia tanya..Siapa rancang Wawasan 2020 tu, dia pasti bukan idea no1 ???... Baik atok buka sikit. Pada mulanya dulu dia pun tak ada idea mcm mana nak bagi org semua “kejar”masa depan... masa awal 80’an dulu... semua nampak slow baik diskt swasta...mahu pun dipejabat kerajaan betambah teruk... desiplin mereka sangat jatuh...sangat malas.. rasuah melambak2 ...curi tulang... brg banyak hilang. Jadi terlalu banyak sangat kelemahan kita dikala itu. Maka kenalah keluarkan satu “bom” yg boleh buat mereka semua terkejut dari tidur. Maka kami pun rangka proposal kpd no1...terperanjat besar org tua tu...sampai jatuh cermin mata dia bangkit dari tempat duduk... Kalau dia sendiri dah tekejut... macam mana dgn rakyat M’sia ??... macam mana dgn Dunia??... las sekali dia tanya... mana nak cari duit ni tok??... pinjamlah jawabnya. Maka kami cadang “dasar pandang ketimur”, kamu ingat lagi tak pekara ini ?? Itulah yg kamu nampak semua.. betul ! Sebenarnya ... nak bodek Japan mintak pinjam duit... Dia lancarkan dgn bangganya... kemudian membuat sisi lawatan beberapa kali kesana...Kemudaian “import” budaya kerja mereka... masing2 pun sebok membuat rancangan... membuat perubahan...sampai senam dulu sebelum masuk office la !... bagai nak rak semua rakyat M’sia masa itu.

  Lepas tu yg dia umumkan imprasi Wawasan 2020 dan meletakkan semua pandangan dan tumpuan rakyat menuju kesitu. Maka kamu nampak tak bagaimana perangkaan itu “menjadi”... ia sebanarnya melalui berbagai proses utk sampai kepada wawasan itu sendiri... bukan terus saja kesitu... nanti terbantut sebab rakyat dalam “khayalan” lagi masa itu. Inilah “bom” yg membuat nama no1 meletup diseluruh dunia... maka mereka kata no1 pandai... no1 bijak... berwawasan... dan berbagai lagi nama baik dia terima. Ini pada kami sangat bagus... sebab kami sbg planing group.. hanya tumpang gembira melihat rakyat dah berubah dalam semua segi, budaya dan termasuklah nilai2 keagamaan yg bertambah kukuh... itu saja yg kami banggakan... hinggalah kehari ini. Tetapi pada no1 ini belum selesai, selagi tak sampai tariknya... jadi dia plan macam2 lepas itu yg cukup ‘pelik’ bagi sesetengah org... tapi tidak pada kami kerana dia memang berperangai macam tu... jadi tak hairanlah dia buat macam2 pekara hanya semata2 utk sampai pada matlamat yg diidam-idamkannya itu.. Dia ni dah kira masuk tahap taksublah atau boleh dikatakan “gila” juga la kot ??? ok...cukup disini saja...Faham dah???
  Jadi kamu kenalah jawab sendiri soalan yg kamu tanyakan itu sekarang... Fikir ??? dan Jawab??? ok

  Kpd puan suria...

  Kenapa tak tanya terus pada dia.. kenapa ? Macam mana nak buat ? Dia tak boleh biar saja kenyataan dia tergantung seumpama itu. Kenalah bertanggungjawab bila kita buat kenyataan disokong dgn fakta yg benar.. bukan pakai cakap je ?? Kan dia akan meninggalkan persoalan dlm minda kawan2 dan masyarakat... ini kan susah dibuatnya kepada sesiapa yg dah terbiasa dgn keadah lama itu?? Jadi.... atok juga la jadi sasaran...

  Bersambung...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalam atok,
   Wow terjawab dah soalan saya selama ni, samada pemerintahan di Msia ni ada blueprint atau tidak, siapa yg tentukan halatuju tu semua, maksud saya yg blkg tabir.Memang hebat la atok & the gang ni, jadi saya nak ajukan soalan kepada empunya gagasan hebat tu, adakah ia akan tercapai atok?kira no1 guna idea org lain tapi dah jadi obsessed dan macam dah ke tahap gila pun ada kot?

   anon152

   Delete
 95. Sambungan...

  Ok..tak apa...oleh kerana dah soal atok, maka kenalah jawab jugak !

  Ya memang benar begitu... iaitu jangan membaca mana2 ayat al-Quran semata2 berharap kepada sesuatu hajat akan dimakbulkan. Anggapan atau juga disebut sangkaan bahawa ayat2 tertentu itu boleh bagi sembuh penyakit atau boleh halau hantu atau boleh jadi awit muda dll ini yg jadi salah. Macam atok cakap diatas.. ayat2 Quran tidak boleh mendatangkan bekas/kesan kepada sesuatu itu berubah atau mengubah keadaan. Ini samlah keadaannya jika percaya kepada batu geliga atau keris,atau pokok atau tangkal, atau wafaq, atau apa saja benda dan beranggapan ia sakti boleh mengubat penyakit dll. Ia mendatangkan kepada syirik iaitu menduakan Allah dengan sesuatu, tampa kamu sedari. Walaupun ayat2 Quran sekalipun. Kamu kena faham bahawa menduakan Allah disini... “iaitu meletakkan sandaran dan harapan meminta pertolongan kepada sesiapa juga pun atau apa jua pun bentuk barang sekali pun, atau peralatan apa pun waima ayat apa juga pun adalah dilarang dalam syarak dan haram hukumnya kerana ia termasuk kepada perbuatan syirik kepada Allah SWT” Ini adalah ijmak seluruh ulama ASWJ.Namun begitu sesetengah ulama beranggapan ia tidak termasuk ayat2 al Quran kerana ia firman Allah... waallaua’lam. Kenyataan ini kita gantung dulu.. kerana ini memerlukan pula perbahasaan yg sangat penjang akan hal ini. Jadi kita ikut mejoriti ulama saja la..ok.

  Oleh kerana itu kita tak boleh beranggapan bahawa ayat boleh memberi pertolongan.. kita orang2 islam yang mengucap dua kalimah shadat kena sentiasa memohon pertolongan dan meletakkan harapan dengan rasa “takbuud” yg tinggi, bahawa hanya Allah saja yg boleh beri pertolongan. Maka adalah salah anggapan selama ini yg banyak diamalkan oleh orang islam di M’sia ini. Kita kena ubah cara membuat permintaan atau pertolongan semasa berdoa. Bagaimana caranya ???

  Kita “lapikkan” permohonan doa kita dengan ayat2 memuji Allah, sanjungi Allah dan angkat Dia ditempat yang terpuji sebelum mintak sesuatu. Jadi kita baca ayat2 Quran apa saja ayat ini adalah semata2 sebagai lampiran atau wadah berdoa kepada Allah... supaya Allah berkenan menolong kita. Kemudian tak cukup dengan itu saja... kita datangkan pula saksi yang menyokong atau membantu utk recommendation dari kekasih2 Nya seperti Wali Allah, Nabi Allah dan Rasul Allah. Untuk menyokong permintaan dan permohonan pertolongan dari Allah Mahapengasih dan Mahapenyayang itu... supaya dengan itu permohonan doa itu cepat dimakbulkan... atau dipermudahkan kelulusannya oleh Allah SWT .. Samalah keadaannya didunia... kalau kita mitak kerja, bukan saja CV, fotocopy sijil2 malah surat permohonan juga akan kita siapkan, malah kita mintak tolong sahabat2 atau keluarga2 boss skt itu untuk recommen kan kita utk dapat kerja tu... Jadi mudahlah kita dapat kerja...faham tak??? Begitulah lebih kurang keadaannya.

  Ini adalah teknik yang digunakan oleh ramai ahlilah, orang2 wara’, orang2 abadi malah boleh dikatakan seluruh para Wali Allah dulu2 semua guna teknik yang sama... jadi kita ni kan pewaris mereka... kita ikutlah cara mereka. Jadi itulah penjelasan atok selanjutnya dari apa yg atok cakap dalam komen atok diatas berkenaan dengan ayat2 dari surah al-Kahfi yg ditanya oleh salah seorang pembaca dan peminat blog ini... keadaah ini hanya diajar kepada murid2 ABJAD saja... yg lain atok tak tahu. Jadi kalau nak ikut cara ini kenalah joint ABJAD... sekian.


  Walaikumsalam.. cucu anon 517am..

  Solat sunat 3 serangkai ialah Solat sunat Taubat, Solat sunat Hajat dan solat sunat Tahajud.. inilah yg dimaksudkan dgn 3 serangkai. Mana kala kamu boleh saja sambung dgn solat sunat tasbih dan solat sunat witir jika punya waktu.

  Sekian,
  Atok zamany

  ReplyDelete
 96. Salam..
  Kalau sujud secara solat bersendirian, blh sujud lama kan? blh tak atok jelaskan ada tak doa khusus yg perlu d baca masa itu? Ataupun blh saja kita berdoa dlm bhsa melayu tntng hajat kita, tapi dlm hati je.. ?

  ReplyDelete
 97. Salam atok...
  Macam mana kalau bc quran tp pilih surah2 tertentu sahaja utk d baca, iaitu tidak mmbaca keseluruhan al quran, mcm mana tu? Dan juga, kita baca quran tp kurang atau tidak faham mksd ayat quran itu...
  Mohon pencerahan..

  ReplyDelete
 98. Salam atok. Saya nak tanya pendapat atok tentang tuan guru nik aziz. adakah dia termasuk dalam golongan ulama yang mempunyai keistimewaan dalam ilmu ghaib seperti pandangan kasyaf atau pandangan basrah atau dia hanya sekadar ahli ibadah sahaja tok?

  sufian

  ReplyDelete
 99. Tok apa pandangan atok tentang golongan penglipurlara kedai kopi/mamak yang suka bercerita berdegar2 dari malam sampai ke subuh tentang awalluddin makrifatullah..kenal diri kenal tuhan..blablabla,tapi solat tak juga,puasa jauh sekali.Seolah2 mereka terkecuali dari syariat kerana mereka sudah 'mengenal'...arifbillah kononnya.Mereka kata mereka mengaji tasauf,hakikat dan makrifat jadi soal2 syariat dah jatuh no2 atau no3 pada mereka.

  Pada saya golongan ini golongan syok sendiri.Asalnya dari orang2 jahil yg baru nak mengenal agama tapi tak mahu belajar dan beramal susah2.Semuanya mahu senang dan shortcut.Akhirnya ditipu nafsu sendiri.Apa pula pandangan atok?

  ReplyDelete
 100. Assalam atok,
  Apa pendapat atok dengan statement yg H2O tu cakap kjaan masih harap penumpang selamat?Saya dengar ada pasukan komando kita pergi ke lokasi rahsia di koridor utara, tapi tak tau cerita, mungkin info dari mereka yg H2O konfiden cakap macam tu?

  anon152

  ReplyDelete
 101. Salam semua...

  Kpd anon 204pm..

  Solat wajib tak boleh buat macam tu... hanya solat sunat boleh buat begitu, terutama solat sunat hajat. Boleh saja berdoa dlm bahasa apa pun asalkan jangan disebut, baca dalam hati saja. Batal solat jika kamu cakap bahasa melayu. Niatkan saja dalam hati... tak kira apa saja dan berapa lama kamu nak sujud...ok


  Kpd anon 245pm..

  Tidak mengapa pilih ayat mana pun asalkan kamu baca Quran... tetapi lebih besar fadilatnya jika kamu baca seluruh ayat atau dikatakan khatam satu Quran. Selalunya org buat semasa bulan Ramadhan. Ada beberapa tahap mengaji la-Quran ini. Ada yg baru belajar dan baca secara tertil sahaja tampa mengatahui maksud ayat itu. Ini biasanya diajar sewaktu kanak2 lagi. Kemudian ada juga mengaji al-Quran dengan tajuid dan teranum, juga tidak mengatahui maksud ayat juga. Kemudian ada juga yang mengaji alQuran secara tertil dan menghafal ayat itu pula, tetapi tidak juga mengatahui maksud ayat yg dibacanya dan yg terakhir selaki yang mengaji dengan semua cara dgn maksudnya sekali dan kemudian dia menghafalkannya semua. Semua keadah ini adalah betul dalam maksud belajar dan mempelajari al-Quran. Ikut mana saja keadah. Asalkan kamu membaca al-Quran selalu. Pekara ini lebih baik dari kamu berkata pekara yang sia-sia dengan rakan-rakan kamu diluar.


  Kpd sufian,..

  Setahu atok dia biasa saja, tetapi rajin beribadah. Tak baik cerita pasal org...tau ???


  Kpd tobeng...

  Golongan ini telah atok perkatakan didalm blog ini didalam tajuk ajaran sesat... sila semak semula ms ini dibelakang.

  Pada pendapat atok mereka ini telah menjadi tonggangan Iblis tampa mereka sedari. Mengaji berkenaan Makrifah bukan dgn perbahasan atau pertengkaran atau perkataan... ia dengan perbuatan dan amalan yg luhur dan ikhlas. Kebanyakan dari mereka itu tampa segan silu berkata2 dihalayak sedangkan tidak punya wasilah ilmu yang jelas. Jadi seperti tin kosong yang kalau diketok, bunyinya sangat kuat ??? jangan bazir waktu melayan kerinah mereka kerana ada keadah yg betul untuk mengaji dalam apa juga ilmu termasuklah Ilmu2 Syariat, Tarikat, Hakikat dan Makrifah...ok.


  Kpd anon152,

  Ada kemungkinan juga mereka masih selamat dan besar kemungkinan juga mereka dah di write off or deleted ??? atok tak mahu komen skg... atok kan gantung dulu komen ini...ok

  sekian
  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalam atok,
   maksudnya, no1 nak try selesaikan semua ni single handedly la ye, tanpa minta pandangan dan pendapat atok?adakah dia hanya akan bercakap dgn atok setelah dia settle kan semua ni?jeng...jeng...jeng....
   anon152

   Delete
 102. Salam...
  Blh tak atok share kata2 yg memuji Allah masa utk mulakan doa tu? Dan satu lg, blh tak kalau kita nk puji Allah masa mulakn doa tu, dlm bhsa melayu, bkn bhsa arab?

  ReplyDelete
 103. Salam atok,

  Selain kita fokus apek taiwan, kenapa kita tak serampang 2 mata fokus pada red bean army - PRBOM, People Red Bean Of Malaysia. Dpt juga gempak depa ni.

  Anti rba.

  ReplyDelete
 104. Salam Atok

  Nampak sekarang keadaan seperti memihak kepada apek tu. Selagi xdapat ape yg di minta, no.2 (malaysia) terpaksa menanggung kos SAR segingga bukti kukuh kapal terhempas dijumpai yg mana H2O mengatakan SAR akan diteruskan. Jd selagi xjumpa kapal, kos SAR akan sentiasa bertambah.

  Jadi bila jd gini, ade pihak akan mempertikan dr mna dtg sumber kos sedangkan.......(sendiri faham haa..) Tekanan akan makin bertambah.

  Pada hemat sy, selepas ini akan ade lg petunjuk2 baharu sedangkan tiada bukti solid lg yg mereka jumpai. Benda mcm ni akan dia org drag sampai tempoh tertentu.

  Kalau benar ada komando diarahkan ke satu satu tempat, berita ini mungkin..sy ulang..mungkin..palsu. Kerana komando bergerak secara senyap tanpa ada sesiapa pun tahu. Kalau pun benar, mungkin lokasi yg disebarkan itu hanya semata2 decoy.

  Ini hanya buah fikiran sy saje. Di nasihatkan untuk tidak di ambil berat. Sebagai selingan :)


  UncleSnow

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalam UncleSnow,
   setuju dengan uncle, yg diberitakan tu diversion aje, mungkin memang ada covert ops yg semestinya tidak sampai ke pengetahuan umum :)
   anon152

   Delete
 105. Assalamualaikum tok dan semua. Alhamdulillah syukur.. jawapan atok memang mantap dan mudah difahami. Terima kasih banyak.

  Badal mmg ada terangkan tok cuma saya nak 2nd opinion dari atok. Dia juga menerangkan dengan sangat baik tok, alhamdulillah. Cuma bila atok terangkan, saya dapat penambahan yg lebih baik lg. Saya ni banyak tanya, dia juga rajin menjawab. Soalan saya di sini anggaplah sebagai serampang dua mata. Maksudnya, saya ingin berkongsi supaya pembaca turut terkesan dengan pertanyaan2 yg saya ajukan. Nampaknya sudah ada perkembangan positif. Sudah ada yang tersedar walaupun dalam kekaburan apa ABJAD ini sebenarnya. Semoga Allah SWT memudahkan perjalanan anda semua dalam mencari hakikat kebenaran.

  Wassalam.

  ReplyDelete
 106. Walikumsalam semua....

  Kpd anon152...

  Kan atok dah cakap... atok bukan penasihat dia... siapalah atok nak nasihat dia ?? atok Cuma nak bagi ingat...jangan ingat nyawa manusia ni macam nyawa ikan...ikut suka hang je ?? Jangan langar hukum Allah... Jangan tamak sangat... jgn kejar sangat w20 tu... kalau ditakdirkan awak tak sampai macam mana ??? dan banyak lagi jangan itu ini...membebel dpn dia... seterusnya cuba bagi pendapat yg lebih elok... kalau hang nak dengaq la ??

  Mungkin ia, mungkin juga tidak... itu yg nak tau tu ??? jgn2 dah habis depa2 tu kot...haru !


  Kpd anon 818pm....

  Hang ni.... tak kan tang ni pun atok nak ajar hang ? Kan aok dah tulis rangkanya (komen atok diatas), hang ikut je... tulis elok2.. guna ayat hang sendiri..seperti apa yg tersemat dilubuk hati hang... tang ayat tu hang baca saja “tiada tuhan selain Allah” beberapa kali dan kemudian keberkatan Rasulullah, Nabi2 dan wali2...kemudian bacalah hajat/doa kamu tu sampai habis..ikut hanglah panjang atau pendek dan akhirselaki baca Fatihah... amin dan bangkit dari sujud...ok
  Hal doa khusus ni adalah hal yg sangat peribadi yg tak boleh kongsi dgn org lain... ia antara kamu dan Allah saja... faham tak ???
  .

  Kpd Anti rba...

  RBA tu adalah provokasi... nak tengok siapa melatah bila kena jolok... dap yg dok sebok menafikan sangat2 kan... ada tang tu la??. Pekara ni pekara lama... saja kjn tak bukak... la ni dah bukak...apa macam ..tengok apa DrZ nak buat lepas ni ??? Utk pengatahuan.. RBA tu pun belum sampai tahap genius sbb org boleh jejak dia... tengok kes kapal ni... siapa boleh jejak ??? haram...!


  Kpd UncleSnow...

  Tk sebab beri pandangan berguna... atok dah cakap.. uncle ni “orang lama” spy 007... cara cakap pun dah tahu kan ???


  Kpd puan suria...

  Atok tahu tu... saja cakap je..nak tahu tujuan sebenar ??
  Niat puan tu baik...tk

  Sekian
  Atok zamany

  ReplyDelete
 107. Apa dia RBA tu tok? Komunis ke?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Red Bean Army. cuba search google

   Delete
 108. Atok,kalau kita peka dengan keadaan negara kita sekarang ni,kaum bukan Melayu,cina terutamanya kelihatan seolah2 sangat2 membenci Melayu.Diorang takkan mengaku depan kita kalaupun ditanya,diorang akan berselindung kononnya cuma membenci umno dan bn.Tapi kalau kita perhatikan malah didedahkan oleh bangsa diorang sendiri yg masih ada sifat setia pada tanahair,kaum ini malah berganding bahu dengan saudara2 mereka dari tanah besar china di dalam forum2 berbahasa cina menghentam Malaysia(Melayu tak secara langsung) semahu2nya contohnya dalam kes MH370 seolah2 mereka bukan rakyat negara ini.Inilah hasil sekolah2 perkauman yang memisahkan anak2 berlainan kaum sedari kecil sehinggakan anak2 cina sekarang ini hampir2 tak tahu berbahasa kebangsaan.Anak2 cina ini lebih memahami sejarah negara china yg diajar di sekolah2 cina dari sejarah Malaysia sehingga hilang sifat patriotik terhadap negara.Pertumbuhan dan galakan sekolah cina telah membawa kita melangkah ke belakang seperti di zaman british malah mungkin lebih teruk lagi kerana cina2 sekarang menuntut yang bukan2 yang tidak pernah/belum sempat dituntut oleh nenek-moyang mereka dulu.

  Jika keadaan ini berterusan saya bimbang sesuatu yang seburuk 13 mei mungkin boleh berlaku kalau tidak dibendung dari sekarang.Malah saya fikir 10 kali lebih buruk lagi jika melihat kepada tahap perpecahan sesama Melayu sendiri yang membawa maksud sekiranya berlaku sesuatu, Melayu tidak semestinya akan membantu Melayu,sebaliknya silap2 Melayu akan lawan Melayu semata2 kerana perbezaan ideologi politik.Melayu sekarang meletakkan parti politik di depan melebihi agama,itulah hakikatnya.

  Apa pendapat atok tentang situasi semasa dan apakah peristiwa seperti 13 mei tidak akan berlaku berdasarkan itu,ditambah dengan tidak adanya undang2 pencegahan seperti ISA?Sekiranya berlaku apakah peluang kita?Sekiranya dulu kita ada selempang merah dan geng2 sungai manik misalnya,tapi sekarang apa yg kita ada?Saya bukan minta berlaku cuma sangat bimbang dengan cara kawalan kerajaan yang sangat longgar terhadap perpecahan diantara kaum apatah lagi sesama bangsa.

  ReplyDelete
 109. Walaikumsalam semua...

  Kpd anon 810am

  Red Bean Army adalah penganas cyber yg mencari maklumat dialam maya dgn cara hacked semua laman sosial, blogs, email, instegrame, portal dll milik kerajaan dan orang2 kerajaan. Maklumat ini diberi kepada party pembangkang bagi mereka gunakan untuk memestikan kemenangan di PRU yg lalu. Mereka habis berjuta2 ringgit semata2 utk tubuhkan gerakan itu yg kalau kita fikirkan betul2 mirip kominis...ok.

  Kpd tobeng...dan semua yg membaca blog dan komen2 atok ini....

  Sila baca keterangan dan penjelasan ini dengan serius... ini adalah amanah atok pd kamu semua....

  Ya cu...inilah persoalan yg atok utarakan dlm banyak foram... tapi sebaleknya atok dikecam kerana dikatakan bersifat perkauman. Hakikatnya melayu semakin jauh terhakis...berpecah belah.. bercakaran menegakkan bangsa lain yg kemudiannya ia dipuji kerana berfikiran global, resional, libral dll. Tapi sebenarnya disebalik pujian dan sanjungan itu, tersimpan hasrat utk menghapuskan kuasa melayu di tanah air melayu ini.,, inilah melayu bangsat yg menjadi keturunan pertualang bangsa dari sejak zaman tok nenek mereka dahulu lagi hingga sekarang. Dimasa penjajah british... ramai melayu pengampu bangsat ini yg mengambil kesempatan dan menjadi tali barut british menyalur maklumat pergerakan kemerdekaan melayu dalam usha british mengukuhkan cengkaman penjajahannya di sini. Kerana itu ramai pejuang ini gugur dlm serangan hendap atau ditangkap dan dipenjarakan sebelum dihukum gantung (ini sebelum zaman koninis lagi ya)...400 th bukan jangkamasa singkat dan dalam masa itu berapa ramai pahlawan melayu yg gugur syahid ??? ini termasuklah hampir 20 orgyg mati dan yang cedera seramai 13 orang dari keluarga atok sendiri..(cedera bermaksud cacat kekal)...

  Kemudian setelah british cabut lari bila jepun masuk menjajah... melayu tinggal terkontang kanting berseorangan melawan mereka... menyedari akan kesilapannya dan berkemungkinan melayu akan hilang kepercayaan pada mereka... british menyusup masuk semula bergabung dgn pejuang melayu kemudian membentuk askar melayu atau malay regemen army, bukan sebagai askar bawahan... paling rendah sarjan dan dalam semua pergerakan mereka letak leftenan sbg ketua askar2 melayu ni... bawahan tak ada... yg jadi kuli dan bawahan semua melayu... mana pergi cina ???... mana pergi bangsa india dan yg lain ??? Selama 4 tahun ini, melayu duduk dalam neraka ditanah air sendiri... anak2 lelaki mereka pergi masuk hutan joint askar melayu lawan jepun..dirumah.nak makan nasi dgn garam pun susah.. emak ayah dan adek2 perampuan mereka apa jadi dikampung???... kena sepak terajang, kena rogol dek jepun... ada siapa tolong....melayu inilah juga yg tanggung semua kesangsaaran... berapa ramai pulak yg mati ketika zaman jepun ini... ratusan melayu mati termasuklah diantaranya adalah dari kaum keluarga atok sendiri. Seramai semuanya 42 orang mati ketika zaman jepun ini... yg dicederakan hilang tangan kaki dan mata seramai 27 orang semuanya

  Bersambung..

  ReplyDelete
 110. Sambungan...

  Masa nilah orang2 cina dan india bergabung membentuk pkm dari Setiawan Perak merebak dengan cepat sebab cina dan india estet ditekan jepun joint pkm untuk lawan jepun jugak. Matalamat pkm ialah mengambil kesempatan dimasa keadaan darurat itu dgn british dah cabut lari.sedangkan melayu tinggal seorang terkontang kanting.. maka mereka bercita2 nak tawan tanah melayu untuk dijadikan negara sosialis dibawah pentadbiran Tiong kok (bajing china) apabila jepun kalah nanti...ini sejarah... bukalah buku sejarah... semuanya tertulis disana ??? Kemudian melayu mula sedar dan bangun juga melawan pkm... mereka tubuh pasokan penjaga kampung sendiri2 bawak parang, keris dan senapang patah saja, tetapi menyedari akan ancaman itu dan mungkin melayu akan benci british... depa pula tubuh polis AC atau Homegurd melayu, bagi senjata utk jaga kampung jangan kominis masuk kampung merompak... bakar rumah... rogol anak dara melayu..maka pasokan penjaga kampung itu diserapkan kedalam pasokan homegurd ini. Hakikatnya melayulah jugak terkontang kantig jaga tanah air semdiri... semantara british dok jadi pengarah tentera... jadi general tentera... mana pergi apek2 dan keling2 ni ??. nun dalam hutan jadi pkm... nun dlm estet bersemunyi... kecut telo masing2 menyorok bawah kolong rumah bila kominis serang. Berlari mintak tolong dgn melayu, sembunyi dirumah org melayu.. kerana org melayu kuat jaga kampung dan kominis tak berapa berani masuk kg melayu masa tu.

  Menyedari melayu dah joint british lawan pkm... pkm ambik Rashid Maidin (mamak) jadi ketua melayu pkm Perak kemudian mulalah timbul propaganda pkm masuk kekampong melalui ejen2 mereka dan banyak melayu dah tepengaruh termasuklah Abdullah cd, Samsiah Pakir, Mat Indra, Long Kasim dll, jadi ketua regeman ke10 pkm di Jerantut Pahang...Rembau NS, Segamat Johor dan Kuala Lipis Pahang. Inilah 4 ketumbukan pkm melayu terkuat dikala itu yg ramai membuat melayu merana, hilang sanak keluarga, berpecah belah, dibunuh, ditembak dan diseksa mereka. Disinilah mulanya perpecahan melayu secara terang-terangan dimana Melayu pkm lawan Askar Melayu dan homegurd melayu depan berhadapan... berapa lama... hampir 40 th melayu terpaksa berhempas pulas, terkontang kanting lawan kominis dan berjaya juga menghalau mereka keluar dari tanah ini melalui sempadan Thai kesana... Mat Indra di Johor berjaya kami tangkap (50’an dulu) dan serah pada polis untuk dihukum gantung... (ini yg pas dok kata hero ni). Gara2 dia nilah habis bukit kepong dibuatnya... gara2 dia nilah keluarga kami seramai 19 orang gugur dan 14 lagi cacat kekal.... tahu tak betepa pedih kami tanggung semua ini ??? AllahuRabii...tak tahu nak kata...Ini berlaku depan atok sendiri tau ???

  Kemudian lepas merdeka pulak... mereka dah tukar tektik keluar dari hutan dan masuk kepekan2 dan bandar2... kemudian menyusup masuk parti2 politik china dan india... kemudian melayu kurang ajar pun dok ikut tubuh parti politik jugak befahaman sosialis kemudian fahaman keagamaan Islam dan lain2 lagi... Ini semua membuat melayu lemah. Dalam umno sendiri terdapat aliran2 berbeza pendapat tetapi kami tetap satu...kenapa kamu keluar dan berpecah dari kami... apa yg kamu dapat... tak dapat dan tak capai apa2 selain membuat “retak menjadi belah”... hancur melayu kamu buat. Kok ia pun, jangan lah bangsa jadi mangsa... tahulah kamu tu banyak idea... kalau joint sini boleh bentuk suara lagi kuat...kamu biar aku sorang2 kayuh perahu..lambatlah sampai..??Apa yg menoriti umno boleh buat..??

  Bersambung...


  ReplyDelete
 111. Sambungan...

  Dan sekarang (seperti tobeng katakan ini) dah sangat ketara... melayu terikut-ikut retak china dan india sebab kononnya nak menang hati depa... haram...Parti2 serapan kominis tadi telah menbuat berbagai cara nak menang pilihan raya umum... mereka berjaya ambil beberapa kawasan diseluruh Malaysia. Ini yang melayu tak nampak lagi ke ???... kamu nak ke lihat depa semua duduk kat parliman mentadbir dan kamu duduk kat rumah... baru nak tersedar... baru nak menyesal... Lihatlah kalau tak percaya lagi.. bila esok mereka dah menguasi seluruh tahan melayu (politik).. kamu lihat melayu akan jadi apa ??? “pencacai angkat najis mereka la jawabnya”...Jam ini dah terlambat... dah tak guna nak cakap... kecuali perang ???

  Tobeng tanya... siapa akan mara kedepan bila melayu dah jadi macam ni ??? Selepang Merah dah tak ada (sebab mereka guna jin berperang.. wajib ditolak,wajib)... sungai Manik pun sama (guna jin jugak, wajib juga ditolak)....Semua jenis silat melayu dan hulu baklang melayu dah lembik (sebab muntah kedarah duit haram, duit peras ugut, duit peniagaan haram, duit dadah, duit kaki pukul dan minum arak).. ini yg nak jadi hulu balang mempertahankan tanah air (wajib hancur)..semua akan hancur tongang langgang... mati katak. Dan yang paling akhir bila askar melayu habis... bila polis dah habis... dan yang duduk diberisan paling akhir sekali adalah kami... ya... kami budak2 ABJAD ini lah... Budak2 yg semua pandang sinis... pandang serong... yang akan bangkit dan bangun bersama2 atok dan semua panglima2 kami seluruhnya... mempertahankan tanah dan hak melayu beragama ini sehingga titisan darah kami yg terakhir... tak akan berganjak walau seinci pun... walau apa pun akan terjadi... kami semua akan berdiri utuh dan akan terus maju dengan sangat pantas menghancur kamu semua. Diwaktu ini... siaplah kamu wahai melayu2 bangsat... melayu2 kurang ajar... melayu2 bermuka2... bersama2 dengan kawan2 kamu yg kafir dan kominis itu akan hancur bersama2 sampai tiada lagi keturunan kamu diatas muka bumi ini....petualang bangsa yang tak kenang diuntung !!!..Ini bukan atok suruh... ini bukan atok yg adjust.. ini adalah janji dan kata2 guru2 kami semua... ayuh semua umat islam... ayuh semua melayu beragama... ayuh kamu semua... siapkanlah diri dan buatlah pilihan sekarang... jangan tunggu sampai air dah masuk kehidung... bergeraklah segera menuju kami...kita siap siagakan diri bersama2 disini ????... ada beran bro....???

  Berjela2 dah atok katakan...panjang lebar dah atok ceritakan... fakta dan ketetapan sejarah telah atok huraikan. Bagaimana... masih ada lagi keraguan... masih ada lagi kesangsian... kenapa dan mengapa dah atok jawabkan semuanya... esok jangan ada yg betanya lagi akan pekara ini... sebab atok dah tulis semuanya disini... maka rujuk sajalah disini...ok...waallahua’lam....

  Atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salam Atok,

   Terima Kasih.

   Anti rba

   Delete
 112. Assalamualaikum atok z.
  Saya sangat setuju dengan atok berkenaan sejarah di Tanah Melayu ni. Dan mengenai sebahagian b***s** melayu ni. Segala cacian memang mereka ni layak sangat dapat. Kita bukan nak jadi ' racist' pun. Kita cuma pertahankan negara kita sendiri je. Negara ni tak pernah ada cina dan india awal-awalnya. Apasal pulak nak kata kita orang melayu racist? Bodoh gila! Yang sebahagian melayu pun bodoh jugak! Support the chinese n indian! Most of them only by name as Malaysian je. Tapi.. Mmm. Tolonglah jadi Melayu yang celik mata celik hati. Saya ni bukan benci orang yang bukan melayu, cuma menyatakan apa yang memang betul. Ni lah, taksub sangat dengan orang luar negara luar sampai senang-senang kene brainwashed.
  Atok, selamat maju jaya :)

  ReplyDelete
 113. Assalamualaikum atuk,

  Terharu bila mendapat seruan perjuangan daripada orang lama mcm atuk. Kami ni orang muda hangat2 tahi ayam jer. Mula2 semangat tapi bila dah separuh jalan dah layu. Bila ada cubaan je mudah patah dan tak tahu hala tuju, mula la ikut perasaan sendiri, dirasakan betul tapi rupa-rupanya tipu belaka. Berperang dengan diri sendiri pun dah kalah tok, macam mana nak bersama-sama dengan barisan pejuang yg sejati tok?

  Satu lagi, dalam ABJAD kan kita ada adab guru yang perlu dijaga. Macam mana kami nak paham adab dengan guru tu macam mana sebenarnya? Macam kami ni orang-orang muda cepat sgt melatah.

  Macam kaum wanita kan, perjalanan kerohanian dia sama ke dengan orang lelaki? (sedangkan latihan-latihan dalam ABJAD ni lebih banyak kepada orang lelaki). Ada juga kaum wanita yang berkeinginan nak capai macam mana orang lelaki boleh capai tapi terbatas sebab urusan keluarga. Jadi, apa yang lebih utama sebenarnya bagi kaum wanita tok?

  Harap mendapat pencerahan daripada atuk. Terima kasih atuk.

  Wasalam,
  Qutu Fuha Daniah

  ReplyDelete
 114. Salam semua....

  Kpd Anti rba....

  Sama-sama...Tk untuk apa ya ??


  Anon 215pm

  Tk atas sokongan.. Cuma banyak lagi melayu yg tak mahu faham ????

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salam Atok,

   Terima kasih kerana sudi beri penjelasan, sbb kalau tgk cara no 2 tu mmg mcm dah tak terbela nasib melayu Islam akan datang.

   Anti rba.

   Delete
 115. Walaikumsalam cucu Qutu Fuha Daniah...

  Ya cu... berperang dulu dgn diri sendiri terutama dalam bab Nafsu.. Org perampuan lemah sangat disini sbg contoh.. Yg suka makan... pantang tengok kek coklat...sampai meleleh air liur dia ??? Yang suka shopping... pantang betul ada duit, tiap2 hari pergi ke shopping complex, ada saja benda yg dibelinya???... lebih kurang macam tulah kamu org perampuan ??? Inilah yg kena kawal, kena jaga...

  Adab dgn guru tu macam yg atok copy drp komen yg lalu dibawah ini :

  1 - Perkara pertama kena 'tahu diri' tu selamanya menjadi anak murid selama-lamanya.

  2 - Jangan lebih dari guru dalam semua hal, walaupun kamu belajar lebih tinggi dari dia. Usung dia kehadapan dalam semua hal, dan kamu duduk dibelakangnya.

  3 - Taat semua suruhannya, jangan membantah walaupun kamu tahu perkara itu kamu tidak gemari... buat je jangan peduli apa2.

  4 - Jangan mengaku lebih dipercayai guru, atau lebih kanan kepada guru. Ia membawa sifat riak dgn rakan2 seperguruan, walaupun mungkin guru beri perhatian lebih ke kamu. Ada sebab lain guru berbuat begitu.

  5 - Jangan memilih jika diberi tugas. Buat je, kita tak tahu apa kebaikan disebalik urusan yg disuruh itu.

  6 - Selalu rujuk kepada guru tentang amalan yg di buat dan semua hal kamu. Minta pendapat dia.

  7 - Jangan mengada-gada bertanya benda yg kamu dah tahu jawapannya hanya semata2 menagih perhatian guru. Ia salah besar.

  8 - Jangan banyak sangat bantahan dan rungutan dlm apa jua perkara. Diam adalah lebih baik dari bercakap.

  9 - Tundukkan mata anda dihadapan guru. Kalau boleh tundukkan kepala semasa mendengar nasihatnya.

  10 - Jangan terlampau taksub melampau pada guru. Ia biasa je.

  11 - Jangan curiga apa yg diberi olehnya. Anda tak tahu hal yang akan berlaku masa akan datang.

  12 - Buat 'adab guru' selalu. Iaitu bagi bacaan fatihah 1 kali sebelum membuat sesuatu dan jika dlm abjad ada 7 peringkat yg harus diberi bacaan al-Fatihah. Minta berkat doa mereka yg dikasihi Allah.

  13 - Buka pandangan dgn mata hati atau basrah batin yang kamu ikut mereka itu semua dalam setiap masa.

  14 - selalu menjadikan diri sebagai murid yang mendengar dan mentaatinya. Redha itu kuncinya.

  Ada lagi tapi tak boleh nak tulis sebab ia melibatkan rohani... takut org salah sangka pulak. Tapi yg ini pun dah cukup utk kamu amalkan sebagai anak murid...ok

  Kemudian untuk perjalanan rohani, semuanya sama. Kaum wanita lebih mudah. Mereka lebih kepada latihan wirid saja, tak perlu latihan padang atau bersilat. Guma kalau ada program buang saka tu, adalah lebih baik kamu ikut..untuk ‘membersihkan’ diri dari saka keturunan. Kemudian banyak2 buat salam syeikh, solat sunat 1/3 malam, berpuasa sunat, membaca alquran atau amalan ayat 10 kaf tu, kemudian buatlah jabat jika kamu rajin. Tanyakan pekara ini pada badal ditempat kamu... nanti dia akan terangkan...ok.

  Atok zamany

  ReplyDelete
 116. Salam Atok,

  Sungguh 'Deep' penjelasan atok tu. Memang ramai melayu urban sekarang ni. Mcm mana nak 'sekolah' kan dorang ni tok. Atau biarkan je mereka2 ni sampai sedar sendiri?. Baik yg muda atau yg berumur rata2 nya sama sahaja tok nk tukar kerajaan lah bila ditanya tk takut ke dengan ape akan terjadi pada anak cucu cicit kita ni akan datang selamba dorang ckp kalau tk tukar mana nak tau..tak salah kan kalau kita tukar. Lepas tu alasan dorang dulu boleh je kita melayu cina india bersatu kenapa sekarang ni baru melayu nak racist? Itulah antara pandangan dorang tok.
  Tok apa nasihat atok kepada kami ya, kita ni dok pung pang pung pang pun bukan orang kat atas tu nk dengar tok. Last2 ada antaranya malas nak ambil kisah tentang apa yang berlaku. Biar jelah..

  Tok nak tanya skit, betul ke kita di suruh buat keje nabi? Gerak dari rumah ke rumah tk kira umah cina ke india atau yg bukan melayu ajak mereka2 ni masuk islam? Ada satu geng2 dr gombak kalau tk silap pengikut Prof Dr Nasoha Sahibin mereka mmg selalu bt aktiviti ni.

  ReplyDelete
 117. Walaikumsalam anon 644pm..

  Apa yang genarasi muda harus buat ialah mereka kena ambil peduli hal2 politik negara skg ni... Jangan dok biar saja. Ingat kamulah pelapis kami dan kamu juga perlu bertanggungjawab bagi penerusan perjuangan bangsa melayu akan datang. Kamu pakat ramai2 diantara kawan2 kamu pergilah daftar nama sebagai pengundi... Kamu lihat anak2 muda cina dan india... di PRU lepas, merekalah yg monopoli pusat2 daftar pengundi... mana anak2 muda melayu ??? hanya beberapa kerat yg turun. Tengok kesannya... PP jatuh pd pembangkang... kemudian Perak...bn dapat balek perak pun pasal 3 org tak puas hati duduk sebagai pembangkang dan joint bn. Itu saja yg boleh dibuat ??? Kamu semua nak biarkan Ibubapa dan org tua2 saja mengundi... sedangkan golongan muda melayu bersikap “buat tak tahu saja”.. inilah punca kekalahan melayu dalam undian ??? kamu nak biar lagi ke ??? kamu juga jangan menyesal kemudian... jgan peduli apa depa dok cakap... kamu semua harus bangkit ramai2 lawan mereka dgn undi...

  Soal nak mengajak orang berjemaah ke Misjid...memang baik tujuannya... Cuma cara tu atok tak berkenan.... Kamu datang ramai2 ketuk pintu rumah2 orang dikawasan perumahan, kamu bukan saja dikatakan menganggu ketenteraman penduduk, malah ahli kariah misjid tak pernah suruh kamu buat macam tu pun, malahan semua penduduk datang komplin pada pihak Misjid dan surau kerana membenarkan mereka berbuat begini??? Sedangkan tiada kebenaran betulis pun dikeluarkan pada mereka. Maka sekarang ini disetiap kawasan, telah diujudkan AJK Mesjid2 atau surau2... merekalah yg bertanggung jawab kepada anak2 kariah mereka.. Mereka tak perlu orang luar (golongan Tabliq) yg mereka tak kenal dok buat kerja mereka kemudian duduk berlonggok di Misjid dgn segala dapur, periok belanga memasak segala jenis makanan mereka tampa mereka pedulikan AJK Misjid atau surau tersebut. Sejak pekara ini menjadi2 disetiap Mesjid dan surau...maka satu arahan dikeluarkan oleh setiap majlis agama islam negeri2, melarang Mesjid2 dan surau2 digunakan dengan ektiviti seumpama itu. Jadi mereka itu boleh dikenakan tindakan undang2 kerana menceroboh kawasan Misjid, surau dan taman2 perumahan. Di M’sia sekarang dilarang keras berbuat pekara ini oleh golongan Tabliq dimana2 seluruh M’sia... Jadi jika ada lagi... bererti ada yg tak kena pada AJK Misjid atau Surau dikawasan itu. Penduduk harus membuat aduan kepada pihak majlis agama islam ditempat itu untuk membuat siasiatan akan pekara ini.

  Nabi saw tak suruh pun buat kerja begitu, hingga penduduk merasa kurang selesa. Ini soal ibadah, jadi atas inisitive mereka sendiri untuk hadir manakala pihak AJK Misjid atau Surau bolehlah selalu membuat program diMisjid itu sebagai tarikan kemudian menjelaskan dan mengajak anak2 kariah untuk hadir berjemaah ke Misjid kerana itu adalah fardu kifayah. Jadi adalah berbagai lagi cara berdakwah.Itu dengan umat sesama Islam... Jika mereka bertindak lebih aktif dengan menganggu orang2 kafir untuk masuk Islam dengan cara begitu... atok percaya, sedikit masa lagi pasti mereka akan ditahan pihak berkuasa kerana menganggu penduduk. Kenapa buat disini kalau benar2 nak berdakwah... disini memang negara islam dan tak perlu kamu dok sebok buat kerja majlis agama islam. Kamu seharusnya pergi kenagara kafir contohnya ke negara2 amerika selatan seperti Brazil, Chili, Mexcio, Argentina yang terang2 tak ada umat islam (kalau ada pun tak nampak langsung) disana. Nah... berdakwahlah habis-habisan disana, kalau betul2 sangat nak berdakwah... barulah betul. caranya..kenapa mereka tak berani kesana ???

  Sekian
  Atok zamany.

  ReplyDelete
 118. Salam atok dan semua,

  Tok, saya ingin nak tau , apa hukumnya kita beli ghumah pakai pinjaman dari bank? Sebab ada interest? Ada org cakap haram . Sebab kita dikira sbg pengamal riba. Mohon penjelasan atok. Trima kasih .

  ReplyDelete
 119. 1.Terimakasih tok atas jawapan yg panjang lebar di atas tu.Saya rasa orang2 kita yg punya semangat perjuangan begini sudah hampir pupus.Ramai yg takut dikatakan rasis atau assobiyah kerana telah diracun dengan pemahaman songsang tentang makna rasis dan assobiyah itu sendiri.Ramai juga yg buta sejarah bangsa dan negara sendiri dan lebih percaya kepada sejarah rekaan versi baru kaum kafir dan kuncu2nya sehingga mat indera dan chin peng dianggap pejuang kemerdekaan sebenar manakala askar2/polis2 dan pejuang2 Melayu yang berjuang menentang komunis dianggap talibarut penjajah.Walhal penentangan terhadap komunis cuma berakhir sekitar tahun 1980an yg mana negara telah lama merdeka..jadi nak merdeka dari apa lagi ya?

  2.Saya tak tahu pun tentang selempang merah yg dikatakan gunakan jin.Cuma yg saya tahu mereka dikatakan mengamalkan ayat 4 sekadar untuk menaikkan semangat semasa bertempur disamping mengharapkan pertolongan Allah.Sungguh saya tak tahu.

  3.Pasal tabligh tu,pada saya ok apa kalau ada kumpulan yg sanggup mengajak umat Islam ramai2 datang berjemaah di surau dan masjid.Bukan apa tok selalu juga surau2/masjid2 di sesetengah kawasan ni seolah2 mati tanpa pengisian.Kalau ada pun tak berapa kerat yg nak datang join.Bukanke elok kalau ada kumpulan yg ambil inisiatif mengajak kariah setempat mengimarahkan masjid mereka.Ramai orang2 kita zaman ni yg hidup nafsu-nafsi buat hal sendiri dan tak berapa nak suka pergi masjid.Nak harapkan ajk pun belum tentu sanggup mengetuk pintu dari rumah ke rumah.Kalau ada yg tak kena dengan kaedah tabligh tu mungkin boleh diperbaiki tapi jangan dihalang terus.Sekadar pandangan saya saja tok.

  ReplyDelete
 120. Assalam atok,
  Terima kasih atas amanat yang atok beri tu, memang tepat pada masanya.Pada saya, anak2 muda melayu hari ini mengambil mudah pasal politik, isu kalimah Allah,lgbt,syiah, dadah,tuntutan comango dsb adalah kerana ibubapa tidak sensitif dgn usaha yahudi & nasrani dalam melalaikan umat Islam dalam perkara2 kecil dengan cara yg licik.Dahla pelajaran sejarah terpinggir,belum lagi fakta sejarah yg disembunyikan, agama kita dihenyak dari setiap sudut dengan hak bumiputra sebagai anak watan semakin dipersoal,adakah kita masih nak butakan mata,pekakkan telinga & membisu sahaja?Sampai masa untuk melayu sedar & menyedarkan melayu lain, kerana ini sajalah tanah air kita.Berpeganglah kepada tali Allah, tiada daya untuk kita melawan ketentuan Allah tanpa pertolonganNya.
  anon152

  ReplyDelete
 121. Kpd anon 1005pm..

  Beli rumah dgn pinjaman bank berorentasikan interest memang haram.. malah bukan rumah saja, apa saja kereta ke, tanah ke... jadi ini masaalah besar M'sia sebanarnya ???

  Tetapi sekarang telah diadakan pilihan iaitu Perbankan Islam... Kenapa tak gunakan ini saja ??? kan mudah.. Lainlah kalau dah tak ada pilihan langsung, contohnya tinggal dinegara kafir, maka dikala itu diharuskan kerana tiada pilihan... nak tak nak kena juga pinjam bank dan bayar interest, kalau tak... sampai bila2 pun tak berumah. hanya didalam sesuasi darurat sebagini saja dibolehkan.

  Ini juga bersamaan hukumnya pada penbelian Insuran rumah atau insuran kereta. Di M'sia jika kamu tak beli insuran kereta, kamu tak boleh buat roadtax... tak ada roadtax, kereta tak boleh jalan atas jalan raya...begitu juga dgn pembelian rumah condo... diwajibkan kena ada insuran (sesetengahnya tak ada) kalau tak ada insuran, rumah tak dimasukkan letrik dan air (tak diberi meter), Maka didalam keadaan "terpaksa" begini... kamu diharuskan membeli Insuran. Insuran adalah membeli "janji yg tak pasti" dan dihukumkan haram didalm syarak . Bila kamu bertembung dgn keadaan terpaksa... maka gugur hukum haram dan digantikan dgn hukum harus. Ini adalah ketetapan ulama yg boleh dipatuhi.... ok...faham dah ???

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Faham atok.. Trima kasih banyak-banyak. Hehee

   Delete
 122. Salam semua.

  Apa kata kita bg ruang untuk atok berehat sebentar dari soalan2 mengenai apa yg kita panggil perjuangan melayu kerana atok sedang terluka. Org lama pon perlu berehat sebentar. Org2 lapisan baru kene ambik alih utk mengalas tugasan ni.Kasihan atok.


  UncleSnow

  ReplyDelete
 123. Salam atuk, semoga sihat dalam lindungan Allah sentiasa..

  Izinkan cucu bertanya beberapa perkara d benak kepala ini, dan sudilah hendaknya atuk menjelaskan duduk perkaranya..
  Bagaimana dikatakan umat Muhammad itu ya, adakah semua makhluk dan bangsa di bumi tatkala ini?
  Apakah/siapakah bangsa yakjud makjud yg atuk nyatakan di atas?
  Bolehkah atuk jelaskan kenapa sekiranya cucu bermimpi sukar diingati jalan penceritaannya, dan bagaimana kita nak edit mimipi kita tu ek?
  Kalau tak keberatan boleh atuk ceritakan tentang atuk diculik beberapa tahun lepas tu, kenapa ek dan macam mana boleh lepas?
  Ada satu lg nak tanya berkenaan pengalaman atuk dgn malaikat maut tp macam takut2 juga hehe...yelah atuk pernah ckp nak simpan utk sendiri saja tp cucu mcm nak tau juga...klu x banyak, sikiiiiiiit2 pun jadilah...
  Terpulanglah kpd atuk untuk menilai persoalan cucu ni..
  Besarlah hati cucu utk atuk menjamu,klu menjamah saje pun apa salahnya...
  Maafkanlah sekiranya terkasar kata dan bahasa...
  Yg kelok itu kendi,
  yg merah itu saga,
  Yg elok itu budi,
  yg indah itu bahasa,
  Yg kekok itu diri,
  yg gundah setiap masa,
  Yg tetap di dalam hati
  Bahasa Jiwa Bangsa...

  -Pencari nur-

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yakjuk dan makjuk adalah bangsa makhluk asing yg akan menghancurkan bumi ini ketika hampir kiamat nanti.

   Delete
  2. Yakjuk dan makjuk yg ada di bumi ini adalah makhluk asing yg telah bebas dari tembok zulkarnain. Mereka berkerjasama dgn negara kuasa besar. mereka mahu menghapuskan manusia. Tetapi jumlah mereka sedikit. Untuk menghancurkan manusia yakjuk makjuk ini perlu memanggil kesemua bangsanya datang ke bumi. Tetapi bukan sekarang . Kerana planet yakjuk makjuk jauh dari bumi . yakjuk makjuk perlu menunggu ketika hampir kiamat ketika planet tersusun lurus dan mudah untuknya datang ke bumi dengan bala tenteranya yg banyak. Maaf atok sebab kacaw....

   Delete
  3. Salam anon

   ?

   UncleSnow

   Delete
 124. cucu tumpang laluMarch 31, 2014 at 7:43 AM

  Assalamualaikum atuk nenek pagì2 ni cucu tumpang lalu ye..jgn mare..hihi cu bukan ape tok, tetiba je rasa mood baik sbab pkl 6 td mimpi ala2 zaman sekolah asrama la pulak. Kena kejar dengan cikgu disiplin sebab ponteng perhimpunan pagi, lari2 punyalah jauh pastu pi nyorok dlm longkang kering. Tp last2..TUP TAP !! merasa jgk cikgu punya double backhand chop..adoi! terus terjaga. lansung terlintas kat hati.. Astaghfirullah..bagus juga engko mimpi kena penampor. Seminggu dua ni asyik lewat je bangkit subuh..padan muka. Alang2 lalu sini, cu nk tnya atok Zamany yg baik hati. Boleh ye tok. Apakah mcm gitu pn dikira kena kejut dgn malaikat penjaga jugak, mcm yg pernah atuk bagitau kt komen dulu.?

  ReplyDelete
 125. Salam atok,

  No 1 dan no 2 dilihat kebelakangan ni sudah semacam selesa utk show dr pd rakyat..dlm paper saje sudah tayang no 1 dan no 2 di langkawi utk pembangunan pelancongan langkawi dgn syed Mokhtar.then pic sme2 di litar sepang utk perlumbaan f1..Masih tergantung lg ke jwpn yg atok blum dpt dr no 1 ttg keadaan sbnr flight yg ilang??dan sy nk tnye pndapat atok ttg gst..atok rasa perlu ke di laksanakan??

  ReplyDelete
 126. Salam to all

  Kenapa senyap ni? Atok sehat?

  ReplyDelete
 127. Walaikumsalam semua... maaf lambat jawab, ada kerja sikit...

  Kpd tobeng..

  1) Itulah manusia yg buta sejarah. Cuba menjadikan isu itu sebagai meraih keuntungan politik tak kira ia menyakitkan org lain atau tidak. Mat Sabu semamangnya telah terlalu banyak makan shabu yg menyebabkan ia lalok mengong habis sampai jadi bodoh tak boleh nak pikir lulus lagi. Tu pun masih lagi org pantai timur tak nampak... “Berkuliti ke pemimpin ini untuk mentadbir ???” Tak habis2 mengkafirkan org islam yg tak sehaluan dgn mereka. Tak habis2 menanam perasaan benci tahap melampau2 pada umno. Tak lepas drp mulut mereka perkatan “umno laknatuallah” didalam semua percakapan dan perbualan mereka, seolah2 dah macam org2 syiah yg membenci sahabat Nabi pulak ??? Adakah memang sebenarnya mereka ini berfahaman syaih ??? Lebih baik menyokong kafir dari menyokong umno... begitu sekali kebancian mereka yg sebenarnya sahabat karib kami satu masa dulu. Masa lalu... jika mereka buat kenduri kendara, kami hadir... sama juga sebaliknya. Jika hari raya kami juga menziarahi rumah2 mereka... begitu juga sebaliknya.....jika ada kematian.. kami menziarahi mereka dan ucap takziah kepada keluarga mereka... begitu juga sebaliknya. Sekarang sangat berbeza... semenjak golongan “syiah” masuk dlm parti ini.... semua berubah. Mereka seolah2 “membuang” melayu beragama yg bukan penyokong mereka...ini ada dalam sunah ke ???Jika ada saja suara dalaman yg mengajak kepada “penyatuan dgn umno” apa terjadi... mereka buang dan mereka halau.... begitulah hebatnya sambutan teori dan ideology yg dibawak oleh seorang yg mereka sanjung sebagai “wali” dlm politik mereka. Taksub melampau dan membabi buta ini membawa kepada kebinasaan pada akidah mereka sendiri dan akan tetap dibalas kelak... waktu itu mampukah “wali” ini menanggung semua dosa yg telah ditaburkan itu ??? Dia akan jadi muflis disana kelak.... ini kah yg dikatakan hebat ???

  Bersambung...

  ReplyDelete
 128. Sambungan...

  2.Cuba kamu fikir baik2... apa itu selapang merah ??? Ia adalah sehelai kain yg diatasnya ditulis beberapa ayat atau wafaq... betul ?? Kamu pernah tengok ke ?? Kalau tak.. datang rumah atok ada satu dozen (yg dirampas pihak agama dan suruh atok jaga). Kan atok dah cakap... waktu 13 may atok juga ada disitu bersama2 kaum kerabat dan juga Kiyai Saleh... atoklah yg menjadi menghantar nota Kiyai Saleh pergi ke Kg Baru kepada Kiyai Hj Hussin... tahu tak??? Jadi apa yg ada pada mereka yg atok tak tahu ???... boleh ke sehelai kain mendatangkan apa2 kesan pada alam ??? ingat apa yg atok cakap diatas ??? Benda atau barang atau ayat itu tidak bleh mendatangkan apa kesan pada alam.. Hanya Allah yg boleh mendatangkan kesan pada alam..betul ??? Jadi apa disebalek kain2 merah tu ??? atau pada pedang2 yg bertulis ayat2 tu???
  Ayat 4 hanya utk penaik semangat tetapi terselit maksud lain... ia adalah juga “ayat pemanggil” kpd kaum halus ini untuk joint / bersatu dlm badan mereka... apa yg joint tu ??? kamu pikirlah sendiri ??? Kalau tak macam mana nak terbang ??? nak hilang2 ??? nak kebal ??? Jawab....

  3.Ini lagi satu kamu tak faham betul2 apa yg atok cakap... kan atok cakap tak salah apa yg mereka buat tu... tapi cara mereka salah dan mereka2 juga dah sesat dan salah.. Sebelum itu atok tanya kamu.. Apa tabliq ni ??? adakah ia satu pertubuhan ??? kalau ia.. tunjukkan sijil pendaftaran pertubuhan mereka ?? Ada ??... tak ada... Atau adakah mereka sebuah Tarikat... tolong buktikan dari nasab mana tarikat mereka ??? Pun tak ada... Adakah mereka yg berpegang kepada pegangan ASWJ ??... haram... kenapa diam?? Adakah mereka percaya kepada hadis-hadis Nabi dan semua sanat riwayat nya ?? ada ??.. Adakah mereka mempunyi sanad dan wasilah dalam ilmu dan amal mereka ??? Mereka mati akal atas semua soalan2 ini...bro.??? Tok guru besar mereka di Pakistan tu pun tak boleh nak jawab... ini kan lagi yg kecik2 disini ???

  Kamu tak payah lah nak berhujah dgn atok pasal Tabliq ni... atok duduk didalam dan campur mereka lama (hampir 2 tahun) kerana membuat siasiatan akan pergerakan mereka yg berpusat di Pakistan itu. Mereka ini atok kata “Pembohong paling besar dalam agama”. Jangan kata kita2 saja yg kena tipu... malah pembesar2 kerajaan juga kena tipu... dan yg paing teruk sekali ialah Rasulullah juga cuba ditipu dek putar belit mereka ni ??? Ini yg kata bawak sunah ni ??? Mereka menampah Neraka jawabnya...??? itu pun masih ramai kata mereka bagus ??? Jawab...

  Tak percaya apa atok cakap... pergi tengok blog2 atau atikel2 tulisan bekas ahli mereka dan baca apa yg mereka buat... disana banyak pro dan kontra... kamu pikir sendiri.. lepas tu baru cakap pasal Tabliq disini ??? ok

  Kalau di Indon... mereka ni akan dibaling batu atau telor busuk kalau berani masuk Kampong2 atau misjid2. Mereka dicap sebagai pembawa ilmu sesat kalau disana...
  .
  Bersambung...

  ReplyDelete
 129. Sambungan...
  .
  Kpd anon152...

  Bukan pesrah saja pd Allah... kena bertindak aktif. Bukan duduk diam je... kena kumpul anak2 muda buat perubahan. Adakan banyak sesi soal jawab dgn pemimpin dikawasan kamu... fahamkan apa erti perjuangan utk bangsa beragama ni. Kena faham apakah hak kamu bila mengundi... lawan waktu itu. Inilah cara nya... Mana nak jadi kalau hanya berserah pd Allah... “Allah tak akan mengubah nasib kamu, jika kamu sendiri tak mahu berubah”...faham...

  Kpd UncleSnow...

  Tk sebab faham setuasi atok....atok amat tersentuh hati apabila pekara ini dibangkitkan semula. Atok tanggung ini hampir lebih 50 th..uncle bayangkanlah... amanat keluarga yg atok tanggung amat berat jadi, itulah sebabnya atok punya sebab tersendiri jadi begini... Itu sebab mereka tak mampu berhadapan dgn atok atas pekara hak ini.... mereka tak punya bukti... sedang atok ada banyak bukti... tk.


  Kpd Pencari nur...

  1.Umat Muhammad adalah seluruh makhluk ciptaan Allah semenjak dari kelahiran Nabi hingga sekarang baik diatas muka bumi, didalam lautan, diatas udara atau pun diselurh cakrawala ini. Ini termasuklah semua Manusia, Jin2, pokok2, bukit2, gunung2, hutan2, sungai2, tasek2, laut2, ikan2 malah semua sekali lah.

  2. Mimpi yg sukar diingat itu adalah mainan tidur saja. Jika ia untuk roh kamu sampaikan betul2 khusus untuk kamu... pasti kamu akan ingat semuanya. Tak payah nak fikir sangat hal spt ini. Baik kamu banyak2 zikir waktu sebalum tidur.

  3. Nak buat apa cerita yg dah lama tu...(akhir bulan feb tahun 2011). Ala budak2 nakal, samsing kampungan yg nak tunjuk handal... tapi dgn org tua sorang pun tak boleh nak jaga. Sebabnya mereka ni pengikut amalan kebetinan yg atok selalu kecam dlm ucapan dan tulisan atok di Indon... mereka marah dan nak halang atok. Mereka upah samsing culik atok dan pelari ke sebuah pulau diselatan Sulawisi. Atok berjaya lari dan dapat lepas sampai di Tawau Sabah... sampai disana atok jumpa beberapa kawan2 bugis atok dan mereka pulak bertindak mencari kumpulan itu... kabarnya kumpulan itu dah tewas... itu je....

  4.Berkenaan malaikat maut tu atok memang tak boleh cerita... tambah2 lagi dihalayak umum ini. Nanti org salah tafsir pulak... Ini kehendak Allah.. bukan atok yg berkehendak. Jadi bila Dia yg buat atas kehendak Dia dan diberi Khusus kpd atok... maka ia jadi rahsia antara atok dan Allah... org lain tak boleh tahu ???ok.

  Bersambung...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sambungan...

   Kpd anon 840pm...

   Bab ini lambat lagi... nanti samapilah... kamu baca saja dulu. Akan sampai juga tu nanti...


   Kpd Skynex...

   Komen yg kontravasi tu dah atok deleted...OK

   Kpd cucu tumpang lalu..

   Ia sekadar mainan tidur... tak ada kena mengena dgn malaikat. Kalau melaikat kejut, tak ada jala cerita mcm tu... dah lain bebenor da tu...

   Kpd cucu bakhtiar,

   Atok sihat je la... bila atok senyap je.. kamu dah panik... suspen semacam... elakla bro..

   Kpd anon 1256pm..

   Ya la... nampak seiring dan sejalan je... pegang2 tangan lagi... Senyum sampai telinga... kan ?? Esok dia ke Austrilia nak buat kira2 dgn Tony... “ialah aku dah selamatkan kau... agak2 lah... kenalah campak sikit2 kat gua ni... gua ni baru je jadi PM... kering lagi bro... lu lain la... godfather ada dgn lu ?? Gua ni... kat sini apa nak dibuat... semua dok tengok gua atas bawah hari2... Lu jgn nak lepak KL je.. mai sini tengok apa gua dah buat ni... untuk lu la semua ni ?? Gua pun dah siapkan budget gua nak cari kotak kuning lu lagi... nak cari kapal lagi... Lu ingat senang ke ???”.. OK...Ok... tony... don’t worry... gua turun sana la...ok... berapa budget lu tu ??...”. “tak banyak bro... adalah le dlm 100m AuD ?”... “sap..sap... soi.. bro., gua tambah sikit lagi 50m AuD... bagi kat lu... duit teh...ok”... ‘apa lagi..dgn lajunya la bro... gua tnggu lu ni...ok.. ‘ Ingat Tony...kalau lu jumpa apa2...sorok dulu tau ! jangan cakap pd public ok, lu tunggu gua dulu ?... agak2 macam ni la kot depa punya sembang dlm phone...

   Apa macam wayang part 2 no1 dan no2 ni.... cantik kan ??? Sebab tu depa pergi piknik kat Langkawi... lepak2 minum teh... maklumlah ada lembu hitam datang bergolek, menyerahkan tengkoknya... depa pulun cukup2..Nasib la kan ???

   Atok tak dapat jumpa depa...sbb dia asek lari sana lari sini... no2 pun sama... mengelak drp atok dah ??? takut kena soal la tu ???

   Kena laksanakan GST kerana kedai mamak pun tipu rakyat... jgn kata kfc, McD apa tah lagi skt2 besar asek dok tipu rakyat pasal tarif cukai la. Kali ni depa semua tak boleh tipu... boleh tangkap awal2 lagi... kamu faham tak ni ???


   Sekian
   Atok zamany.

   Delete
 130. assalamualaikum w.b.t tok

  yela tok, kebanyakan ilmu selempang merah ni sama je situasinya, baik masa zmn komunis atau zmn 13 mei 69, minum air dlm tempayan lps tu smua jd berani, kadang2 blh hilang, kadang2 blh jd kebal, tenaga luar biasa smpaikan kereta pun blh ditebalikkan mcm tong sampah. ini diceritakan sndiri oleh org yg terlibat masa 13 mei. yg mnjadi persoalan sy blh ke perkara luar biasa ni dipelajari. setau sy perkara luar biasa yg blh dpelajari adalah sihir dan istidraj je, manakala mukjizat, karomah, maunah x blh dipelajari. betul kan tok?  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu anon 515pm,

   Ya... memang benar ! yg magik2 tu selalunya datang dari Syaitan dan Iblis, walau sehebat mana sekali pun ia tetap didalam katogeri sihir dan istidraj. Manakala pertolongan Allah berlaku apaila "mereka yg dikasihi Nya" mendapat musibah atau kesusahan atau juga hendak membuktikan kebenaran.. maka dikala itu pertolongan Allah akan sampai dgn nama Mukjizat kepada golongan Rasul2 dan Nabi2 saja. Manakala Karomah kepada wali2 Allah dan Maunah hadir kpd manusia biasa yg soleh.

   Manakala yg mengunakan tangkal, wafak, geliga, batu hikmah, keris, ayat2, jampi2 dan sebagainya, dimana mereka menganggap benda itu boleh mendatang kan kesan atau pertolongan walau apa pun dalilnya... ia tetap syirik dan haram bagi hukum syarak dan dengan sengaja menduakan Allah dengan sesuatu... tunggu sajalah balasan Allah kelak !

   atok zamany

   Delete
 131. Salam,

  Biasalah Tok, bila dah tak tersangkut, mmg susah nak dicari. Lembu hitam australia ni pun pelepas jer, kambing hitam tempatan tetap akan kena korban. Tinggal satu jer, soalan samada sudah/belum dipulangkan pd apek, sbb ini penentu masalah selesai atau berterusan?

  Anti rba

  ReplyDelete
 132. x payah nak kipas senandung sgt la, betul la apa atok ckp tu apa2 ilmu kena ada sanad yg menyambung smpai kpd Rasulullah s.a.w. ni aku tgk kbyakan ilmu perubatan dan ilmu persilatan smua ckp berlandaskan islam. bila tanya bljar ngan sapa ckp belajar ngan guru, bila ditanya siapa guru kpd gurunya smua tak leh nak jawap. ada yg kata gurunya dpt ilmu melalui pertapaan, wali songo yg ajarnya bersilat, lps tu terus tubuhkan pertubuhan silat....ini x meyakinkan aku., blh jd syaitan yg nak memesongkan kita....aku dah kaji smua ilmu beladiri, setakat ni yg nmpak meyakinkan hanya ABJAD saja, guru kepada guru kepada guru kpd guru smpai la kpd pengasas ABJAD kita leh tau. lg pun dlm ABJAD ni diajar bertawakal bulat2 kpd Allah s.w.t. mintak maaf ya aku bukan budak ABJAD cuma ini menurut penilaian aku

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bila saudara nak join ABJAD? Jangan tunggu lama2 ...

   Delete
 133. Atok tak payah layan komen2 dari geng darul saka ni..Dari komen2 diaorang pun kami dah boleh nilai sapa mereka..

  Syah

  ReplyDelete
  Replies
  1. Awak siapa nak nilai kami....Bukankah Zamany yg membuat fitnah tanpa bertanya tuan punya diri...?

   Delete
 134. Asalamualaikum kepada Tok belagak dan seluruh warga Darulsaka,

  Terlebih dahulu atok nak minta maaf banyak2 atas kesilapan memberi komen atas tuan2 semua. Atok tak berniat pun nak menuduh tuan tok belagak... tetapi atok tersilap membaca atikal2 yg kawan2 dari MAIS bagi kerana dia orang bagi terlalu banyak tulisan yg menyangkut berkenaan tuan. Sebagai contoh beberapa link dibawah ini yg merujuk kepada tuan yg diedit dari metro dan lain2 :

  http://www.pelikbinajaib.com/berita-semasa/tok-belagak-darul-saka.

  http://dnobiz.com/berita-pilihan/ajaran-songsang-tok-belagak-darul-saka/

  http://dnobiz.com/berita-pilihan/ajaran-songsang-tok-belagak-darul-saka/

  http://dnobiz.com/info/ajaran-sesat-serah-tubuh-pada-tok-guru/

  Link yang terakhir inilah menjadi punca akan apa yg atok tulis itu... sedangkan tidak pun tertulis disana berkenaan tok belagak yg membuat pekara ni...Tadi atok dah pun bercakap dgn admin nya dan dah call JAIS dan MAIS untuk mengatahui pekara sebenar. Maka ia merupakan satu pekara yg sangat atok kesalkan kerana membuat kenyataan yg salah terhadap tuan2 semua terutama Tok Belagak.

  Diharap tuan2 dan Tok Belagak sendiri dapat memaafkan atok. Dan atok sentiasa menerima apa saja kritikan tuan2 kepada atok dengan hati terbuka...

  Sekian,
  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Takpelah tok,kadang2 kita buat silap.Mana ada manusia yg sempurna yg tak buat silap.Sebab itu dipanggil insan.Yang penting bila kita melakukan kesilapan kita bersedia memohon maaf.Kadang2 bukan disengajakan pun.Peringatan untuk diri sendiri sebenarnya,bukan nak ajar sesiapa.

   Tok belagak pun harap janganlah over react sangat.Saya rasa kalau bagitahu elok2 yg benda tu tak betul saya percaya atok zamany akan segera membetulkan kenyataan dia.Orang pun akan lebih hormatkan kita.

   Para pembaca blog atok pun kalau boleh janganlah tanya benda yg pelik2,macamlah atok tahu semua perkara.Berpada2lah..

   Saya harap atok akan terus berkarya dan sudi melayan kerenah anak cucu dan pembaca blog atok ini.Tidak ramai orang yg punya ilmu dan pengalaman seunik atok.Malah saya percaya tidak seorang pun di sini yg ada pengalaman hidup seumpama atok,separas buku lali pun tidak.Makanya kesudian atok untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan sangat2 kami hargai.

   Sekadar pandangan.

   Delete
 135. Salam atuk zamany dan semua hamba Allah di dlm ruangan ini..
  Pertamanya terima kasih atuk kerana menjelaskan duduk perkara persoalan cucu..(hal Y&M je kurg jelas lg)
  Kalau ada lg nnt akan diutarakan kerana td suasana ada semacam tegang sedikit, tp pd cucu slps permohonan maaf atuk ni harap2 akan ada keredaan lah hendaknya..
  Mana lg hebatnya melayu klu bukan hati budinya..( bukankan Nabi Ibrahim itu penyantun orgnya? )
  Cucu memg mengikuti blog Darulsaka seiring dgn komen2 atuk( dlm mistisfille) sehinggalah wujudnya coretan d blog atuk ni.
  Sesungguhnya amatlah seronok membaca dan memahami akan pengalaman org2 lama ni di samping menambah pengetahuan yg cetek, tohor dan berlumut ni..
  Besarlah harapan cucu utk melihat org2 lama yg tinggi ilmu pengetahuan dan pengalaman berbaik sangka bersama sentiasa..
  Mana tau TB boleh bg turun ilmu Emas dan Hartanah lps ni hehehe...
  Diharap sedara sedari yg lain jgnlah mudah bertanya akan hal peribadi hamba Allah yg lain kecuali yg perlu&bersangkut paut dlm komen terdahulu dimana nama dan karakter nya hanya di atas samaran yg kurg jelas bg org yg lemah akalnya..( saya percaya tetamu atuk di sini semua bijaksana, bijaksini & bijaksinun kan..)

  Maaflah klu terkasar bahasa...yg baik dan kurg baik adalah ketentuan Allah kpd saya ( betul ke ayat ni atuk? )

  Sekian, wassalam..
  -pencari nur-

  ReplyDelete
 136. Salam Semua,

  Setuju dengan pencari nur....diharap kepada Tok Belagak dan anak muridnya memaafkan atok..ilmu allah maha luas. mmg tak di nafikan dengan google je kita boleh dapat macam2 cerita tapi kalau tak difilter akan lain jadinya. Kalau ada benda yang kita tak tau tu jangan lah dok salah menyalahkan sana sini atau mungkin ilmu kita 'tak sampai' lagi atau sebaliknya. maafkan kalau saya salah.

  ReplyDelete