Thursday, May 08, 2014

SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 24Post39
FASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT.BAB 92: SIFAT-SIFAT JAHANAM, SEKSAANNYA DAN KEPANASANNYA YANG PEDIH.

Diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw. bersabda, “Neraka dinyalakan selama seribu tahun hingga berwarna merah, Kemudian dinyalakan lagi selama seribu tahun hingga berwarna putih. Kemudian dinyalakan lagi selama seribu tahun hingga berwarna hitam, sehingga keakhirnyalah ia akan berwarna hitam pekat”. Menurut Tirmidzi, hadis ini mauquf. Hanya Yahya bin Abu Bakar sahaja yang menganggap hadis ini sebagai hadis marfu.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Sesungguhnya Neraka dinylakan selama seribu tahun sehingga memutih. Lalu dinyalakan seribu tahun lagi hingga merah. Kemudian dinyalakan selama seribu tahun lagi hingga sampai menghitam. Sehingga, akhirnya Neraka menjadi hitam pekat seperti pekatnya malam”.

Diriwayatkan oleh Malik, dari bapa saudaranya Abu Sahl bin Malik, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Kamu kira ia seperti api kamu (didapur) ?. Sesungguhnya ia lebih hitam daripada tar”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufian, dari Sulaiman bahawa ia berkata, “Api Neraka itu sangat hitam. Nyalaannya dan baranya tidak bersinar”. Kemudian ia membaca firman Allah didalam surah al-Haji ayat 22, mafhumnya ;

“Tiap-tiap mereka hendak keluar dari dalamnya, kerana kedukaan, lalu dikembalikan kedalamnya, dan (dikatakan kepadanya): Rasailah oleh mu azab yang membakar”.

Diriwayatkan oleh Malik, dari Abu az-Zannad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Api yang biasa kamu nyalakan itu adalah satu bahagian dari tujuh puluh bahagian Neraka Jahanam”. Para sahabat berkata, “Itupun sudah cukup (panas) wahai Rasulullah”, Baginda bersabda, “Pada hal panasnya api Jahanam itu masih enam puluh sembilan kali ganda lagi”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan tambahan dihujungnya, “Semua itu panasnya sama”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah besabda, “Api kamu ini adalah satu bahagian dari tujuh puluh bahagian api Jahanam. Seandainya ia tidak dipadamkan dengan air sebanyak dua kali, nescaya ia tidak ada gunanya bagi sesiapa pun”.

Diriwayatkan oleh Abu Umar, dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata, “Api ini sesudah disiram dengan air laut sebanyak tujuh kali. Seandainya tidak demikian, tentu ia tiada gunanya”. Ini astar sahih riwayat Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya bertajuk ‘at-Tamhid’.

Abdullah ibnu Mas’ud berkata, “Api kamu itu adalah satu bahagian dari tujuh puluh bahagian api Jahanam. Hanya ia sudah dipadamkan dengan air sebanyak tujuh puluh kali. Seamdainya tidak begitu, nescaya tidak ada sesiapa mendekatinya kerana ia dari api Jahanam”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat nanti, salah seorang dari penghuni Neraka yang paling selesa hidupnya sewaktu didunia dahulu akan dihadirkan (kehadrat Allah). Setelah ia dibenamkan sekali kedalam Neraka dan kemudian ia ditanya (oleh Allah), ‘Apakah kamu melihat ada satu saja kebajikan ?, apakah kamu mendapati kenikmatan sekali saja’. Ia menjawab, ‘Sungguh tidak, Ya Tuhanku’. Kemudian salah seorang penghuni Syurga yang paling sengsara hidupnya sewaktu  didunia dahulu juga dihadirkan (kehadrat Allah). Setelah ia dibenamkan sekali saja kedalam Syurga kemudian ia ditanya, ‘Adakah kamu melihat kesengsaraan barang satu pun?, apakah kamu mengalami kesusahan sekali jua pun?’. Ia menjawab, ‘Sungguh tidak, wahai Tuhanku. Aku tidak melihat ada kesengsaraan sama sekali dan aku pun tidak pernah mengalami kesusahan sama sekali”. Maksudnya, mereka menjadi lupa seluruh pengalaman hidup dunia sama sekali apabila dibenamkan kedalam Syurga atau pun Neraka, samaada susah atau pun senang.

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebuah hadis dari Muhammad bin Ishak, dari Humaid ath-Thawil, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “ Dihari kiamat nanti seorang kafir yang paling selesa hidupnya sewaktu didunia didatangkan. Allah berfirman, ‘Tenggelamkan ia sekali saja kedalam Neraka’. Maka ia ditenggelamkan dan setelah ia dikeluarkan maka ia disoal, ‘Hai sifulan, adakah kamu kenikmatan hidup walau sekali pun?’. Ia menjawab, ‘Tidak, aku tidak merasakan ada kenikmatan hidup walau hanya sekali jua pun’. Kemudian didatang pula seorang mukmin yang sangat menderita hidupnya sewaktu didunia. Allah berfirman, ‘Tenggelamkan ia sekali saja kedalam Syurga. Ia lalu ditenggelamkan dan setelah ia dikeluarkan maka ia disoal, ‘Hai sifulan, adakah kamu mengalami penderitaan hidup walau sekali pun?’. Ia menjawab, ‘Aku tidak pernah mengalami penderitaan sama sekali’”.

Diriwayatkan oleh Abu Hadiyah alias Ibrahim bin Hadiyah, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Seandainya seorang penghuni Jahanam mengeluarkan tapak tangannya kepada penghuni dunia sehingga mereka melihatnya, nescaya dunia akan terbakar oleh panasnya. Dan seandainya salah satu Malaikat penjaga Jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni dunia dan mereka melihatnya, nescaya saat itu juga mereka semua akan mati kerana murka Allah”.

Ka’ab al-Ahbar berkata, “Demi Allah yang jiwa Ka’ab berada didalam genggaman Nya, seandainya kamu berada didunia sebelah timur dan Neraka berada disebelah barat dalam keadaan terbuka, nescaya otak mu akan keluar melalui lubang hidungmu (cair) akibat pengaruh panasnya. Wahai manusia !, adakah kamu punya kekuatan dan kesabaran menghadapi seksaan ini ?. Wahai manusia !, taat kepada Allah adalah lebih ringan daripada menanggung azab tersebut. Oleh kerana itu, taatlah kamu kepada Nya”.

Diriwayatkan oleh al-Bazzari didalam kitabnya bertajuk ‘Musnad al-Bazzari’, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, ‘Seandainya ada seratus ribu atau lebih manusia yang sedang duduk didalam sebuah masjid, kemudian salah seorang penghuni Neraka bernafas (disitu), nescaya mereka semua akan terbakar”.

FAKTA:

Maksud hadis Nabi saw, “Api yang kamu nyalakan ini adalah satu bahagian dari tujuh puluh bahagian api Jahanam”, ialah sekalipun seluruh api yang berada didalm dunia ini dinyalakan, ia hanya satu bahagian dari tujuh puluh bahagian api Jahanam. Keterangannya telah dikemukaan diatas tadi. Begitu juga sekiranya seluruh kayu api yang berada didunia ini dikumpulkan dan dibakar serentak, ia hanya merupakan satu bahagian dari tujuh puluh bahagian-bahagian api Jahanam yang panasnya adalah tujuh puluh kali ganda daripada api yang berada didunia ini. Pekara ini juga telah juga dijelaskan dibahagian akhir tadi.

Adapun ucapan para sahabat, “Itu saja sudah cukup, wahai Rasulullah”, bermaksud api yang ada didapur rumah itu pun sudah cukup kepanasannya. Kemudian Nabi saw menjelaskan bahawa kadar kepanasan api Jahanam adalah berbaki enam puluh sembilan kali ganda lagi.BAB 93: KELUHAN NERAKA, JURANG YANG CURAM, HURU HARA DAN BATU YANG DILIMPAR KEDALAM NERAKA.


Diriwayatkan oleh sejumlah Imam tafsir, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Neraka mengeluh kepada Tuhannya,katanya, ‘Wahai Tuhanku, sebahagianku memakan sebahagian yang lain’. Allah kemudian membahagi Neraka kepada dua nafas. Satu berada didalam musim sejuk dengan semua udaranya tersangat sejuk terlampau yang kamu rasakan, dan satu bahagian lagi berada didalam musim panas (kemarau) melampau dengan segala udaranya panas menyengat yang kamu rasakan”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Kami sedang berada bersama Rasulullah, tiba-tiba terdengar bunyi seperti sesuatu yang sangat berat jatuh. Rasulullah bersabda, “Kamu semua tahu, bunyi apa kah itu ?”. Kami menjawab, “Allah dan Rasulnya saja yang mengatahui”. Baginda bersabda, “Itu adalah bunyi selongok batu yang dilemparkan kedalam Neraka semenjak tujuh puluh tahun yang lalu dan sehingga sekarang ia masih berjatuhan untuk menyampai kedasarnya”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari al-Hasan bahawa ia bercerita, “Utbah bin Ghazawan pernah berdiri diatas membar di Basrah seraya memetik sabda Nabi saw, katanya, ‘Sesungguhnya seketul batu besar yang dilemparkan dari tebing jurang Jahanam, ia akan meluncur selama tujuh puluh tahun dan belum juga sampai kedasarnya’”. Kemudian Abdullah bin Umar menyambung, “Oleh kerana itu, selalu-selalulah kamu mengingati Neraka, kerana pansanya sangat luar biasa, jurangnya yang curam dan penukul-penukulnya diperbuat dari besi berapi”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Yunus bin Yazid, dari Zuhri, dari Mu’adz bin Jabal bahaw Rasulullah bersabda, “Demi Allah yang jiwa Muhammad berada didalam genggaman Nya, sesungguhnya, jarak diantara tebing jurang Neraka hingga kedasarnya ialah sejauh selonggok batu seberat tujuh ekor lembu betina bunting yang sangat gemuk yang dilemparkan kedalamnya selama tujuh puluh tahun namun ia tidak juga menyampai”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Hasyim bin Basyir, dari Zafar, dari Ibnu Abu Maryam bahawa ia pernah mendengar Abu Umamah berkata, “Sesungguhnya jarak diantara tebing juram jahanam hingga kedasarnya ialah sejauh perjalanan selonggok batu yang meluncur kedalamnya selama tujuh puluh tahun. Sedangkan baru itu adalah sebesar seekor lembu betina yang sangat besar dan sedang bunting. Seorang budak suruhan milik Abdullah bin Khalid  bertanya, ‘Apakah dibawahnya terdapat sesuatu, wahai Abu Umamah?’. Aku menjawab, ‘Ya ada !, iaitu yang disebut gahyyu dan aysam’”.

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Khalid bin Umair al-Adawi bahawa ia bercerita, “Semasa menjawat jawatan Gebenur Basrah, Utbah bin Ghazawan pernah memberi syarahan dihadapan kami. Setelah memanjatkan puji-pujian kehadrat Allah SWT, ia berkata, ‘Amma ba’du, sesungguhnya dunia memberitahu bahawa ia akan musnah. Tidak ada yang akan tertinggal dan berbekas. Ia hanya seperti sisa air didalam sebuah mangkuk milik tuannya. Mahu atau tidak mahu kamu semua terpaksa berpindah darinya kealam yang kekal abadi. Oleh kerana itu berpindahlah dengan membawa yang terbaik dihadapan kamu. Sesungguhnya diingatkan kepada kita semua bahawa sebuah batu yang dilemparkan dari tebing jurang Jahanam akan meluncur kedalamnya selama tujuh puluh tahun tetapi belum juga sampai kedasarnya. Demi Allah, Neraka itu akan penuh....”
Riwayat ini seterusnya akan disambung didalam bab berkenaan Syurga yang akan datang.

Berkata Ka’ab bin al-Ahbar, “Seandainya Neraka Jahanam yang berada disebelah timur dan dibuka lubang sebesar lubang hidung seekor lembu sahaja, maka otak seseorang yang berada disebelah barat akan mendidih cair dan meleleh terkena bahang kepanasannya. Dengan hanya mendengar satu letupan suara Jahanam, Malaikat yang berada hampir dengan A’rasy mahupun seorang Nabi yang diutus Allah sekalipun akan melutut lalu berkata, ‘Diriku...diriku...’”.

FAKTA:

Sabda Nabi saw, “Neraka mengeluh kepada Tuhannya...” ini adalah didalam keadaan sebenarnya bukan didalam keadaan majaz. Sebab, pekara itu bukannya mustahil. Menurut para ulama ahli sunnah, syarat berkata-kata itu tidak semestinya diucapkan melalui jisim (mulut jasad) dan lisan. Melainkan hanya cukup dengan kehidupan saja, dan Neraka adalah makhluk yang merupakan satu benda hidup. Berbeza dengan satu pertengkaran atau perdebatan yang mesti melelui kefahaman atau megatahui akan hujah ( menggunakan mulut fizikal dengan berkata-kata). Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahawa pekara ini merupakan sebuah mijaz (menggunakan mulut fizikal), waallaua’lam.

Yang sahih adalah pendapat yang pertama tadi, kerana adalah tidak mustahil Neraka boleh mengeluh (berkata-kata). Firman Allah didalam surah al-An’aam ayat 57 yang mafhumnya;

“Katakanlah: Sesungguhnya aku diatas keterangan dari Tuhanku dan kamu mendustakannya. Tidak ada disisiku (seksaan) yang kamu minta disegerakan itu. Tidak ada suatu keputusan, melainkan bagi Allah (hak mutlakNya). Dia mengesahkan kebenaran dan Dialah sebaik-baik yang memutuskan (segala pekara)”,

Tidak ada tuhan melaikan Allah. Demi kemuliaan dan keagungan Mu.... Allah juga berfirman didalam surah al-Ma’arij ayat 15 hingga 18 yang mafhumnya;

“Sekali-kali tidak (yang demikian). Sesungguhnya ia api Neraka. Yang membongkar kulit kepala. Yang menyeru (menarik) orang yang membelakang dan berpaling (dari agama islam). Dan menghimpunkan (harta) dan menyimpannya (tidak mengeluarkan zakat)”.

Berkata Ibnu Abbas, “Neraka itu memanggil orang-orang kafir dan orang-orang munafiq dengan lisan yang fasih, kemudian mematuk mereka seperti seekor burung mematuk biji-bijian”.

Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan mengadu dan berbantah-bantahan adalahh didalam keadaan sebenarnya, bukannya dalam erti majaz.

Didalam riwayat Razin bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang sengaja mendustakan aku, maka dia siapkanlah punggungnya pada sepasang mata Jahanam”. Seorang sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, adakah Jahanam itu memiliki sepasang mata?”. Baginda bersabda, “Apakah kamu semua tidak pernah mendengar firman Allah, ‘Apabila Neraka melihat mereka dari tempat yang jauh...”. Kelak bahagian hadapan Neraka akan keluar dengan memiliki sepasang mata dan lisan. Ia berkata, ‘Aku diserahkan (kuasa) untuk mengurus orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain’. Ia lebih tahu terhadap mereka daripada seekor burung terhadap biji-bijian yang ingin dipatuknya”. Didalam riwayat yang lain disebutkan, “...Bahagian depan Neraka muncul untuk mematuk orang-orang kafir seperti seekor burung yang ingin mematuk biji-bijian”.

Didalam riwayat ath-Thabrani yang diketengahkan oleh Muhammad Ibnu Arabi disebutkan, “Bahagian depan Neraka itu sangat pandai membezakan antara orang-orang kafir dan yang mana makhluk beriman, seperti seekor burung yang pandai membezakan diantara biji-bijian dan pasir debu”.

Diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat kelak, bahagian hadapan Neraka akan muncul bersama sepasang mata yang boleh melihat, sepasang telinga yang boleh mendengar dan lidah yang boleh berkata-kata. Ia akan mengatakan, ‘Aku ditugaskan untuk memilih tiga jenis manusia, iaitu setiap orang yang sombong dan keras kepala. Orang yang menyeru tuhan yang lain berserta Allah dan para pelukis (pengukir patong)’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari al Aththaf bin Khalid, berkenaan firman Allah, “Dan pada hari itu diperlihatkan Neraka Jahanam”. Lalu ia berkata, “Pada hari kiamat nanti Neraka Jahanam akan diperlihatkan dalam keadaan sebahagian memakan sebahagian yang lain. Ia ditambat oleh tujuh puluh ribu Malaikat. Ia dapat melihat manusia, sebagaimana firman Allah, ‘Apabila Neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh...’. Dan apabila  melihat saja manusia, ia terus mengeluarkan bunyi letupan, sehingga para Nabi dan orang-orang jujur akan melutut lalu berkata... ‘Ya Tuhanku, diriku...diriku’. Tetapi Rasulullah bersabda, ‘Ya Tuhanku, umatku...umatku’”.

Seorang ulama sufi memberi nasihat, “Wahai orang yang berani menentang Neraka !, adakah kamu mempunyai kekuatan untuk menghadapi kekerasan Allah ?. Jika Allah murka dan membentak Neraka sekali saja, nescaya sebahagiannya akan memakan sebahagian yang lain”.


BAB 94: PEMUKUL CEMETI, RANTAI DAN BELENGGU (PASONG) PARA PENGHUNI NERAKA.


Allah berfirman didalam surah al-Haji ayat 21, mafhumnya;

“Untuk mereka (disediakan) cemeti (penukul) dari besi”.

Dan firman Allah lagi didalam surah al-Mukmin ayat 71 dan 72 yang mafhumnya;

“(Iaitu) ketika belenggu (diikatkan) pada leher mereka serta rantai- rantai, sedang mereka diseret”.

Kemudian firman Allah didalam surah al-Haaqah ayat 32 yang mafhumnya;

“Kemudian masukkanlah (belitkan) dia kedalam rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta”.

Dan firman Allah didalam surah al-Muzammil ayat 12 mafhumnya;

“Sesungguhnya disisi Kami ada belenggu dan Neraka”.

Diriwayatkan oleh al-Hasan bahawa ia berkata, “Setiap jurang, gua, belenggu, rantai dan tali yang ada di Jahanam telah tertulis nama-nama pemiliknya”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Amr Ibnu ‘Ash bahawa Rasulullah bersabda, “Seandainya peluru sebesar ini (sambil menunjukkan sebuah mangkok kecil) ditembakkan dari langit kebumi mengambil masa selama lima ratus tahun, ia akan sampai sebelum waktu malam. Dan seandainya ia ditembak dari hujung rantai, maka akan mengambil masa selama empat puluh tahun siang dan malam sebelum ia sampai kedasarnya”.

Disebut juga didalam sebuah riwayat iaitu, “InsyAllah kelak, Allah akan memperlihatkan sebuah awan kepada penghuni Neraka. Apabila saja mereka melihat awan tersebut, maka mereka teringat akan awan didunia dahulu. Awan itu berkata dan bertanya, ‘Apakah yang kamu semua mahukan?’. Mereka menjawab, ‘Kami inginkan hujan dengan air yang sejuk’. Lalu awan itu menghujankan belenggu dan rantai-rantai yang lebih banyak daripada rantai dan belenggu yang sedang membelit tubuh mereka’”.

Didalam astar hasan riwayat Abu Nu’aim, Muhammad Ibnu Munkadir mengatakan, “Seandainya seluruh besi yang ada didunia dikumpukan, ia tidak boleh menandingi satu saja hujung rantai seperti yag disebutkan didalam firman Allah didalam alQuran,

Kemudian masukkanlah (belitkan) dia kedalam rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta”. Surah al-Haaqah ayat 32.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan, dari Nusair bin Dza’luq bahawa ia pernah mendengar Nauf menafsir firman Allah, “Kemudian masukkanlah (belitkan) dia kedalam rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta”... “Setiap hasta terdiri dari tujuh puluh depa dan setiap depa panjangnya sejauh antara tempatmu yang sekarang ini hungga ke Mekah”. Ketika itu mereka berada di Masjid Kuffah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Bakkar bin Abdullah, dari Ibnu Abu Malikah, dari Ubai bin Ka’ab bahawa ia berkata, “Sesungguhnya satu hujung mata rantai saja dari rantai didalam firman Allah iaitu ‘...masukkanlah (belitkan) dia kedalam rantai...’, sama seperti seluruh besi yang ada didunia ini”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak bahawa ia mendengar Sufyan  menafsir ayat ‘...masukkanlah (belitkan) dia kedalam rantai...’ “Rantai itu akan dimasukkan melalui lubang anus (dubur) dan ditarek keluar melalui mulut”.

Berkata Ibnu Zaid, “Pada hari kiamat nanti, ada sebahagian penghuni Neraka yang selalu melihat rahmat Allah sehingga kerananya sebahagian  penghuni dikeluarkan. Dan seandainya satu saja belenggu (pasong) yang mengikat tubuh penghuni Jahanam dilemparkan kesebuah gunung yang sangat besar (didunia ini), pasti ia akan hancur”.

Diriwayatkan oleh al Qatbi didalam kitabnya bertajuk ‘Uyun Al- Akhbar’ dari Thawus, “Sesungguhnya Allah menciptakan Malaikat yang memiliki jari-jari sebanyak jari-jari penghuni Neraka. Mereka semua diseksa dengan jari-jarinya. Dan seandainya satu saja jari Malaikat itu diletakkan pada langit dunia, nescaya ia akan hancur berkeping-keping”.


BAB 95: CARA PENGHUNI NERAKA, MEMASUKI NERAKA.


Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Abdulrahman bin Zaid bahawa ia berkata, “Pada hari kiamat nanti, Jahanam akan menjemput mereka dengan bola api seperti bintang. Mereka lalu menoleh kebelakang dan berlari. Allah yang Mahamenang, Mahaberkati dan Mahatinggi berfirman, ‘Kembalikan mereka ke Jahanam’. Dan itulah maksud firman Allah dalam surah al Mukmin ayat 33 yang mafhumnya;

“(Iaitu) pada hari kamu berpaling membelakang (dari Mahsyar kedalam Neraka), tidak ada untukmu orang yang memeliharakan dari (seksa) Allah. Barang siapa yang diseksakan Allah, maka tidak adalah baginya orang yang menunjuki”.

Sebelum memasuki Neraka, mereka terlebih dahulu sudah dikepong oleh nyalaannya yang sangat panas dan menyerang mata mereka. Akibatnya mereka menjadi buta memasuki Neraka. Semantara tangan, kaki dan leher mereka dibelit belenggu yang amat kuat. Rasulullah bersabda, ‘Jarak diantara bahu-bahu salah satu Malaikat penjaga Jahanam itu seperti jarak diantara timur dan barat’”.

Berkata Ibnu Zaid, “Para Malaikat penjaga Jahanam itu memegang cemeti dari besi yang digunakan untuk mengazab mereka. Mereka sentiasa bersiap sedia menunggu  perintah Allah dan jumlah mereka mencapai ribuan. Badan seorang penghuni Neraka hanya dipegangnya sekali saja, nescaya daging dan tulang mereka akan remuk. Setelah tangan, kaki dan leher mereka diikat menjadi satu dan ditambat pada belenggu, mereka akan dilempar kedalam Neraka dalam keadaan tidak berdaya. Tidak ada yang mampu terhindar dari azab selain bahagian muka yang pndangan matanya juga telah menjadi buta. Itulah maksud firman Allah, ‘Maka, apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat...’”.

Ketika mereka dilemparkan kedalam Neraka dan sudah hampir jatuh didasarnya, mereka diangkat semula keatas oleh Malaikat penjaga Neraka yang luarbiasa kekuatannya, dan apabila mereka hampir terkeluat dimulut jurang Neraka, mereka dipukul lagi dengan cemeti besi kebawah. Begitulah keadaannya berulang-ulang kali sebelum akhirnya mereka terdampar didasar kawah Neraka yang paling bawah. Itulah maksud firman Allah didalam surah as-Sajdah ayat 20, ‘...Tiap-tiap  mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan kedalamnya...’. Mereka adalah seperti apa yang digambarkan oleh firman Allah didalam surah al-Ghasiyiah ayat 3 dan 4 mahumnya, ‘Yang berkerja lagi payah (sukar). Dia akan memasuki Neraka yang panas’”. Sila lihat didalam ‘Tafsir ath- Thabari’.


BAB 96: LIDAH API NERAKA.


Kekuatan lidah api Neraka yang menjulang-julang itu hingga mampu menerbangkan penghuni Neraka. Pada saat itulah mereka boleh melihat penghuni Syurga mesti pun mereka dihalangi dengan dinding tembok yang tebal. Penghuni Syurga berseru seperti petikkan ayat didalam al-Quran surah al-A’raaf ayat 44, mafhumnya;

“Orang-orang Syurga menyeru orang-orang Neraka, ‘Kami telah memperolehi apa-apa yang dijanjikan Tuhan kami dengan sebenarnya. Adakah kamu memperoleh apa yang dijanjikan tuhan kamu dengan sebenarnya?. Mereka menyahut, ‘Ya..’ Lalu menyeru yang menyeru (Malaikat) diantara keduanya, ‘Sesungguhnya kutukan Allah diatas orang-orang yang aniaya”.

Kemudian ketika penghuni Neraka itu melihat sungai-sungai didalam Syurga, mereka menyeru kepada penghuni Syurga, “Limpahkanlah kepada kami sedikit air”. Tetapi mereka diusir oleh Malaikat azab dengan pukulan cemeti besi hingga mereka terjatuh semula kedasar Neraka.

Menurut sebahagian ulama tafsir, itulah maksud dari firman Allah, “Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan (lagi) kedalamnya”. Sebagaimana yang telah diperkatakan oleh Abu Muhammad alias Abdul Haq didalam kitabnya ‘Al-Aqibat’. Mungkin kamu semua tertanya-tanya, bagaimana mungkin penduduk Syurga boleh melihat penduduk Neraka dan sebaliknya penduduk Neraka boleh melihat penduduk Syurga pula ?. Bagaimana pula mereka boleh berkata-kata ?. Sedangkan mereka itu dipisahkan oleh sebuah dinding yang sangat tebal ?.  Jawapan kepada persoalan ini ada pada Allah kerana Dia Mahaberkuasa. Dia boleh menambah daya pendengara  dan penglihatan mereka-mereka itu sehingga mereka boleh melihat dan mendengar sesama mereka. Semua ini adalah berkat kekuasaan Allah.


BAB 97: JAHANAM SEBAGAI ANCAMAN KEPADA PEMINUM ARAK.


Diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, “Sha’ud adalah gunung dari api yang dinaiki oleh orang-orang kafir selama tujuh puluh tahun dan dituruni mereka juga selama tujuh puluh tahun untuk selamanya”. Kata Abu Isa Tirmidzi, hadis ini gharib, Ia hanya mengenalinya dari hadis Ibnu Luha’iah.

Sebelum ini telah dikemukakan sebuah riwayat hadis dari Anas iaitu, “Sesungguhnya barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan mabuk, nescaya pada hari kiamat nanti ia juga akan dibangkitkan dalam keadaan mabuk menuju kedalam sebuah parit bernama sakaran yang berada ditengah-tengah Jahanam”.

Para ulama tafsir berbeza pedapat mengenai takrif dari firman Allah berkenaan dengan “Wail”(neraka wail).

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Rasydin bin Sa’ad, dari Umar bin Harits, dari Abu Samah, dari Abu Hiitsam, dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Nabi saw bersabda, “Wail adalah sebuah jurang didalam Neraka Jahanam, tempat orang kafir terjun kedalamnya selama empat puluh tahun namun belum juga sampai kedasarnya”.

Sha’ud adalah sebuah gunung api yang didaki oleh orang kafir selama empat puluh tahun dan dituruninya selama empat puluh tahun juga.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sa’id bin Ayub, dari Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Atha’ bin Yassar bahawa ia berkata, “Wail adalah sebuah jurang Jahanam tempat terjun orang kafir. Seandainya gunung lalu diatasnya, ia akan cair kerana terkena panasnya”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan, dari Ziyad bin Fayyadh, dari Abu Iyadh bahawa ia berkata, “Wail adalah sebuah lubang yang terdapat didasar Jahanam”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitabnya ‘Tafsir Ibnu Athiyah’ bahawa ia berkata, “Wail adalah sebuah kolam nanah bercampur darah dari penghuni Neraka yang terdapat di Jahanam”.

Menurut pendapat ulama-ulama lain seperti yang telah diambil oleh az-Zuhri, wail ialah nama salah sebuah pintu Jahanam.

Menurut Abu Sa’id al-Khudri seperti yang elah dikatakan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, Wail adalah sebuah jurang yang diapit oleh dua gunung. Orang yang terjun kedalamnya perlu masa selama empat puluh tahun.

Diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi secara marfu dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Nabi saw bersabda, “Wail adalah sebuah jurang ditengah-tengah Jahanam. Orang kafir yang terjun kedalamnya selama empat puluh tahun untuk sampai kedasarnya”.

Berkenaan dengan firman Allah didalam surah al-Waqi’ah ayat 43, “Didalam naungan asap yang hitam”, Ibnu Zaid mengatakan, “Yang dimaksudkan dengan asap yang hitam ialah sebuah gunung didalam Jahanam tempat para penghuni Neraka memohon kepada Allah agar diperkenankan bernaung dibawahnya. Tidak sejuk, melainkan sangat panas kerana ia berasal dari asap yang berada ditepi jurang Jahanam. Dan tidak menyenangkan sama sekali”.

Berkenaan dengan firman Allah yang menyebut perkataan, “Maubiqan”, Mujahid mengatakan yang telah diambil oleh Ibnu Wahab, “Iaitu nama sebuah jurang di Jahanam”.

Menurut Ikrimah, Maubiqan adalah sebuah sungai di Jahanam yang mengalirkan api. Ditepi sungai itu terdapat banyak ular seperti bigal berwarna hitam legam. Setiap kali sungai itu meluap unuk menyeksa mereka, mereka akan menjerit meminta tolong. Tetapi akhirnya mereka terjatuh juga.

Menurut Anas bin Malik, Maubiqan ialah sebuah jurang nanah bercampur darah di Jahanam.

Berkenaan firman Allah didalam surah al-Kahfi ayat 52, “Dan Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan”, Nauf al-Bakkali berkata, “Yang dimaksudkan dengan tempat kebinasaan itu ialah sebuah jurang di Jahanam yang memisahkan diantara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman (tetapi durhaka)”.

Ketika ditanya berkenaan firman Allah didalam surah Maryam ayat 59, “Maka mereka kelak akan menemui kesesatan”, Aisyah ra iaitu isteri Nabi saw berkata, “ Itu adalah sebuah sungai di Jahanam”.

Para ulama juga berbeza pendapat mengenai firman Allah dalam surah al-Falaq (subuh)  mafhumnya;

“Katakanlah. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasi subuh”

Menurut Ibnu Abbas, al-Falaq (subuh) merupakan sebuah penjara di Neraka Jahanam.

Sedangkan menurut Ka’ab seperti yang juga diperkatakan oleh Abu Nu’iam iaitu “al Falaq adalah sebuah rumah di Jahanam. Apabila rumah itu dibuka, seluruh penghuni Neraka akan menjerit kerana tersangat panasnya”.

Diriwayatkan oleh Abu Nu’iam dari Humaid bin Hilal ia berkata, “Sesungguhnya didalam Jahanam itu terdapat dapur-dapur api yang sangat sempit. Ia akan menghempit manusia menurut amal-amal mereka”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Ismail bin Iyasy, dari Tsa’labah bin Muslim, dari Ayub bin Basyir, dari Syafi al-Ashbahi bahawa ia berkata, “Sesungguhnya didalam Jahanam terdapat sebuah gunung bernama Sha’ud. Untuk sampai diatas, orang-orang kafir harus mendakinya selama empat puluh tahun. Sesungguhnya didalam Jahanam itu juga terdapat sebuah istana bernama Hawa’. Orang-orang kafir dilontar dari atas dan terjun meluncur selama empat puluh tahun sebelum ia sampai kedasarnya”.

Sesungguhnya didalam Jahanam itu terdapat sebuah lembah bernama Atsam yang banyak ular dan kala jengking. Tulang belakang seekor ular itu mengandungi racun sebanyak tujuh puluh tempayan dan untuk kala jengking ujud sebesar seekor keldai peliharaan. Jika ia mengigit seseorang, ia tidak akan melepaskannya sedangkan ia sendiri tahan akan kepanasan Jahanam.

Sesungguhnya juga didalam Jahanam terdapat tujuh puluh jenis ubat untuk penghuninya dan masing-masing penyakit adalah seperti bahagian dari bahagian-bahagian Jahanam. Dan sesungguhnya didalam Jahanam itu terdapat sebuah lembah bernama ‘Ghayyi’  yang mengalirkan nanah dan darah. Ia tergantung untuk apa diciptakan. Allah berfirman, mafhumnya; 

“Maka mereka kelak akan menemui kesesatan”      

Diriwayatkan oleh Abu Hadiyah alias Ibrahim bin Hadiyah, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya didalam Jahanam terdapat sebuah lautan yang airnya berwarna hitam pekat dan baunya sangat busuk menyengat. Allah menengelamkan kedalamnya mereka-mereka yang memakan rezeki Nya tetapi menyembah selain dari Nya”.    

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, dari Muhammad bin Wasi’ bahawa ia bercerita, “Pada suatu hari aku menemui Bilal bin Abu Burdah. Aku berkata kepadanya, ‘Wahai Bilal, sesungguhnya ayahmu menceritakan kepadaku sebuah hadis dari atokmu dari Rasulullah bahawa baginda bersabda, ‘Sesungguhnya didalam Jahanam terdapat sebuah jurang bernama ‘Lamlam’. Dijurang ini pula terdapat sebuah kolam bernama ‘Habhab’ dimana Allah memasukkan kedalam kolam tersebut orang-orang yang sombong. Oleh kerana itu berwaspadalah kamu supaya tidak termasuk didalam golongan tersebut”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Yahya bin Ubaidillah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya didalam Jahanam terdapat sebuah jurang bernama ‘Lamlam’. Jurang-jurang lain diNeraka Jahanam dilindungi oleh Allah akan kepanasan jurang Lamlam itu”.

Diriwayatkan oleh Malik, dari Anas, dari Ali bin Husain, dari Husain bin Ali, dari ayahnya bahawa Rasulullah bersabda, “Setiap yang memabukkan itu adalah khamar (arak). Ada tiga jenis manusia yang Allah amat murka kepada mereka hingga tidak sudi memandang mereka mahupun berkata-kata kepada mereka dimana mereka berada di Mansa, iaitu sebuah kolam di Jahanam. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan takdir, orang-orang yang mengada-adakan pekara didalam agama dan orang-orang yang peminum khamar”. Hadis ini juga diketengahkan oleh al-Khatib Abu Bakar dari hadis Ahmad bin Sulaiman al-Khaffani al-Qarsyi al-Asadi, dari Malik.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari datuknya bahawa Rasulullah bersabda, “Padahari kiamat nanti orang-orang takabur akan dikumpulkan dalam bentuk manusia sekecil atom. Tidak ada suatu pun sekecil mereka. Mereka diiring untuk masuk kesebuah penjara didalam Jahanam bernama ‘Bulis’. Mereka diberi minum dari air peluh beracun penghuni Neraka”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Muhammad bin Ajlan, dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari atoknya bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan dalam bentuk manusia sekecil biji sawi. Mereka diliputi dengan kehinaan dari semua tempat. Mereka diiring kedalam sebuah penjara didalam Jahanam bernama Bulas. Mereka berada diatas Neraka api segala api dan diberi minum dari lumpur nanah yang mengalir dari penghuni Neraka”.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, dari Jabir bahawa seseorang datang dari Jaisyan iaitu termasuk wilayah Yaman dan menemui Nabi saw. Dia bertanya kepada baginda berkenaan serbuk minuman bernama ‘al-mazar’ yang biasa diminum oleh penduduk tempatan. Nabi saw bertanya, “Adakah minuman itu memabukkan?”. Dia menjawab, “Ya”. Lalu baginda bersabda, “Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada orang yang meminum sesuatu yang memabukkan, bahawa Dia akan memberinya minum dari perahan keringat beracun penghuni Neraka”.

Diriwayatkan oleh al-Haitsami dan ath-Thabrani dari Zaid bin Tsabit bahawa Rasulullah bersabda, “Madinah adalah tempat hijrahku. Disana tempat ku berbaring dan dari sana kelak tempat keluarku (dibangkitkan semula). Adalah kewajiban umat-umatku menjaga tetangga-tetanggaku disana. Barangsiapa yang menjaga pesanku, nescaya pada hari kiamat nanti aku akan menjadi saksinya. Dan barangsiapa yang mengsia-siakan pesanku, Allah akan mengiringnya ke telaga ‘khubal’”. Seorang sahabat bertanya, ‘Apakah itu telaga khubal?’. Baginda menjawab, “Iaitu telaga nanah bercampur darah penghuni Neraka”.

Diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi dan Asad bin Musa, dari Ali bin Abu Talib bahawa Nabi saw bersabda, “Berlindunglah kepada Allah dari telaga al-hazni”. Seorang sahabat bertanya, “Apakah itu telaga al-hazni?”. Baginda menjawab, “Sebuah jurang didalam Jahanam, sedangkan Jahanam sendiri setiap hari memohon perlindungan daripadanya sebanyak tujuh puluh kali. Allah menyediakan telaga tersebut untuk para ahli pembaca al-Quran yang suka menunjuk-nunjuk (bermegah-megah dengan bacaannya)”. Didalam satu riwayat yang lain disebuat, “...Allah menyediakannya untuk orang-orang yang beramal kerana suka menunjuk-nunjuk kepada orang-orang lain”.

Hadis serupa diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw. bersabda, “... sebanyak seratus kali”. Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah yang memasukinya?”. Baginda menjawab, “Para ahli pembaca al-Quran yang beramal untuk menunjuk-nunjuk (berbangga)”.

Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Mohonlah perlindungan bagi kamu dari telaga al-hazni”. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa itu telaga al-hazni ?”. Baginda menjawab, “Sebuah jurang didalam Jahanam dimana Jahanam sendiri mohon berlindung darinya sebanyak empat ratus kali setiap hari”. Seorang sahabat bertanya, “Siapa yang memasukinya, wahai Rasulullah?”. Baginda menjawab, “Telaga itu disediakan untuk ahli pembaca al-Quran yang beramal kerana menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Para ahli pembaca al-Quran yang paling dibenci Allah ialah yang suka mengunjungi para penguasa”. Ditambah oleh al-Muharabi, “Iaitu penguasa yang zalim”.

Didalam hadis yang lain pula, diriwayatkan oleh Baihaqi dari Asad bin Musa disebutkan bahawa Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya didalam Jahanam itu terdapat sebuah jurang, dan Jahanam sendiri memohon perlindungan dari kejahatan jurang itu sebanyak tujuh kali setiap hari. Didalam jurang itu tersebut terdapat sebuah telaga. Sesungguhnya Jahanam dan jurang tersebut memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan telaga itu. Dan didalam telaga itu terdapat ular. Sesungguhnya Jahanam, jurang dan telaga memohon perlindungan Allah dari kejahatan ular tersebut. Ia disediakan oleh Allah untuk para penghafal al-Quran (al-hafiz) yang durjana (berbanga diri dengan gelaran al-hafiz dan suka menunjuk-nunjukm kehebatannya)”.

Berkata Abu Hurairah ra, “Sesungguhnya didalam jahanam kelak para ulama yang jahat akan dicari. Orang yang pernah mengenal mereka sewaktu didunia akan mendekati mereka dan bertanya, ‘Kenapa kamu menjadi seperti ini, bukankah kamu dahulu yang mengajar kami?’. Dia menjawab, “Dahulu aku hanya menyuruh kamu semua mengerjakan kebajikan, sedangkan aku sendiri melanggar perintah”.

Hadis marfu seperti itu terdapat didalam kitab ‘Sahih Muslim’ dari Usman bin Zaid. Insyaallah nanti akan dijelaskan lebih lanjut didalam tajuk Orang yang memerintah pada kebajikan tetapi tidak mahu melakukannya.

Kata Abu Mutsana al-Amluki, “Sesungguhnya didalam Neraka terdapat kaum yang diikat pada sebuah jentera api lalu diputar terus menerus tampa henti”.

Berkata Muhammad bin Ka’ab al-Qardhi, “Malaikat Malik punya sebuah tempat duduk ditengah-tengah Jahanam dan dibawahnya terdapat sebuah jembatan yang dilalui oleh para Malaikat Penyeksa. Dari tempat duduknya itu ia boleh melihat keseluruh penjuru Jahanam...”.BAB 98: ANCAMAN BAGI ORANG YANG MENYAKITI ORANG-ORANG MUKMIN DAN KETERANGAN BERKENAAN PANTAI JAHANAM.


Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari seorang lelaki, dari Mansur, dari Mujahid, dari Yazid bin Syajarah bahawa ia bercerita, “Mu’awiyah mengirimku membawa pasukan perang. Ketika bertemu musuh dan melihat sahabat-sahabatku seperti kehilangan semangat, aku segera mengumpul mereka. Setelah memanjatkan puji pujian kepada Allah, lalu aku berkata, ‘Amma ba’du, ingatlah kamu semua kepada nikmat Allah yang telah dianugrahkan kepada kamu. Sesungguhnya nama-nama kamu telah ditulis disisi Allah. Pada hari kiamat kelak Allah berfirman, ‘Wahai sifulan, ambillah cahayamu!!’. Allah juga berfirman, ‘Wahai sifulan, kamu tidak punya bahagian pada cahaya sama sekali!!’.

‘Sesungguhnya Jahanam itu memiliki sebuah pantai seperti dilautan. Disana ada singa, ada ular sebesar unta dan ada kala jengking sebesar keladai hitam. Ketika penghuni Neraka meminta tolong, mereka berteriak, ‘Pindahkanlah kami ketepi pantai!!’. Dan mereka dilemparkan kesana, mereka dikuasi oleh singa tersebut yag terus menerkam kelopak mata dan bibir mereka serta bahagian mana saja dari mereka yang dikehandaki Allah. Singa itu pun membantai mereka. Kemudian mereka berteriak, ‘Pindahkanlah kami ke Neraka saja!!’.

‘Ketika mereka dilimparkan semula kedalam Neraka, Allah menguasai mereka diserang dengan penyakit kudis yang meragut salah seorang dari mereka sehingga kelihatan tulang-tulang mereka. Sedangkan tebal kulitnya adalah empat puluh hasta. Allah berfirman, ‘Inilah balasan dari perbuatanmu yang suka menyakiti orang-orang beriman’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ammar ad-Dahmani, dari Athiyah al-Aufi, dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa ia berkata, “Sha’ud adalah sebuah batu besar didalam Jahanam. Ketika tangan para penghuni Neraka diletakkan diatas batu itu, ia akan cari meleleh dan ketika ia diangkat, ia kembali seperti semula. Untuk lepas darinya adalah dengan membebaskan budak suruhan dari penghambaan, atau memberi makan pada hari kelaparan (dibulan puasa)”.

Menurut Ibnu Amr dan Ibnu Abbas, al-Aqabah adalah sebuah gunung didalam Jahanam. Menurut Ka’ab Ibnu Ahbar sebagaimana yang dipetik oleh Muhammad bin Ka’ab, al-Aqabah ialah tujuh puluh darjat/tingkat didalam Jahanam. Sedangkan menurut al-Hasan dan Qatadah, al-Aqabah ialah sebuah jalan mendaki yang sukar yang terdapat didalam Neraka, dekat dengan Jembatan Sirat. Oleh kerana itu tempuhilah jalan itu dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung.

Menurut Mujahid, adh-Dhahhak dan al Kalbi, maksud al-Aqabah ialah merupakan nama jembatan sirat. Ada juga ulama mengatakan bahawa al-Aqabah ialah Neraka itu sendiri. Menurut al-Kalbli, al-Aqabah ialah sebuah gunung yang terletak diantara Syurga dan Neraka. Gunung ini amat mudah dilalui oleh orang-orang soleh dan tidak kepada orang kafir.

Berkenaan dengan firman Allah didalam surah al-Balad ayat 11 hingga 13 mafhumnya :

“Tetapi manusia tidak mahu menempuh kesulitan (mengerjakan yang berat). Tahukah engkau apakah kesulitan itu?. (ialah) Memerdekakan budak (hamba)”.

Menurut Zaid dan sejumlah ulama ahli tafsir lainnya, secara kongkrik memberi maksud ayat ini ialah, kenapa kamu tidak membelanjakan hartamu untuk memerdekakan budak atau hamba dan memberi makan orang-orang miskin yang kelaparan, supaya kamu dapat melepasi pendakian jalan-jalan yang sukar itu?. Bukankah itu lebih baik daripada kamu mengembar- gemburkan wang kamu didalam hal-hal kemaksiatan dan pembaziran ?.

Al-Aqabah atau jalan pendakian yang sukar tersebut disamakan dengan besar dan beratnya dosa. Oleh itu, jika seseorang mahu memerdekakan budak hamba dan beramal soleh lainnya, ia samalah dengan halnya bahawa dia telah berhasil mendaki jalan yang susah itu berupa dosa-dosa yang merbahayakan, menyakiti dan membebaninya. Apabila dia sanggup melepasi dengan mengerjakan amalan-amalan soleh dan dengan taubat yang suci murni, maka ia sama dengan orang yang berhasil melepasi jalan mendaki yang sukar itu dengan mudah dan berjaya.

Menurut al-Hasan, al-Aqabah adalah usha susah payah seseorang dalam melawan dirinya, nafsunya dan bisikan Syaitan yang menjadi musuhnya.

Seorang penyair berdendang;

“Aku diduga oleh empat pekara. Yang selalu menelekku dengan tepat, iaitu Iblis, dunia, diriku dan nafsuku dan aku tidak tahu bagaimana aku mahu melepaskan diriku dari mereka... wahai Tuhan, tolonglah bantu aku dengan keampunan Mu... kerana hanya Engkau yang aku harapkan untuk menghadapi mereka semua”.

Seorang lagi penyair berkata;

“Sungguh aku diduga oleh empat pekara yang selalu mengejarku dengan bidikan panahnya, iaitu Iblis, dunia, diriku dan nafsuku... Ya Tuhanku, Engkau Mahakuasa untuk menyelamatkanku”.

Seorang penyair lagi berkata;

“Aku dicuba dengan empat pekara yang selalu ingin menguasiku agar aku celaka... iaitu Iblis, dunia, diriku dan nafsuku. Bagaimana kah caranya untuk aku melepaskan diriku??... Aku sedar mereka semua adalah musuh-musuhku yang paling nyata”.

Menurut pendapat ku (Syeikh al-Qurthubi iaitu penulis kitab ini), Barang siapa yang taat kepada Allah, berjuang memerangi nafsunya sendiri dan menentang pujukan Syaitan dan dunia, nescaya Syurgalah tempat tinggalnya. Sebaliknya, barang siapa yang keras kepala didalam kesesatannya dan kezalimannya, membiarkan dunia memegang kendali kemaksiatannya, menurut hawa nafsunya dan tunduk kepada pujukan Syaitan yang menjanjikan kesenangan-kesenangan semantara. Nescaya Nerakalah yang paling tepat untuknya. Allah berfirman didalam surah an-Nazi’aat ayat 37 hingga 41 yang mafhumnya;

“Maka barang siapa yang durhaka. Dan mengutamakan kehidupan didunia. Maka sesungguhnya Nerakalah tempat diamnya. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya daripada hawa nafsunya. Maka sesungguhnya Syurgalah tempat diamnya”.

Berkenaan dengan firman Allah didalam surah al-Balad ayat 11 hingga 13 mafhumnya :

“Tetapi manusia tidak mahu menempuh kesulitan (mengerjakan yang berat). Tahukah engkau apakah kesulitan itu?. (ialah) Memerdekakan budak (hamba)”.

Firman Allah, “Tetapi manusia tidak mahu menempuh kesulitan”, merupakan kalimah berbentuk berita, bukannya kalimah penyataan.

Kemudian firman Allah, “Tahukah engkau apakah kesulitan itu?”. Firman Allah ini ditujukan kepada Nabi saw. Dengan lain perkataan bahawa kalimahnya seperti, “Sesungguhnya kamu tidak akan mengatahuinya, wahai Muhammad, sebelum Aku memberitahukan kepadamu apa itu jalan yang mendaki lagi susah itu”. Jalan yang mendaki lagi susah itu ialah memerdekakan budak dari penghambaan, atau memberi makan hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan saudara denganmu, atau orang-orang miskin yang sangat fakir”.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani alias Abu Qasim Salman bin Ahmad didalam kitabnya yang bertajuk ‘Makarim al-Akhlak’, dari Ali bin Abu Thalib bahawa ia berkata, “Daripada aku mengumpulkan sejumlah sahabatku untuk kenduri makanan, aku lebih suka keluar kepasar untuk membeli seorang budak perampuan lalu aku merdekakan ia”.


BAB 99: MENERANGKAN FIRMAN ALLAH BERKENAAN “BAHAN BAKARNYA MANUSIA DAN BATU”.


Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Musa bin Ubaid, dari Muhammad bin Ibrahim ibnu Harits at-Taimi, dari Ibnu Hadi, dari al-Abbas bin Abu Muthalib bahawa Rasulullah bersabda, “Agama (islam) ini akan terus jaya hingga ia melintasi lautan dan hingga lautan itu diharungi oleh kuda pada jalan Allah Yang Maha Memberkati lagi Mahatinggi. Kemudian datanglah beberpa kaum yang rajin membaca al-Quran, dengan sombong mereka bertanya, ‘Siapakah yang lebih pandai membaca al-Quran daripada kita ?’”. Kemudian baginda berpaling kepada para sahabat dan bertanya, “Apakah kamu semua melihat kebajikan pada mereka?”. Para sahabat menjawab, “Tidak!”. Baginda bersabda, “Mereka itu adalah sebahagian dari kamu (keturunan sahabat). Mereka adalah dari umat ini (umat Muhammad). Mereka itulah yang akan menjadi bahan bakar Neraka”. 

Batu yang menjadi bahan bakar Neraka itu ialah ‘belerang’. Allah menciptakannya disisiNya menurut yang dikehendaki Nya, sebab jika dibandingkan dengan batu-batu yang ada, batu belerang ini memiliki lima kelebihan untuk menyeksa. Iaitu, ia cepat menyala, bmanerbau busuk, banyak asapnya, punya daya lekat yang kuat pada tubuh dan daya panasnya sangat luar biasa.

Ada pula ahli tafsir yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan batu itu adalah patung-patung atau berhala-berhala orang-orang kafir yang disembah selain dari Allah SWT. Maka batu-batu ini menjadi makanan (bahan bakar) Jahanam. Firman Allah didalam surah al-Ambiya ayat 98, mafhumnya;

“Sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah, selain Allah, menjadi kayu api Neraka Jahanam. Kamu mesti masuk kedalamnya”.

Maksud ayat diatas tadi adalah menjadi bahan bakar Jahanam. Berdasarkan pekara ini, maka takwil atau tafsir yang pertama ialah manusia dan batu adalah bahan bakar Neraka. Kemudian didalam tafsir yang kedua pula ialah manusia itu akan diseksa di Neraka bersama batu-batu. Telah disebut didalam sebuah hadis, Nabi saw bersabda, “Semua yang menganggu itu ada didalam Neraka”.

Tetapi tafsir itu mengandungi dua kemungkinan, pertama, segala sesuatu yang menggangu manusia didunia akan diseksa Allah diakhirat nanti dengan azab api Neraka. Kedua, semua yag menggangu manusia didunia seperti binatang buas, serigala atau setangga dan lain-lain, baginya akan berada di Neraka. Mereka disediakan untuk menghukum penghuni Neraka.

Ada sesetengah ulama tafsir yang berpendapat bahawa Neraka yang khusus bagi batu itu adalah Neraka yang khusus bagi orang-orang kafir saja... waalahua’lam.


BAB 100: BADAN ORANG KAFIR MEMBESAR SESUAI DENGAN TINGKAT KEKEFIRAN MEREKA DAN BAHAGIAN SEKSAAN KEPADA ORANG MUKMIN YANG DURHAKA.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Gusi atau taring orang kafir itu seperti gunung Uhud besarnya dan tebal kulitnya adalah seperti perjalanan selama tiga hari dengan kenderaan yang cepat”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya tebal kulit orang-orang kafir itu empat puluh dua hasta. Sesungguhnya gusinya seperti gunung Uhud besarnya. Dan tempat duduknya dari Jahanam sejauh antara Mekah dan Madinah”.

Berkata Tirmidzi bahawa hadis ini hasan, sahih dan gharib dari al-A’masy. Dalam sebuah riwayat disebut, “... pehanya seperti gunung Baidla’, dan tempat duduknya di Neraka adalah sejauh perjalanan selama tiga hari seperti (jarak antara) desa Rabdzah (hingga ke Madinah)”. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Shalih budak Tau’amah, dari Abu Hurairah, katanya hadis ini gharib, iaitu yang dimaksudkan dengan kalimah Rabdzah ialah seperti jarak diantara Mekah dan Madinah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Yunus, dari Sa’id Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Pada hari kiamat nanti, gusi orang kafir itu lebih besar daripada gunung Uhud. Mereka dibesarkan supaya Jahanam terisi penuh oleh mereka dan supaya mereka merasakan azabnya”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Laits bin Sa’ad, dari Khalid bin Yazid, dari Sa’id bin Abu Hilal, dari Sa’id al-Muqbari, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Gusi orang kafir itu seperti gunung Uhud. Pehanya seperti gunung Baidla’. Pinggangnya seperti gunung Warqan dan tempat duduknya dari Neraka seperti tempat dudukku sekarang ini, hingga ke Mekah. Tebal kulitnya adalah tujuh puluh hasta. Perutnya seperti gunung Izham”.

Warqan adalah nama sebuah gunung di Madinah, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, dari Anas bin Malik bahawa Nabi saw bersabda, “Ketika Tuhannya menaiki gunung, maka terciptalah enam gunung. Tiga gunung terletak di Mekah, iaitu gunung Tsaur, gunung Tsabir dan gunung Hara’. Manakala tiga gunung lagi terletak di Madinah iaitu gunung Uhud, gunung Warqan dan gunung Radhwa”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ubaid bin Umair bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya orang-orang kafir itu menyerit lidahnya sejauh satu hingga dua farsakh (batu) dan dipijak-pijak oleh manusia”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Samurah bin Jundub bahawa Nabi saw bersabda, “Diantara mereka ada yang dibakar api setinggi mata kakinya. Diantara mereka hingga kelututnya. Diantara mereka dibakar setinggi pinggangnya dan diantara mereka ada yang dibakar setinggi tulang selangkanya”.


FAKTA:

Didalam bab ini memberikan petunjuk kepada kamu semua bahawa kekufuran orang yang hanya kufur sahaja berbeza dengan kekufuran orang yang juga zalim dan kekufuran orang yang keras kepala dan durhaka. Sesungguhnya orang-orang kafir yang diazab di Jahanam itu berbeza-beza, sebagaimana yang kita tahu dari keterangan al-Quran dan as-sunnah. Kita diberitahu azab bagi orang-orang yang membunuh para nabi, membunuh kaum muslimin dan membuat kerosakan diatas muka bumi ini sangat berbeza dengan azab bagi orang-orang kafir yang berbuat baik kepada para nabi dan kaum muslimin. Contohnya seperti Abu Talib ninda Nabi sendiri. Ia dikeluarkan oleh Nabi saw dari tingkat Neraka yang paling bawah, kerana sewaktu didunia dia sangat gigih membela dan melindungi baginda dari ancaman orang-orang kafir musyrik Mekah.

Hadis Samurah yang diriwayatkan oleh Muslim itu tadi berlaku bagi orang-orang kafir berdasarkan cerita Abu Thalib. Tetapi juga boleh berlaku bagi orang-orang mukmin yang diseksa. Allah hanya mematikan mereka seperti yang telah dikemukakan diatas.

Disebut didalam sebuah hadis dari Ka’ab al-Ahbar, “Allah berfirman kepada Melaikat penjaga Neraka, ‘Wahai Malik, tahanlah Neraka. Jangan sampai ia membakar lidah mereka yang telah mereka gunakan untuk membaca al-Quran. Wahai Malik, katakan kepada mereka supaya mereka menyeksa sesuai dengan amal-amal mereka’. Neraka lebih tahu apa yang harus ia lakukan terhadap mereka daripada seorang ibu terhadap anaknya. Maka diantara mereka ada yang ia seksa hanya separas mata kaki. Diantara mereka ada yang dibakar separas lutut sahaja. Diantara mereka ada yang dibakar separas pinggang saja. Dan ada pula yang ia bakar separas dada saja”. Seterusnya hadis ini akan dibincangkan lagi nanti.

Al-Qatbi didalam kitabnya bertajuk ‘Uyun al-Akhbar’ menurunkan sebuah hadis marfu dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya ketika Allah selesai memutuskan diantara makhluk Nya dan kebajikan-kebajikan seorang hamba itu lebih banyak maka ia masuk Syurga. Jika kebajikan sama banyak dengan keburukan, maka ia ditahan diatas sirat selama empat puluh tahun, kemudian setelah itu baru ia masuk Syurga. Dan jika keburukan lebih banyak dari kebajikan, maka ia termasuk golongan orang yang beriman yang harus masuk Neraka. Mereka diseksa didalam Neraka menurut kadar amal-amal mereka. Diantara mereka ada yang dibakar api Neraka separas mata kaki. Diantara mereka ada yang dibakar separas lutut dan diantara mereka ada yang dibakar oleh api Neraka separas dadanya....”.

Membahaskan hadis riwayat Muslim tentang maksud firman Allah, 

“Dan bagi mereka darjat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) kerja-kerja mereka sedang mereka tiada dirugikan”.  

Al-Faqih Abu Bakar bin Barajan mengatakan, “Menurut saya, orang-orang yang dimaksudkan oleh al-Quran dan hadis ini adalah mereka yang mengesakan Allah. Sebab, orang kafir itu sama sekali tidak akan dimaafkan oleh Neraka, kerana mereka telah berbuat kafir diatas dunia, maka diakhirat dia akan diseksa oleh Neraka. Allah berfirman didalam surah az-Zumar ayat 16 yang mafhumnya;

“Untuk mereka, dari atas mereka ada beberapa tingkat dari api dan dibawah mereka ada beberapa tingkat (api pula). Dengan (seksa) itulah Allah menakutkan hamba-hamba Nya. Hai hamba-hamba Ku, takutlah kepada Ku “.

DNGiriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari al-Harits bin Aqisy bahawa Rasulullah bersanda, “Sesungguhnya diantara umatku ada orang yang masuk Syurga lebih banyak dari suku Mudhar dan diantara umatku ada orang yang diperbesarkan tubuh badannya sehingga ia memenuhi salah satu sudutnya”.


BAB 101: BERATNYA SIKSAAN BAGI ORANG-ORANG YANG SUKA BERBUAT MAKSIAT DIDUNIA.

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya manusia yang paling keras diseksa adalah para pembuat patung”. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Qasim bn Ashbagh dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya manusia yang paling keras diseksa pada hari kiamat nanti adalah orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi atau petukang yang membuat patung”. (HR Ahmad dan Thabrani).

Diriwayatkan oleh Abu Umar Abdul Barr, Ibnu Majah dan Ibnu Wahab sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya manusia yang paling keras diseksa pada hari kiamat kelak ialah seorang ulama yang ilmunya tidak diberi kemanafaatan oleh Allah”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid bahawa ia berkata, “Pada hari kiamat nanti sesungguhnya para penghuni Neraka merasa amat terganggu oleh bau busuk kemaluan orang-orang yang pernah melakukan zina”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Musa bin Ali bin Rabbah, dari ayahnya bahawa ia berkata, “Ada tiga jenis manusia yang sangat menganggu dan menyakiti penghuni Neraka. Pertama, orang-orang yang dikunci oleh tabut (peti) dari Neraka. Mereka berasak-asak didasar Neraka Jahim. Suara hiruk-pikuk mereka yang kuat terdengar oleh para penghuni Neraka yang lain sehingga sangat menganggu dan menyakitkan. Para penghuni Neraka yang lain pun bertanya, ‘Mengapa kamu semua boleh bersama kami disini?’ Mereka menjawab, ‘Kami adalah orang-orang yang sombong’”.

Kedua, orang-orang yang perutnya terbelah dan usus mereka diseret kedalam Neraka. Mereka ditanya oleh penghuni Neraka yang lain, “Mengapa kamu boleh berada bersama kami disini?”. Mereka menjawab, “Kami dahulu suka merampas hak-hak manusia dengan sumpah palsu kami dan kuasa serta kepercayaan yang ada pada kami”.

Ketiga, Orang-orang yang berjalan kehulu kehilir diantara Neraka Jahim dan Neraka Hamim. Mereka tidak boleh tenang. Lalu mereka ditanya oleh penghuni Neraka yang lain, ‘Mengapa kamu boleh berada bersama kami disini?’. Mereka menjawab, “Kami dahulu suka mengadu domba diantara manusia”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari ismail bin Iyasy, dari Taghlab bin Muslim, dari Ayub bin Basyir al-Ajali, dari Syafi bin Mati’ al-Ashbahi bahawa Rasulullah bersabda, “Ada empat jenis manusia yang sangat menganggu dan menyakati penghuni Neraka lain yang sudah dalam keadaan terseksa. Sambil berjalan kehulu kehilir diantara Jahim dan Hamim, mereka keluh kesah. Para penghuni Neraka yang lain saling bertanya ‘Apa halnya kepada mereka itu?’. Kenapa mereka menganggu dan menyakiti kita yang sedang dalam keadaan derita seperti ini?’. Mereka adalah orang yang dikunci dalam tabut dari bara, orang yang ditarek ususnya, orang yang mengalir nanah dan barah dari mulutnya dan orang-orang yang memakan daging mereka sendiri”.

Mereka bertanya kepada orang yang dikunci didalam tabut bara, “Kenapa kamu sanggup menganggu dan menyakiti kami yang sudah didalam keadaan yang sangat menderita begini?” Mereka menjawab, “Ketika meninggal dunia dahulu aku masih punya hutang yang masih belum dibayar”. Mereka bertanya kepada orang yang menarik ususnya, “Kenapa kamu sanggup menganggu dan menyakiti kami yang sudah dalam keadaan yang sangat derita ini?”. Dia menjawab, “Ketika didunia dahulu aku selalu mengabaikan najis air kencingku”. Mereka juga bertanya kepada orang yang mulutnya mengalir nanah bercampur darah. “Kenapa kamu sanggup menganggu dan menyakiti kami yang sedang dalam keadaan menderita ini?”. Dia menjawab, “Dahulu aku suka mendengar kalimah-kalimah kotor dan keji lalu aku sebarkan kemana-mana dan aku juga suka menikmati cerita-cerita gosip yang liar lalu aku sampai-sampaikan”. Mereka juga bertanya kepada orang yang memakan dagingnya sendiri, “Mengapa kamu suka menganggu dan menyakati kami yang memang sedang didalam derita seperti ini?”. Dia menjawab, “Dahulu aku suka mengumpat dan mengadu domba kepada orang lain”.

Maksud yang sama seperti yang dikemukakan dalam riwayat tadi, juga telah dikemukakan dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Samurah bin Jundub, oleh hadis Ibnu Abbas, Abu Hurairah dab Ibnu Mas’ud dalam bab yang membasahkan tentang seksa kubur. Juga oleh hadis Abu Hurairah tentang orang-orang yang dibakar oleh Jahanam dan beberapa riwayat yang lain.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas tadi, jika seseorang berhutang kepada orang lain untuk kegunaan membayar kepada keperluan yang sangat penting, dan bukannya untuk dihambur kepada pembaziran atau kepada hal-hal yang tidak berguna, namun sebelum sempat dia membayar hutang itu dia tiba-tiba meninggal dunia, maka Allah tidak akan menahannya memasuki Syurga dan juga tidak menyeksanya. Bahkan, Allah akan meminta kerelaan kepada mereka yang memberi hutang itu kepadanya. Sehingga diharapkan mereka semua berada didalam rahmat dan kurniaNya. Ia berbeza kepada mereka yang berhutang kerana maksiat, kemudian dia meninggal dunia tampa sempat membayar hutangnya itu. Mereka ini Allah akan seksa secukupnya.


BAB 102: SEKSAAN BAGI ORANG YANG MENYEKSA ORANG LAIN SEWAKTU DIDUNIA.


Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abu Najih, dari Khalid in Hakim, dari Khalid Ibnu Walid bahawa Rasulullah bersabda, “Manusia yang paling keras diseksa dihari kiamat nanti adalah yang paling keras menyeksa orang lain semasa didunia ini”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya bertajuk ‘At-Tarikh’, dari Ali, dari Sufyan bin Amr bin Dinar, dari Ibnu Abu Najih, dari Khalid bin Hakim bin Hizam bahawa ia berkata, “Sesungguhnya Abu Ubaidah berhasil menawan seorang askar pasukan musuh dari penduduk Armenia. Khalid Ibnu Walid berbicara dengannya agar askar itu dibebaskan saja. Para sahabat yang lain bertanya, ‘Kamu akan menimbulkan kemarahan Amir, Wahai Khalid?’. Khalid menjawab, ‘Aku tidak menginginkan kemarahannya. Tetapi aku mendengar Nabi saw pernah bersabda, ‘Orang yang akan diseksa paling hebat pada hari kiamat kelak ialah yang paling keras menyeksa orang sewaktu didunia’”.

Hadis serupa diriwayatkan oleh Muslim, dari Hisyam bin Hakim bin Hizam bahawa pada suatu hari dia melihat beberapa orang rakyat jelata sedang dijemur ditengah terik panas matahari. Dia bertanya kepada orang-orang sekeliling, “Kenapa dengan mereka itu?”. Mereka menjawab, “Orang-orang itu tidak mahu membayar cukai tanah”.  Lalu dia berkata, “Perhatikanlah baik-baik, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ‘Sesungguhnya Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung akan menyeksa orang-orang yang pernah menyeksa manusia semasa didunia”.


BAB 103: SEKSAAN BAGI ORANG YANG MENYURUH MENINGGALKAN KEMUNGKARAN, TETAPI DIA SENDIRI MELAKUKANNYA, JUGA BAGI ORANG MUKMIN DERHAKA SERTA PENYOKONG KEZALIMAN YANG AKAN BERTUKAR MENJADI ANJING DIAKHIRAT KELAK.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Usamah bin Zaid bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Seseorang didatangkan, lalu dilemparkan kedalam Neraka. Disana ia digiling seperti keladai yang menarek pengiling. Ia kemudian dikelilingi penghuni Neraka lalu ditanya, “Wahai sifulan, bukankah kamu dahulu menyuruh kami melakukan kebajikan dan mencegah dari kemungkaran?”. Dia menjawab, “Ya... dahulu aku suka menyuruh pada yang makruf tetapi aku sendiri tidak mahu melakukannya, dan dahulu juga aku suka mencegah kepada kemungkaran tetapi aku sendiri melakukannya”.

Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Muslim, juga dari Usamah bin Zaid bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat kelak seseorang didatangkan lalu dilempar kedalam Neraka. Usus perutnya terburai diNeraka. Lalu dia berpusing-pusing seperti keladai yang memutar penggiling. Para penghuni Neraka mengerumuninya. Meraka bertanya, ‘Wahai sifulan bin sifulan, kenapa dengan kamu?. Bukankah dahulu kamu suka menyuruh kepada amal makruf dan mencegah kepada kemungkaran?’. Ia menjawab, ‘Benar !, dahulu memang aku suka menyuruh kepada amal makruf tetapi aku sendiri tidak melakukannya, dan aku memang suka mencegah kemungkaran tetapi aku sendiri melanggarnya’”.

Diriwayatkan oleh al-Hafiz  Abu Nu’aim sebuah hadis dari Malik bin Dinar, dari Tsumamah, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Pada malam Isra, aku  melihat satu kaum yang mengunting bibir mereka dengan alat penggunting dari api. Setelah tergunting, bibir mereka kembali lagi seperti semula. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, siapakah mereka itu?’. Jibril menjawab, ‘Mereka itu adalah para mubaligh (ulama) dari umatmu. Mereka suka memberi nasihat tetapi tidak mahu melakukannya. Mereka suka membaca al-Quran tetapi tidak mahu mengamalkan isi kandungnya’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Hammad bin Maslamah, dari Ali bin Zaid, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Pada malam Isra aku melihat satu kaum yang mengunting bibir mereka dengan alat penggunting dari api. Lalu aku bertanya, ‘Siapa kah mereka, wahai Jibril ?’. Jibril menjawab, ‘Mereka ialah para ahli pidato (bersyarah) yang tergolong diantara orang-orang suka menyuruh manusia melakukan kebajikan, tetapi mereka melupakan diri sendiri, padahal mereka rajin membaca al-Quran’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan, dari Ismail, dari asy-Syu’bi bahawa ia berkata, “Sekumpulan penghuni Syurga mengawasi sekumpulan penghuni Neraka. Mereka bertanya, ‘Apa yang membuat kamu masuk Neraka?. Sedangkan kami dimasukkan kedalam Syurga atas didikkan yang telah kamu beri dahulu?’. Penghuni Neraka itu menjawab, ‘Kami dahulu hanya boleh menyuruh kamu berbuat kebajikan, tetapi kami sendiri tidak mahu melakukannya’”.

Diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu Nu’aim, dari Muhammad bin Ahmad bin Hambal, dari Sayyar bin Hatim, dari Ja’far bin Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya pada hari kiamat kelak Allah memaafkan orang-orang yang buta huruf, tidak seperti Dia memaafkan para ulama”. Hadis ini gharib yang hanya diriwayatkan oleh Sayyar, dari Ja’far sendirian. Saya (Imam al-Qurthubi) hanya menulisnya dari hadis Ahmad bin Hambal.

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, dari Ahmad bin Ishak bin Hamzah, dari Muhammad bin Alusy Ibnu Husain al-Jurjani, dari Ali Ibnu Mutsanna, dari Ya’qub bin Khalifah alias Abu Yusuf al-A’sya, dari Muhammad bin Muslim ath-Tha’ifi, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, dari Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah bersabda, “Polis atau Penguatkuasa yang membantu kezaliman kelak akan menjadi anjing Neraka”. Hadis ini gharib kerana hanya diriwayatkan sendiri oleh Muhammad bin Salim ath-Tha’ifi, dari Ibrahim bin Maisarah dan Thawus.


FAKTA I:

Menurut sebahagian ulama. Orang yang paling rugi pada hari kiamat ada tiga jenis;

Pertama, seorang tuan yang memiliki budak hamba. Ia mengajarkan budak itu dengan ilmu-ilmu syariat Islam sehingga ia menjadi seorang budak yang taat dan berakhlak mulia, tetapi tuannya itu tetap durhaka. Pada hari kiamat nanti, budak hamba itu disuruh masuk Syurga, semantara tuannya diiringi ke Neraka. Saat itu dia sangat menyesal dan berkata, “Aduhai, ruginya aku dan senangnya dia. Kenapa budakku yang bahagia dan aku pula derita”. Malaikat pengiring berkata, “Ia adalah kerana dia berakhlak mulia, tetapi kamu tidak. Dia menjadi budak yang baik, tetapi kamu menjadi manusia yang jahat”.

Kedua, seseorang yang berkerja keras mengumpul harta dunia, tetapi dia tetap durhaka kepada Allah. Setelah dia meninggal dunia, hartanya itu jatuh ketangan waris-warisnya yang kemudian membelanjakan untuk kebajikan dan ketaatan. Pada hari kiamat kelak, ahli waris-warisnya disuruh masuk Syurga sedangkan ia diiringi masuk kedalam Neraka. Disaat itulah timbul rasa yang amat menyesal dan berkata, ‘Aduhai !, ruginya aku dan senangnya mereka !, mengapakah harta-hartaku tidak dapat menolongku diwaktu ini?’. Malaikat yang mengurus keadaan pula menjawab, ‘Itu adalh kerana mereka mahu taat kepada Allah, sedangkan kamu lalai dengan dunia. Mereka menggunakan harta-harta yang mereka warisi darimu untuk mendapat redha Allah, sedangkan kamu lalai dengan hartamu kepada maksiat. Akibatnya, merekalah yang mendapat bahagia sedangkan kamu menderita’”.

Ketiga, seseorang yang mengajar dan memberi nasihat kepada ugikaumnya. Mereka semua mengerjakan dan mengamalkan apa yang disuruh olehnya. Semantara dia sendiri tidak melakukannya. Pada hari kiamat nanti, mereka semua disuruh masuk Syurga sedangkan dia diiringi masuk kedalam Neraka. Dia sangat menyesal dan berkata, “Aduhai !, ruginya aku dan senangnya mereka, bukankah kerana ilmuku mereka beroleh kesenangan. Kenapa aku yang beroleh azab?”. Malaikat yang mengurus keadaannya menjawab, “ Ini adalah kerana mereka mengamalkan apa yang kamu ajarkan, sedangkan kamu tidak mengamalkan apa yang kamu ajarkan. Itulah sebabnya mereka beroleh kesenangan, sedangkan kamu beroleh penderitaan”. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Abu Far’ Ibnu Jauzi.


FAKTA II:

Ibrahim an-Nakh’i mengatakan, “Terus terang bahawa aku tidak berapa menyukai pada kisah didalam tiga ayat ini. Iaitu firman Allah didalam surah al-Bakarah ayat 44, mafhumnya;

“Adakah patut kamu menyuruh manusia berbuat kebaikkan dan kamu melupakan dirimu sendiri, sedangkan kamu membaca Kitab (al-Quran). Tidakkah kamu memikirkan?”.

Kemudian firman Allah didalam surah ash-Shaaf ayat 2 dan 3, yang mafhumnya;

“Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?. Amat besar kebencian disisi Allah, kerana kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat”.

Dan firman Allah didalam surah Hud ayat 88, mafhumnya;

“Berkata Syu’ib: Hai kaumku! Apakah kamu fikirkan, jika aku diatas keterangan dari Tuhanku, dan Dia memberiku rezeki yang baik. Aku tidak hendak menyalahi kamu tentang apa yang aku larang kamu daripadanya. Aku tidak menghendaki, selain perbaikkan, sekadar tenagaku dan tiadalah taufikku, melainkan dengan Allah. Kepada Nya aku bertawakal dan kepada Nya aku kembali”.

Pada pendapat saya (Imam al-Qurthubi), lafas firman dari ayat-ayat diatas tadi, disamping hadis-hadis yang telah saya kemukakan sebelumnya adalah merupakan petunjuk bahawa hukuman bagi orang-orang yang melanggar ‘amal makruf nahi mungkar’ padahal dia sendiri mengatahuinya. Orang-orang seperti ini sama halnya memperlekeh kehormatan-kehormatan Allah dan mengabaikan hukum-hukum Nya. Ia samalah seperti orang yang berilmu tetapi ilmunya tidak bermanafaat.

Padahal Rasulullah telah bersabda, “Pada hari kiamat nanti, manusia yang diseksa paling pedih ialah orang yang berilmu tetapi ilmunya tidak memberi manafaat oleh Allah”.

Diriwayatkan oleh Abu Umamah bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang menyuruh mengerjakan kebajikan tetapi melupakan diri mereka sendiri, kelak usus mereka akan ditarek keNeraka Jahanam. Lalu mereka bertanya, ‘Siapa kamu?’. Mereka menjawab. ‘Kami adalah orang-orang yang menyuruh manusia mengerjakan kebajikan tetapi melupakan diri kami sendiri”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah bersabda, “Aku melihat Amr bin Luhay (kafir musrikin Mekah) sedang ditarek usus perutnya di Neraka, dan ia adalah orang pertama yang membuat peraturan membebaskan unta dari pemiliknya untuk berhala sha’ib (merampas unta untuk dibuat korban kepada berhala)”.

Sebagaimana yang telah disebutkan didalam riwayat hadis Abu Sa’id al-Khudri bahawa diantara penghuni Neraka ada yang dimasukkan kedalam Neraka dan terus saja diazab tampa pernah mati lagi. Hadis ini ternayata bercanggah dengan hadis yang menerangkan tentang orang-orang muknin yang derhaka. Lalu bagaimanakah hendak kita berkompromi atau mengambil jalan tengah dalam permasaalahan ini?.

Menurut saya (Imam al-Qurthubi), kedua-dua hadis itu boleh saja kita kompromikan atau kita ambil jalan tengah baginya. Penghuni Neraka yang asli seperti yang disebut didalam firman Allah didalam surah an-Nisa ayat 56, mafhumnya;

“...Setiap masak (hangus terbakar) kulit mereka, Kami tukar dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab...”

Menurut al-Hasan, dalam sehari kulit mereka yang kafir dibakar sampai hangus sebanyak tujuh puluh kali oleh api Neraka. Berbeza dengan orang-orang mukmin yang durhaka. Mereka sememangnya diseksa, tetapi setelah itu mereka akan mati.

Dan berkenaan berapa lama masa mereka diseksa adalah tergantung kepada tingkat kedurhakaan dan dosa yang mereka lakukan. Ada yang mengatakan bahawa orang-orang mukmin yang derhaka, ketika mereka diseksa akan juga merasa kesakitannya. Hanya kadar rasa sakit itu adalah lebih kurang sedikit jika hendak dibandingkan dengan kesakitan yang dialami oleh orang-orang kafir yang diseksa hidup-hidup. Dalil bagi pekara ini adalah firman Allah didalam surah al-Mu’min ayat 45 dan 46, mahfumnya;

“...sedang keluarga Firaun ditimpa oleh sejahat-jahat seksa. Neraka didatangkan kepada mereka pagi-pagi dan petang-petang (didalam mati mereka), dan pada hari kiamat dikatakan: Masukkanlah keluarga Firaun kedalam seksa yang sekeras-kerasnya”.

Allah memberitahu bahawa seksa yang mereka alami ketika dibangkitkan kembali dihari kiamat kelak adalah lebih hebat dan keras jika dibandingkan dengan seksa yang mereka alami sewaktu dialam berzah atau alam kematian.

Dalil yang lain adalah dari sebuah hadis riwayat al-Barra’ bin Azib yang menceritakan tenang ucapan orang-orang kafir kepada Allah, “Ya Tuhan, jangan terjadi kiamat dahulu... jangan terjadi kiamat dahulu... jangan terjadi kiamat dahulu”. Mereka berkata seumpama itu kerana mereka tahu bahawa azab hari kiamat itu adalah sangat pedih dan dahsyat sekali. Mungkin seksa yang dialami oleh ahli pidato dikala itu adalah seksa sewaktu didalam kuburan. Tetapi, sabda Nabi saw yang telah diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid tidak pula menjelaskan perkara itu... atau mungkin juga mereka diseksa dengan keras kerana ucapan-ucapan mereka yang berbeza dengan perbuatan mereka. Kita berlindung kepada Allah dari semua pekara itu...amin.

Sekian dahulu buat waktu ini, kelak akan disambung lagi berkenaan azab-azab Neraka yang lain dibab-bab yang akan datang, Insyallah.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sekian,
Atok zamany.

153 comments:

 1. Asalamualaiakum wbt kepada semua...

  Alhamdulillah dapat juga atok postkan bab ke 24 ini dgn selamat. Diharap kalian dapat meruangkan masa untuk membacanya dan mengambil buah-buah mutiara yg terkandung didalamnya. Insyaallah... Atok nak berbalek semula kepada persoalan yg atok beri dulu...

  Ingat lagi pasal soalan yang atok beri tempoh hari berkenaan “pesawat hilang” yg kamu semua kena jawab dlm bentuk hujah Makrifat tu ??? Atok ulang soalan itu ya...

  "Ok... sekarang atok nak tanya sikit kepada cucu2 atok bab makrifah bersangkutan dgn "pesawat hilang" ini. Kan semua org tahu dan sedar yg hilang adalah pesawat.. betul ?? Jadi apa yg ujud selepas pesawat hilang ?? Kemudian apa pula yg cuba diujudkan oleh semua orang setelah pesawat itu hilang...cuba cucu semua jawab ?? Jawab dgn hujah makrifah ?? ok.... atok tunggu ni ???

  Untuk mengatahui dan melihat dari sudut makrifah berkenaan pesawat yg hilang itu, sila baca dan fahami dahulu sedutan dari blog Qaseh berkenaan kisah nabi Musa as. yg ingin melihat Allah SWT...

  ...Nabi Musa bermunajat kepada Allah SWT, “Ya Allah, ya tuhanku zahirkanlah rupa paras mu, ya Allah aku nak tengok, aku nak lihat wajah mu ya Allah. Allah SWT berfirman, “Tidak boleh ya Musa, kamu tidak mampu untuk melihat aku.” Namun Nabi Musa tidak berhenti bermunajat sampai tiga kali kepada Allah SWT.

  Allah berfirman, “Ya Musa aku bukan mahluk, aku bukan ain, aku bukan sesuatu, aku bukan benda macam mana aku nak tunjukkan wajahku kepada mu, macam mana aku nak tunjuk wajahku kepada engkau ya Musa. aku ini tidak bersifat dan tidak berain…. “Laisa kamislihi syaiun” ……, apa yg kamu ingat itu, bukan aku, apa yang kau gambar-gambarkan itu, bukan aku, apa yang kamu pandang itu, bukan aku, bukan aku, bukan aku, macam mana aku nak perzahirkan wajah aku kepada mu ya Musa”. Nabi Musa berkata lagi, “Ya Allah ya Tuhan ku... aku ini seorang nabi, sedangkan orang bukan nabi boleh tunjuk-tunjuk tuhan dia, mereka boleh pegang tuhan mereka, boleh dimandikan, boleh dibawa kesana kemari, sedangkan mereka itu bukan nabi, boleh tunjuk tuhan mereka, tapi aku sebagai seorang nabi, usahkan kata nak tunjuk, nak cerita pun aku tak boleh, tak tahu, oleh itu bagaimanakah org nak percaya kepada aku, ya Allah?” , kata Nabi Musa.

  bersambung.....

  ReplyDelete
 2. Sambungan...

  Allah berfirman, “Ya Musa, Aku tidak perlu tunjukkan wajah Aku yang asli kepadamu, cukup dengan hanya melalui KIASAN sahaja.. kamu akan dapat mengenal dan melihat Aku”. Firman Allah lagi, “Ya Musa.. kau tengok bukit Tursina itu !, jika engkau masih lagi melihat namanya, sifatnya, afaalnya, dan zatnya bukit Tursina itu berdiri di tempatnya, kau tidak akan dapat melihat aku, tetapi jika sekiranya engkau tidak lagi melihat nama, sifat, afaal dan zat bukit Tursina itu, maka disitulah engkau akan dapat melihat aku ?”.

  Bahasa mudahnya, Allah berkata, jika engkau nampak bukit, engkau tidak akan nampak aku, jika engkau tidak melihat lagi nama, sifat, afaal dan zat bukit, maka disitulah engkau akan dapat melihat aku. Lalu Nabi Musa pun pandang bukit, setelah dipandangh, ditilik dan dilihat akan bukit Thursina itu, maka karamlah bukit dalam pandangannya. Nabi Musa Fana didalam pandangannya kepada Allah semata-mata.

  Lalu Allah pun ‘tajalil’ kan “Nur Nya” keatas bukit Thursina. Tajali disini, bermaksud “menzahirkan”, manakala makna atau maksud perkataan Nur itu pula, bukan bermaksud terang lampu atau gelap malam. Nur atau cahaya itu, bermaksud terang cahaya wajah Allah. Bilamana Allah menyatakan diri Nya atau mempernampakkan diri Nya keatas Bukit Thursina, Pada saat itu, leburlah (didalam Quran disebut “meletup”) segala sifat, afaal, asma dan zat bukit Thursina itu!. Nabi Allah Musa diketika itu, bukan lagi terlihat atau terpandang bukit, malahan setelah lebur, hancur atau karam sifat, afaal, asma dan zat Bukit Thursina, maka wajah Allahlah yang terlihat dan terpandang oleh Nabi Musa.

  Setelah Allah mentajalikan (menzahirkan) pula Nur nya keatas Musa, lalu Musa pun pengsan, betulkah nabi Musa pengsan dan apakah betulkah Bukit Thursina meletup?. Maksud Nabi Musa pengsan dan maksud meletupnya Bukit Thursina itu, adalah bagi mengambarkan karam, lebur, binasa. Nabi Musa dan Bukit Thursina dalam wajah Allah. Maka sedar, faham dan mengertilah Nabi Musa akan KIASAN Allah SWT, melalui kisah Bukit Thursina itu...kan bukit itu masih saja ada hingga sekarang ini ???

  Nah !!! kamu faham tak bagaimana mahu mengaitkan cerita nabi Musa as ini dengan kisah pesawat yang hilang itu sekarang ???... cuba kamu fikir... fikir diluar kotak... kotak yang kelima iaitu yg terakhir..ok. Atok tunggu kamu ni ???

  sekian
  atok zamany

  ReplyDelete
 3. Salam atok, saya cuba jawab apa yang saya faham.

  Sebelum menjawabnya, saya nak tegaskan hujah saya ni masih belum sahih kerana saya belum "mati" jika saya sudah "mati" maka saya juga tak boleh nak menulis. hehe.
  Sebenarnya tiada pesawat tiada orang tiada makhluk tiada nama tiada sifat jika Allah itu diwujudkan bersama makhluk.
  Maha Suci Allah Tuhan yang bernama setelah diadakan sifat Nur Muhammad untuk menyembah, menyatakan sifat2 Allah.
  Jika pesawat itu dikembalikan sifatnya kepada Allah, fanalah kesemuanya, hancur leburlah ia tidak berhuruf tidak bersuara tidak bertulis hanya tinggal kewujudan Ahad Ahad Ahad..
  Macam kisah Nabi Musa yang bermunajat dengan Allah di bukit thursina tu, baginda tidak melihat adanya sifat bukit itu lagi setelah Allah mentajalikan nurnya, lalu baginda fana dengan wajah Allah..Begitulah KIASAN Allah pada baginda.
  Seperti yang selalu disebut oleh Tok Mat Janggut, Allah itu Laisa kamislihi syaiun..masakan Allah boleh disamakan dengan makhluk sedangkan makhluk itu sendiri jika dileburkan TIADA.
  Wallahualam jika salah atok perbetul ya.

  Syah

  ReplyDelete
 4. Assalaamu'alaikum atok.....
  Minta izin menyimak tok...

  ReplyDelete
 5. Walaikumsalam cucu shah dan hamdanie...

  Ya... memang benar bagai dikata... pandai shah !

  Sebenarnya jika dipandangan dari sudut Makrifah... dah tak ada apa yg ada... semua dah tak ada sebab Allah hendak semua manusia mengatahui dan 'nampak' bahawa sanya hanya dia saja yg kekal dan dihilangkannya 'total' pesawat itu tampa siapa tahu. Dia juga mahu manusia semuanya 'redha' hanya kepada Nya tampa ragu. Jadi kalau semua manusia dah "nampak" apa yg Allah cipta itu... maka semuanya akan kembali kepada Allah adanya. Sebab Dialah pemilik seluruh yg ada diatas muka umi ini.

  Waris2 dan kebanyakan manusia terutama org2 kafir... masih saja berfikir bahawa nak mengujudkan pesawat yg telah tiada... walau apa pun terjadi dia tetap mahukan pesawat dan semua manusia itu kembali semula kepada mereka... walhal ketetapan Allah itu mutlak tak boleh dipertikai... kamu doalah sekuat mana, kamu bacalah ayat apa sekali pun berjuta kali, kamu solat sunat hajatlah seberapa banyak rakaat yg kamu mampu, kamu menangislah walau keluar airmata darah sekali pun...ALLAH LAH YG MAHAPERKASA LAGI MAHAMEMAKSA. Dan apabila Dia mengiujudkan diriNya...maka binasa (hilang mutlak) lah yang ada sebab Dia adalah zatwazibalujud... yang tidak boleh disamakan walau dengan apa jua pun.... hanya manusia masih saja blur, malahan buta untuk menafsir "keujudan" kuasa Nya yang mutlak itu... begitulah ada Nya.

  Itu utk pesawat.... bagaimana dgn diri kamu sendiri... mampu kah kamu menjadi seperti pesawat itu ??? Bilakah waktu dan ketika kamu "mencapai" tahap Dia mentajalikan diri Nya ke kamu ??? adakah kamu mahu tunggu diri kamu benar2 mati baru kamu nak mencapai ketahap ini ??? Adakah kamu benar2 pasti akan kedudukan kamu akan "mencapai" peringkat itu waktu kamu dijemput ajal nanti ???... nah...kenalah usaha keras dong... jangan mengharap bulan jatuh keriba... kan kita diberi tangga 'usha'... makanya hidup digunakan utk tujuan usha mencapai kehendak... barulah "benar" lulus ujian dan "Dia pasti hadir sediri". jangan dicari barang yg sudah hilang... jangan dikejar barang yg tidak tahu dimana.... Carilah dan duduklah bersama dengan Dia yg kekal, yang ujud mutlak tampa ragu... hanya diwilayah ini kamu bakal selamat didunia dan akhirat nanti... insyallah !

  Kpd Hamdanie...

  Apa yg disimak...atau menyimak..? tak faham la atok ? walau bagaimana pun... ya dipersilakan la ya....

  sekian
  atok zamany

  ReplyDelete
 6. Assalam semua.

  Tahniah tok dah keluar artikel baru. Tak sempat baca lagi ni. Tapi ada satu benda nak tanya dulu. Sekarang tengah hangat diperkatakan hari ibu yang diraikan selama ini adalah hari mother church *sumber ustaz azhar idrus*. Boleh ulas sikit tok? Dah jadi mcm debat pun ada bila bincang dgn kawan2.

  Terima kasih tok.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam puan suria...

   Hai... sampai berdebat pasal hari ibu pulak ???...

   Memang sebanarnya hari ibu ni ikut org kristian... mana ada dlm islam berkenaan menyambut hari ibu... Kalau mengikut islam, kita wajib taat pada ibu kita dan menghormatinya. Begitu juga dgn ayah kita. Tetapi tak ada pun sebut pasal nak sambut hari ibu atau hari bapa ??? Jadi kalau tak ada, buat apa kita org islam dok fanatik sangat mengikut amalan org kafir tu ??? Ikut membabi buta, tampa buat rujukan sedangkan kalau sebenarnya ikut islam hukumnya jatuh haram sebab ikut amalan org kafir. Kalau dlm syariat islam, kita disuruh mentaati ibu bapa kita... maksudnya mentaati dan meraikan mereka hari2... bukan setahun sekali. Begitulah sepatutnya.

   Sama juga halnya kalau dok meraikan "hari kekasih" atau sambut tahun baru mashi dgn beria-ia benar... sampai lupa dunia ??? Bak kata... apa juga amalan org kafir jgn lah kamu ikut... tinggalkan terus. Sebab ia akan membuat kamu terikut2 budaya mereka dan memendang rendah suruhan syariat islam. Kan Rasulullah suruh beramal dlm bulan rejab, saaban dan ramadhan dgn banyakkan sunat2.... kenapa tak buat yg dia suruh tu ??? ini dok sebuk sambut hari ibu beria-ia sedangkan sunat2 rejab tak kamu hiraukan ??? ha... bagaimana ???

   atok zamany

   Delete
 7. Salam atok dan semua pembaca,

  1) Berkaitan dengan ilmu makrifat ni tok, adakah orang awam seperti kami ni perlu beriktikad bahawa tiada wujud makhluk, Allah lah yang meliputi segala segi, ataupun kami perlu "menyampai" dulu dan menyaksikan sendiri baru boleh fana' begitu?

  2) Jika kami makan, orang awam seperti kami beranggapan makanan itu yang mengenyangkan perut, ubat yang menyembuhkan penyakit dsb, walhal hakikat setiap sesuatu itu terhijab dengan sifat2 Allah, menyebabkan kami tidak nampak kewujudan Allah disebalik semua itu. Adakah perkara ini boleh menjatuhkan kami dalam syirik khafi?

  3) Jika seseorang itu tenggelam dalam wajah Allah hinggakan dia sendiri tidak merasakan adanya dia, adakah hukum syariat pada waktu itu terbatal padanya?

  4) Jika kita masih berhajat kepada sesuatu seperti nak kaya, nak sihat, nak bahagia dsb, adakah ini tandanya kita masih dibelenggu dengan sifat aku masih aku yakni menduakan yang satu?

  Itu sahaja untuk kali ni,
  terima kasih daun keladi

  Syah

  ReplyDelete
 8. Salam atok...
  Bila baca artikal ni..rasa tak ndak ambik kisah dah hal2 dunia ni...baik MH370 ke.pas ke..umno ke..semua tu dah takde makna lg...hanya pikir cukupke amalan utk lps siksa neraka ni...kena celup sesaat pun rasa tak mampu hadapi...takuuuut...Ya Allah ampunilah dosa2 kami yg lemah dan jahil ini...kami berlindung kepada Mu Ya Allah dari azab neraka yg pedih.....amin..

  ReplyDelete
 9. Walaikumsalam cucu syah...

  1) Orang awam tak perlu sehingga meletakkan diri mereka didalam wilayah hakikat dan makrifat lagi sehingga mereka telah benar2 “bertemu” dengan Penciptanya. Keadaan org awam yg fana begitu sebenarnya masih saja duduk diwilayah syariat dan tidak diiktiraf Allah berhakikat dan bermakrifat. Kalau mereka mendakwa telah “menyampai” dan bertemu... itu sebenarnya didalam syak, zon dan waham dipermainkan oleh Iblis dan dajal. Itu sebabnya kena ada “jalan” atau Tarikat macam abjad ni. Kena belajar dari bawah... bukan terus saja melompat kejalan hakikat dan makrifat itu. Jalan itu pula mesti pula berwisilah dan beribitah dgn Rasulullah sebab Allah hanya iktiraf Rasulullah. Allah tak iktiraf jalan org lain. Jadi dlm proses perjalanan itu... mesti lah bersama guru hidup (saksi hidup), waliallah (saksi rohani), Nabiallah (saksi rohaniah) dan Rasuallah (wali atau penjaga dan penyanpai). Manakala kamu ditengah2 mereka... ini protocol untuk mengadap kehadrat Allah Dibelakang kamu ialah guru hidup, disebelah kanan kamu ialah Sultan waliAllah, disebelah kiri kamu ialah Sultan NabiAllah dan dihadapan kamu ialah Sultan RasulAllah... bukan pergi sorang sorang diri saja... habis kamu kena tipu ditengah jalan saja nanti ???

  2) Kamu tidak termasuk didalam dosa2 itu... itu hanya khas kepada mereka didalam wilayah hakikat dan makrifat saja. Maksudnya kepada mereka yg telah “bertemu” Allah sahaja. Pada kebiasaannya mereka ada ruang masa dan waktu duduk didalam wilayah itu... bukan 24 jam kecuali kepada mereka2 yg dihendaki Allah saja. Mereka akan keluar dari situ dan kembali semula diwilayah syariat biasa. Kepada mereka2 inilah diteliti semua hukum baik yang besar, yang kecil dan juga yang tersembunyi. Kamu boleh saja berlatih “memandang” secara itu... tetapi kamu sebenarnya masa diluar wilayah selagi kamu belum dibawa untuk bertemu Allah.

  3) Kalau sudah fana bererti telah tiada segala2nya kerana disaat itu yang ada hanya Allah zatwazibalujud... macam mana nak sebut..syariat ke... hukum ke.. kalimah pun tak ada... bererti ia “tampa suara, tampa huruf dan tampa perkataan” pun...Ia duduk dlm fanafilbillah... fana pada Allah mutlak 100%... Allah lah yg punya segalanya dikala itu... ia pun dah tak boleh nak fikir, nak nampak, nak pegang, nak apa pun... kerana tiada kehendak... Hanya yg tinggal ialah “rasa” didalam Ilmu Nya. Ibarat “mati sebelum mati”... tetapi didalam ketentuan waktu yg Allah tetapkan... bukan kehendak kamu... setelah kembali... hukum syariat kembali dipikul semula. Mustahil manusia yg masih hidup ni akan duduk dlm fanafilbillah selama-lamanya.. kecuali sudah benar2 mati. Dikala ini hukum apa pun tak ujud lagi kan ???

  4) Ia sifat lumrah manusia biasa... berkehendak apa jua. Ini didalam wilayah syariat... jadi tak megapa dan tak berdosa pun. Tetap tidak diwilayah hakikat dan makrifat kerana disini kamu tampa kehendak, dah putus semuanya. Jadi bagaimana nak niat, nak cakap..nak itu...nak ini ??? semua dah hilang... Meduakan Allah didalam perjalanan tarikat ialah apabila kamu “menzahirkan diri kamu dalam ujud Allah”.. contohnya kamu masiih boleh fikir, boleh dengar, boleh lihat, boleh berkata2, boleh niat sedangkan katanya kamu didalam wilayah hakikat sudah ???. Kan seolah2 kamu mempermainkan kedudukan Allah boleh berserta kamu pula dalam apa juga perbuaan dan kehendak kamu... sedangkan Allah itu tidak boleh disamakan dgn apa jua benda atau pekara atau perbuatan...waima dgn kamu sekali pun... faham tak ni ???

  5) Oleh itu jangan terbaw2 atau terikut2 dgn kata-kata mereka yg suka menghujah pekara hakikat dan makrifat dipasaran atau dikedai kopi itu. Banyak yg tak benar dan palsu belaka. Ok

  Atok zamany.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Alhamdulillah,
   Segala jawapan yang atok bagi insyaAllah dapat saya hadam, dan diharap pembaca yang lain pun dapat mengutip mutiara ilmu dari jawapan atok ini. Ramai orang awam yang mencari macam kami masih keliru dalam wilayah ni. Permainan syaitan itu sungguh licik dan ramai yang sudah tergelincir kerana sangkaan mereka telah menyampai tapi makin jauh tersesat.
   Terima kasih tok, ada soalan nanti saya tanya lagi. hehe

   Syah

   Delete
  2. Alhamdulillah,

   Very good questions Syah, dan jawapan yang terang lagi bersuluh dari Atok Zamany :)

   Terima kasih

   Delete
 10. Walaikumsalam ramuda...

  Ya... ketakutan kpd azab Allah itulah "Iman"...Jadi kenalah berdiri dlm Iman itu baru selamat. Caranya... buat yg disuruh dan tinggalkan apa yg ditegah. Sebab Allah mengazab dari semua sudut walaupun kamu beriman dan beramal, tetapi maseh saja berbuat durhaka... Bertapa pedihnya azab Allah itu hingga tak tertanggung kita akannya. Tak tahu bagaimana kah nasib kita kelak ??? waallahua'lam. Minta dijauhkanlah kita semua dari termasuk kedalam golongan yg diazab Allah kelak. Dan mohon Rasulullah saw , Sultan Nabi Allah, Sultan Wali Allah dan yang terakhir ialah berkat guru2 kita sebagai penyelamat kita diakhirat nanti... sebab itulah janji mereka kepada anak2 muridnya yang awam ini...amin!

  atok zamany

  ReplyDelete
 11. Assalamualaikum atok dan semua moga sihat sihat. Saya nak tanya atok,atok tahu tak berkenaan pondok riadah assolihin di kuala kangsar perak ,tuan gurunya bernama syeikh ismail yg membawa tarikat nasyabandi kholidi.apa pendapat atok tentang pondok ni dan amalan syahadat mereka.terima kasih dan mohon maaf pada atok kerana soalan ni diluar tajuk.

  ReplyDelete
 12. Walaikumsalam cucu anon 1149am..

  Sebenarnya bukannya kita nak kata tarikat lain tak betul atau tak akan menyampai kpd Allah. itu bukan isu nya kerana apa yg mereka bawa dan amalkan juga benar dan betul sebab atok juga belajar tarikat nasyabandiah. Cuma apa yg atok rasakan disana lambat nak sampai sebab banyak sangat protocol nak kena lalu...atau mesti kena lalu. Itu sebab atok cari lagi dan cari lagi (cerita lama la)... sampai jumpa abjad. Didalam abjad ni protocolnya sangat ringkas dan tepat... yg boleh sampai dgn pantas. Cuma ramai yg tak tahu akan pekara ini sebab ia menyangkut bab hakikat dan makrifah yang sangat halus dan seni. Itu yg atok dok canang dan buat cadangan kpd kalian ikut abjad saja... kerana ia lebih mudah, terutama yg minat akan kesenian ilmu hakikat dan makrifat... atau pencari jalan yg sejati.

  Kamu kena ingat bahawa Syeikh besar abjad ialah Syeikh Abdul Khadir Jailani... merangkap Sultan Wali dan juga merangkap penaung seluruh tarikat atas muka bumi ini... jadi kalau dah kita jadi anak muridnya... bagaimana agaknya ??? mestilah kita lebih utama dan hampir dgn nya kan ??? Dia pun dah janji : "Kalau kamu tak ada wali, ambil aku sebagai walii mu, Insyaallah akan aku jaga kamu separti aku menjaga diri aku sendiri. Tak akan aku lepaskan pendanganku kepadamu walau sesaat pun"... nah ini kata2 seorang waliallah tau... dia tak akan mungkir janji... Nah bagaimana ???

  atok zamany.

  ReplyDelete
 13. Terima kasih atok atas penerangan.saya doakan atok sentiasa sihat.
  Mustapha othman.

  ReplyDelete
 14. Assalamualaikum

  Atok yang dikasehi

  Harap atok dapat bantu cucu memahami sesuatu yang agak pelik berlaku, Apa maksud dan keterangan mengenai ayat ini, Juga apa kelebihannya?

  "HASBI RABBI JALLALLAH MA FI QALBI GHAIRULLAH NUR MUHAMMAD SHALLALLAH"

  kerana setiap kali cucu membaca ayat ini cucu terasa bergegar seluruh badan. Meremang dan memang rasa pelik. Sermoga atok dapat terangkan,

  (Maafkan saya tok. Saya ulang siar.. tersilap pos dalam artikel lama)

  Wassalam

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Walaikumsalam cu anon 557am..

   Tu la... rasanya atok dah baca komen ni... atok dah jawab pun, tapi ia tak keluar bila atok post kan... tak tahu kenapa ???

   Macam mana kamu beramal ni ??? lain kali kamu kena faham dulu apa benda yg kamu baca tu, kemudian baru amal.. faham tak ?? sebab ia bahaya !

   Kamu kena ingat bahawa puak jahat jin syaitan dan Iblis ni sangat cekap pasal ayat, wirid, jampi dan zikir. Disini mereka suka menyelit dan tipu kamu ??? sedang kan kamu ingat baca ayat Quran depa2 tu akan lari... padahal dia dah duduk pun pada ayat yg kamu baca tu... kan pelik tu ???Nasib baik dia tak serap dlm badan kamu... susah kamu nak keluarkan dia tu ???

   Maksud zikir ayat yg kamu baca tu lebih kurang begini : "Aku anggapkan Allah Tuhanku yang Mahapencipta dari dalam kalbuku (dari sudut hati ku yg paling dalam) ghairah kepada mu ya Allah dan cahaya Muhammad kekaseh Mu"..

   Tahu kenapa badan kamu bergetar atau kamu akan menangis atau kamu terasa terlalu hampir kepada Allah apabila membaca ayat ini ??? Sebab rohani kamu sangat2 kenal ayat dan inti pati ayat itu sedangkan badan kamu tidak berapa nak tahu maksud ayat itu... oleh sebab ada beza antara luar dan dalam, sedangkan yang dalam sudah nak "terbang"... tapi badan (yang diluar) kamu masih saja alpa dan tak faham... maka terjadilah reaksi itu...??? kenalah "kenal diri" barulah dapat lesen terbang sama... ni kamu pakai hentam saja la ??? dah ada tindakan dalaman... jadi kenalah belajar "mengenal diri" sebab jasad kamu tak seiring dgn roh yg sememangnya lebih tahu itu. Kamu kenalah cari jalannya... kalau susah sangat... joint je abjad ni... lama2 kamu pun boleh terbang...??

   atok zamany

   Delete
  3. Assalamualaikum

   Terima kasih atok atas jawapan diatas. Puas rasanya dengan keterangan atok itu. Kalau kita main amal macam tu saja adakah boleh sebabkan gila isim tok? Mesti kenal diri dulu baru boleh amal ke tok?

   Hmm memang ya, terasa sebak nak nangis pun ada. Tapi tak tahu sebab apa, hiba sangat. Jadi maknanya rasa macam tu. datang dari diri kita yang dalam lah ye tok? Padan la lain macam saja rasanya. Diri ini dapat memahaminya rupanya .. ...

   Apa tok? Boleh terbang? Nak la tok kalau gitu. Boleh tok cerita tak pasal "mengenal diri" ini, apa maksud kenal sebenarnya? Apa yang Rasul kita pesan mengenainya dan kenapa ia menjadi tersembunyi selama ini?

   Didahului dengan terima kasih.

   Delete
  4. Walaikumsalam cu..


   Mengenal diri dan mengenal Allah ni ialah lanjutan dari Ilmu Tauhid atau Ilmu Mengesakan Allah. Jadi semuanya adalah didalam ruang lingkup yg sama diperingkat awalnya ... tetapi diperingkat akhirnya ia mempunyai sebuah cabang khusus dlm bab "mengenal diri dan mengenal Allah", Bab ini mengkaji lebih mendalam akan ilmu hakikat dan makrifat. Untuk pengatahuan, bukan semua orang yg mampu atau punya rezeki mewarisi keilmuan ini... walau kamu dah belajar bertahun2 pun tak mencapai apa2 kemajuan...maka ini bermakna dia tidak ada rezeki untuk "mengenal" penciptanya. Jadi bahagian ilmu yg dia kena mahir ialah bab ilmu syariat. Tetapi tidak semestinya kedudukan masaalah ini hanya akan berhenti disitu.. mungkin berkat kesabaran dan keikhlasan, mungkin juga dia akan mendapat bahagiannya itu...waallaua'lam...

   Kemudian berkenaan nak bercerita bab ilmu ini disini... atok fikir ia tak sesuai kerana ianya akan mengundang fitnah dan salah sangka pula nanti... Nama pun ilmu rahsia... mana boleh buka dihalayak begini. Ia kena belajar terus dari tuan guru secara hadap berhadapan... barulah betul !

   atok zamany

   Delete
  5. Salam atok. saya semak kat buku arab dia tulis "hasbi robbi jallallah ma fi qolbi ghairullah nur muhammad shallallah" tu maksudnya "Cukuplah Tuhan bagi ku Allah Maha Agung, Tiada di dalam hati ku kecuali Allah, Cahaya Muhammad selamat atas NYA". tapi atok tulis ""Aku anggapkan Allah Tuhanku yang Mahapencipta dari dalam kalbuku (dari sudut hati ku yg paling dalam) ghairah kepada mu ya Allah dan cahaya Muhammad kekaseh Mu". macam lain sangat je. mohon pencerahan tok?

   - sufian -

   Delete
  6. Walaikumsalam cu sufian..

   Apa yg atok tulis tu adalah apa yang disebut "dari dalam kalbu".. bukan apa yg ditulis diluar "syariat" kerana soalan kepada permasaalahan ini ialah "kenapa jiwanya bergetar" sedangkan jka kamu tafsir melalui syariat "luaran" ia adalah seperti yg kamu tulis itu.. ia tak akan kamu rasa getarannya.... kalau tak percaya baca lah kedua2 ayat itu dan jadikan wirid... mana yg kamu lebih "rasa" ??? Ya dalam bahasa melayunya...

   Buat dulu baru tahu...

   atok zamany

   Delete
 15. Salam atok dan rakan2 semua

  Saya nak tumpang tanya kepada atok Zamany. Apa sebab gugurnya rambut dianggap kesalahan semasa mengerjakan haji/umrah (kena dam). Kalau ikutkan, gugur rambut bukan satu kesalahan dalam kehidupan harian. Lagi satu kenapa masa tawaf tak boleh tutup kepala bagi lelaki? Mungkin ada jawapannya dalam bidang tasauf ? Mungkin atok tahu jawapannya minta tolong bantu ceritakan. Saya puas fikir, tak dapat jawapannya.

  ReplyDelete
 16. Walaikumsalam cu anon 457pm...

  Gugur rambut sama ada sengaja atau tak memang dikenakan dam... sebab ia mahkota kepala kamu. Sebenarnya kalau dimekah ni...sangat susah rambut akan gugur secara kebiasaannya kecuali kamu potong atau cabut baru ia terkeluar... ini memang sejak dari dulu lagi. Tetapi resional akan pekara ini masih saja tersimpan didalam pembendaharaan Ilmu Allah dan hanya Dia yg Mahamengatahui. ???.

  Kemudian berkenaan dgn menutup kepala juga sama... Mungkin juga disebabkan kita kena membuka ubun-ubun kepala kita sewaktu tawaf supaya Allah mengampunkan dosa2 kita yg telah lalu. Lihat saha kaabah... kan tak ada bumbung atau peutup bahagian atasnya... ia juga dibiarkan terbuka kerana cahaya dari loh mahfuz jatuh tepat dikawasan itu... dan kita yg kebetulan berada disitu juga akan mendapat cahya rahmat yang sama juga... jika terpilih.

  Begitulah jawapan yg dapat atok beri... mungkin juga tidak begitu tepat. Oleh itu kamu cuba tanya kpd org lain akan pekara ini... harap maklum...ok

  atok zamany.

  ReplyDelete
 17. Assalamualaikum tok zamany..
  Ada ke ilmu terbang tu tok?terbang macam burung tu ke?boleh pergi mana mana yg kita suka la?

  zulzaria

  ReplyDelete
 18. Walaikumsalam cu zulzaria...

  ya... terbang macam pesawat juang supersonic melepasi kelajuan cahaya lezer.. tersangat2 laju. Kerana untuk rohani kamu terbang melepasi alam zahir kepada alam lahut kepada alam jabarut dan alam malakut didalam wilayah hakikat dan marifah... memerlukan kekuatan "terbang" yang sangat2 laju sama dgn kelajuan boraq semasa baginda Rasulullah isra dan mikraj bersama malaikat Jibril 1400 dahulu.??? Tak main la nak terbang mcm burung tu... slow sangat la.. bila nak sampai ???

  Oleh itu kenalah ambil trining dulu jadi pilot... lepas tu ambil lesen terbang... mula2 "semua instructor" (4 org) akan memandu kamu kekodinate yg tepat... bila dah beberapa kali terbang bersama2 mereka termasuk belajar cara nak landing... lama2 kamu kenalah buat penerbangan solo... lepas tu kamu terbanglah sendiri sebab dah pandai ..faham tak ni???

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. haha..macam tak percaya atok.jauh ke perjalanan baru boleh terbang tu tok?..insyaallah saya faham apa atok bagitahu tu..

   zulzaria

   Delete
 19. Assalam semua.

  Lama tak berbual dengan atok. Kabare tok? Waras? Seram tok baca artikel kali ni, meremang bulu roma dan terbayang2 depan mata ikut imajinasi sendiri. Tak tertanggung azab yang menanti. Semoga Allah tidak menetapkan takdir yang buruk untuk kita semua ya tok?

  Bila baca komen kat sini, semua berkait dgn ilmu hakikat dan makrifat. Saya masih berharap supaya atok dapat membuka sedikit tabir ilmu yang amat penting ni tok terutamanya bab ilmu kenal diri. Macam atok kenalkan ABJAD sehingga kami tertarik, saya rasa atok juga boleh menarik lebih ramai pembaca untuk belajar ilmu kenal diri ni tok.

  Sayang rasanya tok kalau dah duduk dalam pertalian yang betul tapi masih tidak tahu ilmu yang paling penting ni. Memang banyak kerahsiaan dalam ilmu hakikat dan makrifat, tapi atok menjawab soalan2 yang diutarakan dengan mantap malah melontarkan soalan dalam bentuk makrifat pulak tu. Ramai tak faham sebab asaspun tak ada. Kesian kami..

  Boleh ya tok? Kongsi yang lapisan atas2 je tok..

  ReplyDelete
 20. Walaikumsalam puan suria..

  Nampaknya puan ni masih tidak faham maksud ABJAD itu sendiri ??? Dari sinilah kamu kena belajar... ia bukan terpisah dari abjad sebenarnya ???

  Dalam abjad ni ia bertitik tolak dari perkembangan diri didalam jemaah... maka kenalah ikut jadual apa yg diberi setiap minggu dalam rutin biasa abjad. Kemudian kenalah banyak beramal apa yg telah diberi didalam jemaah ini. Kenalah faham semua maksud amalan2 itu dan apakah kegunaannya..??? Dari sinilah kamu akan faham apa hakikat dan makrifah ???

  Kenapa pulak atok yg kena cerita semua ??? Kamu ni sangat malas nak mencari ilmu... semua nak kena suap.... mana boleh begitu ??? kalau kamu benar2 pencari ilmu ini.... sudah tentu banyak yg telah kamu tahu.... bukannya kosong dan tak tahu langsung ???

  Kan atok dah kata... atok tak akan tulis dlm blog ini berkenaan ilmu ini secara terbuka.... cuma kamu kenalah pandai fikir mana yg "ilmu dalam" mana yg "ilmu luar". kan dah erkeluar sikit2 tu... jadilah ??? Kena banyak membaca dan mengikuti kuliah dalam abjad... lama2 nanti tahulah.

  atok zamany.

  ReplyDelete
 21. Haaa kan dah kena marah.. takpe, tak ambil hati. Dah degil sangat, memang patut kena marah.. saya ni nak cakap kosong macam ada isi, nak cakap ada isi macam tak layak pulak tok sebab isinya cuma sekuman. Tapi saya tak malas la tok, saya sedang berusaha. Homework yang diberi pun saya cuba habiskan secepat mungkin. Tentang bab hakikat makrifat, badal sentiasa bersedia untuk membantu. Tapi semua atas izinNya juga. Faham tak faham, dapat tak dapat belakang kira, janji saya dah berusaha untuk lebih kenal Dia. Atok janganlah marah2, nanti lekas tua.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Padan muka hang ! Loghat sangat.

   Delete
  2. Betul betul betul.. padan muka cek! Tapi tujuan cek bertanya bukan untuk kepentingan cek saja.. untuk hang juga yang rajin datang timba ilmu kat sini.. kot la hang minat bab ni.. untung sabut timbul ya tak? setakat padankan muka cek.. apalah sangat.. cek terima.. marah2pun atok bagi juga.. cukuplah jadi tambahan dalam pelajaran.. nak jadi murid jangan suka teriak ka merajuk ka, nanti tak dapat apa. Tapi kalau hang tak suka, cek tak tanya lagi no lepaih ni.. cek duduk diam2 saja.

   Delete
  3. Bukan apa cik kak oi.. Duk tanya kat atok tu soalan yg hang dah pasti jawapannya,wat pa? Gatai sungguh.. Kadang-kadang tu duk nampak macam dalam diri hang ada sikap menunjuk-nunjuk. Maaf ya cik kak, chek terpaksa cakap direct terus.

   Delete
  4. Terima kasih la sudi tegur cek.. tak terniat nak menunjuk sebab niat cek nk belajar dgn atok. Cek pun tak pandai sebab tu cek tanya. Minta maaf la no klu nampak mcm menunjuk-nunjuk. Kalau terlebih di mana2 tegur saja, cek boleh terima dan perbaiki lagi.

   Delete
 22. Walaikumsalam semua...

  Nak mencari ilmu hakikat dan makrifah atau juga dikenali dgn nama "mengenal diri, mengenal Allah" ni kena ada persediaan. Pertama sekali kena tahu apa yg kamu cari ??. kedua nak cari ilmu ni pada siapa ?? ketiga, boleh ke diri kamu terima ilmu sebegini ??.

  Dulu semasa atok kecil lagi (9 tahun) telah bertanya kepada atok atok yg juga merupakan seorang Kiyai Tarikat Nasabandiayah.. atok tanya dia "tok... mana Tuhan ???"...semasa dia ajak atok solat asar berjemaah. Dia renung muka atok... kemudian kami solat asar dulu dan selepas selesai solat... dia tarek atok dekat badan dia dan dia kata "Insyaallah.. nanti suatu hari kamu akan jumpa jawapan akan soalan kamu itu secara kamu sendirian"... kamu sabar dulu sebab kamu masih kecil...Ya ???

  Semenjak dari itu sampailah usia atok jejak 50 tahun... mencari dan mencari....sampai semua guru atok jumpa dan tanya soalan yg sama... merantau dari satu daerah ke satu daerah hingga ke Indonesia pun atok redah... semua jumlah guru seingat atok hampir seramai 38 orang dan yg terakhir yg ke 39 ialah Ust Mat Janggut.. Maka disini penamatnya. Bukannya atok dapat dari seorang saja guru untuk sampai... jadi bukan semudah sangkaan orang akan pelajaran ilmu ini... kerana ia atas kepintaran kamu berfikir diluar kotak. Kalau kamu berfikiran sejujur-jujurnya lurus macam tiang letrik....atok ingat sampai kiamat pun kamu tak akan dapat jawapan akan soalan kamu ??? Sebab "kamu yang mencari"... maka kamulah yg tahu apa sebenarnya pencarian kamu itu ??? bukan suruh orang lain cari untuk kamu ??? Kamu sebenarnya kena 'benar2 faham' apa persoalan nya.... bukan bertanya orang dengan soalan yg kamu sudah tahu jawabannya...Kerana ilmu-ilmu hakikat dan makrifah ini diperbuat Allah dengan keberadaan persoalan diatas persoalan... persoalan demi persoalan yg amat menguji minda dan kesabaran. Kadang2 jawaban yg kamu perolehi bukan dari guru... tetapi dari setuasi yg berlaku dihadapan kamu atau seorang budak kecil penjual koran (akhbar) yg menunjukkan jawaban pada kamu....Sebab itu "pengajian" akan keilmuan ini sangat luas 'guru' nya... hanya kamu yg harus pandai memilih dan menyimpan 'buah2' yg Allah beri atau yang kamu tanya pada guru2.... yg bakal kamu cantum..cantumkan ia menjadi sebuah pembendaharaan ilmu didada kamu. Ia bukan untuk ditulis... ia ialah untuk diingat dan diamal.... jadi daya ingatan kamu juga kena tajam ???

  Ilmu hakikat dan makrifah ini sangat susah nak dikupas satu persatu... tak ada mula dan tak ada penghujung dalam bentuk kata2.... tetapi ia ada permulaan dan ada penghujung dalam bentuk rasa... macam mana nak diucap sesuatu yg didalam rasa ??? kecuali hanya dgn rasa itu sendiri saja jalan untuk mengatahuinya ??? berbelit2 ke persoalan ni ???

  Jadi... bersiap sedia atas semua kemungkinan jika kamu berminat. Cari guru untuk bertanya dan berhujah sebagai pengerak tenaga dalaman kerana banyak lagi persoalan yg bakal mendatang dimasa kamu berjalan. Bergerak jangan hanya diam dirumah... kerana ilmu ini bukan datang kepangkuan... ia kena kita cari.

  atok zamany

  ReplyDelete
 23. Salam kpd cucu orgorg....

  Kemana pulak perginya komen orgorg ni ??? dah hilang.... tadi ada....

  Dah kena padam kot ???

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. wsalam tok.... entah, ilang pulak mybe rahsia kot sbb sy komen pasal rambut dan ubun ubun, mula2 mmg sy padam untuk edit kemudian post balik, klau dah takde mybe tandanya takboleh share kot.... hihihi

   Delete
 24. Salam tok,

  Saya nak ucapkan terima kaseh kat atok pasal saranan bacalah surah al-ikhlas banyak banyak sampai 10k kali sehari. Dan jugak selawat

  Saya dah buat tok. Tapi tak lah sampai 10k kali. Saya buat takat 150 kali je. Tapi, besar sungguh perbezaannya tok. Hati saya rasa manis , lapang dan rasa sedap dalam nikmat.

  ReplyDelete
 25. Walaikumsalam cu anon 1159pm

  Ya... bila kita buat baru lah tahu "rasa" nya... kan itu adalah amalan tok kenali, mesti lah ada kelebihan yg tersembunyi disitu yg perlu kita singkap kalau nak tahu rahsia nya ???

  Itu baru kamu try sikit2 je... bayangkan jika kamu amalkan berterusan dan istiqamah... bagai mana agaknya...ya ??? cuba.. try.. test...tengok... baru boleh cerita..kan ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 26. assalamualaikum atok..
  nak tanya..nabi kita Rasulullah saw ni ada ke orang yang jaga kambing dia.?
  masalah sekarang ada orang suruh saya baca ayat pakai nama orang jaga kambing nabi contohnya macam ni
  "assalamualaikum kepada (nama orang yang jaga kambing nabi tu) jagalah peliharaan ku ini...
  Boleh pakai mcm ni tok??
  Sekarang ni orang mencuri kambing dekat kampung saya.
  Atok ada ke cara yang terbaik bebas jin.saya nak buat benteng nak jaga peliharaan saya je..
  Harap atok faham

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu anon 949pm..

   Dalam pengajian atok... tak pernah pulak jumpa ada mengatakan Rasulullah ada kambing yg dijaga oleh pekerjanya. Ia perbuatan bidaah kerana kita tak diajar suruh buat macam tu ??? Tapi kalau berkenaan dengan pemuda kahfi tu ada, iaitu penjaga mereka yg sangat taat iaitu seekor anjing...

   Jadi... kiyai aok dulu ada buat amalan supaya "anjing kahfi" ini menjaga kampung tempat dia mengajar kerana disana terdapat banyak pencuri. Mereka membaca surah alkahfi 10 ayat pertama yg diamalkan oleh 40 orang dlm kampung itu setiap hari dan dalam masa yg sama kiyai sentiasa bangun malam dan sembahyang sunat hajat...minta Allah beri perlindungan dengan menghantar "anjing alkahfi" (atok lupa namanya) untuk menjaga kampung itu. Mereka bergotong royong mengamalkan apa yg kiyai suruh dan hasilnya... tak ada satu pun barang yg hilang dan kampung itu aman dari pencuri sampai sekarang (sudah hampir 37 tahun lebih).. tak siapa yg berani nak mencuri kerana seolah2 mereka akan dikejar anjing jika punya niat nak mencuri dalam kampung itu.... waallahua'lam..

   Yang ini atok pernah dengar...di Indon la !... tapi yg macam kamu kata tu atok tak pernah dengar ada yg mengamalkamnya...???

   atok zamany.

   Delete
 27. Salam tok

  Nak dekat bulan puasa nie, ramailah orang kita buat kenduri arwah terutama di kampung2. Sampaikan 3 buah rumah dalam 1 hari, Betul2 kenyang.. tok. hehe.
  .
  Bagaimanakah cara yang betul untuk mengadakan kenduri arwah dan bagaimana nak menghalau jin dari merampas pahala? Sebab kita tak nampak, klau nampak macam kucing dah di halaunya, mengacau jer.. Nanti kenduri jadi sia2 pahala tak sampai pada arwah.

  No.1 beriya-iya menyalahkan syarikat Boeing & CIA dalam kehilangan MH370, atok boleh baca dalam blog dia. Kerajaan pulak masih nak mencari lagi entah di mana? No.2 happy jer, tak nampak dia akan turun tahta pada bulan Jun nie? Boleh atok komen?

  ReplyDelete
 28. Walaikumsalam cucu belalang...

  Kalau nak buat kenduri arwah dan nak pastikan bahawa pahala sedakah dan bacaan ayat al Quran itu sampai kepada semua arwah yg kamu hajati.... mudah saja ! Pertama kenalah salah seorang ahli keluarga (kalau boleh yg lelaki sulung... atau yg lebih faham bab agama) berniat selepas solat magrib (sebelum kenduri malam tu). Kosad niat dengan sungguh2 dan dibaca nama2 arwah (ahli keluarga kamu itu semua) dan dinyatakan bahawa kamu akan mengadakan kenduri arwah malam itu bersama2 dgn kariah surau kg kamu itu yg dibawa oleh (nyatakan nama Imam yg mengapalai kenduri kamu tu)... pohon semoha Allah terima semua amalan sedakah dan bacaan ayat2 quran dimana semua pahala2 itu diberikan kepada mereka. Jadi kamu buat dulu "kosad niat" ini sebelum kenduri... bukan suruh org buat. Kalau mereka buat itu hanya mereka (imam) ulang niat saja... tapi yg paling penting ialah kamu sebagai kepala keluarga yg buat dulu... ok... faham tak ni ???

  Resional kepada pekara ini ialah, ingat berkenaan dgn maksud ayat "Apabila manusia itu mati maka terputuslah hubungannya dengan dunia kecuali tiga pekara. Pertama sedakah jariahnya, kedua ilmu yg dimafaatkan org dan ketiga doa anak yg soleh". Jadi Dalil yg ketiga itu adalah sandaran atas apa yg kamu buat diatas tadi... faham tak ni ???

  Ya... atok dah tahu lama dulu pun... depa bedua ni sedang mainkan peranan masing2 la tu. Hari tu jadi kecoh sebab sigincu dah naik satu kereta dgn obama. Kami syak dia dah sign loan dipaksa oleh obama... itu sebab desakkan dibuat padanya suruh turun. Rupa2nya obama nak sigincu teruskan operasi mencari dimana "kos ditanggung beres" oleh pihak cia dan boeing... ada hal lain berkenaan isu "gajah putih" china dan rusia yg tak dapat diceritakan disini... itu sebab obama bebeno nak datang M'sia...sebab dia yakin M'sia saja yg boleh settale hal ni... dan kita sedang buat pun !!!... Hari itu sigincu ajak kami bincang balek dan semua nampaknya dah tertarek dgn hujah sigincu ??/ jadi memang sah dia tak boleh diturunkan sebab hal2 diluar perancangan tiba2 terjadi..dimana org lain tak tahu nak handdle. Ini sebenarnya telah dirancangan dan mereka bedua tahu akan semua pekara yg US tak tahu. Sebab itu depa la ni lancang dok hentam ajen US tu... yg telah tersilap pencaturan dimana perangkap makan tuan. Obama malu dgn M'sia yg lebih dulu tahu pekara tu dari mereka sendiri. Kita memang tak ada alat changih... tapi kita ada org yg changih. Mungkin kamu akan tertanya2 apa yg atok katakan ini.... malangnya atok tak boleh buka pekara ni... jadi harap kalian abaikan saja kalau tak faham...ok ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 29. takpelah tok xyah open sgt... open sikit2 je la plan2 dorg ni, klau ikutkan sakit hati dibuatnya game mereka ni, thnik tank mereka dok blancekan kuasa US dan China. nak xnak kena tandatangan perjanjian dan terima panda hehe gajah putih senyap je asalkan masyuk, si beruang mmg nak lobi mesia... obama xkn dok diamlah tahap diplomasi kita mmg terbaik sampai ditolak beransur ansur.... hahaha

  kalau boleh kenduri arwah ni bkn saja dituju kepada keluarga terdekat tapi harus juga ditujukan kpd sanak saudara keturunan kita sebelumnya, para nabi wali sahabat dan seluruh umat islam, insyaallah kalau betul amalnya kita akan dikenali kat akhirat sedikit sebanyak membantu kita andai berlaku kekalutan terhadap diri sendiri... moga Allah berkati hasil usaha tok

  ReplyDelete
 30. assalamualaikum atok cucu tumpang lalu

  ReplyDelete
 31. Assalam atok zamany yang dihormati.

  Saya nak minta maaf dari hujung rambut ke hujung kaki, zahir dan batin andainya ada komen2 saya yang menyakitkan hati atok dan pembaca. Sekiranya nampak macam menunjuk-nunjuk, pun maafkanlah saya kerana saya makhluk yang banyak khilaf dan sering melakukan kesalahan. Walaupun sekali-kali bukan niat saya, tapi yang membaca mungkin berfikir sebaliknya. Mungkin sebab layanan mesra dari yang empunya blog membuatkan saya excited bercerita dan berkongsi apa yang saya rasa.

  Maaf sekali lagi tok. Banyak saya belajar kat sini. Semoga atok dan pembaca blog atok sentiasa di dalam rahmat dan kasih sayang Allah swt. Wassalam.

  ReplyDelete
 32. Walaikumsalam cu...

  Nampak tak apa yg atok cakap ???... mungkin apa yg kita maksudkan tu lain... sebaleknya org2 lain pula melihatnya dari sudut yg lain pula... amat sukar untuk menterjemah pemikiran manusia yg pelbagai ???

  Maka itulah sebab utama mengapa persoalan hakikat dan makrifat tidak boleh dibahas dihalayak ramai. Guru2 kebanyakkannya tidak akan bercerita pada umum akan hal2 ketuhanan ini, kerana kuatir akan disalah tafsir pada sebilangan yg lain pula. Jadi pembelajaran didalam bab ilmu ini dibuat secara tertutup supaya ia kekal menjadi 'rahsia' kepada sesetengah golongan sahaja dan tidak kepada golongan yg lain. Lagi pun sememangnya ilmu2 ini bukannya boleh diterima oleh semua orang... jadi ia akan kekal begitu seadanya.

  Tidak mengapa puan suria... kamu masih baru dalam hal ini, yg mungkin teruja dgn keadaan dan pengalaman baru yg kamu alami. Sebenarnya segala yg kamu alami itu sepatunya kamu simpan sebagai 'rahsia' antara kamu dan Allah... tak perlu diceritakan kepada sesiapa. Kalau pun kamu hendak menyampaikannya kepada atok... sila guna email atok saja... insyallah atok akan jawab. Ya... seperti yg lain2 sahabat seperti kamu yg juga baru dalam abjad. Kebanyakkan mereka email pengalaman mereka atau bertanya masaalah pd atok guna email atok saja. Begitu... atok kira lebih baik

  sekian
  atok zamany

  ReplyDelete
 33. Assalamualaikum atok, terima kasih di atas segala perkongsiaan ilmu daripada atok. Amat2 menghargainya. Alhamdulillah.

  Dan

  ReplyDelete
 34. Salam Atok.. Saya selalu kena buli lah dengan orang.. Saya sakit hati betullah.. Setiap pagi saya bangun saya harap saya dah mati.. Boleh tak atok bagi saya ilmu kebal? Supaya saya boleh lawan dengan orang yg ramai..

  ReplyDelete
 35. Walaikumsalam cu...

  Astarfirullahalazim... cucu atok harap banyak2 bersabar dulu ya...??? cuba cerita dulu apa yg mereka dah buat pd cucu sampai cucu minta mati pulak ni ??? Mereka buli kamu teruk sangat ke ??? kamu nak perang dgn mereka guna ilmu kebal ??? Aduh hai... bagaimana atok nak cakap ni ???

  Kok ia pun kamu dibuli... jangan lah sampai minta mati ??? sebab mati tu bukannya tempat nak selesai masaalah... malahan mati adalah permulaan kepada kehidupan yg lain dialam barzah yg sudah tentu akan memberi dan menanbah kesusahan kamu pula nanti... jika itulah cerita kamu didunia ??? Ok... memang kamu diuji Allah dgn perangai mereka2 disekeliling kamu... tetapi jangan pula kamu lupa akan rahmat Nya disebalik kejadian itu semua kelak... kita tak tahu apa yg Allah nak beri disebalik kesusahan yg diberikan Nya itu... itu sebabnya kamu kena hadapi keadaan itu dgn sabar dan banyak bertanya kepada org2 tua atau guru2 bagaimana nak mengatasi masaalah itu.... kalau ikut atok kamu cuba amalkan surah Alam Nasrah banyak2 (100x sehari)... supaya kamu dihindari dari kena buli. Ambil Allah sebagai pelindung kamu dan tempat bergantung harap serta pertolongan... insyaallah Dia akan tolong kamu...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 36. Assalamualaikum.

  Semua sahabat2 dijemput ke program 'Marhaban Ya Ramadhan' hari Sabtu 14hb Jun 2014 di Amansari Beach Resort, Kuantan (Jalan Pantai Sepat) bersama Tuanguru Hj Ahmad Junaidin dan Ustaz Zainuddin Othman.
  Aturcara: Lepas Zohor kehadiran peserta. Lepas Asar ceramah Ustaz Zainuddin. Lepas Maghrib khatam Al Quran dan makan. Lepas Isyak ceramah Tuanguru.

  ReplyDelete
 37. Assalammualaikum...wrt..wbt... Apakah hukum menambak kubur dalam islam? Sebab, di tanah perkuburan saya tengok orang mnambak kubur ada dengan ketinggian 1 1/2kaki...
  Atau bolehkah menambak kubur sejengkal dari tanah dengan tujuan agar senang untuk kita mengenali kubur semasa menziarahi...mohon penerangan agar sama2 mendapat pengetahuan....
  Hati Yang Hiba...

  ReplyDelete
 38. Walaikumsalam cucu2 atok...

  Kpd zul KG,

  Ha... macam ini lah yg atok nak... bagi info program2 abjad disini, supaya dihebahkan kepada ramai. Abjad pun kena iklankan program dia juga, jadi ramai boleh tahu dan berkunjung ke program ilmu anjuran abjad ditempat kamu.tu. Kepada ahli2 abjad dan kepada mereka2 yg nak ambil talqin shadatat daripada tuan guru bolehlah berkunjung keprogram yg dikatakan oleh cucu zul tu esok. Insyaallah... ramailah yg akan dtg tu..

  Tk zul kg

  Kpd anony 439pm... hati yg hiba...

  Kenapa hiba ni ?... ada kematian ahli keluarga ke ? Kematian itu pasti pada semua yg hidup... usahlah dihibakan sangat... banyak2 lah bagi hadiah fatihah pada mereka... insyaallah mereka akan tenang disana.

  Berkenaan dgn persoalan menambak kubur.. ia sememangnya dilarang dlm islam sebab Rasulullah kata begitu. Sila semak semula tulisan atok dibelakang berkenaannya. Tetapi menurut sesetengah ulama ada pula yg berpendapat, ia harus ditanda dan dinaikkan tanahnya memandangkan keadaan muka bumi dan cuaca disesetengah tempat yg berbeza (hujan sepanjang tahun, spt di M'sia), kerana dikuatiri tanda kuburan itu akan hilang akibat tanah runtuh dan air yg mengalir situ. Sebenarnya adalah amat penting didalam sesetengah kes dimana kuburan dijadikan rujukan kepada kematian seseorang. Contohnya kes makamah atas pembahagian harta keluarga. Atok sendiri pernah mengalami pengalaman ini dimana makamah memerintah difanden (kawan atok) supaya dicari kuburan ayahnya dan diambil beberapa keternagan dari situ utk dikemukan dihadapan hakim. Malangnya kawan atok itu tidak berjaya mencari kuburan dan tanda2 yg ayahnya telah dikebumikan ditempat yg dimaksudkan itu dan dia kehilangan hak keatas tanah waris ayahnya didalam kes melawan kerajaan yg nak mengambil tanah itu untuk dibina jalan raya. Jadi itulah sebabnya kenapa mereka membuat binaan dikuburan keluarga mereka... manalah tahu satu hari kelak anak cucu cicit dipersoal akan keujudan nenek moyang mereka disitu.

  Satu lagi sebab ialah untuk tujuan pengkajian sejarah... pada pengkaji sejarah, kuburanlah tempat rujujkkan temadun dan peradaban sesebuah bangsa terutama kepada mereka2 yg mempunyai darah kepada sebuah keluarga orang2 penting sejarah contohnya nabi2, ulama2, raja2 dll. Dari sinilah mereka membuat rujukan akan pertalian keluarga sesebuah bangsa supaya genarasi sekarang dapat mengatahuinya dan dibuat catitan. Jadi begitulah pentingnya untuk dipelihara kuburan dan dibuat sedikit binaan disitu. Asalkan binaan itu tidak melampau2 sangat sudahlah....

  Oleh itu menurut pendapat atok... memang penting kita buat sedikit binaan dikuburan org2 tua kita untuk dilihat oleh genarasi akan datang dan sebagai persediaan kepada apa2 kes mendatang kelak kepada mereka2 itu. Diaharap ini dapat menjawab persoalan kamu... jangan sedih lagi ya !

  atok zamany.

  ReplyDelete
 39. as salam wbt.
  nak tanye(keluar tajuk sikit) ade ke ilmu trawangan, meraga sukmo, mata khasaf/batin. ada setengah menjual dgn kos ribuan ringgit, ade ke ilmu nie dlm abjad. terima kasih

  ReplyDelete
 40. walaikumsalam cu anon 710pm..

  Itu semua ialah ilmu bersatu dgn jin... jadi mana ada dlm abjad. Kalau cucu nak cari ilmu sebegitu, banyak di Indon. Nak cari ilmu Syaitan pun banyak disana... tak kurang juga di sini. Tetapi resikonya tinggi... ya kalau nak mati kafir.. teruskan lah niat tu.???

  Atok selalu lihat anak2 muda amat gairah nak belajar ilmu2 yg luar biasa, magik dan nak jadi hebat. Tapi malangnya mereka amat cetik pengatahuan dan selok belok berkenaan ilmu2 yg banyak dipasaran itu. Akhirnya mereka telah sesat jauh dari ajaran islam. Kurangnya kefahaman berkenaan ilmu2 yg luar biasa dengan keadah 'pantas' diamal terus saja menjadi... ilmu yg sebiginilah yg mereka cari. Kalau dah namanya ilmu dikarang... ia bererti ilmu tu tak betullah. Nak buat apa dimiliki ilmu2 seumpama itu. Ilmu yg betul itu semuanya kena lalui jalan2 bersusah payah dahulu... itupun belum tentu dapat...kan ???

  Jadi atok nasihatkan jangan diambil ilmu2 seumpama itu... kelak kamu sendiri yg susah atau keluarga kamu pula akan menanggungnya belakang hari.

  atok zamany

  ReplyDelete
 41. Salam atok. Umur saya 30 tahun. Saya nak sangat bernikah tapi semua perempuan tak terima pinangan saya. Sampaikan hidup saya sehari-hari tak tenang sebab nampak hidup orang yang dah bernikah. Saya nak minta kalau ada ayat atau amalan atau ilmu untuk buang perasaan nak bernikah atau perasaan terhadap perempuan. Saya dah tak sanggup nak hadap dugaan hidup membujang ni atok. Tolong saya atok. Saya nak hidup tenang.
  - sulaiman -

  ReplyDelete
 42. Salaam..sy ingin bertanyakn sesuatu..sy telah berkenan pada seorang wanita dn ayahnya sorg ustaz..wanita INI menceritakn tntng hubungn kami namun ayahnya menyatakn nama kami berdua tidak sesuai disatukn dn menyatakn kami akn selalu bergaduh pada masa hadapan apbla berkahwin JD INI menjejas hubungan kami..bila memikir hal sy ingin bertnya bukan kah INI termasuk dlm penilikan atau mungkin dibenarkn menyamakn nama pasangn atau mungkin terdpt Ada DLM kitab2??kerana dlm ayat surah Al araf pon Ada menjelaskn..dn nabi sendiri pon mencegahnya..sedang dia nabi pon tidak dpt mengetahui APA yg terjdi pada mass hadapan...

  ReplyDelete
 43. walaikumsalam cucu sulaiman...

  cucu ni kelakar la... mana ada amalan ayat2 tak mahu kawin ? Setiap manusia ni sunahnya ialah berkahwin dan mempunyai keluarga... dan urusan jodoh pertemuaan itu pula adalah hak mutlaq Allah. oleh itu tak timbul soal tak akan ada jodoh utk setiap manusia... termasuklah kamu ??? Cuma mungkin agak lambat utk kamu bertemu jodoh...agaknya. Soalnya kamu tak boleh nafikan hakikat bahawa "sunah berkahwin" itu memang diujud Allah..dan kemudian kamu terus saja "giveup" dan mengambil jalan terus tak mahu berkahwin...seolah2 kamu dah "marah" pada Allah kerana tak memberi jodoh. Ini sangat salah dan jauh dari sunah. Malahan ia sangat bahaya pada akidah kamu.. iaitu peganggangan syariat kamu. Jika kamu berterusan memilih jalan ini... silap2 kamu telah terkeluar dari Islam tampa kamu sedari. Jadi atok nasihatkan jangan menyerah kalah dgn mudah... teruskan usah dan sentiasa berdoa atau bersolat hajat. Ambik contoh pada cerita Nabi2 yg dilambatkan berkahwin atau pun lambat dikurniakan cahaya mata.... mereka malah sanggup menunggu berpuluh2 tahun untuk menerima kurniaan Allah..kerana mereka yakin akan ketentuaan Allah itu. Cepat atau lambat...hanya perbezaan masa saja... tetapi yg penting kamu taat akan sunah Nya... disinilah "ketinggian" nilai keimanan kamu disisi Allah. Jadi Allah buat sesuatu itu ada sebabnya ??? cuma kamu tak faham...mengapa ??? dan kenapa ??? itulah yg dikatakan "didalam urusan Nya" yg tidak perlu kamu persoal... kerana semua ini adalah hak Mutlak Allah. Kita sebagai hamba Nya ini hanya perlu taat dan sabar saja... yg lain tu Dia akan urus.... ok..faham tak ??

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Maaf atok. Saya cuma rasa dah sanggup nak tanggung semua ni. Saya betul-betul tak mampu nak hadapi. Sampaikan saya terfikir mungkin hasrat saya untuk berkahwin ni terlalu berat & keterlaluan.
   -sulaiman-

   Delete
  2. Tak mengapalah kalau macam tu. Mungkin dah takdir saya akan terseksa macam ni. Terima kasih atas nasihat atok.
   -sulaiman-

   Delete
 44. Walaikumsalam anon 326am...

  Kamu ni pun pelik juga... soal keadah yg digunakan oleh bakal bapa mertua kamu tu... pada atok tak penting. Yang penting kamu berdua dah betul2 bersedia utk berumahtangga dan kalau boleh dipercepatkan. Kenapa pulak org tu tu bagi alasan2 untuk tidak mahu menerima ketentuan yg telah Allah tetapkan kepada kamu berdua itu ??? Mungkin org tua tu ada musilahat lain kot ??? Atau dia dah ada pilihannya sendiri ??? Pendekatan "menelik" melalui keadah bomoh atau pawang juga kadang2 diambil peganggangan oleh org2 tua sebagai "petunjuk" perjalanan pernikahan anak2 mereka... ini terang2 salah dalam syarak... manakala "menelik" melalui keadah kiraan juga tidak boleh dijadikan kayu pengukur akan perjalanan perkahwinan anak2 mereka.... seharusnya mereka redha dan menyerahkan semua urusan itu kepada Allah... sebab Dialah yang Maha mengatur dan Maha mengurus takbir urusan kehidupan seluruh manusia... bukan boleh dilihat melalui keadah kiraan dan dijadikan "penanda aras" kehidupan seseorang. Perbuatan menghalang dari kamu berumahtangga itu melanggar hak kamu dan juga melanggar ketetapan sunah Allah swt... Jadi katakan padanya bahawa kamu sanggup apa saja seadanya yg telah Allah berikan sekarang dan akan datang didalam rumahtangga yg bakal kamu dirikan kelak. Ingat... yg berkahwin itu kamu dan bakal isteri kamu... bukan org tua tu... jadi kamu dan isteri kamulah sebagai penentu kebahagiaan dalam rumahtangga dan hendaklah kamu sentiasa berlindung dibawah kekuasaan Allah yang Maha memelihara dalam apa juga keadaan. Jangan kamu ambil pusing kata2 orang diluar dalam menentukan perjalanan rumahtangga... kamu langsung tak boleh dengar kata2 orang luar walaupun ia datang dari ahli keluarga kamu sendiri... ia sangat bahaya dan akan menjahanamkan... bukan utk membina... ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 45. Assalam atuk zamany..maaf lari topik, cu cuma mau bertanya kt atok.. Apa pandangan atok tentang buku makrifat tok kenali - Mengenal diri , karangan Hj. Mohd Yusof Cik Wook?
  p/s: aritu ada terbaca kt akhbar yg buku ni diharamkan cetak/penerbitan nya.

  Sekian terima kasih..

  -al Hafiz-

  ReplyDelete
 46. Assalamualaikum tok Dan kpd pembaca2 blog ni... Saya ni boleh dikatakan pembaca Setia blog atok ni, tak jemu2 baca...disini cu ada berapa soalan nak tanya: 1) Apakah rahsia penciptaan manusia oleh AL-KHALIK, diturunkan kedunia dan dipakaikan dengan pakaian Hawa nafsu? 2) Bagaimana mengenal
  ALLAH? Dengan TAHKIK dan
  sempurna? Sebab Bahaya tidak mengenal
  ALLAH, apabila kita membaca ayat IYYA KANA' BUDU [Engkau yang kami sembah], didalam Solat, ditakuti kita tersembah TUHAN yang lain! Betul tak tok? 4) sebelum mengangkat takbir Dan niat hendak solat, apa ucapan yg sepatutnya kita cakap atau di dalam hati untuk menimbulkan rasa khusyuk dalam solat...biasanya cucu Cuma ucap "la hawla wala..."@ baca sayyidul istighfar "Allahumma anta rabbi..." @ ingt dalam hati "yakin Allah taala saja wujud" kerana dialah zat yg wajibalwujud, yg lain hanya mumkinul wujud... Harap dapat pencerahan daripada tok...Terima kasih tok...
  -kosong- (abjad ipoh)

  ReplyDelete
 47. Walaikumsalam cu al Hafiz...

  Ya... memang buku itu tak elok utk dibaca oleh orang2 muda terutama yg mesih saja mencari jalan keTuhanan. Bukan saja akan mengelirukan umat islam malah ia mudah akan memesong jalan umat islam ASWJ. Sebab itu ia diharamkan penerbitannya dan penyebarannya. Dia pandai2 guna nama Tok Kenali disitu.. seolah2 jalan yg dibuatnya itu adalah dari ajaran Tok Kenali. Ia sangat jauh terpesong... dan dia tu sebenarnya cuba menyebarkan doktrin ajaran dia sendiri kepada umum sedangkan dia tu pun sendiri tak sampai mana2. Jadi macam mana nak ajar orang. Ilmu ciplak... tampal sana sini... kemudian hujah dan hurai ikut rasa dan akal sendiri. Kemana perginya tu ???

  Bab Makrifah ni bukannya mudah nak hurai dgn perkataan....Silap2 ke laut perginya. Kemudian dia buka pada umum pulak tu... dia terlalu "yakin" apa yg dia alami dan pritikkan itu adalah "kebenaran"... sedangkan kebenaran itu letaknya pada Allah dan Rasulnya... jadi bagaimana nak hurai pekara2 sulit dengan cara "mendahului" Allah dan Rasul dan tampa kebenaran Nya serta restu Rasul.... kan jadi kalut akhirnya ??? Jadi kalian semua jangan silap ambil sebarang buku atau kitab utk dibaca atau untuk dijadikan panduan. Kena rujuk dulu kepada pihak Jakim atau Jais ataupun tok2 ayah yang arif bab itu dahulu sebelum mentelaahnya....ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 48. Salam atok zamany,

  sy nk tanya beberapa perkara. harap boleh dengar pendapat dari atok zamany....

  1. pasal ibu sy. ibu sy ni solat mmg no 1. kitorg dr kecik mmg sgt ditekankan bab2 agama lebih2 lg solat. mengaji pun kuat. puasa pun sama. satu hari ni pakcik sy dtg rumah (abg kepada ibu sy). dia tnya ibu sy "siti, kau ada amalkan apa2 ke?". ibu sy ckp "takde amalkan apa2 pun". then pakcik sy ckp dia nampak ada mcm api besar seakan bentuk bola atas bumbung rumah ibu sy. bola api besar tu seolah2 'menjaga' kwsn rumah ibu sy. sy risau la tok zamany. sy tkt kalau ibu sy ada amal yg bkn2. tp sy dah check mmg ibu sy x amalkan yg bkn2. dia lgsg tak percaya bab2 hantu and tok bomoh. dia sgt benci org yg bila sakit jumpa bomoh. dia selalu ckp hantu tu xde, yg ada jin setan. pada pendapat tok zamany, apa mksd bebola api tu?

  2. apa pendapat tok zamany mengenai ayat haiqal dlm buku kecik manzil yg berkulit emas/perak tu? kalau ikutkan ayat haiqal tu cuma himpunan ayat2 dr surah dlm al quran, tp kafiat sgtla keterlaluan. byk lagi ayat2 lain yg sy agak was2 dengan kebenaran kafiatnya, tp sy fokuskan ayat haiqal

  3. apa pendapat tok zamany mengenai amalan bismillah 5,bismillah 9, bismillah 21? menyimpang dari ajaran dan akidah kah?

  4. apa pendapat tok zamany mengenai meraga sukma? benar atau sekadar mainan jin? di barat amalan meraga sukma juga di kenali sbgi Astral Projection (AP). sy kenal AP dulu sebelum meraga sukma. sy amalkan AP sejak dari di universiti. mmg sy rasa sy keluar dr tubuh and terawang2. sy nampak tubuh sy terbaring di katil dan sy bebas bergerak dlm rumah menembusi dinding. total 3 kali sy berjaya buat AP. tp kali ke 3 tu jadi satu benda yg mengejutkan sy. masa sy tengah terawang2, tiba2 sy rasa bahu sy ditekan dari atas. badan terasa berat. cuaca kat luar bilik tiba2 jadi ribut. suasana dalam bilik jadi kelam dan suram. sy panik. sy tgk tubuh sy dah takde kat katil. tiba2 tergerak hati sy nak angkat tilam. bila syg alihkan tilam, sy nampak 2 susuk tubuh tengah berbaring di bawah kati. satu berwarna putih (seakan mayat di kapan), satu berwarna hitam (seakan org rentung). sy sgt takut & terkejut tp alhamdulillah tiba2 sy dpt kekuatan utk pegang kepala kedua2 susuk tubuh dan membaca ayat Kursi. Selesai sy baca ayat kursi, sy terus tersedar. Kat luar bilik xde pun ribut. Lepas tu sy x buat AP dah. Tok Zamany rasa dua susuk tubuh tu apa? jin?

  ReplyDelete
 49. Walakumsalam cu simpangempat...

  Terima kasih sebab sudi hadir disini. Insyaallah atok cuba jawab soalan kamu ni...

  1. Berkenaan bebola api tu... usah kamu risaukan. Pada pendapat atok ia hanya bayangan dari iblis yg hadir didalam pandangan seolah2 seseorang itu mempunyai saka atau "membela" jin.. sedangkan ibu kamu itu tak buat pun pekara2 syirik. Jadi jangan susah hati... insyaallah selepas ini bebola api itu akan hilang dgn sendirinya.

  2.Ayat2 haikal adalah merupakan amalan2 dari beberapa ulama silam yand dihimpunkan menjadi sebuah manzil. Sememangnya ia merupakan beberapa ayat2 alquran yang menjadi amalan ulama2 tersebut. Masaalahnya ialah apabila kita nak mengamalkan ayat2 tersebut tampa ijazah dari yang empunya amalan itu. Pekara ini akan mendatangkan masaalah kemudian hari kerana gangguan dari puak jin dan syaitan yg hadir tampa kamu sedari. Ia tak sama macam al Quran Ulkarim yg kita dok baca selalu... naskah al Quran asli boleh saja diamal oleh sesiapa dan dimana saja tampa ijazah... kerana al Quran dipeliahara dan dijaga sendiri oleh Allah SWT. Tidak seperti ayat2 amalan seseorang wali atau ulama... ia kena diijazahkan oleh mereka itu kepada kita sebelum kita mengamalkannya. Itulah yg kami buat didalam pertubuhan ABJAD ni... iaitu kami menghimpunkan keseluruhan amalan dan segala bentuk ayat didalam satu ijazah yg dinamakan talqin shadatai yg diambil dari tangan ke tangan hingga sampai ketangan Rasulullah saw. Oleh itu tak akan timbul masaalah kerasukan atau isim atau masaalah tiada ijazah lagi pada seluruh bentuk amalan2 dan ayat2 yang kami amalakan. Ia seolah2 telah dihimpunkan dan disatukan menjadi hak milik Rasulullah saw sedangkan kami sebagai 'murid' hanya mengamalkannya saja tampa keraguan lagi.

  Jika persoalan berkenaan amalan ayat2 haikal itu tadi... pada kami ia amat baik diamalkan dan kami boleh mengamalkannya tampa ragu... spt apa yg atok katakan diatas tadi. Oleh itu kamu joint lah kami ni bagi memudahkan kerja alam kamu didalam lingkungan yg selamat dari gangguan Jin syaitan dan Iblis.

  3. Amalan bismilah itu juga sama seperti yg atok katakan diatas. Ia juga merupakan amalan2 dari ulama dan waliallah2 terdahulu dan cara mereka beramal sama seperti yg kami buat (atok dah terangkan diatas). Ia memang baik dijadikan amalan...cuma caranya saja yg kena betul, barulah amalan itu berakah.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 50. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 51. Sambungan...

  4. "Meraga Sukma" adalah satu bentuk retual yang amat bahaya kepada diri kita dan akidah. Ia banyak diamalkan dibanyak pensentrin di Indonesia terutama mereka2 yg memasuki tarikat sesat amalan kebatinan. Ia sebenarnya jauh dari Islam. Jika didalam islam ia dinamakan "Tanasalul Arwah" iaitu satu perbuatan dan amalan yg mengeluarkan roh dari tubuh didalam keadaan sedar dan ia dihukamkan sebagai haram dlm syarak. Persoalannya disini ialah "adakah benar2 roh kamu yg keluar dari tubuh itu atau benda lain ?"... disini kamu sendiri tidak akan dapat menjawab persoalan ini kerana kamu sendiri tidak tahu diantara roh2 yg keluar dari tubuh kamu ? Jika benar ia keluar... kemana pula perginya Nyawa kamu dikala itu ? Kan ia menjadi persoalan yg sukar untuk kamu jawab dan kamu misti ingat... semua perbuatan kamu itu mestilah dipertanggungjawabkan kepada diri kamu sendiri kelak... dan jika malang tak berbau... tiba2 roh itu keluar dan tak dapat masuk semula dalam tubuh... apa akan jadi ? Maka kamu akan mati dalam keadaan "tidak diredhai Allah" pula...dalam lain perkataan... mati sesat ??? Nah Bagaimana ??? Bagaimana dengan soalan Kubur... bagaimana dengan alam barzah bagaimana dengan alam akhirat yg bakal kamu tempuh sesudah itu ??? Wa... sudah tentu kamu didalam keadaan yg sangat sengsara nantinya. Kalau kamu mahu tahu berkenaan dengan "Tanasalul Arwah" sila semak tulisan atok dibelakang... atok kira telah atok terangkan dengan jelas disitu.

  Berkenaan dua tubuh itu ialah syaitan... mereka ingin menarek kamu supaya kamu mati dulu sebalum sampai ajal kamu. Jika ia Malaikat Izrail... sudah tentu kamu tiada lagi sekarang ini. Sudahlah... hentikan permainan itu kerana ia langsung tidak sama seperti didalam ajaran Islam didalam bab Marifatuallah... jauh macam langit dan bumi. Tetapi walaubagaimana pun atok ucap syabas kerana terlalu berani menguji permainan itu... sedangkan kamu sendiri tidak faham apa2 tentangnya. Pengalaman itu mungkin berguna untuk kamu dalam membuat perbandingan jika satu hari nanti ..dgn izin Allah kamu dibuka untuk memasuki alam Marafatuallah pula... disini kamu akan tahu betapa jauhnya perbezaan spt apa yg atok katakan tadi. Atok tahu ini... malah telah juga mengalami apa yg kamu alami itu dan atok sangat2 kenal akan permainan itu. Itulah sebabnya atok boleh bercakap berkenaannya. ok !

  sekian
  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. terima kasih tok atas penerangan. tapi jwpan tok berkenaan soalan sy yg lain tu sy x sempat baca, tok dah remove. mintak tlg tok post balik boleh?

   Delete
  2. xpe tok sy dah nmpk jwpn tok tu. terima kasih tok.

   Delete
  3. Walaikumsalam cu...

   Atok remove jawapan tu sebab banyak kesilapan menaip jawapan yg sama spt diatas. Tiada perbezaan pun cuma silap sikit...jadi remove dulu dan kemudian publish balek...itu saja. Usah bimbang...ok

   Delete
 52. Salam tok,

  Tok, sy nak luahkan perasaan sy tok. Sy rasa menyampah sesangat dgn pimpinan si gincu ni tok. Knape mesti more to cha ya nun alip? adakah strategi yg baik tok?

  Maapkan saya.. sekian.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu...

   Memang pun... atok pun sama !!!

   Dalam musyuarat dgn kami sikit masa dulu... dia memang ada buat beberapa cadangan dlm pentadbirannya yg bakal beliau buat... masa tu dia dah kena hentam teruk sampai ada yg keluar dari bilik musyuarat sebab tak setuju dgn pendekatan yg bakal dia buat tu... yg macam cucu kata tu la... Mereka berpandangan... apabila diberi sangat muka kpd 2 kaum yg langsung tak berguna dalam pilihanraya...apa untungnya kepada melayu ??? Dia tetap optimis nak juga meneruskan agendanya itu kerana berpandangan bahawa kedua kaum itu akan kembali menyokong BN dan juga dilihat sebagai seorang yg tidak resis demi perpaduan bangsa di M'sia... tetapi atok kira dia telah buat banyak kesilapan kerana kedua kaum ini adalah bangsa yg pernah kenang diuntung... Sejarah dah membuktikan sejak dari awal penubuhan Malaysia lagi (1963)...masa tu arwah ayahnya yg dok sebok buat garis panduan dgn arwah Tengku... Kami bantah sejak dari dulu lagi... bukan setakat dalam dewan musyuarat saja malah kami hantar memorendum kepada mereka.... Mereka langsung tak ambil peduli hinggalah berlakunya peristiwa 13 May... Nah sekarang pekara ini berulang lagi... dan kami bukan duduk diam saja... dah kami bantah dan hantar satu lagi memorendum padanya tempoh hari.... kita lihat apa yg bakal dia terima sedikit masa nanti atau waktu pilihanraya kelak ???

   Dia ni kalau tak kena...tak tahu... sebab dia tak pernah tahu susah. Kalau orang susah buat kerja...dia akan buat dengan cermat dan berpada2 sebab takut jadi susah balek. Itulah yg kamu lihat dia dok sebok tabur duit... tabur hutang pada melayu... yg bukannya akan menolong melayu. Sebaleknya mengikat kaki tangan melayu dgn hutang dikeliling pinggang. Sampaikan nak beniaga bazar ramadhan pun suruh hutang ??? Banyak lagilah kalau atok nak komen... entah sampai bila melayu nak sedar dari kena tipu...waallahua'lam..

   atok zamany

   Delete
 53. Asalamualaikum wbt kepada semua pembaca...

  Rasanya belum terlambat untuk mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa... semoga anda semua tabah dan cekal menghadapi ramadhan ini dan hendaknya kalian pakat pulun habis2san ibadah yg tersedia didalamnya yg sudah tentu sangat2 berakah. Atok tak berpuasa ditanah air... sekarang ni di Indon dan sedikit masa lagi akan ke Mekah utk umrah dgn beberapa teman hinggalah habis ramadhan nanti. Insyaallah... mudah2an kalian semua dirahamati Allah SWT hingga ke akhirnya...amin

  sekian
  atok zamany

  ReplyDelete
 54. Tok...cucu rasa tok terlepas pandang pertaanyaan cucu kat atas...komen: June 26, 2014
  at 2:15 AM
  -kosong-

  ReplyDelete
 55. Walaikumsalam cucu kosong....

  Ya... memang pun terlepas pandang. Ni baru atok terbaca komen kamu... maaf ya !

  1. Hawa nafsu tu sangat penting bagi manusia sebenarnya. Melaluinya baru manusia dapat rasa kenikmatan akan kehidupannya. Nafsu juga digolongkan sebagai kehendak dan juga keperluan bagi manusia... oleh itu manusia sebenarnya tidak boleh hidup tampa nafsu. Cuma jika mengikut Imam Ghazali didalam kitabnya Ihayalulumutdin, nafsu dipecah kepada beberapa bahagian kerana nafsu itu sememangnya terletak didalam bahagian2 yg ia katakan itu. Manusia jangan duduk ditaraf nafsu yg terbawah kerana ia akan menjauhkan dirinya dari ‘ketuhanan’. Sebenarnya kedudukan manusia ditengah2 adalah lebih baik dengan kesederhanaan atas sifat nafsu yg didalam kawalannya...conohnya.. Allah wajibkan kita berpuasa... semata2 untuk mengawal hawa nafsu itu. Banyak lagi pekara yg menyentuh bab nafsu ni... ia terlalu panjang. Sedangkan untuk mengenal Allah juga perlukan dgn nafsu... jadi bagaimana nak keluar daripadanya... kan mustahil !

  2. Mengenal Allah dgn cara yg baik adalah dimulakan dengan mengenal Nama2 Nya, Sifat2 Nya dan Afaal2 Nya. Maksud mengenal disini ialah bukan setakat fasih, hafal dan tahu maksud2nya saja... malah didalami setiap bahagian itu dgn teliti, cermat dan ikhlas. Kemudian dari sini dinyatakan persoalan2 yg berhubung kait dalam ilmu2 itu maksudnya ilmu syariat, tarikat dan hakikatnya.. Mengenal pula pecahan2 dalam ilmu itu secara detail dan diingatkan kesemuanya. Kenapa ? kerana ia hendaklah diamalkan pula... Bila diamalkan ? Semasa kamu duduk bersuluk dan beriktikaf. Itu sebabnya dikala ini kamu kena ada ‘guru rohani’ yg boleh membantu kamu semasa kamu duduk beramal itu. Dia akam mengawal kamu didalam alam rohani, walaupun dia tidak bersama kamu.... sama macam apa yg kita buat dalam abjad. Itulah pun... Cuma mungkin kamu tak reti lagi cara nak duduk dalam keadaan yg atok katakan ini. Kalau nak tahu kena berbincang dgn rakan2 yg ahli dlm bab ini atau bertanya pada badal atau tuan guru sendiri. Sebenarnya semuanya dah ada dalam abjad... kamu kena rajin cari..ok .

  Bersambung...

  ReplyDelete
 56. Sambunagan...

  3. Jika kamu baca fatihah didalam solat... jangan sampai terdetik bahawa TUHAN yg disebut didalam ayat itu adalah tuhan yg lain selain Allah. Ia sangat bahaya dan akan menyebabkan kamu menjadi terkeluar dari islam dan shadatai dgn tak semena2. Lazimkan dipasakkan keteguhan iman didalam hati kamu bahawa apa yg kamu sebut itu datangnya diri Allah semuanya. Bukan dari apa2 yg lain selain dari Nya. Ini secara syariatnya.

  Manakala didalam hakikatnya pula...bahawa kamu telah letakkan diri kamu rohani dan jasmani seluruhnya didalam kalimah shadatai yg merapatkan “kerohanian’ atau batin solat kamu itu kehadratNya... jadi mana mungkin kamu akan jatuh ketempat lain lagi selain dihadapan Nya. Keadaah kedua ini kena dgn latihan... ia tidak akan hadir dgn tiba2 saja tampa latihan. Itulah sebabnya tuan guru suruh banyak buat jabat... banyak buat adab... banyak buat salam syeikh. Latihan2 itu adalah untuk membawa kamu sampai kehadrat Nya. Faham tak ni ???

  4. Ya... dah betullah tu... atau tambah lagi baca shadatai 9x dan kemudian takbir. Ini akan membuat kamu lebih mantab dihadrat Allah nanti. Jangan lupa baca selawat Naib... kerana ini juga penting sebab kita ni anak muridnya (dihimpnkan keseluruhan wasilah melalui Nabi)...ok

  Diharap jawapan atok ni memadai utk difahami... atok terpaksa tulis secara ringkas saja disini kerana bab kerohanian ini kena ambil hadap berhadapan dgn tuan guru. Kan atok ni juga anak murid spt kamu, rasanya tak layak pun nak bercakap bab ini... waallaua’lam

  Sekian
  Atok zamany

  ReplyDelete
 57. Assalamualaikum tok..

  Mohon pencerahan.

  Apabila kita mendirikan solat. Sebenarnya roh kita israk ke baitullah dan seterusnya mikraj ke sidratul muntaha. Memasuki alam as solah..

  Apabila kita membaca tahiyyat.. assalamu alaika aiyuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatu sebenarnya nabi s.a.w berada di hadapan kita.

  ReplyDelete
 58. Walaikumsalam cucu fakir...

  Pembetulan... Nabi berada dibelakang kamu sedangkan dihadapan itu adalah hadrat Allah SWT yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Inilah kedudukan yg sebenarnya. ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 59. salam tok dan pembaca dihormati dirahmati

  selamat berpuasa kpd tok, moga selamat menunaikan ibadah umrah dan kembali ke tanah air dgn sihat baik hendakNya...

  dalam bulan ramadhan ini alam seakan bebicara sesuatu... byk btl rama rama tahun ini ia suatu fenomena yg perlu diberi perhatian sbg peringatan kpd umat islam di malaysia. didalam bulan ini setiap umat islam perlu tingkatkan amal berdoa dan merayu apa saja kpd Allah

  tok, kdang kita lihat dan renung arah kelangit (dgn hati yg kosong tenang fokus), air mata nk menitis, apekah sy ni terlalu sentimentel hahaha

  OrgOrg

  ReplyDelete
 60. Bismillahh..

  Assalamualaikum tok Zamany..yg dikasihi..disayangi.. ucapan trima kasih tk trhingga bertemu blog atok ini.. syukurr.. Alhamdulillah..sgala puja puji bagi nya...

  1. Atok.. trjumpenye..terbacanye..blog atok ni.. sy mncari hal ehwal jin..maka jumpelh blog atok ni.. dgn tajuk dn maklumat yg disampaikn..syukur..hendaknya sampai faham lh seadenye.. dgn tajuk iblis adalah musuh yg nyata itu..
  Sbb atok.. sy skr kerap berjumpe dgn jin jin di gunung ledang.. perantaraan dgn akak angkat sy.. bkn itu shaja dialam tidur pon saya kesana..entahlah tok..wallahualam... saya anggap ini perjalanan sy..mngkin sy sibuk dgn jln kerohhanian..brjumpelh sy ini semua.. jin yg dimaksudkan.. jin islam.. yelah..caranya..nasihatnya..dn perlakuannya.. tapi Alhamdullillah waspada tu ada..tapi sy ni ilmu baru sekuman..kadang terlajak jugak..moga Allah permudahkn sy dunia akhirat.. yg jadi gundah gulana sy skr..akak angkat sy ni terlepas ckp..nk lepas apa yg die ada..lepaskn pd sy.. dgn secara spontan sy menolak..taknakk.. die trdiam..die kata tkde org yg layak..anak sndiri pon tk layak.. sy pon diam..tapi sy masih brhubung..tk lari yelah silaturrahim..baik akak angkat sy..mau pon pihak duduk digunung.. sy buat dekk..jek..
  bulan syawal ini..mngkin dgn jasad jasad skali pergi kesana.. beraya kabarnya.. kehidupan disana pon sama mcm kita.. manusia biasa.. mkn minum..tidur..mandi..ada rumah..tapi rumah rumah kampungan laa..masjid.. berkerja nelayan..brkebun..memburu dn sbagainya sama shaja.. disana pemerintahan beraja.. rajanya bergelar raja agong..pangeran agong.. tapi sy tk pernah brtemu raja agong tersebut.. sy berhubung dgn nenek kebayan yg femes dlm filem..crita org org tua...dn suaminya panglima hitam..serta keluarganya yg lain.. tk lupa juga puteri gunung ledang..a.k.a. entahlh..qarin..mreka kaa..penyamaran jin kaa..atau disebaliknya..jika ada muslihat pembohongan dari pihak mreka..arap arap tklh kot..tapi dh namanya jin arap maklum shajalh.. mcm nenek kebayan ni..orgnya sudah tua..sbb dh beribu tahun hidup..arap maklum lh muka kalu dh sebut tua..buruklh seadenye kedut..tapi biase die tk tunjuk yg asli mukenye.. nenek dgn selambe bagitau sy kasi tunjuk sy pitam pengsan lh jawabnye..almaklum mreka boleh ubah jadi tk kedut..jin kataknn... apalagi sy nk crite entahlh atok..
  mohon atok komen..nasihat jika ada dn sbagainya..kalau ada soalan ke..mekasih atok bebayak..
  selamat berpuasa... makluman pertama...

  Qusairy.
  johor bahru.
  budak masih meraba mencari jalan.
  ps: maaf tok panjang sgt critenye..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salam saudara   kehidupan jin macam manusia? Boleh x nanti saudara tanya pada jin islam tu..


   Adakah makhluk asing golongan jin? Adakah freemason, illuminati berkerja sama dengan dajjal dan syaitan?


   -nostradamus-

   Delete
  2. Walikummussalam..
   saudara nostradamus..

   Ye saudara..mreka mcm kita gak..buat kuih raya..kuih bangkit.. bila tang datang nya raya..sama jek.. nak tau keadaan seperti mana.. seperti zaman zaman rumah kampung tahun 60an ..70an.. 80an..haa..lbh kurang cmtulaa.. sbb golongan yg ni bila turun sini byk yg die tak tau kemodenan.. duk terperok jek kat gunung tu..aktiviti mreka keje kg..solat..zikir..kenduri kendara dn sbagainya.. tk semua yg ada ilmu..sama gak cm kite..

   Kalau yg jenis kafir tu laa..kot..mkn bende bende kotor..spesies anjing..haiwan dn sbagai nya..yg dikatakn mkn tulang laa..atau smacamnya.. mcm nukilan atok zamany dgn jenis jenis jin yg ada..

   kalau taye dieorg mkn tulang eeeyakk..kotor dieorg ketawa.. hihii..

   Makhluk asing..tu dh ada pd zaman Nabi Sulaiman as..lagi.. itu jin lah sayang..hihii..ifrit.. dieorg lh yg buat ufo.. cer belek belek..ayat alquran..bab nabi sulaiman as.. ada satu ayat bab periuk periuk yang besar dan brkaki..agak agak apa tu.. ufo lh kot...

   iluminati..freemason..tu geng geng sepusat sepusing..miker miker jugak tu..
   mcm yg saya kenal ni diaalek cakap mreka org jawa..kesemua nya alek jawa..a.k.a. indon.. nenek kebayan yg sy cite tu..pon terlepas ckp..mak lamper a.k.a. nyayi lorokidul kawan die...hihii.. jawabnya.. mreka ni sepusat sepusing..ngn sabdo palon mcm nukilan atok zamany..disebelah timur..di barat dajjal laknatullah...dgn geng geng miker yg tersebutt...

   alkisahh..
   mekasih skian..cerita mengarut bebudak..
   maaf jika berjeler jeler..bosan jek..

   Delete
  3. masih mnunggu.. kata kata dari atok.. moga moga ada nasihat muktamad dari atok..

   Delete
  4. salam saudara,...nak tanya alam jin yg saudara masuk tu ada haiwan tak mcm kehidupan alam nyata ni....klu ada haiwan tu spesis apa? klu binatang duk dialam nyata, klu alam ghaib nak panggil apa?

   Delete
  5. Waalikummussalmm...
   Ada haiwan..haiwan cm kite gak laa..kat sini.. tapi kebayakannya yg berbulu berwarna putih.. tak semua..kebayakannya putih.. keluarga alam yg sy kenal ni..ada bela lembu..kambing..ayam..sama gak cm kite.. tapi kat sana besar besar sihat jek haiwan ternakn yg bela.. kat sana tkde anjing..dn babi.. ada tapi lain tempat jauh dari golongan alam ni.. haiwan tunggangan kreta kuda..kreta lembu.. dan labi labi hihii...yg ni sy lawak jek..

   Delete
  6. Walaikumsalam cucu2 semua...

   Kpd cucu Qusairy...

   Selamat datang kemari...insyaallah atok cuba beri komen spt yg kamu minta.

   Sebenarnya alam bunian disana tu sangat luas macam luasnya M'sia ni. Jadi bahagian yg kamu pergi itu adalah merupakan salah satu negerinya atau kampungnya. Oleh kerana itu apa yg dapat kamu lihat disitu sama spt kampung2 melayu zaman dulu. Kamu kena tahu bahawa mereka itu bukan 100% jin... mereka 50% jin dan 50% manusia. Itu sebab mereka mirip manusia cuma tak nampak dek pandngan kasar manusia biasa dan boleh ubah wajah (spt jin). Memang sesetengah manusia yg sukakan alam mestik akan sentiasa mencari jln atau cuba masuk kealam ini...tetapi bukan semua manusia yg boleh diterima masuk kesana. Mereka boleh scan kamu sampai kelubuk hati kamu sekali... kerana manusia punya banyak muslihat dan panjang akal. Itulah sebabnya mereka memilih orang2 yg boleh lepas kesana... macam kita juga ada jabatan imegerisen dan kena guna pasport nak masuk kesesuatu negara. Tapi manusia ni banyak kelemahan spt makan rasuah, ada tekong darat dan tekong laut ada sendekit pendatang asing dan paling teruk buat pasport palsu. Kelemahan manusia ialah wang ringgit. Di sana tak ada semua tu, cuma kena ada pengantara dan ada recomendations... barulah lepas... macam cucu
   Qusairy ni. Itulah peranan kakak angkat kamu tu... faham. Dan kampung yg kamu masuk itu adalah kampung dari suku sakat keluarganya. Mungkin juga dia tu kaum kerabat pak ketua kampung disana atau dia dah berkahwain dgn pemuda disana ???

   Jadi apa yg atok cerita didlm blog ini dibawah tajuk Iblis dan alamnya, musuh kamu yg paling nyata- didalam bab alam bunian itu ada kebenarannya... kerana sekarang telah ada seorang cucu atok yg boleh sampai kesana. Dia ni ibarat testemonial atok la ni...kira2 macam tulah... kerana pengalamannya ini sama macam pengalaman atok cuma perbezaannya atok jumpa nenek kebayan terus tampa ada pengantara. Manakala semasa masuk di wilayah Hulu Langat adalah melalui pengantara Abg Hasan. Nah... bagaimana... betulkan apa yg atok cakap ??? Atok bukan buat cerita tau !

   Bab kena ambik "pusaka" tu... kamu kena tolak. Jangan ambil apa2 darinya sebab ia akan membuatkan kamu menjadi "kuli" mereka. Kamu kan manusia 100%... sewajarnya kamu itu adalah khalifah (ketua) bukan kuli... faham ! Merekalah yg kena ikut kamu, Sbg contoh jika kamu berada disana dan tiba waktu solat... kamulah kena jadi Imam bukannya makmum... kamu selamba je pergi kedepan buat2 pandai. Biar depa semua ikut kamu dibelakang. Begitu juga jika kamu makan bersama mereka... kamu terus saja baca doa makan.. juga jika kamu hadiri kenduri kendara mereka... kamu jadi kepala bukan makmum mereka...ok.

   Tapi...atok nak tanya kamu beberapa soalan... Kenapa kamu suka nak masuk kealam mereka itu ? Apa yang kamu dapat disana ? Apa akhirnya cerita kamu ini ? Cuma pesan atok jagalah tata susila dan adab kamu sewaktu kamu berada disana nanti. Ingat selalu pada emak ayah kamu dirumah... jangan kamu tak balek terus nanti... kesian mereka...ok.

   Atok zamany

   Delete
  7. Alhamdulillahh...
   Mekasih atok..penerangan dari atok..

   Soalan dari atok... kenapa saya suka kealam sana?

   saya sebenarnya tak berapa minat.. di offer kesana hanya untuk berkelah ke air terjun ledang.. sambil mreka nak tunjukkan..katanya jambatan yang dibuat sultan melaka dahulu.. untuk puteri ledang.. yg di ghaibkan pada pandangan mata..
   dan katanya lagi ..nak tunjukkan harta sultan melaka semasa peperangan yang dilarikan sorok dipuncak gunung..yang begitu banyak bertempanyan..jumlah trillion..tapi bukanlh nak ambik harta tu..nk tengok sahaja..betul ke sejarah kekayaan sultan melaka tu..yg menjadi rahsia.. katanya mereka harta tu untuk akhir zaman esok..katanyaa...wallahu a'lamm...

   tapi rasanya tak pergilah kot..segan plak atok cakap kene jadi imam..hihiii....

   lagi soalan atok.. apa saya dapat disana?..
   Jika saya kesana.. saya nak kebenaran..
   seperti ayat al-baqarah, lembu betina..surah kedua.. ayat yang ketiga..
   -3. (iaitu) mereka yang beriman kepada perkara -perkara ghaib, melaksanakan solat, dan membelanjakan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka..
   --hingga akhir ayat...

   tapi saya tk gi lh tok..saya umpan ke tepi pantai dh esok hihiii... kang lekat kat sana plak kang...kat sane peace jek tok..lex lex tenangg..kata org muda... :)
   fuh!..

   lagi soalan atok.. Apa akhir cerita kisah saya ini?
   akhirnya..kalau lah dapat berguru ngn atok kan best.. tak ngan atok..ngan guru tok mat janggut pun jadilah.. tak ngn tok mat.. ngan abjad pon okay gak.. akhir kata..saya nak jalan pulang.. doa kan lah saya.. tok..

   والله أعلمُ بالـصـواب.......


   Qusairy..
   johor bahru..
   ps: sayang atok hihiii...

   Delete
  8. Salam Qusairy,

   Maknanya mereka lebih tahu apa yang berlaku pada zaman Melaka, Kalau begitu tanyakan pada mereka ke mana perginya Hang Tuah menghilang setelah kekalahan Melaka? Sebab tiada siapa yang tahu, kubur yang ada di Melaka itu bukan kubur yang sebenar.

   Delete
  9. Waalikmmusslmm...
   sy dh taye isu hang tuah.. pd akak sy..die tk ambik port sgt kisah lama.. die tk tau..

   Sy taye dgn nenek kebayan.. nenek ni die suke berahsia.. atau sy tgk die malas nk jawab..sbb isu ni dari die ada dimuka bumi ni..tk kiralh makhluk apa skali pun.. slama beratus beribu tahun dia ada.. asyik soalan tu jek org taye pd die..die jadi bosan malas..endah tk endah jek.. tk puteri gunung ledang..atau hang tuah.. org slalu
   taye..

   Akak sy ckp..nk tau kisah kisah lama..taye pd suami nya.. yg sy panggil kakek.. glamer kat sini..dgn pangilan panglima hitam.. tapi die slalu sibuk.. tkde can.. die org kuat istana disana..busy jek.. sy dgn dieorg ni sy brsangka baik jek..tapi kena waspada lh slalu.. zikir kahfi kene outo on.. hihii...

   nnti kalu ada info bab hang tuah sy cite yek.. :)

   Delete
  10. bukan ape, Qusairy.. saya pun nak tahu kebenaran sejarah bangsa kita. Dengan sejarahlah kita membina jati diri. Kita lihat anak2 muda sekarang, bukan setakat anak muda jer.. yang paling teruk pemimpin2 melayu sekarang tak ade jati diri. Berlainan dengan Atok Zamany, dari tulisan2 atok, kita dapat tahu. Atok kuat jati dirinya, sebab atok belajar dari sejarah.

   Macam sejarah Melaka kebanyakannya kabur, sebab itu ada segelintir mengatakan Hang Tuah tak ujud dongeng semata. Ada pula yang mengatakan Hang Tuah dari China? Mengenai kota Melaka pula adakah A Famosa itu kota Melaka sebenar. Kalau bukan bagaimanakah rupa sebenar kota Melaka serta kapal2 angkatan tenteranya? Ini belum lagi sejarah kota2 besar sebelum Melaka yg tak ade dlm buku teks sekolah, seperti kota Piramid, kota Gelanggi yang menjadi misteri.

   Fakta menarik tentang Pentagon. 90% para pekerjanya diambil dari latarbelakang pendidikan sejarah dan kemanusiaan.
   Para pegawai di Rumah Putih pula diambil bekerja dari mereka yang mempunyai kelulusan dalam sejarah dan falsafah.
   Mengapa Sejarah penting bagi mereka???

   Delete
  11. Insha'Allah ... jika diizinkan olehnya..dipermudahkan.. sy cuba bertanya dengan mreka.. saya kene buat air kopi..kaw kaw liaw.. ngan rokok balut tembakau ayam..cengkih kasi ketok.. hihii...
   nanti baru celik mata dieorg nak cite..hihii... upah bercerita.. kalu berkesempatan lh..

   sbb akak angkat sy ni die ada kanser tahap akhir...die dh tak kuat.. sbb org alam disana..berat kus smagat.. ambe yg lihat ni pong dok sanggup lihatnye.. kesiann...

   serba sdikitlh saya dpt kisah sbenar..bab zaman melaka ni.. dari mreka.. lompat-lompat lah yek skip cite.. panjang lak citenye..

   kisah hang tuah tu ada betul wujud..
   hang tuah naik ke gunung ledang pun betul.. pinang putri ledang.. dulu gunung ledang tk cam skr..dulu hutan tebal gila.. jenuh hang tuah menebas and the geng..nak ke puncak.. tapi haa...ada tapinya...kebanyakannya crita org berjumpa putri ledang..itu bukan putri ledang.. itu nenek kebayan penyamaran... semua cite lah lakonan putri ledang adalah nenek kebayan.. putri ledang ni kat sana ..keje die zikir..ngaji..solat..dn aktiviti normal harian...

   alkisah..mcm mane sultan melaka..terpikat dgn putri ledang...dulu pulau besar melaka ada bukak pesantren..diterajui oleh wali songo... dgn org kuat melaka.. kat situlah miker miker ni belajar..ilmu agama..sultan melaka..hang tuah...and the geng..yek putri ledang skali..skali sultan melaka terpikat daa... kenen pegi pinang... tu mintak mcm mcm tu..
   ada nya putri ledang turun ke melaka...lari ke melaka.. mcm kisah sama filem puteri gunung ledang yg last skali..hang tuah nya m.nasir.. tapi kisah sbenar tk lh hang tuah bercinta dgn putri ledang.. tu bkn citenye...

   mcm hang tuah lak..dia belajar silat.. kat pulau besar.. yg sy dimaklumkan hang tuah ni tk terer mane pon.. tapi die terer dgn ngelak mngelak musuh..tu yg dia terer... silat sendeng..ke.. silat lincah... sy lupa lah silat hang tuah ni..

   soalan soalan..kebayakan yg trgantung bab hang tuah ni..mcm soalan saudara man.. mane kubur die.. dn sbagainya.. sy cuba nak tau..kadang diperli ngn mreka mreka..kenapa kamu nggak percaya ya? soalan balik dia tanya kite... dh mati akal..

   entahlh..hang tuah mngkin masa tu bukan lari kemana kot.. dia pergi mintak bantuan barang kali..sbb melaka akan diserang.. rasa rasanya.. ke tanah arab.. yang kuat masa tu.. apa yek..salahudin ke apa.. kat turki dulu memerintah gitu lah gamaknya..entahlh..tapi perbincangan..pihak disana dibiarkan shaja melaka diserang..para para wali agama..habis..fikir...melaka banyak kerosakan gamak nya..jadi tiada bantuan ...pihak disana... kelak perbincangan mreka..bukan tentera yg diberi bantuan..slepas peperangan..mreka mnghantar para para ilmuan agama ke melaka dan pelusuknya...
   sultan melaka kumpul lah hartanya bawak lari..separuh setengah didarat...separuh stengah di laut...tapi sayang dilaut tengelam berbilion..berterlion..emas... yang didarat dpt diselamatkn.. soroklh ia... apa daa..sultan melaka.. emas plak yg di beri bala bantuan untuk diselamatkan..bukan nya negeri..apa daa... kalah lah melakaa...
   hang tuah plakk...entah lahh...

   ps:sory bhasa pasor...santai..

   Qusairy..

   Delete
 61. والله أعلمُ بالـصـواب

  ReplyDelete
 62. Salam..atok nk tnya ni..mcm atok ckp smpai satu tahap bertemu Allah kn,mcmana nk tau yg itu adalah Allah yg sebenar-benarnya sedangkn itu perkara ghaib,lainlh klu nyata kita tau..betul x..mcmana klu selama ni kita syirik dengan Allah?tu dosa yg xdiampunkn..kita buat amalan,sembahyang apa suma last2 dgn Allah lain yg kita sembah..mcmana tu?sry tok xtau susun ayat..atok paham kot

  ReplyDelete
 63. Walaikumsalam cu anon 7.17am...

  Utk sampai kehadrat Allah kenalah melaluim jalannya. Itulah sebab kita kena belajar bab Tauhid dgn lebih mendalam... bukan sekadar dilapisan luar saja. Kan atok dah beritahu... kalau nak kenal Allah kena lah kenal dulu Rasuallah dan kalau nak kenal Rasulullah kenalah kenal Nabiallah dan kalau nak kenal Nabiallah kenalah kenal Waliallah, dan kalau nak kenal Waliallah kenalah ada wasilah guru2 yang menyampai kepada mereka2 melalui talqin shadatai yg diambil melalui tangan ke tangan hingga menyampai ketanggan Rasulullah saw. Hanya Rasulullah saja yg pernah jumpa Allah secara sedar dan hidup2... maka hanya dialah sahaja yg boleh membawa kamu bertemu Allah... orang lain semuanya temberang je... jangan ikut. Kamu Ikut Rasulullah, kamu selamat dunia akhirat... kamu ikut yg lain kamu akan sesat sebab mereka tak kenal sebenar2 Tuhan yg Mahaagung lagi Mahapengasih iaitu Zatwazibal Ujud Allah SWT.... Boleh kamu nafi hakikat israq dan mikraz Nabi Muhammad saw. ??? Maka itulah sebabnya kamu kena yakin dan percaya dgn sesungguh hati bahawa Nabi Muhammad saw sahaja yg mampu memimpin kamu kejalan bertemu Allah.

  Jadi kenalah belajar bagaimana nak sampai kepada Ainul Yakin dan Haqul Yakin itu. Kenalah ada gurunya... bukan hanya fikir ikut akal fikiran saja...faham tak ???...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 64. owh ada peringkat2 diala..tp knapa dlm abjad sy dgr mgunakan nama syeikh?npe x Rasullullah terus?itu ke kata dari bwh?patu atok,cmna nak tau,knal, buktikan syadatai dari tangan ke tangan hingga ke tangan Rasullullah??harap tok x mrh ngn sy ye..nak tau sgt nih..

  ReplyDelete
 65. Walaikumsalam cu anon 1153am

  Ya... memang adat kita berguru "wajib" ikut protocol, malah inilah yg dipanggil 'adab guru'... yg kamu dok buat tapi kamu tak tahu maksud sebenar dialam rohaninya. Kalau dalam abjad.. semua tok2 guru diatas diberi gelaran syeikh atau saidi syeikh kerana mereka semuanya itu waliallah dan merupakan 'warisan ilmu' dan juga 'penjaga wasilah'. Maka wajarlah atas kedudukan mereka itu diberi gelaran syeikh. Kalau nak kenal kenalah kenal yg hidup dulu... iaitu syeikh yg ada sekarang dihadapan mata. Lepas itu belajarlah semua yg ada didalam bentuk ilmu dan amalnya. Kamu kenalah cukup cerdek dan bijak bistari utk "masuk" dalam pelajaran bab hakikat dan makrifah... barulah kamu boleh "jumpa" semua yg atok cakapkan itu. Jika tidak... kamu bolehlah duduk sebagai anak murid biasa saja dan ikut saja apa yg imam buat. Jangan banyak songeh... sebab pelajaran itu bukan pekara main2 yg boleh kamu peolok-olok dan ketawakan. Ini adalah "maruah besar" Rasulullah saw yg tiada satu manusia lain punya kelebihan ini. Allah hanya kurnia kepada baginda saja dan sebab itulah umat muhammad ini dipandang tinggi disisi Allah SWT. Bukan semua manusia mampu sampai kesana... hanya manusia yg Allah beri rezeki ini saja yg dapat sampai. Jika tidak sampai pun... habis kurang bolehlah ikut imam yg sedia ada itu, walaupun diwilayah syariat saja. Ini juga dikira sebagai pengikut setia Rasulullah saw dan dijamin olehnya diakhirat kelak. Insyaallah...

  "KENAL BUKAN BERERTI JUMPA"

  atok zamany

  ReplyDelete
 66. Assalamualaikum wbt...

  Atok yang dikasihi Allah s.w.t.

  Kebiasaanya bila Atok menunaikan umrah pada bulan Ramadhan, Atok akan beri 'hint' Lailatul Qadar.
  Jangan lupa yee.. tok.. kami disini.. :)

  ReplyDelete
 67. Bismillah..

  Assalamualaikumm...

  Atok ni kata kata wasiat dari siapa?..

  Kata-kata wasiat...
  Banyak barang tiruan dalam pasaran, 
  Barang asli dalam rumah ahli,
  Dapat beza dalam majlis tandingan, 
  Datang benar hancur binasa yang bathil,
  Benar tetap benar,
  bathil tetap bathil, 
  Datanglah kepada kami jika mahu barang yang asli, 
  Tiada menjadi korban pengorbanan, 
  Tiada dimahkotakan pahlawan,
  Nafsu tujuh rupa tujuh terbit,
  Taulannya di luar atas rupanya baik atau jahat, 
  Tiap-tiap bergerak ditanya guru asal, 
  Dosa pahala dikira melaluinya,
  Tiada guru syaitan mengaku jadi guru, 
  Ahli sufi palsu berbagai ragam ratib jampian, 
  Lumrah insan kalah memakai menang membeli.

  ReplyDelete
  Replies
  1. lupe boh name plok.. maaf..

   Qusairy...
   johor bahru...
   ps: atok sape yek nk tau leh?

   Delete
  2. Waalaikumsalam cu qusairy...

   Atok tak pernah dengar wasiat itu... maaf sebab tak dapat tolong cucu..

   atok zamany

   Delete
  3. Salam saya tolong jawab ya..
   Ini wasiat Syeikh Mahmud Nasri Osmani, tok guru Abjad sebelum Tok Mat Janggut.

   Syah

   Delete
 68. MH370 di katakan terhempas tapi tak jumpa2. Terbaru MH17 pula yang betul2 terhempas. Apalah nasib malang Malaysia Airlines kan.. tok..

  ReplyDelete
 69. Salam tok,

  Harap tak ganggu atok hendaknya...

  Apa crita mh17 terhempas tok? apakah ada kaitan dengan mh370? apakah ini suatu konspirasi terhadap malaysia tok?

  ReplyDelete
 70. kaitan dengan jutawan cina tu ke?

  ReplyDelete
 71. 2 Ukraine fighters were reportedly following the Malaysian flight #MH17 several minutes before it crashed, @itass_en reports.
  mh17 kne tembak katanya.. hmm ukraine..rusia..israel..

  3 jam selepas insiden mh17, troops israel masuk lancar serangan darat ke gaza..
  Suratan atau kebetulan..Mossad punya angkara..

  ReplyDelete
 72. Atok mungkin dah sampai Mekah buat Umrah....
  Kite sama kiter la spekulate kat sini....

  Ada terbaca " Biasanya Kilat takan menyambar tempat yang sama 2 kali tapi kalau dah 2 kali ada sesuatu yang perlu kiter tngk disebalik tirai mimpi " Semoga pemimpin kita paham bahasa Allah yang ingin disampaikan.

  Krik Krik

  ReplyDelete
 73. Walaikumsalam cucu semua..

  Ya... atok dok sebuk buat umrah disini... terjenguk juga blog atok kejap. Wah.. atok dah jangka akan ditanya akan pekara yg trajis itu lagi... jadi kenalah jawab...

  Dalam firasat atok ia memang ada kaitan dgn M'sia punya pemimpin yg dok nak jolok sarang tabuan.

  Ia begini... kalau di Palastain sedang genjatan senjata selama 5 jam (baik tak payah langsung) lepas tu tengah malam yg sama kapal terbang mas jatuh ditembak... askar israel masuk sempadan Ghaza, ia bererti Memang dirancang dgn kemas supaya perhatian dunia tertumpu kpd kapal terbang yg jatuh dari keganasan yg sedang berlaku di sempadan Palastin tu. Jadi kisah kapalterbang mas jatuh ditembak ni hanya pengaleh tumpunan dunia. Persoalannya kenapa M'sia yg jadi sasaran...???? siapa boleh jawab... ??? atok gantung dulu jawapan persoalan ini nak tunggu jawapan kamu semua yang handal2 tu...ok. Esok atok tengok jawapan kamu tu...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 74. Asal kapalterbang terhempas aje cari atok asal kapalterbang terhempas aje cari atok,asal cari atok aje kapalterbang terhempas.Sori tok melawak sikit hehe...ok serius

  Saya tak tahu nak jawab tapi nak tanya adakah ini kesinambungan cerita duit cina yg diambil tu?Kalau ada kaitan maknanya selagi duit tak dipulangkan selagi itulah juga kapalterbang2 kita akan disabotaj atau ditembak,bom dsb?Kalau ini terus berlaku tidakkah ini terlalu obvious yg negara kita memang sedang menjadi target pihak2 tertentu pada mata dunia luar?Pihak amarika dan barat sudah tentu akan tahu juga cerita sebenarnya.Atok mesti boleh dapat cerita eksklusif dari no 2 dan no1.

  Cerita tentang pengalihan perhatian dunia dari gaza yg atok cakap tu selari dengan andaian ramai orang.Ini adalah teori yg paling popular.Sekiranya tembakan itu disengajakan saya rasa pihak 'musuh' tak kiralah siapa musuh itu sama ada dajjal,israhell,amarika dsb sedang menjadikan negara kita sebagai target seterusnya selepas negara2 Islam yg dianggap kuat seperti mesir,iraq,libya,syria berjaya dihancurkan dari dalam melalui perang saudara.

  Masalahnya negara kita tak mudah diapi2kan rakyatnya sepertimana negara2 timur tengah.Arab spring hanya sesuai untuk negara arab dan bangsa arab.Orang Melayu liat nak melatah walaupun dicabar saban hari oleh kafir dan baruanya sebab fitrah Melayu yg lebih suka memendam perasaan daripada terus mengamuk bila diprovoke.Jadi agenda musuh dengan cara itu tak jalan.Ada tak ada serangan dengan cara sabotaj ekonomi secara tak langsung terpaksa dijalankan oleh musuh.Industri penerbangan kita akan musnah terutamanya MAS yg telah sedia tenat.Tak secara langsung ekonomi kita akan terjejas apabila pelancong tak mahu datang ke sini tambah2 dengan krisis lanun sulu di sabah yg tak habis2.Reputasi Malaysia akan merudum dengan propaganda yg dijalankan oleh pembangkang di luar negara yg menggambarkan seolah2 negara kita mengalami ketidakstabilan politik dan cerita2 buruk lain mengenai kebebasan agama dan hak asasi manusia serta kerapuhan perpaduan kaum yg mengakibatkan pelaburan asing berkurang secara tak langsung.

  Ringkasnya Malaysia jadi target kerana musuh nak jahanamkan Malaysia secara perlahan2(nauzubillah) disebabkan Malaysia dianggap sebagai antara negara Islam paling berjaya ekonominya walaupun bukan antara yg paling kuat dari segi ketenteraan.

  ReplyDelete
 75. Waalaikumsalam cucu tobeng dan semua...

  Bukannya begitu... Kenapa M'sia yg menjadi sasaran ??? Jawabnya...

  Kan M'sia ni nak jadi jaguh negara Islam bagi keamanan Palastin... ini amat dibenci oleh rejim zionis israil. Apabila dia mengebom Ghaza... siapa yg mula sekai melenting ??? kan M'sia... dan siapa yg di M'sia yg mula2 sekali bangun... kan No 1 dgn menghidupkan semula "Aman Palastin" kemudian menubuhkan tabung2 derma utk dana membantu. Tak gitu ??? No 1 ni sangat kuat pengaruhnya dan telah berjaya memujuk beberapa negara besar asia utk mula bersuara... lantas sesudah itu barulah liga arab bersidang dan kemudian Mesir bangun mencadangkan genjantan senjata... walau hanya 5 jam ia telah memberi sedikit nafas kpd rakyat Palastin utk menyediakan keparluan asas dan air. Kemudian no 1 telah mengerakkan misi kemanusiaannya dari M'sia ke sempadan Ghaza melalui Mesir...kamu semua tak baca surat kabar ke ??? Kalau tak mahu baca... macam mana nak buat komen ???

  Atok yg sedang sebok disini pun boleh baca... kamu di rumah tak boleh nak baca... susahlah nak faham krisis dunia ni ???

  Jadi... sebab itu pihak zionis telah mengupah sesiapa di Ukrin tu utk bertindak kpd mas bagi memberi tekanan kpd M'sia supaya jangan cuba mencampuri soal Palastin dan sekali gus dapat mengalih perhatian dunia kpd perbuatan kejam mereka utk memasuki ghaza. Dan itu pun yg mereka buat. Faham tak ni... Jadi yg patut dipersalahkan disini ialah pihak zionis dan usa... bukan ukrin atau russia. Askar ukrin atau pemberontk pemisah itu tidak punya senjata secanggeh itu utk menembak kapal terbang mas yg sangat tinggi. Entah dari mana datangnya peluru berpandu tu ??? Sekarang semua dok menyalahkan org lain... yg paling kelakar sekali... mas pula dipersalahkan... bukannya nak cari siapa yg tembak pesawat ??? Masing2 takut kena tindakan undang2... itulah pasal !

  Yg di M'sia pulak tak habis2 Mengutuk...Mengutuk... Mengutuk... itu je ke yg pemimpin2 yg kamu pilih di Parlimen dapat atau boleh buat ???... Ya... boleh lah gelak... sebab tak kena batang hidung sendiri. Kan bukan nyawa depa... jadi apa nak takut... apa nak risau ??? Langsung tak membawa kebaikan pada umat la mereka2 tu... org kampong kata "Langsung tak beguna"...."mengaiskan beras je "... paling kelakar ialah... kelab rakan muda dan kelab satu M'sia... dok sebuk nak masuk ghaza tapi nakkan baju kalis peluru... tahu berapa harganya satu set baju kalis peluru tu ??? masing2 cari peluang nak perabis duit rakyat....Yg sangat memerlukan baju kalis peluru tu ialah PDRM yg menjaga Sabah skg... daripada kelab2 katun tu ???

  Ia tak ada kaitan dgn mamat Taiwan yg kaya tu... rasa atok. Dari sini atok tak mampu cari maklumat ttg mereka. Kalau di M"sia atok boleh tahu... disini apa pun tak ada... talipon pun jarang buka. Harap maaf kurang info berkenaan mereka...ok

  Berkenaan malam lailatulkadar... insyaallah rasa2 atok pada malam ke 24 atau ke 25 di M'sia atau bersamaan dgn malam 25 dan 26 diMekah ni.... apa pun sama2 kita tak tidur malam ya...

  Salam kemanisan Ramadhan dan Ahlan Wasahlan Ya Lailatulkhadar...
  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salam tok,

   Terima kasih tok. Jawapan atok sama dengan apa yang ditulis oleh misiterahsia fb.

   Saalam ramadhab tok.

   Delete
  2. Seribu Malam Keindahan

   Delete
 76. Malaysia paling lantang suarakan isu palestin. Hanya dalam beberapa hari mampu kumpul berjuta ringgit derma utk saudara seagama di Gaza. Malah dpt hantar doktor pakar dan bantuan kemanusiaan ke sana. Tapi respect juga dgn Turki secara terang-terang ikrar akan hantar bantuan tentera ke Gaza jika keadaan terlalu teruk.
  Mesir proksi Israel memang tak boleh harap. Briged Al Qassam pun xhingin terima plan damai tajaan Mesir sebab Mesir dianggap pengkhianat.
  Malaysia juga jadi rebutan antara China & Amerika utk "dipelihara" bagi perancangan masa hadapan.
  Mungkinkah konflik Timur Tengah akan beralih ke Malaysia. Jika arab bumi para anbiya. Di sini pula bumi para wali. Bersiap sedialah.

  ReplyDelete
 77. Salam,

  Now berlaku kapal terbang transasia airways pulak terhempas. Syarikat ni kepunyaan Taiwan, adakah ni ada kaitan jugak dengan kejadian2 yg berlaku sekarang ni. Mohon pencerahan.

  ReplyDelete
 78. Salam Atok..


  Saya mahu tanya tentang hadis menyebut 1) seorang sahabat nabi membaca al quran pada waktu malam dan terkejut apabila dia melihat keluar sebuah payung besar berada diatas langit rumahnya. Pada keesokan harinya sahabat nabi bertanya tentang kejadian itu kepada nabi dan nabi mengatakan payung besar itu adalah kenderaan malaikat.
  2) seorang sahabat nabi yg sangat taat pada ibunya dan dia apabila meninggal ramai orang yg tidak dikenali telah menguruskan jenazahnya. Sahabat Nabi yg lain ingin meletakkan batu nisan pada kuburnya terkejut apabila melihat kuburnya seperti tidak pernah digali dan hilang begitu sahaja. Sahabat nabi ini dikatakan bermata biru.


  Soalan saya tok adakah hadis ini benar atau palsu?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sorry tok ada penambahan pada hadis no.2) Nabi menggelar sahabat nabi ni sebagai penduduk langit.

   Delete
 79. Salam semua...

  Selamat mendarat dgn selamat...alhamdulillah... tapi bukan di M'sia lagi, masih di Qatar... insyaallah esok lusa sampailah di M'sia.

  Tengok... lepas satu...satu depa hentam pesawat...sebab ia mudah dan kesannya besar.. skg tempat budak taiwan tu sendiri pun kena hentam... agak2 nya depa ni tengah lawan kot. Malangnya atok tak dapat nak excess dari luar... kena di M'sia juga baru boleh "contected" dgn dunia mereka tu ???

  Betul kata umat muhammad... memang skg M'sia cuba dilobi oleh kedua2 kuasa besar ni... tapi tektik US ni agak melampau... sebab dia nak tarek hidung no2... tu sebab main kotor ??? kalau no2 to masih juga tak nampak.... masak lah M'sia nanti... termasuklah rakyat yg tak bersalah...kita2 ni ??? Tapi konfik timur tengah tak akan berpindah kemari.. kecuali kalau depa cuba diujudkan konflik baru di rantau ini. Tak tahu apa dia tengah pakat dgn no3 (aljub..)... masih saja dia mampu buat org2 melayu percayakan dia ??? hebat dia ni ya... esok bila dia dah letupkan pekongnya... melayu akan rugi besar, sampai merempat di tanah sendiri... dikala itu baru melayu akan sedar.. bila dia dah dijadikan hamba semula. Barulah nak menangis... barulah nak melalak.. ajak orang angkat parang konon... dah tak guna bro ??? kuasa dah terlepas ketangan yg lain... kamu pegang ekor hanya dapat tangan terpalit najis ??? itulah akibat dok percayakan ajen yahudi tu.. Apa akan jadi kepada anak cucu cicit melayu islam akan datang ???. Mudah2 Allah selamatkan bumi bertuah tanah melayu ku ini dan berkati seluruh keturunan melayu islam sejati.... amin.

  Cerita pasal lailatulkhadar... ha... bagaimana semua... dapat tak ??? kan atok dah kata mlm 24 atau 25 di M'sia... Memang tepat sekali... ada diantara sahabat yg dapat pd 24 dan ada pula yang dapat pada 25 sama macam di Mekah... kamu semua tentunya pun dah dapat juga...ya ??? alhamdulillah... semoga dikhabukan semua hajat kalian kelak...amin.

  Bersambung...


  ReplyDelete
 80. Sambungan..

  Kpd anon 1.33 am...

  Berkenaan kedua2 hadis itu,

  1. Hadis pertama itu 'daif' dan ramai ulama yg menolak hadis ini kerana diriwayatkan oleh org yg kurang dipercayai kejujurannya.

  2. Hadis kedua ialah menceritakan seorang solihin, arifin dan mutqu'in bernama Uis al Qarni yg sangat jujur dan waraq. Sangat mengasihi Nabi saw walau tak pernah bersua muka. Banyak riwayat yg menceritakan kelebihan akan orang ini. Antaranya , Nabi juga pernah menyuruh dua orang sahabatnya iaitu saidina Othman dan saidina Ali pergi mencari Uis apabila dia sampai ke madinah kelak... hanya berlaku selepas Nabi Wafat. Mereka disuruh nabi utk didoakan oleh Uis kerana doanya sangat mustajab dan terus dimakbulkan Allah. Nabi sendiri menyuruh mereka menyampaikan jubah kesayangannya kepada Uis. Hingga kehari ini, waris keturunannya memelihara jubah Nabi itu dgn baik. Kemudian pristiwa yg lain, dimana Uis telah hadir kerumah Nabi sewaktu Nabi masih hidup... tetapi Waktu itu Nabi tiada dirumah. Apabila ia pulang... siti Aisyah menceritakan hal itu kepada Nabi... kemudian Nabi bertanya... adakah kamu dapat melihat wajahnya ??? jawab Aisyah... Tidak, sebab di membelakang ku sewaktu berkata2. Nabi bertanya lagi... adakah kamu melihat belakang nya ?... Ya... jawab Aisyah. Maka Nabi bersabda, "kamu akan masuk syurga tampa hisab walau hanya dapat melihat belakang orang itu". Siapa orang itu ? tanya Aisyah... Nabi bersabda, " ia adalah Uis al-Qarni, seorang penduduk langit".Kemudian hadis yg menceritakan akan kematian Uis pula adalah sama spt apa yg kamu ceritakan itu. Cuma ada sedikit penambahan... Uis alQarni meninggal dunia sewaktu perang (syahid) dimana dia memihak kepada cucu Nabi saidina Hasan dan saidina Hussin. Mayatnya dikatakan terus dibaluti oleh Malaikat2 yg turun membawa kain2 sutra syurga bersama sebuah keranda batu putih kasturi. Mayatnya diurus oleh malaikat2 itu tampa dapat disentuh oleh seorang manusia pun. Sewaktu disolatkan... bukan sedikit manusia yg hadir, malahan seluruh malaikat2 dilangit turut turun dan Jin juga turut serta... selama sebulan bekas darahnya berbau kasturi diatas bumi. Setelah solat... lantas malaikat terus memasukkannya kedalam keranda batu itu dan ditutup rapat kemudian mereka membawanya terbang kelangit terus masuk kedalam syurga Allah SWT. Kejadian ini dapat disaksikan oleh seluruh manusia yg hadir disitu. Semoga Allah memberkati beliau dan kita semua yg membaca sirahnya ini..amin. Semua hadis riwayat berkenan Uis al Qarni adalah hadis hasan lagi sahih. Waallahua'lam...

  Atok zamany.

  ReplyDelete
 81. Salam tok..

  Uis al qarni ni la yg dikatakan tidak terkenal dikalangan penduduk bumi tapi terkenal dikalangan penduduk langit. Amalannya kalo tak silap sentiasa mendoakan orang lain dan tidak pernah utk diri sendiri.

  Sekarang ni di gaza surau dan masjid yg dibina oleh duit kutipan rakyat malaysia pula jadi sasaran diletupkan. Mcm ada yg tak kena je. Niat mereka hapuskan org islam tp diorg tak tau yg beruntung org islam sana dpt mati syahid & dpt mati di bulan ramadhan. Malah ramai mati malam lailatul qadar.

  Sekarang ni pesawat algeria pula terhempas. Sy rasa memang diorg ada teknologi kawal semua pesawat kat dunia ni. Satelit kan bersepah kat atas tu. Semua alatan yg bergantung pd satelit utk sistem komunikasi bole dikawal. Kalo diorg letupkan satelit kita pun huru hara juga. Comunication break down terus.

  ReplyDelete
 82. Assalamualaikum atok Dan semua...sy cukup tersentuh apabila cerita ttg uwais al-qarni...Dan berharap dapat mencontohinya...salah satu Lagi kelebihan-kelebihan yg diterimanya adalah disebabkan memuliakan org tuanya yakni ibunya..bolehkah kita ni sanggup pikul anak lembu naik bukit turun bukit...hingga dikatakan gila...rupa-rupanya itu merupakan latihan bg uwais...beliau memikul ibu beliau dari tempat tinggal mereka utk menunaikan haji...tak terkenal dibumi, dilangit dialah semua mengenalinya, apabila berdoa Allah xkan menolak...mintak atok boleh buat pengesahan betul atau x, cerita yg sy baca ni...
  -kosong-

  ReplyDelete
 83. Terima kasih Atok dengan jawapan yg diberi. Saya tanya tentang hadis Uais Al- Qarni ni sebab ada sebuah blog yg mengatakan Uais ni makhluk asing. Sebab itu Nabi menggelar beliau penduduk langit. Tapi ia hanya teori sahaja..


  Selamat hari raya atok dan semua pembaca..

  -Anon 1.33 am-

  ReplyDelete
 84. Agensi Keselamatan Israel(Shin Bet) telah keluarkan statment Pejuang Hamas dilatih di Malaysia. Mungkin selepas ini akan berlaku konflik berdarah pula di negara kita. Kalau tak di serang dari luar. Mungkin kita akan berperang sesama kita spt yg berlaku di Syiria, Mesir, Iraq, Pakistan, Afganistan. Apabila dah jadi target..semua bole jadi. Beberapa isu akan digunakan.
  1. Perkauman
  Cina/India vs Melayu
  2. Politik
  Pembangkang vs kerajaan
  3. Agama
  Wahabi/Syiah vs aswj
  Kristian vs islam

  Jangan harap keamanan terus berkekalan jika masyarakat kita semakin hanyut dibawa arus kemodenan.

  ReplyDelete
 85. Walaikumsalam semua,

  Salam lebaran dan Minal aidil walfaazin, Moga kalian gembira dihari lebaran ini bersama keluarga.

  Atok tahun ini beraya di Indon. Kemarin baru saja pulang kemari.

  Nampaknya telah banyak penampakan zionis sangat tidak suka M'sia yg sentiasa membantu palastin. Dia mahu satu dunia dok tengok dia bunuh manusia sesuka hati... terutama yg bernama Muhammad. Sampaikan rakyat USA itu juga terkena tahan gara2 punya nama yg sama. Dia tetap juga mahu melawan takdir, khada dan khadar... dan mahu tinggal kekal atas dunia ini ? Dan sesetengah manusia lupa daratan di M'sia yg bersekongkol dan menjadi barua zionis ini sedang menjalankan kerja2 kotor menjadi petualang bangsa dan tanahair. Inilah tinggalan keturunan melayu yg menghianat kerajaan Melaka dahulu. Inilah keturunan penghianat yg membantu inggris menghapuskan kumpulan Mat Kilau dan rakan2nya dulu. Dan inilah juga keturunan petualang yg bermuka2 dalam pati2 org melayu yg membantah dan membuang Dato Onn Jaafar sebagai ketua kemerdekaaan Tanah Melayu dulu. Satu bangsa yg suka mengambil peluang dan akan mengakibatkan org melayu semua merempat ditanahair sendiri kelak.

  Jadi.. kalian semua harus sentiasa siapsiaga atas apa juga serangan phak asing bersama "barua2" mereka ini. Jangan bagi muka pada mereka lagi sebab sejarah dah menunjukkan bahawa melayu telah ditipu oleh mereka2 ini sejak ratusan tahun dahulu. Kalian harus belajar dari kesilapan org dulu dan memperbaiki kesilapan itu kini. Jangan ikut pembangkang yg terang2 gila kuasa dan duit ringgit. Kawannya sendiri pun ingin 'dibunuh' setelah berbuat bakti dan berjalan lurus... inikan kamu yg menjadi rakyat biasa ??? Fikir... fikir...fikir

  atok zamany

  ReplyDelete
 86. Atok, kat Klang makin parah.. 6 orang Melayu kena potong dgn cina dan india.. Apa komen atok?

  ReplyDelete
 87. Walaikumsalam cu anon 128am...

  Ada juga atok dengar... tapi itu berita palsu dan polis tengah cari siapa yg sebar berita itu. Jadi cucu jgn cepat melatah dgn cerita mcm ni sebab itu adalah dayah yg ingin melihat perpaduan kaum yg selama ini telah terbena hancur lebur dek cerita palsu itu. Pekara ini cukup bahaya kpd M'sia. Jgn kita berpecah belah kerana manusia durjana itu. Awas dan berwaspada selalu...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 88. Salam Atok.. Selamat Hari Raya buat Atok sekeluarga.. Raya kedua nenek isteri saya telah pergi meninggalkan alam yang fana ini.. mohon pencerahan drp atok bagaimana posisi kedudukan jenazah yg sebaiknya semasa dibaringkan menunggu keesokan hari untuk diuruskan.. sy dimaklumkan kalau di Pahang jenazah akan di baringkan dgn sisi kanan menghadap ke kiblat manakala di Melaka kaki menghadap kiblat.. terima kasih atok..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu anon 636pm..

   Selamat Hari Raya juga untuk kamu dan keluarga.
   Innalilahiwainalaihirajiun... takziah buat kamu dan keluarga, semoga rohnya dicucuri rahmat dari Allah SWT.

   Berkenaan posisi jenazah itu, pada kebiasaannya di Johor ni mereka akan baringkan ia kekanan dan mengadap kiblat. Tetapi ada juga yg tidak dimeringkan kekanan, hanya dibaringkan spt org tidur tetapi ditutup dgn kain putih atau kain batik lepas. Juga didalam posisi mengadap kiblat. Selalunya ia dilakukan oleh Imam kg atau bilal misjid yg akan menguruskan semua pekara. Kariah hanya membantu beliau.

   atok zamany.

   Delete
  2. terima kasih atas pencerahan atok..

   Delete
 89. Bukan melayu yg kena tetak tu tu tp bugis dr sabah.....6 org semua yg kena tetak tu org awam yg tak kena mengena...asal muka mcm melayu je bunuh...mintak maaf la bkn nak rasis tp mmg mcm nila stail india, contohnya gaduh ngan kumpulan melayu, kemudian x puas hati datang pukul 5 pagi time smua dah masuk tidur, asal jumpa muka melayu je tetak lps tu lari....dlu kt sg petani pun mcm ni gak..serang scra rawak ..tp kat klang tu yg kena bugis, silap besar la klu cari psl ngan bugis , setau sy bugis sabah ni bangsa yg pmberani.....pantang dicabar lbh2 lg klu dia tak besalah, lbh kurang mcm org banjar masa zmn komunis dulu

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu...

   Sebenarnya sebelum atok jawab soalan kamu tu dulu, atok ada tel. kawan di Bkt Aman akan kesahihan berita itu.. jadi dia kata itu berita palsu sebab tiada report polis dibuat atas jenayah itu. Kemudian atok juga bertanya beberapa org polis kawan atok utk kepastian. Mereka juga berkata pekara yg sama... Jadi atok pun jawab soalan kamu itu.

   Kalau benar apa yg kamu katakan itu... memang naas la mereka itu sebab org bugis ni 'pendendam'. Mereka akan cari sampai lubang cacing sesiapa yg berani bunuh keluarga mereka. Itulah sebabnya polis akan pintas maklumat palsu atau khabar angin.
   Kamu dapat berita ni dari mana ?

   atok zamany..

   Delete
  2. Sahih tok, yg berita palsu tu psl tahfiz kena tetak...yg sebetulnya 6 bugis sabah kena tetak dlm cybercafe...sorang yg kritikal dah meninggal asal dari tawau, sabah...betul tu tok, bugis ni bkn stkat pendendam tp hati kering....

   Delete
 90. Salam Atok. hari tu saya bermimpi membaca selawat beberapa kali ketika itu ada 2 atau 3 orang berdekatan dengan saya. seorang dari mereka seolah-olah ingin mentakidkan bacaan selawat saya. dalam waktu itu juga saya diperlihatkan matahari bergerak kekanan kekiri 2 atau 3 kali ... apa maksud mimpi saya Atok..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu anon 526pm...

   Kalau ikutkan akan kebesaran selawat itu sendiri... ia sememangnya meliputi langit dan bumi serta isi kedua-duanya. Itulah sebab kita disuruh mengucapkannya selalu. Kejap lagi (hari ini) imam akan naik member dan akan membaca surah al azhab ayat 56 itu. Jadi setiap hari jumaat akan sentiasa diingatkan supaya kita berselawat kepada Nabi saw. Maka apa yg kamu buat itu... mungkin Allah ingin kamu saksikan akan kebesaran selawat Nabi yg kamu amalkan itu... atok sarankan kamu amalkan berselawat kepada nabi sepanjang hidup kamu sebab kamu telah diberi petunjuk... waallauaklam..

   atok zamany.

   Delete
  2. Terima kasih Atok. InsyaAllah saya akan mengamalkannya.

   Delete
 91. RIBA apakah jalan penyelesaiannya?
  Minta maaf lari tajuk.

  ReplyDelete
 92. Walaikumsalam cu...

  Rasanya atok dah pernah sebut akan masaalah ini di komen2 atok yg lalu dgn panjang lebar sekali... sila rujuk pada tajuk sirah kematian, akhirat dan kiamat ini di bab yg kebelakangan dlm komen2 itu...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 93. https://fbcdn-photos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-0/s240x240/1441430_556325191122096_1131143635_n.jpg?oh=b624da6b5be5ab3ea9ae0483020ea4bf&oe=5476304A&__gda__=1415498871_2c92a372703a4e9d59dd22004de712b6

  -gambar fahaman wahabi Bukan ajaran sesat

  https://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-0/s320x320/1455934_556325347788747_1971255833_n.jpg

  - amalan tinggal qunut Dan talkin

  Ancaman Yang sedang dilanda Malaysia Bukan Sahaja dari luar tetapi dari dalam...pada Pendapat saya masalah ini disebabkan umat islam kurang nak mengaji bab2 tauhid @ usuludin @akidah ni...sebab tu mudah dipengaruhi oleh Aliran2 @ pemikiran yg bertentangan dgn akidah ASWJ...bagaimana Pendapat atok untuk merubah keadaan begini daripada terus membarah?

  -kosong-

  ReplyDelete
  Replies
  1. Apa sebab link2 itu tak dapat atok masuk ? Tak dapat nak tengok apa2 pun ?

   Apa alasan kamu yg mengatakan fahaman wahabi itu bukan ajaran sesat ? hanya dgn gambar saja ke ???

   Tapi atok setuju dgn kata2 kamu berkenaan umat islam M'sia yg kurang nak belajar bab tauhid terutama nak mengatahui mendalam sikit sbg ASWJ. Sekarang org M'sia sebuk pula diwar-warkan oleh beberapa Ust drp JAKIM atau drp pendkwah bebas dlm TV dgn usul mengadakan bacaan doa Qunud Nazilah. Tahu tak apa bacaan Qunud Nazilah ini ? sila rujuk dulu... atau nanti atok ceritakan berkenaannya...ok

   atok zamany

   Delete
 94. Salam Atok, saya nak tanya tentang yahudi...  Atok kenapa Nabi tidak hapuskan sahaja kaum yahudi sedangkan Nabi mengetahui yahudi akan membuat masalah pada umat islam.. Seperti hadis menyebut " kamu akan mengikuti yahudi nasrani sehingga mereka masuk lubang biawak kamu akan ikut ".. Adakah disebabkan tiada perintah dari Allah?

  Maaf tok saya tanya soalan begini sebab sakit hati sangat dgn yahudi..


  -Nostradamus-

  ReplyDelete
 95. Waalaikumsalam cucu Nostradamus...

  Ya... semua org satu M'sia malah umat Islam satu dunia amat marah dgn perbuatan org2 yahudi menyerang Ghaza dan membunuh penduduk yg tak berdosa, kanak2, org2 tua, wanita2 malah remaja Palastain yg tiada kena mengena dgn Hamas atau Fatah, dengan jumlah yg cukup besar. Jika dihitung dari mula perang tahun 1948 dulu lagi... atok kira jumlahnya dah melebihi jutaan yg telah meninggal dunia. Semasa almarhum Yasir Arafat dtg ke M'sia dulu atas jemputan waktu itu 'la-jub' si no3 taksub sangat nak tlg Palastain.. kehulur kehilir terpekek telolong dok kata nak ganyang yahudi... haram ??? skg kenapa senyap mcm tikus ??? skg dok sebuk nak ganyang MB selangor yg tak nak dengar cakap dia ??? MB sel tak akan tewas... sultan sel akan tetap dgn dia... padan dgn muka hang ??? MB sel mestilah anak jati sel... bukan permatang manggis... permatang durian.. atau pauh atau kelapa dan mangga harum manis ??? ikut suka dia je....

  Berbalek soal yahudi... jika Tuhan kehendaki... dari zaman nabi Ibrahim lagi dia dah bagi beres umat tak kenang diuntung ni ??? atau boleh saja dihilangkan Nya dari muka bumi ini tampa jejak, sebab Allah kan Mahaperkasa. Usakan Nabi Muhammad saw di tipunya... kalau boleh Allah pun dia nak tipu atau depa nak lawan... sbg contoh penggambilan bumi Palstain ini adalah untuk persediaan mereka menghadapi perang akhir zaman nanti...dan mereka nak pastikan bahawa firman Allah didalam al-Quran itu meleset dan kiamat tidak akan terjadi. Jadi cukup besar tak apa yg mereka "lihat kehadapan"... drp kita yg tak memandang sampai kesitu ???

  Puak yahudi zionis nilah yg sangat jahat... ada juga yahudi yg tak sealiran seperti itu, kemudian ada juga yahudi yg otordok yg masih berpegang dgn kitab zabur yg asal dan masih menganggap org2 islam itu adalah saudara2 mereka... tetapi jumlah mereka sangat kecil dbandingkan dgn mereka yg berfahaman zionis dan extrimis. Jadi.... logik ke kalau org M'sia nak boikot barangan yahudi sedangkan hampir 60% kegunaan harian adalah datangnya dari ciptaan org yahudi... tertama ubat-ubatan dan bahan2 kimia ???

  Allah biarkan mereka... dan ini mereka sangat tahu dan mengambil kesempatan ini 200% mempersiapkan diri mereka untuk berhadapan dgn bala tentera Allah kelak... for now... umat islam yg menjadi bahan kemarahan yahudi kepada Allah... terpaksa redha dan tetap berserta Allah walau nyawa menjadi galang gantinya... Hanya Allah saja yg bakal dapat membalas jasa dan pengorbanan mereka itu diakhirat kelak. Usah bimbang... usah ragu... Allah tetap akan bersama mereka...amin.

  sekian
  atok zamany.

  ReplyDelete
 96. Assalamualaikum tok ....apa pandangan atok ttg coretan yg sy copy ni..


  Kenapa Palestine Tak Boleh Menang - Coretan Ustaz Ibnu Batoota..

  Mohon baca hingga habis.. Panjang tapi menarik

  Apa kalian tahu beza mujahidin afghan dgn rakyat arab palestin?Kenapa palestin begitu hebat diseksa,dibunuh,dikecam dan tak menang-menang sedangkan tidak mungkin kalah mujahid yang berjuang di jalan allah atas niat naikkan kalimah allah?Kenapa pula perang di afghan pakistan tidak begitu banyak gambar penyeksaan dan pembunuhan sedangkan di sana negara yang lebih daif dan lebih tiada kelengkapan perang?Apa amalan orang palestin dan apa amalan orang afghan-pakistan?Apa iman dan akidah orang palestin dan akidah orang afghan-pakistan?Kenapa palestin dibunuh sewenang-wenangnya tapi mujahidin afghan-pakistan digeruni eropah dan tak pernah menang lawan mereka?Kenapa palestin berperang tak menang-menang sedangkan israel kecik je tapi mujahidin afghan lawan empayar russia yang besar gile boleh menang tanpa kelengkapan perang?Apa usaha yang dijalankan dikalangan rakyat palestin dan apa usaha yang dijalankan dikalangan rakyat afghan-pakistan?Kedua-dua golongan ini telah aku temui dan bersama mereka berkali-kali sampai aku cukup masak dengan perangai dan keadaan dua pihak pejuang ini...Aku cukup masak dan faham apa amalan mereka,mazhab fiqh mereka,mazhab akidah mereka dan mazhab tasawwuf mereka...Dan aku cukup faham kenapa sampai sekarang pertolongan allah belum sampai kepada rakyat palestin tapi pertolongan allah datang dengan cepat di afghan-pakistan...Dan aku cukup faham kenapa gambar-gambar kejam rakyat palestin disebarkan media yahudi tapi tiada gambar pembunuhan di afghan kerana mereka kalah teruk disana dan tak menang-menang...Jika aku berbicara apa sebabnya,maka ramai ahli islam sekular,islam liberal,islam qodiriah,islam 'semangat lebih' akan menentang ku dan mengeluarkan kata-kata kesat terhadapku...Ramai juga yang akan terus mencela dan mencela kononnya hatiku tiada sensitiviti kepada nasib rakyat palestin...Sedangkan mereka tak pernah tahu apa usaha kami disini..Apa yang kami tunggu disini..Apa yang kami lakukan disini..Apa yang sedang digerakkan dari sini...Jauh beza dengan ahli keyboard warrior di fb yang cuma lepak depan laptop dan siang malam maki hamun yahudi dan mencela golongan seperti aku tanpa lakukan apa-apa tindakan realiti yang membantu...Takat sharing2,maki2,cela2,kutuk2 lalu merasa diri 'telah melakukan sesuatu' utk palestin maka itu adalah perkara yang perlu diketawakan sekuat-kuatnya....Seandainya kalam ini difahami.......Daku melihat pejuang afghan dikepalanya terlilit serban hitam,tanpa baju kalis peluru melainkan cuma vest kain biasa dan seluar mereka di atas buku lali dan cuma berkasut biasa,senjata mereka cuma senjata biasa yang sudah berkarat dan mereka berjubah putih,kebnyakan mereka bermazhab hanafi dari fiqh,bertaoriqat chistiyyah dari segi tasawuf dan berakidah maturidiyyah dari segi akidah dan dari segi dakwah mereka bersama jemaah tabligh,iman dan amal mereka ckup hebat,mereka cuma makan sehari dua kali tetapi ckup kuat tnga mereka,bdn mereka kurus2 tpi bila perang hnya 5 6 org shja dihntr utk hncurkan selori tntera kafir....pertolongan allah thdap mreka jelas hingga media tak berani buat liputan lbih thdap mreka dan apa yg tjadi disana krana tkut org mlihat kebenaran islam....tentera2 malaikat byk mbantu mreka dan mlm mreka dpnuhi tahajud bkn dgn shisha.......jggut mreka lebat kerana mncontohi rasulullah bknnya dicukur spti org kafir dan spti pondan......pd diri mereka tbyg diri para shabat nabi saw....dan akhlak mreka sgt baik,wanita2 mereka berhijab dgn smpurna hingga mata pun xklihatan,masjid2 mereka pnuh dan tiada laungan 'bidaah bidaah bidaah' dimasjid mereka..akidah mereka thdap allah sgt suci dari penjisiman allah dan tidak sma skali mreka mnyamakan allah dgn mkhluk...sgguh mreka adalah pjuang yg sgt aku kagumi yg aku lihat dgn mata kepala aku sendiri....kepada yg pernah smpai ke afghan/pakistan pasti akan membenarkan kata2ku.......

  ReplyDelete
 97. sambungan....


  .berbeza dgn di palestin,tidak layak aku komen lbih mlainkan jejak lah sendri di sana dan lihatlah siang mereka dan malam mereka,lihatlah wanita mereka dan aurat mereka,lihatlah masjid mereka dan lihatlah mzhab mereka dan akidah mereka,lihatlah janggut mereka dan pakaian mereka dan tak perlu ku ungkapkan apa2 lg melainkan nilailah sndiri dan fhmilah knpa smpai skrg allah tidak membantu mereka.......Kepada yg pernah bertemu dgn pjuang palestin dan pernah jejak kaki ke gaza,jujur lah bhwa aku tidak menipu........buktikan lah jika aku menipu..Aku telah bersama dgn kedua2 jemaah tersebut dan aku lihat dgn mata kepala sndri dan bergaul sndri dgn mereka hingga kini...Daku dikelilingi pejuang afghan dan daku lihat sndri apa amalan mereka bahkan mereka mngajak daku bersma dlm majlis mereka...sgt berbeza dgn satu lg majlis yg malam mereka cuma dpnuhi judi dan shisha........perjuangan utk agama dan perjuangan utk tnah air itu TIDAK SAMA di pandangan allah..Bahkan pejuang2 afghan sndirilah yg mngajarku bgaimana nk mnembak.. Msa tahun 2009 sy kt india,sy jumpa sorg pejuang afghan yg sdg lari dari afghan sbb dicari polis tmptan ats arahan amerika..msa tu dia lepak ngn sy dm msjid bangla wali di new delhi..msa tu dia tasykil sy ikut die pegi afghan baiat dgn komandonya tp mesyuarat ptus xbg..hehe klau x,x wjud la ibn batoota dlm fb skrg ni..Di palestin,yg sbliknya berlaku kcuali sglongan kcil yg bnar2 ikhlas,dsbbkn glongan kcil yg ikhlas ni lah allah kekalkan palestin smpai skrg dan x dihancurkan scara total.....kbnyakan mreka berakidah mujasimmah iaitu menjisimkan allah,mereka beriman allah ada tgn,kaki,muka(akidah wahabiyyah),mereka bermzhab salafi dlm fiqh dan skit2 bidaah2,msjid mreka ksong dan mlm2 mereka suka berjudi smbil isap shisha..tntera2 israel langsung xtkut kt diorg kcuali bbrapa glongan kcil je yg diorg gerun sbb keikhlasan mreka..dan bila dtnya pjuangan ini utk apa,mreka jwb utk tnh air,ini tnh mreka(jd bkn bperang krana nk tegakkan agama allah)...mreka juga ckur jggut2 mreka dan wnita2 mreka bebas bkeliaran tnpa mhram,tnpa purdah ,x kurg juga yg seksi2....palestin bertahan sbb dlm jmaah hamas ada sglongan kcil yg sgt kuat ibdatnya,mreka berperang smbil bca quran dan sgt mnjaga solat mreka..dan mreka ni lah target utama org israel...zionist slalu hntr assasin utk cari org2 hamas yg mcm ni utk dbnuh sbb tu sumber kkuatan org islam palestin..bila sglongan kcil ni dah habis smua..maka sluruh palestin akn hncur...wktu itu barulah tntera mahdi yang berpegang tguh dgn sunnah akan mnuntut bela dan tawan smula palestin kerana allah...insyallah...Klu perang ngn mujahid afghan,bila dpt brita msuh dtg,komando akn kmpulkan smua ank buahnya dan tnya sapa yg tahajud paling byk,5 atau 6 yg paling byk tahajud akn dihntr sbg jemaah pnyerang utama..5 6 org tu slalunya pergi skjap je dan pulang dgn kemenangan..lori2 tntera kafir hncur kna serang dgn diorg yg cuma 5 6 org.....syeikh ahmad yasin antra pjuang ikhlas dlm hamas yg mndpt pertolongan ghaib dari allah....Sbb tu syeikh ahmad yasin cpt2 dibunuh oleh org yahudi..kan sy dh ckp td,dlm hamas ada sglongan kcil yg sgt kuat tawajuhnya pd allah,mereka2 inilah yg menarik tntera malaikat dtg membantu,sbb tu zionist bertungkus lumus hntar assasin utk bnuh diorg2 ni...cuba lihat btapa waraknya syeikh ahmad yasiin,thjud beliau dan quran bliau sgt hebat,jggut beliau lebat spti yg diajar nabi,berbeza dgn pngikutnya yg kbnyakannya skrg ckur jggut...knapa media tak berani buat liputan ttg mujahid di afghan dan pakistan....mereka bnar2 ikhlas bjuang krana allah..mreka gnas ktika perang tp sgt berhati mulia dan akhlak baik smpai musuh pun ada yg msuk islam..enta knal abdullah azzam??kisah dia susah nk carik sbb dirahsiakan media yahudi sbb bliau ialah cth pejuang yg mndpt pertolongan ghaib dri allah..bku2 ttg dia media sekat xdpt dipublishkan dan xdpt di terjemahkan,tp sy sempat bca bku2 dia yg bbhasa urdu dari sorg pjuang afghan ni...

  ReplyDelete
 98. disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh pihak musuh. Jika bukan kerana hal itu, nescaya tidak ada lagi orang Islam pada kekuatannya.Bilangan tentera kita tidak seramai bilangan tentera mereka. Kelengkapan senjata kita tidak sehebat kelengkapan senjata mereka. Maka, jika amalan maksiat dan tabiat kita sama dengan pihak musuh, nescaya kekuatan dan kemenangan akan menyebelahi pihak mereka." ini bkn sy yg ckp,tp saidina umar yg ckp......saidina umar pun skong status sy..hehehehsahabat nabi tahajud rakaat ptma je khatam satu quran mcm saidina usman dan tamim dari r.huma lakukan..sbb tu rileks je diorg hancurkan dua empayar terbesar dunia iaitu rom dan parsi....

  ReplyDelete
 99. sambungan....

  sdgkan ngra islam msa tu kcik je iaitu mekah madinah dan sbhgian bsar jzirah arab..sy pakai kta2 shbt,pakai kata2 nabi,tp tetap ada yg keras hati xnk trima n kutuk sy xda ilmu,xfhm ilmu dan mcm2 lg... Itu baru sy crita ttg palestin n afghan...dan ada org ckp ada apa dgn afghan?palestin kn kiblat ptma umt islam?msjid ketiga tmulia bg muslim?ada apa dgn afghan nk kecoh2?apa kalian pernah bca hadis nabi ttg tntera mahdi datangnya dari khurasan?dimana khurasan?khurasan tu kat afghan la pakcik...afghan ialah ngra yg xkan maju smpai kiamat sbb allah nk plihara tmpt tu dari ftnah dajal spti hp canggih2,komputer,tv,internet,fb dan lain2..tmpt mcm ni lah lahirnya tntera2 imam mahdi yg memakai serban hitam dan mbawa panji hitam..pjuang2 afghan sntiasa perang pkai serban hitam...jd ilmu hadis+ilmu sejarah+ilmu geografi sgt penting utk memahami keadaan semasa dan sabitkan ia dgn ramalan2 nabi saw...

  ReplyDelete
 100. sambungan...  Sapa yg bljr hadis tntu biasa dgn nama2 tmpt yg disebut nabi iaitu al-hind(india pkistan bangladesh),khurasan(sparuh afghan sparuh iran),rom timur(turki),syam(syria,jordan,palestin,lubnan),hijaz(arb saudi,kuwait,uae) dan lain2 terminologi yang nabi gunakan ktika itu...kmudian dajal klirukan kita dgn jajah slruh dunia guna tntera british n bhgi2kan negara2 dgn smpadan lalu brubahlah nama2 tmpt tu mnjadi ngra2 kcil smpai org bca hadis org xfhm lg tmpt mna yg nabi maksudkan...Dan kenapa british dan eropah sngja rmaikan syiah di iran dan knapa bkumpulnya syiah di iran?sbb di iran juga berkongsi wilayah khurasan..dlm hdis sbut tntera mahdi dtg dari khurasan,jd mreka nk tipu umt islam yg knonnya mreka lah yg dmksudkan nabi....sbb tu mreka sntiasa pakai hitam sb dlm hdis nbi gmbrkan tntera mahdi ni bserban hitam n bawa pnji hitam..jadi smua tu utk kelirukan umat islam bhwa knonnya syiah adalah agama yg bnar sbb knonnya mreka ni tntera mahdi,bila dh jd tntera mahdi,tntulah mereka di pihak benar..jd mreka tipu kita dgn cara cmni..jadi jgn sskali fkir tntera mahdi dtg dari wilayah khurasan yg dlm jajahan iran,tp yakinlah ia dtg dari wilayah khurasan jajahan afghan..atau mgkin juga dtg dri wilayah iran tp yg pnting tntera tu bkn syiah laknatullah..media sngja bruk2kan afghan knonnya wanita mreka ditindas,sbb dlm dunia ni,muslimah yg paling mulia dan paling bhati teguh dan paling mnjaga aurat ialah wanita2 afghan n pakistan..

  ReplyDelete
 101. sambungan....


  .klau nk tau mreka dtindas ke x,pegi la tgk sndiri...korang akan takjub dgn smgt mnjga aurat diorg....org2 mcm ni lah yg allah syg,skali mreka angkt snjata,hancur berpuluh2 lori tentera kafir..klau ikutkan sjrah,org yahudi adalah yg paling mudah skali utk dibnuh dan ditewaskan dlm perang,sjak zmn dlu lg bani israel ditindas dan lemah,tp skrg mreka kuasai kita bkn sbb mereka kuat,tp sbb kita tgglkan sruhan allah lalu allah hkum..lihat smua tmpat yg mna muslimnya ditindas mcm palestin,bosnia dan rmai lg,lihat apa amalan mereka,lihat btpa bebasnya pmpuan mreka,lihat btp rosaknya akidah mreka..jd allah dtgkan tntera kafir utk hkum mreka..ini bntuk hkuman dri allah,sy bkn ckp ksong,ini ada disbut dlm hadis..dan dari smua tulisan2 sy sjak dlu,sbb tu sy ni agak syadid(ketat,tiada kelonggaran tnpa darurat) bila mnympaikan agama trutamanya bab aurat,knapa sy dkwah pmpuan jd bidadari,jgn bhias dan sbgnya,krana sy sgt khuatir allah akn hntr org kafir smbelih org malaysia....byk lg rahsia2 dari hadis yg sy kira blum smpai msanya utk dismpaikan krana umat blum bsdia...klau asyik bgtau je,nti umat hnya akn cari info dan syok sdri tp xde apa2 tndakan..apa lps korang bca ni smua korang tmbah thjud korg?btmbh bcaan quran?btmbah zkir?jga solat jmaah?smkin mnjga aurat?klau blum..nmpk sgt kita blum bsdia...cuma skdar mncari info..ada juga byk hadis ttg al-hind iaitu mrujuk kpd india,pakistan,bangladesh..dan kaitannya dgn jemaah tabligh knapa muhaddis2 dan ulama2 tabligh mtk ahli2nya keluar ke ipb(india,pakistan,bangladesh)......smua tu ada dlm hadis...juga ada hadis ttg ahli tareqat yg slmtkn umat dari bala,ahli zikir yg cuma mkn zkir mreka sbb sume mknan dlm dunia jd syubhat kerana dajal..dan mcm2 lg...Sy bkn org tabligh,tp sy suke org tabligh,sbb ust2 sy sumenye org tabligh,org tareqat dan org jihad..kdg2 sy ikut gak diorg kuar sehari,dua hari...Mujahid2 dari afghan lah yg akan bkumpul utk slamatkan palestin nti slpas umat islam palestin dh xleh lwn lg..bdsrkan hadis yg sufyan paste tu...“Apabila keluar Panji-panji Hitam dari arah Khurasan, tidak akan ada sesuatu apa pun yang dapat menolaknya hinggalah dipacakkan di Ilya(baitulmaqdis).” (HR At-Tarmizi)Mujahid dari khurasan(afghan) xpnah kalah wpun mskin,xde bntuan derma,xde klngkapan snjata wlaupun lawan dgn tokey senjata iaitu russia n amerika bdsrkan hadis yg sufyan paste gak iaitu.. “Al-Mahdi akan datang setelah muncul Panji-panji Hitam dari sebelah Timur yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan mana pun”(HR Ibnu Majah)Bila mujahid2 dari afghan dah mula bergerak mnuju ke palestin,itu petanda besar yg imam mahdi dah nak keluar bdsrkan hadis tu jugak..tp kita masih dpan fb n maki2 yahudi tnpa buat apa2 n bajet bagus sna sni...

  ReplyDelete
 102. maaf tok....sy copy je....apa pandangan atok

  ReplyDelete
 103. Salam cu...

  Wah... hebat rencana ini, semua kena baca sebab ini dari pengalaman sebenar seorang pejuang melayu yg ikut serta pada dua perang. Jadi rakyat M'sia kena faham kenapa asek kalah je Palastain tu... jadi bahan ujian senjata dan peralatan perang yahudi zionis. Mereka dipalastain kena guna otak dan mesti ada kekuatan dalaman yg berhubung terus dengan Tuhan. Baru pergi perang... dahlah senjata tak ada... makanan tak cukup...apa pun tak ada. Kemudian nak lawan dgn musuh yg serba serbi lengkap dgn peralatan canggih... mana boleh lawan. Jawabnya... hanya jadi kubu pertahanan dgn badan saja la. Pihak hamas ni sembunyi didalam kumpulan masyarakat, jadi yg kena orang awam. Berbeza dgn pejuang Afgan yg sembunyi dipergunungan.. luar dari masyarakat umum. Susah pihak musuh nak cari depa. Nak harap Hamid Karzai... dia pun dah kena beli US. Jadi mereka kena sing-sing lengan lah berjuang utk kemerdekaan negara mereka dari pihak sekular

  Kemudian dlm bab kerohanian, mereka meniru apa yg berlaku zaman Rasulullah dan para sahabat dahulu. Mereka manap dalam bab ini dan kebenyakkan pejuang Afgan ni tahu akan wasilah dan rabitah shadatai. Kan atok pernah carita bagaimana mereka boleh datang kemari semata-mata utk mengambil Talqin Shadatai dari tangan Ust Mat Janggut sendiri. Itu menunjukkan bahawa mereka ni sememangnya bukan sembarangan. Mereka tahu banyak pekara dlm bab hakikat dan makrifat. Ini lah asas pertama sesiapa nak menjadi pejuang... samalah juga jika kita nak mulakan perjalanan rohani, atau jika nak mulakan semua bentuk ibadah... ucapan dua kalimah shadatai yg berantaian tangan ke tangan yg menyampai ketanggan Rasulullah saw lah menjadi landasan atau asas atau "kapet terbang" nya. Barulah mantab... solid... berani tempur apa saja. Sama macam atok buat waktu 13 may dulu... tak payah selendang merah, tak payah ilmu kebal berjin, tak payah wafak apa pun... bulat tawakal dgn haqul yakin pada shadatai tu je. Apa nak takut... kalau mati pun... mati syahid lilahitaala.

  Nah...sekarang kalian harus menjadikan cerita saudara itu sebagai panduan... cuma intipatinya atok jelaskan... bagaimana keadah perang tampa senjata canggih ada dalam Islam... ada dalam dua kalimah shadatai...itulah sebenarnya asas yg mereka meliki hingga musuh menjadi gerun. Kamu siapkanlah diri kamu..paling kurang ambil dulu dua kalimah shadatai yg berwasilah dan beribitah dengan Syeikh Ahmad Junaidy atau Ust Mat Janggut di Selama Perak itu. Kemudian bersedia sentiasa dan tunggu... tak tahu bila, kerana bila2 pun boleh jadi ??? Waallaua'lam...

  atok zamany

  ReplyDelete
 104. Assalamualaikum atok yg dikasihi,

  Bukan macam tu tok...silap paham ni, saya tak kata wahabi tu x sesat, tapi dalam gambar tu ada keratan akhbar menyatakan demikian...mungkin sebab link tu perlu masuk FB saya dulu kot...minta maaf...
  mungkin link ni boleh masuk...
  http://3.bp.blogspot.com/-vKrvJDBJ-2o/Tp-gDWoBYzI/AAAAAAAAE7s/5bybK0IEFZU/s1600/wahabi+kelantan.jpg

  mengenai qunut nazilah tu pulak, merupakan salah satu daripada 3 qunut yang dibaca Nabi S.A.W. yang 2 lagi semasa i'tidal solat subuh dan akhir solat witir.

  qunut nazilah dibaca ketika bala menimpa umat islam, seperti kejadian pembunuhan beramai-ramai 60 atau 70 para huffaz AL-Quran. cerita lanjut lagi tok...

  -kosong-

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salam cucu kosong...

   Memang kosong lah link tu... tak boleh jugak... dah kosong kot ???

   atok zamany

   Delete
 105. Walaikumsalam cu kosong...

  Ya... memang benar apa yg kamu katakan itu. Rasulullah saw pernah menghantar seramai 60 org ahli tahfiz dan mahir al-Quran kepada 3 kaum (atok lupa nama mereka) setelah mereka berjanji akan menjaga keselamatan mereka. Tetapi sebaliknya terjadi, kaum2 itu telah membunuh ahli al-Quran itu kesemuanya. Oleh kerana itu Rasulullah telah melakukan doa Qunud Nazilah (berdiri yg panjang) dan berdoa selama sebulan kehadrat Allah supaya mereka semua dihancurkan. Pekara itu memang terjadi dan hingga sekarang (keturunan) kaum ini tidak pandai membaca al-Quran atau menjadi kafir. Waallaua'lam.

  Semasa ramadhan di Mekah... pada solat Teraweh yg akhir, imam akan melakukan Qunud Nazilah yg tersangat panjang iaitu selama 2 jam berdiri. Apa yg dipohon ialah kesejehteraan dan kemakmuran kpd umat islam. Manakala kemusnahan dan kehancuran kepada semua musuh Islam. Mungkin juga kamu telah lihat di TV (siaran langsung) atau kamu boleh tengok di Youtube.

  Disini terdapat 2 pendapat berbeza berkenaan dengan bacaan doa qunud dan doa qunud nazilah:

  1) Setengah ulama membenarkannya kerana Rasulullah juga pernah melakukannya tetapi bukannya setiap waktu solat subuh. Baginda hanya melakukannya ketika terjadi pembunuhan 60 org ahli Tahfiz Al-Quran itu, atau terjadi sesuatu bincana kepada umat islam dan meninggal dunianya seseorang ulama sahaja.

  2) Setengah ulama yang lain beranggapan perbuatan ini adalah biadah (tiada didalam syariat islam). Menolak terus doa qunud. Kerana ada diantara sahabat Nabi saw. yang berkata demikian. Beliau tidak pernah melihat Rasulullah melakukannya sewaktu beliau menjadi makmum solat bersama Baginda selama 5 tahun.

  3) Manakala hukum membaca doa qunud (pada solat subuh dan witir) adalah sunad muakad. Maksudnya jika ditinggalkan samaada sengaja atau pun terlupa, TIDAK AKAN MEMBATALKAN SOLAT dan tidak perlu dilakukan sujud shawi.

  4) Berkenaan dengan doa qunud nazilah. Tiada kewajiban keatasnya tambahan jika meminta kehancuran kepada sesiapa juga makhluk ciptaan allah. Hanya allah yang layak menghukum sesiapa juga dari makhluknya. Masaalah dari doa qunud nazilah ini kerana ia dilakukan didalam solat fardu, kerana solat itu adalah wajib dan fardu khusus kepada allah dari kamu sebagai hambanya. Jadi adalah tidak layak bagi kamu mencampuri urusan pentadbiran alam dan makhluk allah, walau kamu sewaraq mana sekali pun. Kecuali nabi saw. Yang maksum dari dosa dan allah sangat kasih kepadanya. Kita manusia biasa tidak setanding baginda yang mampu untuk mendoakan kehancuran orang lain sedangkan solat kita pun belum tentu kedudukannya. Utamakan dahulu diri dan ibadah kamu sebelum kamu mendoakan kehancuran manusia lain... Waallahu’alam.

  5) Lihatlah kepada kesan yg telah berlaku kepada negara2 seperti Masir, Libya, Sirya, Iraq, Afganistan... Mereka memohon kehancuran kepada amerika dan yahudi zionis... sebaleknya negara mereka yg telah hancur... apakah kamu mahu M'sia juga hancur seperti itu ????

  Maka terpulanglah kepada kamu semua, samaada hendak melakukan doa Qunud Nazilah seperti yg disarankan oleh pihak agama Islam M'sia atau pun mengambil jalan tidak melakukannya seperti yg atok katakan.

  atok zamany

  ReplyDelete
 106. Atok terima kasih dgn jawapan Atok.. Sekarang baru saya faham tentang yahudi dan pemikiran mereka..

  Atok memang orang yg berilmu tinggi..
  Terima kasih Atok..


  -Nostradamus-

  ReplyDelete