Friday, February 21, 2014

SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 22Post37
FASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT.


BAB 64: KERAHMATAN, KEAMPUNAN DAN KEREDHAAN ALLAH YANG DIHARAPKAN DIHARI AKHIRAT KELAK. 


Diriwayatkan oleh al-Hasan bahawa Allah SWT., berfirman yang mafhumnya ;

“Seberangilah Shirat (jembatan) dengan keampunan Ku, masuklah ke Syurga dengan rahmat Ku. Dan berbagai rahmat Ku (didalam syurga) dengan amalan kamu”.  

Nabi saw. bersabda, “Allah memanggil dari bawah ‘Arasy, ‘Wahai Muhammad, adapun berkenaan urusan yang bersangkutan dengan hak Ku terhadap kamu sebalumnya telah Aku ikhlaskan, sehingga yang tinggal adalah tanggungan-tanggunganmu terhadap sesama (umat). Oleh kerana itu, saling ikhlaslah kamu terhadap tanggungan –tanggungan tersebut dan masuklah kedalam Syurga dengan rahmat Ku”.

Diceritakan bahawa pada satu hari ketika seorang kampong mendengar Ibnu Abbas membaca ayat, “Dan kamu telah berada ditepi jurang Neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya”.Orang kampong itu berkata, “Sungguh, jikalau Allah menyelamatkan mereka dari Neraka, sudah tentu Dia tidak ingin menjerumuskan mereka kedalamnya”.

Ash-Shanabani bercerita, “Pada suatu hari aku melawat Ubadah bin Shamit yang sedang sakit kuat kerana meninggal dunia. Ketika dia melihat aku menangis, ia berkata, ‘Tenanglah, Kenapa kamu menangis ? Demi Allah, setiap kali aku mendengar hadis dari Rasulullah, pasti akan aku ceritakan kepadamu, kecuali satu saja hadis yang akan aku ceritakan kepadamu sekarang ini ketika aku merasakan ajalku sudah terlalu dekat. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ‘Barangsiapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad utusan Allah, nescaya Allah mengharamkan api Neraka membakarnya’. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dan Muslim serta Imam-imam yang lain.

Diriwayatkan oleh Muslim sebuah hadis dari Salman al-Farsi (seorang abadi dan Waliallah) bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah menciptakan seratus peratus rahmat bersama saat Dia menciptakan langit dan bumi. Setiap satu peratus rahmat itu mampu meliputi antara langit dan bumi. Dari seratus peratus rahmat itu, Allah menempatkan hanya satu peratus rahmat saja dimuka bumi yang meliputi kasih sayang seorang Ibu kepada anaknya dan kasih sayang burung-burung dan binatang-binatang buas antara satu dengan yang lain. Dan ketika tiba hari kiamat nanti, Allah akan menyempurnakan akan rahmat Nya itu”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudri.

Didalam satu hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dikatakan bahawa Nabi saw. bersabda, “...Pada hari kiamat kelak, rahmat yang satu bahagian ini akan dikembalikan kepada rahmat yang berjumlah sembilan puluh sembilan tersebut, sehingga ia menjadi genap seratus rahmat. Dengan seratus rahmat itulah Allah menyayangi hamba-hamba Nya pada hari kiamat”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Amr al-Bakri at Taimi, dari Abu Hafash Umar bin Muhammad bin Mu’ammar ad-Daraqari, dari Abu Qasim Ubaidillah bin Muhammad bin Abdul Wahid ibnu Hushain, dari Abu Thalib Muhammad bin Muhammad bin Ghailan al-Bazzaz, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah asy-Syafi’i, dari Musa bin Sahal al-Wasya, dari Yazid bin Harun, dari al-Hajjaj bin Abu Adib, dari Utsman an-Nahdi, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sekaligus Dia menurunkan seratus peratus rahmat, setiap peratus itu mampu meliputi antara langit dan bumi. Satu peratus daripada seratus peratus rahmat tadi diberikan Allah kepada seluruh makhluknya dan hanya sebahagian saja yang digunakan untuk saling sayang menyayangi antara sesama mereka. Pada hari kiamat nanti, rahmat yang satu peratus ini akan dikembalikan semula kepada sisanya yang sembilan puluh sembilan peratus semula. Dan dengan seratus peratus rahmat inilah Allah menyayangi hamba-hamba Nya pada hari kiamat nanti, sehinggakan Iblis juga turut bersaing, dengan harapan untuk mendapatkan sedikit sahaja dari peratusan rahmat tersebut”.

Dalam atsar riwayat ath-Thabrani didalam kitabnya ‘Al-Kabir’ disebutkan bahawa Ibnu Mas’ud berkata,Rahmat selalu akan dilimpahkan kepada manusia, dan pada hari kiamat nanti Iblis merasa perlu menepok dadanya demi melihat rahmat Allah dan syafaat yang Dia berikan kepada hamba-hamba Nya yang dikasihani Nya”.

Al-Ashmu’i bercerita, “Suatu hari seseorang sedang bercerita berkenaan huru-hara kiamat yang sangat mencengkam. Secara diam-diam ada seorang kampung telah turut mendengarkannya. Setelah selesai, orang kampung itu bertanya, ‘Wahai sifulan, siapakah yang mendengar akan ceritamu itu?’. Ia menjawab, ‘Allah’. Orang kampung itu berkata, ‘Sesungguhnya Allah itu Maha Dermawan. Dia berkuasa untuk mengampuni’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik bahawa setelah membaca ayat, “Dia (Allah) adalah Tuhan yang sepatutnya (kita) bertaqwa kepada Nya dan yang Berhak Memberi Ampun”, Rasulullah pun bersabda, “Allah berfirman, ‘Aku adalah Tuhan yang paling patut kamu bertaqwa kepada Ku. Oleh kerana itu janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain bersama Ku, nescaya Akulah yang paling berhak memberikan keampunan kepada mu’”. Hadis serupa diriwayatkan juga oleh Abu Isa alias atz-Tirmidzi tetapi hasan dan gharib.

Diriwayatkan oleh Thabrani dari Abdullah bin Abu Aufa bahawa Rasulullah bersabda, “Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, Allah itu lebih sayang kepada hamba Nya daripada seorang ibu yang penyayang kepada anaknya”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Saidina Umar ibnu Khathab ra. bahawa ia berkata, “Rasulullah mendatangi rumah penjara tahanan. Baginda melihat seorang ibu sedang mencari-cari anaknya. Setiap kali ia bertemu dengan anak kecil lalu didokong, dipeluk dan disusuinya. Baginda lalu bertanya kepada kami, “Apa pendapat kamu semua tentang wanita itu, adakah kamu semua terfikir bahawa wanita itu akan membiarkan anaknya terlantar di Neraka nanti?”. Kami menjawab,”Demi Allah, tidak!, mestipun ia sanggup untuk melakukannya”. Baginda bersabda, “Allah malah lebih sayang kepada hamba Nya melebihi daripada sayang wanita itu kepada anaknya”.

Abu Ghalib bercerita, “Berkali-kali aku menemui Abu Umamah di Syiria. Pada satu hari aku kesana dan menziarahi jiran Abu Umamah iaitu seorang pemuda yang sedang sakit tenat. Aku melihat pemuda itu ditemani oleh Pakciknya dipemberingan. Kemudian Pakcik itu berkata kepada pemuda itu, “Wahai musuh Allah, bukankah dahulu telah aku nasihatimu untuk berbuat kebajikan dan melarang kamu berbuat kemungkaran?”. Pemuda itu pula bertanya, “Wahai Pakcik, seandainya diakhirat kelak Allah menyerahkanku kepada ibuku, apakah yang akan ibuku buat terhadap ku?”. Pakcik itu menjawab, “Tentu saja kamu akan dimasukkannya kedalam Syurga”. Pemuda itu berkata lagi, “Sesungguhnya Allah Tuhanku itu lebih sayang kepadaku daripada sayang ibuku itu sendiri”. Disaat itu juga aku melihat pemuda itu nazak lalu meninggal dunia.

Setelah Pakcik itu menyempurnakan mayat pemuda itu dan kami melakukan solat mayat, kemudian hendak meletakkan mayat itu keliang lahad, aku turut masuk kedalam liang, menimbus dan meratakan tanah. Selesai meratakan tanah kuburan itu, tiba-tiba Pakcik itu menjerit ketakutan. Aku lalu bertanya kepadanya, “Ada apa Pakcik ?”. Pakcik itu menjawab, “Tadi aku melihat kuburan ini menjadi sangat luas dan bercahaya terang hingga aku terkejut dan merasa takut”. Pada fikiranku mungkin inilah kurnia Allah kepada pemuda itu kerana bersangka baik kepada Nya atau bagaimana... hanya Allah yang Maha Mengatahui.

Bilal bin Sa’ad berkata, “Datang perintah untuk mengeluarkan dua orang dari Neraka. Allah berfirman kepada mereka berdua, “Bagaimana keadaan tidur kamu diwaktu siang?”. Mereka menjawab, “Sangat terseksa”. Allah berfirman, “Pekara itu disebabkan atas perbuatan kamu sendiri. Aku tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba Ku”. Kemudian keluar perintah untuk membawa mereka kembali kedalam Neraka. Maka tubuh mereka pun dililit dengan rantai. Pemuda pertama terus saja tejun semula kedalam Neraka, makala yang seorang keberatan dan cuba mengilak dari dimasukkan kedalam Neraka. Allah kemudiannya memerintahkan Malaikat mengeluarkan mereka semula dan berfirman, bertanya kepada mereka. Pemuda yang pertama menjawab kenapa dia terus terjun saja kedalam Neraka ialah kerana bimbang dan takut untuk melanggar perintah Allah buat kali kedua. Manakala pemuda kedua pula menjawab, dia keberatan dan cuba untuk mengilak untuk masuk semula kedalam Neraka kerana berbaik sangka bahawa Allah tidak akan memasukkannya semula kedalam Neraka apabila telah mengeluarkannya. Mendengar jawapan itu lalu Allah memerintahkan Malaikat untuk memasukkan mereka berdua kedalam Syurga Nya.

Berkata Syeikh al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Berikut adalah sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Abu Isa alias atz-Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Ada dua orang penghuni Neraka yang berteriak sekuat-kuat hatinya. Allah Yang Maha Memberkati lagi Maha Tinggi berfirman, ‘Keluarkan mereka berdua!”. Setelah mereka keluar lalu Allah berfirman bertanya, ‘Kenapakah kamu berteriak seperti itu?’. Mereka menjawab, ‘Kami berteriak kerana ingin menarek perhatian Mu supaya mengasihani kami’. Allah berfirman, ‘Sesungguhnya kamu Aku rahmati. Sekarang kamu bebas memilih tempat didalam Neraka yang kamu sukai’. Salah seorang dari mereka terus sahaja menurut perintah hingga Allah menjadikan api Neraka menjadi sejuk dan menyelamat kepadanya. Manakala yang seorang lagi tetap tidak mahu berganjak dari situ. Allah berfirman dan bertanya, ‘Apa alasanmu tidak melakukan seperti temanmu itu?’. Dia menjawab, ‘Ya Tuhanku, aku tetap berharap kepada Mu mudah-mudahan aku tidak dikembalikan semula kedalam Neraka setelah aku dikeluarkan daripadanya’. Allah berfirman, ‘Harapanmu Ku khabulkan’. Lalu kedua-dua mereka dimasukkan kedalam Syurga berkat rahmat dari Allah SWT.’”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bahawa Nabi saw. bersabda, “Allah berfirman, ‘Keluarkanlah dari Neraka orang-orang yang pernah mengingati Ku walau dalam sehari saja, atau yang pernah takut kepada Ku dalam suatu kesempatan sekalipun’”.

Diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu Nu’aim, dari Ishak bin Suwaid bahawa ia berkata, “Selama setahu aku menemani Muslim bin Yassar pergi ke Mekah. Selama itu juga aku tidak pernah mendengar sepatah kata pun darinya. Satu ketika apabila kami sampai di daerah Dzatu Iraq, tiba-tiba ia bercerita, ‘Aku mendengar bahawa pada hari kiamat kelak, seorang hamba didatangkan untuk mengadap kehadrat Allah. Allah berfirman kepada Malaikat, ‘Lihatlah kedalam kitab catitan amal kebajikannya?’. Setelah dilihat ternyata tiada satu pun amal kebajikannya. Allah berfirman lagi, ‘Lihatlah pula didalam kitab amal keburukannya?’. Setelah dilihat maka ternyata banyak sekali amalan keburukannya. Kemudian Allah memerintah Malaikat membawanya kedalam Neraka. Ketika ia sedang diserit ke Neraka, tiba-tiba dia memalingkan mukanya kebelakang (memandang kepada Allah supaya dikasihani). Allah berfirman kepada Malaikat, ‘Bawakan ia semula kesini!’. Allah kemudian berfirman dan bertanya, ‘Kenapa kamu berpaling semula kepada Ku?’. Ia menjawab, ‘Ya Tuhanku, hanya kepada Mu sajalah satu-satunya harapanku supaya dikasihani’. Allah mengizinkannya lalu dia dibawa kedalam Syurga.

Hadis marfu yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Rusydin bin Sa’ad, dari Abu Hani’ al-Khaulani, dari Amr bin Malik al-Hanbi, dari Fudhalah bin Ubaid dan Ubadah bin Shamit bahawa Rasulullah bersabda, “Ketika Allah selesai memutuskan diantara makhluk pada hari kiamat nanti, ada dua orang yang tertinggal dibelakang dan diperintah untuk dimasukkan kedalam Neraka. Salah seorang dari mereka tiba-tiba berpaling kebelakang. Allah berfirman, ‘Bawa semula ia kemari!’. Setelah dihadapkan semula kehadrat Allah, lalu Allah berfirman dan bertanya, ‘Kenapa kamu berpaling melihat Ku?’. Ia menjawab, ‘Ya Tuhanku, aku masih mengharap kepada Mu agar aku diberi perkenan untuk dimasukkan kedalam Syurga’. Akhirnya Allah memerintah Malaikat memasukkan orang itu kedalam Syurga. Kemudian dia memanjatkan kesyukuran dan berkata, ‘Sesungguhnya aku telah diberi kurniaan nikmat yang sangat besar dari Tuhanku, sekalipun sekiranya kurniaan ini dimamah oleh seluruh penduduk Syurga, ia sama sekali tidak akan memberi sebarang bekas dan berkurangan walau sedikit pun’”. Berkata Fudhalah dan Ubadah bin Shamit, “Setiap kali mengingati cerita ini, Rasulullah akan tersenyum dan merasa gembira sekali”.

Berkata Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Cerita didalam hadis diatas tadi sama dengan cerita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berkenaan seseorang yang pada mulanya diputuskan untuk masuk kedalam Neraka, tetapi kerana dibela oleh pohon-pohon kurma miliknya yang pernah disedekahkan pada jalan Allah, maka akhirnya dia dimasukkan kedalam Syurga”.BAB 65: SOALAN PERTAMA ALLAH KEPADA ORANG-ORANG MUKMIN DAN JAWAPAN PERTAMA MEREKA.

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Abdullah ibnul Mubarak, dari Yahya bin Ayub, dari Ubaidillah bin Zahar, dari Khalid bin Abu Imran, dari Abu Iyasy, dari Mu’adz bin Jabal bahawa Rasulullah bersabda, “Jika kamu semua mahu, akan aku ceritakan kepada kamu tentang pertanyaan pertama yang akan Allah soal kepada semua orang-orang Mukmin dihari kiamat kelak, juga berkenaan jawapan pertama orang-orang Mukmin itu kepada Allah?”. Mereka semua menjawab, “Sudah tentu kami mahu, wahai Rasulullah!”. Maka baginda bersabda, “Allah berfirman dan bertanya kepada orang-orang Mukmin, ‘Adakah kamu semua suka bertemu dengan Ku?’. Jawab mereka, ‘Tentu suka, ya Tuhan kami!’. Allah berfirman, ‘Kenapa?’. Mereka menjawab, ‘Kerana kami ingin mendapatkan keampunan, kerahmatan dan keredhaan Mu’. Allah berfirman, ‘Jika begitu, kamu semua harus mendapatkan kerahmatan Ku’”.


TAMBAHAN;

Diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu Nu’aim, dari Sulaiman bin Ahmad, dari Ishak bin Ibrahim, dari Abdurrazaq, dari Mu’ammar, dari Zaid bin Aslam bahawa ia berkata, “Ada seorang dari umat terdahulu yang sangat tekun beribadah hingga terkesan pada wajahnya akan jerih susah payahnya itu. Tetapi dia juga telah membuat dan menghalang orang-orang lain hingga  merasakan berputus asa akan rahmat Allah (dengan kata-katanya dan ceramahnya). Setelah dia meninggal dunia, dia bertanya kehadrat Allah,‘Ya Allah ya Tuhanku, balasan apakah yang bakal ia terima?’. Allah berfirman, ‘Neraka !’. Dia bertanya lagi, ‘Jadi.. bagaimana dengan amal ibadah yang telah dilakukannya dengan penat lelah ku itu ?’. Allah berfirman, ‘Didunia dahulu kamu telah memperbuat orang-orang berputus asa dari rahmat Ku. Oleh itu sekarang Aku pula membuat kamu berputus asa dari rahmat Ku’”.

Berkata Ali bin Abi Thalib kwj., seperti yang telah dipetik oleh Muqatil, katanya, “Orang-orang yang bijak ialah orang-orang yang tidak membuat manusia berputus asa dari rahmat Allah. Juga tidak mahu memperlihatkan kemarahannya (kerana berputus asa sebab  doanya tidak dimakbulkan Allah atau lain-lain hal) dalam bentuk perbuatan durhaka (berbuat dosa) kepada Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung”.


NASIHAT ATOK:

Oleh itu janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah walaupun doamu tidak dipenuhi atau belum dikhabulkan Nya. Teruskan ushamu, sentiasalah kamu mengharap kehadrat Allah dan janganlah kamu berhenti dari terus berdoa. Kemudian kamu bertawakal kepada Nya dengan sebenar-benar tawakal dan yakinlah bahawa Dia sentiasa mendengar akan keluh kesah kesusahan hidupmu walau dimana kamu berada, atau kamu ditimpa musibah yang dahsyat sekalipun. Jangan kamu berpaling diripada rahmat Nya walau seinci pun. Tetap tegukanlah iman dan takwa kamu kehadrat Allah dan jauhi perbuatan mungkar kepada Nya. Dia akan berserta kamu, jika tidak didunia, diakhirat kelak kamu akan dibela dan dipelihara oleh Nya, insyaallah.BAB 66: SYURGA DIlKELILINGI PEKARA YANG TIDAK MENYENANGKAN, MANAKALA NERAKA SEBALIKNYA PULA.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Syurga itu dikelilingi dengan pekara-pekara yang tidak menyenangkan manakala Neraka itu dikelilingi dengan pekara-pekara yang menyenangkan”. Hadis ini juga diriwayakan oleh Bukhari dan atz-Tirmidzi yang mengatakan bahawa hadis ini sahih dan gharib.

Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw. bersabda, “Ketika Allah telah menciptakan Syurga, Dia mengutus Jibril kesana dan berfirman, ‘Lihatlah Syurga yang telah Aku sediakan untuk para penghuninya’. Jibril lalu bergegas memenuhi perintah Allah dan setelah itu dia kembali semula kehadrat Allah, kemudian berkata, ‘Demi kemuliaanMu, sesiapa pun yang mendengar berkenaan Syurga dengan segala kenikmatannya pasti ingin memasukimya’. Kemudian Allah memerintahkan agar seluruh kawasan disekeliling Syurga itu diletak dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, lalu berfirman lagi kepada Jibril, ‘Sekarang pergilah kamu kesana dan lihatlah apa yang telah Aku sediakan kepada para penghuninya’. Jibril lalu menurut perintah dan kemudian kembali semula kehadrat Allah seraya berkata, ‘Demi kemuliaanMu, aku khawatir tidak akan ada seorang pun manusia yang mahu untuk memasukinya’”.

Allah SWT. Kemudian memerintahkan Jibril pergi melihat Neraka yang telah diciptakan untuk para penghuninya. Lalu Jibril bergegas kesana dan dilihatnya bahawa Neraka itu berlapis-lapis serta dia kemudiannya kembali semula kehadrat Allah dan berkata, “Demi kemuliaan Mu, aku khawatir bila sahaja sesiapa mendengar akannya, pasti mereka tidak akan mahu untuk memasukinya. Kemudian Allah memerintahkan supaya neraka  dikelilingi dengan segala bentuk kesenangan-kesenangan. Sesudah itu Allah memerintah Jibril pergi melihatnya. Setelah ia melihat keadaan Neraka itu lalu dia kembali kehadrat Allah dan berkata, “Demi kemuliaan Mu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan selamat darinya’”.

FAKTA:

Sebenarnya yang dimaksudkan dengan segala pekara yang tidak menyenangan didalam hadis itu ialah segala sesuatu yang memberatkan jiwa manusia sehingga mereka sangat susah, payah dan malas untuk melakukannya. Contohnya seperti ibadah solat, berpuasa, sedakah, berwuduk, mandi hadas, berzakat, bersabar menghadapi musibah, mengekang kehendak nafsu dan lain-lain lagi bentuk ibadah serta amalan-amalan baik. Manakala yang disebut dengan segala bentuk kesenangan disini bermaksud pekara-pekara yang sangat menepati citarasa hawa nafsu manusia. Nabi Muhammad saw telah mengariskan berbagai contoh seperti sabdanya, “Bahawa sesungguhnya Syurga itu tidak mungkin didapati kecuali dengan berani menghadapi pekara-pekara yang tidak menyenangkan dan sabar dengan menahan diri menghadapi berbagai ujian-ujian Allah. Kemudian untuk selamat dari api Neraka haruslah dengan kesanggupan dan kesungguhan untuk meninggalkan kesenangan-senangan dunia dan mengekang hawa nafsu daripadanya”.

Didalam riwayat yang lain, Nabi saw telah mengambarkan jalan untuk menuju ke Syurga dan jalan-jalan ke Neraka dengan sabdanya, “Jalan menuju ke Syurga itu berliku-liku, sulit dan memuncak (payah didaki), manakala jalan keNeraka itu adalah mudah dan landai”.

Menurut al Qadhi Iyadh alias Abu Bakar ibnu Arabi didalm kitabnya bertajuk ‘Siraj al Muridin’, maksud sabda Nabi saw itu berkenaan “Syurga itu dikelilingi dengan pekara-pekara yang tidak menyenangkan” ialah ia dikelilingi dari dalam bukannya diluar Syurga seperti pendapat dan fahaman kebanyakan orang. Berikut ini adalah apa yg dimaksudkannya:
               KESABARAN                                 PENDERITAAN

 Pekara yang tidak menyenangkan.                       Perang

                PANGKAT               HARTA                 WANITABekata Ibnu Mas’ud, “Benar! Syurga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sebaliknya Neraka pula dikelilingi dengan kesenangan- kesenangan. Orang yang dapat melihat disebalik tabir, bererti kedudukannya adalah dibelakannya. Seperti orang yang menggambarkannya dari luar, ia akan keliru dalam memahami hadis tersebut kerana tidak bersesuaian dengan keadaan yang nyata”.

Namun bila ada yang sangsi dan berkata (mengambil jalan mudah), “Bukankah Neraka itu ditutupi dengan kesenangan-kesenangan ?.” Maka jawabnya, ia sama saja. Kerana orang yang buta dari ketakwaan adalah orang yang telah dibutakan penglihatannya dan dipekakkan telinganya, ditutup dengan kesenangan-kesenangan itu. Sehingga dia tidak boleh melihat dan mendengar bahawa sanya dia telah pun berada didalam Neraka itu.


PEDOMAN DARI ATOK. 

Mungkin sahaja ada diantara kalian yang tidak faham penjelasan-penjelasan didalam hadis diatas tadi. Atok permudahkan untuk kalian faham. Kebanyakan bait ayat-ayat itu dadalah didalam bahasa arab dan ianya merupakan sebuah perumpamaan arab. Maka jika diterjemah kebahasa Melayu akan mengundang kecelaruan dalam memahami maksud sebenar ayat-ayat itu. Oleh itu kita tak payah fikir susah sangat. Sekadar kita faham bahawa untuk masuk Syurga Allah bukannya mudah. Ia terpaksa menempoh kesukaran, kesabaran dan istiqamah yang kuat dalam melakukan ibadah-ibadah. Jika Allah uji kamu dengan kesangsaraan hidup atau musibah ataupun perang sekalipun, maka hendaklah kamu bersabar dan tidak berputus asa untuk memohon keampunan dan rahmatnya. Sebaliknya untuk masuk Neraka itu sangat mudah. Semua keseronokan dunia, pangkat, darjat, kemegahan, kekayaan dan wanita-wanita itu akan membawa kamu kedalamnya.

Diharap kalian faham sekarang.


BAB 67: PERDEBATAN ANTARA SYURGA DAN NERAKA.

Di-riwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahawa Rasulullah saw bersabda, “Syurga dan Neraka berdebat. Kata Neraka, ‘Yang masuk kedalam ku adalah orang-orang yang sombong dan orang-orang yang takbur.’. Syurga pula berkata,’Yang masuk kedalam ku adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin’. Kemudian Allah berfirman kepada Neraka, ‘Kamu adalah seksaan Ku. Dengan kamu Aku menyeksa sesiapa sahaja yang Aku kehendaki’. Dia berfirman kepada Syurga, ‘Kamu adalah rahmat Ku, dengan kamu Aku merahamati sesiapa saja yang Aku inginkan. Tetapi masing-masing diantara kamu akan mendapat penghuni-penghuni yang penuh’”. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Muslim dan ath-Tirmidzi yang mengatakan bahawa hadis ini hasan sekaligus sahih.

FAKTA:

Al Hakim Abu Abdullah didalam kitabnya bertajuk ‘Ma’rifah Ulum al Hadits megatakan, “ Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah disoal berkenaan hadis Nabi saw, ‘ Neraka dan Syurga berdebat. Syurga berkata, ‘Yang masuk kedalam ku adalah orang-orang yang lemah’. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang lemah itu ?’. Dia menjawab, ‘ Mereka itu adalah orang-orang yang berusaha membebaskan dirinya dari kekuasaan (tarikan duniwi) sebanyak dua puluh hingga lima puluh kali dalam sehari’.

Adapun yang dimaksudkan dengan orang-orang miskin ialah orang- orang yang rendah hati dan tawa’dhu. Mereka inilah yang diisyaratkan oleh Nabi saw didalam doanya, ‘Ya Allah, hidupkanlah aku didalam keadaan miskin, matikanlah aku juga didalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku bersama rombongan orang-orang yang miskin’.

Manakala maksud, “ Syurga dan Neraka berdebat”  pula ialah masing-masing diantara mereka mempertahankan dan membela penghuni masing-masing. Pekara ini akan diperjelaskan lagi didalam huraian berkenaan Sabda Baginda mengenai “Neraka mengadu kepada Tuhannya”.


BAB 68: KEADAAN PENGHUNI SYURGA DAN NERAKA SERTA MANUSIA YANG JAHAT.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Iyadah bin Ammar al Majasyi’i bahawa Rasulullah saw pada suatu hari telah bersabda didalam ucapan baginda, “Penghuni Syurga itu ada 3 golongan. Pertama, penguasa yang adil, pemurah dan bertindak lurus sesuai dengan kehendak hukum syariah. Kedua, orang yang berhati pengasih dan penyayang terhadap kaum kerabatnya dan sesama muslim. Ketiga, orang yang menjaga kehormatan, yang lemah tetapi kuat dan sudah mempunyai keluarga. Manakala penghuni Neraka itu ada 5 golongan. Pertama, orang lemah yang tidak mempergunakan otak dan fikirannya. Mereka hanya menjadi pengikut (pak turut) ditengah- tengah kalian dan tidak mahu berusaha mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Kedua, pengkhianat yang tidak tahu malu, hinggakan hal-hal kecil pun dikhianatinya juga. Ketiga, orang yang dari pagi hingga kepetang berusaha hendak menipumu, keluargamu dan hartamu. Keempat, orang yang kikir (lokek) dan pendusta (suka berbohong). Kelima, orang yang bermulut kotor (suka mencarut, mengadu domba dan memaki hamun), berperangai buruk dan suka menggunjungi orang lain (mengumpat dan memfitnah)”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Haritsah bin Wahab al Khaza’i bahawa Rasulullah bersabda, “Mahukah kamu sekalian aku beritahukan siapa penghuni Syurga ?. Iaitu setiap orang yang lemah apabila ia dihina lalu ia bersumpah dengan nama Allah, maka sumpah itu diperkenankan Nya. Mahukah kalian aku beritahukan siapa prnghuni Neraka ?. Iaitu setiap orang yang keras dan kasar serta sombong”. Dalam riwayat Muslim ditulis sebagai “Setiap orang yang kurang ajar dan sombong”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Haritsah bin Wahab bahawa Rasulullah bersabda, “Tidak masuk Syurga orang yang keras, kasar dan rakus”. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab diantara hamba-hamba Nya selain orang yang durhaka dan keras kepala menentang Allah dan tidak mahu mengucapkan kalimah ‘Tiada Tuhan Selain Allah’”. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Tidaklah masuk Neraka kecuali orang-orang yang celaka”. Seorang sahabat bertanya, “Siapakah orang yang celaka itu?’. Baginda menjawab, “Orang yang tidak beramal kerana Allah dengan taat kepada Nya, dan tidak mahu berhenti berbuat maksiat kepada Nya”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah bersabda, “Peghuni Syurga adalah orang yang kedua telinganya dipenuhkan oleh Allah dengan pujian baik dari manusia dan dia mendengarnya. Manakala penghuni Neraka ialah orang yang kedua telinganya Allah penuhkan dangan pujian keburukan dari manusia dan dia mendengarkannya”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik bahawa ia berkata, “Ketika lalu usungan jenazah dan mereka memujinya dengan baik, Rasulullah bersabda, ‘Ia berhak...ia berhak... ia berhak”. Kemudian lalu pula usungan jenazah dan mereka memujinya dengan buruk, Lalu Rasulullah bersabda, ‘Ia berhak... ia berhak... ia berhak’. Saidina Umar bertanya, “Demi ayah dan ibuku menjadi tebusan mu, tadi ada usungan jenazah yang lalu dan dipuji dengan baik, lalu baginda katakan, ia berhak...ia berhak... ia berhak. Kemudian lalu pula usungan jenazah yang dipuji dengan buruk, juga baginda katakan, ‘ia berhak... ia berhak... ia berhak’. Kenapa ?. Lalu baginda menjawab, “Barang siapa yang kalian puji dengan baik, maka ia berhak masuk Syurga, dan barang siapa yang kalian puji dengan buruk, ia berhak masuk Neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah dimuka bumi... kalian adalah saksi-saksi Allah dimuka bumi.... kalian adalah saksi-saksi Allah dimuka bumi’”.

Berkata Saidatina Aisyah ra. “Syurga adalah negeri orang-orang dermawan dan Neraka adaah negeri orang-orang yang kikir”. Zaid bin Aslam berkata, “Allah menyuruh kamu menjadi orang yang dermawan, supaya Dia memasukkan kamu kedalam SyurgaNya. Kemudian Allah melarang kamu menjadi orang yang kikir, kerana dia akan memasukkan kamu kedalam NerakaNya”.

Diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Nu’aim sebuah hadis dari Muhammad bin Ka’ab al-Qurdhi dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa suka menjadi manusia yang sangat kuat, hendaklah ia bertakwal kepada Allah. Barangsiapa suka menjadi manusia yang sangat dermawan, hendaklah ia bertakwal kepada Allah. Barangsiapa yang suka menjadi manusia yang sangat kaya, hendaklah dia lebih percaya terhadap apa yang ada ditangan Allah melebihi dari apa yang ada ditangannya sendiri. Mahukah kalian aku beritahukan orang-orang yang jahat diantara kalian ?”. Para sahabat menyahut, “Sudah tentu wahai Rasulullah!”. Baginda bersabda, “Iaitu orang yang makan sendiri, yang menolak pertolongan dan yang mendera budaknya (pekerjanya). Mahukah kalian aku beritahukan orang-orang yang lebih jahat dari itu ?”. Para sahabat pun menjawab, “Tentu ya  Rasulullah”. Baginda bersabda lagi, “Iaitu manusia yang membenci sesama manusia dan mereka juga membencinya. Mahukah kalian aku beritahukan orang-orang yang lebih jahat dari itu ?”. Mereka menjawab, “Tentu ya Rasulullah”. Baginda bersabda, “Iaitu orang yang tidak mahu menerima kesalahan, tidak mahu menerima alasan, dan tidak mahu mengampuni dosa orang lain. Mahukah kalian aku beritahukan orang-orang yang lebih jahat dari itu?”. Mereka menjawab, “ Ia ya Rasulullah”.

 Rasulullah bersabda, “Ia itu orang yang tidak boleh diharapkan kebajikannya dan sangat merbahaya. Sesungguhnya Isa Ibnu Maryam pernah berucap ditengah-tengah Bani Israel. Dia berkata, ‘Wahai orang-orang Bani Israel, janganlah kamu membicarakan tentang ilmu hikmah dihadapan orang yang bodoh, nescaya kamu menganiayanya. Dan janganlah kamu menghalang orang yang berhak keatasnya, nescaya kamu juga menganiayanya. Suatu kali ia berkata, kamu akan mengzalimi mereka. Oleh itu janganlah kamu menganiaya orang yang aniaya dan jangan pula kamu membalas perbuatannya, kerana keutamaan kamu akan terbatal disisi Tuhanmu. Wahai kaum Bani Israel, diatas ini ada tiga pekara. Pertama, yang sangat jelas kebenarannya. Maka kamu ikutlah ia. Kedua, yang sangat jelas kesesatannya, maka kamu jauhi ia. Dan yang ketiga ialah masih samar-samar dan kembalikanlah ia kepada Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung’”.

Maksud perkataan “lemah tetapi kuat” didalam hadis diatas tadi ialah, ia lemah didalam urusan dunia tetapi kuat dalam urusan agama. Pekara ini bertepatan dengan maksud sebuah hadis Nabi riwayat Muslim, bahawa Nabi saw bersabda, “Orang mukmin yang kuat itu amat dicintai Allah daripada orang yang lemah dalam setiap kebajikan”.

Adapun orang yang lemah dalam urusan agamanya adalah orang yang tercela kerana ia termasuk salah satu sifat penghuni Neraka, sebagaimana yang telah disentuh oleh riwayat diatas tadi iaitu “Orang yang lemah yang tidak mempergunakan otak dan fikirannya”, kerana ia sebenarnya tidak mempunyai otak yang waras untuk dipergunakan dengan baik. Orang seperti ini sudah tentu akan terjerumus kedalam kerosakkan demi kerosakkan. Oleh itu janganlah kamu menjadi lemah seperti ini kerana kelemahan dan kerugian dalam agama itu adalah sifat ahli Neraka.

Ada pula yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang lemah kerana tidak punya harta walau sedikit pun. Tidak timbul masaalah dengan perkataan yang kedua itu kerana telah ada keterangan diakhirnya. Iaitu, orang-orang yang tidak mahu berusaha mencari harta untuk diri dan keluarganya.

Guru ku (guru kepada Imam al Qurthubi, penulis kitab ini) iaitu Abul Abbas cenderung pada pendapat yang pertama tadi. Orang yang tidak punya akal tadi tidak boleh seluas-luasnya memeliki harta dunia, kepentingan dunia, keuntungan batin dan keuntungan agama. Mereka membiarkan kepentingan dirinya sahaja bagaikan binatang ternakkan (mementingkan diri sendiri). Mereka juga tidak peduli batasan halal dan haram didalam syarak atas kehidupan mereka. Sifat-sifat ego dan buruk ini amat terserlah pada pengamal –pengamal dan pengikut aliran Qadariyah (salah satu aliran sesat dalam syarak).

Maksud kata-kata, “orang yang dapat menjaga kehormatannya” ialah mereka-mereka yang sanggup menahan diri dari berbuat pekara-pekara keji dan haram seperti berzinah, meliwat, merogol, menjual tubuh badannya kerana wang atau sanggup saja mati mempertahankan dirinya dari diperkosa.

Ada ulama berpendapat berkenaan hadis riwayat Muslim iaitu “Barangsiapa yang kamu puji buruk, maka dia berhak masuk Neraka”. Ini bertentangan dengan sabda baginda yang diriwayatkan oleh Bukhari, “Janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang telah mati, kerana mereka itu telah sampai kepada apa yang mereka dahulukan (amalkan)”.

Pengertian memuji keburukan bermaksud memaki, mengutuk dan mecarci. Ada yang berpendapat bahawa pekara ini dikhususkan kepada kaum kafir dan munafiq. Kesaksian oleh para sahabat itu hanyalah secara lahiriahnya saja. Sebab itulah Nabi saw bersabda, “Ia berhak”. Sedangkan, umum telah mengatahui bahawa orang-orang mukmin tidak berhak masuk Neraka. Demikian ini adalah pendapat pilihan al-Qadhilyadh.

Menurut pendapat yang lain pula, boleh saja pekara ini berlaku bagi seseorang yang memperlihatkan kejahatannya secara terang- terangan. Sehingga dia termasuk dalam istilah ‘tidak dianggap ghibah bila dilakukan oleh orang yang fasiq’.

Ada juga yang berpendapat bahawa larang itu berlaku setelah mayat dikebumikan, juga sebelumnya. Ini berdasarkan sabda Baginda Nabi saw, “Janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang telah mati”. Oleh kerana larangan ini berlaku setelah kejadian maka statusnya atau kedudukannya adalah sebagai ‘nasikh’ iaini ia membatalkan hukum sebelumnya. Maka seterusnya hukum inilah yang kita gunakan sekarang. Adalah dihukumkan haram bagi umat islam mencaci maki orang yang telah mati.

Dalam sabda nabi saw, “Kamu adalah saksi-saksi Allah dimuka bumi ini”. Menurut ulama fiqah, jika yang memuji adalah orang-orang utama, jujur dan adil, ia dibenarkan. Tetapi jika yang dipuji itu mayat orang fasiq dan yang memuji juga dari kalangan orang fasiq ia diharamkan. Pekara ini adalah diluar dari pemahaman hadis diatas tadi. Demikian juga halnya jika yang mencaci maki itu adalah orang yang bermusuhan dengannya, walaupun simati itu adalah dari orang yang baik. Sebab, jika didunia kesaksian orang seumpama ini tidak boleh diterima, maka demikian juga hukunnya yang berlaku diakhirat nanti.

Maksud kalimah “Kamu adalah saksi-saksi Allah dibumi” yang diulang hingga tiga kali, bererti ia memberi isyarat berkenaan tiga kurun genarasi sebagaimana yang telah disentuh Nabi saw didalam hadisnya yang bermaksud, “Sebaik-baik manusia adalah pada kurun genarasiku, kemudian genarasi berikutnya, kemudian genarasi berikutnya lagi”. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Menurut saya (Imam al-Qurthubi penulis kitab ini), pendapat pertama tadi adalah lebih shahih, sebab sesungguhnya Allah akan selalu memuji keutamaan dan keadilan umat ini hingga hari kiamat nanti. Allah berfirman didalam surah al-Baqarah ayat 143 mafhumnya;

“Begitulah Kami jadikan kamu umat pertengahan, supaya kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan Rasul menjadi saksi pula atas perbuatanmu..”.

Kesaksian yang dimaksudkan disini bermaksud kesaksian diakhirat nanti, seperti yang telah diperkatakan sebalum ini. Oleh itu hanya orang-orang yang adil sahaja yang boleh memberikan kesaksian kelak.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Hammad bin Zaid, dari Tasbit, dari Anas bahawa ia berkata, “Ketika ada usungan jenazah lalu dihadapan Nabi saw, lalu orang ramai memujinya dengan baik, baginda bersabda, “Ia berhak”. Dan ketika ada usungan jenazah lalu dihadapan Nabi saw, lalu orang ramai mencaci makinya, baginda bersabda, “ia berhak”. Lalu seorang sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, mengapa pada jenazah pertama dikau mengatakan ucapan yang sama dengan yang kedua ?”. Baginda menjawab, “Orang-orang mukmin itu adalah saksi Allah dimuka bumi ini””. Dengan isnad yang sama, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Umar bahawa Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang diberi kesaksian yang baik oleh empat orang, nescaya Allah memasukkannya kedalam Syurga”. Kami bertanya, “atau tiga?”. Baginda bersabda, “atau tiga”. Kami bertanya lagi, “atau dua?”. Baginda bersabda, “atau dua”. Dan kami tidak bertanya lagi kepada baginda “atau satu?”.       

Kata Abu Muhammad alias Abdul Haq, “Hadis ini bersifat khusus. Sedangkan hadis yang sebelumnya itu memberi penjelasan secara umum, walau pun jumlah saksinya banyak. Kaum muslimin beranggapan bahawa orang yang mendapatkan pujian baik dari mulut-mulut kaum muslimin, maka ia akan mendapatkan Syurga, Wallahua’lam”.

Berkata syeikh al-Qurthubi (pengarang kitab ini), “Itulah pengertian seperti yang diriwayatkan oleh Hannad as-Sari, dari Ishak al-Radzi, dari Abu Sinan, dari Abdullah bin Sa’ib bahawa ia berkata, “Sebuah usungan jenazah lalu dihadapan Abdullah bin Mas’ud. Ia berkata kepada sahabatnya, ‘Cuba periksa, adakah ia termasuk penghuni Syurga atau pun Neraka?’. Sahabatnya bertanya, ‘Bagaimana aku boleh tahu jika dia masuk Syurga atau Neraka?’. Bagaimanakah cara memeriksanya?’. Abdullah bin Mas’ud menjawab, ‘Dengan mendengar pujian manusia kepadanya, kerana sesungguhnya mereka itu adalah saksi Allah dimuka bumi’”.

Kata Abu Muhammad alias Abdul Haq, “Suatu pekara yang tidak dapat dimungkiri lagi bahawa apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia memerintah semua lisan (mulut) kaum muslimin secara automatik atau sepontan akan melontarkan kata-kata pujian terhadapnya dan hati mereka pun mencintinya”. Allah berfirman didalam surah Maryam ayat 96, yang mafhumnya;

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik-baik, Yang Mahapengasih akan mengadakan bagi mereka (perasaan) kasih sayang (sesamanya)”.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi saw bersabda, “Apabila Allah mencintai seseorang, Dia berfirman, ‘Wahai Jibril, sesungguhnya Aku mencintai sifulan. Oleh kerana itu cintailah dia’. Jibril pun mencintainya. Lalu dia berseru kepada penduduk langit, ‘Sesungguhnya Allah mencintai sifulan. Oleh kerana itu cintailah kamu semua akan sifulan itu’. Para Malaikat penduduk langit juga mencintainya. Kemudian rasa cinta kasih itu pun sampai kepada penduduk bumi. Demikian juga halnya dengan orang yang dibenci Allah’”.

Berkata Abu Muhammad alias Abdul Haq kembali, “Banyak orang-orang soleh yang mendapat kesaksian yang baik serta sanjungan dari segenap kaum muslimin. Hati mereka sangat terkesan kepada ulama-ulama tersebut, baik sewaktu mereka hidup mahupun setelah mereka meningga dunia. Diantara mereka ada yang jenazahnya dihantar kekuburan oleh ribuan pelawat. Bahkan ada yang selain dari umat muslimin, juga dari kalangan Jin dan Malaikat yang menjelma menjadi manusia”.

Diriwayatkan oleh Qasim bin Ashdagh, dari Ahmad bin Zuhair, dari Muhammad bin Yazid ar-Rifa’i bahawa ia bercerita, “Sekalipun Amr bin Qais al-Mala’i meninggal dunia disebuah pekan terpencil di Parsi, tetapi jenazahnya dihantar oleh ribuan manusia yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Setelah selesai dikebumikan, beberapa orang keluarga dan sahabat handainya melihat dikawasan sekeliling, sedang mereka tidak dapat melihat sesiapa juga pun. Keadaan itu sungguh pelik dan aneh sekali “. Berkata ar-Rifa’i, “Aku mendengar cerita ini dari banyak orang. Tambahan lagi Sufyan ats-Tsauri tercengang (terpegun) ketika melihat jenazah Amr bin Qais dihantar dengan sebegitu ramainya manusia”.

Ketika Imam Ahmad bin Hambal (Imam Hambali) meninggal dunia, jenazahnya disolatkan oleh kaum muslimin yang tidak terhitung jumlahnya. Ini memaksa Khalifah al-Mutawakil mengarahkan pelayan-pelayan memperluaskan lagi kawasan untuk solat dengan membentang hamparan dipadang-padang disekitar. Dikatakan bahawa anggaran jumlah manusia sekitar dua juta tiga ratus ribu orang. Kemudian mereka semua menghantarnya kemakam pengkebumian. Disana jenazahnya disolatkan sekali lagi dengan jumlah yang tidak dapat dihitung (semakin ramai dari mula). Telah dikabarkan, apabila sahaja berita kematiannya diumumkan, manusia dari seluruh pelusuk dunia telah berpusu-pusu untuk menghadirkan diri bagi melakukan lawatan terakhir mereka.

Begitu juga dengan cerita al-Auza’i semasa dia meninggal dunia. Makhluk yang tidak terhitung jumlahnya berhimpun dan hadir untuk menziarahinya dan mengsolatkan jenazahnya. Dikatakan pada hari itu sejumlah tiga puluh ribu kaum Yahudi dan Nasrani telah memeluk agama Islam akibat terlalu takjub, kagum dan kehairanan dengan kehadiran lautan manusia mengziarahi jenazahnya.

Ketika Sahal bin Abdullah at-Tastari meninggal dunia, jenazahnya dilawati dengan kehadiraan lautan manusia yang hanya Allah saja yang tahu jumlahnya. Disebuah Negeri berdekatan, berita kematian itu menjadi gegak gempita. Seorang nenek tua Yahudi ikut keluar menziarahi jenazah, kemudian dengan tiba-tiba berteriak dan bertanya kepada hadirin sekelilingnya. Dia berkata, “Kamu semua tahu apa yang sedang aku lihat ?”. Mereka menjawab, “Apa yang sebenarnya nenek dapat lihat ?”. Nenek itu berkata, “ Aku melihat rombongan-rombongan makhluk (malaikat) turun dari langit lalu mengusap dan memegang keranda jenazah at-Tastari”. Kemudian nenek itu mengucapkan dua kalimah sahadatai dan masuk Islam. Dia menjadi seorang mukmin yang sangat baik selepas itu.

Dikatakan, Kaabah di Mekah yang pada kebiasaannya ramai dengan manusia mengerjakan tawaf, pada hari kematian al-Mughirah bin Hakim,  Kaabah menjadi lengang akibat semua hadirin pergi melakukan lawatan terakhir mereka kepada jenazahnya kemudian mereka melakukan solat jenazah sekali. Mereka melakukan pekara begitu supaya mereka juga mendapat barkah dari Allah SWT. Kerana mereka tahu bahawa Mughirah sangat warak, abadi dan dikasihi Allah semasa hidupnya.

Bahkan, ada yang menceritakan bahawa sesetengah orang-orang soleh yang meninggal dunia, semasa jenazahnya diusung kekuburan turut menghantarnya ialah kawanan burung yang terbang rendah tepat diatas kerandanya. Pekara aneh ini berlaku keatas jenazah Abul Fayadh alias Dzun Nun al-Mishri dan juga Ibrahim al-Muzani iaitu sahabat karib Imam asy-Syafi’i.

Demikianlah cerita-cerita dari para pengkaji sejarah Islam terkemuka seperti Abu Muhammad alias Abdul Haq didalam kitabnya yang bertajuk ‘Al-Aqibat”.BAB 69: SIFAT PENGHUNI SYURGA DAN NERAKA.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra. bahawa Rasulullah bersabda, “Ada dua jenis penghuni Neraka yang belum pernah aku lihat. Iaitu, orang-orang yang membawa pemukul cemeti seperti ekor lembu yang mereka gunakan untuk memukul manusia. Dan beberapa orang wanita yang berpakaian tetapi seolah-olah telanjang, berjalan berlengang lenggok sambil memering-meringkan kepalanya seperti perut unta. Mereka tidak boleh masuk Syurga, bahkan tidak pula akan mencium baunya, walaupu bau Syurga itu boleh tercium dengan jarak sejauh sekian dan sekian”.

Juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra. bahawa Rasulullah saw bersabda, “Akan masuk Syurga orang-orang yang berhati burung”.

Para ulama tafsir memberi dua gambaran dalam mentafsir hadis diatas ini. Pertama, hadis ini mengambarkan keadaan hati mereka yang merasa takut luar biasa sehingga digambarkan seperti seekor burung. Ini adalah kerana burung merupakan seekor binatang yang keadaannya sentiasa didalam ketakutan. Banyak orang-orang salaf abadi yang mengalami ketakutan luar biasa akan kehebatan dan kebesaran Allah, hati mereka menjadi kecut dan pecah berkeping-keping hingga mereka meninggal dunia secara mengejut.

Kedua, hadis ini mengambarkan hati mereka yang menjadi lemah dan lembut, seperti yang telah digambarkan didalam hadis lain berkenaan orang-orang Yaman yang mempunyai hati yang lemah dan lembut.

Saya (Imam al-Qurthubi) tambahkan satu jenis lagi, iaitu hadis ini mengambarkan keadaan hati nereka yang kosong dari semua bentuk dosa dan selamat dari segala aib atau cela. Mereka tidak terpengaruh dengan urusan-urusan berbentuk duniawi seperti sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Kebanyakan ahli Syurga itu adalah al-Balha”. Yang dimaksudkan dengan perkataan ‘al-Balha’ ialah orang yang pendiam dan tidak mahu berkata-kata yang akan membawa maksiat kepada Allah.

Menurut al-Azhari, perkataan al-Balha membawa beberapa maksud. Ada yang mengatakan ia bermaksud kehidupan yang menyenangkan. Ada pula yang memberi maksudnya ialah orang yang tidak mempunyai akal langsung. Tidak kurang juga yang mengatakan bahawa al-Balha membawa maksud orang yang telah dicap. Sesiapa sahaja yang telah dicap Allah dengan cap kebajikan maka dia akan lalai dari kejahatan malah tidak mengenalinya langsung. Inilah maksud dari riwayat hadis tadi.

Sedangkan menurut al-Atbi pula, al-Balha bermaksud orang yang selalu berlapang dada dan berbaik sangka terhadap orang lain. Sebagai perbandingan kepada pendapat-pendapat diatas tadi, mari kita lihat akan firman Allah didalam surah asy-Syu’ra ayat 36 dan 37 yang mafhumnya; 

“Apa-apa nikmat yang diberikan kepadamu, maka untuk kesukaan hidup didunia dan pahala yang disisi Allah terlebih baik (daripadanya) dan terlebih kekal untuk orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya”.

“Dan (untuk) orang-orang yang menjauhi dosa besar dan yang keji-keji (mungkar) dan apabila mereka marah, mereka memberi ampun (tidak berlaku kejam)”.

Dan sabda Nabi saw. tentang manusia paling utama didalam hadis riwayat Ibnu Majah, “Orang-orang yang jujur lisannya dan yang bersih hatinya”. Para sahabat bertanya, “Mengenai orang yang jujur lisannya kami telah tahu. Tetapi siapa pula yang dimaksudkan dengan orang yang bersih hatinya ?”. Baginda bersabda, “Iaitu orang yang hatinya tidak ada rasa dendam dan dengki sama sekali”.

Semantara ada juga ulama yang memberi tafsir perkataan ‘al-Balha' merujuk kepada orang-orang yang terbatas dalam mengenal hak-hak Allah secara sempurna, bahawa ia mestilah menyembahnya, bahawa ia mestilah mengutamakan tuntutan Nya, bahawa ia mestilah mencintai Nya, bahawa ia mestilah berhidmat kepada Nya, bahawa ia mestilah berusaha mendapatkan keredhaan Nya yang menjanjikan Syurga yang kekal abadi. Kerana itu, yang terlintas didalam hatinya hanyalah Syurga dengan segala kenikmatannya. Maka ia menyembah Allah dan mentaati Nya demi mendapatkan darjat Syurga bersama dengan kenikmatan-kenikmatannya. Sehingga, mereka lupa untuk selalu takut akan keagungan Allah dan memerhatikan kesempurnaan Nya.

Al-Balha juga boleh diertikan sebagai orang yang sentiasa memikirkan Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung. Dialah manusia yang selalu siap siaga untuk menyaksikan keagungan Allah, tekun mengadap kepadaNya secara penuh khusuk dan tawado’k dan melupakan segala haknya untuk mendapatkan Syurga, kerana itulah Nabi saw pernah bersabda, “Kebanyakan penghuni Syurga itu adalah orang al-Balha, dan Syurga Iliyyain itu untuk orang-orang berakal”.

Telah disebutkan didalam sebuah riwayat ada sekumpulan manusia yang selalu memikirkan Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung. Mereka kelak akan dihantar kedalam Syurga ketika manusia sedang dihisab. Mereka bertanya kepada Malaikat pengiring, “Kemana kamu hendak membawa kami ?”. Malaikat itu menjawab, “Ke Syurga”. Mereka bertanya lagi, “Jadi kamu bukan akan membawa kami ketempat yang kami inginkan ?”. Malaikat itu bertanya, “Dimanakah tempat yang kami inginkan ?”. Mereka menjawab, “Ditempat yang sejati bersama Kekasih”, seperti yang telah difirmankan Nya didalam surah al-Qamar ayat 55 yang mafhumnya;

“Dimajlis (tempat) yang benar, disisi Maharaja (Allah) Yang Mahakuasa”.

Mungkin sebagai perbandingan ialah seperti orang yang pada mulanya hanya meminta Syurga kepada Allah. Tetapi setelah mengatahui bahawa Allah amat suka diminta atau dipohon pahala dan diminta perlindungan dari seksa, ia pun meminta kedua-duanya sekali. Ini sama seperti sabda Nabi saw didalam hadis riwayat Abu Daud kepada salah seorang sahabatnya yang mengatakan, “Kalau aku hanya ingin mengatakan didalam doaku, ‘Ya Allah, masukkanlah aku kedalam Syurga dan selamatkanlah aku dari Neraka. Aku tidak tahu apa kehendakmu dan kehendak Mu’az”. Nabi saw lalu bersabda, “Begitulah kehendak kami”.

Yang dimaksudkan sebagai “wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang” ialah mereka mengenakan pakaian tetapi telanjang dari sudut agama. Mereka sengaja memperlihatkan bahagian-bahagian kecantikan mereka. Ada pula yang mengatakan bahawa mereka memakai pakaian yang amat nipis hingga memperlihatkan bahagian-bahagian lekuk tubuh yang berada disebalik pakaian tersebut. Oleh itu secara zahir, hakikatnya mereka itu telanjang.

Maksud sabda Nabi saw “Yang melenggag lengok sambil mengiring- giringkan kepalanya” pula ialah, menunjukkan wanita itu mering (tak betul kepalanya) atau menyampang dari taat kepada Allah, taat dan patuh kepada suaminya serta tidak mahu taat atas perintah-perintah lainnya. Contohnya untuk menjaga kehormatannya, atau tidak memperlihatkan auratnya kepada lelaki lain dan sebagainya.

Ada yang mengatakan bahawa wanita yang berjalan seumpama itu adalah berjalan dengan lagak sombong dan bongkak kerana nampak seksi hingga hati lelaki tertarek kepadanya yang berpenampilan cukup merangsang dan berahi.

Ada pula yag mengatakan gaya berjalan seumpama itu adalah jalan seorang pelacur. Kemudian maksud hadis Nabi saw, “...kepala mereka seperti perut unta” ialah, mereka sengaja membuat sesak nafas dengan memakai pakaian tudung kepala dengan assosari ber bagai. Menjalin rambut yang diperbolehkan bagi kaum wanita sesuai dengan apa yang telah ditetapkan seperti yang telah disebutkan didalam sebuah hadis Nabi saw riwayat sahih Muslim dari Ummu Salamah yang mengatakan bahawa dia bertanya kepada Nabi saw, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang sangat tebal jalinan rambut kepalaku...”.


BAB 70: JUMLAH PENGHUNI SYURGA DAN NERAKA.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Usamah bin Zaid bahawa Rasulullah saw bersabda, “Aku berdiri dihadapan pintu Syurga. Ternyata sebahagian besar yang memasukinya ialah orang-orang miskin. Semantara orang-orang yang bernasib baik didunia ditahan diluar, kecuali penghuni Neraka yang terus diperintahkan Allah untuk diiringkan ke Neraka. Aku pun berdiri dihadapan pintu Neraka, dan ternyata sebahagian besar yang memasukinya ialah kaum wanita”.

Didalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas berkenaan gerhana matahari ada juga disebutkan, bahawa Nabi saw bersabda, “...Aku melihat Neraka dan aku tidak pernah  melihat suatu pemandangan sama sekali seperti hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita”. Para sahabat bertanya, “Apakah sebabnya ya Rasulullah?”. Bagindnya la menjawab, “Disebabkan kekufuran mereka”. Para sahabat bertanya lagi, “Adakah mereka kufur kepada Allah?”. Baginda menjawab, “Mereka kufur kepada keluarga mereka dan kufur kepada kebajikan. Contohnya, kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang waktu, namun ketika suatu saat mereka melihat sesuatu pekara yang mereka tidak senangi pada dirimu, mereka akan berkata, ‘Aku tidak pernah melihat (mendapat) kebajikan daripadamu sama sekali’”.

Daripada riwayat Muslim dan Ahmad, dari Imran bin Hashin bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya minoriti (bilangan sangat kecil) penduduk Syurga itu adalah kaum wanita”.

Menurut beberpa orang para ulama tafsir berpendapat, jika kaum wanita merupakan penghuni Syurga minoriti, ia amat wajar kerana kaum wanita amat cenderung dan amat mudah menuruti kemahuan hawa nafsunya saja. Mereka amat mudah terpengaruh dengan perhiasan duniawi yang bersifat semantara kerana kemampuan akal fikiran mereka pada realitinya amat kurang sehingga tidak mampu menggunakan hati nurani mereka. Akibatnya mereka lemah dalam melakukan amal ibadah untuk akhirat, walaupun pada zahirnya mereka rajin beribadah, tetapi oleh sebab tidak mempergunakan ketajaman hati nurani mereka itu maka ibadah mereka tinggal kosong sahaja (Ibadah tampa berserta kekuatan rohani). Selain itu, mereka juga selalu menjadi faktor ketegangan dan salah faham antara kaum lelaki, samaada sebagai rebutan atau mereka mengapi-apikan atau menjadi talibarut punca pergaduhan kaum lelaki. Kebanyakan mereka juga mudah lupa akan kepentingan alam akhirat, banyak  mulut, selalu kecoh dan mudah sangat terpengaruh dengan godaan rakan-rakan yang secara langsung atau tidak akan memesongkan mereka menjadi alpa. Sesetengah dari mereka juga sangat sukar diajak atau dinasihati untuk mentaati tuntutan agama dan kebajikan. Mereka membantah- bantah dan ada diantaranya mereka hingga sanggup memutuskan silatulrahim samaada dengan keluarganya sendiri mahupun sahabat handai dan banyak lagi prangai buruk kaum wanita yang akan membawa mereka kedalam api Neraka yang sebenarnya telah menjadi masaalah kronik akhir zaman tambahannya mereka itu tidak akan juga berubah.


Amirul Mukminin Saidina Ali bin Abi Talib KWJ. Pernah berpesan dan berwaspada keatas kaum wanita. Ia berkata, “Wahai manusia, janganlah kamu tunduk pada suatu perkara terhadap kaum wanita. Jangan kamu beri kepercayaan kepada mereka menjaga hartamu dan jangan kamu biarkan mereka memikirkan masalah yang sulit-sulit. Sebab jika dibiarkan dengan keinginan mereka, mereka cenderung membuat kerosakan dan membuat durhaka. Kamu akan dapati mereka langsung tidak punya agama ketika berdua-duaan dengan lelaki lain dan tidak mempunyai sifat wara’ ketika sedang asyik dengan kesenangan-kesenangan mereka. Mereka bukanlah sumber kenikmatan sejati, sebaliknya sumber kebingungan. Mereka yang tergolong soleh dimata awam adalah sebenarnya golongan yang fasiq dan mereka yang tergolong sebagai fasiq pula adalah didalam golongan pelacur. Ada tiga sifat Yahudi pada mereka. Pertama, suka mengadu akan kezaliman seseorang padahal mereka itulah yang paling zalim dan kejam. Kedua, suka bersumpah walhal mereka itulah sebenarnya pendusta dan ketiga, mereka suka melarang, padahalnya merekalah yang sangat ingin. Oleh itu mohonlah perlindungan Allah dari keburukan kaum wanita. Waspadalah terhadap mereka terutama dari kalangan yang terbaik dari mereka”.

Dari riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah saw bersabda, “Sepeninggalanku nanti, aku tidak meninggalkan sesuatu yang menjadi sumber bencana yang lebih besar bagi kaum lelaki selain daripada kaum wanita”. Perbahasannya akan disambung kelak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah bersabda, “Aku tidak melihat orang yang memiliki akal dan agama yang kurang namun sanggup merampas hati seorang lelaki yang teguh selain salah seorang dari kamu, wahai golongan kaum wanita”. Hadis ini amat bersesuai sekali dengan hadis diatas tadi yang menceritakan berkenaan dua jenis golongan penghuni Neraka.

Berkata al-Hafiz Ibnu Dahiyat, “Jagalah diri kamu wahai hamba-hamba Allah daripada mereka (kaum wanita). Jauhilah kesesatan mereka. Jangan mudah terperdaya akan pujuk rayu cinta mereka dan janji-janji manis mereka. Walaupun akal dan agama mereka kurang, tetapi mereka punya potensi untuk berbuat melebihi apa yang tidak kamu sangka”.


TAMBAHAN:

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra bahawa Rasulullah bersabda, “Seluruh umatku akan masuk Syurga kecuali orang-orang yang tak mahu”. Ada yang bertanya, “Siapa yang tak mahu itu wahai Rasulullah”. Baginda menjawab, “Sesiapa yang taat kepadaku dia akan masuk Syurga dan sesiapa yang durhaka kepadaku bererti dia tidak mahu”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya, dari Muhammad bin Ali, dari Abu Ishak ibnu Asy’ats, dari Fudhail bin Iyadh bahawa dia pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, “Pada hari kiamat nanti, dunia akan didatangkan berupa seorang nenek yang rambut dikepalanya sudah beruban semuanya, memiliki taring berwarna biru dan mukanya sangat buruk. Dia dibawa ditengah-tengah seluruh makhluk. Malaikat bertanya, ‘Kamu semua kenal akan nenek ini ?’. Mereka menjawab, ‘Kami berlindung kepada Allah dari mengenali nenek ini’. Kemudian ia diperkenalkan,’Inilah dunia yang kerananya kamu saling mempertikaikan, memutuskan pertalian keluarga, saling dengki mendengki, saling benci membenci serta menipu. Kemudian apabila nenek itu hendak dilemparkan kedalam Neraka Jahanam dia pun berkata, “Wahai Tuhanku, dimanakah para pengikutku dan dimana para pengantaraku?”. Allah berfirman, “Susulkanlah para pengikutnya dan para pangantaranya”.BAB 71: “ORANG BIJAK” ITU BERADA DI NERAKA.     


Diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Ghalib al-Qaththan, dari seorang lelaki, dari ayahnya, dari datuknya bahawa dia berkata, “Aku diutus oleh ayahku untuk menemui Nabi saw dan bertanya, ‘Sesungguhnya ayahku sudah cukup tua. Ia dikenali sebagai “orang bijak” dalam soal air. Ia memohon kepada Tuan agar mengizinkan aku untuk menggantikannya sepeninggalannya nanti ?”. Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya ‘orang bijak’ adalah satu kenyataan dan manusia memang memerlukannya. Tetapi dia akan berada dalam Neraka”.

Telah disebutkan didalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Ahmad berkenaan kisah Hawazan, “Kembalilah kamu semua sehingga aku mendapatkan laporan dari ‘orang-orang pintar’ kamu ini”. Menurut para ulama, yang dimaksudkan dengan “orang-orang pintar” disini ialah orang yang tahu berkenaan selok belok satu golongan atau komuniti masyarakat tertentu. Dia mengatahui semua pekara berkenaan keadaan mereka. Menurut Nabi saw, seperti yang telah diungkapkannya didalan hadis diatas tadi iaitu, dia sememengnya diperlukan oleh masyarakat itu kerana mendatangkan kemaslahatan. Tetapi dia berada dalam Neraka jika semamangnya digunakan (mengambil kesempatan) untuk menimbulkan fitnah ditengah-tengah masyarakat.


Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Hisyam bin Ubbad bin Abu Ali, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Celakalah bagi suku-suku yang suka berangan-angan dan celaka pula bagi ‘orang-orang pintar’. Pada hari kiamat nanti ada golongan kaum yang berharap jambulnya tergantung dibintang kejora dimana mereka boleh berhayun-hayun diantara langit dan bumi, dan sesungguhnya mereka akan mengadap Allah tampa membawa satu amalan pun”.
BAB 72: TIDAK MASUK SYURGA ORANG YANG GARANG DAN YANG MEMUTUSKAN TALI SIRATULRAHIM SERTA KEKELUARGAAN.  

Firman Allah didalam surah al-A’raaf ayat 86 yang mafhumnya;

“Jangan kamu duduk dijalan-jalan, kamu takutkan (orang) dan kamu halangi orang beriman dari jalan Allah dan kamu cari jalan yang bengkok. Ingatlah ketika kamu masih sedikit, kemudian kamu telah menjadi banyak dan perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang berbuat kebinasaan”.

Menurut para ulama tafsir, ayat ini diturunkan oleh Allah SWT yang ditujukan kepada orang-orang yang memunggut cukai sebanyak sepuluh peratus (10%). Diadakannya sekatan ditengah jalan bagi mengutip cukai ini. (Mungkin juga boleh kita umpamakan kutipan tol-tol ditengah-tengah jalan atau lebuhraya diwaktu sekarang).

Firman Allah didalam surah Muhammad ayat 22-23 mafhumnya;

“Apakah kiranya jika kamu menjadi wali (penguasa) kamu berbuat bincana dimuka bumi dan memutuskan silaturahim?”.

“Mereka itulah yang dikutuk Allah, lalu Dia memekakkan mereka dan membutakan pandangan mereka”.

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Jubair bin Muth’im dari ayahnya bahawa Nabi saw bersabda, “Tidak masuk Syurga orang yang memutuskan”. Menurut Sufian seperti yang dipetik oleh Ibnu Umar, yang dimaksudkan dalam riwayat itu tadi ialah merujuk kepada orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Hadis ibi juga diriwayatkan oleh Bukhari.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Uqbah bin Amir bahawa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Tidak masuk Syurga orang (penguasa) yang mengutip cukai sebesar sepuluh peratus”.

Ia merujuk kepada orang yang memunggut cukai sebanyak sepuluh peratus secara haram atau secara paksa. Contohnya seperti periman atau gengster yang memeras ugut peniaga dengan wang perlindungan. Atau along yang memberi pinjaman yang memaksa bayaran balik dengan berlipat kali ganda, atau pihak bank yang mengenakan bunga melebihi 10% Atau dia berlagak seperti pemunggut zakat untuk baitulmal padahal hanya untuk dirinya sendiri. Atau juga boleh diertikan kepada pemerintah yang berkuasa yang memeras masyarakat dan penduduk negaranya untuk membayar berbagai jenis cukai yang jika dihitung jumlahnya jauh lebih besar dari 10% seperti yang digambarkan didalam hadis Nabi saw tadi. Bayangkanlah nasib semua yang terlibat akan pekara ini, mereka akan tetap dibalas dengan diazab dalam Neraka Jahanam.

Telah saya (Imam al-Qurthubi) katakan sebelumnya bahawa yang dapat merubah nasib penghuni Neraka menjadi penghuni Syurga adalah perihal yang bersangkutan dengan amalan, bukannya yang sudah bersangkutan dengan akidah. Nasib orang yang bersangkutan itu adalah terserah kepada Allah SWT. Sekalipun dianya diseksa dalam Neraka, ia pasti boleh keluar berkat adanya syafaat Nabi seperti yang telah disiarkan sebelum ini. Demikian juga kepada pelaku dosa-dosa besar yang diancam masuk Neraka dan dilaknat. Mereka juga boleh keluar dari Neraka kerana adanya syafaat Nabi, asalkan ketika dia melakukan dosa-dosa besar tersebut mereka tidak menganggapnya halal.


BAB 73: TIGA ORANG PERTAMA MASUK SYURGA DAN TIGA ORANG PERTAMA YANG MASUK NERAKA.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Tiga orang yang pertama masuk Syurga ialah orang yang mati syahid, orang lemah yang sudah berkeluarga dan dapat menjaga kehormatannya. Dan seorang budak (hamba) yang mengabdikan diri dengan baik kehadrat Allah dan dia memenuhi hak-hak tuannya. Adapun tiga orang yang pertama masuk Neraka ialah seorang pemimpin yang zalim, orang kaya yang tidak memenuhi kewajipannya dan orang miskin yang sombong”.


BAB 74: ORANG PERTAMA DIBAKAR NERAKA JAHANAM.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya manusia yang pertama akan diputuskan (dihisab) pada hari kiamat nanti ialah orang yang mati syahid. Setelah ia didatang kemuka lalu ia diperkenalkan nikmat-nikmatnya lalu ia pun mengenalinya. Allah SWT berfirman, ‘Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu ?’. Ia menjawab, ‘Aku telah berperang demi Mu hingga aku mati syahid’. Allah berfirman dan menyangkal, ‘Kau dusta ! kamu berperang semata-mata untuk dipuji sebagai ‘berani mati’ dan bukannya untuk Ku’. Lalu Allah perintahkan Malaikat mengheret mukanya dan dicampakkan kedalam Neraka Jahanam”.

“Seterusnya ialah  seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarnya kepada orang lain serta ia rajin membaca al Quran. Setelah ia dihadapkan kehadrat Allah, lalu diperknalkan segala nikmat-nikmatnya dan ia pun mengenalinya, Allah berfirman, “Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu?”. Ia menjawab, ‘Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain serta aku rajin membaca al-Quran untuk Mu”. Allah berfirman dan menyangkal, ‘Kamu dusta! Kamu mempelajari ilmu supaya disebut sebagai ulama, kamu mengajarkan ilmu itu supaya mendapat sanjungan dari manusia dan kamu membaca al-Quran supaya dikenali sebagai Qari dan untuk gelaran al- hafis. Lalu Allah perintahkan ia diseret dimukanya dan dicampakkan kedalam Neraka”’.

“Seterusnya ada seorang yang diberi Allah kekayaan dari berbagai jenis harta. Kemudian ia dihadapkan kehadrat Allah dan diperkenalkan nikmat-nikmatnya dan ia akui akan nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman, ‘Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu?”. Ia pun manjawab, ‘Apabila dapat saja waktu maka aku pun menafkahkan hartaku kejalan yang Kau redhai. Aku pasti tidak akan melambat-lambatkan untuk menafkahkan harta ku pada jalan Mu’. Allah berfirman dan menyangkal, ‘Kamu dusta!, Kamu lakukan itu semua adalah untuk dikenali dan disebut sebagai dermawan, Lalu Allah perintahkan malaikat untuk menyerit dimukanya dan menghumbannya kedalam Neraka Jahanam’”.

Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh ath- Tirmidzi. Pada bahagian akhirnya ditambah, “Kemudian Rasulullah sambil memegang kedua lututnya bersabda, ‘Wahai Abu Hurairah, inilah tiga makhluk yang Allah perintah untuk pertama kali akan dibakar oleh api Neraka Jahanam pada hari kiamat kelak’”.BAB 75: ORANG YANG MASUK SYURGA TAMPA HISAB.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Imran bin Hashin bahawa Rasulullah bersabda, “Ada tujuh puluh ribu dari umatku yang akan masuk Syurga tampa dihisab”. Para sahabat bertanya, “Siapa mereka itu, wahai Rasulullah”. Baginda menjawab, “Mereka adalah orang-orang yang tidak berubat menggunakan jampi-jampi, tidak mempercayaai suara burung (burung malam), tidak berubat dengan cocokan besi-besi panas, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Umamah bahawa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Tuhanku telah berjanji kepadaku akan memasukkan tujuh puluh ribu orang dari umatku. Tidak ada hisab dan tidak ada seksa atas mereka. Setiap seribu terdapat tujuh puluh ribu dan tiga cedokan (saukkan) tangan Tuhanku”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Bazzari sebuah hadis dari Abas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Akan masuk syurga tujuh puluh ribu orang dari umatku dan masing-masing dari mereka membawa pengikut sebanyak tujuh puluh ribu orang”.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Bazzari dan Abu Abdullah al-Hakim alias atz-Tirmidzi, dari Abdulrahman bin Abu Bakar ash-Shadiq bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah memberiku tujuh puluh ribu orang yang akan masuk Syurga tampa hisab”. Umar berkata, “Wahai Rasulullah, kenapa tidak diminta tambahan kepada Nya?”. Baginda menjawab, “Aku sudah memohon tambahan dan diberi tambahan bahawa masing-masing dari tujuh puluh ribu akan membawa pengikut sebanyak tujuh puluh ribu lagi”. Umar bertanya lagi, “Kenapa tidak dimintakan tambahan lagi kepada Nya?”. Baginda menjawab, “Aku sudah memohon tambahan lagi dan Dia telah memberi tambahan sekian”. Abu  Wahab seperti yang telah dipetik oleh Hisyam berkata, “Tidak siapa yang tahu berapa jumlah tambahan yang diberikan lagi oleh Allah SWT kepada Nabi saw”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Nafi’, dari Ummi Fais bahawa pada suatu hari Rasulullah memimpin tangannya melalui satu lorong dari beberapa lorong yang ada di Madinah hingga membawanya sampai dipermakaman Baqi’ al-Gharqad. Kemudian Baginda bersabda, “Pada hari kiamat nanti dari sini akan dibangkitkan kembali tujuh puluh ribu orang dalam bentuk seperti bulan purnama. Mereka masuk Syurga tampa hisab”. Seorang sahabat berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah mudah-mudahan Dia berkenan menjadikan aku termasuk diantara mereka”. Baginda menjawab, “Kamu termasuk diantara mereka”. Kemudian bangkit lagi seorang sahabat dan berkata, “Wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah mudah-mudahan Dia berkenan menjadikan aku termasuk diantara mereka”. Baginda menjawab, “Kamu telah didahului Ukasyah”.

Berkata Abu Abdullah, “Jumlah sebanyak itu hanya untuk satu permakaman sahaja. Bagaimana jika ianya dikali dengan jumlah seluruh permakaman kaum muslimin diseluruh dunia ini?”. Berkenaan jawapan Baginda didalam hadis diatas tadi ialah, kepada sahabat yang pertama menunjukkan Baginda benar-benar tahu sahabat itu akan masuk Syurga tampa hisab. Kerana jawapannya secara sepontan dan tiada tempoh atau jarak masa untuk berfikir. Manakala jawapan untuk sahabat yang kedua pula menunjukkan Baginda tidak tahu. Kerana itulah Baginda bersabda, “...Kamu sudah didahului oleh Ukasyah”. Ummi Fais adalah putri Muhshah yang merupakan adek perampuan Ukasyah bin Muhshah al-Asadi. Setahu saya (Imam al-Qurthubi), hadis serupa juga diriwayatkan oleh Muslim didalam kitabnya yang bertajuk ‘Sahih Muslim’.


FAKTA I:

Perlu diingatkan bahawa jangan sama sekali disamakan orang yang berubat menggunakan jampi-jampi ‘rukyiah’ dan cocokan besi panas itu tidak akan masuk Syurga tampa hisab, seperti yang telah digambarkan didalam hadis diatas tadi. Hadis itu merujuk kepada tukang-tukang sehir, bomoh-bomoh dan pawang-pawang yang meminta kuasa jin dan syaitan untuk mengubat, iaitu perbuatan syirik kepada Allah. Jika kita rujuk sirah nabi, Nabi sendiri pernah menggunakan keadah ini untuk berubat, malahan menganjurkan kita berbuat pekara yang sama. Pekara yang sama juga digunakan oleh para sahabat baginda, seperti yang ditunjukkan oleh ath-Thabari dan yang lainnya. Kemungkinan nabi sewaktu bersabda pada waktu itu bersifat khusus berdasarkan sabda baginda kepada Amr bin Hazm, “Kirimkan kepadaku seorang diantara kamu yang ahli mengubat dengan menggunakan jampi-jampi, kerana sesungguhnya pekara itu tidak mengapa asalkan tidak mengundang syirik”. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud.

Begitu juga dengan perubatan menggunakan cucukan besi panas dikala ianya sangat diperlukan. Barang siapa yang melakukannya dengan keadah yang wajar dan dengan syarat-syarat yang dibenarkan syarak, maka pekara itu dihukumkan harus dan sama sekali tidak mengurangkan citra dan keutamaannya. Kemngkinan juga mereka-mereka (yang berubat cara ini dulu) itu adalah yang termasuk didalam golongan tujuh puluh ribu orang yang masuk Syurga tampa hisab. Persoalannya disini ialah keadaah yang sama ini telah juga Nabi saw gunakan seperti yang telah diperkatakan oleh ath-Thabari didalam kitabnya yang bertajuk ‘Adab an-Nufus’ dan juga dari al-Halimi didalm kitabnya yang bertajuk ‘Al-Minhaj Fi ad-Din”.

Terdapat beberapa riwayat mengenai perubatan dengan menggunakan cucukan besi panas ini. Ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi gunakan ketika mengubat wajahnya yang luka ketika perang Uhud. Sa’ad bin Zararah melakukan keadah ini untuk mengubati luka infeksi tercucuk duri. Sa’d bin Mu’adz, orang yang ketika peristiwa dia meninggal dunia hingga mengoncang A’rasy Tuhan Yang Mahamulia lagi Mahaagung, juga pernah melakukan perubatan seumpama ini. Ubai bin Kaab, seorang ahli pembaca al-Quran yang sangat terkenal dizaman Nabi dahulu juga pernah menggunakan keadah ini untuk berubat penyakit yang dideritainya. Imran bin Hushain juga melakukannya, bahkan kakinya harus dipotong oleh Urwah bin Zubair. Jika sekiranya ada lagi manusia yang beranggapan mereka-mereka ini bukannya golongan yang termasuk sebagai golongan tujuh puluh ribu orang yang masuk Syurga tampa hisab, mereka diantara orang yang keliru dan tersilap sangka. Merekalah diantara sahabat-sahabat nabi yang telah dijamin masuk syurga tampa hisab oleh Nabi saw sendiri.

Diriwayatkan oleh as-Suyuthi, dari Ibnu Rawah, dari as-Salafi, dari Abu Bakar alias Ahmad bin Mardawaih bin Faurak bin Ja’far, dari Abul Qasim alias Ali bin Umar bin Ishak bin Ibrahim al-Asadbadzi al-Hamdzani, dari Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishak ibnul Basti, dari Abu Abdullah alias al-Husain bin Muhammad al Mathiqi, dari Abu Bakar bin Zanjawaih, dari Utsman bin Shalih, dari Ibnu Luha’iah, dari Darraj, dari Ibnu Jahirah, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Ada lagi tiga orang yang akan masuk Syurga tampa hisab. Iaitu orang yang ketika pakaiannya dicuci, dia tidak punya yang lainnya (untuk solat). Kedua, orang yang didapurnya hanya ada dua buah periok sahaja untuk digunakan memasak. Ketiga, orang yang ketika diminta minumannya, dia tidak menyoal apa-apa pun ( terus diberikan saja)”.

Ibnu Mas’ud mengatakan, “Barang siapa yang mengali sebuah telaga disebuah tanah lapang yang kering atas dasar iman dan mencari redha Allah, nescaya dia akan masuk Syurga tampa hisab”.

Diriwayatkan oleh Abu Nua’im dari Ali bin Husain bahawa ia berkata, “Pada hari kiamat kelak, ada suara menyeru, ‘Mana diantara kamu yang utama?’. Maka bangun berdiri beberapa orang dan maju kehadapan. Kemudian mereka diperintah ke Syurga. Ditengah perjalanan mereka disekat oleh kumpulan Malaikat dan ditanya, ‘Mahu kemana kamu semua?’. Mereka menjawab, ‘Ke Syurga’. Malaikat itu brkata, ‘Sebelum hisab?’. Mereka menjawab, ‘Ya’. Malaikat itu bertanya lagi, ‘Siapa kamu semua ini?’. Mereka menjawab, ‘Kami adalah yang utama’. Malaikat bertanya, ‘Apa yang membuat kamu lebih utama?’. Mereka menjawab, ‘Jika dipanggil bodoh, kami berdiam diri. Jika dizalimi, kami bersabar. Jika dihianati, kami memaafkan’. Maka Malaikat itu berkata, ‘Masuklah kamu semua kedalam Syurga sebagai balasan pahala terbaik bagi orang-orang yang beramal’.

Kemudian terdengar lagi seruan, memangil orang-orang yang sabar. Beberapa orang berdiri dan mereka diperintah ke Syurga. Diperjalanan mereka ditahan oleh Malaikat dan disoal, ‘Mahu kemana kamu semua ini?. Mereka menjawab, ‘Ke Syurga’. Malaikat bertanya, ‘Sebelum kamu dihisab’. Mereka menjawab, ‘Ya’. Malaikat bertanya, ‘Siapa sebenarnya kamu semua ini?’. Mereka menjawab, ‘Orang-orang yang sabar’. Malaikat bertanya, ‘Kamu sabar dari apa?’. Mereka menjawab, ‘Kami bersabar melawan hawa nafsu kami kerana Allah, bersabar menjauhkan diri dari durhaka kepada Allah’. Malaikat pun berkata, ‘Masuklan kamu kedalam Syurga sebagai balasan terbaik bagi orang-orang yang beramal’.

*1>... Lagi seruan memanggil orang-orang yang mengaku jiran tetangga kepada Allah. Beberapa orang dan berdiri. Kemudian mereka diperintah masuk kedalam Syurga. Ditengah perjalanan, mereka ditahan Malaikat dan disoal, ‘ Mahu kemana kamu semua ini?’. Mereka menjawab, ‘Ke Syurga’. Malaikat bertanya, ‘ Sebelum kamu dihisab?’. Mereka menjawab, ‘Ya’. Malaikat bertanya, ‘Siapa sebenarnya kamu semua ini’. Merka menjawab, ‘Kami adalah jiran tetangga Allah’. Malaikat bertanya, ‘Apa buktinya kamu semua ini adalah jiran tetangga Allah SWT’. Mereka menjawab, ‘Kami selalu mengunjungi Nya, kami selalu bertemu dan kami bertukar pemberian kerana Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung’. Malaikat pun berkata, ‘Masuklah kamu kedalam Syurga sebagai ganjaran atas sebaik-baik amalan diatas orang-orang yang beramal’”.

*2>... Diriwayatkan lagi oleh Abu Nua’im sebuah hadis dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, “Ketika Allah mengumpulkan semua makhluk dari yang pertama (Nabi Adam) hinggalah yang terakhir disebuah tempat lapang (Padang Mahsyar), ada Malaikat yang menyeru dari bawah A’rasy, ‘Dimana orang-orang ahli Makrifah (golongan Sufi) kepada Allah dan dimana orang-orang yang suka membuat kebajikan?’. Tidak lama kemudian berdirilah beberapa orang mengadap kehadrat Allah. Allah yang Mahamengatahui lalu berfirman, ‘Siapa kamu semua?’. Mereka menjawab, ‘Kami semua ini adalah ahli Makriah kepadaMu. Tetapi, Engkaulah yang membuat kami mengenaliMu dan yang telah menjadikan kami untuk duduk sebagai ahlilah’. Allah lalu berfirman, ‘Kamu semua benar!, tidak ada alasan untuk menyoal dan menghisab keatas kamu. Masuklah kamu semua kedalam SyurgaKu berkat rahmat Ku’’’. Kemudian Rasulullah tersenyum seraya bersabda, “Semoga Allah menyelamatkan mereka dari huru-hara hari kiamat”.

*3>... Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Nabi saw bersabda, “ Dimanakah hamba-hambaKu yang taat kepadaKu dan memelihara janji-janjiKu terhadap sesuatu yang ghaib (tersembunyi)?”. Maka tampillah beberapa orang yang wajah mereka bercahaya bak bulan purnama atau (ibarat) bintang kejora (Zuhal).Setiap dari mereka menunggang binatang kenderaan dari cahaya yang tali pedatinya diperbuat dari mutiara-mutiara berwarna merah. Mereka dibawa terbang melintasi kepala seluruh makhluk dipadang Mahsyar. Setelah mereka sampai dihadapan A’rasy Allah, Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung berfirman, “Selamat datang wahai hamba-hambaKu yang taat kepadaKu dan memelihara janjiKu terhadap sesuatu yang ghaib. Aku mengasihi kamu semua, Aku juga mencintai kamu semua dan Akulah yang telah memilih kamu semua. Pergilah dan masuklah kamu semua kedalam Syurga Tampa Hisab didekatKu. Pada hari ini tidak akan ada lagi ketakutan sama sekali keatas kamu semua dan kamu semua juga tidak akan bersedih hati lagi. Mereka diterbangkan melepasi Jembatan Sirat bagaikan kilat yang menyambar. Pintu-pintu Syurga dibuka untuk mereka. Kemudian semua makhluk yang masih berada di Padang Mahsyar masing-masing terpinga-pinga dan kemudian mereka saling bertanya antara satu sama lain, ‘Mana sifulan dan sifulan tadi?’. Pada saat itulah terdengar seruan dari A’rasy, ‘Sesungguhnya penghuni Syurga (tampa hisab) pada hari ini bersenang-senang dalam kesibukkan mereka’”.

TAMBAHAN DARI ATOK:

*1,2 dan 3 >... Inilah dalil-dalil sahih dari hadis-hadis Nabi saw yang menjadi PEGANGAN KUAT kepada semua golongan Ahli Sufiah, Ahli Makrifah dan Ahli Hakikat bagi semua Tarikat semenjak dari zaman Rasulullah saw masih hidup lagi yang menjadi penjaga dan ‘guru’ pertama kepada Ahli Sufiah di Misjid Nabawi dahulu dan berkembang keseluruh dunia hinggalah sekarang dan akan berterusan hingga hari kiamat nanti. Perhatikan dibahagian akhir hadis 2 diatas tadi. Mengapakah Nabi saw tersenyum?. Ini adalah kerana Baginda mengatahui bahawa Golongan peliharaannya ini akan terus mendapat perhatian utama kehadrat Allah SWT sebagai golongan yang masuk Syurga tampa hisab dan bukan itu saja malahan tidak tersentuh oleh huru-hara dipadang Mahsyar atau semua bentuk kesukaran dan kesangsaraan alam akhirat. Pada hadis yang kedua pula disebut “janji-janjiNya terhadap sesuatu yang ghaib (tersembunyi)” dimaksudkan, hanya dengan ilmu Makrifah sahaja kamu mampu menembusi alam ghaib (alam Lahut dan alam Jabarut) dan mengatahui segala rahsia dan janji-janji Allah yang berada disana. Hanya mereka yang telah diizinkan Allah menembusi alam MakrifahNya akan dibuka rahsia tersebut dan mereka memegang janji-janjiNya itu dengan ketat dan kemas supaya tidak diketahui oleh orang-orang lainnya hingga waktu bertemu semula diakhirat kelak. Maka waktu dan peristiwa inilah yang disebut didalam hadis 2 diatas tadi. Mereka tidak terkena sebarang kesukaran dan kepedihan tinggal di Padang Mahsyar, di Jembatan Sirat dan tidak juga dihisab di Timbangan Mizan. Inilah diantara keistimewaan yang bakal mereka terima akibat ketaatan mereka kepada Allah SWT. Malahan kehidupan sederhana mereka semasa didunia diberi kemudahan bagi Allah dan sentiasa dipelihara olehNya. Mereka inilah juga golongan yang dikenali dengan panggilan “Golongan yang menang di dunia dan menang di akhirat”.

Firman Allah didalam surah al-Qamar ayat 55 yang mafhumnya;

“Dimajlis (tempat) yang benar, disisi Maharaja (Allah) Yang Mahakuasa”.

Dimanakah tempat mereka sesudah itu nanti?. Sudah tentu mereka mendapat tempat teristimewa dan utama juga. Mereka Allah tempatkan duduk disisinya sebagai ‘jiran tetangga Nya’ buat selama-lamanya (hadis 1). Pada orang-orang alim, wara’ dan ahlilah didalam Ilmu Makrifah dan Hakikat, wajah Allahlah yang mereka harap-harapkan, idam-idamkan dan menjadi motivasi paling kuat dalam setiap ilmu dan amalan mereka setiap waktu tampa henti. Mereka duduk didalam Makrifah kepada Allah, seperti yang digambarkan didalam hadis 1 dengan kedudukan sentiasa “bertemu”, saling mengenali dan bertukar-tukar hadiah dan pemberian. Pekara-pekara inilah yang menjadi rahsia dalam Makrifah kehadrat Allah dan tidak akan difahami oleh orang-orang awam. Jadi  kedudukan menjadi “jiran Allah” didekatNya di Syurga nanti dan setiap saat waktu dapat menatap “wajah kekasih” mereka menjadi idaman dan harapan abadi mereka. Inilah kedudukan yang paling utama dari semua kedudukan orang-orang yang masuk Syurga tampa hisab. Sebab itulah mereka berkerja keras mendapatkan ilmu dan pengajian yang berwasilah dan rabitah dari tangan ke tangan hingga menyampai kepada tangan Rasulullah saw sendiri. Ia meliputi ilmu-ilmu dari peringkat Syariat, Tarikat, Hakikat hingga keperingkat Makrifat kerana itulah janji Rasulullah dan juga janji Allah terhadap mereka. Ilmu Makrifah dan Hakikat yang tidak melalui tangan Rasulullah saw adalah batal dan terkeluar dari janji ini dan tidak juga akan diiktiraf oleh Allah SWT. Golongan Makrifah ini jugalah yang termasuk sebagai golongan tujuh puluh ribu ahli Syurha tapa hisab dan setiap dari mereka juga boleh membawa pengikut-pengikutnya seramai tujuh puluh ribu pula. Inilah janji Allah kepada Junjungan Besar kita Nabi Muhammad saw seperti yang telah dijelaskan didalam hadis-hadis diatas tadi. Semoga Allah berkati mereka dan sudi memberkati kita semua ini juga menjadi sebahagian dari mereka atau berserta dengan mereka itu kelak...amin ya Rabbalalamin.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata, “Dihari kiamat nanti akan ada Malaikat yang akan menyeru, “Pada hari ini kamu semua akan ketahui siapa diantara kamu yang mulia disisi Tuhanmu. Dipersilakan orang-orang yang selalu memanjatkan pujian kehadrat Allah setiap saat tampa henti”. Kemudian tampillah beberapa orang dan terus menuju ke Syurga. Kemudian terdengar lagi seruan Malaikat, “Pada hari ini kamu akan ketahui siapa diantara kamu yang mulia disisi Tuhanmu. Dipersilakan orang-orang yang kepalanya dijauhkan dari bantal tempat tidurnya kerana berdoa dan munajat dengan rasa gerun dan penuh harapan. Kemudian menafkahkan sebahagian rezeki yang dikurniakan TuhanNya”. Maka tampillah beberapa orang dan dibawa terus kedalam Syurga. Kemudian buat kali ketiga Malaikat itu menyeru lagi, “Pada hari ini kamu semua akan mengenali siapakah diantara kamu yang mulia disisi Tuhanmu. Dipersilakan tampil kemuka orang-orang seperti yang disebut didalam firman Allah, ‘Yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan tidak (pula) oleh jualbeli dari mengingati Allah’. Maka tampil kemuka beberapa orang yang kemudian dibawa terus ke Syurga’”.

Diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dari al-Mayanasyi al-Qarsyi alias Abu Ja’afar alias Umar bin Hafash sebuah hadis dari Anas bin Malik bahawa Nabi saw bersabda, “Pada hari kiamat kelak, para ahli hadis (perawi dan penafsir) akan datang (dibangkitkan semula) dengan tinta ditangan mereka. Allah memerintahkan Jibril mendekati mereka dan bertanya siapakah mereka. Lalu Jibril pun mendekati mereka dan bertanya, ‘Siapakah kamu ini semua?’. Mereka menjawab, ‘ Kamilah ahli hadis Nabi Muhammad saw’. Allah lalu memeritahkan mereka dimasukkan aarpekedalam Syurga disebabkan mereka banyak berselawat keatas Nabi”.

Diriwayatkan oleh Abu Nua’im dari Ibnu Umar bahawa Nabi saw. bersabda, “Pada hari kiamat kelak, beberapa membar dari cahaya yang diatasnya terdapat kubah dari mutiara diletakkan. Kemudian Malaikat pun memanggil, “Dimana semua ulama-ulama ahli Fiqah?. Dimana semua imam-imam solat?. Dan dimana semua Muazin (tukang bang)?. Duduklah kamu semua dimimbar-mimbar itu. Tidak ada kesedihan sama sekali pada kamu, hingga Allah selesai menghisab amal-amal para hamba yang terkait dengan Nya”.

Diriwayatkan oleh ar-Rafi’i dari Yazid bin Haron, dari Daud bin Abu Hindun, dari asy-Syu’bi, dari Ibnu Abu Laila, dari Abu Ayyub al-Anshari bahawa Rasulullah bersabda, “Bagi orang mukmin, mempelajari suatu masaalah itu lebih baik daripada beribadah setahun dan lebih baik dari memerdekakan seorang hamba dari keturunan Ismail. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu, seorang isteri yang mentaati suaminya dan seorang anak yang mentaati kedua-dua orang tuanya. Mereka semua akan masuk syurga tampa hisab”.

Diriwayatkan oleh Abu Nua’im dari Qatadah, dari Anas bahawa Nabi saw bersabda, “Tuhanku berjanji kepadaku akan memasukkan seratus ribu orang dari umatku keSyurga”. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, mohonlah supa ditambah jumlah itu untuk kami?”. Baginda bersabda, “Begitulah..” Sambil memberikan isyarat dengan tangannya (seperti mencedok air ditelaga). Lalu Sulaiman bin Harb berkata, “Mohonlah ditambah lagi untuk kita?”. Kemudian disambung oleh Umar dan berkata, “Sesungguhnya Allah boleh memasukkan manusia ke Syurga dengan sekali cedok”. Rasulullah bersabda, “Umar benar!”. Hadis ini gharib kerana diriwayatkan dari Qatadah hanya oleh Abu Hilal alias Muhammad bin Sulaim ar-Rasi, seorang perawi penduduk Bashrah yang dapat dipercayai.


FAKTA II:

Disetiap hadis-hadis yang telah dibentangkan diatas tadi terdapat perkataan “cedokkan” atau “genggaman”. Contohnya seperti sebuah hadis riwayat Muslim tentang sabda Nabi saw, “... lalu Allah menggenggam Neraka sekali genggam”. Diharap para pembaca yang budiman tidak beranggapan atau tersalah faham bahawa Allah itu memiliki tangan seperti manusia. Jangan terjebak dengan pemikiran orintalis atau kepercayaan kepada fakta zahiriah yang akan membawa bayangan bahawa Allah mempunyai sifat yang bersamaan dengan manusia. Mahasuci Allah dari sifat-sifat ini. Perkataan itu digunakan oleh Rasulullah saw hanya bertujuan supaya sahabat-sahabat mudah faham maksud yang baginda sabdakan.

Pada kita sekarang ini cukup hanya memahami bahawa Allah boleh mengeluarkan manusia dari Neraka atau memasukkan manusia kedalam Syurga dengan jumlah yang banyak sekali hingga tidak terhitung jumlahnya. Semua itu berlaku atas kehendakNya juga. Waallahua’lam.


ANALISA DARI HADIS OLEH ATOK:

Daripada hadis-hadis yang telah dibentangkan diatas itu tadi, bolehlah kita mengariskan siapakah golongan-golongan yang telah disebutkan oleh Nabi saw sebagai orang yang masuk Syurga tampa hisab. Secara ringkasnya dituliskan senarai dibawah ini supaya memudahkan kita mengingati mereka-mereka itu;

a.   Orang-orang Makrifah dan pemegang janji Allah dengan teguh. Termasuklah orang-orang yang mengaku “jiranNya”.

b.   Orang-orang yang gugur dimedan perang pada jalan Allah iaitu orang yang mati syahid.

c.    Orang-orang yang sabar melawan hawa nafsunya dan sabar dari mendurhakai Allah.

d.   Orang-orang yang diperbodohkan tetapi berdiam diri kerana sabar.
e.    Orang-orang yang dizalami, tetapi tidak membalas dendam.

f.     Orang-orang yang dihianati, tetapi memaafkan kesalahan orang.

g.   Orang yang mengali kolam diwaktu kemarau untuk orang ramai mendapatkan air.

h.   Orang yang miskin dan tidak punya pakaian, apabila dibasuh dia tidak punya pakaian untuk solat. Hanya ada satu pakaian solat sahaja.

i.      Orang miskin yang hanya mempunyai 2 buah periok untuk memasak makanan didapur. Dia bersabar walaupun lambat untuk menyediakan makanan.

j.      Orang yang hanya mempunyi sedikit air untuk minum, tetapi diberikannya kepada orang yang meminta tampa soal.

k.   Orang ang menjauhkan diri dari syirik ketika berubat dengan jampi-jampi atau mendatangi bomoh atau pawang yang syirik.

l.      Orang yang menjauhkan keparcayaan kurafat atau bertelik nasib dengan menggunakan burung.

m. Orang yang tidak mengunakan besi panas ketika berubat. Sebenarnya amalan ini digunakan ketika zaman jahiliah arab dan digunakan oleh orang-orang kafir.

n.   Orang-orang yang banyak berselawat keatas Nabi saw.

o.   Ulama-ulama Fiqah yang ikhlas kerana Allah.

p.   Imam-imam solat yang benar dan ikhlas kerana Allah.

q.   Muazin-muazin (tukang bang bila masuk waktu solat) yang ikhlas kerana Allah.

r.     Orang-orang yang menuntut ilmu ikhlas kerana Allah.

s.     Isteri-isteri yang mentaati suaminya kerana Allah.

t.      Anak-anak yang soleh yang mentaati kedua orang tuanya kerana Allah.

Begitulah 20  golongan manusia yang telah digariskan oleh Rasulullah saw didalam riwayat hadis-hadis baginda dan golongan ini mendapat tempat istimewa disisi Allah kerana mereka taat, sabar dan ikhlas serta mendapat keredhaan Allah didalam kerja-kerja dan amalan-amalan mereka. Semoga ia menjadi contoh tauladan kepada pembaca semua.

 *******************************************************

SEKIANLAH DAHULU MUKASURAT KE22 BAB INI, SELAMAT MEMBACA DAN DIHARAPKAN TULISAN INI DAPAT MENDATANGKAN MANAFAAT KEPADA KALIAN SEMUA SERTA APA-APA YANG TELAH DIBERIKAN DIDALAM RUANGAN INI HENDAKNYA DAPATLAH DIHEBAHKAN KEPADA UMAT ISLAM DISELURUH DUNIA. HARAP MAAF JIKA TERDAPAT KESILAPAN MENAIP.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


SEKIAN,

Atok zamany.

380 comments:

 1. AnonymousFebruary 24, 2014 at 4:59 PM

  Assalamualaikum semua.maaf terlebih dulu buat atok. Stok,saya telah ambil talkin lebih kurang tahun1998. Tetapi masalahnya hati saya sentiasa berbolak balik dengan Abjad.kadang kadang saya kuat beramal dan kadang2 saya tinggalkan beramal apabila sesuatu keraguan timbul.suatu perkara yg mengwaswas kan saya contohnya tentang jabat penimbul dan jabat besi yang mana menggunakan bahasa yg nampak luarannya bertentangan dengan ajaran islam.maaf. Dari belasan tahun saya mencari ilmu agama dimasjid masjid. Tetapi amalan sebegini membuatkan saya ragu2. Namun sayang utk berpisah dengan Abjad. Mungkin doa saya Allah makbulkan. Sebelum talkin saya berdoa pada allah kiranya Abjad ini benar saya akan ingat sampai bila bila. Saya pernah bermimpi ustaz mad dan syeikh muhyiddin, kata syeikh pada saya lebih kurang "mu pegang kuat kuat tali ini".mohon atok beri pendapat dan nasihat pada saya.saya ni jenis pemalu dan perdiam dan cukup malu utk bersemuka dgn guru.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Maaf atok dan kawan2....Jabat ini kalau nak ikut dari daripada Syeikh Ahmad Al Fathoni mengajar Tuan guru haji Abdul Rahman Jabat Fathoni di ajarkan anaknya Tuan guru Syeikh Muhammad Taib yang menerima talkin (abjad) daripada Syeikh Yusuf kenali...nak berkisah tentang jabat ni banyak,cuma kita cuba ingat balik Nabi SAW sebelum tidur membaca surah Al Ikhlas,Al Falaq,An naas lalu dihembuskan ketangan dan diraup keseluruh tubuh, itu,basic tok2 guru kat surau kampung pun ajar kita kecik2 dulu...bab doa dalam jabat,cuba kita dalam kecemasan atau ada apa2 keadaan mencemaskan mesti kita bermohon contoh"Ya Allah selamatkan lah Aku" dalam bahasa Melayu je kot Allah tu maha kaya pohon lah pertolongan padaNya walau dalam apa bahasa pun,adakah jabat itu disuruh buat dalam lubang najis,jamban,atau bukan muhrim yang menyentuh di mana yang diragukan...?untuk pengetahuan Syeikh Ahmad Al Fathoni pakar dalam 47 bidang ilmu cth ilmu kedoktoran,nahu,fizik,bahasa arab dll..dia tahu makna lam alif dalm jabat penimbul,kenapa sentuh dalam jabat 14,kenapa baca dan jabat dalam jabat besi nak tahu kena tanya jangan malu2 nanti ikut akal sendiri...wallahu'alam

   Delete
 2. Diatas itu adalah comment yg atok copy dari ms 21, atok bawa ke mari supaya boleh dilihat dgn mudah.

  Jawapan atok bagi pihak abjad,

  Sememangnyalah amalan jabat 14, jabat peninbul dan jabat besi yg menjadi amalan dalam abjad tidak pernah ujud pun dlm mana2 juga ayat2 al Quran, hadis2 nabi atau amalan syariat dalam pengajian islam, bahkan tok2 guru agama, kiyai2 tarikat di indon, malah ustaz2 yg ada sekarang langsung tak tahu apa2 akan pekara ini. Ini memang khusus amalan dalam abjad saja. Amalan ini adalah kajian dari seorang tok guru pengajian pondok di patani siam iaitu merupakan waris dari wasilah Syeikh Mohammad Zain al Fotani. Nama betulnya atok dah lupa tapi digelar Syeikh Jabat iaitu kawan karib Tok Kenali yang juga terkenal sebagai Ulama Sufi. Dialah yg memperkenalkan keadah "Sentuhan" atau dipanggil juga jabat dengan doanya dalam bahasa melayu. Kemudian Tok Kenali membawa keadah ini diamalkan dipondoknya juga. Tujuannya mudah saja. Iaitu untuk menghindarkan diri murid dari diserapi makhluk halus, jin, syaitan dan Iblis melalui 14 pintu kemasukannya ketubuh murid. Apabila ianya disentuh atau dijabat... bererti pintu2 itu dikunci dan terhindarlah murid dari gangguan makhluk2 halus itu. Ini untuk jabat 14. Manakala jabat penimbul pula ialah untuk menimbulkan kekuatan dalam diri dengan izin Allah dari bincana yang berupa zahiriah mahupun rohani. Kemudian jabat besi pula adalah untuk perlindungan dari Allah kepada jasad supaya mampan dengan dugaan atau ujian berupa fizikal dari musuh atau pun kemalangan yg tak diduga2. Ketiga2 jabat ini kebanyakkan dilatih didalam abjad khasnya kepada murid2 yg mengambil persilatan sebagai latahihan rohani dan jasmani.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 3. Sambungan...

  Kenapa abjad mengambil pendekatan latihan jabat2 ini adalah supaya memberi kemudahan kepada semua murid2nya supaya terhindar dari gangguan syitan dan Iblis semasa didalam latihan padang ataupun diluar gelanggang. Lagipun latihan ini adalah amalan seorang Ulama, maka kami ini mewarisi amalan2 ini dengan tujuan supaya bukan sahaja sebagai pertahanan malahan menjadikannya amalan lidah yang sentiasa menyebut perkatan2 yang baik2 dan menjauhi perkataan yang tidak bermanafaat. Pekara ini bukannya main2, sebab ia pernah berlaku kepada atok. Atok sendiri pernah juga seperti kamu iaitu susah nak percaya kalau belum diuji. Maka atok amalkan semua jabat ini dan kesannya amat atok tak sangka2. Atok ditimpa kemalangan dilanggar lori dan tercampak masuk kebun kelapa sawit sewaktu naik moto seorang diri di felda tempat kawan atok tinggal. Kawan2 atok yg berada dalam kereta nampak akan kejadian itu dihadapan mata mereka. Mereka meluru kedalam kebun kelapa sawit mencari atok, dan atok cuma berdiri tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Tak ada kesan calar pun pada tubuh tapi kalau tengok pada lori tu... ya ampun !. Hancur remuk dibahagian hadapannya. Pemandunya masuk ICU dihospital manakala pembantunya cedera ringan. Lori tu seperti telah melanggar sebuah batu besar yang sangat berat ditengah2 jalan itu. Ada lagi pekara2 yg pelik telah belaku pada atok dikala sedang mengamalkan jabat2 itu. Tapi tak payah cerita panjang2 disini, nanti lain pulak orang mentafsirnya.

  Jadi latihan Jabat2 itu sebenarnya banyak manafaat untuk kita amalkan. Salah satu lagi manafaatnya ialah... musuh kita (jin, syaitan dan lbis atau manusia berjin) takut pada kamu. Ini amat jelas sekali. Oleh itu cucu jangan berperasangka buruk kepada amalan2 peninggalan Ulama Abjad ini. Ataupun kepada semua bentuk amalan, wirid2, jampi2, doa2 atau jenis ratib2 yg kita dok amalkan. Kerana ianya banyak mendatangkan kebaikkan kepada diri pengamalnya. Salah ke kalau kita amal wirid2 atau doa2 untuk memohon pertolongan dari Allah dari gangguan2 itu semua??? Kalau salah.... bagaimana pula keadah yg kamu syor kan untuk menjadi amalan menghindarkan diri kita dari makhluk2 halus itu semua ???

  Oleh itu atok sarankan kamu jangan terlalu malu untuk bertanya. Kerana malu bertanya sesat jalan. Dalam pencarian pekara yang Hak... kenalah banyak bertanya terutama kepada guru, malahan bukan itu saja. Kalau boleh setiap apa yg kamu amalkan kena tahu matalamat dan tujuannya. Bukan pakai ikut2 atau pak turut saja. Kena rajinlah sikit, jangan berat mulut. Kena soal guru... kenapa.. mengapa sampai kamu puas hati barulah amalkan. Dan cari kebenaran apa yg kamu amalkan itu. Izin Allah... pasti akan dibuktikan Nya. Insyaallah...

  Waallahua’lam,

  Sekian,
  Atok zamany

  ReplyDelete
 4. Ssmbungan...

  Jika sampai dapat mimpi jumpa Tuan guru Syeikh Mughyideen dan menyuruh kamu berbuat seumpama itu... pendapat atok sangat malang dan rugi jika kamu meninggalkan abjad. Kata kamu cari sejak kecil lagi dan mohon Allah beri petunjuk ???. Kenapa apabila dah diberi petunjuk kamu nak lari pulak ??? Kamu ingat senang nak cari ilmu macam yg ada dalam abjad ini ??? Susah.... sangat susah. Kan atok ni bekas pencari juga... atok tahulah macam mana susah senangnya. Jangan kamu lepas apa yg telah kamu genggam ini. Inilah jaminan yg tinggal pada diri kita sewaktu didunia ini... tambah2 lagi diakhirat kelak. Dimana tempat bergantung harap ??? Siapa yang akan tolong kita nanti ??? Semua soalan ini wajib kamu fikirkan sekarang ini. Sewaktu hidup ini.

  Jika pun persoalan jabat menjadi kesukaran pada kamu, takkan abjad yg kamu persalahkan. Kalau kamu tak boleh terima... tak payah amal... tapi abjad jangan lepas. Kamu genggam walau jadi arang sekalipun, walau kamu terbakar sekali pun. Apa nak jadi... jadilah. Pegang kuat-kuat tali yg dikatakan itu. Ok

  sekian
  atok zamany.

  ReplyDelete
 5. Assalamualaikum.terima kasih atok kerana sudi juga memberi pendapat dan nasihat pada saya .satu lagi saya mohon sangat sangat pada atok tolong doa kan saya agar diberi taufik dan hidayah dari Allah serta kekuatan hingga sampai kepadaNYA.terima kasih sekali lg pada atok dan mohon maaf saya pinta.

  ReplyDelete
 6. Salam cu... Tak ada masaalah. Atok doakan cucu akan mencapai apa yang cucu hajatkan itu, insyallah. Tingal lagi cucu disaran jangan hanya duduk diam, kenalah berusaha bersungguh2 kerana hajat cucu tu bukan kepalang. Untuk mencapai cita2 setinggi itu... mistilah dengan usaha yang juga tinggi dan kemas. Tak boleh dibuat sambil lewa dan bila dan saja. Kena berterusan dan istikamah. Gunakan “tali” yg telah dihulur kepada kamu itu sebagai alat utama kedudukan kamu kepada Nya. Tali itulah jalannya. Juga cucu jangan ada perasangka pada jalan ini. Sabar dan ikhlas adalah kunci kejayaan. Redha dan peserah adalah hamparan baldu putih yg kena dibentang dihadapan Nya. Tinggal cucu kena kuat semangat, keras hati disertakan oleh pautan kepada guru2 yang kemas untuk “perjalanan” itu. Kerana mereka2 itulah tunjang kepada perjalanan. Merekalah yg akan memimpin kamu kearah yang benar, ketujuan yang sah dan kematlamat yang diredhai Nya. Terutama 3 yang teratas dan 1 yang kamu gendong. Inilah “jalan pintas” kesana.

  Hayati dan fahami apa yg atok kata ini, insyaalah kamu akan berjaya. Amin ya rabal alamin.

  Atok zamany.

  ReplyDelete
 7. assalamualikum w.b.t
  atok ada petua tak utk kuatkan semangat. sy ni darah gemuruh ckit. klu nak berucap dpn org ramai msti jd kaku, mnggigil dan tak tntu arah. apa punca darah gemuruh ni sbenarnya

  ReplyDelete
 8. Walaikumsalam wbt.

  Ada dua sebab yg membawa kpd darah gemuruh,

  Pertama adalah disebabkan saka drp keluarga yg menguasi diri. Kenalah cari ust. tolong buang.
  Kedua adalah disebabkan cucu pernah jatuh atau kemalangan dgn hentaman kuat pd bahagian abdoman atau bahagian pinggang. Oleh sebab kemalangan ini, batu meran cucu sudah beraleh tempat. Bukan perampuan saja yg ada batu meran, lelaki juga ada. Ia terletak diantara perut dan tundun (bhg atas kemaluan) Jadi kena minta tlg tukang urut utk tolak turun ketempatnya semula.

  Kalau kedua2 masalah ini dah hilang, insyaallah cucu akan lebih kuat semangat utk berdepan dgn apa pun keadaan.
  Cuba lah...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 9. salam sejahtera atok..sy dh lama folow penulisan atok..terlalu byk maklumat dan kebaikan dlm penulisan atok..utk maklman atok, sy daei kuala terengganu..sy juga ingin mencari guru agar dpt memimpin sy..siapakah yg patut sy jumpa dikwasan sy ini??..mohon pertolongan dari atok..jazakallah

  ReplyDelete
 10. Walaikumsalam cu,

  Kalau di Terangganu sila bercakap dengan Ust. Mat Jusof, No tel. ada 2 iaitu dikemaman 013-9309355 dan di dungun 019-9878197. Cucu call salah satu no tu dan tanya nak jumpa dgn Ust Mat Jusof. Dia banyal ilmu dan sangat arif untuk cucu jumpa. Insyallah.

  atok zamany

  ReplyDelete
 11. Alhamdulillah syukur Ya Allah..terima kasih byk2 atok....insyaallah akan nnti sy dh jmpa sy bgtau atok..semoga Allah merahmati atok n keluarga.

  ReplyDelete
 12. Assalamulaikum atok..ada satu persoalan..saya tak faham apa ahli abjad yang berkata kepada saya jika sebut Syukur Alhamdulillah tak betul..tapi jika Alhamdulillah hirabbilalamin baru betul..sedangkan bila kita sebut Syukur Alhamdulillah mmg kita dah takliqkan kesyukuran pada Allah tiada yang lain ..atau itu sekadar nahu bahasa..Lagi satu jika bermohon sesuatu pada dengan adab yang betul dan makbul permohonan kita..dan kita bersyukur pada Allah kerana memakbulkan permohonan kita apabila bila membantu seseorang dan kita tidak mengambil apa2upah atau imbuhan cukup sekadar kita rasa nikmat doa kita itu dimakbulkan dan kita tahu makbul.Minta atok tolong perbetulkan pada saya .

  ReplyDelete
 13. Salam cu,

  Hai cu.. nak bersyukur pun jadi masaalah ya ! Syukur boleh saja disebut dalam bahasa apa pun kerana semua bahasa didunia ni malahan bahasa2 yg manusia tak tahu itu semua milik Allah. Kenapa harus ragu !

  Bersyukur itu boleh saja dilakukan melalui perkataan, niat atau dengan perbuatan. Sebagai contoh, kamu buat kenduri kesyukuran pun dikira bersyukur, kamu buat puasa sunat syukur, juga satu bentuk kesyukuran. Kamu buat solat sunat syukur, juga boleh atau kamu buat syujud syukur, ini pun biasa kaum muslimin lakukan. Jadi tak semestinya hanya dengan kata2. Ia juga boleh dilakukan hanya dengan kosat niat dalam hati saja. Semua bentuk ibadah sunat syukur ini adaah juga mengikut sunah nabi, maka boleh saja dilakukan pada bila2 masa saja samaada setelah mendapat nikmat anugrah Allah yg besar atau kecil atau belum ditunaikan hajad kita sekali pun... masih boleh kita bersyukur selalu.

  Persoalan berkenaan perkata nahu bahasa Arab samaada disebut “Syukur Alhamdulillah” atau “Alhamdulillah Hirabilalamin”, jika mengikut tafsirnya ia membawa maksud yg hampir sama. Syukur dalam bahasa arab juga disebut syukur dalam bahasa melayu, manakala Alhamdulillah itu bermaksud “syukur kehadrat Allah”. Manakala sebutan “Alhamdulillah Hirabalalamin” bermaksud ‘Syukur kehadrat Allah Seru Seklian Alam”. Jika menurut jumhur (kesepakatan) Ulama2 tafsir, kedua2 perkataan ini membawa pengertian yang sama dari segi tujuan... iaitu menunjukkan kesyukuran kepada Allah atas kebesaran rahmat Nya kepada hamba2 Nya. Syukur juga tidak melanggar mana2 cabang syarak dan menjadi sunah Nabi kerana Nabi saw. sangat selalu menyebut2 perkataan ini dan melakukan pekara ini. Maka dengan sendirinya ia menjadi perbuatan yang mengikut sunah Nabi saw. Maka perbuatan ini sangat2 digalakkan didalam Islam.

  Maka apa yg cucu buat itu telah menepati dari segi hukum dan sunah, jadi tak perlulah risau. Budak2 abjad tu pun satu, cubalah jangan mengeluarkan fatwa yang boleh mengelirukan masyarakat jika kamu tak berilmu. Kata2 kamu tampa penjelasan yang mantap akan membawa masaalah kepada orang2 lain. Oleh itu kamu teruskan saja apa yang kamu yakini dan niat ikhlas kerana Allah. Ia tidak akan memudaratkan apa2 malah perbuatan itu sangat digalakkan. Atok harap ia jelas sekarang pada kamu...ok.

  Waallahua’lam.

  Atok zamany.

  ReplyDelete
 14. Terimakasih Tok atas penjelasan yang jelas tu...Faham saya dah...sekarang jika apa2 saya rujuk ke Badal sahaja la tok..Jika ada apa2 kemusykilan saya akan tanya lagi ya tok..harap dapat menghuraikan apa yang tidak difahami..Insyaallah.

  ReplyDelete
 15. Assalamualaikum Tok..saya perlukan penjelasan tok tentang uzlah,bertapa,bersuluk dan berkhalwat.Berbagai pendapat yang diberikan.Adakah perbezaan ini bergantung kepada niat.?

  ReplyDelete
 16. Assalamualaikum Tokwan
  Apa pendapat dan pandangan tokwan mngenai kitab hakikat insan oleh ahmad laksamana serta sufisma oleh a. talib naiem serta kitabnye yg lain, bolehkah kami pelajari nya.. terimakaseh

  ReplyDelete
 17. Walaikumsalam cucu 3.29pm...

  Kalau kita berpandukan apa yg telah Rasulullah saw buat dahulu didalam gua Hira', ulama metakkan ketogari itu sebagai "Khalawat" atau dalam pengertian bahasa malayunya ialah "bersendirian". Kita oleh saja memahami akan perbuatan baginda itu sebagai "Uzlah" kerana ketika itu semamangnya Rasulullah memberi tumpuan 100% kehadrat Allah. Kemudian perkataan "Suluk" ini adalah perbuatan orang2 melayu zaman dulu yang belajar tarikat dipondok2 dimana guru2 mereka menyediakan tempat khas untuk "suluk". Perbuatan itu juga sama seperti khalawat atau uslah. Maka ia adalah perbuatan mengikut sunah. Manakala 'pengisian' sewaktu uslah, khalawat atau suluk ini berbeza2 mengikut penerapan rohani yg hendak ditumpukan oleh murid2 tersebut. Mereka selalunya diawasi oleh guru2 khas yang mahir dalam bab ini.

  Kemudian perkataan bertapa pula selalunya digunakan oleh pengamal2 ilmu kebatinan atau perguruan persilatan orang2 melayu dirantau Nusantara ini. Ini adalah mengikut penamal agama Hindu atau Budha dimana semua sami2 malahan murid2 mereka yg hendakkan sesuatu permohonan dimakbulkan, maka mereka akan disuruh bertapa. Bertapa ini kalau dihalusi untuk difahami merupakan satu keadah "bersatu dgn kuasa ghaib". Yg menjadi masaalah kepada umat islam yg tak tahu ialah apakah kuasa ghaib itu ??? darimana datangnya ??? Inilah punca kesesatan dalam Islam pd,org2 melayu diperingkat tahun2 1340an hinggalah sekarang ini. Tambahan diwaktu itu sami2 hindu dan budha terlebih dahulu menghasut orang2 melayu, sedangkan ulama2 Islam pula lambat sampai kemari. Maka sempatlah ajaran2 mereka bertapak didalam masyarakat melayu. Setelah kedatangan Islam barulah "permurnian" akidah giat dilakukan, maka ulama2 islam memperkenalkan juga bab khalawat, uslah dan suluk, bagi menyaingi pertapaan atau pesamadian yg mereka telah terapkan itu. Maka banyaklah pondok2 Tarkat dilahirkan dirantau ini. Kalau di Indonesia yg sangat popular ialah Wali Sembilan yang memerangi habis2an akan ajaran kufur dan sesat "ajaran kebatinan". Hingga terakhir mereka melawan dengan Syeikh Siti Jenar dan kuncu2nya. Ini sejarah disana. Kalau disini mungkin terakhir ialah alarqam dan beberapa ajaran sesat yg lain.

  Perbezaan diantara perkataan2 itu bukanlah pada niatnya saja. malah lebih dalam dari itu. Dari segi bahasa mungkin nampak mirip saja, tapi ia terselindung didalam pengamalan, wirid2, jampi2, mentera2 yang sangat halus kerana ia bersangkutan dengan unsur dalaman atau rohani. Ia amat sukar dikesan, hanya pengamal atau murid2 dan guru2 mereka itu saja yg tahu. Kalau kamu nak lihat amalan sebegini, pergi saja ke pulau besar atau pulau sembilan, kamu akan lihat. Nampak sama macam orang2 Islam, tapi apa disebalik perbuataan mereka itu tidak dapat dikesan.

  Sila rujuk tulisan atok yang lalu dalam bab Iblis dan alamnya, musuh kamu yang paling nyata dan juga bab ajaran2 sesat. Disana terdapat juga penjelasan akan pekara ini.

  Waallahua'lam

  atok zamany.

  ReplyDelete
 18. Walaikumsalam cucu,

  Wah ini ada nama baru diberi pada atok ni... tok kemudian wan. Pengertiannya (org johor) atok atok. Cucu ni atok kira dtg dari sebelah utara, sebab org sebelah sana saja selalu sebut macam tu... tak apa, walau apa pun terima kasih sebab sudi soal atok ni. Atok ni taklah pandai sangat, tapi atok cuba juga jawab soalan cucu tu.. ya.

  Berkenaan ajaran ahmad laksamana dgn kitabnya dan juga a. talib naiem tu lebih baik cucu jauhi sebab mereka ini berfahaman "tuhan menyatu dengan insan". Seumpama juga al halaj dan Seikh Siti Jenar yg tidak mampu manusia biasa terima serta amat jauh dari norma2 ketuhidan, maka ajaran seumpama ini wajib ditolak. Ajaran2 ini akhirnya akan membawa manusia beranggapan bahawa manusia sudah terlepas dari hukum syarak dan tidak perlu lagi melaksanakan hukum2 tersebut. Malah sebahagian dari mereka tampa segan silu akan mengaku 'tuhan'. Inilah yg susah nak dirungkai lagi kerana "Iblis" telah pun menguasi akal fikiran mereka tampa mereka sedar. Kalau di Indonesia pelajaran sebegini memang banyak kerana "agama kebatinan" telah banyak menular didalamm masyarakat. Manakala di Malaysia, pekara ini dapat juga dibendung paling tidak pun telah mengurangkan penyebarannya. Ia harus diteruskan dari masa kemasa. Dengan bantuan masyarakat, pihak majlis agama dinegeri2 akan mendapat maklumat dan bertindak.

  Kedua2 ajaran diatas itu telah pun diharamkan malah penyebaran buku2 mereka juga dilarang. Kamu harus tidak terperangkap dengan dakyah sesat mereka itu kerana mereka2 itu pun tidak mampu menghadirkan hujah akan kebenaran mereka apabila mereka disoal siasat sedikit masa dulu. Jadi kehidiran mereka dlm masyarakat adalah membawa doktrin sesat yang sangat jauh dari ajaran Rasulullah saw. yang menjadi pegangan ASWJ. Kamu tidak mampu lagi untuk berhadapan dengan mereka kerana mereka juga telah menghilangkan diri dan mungkin juga telah meninggal dunia. Jadi belajar dari kitabnya akan membawa kamu lebih jauh sesat, kerana tiada tempat rujuk untuk kamu. Inilah masaalahnya. Kenapa kamu sangat tertarek dgn kitab dan ajaran mereka itu ??? Kan banyak lagi tempat untuk kamu belajar dengan betul ??? kenapa mereka juga yg kamu mahu ikut ???

  Nasihat atok, jangan belajar membuta tuli, ikut ikut, dan dengar cakap kawan2. Sebaliknya katamkan dulu ajaran ASWJ ini sebalum bercita2 nak belajar ilmu yg kamu tidak pasti asal usulnya. Belum siap yg kamu gendong, kamu nak kejar pula bayang2. Fikir habis2 sebelum bertindak. Kan atok dah bagi "wadah perjalanan yang benar" iaitu ilmu dan amal yang mempunyai rantaian atau wasilah dan tambatan hati atau rabitah yang dipelupuri oleh ABJAD. Bergabung dlm jemaah ini akan membawa kamu dikawasan selamat. Disini tak akan habis ilmu yg hendak kamu gali, tambahan pula gurunya ada dihadapan kamu Tak perlulah kamu risau.

  Waalahu'aklam,

  atok zamany

  ReplyDelete
 19. Assalamualaikum w.b.t

  apa pandangan atok ttg pnggunaan kalimah Allah oleh penganut kristian di semenanjung ni? ada org islam yg menyokongnya dgn hujah Allah tuhan semesta alam, sapa2 pun blh guna allah. ada org islam yg x setuju dgn hujah Allah tidak beranak dan diperankkan. klu dah kata tuhan tu triniti itu bkn Allah sbb btntangan ngan sifat Allah s.w.t. Mohon atok bg penjelasan, saya pun dah pening dah sama ada nak setuju atau tak

  ReplyDelete
 20. Waalaikumsalam wbt cu,

  Pandangan atok tetap sama, dulu, kini dan selamanya tidak akan bersetuju dan akan membenarkan org kafir itu menggunakan kalimah Allah dalam bentuk apa sekali pun. Bukan mereka it saja malah seluruh org kafir tidak layak dan tidak harus dibenarkan menggunakan kalimah ini, berkata2 dgn kalimah ini, menulis dengan kalimah ini atau apa saja bentuk kominikasi dimana-mana jua. Mereka yg melanggar larangan ini seharusnya dihukum dengan hukuman yg berat kerana mereka bukan saja telah menderhaka atas perintah Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung dan Raja-raja Melayu, malahan mereka melanggar Undang-undang Negara dibawah enemen negara islam, hukum2 syarak dan seterusnya telah menghina agama islam ini sendiri. Pandangan serta hujah ini telah atok utarakan didalam majlis perdebatan dengan seorang padri kristian di Indonesia dan juga di Johor ini. Malah satu memorindum berkenaan dgn nya telah diserahkan kepada Yang Dipertuan Agung.

  Apakah hjuah dan alasan yang diberikan itu ???

  1) Perkataan Allah ini hanya terdapat didalam Al Quran dan lahir semenjak Nabi Muhammad saw mengembangkan ajaran Islam di Mekah sekitar 1443 yang lalu. Ia tidak pernah disebut sewaktu zaman Nabi Isa as atau dimana2 kitab bible (yg baru) versi manapun. Jadi hujah mengatakan Nabi Isa yg dahulu menggunakan kalimah ini adalah karut dan diada2kan oleh puak gereja itu.

  Bersambung....

  ReplyDelete
 21. Sambungan....

  2) Dizaman Nabi Muhammad saw dahulu, pernah satu ketika baginda diserang dengan hujah yang hampir sama oleh puak musrikin mekah yang beragama kristian, malahan yg menyerang baginda bukanlah calang2 orang. Mereka adalah dari ahli2 gereja dan termasuk juga beberapa ketua2 puak dan pembesar2 di Mekah yg beragama kristian. Diwaktu inilah Allah telah menurunkan "Hujah yg paling Mantap" yang tidak mampu ditangkis oleh mana2 orang kafir sekali pun. Allah telah menurunkan surah al Ikhlas yang mengandungi 4 ayat, mafhumnya,

  “Katakanlah (ya Muhammad) Allah itu Mahaesa (se iaini tunggal atau satu). Allah tempat dituju (tempat tuju hajat atau meminta hajat). Tidak beranak dan tidak diperanakkan (dilahirkan, tiada bapa atau ibu). Tiada satu apa pun yang menyerupai Nya”.

  Bolehkah mereka kemukakan hujah untuk melawan ayat Allah ini ???

  3) Kita punya maklumat lengkap (telah diserah kepada risikan PDRM) bahawa mereka itu ada berniat untuk memesongkan akidah umat Islam di Malaysia seberapa ramai yg boleh didalam agenda “tangan-tangan hitam” yg telah mereka pelupuri semenjak zaman 80 an’ lagi. Jadi amat wajar serangan ini mesti dipatahkan kerana akan membawa kehancuran kepada umat2 islam Malaysia kelak. Jadi mereka punya niat jahat kepada umat islam semua disini.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 22. Sambungan...

  4) Pengertian bahawa semua agama bertuhankan Allah juga tidak masuk akal. Hanya orang2 Islam saja yang bertuhankan Allah kerana mereka berpegang kepada al Quran dan Nabi Muhammad saw. Manakala kepercayaan yg lain tidak bertuhankan Allah. Org2 keristian tidak mahu percaya kepada al Quran dan Nabi Muhammad. Kenapa pula sekarang nak mengambil Allah daripada al Quran dan Nabi Muhammad ??? Jika mereka menafikan penolakan mereka kepada al Quran dan Nabi ??? Bolehkah mereka bersumpah di atas al Quran dan kalimah shadatai ??? Jadi jelas mereka sememangnya penipu besar.

  5) Penggunaan kalimah Allah mesti dihalang kerana akan membawa kekeliruan kepada umat islam yg tidak mantab akidahnya. Umat islam biasa yg tidak mengaji dan mengkaji pastinya akan mudah dipisong oleh mubaliq2 kristian dengan hujah2 dan fakta2 memutarbelit, menipu dan mengkucar-kacirkan peganggan akidah islam itu sendiri. Jika sekarang kita tidak bertindak, bayangkan apa akan jadi kepada jenarasi2 yang akan datang, anak2, cucu2, cicit2 kita kelak. Sudahlah mereka “Islam baka” atau “Islam keturunan” saja...datang pula bala bencana seperti ini. Sudah tentu mereka keliru... lama kelamaan akan hancur luluh semua umat di Melaysia. Mereka ada agenda jangkamasa panjang untuk pekara ini.

  Cukup setakat ini saja yg atok boleh dedahkan disini. Intipati dari penolakkan atok amat jelas dan berfakta. Atok tidak perlu memekirkan “nak jaga hati orang lain” dalam hal2 sepenting ini. Ia amat besar dan langsung tidak boleh diberi ruang sedikit pun bagi mereka memperkotak-katikkan dan memandang remeh kekuatan uh’uah kaum muslimin dinegara ini. Ingatlah kaum muslimin seklian, “sekali kita silap, 1000 tahun kita akan merana”. Maka marillah kita beramai2 membantah, menghalang dan memboikot puak2 yang kurang ajar itu dari terus memperlekehkan kita... cukup...cukup...sudah... cukup sampai disini saja.

  Waallahua’lam

  Atok zamany.

  ReplyDelete
 23. Assalamualaikum atuk,

  hamba minta maaf atuk, lari topik.

  minggu ni gempar kes kapal terbang MAS hilang dari radar. pada pandangan saya ini salah satu propaganda konspirasi untuk jadikan malaysia ni tumpuan utama dunia sambil diorang masuk campur tangan dalam urusan negara. isu demi isu timbul kat malaysia ni, baru lepas kes sulu timbul plak kes kapal terbang hilang. harap dapat perkongsian bermanfaat kat sini.

  ReplyDelete
 24. Walaikumsalam cu,

  Dari segi tecnical memang tak masuk akal MH370 boleh hilang. Tak ada ribut, tak ada taufan tiba2 dah hilang. Kalau ikutkan, takkan ia terapong diudara selama ini ??? Dah lebih 48 jam. Tak juga ada kesan jatuh dimana2 ??? memang misteri kejadian ini kan ??? Jadi takrifnya ialah "Hilang". Lepas 5 hari terpaksa "dianggap hilang selama-lamanya". Betul ke begitu ???

  Pendapat atok, ia mungkin terjadi beberapa kemungkinan kepada kapal ini :

  1) Mungkin ia telah memasuki ruang "alam ghaib" atau dikenali Twalight Zon. Pekara ini pernah terjadi di US iaitu sebuah penerbangan dari London ke US yang hilang ditengah2 lautan Atlantik (kawasan bermuda). Mereka hilang selama 10 tahun dan kemudian mereka mendarat di Atlanta dgn selamat. Semuanya selamat, tetapi mereka terpinga2 kerana masa dah kehadapan 10 tahun. Mereka hanya merasakan ianya baru 10 minit lambat. Semua orang dah tak ingat mereka kerana beranggapan mereka semua telah mati 10 tahun yang lalu. Kalau pekara ini benar2 terjadi, bererti tunggu saja 10 tahun nanti, mereka akan mendarat di Bajing dengan selamat. Tak payah susah2 pergi cari sana sini, tak akan jumpa punya. Pendapat atok kemungkinan ini sangat kuat dan semua boleh fikirkan ???

  2) Mungkin juga kapal ini telah di hijet atau ditawan oleh kumpulan yg mempunyai kepakaran “luar biasa” dlm bidang kominikasi, seterlight, komputer dan hecker yg mampu berbuat sesuatu yg tak pernah difikir oleh orang kebanyakan. Tujuan mereka ialah “menguji kebolehan” dan mendapatkan sumber kewangan. Mereka boleh saja memutuskan rada pengesan, kemudian mengandali kapal terbang dan telah menurunkan dimana2 dan disembunyikan. Mereka tunggu masa sesuai utk umumkan atau tak perlu heboh2... hanya mereka nakkan duit dan kemudian mereka “hilang” tampa boleh dikesan ???

  Cuma ini dua kemungkinan yg atok boleh fikirkan. Atok bukan buat spikulasi, cuma bagi pendapat apabila ditanya...ya tak ??? Minta2 mereka semua selamat termasuk 17 orang islam melayu yg berada didalam kapal terbang tersebut. Amin.

  Atok zamany.

  ReplyDelete
 25. Salam Atok, mohon pandangan atok berhubung mistri kehilangan pesawat MH370. Terdapat beberapa pandangan dari sumber-sumber para Ariff Billah setelah mendapat petunjuk melalui munajat dan istikharah mengatakan ianya berpunca dari perbuantan jin yang menyembunyikan dari pandangan. ianya juga melibatkan perencanaan Dajjal laknatulah. Mohon pencerahan isu berkaitan jika Atok sudi berkongsi dengan cucu.

  Dari Cucu Ramzi Putrajaya

  ReplyDelete
 26. terima kasih tok atas pencerahan kalimah Allah tersebut

  ReplyDelete
 27. Walaikumsalam cucu ramzi,

  Kan dah atok kata dlm komen atok diatas tu, kapal terbang tu dah termasuk kedalam ruangan twilghtzon atau alam jin. Mereka yg ada dalam kapal tu tak sedar langsung dan masa disana sangat laju. Kalau 10 minit bersamaan dgn 10 tahun, ini baru berapa 3 hari (72 jam) bererti hanya beberapa saat saja perbezaannya. Jadi mereka dok lepak, tidur dlm kapal tu seperti tak ada apa2 berlaku... semantara kita dibumi nyata ni dah lintang pukang mencari depa. Keluarlah segala pakar, segala PhD, segala teory dari orang2 yg hanya pandai ber cakap, tapi disebaliknya mereka kosong tak berilmu. Malah tak mampu berbuat apa2. TV pun asek ulang benda2 yg sama sejak 2, 3 hari yg lalu dan terus bercakap dan berulang2 atas fakta2 yg sama sampai bila2. Beratus2 malah beribu2 org yg akan dipanggil depan TV, tapi hasilnya kosong. Tak boleh buat rumusan kongkrik tentang "APA YG SEDANG BERLAKU". Ini adalah kerana mereka bertuhankan kerjaya, bertuhankan buku, bertuhankan PhD, malah yg lebih teruk lagi ada diantara mereka sekarang sedang seronok "buat duit" dek kerana masaalah ini Lagi lama... lagi banyak duit. Begitulah senario didunia skg ini, masing2 merebut mencari peluang atas kesusahan org lain. Masing2 nak naikkan nama, nak mengejar kedudukan dan cepat popular dek kerana masaalah org lain.

  Oleh kerana cucu ramzi dah jumpa dgn unsur Arif Billah itu... kenapa tak minta dia tolong negociat dgn "anak Dajal" tu minta lepaskan cepat kapal terbang tu. Dia nak buat apa dgn kapal tu ??? penumpangnya sikit sangat, yg islam hanya ada 17 org saja. Jadi tak guna nak simpan lama2. Arif Billah tu sebenarnya pun tak mampu nak buat apa2. pun hanya bercakap saja... memang ada yg boleh tolong... tapi dia tak nak tolong sebab bukan urusan dia. Jadi terpaksalah tunggu sampai Dajal lepaskan mereka. Tak tahu bila... waallahua'lam

  atok zamany.

  ReplyDelete
 28. Salam Tok,
  Siapa orang tu??? tok.. Adakah orang tu Ustaz Mat Janggut?
  Saya pernah terbaca kisah Ustaz Mat di majalah mastika yang di ceritakan oleh adik beliau.
  Ustaz Mat menyelamatkan pejuang mujahidin di Afghanistan ketika sedang di kepung tentera Soviet. Waktu tu Ustaz Mat berada di rumah (Malaysia) sedang berzikir. Tiba-tiba keluar terowong cahaya Ustaz Mat pun melalui terowong itu sampai ketempat pejuang mujahidin itu di kepung. Ustaz Mat tidak membawa apa-apa senjata, Ustaz Mat hanya menendang sahaja kereta-kereta kebal Soviet terus hancur. Sebelum balik Ustaz Mat perkenalkan diri kepada pejuang mujahidin itu yang menjadi tanda tanya di kalangan mereka. Ustaz Mat pun balik melalui terowong cahaya itu. Esoknya Ustaz Mat menceritakan kisahnya pada adiknya. Tetapi adiknya tidak mempercayai, mana mungkin Ustaz Mat boleh sampai ke Afghanistan kerana Ustaz Mat berada di Malaysia. Dalam sebulan ada orang Afghanistan datang ke rumah mencari Ustaz Mat. Dari cerita orang Afghanistan itu barulah adik Ustaz Mat mempercayai apa yang diceritakan oleh Ustaz Mat adalah benar.

  ReplyDelete
 29. Salam cu...

  Pandai pun... macam mana boleh tahu ni ? Awak pun dah belajar ilmu firasat ke ? Atau pakai tembak je ?.

  Yang mampu sampai disana tu hanya beliau saja. Atok tak nampak orang lain yang mampu sampai ke alam tu. Mertabat arif bilah saja tak kan mampu "menerobos" kesana. Ia mertabat yang lebih tinggi dari itu. Autad atau Kutub saja yg boleh negociat dgn "anak dajal". Malangnya beliau tak berminat kerana ada kerja yg lebih penting dari itu. Lagi pun itu bukan urusannya. Carilah lain org katanya... Ini kalau betul2 cerita kapal terbang tu dah di Hijet oleh anak dajal tu la. Takut pulak dihijet oleh manusia yg atok kata "mempunyai kebolehan luar biasa" dlm bidang2 teknology canggih tu. Kalau kemungkinan kedua ni pulak... ada org lain yg mampu ??? Kalau ada siapa ???

  Apa yg diceritakan itu juga atok pernah dengar sendiri dari Ust Mat satu masa dahulu sewaku atok mengziarahi beliau dirumahnya di selama perak. Waktu itu beliau masih duduk dirumah lama. Cuma nak tambah sikit bagaimana pejuang2 Afgan tu jumpa rumah Ust Mat. Bila mereka sampai ke Malaysia, mereka telah tinggal di Pulau Pinang disebuah Misjid. Hari2 mereka dok perhatikan setiap org yang masuk kedalam Misjid tu. Satu hari Ust Mat dan rombongan abjad singgah disana utk solat asar. Dikala itulah pejuang2 itu dapat bertemu dgn Ust Mat dan Ust telah menjemput mereka ke rumahnya di Selama. Semua pejuang2 Afgan tu nak mengambil talqin (shadatai) dari tangan Ust Mat. Begitulah kalau tak salah ceritanya.

  waallahua'lam

  atok zamany.

  ReplyDelete
 30. Salam semua...

  Sehingga sekarang dah masuk 6 hari atau 144 jam apa pun tak ada... memang pening semua pihak. Tak boleh merungkai masaalah. Semua Prof dah dipanggil, segala teknical expart dah bercakap, segala rada dah di bawa, segala setalight dah suluh tempat tu, segala kelengkapan udara dan laut dah dibawa, segala asset dah berkumpul dok cari sama... namun tak juga menemukan sebarang petunjuk. Apa sebenarnya terjadi ???

  Nak kembali kepada jalan Allah pun tak tahu nak mula dari mana ?, Adakah cukup dgn doa beramai2 ??? Adakah betul dengan solat hajat ramai2 ??? Adakah boleh dgn membaca Yasin beramai2 ??? Adakah dgn membuat segala macam itu mampu membawa kepada bertemunya mereka dgn pesawat itu ??? Macam mana ni ??? semua dah cuba buat. namun masih tak ada apa??? Allahu Akhbar...

  Betullah semua itu usha. Wajib kita berusaha barulah bertakwal. Kalau tak boleh bertemu pun...masing2 dah dapat pahala kerana beramal. Alhamdulillah... masih ramai yang yakin pada "Kudrat dan Iradat" milik mutlak Allah. Tiada siapa yang mampu mengatasi "kehendak dan takdir" Ilahi. Ini baru pelajaran pertama kepada mereka2 yg ada agama. Bagaimana dgn "pengajaran" kepada yg degil-degil tu ?? masih banyak yg tak peduli waktu solat. Bagai nak rak dok cakap pasal teory itu, teory ini. Tapi bab keyakinan kpd Allah mereka tolak ??? Baik.. kita nak tengok sampai bila nak tegak benang basah ?? sampai bila hidung nak menongkat langit ??? Nasihat atok... sebok tu sebok juga, solat jangan tinggal.

  Yang paling tak masuk akal ialah beberapa "bomoh" dah mula nak main peranan. Dok buat retual dgn segala peralatan mereka ditengah2 kesebokkan KLIA, ditengah2 org dok sebok dgn urusan, dia dok menjampi dgn kemenyan dan setangi. Betul2 nak menanguk diair keruh, nak cepat poular, dirakam perbuatan mereka oleh ratusan kemera dalam dan luar negara. Kan atok dah cakap awal lagi... ramai yang cuba ambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Percayalah,,, kalau benar pesawat dah ditawan oleh "anak dajal", tak kan ada bomoh yg mampu buat apa2. Jangan mimpilah... mereka ni nak bincang dgn raja syitan, sedang kamu hanya guna syitan kecil. Esok kena jentek telinga kamu baru kamu tahu ??. Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan nak kamu duga ?? Kadang2 tergelak juga tengok perangai org2 dungu ni ya...

  Jangan pula lain yang jadi... lain pula yg tersirat ??? Orang2 tu tak nampak batang hidung pun... hanya becakap dari jauh ??? dia seolah2 menikus kan diri. Takut bocor rahsia ke ??? Lambat laun org akan tahu juga, tak payah nak sorok la ??? What a small world... bro ??? Ingatah kuasa diatas yang berkuasa itu sangat besar...ya

  sekian
  atok zamany.

  ReplyDelete
 31. salam.

  Peralatan canggih pun x mampu kesan lokasi pesawat mh370. mngkin benar kata atok pesawat tu berada di alam ghaib.

  ReplyDelete
 32. Salam tok.

  Lebih kurang mcm kes helikopter yg terhmpas di bario tu, segala peralatan canggih telah digunakan tp menemui jalan buntu, akhirnya khidmat beberapa org alim digunakan. terjadi dialog antara mereka dgn raja jin, setelah pbincangan tu baru la helikopter tu ditemui. yg peliknya tempat penemuan helikopter tu telah dilalui bberapa kali oleh pasukan penyelamat

  ReplyDelete
 33. Assalamualaikum atok

  Maaf tok, saya kurang faham apa yang atok sampaikan:

  "Jangan pula lain yang jadi... lain pula yg tersirat ??? Orang2 tu tak nampak batang hidung pun... hanya becakap dari jauh ??? dia seolah2 menikus kan diri. Takut bocor rahsia ke ??? Lambat laun org akan tahu juga, tak payah nak sorok la ??? What a small world... bro ??? Ingatah kuasa diatas yang berkuasa itu sangat besar...ya"

  Rahsia apa yang atok maksudkan? Boleh atok huraikan? Terima kasih banyak

  ReplyDelete
 34. Salam tok..

  Eeerrr.. Ayat yang last, saya tak dapat nak tekalah, tok. Siapa yang menyorok tu???

  Apa yang saya baca, kes nahas helikopter di Bario, mendapat khidmat dari beberapa orang-orang alim.
  Orang-orang alim ini dari Skylab. Skylab adalah persatuan gabungan doktor kerohanian dan doktor fizikal.
  Penaungnya Abuya Ashaari Muhammad merangkap guru mereka.

  Atok boleh baca di sini
  http://heliconia.wordpress.com/2006/12/20/abuya-bantu-misteri-kehilangan-helikopter-di-bario/

  Yang saya tau, Abuya Ashaari Muhammad pengasas Al-Arqam.

  ReplyDelete
 35. Salam tok..

  Jika pesawat MH370 dihijack mungkin akan diarahkan ke pulau Diego Garcia.

  Perkiraan kasar melalui Google Earth:

  KLIA <-> Beijing = 4365km

  KLIA <-> Lokasi terakhir pesawat dikesan antara sempadan M'sia & Vietnam = 560km.

  Last koordinat <-> DG = 3830km

  Total distance = 3830+560 = 4390km
  Mengambil kira lebihan minyak selama 2 jam, cukup untuk dilencongkan ke Diego Garcia.

  Sekiranya pesawat terbang secara garis lurus dari lokasi terakhir dikesan ke DG, maka pesawat akan melalui ruang udara Pulau Pinang, sepertimana yg disyaki oleh pihak berkuasa. Jarak laluan ini dari Pulau Perak sekitar 80km. Namum melalui laluan ini, plus altitud penerbangan rendah untuk mengelak radar, pesawat kemungkinan berisiko tinggi untuk melanggar gunung di Sumatera.

  Jika pesawat dilencongkan sedikit untuk mengelak gunung di sumatera dan dikesan radar Indonesia, pesawat tersebut akan melalui sekitar Pulau Perak seperti yg di kesan radar tentera Malaysia. Selepas melepasi sumatera pesawat dilencongkan terus ke arah Diego Garcia.

  Apa yang ada di pulau Diego Garcia?
  Pengkalan tentera Amerika di lengkapi landasan untuk pesawat mendarat.

  Apakah tujuannya?
  Untuk menawan Selat Melaka.

  Tok, bagaimana teori di atas? Apa pendapat atok?

  Atok boleh baca di sini
  http://satuhala.blogspot.com/2014/03/diego-garcia-cerita-kapal-terbang.html?showComment=1394605426188

  ReplyDelete
 36. Walaikumsalam cucu bedua,

  Kalau pesawat tu dah termasuk atau "ditangkap masuk" oleh makhluk itu kealam mereka, secanggih mana pun rada tidak akan dapat mengesan mereka. Dunia terputus terus dari pesawat itu dan merekalah yg menguasi dan mengawal sepenuhnya keadaan. Mereka didalam pesawat tidak mengatahui pekara ini kerana mereka juga tidak nampak makhluk itu. Malahan mereka masih saja tidur seperti tidak ada apa2 terjadi. Penerbangan itu juga kekal begitu seadanya tampa membuat penukaran arah penerbangan. Juruterbangnya tidak juga tidur2 dan berkerja seperti biasa tampa mengatahui bahawa mereka sudah "hilang". Sekarag kamu fikirkan bagaimanakah kecanggihan teknologi yang mereka miliki ?? Sudah tentu ia sangat jauh dari pemikiran manusia ditambah pula mereka tidak kelihatan oleh mata kasar manusia walaupun berada dialamnya. Kan pening kita nak fikir??? kalau tak nampak bagaimana nak negotiat ??

  Rumusannya adalah mudah, kita manusia biasa memang tak mampu berbuat itu semua. Orang-orang arifbillah juga tidak mampu berbuat begitu tetapi mereka mampu "mengatahui" setakat apa yg Allah buka untuk mereka. Hanya orang2 yg Allah beri mertabat (keistimewaan) mempu berhadapan dgn raja-raja Iblis itu. Bukannya bomoh guna jin yg boleh mengadap mereka itu. Setakat bomoh berjin itu, kena gelak sajalah jawabnya. Tambahan pula mereka itu berada diatas awan. Ini bermakna makhluk itu duduk dialam tinggi, bukan diatas bumi. Mampukah kamu mencapai alam tinggi itu?? Jadi kenalah ukur baju dibadan sendiri.

  Apa yg cucu cerita itu memang benar. Atok juga sempat melihat dikaca TV seorang Prof. ditemubual wartawan TV3 berkenaan pengalamannya diGenting Sepah, Bario dan di Kota Tinggi. Walaupun dia mencipta rada pengesan sonna dan mengawalnya, dia tidak menolak bahawa ujudnya 'alam ghaib' itu dan dalam usha mencari, kena juga di sertakan doa orang2 alim untuk menjejaki helicopter nuri itu. Apabila semua rada tidak dapat mengesan, sebenarnya pandangan manusia "dialih" ketempat lain seolah-oleh menutupi kawasan itu. Maka semua manusia tidak akan dapat melihat reality melainkan fantasi alam itu. Tetapi itu diatas daratan, pekara ini boleh dianggap "mudah" kerana kita masih lagi mampu berdiri diatas kawasan kemalangan. Bagaimana pula kedudukan negara yang berada diatas awan itu ???. Boleh sampai tak kesana ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 37. Walaikum salam cu yusof, anony 1.02 dan anony 3.21...

  Ini merupakan teory kedua atok yg atok katakan masa hari ke dua pesawat hilang. Merupakan sambungannya. Baca betul2 tulisan atok ni, ia tersirat dgn jawapan2 utk semua soalan2 kamu bertiga.

  Teory kamu tu hampir tepat... tetapi bukan ke diego garsia dan tak ada kena mengena dgn US. Ia adalah perbuatan "org2 expart" yg sangat cekap dlm teknology dan tujuan ,mereka nak tunjuk kehebatan, nak lawan siapa lebih cekap, beradu kepintaran teknikal dan terakhir ialah "kod B.Z.B" atau "kod 16:18:2:15:13" . Makin kamu tanya akan jadi lebih "tersorok" kerana memang begitu cara mereka berfikir.. Ingat, utk sampai kpd mereka kenalah ikut cara mereka berfikir. Kena keluar dari kotak. Bukan satu kotak, ia adalah 5 kotak....mcm mana atok tahu, ini yg susah atok nak cakap. Ia merupakan ilham Allah beri, atok "nampak" mereka. Tapi mereka tak baca apa yg atok tulis ni. Tu sebab tak ada balasan drp mereka.

  Yang menjadi masaalah besar dlm pekara ini, atok tak boleh "buka" semua. Atok hanya buka dari kotak pertama saja. Semua kata2 atok akan jadi berkias dan menyendir saja.Tak dapat tulis disini dgn tepat atas alasan keselamatan negara, maruah negara, maruah orang-orang tertentu yg ternama, boleh jadi kejutan yg sangat besar dan rahsia mereka-mereka itu akan bocor dan sangat memalukan negara. Apa pun masaalah utama disini adalah berkenaan dgn DUIT. Duitlah punca benda ni jadi. Mereka bukan ugut nak duit tebusan... tetapi mereka nak duit mereka balek. Kan perkataan atok jadi bertambah rumit nak fikir. Ini lah cara mereka. Semakin dijawab, semakin rumit. Atok pasti mereka ada tinggalkan "jejak" mereka jika mereka tu benar2 "org expart". Tapi nak pecah kod mereka tu bukan senang... makan masa yg sangat lama. Bukan kod diatas tadi... itu kod yg atok cipta utk kamu fikir. Kalau kod atok itu pun tak boleh kamu pecah... sampai tualah jawabnya tak dapat fikir apa yg atok cakap disini. Kod atok tu setakat cucu atok darjah 5 tu pun boleh jawab. Org2 yg buat "salah" tulah yg menyorok macam tikus dah jadinya. Dah fobia nak naik kapal terbang, takut dia juga akan hilang sama. Pesawat ditawan dan disorok disatu kawasan org tak sangka pun. Kawasan ni dipanggil "no body land" dan tiada rada, tiada sertlight yg boleh suluh dan sangat selamat sebab tak ada siapa yg peduli tempat tu, tapi tidak ada juga yg berani nak masuk kesitu. Mereka dah "Jaga" semua penumpang, bukan menganiaya atau berkasar, tetapi mereka terpaksa buat begitu. Semuanya selamat dan makan sedap2 pun disana, tak perlu risau. Masaalahnya org ramai tak tahu akan pekara ni, hanya beberapa kerat saja yg tahu...pun tak boleh buat apa2. Terpaksa tunggu dipecah kod tu baru dapat faham. Kita tunggu dan lhat sajalah, sebab kita pun tak boleh masuk campur.

  Teory kedua ini sangat berbeza dgn yang pertama. Yg pertama itu berkenaan paranomal sedangkan yg kedua pula ialah bersangkutan orang-orang yg tak nomal. Kemungkinan besar ia lebih berat pd yg kedua ni, ia sangat rumit dan susah nak selesai kerana semua dok pandang sini. Setiap tutur kata, setiap gerak gaya semua org dok perhati, jadi susah nak bergerak. Bergerak sikit, orang akan soal. Pulak tu tak boleh jawab, kalau jawab jadi bertambah masaalah. Kenalah membisu seribu bahasa.

  Maaflah.. atok bukan jawab soalan, tapi tambah soalan. Tapi kalau kamu baca banyak kali mungkin kamu akan faham. ia memang direka begitu supaya "menduga" kemampuan berfikir. Keluar dari kotak, dan kamu akan nampak.

  atok zamany

  ReplyDelete
 38. Assalamualaikum atok

  Terima kasih kerana memberikan penjelasan panjang lebar dalam usaha menjawab soalan cu. Nampaknya ada yang atok cuba sorok. Nampaknya handal juga "orang" itu ya tok, mampu mengupah orang pandai mencuri kapal terbang dan tahu pula ada lapangan terbang rahsia demikian. Menunjukkan ia bukan calang2 orang. Mungkin dia ada hubungan dengan kepakaran luar negara. Atok kata orang ini tak normal (macam gila kot), macam mana dia boleh jadi orang kaya upah orang hijeck kapalterbang. Kalau mereka nak duit mereka balik, tentulah besar jumlahnya, ya tak atok? Kena lihat ke belakang siapa yang hilang duit banyak (kerajaan ambil). Logik juga teori kedua atok ni. (Kenalah cari siapa "org2 expert" yg sangat cekap dlm teknology. Siapa mereka yang nak tunjuk kehebatan, nak lawan siapa lebih cekap, beradu kepintaran teknikal). Adakah wujud orang begitu di kalangan orang melayu, tok? Atau ianya dilakukan oleh pakar asing. Macam mana dia mudah sorok pesawat besar ni? Heran betul ya tok? Maaflah kalau cu merapu , tapi memang betullah apa yang berlaku cukup mengelirukan. terima kasih atok.

  ReplyDelete
 39. Sekarang nie, pencarian di lautan hindi pulak... sia-sia sahaja mencari di lautan. Padahal pesawatnya di daratan.
  emm... boleh beri klu lagi tak tok..? hehe blur la.. tak dapat nak tangkap..

  ReplyDelete
 40. Assalam Atok
  Ada kena mengena dgn Surah An Nahl -ayat 18-20;Surah Al Hijr ayat 13 tak?

  ReplyDelete
 41. Salam cucu Yusof, anony 8.36pm dan anony 10.28pm,

  Kau orang ni asek nak korek rahsia atok je... selagi atok tak cerita kau org asek tanya. Cucu yusof tu dah hampir dah tu tapi masih ragu2 dgn jawapannya, tetapi cucu anony 8.36pm ni pulak blur memanjang. Yang anony 10.28pm pulak nak bawak keluar sikit dari cerita asal mungkin dah jenuh nak pikir kot. Kau orang anak2 muda takkan tak mampu nak pecah kod atok tu. Kalau dah pecah kod tu... senang saja kamu jawab semua persoalan itu ???

  Berkenaan ayat al-Quran dari surah al-Hijr ayat 19 dan 20 memang ada kaitan, tapi yang lain tidak. Kenapa atok cakap macam tu. Sebenarnya apa juga rahsia yg cuba kita sembunyikan, dihadrat Allah tidak ada yg tersembunyi sedikit pun. Kemudian Allah akan buka cerita mereka2 tu kepada sesiapa juga yg dikehendaki Nya, sebagai saksi Allah. Sama ceritanya dengan mereka2 itu, mereka cuba sembuyi sesuatu yg sangat besar kemudaratannya kepada rakyat M'sia, dan apabila dipihak yg teraniaya itu membalas dendam... bagaimana kesannya. Semua org jadi susah, semua orang sengsara dan semua orang terpinga-pinga apa sebenarnya berlaku. Cerita sebenarnya takkan berani mereka londeh... tetapi jika mereka berdegil juga. Seluruh dunia akan tahu sebab mereka akan "letopkan bom jangka" mereka. Itu jam baru terperanjat besar dunia terutama M'sia dgn berita yg tak pernah mereka duga sama sekali. Yang bestnya... kedua2 pekara ini tiada kaitan langsung pada mulanya, lama kelamaan semua akan faham, jangan sampai terlambat ??? sesal kemudian tak berguna.

  Kemudian pada ayat 20 itu juga ada kaitan dengan tragedi ini sebab mereka ni bukannya bertuhankan Allah, tetapi bertuhankan duit. Duit kan ciptaan manusia dan mereka berebut-rebut hingga jadi hal begini. Seolah-oleh mereka sembah duit, agungkan duit dan berdendam antara satu sama lain kerana duit hingga menyusahkan orang ramai. Yusof cakap "diambil oleh kerajaan M'sia"... bukan kerajaan M'sia punya angkara. Tetapi 2 org individu yg sangat tamakkan harta dunia yg bukan pun haknya. Sekarang kerajaan M'sia terpaksa tanggung kesannya, rakyat kena tanggung sebab semua perbelanjaan SAR tu ditanggung oleh rakyat, dari duit kerajaan. Adil tak semua ni ???

  Besambung

  ReplyDelete
 42. Sambungan

  Sepatutnya siapa yg buat dialah tanggung, tapi mereka pandai main sendawara, pusing ayat sana sini sampai cerita asal dah tak nampak. Kalau kamu tengok semua yg mengambil bahagian dlm operasi SAR itu.. kesian kan. Semua kena main... nampak betul sangatlah apa yg dibuatnya, disebaleknya mereka tertipu. Semua pihak tertipu bulat-bulat dek kesalahan dua ekor syaitan tu. Mereka ni patut dihukum gantung sampai mati atas semua yg terjadi. Ibarat kata Ahmad Nisfu "Kecik-kecik tak nak mati, bah tua menyusahkan orang". Ingatlah... jika mereka ni terlepas juga kali ni... diakhirat kelak, masaalah besar mereka ini akan membuat mereka muflis, inilah dosa yang tak tertanggung oleh mereka.

  Berbalek kepada ulasan Yusof berkenaan 'org expart' dari luar...bukan dari luar mereka ialah budak2 melayu, bukannya org lain. Kamu tahu tak, budak2 melayu nilah yg paling pakar sekali dalam dunia dlm bab heck mengeheck ni, cuma duit tu org luar punya. Kehandalan mereka ni luar biasa... bayangkan ya kalau setakat satellite yg sedang terbang tu pun mereka boleh bawa turun, inikan pula kapal terbang ??? kan gila punya kerja... mereka kata "small matter je tu bro". Jadi bagaimana dikatakan pertandingan ? Sebab dia ada dua kumpulan, satu yg tolong penipu dan satu lagi yg tolong org yang kena tipu. Kedua2 mereka iaitu penipu dan yg ditipu (taukeynya) tak tahu yang budak2 itu sebenarnya pada asalnya dari satu kumpulan, jadi masing2 tolong taukey masing2 lah sekarang ni. Mereka tak perlu risau sebab 50% bayaran dah masuk kocek... jadi mereka pulunlah cukup2. Masing2 tahu peranan masing2, jadi mudah mereka buat kerja gila, sebab mereka saja yg tahu kod2 mereka dan semua "simbol" yg nak mereka guna. Pihak DCA atau FBI atau apa pun unit siasatan langsung tak tahu apa2. Mereka juga buntu tengok "simbol" yg tak pernah mereka jumpa. Pening kepala dibuatnya sebab tak tahu nak mula dari mana...jadi sama tak dengan halnya pesawat yg hilang itu... "tak tahu nak mula dari mana". Yg mampu dibuat, cari dlm laut, atas laut, atas darat, cari dan cari dan cari dgn tiada petunjuk, sedangkan ia disorok dan tak boleh dikesan. Inilah "game" mereka. Mereka akan biar saja keadaan ini sampai semua orang letih, yang nangis pun dah tak boleh keluar air mata lagi, menteri pun dah tak boleh nak senyum, boss dca tu pun dah kusut masai tak tidur malam, ceo pun dan naik serabut sebab pikir hilang 300juta punya harta... ingat2 dia nak letak jawatan lepas ni..serek !...tobat !

  Pada atok... kedua2 puak tu memang kurang ajar. Sama2 jahat dan menyusahkan. Mereka ni lebih jahat dari Syaitan. Walau sehebat mana pun kamu, walau sepintar mana pun kamu, kalau hidup menyusahkan masyarakat kan lebih baik saja kamu tak payah dihidupkan dulu. Mereka2 ni sangat melampaui batas... nak main game yg boleh membuat orang ramai susah dan sengsara. Jadi kenalah kita jauhi perangai org yang tak pernah bersyukur atas kelebihan yg telah dikurniakan oleh Nya. Jika kita punya kepandaian, biarlah digunakan untuk menolong masyarakat, membantu orang ramai dan membuat sesuatu pekara yg bermanafaat kepada agama, bangsa dan tanah air, bukannya seperti ini. Sekian

  Waalahua'lam

  atok zamany.

  ReplyDelete
 43. Dalang semua angkara ni orang yg kena hukum penjara 5 tahun tu ke tok?Pulau tempat landing kapalterbang tu kat laut hindi ke tok?Kalau bukan diego garcia kat mana ya...Oh ya tok,takkanlah diorang nak simpan orang2 yang atas kapalterbang tu lama2,nak bagi makan lagi,ramai tu,dah tentu mahal kosnya.Kalau dilepaskan nanti tak ke menimbulkan kegemparan dan membahayakan 'penculik' itu sendiri,takut nanti silap2 dibunuhnya pula orang2 itu untuk tutup rahsia..

  ReplyDelete
 44. Salam cucu anony 3.53am...

  Awak ni tak tidur malam apa buat ni ? Dok pikir pasal pesawat sampai tak boleh tido juga ke ?

  Dia ni pun satu... tak habis2 ingat pulau ??? bukan pulau lah, la atas daratan di benua Asia ni ?? Cuba fikir dimana yg punya semua ciri2 yg atok dah bagitahu ??? Tempat ni bukan hutan belantara, ia ada bandar dan punya semuanya, ada tentera yg sangar ramai, ada senjata canggeh2, ada airport, ada hotel dan lain2. Kalau setakat makan... tak jejas apa2 pada mereka. Kalau depa simpan org2 tu sampai 10 tahun pun tak jadi kudis pd mereka. Org luar yg punya duit yg kena curi tu sangat kaya raya, Tak habis2 nya duit dia. Malah dia dah bayar semua yg diperlukan in advance. Jadi semua yg terlibat tu buat kerja masing2. Disini tiada kominakasi langsung... masuk atau keluar. Mereka dah pasang rada pemintas disemua sudut. Org luar boleh masuk sana tapi tak boleh keluar, tapi dlm hal tebusan yg ini. mereka akan dibebeskan ditempat lain. Semua org tebusan ni ingat... mereka benar2 dah kena tawan tapi tak tahu duduk tang mana. Mereka tak akan dibunuh kerana bukan itu matalamat mereka. Utk skg ni... atok saja yg tahu dan atok dah cakap dgn beberapa kawan atok yg tercengang dengar cerita atok... ada yg percaya dan ada yg ingat hayalan atok saja. Nak buat macam mana. dah jadi macam tu. Dalangnya bukanlah org yg kena penjara 5 th tu. Dia tu lagi dungu... mana tahu benda2 macam ni. Hanya berlagak pandai... tapi kosong. Tin kosong... kalau diketok bunyi kuat. Inilah org nya. Kos utk semua tu tak jejas kerana ini melibatkan duit yg sangat besar jumlahnya. Kalau duit tu dibahagi2 pd setiap rakyat malaysia mcm bagi duit BR1M tu... setiap org tu akan jadi Billioner bukan Millioner... tahu tak ??? Fikirkanlah,,, siapa yg tak marah ???

  Setakat ini saja dulu

  atok zamany

  ReplyDelete
 45. Assalam Atok,
  Adakah ini berkenaan harta yang sepatutnya milik puak tertentu di Semenanjung Tanah Melayu, yg memang dah sampai masa untuk dipulangkan kepada waris yg hak yg tidak boleh dilewat2kan lagi ?mungkinkah kapal di spratly atau hashima island? -OQANL

  ReplyDelete
 46. Assalam Atok,
  Kalau harta yg terlampau begitu ,saya dah nampak dgn jelas duduk perkara ni, negara yg kapal tu mendarat tu mmg member, yg 2 org melayu tuh sy dah hampir pasti, sorg ni mmg akal dia melangkau masa , kebolehan dan determination dia dlm apa2 hal pun mmg luar biasa, yg lagi satu tu saya boleh buat educated guess la, tk

  ReplyDelete
 47. salam anony 8.39 am'

  Bukan dana tu...bukan dana melayu. Ia dana org luar yg pada mulanya minta tolomg dgn syitan2 tu. Bila dah jadi... syitan 2 ekor tu jadi tamak dan rembat semuanya. Dia ingat org tu tak boleh buat apa2... sekarang baru padan muka engkau. Org tu sebenarnya tak pernah berdiam diri. Dia sentiasa cari jalan nak dapat balek hak dia. Yg jadi mangsa ialah orang2 tak berdosa terutama rakyat M'sia yg tak tahu menahu. Semua jadi bodoh dibuatnya... pakar sangat la konon... semua nak jadi pakar, abok pun tak ada. Sembang macam pandai... tapi dungu ???

  kpd anony 9.47 am,

  Kalau dah nampak tu bagus... simpan baik2. Jgn buat kenyataan yg boleh jejas M'sia. Ingat... maruah Negara, bangsa dan agama, ini yg mesti kita lindungi. Tak kaya pun tak apa, asalkan kita ada maruah.. jaga maruah. Biar mereka2 tu fikir sendiri... kata pandai sangat. ya tak ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 48. Salam atok,
  'Orang luar' tu dari negara lain atau orang melayu jugak tok..berani sungguh mereka hijack pesawat yg penuh penumpang dari negara lain. Masalahnya bkn syaitan 2 ekor tu yang kena, tapi dah tentulah negara kita. Duit yang dicuri tu pun duit sah 'orang luar' tu ke tok...atau itu pun duit samun jugak. Maaf tok, byk tanya.

  ReplyDelete
 49. Assalam Atok,
  Saya memang dah bau ini adalah satu perancangan yang telah lari dari skrip asal, out of hand dah kata omputeh.Jadi sama-samalah kita nantikan pengakhiran drama ciptaan orang Melayu ini.Moga Islam & negara ini sentiasa di dalam lindungan Allah, Ameen.

  ReplyDelete
 50. Salam anony1.03pm dan anony 1.06pm...

  Org luar tu bukan melayu. Dia punya 4 kewarganegaraan dan pastinya bukan juga termasuk M'sia. Dia boleh berbahasa dgn 6 bahasa dan sangat baik sekali. Dan sudah tentu pandai sekali bercakap melayu. Dia sangat cekap soal kewangan dan undang2. Duit tu atas nama dia, tapi bukan dia punya semuanya. Ia hak sebuah negara luar juga. Sudah tentu taukey dia marah, jadi tekanan membuat dia "mesti" berbuat sesuatu walau dengan apa cara sekali pun. Jadi utk menekan syaitan 2 ekor tu, kenalah buat sesuatu yg "besar". Kalau kecil tak akan menjadi. Maklumat terkini memberitahu syaitan 2 ekor tu sangat degil. Mereka tak mahu bayar walau apa terjadi... jadi.. apa nak jadi dgn pesawat dan penumpang2 tu semua ??? masak la jawabnya....

  atok zamany

  ReplyDelete
 51. Assalamualaikum atok zamany

  sedihnya saya bila baca ulasan atok tu. kesian kepada mereka yang jadi mangsa. kesian kat mas nak kena tanggung keluarga penumpang dab kru.. macam mana kalau 19 tahun tak selesai? 2 melayu tu geng yang berkuasa satu masa dulu kan? mereka juga dulu kawan dengan org asing ni dalam diam dan cuba tolong dia bersihkan duit haram, betul ke macam ti tok? mulanya saya ingat org yang dihukum 5 thm tu, dia banyak kawan di USA... ingat lagu tu. sekarang nak kena cari siapa yang menikus takut bocor rahsia. kod (BZB) tu nama mereka ke tok? adoi sakit kapla fikir. bagus juga ada atok, dapat sikit clue. tapi bukan senang nak faham.

  ReplyDelete
 52. Salam tok

  Orang luar tu bukan mat saleh ke tok? Kalau bukan omputeh, siapa pula yang kaya bagai nak rak macam tu? Kaya sesangat sampai mampu tanggung belanja besar tawan kapal terbang. Duit yamh kena kebas tu tentu lebih besar jumlahnya kan tok? Tapi siapa pula yang 2 melayu tu, tentu kaya juga kan?, Mereka 1 geng ke? Kalau nak kaya pun janganlah menyusahkan orang. Iktibar untuk semua.

  ReplyDelete
 53. Jadi betullah khabar angin yg disebarkan di whatsapp yg mengatakan mh370 dah mendarat di russia?Kalau ikut pada gambaran atok negara yg punya ramai tentera dan senjata2 canggih russialah yg paling menepati ciri2 itu.Statement pm pula kata kapalterbang mungkin boleh sampai ke kazakhtan mengukuhkan lagi teori atok ni.

  Orang Melayu tu kamal ashnawi ke tok?

  ReplyDelete
 54. salam cucu Bakhtiar...

  Cucu ni banyak sangat tembak-tembak senapang angin la ! Cubalah fokus bila membaca tu. 2 syaitan tu salah satunya berkuasa dulu dan seorang lagi sekarang. Kod BZB ini yg kamu nampak secara terus. Tapi sebanarnya ia 13:2:13 dan ia bukan nama org. Ia kod kuasa.... nak tambah pening lagi untuk kamu. kan atok dah cakap, bukan duit haram... duit amanah sesuatu negara dan oganisasi kepada seseorang. dan mereka sangat marah. Soal ongkos apa nak susah, kan yg tanggung kerajaan Malaysia (rakyat jelata). Bukannya depa. Ya.. 2 melayu yg handal tu memang anak didik dia dulu. 2 Syaitan tu bukan kawan 'org luar' tu, tapi pernah berjanji seia sekata dahulu. Kemudian 2 syaitan tu mungkir janji. Kita main teka teki la ni... Syaratnya... kalau dah tahu kena diam, jangan tulis terang2 tau.

  Kpd cucu anony 6.18pm,

  Ini tak ada kena mengena dgn org putih, atau orang hitam. Dia nampak macam melayu tapi bukan melayu. Jgn kata tak ada org kaya mcm tu... lebih dari itu pun ada. Cuma tak terbuka pd kamu. tentulah besar jumlahnya, kan atok dah tulis perumpamaannya pd komen atok diatas, cuba kira sendiri la ? Mereka bukan satu geng... tapi skg boleh dikatakan macam tu la. Klu setakat belanja utk kerja ni... "sap..sap..soi" org cina cakap !

  kpd anony 7.11 pm,

  Bukan Russia... kan atok dah cakap "NO BODIES LAND"... faham tak ??? Memang ramai tenteranya dan senjata mereka sangat canggeh2, kalah M'sia ni. PM bagi tu pun masih sorok juga lagi... mereka dah tahu pun by now. Cuma macam mana nak cakap pd wartawan2, media2, pewaris2 dan semua rakyat M'sia. Bukan senang nak cari ayat... kena ambil masa...pikir...pikir...dan...pikir baru boleh cakap. Itu sebab lambat buat PC, walhal dah tahu hari ahad lagi. Atok lagi cepat... sabtu pagi dah tahu. Atok ni pakai "rada" juga tau. Rada asli tak payah pacak2, tak payah alat itu ini... masuk je terus. Apa merapu sebut Kamal Ashnawi kemaruk duit tu.... jauh sangat kamu menyempang. Dia ni "sakit".. jangan dilayan. Semua tiada prof, dok usung surat sana sini.. abok pun tak ada. Yg ni lain...Ini duit ada prof dlm bank.. bro.. bukan main2, bukan olok2.

  sekian
  atok zamany.

  ReplyDelete
 55. Assalamualaikum Atok Zamany

  Terima kasih tok kerana banyak memberi pedoman, rasanya ramai di sini masih tak faham. Cu rasa semakin buntu. Sekejap rasa tahu sekejap bingung. Memang susah betullah nak faham "kod" atok tu (13 2 13) walaupun nampak mudah. 12 feb 2013.. tu last sekali cu fikir. Tak juga jumpa. Terima kasih kerana sudi layan cu semua ni tok. Dari statment atok di atas, nampaknya cucu2 atok ni kebanyakan bengap2 belaka. Mungkin atok rasa atok dah permudahkan dan sepatutnya kami dah faham cerita, tetapi masih tercengang2.... Nampaknya atok memang punyai banyak pengetahuan yang kami tak tahu langsung. Atok, cu rasa macam tahu tentang 2 Melayu tu, Seorang tu manusia hebat satu waktu dulu tapi.. takut pula salah orang.

  Atok, hmm nak tanya sikit lagi supaya terang."2 melayu yg handal tu memang anak didik dia dulu" Anak didik siapa?

  Muka macam Melayu (Kaya Raya) tapi tentu bukan Melayu. Bukan orang Malaysia. Pandai cakap Melayu.

  Mungkin apa yang atok nak bagi tahu tu, memang cucu tak tahu langsung agaknya. Maafkan cucu tok.

  Ada ke tempat macam ni? "NO BODIES LAND" . Memang cu tak tahu

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tambah sikit lagi boleh tok? Orang yang buat kerja ni orang asing muka macam melayu, kaya sesangat, trilioner...

   Dia bukan orang Islam, kan? Juga bukan orang Yahudi.

   Kenapa dia minta tolong 2 setan tu? tak minta tolong orang lain (yahudi ke misalnya)?

   Delete
 56. Salam untuk atok dan semua

  Saya fikir tentu pakai ilmu hitam puak ni disamping ilmu internet. Takkan mudah nak hilangkan pesawat besar tu, Radar negara yang dilalui mesti boleh kesan. Budak2 melayu pakai ilmu hitam? Betul ke atok?

  ReplyDelete
 57. Salam atok,
  Maksud atok PM dah byr duitnya tapi mereka masih sorok pesawat ke tok.. Kalau betul memang malanglah kita rakyat M'sia..negara byk duit tapi asyik kena rompak aje..

  ReplyDelete
 58. Assalamualaikum

  Terima Kasih Atok, saya dah nampak clue 2 syaitan yang atok maksudkan.. insyaallah saya akan simpan yang ini.Tak kan saya nak cerita. Memang malu besar kalau orang tahu. Hilang respek. Cumanya cara urusniaga tu agak mengelirukan. Ni kes tebus bon USA kot, hehe teka saja. Orang luar tu, tak juga nampak bayang walaupun fokus, tok. Memang tak nampak siapa dia. Kenapa dia pilih 2 syaitan ni? Agak pelik sikit. Wang amanah. Memang tak nampak, atok. Tolong cairkan !! Terima kasih/

  ReplyDelete
 59. Walaikumsalam cucu semua...

  Kau orang ni semua nak kena suap je... langsung tak boleh harap..?? baru sikit mcm tu pun dah pening tongang langang. Soalan2 kamu semua berulang2 dlm pusingan yg sama je... kan atok dah cakap.. bila baca tu fokus sikit. Kena baca pelan2. Digest tiap patah perkatan, nanti tahulah maksud sebanar.

  Cukup dulu sampai sini,

  atok zamany.

  Atok mula jawab cucu yusof dulu,

  Anak didik dialah ? syaitan no 1. Sedikit waktu dulu dia ni mengumpul budak2 melayu genuis dlm banyak cabang ilmu. Kemudian dilatih menjadi pakar dlm bidang teknologi canggih. Mereka dulunya ada 11 org.. tapi skg ni yg masih ada tinggal 4 yg paling aktif. Yg lain dah diserap ke unit tertentu. Bukan lagi "freelance". Dari 4 inilah "game" ini mula.

  Ramai apa org pandai cakap melayu tapi bukan melayu... ini pun jadi masaalah kamu nak fikir ke? Samalah dgn sebedul kaya ni. Kan atok cakap dia ni fasih 6 bahasa. Bini dia ramai,dan dari berbagai bangsa. Dia kaya, semua perampuan suka la.

  "No Bodies land" kamu tak tahu jugak... didunia ni ada 4 macam ni. Satu dibenua America, satu dibenua Africa. satu di europe dan satu di asia. Ini pengtahuan am belajar ilmu alam darjah 4 kalau di US tau

  Baca baik2... org kaya ni bukan melayu, bukan warganegara M'sia. Yg buat hijet dan hecker tu yang budak2 melayu. kamu ni dah terpusing2 la. Takkan atok nak ulang 10 kali kot.

  Bukan Islam, bukan yahudi dan bukan kristian... dia ni tak ada agama... agama dia "duit".

  Nak buat apa minta tolong dgn yahudi... kan atok dah kata. Budak2 melayu tu, the best in the world. Tak ada lagi atas dari mereka... semua depa yg train klu ada yg baru. Depa ni level bapak segala PhD... masih mereka belajar dulu di U... lecture yg mengajar mereka pun kena buli, mereka yg ajar lecture tu balek.. jadi kamu fikir sednirilah mereka ni level apa ?? Mereka ni semua "Gold Medal" PhD. Atok bangga pencapaian mereka dulu. Mereka ni boleh buat pekara2 pelek yg tak masuk akal manusia biasa. Dan bila mereka buat sesuatu... tak ada siapa boleh pecah. Kalau depa tinggal jejak... nak pecah dgn "super Computer" ambil masa 30 tahun baru boleh pecah, baru boleh tahu.

  Kpd anony 12.25am'

  Apa merapu sampai guna ilmu hitam pulak ni ??? Atok cakap pasal teknology dan mereka guna teknology utk buat kerja2 ni. Jadi kalau depa2 ni dah jadi pakar... segala benda dlm ruang lingkup tu mereka akan kawal, tak ada "loophole" langsug. Jadi setakat nak terbangkan pesawat dari bumi ni..kacang bagi mereka. Kemudian mereka tak perlu susah nak sorok pesawat tu. Mereka letakkan suatu alat di 4 penjuru dan apabila ia diaktifkan, pesawat hilang macam halimunan. jgn kata pesawat... KLCC tu pun mereka boleh hilangkan. Banyak sangat pekara yg kamu tak tahu. Kamu kena rajin membaca.

  Kpd anony 12.34am,

  Ni lagi satu dah merapu... dah jadi terbalek pulak ceritanya. PM buat apa nak masuk campur dlm cerita ni ? PM tak bayar... belum lagi sampai situ. Mereka masih tak tahu bagaimana nak kenal pasti siapa yg terlibat ??? apa yg mereka hendak ??? Kerajaan M'sia masih tunggu klu. Lama lagi ke nak simpan pesawat, penumpang dan krew tu.

  ReplyDelete
 60. salam tok..
  ni xde kena mengena dgn dana islam yg dorg kecoh2 ni kan?

  ReplyDelete
 61. Assalamualaikum

  Haa atok dah marah tu, tu la korang, tanya bukan2.. Saya pun juga tak faham2. Maafkan kami tok. Banyak sangat yang kami ketinggalan.

  ReplyDelete
 62. Salam

  No bodies land - kawasan / daerah yg tidak mempunyai negara.

  Sebagai contoh kawasan perebutan antara beberapa negara.

  Atau neutral zone antara 2 negara yg bergolak

  ReplyDelete
 63. Assalam atok, bukalah kotak kedua pula :)teruja nih, atok ni permainan antara P* ,G* dan R?
  * - initial sy ganti, atok mesti faham initial sebenar :))

  ReplyDelete
 64. Walaikumsalam cucu atok yg pandai2 semua...

  Kpd anony 2.22am,

  Tak... bukan dana tu. Ia dana org kafir.

  Kpd cucu baktiar,

  Tak... atok bukannya marah, tapi sedih sbb kau org tak faham2... Memang atok sengaja buat pekara ni macam ni, supaya kamu cuba berfikir diluar kebiasaan. Kerana jika kamu tidak pernah mengerkkan otak sebelah kiri kamu... semuanya monotonous dan ia tak akan memberi kamu "kegembiraan sebenar" kehidupan. Kamu kena cari jalan yg berbeza dan pandangan berbeza didlm apa juga permasaalahan kehidupan dan menjadi kriative dlm tindakan. Itulah sebabnya Allah mencipta manusia yg bersifat dianamik, jangan jadi kaku bila berdepan dgn masaalah. ok

  Kpd anony 8,02am,

  Cucu ni dah lulus menengah 4 dlm geografi... dia ni pandai. Ok sebab kamu pandai dari yg lain, atok bagi satu indication baru pada kamu, tempat tu ialah "golden triangle". Ada maklumat berkenaan tempat ini ?? Semua ciri yg kamu sebut itu ada pada tempat ni. Sekarang mungkin kamu faham...

  Kpd anony 10.32 am...

  Dia ni pulak asek pikir pasal kod2 rahisa... skg nak suruh atok pecah kod dia cipta pulak ? atok tak pandai, manalah atok tahu kod tu ?... P2<>G2=R3^...

  sekian,

  atok zamany.

  ReplyDelete
 65. Aku lebeh yakin teori Atok yg No.1.... x tau sebab aper......AllahHu

  ReplyDelete
 66. Mungkinkah israel

  ReplyDelete
 67. salam cu anony 105pm,

  Teory no 1 tu kalau benar jadi begitu... kenalah tunggu lama sangat utk mereka kembali ke alam ini semula, atau terus ghaib sebab tak ada sesiapa yg nak tolong negotiate. Atok dah cuba tanya, tapi ditolak. Jadi kena pesrah saja la.

  Walaubagaimana pun teory ke 2 atok tu tidak akan "dibuka" ceritanya seperti apa yg atok katakan disini sebab ia akan menjejaskan banyak pihak dan nama baik negara. Ia akan ditutup dgn berbagai cara oleh pihak kerajaan. Jadi cerita akan bertukar dan sekarang tengah dok cari "kambing hitam" pun. Kita lihat saja "sendarawa" mereka itu.

  atok zamany

  ReplyDelete
 68. Salam anony 242pm,

  Bukan... atok dah bagi indicationnya diatas... cuba fikir ?

  Tanah yang tak bertuan dan tak ada nama ?

  atok zamany

  ReplyDelete
 69. Salam Kembali Atok..........brmakna teori 1 masih lgi boleh dterima pakai kan.

  ReplyDelete
 70. Assalam atok, kalau golden triangle di asia ni di kawasan pertemuan antara laos,thailand & myanmar - memang no man's land, dekat juga dengan airport chieng mai, dengarnya pilot mas370 pun terror nak landingkan kapal pada landasan yg pendek, tapi logik ker landing di chieng mai?oops ying luck pun bersembunyi di situ huhu

  ReplyDelete
 71. salam atok...
  tok guru diorg berdua tu, rothschild ke tok?

  ReplyDelete
 72. salam tok... lpas ni kte di ambang perang la ye tok?

  ReplyDelete
 73. Salam cucu anony 308pm,

  Ya... maseh relevant. Tapi susah la kalau dah masuk situ. Contoh spt Bermuda Triangle yg di dlm laut. Atok siapkan link nya supaya kamu faham kerja dajal di situ. Bezanya ini diatas awan...

  Bermuda Triangle and Dajjal.

  http://www.youtube.com/watch?v=RxetN7pkrpE

  http://www.youtube.com/watch?v=poX0EqiaXsw

  http://www.youtube.com/watch?v=poX0EqiaXsw

  http://www.youtube.com/watch?v=PbKVy4sBoaE

  http://www.youtube.com/watch?v=SwAG3q2wChA

  http://www.youtube.com/watch?v=GICglVEAIlI

  kpd anony 404pm

  Ya... betul tu... setakat landasan, depa boleh buat, apa nak susah. yg penting boleh sorok. Disitu apa yg tak ada, syurga dunia. Tempat lepak org kaya.. tapi siapa pun tak tahu. org kaya dtg guna jet peribadi, mustahil tak ada landasan kan ?

  kpd anony 507pm,

  Rothschild ? Satu masa dulu dia nak budak2 ni kerja dgn dia, tapi budak2 ni tak nak. Siap offer jadi warganegara lagi dan semua serba mewah. depa tetap nak balek M;sia. Budak2 tu semua kelulusan u di usa, sampai PhD.. hanya seorang saja termakan pujukan itu. Dia skg kerja di NASA...ketua pakar fizik bhg penyelidikan. Jadi bukan juga bawah rothschild. Kamu ingat rothschild tu pandai sangat ke ? melayu2 ni lagi pandai dari yahudi2 tu Itulah sebabnya mereka offer depa tu kerja disana supaya ajar budak2 yahudi. contohnya jadi pensyarah di Havard dll.

  atok zamany


  ReplyDelete
 74. Salam cu anony 720pm..

  Cucu ni tak habis2 nak perang... bukan perang tapi mencapai hasrat ketua syaitan no 1 m'sia la ! Kata nak capai taraf negara maju 2020...

  atok zamany

  ReplyDelete
 75. Tok,saya tak faham kenapa ada dua 'pilihan' pula iaitu sama ada disorok jin(atau yg sewaktu dengannya) atau berada di golden triangle.Maknanya tak confirm lagilah ye tok kapalterbang tu berada dimana.Saya mati2 ingat memang dah confirm dah berada diutara nun dalam tawanan.

  Maaflah tok kalau lembab sikit,maklumlah sekolah tak tinggi dan cuma orang awam yg tak pandai bab hakikat makrifat.

  ReplyDelete
 76. Atok,antara syaitan no1 dengan syaitan no2 dan orang yg kena hukum 5th penjara yg mana lagi tak pakai?Ke tiga2 sama aje..?

  ReplyDelete
 77. Assalam atok, mungkinkah BHO?memang axis of evil tuu

  ReplyDelete
 78. salam tok.. owh bkn nk berperang la ni ye tok? maaf tok.. cucu cuma teka je.. lgpun yela, suma kapal2 dorg nk dtg sini.. beria2 sgt nk bantu, lagi2 amerika tu kan.. hbs tu tok, dana islam yg dorg gembar gemburkan tu btol ke tok? nk capai wawasan 2020? owhh....

  ReplyDelete
 79. assalamualaikum tok.. apa pandangan atok mengenai raja bomoh tu?

  ReplyDelete
 80. Salam kepada atok dan semua,
  Budak2 melayu genius selain yg 4 orang tu berkhidmat untuk negaralah ye tok..yang 4 orang tu tak dapat ke nak tarik ke pangkal jln..sayangnya kebolehan diorang tak dpt digunakan untuk negara. Dpt dibaygkan kalaulah depa2 ni kerja untuk kita punya military mesti hebat kan atok...takdelah kita asyik nak beli teknologi dari luar aje..

  Sekarang ni mcm yang kena jel 5 th tu nk dijadikan kambing hitam je tok..(kaitan melalui pilot kapal). Kesian pulak nengoknya tak habis2 diselubungi isu. Apa pendapat atok?..

  ReplyDelete
 81. Salam atok...

  Kerja buat manusia iblis tu ke tok?

  ReplyDelete
 82. Tok, dua2 ekor syaitan tu ada pangkat tun kan?

  ReplyDelete
 83. Assalammulaikum atuk

  sy tertarik dgn statement atuk yg ni "mencapai hasrat ketua syaitan no 1 m'sia la ! Kata nak capai taraf negara maju 2020." sy agak keliru dgn statement ini...

  Point yg atuk berikan ...Bukan melayu ...fasih ckp melayu ..ada 6 kewarganegaraan,,,.. Kan atok cakap dia ni fasih 6 bahasa. Bini dia ramai,dan dari berbagai bangsa. Dia kaya,..di juga takde agama maknanya dia seorg atheist....

  point atuk beri ni menunjukkan bahawasanya jika terbongkar negara dlm bahaya...bkn shj org suruhannya dr kalangan bdk2 melayu tp ketuanya hurmmmm....ini mcm cite james bond dah ni....

  ReplyDelete
 84. Salam anony 821pm,

  Memang kena design macam tu, kan dah atok ulang banyak kali... kalau dlm makrifah sepatutnya langsung tak boleh cerita. Tapi oleh kerana seorang pun diantara kalian tak kenal atok, maka atok ada la 'lesen' nak cakap. Tapi taklah sampai terlalu jelas.. kenalah sorok jugak. Oleh itu kenalah kamu baca drp awal komen2 atok dan perhati mana yg lebih berat ? disitulah kita beri tumpuan, sebab teory 1 dah lemah dan tak boleh nak kita buat apa2. Tok wali pun tak mahu tolong... inikan kita. Jadi pesrah saja jawabnya.... Teory 2 ni lebih syok pd kau org sebab ada "trail"... boleh sembang kan.!

  Kpd anony 833pm

  2 syitan ni guna duit "cara berhemah"... nampak berseh dan baik hati. Pergi kerja pun pakai gincu... yg kena 5th tu serabut...terkial2 nak lepas perangkap "maut" syitan 2 ekor tu. Kalau nak ikutkan 3 ekor lah syitan besar ni. Satu drp nya "king syitan".

  Kpd anony 846pm,

  BHO peringkat M'sia la ni... kira canggih jugalah kan !

  Kpd anony 923pm,

  Bukan nak perang , tapi nak dapat "duit" dari kesusahan org lain dan nak "try M'sia". Siapa yg kena bayar semua tu kalau tak kita... awak ingat depa tlg free ke ??? Lagi pun nak tengok kalau ada "peluang" nak jual peralatan... semua kena tunjuk peralatan hebat... kan nak tlg "negara kaya baru"... faham la sikit.

  kpd anony 930pm.

  Mak datok...sibedol ni pun satu, org dok sebuk tunjuk sempati kpd mangsa dan keluarga mereka, kau pulak nak buat lawak tengah2 KLIA. Ini semua undang masaalah pd diri sendiri. Dah kena tangkap... esok buta je kena penjara tak pasal2. Ilmu tak sampai mana...lautan kamu nak duga. Dia kalau nak tolong pun... buat sajalah kat rumah sendiri. Ini siap mengaku "raja bomoh" lagi... betul2 kemaruk publisiti. Dengar kabar kena interview dgn wartawan drp luar dan dirakam perbuatannya dikala itu... wah... bomoh M"sia boleh cakap org putih la !

  kpd anony 1002pm,

  Budak 4 org tu, 2 tlg negara dan 2 tlh org kaya luar tu. Yg tlg org kaya luar ni dah nikat takkan balek ke sini... sebab selama dia tlg negara pun...apa dapat, komisen pun kena tahan...makan pun tak cukup... hidup pun bersembunyi... nak bergerak pun macam tikus. Mereka merasa "keciwa" teramat sangat atas 'layanan" yg diterima maka depa nak cabut..alang2 menyelok pekasam, biar sampai kepangkal lengan. Berpatah arang berkerat rotan la depa2 ni. Kesian juga tengok... hidup mereka, anak bini mereka, rumahtangga mereka semua tak terurus. Inilah akibatnya tak nak "jaga" mereka2 tu. Hanya kebolehan dan otak mereka saja diperah... lepas tu campak macam sampah. Sekarang depa dapat taukey baru yg dah pun tunjuk kemampuan "jaga" mereka... apa lagi cabut la !

  Tang kambing hitan tu memang akan "mengenakan" dia... ingat senjata PRK la ni, makin serabailah mamat seorang ni... itulah, lain kali jangan lawan "king syaitan"... masak kau, sampai sudah "dipekena" kan.

  kpd anony 1017pm,

  Ya lah tu... hampir2 mertabat itu la.

  Kpd anony 1018pm,

  seorang saja... lagi satu DS je.


  nanti sambung lagi

  atok zamany.

  ReplyDelete
 85. Sorry tok. Saya dpt klu skt. Just nak tanya tok utk kpastian. Adakah dua org yg tok maksudkan tu
  1. Seorg yg sgt genius dlm mentadbir negara. Pernah menyalah gunakan kuasa.
  2. Pernah memerintah ketika kegawatan ekonomi
  3. Org kedua pula terlibat dengan byk kes hinga mjejaskan imej negara

  ReplyDelete
 86. Kpd anony 1102pm,

  Kenalah cakap mcm tu...takkan tak boleh tangkap kot ! ...pikir lagi...pikir lagi.

  Ya la agak nya...atheist. Susah nak pikir org mcm ni... tak ada matlamat hidup... hari2 pikir duit je.

  Ya... sangat benar. Ia sangat bahaya pd M"sia dan terutamanya 2 syitan tu. Tapi dia ni licik, susah nak kena punya. Ada saja cara yg canggih utk dia lari... ya macam cerita james bond. kata kan. Tapi budak 2 ekor yg tlg org kaya luar tu "pasti" tak dapat kesan. Dia operet drp tempat lain, jadi ditempat lain... guna alat org lain. Lepas tu musnakkan bukti. Kalau nak tahu pun... nanti 30 tahun akan datang baru tahu. Memang licik.

  2 budak yg tlg dia tu... tak kan nak kenakan juga. Mestilah selamat... lain kali nak pakai lagi.

  atok zamany

  ReplyDelete
 87. Assalam atok,
  Maksud saya yg BHO tu adalah tuan punya duit dana yg dicuri 2 setan tu, mungkin ker gitu?

  ReplyDelete
 88. Salam anony 1212am,

  Org pertama tu betul, tapi tak pernah ditangkap salah guna kuasa.

  Dan org kedua tu salah. Bukannya dia.

  atok zamany

  ReplyDelete
 89. Ok saya dah nampak dah sebahagian dari teori atok ni.Pertama saya dah tahu siapa 2 orang Melayu tu,kedua tempat tawanan dan kapalterbang disimpan pun dah dikenalpasti.Cuma yg saya tak nampak lagi adalah siapa orang luar yg kaya yg ada duit bertrillion2 tu dan motif dia amanahkan 2 orang Melayu Malaysia tu pegang duit sebanyak itu.Kenapa dia tak simpan saja di bank atau mana2 institusi yg boleh dipercayai?Mungkin atok boleh bagi klu negara asal orang luar itu?

  Tentang tempat kapalterbang tu landing saya rasa selari sangat dah dengan kronologi dan bukti2 yg kita baca dalam media.Jarak dan tempoh masa terbang memang ngam dah,laluan penerbangan juga lebih logik ke sana dari terpaksa melalui banyak negara seperti india dan pakistan untuk menuju ke negara ''tan-tan''.

  Cuma satu saya nak tanya kalau boleh ya tok.Harap atok tak kecil hati.Macamana atok sangat pasti dengan teori yg atok bagi ni dan sangat detail pulak tu siap dengan identiti terutama tentang orang luar dan budak2 genius Melayu tu?Begitu juga dengan 2 syaitan besar termasuk syaitan ketiga yg kaki kelentong itu?Macamana kalau atok tersilap?

  ReplyDelete
 90. السلام عليكم
  Atok, saya muskil... No1 dan No2 dulu merupakan kawan baikkah?

  ReplyDelete
 91. salam cu anony 1236am;

  OOO ingatkan awak bagi kod strength !

  Org luar .bukan melayu ...fasih ckp melayu ..ada 4 kewarganegaraan,,,.. fasih 6 bahasa. Bini dia ramai,dan dari berbagai bangsa. Dia sangat kaya,..dan takde agama . Tambah lagi... dia tak dikenali org maksudnay tak terkenal. Rasa atok kamu tak pernah pun dengar nama dia... dia tu pada atok tak penting, yg penting ialah pesawat dan manusia yg ada dlm nya.

  atok zamany

  ReplyDelete
 92. Assalam atok,
  Ok dah makin terang, kalo tinggal 4 yg aktif, siapa yg tolong setan1 & 2 tu tok, klu sy kira2 mgkn ada yg solo sbb yg 2genius dah tolong org luar, 2 genius tlg setan2 so setan1 lone ranger ker atok?kecuali ada yg double agent laa

  ReplyDelete
 93. Tok org pertama ni saya confirm dah cuma org kedua je keliru skt. Blh x tok bg clue skt pasai org kedua. Kesian saya tok. Esok saya kena mgajar. Ni saya x tdr lg.

  ReplyDelete
 94. Tok setan kdua tu beragama islam ke. Masih berada di malaysia atau telah menjadi duta di negara lain.

  ReplyDelete
 95. Atau org kedua ni masih memerintah negara tok

  ReplyDelete
 96. Salam cucu berdua, anony 107am dan 120am,

  Org luar tu tak siapa kenal... sangat low profail dan kalau sekali tengok macam apek jual ikan je. Dia berbangsa cina taiwan. Mula dulu, dia bukan amanahkan pd 2 ekor syitan tu, dia nak tumpang lalu saja. Masa tu 2 budak melayu yg tlg kerajaan yg bagi laluan. Bila 2 ekor syitan ni nampak... dah jadi lain cerita. Depa kebas semua... masa tu cina ni marah sangat2. Tapi tak boleh buat apa, sebab 2 ekor syitan tu ada power. Dia simpan dendam... dan inilah balanya. Memang drp bank luar atas nama dia. Tapi kena pindah atas arahan WBF. WBF tak mahu dimasukkan kenegara asal duit itu masa dulu... bahaya. Jadi, gunalah nama cina ni, cina ni nak lalu M'sia sebab sini ada pakar. Semuanya tongang langgang bila 2 syitan tu campur tangan.

  Atok pasti sebab asal cerita ni atok sendiri tahu lama dulu. Tapi bila dah jadi peristiwa ni, Allah buka "pandangan", maka atok nampak semua yg lalu... atok cantumkan semuanya dan jadilah apa yg kamu baca ini. Lepas tu berturut2 datang lagi "pandangan" demi "pandangan" yg atok tak boleh sekat pun, terus buka minda atok macam computer... atok sendiri tak tahu macam mana. Kalau ia tak betul pun... susah atok nak cakap. Susah nak cakap tak betul sebab ini bukan kerja atok....

  Atok dah check dan call 2 budak melayu tu... memang benar, depa pun terkejut macam mana atok tahu. Dan yg 2 lagi tu dah hilang ke luar negara.... Sebenarnya... atok dulu dipanggil joint grup ini juga sebab itu depa kenal atok, tapi atok keluar dan cuci tangan. Sebab banyak buat kerja salah pd hukum syarak, lagi pun atok dari aliran agama, bukan ekonomi dan teknology. Atok tak pandai macam budak2 tu... tapi sempatlah masuk krusus jugak. Jadi atok tahu macam mana depa berfikir.

  Walau macam mana pun... cerita atok akan tengelam sebab ia tak akan ujud spt yg atok katakan disini. Apa yg atok ceita disini adalah reality nya... sedangkan yg akan nampak kelak adalah derama dan skrip yg dicipta. Fikirkan lah apa yg akan jadi jika semua cerita ini menjadi kenyataan... yg susah satu M'sia... semua org melayu. Itu sebab kena sorok juga.... yg paling best sekali... cina tu atok kenal, tapi atok tak sangka dia sekaya itu.

  Ok... adakah ini cukup jelas bagi manjawab persoalan kamu ??? Jadi kamu timbang sendiri.

  atok zamany.

  ReplyDelete
 97. Walaikumsalam cu,

  Belum sempat tutup dah masuk lagi, masuk lagi komen... sampai pagilah atok kena jawab kamu semua ni...

  Kpd anony 146am,

  Setan no 1 tu god father, tak perlu ditolong... dia cipta benda ni..tau !

  kpd omar shah,

  dahlah... pergilah tido, jgn tunggu atok jawab. Esok pun boleh tengok.

  Mana boleh cakap terang2... macam mana nak jadi spy ni, semua nak kena cakap jelas2. ooo kamu cikgu bukan spy. Ok... dia melayu beragama islam... siap sembahyang sunat hajat hari jumaat lalu. Kalau cakap "satu M'sia" .. kamu kenal ??? takkan tak kenal... kamu kena lucut jawatan kalau tak kenal dia.

  atok zamany.

  ReplyDelete
 98. Terimakasih atok atas jawapannya.Sangat jelas dan terang.Saya dah agak atok ni bukan orang sembarangan,saja buat2 low profile hehe..tapi saya setuju dengan atok supaya nama 2 Melayu itu jangan diwar2kan secara terbuka tertama diinternet.Ini berkait dengan maruah negara juga.Siapalah agaknya yg kita boleh harapkan lagi ya tok,semuanya sama saja baik yg di dalam mahupun yg di luar...

  ReplyDelete
 99. Assalam atok,
  Terima kasih banyak2 atok sbb sabar beri pencerahan ni,teori2 yg ada mmg tak 'jive' kata omputeh.Tak sia2 saya terjaga tidur terus tanya & dpt jawapan dr atok.Last q atok, WBF ni World's Bank Fund ker?Patutla atok tau cerita ni, tq again for sharing, sama2lah kita doa semoga umat Melayu Islam & negara ini sentiasa diberkati dan di dalam lindungan Allah sentiasa,Ameen

  ReplyDelete
 100. salam atok... terima kasih atas info2 ini.. moga kita semua tetap teguh di jalan Allah swt... aminnn

  ReplyDelete
 101. Assalam atok..klu yg terbaek yg sy prnh folo stkt ini..benar2 bercahaya pencerahan yg atok beri..izinkn sy bertanya satu soalan sbgai permulaan.mohon pencerahan dgn kiasan pon tak apa..adkh individu luar tersebut mempunyai pangkat kbesaran yg di dapati dr kerajaan kte?like tan sri ke,dato sri ke..

  ReplyDelete
 102. salam Anony 2.49am

  World Banking Fedaration... atau World Bank...

  kpd anony 243am.

  Memang susah nak cari org sediq, amanah, tabliq, Fotanah... lagi2 akhir zaman ni. Nabi saja tiada tandinggannya.

  ok atok tutup dulu, sambung esok

  atok zamany

  ReplyDelete
 103. Ada lagi yg tertinggal ni...

  kpd anony 301am

  Tak ada pangkat apa2... skg sangat benci dgn gov dan kalau bagi pun dia akan buang... agaknya

  ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 104. Assalamulaikum Atok Zamany

  Terima kasihbanyak.. semakin jelas tok, kebenaran takkan dapat diselindungi selamanya. Kini akhirnya kita semua berada dalam keadaan payah kerana sikap tamak manusia. Saya akan folow dan ingin lihat perkembangan selanjutnya. Selamat berehat tok

  Esok tlg tok jawab. Nak tahu pandangan atok, ye la takut pula salaah anggap. Syaitan no 3 tu betul2 salah ke (kena 5 tahun) buat kerja tu? Kata orang di difitnah jer. Nampaknya dia juga bersubahat dengan LBGT yang amat bersalahan dengan hukun agama. Bantu kami faham hal sebenar tok. Saya tak nak bersubahat dengan kejahatan.

  ReplyDelete
 105. Orang kaya luar tu kawan Robert Quok kot. Yang hebatnya dia fasih berbahasa Melayu, bila pula dia belajar ye? Genius juga mamat ni ye tok? Mampu pula dia kebas 2 budak melayu tu kerja dengan dia. Rothchild pun tak dapat nak buat.

  ReplyDelete
 106. Salam tok

  Boleh tak atok komen mengenai George Soros, yang disayaki membiayai perang Libya dan huru hara beberapa negara arab. Dia juga dikatakan membiayai perojek demonstrasi di Malaysia. Katanya kawan baik (atau boss) syitan kecil no.3 tu. Soros tak terlibat ke dengan kehilangan pesawat ni. Atok mesti tahu hal ini juga.

  ReplyDelete
 107. Cakap2 tiada ilmu... panjang lebar tetapi terasa kosong tanpa jiwa. Why?... Kerana tak dapat relate everything dgn awal kalam kejadian manusia dan juga akhir kesudahan sejarah seluruh alam ini.

  Rujuk kpd Allah... Maka 'allamal insana ma lam ya'lam... ; indeed 'allama bil qalam... lalu pengetahuan yg sedikit saja pun dapat satisfy the soul.

  It's not like you don't care; but... living like nothing is ever happening

  ReplyDelete
 108. Assalammualaikum atok,

  Terima kasih kerana beri pencerahan
  Tak sangka saya tergamak para syitan tu. Tak cukupkah harta yang mereka miliki?? Harapkan pegar, pegar makan padi.

  ReplyDelete
 109. Assalam atok,
  Maafla masih banyak persoalan perlu dirungkai, agaknya dana tu dah disimpan 10-20 tahun kot?Tapi kenapa sekarang baru dimintak balik, nak fahamkan faktor 'timing' ni, harap atok dapat membantu.Saya rasa saya boleh agak siapa atok ni, memang bukan calang2 orgnya :)

  ReplyDelete
 110. Salam atok,
  Alhamdulillah...jelas dah pada saya klu2 yg atok bagi. Hmmm...kalo mcm ni rakyat M'sia ni kira dah tersepit antara syaitan2 lah ye tok..sokong kanan syaitan besar, sokong kiri pun syaitan jugak...macam mana ni tok kami nak buat pilihan yang tak memudaratkan agama dan negara...Tolonglah atok bagi panduan...
  Terima kasih bebanyak atok.

  ReplyDelete
 111. Salam semua... selamat pagi,

  Kpd yusof,

  Senang je nak tahu org ni salah ke tak ?. Ikut kata makamah... semua bukti bukan dibuat2, semua saksi bukan diada2 kan.. kalau dulu dia boleh tipu kata konsperasi. Skg ? Nak buat apa nak berkonsperasi dgn Saipol ? apa dapat ? Saipol dah kena... takkan awak pun nak kena baru nak tahu ? agak-agak la bro...

  Jgn buang masa, atok dari dulu lagi tak pernah percaya cakap syaitan 3 ni... masih dia dlm gov lagi. Masa tu kawan2 cakap atok lawan taukey. Atok tegas dgn pegangan sbb atok tahu apa yg tersorok. Atok cakap dia akan tertonggeng... semua kata mengarut. 97 bila betul2 jadi... masing2 cari atok. Tapi atok kat mesir, ada kerja. Apa kesudahan mamat sekor ni pun tak tahu. Sampai kesudah lah dgn cita2 nak jadi PM tu akan dibawa kekubur. Awak yg ikut esok pun terbabit sama, sebab jadi dungu ikut membabi buta. Kena...pasti kena, itu janji Allah. Jadi masih belum terlambat nak berpatah arang, berkerat rotan dgn syitan 3 ni... lantak la dia seorang2 terpekek sana sini... bawak cerita bohong. Awak selamatkan diri... jgn ikut2 cakap org, depa tu dapat "habuan", awak ikut dapat apa??? pemedis mata, belantan polis, lockup, siram air gatal... klu dapat pun 'ciput' sbb dah kena kebas masa dlm perjalanan. Tak padan dgn kerja... masa...dan pengorbanan kamu tingal anak bini.. Dulu seorang kawan atok degil cakap atok dok ikut demostrasi... kena cekup dan kena penjara. Siapa jaga anak 7 org dan bini dia yg kebulo kat rumah ??? atok lah terpaksa tolong, bawa brg2 keperluan 2 minggu sekali dan bagi duit, uruskan dgn baitulmal. Kemaskan tempat tinggal dan peralatan rumah yg daaif... atok atur bini dia boleh berniaga... sampai tegap berdiri. Laki kena 7 tahun bukan sekejap. Atok pergi jengok dia di sg buluh... ada syitan 3 dan kuncu2 dia ni tengok... ambil peduli ??? haram... sampai kesudah.

  Kena bertindak skg... itu yg atok maksudkan "Jadi Kreative dlm membuat tindakan"... faham !

  atok zamany

  ReplyDelete
 112. salam anony 613am

  Pagi lagi dah tulis... semangat bekobar2 nampak,

  Robert ni kaya tapi kalau kompol semua org kaya dlm malaya ni... tak dpt lawan cina taiwan tu. Celak gigi dia je. Yg pasti mereka bedua tak mengenali. Kan atok dah cakap... org cina ni tak terkenal dan tak suka dikenali. Dia dtg pun naik kapal terbang ekonomi kelas dan bawak beg pelastik saja. langsung tak peduli pasal fesyen, pasal TV... sangat serderhana... sebab tu dia terpilih. Kelebihan dia kalau cakap.. sangat pandai susun kata2 dan sangat menghormati org lain. Tak suka bergaul dgn cina atau cakap cina... banyak cakap melayu sampai org ingat dia ni melayu... kepala otak sangat geliga "boleh buat batu cincin" kata arwa Sudin. Itulah sebabnya budak2 tu mudah ikut dia, sebab dia hormat kerja org... tak lokek nak belanja, nak layan org. Budi bahasa sangat tinggi. photografic memory.. belajar cakap melayu hanya 5 bulan dah mahir.. Jadi dia banyak kelebihan...tapi sayang... kafir. Dia ni lah selalu cakap "Laillahailallah'..."Astarfirullah"..."Allahu akbar"...tapi kosong je la

  atok zamany

  ReplyDelete
 113. Assalamualaikum..

  Atok, untuk mereka2 yang terlibat tu, apakah doa yang terbaik untuk mereka. Oleh kerana mereka adalah orang melayu islam, nak doakan kebaikan sepaya kembali kepangkal jalan atau doakan kehancuran untuk mereka?

  ReplyDelete
 114. Salam cucu hamba allah...

  Skg kami ni cakap pasal apa pesawat tu hilang ?... cakap pasal org2 yg buat kerja tak bermoral tu ? dan bagaimana ia boleh berlaku secara teory nya. Kalau nak cakap pasal firman Allah atau pasal rohani pun boleh... tapi lain kali la. Bukan disini... mungkin diruangan lain nanti....atok minta maaf kalau tak selesa...


  Kpd anony 623am

  Soros tak ada kena mengena dlm ini gambar...dia pd mulanya hanya "berkongsi" dgn syaitan 3 tu dlm hal keruntuhan matawang M'sia saja, lepas kedua-dua kena bedal dgn Syitan no1 tu... masing2 simpan dendam. Jadi berkomprami dan bersepakatlah mereka dlm banyak pekara jahat. Syitan 3 ni kwn baik dgn Paul Wolfowitz smpai skg. kalau nak cerita pasa syitan 3 ni... panjang sangat. Lagipun buang masa saja... pd atok dia ni dah jadi sejarah saja. Perosak ekonomi negara, pemecah belah bangsa, perosak agama dan penghianat negara. Tak perlu nak layan.

  Kpd anony 834am,

  Pagar kemana... padi pun kemana... yg susah petani, Bernas juga yg kaya ??? Bolot padi... bolot benih...bolot baja petani dapat ciput je. Depa tu "berhemah".... Tak guna duit rakyat...tahu tak ??? Semua tu pun bukan duit kerajaan M'sia... duit org lain yg kena "perangkap". Jadi tak timbul perbuatan "curi duit rakyat"... atau salah guna kuasa. Yg depa kebas tu pun bukan kena mengena dgn M;sia punya dana dimana2 juga. Ia duit terpijak, duit masuk lukah yg dipasang di muara sungai waktu air surut dan apabila air pasang.... banyak ikan dapat. Itu yg senyum lebar tu.... memang tak cukup lagi nak menyampai wawasan 2020..." kamu semua mana pandai pasal nak simpan duit... nak perabis duit bolehlah... jadi kita kena stop pemberian BR1M tu, membazir... nanti mereka jadi malas keje". Atok kot kata2 syaitan 1 tempoh hari. Lepas tu dia kata "...yg mengejutkan saya, ada yg pulangkan duit BR1M yg di beri pada mereka, sebab mereka dah boleh berdiri sendiri. Mereka kata berilah kepada org lain yg lebih memerlukan.. bukannya sikit, hampir 30 ribu org yg berbuat begini . sifat ini lah yg saya suka !".... apa macam dgn statment tu, sakit hati tak ???

  atok zamany.

  ReplyDelete
 115. sy mula faham siapa yg tok maksudkan ..semakin jelas...Kerisauan di hati ini akibat syaiton2 ini negara bakal ditimpa bencana besar...Ya ALLAH...tok pd pendapat tok...siapakah pemimpin yg bakal menyelamatkan kita dr kepimpinan skrg...kalau 3 ekor syaiton durjana ni dah buat byk kerosakan sudah pasti akan ada penyelamat yg akan membersihkan segala kerja jahat mereka..sy ni tok mmg tak campur dan tak sokong sape..tp risau bagaimana masa depan anak2 saya jika 3 ekor syaiton ni msh lgk berbuat kerosakan...

  ReplyDelete
 116. Salam....dalam keadaan sekarang yang kalut....memang ada banyak possibilities ( or can say theory conspiracy ) tapi teori anak buah ABJAD nie memang pelik....so far boleh baca tapi agak sukar in reality....jangan marah ye Atok...pendapat saya aje

  ReplyDelete
 117. assalamualaikum atok zamany yg baik hati petah berkata kata

  terlebih dahulu, terima kasih artikel atok yg sgt2 berguna, mmg ilmu2 mcm ni yg selalu bermain difikiran sejak kecil, sampaikan arwah emak bingun nak menjawab soalan2 akhirat, yela salah saya juga tak semua orang mahir bab2 akhirat

  bila atok buka cite2 mahluk Allah tu, hmm makin jelas saya pun kena game juga, buat kerja konon untuk visi 2020, tapi sampai skrg habuk pun tak da, rupanya ada agenda lain dari lain, gunakan nama dana "melayu" tapi masa yg sama nak cleankan dana cino tu, tgk la si mamat gincu guna dana sampai bank ular lidi jadi naga itu pun si 2020 bagi green light

  terima kasih daun keladi atok..... zam..... hehe

  OrgOrg

  ReplyDelete
 118. Kpd anony 844am'

  Wah... nak jadi spy intip atok pulak...nak buat apa intip atok, intiplah syaitan2 tu semua..kan baik ??

  Dana ni dah duduk dlm bank kat luar hampir 135 tahun. dana ni dipinjam oleh 3 negara eropa. Bila taukey nak balek (2001), semua mengalabah terutama us. maka wbf pun campur tangan dan pisahkan atas nama individu. kemudian sorokkan. tapi tak boleh lama sebab us dah goncang gawat sesangat. Itu sebab cina tu dtg kpd M'sia tahun 2007 minta tlg dan dah berjaya...atok dah cerita diatas. Atok dipanggil terlibat masa kes al-Arqam... atok jadi ketu jam tu. Ingat kan kes besar tu... atok ada disitu pd masa tu. Sampai "masak" atok soal Abuya Ashaari Muhammad pengasas Al-Arqam tu... cakap tak serupa bikin.

  kpd anony 905 am,

  Tak payah sokong mana2 la jawabnya... sebab semua syitan. Hang sokong diri sendiri je... bagi kemas depan Allah esok. Hal dunia ni... tolak dulu ketepi. Biar depa bagi berseh semua kekotoran yg mereka cipta itu. Kita tengok kan saja wayang gambar depa ni... sampai mana penghujungnya. ok

  Kpd anony 1031am,

  Jangan la macam tu... walaupun jahat... depa tolong negara..."saya buat ni untuk tuan-tuan, untuk kesejehteraan tuan-tuan semua. Percayalah saya tidak mengunakan mana2 dana dari tabung kerajaan. Saya juga beragama islam dan tahu batas-batas syariat..." apa macam dgn statement tu... ok lah tu.

  Jadi tak perlu doa keburukan, doa supaya depa insaf satu masa nanti, kembalikan kepada Allah menghukumnya... dan kita yg teraniaya ni mengharap belas ikhsan Allah supaya melindungi seluruh rakyat jelata, Negara dan Agama kita supaya tidak porak peranda hingga hari kiamat...amin"

  atok zamany.

  ReplyDelete
 119. Assalamualikum.

  Dah nama sistem demokrasi pilihanraya. xde calon yg betul2 baik..mngkin skrg kita di pnghujung fasa keempat...tggu je la fasa ke lima nnti klu nak tgk islam bangkit, itu pun x tak tau bila

  ReplyDelete
 120. Tok, dana yang banyak tu digunakan untuk negara jugak ke?Ke diorang pegang untuk kegunaan sendiri?Ataupun diorang tak boleh cairkan dan disimpan begitu saja?

  ReplyDelete
 121. Assalam atok,
  Tulah saya terus terbayang Abuya bila tgk tmpt landing ni dekat Chiang Mai, MO Abuya pon mesti ML ni jugak kan tapi dia dpt dana dr mana?Macam ada persamaan dengan kes TK 37 thn yg lalu jer, ada libatkan WB juga..

  ReplyDelete
 122. Salam anony 1130am,

  Nak cari pemimpin yg bagus serba serbi menjadi penyelamat ??? ni yg atok tak tahu ni, sebab atok tak dibukakan hal ini. Mungkin juga Allah akan juga akan datangkannya bila2 masa akan datang kelak.. yg mampu kita buat hanyalah berdoa dan bermunajaat, supaya semuanya selamat itu saja... waallahua'lam..

  Kpd anony 1130 lagi dan zam orgorg

  Ya cucu anoy 1130 dan en. zam... kita semua kena main, bukan kita saja ribuan manusia yg mendokong insparasi yg sama juga dah kena tipu bulat2. Tema kasih sbb menjadi peminat blog ini dan terus sokong atok. Biasa lah tu...kata budak abjad mesti pelik sikit ! bukannya merapu tak tentu arah, tapi bercerita soal "kebenaran" soal "hak". Kita sepatutnya diberitahu akan cerita2 yg benar kerana itu hak kita, bukannya wayang gambar. Tapi kalau cerita benar yg keluar... memang masak kita dibuatnya... mana nak letak muka. Yg pakai gincu pun lepas ni kena gantung beg dirumah... makan pencen je la jawabnya. us datang tu ada dua sebab... satu sebab nak tolong SAR, yg kedua nak cari bukti memang M'sia dok buat kerja tu... sebab dia tengok tabung dah hilang, dia syak ni mesti kerja "budak2 nakal" ni. Itu yg beria-ia bebeno dia dok hantar segala macam asset tu... nak intip. Tapi syaitan no1 awal2 dah cakap "don't let anybody leed the SAR... it remain to be our's" apa maksudnya...dua maksud tu.

  En zam cakap tu betul..."tgk la si mamat gincu guna dana sampai bank ular lidi jadi naga itu pun si 2020 bagi green light" memang tepat sekali...dana dari mana bro...inilah dia !

  Selamat menonton wayang gambar tamil pakai gincu...ha..ha

  atok zamany

  Kpd anony

  Skg ni tengah dok reka skrip wayang gambar cerita Tamil la ni... esok lusa siaplah...kamu tengok sendiri reality yg dipersembahkan oleh box office film production arahan syaitan no 1 ni. Ia akan pecah rekod dunia tau.

  ReplyDelete
 123. Assalamualaikum Atok Zamany,

  Saya dulu ada pernah terbaca blog Kumandidie tu, adala dia sembang sikit pasal Syaitan no1 no 2 dan no 3 tu. Jadi lebih kurang betullah apa yg dituliskan oleh beliau tu.

  ReplyDelete
 124. Salam tobeng..

  Ganaslah nama hang... macam salah seorang geng enam jahanam arahan arwa P. Ramlee.

  Dana tu bukan masuk dlm saving ac syaitan2 tu... masak la dia, semua org nampak. Adalah special ac yg dicipta, ia memang digunakan utk negara... habis tu nak guna kat mana. Cuma bikin wayang labur dlm beberapa bank di luar negara. Siapa jaga... adek syitan gincu tu la. Lepas tu lepas sikit2 dlm beberapa projek dlm negara... yg paling ketara ialah ia dijadikan "sandaran" bila prin duit baru... hari tu, termasuk cipta note baru RM 20. dan BR1M. Dah jelas....

  kpd anony 1224pm

  Pesawat tu bukan lending di Cheng Mai... ini dlm thai... ia betul2 dlm kawasan segitiga emas tu. Atas lagi ke utara. Ia sempadan 4 negara tu la. Ini tak ada kena mengena dgn abuya... abuya punya dana dari syah Iran, cuma kauorang tak tahu. Waktu tu semua anggap Iran hero... sebab kalahkan us dan kuncu2nya.... kamu tak tahu ia pun paksi kejahatan dlm islam... gunting dlm lipatan. Bila tlg abuya... semua sokong sebab nampak "Islam Baru" dibawah abuya. Aubya pun main peranan baik... Tapi lama kelamaan dah jadi lain juga. Merapau tak tentu hala... mengaku jadi "nabi" baru pulak... itulah kena dihapuskan. Merbahaya utk umat islam M'sia.

  atok zamany

  ReplyDelete
 125. Salam atok,

  Terima kasih kerana memberi banyak info yang kami tak tahu selama ini. Dah berpuluh tahun kena kencing dengan mamat2 tu. Syukur Alhamdulillah mulai hari ini banyaklah perubahan kepada cucu dalam menghadapi hidup. Masanya telah tiba kita kena perkuatkan ABJAD dan menjadikannya saluran untuk mencerdikkan orang melayu. Jika tidak ramai yang akan mati katak kerana berjuang pada tempat yang salah. Terima kasih banyak atok.

  ReplyDelete
 126. Assalam atok,
  Saya saja kata Chieng Mai, sebenonya bandar yg ke atas lagi, saya dah tau tu- bandar ni pon ada airportnya juga kan...Sebab tula US beriya2 dtg dgn destroyer bagai.....so kira setan2 ni mmg saja carik nahas n carik pasal kan....kesian siapa penerus lepas ni.....ikut nafsu binasa...' moga kes ini jadi pengajaran kat setan2 dan proksinya serta anak didik mereka....jangan nak 'mencabar kuasa Allah'- moga mereka insaf dan pulang ke pangkal jalan,Ameen

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chieng Rai? Masih dalam Thai. Tapi dekat dengan segitiga tu. Atok kata dalam segitiga tu ada airport.

   Delete
 127. tok....

  saya tertinggal tulis nama zam tu... zamany, memang betul2 gambaran besarlah pasal dana ni, skrg saya da dapat gambaran bagaimana game dorg ni
  hmm bab disorok tu memang hebat, betul2 bijak otak melayu ni, kalau US dapat tau dan depa pun dah hidu game ni cume nak masuk secara rasmi je

  patutlah dorg si ginu ni bagi je ape2 kat china.. tok, kawan si2020 yg rambut puith ade IGB tukang clear duit2 lah yea, pastu masuk bank ular lidi utk ke gov
  tapi tok, depa ni memang smartlah dlm big game ni... cuma si 5tahun tu penuh nafsu gagal baca game, nah ambik ubat

  OrgOrg

  ReplyDelete
 128. Salam atok, jika MH370 terus hilang, apa yang 2 saitan itu boleh buat.

  Kalau atok boleh tahu, saitan 3 tu takkan tak tahu? Apa akan jadi kalau dia tahu?

  MH370 rasanya landing kat kunming, takkan negara china tak tahu tok?

  Semoga dapat atok terangkan.

  ReplyDelete
 129. Salam tok ,saya nak tanya satu persoalan mengenai sesuatu zikir .Minta betulkan sekiranya salah.Situasinya begini kita berguru dan guru nya memang ada sanad yang betul.Sebagai contoh diberi zikir untuk murah rezeki,mengikut guru perlu dibaca dengan hati yang ikhlas dan tertibnya.Tertib berzikir pada Allah semata2 dan bukan setiap kali berzikir tu dok fikirkan rezeki yang nak dapat.Jadi niat melakukan zikir tu atas sebab nakkan rezeki tu..bukan kerana ikhlas Allah.1.Persoalannya ikut dari tertib luaran memang betul zikir dibuat,dalamnya jika niat kita tidak ikhlas kerana Allah maka zikir ini tidak dikira sebagai ada sanad dan bila putus sanad makan zikir ini boleh mewujudkan khadam.Kerana jika ikhlas kerana Allah kita berserah padanya makbul atau tidak..Itu hak Allah tentukan.Jadi adakah ini yang bahaya jika berzikir walaupun luaran betul tetapi dalamannya lain maksud.2.Adakah jika kita berzikir ikut tertib dan tawasulkan kepada guru kita untuk menjaga sanad tersebut..Minta pemahaman dari tok.

  ReplyDelete
 130. Kisah Cina Taiwan tu cukup menarik, boleh sebut la ilaha illallah bagai. Sayang dia kapir ye tok. Macam mana atok boleh kenal dia dan tahu latar belakang dia? Macam atok kenal rapat dengan dia.

  ReplyDelete
 131. Assalamualaikum..

  Atok, adakah dana ini dalam bentuk jongkong emas ? Adakah orang pertama itu pernah masuk ke dalam kaabah? Adakah orang kedua yang suka pakai gincu ini mempunyai wanita yg suka bershopping? Maaf atok, saya ni jenis lambat tangkap.hihi

  ReplyDelete
 132. Salam anony 129 pm dan 211pm,

  Tempat tu tak ada nama...tapi ada airport dan segala2nya. Ia macam tempat peranginan dipergunungan, sangat cantik dan sejuk. Nak sampai sana ikut darat... masak. Tapi ikut udara mudah. hanya "members" saja yg boleh masuk. Org lain tak. Bukan utk public. Ia macam "vagas" haram la. Semua guna tunai saja, transection berbilion2 sehari. Disamping itu ada semua bentuk maksiat disediakan. Itulah atok gelar "syurga dunia". Tak ada siapa boleh tuntut tempat tu sebab betul2 duduk atas sempadan. Tentera cina pernah perang dgn mereka... tapi kalah. Mungkin kau org tahu tempat ni adalah kawasan tanaman popi terbesar dunia... ia dikaw pergunungan dan pendalaman. Sangat jauh beribu2 km, berjalan kaki. Mana ada yg larat nak kesitu... menusahkan diri je dgn kaw yg tak ada perhubungan radio, atau rada atau sensor. Disetiap ceruk ada saja askar upahan atau snaiper dah tunggu kamu. Inilah kaw "berhantu" yg sangat tidak difahami. Tapi pd mereka yang berkuasa disini... inilah syurga mereka.

  atok zamany

  ReplyDelete
 133. sabaruddin tukang garuMarch 17, 2014 at 4:10 PM

  Salam atok, kalau tak silap saya kawasan tanaman popi terbesar dekat myanmar..dekat situ mmg ada saki baki tentera raja candu myanmar, Khun Sa..diaorang la yg jaga tempat tu

  ReplyDelete
 134. Ade ke orang yang kekayaan dia melampaui ratusan trillion ringgit??
  Susah tercapai dek akal saya yang singkat ni..
  Sape gerangan 2 budak melayu yang super genious keje dengan mamat taiwan tu tok?? Menarik untuk dibahaskan..

  Abid

  ReplyDelete
 135. Salam orgorg dan anony 201pm

  Kalau dia tahu pun tak mengapa... tak ada apa yg boleh dia buat sebab bukan senang nak dibuktikan. Yg senang buat tuduhan... itu saja tak cukup. Kena ada bukti dan ada dokumen. Mereka2 tu buat kerja tampa dokumen dan tampa jejak. semua hilang tak boleh dijejaki sampai bila2...faham. Computer mereka tu bukan macam kita ni. kita pakai pc standerd je... depa cipta sendiri "super computer" dgn server sebesar blog bangunan. Mana nak lawan.

  Memang dia nak tahu sangat, tapi bukan mudah. Depa dah "hilangkan duit tabung dlm usd" itulah depa nak tahu. memang dua tempat depa "target" satu dia Indon dan satu di India. Sebab kesan "jejak" dulu, dari situ. Itulah sebabnya...tiba2 dah tukar operasi didua keridor pulak... sampai kiamat pun tak akan jumpa. depa2 tu pandai sesangat. kamu tak akan larat nak ikut depa.

  atok zamany

  ReplyDelete
 136. Salam cucu anony 212pm,

  Jika begitu kedudukan... kenalah kamu mula dari kedudukan asal iaitu bertawasul pd guru dahulu, sebab rohani kamu belum "pejab". Zikir diperingkat awal dgn bertawasul akan memberi kedudukan lebih matab dan apabila satu ketika kamu mampu bersendirian... guru akan lepas kamu. Pekara ini kamu kena beritahu guru kamu, sebab dia kena tahu bahawa kamu minta gandingan kekuatan rohani dlm zikir. Memang dgn Ikhlas saja mampu membawa hajat kehadrat Allah... jika hati masih berbolak-balik... bererti adanya gangguan dan masih perlukan bantuan guru. Wasilah inilah yg kamu kena tahu dan jaga adab guru. ok.

  ReplyDelete
 137. Salam tok,
  Terima kasih atas penjelasan atok yg panjang lebar merungkai persolan2 kami ni.
  saya rasa better atok berhenti dulu perbincangan ni, bukan apa takut spy2 depa akan buat sesuatu dkt atok..
  harap atok paham..lagipon ramai kat sini dah boleh agak siapa yang terlibat tu.

  syah

  ReplyDelete
 138. Salam cu bakhtiar...

  Atok kenal dia tapi taklah sampai rapat...pada awal 80'an semasa dia di Indon dlm majlis penyampaian dananya kpd yayasan kristian dan Islam. Di sinilah atok kenal dia. Yg hairan...dlm ramai2 org disitu... dia memang pilih duduk dgn atok dan suka bergurau. Waktu tu bulan puasa... dan majlis tu dimulakan waktu berbuka puasa... jadi semua bukan Islam terpaksa duduk diam2 menghormati org2 islam. Cina ni tak tahu... selamba makan dan minum kemudian isap rokok. Anak2 dan semua org ketawakan dia... dia bangun dan sembunyi belakang atok kerana malu. Atok bangun dan bagi ucapan sikit kemudian jelaskan pada hadirin yg dia tak faham adat kita...padahal dia tu tetamu utama waktu itu kerana dana tu dia yang akan sampaikan, sepatutnya dialah bagi ucapan..kan lucu...

  Peristiwa ini membuat kami kenal dan dia selalu singgah M'sia melawat atok. Itu saja... tampa mengatahui pasal duit dia. Tapi dia memang pemegang beberapa amanah kebajikan utu disalurkan ke Indonesia. Malah setiap tahun dia akan berbuat begtu hinggalah sekarang.

  atok zamany

  ReplyDelete
 139. Salam anony 351pm,

  Bukan dlm jongkong emas, dlm bentuk hard cash... kamu ni dah terang lagi nak bersuluh ke..??? betul la tu.

  kpd sabarudin tukang garu...

  Pelik juga nama ni... kalau sabaruddin tukang kasut...cerita P. Ramlee.. atok suka cerita tu. Dia ni tukang garu pulak... mesti gatal ni.

  Ya... benar sangat tu. Nama tu pun betul... tk sebab bagi tahu semua org disini.

  Kpd anony 412pm,

  Pada awak memang tak masuk akal... tapi memang ada org macam ni. Tapi budak melayu tu tak boleh lah bagi tahu... nak bincang pun tak mampu... kenalah simpan.

  Kpd syah,

  Tk kasih sebab melepaskan atok berehat... dia ni faham kerja atok ya.

  jadi atok tutup dulu setakat ini... Tk semua sebab mampir kemari..

  atok zamany.

  ReplyDelete
 140. terima kasih atok....
  sampai masa nnti, tok belanje minum kopi, sy dah scan..... tempat tu sekeliling penuh gunung, jln masuk utama ke dalam amat jauh
  terima kasih daun keladi, harapnya semua faham

  ReplyDelete
 141. Atok, genius2 Malaysia ni di kumpulkan oleh siapa?
  dan kenapa mereka macam low profile je tok

  ReplyDelete
 142. Atok,ada kemungkinan tak semua penumpang dan pilot yg ilang akan balik kpd family masing2 dan idup bebas spertimana sbelum diorang naek flight??sad ending me happy ending tok until semua orang terutama rakyat Malaysia khususnya beragama Islam??

  ReplyDelete
 143. Terima kasih atok.semoga atuk dilindungi oleh Nya. Tak terbalas jasa atok. Sedih benar hati saya. Terus serius jadinya saya.

  ReplyDelete
 144. salam tok... jadi yg dana islam dorg gembar gemburkan tu dana ni lah sbnrnya tok? btol ke? tumpang tnya tok....

  ReplyDelete
 145. Salam semua...

  Kpd orgorg,

  Pergi juga kesana ? Ha... macam mana nak cari... kan atok dah cakap

  Kpd sazali,

  Tentu la kerja syaitan no1 tu. Dia mester mind nya. Mestilah kena cool, takkan nak heboh2. Bahaya !

  Kpd anony 834pm

  Insyaallah mereka selamat...kalau depa dapat balek duit, Kalau tak dapat... malang sekali nasib mereka. Apa pun boleh jadi..sbb syaitan no1... ni keras hati dan keras kepala. Dia sanggup buat apa saja asal matalamatnya sampai.

  Kpd anony 907 dan semua cucu-cucu atok pelayar blog ini,

  Atok nak pesan...Kita hidup ni kena peka dgn suasana sekeliling. Kena ambil berat walau seekor semut pun minta tolong kena tolong. Jangan pentingkan diri sendiri saja kena ada tolak ansur dan budi bicara. Selarlu dengar kata hati, jangan ikut hati. sensitive sikit keadaan yg berlaku...jangan biar saja. Belajar bertindak dgn pantas dalam apa2 setuasi. Bersangka baik pada Allah atas apa saja yg diberi... sama ada kegembiraan, kesukaran, kecemasan dan kematian. Kenalah serius dlm pekara yg melibatkan hak kita, jangan cepat mengalah dan jangan biarkan saja. Selalu cuba ambil tahu bila melihat sesuatu yg luar biasa atau tak pernah terjadi. Jangan lari daripada masaalah, hadapilah masaalah hingga selesai.. kalau dah tak boleh selesai... ajak kawan2 bagi selesai. Hidup ni singkat saja, walau pandai macam mana pun, walau kaya macam mana pun kita tetap akan mengadap Allah juga. Disitulah matlamat hidup manusia. Siapkan diri kamu semua...

  atok zamany

  ReplyDelete
 146. Atok macam dah nak perang besar jer gamaknyer....

  ReplyDelete
 147. salam tok... jadi yg dana islam dorg gembar gemburkan tu dana ni lah sbnrnya tok? btol ke? tumpang tnya tok....

  ReplyDelete
 148. Assalammualaikum atuk...

  sy nak tanya apa pendapat atuk dgn Sheikh imran Hossein.....sorry atok asik tanya soalan jaa...hehehehe

  ReplyDelete
 149. Atuk dah penat tu. Bagi lah atuk berehat. Melayan soalan cucu2 yang curious sangat. Cuba fikir apa yang kita boleh buat kalau betul perang berlaku. Apa sebenarnya persediaan kita. Nak cari kat mana persediaan itu? Siapa boleh tolong kita? Kalau tak bergerak, alamat mati katak kita.. kan tok kan? Sibuk dengan perang dunia sampai takde masa melayan perang di dalam diri.

  ReplyDelete
 150. Assalamualaikum tok,

  Nak minta tolong ni tok. Saya sedang dalam pencarian. Boleh atok recommend guru mursyid tasawuf area pasir gudang atau sekitar johor bahru? Utk pengetahuan atok, saya dan keluarga dah lakukan apa yang patut dengan badal di pasir gudang. Boleh saya belajar dengan beliau saja ke tok ilmu tasawuf ni?

  Ibu separuh masak

  ReplyDelete
 151. Salam....tok sya jga sdg mencri guru yg blh memimpin sya kearah kebaikan didunia dan diakhirat.. di area johor atau pun pasir gudang....semoga allah memberkati mu...

  ReplyDelete
 152. Salam atok dan semua..
  Sedikit teguran..pd anon2 yg singgah di sini brtanyakn soalan,sila lah letak nickname anda.. Bkn apa,senang sikit atok n pmbaca2 disini nk rujuk prtanyaan anda...hrp maaf jika teguran mngguris hati..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Saya setuju. Ia sebagai tanda ikhlas

   Delete
  2. Btol tu saudara Bakhtiar..umpama adab brtandang ke rumah org,mstilah mberi salam dan memperkenalkn diri... Lg pun blog atok kta ni dh semakin hangat dan ramai yg bertandang ke mari..tak menang tangan atok dibuatnya..:-)

   Delete
 153. Salam anony 1032pm bedua,

  Belum lagi perang dunia 3 atau perang akhir zaman tu nak sampai.. apa yg digambarkan sesetengah org atau blog semua itu tak betul. Kalau ikut atok ia hanya akan berlaku pada 3070 ikut perkiraan. Jadi awak tak jumpa masa tu, mungkin cicit kamu ada can lah..kot... atok nak tanya... mengapa kamu tanya pasal perang ??? Atok kalau boleh jangan ada perang, sebab menyusahkan. Kan elok duduk dlm aman damai..tenang. mudah nak kemana2...bahagia hidup...betul tak !

  Kemudian pasal dana Islam tu...Topik ni lain dari apa yg atok cerita disini. Ini dana org kafir...Oleh itu tlg kamu cerita apa yang kamu dengar ? atau sesiapa disini boleh bagitahu atok apa yg mereka tahu pasal "dana islam" tu ? tahu kenapa atok tanya... kerana ia terlalu banyak versi, jadi atok nak kau orang tulis...apa yang kamu tahu pasal dana islam tu. Atok tak nak jawab, sampai atok dah puas hati dgn apa yg bakal kamu tulis ? Dana Islam ada banyak...yg mana satu yg dimaksudkan ???

  Kpd anony 10.53 pm,

  Syeikh Imran Hossin... atok tak kenal dia ni ? Kamu dah jumpa dia ke ? Kalau dah jumpa, bagi tahu dimana ?


  Kpd anony 1153pm,

  Kan... dia ni dah beleter pasal kamu asek nak perang ??? Betul cakap dia ni, kita jangan mintak perang...susah. Serba serbi susah, makanan pun tak ada, apa pun tak ada. Perangi dulu hawa nafsu dlm diri dan semua sifat mazmumah pada kamu...baru kamu akan menang perang. Ini bukannya senang nak dibuat...

  kpd anony 1205am,

  Kamu ni dah ambil talqin dgn badal abjad di pasir gudang tu la ?? Cuba kamu tanya dia... boleh ke dia ajar ilmu tauhid secara mendalam...kerana tasauf bermula disini, ia detail dari tauhid yg biasa. Tapi tak semua org boleh ajar sebab susah dan banyak peringkat...larat ke nak belajar tu ??? ok, tanya dulu dgn badal tu.

  kpd cucu insaf,

  Alhamdulillah...Allah dah buka hati kamu dan nak pegang agama dgn kemas. Kalau ditempat kamu tu dipasir gudang, yg paling dekat..kamu jumpa wakil abjad disana mungkin boleh tel. 012-7756040 dan tanya. Atau kalau bukan itu nonya... minta no tel badal (wakil) abjad di pasir gudang tu..ok

  kpd cucu aduka,

  Betul tu... kalau ada nickname atok terus je taip nama dia kerana anony tu terlalu ramai. Terima kasih anakanda aduka, teguran membina...

  Maaf jika atok tak terjawab soalan2 kamu kerana terlalu banyak soalan yg berulang2 dan sama atau atok ter miss soalan kamu semua...harap maklum.

  sekian dulu

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Syeikh Imran Hossin ni bukan orang Malaysia tok, dia orang Trinidad . pendakwah yang kupas kesah Yakjud Makjuj. Pernah datang ke Malaysia

   Delete
  2. salam.. perang akhir zaman 3070??? lambat lagi lah nak perang ye tok...

   Delete
 154. Salam atok

  Dah pagi atok belum tidur. Nak tanya atok,

  Adakah benar Singapura sedang cuba kuasai (tawan) Johor (melalui agennya DA*) dan menyusupkan orang China Bejing ke Johor seperti tersebar dalam beberapa blog sekarang ini. Ia juga dikatakan ada kaitan dengan kemelut MH370 dimana mereka ambil kesempatan, Apa pandangan atok.

  ReplyDelete
 155. Salam. Mengapa MH370 yg jadi sasaran?

  ReplyDelete
 156. Salam atok,
  Kami sekeluarga adalah penyokong syaitan no 3 tu tok..masalahnya kami membuat kesimpulan dia tu tak bersalah atas sebab bukti2 pertuduhan yang tak berapa nak dapat diterima akal kami ni cthnya 'mangsa' buat laporan slps 2 hari dgn tak mandi dan sebagainya. Pulak tu sblm tu mangsa ada gi pulak jumpa ngan puak2 syaitan no 2, yg terbaru ni buat tuduhan terburu2 cuma 2 hari dah jatuh hukum, mcm nak hlg dia masuk prk. Kiranya semua kronologi tu seolah2 mengiyakan yang adanya konspirasi utk menjatuhkan dia. Sebagai orang awam yang membuat kesimpulan berdasarkan fakta dan logik, mcmana kami nak tau dia bersalah tok.
  Pastu dia dpt sokongan dari satu pihak yang berimej Islam pulak tu. Kalo betul dia ada buat benda songsang tu takkan depa2 yg kat atas tu tak tau tok..atau depa tu pun sama gak taktau. Harap atok dapat beri penjelasan supaya terang lagi bersuluh keraguan kami ni. Terima kasih atok. Semoga kerja2 atok ni diberkati Allah. Amin...

  ReplyDelete
 157. Salam semua cucu atok...selamat pagi...

  kpd cucu Nik...

  Utk pengatahuan cucu... apa jenis Syeikh pun... apa jenis kumpulan Nasyid pun... semua akan mula kerja mereka di Malaysia. Kalau dah dapat bertapak di M'sia bererti mereka dah "ujud" dan diiktiraf dlm industri (maksudnya dah ada nilai komisal) dan boleh buat duit. Kemudian akan masuk Indonesia sebab disana terlalu ramai umat Islam tapi ongkos nya engak ada. Jadi lebih kepada buat cerity je la. Oleh itu, kamu akan lihat macam2 Syeikh... yg tak ada Syeikh, yg tak ada Said atau Syeid... semua tukar nama.. tiba2 dah ada Syeikh dah ada Said... sebab org M'sia akan "kagum" akan "taksub" dgn mereka yg ada gelaran ini... perhatikan lah apa yg atok cakap ni. Keturunaan mereka bukan drp Rasulullah dan Saidina Ali pun...akan cuba mereka kait2kan kerana nak masuk industri di sini. Ini trand yg berlaku hari ini.... atok tengok dari jauh dan senyum je la...

  Kpd anony 759 am,

  Ya cu... lambat lagi... pergi buat kerja lain dulu. Jangan asek nak asah perang je,,,atau bawak parang tu tebas kebun emak kat belakang rumah...lagi ada feadah.


  Kpd bakhtir,

  Mana dengar cerita mengarut ni ? Awak ingat kami ni bodoh...nak biar pekara macam tu pada M'sia ? Siapa dia yg suka2 cakap pekara merapu macam tu ?? mereka ni ingat semudah itu nak buat tak tentu hala pada kita. kalau dia buat... bodoh sangat la dia sebab semua dah lengkap dlm undang2, hal2 kedaulatan, hal2 persempadanan... semua itu bukan benda main2. Kemelut pesawat ni... dah atok katakan banyak kali ialah "Program Tahun Melawat M'sia 2014" atau singkatannya TMM14 ..faham tak ?? Skg M'sia terkenal seantiro dunia... tahu apa dah jadi ??? dgn kejadian aneh ini... semua manusia didunia nak tahu pasal M'sia... potal TMM14 dilawati berjuta sehari... antara bulan mei sampai dec dah full book kebanyakan hotel 5 star... ini dia kesan nya. Kamu ingat negatif je... ada juga positiv nya... Tengok TV kalau tak percaya... tak pernah lengang dunia akan dapatkan maklumat dimana2 siaran TV dunia CNN, BBC semua dok tayang komen tah mana2 org cerita pasal pesawat kita ni... ini kita harus beranggapan baik apa saja yang Allah kurnia pada kita... sila rujuk pesanan atok diatas.

  Org yg mulut celupar bercakap hanya ikut sedap mulut saja ni... sebenarnya tak fikir keburukan. Dia sengaja provok dan memainkan sentiman ini dan cuba melaga2 kita dgn jiran kita itu supaya bergaduh, supaya tegang kerana org ini sebanarnya sedang "sakit otak" nya melihat M'sia tak goyang, tak pecah belah, tak ada dah demostrasi, maka mereka cuba memainkan api yg mula2 kecil...tapi akan menjadi besar jika tak faham game mereka. Ini sangat tidak baik.... Hendaknya kamu semua tak termakan dgn kata2 seumpama itu. Bukan mudah nak buat kerja gila kat M'sia sebab kita ada "pertahanan yg tak nampak, dan boleh hidu pekara sebelum terjadi". Kamu semua usah bimbang..

  Saja melawak diatas tu supaya hang tak boring...


  kpd anony 728 am,

  Mengapa pesawat tu... dah itu je yg ada ??? lain2 sebok tak sempat nak layan. Jadi tangkap ikut dan je la...kan.

  Hang ni tak baca betul2 semua komen ni dari awal la... sebab tu hang tanya macam ni... Hang tak faham apa atok cakap ??? Atok dah explain berjela2... pautnya hang dah boleh tangkap kenapa pesawat ini jadi pilihan. Atok tak nak jawab.... hang baca dulu...

  Mungkin juga ada kaitan TMM14 kot...

  atok zamany,

  ReplyDelete
 158. Salam....atok tkasih bgi pencerahan....sya ada dgr psl dana islam 2 tok...x silap sya nma nya DANA HAJI JASMAN...kononnya simpanan Raja Raja Melayu kt luar negara....dh bertahun yg masuk x dpt2 lgi...yg dh arwah pun ada...ni sje yg sya thu tok...

  ReplyDelete
 159. Salam atok...
  Adakah 2 org budak genius tu ada dalam pesawat tu..? Atau mereka hijack pesawat ni dari darat saja mcm pakai remote control je..disebabkan mereka pakar pasal teknologi apa2 pun blh kan atok..

  ReplyDelete
 160. Salam atok... tak ke bhya utk dalang kes MH370 ni membiarkn penumpngnya hidup bebas mcmtu shja.. tak tkt ke diorang tu nnti cerita hal sebenar dkt msyrkat umum.. n dh tentu media brmint dgn mrka kann.

  ReplyDelete
 161. Salam atok dan pembaca semua..
  Nmpknya tak menang tangan atok dbuatnya..prsoalan demi persoalan brtalu-talu diajukn kpd atok...tp drpd yg sy lihat,tidak ada sorang pun yg suka brtanyakn brkenaan artikel yg atok tulis,semua dok terarah ke MH370...
  Maaf atok,sj gurau tghari ni:-)..

  ReplyDelete
 162. SALAM SEMUA

  Kpd dhyi,

  Ini special sikit... tak pernah org tanya soalan ini pada atok kenapa atok tak suka no3. Atok tengah siapkan jawapannya...sebab ia panjang..nanti atok post kan... tunggu ok.

  Kpd insaf...

  OOO dana ni dah tukar nama pulak... sejak bila dia jadi "dana Islam" pulak ni ??? dah bertambah mengarut la pulak. Dana Hj. Jasman hanya dlm bentuk dokumen palsu yang ditayang pd org ramai utk mengutip "ongkos" perbelanjaan pengurusan yg sebenarnya tak ujud pun. Mereka ni pandai mainkan kata2 hingga org ramai percaya... yg kaya penganjur. Hj Jasmannya pun dah tak ada... jadi siapa boleh urus.. penipu besar.

  Atok ingatkan "Dana Syeikh al Nah'yan" yg nak bagi pada negara2 membangun Islam yg tersekat sebab Yahudi binbang duit ni nak buat hal lain... yg ni tulin... memang ada dan ujud. Sebab dia sendiri handle dan urus. Yg ni mereka juga panggil "Dana Islam" dari Dubai...dan ada lagi dua tiga parsel yg betul.

  kpd melati...

  Wahai cik melati... awak kena baca dari mula komen2 atok sebab jawapan soalan u ni... ada disitu.

  Klu dia ada dlm pesawat tu... masaklah dia..! Tentu lah diguna teknik remote atau semuletor dari bawah "100% control". Masa tu keptan pun duduk lepak atau tidur sajalah. tak boleh buat apa2.

  Kpd anony 1100am

  Penumpang dan krew tak kenal pun mereka2 tu... mereka pun tak kan nak menyebok kat situ... nak buat apa ??? yg urus penumpang dan krew org lain, yg buat keja bagi makan org lain, yang dok bagi penerangan org lain...yg jadi doktor org lain... yg jadi jururawat org lain. Depa ingat kapal terbang tu rosak dan buat pendaratan kecemasan.

  "Semantara menunggu pesawat diperbaiki... kamu semua lepak dulu di hotel ini dan makanlah apa2 yg telah kami hidangkan setiap hari... siapa2 yg sakit sila jumpa doktor yg telah menunggu di tingkat dua hotel. sebarang keperluan, sila berikan maklumat di kaunter sedia ada 24 jam...ok"

  Lebih kurang macam tu la kot... wayang nya...apalah hang ni. Pekara kecik je tu.

  atok zamany.


  ReplyDelete
 163. Salam aduka,

  Ya tak ya juga la... apalah kau org ni. Kacau atok tanya pesawat pulak.. atok ni bukannya pandai pasal pesawat... kalau main pesawat remote dgn cucu tu tahulah atok.

  Kamu semua takkan tak nak "masuk syurga tampa hisab" spt yg atok tulis dlm atikal atok di atas tu...

  atok zamany

  ReplyDelete
 164. Maksud ayat Atok ni, nak kena endorsed dgn Malaysia/Melayu la baru boleh naik? Semua jurusan ke tok sekarang ni?
  "Utk pengatahuan cucu... apa jenis Syeikh pun... apa jenis kumpulan Nasyid pun... semua akan mula kerja mereka di Malaysia. Kalau dah dapat bertapak di M'sia bererti mereka dah "ujud" dan diiktiraf dlm industri (maksudnya dah ada nilai komisal) dan boleh buat duit. Kemudian akan masuk Indonesia sebab disana terlalu ramai umat Islam tapi ongkos nya engak ada. Jadi lebih kepada buat cerity je la. Oleh itu, kamu akan lihat macam2 Syeikh... yg tak ada Syeikh, yg tak ada Said atau Syeid... semua tukar nama.. tiba2 dah ada Syeikh dah ada Said... sebab org M'sia akan "kagum" akan "taksub" dgn mereka yg ada gelaran ini... perhatikan lah apa yg atok cakap ni. Keturunaan mereka bukan drp Rasulullah dan Saidina Ali pun...akan cuba mereka kait2kan kerana nak masuk industri di sini. Ini trand yg berlaku hari ini.... atok tengok dari jauh dan senyum je la..."

  Kira hebat juga kita sekarang ni ye Atok..

  ReplyDelete
 165. salam cu anony 1243pm

  Ya la cu... apa lagi.... yag syaitan no1 dok plan ni apa ... kalau tak nak letak melayu dipuncak dunia kewangan... paham... tapi cara dia ni atok tak suka. Itu saja

  Dlm dunia Islam kita ni No1 skg... kita yg beri laluan. Baru boleh dapat itu ini...Termasuk OIC...dll

  atok zamany

  ReplyDelete
 166. Kpd Dhiy....

  Terlebih dahulu atok minta maaf sebab atok punya pendapat berbeza drp kalian semua ya. Tapi atok punya sebab yg sangat kukuh kenapa atok memileh penderian sedemikian. Sejak dari awal 70.an lagi atok mengikuti beliau ni. Dulu atok juga mengikuti akan perjuangannya tetapi semenjak pulang dari USA pada tahun 73 atok dah mula jauhkan diri kerana terhidu akan perbuatannya yg menongkah arah. Dia waktu itu sangat rapat dgn beberapa org yahudi dan diberi ruang oleh pihak Yahudi New York berdemotrasi dihadapan bangunan Lincon Centre NY. Dari peristiwa inilah kami tahu siapa dia ni.

  DiM’sia atok buat kajian sendiri dan semua petunjuk menunjukkan dia ni adalah ejen Yahudi. Atok bagitahu kawan2, semua tak percaya hinggaah dia naik jadi org nombor dua kerajaan. Atok juga dah memberi amaran kpd Tun, jangan pecayakan sibedol ni.. tapi dia tak indahkan. Apabila peristiwa mata wang M’sia diserang oleh Soros, dia masuk perangkap dan dipecat. Masa inilah mereka semua cari atok...tapi atok di Mesir, Depa dtg juga ambil statement, Apabila atok balek, tun ajak jumpa sebab dia nak dengar sendiri... maka atok tak lepas peluangla... mexsimum atok pulangkan paku buah keras sebab dulu tak mahu dengar cakap.

  Atok ni adalah pejuang melayu tulin.. sama spt semua genarasi keturunan atok dari sejak mula lagi. Keluarga atok ada waktu perang jepun, keluarga atok juga ada waktu perang kominis, keluarga atok juga ada waktu komprantasi 13 may dulu malah atok juga mengambil bahagian waktu tu. Keluarga atok ramai yg telah gugur dalam 3 perang ini.... ini semua untuk siapa ??? semua untuk Melayu. Kami adalah pendokong perjuangan Dato Onn Jaafar yg terawal... sebab itu apabila Dato Onn berundur dari UMNO, kami juga undur sampai sekarang. Kami ini adalah berpegang kepada prinsip asal UMNO... bukannya UMNO baru tajaan Tengku dan British. Ini asas yg kamu semua perlu tahu... kalau diJohor pekara ini biasa... tapi dinegeri2 lain tak tahu agaknya.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 167. Sambungan...

  Kenapa perlu tolak no3 ?... Sebab yg paling nyata ialah dia telah berjaya memecahbelahkan melayu. Kalau dulu melayu pecah dua sebab Ust Fadil Nur... kini jadi tiga sebab no3. Ini adalah kejayaan dia... tetapi tidak pada kami sebab kami berpegang pada prinsip perjuangan asal UMNO. Jadi atok tak suka sebab berbeza prinsip... bukan sebab kes peribadi dia. Kalau kamu sokong dia sebab kesian kan dia, kamu membuat kesilapan yg besar... kerana dalam politik bukannya “kesian” jadi wadah perjuangan... tetapi “prinsip”. Sebab prinsiplah maka adanya perjuangan, sebab pribsiplah maka adanya demokrasi dan sebab prinsiplah maka adanya kerajaan.... bukan kesian... bukan simpati. Ok

  Maka kamu pertimbanglah sendiri arah tuju perjuangan kamu itu. Ingat ! segala yg kamu buat disini, kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Kalau salah... kenalah jawabnya. Tapi kalau betul... silap2 kamu jihad sebagai syuhada yang akan menang diakhirat kelak. Besar tak kesannya....

  Waallahua’lam

  Atok zamany.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Diorang ni percaya no 3 tu tak bersalah dalam kes liwatnya tok,kena aniaya sampai dua kali.Kendian kes china doll lagi,pun tak percaya jugak.Agen yahudi?Lagilah diorang tak percaya.Kebanyakannya ikut perasaan dan ikut orang lain bukan ikut kajian dan fikiran.Saya dulu pun gitu,tapi lama2 baru nampak.

   Delete
 168. Assalam Atok,

  Jadi Habib Syech & gang tu genuine ahlul bait atau tidak?Kalau tak silap Dato Onn ni berundur sebab beliau dah nampak perancangan dajal ke atas Mesia, mesti ada syarat2 utk kemerdekaan kan tok?Personally Dato Onn yg patut kita sanjung... sbb berusaha menyedarkan Melayu utk merdeka, tup2 org laen p deal merdeka, bagi saya semua pejuang Melayu yg gugur semasa penjajahan mati syahid kerana mempertahankan agama dan tanah air.

  Seri Mala

  ReplyDelete
 169. Salam Atok.............saya dah bace semua penerangan Atok brkenaan MH370. Jadi aper kesudahannyer Tok. (yang Atok rasalah...x berniat mendahului Allah). Sebab bila dah lama sangat dah macam jadi benda lawak. Orang pon dah malas nak ambik pusing. Pihak US dan China yang dok pulun skrg ni x tension ker bila mengetahui kesudahannyer nanti???????

  ReplyDelete
 170. salam atok, Sampai bila ya penahanan MH370? Mereka2 yg terlibat tu tak jenuh ke nk jwb d PC n media bagai... wowww, memang pelakon tahap kebaboom lah diorang ni.. dan satu lg atok, takkanlah menteri2 bhgian lain tak tau yg ni keja syaitan 1 dan 2 tu..

  ReplyDelete
 171. Tapi tok yg no 1 tu saya tak sampai hati nak panggil dia setan,bila tengok air muka dia dan cara pertuturannya yg lemah-lembut.Mengenangkan jasanya yg besar pada negara biarlah...lagipun saya tak tahu duduk perkara sebenar dengan pasti.Saya hanya mampu berdoa dan berharap semoga beliau(begitu juga no 2 & 3)diberi hidayah oleh Allah dan berhenti daripada membuat perkara2 salah dan diampunkan dosa2 mereka.Moga2 orang2 Melayu Islam dapat bersatu kembali macam dulu2 dan negara kita aman damai sentiasa.

  ReplyDelete
 172. Salam atok,
  ohh macam tu ceritanya...kalo macam tu saya pun takmo dah sokong no3 tu...tapi maaf ye tok ada banyak lagi persoalan dalam kepala saya ni, harap atok tak marah kerana ia membabitkan pihak yang atok tak suka. Berkenaan dengan arwah ust fadhil nor, bukankah ia pilihan yang lebih baik daripada UMNO tok, jadi salahkah kalau kita nak pilih yang lebih baik daripada pilihan yang ada tu, walaupun kesannya seperti melayu terbahagi 2. Nak buat macam mana tok, kami cuma nakkan persekitaran yang lebih baik, dulu2 dah bagi chance kat Umno, tapi makin teruk lagi ada. Lagi satu tok, saya sebenarnya tak faham adakah melayu yang tak berpecah tu maksudnya semua sokong umno, semua tak sokong dua-dua, atau bagaimana. Macam mana nak elakkan melayu berpecah tok, dlm masa yang sama kita nakkan pemerintahan yang adil, telus dan tidak menekan rakyat. Minta maaf bebanyak tok, dah ke topik politik pulak. Saya tak pernah dapat jawapan yang rasional, cuma jawapan dari atok yang dapat saya cerna dengan baik. Terima kasih bebanyak atok.

  ReplyDelete
 173. Salam acid..

  Soal salah ke atau tidak... bukan ukuran dlm hal ni. Yg jadi masaalah, org melayu lemah hati dan akal. Maka dia guna 2 elemen ini utk buli melayu. Yg paing bahaya kalau dia jadi memerintah... sedang belum apa2 pun dia boleh buat pd melayu,, inikan pula kalau dah duduk diatas. Bahaya negara ni dibuatnya... awak nak ke dicucuk hidung oleh yahudi. Keluar dari mulut buaya masuk pula mulut harimau.. Hancur semua harapan melayu, hilang semua hak melayu, dan melayu esok hanya akan jadi kuli selama-lamanya. Jadi apa pun kena sekat dia, baik apa cara pun. Jadi PRU kajang akan jadi medan "test power" la ni...

  kpd sri mala.

  Habib Syech... ni peminat dia la ni "Ya hanana" dari perguruan Jokja.. Bial pulak dia ni jadi ahlul bait ??? Dia tak pernah mengaku sebagai ahiul bait... tapi sesetengah org M'sia yg taksub dah mula letak taitel ni pada dia sebab dia Handsom kot ?? Kamu tahu tak siapa yg Rasulullah letak menjadi ahlul bait ? Bukan itu saja, Baginda siap beri jaminan lagi (maksudnya ahli syurga bersama2nya)... hanya 14 sahabatnya saja. Keturnannya mereka itu tidak mendapat jaminan Rasulullah sebab Baginda tak jumpa pun.... tetapi telah dipusing oleh sesetengah pengikut , terutama ahli syah yang mengada-adakan cerita melampaui batas. Sebenarnya mereka mempersenda semua sahabat2 itu. Oleh itu "stop" dari menganggap keturunan sahabat2 itu juga ahlul bait. Tiada sesiapa yg lebih berhak mengangkat mertabat manusia kecuali Jaminan Rasulullah dan juga Kehendak Allah SWT sendiri... faham

  Nanti atok kalau jumpa Habib atok akan cakap pekara ni... dia ni kawan atok.

  Berkenaan Onn jaafar tu... kenyataan kamu kurang tepat. Yg sebanarnya Melayu tak boleh kongsi kuasa dgn org lain sebab ini "Tanah Melayu"... sebab itu ia dipanggil begitu. Tapi si yahudi yg ada di Singapura pd waktu itu dah mainkan melayu2 dungu tu. Syarat itu diada2kan...asalnya tak ujud pun. Oleh sebab "kemaruk" sangat nak merdeka dan nak berkuasa, depa angkat tengku bodoh (repet paper tak habis2 beberapa semester dlm University) jadi kuda depa (sebab minat kuda sangat). Kemudian rasuah semua pergerakan Melayu sokong dia terutama yg datang dari utara... kemudian masukkan cina dan india joint sekali... konon sbg syarat merdeka. Cina main duit sebab melayu dan india tak ada duit...dan mereka dapat "benda berharga" lepas merdeka (tanah berekar2, dan sumber asli lain) itu sebab kami dan Dato Onn tak mahu campur tangan sebab semua dah "kotor"... kalau awalnya kotor....sampai sudah la jawabnya kotor. "This is untold story"...atau bapa atok kata "Hikayat yang menyedihkan kepada perjuangan Melayu"... Faham !

  Perjuangan belum selesai... pada kami selagi nafas dihela, selagi itu akan atok perjuangkan juga, walau bertongkat paruh sekali pun... biarlah hancur jasad dikandung tanah... akan ku daki.. ku daki jua. Alang-alang menggenggem bara api.. biar sampai jadi abu. Insyallah... Tuhan berserta kepada yang benar.

  Atok zamany


  ReplyDelete
 174. Assalamualaikum w.b.t tok

  maaf mencelah. adakah zmn skrg sudah tiada lg ahlul bait? mcm mana pulak dgn Habib Umar yg merupakan ulama ahlul bait. bukankah Syaid dan Habib tu keturunan Nabi? contoh mcm Habib Nuh, Tokku Paloh, dan wali songo dlm sejarah nusantara yg juga merupakan ahlul bait. setau saya keturunan Nabi ni takkan putus sampai hari kiamat. Imam Mahadi pun dari keturunan Nabi...mohon pencerahan tok..saya mmg x pandai sgt bab2 ni

  ingin tahu

  ReplyDelete
 175. atok, saya nak bertanya benarkah semua cerita akan rivealkan pada hari akhirat termasuk cerita mh370 ni tanpa sembunyi?

  ReplyDelete
 176. Salam atok dan smua,

  Apa yang atok maksudkan itu ialah PEKEMBER kan tok? Nama asal yang diubah Brritish/Yahudi jadi UMNO (di Inggeriskan). Gabungan pejuang Melayu dan para ulama termasuk Sheikh Mahmud.. kalau salah tolong betulkan tok.

  ReplyDelete
 177. Salam tuan.

  Alhamdulillah sy diberi kefahaman atas penjelasan tuan. Yg bersimpul mati sekian lama telah terungkai kini. Syukur atas kesudian tuan memberi pencerahan.
  Cuma harapan sy dpt kiranya tuan memberi pandangan samada aktiviti2 ketua 1 itu turut melibatkn anaknya yg turut aktif dlm politik negara. Trima kasih

  ReplyDelete
 178. Salam semua,

  Kpd anony 201pm

  Dah malas nak tunggu la ni... dok tanya ending je...sabar la... Tak best la kalau dah tahu ending ? Bagi suspend la sikit kan gempak...atok pun dah terikut2 anak muda punya ayat... apa nak jadi org tua ni ? In kau org punya pasal la ni...atok dah jadi kalut !

  Maaf lambat masuk sebab dah kena panggil bro... ada taklimat penting pasal raja bomoh tu. Dah setel pun...

  Memang sengaja pun buat lambat2 bagi org pening... bila semua dah habis pikir... dah habis kederat...dah habis kepakaran... dah habis semuanya dan tak tahu apa lagi... baru depa keluarkan klu... lepas tu kelang kabut lagi... depa tarek masa la ni... bagi tekanan pd kerajaan sampai syaitan 2 tu pun dah kecut perut dibuatnya... dok asek temenong sana... temenong sini... sekarang dah lupa nak pakai gincu sebab nampak pucat je. Pihak luar tak kan tahu apa terjadi sebab kunci pada syaitan 1... mati hidup balek pun dia takkan lepas punya. keras hati dia ni.

  Kpd anony 240,

  Apa yg jenuh nya... depa tutup semua PC bagi semua tak nampak depa... bila cukup masa depa buka dan check semua... lepas tu tutup balek... sampai ketua la jawabnya. nak kesan depa tu....itu je kerja depa. depa tunggu reply drp syaitan 1... nak atau tidak... kamu do ingat depa ni main internet ke ?? dok nak kena jawab semua org tanya... mana ada org boleh kacau depa... dlm "green screen"... tahu tak tu ??? itu kod tu...

  Depa tu tak tahu menahu apa2 dlm hal ni... menteri kdn pun tak tahu.. inikan lagi yg kecik2 tu.. kamu lagi tahu dari depa2 tu sebab baca blog atok... depa nak baca blog macam ni... mana ada class... penulis melayu tak ada ilmu... org putih banyak ilmu... "lagi pun I ni kalau baca bahasa malaysia macam terbelitlah lidah I... tak reti..can u speak English please...Mr...apa tadi"... itu kata depa2 tu. Kamu pikirlah sendiri bagaimana England dah menguasi melayu, bukan setakat menjajah tanah melayu 400 tahun... "jiwa melayu" juga terjajah. Kalau tak percaya... sila pergi dekat loby parlimen dan rapatkan telinga bila mereka keluar rehat... dengar sendiri...

  Kpd tobeng...

  Inilah yg atok panggil "lemah hati"... org melayu mudah kesian. Tapi kamu tak tahu... dlm kelembutanlah mereka sembunyi kuku...macam kucing. tapi kalau nampak tikus... tiba2 keluar kuku..ngap ! Lepas tu tunjuk kelembutan lagi... org melayu tengok...cair.. baik la dia ni... bijak la dia ni... Tak kan la kot... atok ni kalut, dah nyanyok. tak masuk akal betul org tua ni... ini semua ayat org2 melayu lemah hati dan mudah kesian...

  hello... dia peduli apa dgn pesawat ke...krew ke... penumpang ke... kalau semua lebor pun bukan aku yg rugi...kau org yg rugi (ini ayat dia... apa macam keras tak ???), lagi nak kesian !

  Ayat akhir kamu tu atok suka... itulah harapan pejuang2 melayu seangkatan dgn atok. Ini yg boleh gerunkan lawan dan semua org diluar sana..."MELAYU BERSATU" ... tapi bila agaknya....ya Allah.

  atok zamany  ReplyDelete
  Replies
  1. Betullah apa atok cakap tu,org Melayu memang mudah lembut hati,takpe lepas ni saya cuba keraskan hati hehe.Kalau gitu dalam PRU siapa yg kita nak kena pilih tok?Takkan tak mengundi pulak,ye tak?.Saya pilih yg kurang mudarat dari yg terlebih mudarat.Betul ke prinsip tu?Kalau betul pihak mana yg kurang mudarat pada pandangan atok, pihak no2 atau no3?

   Delete
 179. salam tok...
  tok da byk membuka diri tok.....nnti mereka tahu sape atok ni

  tok berbalik pada penulisan atok,sememangnya byk ibadah yang boleh membawa kita kesyurga, cume cara pembelajara agama dimalaysia ni banyak berorentasikan ujian, bila ujian maka untuk peperiksaa je lah, jadi pada pandanga tok yg ensem bagaimana cara sebenar mengajar agama kepada setiap orang melayu yang lahir baka ini  ReplyDelete
 180. salam dhiy...

  Atok kot kata2 kamu "Berkenaan dengan arwah ust fadhil nor, bukankah ia pilihan yang lebih baik daripada UMNO tok, jadi salahkah kalau kita nak pilih yang lebih baik daripada pilihan yang ada tu, walaupun kesannya seperti melayu terbahagi 2. Nak buat macam mana tok, kami cuma nakkan persekitaran yang lebih baik, dulu2 dah bagi chance kat Umno, tapi makin teruk lagi ada. Lagi satu tok, saya sebenarnya tak faham adakah melayu yang tak berpecah tu maksudnya semua sokong umno, semua tak sokong dua-dua, atau bagaimana. Macam mana nak elakkan melayu berpecah tok ?"....

  Kita kena ada pendirian dan banyak bersabar ibarat "Tarek rambut dlm tepong" kena pelan2..jangan gopoh... Arwah ust... mula2 dah ok dlm amno sebab atok cakap baik2 dgn dia, dan dia faham apa yg atok maksudkan. Tapi bila di bakel kg ramai sangat dok cocok dia sampai dia pun dah melatah dan "panas" balek... atok pergi jumpa... pujuk balek...dah tak mahu dah katanya... tak boleh nak buat apa2 sebab masa tu ramai disekeliling dia dok kata "Jangag tok aji" . Jadi atok dah buat yg terbaik waktu itu... Sebenarnya sebagai melayu kena duduk bersama dan bersatu dalam UMNO bukan dok kena cucuk hidung... tapi demi bangsa> kemudian kamu bergerak dari dalam,bagi pendapat kamu dan pilih org yg betul, yg ada kualiti jadi pemimpin. Lonjakkan dia kemuka.. kemudian awasi dia dan sentiasa bersama dia... ajukan pemikiran yg resional demi melayu yg beragama islam. Jadi kamu bergerak dari dalam kalau nak "menukar orang"... bukan dari luar yg boleh memecah belahkan bangsa. Kenalah sabar sebab ia mengambil masa... tengok kawan kita dlm pas yg bertindak betul dan inginkan melayu bersatu contohnya Nasaruddin... depa buang sebab mereka tiada kerja lain...angap UMNO kafir... tipu...rasuah...dll. Tapi pernah tak mereka fikir jalan keluar kepada "penyatuan umah". Tak ada kan ? dok paksa melayu ikut dia...kalau tak ikut kafir.. apa ni semua ? Takkan mereka mampu jika tidak bersama-sama dlm satu wadah perjuangan yg sama... di akhir zaman nanti... ini semua tak ada tau... yg ada ialah "org melayu yg beragama islam" saja... tak ada party.. tak ada politik. Kalau Imam Mahadi turun dia tak tengok kamu pas ke UMNO... Dia tengok kalimah... inilah maksud atok. Yang benar ialah "orang melayu yg berkalimah shadatai"... ini kajian atok dalam bepuluh tahun yg lalu. Habis semua buku... semua kitab... semua kitab hadis serta kitab2 ulama melayu atok dok kaji...Inilah yg atok jumpa. Jadi mana perginya PAS... UMNO... PKR... semua terkubur waktu itu... yg berdiri ialah bendera hitam tetulis kalimah "Laillahaillah Muhammad Rasul Allah"... tak ada pun keris... bulan... bintang.. Nak dapat dua kalimah shadatai tu kat mana.... atok cari2 terjumpa kitab Tok Kenali atok pinjam drp kawan dari kelantan..maka atok jumpa dah hujung pencarian atok iaitu kalimah ini duduk ditangan anak muridnya Yang Mulia Syeikh Mahmud Nasri Othamani di baling kedah... maka atok kesana berjumpa dgn nya... dia tersenyum dan memelok atok sambil kami menangis... sebab masing-masing berjuang didalam wadah yg sama, tinggal lagi atok ni anak murid, dia sebagai guru atok. Dia ni pejuang melayu beragama islam didalam persatuan bernama PEKEMBER semasa perjuangan kemerdekaan dulu. Jadi kena ada wadah...cara dan masa, diwaktu sekarang ni. Kena duduk dalam jemaah...kalau diluar jemaah maka jadi pecah belah... dari dalamlah kita bertindak...memang banyak perbezaan pendapat... tetapi kita bercakap didalam, maka terpeliharalah bangsa dan agama.... faham

  atok zamany

  ReplyDelete
 181. Sama sama kita berdoa agar atok dipelihara Nya. Tak siapa pun berkuasa dan berhak memberi mudarat kepada sesiapa pun. Hanya Dia. Insya Allah selamat.

  ReplyDelete
 182. Salam tok,

  Saya nak tanya pendapat atok mengenai blog drama-raja@brado kapak & military of malaysia@shah paskal..boleh pakai ke?

  ReplyDelete
 183. Salam atok yg dikasihi dan pembaca semua..
  Maaf tok ,mencelah lalu.. Cucu nk tumpang tanya.. Apakah pandangan ustaz Mat brkenaan hal ini tok(MH370) dan juga brkenaan si no 1,2 dan 3 itu serta prinsip prjuangan atok trhadap mereka2 itu?

  ReplyDelete
 184. Salam atok,
  Sekarang saya dah faham. Tapi entah kenapa saya rasa sukar sgt ia nak berlaku kerana saya faham apa yg mereka fikirkan. Pengalaman ditendang dari umno tahun 80an mgkin buat mereka serik. Tapi ianya tak mustahil tok, kerana idea 'UG' yg sebabkan ust nasha disingkir tu menunjukkan adanya keinginan utk bersatu,lebih2 lagi ianya diutarakan oleh tuan presiden sendiri. Harapnya suatu hari nnt org ramai akan menyedari kepentingan&manfaatnya kpd agama, bangsa dan negara, iye kan tok...
  Terima kasih atok kerana memberi pencerahan yg sgt bermakna kpd saya. Ada keraguan saya tanya atok lagi ye...

  ReplyDelete
 185. Salam anony 557pm,

  Kamu ni dah silap penerimaan ni... ahlul baith adalah sahabat nabi yg nabi akui masuk syurga bersama dia. Sedang kan Waliallah adalah manusia sepas zaman nabi yg Allah angkat mertabat mereka menjadi kekaseh Allah. Kamu kena bezakan ini dulu.. kemudian semasa nabi hidup dulu dia tak kata semua keturunan sahabat itu atau pun keturunannya sebagai ahlul baith... tetapi pengikut atau kaum mereka itu sendiri yg meletakkan begitu, jadi sampai sekarang org dok ingat itu nabi yg beri... walhal tak ada pun begitu. Allah pelihara keluarga mereka kerana dulu Rasul sayang mereka, maka Allah juga sayang mereka... tetapi ada juga dikalangan mereka yg tak berapa baik perangainya... jadi bagaimana ? boleh kira pada keturunan ke ? Ingat... iman tidak boleh diwarasi. Kebawah drp zaman nabi, mereka2 yg soleh dan ahlillah... mereka mendapat kedudukan disisi Allah sebagai Wali, bukan lagi ahlul baith. Inilah yang kamu kena faham... Lupakan pasal depa kerana mereka dah tentu tempat mereka... bagaimana dgn kamu ??? ini yg sepatutnya kamu fikir. Takkan kamu tak mahu jadi seperti mereka yg dikasihi Allah juga ???

  Kpd orgorg...

  Kalau ikut atok.. kamu tak kan kemana kalau belajar agama di sek Kebangsaan atau sek Menangah kerajaan. Kamu kena belajar di pondok khas belajar agama, atau di pesentren.. atau di madrasah khas dlm pengajian agama islam. Barulah kamu dikatakan belajar agama... kalau tak sampai sudah tak jumpa apa2. jadi dari islam baka kena naik sikit lagi iaitu Islam sejati...kenalah tahu berkenaan 2 kalimah shadat, sebab baru nak mula belajar jadi islam sejati kan ? Kenalah angkat 2 kalimah sahadat itu semula dihadapan guru yang punya wasilah dan berabitah dari tangan ke tangan yang menyampai ketangan Rasulullah saw. Wasilah bererti bersalasilah atau bertalian turutan ilmunya dari tangan ketangan hingga menyampai ketangan Rasul. Manakala Rabitha bermaksud tambatan hati yang pejab kepada Rasulullah saw. melalui guru kepada guru hinggalah menyampai kepada Rasul itu sendiri. Maka barulah kamu boleh istiharkan diri kamu Muslimin... jadi yg wajib dlm rukun Islam pertama sekali ialah mengucap 2 kalimah shadat... kalau ini tak betul rantaiannya... bagaimana islam kamu ? maknanya islam ikut2 atau islam keturunan atau islam baka saja lah kamu. Bagaimana... adakah ini diiktiraf oleh Nabi dan Allah ??? jawabnya TIDAK... sebab kamu tak pernah pun mengucap dua kalimah shadatat itu dihadapan sesiapa waima Ibu kamu, ayah kamu, cikgu sek kamu... kalau pun ada sebab dia nak dengar sebutan kamu betul atau salah saja... tetapi tidak mendapat pengiktirafan dari Nabi dan Allah. Maka itulah sebabnya kena pergi belajar pondok tok kenali iaitu mana2 madrasah ABJAD yg berada disetiap negeri di M'sia. Kerana disinilah saja yg ada mengajar atau mengijazah dua kalimah shadat daripada gurunya Syeikh Ahmed Junaidy (anak murid Syeikh Mahmud Naseri Othmani -arwah) yg punya wasilah dan rabitah ketangan baginda Rasulullah saw dengan sanadnya sekali...so bagaimana sekarang ??? terjawab ke masaalah kamu ??? Beginilah yg atok ajarkan kepada anak2 muda yg atok jumpa dimana2...Inilah langkah pertama belajar agama islam.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 186. Sambungan...

  Kpd anony 1139pm,

  Terima kasih sebab doakan atok, atok pun doa kan kamu sentiasa sihat sejehtera dan ceria selalu...amin

  Kpd cucu ali bakar,

  Berkenaan dgn blog tu... atok minta maaf sebab atok tak seharusnya komen org punya blog...sebab atok sendiri merupakan bloger yg baru belajar. Tak elok kata kat orang...tak tahu diri sendiri bagaimana kan ! harap cucu faham.

  Kpd cucu Bakhtiar,

  Betul lah tu... Mana kamu tahu ni ??? Baca sejarah ya...

  Kpd razin...

  Ya... tiada yang tersembunyi bagi Allah maka kita akan saksikan bagaimana Allah menghukum dikala itu. Susah kan ?

  Kpd anony 848pm

  Insyallah dia tak kan macam bapa dia. Tapi barang di ingat... No1 sebenarnya planing anak dia yg akan naik pada 2020 dan akan pegang apa yg ada pd dia... tak tahulah kalau anaknya akan berubah esok... waallahua'lam.

  Kpd aduka...

  Tak tahu lah atok sebab kalau tanya lagi kang kena marah...Dia banyak berahsia dan tak nak disabit dgn hal2 duniawi ni... dia kata bukan urusan dia dan pergi cari org lain... jadi atok fikir ini tak ada kena mengena dgn anak dajal la... itu bermakna, macam tu teory kedua yg lebih tepat. waallahua'lam.

  Kpd dhiy..

  Tak mengapa... kalau ada masa singgallah kemari... tapi atok ni bukannya pandai sangat nak selesai masaalah org... sikit2 boleh la.

  sekian
  atok zamany

  ReplyDelete
 187. Assalamualaikum atok dan sekeliannya..

  Amboi2 atok, sejak ikut post yang pertama sampai la ni, tak pernah2 post atok dapat komen sampai ratus2 macam ni. Nampak sangat orang melayu ni berminat sungguh dengan perkara misteri dan kontroversi kan tok?

  Tapi takpe tok, Allah dah lorongkan mereka ke mari mesti ada sesuatu yang nak ditunjukkan. Samada mereka sedar atau tidak saja. Yang mana dah terlanjur ke mari tu, saya syorkan supaya anda mengaji dari post pertama dan baca setiap komen. Kerana daripada situ saya mendapat apa yang saya cari. Daripada komen2 dan jawapan atok itulah saya yakin untuk mendapatkan talqin shahadah daripada wakil negeri. Allah memang memudahkan untuk saya sekeluarga tok sebab wakil tu tinggal di kawasan berdekatan saya tinggal iaitu di Pasir Gudang, Johor.

  Oh ya tok, saya la yang mencari guru tasawuf tu tok. Saya dah baca buku tok kenali berkenaan makrifat Allah dan perihal mengenal diri. Walaupun saya faham tapi saya perlukan guru tok. Saya taknak berguru dengan buku. Takut terseleweng pula niat saya. Sebab tu saya tanya atok kalau2 ada guru di sekitar sini yang boleh saya jumpa. Saya tahu banyak peringkat dalam tasawuf tapi saya ingin belajar tok. Semoga Allah memberi kemudahanNya kepada saya melalui atok. Memandangkan luasnya pergaulan dan keistimewaan atok, saya amat berharap atok dapat membantu. Sebab kalau atok yang rekemen guru tu, saya yakin atok tunjuk guru yang benar2 guru.

  Tak tau kenapa tapi saya rasa rapat dengan atok walaupun kita tak pernah bersua muka. Mungkin sebab atok yang bawa saya ke jalan ni dengan izinNya. Saya sangat2 bersyukur.

  Wassalam.

  ReplyDelete
 188. Salam tuan.
  Dlm salah satu jawapan di atas tuan ada menyebut ttg anak dajal. Siape dia agaknya?

  ReplyDelete