Saturday, November 16, 2013

SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 21
 FASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT.BAB 56:  NABI TETAP AKAN BERADA DITIGA TEMPAT INI WALAUPUN DAHSYATNYA PERISTIWA HARI KIAMAT SEDANG BERLAKU.


Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bahawa ia berkata, “Aku memohon kepada Rasulullah supaya baginda berkenan memberi syafaat pada hari kiamat nanti kepada ku. Baginda bersabda, “InsyaAllah akan aku penuhi”. Kemudian aku bertanya, “Dimanakah akan aku cari dikau wahai Rasulullah ?”. Baginda menjawab, “Pertama sekali kamu cari aku didekat Jembatan Shirat”. Aku bertanya lagi, “Jika aku tidak menemui mu disitu ?”. Baginda menjawab, “Cari aku didekat Timbangan Neraca”. Kemudian aku bertanya lagi, “Jika disitu pun aku tidak menemui mu?”. Baginda menjawab lagi, “Kamu cari aku di Telaga Kausar, kerana aku tidak salah ditiga-tiga tempat ini”.

Didalam sebuah hadis bersumber dari Aisyah ra. yang telah diperkatakan dahulu bahawa Nabi saw bersabda, “Adapun ditiga-tiga tempat ini dimana seseorang tidak akan ingat kepada sesiapa pun (selain Baginda sendiri) ialah didekat Timbangan, di Padang Mahsyar waktu menerima kitab catitan amal perbuatan dan dekat dengan Jembatan Shirat Neraka” .BAB 57 : MALAIKAT PENYAMBUT PARA-PARA NABI BERSERTA UMAT-UMAT MEREKA DAN MEMBINASAKAN MUSUH-MUSUH MEREKA.


Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Abdullah bin Salam bahawa ia berkata, “Pada hari Kiamat nanti Allah mengumpulkan para Nabi-nabi bersama umat-umat mereka sati demi satu, dan yang terakhir sekali ialah Nabi Muhammad dan umatnya. Setelah Jembatan Shirat dipasang diatas Neraka Jahanam, datang Malaikat yang menyeru, ‘Dimana Muhammad dan umatnya ?’. Lalu Baginda bangkit diikuti umatnya, baik yang taat mahupun yang durhaka. Ketika Baginda berada diatas Jembatan Shirat itu, lalu Allah membutakan mata musuh-musuhnya (umat nabi yang durhaka dan kafir) sehingga mereka berjatuhan (tonggang langgang) dikiri dan kanan (dari Jembatan shirat itu). Sedangkan Baginda bersama-sama umatnya yang soleh terus berlalu dan kemudian mereka disambut oleh  Malaikat Ridwan yang menjadi pemandu arah ke Syurga. Apabila Baginda sampai kehadrat Allah SWT., Baginda dipersilakan duduk diatas sebuah kerusi disebelah kiri. Kemudian barulah dipanggil Nabi-nabi yang lain berserta umat-umat mereka satu persatu, hinggalah sampai giliran terakhir ialah Nabi Nuh as. Semoga Allah merahmati Nuh”.


BAB 58 : JEMBATAN SHIRAT KEDUA YANG TERBENTANG DIANTARA SYURGA DAN NERAKA JAHANAM.

Berkata Imam al Qurthubi (penulis kitab ini), “Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati kamu semua, bahawa diakhirat nanti terdapat dua Jembatan Shirat yang mesti dilintasi oleh seluruh makhluk yang dihisab di Padang Mahsyar, samada timbangan amal mereka berat mahu pun yang ringan timbangannya. Kecuali bagi orang-orang yang masuk Syurga tampa hisab. Tidak ada yang terselamat melintasi Jembatan Shirat besar (yang pertama) kecuali orang-orang yang beriman dengan pahla amal mereka yang cukup banyak dan diambil untuk dibahagikan kepada orang-orang yang mereka zalimi semasa kehidupan didunia dahulu. Tetapi, mereka masih tertahan disebuah Jembatan Shirat lagi, yang khusus untuk mereka. InsyaAllah, tidak ada seorang pun dari mereka yang akan kembali lagi ke Neraka kerana mereka telah pun berhasil melintasi Jembatan Shirat pertama yang dipasang diatas Neraka Jahanam dan yang telah menelan banyak korban”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa’id al Khudri bahaw Rasulullah bersabda, “Orang-orang beriman terselamat dari Neraka, lalu mereka ditahan pada sebuah Jembatan Shirat (kedua) lagi yang menghubungkan diantara Syurga dan Neraka untuk menyelasaikan kezaliman-kezaliman yang terjadi diantara mereka sewaktu didunia. Setelah ia selesai, baharulah mereka diizinkan masuk Syurga. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada didalam genggaman Nya, setiap seorang dari mereka itu amat mengatahui tempatnya di Syurga daripada tempat mereka didunia”.FAKTA:

Yang dimaksudkan dengan ungkapan, “Orang-orang beriman terselamat dari Neraka” itu ialah merujuk kepada orang-orang yang berjaya melintasi Jembatan Shirat pertama yang dipasang membentangi diatas Neraka Jahanam. Ini menunjukkan bahawa keadaan orang-orang yang beriman itu adalah berbagai-bagai jenis.

Berkata Muqatil, “Setelah berhasil menyeberangi Jembatan Shirat Neraka Jahanam (jembatan pertama), kemudian mereka ditahan pula disebuah lagi Jembatan Shirat (jembatan kedua) yang menghubungkan diantara Neraka dan Syurga untuk mereka menyelesaikan masaalah kezaliman-kezaliman yang terjadi diantara mereka sewaktu hidup didunia dahulu. Apabila semuanya telah selesai, Malaikat Ridwan dan rakan-rakannya menyambut mereka dengan ucapan, ‘Salamun alaikum Thibtun’ , masuklah kamu kedalam Syurga untuk selama-lamanya”.

Ad-Daruqati merawayatkan didalam sebuah hadis yang menjelaskan bahawa syurga itu terletak sesudah Jembatan Shirat.

Menurut pendapat saya (Imam Qurthubi penulis kitab ini), barang kali pekara ini menjadi terbalik, jika berdasarkan hadis yang telah diriwaayatkan oleh Bukhari seperti diatas tadi. Ataupun mungkin ia berlaku kepada seseorang yang seharusnya masuk Neraka tetapi dapat keluar kerana diberi syafaat. Mereka ini tidak ditahan disitu bahkan keluar begitu saja. Mereka kemudian terus saja terjun kedalam sungai-sungai di Syurga. Pekara ini akan saya jelaskan lagi kemudian Insyaallah.

Didalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Ahmad dinyatakan bahawa Nabi saw. telah bersabda, “Beberapa orang penghuni Syurga itu ada yag ditahan disebuah Jembatan Shirat atau Jembatan yang menghubungkan diantara Syurga dan Neraka. Mereka ditanya tentang kelebihan harta yang ada ditangan mereka”.

Riwayat ini dianggap tidak bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari yang terdahulu itu kerana maksud kedua-dua hadis tersebut adalah berbeza bersesuaian dengan hubungannya sendiri. Demikian juga dengan riwayat terakhir ini juga dianggap tidak bertentangan dengan sabda Nabi saw., “Salah seorang dari mereka itu lebih tahu tempat mereka di Syurga daripada tempatnya didunia”. Ia juga tidak bertentangan dengan ucapan Abdullah bin Salam, “Kemudian mereka disambut oleh para Malaikat yang menjadi pemandu mereka ke Syurga”. Persoalannya, ini hanya berlaku kepada mereka-mereka yang tidak ditahan di Jembatan Shirat itu dan tidak pula masuk Neraka, bagaimana halnya dengan yang lain ?

Ada diantara ulama-ulama berpendapat bahawa hal itu berlaku kepada semua manusia. Maksudnya, ketika Malaikat membawa mereka sampai dihadapan pintu Syurga, maka mereka semua telah mengatahui dimanakah tempat-tempat mereka tinggal didalam Syurga itu jika dibandingkan dengan tempat tinggal mereka semasa didunia dahulu. Inilah maksud dari firman Allah didalam surah Muhammad ayat 6 yang mafhumnya;

“Dan masukkan mereka kedalam Syurga yang diperkenalkan kepada mereka”.

Sebahagian besar ulama-ulama tafsir berpendapat, “Ketika semua ahli Syurga itu telah memasuki Syurga, dikatakan kepada mereka, “Berpecahlah ketampat kamu masing-masing!”. Dengan sendirinya mereka semua tahu untuk menuju ketempat-tempat mereka masing-masing. Ini menunjukkan bahawa mereka telah mengenali tempat tinggal mereka masing-masing jika hendak dibandingkan dengan mereka-mereka yang hendak pulang kerumah selepas solat Jumaat atau pulang dari kerja sewaktu didunia ini. Sesetengah ulama pula berpendapat bahawa mereka mengenali tempat tinggal mereka di Syurga itu adalah atas bimbingan para Malaikat, waallahua’lam.BAB 59: ORANG-ORANG ISLAM YANG MASUK NERAKA ITU MATI, TERBAKAR DAN KEMUDIAN KELUAR KERANA MENDAPAT SYAFAAT.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah saw. telah bersabda, “Adapun penghuni Neraka yang menjadi ahli tetap Neraka, mereka itu tidak mati dan juga tidak hidup didalamnya. Tetapi, ada beberapa manusia yang ditimpa siksa Neraka kerana dosa-dosa mereka, lalu Allah benar-benar mematikan mereka. Dan setelah menjadi manusia semula, Allah mengizinkan pemberian syafaat kepada mereka. Allah membawa mereka dengan berkelompok-kelompok lalu mereka bertebiran kesungai-sungai didalam Syurga. Kemudian Allah berfirman, ‘Wahai penduduk Syurga, sambutlah mereka!’. Kemudian mereka muncul (dari dalam air sungai) seperti munculnya biji yang berada dalam mendapan aliran banjir”. Lalu seorang sahabat berkata, “Ya Rasulullah, kata-kata itu menunjukkan sepertinya Rasulullah pernah tinggal didesa”.


FAKTA:

Kematian bagi orang-orang yang durhaka (orang-orang islam yang berdosa) tersebut adalah merupakan kematian yang sebenar-benarnya. Pekara ini merupakan  satu bentuk penghormatan bagi mereka supaya mereka tidak merasakan azab pedihnya siksaan Neraka yang membakar. Ia amat berbeza dengan penghuni abadi Nereka, selain azab yang pedih kebakaran, mereka juga akan kekal tinggal didalamnya selama-lamanya. Allah SWT. berfirman didalam surah an-Nisaa ayat 56 yang mafhumnya;

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan ayat-ayat Kami, nanti akan Kami masukkan mereka kedalam Neraka. Setiap hangus (terbakar) kulit mereka, Kami tukar dengan kulit yang lain, supaya mereka merasai azab. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

Sesetengah ulama tafsir berpendapat bahawa kematian mereka itu tidak didalam erti sebenarnya. Dalam lain perkataan ialah merupakan mereka sedang tidur sehingga mereka tidak merasakan kepedihan seksaan mahupun nikmat itu sendiri. Pekara ini ada diungkapkan didalam Firman Allah didalam surah az-Zumar ayat 42 yang mafhumnya;

“Allah mematikan manusia (memegang rohnya) ketika matinya dan yang belum mati dalam tidurnya. Lalu Allah menahan roh orang yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan roh orang yang lain (tidur) sampai waktu yang telah ditentukan. Sungguh pada demikian itu menjadi ayat-ayat (tanda-tanda) bagi kaum yang berfikir”.

Maksudnya, ia didalam keadaan tidur, bukan didalam keadaan sudah mati yang dimaksudkan keluarnya roh dari jasad. Allah SWT. juga menggunakan perkataan “sha’iqa” (pengsan) bagi manggantikan kematian, seperti didalam firman Nya didalam surah az-Zumar ayat 68, mafhumnya;

“Sangkakala ditiup, maka pengsan (mati) siapa yang dilangi dan dibumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah...”.

Diceritakan bahawa Nabi Musa as. pernah mengalami pengsan seperti ini, iaitu tidak sampai mati. Didalam keadaan tidak sedarkan diri ini (koma), seseorang tidak akan bisa merasakan kesakitan atau pun kenikmatan. Mungkin juga boleh diistilahkan sebagai “separuh mati” yang tidak dapat merasakan kesakitan ataupun nikmat atas pertolongan Allah. Sebagai contoh, peristiwa sekumpulan wanita yang terpukau akan ketampanan wajah Nabi Yusuf as. sehingga mereka tidak sedarkan diri telah memotong jari-jari mereka sendiri, walhal mereka disuruh mengupas epal. Diantara sekian banyak pendapat, yang sahih ialah pendapat pertama itu tadi. Selain diperkuatkan dengan penggunaan kalimah masdar, ia juga diperkuatkan dengan isi hadis itu sendiri yang menyatakan mereka menjadi hangus rentong (arang). Ini bermaksud mereka itu mengalami kematian sebenarnya, sebagaimana yang lain pula mengalami kehidupan yang sebenar.

Kemudian timbul pula pertanyaan, apakah ertinya memasukkan mereka kedalam Neraka jika mereka tidak merasakan apa-apa bahkan tidak mengatahuinya?. Jawapannya ialah, hal ini bertujuan menjadikan pelajaran kepada mereka, sekalipun mereka tidak merasakan seksaan Neraka, menahan mereka dibeberapa waktu bagi kenikmatan Syurga juga adalah merupakan hukuman tersendiri. Sama juga seperti orang yang ditahan dipenjara. Sekalipun tidak diseksa atau dipukul disitu, menahan mereka dari merasakan nikmat kebebasan hidup diluar jelas merupakan hukuman dan seksaan kepada mereka. Penjelasan tambahan akan pekara ini akan diulas nanti, insyaallah.


BAB 60: ORANG-ORANG YANG DIBERI SYAFAAT DIAKHIRAT ADALAH ORANG-ORANG YANG UTAMA SEMASA HIDUP DIDUNIA.


Diriwayatkan oleh Abu Abdullah alias Muhammad bin Maisarah al-Jabali al- Qurthubi dalam kitabnya bertajuk ‘At-Tabyin’, dari ayahku dan Ibnu Wadhdhah, dari Anas secara marfu’ bahawa ia bekata, “Penduduk Neraka diserit untuk dibawa mendekati kehadrat Allah. Ketika melihat seorang penghuni Syurga yang lalu, salah seorang dari mereka menyapa, ‘Wahai sifulan, ingatkah kamu kepada seseorang yang telah memberimu minuman pada hari ini dan ini ?”. Penghuni Syurga itu menjawab, “Ya.. aku yakin orang itu adalah kamu”. “Ya.. memang benar”. Lalu penghuni Syurga itu memberi syafaat untuk orang yang pernah menolongnya itu. Kemudian salah seorang penghuni Neraka yang lain pula bertanya kepada penghuni Syurga itu, “Wahai sifulan, ingatkah kamu kepada seseorang yang pernah memberimu air wuduk pada hari ini dan ini ?”. Ia menjawab, ‘Ya, kemudian dia memberi syafaat kepada orang yang pernah menolongnya itu’”.

Pada pengatahuan saya (Imam al-Qurthubi), hadis yang serupa juga pernah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya bertajuk ‘Sunan Ibnu Malek’, dari Muhammad bin Abdullah bin Namir dan Ali bin Muhammad, dari A’masy, dari Yazid ar-Raqasyi, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah saw. bersabda, “Pada hari kiamat nanti penghuni Syurga dibawa ke Syurga dengan berbaris. Seorang dari berselisih jalan dengan seorang dari penduduk Neraka yang kemudian menyapanya, ‘Wahai fulan, apakah kamu tidak ingat pada suatu ketika dahulu kamu pernah meminta minuman daripada ku lalu aku berikan seteguk air kepada mu?’. Sehingga akhirnya ia berjaya mendapatkan syafaat berkat jasa penduduk Syurga itu. Seterusnya dia berselisih jalan dengan seorang lagi penduduk Neraka yang bertanya kepadanya, ‘ Wahai fulan, apakah kamu tidak ingat pada satu ketika dahulu ketika aku memberi kepada mu air untuk bersuci ?’. Sehingga akhirnya dia juga mendapatkan syafaat berkat jasa penduduk Syurga itu”.

Diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Nu’aim berikut isnadnya, dari ats-Tsauri, dari al-A’masy, dari Syafiq, dari Abdullah bahawa berkenaan dengan ayat (yang afhumnya); 

“Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari kurnia Nya”.

Rasulullah bersabda, “Yang dimaksudkan dengan pahala ialah Syurga, dan yang dimaksudkan tambahan kurnia Nya ialah syafaat kepada orang yang seharusnya masuk Neraka namun mereka pernah melakukan sesuatu kebajikan sewaktu didunia”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abud Dunya dari Abu Ja’far ath-Thahawi, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat kelak, Allah mengumpulkan penduduk Syurga dengan berbaris dan mengumpulkan penduduk Neraka juga dengan berbaris. Seorang dari penduduk Neraka itu memandang kepada seorang yang berada dibarisan penduduk Syurga dan kemudian menegurnya, “Wahai sifulan, apakah kamu masih ingat pada suatu ketika dahulu aku pernah berbuat satu kebajikan kepada mu ?”. Penduduk Syurga itu berkata, “Ya Allah! Orang ini sewaktu didunia dahulu memang pernah berbuat satu kebajikan kepada ku”. Lalu Malaikat berkata, “Kalau begitu, tareklah ia bersama mu dan ajaklah dia masuk Syurga kerana rahmat Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung”. Berkata Anas, “Saya bersaksi bahawa saya benar-benar mendengar sendiri sabbda Rasulullah itu”.

Abu Abdullah alias Muhammad bin Maisarah mengatakan, “Aku pernah membaca didalam sebuah kitab yang aku yakin itu adalah kitab Zabur, ‘Sesungguhnya pada hari kiamat kelak Aku merayu kepada hamba-hamba Ku yang zuhud. Aku katakan kepada mereka, ‘Wahai hamba-hamba Ku, sesungguhnya Aku tidak memberi balasan semasa kamu didunia atas apa yang telah kamu lakukan kepada Ku. Tetapi, pada hari ini Aku ingin memberikan balasan kepada kamu secara sempurna. Maka sekarang masuklah kamu semua kedalam celah-celah barisan. Jika kamu mendapati orang-orang yang kamu cintai didunia atau orang yang pernah menolong memenuhi kehendak mu atau pernah mengambalikan barang mu yang hilang atau yang pernah memberi mu makanan walau hanya secubit rasa dengan ikhlas demi mengharap keridhaan Ku, maka pimpinlah tangannya dan ajaklah masuk Syurga”.FAKTA:


Abu Hamid al-Ghazali dalam bahagian akhir kitabnya yang bertajuk ‘Ihya’ Ulumud Din’ memperkatakan sebuah riwayat dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat kelak, seorang penduduk Syurga memerhatikan penduduk Neraka. Tiba-tiba ia mendengar seorang penduduk Neraka memenggilnya, ‘Wahai fulan, adakah kamu mengenali aku ?’. Ia menjawab, ‘Demi Allah, tidak !, aku tidak mengenali mu, siapa sebenarnya kamu?’.  Penduduk Neraka itu berkata, ‘Aku adalah orang yang pada suatu ketika didunia dahulu pernah menolong memberikan mu seteguk air disaat kamu meminta minum dari ku. Sekarang tolong pohonkan syafaat dari Tuhanmu untuk ku’. Lalu ia memohonkan syafaat dari Allah untuk orang itu, ‘Ya Allah, ketika aku sedang memerhatikan penduduk Neraka, ada seorang dari mereka yang tiba-tiba memanggilku dan bertanya kepadaku, ‘Adakah kamu mengenaliku?’. Aku jawab, ‘Tidak’. Kemudian aku bertanya kepadanya, ‘Siapa kamu?’. Dia menjawab bahawa dia adalah orang yang pada satu ketika semasa hidup didunia dahulu pernah memberikan seteguk air kepadaku sewaktu aku meminta minum darinya. Sekarang tolong berikan syafaat kepadanya”. Lalu diperkenan Allah memberikannya syafaat dan diperintah ia dikeluarkan dari Neraka. Wallahua’lam.BAB 61: SYAFAAT BAGI ORANG YANG MASUK NERAKA, RASULULLAH PEMBERI SYAFAAT YANG KEEMPAT DAN ORANG YANG KEKAL TINGGAL DIDALAM NERAKA.


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Saidina Othman bin Affan ra. bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat nanti, ada tiga golongan yang memberi syafaat. Pertama ialah para Nabi-nabi, kedua para ulama-ulama dan yang ketiga ialah para syuhada”.


Diriwayatkan oleh Ibnu Samak alias Abu Amr alias Utsman bin Ahmad, dari Yahya bin Ja’far bin Zubir, dari Ali bin Ashim, dari Khalid al-Hudza’, dari Salmah bin Kuhail, dari ayahnya, dari Za’ra’, dari Abdullah bin Mas’ud bahawa ia berkata, “Nabi kamu (Muhammad saw.) adalah pemberi syafaat yang keempat. Pertama adalah Jibril as., kemudian Ibrahim as., lalu Musa as. atau Isa as,. Setelah itu Nabi kamu (Muhammad saw.), Malaikat-malaikat, para Nabi-nabi yang lain, orang-orang yang jujur ikhlas dan orang-orang yang mati syahid. Ada satu kaum yang masih tetap tinggal didalam Neraka Jahanam, maka ditanya kepada mereka sebagaimana terungkap didalam al-Quran Karim didalam surah al-Muddatstsir ayat 42 hingga ayat 48 yang mafhumnya ;

“Apakah sebabnya kamu masuk Neraka?. Sahut mereka itu, Kami tidak solat. Dan tidak pula memberi makan orang miskin. Dan kami telah masuk kedalam yang bathil, bersama-sama orang yang masuk kedalamnya. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Sehingga datang kepada kami keyakinan (kematian). Maka tidaklah bermanafaat bagi mereka pertolongan orang-orang yang menolong (pemberi syafaat)”.

Mereka itulah golongan yang masih kekal tinggal didalam Neraka Jahanam”. Hadis ini merupakan hadis mungkar riwayat Baihaqi didalam kitabnya bertajuk ‘al-Budur(270)”.

Berkata Imam al-Qurthubi (pengarang kitab ini), “Ada yang berpendapat, itulah yang disebut sebagai tempat yang terpuji bagi Nabi Muhammad saw.”.

Diriayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Yahya bin Salamah bin Khuail, dari ayahnya, dari Abu Za’ra’, dari Abdullah bahawa ia berkata, “...Kemudian ketika Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung telah memberi izin untuk memberi syafaat, tampillah Jibril as, lalu berturut-turut menyusul kekasih Allah Ibrahim as, lalu Musa as atau Isa as., Seterusnya yang keempat Nabi kamu (Muhammad saw.). Bagindalah yang paling banyak memberi syafaat dan itulah yang disebut sebagain tempat yang terpuji yang difirmankan Allah didalam surah al-Israa’ ayat 79, mafhumnya;

“Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ketempat yang terpuji”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Abu Jad’a bahawa ia pernah mendengar Nabi saw. bersabda, “Sungguh akan masuk Syurga melalui perantaraan syafaat seorang dari umatku lebih banyak dari jumlah Bani Tamim”. Para sahabat bertanya, “Selain dari dirimu sendiri Ya Rasulullah?”. Jawab baginda, “Ya, selain aku”. Aku lalu bertanya kepada Ibnu Abu Jad’a, “Kamu dengar itu sendiri dari Rasulullah?”. Dia menjawab, “Ya.. aku mendengarnya”. (Maksud hadis ini ialah Rasulullah memberi tahu sahabat bahawa terdapat orang lain selain dirinya yang boleh memberi syafaat diakhirat kelak iaitu dari kalangan umatnya yang soleh dan wara’)

Hadis itu juga diriwayatkan oleh atz- Tirmidzi. Menurutnya hadis ini adalah hasan sahih yang gharib, kerana hanya itulah satu-satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Jad’a.

Syeikh al-Qurthubi (penulis kitab ini) berkata: “Hadis ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Dala’il an-Nubuwat’, dari Abdul Wahab ats-Tsaqafi, dari Hisyam bin Hayyan, dari al-Hasan bahaa ia mengatakan, ‘Sesungguhnya orang yang dimaksudkan oleh Nabi didalam hadis itu ialah Uwais al-Qarni’”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Yahya bin Ja’far, dari Syababah bin Suwar, dari Jarir bin Utsman, dari Abdullah bin Maisarah, dari Habib bin Abdurrahib, dari Abu Umamah bahawa Rasulullah bersabda, “Berkat syafaat salah seorang dari umatku membolehkan masuk Syurga sebanyak seperti salah satu dari dua suku kaum iaitu suku Rabi’ah dan suku Mudhar”. Seorang sahabat bertanya, “Apa kelebihan suku Rabi’ah atau pun suku Mudhar?”. Baginda menjawab, “Sesungguhnya aku hanya mengatakan apa yang aku katakan”. Banyak pendapat menyatakan bahawa orang yang dimaksudkan baginda ialah Saidina Othman bin Affan.

Diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi sebuah hadis dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, “Diantara umatku ada orang yang memberi syafaat kepada sekelompok manusia, ada yang memberi syafaat kepada sebuah kabilah, ada yang memberi syafaat kepada satu golongan dan ada yang memberi syafaat kepada seseorang sehingga mereka semua masuk syurga”.

Diriwayatkan oleh al-Bazzari didalam kitabnya yang bertajuk ‘al-Bazzar‘ Musnad i’, dari Tsabit dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya seseorang boleh memberikan syafaat kepada dua hingga tiga orang”.

Al-Qadhi Iyadh didalam kitabnya bertajuk ‘Asy-Syifa’ mengambil sebuah riwayat dari Ka’ab yang menyatakan, “Sesungguhnya setiap orang dari sahabat mempunyai syafaat”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Abdulrahman bin Yazid bin Jabir bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, “Diantara umatku ada seorang yang bernama Shilat bin Asyim. Berkat syafaatnya, ia boleh memasukkan orang sebanyak sekian”.

FAKTA:

Ada orang yang mempertikaikan, bagaimana mungkin syafaat boleh diberi kepada orang yang telah dimasukkan kedalam Neraka?. Bagaimana pula halnya dengan firman-firman Allah iaitu;

“Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan kedalam Neraka, maka sesungguhnya telah Engkau hinakan ia”. Surat Ali Imran ayat 192.

“...dan mereka tiada dapat memberi pertolongan (syafaat), selain untuk orang yang disukai Nya...”. Surah al- Anbiyak ayat 28.

“Berapa banyak Malaikat dilangit, tiada bermanafaat syafaat (pertolongan) mereka sedikit pun, kecuali sesudah diizinkan Allah bagi siapa yang dikehandaki Nya dan disukai Nya”. Surah an-Najm ayat 26.

“... pada hari Allah tidak akan menghinakan (memberi malu) Nabi dan orang-orang yang beriman berserta dengan dia, sedang cahaya mereka berjalan dihadapan dan disebelah kanan mereka...” Surah at-Tahrim ayat 8.

Itulah pendapat dan hujah bagi orang yang diancam oleh Allah kelak, iaitu segolongan manusia yang telah sesat dari jalan yang benar. (orang-orang yang mendustakan dan mempertikaikan firman Allah).

Adapun menurut pendapat Ahli Sunah Wal Jamaah yang sentiasa menggunakan rujukkan berdasarkan al-Quran dan al-Hadis, syafaat itu amat berguna kepada umat Islam yang durhaka. Setiap dari mereka pasti akan masuk Syurga. Mengenai ayat pertama, rujukan penafsirannya adalah pada riwayat Anas bin Malik, iaini yang dimaksudkan firman Allah “Yang Engkau masukkan kedalam Neraka”, ialah orang yang dimasukkan kedalam Neraka secara abadi (selama-lamanya). Kemudian, maksud firman Allah, “Engkau hinakan ia”, ialah yang Engkau binasakan dan yang Engkau murkai”. Berdasarkan pekara ini, Sa’id Ibnu Musayyib mengatakan, “Sesungguhnya ayat itu ditujukan khusus bagi orang-orang yang tidak mungkin dikeluarkan dari dalam Neraka”. Dalilnya adalah dari firman Allah pada bahagian akhir ayat tersebut iaitu, “Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun”. Yang dimaksudkan ialah orang-orang kafir.

Bagi orang-orang mukmin yang durhaka, kalimah “hina” itu boleh diertikan sebagai “malu”. Pekara ini berlaku dalam makna bahasa Arab. Ertinya, pada waktu itu selaku orang-orang yang beriman mereka merasa malu kepada penganut agama-agama yang lain kerana terpaksa menempuh seksa Neraka terlebih dahulu sehingga mereka akan dikeluarkan kelak. Sedangkan pengertian “hina’ bagi orang-orang kafir bermaksud binasa didalam Neraka tetapi mereka tidak mati. Berbeza keadaannya dengan orang-orang beriman yang sememangnya mati didalam keadaan sebenar disitu sehinggalah mereka dikeluarkan berkat syafaat seseorang yang telah mendapat restu dari Allah, disamping rahmat dari Allah Yang Mahapemurah sendiri, pekara ini akan dijelaskan lagi nanti, insyaallah.


BAB 62: ORANG-ORANG YANG MENDAPAT SYAFAAT DAN MAKSUD JAHANAMIYYUN.


Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Rasyidin bin Sa’ad, dari Yahya, dari Abu Abdulrahman al-Khattali, dari Abdullah bin Amr ibnu ‘Ash bahawa Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya puasa dan al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Berkata puasa, ‘Ya Tuhanku, aku pernah menghalang orang ini dari makan, minum dan kesenangan yang lain waktu siang hari. Tolong berikan aku syafaat untuknya’. Kemudian al-Quran berkata, ‘Ya Tuhanku, Aku telah menghalang orang ini tidur diwaktu malam (kerana membaca al-Quran). Tolanglah berikan aku syafaat untuknya’”. Lalu kedua-duanya diberikan syafaat.

Diriwayatkan oleh Muslim sebuah hadis dari Abu Sa’id al-Khudri, “....setelah membaca firman Allah berkenaan Neraka Jahanam, baginda bersabda, ‘Ketika orang-orang mukmin terselamat dari Neraka, maka demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, tidak ada seorang pun dari kamu yang lebih keras dari Allah dalam meminta hak dari orang-orang beriman pada hari kiamat nanti bagi saudara mereka yang berada didalam Neraka’”.

Hadis yang serupa diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Nabi saw. bersabda, “Ketika Allah telah membebaskan orang-orang beriman dari Neraka dan mereka juga telah merasa tenteram, maka berdebatlah salah seorang dari kamu kepada sahabatnya semasa hidup didunia yang mempertahankan kebenaran tidak lebih seru daripada pembantahan orang-orang beriman terhadap Tuhan mereka, yang dimasukkan kedalam Neraka. Orang-orang beriman itu berkata, ‘Ya Tuhan kami, mereka adalah saudara-saudara kami. Mereka berpuasa, solat dan naik haji bersama kami’. Lalu Allah berfirman kepada mereka, ‘Keluarkan siapa saja yang kamu kenal’. Sehingga tubuh-tubuh mereka terhalang dari Neraka. Lalu mereka pun mengeluarkan sejumlah manusia yang telah diazab Neraka dari paras betis hingga kelutut.

Kemudian mereka berkata, “Ya Tuhan kami, di Neraka sudah tidak ada siapa pun dari orang-orang yang Engkau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkannya’. Kemudian Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung berfirman, ‘Kembalilah lagi, jika kamu bertemu seseorang didalam hatinya ada sedikit iman walau seberat satu dinar sekalipun maka keluarkanlah’. Lalu mereka mengeluarkan manusia dalam jumlah yang sangat besar.

Kemudian mereka berkata, “Ya Tuhan kami, kami tidak meninggalkan walau seorang pun disana diantara orang-orang yang Engkau perintahkan untuk mengeluarkannya’. Tetapi Allah berfirman lagi, ‘Kembalilah lagi, jika kamu menemukan seseorang yang didalam hatinya ada sedikit iman walau seberat separuh dinar sekalipun, maka keluarkanlah ia’. Mereka kembali mengeluarkan manusia dalam jumlah yang cukup besar jumlahnya.

Kemudian mereka berkata, “Ya Tuhan kami, kami tidak meninggalkan walau seorang pun disana diantara orang yang Engkau perintahkan kami untuk dikeluarkan.’ Allah masih berfirman, ‘Kembalilah sekali lagi, jika kamu menemukan seseorang yang didalam hatinya beriman walau seberat zaharh sekalipun, keluarkanlah dia’. Maka mereka kembali semula dan mengeluarkan manusia yang sangat besar jumlahnya. Kemudian mereka berkata, ‘Ya Tuhan kami, kami sudah tidak meninggalkan satu kebajikan ataupun iman yang masih tersisa disana’”.

Berkata Abu Sa’id al-Khudri, “Jika kamu tidak percaya kepadaku berkenaan hadis ini, kamu bacalah firman Allah didalam surah an-Nisaa ayat 40 (mafhumnya);

“Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seberat zarah pun, kalau ada (yang dikerjakan walau sebesar zarah sekalipun) satu kebajikan, niscaya Allah akan lipatgandakannya dan memberikan dari sisi Nya pahla yang besar”.

Allah berfirman (mafhumnya);

“Setelah Malaikat, para Nabi dan orang-orang mukmin memberikan syafaat, tinggallah yang paling penyayangn diantara penyayang”.

Didalam riwayat Bukhari riaksinya berbunyi, “Tinggallah syafaat Ku”. Bukannya, “Tinggallah yang paling penyayang
diantara para penyayang”.


Allah menggenggam Neraka dan mengeluarkan darinya satu kaum yang tidak pernah melakukan kebajikan langsung walau satu pun. Setelah dilemparkan kedalam sungai kehidupan yang terhampar dihadapan pintu-pintu Syurga, kemudian mereka itu keluar dengan tanda dileher-leher mereka yang boleh dikenali oleh semua para penghuni Syurga itu sebagai orang-orang yang dimasukkan Allah kedalam Syurga miskipun tidak memiliki sebarabg amal kebajikan sama sekali. Allah berfirman kepada mereka, “Masuklah kamu semua kedalam Syurga. Apa saja yang kamu lihat itu adalah milik kamu semua”. Mereka berkata, “Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada sesiapa pun disemesta alam ini”. Allah berfirman, “Bagi kamu disisi Ku adalah yang lebih baik lagi dari apa yang kamu minta itu”. Mereka bertanya, “Ya Tuhan kami, adakah sesuatu yang lebih baik dari apa yang kami minta tadi ?”. Allah berfirman, “Ada, iaitu Ridha Ku. Setelah ini Aku tidak lagi akan murka kepada kamu untuk selamanya”.

Diriwayatkan oleh Abu Qasim alias Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad al-Khatali dalam kitabnya bertajuk ‘Ad-Dibaj’, dari Ahmad bin Abu al-Harits, dari Abdul Majid bin Abu Rawad, dari Mu’ammar bin Rasyid, dari al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah bersabda, “Apabila Allah telah selesai memutuskan diantara makhluk Nya, Dia mengeluarkan sebuah tulisan dari bawah ‘Arasy, ‘Sesungguhnya rahmat Ku mendahului murka Ku. Aku adalah yang paling penyayang diantara Para Penyayang’. Lalu keluarlah dari Neraka seperti penghuni Syurga”. Atau Allah berfirman, “Seperti orang-orang yang menyerupai penghuni Syurga. Hanya saja pada kening mereka terdapat tulisan (perkataan), “orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah’”. 


FAKTA I:

Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa sesungguhnya iman itu boleh bertambah dan boleh juga berkurangan seperti penafsiran ayat terakhir dari surah Ali Imran didalam kitab ‘jami’ Ahkam Al-Quran’. Persoalnya berkenaan firman Allah dalam riwayat tadi, “Keluarkan orang yang didalam hatinya ada kebajikan semitsqal dinar, separuh dinar dan sebutir zarah”, menunjukkan pekara tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan kalimah kebajikan itu ialah iman. Demikian juga dengan riwayat dalam hadis Qatadah dari Anas, “... dan didalam hatinya terdapat kebajikan seberat sebutir biji kurma atau sebiji gandum atau sebesar zarah”.  Yang dimaksudkan kebajikan ialah iman, berdasarkan riwayat lain yang diketengahkan oleh Ma’bad bin Hilal al-Anzi, dari Anas, “...Aku (Nabi Muhammad) lalu berkata, ‘Ya Tuhanku, umatku...umatku..”. Lalu dikatakan kepadaku, ‘Pergilah, barangsiapa yang didalam hatinya terdapat iman seberat sebutir biji, maka keluarlah ia dari Neraka’. Aku pun bergerak mengerjakan perintah itu’”. 

Hadis riwayat Muslim ini adalah cukup panjang. Yang dimaksudkan dengan kalimah iman didalam riwayat tadi ialah amal-amal iman yang bererti amalan-amalan angota tubuh. Buktinya ialah bahawa amal-amal soleh itu adalah bahagian dari syariat-syariat iman. Contoh yang lain ialah seperti didalam firman Allah didalam surah al-Baqarah ayat 143 yang mafhumnya; “Dan Allah tidak akan mengsia-siakan imanmu”. Maksudnya mengsia-siakan solatmu.

Ada pula yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dalam hadis tadi ialah amalan-amalan hati. Oleh itudengan lain perkataan, Allah berfirman; “Keluarlah dari Neraka orang-orang yang melakukan suatu amalan kerana niat dari hatinya”. Contoh ini juga disebut didalam sabda Nabi saw. didalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, “Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya”.

Boleh jadi juga yang dimaksudkan dengannya adalah sebagai rahmat atas setiap orang muslim, kasih sayang terhadap anak yatim, perasaan mengharap dengan cemas kepada Allah dan mempercayai penuh kepada Allah yang menunjukkan semua itu adalah amalan hati, bukannya dari amalan dari perbuatan angota tubuh badan. Semua itu juga disebut sebagai iman, walaupun detik hati.

Dalil yang menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan iman adalah seperti yang telah saya (Imam al-Qurthubi) katakan tadi, bukan iman dalam pengertian mengesakan Allah, menafikan kemusyrikkan dan ikhlas membaca kalimah ‘Laillahaillallah’. Yakin kepada kalimah yang terdapat didalam hadis itu sendiri iaitu kalimah “Keluarkanlah”. Kemudian Allah menggenggam Neraka untuk mengeluarkan satu kaum yang tidak pernah melakukan amal kebajikan langsung. Maksudnya ialah Tauhid yang kosong dari amal-amal soleh. Pekara ini  diterangkan dengan lebih jelas dalam riwayat yang diketengahkan oleh al-Hasan dari Anas yang merupakan tambahan yang ditokok tambah oleh Ali bin Ma’bad dalam sebuah hadis berkenaan syafaat, iaitu;

“...Kemudian aku (Nabi Muhammad) kembali kepada Tuhanku. Setelah menyebutkan kata puji-pujian, aku lalu menjatuhkan diri bersujud kepada Nya, lalu dikatakan kepadaku, ‘Muhammad, angkatlah kepalamu. Berdoalah, nescaya doamu akan Ku kabulkan. Bermohonlah, nescaya permohonanmu akan Ku penuhi. Dan mintalah syafaat, nescaya kamu akan diberikan syafaat’. Lalu aku berkata, ‘Ya Tuhanku, izinkan aku memberikan syafaat kepada orang-orang yang pernah mengucapkan ‘Laillahaillallah’. Allah berfirman, ‘Itu bukan kerjamu, Tetapi demi kemuliaan Ku, kebesaran Ku, keagungan Ku dan kekuasaan Ku, sungguhnya Aku akan keluarkan dari Neraka orang-orang yang pernah membaca Laillahaillallah’”.

Diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi al-Hakim alias Abu Abdullah dalam kitabnya ‘Nawadir al-Ushul’, dari Muhammad bin Ka’ab al-Qardhi, dari Abu Huhairah bahawa Rasulullah bersabda, “Pada dahi mereka ada tulisan ‘Orang-orang yang dibebaskan Allah’. Lalu mereka meminta agar Allah berkenan menghapuskan tulisan itu dari mereka. Dan Allah pun menghapuskan tulisan itu”. Didalam sebuah riwayat lain disebutkan, “Lalu Allah mengutus Malaikat untuk menghapuskan  tulisan tersebut dari dahi-dahi mereka”. Hadis ini akan diperjelaskan lagi kelak, insyaallah.

Hadis serupa diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Bazzari dalam kitbnya ‘Musnad al-Bazzari’, dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Nabi saw. Bersabda, “Adapun para penghuni Neraka yang memang menjadi penghuni tetapnya, mereka tidak mati dan juga tidak hidup didalamnya. Sedangkan orang-orang dikehendaki oleh Allah untuk dikeluarkan, mereka akan dimatikan terlebih dahulu oleh api Neraka baru kemudian dikeluarkan darinya. Selanjutnya mereka akan dilemparkan kedalam sungai kehidupan, Allah mengirimkan airnya kepada mereka sehingga mereka muncul seperti munculnya biji dalam endapan yang dibawa oleh aliran. Mereka lalu masuk Syurga dan diberi nama JAHANAMIYYUN atau para bekas/mantan penduduk jahanam oleh para penghuni Syurga. Kemudian mereka memohon kepada Allah untuk dihilangkan sebutan itu dari mereka dan Allah pun mengabulkannya”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bahawa Nabi saw. Bersabda, “Ada satu kaum yang akan keluar dari Neraka setelah dia terkena hangusnya. Lalu setelah mereka masuk Syurga, para penghuni Syurga memanggil mereka Jahanamiyyun atau mantan penghuni jahanam”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Imran bin Hashin bahawa Nabi saw. Bersaba, “Sesungguhnya berkat syafaatku akan keluar dari Neraka satu kaum yang disebut Jahanamiyyun”.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dianggap sahih oleh Abu Muhammad alias Abdul Haq sebuah hadis dari Anas bahawa Rasulullah bersabda, “Syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari umatku”.

Hadis yang sama diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi dan Ibnu Majah, dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah bersabda, “Syafaatku bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar dari umatku”.

Diriwayatkan oleh Abu Hasan alias ad-Daruquthni, dari Abu Umamah bahawa Rasulullah bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah aku untuk umatku yang jahat”. Para sahabat bertanya, “Lalu bagaimana dengan umatmu yang baik?”. Baginda menjawab, “Umatku yang baik, mereka akan masuk Syurga berkat amalan-amalan mereka. Sedangkan umatku yang jahat mereka akan masuk Syurga berkat syafaatku”.

Dirawayatkan oleh Ibnu Majah, dari Ismail bin Asad, dari Badar Syuja’ ibnu Walid as-Sukuni, dari Ziyad bin Khaitsamah, dari Na’im bin Abu Hindun, dari Raba’i bin Harrasy, dari Abu Musa al-Asy’ari bahawa Rasulullah bersabda, “Aku disuruh memilih diantara syafaat atau separuh dari umatku untuk dimasukkan kedalam Syurga. Aku memilih syafaat kerana ia lebih umum dan lebih mencukupi. Apakah kamu semua berfikir bahawa syafaat itu untuk orang-orang yang bertakwa?. Tidak.. Tetapi ia adalah untuk orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa dan untuk orang-orang yang bergelumang dengan noda”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Hisyam bin Ammar, dari Shadaqah bin Khalid, dari Ibnu Jabir, dari Sulaim bin Khalid, dari Auf bin Malik al-Asyja’i bahawa Rasulullah bersabda, “Kamu tahu apa yang telah dikhabarkan Tuhanku semalam?. Kami menjawab, ‘Allah dan Rasul Nya saja yang tahu’. Baginda bersabda, “Sesungguhnya Allah mengkhabarkan kepadaku dua pilihan, antara separuh dari umatku yang akan dimasukkan kedalam Syurga atau syafaat. Dan aku memilih syafaat”. Kami berkata, “Wahai Rasulullah, pohonkanlah doa kepada Allah, mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang mendapat syafaat”. Baginda bersabda, “Syafaat itu ialah untuk setiap orang muslimin”.

Abu Bakar alias Muhammad bin Ibrahim menceritakan kisah yang cukup menarik didalam kitabnya ‘Bahru al-Fawa’id’, dari Abu Nashr alias Muhammad Ishak ar-Rasyadi, dari Abu Bakar alias ar-Rasyadi, dari Abu Bakar alias Muhammad bin Isa bin Zaid ath-Tharsusi, dari Na’im bin Hammad, dari Ibrahim ibnu Hakam bin Aban, dari ayahnya, dari Abu Qilabah bahawa ia berkata, “Setelah minum, saudara sepupuku jatuh sakit. Pada satu malam, ia mengutus seseorang agar aku mengziarahinya. Setibanya aku disisinya aku melihat ada dua Malaikat yang menjelma menjadi dua rupaparas manusia berkulit hitam. Aku terus berkata, “Innalillahi... pasti susah dia ni! ”.   Tetapi, tiba-tiba aku juga melihat dua lagi Malaikat yang menjelma menjadi rupaparas manusia berkulit putih berdiri dihadapan pintu bilik itu. Salah seorang darinya berkata kepada kawannya, “Turunlah kamu mendekatinya”.

Lalu seorang Malaikat itu pun menghampii katil sisakit, sepontan Malaikat berkulit hitam itu beranjak kebelakang. Ia mendekati saudara sepupuku untuk mencium bau dari mulutnya. Ia berkata, ‘Aku tidak merasakan tanda-tanda mulutnya digunakan untuk berzikir’. Kemudian ia mencium bau diperut saudara sepupuku itu pula. Ia berkata, ‘Aku tidak merasakan perutnya lapar kerana digunakan untuk berpuasa’. Kemudian ia mencium bau dikedua-dua kakinya dan ia berkata, ‘Aku tidak merasakan kedua kakinya digunakan untuk melakukan solat’. Kemudian berkata temannya, ‘Innalilllahi Wainaillaihi Raji’un... mustahil seorang umat Muhammad tidak memiliki satu amal kebajikan sama sekali... kamu cuba lihat sekali lagi dengan lebih teliti !’.

Setelah diulang ternyata dia tidak merasakan mulutnya digunakan untuk berzikir, perutnya lapar bukan kerana berpuasa dan kaki-kakinya tidak pernah digunakan untuk mendirikan solat, ia berkata, ‘Celaka kamu, seorang umat Muhammad yang tidak pernah melakukan ibadah sama sekali !’.

Kemudian datang temannya dan berkata, ‘Ketepi kamu, biar aku yang memeriksanya pula’. Ia pun membuat pemeriksaan seperti temannya tadi dan didapatinya ia tetap sama. Ia tidak merasakan harum ibadah zikir dari mulutnya, dari perutnya kerana berpuasa wajib atau sunat dan dari kaki-kakinya kerana solat-solat sunat dan wajib. Tetapi Malaikat itu masih tidak berputus asa, lalu diujinya buat kali yang terakhir. Apabila saja ia cuba mencium bau dimulutnya, saudara sepupuku terbuka sedikit mulutnya dan mengeluarkan hujung lidahnya. Maka dari lidahnya itulah keluar satu aroma harum kerana dia pernah satu kali mengucapkan kalimah takbir pada jalan Allah dengan niat ikhlas semata-mata kerana Allah. Serentak dengan itu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir dan aku juga tersentak lalu tercium aroma yang sangat harum bak wangian kasturi memenuhi ruang rumahnya.

Selepas solat Subuh, aku bertanya kepada jemaahku, “Adakah kamu mahu aku ceritakan tentang seorang ahli Syurga?”. Mereka semua menjawab, “Ya.. sudah tentu!”. Lalu aku pun menceritakan kisah saudara sepupuku itu. Ketika sampai kesebutan “Intakiyah”, mereka berkata, “bukan Intakiyah... tetapi Inthakiyah!”. Tetapi aku tetap berkata, “ Tidak...Demi Allah, aku menyebut Intakiyah seperti apa yang telah disebutkan oleh Malaikat-malaikat itu”.

Para ulama tafsir mengatakan, “Orang itu telah diselamatkan oleh kalimah takbir yang pernah diucapkannya sekali dalam hidupnya dengan niat ikhlas kerana ingin mendapatkan keridhaan Allah”. Sebenarnya ucapan takbir itu berbeza dengan ucapan shadah atau kesaksian beriman kepada Allah, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Syafaat Nabi saw., para Malaikat, Nabi-nabi yang lain dan orang-orang mukmin itu akan diberi kepada seseorang yang mempunyai amal tambahan selain iman dan juga diberi kepada orang-orang yang tidak memiliki amal ibadah langsung. Mereka itulah yang memperolehi anugrah dari Allah SWT. Sehingga dia dikeluarkan dari dalam Neraka sebagai penghormatan dan untuk memenuhi janji Nya. Firman Allah didalam surah an-Nisa’ ayat 48, mafhumnya; 

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, jika Dia disekutukan dengan yang lain dan Dia akan mengampuni (dosa) yang kurang dari itu, bagi sesiapa yang dikehandaki Nya. Barang siapa mempersekutukan Allah, sesungguhnya dia telah memperbuat dosa yang besar”.

Mahasuci Allah, Tuhan Yang Mahapengasih lagi Mahapenyayang kepada seluruh hamba-hambaNya dan memenuhi segala janji-janjiNya.


FAKTA II.

Disebutkan didalam sebuah hadis Abu Sa’id al-Khudri bahawa ia berkata, “Mereka dikeluarkan seperti mutiara dan pada leher mereka terdapat tanda”. Semantara dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, “Pada dahi mereka terdapat tulisan, orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah yang Mahapemurah”. Kedua-dua hadis ini dengan jelas memperlihatkan pebezaannya. Tetapi pekara ini boleh diselaraskan dengan pengertian dan fahaman bahawa sebahagian dari mereka memiliki tanda didahnya dan sebahagian lagi pada lehernya.


Disebut juga didalam hadis dari Jabir, “...Setelah orang-orang yang mendapat syafaat dikeluarkan dari Neraka, Allah Yang Mahamemberkati lagi Mahatinggi berfirman, “Akulah Allah !. Aku mengeluarkan mengeluarkan mereka kerana Ilmu dan Rahmat Ku”. Allah kemudiannya mengeluarkan mereka dalam jumlah yang berlipat ganda dan pada leher mereka tertulis, ‘Orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung’. Mereka kemudian dimasukkan kedalam Syurga dan disana mereka diberi nama al-Jahanamiyyun”.

Boleh saja hadis Abu Sa’id dan hadis Jabir disamaertikan iaitu, “Mereka dikeluarkan dari Neraka seperti mutiara yang rupa paras mereka boleh dikenali oleh para penghuni Syurga melalui tanda tulisan pada dahi-dahi mereka, seperti yang diterangkan didalam hadis Abu Hurairah”. Oleh itu tidaklah terlihat perbezaan diantara hadis-hadis tersebut.


FAKTA III:

Kemudian ada pihak yang mempersoalkan, kenapakah mereka meminta kepada Allah untuk dihapuskan tanda dan tulisan, ‘orang-orang yang dimerdekakan Allah’, bukankah itu merupakan satu sebutan yang mulia dan satu penghormatan contohnya seperti sebutan Nabi Ku atau Rumah Ku, atau ’Arasy Ku atau Malaikat Ku?. Bahkan disebutkan didalam sebuah riwayat hadis, ‘Orang-orang yang saling mencintai kerana Allah, pada dahi mereka akan tertulis perkataan orang yang mencintai kerana Allah’. Oleh itu kenapa mereka harus meminta kepada Allah untuk dihapuskan perkataan yang mulia itu?”.

Jawapannya ialah, sebutan perkataan ‘Menycintai kerana Allah’ dengan sebutan perkataan ‘Orang-orang yang dimerdekkan Allah atau Jahanamiyyun’ yang bererti mantan penduduk Neraka Jahanam. Sebutan ini terasa kurang manis didengar seolah-olah satu penghinaan kepada mereka kerana dikaitkan dengan Neraka Jahanam tempat musuh-musuh Allah. Mereka pastinya terasa malu kepada saudara mara mereka yang tinggal bersama-sama di Syurga akan sebutan itu. Oleh sebab itu amat wajarlah mereka meminta kepada Allah akan penghapusan tanda perkataan itu dari dahi-dahi atau leher-leher mereka.

Disebut didalam sebuah hadis marfu, “Sesungguhnya ketika sudah masuk Syurga, para penghuni Syurga terdahulu mengatakan, ‘Mereka itulah para mantan penghuni jahanam’. Mendengar kata-kata seumpama itu, mereka lalu berkata, ‘Ya Tuhan kami, kami lebih rela dibiarkan saja  tinggal didalam Neraka daripada menanggung aib dan memalukan seperti ini”. Kemudian Allah mengutus sebuah angin dari bawah ‘Arasy yang bernama angin Mutsirat supaya berhembus dan menghapuskan tulisan dan tanda-tanda pada dahi dan leher mereka itu, sehingga wajah mereka kelihatan tampan, indah dan berseri-seri”.

Diriwayatkan oleh Abu Muhammad alias Abdul Wahab atau lebih dikenali dengan panggilan Ibnu Rawahah, dari al- Hafiz as-Salafi, dari al-Hajib alias Abu Hasan Ibnu Allaf, dari Abu Qasim bin Busyran, dari al-Ajiri alias Abu Bakar Muhammad ibnu Husin, dari Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Syu’bah al-Anshari, dari Ali bin Muslim ath-Thusi, dari Marwan bin Mu’awiyah, dari Amr bin Rifi’ah ar-Rab’i, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda;

“Sesungguhnya penghuni Neraka ia ada yang kekal penghuni Neraka dimana mereka itu tidak mati dan tidak juga hidup didalamnya. Juga terdapat penghuninya yang akan dikeluarkan darinya, iaitu ketika mereka jatuh kedalamnya lalu menjadi rentung (arang). Setelah mendapat Izin dari Allah, mereka lalu dikeluarkan dan dilemparkan kedalam sungai kehidupan. Para penghuni Syurga lalu menyiramkan air kepada mereka, sehingga mereka tumbuh (hidup). Setelah mereka masuk Syurga dan mendapat panggilan Jahanamiyyun, mereka memohon kepada Allah Yang Maha Penyayang untuk menghilangkan sebutan itu. Allah kemudian mengkhabulkan permintaan mereka, lalu mereka bergabung dengan penduduk Syurga terdahulu. Adapun sebutan ‘orang-orang yang saling mencintai kerana Allah’ adalah sebutan yang mulia dan luhur. Oleh kerana itu orang-orang yang mendapat sebutan itu tidak memohon kepada Allah untuk menghapuskan serta menghilangkannya”.

Berdasarkan riwayat tersebut, ia bererti ada sebahagian penghuni Syurga yang mengelami kesusahan. Padahal seharusnya di Syurga itu dikatakan tidak akan ada pekara-pekara seperti itu ?.

Jawapannya ialah, perlulah diakui bahawa hadis-hadis tersebut memang menunjukkan adanya kesulitan bagi sebahagian penghuni Syurga. Tetapi, pekara itu terjadi apabila mereka baharu saja masuk Syurga. Setelah mereka berada didalamnya, masaalah itu semuanya hilang sama sekali. Yang tinggal hanyalah rasa lega yang indah. Para Ulama memberi perumpamaan seperti disebuah lautan terjatuh seketul najis, manakan nampak dimata dan tidak mempengaruhi lautan yang luas itu. Demikianlah pula dengan penghuni Syurga itu, pada umumnya pekara ini tidak memberi kesan sama sekali. Hal yang serupa kepada seluruh manusia semasa hendak melintasi Jembatan Shirat. Pada ketika mahu melintas, mereka semua merasa ketakutan yang amat dahsyat sekali. Tetapi setelah terselamat, mereka merasa terlalu gembira dan melupakan kesengsaraan itu. Ini fitrah manusia.

Kemudian, ada sesetengahnya yang mempersoalkan bagaimana mungkin al-Quran dan puasa boleh memberi syafaat kepada manusia yang membacanya dan menunaikannya. Bukankah kedua-duanya itu adalah merupakan amalan-amalan bagi manusia ?.

Sebenarnya persoalan ini telah diperkatakan terdahulu, tetapi supaya ia lebih jelas ada baiknya kita simak semula hadis Rasulullah iaitu, “Pada hari kiamat nanti, al-Quran dan Puasa akan datang menjelma seperti seorang yang kurus dan pucat. Ia berkata, ‘Akulah yang membuat kamu bercekang mata dimalam hari dan membuat kamu kehausan disiang hari’”. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah didalam kitabnya ‘Sunan Ibnu Majah’ dari Buraidah dengan sanad yang sahih. Menurutnya yang hadir itu bukanlah al-Quran dan puasa (yang asal) itu sendiri, sebaliknya adalah pahala dari perbuatan amalan-amalan darinya itu.

Disebut didalam ‘Shahih Muslim’ sebuah hadis dari an-Nawwas bin Sam’an al-Kalabi bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat nanti, Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya akan datang dengan dipandukan oleh surah al-Baqarah dan surah Ali Imran”. Rasulullah membuat tiga contoh bagi kedua surah itu yang membuat aku ingat akannya sampai bila-bila. Baginda bersabda, “Kedua-duanya seolah-olah seperti dua gumpalan awan atau seperti sepasang langsir yang ditengah-tengahnya ada cahaya terang, atau seperti dua kumpulan burung yang berbaris dan bersiap sedia memberi pembelaan bagi orang yang membacanya”.

Maksud hadis ini ialah Allah mencipta Malaikat-malaikat yang akan membela para pembacanya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, “Barangsiapa membaca ayat, ‘Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia, yang menegakkan keadilan. Para Malaikat-malaikat dan orang-orang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu), maka Allah akan mencipta tujuh puluh ribu para Malaikat yang akan selalu memohon keampunan baginya sampai hari kiamat’”.

Pada pendapat saya (Imam al-Qurthubi), dari pahala membaca al-Quran dan puasa Allah juga menciptakan dua Malaikat yang akan memberi syafaat kepada orang yang membaca dan menghafalkannya. Demikian juga, Insyaallah dengan amalan-amalan soleh yang lainnya, seperti yang diperkatakan oleh Ibnu Mubarak didalam kitabnya ‘Ar-Raqa’iq dari seseorang dari Zaid bin Aslam bahawa ia berkata, “Aku pernah mendengar bahawa pada hari kiamat kelak seorang hamba yang mukmin akan didatangi oleh amalannya yang menjelma menjadi manusia yang sangat tampan, berpakaian sangat bersih dan beraroma sangat harum. Ia duduk disebelahnya, ketika ada sesuatu yang membuatnya terkejut dan takut, jelmaan amalan itu akan menghiburkan dan mententeramkannya. Hamba itu berkata, ‘Semoga Allah memberikan balasan kepadamu, wahai teman yang baik. Siapakah kamu ini ?. Jelmaan amalan itu menjawab, ‘Adakah kamu tidak mengenaliku, padahal akulah yang menemanimu dikuburan dan didunia?’, ‘Aku adalah amalanmu, kerana kau beramal baik, sekarang aku juga baik dan kerana kau beramal harum, sekarang aku kau dapati berbau harum. Mari.. silalah menaiki ku kerana sewaktu didunia aku menunggangi kamu”.

Itulah maksud firman Allah didalam surah az-Zumar ayat 61 yang mafhumnya;

“Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan, mereka tiada ditimpa kejahatan dan tiada pula berduka cita”.

Hamba itu dibawa mengadap Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung. Ia (jelmaan amalan) berkata, “Ya Tuhanku, setiap orang yang beramal semasa didunia telah mendapat imbuhannya dan setiap pedagang dan pengusaha telah mendapat keuntungannya dari usaha mereka, tetapi temanku ini masih melupakan tentang dirinya’. Allah berfirman, ‘Apa yang kamu minta?’. Ia menjawab, ‘Keampunan Mu, Rahmat Mu dan lain-lain sebagainya’. Allah berfirman, ‘Aku telah menampunkan temanmu itu’. Hamba itu kemudian dikenakan pakaian kemuliaan dan dikepalanya dipakaikan sebuah mahkota kebangaan yang diperbuat dari mutiara yang memancarkan cahaya sejauh dua hari perjalanan.

Kemudian ia berkata lagi, ‘Ya Tuhanku, temanku ini masih melupakan kedua ibubapanya sedangkan orang lain telah merasakan imbuhan manafaat dari amalan-amalan mereka’. Lalu Allah kurniakan kepada kedua ibubapa hamba itu seperti apa yang dia perolehi.

Ini amat berbeza dengan orang-orang kafir. Mereka akan didatangi amalan-amalan mereka sebagai susuk tubuh manusia yang sangat hodoh dan berbau busuk yang akan duduk disebalahnya. Setiap kali datangnya pekara yang mengejutkan dan menakutkannya, ia akan menambah kejutan dan ketakutan itu lagi. Sehingga orang kafir itu berkata, ‘Kamu adalah teman yang jahat, siapakah kamu ini?’. Ia menjawab, ‘Kamu tidak mengenaliku?’. Orang Kafir itu berkata, ‘Tidak !’. Ia menjawb, ‘Aku adalah amalanmu semasa didunia, kerana kau beramal buruk, maka kau lihat aku buruk. Kerana kau beramal busuk, sekarang kau cium aku busuk. Tundukkan kepalamu, supaya aku tonggangi kamu kerana semasa didunia kau tidak mahu menongangiku. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah didalam surah an-Nahl ayat 34, mafhumnya ; 

“Lalu mereka ditimpa kejahatan (balasan diatas) perbuatan mereka dan turunlah kepada mereka (seksaan) yang mereka perolok-olokkan (permainkan)”.

Hadis serupa diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Qais bin Ashim al-Munqiri bahawa Nabi saw. bersabda, “Betapapun kamu pasti punya teman setia, wahai Qais. Ia dimakamkan bersamamu sedang ia dalam keadaan hidup, sedangkan kamu dimakamkan bersamanya dan kamu dalam keadaan mati. Jika kamu dermawan, nescaya ia pun akan dermawan kepadamu dan jika kamu hina, nescaya dia akan menolongmu. Kamu akan dibangkitkan hidup kembali bersama-samanya dan kamu juga akan disoal tentangnya. Oleh itu jadikanlah ia baik. Jika ia baik, maka ia akan menjadi teman yang menyenangkan dan jika ia buruk, maka ia akan menjadi sumber kesepianmu. Dia adalah amal perbuatanmu”.Diriwayatkan oleh Abu Faraj Ibnu Jauzi didalam kitabnya ‘Raudhat al-Musytaq’ dan ‘Ath-Thariq Ila al-Muluk al-Khallaq’, bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat nanti, Taubat akan didatangkan dalam bentuk yang indah dan beraroma sangat harum. Yang boleh merasa keharuman aromanya dan melihat keindahan bentuknya hanyalah orang yang beriman, sehingga ia merasa senang bahagia. Orang kafir dan orang yang keras kepala dan suka berbuat durhaka bertanya, ‘Kenapa kami tidak dapat apa yang kamu dapat dan melihat apa yang kamu lihat ?’. Amalan Taubat menjawab, ‘Telah cukup lama aku menawarkan diriku kepada kamu semua semasa kamu didunia dahulu. Tetapi kamu tidak mengindahkan aku. Seandainya dahulu kamu mahu menerima aku, nescaya sekarang kamu akan mendapatkan dan merasakan aku’. Mereka berkata, ‘Baiklah sekarang kami bertaubat’. Tiba-tiba ada suara yang datang dari bawah ‘Arasy, ‘Mustahil !.. hari-hari beramal telah berlalu dan masa bertaubat telah tamat. Sekalipun kamu datang kepada KU dengan membawa seisi dunia, nescaya Aku tidak akan menerima taubat kamu dan Aku tidak mahu mengasihi kesedihan kamu’. Pada saat itu juga taubat memisahkan dirinya dari mereka dan Malaikat rahmat juga turut menjauhkan dirinya dari mereka semua. Kemudian terdengar lagi seruan dari bawah ‘Arsay, ‘Wahai para penjaga Neraka !, rapatkanlah dirimu kepada musuh-musuh Allah Yang Maha Memaksa itu!’”. Riwayat ini menjelaskan apa yang saya (Imam al-Qurthubi) sampaikan tadi. Hanya Allah yang menjadi penolong kita.BAB 63: MENGENALI ORANG YANG MENDAPAT SYAFAAT.


Telah diperkatakan sebelum ini, hadis Abu Sa’id al-Khudri bahawa Nabi saw. telah bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman berkata, ‘Ya Tuhan kami, mereka itu adalah saudara-saudara kami. Mereka berpuasa, solat dan mengerjakan Haji bersama kami. Kenapa mereka dimasukkan kedalam Neraka?’. Allah berfirman, ‘Pergilah, dan keluarkanlah mereka yang kamu kenal....”. 

Diriwayatkan oleh Muslim sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw. bersabda, “.... diantara mereka ada orang yang lewat sampai selamat. Ketika Allah selesai memutuskan diantara hamba-hamba, dan hendak untuk mengeluarkan penghuni Neraka yang Dia kehendaki dengan rahmat Nya. Diperintahkan Malaikat untuk mengeluarkan seseorang yang tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun diantara orang Islam yang ingin dirahmatNya. Di Neraka, Allah mengenali mereka dari bekas sujud. Api Neraka akan membakar manusia kecuali bahagian bekas sujud dan Allah memang melarang api Neraka untuk membakarnya. Mereka dikeluarkan dari Neraka dalam keadaan masih terbakar. Setelah dituang dengan air kehidupan, mereka tumbuh seperti endapan yang diserit aliran banjir....”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bahawa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya ada satu kaum yang ketika dikeluarkan dari Neraka dalam keadaan hanya terbakar sedikit saja pada bahagian muka mereka, lalu mereka masuk Syurga”.


FAKTA I:

Pada pendapat saya (Imam al-Qurthubi), hadis dibawah ini merupakan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahawa orang-orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar itu wajah mereka tidak menjadi hitam, mata mereka tidak biru dan mereka tidak dibelanggu seperti yang terjadi kepada orang-orang kafir. Hal ini ditetapkan berdasarkan hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat nanti, syafaat juga akan diberikan kepada orang-orang dari umatku yang melakukan dosa-dosa besar lalu mati sebelum bertaubat. Mereka berada dipintu pertama Neraka Jahanam. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mereka tidak dibelanggu dengan rantai-rantai, mereka tidak berkawan dengan syaitan-syaitan, mereka tidak dipukul dengan godam dan tidak juga dilontar kedasar Neraka. Diantara mereka ada yang tinggal didalamnya hanya satu jam kemudian keluar. Diantara mereka ada yang tinggal didalamnya selama satu hari kemudian keluar. Diantara mereka ada yang tinggal didalamnya selama sebulan kemudian keluar. Diantara mereka ada yang tinggal didalamnya selama setahun kemudian keluar. Dan kebanyakan dari mereka tinggal didalam Neraka selama seperti sejak dunia diciptakan hinggalah sampai hari difanakannya, iaitu selama tujuh ribu tahun”. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitabnya ‘Nawadir al-ushul’ ini sebenar masa tinggalnya cukup panjang, dan selangkapnya insyaallah akan dikemukakan kelak.

Abu Hamid al-Ghazali (Imam Ghazali) didalam kitabnya ‘Kasyfu Ulum al-Akhirat’, mengambil hadis riwayat Abu Nu’aim yang mengatakan, “Diakhirat kelak, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari umat Muhammad yang sudah menjadi atok, yang sudah menjadi nenek, yang sudah dewasa, yang wanita dan juga yang muda, semuanya akan didatangkan. Ketika melihat mereka Malaikat Malik penjaga Neraka bertanya, ‘Wahai orang-orang yang celaka!, Siapa kah kamu ini, kenapa aku tidak melihat tangan-tangan kamu dibelanggu dengan rantai-rantai ?. Kenapa wajah-wajah kamu tidak menjadi hitam ?. Apakah perkerjaan yang baik yang telah kamu lakukan ?. Mereka menjawab, ‘Wahai Malaikat Malik, kami ini adalah umat Muhammad yang celaka. Biarkanlah kami menangasi dosa-dosa kami’. Malaikat Malik berkata, ‘Menangislah sekuat-kuatnya, kerana tangisan kamu sekarang ini tiada lagi gunanya’.

Saat itu banyak orang tua yang sambil memegang janggutnya berkata dengan nada sesalan, ‘Aduh masa mudaku...! Aduh lama nian kerugianku ! Aduh, kekuatanku nian melemah...! Banyak pula yang dewasa mengeluh, Aduh.. cubaan azab ini akan berlarutan.. berpanjangan sekali !. Banyak anak-anak muda mengeluh... Aduh menyesalnya aku. Banyak wanita mengeluh... sambil memegang ubun-ubun dan menarek-narek rambut mereka mengeluh... Aduh, buruk sungguh nasibku...”.

Setelah hal ini berlarutan selama 100 tahun, tiba-tiba terdengar seruan dari sisi Allah, ‘Wahai Malaikat Malik, masukkan mereka kepintu pertama Neraka !’. Ketika Neraka hendak menyeksa mereka, mereka serentak berkata, ‘Tiada Tuhan Selain Allah’. Sehingga Neraka menjauhi mereka selama 500 tahun. Mereka menangis dengan sekuat hati. Kemudian terdengar lagi seruan dari sisi Allah, ‘Wahai Neraka, azablah mereka ! Wahai Malaikat Malik, masukkan mereka kepintu pertama Neraka’.

Pada saat itu terdengar dentuman bunyi lonceng bergema seperti halilintar yang menyembar, dan ketika Neraka hendak membakar hati mereka, Malaikat Malik membentaknya seraya berkata, ‘Jangan kamu bakar sebuah hati yang berisi al-Quran dan Iman !’. Tidak lama kemudian muncul Malaikat Zabaniah dengan mambawa air panas Neraka untuk dituangkan kedalam perut-perut mereka. Malaikat Malik membentak rombongan Malaikat Zabiniah seraya berkata, ‘Jangan kamu masukkan air panas itu kedalam perut-perut yang dibuat kosong pada bulan Ramadan, dan jangan ada api yang membakar kening-kening yang digunakan untuk sujud kepada Allah !’. Rombongan Malaikat Zabaniah lalu mengembalikan semula air panas itu kedalam Neraka seperti sebuah malam yang sangat hitam pekat, semantara iman kelihatan berkilauan didalam hati”.

Tambahan kepada riwayat ini akan disambung didalam bab berkenaan Neraka kelak. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya dan janganlah Allah jadikan kita termasuk golongan yang dimasukkan kedalam Neraka dan terbakar didalamnya walau sesaat jua pun.


FASAL II:


Perkataan “Ketika Allah selesai memutuskan...” didalam riwayat diatas tadi, perlulah diberi perhatian dengan cermat. Disebut didalam al-Quran didalam surah ar-Rahman ayat 31 yang mafhumnya;

“Nanti Kami akan menyelasaikan (perhitungan), wahai dua jenis (manusia dan jin) yang diberatkan (dengan kewajipan)”.

Maksudnya, Allah amat serius dengan ancaman terhadap hamba-hambanya terutama yang kafir baik kepada manusia atau pun jin hnggakan mengunci perhatian Nya, sekali pun tidak ada yang mampu mengunci perhatian Allah, kerana pekara mustahil bagi Nya.

Ada yang berpendapat bahawa maksud kalimah didalam riwayat itu ialah ‘bermaksud’. Dengan perkatan yang lain ia boleh disebut, “Ketika Allah bermaksud melaksanakan saksi hukuman atas kamu...” Erti kalimah, “Allah selesai memutuskan diantara hamba-hamba Nya...” ialah selesai menghisab dan mengendalikan diantara mereka, kerana Allah tidak mungkin disebukkan dari satu urusan dengan urusan yang lain. Mahasuci Allah untuk disamakan dengan perbuatan dan kelemahan manusia.
 

Sekian dahulu untuk Ms 21 kali ini, insyaallah akan disambung dimuka surat yang akan datang dengan fakta dan dalil dari hadis-hadis riwayat yang lebih menarek lagi. Segala kesilapan harap dimaafkan, ikhlas dari atok. 


Wabillahitaufiq Walhidayah Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Sekian dari; Atok Zamany.  


.
  
 

55 comments:

 1. Assalamualaikum wbkt semua,

  Atok teringat nak memberitahu satu peringatan dan sebuah pesanan kepada semua saudara dan saudari, tuan dan puan yang membaca blog ini . Di sini Atok tuliskan satu bingkisan berkenaan dengan "TANDA-TANDA 100 HARI SEBELUM KEMATIAN". Tanda2 ini pasti akan hadir dan dialami setiap calun yg bakal akan dijemput atau dicabut nyawanya apabila genap 100 harinya dan waktunya. Perhatikan tanda2 ini :

  100 HARI SEBELUM KEMATIAN;

  Dalam waktu Asar - seluruh badan kamu dari hujung ubun-ubun hingga ke hujung jari2 kaki akan mengelami satu getaran (mengiggil) atau goncangan yg kalau kamu berdiri dikala itu, kamu boleh jatuh dan lemah. Getaran ini sangat lazat kepada mereka yang dijemput pulang dengan tenang dan yakin. Sebaliknya kepada mereka yg bakal dicabut nyawanya dengan kasar dan keras, Mereka tidak akan perasan dan selalunya dilupakan atau lalai akan tanda2 ini. Ia berlaku sekejap dan kemudian hilang.

  40 HARI SEBELUM KEMATIAN;

  Dalam waktu Asar – Bahagian pusat tersa berdenyut-denyut yang kuat. Ia berlaku sebentar dan kemudian hilang. Kepada orang soleh dan yang beramal, satu lintasan seperti orang melintas dihadapan kamu seolah-olah kamu kenal akan kelibat itu tetapi ia hilang dari pandangan sekelip mata. Sebenarnya itu adalah kalibat Malaikat Maut yang hadir menampakkan dirinya.

  7 HARI SEBELUM KEMATIAN;

  Kepada mereka yg bakal mati didalam kemalangan atau kebakaran atau lemas dll yg seumpama itu, Kamu akan merasa sangat berselera makan dan minum, kadang2 sangat banyak hingga isteri/ suami dan anak2 atau kawan2 merasa pelik kerana kamu tidak pernah dilihat makan seumpama itu. Berbeza dgn org beriman, ia akan hilang selera dan banyak menyendiri dan diam.

  Bersambung....

  ReplyDelete
 2. Sambungan....

  3 HARI SEBELUM KEMATIAN;

  Dalam waktu Asar – Kamu akan merasakan satu denyutan ditengah-tengah dahi beberapa minit dan kemudian hilang. Kedua2 mata kamu sudah hilang sinarnya. Hidung kamu sudah jatuh muncungnya jika dilihat dari sisi. Kedua2 cuping kamu sudah layu tidak tegak dan keras seperti biasa. Kedua2 kaki kamu sudah jatuh (bhg. Tapak kaki) lentur kedepan dan susah hendak ditegakkan (seperti kejung).

  1 HARI SEBELUM KEMATIAN;

  Dalam waktu Asar - Terasa denyutan disebelah belakang ubun-ubun yang memberi alamat bahawa kamu tidak akan bertemu waktu Asar keesokan hari lagi. Maka bersiaplah diri kamu dan kalau boleh jangan pergi kemana2, duduk saja dirumah bersama keluarga.

  Begitulah serba sedikit tanda-tanda sebelum sebuah kematian yang hadir kepada calun yang bakal dijemput atau dicabut nyawanya. Semoga ia boleh memberi peringatan kepada semua. Waallahua’lam

  Sekian,
  Atok zamany.

  ReplyDelete
 3. Assalamualaikum atok dan semua.saya mohon bertanya
  1) apakah tanda allah terima taubat kita setelah berbuat dosa dosa besar.
  2)apakah allah masih terima kita kalau mati seseorang islam mati dalam keadaan belum kenal tuhan dengan sebenar benar kenal.3)apakah tertolak solat kita kerana kita tak kenal tuhan yg kita sembah.
  Terima kasih atok. Mohon maaf atas soalan yg mungkin tak sesuai @jahil.

  ReplyDelete
 4. Walaikum salam cucu anony ,

  1) Tanda2nya ialah kamu tidak lagi menulangi perbuatan dosa2 besar itu. Jika kamu masih mahu melakukannya bererti Taubat Nasuha itu tidak diterima oleh kerana tiada keikhlasan kamu. Atau boleh saja penerimaan itu ditangguh kerana diri kamu yg belum betul2 ikhlas atau Allah mahu menduga kamu. Maka dikala ini kamu mistilah terus tekun melakukan ibadah dan solat sunat Taubat serta berdoa dan mengharap agar kamu diampuni Nya.

  2) Berbeza dgn dosa2 besar kerana menduakan Allah dgn yg lain. Spt meminta pertolongan Jin dan Syaitan utk ilmu2 yg bukan2 spt. Ilmu kebal, ilmu silat ilmu pengasih, ilmu penunduk, ilmu pelaris, ilmu mahu cantik, ilmu pukau, dan sebagainya. Perbuatan syrik ini, Allah tidak akan ampun sampai hari kiamat nanti. Di akhirat esok kamu pasti menerima balasannya. Kepada yg sudah taubat... pastikan kamu istiqamah dlm ibadah Taubat Nasuha hingga kamu meninggal dunia. Jangan putus asa, teruskan ibadah malam... mudah2an kelak Allah pertimbangkan.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 5. Sambungan...

  3) Mengenal Allah ialah satu cabang Ilmu Tauhid yg selalunya dianugrah kepada sesiapa yg dikehendaki Nya. Bukan semua manusia mampu sampai tahap ini. Dan bukan pula bererti org2 yg tidak mengenal ini dikira atau dilayan macam org kafir. Ia mengikut kemampuan individu itu sendiri. Kpd mereka yg tak mampu atau tak tahu, mereka selayaknya tekun saja didlm ibadah2 syariat dan sunat2 syariat. Mereka perlu yakin dan ikhlas didalam ibadah2 mereka itu, mudah2an Allah terima ibadah mereka kelak.

  4) Sememangnya kelebihan itu terletak kepada mereka2 yg mengenal Allah, kerana mereka telah bertungkus lumus belajar dan beramal ke Jalan Mengenal Allah serta telah menjalankan tanggungjawab dan amanah Allah itu. Maka selayaknyalah mereka mendapat tempat terpuji disisi Allah didunia dan akhirat. Orang2 abadi ini dikenalai sebagai “orang2 yang menang didunia dan menang diakhirat”. Atok tanya... kalau ditempat perkerjaan kamu, boss kamu kenal dan sayang kamu, bagaimanakah layanan yg kamu terima ? Tapi sebaliknya jika boss kamu tak kenal dan tak suka kamu... bagaimana dia layan kamu ? Ini baru didunia... bagaimana pula diakhirat kelak ? Jadi jawapannya ada pd kamu sendiri....

  Waallaua’lam....
  Atok zamany.

  ReplyDelete
 6. Salam atok,
  Ada soalan saya nak tanya ni..

  1) Berkaitan dengan kelahiran semula (reincarnation) mengikut ajaran buddha, adakah ia selari dengan pemahaman kita dalam kehidupan selepas mati? beberapa orang rakan saya bersungguh menyatakan selepas mati, tiada alam kubur, diberi 7 kali peluang untuk "mengenal diri". Mengikut apa yang difahamkan, kemungkinan siddharta buddha itu sendiri salah seorang Nabi tetapi ajaran beliau telah diselewengkan sehingga menjadi sesat.

  2) Berkaitan dengan syirik, adakah cinta kita kepada wang, harta, pangkat, kebendaan, dunia ni dianggap syirik dan menduakan Allah. pernah saya mendengar Ustaz Mat bagitau "kita perlu buang berhala-berhala ni" agar kita selamat. Adakah dosa syirik dalam bahagian ni sama besar dengan menduakan Allah dan akan dibakar dalam neraka selama-lamanya tanpa belas..

  Maaf kalau soalan saya tidak menurut adabnya..
  kalau soalan tidak boleh ditulis di sini, atok email ke infini8e@gmail.com
  Sekian Tq tok..

  ReplyDelete
 7. Walaikusalam cucu syah,

  1) Reincarnation dlm kepercayaan Hindu dan Budha, iaitu dihidupkan semula dgn berubah menjadi binatang atau tumbuh-tumbuhan itu tiada didalam Islam. Kerana ia sangat jauh dari fitra Roh manusia itu sendiri yang Allah jadikan murni dan latif. Binatang atau tumbuhan hanya ada murni saja dan Malaikat pula hanya latif saja. Jadi manakan mungkin adanya Reincarnation itu. Ia doktrin yg tiada sokongan fakta yg jelas, hanya membuat satu andayan yg jauh terpesong.

  2) Didalam blog atok ini, rsanya pernh atok tulis berkenaan Hadis berkenaan alam kubur. Sila semak di tajuk kebelakangan. Insyaallah kamu jumpa. Jika Rasulullah dah kata ada... kamu masih kata tak ada ??? Kita nak percaya kata2 kawan kamu itu ??? Jangan sembarangan berkata begitu sedangkan telah jelas dalam Quran dan hadis terpampang. Silap2 boleh jadi kafir dan gugur shadatai kamu. Kena hati2 bila berkata2. Jangan ikut doktrin agama atau kepercayaan lain. Mereka sesat dah tentu menafikan semua yg ada dlm Islam. Kemudian mengenal diri dlm agama lain atok tak pasti kerana ia semuanya ajaran yg dicuri dari Islam. Tiada pegertian mengenal diri dlm Hindu atau Budha yg atok baca. Ia cuba mengelirukan umat islam dgn ajaran2 mereka. Ingat ! mereka tu kafir dan bersekedudukan dgn Syaitan dan Iblis. Kerja mereka nak sesatkan seberapa ramai manusia... contoh yg paling terbaru ialah penggunaan kalimah kitab bable versi melayu.... apa maksud sebenar mereka ??? Tentunya nak mengkafirkan org Islam.

  3) Syirik yg Ust Mat maksudkan itu ialah syirik kahfi atau syirik yg tersembunyi. Ia sangat seni hingga meliputu pada hartabenda, pangkat, winata dan anak2. Iaitu apabila semua yg ada didunia kamu taksub mengejarnya hingga melalaikan suruhan atau lupa pada Allah. Maksud taksub disini iaitu sangat mencintai dunia hingga kamu lalai. Inilah yg dimaksudkan sbg "syirik". menduakan Allah dgn sesuatu yg lain (dunia). Selalunya mereka tidak sebar akan perbuatan mereka ini, sedangkan mereka telah berbuat melampaui batas hingga boleh jatuh kepada syirik. Ia akan menjadi 'tagut' atau berhala dlm hati. Maka benar kata2 Ust Mat itu, kita kena gugurkan atau buangkan perasaan tamakkan, cinta melampau, kejarkan keduniaan itu dan bertaubat nasuha kerana tidak sedar akan perbuatan melampaui batas kita itu. Begitu pendapat atok.

  4) Dlm Islamntelah semuanya lengkap. Kita yg kena selidik dan membuat kajian mendalam. Terlalu banyak hingga tak terbilang ilmu yg ada dalam islam. Buka al-Quran dan Hadis2. Itu pun tak terkaji. Jangan dok sebuk tengok agama org lain yg dah tentu sesat dan merapu. Kita tak kenal mereka, tetapi sebuk sangat nak kaji agama mereka itu, sampai sanggup kata imam mereka itu nabi... mana fakta yg mereka ambil ni ??? Apa asasnya, mana hadisnya atau mana nasnya ??? jgn merapu dok kata benda yg tak berasas, kelak gugur shadatai yg kamu genggem. Hati2 jika berkata... takut2 terfitnah para Rasul dan Nabi yg Allah kasihi itu. Ini nasihat atok...

  sekian
  atok zamany

  ReplyDelete
 8. Salam atok,

  Alhamdulillah.. Terima kasih atas penjelasan yang sangat sangat jelas diterangkan dari atok..
  Syaitan tu dia nak pesongkan kita dengan pelbagai cara kan tok.. Boleh tak tok bagi nasihat sikit macam mana nak teguhkan iman dalam hati ni yang sentiasa berbolak balik? kadang2 dia kejap, kadang2 dia lemah.. Bila dah lemah payah sungguh nak bagi kejap balik.. Ada tak amalan2 tertentu yang atok amalkan untuk kunci kuat dan sentalkan keladak2 hitam dalam hati supaya dia keluar "nur" mcm org beriman.

  Atok doakan semoga saya dapat istiqamah dalam beribadat.

  Sekian.

  ReplyDelete
 9. Walaikumsalam syah,

  Utk meneguhkan iman bukan pekara mudah. Naik turn atau pasang surutnya memeng menjadi lumrah manusia. Tinggal lagi semasa ia turun tu, jangan sampai terpesong langsung dan terkeluar dari syarak. Contohnya meninggalkan solat lima waktu. Kalau semasa surut keimanan kita, tetapi masih jaga solat tu tak mengapa. Yg dibimbangai ialah apabila solat langsung tinggal atau selalu sangat qada' solat (solat luar waktu)... ini yg berat. Takut2 tercabut shadatai tu nanti,

  Untuk menghindari dari pekara2 ni berlaku, nasihat atok kepada budak2 abjad terutamanya ialah:

  1) Selalu amal adap guru atau lakukan amalan shadatai tu banyak2 setiap selesai solat lima waktu. Paling kurang 3 set.

  2) Selalu buat salam syeikh di waktu malam, atau bangun malam. Ini untuk kamu selalu didalam payungnya dari gangguan Jin, Syaitan dan Iblis dari semua arah.

  3) Buat Fatihah Hadiah setiap kali habis solat lima waktu dan selesai setiap mengerjakan amalan2.

  Inilah 3 pekara penting yg tak boleh tidak amat perlu dibuat sebagai murid. Kalau ini pun tak mampu nak buat, atok tak tahu bagaimana lagi nak kata.

  atok zamany

  ReplyDelete
 10. Assalamualaikum atok,

  terima kasih atas segala mutiara ilmu yang atok kongsikan disini, InsyaAllah, semoga semuanya mendapat barokah.

  Salam rindu buat atok.

  Wonderpets

  ReplyDelete
 11. Salam tok Zamani, mohon pencerahan sikit, siapa sebenarnya Ust. Mat Janggut tu?

  ~kerambit~

  ReplyDelete
 12. Walaikumsalam,

  Ust. Mat. Janggut atau nama sebenarnya ialah Haji Ahmad bin Che Din atau juga dengan gelarannya al-Alamah al-Arifbillah Syeidi Syeikh Ahmad Junaidy, adalah merupakan Guru Ijazah merangkap Pengerusi didalam pertubuhan yang dipanggil ABJAD atau Pesatuan Gerak Senisilat ABJAD asli (Angkatan Bina Jati Diri) Jabat Kilat Malaysia. Iaitu sebuah NGO yang memperjuangkan dan mempertabatkan semula akidah, akhlak dan jatidiri orang-orang Meayu yang beragama Islam dan berpegang kuat kepada akidah syariat sebagai Ahli Sunah Wal Jamaah. Logo pertubuhan ABJAD ini ada atok paparkan disebelah atas mukasurat blog ini. Pertubuhan ini telah mendapat kelulusan pada tahun 1984 dgn no. Pendaftarannya PK2090.

  Pengasas kepada pertubuhan ini ialah almarhum Syeikh Mahmood Nasri Usmani yang merupakan gurunya, juga merupakan anak murid kepada Syeikh Muhammad Yusuf Kenali al Kelantani atau Tok Kenali. Atas beberapa gabungan dengan berbagai pertubuhan yang dinaungi oleh Yang Teramat Mulia Raja Intan Suraya Binti Sultan Iskandar Shah, maka pertubuhan ini bebas menjalankan aktiviti2 bercorak keagamaan dan juga seni pertahanan diri hinggalah kehari ini.

  Bersambung....

  ReplyDelete
 13. Sambungan.....

  Apa yg atok selalu tekankan didalam blog ini ialah berkenaan persoalan akarumbi syariat iaitu peganggan kepada rukun islam pertama “Mengucap dua kalimah shadat” yang mesti diambil atau diterima dari seorang Imam atau ketua yang mempunyai wasilah (kesenambungan ilmu) dan rabitah (tambatan hati yg pejap) dari tangan ke tangan hingga menyampai kepada tangan Rasulullah saw. Ketua atau Imam yg atok maksudkan ialah Ust Mat Janggut atau Syeikh Ahmad Junaidy. Dialah orangnya yang membawa wasilah dan rabitah yang diwarisi dari tangan ke tanggan dari gurunya Syeikh Mahmood Nasri Ustmani, dari gurunya Syeikh Muhammad Yusof Kenali, dari gurunya Syeikh Ahmad Muhammad Zain al Fotani, dari gurunya Syeikh Daud Fotani....dan seterusnya dari tangan Syeikh Abdul Khadir Jailani dan seterusnya dari tanggan baginda Rasulullah saw. sendiri.

  Jadi apa yg atok paparkan jawapan diatas kepada soalan2 itu adalah berkenaan beberapa jenis amalan yang kami sebagai anak murid lakukan didalam pertubuhan ini yang juga mengajar supaya anak2 muridnya sentiasa duduk didalam lingkungan amalan2 dan wirid2 latihan supaya membersih akhlak dan jatidiri mereka. Mungkin kalian yang tidak menjadi ahli ABJAD akan tertanya2 apa yang atok katakan itu ?. Untuk maklumat lanjut sila talipon kepada Ust Yunus 013-2303274 / 03-41079821 supaya mendapat penjelasan jika ada sebarang kemuskilan.

  Sekian,

  Atok Zamany.

  ReplyDelete
 14. Salam,

  Geng Abjad jgn lupa melazimkan adab sebelum melakukan sesuatu.

  Mengambil langkah sunnah utk mlengkapi persediaan diri,menghadapi ujian hingga suatu masa serta mengikut qawaid syar'iyah iaitu yg mendahalui yg wajib dan yg sunat jd tetamu.

  Membaca Al quran,solat ,sunat,puasa sunat atau mana2 wirid atau zikir yg telah disusun oleh ulama muktabar yg ahli pd babnya sebagai zikir taqarub

  Membaca fatihah hadiah sebagai ahlil tabaruk

  Mghadiri diri pd mana2 majlis ilmu agama Islam atas rupa mendengar,belajar ,mengajar,mutala'ah,muzakarah dgn mereka yg ahli pd babnya sekiranya masalah dihadapi atau muskhili.....

  Terbaru pesan ust Mat bercampurlah bermasyarakatlah,bertakwalah dgn sebenar2 takwa,,
  Maaf saya berpesan pd diri sendiri dan mengingatkan diri yg fakir ni serta kwn2 yg dirahmati Allah

  ReplyDelete
 15. assalamualaikum w.b.t atok

  saya nak bertanya la, adakah ilmu2 agama yg kita berlajar disekolah dan diuniversiti tu bersanad sampai kepada Rasulullah s.a.w

  ReplyDelete
 16. Walaikmsalam wbt cu,

  Apa yg kita belajar disekolah dan Universiti hanyalah satu pengatahuan atau ilmu yg disusun oleh sebilangan ulama atau dari pihak Kementerian tampa kita mengatahui siapakah mereka2 (penyusunnya) dan punca dia mengambil formula pembelajaran atau ilmu2 itu. Kita cuma didatangi oleh guru atau pensyarah yg memberi rangkaian atau garispanduan pengajian tampa menyebut siapakah mereka2 yg merangkanya. Jadi kita belajar mengikut apa yg telah direncanakan oleh pihak Kementerian, Sekolah2, Maktab2, dan Universiti2 bagi tujuan memberi pengatahuan asas dan untuk lulus peperiksaan sahaja. Ia berterusan hinggalah kamu lulus diperingkat Ijazah Sarjan, Master dan PhD... maka disinilah "kekurangan sebenar" kepada Ilmu2 atau pelajaran2 yg disampaikan kepada murid tampa mempunyai "nilai kerohanian" kerana tiada wasilah dan rabitah yang jelas turutannya dari tangan ke tangan hingga menyampai kepada tangan Rasulullah saw. Walaupun jika kita mengambil kira bahawa semua ilmu itu datangnya dari al-Quran dan Hadis sekalipun atau dari ulama2 yg disebut "ulamak baru" sekarang ini. Semua itu akan menjadi terputus sanadnya kepada Rasulullah saw. kerana hilng punca. Wasilah dan Rabitah ini mempunyai 2 bentuk elimen yg terpenting didalam diri manusia itu sendiri. Iaitu dari unsur jasmani (jasad atau lahiriah) dan kedua dari bahagian Rohani (roh dtau dalaman). Tambahan lagi bukan semua ulama2, guru2, ustaz2 yg ada dan dikurniakan "wasilah dan rabitah" ini. Ia tidak "dikurniakan" kepada semua orang terutama didalam bidang pendidikan formal yg sedia ada itu. Malahan kepada badan2 pendidikan persendirian (Sekolah2 Agama atau Pondok2), juga kepada Persenteren2 Tarikat sekalipun.

  Bersambung...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalaamu'alaikum wbr.

   Rasa saya yang bodoh ini. Segala yang kita pelajari dahulu dan kemudiannya kita sedar akan kepentingan sanad, hanya perlu ditahkik oleh guru mursyid supaya yang kita pelajari dahulu mendapat keberkatan. Tidak kira ilmu apa sekalipun asalkan tidak bertentangan dengan syarak.

   Delete
 17. Sambungan...

  Sebagai contoh... atok sendiri, pada mulanya belajar di sekolah agama pondok, kemudian masuk juga persentren, kemudian melanjutkan pelajaran ke Mesir mengambil Ijazah Pengajian Hadis, kemudian sambung belajar ke Madinah dlm bidang yg sama sampai dapat Master dan kemudian PhD (dgn jalan pintas dan pantas). Tetapi masih lagi mencari "punca" segala rahsia keilmuan Allah SWT... hingga sambung belajar dan memondok lagi dengan beberapa kiyai di Pesentren2 di Indon. Dengan petunjuk dan hidyah Allah SWT beri...(secara ringkas) akhirnya atok "diketemukan" dengan "Wasilah dan Rabitah" dari jalur keilmuan Tok Kenali yg sekarang diwarisi oleh Ust. Hj Ahmad Che Din atau atok gelar Ust Mat Janggut, dengan melalui ucapan dua kalimah shadatai yg mempunyai rantaian yg pasti dari tangan ke tangan hingga menyampai ketangan Rasulullah saw. Maka atok rangkumkan kesemua Ilmu, amal, wirid, ahzab, jampi, doa, sunat, rukun, Syariat, Tarikat, Hakikat dan Makrifat baik yang sudah ada, sedang dipelajari dan yang akan dipelajari daripada semua arah secara fizikal mahupun spiritual adalah hak milik Rasulullah saw., Sultan Nabi, Sultan Wali dan kesemua Guru2 yang dirahmati Allah didunia dan akhirat.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 18. Sambungan....

  Maka barulah "berkah" (mudah2an) segala ilmu dan amal itu "masuk" kedalam wilayah "Wasilah dan Rabitah" seperti mana yang Rasulullah pesan didalam banyak Hadis2nya. Maka tinggallah kamu sebagai "kosong" tampa apa2, telanjang bulat seperti bayi baru lahir. Yang hanya kamu tahu ialah "dengar dan taat" sahaja tampa milik apa2 zahir dan batin. Duduk kamu sebagai murid kepada mereka2 itu hingga hari kiamat nanti.

  Jadi belajar formal yg biasa ini juga adalah “wajib” kerana tampanya kamu juga akan buta huruf, tiada ilmu dan tah tahu nak beramal. Semua itu adalah secara basic atau faundations. Naik satu lagi anak tangga ialah mengenal hakikat keilmuan itu, puncanya, akarumbinya dan yang terakhir sekali ialah untuk menghubungkan segala ilmu yg zahir tadi “masuk” kedalam alam rohaniah bagi manyampai Marikfah dengan jalan yang diRedhoi Allah... “Tunjukkan kami kejalan yang lurus. Iaitu jalan orang2 yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, sedang mereka itu bukan orang2 yang dimurkai dan bukan pula orang2 yang sesat” –al Fatihah ayat 6 & 7.

  Pada ayat2 6 dan 7 surah al-Fatihah inilah yang kamu baca hari2 didalam setiap solat kamu merupakan dalil yg sangat jelas dan tersimpannya rahsia “wasilah dan rabitah” yag atok perkatakan itu. Kebanyakan Kiyai2 malahan Ulama2 tersohor dunia didalam kitab2 mereka memperkatakan pekara yang sama seperti yang telah atok katakan diatas tadi. Oleh itu kamu mistilah cekap dan pintar untuk menyusun semua ilmu dan amal - Syariat didalam Tarikat (jalan) kepada Hakikat dan menyampai kepada Marifah Nya... didalam “jalan” yg diberi oleh guru kamu disertakan bersama “Wasilah dan Rabitah” itu tadi. Maka Insyaallah tamatlah perjalanan pengajian ilmu dan amal kamu menuju Allah...insyallah. level inilah yang atok gelar “PhD Allah” yang sangat tinggi nilainya, tak sama macam yg Universit bagi tau ! Jadi kan bagus kalau kamu ada kedua2nya ???..kan...kan.

  Waallahua’lam...

  Atok Zamany.

  ReplyDelete
 19. terima kasih atas pencerahan tok...satu lg saya nak tanya mengamalkan sebarang zikir Asma Ul Husna perlu ijazah juga ke? sebab baru2 ni saya dgr tazkirah di masjid, ustaz tu kata nama nama Allah ni banyak kelebihan jika diamalkan, contohnya Ya Rahman jika diamalkan 100 kali boleh hilangkan rasa gementar..soalan saya adakah nama nama Allah ni perlu ijazah sebelum mengamalkannya....harap atok leh bg pncerahan

  ReplyDelete
 20. Walaikumsalam cu,

  Nampaknya cucu ni masih samar tentang banyak pekara ?. Ok...tak apa, atok cuba jelaskan lagi.

  Cucu pernah tak terbaca didalam Quran berkenaan firman Allah yang mafhumnya "Aku jadikan alam (dan isi-isinya) untuk mu (Muhammad)" dan firman Allah yang mafhumnya, "...(Sebenarnya Muhammad) itu adalah penarang seluruh alam ...". Tahu tak apa maksud ayat-ayat ini ?

  Sebenarnya Allah nak kita tahu bahawa apa juga yang telah diciptakan Nya didalam alam ini baik sehaus zaharah hingga meliputi seluruh yang ada didunia dan cakrawalanya adalah untuk Nabi Muhammad saw dan Nadi saw juga adalah merupakan penerang seuruh alam itu. Oleh itu ia adalah merupakan janji dan juga mandat yang tertinggi yang Allah beri kepada seorang manusia dan tidak akan diberi lagi kepada sesiapa selepas Nabi saw. Tahu tak kenapa ? Sebab kasih sayang Allah padanya yang tiada tolok bandingnya, tiada hingganya dan abadi dari dunia ini hinggalah keakhirat kelak.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 21. Sambungan....

  Maka seluruh yg berada diatas bumi ini juga tidak terkecuali... termasuklah kita-kita ni. Dan juga seluruh Ilmu yg ada didunia ini. Atok tanya.... bagaimana atau dari mana kamu tahu 99 nama Allah itu ?. Nama2 Allah itu Rasulullah lah yang ajar kepada para sahabat kerana semua nama2 Allah itu ada dalam al-Quran. Bukankah al-Quran itu diturunkan kepada Nabi saw ? Maka Nabi kita lah yang tahu dulu nama2 Allah itu... bukannya tiba-tiba saja ia ujud depan kamu ? Kalau ikutkan turutan ilmu maka dari Rasulullah kepada sahabat2, kepada para Tabi'n, kepada Tabi'n at- Tabi'n, kepada Ulama2 pewaris kepada guru2 pewaris dan seterusnya kepada kita-kita ni. Tetapi fahaman sebegitu saja tidak memadai kerana "PESAN" Nabi (dalam Hadis2nya) yg telah atok jelaskan pada jawapan atok diatas. Maka fahaman begitu saja tidak boleh diguna pakai dalam beramal dan kita kenalah mencari siapa sebenarnya "Pewaris Ilmu Rasulullah" itu atau dipanggil Wasilah yg mengambil dari tangan ke tangan hingga benar-benar menyampai kepada baginda Rasulullah itu sendiri. Ibu kepada seluruh Ilmu dan amal ialah 2 kalimah syahadat, maka kita kenalah mendapatkan Wasilah kepada 2 kalimah syahadat itu dahulu kerana ia adalah Rukun Islam. Tampanya kamu bukan islam. Manakala sebelum ini kamu sudah pun tahu dari guru agama mahupun kitab2 agama berkenaan dengan syahadat itu dan sudah pun membacanya dan mengucapkannya. Tetapi... dihadapan siapa kamu mengucap ? Siapa saksi kamu ? Siapa wali (penjaga) kamu ? maka disinilah kamu akan gagal utk membuktikan akan apa yg telah kamu saksikan itu? Bagaimana jika esok Allah tanyakan soalan ini pada kamu ? Bagaimana kamu nak jawab ? Jawapan2 itu terletak pada Rasulullah, Nabi2, Waliallah2, pada Guru2 dan juga Sahabat2 kamu diwaktu kamu mengucapkan 2 kalimah syahadat itu sendiri. Mereka2 itulah saksi dan dalil bagi kamu kelak. Merekalah yang akan bangkit membela serta menjadi saksi dan wali bagi kamu dihadapan Allah Rabuljalil kelak.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 22. Sambungan...

  Maka itulah sebabnya atok katakan, apa juga ilmu dan amal yg telah kamu pelajari itu hanyalah asas pengatahuan. Kamu tidak boleh meletakkannya sebagai amalan kerohanian yang menyampai kehadrat Allah selagi kamu tidak memiliki 2 kalimah syahadat yg berantai hingga menyampai kepada baginda Nabi. Kamu takkan boleh pergi mengadap Allah sendiri sendiri. Maksud atok semua... ya... semua ilmu dan amal, dari sekecil2nya hinggalah sebesar2nya. Sebarang ilmu dan amal tampa berserta dgn keberkatan Nabi saw., Allah tak akan pandang dan tiada nilai disisi Nya kerana Dia hanya sayang dan kasih pada Nabi. Maka kita ikut Nabi dan kasih sayang kepadanya... tambatan hati kasih dan sayang inilah yang dipanggil Rabitah. Maka kedua-dua elimen iaitu “Wasilah dan Rabitah” inilah yg sangat penting dalam Ilmu dan amal bagi mendapat redha dan rahmat Allah. Salah ke kalau kita sayang dan kasih pada Rasulullah ? atau menjadikan dia idola kita ?

  Bagaimana sekarang... sudah faham. Ingat... ada 2 anak kunci untuk masuk ketaman Syurga Allah. Apa dia 2 anak kunci itu ? Perumpamaan yang Allah tunjukkan diatas muka bumi ini ialah “TANAH HARAM”. Boleh ke seseorang itu masuk tanah haram tampa 2 kalimah syahadat ? Malah diakhirat kelak keadaannya akan menjadi lebih ketat lagi kawalannya. Maka tersangat penting akan 2 anak kunci ini untuk kamu. Kita bersiap sedialah sekarang semasa didunia ini lagi...ok

  Waallaua'alam

  atok Zamany.

  ReplyDelete
 23. Sambungan...

  Kesimpulan:

  Jadi yang perlu ijazah ialah pada 2 kalimah syahadat itu sendiri. Manakala semua ilmu dan amal yang berada didalam Islam atau diluar Islam, sama ada ilmu keduniaan atau ilmu keakhiratan akan mengikut sekali setelah itu. Ia teramgkum sekali didalamnya atau kamu tahkikan atau Isbatkan seklian menjadi hak milik mutlak Rasulullah seperti yg Allah firmankan (ayat-ayat diatas tadi). Kemudian barulah kamu beramal dengannya. Kamu bukan sahaja menjadi Umat Nabi, malahan telah menjadi anak muridnya selama-lamanya didunia dan akhirat. Barulah benar-benar kamu boleh bertawasul kepada baginda untuk menyampai kehadrat Allah.

  sekian,

  atok zamany.

  ReplyDelete
 24. Assalamualaikum, Wahhabi menolak "tawassul" apa pandangan atok?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalamualaikum atok.mohon pencerahan, adakah tauhid uluhiyyah ,tauhid rubbubiyyah,tauhid asma wa sifat adalah bid'ah sesat puak wahabi. kalau tak keberatan atok boleh ke facebook 'maulabillah maulalillah' dan syiah annabi wa ali baiti wa ashabi.

   Delete
  2. Walaikumsalam en. zain...

   Di sini atok paparkan pegangan ASWJ bukannya pandangan wahabi. Apa yg atok sebut itu adalah kata2 beberapa ulama terbilang dan telah menjadi pegangan ASWJ sekian abad lamanya dan mereka itu juga merupakan Iman2 Mazhab bagi ASWJ. Maka tidak timbul pula pegangan bagi puak Wahabi yg telah terkeluar dari pegangan ASWJ itu sendiri. Penolakan beberapa orang dari Imam mereka kepada Hadis2 Nabi saw. sahaja telah cukup jelas menunjukkan siapa mereka itu sebenarnya.

   Pegangan ASWJ sangat jelas sanadnya, mengikut sunah, tertib dan menghormti "protocol" yg Allah gariskan didalam Quran. Termasuklah didalam bab tawassul ini. Boleh dikatakan kesemua ibadah wajib dan sunat terangkum didalamnya supaya Allah "teima" ia sebagai ibadah. Itulah peranan dan tanggungjawab seorang Rasul Allah diatas muka bumi ini dari dahulu hingga hari kiamat nanti.

   Siapa yg tak suka... terserah padanya. Kenalah cari sanad yg lain yang mampu hadir kehadrat Allah SWT. sama ada dirinya sendiri atau melalui imam2nya ????

   Waallaua'lam.

   atok zamany

   Delete
 25. Walaikumsalam Anony 532 pm...

  Atok nak jawab soalan cucu... tapi atok tak faham soalan kamu ???

  Atok bukan ahli wahabi... atau pakar nak komen ttg wahabi ? Jadi mana satu nak jawab ni. Ttg wahabi ke ? atau berkenaan Tauhid itu didalam pegangan ASWJ ???
  Lagi satu berkenaan dgn Facebook tu... atok tak dapat cari ?

  Harap jelaskan...

  atok zamany

  ReplyDelete
 26. Salam tok.. atok pnah dgr dana hj jasman? org kata hj jasman tu pemegang amanah,bkn dana dia.. ~ingin tahu~

  ReplyDelete
 27. Walaikumsalam cu,

  Ia adalah skim penipuan. Ramai yg tertipu dengan skim pelaburannya di JB ni. Modus operandinya sangat teliti dan melibatkan ramai org. Mereka terpukau dengan kata2 manis promoter atau broker2 hj jasman tu dan melaburkan duit berjumlah ratusan ribu hingga ke jutaan ringgit. Kebanyakan dari pelabur ini ialah vetran dan org2 pencen kerajaan yg sememangnya mempunyai duit dikala itu. Tak kurang juga dikalangan businessman "terkena' dgn permainan mereka. Promoter2nya memainkan peranan penting dgn memberi keyakinan "bakal pelabur" dgn mengunakan kata2 manis dan "sihir pukau" semasa mengadakan sidang penerangan. Hj Jasman ini mendakwa bahawa dirinya adalah 'pemegang amanah" dana yg berjumlah ratusan ballion di merata bank di Eropah. Bagaimana dia terpilih menjadi "pemegang amanah" itu menjadi tanda tanya ??

  Pelaburan yg diperukan ialah untuk menampung kos dan perbelanjaan bagi pengurusan mengeluarkan, memindahkan dan mencairkan dana2 tersebuat. Jadi mereka menyerahkan wang kepada Hj Jasman dan kuncu2nya sebagai "bantuan" kewangan pengurusan tersebut. Akhirnya mereka lari entah kemana, sedangkan semua "pelabur2" mengharap akan duit mereka dipulangkan bersama Imbuhan yg telah dijanjikan dahulu. Mereka hilang tampa dikesan.

  Atok cuma mengatahui pekara ini apabila beberapa org kawan2 atok datang mengadu hal. Apa yg boleh dibuat, walaupun surat2 perjanjian masih ada, tetapi orang2 itu semuanya dah tak tahu kemana. Jadi bagaimana ??? Hingga sekarang mereka semua hanya tinggal dalam kesalan dan hampa semata-mata.

  Entah apalah nak jadi dunia hari ini, Sanggup mereka berpakat menipu org2 tua ni semata2 nak hidup senang... tapi percayalah, Allah itu maha kaya, tak didunia.. diakhirat kelak pasti juga akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan mereka itu. Mereka tak akan dapat lari dari "hutang" ini.

  Waallahua'lam.

  atok zamany.

  ReplyDelete
 28. As salam..

  Semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Pengasih..di dunia mereka2 itu seperti di tipu. Tp jika mereka redha dgn ketentuanNya. Di akhirat nanti pasti dibalas dgn sebaik2 balasan.

  Di padang masyar nanti jika mereka yg tertipu ini kurang pahalanya..mereka boleh minta pahala dgn si penipu tu. Jika si penipu sudah muflis tiada pahala lg untuk diagihkan.. Maka mereka yg ditipu itu akan menyerahkan dosa2 mereka itu kepada si penipu..

  Jadi siapa sebenarnya yg beruntung siapa yg rugi???. Jika segala ikhtiar telah dibuat utk mendapatkan semula duit itu telah dibuat tp masih gagal. Sebaiknya mohon pd Allah utk menggantikan dgn yg lebih baik..

  Kebanyakan skim cepat kaya tumbuh bagai cendawan lepas hujan sbb mereka mahir dalam seni memanipulasi sifat tamak manusia..

  Waulahualam sekadar perkongsian..

  ReplyDelete
 29. sy br tau psl dana nih.. tu pn mmbr ajak join, dlm rm 350. rm300 sumbangan,rm50 kad ahli.. sy mula2 ragu2 gak.. tp yg wat sy x bley terima, mmbr sy kata "ko jgn takot, ni dana islam,kita akan tolong sume org2 islam melayu,duit ni ada dr hasil dunia ni dan alam lain.. ko tau ni duit sape? ni duit nabi muhammad la, dia pn ckap hj jasman ni bkn calang2 org,ada org nmpak dia smbhyang kt surau,org tu gi surau tgk dia, dia dh xde.." dia ada bwk dgn sorg pakcik/abg tu siap bwk surat nk kena bai'ah la, amek gmbr nk wat kad ahli, abg tu pn cite ni harta2 kesultanan melayu dulu la,malaysia ni dulu kaya tp kita dh kena jajah beratus thn secara bergilir2.. jd ni lbh krg mcm pampasan ntah apa ntah.. masalahnya kalau dana raja2 nape org awam mcm kita nk sibuk kan? tp dia kata mungkin hj jasman tu ada darah diraja n bkn calang2 org.. dia org terpilih n pemegang amanah.. sy rasa nk join pn sbb dia kata nk tlg org2 islam.. tu sy join.. tp mcm x logik, rm350 habuan dia dpt rm6 juta n bmw 5series.. ntah la tok.. yg sy takot kalau nk bai'ah la.. lgpn sy takot kalau duit tu dr alam jin ke apa ke, mana tau tarik duit ke..xnk la sy.. lbh baik sy bai'ah tarekat atau abjad ke.. hehe... kalau mcm tu sy nk amek blk la duit sy.. pape pn time kasih ye tok... ~ingin tahu~

  ReplyDelete
 30. dorg pn ada suruh tgk blog ni untoldhistoriesofmalaya.blogspot.com ~ingin tahu~

  ReplyDelete
 31. Sangat tidak lojik kalo ada orang percaya tu duit nabi Muhammad.. kasihan betapa jahil dan rosaknya akidah umat islam sekarang ni.. Mentah2 kena tipu dan diperdayakan oleh org2 yg tau mengambil kesempatan.

  Seperti juga geng2 pemburu harta karun yg kononnya dijaga jin sejak ribuan tahun. Geng2 tarik duit yg kena sediakan pelbagai barang pelik2 utk sajian tumbal. Nak kaya cepat sambil utk beramal jariah. Akhirnya syirik bersekongkol dgn jin syaitan.

  Tapi apa nak dikata..mereka tu pun ada back up dari segolongan jin kafir yg pakar hipnosis@pukau yg memiliki kekuatan ain. Kalau hati sentiasa ingat Allah insyallah xda ilmu pukau yg dpt tembus. Pukau hanya berkesan pd org yg leka dan suka berkhayal.

  Cuma jangan salahkan org yg menipu tp salahkan diri sendiri yg mudah kena tipu..

  ReplyDelete
 32. itu cerita kwn sy la.. sy x tau punca sbnr duit nih.. masalahnya skang nape pergerakan ni ada lg? xde tindakan yg dibuat ke? kwn sy ckap bkn calang2 org yg join benda ni,ustaz2, kiyai2,bisnessman,org2 kerajaan n swasta n lain2 la.. kalau la btol dana ni ada, sy takot jd kambing hitam je, dh terikat dgn dorg.. apa2 pn time kasih... ~ingin tahu~

  ReplyDelete
 33. Saya bukan maksudkan kamu..jgn salah paham. Tp skg ni kerap sgt dengar org kna tipu ribu2 juta2. Xkira siapa pun ustaz ke kiyai ke imam ke. Kalau niat benar2 baik sekali pun tp kurang pengetahuan pasal taktik tipu menipu ni mmg senang2 kena kebas hartanya. Kna ada ilmu pasal pelaburan. Bukan sekadar percaya perkara mistik. Inilah penyakit org kita dari dulu sampai sekarang.

  Contoh keris besi biasa je pamor pun tak cantik. Tp kalo tambah unsur mistik skit. Bole berdiri terapung2 ckit terus harga jadi juta2. Padahal jin yg angkat. Snang btol kna tipu dengan setan.

  Bukan senang polis nak siasat. Kalau dokumen palsu, alamat pejabat tak wujud, no tpon daftar atas nama org lain, semua urusan pun guna org tengah. Kalau setakat keterangan mangsa@saksi shj. mana timbalan pendakwa raya mau charge di mahkamah.

  ReplyDelete
 34. btol la apa yg dikatakan tuan tu.. skang ni macam2, tp sy sedih, bengang, marah ngan benda2 ni sume..sanggup dorg buat mcm tu.. kesian org2 yg dh terkena.. dah la duit lebur, lpas tu plak kena gelak, perli dgn org sekeliling.. biasa la sape xnk kaya kan.. tp sbb x berpikir pjg, ini la jdnya..

  ReplyDelete
 35. Sabar jela tuan..pasti ada hikmahnya.
  Keinginan manusia selamanya tidak akan dapat mengatasi kehendak Allah.
  Mungkin Allah nak cuci harta kita. Mungkin ada syubha atau ada masalah dengan zakat harta kita atau kurang sedekah. Redhalah Allah cuci di dunia sbb lebih malang kalau kita dicuci di akhirat.

  Penipu tu boleh lepas di dunia tp di akhirat belum tentu lg. Segala perbuatan pasti dibalas. Sama ada kebaikan atau keburukan walau pun sebesar zarah.

  Pedulikan hinaan org sekeliling. Ujian datang dalam pelbagai bentuk dan keadaan. Tiada sebab lain melainkan untuk kebaikan kita sendiri. Pandangla dengan mata hati. Insyallah hati menjadi tenang.

  Waulahualam..

  ReplyDelete
 36. Atok, dari entry yg saya baca ni penduduk neraka yg masuk syurga tidak mahu masuk syurga disebabkan malu kerana mempunyai tanda ahli neraka..mereka rela di neraka daripada terus malu di syurga..apakah kesakitan di neraka lebih baik daripada malu di dalam syurga?

  ReplyDelete
 37. Walaikusalam cu anony 8.59pm,

  Ya.. memang benar. Jika menurut beberapa buah tafsir dari Imam2 yg terkemuka berkenaan hadis2 Nabi saw, ia menampakkan seolah2 perasaan malu yg mereka tanggung amat memedihkan hati. Teramat sangat kesakitannya hinggakan sesetengah dari mereka memohon agar mereka dicampakkan semula kedalam neraka jahanam. Gambarannya disini seolah2 kesakitan akibat perasaan malu itu lebih dahsyat lagi dari dibakar api neraka. Akhir sekali apabila Nabi saw sendiri masuk campur atas permasaalahan umatnya ini dan membawa kehadrat Allah SWT agar mereka diberi keampunan dan dihilangkan tanda2 api neraka dan cop ahli neraka itu dari tubuh badan mereka. Disinilah baru Allah SWT menanggalkan tanda dan cop itu dari tubuh mereka dan mereka lepas dari cemuhan penduduk syurga. Itu pun bukan serentak semua sekali, ia berperingkat2 dan menurut kumpulan2nya juga. Jadi... menampakkan bahawa mereka yg pernah menjadi ahli neraka akan tetap terpaksa melalui fasa kepedihan cemuhan itu hinggalah pada masa mereka diampunkan sepenuhnya oleh Allah SWT. barulah mereka bebas, itupun atas belas ehsan Nabi saw.

  Itulah yg atok selalu katakan... Siapa sebanarnya Nabi Muhammad saw itu ? Dialah segala-galanya, dialah guru, dialah penerang jalan, dialah penyelamat, dialah pemimpin, dialah penolong kita baik didunia tambah2 lagi diakhirat nanti. Sesiapa meninggalkannya... esok Nabi akan meninggalkannya, sesiapa membuangnya, kelak Nabi akan membuangkannya. Jangan jadi kacang lupakan kulit... jangan jadi beruk yg tak tahu menghargai bunga pemberiannya. Kelak diri sendiri akan rugi kerana diakhirat kelak tiada sesiapa yg mampu tolong kecuali Nabi saw. Dia lah satu2nya tempat kita bergantung harapan dan nasib dari kemurkaan Allah SWT. Kerana dia kekasih Allah.

  Oleh itu berbanyaklah kita berselawat dan menghadiahkan surah Fatihah kepadanya supaya kelak kita mendapat pertolongannya atau syafaatnya. Insyaallah..

  atok zamany

  ReplyDelete
 38. Salam, Atok adakah di neraka ada bidadari? -potai-

  ReplyDelete
 39. Walaikumsalam cu anony 1.40pm

  Ha..ha.. kelakar lah cucu ni. Entahlah... atok pun tak tahu sebab belum masuk disitu lagi. Mintak dijauhkan Allah daripadanya.

  Jika menurut beberapa tasir, secara khususnya tidak ada yg menyebut tentang bidadari neraka... yg ada hanyalah bidadari syurga. Kerana perkataan bidadari itu sendiri merujuk kepada kenikmatan disyurga. Bukan dineraka. Jika pun bidadari neraka digambarkan sebagai Pontianak atau jembalang, ia tidak lagi merujuk kepada kenikmatan.Semua di neraka itu adalah berbentuk seksaan. Tidak seorang pun disitu yg sedar, nampak, atau mampu untuk menoleh kepada org lain pun. Mereka hanya mampu menjerit melolong saja akibat kesakitan dan hanya pedulikan dirinya sahaja. Tiada kesempatan waktu walau sesaat pun untuk mengambil pusing hal2 sekelilingnya. Ini adalah gambaran secara amnya dari beberapa tafsir hadis2 Nabi.

  Oleh itu, boleh saja dikatakan bahawa "bidadari neraka" itu tidak ujud, walau didalam bentuk yg hodoh sekalipun. Jika ada pontianak atau jembalang disitu, pastinya mereka juga sedang diazab dgn seksaan yg sangat pedih dan pastinya tiada lagi masa untuknya menganggu manusia. Dineraka, yg diseksa adalah dari golongan Jin dan Manusia. Jadi semua "hantu" yg ditakuti atau dimomokkan kepada manusia pasti akan ujud disana dan diseksa dalam neraka jahanam. Ini termasuklah Jin, syaitan dan Iblis.

  wallahua'lam...

  atok zamany.

  ReplyDelete
 40. Assalamualaikum... Atok,

  Pertanyaan :
  1. Dalam Surah Al-Baqarah 168, maksud "Halalan Thoyyiba". Ada ustaz mengatakan Halalan itu membentuk Fizikal manakala Thoyyiba pula membentuk Rohani. Betul atau Salah?

  2. Memakan makanan yang dimasak oleh orang kafir maka ruh kufur akan menyerap masuk ke dalam jiwa kita. Betul atau Salah?.

  3. Wanita sedang haid harus berhati-hati supaya air tangannya tidak menitis masuk ke dalam makanan yang dimasaknya kerana ia boleh menggelapkan hati yang memakannya. Betul atau Salah?

  Boleh atok beri jawapan 3 soalan di atas? Terima Kasih..

  ReplyDelete
 41. Salam Tok.. Saya ada terbaca dalam blog Bradokapak, Haji Shaari dari aliran pengajian Makrifat Tuk Kenali dan Pak Ali dari aliran Ahli Bait & Tuk Kenali.

  Sebenarnya berapa banyak aliran dari Tuk Kenali?

  Adakah Ust Mat Janggut juga sama dengan kedua-dua aliran tersebut?

  ReplyDelete
 42. Walaikumsalam cucu anony 2.38am,

  Ni macam ajak atok masuk kuiz je ni... atok cuba jawab...

  1) Jawapannya adalah SALAH mngikut pendapat atok. Makud ayat itu kalau dalam bahasa malayu ialah “bersih lagi suci yg mendatangkan kesehatan yg baik”. Mana ada sebut yg ust tu kata ? Mungkin dia tafsir ikut fikirannya saja yg sudah tentu tidak boleh kita pegang kerana al Quran tak oleh kita tafsir ikut suka. Ia ada caranya dan kena benar2 fasih bahasa arab. Allah SWT amat murka kepada sesiapa yg tafsir ayat2 Nya sesuka hati. Jika didalam pengertian ayat mungkin juga boleh diambil kira kerana masing2 punya fahaman yg berbeza2. Ok.

  2) Jawapannya juga SALAH. Ia bukannya roh kafir yg menyerap kedalam tubuh kita org muslim. Masakan org kafir “masih dikira kotor/ najis” oleh sesetengah ulama. Ini mengambil kira dari air tanggan mereka yg dikuatiri mengandungi kuman dari najis mukhalazah. Najis atau kuman dari darah binatang yg tidak disembeleh dan juga khinzir tidak akan tanggal hanya dgn cuci tangan dengan sabun sahaja, Ia kenalah disamak dgn tanah atau lumpur baru cuci dgn sabun... ini barulah dikira bersih. Jika dapat kita elakkan kerana kita wajib jaga diri kita dulu dari kita pedulikan nak bagi muka pada mereka.

  3) Jawapannya BETUL. Memang kalau zaman 60’an dan awal 70’an dulu, org perampuan yg datang bulan dilarang masak... itulah sebabnya. Tetapi zaman sekarang ni mereka dah pakai pad atau tuala wanita pakai buang. Jadi mereka tak perlu sentuh kain yg berdarah tu lagi. Jadi tangan mereka bersih. Bolehlah mereka masak.

  Wallahua'lam

  atok zamany.

  ReplyDelete
 43. Walaikumsalam cucu anony 3.34 am

  Jawapannya:
  1) Ust Mat tak sama macam depa2 tu. Malah lebih lagi dari itu. Tak percaya boleh test try tengok...

  2) Aliran Tok Kenali memang menjadi banyak kerana kebanyakan anak2 muridnya membuka pengajian sendiri2. Semua kata diri mereka lebih hebat dan lebih berilmu dari yg lain2. Ada pula yg mencampuradokkannya dgn ilmu2 yg bukan2. Ilmu yg Tok Kenali tak ajar pun dia kata ambil darinya; Jadi macam mana ni ??? mana satu yg benar2 tulin ???

  Jadi kita ambil kira dari awal cerita lagi. Siapa mereka2 tu ?. Kenapa mereka2 jadi macam tu ? Pada asasnya mereka2 ini merupakan anak murid yg biasa, sama macam yg lain2. Tetapi sesetengah dari mereka ini sebelum bertemu Tok Kenali telah banyak belajar di pondok2, Tarikat2 dan pengajian dimeata tempat. Akhirnya bertemu dgn Tok Kenali dan belajar. Oleh sebab mereka dah banyak sangat belajar, jadi mereka merasakan diri mereka sahaja yg layak menganti tempat Tok Kenali apabila beliau telah tiada. Tetapi malang sekali, tempat yg mereka idam2kan telah diberi kepada Syeikh Mahmud iaitu “khadam yg sangat taat” kepada Tok Kenali sendiri. Keciwa dengan itu, maka mereka pulang ke kg dan buka kelas pengajian sendiri. Yg benar2 dapat mandat hanya seorang sahaja iaitu Syeikh Mahmud Nasari Othmani. Maka berpecah belahlah pengajian tok kenali menjadi banyak. Hanya yg tinggal dgn Syeikh Mahmud adalah sebilangan kecil sahaja.

  Bersambung....

  ReplyDelete
 44. Sambungan...

  Pekara ini berulang lagi rupanya. Apabila Syeikh Mahmud menyerahkan tugas kepada Ust Mat Janggut sebelum beliau meninggal dunia. Anak2 muridnya (terutama yg kanan2 dan lebih senior) Syeikh Mahmud juga berpecah dan membuka pengajian mereka masing2. Mereka sanggup membelakangkan perintah guru kerana cita-cita tak kesampaian. Mereka tidak sanggup berbaiah dihadapan Ust Mat Janggut dan mereka meninggalkan pondok dan pulang kedearah masing2. Mereka menjadi guru “tampa tauliah” sebenarnya. Apa kah kesannya ? Kesannya adalah sangat besar terutama kepada dirinya sendiri apatah lagi kepada anak2 muridnya. Oleh kerana mereka2 ini tiada tauliah maka dengan sendirinya mereka itu tidak layak menjadi guru dan mengajar. Semua bentuk ilmu dan amal yg diajar hanyalah kosong kerana telah terputus rahmat guru, wasilah dan rabitahnya ketangan Rasulullah saw. Maka ilmu dan amal sama ada yg diamalkan atau diajarkan semuanya kosong dan hampa belaka. Sesiapa yg ikut juga sama macam dia. Dia sebenarnya hidup didalam angan2, syak, zoan dan waham yg berlarutan selagi tidak pulang kepangkal jalan. Tidak terlaluan jika mereka2 ini sebenarnya didalam jalan yg sesat. Lihat...ya... walaupun asasnya daripada jalan yg benar, dek sebab hati yg tamak dan sombong akhirnya membawa kepada kesesatan. Gugur segala talqin dan shadatai yg mereka peggang akibat mengikut hati dan nafsu.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 45. Sambungan...

  Sekarang atok lihat didalam abjad ini pun dah nampak riak2 seumpama ini akan berlaku lagi. Ini nasihat atok pada semua badal2 dan yg kanan2 tu. Apa pun terjadi adalah ketentuan Allah dan kita ini kekal menjadi murid sahaja. Jangan mudah lupa daratan. Tak kemana pun awak2 tu... sama saja dgn kami2 ni. Tak lebih mana pun kamu2 tu...drp kami2 ni. Atok tua pengalaman, melihat kamu pun atok dah tahu apa hendak kamu. Kemaskan saja diri tak payah nak menunjuk2. Jalankan tanggungjawab dgn ikhlas, jujur dan amanah. Selalulah merendah diri kamu kerana yg sangat jelas adalah apa yg tersirat bukannya yang tersurat. Murid adalah mahkota diri, bukan pangkat dicari sebaliknya rahmat guru ditatang. Jangan jemu dan jangan ragu. Duduk kemas2 semantara menanti dijemput pergi. Insyaalah..”menang dunua menang akhirat”. Allahu Akhbar.

  Waallahu’alam,

  Atok zamany.

  ReplyDelete
 46. Alhamdulillah dan terima kasih dgn peringatan atok. Memang benar kata-kata atok tentang badal-badal dan pengampu badal yang kelihatan semakin riak pada masa kini.ANA sbg ahli biasa Abjad berdoa moga-moga mereka semua berubah dan janganlah runtuhkan ukhwah Abjad sebagaimana yang pernah berlaku dahulu. Ana juga berdoa agar diri ana sentiasa dirahmati dan dianugerahi sifat ikhlas dan sedar diri sbg murid kpd Syeikh Muhyidin dan Rasulullah menerusi jalan yg dibawa oleh Ustaz Mat dan sbg hamba Allah yg kerdil. Moga atok sbg senior yg berpengalaman teruslah berdoa dan menegur mereka-mereka yg angkuh tersebut. Terima kasih atok.

  ReplyDelete
 47. Assalamualaikum Atuk...
  Saya adalah seorang isteri yang sedang membuat phd. Latar belakang dlm bidang sains membuatkan saya banyak berfikir ttg alam dan seterusnya ia membawa kepada pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan ttg agama. Contohnya macam mana kita nak tau agama yg kita anuti ini agama yg betul-betul benar. Asas pertanyaan saya adalah kerana kebanyakan manusia menganut agama yang dianuti oleh ibubapanya. Saya menjadi Islam kerana dilahirkan dlm keluarga Islam. Bagaimana saya nak tau ia agama yang benar? Bertitik-tolak dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini telah membawa saya ke pelbagai laman web semata-mata untuk mencari jawapan hingga akhirnya terjumpa dgn blog atuk. Sampai satu saat saya membuat keputusan sendiri bahawa saya menjadi Islam adalah kerana pilihan saya sendiri dan bukan ikutan kerana ibubapa. Saat itu saya bersyahadah secara sendirian dan saya niatkan Allah menjadi saksi. Bagaimanapun saya tahu saya tetap perlu mendapatkan ijazah syahadatain ini cuma masalahnya di sini suami seperti tak berminat bila saya ajak belajar semula ttg agama dan keperluan mengambil syahadatain ini. Perkara ini menyebabkan saya bertangguh dan menunggu sehingga suami setuju. Masalahnya, bila ditangguh saya seakan lupa sedangkan jiwa saya benar-benar perlukan ilmu. Terasa sangat sukar konsisten dalam beramal dan ilmu dunia pun terasa sgt sukar dan adakah ini kerana saya mengabaikan kewajipan mengambil syahadatain ni atuk (kerana saya sudah tahu tapi saya abaikan). Sekarang saya tak mahu bertangguh lagi kerana jiwa dan hati saya tak tenteram, dan memandangkan saya boleh memandu adakah boleh saya pergi sendiri tanpa suami. Saya fikir biarlah saya belajar dan ambil syahadatain sendiri dahulu kemudian baru berusaha ajak suami secara perlahan-lahan. Harap atuk dapat beri penjelasan dan panduan tentang langkah yang perlu saya ambil supaya tenang hati ini. Wassalam.

  ReplyDelete
 48. Walaikumsalam wbt puan....

  Alhamdulillah syukur kehadrat Allah, dgn ilmu sains dapat tembus kemari, ia benar2 hidayah Allah yg dicampakkan kedalam hati puan. Ia... asas agama ialah 2 kalimah shadatai. Tampanya kita bukan islam. Cuma persoalannya ialah, bila kita ambil shadat ini ? Dari siapa kita ambil ? dan untuk apa kita ambil ? siapa saksinya ? siapa walinya ?. Persoalan ini misti kita rungkai sebelum kita mengadap Allah kelak.

  Mingkin puan telah menbaca rencana dlm blog stok ini dan juga komen2 dari pembaca. Disini atok banyak sampaikan tulisan2 atok berkenaan shadatai. Bagaimana pengalaman atok dari muda "mencari" badal atau wakil yg sah dari tangan ke tangan yg mesti sampai ketangan Baginda Rasulullah saw. Akhirnya atok dapati orang (pewaris ilmu) itu ada disini. Berwasilah perguruan dari Syeikh Muhammad Yusuf Kenali al Kelantani (tok kenali) iaitu syeikh Mahmud Nasri Othmani (arwah wafat 1983) dan sekarang diamanahkan kepada Ustaz Ahmad Che Din atau Syeikh Ahmad Junaidy. Beliaulah wakil yang sah mengjazahkan shadatai didunia sebelah sini alam melayu. Tak payah lagi puan susah payah nak cari sebab atok dah cari sejak tahun 70'an lagi. Habis alam melayu ni atok redah, hampir semua pondok atok panjat, habis separuh umur atok dgn mencari....baru jumpa pd tahun 1982. Itupun tak puas hati lagi... atok "test" guru dgn berbagai jurusan ilmu luar dan dalam (rohani dan jasmani). akhirnya barulah semuanya terbukti... kemudian barulah atok berhenti disini. Menyerahkan diri pada ketentuan ilahi. Tamatlah pencarian atok.

  Maka setelah itu atok pukul canang pada kawan2 diseluruh alam melayu termasuk ditimur tengah untuk mengambil shadatai tu disini. Tak terhenti disitu saja. Atok buka blog ini dan membebel lagi pasal shadatai... smpai hujung nyawa agaknya baru berhenti. Apa sebabnya.... sebabnya atok dah dapat apa yg atok cari itu disini. Ia terbukti dan memang sah dan tulin. Tapi atok diblog ini saja dapat dikenali.... tetapi tidak diluar. Tak ada siapa diluar yang kenal atok. Anggap saja atok ini sebagai atok dialam maya.

  Jika puan nak ambil shadatai tu sila hubungi Isteri Ustaz Ahmad... No tel. 013 4500007 (ni hp ust) minta cakap dgn isterinya kerana isterinya juga wakil guru yg boleh kita ambil shadatai dgnnya terutama kaum wanita. Kalau boleh maklumkan dulu pd suami puan supaya dia faham. kalau tak boleh faham juga, kenalah puan buat keputusan puan sendiri dgn niat ikhlas kerana Allah.

  wassalam.
  atok zamany.

  ReplyDelete
 49. Terima kasih Atuk..Insha Allah dalam masa terdekat ini saya bercadang utk pergi sendiri berjumpa wakil Ustaz Mat di Bangi kerana saya berada berdekatan KL. Semoga Allah merahmati Atuk kerana pendedahan yang sangat penting berkenaan syahadatain ini. Harap Allah lembutkan hati suami saya untuk sama-sama belajar dan ambil syahadatai ini dari Ustaz Mat. Amin.

  ReplyDelete
 50. Assalamualaikum semua.maaf terlebih dulu buat atok. Stok,saya telah ambil talkin lebih kurang tahun1998. Tetapi masalahnya hati saya sentiasa berbolak balik dengan Abjad.kadang kadang saya kuat beramal dan kadang2 saya tinggalkan beramal apabila sesuatu keraguan timbul.suatu perkara yg mengwaswas kan saya contohnya tentang jabat penimbul dan jabat besi yang mana menggunakan bahasa yg nampak luarannya bertentangan dengan ajaran islam.maaf. Dari belasan tahun saya mencari ilmu agama dimasjid masjid. Tetapi amalan sebegini membuatkan saya ragu2. Namun sayang utk berpisah dengan Abjad. Mungkin doa saya Allah makbulkan. Sebelum talkin saya berdoa pada allah kiranya Abjad ini benar saya akan ingat sampai bila bila. Saya pernah bermimpi ustaz mad dan syeikh muhyiddin, kata syeikh pada saya lebih kurang "mu pegang kuat kuat tali ini".mohon atok beri pendapat dan nasihat pada saya.saya ni jenis pemalu dan perdiam dan cukup malu utk bersemuka dgn guru.

  ReplyDelete
 51. Walaikumsalam cucu anony 4.59pm...

  Atok jawab soalan cucu di ms 22 sebelah ya...

  sila lihat,

  ReplyDelete