Saturday, August 10, 2013

SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 20

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM.


FASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT.


BAB 51: GOLONGAN "ASHAB AL-A'RAAF".Di riwayatkan oleh Khaitsamah bin Sulaiman didalam kitabnya bertajuk Musnad Khaitsamah dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah saw. bersabda, "Pada hari kiamat nanti, setelah neraca timbangan dipasang lalu semua amalan kebaikan dan keburukan ditimbangkan. Barangsiapa yang piring timbangan amal kebaikan lebih berat walau hanya seberat sebutir telur nyamuk sekalipun, nescaya ia akan masuk syurga. Manakala jika piring neraca timbangan amal keburukanna lebih berat walau hanya seberat sebutir telur nyamuk sekalipun, nescaya dia akan masuk neraka". Lalu seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang sama berat antara kedua-dua piring neraca timbangannya ?. Baginda menjawab, "Mereka inilah yang digelar golongan 'Ashab al- A'raaf'. Mereka tidak dibenar masuk Syurga, sekalipun mereka sangat mengingginkannya ".

Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, dari Abu Bakar al-Hadzali, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Mas'ud bahawa ia berkata, "Pada hari kiamat nanti manusia akan dihisab. Barangsiapa yang amal kebajikannya terpaut pada satu saja lebih banyak daripada amal keburukkan maka dia akan masuk Syurga. Manakala barangsiapa yang amal keburukannya terpaut pada satu saja lebih banyak daripada amal kebaikkan, maka dia akan masuk Neraka. Kemudian dia membaca ayat 102 & 103 surah al-Mu'minuun yang mafhumnya ;

"Barangsiapa yang berat timbangannya (kebajikannya), mereka itulah orang yang menang ". (102)

"Barangsiapa yang ringan timbangannya, mereka itulah yang merugikan dirinya, dalam neraka kekal selama-lamanya". (103)  

Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya berat dan ringannya timbangan itu boleh ditentukan hanya dengan sebiji benih sahaja. Barangsiapa yang piring neraca timbanganan amal kebajikan sama dengan amal keburukan, maka ia termasuk kedalam golongan Ashab al- A'raaf ".

Ka'ab al-A'hbar bercerit, "Ada sepasang rakan karib semasa didunia. Ketika sama-sama telah meninggal dunia, salah seorang dari mereka melihat kawannya itu sedang diserit ke Neraka. Oleh kerana kahsian belas dia menghampirinya dan berkata, 'Demi Allah, sebenarnya aku hanya memiliki satu saja biji kebajikan yang boleh menyalamatkan ku. Tetapi demi kasih sayangku kepadamu, ambillah ia supaya dapat menyelamatkan mu dari api neraka dan kita boleh tinggal sebagai golongan Ashab al-A'raaf '. Kemudian akhirnya Allah memerintah Malaikat membawa mereka ke Syurga ".

Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya ‘Kasyfu Ulum al-Akhirat’ mengatakan “Pada hari kiamat kelak, ada seseorang yang dihadapkan kehadrat Allahmuntuk ditimbangkan segala amal-amalnya. Ternyata piring timbangannya menjadi sama, sehinggakan dia amat memerlukan satu kebajikan supaya timbangan amalan kebajikannya menjadi berat dan kemudian dimasukkan kedalam syurga. Setelah dia berulang alik berkali-kali mencari seseorang yang berbaik hati dapat memberinya satu saja kebajikan, namun tidak ditemui. Ini adalah kerana semua manusia-manusia itu amat memerlukan amal-amal kebajikan mereka sendiri bagi menyelamatkan diri mereka masing-masing disaat yang amat genting itu sewaktu mereka akan menghadapi timbangan itu nanti".

Ketika dia sedang berputusasa, ia bertemu seseorang yang bertanya kepadanya “Apa yang sedang kamu cari ?”. Ia menjawab “ aku mencari satu kebajikan. Telah aku pergi kesana kemari dan bertemu dengan ribuan manusia, namun mereka semua tidak mahu menolong aku”. Orang itu berkata lagi “Aku bertemu Allah dengan membawa satu kebajikan saja dan aku yakin ini tidak akan dapat untuk membantu diri ku. Oleh itu ambil saja kebajikan ku ini supaya dapat membantu diri mu”. Dengan rasa yang sungguh gembira dia mngambil kebajikan orang itu dan terus berlari menuju kehadrat Allah bagi mempersembahkan satu kebajikan itu untuk diletakkan diatas timbangan amalnya. Allah berfirman kepadanya “Bagaimana kamu kelihatan sungguh gembira sekali”. Dia pun menjawab “ Ya Tuhanku, sifulan itu telah berbaik hati untuk menolong ku dengan memberikan satu-satunya kebajikan miliknya kepada ku supaya aku selamat dari bincana timbangan itu”. Lalu Allah memerintah Malikat membawa orang itu kehadratNya. Setelah orang itu dihadapkan kehadrat Allah, kemudian Allah pun berfirman kepadanya “Walau bagaimana pun dermawannya kamu terhadap sifulan ini, sesungguhnya Akulah Yang Maha Dermawan dibandingkan dengan kamu. Sekarang peganglah tangan temanmu itu dan pergilah kamu kedalam SyurgaKu itu”.

Terdapat juga sebuah riwayat yang menceritakan nasib seseorang yang hampir sama seperti cerita diatas tadi. Diceritakan bahawa seseorang yang piring timbangannya menjadi sama berat diantara pahala dan dosanya. Allah berfirman, “Kamu ini bukanlah termasuk golongan penhuni syurga mahupun penghuni neraka”. Kemudian muncul Malaikat membawa lmbaran kemudian diletakkan dipiring neraca timbangan itu. Didalam lembaran itu tertulis satu perkataan “Ah”. Kemudian piring neraca amalan dosanya menjadi berat dibandingkan amalan pahlanya. Ini adalah kerana ucapan kalimah “Ah” itu adalah bantahannya kepada perintah kedua ibu dan bapanya sewaktu hidup didunia dahulu. Lalu Allah memerintahkan Malaikat mengheretnya ke neraka.

Setelah berada didalam neraka, ia bermohon kehadrat Allah SWT. supaya ia dibawa semula kehadrat Allah untuk bertanya. Lalu Allah pun memperkenankan permintaannya. Setelah dihadapkan, lalu dia memohon agar dia dikembalikan semula kedunia. Lalu Allah berfirman kepadanya “Mengapa kamu minta dikembalikan semula kedunia ?”. Ia menjawab “Ya Tuhanku, aku sememangnya hanya layak tinggal didalam neraka kerana kesalahan membantah kata-kata orang tua ku semasa didunia, jika dapat aku tebus semua kesalahan ku itu izinkanlah aku kembali kedunia lagi. Aku tidak dapat menahan untuk melihat mereka sekarang ini sedang terseksa didalam neraka yang sama dengan ku itu. Atau pun aku bermohon kepada Mu supaya Kau lipatgandakanlah seksaan atas diriku dan Kau lepaskanlah mereka dari azab neraka itu dan berikanlah mereka itu syurga Mu kerana telah membesarkan ku”. Maka Allah tersanyum mendengar rintihannya itu dan kemudian bertitah, “Wahai anak muda, kamu sememangnya anak yang berani kepada kedua orang tua mu dan tidak pernah berbakti kepada mereka semasa didunia. Tetapi kamu sangat berani juga untuk menanggung kesalahan-kesalahan mereka sedangkan kamu tahu kamu sememangnya tidak akan mampu menahannya. Maka kamu telah Kuampuni berserta kedua-dua orang tua mu itu diatas ketaatan kamu kepada mereka berdua. Pergilah kamu pimpin tanggan-tanggan mereka untuk masuk kedalam syurga Ku”. Ia kemudian bersujud syukur dan berlari mendapatkan kedua-dua orang tuanya.

FAKTA I; 

Dalam alQuran ulKarim, Allah SWT. berfirman berkenaan timbangan dengan menyebutkannya dengan kalimah ‘jamaq’ atau ‘plural’ (satu). Kemudian didalam Hadis Nabi saw.menyebutkannya dengan menggunakan kalimah ‘mufrad’ atau tunggal yang juga bersamaan dengan ‘jamaq’ atau ‘plural’. Ada ulama berpendapat bahawa kemungkinan juga setiap manusia itu memiliki setiap orang satu timbangan yang digunakan untuk menimbang semua amalan mereka masing-masing secara bersendirian. Manakala ada juga ulama yang berpendapat bahawasanya nerca timbangan itu hanya satu untuk menimbang amalan seluruh manusia satu persatu secara giliran, jika menurut kamliah ‘jamaq’ itu sendiri. Pekara seumpama ini memang sering terjadi didalam terjemahaan bahasa Arab. Sebagai contoh didalam firman Allah diadlam surah asy-Syu’ra ayat yang ke 123, mafhumnya;

“Kamu A’ad telah mendustakan para Rasul”.

Kemudian didalam surah yang sama pada ayat 105, mafhumnya;

“Kamu A’ad telah mendustakan para Rasul”.

Perkataan “para Rasul” didalam ayat diatas  itu seolah-olah menunjukkan kepada kita bahawa ramainya para Rasul yang telah didustakan oleh kaum A’ad, walhal hanya terdapat seorang sahaja Rasul yang telah diutuskan Allah kepada kamu A’ad. Kemudian daripada itu ada juga ulama yang memberi pandangan bahawa yang dimaksudkan “beberapa timbangan” didalam ayat-ayat al-Quran dan juga Hadis Nabi saw. itu bukanlah bermaksud jumlah atau bilangan neraca timbangan itu, sebenarnya ia merujuk kepada jumlah isi amalan yang dimuatkan diatas timbangan itu sendiri.

Diriwayatkan oleh al-Lalaka’I didalam kitabnya bertajuk ‘Sunan al-Lalaka’i’, dari Anas secara marfu, “Sesungguhnya malaikat yang ditugaskan mengurus timbangan dan mendatangkan seorang manusia untuk berdiri diantara dua piring neraca timbangan supaya dia dapat menyaksikan sendiri amal-amalannya ditimbang. Jika piring amalan kebajikannya lebih berat, malaikat itu akan berseru dangan suara lantang yang beoleh didengari oleh seluruh makhluk dengan seruan ‘Sesungguhnya sifulan bin sifulan ini telah menemukan sebuah kebahagian abadi dan selepas ini ia tidak akan menderita lagi selama-lamanya’. Tetapi, jika piring timbangan amal keburukannya yang lebih berat, malaikat itu akan berseru dengan lemah dan sedih dengan seruan ‘Sesungguhnya sifulan bin sifulan ini telah menemukan kecelakaan abadi dan selepas ini dia tidak akan bahangia untuk selama-lamanya’”. Menurut riwayat yang bersumber dari Hudzaifah, malaikat yang dimaksudkan itu ialah Malaikat Jibril alaihis salam.

FAKTA II;

Yang dimaksudkan dengan nama “Ashab al-A’raaf” adalah penghuni syurga yang miskin. Diriwayatkan oleh Hannad as-Sari, dari Waki’ dari Sufian dari Mujahid dan Habib dari Abdullah ibnul Harith bahawa ia berkata “Orang-orang yang tergolong didalam golongan Ashab al-A’raaf itu hanya sampai dan berhenti disebuah sungai bernama Hayat atau sungai kehidupan dimana dindingnya diperbuat dari emas tulin dengan hiasan mutiara. Padanya, dengan mandian sekali akan menzahirkan dengan jelas satu ‘tahi lalat putih’ pada lehernya. Kemudian dia akan mandi semula dan akan menyebabkan ‘tahi lalat putih’ itu akan bertambah. Begitulah seterusnya. Lalu dikatakan kepadanya, ‘katakanlah apa yang kamu inginkan’. Kemudian dia mengucapkan bermacam-macam keinginan mereka. Kemudian dikatakan kepadanya, ‘Kamu mendapat tujuh puluh kali ganda dari apa yang kamu inginkan itu’. Mereka itulah penghuni syurga yang miskin”.

Kemudian didalam riwayat ath-Thabari dan Ibnu Abu Syaibah mengatakan, “….Ketika memasuki syurga, pada leher merekaterdapat ‘tahi lalat putih’ sebagai tanda pengenalan (pernah mendiami Ashab al-A’raaf). Disyurga mereka disebut sebagai penghuni yang miskin”.

Terdapat 12 pendapat para-para ulama mengenai penghuni Ashab al-A’raaf iaitu;
1)      Pendapat daripada Ibnu Mas’ud dan Ka’ab al-Akhbar. Pendapat yang sama juga menurut Ibnu Wahab dari Ibnu Abbas iaitu mereka adalah penghuni syurga yang miskin.

2)  Menurut pendapat Mujahid bahawa mereka merupakan orang-orang saleh yang memiliki pengatahuan agama yang cukup mendalam.

3)  Pendapat al-Mahdawi bahawa mereka merupakan orang-orang yang mati syahid.

4)  Menurut Abu Nashr alias Abdulrahman bin Abdul Karim al-Qusyairi bahawa mereka adalah merupakan orang-orang islam yang utama dan mati syahid. Demi kerana kemuslihatan orang-orang awam lalu mereka telah berkorban menjadi penjamin.

5)      Mereka adalah orang-orang yang ingin mati syahid pada jalan Allah. Mereka pergi berperang dengan mendurhakai ayah mereka. Pendapat ini adalah dari Syarahbil bin Sa’ad. Didalam pekara ini ath-Thabri memperkatakan sebuah hadis Rasulullah iaitu, “Sesungguhnya dosa durhaka mereka itu seimbang dengan pahala yang mereka dapatkan dimedan peperangan”.

6)  Kemudian dari pendapat Ibnu Abbas, Hamzah, Ja’far yang bergelar ‘Dzul Janahaim’ ( dua sayap) dan juga Saidian Ali bin Abi Talib. Mereka boleh dikenali orang-orang yang mencintai mereka dari melihat wajah mereka yang bertanda putih dan juga boleh mengenal mereka yang tidak mencintai mereka dari wajah mereka yang bertanda hitam. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas yang dikutip oleh ats-Tsa’labi.

7)  Mereka adalah saksi-saksi yang adil pada hari kiamat. Mereka akan menjadi saksi atas perbuatan kepada semua manusia dari seluruh umat. Ini pula adalah pendapat az-Zahrawi yang disokong oleh an-Nuhas.

8)  Pendapat az-Zajaj pula ialah, mereka merupakan kamu dari beberapa orang Nabi.

9)      Pendapat dari al-Qadhi Ibnu Athiyah alias Abu Muhammd pula ialah, Mereka itu merupakan satu kaum yang mempunyai dosa- dosa kecil yang tidak sempat dihapuskan dengan berbagai cobaan penderitaan kehidupan dunia, tetapi mereka tidak mempunyai sebarang dosa besar. Mereka ditahan dari memasuki syurga dengan perasaan kebinggungan.
10)   Mereka adalah kaum yang telah disebutkan didalam al-Quran sebagai orang-orang Islam yang mempunyai dosa-dosa besar. Demikian menurut pebdapat Ibnu Abbas yang diambil oleh Ibnu Wahab. Ia juga diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dari Jubair al-Dahahhak dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ashab al-A’raaf adalah beberapa orang islam yang memiliki dosa- dosa besar dan menjadi persoalan besar kepada Allah SWT. Mereka berada disuatu tempat diantara syurga dan neraka (tempat nuterial). Setiap kali ia melihat kependuduk neraka, ia boleh mengenalinya dari wajah mereka yang hitam muram. Lalu mereka berdoa, ‘Ya Tuhanku, jauhkan daku dari dimasukkan sebagai kaum yang zalim’. Setiap kali ia melihat penduduk syurga, dia boleh mengenalinya dari wajah mereka yang putih berseri-seri ‘“.
Kata Ibnu Abbas, “Allah memasukkan kaum Ashab al-A’raaf ke syurga akhirnya”.
Kata Ibnul Athiyah, “Salim…, budak Abu Hudzaifah sangat berharap untuk masuk sebagai orang yang akan diletakkaan sebagai ahli Ashab al-A,raaf. Ini adalah kerana mengikutnya mereka adalah orang-orang yang berdosa”.

11)  Mereka adalah anak-anak zina hasil daripada perbuatan orang-orang tua mereka. Ini adalah pendapat Abu Nashr al-Qusyari yang diambil dari Ibnu Abbas.

12)  Mereka adalah merupakan golongan Malaikat yang dipercayaai menjadi kumpulan pemisah diantara orang-orang muslim dan orang-orang kafir sebelum masing-masing dari mereka akan dimasukkan kedalam syurga atau neraka. Ini adalah pendapat Abu Mujalliz alias Lahiq bin Humaid.

Al-A’raaf itu sendiri membawa maksud ‘sebuah dinding’ yang terletak memisahkan diantara syurga dan neraka. Kemudian ada orang berpendapat bahawa ia adalah gunung Uhud yang Allah pindahkan kealam akhirat.

Hikayat dan cerita orang dulu-dulu;

Ada seorang Salafus Saleh lagi alim bercerita “Suatu malam aku bermimpi seperti berada di hari kiamat dan aku melihat semua manusia sedang dihisab. Setelah itu ada yang dibawa ke syurga dan ada pula yang dibawa ke neraka. Lalu aku menuju kesyurga dan bertanya kepada penghuninya, ‘Bagaimana kamu boleh mendapat tempat tinggal yang penuh dengan keredhaan Allah ini ?’. Mereka menjawab, ‘Kami taat kepada perintah Allah Yang Maha Pemurah dan kami menentang syaitan serta kuncu-kuncunya’. Setelah itu aku pergi pula keneraka dan bertanya kepada penghuninya, ‘Bagaimana kamu boleh mendapat tempat tinggal yang penuh keseksaan ini ?’. Mereka menjawab, ‘Kerana kami taat kepada syaitan dan kuncu-kuncunya serta menentang Allah Yang Maha Pemurah’. Kemudian aku melihat ada terdapat satu golongan yang tinggal ditempat diantara syurga dan neraka itu. Lalu aku menghampiri mereka dan bertanya, ‘Bagaimanakah kamu boleh ditempatkan diantara syrurga dan neraka ini ?’. Mereka menjawab, ‘Kami berdosa besar dan amalan baik kami hanya sedikit. Dosa-dosa kami menghalang kami dari memasuki syurga, manakala amalan pahla kami tidak pula dapat menjamin kami memasuki syurga tetapi ia menghalang kami dari memasuki neraka’. Mereka kemudiannya bernyanyikan syair sedih;
“Kamilah kaum yang punya dosa-dosa besar yang melarang kami memasuki syurga, dan membuatkan kami hidup didalam kebinggungan dan kebimbanggan. Kaki kami tertahan daripada melangkah”.BAB 52: DIHARI KIAMAT, SETIAP UMAT AKAN MENGIKUTI APA-APA YANG MEREKA SEMBAH.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw. telah bersabda, “Pada hari kiamat kelak, Allah akan mengumpulkan manusia disebuah tanah lapang (Mahsyar). Setelah itu Allah akan menampakkan wajah Nya kepada mereka dan berfirman, ‘Ingat ! hendaklah setiap dari kamu mengikuti pada apa-apa yang telah kamu sembah dahulu’. Orang yang menyembah salib akan mengikuti salib. Orang yang menyembah patung (berhala) akan mengikuti patung itu. Orang yang menyembah api akan mengikuti api itu. Mereka semua akan mengikut apa yang pernah mereka sembah, dan yang hanya tinggal adalah kamu muslimin sahaja…..”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa beberapa orang sahabat telah bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasuullah, adakah dihari akhirat nanti kami boleh melihat wajah Allah SWT. ?”. Kemudian Rasulullah bertanya pula kepada mereka, “Adakah kamu sukar untuk melihat bulan purnama dimalam hari ?”. Mereka menjawab, “Tidak, ya Rasulullah”. Rasulullah bertanya lagi, “Adakah kamu sukar untuk melihat matahari yang tidak dilindungi awan ?”. Mereka menjawab, “Tidak, ya Rasulullah”. Baginda kemudian bersabda lagi, “Ketahuilah oleh kamu semua, sesungguhnya kamu semua akan dapat melihat wajah Nya seperti itu. Pada hari kiamat kelak, Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dan kemudian berfirman, “Barangsiapa yang telah menyembah sesuatu selain dari Ku, maka kamu ikutilah apa yang telka ah kamu sembah itu. Penyembah matahari, pergilah mengikut matahari. Penyembah bulan, pergilah kamu mengikut bulan. Penyembah thaghut (patung atau barhala) pergilah kamu mengikut thaghut itu..”.

“..Kemudian yang berbaki hanyalah orang-orang munafiq, lalu Allah menghampiri mereka dengan wajahpyang mereka tidak kenali dan berfirman, ‘Aku adalah Tuhan kamu ?’. Mereka menafikan, ‘Kami berlindung kepada Allah darimu ditempat kami ini hinggalah datang kepada kami Tuhan kami yang sebenarnya. Jika Tuhan kami datang kepada kami, nescaya kami mengenali Nya’. Kemudian Allah datang menghampiri mereka dengan wajah yang mereka kenal, lalu berfirman, ‘Aku adalah Tuhan kamu ?’. Mereka menjawab, ‘Ya, memang kamulah Tuhan kami semua’. Lalu mereka mengikuti Nya..”.

“… Kemudian diletakkan Jembatan Sirat diatas neraka jahanam. Aku dan umatku lah yang pertama dapat melintasinya. Pada waktu itu hanya para Rasul sahaja yang boleh berkata-kata. Doa mereka dikala itu hanyalah, ‘Ya Allah, selamatkanlah kami…selamatkanlah’. Didalam neraka jahanam terdapat mata-mata kail yang tajam seperti duri Sa’dan. Kamu semua tahu apa itu duri Sa’dan ?”. Mereka menjawab, ‘Tahu!, ya Rasulullah…’.

Baginda bersabda lagi, “Mata-mata kail itu sememangnya seperti duri Sa’dan (seperti duri pelapah daun kelapa sawit berbaris dan tajam). Tetapi tiada siapa yang mengatahui besarnya kecuali Allah SWT. sahaja. Mata-mata duri kail ini akan menarik orang-orang itu dan mencucuk tubuh mereka sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ada yang hancur binasa disebabkan amalan-amalan mereka masing-masing, dan ada pula yang berjaya lepas hingga terselamat…” 


FAKTA I;

  
Al-Faqih Abu Bakar bin Barajan mengupas didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Irsyad’ berbunyi, “Dialam padang Mahsyar kelak, semua pemimpin para penyikut Rasul-rasul berusaha memintakan syafaat bagi kaumnya agar mereka terlepas dari penderitaan yang sedang mereka tanggung disaat itu. Kemudian Allah memerintahkan Adam hadir dengan kumpulannya yang terdiri dari anak cucu cicitnya masuk kedalam neraka. Mereka ini terbahagi kepada tujuh golongan. Dua golongan yang pertama disambar lidah api neraka sepantas kilat. Mereka itu adalah golongan kafir yang sombong dan juga golongan kafir yang bodoh. Ditanyakan kepada mereka semua, “Dimana kah tuhan-tuhan yang dahulunya telah kamu sembah selain dari Allah ?. Setiap umat akan mengikut kepada apa yang mereka sembah selain Allah, dan mereka akan dilemparkan kedalam neraka jahanam bersama-samanya”.

 Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung telah berfirman didalam surah Yunus ayat 30, yang mafhumnya;

 
 “Disana (Padang Mahsyar), tiap-tiap manusia diuji (diperiksa) tentang apa-apa yang telah dikerjakannya dan mereka dikembalikan kepada Allah, wali (penjaga) mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa-apa yang mereka ada-adakan itu (sembahan berhala, salib dll.)”.

Allah juga telah berfirman didalam surah Asy-Syu’raa ayat 21 yang mafhumnya;

“Bahkan adakah bagi mereka sekutu-sekutu (berhala, salib dan tuhan-tuhan lain) yang mengsyariatkan agama bagi mereka sesuatu yang tiada diizinkan Allah. Kalau tidaklah kata keputusan (mengundurkan seksaan), nescaya dihukumlah antara mereka. Sungguh untuk orang-orang aniaya itu seksaan yang pedih”.

Rasulullah telah bersabda, “Pada hari kiamat nanti bumi akan diratakan seperti meratakan kulit yang disamak kerana keagungan Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung. Kemudian setiap manusia hanya terpaku ditempat berdirinya masing-masing. Selanjutnya aku dipanggil sebagai orang yang pertama. Aku menjatuhkan diriku bersujud. Setelah disuruh bangun, aku berkata, ‘Ya Tuhanku, Jibril inilah yang memberitahu aku (waktu itu Jibril sedang berada disebalah kanan ‘Arasy Allah, Tuhan yang Mahapemurah) bahawa Engkau telah mengirimkannya kepada ku’. Jibril hanya diam tidak berbicara, hingga akhirnya Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung berfirman, ‘Dia benar !’. Dan setelah Allah memberikan ku syafaat, lalu aku berkata, ‘Ya Tuhanku, hamba-hamba Mu itu telah mengabdikan kepada Mu disegenap penjuru bumi”. Dan itulah yang disebutkan sebagai tempat yang terpuji.

Kemudian bangkitlah golongan yang keempat. Mereka inilah orang-orang yang telah mengesakan Allah tetapi mendustakan para Rasul. Mereka tidak mengerti sifat-sifat Allah sehingga mereka menolak Kitab-kitab dan para Rasul Nya. Kemudian bangkitlah golongan kelima dan keenam. Mereka-mereka inilah kaum Ahli Kitab (kaum Taurat dan Injil yang sesat). Mereka sedang ditimpa kehausan yang luar biasa. Allah berfirman kepada mereka, ‘Apa yang sedang kamu semua inginkan ?’. Mereka menjawab, ‘Kami sangat kehausan, Ya Tuhan kami, tolong berikan kami minuman’. Allah berfirman, ‘Bukankah dahulu kamu menolaknya?’. Mereka lalu diperintah menuju keneraka Jahanam seperti sekawan burung yang saling menyerang antara mereka. Mereka terus diserit ke Jahanam dan ditolak jatuh kedalamnya.

Tiba pula giliran ujian bagi orang-orang munafiq dan orang-orang beriman untuk mengenali Tuhan mereka dan memisahkan sembahan-sembahan (perbuatan memohon pertolongan kepada selain dari Allah samaada disedari atau tidak) mereka selain Allah. Sudah barang tentu Allah membimbangi orang-orang munafiq dan akan menguatkan orang-orang yang beriman. Maka didirikan Jembatan Shirat diatas jurang neraka Jahanam. Shirat yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pisau cukur seperti yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw. Orang-orang munafiq, ahli bida’ah dan orang- orang yang suka melakukan dosa-dosa besar akan terus berjatuhan apabila saja meletakkan kaki-kaki mereka keatas jembatan Shirat itu kerana amalan mereka tidak mampu menolong mereka.

Orang-orang yang beriman dengan mudah untuk melepasi Jembatan Shirat itu dengan selamat. Sebahagian dari mereka melapasinya bagaikan kilat yang menyambar. Sebahagiannya pula melaluinya dengan susah payah, ia tergantung atas amalan masing-masing semasa didunia. Mereka tertahan diatas Jembatan yang menghubungkan diantara syurga dan neraka. Setelah selesai semua bentuk kezaliman yang telah mereka kerjakan dahulu semasa didunia, mereka kemudian berbaris untuk masuk kedalam syurga, dan ditempat inilah Ashab al-A’raaf terhenti.

Berkata Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Begitulah klonologi (rantitan cerita) yang sangat detail dan tepat yang baik untuk diketahui. Keterangan tambahan insyaallah akan dikemukan kemudian nanti”.


FAKTA II:

Sabda Nabi saw, “Apakah kamu merasa sulit ?”. Didalam riwayat ini mengandungi maksud bahawa kelak para penghuni syurga itu pasti akan mudah melihat Wajah Allah secara langsung dengan seluas-luasnya, tampa bersusah payah seperti sekarang ini jika kamu mahu melihat anak bulan Ramadhan atau Shawal. Mereka akan melihat Allah seperti mereka melihat matahari atau bulan penuh yang utuh. Keterangan ini akan diperhalusi lagi didalam keterangan akan datang dengan sebuah hadis marfu didalam bab mengenai syurga.

Sabda Nabi saw, “Sesungguhnya kamu akan melihat Nya seperti itu!”. Mengandungi maksud ‘tasybih’ atau penyamaan. Persoalannya, Allah itu mustahil boleh diketahui dengan sempurna kerana sememangnya tidak ada sesuatu pun yang serupa dan sama dengan Nya.

Sabda Nabi saw. lagi, “Lalu Allah menghampiri mereka dengan rupa bentuk selain rupa bentuk yang telah mereka kenali”. Maka disinilah letaknya ujian bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang munafiq. Persoalan ini adalah kerana dikala itu masih lagi terdapat bercampur-baur diantara mereka didalam satu kelompok iaitu diantara orang-orang munafiq, orang-orang mukmin yang suka dipuji-puji yang tidak ikhlas, orang-orang mukmin yang suka menunjuk-nunjuk amal ibadahnya dengan ria’, orang-orang mukmin yang penuh ikhlas dan abadi, serta orang-orang mukmin yang beramal soleh dan sejati. Masing-masing mengaku akan kerja amalan mereka adalah lebih baik atau seumpama mereka-mereka yang sejati dan abadi serta mengenal Allah. Maka Allah datangkan ujian ini kepada mereka semua. Allah lalu hadir kepada mereka dengan suatu rupa bentuk lalu berfirman kepada mereka semua, “Aku adalah Tuhan kamu?”. Orang-orang mukmin sejati dan abadi tidak akan mempercayainya lalu memohon perlindungan Allah dari difitnah. Kerana semasa didunia lagi telah mereka ketahui bahawa Allah itu tidak berbentuk dan berjisim seperti makhluk.

Inilah yang telah disebutkan didalam riwayat Abu Said al-Khudri, “…Mereka mengatakan hingga dua tiga kali, ‘Kami berindung kepada Allah daripada (fitnah) mu. Kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan suatu apa pun’. Dikala itu ada setenggah manusia yang hampir tergelincir hatinya dan ada yang telah tergelincir terus tampa ragu. Mereka termasuk golongan yang telah berputus asa dan munafiq.

Menurut Abu Abbas alias Ahmad bin Umar didalam kitabnya yang bertajuk ‘Al-Mufham Li Syarhi Ihtishar Kitab Muslim’ mengatakan, “Orang-orang yang hampir berbalik hatinya atau yang telah berputus asa itu ialah diantara mereka yang tidak memiliki ilmu atau tidak mewarisi keilmuan para ulama atau tidak mengambil dari orang-orang yang mewarisi ilmu kenabian. Maka mereka hilang punca dan keyakinan dengan mudah dikala ditanya dihadapan Allah diwaktu itu dan seterusnya terperangkap bersama-sama golongan munafiq dan juga kufur. Waallahua’lam..”.
 

************************************************** 
PENGAJARAN;

Menerusi keterangan ini juga merupakan dalil kepada “Mengapa perlunya kita mengambil dan mewarasiilmu-ilmu dan amalan dari tangan ketangan hingga menyampai ketangan baginda Rasulullah saw”. Hanya dengan Ilmu dan amal yang mempunyai wasilah dan rabitah ini sahaja yang mampu untuk menghindiri fitnah-fitnah dialam akhirat kelak. Berbagai-bagai jenis ujian dan fitnah yang akan didatangkan kehadapan kamu kelak. Bagaimanakah kamu mampu untuk melapasi dan berjaya jika kamu tidak memiliki ilmu dan amal seperti yang telah disebutkan diatas tadi?.

Maka disinilah dan disaat inilah (semasa didunia ini lagi) masa dan ketikanya untuk kamu bergerak dan bertindak mencari naungan ilmu dan amal yang mempunyai wasilah dan rabitahnya bagi kemenangan hidup didunia dan akhirat kelak. Tiada jalan lain, hanya inilah jalannya yang telah ditunjukkan oleh para-para Rasul, para-para Nabi, para-para Waliallah, para-para Ulama Muktabar dan para-para Guru (pewaris guru mursid). Tampa ilmu dan amal dibawah naungan ini, maka hampa dan kosonglah segala ilmu dan amal dihadrat Allah kelak. Dengan berbagai jenis ujian-ujian yang bakal didatangkan kepada kamu, dengan jelas dan mudah kamu akan tersingkir dan tergolongan didalam golongan yang berpura-pura, tidak mempunyai ilmu yang benar, tidak termasuk golongan yang ikhlas, tidak terpilih sebagai ahli ibadah yang benar dan asli serta amat jauh dari golongan yang beramal soleh dan abadi.

Dikala itulah baru kamu akan menyesal dengan sesalan yang teramat sangat kerana semasa didunia ini kamu gagal menemui jalan yang benar ini. Jika pun kamu telah diberitahu dan kamu bertangguh hingga dihari kamatian kamu, maka semua itu telah terlambat. Ada pula diantara kalian yang masih ragu malah memperolok-olok akan fakta ini, maka kami serahkan saja kehadrat Allah kerana tugas kami hanya menyampaikan pengatahuan ini saja. Tidak lebih dari itu, maka terserah kalian membuat keputusan kerana tiada paksaan dalam membuat pilihan.  Renung-renungkanlah…

Pesanan ikhlas dari Atok sendiri. 

************************************************** 

Menurut Imam Al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Boleh sahaja mereka digolongkan dengan golongan munafiq dan golongan manusia yang suka menunjuk-nunjuk ilmu dan amalnya. Sifat mereka adalah mirip seperti itu. Kerana pada ujian yang seterusnya, sifat-sifat itu akan terzahir dan terserlah. Sebabnya, didalam kalimah akhir dari hadis riwayat Abu Said al-Khudri menyebut, “…Malaikat bertanya, ‘Adakah kamu mempunyai tanda-tanda pada Allah yang boleh kamu kenali?”. Mereka menjawab, “Ya”. Lalu tersingkaplah betis (pembohongan). Hingga setiap orang-orang yang beriman dengan kesedaran sendiri diizinkan Allah untuk bersujud, lalu mereka semua bersujud. Sedangkan orang-orang munafiq, menunjuk-nunjuk amal ibadah serta golongan penipu ini tidak mampu untuk bersujud (angota tubuh mereka menjadi kaku kerana penipuan dalam beribadah). Ketika mereka mengangkat kepala (orang-orang yang beriman tadi), Allah telah mengubah bentuk, rupa paras Nya dengan rupa paras Nya yang asali yang mereka semua kenali. Oleh sebab itulah, ketika Allah berfirman, “Aku adalah Tuhan kamu !”. Mereka terus menjawab, ‘ Ya, Engkau adalah Tuhan kami’. Maka kemudiannya dipasangkan Jembatan Sirat diatas jurang Neraka Jahanam bersamaan dengan berlakunya pemberian Syafaat.

Lalu Allah menghampari mereka dengan wajah yang mereka kenali sebagai Tuhan yang Mahaagung, Maha Sempurna, Mahatinggi dan Mahaindah, setelah mata yang terhalang dan kabur itu diangkat. Mereka lalu mengikut perintah Nya, atau perintah para Malaikat, atau perintah para Rasul yang membawa mereka ke Syurga”. Penjelasan akan pekara ini akan diperjelaskan lagi diketerangan yang lebih jelas akan datang, insyaallah.

Sabda Nabi saw, “…Maka tersingkaplah betis”. Kalimah betis disini menunjukkan sesuatu rahsia yang besar atau pembohongan yang nyata. Ia seperti mengambarkan keterbukaan sesuatu yang sangat besar lagi rahsia.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Usamah bin Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah didalam surah al-Qalam ayat 42 yang mafhumnya;

“(Ingatlah) Pada hari yang amat susah (kiamat) dan mereka diseru supaya sujud (tunduk), tetapi mereka tidak sanggup”.

Berkata Ibnu Juraij dan Mujahid, ia merupakan hari yang sangat keras dan tegang. Kata ibnu Abbas pula, ia merupakan hari dan saat-saat yang sangat mencengkam.

Oleh kerana itu kalimah “betis” adalah kalimah yang membawa maksud perumpamaan kepada sesuatu yang sangat besar rahsianya atau bertapa seriusnya sesuatu persoalan itu. Ada pula ulama yang  mengatakan bahawa maksud betis itu ialah betis jahanam, kemudian ada pula yang mengatakan ia adalah betis A’rasy. Oleh itu didalam keadaan yang sangat mencengkam itu maka tersingkaplah rahsia betis jahanam dan betis A’rasy yang sangat tertutup pengatahuannya daripada manusia semua sebelun ini.

Kemudian didalam riwayat Sahih Bukhari pula mengatakan bahawa pada hari kiamat kelak, “betis Allah akan tersingkap” lalu setiap orang mukmin, lelaki mahupun wanita akan ber sujud kepada Nya. Pekara ini akan pula membawa kepada kontravasi bahawa “Allah yang memiliki betis atau anggota badan yang boleh tersingkap dan tertutup”, satu sifat yang bersamaan dengan makhluk. Pekara ini adalah sangat mustahil sekali. Lalu penjelasan akan permasalahaan ini adalah, ia membawa maksud tersingkapnya keagungan Allah pada hari yang begitu mencengkam sekali.

Al-Khatabi pula bersetuju menafsirkan kalimah “betis” ini. Menurutnya, yang dimaksudkan dalam hadis diatas tadi, ketika berlakunya keadaan huruhara kiamat yang sangat mencengkam, semua bentuk sekatan, hijab dan tabir-tabir rahsia akan tersingkap atau terbuka dengan jelas. Sehingga dikala itu orang-orang yang yakin dan ikhlas dapat dibezakan dengan jelas. Ketika mereka diizinkan Allah untuk bersujud, terbukalah semua pekong (rahsia yang mereka sembunyikan) yang selama ini menyelubungi orang-orang munafiq dan orang-orang yang suka menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah dengan ilmu dan amal mereka kerana mereka semua itu tidak akan mampu untuk bersujud (tubuh badan mereka menjadi kaku kerana taat kepada Allah).

Kemudian ada juga ulama yang mengeluarkan pendapat bahawa “Boleh jadi juga sememangnya Allah menyingkap “betisNya” kepada makhluk-makhluk Nya yang tertentu seperti Malaikat dan yang lain-lain. Pekara ini terjadi kerana sebagai  satu alasan untuk  menerangkan hikmah kebijaksanaan yang dikehendaki Nya untuk membezakan diantara orang-orang munafiq sejati dengan orang-orang mukmin yang munafiq”.

Berkata al-Khatabi, “Ada satu pendapat yang belum pernah aku dengar sebelum ini berkenaan maksud kalimah betis yang disebut didalam riwayat hadis Abu Saad al-Khudri, iaitu, pendapat daripada Abul Abbas Ahmad bin Yahya an-Nahwi seperti yang dipetik oleh Abu Umar, bahawa as-saq atau betis itu boleh diertikan sebagai an-nafs atau jiwa. Sebagai contoh ialah apa yang pernah dikatakan oleh Saidina Ali bin Abi Thalib ketika dia diminta untuk memerangi puak Khawarij (kaum yg sesat). Ali menjawab, “Demi Allah, akan aku perangi mereka sampai lenyap betisku”. Maksudnya ialah sampai habis jiwaku”.

Pendapat yang terakhir ialah dari Abu Sulaiman, “Mungkin yang dimaksudkan ialah tabir yang menutupi paakhirndangan mata orang-orang mukmin itu akhirnya tersingkap. Sehingga apabila melihat Allah, mereka terus bersujud kepada Nya”. Tetapi, semua pendapat itu belum tentu benarnya termasuklah pendapat saya sendiri.

Menurut Imam al-Qurthubi (pengerang kitab ini), “Pendapat yang terakhir inilah yang terbaik. Itulah keterangan didalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh (Ahmad Daruquthni) dan Abu Laits as-Samarqandi didalam menafsirkan surah Nun atau al-Qalam, dari al-Khalil bin Ahmad, dari Hadiyah, dari Ibnu Mani’, dari Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Ummarah al-Qarsyi, dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat kelak akan didatangkan kepada setiap kamu apa-apa yang mereka sembah sewaktu didunia. Seluruh kamu akan pergi kepada sembahan mereka masing-masing. Yang tinggal hanyalah mereka yang menyembah Allah. Malaikat bertanya kepada mereka, ‘Apa yang kamu tunggu lagi, semua manusia telah pergi?’. Mereka menjawab, ‘Sesungguhnya kami punya Tuhan yang kami sembah semasa didunia, tetapi kami belum pernah melihat Nya’. Malaikat bertanya, ‘Seandainya kamu melihat Nya, adakah kamu boleh mengenali Nya?’. Mereka menjawab, ‘Boleh!, kerana tiada yang serupa seperti Nya’. Malaikat lalu menyingkapkan tabir kepada mereka, begitu melihat Allah, mereka terus sujud kepada Nya. Yang tinggal (manusia yang tidak sujud) adalah satu kaum yang dipunggung mereka terdapat seperti tanduk lembu. Mereka tidak boleh untuk beran sujud (kerana beratnya tanduk itu) dan inilah maksud firman Allah didalan surah al-Qalam ayat 42 yang mafhumnya, ‘(Ingatlah) Pada hari yang amat susah (kiamat), dan mereka diseur supaya sujud (tunduk), tetapi mereka tidak sanggup’. Allah lalu berfirman, ‘Wahai hamba-hamba Ku! angkatlah kepala kamu. Sesungguhnya Aku telah mengantikan setiap orang dari kamu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani didalam Neraka’”.

Kata Abu Burdah, “Ketika hadis ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz, ia bertanya, ‘Allah adalah Tuhan yang Esa, Benarkah ayahmu yang menceritakan hadis ini kepada kamu?’. Mendengar aku bersumpah sampai tiga kali, maka ia pun berkata, ‘Kalau begitu, ini adalah satu-satunya hadis tentang orang-orang ahli Tauhid yang paling aku sukai sepanjang yang aku dengar’”.

Kata Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Hadis diatas tadi menceritakan kepada anda semua maksud tersingkapnya betis. Iaitu sebagai ungkapan terlihatnya Allah yang Mahasuci kepada orang-orang yang beriman, seperti yang telah dikemukakan didalam ‘Sahih Muslim’. Tidak ada masaalahnya jika hadis menfasir sesame hadis”. 

Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Rauh bin Jannah, dari budak suruhan Umar bin Abdul Aziz, dari Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya, bahawa berkenaan firman Allah, “Pada hari tersingkapnya betis”, Nabi saw bersabda, “Iaitu tersingkap dari sebuah cahaya yang agung, lalu mereka menjatuhkan diri bersujud kepada Nya”.

Berkata Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Hadis sebelumnya adalah lebih jelas isnadnya. Abu Hamid al-Ghazali tidak berani memberi komennya atau mentakwilkan hadis tadi. Sebaliknya berkata didalam kitabnya bertajuk ‘Kasyfu Ulum al-Akhirat’ iaitu, “…Allah yang Mahaagung menyingkapkan betis Nya, lalu semua manusia bersujud kepada Nya untuk mengagungkan Nya, kecuali orang-orang kafir yang pernah menyekutukan Allah sewaktu mereka hidup didunia dan juga para penyembah patung-patung berhala samaada diperbuat dari batu atau pun kayu. Tulang punggung mereka berubah menjadi besi sehinggakan mereka tidak mampu untuk sujud. Itulah maksud firman Allah, ‘Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak mampu’”.

Berkenaan komen kepada sabda Rasulullah, “Pada hari kiamat nanti, Allah menyingkapkan betis Nya, lalu semua orang-orang yang beriman baik lelaki mahupun wanita bersujud kepada Nya. Imam al-Bukhari mengatakan, “Saya tidak berani menakwil riwayat hadis tersebut. Saya harus bersifat menyokong pedapat mereka yang tidak menyetujuinya. Saya juga harus memberatkan atas sifat-sifat yang diberikan kepada timbangan amal dari sebahagian pendapat mereka. Bagi saya, persoalan ini telah bersangkutan dengan alam Malakut, kerana walau bagaimana pun semua amal kebajikan mahupun keburukan itu bukanlah bersifat benda. Sesuatu yang bukan bersifat benda itu hanya boleh ditimbang dialam Malakut”.

Kata Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Telah saya jelaskan mengenai masaalah timbangan, iaini berdasarkan hadis-hadis sahih dan juga dari hadis-hadis hasan bahawa yang ditimbang itu adalah amal. Begitu juga didalam permasaalahan betis yang tersingkap. Hingga diharapkan tidak ada seorang pun yang ragu-ragu atau cuba menentangnya. Segala puji bagi Allah atas segala kurniaan Nya”.
 


BAB 53 KEADAAN DI JEMBATAN SIRAT DAN KASIH SAYANG NABI KEPADA UMATNYA.

Diriwayatkan dari beberapa orang ulama bahawa seseorang itu tidak mungkin akan melepasi jembatan sirat sebelum ia ditanya ditujuh jembatan sebalumnya. Dijembatan yang pertama ia akan disoal tentang imannya kepada Allah. Iaitu berkenaan kesaksiaannya dengan dua kalimah shadatai “Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah”. Seseorang yang beriman itu mestilah hadir dengan kesaksian yang benar (shadatai yang berwasilah dari tangan ke tangan hingga menyampai kepada Rasulullah- inilah maksud kesaksian yang benar itu) dan ikhlas (tambatan hati atau rabitah kepada Rasulullah yang menyampai terus kepada Allah) didalam ucapannya dan amal perbuatannya, maka ia akan berhasil melepasi jembatan sirat pertama ini. Jika mereka gagal hadir dengan kesaksian yang benar dan ikhlas ini, mereka akan terus jatuh kedalam jurang Neraka Jahanam yang tersedia dibawah. Kerana semua amal perbuatannya tidak dikira dan kosong belaka tampa kalimah shadatai yang benar dan ikhlas ini.

Di jembatan kedua ia akan disoal berkenaan dengan solat lima waktu yang dikerjakan dengan sabar dan ikhlas semasa  didunia dahulu. Jika ia hadir dengan solat yang sempurna, maka pastinya ia akan berjaya melepasi jembatan kedua itu dengan mudah. Kemudian seterusnya dijembatan yang ketiga ia akan disoal berkenaan ibadah puasa dibulan Ramadhan yang dikerjakan dengan sabar dan ikhlas semasa didunia dahulu. Jika ia hadir dengan ibadah puasa yang sempurna, ia akan berhasil melepasinya. Kemudian dijembatan keempat ia akan disoal berkenaan ibadah zakatnya. Jika ia hadir dengan ibadah zakat yang sempurna, ia akan berjaya melepasi jembatan itu. Kemudan sesudah itu jembatan kelima ia akan ditanya berkenaan ibadah haji dan umrahnya. Jika ia datang dengan membawa kedua-dua ibadah ini dengan sempurna, ia dengan mudah melepasi jembatan itu. Dijembatan keenam ia akan disoal berkenaan mandi janabah atau mandi junubnya dan juga wuduknya. Jika ia hadir dengan membawa kedua-dua amal ini dengan sempurna, maka ia akan melepasi jembatan keenam ini dengan mudah. Dijembatan ketujuh ia akan disoal berkenaan dengan kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap sesama manusia semasa hidup didunia dahulu. Jika ia tidak pernah melakukan kezaliman, maka ia dengan mudah untuk melapasi jembatan ini.

Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya bertajuk ‘Kasyfu Ulum Al-Akhirat’ berkata, “Ketika yang hanya tinggal di Padang Mahsyar adalah orang-orang Mukmin, orangorang muslim yang jujur, orang-orang muslim yang berbuat baik, orang-orang mukmin yang ikhlas, orang-orang mukmin yang mengenal Allah, orang-orang mukmin yang mati syahid, orang-orang mukmin yang beramal soleh, para-para Nabi-nabi dan Rasul-rasul, sehingga tiada lagi diantara mereka dari orang-orang yang bimbang, orang-orang munafik, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, kemudian Allah berfirman kepada mereka, ‘Wahai manusia yang masih berada di Padang Mahsyar, siapakah Tuhan kamu ?’. Mereka pun menjawab, ‘Allah !’. Allah SWT. berfirman lagi, ‘Adakah kamu semua mengenali Nya ?’. Mereka menjawab, ‘Ya !’.

Lalu terlihatlah dengan jelas oleh mereka semua akan Malaikat yang berada berada disebalah kiri A’rasy bagaikan seandainya tujuh lautan diletakkan dihujung jarinya, nescaya tiada akan kelihatan lautan itu. Ia kemudian berkata, ‘Akulah Tuhan kamu?’. Maka mereka semua menjawab, ‘Kami berlindung kepada Allah dari (fitnah) kamu’. Kemudian terlihat pula kepada mereka Malaikat yang berada disebalah kanan A’rasy yang bagaikan seandainya enam belas lautan diletakkan dihujung jarinya, nescaya tiada akan kelihatan lautan itu. Ia pun berkata, ‘Akulah Tuhan kamu ?’. Mereka pun tetap menjawab, ‘Kami berlindung kepada Allah dari (fitnah) kamu’. 

Kemudian setelah itu terlihatlah kepada mereka semua wajah Tuhan Yang Mahasuci dalam rupa paras yang tidak pernah mereka kenali, mereka lihat, mahupun mereka dengari akan Dia. Tuhan Yang Mahasuci lalu tersenyum di atas A’rsay. Lalu mereka semua bersujud kepada Nya. Lalu Allah SWT pun berfirman, ‘Selamat datang kepada kamu semua !’. Lalu Allah SWT. membawa mereka semua memasuki Syurga Nya. Dialah yang membawa mereka semua melepasi Jembatan Sirat. Disaat itu semua manusia-manusia muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat itu berbaris didalam kumpulan mereka masing-masing. Daripada maqam teratas, iaitu kumpulan para Rasul-rasul, kumpulan Nabi-nabi, kumpulan mukminin dan mukminat yang jujur (maqam Waliallah), kumpulan mukminin dan mukminat yang ikhlas (maqam Waliallah), kumpulan mukminin dan mukminat yang mati syahid, kumpulan mukminin dan mukminin yang mengenal Allah, kumpulan muslimin dan muslimat yang beramal soleh dan seterusnya kumpulan muslimin dan musilamat yang lain-lainnya.

Diantara mereka ini juga ada yang berjalan dengan muka mereka terbalik kebelakang, ada yang tertahan ditempat perantaraan diantara syurga dan neraka iaitu Ashab Al-A’raaf, ada yang diantara mereka berjalan di Jembatan Sirat itu selama seratus tahun dan ada pula sehingga seribu tahun lamanya. Ini adalah mengikut tahap iman dan amal soleh masing-masing semasa didunia. Maka di Jembatan Sirat inilah penapisan terakhir akan dibuktikan. Sedangkan bagi mereka yang dapat melihat ‘wajah Allah’ dan mengenal Allah diantara mereka, dengan mudah dan sangat pantas melepasi Jembatan Sirat itu tampa mengelami sedikitpun rasa panas api Neraka dibawah mereka itu. Inilah perbezaan diantara mereka itu”.

Berkata Imam al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Wahai saudara- saudara ku, bayangkanlah dirimu yang sedang meniti diatas Jembatan Sirat itu, sedang pandangan matamu tertumpu kepada jahanam yang berada dibawahmu yang begitu gelap dan hitam dimana api-apinya menjulang-julang ingin menangkap kamu. Diwaktu diantara kamu ada yang berjalan amat pelahan dan ada pula diantara kalian yang merangkak diatasnya. Memetik kata-kata seorang penyair, 

“Aku tidak tahu mengapakah jiwaku masih tidak mahu bertaubat. Lalu, bagaimana nanti ketika seluruh manusia dihadapan hadrat Allah Yang Mahaagung ?. Ketika mereka semua baru sahaja dibangkitkan dari dalam kubur didalam keadaan binggung, dengan membawa beban dosa-dosa sebesar gunung. Jembatan telahpun dipasangkan untuk dilalui. Sebahagian mereka ada yang terhumban kesebelah kiri dan sebahagian yang lain pula leluas berjalan menuju Syurga Aden yang harum semerbak mewangi. Disaat itu Allah Yang Mahamengawasi berfirman, ‘Wahai kekasihKu, Aku telah mengampuni dosa-dosamu. Janganlah kamu peduli’”.

Berkata pula seorang penyair yang lain, 

“Ketika Jembatan telah dibentangkan diatas Neraka Jahim, orang-orang durhaka melihatnya merasa gerun dan berputus asa untuk meniti diatasnya. Sebahagian kaum yang punya tempat tinggal sendiri didalam Neraka Jahim, dan sebahagian yang lain pula punya tempat berteduh didalam Syurga. Semuanya akan terungkap jelas dan terjadi dengan abadi selama-lamanya”.

Dirawayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “…Mereka lalu menemui Muhammad dan Allah memberi izin kepada baginda untuk memberikan syafaat kepada mereka. Pada saat itu amanat dan rahim diperintah untuk berdiri disebelah kiri dan kanan Jembatan Sirat. Kumpulan pertama melintasi jembatan itu laksana panahan petir yang menyambar. Aku bertanya kepada baginda, ‘Demi ayah dan ibuku, adakah yang berjalan laksana petir yang menyambar ?’. Baginda menjawab, ‘Kamu perhatikan petir, bukankah ia boleh melintas dan kembali semula dengan sekelip mata sahaja ?’. Kemudian ada yang melintasinya laksana angin, ada yang laksana burung da nada pula yang dibawa oleh amalan-amalan mereka dengan sangat pantas sekali. Pada saat itu Nabi-nabi kamu semua berdiri disebalah Jembatan Sirat dan berdoa, ‘Ya Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah’. Sehinggakan akhirnya ada hamba-hamba yang tidak mampu ditolong oleh amalan mereka, sedang mereka hanya mampu merangkak sahaja”.

Tersebut didalam sebuah riwayat lainnya bahawa, “Dikedua-dua tebing Jembatan Sirat itu terdapat mata-mata kali yang tajam bergantungan yang diperintah Allah untuk menyambar sesiapa sahaja yang dikehandaki Nya. Ada yang tergores lecet tetapi selamat, dan ada pula yang tersangkut lalu jatuh kedalam Neraka. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, sesungguhnya kedalaman jurang Neraka Jahanam itu adalah sejauh tujuh puluh tahun perjalanan”.

Hadis yang sama daripada Muslim yang diriwayatkan oleh Huzaifah. Musim juga meriwayatkan hadis ini dari Abu Sa’id al-Khudri, “… Kemudian dipasangkan Jembatan diatas Neraka Jahanam dan Syafaat pun diberi. Mereka lalu berdoa, ‘Ya Allah, tolong selamatkan, tolong selamatkan…”. Seorang sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, Jembatan apakah itu ?’. Baginda menjawab, ‘Sebuah Jembatan yang membuat manusia mudah tergelincir. Ditebingnya terdaapat beberapa mata-mata kail yang tajamnya seperti duri Sa’dan. Orang-orang beriman melintasinya, ada yang seperti sekelip mata sahaja, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda-kuda pilihan, ada yang seperti kereta lembu dan seterusnya. Ada yang selamat dan ada yang luka tergores, kemudian ada juga yang tersangkut lalu jatuh kedalam jurang Neraka Jahanam…”. Insyaallah, kemudian nanti akan dituliskan selengkapnya hadis ini.

Didalam sebuah hadis yang diketengahkan oleh Muslim ada disebutkan, “…Abu Sa’id al-Khudri mengatakan, “Aku mendengar sesungguhnya Jembatan Sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebuah hadis dari Abu Sa’id al-Khudri bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, “Sirat akan dipasang ditengah-tengah yang melintasi Neraka Jahanam diatas duri-duri setajam duri Sa’dan. Kemudian manusia diperintah untuk melintasinya. Sebahagian terselamat, ada yang tergores, ada yang tertahan da nada yang terjatuh kedalamnya”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Hisyam bin Hasan, dari Musa bin Anas, dari Ubaid bin Umair, “… Sesungguhnya Sirat itu tajamnya seperti pedang dan disisi kanan dan kirinya terdapat kail dan duri. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggamanNya, satu kali saja mampu menarek dan mengait lebih dari jumlah suku (puak) Rabi’ah dan suku (puak) Mudhar”.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Mubarak, dari Rasyidin dan Sa’ad, dari Amr Ibnu Harits, dari Sa’id bin Abu Hilal bahawa ia berkata, “Saya mendengar bahawa dihari kiamat kelak, Sirat bagi sesetengah orang seperti sehelai rambut, dan bagi sesetengah orang yang lain seperti sebuah lembah yang luas”.

Diriwayatkan kembali oleh Ibnu Mubarak dari Auf, dari Abdullah bin Stafiq al-Uqaili bahawa ia berkata, “Pada hari kiamat kelak, manusia akan melintasi Sirat menurut kadar iman dan amal-amal mereka. Ada orang yang melintasinya sepantas sekelip mata sahaja, ada yang seperti kelajuan anak panah yang dilepaskan, ada yang seperti terbangnya seekor burung, ada yang seperti larian seekor kuda pilihan yang disimpan untuk pecutan, ada yang seperti pelari pecut, ada pula yang seperti berjalan biasa sahaja dan ada juga yang terselamat walau hanya dengan merangkak”.

Diriwayatkan oleh Hannad as-Sari, dari Abdullah bin Namir, dari Sufyan, dari Salamah bin Kahil, dari Abu Za’ra bahawa Abdullah mengatakan, “Allah telah memerintah supaya Sirat dipasangkan diatas Neraka Jahanam. Lalu manusia akan melintasinya menurut kadar amalan masing-masing. Kumpulan pertama melepasinya bagaikan kelajuan kilat menyambar. Kemudian ada yang seperti kelajuan angin. Ada yang seperti binatang ternakan. Begitulah seterusnya sehinggakan ada yang menitinya dengan berlari-lari kecil, ada pula yang berjalan biasa dan yang terakhir diantara mereka dengan menaiki perut. Ketika ia bertanya, ‘Ya Tuhanku, kenapakah Engkau lambatkan aku ?’. Allah berfirman, ‘Bukan Aku yang melambat-lambatkan engkau, tetapi amalan-amalan kamu sendiri’”.

Diriwayatkan kembali oleh Hannad as-Sari, dari Abu Mu’awiyah, dari Ismail bin Muslim, dari Qatadah, dari Abdullah bin Mas’ud bahawa ia berkata, “Kamu terselamat daripada titian Sirat itu adalah berkat pengampunan Allah, kamu masuk kedalam Syurga adalah berkat rahmat Allah dan kamu tinggal ditempat yang bahagia itu adalah berkat amal-amalan kamu sendiri”.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Mu’adz bin Anas al-Juhni bahawa Nabi saw. bersabda, “Barang siapa yang melindungi seorang mukmin dari orang munafiq, nescaya pada hari kiamat nanti aku melihat Allah akan mengutuskan satu Malikat untuk melindungi dagingnya dari api Neraka Jahanam. Kemudian barangsiapa yang pernah melimparkan tuduhan jahat kepada orang-orang mukmin, nescaya Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung akan menahannya diatas Jembatan Sirat sehinggalah ia mencabut kembali tuduhan-tuduhannya itu”.

Az-Zubaidi didalam kitabnya bertajuk ‘Al-Ittihaf’ mengatakan bahawa Rasullah bersabda, “Orang-orang yang tergelincir dari Sirat itu sangat ramai, tetapi yang teramai sekali adalah dari golongan wanita”. Hadis ini juga diperkatakan oleh Abul Farj ibnul Jauzi.

Nabi saw. bersabda, “Ketika manusia telah berkumpul dihujung Sirat, ada Malaikat yang berseru dari bawah A’rasy katanya, ‘Wahai para penguasa yang melampaui batas (menyalah guna kuasa dan zalim)! Ayuh lintasi Jembatan itu !. Hendaklah diantara kamu orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang zalim diantara kamu berhenti saja dahulu’”.

Diwaktu itu (sewaktu manusia dikumpulkan dihadapan Jembatan Sirat itu) ketakutan sangat besar pada siapa saja dan didalam keadaan yang sangat panas sekali. Orang pertama yang kehadapan bagi memenuhi seruan (perintah untuk melintasi Jembatan Sirat) ialah orang-orang yang lemah dan terhina sewaktu didunia. Kumpulan yang terakhir sekali ialah orang-orang yang kuat dan berjaya sewaktu didunia.

Kemudian Allah memberi izin kepada mereka untuk meniti Jembatan Sirat menurut kadar amalan mereka masing-masing. Hinggakan ada didalam keadaan terang dan ada yang didalam keadaan gelap. Ketika tiba geliran umat-umatku yang lalu meniti dengan keadaan terhuyung-hayang, mereka memanggil nama ku, ‘Wahai Muhammad… wahai Muhammad…”. Kerana perasan belas kasihan, aku pun segera menolongnya dengan bantuan Jibril. Dengan suara yang kuat aku berseru, ‘Ya Tuhanku, tolonglah umatku…tolonglah umatku. Dihari itu, aku sendiri tidak memikirkan tentang diriku mahupun anakku sendiri Fatimah’. Para Malaikat yang berdiri dikiri kanan Sirat itu sama-sama berdoa, ‘Ya Allah, selamatkanlah… selamatkanlah’.

Begitulah dahsyatnya huru-hara dan malapetaka yang terjadi dikala itu. Semua orang-orang kafir dan durhaka berjatuhan dari sebelah kiri dan kanan Jembatan Sirat. Semantara Malaikat Zabaniyah telah pun bersiap sedia dibawah untuk menyambut mereka dengan rantai-rantai belenggu dan berkata kepada mereka dengan mencemuh, ‘Bukankah dahulu kamu telah dilarang dari berbuat dosa ?. Bukankah dahulu kamu telah diberi amaran berkenaan azab Neraka ?. Bukankah dahulu kamu telah diberi peringatan ?. Bukankah dahulu telah didatangkan kepada kamu Nabi-nabi pilihan ?’”. Riwayat ini juga diperkatakan oleh Abul Faraj ibnul Jauzi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Raudhat al-Musytaq wath Thariq Ila al-Muluk al-Khallaq’.

Oleh sebab itu, bermual dihari ini lagi, kalian fikirkanlah diatas diri kamu sendiri berkenaan ketakutan besar yang bakal kamu tempuh didalam hati kamu sendiri kelak. Bayangkanlah ketika kamu memandang Jembatan Sirat yang begitu halus, tajam dan sangat mengerikan itu. Kemudian kamu melihat kebawah jurang Jahaman yang geap sedangkan telingamu mendengar desir luapan api yang sedang mendidih. Betapapun begitu kamu pastinya akan dipaksa meniti Jembatan Sirat itu didalam keadaanmu yang sangat lemah, bimbang, telapak kakimu mengigil keras dan punggungmu terasa sangat berat menanggung dosa-dosamu. Bayangkanlah, didalam keadaan seperti itu, untuk berjalan diatas jalan yang luas dan lurus sahaja pun pastinya kamu akan jatuh, apatah lagi untuk meniti Jembatan Sirat yang sangat halus dan mengerikan itu.

Apa pun yang terjadi, kamu pasti juga terpaksa melangkah tapak kakimu keatas Jembatan itu, tentunya kamu akan merasakan betapa tajamnya bilah Jembatan Sirat yang kamu pijak, walaupun begitu kamu terpaksa juga mengangkat kakimu yang kedua untuk memijaknya. Diwaktu itu kamu melihat orang-orang dihadapanmu tergelincir jatuh kejurang Neraka Jahanam. Tubuh mereka disambut oleh Malaikat Zabaniyah dengan rantai-rantai dan belenggu yang dililitkan padanya. Mereka mengelami luka-luka perah akibat cangkukkan kail-kali yang tajam seperti duri-duri sedia berada ditebing kiri dan kanan Jembatan Sirat itu. Dihadapan mata kamu, kamu melihat mereka berjatuhan kejurang Neraka dengan kepala mereka kebawah dan kaki mereka diatas. Bukankah ini satu yang sangat mengerikan kamu ?. Kalian renung-renungkanlah.
 

FAKTA I:

Ada sestengah ulama yang berpendapat bahawa Jembatan Sirat yang digambarkan lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang, berlaku hanya kepada orang-orang yang durhaka sahaja. Sedangkan kepada mereka-mereka yang taat tidaklah demikian. Malahan gambarannya seperti mereka sedang berjalan dilembah yang sangat luas. Permasaalahan ini adalah tertakluk kepada amalan mereka masing-masing. Mengenai ukuran keluasan ataupun kehalusannya dan ketajamannya pula, hanya Allah saja yang Mahamengatahuinya kerana ia adalah masaalah yang sangat rahsia.

Oleh itu, ayat yang mengatakan bahawa Jembatan Sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang bolehlah dianggap sebagai satu perumpamaan. Bukanlah bermaksud dalam keadaan sebenar. Apatah lagi dengan penjelasan berkenaan Malaikat yang berdiri dikedua-dua hujung jembatan atau disebelah tepi kiri dan kanan jembatan sirat itu. Juga kenyataan yang menyatakan berkenaan mata-mata kail dan duri-duri runcing yang berada disebelah kanan dan kiri jembatan sirat itu sendiri. Kemudian kenyataan yang menyebut bahawa ada manusia yang melintasi jembatan sirat itu dengan menggunakan perut-perut mereka atau didalam keadaan merangkak. Ada yang tergelincir tetapi sempat bangun kembali, manakala ada diantara mereka yang telapak kaki mereka dipasangkan cahaya. Maka semua kenyataan-kenyataan diatas ini membuktikan bahawa jembatan sirat ini bukanlah sehalus rambut mahupun lebih tajam dari mata pedang.

Berkata Syeikh al-Qurthubi (penulis kitab ini), “Tetapi penafisiran yang menggunakan logic akal seperti diatas tadi adalah tidak benar dan tak boleh dipegang kerana berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang telah dikemukakan didalam bab ini. Betapa pun begitu, kita harus tetap memperayai kesemua kenyataan didalam hadis-hadis yang telah dikemukakan akan  keberadaan kesemua perkara yang telah disebutkan didalamnya. Sesungguhnya Allah itu Mahaberkuasa, jika Dia boleh menahan burung yang sedang terbang diudara, tidak mustahil bagiNya untuk membolehkan sesiapa saja untuk menyebarangi atau meniti titian atau Jembatan Sirat itu dalam keadaan apa pun jua. Oleh itu kita haruslah menerima dan memahami kebenarannya walau dalam apa juga keadaan kerana kita sebenarnya tidak punya alasan atau menari-cari alasan bagi menolak kenyataan. Ini termasklah dengan mendatangkan hujah-hujah atau dalil-dalil yang bertentangan dengan fakta hadis-hadis yant telah saya kemukakan, sedangkan semua riwayat- riwayat tersebut adalah berdasarkan riwayat yang dikutip dari para-para ulama hadis yang jujur da ikhlas. Allah telah berfirman didalam surah an-Nur ayat 40, mafhumnya;

“…Barang siapa yang tidak diberi Allah cahaya, maka tidak adalah cahaya untuknya”.

Yahya ibnu Yaman telah bercerita, “Aku mempunyai seorang kenalan yang mempunyai rambut dan janggutnya yang berwarna hitam kesemuanya. Pada satu malam ia telah bermimpi melihat manusia yang sedang dikumpulkan di Padang Mahsyar. Dia juga ada melihat sebuah sungai didalam Neraka yang diatasnya terbentang sebuah jembatan. Mereka melintasi jembatan. Kerana perasaan ingin tahu, dia pun mendekati jembatan itu dan ternyata tajamnya seperti mata pedang. Ketika dia dipaksa meniti jembatan itu, dia pun tersentak dan terbangun. Didapati semua rambut dan janggutnya yang dahulunya hitam telah bertukar menjadi putih kesemuanya”.


FAKTA II:

Hadis-hadis yang telah dikemukakan telah menjelaskan kepada kita bahawa maksud kamimah “mendatangi Neraka” seperti juga yang telah Allah firmankan didalam surah Maryam ayat 71 yang mafhumnya;

“Tidak ada seorang pun diantara kamu, melainkan mendatangi Neraka, demikian itu suatu kewajiban yang diputuskan oleh Tuhanmu”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud dan Ka’ab Ibnu Ahbar didalam Tafsir ath Thabari bahawa mereka menyatakan, “Yang dimaksudkan mendatangi Neraka itu ialah meniti Jembatan Sirat”.  Hadis serupa diriwayatkan oleh Abdulrahman as Suda dari Ibnu Mas’ud, dari Nabi saw.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar an-Najad, dari Sulaiman, dari Abul Hasan alias Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim bin Abdah as-Salithi, dari Abu Abdullah alias Muhammad bin Ibrahim bin Sa’id al-Busyanji, dari Sulaim bin Manshur bin Ammar, dari Abu Manshur bin al-Ammar, dari Basyri Talhah al-Khazami, dari Khalid Ibnul Darik, dari Ya’la Munabbih dari Rasulullah saw, sabda baginda, “Pada hari kiamat nanti, Neraka itu akan berkata kepada orang-orang yang beriman, ‘Lalulah (lintasilah jembatan itu) wahai orang yang berman, kerana cahayamu mampu memadamkan jilatan apiku’”.

Ada pula diantara ulama yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan ungkapan “mendatangi” itu bermaksud memasuki. Demikian menurut riwayat oleh Ibnu Mas’ud, dari Ibnu Abbas, dari Khalid ibnu Ma’dan, dari Ibnu Juraij dan yang lain. Riwayat tersebut juga disokong oleh hadis Sa’id al-Khudri. Oleh itu orang-orang durhaka akan masuk Neraka kerana dosa-dosa mereka dan orang-orang yang dikasihi Allah akan masuk Syurga dengan syafaat.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim dari Jabir bin Abdullah bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, “Mendatangi adalah memasuki, Setiap orang yang berbakti dan orang yang zalim pasti memasuki Neraka. Tetapi bagi orang-orang mukmin, mereka itu boleh menjadi sejuk dan penyalamat seperti apa yang telah terjadi kepada Ibrahim (Nabi)”.

Firman Allah didalam surah Maryam ayat 72, mafhumnya;

“Kemudian Kami selamatkan orang-orang takwa dan Kami biarkan orang-orang aniaya dalam neraka dengan berlutut”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan, dari seorang perawi, dari Khalid ibnu Ma’dan bahawa ia berkata, “Mereka bertanya, ‘Adakah Tuhan kami akan mengambalikan kami setelah kami masuk Neraka ?”. Beliau menjawab, ‘Sesungguhnya kamu akan memasukinya dalam keadaan api Neraka itu padam”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sa’id al-Jariri, dari Abu as-Salil, dari Ghaitsam, dari Abu Awwam, dari Ka’ab bahawa ia berkata setelah ia membaca ayat ini, “Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi Neraka itu”. Ia bertanya, ‘Tahukah kamu apa yang dimaksudkan mendatangi Neraka itu?’. Mereka menjawab, ‘Allah sahaja yang mengatahuinya’. Ia berkata, ‘Yang dimaksudkan ialah, kelak Neraka Jahanam akan didatangi dan memegang manusia dengan sangat kuat sekali. Ketika tapak kaki semua manusia baik yang taat mahupun yang jahat, telah kukuh mantap berada diatasnya (Sirat) ada Malaikat yang menyeru, ‘Pegangilah sahabat-sahabatmu dan biarkanlah sahabat-sahabatku’. Ia kemudian kembali semula bersama-sama penghuninya. Sesungguhnya ia lebih tahu keadaan mereka daripada seorang ayah terhadap anak-anaknya, selamatkanlah orang-orang yang beriman’”.

Berkata Mujahid, “Masuknya orang-orang mukmin ke Neraka ibarat demam yang menimpa dirinya sewaktu didunia. Itu adalah sebahagian dari apinya diakhirat nanti, sehingga ia tdak akan memasukinya lagi”.

Untuk menguatkan lagi hujah ini, Abu Umar bin Abdul Barr meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa satu hari Rasulullah melawat seorang yang sedang sakit demam. Baginda bersabda, “Bergembiralah kamu kerana sesungguhnya Allah berfirman, ‘Itu adalah api Ku yang Aku kuasakan kepada hamba Ku yang mukmin supaya ia menjadi sebahagian dari apinya diakhirat nanti’”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim.

Orang yang telah ditentukan Allah untuk masuk Neraka itu boleh keluar daripadanya berkat dari syafaat atau rahmat Allah. Mereka berpandukan hadis riwayat Ibnu Umar, “Sesungguhnya apabila salah seorang kamu telah meninggal dunia, ia akan diperlihatkan tempatnya pagi dan petang…”.

Pendapat lain berkenaan “mendatangi Neraka” ialah mengawasi dan melihat Neraka Jahanam dari dekat. Persoalannya ialah, tempat dimana mereka akan dihisab itu adalah dekat dengan Jahanam. Sehinggakan ketika sedang dihisab, mereka boleh melihat dan memandang kearahnya. Kemudian Allah akan menyalamatkan orang-orang yang bertakwa dari api yang mereka lihat, kemudian mereka dibawa kedalam Syurga. Sebaliknya, Allah SWT akan membiarkan sahaja orang-orang yang zalim, durhaka dan kafir, lalu mereka dibawa kedalam Neraka. Allah telah berfirman didalam surah al-Qishash ayat 23, yang mafhumnya;

“Dan ketika ia sampai disumber air Madyan…”

Maksudnya, ia dalam kedudukan sedang melihat atau mengawasi, bukan memasukinya.

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Hafshah bahawa Rasulullah bersada, “Tidaklah masuk Neraka seorang pun dari bekas pasukan balatentera Badar dan juga Hudaibiyah”. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, lalu bagaimanakah yang dimaksudkan dengan firman Allah, ‘Dan tidak ada seorang pun darpada kamu melainkan dia mendatanginya ?’. Rasulullah menjawab, ‘Tetapi kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa’”.

Ada pendapat berkenaan dengan khitab atau ucapan, “Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan dia mendatangi” ini ditujukan kepada orang-orang kafir, zalim dan durhaka  sahaja.

Diriwayatkan oleh Waki’, dari Syubah, dari Abdullah Ibnu Sa’ib, dari seseorang perawi, dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata berkenaan firman Allah, “Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan dia mendatangi”. “Ayat itu ditujukan kepada orang-orang kafir”.


Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa ia membaca ayat, “Dan tidak ada seorang pun daripada kamu….”. Untuk menjawab ayat-ayat sebelumnya, iaitu firman Allah, “Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama-sama Syitan (yang mereka sembah), kemudian akan Kami datangkan mereka...”, dan ayat “Siapa diantara mereka yang sangat durhaka?”. Kemdian ayat, “Kemudian Kami sungguh lebih mengatahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan kedalam Neraka. Dan tidak ada seorang pun daripada mereka”. Ikramah dan beberapa ulama lain juga membacanya seperti itu.

Ada diantara ulama yang berpendapat bahawa khithab atau ungkapan kata-kata itu ditujukan kepada orang-orang kafir sahaja. Seperti firman Allah, “Katakan kepada mereka wahai Muhammad, ‘Tidak ada seorang pun daripadamu…’”.Sedangkan menurut mejoriti ulama mengatakan bahawa ungkapan itu ditujukan kepada seluruh umat manusia kerena mereka semua pastinya akan mendatanginya. Miskipun terdapat perselisihan pendapat mengenai maksud “mendatangi”. Tetapi menurut pendapat yang sahih yang dimaksudkan mendatangi disitu adalah juga bermaksud memasuki. Pendapat ini adalah menurut hadis riwayat Abu Sa’id al-Khudri, yang telah saya kemukakan diatas tadi.

Diriwayatkan oleh ad-Darimi alias Abu Muhammad didalam kitabnya yang bertajuk ‘Musnad ad-Darimi’. Dari Abdullah bin Mas’ud bahawa Rasulullah bersabda, “Manusia akan mendatangi Neraka, kemudian mereka akan keluar daripadanya berkat amal-amalan mereka. Yang pertama diantara mereka akan melintasi Jembatan Sirat Neraka seumpama (kelajuan) panahan petir, kemudian seperti (kelajuan) tiupan angin, kemudian seperti kelajuan larian kuda, kemudian seperti kelajuan orang menaiki kenderaan, kemudian seperti kelajuan orang yang berjalan kaki dengan pantas”. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim.

Didalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, “Seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya (3 orang anaknya meninggal dunia waktu lahir, kegugguran atau mati syahid dalam perang kejalan Allah) Maka ketika disentuh oleh api Neraka, ia tidak akan merasa panasnya”. Hadis ini juga diketengahkan oleh sebilangan ulama hadis. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abu Daud ath-Thayalisi didalam kitabnya yang bertajuk ‘Musnad Abu Daud ath-Thayalisi’, dari az-Zuhri bahawa ia berkata, “Itulah yang dimaksudkan dengan ayat, ‘Dan tidak ada seorang pun daripada kamu, melainkan ia akan mendatanginya’. Riwayat ini memberikan penjelasan kepada apa yang saya sampaikan diatas tadi. Api Neraka akan menyentuh sesiapa juga, tetapi bagi orang-orang yang beriman, api Neraka akan terasa sejuk dan dingin sehinggalah mereka terselamat daripadanya.padam

Khalid Ibnul Ma’dan berkata, “Ketika penghuni Syurga telah masuk kedalam Syurga, mereka pun bertanya, “Bukankah Allah telah berfirman bahawa kita akan mendatangi Neraka?”. Malaikat menjawab, “Kamu semua sebenarnya telah pun mendatanginya, tetapi kamu semua mendapatinya dalam keadaan terpadam”.

Menurut saya (Imam al-Qurthubi), untuk kita berkompromi dengan semua riwayat dan berbagai pendapat seperti diatas tadi, adalah lebih baik jika dengan bahasa yang lebih baik kita katakana bahawa sanya semua manusia akan mendatangi Neraka itu. Teapi jika dia tidak merasakan kesakitan dan kepanasannya, itu bererti bahawa dia telah dijauhkan daripadanya sehinggakan ia terselamat. Mudah-mudahan Allah berkenan menyelamatkan kita semua darinya berkat kebaikan dan keperhatinan menderma yang kita lakukan. Semoga Allah juga berkenan menjadikan kita termasuk diantara orang-orang yang akan melaluinya kemudian berhasil keluar daripadanya dalam keadaan selamat.Diriwayatkan ole ath-Thabari, dari Ibnu Jurij, dari Atha’ bahawa Abu Rasyid al-Haruri berkata kepada Ibnu Abbas dengan memetik firman Allah didalam surah al-Ambiya’ ayat 102 yang mafhumnya;“Mereka tidak mendengar bunyinya (api Neraka)…”. Ibnu Abbas lalu berkata, “Adakah kamu sudah gila?. Bagaimana pula dengan firman Allah didalam surah Maryam ayat 71 (mafhumnya) “Dan tidak seorang pun daripada kamu melainkan ia mendatanginya”. Dan surah Huud ayat 98 (mafhumnya), “Lalu masukkan mereka kedalam Neraka”. Kemudian ayat didalam surah Maryam ayat 86 (mafhumnya), “…KeNeraka Jahanam dalam keadaan dahaga”?. Diantara doa orang-orang yang telah lalu ialah, “Ya Allah, Keluarkanlah aku dari Neraka dalam keadaan selamat dan masukkanlah aku kedalan Syurga didalam keadaan beruntung”.

Banyak ulama yang merasa sedih mendengar Nas-nas yang menyatakan bahawa setiap orang akan mendatangi Neraka, sedangkan tiada penjelasan yang lebih lanjut samaada mereka akan keluar semula atau pun tidak. Oleh kerana itulah sebabnya seorang ulama bernama Abu Maisarah setiap kali masuk kekamar tidurnya lalu berkata, “Aduhai, seandainya Ibu ku tidak melahirkan ku”. Mendengar kata-kata seumpama itu, isterinya merasa hairan dan bertanya, “Wahai Abu Maisarah, bukankah selama ini Allah telah berbuat baik kepadamu dan memberi petunjuk didalam agama Islam ?”. Ia menjawab, “Ya, benar. Allah hanya menjelaskan kepada kita bahawa kita pasti akan mendatangi Neraka, tampa menjelaskan sama ada kita akan keluar atau pun tidak”. Demikianlah yang tertulis didalam atsar sahih riwayat Ibnu Mubarak dan Abu Nu’aim.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak ath-Thabari, dari  al-Hasan bahawa suatu hari ia bertanya kepada saudaranya, “Wahai saudaraku, apakah kamu telah mendengar bahawa kamu pasti akan mendatangi Neraka ?”. Ia menjawab, “Ya”. Al-Hasan bertanya, “Dan adakah kamu juga mendengar bahawa kamu akan keluar daripadanya ?”. Ia menjawab, “Tidak”. Al-Hasan bertanya lagi, “Jadi, mengapakah kamu masih boleh tertawa gembira ?”. Semenjak dari peristiwa itu saudaranya itu tidak lagi terlihat tertawa sampailah ia meninggal dunia.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa dalam masaalah ia berkata kepada Nafi’ Ibnu Azraq seorang anggota puak Khawarij (puak yang sesat akidahnya), “Saya dan kamu pasti akan mendatangi Neraka, tetapi bezanya Allah akan meyelamatkan aku daripadanya, sedangkan kamu, aku tidak yakin Allah akan berkenan menyelamatkan kamu darinya”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Ashim bahawa ia berkata, “Satu hari Ibnu Majah menangis dan isterinya juga turut menangis. Ibnu Majah bertanya kepada isterinya, “Mengapa kamu menangis ?”. Isterinya menjawab, “Aku menagais kerana melihat kamu menangis”. Ibnu Majah berkata, “Aku menangis kerana tahu aku akan mendatangi Neraka, namun aku tidak tahu apakah aku akan selamat daripadanya ataupun tidak”.


BAB 54: DOA ORANG-ORANG MUKMIN KETIKA MENITI JEMBATAN SIRAT.

Diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi, dari al-Mughirah bin Syu’bah bahawa Rasulullah bersabda, “Doa orang-orang beriman ketika meniti Jembatan Sirat ialah, ‘Ya Allah, selamatkanlah… tolong selamatkan…”. Kemudian disebutkan juga didalam sirah Sahih Muslim, “… sementara Nabi kamu berdiri dekat sirat dan berdoa, ‘Ya Allah, selamatkanlah… selamatkanlah…’”.


BAB 55: ORANG YANG TIDAK BERHENTI DI JEMBATAN SIRAT WALAU SEKELIP MATA PUN.

Diriwayatkan oleh al-Wa’ili Abu Nashr dalam kitabnya bertajuk ‘Al-Ibanah’, dari Muhammad Ibnu Hujjaj, dari Muhammad bin Abdulrahman ar-Rab’i, dari Ali bin Husain alias Abi Ubaid, dari Zakaria bin Yahya alias Abi Sikin, dari Abdullah bin Salih al-Yamani, dari Abu Hammam al-Qarsyi, dari Sulaiman ibnu Mughirah, dari Qais bin Muslim, dari Thawus, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah berpesan kepadanya, “Ajarkanlah sunahku kepada manusia, walaupun mereka tidak menyukainya, jika kamu ingin tidak terhenti dititian Jembatan Sirat walau sekelip mata pun sebelum kamu masuk kedalam Syurga. Maka janganlah kamu mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama Allah berdasarkan pendapatmu”.

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, dari Sulaiman bin Ahmad, dari Hasan bin Arafah, dari Hani Ibnu Mutawakil, dari Abu Rabi’ah alias  Sulaiman bin Rabi’ah, dari Musa din Ubaidah, dari Muhammad bin Ka’ab al-Qardhi, dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw. beradbda, “Barangsiapa yang suka bersedakah dengan baik, nescaya ia akan dapat memnyabarangi sirat, dan barangsiapa yang memenuhi hajat seorang janda, nesaya Allah akan memberi ganti pada harta peninggalannya”.

Diriwayatkan oleh al-Khattali alias Abdul Qasim, dari Utsman bin Sa’id alias Abu Amr al-Anthaki, dari Ali Ibnu Haitsam, dari Ibrahim bin Basyar, dari guru yang biasa dipanggil Abu Ja’far bahawa ia bercerta, “Aku tidur lalu bermimpi seakan-akan aku aku sedang berhenti diatas sebuah jembatan Neraka Jahanam. Aku menyaksikan keadaan huru-hara yang sangat besar. Saat itu aku terfikir akan nasib diriku, bagaimanakah carannya nanti aku melintasi jembatan itu?. Tiba-tiba satu suara menyeru dari arah belakangku, “Wahai hamba Allah, letakkan dahulu beban yang kamu bawa dan menyeberanglah!”. Aku bertanya, “Beban apakah yang aku bawa?”. Ia menjawab, “Tinggalkan dunia dan menyeberanglah”.

Diriwayatkan oleh al-Khatali alias Abu Qasim kembali, dari Abu Bakar alias Khalifah bin Khayyath, dari Amar bin Jarir, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim bahawa ia pernah mendengar Abu Darda’ berpesan kepada puteranya, “Wahai putraku, jadikanlah Masjid sebagai rumahmu, kerana Masjid adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Barangsiapa  yang menjadikan Masjid sebagai rumahnya, nascaya Allah akan menjamin rohnya, memberikan rahmat keatas dirinya dan menolongnya meniti Jembatan Sirat”. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Ibnu Jauzi.

Hadis ini merupakan dalil bagi kebenaran pengalaman mimpi seorang guru bernama Abu Ja’far, seperti yang telah dikemukakan diatas tadi. Sebab, orang yang menjadikan Masjid sebagai rumahnya, akan merasa tenang dan berpaling dari pekara-pekara yang bersifat keduniaan, sedangkan ia sentiasa menumpukan pandangannya kearah kepentingan akhirat.


****************************************************

Sekian dahulu untuk Ms 20 kali ini, insyaallah akan disambung dimuka surat yang akan datang dengan fakta dan dalil dari hadis-hadis riwayat yang lebih menarek lagi. Jangan lupa membaca ruangan ini berkali-kali, kerana dengan pembacaan seumpama itu, insyaallah akan terbuka hijab ilmu dan rahsia yang tersirat didalamnya. Segala kesilapan harap dimaafkan, salam aidilfitri maaf zahir batin, ikhlas dari atok.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sekian dari; 
Atok Zamany.  

59 comments:

 1. Asalamualaikum wbt.

  Kepada semua peminat dan pembaca halaman blog atok diucapkan selamat menyambut aidilfitri maaf zahir batin diatas semua kesilapan, kesalahan dan ketalanjuran tutur kata sama ada nampak mahupun tidak. Semoga kalian dirahmati Allah sentiasa dimana jua kalian berada.

  Ikhlas dari,
  atok zamany.

  ReplyDelete
 2. Kepada anony 10.40am,

  Awak nak orang buka, tapi awak sendiri sembunyi ?
  bagaimana ??

  Berkenaan Logo abjad diatas itu bukanlah isu yg besar. Jika saudara tidak menyukai atok meletak logo itu, atok sedia menguggurkannya dari halaman ini, tiada masaalah. Tapi sila tanya semua pembaca dan semua peminat blog ini, terutama dari kalangan budak2 abjad sendiri, "Adakah mereka bersetuju digugurkan logo ini atau adakah mereka semua menyokong atok ???".

  Pada atok, adalah tidak menyalahi mana2 akta penggunaan Logo ini sebab atok sendiri adalah anak murid didalam abjad. Lagi pun blog ini sajalah yg masih utuh di mayapada yang mewakili semua warga abjad. Sekurang2 boleh juga berkongsi maklumat abjad disini. Jadi kenapalah ini dijadikan isu ???

  ralat
  atok zamany.

  ReplyDelete
 3. Salam..Atok dan terima kasih atas maklumat mengenai malam Qadar tersebut. Cuma nak tanya Atok, apakah kita akan dapat lailatulqadar tersebut jika kita beramal disepanjang malam berkenaan atau hanya khusus kepada mereka yang dipilih Allah S.W.T sahaja yang beramal sepanjang malam berkenaan. Untuk makluman Atok, sepanjang 10 malam terakhir Ramadhan cucu mengisi malama-malam tersebut sepenuhnya dengan beramal di masjid, apakah cucu turut tergulong dalam kumpulan mereka yang mendapat anugerah lailatul qadar.

  Seperkara lagi nak tanya, Atok dapat mengesan atau mengetahui malam lailatulqadar dengan berpandukan kepada isyarat atau limpahan kurnia Allah S.W.T. Betapa bertuahnya Atok saban tahun di bulan ramadhan mendapat anugerah tiada tara nilainya di sisi Allah S.W.T dan cucu rakamkan ucapan tahniah. Itulah anugerah kebesaran yang paling bernilai dari Maha Suci Allah S.W.T dikala hayat ini berbanding sebarang anugerah bergelar di dunia.

  Saya secara peribadi amat menyokong 100% Atok untuk meletak lambang atau logo ABJAD di blog ini. Saya selaku ahli Abjad Cawangan Wilayah Persekutuan berpusat di Bandar Baru Bangi dibawah Wakil Guru iaitu Ustaz Azahan mengalu-alukan hasrat Atok. Sehingga ini blog yang masih aktif melakukan kerja-kerja dakwah seumpama ini hanya blog Atok sahaja. Malah saya adalah antara yang turut mendapat hidayah Allah S.W.T menerusi maklumat yang disampaikan oleh Atok sehingga mendorong saya mencari Ustaz Azahan seterusnya Tuan Guru Sheikh Ahmad Junaidin untuk berbaih dan ikrar talkin syahadah. Dalam tinjauan saya terdapat ramai lagi yang menjejaki jejak saya sehingga mengambil talkin dengan Tuan Guru Sheikh Ahmad Junaidin. Saya mengucapkan tahniah atas usaha Atok ini moga Allah S.W.T yang selayak membalasNya. Saya kira perkara ini tidak menjadi isu dan mohon Atok abaikan sahaja kerenah seumpama itu.

  Selamat menyambut Hari Raya, maaf zahir dan batin atas segala salah silap yang terlanjur.
  Sekian dari Cucu Ramzi.. Putrajaya.

  ReplyDelete
 4. Walaikumsalam cucu ramzi,

  Jika menurut pengalaman atok dahulu, sewaktu kami ramai2 dipondok. Tuan guru suruh beramal bermula dari bulan rejab, sa'aban dan ramadhan. Jadi kami pun pulun bagai nak rak, semata-mata nak dapatkan malam Lailatulqadhar. Ramailah kawan2 ikut serta dimasa itu. Sihinggalah sampai 10 mlm yg akhir, seingat atok yg masih tinggal beramal pd waktu itu tinggal kurang dari 10 org. Kemudian dgn izin Allah dan berkat guru, atok dapat lailatulqadar dlm keadaan sedar tapi kawan2 tak sedar, walaupun atok dah panggil2 mereka dan pekik dgn sekuat hati. Dlm pengalaman ini atok dijemput hadir diperhimpunan di bukit Qaf. Malahan atok merasainya sehinggalah waktu asar keesokannya. Disini atok nampak semua kawan2 atok itu semua, walaupun mereka tak sedar dan mengatahuinya. Keesokan hari atok cerita pada mereka semua apa yg telah terjadi. Ada diantara mereka yg menangis kerana tidak mampu sedar dikala itu. Walaubagaimanapun mereka dapat juga masuk kemalam 1000 bulan ini, menurut tuan guru sendiri. Oleh itu, atok berpendapt bahawa, jika kamu benar2 mencari malam Lailatulqadar dengan tekun beramal dgn ikhlas, insyaallah kamu juga mendapat dan tergolong masuk diantara mereka, samaada sedar mahupun tidak. Insyaallah..

  Nota: atok bercerita berkenaan pengalaman atok ini bukan bertujuan riak atau pun untuk menunjuk2. Jangan pula ada diantara kalian yg beranggapan demikian. Atok bercerita hanya bertujuan memberi inpirasi dan galakkan kepada semua agar tekun dan fokus jika beramal utk mendapatkan sesuatu hajat. Terutama kpd yg muda2 ni. Tidak bermaksud yg bukan2.

  Terima kasih dgn sokongan cucu dlm permasaalahan yg diutarakan oleh saudara anony 10.40am (tampa nama). Semoga dia faham akan duduk pekara.

  Sekian,
  atok zamany.

  ReplyDelete
 5. salam tok..
  saya seorang manusia yang mencari jalan kebenaran di dalam hidup ini..maaf saya buta teknologi tidak tahu bgaimana nak letak nama utk ruang comment ni..gi kat name xtau plak URL tu apa..saya ada banyak kemusykilan bermain di kepala sejak mengikuti blog atok ni..

  maaf sekali lagi kerana mencelah di luar tajuk ruangan ini..atok kenal tak syaril bin solihin di sentul?beliau boleh bercerita hingga diluar kemampuan akal kita..bagaimana cerita terjadinya malaikat,alam semesta,jin, pendek kata semuanya lah..

  saya ingin pendapat dari atok kerana syaril ini mengatakan beliau dari salasilah Nabi Muhammad S.A.W..saya kurang pasti cerita sebenar kerana hanya jumpa dia beberapa kali..diatas jalan ini hanya perlu berselawat nabi..benarkah al-Quran yang sebenar bermaksud 'salasilah kata2 ana?'Beliau pernah memijak Al-Quran sambil mencabar malaikat mencabut nyawanya untuk menegaskan al-Quran itu hanyalah sebuah buku..

  atok,wujudkah nirvana??beliau mengatakan setiap manusia yang mati tidak tinggal di alam kubur tetapi rohnya di lahirkan semula mengikut tahap hidupnya didunia.cthnya jika xjumpa jalan kebenaran mungkon dijadikan sebagai pokok dll..

  atok,azazil seperti yang atok cerita adalah ibliskan?tetapi cerita beliau lain pula..ALLAH sebenar tidak mengambil tahu pun akan urusan dunia..ALLAH hanya menciptakan azazil sahaja..azazillah yang telah mencipta malaikat2 seterusnya..

  maafkan saya tok..saya xpandai bercerita..takut juga salah bercerita..kalu boleh saya ingin berjumpa dengan atok dan bawa berjumpa dengan syaril sekali kerana bagi saya atok bukanlah calang2 orgnya..syaril sendiri suruh saya cari orang yang hebat ilmunya berjumpa dengan dia..mula2 saya syak ini ajaran sesat tetapi lama2 saya makin percaya dengan kata2 syaril..hati kecil saya ini menyuruh saya mencari lagi walaupun sudah bertemu syaril..dengan kata lain ingin menkonfemkan seperti kisah nabi ibrahim(klu xslh saya) yg baginda ingin melihat sendiri bagaimana Allah mencabut nyawa makhlukNya untuk menanamkan keyakinan baginda..

  atok,saya dah lama x melakukan perkara dituntut dalam syariat..kadang2 bermain2 dipikiran saya betul ke jalan yang saya bawa ni?was-was tu dtg..saya hanya ingin mencari kebenaran..tlg tunjukkan saya, atok.....saya berharap atok balas comment..saya online xselalu ni pun kat cc..

  sekian,wassalam..

  ReplyDelete
 6. Walaikumslam cu,

  Sharil ni atok tak kenal, tapi atok dah jumpa ramai yg mengaku 'guru mursid', 'keturunan Nabi' yg bercakap macam dia ni. Tak pernah belajar didalam mana2 perguruan atau dlm erti kata belajar dlm keadaah yg betul, tiba2 je keluar drp mulut kata2 yg sangat jauh menyempng dgn syariat, akidah dan akhlak. Tak juga dlam pengajian syariat, fiqah, Usuluddin dan tauhid. Jadi persoalan nya dari mana datangnya ilmu dan amal dia ni ? Hanya dgn kajian sendiri2 atau guna otak dan lidah sendiri je ke ? Dlm agama Islam, hanya didalam unsur2 yg atok cakap spt diatas sahaja yg boleh dijadikan peganggan. Tak ada pula atok jumpa dlm pengajian Islam ini benda2 yg mencampuradukkan antara kepercayaan animisma, budha, hindu, kristianiti, yahudi, majusi atau kepercayaan pagan kuno, dalam apa juga juzuk, baik idealoginya, teoriloginya, mahupun doktrin yg entah dari mana dia belajar ??? Cakap ikut sedap mulut, tak ada rujukan mahupun fakta yg jelas dari hadis mahupun al Quran ??? Kajian ikut akal didalam khayal, syak, zon dan waham yg sesat dibawa oleh Iblis. Ini yg kamu boleh jadikan guru ??? dia ni dah sangat jauh terpesong... ya kamu boleh cabar siapa juga, malaikat maut atau pun Allah sendiri. Tapi kamu mesti ingat, apabila Allah sudah beri masa kamu bertaubat, kamu masih dgn jalan sesat kamu... Tunggu, Malaikat Maut tu tunggu masa saja. Apabia dia sampai, mulut kamu akan terkunci dgn sendirinya, mendidih nyawa kamu bergetar melihat jari jemarinya, ubun2 kamu bergoncang spt gempa bumi, seluruh tulang belulang bergongang bagai mahu berkecai bertaburan, dikala ini baru kamu tahu, betapa dahsyatnya shakaratulmaut itu ??? Tunggukan saja masa dan ketikanya. Tak payah nak cabar mencabar, dia pasti akan hadir, suka mahupun tidak. Tapi ingat! jika dia ni mati didalam kepercayaan yg sesat ini tampa sempat taubat nasuha bagaimana?
  Fikir masak masak setiap apa yg kita buat, kita cakap, akan di ulangkan semula kelak ???

  Nasihat atok, jauhkan diri kamu dgn org spt ini. Dia bukan siapa2 nak ajar ilmu agama, jauh sekali nak dijadikan guru. Lantak dia dgn pengajian dia, biarkan dia bercakap seorang2, bila semua org dah tak indahkan dia, mungkin diwaktu itu dia akan sedar dan mencari kebenaran. Kami pun tak akan layan atau bertekak dgn org yg akal dan fikirannya dikuasi Iblis. Tak perlu kami membetulkan dia, dia gali lubang dia timbuslah sendiri. Bukan tugas kami nak keluarkan org yg terlalu pandai begini. Kalau benar dia betul jalannya, buktikan yg dia benar dihadapan Allah kelak. Janji Allah itu benar !

  Kamu keluar darinya dan kamu datang kepada kami, kalau benar kamu pencari kebenaran. Sila talipon Ust Yunus yg berada didekat tempat kamu itu. No tel. dia 013 2303274. Kamu belajarlah dgn keadaah yg betul dari bawah dgn ust tu. Dia wakil guru yg sah. Atok bukan guru, cuma anak murid saja. Insyaallah apabila telah kamu belajar, kelak kamu akan faham duduk pekara sebenar didalam agama islam ni. Ia tulin mutlaq, bukannya berampur2.

  sekian,
  atok zamany.

  ReplyDelete
  Replies
  1. assalamualikum..

   sy ingin brtnya dimanakah sy blh blaja dan dgn siapa sy perlu brjumpa..
   cawangan yg berdekatan dimana..

   sy tinggal di puchong..

   yang ikhlas,
   hamba ALLAH yg sedang mencari..

   Delete
  2. atok...terima kasih atok kerana membalas comment saya..untuk makluman atok ibu bapa saya turut bersama dengan syaril ini..macamana saya nak buat atok..saya duduk dekat penang dengan isteri saya..amat jarang sekali saya balik rumah..saya dan isteri turut sama menurut kata2 syaril..sebab apa dia tahu apa yang tersirat dihati saya..bila baca tulisan atok terbukalah rahsia mengapa dia boleh tahu..

   atok,kenapa ayah saya bila berjumpa dengan syaril perjalanan dia semakin taratur sebelum ini dengan macam2 masalah..apakah hanya tipudaya semata2?saya terdetik untuk berhijrah ke selangor pada tahun depan..insyaallah saya akan menghubungi ustaz yunus berkenaan..

   saya amat risau keadaan keluarga saya yang berpecah belah sekarang ni..saya pun tersalah bimbing anak dan isteri saya..betapa berdosanya saya atok..adakah saya dikira syirik kepada ALLAH S.W.T??

   atok,masa 1st time saya diperkenalkan kepada syaril oleh ayah saya, saya tidak dapat menerima apa yang dicakapnya..akibatnya sepanjang perjalanan balik ke penang saya merempuh hujan ribut dan akhirnya accident 2 kali semalaman..saya diberitahu emak saya yang saya xpatut mengata syaril..dengan diri saya yang kosong ini saya hanya mampu berdoa dan berserah atok..

   Delete
 7. Wlaikumsalam cu,

  Jika cucu berada dipucung, bererti cucu boleh dtg ke Bangi iaitu hubungi ust Azhan, h/p 016 6117179 atau di gombak kpd ust Yunus h/p spt yg atok dah bagi comment diatas. Kamu kena berhijrah demi diri kamu sendiri. Insyaallah...

  sekian,
  atok zamany

  ReplyDelete
 8. Walaikumsalam cu,

  Ya, sesetengah org yg menjadi 'guru' sesat ni menzahirkan satu dua pekara luarbiasa atau mencarek adat. Tetapi itu bukanlah boleh dijadikan satu kayu pengukur akan anugrah kehebatan yg Allah kurnia kepadanya bagi menentukan 'kebenaran' ajarannya. Dan tidak juga kita boleh pegang ajaranya itu didalam syarat, tarikat, hakikat dan makrifah, waima didalam bab syariah, akidah dan akhlak sekalipun. Ia disebabkan dia juga tidak punya 'salasilah keilmuan' yg haq yg menyampai kepada tangan baginda Rasulullah. Kamu pernah dengar ke apa yg dia katakan itu didalam ucapan2 atau hadis2 mahupun ayat2 al Quran sebelum ini ??? Pastilah jawapannya TIDAK!. Maka dengan pegangan semudah itu saja pun dapat kita tapis ilmu dia ni. Tak payahlah nak rujuk mana2 kita dah boleh fikir sendiri.

  Berkenaan dgn kejadian luar biasa itu, kamu jangan hairan. Memang Iblis juga mampu 'menzahirkan' kehebatan seumpama itu kepada dia ni. Kehebatan ini dipanggil ISITIDRAT atau SYAKWAZAH, yg mirip seperti KAROMAH malah mirip juga seperti MUKJIZAT nabi2 dan Rasul2. Tetapi bezanya macam langit dengan bumi. Jauh dan sangat terasing. Memang nampak 'real' seolah2 magik atau silap mata. Kalau di Indonesia, pekara seumpama ini malah lebih hebat dari itu melambak-lambak dan dijadikan tontonan dikaki2 lima dan lorong2, bagi tujuan mendapat duit. Sekali sekala tu jika ada masa dan kewangan silalah kenegara seberang untuk tengok benda2 pelik supaya kita mendapat pengalaman dan tak mudah ditipu. Jangan mudah percaya pekara2 yg magik2 sedangkan ianya hanyalah permainan iblis dan syaitan.

  Ya cu, kamu dan keluarga kena malah wajib keluar dari pegangan rantayan iblis dan syaitan itu. Ingatlah... tanggungjawab kita kepada diri sendiri, keluarga dan Ibu bapa itu akan dipersoal Allah pertama sekali. Kemudian barulah yg lainya. Syirik Besar ini tiada keampunan Allah kecuali kita Taubat Nasuha dan berpatah arang bekerat rotan (putus mutlaq) daripadanya. Dikesempatan kita masih hidup didunia inilah kamu wajib berhijrah dan bertaubat. Tiada jalan lain yg kita kena buat selain dari itu. Kalau tak percaya, kamu cerita dgn Ust Yunus akan pekara ini dan pastinya jawapan yg sama akan kamu perolehi, insyaallah...

  Sekian, doa atok berserta kamu sekeluarga.

  atok zamany.

  ReplyDelete
 9. Assalamualikum Atok ..

  http://helmdahl.blogspot.com/2013/08/kisah-air-mandian-jasad-baginda.html
  Apa pandangan Atok?

  ReplyDelete
 10. Waalaikumsalam cu,

  Atok dah baca blog tu, dan apa yang atok boleh kata disini berkenaan mimpi ulamak ialah :

  1) Ia tak boleh dijadikan pegangan kerana tiada pengasahan dari mana2 rujukan al Quran, hadis mahupun Ijmak ulamak akan pekara ini.

  2) Ia mungkin petunjuk kepada dia saja, tetapi tidak boleh dijadikan bahan untuk dimasukkan sebagai salah satu sunah atau didalam fahaman pengajian ilmiah islamiah.

  3) Tiada pun pekara ini dibincangkan oleh ulama yg meriwayatkan hadis yg terkemuka dan rapat dgn baginda spt Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ath-Tirmidzi, Bukhari, Muslim dll. Apatah lagi dari ulamak yg baru sekarang ini.

  4) Pekara ini hanya perlu diserahkan kepada Allah yg. Mahamengatahui segala pekara dan kita tak perlu pening kepala nak memutuskan kebenaran akan cerita2 itu.

  Ia seumpamam mimpi peribadi dia yang tak sepatutnya disebarkan kepada umum. Samalah juga cerita "Hikayat Nabi Bercukur". Hakayat ini hanyalah diketahui oleh tukang cukur Nabi dan kemudiannya diwarisi pula oleh keturunannya hinggalah kehari ini. Tetapi dia tidak pernah menceritakannya kepada halayak umum. Hanya kepada orang tertentu saja yg dibukakan hakayat ini. Atok mengatahui hakayat ini dan tak perlu atok pula menceritakannya kepada sesiapa kerana ia tidak penting pada masyarakat Islam. Ia lebih bersifat peribadi dan pewarisan yg lengkap dgn salasilahnya.

  Tetapi atok lebih tertarek kepada cerita "isteri yang curang" dlm blog itu. Ia lebih kepada satu pengajaran kepada kita semua untuk dijadikan sempadan dan tauladan. Terima kasih kerana sudi memberikan alamat blog itu.

  sekian.
  atoj zamany.

  ReplyDelete
 11. Salam tok..ada x ustaz yg blh sy jmpa di kedah atau penang..?sy nk blk kl pn kna amik msa kmpul duit..sy dh tlajak jauh sgt tok..mohon atok tlg sy..

  ReplyDelete
 12. Walaikumsalam cu,

  Ya ada.... kalau di Sg. Petani kedah kamu tel no ni 013 4491183. Kalau di PP kamu telipon 019 4287878. Katakan bahawa kamu nak bertemu dgn Ust yg menjadi badal abjad di tempat itu dan nak mengambail Talqin (bukannya talkin org meninggal tu ya). Ia merupakan ucapan 2 kalimah shadati. Walau bagaimanapun ditanggan badal ini adalah Talqin semantara sahaja. Nantinya kamu kena juga mengadap dihadapan tuan guru Ust Mat janggut sendiri juga. Beginilah prosesnya. Tapi jangan bimbang, disini pun dah sangat baik dah kerana bukannya senang nak berubah. Insyaallah, nanti kamu akan dapat lihat beza antara intan dan kaca. Macam langit dengan bumi jauh bezanya. Kalau dapat bawa anak Isteri sekali, uantuk memudahkan kamu nanti diakhirat. ok Atok doakan kamu maju dan berjaya sentiasa.

  sekian,
  atok zamany.

  ReplyDelete
 13. Assalamualaikum

  Bole atuk bg pendapat pasal TAPEDIRI. Pertubuhan yg makin aktif sekarang ni. Ahli dah cecah lebih 300000. Cuma masalahnya ilmu mereka cuma menjadi bila dikhianat. Ada unsur marah atau dimarah baru berkesan. Seperti ada penglibatan jin islam atau kafir. Lebih kurang mcm nasrul haq. Kawan2 ramai yg masuk. Takut bersangka buruk. Sebab itu minta pencerahan.

  ReplyDelete
 14. Walaikumsalam cu,

  Tapediri, beladiri, nasrulhaq, budisuci, silat seru dan banyak lagi nama. Semua jenis persilatan ini hanya tukar nama dan beroperasi semula apabila telah diwartakan sesat oleh Jabatan Agama Islam negeri atau JAKIM. Semua jenis silat yg punya unsur dimarah, memarahi seolah-olah teraniaya kemudian baru datang bantuan atau kemasukan atau resapan dalam diri murid adalah haram dalam hukum syarak dan juga memikul dosa syirikyang sangat besar terhadap Allah SWT. Ya... bukannya main2 akan masalah ini.

  Selepas itu pula, ia akan menjadi saka yang tinggal dalam keluarga kamu. Setelah kamu "guna" dia dan tak sempat nak buang semasa kamu hidup, anak, cucu, cicit dan seterusnyalah yang akan menanggung perbuatan dan perjanjian iblis kamu itu hinggalah hari kiamat nanti. Jenuhlah mereka pula yang terpaksa mencari jalan untuk buang saka, kalau betul tak apa. Kebanyakan bomoh buang saka tu bukan tolong buang saka. Tapi tambah saka lagi ada. Dahlah ditambah saka, hilang duit beribu-ribu pulak. Nah... kan dah bertimbun2 masalah yang disebabkan oleh kamu sekarang ini. Kamu selalu beranggapan ia pekara kecil atau hanya tujuan permainan dan beladiri. Tapi dia sebenarnya masaalah yg sangat besar dan bersangkutan antara dosa2 besar. Dosa meminta pertolongan selain dari Allah iaitu kepada puak Syitan dan Iblis ini sangatlag besar. Ia dosa syirik kepada Allah yg tiada ampun Nya. Nauzubillahiminzaliq.

  Jadi... jangan buat dosa besar ini. Biarlah kita begini seadanya. Kalau ada duit nanti, ambil lesin dan beli je pistol. Kan ia lebih mudah. Paling tak pun kita tak berdosa pada Allah...Ya.

  Sekian
  atok zamani

  ReplyDelete
 15. assalamualaikum...tok zamany...saya Noy dr kl. kejap tok itnet jd lembap ni

  ReplyDelete
 16. walaikumsalam cu;

  Ada jin duduk situ kot !

  atok zamany

  ReplyDelete
 17. Assalamualaikum..

  Nk tanya betul ke ada hadith yg mengatakan siti maryam ibu nabi isa akan menjadi isteri kpd rasulullah di syurga nanti.

  ReplyDelete
 18. salam cu,

  Menurut atok ia adalah hadis palsu yg direka2 untuk memburukkan Rasulullah. Fitnah kepada Baginda tidak henti2nya sampai hari kiamat. Dan kita yg menjadi umat dan pengikut setia kepada baginda haruslah menolak segala bentuk fitnah ini. Manakan logik apa yg didedah kan oleh musuh2 Allah itu. Mereka semua itu orang2 yg Allah angkat darjat mereka teramat tinggi dan terpuji. Mereka hidup bukan seperti kita manusia biasa yg banyak mengikut nafsu. Mereka semua terpelihara dari itu semua dan tidak pernah bimbang walau sedikit pun akan redha Allah pada mereka. Apa perlukah mereka kepada pekara2 seperti itu yang merendahkan akhlak mereka sendiri?? Mereka tak perlu pun kepada shawat jauh sekali nafsu rendah. Jadi kita janganlah berfikiran bahawa mereka itu sama macam kita2 ni. Jauh sangat jika nak dibandingkan....

  sekian
  atok zamany.

  ReplyDelete
 19. Assalamualaikum..

  Trima kasih atas jawapan. Nk tanya lg tok. Mana lebih utama antara zikir sir dlm hati dan zikir secara jahar bersuara. Adakah keutamaan mengikut keadaan. Contoh sblm makan eloknya basmalah itu dilafaskan atau cukup sekadar baca dlm hati. kadangkala hati berzikir terus menerus berjam2. Sampaikan dalam bilik air.tp sy terpaksa tahan hati sbb tau xelok zikir dlm bilik air. Sama juga sblm tidur zikir apabila tjaga dari tidur hati masih berzikir. Banyak ayat Al Quran dan hadis menyatakan perintah basahkan lidah dgn zikir yg saya faham sebagai zikir dgn lisan. Mohon pencerahan.

  ReplyDelete
 20. Walaikumsalam cucu tak pasti,

  Bagus soalan ini.

  Zikir sir yang letak makamnya dilubuk hati, kalau dihati saja belum menyampai kepada sir. sir ni lapisan ketujuh makam hati. Kalau hanya berdetik didalam hati, ia baru menyampai lapisan luar sekali pd hati. Bukan duduk dlm sir. Perbezaannya ialah diluar hati kita latih dia berzikir. Sedangkan didalam sir, ia akan bergerak sendiri tampa kamu control pun. Itulah sebabnya banyak keadah pengajian yang melatih hati berzikir. Berbagai cara termasuklah beruslah, riadah dan tak lupa ada yang khalawat sendiri didalam masjid, rumah kosong, bawah pokok, dalam gua, atas gunung dll, mereka itu ingin bersendiri, jauh dari bising kata2 manusia dan kenderaan iaitu jauh dari kesibukan dunia. Ini baru peringkat "melatih hati". Jika sudah menyampai kepada sir, dia tak pernah bimbang apa2, dimana2 sekali, ditempat bising, dipasar, dimasjid, didalam rumah, dibas stop, ditengah2 jalan, ditepi sungai, ditepi laut, ditempat binaan, ditempat orang welding besi, dihadapan orang grinding kereta, dikala kamu jaga atau pun kamu tidur sekalipun, dimana-mana jua, hata dalam jamban pun ia tetap 'berbunyi', tampa henti walau sedetik pun tampa control atau di control oleh kamu sendiri. Makam sir ini "istimewa" kedudukannya disisi Allah. Tampa batas masa dan waktu. Setiap hela nafas kamu, setiap denyutan jantung kamu, setiap detik nadi kamu. Ia tetap berbunyi tampa suara atau apa juga angota badan atau jasad, tak mampu mengikuti geraknya. Nah...faham tak maksud "SIR" itu.

  Jangan kamu samakan sir dgn hati... jauh bezanya walaupun tempat itu bunyinya sama. Maksudnya jauh berbeza. Orang yg memiliki zikir makam sir ini tak takut dgn apa sekalipun, jangan katakan Harimau atau Singa, Malaikat Maut yang telah berada dihadapan matanya sekalipun dia tak takut dan bimbang. Kerana org ini telah pun duduk dimakam "Mutaminah" atau "Kutubul Makrifah" yang tetap dan abadi. Dia sangat hampir dgn Allah dan amat "mengenal Allah". Terhapus rasa bimbang dan dia duduk dimakam "Hak'ul Yakin" yang kemas. Pendek kata dia ni dah jadi "Waliallah".

  Jauh bezanyakan dgn zikir dihati. Baru masuk toilet pun dah bimbang. Masih ada lagi kata "tak elok" itu, tak elok ini...Macam mana ??? Masih jauh kamu dari wilayah itu. Buat latihan jangan henti, Jangan mengalah, teruskan sampai bila2. Kedudukan kamu masih diperingkat tarikat atau jalan. Jadi kenalah bertateh dulu, baru berjalan dan kemudian berlari.... sedangkan "sir" tadi adalah peringkat "orang terbang".

  Berbalek kepada zikir jahar. Untuk kamu menjadikan sesuatu zikir itu "pejap" dihati, kenalah dengan paksa. Jadi zikir jahar atau kuat itu adalah seumpama memaksa hati yang keras (pada awalnya) untuk menerima zikir. Bukannya mudah hati nak terima zikir. Terutama mereka2 yg pernah buat dosa besar seperti minum arak, berzina, berjudi, membunuh, sirik pd Allah, ajaran sesat, dadah, melanggar hukum2 syarak dll. Ini semua kena berus dengan berus dawai tembaga, baru semua kekotoran itu keluar. Salah satu senjata yang selalu tok2 guru buat ialah dengan berzikir beramai2 dengan alunan suara yang kuat, malah sekuat2 hati kamu. Sampai ada yang hilang suaranyalah untuk beberapa minggu. Zikir jahar pada kebiasaannya digunakan beramai2, sedangkan semasa kamu suluk berseorangan selalunya hanya dengan suara perlahan. Setelah itu tak ada suara (didalam hati) dan kemudian "semuanya hilang". Itulah kedudukan "SIR' tadi.

  Sekarang nampak tak perbizaan setiap satu peringkat itu. Ini semua berjalan dengan pemerhatian Guru rohani. Bukan kamu buat sesuka hati, hentam keromo. Kena berguru tau ! ok.

  sekian,
  atok zamany.

  ReplyDelete
 21. Assalamualaikum atok zamani...

  Semoga atok sihat sentiasa..
  Hamba masih lagi bertatih mengenal guru..

  Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita.. amin..

  hamba tertarik dengan ilmu zikir ni..
  sekadar perkongsian, bila hamba terkejut sesuatu benda, kadang-kadang automatically nama Yang Maha Agung Allah terkeluar dari mulut hamba,

  sedangkan rasanya hati hamba masih lagi jauh untuk setiap saat mengingat Allah..

  Mungkin berkat guru-guru dan ingatan supaya hamba mengingati DIA.

  hamba pohon doa atok zamani agar hamba selamat dunia akhirat..

  Sekian,,
  cucumu wonderpets

  ReplyDelete
 22. Walaikumsalam cu wonderpets,

  Lama sungguh tak dengar beita drp cucu atok ni, bagaimana sekarang.. sihat ke ? Alhamdulillah.

  Berkenaan dengan isu yg cucu bangkitkan ini, sebenarnya ia diluar tajuk zikir. Tetapi ia dianggap berzikir kerana melazimkan menyebut nama Allah dilidah. Didalam keadaan "terkejut" atau terperanjat dan kemudian terkeluar sebutan "Allah" itu adalah dilain ketigori. Ia diketigori kan sebagai "melatah". Melatah ini ada dua peringkat, Pertama yg dikawal oleh Malaikat. dan yg kedua dikawal oleh syitan. Dari mana datangnya melatah. Iaitu dari Rohul Akali yg terletak diotak manusia. Akal ini ada dua iaitu memory atau ingatan dan fikiran. Apabila manusia melatah apa yg terjadi ? sebenarnya ia didalam keadaan "Lupa" atau rohul akali tadi tampa ingat atau peganggan (jika didalam pelajaran tauhid bab hakikat, ini adalah kesalahan besar dan kena hukuman dari guru). Maka melatah dan keluarlah kata2 yang bukan2, mencarut dll. Inilah dia melatah yg dikawal oleh syitan. Manakala jika dapat melatah dan menyebut nama2 Allah, ia bererti "melatah" itu telah dapat dikawal oleh malaikat. Adalah perlu diketahui bahawa jika seseorang mati didalam keadaan melatah dan lupa Allah, dengan sendirinya dia mati didalam keadaan kufur pada Allah. Itulah sebabnya amat perlu kita melazimkan kata2 ingat Allah, samaada sedar atau pun tidak.

  Dalam keadan melazimkan dengan melatah didalam ingat pada Allah, selalunya tok2 guru akan menyuruh anak2 murid melazimkan penyebutannya setiap waktu dilidah. Maka apabila telah lazim disebut dilidah dgn secara otomitik apabila saja terkejut, murid akan melafaskan nama2 Allah yg telah dia lazimkan itu.Sekarang atok nak tanya satu soalan;

  BAGAIMANA PULA KEJADIAN DIWAKTU MANUSIA DIDALAM KEMUNCAK SHAWATNYA ATAU JUGA DIPENGGIL KELAMIX ?? APA YG SELALU MEREKA SEBUT ?? APA YANG TERJADI??? NAH....JAWAB CU.

  SEKIAN
  ATOK ZAMANY.

  ReplyDelete
 23. terima kasih atok zamany

  secara kesimpulannya bilamana kita melatah, kita adalah dalam keadaan leka ataupun lupa tok..
  sedangkan ada hadis yang mengatakan bahawa kalau kita lupa pada Allah sesaat, itu dikira dosa..

  jadi dikira cu adalah pendosa kerana lupa.. semoga malaikat terus menjaga cucu..

  soalan atok,,

  manusia didalam kemuncak syahwat adalah didalam keadaan sedar
  yang selalu mereka sebut adalah sebutan yang tidak jelas..
  kadangkadang berbunyi sebutan "ah" . atok, adakah sebutan ah itu merujuk kepada nama Allah tok

  ReplyDelete
 24. Ah ih uh
  A i u
  Latah murid tarekat lg ekstrim..
  Kadang2 ucapan &kelakuan jauh menyimpang syariat..
  Guru kna asingkan sampai dia ok..
  Orang tengah mabuk ketuhanan mmg mcm tu
  Ada yg tahap guru pn masih latah..
  Dia xsalah sbb tgh mabuk..
  Murid yg ikut tu yg salah sbb xpaham..

  ReplyDelete
 25. Assalamualaikum atok dan semua. Saya nak tanya. Saya pernah berbual dgn seorg tua di kg saya,dia ada kata ttg zikir sir.dia kata dia boleh dengr hati dia menyebut Allah dgn jelas. Dan dia boleh dengar daun pokok berzikir. Adakah ia termasuk sir yg atok cerita dan apa pendapat atok ttg org tua tu. maaf sbb tak pandai nak tulis. Terima kasih.

  ReplyDelete
 26. Assalamualaikum..

  Trima kasih bg jawapan..kalo ikut penjelasan tok tu maknanya slalunya sy hanya zikir hati je. Cuma kdg2 termasuk zon zikir sir. 'Kesedaran' yg berterusan bahawa sentiasa dilihat didengar ditadbir dikuasai dan sentiasa bersamanya hingga hilang rasa AKU dlm diri. Segala yg ku pandang ku ingat Allah segala yg ku dengar ku ingat Allah segala yg ku rasa ku ingat Allah. Walau lidah dan hati tidak menyebut tasbih tahmid tahlil takbir & lain2 tapi hati dan fikiran sentiasa ingat padaNya.

  Pasal zikir dlm toilet tu bukannya apa. Dulu pernah tanya sorg ustaz. Dia kata tak elok. Sy mmg da cuba paksa diri utk x zikir tp xbole. Ingatan pd Allah tetap on je walau dlm toilet. Sy fikir kalo Allah xkeluarkan najis tentu sy sakit. Jadi rasa syukur waktu sedang buang tu. Kalo Allah xcipta air tentu badan bau busuk haba xdpt keluar dari badan.

  Cuma keliru pasal zikir jahar. Ada ustaz kata xbole terjerit2 walau niat baik nak hancurkan titik2 hitam dalam hati. Tu dikira zikir dengan nafsu. Nabi xpernah suruh buat mcm tu. Yg disuruh bersopan santun dengan Allah waktu zikir sbb kita sedang menyebut2 namaNya. Malu denganNya.

  ReplyDelete
 27. Walaikumsalam cucu atok semua,

  Kpd cucu anony 11.24am,

  Ya, benar. Memang jika didalam amalan tarikat, adalah berdosa jika melupakan Allah walau sesaat pun. Masaalahnya kita ni acap kali lupa. Tak kiralah waktu mana pun. Apa tah lagi yang kuat melatah tu. Tersangat berat kerana sewaktu dia melatah ada satu jenis jin atau syaitan yg akan kontrol dia diwaktu itu tampa disedari. Maka disarankan kepada mereka2 ini pergilah berubat. Ia seperti sejenis penyakit yg melekat pada akal dan otak manusia. Tapi ia boleh diubati. Kena cari pakar rawatan islam yg mampu memulihkan penyakit melatah ini.

  Manakala apa yg kamu lakukan itu adalah melatih dan melazimkan diri, lidah dan hati untuk ingat pada Allah sentiasa. Tidaklah salah dalam bentuk apa jua pun cara2 kita mengingati Allah itu sebab ia perbuatan yg baik. Tetapi barang perlu diingat, semasa melatih diri kamu dengan melazimkan diri itu, hendaklah juga sentiasa membawa akal kamu dalam mengingati Allah, Jangan lepas dari wilayah ini. Kalau pada mulanya kamu tak ingat... bawa akal kamu supaya ingat. Lazimkan perbuatan ini hingga kamu sentiasa dalam ingat. hanya dengan latihan kamu akan menjadi. Jika tak dilatih ia tidak akan "Hidup".

  Mankala sewaktu seseorang Islam yang telah bernikah dan melakukan hubungan dengan Isterinya. Sewaktu mencapai kemuncak shawat, adalah “wajib” baginya didalam keadaan meningati Allah. Walaupun diwaktu keadaan akal fikirannya terletak diluar kawalan atau separuh sedar. Kelazatan kemuncak itu menyebabkan ia lupa diri dan Tuhan. Diwaktu inilah sangat keritikal kedudukan manusia itu. Tabiat ini perlu dilatih dan sentiasa dikawal supaya dia ingat Allah dikala itu. Jika tidak manusia Islam ini akan sentiasa bersama dengan Syaitan sewaktu kemuncak shawatnya. Bagaiman ia nak dapat anak2 yang baik akhlak, tingkah laku, baik budi perkerti, rajin, taat, soleh, genius dll ??? Disinilah puncanya !

  Kadangkala kelihatan suami isteri itu sungguh daif dan dapat pula anak2 yang cacat angota, selenga, bodoh2, sakit atau pun Dawnsindrum dan ada pula yang anak2 menjadi gila dan sawan. Selain itu pula terdapat keluarga yg lintang pukang ibuayah dan anak2 mereka. Tak tentu arah. Jauh dari Allah dan anak2 yang tak dengar kata, kurang ajar, biadap, buruk akhlak dll. Ini semua adalah disebabkan kesilapan atau tiada ilmu berumahtangga sebelum mereka bernikah. Jadi kena belajar ilmu ini sebalum bernikah.

  bersambung....

  ReplyDelete
 28. Kpd. Cucu abusyauqi,

  Ya, memang benar kata2 org tua itu. Memang dia boleh mendengar semua itu berzikir bersama2nya. Walau bagaimanapun makam ini masih tahap permulaan zikir sir itu. Ada lagi tahap yang lebih tinggi dan tahap maha tinggi didalam zikir sir ini. Cubalah risik lagi kepada orang tua itu, munggkin dia ada menyimpan rahsia2 yg lebih dalam lagi ???
  Kan atok dah katakan, zikir jahar itu adalah diperingkat latihan intensif kepada mereka2 yg baru nak menapak didalam tarikat. Memang ust2 syariat akan berkata begitu kerana menurut mereka berzikir itu penuh dengan adab dan susilanya. Ini juga benar didalam ruang lingkup pelajaran Tauhid rendah. Jika masuk bab Tarikat, ia sudah berbeza kerana latihan zikir jahar amat diperlukan oleh murid2 baru. Jika nak dibandingkan dengan semasa adanya Nabi dahulu, suasananya amat berbeza dengan kita yg dah amat jauh diri zaman Nabi itu. Sewaktu Nabi ada, semuanya mudah utk mereka2 yg masuk Islam dikala itu. Ini disebabkan Nabi ialah Guru segala guru Mursid, Imam disemua peringkat Rohani dan Jasmani dan dia adalah Pemegang Wasilah Agung untuk menyampai kepada Allah. Dizamannya tak perlu bersusah payah, hanya renung wajahnya saja pun dah mendapat makam. Apatah lagi belajar dan berguru dengannya. Berbeza dengan zaman ini, kalau tak bertungkus lumus kamu tak akan kemana2. Jadi apa nak kisah, berzikir kuat2 itu adalah untuk diri kamu juga. Cuma jangan dibuat ditenggah orang ramai. Nanti mereka salah sangka pula.

  Sekian
  Atok zamany.

  ReplyDelete
 29. Trima kasih tok..
  Tanya lg bole..
  Pasal tawasul hadiah al fatihan pd nabi2 para wali guru2 dll. Adakah mesti guna al fatihah. Bole ke doakan sahaja kesejahteraan mereka di sisi Allah. Sbb mereka telah pun dimuliakan Allah. Adakah hujah@hikmah disebalik hadiahkan mereka Al fatihah.

  Bolehkah kita utamakan selawat ke atas nabi berbanding hadiahkan Al fatihah kpd nabi sbb itu yg diperintahkan oleh Allah.

  ReplyDelete
 30. Walaikumsalam cucu tak pasti,

  Ya, hanya dengan menghadiahkan surah al Fatihah maka hubungan rohani kamu dapat dikaitkan dgn mereka semua mengikut "ringking" mereka2 itu. Tiada ayat atau keadah yg lain yg pernah diajar oleh semua ulama2 dan guru2 tambahan pula keadaah ini telah diajarkan oleh Rasulullah saw sendiri kepada para sahabatnya sewaktu mereka bertanya "Bagaimanakah caranya untuk kita menyampaikan amalan yg terbaik kepada simati ? Rasulullah bersabda "Dengan menghadiahkan surah al Fatihah kepada mereka" HR. Bukhari dan Muslim. Maka dari sinilah punca kesepakatan Ulama ASWJ megambil keputusan bahawa satu2nya cara untuk menghubungkan sesuatu amalan, doa mahupun wasilah dan rabitah hanyalah dengan menghadiahkan surah al Fatihah. Kamu perhatikan sendiri maksud ayat2 dlm surah itu. Ia menepati apa yg Rasulullah katakan.

  Manakala berselwat kepada Baginda, keluarga dan sahabat2nya adalah pekara yg dituntut didalam ajaran ASWJ. Kerana Allah telah berfirman didalam surah al Azhab ayat 56 yang mafhumnya "Sesungguhnya Allah dan Malaikat2 Nya berselawat kepada Nabi(Muhammad). Wahai orang2 yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya (Nabi Muhammad) dan ucapkanlah salam dengan salam yang sempurna". Maksud amalan yang dituntut ialah hendaklah kita sentiasa mengucapkannya dibibir atau dilidah kita setiap masa, ada ulama mengatakan bahawa kita disunatkan berselawat keatas nabi habis kurang pun 1000 kali sehari semalam. Jika didalam amalan ilmu Tarikat pula ia adalah seumpama pekara "wajib" ker

  ReplyDelete
 31. sambungan...

  ...kerana untuk menghubungkan rohani kamu kepadanya atau juga dipanggil wasilah dan rabitah. Bersangkutan dengan semua yg sebaris dengannya dibawah yg juga menyampai kepadanya. Jadi kedua2 pekara ini adalah sangat "PENTING" dlm memertabatkan diri kamu rohani jasmani berserta dengan mereka.

  Maka atok sarankan seharusnya dibuat kedua2nya sekali lagi baik. Kerana Fadilatnya sangat besar. 1 kali kamu beri surat al Fathah kepada mereka, mereka pula akan beri kepada kamu1 10 kali. Begitu juga jika kamu berselawat. Maka apa nak risau... buat saja semua itu kan baik ?

  atok zamany

  ReplyDelete
 32. Assalamualaikum w.b.t atok zamany...sy nak tanya satu soalan la mmndangkan atok ni org lama yg pnh hidup zmn komunis, betul ke komunis tu pejuang kemerdekaan spt dakwaan sstengah pihak? ataupun komunis ni sama je dgn penjajah penjajah lain yg ingin menguasai tanah melayu....Sy sedih atok kerana ramai budak2 muda yg mula mengangkat komunis tu hero sdgkan mngikut cerita org2 lama, komunis ni lbh zalim dari jepun...mntak maaf bnyk2 atok sbb lari topik..

  ReplyDelete
 33. Assalamualaikum tok..

  Alhamdulillahi robbil aalamin..
  Terjawab sudah persoalan yg sering bermain difikiran. Pernah juga tanya pd beberapa org ustaz tp jawapan kurang memuaskan. "Jalan orang2 yg dikurniakan nikamat iaitu para nabi siddiqin syuhadah solihin..". Kalo xsilap Seluruh isi kandung zabur taurat injin suhuf terkandung dlm Al Quran. Seluruh isi kandung Al Quran ada dlm Al Fatihah. Selalunya cuma hadiahkan pada ibu bapa lepas solat. Insyallah lps ni hadiahkan pd semua sekali. Semoga dikurniakan rahmat dan keredaan yg berlipat kali ganda dari Allah. Pasal selawat lg banyak kita sebut lg bagus. Makin bertambah cinta kita pd rasulullah. Insyallah..

  ReplyDelete
 34. Walaikumsalam cucu anony 2.38PM,

  Soalan kamu ini membuat atok sebak pun ada, geram pun ada, marah pun ada... tak mengapa atok cuba jawab.... tapi panjang....

  Kamu nampak tak betapa semua kebenaran dikaburi dan diselewingkan oleh pihak2 yg tidak bertanggung jawab. Yang tak kenal erti perjuangan Melayu tulin. Inilah mereka2 yg berpelajaran tinggi tetapi masih bodoh tentang sejarah dan fakta kebenaran.

  Masakan boleh Kominis itu dilebel sebagai pejuang !! Sejak bila pula kominis berjuang utk medeka kan Malaysia ni ??? Kalau benar mereka itu pejuang, Apa yg telah dibuatnya untuk orang Melayu ??? Kominis ni semuanya penipu besar kpd semua orang2 Melayu !! INI FAKTA SEBENAR.

  Bagaimana peristiwa bermula...

  Setelah orang2 Melayu (sebab waktu itu tak ada bangsa cina atau india yg ikut perang menentang Jepun...HANYA MELAYU SAJA) bersama British berjuang menentang Jepun hinggalah Jepun menyerah diri dan berundur dari TANAH MELAYU. Diwaktu inilah Kominis mengambil kesempatan untuk "menjajah" TANAH2 ORANG MELAYU DAN MERAMPAS TANAH MELAYU dari tangan British. Kominis ini adalah disokong oleh Parti Kominis China perpangkalan diBeging China. Ketuanya ialah Ching Ping. Ini bererti mereka juga bermaksud untuk "menjajah" Tanah melayu dan menghalang orang2 Melayu mentadbir sendiri negara ini (selepas British pergi nanti). Kelewtan British masuk semula ke Tanah Melayu untuk menyusun semula pentadbiran, menyebabkan Kominis dapat bertapak selang (mencelah) diwaktu itu. Kesempatan itu mereka ambil untuk MEMAKSA orang2 Melayu untuk tunduk kepada mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Maka bangkitlah “Panglima2 Melayu” dengan kebenaran dari Raja-raja Melayu untuk berjuang menentang kominis. Mereka juga diiktiraf oleh British dengan menyerapkan mereka sebagai “Squad AC” untuk menjaga kampung dan dearah2. Squad ini sama macam Polis yang membuat “road block”, malah mereka ini telah juga diiktirf kerajaan sekarang dengan pemberian pencen kepada mereka dan balu2 mereka yang masih hidup. Iaitu sama macam pencen Polis yg sedia ada.

  Menceritakan berkenaan kekejaman mereka kepada orang2 Melayu... atok amat terhiris hati dan sebak dada kerana arwah abang atok sendiri telah gugur didalam keadaan yg sangat mengerikan sekali. Dia telah ditangkap Kominis sewaktu kami tiada dirumah. Kami pergi menjaga dan menyasat kesan kemasukan Kominis diluar kampung sedang abang atok bersendirian tidur dirumah selepas berjaga malam. Mayatnya kami temui dua minggu selepas itu didalam keadaan kepala, tanggan dan kakinya bercerai dari badan. Badannya penuh dengan kelar pisau toreh getah yang diletakkan garam. Mukanya hampir saja kami tidak kenal akibat kelar pisau, dibakar dan lebam diseluruh mukanya. Kedua2 matanya, telinganya dan hidungnya, dipotong dan dikorek keluar yang tak tahu dibuang kemana. Kemudian juga turut terkorban iaitu arwah Pak Cik atok sendiri. Dia juga mati didalam keadaan yg sama. Ini dari keluarga atok sendiri. Tidak termasuk kawan2 atok, ayah2 mereka saudara mara mereka. Semua dikampung atok, kampung sebelah2 dan pekan tempat atok tinggal dahulu, hampir 40 orang yg terkorban dek kekejaman Kominis. Kami yg berserta AC dan Panglima2 Melayu (Kiyai Saleh dan rakan2nya) berjaya membunuh dan menangkap kominis hampir 320 orang. Ini ditempat atok saja tidak termasuk daerah2 lain. Antara kejayaan terbesar kami ialah berjaya menangkap Mat Indra di Segamat. Ayah atok bersama Sarjen Kasim dan seorang Jawa Penarogo Batu Pahat telah masuk kekawasannya sewaktu mereka sedang merayakan kejayaan membunuh seorang Ketua Polis British di Kuala Lipis Pahang. Mereka mengadakan jamuan besar dan dikala mereka telah “mabuk”, Mat Indra telah berjaya diberkas dan dibawa keluar. Untuk pengatahuan, ayah atok adalah anak murid Kiyai Saleh dan sangat handal dalam bab tektik peperangan.

  Bersambung.....

  ReplyDelete
 35. Sambungan.....

  Kenapa ada orang Melayu sendiri menjadi Kominis ?? Contohnya seperti Mat Indra, Rashid Maydin dan Samsiah Fakir sendiri. Menurut kawan mereka iaitu Pak Long Kasim (Kuala Lipis) iaitu ketua turus dan memerintah batilion disini (atok dah lupa nama batilion ini). Pak Long Kasim ini sendiri bercerita pada atok bahawa mereka telah “DITIPU” dengan dakwaan bahawa “British tidak akan pulang menolong orang Melayu”. “British tak guna dan dah tipu orang Melayu dengan merampas hasil bumi negara ini”. “British tak akan beri kerajaan ini semula kepada orang Melayu, maka bergabung dengan mereka untuk merdeka dari British”. Ini adalah serba sedikit dakyah yang mereka sogok kepada orang2 Melayu terutama ketua2 kampung, Pahlawan2 Melayu dan orang2 Kampung supaya menyokong perjuangan mereka. Maka mereka diberi menjadi Ketua batilion atau ketua skuad kerana mereka “ada ilmu” dan dipercayai oleh orang2 kampung. Itulah sebabnya orang2 berpengaruh seperti Mat Indra, Rashid Maydin dan Samsiah Fakir termasulah Pak Long Kasim Ali ini menjadi Kominis dek termakan hasutan Kominis. Untuk pengatahuan, Kominis amat pakar dalam memesong fikiran, mind control, memujuk rayu, kerana itu mereka juga dipanggil “Idealogy kominis”. Idealogi dan teknik inilah juga digunakan diwaktu ini untuk memutarbelit fakta kepada muda mudi waktu ini. Kepada yang buta sejarah dan kabur dengan fakta sebenar, mereka akan mudah terperdaya dan taksub kepada mereka. Kominis sejak dahulu tak pernah terhapus dan masih sahaja hendak menjatuhkan kerajaan orang2 Melayu disini.

  Kenapa atok bersikap sedikit resis dalam hal ini ??? Kerana waktu kami berjuang dahulu, tidak ada seorang pun dari kaum lain yang menolong Melayu. Rata2 kaum cina menyokong Kominis, manakala kaum india langsung tak nampak muka. MANA PERGI MEREKA SEMUA DIWAKTU ITU ??? MENYOROK !!! dan sekarang setelah lebih 50 tahun mereka mahu medabik dada sebagai “PEJUANG”. Mereka ini semua petualang bangsa Melayu... BANGSA BANGSAT yang tak seharusnya diberi muka dan diberi kepercayaan langsung. INGAT MELAYU..... TIDAK ADA SATU KAUM PUN DIDUNIA INI YG AKAN BERJUANG BERSAMA2 KAMU SELAIN DARI KAUM MELAYU ITU SENDIRI DAN KITA TIDAK PUNYA TANAH YANG LAIN DARI TANAH MELAYU INI UNTUK KITA DAN ANAK CUCU CICIT KITA TINGGAL SEHINGGA HARI KIAMAT...MAKA BANGKITLAH DAN PERTAHANKANLAH IA HINGGA TITISAN DARAH KAMU YANG TERAKHIR. Pesanan ini adalah kata-kata hikmah dari Panglima Kiyai Saleh sendiri kepada kami dahulu untuk kami bangkit semangat berjuang yang sangat tinggi hinggakan kami lupa segala-galanya... selain berjuang demi Bangsa, Agama dan Tanah Air kami yang sangat kami cintai ini. Ini fakta benar dan kalau tak percaya tanyakanlah kepada semua pejuang era Kominis dahulu?? Lihat apa yang mereka kata ???

  Apakah Melayu sekarang telah lupa ??? Apakah Melayu sekarang berbeza darah dengan kami yang dah tua ini ??? Apa kah Melayu sekarang telah luntur semangat juang mereka untuk melawan ??? Macam mana nak duduk sebaris dengan para syuhada atau sebaris dengan pejuang akhir zaman nanti kalau dengan dakyah selemah itu pun kamu dah tumbang...terpengaruh...lembek ???

  Perhatilah dan hayati pengalaman dan cerita atok ini ??? bayangkan jika kamu ditempat atok dikala itu??? APA TIDAK TERASA TERCABAR oleh kamu jika ada yang berani menabik dada kononnya merekalah pejuang bangsa sedangkan mereka sendiri “MENYOROK” sedang kami bersengkang mata, bermandi darah dan keringat bertahan dan mempertahankan kampung, daerah dan kawasan kami dari serangan hendap kominis ??? KALAU BENAR2 MEREKA ITU ANAK JANTAN, bawa mereka kemuka. Biar satu Malaysia tengok siapakah yang berani berkokok itu ??? Kita tengok siapa yang kena ???

  sekian

  atok zamany.

  ReplyDelete
 36. Alhamdulillah..terima kasih tok kerana mmberi respon pd ptanyaan sy td..skrg hati sy makin kuat mngatakan komunis itu penjajah sama dgn pnjajah pnjajah yg lain........apa yg atok ceritakan tu sama dgn cerita org2 lama tmasuk bapak dan arwah atok sy yg pnh hidup zmn komunis....psl tu sy sakit hati apabila ada anak anak muda seusia sy ni yg mngangkat komunis sbg hero.....yg plg sy sakit hati apabila mereka yg mengaku pejuangkan islam ni turut mengagung agungkan komunis..kbnyakan org2 muda...... plg sy sakit hati apabila mereka mengatakan ATM yg lawan komunis tu sbg anjing british...Alhamdulillah sy yg muda ni mampu bfikir yg mana benar yg mana salah....sy bnyk dgr cerita dr bapa ttg kiyai salleh,tentang tntera Sabil dari sungai manik yg bangun bjihad melawan komunis ketika org2 melayu teruk dizalimi masa pmrintahan 14 hari komunis..malah tentera sabil sungai manik tu sndiri diketuai Hj Bakri dan Syeikh Osman seorg guru agama....anak anak muda zmn skrg ni tak pnh hidup zmn pnjajah, diorg tak tau apa situasi org melayu masa tu...terima kasih banyak banyak atas jasa atok mempertahankan agama, bangsa dan negara tercinta ni ketika era darurat dulu..klu xde org mcm atok mngkin negara ni dah jd negara komunis

  ReplyDelete
 37. mmg itu la sikap org2 melayu zmn skrg...benci dgn pmrintah smpai sggup angkat komunis sbg hero...klu blh smua nak ubah dari bendera smpai la pd sejarah tanah air...klu ubah betul2 jd negara islam xpe la juga, ini tidak lg mnguntungkan org2 kafir ada la

  ReplyDelete
 38. Salam atok dan rakan2 sekalian..

  Bergetar dada bila atok bangkitkan kata2 semangat untuk kami generasi muda ni tok..
  Komunis tetap komunis dan semua tu ideologi kafir laknatullah dari marxisme yang subur di negeri China, Russia, dan seangkatan dengannya..
  Kaum lain di Malaysia/Tanah Melayu tercinta ni memang dari dulu dengkikan orang Melayu dek kerana kita satu2nya bangsa di dunia yang terpateri di stiap roh orang melayu ISLAM adalah agama kita. Islam adalah cara hidup kita dan Islam adalah semangat kita!
  Bangkitlah orang2 Melayu sekalian.. janganlah terpedaya dengan dakyah2 kaum kafir yang dari zaman Rasul S.A.W lagi yang sentiasa mahukan kita masuk ke neraka bersama-sama mereka.. Sedarlah orang bangsaku sekalian sekiranya kalian semua tiada agama maka kalian tidak layak digelar sebagai MELAYU! kerana MELAYU ITU ISLAM dan ISLAM ADALAH MELAYU!

  Maaf atok mencelah..
  Sekian kalau salah harap atok perbetulkan.

  ReplyDelete
 39. As salam..

  bersyukurlah kedudukan melayu dan islam dijamin dlm perlembagaan. Tak seperti negara2 jiran. Melayu takkan kuat tanpa kekuatan rohani. Gerakan kristianisasi semakin agresif. Berduyun2 anak2 melayu hantar borang utk murtad. Belum dikira lagi perkembangan syiah yg semakin dahsyat. Mereka semua kreatif susun strategi dan sanggup bersusah payah utk menyesatkan kita. tp sikap kita.. tepuk dada tanya iman.

  majoriti umat islam sekarang dah kena mind control puak2 pengikut dajjal... Kita sekarang hidup dalam sistem yg mereka cipta. cubalah amal surah Al Kahfi insyallah akan dipelihara.

  ReplyDelete
 40. salam tok... merujuk dlm usaha melatih diri untuk berzikir,
  ada yang bersuluk, macamna pula yang bertapa...
  apakah keadah yang dibolehkan untuk bertapa...
  bolehkah bertapa berhari2 sehingga tidak solat dan berbuat perkara harian lain...
  terima kasih tok

  ReplyDelete
 41. Salam tuan
  Mohon pencerahan dari tuan berkenaan gerakan hizbut tahrir Malaysia.

  terima kasih

  hamba Allah

  ReplyDelete
 42. Walaikumsalam cu anony 8.15pm,

  Menyetuh soal bertapa, sebanarnya konsep ini tiada dalam mana2 tarikat. Apa yg Rasulullah buat di gua hiraq itu bukannya bertapa, tetapi adalah bernyendiri atau pun beruslah. Ia penuh dgn ibadah selain berzikir sahaja, termasuklah solat2 wajib dan sunat yang cukup banyak dan juga berpuasa sunat. Mengasingkan diri adalah usha murid untuk khusuk dan tawaduk kehadrat Allah secara mutlak dan total. Sebenarnya ia tak semistinya dibuat digua atau didalam hutan. Ia boleh saja dibuat dimana2 hata didalam rumah kamu sendiri. Apa yg penting adalah "pengisian uslah" itu sendiri. Cara ini akan lebih memberi kesan yang nampak dan cepat berhasil, tetapi hendaklah mendapat restu dari guru kamu sendiri. Jangan dibuat sembarangan tampa rujuk kepada guru, dikuatiri akan mengakibatkan "gila isim" pula nanti disebabkan gangguan jin dan syaitan.

  Konsep uslah didalam tarikat adalah sangat jauh berbeza dari bertapa yg diamalkan oleh agama hindu atau budha. Jadi kena faham akan konsep ini dan mendapat bimbingan guru rohani dahulu sebelum membuatnya.

  atok zamany

  ReplyDelete
 43. salam cu anony 4.04 am,

  Berkenaan dgn Hizbut Tahrir pada pendapat atok yang juga seiring dgn pendapat beberapa ulama ASWJ di M'sia adalah seperti berikut :

  1) Mereka sesat didalam akidah islam dan sesetengah mereka terus menolak akidah.
  2) Mereka hanya taksub kepada Khalifah dan hanya menerima khilafah sebagai kerajaan justeru menolak semua aliran kerajaan
  yang ada diatas muka bumi ini.
  3) Menolak sistem demokrasi seperti yg ada di Malaysia ini malahan mereka juga menolak parti Pas kerana menyokong
  demokrasi.
  4) Mereka menolak hadis-hadis Ahad yg ASWJ terima dan kita amalkan.
  5) Mereka kebanyakan menyebarkan fahaman atau idealogy sesat Mutazilah dan Khawarij (puak yg sesat akidah zaman
  Rasulullah dulu lagi).
  6) Kononnya berpandukan sistem Negara Islam yg dibina oleh Rasulullah dahulu, tetapi sebaliknya mereka bertindak tidak
  mengikut sistem itu malahan dipusing tebalik.
  7) Lebih kepada berpolitik dari memperbetul akidah umat islam atau hendak menolong umat islam yang susah.
  8) Ingin merampas kemerdekaan sesebuah negara dgn sistem khalifah... atau sama juga dgn syiah yg taksub dgn Imamiah.
  9) Disyaki ejen Illuminity peringkat tinggi kerana dana yg mereka perolehi bagi mengadakan bahan2 citakkan, buku2,
  ceramah2, sewa2 pejabat dan markas, kos2 pentadbiran, kos2 pengurusan, kos2 perjalanan bagi mengadakan rapat2 besar-
  besaran diseluruh dunia. Dari mana dana ini diperolehi ???

  Nasihat atok, Jangan kamu ceburi didalam kumpulan neo Mutzilah ini kerana ia merosakkan akidah dan iman kamu kepada Allah SWT dan juga baginda Rasulullah saw. Ia terang2 sesat lagi menyesatkan. Jika terdapat pergerakan ini ditempat kamu, sila lapurkan kepada Jabatan Agama secepat mungkin bagi tujuan pembasmiaan, termasuklah juga kumpulan syaiah. Kita kena bertindak cepat supaya akidah umat islam di Malaysia terselamat.

  sekian,
  atok zamany.

  ReplyDelete
 44. Salam atok,

  Lama sangat atok tak update new post, sy dok tunggu sambungannya ni ? Ke atok dok merantau kemana2 lak ?. Bila pulak atok nak balik ya ?

  rindu atok.

  ReplyDelete
 45. Assalamualaikum atuk... telah lama saya mngikuti ruangan2 atuk. tp baru hari ni saya dapat komen d ruangan atuk ni. ada sperkara yg saya bingungkan, dan d harap atuk dapat membantu. saya pernah terbaca di ruangan atuk dahulu yg mngatakan bahawa syeihk siti jenar itu adalah anak murid kpada maharaja nusantara dahulu iaitu sabdo palon dan nyai lorogidul. dan mngikut apa yg saya pernah baca di ruangan atuk dahulu, bahawasanya syeikh siti jenar lah yg mngajar atau mnurunkan ilmu makhrifat sesat. ttapi pernah juga saya bertanyakan hal ini kepada seorg ulama dan akhirnya bliau mnerangkan salasilah syeikh siti jenar ini bermula dari nabi muhammad saw. dan beliau mnegaskan bahawa ajaran syeikh siti jenar ini adalah yg tepat kerana salasilahnya dgn nabi muhammad. benarkah hal ini atuk? di harap atuk dapat mnerangkan hal ini dgn lbih lanjut... maaf ya jika saya tersalah kata..

  ReplyDelete
 46. Saudara Nazrin.. Siapa Ulama yang anda tanya tu? Di dunia ini ramai Ulama..

  ReplyDelete
 47. Salam cu nazrin syah,

  Tk sebab mengikuti blog atok ini, berkenaan Syeikh Siti Jenar...

  Sebenarnya cucu telah membuat kesilapan besar, atok tidak kata dia dari keturunan atau anak murid Sabdo Pohlon atau dari Nyi Lorogidul. Kedua2 mereka ini pengamal ilmu sesat dan bertuhankan Iblis. Ia sangat berbeza dengan cerita Syeikh Siti Jenar. Apa yang atok mahu pembaca tahu ialah ujudnya berbagai ajaran-ajaran sesat selepas dia tiada berserta dengan murid2 ungulnya juga kerana kebanyakan murid-muridnya selepas itu tidak memahami atau menyampai keadah dan ajarannya dgn jitu. Jika atok hendak menulis berkenaan dgnnya... mungkin terpaksa dibuat satu tajuk khas. Ini akan menyebabkan risalah hadis yg atok tulis sekarang ini menjadi terkeluar tajuk. Tak mengapa.. cucu baca saja komen atok ini seadanya bagi menjawab pertanyaan cucu. Perhatikan betul-betul bagaimana ilmu yang benar asalnya telah menjadikan kesesatan kerana kesilapan penyampaian dan tidak bersesuaian dengan jemaah.

  Nama asli Syeikh Siti Jenar adalah Said Hasan ’Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syeikh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon. Dia mendapat gelar Syaikh Siti Jenar atau Syeikh Lemah Abang atau Syeikh Lemah Brit.

  Syeikh Siti Jenar adalah seorang said atau habib keturunan dari Rasulullah Saw. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar [Said Hasan ’Ali] bin Said Shalih bin Said ’Isa ’Alawi bin Said Ahmad Syah Jalaluddin bin Said ’Abdullah Khan bin Said Abdul Malik Azmat Khan bin Said 'Alwi 'Ammil Faqih bin Said Muhammad Shohib Mirbath bin Said 'Ali Khali Qasam bin Said 'Alwi Shohib Baiti Jubair bin Said Muhammad Maula Ash-Shaouma'ah bin Said 'Alwi al-Mubtakir bin Said 'Ubaidillah bin Said Ahmad Al-Muhajir bin Said 'Isa An-Naqib bin Said Muhammad An-Naqib bin Said 'Ali Al-'Uraidhi bin Imam Ja'far Ash-Shadiq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Imam 'Ali Zainal 'Abidin bin Imam Husain Asy-Syahid bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah saw.

  Syeikh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 M di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Said Shalih dibidang Al-Qur’an dan Tafsirnya. Dan Syaikh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Qur’an usia 12 tahun.

  Syekh Siti Jenar (juga dikenal dalam banyak nama lain, antara lain Sitibrit, Lemahbang, dan Lemah Abang) adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal-usulnya. Di masyarakat, terdapat banyak variasi cerita mengenai asal-usul Syekh Siti Jenar. Kebanyakannya telah diselewingkan.

  bersambng....

  ReplyDelete
 48. sambungan....

  Sebahagian umat Islam menganggapnya sesat karena ajarannya yang terkenal, iaitu “Manunggaling Kawula Gusti”. Akan tetapi, sebagian yang lain menganggap bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang intelektual yang telah memperoleh esensi Islam itu sendiri. Ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya yang disebut Pupuh. Ajaran yang sangat mulia dari Syekh Siti Jenar adalah budi pekerti. Anak-anak murid sesudah itu amat peranoid akan perkataan “Manunggaling Kawula Gusti” dan menukarkannya kepada “Fana wal Baq’a”, wahdatulujud, “Curiga Manjing Warangka”. Hubungan manusia dengan alam diungkapkan dengan “Mengasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi”, dan “Hamemayu Hayuning Bawana”, yang bermuara pada pembentukan “Jalma Sulaksana”, “Al-insan Al-kamil”, “Sarira Bathara”, “Manusia Paripurna”, “Adi Manusia” yang imbang lahir batin, jiwa-raga, intelektual spiritual, dan kepala dadanya.

  Konsep manunggaling kawula gusti oleh Syekh Siti Jenar disebut dengan “uninong aning unong”, saat sepi senyap, hening, dan kosong. Sesungguhnya Zat Tuhan dan zat manusia adalah satu, manusia ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam manusia. Jadi diperingkat inilah manusia biasa malah bukan calang tok guru yg boleh faham dan melakukannya. Disinilah punca penyalahan tafsiran oleh ramai orang malah hingga sekarang tiada siapa pun boleh menghuraikannya dengan tepat apa yg beliau maksudkan, kerana semasa dia berkata-kata, dia itu didalam fana fil billah. Inilah kesalahan besar SSJ didalam syarak dan belaiau wajib dihukum pancung oleh Majlis Pemusyarah Walisongo, dek kerana lafas kata2 diluar pemikiran seorang hamba biasa yang melangar hukum syarak.

  Jika kita dah jadi tuhan, maka apa perlunya ibadah, solat, puasa dan lainnya itu, malah boleh saja berbuat sesuka hati, mencuri, merompak, samun, merogol, berjudi, minum arak atau segala jenis maksiat kerana ia milik tuhan semuanya. Inilah asas kepada ajaran-ajaran sesat dimana-mana jua baik di Indonesia malahan menular sampai ke Malaysia. Ia menjadi pegangan yg kuat oleh pengikutnya. Disinilah runtuhnya moral, akhlak, siasah dan ilmu seorang muslim yang menyempang jauh dari hukum syarak yg wajib dipikul. Apa akan jadi jika ia berluas-luasa ? kepada agama, kepada bangsa, masyarakat dan Negara... tentulah akan hancur semua sistem undang-undang itu yang kemudian negara akan porak peranda.

  Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Walisongo. Pertentangan praktis sufi Syekh Siti Jenar dengan Walisongo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan oleh Walisongo yang berpegang kuat kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jemaah.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 49. Sambungan....

  Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversi terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, apa yang disebut orang awam sebagai kematian, justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi olehnya. Ini juga memeningkan kepala orang ramai dan banyak telah terpesong membawa maksud ajarannya ini. Maka mereka rela mati atau membunuh diri mereka sendiri untuk hidup kekal abadi.

  Sebagai konsekuensinya, kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat dikenai hukum yang bersifat keduniawian, misalnya hukum atau undang-undang negara, tetapi tidak termasuk hukum syariat peribadatan sebagaimana yang ditentukan oleh syariah. Menurut ulama pada masa itu yang memahami inti ajaran Syekh Siti Jenar, manusia di dunia ini tidak harus memenuhi rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, Sholat, puasa, zakat, dan haji. Baginya, syariah baru akan berlaku setelah manusia menjalani kehidupan pasca kematian (kehidupan selepas mati). Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa Allah itu ada dalam dirinya, yaitu di dalam budi. Pemahaman inilah yang dipropagandakan oleh para ulama pada masa itu, mirip dengan konsep Al-Hallaj (tokoh sufi Islam yang dihukum mati pada awal sejarah perkembangan Islam, kira-kira pada abad ke-9 Masehi) tentang hulul yang berkaitan dengan kesamaan sifat Tuhan dan manusia. Ia amat jauh dari ajaran Nabi Muhammad saw, al-Quran dan al Hadis.

  Dimana seharusnya pemahaman ketauhidan mestilah melepasi empat tahap, iaitu:

  1-Syariat, dengan menjalankan hukum-hukum agama seperti salat, zakat, dan lain-lain,
  2-Tarekat, dengan melakukan amalan-amalan seperti wirid, zikir dalam waktu dan hitungan tertentu,
  3-Hakekat, di mana hakikat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan, dan
  4-Makrifat, kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya.

  Bukan berarti bahwa setelah memasuki tahapan-tahapan tersebut, maka tahapan di bawahnya ditiadakan. Pemahaman inilah yang kurang bisa dimengerti oleh para ulama pada masa itu tentang ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Ilmu yang baru bisa dipahami ratusan tahun setelah wafatnya Syekh Siti Jenar. Para ulama mengkhawatirkan adanya kesalahfahaman dalam menerima ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar kepada masyarakat awam di mana pada masa itu, ajaran Islam yang harus disampaikan seharusnya masih pada tingkatan syariat, sedangkan ajaran Syekh Siti Jenar telah jauh memasuki tahap hakikat, bahkan makrifat kepada Allah. Oleh karena itu, ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar dikatakan sesat. Pemilihan dan penghayatan kata-kata “batal syariat tampa hakikat dan batal hakikat tampa syariat” amatlah perlu difahami dalam berjuang di jalan Tarikat. Kerana keempat2 elimen ini berserta serantak didalam perjalanan menuju Makrifah. Inilah yg tidak ada dalam ajaran SSJ diwaktu itu. Banyak kekurangan dalam penjelasan maka ia melahirkan kekeliruan dan kemudian menjadi parah dan sesat.

  Bersambung.....

  ReplyDelete
 50. Sambungan....

  Dalam Pupuhnya, Syekh Siti Jenar merasa malu apabila harus memperdebatkan masalah agama. Alasannya sederhana, iaitu dalam agama apa pun, setiap pemeluknya sebenarnya menyembah zat Yang Maha Kuasa, hanya saja masing-masing menyembah dengan menyebut nama yang berbeda dan menjalankan ajaran dengan cara yang belum tentu sama. Oleh karena itu, masing-masing pemeluk agama tidak perlu saling berdebat untuk mendapat pengakuan bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling benar. Ajaran ini pula membawa kepada penyatuan agama, lihat saja di Indonesia sekarang orang kafir dan islam bisa nilkah dan punya anak. Bagaimana ? mahu disalahkan Pancasilanya yg menjurus mirip ajaran SSJ. Rasulullah semasa menegakkan PiagaMadinah tidak pernah menyebut semua agama itu sama. Hanya agama Islam saja yg benar, rakyat beagama lain bisa saja tinggal di Madinah seperti biasa. Tiada paksaan untuk memelok agama Islam tetapi mereka dialu-alukan menjadi warga Islam. Kenapa harus malu jika benar-benar kamu itu tuhan ??

  Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas. Pekara ini seharusnya diunjurkan mengikut tahap murid itu sendiri. Ikhlas mempunyai banyak lapis, yang seharusnya diberi mengikut kemampuan manusia itu. Bukan semua manusia mampu berbuat seikhlas dirinya. Ini juga telah membawa penyelewangan kepada sesetengah pondoknya dimerata daerah. Semua murid harus ikhlas menyerahkan harta bendanya, ternakannya, anak perampuannya malahan segala-galanya termasuk nyawanya sendiri untuk guru pondok. SSJ sendiri tidak mampu menangani masaalah ini yg berluas-luasa dimana-mana bahagian pondok ajarannya.

  Ajaran Zadhab.

  Dalam kondisi manusia modern seperti saat ini, sering ditemui manusia yang mengalami zadhab atau kegilaan berlebihan terhadap Allah.Yang sebenarnya kegilaan akibat ketidaksesuaian antara nalar atau logika mereka dengan apa yang nampak dalam pandangan,pendengaran serta rasa mereka yang telah memasuki gerbang ketuhanan. Mereka belajar tentang bagaimana Allah bekerja sehingga ketika keinginannya sudah lebur terhadap kehendak Allah, maka yang ada dalam pikirannya hanyalah Allah. Di sekelilingnya tidak tampak manusia lain, kecuali hanya Allah yang berkehendak.

  Setiap Kejadian adalah maksud Allah terhadap Hamba ini. Dan inilah yang dibahayakan karena apabila tidak ada Guru yang Mursyid yang berpedoman pada Al Quran dan Hadits maka hamba ini akan keluar dari semua aturan yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Karena hamba ini akan gampang terpengaruh syaitan, semakin tinggi tingkat keimanannya maka semakin tinggi juga Syaitan menjerumuskannya. Justru waktu setelah kematian SSJ apa lagi yang ada utk diikuti ?? Maka batallah semua bentuk ajarannya kerana imamnya telah tiada. Maka dari itu ia hanya harus dilihat sebagai satu bentuk ajaran silam yang tidak perlu diikuti, kerana belajar tampa guru itu adalah haram.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 51. Sambungan...

  Ajaran Hamamayu Hayuning Bawana

  Prinsip ini berarti memakmurkan bumi. Ini mirip dengan pesan utama Islam, iaitu “rahmatan lil 'alamin”. Seseorang dianggap muslim salah satunya apabila dia bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya, bukannya menciptakan kerusakan di muka bumi. Dalam bentuk kata2 ajaran ini memang benar. Tetapi SSJ sendiri telah membuat kerusakan yg sangat besar kepada syariat agama Islam diwaktu itu. Dia membuat umat islam binggung, huruhara dan berkomplot memehak kepada dirinya untuk melumpuhkan semua sistem pemerintahan Islam Demak. Ia menyerang Islam dari dalam dan itulah sebabnya ia dianggap sangat merbahaya kepada umat islam dan pemerintah islam demak dikala itu.

  Kontroversi:

  Kontroversi yang lebih hebat muncul mengenai hal-ihwal kematian Syekh Siti Jenar. Ajarannya yang amat kontroversial itu telah membuat gelisah para pembesar Kesultanan Demak. Di sisi kekuasaan, Kesultanan Demak khawatir ajaran ini akan berujung pada pemberontakan mengingat salah satu murid Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging atau Ki Kebokenanga, adalah keturunan elite Majapahit, sama seperti Raden Patah, dan mengakibatkan konflik di antara keduanya.

  Dari sisi agama Islam, Walisongo yang menupang kekuasaan Kesultanan Demak khawatir ajaran ini akan terus berkembang sehingga menyebarkan kesesatan di kalangan umat. Kegelisahan ini membuat mereka merencanakan suatu tindakan bagi Syekh Siti Jenar untuk segera datang menghadap ke Kesultanan Demak.

  Pengiriman utusan Syekh Dumbo dan Pangeran Bayat ternyata tidak cukup untuk membuat Siti Jenar memenuhi panggilan untuk datang menghadap ke Kesultanan Demak hingga akhirnya para Walisongo sendirilah yang akhirnya datang ke Desa Krendhasawa di mana perguruan Syekh Siti Jenar berada.

  Para wali dan pihak kerajaan sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar dengan tuduhan telah mendarhaka kepada raja. Maka, berangkatlah lima wali yang diusulkan oleh Syekh Maulana Maghribi ke Desa Krendhasawa. Kelima wali itu adalah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Pangeran Modang, Sunan Kudus, dan Sunan Geseng.

  Sesampainya di sana, terjadi perdebatan dan adu ilmu antara kelima wali tersebut dengan Syekh Siti Jenar. Menurut Syekh Siti Jenar, kelima wali tersebut tidak usah repot-repot ingin membunuhnya karena ia bisa meminum tirta marta (air kehidupan) sendiri. Ia dapat menuju kehidupan yang hakiki jika memang ia dan budinya menghendaki. Maka ia dikira membunuh dirinya sendiri.

  Tidak lama kemudian, terbujurlah jenazah Syekh Siti Jenar di hadapan kelima wali. Ketika hal ini diketahui oleh murid-muridnya, serentak keempat muridnya yang pandai, yaitu Ki Bisono, Ki Donoboyo, Ki Chantulo, dan Ki Pringgoboyo ikut mengakhiri "kematian"-nya dengan cara yang misterius seperti yang dilakukan oleh gurunya di hadapan para wali2 itu semuanya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Safar 923 H atau 1506.

  Bersambung....

  ReplyDelete
 52. Sambungan....

  Kisah pasca kematian:

  Terdapat kisah yang menyebutkan bahwa ketika jenazah Syekh Siti Jenar disemayamkan di Masjid Demak, menjelang solat Isya, semerbak bunga dan cahaya memancar dari jenazahnya. Jenazah Syekh Siti Jenar sendiri selanjutnya dimakamkan di bawah Masjid Demak oleh para wali. Pendapat lain mengatakan, ia dimakamkan di Masjid Mantingan, Jepara, dengan nama orang lain.

  Setelah tersiar kabar kematian Syekh Siti Jenar, banyak muridnya yang mengikuti jejak gurunya untuk menuju kehidupan yang hakiki, antara lain Kiai Lonthang dari Semarang, Ki Kebo Kenanga, dan Ki Ageng Tingkir, yang juga dianggap membunuh diri mereka sendiri.

  Banyak versi kematian Syekh Siti Jenar, tetapi atok beranggapan semua versi itu karut, ditambah berlebihan dan mengakibatkan Walisongo pula dianggap bersalah serta banyaknya fitnah kepada kedua-dua pihak itu. Maka atok mengambil versi ini yang lebih tepat dan diperakui oleh banyak kiyai. Oleh itu terserahlah kepada pembaca menilainya sendiri.

  Apapun yang atok tulis ini adalah merupakan ringkasan sahaja memandangkan ruang komen ini agak kecil saja. Atok tidak mengatakan SSJ sesat atau apa juga. Ia benar dari satu sudut tetapi salah dari sudut yang lain. Semua bentuk ilmunya Allah kurnia hanyalah untuk dirinya sendiri dan apabila ia dirungkai dan cuba diceritakan kepada orang lain, keadaan menjadi huruhara. Maka akibatnya ia redha atas ketentuan Ilahi utk pulang saja kepangkuan Nya. Waallauaklam...

  Sekian,
  Atok zamany.

  ReplyDelete
 53. Assalamualaikum atok dan semua .maaf kiranya soalan ini keluar dari tajuk.
  1) apakah benar dakwaan "nama allah itu baru,sebelum itu belum ada tuhan bernama allah.zat tersebut mentajjali dirinya serta ditajjalinya nur allah, kemudian di tajalli pula nur muhammad[insan kamil) ,pada peringkat ini hanya dikenali engkau aku-aku engkau"
  2) erti syahadah dalam hakikat ialah "kita bersaksi dgn diri kita sendiri tiada yg nyata pada diri kita hanya allah semata" dan "bersaksilah akubahawa diriku yg zahir ini adalah menanggung diri rahsia allah semata mata ".
  Terima kasih. aripin17@gmail.com

  ReplyDelete
 54. salam cucu aripin,

  Jawapan dalam email cucu. Maaf tak boleh dibuka pada halayak kerana bimbang akan disalah tafsir. ok

  sekian
  atok zamany

  ReplyDelete
 55. Alhamdulillah.terima kasih atok,email atok dah saya terima.

  ReplyDelete
 56. wah... panjangnya pnerangan atuk. sdikit sbyk saya fhm. maka betul lah apa yg saya dengar dari sebahagian guru dahulu yang wahyu untuk rasul itu adalah untuk umatnya dan wahyu untuk nabi itu adalah untuk dirinya sahaja dan bukan untuk org lain. terima kasih byk2 untuk spotong ilmu yang atuk berikan ini.. kalau atuk xkeberatan boleh x saya mintak atuk meninjau 1 kumpulan tertutup di facebook. kerna di situlah mreka menerangkan mengenai syeikh siti jenar ini. yg peliknya ada yg mengakui dan ada yg tidak membenarkan ajaran SSJ ini. kumpulannya bertajuk "mencari jalan mati (MJM)" di situ ramai ahli2 takrikat. malah ramai yg membincangkan mngenai makrifat pn ada. maaf jika ada di kalangan komentar2 atuk disi juga berada dlm group MJM ini. saya cuma ingin kepastian kerana siapalah saya yang hanya sekerdil ilmu ini. kerna itulah saya mminta bantuan yg lbih arif d samping berdoa. harap xmyentuh mana2 pihak. terima kasih atuk. :)

  ReplyDelete
 57. Salam cu Nazrin syah,

  Atok berpendapat tidak mahu mencampuri gelangang orang walaupun niat itu baik, tetapi kita belainan jemaah. Hal-hal yang menyentuh bab Hakikat dan Makrifah ini sepattnya hanya boleh kita bincangkan didalam jemaah kita saja. Jika kita terlalu giarah nak bercerita bab-bab rahsia Allah ini kena hati-hati, takut terjadi macam SSJ itu pulak. Itulah pesan guru-guru atok dulu. Lagi pun atok bimbang jika ianya menjadi gelangang berhujah dan adu ilmu. Ini amat bahaya kepada orang-orang didalam gelangang dan diluar gelangang. Beradu Ilmu akan menjauhkan kamu pada redha Allah, sedangkan ilmu rahsia ini untuk kamu dan Tuhan kamu saja. Jadi jangan banyak bercakap... sebaliknya rajin dan tekun serta istiqamah didalam ibadah.

  Mencari Jalan Mati... bunyinya saja boleh membuat keliru kepada orang-orang awam. Ia betul2 mirp apa yang SSJ ajarkan kepada murid-muridnya. Mungkin mereka juga telah tepengaruh juga dengan ajaran SSJ itu. Memang ramai disini yg suka belajar ilmu hakikat.. tetapi tujuannya saja berbeza. Ada yg memeng sungguh-sungguh mahu belajar, ada yang suka untuk beradu ilmu siapa yang lebih tahu dan ada pula yang suka menunjuk-nunjuk bahawa mereka itu ahli Hakikat atau ahlillah. jadikan susah utk menentukan niat seseorang itu. Jika didalam jemaah pun kita terpaksa memilih hanya orang tertentu saja boleh bercerita atau merujuk atau bertukar-tukar pengalaman. Inikan lagi diluar... atok kurang faham cara mereka ini ???

  Belajar hakikat bukan dibuat begitu, jauh lagi untuk menunjuk-nunjuk. ia bahaya pada diri kamu sendiri. Kemudian jangan terpengaruh ajaran SSJ atau al-Hallaj. Ini bukan untuk orang awam macam kita-kita ni. Ia sangat jauh diluar jangkauan manusia. Ia adalah anugrah Allah akan ilmu itu secara "Laduni". Sebab itu tiada siapa pun selepas SSJ meninggal dunia akan diberi faham dan dapat menguasi penuh akan ilmunya itu. waallahuaklam..

  atok zamany.

  ReplyDelete