Wednesday, June 24, 2015

SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 28

SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 28

Post 44BISMILLAHIRAHMANIRAHIMFASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT.BAB 150: REDHA ALLAH LEBIH UTAMA DARI SYURGA.


Diriwayatkan oleh Bukhari, dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Allah berfirman kepada penduduk Syurga, 'Wahai penghuni Syurga'. Penghuni Syurga pun menjawab, "Ya...Tuhan kami, kami siap sedia memenuhi panggilan dan perintah Mu...Wahai Tuhan kami. Segala kebaikkan ada ditangan Mu". Allah berfirman, 'Adakah kamu merasa gembira?'. Mereka menjawab, 'Bagaimanakah kami tidak merasa gembira ?, Bukankah Engkau telah kurniakan kami segala nikmat ini yang belum pernah diberikan kepada sesiapa pun diantara makhluk Mu?' Allah berfirman, 'Mahukah kamu Aku berikan nikmat yang lebih baik dari itu?'. Mereka menjawab, 'Wahai Tuhan kami, Nikmat apakah lagi yang lebih baik dari ini ?'. Allah berfirman, 'Akan Aku limpahkan kepadamu keredhaan Ku, sehingga setelah itu Aku tidak akan murka lagi kepadamu untuk selama-lamanya'". Hadis yang serupa malahan lebih panjang lagi juga diriwayatkan oleh Muslim.BAB 151: NIKMAT DAPAT MELIHAT WAJAH ALLAH ITU ADALAH LEBIH UTAMA DARI NIKMAT-NIKMAT SYURGA YANG LAIN.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Shuhaib bahawa Nabi saw bersabda, "Ketika penghuni Syurga sudah semuanya masuk kedalam Syurga, Allah yang Maha Memberkahti lagi Mahatinggi bertanya, 'Adakah kamu semua mengingginkan sesuatu yang lebih baik supaya Aku boleh menambahkan nikmat-nikmat Ku itu ?'. Mereka menjawab, "Bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami ?, Bukankah juga Engkau telah memasukkan kami semua kedalam Syurga dan telah menyelamatkan kami semua dari azab api Neraka ?  Apakah lagi nikmat yang lebih baik dari ini semua ?". Kemudian Allah menyingkap hijab kepada mereka. Tidak ada satu pun pemberian nikmat yang lebih mereka cintai daripada melihat Tuhan mereka yang Mahamulia lagi Mahaagung". Didalam sebuah riwayat yang lain Baginda kemudian membaca firman Allah didalam surah Yunus ayat 26 iaitu: "Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, ada kebajikan (pahala yang terbaik diSyurga) dan tambahannya...".              

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Shuhaib bahawa Rasulullah ditanya berkenaan ayat 26 dari surah Yunus, "Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, ada kebajikan (pahala yang terbaik diSyurga) dan tambahannya...".Baginda bersabda "Apabila penghuni Syurga telah dimasukkan kesemuanya dan penghuni Neraka telah juga dimasukkan kesemuanya, ada Malaikat yang menyeru, 'Wahai penghuni Syurga semua! sesungguhnya bagi kamu semua disisi Allah ada suatu janji yang hendak Dia laksanakan terhadap kamu'. Mereka menjawab, 'Bukankah Allah telah memutihkan wajah-wajah kami, Dia juga telah membuat beratnya timbangan amalan kami dan telah juga melindungi kami dari Neraka ?'. Kemudian Hijab pun dibuka sehingga mereka dapat melihat Allah. Sungguh... tidak ada suatupun nikmat yang diberikan kepada mereka yang mereka sukai dan lebih menyenangkan mata mereka daripada melihat Wajah Allah'".

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Hammad bin Masilamah, dari Tsabit, dari Abdulrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib bahawa setelah Nabi saw membaca ayat :  "Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, ada kebajikan (pahala yang terbaik diSyurga) dan tambahannya...". Rasulullah bersabda, "Ketika penduduk Syurga telah masuk kedalam Syurga, ada penyeru (Malaikat) yang menyeru, 'Wahai penduduk Syurga semua ! Sesungguhnya bagi kamu semua disisi Allah ada satu janji'. Lalu mereka bertanya, ' Apakah janji itu ?. Bukankah Allah telah memutihkan wajah-wajah kami, membuat berat timbangan amalan-amalan kami dan telah juga memasukkan kami kedalam Syurga ?'. Setelah dikatakan kepada mereka sebanyak tiga kali, Allah yang Maha Memberkahti lagi Mahatinggi memperlihatkan wajah Nya kepada mereka semua, sehingga mereka semua boleh melihat Nya (lebih jelas). Pekara ini bagi mereka semua merupakan satu nikmat yang paling besar daripada segala nikmat-nikmat (di Syurga) yang telah dikurniakan kepada mereka'".

Diriwayatkan oleh seorang tokoh pengriwayatan iaitu Abu Muhammad Abdul Wahab, dari al-Hafiz as-Salafi, dari al-Hajib alias Abu Hasan ibnu Allaf, dari Abu Qasim bin Busyran, dari Abu Bakar al-Ajiri, dari Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abdul Humaid al-Wasithi, dari Abdul Wahab bin Abdul Hakam al-Wariqi an-Naisaburi, dari Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah bin Tsabit al-Bannani, dari Abdulrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib bahawa Rasulullah bersabda, "Apabila penduduk Syurga telah memasuki Syurga mereka diseru, 'Wahai penduduk Syurga!, sesungguhnya bagi kamu semua disisi Allah ada satu janji yang belum pernah kamu lihat'. Mereka bertanya, 'Janji apakah itu?. Bukankah Allah telah memutihkan wajah-wajah kami, menjauhkan kami dari api Neraka dan memasukkan kami kedalam Syurga?'. Setelah tirai (hijab) dibuka, lalu mereka boleh melihat Allah... Demi Allah, tidak ada suatu apa pun nikmat pemberian Allah kepada mereka yang lebih mereka sukai daripada pekara itu'". Kemudian Baginda membaca ayat, "Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, ada kebajikan (pahala yang terbaik diSyurga) dan tambahannya...". 

Hadis ini juga diriwayatkan secara bersama oleh Imam Ahmad bin Hambal dan al-Harits bin Abu Usamah, dari Yazid bin Harun. Juga diriwayatkan sendirian oleh Muslim, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yazid bin Harun. Selain itu Nuh bin Maryam juga meriwayatkannya dari Tsabit al-Bannani, dari  Anas bin Malik bahawa Rasulullah ditanya berkenaan ayat, "Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, ada kebajikan (pahala yang terbaik diSyurga) dan tambahannya...". Baginda bersabda, "Bagi orang-orang yang berbuat amal kebajikan didunia, mereka mendapatkan pahala yang terbaik berupa Syurga, dan tambahannya berupa boleh melihat Wajah Allah yang Mahamulia".

Diriwayatkan Ibnu Mubarak, dari Abu Bakar al-Hadzli, dari Abu Tamimah al-Hujaimi, dari Abu Musa al-Asya'ri bahawa ia berucap diatas mimbar di Basrah, "Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah mengutus Malaikat menemui penghuni Syurga dan bertanya, 'Apakah Allah telah melaksanakan janji-janji Nya kepada kamu semua?'. Oleh kerana mereka telah melihat berbagai macam keindahan perhiasan, pakaian, buah-buahan, sungai-sungai dan Isteri-isteri yang suci, mereka pun menjawab, 'Sudah, Allah telah melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada kami'. Melaikat itu mengulangi soalan itu sebanyak tiga kali, 'Apakah Allah telah melaksanakan janji-janji Nya kepada kamu semua?'. Oleh kerana merasakan tiada sedikitpun kekurangan dari apa yang telah dijanjikan kepada mereka, lalu mereka menjawab, 'Sudah'. Malaikat itu berkata, 'Masih ada sesuatu lagi untuk kamu semua. Sesungguhnya Allah telah berfirman, "Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, ada kebajikan (pahala yang terbaik diSyurga) dan tambahannya...".  Ketahuilah, pahala yang terbaik ialah Syurga dan tambahannya ialah boleh melihat Wajah Allah'". 


FAKTA:

Hadis-hadis diatas tadi sebenarnya menjelaskan hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim. Maksud kalimah "Allah yang Maha Memberkathi lagi Mahatinggi..." sebenarnya bukan Allah sendiri yang berfirman (bertanya), tetapi Malaikatnya. Malaikatlah yang bertanya kepada penduduk Syurga, "Kalau kamu semua menginginkan nikmat lagi, Allah pasti menembahnya diluar dari nikmat-nikmat yang sedang kamu rasakan itu".

Yang dimaksudkan Hijab adalah merupakan seperti tirai atau langsir yang ghaib (tidak kelihatan dipandangan zahir) yang menutupi pandangan mata bathin untuk melihat kepada Allah dengan segenap sifat kebesaran, kemuliaan dan kesempurnaan Nya. Tiada Tuhan selain Allah yang Mahasuci dari apa-apa tuduhan dan fitnah daripada manusia-manusia yang suka berbuat kepalsuan dan kebathilan. Hijab ini hanya terpaut kepada makhluk, bukan kepada Allah yang Mahamencipta, dan kerana Dia sememangnya Mahamelihat sehinggakan tiada suatu apa-apa pun yang terhalang dan terselindung dari penglihatan Nya.

Diriwayatkan didalam beberapa hadis-hadis sahih bahawa ketika Allah memperlihatkan diri Nya kepada hamba-hamba Nya, sehingga mereka boleh melihat Nya dengan jelas tampa ada hijab yang menghalang. Ketika itu semua sungai-sungai syurga mengalir dengan deras, pohon-pohon bergoyang kuat, katil-katil dan bilik-bilik bergetar, angin berhembus kencang, rumah-rumah dan istana-istana menebarkan aroma kasturi yang sangat harum, burung-burung berkicauan dan para bidadari kelihatan berseri-seri. Begitulah yang diperkatakan oleh Abu Ma'ali didalam kitabnya bertajuk Ar-Radd Ala al-Sajzi. Semua itu terjadi diatas ketentuan Allah, sekalipun didunia ini kita belum pernah melihat Nya, tetapi tanda-tanda kebesaran Nya sudah merupakan bukti kukuh yang misti kita yakini.BAB 152:  MELIHAT ALLAH


Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais, dari ayahnya bahawa Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya diSyurga terdapat dua jenis Syurga yang peralatannya serta apa saja yang ada didalamnya diperbuat dari perak dan dua jenis Syurga lagi yang peralatannya serta apa saja yang ada didalamnya diperbuat dari emas. Tiada diantara kaum dan antara melihat Tuhan mereka yang Mahamulia lagi Mahaagung, melainkan selendang keagungan pada wajah Nya di Syurga Aden".

Bersumber dari Jarir bin Abdullah bahawa ia berkata, "Kami sedang berada disisi Rasulullah. Baginda sedang memendang bulan yang sedang purnama penuh lalu bersabda, ' Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu secara terus, seperti kamu melihat bulan itu. Kamu tidak akan sukar melihat Nya. Jika.." Kemudian baginda membaca ayat 39 surah Qaaf yang mafhumnya: 'Maka bersabarlah engkau (ya Muhammad - mendengarnya) apa-apa yang mereka katakan dan tasbihlah serta memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya'". Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Berkata Tirmidzi bahawa hadis ini hasan dan sahih.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Razin al-Uqaili bahawa ia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pada hari kiamat kelak apakah kami semua akan melihat Allah dengan jelas ?". Baginda bersabda, "Ia". Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah tanda-tanda hal itu kepada makhluk Nya ?". Baginda bersabda, "Wahai Abu Razin, bukankah kamu semua pernah melihat bulan purnama secara jelas?". Abu Razin berkata, "Ia...wahai Rasulullah". Baginda bersabda lagi, "Allah lebih besar. Bulan itu hanya salah satu dari makhluk Allah dan Allah jelas lebih besar dan lebih Agung".FAKTA:

Yang dimaksudkan dengan perkataan selendang kebesaran didalam hadis diatas tadi ialah merupakan kiasan atau perumpamaan dengan keagungan dan kebesaran Allah. Pekara ini dijelaskan didalam hadis yang lain riwayat Muslim dan Abu Daud iaitu, "Kebesaran adalah selendang Ku, dan keagungan adalah kain Ku". Maksudnya adalah sifat Ku. Jadi selendang kebesaran bermaksud sifat kebesaran serta keagungan Nya yang tidak mahu dilihat oleh sesiapa jua pun diantara makhluk Nya setelah mereka melalui hari kiamat, sehinggalah Allah mengizinkan mereka memasuki Syurga Aden, barulah Allah berkehendak untuk dilihat mereka.

Menurut Baihaqi dan yang lainnya, selendang kebesaran dan kain keagungan, bukanlah merupakan jenis pakaian dan peralatan yang boleh digunakan. Tetapi ia merupakan sebuah lambang kebesaran dan keagungan khusus bagi Allah. Dia tidak mahu disamakan atau menjadi pesaing bagi sesiapa jua pun. Oleh sebab itu dibahagian akhir hadis diatas tadi menyebut, "... Sesiapa pun yang cuba menanggalkan kedua-duanya dari Ku, akan Ku binasakan ia dan mencampakkannya kedalam Neraka".BAB 153:  ALLAH MEMBERI SALAM KEPADA PENGHUNI SYURGA.


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah bahawa Nabi saw bersabda, "Ketika penghuni Syurga sedang merasakan nikmat-nikmat yang telah disediakan untuk mereka, sebuah cahaya memancar dari atas mereka. Tiba-tiba Allah muncul memerhatikan mereka dan berfirman, 'Assalamualaikum, wahai penghuni Syurga'. Inilah maksud firman Allah, '(kepada mereka dikatakan), Salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Mahapenyayang': Yasin ayat 58. Ketika melihat Allah, mereka melupakan semua kenikmatan-kenikmatan Syurga sehinggalah Allah tersembunyai dari mereka. Dan ketika Allah tersembunyai dari mereka, cahaya dan berkah Nya masuh tetap menerangi mereka di Syurga'".


FAKTA:

Sabda Nabi saw, "... Tiba-tiba Allah muncul memerhatikan mereka..." Maksudnya ialah, Allah menampakkan diri Nya seterusnya memandang mereka daripada atas. Kemudian Allah sememangnya akan berfirman kepada mereka kerana pekara ini adalah salah satu dari sifat kewajibpan Nya. Dia selalu mengucapkan salam kepada mereka semua, dan ucapan salam itu sememangnya keluar dari Nya, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surah Yasin ayat 58 seperti diatas tadi. 

Nabi saw bersabda, "Ketika melihat Allah, mereka melupakan nikmat-nikmat Syurga..". Maksudnya ialah mereka terleka atau terbuai oleh nikmat melihat wajah Allah dan kemudian Allah sengaja menyembunyaikan diri Nya supaya mereka kembali kepada nikmat-nikmat Syurga yang telah disediakan untuk mereka. Oleh itu, bukanlah Allah menghilang sama sekali, sehinggakan Dia tidak mampu dilihatkan lagi ataupun melihat kepada mereka lagi. Ini dibuktikan dengan ucapan bahawa, setelah Allah tersembunyai, cahaya dan berkah Nya masih memancar ditengah-tengah mereka. Betapapun tidak ada yang mampu menghalang penglihatan Allah kepada makhluk Nya. Sesungguhnya Allah itu bersifat ada dan selalu melihat.


SEBUAH CERITA HIKAYAT LAMA:

Diceritakan didalam sebuah hikayat lama berkenaan cinta Qais dan majnunnya Laila. Seseorang bertanya kepada Qais, "Mahukah kamu aku panggilkan Laila untukmu?". Qais menjawab, "Sememangnya Laila sudah tiada, sehinggakan perlu ia dipanggil-panggil". Orang itu bertanya lagi, "Adakah kamu mencintai Laila?". Qais menjawab, "Cinta adalah pertemuan dan penyatuan yang abadi. Aku adalah Laila dan Laila adalah aku".

Hayatilah kata-kata itu dan tafsirkanlah mengikut kefahaman kamu sendiri.BAB 154:  "PADA SISI KAMI ADA TAMBAHANNYA".


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Yahya bin Salam, dari seorang lelaki penduduk Kuffah, dari Daud bin Abu Hindun, dari al-Hasan bahawa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya penghuni Syurga setiap hari Jumaat dapat melihat Tuhan mereka pada bukit Kafur yang tidak terlihat kedua hujungnya. Disitu ada sebuah sungai yang kasturinya terus mengalir, dan juga ada beberapa bidadari yang sedang membaca Al-Quran dengan suara paling indah yang pernah didengar oleh seluruh makhluk mulai dari yang pertama hinggalah yang terakhir. Ketika para penghuni Syurga kembali ketempat mereka, masing-masing diantara mereka memerhati bidadari manakah yang mereka inginkan. Kemudian mereka melalui jembatan-jembatan dari mutiara waktu mereka pulang ketempat mereka. Seandainya Allah tidak menunjukkan jalan ketempat mereka, nescaya mereka akan sesat kerana peristiwa yang diperlihatkan oleh Allah kepada mereka setiap hari Jumaat tersebut".

Diriwayatkan oleh Yahya bin Salam dari Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani bahawa ia berkata, "Sesungguhnya penduduk Syurga mengunjungi Tuhan mereka seminggu sekali. Mereka menemui Nya dengan memakai pakaian berwarna hijau, dengan wajah berseri-seri, dengan gelang emas bertahtakan mutiara dan zamrud serta memakai mahkota dari emas. Mereka menunggang kenderaan Syurga. Ketika mereka meminta izin untuk masuk, Allah menyambut mereka dengan penuh kemuliaan". 

Diriwayatkan oleh Yahya bin Salam dan Ibnu Mubarak, dari al-Mas'udi, dari al-Minhal bin Amr, dari Ibnu Ubaidah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Mas'ud bahawa ia berkata, "Bersegeralah kamu untuk solat Jumaat, kerana Allah menampakkan diriNya kepada penghuni Syurga disetiap hari Jumaat pada tumpukan kafur berwarna putih. Mereka bersama Allah tergantung ketaatan mereka masing-masing". Kata Ibnu Mubarak, "Maksudnya, semakin awal mereka berangkat ke Masjid untuk solat Jumaat semasa didunia, maka semakin hampirlah kedudukan mereka dengan Allah".

Yahya bin Salam menambah, "Mereka akan diberikan tambahan kemuliaan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, dan itulah maksud firman Allah, "Pada sisi Kami ada tambahannya" .

Untuk menafsirkan firman Allah, "Bagi orang-orang yang baik, ada pahala terbaik dan tambahannya". Al-Hassan menyatakan, "Yang dimaksudkan dengan 'pahala yang terbaik', ialah nikmat-nikmat Syurga dan yang dimaksudkan 'ada tambahannya' ialah nikmat melihat Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung. Bagi penghuni Syurga, nikmat yang paling mereka cintai ialah hari Jumaat, iaitu hari dimana adanya tambahan nikmat kerana pada hari itu mereka boleh melihat Allah yang Mahamenang, Mahaagung dan Mahasuci nama-nama Nya".


FAKTA:

Menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi, penulis kitab ini), yang berada diatas bukut Kafur itu adalah penghuni Syurga, bukannya Allah. Maksudnya, ketika melihat Allah mereka berada diatas bukit dari Kafur putih, seperti yang telah dikemukakan didalam kitab Marasil al-Hassan (Himpunan hadis-hadis Mursal al-Hassan) pada bab pertama.

Ada pula yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan tambahan nikmat selain Syurga ialah bidadari, bukannya nikmat melihat Allah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id secara marfu.

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Khalid bin Ma'dan, dari Katsir bin Murrat bahawa ia berkata, "Termasuk juga dari tambahan nikmat selain Syurga ialah lintasan gumpalan awan diatas kepala mereka. Awan itu turun menghampiri mereka dan bertanya, 'Apakah yang kamu inginkan, nescaya akan aku turunkan seperti hujan. Sehingga apa saja yang mereka inginkan pasti diberikan secara berjatuhan seperti hujan'".

Katsir bin Murrat berkata seperti yang dipetik oleh Khalid bin Ma'dan, "Seandainya aki menjadi salah seorang penghuni Syurga nanti, pasti akan aku katakan kepada awan itu, 'Tolong hujani aku dengan bidadari-bidadari yang cantik-cantik jelita'".

Tetapi, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya didalam hadis Ibnu Umar bahawa diantara penghuni Syurga yang paling mulia disisi Allah ialah yang diberi melihat Allah pada waktu pagi dan petang, "Ini bererti didalam nikmat melihat Allah juga keadaan penghuni Syurga itu berbeza-beza".

Diriwayatkan oleh Abu Yazid al-Busthami bahawa ia berkata, "Sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba dari penghuni Syurga yang kalau tidak dapat melihat Allah walau sesaat jua pun, mereka memohon dilindungi dari nikmat-nikmat Syurga, sebagaimana penghuni Neraka yang selalu memohon agar dilindungi dari Neraka kerana azabnya".BAB 155:ULASAN ULAMA-ULAMA TAFSIR BERKENAAN KALIMAH DAN AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG SYURGA DAN PENGHUNINYA.

Firman Allah didalam surah al-A'raaf ayat 43 mafhumnya: "Kami hapuskan apa-apa didalam dada mereka iaitu iri hati (hasad dengki dan dendam)..."
Menurut Ibnu Abbas, setelah penghuni Syurga masuk kedalam Syurga, mereka diperlihatkan dengan dua sumber mata air. Setelah meminum air dari salah satu sumber mata air itu, Allah terus menghilangkan segala macam perasaan dendam yang ada didalam dada mereka. Dan setelah mandi disumber mata air yang satunya lagi, wajah mereka kelihatan bersih berseri-seri. 

Firman Allah didalam surah al-Insan ayat 21 mafhumnya: "Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih".
Ali bin Abi Talib ra. mengatakan, "Ketika penduduk Syurga menuju ke Syurga, mereka melalui sebatang pokok yang didekatnya mengalir dua sumber mata air. Setelah meminum air dari salah satunya, wajah mereka semakin berseri-seri, kulit mereka sama sekali tidak berubah dan rambut mereka nampak rapi. Kemudian apabila mereka meminum dari sumber mata air yang satunya lagi, semua kotor-kotoran yang berada didalam perut mereka keluar. Seterusnya mereka disambut oleh rombongan para Malaikat penjaga Syurga seraya mengucapkan selamat (Seperti yang diungkapkan didalam firman Allah didalam surah az-Zumar ayat 73) mafhumnya: "... Selamat untukmu, kamu telah suci, maka masuklah kamu kedalam Syurga serta kekal (didalamnya)". 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Mu'ammar, dari Abu Ishak, dari Abu Ashim bin Damarah, dari Ali bin Abi Talib ra telah membaca sepotong ayat (permulaan ayat 73 surah az-Zumar), "Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa kedalam Syurga berombongan-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai di Syurga....", Ia berkata, "Mereka dapati dihadapan pintu Syurga terdapat sebatang pohon yang didekatnya terdapat dua sumber mata air. Seumpama telah diperintahkan, mereka terus menuju kesalah satu sumber mata air itu untuk mandi. Selesai mandi, rambut dikepala mereka terus rapi dan tidak akan kusut untuk selamanya. Kulit mereka halus dan tidak akan berubah untuk selamanya. Bahkan seolah-olah mereka baru saja memakai krim penghalus kulit".

"Seterusnya mereka ke sumber mata air yang satunya lagi. Setelah meminum airnya, semua kotoran yang ada didalam perut mereka keluar. Disalah satu pintu Syurga mereka disambut oleh Malaikat seraya berkata, 'Salam sejahtera keatasmu. Berbahagialah kamu!. Masuklah kamu kedalam Syurga ini, sedang kamu kekal didalamnya'. Setelah mereka masuk kedalamnya, mereka disambut pula oleh anak-anak muda (pelayan) yang sangat sopan dan penuh hormat, seperti anak-anak yang menyambut kepulangan orang tua mereka yang pulang dari merantau jauh. Anak-anak muda (pelayan) itu berkata, 'Berbahagialah kamu kerana Allah telah menyediakan berbagai nikmat untuk kamu'".

"Kemudian anak-anak muda itu  membawa mereka untuk dipertemukan dengan isteri-isteri bidadari mereka disebuah bangunan yang strukturnya diperbuat daripada mutiara berwarna-warni. Didalam bangunan itu mereka melihat hamparan permaidani-permaidani, piala-piala minuman yang diletakkan berhampirannya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi. Mereka lalu mengangkat kepala dan melihat bahagian bumbung (atap) bangunan itu seperti kilauan petir halilintar sehingga menyebabkan mata mereka hampir buta. Kemudian mereka mengucapkan seperti firman Allah didalam surah al-A'raaf ayat 43 yang mafhumnya: 'Puji-pujian bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada (nikmat) ini. Tiada kami mendapat petunjuk, kalau tiada kami ditunjuki Allah...' ".

Al-Qatbi didalam kitabnya bertajuk 'Uyun al-Akhbar' memetik sebuah hadis dari Ali bin Abi Talib ra bahawa ia bertanya kepada Rasulullah berkenaan siapakah yang dimaksudkan Allah didalam firmannya, "(ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang bertakwa kepada Tuhan yang Mahapemurah sebagai perutusan yang terhormat". . Nabi saw bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang ketika dikumpulkan di Padang Mahsyar menaiki kenderaan. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggamanNya, apabila saja mereka keluar dari kubur, mereka terus menaiki belakang seekor unta yang tali pedatinya diperbuat daripada emas yang bertahtakan mutiara-mutiara berwarna-warni. Mereka dibawa menuju kepintu Syurga yang berhampirannya terdapat sebatang pohon dan dibawahnya mengalir deras dua sumber mata air. Setelah meminum dari salah satu sumber mata air itu, semua kotoran berupa noda-noda duniawi yang berada didalam perut mereka terus keluar. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah didalam surah al-Insaan ayat 21 (mafhumnya): 'Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih'. 

"Seterusnya mereka mandi disumber mata air yang satunya lagi. Selesai mandi, rambut dikepala mereka kelihatan tidak kusut lagi dan kulit mereka kelihatan sangat halus. Kemudian mereka mengetuk pintu Syurga itu dengan suara yang sangat kuat sekali. Bergegas Malaikat Ridwan pergi membukanya. Melihat wajah Malaikat Ridwan yang sangat tampan, serta merta mereka berundur untuk bersujud. Mungkin mereka menyangka itulah Tuhan mereka. Lalu Malaikat Ridwan berkata kepada mereka, 'Wahai kekasih-kekasih Allah, aku adalah pelayan kamu semua. Aku ditugaskan untuk menyediakan tempat-tempat kamu'. Malaikat Ridwan lalu menjemput mereka untuk masuk dan menuju kesebuah istana yang diperbuat dari perak dan atapnya dari emas. Terlalu indahnya istana yang lutsinar (tembus pandang) itu. Kemudian mereka bertanya kepada Malaikat Ridwan itu, 'Untuk siapakah istana itu?'. Ia menjawab, 'Ia adalah untuk kamu semua'". 

"Seandainya Allah tidak memberikan kehidupan yang kekal abadi kepada penduduk Syurga nescaya mereka semua mati kerana mendengar jawapan itu. Ketika salah seorang daripada mereka ingin memasuki istana tersebut, Malaikat Ridwan segera berkata, 'Mari ikuti aku. Akan ku perlihatkan kepada kamu apa-apa yang telah disediakan Allah untukmu'. Pada waktu itu ia dibawa melalui beberapa buah istana-istana yang sangat indah. Ia dibawa masuk kedalam bilik-bilik indah yang bangunannya diperbuat dari permata yaqut dari bahagian bawah hinggalah keatasnya. Dindingnya yang setinggi seratus hasta (lebih kurang 150 kaki) dihiasi dengan berbagai jenis mutiara berwarna-warni yang amat indah. Didalam bilik-bilik itu terdapat katil-katil yang panjangnya satu farsakh (kira-kira 20 kaki) setiap satu, dan diatasnya terdapat tilam-tilam empok dan berlapis-lapis".

Rasulullah kemudian bersabda lagi, "Itulah yang dimaksudkan didalam firman Allah, "Dan tilam-tilam yang tebal dan empok". Tilam-tilam dan katil-katil itu diperbuat dari cahaya. Kekasih-kekasih Allah itu memakai mahkota yang mempunyai tujuh puluh sudut, dan pada setiap sudut itu bertahtakan tujuh puluh butir batu permata yang memancar-mancarkan cahaya. Dengan ketemprilan seumpama itu, wajah mereka laksana bulan purnama yang berkilauan memancarkan cahaya. Mereka juga memakai tiga jenis gelang, iaitu gelang diperbuat dari emas, perak dan mutiara, dan inilah maksud dari firman Allah didalam surah al-Hajj ayat 23 (mafhumnya): '... mereka diberi perhiasan dengan gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka (dari) sutera'".

Firman Allah didalam surah ar-Ra'd ayat 23, mafhumnya: "(iaitu) Syurga 'Aden yang mereka masuk kedalamnya". 

Menurut Ibnu Abbas, Syurga itu ada tujuh yang meliputi Dar al-Jalal, Dar al-Salam, Syurga 'Aden, Syurga al-Ma'wa, Syurga al-Khuldi, Syurga Firdaus dan Syurga Na'im.

Tetapi ada pula yang berpendapat bahawa Syurga itu hanya ada empat, ini berdasarkan firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 46 mafhumnya: "Dan bagi orang-orang yang takut akan menghadapi Tuhannya ada dua Syurga". Kemudian didalam surah yang sama ayat 62 mafhumnya: "Dan selain dua Syurga itu ada dua Syurga lagi". Oleh itu yang difirmankan Allah hanya ada empat Syurga sahaja. Jadi tiada Syurga yang kelima.

Al-Ma'wa adalah nama Syurga secara umum bermaksud tempat tinggal berdasarkan firman Allah didalam surah as-Sajadah ayat 19 (mafhumnya): "Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka Syurga tempat tinggalnya (al-Ma'wa) sebagai perbekalan (dari Allah), sebab amalan yang telah mereka kerjakan". Demikianlah juga dengan Syurga 'Aden, Syurga al-Khuldi, Syurga Firdaus, Syurga as-Salam dan Syurga Na'im, kesemua itu membawa maksud tempat tinggal dan kesemua Syurga adalah merupakan tempat-tempat tinggal. Al-Khuldi bermaksud kekal abadi, dimana semua Syurga adalah juga tempat yang kekal abadi. Firdausi bermaksud keindahan dimana semua Syurga juga tempat yang cantik dan indah. As-Salam bermaksud kedamaian, dimana semua Syurga merupakan tempat yang aman damai. Kemudian an-Na'im bermaksud penuh kenikmatan dan semua Syurga penuh dengan kenikmatan. 

Demikian itu yang telah diketengahkan oleh al-Halimi didalam kitabnya bertajuk 'Minhaj ad-Din'. Seterusnya dia menyatakan, "Kami berpendapat bahawa Syurga itu hanya ada empat. Istilah dan nama-nama seperti Syurga 'Aden, Syurga al-Khuldi, Syurga Firdaus, Syurga as-Salam dan Syurga Na'im bukanlah untuk membezakan diantara satu Syurga dengan yang lain. Tetapi, semua itu adalah nama-nama Syurga secara umum saja. Apatah lagi hitungan menurut firman Allah itu menunjukkan hanya ada empat sahaja. Disebutkan juga bahawa Syurga itu memiliki beberapa pintu, seperti firman Allah didalam surah az-Zumar atat 73 (mafhumnya): "... bila  mereka sampai disana dan dibukakan pintu-pintu (Syurga) dan berkata..." Kemudian pekara ini diperkuatkan lagi dengan hadis baginda Rasulullah saw, "Sesungguhnya pintu-pintu Syurga itu ada lapan". Jadi benarlah jumlah Syurga itu hanya ada empat, kerana setiap satu Syurga mempunyai dua daun pintu.

Allah menjelaskan bahawa penghuni Syurga itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Pertama, kumpulan orang-orang yang paling dahulu beriman dan duduk dekat dengan Allah. Kedua, adalah kumpulan kanan. Golongan pertama adalah penghuni dua Syurga Iliyyin, sebagaimana firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 46 (mafhumnya): "Untuk orang-orang yang takut akan berdiri (dihadapan) Tuhannya ada dua kebun (Syurga)". Semantara kumpulan yang kedua adalah penghuni dua Syurga lainnya, sebagaimana firman Allah pada ayat 62 didalam surah yang sama, mafhumnya: "Selain daripada dua kebun itu ada lagi dua kebun yang lain". 

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, "Untuk orang-orang yang takut akan berdiri (dihadapan) Tuhannya ada dua kebun (Syurga)". Kemudian firman Allah : "Selain daripada dua kebun itu ada lagi dua kebun yang lain".  Ia mengatakan, 'Dua Syurga yang pertama adalah diperuntukkan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, dan dua Syurga yang lainnya ialah untuk orang-orang golongan kanan'". Abu Musa al-Asy'ari juga meriwayakkan perkataan yang sama.

Firman Allah didalam surah al-Hajj ayat 23 (mafhumnya) : "...mereka diberi perhiasan dengan gelang dari emas dan mutiara...". Menurut para ulama tafsir, setiap penghuni Syurga akan memakai tiga jenis gelang ditangan mereka masing-masing. Iaitu gelang dari emas, dari perak dan mutiara.  Didalam ayat tadi hanya disebutkan dua jenis gelang sahaja iaitu daripada emas dan mutiara. Sedang gelang dari perak disebutkan didalam firman Nya didalam surah al- Insan aya 21 (mafhumnya) : "Dan dipakaikan kepada mereka gelang dari perak". 

Diatas dunia ini, yang biasa memakai gelang dan mahkota adalah raja-raja.Tetapi diakhirat kelak, perhiasan mewah ini dipakaikan kepada penghuni Syurga, kerana sebagai peringatan bahawa mereka-mereka inilah yang sebenarnya layak mengenakan lambang-lambang kebesaran tersebut. Pakaian mereka juga diperbuat dai sutera sebagaimana firman Allah didalam surah al-Hajj ayat 23 iaitu "...Dan pakaian mereka adalah sutera"

Diriwayatkan Yahya bin Salam dan Ibnu Mubarak, dari Hasmmad bin Salamah, dari Abu Mahzam, dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, "Rumah orang-orang mukmin itu diperbuat daripada mutiara berlubang. Ditengah-tengahnya terdapat sebatang pohon dan buahnya adalah dari berbagai jenis perhiasan. Sekali dipetik dengan jari-jari tangan mereka, boleh mendapatkan tujuh puluh tangkai batu permata dari mutiara, zamrud dan marjan".

Dengan sanad yang sama hadis serupa diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Hammad bin Salamah, dari Mahzam bahawa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya rumah seorang mukmin di Syurga itu diperbuat dari mutiara yang memiliki empat puluh bilik. Ditengah-tengahnya terdapat sebatang pokok dengan buahnya terdiri dari berbagai jenis batu permata. Sekali dipetik dengan jari-jari, mereka boleh mendapatkan setangkai mutiara, zamrud dan marjan".

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa ia berkata, "Sesungguhnya seorang kekasih Allah itu memiliki dua pasang pakaian, satu yang melekat dibadannya dan yang satu lagi membungkus wajahnya. Kedua-duanya saling bertengkar dengan suara yang lantang. Pakaian yang melekat ditubuh berkata, 'Kepada kekasih Allah ini, aku lebih mulia daripada kamu. Ia disebabkan aku boleh menyentuh tubuh badannya, sedangkan kamu tidak boleh'. Pakaian yang menutup wajah pula berkata, 'Pada kekasih Allah ini aku adalah lebih mulia daripada kamu, sebab aku boleh menatap wajahnya dari dekat sedangkan kamu terhalang dan tidak boleh melihatnya'".

Telah dikemukakan sebelum ini bahawa orang-orang yang memakai sutera semasa didunia, kelak diakhirat mereka tidak akan dapat memakainya. Demikian yang ditegaskan didalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri yang dianggap sahih oleh Abu Umar. Menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi) bahawa kenyataan ini sama dengan riwayat yang menyatakan berkenaan peminum arak (khamar) yang dinyatakan apabila didalam Syurga kelak, mereka tidak diperkenankan meminumnya, melihatkannya, menyebutnya dan menginginkannya lagi sampai bila-bila. Begitu juga dengan orang-orang yang semasa didunia menggunakan peralatan yang diperbuat dari emas dan perak, kemudian meninggal dunia dengan tidak sempat bertaubat atas dosa-dosanya itu. Mereka juga bakal menerima nasib yang serupa.

Diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi alias Abu Abdullah didalam kitabnya bertajuk 'Nawadir al-Ushul' dari Abu Musa al-Asy'ari bahawa Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang suka mendengar suara nyanyian, maka ia tidak diizinkan untuk mendengarkan suara rauhaniyyin ". Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu rauhaniyyin ?". Baginda bersabda, "Iaitu para pembaca dari penghuni Syurga (sangat merdu suara mereka)".

Ada juga dikalangan ulama tafsir yang menyatakan bahawa larangan memakai sutra, makan atau minum dengan menggunakan peralatan dari emas dan perak, serta mendengar suara nyanyian adalah berlaku ketika mereka diseksa didalam Neraka, dimana mereka diberi minuman dari air perahan nanah yang sangat busuk. Tetapi apabila mereka dikeluarkan dari Neraka berkat adanya syafaat atau rahmat Allah dan dimasukkan kedalam Syurga, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi. Ini adalah kerana larangan mengunakan dan merasakan nikmat-nikmat duniawi di Syurga merupakan bentuk hukuman yang cukup berat. Padahal Syurga bukanlah tempat untuk menjalani hukuman.

Oleh itu, menurut saya (Imam al-Qurthubi) hadis Abu Sa'id al-Khudri dan hadis Abu Musa al-Asy'ari diatas tadi merupakan jawapan bagi pendapat terakhir yang disebutkan tadi. Ertinya, pekara itu bukanlah merupakan bentuk hukuman. Sama juga keadaannya ketika ia tidak dapat mencapai tingkat Syurga yang lebih tinggi. Apatah lagi jika mereka dikatakan dapat memasuki Syurga kerana syafaat atau rahmat Allah.

Firman Allah:

"Dan mereka memakai pakaian (berwarna) hijau dari sutera yang halus dan sutera tebal". (al-Kahfi ayat 31).

"Mereka memakai pakaian sutera halus yang (berwarna) hijau dan sutera tebal". (al-Insaan ayat 21).

Yang disebutkan hanyalah warna hijau satu-satunya, mungkin kerana warna ini lebih sesuai dengan pandangan mata manusia. Warna putih atau hitam tidak begitu sesuai kerana mungkin boleh merosakkan mata. Warna hijau adalah juga merupakan pertengahan diantara dua warna itu (putih dan hitam), selain ia sejuk dipandang mata walaupaun ia kontras dari kedua-duanya itu.

Firman Allah didalam surah al-Insaan ayat 13 yang mafhumnya: "Didalamnya mereka duduk bertelekan (duduk bersila) diatas dipan". Dipan adalah katil kuno buatan ukiran tangan yang halus daripada kayu. Kemudian Allah juga berfirman didalam surah ath-Thuur ayat 20 mafhumnya:  "Mereka bertelekan (duduk bersila) diatas dipan-dipan (katil yang) berderetan".

Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya seorang penghuni Syurga dalam setiap bulan boleh menikahi seribu bidadari. Ia akan memeluk bidadari itu selama usianya didunia". 

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya seorang penduduk Syurga akan memeluk isteri bidadarinya selama tujuh puluh tahun (purata usia manusia) tampa merasa bosan. Setiap kali disetubuhi, isteri bidadarinya itu akan kembali menjadi dara semula. Setiap kali isteri bidadarinya itu mengajak berjimak, nafsunya tetap membara gairah kerana ia diberi kekuatan nafsu seperti tujuh puluh orang lelaki. Didalam setiap persetubuhan itu mereka akan mencapai kemuncak shawat tetapi tidak mengeluarkan air mani.

Al-Musayyib bin Syarik memetik sebuah riwayat hadis dari Nabi saw, tentang firman Allah didalam surah al-Waaq'ah ayat 36 dan 37 mafhumnaya: "Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan (dara). penuh cinta lagi sebaya umurnya". Baginda bersabda, "Mereka adalah nenek-nenek tua didunia yang kemudian dijadikan Allah sebagai makhluk yang baru. Ketika meraka disetubuhi suami-suami mereka, mereka didapati masih perawan (dara)". Mendengar sabda baginda itu, Aisyah lalu berkata. "Alangkah sakitnya!". Baginda bersabda, "Di Syurga tiada rasa sakit".

Diriwayatkan oleh Yahya bin Salam dari seorang kawannya, dari Aban bin Abu Syaiban, dari Syahr bin Hausyab, dari Mu'adz bin Jabal bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang penghuni Syurga bersenang-senang bersama isterinya didalam sebuah bilik selama tujuh puluh tahun. Tiba-tiba ada wanita lain yang lebih cantik dari bilik yang lain memanggilnya dan berkata, 'Sekarang tiba giliranku bersenang-senang dengan mu'. Ia menoleh kepada wanita itu dan bertanya, 'Siapa kamu ?'. Wanita itu menjawab, 'Aku termasuk wanita-wanita yang disebutkan didalam firman Allah didalam surah Qaaf ayat 35 (mafhumnya): 'Dan pada sisi Kami ada tambahannya' ".

"Seterusnya ia beraleh untuk bersenang-senang bersama wanita itu dalam sebuah bilik lain selama tujuh puluh tahun. Tiba-tiba ada wanita lain lagi yang lebih cantik dari bilik yang lain datang memanggilnya dan berkata, 'Sekarang tiba giliranku bersenang-senang denganmu'. Ia menoleh kepada wanita itu dan berkata, 'Siapakah kamu?'. Wanita itu menjawab, 'Aku termasuk wanita-wanita yang disebutkan didalam firman Allah didalam surah as-Sajadah ayat 17 (mafhumnya): 'Seorang pun tidak mengatahui apa yang disembunyaikan untuk mereka iaitu (berbagai nikmat) pandangan mata sebagai balasan kepada apa yang telah mereka kerjakan'. Seterusnya dia beralih lagi untuk bersenang-senang dengan wanita itu didalam bilik yang lain selama tujuh puluh tahun. Begitulah mereka terus melakukan giliran".

Firman Allah didalam surah ad-Dukhaan ayat 54 mafhumnya: "Demikianlah, dan Kami berikan kepada mereka bidadari".

Bagi menafsir firman Allah didalam surah Yassin ayat 55 mafhumnya: "Sesungguhnya penghuni Syurga pada hari itu bersenang-senang dalam perkerjaannya". Qatadah berkata, "Diakhirat nanti, mereka akan asyek didalam kesebukan yang menyenangkan bersama para isteri bidadari mereka".

Berkata al-Hassan, "Mereka bergembira kerana mereka bersama-sama dengan isteri-isterinya tinggal ditempat yang terlindung, bersandar diatas pelamin" (Yassin 56).

Firman Allah didalam surah ash-Shaffat ayat 41 mafhumnya: "Untuk mereka itu rezeki yang terang (jelas)". Ini menbawa kepada dua penafsiran, pertama menurut yang dikatakan oleh Muqatil, 'Pekara (mendapat rezeki) ini berlaku setiap saat'. Kedua adalah penafsiran yang diperkatakan oleh Ibnu Sa'ib, 'Pekara ini berlaku pada pagi dan petang hari, kerana seperti yang dinyatakan didalam firman Allah didalam surah Maryam ayat 62 (mafhumnya): "...Untuk mereka ada rezeki didalamnya (Syurga) pada pagi dan petang".

Menurut para Ulama tafsir, didalam Syurga itu tiada istilah siang atau malam. Para penghuni Syurga dilimpahi oleh cahaya terang. Mereka mengenal waktu malam apabila tirai diturunkan dan pintu-pintun Syurga ditutup. Dan mereka mengatahui waktu siang apabila tirai dinaikkan dan pintu-pintu Syurga dibuka semula. Demikian apa yang diperkatakan oleh Abu Faraj Ibnu Jauzi.

Diriwayat oleh Abu Abdullah Tirmidzi didalam kitabnya bertajuk 'Nawadir al-Usul', sebuah hadis dari Aban, dari al-Hassan dan Abu Qalabah bahawa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah didalam Syurga itu ada waktu malam?". Baginda menyoalnya pula, "Apa yang menyebabkan kamu bertanya begitu?". Sahabat itu berkata, "Saya mendengar Allah berfirman didalam al-Quran "...Untuk mereka ada rezeki didalamnya (Syurga) pada pagi dan petang". Lalu saya berfikir bahawa kalau begitu mestilah ada siang dan malam". Baginda bersabda, "Di sana tiada malam. Yang ada hanyalah cahaya terang. Pagi dan petang udaranya sama sejuk dan nyaman. Hadiah-hadiah kenikmatan dan salam dari Malaikat disampaikan kepada penghuni Syurga sebanyak lima kali".

Allah berfirman didalam surah ath-Thuur ayat 22 mafhumnya: "Dan Kami tambah untuk mereka dengan buah-buahan dan daging yang mereka inginkan". Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksudkan merupakan berbagai-bagai jenis buah-buahan.

Tafsiran firman Allah didalam surah al-Insaan ayat 14, "Dan naungan dekat diatas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya". Mujahid mengatakan, "Maksudnya ialah naungan pohoh-pohon di Syurga. Mereka boleh memetik buahnya bila-bila saja yang mereka mahukan didalam keadaan berdiri, keadaan duduk atau keadaan berbaring".

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Syarik, dari Abu Ishak, dari al-Barra' bahawa ia mengatakan berkenaan firman Allah tersebut, "Para penghuni Syurga itu boleh memakan buah-buahan dari pohon mana saja yang mereka inginkan dan didalam keadaan apa saja yang mereka kehandaki". 

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tinggi badan penghuni Syurga ketika mereka sudah memasuki Syurga adalah enam puluh hasta seperti sebatang pohon kurma yang sangat tinggi. Mereka boleh memakan buah-buahan Syurga dengan berdiri".

Diriwayatkan opleh Yahya bin Sala,, dari Utsman, dari Ni'aim bin Abdullah, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggamanNya, sesungguhnya penghuni Syurga boleh memetik buah dalam keadaan mereka duduk bersila diatas alas kasur mereka. Belum pun buah itu masuk kemulut salah seorang dari mereka, sudah menyusul buah-buah yang lain".

Firman Allah didalam surah az-Zukhruuf ayat 71 mafhumnya: "Diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan dari emas dan gelas-gelas, disana ada apa-apa yang diingini oleh nafsu dan lazat dipandang mata, sedang kamu kekal didalamnya".

Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya penghuni Syurga yang paling rendah kedudukan adalah orang yang berada diatas kepalanya seribu pelayan. Ditangan masing-masing dari mereka terdapat dua buah pinggan, satu diperbuat dari emas dan yang satu lagi dari perak. Kedua-duanya menpunyai warna yang berbeza". Demikianlah yang diperkatakan oleh al-Qatbi didalam kitanya yang bertajuk 'Uyun al-Akhbar'.

Para Ulama tafsir mengatakan, "Penghuni Syurga yang paling rendah kedudukan mereka, dikelilingi oleh tujuh puluh ribu pelayan dan masing-masing dari mereka membawa pinggan daripada emasnyang tidak sama warnanya. Pinggan itu berisi berbagai jenis makanan yang rasanya berbeza-beza dan tetap sedap dimakan dari permulaan hinggalah yang terakhir. Semantara penduduk Syurga yang paling tinggi darjat mereka ialah, juga dikelilingi oleh tujuh ratus ribu para pelayan dan masing-masing dari mereka mambawa pinggan yang diperbuat dari emas berisi berbagai jenis makanan yang rasanya berbeza-beza dan tetap lazat dimakan sejak dari permulaan memakannya hingglah yang terakhir suapannya. Semantara penghuni yang paling tinggi kedudukan darjatnya, juga dikelilingi pelayan seramai tujuh ratus ribu dan masing-masing diantara mereka membawa pinggan diperbuat daripada emas yang berisi berbagai jenis makanan yang rasanya berbeza-beza dan tetap lazat dimakan sejak dari mula memakannya hinggalah yang terakhir suapannya. Juga diedarkan kepada mereka piala-piala (gelas-gelas) sebagaimana firman Allah didalam surah al-Insaan ayat 15 dan 16 mafhumnya : 'Dan diedarkan kepada mereka bekas-bekas dari perak dan piala-piala yang jernih laksana kaca (iaitu) kaca dari perak'. 'Maksudnya kaca yang diperbuat dari perak, sesuai dengan warna tanah di Syurga yang juga seputih warna perak berkilat'".

Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, para penghuni Syurga akan didatangkan dengan bekas-bekas tersebut secara tertib dan sopan dengan diaturkan  oleh para Malaikat yang mengelilingi mereka seterusnya memberikan gelas itu untuk minum.

"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas.." (al-Insaan: ayat 5)

Maksudnya ialah gelas berisi minuman dari khamar. Contoh yang lain seperti firman Allah didalam surah ash-Shaffaat ayat 45, mafhumnya:

"Diedarkan kepada mereka gelas (yang berisi minuman) dari mata air (khamar Syurga)".

Firman Allah didalam surah al-Insaan ayat 5 (sambungannya) mafhumnya : "... Yang campurannya adalah air kafur". Menurut al-Kalbi, kafur adalah nama sebuah mata air di Syurga yang airnya sangat segar diminum.

Firman Allah didalam surah al-Insaan ayat 17 mafhumnya : "Didalam Syurga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang dicampur (buah jahe)". Orang-orang Arab sangat menyukai buah jahe terutama jika dicampur dengan khamar. Oleh sebab itulah, Allah membuat perumpamaan seperti itu didalam firman Nya, seolah-olah memberi galakan agar mereka semua supaya beriman kepada islam dan mengerjakan amal-amal soleh agar mereka menerima balasan dan kenikmatan di Syurga kelak seumpama kesukaan mereka sewaktu didunia, yang didatangkan dari "Sebuah mata air yang dinamakan Salsabila" (al-Insaan: ayat 18)

Allah berfirman didalam surah al-Muthaffifiin ayat 25 dan 26 mafhumnya: "Mereka diberi minum dengan arak (khamar) yang dicap (dilak). Capnya (dilaknya) ialah kasturi, dan pada demikian itu hendaklah berlumba-lumba sesiapa yang mahu berlumba-lumba (mendapatkannya)". Menurut Mujahid, minuman itu dilak (dicap) pada tegukkan yang terakhir. Maksudnya, mereka minum minuman itu hingga habis (tegukkan yang terakhir), berserta dilak (cap - keladak yg akhir) dengan aroma kasturi.

Menurut Abdullah bin Ibnu Mas'ud, seperti yang telah dikemukakan oleh Ibnu Mubarak dan Ibnu Wahab yang maksudkan dengan firman Allah itu tadi "Capnya (dilaknya) ialah kasturi.." bermakdsud campurannya adalah kasturi.

Menurut Abu Darda' seperti yang dipetik oleh Ibnu Mubarak, iaitu minuman berwarna putih seperti perak yang mereka lak (cap) waktu mereka selesai minum. Seperti memasukkan tangan kedalam gelas untuk mengambil keladak yang melakat dibawah gelas itu, inilah maksud dilak atau cap. Niscaya semua makhluk yang bernyawa akan dapat mencium baunya yang sangat harum seperti kasturi. Oleh kerana itu hendaklah manusia "...berlumba-lumba (mendapatkannya)" (al-Muthaffifiin: ayat 26) iaitu dengan mengerjakan amal-amal soleh semasa didunia. Allah berfirman didalam ayat berikutnya "Dan campurannya daripada tasnim"  (al-Muthaffifiin: ayat 27). Maksudnya, campuran minuman khamar yang murni itu ialah tasnim : "(iaitu) mata air, yang meminumnya ialah orang-orang Muqarrabin (mulia disisi Allah)"  (al-Muthaffifiin: ayat 28).

Menurut Qatadah, orang-orang yang didekatkan (dimuliakan: Muqarrabin) kepada Allah, meminum minuman itu sewaktu ia masih murni. Sedangkan, penghuni Syurga yang lain meminuman minuman itu setelah diberi campuran dengan mata air.

Tasnim adalah minuman Syurga yang paling utama. Ia adalah nama sebuah mata air yang mengalir dari atas hingga kebawah. Mata air ini mengairi penghuni Syurga dari atas 'Arasy. Dalilnya adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan Tirmidzi, dari Abu Muqatil, dari Shalih bin Sa'id, dari Abu Sahal, dari al-Hasan bin Ali ra bahawa Rasulullah bersabda, "Ada empat mata air di Syurga, dua mata ait mengalir dari bawah 'Arasy yang salah satunya seperti yang telah difirmankan Allah "..yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya" (al-Insaan: ayat 6), dan yang satunya lagi, "yang memancar (terpancut)" (ar-Rahman: ayat 55). Dua lagi yang mengalir dari atas 'Arasy yang salah satunya  Allah beri nama Salsabila dan yang satunya lagi dinamakan Tasnim".

Berkata Tirmidzi didalam kitabnya bertajuk 'at-Tanzil', "Orang-orang yang berbuat baik, kelak di Syurga mereka akan diberi minuman khamar yang dicampur kafur, ada yang dicampur dengan jahe dan ada yang dicampur dengan salsabila. Tetapi kepada mereka yang didekatkan kepada Allah (yang dimuliakan iaitu Muqarrabin), mereka diberi minuman khamar murni tampa ada campuran sama sekali".

Orang-orang yang berbuat kebajikan adalah orang-orang yang jujur. Sedangkan orang yang didekatkan kepada Allah (Muqarrabin) adalah orang-orang yang ikhlas dan sangat jujur.

Menurut al-Hasan, khamar Syurga itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Seperti firman Allah didalam surah as-Shaaffat ayat 45 dan 46 mafhumnya: "Diedarkan kepada mereka gelas (yang berisi minuman) dari mata air (khamar Syurga)". Yang putih warnanya, lazat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya".

Firman Allah didalam surah ini juga didalam ayat 48, mafhumnya : "Disisi mereka ada (beberapa isteri-isteri bidadari) yang pendek pandangannya ( tidak liar pandangannya: tidak bermata keranjang) lagi bundar matanya (bermata jeli)". Maksudnya, bidadari yang pandangan matanya hanya ditujukan kepada suaminya saja. Mereka tidak mahu memandang lelaki-lelaki lain. Berkata Ibnu Zaid, "Salah seorang bidadari itu berkata kepada suaminya. 'Demi kemuliaan Tuhanku, di Syurga ini aku melihat tidak ada yang lebih tampan daripadamu'". Mata mereka sangat jelita seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan baik. "Seolah-olah warnanya seperti telur yang terpelihara (tersimpan dengan baik)" (as-Shaaffat: ayat 49).

Menurut al-Hasan dan Ibnu Zaid, mereka diibaratkan seperti telor burung unta (yang cantik, besar dan bulat) yang disimpan dengan baik supaya tidak terkena angin dan debu. Warna telur itu kuning cair (kuning langsat), seperti kulit wanita bangsawan yang cantik dan berseh.

Ada ulama tafsir yang mengatakan bahawa maksud perkataan telor itu adalah juga mutiara, sebagaimana firman Allah didalam surah al-Waqiah ayat 22 dan 23, mafhumnya : "(disisi) Mereka itu ada bidadari. Seperti mutiara yang tersimpan rapi". Maksudnya ialah mutiara yang tersimpan rapi didalam cengkerang-cengkerangnya. Allah berfirman didalam surah ar-Rahman ayat 70 mafhumnya : "Didalam semuanya ada perampuan-perampuan (bidadari) yang baik akhlaknya dan cantik (rupa) parasnya".

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari al-Auza'i, dari Hassan bin Athiyah, dari Sa'id bin Abu Amir bahawa ia berkata, "Seandainya salah seorang bidadari yang baik dan cantik tersebut muncul dari langit, nescaya cahaya akan bersinar kemana-mana bahkan mampu mengalahkan cahaya matahari dan bulan. Kain yang dipakainya saja lebih baik daripada dunia seisinya".

Ada ulama yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan perkataan "baik" adalah baik akhlaknya. Jika Allah berfirman "..yang baik..", maka tiada siapa didunia ini yang mampu menjelaskan maksud kebaikkan bidadari tersebut. 

Firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 72 mafhumnya : "(iaitu) Bidadari (perampuan yang putih jelita) yang tertutup didalam bilik (pingitan)".

Menurut Ibnu Abbas, seperti yang dipetik oleh Ibnu Mubarak, dari Hammam, dari Qatadah, dari Ikrimah bahawa, "Rumah itu sangat luas dan diperbuat daripada mutiara berlubang yang dihiasi dengan emas".

Menurut riwayat Abu Darda' yang dipetik juga oleh Ibnu Mubarak, "Rumah itu diperbuat dari mutiara. Satu mutiara besar yang memiliki tujuh puluh pintu yang kesemuanya daripada mutiara". Sedangkan menurut Abu Ahwash, "Rumah para bidadari itu diperbuat daripada mutiara yang berlubang".

Berkenaan firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 72 itu, atz-Tirmidzi al-Hakim berkata, "Aku mendengar suatu riwayat bahawa pada saat itu muncul sekumpulan awan dari 'Arasy yang kemudian menurunkan hujan. Ia diciptakan dari titisan-titisan rahmat Allah. Kemudian setiap titis (hujan itu) diperbuat sebuah rumah yang terletak ditebing sebuah sungai (Syurga) yang luasnya empat puluh batu. Rumah ini tidak memiliki pintu. Sehingga, ketika seseorang bakal akan ditempatkan disitu, barulah rumah itu dibuatkan lubang-lubang pintu supaya ia mengatahui bahawa rumahnya itu tidak pernah dimasuki oleh para Malaikat ataupun makhluk-makhluk lain selama itu. Bahkan mereka tidak pernah mampu melihat rumah-rumah itu pun".

Disebutkan oleh ad-Daruquthani didalam kitabnya bertajuk 'Al-Madih' sebuah riwayat dari al-Mu'tamir bin Sulaiman bahawa ia berkata, "Sesungguhnya didalam Syurga terdapat sebuah sungai yang menumbuhkan gadis-gadis bidadari yang masih dara (perawan)".

Firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 76 mafhumnya : "Mereka bersandar diatas bantal yang hijau...". Berkata atz-Tirmidzi al-Hakim, "Bantal-bantal itulah yang dijadikan kelengkapan peralatan bagi seorang penghuni Syurga bersenang-senang dengan isteri-isteri bidadarinya. Pada saat itulah Malaikat Israfil memperdengarkan suara emasnya yang lunak merdu".

Disebutkan didalam sebuah riwayat, "Sesungguhnya diantara makhluk Allah yang paling merdu suaranya ialah Malaikat Israfil. Dikatakan ketika ia sedang memperdengarkan suaranya semua Malaikat dan makhluk dari tingkat pertama hinggalah ketingkat ketujuh Syurga-syurga itu terkesima (terpegun kaku) oleh keindah-lunakan suara Israfil  yang sedang bersenandong nyanyian tasbih kepada Allah yang Mahasuci. Bahkan semua pohon-pohon yang ada di Syurga turut bergoyang-goyang, semua pintu-pintu terbuka, semua tirai tersingkap, semua bidadari turut bernyanyi bersama-sama dan semua burung-burung turut berkicau riang. Allah SWT memerintahkan semua Malaikat untuk menjawab dengan senandung nyanyian rohaniah itu, sehingga membentuk sebuah harmoni yang sangat indah".

Seterusnya Allah berfirman kepada Nabi Daud as, "Wahai Daud, berdirilah disisi 'Arasy didekat KU sini dan bernyanyilah". Daud pun bingkas bangun dan menyanyikan tasbih kepada Tuhannya, sehinggakan bertambah harmoni dan semakin indah didengar. Para penghuni Syurga yang sedang bersandar diatas bantal-bantal hijau bersama bidadari-bidadari mereka itu pun merasa sangat gembira dan terhibur dengan nyanyi-nyanyian indah tersebut. Dan itulah yang dimaksudkan didalam firman Allah didalam surah ar-Rumm ayat 15, mafhumnya : "...maka mereka itu didalam Syurga dengan bersuka-ria".

Mentafsirkan firman Allah ini, Yahya bin Abu Katsir mengatakan, "Mereka bergembira ditaman-taman Syurga".

Firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 76 mafhumnya : "... dan permaidani yang cantik rupanya". Maksudnya, mereka bersandar pada bantal-bantal hijau diatas permaidani yang indah, sebagaimana firman Allah didalam surah al-Ghaasiyaah ayat 15 mafhumnya: "Dan bantal-bantal yang tersusun. Dan permaidani-permaidani yang terbentang". Maksudnya, bantal-bantal yang disusun dengan kemas dan rapi serta permaidani-permaidani yang dibentang atau dihamparkan dengan rapi. Ada yang menyatakan bahawa bantal-bantal itu disulami dengan mutiara dan permata yaqut.

Firman Allah didalam surah al-Waqiah ayat 27 mafhumnya: "Golongan kanan, siapakah golongan kanan itu ?". Yang dimaksudkan golongan kanan itu adalah mereka-mereka yang beriman terlebih dahulu iaitu sebahagian dari umat terdahulu dan sebahagian dari umat terkemudian (pada ayat-ayat 39 dan 40 surah ini). Kerana semua penghuni Syurga ini adalah merupakan golongan kanan. Kemudian pada ayat 28 didalam surah yang sama disebutkan : "Mereka didalam (kebun) pohon sidr (buah bidara) yang tidak berduri". Ini adalah kerana durinya telah dihilangkan. Semasa didunia, pohon bidara ini sememangnya berduri.   

Firman Allah didalam surah al-Waqiah ayat 29 mafhumnya: "Dan pohon-pohon pisang yang tersusun". Menurut pendapat Mujahid dan beberapa yang lainnya, bagi orang-orang Arab, pohon-pohon pisang ini sangat indah kerana daun-daunnya yang hijau. Terutama kaum Quraisy, mereka lebih menyukai pohon pisang kerana pohonnya yang rendang dan daunnya yang hijau berbanding daripada pohon bidara. Oleh sebab itulah mengapa Allah membuat perumpamaan didalam firman Nya ini kepada sesuatu yang mereka sukai supaya mereka lebih mudah membayangkannya.

Firman Allah didalam surah al-Baqarah ayat 25, mafhumnya : "...dan untuk mereka dalam Syurga isteri-isteri yang suci...". Berkata Mujahid seperti juga yang diperkatakan oleh Ibnu Mubarak, "Isteri-isteri yang suci itu bermaksud mereka tidak pernah buang air kecil, buang air besar, haid, meludah, berkahak, mengeluarkan telur (untuk persenyawaan), mengandung, melahirkan anak dan sebagainya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Ibnu Juraij, dari Mujahid bahawa ia berkata, "Maksud firman Allah didalam surah al-Baqarah ayat 25 (sambungan ayat diatas) mafhumnya : "...mereka kekal didalamnya", ialah bahawa mereka akan selalu tinggal didalam Syurga yang menjadi milik para penghuni Syurga".

Menafsir firman Allah didalam surah as-Shaffaat ayat 44, mafhumnya: "Diatas tempat duduk berhadap-hadapan". Mujahid seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak mengatakan, "Sebahagian dari mereka tidak mengadap tengkuk sebahagian yang lain. Pekara ini berlaku kerana mereka saling mencintai. Mereka mampu berbuat apa saja tampa sekatan, kerana masing-masing tidak boleh melihat penghuni yang lain".

Berkata Ibnu Abbas, "Mereka adalah orang yang dimuliakan diatas tahta-tahta yang dilapiskan dengan mutiara, permata yaqut dan zamrud. Panjang setiap tahta adalah seperti jarak diantara Shna'a hingga ke Jabiyah atau antara Aden hingga ke Ailah".
BAB 156: NASIB ANAK-ANAK KAUM MUSLIMIN DAN ANAK-ANAK KAUM MUSYRIKIN YANG MENINGGAL DUNIA SEMASA KECIL.

Diriwayatkan oleh Abu Umar didalam kitabnya yang bertajuk 'At-Tamhid Wal Istidzkar', oleh Abu Abdullah atz-Tirmidzi didalam kitabnya bertajuk 'Nawadir al-Ushul' dan oleh para Ulama Ahli Tafsir, sebuah hadis dari Saidina Ali bin Abu Thalib ra berkenaan firman Allah didalam surah al-Muddaatstsir ayat 38 dan 39 mafhumnya : "Tiap-tiap diri manusia tergadai (terikat dan tertanggung) disebabkan usahanya (didunia). Kecuali orang-orang golongan kanan". Saidina Ali berkata, "Mereka itu adalah anak-anak kaum Muslimin". Ditambah oleh atz-Tirmidzi, "Mereka itu belum terkena kewajipan sehingga apa yang diperbuat olehnya tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Berkata Abu Umar, "Menurut pendapat mejoriti ulama, anak-anak kaum Muslimin itu berada didalam Syurga. Semantara ada sebahagian ulama uang berpendapat bahawa anak-anak kaum Muslimin dan anak-anak kaum Musyrikin (kafir) itu tidak diketahui nasib mereka dengan pasti sama ada mereka dimasukkan kedalam Syurga atau didalam Neraka. Diantara ulama yang berpandangan seperti itu ialah Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Ibnu Mubarak dan Ishak bin Rahawaih. Pekara ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah pernah ditanya berkenaan nasib kanak-kanak ini dan Baginda bersabda, "Allah lebih mengatahui tentang apa yang mereka lakukan". Baginda hanya menyentuh tentang anak-anak itu secara umum saja.

Al-Halimi didalam kitabnya bertajuk 'Minhaj ad-Din' mengatakan bahawa diakhirat kelak anak-anak kamu Muslimin sama nasibnya dengan anak-anak kaum Musyrikin. Maksudnya, nasib mereka tidak jelas. Hal ini berdasarkan pada sebuah riwayat yang menyatakan bahawa pada suatu hari seorang anak kaum Muslimin yang masih kecil telah meninggal dunia. Salah seorang Isteri Nabi saw berkata, "Sungguh beruntung ayahnya, kerana ia memiliki seekor burung pipit Syurga". Nabi saw bersabda, "Bagaimana kamu tahu pekara itu?. Ketahuilah sesungguhnya Allah mencipta Syurga khusus untuk penghuninya dan Allah mencipta Neraka juga khusus untuk penghuninya". Hadis riwayat Bukhari ini menunjukkan bahawa tidak ada satu petunjuk khusus yang memastikan berkenaan nasib anak-anak kaum Muslimin dan anak-anak kaum Musyrikin yang meninggal sewaktu kecil mereka diakhirat nanti.

Menurut al-Halimi, hadis ini sebagai pentunjuk bahawa Nabi saw menyangkal berkenaan pendapat yang memberi kepastian bahawa anak-anak kaum Mislimim itu berada di Syurga. Sebab, anggapan seumpama itu juga bermaksud bahawa kita telah memastikan kedua-dua orang tua mereka adalah dari golongan orang-orang beriman dan beramal soleh. Sedangkan ada kemungkinan bahawa kedua-dua orang tua mereka itu tergolong sebagai orang-orang kafir atau orang-orang munafiq atau murtad, hinggakan anak-anak itu juga tergolong kepada anak-anak orang kafir atau orang-orang munafiq atau murtad. Ini juga bererti bertentangan dengan pendapat orang yang menyatakan bahawa sangat mungkin anak-anak kaum Musyrikin (kafir) itu berada didalam Neraka. Tetapi, mungkin juga baginda Nabi saw menyangkal pekara ini disebabkan tiada ayat dari firman Allah yang menyatakan secara khusus bahawa anak-anak kaum Musyrikin itu akan dimasukkan kedalam Neraka. Itulah sebabnya maka baginda menyerahkan urusan itu kepada Allah SWT sahaja sebab Dialah yang Mahamengatahui lagi Mahabijaksana.

Firman Allah didalam al-Quran karim yang diturunkan kepada Nabi saw didalam surah ath-Thuur ayat 21 mafhumnya: "Orang-orang beriman dan diikuti oleh anak cucunya (keturunannya) dengan keimanan, Kami hubungkan (kumpulkan) kepada mereka anak cucunya itu dan tiadalah Kami kurangkan (pahala) amalan mereka sedikit pun. Tiap-tiap manusia tergadai (terikat dan tertanggung) oleh usahanya masing-masing". Didalam ayat ini, Allah memberi berita bahawa orang-orang yang beriman didalam kehidupan dunia dahulu dan anak cucu mereka juga yang mengikut jejak langkah mereka kemudiannya (beriman dan beramal soleh), Allah akan menghubungkan (mereka dikumpulkan) anak cucu mereka bersama mereka diakhirat kelak. Oleh sebab itu bolehlah kita membuat kesimpulan bahawa mereka dan anak cucu mereka juga akan ditempatkan didalam Syurga.

Didalam kitab 'Al-Ilal al-Mutanahiyat' (11/221) disebutkan bahawa Nabi saw bersabda, "Aku bermohon kepada Allah agar Dia memberi pekanan memperlihatkan aku penghuni Syurga dan penghuni Neraka. Jibril dan Mikail menemui aku didalam mimpi. Mereka berkata, 'Berangkatlah wahai Abu Qasim... Selanjutnya aku terdengar suara riuh rendah kanak-kanak. Aku bertanya, 'Siapakah mereka, wahai Jibril?'. Jibril menjawab, 'Mereka adalah anak cucu kaum Muslimin yang meninggal dunia sebelum orang tuanya. Mereka didalam asuhan Ibrahim sampai orang tua mereka datang menyusul mereka'. Pekara ini jelas menunjukkan bahawa anak-anak kaum Muslimin itu berada di Syurga.

Menurut Syeikh al-Qurthubi (penulis kitab ini), dasar yang mereka jadikan panduan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Qais bin Rabi', dari Yahya bin Ishak yang telah dikemukakan sebelumnya iaitu, diriwayatkan dari Aisyah binti Thalihah, dari Aisyah ra bahawa Nabi saw melawat dan mensolatkan jenazah seorang anak kecil putra seorang Anshar. Aisyah ra berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh beruntung orang Anshar itu, kerana memiliki seekor burung pipit diSyurga yang belum pernah melakukan amal kejahatan dan belum pernah mengenalinya". Baginda bersabda, "Wahai Aisyah, adakah kamu tidak tahu bahawa sesungguhnya Allah yang Maha Memberkhati lagi Mahatinggi itu menciptakan Syurga berikut dengan penghuninya dan menciptakan Neraka juga berikut dengan penghuninya. Mereka itu berada di sulbi atau tulang punggung ayah-ayah mereka".

 Sebahagian ulama berpandapat bahawa anak-anak kamu Muslimin itu berada di Syurga dan anak-anak kaum Musyrikin berada di Neraka. Selain merujuk kepada ayat Al-Qur'an dan riwayat hadis yang telah saya (Imam al-Qurthubi, penulis kitab ini) kemukakan tadi, mereka juga merujuk kepada hadis Salamah bin Yazid al-Ju'fi bahawa ia bercerita, "Aku bersama adekku pergi menemui Nabi saw, kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu kami telah meninggal dunia sewaktu zaman jahaliah dahulu. Tetapi, sewaktu hidupnya ia suka memuliakan tetamu, suka bersilaturahim, suka berpuasa dan suka melakukan kebajikan-kebajikan yang lain, Adakah diantara amal-amal kebajikannya itu ada yang berguna baginya?". Baginda bersabda, "Tidak".

Kami bertanya lagi, "Pada zaman jahiliah dahulu sesungguhnya ibu kami itu pernah menanam hidup-hidup kakak wanita kami yang belum akhir balig. Apakah hal itu bermanafaat bagi kakak kami itu?". Rasulullah bersabda (dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasai'), "Kamu tahu (nasib) orang yang menanam hidup-hidup  dan orang yang ditanam hidup-hidup?. Sesungguhnya mereka berdua berada didalam Neraka, kecuali kalau kemudian orang yang menanam (ibunya) hidup-hidup itu masuk Islam. Maka, ia diampuni".

Didalam riwayat yang lain dari hadis Salamah bin Yazid ini ditambah, "... Sewaktu Rasulullah melihat perubahan wajah kami yang nampak sedih lalu Baginda bersabda, 'Ibuku bersama ibu kalian'".

Hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi didalam kitabnya yang bertajuk 'Musnad Abu Daud ath-Thayalisi, dari Salamah bin Yazid bahawa ia bertanya kepada Nabi saw, "Ibuku telah meninggal dunia. Tetapi sewaktu masih hidup ia suka memuliakan tetamu dan suka memberi makanan kepada tetangga. Pada zaman jahiliah itu juga, dia pernah mengubur hidup-hidup anaknya. Ia termasuk golongan orang yang kaya. Apakah seandainya jika aku bersedekah diatas namanya, hal ini boleh memberi manafaat kepadanya?". Rasulullah bersabda, "Islam hanya memberikan manafaat kepada orang yang mendapatkannya. Dia dan anak yang dikuburkannya hidup-hidup sama-sama berada di Neraka". Kemudian aku merasa tersangat sedih, tiba-tiba Baginda bersabda lagi, "Ibunya Muhammad bersamanya berikut kebajikan yang ada pada mereka".

Diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu Nu'aim dan yang lainnya, dari Ibnu Mas'ud bahawa ia bercerita, "Dua putra Malikah datang kepada Nabi saw. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya mendiang ibu kami dahulu suka menghormati suami, sayang kepada anak, dan suka memuliakan tetamu. Hanya pada zaman jahiliah ia pernah mengkuburkan anak hidup-hidup". Baginda bersabda, "Ibu kamu berada di Neraka". Kedua-dua mereka pun beredar, setelah baginda melihat wajah mereka berdua nampak muram. Kemudian baginda memanggil mereka semula, wajah mereka berubah cerah kerana mengharap akan ada sesuatu yang terjadi. Baginda bersabda, "Ibuku juga bersama ibu kalian...".

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, dari Baqiyah ibnu Walid, dari Muhammad bin Yazid al-Alhani, dari Abdullah bin Quis bahawa ia mendengar Aisyah ra bertanya kepada Rasulullah tentang nasib anak cucu kaum musilimin diakhirat. Baginda bersabda, "Mereka bersama orang tua mereka". Aisyah ra bertanya, "Mesti pun tampa amal?". Baginda bersabda, "Allah lebih mengatahui apa yang mereka amalkan". Aisyah ra bertanya kepada Rasulullah tentang nasib anak-anak kaum Musyrikin di akhirat. Baginda bersabda, "Mereka bersama orang tua mereka". Para sahabat lain bertanya, "Mesti pun tampa amal?". Baginda bersabda, "Allah lebih mengatahui apa yang mereka lakukan".

Berkata Abu Umar, "Abdullah bin Qais adalah penduduk Syam, seorang perawi hadis dari genarasi tabi'in yang boleh dipercayai. Tetapi Baqiyah ibnu Walid adalah seorang perawi yang lemah. Bahkan ia suka meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Tetapi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad secara marfu dari Aisyah dengan sanad yang lain, ia berkata, 'Aku bertanya kepada Rasulullah tentang anak-anak kaum Muslimin, dimanakah mereka pada hari akhirat nanti?'. Baginda bersabda, 'Di Syurga'. Aku pun bertanya kepada baginda tentang anak-anak kaum Musyrikin, dimanakah mereka pada hari akhirat nanti?. Baginda bersabda, 'Di Neraka'. Aku membantah, 'Wahai Rasulullah, tetapi mereka belum pernah melakukan amal sama sekali dan juga belum terkena tuntutan kewajibpan lagi?'. Baginda bersabda, 'Tuhan kamu lebih mengatahui apa yang mereka lakukan. Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, jika kamu mahu akan aku perdengarkan kepadamu suara-suara rintihan mereka di Neraka'".

Berkata Syeikh al-Qurthubi (penulis kitsb ini), "Itulah lafaz hadis yang dikatakan oleh Abu Umar dan juga Abu Ahmad bin Ali sesuai juga yang dikatakan oleh Abu Muhammad alias Abdul Haq".

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Abu Uqali, dari Bahiyah, dari Aisyah ra bahawa ia bertanya keopada Nabi saw tentang anak-anak kaum Musyrikin. Baginda bersabda, "Mereka berada di Neraka, wahai Aisyah". Aisyah ra bertanya, "Lalu bagaimana dengan anak-anak kaum Muslimin?". Baginda bersabda, "Mereka berada di Syurga, Aisyah". Aisyah lalu membantah, "Bagaimana pekara itu boleh terjadi ?. Bukankah mereka itu tidak pernah melakukan amal apa pun dan tidak terkena tuntutan kewajipan?". Baginda bersabda, "Tuhanmu lebih mengatahui apa yang mereka lakukan".

Ada juga ulama yang berpendapat bahawa anak-anak itu juga akan diuji diakhirat kelak. Mereka berpandukan kepada hadis riwayat Ahmad dan Thabrani dan Abu Sa'id al-Khudri tentang orang yang meninggal dunia diantara dua orang Nabi, orang yang meninggal dunia dalam keadaan bodoh dan orang yang meninggal dunia ketika masih kecil. Rasulullah bersabda, "Orang yang meninggal dunia pada zaman diantara dua orang Nabi berkata, 'Tiada satu kitab pun yang dibacakan kepadaku dan tiada seorang Rasul pun yang diutus kepadaku'. Sekiranya Kami binasakan mereka kerana azab sebelum Al-Qur'an itu (diturunkan), tentulah mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami'".

"Orang yang meninggal dunia didalam keadaan bodoh berkata, 'Ya Tuhanku, kenapa Engkau tidak memberi aku akal yang boleh aku gunakan untuk berfikir diantara baik dan buruk?. Dan seorang anak yang meninggal dunia akan berkata, 'Ya Tuhanku, aku belum pernah melakukan amal apa jua pun'. Setelah mereka didekatkan kepada Neraka, Allah berfirman kepada mereka, "Masuklah". Orang yang ditentukan bahagia oleh Allah, ia akan masuk ke Neraka walaupun dia sempat beramal. Dan orang yang ditentukan celaka nasibnya, akan Allah tahan dan menolak masuk kedalam Neraka, walaupun dia sempat melakukan amal. Allah berfirman, 'Kepada Aku kamu berani durhaka, apalagi kepada utusan-utusan Ku jika mereka datang kepada kamu'".

Kata Abu Umar, "Ada diantara ulama yang beranggapan hadis ini mauquf pada Abu Sa'id al-Khudri, bukan hadis marfu. Diantaranya seperti Abu Nu'aim al-Malaya (satu-satunya ulama perawi hadis dari Tanah Melayu yang ada dikala itu sebaris dengan ulama-ulama tafsir mukthabar- Alhamdullilah).

Menurut saya (Imam al-Qurthubi), dari segi maksud hadis ini adalah dhaif. Sebab, diakhirat itu bukanlah lagi tempat untuk membebankan, melainkan tempat untuk diberi balasan bahagia Syurga dan balasan seksaan Neraka.

Menurut al-Halimi, hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai panduan kerana ia bertentangan dengan dasar-dasar kaum Muslimin. Sebab diakhirat kelak bukan tempat ujian. Sesungguhnya makrifat kepada Allah merupakan sesuatu pekara yang pasti, sehingga tiada istilah ujian langsung. Lagipun kanak-kanak yang berada diakhirat nanti, ada diantara mereka yg sudah berakal dan ada pula yang tidak berakal. Jika mereka mengenal Allah, maka tentu tidak berlaku ujian bagi mereka. Dan jika mereka belum lagi berakal, maka sia-sia saja menguji mereka.

Kata Abu Umar, "Hadis ini adalah hadis orang yang memandang kepada ilmu atau kedudukannya yang mengandungi banyak illat (alasan), bukan hadis para tokoh ulama ahli Fiqih. Hadis ini dhaif kerana bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat dan seterusnya bercanggah".

Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Raja' al-Atharidi yang cukup panjang  dari Samurah bin Jundub bahawa Nabi saw bersabda, "'... Lelaki tinggi yang berada ditaman Syurga itu adalah Ibrahim. Dan anak-anak yang berada disekelilingnya itu adalah setiap anak yang dilahirkan didalam keadaan masih suci'. Seorang sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak kaum Musyrikin?'. Baginda bersabda, 'Dan juga anak-anak kaum Musyrikin'".

Diriwayat lain yang diketengahkan oleh Bukhari yang juga dari Abu Raja' al-Ayharidi disebutkan, ".....Orang tua yang berada dekat sebatang pohon itu adalah Ibrahim, dan anak-anak yang berada disekelilingnya itu adalah anak-anak manusia". Maksudnya, adalah anak-anak manusia secara umum, baik yang Muslimin mahu pun Musyrikin.

Ada beberapa ulama yang berpandapat seumpama itu, dan itulah pendapat yang paling sahih didalam masaalah ini. Menurut mereka, anak-anak kaum Musyrikin itu juga berada didalam Syurga. Mereka berpandukan hadis Aisyah ra sebagaimana yang diperkatakan oleh Ibnu Umar didalam kitabnya yang bertajuk 'At-Tamhid'. Ia berkata, "Khadijah ra bertanya kepada Rasulullah berkenaan anak-anak kaum Musyrikin. Baginda bersabda, 'Mereka bersama orang tua mereka'. Kemudian dia bertanya lagi kepada Baginda dan Baginda bersabda, 'Allah lebih mengatahui apa yang mereka akan lakukan'. Setelah Islam menjadi sumber hukum yang mantab, dia bertanyakan lagi soalan yang sama kepada Baginda. Lalu turunlah ayat 164 surah al-An'aam mafhumnya : "...Tidaklah usha masing-masing (manusia), melainkan atas dirinya. Tidaklah orang berdosa akan memikul dosa orang lain..." Baginda bersabda, 'Mereka dalam fitrah'". Maksudnya, mungkin baginda maksudkan ialah "Mereka dalam Syurga".

Menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi), hadis diatas tadi bersifat pembetulan kepada semua hadis Nabi saw sebelum ini mengenai anak-anak kecil, "Allah lebih mengatahui apa yang mereka lakukan", sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam beberapa hadis sahih. Baginda bersabda seumpama itu kerana baginda disaat itu tidak mengatahui bahawa anak-anak kaum Musyrikin itu berada di Syurga, serta sebelum baginda menerima wahyu turunnya ayat : "...Tidaklah orang berdosa akan memikul dosa orang lain..." 

Sewaktu masih berada di Mekah, Nabi saw diturunkan firman Allah ayat 9 dari surah al-Ahqaaf mafhumnya : "Katakanlah; Aku bukanlah pekara baru diantara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat (Allah) terhadapku. Aku tiada mengikut, melainkan apa yang diwahyukan kepadaku, aku tiada lain hanyalah pemberi peringatan yang terang". Oleh sebab itu Baginda tidak mengatahui dengan jelas apa yang akan terjadi kepada orang-orang Mukmin dan orang-orang Musyrikin (serta anak-anak mereka). Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat ini kepada baginda:

"Dialah yang telah mengutus Rasul Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qu'ran)". Surah at-Taubah ayat 33

"Sesungguhnya telah terdahulu (tetap janji) perkataan Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi utusan (rasul). Sesungguhnya mereka mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentera Kami akan menang". Surah as-Shafaat ayat 71 hingga 73.

"(Dan lagi nikmat-nikmat) lain yang kamu cintai, (iaitu) pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat. Dan berikanlah khabar gembira (kepada) orang-orang Mukmin". Surah as-Shaaf ayat 13.

Allah mamberi perkhabaran kepada Nabi saw, bahawa Allah akan memberi pertolongan kepada baginda untuk berdakwah dan mengembangkan Islam dimuka bumi ini sebagai Rasul utusan Nya.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dari Ibnu Sanjar alias Muhammad bin Sanjar, dari Haudzah, dari Auf, dari Khansa' binti Mu'awiyah, dari bapa saudaranya, bahawa ia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rasulullah,Siapa yang ada diSyurga?". Baginda bersabda, "Nabi berada didalam Syurga, seorang anak ada didalam Syurga, anak yang dikuburkan hidup-hidup berada di Syurga dan orang yang diusir juga berada didalam Syurga".

Diriwayatkan oleh Bukhari, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, "Aku berdoa memohon kepada Tuhanku agar Dia berkenan tidak menyeksa anak cucu manusia yang masih suka bermain-main, dan Dia mengabulkan permohonanku".

Ada sebahagian ulama berpendapat bahawa anak-anak kaum Musyrikin menjadi pelayan di Syurga. Mereka berpandukan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dari al-Hajjaj bin Nashir, dari Mubarak bin Fudhalah bin Ali bin Zaid, dari Anas bahawa Nabi saw bersabda, "Anak-anak kaum Musyrikin itu menjadi pelayan penghuni Syurga". Demikianlah apa yang diketengahkan oleh Abu Umar.

Menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi), sekali pun hadis itu dhaif, tetapi perlah juga ia dijadikan dalil atas kebenaran pendapat tadi. Maksudnya, anak-anak kaum Musyrikin itu berada si Syurga, atau mereka menjadi pelayan penduduk Syurga. Dalil yang lain adalah penafsiran beberapa orang ulama bahawa ketika Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang solbi (tulang punggungnya) dalam bentuk zaharah (sel atom), mereka sudah mengakui Allah sebagai Rabb atau Tuhan mereka, seperti yang telah diisyaratkan didalam firman Nya didalam surah al-A'aaraf ayat 172, mafhumnya: "Ketika Tuhanmu menjadikan keturunan anak Adam daripada tulang punggung mereka, Dia mempersaksikan dengan diri mereka sendiri. Allah berfirman, 'Bukankah Aku Tuhan kamu?'. Sahutnya; Ya, kami menjadi saksi, supaya kamu jangan mengatakan pada hari kiamat; Sesungguhnya kami lengah (lupa) terhadap pekara ini".

"Seterusnya Allah mengambalikan mereka (roh-roh) kedalam tulang punggung Nabi Adam, setelah mereka memberikan pengakuan dihadapan Nya bahawa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian ketika mereka berada didalam rahim ibu mereka, nasib mereka telah ditulis sebagai ahli celaka atau yang beruntung pada ketentuan awal. Jika pada ketentuan awal nasibnya telah ditentukan sebagai orang yang celaka, maka dia akan diberi usia yang panjang sehingga dewasa. Lalu, ia merosakkan sendiri perjanjian yang telah diambil ketika masih berada ditulang punggung Nabi Adam dengan cara mempersekutukan Allah dengan yang lain". 

"Sebaliknya, jika dalam ketentuan awal nasibnya telah ditentukan sebagai orang yang beruntung, maka ia pun diberi umur yang panjang sehingga dewasa lalu ia tetap beriman. Anak-anak kecil kaum Muslimin yang meninggal dunia sebelum mukallaf, mereka berada didalam Syurga bersama orang tua mereka. Dan anak-anak kecil kaum Musyrikin, mereka tidak bersama orang-orang tua mereka di Neraka. Kerana, mereka meninggal dunia dalam keadaan masih tetap berpegang teguh pada perjanjian awal dalam tulang punggung Nabi Adam. Mereka belum pernah merosakkan perjanjian tersebut sama sekali".

"Paling tidak pun, dosa mereka diampuni. Menurut saya (Imam al-Qurthubia) ini merupakan pendapat yang juga baik kerana pekara itu merupakan pendapat yang memperjelaskan berbagai hadis yang dikesan berlawanan. Oleh kerana itu, sabda Nabi saw, "Allah lebih mengatahui apa yang mereka lakukan", ketika ditanya  berkenaan nasib anak-anak kaum Musyrikin, ialah sepanjang mereka belum baligh. Dalilnya ialah hadis Bukhari dan hadis-hadis lainnya yang telah saya kemukakan diatas tadi".

Diriwayatkan oleh Aban, dari Anas bin Malik bahawa ketika Nabi saw ditanya berkenaan nasib anak-anak kaum Musyrikin, Rasulullah bersabda, "Mereka belum mempunyai amalan-amalan kebajikan yang perlu dibalas sehingga mereka ditempatkan kedalam Syurga. Dan mereka juga belum mempunyai dosa sehingga mereka ditempatkan kedalam Neraka. Mereka adalah pelayan Syurga".

Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Yahya bin Salam didalam kitabnya yang bertajuk 'Tafsir Ibnu Salam', Abu Daud ath-Thayalisi didalam kitabnya bertajuk 'Musnad Abu Daud ath-Thayalisi' dan Abu Nu'aim, dari Yazid ar-Raqasyi, dari Anas bahawa ia bertanya kepada Rasulullah berkenaan anak-anak kaum Musyrikin yang belum mempunyai dosa sehingga membuatkan mereka perlu diseksa dan dimasukkan kedalam Neraka. Juga mereka belum mempunyai amalan-amalan kebajikan yang perlu diberi balasan sehingga mereka termasuk sebagai pemilik Syurga. Nabi saw bersabda, "Mereka termasuk sebagai pelayan penghuni Syurga".

Diriwayatkan oleh Abu Abdullah at-Tirmidzi al-Hakim, dari Abu Thalib al-Harawi, dari Yusuf bin Athiyah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, "Setiap anak yang dilahirkan, baik mereka anak orang-orang kafir mahupun anak-anak orang-orang Muslim, mereka semua didalam keadaan fitrah terhadap Islam. Tetapi, Syaitan mendatangi mereka dan mengalihkan pandangan mereka dari agama mereka itu. Syaitanlah yang menyebabkan mereka menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Syaitanlah yang menyuruh mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah Nya untuk itu".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi al-Hakim sebuah hadis dari Iyadh bin Hammar al-Majasys'i bahawa Rasulullah bersabda didalam satu khutbahnya, "Sesungguhnya Allah memerintahku untuk memberitahukan kepada kamu semua berkenaan firman Nya, 'Sesungguhnya Aku menciptakan seluruh makhluk Ku dalam keadaan suci bersih. Kemudian Syaitan mendatangi mereka dan mengalihkan mereka dari agama mereka. Syaitan menyuruh mereka untuk mempersekutukan Aku dan mengharamkan terhadap mereka atas apa yang telah Aku halalkan terhadap mereka'".

Berkata Abdullah atz-Tirmidzi, "Pekara ini terjadi ketika mereka telah dapat memahami urusan dunia, dan juga memahami hujjah Allah berupa tanda-tanda kekuasaan Nya yang sangat jelas seperti penciptaan langit, bumi, matahari, bulan, daratan, lautan, penggantian antara siang dan malam dan sebagainya. Namun, ketika mereka berhasil dikalahkan oleh nafsu, Syaitan datang kepada mereka untuk mengajak beraleh keagama Yahudi atau Nasrani dengan berbagai macam cara".

Menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi - penulis kitab ini), pekara ini memperkuatkan pendapat saya bahawa anak-anak kaum Musyrikin itu berada didalam Syurga. Kemudian, apa yang diriwayatkan oleh Iyadh bin Hammar yang diketengahkan oleh Muslim didalam kitabnya yang bertajuk 'Sahih Muslim' kiranya sudah cukup jelas. Berkenaan pengertian fitrah, terdapat beberapa pendapat  dari keterangan para ulama sebagaimana yang telah saya kemukakan didalam kitab saya yang berajuk 'Jami' Ahkam Al-Qur'an', terjemahan dari surah ar-Rum.BAB 157: BALASAN SYURGA UNTUK ORANG TUA YANG KEMATIAN ANAK SEWAKTU KECIL.


Abu Hassan bercerita kepada Abu Hurairah, "Dua putraku telah meninggal dunia. Apakah saudara pernah mnendengar riwayat hadis dari Rasulullah (berkenaan hal ini) yang dapat menghiburkan jiwa kami tentang orang-orang yang mati diantara kami?". Abu Hurairah menjawab, "Benar, anak-anak kecil mereka adalah ibarat jentik-jentik Syurga. Salah seorang dari mereka akan menjemput ayahnya atau kedua orang tuanya. Ia memegang hujung baju atau tangan kamu sekarang ini, dan ia tidak akan melepaskannya sehingga Allah memasukkan ia dan kedua orang tuanya kedalam Syurga". Demikianlah hadis sahih riwayat Muslim.

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dari Mu'awiyah bin Qurrat', dari ayahnya bahawa seorang sahabat Ansar bersama putranya bertemu dengan Nabi saw. Kemudian Nabi saw bertanya kepadanya, "Adakah kamu mencintai putra kamu ini ?". Ia menjawab, "Ya, wahai Rasulullah". Kemudian Baginda bersabda, "Mudah-mudahan Allah mencintaimu seperti kamu mencintainya".

Pada suatu hari Nabi saw yang telah lama tidak bertemu dengan sahabat Ansarnya itu bertanyakan khabar akan sahabatnya itu kepada para sahabatnya, mereka menjawab "Wahai Rasulullah, putranya itu telah meninggal dunia. Nabi saw bersabda kepada mereka semua, "Kamu senang tidak, jika satu ketika kamu memasuki Syurga, salah seorang putramu yang akan datang membuka pintunya?". Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah, adakah itu berlaku hanya kepadanya atau kepada kami semua?". Baginda bersabda, "Juga untuk kamu semua".

Hadis ini juga diketengahkan oleh Abu Amr didalam kitabnya yang bertajuk 'At-Tamhid', dan menurutnya itu adalah hadis sahih. 

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi didalam kitabnya bertajuk 'Musnad Abu Daud  Ath-Thayalisi', dari Hisyam, dari Qatadah, dari Rasyid, dari Ubadah bin Shamit bahawa Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat nanti, wanita-wanita yang melahirkan (kematian anak itu) akan diusung oleh anaknya dengan menggunakan katil menuju ke Syurga".


FAKTA:

Hadis diatas tadi menunjukkan fakta bahawa anak-anak kaum Muslimin yang meninggal dunia ketika kecil akan berada di Syurga. Ini adalah juga pendapat sebahagian besar para ulama, seperti yang telah saya kemukakan didalam bab sebelum ini. Inilah maksud lahiriah dari firman Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung didalam surah ath-Thuur ayat 21, mafhumnya:   "Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya (keturunannya) dengan keimanan, Kami perhubungkan (kumpulkan) kepada mereka anak cucunya itu dan tiadalah Kami kurangkan (pahala) amalan mereka sedikit pun. Tiap-tiap manusia tergadai (terikat/tertanggung) oleh usahanya masing-masing".

Terkecuali didalam hal ini adalah anak-anak para Nabi-nabi dan Rasul-rasul. Berdasarkan ijma' para ulama bersepakat menyatakan bahawa anak-anak mereka itu berada di Syurga. Demikian yang diutarakan oleh Abu Abdullah al-Mazari.

Telah disebutkan didalam 'Sahih Bukhari' sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, "Barangsiapa yang ditinggal mati terlebih dahulu oleh tiga orang dari anaknya yang belum akhir balig, nescaya mereka akan menjadi perlindung baginya dari api Neraka lalu ia dimasukkan kedalam Syurga".

Pada pendapat saya (Syeikh al-Qurthubi), "Menurut para ulama, maksud sabda Nabi saw berkenaan 'anak-anak yang belum akhir balig' ialah yang belum dewasa.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang ditinggal mati terlebih dahulu oleh tiga orang anaknya yang belum dewasa, nescaya mereka merupakan benting yang kukuh baginya untuk berlindung dari Neraka'. Abu Dzar menyahut, 'Aku ditinggal mati dua orang anakku'. Baginda bersabda, 'Dan dua'. Kemudian Ubai bin Kaab seorang tokoh al-Qurra' pula menyahut, 'Aku hanya ditanggal mati seorang anakku'. Baginda bersabda, 'Dan juga seorang'. Sesungguhnya pekara ini pada keadaan yang pertama'". Kata Tirmidzi, hadis ini gharib, dan Abu Ubaidah berkata dia tidak pernah mendengar hadis ini dari ayahnya.

Riwayat-riwayat hadis itu tadi menunjukkan bahawa anak-anak kaum Muslimin itu berada di Syurga, sebab rahmatnyang diturunkan kepada orang tua mereka juga mengalir kepada mereka.

Berkata Ibnu Umar Abdul Barr, "Menurut kesepakatan para ulama, anak-anak kaum Muslimin itu berada di Syurga. Hanya sebahagian ulama saja yang memberi pendapat berbeza, dan sebahagian pendapat mereka itu pula ditolak kerana menyalahi kesepakatan ulama yang berdasarkan hujah dan kenyataan yang lebih kuat".

Sememang ada sebuah hadis dari Nabi saw yang menyatakan, "Orang yang celaka ialah yang juga celaka semenjak mereka berada didalam rahim ibu mereka lagi, dan sesungguhnya Malaikat turun untuk menentukan ajal serta rezekinya". Tetapi hadis ini bersifat khusus. Ertinya, anak kaum Muslimin yang meninggal dunia sebelum berusaha dan mendapatkan pahala, ia termasuk sebagai orang yang telah ditentukan beruntung semenjak mereka masih berada didalam rahim ibu-ibu mereka lagi. Ini berdasarkan beberapa hadis dan juga ijmak ulama.

Demikian pula dengan sabda Nabi saw kepada Aisyah ra, "Sesungguhnya Allah menciptakan Syurga berikut penghuninya yang sudah berada dalam tulang punggung orang tuanya, dan Allah menciptakan Neraka berikut penghuninya yang juga telah berada didalam tulang punggung orang tua mereka". Berdasarkan ijma dan beberapa atsar yang sahih, hadis dhaif ini tidak boleh diterima, sebab Thalhah bin Yahya yang meriwayatkan hadis ini secara sendirian adalah seorang perawi hadis yang lemah. Sehinggakan hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai hujjah didalam perbahasan.BAB 158: JAMUAN UNTUK PENGHUNI SYURGA KETIKA MEREKA MEMASUKI SYURGA.


Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa Nabi saw bersabda, "Pada hari kiamat nanti, bumi hanyalah (diibaratkan) sepotong roti yang digenggam oleh Allah yang Mahamenang dengan tapak tanggan Nya, seperti salah seorang dari kamu yang menggenggam roti (miliknya) dalam perjalanan, sebagai jamuan bagi penghuni Syurga". Seorang Yahudi menemui Rasulullah dan berkata, 'Mudah-mudahan Tuhan yang Mahapemurah memberkatimu, wahai Abu Qasim. Mahu kah dikau aku beritahu tentang jamuan penghuni Syurga pada hari kiamat nanti ?'. Baginda menjawab, 'Ya.. sudah tentu'. Dia berkata, 'Bumi akan menjadi sepotong roti'". Kata-kata itu seperti yang telah disabdakan oleh baginda.

Sejenak Rasulullah memandang kearah kami kemudian baginda tersenyum hingga kelihatan gigi dibahagian hadapannya. Baginda bertanya, 'Mahukah kamu aku beritahu berkenaan lauk pauknya pula?'. Orang yahudi itu berkata, 'Ya, sudah tentu'. Baginda bersabda, 'Lauk pauk ialah balam dan nun'. Para sahabat bertanya, 'Apakah dia balam dan nun itu?'. Baginda bersabda, 'Lembu dan sepotong hati ikan laut yang cukup untuk dimakan oleh tujuh puluh ribu orang'. 

Pada pendapat atok, ia ada kena mengena dengan peristiwa Nabi Allah Yunus yang ditelah oleh ikan nun. Barang kali ikan inilah yang dimaksudkan oleh baginda itu. Jika didunia ini, Ikan nun adalah merupakan ikan paus yang sangat besar dan sudah tentu hatinya juga besar, jadi adalah manasabah jika hatinya mampu diberikan kepada tujuh puluh ribu orang. Tetapi jika diakhirat ataupun di Syurga nanti, tidak mampulah kita untuk membayangkannya. Waallaua'lam.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Tsauban iaitu bekas pelayan Rasulullah. Ia bercerita, "Aku sedang duduk disamping Rasulullah, tiba-tiba datang seorang Yahudi menghampari baginda. Ia berkata, 'Sejahtera keatasmu, wahai Muhammad'. Mendengar sebutan Muhammad itu, aku terus menolak orang Yahudi itu yang membuat dia hampir jatuh. Dia bertanya, 'Mengapakah kamu menolakku?'. Aku menjawab, 'Sebaik-baiknya kamu memanggil tuan ku ini dengan gelaran agungnya iaitu Wahai utusan Allah'. Orang Yahudi itu membantah, 'Tetapi, itu adalah panggilan nama yang diberikan oleh keluarganya'. Baginda bersabda, 'Sesungguhnya namaku adalah Muhammad dan itu adalah nama yang diberikan oleh keluargaku'.

Kemudian orang Yahudi itu berkata, 'Aku datang kepadamu untuk bertanya?'. Baginda bertanya, 'Apakah ada gunanya kepadamu jika aku ceritakan sesuatu kepadamu?'. Ia menjawab, 'Aku sedia mendengar dengan kedua telingaku'. Baginda bangun dan melepaskan tongkatnya kebawah, kemudian Baginda bersabda, 'Bertanyalah?'. Maka orang Yahudi itu pun bertanya, 'Dimana kedudukan manusia ketika bumi dan langit telah ditukarkan dengan bumi dan langit yang lain?'. Baginda bersabda, 'Mereka berada didalam sebuah kegelapan dekat sebelah Jembatan'. Orang Yahudi bertanya lagi, 'Siapakah yang mula-mula sekali menyebarangi Jembatan itu?'. Baginda bersabda, 'Orang-orang miskin kaum Muhajirin'. Orang Yahudi itu bertanya lagi, 'Apakah lauk pauk bagi mereka ketika mereka memasuki Syurga?'. Baginda bersabda, 'Sepotong hati ikan laut'. 

Kemudian orang Yahudi itu bertanya lagi, 'Apakah makanan mereka?'. Baginda bersabda, 'Mereka akan disembelehkan seekor lembu Syurga yang cukup untuk dimakan oleh semua orang sekeliling'. Orang Yahudi itu bertanya lagi, 'Apakah minuman mereka?'. Baginda bersabda, 'Mereka minum dari mata air yang bernama Salsabila'. Kemudian Orang Yahudi itu berkata, 'Kamu benar... !'".

Menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi), Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim secara bersendirian diatas tadi adalah sebuah hadis yang lebih jelas dari yang sebelumnya. Ini adalah kerana, sabda Nabi saw itu adalah juga merupakan jawapan-jawapan dari soalan-soalan yang diajukan oleh orang Yahudi itu. Kemudian hadis yang sebelumnya pula dibahagian akhirnya berupa ucapan orang Yahudi itu, kerana ia diakui oleh Nabi saw.

Al-Jabbar yang bererti yang Mahamenang, adalah kuga merupakan salah satu dari asma Allah yang telah saya bahaskan didalam kitab saya bertajuk 'Al-Asma Fi Syarih Asma' Allah Al-Husna' Jamuan adalah makanan dan minuman yang pada kebiasaannya dihidangkan kepada tetamu. Oleh kerana itu, ia diibaratkan sebagai satu ganjaran anugerah dari Allah, sebagaimana didalam firman Nya didalam surah Ali Imran ayat 198, mafhumnya: "...sebagai anugerah dari sisi Allah".

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Ibnu Luhai'ah, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Khair, dari Abu Awwam, dari Ka'ab bahawa ia berkata, "Sesungguhnya Allah yang Maha Memberkati lagi Mahatinggi berfirman kepada penghuni Syurga ketika mereka telah berada didalamnya. 'Sesungguhnya setiap tetamu berhak mendapatkan jamuan, dan pada hari ini Aku menjamu kamu semua dengan Ikan laut dan Lembu'. Maka. penghuni Syurga pun dijamu".BAB 159: KUNCI SYURGA.

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Sulaiman bin Mu'adz adh-Dhabyi, dari Abu Yahya al-Qattat, dari Mujahid, dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah bersabda, "Kunci solat ialah wuduk, dan kunci Syurga ialah solat".

Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Mu'adz bin Jabal bahawa Rasulullah bersabda kepadanya sewaktu beliau mengutuskannya ke Yaman, "Sesungguhnya kamu nanti akan bertemu dengan kaum Ahli Kitab, jika mereka bertanya kepadamu tentang kunci Syurga. Jawablah bahawa kunci Syurga adalah bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah".

Disebutkan didalam Sahih Bukhari, sesungguhnya Wahab ditanya, "Bukankah kunci Syurga itu Laillaha Illallah?". Ia menjawab, "Benar, tetapi bukan sembarang kunci. Kunci itu mempunyai beberapa gigi. Jika kamu datang dengan membawa kunci yang mempunyai beberapa gigi, nescaya boleh digunakan untuk membuka pintu Syurga. Begitu pula sebaliknya".


FAKTA:

Maksud "gigi" ialah mengesakan dan menyembah Allah, atau hanya mengesakanNya sahaja. Allah berfirman didalam surah al-Baqarah ayat 25, mafhumnya: "

"Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahawa bagi mereka disediakan Syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai dibawahnya". 

"Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. bagi mereka adalah Syurga Firdaus menjadi tempat tinggalz".

Istilah yang digunakan didalam al-Quran iaitu beriman dan beramal soleh tersebut didalam banyak firman Allah adalah sesuai dengan hadis pertama iaitu hadis Jabir.

Disebutkan juga didalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebuah hadis yang bersumber dari Abu Dzar bahawa Nabi saw bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apa pun, nescaya ia akan masukm Syurga". Abu Dzar bertanya "Misti pun ia pernah berzina dan mencuri?". Baginda bersabda, "Misti pun dia pernah berzina dan pernah mencuri".

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani sebuah hadis dari Musa bin Uqbah, dari Ishak bin Yahya bin Thalha, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Malaikat-malaikat datang kepada seseorang. Mereka memeriksa setiap anggota tubuhnya dan mereka tidak menemui satu apa pun amal kebajikan padanya. Lalu mereka membuka hatinya, mereka juga tidak menemui amal kebajikan sama sekali. Kemudian mereka membuka jantungnya, dan mereka menemukan pada sudut bibirnya sekeping plaster yang diberikan ubat. Ternyata bahawa bibir itu pernah mengucapkan kalimah Laillaha Illallah. Malikat-malaikat itu berkata, 'Kamu perlu masuk Syurga akibat ucapan kalimah ikhlas".

Oleh kerana itu ternyatalah bahawa kunci Syurga itu adalah dua kalimah shadati dan juga solat lima waktu sehari semalam berdasarkan hadis-hadis diatas tadi. Sekian.


Tamat.


*****************************************************

Sekian dahulu untuk kali ini, insyaallah dilain lapangan atok akan menyambung lagi untuk bahagian ketiga Fasal C dari kitab ini iaitu berkenaan tajuk "Tanda-tanda kiamat dan kedatangan fitnah akhir zaman". Diharap kalian bersabar membacanya dan menafaatkan tulisan ini dengan sepenuhnya.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sekian,

Atok zamany.

149 comments:

 1. Orang2 Mukhlisiin nak masuk syurga "kerana ALLAHi Ta'ala", bukan kerana nak menge-FAK bidadari2 syurga. Fitnah (ujian) yg DIA bagi...dari dunia sampailah ke syurga. Wajah ALLAHu huwa Ta'ala itu tiada, hanya Nur saja yg ada. Jangan dok bincang sabda2 Nabi yg Atok sendiri tiada di depan dia sewaktu dia bersabda, supaya Atok boleh tanya dia apa2 yg Atok nak tanya. Kecuali lah Atok dimampukan ALLAHu huwa Ta'ala melipat bumi dan waktu, pergi mengadap lutut Nabi dan balik ke sini bercerita apa yg Nabi sabdakan. Dan Kami bertanyakan Atok apa yg Kami tak faham, lalu Atok pergi mengadap lutut Nabi mendapatkan jawapan, lalu Atok kembali kepada Kami mengutuskan jawapan...jawapan dari seorang Utusan Besar melalui seorang utusan kecil. Ada faham apa yg Kami cuba sampaikan? Atau Utuskan?

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 3. Kpd anony 1.15am..

  Bunyi macam marah je ? apa yg atok cakap ? ini bukan atok cakap... tapi apa yg imam-imam tu tulis dan bincang pada zaman tu. Kemudian atok aleh bahasa kepada bahasa melayu supaya kau orang boleh faham apa yg berlaku dan apa yg Nabi saw cakap. Kalau pun atok boleh lipat bumi. buat apa nak kebelakang... pegi terus kedepan la... lagi bagus. Kalau lipat bumi undur kebelakang tu terus jumpa Nabi saw... atok tak mahu dah balek jumpa kamu semua. Atok lepak je dgn dia. Tak kuasa atok nak layan kamu org dgn segala macam syak wasangka dan segala macam fitnah pada Nabi.

  Kamu sendiri tak faham dan tak mahu buka minda secara resional... kemudian kamu salahkan atok yg dah tulis bagi kamu baca ??? Cuba faham betul2 apa yg tersirat disebelek ini semua ??? Ini bukan pasal sex saja tau ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 4. Apa la hang ni anon 1.15am..kurang ajar btol,tak hormat atok langsung!!! Takpe la atok,bersabar le banyak2..mgkin dia cemburu kt atok kot..

  ReplyDelete
 5. Agama ohhh Agama...agama sanggama waima ikutan tok nenek persangkaan tok imam-imam dahulukala di sebarluaskan oleh tok2 imam laa ni sangka kala...wa laaaaaa fitnaatun kubra illa fitnaatun al masikh ud dajjal.

  Kesian kat Atok. Nak mengajak ke arah ma'arifatu ALLAHi dan membawa manusia ke arah haqiqi...tapi terjerat oleh persangkaan imam-imam manusia. Tapi yang Haq itu Haqqun milik DIA semata-mata. Untunglah Atok kalau DIA londeh semua hijab2 lalu nampaklah Al-Haqqi menenggelamkan Al-Bathilu.

  Na bukan jeles...cuma terkedu bab mengefak bidadari syurga...tak terpancut-pancut dan tak pancit-pancit..."tak sakit" pula tuuuu...kecian kat Saydatina 'Aisyah, sampai sakit hilang dara dia pun diceritakan di sini...jaga laa 'aib isteri Nabi sikit...biaq pi laaa imam2 sangap sanggama nak cerita...kita tutup mulut sudaaaaa.

  ReplyDelete
 6. Sakitnya tuhhh di "siniii"...Khidhr! Mak kau "hijauuuuuu"!

  -aku 'Isaa-

  ReplyDelete
 7. Atok beranggapan baik saja, tak ada prasangka. Atok tak berniat nak menutup cerita atau kisah spt setengah2 org buat, sebab jika atok tutup cerita itu... org perampuan yg baca blog ini akan juga tertanya2 berkenaan masaalah serupa. Yg Saidatina Aisyah ra tanya itu adalah masaalah dan hak kaum wanita utk tahu. Maka Nabi saw jawab dgn jujur dan tiada sembunyi. Jadi samalah apa yg atok buat, tidak mahu menyembunyi fakta2 itu. Memang atok dah menduga akan pekara ini sejak dari mula lagi, terutama berkenaan dgn anti hadis yg ada di M'sia. Beginilah cara mereka berfikir. Atok tidak mahu dituduh tidak menyampaikan pekara sebenar walau pun mungkin ia mengaibkan kamu. Kenapa pula kamu yg terasa aib sedangkan org yg bertanya Nabi saw sendiri tidak berfikiran spt itu. Inilah persoalannya ??? dan itulah juga sebab kenapa Imam2 itu juga membuka fakta itu secara terang2an. Bukan nak cerita berkenaan apa yg berlaku didalam kelambu Rasulullah. Tetapi apa yg berlaku di sana nanti. Kalau fakta itu mengaibkan Nabi saw... sudah tentu tiada imam akan mencatit hadis ini sebagai rujukan. Itu resonal akan pekara ini. Jadi kalau kamu masih tidak mahu terima dan masih mahu mempersenda akan pekara ini... fikir baik2 sebelum kamu berkata, silap2 kamulah yg sebenarnya dajal itu. Jangan asek dok tunjuk atok sedangkan tiga jari kamu tunjuk diri sendiri. Atok tak jejas pun... sebab atok sedang perpuasa dan hanya membuat pekara baik utk umat islam seluruhnya, jadi tak payah berpanjang-panjang... ia mudah saja. Jika kamu tak suka, tak payah baca dan ambil peduli apa yg ada disini... atau kamu buatlah rencana kamu sendiri dan sebarkan, biar org ramai tahu bagaimana hebatnya "Makrifat" kamu dan "anti hadis" yg kamu ada itu... atau kamu buat saja fahaman baru kamu sendiri. Atok tak pandai...

  atok zamany

  ReplyDelete
 8. Assalamualaikum.....kepada anony 9.12 am.....sy x bersetuju dgn tindakan kamu ini...menunjukkan siapa dr kamu yang sebenarnya.....cuma dgn ayat2 kamu....ada cara yang lebih sopan atau beradab klu ada yg x betul pada kamu...bukannya di ruangan terbuka seperti ini....boleh email sj atok terus...menganggu pembelajaran orang lain....maaf klu kamu terasa....

  ReplyDelete
 9. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 10. Salam semua,

  Bagus benar atok terbittkan artikel ini. Memang akan timbul pelbagai tafsiran sesuai dengan ilmu yang ada dan martabat ketinggian ilmu tersebut. Kita akan diuji dan biasanya terjerat atas faktor kelemahan akal dan gelojak nafsu. Dari sini kita akan ketahui bagaimana sesetengah manusia itu berfikir terutama mereka yang hanya mampu membaca dan memahami secara luaran sesuatu subjek. Bahasa alQuran bukanlah seperti buku teks sekolah. Ia penuh hikmah. Berkias lapis berlapis. Cuba fahami ayat ini. "REDHA ALLAH LEBIH UTAMA DARI SYURGA" ...Fahamilah, apa nilai syurga itu jika dibanding kasih sayang Allah?

  Tetapi rupa syurga itu cuba digambarkan oleh Allah dan RasulNya bersesuaian dengan tahap pemikiran kaum Arab pada zaman tersebut. Syurga digambarkan sebagai kebahagiaan yang amat diharapkan/diingini oleh semua manusia. Harus diingat tiada sesuatupun yang dapat digambarkan kerana ia amat jauh untuk dicapai oleh akal. Soal seks, makanan dan hiburan sememangnya menjadi kehendak utama nafsu namusia. Sebab itu ia dikatakan "ganjaran" kepada mereka yang sanggup berkorban mengawal hawa nafsu di dunia.

  Kita lihat pula ungkapan ini "NIKMAT DAPAT MELIHAT WAJAH ALLAH ITU ADALAH LEBIH UTAMA DARI NIKMAT-NIKMAT SYURGA YANG LAIN" kemudian kita lihat pula hadis ini "Nabi saw bersabda, "Ketika melihat Allah, mereka melupakan nikmat-nikmat Syurga..".

  Jadi kenapa kita terlalu bergopoh gapah mengkritik persoalan menyenai Saidatina Aisyah tersebut? Ia hanya untuk memudahkan faham sagaja. Ia hendak digambarkan bahawa nikmat di syurga tiada taranya jika hendak dibanding dengan apa yang ada di dalam dunia ini.

  Maaflah jika saya salah, atok kenalah betulkan.. Kan atok?
  ReplyDelete
 11. Walaikumsalam cucu fikris...

  Ha... dapat pun. Inilah yg sebenarnya berlaku dikala itu. Jika kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah dari riwayat mana pun, kita kena berfikir diluar kotak pemikiran biasa manusia. Barulah kita akan faham maksud sebenar hadis-hadis tersebut. Kita hidup jauh lebih moden drp mereka dan kita mungkinnya sudah melihat separuh dari dunia ini. Apa juga yg berada dihadapan kita sekarang ini, tidak pernah ujud dimasa lalu, sedang mereka pun tidak mengatahui akan ujudnya semua benda yg ada sekarang ini. Jadi cara mereka berfikir adalah cara yg mudah saja... kemudian apa yg Rasulullah cuba bayangkan kepada mereka juga mengikut acuan daya fikiran mereka. Sebenar-benarnya tiada perkataan yg dapat digambarkan keadaan di Syurga itu pun, begitu juga dgn halnya Neraka. Apa yg digambarkan itu mungkin hanya sedikit dari apa yg Rasulullah pernah nampak, sedangkan ia jauh lebih dari itu... hingga tak terkata. Begitu juga halnya dgn gambaran yg dapat diberi dalam keadaan melihat wajah Allah... yg sebenarnya juga tiada patah perkataan yg dapat diungkap akan keindahan dan kesempurnaan Dia yg Mahaagung itu.

  Resional kepada semua keindahan dan kenikmatan syurga itu ialah supaya kita semua berusaha sedaya mungkin utk mengejar ganjaran itu. Inilah pekara yg tersirat disebalik semua itu... kok ia boleh makrifatuallah... kenapa tak nampak ini semua. Kenapa hanya nak kebelakang dan mengintip apa yg Nabi saw buat ??? Ini berniat yg tidak baik kepadanya dan cuba menabur fitnah keatas diri baginda. Mereka sangat berniat jahat sangka kepada baginda. Diharap mereka berhenti dari mengumpat dan menghina... sebab kesannya sangat buruk kepada diri kamu. Kita tunggu saja khada dan khadar yg Allah sediakan kepada mereka-mereka ini diakhirat kelak. Ingat firman Allah ini, "Barang siapa memusuhi utusan2 Ku, bererti ia telah melancarkan perang terhadap Ku dan kamu tunggulah akan balasan dari Ku". Kemudian baginda Nabi saw pernah bersabda, "Sesiapa yg memusuhi ku dan orang2 ku (termasuklah keluarganya dan sahabat2nya), bererti mereka bukan dari golongan ku dan aku juga tidak sebahagian dari mereka". Jadi nak jadi umat siapa ??? inilah amaran keras dari Allah SWT dan juga Nabi saw.. jadi berwaspada bila berkata2.

  Terima kasih kpd fikris

  atok zamany

  ReplyDelete
 12. Pengumuman...untuk makluman sesiapa yg berkenaan, di dalam syurga ada bidadari2 "huurin ainin" (kata jama' utk ramai) atau "huurun ainun" (kata singular utk satu) maksudnya bermata cantik lagi tidak liar pandangannya. Mereka dijadikan "pasangan" kpd ahli2 syurga. Pasangan dlm bahasa Al-Qur'an ialah "azwaj", isteri pula "nisa'", isteri para nabi pula "amratu". Jadi jgn kita salah terjemah apa yg Allah Ta'ala sebut "azwaj" (pasangan) dalam syurga kepada "isteri" yg dibolehkan mengesek. Mereka itu cumalah pelayan2 atau dayang2 di syurga yg membawa apa2 yg kita hajatkan...dan bukan makhluk spt kita. Adam dan azwaj (Hawa)....tidak Allah sebut Adam dan nisa'. Jadi saya rasa elok kita kembali kepada Al-Qur'an apabila terdapat kemusykilan dalam pemahaman hadith...apatah lagi ada banyak hadith palsu yg didalangi Yahudi Madinah dan Munafiqin selepas kewafatan Nabi saw. Tujuannya utk mengaibkan Nabi saw, para isteri nabi, para sahabat malah umat Islam keseluruhannya. Eloklah kita ambil hadith2 berasaskan periwayatan yg sahih utk mengelakkan kecelaruan dalam fekah apatah lagi dlm akidah..harap diperbetulkan pendapat saya yang jahil ini...salam mukhlis dari saya,

  Al-Mukhlisiin bi-LLAHi Saiddi Syeikh 'Abd Al-Qadir Al-Qaim

  ReplyDelete
 13. Salamun 'alaykum..

  Izin saya komen sedikit..."Rahsia para Nabi dan nisaa'uhum/amraatuhum dan perkara2 dalam kelambu mereka amat bijaklah kita sorok-sorokkan...jika rahsia mereka pun kita tak mampu sorokkan, bagaimana ALLAHu Al Atheem hendak sampaikan rahsia-rahsia NYA yg Tinggi-tinggi? Asma' yg Agung2...ma'arifah yg besar2? BerMa'arifat pada ALLAHu As-Somad itu bererti menjaga (menjadi wali) kepada Rahsia-rahsiaNYA."

  kemaafan dari saya hamba Ad-Daim yg rendah ini,

  Orang Hijau..
  Di pertemuan antara Dua Lautan.

  ReplyDelete
 14. Anok Hanjing Itam Ashabu Al KahfJune 29, 2015 at 11:36 PM

  wehh...byk pulok yg ngomen neh, anok hamba Tuhan ado, anok maryam ado, anok mak hijau ado, anok keling jailan pun ado! Sosak napeh neh nak kodek eko pon dok sonok dah...mikir apo nak jadi owang islam akhe jaman ne dah keno pitnoh kubra-kubra...dajjai botoi sapo wat pitnoh kek sabdo Muhammadun anok hamba Tuhan ako neh!

  Baek ako dodok tido lam gua 313 taun lagi takpo...ni mu Muhammadun gi kejuk ako wat apo?

  ReplyDelete
 15. Salam tok

  Eloklah dipadam komen terakhir tu tok.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam cu...

   Atok dari tadi dok baca komen ni... tapi tak faham2. Dia ni cakap apa ya

   Lain org lain cara penerimaannya...

   atok zamany

   Delete
 16. Salam semua...

  Atok fly ke Mekah buat umrah esok, sampai raya baru balek sini. Jaga diri baik2 dan tekun beramal dibulan ini... masih ada baki 15 hari lagi no ? insyaallah kita jumpa lagi nanti...

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. w,slm atuk..selamat menunaikan umrah.. Moga selamat pergi dan balik..Doakan kami di sini ye..

   Delete
 17. Wsalam.. atok doakan kami.. semoga kami sentiasa berada di jalan yang telah atok buka kan untuk kami..

  ReplyDelete
 18. Salam semua...

  Sy dok sebok email atok masa dia 2 3 hari lagi sebelum pergi umrah, nak tanya pasal malam Lailatulkadar... dia kata "kamu pulun saja 10 mlm yg terakhir terutama pd malam 25 dan 27" takat tu saja dia cakap. Bila sy email lagi... terus tak jawab sampai skg... agaknya dia tak bawak talipon ke mekah to kot ?? Mungkin juga tak mahu org kacau dia...agaknya. Tapi walau bagaimana pun dia dah bagilah msg berkenaan malam Lailatulkadar tu... iaitu antara malam 25 atau 27. Jadi kita pulun lah sama2 ok...

  ReplyDelete
 19. Rasanya malam tadi , malam21, lain macam benar. Tunggu atok komfom

  ReplyDelete
 20. Ya Tuan Fikris, di kawasan saya pun ada tanda2 malam 21 tu, ikut kiraan macam malam 25 tapi tanda2 dah ada malam 21. Wallahu'a'lam, kita ibadat aje lah, rezeki tu kurniaan Allah.

  ReplyDelete
 21. Assalamualaikum semua...

  Bagaimana kamu semua, sihat tak ? Alhamdulillah atok selamat sampai ketanah air tengah hari ini dan atok dalam keadaan sehat walafiat. Nampaknya kamu semua tentunya sedang sebok membuat persiapan untuk menyambut hari raya aidilfitri sama ada dibandar atau pun pulang kekampung halaman bersama sanak saudara, rakan taulan dan keluarga masing2. Insyaallah... semoga kalian semua dapat bergembira dan bahagia selalu dihari yang mulia ini.

  Disini atok dan seluruh ahli keluarga atok memohon ribuan ampun dan maaf jika terdapat kesilapan dan kekasaran bahasa yang mungkinnya menyinggung perasaan kalian. Atok juga memohon agar kalian semua begitu juga semua ahli angota abjad dimana juga kamu berada agar sentiasa ceria dan bahagia selalu disamping keluarga tercinta, anak2 dan ibu bapa. Hendaknya dihadiahkan fatihah kepada semua guru-guru daripada arwah Syeikh Ahmad Junaidin, Syeikh Mahmud Nazri Othmani, Syeikh Muhammad Yusuf Kenali dan Syeikh Ahmad Muhammad Zain Mustafa alFathani dan seterusnya keatas menurut wasilah hingga menyampai kepada Syeikh Abdul Kadir Jailani dan Rasulullah saw. Semoga mereka sentiasa diberkahti seumpama kita yg juga menjadi murid2 mereka beroleh berkah berserta mereka... amin ya rabbal alamin,,

  sekian

  atok zamany

  ReplyDelete
 22. Salam atok semoga diberkahi Allah selalu.

  Al-Fatihah buat Nabi s.a.w dan seluruh para rasul, nabi khidir a.s dan seluruh para nabi, sultanul auliya syeikh abdul qadir jailani dan seluruh para wali beserta seluruh wasilah dan guru-guru kami syeikh ahmad fathani, syeikh muhammad yusuf kenali kelantani, syeikh mahmud nasri othmani dan syeikh ahmad junaidin beserta seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dan terakhir kepada diriku sendiri.

  Selamat kembali atok ke tanah air tercinta. Moga tidak jemu mencurahkan ilmu kepada kami semua. Doakan kami istiqamah dalam menuntu ilmu Allah yang Maha Luas dan tenggelam dalam rahmat dan kasih sayangNya. Moga kita semua selamat dari fitnah dunia akhir zaman beserta penghulu segala fitnah dajjal laknatullah. Jika ada kelapangan atok kongsikan dengan kami pengalaman atok pada malam lailatul qadar yang lalu ya?

  Sekian

  syah

  ReplyDelete
 23. Salam cu syah...

  Atok dah agak dah semua akan tanya atok pasala malam Lailatul Qhadar. Memang semua menunggu malam ini sambil beramal di Masjidil Haram tu. Sedangkan atok dah mendapat isyaratnya selepas berbuka puasa lagi. Tapi atok buat tak reti saja sebab kita sudah bersiap2 utk solat sunat Taraweh pula. Ia berlaku pada malam 27 ramadhan. Atok pada mulanya ingat malam 25 tetapi bila ia tak muncul2. Jadi atok sgt pasti ia akan hadir pd malam 27 lah. Selesai solat taraweh atok keluar dan cari sedikit makanan dan minum banyak air. Setelah itu masuk semula dan naik ditingkat paling atas utk melihat pemandangan disekeliling. Ia memang berbeza dan mulalah atok merasa angin dingin mula sampai. Mekah yg dipaginya bersuhu 42 C sekarang mulai sejuk. Jadi atok mulalah buat solat2 sunat kemudian duduk saja. Kemudian seketika atok melihat semua bangunan2, manusia2 dan pohon2 dah hilang semuanya sedangkan atok berdiri diatas padang pasir keputihan yg luas dan dihadapan atok hanyalah Kaabah. Atok hanya melakukan tawaf kemudian berdiri dan solat sunat banyak2. Ini berlaku sekitar jam 3.30 pagi. Kemudian atok nampak bulan yg sangat besar dibelakang atok dan Kaabah pula menjadi sangat terang. Atok tak juga henti2 solat sunat taubat hinggalah apabila fajar mula kelihatan dan kedengaran bilal dah melaungkan azan maka keadaan kembali seperti sedia kala. Suasana malam itu sunguh sejuk dan sangat harum. Atok bersyukur sangat2 dapat bertemu malam itu disini buat pertama kalinya dan semoga diampunkan Allah semua kesalahan, kesilapan serta dosa2 atok yang dahulu sekarang dan yang akan datang. Syukur yg tak terhingga kehadrat Allah SWT dan kepada Baginda Rasulullah, kepada Nabiallah Khadir as, kepada Syeikh Mughyideen Abdul Kadir alJailani dan kepada seluruh guru2 yg berwasilah. Semoga mereka juga merestui atok didunia dan akhirat.

  Semasa dalam keadaan itu juga sempat atok panjatkan doa utk seluruh kaum muslimin dan muslimat di M'sia dan juga ahli2 abjad, agar beroleh keamanan, kesejahtraan dan kemakmuran kepada umat muslimin di sini kekal hingga kehari kiamat. Atok tidak menyangka sekambalinya atok ketanahair atok disambut meriah dirumah sersama anak2 kariah. Kemudian mereka menyediakan jamuan berbuka puasa diMasjid berserta semua anak2 yatim dan murid2 sekolah tahfiz dimana atok menjadi pengerusinya. Jadi majlis ini juga dibuatkan majlis tahlil sempana hari raya yg bakal menjelma. Suasana menjadi sangat meriah apabila atok pulang. Apabila hari raya. biasalah kita akan keMasjid diawal pagi kemudian bertakbir raya. Kemudian apabila sampai saja giliran atok bertakbir, dikala itu hadir pula Tuan Guru Syeikh Ahmad Junaidin bersama2 dengan berpakaian yang sangat segak dan kemas, senyum melihat atok kemudian pergi, kemudian semua yg berada di Masjid (yg sedang bertakbir itu) menangis teresak2 hingga ada pula yg meraung2 sambil berdiri. Tak tahu kenapa keadaan terjadi seperti itu sedang atok tak buat apa2 pun. Setelah selesai, atok bertanya kepada mereka apa yg telah terjadi. Mereka kata mereka nampak satu cahaya yg sangat terang masuk kedalam Masjid diwaktu itu berserta bau yg sangat harum. Mana tak nya... sesiapa pun akan meraung dan menangis sewaktu bertakbir bila melihat keadaan pelik seumpama itu, malahan atok tak dibenarkan berhenti bertakbir hinggalah bilal memanggil untuk mula bersolat sunat Aidilfitri. Meraka semua berebut2 bersalaman dan memeluk erat atok yg kurus ini. Kemudian mereka kata bau harum itu sama minyak wangi yg atok pakai. Atok sebenarnya tak pakai minyak wangi pun, tapi atok hanya ketawa dan tersenyum pada mereka. Jadi begitulah cerita atok berkenaan Lailatul Qhadar yg atok alami sebelum, semasa dan sesudah waktunya.... semoga Allah mengampuni atok yg banyak berbuat dosa ini..amin.

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wsalam atok,

   Wahh..sungguh beruntung atok bila ditemukan dengan malam al-qadar tu ya. Sangat menarik dan penuh misteri serta rahsia pengalaman atok tu.. Terima kasih juga sebab atok doakan untuk kami sekelian moga segala doa dimakbulkan Allah taala.

   Soalan saya, kalau seseorang tu beribadah pada malam tersebut, tapi dia tak diberi tanda atau rasa apa yang berlaku, adakah dia juga dikira bertemu dengan al-qadar? dan kedua, berkenaan peristiwa atok kembali ke tanah air dan semasa melaungkan takbir raya tu, dengan kehadiran tok guru adakah petanda atok sendiri yang akan menggantikan beliau memimpin kami nanti??
   Itu saja untuk kali ni,

   Sekian,
   Syah.

   Delete
 24. Walaikumsalam cu syah...

  Berkenaan dgn amalan dimalam Lailatul Qhadar adalah sama juga samaada dia biberi diperlihat dan duduk didalam keadaan malam itu atau mereka langsung tak dapat apa2.. ini pada pendapat atok lah. Sebab guru2 atok pernah berkata begitu. Ia bermaksud mereka berserta juga dgn mereka2 yg diberi rahmat pada malam tersebut. Ia sememangnya rezeki yg tuhan telah tetapkan kpd kita. Tetapi kita jangan berputus asa malahan tetap menunggu utk diberi peluang utk merasai suasana malam itu.

  Kenapa atok kata rezeki... kerana sewaktu atok beramal pd malam 27 yg lalu. atok bukannya berseorangan. Dibelakang atok ada 43 org yg menjadi makmum bersolat dan berzikir bersama2, malangnya mereka langsung tak tahu atok duduk dikeadaan yg lain. Jasad melakukan solat spt biasa, tetapi rohaninya dah dibawa dikawasan lain, sedang mereka tetap juga menjadi makmum sehingga selesai. Cuma apabila selesai solat mereka merasakan satu perasaan yg sangat berbeza hingga bercucuran air mata mereka akan kesahaduan malam itu. Pada atok mereka juga dapat bertemu tetapi didalam perasaan hati2 mereka. Ini pun sudah cukup baik... kata mereka. Jadi alhamdulilah syukur kehadrat Allah SWT hingga tidak terhingga maka kami semua melakukan sujud syukur bersama2. Sama juga kiranya kamu di sini yg melakukan ibadah dimalam itu.. rasanya kamu juga dapat fadilat yg sama ibadah dimalam Lailatul Qhadar iaitu bersamaan 83 tahun 3 bulan beramal.... bayangkanlah betapa besarnya fadilat malam ini. Subahanallah..

  Berkenaan pertemuan dgn tuan guru itu bukannya utk dilantik mengantikannya. Ada pekara lain yg lebih penting dari itu yg atok tak boleh nak cerita. Malah atok juga tidak menceritakan pekara yg atok jumpa dimalam Lailatul Qhadar sepenuhnya kerana ia adalah rahsia peribadi yg tidak boleh diceritakan kepada sesiapa jua pun... harap maaf ya.

  atok zamany

  ReplyDelete
 25. Assalam atok...semoga atok dirahmati...
  Bolehkah atok memberi penjelasan sedikit tentang ilmu hakikat..
  lagi satu soalan saya atok..adakah dalam ABJAD ada amalan bersuluk....

  ReplyDelete
 26. Walaikumsalam cu..

  Ahem...nak tahu pasal ilmu hakikat ya ? Kamu pastikan dulu kamu dah arif bab ilmu Syariat kemudian kamu mesti punya jalan atau Tarikat,,, dan barulah kamu belajar bab Ilmu hakikat atau Ilmu Tauhid, Sebab tiada ertinya kamu terus belajar hakikat sedangkan syariat dan tarikatnya ketinggalan. Ini yg selalu berlaku kepada murid2 baru yg bersemangat utk belajar... tetapi tiada bimbangan. Asas ilmu adalah syariat... maka kamu kena benar2 mahir ilmu ini. Lepas itu kamu masuk Tarikat spt abjad umpamanya. Disini kamu bagi kemas betul2 dan faham betul2 pelajaran yg ada disitu. Dari sinilah kamu mulakan pelajaran ilmu hakikat atau ketuhanan yg lebih dikenali dgn nama Ilmu Tauhid (mengesakan Allah). Ia juga digelar dgn nama ilmu Tausauf (memberseh murnikan hati). Kemudian ada juga yg memanggilnya dgn nama Ilmu Mengenal diri & mengenal Allah. Dan ada juga yg panggil dgn nama Ilmu Bathin (ilmu Roh). Bukannya ilmu batin spt nak kebal ke, nak terbang ke,,, nak handal ke... ini bukan ilmu bathin (roh) tetapi ilmu y bersandarkan "mintatolong dgn Jin syaitan"... maka terus saja jadi sesat. Ilmu ini dipanggil dgn nama ilmu Isim atau ilmu kebathinan (di Indon)... ini yg selalunya mensyaratkan muridnya untuk bersuluk (penutup pengajiannya) selama 40 hari atau 100 hari dlm hutan ke atau ditebing sungai atau laut. Yg ini adalah ilmu sesat.

  Kami dlm abjad tak ada benda2 macam ini. Kami memang ada buat uslah... tetapi ikut suka kamu lah, nak buat ke tidak. Kamu sendiri yg buat atau jika mahukan tumpuan yg mantab, maka kamu buatlah uslah sendiri. Begitulah keadahnya. Semua tertakluk pd kamu sendiri yg buat. Bukan guru tetapkan, kecuali jika kamu disuruh itu bererti kamu sudah sampai satu tahap yg dirasakan kamu layak dan misti masuk suluk sebab ada hajat yg besar. Selalunya hajat ini tidak ada kena mengena dgn urusan dunia. Tapi kadang kala murid nak itu ini... jadi guru suruh suluk supaya mereka "kendur" dgn hajat duniawi itu. Faham tak ???

  Jadi kalau nak cerita 1001 macam pekara didalam hakikat. Ia sangat luas ruanglingkupnya. Terlalu banyak bab yg kena diperhalusi setiap satunya... maka kamu disarankan berguru. Jgn asyek berangan dan hanya baca saja... tak kemana2...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 27. assalamualaikum... atok zamany ku yang dikasihi ...selamat hari raya maaf zahir dan batin...Taqaballahu Minna wa minkum Wa ja'alana minal 'aidin wal faizin [ semoga Allah menerima (puasa) kita & menjadikan kita kembali (dalam keadaan suci) & termasuk orang2 yang mendapatkan kemenangan ] serta kullu ‘am wa antum bi khair [ semoga beroleh kebaikan sepanjang tahun ].

  -cucu tok-

  ReplyDelete
 28. Walaikumsalam cu...

  Kepada cucu atok dan semua pembaca juga diucapkan "taniah" sebab telah berjaya mengharungi ramadhan dgn sabar dan tekun. Selamat berhari raya dan diharap moga kita bertemu semula diramadhan yg akan datang.

  Sekarang ni tengah pulun puasa enam pula. Marilah kita berpuasa enam beramai2. Tak nak ke puasa yg disamakan dgn ganjaran seperti puasa setahun ?

  atok zamany

  ReplyDelete
 29. Salam Tok,

  Makin kecoh politik di Malaysia Sekarang....apa komen Atok. Akan jadi bertambah baik atau sebaliknya?

  ReplyDelete
 30. Waalaikumsalam cu...

  Kecoh ke... tak nampak pun !

  Kamu diluar tu memang mudah kena goyang. Depa buat kecoh sana sini tu saja nak "test power" adakah dapat sokongan ataupun tak. Kami tak nampak sebarang kekecohan pun hanya segelintir yg nak rebut jawatan dan yg nak kekal dok sebok "pancing", kot no 1 dengar atau tengok TV... manalah tau ! Depa yg bercakap tu kebanyakkannya org yg dah tak ada harapan nak balek semula dgn UMNO. Jadi konon sokong pucuk pimpinan supaya dijemput semula.... jangan harap la bro ??? Kalau dah kena campak dalam gaung... tak ada siapa nak hulur tangan, nak hulur pertolongan. Kenalah hang naik sendiri... itu pun kalau ada kederat la ???

  Kalau kecoh tentulah pembangkang yg untung.... BN akan rugi besar. Jadi BN kena bendung pekara ini jangan merebak... yg PAKIDA dok sebok sana sini tu buat apa ??? Hang pa bagi buruk keadaan lagi la..?

  atok zamany

  ReplyDelete
 31. Salam tok...

  Maksud saya kecoh tu bukan berkenaan isu Lowyat tapi perubahaan senarai kabinet yg diumumkan oleh DSN hari ni. Kalau Atok kata perubahaan ini untuk kebaikan Alhamdullilah...

  Tapi pening jugak nak paham sepak terajang politik la ni... x tahu siapa betul dan salah.

  ReplyDelete
 32. Waalaikumsalam cu...

  Ya cu... nak tak nak... mahathirnisma dah 3/4 musnah. Ia kadang kala macam menunjukkan kebaikan kpd kerajaan, tetapi pendapat atok sebaliknya... rasanya zahid pun tak lama dah. giant lawan giant la ni... tapi kenapa pemilihan takut nak buat ??? Kalau betul2 powerful... cuba..try.. test.. tengok, boleh ke duduk kerusi tu lagi ??? Atok pandang banyak muka kaki ampu dan kaki sorok duit dah kena campak. Ada juga baiknya. Bagi mereka... isu 1mdb ni memang merisaukan... ada juga baiknya mereka tak campur tangan... biarlah no 1 selesaikan sendiri. bukannya lama pun... setahun... setahun setengah je. Lepas tu tahulah nasib kamu ???

  Atok pun bukan becakap pasal Lowyat tu... depa sebok di Putrajaya... nak cover la konon ??? tak payah susah2... polis kan ramai... depa ni menanguk diair yg keruh. Kot2 massuuukkk. Itu je dalam kepala depa. Atok ada disitu pagi semalam... itu sebab atok cakap mcm tu. Bukan nak menyebok... tapi dipanggil depa2 tu la... lepas sigincu... jumpa pulak org tua tu... Jadi atok kena dengar dua2. Jadi org tengah la konon... atok dah cakap apa yg patut pd depa... maka terserahlah sama ada nak dengar atau tak...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 33. Assalam Atuk,
  Baguslah kalau Mahathirnisma dah makin musnah,buat haru biru dari dulu sampai sekarang,adakah giant lawan giant ni antara no1 dan no2 Atuk?Dari pembacaan saya mmg TPM ni takkan lama juga.Cuma saya berdoa moga Malaysia dalam lindungan Allah selalu dan dijauhkan dari bala dari Allah akibat tangan2 rakyatnya sendiri,Ameen.

  ReplyDelete
 34. Salam atok Zamany,

  Bolehkah kiranya sy bertanya tentang ilmu2 syariat, hakikat dan makrifat

  TQ

  ReplyDelete
 35. Waalaikumsalam cu 227pm dan cucu yg mencari...

  Tak boleh hapus semua... kena ada sikit. Tapi yg sikit ni lebih berhati perut. Ya... memang sejak dulu lagi pun no1 dan no2 ni tak ngam... depan hampa semua semua tunjuk baik... belakang... no2 ni mintak nyawa dlm 1 ke 1 1/2 tahu saja lagi... bila duit kita jatuh sampai 5 ringgit. Lepas tu dia sendiri akan cabut dan tinggalakan tapak2 kakinya pada sepupunya... TPM ni pun dah nampak gugup dan muka masam2 manis semasa angkat sumpah... dah tahu kemana dia akan berakhir. Yg ada semuanya adalah "yes" men. Tak boleh tanya apa dia buat... dah macam tuhan. Kalau tanya kena hukum pancung... Firaun pun tak macam ni ? atau ada sedikit persamaan... mungkin. Dia sedang buat "kerja besar" kalau org amno tak tahu jugak... habislah kita semua.


  Cucu nak tanya apa tentang Ilmu2 syariat, hakikat dan makrifat tu ? Atok ni bukan pandai sangat nak jawab soalan kamu tu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. sy ada anak isteri
   juga ada target kebendaan seperti nak beli kereta dan rumah

   adakah sy perlu melupakan semua tu kalau saya nk mendalami ilmu2 tu?

   sy takut dengan kata2 berikut:

   Kata imam Malik r.a:
   “Barangsiapa menuntut ilmu Feqah yang Zahir dan tidak menuntut ilmu Tasawuf yang batin maka sesungguhnya ia menjadi Fasik.”

   bukan semua tahu ilmu tasawuf, adakah mereka akan mati sebagai fasik kerana itu?

   Delete
  2. Assalam Atuk,
   Jadi maknanya ada geng2 no1 yg boleh diharapkan ker Atuk, heran juga no1 tu senyap sunyi tak berkutik pun sejak rombakan,takkan terkedu kot?Apa pulak kerja besar no2 tu Atuk, sandiwara terhebat abad ini ker?Adakah duit yg dikecohkan ni adalah duit hartawan Taiwan tu Atuk?

   Delete
  3. Walaikumsalam cu...
   Jawapan bagi soalan kamu atok ramgkumkan sekali dibawah..ok

   atok zamany

   Delete
 36. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 37. Waalaikumsalam cucu yg mencari...

  Jangan asingkan keperluan syariat dan mempelajari ilmu. Tanggungjawab dan kebendaan ini adalah kewajipan bagi kehidupan... contohnya spt makan dan minum.. ia penting untuk tubuh. Kalau kita tak makan dan minum maka tubuh akan sakit dan kita akan mati. Jadi wajib utk kita jaga tubuh badan kita dan keluarga kita. kerana dgn tubuh itu juga kamu kena belajar. Jadi tubuh dan keluarga kena sihat dan bertenaga. Kemudian barulah kamu cari ilmu Tasawuf yg merangkumi Ilmu Hakikat dan Ilmu Marifahtullah. Jadi ianya berjalan serantak. seumpama solat yg kamu kerjakan 5x seharai semalam. Ia juga berlaku serentak iaitu pada lidah, angota dan hati. Itulah sebabnya Imam Malik ra. berkata seumpama itu dimana ia merujuk kepada solat yg tidak khyusuk. Kalau kamu tiada ilmu Tasawuf macam mana nak mencapai khyusuk. Dan orang yg tidak khyusuk didalam solatnya adalah fasiq.

  Jadi kalau dah ramai yg tak mahu belajar ilmu Tasawuf maka semua itu bakal akan jadi kayu api neraka lah jawabnya. Allah tak rugi apa2 jika semua manusia masuk neraka sebab neraka memang disediakan utk org2 yg lalai dlm solat dll. Kalau pun hanya beberapa org saja yg bakal masuk Syurga disebabkan hal yg sama... Juga Allah tidak untung apa2... Manusia itulah yg rugi atau mendapat untung. Mereka beribadah itu adalah untuk kebaikan diri mereka sendiri bukan utk Allah sebenarnya. Allah tak perlu ibadah kamu... sebaliknya ibadah kamu itu untuk diri kamu sendiri.... utk melindungi diri kamu sendiri. Jadi kamu selamatkAn diri kamu sendiri dan keluarga kamu juga. Jangan peduli dgn org lain... biarkan saja mereka terjun kedalam neraka dgn labu2nya sekali. Kamu tumpukan bagi mendapat ilmu syariat dan Tasawuf... semantara jangan buang dunia. Nabi tak suruh kita buat macam tu. Dia perintahkan kita jaga kedua2 sekali serentak. Macam atok ni... semua atok jaga baik dunia mahupun akhirat. Faham tak ni ???

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih atas penerangan,

   benar solat sy masih belum khusyuk
   masih ada hal2 kerja dan masalah2 dunia yg berlegar ketika sy solat
   adakah ilmu tasawuf dpt buang tu semua dan membuatkan sy khusyuk?

   bagaimana kalau sy nk belajar ilmu tasawuf tu tok?
   ada buku/kitab yg sy boleh rujuk atau sy wajib berguru?

   sy takut bila2 masa sy mati tanpa sempat belajar tok

   Delete
  2. Kepada YG Mencari,

   Boleh baca buku Syed Mohammad naquib Al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin

   http://www.goodreads.com/book/show/7097156-risalah-untuk-kaum-muslimin

   https://www.scribd.com/doc/76011258/Prof-Al-Attas-Risalah-Untuk-Kaum-Muslimin

   Cucu Mohammad

   Delete
 38. Walaikumsalam cucu yg mencari...

  Kalau kamu nak mencari dan belajar ilmu Tasawuf ni pertama sekali yg perlu kamu dapatkan ialah kuncinya. Kunci bagi semua ilmu dan amal iaitu dua kalimah shadatai. Jika betul kedudukan dua kalimah sahadatai ini maka betullah kedudukan seluruh ilmu dan amal kamu. Maka yg perlu kamu buat pertama sekali ialah mendapatkan talqin shadatai dari wasilah tangan ke tangan hingga menyampai ketangan Rasulullah saw. Wasilah talqin shadatai ini bukan kamu boleh dapat dimana2 sahaja. Ia khusus dan ketentuan yg ada didalam semananjung M'sia ini hanyalah daripada perguruan yg diberi mandat kepada Tok Kenali sahaja. Maka Tok Kenali telah pula mewariskannya kepada almarhum Tuan Guru Syeikh Mahmud Nasri Othmani kemudian pula diwariskan kepada almarhum Tuan Guru Syeikh Ahmad Junaidi iaitu tuan guru kami didalam ABJAD. Kemudian dia telah pula melantik beberapa orang badal (wakilnya) semasa beliau masih hidup dahulu. Dia ini juga merupakan tuan guru atok dan rakan2 atok didalam abjad yg ada sekarang ini diseluruh malaysia. Oleh kerana itu atok sarankan kamu pergi bertemu dengan Ust Hj Idris bin Syeikh Mahmud Nazeri Othmani : 019-5423532. Kamu boleh mengambil talqin shadatai drp nya dan kemudian kamu tanyalah hasrat kamu ingin mendalami ilmu Tasawuf itu. Rasa atok dia nilah orang yg layak untuk kamu bertanya akan pekara2 ini kerana beliau juga merupakan guru pondok buat masa sekarang ini. ok

  Selamat berjaya

  atok zamany

  ReplyDelete
 39. Terima kasih atok Zamany
  Akan sy cuba jumpa dgn Ust Hj Idris secepat mungkin

  Sy doakan yg terbaik untuk kita semua

  Salam & terima kasih

  ReplyDelete
 40. Assalammualaikum tok, nak tanya sedikit harap tak menggangu.
  Tok kenapa orang kata usrah ni salah satu doktrin pembodohan kepada mahasiswa kampus?
  Tok, betul ke Qada dan Qadar yang di tulis tak boleh di ubah tetapi boleh di liquid paper?
  Tok, apa pendapat atok tentang orang yang melawan kerajaan, menyokong kerajaan, menjatuhkan kerajaan?
  Tok, dalam Pohon Eksistensi karya Ibnu Arabi ada menyebut tentang awal penciptaan tentang Qalam dan lain2. Apa pandangan atok mengenai karya tersebut?

  ReplyDelete
 41. Walaikumsalam cucu zamarul...

  Usrah bukanlah doktrin. Ia adalah salah satu keadah beramaln yg diujudkan didalam ilmu Tasawuf dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan doktrin adalah sebuah pemikiran keilmuan didalam sesebuah kepercayaan yg bukan sahaja dalam agama malahan apa saja falasafah kefahaman sebagai contoh spt kominisma atau Illuimititizem atau Syiah yg jauh menyimpang dari kefahaman ketuhanan yg diujudkan Allah didalam Islam. Islam bukannya doktrin yg sempit malahan sebuah falasafah kepercayaan yg pasti dgn berlandaskan Quran dan Hadis yg telah sisyariatkan Allah kpd hamba2nya yg berkeyakinan dan berpendirian yg mantab.

  Siapa yg kata ia boleh diliquid paperkan ? Kamu ingat ia seperti sebuah karangan yg telah silap ditulis spt kamu menulis karangan di Sekolah ? Sedangkan ia lebih dari itu... yg silap itu pun telah dituliskan. Yg salah itu pun telah ditentukan. Skg bagaimana kamu nak kata Allah itu silap? Jangan berfikiran Allah itu spt makhluk yg selalu berbuat silap dan dosa ? Jika kamu tetap berfikiran spt itu bererti kamu telah sesat dgn sendirinya tampa kamu sedari. Kamu menduakan Allah tampa sedar. Inilah yg merbahaya dlm beriman kpd Allah.

  Melawan kerajaan dgn keadah yg betul dan tidak melanggar undang2 itu dibenarkan. Perbezaan pendapat bukanlah satu kesalahan dlm islam, tetapi kenalah dgn cara dan keadah yg betul dan diterima pandangan kamu untuk kebaikan umah. Ia lebih bersifat intlektual dan membawa sebuah pemikiran yg baru dan berinovasi yg tinggi. Selalunya jika kamu marah dgn apa yg berlaku didalam pentadbiran dan politik kerajaan yg sedia ada, kamu akan melontarkan perasaan dgn berbuat kesilapan dgn berdemotrasi dgn laungan kesat dan cemohan. Islam melarang kamu mencemuh dan memaki hamun seumpama itu dan suara kamu tidak akan dilayan. Inilah cara yg salah utk menegur pemimpin.

  Pemikiran dan falasafah hanyalah dibawa dgn rasa dan aliran pemikiran seseorang individu atau intlektualitinya yg sukar difahami jika kamu tidak mempunyai asas keilmuaan sealiran. Malah ia boleh dianggap sebagai jauh terpisong dari sesetengah manusia yg tidak mempercayai konsep ketuhanan.. malah mereka menganggap ia sesat. Pada atok apa yg ditulisnya itu atas apa yg dia fikirkan untuk dia mendekatkan dirinya kepada ketuhanan itu sendiri sedang manusia biasa tidak akan faham dgn mudah kerana manusia biasa mahukan cara yg lebih mudah dari itu. Sesetangah dari kita akan beranggapan bahawa penulisannya itu amat membosankan dan mengelirukan kerana tidak faham konsep pendekatan yg ia gunakan. Pecahan2 huruf dan maksud sesubuah perkataan atau firman dari Allah itu boleh saja difikirkan dgn berbagai keadaah kefahaman. Ia tergantung kepada indivitu tersebut, bagaimana ia merasakan atau memikirkan "KUASA" yg ada sisebalik sepatah kalam Allah itu.

  atok zamany

  ReplyDelete
 42. terima kasih tok kerana menjawab soalan cucu Zamarul.
  Yang di maksudkkan pembodohan itu kerana proses pengkaderan berlaku dalam anak-anak dan mereka diajar untuk patuh dan taat. Tidak ada perkongsian dua hala yang berlaku dan silibus daripada umur sekolah rendah sehingga umur 45 tahun adalah perkara yang sama. Sebagai contoh artikel untuk menjawab golongan anti hadis daripada duliu sampai sekarang sama tak ada karya-karya baru yang di keluarkan.

  Sebenarnya nak tanya atok setiap perkara yang telah tertulis di dalam luh mahfuz, sebenarnya nak atok menjawab apakah perbezaan antara jabarriyah dan qadarriyah dan kita ahlul sunnah wal jamaah berada di kedudukan mana?

  Seterusnya kenapa perlunya kita memerhati kitabul kabir?

  ReplyDelete
 43. Kpd cucu zamarul...

  Inilah masaalah sistem pembelajaran yg telah diterapkan oleh kerajaan atau pihak swasta. Memang telah dibuat begitu supaya penerapan soal ketaatan dipupuk dari peringkat awal umur kanak2 supaya mereka kekal taat pada hukum agama. Jika ia dibuat sebaliknya ia akan menjadikan manusia itu tidak tahu hukum dan mentaatkan hukum. Malah mereka akan menjadi kominis, sosilis, atau libral dari semua sudut. Mereka akhirnya menjadi bukan Islam kerana ingin membebaskan diri mereka dari hukum. Walhal hukum2 itulah utk membentuk keperibadian dan tata susila kemanusian itu sendiri. Tetapi dipertengahan umur manusia itu ia akhirnya akan membuat pilihan sendiri setelah mereka belajar dan menempuh pengalaman hidup sebenar menjadi seorang manusia islam atau sebaliknya. Tiada seorang ibu atau bapa islam pun yg mahukan anaknya menjadi kominis dan tidak bertuhan. Tetapi setelah mereka dewasa dan mempunyai kehidupan tersendiri serta bebas dari tangungjawab ibubapa... dikala itu terserahlah kepada mereka untuk memilih. Jika mereka menjadi apa sekalipun... ia tidak akan menjejaskan ibubapanya lagi. Tiada satu sekolah pun yg berbuat seperti apa yg kamu katakan itu bagi manjawab sesebuah persoalah dari berbagai sudut pemikiran. Sedangkan kamu sendiri tidak tahu bagaimana untuk menjawab persoalah anti hadis dari sudut2 yg diluar pemikiran manusia biasa. Apa yg ada hanyalah pandangan Islam berkenaan golongan ini yg telah atau ingin meruntuh peganggangan akidah umatnya. Maka itulah sebabnya persoalah ini akan sentiasa mendapat jawaban yg sama dari dahulu hinggalah hari kiamat nanti. Kalau tak percaya kamu koreklah sendiri semua kitab berkenaan persoalan ini dan kamu carilah jawabannya sendiri. Sebab dgn cara itu saja kamu akan berpuas hati. Mencari jawapan atas persoalan adalah tanggungjawab kamu sendiri. Kamu tidak boleh menyalahkan orang lain kerana kamu tidak berpuas hati dgn jawapan mereka.

  Atok bukan wali atau Nabi yg boleh menyingkap setiap persoalan berkenaan apa yg telah tertulis di Luh Mahfus itu. Kalau pun atok diberi izin hanya sedikit oleh Allah. Maka pekara utama yg atok akan perhatikan ialah berkenaan dgn diri atok sendiri. Tak kuasa atok nak tengok masaalah org2 lain. Masaalah ahli golongan Jabarriyah atau Qadarriyah waima sekalipun masaalah ASWJ sendiri. Lantaklah apa yg mereka nak pegang. nak ikut, nak sesat, dan nak apa pun... atok hanya akan perhati diri atok saja sebab tanggungjawab paling utama ialah kepada diri sendiri dan keluarga sendiri... bukan orang lain.

  Kalau kamu nak tahu sendng saja. Kamu belajarlah semua ilmu2 didalam Jabarriyah kemudian setelah tamat kamu belajar pula berkenaan Qadarriyah dan yg terakhir kamu belajar sampai katham akan limu2 didalam ASWJ. Kamu sendiri buat pemerhatian dan perbandingannya disamping kamu rujuk kepada semua kitab2 dan pandangan semua Ulama berkenaan 3 cabang akidah itu. Akhirnya kamu akan tahu kedudukan mereka2 itu dengan akal dan fikiran kamu sendiri. Kalau kamu bernasib baik kamu akan bibuka hijab oleh Allah dgn pandangan yg paling luas berkenaan ke tiga2 aliran itu. Tak payahlah kau nak panjat ke Luh Mahfus untuk melihat apa yg telah Allah catit berkenaan mereka2 itu kerana Allah pelihara dgn ketat tempat ini dan telah disediakan senjata2 pemusnah kepada sesiapa yg cuba mengintip disana. Pekara ini telah difirmankan Nya didalam Quran. Kalaulah dibenarkan... lama dahulu lagi Iblis dan Syaitan telah pun sampai ketempat ini tampa kamu suruh. Kemudian semua manusia akan hancur lebur dihianati oleh mereka.

  Kitab yg mana satu sebab alKabir mempunyai beberapa bahagian ? spt al-Mu’jam al-Kabir atau al-Musiqa al-Kabir atau al-Tabaqat al-Kabir atau al-Tarikh al-Kabir atau ‘Ilal al-Kabir dll.

  Pada pandangan atok, bagus kalau kamu memerhatikan kesemua kitab2 alKhabir sebagai bahan bacaan yg bagus dan mempunyai kupasan lengkat berkenaan sesuatu masaalah dlm agama.

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kitabul Kabir yang cucu maksudkan adalah terma ulama-ulama dahulu panggil UNIVERSE

   Delete
  2. Maaf cucu zamarul... atok tak pernah belajar atau tahu berkenaan pekara ini. Setahu atok "Kitabul Kabir" bermaksud kitab2 yg ditulis oleh seorang ulama yg bergelar al Khabir. YG ni atok tahu... tapi yg cucu tulis tu atok tak tahu. ok

   Delete
 44. Bagaimana pula kalau taat kepada ulama, semua perlu mengikut kepimpinan ulama, kepimpinan ulama adalah yang terbaik. Ulama itu pewaris kepada nabi, jadi golden line dia apa yang ulama warisi?

  ReplyDelete
 45. Mentaati ulama sememangnya tidak pernah dilarang dlm Islam, malahan ia digalakkan. Tetapi bukan semua ulama yg menjadi pewaris Nabi spt yg kamu katakan. Mewarisi keilmuan Syariat dengan mewarisi keilmuan kerohanian adalah dua pekara yg berbeza. Yg kita MISTI taat dan ikuti adalah yg memiliki kedua2 keilmuan itu. Ulama seumpama ini amat sukar kamu temui... kalau yg ada keilmuan syariat memang melambak. Tapi yg ada kedua2nya amat sukar... mungkin satu dalam sejuta.

  atok zamany

  ReplyDelete
 46. Assalam Atuk, ...adakah perkara besar yg Atuk kata akan dilakukan No2 berkait dgn MH370?

  ReplyDelete
 47. Salam Atuk yang dikasihi..

  Tok, ringgit kita semakin jatuh. Adakah nasib negara kita seperti Greece nanti Tok? iaitu bengkrap? Atau adakah apa yang terjadi kini hanyalah caturan yang sengaja diwujudkan untuk cover sesuatu? Apa pendapat Atok?

  ReplyDelete
 48. Walaikumsalam cu...

  Tu... yg tiba2 jumpa sayap la... pintu la... apa2 lagi dok pi campak tang Reunion Island tu apa ? Semua ni nak aleh pandangan rakyat atas isu yg sedang dia hadapi sekarang ni. Tak kira apa pun, semua org skg dok pandang isu kapal ni lah. Dia buat pun diwaktu yg tepat, iaitu masa ketua2 negara asing ada disini... maknanya memohon simpati dan perhatian dunia pd isu yg kita hadapi serta menunjukkan kehebatan kepemimpinan dia. Bijak tak ?

  Cuma bodohnya apabila dok kata akaun itu ada org derma 2.6 billion kpd UMNO. Kalau kami dapat pun dapat duit ini... ramai yg dah hilang akal dan jadi mabok kena hawa duit... banyak tu ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 49. Walaikumsalam cu..

  Berkenaan duit jatuh ni... hang kena ingat tektik yg sama macam si Jub.. dok guna dulu ??? Dia dok rembat duit bawak lari keluar masa duit duduk pada paras 2,9... jadi bagi jatuh nilai lagi skg 4.00 dan mungkin hingga 5.00,,, jam tu dia bawak masuk semula dgn kadar semasa maknanya dia akan dapat RM yg banyak.... tolak nilai yg lama 2.9 bererti dia akan untung 1.1 hingga 2.8 begitu. Dgn sendirinya soal hutang dia kpd negara dah selesai... tolak drp duit yg dia pelari dulu pun dia masih ada baki lagi... faham tak ??? jadi apa nak kalut sangat... ini permainan org kaya la,

  Jadi yg susah siapa ???? rakyat la... rakyat la yg bodoh... tuli dok tak nampak apa dia buat ???

  Ni lah dunia sekarang...

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hahaha..bijak bijak.
   Maaf tuk, saya tak dapat tahan ketawa Pasal ni. hihi

   Delete
 50. si no 1 tu memang darah pahlawan, 2.6b tu ada kaitan dengan jutawan Taiwan tu ke?
  kenapa tok memilih UMNO daripada PAS?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha.... tahu pun. Tu baru sikit... lama2 nanti jadi banyak la. Dia hantar sikit je dulu... cuba... try... test... tengok ? rupa2nya ada yg dapat hidu... maka tukar statement drp "bukan akaun saya" kepada "memang akaun saya... tapi duit derma". Pada atok dia ni dah hilang akal ke apa ? mana ada org kaya nak derma sebanyak itu ?? Org kaya semuanya "kedekut tahi hidung masin". Kalau tak.. dia takkan kaya.

   Nak tahu kenapa atok pilih umno drp pas... sebab pas kencing atok dua kali ! Mana boleh jadi 3 kali pulak. Kan...kan.

   Delete
  2. Takkan PAS nak kencing ke fikrah Tok tak jelas?

   Delete
 51. tok Gerakan Harapan Baru tu modal politik ke memang harapan baru.

  ReplyDelete
 52. Itu adalah "harapan baru" kepada yg telah keciwa. Nak lari mana kalau dah terperangkap dgn perbuatan sendiri. Keciwa yg teramat sangat maka ajak kawan2 buat pati serpihan. Dia buatlah mcm mana... dia tak akan naik lagi kalau duduk diluar pas. Lagi jahanam lagi adalah...

  ReplyDelete
 53. Tok, kalau no 1 tu diundi dengan usul tergempar tidak percaya kepada tuan presiden dan disetuju majority bahagian siapa ganti no 1?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ya... yg ganti tentulah mohidin. Sebab tak mungkin tpm yg ada sekarang nak ganti. Tentulah dia akan bagi laluan pd mohidinn sebab dia tahu mejoriti duduk belakang dia. Kalau dia keras dia sendiri pun akan kena bom.

   Delete
  2. Assalam Atuk,yg sy dengar mohidin ni tak mendapat sokongan grass root,betul ker tuu?ker lain di mulut,lain di hati?

   Delete
 54. Tok siapa tangan tangan ghaib di belakang politik Malaysia ni? Para pelabor yg bagi dana?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cina dan China. Kadang kala hitam kadang kala putih dan kuning. Inilah orang2 dibelakang yg sentiasa mengintai peluang dan kesilapan. Cuma dia sembunyi belakang tabir supaya tak nampak pd orang2 banyak. Soal duit tak ada hal sebab yg penting kerja selesai dan berjaya. Setelah berjaya dia akan bertambah untung sebab semua peluang yg diberi sangat baik dan ia berpanjangan. Apa mau takut ma... semua orang pun boleh ma... Malaysia Boleh ma ! Sekarang org semua suka "derma" ma... you tak suka derma ? You salah... satu hari kita derma... lain hari org kasi derma sama kita ma ! jangan takut bagi derma.. kalau u mau senang belakang hari. U ada faham...

   Delete
 55. Siapa paling layak untuk ganti no 1 Tok?

  ReplyDelete
 56. Soalan ini agak susah nak di jawab sebab kalau sebut layak... semua pun berkelayakan. Masing2 ada kelebihan dan juga kekurangan. Cuma ada yg lebih dan ada yg kurang. Jika kita sebut dia ni, takut nanti belakang hari dia kencing kita pulak. Tengok saja yg ada ni, dulu masa baru2 naik sangat bagus, tiba2 bertukar jadi syaitan. Atak kira fenomena seumpama ini akan berlarutan sejak dari si Jub... kemudian Mr Clean dan yg ada la ni. Sama saja sebab semua akan berkata "kalau dia boleh... tak kan aku tak boleh". Inilah masaalahnya manusia. Dia akan mudah gelap mata bila duduk diatas. Mana dan saja dia akan try. Susah dah kami nak menilai manusia sekarang. Tak ada yg benar2 berpegang pada hukum agama dan bersifat perikemanusiaan kpd hak2 rakyat (beramanah). Faham tak ? Jadi atok tak nak jawab soalan berkenaan "siapa yg lebih layak". Biarlah rakyat sendiri yg menilainya. Atok tak mahu terpalit dgn dosa2 mereka...ini yg pasti.

  atok zamany

  ReplyDelete
 57. Salam atok zamany

  Maaf tok, teransang pula bila bicara soal politik semasa ni. Bukan apa, takut berlakunya huruhara sejak kes lowyat dulu tu. Gaya gomen bertindak macam ada yang tak kena.

  Berkisar kedudukan orang Melayu hari ini kelihatan makin celaru, berkecamok. Makin berpecah belah. Khabarnya adik mr gincu juga nak tubuh parti baru nak lawan abang dia.

  Dalam masa yang sama cina pula semakin bersatu nak tumbangkan Melayu dan Islam. Ada yang kata Parti cina kiasu dan rakan yahudi usa yang rancang supaya Melayu berpuak2 supaya ada peluang mereka (cina) memerintah. Ada benarnya jika kita lihat apa yang berlaku hari ini.

  Cina DAP rata2 beragama kristian memang memusuhi Islam dan bersungguh2 pula melakukan penghinaan terhadap Islam seperti buku bible, nama Allah, azan dan dsb. Seperti diatur dan dalam masa yang sama orang Melayu Islam berkelahi.

  Mr Gincu pula memecat TPM dan menteri yang tak sekata dengannya nampaknya dah berjaya mediamkan penentang 1MDB termasuk mantan PM. Sayangnya rakyat semakin marah kerana cubaan menipu berkaitan 2ribu juta tu dan penangkapan pegawai sprm. Kalau ikutkan maklumat luaran yang kita baca, seolah2 1MDB itu cuma nama yang wujud untuk menutup sesuatu... misalnya duit jutawan taiwan yang atok sebut dulu. Pasal tu kot dia separuh mati pertahankannya.

  Harap atok dapat beri pandangan. Kan atok rapat dengan mr mantan dan mr gincu. Maaflah cucu jika berlebih2.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu fikris,

   Ya.. memang mengerunkan bila lihat melayu bertelagah pasal kuasa. Permusuhan antara team A dan team B ni dah semakin besar jurangnya. Maklumlah masing2 nakkan jawatan dan kedudukan dlm parti. Malangnya si gincu dok panggil org luar masuk dlm kerajaan... sebab tak percaya dgn org dlm parti sendiri. Takut mereka tikam dari belakang. Jadi ada juga yg keciwa dan mula lompat ke team B. Nak buat apa bertungkuslumus mempertahankannya kalau pilih org luar juga. Jadi sekarang kekuatan si gincu dah makin lemah dlm parti. Itu yg sebok buat kempen bagi merasmikan musyuarat bahagian dimana2. Ini nak tengok adakah dia masih diterima atau tak. Tapi rata2 dah tak suka cara dia ni. Jadi dia pujuk mereka dgn berbagai janji2 yg samar2. Memang dia berhak memilih barisan kepimpinan yg dia hendak... tetapi hendaklah dari dalam parti bukan org luar pati atau org2 yg telah disingkirkan dahulu sebab tak amanah. Tak gunalah pilihan raya, kalau menang pun tak masuk dlm kerajaan.

   Apa pun rakyat melayu tak perlu risau sebab cina dan keling ni tak dapat juga buat apa2 juga dan pastinya tak mungkin memerintah. Tempat tertentu saja nampak gah... isinya busuk. Ini cina pun tahu dan mereka tahu mereka tak mungkin memerintah sebab benting terakhir adalah raja-raja melayu yg tak akan membuka sidang negeri atau parlimen jika cina atau keling yg perintah. Ia termaktub dlm perlembagaan tubuh semua kerajaan yg sedia ada. Dari dulu mereka tahu hal ini, tapi cuba juga langgar kot2 melayu lupa.

   Mereka iaitu cina dan keling memang hantu. Sekejap ada sekejap hilang dlm gelap. Baling batu sembunyi tangan dan bermuka2. Jadi melayu seharusnya jangan terlalu percaya pd mereka. Mereka gunting dalam perut. Sangat jahat. Mereka adalah batu api yg sangat bahaya pd parti melayu. Tapi ada juga melayu yg termakan dgn hasutan mereka dan ambil duit mereka utk tubuh parti baru. Contoh parti harapan baru

   Bersambung...

   Delete
  2. Sambuangan...

   Berkenaan duit yg dia kebas tu... entah macam mana duit tu dah ada dalam bank di china skg. China gunakan rangkaian yakuza ambil duit budak taiwan tu semula dan letak di Sanzen sebab itu memangnya duit china. Budak taiwan ni sebagai mandate mereka saja. Tapi duit itu masih diletakkan atas nama si gincu tu. Sengaja mereka nak tengok berapa handal si gincu ni. Itu sebab dia jemput si gincu ke sana dulu... lepas tu jadi pucat lesi nak pitam dia tengok duit tu ada disitu??? Bila kamu kencing berdiri... sekarang orang suruh kamu kencing berlari la pulak. Itu yg banyak menteri china dtg tiap2 bulan jumpa dia. Kejap2 datang... kejap2 datang. Kalau nak diikutkan "china menderma" lagi banyak... apa saya dapat ma ??? Ini lah cara org pegang tengkuk kamu. Kan bodoh namanya... tak pasal2 jadi hamba org... La ni di KL dok sebok cerita pasal born 100B. Sesiapa investor luar yg nak ambil boleh simpan sampai 10 tahun dan kemudian dijanjikan pulangan keuntungan 10 - 40 % mengikut "great paper" iaitu A atau AA atau AAA. Paper ini dikeluarkan "agent" duit yg ada di Sanzent sbg "backup". Faham. Tapi taukey datang tiap2 bulan kutip tol... sampai kiamat kamu tanggung. Apa macam ? mencuri pandai... las2 jadi kuli sampai mati. Nak permudah kan cara... rompak pulak duit rakyat dan bawak lari keluar, tukar kpd usd. Kemudian jatuhkan nilai rm sampai 5 rm.... kemudian bawak masuk semula duit tadi... dah dapat banyak... bila tolak hutang ada untung boleh bayar taukey. Sukati tok nek dia je... ingat ini duit to ayah kamu nak buat ikut suka kamu, ingat org bodoh sangat tak nampak apa hang buat. Org gunakan Mantan menjerit sana sini supaya bagi kejut dan bagi tahu dia, org tahu apa kamu buat... kalau mintak penjelasan...kena marah ! eee apa sebok nak tanya ni.... mampus hidup balek pun dia tak akan cakap... malah kena pecat ada ??? Jadi 1mdb memainkan peranan sbg facilitator atau pengaturcara akan perbuatan "mencuri"..... "eeee siapa kata curi... pinjam ma... itu duit pinjam ma". Mana ada org bodoh nak bagi skt baru malaysia pinjam banyak tu ??? nak bayar dgn apa ?? Projek pun belum bergerak...kerja pun tak tahu buat, sampai botak si keling tu dok pikir macam mana nak sorok duit... pinjam la konon. Yg jadi mangsa TH, KWSP, Felda ven. dll beberapa koparat (keparat) lagi. Bila terbuka tembelang TH.... eee sipa kata curi.... Investment ma"... Rakyat sampai melopong tengok sendiwara mereka. ada yg mengangguk dan ada yg menggeling kepala... eeee tiba2 ada org derma pd TH utk hantar org pergi haji... dia pun sebok hantar org pergi hj. Tengok... tengok... tengok... baik tak saya ? Bagus tak saya ? Tak apa kamu buat amal banyak2 semasa kamu hidup ni.... nanti rakyat nak tagih hutang ini diakhirat kelak... org pertama yg nak tagih ialah atok... kamu nak tak ???

   Wahhhh boi... suka sangat dengar cerita atok kamu2 ni... kamu dah tahu dan dah faham tu jangan jadi batu api pulak... jgn mengumpat pulak... habis lah kamu punya pahla nanti pegi ke dia pulak ??? ingatkan boleh klim.... sebaliknya kamu yg kena klim. faham...

   atok zamany

   Delete
 58. Salam tok, haaa politik, politik juga tapi nak tanya atok, pasal tahajud, pukul berapa paling afdal kita solat tahajud? sebab apa kita digalakkan buat solat ini? Terima kasih.

  ReplyDelete
 59. Salam cucu fikris...

  Kalau ikut atok jam 3 pagi. Kamu tidur awal kalau nak bangun solat tahajud sebab memang susah nak bangun kalau tak tidur awal angaran jam 10 atau paling lewat pun jam 11 malam. Kamu adjust jam pukul 3 lepas tu tidur la.

  Allah berfirman didalam surah al-Isra' ayat 79, mafhumnya :

  "Pada sebahagian malam bersolat tahajudlah kamu, sebagai ibadah tambahan bagi kamu, Mudah mudahan Tuhanmu akan mengangkat kamu ditempat yang terpuji".

  Kemudian hadis riwayat ath-Tirmidzi dari Imam Ahmad bahawa Rasulullah bersabda " Kerjakanlah solat malam (Tahajud) kerana itu adalah kebiasaan orang2 soleh sebelum kamu, juga satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu, sebagai penebus segala perbuatan buruk, pencegah dari perbuatan dosa dan dapat menghalang penyakit menghinggapi badan mu".

  Antara fadilat solat malam :

  - Dapat mendekatkan diri kepada Allah.
  - Sebagai tanda pengabdian diri seorang hamba kepada Penciptanya.
  - Mensyukuri nikmat2 yang dikurniakan Allah.
  - Menguatkan keimanan dan ketaqwaan kehadrat Allah
  - Tenang dalam menghadapi dugaan dan cobaan yg di beri Allah.
  - solat sunat yang paling afdal.
  - Doa dimakbulkan Allah.
  Memperolehi ketenangan jiwa.
  - Merasai diri hampir kepada Allah SWT.
  - Diberikan keistimewaan oleh Allah SWT.
  - Memperolehi pertolongan dan rahmat Allah.
  - Menewaskan gangguan dan godaan syaitan.
  - Mencegah dosa dan menghindari penyakit.
  - Menjadi lebih berdisiplin dalam melakukan tugas.
  - Allah SWT memudahkan menerima ilmu yang dipelajari.
  - Terkeluar daripada catatan sebagai golongan yang lalai.
  - Dihormati masyarakat dan dijauhi daripada hasad dengki manusia.
  - Allah SWT memberikan kemudahan dan rezeki yang berpanjangan.
  - Orang bersolat Tahajud menjadi kesayangan Allah SWT.
  - Diberi keistimewaan yang orang lain tidak perolehi.
  - Mendapat kemuliaan Allah SWT di dunia dan akhirat.
  - Meninggikan martabat seorang hamba di sisi Allah Azza Wa Jalla.
  - Memudahkan hisab di akhirat dan melintasi Titian Siratal-Mustaqim.
  - dan telah menunggu bidadari syurga untuk kamu yg bilangannya hanya Allah yg tahu.

  Maka marilah kita bersolat sunat Tahajud beramai2 supaya bukan saja kamu yg mendapatkan fadilatnya... bahkan keluarga kamu kemudian rakyat dan negara kamu sendiri. Yg terbaik jika kamu rangkumkan 4 jenis solat malam iaitu Solat Tahajud, kemudian solat sunat Taubat, kemudian solat sunat Hajat dan solat sunat Tasbih. Jumlah rakaatnya terserah kamu. Menurut pendapat atok, solat2 sunat ini merupakan "senjata rohani" paling ampuh untuk banyak pekara yg melibatkan rohani. Jika kamu mahu cepat "mengenal Allah"... inilah senjata nya. OK

  atok zamany

  ReplyDelete
 60. Memang politik dunia ini ada kaitan dengan kongsi gelap te Tok?
  Tok tak cerita lagi apa yang Tok kena kencing dengan PAS?
  Anak muda menyokong kepimpinan ulama, anak muda pilih PAS. Takkan pak lebai nak menipu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Memang la... semuanya adalah untuk "menjaga fimily" mereka, kepentingan2 mereka dan kedudukan mereka. Kalau susah sangat mereka akan bergabung diserata dunia utk buat kerja bagi menjaga "pelanggan" mereka. Kalau kerajaan tak ada cara nak merungkai masaalah, mereka akan guna talian hayat ini, supaya hak mereka dikembalikan. Yang gangster ni makan upah saja. Kena upahnya mereka akan buat kerja...itu saja.

   Atok tak payah cerita bab pas kencing atok sebab org yg buat dah pun meninggal dunia. Jadi tak elok cakap benda yg dah lepas. Biarlah ia menjadi sejarah saja. Kamu kata lebai tak kencing... mereka bukan malaikat... mereka itu manusia biasa. Tentunya mereka punya sebab berbuat begitu utk menjaga kepantingan pati mereka dan kedudukan mereka juga.

   Anak2 muda banyak yg tak tahu pasal permainan politik. Kebenyakkan dari mereka menjadi pak turut atau mengikut sentimen emosi dan perasaan mereka. Mereka benar2 tak faham politik sebab itu mereka mudah memberontak hanya sebab isu yg kecil... itulah sebabnya parti itu mengambil kesempatan diatas perasaan marah itu tadi. Kesannya mereka lah yg terima padah, mereka lah yg kena lanyak polis FRU, mereka lah yg kena pemedis mata, bom air dll. Hinggakan merekalah yg menjadi mangsa terpaksa tidur dlm lockup atau yg lebih malang lagi terpaksa masuk penjara. Maka anak muda seharusnya bijak bukan terikut2 perasaan dan gang kamu. Tak guna kalau kamu dah masuk penjara sebab nama baik kamu dah menjadi kotor. faham tak ???

   atok zamany

   Delete
 61. Macam mana nak buang silap malas ni Tok?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Malas ni menandakan kamu ada gangguan jin dan syaitan. Kalau kamu tetap duduk didalam keadaan itu kamu akan jauh dibawa mereka menjadi lebih malas dan langsung menjadi manusia yg tidak berjaya, tidak produktif dan tak kemana2. Hidup kosong dan lara sepanjang hayat. Maka kamu kena tukar sikap, tukar pemikiran dan kuatkan azam untuk keluar dari belenggu malas itu. Kamu kena kasih dan sayangi diri kamu dan mengorak langkah kehadapan dan memandang dunia dgn luas. Janganlah kamu tetap duduk ditakuk lama sampai akhir hayat... sebab kamu tetap akan disuruh bertanggung jawab atas apa yg kamu buat... jika kamu malas... maka kamu tentunya tidak berbuat apa2 dan lara. Disinilah kamu akan dihukum kerana malas. Tiada jalan pintas untuk maju dalam semua bidang baik jasmani mahu pun rohani. Semuanya bertetik tolak dari kerajinan diri kamu... faham tak ?

   atok zamany

   Delete
  2. Salam Tok,

   Boleh kah perasaan malas dibuang dengan cara berbekam? Apa pendapat Atok pasal bekam?

   Delete
 62. Atok tak tahu pulak kalau malas boleh dibuang dgn berbekam ? Atok fikir ia tak ada kena mengena kerana berbekam untuk membuang darah kotor dalam kepala dll tempat. Bukannya malas yg duduk dalam otak dan hati. Malas adalah sifat perbuatan kamu bukannya darah. Jadi ianya jauh lebih dalam dari darah kamu. Kalau kamu nak buang lebih baik kamu buang jin syaitan yg duduk dalam otak dan hati kamu yg menjadikan kamu malas. Kalau ini memang ada kena mengena. Malas yg dibawa oleh jin syaitan memang ada dalilnya pun. Jadi memang tak mungkinlah sifat malas boleh dibuang melalui keadah berbekam...ok

  ReplyDelete
 63. Tok kenapa sejarah kerajaan Timurid dan universiti Timbuktu digelapkan?

  ReplyDelete
 64. Maaf, atok tak banyak tahu sejarah Timurid dan Timbuktu atau negara mereka sekarang bernama Mali di Afrika sana. Mali yg atok kenal rakyatnya yg miskin dan benyak juga yg beragama Islam. Islam masuk kenagara ini melalui Mesir pada kurun ke10 lagi dan hingga sekarang. Setakat itu saja yg atok tahu berkenaan Mali. Mungkin cucu boleh bertanya sejarahwan yg lebih arif bab sejarah...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 65. Asslam Atok..
  semoga atok dirahmati...Atok ada kemungkinan ke Malaysia akan muflis mcm greece jika melihat dengan kepimpinan negara sekarang nie...

  ReplyDelete
 66. Walaikumsalam cu..

  Ada kemungkinan juga kerana dia membiarkan saja penurunan nilai ini berlaku terus menerus tampa ada sekatan atau pengantungan mcm 1998 dulu. Alasan2 yg diberi langsung tak masuk akal. Jawapan yg diberi macam org bodoh. Tambah2 yg bercakap tu sebenarnya tahu apa yg berlaku, tetapi tekak dah tersumbat durian. Itu yg cakap bau saja wangi...tapi sebenarnya busuk. Tapi kepentingan jawatan lebih utama lah katakan ??? semua sanggup buat walaupun rakyat yg tanggung kesan secara langsung. Cakap senang la kan ???

  Tetapi apa dia nak gantung ringgit ? Kenapa dia tak pernah hairan pun ringgit jatuh begitu terok ??? Dgn muka sadin selambaland dan tak malunya dia biarkan saja pekara ini berterusan ??? kenapa ? Cuba kamu fikir ???

  Dgn tiba2 pulak gabenor BNM kata rezeb boleh tanggung nilai ??? Kamu tahu rezeb BNM ada berapa ??? Sedangkan dia pun hari itu dah nak cabut lari... sekarang dok cakap itu ini ??? kenapa ??? Misti ada sebab kan ?? Fikir...fikir... kenapa ya ??? Apa yg berlaku sebenarnya ???

  Rakyat langsung tak faham... tambah lagi dgn putar belit, berpusing2 macam keling ???

  Atok biarkan soalan2 ini untuk kamu semua jawab dulu... lepas tu baru atok cakap...ok. Sila bagi komen "kalau cucu terus mata". Cuba lah jumpa dgn ahlil Nujim Pak Belalang ???

  atok zamany


  ReplyDelete
 67. Salam tok

  Tok dah bagi klu, Msia akan karam jatuh merudum mungkin muflis macam grece. Nak kata apa lagi, semuanya sudah terlambat untuk dibaiki. Dia sebok nak selamatkan diri ke hulu ke hilir cakap pusing2 sekejap itu sekejap ini... sampai hilang pedoman bagaimana nak selamatkan ekonomi negara. Barang semakin mahal, tiada gunanya lagi pendapatan tinggi (kata dia nak jadi Msia negara berpendapatan tinggi). Andai kata Msia bankrab, adakah negara akan huruhara tok? Melayu dan Cina DAP pula semakin panas sekarang ni. Ada ke harapan PAS akan gabung dengan UMNO? Melayu bersatu menentang kezaliman.

  ReplyDelete
 68. Walaikumsalam cu syam...

  Sebenarnya keadaan di M'sia ni jauh sangat kalau nak dibandingkan dgn Greece tu. Greece ni berhutang terlalu banyak hingga ia tidak mampu untuk membayarnya. Tabung wang pencen kakitangan awannya juga telah habis digunakan bagi menampung berbelanjaan kerajaan. Bagi atok... greece bungkrup kerana galak sangat menganjurkan sukan Olimpik 2004 dulu yang tidak menguntungkannya. Sebaliknya orang lain yg untung. Terutama gabungan negara Europa atau EU. Dek terlalu nakkan jadi angota EU maka banyak kontrek diberikan kpd negara2 gabungan tersebut berserta duit2 lobi dan rasuah. Inilah punca sebenar. Mereka tak mahu timbulkan masaalah ini sebaliknya mengatakan kerajaan greece boros dan mengamalkan rasuah. Mereka cuba menutup lobang yg besar dgn bantuan bernilai 145 billion euro tapi kemana perginya wang tersebut. Hutangnya bertambah tapi hutang yg dulu tidak juga dibayar. Kan hairan ???

  Kita lupakan mereka... masaalah yg kita hadapi disini berbeza. Kadar ini sebenarnya sengaja direka atau diada-adakan bagi "tujuan tertentu". Oleh sebab itu juga matawang kita tidak ditambat atau diapongkan, kerana agenda sigincu belum tercapai. Dia ada terget bagi nilai tertentu untuk dia lupuskan USD yg ada ditangannya. Drp pertukaran itu dan ditolah hutang pada kerajaan Msia, maka dia akan dapat untung lebih kurang 40% - 60%. Setelah itu matawang kita akan keparas sebenar semula iaitu 3.6 tampa masaalah.

  Persoalannya bagaimana dia menstabilkan nilai matawang walaupun nampak dikaca TV dan di Money2 Changer nilai semakin menurun. Ia disokong dgn nilai emas seseorang yg telah sanggup meletakkan deposit gold nya sebagai "backup"... bukannya BNM yg buckup. BNM cuma ada emas yg sangat sedikit lebih kurang 30 Metric Ton saja. Mana mampu nak sokong nilai berterlion wang Msia. Nasib baik org ini nak tolong Msia (bukan nak tolong sigincu tu), kalau tak jahanam kita semua. Dgn backup inilah kita bertahan dan masih boleh bertahan walau seteruk nilai 5 sekalipun. Atok jumpa dia dan ucap terimakasih yg tersangat2 banyak sebab masih nak tolong M'sia. Dulu pun dia yg tolong... sekarang dia dtg dan tolong lagi. Tapi tak ada siapa yg peduli. Itulah sebabnya juga gabnor bnm mampu tersemyum dan nak sambung lagi kerja dia. Hari itu dia dah pucat lesi dan tak mahu pergi kerja pun... skg dia dah okay.

  bersambung...

  ReplyDelete
 69. sambungan...

  Berkenaan dgn gst tu, sebenarnya ada baiknya juga kita bayar dan ada juga buruknya. Baiknya ialah dapat menampung defisit kerajaan dan segala perbelanjaan. Yang buruknya sebab penguatkuasaan yg buruk dan malas. Kadar 6% tu terlalu tinggi bagi rakyat M'sia... sepatutnya hanya 2% saja. Alasan kastam ialah mereka perlu dana yg banyak utk penguatkuasaan yg cekap. Ini semua lawak bodoh punya cakap... skg baru bunyi... dulu masa baru ditubuhkan apa pasal tak sebok pasal dana.. pasal gaji. Skg bila nampak dana dah banyak dlm tabung... dia dah mula gatal tangan. Mintak itu... mintak ini ???

  Melayu dan cina memang sentiasa panas sejak dulu lagi... siapa kata kita pernah sejuk dgn mereka. Kita sentiasa berhati-hati dan sentiasa memerahati tindak tanduk mereka. Mereka silap saja... mereka akan kena. Tak kira pun mereka dimana. Dgn PAS ni atok susah nak cakap sebab pada atok selagi Hj Hadi ada disitu.... selagi itulah pas akan tonggang-langgang. Dia dah berkerat rotan berpatah arang dgn UMNO. Sampai mati pun dia tak akan terima usul "bersatu" dgn kita. Ini lagi satu masaalah besar pada melayu. Melayu mudah sangat memutuskan siratulrahim... kalau mereka pegang hadis dal Quran, ia tak akan jadi macam ni... umno dah pergi jumpa dia banyak kali, tapi dia tinggalkan meja rundingan begitu saja. Malah pasokan pas yg mengatur rundingan dan muzakarah itu turut "dibuang" dari parti. Jadi susah nak diajak berbincang... yg jadi hairannya dgn dap dia sanggup pula berkerjasama, berpelok2kan lagi. Tak faham sikap dia ni...???

  Dgn penjelasan atok ni, terjawab persoalan diatas itu juga. Janganlah kamu semua penik dan mengelabah. Tenangkan diri dan banyak2 solat sunat malam. Insyaallah masaalah kamu akan terungkai... Allah akan buka punca rezeki yg lain utk kamu jika kamu rajin mengadu nasib pada Nya. Insyaallah..

  atok zamany

  ReplyDelete
 70. Salam Atok Zamany

  Terima kasih atas penerangan tok. Dahsyat betul ye mainan sigincu? Emas siapa tok, Sultan Brunei ke?

  ReplyDelete
 71. Pelik, Kenapa atok pula yang ucap terima kasih bukan sigincu tu. Dia macam rapat dg atok mcm kawan atok je. Siapa pun dia, dia memang baik sanggup tolong Malaysia - dia bukan orang Malaysia kan tok?

  ReplyDelete
 72. Dia asal orang N9...

  ReplyDelete
 73. Walaikumsalam cucu semua...

  Ya... dia bukan org M'sia. Apa awak ingat dia dari N9... jauh sekali. Org N9 kalau kaya dia akan kedekut tahi hidung masin. Bini sigincu tu org mana ?

  Sultan Brunai pun sama.. kedekut tahi hidung masin jugak. Itu bukan masaalah dia... apa dia nak peduli ???

  Dia ada banyak kerakyatan sebab dia menjaga harta bank2 besar dunia. Asal org china tapi boleh cakap melayu sikit2. Atok jumpa di Switzerland. Dah cukup lama kawan dia. Jadi bila turun KL. dia cal atok ajak minum teh. Jadi jgn cerita apa pun... semua dlm kocek dia je. Dia bagi syarat pada sigincu... tu sebabnya dok mengelabah keliling M'sia sembang macam keling karam. Org umno pun tepok sakan, sampai ada yg sanggup mati bersama2. Akidah mcm mana yg jadi peganggan org2 ini ???

  Dia takkan jumpa sigincu atau gengster umno (tpm) tu. jadi depa cuba bisik lalu atok... atok pun dah malas nak layan perangai mcm syaitan ni. Jadi atok buat tak reti je la ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 74. Macam mana orang UMNO boleh kenal orang China tu?

  ReplyDelete
 75. tok Zamany, kenapa tok pernah kata pengaruh Tun dan berkurang dan tak sama macam dulu?
  tok kena kencing apa dengan PAS? Takkan ulama nak kencing tok

  ReplyDelete
 76. Bukan semua kenal dia... adalah 2 -3 org saja termasuklah atok. Dia bukan peduli pasal umno ke... pasal pas ke... tugas dia cuma menolong saja... itu pun sebab atok minta tolong...dan dia datang.

  Ya... sebab bekas no1 ni kan ada juga musuh2 dia. Mereka jalankan kerja busuk dan buat properganda. Jadi terhakis satu persatu. Bekas no1 ni pun satu... keras kepala. Dia masih ingat org peduli apa yg dia kata ? Banyak yg dah tak mahu campur hal dia lagi, sebab tak dapat apa yg mereka hajatkan. Bekas no1 ni juga dah tak dapat beri apa2.

  Kalau atok cakap... kamu tak akan percaya pun, sebab kamu ingat semua ulama pas ni semua ahli syurga. Dalam politik pekara seperti itu biasa... tak ada masaalah sebab buat pada org bukan ahli pas pun. Jadi apa nak hairan. Lagi pun pekara lama apa nak diungkit2 lagi... yg buat pun dah meninggal dunia. Jadi biar saja ia berlalu...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 77. Salam atok, seronok sembang2 dengan tok

  Terima kasih penjelasan atok. Saya dah mula faham (sikit2) apa sebenarnya terjadi pada negara. Memang pelik kan tok? Org Cina Taiwan tu, baiknya hati dia, wlaupun dia dah kena kencing dengan mantan dan gincu, dia masih nak tolong selamatkan ekonomi Malaysia. Tak masin pula taik idung dia hehe.

  Tapi tok, kenapa duit makin merosot dan tak lama lagi jadi 4.5 Rgt se USD. Makin teruk dan teruk, harga barang pula semakin mahal. Rumah juga semakin mahal. Bahan2 binaan jangan ceritalah berlipat ganda mahalnya. Orang kampung memang teruk terjejas. Mereka yang simpan USD memanglah tengah seronok. hmmm nampak zalim la pulak.

  Kata sebahagian pemikir (tah betul tah tidak) semua ini kerja konglomerat cina yang kontrol impot barang dan persatuan2 peniaga cina yang sokong DAP. Mereka sengaja naikkan harga barang walaupun harga minyak jatuh teruk. Tujuannya hanya kerana nak jatuhkan kerajaan. Taikun2 ni pula di luar kawalan kerajaan sigincu dan makin berkuasa huruharakan ekonomi negara.

  Semakin hairan saya bila lihat sigincu masih lagi boleh senyum dan berkokok lantang walaupun tahu kisah sitaiwan yang dia dan mantan kencing dulu tolong bantu setabilkan ringgit. Apa sitaiwan tu syaratkan kepada sigincu tok. sehingga dia jadi meraban ke seluruh negara.. mesti berat kan?

  Apa jadi dengan baki duit sitaiwan tu yang mantan dan gincu curi dulu tok? Tok kata dah pindah ke bank China.... Tapi kata tok dia dah ambil sikit 2.6 baru ambil sikit dah lintang pukang kena balun. Sitaiwan tak rampas balik ke?

  Mana pergi bebudak genius dulu tu tok? Masih ada kontek ke dengan tok?

  Nak tanya sikit tok.. tok buat apa di Switzland tu tok.. hehe saja nak tau.

  Terima kasih kepada atok yang sudi melayan kami.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu...

   Seronok tu memang seronok... tapi kamu masih tak faham cerita ??? Kata dah faham....

   Org taiwan dgn org asal cina duduk di Switzerland tu adalah 2 manusia yg berbeza. Bukannya sama. Faham tak ??? bila pulak atok cakap mereka itu adalah org yg sama ??? Cuba baca betul2 lepas tu baru buat komen....

   Cerita org taiwan tu dan budak gunius melayu tu dah jadi kaya skg. Mereka duduk di China lah. Ada juga kontek atok ajak duduk sekali dgn depa...jadi org kaya. Atok tolak sebab semua itu karut saja... lagi pun duit hasil curi, nak buat apa ??? Sigincu akhirnya kena peras ugut oleh China serah balek duit... itu yg dok ambil Panda 2 ekor tu... dah beranak pun...ha...ha...ha. Nak jadi pencuri tapi tak belajar ilmu mencuri sampai tamat perguruan. Kena sekolah kan dek cina, cina tu... padanlah muka.

   Org asal cina tapi duduk Switzerland tu pulak lain cerita. Dia tak peduli sigincu buat apa pun... nak print duit ke... nak curi duit ke... nak derma duit ke.. nak pelari duit ke. Semua itu celah gigi dia saja... tapi atok lah yg bising... atok kata pd dia kalau tak nak gantung kenalah ada backup dgn asset baru ekonomi tak berganjak... walaupun nilai ringgit menurun, dan itulah yg dia buat. Ni nak bagi tahu kamu... penurunan nilai ringgit tak ada kena mengena dgn peniaga M'sia... politik M;sia atau konggmerat atau keparat2 di Msia. Nilai ini adalah disebabkan kadar feadah USD (atas pinjaman 550billion kita tu) yg dinaikkan disebabkan utk mengimbangai harga minyak yg diturunkan oleh US. Dia turunkan harga sebab nak sabotag Russia dan China yg kontrol separuh keluaran minyak dunia. US ingat China akan naikkan nilai Yuan nya... tapi sebaleknya berlaku... china balas balek dgn menurunkan nilainya yg sekarang sangat rendah. Jadi stratigi US makan tuan... dia sendiri tertekan skg ni. Itu yg dok sebok cakap dlm TV (luar negara bukan TV3 atau RTM) yg dia bakal akan menaikkan lagi feadah pinjamannya. M'sia yg liat bayar hutang sejak 30 tahun dulu... skg merasalah tempiasnya. Tambah lagi sigincu dok terkira2 USD dia saja... bila dia nak tukar RM, Kalau di tukar... nilai RM akan naik dgn memdadak... walaupuan US kenakan feadah tinggi. US hendak sigincu bayar hutang tu... bukan sorok bawah bantal dirumah dia. Maka dia biarkan M'sia kena tempias terok skg ni. Dia tak rasalah... tapi rakyatlah yg kena tanggung semua ni... apa2 yg berlaku...semua suruh rakyat tanggung...dahlah kenakan GST...skg harga barangan dan meningkat. Inilah yg dikatakan zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Firaun pun tak buat macam ni la ???

   Nak bagi tahu... duit 2.6 (bukan nilai sebenar..ia lebih besar dari itu) tu bukannya duit derma kpd pilihanraya atau derma pada umno atau derma tok nek dia... org umno bila dapat tahu sigincu ada duit... semua hantar proposal projek. Itu cuma alasan nak larikan diri. Keluarga raja arab tu bayar zakat company dia... nak bagi derma pada org2 miskin... anak2 yatim... sekolah2 tahfiz. Tapi kan dia jadi "ngo penyayang" (bini pun sebok jugak)... maka dana ini masuk tabung itulah sepatutnya. Tapi dia suruh lalu dulu ac dia di Spore. Diam2 buat duit laki bini kat dapor rumah.. tapi bekas no1 nampak dia main sorok2 bedua... dia pun kasi letup itu dapor... terkejut sakan laki bini tu... lepas tu marah2. Skg tak nak tegur dah... juga tak nak ditegur..Faham tak ni ??? Jadi bagaimana hukumnya kalau org makan harta anak2 yatim... fakir miskin... org yg duduk fisabilalah belajar tahfiz... Ini bakal kena rebus dalam api nerakalah jawabnya.

   bersambung...

   Delete
 78. sambungan....

  Kamu ingat pesan Tok Guru arwah Ust Mat Jangot dulu tak ??? dia suruh kita tanam ubi... jagung...sayur2ran belakang rumah... dan berjimat cermat sebab akan berlaku kegawatan ekonomi. Macam mana ??? tak betul apa dia cakap... Allah dah bagi dia lihat semua itu, tapi kita buat tak reti je... padanlah dgn muka kamu ! Atok tak... atok tanam sayur.. tanam ubi... tanam pisang dan jagung belakang rumah. Jadi atok berjimat cermat sejak dari dia bercakap dulu (tahun 2012 lagi)... makan bagi cukup2 je (macam bercatu lah) banyakkan berpuasa satu rumah. Malah atok paksa anak2 dan cucu2 berpuasa sama sebab tak ada nasi dah (atok acah je). Bukannya apa kena ajar depa berjimat cermat... mengikut pesan arwah. Ini bukannya kedekut tahi hidung masin ya... ni utk mengajar mereka berhadapan keadaan darurat macam zaman Jepun dulu... dan zaman kominis . Dulu lagi parah dari ini... sampai makan ubi rebus dgn jagung la hari2. Nasib baik datok atok tu org kaya dan dapat lesen pengumpul dan pengagih beras satu dearah... jadi atok taklah kebulur sangat... tapi berjimat2 jugak, takut kehabisan stock.

  Cucu tanya atok buat apa di Switzerland tu.... saja makan angin, ambik gambar... main sky, ambik gambar... main salji, ambik gambar... org kampong kata kan... jadi jakon lah bila tengok salji. Macam kau org zaman skg... sebok selfee sana sini. Siap suruh bas berhenti kejap sebab nak rasa pegang salji... ha...ha..ha.... Kau ado ??? .

  Daklah... atok buat kerja la, ikut kedutaan. Kan atok dulu pernah kerja gomen. Jadi lepas tu sebok konon nak buka account dlm Bank of Switz di Zurich. Masa dlm bank itulah kenal dia ni... kita kan tak reti... dialah ajarkan. Rupa2nya dia ni salah seorang Director dlm bank tu... mak datok. Itupun bila duta bagi tahu... kalau tak, mati hidup balek pun tak tahu. Esoknya tengok dia dok bagi "talk" dlm semposium tu... apa lagi... atok pun empit dia dan mintak no tel dia la. Dia bagi kad nama dia yg tak pernah dia bagi pada sesiapa. Kad ini ada kod keselamatan.... malah kad ini boleh guna utk call dia walau dimana pun guna IDD tampa bayaran. Ha... mana cucu pernan dengar kad macam ini... itu zaman 80an tau... bukannya sekarang. Org kaya katakan... Entah kenapa dia suka berkawan dgn atok... kalau dia ke S'pore atau Jakarta... dia akan singgah Johor kejap..utk minum kopi dgn atok. Ini bekas no1 memang tahu sangat... itu sebab dia minta atok atur 1997 dulu untuk dia bincang masaalah kegawatan kewangan kita dulu. Sebab itu Soros pun tabik dia.... atok senyum saja.

  Apa macam... dah faham skg ??? Kalau dah faham... pergi tanam ubi ke... apa2 ke kat tepi atau belakang rumah... jangan asyek dengar cerita atok saja...ok

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih atok zamany kerana beri penerangan.. jom pakat tanam sayor heheh. Tuudia, atok dah buka cerita sebenar kenapa Malaysia makin gawat. Dah dekat Imam nak mai kot, dah dekat nak perang dengan Dajjal le kot? Atok kena buat artikal tentang aakhir zaman pula lepas ni.

   Delete
 79. Apa pendapat atok tentang ISIS?
  Tok kenapa bila nak buat undi tak percaya no2 kata nak gulingkan kerajaan? Lepas tu mufti Perak kata haram guling kerajaan. Tok kenapa cucu tak nampak orang yg berkarisma nak ganti sigincu barisan kabinet dan penasihat banyak tukang ampu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kan atok dah tulis berkenaan ISIS ni dulu. Sila semak semula ruangan yg lepas. Atok dah tulis dgn lengkap berkenaannya... ni ada yg tak mengikuti dan tak membaca komen2 atok... kemudian bertanya berulang2 kali la pulak ???

   Memang dari sistem berpalimen pekara sebagitu selalu terjadi diseluruh dunia. Tetapi di sini ia dianggap menyongsang arus. Kononnya tak setia kpd pemimpin, tak sokong keputusan pemimpin dan tak sehaluan lagi, Maka mereka beranggapan ia adalah pakatan "jahat". Kemudian ada pulak yg sanggup pandai2 keluarkan "fatwa sesat" nya yang mengatakan halal haram . Macam dia tu tuhan ... pandai2 nak menjatuhkan hukuman dan fatwa. Macam kena "beli" je ??? Baik buat je agama sendiri... kan lagi gah...

   Memang yg tinggal dibelakang tu seolah2 tak nampak karisma mereka... nak buat macam mana...dah hujung2 kan. Mula2 yg pandai akan ambil yg bodoh sikit. Kemudian yg bodoh tu ganti, dia ambil yg bodoh sikit dari dia. Kemudian yg bodoh ke2 tu akan ambil yang bodoh ke3 jadi org bawahannya dan berterusan begitu... maka hujung2 ni yg tinggal hanyalah yg bodoh kali ke10 la... itu yg nampak je pandai... tapi sebenarnya bodoh... dan.... sombong pulak tu... kalau kita tanya... rakyat yg pilih... jadi seolah2 rakyat lagi bodoh dari dia la kan ??? Yg pengampu dan bodoh pulak... cari can nak naik maka jalankan kerja sokong... sokong...sakan. Sampai sanggup sehidup semati la pulak. Esok kalau dapat naik.. kamu ingat apa yg dia akan buat ??? kebas... rampas...rembat sampai kering la ??? Semua tu haprak punya kaki... harapkan pagar... pagar makan duit.

   atok zamany

   Delete
 80. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 81. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 82. Salam atok

  Hahaha hadoi, hingat da faham... Rupanya salah tembak. Terima kasih tok, terima kasih bebanyak. Mati2 cu ingat si cina swiss tu sitaiwan. Rupanya cerita lain2. Banyak betul rahsia atok ni. Nanti bual lagi ya tok. Wassalam.

  ReplyDelete
 83. As Salamualaikum, tok

  Agaknya apa yang akan jadi kalau cina kawan tok tu tak tolong Malaysia?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam syam...

   Kalau dia tak sokong dgn asset (emas) dia... masaklah kita semua. By now kita dah muflis sebab kena telan dgn USD dan Yuan... duit RM tak ujud lagi lepas tu... jadi bagaimana nak beli barang... kita guna daun... atau guna manek2 kaca... atau guna tembika2 lama.. je la.. kita balik zaman peruba seperti yg terdapat di Lembah Bujang. Silap2 kita semua pergi korek sungai... lombong2 tinggal... cari emas ke... cari perak ke.. atau korek kubur lama cari gigi emas rangka mayat reput tu ??? bergaduh bertumbuk pasal kayu api... kejar ayam org... lembu orang sebab nak makan... semua dah huru hara sebab polis askar dan semua jabatan kerajaan dah tutup... semua nak jadi samsing... gengster... ikut tpm (bapak segala ayahanda) tu. macam tu la agaknya... waallahua'lam

   Mintak dijauhkan Allah keadaan seumpama itu berlaku kepada kita, anak cucu cicit kita kelak....

   atok zamany

   Delete
 84. Salam Tok,

  Maknanya memang RM dah x laku seperti viral dimedia sosial? Dalam keaadan skrg... berapa lama lagi kita dapat bertahan dalam mengunakan RM di domestik market?
  Dgn bantuan emas CinaSwiss tu nilai RM masih lagi relevan?

  Banyak pulak Soalan....maaf.

  ReplyDelete
 85. Walaikumsalam cu...

  RM akan tetap laku walaupun nilai rendah. Dlm media sosial yg bercakap sebenarnya tak tahu apa, saja nak bagi gempak, nakj bagi panik rakyat M'sia. Sbb dgn itu org akan jual RM dgn cepat dan murah. Dgn cara itu depa akan untung banyak. Jangan terkejut bahawa yg tulis2 tu ada udang sebalik mee. Ada deal dibelakang tabir... masuuukkkk.

  Lama tak lah lama, masa yg sigincu ada sangat terhad. Walau bagaimana pun dia tetap kena buang USD tu. Tapi gomen US bagi syarat... kena bayar hutang dulu baru depa bagi "approval" utk beli RM. Dah hampir sebulan group ni dok bincang dgn US gomen masih din dong lagi. Dlm negeri sigincu baru ni dok tubuh Jabatan baru utk menangani ekonomi yg baru diistihar semalam. Wal hal ia dah lama dibuat pun. Yg bestnya... 10 org penyangak dan penyamun jadi "penasihat". Depa itu semua ada kes punya kaki... nak buat apa panggil jadi "penasihat" ?? sebab nak pusing kepala rakyat... nampak real tapi sebenarnya wayang kulit saja. Org lain yg buat kerja diluar sana. Depa tu semua tak ada taring... semua taring dah kena cabut oleh bekas no1... haprak... tak boleh percaya ! JADI sigincu ada apa ??? Dia cuma ada org2 bodoh yg tak ada taring. Kesian Wahid...??? Dia budak lurus....

  Sokongan bukan diberi pada RM... ia disandarkan utk ekonomi... itu sebab ekonomi tak jejas... cuma nilai RM menurun... kamu faham ke tak ni ??? Sigincu punya hal yg menjadikan RM turun nilai... jadi Cina Swiss tu biarkan dia terkontang kanting,,, lari sana sini... Atok tak kan layan dah.. sebab tak mahu tanggung dosa sama... atok cuma pandang nak selamatkan Negara, bangsa dan agama. Dah berkali2 depa minta tolong atok cakapkan pada Taukey tu... atok buat tak reti je. Sebab Taukey dah cakap macam tu... ??? Takkan atok nak mintak lebih2... kan...kan...kan. Yg dia nak tolong ni pun dah seribu rahmat....Jadi kita pegang prinsip "Jangan Lawan Tauley".

  Ingat tak rancana atok berkenaan "Penipuan dan Penghambaab Wang kepada Rakyat" pd Sep.2014 yg lalu ??? Apa yg atok tulis sekarang baru kamu semua percaya dan nampak dgn mata kepala kamu sendiri ??? Inilah kesan dan bencananya kalau RM tak disokong dgn emas kemudian atok juga cakap "adalah haram hukumnya jika matawang diperniagakan". Rasulullah dah buat dan dah bagi warning dulu lagi... tapi pemimpin2 yg mengaku saja islam tapi perangai macam Yahudi ini buat benda yg ditegah dan dilarang hukum syarak... langar cakap Nabi, langar Firman Allah ??? Skg... bagaimana ??? Siapa yg bodoh ??? Tapi masaalahnya "RAKYAT JUGA YG TANGGUNG" bebannya... siapa susah... rakyatlah yg susah ????

  Berbuih mulut atok dok ceramah sana sini...org tak percaya... pemimpin tak percaya ??? Tengok saja sekarang ??? kalau RM ditambat dgn emas dan tak diniagakan... baru org tak boleh buat sesuka hati dan nilainya tetap utuh, walaupun semua negara didunia muflis. Nilai RM ikut emas. Emas tak akan turun nilai mendadak dan ia kekal sebagai nilai sejati matawang. Kamu faham tak...??? Ini yg Allah bagi balak pada sigincu dan keroni2nya... kita tengok siapa yg kena ???

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ralat... bahasa kurang baik sebab atok agak emosi kalau cakap pasal ni. Atok sebanarnya marah dan geram tengok org memperbodohkan rakyat yg lurus bendul. Tak semua apa yg mereka buat org tak nampak... atok sangat tahu duduk pekara kerana semua tu berlaku didepan mata atok... jadi maaf sekali lagi pasal bahasa tu ya !!!

   Atok zamany

   Delete
 86. Pasal bersih 4.0 yang mereka akan buat tak beberapa hari saja lagi tu ada kesan ke Tok?


  Kenapa org kata no2 tu gangster?

  Apa maksud atok ikat dengan nilai emas? Bukanlah kalau nak cetak matawang kena gambar dengan nilai emas. Negara Pak Arab yang terlibat dengan petrodollar menyebabkan duit dollar yg tak ditambat naik. Kurang asam punya pak Arab, jualla guna matawang sendiri guna dollar buat apa.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bersih 4 ke bersih 5 ke 6 ke 7 ke... Ia dah tak ada impact lagi. Tak macam spt masa sijub tu ada bersama mereka... yg itu memang goyang juga dibuatnya. Nasib baik polis dapat kawal... kalau tak memang jadi kecoh satu Malaya.

   Dia digelar begitu kerana dia sendiri kata diri dia macam tu dan dia juga yg warning semua gengster diM'sia jangan cuba2 nak naik tocang. Skg di lagi banyak gang. Gang motor... gang silat... gang pancing.... gang kelab... gang pakida... siap gelar diri dia ayahanda kepada semua ayahanda lagi... maknanya paling atas la.... org pun aktiraf dan layan dia sebab dia ada kuasa. nak buat mcm mana ????

   atok zamany

   Delete
 87. Salam semua

  Betul USD diikat dengan "petrodollar" hasil jual minyak Arab Saudi bukan emas. Selagi Saudi backup, selagi itulah USD kukuh dan kuat. Jika tidak dah lama runtuh. US dah bankrup.. teori ahli ekonomilah.

  ReplyDelete
 88. walaikumsalam semua...

  Sejak bila duit rm di ikat dgn emas ? Mana emasnya... tolong tunjuk? Utk pengatahuan.. rm tak boleh di ikat dgn emas sebab kena gertak dgn US. Kita tak boleh lawan cakap dia. Sebab itu idea bekas no1 nak buat dinar nusantara tak jadi. Ia ditentang kuasa besar dunia sbb di rantau inilah depa buat duit... perah duit... campak sampah pun kita kena beli? contoknya kapal selam rosak pun sigincu beli. cat lebih kurang dah nampak baru... dua tahun pakai dah tak boleh jalan... skg jadi muzium.

  US ni kuasa pembuli no 1. baca sejarah matawang dunia.. bagaimana di perguna undang2 utk tetapkan kuasa USD nya??? Sebelum ada Euro... matawang dagangan dunia hanya USD. Masa itulah dia kudakan arab sbb arab minta tolong dia menang perang. US buat perjanjian dgn arab ikat minyak arab sampai kiamat. Depalah yg berkuasa pd minyak di arab... hinggalah skg org gelar duit USD ditambat dgn minyak... menjadi petrodollar. Memang ada pun matawang itu dicitak. tapi org luar tak tahu... hanya taukey minyak yg tahu dan guna. Atok ada samplenya. Dlm perjanjian hanya usd boleh digunakan bagi urusniaga minyak selain euro. Arab tak peduli semua itu asalkan dia kekal jadi raja. Apa nak kisah... dia dah kaya dan berkuasa. itu sebab bila us suruh arab dan 5 negara arab yg lain, serang Syria... dgn lajunya arad2 itu hantar jet2 pejuang campak bom... sebab dapat duit dan dapat senjata lagi... percuma pulak tu. Pak arab ni memang terok... langsung tak peduli nyawa kaum sendiri. dunia... dunia...

  Kita cakap apa pun tak menjadi kudis pd dia. Dia tetap prgang kuasa besar dan tak boleh digugat. Tengok China dan Russia... apa dah jadi bila cuba lawan dia. Dia sabotaj guna minyak... guna matawang... guna sekatan ekonomi... guna pelabur2nya... guna propaganga media dll. Skg kalau sigincu cuba lawan cakap dia... apa pulak yg kita akan kena lepas ni ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 89. Lawan tetap lawan kata seorang ahli politik di Malaysia. Haritu sigincu main golf dengan negara uncle Sam. Kalau Donald Trump naik jadi presiden ada effect ke ?

  Ketua polis boleh kena beli dengan sigincu? Tok kata Mahathir tak ada pengaruh tapi boleh kata hampir setiap hari keluar akhbar sinar tak lama lagi keluar filem kapsul pula.

  Kalau jadi non partisan salah ka? Kerana nasionalisme saya hanyalah pada ummah.

  ReplyDelete
 90. Kalau Donald Trump... dia akan perangi radical dan extrimis islam habis2san. Itu dah pasti sebab dia pro Israil dan benci arab. Tapi org us ni kadang kala pelik juga perangai dia... masa berkempen nampak bagus je... tapi bila dah dapat kuasa dia dah jadi lain. Mungkin dgn Arab Saudi saja dia akan layan sebab minyak... lain2 tu tak berapa nak pasti dasar dia.

  Atok tak kata bekas no1 tu tak ada pengaruh... atok kata pengaruh dia berkurangan dari dulu. Atok tetap sembang dgn dia macam selalu. Banyak juga dia buka pekong2 depa... tapi kebanyakan org anggap dia dah banyak lupa. Akhbar sinar memang suka sensasikan apa saja yg bekas no1 tu cakap. Memang ada pekara yg dia lebih tahu tetapi dia juga manusia biasa... kadang kala silap cakap. Masa inilah yg akhbar sinar dan yg lain2 nak dapatkan berita. Dia sengaja nak melaga2kan pemimpin supaya akhbar dia laku

  Tak salah tidak memilih mana2 parti. Malah tak berdosa pun. Ia adalah pilihan kamu sendiri dan telah menjadi tanggungjawab kamu yg hanya merupakan scop bidang yg cukup kecil. Tapi kamu tak nampak kepentingan itu. itu sebab kamu memileh jalan itu. Atol nak tanya... apa yg telah kamu buat utk krsejahteraan umah ? Tak guna juga jika kamu hanya bercakap saja, tapi tak buat apa2? Yg Allah hendak, kamu buat kerja bukan duduk dan berjuang dalam hati saja. Kamu org muda... seharusnya kamu berfikiran lebih luas dan mencari scop perjuangan yg menguntungkan ummah. Sayang jika tidak lagi jumpa wadah perjuangan sebenar yg sesuai dgn jiwa kamu ?

  Nak jadi nasionalis tak semestinya masuk pati pas atau umno. Kamu juga boleh joint dgn NGO yg memperjuangkan hak2 Ummah... jgn pula jadi terrorist atau campur dgn puak keganasan dan buat kacau sana sini. Itu bukan lagi perjuangan utk Ummah. Itu dah memperjuangankan hak kebebasan kaum atau puak dan membinasakan org2 yg tak sehaluan dgn kamu. Dgn sendirinya kamu dah terkeluar dari landasan perjuangan Islam. Ummah kemana, agama kemana ???

  Jadi hati2 bila berjalan dalam gelap... kena ada lampu suluh. Jangan berjalan dalam hujan yg lebat... nanti kena sambar petir. Susah ke nak buat ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 91. Salam.. Tok..

  Atok ada kata, yang bebudak genius tu ada cal atok. Ajak.. atok jadi org kaya..
  Atok ada tanye pd bebudak tu.. apa terjadi pada penumpang2 MH370. Adakah mereka masih hidup?

  ReplyDelete
 92. Walaikumsalam cu...

  Semua penumpang tu dah jadi tanah cu...Tak ada satu pun yg tinggal. Mereka adalah mangsa keadaan kepada manusia2 rakus dgn duit. Memang sedih... tapi kita tak mampu nak buat apa2 pun. Kapalterbang tu pula dah ditukar dgn cat lain dan sekarang dok terbang diangkasa pakai jenama lain. Ia dah dijual... tapi tak tahu siapa yg beli. Ini semua kerja mafia duit... jadi nyawa manusia ni macam sampah je mereka buat. Semua halal asalkan matalamat mereka tercapai. Ini termasuklah yg ada disini... mereka tu dah tentu org kafir. Yg dok mencuri duit org ni dah tentu Islam.. tapi islam jenis apa kalau terjebak dlm kencah yg melibatkan nyawa org yg tak berdosa ??? Susahkan kita nak fikir sampai kesitu ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 93. Assalam Atuk,kalau sampai kapal terbang tu dikitar semula,maknanya kapal mendarat di daratan,persoalan seterusnya, bagaimana penumpang semua dikeluarkan dari kapal?Adakah mereka semua masih hidup semasa kapal mendarat atau sebaliknya?

  ReplyDelete
 94. Walaikumsalam cu...

  Cucu ni sah tak mengikuti perkembangan blog atok ni dgn terperinci... sebab tu tak tahu??? Depa ni semua tanya atas kesanambungan comments atok sejak hilangnya kapalterbang MH370 tu. Cubalah cucu baca comment2 atok setahun yg lalu dibelakang. Bila cucu dah mengikuti cerita asal... cucu akan faham apa yg mereka tanya ??? atok tak suka ulang jawapan yg sama berulang kali... ok.

  atok zamany

  ReplyDelete
 95. Salam tok nak tanya la sikit,

  Saya ada baca tulisan seorg ustaz di UIA berkenaan amalan mengharapkan balasan
  ambik contoh solat dhuha, ayat 100 dinar & surah al waqiah yg sinonim dengan masyarakat kita sebagai amalan pemurah rezeki
  kata ustaz tu, jika kita beramal kerana mengharapkan balasan/kelebihan dari amaln tu, boleh jd syirik kecil
  contohnya:
  Abu ada restoran
  Abu amalkan solat dhuha setiap hari
  Makin lama restoran Abu makin baju
  Abu rasa amalan solat dhuha tu lah yang buat restoran dia makin maju
  Jatuh syirik tang mana tu tok?

  mmg betul solat dhuha tu menjadi asbab terbukanya pintu kebaikan dan rezeki seseorg kan?

  manusia ni lumrahnya buat sesuatu untuk sesuatu
  contohnya, kalau nk naik pangkat, kena kerja kuat and buat kerja betul2
  kalau nk dpt A, kena ikut cara dan amalan belajar yg betul

  byk blog2/buku2 yg menghimpunkan kelebihan selawat/zikir/surah2 tertentu
  kalau betul la jika kita lakukan sesuatu amalan kerana utk mendapatkan kelebihan amalan tersebut salah,
  kenapa diceritakan/diwujudkan/dinyatakan kelebihan2 tu semua?

  dan last skali ayat yg biasa sy dgr
  "kita doa, zikir, selawat, solat bkn sbb nak itu ini dari Allah,
  tapi kita nk redha Allah, tu yg paling betul"

  tp kan Allah dah ckp kalau nak apa2 minta dari Dia
  salah ke mintak perkara dunia & akhirat dari Dia?

  konfius sy ni tok

  ReplyDelete
 96. Walaikusalam cucu Kong pius...

  Bagus soalan kamu ni... walaupun ia dah buat kamu kong pius !! Tak apa, atok cuba jawab..

  Ya cu... memang sesetengah orang mempunyai pendapat sendiri berkenaan pekara begini. Ia tergantung atas kefahaman seseorang itu berkenaan "ikhlas & redha", kemudian tahap pengajian keilmuan yang mereka miliki, Melalui pengatahuan ini lah mereka akan meletakkan tahap keikhlasan dan keredhaan mereka kehadrat Allah itu. Jika mereka telah mempelajari ilmu berkenaan tarikat atau ilmu kerohanian. Selalunya mereka mempunyai fahaman berbeza dgn mereka yang baru belajar diperingkat syariat islam, Pada mereka yang telah belajar ilmu kerohanian dan mereka ingin memperhalusi ibadah dan kepergantungan mereka kepada Allah, mereka selalunya akan berkata bergitu, ia.. seperti yang kamu sebut itu, Sehinggakan mereka sangat takut untuk berdoa pun.. kerana bimbang diri mereka berlaku tidak redha atas ketentuan Allah pada dirinya. Sedangkan didalam ilmu syariat sangat2 digalakkan untuk berdoa. Percangahan inilah yg membuat kamu bingung ??? sampai kong pius ???

  Jadi... pada atok itu adalah satu pekara biasa, terutama jika kamu belum pun belajar bab2 kerohanian atau masuk mana2 tarikat. Didalam mana2 tarikat pun akan mengajar supaya murid itu "Misti hanya meletakkan harapan dan pergantungan dirinya & hidupnya mutlak kepada Allah sahaja". Maka dgn sendtrinya semua kekuatan dan kebesaran hanya milik mutlak Allah SWT. Segala bentuk ayat, jampi, zikir, ahzab, dan seumpamanya termasuklah ibadah solat fardu atau sunat dan semua ibadah itu "tidak memberi bekas" atau apa juga pekara yg berlaku keatas diri kamu, keluarga kamu, masyarakat sekeliling,,, malah negara kamu sendiri... kerana yang mutlak memberi bekas itu hanyalah Allah SWT.... faham tak ni???

  Itulah sebab nya kamu bingung... sebab kamu belum pun sampai dan duduk didalam keadaan "penyerahan mutlak kpd Allah" seperti yg atok sebut diatas itu. Ilmu ini tidak kamu pelajari didalam Syariat Islam atau pengajian islam disekolah atau Universiti, Jadi ia nampak bercanggah... tetapi kedua2nya betul pada tahap pemikiran murid itu sendiri. Jadi apa nak susah... buat saja apa yg kamu faham dan yg kamu yakin. Yg penting kamu buat... dan Allah tahu apa yg kamu lakukan itu....ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 97. salam atok dan saudara zamany yang dikasihi....adakah pendermaan organ dibolehkan atok?dan bolehkah atok ceritakan sedikit berkenaan
  Nabi khidir as kerana ada setengah ulama mgatakan Nabi Khidir bukan Nabi tapi wali Allah.... Imam Mahadi tu anak murid pada Nabi Khidir,Rasulullah saw dan Sultan wali Syeikh Abdul Qadir Jailani juga ke atok?

  ReplyDelete
 98. Waalaikumsalam cucu ady,

  Tanya pasal cucu atok nama zamany tu ya... dia skg di Masir, sambung buat master. Masa atok di Mekah didlm bulan Ramadhan yg lalu, kebetulan dia pun ada disana juga buat umrah bersama2 atok.

  Tanya pasal derma organ... kalau tanya atok secara peribadi pada pendapat atok, lebih baik jangan derma organ kamu pada sesiapa jua pun... sebab setiap organ tubuh manusia akan dipertanggungjawabkan atas apa yg diperbuat didunia ini, menurut hadis Rasulullah. Kalau tubuh kamu didermakan kepada manusia munafiq dan berlaku syirik... maka dosanya juga terpalit pada kamu. Tambahan pula kalau sepenerima organ kamu tu org kafir ??? masak kamu nanti diakhirat... Tapi jika org yg ingin menderma organ itu adalah seorang yg sangat kuat dan perkasa, contohnya macam "badang" atau superhero yg boleh lawan api... rasanya ok kot ??? Atok nak tanya kamu... pernah tak dengar wali2 ke atau org2 soleh derma organ dia ??? tak kiralah dulu ke... skg ke ??? pernah dengar tak ???

  Tanya pasal Nabi Allah Khaidir ra... rasanya atok pernah ceria pasal dia ni dulu. Tapi tak apa. atok cerita sekali lagi.

  Kisah & Hidup Nabi Allah Khidir as :

  Ia digelar dengan panggilan Khaidir yang bermaksud hijau atau orang hijau dalam kebanyakan pendapat ulama tafsir dan ulama2 ahli sunah wal jemaah. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Haiban dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda:

  “Beliau dinamai Khidr karena beliau duduk di atas tanah putih, tiba-tiba berguncang di belakang beliau berwarna hijau.” dan juga dari sanad yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa ia berkata : "Maksud farwah(permukaan tanah, rumput kering), maka tiba-tiba tanah di bawahnya itu menumbuhkan tanaman yang MENGHIJAU.” Kerana dikatakan dengan kehadiran Nabi Allah Khaidir as dikawasan itu. Ia adalah nabi yang menjaga tumbuh-tumbuhan dan air dimuka bumi ini sekalian dengan Nabi Allah Ilyas as. atas perintah Allah SWT.

  Maksud Hijau:
  Mewakili kebenaran, kekuatan, subur-berkembang, alam, pengetahuan, kehidupan, umur panjang, kebangkitan, warna surga, emerald atau zamrud, jubah keagungan Muhammad Saw dan Al-ISLAM. Warna yang melambangkan kenabian dan juga Islam bagi keseluruhannya.

  KETURUNANNYA:

  Nama sebenar Nabi Allah Khidhir as adalah Bulyan ibnu Mulkan ibnu Qali’q ibnu Syali'q ibnu Abir ibnu Ar-Fakh-Syadz ibnu Sam ibnu Nuh as. (diriwayatkan oleh Wahb bin Munabbih, Ibnu Kathir, al-Alusi, Imam Nawawi dan Ibnu Qutaybah)

  Nabi Allah Khidir as adalah rekan seperjuangan Nabi Ibrahim as saat berdakwah kepada Namrud di Babilyon. Saat Nabi Ibrahim berhijrah meninggalkan Babilyon, Nabi Khidir as pun ikut serta bersama Nabi Ibrahim as dan keluarganya. Nabi Khidir as juga sempat menjadi penasihat dan pendamping Zulqarnain as. ( riwayat dari Imam At-Tabari)

  Dari berbagai pendapat soal keturunan Nabi Allah Khidir as, yang paling kuat dan mejoriti adalah, beliau keturunan Nuh as, hidup sezaman dengan Dzulqarnain as dan Ibrahim as, pada era Mesopotamia kuno.

  Pendapat kuat ini melemahkan pendapat yang menyatakan Khidir keturunan Harun as dari nasab Ishaq as. Sekaligus menggugurkan pendapat bahwa Alexander The Great adalah Dzulqarnanin as. Tesis Alexander sebagai Dzulqarnain as dan Khidir as keturunan Harun as, sangat lemah dan bercelaru, penuh dengan sangkaan buruk dan konspirasi merendah-rendahkan baginda.

  Al-Fakrurdzi r.a dalam tafsirnya berkata: “Dzulqarnain adalah seorang Nabi, sedangkan Iskandar(Alexander) adalah seorang musyrik (kafir). Gurunya adalah Aristoteles, dan Iskandar memerintah (negerinya) dengan nasihat Aristoteles, yang tidak diragukan lagi merupakan penyembah berhala.” Bagaimana mungkin dia adalah Nabi yang diangkat mertabatnya oleh Allah SWT.

  bersambung...


  ReplyDelete
 99. sambungan....

  NABI ALLAH KHIDIR AS. MASIH HIDUP:

  Jumhur Ulama berpendapat bahwa "Dia (Sayyidina Khidhir as) hayyun maujudun baina adzharina (hidup dan wujud di kalangan kita, yakni di masa kita ini) dan pendapat ini telah disepakati oleh para ahlu tasawuf dan ahlush sholah wal ma’rifah" maksudnya ialah orang-orang ahli kebajikan dan ma’rifah.

  Cerita-cerita mereka mengenai melihat dan bertemu dengan baginda dan mengambil pengajaran serta bersoaljawab dengan baginda, dan kehadiran baginda di tempat-tempat yang mulia dan tempat-tempat kebajikan adalah terlalu banyak jumlahnya untuk dikira, dan terlalu masyhur untuk ditutup atau disembunyikan. (riwayat oleh Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim juz 15, halaman 135-136, Bab min Fadhail al-Khidhir)


  "Dia (Khidir as) hidup menurut jumhur ulama dan orang-orang shaleh, dan orang awam adalah beserta mereka dalam pegangan ini". Beliau mengeluarkan komen kepada sebagian Ahli Hadis yang menyatakan Khidir as telah Wafat: " Adalah suatu pandangan yang ganjil dari sebagian muhadditsin yang mengingkari hal ini.” (riwayat dari Abu 'Umar bin Ash sholeh, Syarah Muslim juz 15, halaman 135-136, Bab min Fadhail al-Khidhir)

  Pendapat Nabi Khidir as masih hidup beserta jasad dan rohnya, telah disepakati oleh mejoriti ulama ahlu sunnah wal jemaah, para wali2 Allah, ahli2 ma’rifat, ahli2 tasawuf, dan orang-orang shaleh yang mengikuti pendapat mereka. Hanya sebagian “kalangan pelaku orang mengejar populariti” saja yang coba melemahkan ijma’ ulama bahawa Nabi Allah Khidir as. masih hidup.

  Perlu ditegaskan di sini bahwa dalam al-Qur’an tidak menyebutkan secara khusus nama Nabi Khidir melainkan dengan firmanNya: “ Seorang hamba diantara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” (Qs. Al-Kahfi [18]:65) Ayat ini menjelaskan maqam penghambaan, ilmu dan pengetahuan khususnya yang dipanggil "Ilmu Laduni". Disini Nabi Khidir disebut sebagai guru kepada Nabi Musa bin Imran, juga Nabi Ibrahim as, Nabi Ilayas as, Nabi Ilyasa, Nabi Sulaiman as, Nabi Daud as, Nabi Yusof as, Nabi Ismail as, Nabi Harun as, Nabi Yakub as, Nabi Ayub as, Nabi Isa as dll termasuklan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah saw. Dalam banyak riwayat, susuk tubuh yang alim atau guru ini disebut dengan nama Khidir. Baginda juga mewarisi "Sapuk Sakinah" iaitu mewariskan perintah kenabian dan kerasulan dari satu tangan kesatu tangan yang lain, maka itulah sebabnya Allah lanjutkan umurnya yang tetap saja kelihatan muda remaja seperti berumur 25 tahun.

  bersambung....

  ReplyDelete
 100. sambungan....

  Nabi Khidir adalah seorang alim rabbani lagi ahli abadi yang telah mendapatkan rahmat khusus Ilahi, dan mendapat tugas pada wilayah batin dan sistem penciptaan semesta. Ia mengetahui sebagian dari rahasia-rahasia penciptaan (juga dipanggil Kutub Laduni) . Dari satu sisi Nabi Khidir adalah guru Nabi Musa bin Imran As, meski dalam beberapa sisi, Nabi Musa As atau Nabi atau Rasul lebih unggul dari Nabi Khidir As.

  Dari sebagian riwayat dan bentuk lahir sebagian redaksi ayat-ayat al-Qur’an dapat disimpulkan bahwa Nabi Khidir memiliki maqam kenabian, dan termasuk dari para nabi yang diutus oleh Allah Swt kepada kaumnya supaya menyeru mereka kepada tauhid dan pengakuan terhadap para nabi, rasul dan kitab-kitab samawi.

  Mukjizatnya adalah pada bila2 masa saja ia menghendaki, sesuai dengan izin Ilahi, agar kayu kering atau tanah kering menjadi rimbun dan hijau, maka kehendak ini akan segera terlaksana. Karena itu, Nabi Khidir disebut sebagai Khidr (bermakna hijau) dan gelarnya adalah Khidir.

  Adapun terkait dengan usia panjang Nabi Khidir kami mengajak Anda untuk mencermati sabda Imam Shadiq As yang dikutip sebagai berikut:

  “Adapun hamba saleh Tuhan, Khidir, Allah Swt telah memanjangkan usianya bukan untuk risalahnya dan juga bukan untuk kitab yang diturunkan kepadanya atau dengan perantaranya dan syariatnya, kemudian menyampaikan (nasakh sapuk sakinah) syariat para nabi sebelumnya, juga bukan karena imamah yang mengharuskan para hamba-Nya mengikutinya, juga bukan karena ketaatan yang diwajibkan Tuhan bagi para hamba kepadanya, melainkan Allah Swt, Maha Pencipta, menghendaki usia Imam Qaim (Imam Mahdi Ajf) menjadi sangat panjang pada masa ghaibnya dan mengetahui bahwa para hamba-Nya akan mempersoalkan dan mengkritik usianya, atas dasar itu, Allah Swt memanjangkan usia hamba saleh-Nya (Khidir) sehingga dengan usianya yang panjang itu dapat dijadikan sebagai bahan perbincangan dan diserupakan dengan usia Imam Mahdi Ajf. Dengan demikian, kritikan dan penafian para musuh dan orang-orang yang berfikiran jahat dapat digugurkan.” Tanpa ragu Nabi Khidir masih hidup dan sekarang ini berusia lebih dari enam ribu tahun atau sepuluh ribu tahun dan ada juga berpendapat baginda berumur lima belas ribu tahun. Baginda akan tetap hidup hinggalah hari kiamat nanti.

  Diceritakan oleh guru-guru atok sedikit masa yang lalu bahawa baginda merasa keciwa kepada kaum-kaumnya yang menolak ajarannya. Lalu Baginda mengambil keputusan untuk mengasingkan didirinya. Sama juga dengan cerita2 para nabi yang lain bahawa mereka akan menyendiri untuk melakukan ibadah dan memohon keampunan Allah atas kegagalannya berdakwah kepada kaum2 mereka. Dia telah memasuki sebuah rumah kosong dengan menonggang seekor keldai yang ditambat diluar rumah dan membawa sebekas roti, daging kambing dan air sebagai bekalan. Didalam pengibadahnya itu tiba2 Allah telah menidurkannya dan hanya bangun selepas 100 tahun dimana semua makanannya telah hancur dan keldainya juga telah tinggal tulannya saja. Keadaan ini terpaksa ia terima kerana itu adalah atas permintaannya sendiri dimana ia mahu hidup dizaman2 Nabi-nabi Allah yg lain dan mahukan dia menjadi Umat Muhammad saw. Oleh sebab makrifatullah dan ilmu kaduni pemberian Allah kepadanya menyatakan bahawa "Umat pilihan Allah hanyalah Umat Muhammad saw. Kerana mereka tidak mungkir janji dan mentaatai seluruh Nabi2 pilihan Allah dan semua kitab2 Allah tampa ragu dan muktlaq. Malahan merekalah juga yang akan menjadi saksi dihadapan Allah diakhirat kelak jika Allah mahu nabi2 itu mengemukakan saksi keatas seruan mereka".

  bersambung....

  ReplyDelete
 101. sambungan....

  Pada waktu yang telah dijanjikan Allah untuk Malaikat Isrqil mencabut nyawanya baginda lalu berkata kepada Malaikat itu, "Aku sudah pun mati, kenapa kamu mahu mencabut nyawaku untuk mati kedua kalinya sedangkan Allah berfirman manusia yang hidup misti menempuhi maut tetapi maut itu hanya sekali, bukannya dua kali, kau pulang saja kehadrat Allah dan beritahu kepada Nya bahawa Khadir mahukan penangguhan hingga hari kiamat kerana dia mahu menjadi umat Muhammad". Maka malaikat pun berangkat kehadrat Allah dan mengrepotkan kata2 Khaidir itu. Lalu Dia berkenankan permintaannya itu". Maka hiduplah baginda hingga ke hari ini.

  Di dalam kitab "Al-Asror Rabbaniyyah wal Fuyudhatur Rahmaniyyah" karya Syeikh Ahmad Shawi Al-Maliki halaman 5 diterangkan yang artinya sebagai berikut:

  Telah berkata guru dari guru-guru kami, Sayyid Mushtofa Al-Bakri: Telah berkata Al-'Ala'i di dalam kitab tafsirnya bahwa sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas as hidup kekal sampai hari kiamat. Nabi Khidir as berkeliling di sekitar lautan sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di lautan. Pada pendapat atok dialah orangnya yang telah menolong Pelayar Negara kita yg diberi pertolongan dikala kesusahan dilautan dahulu, tetapi malangnya beliau beranggapan pertolongan itu datangnya dari Nabi Isa as. Inilah yang tidak dapat beliau pelajari dan ketahui rahsia2 Allah.

  Sedangkan, Nabi Ilyas berkeliling di sekitar gunung-gunung sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di gunung-gunung. Inilah kebiasaan mereka di waktu siang hari. Sedangkan di waktu malam hari mereka berkumpul di bukit Ya'juj wa Ma'luj, sambil mereka menjaganya. Tanyakan kepada ahli panjat gunung iaitu bernama Dr. Mukarabbin, apa yang telah dia ketemui diatas puncak Everas satu ketika dahulu ??

  Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berjumpa pada tiap-tiap tahun di Mina (Saudi Arabia). Mereka saling mencukur rambutnya secara bergantian. Kemudian mereka berpisah dengan mengucapkan kalimat:

  بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله
  بسم الله ما شاء الله لا يصرف السو ء الا الله
  بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله
  بسم الله ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله

  Maka barangsiapa mengucapkan kalimat-kalimat ini pada waktu pagi dan petang, maka ia akan terseklamat dari tenggelam, kebakaran, pencurian, syaitan, sultan yg zalim, ular, dan kalajengking.

  bersambung....

  ReplyDelete
 102. sambungan.....

  Dan telah dikeluarkan oleh Ibnu 'Asakir bahwa sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu berpuasa Ramadhan di Baitul Maqdis (Palestina) dan mereka melakukan ibadah haji pada tiap-tiap tahun. Mereka minum air zamzam dengan sekali tegukan, yang mencukupkan mereka seperti minuman dari Kabil. Maknanya cukup untuk setahun.

  Sebagian ulama menceritakan bahwa sesungguhnya Nabi Khidir itu putera Nabi Adam as yang diciptakan dari tulang iganya. Menurut segelintir kecil ulama lagi beliau putera Halqiya. Ada yang mengatakan putera Kabil bin Adam. Adapula yang mengatakan beliau itu cucunya Nabi Harun as, yaitu putera bibinya Iskandar Dzul Qarnain. Dan Perdana Menterinya benar-benar aneh mengatakan bahwa Nabi Khidir itu dari golongan malaikat.

  Sedangkan, menurut pendapat ulama yang paling shohih adalah bahwa Khidir itu adalah seorang Nabi. Menurut ulama jumhur beliau itu masih hidup dan beliau tidak akan pernah meninggal terkecuali pada hari kiamat apabila Al-Qur'an telah diangkat dan Dajjal telah membunuhnya. Kemudian, Allah menghidupkan Nabi Khaidir as kembali. Sesungguhnya, beliau itu masa hidupnya panjang sekali. Karena, beliau meminum air kehidupan. Ini adalah metos2 yang bercampur baur dengan amalan Yahudi kuno dan juga Kristian.

  BERKENAAN AIR TELAGA KEHIDUPAN:

  Dikisahkan dari Ats-Tsa’labi rah.a, ahli tafsir bermazhab Syafi’i:

  Dalam sebuah riwayat, Zulqarnain dan Khidir bersama rombongan prajuritnya pernah pergi mencari telaga air kehidupan(Ainul Hayat/Fountain of Youth), ketika mereka tiba di tujuan, Allah member wahyu melalui malaikat Rafa’il bahwasanya air kehidupan itu dikhususkan untuk Khidir. Lalu Nabi Khidir pun meminumnya, dari situlah awal kisah takdir Allah atas usia panjang kehidupan Khidir a.s.

  Di dunia ini, satu-satunya lokasi bersejarah dimana telaga air kehidupan itu -kabarnya- ditemukan adalah Fountain Of Youth, yang berada di Miami Florida(sebagian menduga di Bahama), dekat segitiga Bermuda. Ditemukan kembali pada abad ke-16 M, oleh Dinasti Utsmaniah(Ottoman), sezaman dengan era pertempuran Mohacs, versus dinasti Habsburg. Catatan sejarah eropa mengklaim Juan Ponce de Leon sebagai penemunya, klaim ini menjadi kontroversi dikalangan pemerhati sejarah. Ilustrastion Fountain Of Youth digambarkan dalam game Age Of Empire.

  Namun, keberadaan lokasi Fontain Of Youth sesungguhnya pun masih patut dipersoalkan. Memikirkan lokasi yang diperkatakan oleh Juan Ponce de Leon tersebut, telah menjadi taman kunjungan wisata. Tidak ada yang tahu dibagian mananya florida, yang jelas keterangan hadis hanya menyebutkan "ainul hayat" terletak di dalam bumi. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya ia merupakan sato konperasi Illimunaity untk mengada-adakan tempat itu berada dikawasan mereka iaitu Amerika Syarikat, supaya semua manusia nanti akan beranggapan bahawa semua orang Yahudi Amerika akan hidup kekal hinggalah kesenambungan raja mereka Dajjal akan menyelamatkan mereka dari api Neraka. Inilah peganggan dan apa yang mereka anuti hingga mempengaruhi sesetangah melayu islam disini yang masih bodoh tentang agama. Waallahua'lam.

  sekian

  atok zamany.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Barakallah.....terima kasih atok atas penerangan yg panjang lebar.....semoga usaha atok ini mendapat rahmat dan redha Allah....mohon untuk cucu kongsikan.....

   Delete
 103. Salam Tok...

  apa pandangan Atok perhimpunan Merah 16hb ni?
  Macam mnyimbah minyak utk kekalutan yg besar.

  ReplyDelete
 104. Walaikumsalam cu...

  Semua tu kerja bodoh dan tak bermanafaat. Lebih baik kamu fikir cara bagaimana kamu nak tambah pendapatan kamu dan keluarga kamu daripada kamu buat kerja sia-sia. Biar gangster2 tu bergaduh berperang... kita tak payah ikut campur kerja gila mereka. Mana ada Iman kalau dah bergelumang dgn gengster2 dan pendekar2 bersyaitan... berjin. Kalau tiba2 kamu mati dlm keadaan itu... bagaimana ??? siapa nak tolong kamu ?? si gangster tu dan kuncu2 mereka ??? sudah lah... kalau kaki mengampu tu tak kan kemana ??? faham tak ni ???

  atok zamany

  ReplyDelete
 105. salam atok zamany...boleh bagi email x?sebab sy ade beberapa soalan untk d ajukn kepada atok zamany..sy juga ahli abjad menerima ijazah daripada arwah ust. mat janggut.t,kasih

  ReplyDelete
 106. Walaikumsalam basikalmurah ???????

  Email atok kan ada tulis diatas sekali dlm laman ini... zaman5619@gmail.com. Itulah alamatnya pun ok

  ReplyDelete
 107. Asalamualaikum kpd semua...

  SELAMAT MENYAMBUT HARI RAYA QURBAN 1438H kepada semua pembaca dan peminat blog atok ini walau dimana kamu berada. Semoga kalian semua bergembira dan beroleh keberkatan dgn Qurban yg dijalankan pada hari ini.

  Tk

  atok zamany

  ReplyDelete
 108. Assalam atok zamany...
  Antara imam mahadi dengan Dajjal..siapa yang keluar dulu...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu...

   Imam Mahadi yg akan keluar dulu, tak berapa lama lepas tu bila dia tengok ramai org2 mati (org2 kafir dan yg munafiq), dia pulak keluar utk mengkafirkan lebih ramai org2 islam, Lepas tu baru Nabi Isa al-Mashi pulak keluar bergabung dgn Imam Mahadi bagi habis semua kafirun dan manufiqun dari atas muka bumi ini. Lepas tu senyap sunyi bumi buat setika sebeb masing2 terpinga2 tak tahu apa yg terjadi.Kemudian semua muslimin dan muslimat akan duduk dibawah pemerintahan kerajaan Imam Mahadi. Lepas itu barulah Nabi Isa wafat. Tak berapa lama lepas itu barulah datangnya hari kiamat... tapi sebelum itu semua muslimin dan muslimat akan mati dulu dan kemudiannya barulah Allah gulung bumi dan langit berserta manusia yg hanya tinggal dikala itu (sengaja tidak dibunuh dan disimpan utk tengok hari kiamat depan mata mereka) iaitu manusia2 yg peringainya seperti binatang kerana suka sek bebas dan suka melakukan sek depan kawan2 dan orang ramai. Iaitu manusia yg dah tak tahu malu. Merekalah yg paling akhir sekali hidup dan digulung bersama2 bumi dan langit. Begitulah mengikut ceritanya... Waallaua'lam.

   atok zamany

   Delete
 109. salam tok, betulkah kematian raja abdullah pada awal tahun ni adalah salah satu tanda kedatangan imam mahdi?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu...

   Dia tak ada kena mengena dlm hal ini. Bagaimana mungkin, kerana dia berfahaman wahabi. Jauh sangat dari petanda kiamat atau keluarnya Imam Mahadi. Bila runtuhnya kerajaan arab semuanya barulah betul petanda keluarnya Imam Mahadi. Hinggakan Madinah dah habis... kemudian Mekah dikepong... kemudian barulah keluarnya Imam Mahadi...faham

   atok zamany

   Delete
 110. Salam tok nak tanya kalau kita puasa and kita sedekahkan kat ibu bapa kita yg masih hidup, pahala puasa tu boleh ke dpt kat diorg?

  Ada tips untuk kurangkan darah tinggi tak? untuk mak saya

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cucu gadaffi...

   Dapat... petua yg paling mujarab sekali kalau kamu sedekah duit... terus hilang semua sakit2 dia.

   Boleh cuba, ambil buah kelapa muda yg isinya hingusan tu. Kemudian tebok atasnya dan masukkan tawas lebih kurang 1cm. Lepas tu tenggekkan atas dapor hingga ia mendidih. Sejukkan dan bagi dia minum setengah gelas. Buat pagi dan petang, nanti darahnya akan stabil. Ini juga untuk rawatan kencing manis. Keadahnya juga sama.

   atok zamany

   Delete
 111. Homeopathy Dr.Reckeweg R79 (Hypertension) 2 biji sehari. Bahan asas dari Garlic. Boleh Google. Saya bgitau jer.

  ReplyDelete
 112. Salam Tok...

  Rasanyer Atok tngh ada projek besar utk negara ni...... tu sbb lama x der update dari Tok.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ya.. memang benar, waktu tu atok terlalu sebok menulis dan pergi kehulu kehilir buat kerja2 NGO tu. Sebab tu tak dpt nak buat update..

   maaf lambat jawab

   atok zamany

   Delete
 113. salam tok,

  maaf off topik jap tok. saya ada satu kemusykilan..saya ingin nak tau apakah hukumnya kalau kita menghadiahkan/ membaca ayat quran (cth al-fatihah) kepada seseorang dikala kita sedang haidh? boleh ke atau diharamkan tuk?

  terima kasih tok.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu...

   Maaf... atok baru selak ms belakang ni dan nampak soalan yg belum berjawab.

   Kalau kita dlm hadas, kemudian nak juga hadiahkan bacaan fatihah kpd kedua2 ibubapa... cukup sekadar dibaca dalam hati, jangan diucapkan dibibir. Ia diibaratkan seumpama berzikir (sama hukumnya)..ok

   atok zamany

   Delete