Thursday, February 28, 2013

SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 18BISMILLAHIRAHMANIRAHIM.


FASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT.


BAB 36 : SENDI-SENDI TUBUH ORANG KAFIR DAN ORANG MUNAFIQ MENJADI SAKSI ATAS AMAL PERBUATAN MEREKA.Allah SWT telah berfirman dengan al Quran didalam surat Yasin ayat 65 yang mafhumnya ;

"Pada hari ini, Kami tutup mulut mereka dan berbicara dengan Kami, tangan mereka dan menjadi saksi kaki mereka, tentang apa- apa yang telah mereka kerjakan ".

Kemudian firman Allah didalam surah an-Nuur ayat 24 yang mafhumnya ;

"Pada hari, yang menjadi saksi atas mereka, lidah, tangan dan kaki mereka sendiri, tentang apa-apa yang mereka perbuat ".

Dan firman Allah didalam surah Fushsilat ayat 21, mafhumnya ;

"Dan mereka berkata kepada kulit mereka, 'Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami ?".

Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaib  hadis dari Muawiyah bin Haidah al-Qarasyi bahawa Nabi saw. bersabda, "Pada hari kiamat nanti, kamu akan hadir dengan mulut-mulut kamu semua seperti mulut tempayan (terbuka tampa suara) dan anggota badan manusia yang pertama berkata-kata ialah peha dan tapak tangan".

Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik bahawa ia berkata, "Ketika kami sedang berada disamping Rasulullah, tiba-tiba baginda tersenyum. Kemudian baginda bertanya, 'Kamu tahu kenapa aku tersenyum ?'. Kami menjawab, 'Tidak, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu' . Baginda bersabda, 'Diantara isi percakapan seorang hamba kepada Tuhannya ialah, 'Ya Tuhanku, bukankah Engkau akan melindungi ku dari kezaliman ?'. Allah berfirman, 'Ya sudah tentu'. Hamba itu berkata lagi, 'Kalau begitu, aku mahu diriku sendiri yang menjadi saksi kepada diriku'. Allah berfirman, 'Cukuplah dirimu sendiri menjadi saksi pada hari ini dan Malikat- malikat yang menulis amal buruk dan baik juga sebagai saksi '. Setelah mulutnya ditutup, semua sendi-sendi tulangnya diperintah berkata-kata. Maka iapun berkata-kata amal perbuatan hamba itu tadi dengan bebas tampa tersekat-sekat. Mendengar kata-kata itu, maka ia berkata, 'Mudah-mudahan Allah menjauhkan rahmat Nya'. Pada halnya, demi kamu semualah aku (Nabi saw.) menjadi pembela '".

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Said dan Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda,"Pada hari kiamat nanti seseorang hamba akan dihadapkan kehadrat Allah, kemudian Allah berfirman, 'Bukankah Aku telah memberimu pendengaran, penglihatan, harta dan anak-anak ?. Bukankah Aku juga telah menundukkan untuk mu binatang-binatang ternak, ladang-ladang dan membiarkan kamu berkuasa serta hidup sejahtera ?. Lalu apa kamu fikir bahawa kamu tidak akan bertemu dengan Ku pada hari ini ?'". Mereka menjawab, 'Tidak !'. Lalu Allah berfirman, 'Pada hari ini Aku akan melupakan kamu seperti kamu telah melupakan Aku ".

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik bahawa Nabi saw. bersabda, "Pada hari kiamat nanti, seorang kafir akan dihadirkan dan ditanya, 'Bagaimanakah pendapat kamu jika seluruh bumi ini dijadikan emas untuk mu dan hendakkah kamu menebus semua dosa-dosa kamu dengannya ?'. Ia menjawab, 'Ya, sudah tentu '. Lalu dikatakan kepadanya, 'Kamu berbohong, dahulu telah diminta tebusan yang lebih ringan dari itu, tetapi kamu mengabaikannya '''.


FAKTA I :

Sabda Nabi saw. "Yang pertama berkata-kata dari seorang hamba ialah pehanya ". Sabda ini membawa dua maksud ;

Pertama :
Ia merupakan satu ungkapan aib dan kehinaan seperti yang disebut didalam firman Allah didalam surah al-Jaatsyiyah ayat 29 yang mafhumnya ;

"Inilah kitab Kami (tertulis amalan kamu), menerangkan kepadamu dengan sebenarnya. Sesungguhnya Kami telah menyuruh dituliskan apa-apa yang telah kamu kerjakan ".

Persoalannya, semasa didunia ia suka melakukan kejahatan secara terang- terangan, sedangkan hatinya dibiarkan kosong dari mengingati Allah. Ia tidak melakukan amalan-amalan yang selayaknya dilakukan oleh mereka yang takut dan inginkan kasian belas dari Allah. Maka, Allah balas perbuatan mereka itu dihadapan para makhluk semua.

Kedua: 
Iaitu, bagi orang yang telah diberikan kitab dan telah membacanya namun masih tidak berpuas hati, berdegil tidak mempercayainya, keras kepala dan melawan yang hak. Maka mulutnya ditutup rapat sedangkan semua angota badannya diperintah bekata-kata sebagai saksi perbuatan jahatnya dahulu. Pendapat ini lebih jelas lagi berdasarkan firman Allah didalam surah Fushsilat ayat 21, mafhumnya ;

"Dan mereka berkata kepada kulit mereka, 'Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami ?'".

Kulit, jika menurut pendapat Zaid bin Aslam adalah kemaluan manusia. Oleh sebab diperintah berkata-kata, maka ia pun menceritakan semua kejahatan tampa sekatan. Kulit dan kemaluan ini menjadi saksi hingga semua aib mereka terbongkar. Semoga kita dilindungi Allah daripadanya.


FAKTA II :

Maksud kalimah, "Aku biarkan kamu berkuasa dan hidup sejahtera ". Berkuasa keatas kaumnya atau rakyatnya. Ini bererti ia ditujukan kepada semua pemimpin, ketua atau Raja tidak mengira kaum, puak atau apa juga bangsa. Mereka kebiasaannya sangat zalim, kejam dan tidak berperi kemanusiaan, tamak haloba, rakus, bermuka-muka, manis mulut dengan janji-janji palsu, rasuah, sombong dan tikam kawan dari belakang. Hanya sedikit saja yang baik, soleh, amanah dan menurut perintah Tuhan. Kemudian mereka dibiarkan dan diberi kesejahteraan dalam kehidupan yang sangat mewah. Dengan harta-harta rakyat yang di rampas, wang rasuah, harta haram dan penipuan, maka mereka boleh hidup senang-lenang. Maka, mereka-mereka inilah yang dimaksudkan didalam ayat ini. Tunggulah saja pembalasan yang akan mereka terima diakhirat kelak. Pembalasan yang sangat pedih dan tiada akhirnya.

Maksud kalimah, "Hari ini Aku melupakan kamu, seperti kamu telah melupakan Aku ". Allah akan membiarkan mereka diseksa didalam Neraka tampa sedikit pertolongan jua pun. Mereka akan kekal terus diseksa disitu sampai bila-bila. Inilah akibatnya jika kamu tidak peduli dan tidak mahu taat perintah Allah, tidak peduli untuk kenal Allah.

Kemudian berkenaan persoalan, adakah orang-orang kafir akan bertemu dengan Allah dan adakah mereka juga akan disoal ?. Jawapannya ialah, Ya ! sangat pasti mereka juga akan ditemukan dan disoal oleh Allah seperti yang telah diperkatakan sebelum ini. Dalil bagi persoalan ini seperti firman Allah didalam surah al-A'araf ayat 6 yang mafhumnya ;

"Maka, sesungguhnya Kami akan menyoal umat-umatyang telah diutus rasul-rasul kepada mereka ".

Kemudian firman Nya didalam surah al-An'am ayat 30, yang mafhumnya ; 

"Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya ".

Juga firman Allah didalam surah Huud ayat 18, mafhumnya ;

"Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka ".

Dan firman Allah didalam surah al-Kahfi ayat 48, mafhumnya ;

"Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhan mu dengan berbaris ".

Firman Allah didalam surah al-Ghasyiyah ayat 25 - 26, yang mafhumnya ;

"Sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisab mereka ".

Begitu juga firman Allah didalam surah al-Angkabut ayat 12-13 yang mafhumnya ;

"Berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman: ikutlah jalan kami (murtad) dan kami akan memikul kesalahanmu (dosa-dosamu). Padahal mereka tidak akan memikul kesalahan (dosa-dosa) orang-orang mukmin sedikitpun. Sesungguhnya mereka orang-orang dusta".

"Demi, mereka akan memikul dosa mereka sendiri dan dosa-dosa (yang lain) bersama dosa-dosa mereka (sendiri). Demi, mereka akan diperiksa (dihisab) pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka ada-adakan (dustakan) ".

Terlalu banyak lagi ayat didalam al-Quran nul-Karim yang menjelaskan pekara-pekara seumpama ini.

Terdapat pula yang bercangah pendapat akan pekara ini berdasarkan firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 41 yang mafhumnya;

"Maka, diketahui orang-orang yang berdosa dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubunnya dan tapak kakinya (lalu dilemparkan)".

Dan juga menerusi hadis riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi, Nabi saw bersabda, "Akan muncul dari dalam Neraka seekor anak kambing dan berkata, 'Aku diperintah untuk menghisab tiga jenis manusia. Iaitu orang-orang yang sombong dan keras kepala, orang-orang yang mempersekutukan Allah dan orang-orang yang suka membuat patung (ahli sihir) '".

Bantahan itu dijawab, bahawa peristiwa itu berlaku setelah manusia dihisab dan diberikan kitab amalan mereka masing-masing. Buktinya pada kalimah "dan orang-orang yang suka membuat patung (ahli sihir) ", didalam riwayat diatas tadi. Jika benar mereka mengesakan Allah, pastinya mereka semua akan disoal dan dihisab terlebih dahulu. Sesudah itu baharulah mereka akan diazab dengan berat. Tetapi, sebaliknya jika mereka itu orang-orang kafir dan musyrik, maka mereka tidak perlu lagi disoal dan dihisab. Mereka terus saja akan dihumban kedalam Neraka tampa hisab.

Menurut pandangan kebanyakan para ulama tafsir, Allah SWT. menyebut permasalahan hisab didalam firman-firman Nya adalah secara umum, manakala riwayat hadis-hadis pula memperincikan masaalah itu dengan detail. Ada beberapa hadis menyebut bahawa orang-orang yang beriman akan masuk syurga tampa hisab. Oleh sebab itu semua manusia akan terbahagi kepada tiga golongan. Pertama, golongan manusia yang tidak dihisab sama sekali. Kedua golongan manusia yang akan dihisab dengan mudah. Ketiga, golongan manusia yang akan dihisab dengan ketat lagi keras. Golongan pertama dan kedua tadi adalah terdii dari manusia yang beriman. Manakala golongan ketiga adalah terdiri dari sebahagian dari orang yang beriman dan selebihnya adalah manusia yang tidak beriman dan kafir. Jika terdapat manusia yang beriman teramat hampir dengan rahmat Allah, maka terdapat juga manusia yang kafir yang sangat hampir dengan kemurkaan Allah, sehingga mereka akan dicampakkan kedalam neraka tampa hisab.

Disebut oleh Ibnu Mubarak didalam kitabnya yang bertajuk 'Ar-Raqa'iq' sebuah riwayat dari Syahr bin Hausyab, dari Ibnu Abbas yang menjelaskan, "Setelah Neraka mengambil tindakan kepada mereka, kitab-kitab catitan amal dibuka, neraca timbangan akan dipasang dan semua makhluk akan dipanggil untuk dihisab ". Allah telah berfirman didalam alQuran dari beberapa ayat seperti dalam surah al-Muthafifin ayat 15 yang mafhumnya ;

" Sesungguhnya pada hari itu mereka tertutup daripada Tuhan mereka ".

Kemudian didalam surah al-Qashash ayat 78, mafhumnya ;

"...Tiada (perlu) diperiksa orang-orang yang berdosa tentang dosa- dosa yang diperbuatnya (kerana telah maklum bagi Allah)".

Dan pula didalam surah al-Baqarah ayat 174, mafhumnya ;

"...dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat dan tiada pula membersihkannya, dan untuk mereka itu seksaan yang pedih ".  

Kemudian mungkin juga akan timbul persoalan, bukankah penjelasan kepada ketiga-tiga ayat diatas tadi adalah ditujukan kepada orang-orang kafir ?

Kami jawab, bahawa sesungguhnya hari kiamat itu memiliki beberapa buah medan (kawasan). Ada medan untuk soal jawab dan ada pula medan yang tidak berlaku sebarang soal jawab. Oleh sebab itu, firman-firman Allah dan beberapa buah hadis-hadis tadi tidaklah bertentanggan.
 
Berkata Ikrimah, "Pada hari kiamat kelak, ada medan untuk bertanya dan ada juga medan tidak untuk bertanya ".

Menurut Ibnu Abbas didalam kitabnya yang bertajuk 'Tafsir ath- Thabari', "Pertanyaan yang ditujukan kepada mereka-mereka itu bukanlah pertanyaan yang bernada lembut, melainkan pertanyaan yang bernada keras, mengejek dan mencemuh mereka. Contohnya seperti soalan 'Mengapa kamu lakukan itu dan ini ?'. Tetapi, disisi Allah tidak akan berlaku seperti itu. Sebaliknya akan disoal secara detail akan perbuatan mereka-mereka itu, seperti firman Nya didalan surah al-Hijr ayat 92, mafhumnya ;

"Demi Tuhanmu, nanti akan Kami tanyai mereka itu semuanya".

Para ulama tafsir sependapat mengatakan,"Sesungguhnya orang- orang kafir itu akan disoal dan dihisab atas kekufuran mereka kepada Allah yang telah mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Mereka sentiasa menolak dangan sombong dan bongkak semua petunjuk-petunjuk keimanan yang hadir kepada mereka. Mereka akan ditanya berkenaan hal ini dan tentang sikap mereka yang mendustakan para-para Rasul, pada hal telah didatangkan dalil- dalil kebenaran serta bukti-bukti sahih kebenaran mereka itu ".

Allah telah berfirman didalan surah al-Angkabut ayat 12 dan 13, yang mafhumnya ;

"Berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman : Ikutilah jalan kami dan kami akan memikul kesalahanmu (dosa-dosa kamu). Pada hal mereka tiada akan memikul kesalahan (dosa-dosa) orang-orang mukmin sedikit pun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang dusta (bohong) ".

"Demi, mereka akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa- dosa (lain) bersama-sama dosa mereka. Demi, mereka akan diperiksa pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka ada-adakan (bohongkan) ".

Ayat- ayat lain yang menjelaskan pekara yang sama amat banyak sekali. Kepada yang ingin merenungkan firman Allah itu, silalah melihat firman Allah didalam surah al-Mu'minuun ayat 101 hingga ayat 118. Disini kamu akan melihat dengan jelas kebenarannya.


.............................................................
Maka atok selitkan tafsir ayat-ayat diatas itu, jika mengikut teks asal kitab ini tidak menulis semua ayat-ayat itu sebaleknya menyuruh kita merujuk sendiri kedalam tafsir al-Quran Karim. :  

Mafhum surah  al-Mu'minuun ayat 101 hingga 118 ;
 
"Apabila ditiup Sangkakala, maka tidak adalah pertalian darah diantara mereka dihari itu (kiamat) dan tiada pula tanya bertanya diantara mereka". - 101

"Barang siapa yang berat timbangan (amal kebajikannya), mereka itulah yang menang". - 102

"Barang siapa yang ringan timbangan (amal kebajikannya), mereka itulah yang merugikan dirinya, dalam Neraka (tempat tinggal mereka) kekal selama-lamanya ". - 103

"Api Neraka membakar muka mereka dan mereka didalamnya bermuka masam ". - 104

"Tidakkah ayat-ayat Ku dibacakan kepadamu, lalu kamu mendustakannya (menolaknya) ". - 105

"Mereka berkata, Ya Tuhan kami... kami telah dikalahkan oleh kecelakaan (kebodohan) kami dan adalah kami kaum yang sesat". - 106

"Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari Neraka, jika kami kembali  (mendustakan Mu) sesungguhnya kami orang-orang yang aniaya ". - 107

"Allah berfirman, Cis ! diamlah kamu didalamnya dan jangan kamu berbicara (bercakap) dengan Ku ". - 108

"Sesungguhnya, segolongan diantara hamba-hamba Ku yang berkata : Ya Tuhan kami, kami telah beriman, sebab itu ampunlah (dosa) kami dan kasihanilah kami dan Engkau sebaik- baik yang mengasihani ". - 109

"Lalu kamu jadikan mereka (Rasul-rasul) itu untuk olok-olokkan (mengejek dan mempermainkan), sehingga kamu lupa mengingati Ku, sedang kamu mentertawakan mereka (Rasul-rasul itu) ". - 110

"Sesungguhnya Aku membalas mereka (Rasul-rasul itu) pada hari ini, sebab mereka sabar, sungguh mereka (Rasul-rasul) itu orang-orang yang menang ". - 111

"Allah berfirman: Berapa tahun lamanya kamu tinggal dibumi?". - 112 

"Sahut mereka itu: Kami tinggal sehari atau setengah hari, maka mereka tanyakanlah kepada orang-orang yang (pandai) menghitungnya ". - 113

"Allah berfirman: Kamu tiada tinggal (didunia)  melainkan sebentar saja, jika kamu mengatahuinya ". - 114

"Adakah kamu kira bahawa Kami menjadikan kamu dengan percuma (suka-suka saja) dan kamu tiada akan kembali kepada kami ? ". - 115

"Maka Mahatinggi Allah yang menguasi (alam), lagi sebenarnya Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang mempunyai 'Arasy yang mulia ". - 116

"Barang siapa menyembah Tuhan yang lain bersama Allah tampa dalil baginya, maka balasannya, hanya disisi Tuhannya. Sungguh tiada menang orang-orang kafir ". - 117

"Katakanlah: Ya Tuhanku, ampunkanlah dan kasihanilah (daku) dan Engkau sebaik-baik yang mengasihani ". - 118.

....................................................................


Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Syahr bin Hausyab, dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata " Sesungguhnya sesudah Neraka mengazab mereka bertiga, maka dibukakanlah kitab catitan amal, dipasangkanlah timbangan dan dipanggillah seluruh makhluk untuk dihisab ".

Al- Lalaka'i didalam kitabnya bertajuk 'Sunan al-Lalaka'i' mengatakan sebuah hadis daif riwayat Ahmad yang bersumber dari Aisyah, bahawa ia berkata "Orang yang dihisab pada hari kiamat kelak pasti akan masuk Syurga ". Sebab, kata mereka, hisab itu dimaksudkan untuk memberikan pahla dan balasannya. Sedangkan orang kafir itu jelas tidak sama sekali memiliki  amal kebajikan untuk dibalas dengan dihisab terlebih dahulu. Jika dikatakan Allah yang akan menghisabnya sendiri, lalu bagaimana pula dengan ayat yang mengatakan, "Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka "  ini ?.

Kemudiannya riwayat Aisyah ini dibantah oleh riwayat-riwayat lain yang memperjelaskan lagi masaalah ini, berdasarkan dari beberapa firman Allah dan hadis-hadis sahih. Arti ayat "Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka ", bermaksud, tidak berkata-kata didalam pekara-pekara yang mereka sukai. Disebutkan didalam surah al-Mukminuun ayat 108, "...Diamlah kamu didalamnya dan jangan kamu berbicara dengan Aku ".

Ada yang mengatakan bahawa firman Allah didalam surah al- Qashash ayat 78, "Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka ". dan firman Allah didalam surah ar-Rahman ayat 39, "Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosa mereka ", adalah bermaksud pertanyaan dalam rangka untuk mendezakan antara orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Dengan lain perkataan, pada hari kiamat nanti para Malaikat sudah tidak perlu lagi bertanya sesiapa saja dengan pertanyaan," Siapa Tuhan kamu ?, Apa agama kamu ? atau apa yang telah kamu kerjakan semasa didunia ? ". Ini adalah kerana sememangnya telah nampak jelas gambaran diri manusia itu masing-masing sama ada ia mukmin atau kafir.

Orang-orang mukmin akan kelihatan dari wajah mereka yang bersinar berseri-seri dan jiwa mereka yang lapang dan tenang. Manakala orang-orang kafir dan musrik akan kelihatan berwajah hitam pekat, ketakutan, bermata biru lebam dengan dada yang sangat sempit nafasnya. Ketika orang-orang kafir musrik ini diiringi Malaikat ke Neraka dan dipisah-pisahkan mengikut tempat mereka masing-masing di Padang Mahsyar, disaat itu pun telah dapat diketahui berkenaan agama mereka melalui pandangan mata mereka masing-masing.

Oleh itu peristiwa yang terjadi pada hari kiamat itu berbeza dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya seperti yang telah diterangkan dari beberapa buah hadis, dimana saat itu Malaikat Mungkar dan Nangkir terus bertanya kepada simati yang telah menjadi mayat waktu ia dimasukkan kedalam kubur dengan soalan seperti: Siapa Tuhan Kamu ? Apa agama kamu ? dll. Maka waktu hari kiamat nanti, Malaikat tidak perlu lagi bertanya soalan yang sama, kerana diwaktu itu adalah sangat mudah untuk mengenali diantara orang-orang beriman dengan yang tidak beriman hanya dengan melihat wajah-wajah mereka sahaja.

Sesungguhnya firman Allah didalam surah al-Hijr ayat 92, "Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menyoal mereka semua ", yang menyentuh berkenaan orang-orang kafir. Ayat inilah saja yang dijadikan oleh mereka-mereka itu sebagai dalil muktamad bahawa sanya semua orang-orang kafir dan musrik akan disoal berkenaan amal perbuantan mereka dan juga mereka-mereka yang berpendapat bahawa semua orang kafir dan musrik akan disoal tentang alasan kekufuran mereka dan perbuatan mereka yang memperolok-olok dan mempermain-mainkan semua Rasul- rasul utusan Allah kepada mereka, malahan sesetengah dari mereka yang telah membunuh para Rasul-rasul dan Nabi-nabi Allah itu. Tunggu sajalah pembalasan Allah untuk kamu nanti.


BAB 37: KESAKSIAN BUMI, MALAM DAN SIANG ATAS APA YANG DILAKUKAN DIATASNYA SERTA KESAKSIAN HARTA KEATAS PEMILIKNYA.


Diriwayatkan oleh ath- Tirmidzi dari Abu Hurairah ra, bahawa ia berkata, "Setelah membaca ayat 4 dari surah az-Zalzalah, 'Pada hari itu bumi menceritakan kabar (berita) nya '. Rasulullah bertanya, 'Tahukah kamu apa beritanya ?'. Para sahabat menjawab, 'Hanya Allah dan RasulNya saja yang mengatahui'. Lalu baginda bersabda, 'Sesungguhnya berita itu ialah kesaksiannya (bumi) terhadap setiap hamba atau setiap umat atas apa juga yang dilakukannya dipermukaan bumi ini. Ia berkata, 'Pada hari ini, hari ini dan hari ini, sifulan melakukan ini', itulah beritanya ".

Diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Qurrat, dari Ma'qal bin Yasar bahawa Nabi saw bersabda, " Setiap hari (waktu siang) kelak akan datang kepada anak cucu Adam dan berkata, ' Wahai anak cucu Adam, aku adalah makhluk baharu dan kelak akan menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan. Oleh kerana itu isilah daku dengan perbuatan baik, nescaya kelak akan menjadikan saksinya untukmu. Sesungguhnya jika aku telah berlalu (bertukar malam), kamu tidak akan pernah melihat ku lagi selama-lamanya,..Dan, malam juga akan mengatakan yang sama ".

Diriwayatkan oleh al- Mubarak, dari Abdullah bin Amr ibnu 'Ash bahawa ia berkata, "Barang siapa yang sujud disebuah tempat yang dekat dengan sebatang pohon atau selonggok batu, nescaya pada hari kiamat kelak, benda-benda itu akan menjadi saksi untuknya ".

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Ibnu Abu Khalid, dari Abu Isa alias Yahya bin Rafi', dari Othman ibnu Affan bahawa setelah selesai dia membaca ayat 19 surah Qaaf, "Dan datanglah Sakaratul Maut dengan sebenar-benarnya". dan ayat 21, "Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengannya seorang Malaikat pengiring dan seorang Malaikat penyaksi ". Lalu dia berkata, 'Malaikat pengiring, mengiringinya kehadrat Allah, dan Malaikat penyaksi, menyaksikan apa yang telah dilakukannya ".

Diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa Nabi saw bersabda, "... Sesungguhnya harta adalah buah yang manis dan sebaik-baik kawan bagi orang-orang muslim yang mahu memberikannya kepadaorang miskin, anak yatim dan anak jalanan. (atau seperti sabda Rasulullah.."Barang siapa yang mengambil (harta) dengan tidak benar, maka ia laksana orang yang makan tetapi tidak boleh kenyang dan ia (harta itu) akan menjadi saksinya pada hari kiamat nanti ) ", dan seperti yang telah dikemukakan sebelunnya, "Sejauh seorang muazin melaungkan azan dan didengari oleh jin, atau manusia atau pohon atau batu atau pasir, maka padahari kiamat kelak semuanya akan menjadi saksinya ". Hadis-hadis itu juga diriwayatkan oleh Malik dan imam-imam lainnya.

Berkata Imam Syeikh al-Qurthubi (pengarang kitab ini), " Oleh kerana itu, renungkanlah wahai saudaraku. Seandainya jika kamu menjadi saksi yang adil, pasti ada yang selalu menjadi saksi keatas semua perbuatanmu, kata-katamu dan tingkah lakumu. Saksi yang paling agung dihadapanmu ialah Tuhan Yang Mahamengatahui yang selalu mengawasimu. Allah berfirman didalam surah Yunus ayat 61 yang mafhumnya ;

"Dan kamu tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu diwaktu kamu melakukannya".

Oleh kerana itu, berbuatlah seperti orang yang yakin bahawa ia pasti akan kembali kepada Nya. Tuhan akan memberikan balasan atas segala amal perbuatan, baik yang kecil mahu pun yang besar, yang sedikit mahu pun yang banyak. Mahasuci Allah yang tiada Tuhan selain Dia ".BAB 38 : KESAKSIAN SEORANG HAMBA DIDUNIA AKAN BERLAKU SEMULA DI HARI KIAMAT. 


Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Rasyidin bin Sa'ad, dari  Amr Ibnul Harits, dari Sa'ad bin Abu Hilal, dari Sulaiman bin Rasyid bahawa ia pernah mendengar bahawa seseorang yang memberikan sesuatu kesaksian semasa didunia, maka itulah yang akan dipersaksikan pada hari kiamat dihadapan seluruh makhluk. Pujiannya kepada seorang hamba didunia, itulah juga yang akan diberikannya pada hari kiamat dihadapan seluruh makhluk.

Menurut Imam al-Qurthubi, bahawa hadis itu adalah hadis sahih kerana ia diperkuat oleh firman Allah didalam surah az-Zukhruuf ayat 19 yang mafhumnya ;

"Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan diminta dipertanggungjawabkan (atas kesaksian itu) ".

Dan didalam surah al-Qaaf ayat 18, mafhumnya;

"Tiadalah perkataan yang dikeluarkan seseorang, melainkan disisinya ada (malaikat) pengawas yang hadir ".

Waallahua'lam...BAB 39 : PERTANYAAN KEPADA PARA RASUL DAN KESAKSIAN UMAT SEKARANG KEPADA PARA RASUL TERHADAP UMAT MEREKA.  Allah SWT telah berfirman didalam surah al-A'raf ayat 6 dan 7, yang mafhumnya ;

"Demi akan Kami periksa orang-orang yang telah diutus Rasul-rasul kepada mereka dan akan Kami periksa pula Rasul-rasul itu (tentang apa-apa yang telah disampaikannya) ".

"Demi akan Kami kisahkan kepada mereka dengan pengatahuan Kami (akan segala perkerjaan mereka) dan bukanlah Kami ghaib (lengah dari perkerjaan mereka itu ) ".

Kemudian firman Allah didalam surah al-Hijr ayat 92, yang mafhumnya ;

"Demi Tuhanmu, nanti akan Kami tanyakan mereka itu semuanya ".

Mula-mula yang akan disoal ialah para Rasul-rasul seperti firman Allah didalam surah al-Qashash ayat 65, mafhumnya ;

" Pada hari, Allah menyeru mereka, kata Nya: Apakah jawapan kamu tentang seruan orang-orang yang diutuskan kepadamu ?".

Mereka (para Rasul) sebenarnya telah tahu akan jawapannya, tetapi oleh kerana terlampau dahsyatnya keadaan huru-hara hari kiamat itu hingga mereka tidak lagi dapat berfikir dan mengingati semua pekara serta hilang tumpuan. Mereka lalu berkata seperti yang telah difirmankan didalam surah al-Ma'idah ayat 109, yang mafhumnya ;

"Pada hari Allah menghimpunkan Rasul-rasul lalu Dia berfirman: Adakah seruan kamu diperkenankan orang ?. Berkata Rasul-rasul itu: Tiadalah pengatahuan kami (tentang hal itu). Sesungguhnya Engkau Mahamengatahui yang ghaib-ghaib".

Kemudian Allah menghampiri mereka dan dipanggil Nabi Nuh as lalu difirmankan kepadanya: "Sesungguhnya ketakutan telah menyelimuti hati-hati mereka, sehingga mereka tidak mampu menjawab ". Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa lampau supaya mereka boleh memberikan kesaksian keatas jawapan umat-umat mereka. Ada ulama berpendapat bahawa perkataan- perkatan yang mereka sebutkan itu adalah perkataan-perkataan yang disebutkan oleh Nabi Isa al Masih, seperti firman Allah didalam surah al-Ma'idah ayat 116, yang mafhumnya ;

".... Ia (al Masih) menjawab: Mahasuci Engkau (Ya Allah), Tidak patut bagiku, bahawa kukatakan sesuatu yang bukan hakku. Jika ku katakan yang demikian, tentu Engkau mengatahuinya. Engkau mengatahui apa-apa yang ada didalam diriku dan aku tiada mengatahui apa-apa yang ada pada diri (zat) Engkau. Sesungguhnya Engkau Mahamengatahui segala yang ghaib ".

Tetapi, yang benar adalah pendapat yang pertama tadi. Sebab, pada hakikatnya darjat para Rasul itu berbeza-beza, dan darjat Nabi Allah Isa al- Masih adalah yang paling agung diantara mereka (perbandingan ini tidak termasuk Nabi Muhammad saw) kerana ia merupakan kalimah dari Rohuallah (darjat Nabi Isa al Masih). Demikianlah yang diperkatakan oleh Abu Hamid al-Ghazali (Imam Ghazali)

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Kuraib dan Ahmad bin Sinan, dari Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Abu Saleh, dari Abu Sa'id bahawa Rasulullah bersabda, " Pada hari kiamat nanti, seorang Nabi muncul dengan ditemani satu orang, muncul Nabi lain ditemani dua orang, muncul Nabi lain lagi ditemani tiga orang, dan lebih banyak dari itu. Allah bertanya kepada Nabi itu, 'Apakah kamu telah sampaikan risalah kepada kaum mu ?'. Ia menjawab, 'Sudah !'. Allah lalu memanggil kaumnya dan ditanya, 'Adakah ia sudah menyampaikan risalah kepada kamu ?'. Mereka menjawab, 'Belum !'. Allah kemudian bertanya lagi kepada Nabi itu, 'Siapa saksimu ?'. Ia menjawab, 'Muhammad dan umatnya'. Allah memanggil umat Muhammad dan ditanya, 'Apakah Nabi itu telah menyampaikan risalah kepada kaumnya ?'. Mereka menjawab, 'Sudah !. Allah bertanya, 'Dari mana kamu mengatahuinya ?'. Mereka menjawab, 'Nabi kami yang memberitahu kami bahawa para Rasul itu telah menyampaikan risalah kepada kaumnya dan kami mempercayainya '. Maka itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah didalam surah al-Baqarah ayat 143 (mafhumnya) "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Muhammad yang Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasulmu (Muhammad) menjadi saksi keatas (perbuaan) kamu "'.

Ibnu Mubarak didalam kitabnya yang bertajuk 'Ar-Raqa'iq meriwayatkan sebuah hadis mursal yyang lebih panjang lagi berbanding hadis diatas tadi. Ia mnyatakan bahawa ia mendapatkan riwayat tersebut dari Rasyidin bin Sa'ad, dari Ibnu An'am al-Ma'afiri, dari Hibban bin Abu Jabalah bahawa Rasulullah bersabda, "Ketika Allah menghimpunkan hamba-hamba Nya pada hari kiamat nanti, pertama yang dipanggil ialah Malaikat Israfil. Allah bertanya kepadanya, 'Apa yang kamu lakukan kepada perintah Ku, adakah telah kamu sampaikan ?'. Malaikat Israfil menjawab, 'Benar !. Telah ku sampaikan kepada Jibril '. Allah memanggil Malaikat Jibril dan bertanya,' Benarkah Israfil telah menyampaikan perintah Ku kepadamu ?'. Malaikat Jibril menjawab, 'Benar, dia telah menyampaikan perintah Mu kepada ku...wahai Tuhanku '.

Allah kemudian melepaskan Malaikat Israfil dan terus bertanya kepada Malaikat Jibril. 'Adakah kamu sudah menyampaikan perintah Ku ?'. Malaikat Jibril menjawab, ' Benar, telah ku sampaikan kepada semua para Rasul '. Allah memanggil semua para Rasul dan bertanya, 'Adakah Jibril telah menyampaikan perintah Ku kepada kamu semua ?'. Mereka menjawab, 'Sudah ! '.

Kemudian Allah melepaskan Malaikat Jibril dan bertanya kepada para Rasul-rasul itu, 'Apakah telah kamu sampaikan perintah Ku kepada umat-umat kamu semua ?'. Mereka menjawab, ' Ya, telah kami sampaikan kepada umat-umat kami semuanya '. Lalu Allah memerintahkan semua umat-umat Rasul itu mengadap dan ditanya, 'Benarkah rasul-rasul Ku itu telah menyampaikan perintah Ku kepada kamu semua ?'. Sebahagian dari mereka membenarkan dan sebahagian yang lain menafikannya, dan para Rasul-rasul itu berkata, ' Kami punya saksi yang memberikan kesaksian bahawa kami telah menyampaikan perintah Mu itu, disamping kesaksian Mu sendiri...wahai Tuhan Kami '. Allah bertanya, 'Siapakah saksi kamu itu ?'. Mereka menjawab, ' Muhammad dan umatnya '.

Lalu seluruh umat Muhammad pula dipanggil mengadap kehadrat Allah SWT dan ditanya, ' Adakah kamu memberi kesaksian bahawa para Rasul-rasul Ku ini telah menyampaikan perintah Ku kepada umat-umat mereka semuanya ? '. Semua umat Muhammad menjawab, ' Benar, Tuhan kami. Kami bersaksi bahawa mereka telah menyampaikan perintah Mu kepada umat-umat mereka semuanya '. Maka umat-umat terdahulu itu membantah, 'Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak pernah mengenali dan bertemu dengan kami mampu memberikan kesaksian terhadap kami semua ? '. Lalu Allah bertanya kepada umat Muhammad, 'Ya, bagaimana kamu boleh memberikan kesaksian atas orang-orang yang tidak pernah kamu kenali dan jumpai sebelum kamu ?'. Umat Muhammad menjawab, ' Ya Tuhan kami, telah Engkau utus seorang Rasul kepada kami (Muhammad saw), dan telah Engkau turunkan kepada kami perintah dan Kitab Mu (al-Quran). Rasul Mu itulah (Muhammad saw) yang telah memberitahu kami bahawa semua Rasul-rasul Mu yang lain itu telah menyampaikan perintah Mu kepada umat-umat mereka, dan kami yakin dan percaya apa-apa yang telah Engkau janjikan kepada kami semua '. Kemudian Allah berfirman (al-Baqarah 143), 'Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad saw) menjadi saksi keatas (perbuatan) kamu "'.


......................................................

 PENGAJARAN DARI HADIS DIATAS ;

Ingat tak apa yang telah atok katakan dahulu... berkenaan shadatai atau dua kalimah shadatai yang setiap umat Islam wajib akad untuk masuk Islam ?. Kalau tak ingat pun tak mengapa, tetapi kamu semua pasti tahu atas kewajiban umat Islam akad dua kalimah shadat ini kan. Ya... hadis-hadis diatas inilah merupakan satu lagi dalil dan bukti mengapa semua umat Muhammad atau umat Islam diwajibkan akad dua kalimah shadat itu. Cuba kita renungkan, apakah dua kalimah shadat itu. Iaitu maksud dari kalimah "AKU BERSAKSI TIADA TUHAN SELAIN ALLAH DAN AKU BERSAKSI MUHAMMAD ITU PESURUH ALLAH". apakah maksudnya ? Maksudnya, sejak dari mula kita mengucapkan dua kalimah inilah maka telah kita diangkat akan menjadi saksi keatas al-Quran dan Hadis-hadis Rasulullah saw, Rasul-rasul dan umat-umat mereka terdahulu, menjadi saksi atas semua kejadian dialam ini, atas hari kiamat, atas semua makhluk dan seluruh kejadian yang telah Allah cipta zahir dan batinnya. Inilah maksud sebenar "kesaksian" yang kita ucapkan itu. Jadi akad itu adalah merupakan "sumpah taat setia" atau "bersumpah atas nama Allah dan Rasul Allah iaitu Muhammad saw" akan memberikan kesaksian yang benar dan adil dihadapan seluruh makhluk dan kehadrat Allah Rabuljalil diakhirat kelak.

Oleh kerana itu bukanlah remeh atau main-main akan apa yang telah kita ucapkan itu. Ia terkandung maksud tersirat yang sangat besar dan agung diakhirat kelak. Maka itulah sebabnya juga kita harus teliti dalam pengambilan dua kalimah shadatai ini. Sebagai contoh, mengatahui dari siapa kita ambil dua kalimah shadatai itu? Memang shadat itu sama saja dimana-mana. Tetapi yang sangat perlu didalam ucapan dua kalimah shadat itu ialah "berserta rohaniahnya" sekali. Bukan hanya dibibir saja. Oleh itu amatlah perlu sekali pertalian rohaniah didalam kalimah ini dipritkkan sekali gus sewaktu menyebutnya. Maka inilah yang kita panggil "Wasilah dan Rabitah". Wasilah dan Rabitah yang rohaniahnya bertalian terus ketangan Rasulullah saw. Mengapa tidaknya...kan telah disebut tadi, kita ini bakal menjadi saksi dihadrat Allah atas semua pekara diakhirat kelak. 

Jadi bagaimana mungkin nak menjadi saksi keatas orang lain sendangkan kesaksian diri sendiri pun tak lepas ??? ini persoalan pertama. Persoalan kedua pula, bagaimana pula nasib pada mereka yang menukar dua kalimah shadat, manjadi tiga kalimah shadat ???. persoalan ketiga, bagaimana dengan mereka yang membuang hadis Nabi nak menjadi saksi Nabi pula kelak ???. Persoalan keempat, bagaimana pula nasib mereka yang mengaku Nabi akhir zaman ???. Persoalah kelima, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya hari akhirat ???. Dan banyak lagi permasaalahan orang-orang Islam masa kini yang telah terkeluar dari ucapan dua kalimah shadatinya sendiri ???...renungkanlah !.

.........................................................................  


Abu Muhammad alias Abdul Haq didalam kitabnya tang bertajuk 'Al-Afiyah' mengatakan, " Setelah seluruh Nabi-nabi dipanggil, kemudian Malaikat memanggil manusia satu persatu sesuai dengan nama  masing-masing untuk disoal. Semantara amal perbuatan mereka diperlihatkan kepada Allah Tuhan Yang Mahamulia lagi Mahaagung. Amal yang sedikit mahu pun yang banyak, yang baik mahu pun yang buruk ".

Abu Hamid didalam kitabnya 'Kasyfu Ilm al- Akhirat' mengatakan, "Sesungguhnya peristiwa itu terjadi setelah Allah selesai berurusan dengan seluruh binatang-binatang ternakkan dan memisahkan antara binatang-binatang buas dan burung-burung. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, ' Jadilah kamu debu '. Maka mereka semuanya menjadi debu yang rata dibumi dengan sekelip mata. Peristiwa itu terjadi dihadapan semua makhluk dan pada ketika itu ada sesetengah orang-orang kafir berkata seperti firman Allah didalam surah an-Nisaa ayat 42, mafhumnya ;

"Pada hari itu bercita-cita orang-orang yang kafir dan (orang-orang) mendurhakai Rasul, supaya diratakan bumi keatas mereka (menjadi debu dan tanah), dan mereka itu tiada dapat menyembunyikan perkataan terhadap Allah "

Bahkan, ada diantara orang-orang kafir itu yang berangan-angan seperti firman Allah didalam surah an-Naba' ayat 40, yang mafhumnya ;

"....dan orang-orang kafir berkata : Aduhai kiranya jadi tanahlah aku ".

Maka mereka lebih rela menjadi debu atau tanah dari mengharungi keperitaan seksaan Allah diakhirat itu diatas kekufuran mereka sendiri '".

Kemudian kedengaran seruan Allah memanggil "Mana Luh Mahfuzh ?". Kemudian Luh Mahfuzh pun dipanggil dan ditanya, " Dimana Taurat, Zabur, Injil dan al-Quran yang pernah Aku tuliskan padamu ? '. Ia menjawab, " Ya Tuhanku, ia telah diambil oleh Jibril dariku ". Jibril pula dipanggil, dengan mengelatar dia hadir dan ditanya, " Wahai Jibril, Luh Mahfuzh memberitahu kamu telah mengambil firman dan roh Ku, benarkah begitu ?". Jibril menjawab, " Benar, Ya Tuhanku ". Allah bertanya lagi, "Lalu apa yang telah kamu lakukan padanya ?". Jibril menjawab, " Taurat telah ku serahkan kepada Musa, Zabur ku serahkan kepada Daud, Injil pula ku serahkan kepada Isa dan al-Quran telah ku berikan kepada Muhammad saw., Risalah sudah ku berikan kepada setiap Rasul, dan Shahifah juga telah ku berikan kepada yang diperintahkan oleh Mu, wahai Tuhanku ".

Tiba-tiba kedengaran seruan memanggil Nuh. Dengan tubuh terketar-ketar Nuh pun mengadap kehadrat Allah SWT dan Allah berfirman, "Wahai Nuh, Jibril memberitahu bahawa kamu adalah termasuk salah seorang Rasul ?". Nuh menjawab, "Benar, Ya Tuhanku". Allah bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan kepada kamumu ? ". Nuh menjawab, "Siang dan malam aku mengajak mereka kepada kebenaran, tetapi ajakanku hanya membuat mereka lari dariku ". Kemudan kedengaran ". dengaran seruan memanggil kaum Nabi Nuh untuk tampil kemuka. Setelah mereka muncul secara serentak, Allah berfirman kepada mereka, "SaudaraSaudara kamu Nuh ini berkata telah menyampaikan risalah kepada kamu semua, benarkah begitu ?". Kaum Nabi Nuh menjawab, "Dia bohong !, Ya Tuhan Kami, dia tidak pernah menyampaikan apa-apa kepada kami semua ". Sedangkan mereka tidak pernah mempercayai risalah dan mendustakan Nabi Nuh. Lalu Allah bertanya kepada Nuh, "Adakah kamu mempunyai saksi akan kebenaranmu itu ?". Nuh menjawab, "Ada Ya Tuhanku, saksiku ialah Muhammad dan umatnya ". Kaum Nabi Nuh membantah, "Kami adalah kaum yang pertama, sedangkan mereka adalah kaum yang terkemudian. Mana mungkin mereka boleh memberi kesaksian terhadap kami semua?".

Nabi Muhammad saw kemudiannya didatangkan kemuka. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, ini Nuh minta kesaksianmu, adakah benar dia telah menyampaikan risalah kepada kamunya?". Baginda kemudian memberikan kesaksiannya bahawa Nuh telah menyampaikan risalah kepada kaumnya. Kemudian baginda membaca ayat 1 dari surah Nuh, (mafhumnya) "Sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya...". Dan Allah lalu berfirman, "Kamu semua benar ! dan semua orang-orang kafir itu mesti diazab ". Dalam sebuah rombongan kaum Nabi Nuh diheret keNeraka tampa ditimbang amal perbuatan mereka dan dihisab.

Setelah itu kedengaran seruan memanggil, "Dimana Hud ? ". Nabi Allah Hud as juga telah diperlakukan seperti kaum Nabi Nuh tadi. Sehingga Nabi Hud meminta Nabi Muhammad saw memberikan kesaksian terhadapnya. Setelah baginda membaca ayat 123 dari surah as-Syuraa (mafhumnya) " Kaum A'ad telah mendustakan Rasul (mereka)...". Allah lalu memerintah kaum Nabi Hud juga dibawa kedalam Neraka seperti keadaannya kaum Nabi Nuh tadi, tampa ditimbang dan dihisab amalan mereka.

Seterusnya terdengar seruan , "Wahai Saleh dan Tsamud !". Kaum Tsamud juga telah menyangkal pengakuan Nabi Allah Saleh as. Lalu Nabi Saleh meminta bantuan Nabi Muhammad saw. supaya memberi kesaksian kepadanya. Baginda tidak keberatan dan memberikan kesaksiannya. Setelah membaca ayat 41 dari surah asy-Syu'araa (mafhumnya) "Kamu Tsamud telah mendustakan para Rasul....". Mereka juga dihumban kedalam Neraka tampa hisab.

Satu persatu kaum dihadapkan kemuka untuk diberi kesaksian, dan alQuran terus memberi penjelasan terhadap mereka. Sebagai isyarat mereka telah disebut didalam al Quran, contohnya seperti firman Allah didalam surah al-Furqan ayat 38 yang mafhumnya ;

"Dan A'ad, Tsamud, penduduk Ras (kaum Nabi Syu'aib) dan beberapa umat yang banyak diantara mereka itu ".

Kemudian firman Allah didalam surah al-Mu'minun ayat 44 yang mafhumnya ;

"Kemudian Kami utus beberapa orang Rasul Kami dengan berganti-ganti. Tatkala Rasul itu datang kepada umatnya, mereka mendustakannya, kemudian Kami perikutkan (binasakan dan digantikan) setengah mereka dengan yang lain dan Kami jadikan mereka (sebagai pengkhabaran) berita, maka binasalah kaum yang tidak beriman ".

Lagi firman Allah didalam surah Ibrahim ayat 9, mafhumnya;

"Tidakkah sampai kepadamu pengkhabaran orang-orang sebelum kamu, (iaitu) kaum Nuh, A'ad dan Tsamud serta orang-orang yang kemudian (selepas) mereka itu. Tiada mengatahui hal-ehwal mereka itu, melainkan Allah telah mendatangkan kepada mereka Rasul-rasul Allah dengan (membawa) keterangan, tetapi mereka kembalikan tangan kedalam mulutnya (mengigit jari-jari kerana kemarahan dan menolak kerasulan) dan mereka berkata : Sesungguhnya kami mengingkari apa yang diutuskan kepadamu dan kami dalam keraguan dan bimbang tentang apa yang kamu serukan kepada kami (mendustakan Rasul) "  

Didalam ayat-ayat diatas tadi, terdapat peringatan bagi genarasi- genarasi yang zalim seperti kaum Yarah, kaum Dauha, kaum Asra dan sebagainya. Sehingga diakhir seruan (panggilan Allah) ditujukan kepada kaum Ras, kaum Tuba' dan kaum Ibrahim. Kesemua kaum itu dimasukkan kedalam Neraka tampa perlu ditimbang dan dihisab. Diwaktu itu mereka adalah kaum yang ditutup rahmat Allah pada mereka. Adapun yang berkata-kata dengan mereka hanyalah Malaikat penterjemah kerana Allah tidak mahu berkata-kata dan memandang mereka pun.   

Seterusnya giliran Musa bin Imran dipanggil. Musa datang seperti selembar kertas yang ditiup angin kencang. Sangat pantas dengan wajah pucat lesi dan mengigil tubuhnya. Allah berfirman kepada Musa, "Wahai putra Imran, Jibril memberitahu bahawa kamu telah menerima risalah dan Taurat. Adakah telah kamu sampaikannya ?". Musa menjawab, "Benar, Ya Tuhanku ". Allah berfirman "Kalau begitu, kembalilah kamu kemimbarmu dan bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepada kamu itu ?".Maka Musa pun naik semula kemimbarnya dan mula membaca ayat-ayat suci dari kitab Taurat, manakala seluruh makhluk senyap sunyi mendengarkannya dengan tekun sekali. Musa mendatangkan Taurat dalam keadaannya yang asli seperti semula sehingga seluruh para pendita (imam-imam yang menghafal ayat-ayat Kitab Taurat sezamannya) langsung tidak mengenalinya walau sepatah huruf pun.

Setelah selesai, kedangaran seruan memanggil Daud kemuka. Daud hadir bagaikan sekeping kertas yang melayang ditiup angin dengan laju. Dengan tubuhnya yang terketar-ketar dia mengadapkan dirinya kehadrat Allah. Allah Yang Mahaagung lagi Maha Terpuji berfirman kepadanya, "Wahai Daud, benarkah kamu telah menerima Zabur, adakah telah kamu sampaikan kepada umat-umatmu ?". Daud menjawab, "Benar, Tuhanku ! aku telah menerimanya dari Jibril dan telahku sampaikan semuanya kepada umat-umatku ". Kemudian Allah berfirman, "Kalau begitu kembalilah kamu kemimbarmu dan bacakan apa yang telah Ku wahyukan kepadamu ". Daud naik semula kemimbarnya dan memulakan bacaan ayat-ayat suci kitab Zabur dengan suaranya yang sangat merdu tiada tolok bandingnya dimaya pada ini dan di Padang Mahsyar itu. Semua makhluk terpaku diam dan khusuk mendengarkan suara Nabi Daud, hingga mereka lupa kesangsaraan dan huruhara hari kiamat yang sedang mereka tanggung buat sebentar waktu. Bagaikan peniup seruling hikmah Nabi Daud mendatangkan Zabur dihalayak buat kali pertama dan terakhir untuk selama-lamanya. Subahanallah...

Setelah itu, terdengar seruan memnggil Nabi Isa al Masih. "Dimana Isa putra Maryam ?" . Kemudian Isa muncul dihadapan pintu para Rasul dan hadir kehadrat Allah dengan wajah pucat lesi gemantar ketakutan. Allah lalu berfirman: seperti yang dipetik didalam al Quran surah al-Ma'idah ayat 116 yang mafhumnya ;

"Ingatlah ketika Allah berfirman: Ya Isa anak Maryam !, adakah engkau katakan kepada manusia, 'Ambillah aku dan ibuku menjadi tuhan, selain daripada Allah ?'...

 Mendengar soalan itu, Nabi Isa lalu menangis dan hancur luluh seluruh hati dan perasaannya. Ia amat mengatahui suatu hari pasti Allah akan menyoal masaalah ini kepadanya. Dan inilah saatnya yang ditunggu-tunggu itu. Sambil menyesali dan mengancam dirinya sendiri, lalu Isa pun menjawab, yang juga dipetik dari surah al-Ma'idah ayat 116- (sambungan ayat diatas), yang mafhumnya ;

"...Mahasuci Engkau (Ya Allah), Tidak selayaknya bagiku bahawa ku katakan sesuatu yang bukan hak ku. Jika ku katakan  demikian, tentulah Engkau mengatahuinya. Engkau Mahamengatahui apa-apa yang didalam diriku dan (sedangkan) aku tidak mengatahui apa-apa yang ada pada (zat) Engkau. Sesungguhnya Engkau Mahamengatahui segala yang ghaib ".

Allah tersenyum gembira mendengar jawapan Isa itu tadi dan terus berfirman seperti yang disebut didalam surah al-Ma'idah ayat 119 yang mafhumnya ;

"Allah berfirman: Inilah hari yang bermenafaat kebenaran kepada orang-orang yang benar... ".

Kemudian Allah memerintahkan Isa naik semula kemimbarnya dan membaca ayat-ayat suci kitab Injil seperti yang telah dia terima daripada Jibril dahulu. Lalu Isa pun naik kemimbarnya dan memulakan bacaan ayat-ayat suci dari kitab Injil yang membuat semua makhluk tunduk kerana tersangat indah dan merdu suaranya. Nabi Isa membawakan alunan dan bacaan dari kitab Injil yang asli dan indah, sehingga semua pendita dari kaumnya sendiri tidak pernah mengatahuinya atau pernah membacanya sama sekali. Setelah siap membaca, Isa membahagikan umat-umatnya menjadi dua golongan. Iaitu yang beriman dan yang tidak beriman 

Kemudian kedengaran seruan memanggil, "Dimana Muhammad?". Setelah Muhammad hadir, Allah pun berfirman, " Wahai Muhammad,  benarkah kamu telah menerima al-Quran daripada Jibril ?. Baginda menjawab, "Benar, Tuhanku ". Kemudian Allah berfirman, "Naiklah kamu kemimbarmu dan baclah al-Quran seperti yang telah Ku wahyukan kepadamu ? ". Baginda naik kemimbarnya dan membaca ayat-ayat suci al-Quran. Baginda membacanya dengan sangat lunak merdu sekali sehingga membuat semua orang beriman dan bertakwa menjadi sangat gembira kerana cahaya berseri-seri naik dari muka-muka mereka semuanya, manakala muka-muka orang-orang memusuhi Islam dan Rasulnya nampak muram dan biru hitam kerana ketakutan. Inilah hari kemanangan bagi Islam dan tiada dapat disangkal lagi. Ketika Nabi Muhammad saw. membaca ayat-ayat suci al-Quran itu, semua umat Islam merasa yakin bahawa mereka tidak pernah mendengar ayat-ayat yang dibacakan itu. Sehingga seseorang bertanya kepada Ashmu'i, "Wahai Ashmu'i, kamu terkenal kerana kamulah yang paling hafal al-Quran dahulu, adakah kamu sudah lupa ?". Dia menjawab, "Ya memang benar sahabatku, tetapi semasa aku mendengarkan Rasulullah saw. membaca ayat-ayat suci al-Quran ul Karim sebentar tadi, seumpama aku tidak pernah mendengarkannya seluruh hayat ku ".

Kemudian, setelah semua buku catitan amal selesai dibacakan, kedengaran seruan dari Arsay sebagaimana yang telah tercatit didalam surah Yasin ayat 59, mafhumnya;

"Berpisahlah kamu pada hari ini (hari kiamat), hai orang-orang yang berdosa ! ".

Dalam waktu singkat sahaja, Padang Mashyar telah dipenuhi oleh semua makhluk. Malaikat, Manusia dan Jin semuanya berkumpul bersama-sama disitu, berdiri berasak-asak dan hempit menghempit. Kemudian terdengar seruan Allah berfirman, "Wahai Adam, hantarkan kumpulan-kumpulan ke Neraka. Adam berkata, "Berapa, jumlahnya Tuhanku ?".  Allah berfirman, "Setiap seribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan masuk Neraka dan hanya satu masuk Syurga ". Kemudian, satu persatu orang-orang kafir, orang-orang munafiq, orang-orang fasiq dan orang-orang yang lalai dibawa menuju ke Neraka. Sehingga yang tinggal, sepenuh telapak tangan sahaja jumlahnya... kata Saidina Abu Bakar al-Sidiq ra.

Begitulah kupasan dari beberapa riwayat hadis yang dikira sangat panjang telah diolah sebegitu rupa oleh penulis kitab ini.


BAB 40 : KEADAAN PARA SAKSI KETIKA PERISTIWA HISAB DIPADANG MASHYAR KELAK.


Menurut para ulama tafsir, semasa peristiwa hisab itu berlangsung ia disaksikan oleh seluruh para Nabi dan semua makhluk. Firman Allah didalam surah az-Zumar ayat 69 yang mafhumnya ;

"...dan kitab (perhitungan) diletakkan dan Nabi-nabi dab saksi- saksi dihadirkan, lalu diputskan hukum antara mereka itu dengan keadilan, sedang mereka tiada teraniaya".

Kemudian didalam surah an-Nisaa' ayat 41 yang mafhumnya ;

"Betapakah (halnya orang-orang kafir), bila Kami tunjukkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan Kami tunjukkan engkau (ya Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu ".

Yang dimaksudkan "saksi bagi tiap-tiap umat" ialah Nabi atau Rasul mereka. Tetapi ada juga yang berpendapat mereka itu adalah dari ahli-ahli amal, inilah pendapat yang diungguli dan diterima. Kelak semua umat berserta Nabi atau Rasul mereka seemua akan dipanggil kemuka. Kemudian mereka akan disoal "Apakah jawapan kamu kepada para Rasul ?. Kepada para Rasul itu juga akan disoal,"Apa jawapan kaummu terhadap seruanmu ?. Para Rasul menjawab," Kami tidak punya pengatahuan sama sekali ". Seterusnya mereka dipanggil satu persatu bersama-sama Malaikat yang menjadi saksi amalannya dan Malaikat yang menulisnya.

Abu Hamid didalam kitabnya bertajuk 'Kasyfu Ilm al-Akhirat' ada menyebut, "Sesungguhnya ada Malaikat yang berkata disisi Allah,'Pada hari ini tidak akan ada kezaliman sama sekali. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat hisab Nya'. Kemudian keluarlah kitab besar yang jarak bukaannya menutupi antara timur dan barat. Didalamnya tercatit seluruh amalan makhluk. Semua bentuk amalan baik yang kecil atau pun yang besar ada tertulis didalamnya. Mereka akan dapati semua perbuatan mereka ada disitu dan Allah tidak akan menginaya mereka. Setiap hari amal-amal seluruh makhluk diperlihatkan kehadrat Allah, lalu Allah memerintah Malaikat menuliskannya didalam kitab yang sangat besar itu, inilah maksud firman Allah didalam surah al-Ja'tsiah ayat 29 yang mafhumnya ;

"Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatit apa yang telah kamu kerjakan ".

Kemudian Allah memerintahkan manusia supaya dihisab satu persatu. Pada waktu itu setiap kaki dan tangan mereka juga akan menjadi saksi.Inilah maksud dari firman Allah didalam surah an-Nuur ayat 24 yang mafhumnya ;

"Pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan ".

Telah disebut didalam sebuah riwayat bahawa, seseorang dianara mereka dihadapkan kehadrat Allah. Allah berfirman kepadanya, "Wahai hamba yang jahat, kamu adalah seorang yang berdosa dan durhaka'. Kemudian ia cuba berhelah, "Ya Tuhanku, sememangnya aku tidak pernah merasakan melakukannya ". Allah berfirman, "Akan aku datangkan bukti ". Hamba itu masih tetap degil dan berdaleh, "Mereka itu semuanya berdusta ".  Tetapi setelah dipanggil anggota-anggota tubuhnya untuk berkata-kata dan memberi kesaksian, ia tidak mampu untuk berbuat apa-apa selain mengakuinya. Selanjutnya Allah memerintahkan Malaikat mebawanya ke Neraka. Ketika itu dia mencela tubuh badannya sendiri atas kesaksian mereka tadi, mereka pula berkata, "Ia adalah diluar kemampuan kami ". Inilah maksud dari firman Allah didalam surah Fushilaat ayat 21 yang mafhumnya ;

"Allah yang telah menjadikan segala sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami (pula) berkata-kata".

Perbahasan berkenaan pekara ini telah diperkatakan sebelumnya. Demikian juga dengan pekara yang menyentuh bumi, hari, siang dan malam juga harta benda yang bakal menjadi saksi kelak. Sesetengah manusia juga akan mengatakan, "Aku hanya akan membenarkan diriku menjadi saksi keatas diriku sendiri ". Maka Allah akan menutup mulut mereka rapat-rapat sehingga yang akan berkata-kata hanyalah tubuh badan mereka saja.


BAB 41 : KESAKSIAN NABI KEATAS UMATNYA.


Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari seorang sahabat Ansar, dari al-Minhal din Amr, dari Sa'id Ibnul Musayib bahawa ia berkata, "Setiap hari, pagi dan petang, Nabi Muhammad akan diperlihatkan kepada umat-umatnya. Baginda boleh mengenali mereka melalui tanda-tanda dari amalan mereka. Oleh sebab itulah baginda diberi hak untuk memberikan kesaksian terhadap mereka semua. Allah yang Mahaberkat lagi Mahaagung telah berfirman didalam surah an-Nisaa' ayat 41 yang mafhumnya ;

"Bertapa (halnya orang-orang kafir), bila Kami tunjukkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan Kami tunjukkan engkau (ya Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu ".

FAKTA :

Telah disebutkan diatas tadi bahawa sesungguhnya pada setiap hari Isnin dan hari Khamis, akan diperlihatkan semua amalan makhluk kehadrat Allah SWT. Kemudian pada setiap hari Jumaat akan diperlihatkan kepada Nabi-nabi, ayah-ayah dan Ibu-ibu. Pendapat ini sebenarnya tidak bertentangan, kerana mungkin juga diperlihatkan setiap hari itu kepada Nabi Muhammad seorang sahaja. Sedangkan pada hari Jumaat akan diperlihatkan kepada para Nabi dan kepada yang lain lagi.


BAB 42 : HUKUMAN KERANA TIDAK MAMBAYAR ZAKAT, PEMBUKA AIB ORANG, CURANG DAN KHIANAT KETIKA DIHISAB DIPADANG MAHSYAR KELAK.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah telah bersabda," Sesiapa yang memiliki emas mahupun perak tetapi tidak mahu mengelurkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti akan disediakan setrika (seperti alat pengosok kain) yang dinyalakan dari api Neraka Jahanam. Lalu digosokkan pada dahi, perut dan punggungnya. Setiap kali ia telah sejuk, maka dipanaskan semula dan digosokkan kepadanya semula. Begitulah setiap hari berulang-ulang yang menurut perhitungannya sama dengan lima puluh ribu tahun, sehingga masaalah seluruh makhluk telah diputuskan oleh Allah. Lalu dia melihat jalannya, ke Syurga atau ke Neraka.

Seorang sahabat bertanya, "Rasulullah, bagaimana dengan unta?". Baginda menjawab, "Tidak ada, kecuali pemilik unta yang tidak mahu membayar zakat untanya (zakat ternakan). Termasuk juga kewajiban memerah susu ketika ia dibawa ketempat minuman. Maka pada hari kiamat kelak orang itu akan ditelentangkan ditempat yang lapang supaya dipijak-pijak oleh unta yang gemuk-gemuk hinggalah anaknya yang kecil sekalipun. Semuanya datang memijak-mijak dengan kukunya serta mengigit dengan giginya  yang tajam. Selepas satu demi satu akan datang memijak- memijak. Demikianlah setiap hari hinggalah seluruh makhluk telah diputuskan dan ia melihat jalan ke Neraka atau ke Syurga.

Juga termasuk pemilik unta yang tidak menunaikan hak-nya (unta itu). Salah satu haknya ialah memerah susunya pada waktunya. Kelak dihari kiamat binatang itu akan menjadi sekumpulan unta ganas yang berbaris rapat. Setiap sampai gilirannya dihadapan, ia akan ditolak yang dibelakang pada satu hari yang jaraknya sama dengan lima puluh ribu tahun, hingga sampai Allah memutuskan diantara seluruh hamba, lalu ia melihat jalannya kesyurga atau keneraka.

Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan lembu dan kambing ". Baginda menjawab, "Ya, tidak ketinggalan juga penternak lembu dan kambing yang tididak membayar zakatnya, nescaya pada hari kiamat kelak ia akan ditelantangkan disuatu tempat yang rata, supaya dapat dipijak-pijak oleh lembu dan kambing tersebut dengan kukunya yang tajam dan ditanduk dengan tanduknya. Tidak pula tanduknya yang rebah kebelakang kecuali semuanya kehadapan atau tanduk yang patah, bahkan semuanya pula bertanduk. Jika yang pertama telah pergi, maka yang kedua pula akan datang memijak-mijak, begitulah halnya berturut-turut setiap hari yang lamanya kira-kira sama dengan lima puluh ribu tahun, hingga telah diputuskan seluruh pekara kepada semua makhluk, barulah ia dapat lihat jalannya kesyurga atau keneraka ". Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Bukhari.

Diriwayatkan oleh Malik secara mauquf, Nasa'i dan Bukhari secara marfu, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah SWT semasa didunia, tetapi engan mengeluarkan zakat yang diwajibkan diatasnya, nescaya dihari kiamat kelak harta-harta itu akan menjelma menjadi seekor ular ang sangat besar dengan dua bisa dikalungkan dilehernya. Sambil memegang dagu ia berkata, 'Aku adalah hartamu. Aku adalah simpananmu. Kemudian baginda membaca firman Allah didalam surah Ali Imran ayat 180 yang mafhumnya ;

"Janganlah orang-orang yang bakhil dengan barang-barang (harta) yang dikurniakan Allah kepadanya mengira, bahawa bakhil itu lebih baik bagi mereka. Nanti akan dikalungkan keleher mereka barang (harta) yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Dan bagi Allah pusaka langit dan bumi. Dan Allah Maha mengatahui apa-apa yang kamu kerjakan".

Diriwayatkan oleh Muslim hadis dari Jabir bahawa Nabi saw. bersabda, " ...Dan barangsiapa yang memiliki simpanan (harta) tetapi tidak mahu membayar zakatnya, nescaya pada hari kiamat kelak akan muncul seekor ular besar yang terus menerus mengejarnya dengan mulut tebuka. Setiap kali ular itu menghampirinya, ia akan terus berlari. Kemudian kedengaran orang berkata, 'Ambillah harta simpanan yang pernah kamu sembunyaikan dulu. Kami tidak memerlukannya lagi '. Setelah dia mengatahui bahawa dia tidak dapat lari lagi, maka dimasukkan tangannya kedalam mulut ular itu yang kemudian menggigitnya seperti gigitan binatang buas (menelannya dengan rakus) ".

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah memberikan syarahan ditengah-tengah kami berkenaan penggelapan harta ghanimah (harta rakyat atau harta wakaf) dan akibatnya adalah sangat besar sekali. Seterusnya baginda bersabda, 'Jangan sampai kelak aku dapati salah seorang dari kamu pada hari kiamat nanti datang dengan memikul diatas bahunya seekor unta yang mengderuh (berbunyi dengan nafasnya), kemudian berkata,'Wahai Rasulullah, tolonglah aku '. Akan ku katakan padanya ' Aku telah tidak  mempunyai apa-apa lagi untuk menolong kamu. Semuanya telah ku sampaikan kepadamu dahulu. Jangan sampai kelak aku dapati salah seorang dari kamu pada hari kiamat nanti datang dengan memikul diatas bahunya seekor kuda yang merikek (berbunyi dengan nafasnya), kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah tolonglah aku'. Akan ku katakan padanya, 'aku telah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk menolong kamu. Semuanya telah ku sampaikan kepadamu dahulu. Jangan sampai kelak aku dapati salah seorang dari kamu pada hari kiamat nanti datang dengan memikul diatas bahunya seekor kambing yang mengembek (berbunyi dengan nafasnya),kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku'. Akan ku katakan padanya, 'Aku telah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk menolong kamu. Semuanya telah ku sampaikan kepadamu dahulu. 

Jangan sampai kelak aku dapati salah seorang dari kamu pada hari kiamat nanti datang dengan memikul diatas bahunya seorang manusia yang memekek-mekek, kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah tolonglah aku'. Akan ku katakan padanya, 'Aku telah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk menolong kamu. Semuanya telah ku sampaikan kepadamu dahulu. Jangan sampai kelak aku dapati salah seorang dari kamu pada hari kiamat nanti datang dengan membawa selembar kain bendera yang berkibar-kibar dibahunya, kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku '. Akan ku katakan padanya, 'Aku telah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk menolong kamu. Semuanya telah ku sampaikan kepadamu dahulu. Jangan sampai kelak aku dapati salah seorang dari kamu pada hari kiamat nanti datang dengan memikul harta kekayaan (hasil mengelapkan harta orang ramai atau harta wakaf) dibahunya, kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku '. Akan ku katakan padanya, 'Aku telah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk menolong kamu. Semuanya telah ku sampaikan kepadamu dahulu "'.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat nanti, ketika Allah telah mengumpulkan seluruh makhluk-makhluk dari yang pertama hinggalah yang terakhir. Akan diberikan Nya kepada setiap orang yang berbuat khianat sebuah bendera yang bertulis perkataan, 'Sifulan bin sifulan ini adalah penghianat ".

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat nanti setiap orang yang berbuat khianat memiliki bendera bersebelahan dengan orang yang dikhianatinya dahulu ".

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Furrat bin Khalid, dari Abdul Malik bin Umair, dari Raafi' bin Syadad, dari Amr ibnul Hamqi al-Khaza'i bahawa Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang itu menjamin keselamatan darah (nyawa) orang lain, tetapi kemudian ia membunuhnya, maka akan dikibarkan untuknya bendera penghianatan pada hari kiamat ".

FAKTA I:

Menurut para ulama tafsir mengenai firman Allah didalam surah Ali Imran ayat 161 yang mafhumnya;
"Bukanlah Nabi itu berkhianat (tentang harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, datanglah ia pada hari kiamat bersama barang yang dihianatinya, kemudian disempurnakan (balasan) tiap-tiap manusia menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka itu tiada teraniaya ".

Ialah didalam erti yang sebanarnya, sebagaimana yang telah diperjelaskan pula oleh sabda Nabi saw. Artinya, ia akan membawa apa yang dikhianatinya diatas punggungnya. Selain itu ia akan menanggung rasa malu dan hinaan kerana disaksikan oleh halayak ramai. Demikian juga halnya kepada mereka yang tidak mahu mengeluarkan zakat, seperti hadis-hadis sahih yang telah dikemukan terdahulu.

Abu Hamid mengatakan, "Orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat (kikir atau kedekut) unta, kelak dihari kiamat dia akan memikul dibelakangnya seekor unta sebesar gunung yang berbunyi nyaring hingga memekakkan telinga. Orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat lembu, kelak dihari kiamat akan memikul dibelakangnya seekor lembu sebesar gunung yang berbunyi nyaring hingga membingitkan telinga. Orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat kambing, kelak dihari kiamat akan memikul dibelakangnya seekor kambing sebesar gunung yang berbunyi kuat hingga menyakitkan telinga. Orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, kelak dihari kiamat akan memikul dibelakangnya hasil pertanian yang tidak dizakatkan itu seperti sebesar gunung yang sangat memberatkan sehingga dia merintih kepenatan. Demikian juga halnya kepada mereka ang tidak mahu mengeluarkan zakat harta, (seperti yang telah diperkatakan didalam keterangan diatas). Diwaktu itu Malaikat berkata,'Inilah harta yang kamu simpan dan kikirkan waktu duhulu'". Inilah juga maksud firman Allah didalam surah Ali Imran ayat 180 yang mafhumnya ;

"Janganlah orang-orang yang bakhil dengan barang-barang (harta) yang dikurniakan Allah kepadanya mengira bahawa bakhil itu lebih baik bagi mereka. Nanti akan dikalungkan keleher mereka barang yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat, dan bagi Allah pusaka langit dan bumi, Dan Allah Maha mengatahui apa-apa ang kamu kerjakan ".

Menurut saya (Imam al-Qurthubi), perbandingan ungkapan malu atau aib yang dikenakan oleh Allah kepada orang-orang yang mengelapkan harta perang atau harta rakyat dan orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat itu adalah sama dengan azab yang dikenakan kepada mereka yang berbuat khianat. Bahkan dikalangan orang-orang Arab, orang yang berbuat khianat akan diseksa secara moral dan sosial yang sangat berat, sama juga kepada mereka-mereka yang melakukan kejahatan lain.

Ada pula sekumpulan ulama yang berpendapat bahawa hukuman yang dipikul oleh orang yang mengelapkan harta rampasan perang (ghanimah) dihari kiamat bukanlah seperti yang diperkatakan diatas tadi, melainkan ungkapan bebanan dosa secara zahir dan terbuka dihalayak ramai. Pendapat inilah yang diistilahkan sebagai mengganti hakikat dangan majaz.

Walau bagaimanapun pendapat pertama adalah lebih kuat kerana ia disokong dengan sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari Samurah bin Jundub bahawa ia berkata, "Setiap kali mendapat harta ghanimah, Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumumkan ditengah-tengah apara sahabat. Mereka semua hadir dengan membawa harta ghanimah yang diperolehi masing-masing. Baginda membahagikan harta-harta itu dengan adil. Namun sehari setelah pengumuman oleh Bilal itu, datang seorang sahabat dengan membawa sebekas gandum dan berkata kepada Nabi saw, "Ya Rasulullah, ini ghanimah yang aku perolehi". Baginda berkata, "Apakah kamu tidak mendengar pengumuman yang telah Bilal laungkan sebanyak tiga kali semalam ?". Dia menjawab, "Ya, saya mendengarnya". Baginda bertanya lagi, "Lalu, kenapa kamu tidak segera datang membawa ghanimah itu ?". Ia kemudian memberi banyak alasan sedangkan Rasulullah mengatahui bahawa ia menyembunyaikan harta-harta ghanimah itu. Kemudian Rasulullah berkata, " Janganlah kamu sembunyaikannya, Kelak dihari kiamat kamu akan datang kepadaku dengan membawa harta-harta itu, sedangkan aku sudah tidak memerlukannya lagi ".
 
FAKTA II: 
  
Diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya jika selonggok batu yang beratnya telah digandakan menjadi tujuh kali ganda kemudian dilemparkan kedalam kawah Neraka Jahanam, ia akan mengambil masa selama tujuh puluh musim untuk sampai kedasarnya. Kemudian didatangkan seorang penghianat harta ghanimah dan dilemparkan bersama-samanya (bersama harta yang digelapkannya itu). Setelah itu ia datang kepadaku dengan harta yang dibebankan kepadanya ". Inilah maksud firman Allah didalam surah Ali Imran ayat 161 yang mafhumnya;

"...Barang siapa berkhianat, datanglah ia pada hari kiamat bersama barang (harta) yang dikhianatinya....".

Riwayat ini juga diperkatakan oleh Sulaiman al-Muradi dalam kitabnya bertajuk 'Al-Arda'in'.

Diriwayatkan oleh atz-Tirmidzi dan Ibnu Majah Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat nanti setiap penghianat akan dikibarkan bendera ". Ini menunjukkan pada hari kiamat nanti, manusia akan ada banyak bendera. Ada bendera lambang keburukan yang mengambarkan pemiliknya. Ada bendera pujian, kemuliaan dan penghormatan seperti yang telah disabdakan Nabi saw. "Bendera pujian ada ditanganku ".

Diriwayatkan oleh Muslim dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Umru'ul Qais adalah pemegang bendera rombongan para penyair (penghibur) yang menuju ke Neraka ". Berdasarkan riwayat ini, maka seorang tokoh atau pemimpin yang terkenal dalam bidang apa jua pun adalah juga pembawa bendera atau panji-panji pengenalan yang melambangkan kebajikan atau pun keburukan dan kejahatan. Mungkin juga kelak akan ada diantara orang-orang soleh, kiyai-kiyai, Imam-imam Tariqat dan Waliallah juga akan membawa bendera yang melambangkan kemuliaan mereka, waallaua’lam.

Jika sekiranya mereka bukan orang yang terkenal, sesuai dengan sabda Rasulullah, “Ramai orang yang berambut kusut dan berdebu ditolak dihadapan pintu. Padahal jika mereka mahu bersumpah kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan sumpah mereka”. Baginda juga bersabda, “Sesungguhnya Allah itu menyukai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dan yang serderhana”. Kedua-dua hadis ini telah diriwayatkan oleh Muslim.

Abu Hamid didalam kitabnya bertajuk ‘Kasfu Ilm al-Akhirat’ memetik sebuah hadis sahih, “Sesungguhnya yang pertama sekali yang akan diputuskan oleh Allah SWT ialah tentang darah”.Orang yang pertama akan diberi balasan pahla mereka ialah orang yang bertakwa dan sopan- santun”. Pada hari kiamat nanti, Allah akan menyeru dan berfirman kepada golongan ini, “Kamu ini lebih layak untuk memandang Ku”. Allah merasa malu kepada mereka dan berfirman lagi, “Pergilah kamu bergabung dengan golongan kanan”. Mereka diberi bendera yang diserahkan ketangan Nabi Syu’aib. Ia berada dihadapan mereka dan bercampur dengan rombongan Malaikat yang jumlahnya tidak dapat dihitung kecuali Allah sahaja yang Maha mengatahuinya. Nabi Syu’aib membawa mereka menyaberang jembatan Neraka dengan sepantas kilat. Diantara sifat-sifat mereka ini adalah bertakwa, sabar dan bersopan- santun seperti Ibnu Abbas dan pemimpin-pemimpin lain yang sepertinya.

Kemudian kedengaran seruan (memanggil), “Dimana orang-orang yang menderita penyakit kusta ?”. Maka mereka dibawa kehadrat Allah. Setelah mereka diberikan penghormatan, lalu mereka digabungkan dengan golongan kanan. Mereka diberi bendera berwana hijau dan diserahkan kepada Nabi Ayub as. Nabi Ayub adalah  pemimpin mereka. Diantara sifat-sifat mereka ialah sabar dengan penderitaan penyakit kusta ini, penyantun dan sangat yakin pada Allah. Antaranya termasuklah Aqil bin Abu Talib dan pemimpin lain sepertinya.

Kemudian terdengar seruan, “Dimanakah pemuda-pemuda yang menjaga kehormatan mereka ?”. Maka mereka dihadapkan kehadrat Allah. Setelah mereka diberi penghormatan, lalu mereka bergabung dengan golongan kanan. Mereka diberi bendera berwarna hijau dan diserahkan kepada Nabi Yunus as. Dialah pemimpin mereka. Diantara sifat-sifat pemuda-pemuda ini ialah, mereka itu penyabar, bersopan-santun dan sangat yakin seperti Rasyid bin Sulaiman dan pemimpin-pemimpin lain yang sepertinya.

Kemudian kedengaran seruan, “Dimanakah mereka yang saling mencintai kerana Allah ?”. Mereka pun didatangkan. Setelah mendapat penghormatan, mereka digabungkan dengan golongan kanan. Diantara sifat-sifat mereka ini ialah saling mencintai kerana Allah, sangat sabar, penyantun, tabah dan yakin kepada Allah. Mereka tidak marah dan berdendam kepada orang-orang yang menyukai hal-hal keduniaan. Contoh orang yang masuk golongan ini ialah Abu Turab alias Syidina Ali bin Abi Talib dan pemimpin-pemimpin lain sepertinya.

Kemudian terdengar seruan, “Dimanakah orang-orang yang rajin menangis (kerana Allah) ?”. Maka mereka pun dihadapkan kehadrat Allah. Setelah air mata mereka, darah para syuhada dan tinta para ulama (dakwat tulisan mereka) ditimbang, maka terbukti bahawa air mata tangisan kerana Allah ini adalah lebih berat timbangannya. Mereka disuruh bergabung dengan golongan kanan dan diberi bendera berwarna-warni kerana mereka menangis atas berbagai-bagai sebab. Ada yang menangis kerana takut kepada Allah. Ada pula yang menangis kerana tesangat mengharapkan keridhaan Allah. Ada yang menangis kerana penyesalan atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan dan berbagai-bagai sebab lagi. Bendera itu diserahkan kepada Nabi Nuh as sebagai pemimpin mereka. Para ulama ingin sekali mendahului mereka, seraya mereka berkata, “Kami mengatahui tangisan mereka !”.

Kemudian terdengar seruan, “Wahai Nuh, perlahan dan berhenti sebentar !”. Lalu Nabi Nuh pun memberhentikan perjalanan mereka. Kemudian tinta para ulama (dakwat tulisan mereka) dan darah para syuhada pun diambil lalu ditimbang. Terbukti bahawa darah para syuhada adalah lebih berat timbangannya lalu mereka (para syuhada) pun digabungkan dengan golongan kanan. Mereka diberi bendera yang dilumur dengan minyak wangi zafaran, kemudian bendera itu diserahkan kepada Nabi Yahya as sebagai pemimpin mereka. Nabi Yahya pun menganjak kehadapan mereka. Para ulama ingin sekali mendahului mereka seraya berkata, “Kerana ilmu kamilah mereka itu berperang !”. Allah Yang Mahaagung lagi Maha mengatahui hanya tersenyum lalu berfirman kepada mereka (para ulama itu), “Dimata Ku, kamu ibarat nabi-nabi Ku. Maka berikanlah syafaat kepada siapa juga yang kamu inginkan”. Diantara mereka ada yang mamberikan syafaat kepada jiran tetangga dan juga saudara mara mereka.

Kemudian Allah memerintah Malaikat berucap (berkata-kata) dihadapan seluruh manusia semua. Maka Malaikat pun berkata, “Ketahuilah oleh kamu semua, bahawa para ulama-ulama ini dianugrahkan oleh Allah SWT boleh memberikan syafaat kepada sesiapa juga yang mereka inginkan. Mereka akan memberi syafaat kepada sesiapa juga yang pernah menolong mereka diwaktu mereka susah, atau pernah memberi sesuap makanan sewaktu mereka lapar atau pernah memberi mereka seteguk air ketika mereka kehausan. Maka datangilah mereka kerana mereka boleh memberi kamu syafaat “.

Disebut didalam sebuah hadis daif yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, “Yang pertama memberi syafaat ialah para Rasul, kemudian para Nabi dan kemudian para Ulama “. Mereka diberikan bendera berwarna putih dan diserahkan kepada Nabi Ibrahim as kerana dia adalah Rasul yang paling berani meluahkan perasaan dan isi hati-nya kepada Allah.

Kemudian kedengaran seruan, “Mana orang-orang miskin ?”. Lalu mereka pun dihadapkan kehadrat Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung. Setelah mereka mendapat penghormatan, lalu Allah berfirman kepada mereka, “Selamat datang wahai orang-orang yang lama terkurung dipenjara dunia”. Lalu mereka digabungkan dengan golongan kanan. Mereka diberi bendera berwarna kuning dan diserahkan kepada Nabi Isa putra Maryam. Dia berada dihadapan mereka menuju kegolongan kanan.

Kemudian terdengar seruan, “Dimanakah orang-orang kaya?”. Lalu mereka datang mengadap kehadrat Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung. Setelah mereka diberi penghormatan dan pujian selama lima ratus tahun lamanya, mereka diperintah bergabung dengan golongan kanan. Mereka diberi bendera berwara-warni, lalu diserahkan kepada Nabi Sulaiman as. Dia berada dihadapan mereka menuju kegolongan kanan.

Disebut didalam sebuah hadis daif riwayatkan oleh Baihaqi, bahawa Nabi saw. telah bersabda, “Sesungguhnya terdapat empat jenis manusia yang dipersaksikan dengan empat jenis pemeriksaan dihari kiamat nanti.  Malaikat menyeru kepada para koprat dan peniaga yang kaya raya dan berkata,’Apa yang menyebabkan kamu mengabaikan tanggungjawab kamu kepada Allah ?’. Mereka menjawab,’Allah telah memberi kami kekuasaan dan kesejahteraan. Itulah yang menyebabkan kami mengabaikan hakNya semasa didunia’. Malaikat bertanya lagi, ‘Siapakah yang lebih besar kekuasaan dan kekayaannya didunia… Sulaiman atau kamu ?’. Mereka menjawab, ‘Sulaiman !’. Lalu Malaikat berkata lagi, ‘Ternyata bahawa Sulaiman tidak sebuk dengan kekuasaan dan kekayaannya dari melaksanakan hak-hak Allah dan tekun berzikir kepada Nya’”.

Kemudian Malaikat memanggil, “Dimanakah manusia-manusia yang menderita penyakit semasa didunia ?”. Mereka pun dihadapkan kemuka dan ditanya, “Apa yang menyebabkan kamu semua mengabaikan tanggungjawab kamu kepada Allah ?”. Mereka menjawab, ‘Allah telah memberi dugaan berbagai jenis penyakit dan penderitaan. Itulah yang menyebabkan kami sebuk hingga kami melalaikan tanggungjawab keatas hak-hak Allah’. Malaikat berkata,’Siapakah yang lebih menderita dan sengsara dengan penyakit, kamu atau Ayub?’. Mereka menjawab, ‘Ayub !’. Malaikat berkata, ‘Ternyatalah bahawa Ayub tidak pernah lalai dan berputusasa atas cubaan penakit dan ia sentiasa mengabdikan dirinya pada Allah dan tekun mengingati Nya’”.

Kemudian Malaikat berseru, “Mana anak-anak muda (pemuda tampan) yang sombong dan budak- budak suruhan (pemuas nafsu) yang angkuh ?”. Mereka pun dihadapkan kemuka dan disoal. “Apakah yang menbuatkan kamu lalai dari menunaikan hak Allah ?”. Salah seorang pemuda itu menjawab, “Allah anugrahkan kami ketampanan dan pesona, itulah yang menyebabkan kami sebuk dari menunaikan hak-hak Allah”. Kemudian budak suruhan pula berkata, “Keseronokan dari kegiatan melayan nafsulah yang menyebabkan kami leka dan lalai dari menunaikan hak Allah dan mengingati Nya”. Malaikat bertanya, “Siapakah yang lebih tampan dan sempurna akhlaknya, kamu atau Yusuf ?”. Mereka menjawab, “Yusuf!”. Lalu Malaikat pun berkata, “Yusuf juga dahulu adalah budak suruhan majikannya, tetapi dia menjaga kehormatan diri dan tidak pernah lalai dari menunaikan hak-hak Allah. Ternyata dia tidak pernah sebuk atas nikmat yang telah dikurniakan kepadanya”.

Kemudian Malaikat memanggil, “Dimanakah orang-orang miskin yang menderita semasa didunia ?”. Lalu mereka dihadapkan dan disoal, “Apakah yang menyebabkan kamu sebuk dari mengabdikan diri kepada Allah?”. Mereka menjawab, “Allah telah timpakan kemiskinan yang dahsyat keatas kami, hingga kami lupa dan lalai dari mengabdikan diri kami kepada Nya”. Malaikat bertanya, “Siapakah yang lebih dahsyat dugaan kemiskinan hidupnya, kamu atau Isa putra Maryam ?”. Mereka menjawab, “Isa putra Maryam !”. Malaikat berkata, “Ternyata bahawa Isa putra Maryam tidak pernah sebuk atas dugaan keatasnya selain dari mengabdikan dirinya pada Allah dan sentiasa mengingati Nya”. Barangsiapa yang ditimpa dengan keempat-empat dugaan ini, hendaklah dia sentiasa mengingati kepada mereka-mereka (Nabi-nabi tersebut) yang lebih dahsyat penderitaannya dan lebih besar dugaan yang telah mereka alami”.


FAKTA III :

Dari hadis Nabi saw, “Inilah penghianat…sifulan bin sifulan”, adalah merupakan satu dalil bahawa semua manusia akan dipanggil dengan menggunakan nama dirinya sendiri yang berbinkan nama bapa-bapa mereka. Pekara ini juga telah diperkatakan terdahulu didalam kitab ini. Kenyataan ini juga dengan sendirinya menolak pendapat bahawa mereka akan dipanggil dengan nama-nama mereka berbinkan ibu mereka, kerana ia akan menampakkan seperti memperlekehkan kepada ayah-ayah manusia itu sendiri.

FAKTA IV:

Dari sabda Rasulullah saw, “…Lalu dahi, dada dan punggung mereka disetrika…”. Ini adalah disebabkan ketiga-tiga tempat ini adalah merupakan kawasan tubuh badan yang paling sensetif dengan kesakitan. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahawa ketiga-tiga angota badan inilah punca penolakan hukum mengeluarkan zakat dan berperanan tindakan fizikal kepada sesiapa yang datang untuk meminta dikeluarkan zakat.

Ulama sufi pula berkata, “Ketika mereka mengejar pangkat dan harta, Allah memburukkan wajah mereka. Ketika mereka menolak orang fakir miskin duduk bersama mereka, kelak dada mereka akan digulung. Dan ketika mereka menyandarkan punggung mereka diatas harta mereka (kerana terlalu sayang dan kedekut), maka punggung itu akan dipanggang Neraka”.


FAKTA V :

Firman Allah didalam surah al-Ma’arij ayat 4 mafhumnya ;
“…Dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun”.

Sesetengah pendapat ulama tafsir, kadar jangkamasa yang disebutkan didalam ayat diatas adalah jangkamasa mengikut kiraan yang dibuat oleh manusia biasa. Tetapi jika Allah yang melakukan hisab dihari kiamat kelak, ia hanya akan mengambil masa anggaran setengah hari sahaja bersamaan waktu didunia ini. Menurut al-Hasan, jangkamasa manusia berdiri dipadang Mashyar untuk menunggu waktu dihisab adalah seribu tahun seperti waktu dunia. Pendapat ini dipetik oleh Ibnu Yaman didalam kitabnya.

Disebut didalam sebuah hadis dari Nabi saw. bahawa baginda bersabda, “Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, hisab bagi seseorang yang beriman boleh berlaku sepantas seperti ia melakukan sekali solat fardu”. Hadis ini telah dikemukakan oleh Abu Sa’id al-Khudri yang telah dikemukakan sebelumnya diatas.

Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, dari Ma’mar, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Abu Hurairah bahawa dia berkata, “Pada waktu itu hisab seperti ia melakukan satu kali solat fardu sahaja”.

Kemudian disebut didalam sebuah hadis riwayat Ibnul Mubarak iaitu “Belum sampai pun melepasi ketengahari ketika penghuni Syurga sudah berada didalam Syurga, para penghuni Neraka sudah berada didalam Neraka”. Begitulah cepatnya kadar waktu dihisab nanti. Waallahuallam.

  
BAB 43: BERKENAAN PENGUASA ATAU PEMIMPIN.


Diriwayatkan oleh al-Ghailan dan Ahmad, dari Abu Bakar asy-Syaf’I, dari Muhammad bin Ghalib, dari Ummayah bin Bustham, dari Yazid bin Zari’, dari Rahu ibnu Qasim, dari Ibnu Ajalan, dari Ayahdanya, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Setiap yang menjadi pemimpin kepada sepuluh orang, dihari kiamat kelak ia akan dihadapkan kehadrat Allah sehingga ia dibebaskan berkat berlaku adil ataupun ia diazab berkat kesalahannya “.

Didalam sebuah hadis daif riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Thabrani disebutkan bahawa suatu hari Umar berkata kepada Abu Dzar, “Tolong ceritakan kepadaku sebuah hadis yang pernah kamu dengar dari Rasulullah”. Berkata Abu Dzar, “Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Pada hari kiamat nanti, seorang penguasa akan dihadapkan dan disuruh meniti jambatan Neraka Jahanam yang sedang bergoncang kuat sekali. Jika dia orang yang taat kepada hukum Allah, nescaya dia akan boleh melepasinya. Dan sebaliknya dia seorang yang durhaka kepada Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung, maka jembatan itu akan bergoncang kuat sehingga dia terjatuh kedalam Neraka Jahanam kira-kira selama puluh tahun”. Saidina Umar bertanya, “Siapa yang sesudah itu masih mencari amal, wahai Abu Dzar ?”. Abu Dzar menjawab, “Iaitu orang yang dipatahkan hidungnya dan pipinya ditepuk ketanah oleh Allah SWT”. Demikianlah hadis yang diperkatakan oleh Abul Faraji ibnul Jauzi.

Diriwayatkan oleh sekumpulan Imam, dari Abu Humaid as-Sa’idi, dari Nabi saw, bahawa sesungguhnya baginda menugaskan seorang lelaki dari Bani Asad yang bernama Ibnul Latibah untuk memunggut zakat. Setelah kembali dari melakukan tugas itu dia pun bertemu dengan baginda dan berkata, “Ini untuk kamu dan yang ini hadiah untukku”. Nabi saw bangkit dan berdiri diatas mimbar dan memanjatkan puji-pujian kehadrat Allah, kemudian baginda bersabda, “Apakah maksud petugas yang aku tugaskan mengutip zakat dengan berkata, “Ini bahagian kamu dan yang ini hadiah untukku ?. Adakah lebih baik jika ia duduk sahaja dirumah ayah dan ibunya kemudian menunggu apakah akan ada orang yang dikirimkan menghantar hadiah untuknya ?. Ketahuilah kamu semua, bahawa jika diantara kamu ada yang melakukan perbuatan seumpama ini, nescaya dihari kiamat nanti, dia akan membawa harta yang diakuinya sebagai hadiah untuknya itu. Jika ia berupa unta, maka binatang itu akan mendenguh (berbunyi dengan nafas) kuat. Jika ia berupa lembu, binatang itu akan berbunyi, dan jika ia berupa kambing, binatang itu akan mengembik”. Kemudian baginda mengangkat tangannya cukup tinggi hingga terlihat sepasang ketiak yang putih seraya bersabda,”Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ?. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan?‘“. 
 
Diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Buraidah bahawa Nabi saw. bersabda, “Barang siapa yang kami tugaskan atas sesuatu pekerjaan dan kami telah memberikannya rezeki, maka jika mangambilnya diluar dari itu, bererti ia adalah orang yang khianat dengan harta rampasan perang (baitulmal)“.

…………………………………………………………..

Sekian dahulu untuk apisod ke18 ini, insyaallah akan atok sambung nanti didalam apisod ke19 dengan bab-bab yang menarik juga.

WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH WASALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAQATUH. AMIN...AMIN YA RABALALAMIN.


Sekian;
atok zamany.

56 comments:

 1. orang utaraFebruary 28, 2013 at 11:53 PM

  Terima kasih atok,
  saya nak tanya soalan kepada atok, masih ada cara untuk mengekalkan hubungan persahabatan antara Melayu Islam.Jika ia renggang di sebabkan perasaan iri hati dan dengki, harap atok dapat memberikan jawapan.

  ReplyDelete
 2. Walaikumsalam cucu org utara,

  Jika mengikut apa yang diperbahaskan oleh ulama2 nusantara berkenaan bangsa melayu, pendekatan yg mereka ambil amat sukar diterima ramai. Mereka berlepas diri atas dasar "kita tunggu dan lihat" saja. Ini adalah kerana puak2 org melayu tidak mahu ulama menjadi org tengah bagi tujuan bersatu. Antara masaalah besar org melayu ialah :

  Pertama sekali masing2 puak dlm melayu sendiri asek bertekak sesama sendiri, masing2 mahu puak mereka mengungguli melayu. Walhal jika disusul naik keatas, mereka tu berasal dari kaum yg sama atau bapa yg sama.

  kedua, melayu sendiri tak akan berganjak dari sikap perkauman mereka. Perasaan dengki mendengki dengan suku melayu yg lain amat tebal yg sukar dikikis.

  Ketiga, melayu semua tidak akan bersatu dgn melayu dari suku yg lain kerana dasar inggeris yg meletakkan melayu berpecah belah telah tertanam disanubari mereka. Atas dasar inilah Inggeris memainkan peranannya bagi kaum melayu porak peranda utk ,memyenangkan mereka memerintah tanah melayu.

  Keempat, pekara bersatu dalam islam itu sendiri menjadi masaalah org melayu kerana bukan semua melayu itu islam. Malah ada yg berperang sesama sendiri kerana kepercayaa dari dulu hingga kehari ini.

  Ada banyak lagi sebab mengapa melayu tak mahu bersatu, Tetapi diakhir zaman nanti, mungkin mereka boleh bersatu apabila semboyan peperangan utk menghapuskan hak ketuanan melayu telah ditiupkan. Selain dari itu, ia agak sukar utk diramal.

  waalahua'lam,

  atok zamany.

  ReplyDelete
 3. Salam Tok...Off Topic skit. Apa pandangan Atok tentang pencerobohan Lahad Datu oleh pengaku Sultan Sulu tu. Atok akan terlibat tak nanti dalam menghentikan krisis tersebut sbb sblum ni pon Atok pernah hilang bertahun atas sesuatu misi rahsia di Indonesia...Apa rahsia disebalik kekecohan ni semua? Minta pandangan atok ya....

  ReplyDelete
 4. salam tok..

  pengganas si Jamalaul kiram@tiram tu berjuang atas dasar kelangsungan bangsa bkn agama. org sulu di sabah segelintir hanya nama shj islam tp mengucap pn xpandai solat pn hanya ikut2. kebanyakan kerja jual rokok seludup dan pelayan pub dan jual ikan. hidup dlm lingkaran kemiskinan selama bergenerasi. sy tinggal di sabah 7 thn dan memang faham dgn pemikiran mereka. apa yg dilakukan oleh pengganas sulu kpd anggota keselamatan kita sama mcm tentera israil buat pd rakyat palastin dan sama mcm tentera serbia buat pd rakyat bosnia.

  ReplyDelete
 5. Walaikumsalam cu azizi dan sirna purnama,

  Pencerobohan diLahad Datu merupakan perjuangan yg sia-sia. Betul kata sirna purnama, Ia lebih kepada perjuangan peribadi dan sebahagian bangsa sulu yg terpengaruh dengan Jamalul kiram 111 tu yg tidak punya saasilah keluarga dengan sultan sulu pun. Utk pengatahuan, Sultan Sulu yg asal tidak punya keturunan langsung. Ia cuma memilahara anak angkat yg ramai saja. Jamalul kiram ni adalah nama yg dia cipta, nama dia sebenarnya ialah Hj Rodinood. Malah terdapat 9 org sulu di filipina yg menuntut "kerajaan sulu" ini. Setelah Sabah diikhtiar masuk kedalam Malaysia pd tahun 1963 (utk merdeka bersama dari tangan Indonesia) dan kemudian Tun Abd Razak pula telah memasukkannya kedalam konvension geniva 1974 dengan sendirinya Sabah menjadi hak mutlak Malaysia selama-lamanya. Malaysia tak prlu bayar sewa malah peruntukan kerajaan persekutuan kepada sabah saban tahun berjumlah beratus juta dan mencecah belion. Apa nak heran dgn RM5300.00 tu ???

  kalau nak dikatakan si Rodinood buta sejarah, memang tepat sekali. Dia hidup dlm angan2, pernah dtg ke Kuala Lumpur jual "darjah kebesaran" dgn harga beratus ribu, ramai juga org terkena. Pernah juga menawarkan dana utk peojek2 besar di Malaysia. Dananya yg tah tak tahu datang dari mana ? Malahan sebaleknya mengaut wang dari kontrektor2 tu pula juga berjumlah beratus ribu ringgit. Pernah juga membuat sidang akhbar di Kuala Lumpur pada 15/12/2007 yg mengatakan "sultan sulu nafi tuntut sabah". Tapi sekarang dia buat hal pula. Keratan suratkhabar tu ada atok simpan. Kan atok dah bagi tahu, atok banyak kali jumpa dia ni. Di KL tu balacinya ialah Burhanuddin bin Basiron dan Eddy T Sulaiman kononnya sebagai pemegang mohor darjah kebesaran. Adalah juga dia beri atok fotocopy2 yg dah tak jelas beberapa keping sebagai membuktikan dia tu anak raja sulu. Atok bukan mudah nak percaya. Dia buat begitu ialah utk atok iktiraf dia sebagai anak raja yg sah kerajaan sulu sebab dia juga tahu atok ada pegang salahsilah kerajaan bugis di sulawisi (asal usul keluarga sulu). Atok nafikan dan dia marah pada atok, merajuk dan terus balek Manila. Org tua kalau merajuk, buruk...

  bersambung...

  ReplyDelete
 6. Ketua grombolan penceroboh yg diketuai oleh Agbinuddin (raja muda) tiada pengalaman dan bukannya tentera terlatih. Mereka lebih dilihat oleh masyarakat Sabah (Lahad Datu) sebagai lanun laut. Sebab tu mereka ni tak cekap menembak jarak jauh. Tembak curi saja lah. Makanan pun dah tak ada, jadi mencuri makanan org kampung saja harapan mereka. Lama kelamaan mereka terpaksa juga menyerah diri. Disini, org kampung dah dipindahkan dari kaw. bahaya tu. Mereka semua selamat. Ramai penceroboh dah mula tawar hati nak berperang bila lihat Malaysia guna kekuatan yg lebih besar dari mereka. Si Rodinood sedap lepak, rehat di Manila, sedangkan mereka berlapar dalam belukar. Anak perampuannya yg becok mulut, si Jacel tu pula bercakap seolah2 genaral perang. Mana ada sesiapa yg dia tawan ??. Sebaleknya yg ditawan oleh pihak keselamatan Malaysia semakin hari semakin ramai dan yg ditembak mati juga dah bertambah. Mati katak dan tak tahu hujung pangkal. Buat apa buat kerja sia2, kalau berjuang demi kebenaran pun tak tahu punca kebenarannya... juga mati katak. Soal agamanya pun tak tahu bagaimana...kemudian diperintah menyerang orang Islam, kan kerja gila. Gila kuasa !

  Oleh itu, kami disini adalah utk menyatukan dan memberi penjelasan kepada keluarga kami org2 suluk. Penjelasan kpd mereka mengapa kami tidak harus menyokong penceroboh, walaupun mereka itu dari kaum kami sendiri. Semua pesatuan org2 sulu di Sabah seperti Pesatuan Etinik Suluk Sabah Setiausahanya En Mohd Zaki Harry Susanto, Pesatuan Kesanian Suluk Bajau Tawau timbalan persidennya En. Abdul Ali Alias, pesatuan peniaga keraftangan Kota Kinabalu pengerusinya En. Ruhil Sailajan dan juga beberapa lagi pesatuan masyarakat suluk di Sabah dan Semananjung - dijohor iaitu Pesatuan Suluk Bersatu Sabah pengerusinya En. Faizal Sisar, semuanya sepakat mengutuk pencerobohan itu dan menafikan bahawa Jamalul Kiram iii itu adalah waris kepada kerajaan sulu. Jika pun mereka dari kaum kami, perbuatan mereka menceroboh negara ini adalah satu kesalahan yg sangat besar. Ingat dulu semasa zaman penganas kominis membuat kacau... apa kesannya ?? kan huru hara negara dibuatnya. Ini bukan kerja main2, ini kerja mencabar maruah bangsa dan negara. Jadi kenapa kita sebagai rakyat Malaysia harus sokong. Kita harus bantah dan berbuat apa saja yg mampu utk menyelamatkan Negara, bangsa dan Agama dari dipermain-mainkan org yg seperti ini. Atok dah lalui banyak laluan hitam negara, atok dah lihat banyak terkorban kerananya, malah ayah dan bapa saudara atok sendiri pernah diseksa Jepun (dikelar2 badannya dan diletak garam limau tetapi terselamat). Kemudian atok sendiri berjuang sewaktu zaman kominis dan 13 may. Cukup...cukup pedih yg atok tanggung, maka atok bersumpah tiada siapa yg boleh rampas kemerdekaan kita ini sebegitu mudah.

  Ingatlah kepada kamu yg muda2, walaupun kamu semua tidak lalui sejarah hitam itu, setelah kami tiada nanti... kami mahu kamu juga berjanji bahawa JANGAN KAMU BIAR KESELAMATAN NEGARA, BANGSA DAN AGAMA DINEGARA MALAYSIA INI DIPERMAIN-MAINKAN DAN DIJAJAH OLEH SESIAPA JUA PUN, perjuangkanlah ia hingga titisan darah kamu yang terakhir. Ingatlah... kita tidak ada negara lain yg diwarisi, kita tidak ada tanah lain yg hendak kita pergi... hanya disinilah saja tempat tumpah darah kita. Bantulah sedaya upaya yg kamu mampu, habis kurang pun berdoalah kehadrat Ilahi agar bumi bertuah ini tidak akan lepas lagi kepada sesiapa....amin.

  sekian

  atok zamany.

  ReplyDelete
 7. Assalamualaikum atok semoga sihat sejahtera hendaknya.Sy ingin bertanya sikit kemusykilan saya dalam bab ajaran sesat

  142) Murid yg solat mesti membayangkan gurunya dihadapan
  148) Ketika mengucapkan 2 kalimah sahadat mesti beretikad kepada gurunya itu

  Maksud sy disini jika wajah guru itu selalu ada dalam pandangan mata hati kita.Selalu sy solat sy tak tahu apa yang hendak dipandang (mata hati) terkadang nampak diri sendiri,terkadang wajah guru,dan terkadang khayal entah kemana.Kusyuk solat tu macam mana sebenarnya tok.
  Tentang syadah pulak saya terima dari tok guru.

  -blacke531@gmail.com-

  ReplyDelete
 8. Walaikumsalam cu blacke,

  Bagus soalan tu...insyaallah atok jawab.

  Adapun ciri2 pengamal ajaran sesat seperti yg disebutkan itu pernah diajarkan oleh alarkam dahulu. Lama sebelum itu, pengamal ajaran kadiani. Mereka membawa gambar tok gurunya didalam poket dan apabila mengangkat takbir mereka akan melihat gambar guru mereka itu. Kemudian setelah lama kelamaan mereka tak payah bawa gambar lagi, cuma bayangkan guru dihadapannya. Keadah ini juga diamalkan oleh puak Syiah diiran. Mereka membawa gambar Anyatuallah ali khomini sebagai imam 12 mereka.

  Kemudian semasa mengucap 2 kalimah shadatai, mereka bayangkan guru mereka juga. Sama seperti keadah diatas tadi tetapi semasa tahyat awal dan tahyat akhir solat.

  Kedua2 keadah ini adalah haram dan tidak boleh diamalkan sewaktu solat. Membayangkan atau menampakkan seseorang didalam hati, mata hati atau dalam benak fikiran sewaktu solat itu haram dan tak sah solat. Ini jika mengikut jamhur ulama atau pandangan ulama fiqh. Ia seolah2 menyembah manusia atau diri sendiri, sedangkan solat itu kerana Allah SWT semata2. Apa yg disyorkan oleh tok guru kamu berkenaan dgn pekara ini adalah tidak benar sama sekali. Seharusnya dia menunjukkan cara yg betul didalam ucapan 2 kalimah shadatai dan juga solat.

  Ingat, bertawasul hanya dibenarkan dalam syarak ialah kepada baginda Rasulullah sahaja. Kita tak pernah lihat Rasulullah, maka tak payah bayangkan apa2. Kosongkan semuanya hanya untuk Allah semata-mata. Serahkan diri kamu pada Allah semasa solat. Bukan kepada manusia dan diri sendiri yg lemah ini. Berpegang dan berpaut hati dengan pejap dan kuat kepada Allah, bukan digambarkan...tetapi "dikosongkan" dan angkat takbir dengan haqulyakin. Kemudian kamu tengelamkan diri kamu didalam "Zat" Nya. Nafikan semua yg zahir baik diri kamu sendiri, Isbatkan Zatwazibalujud sahaja yang ujud hingga kamu fana filbillah. Inilah khusyuk dlm solat, kebas seluruh tubuh kamu, sejuk bak salju kamu tengelam didalam bacaan fatihah hingga akhir salam. Faham tak...

  Ia dengan latihan dan ilmunya juga. Pelajaran ini didalam ilmu hakikat pecahan dalam ilmu Tahuid. Utk menyampai kepada khusyuk kena ada guru zahir yg ajar. Bukan semborono. Pertama shadatai itu kena betul wasilah dan rabitahnya dulu. Tampa hubungan rohani dgn Rasulullah, kamu tak akan jumpa Khusyuk itu. ok...

  sekian
  atok zamany.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dalam sungguh penerangan atok tentang kusyuk solat tu,mati akal dibuatnya ni,kosong tu macam mana tok,sy ni sekadar tahu akan sifat Allah zat wajibalwujud yang laisakamislihshai pada bab sifat 20 tu je,namun bab hakikat ni saya hanya sekadar dengar dan membaca saja tidak lebih dari itu.Mungkin ada penerangan yang lain sekira-kira mudah faham buat orang awam seperti saya ni tok

   Delete
  2. a`kum atuk..

   apa pendapat atok tentang robithah mursyid?
   sesetengah torikat melakukan robithah mursyid(membayangkan susuk tubuh mursyid) dan robithah kubur yakni membayangkan kita berada seorang diri dalam kubur sebelum memulakan zikir Allah.
   tapi tak pula diajar supaya robithah mursyid dan kubur dalam solat..

   mohon pencerahan

   Delete
 9. Salam Atok dan semua pengunjung laman Atok Zamany.
  Untuk makluman tuan/puan yang mengenali Saudara Abatasa2. Beliau pada masa ini sedang diuji Alah S.W.T dengan masalah kesihatan yang serius dan kritikal. Beliau mengalami komplikasi pernafasan akibat jangkitan kuman di kedua belah paru-paru, masalah dibeates yang tinggi dan kedua-dua buah pinggang gagal beroperasi. Beliau sedang di rawat di Unit ICU Hospital Putrajaya. Mohon atuk dan teman-teman untuk doakan moga beliau dipermudahkan Allah S.W.T dalam urusan rawatan dan memembantu rohani beliau pada masa ini.

  Sekian.. dari sahabat ABATASA2

  ReplyDelete
  Replies
  1. salam, sampaikan salam semoga kurangla sikit sakitnya

   di wad berapa?

   Delete
 10. Waalaikumsalam semua,

  Kpd cucu anony march 10...

  La... cucu tanya macam pro, lepas tu dah tak faham lak??

  Tak apa...tak apa, kalau baru sampai situ, maknanya cucu banyak sangat kena belajar lagi. Tak boleh ambil hujung yg pangkal lesap. Kenalah belajar dari pangkal, satu persatu sampai hujung.
  Atok tak boleh ajar disini, jadi kenalah cucu cari guru. Atau pergi jumpa Ust Mat Janggut. ok.

  Kpd sahabat ABATASA...

  Atok turut simpati dengan saudaraku Abatasa tu, namun atok jauh sangat di Sabah ni. Lagi pun tak boleh keluar dari kem keselamatan. Kebetulan kami di Tawau waktu itu, jadi kenalah pindah kerana penceroboh dah sampai sini. Atok hanya dapat doakan kesihatan saudaraku abatasa kembali pulih. Mungkin nanti kami ramai2 buat sedikit upucara lepas solat maghrib dan atok masukkan sekali niat hajat untuk saudaraku Abatasa. Ia mudah saja sebab atok sendiri jadi imam. Hari2 kami buat solat sunat hajat dan bacaan Yasin untuk semua yang telah terkorban, yang masih susah, sakit, supaya keamanan pulih semula di Sahab ni dan supaya pemberontak tu ditangkap semuanya.

  Minta semua saudara dlm abjad yg hampir dgn putrajaya diharap dapat kiranya meluangkan masa melawat saudara Abatasa yg sedang sakit tu. Kita pakat-pakat ramai-ramai doakan dia dan keluarganya dilindungi Allah hendaknya... ya !

  sekian,

  atok zamany

  ReplyDelete
 11. Ok terima kasih atok cuma jika tak keberatan blh la atok ajarkan hehehe..sy ni org yg sama juga yg pernah tanya atok pasal mimpi bertemu Rasullah bln lepas.Ni email sy


  -blacke531@gmail.com-

  Semoga saudara kita Abatasa cepat sembuh,insyaAllah.

  ReplyDelete
 12. as salam saya pernah belajar ilmu hakikat dari seorang guru dr Pahang. saya menuntut hampir 9th.... akhirnya saya berundur diri kra baru terbongkar bahawa pengajian ini menolak syariat allah..... pada mulanya memang aliran ini mengalakkan kita mengamalkan syariat........ tapi sebenarnya itu semuanya lakonan semata2 kra utk mengaburi masyarakat. Alhamdulillah syukur allah bg pertunjuk kat saya kalau tampa pertunjuknya mungkin disaat ini saya masih menuntut dng guru ini. halus sungguh permainnan org2 hakikat ini .sekian nazir juru

  ReplyDelete
 13. Walaikumsalam cu,

  kpd blacke531,

  Cucu nampak tak skg... mengapa atok kata pelajaran ilmu hakikat tak boleh dibuka kepada umum. Baru saja atol bukak sikit dah ada yg menyambut dengan nada sindiran. Lihat kwn kita yg belajar 9 th. bab hakikat diatas itu. Apa yg dia kata ???. Itu belum atok bukak luas lagi... baru nak test power je tu. Kami bincang bab solat... bukan tak nak solat, atau tak payah solat. Kan jauh beza kedua2 pekara itu. Yg atok tahu..."BATAL HAKIKAT TAMPA SYARIAT". Bukan sebaliknya !!! Jadi memang atok tak akan ajar pun bab ini pada kalian semua... jgn bimbang nazir juru.

  atok zamany.

  ReplyDelete
 14. Owh mcm tu,sy yakin guru pun memainkan peranan penting,..insyaAllah syariat takkan ditinggal walau setinggi mana hakikat itu,sedangkan Rasullah yang hebat itu pun tak tinggal syariat ini kan kita umatnya..Doakan sy semoga Allah memberi kefahaman kepada sy ni tok.
  Terima kasih atok

  Blacke

  ReplyDelete
 15. Assalamualaikum atok dan semua. Sy nak tanya atok, apakah kita boleh bertemu Allah& rasul semasa kita di dunia ini. Maaf bertanya soalan yg mgkn tak sepatutnya.

  ReplyDelete
 16. Waalaikumsalam cu,

  "MELIHAT RASULULLAH DAN ALLAH"

  Ha... yang ini lagi satu masaalah besar ni ? Nak tahu, cucu ni tanya dalam bab apa ? Maksudnya mistilah dlm bab Hakikat dan kemudian Makrifah, kan ? Jgn ada yg silap penerimaan jawapan atok nanti... kena fikir dalam2 apa yg atok cakapkan ini. Kalau tak faham... tolong abaikan saja. Jgn bertanya lagi... kerana akat tak mampu selesai semua masaalah ?? ok.

  Melihat Rasulullah dan melihat Allah itu adalah 2 perkera yg sangat jauh perbezaannya. Kerana Rasulullah itu manusia spt kita juga. Tetapi melihat Allah itu sangat jauh bezanya kerana Dia adalah PENCIPTA semua kejadian. Maka meliha Rasulullah dan bertemu dengannya bisa berlaku didalam mimpi kamu sehabis kurang pun. Atau lebih tinggi martabat ialah dapat bertemu terus dengannya melalui izin Allah. Disebaliknya pula "melihat Allah" tidak berlaku dalam mimpi atau dalam zon dan waham. Ia bukan melalui kehendak (nafsu) kita. Ia berlaku atas kehendak Maha Pencipta itu sendiri. Maka ia tidak dipanggil "kita yg melihat", tetapi Dia yg memperlihatkan Diri Nya sendiri kepada kamu atau dipanggil tajali. Disinilah berlakunya Makriftullah... Sedang kamu dikala itu telah "hancur lebur" atau "mati sebelum mati". Jadi siapa yg berdiri dikala itu dan siapa pula yg terperi dikala itu ??? Disinilah musnahnya semua ilmu akal, semua deria terhenti. Inilah yg berlaku dalam solat setelah mengangkat takhbir. Ingat kata2 ini... "Hanya Dia yang layak disembah berserta Dia"... Jadi dimana kamu dikala itu ? Jawabnya "TIADA". Juga dipanggil dengan nama "Kosong".

  Yg dimaksudkan "melihat" itu bukannya dgn dua biji mata cucu tu ? Melihat dalam hakikat bukan dgn mata, tetapi dengan hati... iaitu mata hati. Dimana mata hati ? dimana ? Ia didalam jantung yg sedang berdenyut itu. Itulah lubuk kalbu kamu. Bagaimana nak buka, mata hati didalam lubuk kalbu itu ? Dengan Ilmu dan amal. Apa ilmunya dan amalnya ? iaitu Ilmu Makrifah dan amalannya ialah ikhlas. Itu baru teorinya saja....

  Bila dah menyampai didalam ilmu hakikat kejadian. Semua persoalan akan tertumpu pada diri kamu sendiri dan pencipta iaitu Allah. Jangan sampai "mengaku tuhan" pula atau menyamakan diri dengan Tuhan. Ia dah menjadi sesat. Itulah sebabnya kena berguru hadap berhadapan. Gurunya pula mestilah sudah "mengenal dirinya" atau sudah mantap 100%. kalau tak, kedua2nya (murid dan guru) akan hancur atau juga dipanggil sesat murakab.

  Oleh itu tidak mustahil "boleh" melihat Allah semasa kita hidup didunia ini lagi. Begitu juga dengan Rasulullah, malahan sesetengah Tarikat "mewajibkan" semua muridnya (kalau boleh) menyampai kepada mertabat tertinggi ini. Tetapi sebanarnya ia adalah mustahil kerana rezeki itu berbeza2 bagi setiap murid. Kami serahkan semuanya kepada Allah utk memilih dan menilai Nya sendiri. inilah jalan atau Tarikat itu sendiri sebenarnya.

  Waallahua'lam...

  sekian
  atok zamany

  ReplyDelete
 17. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 18. as salam atok maafkan saya sebenarnya saya tiada niat sedikit pun menyindir atok atau sesiapa pun saya beritahu cuma nak kongsi ngn sahabat2 di ruangan ni serba sedikit pengalaman saya menuntut. saya tahu tak semua ilmu hakikat tu salah....... tapi peguruan yg saya ambil selama ni adalah salah. sebab tak bawa syariat. nazir juru

  ReplyDelete
 19. Assalamualaikum, dijemput semua ke majlis bersama Tuan Guru Ust Ahmad Junaidin pada 16 Mac 2013 (Sabtu) bertempat di Markas Abjad Nilai bermula jam 9.00am

  ReplyDelete
 20. Assalamualaikum Atok.

  1.Seorang penceramah yang akan menyampaikan ceramah maulid arrasul kepada murid-murid tadika dan tahun 1 hingga 6. Apakah isi -isi atau bab atau perkara - perkara penting yang perlu saya terangkan semasa memberi ceramah maulid arrasul yang rata-rata mereka ni berumur 6-12 tahun supaya mereka mudah faham.

  2. Bolehkah atok cadangkan kepada saya doa untuk saya amalkan agar murid dapat menghormati saya sebagai seorang guru

  ReplyDelete
 21. Walaikumsalam cucu anonymous 11.28,

  1) Biasanya jika kita nak bercakap dgn budak2, pertama ajak mereka berselawat (alunan nyasid) mcm kebiasaan jika menjelang maulud. Kedua, banyak bercakap berkenaan sirah Nabi dan sahabat2 Nabi. Contoh teladan, kata2 hikmah yg Rasulullah selalu sebut. Jangan bercakap soal yg susah2, atau yg membuat mereka banyak berfikir. Ini tidak mereka gemari. Cerita2 yg mudah2 mereka seronok dengar dan diselang seli dengan nyanyian nasid. Kemudian ajak mereka bertanya soalan2, selalunya mereka akan banyak bertanya dari mendengar ceramah mcm org tua2. Ok.

  2) Ini melibatkan amalan harian yg perlu dibuat utk mendapat perhatian murid2. Pertama kena banyak mengamalkan bacaan surah al-Kahfi dan juga surah al-Waqiah, selain selawat Nabi. Kamu akan nampak kesannya kelak... insyaallah.

  sekian

  atok zamany.

  ReplyDelete
 22. Assalamualaikum tok..
  Sy slh sorg anggota keselamatan yg tlibat dlm ops daulat. Untuk makluman semua kebanyakan pengganas sulu menggunakan ilmu hitam dibantu oleh segolongan jin kafir dan jin islam fasiq level tinggi. Kebal tak lut ditembak dgn M16 dn ghaib tiba2 biasa kami hadapi. Hampir setiap mlm sy bersayembara kebatinan dgn mereka. Alhamdlh dgn ilmu kurniaan Allah kebanyakan ilmu musuh dpt sy tawarkan dan rakan2 dpt menembak mati musuh.

  Sekiranya ada yg mampu dialu2kan utk membantu.

  ReplyDelete
 23. Walaikumsalam tuan,

  Ok, jika mereka guna ilmu hitam, apa yg kau perlu buat ialah sebelum kau menembak penjenayah itu hendaklah kau cacakkan muncung senapang kamu kebumi dan kau sebut dlm hati "Daripada tanah kamu datang, kepada tanah kamu kembali" kemudian kamu tongkatkan lidah kau kelangit2 dan tembaklah beberapa ramai pun mereka itu. Insyaallah semua ilmu hitam, tangkal azimat, syirik dan kafir akan hancur binasa kerana itu Janji Allah. Yakin dan percaya kamu kerana Allah...

  Itu yg atok boleh katakan dialam maya ini. Jika kamu dihadapan atok.. banyak lagi yg boleh dibuat pada mereka yg kurang ajar itu. Tapi malangnya atok tidak mampu bertemu kalian. Hati atok melonjak2, terketar2 kerana menahan marah melihat kamu orang dibuat begitu rupa. Hanya Tuhan saja yg tahu, apa tah lagi keluarga syuhada itu ?? Doa kami berserta kamu bah, insyaalah kau org pasti menang !

  sekian,
  atok zamany.

  ReplyDelete
 24. Assalam tok..
  Terima kasih atas doanya.
  Krm slm dgn ust mat janggut kalo ketemu. hanya berbekalkn berkat syahadah talkin dari perguruan abjad aku berjuang. Janji Allah itu benar. Syurga itu benar. Neraka itu benar. Sama ada aku membunuh atau dibunuh. Kematian bukan masalah bagiku. Aku rindu bertemu dgn penciptaku. Alastuhi robbikum..qolu bala syahidna.

  ReplyDelete
 25. Tahniah Pancabaiduri.. ikutlah nasehat atok tu.. aku bangga ada orang abjad turut sama berjuang.. kami doakan kamu dan pasukan kamu InsyaAllah..

  ReplyDelete
 26. Alhamdulillah sahabat sealiranku pancabaiduri semangatmu memang jitu....... semoga engkau dilindungi allah selalu. jangan takut jangan gentar allah bersamamu. latakof wala tahzan innallah hamaana. selamat berjuang dr sahabatmu nazir juru

  ReplyDelete
 27. InsyaALLAH,pancabaiduri jangan lupa di setiap permulaan gerak,kerja dan diam kita di mulakan dengan syahadah..itu pesan guru kita...yang demikian wasilah rabitah a'la hadratullah,setiap waktu berjalan,pertolongan segera daripada kejip mata selagi tiada maqtuq,semua cair beku jadi bala tentera taat serta sujud,jika lautan api dihadapan,lautan bisa di kanan,lautan salji beracun di kiri,ribut taufan melanda dari belakang,air bah keluar dari bawah,gunung masyriq maghrib di atas kepala,musuh di segenap penjuru jihak menerpa,bilangan mereka seumpama pasir di pantai buih di laut,jangan gentar tiada mudharat walau apa kelakuan...jika cuba jahat ADAB walau dalam apa jua,akan dikaram dalam lautan angan-angan tipu daya syaitan,mati seumpama sekam padi dimakan api atau garam hancur kena air mutlak...rasanya penuh dan tiada ayat petua lagi dah tu..hamba fakir mengingatkan kembali saje..ALIF BA JIM DAL

  ReplyDelete
 28. Insyallah..

  Hanya rahmat & keredhaanMu yang kuharapkan wahai zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang.

  Selain mengamalkan ilmu hitam. Kebanyakan pengganas sulu menguasai ilmu asal usul kejadian dan menggunakan kitab tajul muluk sebagai rujukan utama. Mereka juga mahir menggunakan ilmu penglimun dan ilmu pembungkam untuk memperbodohkan pasukan keselamatan kita.

  Tapi atas kehendak Allah, dapat saya pecahkan benteng2 pertahanan ghaib mereka dan dapat sy musnahkan jin pendamping mereka dengan menggunakan ilmu makrifat & ilmu jurus zikrullah kurniaan Allah. Maha luas ilmu Allah, dikurniakan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Sy ini tiada apa2. cuma dipinjamkan sedikit kelebihan yg pasti akan dipertanggungjawabkan kepada sy di akhirat kelak.

  La haula wala quata illa billah..

  ReplyDelete
 29. Salam Tok zamany dan kepada semua pembaca,
  Mengenai kes Lahad datu lagi, saya mmg pernah mendengar carita dari rakan saya yg berketurunan filipin sabah (mungkin sulu) , dia pernah cerita tentang tentera abu sayyaf yg berperang dgn askar filipin. Dari apa yg rakan saya ceritakan , mmg mereka sudah biasa menggunakan ilmu untuk menyelam , kebal dan berperang. Cume saya mohon pencerahan kepada atok zamany dan sesiapa saja disini, bolehkah diceritakan dgn detail mengenail ilmu yg digunakan pengganas sulu??? dan saya pernah mendengar tentang "kitab Tajul Muluk" tapi tak pernah tahu tetang detail kitab tu (almaklumlah , orng x belajar).. dan dari gambar2 yg keluar di internet , ade tangkal2 dalam tulisan jawi dan tulisan ALLAH dan ada juga tatto ayat2 quran (ayat qursi).. apa hukum dan maksud disebalik ini..

  p/s : saya bangga dgn saudara pancabaiduri dan semua anggota keselamatan kita yg berjuang disana , cume kalo boleh , boleh tak diusulkan kepada pemimpin2 askar atau polis kita disana , semoga diwujudkan sekurangnya satu brigade yg mendalami ilmu2 batin ini untuk menentang musuh2 seperti askar kiram ini.. sekian

  ReplyDelete
 30. as salam atok dan rakan2 semua........... saye nak Tanya ada tak blog@ laman web utk murid2 baru abjad ......bukan apa senang sikit nak berkongsi tentang pembelajaran..... atau apa2 yg tak faham....sekian nazir juru

  ReplyDelete
 31. assalammualaikum atuk zamany dan rakan2. sjak dua mnjak ini saya slalu terfikir untuk berguru. cuma sya tdak tahu untuk brtnya kpada ssiapa.. blh x atuk ataw rakan2 tlg tlg jelaskan kn pada saya apa itu persatuan ABJAD? blh kah sye ingin blajadgn guru atau haruskah saya persiapkan syariat diri dahulu. saya confuse sgt sbb ssh nk crik org yg blh bimbing sya. minx atuk tlg beri pandangan jika tidak keberatan..

  ReplyDelete
 32. walaikumsalam semua cucu atok,

  Kpd anonymous 11.46PM,

  Berkenaan dgn kitab tajul muluk itu sebenarnya ia atok lihat hanyalah tulisan seorang guru mereka berkenaan ilmu-ilmu perubatan dan mojarabat, jampi dan mentera, beberapa petunjuk dlm ilmu tafsir mimpi, wafaq dan perjalanan hakikat dll. Menurut pendapat atok ia tak boleh kita amalkan kerana kita tidak tahu dari mana asal ilmu2 itu ? Siapa guru mereka sebenar ? Kerana ada diantara rakan2 lama atok pernah mengamal ilmu2 dari kitab ini dan menceritakan pengalaman mereka kpd atok. Mejoritinya atok kira ia membawa kepada "sesat punca", yg kemudiannya membawa kesan yg teruk kpd pengamal contohnya sawan, meracau, kancing gigi, gila isim, kerasukan, saka dll. Mungkin kerana mereka tidak serasi dgn ilmu2 itu atau memang tak boleh diamalkan. Belajar ilmu begini kena ada gurunya dan guru itu metsilah guru hidup dihadapan kamu. Bukan belajar dari membaca. Lihat surat khabar hari ini... seorang budak belajar ilmu hakikat dari internet yg potong kemaluan ayahnya dan dirinya sendiri... Inilah yg atok maksudkan, "BELAJAR TAMPA GURU ADAP BERHADAP DIHADAPAN KAMU" atau sesetengah org panggil "TADAH KITAB" depan guru mursid. Akibat belajar dari membaca, samalah dengan kitab tajul muluk ini. Lama kelamaan akan membawa kesesatan atau JAHIL MURAKAB (BODOH YG BERSUSUN-SUSUN DAN BERLAPIS-LAPIS). Ikut hukumnya haram dan membuat tangkal azimat dan wafaq walaupun dgn kalimah alQuran sekali pun, juga disabit Haram dlm syarak, kerana ia mengisbatkan sipemakai dgn benda yg selain dari Allah. Jadi minta dijauhkan .... waallaua'lam...

  bersambung,

  ReplyDelete
 33. sambungan,

  Kpd anonymous 1.41am,

  Macam yg atok kata diatas, JANGAN BELAJAR ILMU DGN MEMBACA DLM LAMAN WEB ATAU EMAIL. Kamu kena berhadapa dgn guru. Pergi jumpa guru, bukan duduk dirumah dan tunggu msg masuk dlm computer. Jika pun nak bertukar fikiran atau nak bertanya, kamu pergi dulu jumpa guru dan tanya dia. Kalau dia beri kebenaran...bolehlah kamu teruskan. Kalau tak... jangan !

  Kpd nur313,

  Tak semistinya kamu buat begitu, jika pun kamu nak buat persediaan dgn amalan... sebenarnya ia telah pun manjadi tanggungjawab kamu sbg seorang islam. Wajib solat, puasa, zakat dan naik haji. Masaalah utamanya ialah berkenaan dgn "MENGUCAP DUA KALIMAH SHADATAI". Ini yg tak ada. Maksudnya.. memang semua orh tahu mengucap, tetapi adakah ucapan ini diterima didalam syariah (pertama). Adakah ia diterima dari waris guru2 yg akhirnya menyampai kepada Rasulullah ? Adakah ianya menyampaikan "makrifah" kpd Allah SWT itu sendiri ?

  Inilah sebabnya kenapa kamu kena berjumpa dgn Ust Mat Janggut atau badalnya (wakilnya). Pertama utk mengambil Shadatai itu sendiri. Kedua utk kamu duduk dlm jemaah dan beramal bersama2 jemaah. Dari jemaah2 (perjumpaan) inilah kamu dpt belajar, bertukar2 nota dan mendengar pengalaman mereka utk dijadikan panduan.

  Jadi, jangan ragu2. Terus saja bertemu badal ditempat kamu dan berurusan dgnnya. Ini langkah pertama yg mesti kamu lakukan sendiri...ok !


  sekian

  atok zamany

  ReplyDelete
 34. Assalam..
  utk makluman mayat2 pengganas sulu telah pun kami uruskn mandi kafan sembahyang kebumi menurut syariat islam. Kerana tiada tuntutan dari kerajaan filipina. Biarla mereka zalim menyeksa mayat anggota kami. Mereka tetap beragama islam. Perintah Allah wajib dilaksanakan.

  Berkenaan mewujudkan brigade mendalami ilmu batin. Susah mau cakap. Kalo semua org mendalami ilmu kerohanian utk mendekatkn diri kepada Allah. Itu lg bagus. Kita akn sentiasa dlm peliharaan Allah dlm setiap amal dan perbuatan yg kita lakukan. Yg penting jelas wasilah dan rabitahnya.

  Wasalam.

  ReplyDelete
 35. salamunalaik..Hamba fakir hanya mengingatkan kembali saje...Maksud Hadith,"Orang yang sebaik-baik dikalangan kamu ialah orang yang mengingatkan kamu kepada Allah dengan memandang rupanya dan bertambah ilmu kamu dgn sebab mendengar percakapannya dan mengemarkan kamu kepada akhirat sebab amalannya"..riwayat Al Hakim dari Ibnu Umar.JGN SES3KALI BELAJAR AGAMA ATAU TERPENGARUH DGN ILMU YG DIAJAR DALAM INTERNET,yg mendakwa dakwi diri wali mahupun murid wali,boleh terbang kelangit,boleh hancurkan jin mahupun saka walhal diri pun tak mengenali mendalam tentang feqah mhupun usul...belajar mesti berhadap hadapan..dan kerja org soleh tidak langsung mahu mempamerkan kehebatan ataupun mencarik adat pada orang ramai atau menarik orang ramai supaya terpengaruh padanya itu bukan kerja wali atau org soleh...malu dirinya kerna tanpa Allah kita tiada apapun...ayat tak memberi bekas,jampi tak memberi bekas,semua tak memberi bekas kecuali Allah dan cinta pada rasul..ingat bukN kerana zikir kita beribu2,berjuta2 ..hehe ALIF BA JIM DAL

  ReplyDelete
 36. blh atuk terangkn tentang latar blakang ustz mat janggut serba sdikit?dn bgaimana sy blh berjumpanya? kadang kadang sya terfikir apa yg harus sya katakan apabila d beri pluang bjumpa dengannya. blh x atuk tlg beri pndapat sedikit jika x keberatan.

  ReplyDelete
 37. assalammualaikum atuk. maaf ade spekara lg ingin sye tnyakan pada atuk. ini berkaitan mimpi. baru2 ini adik sya ada mnceritakan kpada saya yg dia pernah bermimpi seorang alim memakai jubah putih dn brjanggut panjang memberinya segelas air untuk d minum. apabila d minum dia terkejut kerana baru myedari d cawan itu ada lambang salib. kmudian dia mlihat kedalam gelas ramai manusia yg mminta tolong kerana kepanasan. apabila dia tersedar badanya berpeluh2 basah yg xpenah d alami. sejak kejadian itu dia sering trasa diri diganggu oleh sesuatu benda yg aneh trutamanya ketika mndegar org brceramah tentang agama. dia sperti slalu mndapat bisikan yg mngatakan hindarkan diri dari org yg brkata2 tentang agama. bolehkah atuk mnceritakan sedikit tentang hal ini. kalau boleh same same kite membantu adik saya.

  ReplyDelete
 38. Walaikumsalam cu...

  Kpd pancabaiduri,

  Syabas... walau bagaimana jahat pun seseorang islam itu dimata umum, namun haknya sebagai islam tidak boleh dinafikan. Ini dalam syarak. Oleh itu apa yg kamu buat dan juga rakan2 kamu buat itu adalah mengikut syarak dan kamu telah terlepas darinya. Hal dosa pahla itu milik Allah, biar Dia yg timbangkan kelak. Mudah2 mereka semua yg masih hidup (suluk) sedar dan insaf akan apa yg telah terjadi ini dan mengambil iktibar darinya.

  Berkenaan dgn brigade yg ada ilmu ghaib itu, atok tak setuju dgn idea ini. Ia akan mendatangkan banyak mudarat dari kebaikan. Tahu kenapa ? Kerana akan ujud 1001 org guru ilmu hitam di M'sia kelak. Tambah 1 juta datang dari Indon. Pening Jakim nanti ???

  Mengikut kajian atok didalam perantauan atok semasa muda dulu, mejoriti org melayu jadi sesat sebab nak belajar ilmu ghaib, ilmu kebal, ilmu halimunan, ilmu terbang, penyelisih dll termasuklah didalam halnya juga org nak belajar persilatan, ilmu pengasih, ilmu santau, ilmu perubatan, urut patah, bidan, tukang tiup, bedah batin dll. Kemudian juga terikut masuk kedalam kancah ini ialah pengajian Ilmu tarikat, ilmu hakikat dan Makrifat. Kalau semua masuk "All In One" apa jadi ??? Tak ke jadi sawan, isim, sesat tongang langgang dibuatnya. Sudahlah dia tak kenal huruf... belajar lagi dari org yg sesat (Ilmu Kebatinan) yg tengelam punca. Haru biru murid itu dibuatnya (gila isim). Ini masaalah paling rumit nak diubat. Kalau dah terkena (kemasukan syaitan iblis) nak cari jalan keluar... Allah saja yg tahu, sangat sengsara... Ada yg sampai sekarang hidup dlm "kemurungan", Lara dan melarat. Hilang cerita nak jadi HERO dlm brigade tentera itu, kena pula buat wad gila diseluruh negara.

  Keduanya, org melayu ni kalau dah ada ilmu sebegitu akan "jalan mengapak", terjengkit2 macam gagak. Manalah nak menjadi... ini lagi satu masaalah besar.

  Inilah cerita cita2 anak muda melayu kita. Sebenarnya cerita itu dah terbalek. Kamu cari dulu "ilmu ketahanan rohani" sebalum masuk tentera...atau dibuat serantak. Sbg contoh, dlm ABJAD sendiri sedikit masa dulu pd awal tahun 2001 (kalau tak silap). Sekumpulan panglima2 ABJAD dikerah masuk Latihan askar Wataniah (atok lupa dikem mana). Diceritakan bahawa mereka mendapat kepujian tertinggi latihan dan digelar "pasukan berani mati" semasa tamat krusus... tahu kenapa ? Kerana mereka semua siap siaga sebelum masuk latihan itu lagi. Ketahanan Jasmani, Rohani dan mental yg kukuh yg diberi dalam latihan wirid dan tempur ABJAD. Ini baru betul...Barulah boleh "tabik spring" pd mereka.

  Yg jelas disini, mereka semua berdesiplin tinggi selain mereka "dikawal rohani" mereka dgn kukuh dan duduk kemas dalam syarak. Disinilah kebanyakan anggota keselamatan kita tak "mampu" buat. Maka kena buli dek "lanun suluk" tu... tewas juga 8 org.

  bersambung...

  ReplyDelete
 39. sambungan...

  Kpd nur313,

  Al-Alamah Al-Arifbillah Syaidi Syeikh Ahmad Julaidin atau Ustaz Hj Ahmad bin Hj Che Din atau Ust Mat Janggut berasal dari Kampung Dingin Mahang Kedah dan bersekolah rendah melayu di Kg Dinggin. Kemudian keluarganya berpindah ke Selama Kedah iaitu rumah ayahandanya. Beliau melanjutkan pelajaran agama di Madrasah Islahan Kampung Dingin (pondok kg Dingin) dan kemudian ke Madrasah Misbahulfalah Bonggol Berangan Kedah (pondok bonggol berangan). Beliau mendapat bimbingan khas dari Tuan Guru Al-Alamah Syaidi Syeikh Mahmood Nazri Othmani yang gurunya pula ialah Al-Kuthubi Arifbillah Syaidi Syeikh Muhammad Yusuf bin Ahmad Kenali al Kelantani atau Tok Kenali. Disamping itu juga beliau tamat lulusan khas dari Pondok Lanai Baling atau Madrasah Misbahulfalah Lanai Baling dari tanggan guru yg mahsyur disini iaitu Tuan Guru Hj Umar Zuhud bin Hj Salleh Mudir. Kini Ust Mat janggut tinggal di Selama Perak dan menjadi pengerusi tertinggi pertubuhan ABJAD se Malaysia (Guru Ijazah Pusat).
  ........................................................

  kpd nur313,

  Berkenaan adek kamu, dia diganggu oleh jin atau makhluk halus peringkat tinggi yg mahu "mengkafirkan" dia. Tlg cepat bertemu dengan Ustaz Yunus (abjad) di Ulu Kelang Selangor. No tel -013 2303274. Dia handal bab ni. Dan jangan lupa ambil talqin shadatai sekali, samalah dgn adek kamu tu juga....ok.


  sekian,

  atok zamany.

  ReplyDelete
 40. terima kasih atuk... sya akan cuba secepat yg mungkin.. trima kasih atas segalanya. mungkin sya akan dapat apa yg saya cari slama ini dlm abjad. moge d berkati allah. amin.....

  ReplyDelete
 41. Assalam tok..

  setuju dgn penerangan tok bab briged kebatinan. ada gak segelintir anggota keselamatan yg menggunakan tangkal dan azimat sebagai perlindungan. kalau ilmu melibatkan jin ni tengok la jin sape yg lagi kuat. kalau jin dia kuat, dia menangla. begitulah sebaliknya. setahu saya siapa yang mati dan dibadannya ada azimat, maka rohnya tidak akan diterima kerana mati dalam keadaan syirik.sebaiknya minta perlindungan daripada Allah kerana Allah adalah sebaik2 pelindung.

  susah nanti kalau semua anggota keselamatan ada ilmu kebatinan. panas baran, perangai macam jin, sombong dan takbur menepati ciri2 ahli neraka. memangla hebat di dunia tapi sengsara waktu nak mati. kalo nak mati pun sengsara, paham2 jela apa akan jadi selepas mati.

  yang penting betulkan niat waktu perang semata2 kerana Allah. doa minta mati syahid maka akan hilanglah segala ketakutan kita pada pihak musuh kerana kita bukan minta hidup tapi minta mati. luka berdarah kesakitan tidak menjadi masalah kerana itu semua sebenarnya adalah Rahmat Allah ke atas kita untuk penghapus dosa, menambah pahala dan mengangkat darjat kita di sisi Allah. kalau betul2 paham hal ini, tiadalah yg akan sibuk2 cari ilmu kebal, ilmu halimunan, ilmu pembungkam dan sebagainya kerana mati syahid itu lebih baik dari hidup di dunia yg sementara ini. serahkan diri bulat2 pada Allah kerana Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita sama ada terus hidup atau mati di medan perang.

  Daripada Sahl Bin Hunaif r.a. Nabi s.a.w bersabda: "sesiapa yang bermohon kepada Allah agar ia syahid dengan niat yang benar, nescaya Allah akan menyampaikannya kepada kedudukan para syuhada sekalipun ia mati di tempat tidurnya. (Riwayat Muslim).

  wasalam..kalau tersilap minta dibetulkan.

  ReplyDelete
 42. salam,

  sebenarnya saya lebih suka komen sbg anony, tapi sbb tab utk anonymous telah tiada di web bradokapak, sy tawakal je numpang di sini. Apatah lagi bila klik gambar Raja Nusantara di web beliau ada pula request ke Militaryof Malaysia.net??? Semoga beliau atau rakan2nya terbaca ttg Raja Nusantara di sini. Utk Atok, maaf sbb menumpang tp ada juga sikit kaitan dgn sulu.

  http://4.bp.blogspot.com/-u-VOTEenASI/UVMuM2BZdRI/AAAAAAAACI0/E9C_0TgTQIw/s1600/IMG_6249.JPG

  Cuba bandingkan rupa dengan

  http://bincang.net/forum/showthread.php?120753-Kemelut-lahad-datu-semporna-sulu-4

  Sebenarnya ada propaganda cabalist yang sedang berjalan bagi
  mempengaruh waris2 sultan/raja sebelah timur termasuk china tentang harta berbilion ini (khususnya yg palsu bg diguna, dan yg asli utk dikorbankan). Sebagai salah satu dari 4 wakil raja utama dunia iaitu white spiritual boy bg di timur. 3 yg lain spt Spiritual Wonder Boy, Morning Star and King David.

  Rujuk akaun white spiritual boy
  http://alcuinbramerton.blogspot.com/2012/01/white-spiritual-boy-off-ledger-black.html

  Kenapa pope?
  887. Vatican Bank (Vatican) Account no. 777ASM001

  Jadi bagi pewaris sebenar, ini semua perangkap, jg tertipu utk menuntutnya pada cabalist2 ini. Harta sebenar masih ada tersembunyi utk pewaris timur, dan biar yg berhak dan diperkenanNya shj yg mengeluarkan tanpa bergaduh utk kegunaan ke jln Nya secara senyap.

  Kenapa waris palsu diguna dan waris asli dikorbankan?
  Kerana waris2 palsu ini akan diisi daulat dajjal bagi kehebatan tahap tinggi sbg pemerintah wakil dajjal. Masih ingat janji sabdo palon bagi kita di timur ini?

  http://id.wikipedia.org/wiki/Sabdapalon

  http://theglobejournal.com/opini/membaca-muslihat-politik-surya-paloh/index.php

  Sebenarnya ramai kader2 sabdo palon ini telah pun dibentuk. Kebanyakkannya mmg didatangi oleh wali2 iblis yg mengajar kehebatan, bagi mempesona org supaya diikuti. Apatah lagi yg berpura-pura dlm bentuk manusia abadi sbg penjaga harta.

  http://mforum2.cari.com.my/forum.php?mod=viewthread&tid=658388

  Jika Imam Mahdi kelak ada 313 pembantu, cabalist ini juga mempunyai 300 shadow goverment di bwh 4 raja besar di atas.

  http://nesaraaustralia.com/2012/04/18/the-committee-of-300-some-of-the-shadow-elite-complete/

  Ahli2 freemason melayu di negara kita ini hanyalah setakat balaci tahap rendah shj, tanpa apa2 kehebatan. Setakat kuasa politik je, tp itu pun telah ramai yg taksub. Tak termasuk pun dlm senarai 10
  org terkaya hatta tahap malaysia sekalipun. Padahal sultan johor pernah menjadi org terkaya dunia.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_of_Johor

  Angkara balaci2, dlm senarai 100 org terkaya dunia pun sultan johor dh tak termasuk sekarang ini. Bangsa lain pula yg tersenarai sbg wakil tanah ini. Yg penting jatuh-menjatuhkan dan menang sorak. Sultan2 pun kalah dengan harta balaci2 ini. Bila rakyat bangkit, sibuk guna nama Islam, melayu dan sultan.

  Kalau dulu semangat selempang merah dpt ditenteramkan oleh balaci2 ini, kali ini tidak lg.

  Jadi berjemaahlah dgn mrk2 yg telah dipastikan bertemu Penghulu kita. Jgn bersendiri walau dh sampai tahap sheikh.

  ReplyDelete
 43. Salam anonymous..

  Atok nak tambah sikit,

  Mungkin telah diatur atau secara kebetulan, bahawa Kiram III Rodinood yg lahir dari keluarga yg boleh dipertikai asalusulnya (datok nya yg kawin dgn gundik kiram II dan melahirkan Julaspi, iaitu bapa kpd Rodinood - sesetengah org tusung kata dia anak luar nikah - setengahnya kata dia anak angkat saja). Ini adalah salah satu ciri dajal. kemudian dia bermata satu adalah ciri kedua dajal....renungkan ???

  atok zamany.

  ReplyDelete
 44. Assalam..

  Kalo x silap dajal ni suka guna mata sebelah sebagai perlambangan simbolik campur tangan & kehadirannya di sesuatu tempat@negara. Banyak da kita tengok simbolnya di merata2. Di bendera PKR pun jelas & nyata tp susah org nk percaya..apa lg nk dikata. baca jela surah Al Kahfi mohon perlindungan dari fitnah dajal seperti yg nabi kita ajar.

  ReplyDelete
  Replies
  1. IM dan PBT itu benar. Hanya jgn termakan propaganda satrio@soetero@barakobama sbg IM atau PBT, kerana dia adalah sebaliknya. Sbb ramai muslim khususnya dr Indonesia sgt teruja masa beliau br dilantik presiden. kini br ramai sedar dia hanyalah penerus agenda terrorism bush, utk fasa nusantara.

   http://rense.com/general86/barry.htm

   http://wup-forum.com/viewtopic.php?t=19872

   http://landdestroyer.blogspot.com/2013/03/malaysia-invaded-100s-of-terrorists.html

   http://www.cbsnews.com/8301-202_162-57564639/navy-ship-gets-stuck-on-coral-reef-in-philippines/

   http://www.senate.gov.ph/press_release/2013/0212_santiago2.asp

   http://www.goldismoney2.com/showthread.php?25772-Saudi-royals-jewish-heritage-and-the-idiots-that-say-obama-is-a-muslim

   http://tausug-global.blogspot.com/2013/02/siapakah-penceroboh-di-lahad-datu.html

   Wallahualam,

   Delete
 45. assalamualaikum atuk. sy ingin mminta pncerahan atuk sedikit. sy mngenali seorang sahabat ini dari laman facebook. dari amatan sya bliau nie org tarikat. tp yg mnjadi msaalah skrg apabila dia mngatakan imam 4mazhab ini adalah punca krja yahudi. apabila habis sye mnerangkn tntang sejarah 4mazhab bmula pmerintahan 4khulafah ar rashidin. bliau ttap btegas dgn mngatekan mazhab itu adlah makrifah yg di azhab. sdgkn waktu rasulullah hidup tiade mazhab. ape makrifah yg d azhab tu tok?

  ReplyDelete
 46. Kalo da cuba nasihat tp xnk dengar..lantak p la. Tanggungjawab kita da ditunai. Hidayah milik Allah dikurniakn pd sesiapa yg dikehendaki. Kawan sy pn ada gak camtu. Pengikut tegar wahdatul wujud pn ada gak. Siap dia doa lg suruh sy dpt hidayah ikut fahaman dia. Dia ckp kita ni pulak yg xpaham agama..ciannnn.

  ReplyDelete
 47. salam tok.... dan sahabat semua

  memang lucu ada mengaku raja nusantara, yea memang tab Anonymous tiada diblog berkenaan, admin takut dihentam atau tidak mampu menjawap kemusykilan orang ramai, abis2 suruh pergi jumpa sendiri...kalau kata berjuang kerana islam beranilah kerana benar

  saya amat berharap janganlah kita cepat percaya, jin boleh beri macam2 persona kepada mereka yang kosong

  ReplyDelete
 48. Walaikumsalam cucu semua,

  Mengenai 4 mazhab Fiq' dalam Islam... apa kena mengena dgn yahudi ? Tiada kaitan langsung. Dari mula atok belajar mengenainya, atok tak pernah jumpa satu huruf pun kaitan dgn puak yahudi, jauh sekali kaitan dgn propaganda yahudi didalamnya.

  Selisih faham didalam mazhab itu bukan bermaksud perselisahan mazhab, tetapi hukum fiqah itu sendiri. Pendapat2 dan hujah2 pada sesuatu hukum fiq telah dibentangkan secara detail dan terperinci sekali. Pekara ini telah dijelaskan didalam semua beribu-ribu kitab ilmiah islam dan tidak seharusnya disalah anggap oleh kita pengikut akhir zaman ini pula.

  Kalau itu sampai terjadi... macam mana ??? adakah kita harus buat mazhab baru ??? atau suka-suka buat hukum fiq sendiri sendiri ???

  Inilah propaganda sebenar golongan yahudi, anti islam, anti hadis, freemision, Illuminati, kristian dll. Mereka putar belit fakta supaya umat islam keliru dan kemudian memasukkan idealogy "conpirasy teory" itu didalam minda umat islam. Sesiapa yg tak kuat iman akan terjun ikut agenda mereka. Berwaspada wahai cucu cucu atok semua....

  Atok dah pesan banyak kali... belajar kena berguru hadap berhadapan dengan kamu sendiri... bukan belajar dari buku, atau dari internet, atau youtube atau dari kawan-kawan yg mengaku itu ini. Kalau kita ada guru... mudah kita rujuk pada dia persoalan2. Ilmu Allah datang dengan hidayah, hanya yang dapat hidayah mampu mengupas persoalan. ok.

  atok zamany.

  ReplyDelete
 49. trima kasih atuk. sy smmgnya fhm dgn salasilah mazhab fiqh. cuma org yg blajar agama tggi tp akhirnya sesat cume mrugikan diri sndiri sahaja. mreke nie pndai brfakta dgn ayat2 yg kurg d fahami. kdg2 smpai ustz sndr pn pening kpla. dari puak mana ilmu mreka yg sesat ini. mnggunakan ilmu2 islam tp trpesong. mujur allah berkatkn keimanan dlm hati ini spya tdak trgoda dgn ajaran2 yg mngelirukan itu.trima kasih atuk krana brkongsi.

  ReplyDelete
 50. Salam tok..
  Org2 jenis mcm tu suka tanya kita mcm2. Istilah2 pelik2..hanya dok kalut pasal istilah je. kalo kita jawap pun dikatakan tu jawapan org syariat setakat kulit je. Kononnya kefahaman mereka sahaja lah yg isi, yg dalam, yg haq. Kalau isi je tp xda kulit xguna juga. Isi mudah rosak diserang virus tipu daya syaitan. Setinggi mana pun hakikat makrifat akan kembali pd syariat.

  Kalau jmp lg org mcm tu. Ckp je aku berlepas diri dari kamu. Perbezaan mazhab tu sebenarnya Rahmat bukan mudarat. Cuma hal ranting je bkn hal pokok.

  ReplyDelete
 51. Assalamualaikum Atuk. Saya ingin bertanya: 1. Macam mana menadah tangan semasa berdoa mengikut sunnah Nabi S.A.W ( lelaki dan perempuan )? 2. Adakah lebih elok sekiranya saya membaca doa membaca mengikut hukum tajwid? 3. Adakah makruh sembahyang sunat hajat pada waktu pagi contohnya antara pukul 6.45 pagi hingga 8.00 pagi, sekiranya dilakukan bagaimana pula hukumnya?

  ReplyDelete
 52. Walaikumsalam anony 5.36 pm,

  Jawapan bagi soalan cucu tu,

  1) Menadah tangan hukumnya sunat, ia adalah Significant perbuatan "mengharap belas Allah". Allah memang suka kepada hamba yang berdoa dan berharap akan kesian belas dari Nya. Jadi buat lah macam mana sekalipun, asalkan niat kita "mengharap belas kesian Allah" itu ujud dalam hati kita. Iaitu "qasad niat" kita.

  2) Ya, memang dialu-alukan sangat... tapi kepada yg tak pandai tu, cakap melayu saja pun tak mengapa.

  3) Pada waktu itu, sesetengah ulama mengatakan "haram" sesetengah ulama mengatakan "Makruh". Memang terdapat dua ruang waktu dlm sehari iaitu sewaktu naiknya matahari dan sewaktu turunnya matahari kita tidak digalakkan mengerjakan solat sunat, kerana Nabi saw. pun tak buat. Kalau buat jadi bidaah lah namanya. Jadi atok nasihatkan, cucu jangan buat. Sabar sedikit waktu dulu, bagi peluang matahari naik atau turun, dan dalam alam rohaninya, bagi peluang malaikat mengambil posisi mereka selepas solat subuh dan juga asar. Lepas tu kita pulunlah...ok.

  diharap ini menjawab soalan cucu tu...waallahu'alam.

  ----------------------------------------------------------------

  Kepada semua pembaca,

  SIRAH- KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 19 baru saja dilancarkan. Selamat membaca....


  atok zamany

  ReplyDelete